'Het is een wonder als iemand met een speer wordt gedood'

146
'Het is een wonder als iemand met een speer wordt gedood'

Wiel pistool: wapen, die in Europa een nieuw soort troepen creëerde - de cavalerie van de pistolen. Pistolen gemaakt voor nobele mensen kwamen zeer rijkelijk van de grond. Soms was het oppervlak van de boom achter allerlei inlegsels gewoon niet zichtbaar. (Imperial Arsenal, Wenen)

"... en de cavalerie was verdeeld in twee delen."
Eerste boek van Makkabeeën 9:11


Militaire zaken bij de wisseling van tijdperken. Het gebeurde gewoon zo dat in de Middeleeuwen in Italië de oorlogen praktisch niet verdwenen. Maar vooral de eindeloze oorlogen tussen de Welfen en de Ghibellijnen, dat wil zeggen het pausdom en de keizer van het Heilige Roomse Rijk, stoorden iedereen. Natuurlijk was het verlies aan mensen enorm, dus begonnen ze daar al heel vroeg huurlingen in te huren (in de eerste plaats waren hier rijke handelssteden mee bezig), kleedden ze ze in ridderpantser en stuurden ze de strijd tegen de feodale adel. En ook zij bleef niet achter en probeerde huurlingen te rekruteren zodat zij vochten in plaats van hen en hun kinderen.Condottas en condottieri


Toegegeven, de eerste huurlingen waren nog steeds niet de Italianen, maar de Catalanen, wier detachementen waren gecontracteerd om tegen betaling te dienen in Venetië, Genua en Constantinopel. In Italië verschenen de condottieri, dat wil zeggen de commandanten van de condotta, echter al in 1379, toen Alberico di Barbiano zijn "Company of St. George" vormde. Het meest interessante is echter dat de Italiaanse condottieri vanaf het begin een "goede oorlog" probeerden te voeren in tegenstelling tot de "slechte oorlog" die door de Duitsers en de Zwitsers werd gevoerd. Die gevangenen namen niet (vooral de Zwitsers, die hen gewoon als vee afslachtten!), Ze verbrandden steden en dorpen, dat wil zeggen, ze gedroegen zich als echte barbaren. Dat deden de Italiaanse condottieri niet. Omdat ze hun troepen met hun eigen geld rekruteerden, namen ze hun toevlucht tot oorlog als zodanig alleen als laatste redmiddel, en dus, indien mogelijk, zagen ze af van schoten. Ze waren traag en voorzichtig, manoeuvreerden veel en gaven de voorkeur aan onderhandelingen en omkoping boven de wreedheden van een 'slechte oorlog'. In gevechten waren er soms zelfs geen gewonden of waren er maar heel weinig, en het verliezen van een huursoldaat voor een condottiere in die tijd was hetzelfde als vandaag voor de Amerikanen om een ​​Abrams-tank te verliezen in een of ander Irak.


Reiter pantser, ca. 1625 eigendom van Jacob Hannibal II, graaf van Hohenem (1595-1646). Meester: Hans Jacob Topf, Plattner (1605 - 1628, Innsbruck). Materialen: geblauwd ijzer, leer, fluweel. (Imperial Arsenal, Hal VIII, Wenen) Let op de zeer weelderige legguards. Ze waren nodig om dezelfde gezwollen broek te bedekken, gevoerd met een katoenen broek

Condotta werd geleid door een kapitein en de "banners" (hetzelfde als de "banner") eenheden die er deel van uitmaakten, stonden onder bevel van "bannereriuses" ("banners"). Meestal waren er 25 "speren" in de "banier", waarvan 20 "eskader" en 10 - "ensen", onder het bevel van de decurion. De "post" omvatte de laatste vijf "kopieën". Ze stonden onder bevel van een korporaal.


Pantser met een voorwoord. Tegelijkertijd werd het pantser van gewone infanteristen en ruiters in de loop van de tijd steeds eenvoudiger en geleidelijk teruggebracht tot een harnas en een helm - een morion of cabasset. Dit pantser is echter interessant omdat het een verwijderbare onderarm heeft die op haken aan het kuras is bevestigd. Hoogstwaarschijnlijk was het de uitrusting van een speerwerper. Een pistool afschieten en het met zo'n "schild" voor het gezicht laden zou nauwelijks handig zijn (Imperial Arsenal, Wenen)

Op zijn beurt was de Italiaanse "speer" kleiner in aantal dan de Franse en Bourgondische. Het omvatte een drietal krijgers: een ruiter-at-arms, zijn page en een ekuye-zwaardvechter. Infanteristen werden niet opgenomen in de "speer" en in het algemeen waren er weinig van hen in de "condotte". Ze werden "fanti" genoemd en van dit woord kwam het Franse woord "fantasin", dat wil zeggen "infanterieman".


Italiaans ruiterpantser, ca. 1570 Behoorde tot Giacomo Soranzo. (1518 - 1599) Materialen: geblauwd ijzer, zwart fluweel, leer. Opmerkelijk is het extreem ruwe smeedwerk van het kuras. Sterker nog, ze stapte niet eens uit, maar onmiddellijk na het smeden werd ze geblauwd (Imperial Arsenal, Wenen)

En het was precies naar het model van de Italiaanse condottes dat vervolgens de ordonnantiemaatschappijen werden opgericht in Frankrijk, Bourgondië en Oostenrijk. Hun aantal was, zoals we al weten, groter dan dat van de Italianen. Hiermee probeerden de Europese vorsten de slechtere training te compenseren dan de Italianen, die hun militaire ervaring putten uit de verhandelingen van de oude Grieken en Romeinen en die pas later beschikbaar kwamen voor andere Europese volkeren.


Pantser gemaakt rond 1570. Eigenaren: Koningen Hendrik III en Hendrik II (1551-1589). Momenteel niet tentoongesteld. Materiaal: verguld ijzer, leer. Fittingen - messing. (Imperial Arsenal, Wenen) Opgemerkt moet worden dat de vaardigheid van wapenmeesters in die tijd nergens heen ging, maar ... aan de ene kant maakten ze prachtige monsters van ridder- en ruiterpantser, en aan de andere kant klonken ze seriële harnassen en morions in enorme hoeveelheden.

De cavalerie is verdeeld in delen ...


Opgemerkt moet worden dat de vooruitgang op het gebied van militaire technologie in die tijd erg snel was. Dus een haakbus met een deksel voor een poederplank, een veerbelaste trekker en een lontslot werden al in 1475 in Duitsland in grote aantallen geproduceerd. In 1510 ontvingen ze een schild dat de ogen van de schutter beschermde tegen gloeiend hete buskruitdelen die bij het schieten naar de zijkanten verspreidden, de eerste pistolen in Duitsland verschenen al in 1517. Bovendien wordt aangenomen dat hetzelfde wielslot voor een pistool ergens rond 1480 - 1485 door Leonardo da Vinci is uitgevonden. De eerste pitpistolen verschenen rond 1480, maar ze waren onhandig voor ruiters, dus werden ze aanvankelijk niet veel gebruikt.

In het begin waren alle innovaties echter juist gericht op het stoppen van de lawine van in harnassen geklede ruiters, die in het verleden in de eerste plaats maar aan één ding ontbrak: discipline. Er was maar één manier om weerstand te bieden aan de aanvallen van de gendarmes, gekleed in zo'n perfect harnas dat ze niet eens schilden nodig hadden. Zet een houten hek tegen hen op. En de infanteristen veranderen massaal in piekeniers en de lengte van hun speren neemt toe tot 5 en zelfs 7 meter. Het was moeilijk om zo'n "superpiek" te bezitten, maar zelfs de meest ongetrainde rekruut kon het. Het enige dat van hem werd verlangd, was haar op de grond te laten rusten, haar met haar voet aan te drukken en haar met beide handen naar de naderende ruiters te leiden, terwijl ze probeerde haar paard in de nek te steken of de ruiter te slaan. Het is duidelijk dat hij niet door het harnas kon breken, maar nadat hij in zo'n piek was gevlogen, dreigde de berijder uit het zadel te vliegen en op de grond te vallen in een harnas van 30 kilogram, waardoor hij meestal buiten werking was.


Halve wapenrusting van Freiherr Johannes Baptista (1552 - 1588). OKÉ. 1585. Materialen: zwart geëtst ijzer, leer, groene linnen voering. (Imperial Arsenal, Hal VIII, Wenen). Na verloop van tijd maakte het "driekwart" pantser volledig plaats voor zo'n half pantser. Deze pantsers hadden helemaal geen elleboogbeschermers meer. Hun rol werd gespeeld door de bellen van plaathandschoenen. Het spoor van een kogel op de meest prominente plaats is hoogstwaarschijnlijk een soort keurmerk

En natuurlijk was het voor andere ruiters het handigst om zulke ruiters te doden, namelijk paardenhaakjesrijders, die in 1534 bij decreet van Frans I in het Franse leger verschenen. Tegen die tijd verschenen, naast de gendarmes in de Franse cavalerie, lichte ruiters-chevolezhers, gebruikt voor verkenning en veiligheid. Nu zijn er aan elk bedrijf 10-50 paardenhakkers toegevoegd. En het werd meteen duidelijk dat ze om vanuit een haakbus te schieten helemaal niet van hun paard hoefden te stappen, wat in alle opzichten erg handig was.


