In Amerika werd een gat in het Russische defensiebudget opgemerkt

26
Rusland heeft de afgelopen jaren zijn defensiebudget verhoogd en daarmee de noodzakelijke modernisering van de krijgsmacht gerealiseerd. Nu is het de bedoeling dat de defensie-uitgaven worden verlaagd in overeenstemming met nieuwe behoeften en vereisten. Al deze processen trekken natuurlijk de aandacht van buitenlandse experts. Zo presenteerde het Amerikaanse analytische bedrijf Strategic Forecasting Inc., ook bekend onder de afgekorte naam Stratfor, onlangs zijn visie op de huidige situatie in ons land en zijn mening over de voorwaarden voor het ontstaan ​​ervan.

Op 3 mei publiceerde het bedrijf een nota onder de veelzeggende titel "Wat bezuinigingen op defensie betekenen voor het Russische leger" - "Wat bezuinigingen betekenen voor het Russische leger." Stratfor beoordeelde beschikbare gegevens uit verschillende bronnen, waaronder een onderzoek van gerespecteerde organisaties, en vormde hun mening over actuele gebeurtenissen. Daarnaast probeerden ze te voorspellen hoe de situatie zich in de nabije toekomst zal ontwikkelen.Aan het begin van de nota merkt Strafor op dat het Russische defensiebudget hard is geraakt. Daarover gesproken, de auteurs verwijzen naar de gegevens van het Stockholm Peace Research Institute (SIPRI). In een recent SIPRI-jaarverslag zijn de Russische defensie-uitgaven in 2017 met 20% gedaald ten opzichte van 2016. In het document staat dat Moskou nog steeds probeert te investeren in defensie, maar dat de bestaande economische problemen bepaalde beperkingen opleggen. Tegelijkertijd merkten analisten op dat om de redenen voor de reductie van 20 procent te begrijpen, het noodzakelijk is om de huidige context te kennen.In de komende jaren zal de ontwikkeling van de Russische krijgsmacht zich voortzetten. Het Kremlin staat nu echter voor een nieuwe uitdaging. Hij zal prioritaire programma's moeten kiezen voor latere financiering, terwijl hij de uitgaven voor andere moet verminderen.

Stratfor herinnert aan de gebeurtenissen uit het verre verleden. Na de ineenstorting van de Sovjet-Unie, in de jaren negentig, zijn de militaire uitgaven van Rusland gestaag gedaald. Later, nadat Vladimir Poetin aan de macht was gekomen, was er echter een verlangen om de strijdkrachten te herstellen. Onder de nieuwe president is het defensiebudget gestaag gegroeid. Tegen de achtergrond van de algemene groei van de economie en de stijging van de energieprijzen waren er extra prikkels. Zo nam de financiering voor het leger toe na de "Russisch-Georgische oorlog" in 2008, waardoor het mogelijk werd om de tekortkomingen van het bestaande legersysteem te identificeren.

De auteurs van de notitie wijzen erop dat vijf jaar na de oorlog met Georgië nieuwe investeringen in het leger vruchten afwierpen toen Rusland zijn gemoderniseerde strijdkrachten begon in te zetten bij operaties in Oekraïne en Syrië.

Maar terwijl Moskou "zijn spieren spande" in Syrië en Oekraïne, miste de Russische economie twee flinke klappen. De eerste was om de prijs van geëxporteerde energie te verlagen, en de tweede was de pijnlijke sancties die werden opgelegd door de Verenigde Staten en hun westerse bondgenoten. Het resultaat was een economische recessie die werd waargenomen van 2014 tot 2017. De problemen in de economie dwongen het Kremlin tot hardere oplossingen. Zoals een recente studie aantoont - merkt Stratfor op - heeft dit alles geleid tot een aanzienlijke verlaging van het defensiebudget.

Stratfor schrijft dat het Russische defensiebudget onmiskenbaar krimpt. De gerapporteerde daling van de uitgaven met 20% kan echter misleidend zijn wanneer deze los wordt gezien van andere factoren en gegevens. Allereerst kunnen de moeilijkheden verband houden met de gebeurtenissen van 2015. Vervolgens deed het Russische ministerie van Financiën een grote betaling, die tot doel had de opgebouwde grote schulden aan een aantal ondernemingen in de defensie-industrie af te betalen.

