militaire beoordeling

Oorlogen in het Chinees

248
Oorlogen in het Chinees

Buiten China begrijpen velen niet hoe dit land in oorlog is. En dit is heel belangrijk


Eurocentrisme, waar onze samenleving helaas nog steeds door geobsedeerd is, weerhoudt ons er soms van om nogal amusante en leerzame historisch voorbeelden, zelfs recente. Een voorbeeld hiervan is de benadering van ons buurland China ten aanzien van het gebruik van militair geweld. In Rusland is het niet gebruikelijk om hierover na te denken, en in veel gevallen wordt een nuchtere beoordeling van het handelen van de Chinezen ook belemmerd door domme clichés die uit het niets in de hoofden van ons volk zijn opgekomen: “de Chinezen weten niet hoe te vechten', 'ze kunnen ze verpletteren met een massa, en niets meer', enzovoort.

In feite is alles zo anders dat het niet eens in staat zal zijn om een ​​aanzienlijk aantal mensen te "bereiken". Chinese benaderingen van het gebruik van militair geweld zijn totaal anders in vergelijking met wat de rest van de mensheid doet, net zo verschillend in relatie tot alle andere mensen (dit is een zeer belangrijke opmerking) de Chinezen zelf.

Gevechtservaring


Laten we beginnen met gevechtservaring. Na de Tweede Wereldoorlog werd het Chinese leger regelmatig ingezet tegen andere landen.

Van 1947 tot 1950 waren de Chinezen verwikkeld in een burgeroorlog. Ik moet zeggen dat tegen die tijd verschillende generaties Chinezen waren geboren en stierven in de oorlog. Maar de burgeroorlog is één ding, maar kort daarna begon het heel anders.

In 1950 bezet China Tibet en elimineert het lokale lelijke regime. En in hetzelfde jaar valt het Chinese militaire contingent, onder het mom van "Chinese People's Volunteers" (CPV) onder het bevel van maarschalk en toekomstige minister van Defensie van de Volksrepubliek China Peng Dehuai, de Verenigde Staten en hun bondgenoten (VN-troepen) aan. in Noord-Korea.


De beroemde foto toont Chinese eenheden die de Yalu-rivier oversteken. De inzet van Chinese troepen in de DVK, hun vijand "verslapen". Opmerkelijk is het gebrek aan transport en zwaar armen. Maar deze lichte infanterie zal binnenkort Seoul innemen

Zoals u weet, duwden de Chinezen de VN-troepen terug naar de 38e breedtegraad. Om de betekenis van dit feit te begrijpen, moet men begrijpen dat ze werden tegengewerkt door troepen met de meest geavanceerde militaire uitrusting voor die tijd, getraind en uitgerust volgens het westerse model, met krachtige artillerie, volledig gemechaniseerd en met luchtoverwicht, wat op dat moment tijd was er gewoon niemand om uit te dagen (Sovjet MiG-15's zullen slechts vijf dagen na het begin van de gevechten met de Chinezen in de gebieden die grenzen aan China verschijnen, en ze zullen zelfs later op volle kracht beginnen te vechten).

De Chinezen zelf waren voornamelijk voettroepen met een minimum aan door paarden getrokken voertuigen, voornamelijk bewapend met kleine wapens, met een minimum aan mortieren en verouderde lichte artillerie. Het transport ontbrak kritisch, zelfs door paarden getrokken, radiocommunicatie in de compagnie-bataljon link was volledig afwezig, in de bataljon-regiment link - bijna volledig. In plaats van radio en veldtelefoons gebruikten de Chinezen voetboodschappers, hoorns en gongs.

Het lijkt erop dat er niets schijnt voor de Chinezen, maar hun aanval leidde bijna tot de volledige nederlaag van de VN-troepen en leidde tot de grootste terugtrekking in de Amerikaanse militaire geschiedenis. Al snel namen de Chinezen, met het langzaam herstellende Koreaanse Volksleger, Seoul in. Toen werden ze daar weggeslagen en toen vonden alle gevechten plaats in de buurt van de 38e breedtegraad.

Het is moeilijk voor een modern persoon om dit te waarderen. De Chinezen duwden de VS en hun bondgenoten met al hun macht letterlijk met hun blote handen terug. Bovendien domineerden ze vaak, zonder zware wapens of militaire uitrusting, het slagveld. De Chinezen wisten bijvoorbeeld het moment van inzet te raden van pre-battle formaties naar gevechtsformaties en het begin van een voetaanval precies op het moment dat de laatste zonnestralen verdwenen en de duisternis inviel. Als gevolg hiervan hadden ze tijd, met minimaal licht, om de locatie van de vijand nauwkeurig te bereiken en een aanval uit te voeren, en tijdens de aanval zelf onmiddellijk gebruik te maken van de duisternis voor dekking.

De Chinezen vochten 's nachts goed, omzeilden de verdedigingsposities van de vijand in volledige duisternis, vielen aan zonder zich terug te trekken ondanks verliezen. Vaak, nadat ze in de schemering een gevecht begonnen met een verdedigende vijand, omzeilden ze hem in duisternis, braken door naar artillerieposities, vernietigden kanonbemanningen en brachten uiteindelijk de hele strijd terug tot man-tegen-man gevechten. Bij hand-tot-hand- en bajonetaanvallen waren de Chinezen in de minderheid dan de Amerikanen en hun bondgenoten.

De Chinezen introduceerden een enorme hoeveelheid organisatorische en tactische methoden, die tot op zekere hoogte hun gebrek aan zware wapens en militaire uitrusting compenseerden.

De motivatie en training van de Chinezen, hun vermogen om de vijand te camoufleren en verkeerd te informeren, het vermogen van hun commandanten om militaire operaties te plannen en hun koers te bepalen, bleken voldoende te zijn om, in combinatie met numerieke superioriteit en morele bereidheid om enorme verliezen te verdragen, nederlaag de vijand, die qua wapens, organisatie en uitrusting een historisch tijdperk vooruit was.

De militaire geschiedenis kent maar weinig van dergelijke afleveringen. Dit is een heel belangrijk punt - het Chinese leger versloeg Amerikaanse troepen op het slagveld met bondgenoten en joeg ze op de vlucht. Bovendien lagen de belangrijkste problemen met het onvermogen van de Chinezen om ten zuiden van Seoul op te trekken, nadat het was ingenomen, in het vlak van logistiek - de Chinezen konden hun troepen eenvoudigweg niet goed bevoorraden op zo'n afstand van hun grondgebied, ze hadden praktisch geen transport en onder de soldaten was de hongerdood een massaverschijnsel. Maar ze bleven vechten, en vochten met maximale vasthoudendheid en bitterheid.

Fans van de theorie dat de Chinezen niet weten hoe ze moeten vechten, moeten nadenken over hoe dit mogelijk was.


Maarschalk Peng Dehuai, een van de meest prominente generaals in de recente geschiedenis

De wapenstilstand in Korea bevroor enerzijds het conflict en maakte Korea verdeeld. Tegelijkertijd werd de dreiging van de nederlaag van de DVK, die eind 1950 al een uitgemaakte zaak leek, volledig weggenomen.

Na Korea begon een reeks kleine lokale oorlogen. In de jaren vijftig voerden de Chinezen gewapende provocaties uit tegen Taiwan, sloegen ze de opstand in Tibet met geweld neer, vielen Birma in de jaren zestig aan, dwongen de autoriteiten de betrekkingen met de Chinese nationalisten te verbreken en versloegen India in het grensconflict van 1962. In 1967 testten de Chinezen India opnieuw op kracht in het toen onafhankelijke protectoraat Sikkim, maar de Indianen, zoals ze zeggen, "rustten" en de Chinezen, die zich realiseerden dat er geen gemakkelijke overwinning zou zijn, "fixeerden kalm de nederlaag op punten" en trok zich terug.

In 1969-1970 viel China de USSR aan. Helaas heeft onze nationale mythologie de werkelijke inhoud van het conflict verborgen. Maar het was Damansky die het duidelijkst de Chinese benadering van oorlog demonstreerde.

De analyse van deze benadering moet beginnen met het resultaat van de veldslagen, en het is buitengewoon ongebruikelijk en ziet er als volgt uit: de USSR versloeg de Chinese troepen op het slagveld volkomen, maar de botsing zelf verloor. Interessant, toch?

Laten we eens opsommen wat China als resultaat heeft gekregen.

1. China heeft laten zien dat het niet langer een ondergeschikte partner van de USSR is, zelfs niet in naam. Op dat moment waren de gevolgen hiervan voor niemand duidelijk, maar de toekomstige Amerikaanse strategie om China met geld en technologie te pompen om een ​​tegenwicht voor de USSR te creëren, werd geboren uit de resultaten van de Sovjet-Chinese botsingen bij Damansky en later bij het Zhalanoshkol-meer.

2. China heeft laten zien dat het niet bang is voor oorlog met kernmachten. Dit verhoogde zijn politieke gewicht in de wereld serieus, in feite begon de vorming van China als een onafhankelijk militair-politiek "machtscentrum" in de wereld precies toen.

3. China ontving een hightech buitgemaakt wapen voor studie en kopiëren - de T-62-tank. Vooral belangrijk voor de Chinezen was bekendheid met de gladde loop tank pistool en alles wat het geeft.

4. China nam vervolgens het betwiste eiland de facto over. Na de ineenstorting van de USSR werd dit gebied de jure Chinees.

Laten we nu eens kijken wat de USSR heeft gekregen.

1. De mogelijkheid om de Chinezen op het slagveld te verslaan is bewezen. Maar eigenlijk twijfelde niemand aan haar. Dit was het enige positieve resultaat van de gevechten om Damansky.

2. De USSR, geketend door confrontatie met de NAVO in Europa, kreeg feitelijk een tweede front. Nu was het nodig om ook de confrontatie met China voor te bereiden. De vraag wat het de Sovjet-economie heeft gekost en hoe het de ineenstorting van de USSR heeft beïnvloed, is nog niet voldoende bestudeerd, maar het heeft gekost en beïnvloed - dit is ondubbelzinnig. Bovendien vertoonde het gedrag van de Sovjet-militair-politieke leiding in de daaropvolgende jaren bepaalde tekenen van paniek.

Dus in alle ernst werd besproken hoe de Chinese hordes te stoppen als ze de grens oversteken. Er werden versperringslinies gecreëerd, onder meer met het gebruik van kernwapens, nieuwe divisies werden ingezet, en in zulke aantallen dat het wegennet van Oost-Siberië en het Verre Oosten nooit zou hebben toegestaan ​​dat zelfs de helft van deze troepen manoeuvreren. De Chinese dreiging had zelfs invloed op de wapensystemen die werden gecreëerd. Zo verscheen het 30 mm zesloops kanon op de MiG-27 precies als een reactie op de Chinese tankdreiging.

Dit alles heeft uiteindelijk veel resources gekost. De Chinese doctrine met betrekking tot de USSR was tot het einde defensief, de Chinezen waren niet van plan Vladivostok aan te vallen en de Trans-Siberiër af te snijden. In ieder geval zelfstandig, zonder de hulp van derde landen.