Rapier met een "vlammend mes". Rond 1600, Noord-Italië, Milaan. Het zwaard werd in die tijd vervangen door een zwaard, evenals een kruisboog - een haakbus en een pistool. Moorse gevestversieringen - een eerbetoon aan een traditie geboren uit reizen naar exotische landen (Imperial Armory, Room VIII, Wenen)

Toen begonnen de variëteiten van lichte cavalerie zich steeds meer te vermenigvuldigen en de kosten van hun wapens daalden. Dragoons verschenen - speerdragende dragonders en arquebusier dragonders, die in wezen een analoog werden van snoek infanteristen en arquebusier infanteristen, carabinieri - inwoners van Calabrië. Gewapend met karabijnen of escopetten met getrokken lopen, evenals "Albanezen", ook wel estradiots genoemd, gekleed als Turken, alleen zonder tulband op hun hoofd en gekleed in een cabasset, kuras en plaathandschoenen. De laatste werden bijvoorbeeld ingehuurd door Lodewijk XII om in Italië te vechten, en de Venetianen - om met Lodewijk te vechten. Tegelijkertijd betaalden ze een dukaat voor het hoofd van elke Fransman, dus het was helemaal niet goedkoop om ze in te huren!


Een rapier, rond 1600, die toebehoorde aan keizer Rudolf II zelf of een geschenk van hem was aan een van zijn favorieten. Lemmet: Pietro Formigano, (ca. 1600, Padua) Handvat: Daniel Sadeler (metaalsnijder, tot 1602 - Antwerpen) (Imperial Arsenal, Room VIII, Wenen)

Cuirassiers en Reiters verschijnen op het slagveld


Het probleem was echter dat voor alle effectiviteit van speer zware en lichte cavalerie, de kosten van de eerste te hoog waren. Alleen een paard gekleed in een paardenharnas kon zichzelf zonder schade weerstaan, maar ze waren erg zwaar - 30-50 kg en duur, plus het harnas van de berijder - nog eens 30 kg en zijn eigen gewicht, plus een zwaard (en vaak meer dan één) en een speer. Als gevolg hiervan moest het paard een grote lading dragen, dus de plaatcavalerie had lange, sterke en erg dure paarden nodig. Bovendien, zodra zo'n paard buiten werking werd gesteld, daalde de prijs van zijn berijder op het slagveld onmiddellijk tot nul. Bedenk bovendien dat het pantser nu door de infanterie werd gedragen en dat het pantser van de ruiters uitzonderlijk sterk werd. Kroniekschrijver François de La Nu, bijgenaamd "De IJzeren Hand" en een kapitein in het leger van de Franse Hugenoten (1531 - 1591), schreef bijvoorbeeld in 1590: "Een pistool kan door verdedigingswapens dringen, maar een speer niet. Het is een wonder als iemand met een speer wordt gedood.”


Twee Spaanse lontslot musketten. Rond 1545. De buttstock en forend van de onderste met de "Spaanse buttstock" zijn bedekt met zwart fluweel en bekleed met spijkers met vergulde hoeden

Daarom werd elke verlaging van de kosten van ruiterwapens alleen verwelkomd door de vorsten. "Neem de speer en een goed paard weg van de speerwerper, en dan wordt het een kurassier", schreef een zekere Walhausen in 1618. Het pantser van de kurassiers onderging echter ook, om zo te zeggen, "secularisatie". Beenplaten, moeilijk te vervaardigen en op de benen te passen - sabatons en kanen, werden verwijderd en beenbeschermers werden alleen aan de voorkant van de dijen gemaakt en in de vorm van overlappende platen. Het was veel gemakkelijker om ze in maat te passen, wat ook werd geholpen door de mode voor gezwollen broeken, gevoerd met katoen. Pootplaten vervingen hoge cavalerielaarzen van stevig leer. Ook niet goedkoop, maar in vergelijking met plaatschoenen leverden ze een aanzienlijke besparing op. En wapenrusting voor de handen was altijd gemakkelijker te maken dan voor de benen. Bovendien werden ze nu vervangen door maliënkolder, terwijl harnassen werden geproduceerd met behulp van stempelen. Het pantser was niet meer gepolijst, maar begon te worden bedekt met een dikke laag zwarte verf. Reiters, inboorlingen van Duitsland, gebruikten soortgelijke bepantsering, daarom kregen ze de bijnamen "zwarte duivels" en "zwarte bendes", en voor hun wapens werden zowel reiters als kurassiers ook gelijk pistolen, "pistolen" genoemd, omdat die , en voor anderen was het het pistool dat nu het belangrijkste wapen werd, een vervanging voor de speer. Aan de andere kant schreef dezelfde La Nu over iets anders, namelijk dat velen, om te beschermen tegen kogels van haakbusschutters en musketiers, evenals wrede slagen met snoeken, het pantser duurzamer en resistenter begonnen te maken dan voorheen. Extra plaatborstplaten kwamen in de mode, dat wil zeggen, ruiters, zoals modern tanks, begon meerlagige gespreide bepantsering te gebruiken!

PS De auteur en de site-administratie betuigen hun oprechte dank aan de curatoren van de Weense wapenkamer Ilse Jung en Florian Kugler voor de mogelijkheid om haar foto's te gebruiken.

Wordt vervolgd ...
Onze nieuwskanalen

Schrijf je in en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de belangrijkste evenementen van de dag.

146 commentaar
informatie
Beste lezer, om commentaar op een publicatie achter te laten, moet u: inloggen.
 1. + 13
  23 november 2019 06:12
  En weer een mooi artikel over mooie wapenrusting. Vyacheslav Olegovich, maar hoe zit het met de Ainu?))
  1. + 10
   23 november 2019 07:02
   Geweldig artikel, bedankt! hi Rapier met vlammend mes - onder de indruk! zekeren Ik kan me niet eens de technologie voorstellen om het te smeden ...
   En toch, vertel me - wanneer er een vervolg komt van "about the Soldiers", kijk ik er echt naar uit!
   1. 0
    23 november 2019 11:03
    Citaat: Hunter 2
    Rapier met vlammend mes - onder de indruk!

    viel ook op: een zeer figuurlijke naam van het lemmet.

    Wat nog indrukwekkender is, is de verbazingwekkend ZORGVULDIGE, nauwgezette, eerbiedige houding ten opzichte van iemands geschiedenis: met wat een liefde wordt alles verzameld, bewaard, beschreven! hi
   2. 0
    25 november 2019 01:46
    Ze zeggen dat de eigenaren van dergelijke wapens zonder proces zijn geëxecuteerd. Het vlammende mes werd vervolgens gelijkgesteld met massavernietigingswapens.
    1. 0
     5 december 2019 23:42
     Ik las ook herhaaldelijk ergens dat de eigenaar van een vlamachtig wapen onmiddellijk ter plaatse werd geëxecuteerd. Het is als dum-dum kogels later..
  2. + 10
   23 november 2019 08:03
   Beste Vadim. Zo is het ook met de Ainu. Toen ik een boek over samoerai schreef, werd ik al gevraagd om over hen te schrijven. En ik zocht zelfs naar iets, schreef ergens... dat wil zeggen: "er was beweging." Maar het boek kwam uit, het onderwerp over VO kwam niet meer uit en op de een of andere manier was alles opgelost. Nu moeten we in het archief kijken en opnieuw schrijven naar de administratie van Hokkaido. Dit is allemaal mogelijk, maar het kost tijd. Helaas!
   1. 0
    23 november 2019 14:00
    Nou sorry. Echter, wat je al hebt geschreven en gepost op VO ... Je kunt het nog lang herlezen)). Ik zweer het, als ik "voor permanente bewoning" in Rusland vertrek, zal ik zeker al je boeken vinden en kopen die in papier zijn gepubliceerd.))
 2. +9
  23 november 2019 06:12
  Vyacheslav Olegovich, heel erg bedankt voor de lezing op zaterdag! We raken gewend aan de goede dingen.
  Met vriendelijke groet, Vlad!
  1. +6
   23 november 2019 06:23
   Vlad, het spijt me, maar dit is geen fictie. Het kan worden gelezen en herlezen, ja. Maar 'fictie' is niet helemaal de juiste term.
   1. +6
    23 november 2019 06:33
    Mijn excuses als ik de auteur heb beledigd!
    Om eerlijk te zijn, ik heb nooit nagedacht over de terminologie! Voor zover ik het begrijp, is "lezen" periodieke artikelen. Inhoudelijk zijn ze zoals elk werk - anders! In ons geval heeft Vyacheslav Olegovich traditioneel uitzonderlijk goede! Wegwerpbaarheid wordt in principe niet overwogen !!! De keerzijde van de medaille is de houding ten opzichte van creatief werk, het kan wel of niet werken! Maar het is zeker werk en werk.
    Dus nogmaals - het spijt me als ik onbewust iemand heb beledigd.
  2. +4
   23 november 2019 07:33
   Vlad, hallo! We hoeven niet te wennen aan het goede, anders wordt het een gewoonte, en het leven is zoiets... onvoorspelbaar. lachen
  3. +6
   23 november 2019 08:04
   Je raakt snel gewend aan goede dingen! Waarom probeer je, Konstantin, ongeloof in het beste in het hart van de eerbiedwaardige pan te planten? Ay ay! Bovendien heeft hij daar alle reden toe. In de "reserve" op de redactie voor een week, heb ik elke week altijd 6 artikelen "hangen". De redactie kan altijd kiezen... En zelfs als er iets gebeurt - God verhoede, op maandag heb je gegarandeerd nog 6 materialen.
   1. +5
    23 november 2019 09:08
    Vyacheslav, dus ik ben niet alleen voor Vlad, ik ben voor ons allemaal en in de eerste plaats voor mezelf. Als je te veel verwacht en alles in de soep loopt, kan teleurstelling heel moeilijk zijn. Ik ben geen pessimist en mijn glas is altijd "halfvol", dus laten we leven en genieten van het leven, het leven, het is op zich een goede zaak.
    Zoals daar, in "The Day of the Triffids", zei het blinde meisje: "Het leven is mooi, zelfs als dit." Nou, godzijdank, we zijn allemaal gezien en zullen je artikelen blijven lezen die ons allemaal zo dicht bij elkaar brengen. drankjes
    1. +3
     23 november 2019 09:41
     Karasho zei, goed gedaan! Jigit helemaal!
     1. +3
      23 november 2019 09:45
      Blij om yourskabrod te proberen! soldaat
    2. +1
     23 november 2019 11:48
     "Nacht van de Triffids" lees meer...
     1. +1
      23 november 2019 11:50
      En wie is de auteur, is het Wyndham?
      1. -1
       23 november 2019 16:57
       Goden maken soms fouten.
     2. +1
      23 november 2019 18:21
      Het spijt me nog steeds verschrikkelijk voor mijn "achtervolging", maar "Night of the Triffids", wat is dit?
      1. +2
       24 november 2019 09:24
       Citaat van: 3x3zsave
       , maar "Night of the Triffids", wat is dit?