Als deze uitkering niet in de totaalcijfers wordt meegenomen, ziet de huidige verlaging er veel bescheidener uit. Zo berekende analist Michael Kofman van de organisatie Center for Naval Analyses dat, zonder rekening te houden met die uitgaven, de huidige verlaging van het defensiebudget slechts 7% bedraagt, niet 20%. Bovendien is een nauwkeurige berekening van de defensie-uitgaven van een land als Rusland uiterst moeilijk. Veel uitgaven aan defensie, voornamelijk aan de ontwikkeling en uitvoering van geheime projecten, worden vaak niet bekendgemaakt, wat de berekeningen ernstig belemmert. Ten slotte kan het Russische defensiebudget weer gaan groeien als de energiebronnen weer duurder worden.

Experts op het gebied van strategische prognoses zijn van mening dat de 'explosieve groei' van het Russische defensiebudget, die de afgelopen vijftien jaar is waargenomen, grotendeels voorbij is. Tegelijkertijd zal de Russische krijgsmacht op de een of andere manier met verschillende methoden en middelen worden geactualiseerd en verbeterd. Echter, zoals de auteurs van de notitie geloven, zal Moskou nu de eerder gebruikte benadering moeten verlaten, die voorzag in de gelijktijdige en actieve dekking van alle gebieden. In plaats daarvan zal het zich moeten beperken tot het ontwikkelen van alleen sleutelgebieden.

Verwijzend naar een van zijn eerdere analyses, probeert Stratfor de gebeurtenissen in de nabije toekomst te voorspellen. Het gaat ervan uit dat de Russische militaire en politieke leiding in de toekomst speciale aandacht zal besteden aan strategische nucleaire strijdkrachten. Bovendien, hoge precisie wapen, evenals radio-elektronische en radiotechnische systemen van verschillende klassen. Tegelijkertijd zal de marine, die over 'conventionele' wapens beschikt, waarschijnlijk een van de slachtoffers worden van militaire bezuinigingen. Het kan hem vooral raken.

***

Stratfor heeft een interessante grafiek toegevoegd aan de notitie "Wat de defensiebezuinigingen betekenen voor het Russische leger" die de economische prestaties van Rusland als geheel en de defensie-uitgaven laat zien. Bovendien weerspiegelde het de belangrijkste gebeurtenissen van de afgelopen jaren, energieprijzen en de posities waarin V. Poetin op verschillende tijdstippen werkte.

Дыру в русском оборонном бюджете заметили в Америке


In het commentaar bij de grafiek wordt opgemerkt dat lage olieprijzen en sancties van het buitenland de Russische economie, inclusief het defensiebudget, ernstig onder druk zetten. Tegelijkertijd worden bepaalde rekenproblemen aangegeven. De berekening van de militaire uitgaven van Rusland kan niet met grote nauwkeurigheid worden uitgevoerd, maar zelfs in een dergelijke situatie zijn alle belangrijke trends zichtbaar. Het is dus duidelijk te zien dat het Russische defensiebudget al anderhalf decennium constant groeit. En nu lijkt het erop dat de kosten omlaag gaan.

Onderstaande grafiek toont het bruto binnenlands product in biljoenen Amerikaanse dollars tegen de huidige wisselkoersen (turquoise lijn). De BBP-grafiek toont enkele gemiddelde jaarlijkse prijzen per vat olie. Het blauw in de grafiek toont het militaire budget, uitgedrukt in miljarden dollars in prijzen van 2016. Voor meer duidelijkheid zijn het bruto binnenlands product en het defensiebudget op verschillende schalen weergegeven, hoewel ze over elkaar heen liggen. Zo is de schaal voor het BBP voorgeschreven van nul tot 2,5 biljoen dollar, terwijl er voor defensie-uitgaven op dezelfde grafiek limieten zijn van 20 tot 70 miljard.

