militaire beoordeling

De zondvloed: van west naar oost

221

Wereldwijde overstroming. Fresco in de Sixtijnse Kapel. Het werk van Michelangelo


En het water op de aarde nam buitengewoon toe, zodat alle hoge bergen die onder de hele hemel zijn, bedekt werden; vijftien el rees het water boven hen uit, en de bergen waren bedekt. En al het vlees dat op de aarde bewoog, en vogels, en vee, en beesten, en alle kruipende dingen die op de aarde kropen, en alle mensen, verloren hun leven; alles wat de adem van de levensgeest in zijn neusgaten op het droge had, stierf. Elk schepsel dat zich op het aardoppervlak bevond, werd vernietigd; van mens tot vee, en kruipend gedierte, en de vogels in de lucht, alles werd van de aarde vernietigd, alleen Noach bleef over en wat [was] met hem in de ark.
Genesis 7:17-23


Historisch wetenschap versus pseudowetenschap. We gaan verder met ons verhaal over de zondvloed en vandaag willen we de vector van het verhaal enigszins veranderen en ons opnieuw overgeven aan herinneringen aan de kindertijd en jeugd, bovendien herinneringen die direct verband houden met ons onderwerp. En het gebeurde dat ik ergens in het jaar 1964 in de almanak "The World of Adventures" het werk van Alexander Gorbovsky "Fourteen Millennia Ago" las (World of Adventures. M.: Children's Literature, 1963. Boek 9. S. 369- 420). Wat ik las had een zeer zware uitwerking op mijn fragiele kinderziel. In feite ontmoette ik voor het eerst een alternatieve geschiedenis van de mensheid, bovendien zeer vakkundig gepresenteerd, en ... werd de fervente bewonderaar ervan. Waar zijn de huidige aanhangers van de Rus-Tartarians, waaronder Fomenko en K! Ik zag dat de waarheid aan mij werd geopenbaard in zijn puurste vorm, die anderen ... gewoon niet willen zien. De laatste druppel die de emmer deed overlopen was echter een artikel in het tijdschrift "Technology for Youth" van sciencefictionschrijver Alexander Kazantsev. Tegen die tijd had ik de film Planet of Storms al gezien, ik had het boek Grandchildren of Mars al gelezen en toen was er dit artikel. Over het algemeen hou ik van ... nou, ik zal niet specifiek schrijven aan wie, het blies mijn hoofd eraf en haalde de laatste hersens eruit. Ik begon onmiddellijk alle feiten te verzamelen die al deze verzinsels bevestigden, ik citeerde Gorbovsky's boek uit mijn hoofd en bereidde een lezing voor "Mysteries of the Ancient Earth" voor jongere schoolkinderen. Ging met een knal! En dan is er de roman van Kazantsev "The Faetians" in het tijdschrift "Seeker" die op tijd is aangekomen, en de film "Memories of the Future" van Erich von Daniken. Kortom, alles ging één op één.


Hier is het begin van dit artikel in het tijdschrift "Technologie - Jeugd"

En dan studeren aan een universiteit, en lesgeven in de lijn van de OK Komsomol. De ene lezing, om zo te zeggen, "ter ere van de partij en de regering", maar de tweede mocht op verzoek van de docent worden gekozen. Nou, ik heb gekozen! Ik presenteerde al het materiaal, las het voor aan de "verantwoordelijke medewerkers", ze keurden het goed en het begon te gaan! Toegegeven, in die tijd werden zulke 'onthullende' lezingen op de een of andere manier met veel begrip behandeld, zou ik zeggen. En tolerantie, of zoiets... Nou, er is zo'n mening, en die is er. Interessant, maar meer ook niet. Dat wil zeggen, niemand beschuldigde wetenschappers van het bedriegen en verbergen van enkele geheimen. Hier is het: "Studeren!" Hier is een film, hier is een artikel, hier is een boek, hier is een lezing. En toen ze me vroegen waarom "ze" niet terugvlogen, gaf ik alles de schuld van Einsteins paradox en in een grafstem uitgezonden: "We vliegen nog steeds terug!" Het werkte heel goed! Maar toen begon hij te studeren, hij zag dat alles banale verklaringen heeft en uiteindelijk de aliens "opzette". Toch is gespecialiseerd integraal onderwijs een ding!


Volgende pagina…

Wat Gorbovsky betreft, in lijn met de paradoxografische traditie en weinig bestudeerde fenomenen, schreef hij vele boeken, waaronder Mysteries of Ancient History (1966), Stolen Minds (1969), Year 2000 and Beyond (1978), Without a Shot Fired: From the geschiedenis van de Russische militaire inlichtingendienst" (samen met Yulian Semyonov, 1983), "Closed Pages of History" (samen met Yulian Semyonov, 1988), "Feiten, vermoedens, hypothesen" (1988), "Profeten en zieners in hun vaderland" ( 1990), "Other Worlds" (1991), "Secret Power, Invisible Power" (1991), "Sorcerers, Healers, Prophets" (1993), en elk van hen is op zijn eigen manier informatief en interessant. En met zijn kijk op de zondvloed zullen we vandaag pas kennismaken.


De laatste pagina…

Interessant is dat de beschrijving van de zondvloed onder veel volkeren samenvalt met de tekst in de Bijbel, hoewel ze die nooit hebben gelezen. Daar staat geschreven dat "het water de aarde vijftien el bedekte", maar dezelfde vijftien el komen voor in het verhaal van de Maya's in het verhaal van de zondvloed. De Azteken hadden ook hun eigen Noach, ze noemden hem alleen Nata, en ook hij ontsnapte omdat de god Titlakahuan hem vooraf waarschuwde voor dit ongeluk en adviseerde: “Maak geen wijn meer van agave, maar begin met het beitelen van de stam van een grote cipres en ga het binnen wanneer in de maand Tozontli het water de hemel zal bereiken.” Toen Nata eindigde en zijn vrouw een vuur aanstak en er vis op begon te bakken. De goden waren boos dat iemand was ontsnapt en wilden de vernietiging van de menselijke stam voltooien, maar Titlakahuan kwam voor hen op en redde hen daardoor een tweede keer.

Welnu, in de Bijbel maakt Noach ook een vuur, en door de geur van rook van het offervuur, weet God dat sommige mensen gered zijn. Maar de bijbelse mythen zouden teruggaan tot Babylonische, eerdere bronnen. En hier zijn de overeenkomsten nog groter. Bij de geur van het slachtoffer verzamelden de goden zich "als vliegen", en net als hun medegoden uit Mexico werden ze boos en besloten om alle overlevende mensen te vernietigen. Maar de god Ea, die de rechtvaardige Witnapishtim en zijn vrouw waarschuwde voor de vloed, kwam voor hen tussenbeide. Noach stuurde een raaf en een duif om erachter te komen of de vloed voorbij was. En hij herhaalde het drie keer. Maar bij de Indianen van West-Indië en Mexico is alles hetzelfde, en als gevolg daarvan brengt een van de vogels ook een groene tak in zijn snavel. Op kleitabletten met de tekst van het Gilgamesj-epos wordt melding gemaakt van een regenboog die het einde van de zondvloed aankondigde. Maar in het boek "Chilam Balam" van de Maya-priesters staat over de zondvloed geschreven: "En er verscheen een regenboog aan de hemel, wat betekende dat alles op aarde werd vernietigd." En hier is nog een legende van de Tolteken uit Mexico: "Nadat een paar mensen de overstroming hadden overleefd en nadat ze tijd hadden om zich te vermenigvuldigen, bouwden ze een hoge toren ... Maar hun talen raakten plotseling in de war, ze konden begrepen elkaar niet meer en gingen in verschillende delen van de aarde wonen. De Joden noemden deze toren "Ba Bel" (vandaar Babylon), wat "Poort van God" betekent. Maar in Amerika wordt deze toren ook wel de "Poort van God" genoemd, hoewel het fonetisch anders klinkt.


Maar dit indrukwekkende beeld zou zelfs in 1968 niemand onverschillig hebben gelaten. Ik bedoel TM-lezers. Dat is gewoon, A. Kazantsev zelf was in dit geval niet in orde. Hoewel hij een tekening van een plaat uit een tempel in Palenque heeft meegebracht, maar deze verkeerd heeft gepositioneerd, is het niet de manier om ernaar te kijken. En bovendien gebruikte hij niet zijn eigen foto, maar een herdruk uit het boek van Deniken, maar die... heb hier met speelse pennen een beetje zwart toegevoegd, daar de details verbonden, en zo kwam hij eruit... een raket. Als Kazantsev Palenque had kunnen bezoeken en alles daar zelf had gefotografeerd, had hij gezien dat er een groot verschil is tussen de tekening van Deniken en de originele plaat, en dan zou hij niet zijn geslaagd in de "Maya-raket"!

"Zelfs de bergen verstopten zich onder water", schrijven de Meso-Amerikaanse Indianen over de overstroming. En de Indianen van Peru melden dat "er zo'n sterke overstroming was dat de zee buiten haar oevers trad, de aarde overstroomde en alle mensen stierven ... Het water steeg tot boven de hoogste bergen." Er zijn soortgelijke berichten en de volkeren van Afrika. Maar de Grieken beschreven de zondvloed als het resultaat van de actie van twee goden: Zeus en Poseidon, die samenwerkten. Maar hier is wat interessant is: onder de Perzen in het boek "Zend-Ovesta" werd geschreven dat "over de hele aarde stond het water op het hoogtepunt van menselijke groei ..." Dat wil zeggen, het niveau was veel lager dan in Amerika . Terwijl er in China mythen zijn die zeggen dat toen de catastrofe de aarde trof, de wateren niet alleen het land niet overstroomden (zoals in Amerika), maar ook in Afrika en Europa, maar zich integendeel terugtrokken van de kust in de richting naar het zuidoosten. Dat wil zeggen, het blijkt dat zoiets als een enorme tsunami over de hele wereld liep, en als ergens een golf bergen verborg, dan was er dienovereenkomstig eb aan de andere kant. Ja, en de hoogte van de vloed nam voortdurend af: in Midden-Amerika bereikte het de toppen van hoge bergen, in Griekenland was het ter hoogte van heuvels en hoge bomen, en in Perzië was het alleen op het niveau van menselijke groei.

Ze waarschuwden voor de komende zondvloed. De goden en enkele andere mensen die van tevoren van hem wisten. En niet alleen gewaarschuwd, maar geadviseerd om torens te bouwen, hoge torens, en zichzelf erin te redden. De Indianen van Arizona en Mexico zeggen bijvoorbeeld dat vóór de ramp een groot man genaamd Montezuma een hoge toren bouwde, maar deze werd door God verwoest. De legendes van de Indianen van de Sierra Nevada vertellen over de buitenaardse wezens die hoge stenen torens bouwden. In Hawaï, en nu zijn er vreemde piramidale heuvels, "plaatsen van redding" genoemd, waar de voorouders van de Hawaiianen naar verluidt vluchtten voor de vloed. In de "Vedas" wordt ook geschreven over schuilplaatsen waar het nodig was om "schapen en koeien en vogels en honden en een rood laaiend vuur" te verzamelen.

Welnu, Arabische wetenschappers, in het bijzonder Abu Balkhi (IX-X eeuw na Christus), schreven dat de piramides werden gebouwd om te beschermen tegen de overstroming in Neder-Egypte. Maar onze lokale "wijze mannen" schreven er ook over. Dus, ongeveer twintig jaar geleden, in een van onze Penza-kranten, werd geschreven dat een brandweerman uit Mokshan (een van onze regionale centra) dol is op geschiedenis en gelooft dat de piramides in Egypte werden gebouwd als ... golfbrekers. Ter bescherming tegen een vloedgolf die zeker zal ontstaan ​​wanneer de wateren van de Wereldoceaan de mijnwerkingen vullen die zijn gemaakt door onredelijke mensen en de leegtes van het oppompen van olie, en de aardbol op zijn kant zal kantelen. Ik herinner me dat ik toen op de kalender keek: was het niet XNUMX april om één uur? Maar nee! Ik moest een reactie schrijven...

De zondvloed: van west naar oost

Dit is hoe de vloedgolf van de zondvloed zich bewoog, en de rode cirkels markeren de plaatsen waar de meest legendarische informatie erover werd bewaard.

Wel, als zonder gelach, ja, dan zou de zondvloed wel eens een echo kunnen zijn van een of andere wereldwijde catastrofe veroorzaakt door de val van een groot kosmisch lichaam, nou ja, laten we zeggen in de Stille Oceaan, en het viel langs een heel zacht traject in de richting van de richting van west naar oost. De klap viel op het centrale deel van de Stille Oceaan en de resulterende golf bleef traag bewegen en overstroomde Midden- en Zuid-Amerika, verspreidde zich over de Atlantische Oceaan en bereikte Afrika en Europa, maar al in de regio van Griekenland en Iran was het behoorlijk laag. Maar tegelijkertijd is de zee echt "vertrokken" van de kust van China. Maar of dit vandaag echt het geval was, kan niet met een hoge mate van nauwkeurigheid worden bevestigd.

Dus, zoals je kunt zien, beste lezers van "VO", begonnen ze lang geleden, in de dagen van de USSR, na te denken over het probleem van de zondvloed in ons land. Maar tot nu toe is er niet veel vooruitgang geboekt, om zo te zeggen, op wereldschaal. Er zijn te veel, veel urgentere taken voor de mensheid! Daarom hebben we vandaag voor alle fantasieën volledige uitgestrektheid!

Wordt vervolgd ...
auteur:
Artikelen uit deze serie:
Russische kronieken: van uiterlijk tot inhoud
Wat historici niet zeggen?
De zondvloed: Doggerland en Sturegga
221 комментарий
Объявление

Abonneer je op ons Telegram-kanaal, regelmatig aanvullende informatie over de speciale operatie in Oekraïne, een grote hoeveelheid informatie, video's, iets dat niet op de site staat: https://t.me/topwar_official

informatie
Beste lezer, om commentaar op een publicatie achter te laten, moet u: inloggen.
 1. Rurikovich
  Rurikovich 29 april 2020 06:44
  + 12
  Op een gegeven moment zei ik tegen mezelf dat ik geen commentaar zou geven op Shpakovsky, maar ik kon het niet laten. Maar niet omdat dit een artikel van Shpakovsky is, maar omdat elke officiële wetenschap orthodox is binnen het kader dat voor zichzelf is uitgevonden. Nou, dat is het en niets anders! Vooral geschiedenis met archeologie ja Nou, oké, als diezelfde alternatieven echt iets uit het niets hebben bedacht, maar voor het grootste deel zijn ze gebaseerd op nieuwe gegevens over de geschiedenis die vooral recent zijn verschenen, ontdekkingen waar historici en archeologen geen antwoord op hebben. deze antwoorden op uw eigen concept. Daarom wordt al het overbodige in voorraadkamers verborgen, daarom worden nieuwe opvattingen tot ketterij verklaard, daarom worden dissidenten vervolgd. Daarom weigeren historici en archeologen biologen, chemici, ingenieurs, metallurgen te geloven, omdat ontdekkingen en vondsten in deze gebieden de OFFICILE versie van de geschiedenis volledig weerleggen. jullie zijn dwazen, en wij zijn wetenschappers. te vragen
  Dus historici geven de kwestie van alternatieven en andere andersdenkenden - "HOE?" je antwoord is "WANT".....
  Mijn persoonlijke mening
  1. Pessimist22
   Pessimist22 29 april 2020 07:23
   +4
   En welke nieuwe gegevens en ontdekkingen zijn er die wetenschappers niet kunnen verklaren?
   1. Bar1
    Bar1 29 april 2020 08:18
    +2
    Citaat: Pessimist22
    En welke nieuwe gegevens en ontdekkingen zijn er die wetenschappers niet kunnen verklaren?

    hier is bijvoorbeeld de Sudebnik van Ivan3, artikel op St. George's Day.
    Academisch respect dat de boeren één keer per jaar in Yuryevs luiheid van plaats naar plaats mogen verhuizen.
    Maar wat staat er eigenlijk in de Gedragscode.
    Over christelijke afwijzing.
    Christenen worden voor één termijn per jaar geweigerd uit de volos van Issekh naar het dorp

    compleet andere betekenis
    Geen boeren, maar christenen, en het mag niet, maar wordt geweigerd.
    1. Pessimist22
     Pessimist22 29 april 2020 08:37
     +2
     Dit is een soort juridisch incident en niet wetenschappelijk.
     1. Bar1
      Bar1 29 april 2020 08:55
      +4
      Citaat: Pessimist22
      Dit is een soort juridisch incident en niet wetenschappelijk.

      als een kleinigheid, als een incident. Nou ja, er is een andere mening dat weigering geen weigering is, maar iets anders.