       Niet lezen. Als "The Day of the Triffids" bijna een meesterwerk van fantasie was, dan is het al bijna slakken.
       Echter, aanzienlijke verdienste in deze positie van de auteurs van de vertaling, "The Day ... - vertaalde de Strugatsky
    3. +2
     23 november 2019 18:04
     "Deze wereld wordt niet beter, en wij zijn erbij."
     Trouwens, ik vraag me al 25 jaar af, waar haalt de oudere generatie zo'n passie voor het citeren en noemen van de "Dag van de Triffids" vandaan?
     1. +2
      24 november 2019 09:26
      om "Dag van de Triffids" te citeren en te noemen?

      Een van de weinige romans over de apocalyps die in de USSR werd gepubliceerd. Daarnaast de vertaling van de Strugatskys. Er was een liedje - ik herinner het me nog :)
      1. +1
       24 november 2019 12:17
       Hallo collega. hi Dus wie is tenslotte de auteur van "Night of the Triffids", het is interessant om te weten wie aan de "bijbel van de apocalyps" heeft gezwaaid. Maar ik herinner me het nummer van The Day helemaal niet meer, hoewel ik het ooit meer dan eens herlas.
       1. +1
        25 november 2019 01:55
        De auteur van het originele Windham-boek, vertaald door de Strugatskys. Het lied daar was cool: wanneer ik sterf, begraaf me dan niet, neem mijn lichaam en verdrink het in alcohol. Zet een ton aan mijn voeten en aan mijn hoofd, dan zullen de ernstige wormen mijn levers niet opeten.
        Het is grappig, maar ik schrijf een lied uit mijn hoofd en ik lees een boek, de hel weet hoeveel jaar geleden :)
       2. +1
        5 december 2019 23:46
        De auteur van "Night of the Triffids" is Simon Clarke.
  4. +4
   23 november 2019 08:24
   Vladislav, welke grieven? Zijn er links naar documenten en solide monografieën? Niet! Het betekent "pulp".
 3. +9
  23 november 2019 06:23
  Goedemorgen allemaal! Vyacheslav Olegovich, mag ik een vraag stellen? Wel, waarom heeft deze aardige man, graaf Hohenem, een modieuze broek onder zijn wapenrusting?
  1. +9
   23 november 2019 06:33
   Sergei hi
   guy Graaf Hohenem modieuze broek onder het harnas?
   ,,, denk, graaf !!! zekeren en als hij gevangen wordt genomen, zal het harnas worden verwijderd en zal hij in zijn ondergoed zijn lol Verlegenheid!!!
  2. +7
   23 november 2019 06:41
   Citaat: Phil77
   Goedemorgen allemaal! Vyacheslav Olegovich, mag ik een vraag stellen? Wel, waarom heeft deze aardige man, graaf Hohenem, een modieuze broek onder zijn wapenrusting?

   Goedemorgen Sergey! Staat u mij toe uw versie te posten.
   - Voor de rest, modieuze shorts zijn alles! Er zijn shorts met pompons, ruches en strikken - je bent gryaff. Nee - niet graff!
   - Nou, wat als, wat als, er zijn vergulde klinknagels op het codpiece?
   - Dan een soort prins! Met klinknagels - gewoon een prins!

   Dag allemaal, Vlad!
   1. +5
    23 november 2019 06:48
    Vlad, Sergey!!! Ik ben blij jullie allebei 's morgens vroeg op de site te ontmoeten! Jullie versies zijn geaccepteerd voor werk, maar het is waarschijnlijk beter om in een modieuze broek te worden vastgelegd dan in een modieuze korte broek. Ik moet bekennen, ik heb niet eens denk er over na! verhaal verhaal geen
    1. +6
     23 november 2019 07:29
     "Ik ben vanmorgen vroeg opgestaan ​​- er is geen Luis Corvalan, hier is ze, hier is ze, de junta heeft gewerkt." (C) wenk

     Seryoga, het is beter om helemaal niet gevangen te worden, waarschijnlijk ... Nu, als Olegych voor de Amazones schrijft, dan kun je nadenken over het complot, zoals het was: "Een arme luitenant ploeterde in gevangenschap van charmante handen," ik ontken weet de exacte woorden niet meer. Maar het zet bepaalde gedachten op. drankjes
     1. +3
      23 november 2019 07:32
      Ha!Nou, over * charmante pennen * en * de arme luitenant spartelde * we wachten op Anton. We horen het gekletter van rupsen en het gedonder van het commentaar, we zullen alles meteen begrijpen! lachend
      1. +3
       23 november 2019 07:36
       Ha, hij heeft het druk en hij heeft niet beloofd om aanwezig te zijn. Ik verklikte je voor de tank in Yermolov, maar hij reageerde niet eens. Werk, zorgen... te vragen
       1. +4
        23 november 2019 07:41
        Geen geluk.En ik had een keer twee dagen vrij, ik rijd naar de winkel voor *kattenvoer* en naar het boek *binge*.
        1. +4
         23 november 2019 07:43
         En ik reed tijdelijk weg - de batterij werd zuur, morgen worden de jongens naar Ryazan gebracht om op te laden. Ik ben dus ook thuis.
         1. +4
          23 november 2019 07:47
          Alles in huis, alles op de site! bullebak Afwezig, wacht.
         2. +3
          23 november 2019 18:56
          Ha, batterij! Hier stierf de "wasmachine" opnieuw! Dus ik rijd: ik spuug op de voorruit, laat een scheet in de spiegels, verheug me dat ik niet in Moskou ben en ga bidden tot de "grote autogod"
          1. +4
           23 november 2019 19:10
           Hier stierf de "wasmachine" opnieuw!
           ,,,tanks zijn niet bang voor vuil lachend
           hi
           1. +4
            23 november 2019 19:18
            Tanks zijn bang voor imbecielen op elektrische scooters
           2. +4
            23 november 2019 19:19
            ,,, de veestapel groot is?
           3. +4
            23 november 2019 19:25
            Groot??? Ongemeten!!! En als de "fietsen" zich op de een of andere manier aan de verkeersregels houden, dan hebben de elektrische homoseksuelen er nog nooit van gehoord!
           4. +2
            24 november 2019 12:22
            Bij deze gelegenheid herinnerde Vysotsky zich om de een of andere reden (als ik me niet vergis): "De verdomde privé-eigenaar in de groen-rood-witte Zhiguli ..." En toen kocht de "held van het lied" de auto zelf en alle voetgangers werden onmiddellijk vervloekt. lachend
           5. +2
            24 november 2019 16:38
            Helemaal niet, Constantijn! Sinds ik achter het stuur ben gestapt, ben ik erg punctueel en nauwkeurig geworden in mijn incarnatie als voetganger.
           6. +2
            24 november 2019 17:29
            En mijn vrouw houdt me bij de staart zodat ze niet op rood rent. Toegegeven, ik heb één hypostase - een voetganger, een quadric telt niet. Naar mijn mening schreef Julian Semyonov dat Stirlitz zijn landgenoten in het buitenland herkende aan de manier waarop ze de straat oversteken.
            Ja, maar mijn probleem was opgelost, de jongens hebben een oplader voor me gekocht en vanavond zal ik de batterij opladen. lachen
           7. +1
            24 november 2019 17:53
            Wat dat laatste betreft - de wereld is niet zonder goede mensen
     2. +5
      23 november 2019 07:36
      Amazones worden vergoddelijkt, maar niet aanbeden. lachen
      Wrede en bloeddorstige vrouwen, gewapend met machetes en musketten, vormden 250 jaar lang de elite van het leger van het koninkrijk Dahomey (nu de staat Benin) in West-Afrika. zekeren
      1. +4
       23 november 2019 07:41
       Hallo, Seryozha hi Nee, ik ben niet meer de leeftijd om een ​​vrouw te vergoddelijken, dit is voor jonge mannen "met brandende ogen". En wat betreft de kleine zwarte dames met zelfrijdende geweren en messen, onze Sergey zei net iets over het gekletter van rupsen hierboven. lachen
       1. +2
        23 november 2019 07:45
        Konstantin, Konstantin!!!Je hintte zo subtiel dat rupsen en op een zacht, zwart, vrouwelijk lichaam ???? boos lachend stoppen
        1. +2
         23 november 2019 07:48
         Nee, ik heb het helemaal niet over het lichaam, maar over het feit dat het zelfrijdende kanon geen partij is voor de tank. Amazones ... Hoe zei Vasil Ivanovich: "Kiya-ya-ya met een blote hiel op een ruit ..." en veegde het mes af met een bosje gras. lachend
     3. +6
      23 november 2019 09:21
      Goedemorgen iedereen.
      Het Pushkin Museum heeft ongeveer tien jaar geleden een uitstekend boek "Amazonomachia" uitgebracht - hoewel het niet over "fluwelen handen" gaat, maar zoals het gebruikelijk is om op VO-forums te schrijven, saai wetenschappelijk onderzoek over de Amazones, meer precies, alles is duidelijk over hen , drie regels in de bronnen - geen raadsels, maar hoe dit onderwerp toen werd ontwikkeld, gesjoemeld, uitgedacht door de Grieken en Romeinen in de beeldende kunst, enz. lachend
  3. +4
   23 november 2019 08:39
   Sergej! Nogmaals, let alstublieft op. In het eerste antwoord schreef hij dat dit een paleispantser was. Ik vergiste me: "Ik heb daar niet gekeken." Lees het tweede antwoord.
 4. +9
  23 november 2019 06:30
  hi Goede dag
  God! riep Gamrot uit. - En welke zijn de beste?

