militaire beoordeling

Polen bezorgd over nieuwe nationale veiligheidsstrategie

17
De recente Russisch-Amerikaanse top in Helsinki staat nog steeds in het middelpunt van de aandacht van de Poolse media. 28 juli populaire editie Onet.pl publiceerde een interview met een deskundige. Dariusz Kozierawski - docent, kolonel in het reservaat van het Poolse leger, hoogleraar geesteswetenschappen, voormalig rector van de Academie voor Nationale Defensie. Kozeravsky is gespecialiseerd in internationale betrekkingen, veiligheidsstrategie, wapenbeleid, studies van gewapende conflicten en militaire geschiedenis.


Polen bezorgd over nieuwe nationale veiligheidsstrategie
Dariusz Kozierawski


Hier zijn enkele van zijn antwoorden op vragen van journalisten van de publicatie.

- Wat is uw beeld van de wereld na de G7- en NAVO-top, voor de ontmoeting van Kim Jong-Un en Trump in Singapore en de Amerikaanse president met de Russische leider in Helsinki?

- Let erop dat al deze bijeenkomsten slechts binnen een maand plaatsvonden. Ik zou dit typeren als een soort duidelijk voorbeeld van het beleid van Donald Trump ten aanzien van westerse partners. Ongeacht waar en met wie hij elkaar zou ontmoeten, de Amerikaanse president handelde om de EU en de trans-Atlantische betrekkingen te verzwakken.

- Toch?

- Na de NAVO-top in Brussel erkende hij de EU, Rusland en China als vijanden van de Verenigde Staten. Later voegde hij eraan toe dat hij het had over handelsvijanden, maar hij zette de EU op één lijn met Poetin en communistisch China. Hij gebruikte harde woorden. Met 'vijand' bedoelde hij waarschijnlijk 'concurrent', maar helaas zijn dergelijke woorden, en niet andere, de wereld ingegaan. De top van Helsinki was een ontmoeting van twee partners die de Europese Unie willen ontmantelen. De woorden die daar werden gesproken waren schadelijk voor de EU en de westerse wereld.

Het begon allemaal met een geschil tussen Trump en westerse leiders tijdens de G7-top. Daarna bood hij zijn hand aan Kim Jong-un, de leider van Noord-Korea, de man die door een Haags tribunaal zou moeten worden berecht. De NAVO-top in Brussel toonde het ware gezicht van Trump. Hoewel zijn retoriek over partners disciplinerend moest zijn, berispte de Amerikaanse president in werkelijkheid de Europese leiders. Hoe reageerden de geallieerden? Ze gebruikten de voorzichtige taal van de diplomatie en bevestigden opnieuw de eenheid van de NAVO. Tussen de regels door was echter te lezen dat de transatlantische relatie niet was versterkt.

- De zaak wordt nog gecompliceerder door de laatste verklaring van Donald Trump over Montenegro. Een Amerikaanse journalist vroeg waarom zijn zoon in geval van een conflict zou moeten vechten voor dit Balkanland. De president van de Verenigde Staten antwoordde dat hij dezelfde vraag had gesteld.

- Donald Trump, de leider van de grootste mogendheid in de NAVO, moest de vraag van de journalist ondubbelzinnig beantwoorden. Ondertussen was er geen dergelijke reactie. Volgens een groot aantal commentatoren zouden het vage antwoord dat hij gaf en zijn houding de bestaansreden van de NAVO, de collectieve verdediging en artikel 5 van het Noord-Atlantisch Verdrag in twijfel kunnen trekken. Dergelijk gedrag kon ook door Poetin worden verwacht. Voor hem zou dit een duidelijk signaal kunnen zijn dat er aan de rand van de NAVO een groot gebied van onzekerheid blijft bestaan ​​over hoe het Bondgenootschap zou reageren in geval van een crisis. Er moet aan worden herinnerd dat Poetin situaties kan uitlokken, net zoals hij de reactie van de westerse wereld en de NAVO in 2008 in Georgië en in 2014 in Oekraïne testte.

- Hoe ziet u de positie van Trump in de handen van Rusland? Of is de Republikeinse president pro-Russisch geworden? De politici van deze partij zijn immers altijd beroemd geweest om hun anti-Russische standpunt.