      Allereerst is dit een leugen. Die. academische wetenschap liegt brutaal en zegt wat deze wet eigenlijk zegt. Maar wat heeft het voor zin, christenen weigeren één keer per jaar van de volos naar het dorp te verhuizen.Waarom christenen in het bijzonder? Dus het is mogelijk voor niet-christenen om over te steken, maar wie is het dan? Dus laten we zeggen dat de oudgelovigen / schismaten dat later kunnen.
      Ten tweede hebben we het over lijfeigenschap - dit is het meest verachtelijke en walgelijke fenomeen in de Russische geschiedenis, en deze historici sleepten het tegen 1487 naar de Sudebnik van Ivan, hoewel dit als fenomeen veel later ontstond van Alexei Mikhailovich tot Peter3. historici verbergen gewoon iets.
      Het blijkt dat ons verhaal een leugen is, en daarom is ons leven zo tegenstrijdig.
      1. Varyag_0711
       Varyag_0711 29 april 2020 10:09
       + 13
       Bar1 (Timoer)
       Dus laten we zeggen dat de oudgelovigen / schismaten dat later kunnen.
       Wat zijn de "oude gelovigen" en schismaten in de tijd van Ivan III? helemaal niet voor de gek houden het dak ging op basis van alternatieven?
       1. nick7
        nick7 8 mei 2020 22:36
        -1
        De auteur heeft daarin een fout gemaakt, sprekend over het concept мир, de auteur, met kennis van de 21e eeuw, bedoelt een bolvormige aarde, maar de mensen uit de tijd van Babylon wisten niets van bolvormigheid en met de wereld bedoelden ze het gebied waarin ze leefden. Overstromingen van rivieren, overstromingen waren de laatste tijd een veelvoorkomend fenomeen, in Komsomolsk aan de Amoer was er een grote overstroming in St. Petersburg in 1824, enz.
        Er was geen overstroming, maar er waren wel overstromingen in Mesopotamië, waarover legendes werden gecreëerd, in het bijzonder de legende van Gigalmesh, die opnieuw in de Bijbel werd verteld.
    2. albor
     albor 29 april 2020 09:25
     + 11
     Christenen worden voor één termijn per jaar geweigerd uit de volos van Issekh naar het dorp
     een heel andere betekenis: geen boeren, maar christenen, en het mag niet, maar wordt geweigerd.

     -Dit is een typisch geval waarin een amateur die geen professionele en systematische kennis over het onderwerp heeft, begint te redeneren en tot absoluut ongelooflijke conclusies komt. Maar hier is alles eenvoudig. Wat betreft de etymologie van het woord "boeren", dan is alles voor iedereen duidelijk. En dit is wat het woordenboek van de Oud-Russische taal ons vertelt over het Oud-Russische woord "weigeren": "In de XV-XVI eeuw - de overgang van de ene eigenaar naar de andere binnen de door de wet bepaalde periode (over boeren) ... "En veel mensen begonnen prins Yuri te weigeren voor de groothertog en gingen zonder ophouden naar Kolomna, maar ik zie iets voor hem "... "Mijn vader hegumen Kasyan sloeg me met zijn voorhoofd ... maar hij zegt dat je weigeren hem mensen van klooster zilveren munten en pollepels en gewone mensen ... niet over St. George's dagen, anderen over de geboorte van Christus, anderen over Peter's dagen..." ". Dit woordenboek is overigens gratis beschikbaar op internet. Waarom daar niet eerst naar kijken?
     1. Bar1
      Bar1 29 april 2020 09:35
      -5
      Citaat van alebor
      Christenen worden voor één termijn per jaar geweigerd uit de volos van Issekh naar het dorp
      een heel andere betekenis: geen boeren, maar christenen, en het mag niet, maar wordt geweigerd.

      -Dit is een typisch geval waarin een amateur die geen professionele en systematische kennis over het onderwerp heeft, begint te redeneren en tot absoluut ongelooflijke conclusies komt. Maar hier is alles eenvoudig. Wat betreft de etymologie van het woord "boeren", dan is alles voor iedereen duidelijk. En dit is wat het woordenboek van de Oud-Russische taal ons vertelt over het Oud-Russische woord "weigeren": "In de XV-XVI eeuw - de overgang van de ene eigenaar naar de andere binnen de door de wet bepaalde periode (over boeren) ... "En veel mensen begonnen prins Yuri te weigeren voor de groothertog en gingen zonder ophouden naar Kolomna, maar ik zie iets voor hem "... "Mijn vader hegumen Kasyan sloeg me met zijn voorhoofd ... maar hij zegt dat je weigeren hem mensen van klooster zilveren munten en pollepels en gewone mensen ... niet over St. George's dagen, anderen over de geboorte van Christus, anderen over Peter's dagen..." ". Dit woordenboek is overigens gratis beschikbaar op internet. Waarom daar niet eerst naar kijken?


      poolvos, hier is nog een wijze man. Ik noem de bron, maar hij wil er niets over zeggen, maar hij citeert een soort van niet eens een link, maar een grap.
      link naar de studio om aan de slag te gaan.
      1. Bar1
       Bar1 29 april 2020 09:49
       -9
       het is echter al duidelijk
       -weigeren - nalaten Daar hebben we het al over gehad, in de tekst van het artikel vervangen we dat door nalaten.
       -Over een christelijk testament?
       Christenen worden één termijn per jaar nagelaten uit de volos aan het dorp Issekha.!? - Onzin, het valt niet in mijn respect, noch in de academische wereld.
       Hier, wat zouden slimme mensen niet eerst lezen, alles volledig, en zich niet bezighouden met kleine leugens op het forum?
       1. Han Tengri
        Han Tengri 29 april 2020 11:02
        + 10
        Citaat: Bar1

        het is echter al duidelijk
        -weigeren - nalaten Daar hebben we het al over gehad, in de tekst van het artikel vervangen we dat door nalaten.
        -Over een christelijk testament?
        Christenen worden één termijn per jaar nagelaten uit de volos aan het dorp Issekha.!? - Onzin, het valt niet in mijn respect, noch in de academische wereld.

        Het feit dat uw onzin en academische lectuur twee onverenigbare dingen zijn, is begrijpelijk. Maar waarom past jouw onzin niet in zijn eigen paradigma? Mysterie... lachend
      2. Han Tengri
       Han Tengri 29 april 2020 10:39
       + 10
       Citaat: Bar1
       Ik noem de bron, maar hij wil er niets over kwijt

       Lees je de originele bron zonder woordenboek, alleen geleid door chaotische geluiden in de interaurale holte?
       Kamrad alebor gaf je naar mijn mening een specifieke vertaling:
       Citaat van alebor
       En dit is wat het woordenboek van de Oud-Russische taal ons vertelt over het Oud-Russische woord "weigeren": "In de XV-XVI eeuw - de overgang van de ene eigenaar naar de andere binnen een door de wet bepaalde periode (over boeren) ..

       Maar blijkbaar is je alternatief begaafde brein niet in staat om iets anders te zien dan je eigen 'briljante' ideeën.
       Citaat: Bar1
       link naar de studio om aan de slag te gaan.

       Wil je linken? Ik heb ze!
       WEIGERING - ga verder.
       http://oldrusdict.ru/dict.html
       1. Trilobiet Meester
        Trilobiet Meester 29 april 2020 13:00
        +9
        Citaat van alebor
        En dit is wat het woordenboek van de Oud-Russische taal ons vertelt over het Oud-Russische woord "weigeren"

        Citaat van: Han Tengri
        Wil je linken? Ik heb ze!

        Dank u, collega's, anders is mijn hand het al beu om deze onzin van tijd tot tijd te weerleggen.
        Bovenal ben ik geraakt door zo'n naïef en heilig vertrouwen van een persoon dat maar weinig mensen dit gerechtelijk wetboek voor hem lezen, en degenen die het lezen zijn volledig oplichters en "verbergen". Ik heb er een test over gedaan als onderdeel van de cursus "Geschiedenis van staat en recht", en met mij een bepaald aantal jonge mannen en vrouwen, zeer intelligent, ambitieus en hebzuchtig naar ontdekkingen ... En ze kenden dit gerechtelijk wetboek bijna door hart ... En zo gebeurt het jaarlijks door het hele land. En van de vele duizenden mensen die deze bron jaarlijks bestuderen, heeft alleen hij, onze balie, deze gelezen en de betekenis ervan correct begrepen.
        Jongens, ik ben echt jaloers op deze man. Een soort "chevalier san per e san cervel". lachen
       2. Bar1
        Bar1 29 april 2020 14:04
        -4
        Citaat van: Han Tengri
        Wil je linken? Ik heb ze!
        WEIGERING - ga verder.
        http://oldrusdict.ru/dict.html

        dit is niet genoeg kerel, dan is de betekenis
        Christenen verhuizen één keer per jaar van de Issekh volost naar het dorp.

        de betekenis is ook vervormd. Ze zeggen het niet, omdat het niet duidelijk is. Het probleem doet zich voor bij het lezen van het woord _isseha_, dat gelezen wordt als zat, maar het is duidelijk zichtbaar dat de letter _x_ precies de letter x is, en niet _l_, hieronder kun je de letter _x_ vergelijken met dezelfde letter in het woord christenen hieronder.
        En bovendien is er een gevoel om te weigeren - ALLEEN door te geven in het woordenboek van Srednevsky, en het is voor deze wet op St. George's Day, zoals speciaal gedaan, dat er in andere bronnen geen dergelijke betekenis is. vind het?
      3. gsev
       gsev 20 juni 2020 20:39
       0
       Citaat: Bar1
       .Ik noem de bron

       Taal verandert in de loop van de tijd. Juridische termen ook. "10 jaar zonder het recht om te corresponderen" betekende slechts 80 jaar geleden de doodstraf. De afwezigheid in de biografie van een beroemd persoon uit de tijd van de USSR, die vóór 1989 werd gepubliceerd, betekende executie of de dood in hechtenis.
     2. Simargl
      Simargl 3 mei 2020 02:54
      0
      Citaat van alebor
      Waarom daar niet eerst naar kijken?
      Het is dus niet interessant: het alternatief werkt niet.
      Ja, en om geschiedenis van hoge kwaliteit te kunnen doen, moet je veel lezen ... verder die talen. En ze verschillen, hoewel het lijkt alsof het in het Russisch in het wit is geschreven .. Maar de zaak Zadornov leeft voort.
    3. nick7
     nick7 8 mei 2020 22:44
     -1
     . compleet andere betekenis
     Geen boeren, maar christenen, en het mag niet, maar wordt geweigerd.


     weigert het is een synoniem niet toegestaan.
     En het woord Onderdaan komt van het woord Christen
     Er is hier geen andere betekenis, alleen de onwetende heeft zichzelf misleid.
  2. Kalibr
   29 april 2020 07:35
   +7
   Beste Andrei Nikolajevitsj!
   Citaat: Rurikovich
   voor ontdekkingen en bevindingen op deze gebieden de OFFICILE versie van de geschiedenis volledig weerleggen.

   Ik heb er nog nooit van gehoord ... En trouwens, het artikel gaat daar precies over. Dat is alleen het plaatje erop is "niet hetzelfde", maar ja, als alle lijnen met zwart zijn verbonden, dan "weerlegt het", daar ben ik het mee eens.
   Maar trouwens, als je zulke vondsten en ontdekkingen echt kent, schrijf er dan over! Niemand zal je hier aan scherpte onderwerpen, integendeel...
  3. normaal ok
   normaal ok 29 april 2020 07:45
   +7
   In feite veranderen nieuwe gegevens orthodoxe opvattingen in de loop van de tijd. Dit geldt voor elk gebied van menselijke activiteit. Eens was dit proces traag, nu gaat alles veel sneller. Wat betreft geschiedenis. Slechts 150 jaar geleden beschouwden historici zowel het verhaal van de Trojaanse oorlog als vele bijbelverhalen als pure fictie. Maar met de groei van het aantal archeologische vondsten zijn de opvattingen veranderd. Statistisch materiaal wordt verzameld, dan vindt er een doorbraak plaats. De alternatieven lopen voor de locomotief uit.
  4. undecim
   undecim 29 april 2020 08:22
   + 12
   Op een gegeven moment zei ik tegen mezelf dat ik geen commentaar zou geven op Shpakovsky
   En je probeert niet op Shpakovsky te reageren, maar op het onderwerp in het artikel.
   elke officiële wetenschap is orthodox binnen het kader dat voor zichzelf is uitgevonden
   Dat is zeker. Hier plaatsen orthodoxe wiskundigen kaders rond de tafel van vermenigvuldiging - en dat is alles. Maar hoeveel opties bieden zelfs schoolkinderen in de klas! Maar ze worden allemaal terzijde geschoven door orthodoxe wiskundigen!
   over de nieuwe gegevens over de geschiedenis die vooral recentelijk zijn verschenen, ontdekkingen waarop historici en archeologen geen antwoord hebben
   Om te beginnen zou het goed zijn om voorbeelden te geven van 'nieuwe gegevens en ontdekkingen' die historici en archeologen niet kunnen verklaren. Bovendien niet in de presentatie van Samsonov of, God vergeef me, Bar, maar uit primaire bronnen.
   Wat betreft het gebrek aan antwoorden op de vragen van het universum onder wetenschappers, dit is volkomen normaal. Het is altijd zo geweest. Menselijke kennis is relatief en in elk stadium van haar ontwikkeling had de wetenschap vragen waarop ze, soms heel lang, naar antwoorden zocht, waarvan ze sommige zelfs nu nog niet heeft gevonden.
   En dezelfde exacte wetenschappen die techneuten graag als voorbeeld noemen voor historici in de geesteswetenschappen, hebben een lange weg van evolutie afgelegd, maar zelfs vandaag is de eindstreep nog erg ver weg en zijn er veel vragen die nog steeds geen antwoord hebben, en sommige antwoorden zijn, laten we zeggen, tijdelijk. Ik zal bijvoorbeeld een sterkte van materialen geven, waarbij het model van een geïdealiseerd vervormbaar lichaam als rekenmodel wordt genomen, en om het probleem op te lossen worden bijna een dozijn aannames gemaakt over de eigenschappen van materialen en vervormingen, hoewel alles lijkt al bekend over constructiematerialen.
   Waarom ontzegt u historici het recht op aannames?
   Daarom wordt al het overbodige in voorraadkamers verborgen, daarom worden nieuwe opvattingen tot ketterij verklaard, daarom worden dissidenten vervolgd. Daarom weigeren historici en archeologen biologen, chemici, ingenieurs, metallurgen te geloven, omdat ontdekkingen en vondsten in deze gebieden de OFFICILE versie van de geschiedenis volledig weerleggen. jullie zijn dwazen, en wij zijn wetenschappers.
   Nogmaals, het zou leuk zijn om voorbeelden uit de eerste hand te geven.
   En nog een ding - wat zijn de historische primaire bronnen, d.w.z. geen populairwetenschappelijke en niet-populaire wetenschappelijke boeken, maar de werken van professionele historici over historische problematische kwesties. Heb je gelezen?
   1. Bar1
    Bar1 29 april 2020 08:57
    -7
    Citaat van Undecim
    En je probeert niet op Shpakovsky te reageren, maar op het onderwerp in het artikel.


    Nou, waarom wilde je het laatste onderwerp niet bespreken, ben je op de een of andere manier meer geïnteresseerd in persoonlijke problemen?
    1. undecim
     undecim 29 april 2020 09:12
     + 10
     In elke vraag, Timur, zijn er uitzonderingen die de regel bevestigen.
     Aangezien de kans zich heeft voorgedaan, zal ik er gebruik van maken en mijn standpunt verduidelijken.
     Persoonlijk heb ik geen negatieve emoties voor jou in de algemene menselijke, persoonlijke termen. Al mijn vragen en scheldwoorden aan u hebben uitsluitend betrekking op uw historische concepten en gaan niet buiten het bestek van onze discussie.
     Ik geef volledig toe dat als we elkaar zouden ontmoeten terwijl we een andere kwestie bespraken, onze standpunten zouden samenvallen en er geen tegenstrijdigheden zouden ontstaan.
     1. Bar1
      Bar1 29 april 2020 09:30
      +2
      Citaat van Undecim
      Persoonlijk heb ik geen negatieve emoties voor jou in de algemene menselijke, persoonlijke termen.


      niet slecht, maar slechts in een deel van je verhaal, en wat is het dan?

      Bovendien niet in de presentatie van Samsonov of, God vergeef me, Bar, maar uit primaire bronnen.


      minachting is met het blote oog te zien, en bovendien achter de ogen, maar mooi is dit niet meer.
      En het belangrijkste is dat ik gewoon probeer te spreken op basis van primaire bronnen, maar ik word beschuldigd, alleen van iets anders. Het is mij echter al lang duidelijk wat voor publiek hier aanwezig is.

      Over dit onderwerp is de theorie van catastrofisme, die de auteur hier aan de orde heeft gesteld, ontwikkeld tot het punt van onmogelijkheid in ons land, het volstaat één keer naar REN TV te kijken. Je begint je af te vragen hoe we zelfs leven als alles om ons heen zo ongegrond is.
      Maar in je artikelen verwijzen naar allerlei onder-onderzoekers zoals von Deniken is natuurlijk geen wetenschap, maar zo leuk voor onvolwassen geesten.
      Er zijn echter heel interessante feiten over de overstroming. Er zijn bijvoorbeeld talloze voorbeelden van hoe er in onze steden zoveel gebouwen zijn waarvan de eerste verdieping vol staat. Academici willen hier helemaal geen aandacht aan besteden, er is geen dergelijk fenomeen en dat is het.

      Kazan, Baumanstraat.
      1. undecim
       undecim 29 april 2020 10:01
       +6
       minachting is met het blote oog te zien, en bovendien achter de ogen, maar mooi is dit niet meer.
       Waarom "achter de ogen"? Ik heb herhaaldelijk mijn houding geuit ten aanzien van uw historische opvattingen, zowel persoonlijk als in het openbaar. Daarom zie ik hier geen "achter de ogen" met betrekking tot deze kwestie.
      2. Kalibr
       29 april 2020 10:13
       +7
       Al deze huizen hebben projectdocumentatie. Wie plande, wie bouwde, wanneer, met wiens geld, welke raad, raad, afdeling het project bestelde, met wie ze overeenkwamen, welke burgemeester ondertekende... Wat is er nog meer nodig?
       1. Bar1
        Bar1 29 april 2020 10:17
        +1
        Citaat van Calibre
        Al deze huizen hebben projectdocumentatie. Wie plande, wie bouwde, wanneer, met wiens geld, welke raad, raad, afdeling het project bestelde, met wie ze overeenkwamen, welke burgemeester ondertekende... Wat is er nog meer nodig?

        die. wilt u zeggen dat er documentatie is over het opvullen van de eerste verdieping van het gebouw? Is dit geen onzin?
        1. Kalibr
         29 april 2020 10:45
         +7
         Ook over het ophogen van de straten, het aanleggen van grind, het leggen van asfalt etc. Zelfs de besluiten van de Doema over het aanleggen van groen in de stad en het plaatsen van drinkbakken in de zomer voor straathonden zodat ze niet gek worden van de dorst. Voor de aankoop van rioolluiken en bakken voor bloemen. En verklaringen over de lonen van arbeiders dat ze het deden. In mijn Penza zijn sommige straten sinds mijn kindertijd enkele meters gestegen. En voor alles is er stedenbouwkundige documentatie. Je bent gewoon nog nooit in een archief geweest, dus schrijf allerlei onzin.
         1. Dik
          Dik 29 april 2020 12:26
          +5
          Citaat van Calibre
          alles heeft stedenbouwkundige documentatie. Je bent gewoon nog nooit in een archief geweest, dus schrijf allerlei onzin.