  - Het hangt van het wapen af. De Engelsman schiet het beste van alles met een kruisboog, hij zal de granaat met een pijl doorboren en hij zal een duif honderd passen raken. Tsjechen vrezen als bijlen gesneden. Wat betreft het tweehandige zwaard, de Duitser zal hier aan niemand toegeven. De Zwitser zal gemakkelijk een helm kraken met een ijzeren hamer; maar er is geen betere ridder dan van Franse bodem. Deze verslaat zowel te paard als te voet, en tegelijkertijd giet hij brutale woorden ...
  ,,Kruisvaarders,,
 5. +5
  23 november 2019 06:45
  Twee Spaanse lontslot musketten. Rond 1545. De buttstock en forend van de onderste met de "Spaanse buttstock" zijn bedekt met zwart fluweel en bekleed met spijkers met vergulde hoeden


  Voorraad met zwart fluweel en gouden nagels! Ik ben gek! En iemand anders bespotte de overleden Kadhafi voor een vergulde AKM. lol
  Met dank aan Vyacheslav Olegych en apart voor het wielpistool, een schattig speeltje, verdomme! goed
  En La Nu rijdt toevallig niet dat harnas uit deze "lont" is doorboord, hij vecht op maximaal twintig treden. )))

  Jongens, hallo allemaal en mijn beste wensen! drankjes
  1. +4
   23 november 2019 08:15
   Ze zijn hier misschien niet doorboord - ik bedoelde een pistool, de eerste tekening. Je ziet de lengte van het vat. Maar er waren speciale Reiter-pistolen van een halve meter lang en in kaliber van 13 tot 17 mm. en hier waren ze alles aan het ponsen nafig ... vanaf 20 treden. En een musket met een gewicht van 8 kg, en een kogel in 60 schieten, doorboorde alles. Of niet alles, maar de kracht van de impact, het ... beïnvloedde ...
   1. +4
    23 november 2019 08:56
    Ik ken Reiter-pistolen, we hadden ze op de afdeling. Puur werkend gereedschap, geen afwerking, alles is puur voor functionaliteit, maar het werk zelf is erg goed, het was opvallend, vooral de kwaliteit van de sloten, want hoeveel jaren zijn er verstreken, maar ze zagen er als nieuw uit, vooral in tegenstelling tot de "stuk hout". Maar ik denk niet dat hij door het metalen harnas zou kunnen breken, het zou liever een rebound zijn, maar het leren slabbetje is waarschijnlijk er dwars doorheen genaaid. Nou, en het musket kan, afhankelijk van welk kaliber en kruitlading, het gewoon van de "doppen" slaan als een voorhamer.
  2. +2
   23 november 2019 22:05
   En La Nu rijdt toevallig niet dat harnas uit deze "lont" is doorboord, hij vecht op maximaal twintig treden.
   In 1988-1989 voerden medewerkers van Landeszeughaus in Graz een uitgebreid onderzoeksprogramma uit naar de ballistische kenmerken van vuurwapens uit de XNUMXe-XNUMXe eeuw, inclusief het effect ervan op bepantsering. De tests werden uitgevoerd op het oefenterrein van het Oostenrijkse leger met de betrokkenheid van wetenschappers van de Universiteit van Toronto.
   Onder de schotmonsters bevond zich een Reiter-pistool op wielen gemaakt in Duitsland in 1620.

   Ongeveer zo. Looplengte 480 mm, kaliber 12,3 mm, kogelgewicht 9,56 g, kruitlading
   Köln-Rottweil Nr. 0 - 6,0 gram.
   De beginsnelheid van de kogel is 438 m/s, de snelheid van de kogel op een afstand van 30 m is 355 m/s.
   Mondingsenergie - 917 J, (9 × 19 mm Parabellum 450-650 J), op 30 meter doorboorde de kogel een stalen plaat van 2 mm dik. Op dezelfde afstand, bij het schieten op een doel gemaakt van vuren balken, kwam het het doel binnen met 121 mm. Het maximale bereik van een kogel is 812 meter.
   1. +1
    24 november 2019 12:27
    Het is duidelijk.
    Looplengte + kaliber + poederladinggewicht + kwaliteit van het buskruit zelf - dit alles zou daar in volledig onvoorspelbare parameters kunnen "lopen".
    1. +1
     24 november 2019 13:01
     Tegen die tijd waren bijna alle bovengenoemde problemen opgelost. U merkte zelf de kwaliteit van de vervaardiging van pistolen op. De vaten waren al geboord, het buskruit was korrelig, er werden ook papieren patronen geïntroduceerd. Daarom is het niet de moeite waard om te praten over "perfecte onvoorspelbaarheid". Ik denk dat de verspreiding niet veel groter was dan die wordt verkregen met zelfgemaakte "landelijke" munitieapparatuur.
     1. +1
      24 november 2019 13:04
      Dat klopt, maar ik ben er helemaal niet zeker van dat het boren van vaten in die tijd op geen enkele manier "liep" en de productie van buskruit, hoewel het voor die tijd op het niveau was, maar toch ...
      1. +1
       24 november 2019 13:30
       Natuurlijk waren de toleranties geen micron, maar toen leerden ze al hoe ze vaten moesten boren voor een ronde kogel.
       De Weense keizerlijke wapenkamer heeft twee kanonnen met wielvergrendeling, een van rond 1590 met een loop van 1950 mm met een boring van 19 mm, de tweede van omstreeks 1620 met een loop van 2755 mm met een kaliber van 14 mm. Het was dus geen probleem om in een pistoolloop te boren. Had buskruit al gesorteerd op korrelgrootte en had een idee over het effect van korrelgrootte op de parameters van het schot. Dus een persoon neerschieten, zelfs in een harnas, was in die verre tijden al geen probleem.
       1. +1
        24 november 2019 13:39
        Het blijkt dat de geschiedenis zich inderdaad in een spiraal ontwikkelt. En nu is alles weer normaal: een kogelvrij vest is een kogel. Het lijkt erop dat de mensheid nooit af zal komen van het idee hoe ze hun buurman op een technologisch geavanceerde manier kunnen doden. te vragen
        1. +1
         24 november 2019 14:04
         Ik weet niet meer waar, ik ontmoette statistieken dat 25% van de wetenschappers werkt aan vernietiging, gebruikmakend van de resultaten van de resterende 75%.
 6. +3
  23 november 2019 07:11
  Reiter pantser, ca. 1625 eigendom van Jacob Hannibal II, graaf van Hohenem (1595-1646). Meester: Hans Jacob Topf, Plattner (1605 - 1628, Innsbruck). Materialen: geblauwd ijzer, leer, fluweel. (Imperial Arsenal, Hal VIII, Wenen) Let op de zeer weelderige legguards. Ze waren nodig om dezelfde gezwollen broek te bedekken, gevoerd met een katoenen broek

  Is het een lichtspel of is de borst van het kuras echt hol?
  1. +4
   23 november 2019 07:27
   Maar je hebt gelijk! Blijkbaar is de graaf destijds behoorlijk goed binnengekomen. Bij nader onderzoek is het duidelijk dat er ook een klinkende bijna op zijn plaats zit. Vyacheslav Olegovich! Wij vragen uw antwoord op de vraag.
 7. +4
  23 november 2019 07:19
  Hun aantal was, zoals we al weten, groter dan dat van de Italianen. Hiermee probeerden de Europese vorsten de slechtere opleiding van de Italianen te compenseren, die hun militaire ervaring putten uit de verhandelingen van de oude Grieken en Romeinen en die pas later beschikbaar kwamen voor andere Europese naties.

  Bedoelde u "de beste training van Italianen" ???
  Of 'de slechtste training van hun troepen'.
 8. +4
  23 november 2019 08:12
  Citaat: Phil77
  Waarom heeft deze aardige man, graaf Hohenem, een modieuze broek onder een harnas?