Op een grafiek van Stratfor is de turquoise lijn die de BBP-waarden aangeeft continu gestegen van 2000 tot 2008. Daarna is er een jaarlijkse daling, waarna de groei zich hervat en doorzet tot 2013. Van 2014 tot 2016 bevinden nieuwe punten op de kaart zich onder elkaar.

Het militaire uitgavenschema ziet er anders uit. De blauwe lijn begint al in 2000 te stijgen en blijft stijgen tot 2016. De grafiek toont ook de vijandelijkheden in augustus 2008, de voltooiing van de contraterroristische operatie in Tsjetsjenië in 2009, de "interventie in Oekraïne" en de Syrische operatie. Het blijkt dat de defensie-uitgaven in 2011 aanzienlijk zijn gestegen. Verder was de begrotingsgroei een aantal jaren uniform en in 2017 nam deze aanzienlijk af. Opgemerkt moet worden dat de grafiek van Stratfor precies die berekeningen laat zien, volgens welke de huidige reductie niet 7%, maar 20% is.

Verschillende schalen voor het weergeven van indicatoren laten duidelijk de belangrijkste trends zien, maar maken het tegelijkertijd niet mogelijk om de verhouding tussen het bbp en de defensie-uitgaven te beoordelen. Het is bekend dat in 2000 het bruto binnenlands product van Rusland in "huidige dollars" 260 miljard bedroeg. Voor defensie gaven ze in hetzelfde jaar volgens het schema iets meer dan 20 miljard uit - ongeveer 7-7,5%. Het BBP bedroeg in 2008 meer dan 1,66 biljoen dollar, en het defensiebudget bedroeg volgens Stratfor in deze periode meer dan 40 miljard dollar, d.w.z. bedroeg iets minder dan 2,5%. In 2013, voordat de waargenomen daling begon, bereikte het bbp bijna $ 2,3 biljoen, en werd ongeveer $ 55 miljard uitgegeven aan defensie - ook slechts ongeveer 2,5% van het bruto binnenlands product. Ten slotte wordt voor 2016 het BBP vastgesteld op het niveau van 1,28 biljoen dollar en het militaire budget op het niveau van 70 miljard dollar. Zo bereikte het aandeel van de militaire uitgaven, als gevolg van de daling van het BBP in dollars, 5,5%.

We mogen niet vergeten dat de Stratfor-grafiek het bruto binnenlands product in actuele waarden van een bepaald jaar weergeeft, terwijl de defensiebegrotingen zijn aangepast aan het tempo van 2016. Dit maakt het moeilijk om de werkelijke relatie tussen uitgaven en bbp te bepalen. Maar zelfs in zo'n situatie wordt het bekende beeld opnieuw bevestigd. Tot het begin van het huidige decennium groeide het Russische defensiebudget mee met de economie, en alleen het huidige staatsbewapeningsprogramma voor 2011-2020 veranderde de situatie op een bepaalde manier. Maar zelfs in dit geval stegen de uitgaven gelijktijdig met het BBP.

***

Strategische Forecasting Inc.-versie. over de verlaging van het Russische militaire budget als gevolg van algemene economische problemen, heeft natuurlijk recht op leven. Men mag echter niet de verklaringen vergeten van Russische functionarissen die herhaaldelijk de huidige plannen hebben aangekondigd.

De militaire en politieke leiding van Rusland heeft in het verleden en dit jaar meermaals aangegeven dat het grootste deel van de meest complexe en dure programma's in het kader van de modernisering van het leger ten einde loopt, en dit maakt het mogelijk om de begroting. De piek van de uitgaven is gepasseerd en daarna, in de komende vijf jaar, is het de bedoeling om de defensie-uitgaven te verminderen tot een niveau van minder dan 3% van het BBP. Maar zelfs in beperkte vorm zal het budget voldoende zijn om het leger in de vereiste staat te houden en het materiële deel ervan te blijven actualiseren.