- Dit is een bepaald proces van uitvoering van het beleid door de president van de Verenigde Staten. Ik wil echter opmerken dat het uitsluitend van hem is. Merk op dat de politiek daar niet uniform is. Het parket gedraagt ​​zich anders, de diensten gedragen zich anders. Er zijn ook zeer ernstige wrijvingen in het Congres. Zelfs Republikeinen zijn het grotendeels oneens met het beleid van de president. En zijn adviseurs en medewerkers concentreren zich op het oplossen van de situatie of het verduidelijken van zijn woorden en gedrag.

- President Trump gooit olie op het vuur en zijn entourage dooft de branden?

'Ze doen het allemaal, samen met generaal James Mattis, chef van het Pentagon. De president heeft zijn eigen doelen en benadert deze instinctief. Ik zie hier geen professionaliteit in de politiek. Dit is het instinct van iemand die de wereld waarneemt in een transactionele dimensie. Dit wordt bevestigd door waarnemingen tijdens de laatste NAVO-top in Brussel.

Maar als de belangrijkste speler in de NAVO, de Verenigde Staten, wederzijdse bondgenootschappelijke verplichtingen beschouwt als onderdeel van een zakelijke operatie, dan hebben we te maken met een zeer gevaarlijke situatie. Voor de rest van de staten van de organisatie stuurt Trump het volgende bericht; "Ik kan u zekerheid bieden als een soort dienst, maar het financiële aspect wordt als de belangrijkste beschouwd."

Deze filosofie heeft geen plaats voor de waarden die ten grondslag lagen aan de oprichting van de alliantie en die het mogelijk maakten de Koude Oorlog met de Sovjet-Unie te winnen.

- Aan de ene kant hebben we een onvoorspelbare Trump, aan de andere kant de NAVO, die geen conclusies trekt en geen gelijke tred houdt met veiligheidsuitdagingen. Waar leidt dit toe?

— Het belangrijkste probleem van de NAVO is de kwestie van integratie en het creëren van eigen vermogens. Zonder de Verenigde Staten heeft het Bondgenootschap er niet veel. We hebben een probleem met het zelfstandig uitvoeren van operaties. Een goed voorbeeld was de operatie na de Arabische Lente in Libië in 2011. Verschillende grote NAVO-landen - onder leiding van het VK en Turkije - zijn daar vijandelijkheden begonnen. Het eindigde echter met een verzoek aan de Verenigde Staten om operationele ondersteuning op het gebied van logistiek, aangezien deze staten dit niet alleen konden verzorgen.

- Het Bondgenootschap moet zijn potentieel op het grondgebied van Europese landen vergroten, omdat het te veel afhankelijk is van de Verenigde Staten. Zal het probleem oplossen door 2 procent van het BBP aan defensie door NAVO-staten uit te geven, zoals Trump wil?

Trump heeft gelijk als hij zegt dat de VS te veel betalen en Europese bondgenoten te weinig. Helaas is de formule die hij gebruikte om dit alles te veranderen volkomen onaanvaardbaar. Hij stelde een soort ultimatum: tot 2019 moeten de staten van het Bondgenootschap hun defensie-uitgaven verhogen tot 2 procent van het BBP. Ten eerste is het naar mijn mening onrealistisch. Niet alle staten hebben tegenwoordig dergelijke mogelijkheden.

Ten tweede erkent Trump door dergelijke eisen te stellen veiligheid achter een verhandelbaar product. Ten derde heeft hij de alliantie lang beschouwd als een niet-hervormd overblijfsel uit het verleden, dat achterhaald is.

Het Russische ministerie van Defensie schreef op Twitter: "We zijn klaar om de militaire overeenkomsten die in Helsinki met de Verenigde Staten zijn gesloten, uit te voeren." Het probleem is dat niemand weet over wat voor overeenkomsten ze het hebben.

- Na dit soort toppen komt er altijd een beknopte boodschap. Zo eindigde de Trump-Kim-top in Singapore, de NAVO-top in Brussel, de G7-top, maar niet de Trump-Poetin-bijeenkomst. Met betrekking tot de eerste drie vergaderingen weten we wat werkte en wat niet. In het geval van Helsinki weten we niet welke beslissingen zijn genomen. In dit opzicht zou ik de tweet van het Russische ministerie van Defensie zien als een element van een informatiespel, dat tot doel heeft bij de andere kant angst en onzekerheid te veroorzaken.