3. De USSR heeft aangetoond dat militaire operaties tegen haar politiek mogelijk en in sommige gevallen toelaatbaar zijn. Als de Sovjet-Unie een serieuze strafoperatie tegen de Chinezen had uitgevoerd, zou dit niet zijn gebeurd, maar de USSR deed niets van dien aard.

4. Het betwiste gebied ging uiteindelijk verloren.

Het is onaangenaam om toe te geven, maar de USSR is in dat conflict de verliezende partij, ondanks het feit dat, zoals we herhalen, de Chinese troepen werden verslagen. Dat dit geen toeval is, bleek uit het volgende conflict - de Vietnamees-Chinese oorlog van 1979.

"Eerste socialistische" oorlog


Tot onze grote spijt wordt deze oorlog ook in ons land niet begrepen, bovendien is hij ernstig gemythologiseerd, ondanks het feit dat het verloop ervan vooral onbekend is bij de binnenlandse leek. Het heeft geen zin om in het geval van deze oorlog bekende feiten opnieuw te vertellen, het verloop van de veldslagen wordt beschreven in open bronnen, maar het is de moeite waard om je te concentreren op wat meestal wordt gemist in Rusland.

We zeggen vaak graag dat de Chinese troepen kwalitatief inferieur waren aan de Vietnamezen. Dit is absoluut waar - in de strijd waren de Vietnamezen veel beter.

Echter, en om de een of andere reden kunnen we ons dit niet herinneren, heeft het Chinese operatieplan het belang van de kwalitatieve superioriteit van de Vietnamezen tot nul teruggebracht. De Chinezen verzekerden zich van een overweldigende numerieke superioriteit, zo groot dat Vietnam in het noorden er niets aan kon doen.

We zijn van mening dat de reguliere eenheden van de VNA geen tijd hadden voor deze oorlog, maar dit is niet zo, ze waren er, alleen het Vietnamese commando bracht niet alles in de strijd wat te wijten zou kunnen zijn aan slechte communicatie. Eenheden van ten minste vijf reguliere VNA-divisies namen deel aan de gevechten, van de hulpdivisies, die een jaar eerder waren omgevormd tot een constructiebataljon, tot de volledig gevechtsklare 345e en elite 3e en 316e infanteriedivisies, die, hoewel ze zich toonden in gevechten als eersteklas formaties, maar om ervoor te zorgen dat ze niets konden doen met Chinese numerieke superioriteit, konden ze alleen de Chinezen verliezen toebrengen, maar de Chinezen waren onverschillig voor verliezen.

Het is bekend dat Deng Xiaoping, de "vader" van deze oorlog, Vietnam wilde "straffen" voor de invasie van Kampuchea (Cambodja) en samenwerking met de USSR. Maar om de een of andere reden verliet het feit dat de Chinezen het uiteindelijk deden het binnenlandse bewustzijn - Vietnam kreeg een zeer pijnlijke klap voor de economie van de noordelijke provincies, de Chinezen vernietigden absoluut de hele infrastructuur daar, bliezen alle woningen op in sommige gebieden, stalen al het vee, en zelfs op sommige plaatsen vingen speciale teams alle vissen uit de meren. Noord-Vietnam werd letterlijk tot op de huid beroofd en daarna voor lange tijd hersteld.

Deng Xiaoping wilde de "tentakels" (zoals hij het zelf noemde) van de USSR raken - en de hele wereld zag dat het mogelijk was om Sovjet-bondgenoten aan te vallen, en de USSR zou dit doorstaan ​​en zich beperken tot militaire voorraden. Dit was het begin van het einde voor de USSR.

Werden Chinese troepen verslagen? Nee.

De Chinezen wonnen, vanwege hun numerieke superioriteit, alle grote veldslagen. En ze vertrokken nadat ze voor de keuze stonden - verder gaan naar het zuiden van Vietnam, waar troepen uit Cambodja al massaal waren overgeplaatst en waar de eenheden die zich terugtrokken aan Chinese aanvallen geconcentreerd waren, of vertrekken. Als de Chinezen verder waren gegaan, zouden ze een grootschalige oorlog zijn aangegaan met eenheden van de VNA, en hoe verder naar het zuiden, hoe smaller het front zou zijn en de Chinese superioriteit in aantal zou van minder belang zijn.

Vietnam zou de strijd kunnen aangaan met zijn luchtvaart, en China zou niets te antwoorden hebben gehad, in die jaren hadden Chinese jagers eigenlijk niet eens lucht-luchtraketten, helemaal geen. Proberen te vechten tegen de Vietnamese piloten in de lucht zou een pak slaag zijn voor de Chinezen. Achterin zou onvermijdelijk een partijdige beweging beginnen, die in feite al was begonnen. De oorlog zou een langdurig karakter kunnen krijgen en in de toekomst zou de USSR er nog in kunnen ingrijpen. Dit alles was niet nodig voor Deng Xiaoping, die zijn strijd om de macht nog niet had beëindigd, met als gevolg dat de Chinezen zichzelf tot winnaars verklaarden en zich terugtrokken, waarbij ze alles plunderden wat ze konden bereiken. De terugtocht van de Chinezen was hun eigen beslissing, het resultaat van het berekenen van de risico's. Ze werden niet met geweld uit Vietnam verdreven.

Laten we eens kijken wat China van deze oorlog heeft gekregen.

1. Een krachtige "klap in het gezicht" werd gegeven aan de USSR, die niet voor een bondgenoot vocht. In werkelijkheid, in omstandigheden waarin Vietnamese jagers ter plaatse zijn en Tu-95's en 3M-tankers op de vliegvelden van het Verre Oosten, hadden de Chinezen in Vietnam op zijn minst een beetje moeten worden gebombardeerd, al was het maar voor demonstratieve doeleinden. Dat is niet gebeurd. Afkoeling tussen Vietnam en de USSR na deze oorlog was onvermijdelijk, en halverwege de jaren tachtig gebeurde dat.

2. Alle expansionistische plannen van de Vietnamezen, die de rol van regionale mogendheid probeerden, werden begraven. Overtuigd van de realiteit van de Chinese dreiging, begon Vietnam in de jaren 80 zijn buitenlandse activiteiten in te perken en tegen het begin van de jaren 90 hadden ze deze volledig voltooid. Het moet gezegd worden dat China later aan de grens en in de Zuid-Chinese Zee Vietnam voortdurend herinnerde aan zijn onvrede over het Vietnamese beleid. De constante Chinese aanvallen eindigden pas toen Vietnam alle pogingen om regionale dominantie te vestigen beëindigde en de USSR instortte. In 1988 vielen de Chinezen Vietnam opnieuw aan en veroverden de Spratly-eilanden, net zoals ze in 1974 de Paracel-eilanden veroverden, die tot Zuid-Vietnam behoorden. Nu Hanoi bijna volledig tot gehoorzaamheid is gebracht, hebben de Vietnamezen gewoon niets om serieus weerstand te bieden aan de Chinese kolos.

3. China heeft opnieuw aan de hele wereld bevestigd dat het een onafhankelijke speler is die voor niemand bang is.

4. Deng Xiaoping versterkte zijn macht aanzienlijk, wat het voor hem gemakkelijker maakte om hervormingen te starten.

5. De Chinese militair-politieke leiding raakte overtuigd van de noodzaak van een vroege militaire hervorming.

Vietnam en de USSR kregen als resultaat van deze oorlog niets anders dan de kans om de Chinese terugtocht vanuit propagandaoogpunt te verslaan en Vietnam tot winnaar uit te roepen.

Laten we nu eens kijken naar de details van hoe en op welk punt de Chinezen militair geweld gebruiken.

Oorlog in omgekeerde richting


Opmerkelijk is dat de Chinezen in alle gevallen onnodige escalatie proberen te vermijden. Met uitzondering van Korea, waar China's eigen veiligheidsbelangen op het spel stonden, waren al hun oorlogen beperkt. Geconfronteerd met het vooruitzicht van escalatie, trokken de Chinezen zich terug.

Verder. Nogmaals, met uitzondering van Korea hebben de Chinezen altijd beperkte aantallen en wapens gebruikt. Eerlijk gezegd trokken onbeduidende troepen aanvankelijk ten strijde tegen de USSR op Damansky. En toen ze werden teruggedreven, was er geen gebruik van extra militaire contingenten door China. Voordien was het hetzelfde met India. In Vietnam rukten de Chinezen op totdat een scherpe toename van de omvang van het conflict opdoemde, en trokken zich onmiddellijk terug.

Voor China is er geen enkel probleem met simpelweg "inhalen" en vertrekken met een trots hoofd, de Chinezen houden niet vol en voeren geen hopeloze oorlogen totdat ze niet meer kunnen worden gevoerd. Noch de USSR in Afghanistan, noch de Verenigde Staten in Vietnam konden dit eerder en hebben veel verloren, zonder uiteindelijk iets te krijgen, voor de USSR werd Afghaan over het algemeen een van de spijkers in de kist. Dat doen de Chinezen niet.

Bovendien heeft China nergens het volledige scala aan wapens gebruikt. Er waren geen Chinese tanks op Damansky en Chinese luchtvaart werd niet gebruikt in Vietnam. Dit minimaliseert ook de risico's van escalatie.

Maar in Korea, waar niet politiek gewin op het spel stond, maar de veiligheid van China zelf, was alles anders - de Chinezen vochten lange tijd, hard en met enorme troepen, en dwongen uiteindelijk de vijand (VS) om offensieve plannen op te geven.

Vaak, zoals vaak het geval is met rijken, worden vijandelijkheden tegen buren niet alleen bepaald door factoren van buitenlands beleid, maar ook door binnenlands beleid. Zo zijn sommige Amerikaanse historici van mening dat provocaties tegen de USSR vooral nodig waren om het gevoel van interne cohesie van de Chinese bevolking te versterken, en sommige binnenlandse experts zijn geneigd te geloven dat de reden voor de aanval op Vietnam in 1979 voornamelijk de wens van Deng Xiaoping was om zijn macht te versterken.

Het belangrijkste van Chinese oorlogen is dat de politieke resultaten die China met militair geweld behaalt, voor het grootste deel onafhankelijk zijn van de uitkomst van de veldslagen.

Dit is het absoluut kardinale verschil tussen de Chinese benadering van oorlog en de Europese benadering.

Sovjettroepen verdreven de Chinezen uit Damansky. Maar wat veranderde het? China kreeg nog steeds alles wat het wilde. Evenzo, als de Vietnamezen in 1979 bijvoorbeeld Lang Son hadden gehouden, waarvan de verovering de belangrijkste overwinning van de Chinezen en het hoogtepunt van hun succes was, dan zou dit uiteindelijk bijna niets hebben veranderd. Al die politieke voordelen die China van de oorlog ontving, zou hij hebben gekregen zonder deze stad te bestormen. En de USSR en Vietnam zouden dezelfde politieke, economische en menselijke verliezen lijden als in werkelijkheid.