De ontwikkeling van de Russische krijgsmacht in het algemeen en de financiële aspecten daarvan in het bijzonder wekken de legitieme interesse van buitenlandse experts. Er worden verschillende schattingen en prognoses uitgedrukt. Er zijn echter vaak tendentieuze publicaties die in strijd zijn met bekende gegevens. Met enig voorbehoud is Stratfors laatste nota over Russische militaire uitgaven daar een voorbeeld van. Het negeert bekende informatie, bevestigd door ambtenaren, maar biedt tegelijkertijd een alternatieve verklaring voor gebeurtenissen die beter overeenkomt met de huidige trends in buitenlandse politieke analyse.

Maar ongeacht de mening van buitenlandse analisten, blijft Rusland de strijdkrachten moderniseren. Een aanzienlijk deel van het werk is al afgerond en nu is het mogelijk om op een bepaalde manier kosten te besparen. En hoe het in het buitenland zal worden uitgelegd, is niet zo belangrijk wanneer het leger een modern materieel deel krijgt, en het land de kans krijgt om geld naar andere gebieden door te sluizen.

Artikel "Wat bezuinigingen op defensie betekenen voor het Russische leger":
https://worldview.stratfor.com/article/what-defense-cuts-mean-russias-military
Onze nieuwskanalen

Schrijf je in en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de belangrijkste evenementen van de dag.

Объявление
Abonneer je op ons Telegram-kanaal, regelmatig aanvullende informatie over de speciale operatie in Oekraïne, een grote hoeveelheid informatie, video's, iets dat niet op de site staat: https://t.me/topwar_official
26 commentaar
informatie
Beste lezer, om commentaar op een publicatie achter te laten, moet u: inloggen.
 1. +1
  11 mei 2018 07:07
  Voor de geïnteresseerden heeft global firepower een nieuwe rating gepubliceerd op basis van de resultaten van 2017.
  1. +3
   11 mei 2018 11:12
   Als ik hoor dat er in 2020 zo'n 10 nieuwe nucleaire onderzeese raketdragers zullen zijn voltooid, wordt mijn hart op de een of andere manier rustiger! En al deze schattingen worden gewoon belachelijk .. het doel was om ons onoverwinnelijk te maken tegen 2020, het doel loopt op zijn einde, wat betekent dat je geld kunt uitgeven aan cookies)
   1. jjj
    +2
    11 mei 2018 12:14
    Het is belachelijk om de Russische defensie-uitgaven in dollars te tellen met de wisselkoers van de roebel en de dollar. Het is ook belachelijk om de militaire macht van staten te vergelijken met de Amerikaanse benadering als maatstaf. De hoge wisselkoers van de dollar wordt speculatief in onze economie gehouden zodat een grote massa roebels in onze economie kan ronddraaien. We zitten in zo'n financieel systeem dat we het aantal roebels alleen kunnen afdrukken voor het door ons ontvangen bedrag aan dollars. Daarom, hoe duurder de dollar, hoe meer roebels er in ons financiële systeem circuleren.
    Laten we ter vergelijking niet de dollar nemen, maar laten we zeggen goud. Conventioneel hebben de Verenigde Staten een militaire macht van honderdduizend ton goud. Wat is de macht van Rusland in dit equivalent. Ik kan het mis hebben, maar er zijn hier niet zulke enorme disproporties als bij het dollarequivalent. Maar dat is niet alles. De Amerikaanse macht houdt rekening met de kosten, inclusief die voor condooms en Viagra voor militair personeel, geslachtsverandering met daaropvolgende rehabilitatie, winsten langs de hele keten van contractanten en lobbyisten. Over het algemeen is elke xpeni daar in bulk. En als je de echte militaire kosten van eventuele aanwas vrijmaakt, krijg je pariteit. In feite kunnen wapensystemen die geen analogen hebben geen "drie kopeken" kosten
    1. 0
     11 mei 2018 12:21
     Citaat van jjj
     We handhaven speculatief een hoge dollarkoers, zodat een grote massa roebels in onze economie kan ronddraaien