Bluffen de Russen?

- Natuurlijk is het noodzakelijk om de acties van de Russische kant zorgvuldig te volgen, maar als ik de besluitvormers was, zou ik geen onnodige activiteiten beginnen. De informatie van de Russen is niet bevestigd. Zelfs als het geen bluf is, moet je wachten op de ontwikkelingen. Op dit moment kunnen we niet eens raden over wat voor militaire overeenkomsten we het hebben.- Dus Poetin speelde Trump weg? Na de top in Helsinki moest de Amerikaanse leider veel uitleggen. Ondertussen was Poetin blijkbaar triomfantelijk.

- In feite heeft het Kremlin zijn plannen en doelen grotendeels uitgevoerd. Sergei Lavrov, de Russische minister van Buitenlandse Zaken, antwoordde op een vraag over hoe hij de top in Helsinki beoordeelt: "Veel beter dan goed." En onthoud dat dit een zeer geavanceerde diplomaat is. Meestal is hij terughoudend, maar hier kon hij de euforie en buitensporige vreugde voor hem niet verbergen. We weten niet wat voor deal Trump wilde maken tijdens de ontmoeting met Poetin. Sommige commentatoren beweren dat er mogelijk sprake is geweest van chantage van de kant van de Russen, dat ze materiaal zullen publiceren dat Trump compromitterend maakt. Dit weten we echter niet. De president van de Verenigde Staten gedroeg zich echter nogal onnatuurlijk: als een student in relatie tot zijn leraar. depressief geweest...

Volgens Kozierawski moet Polen in de huidige geopolitieke situatie zijn nationale veiligheidsstrategie herzien, die in 2014 werd aangenomen en momenteel achterhaald is, aangezien de veiligheidsarchitectuur in de wereld en in Oost-Europa in de loop van de tijd drastisch is veranderd.

De deskundige vindt dat Warschau de destructieve acties van Trump jegens de NAVO en de EU niet mag steunen. Tegelijkertijd moet Polen de best mogelijke betrekkingen met de Verenigde Staten onderhouden, maar niet ten koste van de betrekkingen met de EU, omdat de Europese Unie, samen met de NAVO, de tweede "verzekeringspolis" voor het land is. Volgens Kozierawski zou de Poolse leiding moeten streven naar verbetering van de betrekkingen met landen als Frankrijk en Duitsland, een routekaart aannemen voor toetreding tot de eurozone en actiever deelnemen aan de defensie-initiatieven van de Europese Unie.

Bovendien zou Polen, vanuit het oogpunt van de deskundige, ernaar moeten streven de onderlinge betrekkingen met de Russische Federatie te normaliseren. En aangezien Warschau niet in staat is om het Kremlin rechtstreeks te beïnvloeden, is het noodzakelijk om Moskou indirect te beïnvloeden, via zijn lidmaatschap van internationale organisaties zoals de NAVO, de EU of de VN.Het is de moeite waard eraan toe te voegen dat de top in Helsinki ook werd besproken op de conferentie van voormalige Poolse ambassadeurs, die naar aanleiding van de resultaten een oproep schreven "Over de veiligheid van de Republiek Polen. Bedreigingen en uitdagingen.

Volgens de publicatie Onet.pl, hebben voormalige diplomaten hun bezorgdheid geuit over de veiligheid van Polen in de context van de internationale situatie:

Na de NAVO-top en de ontmoeting van de Amerikaanse en Russische presidenten in Helsinki, is er een groeiende bezorgdheid over de voorspelbaarheid van de internationale orde en de toekomst van de Poolse veiligheid. Het binnen- en buitenlands beleid van de huidige autoriteiten van het land is geen antwoord op de uitdagingen waarmee Polen wordt geconfronteerd.


Het document zegt dat de Amerikaanse president Donald Trump “probeert nieuwe regels op te leggen aan de wereld” en dat Rusland “de NAVO en de EU probeert te vernietigen”:

Er zijn alarmerende signalen over de voorwaardelijke en selectieve interpretatie van veiligheidsgaranties voor bondgenoten, over de mogelijkheid om troepen uit Europa terug te trekken, de definitie van de NAVO als een "verouderde" organisatie en de EU als een "vijand".


Volgens de voormalige ambassadeurs moet Polen, gezien de "dramatische veranderingen in de wereldorde, die vooral gevaarlijk zijn voor het land", "zijn positie in zowel de EU als de NAVO versterken en ernaar streven hun integriteit te behouden."