          Vjatsjeslav Olegovich. De Trinity-Sergius Lavra is bedekt met 3-7 meter. De muren en gebouwen bleken zowel van de binnenkant van de muren als van de buitenkant gedeeltelijk begraven te zijn ... De onderste mazen in de muren, de eerste verdiepingen van de gebouwen ... Dit gebeurde niet zo lang geleden. Alleen hier kon deze door mensen gemaakte koffer niet worden gevonden. Misschien is er natuurlijk slecht gezocht. Maar misschien gewoon een gevolg van een krachtige overstroming.
          1. Kalibr
           29 april 2020 12:28
           +7
           Citaat: Dik
           Misschien is er natuurlijk slecht gezocht.

           In ieder geval is dit niet door God gedaan, niet door de duivel, niet door buitenaardse wezens, en niet door de inwoners van Rusland, die in 1780 een atoomoorlog ontketenden. Is het niet?
           1. Dik
            Dik 29 april 2020 12:35
            +6
            Nou ... dit is het laatste dat in je opkomt ..)))
          2. AllBiBek
           AllBiBek 29 april 2020 14:14
           +5
           Bodem heeft de eigenschappen van een vloeistof, weet je?

           Alle dansen met de basis en de rest zijn manieren om dit proces te vertragen, maar dat is alles.

           Bodemvorming heeft veel nuances, maar over het algemeen - als je de vaardigheden hebt om stratigrafie te lezen - is alles min of meer duidelijk.

           Is het niemand ooit opgevallen dat bijvoorbeeld achtergelaten apparatuur gedurende tientallen jaren tastbaar in de grond zakt?
           1. Dik
            Dik 29 april 2020 18:54
            +2
            Citaat van AllBiBek
            Bodem heeft de eigenschappen van een vloeistof, weet je?

            Alle dansen met de basis en de rest zijn manieren om dit proces te vertragen, maar dat is alles.

            Bodemvorming heeft veel nuances, maar over het algemeen - als je de vaardigheden hebt om stratigrafie te lezen - is alles min of meer duidelijk.

            Is het niemand ooit opgevallen dat bijvoorbeeld achtergelaten apparatuur gedurende tientallen jaren tastbaar in de grond zakt?

            Ergens "vertrekt" op een andere plaats en "onthult" het hoge water van het lentejaar ...
            Groot water vertrekt en geeft elke keer nieuwe geheimen... Met tegenzin, maar geeft....
            Laten we het niet hebben over 'gronden', tenzij je nooit de 'geologie' van projecten hebt ontworpen of gebouwd. Uw "stratigrafie" is op zijn best geëxporteerd ...
            De bodem is de bovenste vruchtbare laag.... De Stichting heeft een Stichting... Ik kap er niet voor niets mee... Misschien word jij wel een uitzonderlijke bodemkundige en agronoom. Maar grond en grond en fundering volgens SNiP is een groot verschil... Ze bouwen niet op grond. De grond wordt geruimd! triest
           2. AllBiBek
            AllBiBek 29 april 2020 19:54
            +1
            Wel, heb je gezien hoe de stroom de logboeken meevoert? Ze duiken daar, jij komt tevoorschijn. Het is een soortgelijk proces, alleen een beetje ingewikkelder.

            Wat betreft constructie en andere dingen - nou ja, oude fundamenten en de overblijfselen van allerlei soorten gebouwen die zich in de grond bevinden - geloof me, ik heb veel gezien.

            Ja, in de archeologie is alles enigszins vereenvoudigd in termen van wat als een continent wordt beschouwd (in ons geval is het een laag waarin geen sporen van menselijke activiteit zijn), maar met allerlei soorten afzettingen, herafzetting, sediment, enzovoort - vanuit het standpunt van hoe een menselijk leven activiteit - vertrouwd strak.
           3. Dik
            Dik 29 april 2020 20:21
            0
            Ja. Anatoly, ik zag zowel vlotten als overstromingen en alluviale ... Dit is constructiegeologie. U zei correct "vasteland" ... delen met bulkgronden.
            Nou, er is niets om over te discussiëren. Gaat het om de mogelijke dikte van de "culturele laag" lol te vragen
           4. AllBiBek
            AllBiBek 29 april 2020 20:47
            -1
            Wat valt er te betogen?

            In de bergen kan het meer dan honderd bereiken (van de grot tot de voet), op de vlakte - tot enkele tientallen.

            Vooral als de plaats werd gekenmerkt door verhoogde menselijke activiteit. Daar werden één keer per jaar bestratingen over de stoepen van vorig jaar gegooid, of werden er eeuwenlang op één plek potten geproduceerd. Novgorod en Bukhara lijken respectievelijk meer dan 16 en 20 m van het oppervlak tot de gaten in de continentale klei te zijn.

            Wel, ja, we hebben eeuwen en eeuwen van versterkte activiteit nodig. Of minder dan een miljoen jaar natuurlijke processen.
           5. Dik
            Dik 29 april 2020 20:59
            0
            Citaat van AllBiBek
            Wat valt er te betogen?

            In de bergen kan het meer dan honderd bereiken (van de grot tot de voet), op de vlakte - tot enkele tientallen.

            Vooral als de plaats werd gekenmerkt door verhoogde menselijke activiteit. Daar werden één keer per jaar bestratingen over de stoepen van vorig jaar gegooid, of werden er eeuwenlang op één plek potten geproduceerd. Novgorod en Bukhara lijken respectievelijk meer dan 16 en 20 m van het oppervlak tot de gaten in de continentale klei te zijn.

            Wel, ja, we hebben eeuwen en eeuwen van versterkte activiteit nodig. Of minder dan een miljoen jaar natuurlijke processen.

            Eén overstroming, een serieuze overstroming en "Alga" voor een nieuwe ... Een continue culturele laag van 20-50 cm is zeldzaam ... En trottoirs ... houten ... nou ja, mijn kindertijd ... de hele tijd voor een paar jaar, dan ben je verrast ... Nou, het lag aan de andere kant ... Nou, het bleek dat ik het moment van transformatie nooit heb gepakt ... Dit is een wonder uit de kindertijd kameraad
           6. AllBiBek
            AllBiBek 29 april 2020 21:31
            +1
            20-50 cm van de culturele laag is een middelgrote nederzetting uit het Mesolithicum-Neolithicum-Bronstijd. En op korte termijn, van een halve eeuw tot honderd en een halve eeuw. Het historische deel van ELKE stad van een kwartduizend jaar oud - van anderhalve meter en meer. Niet overal natuurlijk, ver van overal.

            De culturele laag groeit vooral goed na grote branden, het is gewoon schoonheid.
         2. Bar1
          Bar1 29 april 2020 14:08
          -6
          Citaat van Calibre
          Ook over het ophogen van de straten, het aanleggen van grind, het leggen van asfalt etc. Zelfs de besluiten van de Doema over het aanleggen van groen in de stad en het plaatsen van drinkbakken in de zomer voor straathonden zodat ze niet gek worden van de dorst. Voor de aankoop van rioolluiken en bakken voor bloemen. En verklaringen over de lonen van arbeiders dat ze het deden. In mijn Penza zijn sommige straten sinds mijn kindertijd enkele meters gestegen. En voor alles is er stedenbouwkundige documentatie. Je bent gewoon nog nooit in een archief geweest, dus schrijf allerlei onzin.


          Wilt u zeggen dat er voor dit huis en de rest langs de straat uit dezelfde tijd documenten zijn over het opvullen van de eerste verdieping? Nou, laat het dan zien, maar je laat het natuurlijk niet zien, want dit is zoals gewoonlijk een verklaring in het zand.
          En bovendien, de reden waarom de eerste verdieping volloopt?
          1. Kalibr
           29 april 2020 17:28
           +4
           Citaat: Bar1
           dat er juist voor dit huis en de rest langs de straat uit dezelfde tijd documenten zijn over het opvullen van de eerste verdieping? Nou, laat het me dan zien.

           Ik werkte niet met archieven in Kazan. En ik ben nooit geïnteresseerd geweest in bouwzaken. Ik heb gewoon veel in verschillende archieven gewerkt en ik weet dat je in een bureaucratische staat niet eens de wind kunt blazen zodat het niet ergens weerspiegeld wordt.
          2. Dik
           Dik 29 april 2020 19:05
           0
           Citaat: Bar1
           Citaat van Calibre
           Ook over het ophogen van de straten, het aanleggen van grind, het leggen van asfalt etc. Zelfs de besluiten van de Doema over het aanleggen van groen in de stad en het plaatsen van drinkbakken in de zomer voor straathonden zodat ze niet gek worden van de dorst. Voor de aankoop van rioolluiken en bakken voor bloemen. En verklaringen over de lonen van arbeiders dat ze het deden. In mijn Penza zijn sommige straten sinds mijn kindertijd enkele meters gestegen. En voor alles is er stedenbouwkundige documentatie. Je bent gewoon nog nooit in een archief geweest, dus schrijf allerlei onzin.


           Wilt u zeggen dat er voor dit huis en de rest langs de straat uit dezelfde tijd documenten zijn over het opvullen van de eerste verdieping? Nou, laat het dan zien, maar je laat het natuurlijk niet zien, want dit is zoals gewoonlijk een verklaring in het zand.
           En bovendien, de reden waarom de eerste verdieping volloopt?

           Het opvullen van de vloer heeft geen zin. Waar is Penza en waar is Sura? Een lentevloed en over een paar jaar... Hallo! Ik ben je nieuwe mentor....
          3. Dik
           Dik 29 april 2020 20:47
           +2
           Citaat: Bar1
           En bovendien, de reden waarom de eerste verdieping volloopt?

           Er is geen reden om de vloeren te vullen, vooral in Kazan, waar je begon, 2-3 overstromingen zijn genoeg en je zult oneindig veel vuil opharken. Kazan is de Kama en de Wolga bij de samenvloeiing ... Op de een of andere manier reed ik van Kirov naar Balezino ... in de jaren 90 stond het hele gebied eromheen in juni ... En dit is alleen de rivier de Vyatka ... Niet de Kama, niet de Wolga ... Ja, we werden regelmatig overspoeld onder de Unie, niemand was bijzonder verrast ... Waarom in slaap vallen? Aangespoeld! geef een paar honderd overstromingen met zand en G-m, dat is 2-8 meter sediment. en dit... wanneer werd de eerste stenen bestrating gemaakt in Kazan? Volg haar verhaal... laat je aangenaam (onaangenaam) charmeren...
           1. Bar1
            Bar1 29 april 2020 22:21
            0
            Citaat: Dik
            , 2-3 overstromingen zijn genoeg en je zult oneindig veel vuil opharken.


            het lijkt je zo, de rivier draagt ​​niet zoveel vuil - per meter, en bovendien is Kazan niet de stad die overstroomt bij overstromingen.
           2. Dik
            Dik 30 april 2020 00:36
            +1
            Er was eens geen dam - een stuwmeer. Dit is hem. slechte lente. En nu de helft van Kazan met de omgeving. Onder water
            Wat? Wist je het nooit?
           3. Bar1
            Bar1 30 april 2020 07:12
            +1
            Citaat: Dik
            En nu de helft van Kazan met de omgeving. Onder water

            laten we linken.
           4. De opmerking is verwijderd.
           5. Kalibr
            30 april 2020 15:20
            +2
            Je hebt me op een interessant idee gebracht. Hoeveel landbeschaving brengt... Ik nam een ​​camera en liep rond mijn Penza. Er zijn straten waar vroeger de huizen gelijk met het trottoir lagen, maar nu in een diep gat. Nou, en vooral -zhd. tunnel. Kinderen speelden in de buurt ... verstopten zich eronder. Auto's "Brood" gingen eronderdoor. En nu ... zelfs een dakloze kan er niet onder klimmen om de nacht door te brengen. Ik zal er een artikel over schrijven. En de laatste kun je zelf zien. Over de Zolotarevsky-nederzetting... er waren valkuilen ervoor. Met handvatten ... onderaan de paal! En wat er nu van over is... Kijk, er is materiaal op het web hierover.
          4. AllBiBek
           AllBiBek 29 april 2020 21:01
           0
           Voor het feit dat met de komst van huishoudelijke koelkasten de behoefte aan keldervloeren domweg verdween. Aangezien het daar altijd koud en nat is...
           1. Dik
            Dik 29 april 2020 22:17
            +1
            Citaat van AllBiBek
            Voor het feit dat met de komst van huishoudelijke koelkasten de behoefte aan keldervloeren domweg verdween. Aangezien het daar altijd koud en nat is...

            Ik woon in een huis dat meer dan 200 jaar oud is... Huis voor bedienden (met een kachel, mijn kelder) door de muur - een gletsjer, dieper in niveau, ernaast - een pantry.
            De hele tijd, als ik tijdens de volgende schoonmaak-herbouw van de kelder met de vondsten, ben ik verrast ...
            Hoe kun je in de 19e eeuw zo rommel maken ... Het is koud en nat, wauw ... En het afval, alsof ze alleen chips of zaden aten ... en het wegspoelden met azijn. Ze vonden een politiezwaard in de gletsjer... Hmm... één handvat heeft het overleefd. Het staal zit in de prullenbak, maar het handvat met de stempel is normaal ... Ik heb het af en toe weggedaan om de ziel niet in verlegenheid te brengen.
            Ik blijf nadenken over hoe ik mijn werkplaats kan omzeilen. Ja, die heb ik met recht. Maar het is eng om te graven.
            Ik heb een overeenkomst getekend met het plaatselijke ministerie van Cultuur, anders zouden ze het land niet hebben gegeven .... Ambush
         3. Genry
          Genry 29 april 2020 14:31
          -1
          Citaat van Calibre
          over het ophogen van straten, het aanleggen van grind, het leggen van asfalt, etc.

          Het grind is gestolen en bedekt met alluviale grond... En waar is het asfalt? Werd het gestolen tot het absolute nulpunt?
          Waarom waren de ramen niet dicht?

          Vind je niet dat het vernietigen van een groot aantal gebouwen stom was? En de hoeveelheid werk die aan transport wordt verricht, is over het algemeen onrealistisch en tegen een prijs .....

          Academici zijn blind en dat ....
          1. Kalibr
           29 april 2020 15:51
           +5
           Ik weet het niet. Maar ik weet dat ik in Penza een spoortunnel had waarlangs rails waren waarlangs een motorlocomotief voor passagiers naar de ZIF-fabriek ging. Voor hem lag een woestenij met kuilen, en langs de randen van de heuvels stonden witte kazernes van één verdieping. Toen begonnen ze hier veel land te brengen, en bouwden een busstation op de plek van een woestenij. Nu bevonden de kazernes zich een meter onder het niveau van dit terrein. De straat uit mijn jeugd is bewaard gebleven... Het heeft een gebouw van 5 verdiepingen en een woonhuis in een kuil... Dus in mijn jeugd stond dit woonhuis op een heuvel! Dus alles is echt, zowel qua volume als qua kosten. Trouwens, we moeten hier een artikel over schrijven, en terwijl dit huis intact is, maak er een foto van! En de tunnel is nu voetgangersgebied en trappen leiden erin en eruit!!!
           1. Genry
            Genry 29 april 2020 18:24
            0
            Citaat van Calibre
            Trouwens, we moeten hier een artikel over schrijven, en terwijl dit huis intact is, maak er een foto van!


            Daar (Youtube), onder de video staan ​​verschillende links.
           2. Bar1
            Bar1 29 april 2020 22:22
            +1
            Citaat van Genry.
            Citaat van Calibre
            Trouwens, we moeten hier een artikel over schrijven, en terwijl dit huis intact is, maak er een foto van!


            Daar (Youtube), onder de video staan ​​verschillende links.


            ja, het is de rivier de Seine die Parijs zo heeft overspoeld, klei heeft aangebracht op 20 meter, zeggen de lokale deskundige mensen.
           3. Genry
            Genry 1 mei 2020 09:39
            0
            Citaat: Bar1
            Ja, dit is de rivier de Seine, dus ondergelopen Parijs, klei aangebracht tot 20 meter

            En tot welke hoogte steeg deze Seine, en waarom is er geen bodemafzetting tijdens moderne overstromingen?
           4. Simargl
            Simargl 3 mei 2020 03:11
            0
            Citaat van Calibre
            Dus alles is echt, zowel qua volume als qua kosten.
            Verpest het allemaal! Grote hoeveelheden werk konden alleen Anunaki!
            Maar in werkelijkheid ziet het er zo uit:

            avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/96780/pub_5cf6a88bc4f43e0a1d11579b_5cf6ab75051e5a00aef888ca/scale_1200
          2. Dik
           Dik 29 april 2020 19:15
           +1
           Citaat van Genry.
           Citaat van Calibre
           over het ophogen van straten, het aanleggen van grind, het leggen van asfalt, etc.