     Maar we zullen nog steeds een tv of een telefoon kopen voor dollars.
     1. jjj
      +1
      11 mei 2018 13:56
      Overal voor roebels. Het maakt niet uit hoeveel netwerken je rondgaat, overal worden de goederen genomineerd in binnenlandse valuta
      1. 0
       11 mei 2018 14:00
       Je weet heel goed dat dit wordt omgezet in roebels, en zelfs tegen het slechtste tarief (in de staten is de iPhone goedkoper)
       1. 0
        11 mei 2018 15:01
        Kom op. Zelfs als we onze ogen sluiten voor de fraude met de wisselkoersen van onze bankiers, voegen we staatsinvoerrechten en paardenfraude van winkeliers toe aan de prijs. Dus waar zou het goedkoper zijn?
  2. 0
   11 mei 2018 16:30
   En wat geven ze om ons deeg? Laat ze tellen.
 2. +7
  11 mei 2018 07:12
  Het goede aan zulke "analisten" is dat als hun voorspelling complete "onzin" blijkt te zijn, ze altijd zullen uitleggen dat ze dit net hebben gezegd, en het is jouw ongeluk dat je ze verkeerd hebt begrepen.
  Al deze berekeningen missen één, maar zeer belangrijk punt. Ons volledige budget voor dit jaar is gepland voor een olieprijs van $ 50 per vat en een dollarprijs van 62 roebel. Welnu, we hebben al de prijs voor de dollar, wat de grote "verdienste" van onze Centrale Bank aantoont, maar de olieprijs streeft duidelijk al naar 80, dat wil zeggen, ons budget ontvangt nu behoorlijk veel "extra roebels" ". Gewoon uit de lucht vallen. Natuurlijk zal een zeer aanzienlijk deel van hen gaan om de kosten van de "verkiezingen" en alle mogelijke "decreten", vooral die van "mei", aan te vullen. Maar er kan op elk moment iets worden gericht op het "dichten" van eventuele gaten in het "defensiebudget". Dus niet alles is zo eenvoudig met onze economie en budgetten
  1. +3
   11 mei 2018 10:26
   Citaat van: svp67
   Welnu, we hebben al de prijs voor de dollar, wat de grote "verdienste" van onze Centrale Bank aantoont, maar de olieprijs streeft duidelijk al naar 80, dat wil zeggen, ons budget ontvangt nu behoorlijk veel "extra roebels" ". Gewoon uit de lucht vallen. Natuurlijk zal een zeer aanzienlijk deel van hen gaan om de kosten van de "verkiezingen" en alle mogelijke "decreten", vooral die van "mei", aan te vullen.