  Jij ook een goedemiddag. En het antwoord is dit? hij droeg het niet tijdens de strijd! Voor de adel werd het dragen van een harnas in die tijd ... een paleisuniform. Graag bij het eerste gesprek klaar! En waarom droegen de commissarissen van ons burgervolk in het Kremlin uniforme tunieken? Onbewust. Een hint... wij, zeggen ze, 'het leger ook'. Klaar!!! Het is altijd zo geweest. En Pericles liep met een helm door Athene. "Hij past bij mij!" Ik wilde ook onbewust aan iedereen laten zien dat ik 24 uur per dag klaar stond om Athene te verdedigen.
  1. +3
   23 november 2019 10:32
   Ja, Pericles was volgens geruchten gewoon verlegen - zijn schedel had een lelijke vorm
   1. +2
    23 november 2019 15:06
    Het kreeg de bijnaam "Onion-Headed". Maar ik hou ook van de beschrijving van het hoofd, dat "helemaal niet eindigde".
 9. +3
  23 november 2019 08:13
  Citaat: Navodlom
  "de beste training van Italianen"

  Oh, mijn kleine handjes zijn speels...
  1. +1
   23 november 2019 21:39
   Er schoot me iets te binnen in de brief van Alba aan Filips II
   Voor de liefde van God, huur geen Italianen in, het is geld in de afvoer. Wat de Duitsers betreft, stuur nog eens 10.

   Citaat uit het geheugen.
 10. +6
  23 november 2019 08:22
  Citaat: Sea Cat
  Als Olegych voor de Amazones schrijft, dan kun je nadenken over de plot,

  Voor de Amazones, nee. Ooit schreef hij een boek voor de Britse uitgeverij MONTVERT "Enemies of Rome: the Black Sea and Crimea" en las alles wat er mogelijk was van hen. Je kunt een artikel in het "gele tijdschrift" maken met een hartverscheurende beschrijving van het verbranden van de linkerborst, maar met de realiteit zal dit weinig te maken hebben. En om hun oude auteurs te citeren? Iedereen kan ze vinden!
  1. +3
   23 november 2019 19:28
   Waarom is in godsnaam de linker, wanneer is de rechter?!
 11. +4
  23 november 2019 08:22
  Weller in het boek "Legends of Nevsky Prospekt" heeft een verhaal "Gunsmith Tarasyuk". Het vermeldt het vlammende mes. Toegegeven, geen rapier, maar een zwaard. Het boek is fictief, maar toch.
  1. +4
   23 november 2019 19:37
   L. I. Tarasyuk is een legende van St. Petersburg en de Russische wapenwetenschap. Een zeer reëel persoon die weinig gemeen had met de legendes van Nevsky Prospekt, belichaamd in de "brief" van Weller.
   1. +2
    24 november 2019 07:04
    Citaat van: 3x3zsave
    L. I. Tarasyuk - de legende van St. Petersburg en roсSiaanse wapens. Een zeer reëel persoon die weinig gemeen had met de legendes van Nevsky Prospekt, belichaamd in de "brief" van Weller.

    Dit is een heel ander onderwerp en heeft niets specifiek met het vlammende mes te maken.
    Ik leerde over de functionaliteit van het vlammende lemmet van Weller, daarvoor dacht ik dat deze lemmetvorm voor schoonheid was.
    Maar bedankt voor de info, ik dacht dat professor Tarasjoek een fictief persoon was. Ik ga er zeker over lezen.
 12. +3
  23 november 2019 08:32
  Citaat: Phil77
  Maar je hebt gelijk! Blijkbaar is de graaf destijds behoorlijk goed binnengekomen. Bij nader onderzoek is het duidelijk dat er ook een klinkende bijna op zijn plaats zit. Vyacheslav Olegovich! Wij vragen uw antwoord op de vraag.

  Laat ik beginnen met te zeggen dat dit een harnas is. In de vorige opmerking over het harnas in het paleis heb ik een fout gemaakt - ik dacht aan de verkeerde. Dit is een gevecht en ja - er zit een grote deuk in het kuras aan de rechterkant (hoe te kijken). Niet van een kogel. Maar waarvan? Ik zeg niet, ik weet het niet, maar misschien uit de kern. Geweldig? Welnee. In de Slag om Borodino kreeg Nadezhda Durova een hersenschudding van een kanonskogel in haar been en hinkte zwaar. Het been was paars en had veel pijn. Maar ze verliet de lijn niet en alleen Kutuzov haalde haar over om naar huis te gaan voor behandeling. Dat wil zeggen, de bal raakte haar been onder de knie, gekneusd, maar het bot was niet verpletterd !!! En als dit in 1812 had kunnen gebeuren, waarom had het dan niet eerder kunnen gebeuren?
  1. +2
   23 november 2019 08:45
   Beste auteur, goedemorgen! Vyacheslav Olegovich, een beetje geïnteresseerd in de biografie van de graaf en het bleek dat hij niet in ernstige veranderingen werd gezien. En toch is er een deuk in het kuras, een mysterie?
   1. +3
    23 november 2019 09:30
    Citaat: Phil77
    Beste auteur, goedemorgen! Vyacheslav Olegovich, een beetje geïnteresseerd in de biografie van de graaf en het bleek dat hij niet in ernstige veranderingen werd gezien. En toch is er een deuk in het kuras, een mysterie?

    Van de echtgenoot van de meesteres sprong van het balkon!!! was
    Nu serieus.
    In de militaire geschriften van de auteurs van die jaren werd de infanterie gevraagd om de pieken verticaal te houden tijdens artillerievuur. En waarom denk je? Militaire theoretici van die jaren geloofden dat de kern, die in de palissade van de piek viel, in snelheid verloor en viel, waardoor minimale schade werd veroorzaakt.
    Geen commentaar dus!
    Als je wilt leven, trek je het niet aan!
 13. +4
  23 november 2019 08:35
  Citaat: Hunter 2
  En toch, vertel me - wanneer er een vervolg komt van "about the Soldiers", kijk ik er echt naar uit!

  Eén artikel wordt gemodereerd, dat wil zeggen, het staat op het punt om gedrukt te worden. De tweede is geschreven.
 14. +5
  23 november 2019 09:12
  Condotta werd geleid door een kapitein en de "banners" (hetzelfde als de "banner") eenheden die er deel van uitmaakten, stonden onder bevel van "bannereriuses" ("banners"). Meestal waren er 25 "speren" in de "banier", waarvan 20 "eskader" en 10 - "ensen", onder het bevel van de decurion. De "post" omvatte de laatste vijf "kopieën". Ze stonden onder bevel van een korporaal


  Beste Calibre, vat het niet op als onbeschaamdheid, maar de som van de termen geeft in dit geval geen 25 ...
  Verzoek aan commentatoren - gooi zo zacht mogelijke voorwerpen! lol
  1. 0
   23 november 2019 17:21
   Citaat: Andrey Sukharev
   Beste Calibre, vat het niet op als onbeschaamdheid, maar de som van de termen geeft in dit geval geen 25 ...

   Ik heb het ook net herlezen.
   Het aanbod viel niet erg mee.
   De auteur bedoelde dat twintig "skvodron" was verdeeld in twee dozijn "ensen".
 15. +7
  23 november 2019 09:15
  Vyacheslav Olegovich, ik heb het met plezier gelezen.
  Ik zou willen toevoegen dat er een foto in het Alcazar is die je werk perfect illustreert, daar schieten ridders in harnas uit pistolen, helaas hangt het erg hoog en mijn foto's bleken erg slecht te zijn (.
  Maar dit is de eerste keer dat ik zo'n gevecht op een identieke foto zie.
  1. +2
   23 november 2019 09:34
   Als ik me niet vergis, werden deze cavaleristen Derbents genoemd!
   De volgorde van hun toepassing in de hippische halftoonformatie en in de carrousel werd op een interessante manier beschreven.
   Recepties zijn een orde van grootte ingewikkelder dan banale lineaire tactieken.
   1. +3
    23 november 2019 11:07
    Vladislav,
    Goedemorgen,
    Ik kan geen commentaar geven op de naam.
    Maar over tactiek. De tactiek veranderde in de periode die de auteur beschrijft, maar de redenen waren anders: militaire evolutie is naar mijn mening niet altijd lineair: alleen van licht naar zwaar (bijvoorbeeld) of rationeel. Voorbeelden, zoveel u wilt. Onder invloed van Romeinse militaire traktaten begonnen zij in de verslagperiode acties te ondernemen die niet altijd vergelijkbaar waren met de gevechtssituatie.
    Daarom is de poging van moderne "militaire" re-enactors of gewoon nadenken over de militaire onderwerpen uit het verleden, gebaseerd op moderne ideeën over oorlog of logica, vaak uiterst foutief. De discussies die we op VO zien zijn daar een voorbeeld van. Bovendien, wanneer en welke tactieken werden geïntroduceerd, weten we duidelijk, militaire zaken zijn, zoals u weet, een uiterst conservatieve richting van menselijke activiteit en een duidelijk voorbeeld van hoe 'revoluties' de ontwikkeling beïnvloeden.
    Dat wil zeggen, uit de zestiende eeuw. de "ridders" reden als voorheen, maar sommigen niet met speren, maar met pistolen. Dit is oppervlakkig, zonder in details te treden.
    Fascinatie voor de oudheid: ceremoniële uitrusting van Karel V (Arsenal, Madrid), het eerste wat ik vond, Rubens was niet bij de hand lachend , trouwens, naast dezelfde Charles, schilderde hij Hendrik IV af in de stijlen van de oudheid:
   2. +2
    23 november 2019 20:17
    Deze cavaleristen werden kurassiers genoemd en de manoeuvre werd caracol genoemd.
    1. +3
     23 november 2019 20:48
     Bedankt Viktor Nikolajevitsj! hi
  2. +4
   23 november 2019 09:35
   Blij dat je het leuk vond. Wat betreft het Alcazar - afgunst. In Spanje, de tweede keer, waar alleen ik niet werd gedragen. Maar ... hij heeft het Alcazar en Almeria nooit gehaald.
   1. +3
    23 november 2019 13:57
    Vjatsjeslav Olegovich,
    welke problemen, bezoek, ik herinnerde me mijn belofte hier, ik kocht de volledige catalogus van het Arsenaal in Madrid, bladerde door, na je artikel vond ik de uitrusting van baby's, ik zal het scannen en verzenden)))
    1. +1
     23 november 2019 21:52
     Bij voorbaat dank!
  3. +2
   23 november 2019 20:16

   Als de foto hierop lijkt, zijn de schutters kurassiers.
   1. +2
    23 november 2019 22:34
    Nee, ik onderscheid kurassiers lachend
    1. +1
     23 november 2019 23:15
     Sebastian Vranks tekende graag over dit onderwerp.