           Het grind is gestolen en bedekt met alluviale grond... En waar is het asfalt? Werd het gestolen tot het absolute nulpunt?
           Waarom waren de ramen niet dicht?

           Vind je niet dat het vernietigen van een groot aantal gebouwen stom was? En de hoeveelheid werk die aan transport wordt verricht, is over het algemeen onrealistisch en tegen een prijs .....

           Academici zijn blind en dat ....

           Je moest woorden aan de tijd koppelen. En dan gewoon "J-Pa" .... Welke academici?
           Puur zakelijk... voelen
          3. AllBiBek
           AllBiBek 29 april 2020 19:56
           0
           Nee, het is gewoon dat mensen onoplettend de klassiekers lezen over waar de armste burgers wonen. Een kamer in de kelder, van waaruit alleen de voeten van voorbijgangers te zien zijn.
          4. Dik
           Dik 29 april 2020 21:04
           +1
           Citaat van Genry.
           Waarom waren de ramen niet dicht?

           Duc ... Ze sloten de muren ... Toen, toen het grote water wegging en de sedimenten uit de kelder werden gehaald ... tong lachend
          5. Dik
           Dik 29 april 2020 21:31
           +1
           Citaat van Genry.
           Citaat van Calibre
           over het ophogen van straten, het aanleggen van grind, het leggen van asfalt, etc.

           Het grind is gestolen en bedekt met alluviale grond... En waar is het asfalt? Werd het gestolen tot het absolute nulpunt?
           Waarom waren de ramen niet dicht?
           Vind je niet dat het vernietigen van een groot aantal gebouwen stom was? En de hoeveelheid werk die aan transport wordt verricht, is over het algemeen onrealistisch en tegen een prijs .....
           Academici zijn blind en dat ....

           Nou, in het algemeen ... Nafik om een ​​paar voorjaarsoverstromingen van de Wolga en Kama te baden, elke keer om te harken?
           Het vervaagde, nou ja, "X" met hem ... Het was allemaal gemakkelijker voordat ... niemand hield een volksraadpleging over het hernoemen van Yeleninskaya Street naar Lenin Street. Al het andere "verfraaiing" is het initiatief van de bewoners.
           Waar is het asfalt? Nou, breng een paar wagens mee voor de burgemeester. BEWIJZEN! dat asfalt steiler en goedkoper is dan een houten loopbrug...
  5. nick7
   nick7 8 mei 2020 23:08
   -1
   . opkomende, vooral recentelijk nieuwe gegevens over de geschiedenis, ontdekkingen,

   En waar komt de aardige persoon vandaan die gegevens? Van de lucht? De officiële wetenschap extraheert deze gegevens. En dan is er verduidelijking en herziening in het licht van de nieuw ontdekte informatie. Bovendien is het volume van deze gegevens erg groot en alleen de officiële wetenschap kan ze verwerken, en alternatieven zullen een paar feiten van de ambtenaren stelen, ze uit hun verband halen en fantasieën schrijven.

   De gegevens worden niet beantwoord, ze worden geanalyseerd.

   Als voorbeeld van de zorgvuldigheid en grondigheid van het verzamelen en verwerken van gegevens,
   officiële wetenschap, een artikel over het Vikink Museum uit York in VO. De gegevens roepen geen vragen op, integendeel, de details van het leven en het leven van die Vikingen zijn opgehelderd, zo werkt archeologie, waarover u minachtend sprak. Alternatieven zijn niet in staat om zoiets als dat museum te creëren.
 2. Bestelwagen 16
  Bestelwagen 16 29 april 2020 07:22
  +8
  Ik ben er al lang van overtuigd dat de artikelen van Vyacheslav Olegovich buitengewoon nuttig zijn. Ten eerste leer je altijd iets nieuws en interessants (als een optie - je herinnert je het vergeten oude), ten tweede krijg je positieve emoties ("Bra for a boy" is een voorbeeld), ten derde zijn ze gewoon goed geschreven, wat in onze tijd is al een grote zeldzaamheid.
  Als kind las ik de "World of Adventures"-almanak, kreeg die waar ik maar kon, ik herinner me nog deze dichte, armoedige boeken. Ik heb alles gedownload wat ik in een e-mail heb gevonden, maar ik herlees het nog niet, ik ben bang om mijn jeugdimpressies te bederven.
  1. Phil77
   Phil77 29 april 2020 08:26
   +6
   Groetjes Ivan!En mijn favoriete tijdschrift was *Seeker*, een aanvraag bij *Around the World*. Maar vinden/krijgen, uitwisselen, tijd vragen/was een hele lastige opgave! hi
   1. Bestelwagen 16
    Bestelwagen 16 29 april 2020 08:32
    +6
    Goedemiddag! De "Seeker" werd van hand tot hand doorgegeven, ja, het was een heel groot probleem om het te vinden. Uit de tijdschriften in die tijd las ik alleen Around the World, Youth, Ural Pathfinder, Technique of Youth, het was gemakkelijker om ze te vinden.
   2. 3x3z opslaan
    3x3z opslaan 29 april 2020 09:13
    +5
    .Maar vinden / krijgen, uitwisselen, tijd vragen / was een zeer moeilijke taak
    Ik heb hem maar een paar keer gezien tijdens mijn kindertijd en adolescentie!
  2. Phil77
   Phil77 29 april 2020 08:56
   +6
   Citaat van Van 16
   Ik ben er al lang van overtuigd dat de artikelen van Vyacheslav Olegovich buitengewoon nuttig zijn. Ten eerste leer je altijd iets nieuws en interessants (als een optie - je herinnert je het vergeten oude), ten tweede krijg je positieve emoties ("Bra for a boy" is een voorbeeld), ten derde zijn ze gewoon goed geschreven, wat in onze tijd is al een grote zeldzaamheid.

   Precies! Vyacheslav Olegovich weet hoe hij het publiek moet *haken*! Met dank aan de auteur!
 3. Alexey 1970
  Alexey 1970 29 april 2020 07:23
  +8
  In zijn jeugd las hij ook de "Anatologie van mysterieuze gevallen", daarna waren er "Secrets of the Ages" en "Secrets of the Millennium", en raakte ook geïnteresseerd in het "alternatief", maar in de jaren 90 was er zo'n schuim die zich voor altijd afkeerden van deze hobby, dat ze toen gewoon niet schreven! Ooit las ik zelfs dat Vladimir de Rode Zon Hercules is! Misschien was dit de druppel nicotine die mijn "alternatieve paard" afmaakte lachend
  En het artikel is een enorm pluspunt. Ik vond het erg leuk.
  1. Kalibr
   29 april 2020 07:47
   +6
   Zelfs toen, Alexey, werden de zaden van onwetend vrijdenken in de menigte gegooid, en vandaag hebben ze rijke scheuten gegeven. In 1980 was er een artikel in T-M van luitenant D. Zenin over de slag bij Kulikovo. En daar stond geschreven dat in de hut elke Russische boer een zwaard en een schild van eikenhout had ... Nou, de zwaarden zijn niet van ons - oké - ze roesten en ze werden omgesmeed tot ploegscharen. Maar een eiken schild? Ja, er zijn nooit eiken schilden geweest! Alle vondsten van schilden gemaakt van hout, en er zijn er veel, geven aan dat het hout van het schild ... linde was! Er zijn geen archeologische vondsten die bevestigen dat er eiken waren. Maar de man schreef! En de anderen volgden hem. Hoewel het tijdschrift "Archeologie van de USSR" voor iedereen vrij toegankelijk was!
   1. Alexey 1970
    Alexey 1970 29 april 2020 07:54
    +6
    Ik lees je artikelen altijd met veel plezier! Op school vond ik geschiedenis erg leuk, ik las veel aanvullende literatuur en iedereen zei dat ik naar de afdeling geschiedenis moest gaan, maar ik ging niet en werd ingenieur wenk En het verhaal ervoor is "eerste liefde"!
    1. Kalibr
     29 april 2020 10:08
     +6
     Citaat: Alexey 1970
     maar hij ging niet en werd ingenieur

     Een goede ingenieur is een slechte historicus waard!
   2. Dik
    Dik 29 april 2020 19:54
    +3
    Citaat van Calibre
    Alle vondsten van schilden gemaakt van hout, en er zijn er veel, geven aan dat het hout van het schild ... linde was!

    Vjatsjeslav Olegovich! Linden is niet alleen een boom "voor ambachten" ... Veel mensen denken dat "nepdruk" het uiterste is van Russische bureaucratie en oplichters ... Lindenboom is een heleboel grote verschillen. Linden geteeld op leem-zandige leem aan de kust. dicht in dichtheid, sterkte tot eiken ... Lindenhout is homogeen, je kunt het snijden zoals je wilt ... Dat kan! Probeer een snijder in je handen te nemen! vooral nadat de circulaire vastloopt ... Wij, onder elkaar, noemden "DIT" een lipodub .... "Duc." ... dit is geen .... Niet echt een linde ...
    Samenvatting: Lindenhout is een veelzijdig iets en de eigenschappen van lindehout zijn in veel opzichten uniek ... Het is nooit goed om verrast te zijn door een lindenschild ...
    1. Kalibr
     29 april 2020 21:31
     +4
     Nou, dat wist ik gewoon allemaal niet. Ik las net de rapporten in het tijdschrift "Sov. Archeologie" en daar stond het over. Toen las ik over de Viking "linden of war"-schilden die in Engeland werden gevonden, en toen... in één woord, het is duidelijk dat onze voorouders slimme mensen waren, omdat ze ervoor kozen.
     1. Dik
      Dik 29 april 2020 22:45
      +1
      Nou ... Dus als ze rammen konden maken, zouden ze stenenwerpers kunnen bouwen, ze putten niet uit een nabijgelegen eik. Snel geleerd. Ze namen het beste. En in termen van de kunst van hout, in het algemeen ... precies, niet "drie uit het bos"
    2. AllBiBek
     AllBiBek 30 april 2020 00:54
     +1
     Het was ooit een ontdekking voor mij dat stenen speerpunten en pijlen niet werden vastgemaakt met huidriemen, zoals gewoonlijk wordt getekend en geïmpliceerd, maar met sparren- en dennenwortels.

     Bovendien werd dit empirisch vastgesteld (via vergelijkende trasologie), en daarna werd etnografisch bewijs gevonden dat het zoveel waar en voor een lange tijd was, maar op de een of andere manier werd dit niet vermoed over het Boven-Paleolithicum / Mesolithicum.

     Gelukkig zijn experimentele archeologie en andere handwerkreconstructies nu een enorme groep enthousiastelingen van alle soorten en in alle landen tegengekomen, en de meeste van hen zijn verstandige jongens die weten hoe ze met het probleem moeten omgaan.

     Dit maakt me blij.
 4. De leider van de Redskins
  De leider van de Redskins 29 april 2020 07:36
  +6
  Dank je. Interessant. Veel interessanter dan de aannames over de wapens van de toekomst.
  1. Kalibr
   29 april 2020 07:41
   +6
   Mijn blanke leider zegt tegen jouw Leider van de Roodhuiden: soms zie je de diepe betekenis niet meteen... Maar de mijne zegt dank je wel!
   1. De leider van de Redskins
    De leider van de Redskins 29 april 2020 07:43
    +5
    lachend goed Goedemorgen, Vyacheslav Olegovich!)
    1. Kalibr
     29 april 2020 07:49
     +6
     En de beste zonnige ochtend voor jou! Ik heb dit nu!
     1. 3x3z opslaan
      3x3z opslaan 29 april 2020 07:55
      +6
      Bedankt voor het artikel, Vyacheslav Olegovich!
      In St. Petersburg - een kleine sneeuwbal.
      1. Phil77
       Phil77 29 april 2020 08:29
       +7
       Groetjes Anton!
       Moskou-regen, bewolkt, coronovirus, zelfisolatie, zeldzame voorbijgangers Bijna lege straten Verdriet.
       1. 3x3z opslaan
        3x3z opslaan 29 april 2020 08:36
        +4
        Sergei! hi
        De sneeuw veranderde in regen.
        Natuurlijk is dit alles ook in ons aanwezig, maar zonder fanatisme. Yaza stond vorige maand zelfs een paar keer in de file.
        1. Phil77
         Phil77 29 april 2020 08:42
         +5
         Het verkeer is absoluut vrij, althans in onze omgeving.Verder, zoals u begrijpt, is er geen behoefte om te rijden.
         1. 3x3z opslaan
          3x3z opslaan 29 april 2020 08:47
          +6
          We hebben een stad met de regio op de een of andere manier afgesproken over datsja-verkeer voor mei.
      2. Kalibr
       29 april 2020 10:07
       +5
       In Penza wordt om 12.00 uur een storm verwacht. Nu de zon en de gemene wind...
      3. Meerval
       Meerval 29 april 2020 12:03
       +7
       Hallo Anton! hi
       Dat al dat gepraat over het weer bepaalde herinneringen oproept. En hier is meer
       Moskou-regen, bewolkt, coronovirus, zelfisolatie, zeldzame voorbijgangers Bijna lege straten Verdriet.

       Allerlei gedachten komen bij me op dat bijvoorbeeld iemand geluk heeft en er ergens een wolkenloze lucht is, en ook al regent het voor iemand, iedereen is toch blij. En we hebben niets, alleen een jubelende wind... Ga wat wodka drinken... Bovendien realiseerde ik me dat mijn collega's op de site dezelfde gedachten hebben. drankjes
       Olegych grand merci voor "The Flood", gaf het idee. lachen
       1. Krasnodar
        Krasnodar 29 april 2020 14:05
        +3
        +21 - Krasnodar
        Een Oezbeek naderde de binnenplaats van het huis, probeerde wat "oude" munten te verkopen, "geef tenminste iets voor eten" lachend
        1. Pane Kohanku
         Pane Kohanku 29 april 2020 15:11
         +8
         Een Oezbeek naderde de binnenplaats van het huis, probeerde wat "oude" munten te verkopen, "geef tenminste iets voor eten"

         Albert, en je oordeelde nog steeds wijs: "Als het mogelijk is om ze onmiddellijk te ruilen voor voedsel, waarom dan geld riskeren?" wenk lachend niet gezien wat hij daar liet zien? drankjes
         Goed artikel. Mooi. hi
         1. Krasnodar
          Krasnodar 29 april 2020 16:52
          +4
          Grijs, groot, licht lachend
          Ik bood hem drie van dergelijke grondverf aan of, als investering, om ze in de tuin van ons huis te begraven, zodat er een boom groeide hi
          1. Pane Kohanku
           Pane Kohanku 29 april 2020 17:05
           +4
           Ik bood hem drie van dergelijke primers aan

           Nou, hier ben je behoorlijk strategisch aan het "graven"! lachend kennis van vreemde talen verhoogt de inkomsten. wenk
           of, als investering, begraaf ze in onze tuin waar een boom is gegroeid

           Hmm .. en Cat Basilio - jij bent een uur lang geen familielid? drankjes
           Ik had een bekende directeur van het bedrijf... Een zeer charmante man! goed Dus, volgens zijn verhalen, reed hij in de weekenden graag met een metaaldetector rond de buitenwijken van St. Petersburg. In Ropsha (dit is waar Peter III dronken werd vermoord) vond ik enkele munten, bijna uit de 18e eeuw. kameraad We zullen. Enzovoort. Zoals, zelfs in de zoekmachines was. soldaat En zijn passie begon met het feit dat hij in Ferghana, zelfs onder de Unie, toevallig ook een soort oude munt vond. Het enige jammere is dat hij eind 2015 is overleden, rust zacht voor hem. verhaal
           1. Krasnodar
            Krasnodar 29 april 2020 17:08
            +4
            Numismatici van vrienden en kennissen probeerden me tot hun geloof te bekeren, maar van onderaf geef ik de voorkeur aan groen, fris, als echt lachend
            Nee, eerder Bar Abas - Basilio was zijn conseller in La Famiglia
           2. Pane Kohanku
            Pane Kohanku 29 april 2020 17:19
            +4
            maar van onderen geef ik de voorkeur aan groen, krokant, zoals echt

            Oh, Albert, koud pragmatisme versus romantiek! Pragmatisme won... wenk
            Ik bood hem drie van dergelijke grondverf aan of, als investering, om ze in de tuin van ons huis te begraven, zodat er een boom groeide

            Pardon, mag ik een grapje maken? wenk
            Doet me denken aan een grap.
            - Vader, ik heb gezondigd.
            Wat is je zonde, mijn zoon?
            “Ik heb een jood voor de gek gehouden.
            — Het is geen zonde, mijn zoon, DIT IS EEN WONDER!
            zekeren
            Numismatici van vrienden en kennissen probeerden me tot hun geloof te bekeren

            Ik herinner me hoe in de zesde klas onze Trudovik (jonge kerel) ons vertelde over de "blanke broers", en een foto van een zekere Maria Tsvigun werd massaal op alle forenzentreinen gepost. Wat voor soort "ideeën" werden niet op de hoofden van mensen gegoten .. geen
           3. Krasnodar
            Krasnodar 29 april 2020 17:28
            +5
            Een zoon uit een gemengd huwelijk komt bij zijn vader;
            - Pap, wie ben ik - een Jood of een Rus?
            - Van wie ben je dan ineens zo bezig?
            - Ze kochten een fiets in de tuin voor een jongen en twee gedachten vechten in mij over wat ik ermee moet doen: onderhandelen voor een goede prijs om winstgevend te verkopen of te stelen, om hem later te breken ...
           4. Pane Kohanku
            Pane Kohanku 29 april 2020 18:05
            +3
            thema's zijn eindeloos! lachend
           5. Krasnodar
            Krasnodar 29 april 2020 18:08
            +3
            Over de zondvloed - alle Armeniërs die ik ken denken dat de ark met Noach stopte op Ararat ... Ik vraag me af of er iets soortgelijks is in het Armeense voorchristelijke epos?
           6. AllBiBek
            AllBiBek 29 april 2020 23:32
            +1
            Het hangt af van wat als zodanig wordt beschouwd, maar als er Hurritische tabletten zijn uit het gebied dat bekend staat als Urartu, dan is er een standaard hervertelling van de legende van Gilgamesj, het werd eenvoudigweg vervangen door Zisudra volgens de Babylonische traditie.