   Ja, ja, zo zou ik ook willen dromen, maar vanmorgen, toen ik naar mijn werk ging, hoorde ik op tv dat het hele verschil tussen de echte olieprijs en de prijs waarop het budget is gebaseerd zal gaan ... waar zou je denken? ... Dat klopt - om valuta te kopen. Kortom, er zijn hier geen censuurwoorden...
   1. +3
    11 mei 2018 11:24
    Nou, ze verkopen geen machines voor roebels ...
    Waarom ben je verrast? Valuta wordt niet gekocht in wisselkantoren.
    Wat betreft het verlagen of verhogen van de kosten, ze meten Russen opnieuw naar hun eigen maatstaven. Dit is hun eeuwige fout.
    Het zal nodig zijn - en we zullen 90% van het BBP gebruiken voor militaire behoeften, maar het is wenselijk om het zonder te stellen.
   2. 0
    11 mei 2018 11:26
    Nou, alles klopt! Aan de overheid die wink Ik heb gelezen dat ze in plaats van 100 T14 50 stuks willen, dus het lijkt alsof er een gat in zit yes
   3. 0
    11 mei 2018 16:33
    Dit is het creëren van reserves en het steriliseren van extra geld uit de circulatie, ze kunnen een beetje goud kopen.. Misschien zullen ze investeren in investeringsprojecten.... (hoewel dromen niet schadelijk is).
 3. +3
  11 mei 2018 07:28
  De auteur slaagde erin te zeggen: "boterolie". Het feit dat een geleidelijke verlaging van het militaire budget zal beginnen, is meer dan eens gezegd. Het feit dat ze zeer nauwkeurige wapens en radio-elektronische middelen zullen ontwikkelen, is ook meer dan eens genoemd.
  Wat betreft het StartFor-rapport, al deze prachtige graphics en breedsprakigheid zijn nodig om het succes van de sancties te laten zien: "witte sancties van de Verenigde Staten en hun westerse bondgenoten" hebben effect, wat betekent dat we nog wat meer zullen drukken en de BB zal concessies doen en de Russische Federatie zal terugkeren naar de "Upper Volta" met raketten", en de volgende president van Rusland zal Ksenia of Analnay zijn en lang leve het liberalisme in Rusland
  1. +2
   11 mei 2018 16:38
   Pas op voor jullie ...... en de sancties hebben ons erg verlamd, de achterstand in technologie bleek gewoon enorm te zijn .... helaas is er de afgelopen 18 jaar niets positiefs gedaan, d.w.z. Vrienden waren geïnteresseerd in het verhandelen van middelen en niet in de ontwikkeling van technologieën, en Hij dwong hen niet om in deze richting te werken, hij steunde ook de opname van fondsen in het buitenland en blokkeerde ze niet. Nu, hier weer, DAM met je kameraden aan het roer, ik wil het niet eens hebben over de roodharige Tolik...... grote prestaties en het voordeel van sancties.
 4. +1
  11 mei 2018 09:22
  je kunt niet zonder pijn naar de grafiek kijken: het een heeft niets met het ander te maken - voor een lokale consument
  en welke termen luid zijn: Russisch-Georgische oorlog, interventie..
  Trouwens, RUSSISCH - is het Russisch of Russisch?
  1. +1
   11 mei 2018 10:08
   Citaat van Disant
   Trouwens, RUSSISCH - is het Russisch of Russisch?

   orks
 5. +2
  11 mei 2018 10:21
  in de grafiek van deze ANALISTEN van "Stratfor" werd het item "Russische interventie in Siria" belachelijk gemaakt. Als we uitgaan van de algemeen aanvaarde term 'interventie' als agressie, inmenging in de zaken van een andere staat die zijn soevereiniteit schendt, dan komt Russische deelname hier op geen enkele manier mee overeen. Aangezien, in tegenstelling tot het land van herkomst van deze ANALYSTEN, die niemand daar heeft gebeld, de RF-strijdkrachten zich op verzoek van de legitieme regering in Syrië bevinden.
 6. +1
  11 mei 2018 10:22
  Ik ben het er volledig mee eens dat het artikel voor binnenlandse consumptie in de Verenigde Staten als excuus voor de groei van de militaire uitgaven door de Verenigde Staten zelf het idee is: "Slechte Russen snijden in het militaire budget omdat ze overwerkt zijn, en niet omdat ze vrede willen, dit is bedrog en we zullen die van ons met nog eens honderd miljard verhogen"