     Slag bij Lekkerbeetje, 1600. Er is een naam "het laatste ridderduel van Europa".
     Het is te zien dat de ridders ook pistolen gebruiken.
     1. +2
      24 november 2019 14:12
      Heel mooie foto, bedankt!
      de periode van de grens eeuwen is belangrijk voor de ontwikkeling van wapens, het is interessant dat de bitboeken van de XNUMXe eeuw ons een Russische "edelman" beschrijven, vaak gewapend met handvuurwapens, moet worden aangenomen dat de "ridders" in Europa gebruikte ook actief pistolen. In Spanje zag ik een gelijkaardige foto, waarover ik hier schreef, ridders in wapenrusting net in de XNUMXe eeuw, niet in de XNUMXe eeuw. schieten elkaar met pistolen.
      Er is weinig tijd om door onze eigen "archieven" te snuffelen, je kunt waarschijnlijk afbeeldingen vinden op wandtapijten van bijvoorbeeld het Weense Museum of Art, nou ja, zoiets. hi
 16. +3
  23 november 2019 09:28
  Citaat: Phil77
  Beste auteur, goedemorgen! Vyacheslav Olegovich, een beetje geïnteresseerd in de biografie van de graaf en het bleek dat hij niet in ernstige veranderingen werd gezien. En toch is er een deuk in het kuras, een mysterie?

  Je ziet hoe nuttig het is om artikelen over VO te lezen ha ha. Ja, ik weet persoonlijk niet waar deze deuk vandaan komt. In Leonardo's schilderij "Dame met een hermelijn" staat een schoenmerk. Het is bekend dat toen de Duitsers Krakau aanvielen, er een soldaat op stapte ... En wat gebeurde hier?
  1. +2
   23 november 2019 09:37
   Het moet nog worden afgeschreven naar * het dagelijks leven *. geenDuitse soldaat. Op een vrouw (ook al is het een foto!) Met een laars! Na wat deze *supermannen* bij ons hebben gedaan, verbaast het me niet! Maar dit heb ik van jou vernomen, bedankt!
 17. +4
  23 november 2019 09:37
  Citaat: Andrey Sukharev
  Beste Calibre, vat het niet op als onbeschaamdheid, maar de som van de termen geeft in dit geval geen 25 ...

  Ja, ik ben het ermee eens. Het gebeurt altijd als... je beroemde auteurs herschrijft en... je bang bent om een ​​stap terug te doen. Hebben ze die ook ergens vandaan? En je hoopt dat 'ze het goed hebben gedaan'. Maar kijk wat er gebeurt. En ik kan je verwijzen naar de bron en de pagina, maar... wat heeft het voor zin?
  1. +4
   23 november 2019 12:20
   Ik kreeg de indruk dat de twintig uit twee tienen bestond en de vijf als laatste.
   Maar de zin is echt onhandig.
 18. +5
  23 november 2019 09:39
  Het spoor van de kogel op de meest zichtbare plaats, waarschijnlijk

  ,,het spoor staat niet alleen verhaal
 19. +5
  23 november 2019 09:48
  ,,Ik dacht dat in "Star Wars" helmen van fascistische helmen werden gekopieerd wat maar het bleek dat alles dieper en ouder is bullebak
  1. +6
   23 november 2019 10:23
   Ja, soms kijk je naar helmen en sta je versteld, tenminste bij de voorste, tenminste bij de toernooien.
   Zelf was ik gefascineerd door deze helm toen ik hem in het museum zag.
  2. +4
   23 november 2019 11:31
   Dus keizer Maximiliaan was dol op salades, en na hem de Duitse ridders, zelfs als de buren - de Britten en Fransen gebruikten hun wapen al met alle macht
 20. +4
  23 november 2019 11:02
  Wielpistool: een wapen dat een nieuwe tak van dienst in Europa creëerde - de pistoolcavalerie. Pistolen gemaakt voor nobele mensen kwamen zeer rijkelijk van de grond.

  Dubbelloops pistool met wielvergrendelingen. Gemaakt door de Duitse wapensmid Peter Peck voor Karel V van Habsburg, keizer van het Heilige Roomse Rijk, een groot liefhebber van vuurwapens, in 1540. Metropolitan Museum of Art.
  Het pistool weegt 2,5 kg, lengte - 500 mm, kaliber - 12 mm.
  Gemaakt van kersenhout, ingelegd met ivoor en varenhout. Artistieke decoratie werd uitgevoerd door een andere Duitse wapensmid - Ambrosius Gemlich.
  Dit pistool is een van de oudste die tot onze tijd is overgebleven.
  1. +3
   23 november 2019 11:12

   Artistieke decoratie van het pistool.
  2. +5
   23 november 2019 11:12

   Artistieke decoratie van het pistool.
   1. +6
    23 november 2019 11:50
    Trouwens, Karel V hield, net als zijn grootvader van vaderszijde, Maximiliaan I, van wapens, betuttelde wapensmeden en was een van de eersten die de vooruitzichten van vuurwapens waardeerde.
    Hij is ook de initiator van de Europese "mode" voor artistieke vuurwapens.
    De collectie van zijn wapenrusting is ook vrij uitgebreid, waaronder producten van Zeusenhofer, Helmschmidts en Negroli.

    Dit harnas is gemaakt door Colman Helmschmidt voor Karel V rond 1525. Het heet "KD" (Karolus Divus - "Divine Karl"). De artistieke decoratie wordt toegeschreven aan Daniel Hopfer. Gewicht - 16,3 kg. Helaas is het pantser gedemonteerd. Het deel van het harnas dat op de foto te zien is, bevindt zich in de koninklijke wapenkamer van Madrid. Beenbescherming bevindt zich in Leeds en Florence, een van de plaathandschoenen is gevonden in Tsjechië, de tweede is nog niet gevonden.
    1. +1
     23 november 2019 21:25
     Ik ga naar Madrid!
  3. +1
   23 november 2019 14:54

   Karel V van Habsburg bezit ook het oudste bewaard gebleven exemplaar van een wapen met een wielslot - een dubbelloops pistool uit 1530, gemaakt door meester Bartolomeo Marquard de Oude uit Augsburg.
 21. +4
  23 november 2019 11:22
  Ze waren traag en voorzichtig, manoeuvreerden veel en gaven de voorkeur aan onderhandelingen en omkoping boven de wreedheden van een 'slechte oorlog'. In gevechten waren er soms zelfs geen gewonden of waren er maar heel weinig, en het verliezen van een huursoldaat voor een condottiere in die tijd was hetzelfde als vandaag voor de Amerikanen om een ​​Abrams-tank te verliezen in een of ander Irak.


  Machiavelli sprak in zijn boek goed over al deze ongelukkige condottieres:

  "Ze begonnen zichzelf te verheffen en de infanterie overal te vernederen. Dit...
  het was noodzakelijk dat zij, die van de handel leefden en geen bezittingen hadden, niet konden
  om een ​​groot leger te voet te voeden, en een kleine zou geen glorie voor hen scheppen.

  Terwijl zij zich beperkten tot cavalerie, verzekerden zij zich met een klein aantal zowel verzadiging als eer. Het kwam op het punt dat in het twintigduizendste leger niet...
  er waren ook tweeduizend infanterie.

  In de toekomst toonden ze buitengewone vindingrijkheid om zichzelf en de soldaten te redden van de gevaren en ontberingen van het militaire leven: tijdens schermutselingen doden ze elkaar niet, maar nemen ze gevangen en eisen ze geen losgeld, tijdens een belegering 's nachts ze vallen niet aan; verdedig de stad, maak geen vluchten naar de tenten; omring het kamp niet met een palissade en een gracht, voer geen campagne in de winter.

  En dit alles is toegestaan ​​door hun militaire voorschriften en met opzet door hen uitgevonden om, zoals wordt gezegd, de gevaren en ontberingen van het militaire leven te vermijden: op deze manier brachten ze Italië tot schande en slavernij.