De Chinezen gebruiken militair geweld om regeringen die ze niet leuk vinden te 'opvoeden' met gedoseerde aanvallen en precies zolang ze hen niet tot de gewenste gedragslijn overhalen. Een voorbeeld is opnieuw Vietnam, dat sinds 1991 niet meer is aangevallen. Dit is heel anders dan de Amerikaanse benadering, wanneer onsympathieke landen voor altijd onder de druk van sancties en constante militaire druk vallen, en als het op oorlog aankomt, dan wordt de vijand volledig vernietigd. In plaats van 'educatieve' stakingen, leggen de Verenigde Staten en westerse landen straffende maatregelen op, die de vijand er niet toe kunnen brengen de gedragslijn te veranderen, maar hem wel laten lijden voor de eerder genomen stappen. Een voorbeeld van deze sadistische benadering hebben we gezien in de vorm van Amerikaanse raketaanvallen op Syrië.

En ook heel anders dan de westerse benadering is dat de Chinezen de vijand altijd de kans laten om uit het conflict te komen zonder gezichtsverlies. Geen van China's tegenstanders heeft ooit voor de keuze gestaan ​​tussen een volledig verlies van nationale trots en een einde aan de oorlog tegen redelijke voorwaarden. Zelfs de nederlagen van andere landen uit China waren van onbeduidende aard in de materiële dimensie en dwongen hen niet om met de grootste inspanning oorlog te voeren.

Het Westen streeft altijd naar de volledige vernietiging van de tegenstander.

Toegegeven moet worden dat de Chinese manier van oorlog voeren veel humaner is dan de westerse. Om dit te doen, kun je eenvoudig vergelijken hoeveel Vietnamezen stierven in gevechten met China en hoeveel in gevechten met de Verenigde Staten. Deze cijfers spreken voor zich.

Laten we conclusies trekken.

Ten eerste streeft China naar militaire actie op beperkte schaal en in de tijd.

Ten tweede trekt China zich terug uit het risico van escalatie.

Ten derde probeert China de vijand een uitweg uit de situatie te geven.

Ten vierde zal het gebruik van militair geweld door China, met de grootste waarschijnlijkheid, zodanig zijn dat het door de Chinezen gewenste politieke resultaat niet zal afhangen van hoe succesvol deze troepen kunnen optreden - de politieke doelen van China zullen al worden bereikt op het moment van de uitbreken van vijandelijkheden, en tegelijkertijd zullen tegenstanders van de Chinezen verliezen. Hoe de troepen zich uiteindelijk op het slagveld zullen laten zien, is niet langer belangrijk, ze kunnen gewoon sterven, zoals onder Sovjetraketaanvallen in 1969, het maakt niet uit. Dit is een fundamenteel verschil tussen de Chinese benadering van oorlog en de Europese.

Ten vijfde, wanneer de veiligheid van China op het spel staat, werkt niets van dit alles, en de Chinezen vechten wanhopig met grote troepen, en ze vechten HEEL GOED. Tenminste, het enige voorbeeld van een dergelijke oorlog waarbij de Chinezen betrokken zijn sinds de Tweede Wereldoorlog spreekt hierover.

Een ander belangrijk kenmerk van China's gebruik van militair geweld is dat het altijd van tevoren wordt toegepast, zonder te wachten op een dergelijke toename van conflicten in de betrekkingen met de 'tegenstander' die niet kunnen worden opgelost zonder een echt grote oorlog.

Natuurlijk veranderen dingen in de loop van de tijd. China is één stap verwijderd van het bereiken van niet alleen numerieke, maar ook technologische superioriteit in de militaire sfeer over alle landen in de wereld, behalve de Verenigde Staten.


De strijdkrachten van China veranderen snel

De groei van China's militaire macht gaat gepaard met voortdurende pogingen om Chinese commandanten op alle niveaus initiatief en onafhankelijkheid bij te brengen, wat meestal niet kenmerkend is voor de Chinezen. Afgaande op enkele indirecte tekenen hebben de Chinezen ook op dit pad succes geboekt. De groei van China's militaire capaciteiten in de toekomst kan de benadering van dit land ten opzichte van het gebruik van geweld gedeeltelijk veranderen, maar het is onwaarschijnlijk dat de oude methoden volledig zullen worden afgedankt, omdat ze gebaseerd zijn op Chinese tradities, vastgelegd zelfs vóór Sun Tzu , en een mentaliteit die heel langzaam verandert.

Dit betekent dat we enig vermogen hebben om Chinese acties in de toekomst te voorspellen. De kans is groot dat de Chinese oorlogen in deze eeuw veel gemeen zullen hebben met hun vroegere oorlogen.
auteur:
Gebruikte foto's:
Commons Wikipedia
248 commentaar
Объявление

Abonneer je op ons Telegram-kanaal, regelmatig aanvullende informatie over de speciale operatie in Oekraïne, een grote hoeveelheid informatie, video's, iets dat niet op de site staat: https://t.me/topwar_official

informatie
Beste lezer, om commentaar op een publicatie achter te laten, moet u: inloggen.
 1. Mauritius
  Mauritius 22 mei 2020 05:28
  +5
  Zoals u weet, duwden de Chinezen de VN-troepen terug naar de 38e breedtegraad. Om de betekenis van dit feit te begrijpen, moet men begrijpen dat ze werden tegengewerkt door troepen met de meest geavanceerde militaire uitrusting voor die tijd, getraind en uitgerust volgens het westerse model,
  Er waren niet veel VN-troepen. En de Zuid-Koreanen zijn niet erg getraind .... voelen Techniek besliste alles, vliegtuigen.
  1. Meerval
   Meerval 22 mei 2020 07:24
   0
   Techniek besliste alles, vliegtuigen.

   Aan beide kanten stonden vliegtuigen. De hele kwestie is de ervaring, gevechtstraining en motivatie van beide partijen.
   1. Lopatov
    Lopatov 22 mei 2020 07:32
    + 19
    Citaat: Sea Cat
    De hele kwestie is de ervaring, gevechtstraining en motivatie van beide partijen.

    Ook qua ervaring en gevechtstraining liepen de Amerikanen en hun bondgenoten niet ver achter.

    Wat de motivatie betreft, ja. Ik denk niet dat Australiërs klaar waren om op het pantser van bewegende Chinese tanks te springen om te proberen het luik van de toren te openen en een granaat naar binnen te gooien
    1. octopus
     octopus 22 mei 2020 08:32
     + 20
     Citaat: Lopatov
     Ook qua ervaring en gevechtstraining liepen de Amerikanen en hun bondgenoten niet ver achter.

     In het artikel wordt, vreemd genoeg, de situatie adequaat beschreven.

     Van de kant van de Amerikanen verloren politici en hoofdkwartieren de oorlog. Krijgen plotselinge verpletterende klap op leger dat oorlog voert - het is niet voor iedereen.

     En ze hebben goed gevochten, dezelfde slag bij het Chkhosinsky-reservoir is praktisch het Amerikaanse fort van Brest. Met die belangrijke nuance waarmee de mariniers hun eigen weg hebben gevonden.
     1. timokhin-aa
      22 mei 2020 10:44
      -4
      In het artikel, vreemd genoeg


      Waarom zo'n formulering?

      Het is niet voor iedereen weggelegd om een ​​plotselinge verpletterende klap te krijgen voor een leger dat oorlog voert.


      Bovendien, toen de aanwezigheid van Chinese troepen in Korea al was vastgesteld. De Chinese stafofficieren van de Amerikanen werden weggespeeld, gewoon in de prullenbak.
      1. octopus
       octopus 22 mei 2020 11:29
       + 21
       Bovendien is uw artikel in zijn geheel Chinese propaganda. U probeert duur de goedkope gemeenplaats te verkopen dat dictaturen anders vechten dan democratieën en zelfs entiteiten zoals de overleden USSR.
       Citaat van: timokhin-aa
       De Chinese stafofficieren van de Amerikanen werden weggespeeld, gewoon in de prullenbak.

       Je hebt gelijk, de crisis die de Amerikanen hadden met het leger wordt enorm onderschat. Zodra de oorlog voorbij was - leugens en politiek, dat al tot aan de nek toe was, tot aan de top bedekt.
       1. timokhin-aa
        22 mei 2020 11:51
        +5
        U probeert duur de goedkope gemeenplaats te verkopen dat dictaturen anders vechten dan democratieën en zelfs entiteiten zoals de overleden USSR.


        Heeft dit er iets mee te maken? Schrijf in het algemeen, volgens VO-commentatoren, in ieder geval een proefschrift.
        1. Akuzenka
         Akuzenka 27 mei 2020 00:23
         -2
         Goed artikel. Ben er nog geen tegengekomen. Goed gedemonteerd (geen specialist kan het niet goed beoordelen). En de sofa marshals van VO.... don't don't give a damn and forget (I.V. Chapaev). Ze zijn uit jaloezie.
       2. snerg7520
        snerg7520 24 mei 2020 07:07
        + 10
        Citaat: Octopus
        het artikel als geheel is Chinese propaganda

        Het artikel als geheel is niet alleen Chinese propaganda, het wordt ook geserveerd door de auteur in knie-ellebooghouding.
        Een reeks bekende feiten en gebeurtenissen die, met behulp van het masochisme van de auteur, in het canvas van de prezende Chinese militaire en politieke kunst worden gedreven, vervangen door de auteur met de logica van de Honghuzi-bende, zij het een zeer grote, en de auteur geeft niet om de minste plausibiliteit van zijn conclusies.
        Bijzonder opvallend is de wens van de auteur om zichzelf te vernederen in het bijzijn van de Chinezen, zich aan hun voeten te wentelen en stront, en de USSR en Rusland mee te nemen, om nog maar te zwijgen van Vietnam, dat de auteur in de reet van het bijgebouw stopte.
        Het artikel zorgt ervoor dat je het in papieren vorm wilt krijgen en het opnieuw wilt lezen - niet langer met je ogen.
        1. vlad106
         vlad106 11 augustus 2020 11:08
         0
         "... Toegegeven moet worden dat de Chinese manier van oorlogvoering veel humaner is dan de westerse..."
         -------------------------------------------------- ------------------------

         hmm!
         de Chinezen kunnen niet worden onderschat, en wat hun "menselijkheid" betreft, moet men zich herinneren dat na de revolutie van 1917 voormalige Chinese gastarbeiders deelnamen aan de eenheden van de Cheka en hun wreedheden tegen de Russische bevolking mensen, het afsnijden van de geslachtsdelen, het openscheuren van de magen van zwangere vrouwen ... enz.)
       3. Buitenstaander
        Buitenstaander 26 juni 2020 11:11
        0
        Citaat: Octopus
        Bovendien is uw artikel in zijn geheel Chinese propaganda. U probeert duur de goedkope gemeenplaats te verkopen dat dictaturen anders vechten dan democratieën en zelfs entiteiten zoals de overleden USSR.