De onderwerpen van de top in Helsinki werden ook aangestipt door Andrzej Zapalowski, een bekende Poolse publieke figuur en expert op het gebied van veiligheid en geopolitiek. Zapalovsky staat in het land bekend om zijn harde kritiek op het pro-Amerikaanse beleid van de Poolse autoriteiten en voor het voeren van een subjectief buitenlands beleid. Het is ook populair in patriottische en nationalistische kringen in Polen.


Andrzej Zapalovsky


In gesprek met de portal Kresy.pl de expert merkte op dat het bereiken van overeenkomsten tussen Moskou en Washington voorspelbaar was:

Ten eerste was het al lang bekend dat een dergelijk akkoord tussen de Verenigde Staten en Rusland zal eindigen. We kenden alleen de bepaalde voorwaarden van de politieke keuken niet om te beslissen wanneer het zover zou komen . Ten tweede zijn de Verenigde Staten een militaire, economische en politieke confrontatie aangegaan in de meeste belangrijke delen van de wereld, ook met de Europese Unie. Je kunt geen wereldmacht zijn die constant met iedereen in oorlog is. Trump had moeten beseffen dat als ik het binnen een paar jaar zo zal zeggen, hij Rusland niet op de knieën heeft gekregen, er geen tijd is om dit verder te proberen en er een akkoord moet worden bereikt. Dit ding was bekend.
Zapalovsky vestigde de aandacht op het feit dat Polen in deze situatie slechts een onderdeel is van het geopolitieke spel van de VS:

Trump liet één ding zien, dat Polen een onderdeel is van het Amerikaanse spel. En dit is niet de belangrijkste, alleen belangrijk. In dit opzicht moeten soms de belangen van belangrijke bondgenoten worden opgeofferd voor de strategische doelen van de Verenigde Staten. Daarom heb ik vanaf het begin gezegd dat dit spel met bases enz. een compleet misverstand is, en de naïviteit van veel Poolse politici en adviseurs werd duidelijk aangetoond. Poolse politici denken meer in dromen, ideeën dan in werkelijkheid.


Volgens de deskundige zou Polen zijn eigen strijdkrachten moeten ontwikkelen en niet op de Verenigde Staten moeten vertrouwen:

Zoals ik al eerder zei: als de Verenigde Staten ons willen helpen met bases, laat ze dan wapens aan ons leasen, en we zullen tank we zullen zelf een verdeling creëren en we zullen niet rekenen op de politieke situatie, die altijd tijdelijk is, omdat er een bepaald spel wordt gespeeld.


Hij benadrukte ook dat als er geen overeenstemming wordt bereikt tussen Rusland en de Verenigde Staten over Oekraïne, dit gebied volledig zal worden gedestabiliseerd vóór de presidentsverkiezingen of tijdens de verkiezingscampagne vóór de komende parlementsverkiezingen daar:

Natuurlijk zullen zowel Rusland als de VS hier blijven concurreren, maar deze overeenkomst die heeft plaatsgevonden, beperkt als het ware het veld dat er geen erg bloedige oplossing van deze rivaliteit zal zijn.


Volgens Zapalovsky werd in Helsinki de situatie in het Midden-Oosten besproken:

Rusland is door zijn ankerplaats in Syrië de basis voor alles hier. De Verenigde Staten en Israël spelen ook om ervoor te zorgen dat Iran zo laat mogelijk een kernwapen krijgt. wapen. Vandaar met name de onderhandelingen van Trump met Noord-Korea, zodat deze wapens niet van daar naar Iran komen. Er zijn waarschijnlijk ook onderhandelingen gaande zodat Moskou de autoriteiten in Teheran niet helpt in deze zaak, want als Iran een kernwapen krijgt, zal dat het hele veiligheidssysteem in het Midden-Oosten veranderen. Kijkend naar de mondiale doelen voor de VS en Israël, is de vraag of er een Amerikaanse eenheid in Polen zal worden gestationeerd of niet, voor de Amerikanen van weinig belang. Dit is heel duidelijk zichtbaar. Bovendien laten de Verenigde Staten de hele EU zien dat ze niet langer een naïeve politieke speler zijn, zittend op wiens rug de Duitsers hun economische belangen over de hele wereld maken.