  Zo is het wenk
  1. +1
   23 november 2019 14:05
   Geweldig over condottiere!
 22. +4
  23 november 2019 11:38
  Toegegeven, de eerste huurlingen waren nog steeds niet de Italianen, maar de Catalanen, wier detachementen waren gecontracteerd om tegen betaling te dienen in Venetië, Genua en Constantinopel. In Italië verschenen de condottieri, dat wil zeggen de commandanten van de condotta, echter al in 1379, toen Alberico di Barbiano zijn "Company of St. George" vormde.
  -----------------------------
  Waarschijnlijk geldt dit alleen voor Italië, aangezien in Europa huurlingen - Brabancons en anderen, al sinds de 13e eeuw bestaan. En in 1379, in buurland Frankrijk, waren er zoveel detachementen huursoldaten aan het werk, als een wit detachement, dat ze niet wisten hoe ze van hen af ​​moesten komen
 23. +2
  23 november 2019 12:13
  Hun aantal was, zoals we al weten, meer dan Italianen. Hiermee probeerden Europese vorsten te compenseren de slechtste training van Italianen

  er is iets fout...
 24. +5
  23 november 2019 13:53
  De hele geschiedenis van ridderlijkheid is een geschiedenis van hondsdolle banditisme. De ridder is de meest gemene bandiet die je je kunt voorstellen. Elke gemeenheid die een persoon kan bedenken, is herhaaldelijk gebruikt door ridderlijkheid, terwijl het altijd tot zo'n volmaaktheid is gebracht in gruwel dat het gewoon verbazingwekkend is.
  zogenaamde. "goede oorlog" is zo'n gemeenheid. De Ridders hebben een bandietenparadijs in Europa gecreëerd. Ze beroofden, verbrandden, verkrachtten en doodden iedereen die ze wilden, terwijl ze de mensen om hen heen al het geld, waardevolle spullen en voedsel dat ze maar konden bereiken, uitschudden. Een van de belangrijkste manieren om deze situatie te ondersteunen was de "goede oorlog".
  We herinneren ons haar allemaal. 90e jaar, je "dak" ging naar een confrontatie met dat van iemand anders, en over geluk! U betaalt in dit geval bijna de helft van de oorspronkelijke "claim" voor "bescherming"! Natuurlijk zal het nodig zijn om iets anders te spugen "voor de jongens", hebben mensen geleden! Sommigen werden zelfs vermoord...
  In feite werden er maar weinig gedood. Daar is het pantser voor. Ridderlijkheid rammelde met zwaarden, voorzichtig porde met stompe speren, iemand nam iemand gevangen, nu is het nodig om het harnas te verlossen, de ridder te verlossen, de winnaar te betalen, enz., enz. Ze betalen, zoals gewoonlijk, "beschermd".
  Dus ja, de steden, wegkwijnend van al dit dappere ridderlijke geluk, moesten huurlingen inhuren, hen (te huur, of gewoon voor de oorlog, gewonnen terug - geef het terug!) pantser en stuur het naar het veld, in een poging om op de een of andere manier een permanente overval te temmen. Ik respecteer de Zwitsers. De jongens stonden helemaal niet op ceremonie met afval. Nou, de Duitsers hebben altijd meer van het gevecht gehouden. Meer zelfs dan geld). Maar de vrolijke Italianen raakten net betrokken bij het overvalsysteem! Wat een goede kerels...
  En saai fronsende Russen staan ​​apart. Die, om het zacht uit te drukken, plezier niet goedkeuren. Natuurlijk komen ze ook hun eigen "ridders" tegen, maar die genieten geen publieke steun, ze worden vervolgd door de koninklijke macht... Geen fournituren)! Wilden, wilden...
  1. 0
   23 november 2019 14:06
   Dit kan gezegd worden over alle veiligheidstroepen (
   wat waarschijnlijk niet helemaal waar is.
   1. 0
    24 november 2019 13:38
    Nee, dat is het niet.
  2. +1
   23 november 2019 14:47
   Een interessant commentaar. Aan de "ridderlijke manier" kun je nog steeds meineed en moord toevoegen tijdens de onderhandelingen - Wat Tyler, jacquerie, boerenoorlog in Duitsland. Ten koste van de manieren van de Russische ridders was het hetzelfde - Mstislav Udaloy liet de zijne achter op de Kalka, de groothertogen verzamelden om de een of andere reden constant troepen waar in het noorden in de bossen ... enzovoort ...
   1. +3
    23 november 2019 15:10
    Het is goed om de legendes van een afstand te bekijken. Evenals in de zon.
   2. 0
    24 november 2019 13:37
    Rook het onderwerp "dappere poëzie". Je kunt duidelijk zien hoe deze prullenbak opnieuw is geverfd in de kleuren van wonderen. Tegelijkertijd geloofde in Europa natuurlijk niemand in al deze reclame, en alleen naïeve Russen ...
 25. +1
  23 november 2019 14:10
  Vyacheslav Olegovich, hoe zit het met Zolotarevka? Is er echt nog niets nieuws?
 26. +4
  23 november 2019 14:15
  Zoals ik het begrijp, is het noodzakelijk om niet alleen toernooien en gevechten te onderscheiden, maar ook ceremoniële en gevechtsuitrusting.
  “Een pistool kan door defensieve wapens heen dringen, maar een speer niet. Het is een wonder als iemand met een speer wordt gedood.”
  Voor een ridder in alle tijdperken, misschien wel relevanter dan moord, was gewoon onbekwaamheid? En de speer was vooral bedoeld om van het zadel los te komen, te immobiliseren?
  Het is niet nodig om te doden, vooral omdat een losgeld voor een ridder altijd erg aantrekkelijk is geweest
  1. 0
   23 november 2019 17:26
   Ik denk dat je op de originele spelling moet letten.
   Als we het specifiek over de speer hadden, zou dit niet verwonderlijk moeten zijn.
   Een speer is geen snoek, een infanterist is geen ruiter.
   1. +1
    25 november 2019 17:15
    En waarom mixen, vertel het me niet?
 27. +3
  23 november 2019 14:18
  Pantser met een onderarm... Hoogstwaarschijnlijk was het uitrusting van een speerwerper.
  Hoogstwaarschijnlijk is dit de uitrusting van de gendarme Charles VII, dus de tijd is nog niet gekomen om te "opladen".
  We lezen voor van Pal Palych Winkler, die geen enkele reden heeft om hem niet te vertrouwen.
 28. +2
  23 november 2019 14:23
  Bedankt voor het artikel!!
 29. +2
  23 november 2019 14:41
  Bovendien wordt aangenomen dat hetzelfde wielslot voor een pistool ergens rond 1480 - 1485 door Leonardo da Vinci is uitgevonden.
  Hier hebben historici twee "kampen". De ene helft van dit kamp geeft prioriteit aan Leonardo da Vinci en citeert als bewijs een tekening uit de Codex Atlanticus, die dateert van 1478 tot 1519.
  1. +2
   23 november 2019 14:49
   De tweede helft bevat echter even sterk bewijs in de vorm van een tekening uit een boek met Duitse uitvindingen (gedateerd 1505) en een verwijzing uit 1507 naar de aankoop van een radslot in Oostenrijk.
 30. -1
  23 november 2019 14:42
  Ja, in het algemeen niet slecht. Dank u. Ik denk dat de auteur meer zal gaan over het veranderen van pantser in de periode van de 13e tot de 17e eeuw. Het zou interessant zijn.
 31. +2
  23 november 2019 14:55
  Citaat van Albatroz
  Het is niet nodig om te doden, vooral omdat een losgeld voor een ridder altijd erg aantrekkelijk is geweest

  Ridder ja! Maar juist op de aangegeven tijd waren veel "ridders" al "geen ridders". Wat is er met hen aan de hand? Gespanked en dat is het!
 32. +1
  23 november 2019 15:12
  Citaat van tanit
  Vyacheslav Olegovich, hoe zit het met Zolotarevka? Is er echt nog niets nieuws?

  Hier is het. Ze graven daar elke zomer. Maar de belangrijkste 'graver' is nu de directeur van het instituut aan de universiteit en de zorgen zijn toegenomen. En nu werk ik niet naast hem en ken ik het nieuws niet. Het is nu te laat om erheen te gaan - het is herfst en je moet onderhandelen met het museum. Dat betekent dat je moet wachten tot de zomer. Het project om daar een historisch centrum te bouwen, waaraan mijn studenten de hand hebben gehad, ligt voorlopig stil. Zo is het nieuws.
  1. +1
   23 november 2019 17:05
   Dus, is er een kans dat het zal gebeuren?
   1. +1
    23 november 2019 17:13
    Ik zal er zeker heen gaan. Interessantste. Maar wat is nu de charme van dwalen door het bevroren bos en zien waar nieuwe gaten zijn gegraven? De put is ook de put in Afrika. De vondsten liggen allemaal in het museum, ze worden verwerkt en... het is ook niet interessant om er zo naar te kijken, roestige stukjes ijzer... Maar... het zal wel. In de lente, als het gras groeit... zal dat ook gebeuren.
 33. +1
  23 november 2019 15:13
  Citaat: Senior matroos
  de slechtste training van Italianen

  er is iets fout...

  HET BESTE
 34. +1
  23 november 2019 15:55
  De constante oorlogen van Italië, ze werden weerspiegeld in de wapenhandel en de wapencultuur van dit land. De Italianen hebben altijd goede wapens kunnen maken en produceren, en nu doen ze het ook goed.
 35. +4
  23 november 2019 17:48
  Bedankt voor het artikel, Vyacheslav Olegovich!
  Ik zal commentaar geven op de derde illustratie. Als je goed kijkt, zie je dat het voorwoord van een "complex" ontwerp is, bestaande uit twee delen. Bovendien is de bovenkant naar links gevouwen gemaakt. Dus niets belette de eigenaar van het harnas om het "vuurwapen" "in volle groei" te gebruiken.
 36. +1
  23 november 2019 21:27
  Citaat: Eduard Vashchenko
  Ik zal scannen en verzenden)))

  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 37. +2
  23 november 2019 22:31
  in Italië verschenen de condottieri, dat wil zeggen de commandanten van de condotta, al in 1379, toen Alberico di Barbiano zijn "Company of St. George" vormde.