        - Ха-ха! Армии разных диктатур воюют по-разному, вспоминаем WWII: армии Японии воевала отлично; вермахт воевал отлично; РККА в первые два года - воевала ужасно плохо. Все три страны - под диктаторским управлением.
        De legers van democratische landen: Frankrijk - walgelijk gevochten, Groot-Brittannië - waardeloos, VS - in het begin "niet erg".
        Maar in de tweede helft van de oorlog veranderde de situatie radicaal - en we kennen allemaal het resultaat - wie heeft uiteindelijk wie opgehangen.
        1. octopus
         octopus 26 juni 2020 19:01
         0
         Helaas heb je de betekenis van dit bericht niet begrepen.

         Het gesprek ging niet over de vraag of bepaalde legers slecht of goed vochten. En dat de prijs van oorlog en de prijs van slachtoffers voor de dictatuur verschillend zijn. Dit is hun relatieve voordeel ten opzichte van democratieën. Voordeel in de "geopolitieke", natuurlijk, zin.
      2. Oyo Sarcasmi
       Oyo Sarcasmi 23 mei 2020 17:03
       -2
       Citaat van: timokhin-aa
       De Chinese stafofficieren van de Amerikanen werden weggespeeld, gewoon in de prullenbak.

       Wat zijn de medewerkers daar. De Amerikanen zijn in principe niet klaar voor totale gevechten, zonder pauze. Ze sloegen, ze verbruikten middelen, ze stopten, ze hergroepeerden, ze aten, ze gingen verder. Een week van voortdurende gevechten is een nachtmerrie van de Amerikaanse militaire logistiek. Hoe zit het met Duitsland, hoe zit het met Japan, hoe zit het met Korea. Amerikaanse kwartiermakers kunnen tijdens gevechten geen middelen leveren.
       1. timokhin-aa
        23 mei 2020 21:42
        0
        Nou, zo mild is het niet.
       2. octopus
        octopus 23 mei 2020 23:29
        +4
        Citaat: Oyo Sarkasmi
        Een week van voortdurende gevechten is een nachtmerrie van de Amerikaanse militaire logistiek. Hoe zit het met Duitsland, hoe zit het met Japan, hoe zit het met Korea.

        Welk nieuws.

        Okinawa - 3 maanden, Filippijnen - bijna een jaar, Guadalcanal - een half jaar.
        1. Oyo Sarcasmi
         Oyo Sarcasmi 24 mei 2020 20:02
         0
         Citaat: Octopus
         Okinawa - 3 maanden

         Voortdurende aanval? Of een reeks operaties gescheiden door bevoorradingsonderbrekingen?
         Hier is de Slag om Stalingrad - een voorbeeld van ononderbroken gevechten, gedurende 7 maanden. Maar zodra de Sovjet-troepen naar voren trokken, zonken de voorraden en de bevoorrading. Het resultaat was een tactische terugtocht en een pauze tot de Slag om Koersk. Ook achterstand op de achterhoede van de geavanceerde troepen.
      3. Keyser Soze
       Keyser Soze 23 mei 2020 18:38
       +2
       De Chinese stafofficieren van de Amerikanen werden weggespeeld, gewoon in de prullenbak.


       Natuurlijk, want Truman heeft (godzijdank) Douglas MacArthur ontslagen....anders was het nucleair afval uit China gebleken.... lachend
       1. octopus
        octopus 23 mei 2020 23:38
        +2
        Citaat van Keyser Soze
        MacArthur's stem....anders was het nucleair afval uit China gebleken...

        Dergelijke beslissingen vallen niet onder de bevoegdheid van MacArthur.

        Vorderingen op Korea tegen MacArthur hebben betrekking op het bevel over en de controle over troepen in het theater. De auteur heeft gedeeltelijk gelijk, de VN-troepen in Korea waren voldoende voor geen van de Chinese vrijwilligers om hun inheemse pagode te zien.

        In termen van strategie zijn er meer vragen voor Collins, de Generale Staf van het leger, en Bradley, OKNSh (en voor Eisenhower, natuurlijk, de eerste naoorlogse Generale Staf). Door hun ongelooflijke inspanningen was de militaire ervaring in recordtijd volledig geliefd. Het Amerikaanse leger leek vanaf het 42e jaar weer te zijn gearriveerd, Operatie Torch. Met dezelfde tien jaar oude wapens, hetzelfde ongetrainde mobilisatiepersoneel en dezelfde officieren die zo goed als geen idee hebben van moderne oorlogsvoering.
        1. Liam
         Liam 24 mei 2020 01:09
         +2
         Citaat: Octopus
         met ruwweg geen idee over moderne oorlogsvoering.

         Zijn deze kuddes Chinezen en Noord-Koreanen een "moderne" oorlog aan het voeren?)
         1. octopus
          octopus 24 mei 2020 01:13
          +3
          Citaat van Liam
          Zijn deze kuddes Chinezen en Noord-Koreanen een "moderne" oorlog aan het voeren?)

          Niet echt. Maar het was de bedoeling dat de elfen weer niet in staat waren een moderne oorlog te voeren.
          1. Liam
           Liam 24 mei 2020 01:17
           +2
           Er is geen opvang tegen schroot.
           Tegen het werpen van lijken door een vijand die hier klaar voor is, is er maar één echte manier om te vechten (en te winnen), of beter gezegd, twee.
           Klaar voor een soortgelijke worp en dit is niet het geval. Of "contactloze oorlog". Gecontroleerde, zeer nauwkeurige langeafstandswapens. Dit werd beschikbaar met Desert Storm
           1. octopus
            octopus 24 mei 2020 01:33
            +2
            Citaat van Liam
            Klaar voor een soortgelijke worp en dit is niet het geval. Of "contactloze oorlog". Gecontroleerde, zeer nauwkeurige langeafstandswapens. Dit werd beschikbaar met Desert Storm

            Ernstig?

            In de jaren 40 en 50 was het zelfs niet moeilijk om mensen te vinden die wisten hoe ze moesten vechten zonder uiterst nauwkeurige wapens.

            Zoek in Duitsland.

            Natuurlijk is de aantrekkingskracht van de Amerikanen op de Duitse ervaring onvoorstelbaar. Want het zal opvallen dat hun leger wordt aangevoerd door mensen van wie het niveau een divisie is, nou ja, een korps.
           2. Liam
            Liam 24 mei 2020 01:43
            -2
            Citaat: Octopus
            Ernstig?

            Потери многомиллионные Германии в обеих мировых-это тоже закидывание трупами.Просто у каждой страны свой болевой порог в этом.У кого то 4-5 млн...у кого то 27-42 млн. Амерам во Вьетнаме-60.000 хватило.
            De 38e breedtegraad in een godvergeten uithoek van de wereld is niet het motief waarvoor de Amerikanen bereid waren de lijken van de Chinezen te gooien, en over het algemeen deden ze het juiste, Vietnam is daar het bewijs van.
           3. octopus
            octopus 24 mei 2020 02:14
            +3
            Citaat van Liam
            dit is ook een body dump

            Voor het eerst zie ik dat de acties van de Duitsers in het Oosten worden gekarakteriseerd als: lichaam gooien. Ik raad de Volksturm-methoden niet aan voor Amerikanen in Korea.
            Citaat van Liam
            Amer in Vietnam-60.000 was genoeg.

            Citaat van Liam
            38 parallel in een godvergeten hoek van de wereld is niet het juiste motief

            Weinig mensen weten dit, maar de verliezen van de Amerikanen in Korea + Vietnam zijn vergelijkbaar met hun grondverliezen in Europa in 44-45. Dat wil zeggen, de USSR was in staat om de Tweede Wereldoorlog voor hen te herhalen met de hulp van zijn gratis gevechtshamsters.
           4. Liam
            Liam 24 mei 2020 13:27
            -2
            Я имел в виду что сам характер войн тогдашнего периода по любому предусматривал многочисленные потери.Воюешь хорошо(как немцы)- получаешь 3-4 миллиона потерь.Воюешь плохо-получаешь 27-42 млн.В любом случае-миллионы получаются.И война с Китаем в СК-все равно сотни тысяч трупов американских получились бы,какие бы военные гении не были у Пентагона.Ну перемолотили бы первый миллион китайцев ценой десятков тысяч своих потерь и что?.У китайцев новый миллион на подходе и все по новой.За тридевять земель от США ,в разрушенной войной стране с соответствующими коммуникациями.Поэтому никакие Манштейны там бы не помогли.
            Citaat: Octopus
            Amerikaanse verliezen in Korea + Vietnam

            Dat is de reden waarom de Amerikanen het concept van nieuwe oorlogen veranderden - technologische superioriteit, een "contactloze" oorlog met een minimum aan verlies aan mankracht.
           5. octopus
            octopus 24 mei 2020 13:43
            +2
            Citaat van Liam
            Nou, ze zouden de eerste miljoen Chinezen vermalen ten koste van tienduizenden van hun verliezen, dus wat?

            En waar is die miljoen Chinezen? Waarom hebben ze het niet gemalen?

            Met welke krachten dreef de veel slechter uitgeruste Japanner diezelfde Chinezen een paar jaar geleden de bossen en bergen in, herinner me?
           6. Liam
            Liam 24 mei 2020 13:57
            -1
            Citaat: Octopus
            En waar is die miljoen Chinezen?

            Wat was het aantal beperkt contingent Chinese troepen in het VK?)
            Citaat: Octopus
            Waarom hebben ze het niet gemalen?

            Nou ja, ze hebben min of meer de eerste gemalen, anders zou het mausoleum van Kim's vader en zoon in Seoul zijn en niet in Pyongyang
            Citaat: Octopus
            Met welke krachten dreef de veel slechter uitgeruste Japanner diezelfde Chinezen een paar jaar geleden de bossen en bergen in, herinner me?

            Je bent zo gemakkelijk om Amerikaanse levens te leiden)
            Ofwel geef je in het voorjaar van 45 machtige klappen tegen het Rode Leger met als doel Oost-Europa te bevrijden, dan geef je je een grootschalige oorlog met China ter wille van de vrijheid van de Noord-Koreaanse bergen. ten koste van Amerikaanse levens en het budget. De Amerikanen natuurlijk speciaal maar niet in die mate
           7. Engelse tarantass
            Engelse tarantass 24 mei 2020 21:17
            0
            Zoek in Duitsland

            Welnu, de Fransen rekruteerden zulke mensen, en zelfs van de SS. Natuurlijk waren de Franken niet zo slecht, maar uiteindelijk verloren ze ook de koloniën.
           8. octopus
            octopus 24 mei 2020 22:19
            +1
            Citaat: Engelse tarantass
            Welnu, de Fransen rekruteerden zulke mensen, en zelfs van de SS

            Zie je, de Amerikanen leerden dorpen plat te branden, zelfs zonder de SS, je hebt hier niet veel verstand nodig.

            Maar met een puur militaire component was alles nogal triest.
           9. Engelse tarantass
            Engelse tarantass 25 mei 2020 16:25
            0
            Zie je, de Amerikanen leerden dorpen plat te branden, zelfs zonder de SS, je hebt hier niet veel verstand nodig.