Volgens de deskundige is op de top de kwestie van de energie- en gaslevering aan Europa aan de orde gesteld.

Naast energie uit hernieuwbare bronnen richt Duitsland zijn hele energiestrategie op gasleveringen uit Rusland. Dus al 10 jaar geleden was het bekend dat Duitsland zo'n richting had gekozen, en zulke huidige, fundamentele elementen van veiligheid als energie zouden niet verwonderlijk moeten zijn. Als er politici in Polen zijn die hierdoor verrast zijn, betekent dit dat ze de belangrijkste Duitse veiligheidsdocumenten die in Duitsland worden gepubliceerd, niet lezen. Hetzelfde was bekend voor de VS. Wat dat betreft zit er niets anders op dan dat Duitsland, Oostenrijk en Italië gas uit Rusland krijgen. Daarom is het beleid van de huidige Oostenrijkse of Italiaanse regering hier ondubbelzinnig pro-Russisch, en als de regering in Warschau hierdoor wordt verrast, betekent dit dat het absoluut onprofessionele politici zijn die geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor wat ze doen, niet rekening houden met de strategische belangen van deze staten.
Met betrekking tot Duitsland is de deskundige van mening dat ze in feite de Verenigde Staten "verzilvert" door haar export naar dit land, terwijl ze niet bijdraagt ​​aan het veiligheidssysteem:

In een dergelijk systeem handhaven de Verenigde Staten feitelijk de militaire veiligheid van Duitsland. Objectief bekeken, verbaast het me niet dat Trump zich zo gedraagt, want iedereen zou verontwaardigd zijn in een situatie waarin de Verenigde Staten, die voor hun eigen belangen zorgen, de veiligheid van Europa financieren, en zij niet wil betalen voor haar veiligheid en doet nog steeds zaken met Amerikaanse rivalen. Ik ben verbaasd over de naïviteit van Poolse politici, die in het oostelijk beleid acties uitvoeren die door veel wereldmachten worden verwacht en die helemaal niet in het belang van de Poolse staat zijn. Ook hier is de middelmatigheid van de Poolse politieke klasse zichtbaar.


Zapalovsky was kritisch over de mogelijke levering van Amerikaans gas aan de Europese markt:

Er moet aan worden herinnerd dat Russisch gas altijd goedkoper zal zijn dan Amerikaans gas. Dit roept niet de minste twijfel op. De Amerikanen kunnen Polen van gas voorzien, omdat de Polen zelf een bepaald spel "weigeren" voor goedkoop gas. Aan de andere kant zal niemand in Duitsland of Italië om strategische redenen gas dat over land wordt vervoerd, in de eerste plaats door gaspijpleidingen die vanuit het oogpunt van levering veilig zijn, vervangen door gas dat over zee wordt vervoerd. Het is niet verwonderlijk dat Amerikaans gas, zelfs als de Amerikanen zouden proberen het tegen dumpprijzen te verkopen, nooit aantrekkelijk zou zijn vanuit het oogpunt van de strategische veiligheid van sommige staten.


Bovendien hebben de Verenigde Staten, vanuit het oogpunt van een deskundige, al lang begrepen dat de kwestie van de Krim is gesloten:

De vraag blijft welke prijs Rusland moet betalen voor de officiële erkenning van deze stand van zaken. Dus "sterven voor de Krim", zoals sommige Poolse politici zeiden, getuigt op zijn zachtst gezegd van hun gebrek aan professionaliteit.


Volgens Zapalovsky zullen de Verenigde Staten proberen Rusland aan hun kant te krijgen:

Rusland is momenteel een “huwelijksbruid” omdat het kan spelen met de Verenigde Staten of met China. Als we het hebben over het politieke, economische, demografische potentieel van China, vergeleken met het grondstoffenpotentieel van Rusland, is dit in strategisch perspectief een gigantische bedreiging voor de Verenigde Staten. Er zullen een miljard mensen zijn in Afrika en Azië, en deze continenten zijn al vele jaren zwaar geïnfiltreerd door China. Nu dringt Rusland steeds meer door in deze gebieden. Het duwt de VS daar weg.