  Condottieri verscheen al in 1337 in Italië. Het bedrijf van Di Barbiano was in absolute termen niet het eerste, maar simpelweg het eerste bedrijf dat uitsluitend uit Italianen bestond. En zo was het het derde bedrijf met die naam in chronologische volgorde. Deze bedrijven of detachementen werden genoemd Compagnie di ventura. En Condotta is gewoon de naam van een militair contract tussen een condottiere (of capitano di ventura) en degene die zijn diensten heeft ingehuurd.
 38. +1
  24 november 2019 03:20
  Hun aantal was, zoals we al weten, groter dan dat van de Italianen.

  God staat aan de kant van de grote bataljons, panimash!
 39. +1
  24 november 2019 09:51
  Goed gedaan.
 40. 0
  24 november 2019 15:46
  Beste auteur, had de oprichting van de Ordinance-bedrijven in Burundi niet eerder en andere vereisten? Als we het hebben over de Zwitsers en de Duitsers, dan is dit het einde van de 15e - het midden van de 16e eeuw, en de Ordinance Companies van dezelfde Bourgondië is minstens het midden van de 15e eeuw.
  1. +1
   24 november 2019 18:05
   Staat er niet in het artikel wanneer het is gemaakt?
 41. +2
  25 november 2019 03:19
  er wordt een eenvoudig zwaard gesmeed, waarna een vijl ter hand wordt genomen.
  Niets mysterieus. Alles is heel eenvoudig en het is niet nodig om legendes te verzinnen
 42. +1
  26 november 2019 20:40
  Schitterende artikelen. En het is allemaal met de hand gedaan.
 43. 0
  4 december 2019 13:59
  Het meest interessante is echter dat vanaf het allereerste begin de Italiaanse condottieri hebben geprobeerd een "goede oorlog" te voeren in tegenstelling tot de "slechte oorlog" die door de Duitsers en de Zwitsers werd gevoerd. Die gevangenen namen niet (vooral de Zwitsers, die hen gewoon als vee afslachtten!), Ze verbrandden steden en dorpen, dat wil zeggen, ze gedroegen zich als echte barbaren. Dat deden de Italiaanse condottieri niet. Omdat ze hun troepen met hun eigen geld rekruteerden, namen ze hun toevlucht tot oorlog als zodanig alleen als laatste redmiddel, en dus, indien mogelijk, zagen ze af van schoten. Ze waren traag en voorzichtig, manoeuvreerden veel en gaven de voorkeur aan onderhandelingen en omkoping boven de wreedheden van een 'slechte oorlog'. In gevechten waren er soms zelfs geen gewonden of waren er maar heel weinig, en het verliezen van een huursoldaat voor een condottiere in die tijd was hetzelfde als vandaag voor de Amerikanen om een ​​Abrams-tank te verliezen in een of ander Irak.

  Interessante uitspraak!
  Maar hoe zit het met het bloedbad in februari 1377 in Cesena, in Romagna, waar misschien ongeveer 5000 mensen afscheid namen van hun leven?
  Het is duidelijk dat het niet de pro's waren die tegen de condottieri waren, maar gewone stedelingen!
  Op bevel van kardinaal Robert van Genève - de Avignon antipaus Clemens VII - brak de "Witte Squad" de stad binnen, sloot de poorten en doodde bijna alle inwoners, inclusief kinderen. Een van de kronieken zegt: “Ze hebben de hele stad in brand gestoken en afgeslacht. De rivier was bevlekt met bloed." Dit bloedbad leverde "tegenpaus Clemens" de bijnamen "slager" en "Cesena-beul" op.
  Maar de reputatie van Hawkwood heeft er helemaal niet onder geleden. Integendeel: de Italiaanse steden begonnen te wedijveren om hem geld aan te bieden. Hij koos Florence, dat hem 250 florin per jaar bood. Hij bleef deze stad trouw tot aan zijn dood.

  Zo waren ze nobel en "ruig". Die Condottieri!
  De beroemde condottiere Braccio Montone amuseerde zich door mensen van hoge torens te gooien, de hoofden van negentien monniken op het aambeeld van een klooster in te slaan, in Assisi gooide hij drie mensen van de wal, in Spoletto duwde hij de heraut die hem slecht nieuws bracht van de brug. Denk je dat hij werd gehaat vanwege al deze wreedheden? Helemaal niet! "Hij was zo mooi als een god toen hij door de straten van Florence stapte", zei een tijdgenoot.

  Hij was ook verantwoordelijk voor de overstroming in Rome in de zomer van 1422!
  Maar de hemel zou niet boos moeten zijn - ZE betalen soms honderdvoudig terug!
  De Montone stierf op 55-jarige leeftijd in de strijd: hij werd opzettelijk gewond achtergelaten om te stikken onder een paard dat op hem was gevallen. Op aandringen van de paus die hem haatte, werd hij begraven in ongewijde grond.
 44. 0
  12 december 2019 01:53
  Het is veelzeggend dat de auteur om de een of andere reden Franse termen gebruikte om de Italiaanse "speer" te beschrijven (die, op zijn zachtst gezegd, de secundaire aard verraadt van niet eens de bron, maar van het gebruikte materiaal). Voor zover ik weet, bestond het Italiaanse squadra (een kwart van iets, in ons geval van 100, d.w.z. "25") uit een squadriere (squad leader) en 3 of 4 korporaals. De elegantie van rekenen komt ons te hulp. Ofwel 3 korporaalschappen van 8 (in de regel), of 4 van 6 (onder leiding van de caporale korporaal). In totaal krijgen we 24 "speren" van 3-4 korporaals + 1 commandant (squadriere). Maar de 6e "speren" gaan niet over de Italianen. Ze lanceerden zelfs spezzate ("gebroken speren" werden om 8 uur in korporaals verzameld, ze stelden commandanten aan, "een geweer in de tanden en naar voren!").
 45. 0
  12 december 2019 02:17
  Om eerlijk te zijn, als je kijkt naar de organisatorische mutaties van de Bourgondische ordonnantie (van daaruit groeien de benen in het artikel), is de logica van het creëren van al deze ongelijke rondingen van organisatiestructuren volkomen onbegrijpelijk voor een modern persoon. Zelfs met dien verstande dat het administratieve ontwerp van de Bourgondische ordonnantie bijna niet samenviel met tactische eenheden (maximaal op het niveau van bedrijven), kan men niet anders dan verheugd zijn dat de Zwitsers en Lodewijk XI deze creatieve snikken een aantal jaren stopten, wat geluk bracht aan moderne historische onderzoekers. Dankzij de trofeeën weten we nu alles over de banieren en kostuums van het Bourgondische leger. (Wat kan niet gezegd worden over de ongelukkige winnaars die in de duisternis van de geschiedenis zijn verdwenen).
 46. De opmerking is verwijderd.
 47. 0
  29 december 2019 22:27
  En mag ik iemand een vraag stellen over het pantser?
  1. 0
   4 januari 2020 23:58
   Het is interessant wat er zal gebeuren als je een oude Romeinse pilum in een gewoon niet-toernooi ridderharnas uit de 16e eeuw gooit (een speer van 2 m met een punt van 1 m, een totaal gewicht van 2 tot 4 kg) Ik denk dat er een gat wanneer het in een rechte hoek raakt, het metaal van het pantser is geen helm uit de Tweede Wereldoorlog alleen in de middeleeuwen vergaten ze de pilum

"Rechtse Sector" (verboden in Rusland), "Oekraïense Opstandige Leger" (UPA) (verboden in Rusland), ISIS (verboden in Rusland), "Jabhat Fatah al-Sham" voorheen "Jabhat al-Nusra" (verboden in Rusland) , Taliban (verboden in Rusland), Al-Qaeda (verboden in Rusland), Anti-Corruption Foundation (verboden in Rusland), Navalny Headquarters (verboden in Rusland), Facebook (verboden in Rusland), Instagram (verboden in Rusland), Meta (verboden in Rusland), Misanthropic Division (verboden in Rusland), Azov (verboden in Rusland), Moslimbroederschap (verboden in Rusland), Aum Shinrikyo (verboden in Rusland), AUE (verboden in Rusland), UNA-UNSO (verboden in Rusland), Mejlis van het Krim-Tataarse volk (verboden in Rusland), Legioen “Vrijheid van Rusland” (gewapende formatie, erkend als terrorist in de Russische Federatie en verboden)

“Non-profitorganisaties, niet-geregistreerde publieke verenigingen of individuen die de functies van een buitenlandse agent vervullen”, evenals mediakanalen die de functies van een buitenlandse agent vervullen: “Medusa”; "Stem van Amerika"; "Realiteiten"; "Tegenwoordige tijd"; "Radiovrijheid"; Ponomarev Lev; Ponomarev Ilja; Savitskaja; Markelov; Kamalyagin; Apakhonchich; Makarevitsj; Dud; Gordon; Zjdanov; Medvedev; Fedorov; Michail Kasjanov; "Uil"; "Alliantie van Artsen"; "RKK" "Levada Centrum"; "Gedenkteken"; "Stem"; "Persoon en recht"; "Regen"; "Mediazone"; "Deutsche Welle"; QMS "Kaukasische knoop"; "Insider"; "Nieuwe krant"