            Maar het platbranden van dorpen is een idee zo oud als de wereld, en de Amerikanen deden dit al lang voor de komst van de SS.
            Maar de ideologische nazi's deden het hoogstwaarschijnlijk met veel enthousiasme vanwege hun grotere ervaring en over het algemeen creatieve benadering.
            Maar met een puur militaire component was alles nogal triest.

            Ik begrijp het niet, waar heb je het over?
           10. octopus
            octopus 25 mei 2020 16:29
            +1
            Citaat: Engelse tarantass
            Maar het platbranden van dorpen is een idee zo oud als de wereld, en de Amerikanen deden dit al lang voor de komst van de SS.

            Dit is alstublieft. Maar entertainment is één ding, werk een ander.
            Citaat: Engelse tarantass
            Ik begrijp het niet, waar heb je het over?

            Gewoon over werk.

            Als het Rode Leger / SA hun nieuwe potentiële tegenstander is, dan is het van fundamenteel belang om te leren van de ervaring van mensen die er een paar jaar geleden behoorlijk succesvol mee hebben gevochten. Het morele karakter van mensen speelt geen rol, en het was best mogelijk om relatief fatsoenlijke te vinden.

            De Amerikanen hebben daar niet de minste poging toe gedaan.
      4. eroma
       eroma 25 mei 2020 09:39
       +3
       Waarom hebben ze besloten dat de Chinese stafofficieren de Amerikanen hebben vermoord? Wie de Chinezen controleerde, is een grote vraag! Het lijkt mij dat iemand als maarschalk Konev!
       Simpele logica: de Japanners op het land in militaire kunst waren met kop en schouders zwakker dan de Amerikanen, ze verloren de hele oorlog van hen, terwijl ze de Chinezen verpletterden, ook de hele oorlog! En plotseling breekt de Chinese infanterie, na vijf jaar, de Amerikaanse gemechaniseerde eenheden, dit zijn wonderen! Dit wonder heeft duidelijk een geheime verklaring.
       1. medr51
        medr51 25 mei 2020 13:37
        0
        Er bestaat. Bijvoorbeeld de ondergrondse oorlog in de heuvels. Wanneer de Chinese artillerie toeslaat vanaf de platforms en zich vervolgens verbergt in de heuvel. De Amerikanen begrepen niet hoe ze hiermee om moesten gaan.
        1. eroma
         eroma 25 mei 2020 20:55
         0
         Met één tactiek kun je de oorlog niet winnen, je hebt een strategie nodig om het leger als geheel te gebruiken. Tegen Japan schitterde China op de een of andere manier niet met strategische talenten, maar tegen de Verenigde Staten toonde het plotseling de volledige kracht van Sun Tzu boos en toen vochten ze weer onduidelijk (tegen Taiwan, op Damansky en tegen Vietnam), dit is vreemd wat
       2. Engelse tarantass
        Engelse tarantass 25 mei 2020 16:29
        0
        1 geweer per compagnie tijdens de Japanse bezetting. Ik overdrijf (hoewel het waarschijnlijk zo had kunnen zijn), maar het kapitaalgebrek aan wapens en munitie (evenals organisatie- en commandopersoneel) onder de Chinezen verklaart waarom de Japanners zo wijdverbreid waren in China.
      5. Kurk
       Kurk 11 februari 2022 13:42
       0
       Ik raad de auteur aan te kijken naar de economie van Vatoadmin of FURYDROPS, en de USSR verpestte een poging om utopisch communisme op te bouwen met een olienaald in economische termen, en de VRC stond gewoon op van zijn knieën op privébezit en kapitalisme, en Amerikaanse investeringen in de economie van de VRC was qua volume inferieur aan de staat! De oorlog was in de eerste plaats voor de betwiste berggebieden, waaruit alle Chinezen werden verdreven, en als gevolg van de oorlog bleven deze betwiste berggebieden bij Vietnam! China had geluk met Damansky als het niet voor de ineenstorting van de USSR was of als de regering van de Russische Federatie slimmer was, deze gebieden voor Rusland zouden blijven!
       1. timokhin-aa
        11 februari 2022 15:37
        0
        De oorlog was in de eerste plaats voor de betwiste berggebieden


        Dit is iets nieuws.

        en als gevolg van de oorlog bleven deze betwiste berggebieden bij Vietnam!


        De Chinezen hadden geen doel om iets belangrijks te annexeren, ze stopten niet ver van Hanoi.
        1. Kurk
         Kurk 11 februari 2022 17:04
         0
         Tegelijkertijd stelde Vietnam, in strijd met eerdere overeenkomsten, een eis aan Chinese burgers die in de buurt van de grens in bergachtige gebieden wonen om afstand te doen van hun Chinese staatsburgerschap. Er werd een campagne gelanceerd om etnische Chinezen uit Vietnam te verdrijven, waardoor honderdduizenden mensen Noord-Vietnam moesten ontvluchten naar buurlanden in de regio. Velen van hen, die hun leven redden, verlieten Vietnam op boten die niet geschikt waren voor lange reizen. Er was een campagne om "de grens te zuiveren" van traditionele Chinese immigranten die daar woonden. Al deze maatregelen leidden ertoe dat eind 1978 meer dan 280 duizend mensen Vietnam waren verdreven. Crap zoals de USSR en Finland!
     2. Lopatov
      Lopatov 22 mei 2020 10:58
      +1
      Citaat: Octopus
      Maar ze hebben goed gevochten, dezelfde slag bij het Chkhosinsky-reservoir is het Amerikaanse fort van Brest

      lachend
      Ja... Toen de Amerikanen, die zich voorbereidden om "de oorlog voor Kerstmis te beëindigen", met name de tanden afsneden en werden omsingeld. Daarna konden ze dankzij het gevestigde weer (vorst, sneeuwbanken) de omsingeling doorbreken en een twaalfdaags laken opvoeren. Onderweg uitrusting verloren, gewond en bevroren.
      Ze werden alleen gered door de Chinezen en de Noord-Koreanen, nog minder dan ze waren voorbereid op het "Siberische weer" en verloren bijna volledig hun mobiliteit.
      1. octopus
       octopus 22 mei 2020 11:30
       +9
       Citaat: Lopatov
       waren in staat om door de omsingeling te breken en een twaalf dagen durende drapering op te voeren. Onderweg uitrusting verloren, gewond en bevroren.

       Ja, dat deden ze. Moesten ze 400 duizend mensen verslaan met één divisie?
       1. Lopatov
        Lopatov 22 mei 2020 11:34
        -3
        Citaat: Octopus
        Moesten ze 400 duizend mensen verslaan met één divisie?

        Met hetzelfde succes zouden de Amerikanen het cijfer 800 duizend of 1800 duizend kunnen noemen.
        Je moet je draperen rechtvaardigen.

        Maar dat verandert niets aan het feit dat de Chinezen wonnen.
        En over het getal... Geometrie. Omringen hebben altijd veel meer troepen nodig dan omsingeld.
        1. octopus
         octopus 22 mei 2020 11:35
         0
         Citaat: Lopatov
         Met hetzelfde succes zouden de Amerikanen het cijfer 800 duizend of 1800 duizend kunnen noemen.

         Heb je je eigen versie?
         1. Lopatov
          Lopatov 22 mei 2020 11:37
          -4
          Citaat: Octopus
          Heb je je eigen versie?

          Yeah.
          De Amerikanen logen, zoals altijd.
          lachend lachend lachend
          Voor hen is het even natuurlijk als voor de Polen om hun ambitie te tonen, en voor de Duitsers hun discipline.
          1. octopus
           octopus 22 mei 2020 11:38
           +3
           Citaat: Lopatov
           De Amerikanen logen, zoals altijd.

           Het is geen probleem.

           Dus wat waren de krachten? vrijwilligers? Nummer, bron.
           1. Lopatov
            Lopatov 22 mei 2020 11:44
            -2
            Citaat: Octopus
            Wat was dan de kracht van de vrijwilligers? Nummer, bron.

            Ik heb geen idee.
            Maar ik geloof absoluut niet in geforceerde drapering.
           2. octopus
            octopus 22 mei 2020 11:49
            +4
            Is niet alles zo duidelijk?

            Bent u toevallig geen Koreaan, de dochter van een officier?
           3. De opmerking is verwijderd.
           4. Lopatov
            Lopatov 22 mei 2020 16:00
            -1
            Citaat: Octopus
            Is niet alles zo duidelijk?

            Alles is absoluut duidelijk.
            Amerikanen liegen.
           5. Korax71
            Korax71 22 mei 2020 16:15
            +2
            Dit is kameraad Lopatov. Alles is hier eenvoudig: de cijfers zijn van de lantaarn, hoewel hier de duivel zelf deze Chinezen zal breken wassat de gegevens zijn anders: van 260 tot 600 duizend mensen, hoewel niet zo lang geleden ook het volgende cijfer tegenkwam: generaal-majoor van het Chinese leger, professor aan de National Defense University of the People's Liberation Army of China, Xu Yan - "Xu zei in het artikel dat van oktober 1950 tot juli 1953 in totaal 2.97 miljoen Chinese soldaten vochten in de oorlog om de Amerikaanse agressie te weerstaan ​​en Korea te helpen, zoals het in China bekend staat.”
           6. medr51
            medr51 25 mei 2020 13:38
            0
            Ik las die 500 duizend Chinezen.
        2. AllBiBek
         AllBiBek 22 mei 2020 13:11
         +1
         Het werkt niet meer sinds Hannibal Bark of zoiets, heb je daar ooit van gehoord?
         Daar, de Punische oorlogen, de slag bij Cannae...

         In tweederde van de gevallen vanaf die tijd tot op de dag van vandaag omsingelden de kleinere legers de grotere en verteerden ze gedeeltelijk of volledig.

         Napoleon en zijn maarschalken waren er bijzonder goed in.

         Ja, en de Tweede Wereldoorlog bestaat hier bijna volledig uit, zowel de beginfase als de laatste.
         1. Lopatov
          Lopatov 22 mei 2020 16:06
          0
          Citaat van AllBiBek
          Het werkt niet meer sinds Hannibal Bark of zoiets, heb je daar ooit van gehoord?

          Het werkt niet alleen op de bank.
       2. timokhin-aa
        22 mei 2020 11:53
        -1
        Ja, dat deden ze. Moesten ze 400 duizend mensen verslaan met één divisie?


        Wat voor nummer is dit?
        1. octopus
         octopus 22 mei 2020 11:55
         +2
         Citaat van: timokhin-aa
         Wat voor nummer is dit?

         Dit is het cijfer van de Chinese omsingelingstroepen, verklaard door de Amerikanen.
         1. timokhin-aa
          22 mei 2020 12:14
          +6
          Het aantal dat door de Amerikanen wordt opgeëist is ongeveer 150 man in 000 divisies, waarvan er in principe niet meer dan 15 tijdens de hele operatie zijn ingezet voor gevechten.