Concluderend concludeerde de expert dat alleen Washington en Moskou de toekomst van Oekraïne zullen beslissen:

Over 30 jaar kunnen de VS zich in een catastrofale situatie bevinden, zowel vanuit economisch oogpunt als vanuit veiligheidsoogpunt. China en Rusland ontwikkelen zich, dus een van hen moet als partner naar hun kant worden gesleept of worden geneutraliseerd. De kwestie van een soort Oekraïne of zijn opdeling wordt daarom uitsluitend een kwestie van overeenstemming tussen deze staten. Omdat er geen reden is om te verbergen dat wat er in de praktijk in Oekraïne gebeurt, nooit door Kiev zal worden beslist, alleen door Washington en Moskou. Als Warschau dit niet begrijpt, hebben we niets om over te praten.


In het algemeen kan worden gesteld dat de Russisch-Amerikaanse top in Helsinki een onaangename verrassing bleek te zijn voor de Poolse politieke elites. De Poolse leiding, die jarenlang steunde op een strategische alliantie met de Verenigde Staten en een pro-Amerikaans buitenlands beleid voerde, bevindt zich in een moeilijke situatie na de "destructieve acties van Trump jegens de NAVO en de EU". De politieke elites van het land, die gewend waren te handelen op bevel van Washington, bleken totaal onvoorbereid om een ​​onafhankelijk subjectief beleid te voeren.
auteur:
17 commentaar
Объявление

Abonneer je op ons Telegram-kanaal, regelmatig aanvullende informatie over de speciale operatie in Oekraïne, een grote hoeveelheid informatie, video's, iets dat niet op de site staat: https://t.me/topwar_official

informatie
Beste lezer, om commentaar op een publicatie achter te laten, moet u: inloggen.
 1. vard
  vard 8 augustus 2018 05:45
  +1
  Het is allemaal maar een show.... Een gewone show in een land dat de indruk probeert te wekken dat het iets betekent in de wereldpolitiek...
  1. еплохой
   еплохой 8 augustus 2018 06:03
   +5
   De Polen proberen de huidige situatie zelf uit, de conclusies zijn twijfelachtig, omdat ze zeggen dat de herder ter plaatse is, de schapen verspreiden zich niet.
   1. normaal ok
    normaal ok 8 augustus 2018 08:33
    -1
    Citaat: goed
    De Polen proberen de huidige situatie uit, de conclusies zijn dubieus

    Schrijf alstublieft wat zijn uw twijfels? Argumenteer alstublieft.
    1. еплохой
     еплохой 8 augustus 2018 13:06
     +2
     Citaat: Normaal oké
     Citaat: goed
     De Polen proberen de huidige situatie uit, de conclusies zijn dubieus

     Schrijf alstublieft wat zijn uw twijfels? Argumenteer alstublieft.