  Het artikel zelf is zo vettig dat het gebrek aan argumentatie gewoon pijn doet aan het oog.
  Het is een goed idee dat alleen voor het militair-industriële complex een goedkope roebel goed is. je moet voor het werk betalen in roebels, verkopen voor export ontvangende valuta. Wat de staat betreft, dure olie is ook goed.
  1. +1
   11 mei 2018 15:55
   Citaat van arhPavel
   ...
   Het is een goed idee dat alleen voor het militair-industriële complex een goedkope roebel goed is. je moet voor het werk betalen in roebels, verkopen voor export ontvangende valuta. Wat de staat betreft, dure olie is ook goed.
   De roebels die voor goed loon worden betaald, gaan echter naar de binnenlandse markt, waar de massa van goederen als het ware overeen moet komen met de roebel, om de prijzen te stabiliseren (het militair-industriële complex is nog niet het hele land ). Bijgevolg zou men met de komst van extra roebelmassa een prijsstijging op de binnenlandse markt moeten verwachten - het militair-industriële complex is goed, maar niet zozeer voor de mensen, de verarming verergert. Men stelt gerust dat het salaris van het grootste deel van de arbeiders van het militair-industriële complex niet fluctueert met de wisselkoers van de roebel.
   Ongeveer 40% gaat naar de staat van de verkoop van alle koolwaterstoffen aan de begroting. Als ik de staat was, zou ik erg van streek zijn door zulke proporties. Voor wie het elke dag goed en horsheet is, vind ik het begrijpelijk. En de petrodollars die worden ontvangen van het verschil tussen de werkelijke olieprijs en de prijs waaruit het budget is samengesteld, zal de staat investeren in Amerikaanse effecten of het uitgeven in roebels om de salarissen van ambtenaren te verhogen of ..., wat doet het anders het hebben een verlangen om nuttig te doen? Valuta's "kopen"? En dit alles werkt voor de economie van de VS en voor het verhogen van het inkomen van de Fed door de levenskwaliteit van het grootste deel van de bevolking van het land te verminderen.
   De belangrijkste vraag hierbij is hoe lang een dergelijk systeem van machtsversterking van het land effectief kan blijven werken? Trouwens, mieren, als je kijkt naar hoe ze als groep "gewichten" slepen, werken heel soepel, maar volgens de wetenschap is dit een voorbeeld van de laagste effectieve toepassing van fysieke inspanning.
 7. 0
  11 mei 2018 11:38
  Kirill Ryabov, goed gedaan! In de regel zijn alle artikelen erg interessant en inhoudelijk - er is iets te bespreken. Een paar woorden over de defensiebegroting en Oekraïne, want dit is niet terug te vinden in het artikel. - een deel van onze ICBM's werd gemaakt in de Yuzhmash-onderneming in Dnepropetrovsk (Oekraïne) en natuurlijk moesten de ONTWIKKELING en PRODUCTIE van ICBM's na de gebeurtenissen in Oekraïne in Rusland worden georganiseerd. Dit geldt alleen voor ICBM's, maar ook voor helikopter- en scheepsmotoren. Dit moest koste wat kost en zo snel mogelijk gebeuren.
  1. De opmerking is verwijderd.
 8. 0
  11 mei 2018 12:24
  Citaat van Dimontius
  Als ik hoor dat er in 2020 zo'n 10 nieuwe nucleaire onderzeese raketdragers zullen zijn voltooid, wordt mijn hart op de een of andere manier rustiger! En al deze schattingen worden gewoon belachelijk .. het doel was om ons onoverwinnelijk te maken tegen 2020, het doel loopt op zijn einde, wat betekent dat je geld kunt uitgeven aan cookies)


  "Voltooid", dit betekent in het snelste bouwtempo en met de echte beschikbaarheid van werkvoorraden bij Sevmash, vandaag zouden ongeveer 7 "producten" al in het ijzer moeten zijn en de apparatuur laden .. Daar alleen afwerkingswerkzaamheden en acceptatietests meer dan een jaar duren..
 9. De opmerking is verwijderd.
  1. 0
   11 mei 2018 16:15
   Haal degenen weg die de vloot voor de rondedatum zullen verlaten, en je hoop zal smelten als ijs door de opwarming van de aarde.
 10. 0
  11 mei 2018 15:16
  in het algemeen is de verlaging van het militaire budget een geplande verlaging. De herbewapening is in het algemeen voltooid, nu is het belangrijkste om de gevechtscapaciteit op het vereiste niveau te houden ... Dit werd gezegd toen de hervorming net begon ...
 11. +1
  11 mei 2018 16:12
  Citaat: V. Salama
  Citaat van arhPavel
  ...
  Het is een goed idee dat alleen voor het militair-industriële complex een goedkope roebel goed is. je moet voor het werk betalen in roebels, verkopen voor export ontvangende valuta. Wat de staat betreft, dure olie is ook goed.
  De roebels die voor goed loon worden betaald, gaan echter naar de binnenlandse markt, waar de massa van goederen als het ware overeen moet komen met de roebel, om de prijzen te stabiliseren (het militair-industriële complex is nog niet het hele land ). Bijgevolg zou men met de komst van extra roebelmassa een prijsstijging op de binnenlandse markt moeten verwachten - het militair-industriële complex is goed, maar niet zozeer voor de mensen, de verarming verergert. Men stelt gerust dat het salaris van het grootste deel van de arbeiders van het militair-industriële complex niet fluctueert met de wisselkoers van de roebel.
  Ongeveer 40% gaat naar de staat van de verkoop van alle koolwaterstoffen aan de begroting. Als ik de staat was, zou ik erg van streek zijn door zulke proporties. Voor wie het elke dag goed en mooier is, vind ik het begrijpelijk. En de petrodollars die worden ontvangen van het verschil tussen de werkelijke olieprijs en de prijs waaruit het budget is samengesteld, zal de staat investeren in Amerikaanse effecten of het uitgeven in roebels om de salarissen van ambtenaren te verhogen of ..., wat doet het anders het hebben een verlangen om nuttig te doen? Valuta's "kopen"? En dit alles werkt voor de economie van de VS en voor het verhogen van het inkomen van de Fed door de levenskwaliteit van het grootste deel van de bevolking van het land te verminderen.
  De belangrijkste vraag hierbij is hoe lang een dergelijk systeem van machtsversterking van het land effectief kan blijven werken? Trouwens, mieren, als je kijkt naar hoe ze als groep "gewichten" slepen, werken heel soepel, maar volgens de wetenschap is dit een voorbeeld van de laagste effectieve toepassing van fysieke inspanning.