          Tegelijkertijd vechten 120 in het echte leven niet met statistieken, hadden de Chinezen niet meer dan 000 jagers in een volwaardige divisie en was er een minderheid van volledig uitgeruste divisies.

          We kunnen zelfs praten over het feit dat er constant 6-7 duizend jagers in de divisie waren in gevechten. En tegelijkertijd werden ze niet geïntroduceerd in de strijd.

          De VN had 5 divisies en XNUMX regimentsdetachementen, volledig gemechaniseerd, met tanks en zware wapens, met radiocommunicatie en luchtoverheersing.

          Это, повторю - американские данные. Не факт, что не завышенные. Откуда Вы свои цифры взяли?
          1. octopus
           octopus 22 mei 2020 15:06
           +1
           Citaat van: timokhin-aa
           Dit, ik herhaal, zijn Amerikaanse gegevens.

           Oké, we accepteren ze. 400 duizend ergens zag ik vanuit mijn ooghoeken, ik zou iets kunnen verwarren.
           Citaat van: timokhin-aa
           De VN had 5 divisies en XNUMX regimentsdetachementen, volledig gemechaniseerd, met tanks en zware wapens, met radiocommunicatie en luchtoverheersing.

           En dat wil zeggen, er was een gelijk aantal veldslagen, en vervolgens gepromoot door de ILC als 28 Panfilov's mannen? Oké, je standpunt is duidelijk.
      2. timokhin-aa
       22 mei 2020 11:52
       +5
       Slechts één ding redde hen - de Chinezen en Noord-Koreanen waren nog minder voorbereid op het "Siberische weer"


       Ze werden gered door het feit dat ze werden geconfronteerd met letterlijk naakte infanterie met fluitjes in plaats van radio's en voetportieren in plaats van voertuigen.
       En toen braken ze het.
       En als ze transport en brandstof hadden?
       1. Korax71
        Korax71 22 mei 2020 16:53
        -1
        Maar Anatoly Vasilievich Torkunov is het een beetje met je oneens. hi
        [/ quote] Aanvankelijk omvatte de CPV-tegenoffensiefgroep 5 geweerkorpsen en 3 artilleriedivisies. Over het algemeen was China betrokken bij de Koreaanse oorlog met een enorme groep van 25 legerkorpsen.

        Het volgende is te vinden in zijn geschriften:
        De CPV en de KPA hadden superioriteit in mankracht, veldartillerie en mortieren, maar de VS-Zuid-Koreaanse strijdkrachten waren aanzienlijk in de minderheid dan de vijand in het aantal tanks, luchtafweergeschut, vliegtuigen en oorlogsschepen.

        Maar zoals u en ik begrijpen, werd het grootste deel van dit voordeel van de VN-troepen genivelleerd door het voeren van vijandelijkheden in een bebost bergachtig gebied - helemaal niet het beste theater voor gepantserde voertuigen van het woord, dat was precies wat het CPV-leger bewees .
        1. timokhin-aa
         23 mei 2020 15:40
         -2
         Maar de Amerikanen typeerden de CPV zelf als een licht infanterieleger.
       2. eroma
        eroma 25 mei 2020 08:55
        0
        Transport en brandstof zouden zijn vernietigd door Amerikaanse vliegtuigen, zonder serieuze luchtverdedigingstroepen en jagers zou de mechanisatie van Chinese troepen waarschijnlijk hebben geleid tot de nederlaag van de Chinezen. Misschien is dat de reden waarom er alleen lichte infanterie werd geïntroduceerd, zonder uitrusting
  2. octopus
   octopus 22 mei 2020 08:27
   +5
   Citaat uit Mauritius
   Techniek besliste alles, vliegtuigen.

   De vliegtuigen hebben niets opgelost.

   Alleen al de tweede fase van de Koreaanse oorlog is een voorbeeld van het feit dat luchtoverheersing niet één oorlog zal winnen.
  3. timokhin-aa
   22 mei 2020 10:43
   0
   De Chinezen hadden geen militair materieel en het vliegtuig verscheen veel later dan het begin van de gevechten. De VN-troepen werden in principe zonder luchtvaart uitgevoerd, alleen toen bestreken onze MiG's de concentratiegebieden van reserves en de achterste gebieden van de CPV en KPA, en dat was het dan.
  4. medr51
   medr51 25 mei 2020 13:35
   0
   De machtsverhoudingen waren gelijk. 500 tot 500 duizend. Dus...
 2. vasily50
  vasily50 22 mei 2020 05:32
  + 21
  De auteur heeft niet helemaal gelijk.
  Китайцы отработали тактику и стратегию ещё в средневековье, когда китайские военные теоретики обосновывали все военные действия только количественными критериями. В китайской народной традиции военные это нечто сродни разбойникам которых вынуждены содержать в дни мира и которых не стоит жалеть в дни войны. Сегодняшний Китай старается впендюрить народу уважение к собственной армии, но что-то туго это идёт. Китайцы и сегодня считают военных паразитами государства.
  Wat de Chinezen niet kan worden afgenomen, is de hypocrisie en wreedheid die van kinds af aan worden opgevoed.
  1. De leider van de Redskins
   De leider van de Redskins 22 mei 2020 06:56
   + 16
   Alleen het artikel van de auteur, evenals zijn manier van doen (de feiten bij de oren trekken en als laatste redmiddel zijn redenering geven) werden gisteren geanalyseerd. Toegegeven, toen was er een gesprek over de rol van de Sovjetvloot in de Tweede Wereldoorlog ...
   1. timokhin-aa
    22 mei 2020 10:45
    -1
    En wat lag er niet bij je in de rol van de vloot in de Tweede Wereldoorlog?
    1. De leider van de Redskins
     De leider van de Redskins 22 mei 2020 11:07
     +2
     Neem het niet voor je werk, bekijk het artikel van gisteren door Skomorokhov, of liever de commentaren erop. Nou, zodat ik mezelf niet voor velen herhaal ...
     1. timokhin-aa
      22 mei 2020 11:43
      -2
      Ik keek. Dit komt uit de serie "hij gaat over Fom, en hij gaat over Yeryoma." Uw opmerkingen zijn slechts een soort bodem.
      Kijk beter wat AlexeyRA op dezelfde plaats schreef.
      Dit is een zeer competente mening.
      1. De leider van de Redskins
       De leider van de Redskins 22 mei 2020 11:55
       +2
       Weet je, als je al persoonlijk wordt, dan een goed artikel en goede reacties, nou ja, maar om ... Dan de onderste reacties ....
       1. timokhin-aa
        22 mei 2020 12:43
        0
        Nou, je moet Skomorokhoskaya artikel.
        Lees nog eens wat je daar schreef.
        1. De leider van de Redskins
         De leider van de Redskins 22 mei 2020 13:56
         +4
         Waarom reageer je zo pijnlijk op opmerkingen? Probeer je bijna elke mond een zakdoek van excuses en beschuldigingen te gooien? Je moet rustiger worden. Let bovendien op - ze reageren bijna niet op uw opmerkingen. Wij commentatoren hebben onze eigen "bruiloft". We hebben ons al lang een mening gevormd over de auteurs en zijn pas verrast als ze uit het gebruikelijke kader breken.
         1. timokhin-aa
          22 mei 2020 14:05
          0
          Gewoon een citaat

          Sorry, maar ik denk niet dat het gepast is om een ​​artikel te bespreken dat de meesten van ons niet hebben gelezen.
          Het kan zo uitpakken als in die grap:
          - En wat vonden ze in deze "Beatles"? En ze zijn nep, en bramen, en ze kennen de woorden niet ...
          Heb je ze überhaupt gehoord?
          - Nee, maar Gogi zong voor me ...


          Ondanks het feit dat het artikel van Skomorokhov begint met een link naar het besproken materiaal. Het is niet eens "Ik heb het niet gelezen, maar ik veroordeel het", maar in het algemeen de rand.

          Wij commentatoren hebben onze eigen "bruiloft". We hebben ons al lang een mening gevormd over de auteurs en zijn pas verrast als ze uit het gebruikelijke kader breken.


          Aarzel niet, de auteurs hebben ook hun eigen mening over de commentatoren. .Vooral over degenen die niet in de link kunnen prikken, maar wel een mening hebben, en soortgelijke karakters.
          1. De leider van de Redskins
           De leider van de Redskins 22 mei 2020 14:06
           +1
           Hiermee is onze discussie afgesloten.
  2. saigon
   saigon 22 mei 2020 08:59
   +8
   Если судить по трактату Сунь-Цзы то луче побеждать не вступая в бой , что то сродни стратегии не прямых действий английского теоретика Гарта .
   In de Chinese versie van de strategie van de Middeleeuwen is een korte oorlog te verkiezen boven een lange.
   К пониманию отношения китайцев к армии надо вспомнить времена падения династии Тан когда своя в принципе армия воевала против своего же правительства .
   In Han-tijden noemden ze echt soldaten - jonge schurken.
   Je hebt gelijk dat het moeilijk is om zo'n historische houding ten opzichte van het leger te doorbreken.
 3. svp67
  svp67 22 mei 2020 05:41
  + 10
  De Chinese dreiging had zelfs invloed op de wapensystemen die werden gecreëerd. Zo verscheen het 30 mm zesloops kanon op de MiG-27 precies als een reactie op de Chinese tankdreiging.
  ????? Eigenlijk was dit ons "antwoord" op het Amerikaanse kanon op de A-10 en MiG-27, allereerst werden ze in westelijke richting ingezet, tegen NAVO-troepen.
  Maar de OZM- en MON-mijnen, evenals de Vasilek-mortier, met de Flame-granaatwerper, ja, deze werden ontworpen rekening houdend met de vernietiging van grote massa's infanterie ...
  1. timokhin-aa
   22 mei 2020 10:46
   -3
   ????? Eigenlijk was dit ons "antwoord" op het Amerikaanse kanon op de A-10 en MiG-27, allereerst werden ze in westelijke richting ingezet, tegen NAVO-troepen.


   Maar de NAVO had geen 10000+ tanks en zo'n kanon tegen de NAVO was niet nodig. Zo gaat het.
   Ik weet een beetje waarom en waarvoor dit kanon de vliegtuigen raakte.
   1. svp67
    svp67 22 mei 2020 12:50
    +3
    Citaat van: timokhin-aa
    Maar de NAVO had geen 10000+ tanks en zo'n kanon tegen de NAVO was niet nodig.