            Welnu, de reden is vanwege de demontage van de goden, en de reden voor de stopzetting is dat er bijna geen mensen meer zijn om offers te brengen aan de goden. En andere kleine dingen.
           7. Krasnodar
            Krasnodar 30 april 2020 00:06
            +1
            Oh bedankt - de eerste keer dat ik een duidelijk antwoord hoor goed
           8. AllBiBek
            AllBiBek 30 april 2020 00:20
            +1
            Ja, wat er ook gebeurt.

            Het meest interessante hier is hoe de eerste versie - de berg Nitsir - plotseling Ararat werd, dit is al in een nog latere versie, vermoedelijk de Chaldeeuwse, en deze versie van de mythe is bekend uit Griekse bronnen, daar is de zondvloed geregeld door Kron (os), en Zisudra wordt Xisutras.

            Maar dit is al hetzelfde plot "verwende telefoon", in relatie tot mythen, en zelfs met een vermenging van enig mystiek klatergoud van hun tijd. En de Chaldeeën konden niet zonder.
           9. 3x3z opslaan
            3x3z opslaan 29 april 2020 19:01
            +7
            "Slechts vijf minuten als Rus, en ik haat jullie Joden nu al" lachend drankjes
           10. Krasnodar
            Krasnodar 29 april 2020 21:03
            +4
            Groetjes, Anton! drankjes
            - Rabinovich, hoe zit het met de nieuwe Patek Philip?
            - Mijn vader heeft me voor zijn dood in het ziekenhuis verkocht
           11. Meerval
            Meerval 29 april 2020 21:03
            +6
            Weet je, dit gaat over ho hl o v: "Ik kan niet alles, maar ik neem meteen een hap." Ik heb echter zelf een Khokhlack-achternaam, dus ik kan ... lachend

            Het portret is niet van mij, als dat zo is.
           12. Krasnodar
            Krasnodar 29 april 2020 21:07
            +5
            Dus dat is degene die het embleem van Macbooks en iPhones heeft gemaakt kameraad
           13. Meerval
            Meerval 29 april 2020 21:24
            +4
            Wat dacht je!? Alleen in Chochloma wonen bescheiden mensen en zwijgen erover. Het belangrijkste is een verwarmingskussen met wodka, de rest zal volgen (ik schreef bijna prozho ..., echt waar). drankjes
           14. Krasnodar
            Krasnodar 29 april 2020 21:29
            +6
            Ja, ik ken de mensen die daar wonen - voor het grootste deel adequate cynici - maar er zijn ook galeipatriotten die voor het eerst een onderzeeër gebruikten tijdens de eerste Oekraïens-Romeinse oorlog)),
           15. Meerval
            Meerval 29 april 2020 22:02
            +6
            In Sebastopol, toen wij, Moskovieten, onder water aan het snuffelen waren op zoek naar antieke potten, precies daar, in Karantinka, waren twee jonge Kyiv-halografen aan het werk in de Mina Worstbunker. Dus zitten we 's avonds bij het vuur, ons gezelschap met de meisjes van de Sverdlovsk-expeditie (plus twee sergeanten van de lokale politie). We drinken Pivdennobugskoye, we praten, "Marchuk speelt gitaar", rustig, kalm en in mineur. En dan komen die jongens uit Kiev, bijna een krat portwijn, en vragen toestemming om te gaan zitten. Natuurlijk kregen we toestemming, zaten een half uur, dronken, en plotseling zei een van hen: "Laten we wat slapen op Oekraïense liedjes." Ik slikte bijna een sigaret door. Er was niemand in ons gezelschap, maar niemand zei ooit, laten we Joodse, Tataarse en andere liedjes zingen. Het lied is het lied. Rezanulo, om eerlijk te zijn, eind jaren zeventig, maar ik herinner het me nog. We zullen. we zaten, zongen, dronken, maar ze kwamen niet meer naar ons toe en godzijdank ontstond er bij hun aankomst meteen een soort spanning. Dus wat er gebeurde na de ineenstorting van de Unie, was niet erg verrast. Ik bedoel Oekraïne.
           16. Krasnodar
            Krasnodar 29 april 2020 22:43
            +2
            Dus zelfs in Israël herinner ik me de kinderen van immigranten uit het oostelijke deel van het land (Krivoy Rog, Dnepropetrovsk, enz.) - Oekraïne, zeiden ze, voedde Rusland)).
           17. Meerval
            Meerval 29 april 2020 23:15
            +3
            Dit is wat me altijd verbaasde, in al het andere lijken ze normale mensen te zijn, maar wat Oekraïne betreft, het is een ster. Trouwens, zoals later bleek, hebben onze sergeanten van de particuliere veiligheidsdienst iets uitgelegd aan die jongens uit Kiev, daarom kwamen ze niet meer naar ons toe, hoewel de meisjes hen wenken. Zoals Kozakov in zijn film zei: "Onze onbaatzuchtige vriendinnen." En Sebastopol is een luxe stad, ik weet niet hoe het nu is, ik was er voor de laatste keer in het begin van de jaren negentig, en toen had de hele Russische puinhoop er niet echt invloed op, ik bedoel mensen.
           18. Krasnodar
            Krasnodar 30 april 2020 00:03
            +2
            Ik was er in mei 2015, het was een paar uur in Sebastopol. Iedereen die ik ontmoette, patriotten van de Russische Federatie - de gids op de boot, die een rondreis door de baai maakte langs de schepen van de Zwarte Zeevloot, legde vreugdevol de prestatiekenmerken van anti-scheepsraketten neer, mijn vriend, die achter en aan de zijkant van mij, maakte hem enge ogen, en ik, beleefd geluisterd, vertelde me dat ikzelf uit Israël lachend
            Wat verwarde de gids. Ze accepteerden toen geen kaarten, mijn contante roebels raakten snel op, dus ik moest geld wisselen - het werd onder de vloer gedaan, door een fotograaf gestuurd die een stel duiven op me zette en een foto nam. Ik weet niets van luxe, architectonisch - tot puin vernield tijdens de Tweede Wereldoorlog, het centrum is opgebouwd met typische huizen uit de late jaren '40 en vroege jaren '50.
            Over Oekraïners - heel normale mensen, op zoek naar hun eigen manier van "ontwikkeling van het land", terwijl ze zich realiseren dat het een typisch Oost-Europees gat is. Nou, ze zijn ontoereikend in de omgang met Russen - dus boer lachend Alsof ons dorp beter en correcter is. Toen ik aan een Oekraïner probeerde te bewijzen dat Russen erg op hen lijken - bijvoorbeeld, de eerste heeft Armani met Mercedes en de tweede heeft een halve Shark met Lexussen, begon hij met schuim te bewijzen dat Lexus een Japanse Mercedes is , en Paul Shark is praktischer dan Armani .. . lachend Toen realiseerde ik me dat mensen niet begrijpen waar ik het over heb .. zoals normaal, adequaat ..
           19. undecim
            undecim 30 april 2020 06:59
            +4
            Dit is wat me altijd verbaasde, in al het andere lijken ze normale mensen te zijn, maar wat Oekraïne betreft, het is een ster.
            Ik ook. Als het gaat om Oekraïne, dus zvizdets. Als ik er hier op de site over lees, rijst de vraag: heb ik 60 jaar in Oekraïne gewoond?
           20. Krasnodar
            Krasnodar 30 april 2020 13:17
            +1
            Mensen zijn voor het grootste deel normaal. Alleen ruzies van familieleden - ze zijn de meest verschrikkelijke.
           21. Dik
            Dik 30 april 2020 01:12
            +3
            Het is geen mars van herinnering se jour! Chochloma - het centrum van Rusland, Druzhe Krasnodar
            А
            gebruikte voor het eerst een onderzeeër tijdens de eerste Oekraïens-Romeinse oorlog)),

            Het was geen vrije tijd. Iedereen schilderde, maar zodat de onderzeeër... Onder Chochloma... De gegevens zijn buiten het publieke domein.
            Vast en zeker...
           22. Krasnodar
            Krasnodar 30 april 2020 01:32
            +2
            En jak zhezh gzhel? lachend
           23. Dik
            Dik 30 april 2020 04:22
            +3
            Gzhel is over het algemeen chemie.
            Ze zouden zeggen Zhestovo ... Ik zou aarzelen ... Ik zou een gedetailleerd antwoord moeten formuleren. Nou, ik ben zwak in Russische lakminiaturen, vooral in tempera. Dit is Palekh... "Mijn tempera".
            Er zijn Mstera, Kholuy en andere meesters. Maar Gzhel en andere porselein- en faience-prestaties van Russische meesters. De hoogste klasse, nou, het is niet van mij. Vergeef me royaal.))
           24. Dik
            Dik 30 april 2020 00:59
            +2
            Chochloma, God vergeef me, dit is de provincie Kostroma ... We kunnen en weten hoe we moeten bonzen. Als het niet op een bepaalde manier is. Dan zullen we met een onfatsoenlijk vers mensen naar schoonheid brengen ...)))
           25. Dik
            Dik 30 april 2020 05:26
            +1
            Het uiterlijk heeft iets zo vertrouwds... Precies!
            Getuige: Ik zag dit, en de hele tijd. Hij was ... hij ontgrendelde en beet Poolse appels: "Het portret is niet van mij. Mijn portret, maar niet het portret, en in het algemeen - In tegenstelling tot .." En als er iets ... dan ... ja))
            Districtssecretaris: Uh-huh...)))
            .bonen: Ja. Ja, en vervloekt met slechte (niet goede en slechte) woorden
            ... En ook: "aardworm" ....
            Khaza daar op aarde is niet goed...
            Officier: Euh...
            Hij schrijft: hij houdt niet van appels, maar hij eet uit gevaar.. Bijnaam - Kat (zee)
            Reageert niet op bijnaam
           26. Meerval
            Meerval 30 april 2020 17:04
            +2
            Goedemiddag, Andrei Borisovitsj. hi
            Begreep de strekking van je opmerking een beetje verkeerd. Als Chochloma beledigd was, bel dan, oom, niet uit boosaardigheid. Omdat het woord x o x o l op de site om de een of andere reden door de beheerders als beledigend wordt beschouwd, heb ik het vervangen door Khokhloma. En ik dacht niet dat het iemand pijn zou doen. Hoewel, misschien heb ik het mis. Ik heb in ieder geval nooit een moer gegeven om al die nationaal-territoriale verschillen en raspen.
           27. De opmerking is verwijderd.
           28. Dik
            Dik 30 april 2020 04:30
            +1
            Mdya... Deze jongen is beslist geen Jood. Een jood zou meteen hebben ingevoerd hoe je op de fiets van iemand anders moet rijden en toch een gesheft hebben. .) )))
           29. Dik
            Dik 29 april 2020 23:34
            +2
            Uitstekende zaak! Overschat - onmogelijk drankjes lachend
          2. 3x3z opslaan
           3x3z opslaan 29 april 2020 18:35
           +4
           Er was ook zo'n thema van "echtscheiding" in St. Petersburg. Ik reageerde op dezelfde manier. De laatste keer ging ik nog verder. Hij stelde de 'zoeker' voor om deze rondjes in de afedron te proppen, hem aan zijn poten op te hangen en te wachten tot het goud uit zijn mond valt.
           1. Krasnodar
            Krasnodar 29 april 2020 21:05
            +4
            Ik kon niet zo abrupt - drie kinderen speelden op de speelplaats. ))
            Maar in de laatste fase van de communicatie moest ik de man hetzelfde vertellen als Slepakov tegen Coronavirus
 5. knn54
  knn54 29 april 2020 07:52
  +6
  Bedankt, ook van mij een groot pluspunt..
  De enige vraag is, Vyacheslav, zou een reeks uitbarstingen de oorzaak kunnen zijn van de tsunami. Nogmaals, van een meteoriet die dichtbij vloog (maar niet viel)?
  In de dagen van de USSR (helaas niet vandaag) werd hij gelezen door het tijdschrift Ural Pathfinder.
  En in 1971 bracht een klasgenoot verschillende tijdschriften "World Pathfinder" van de late jaren '20 (in een rij).
  1. 3x3z opslaan
   3x3z opslaan 29 april 2020 08:07
   +8
   werd gelezen door het tijdschrift "Ural Pathfinder".
   Het ergste was het tijdschrift!
   1. Bestelwagen 16
    Bestelwagen 16 29 april 2020 08:36
    +7
    Zeer goed! Met het werk van Krapivin, Drugal, Kolupaev, ontmoette hij daar. Ik herinner me nog goed Olga Larionova's Asterisk-Volba met prachtige illustraties, als ik me niet vergis door Sterligova.
    En ja, het was erg interessant om te lezen.
    1. 3x3z opslaan
     3x3z opslaan 29 april 2020 08:42
     +6
     Asterisk-wolf" van Olga Larionova met prachtige illustraties, als ik me niet vergis Sterligova.
     Het verhaal werd later omgezet in de roman "Het evangelie volgens Craig"
  2. Kalibr
   29 april 2020 10:06
   +5
   Antwoord op
   Citaat van knn54
   De enige vraag is Vyacheslav, kan een reeks uitbarstingen de oorzaak zijn van de tsunami.
   WEET NIET!
   1. kosten
    kosten 29 april 2020 11:30
    +7

    Het eerste dat meteen in je opkomt als je naar de foto kijkt, is een storing in de rotatie van de aarde.
    De zon "loopt" van oost naar west, wat betekent dat de aarde van west naar oost beweegt. Stel je nu voor dat de aarde zijn rotatie heeft vertraagd - door traagheid zullen de wateren van de oceanen precies bewegen zoals aangegeven in de afbeelding. Gezien de straal van de aarde en de huidige snelheid van haar rotatie, zal de tijd dat de traagheidsmassa's van water rond de planeet zullen stromen en weer terugkeren naar hun oorspronkelijke plaats 5 tot 20 dagen (150-600 uur) duren. Hoe lang duurde de zondvloed volgens de legende?
    Laten we deze optie bespreken.
    ps .Lach niet, kameraden - ik ben een complete dialettante hierin, het is gewoon dat de foto suggereerde voelen
    1. Kalibr
     29 april 2020 12:00
     +3
     Alleen Gorbovsky geloofde dat een dergelijke vertraging werd veroorzaakt door de val van een enorm hemellichaam. U bevindt zich dus in goed gezelschap!
    2. TampaRU
     TampaRU 29 april 2020 14:51
     +4
     Denk logisch na!
     Als we de gevolgen van de overstroming(en) analyseren, dat wil zeggen alleen kaarten van satellieten (ze bevinden zich in het publieke domein), kunnen we concluderen dat de beweging van watermassa's niet-lineair was. De conclusie is dat de aarde, die een grote elektromagneet is, van polen is veranderd. Als gevolg hiervan, ook rekening houdend met de "precessie" van de aarde, stroomde het water niet alleen van "zuid naar noord" of "west naar oost" ... maar kreeg het een extra draaimoment. Kijk op de kaart van Siberië, op de kaart van de zuidoostkust van Noord-Amerika, hoe de Drake Passage tussen Kaap Hoorn en Antarctica eruit ziet (bodemvorm) ... etc ...
     С Уважением, hi
 6. Andobor
  Andobor 29 april 2020 08:00
  +9
  De zondvloed, naar mijn mening, en ik heb veel gezien en begrepen als gespecialiseerde geoloog, ik ben geïnteresseerd in geschiedenis en weet hoe mythen leven, is een zeer specifieke gebeurtenis, een van de krachtigste overstromingen aan het einde van de ijstijd , toen in een korte periode van minder dan duizend jaar de zeespiegel bijna honderd meter steeg, en een afzonderlijke krachtige overstroming uit die periode was onomkeerbaar en vernietigde hele landen. Misschien is er in Mesopotamië een herinnering aan latere overstromingen, van de Sumeriërs.
  Ik was niet op de hoogte van de overeenkomsten van de overstromingsmythen met Meso-Amerika, maar het is interessant dat er andere inconsistenties zijn. Mythen over de oorsprong van gecultiveerde planten zijn vergelijkbaar met Azië, de Holocene golf van de nederzetting van Amerika suggereert zichzelf, terwijl het volgens andere gegevens niet zichtbaar is.
  1. undecim
   undecim 29 april 2020 09:20
   +6
   De zondvloed, naar mijn mening, en ik heb veel gezien en begrepen als gespecialiseerde geoloog, ik ben geïnteresseerd in geschiedenis en weet hoe mythen leven, is een zeer specifieke gebeurtenis, een van de krachtigste overstromingen aan het einde van de ijstijd , toen in een korte periode van minder dan duizend jaar de zeespiegel bijna honderd meter steeg, en een afzonderlijke krachtige overstroming uit die periode was onomkeerbaar en vernietigde hele landen.
   Bretz' hypothese over gigantische overstromingen en Purdy's idee over met ijs afgedamde meren als hun bron?
   1. Andobor
    Andobor 29 april 2020 14:29
    +4
    Citaat van Undecim
    Bretz' hypothese over gigantische overstromingen en Purdy's idee over met ijs afgedamde meren als hun bron?