     Wat iedereen hen schuldig is. hi
  2. siberalt
   siberalt 8 augustus 2018 06:16
   +3
   Poolse ambitie kent geen grenzen. Ze denken dat ze op de NAVO, de EU en de VN rijden. En in feite - een bastaard in de achtertuin.zekeren
 2. parusnik
  parusnik 8 augustus 2018 07:44
  +1
  Polen was een afperser, een afperser en is gebleven, die meer zal geven .. Financiële stromen zullen worden geblokkeerd en er is geen Polen ...
  1. onsterfelijk
   onsterfelijk 14 augustus 2018 10:20
   0
   Ik moet zeggen dat hij vakkundig afperst. De economie van Polen groeit sneller dan zijn buurlanden. Wat betreft zijn gewicht in de politiek, noch zijn huidige bondgenoten, noch zijn vroegere bondgenoten nemen het serieus. En in het algemeen stelt de Pool terecht dat de toekomst van bijvoorbeeld Oekraïne niet zal afhangen van Polen, maar van wat de Staten en Rusland daar beslissen. wat
 3. credo
  credo 8 augustus 2018 10:47
  +2
  Natuurlijk is het interessant om de mening van Poolse experts over de wereld en over zichzelf te lezen, omdat het stof tot nadenken geeft en een idee geeft van waar de lokale politieke "elite" in "kookt", het lijkt zelfs zoals experts met tegengestelde posities veel met elkaar gemeen hebben.
  Net als voorheen, wrok tegen iedereen die sterker en onafhankelijker is dan Polen in politiek, economie en militair, zoals voorheen, droomt Polen van onrealiseerbare dromen en fantasieën, net als voorheen is Polen ziek van fantoomambities.
  Het is jammer voor de Slaven - ofwel het katholicisme heeft zo hun idee van de plaats van Polen in de wereld beïnvloed, of de ligging van het land heeft zo'n grote invloed op hen. Ze moeten vrienden zijn en in vrede leven met Rusland, maar ze denken nog steeds dat ze de navel van de aarde zijn.
  1. 5
   5 8 augustus 2018 16:28
   -2
   Schuldig, de geschiedenis van Polen tijdens de keizerlijke heerschappij van Rusland, alleen de Romanov-dynastie deed veel slechte dingen in tweehonderd jaar na de ondernemingen van Peter de Grote, stopte het ontwikkelingsbeleid van Peter-1 en hield zijn mensen in armoede , analfabetisme ..- bastschoenen,. met de export van hennep en hout. Daarom is de verovering van Polen, na de Napoleontische oorlogen met de opname op provinciaal niveau in Rusland, de Polen, met hun geschiedenis en grote rijk, duidelijk niet leuk .. Alleen om om verschillende redenen een sterk Polen nieuw leven in te blazen, is het tot op de dag van vandaag nog steeds niet mogelijk (je kunt voornamelijk externe en interne redenen onderscheiden, maar een andere keer) ... We moeten de huidige situatie begrijpen en de juiste conclusies trekken, een gemeenschappelijke taal vinden met onze buren, de Polen, en niet alleen . Maar vandaag is het belangrijker voor de regering van de Russische Federatie om door te gaan met het beroven van de staat voor het persoonlijk voordeel van de "clans bij de trog", omdat de tijd van hun regeloverval voor onze ogen opraakt .... .
 4. Geleider
  Geleider 8 augustus 2018 10:50
  +1
  Maar stelde deze wijze man zichzelf niet een simpele vraag, waarom heeft Rusland Polen nodig? Of misschien kan hij de appels nergens kwijt, dus is hij beledigd.
 5. boze guerrilla
  boze guerrilla 8 augustus 2018 11:40
  +1
  Toen Polen tot de NAVO werd toegelaten, zei een Amerikaanse generaal: "Nou, eindelijk hebben we infanterie!"
 6. ruk
  ruk 8 augustus 2018 12:46
  +3
  Kortom: gewone Poolse pronkstukken. De adel gelooft nog steeds dat ze de elite van de wereld zijn. Hoewel de echte plaats precies in de buurt van de emmer is, en ze niet stierven alleen omdat de EU hen meer betaalt dan Polen aan de begroting geeft. Duitsland en Frankrijk spreken zich al lang uit over het feit dat in het algemeen welk stemrecht een auto mag hebben?!
  Dus het is echt - een parasiet zit en iets anders kwaakt. Het zal eindigen met het feit dat de Poolse loodgieters stom worden losgehaakt van de feeder. "Europa van twee snelheden".
 7. nnz226
  nnz226 8 augustus 2018 14:07
  +2
  Poolse kolonel - een ram! laat hem paragraaf 5 van het NAVO-handvest letter voor letter voorlezen. Daar, over collectieve verdediging, in de zin dat hij begrijpt dat iedereen zich samen zal haasten om te vechten voor Montenegro, of voor een soort sprot limitrophe, wordt er met geen woord gerept !!! Laat deze Poolse experts in het algemeen hun eigen geschiedenis onderwijzen: van de 18e eeuw tot 1 september 1939. Alle show van Polen eindigde met zijn verdwijning van de wereldkaart ...
 8. jncnfdybr
  jncnfdybr 8 augustus 2018 14:33
  0
  En als alle hand-outs van de Europese Unie en de Verenigde Staten uit Polen worden weggenomen, wie zullen dat dan zijn?
  1. Geleider
   Geleider 8 augustus 2018 18:21
   0
   Zij zullen het hertogdom Warschau zijn.
 9. andrey682006
  andrey682006 10 augustus 2018 15:03
  +1
  Wat een geest! Wat een gehard mens!
  Vader van de Poolse democratie!

  Ik wil alleen toevoegen: ik zal je parabellum geven "(c)

  Waarom proberen vertegenwoordigers van een land dat al het mogelijke heeft gedaan om anderen te onderwijzen?
 10. Dormidont
  Dormidont 14 augustus 2018 21:12
  -1
  Maak je geen zorgen, maar de standaard voor de bezetting van Polen in 2 weken