    Pas op het moment dat de MiG-27 in gebruik werd genomen bij de NAVO-landen, hadden de tanks van de nieuwe generatie Leopard-2 en M-1 Abrams moeten worden geleverd, en het was om ze te bestrijden, aangezien op dat moment keer dat we problemen hadden met geleide wapens, werd besloten de trouwe Gsh-23 te vervangen door iets krachtigers. Aanvankelijk ging het gesprek meestal over het 45 mm-vliegtuigkanon, maar het kostte veel tijd om het vanaf nul te ontwikkelen en munitie ervoor te ontwikkelen. Toen besloten we iets te gebruiken dat al bestaat en dat in de vloot werd gevonden. Een kanonblok werd genomen van de AK-630 scheepskanonsteun en herwerkt tot een vliegtuigkanon
    Ja, en uw informatie klopt niet halverwege de jaren 70, de NAVO had ongeveer 13,5 duizend tanks in het Europese operatiegebied en in de vroege jaren 80 was dit aantal al gegroeid tot 17
    Maar de cijfers over het aantal tanks voor 1988
    1. timokhin-aa
     22 mei 2020 13:04
     -3
     Ja, en uw informatie is halverwege de jaren 70 van de NAVO niet correct


     De 27e begon te worden geschilderd in de jaren 60. dan wil ik u eraan herinneren dat de oorlog in Europa voornamelijk als een nucleaire oorlog werd gezien.
     Het pistool was oorspronkelijk gepland om 23 mm te zijn, en daarmee vloog hij voor het eerst in 1970, zelfs als de MiG-23B.
     1. svp67
      svp67 22 mei 2020 13:11
      +2
      Citaat van: timokhin-aa
      De 27e begon te worden geschilderd in de jaren 60. dan wil ik u eraan herinneren dat de oorlog in Europa voornamelijk als een nucleaire oorlog werd gezien.
      Het pistool was oorspronkelijk gepland om 23 mm te zijn, en daarmee vloog hij voor het eerst in 1970, zelfs als de MiG-23B.

      Wat in de jaren 60 werd geverfd ... en de MiG-23-index had, was heel anders dan wat in de vroege jaren 70 verscheen onder de naam MiG-27
      1. timokhin-aa
       22 mei 2020 13:25
       -3
       Het pistool was oorspronkelijk niet gepland 30 mm
       1. svp67
        svp67 22 mei 2020 14:31
        +2
        Citaat van: timokhin-aa
        Het pistool was oorspronkelijk niet gepland 30 mm

        Voor de MiG-23BN - nee, net als voor de MiG-27, hetzelfde niet. Ik schreef al. Ze wilden 45 mm, maar kwamen uit op 30 mm, en alleen voor werk aan nieuwe NAVO-tanks
 4. Mauritius
  Mauritius 22 mei 2020 05:45
  + 13
  voor de USSR werd Afghaan over het algemeen een van de spijkers in de kist.
  Noedels voor de mensen. Vanaf het begin was er het woord 'perestrojka' in 1987 (en onder Andropov begonnen hervormingen te worden voorbereid), de terugtrekking uit Afghanistan in 1989.
  Als de Sovjet-Unie een serieuze strafoperatie tegen de Chinezen had uitgevoerd, zou dit niet zijn gebeurd, maar de USSR deed niets van dien aard.
  Ik geef toe, tevergeefs verschoonden de bejaarde gepensioneerden hun luiers niet. boos Een volledige weerlegging van het gezegde "Een slechte vrede is beter dan een goede ruzie"
  1. Lopatov
   Lopatov 22 mei 2020 07:34
   -3
   Citaat uit Mauritius
   Noedels voor de mensen. Vanaf het begin was er het woord 'perestrojka' in 1987 (en onder Andropov begonnen hervormingen te worden voorbereid), de terugtrekking uit Afghanistan in 1989.

   Hier is het moeilijker.
   Troepen teruggetrokken uit Afghanistan op verzoek van China
   Maar het feit dat deze conclusie op de een of andere manier gerechtvaardigd moest zijn, en propaganda in actie kwam, ja.
 5. Mauritius
  Mauritius 22 mei 2020 05:55
  +3
  Het belangrijkste van Chinese oorlogen is dat de politieke resultaten die China met militair geweld behaalt, voor het grootste deel onafhankelijk zijn van de uitkomst van de veldslagen.
  conclusie tot goed goed goed
  De hoorns zijn nog niet stevig ontvangen.
  China is één stap verwijderd van het bereiken van niet alleen numerieke, maar ook technologische superioriteit in de militaire sfeer over alle landen in de wereld, behalve de Verenigde Staten.
  Waarom alleen de VS? Het is jammer. voelen
  1. timokhin-aa
   22 mei 2020 10:47
   0
   Het is erg moeilijk om technologische superioriteit ten opzichte van de VS te krijgen. We zijn op een paar gebieden geslaagd - het atoom, aerodynamica.
   1. Gritsa
    Gritsa 24 mei 2020 06:21
    +1
    Citaat van: timokhin-aa
    We zijn op een paar gebieden geslaagd - het atoom, aerodynamica.

    En het ballet? zekeren
 6. ongeveer
  ongeveer 22 mei 2020 05:58
  -2
  De communistische Volksrepubliek China, die eenheid en kracht heeft verworven, is in staat haar problemen met militaire middelen op te lossen. Dit kan niet worden weggenomen. Maar de dreiging van militair geweld is soms veel effectiever dan het daadwerkelijke gebruik ervan.
 7. Vladimir61
  Vladimir61 22 mei 2020 06:06
  +9
  Interessant, maar sommige conclusies zijn niet waar. Vooral in termen van het zelfrespect van de Chinezen - "we werden gegoten, maar we wonnen." Bovendien waren de meeste conflicten met China grensoverschrijdend, zonder oorlogsverklaring van haar kant, wat beperkte maatregelen van militair-politieke aard dicteerde om zijn agressie te beteugelen.
  Maar in het algemeen zal iedereen die ermee in conflict komt rekening moeten houden met het Chinese leger. Op basis van de beoordeling van militaire experts is het leger sterk, gemotiveerd, goed bewapend en beschikt het over een enorme mobilisatiebron. Maar, zoals ze zeggen, een goede bokser kan "het snot en een groep kameraden vullen", dus je kunt over dominantie praten totdat je zo'n "bokser" tegenkomt. Het onderhouden van een 'slechte vrede' met hem, dierbaarder voor jezelf, jezelf ophopen in kameraden, staat gelijk aan, maar het is mogelijk en noodzakelijk om als vrienden samen te bestaan.
 8. johnht
  johnht 22 mei 2020 06:19
  0
  Iedereen, we beginnen te vechten zoals de Chinezen.....
  Daarom hebben we niet gewonnen omdat we weten hoe we tot het einde moeten komen, of het nu goed is of niet, maar dat zijn we wel.
 9. kiznets
  kiznets 22 mei 2020 06:24
  + 14
  Niet alles is zoals de auteur het ziet. Ja, een interessante kijk op het Chinese leger en de Sovjetpolitiek en militaire strategie. En het is waarschijnlijker dat de auteur alles op zijn kop heeft gezet en beschrijft wat hij zag. Het beschrijft eerder wat China nu wil zien in zijn dubbelzinnige geschiedenis. Beschrijving van de Chinese visie. Dit is wat ik niet leuk vond, net zoals ik niet hou van de beschrijving van de Angelsaksische kijk op de Tweede Wereldoorlog en de rol van deelnemers daarin. Kortom, dank aan de auteur voor de Chinese mythologie in een voor ons toegankelijke vorm.
  1. timokhin-aa
   22 mei 2020 10:49
   -3
   De werkelijkheid hangt niet af van of je het leuk vindt of niet. U hebt bijvoorbeeld volkomen gelijk als u gelooft dat Damansky nog steeds bestaat en dat dit het grondgebied van de Russische Federatie is. Maar in feite zal de omtrek van de grens niet veranderen door deze overtuiging van jou.
   1. Gritsa
    Gritsa 24 mei 2020 06:35
    0
    Citaat van: timokhin-aa
    U hebt bijvoorbeeld volkomen gelijk als u gelooft dat Damansky nog steeds bestaat en dat dit het grondgebied van de Russische Federatie is. Maar in feite zal de omtrek van de grens niet veranderen door deze overtuiging van jou.

    Damanski bestaat. Maar op deze foto is het vrij duidelijk van wie het nu is.

  2. Boa constrictor KAA
   Boa constrictor KAA 22 mei 2020 11:48
   +1
   Citaat van kyznets
   Niet alles is zoals de auteur het ziet.

   Echt een terecht punt!
   Ik zou graag mijn 5 kopeken aan de motivering willen toevoegen.
   1. De bewering dat China niet bang was voor een kernmacht is onjuist. China was zelfs bang voor onze luchtlandingstroepen. Na een telefoontje van Brezjnev die een einde aan de oorlog met de DRV eiste, kameraad. Mao werd gemeld dat de USSR alle 6 divisies van de Airborne Forces in de lucht had getild, en het was niet bekend waar ze zich bevonden ... Mao bakte onmiddellijk en beval deze natte zaak te stoppen.
   2. De walvissen wisten zeker dat de USSR geen kernwapens zou gebruiken tegen de VRC, als je niet op haar grondgebied zou klimmen, omdat dit fundamenteel in tegenspraak was met zijn postulaat over socialistisch internationalisme en dat oorlogen tussen socialistische landen per definitie onmogelijk waren. De oorlog tussen de VRC en de DRV werd de oorlog van het revisionistische Chinese regime tegen de kleine vrijheidslievende socialist genoemd. republieken... maar niet tussen socialistische landen. (Ideologie!)
   3. Overwinning op het Koreaanse p-eiland. Waarom verrast zijn? Zelfs de Yankees konden geen 6 miljoen "Chinese vrijwilligers" vermalen. Dit is geen pond rozijnen om te plukken!
   4. Странный подход у автора: Он путает БД и политику. Да, война есть продолжение политики насильственными средствами, но это не одно и то же, что ведение БД на поле брани! А у автора получается, что китам накостыляли на Даманском и во Вьетнаме, но они -- "победили"! Так и с янки скоро будет: скажут, что и они победили во Вьетнаме!
   5. Почему не побомбили хунфузов во Вьетнаме, ведь Ту-95 были и заправщики при них тоже... Автор либо наивный, либо провокатор! Если мы это сделали, то чем бы мы тогда отличались от янки? И , во-вторых, Китай точно бы оказался в объятьях Дяди Сэма. Спрашивается, нам это нужно?
   Een paar woorden over.
   Ja, geen enkel land ter wereld heeft een maffiareserve van 100 miljoen. En China is gevaarlijk voor zijn buren, maar niet voor de Verenigde Staten, want ze zullen niet van hand tot hand ontdekken "hoo is hoo!". Ze zijn aanhangers van verre, contactloze oorlogen, en zelfs zij gaan ze voeren met de hulp van cybers en bots ... Op deze manier houden ze China's NE in de gaten. En qua technische uitrusting is de PLA nog ver verwijderd van de Amerikaanse Armi, en vooral de vloot en luchtvaart. China realiseert zich dit en ontwikkelt snel zijn marine en luchtmacht. De vraag is op tijd: heeft de PLA de tijd of niet om zich voor het begin van het conflict te wapenen met nieuwe systemen, of zal het net zo uitpakken als de USSR voor de Tweede Wereldoorlog - dat is de belangrijkste vraag!
   IMHO.
   1. timokhin-aa
    22 mei 2020 13:33
    +1
    1. De bewering dat China niet bang was voor een kernmacht is onjuist. China was zelfs bang voor onze luchtlandingstroepen. Na een telefoontje van Brezjnev die een einde aan de oorlog met de DRV eiste, kameraad. Mao werd gemeld dat de USSR alle 6 divisies van de Airborne Forces in de lucht had getild, en het was niet bekend waar ze zich bevonden ... Mao bakte onmiddellijk en beval deze natte zaak te stoppen.