    Ik ben niet diep in deze theorieën gedoken, maar dit alles is in het bijzonder verbonden met het einde van de ijstijd - er is één reden - het einde van de gletsjer, het trof niet noodzakelijk iedereen tegelijk, maar het trof iedereen om in meer of mindere mate, in een korte periode, ongeveer duizend jaar.
  2. Trilobiet Meester
   Trilobiet Meester 29 april 2020 13:23
   + 10
   In een recent jaar - in 2015, of zoiets, was het een vreselijk regenachtige zomer in St. Petersburg. Het regende elke dag. In de stad zelf en de directe omgeving viel dit niet erg op, maar ik kwam aan in mijn dorp bij Luga, pakte 's ochtends een spinhengel en ging naar de rivier. Zelfs bij het naderen realiseerde ik me dat er iets mis was - overstromende moerassen, stilstaand water in het bos, maar toen ik naar de steile oever van de rivier ging en zag dat het water onder de klif spatte, dat wil zeggen, het had ongeveer vijf meter gestegen ... Ik schrok. Het is niet elk voorjaar dat zo'n overstroming plaatsvindt. De hele vallei van kust tot kust stond onder water, de rivier veranderde van dertig meter in een kilometer breed. Het seizoen is eind juli.
   'S Avonds, toen we aankwamen, merkte ik ook dat het onder mijn voeten in de steeg squelde, en toen ik terugkwam uit het bos, liep ik door het dorp, ik kijk - op veel meters is het water bijna kniediep, veel planken worden vanaf de poort naar het huis gelegd, anders passeer je de. Het dorp staat op een heuvel, als een klein plateau tussen drie meren.
   Toen ik naar deze foto keek, begreep ik wat de zondvloed is. Het is geen getij, het is geen golf, het is geen smeltende gletsjer. Dat is twee weken aaneengesloten regen, genoeg.
   lachen
   1. Andobor
    Andobor 29 april 2020 14:20
    +2
    Citaat: Trilobite Master
    Het is geen getij, het is geen golf, het is geen smeltende gletsjer. Dat is twee weken aaneengesloten regen, genoeg

    Ja, en dit is allemaal uit het niets, en in de omstandigheden van een smeltende gletsjer, aanhoudende regens, de krachtigste in duizend jaar, is dit de Grote Vloed, en velen herinneren het zich.
   2. Michajlov
    Michajlov 29 april 2020 18:28
    +4
    Citaat: Trilobite Master
    In een recent jaar - in 2015, of zoiets, was het een vreselijk regenachtige zomer in St. Petersburg. Het regende elke dag.

    Hoe, hoe, herinner ik me nog goed: niet als een rivier, mijn complot liep buiten haar oevers. Direct "lelijke zwanen" elk.
   3. 3x3z opslaan
    3x3z opslaan 29 april 2020 19:12
    +1
    Trouwens, ja. Het thema van de "grote zondvloed" begon precies na 1315-17 in Europese middeleeuwse tekeningen te worden geëxploiteerd.
    1. Trilobiet Meester
     Trilobiet Meester 29 april 2020 20:17
     +3
     Citaat van: 3x3zsave
     Het thema van de "grote zondvloed" begon precies na 1315-17 in Europese middeleeuwse tekeningen te worden geëxploiteerd.

     Anton, groeten.
     En waarom zo'n exacte datum, zijn zulke momenten echt niet eerder opgemerkt? Ik "niet uit eigenbelang, maar alleen door de wil van de vrouw die me heeft gestuurd." lachen
     Eerst schreef ik "wie stuurde de stroom" lachend Ook niets. lachend
     1. 3x3z opslaan
      3x3z opslaan 29 april 2020 20:43
      +3
      Het einde van het Middeleeuwse Klimaatoptimum en het begin van de MLP werd gekenmerkt door ongekend zware regenval, die uiteindelijk leidde tot de Grote Hongersnood. Maar het thema van de "bijbelse zondvloed" in de kunst stamt juist uit die 3 regenachtige jaren. "De hemel ging open"
      1. Trilobiet Meester
       Trilobiet Meester 29 april 2020 20:52
       +2
       Philip Philipovich V zou, volgens Maurice Druon, het waarschijnlijk met je eens zijn. lachen
       Maar "de afgrond van de hemel", is immers een boodschap aan ons van de Joden uit die tijd toen de overgrootvader van de timmerman Joseph nauwelijks aan nakomelingen dacht... lachen
       1. 3x3z opslaan
        3x3z opslaan 29 april 2020 20:59
        +4
        Dat klopt, Michaël! Een onduidelijke tekst uit de Bijbel werd ineens relevant voor de bewoners van de late middeleeuwen en gaf een krachtige impuls aan de kunst.
   4. AllBiBek
    AllBiBek 29 april 2020 23:47
    +1
    Welnu, in de Sumerische mythe - en het is nog steeds de originele - was het op de een of andere manier zo. Het heeft twee weken geregend en dat was genoeg.

    Veertig is al een latere gelaagdheid, voor het eerst lijkt het onder de Chaldeeën, en van hen naar ons - bijna twee keer zo dichtbij als van hen naar de Sumeriërs.

    En dus gebeurt het het leukst in de bergen, die water verzamelen over het hele gebied en het laten zakken in een soort rivier die de kloof vormt.

    We hebben ooit zo'n stroompje gehad - eigenlijk zelfs een beekje, enkeldiep en drie meter breed - na een paar dagen buien zwol het met vijf meter op. Nou, zoals vijf ... Wij waren het die de hoogte maten waarop de bomen als stenen schudden met een meetliniaal.

    Als bonus werd er een rupstrekker uit de bovenloop gehaald. Wat typisch is, in delen.

    Hoe we daarna uit deze retraite kwamen is een verhaal apart...
   5. Dik
    Dik 30 april 2020 01:32
    0
    En als een half jaar, dan zal er geen enkele tractor verschijnen in Gadyukino ...)))
    En als je erover nadenkt, dan is een krachtige overstroming met aardverschuivingen een catastrofe, hoewel niet wereldwijd, maar zeer rampzalig ...
    1. AllBiBek
     AllBiBek 30 april 2020 09:39
     0
     Het hangt er van af.

     Nederzettingen onder modderstromen zijn bekend (niet veel, om voor de hand liggende redenen, maar toch), en meestal wist de bevolking ervan te dumpen op het moment van de ramp. Soms gehaast, soms - langzaam, en het meest waardevolle vastleggen.

     Campagne, hield de situatie in de gaten tijdens de buien. En van tevoren voorbereide manieren om te vertrekken.
     1. Andobor
      Andobor 30 april 2020 12:40
      0
      Citaat van AllBiBek
      Nederzettingen onder modderstromen zijn bekend (niet veel, om voor de hand liggende redenen, maar toch), en meestal wist de bevolking ervan te dumpen op het moment van de ramp.

      Ik ben een geoloog en heb onlangs de opgraving van een dergelijke nederzetting bestudeerd, voor archeologen, geraadpleegd als geoloog,
      wat was er: - het klimaat veranderde, alles droogde op, de mensen werden gedumpt, in 25-40 jaar waren alle hellingen kaal van vegetatie, losse afzettingen gevormd op het oppervlak, en toen er neerslag viel, bedekten ze de toch al lege nederzetting met modderstroom deposito's. Met de vochtigheid zoals het nu is, is de site daar niet gevaarlijk voor modderstromen, alles is bedekt met graszoden, bomen - er zijn helemaal geen modderstromen. - Nederzetting van de Midden-Bronstijd aan de kust bij Gelendzhik. En daar wordt om de paar jaar over de zee krachtige neerslag gevormd in de vorm van tornado's, ongeacht de algehele vochtigheid.
      Dat wil zeggen, het was geen toename van de luchtvochtigheid die leidde tot de modderstromen, maar integendeel, de catastrofale afname ervan, en de mensen vielen van daaruit naar beneden zonder toezicht op de droogte.
      1. AllBiBek
       AllBiBek 30 april 2020 13:22
       -1
       Divnomorskoye 1-2, ja.
       Dergelijke conclusies suggereerden zichzelf vanaf het allereerste begin, maar er is zo'n Artyom, die zich ofwel de proto-Abchaziërs voorstelde, of bijna de Hettieten, of de aanval van de volkeren van de zee, of de echo's van de Trojan, of iets anders zoals Dat. Al zijn er wel hunebedden uit die roedel, die bekend staan ​​als Maykop.

       Ik hoop dat het dit seizoen nog steeds wordt voltooid, het was vorig jaar gepland, maar - je hebt zelf alles gezien.

       En dit is ook een modderstroomtong, indien mogelijk gefilmd met technologie, wat over het algemeen een beetje verboden is, maar - dit is absoluut een speciaal geval ...
       1. Andobor
        Andobor 30 april 2020 14:55
        +1
        Citaat van AllBiBek
        Divnomorskoe

        - Ja, dat is zo, er is een gemiddeld brons, en al deze Hettieten met de volkeren van de zee zijn hier jong voor.
        Daar worden sommige dingen heel goed gelezen, hoewel niet alles duidelijk is.
        1. AllBiBek
         AllBiBek 30 april 2020 15:40
         +1
         Waarom?
         Het is precies het juiste moment voor de Hettieten om (misschien) door die plaatsen te gaan, zich aan te sluiten bij de proto-Abchaziërs, zich rond Nessa te vestigen en vanuit zijn omgeving over de Hattianen te buigen en een rijk als een confederatie op te bouwen, dat uiteindelijk zal eet op gelijke voet met Egypte.

         Dat is gewoon het materiaal daar is volledig Maikop, zij het met datering uit de Midden-Bronstijd.

         Bij de zuidelijke bronzen is alles compleet ingewikkeld met chronologie, dit is een aparte kwestie...
  3. AllBiBek
   AllBiBek 29 april 2020 14:28
   +9
   En je zult het niet vinden. De alternatieven in dit opzicht hebben een dikke mengelmoes van mythologische plots, bovendien met fictieve details van mythen.

   Hier hebben ze bijvoorbeeld de mythen van de Tolteken en de Inca's uit verschillende tijden door elkaar gehaald en een grap toegevoegd over boomcipres. Hoewel, in de oorspronkelijke mythe, de man en vrouw werden gered in een grote pot. Dit is een Inca-mythe. En de rook van de geur van vis is een Tolteken-mythe, en een man en een hond werden daar gered, en toen maakten de goden een vrouw uit een hond.

   En alles zou goed komen, alleen waren deze twee beschavingen tot het laatst niet van elkaar op de hoogte. En sommige veelvoorkomende momenten in de mythologie komen in essentie overeen, maar totaal verschillend in de chronologie van wat er is gebeurd.

   Verhalen over alternatieven zijn over het algemeen interessant om uit elkaar te halen, er is altijd een uil op de aardbol, dik gekruid met gag voor een grotere betrouwbaarheid.
   1. Dik
    Dik 30 april 2020 01:56
    +1
    Tevergeefs ben je. Alternatieven zijn serieuze kameraden. Ze vechten voor elk artefact. En daar valt wat aan te geloven... Voorlopig. Ik beken dat ik een aanhanger was. Tot mijn wiskundige opleiding deze droom doodde... Ik vond net de "Old Believer Calendar" en viel in een modderpoel.
    Wacht, soms, denk ik, oppassend voor deze "aankomsten".
    Om te geloven in de "Exclusiviteit van de race" zou ik graag willen, maar ik kan het niet dankzij Serafima Andreevna, een leraar van de lagere klassen ...
    Het rolt niet ... Het is niet aan jou om de kwadratische vergelijking op te lossen met een discriminant ...
    Hier moet je DENKEN
  4. AllBiBek
   AllBiBek 30 april 2020 00:33
   0
   En wat zijn deze mythen, zo niet een geheim?
   Ten tijde van de Holoceen-nederzetting van Amerika in Azië zijn gedomesticeerde granen niet erg goed, en - in Amerika zijn er gewoon geen gedomesticeerde granen, die ook in Azië worden gevonden.

   Meso-Amerika - zoals Vavilov bewees - is een afzonderlijk en volledig autonoom centrum voor de domesticatie van planten. Het enige dat eraan ontsnapte vóór de komst van Europeanen was zoete aardappel naar Polynesië, maar dit zijn de tijden van de Macedoniër, plus / min honderd of twee jaar.

   Het feit dat de granen werden gegeven door de plaatselijke god van de zon is convergentie.
   1. Andobor
    Andobor 30 april 2020 13:05
    0
    Citaat van AllBiBek
    En wat zijn deze mythen, zo niet een geheim?

    Ik herinner het me niet specifiek, maar het punt is dat de nederzetting, volgens alle moderne concepten, zelfs vóór de landbouw door Alaska ging, en de mythen over de oorsprong van "bananen" zijn hetzelfde - ze konden geen bananen door Berengia slepen, of wat ze ook hebben, en na de zondvloed hetzelfde, de mythen zijn hetzelfde, hoewel ze vóór de zondvloed vertrokken.
    Er is zo'n Yuri Berezkin, hij houdt zich bezig met mythen, en speciaal in Amerika. Zie op YouTube dat hij veel video's heeft.
    1. AllBiBek
     AllBiBek 30 april 2020 13:32
     0
     Welnu, er zijn van twee tot vijf golven in het Boven-Paleolithicum (de beruchte Clovis is hoogstwaarschijnlijk de voorlaatste golf), en een paar in het Mesolithicum, maar ook daar is er nog steeds geen producerende economie.

     Er waren ook neolithische migraties, maar dit is een apart probleem.
 7. Han Tengri
  Han Tengri 29 april 2020 08:22
  +6
  "Maak geen agavewijn meer, maar begin met het beitelen van de stam van een grote cipres en ga erin als het water de hemel bereikt in de maand Tozontli."

  Super goed! Het is praktisch als:
  1. 3x3z opslaan
   3x3z opslaan 29 april 2020 08:24
   +7
   "Drink geen wijn Gertrude,
   Dronkenschap schildert geen dames "(C)
   1. Han Tengri
    Han Tengri 29 april 2020 08:33
    +6
    "Maar als wodka niet uit zaagsel werd gedreven,
    Wat zouden we hebben van vijf flessen?" (c)
    1. Phil77
     Phil77 29 april 2020 09:00
     +9
     Oh! Dat is ons alles! Van het onderwerp van de wereldwijde overstroming, ga soepel verder met praten over wodka! Respect !!!!! lachend hi lachend hi
     1. 3x3z opslaan
      3x3z opslaan 29 april 2020 09:06
      +8
      "Terwijl de pollepel wordt verwisseld, warmt de Sovjetatleet zich op met rode wijn"
     2. Han Tengri
      Han Tengri 29 april 2020 10:11
      +5
      Citaat: Phil77

      Oh! Dat is ons alles! Van het onderwerp van de wereldwijde overstroming, ga soepel verder met praten over wodka! Respect !!!!!

      Jij hebt het fout. We hebben het alleen over de zondvloed. Het is niet onze schuld dat de Azteken zulke dronkaards bleken te zijn... wassat lachend hi
      1. Pane Kohanku
       Pane Kohanku 29 april 2020 15:15
       +5
       Jij hebt het fout. We hebben het alleen over de zondvloed. Het is niet onze schuld dat de Azteken zulke dronkaards bleken te zijn...

       Collega's, in het spaarvarken van ons eerlijke bedrijf: drankjes
     3. bubalik
      bubalik 29 april 2020 18:54
      +3
      soepele overgang

      ‘Helemaal goed,’ beaamde Porthos, ‘maar wat niet verandert, of beter gezegd, wat ten goede verandert, is wijn. Proef het Spaans dat onze vriend Athos zo op prijs stelde: het is sherry voelen
 8. undecim
  undecim 29 april 2020 09:02
  +9
  Maar de bijbelse mythen zouden teruggaan tot Babylonische, eerdere bronnen.
  Die op hun beurt teruggaan naar een nog ouder Akkadisch.
  Ik zou één punt willen verduidelijken over de betekenis die wetenschappers investeren in het concept van 'mythe' bij de bespreking van problematische kwesties.
  In academische zin is een mythe 'een verhaal dat bestaat uit zogenaamd historische gebeurtenissen die in een bovennatuurlijke vorm worden gepresenteerd en de oorsprong van een culturele praktijk of een natuurlijk fenomeen verklaren'. Dat wil zeggen, als wetenschappers de term 'mythe' op een gebeurtenis toepassen, betekent dit niet dat de gebeurtenis niet heeft plaatsgevonden. Dit betekent dat ze twijfelen aan zijn interpretatie die tot ons is gekomen.
  Allerlei folk en althistorici gaan altijd aan deze nuance voorbij.
  1. AllBiBek
   AllBiBek 29 april 2020 14:32
   +5
   De Akkadiërs hebben het ook voor elkaar gekregen. De Sumeriërs zelf).

   Nomaden hebben dom genoeg geen mythes over de wereldwijde overstromingen, dit is een teken van sedentaire culturen. En de Akkadiërs zijn nomaden die, na de shummerisatie, een beetje begonnen te doen in de gevestigde landbouw.
 9. Max1995
  Max1995 29 april 2020 09:06
  +3
  Heer, vloed, vloed...
  Denk aan Mark Twains De avonturen van Huckleberry Finn. Hoe gaat het met Mississippi? gemorst.
  Van horizon tot horizon en ga zo maar door gedurende enkele weken.

  En als je je herinnert dat de beroemde oude beschavingen zich in de buurt van de rivieren bevonden ... en scherpe bochten, overstromingen, droogtes van rivieren in China, twee rivieren, heeft India eenvoudig steden en hele staten gewist / gedegradeerd ... het artikel - waar komen deze mythen veel voor...
  Dat is meteen duidelijk.