  De staat belegt zijn inkomsten in Amerikaanse effecten en houdt een keizersnede van de goudreserves in de Fed.

  Dus wie concurreert met wie, ben ik in de war?
 12. 0
  13 mei 2018 23:54
  Er is iets met de graphics dat me stoort. Naar mijn mening was er een daling van de olieprijs tot 30 dollar. Waar staat het op de kaart. Dit betekent dat de prijs van olie niet precies correleert met het vermogen van Rusland om wapens te produceren. Aan de andere kant worden in het Westen Rusland en Russen beoordeeld als een bron van goedkope grondstoffen en het lijkt erop dat we niet worden erkend als iemand die de mogelijkheid heeft om ons eigen economische en politieke lot te bepalen en te beslissen. En zonder begrip van de interne capaciteiten van Rusland is een analyse op basis van prijzen voor energiebronnen duidelijk onjuist of op zijn minst onvolledig.

"Rechtse Sector" (verboden in Rusland), "Oekraïense Opstandige Leger" (UPA) (verboden in Rusland), ISIS (verboden in Rusland), "Jabhat Fatah al-Sham" voorheen "Jabhat al-Nusra" (verboden in Rusland) , Taliban (verboden in Rusland), Al-Qaeda (verboden in Rusland), Anti-Corruption Foundation (verboden in Rusland), Navalny Headquarters (verboden in Rusland), Facebook (verboden in Rusland), Instagram (verboden in Rusland), Meta (verboden in Rusland), Misanthropic Division (verboden in Rusland), Azov (verboden in Rusland), Moslimbroederschap (verboden in Rusland), Aum Shinrikyo (verboden in Rusland), AUE (verboden in Rusland), UNA-UNSO (verboden in Rusland), Mejlis van het Krim-Tataarse volk (verboden in Rusland), Legioen “Vrijheid van Rusland” (gewapende formatie, erkend als terrorist in de Russische Federatie en verboden)

“Non-profitorganisaties, niet-geregistreerde publieke verenigingen of individuen die de functies van een buitenlandse agent vervullen”, evenals mediakanalen die de functies van een buitenlandse agent vervullen: “Medusa”; "Stem van Amerika"; "Realiteiten"; "Tegenwoordige tijd"; "Radiovrijheid"; Ponomarev; Savitskaja; Markelov; Kamalyagin; Apakhonchich; Makarevitsj; Dud; Gordon; Zjdanov; Medvedev; Fedorov; "Uil"; "Alliantie van Artsen"; "RKK" "Levada Centrum"; "Gedenkteken"; "Stem"; "Persoon en recht"; "Regen"; "Mediazone"; "Deutsche Welle"; QMS "Kaukasische knoop"; "Insider"; "Nieuwe krant"