  Om de een of andere reden hebben de zwarten in Afrika, de hooglanders van de Kaukasus, Schotland, de Himalaya, de hooglanden van het oosten, de oude heidense Europeanen en Slaven dergelijke mythen niet. Er zijn geen rivieren of zeeën in de buurt.
  1. undecim
   undecim 29 april 2020 09:53
   +8
   Hier zijn de zwarten in Afrika
   Onder negers in Afrika - Kwaya, Mbuti, Maasai, Mandin, Yoruba hebben overstromingsmythen.
   Hooglanders van de Kaukasus, Schotland, Himalaya,
   Ierland en Wales hebben zulke mythen.
   1. Max1995
    Max1995 29 april 2020 10:09
    +1
    1) Niet weergegeven in de afbeelding.
    2) Ik las de legendes van de Kaukasus, ik las Russen, ik las enkele negers. Inclusief academische edities (onbewerkt). Heb het daar niet gezien.
    De erfgenamen van het Sumerisme / Islam / Christendom hebben het duidelijk. Armenië, Azerbeidzjan.
    En er zijn al duidelijk christelijke legendes gevonden.
    1. undecim
     undecim 29 april 2020 10:30
     +7
     Niet op de foto bij het artikel.
     Deze kaart is slechts een van de opties met betrekking tot een van de hypothesen van het optreden van een catastrofale overstroming - een impactgebeurtenis.
     Er zijn andere opties, gezien de vier hoofdhypothesen, zoals deze.
     1. undecim
      undecim 29 april 2020 10:36
      +7
      Ik heb enkele negers gelezen.
      Er bestaat niet zo'n etnoniem als negers. Daarom zullen "zwarten" niet uit de zwarten werken.
      Als je de mensen van Afrika bedoelt, probeer dan Lynch Patricia Ann. Afrikaanse mythologie van A tot Z.
      1. Max1995
       Max1995 29 april 2020 12:45
       +1
       Geen tijd, bedankt.
       Maar wonen deze volkeren aan de kust? (volgens de kaart die je hebt bijgevoegd, bijvoorbeeld). Hier moeten we op uw woord vertrouwen.

       Wat uw kaart betreft, deze bevestigt alleen mijn woorden. De verhalen over de overstromingen raakten vrijwel uitsluitend de plekken waar deze overstromingen toch al regelmatig voorkomen.
  2. AllBiBek
   AllBiBek 29 april 2020 14:35
   +2
   Ja, natuurlijk niet, maar...

   De helft van degenen die je opsomt, heeft zeker een mythe over een eend die de aarde van de bodem van de zee heeft gehaald.

   Dit perceel is hetzelfde van Schotland tot de Great Plains van Noord-Amerika door bijna heel Eurazië.

   En in hetzelfde Afrika is het complot over de zondvloed over het algemeen het enige dat veel voorkomt in een reeks mythologieën en culturen, vooral in Midden- en Zuid.
 10. Alexander
  Alexander 29 april 2020 09:42
  +2
  Er was iets dat we niet weten. Het Aralmeer droogde op en de overblijfselen van nederzettingen werden op de bodem gevonden. En dus overal. Ze zeggen dat zelfs bij de Egyptische piramides, wetenschappers sporen van groot water hebben gevonden. Oude legendes van verschillende volkeren moet ook in aanmerking worden genomen, geloof Schliman geloofde en als gevolg daarvan groef hij Troje op.
  1. Michajlov
   Michajlov 29 april 2020 11:08
   +5
   Zenon Kosidovsky "When the Sun Was a God" - voor populaire literatuur, naar mijn mening, een behoorlijk goed boek.
  2. TampaRU
   TampaRU 29 april 2020 14:54
   -1
   Mijn mening is dat het Aralmeer ... dit zijn de gevolgen van de laatste of de voorlaatste overstroming ...
   hi
 11. Senior zeeman
  Senior zeeman 29 april 2020 10:33
  +5
  Toen Nata eindigde, en zijn vrouw een vuur aanstak

  Begrafenis? :)))))))
 12. esoterisch
  esoterisch 29 april 2020 11:46
  +2
  Ik zal mijn bescheiden mening geven. Over de aanwezigheid van beschavingen in de Melkweg. Dat kunnen ze niet zijn. Stel je een allegorie voor. Een zaaier gaat en zaait akkerland met roggekorrels. Hoe groot is de kans dat er maar één piek komt? Verwaarloosbaar klein. Er zijn meer dan tweehonderd miljard sterren in onze melkweg, en alleen ons systeem heeft de moeite genomen om leven te reproduceren? Het kan niet zo zijn.
  Wat betreft de mogelijke reizen van hypothetische buitenaardse wezens. Het is mogelijk. Maar je moet één theorie van het wereldberoemde genie weggooien en terugkeren naar de basis, de theorie van de ether. Mobiel in mobiel. Op een dag zal dit gebeuren en zal de mensheid de sterren bereiken. Maar als het er de voorkeur aan geeft in de oogkleppen van de orthodoxen te blijven, dan zal het helaas uitsterven.
  Nogmaals, een beschaving die gevangen zit voor de productie van vernietigingsmiddelen van haar eigen soort, heeft eenvoudigweg geen bestaansrecht. Volgens de wetten van dit universum. Welnu, er zal zich er nog een ontwikkelen op planeet Aarde, dat is al gebeurd.
  1. AllBiBek
   AllBiBek 29 april 2020 14:37
   +6
   Ja, alsof niemand ontkent dat er misschien andere beschavingen op het contactvenster voor ons in het radiobereik klopten.

   Dat is gewoon Pithecanthropus en Neanderthalers wisten niet hoe ze radiogolven moesten ontvangen ...
  2. Han Tengri
   Han Tengri 29 april 2020 18:19
   +2
   Citaat van Ezoterik
   Nogmaals, een beschaving die gevangen zit voor de productie van vernietigingsmiddelen van haar eigen soort, heeft eenvoudigweg geen bestaansrecht. Volgens de wetten van dit universum.

   Beschaving die niet is aangescherpt voor de productie van vernietigingsmiddelen, in ieder geval zijzelf (want in deze wereld aan de top van de voedselketen is er niemand anders dan wij) zal zeker worden vernietigd, door de allereerste buitenaardse wezens die "plotseling" niet zullen weet dat ze "volgens de wetten van dit heelal" aardig en vriendelijk moeten zijn.
   1. esoterisch
    esoterisch 29 april 2020 18:26
    +2
    Bedankt voor je reactie. Weet je, ik denk dat onze planeet leeft. Ze verdraagt ​​ons zoals een liefhebbende moeder een ongelukkige zoon verdraagt. En ze kan ons zo afschudden. Ik ben een esotericus. wenk U gezondheid en goed!
    1. Han Tengri
     Han Tengri 29 april 2020 18:57
     +2
     Citaat van Ezoterik
     dat onze planeet leeft. Ze verdraagt ​​ons zoals een liefhebbende moeder een ongelukkige zoon verdraagt.

     plot:
     - Ik zit in de problemen. Mensen keerden zich tegen mij. Ze rennen, ze schieten, ze blazen op, ze boren iets. Alles jeukt en doet pijn. Wat moeten we doen?
     Mars:
     - Maak je geen zorgen. Ze waren ook tegen mij. Het belangrijkste is om niet te krabben. Ze gaan vanzelf voorbij.
     1. esoterisch
      esoterisch 29 april 2020 19:34
      +2
      Hoewel dit een anekdote is, zit het vol diepe betekenis. Weet je, ik heb op 15-jarige leeftijd zelf een soort telescoop in elkaar gezet na het lezen van Tsesevich's verbazingwekkende boek - "Wat en hoe te observeren in de lucht." Helaas ben ik geen astronoom geworden. Maar wat hou ik van dit hele onderwerp met betrekking tot de sterren, het heelal.
   2. esoterisch
    esoterisch 29 april 2020 18:35
    +1
    Weet je, ik had een vriend. Hij heeft geen reden om niet te geloven. En op een dag, in een verre Siberische stad, waar hij op doorreis was, werd hij ongeduldig. Naar het toilet. Het was moeilijk om een ​​plek te vinden waar je dit gewone ding kon doen. Hij vond. Oude transformatorkast, niet ver van het station.
    Hij bevond zich op een onbegrijpelijke plek waar het winter was, twee manen schenen aan de hemel, er was een bos en het gehuil van wilde dieren rondom. Vijf minuten lang was alles weer normaal. Hij werd grijs van de ervaring. Alles in onze wereld is niet gemakkelijk.
    1. Kalibr
     29 april 2020 19:00
     +1
     Dmitri! Jij bent "onze man". Daarom raad ik je mijn boek over auteur ten zeerste aan. vandaag "God de Schepper" Eerste deel: Verloren op de snelweg. Er is fantasie, avontuur, maar ... alle voorbeelden zijn ontleend aan de realiteit ...
     1. esoterisch
      esoterisch 29 april 2020 19:37
      +1
      Bedankt Vyacheslav! Ik ga het zeker lezen.
    2. AllBiBek
     AllBiBek 29 april 2020 20:02
     +2
     Het suggereert dat hij stom geschrokken was van een goede stroming.

     Вывод;

     Een transformatorkast - zelfs een oude - is niet de beste plek om te poepen.
    3. undecim
     undecim 29 april 2020 22:16
     +1
     Oude transformatorkast, niet ver van het station.
     Hij bevond zich op een onbegrijpelijke plek waar het winter was, twee manen schenen aan de hemel, er was een bos en het gehuil van wilde dieren rondom. Vijf minuten lang was alles weer normaal. Hij werd grijs van de ervaring. Alles in onze wereld is niet gemakkelijk.
     Het was duidelijk dat er spanning in de oude transformatorkast stond, en te oordelen naar het geproduceerde effect, was het hoog.
     1. Dik
      Dik 30 april 2020 02:22
      +1
      Oh! Vertrekken. De meest serieuze buzz van het langverwachte natuurlijke vertrek ... En adrenaline als applicatie .... Gezongen door de mensen ..
      "Beter is er geen schoonheid dan... Van bovenaf"
      Is het niet zo?
 13. sergo1914
  sergo1914 29 april 2020 12:27
  -1
  Historische wetenschap
  Bedankt voor de grap. Ik heb lang niet zo gehuild. Je hebt mijn dag gemaakt.
  ...
  Toch is gespecialiseerd integraal onderwijs een ding!
  ))) Hou op! Waarom doe je dit? )))
 14. A. Privalov
  A. Privalov 29 april 2020 13:36
  +1
  Legkoverov is vandaag schijnbaar onzichtbaar gescheiden. Je hoeft alleen maar naar honderdduizenden likes te kijken onder video's op YouTube met allerlei dingen "Ze verbergen het voor ons", Verloren technologieën uit de oudheid "," Informatie over alternatieve energiebronnen werd vernietigd door de Wereldregering, "enz. Er is ook over de zondvloed, en meer over verschillende dingen.
  1. Krasnodar
   Krasnodar 29 april 2020 14:08
   +6
   Ik keek naar de nucleaire oorlog van de oudheid lachend
   1. A. Privalov
    A. Privalov 29 april 2020 14:53
    +3
    Citaat van Krasnodar
    Ik keek naar de nucleaire oorlog van de oudheid

    En ik, over trams zonder draden en puntige torentjes op daken om elektriciteit door de lucht te transporteren. kameraad
    1. Michajlov
     Michajlov 29 april 2020 15:25
     +6
     Bij deze gelegenheid herinnert men zich een oude anekdote over een geschil tussen twee archeologen over wat voor soort telegraaf in het oude Egypte was: bedraad of draadloos.
    2. Krasnodar
     Krasnodar 29 april 2020 16:55
     +2
     Ze liepen rond Atlantis. Voor de snelste beweging van de superethnos.
    3. Dik
     Dik 30 april 2020 02:36
     +3
     Ik hou meer van het oude superbeton ...
     Ik ben gewoon blij met de ouderwetse technologieën ...
     Zelfs, soms, Iets nuttigs en je bedenkt en zelfs de gewenste resultaten worden verkregen..
     Het is als: "Hij maakte een grapje, maar zij" vloog ""
     1. Kalibr
      30 april 2020 15:11
      +1
      Mijn student ging naar Egypte als hoofd van een reisbureau. Nou, ik waarschuwde haar... Maak een foto. Nou, ze vertelde me: Maar de waarheid is dat je er geen mes in kunt steken, maar de waarheid ...
      Ze keerde terug ... en zei - scheuren tussen de stenen - de hand zal er doorheen kruipen, hoewel dichtbij ... op sommige plaatsen liggen de stenen zo strak dat ... ja. Maar lang niet overal. En de meeste piramides zijn zeer onzorgvuldig gebouwd. Zoals ze het uitdrukte, 'menselijk' gebouwd.
 15. TampaRU
  TampaRU 29 april 2020 14:30
  +2


  Dit is hoe de vloedgolf van de zondvloed zich bewoog, en de rode cirkels markeren de plaatsen waar de meest legendarische informatie erover werd bewaard.

  Goedemiddag. Beste!
  De kaart die je hebt getekend/geplaatst is nauwkeurig genoeg. Maar het is geen feit dat er zo'n beweging van de watermassa was tijdens de laatste "enkele" overstroming, maar dat geeft niet... Het feit dat de overstroming(en) waren, is begrijpelijk. Hier rijst altijd de vraag bij de bespreking van het laatste ... En wat was de oorzaak van dit fenomeen? En meteen een voorstel... We sluiten de versie van God meteen uit...
  Met respect... hi
 16. DimanC
  DimanC 29 april 2020 19:33
  +1
  Ja, ja, de auteur is vergeten (misschien zal hij de volgende keer toevoegen) dat de meteoriet naar verluidt in het gebied van de Zuid-Chinese Zee is gevallen, als gevolg (dit werd besproken aan het begin van de 19e-20e eeuw) fenomeen van het wegglijden van de aardkorst ontstond, onze Chukotka "rees "dichter bij de Noordpool en Europa - integendeel", verlaagde "naar de evenaar. Een vloedgolf in de vorm van een mengsel van water en ijs aan onze noordgrens overstroomde vrij grote gebieden, evenals mammoeten en ander wild, die nu vaak worden aangetroffen met voedsel in hun maag (plotselinge dood gevolgd door bevriezing en conservering). Sommige alternatieven hebben ontdekt dat de Mexicaanse piramides naar de antediluviaanse noordpool wijzen, terwijl de Egyptische piramides naar de huidige wijzen ... We slaan chips, popcorn in en wachten op het vervolg :-)
  1. Kalibr
   29 april 2020 21:35
   +1
   Citaat van Diman
   die nu vaak wordt aangetroffen met voedsel in de magen (plotselinge dood gevolgd door bevriezing en conservering).

   Dit wordt woord voor woord geschreven in A. Tolstoj's roman "Aelita". Hij merkte ook...
   De eland haalde zijn hand uit zijn zak, legde die op tafel, onder de lamp, en balde zijn vingers tot een vuist.
   - In Siberië, tussen het eeuwige ijs, heb ik mammoeten opgegraven die stierven in de scheuren van de aarde. Ze hadden gras tussen hun tanden, ze graasden waar het ijs nu is. Ik at hun vlees. Ze hadden geen tijd om te ontbinden - ze bevroor binnen een paar dagen, ze waren bedekt met sneeuw. Blijkbaar vond de afwijking van de aardas onmiddellijk plaats. De aarde kwam in botsing met een hemellichaam, of we hadden een tweede satelliet, kleiner dan de maan. We trokken het naar binnen en het viel, brak de aardkorst, deed de aardas afwijken."
  2. AllBiBek
   AllBiBek 30 april 2020 12:06
   -1
   Maar alle bekende mammoetmummies zijn 25-40 duizend jaar oud, en dit is een beetje anders interglaciaal.

   Ten tijde van de definitieve overgang van het Pleistoceen naar het Holoceen - en deze gebeurtenis wordt geassocieerd met alternatieve legendes over de zondvloed - bleef de mammoet alleen in de vorm van eilandpopulaties. Bovendien duurde dit laatste tot de tijd van de bouw van de piramides.

   De mensen van de "Cultuur van mammoetjagers" hebben hoogstwaarschijnlijk niet op de mammoet gejaagd, hun kampen bevinden zich in de buurt van de afzettingen van de overblijfselen uit de tijd van een echt enorme pest. Zoals dezelfde Kostenok.
 17. depressivum
  depressivum 29 april 2020 19:33
  +3
  In een vorig leven was er een album met foto's van wonderen uit de oude steden van de Maya's en andere volkeren van hetzelfde deel van de wereld. Een van de foto's toont een bord met de afbeelding van de "gevederde" god Quetzalcoatl, het tempelcomplex van Palenque. En het duurde geen seconde om te concluderen dat Quetzalcoatl over het bedieningspaneel van het afdalingsvoertuig leunde. Ik zag het net)) Geen wonder dat de lokale bevolking hem de bijnaam "Gevederde" gaf - blijkbaar vanwege het vermogen om te vliegen en de frequente demonstratie ervan))
  Albums... Ja, er was een tijd...
  En dit nummer van het tijdschrift "Technology - Youth" trok mijn aandacht niet. Hoewel op de zolder van het huis zo'n periode werd opgebouwd, zoals het mij leek, sinds onheuglijke tijden.
  Vyacheslav Olegovich, bedankt! Je bent een tovenaar die weet hoe hij zich in het verleden moet storten.
  1. AllBiBek
   AllBiBek 29 april 2020 20:01
   +3
   Mensen hebben de neiging om in een object of afbeelding geen object of afbeelding te zien, maar hun kennis van een object met een vergelijkbare vorm.

   Dus allerlei soorten astronauten verschijnen in neolithische rotstekeningen, en helikopters met onderzeeërs in Egyptische bas-reliëfs.

   Deniken werd rijk van deze onzin, en niet alleen hij.
  2. Kalibr
   29 april 2020 21:33
   +2
   Ik ben ontroerd, welke woorden heb je gevonden...
  3. Monteur
   Monteur 29 april 2020 23:01
   +1
   "Astronaut uit Palenque" is een van de helderste jeugdherinneringen
   ik ben 8. Nacht van maandag op dinsdag. School morgen. Ik kijk beide delen van Denikens Chariots of the Gods. Drie uur 's nachts.
   Het reliëf uit Palenque is het duidelijkste voorbeeld, het lijkt onomstotelijk aan te geven dat paleocontact een realiteit is.
   In de loop van de tijd hebben andere voorbeelden uit de film uitgebreide uitleg gekregen van andere bronnen. En alleen de "astronaut uit Palenque" reed jarenlang in een verdoving
   Hier is een relatief recente en gevonden verklaring hiervoor

   Kijk vanaf 1:08:00
 18. DWG1905
  DWG1905 29 april 2020 23:42
  +2

  Tankmaster is macht. De auteur van dit tijdschrift is de geschiedenis ingegaan.
  Zoals gewoonlijk gingen de reacties ver van het onderwerp af. Sommigen verdedigen de standpunten van de orthodoxe wetenschap tot de laatste kogel, anderen bestormen ze, ongeacht de verliezen. In dit geval is een rustige technische analyse nodig. Informatie in mythen is een van de elementen voor analyse. Ik hou van een meer doordachte analyse van verschillende feiten.
  https://cont.ws/@rodline/1518282
  https://cont.ws/jr/earthrotations#
  1. AllBiBek
   AllBiBek 30 april 2020 00:45
   -1
   Excuseer me, maar op de een of andere manier heb ik genoeg van de 'kalme wiskundige analyse' van pater Fomenko, zijn zoon Nosovsky en St. Morozov, en technische analyse van oude technologieën van Sklyarov en andere legioenen.

   Het feit dat Wit-Russen bijvoorbeeld een legende hebben over de ridder Drustan en het meisje Yzolda, betekent helemaal niet dat de richting van de rotatie van de aarde en de hellingshoek op de een of andere manier de richting en snelheid van de verspreiding van de legende beïnvloeden. Alles is daar een beetje anders, niet zo, en - in dit specifieke geval is het echt mogelijk om de verspreiding van de legende te koppelen aan een bundel historische processen.

   Met de legende van de wereldwijde zondvloed is een beetje niet zo, er zijn niet zoveel geschreven verslagen uit die periode en het is niet erg mogelijk om bewegingen van mensen nauwkeurig te volgen. Daar past een proces van een halve eeuw meestal in een paar onduidelijke lijnen, maar hoe het in werkelijkheid was - hier raakten lokale tijdgenoten in de war.
  2. Dik
   Dik 30 april 2020 02:43
   +1
   Ja. Frisse gedachte bedankt voor de toffe foto's.
   Waarom is technische analyse nodig?
  3. TampaRU
   TampaRU 30 april 2020 10:23
   +1
   In dit geval is een rustige technische analyse nodig.

   Mee eens, collega!
   Ik zou alleen willen toevoegen!
   Naast technische kennis zou het leuk zijn om meer te begrijpen in geologie, geschiedenis, astronomie. In de afgelopen zes, zeven jaar, sinds ik geïnteresseerd raakte in dit onderwerp, realiseerde ik me dat zonder het opleggen van kennis het algemene beeld niet kan worden begrepen. Maar het belangrijkste dat ik begreep.. Dat alles wat ons in de geschiedenis is geleerd, vanaf de 19e eeuw en tot diep in de "diepe oudheid", moet worden gedeeld door 153. En dan moet het eindresultaat van de verdeling zijn onder een vergrootglas beschouwd, omdat te serieuze krachten een eenvoudig "mannetje" in het ongewisse wilden en willen houden over de echte processen. En nog beter, het zou een biologische robot zijn die bepaalde commando's/programma's van een groep mensen uitvoert.
   С Уважением, hi
   1. Kalibr
    30 april 2020 15:03
    0
    Citaat uit Tampa
    omdat te serieuze krachten een eenvoudige "kleine man" wilden en nog steeds willen om onwetend te blijven van de werkelijk optredende processen

    Dat is vreemd, André. U raakte 7 jaar geleden geïnteresseerd in dit onderwerp. I - in 1968 ... en sinds 1982 ben ik voortdurend met de geschiedenis verbonden. En ik merkte de aanwezigheid van deze serieuze krachten niet op, voor het leven van mij. En niemand stoorde me over het algemeen om te bestuderen wat ik wilde. En na 91 jaar schrijf ik over het algemeen wat ik wil, zowel hier als in het buitenland. Nou, niemand stoort! En tijdens colleges wilde hij dat, dat zei hij altijd...
    1. TampaRU
     TampaRU 30 april 2020 15:33
     0
     Je begrijpt het, Vjatsjeslav.
     Zonder het verlangen naar de luchtvaart was ik historicus of onderzoeker geworden. Maar het bleek zoals het was. Tegelijkertijd was er met de komst van internet toegang tot een grote bron van informatie die voorheen niet bestond. De neiging om te analyseren, aangeboren en verworven, gekoppeld aan een constant verlangen om boven de geanalyseerde situatie/probleem uit te stijgen, om alles "van buitenaf" te bekijken, met een heldere blik, om mogelijk valse opties te negeren en mogelijk plausibele opties te laten , maakt het mogelijk om erachter te komen hoeveel informatie waar is. U zult het met me eens zijn dat de wereldorde sinds de tijd van de "king-peas" was gebouwd op de waarheid, rijkelijk verwaterd met leugens. En als moeder natuur je helpt, hoewel het niet waarschijnlijker helpt, en zij, die een aantal wereldwijde specifieke doelen willen bereiken, wereldwijde rampen gebruiken als een extra hulpmiddel om hun doelen te bereiken, zoek dan zulke mensen en begrijp wat je ertoe heeft aangezet om hun acties / daden, erg moeilijk.
     Ik heb, in het algemeen, op basis van wat ik heb gelezen, beoordeeld en geanalyseerd, een van de opties is de conclusie dat we zijn: "matrix". Het lijkt gek, maar een van de opties is...
     En het feit dat niemand je lastigvalt, geeft misschien aan dat je in de verkeerde richting kijkt en dat je conclusies onjuist zijn, en misschien dat niemand je zal geloven.
     Trouwens, om de geest te trainen, raad ik aan te proberen onze recente geschiedenis, en niet alleen de onze, vanaf het begin van de 19e eeuw en in de diepte opnieuw te lezen, door alles 180 graden te draaien of ergens in de buurt ... Een interessant foto is verkregen...
     С Уважением, hi
     1. AllBiBek
      AllBiBek 30 april 2020 17:42
      -1
      Gefeliciteerd, je hebt solipsisme uitgevonden dat al sinds de oudheid bekend is. De illusoire aard van de wereld en zijn afhankelijkheid van de eigen visie op het beeld.

      Dit is normaal, het moet alleen meteen gestructureerd worden. Anders duurt het niet lang en verdrink je in nahvatangvh-kennis en overbodige gedachten.
      1. TampaRU
       TampaRU 30 april 2020 18:27
       0
       Weet je, mijn "solipsisme" of, zoals ik het zeg, "matrix", is gebaseerd op een iets andere...
       Nu is er een zekere "verdoving". In het kort komt het tot uitdrukking in het feit dat er een misverstand bestaat over het moment van de sprong in de technologische abrupte overgang van de middeleeuwen naar de technologieën die bestonden ten tijde van de laatste poolverschuiving (dit is het einde van de 15e eeuw in onze chronologie). Elementen waarvan we zelfs nu kunnen waarnemen ... Er zijn verschillende opties voor discussie, waarvan ...: "Het parallelle bestaan ​​van twee onafhankelijke beschavingen, onbekend voor elkaar ... of in de historische context, de herinnering aan mensen werd gewist, volledig uit het woord." Heel dichtbij in de tijd zien we bogen, pijlen en clubs met hightech overstroomde steden, de overblijfselen van kerkers, waarvan sommige worden gebruikt in moderne infrastructuur, zoals metro's, enz...
       1. AllBiBek
        AllBiBek 30 april 2020 18:48
        -1
        "Om een ​​historische periode te begrijpen, moet men begrijpen wat er gebeurde in de hoofden van de mensen die erin woonden" © Mark Blok, de grondlegger van middeleeuwse studies.

        Hier opent de kist eenvoudig, zelfs heel erg.

        Kijk waar de economische sprong begon, en tegen welke prijs.

        protestantisme. protestantse ethiek. Doe zaken en leef bescheiden, en als je alles goed doet, zal God je belonen.

        Als gevolg hiervan begon voor het eerst in de geschiedenis winst te worden geïnvesteerd in het voortdurend verbeteren van de productiemiddelen, daarvoor kwam het gewoon nooit bij iemand op, alle mechanismen zijn stuk of kleinschalig, en voor een specifieke - tijd taak.

        Met de Renaissance is alles een beetje ingewikkelder, en er is de verwerking van het oude erfgoed dat in handen viel nadat de Arabische beschaving begon in te storten, maar dit is een aparte kwestie. Handelsstadstaten zijn altijd en overal een speciaal geval.
     2. Kalibr
      30 april 2020 21:31
      -1
      Citaat uit Tampa
      Trouwens, om de geest te trainen, raad ik aan te proberen onze recente geschiedenis, en niet alleen de onze, vanaf het begin van de 19e eeuw en in de diepte opnieuw te lezen, door alles 180 graden te draaien of ergens in de buurt ... Een interessant foto is verkregen...

      Ja, dat is alles wat ik doe...
     3. Kalibr
      30 april 2020 21:38
      0
      Citaat uit Tampa
      Ik zou historicus of onderzoeker worden.

      En volgens mijn toegewezen documenten ben ik praktisch een spion, en hoe zit dat? Is de inhoud van de annalen hierdoor veranderd?
     4. Kalibr
      30 april 2020 21:41
      -1
      Citaat uit Tampa
      Het is ook mogelijk dat niemand je gelooft.

      Ik heb een boek gepubliceerd - DE MEEST BEROEMDE TANKS VAN DE WERELD en ik heb daar zelfs "de wet van Pareto" en "nanoer" ingevoegd en niets ... iedereen reageerde normaal. En de laatste drie studieboeken over PR en reclame ... daar ... oooh, hoeveel in totaal. En geen wereld achter de schermen is genoeg voor de broek!
      1. TampaRU
       TampaRU 1 mei 2020 20:30
       0
       Citaat van Calibre
       Citaat uit Tampa
       Het is ook mogelijk dat niemand je gelooft.

       Ik heb een boek gepubliceerd - DE MEEST BEROEMDE TANKS VAN DE WERELD en ik heb daar zelfs "de wet van Pareto" en "nanoer" ingevoegd en niets ... iedereen reageerde normaal. En de laatste drie studieboeken over PR en reclame ... daar ... oooh, hoeveel in totaal. En geen wereld achter de schermen is genoeg voor de broek!

       Het spijt me, maar helaas ken ik uw werken niet.
       Maar de "Pareto-regel" zal naar mijn mening altijd werken. "Nanoera" - de grondlegger van deze actie, de heer Chubais, in ieder geval in Rusland, is een van de vertegenwoordigers van de moderne wetgevers van de bestaande wereldbeschaving. Ook als je er met een "schaatsbaan" doorheen bent gelopen en er komt geen reactie, dan kunnen er ook veel mogelijkheden zijn voor conclusies. Ook voor PR en reclame kan ik helaas niets zeggen, want ik heb het niet gelezen, nogmaals vergeef me.
       С Уважением, hi
       1. Kalibr
        1 mei 2020 22:26
        -1
        Je kunt niet alles in de wereld lezen. Maar je kunt op internet kijken, al mijn boeken zijn er ... En die in Engeland en Duitsland ...
 19. Molot1979
  Molot1979 30 april 2020 18:29
  +2
  Ten eerste is het bespreken van het Gorbovsky-probleem hetzelfde als het bekritiseren van Karamzin. Gorbovsky is de luierleeftijd van het bestuderen van het probleem. En de huidige staat deelt het standpunt van de auteur al volledig. Een soort kosmisch lichaam, maar dan recht in de Stille Oceaan... Dat is het, het is te laat om advies te geven, alles is daar precies zo. En zelfs de plaats van de voormalige Noordpool is ruwweg berekend.
  En ten tweede, ik weet niet hoe het zit met de raket, maar toen ik de genoemde afbeelding zag in een volledig Sovjet-boek over de geschiedenis van oude Amerikaanse beschavingen, zag het er geweldig uit als een soort technisch apparaat. Het is onwaarschijnlijk dat Sovjet-editors Deniken hebben gebruikt ...
  Maar er zijn ook andere foto's. Bijvoorbeeld iets dat op een maanrover lijkt. Met wielen, zoiets als een monitor en een antenne van twee hoorns. Toegegeven, historici hebben verklaard dat dit een insectentekening is. Nou ja, zoals de beroemde Colombiaanse vliegtuigmodellen. Ik begrijp nog steeds niet waar ze insecten hebben opgegraven met zo'n ongewoon staartsysteem.
  1. AllBiBek
   AllBiBek 30 april 2020 19:05
   -1
   Hospade, wederom de "gouden vliegtuigen van de Inca's" uit de serie "ongepaste artefacten" en de standaardargumentatie...

   Het is al honderd keer uit elkaar gehaald.

   Hier, meteen en in algemene slagen:

   https://zen.yandex.ru/media/id/5cfe1f71d98ba600b18b3ab9/zolotye-samolety-inkov-oni-umeli-letat-ili--5d142b1b91f70500afd9ff7e
  2. Kalibr
   30 april 2020 21:32
   0
   Citaat: Molot1979
   Het is onwaarschijnlijk dat Sovjet-editors Deniken hebben gebruikt ...

   Wat zouden ze kunnen gebruiken? Laat me ten minste één Sovjet niet-Denikeniaanse bron over deze kwestie zien, ik bedoel fig. op het fornuis?
  3. Kalibr
   30 april 2020 21:35
   0
   Citaat: Molot1979
   Maar er zijn ook andere foto's.

   Een vrouw met horens en een man met een vossenstaart... Dit zijn toch nieuwe soorten mensen?
   1. TampaRU
    TampaRU 1 mei 2020 13:07
    0
    [/ Quote]
    Citaat van Calibre
    [quote = Molot1979] Maar er zijn andere afbeeldingen.

    Een vrouw met horens en een man met een vossenstaart... Dit zijn toch nieuwe soorten mensen?

    Wat betreft vrouwen met horens en mannen met vossenstaarten, ik weet het niet. Maar ik was geïnteresseerd in het feit dat er bepaalde ziekten zijn die kenmerkend zijn voor slechts één natie, een groep mensen uit één natie, om precies te zijn. Het lijkt veel op genetische manipulatie. Toegegeven, ik heb daar niet speciaal "gedoken", omdat er niet genoeg tijd is ...
 20. swjatoslav
  swjatoslav 1 mei 2020 17:20
  +2
  Bij het lezen lijkt het erop dat de auteur geen ander doel heeft nagestreefd dan het ontvangen van een beloning voor het aantal karakters.
  Het artikel gaat nergens over. Leeg. De auteur probeerde uit de toon te vallen en gemeend (voor niemand anders dan hem bekend) scores te vereffenen met "alternatieve geschiedenis", de tekst vol te proppen met aanhalingstekens zonder betekenis, en dat is het dan....
 21. TANKISTEEN
  TANKISTEEN 3 mei 2020 10:43
  0
  Raaskallen! Weer de doorzichtige Joden...
  1. Een Makarov
   Een Makarov 5 mei 2020 13:20
   -2
   Laten we geen antisemitisme
 22. enky
  enky 4 mei 2020 13:10
  0
  Citaat: Bar1
  weigering is geen weigering, maar iets anders

  Het lijkt erop dat Lenin zei: "De waarheid wordt geboren in een geschil", maar er is duidelijk een geschil, vooral omdat er geen intellectueel gesprek is, kan iedereen van een kilometer afstand zien dat dissidenten worden bespuugd en in diskrediet gebracht, en waarom? Maar omdat ze het vermogen hebben behouden om onafhankelijk te denken en niet op een standaard manier, in tegenstelling tot degenen die denken in officiële settings en clichés. Het maakt niet eens uit wie gelijk heeft en wie niet, het is belangrijk dat dissidenten moeilijk te managen zijn en daarom in de modder moeten worden getrapt, anders, God verhoede, zal iemand die hun voorbeeld gebruikt ook proberen na te denken en uit de controle. Je bent in oorlog met windmolens, een categorie sputters kan je fysiek niet horen - propaganda geeft blokkerende installaties, elke alternatieve mening is godslastering voor hen; de tweede categorie zijn trollen, op deze site zijn er meer dan kakkerlakken in Chroesjtsjov, lezers van deze site hebben een specifiek militaire mentaliteit - dit is een potentieel gevaarlijke categorie burgers en de taak van trollen is om hun belangen te sturen en te beheren en denken in het algemeen ... en je bent hier met alternatieve versies - om op te drukken en nogmaals om al diegenen te drukken die proberen niet volgens de bevelen te denken ;-)
  1. Ingvar 72
   Ingvar 72 4 mei 2020 13:17
   +1
   Citaat van enky
   lezers van deze site hebben een specifiek militaire mentaliteit - dit is een potentieel gevaarlijke categorie burgers en de taak van trollen is om hun interesses en denken in het algemeen te leiden en te beheren.

   Ik heb trouwens lange tijd op deze nuance gelet. hi
 23. itis
  itis 4 mei 2020 23:13
  +1
  Merezjkovski heeft er een boek over. "Atlantis". Natuurlijk is hij een mysticus en in het algemeen, maar hij die het leest, zal er geen spijt van krijgen