    Dit zijn tienerverhalen, in feite hebben de onze alarm geslagen met bijna alle troepen in het Verre Oosten, en begonnen met grootschalige oefeningen in Mongolië, alles was veel groter dan je schrijft, maar de Chinezen hadden, voor het geval, een groep van 1,5 miljoen mensen concentreerden zich tegen ons.

    2. De walvissen wisten zeker dat de USSR geen kernwapens zou gebruiken tegen de VRC, als je niet op haar grondgebied zou klimmen, omdat dit fundamenteel in tegenspraak was met zijn postulaat over socialistisch internationalisme en dat oorlogen tussen socialistische landen per definitie onmogelijk waren.


    Dus, zijn het geen goede jongens? Maar ze verwachtten geen aanval van een paar tientallen Tu-95's of twee of drie regimenten Tu-16's op hun grondgebied, met conventionele bommen, geen nucleaire?
    En dat hadden ze moeten doen, en dan hadden ze het moeten ontvangen.
    Maar de Sovjetleiding lekte met trillende lippen.
    En deze angst werd ingegeven door de Chinezen.

    3. Overwinning op het Koreaanse p-eiland. Waarom verrast zijn? Zelfs de Yankees konden geen 6 miljoen "Chinese vrijwilligers" vermalen. Dit is geen pond rozijnen om te plukken!


    780 waarvan nooit meer dan 000 zagen gevechten.

    4. De auteur heeft een vreemde benadering: hij verwart de database en politiek. Ja, oorlog is de voortzetting van politiek met gewelddadige middelen, maar dit is niet hetzelfde als het bijhouden van een database op het slagveld! En de auteur blijkt dat de walvissen scheef waren op Damansky en in Vietnam, maar ze "gewonnen"!


    Wat is overwinning?

    5. Waarom hebben ze de Hungfuzes in Vietnam niet gebombardeerd, want er waren ook Tu-95-tankers bij ... De auteur is ofwel naïef of een provocateur! Als we dit zouden doen, hoe zouden we dan verschillen van de Yankees?


    Welnu, in Syrië bombarderen we de barmaley met de Tu-22m, waardoor we niet in dezelfde stijl aan de Chinezen konden werken?

    En ten tweede zou China zeker in de armen van Uncle Sam zijn. De vraag is: hebben we het nodig?


    Tegen die tijd zat hij er al vijf jaar. De Yankees stuurden zelfs een vliegdekschip voor de morele steun van de Chinese kameraden.

    Ja, geen enkel land ter wereld heeft een maffiareserve van 100 miljoen.


    De Chinezen hebben het ook niet.
   2. Sergej1972
    Sergej1972 23 mei 2020 05:11
    -1
    Integendeel, de Chinezen noemden ons in Mao's tijd revisionisten. Echter, na het begin van markthervormingen door Deng Xiaoping, werd deze beschuldiging tegen ons praktisch niet gebruikt door de Chinezen.
  3. Boris Scheermes
   Boris Scheermes 23 mei 2020 06:22
   +1
   Citaat van kyznets
   Beschrijft eerder wat China nu wil zien in zijn dubbelzinnige geschiedenis

   Het blijkt dat de auteur uit een oud Chinees beroep komt?
 10. Ravil_Asnafovich
  Ravil_Asnafovich 22 mei 2020 06:25
  +6
  Nu veroveren de Chinezen, en zonder oorlog, hele staten, in hetzelfde Cuba waar we vandaan kwamen, half Afrika is al onder hen, en dit is nog steeds economisch, waar gaat het bos naartoe op het grondgebied van de Russische Federatie in Siberië Dus oorlogen zijn niet winstgevend voor China, behalve economisch Of heb ik het mis?
  1. Aleksandr 21
   Aleksandr 21 22 mei 2020 08:59
   +2
   Citaat: Ravil_Asnafovich
   Dus oorlogen zijn niet winstgevend voor China, behalve economisch?Of heb ik het mis?


   Да у Китая явно другой подход и он делает ставку на захват мира посредством торговли и дипломатии, если государство экономически завязано на Китай то и политически он начинает следовать в русле политики КНР. И с таким подходом войны Китая не выгодны, так как война мешает торговли и отпугивает инвесторов и покупателей... правда тут есть свои подводные камни и это Китайская Республика (Тайвань) и другие автономные территории, которые по идее должны вернуться в Китай в 2049 (Гонконг, Макао), США точно мирно не отдаст эти территории, если по Макао ещё возможен такой вариант то вот в Гонконге и Тайване очень сильно американское влияние и как тут будет действовать Китай для меня загадка. Я вполне допускаю что Великобритания под нажимом США каким то образом выйдет из соглашения, или найдёт причины не соблюдать договор.... а может США вообще плюнут на соглашение, и объявят односторонние санкции которые должен будет соблюдать Запад, скажут что Китай подавляет демократию в этих "странах" и он нарушает соглашение, поэтому объединения не будет. И вот тогда действительно запахнет жаренным....
  2. timokhin-aa
   22 mei 2020 10:58
   -3
   Het probleem is dat China het beleid van dit of dat land krachtig kan corrigeren. Als het Chinese belangen in de toekomst bedreigt.
   1. eroma
    eroma 25 mei 2020 21:44
    0
    Het artikel stelt dat China in staat is grote groepen te vormen en ze vooruit te helpen, dat Chinese soldaten op tactisch niveau in staat zijn tot competente acties, dat verliezen Chinese soldaten of generaals niet storen, en de Chinese leiding klaar is om militair geweld te gebruiken op elk moment, als dit een echt voordeel is! Maar dit werd geschreven over het Chinese leger in de jaren 80, ze hebben problemen met het commando en de controle over troepen vanaf de divisie en hoger! En of de Chinezen deze problemen vandaag hebben kunnen oplossen, wordt in het artikel niet onthuld!
    Daarnaast is de wereld en China zelf veel veranderd sinds de vorige eeuw, nu heeft China iets te verliezen en geen dak, is het moderne leiderschap net zo moedig bereid om geweld te gebruiken, de grote vraag is, nu hebben ze bondgenoten nodig tegen de Verenigde Staten!
    Daarom wordt in het artikel niet onthuld waartoe het Chinese leger vandaag in staat is, er wordt meer geschreven over het verleden!

    Мы в прошлом вообще были не победимы, но сегодня другая ситуация
 11. Vrije wind
  Vrije wind 22 mei 2020 06:37
  + 10
  На картинке , на верхней, судя по всему , по коротким теням от фигур ,можно сказать что время примерно околообеденное. Примерно от 12 до 14 часов, солнце на юге в это время. Блин, китаеза то, на Север смотрит!. Китайцы как раз оставляют противнику выход..... Да черта с два, выход оставляют, выход на тот свет! Других вариантов нет. Всех своих соседей китай ассимилировал- уничтожил. Ползучую экспансию никто не отменял, но ее, нынешние деятели пытаются преподнести как добрососедские отношения. Из 20 миллионов уйгуров в 60 году, осталось 6 !!! Думайте, почитатели китаезов.
  1. Peter is niet de eerste
   Peter is niet de eerste 22 mei 2020 08:35
   0
   Verdomme, de Chinezen kijken naar het noorden!

   Hij kijkt naar het noorden, maar de vloot en de helikopters zijn naar het zuiden gericht, dus vallen ze Taiwan op de foto aan, of weer Vietnam, of misschien zwaaiden ze naar Australië.
 12. rocket757
  rocket757 22 mei 2020 07:03
  +4
  China, dit is serieus.
  Het huidige, goed bewapende China... dit is zeer ernstig.
 13. Al_lexx
  Al_lexx 22 mei 2020 07:07
  + 11
  Het lijkt erop dat het artikel is geschreven door een Chinese "gezuurde" patriot.
  Hij begint met te zeggen dat dit niet waar is, dat de Chinezen de lijken hebben gevuld, en dan spreekt hij zichzelf voortdurend tegen dat de Chinezen geen rekening hebben gehouden met de verliezen.
  Lang geleden sprak ik met een officier, een veteraan van de oorlog in Vietnam en de VRC. Dus vertelde hij me in alle ernst dat de Chinezen de Vietnamese tanks stopten door simpelweg een menigte soldaten en de tanks kwamen vast te zitten in een puinhoop van botten en vlees, zoals Duitse in Rusland, in de lente/herfstdooi. Wat een leger in de kont, als ze in tankbiatlon zitten, kunnen ze al vele jaren niet naar de derde plaats?
  De kracht van China zit in zijn economie en natuurlijk in menselijke hulpbronnen. Maar om zulke onzin te schrijven dat ze zeggen dat de hele wereld heeft gezien dat de Chinezen niet moe zijn van het vechten tegen een kernmacht.. Niet eens grappig.
  1. Lopatov
   Lopatov 22 mei 2020 08:27
   +4
   Citaat van Al_lexx
   Dus hij vertelde me in alle ernst dat de Chinezen de Vietnamese tanks stopten met alleen een menigte soldaten en de tanks kwamen vast te zitten in een puinhoop van botten en vlees

   lachend
   Jachtverhalen zijn interessant...

   Citaat van Al_lexx
   Hij begint met te zeggen dat dit niet waar is, dat de Chinezen de lijken hebben gevuld, en dan spreekt hij zichzelf voortdurend tegen dat de Chinezen geen rekening hebben gehouden met de verliezen.

   In feite heeft de auteur het over het creëren van numerieke superioriteit. Dat is voor de leiding van de aanvallende partij altijd een van de belangrijkste taken geweest.
  2. timokhin-aa
   22 mei 2020 10:50
   -2
   Hij begint met te zeggen dat dit niet waar is, dat de Chinezen de lijken hebben gevuld, en dan spreekt hij zichzelf voortdurend tegen dat de Chinezen geen rekening hebben gehouden met de verliezen.


   Als je de elementaire logica kende, zou je begrijpen dat "opgevuld met lijken" en "geen rekening houden met de verliezen" twee verschillende dingen zijn.
   1. Boris Scheermes
    Boris Scheermes 23 mei 2020 06:29
    +3
    Citaat van: timokhin-aa
    "opgevuld met lijken" en "geen rekening gehouden met de verliezen" zijn twee verschillende dingen.

    Je bent absoluut verstoken van elementaire logica. Het is niet eens interessant
    1. timokhin-aa
     23 mei 2020 15:45
     -1
     Bij wijze van uitzondering zal ik een keer opmerken dat u met uw onbeduidende opmerkingen nog steeds bestaat.
     Al met al probeert u tevergeefs.
     1. Boris Scheermes
      Boris Scheermes 23 mei 2020 17:25
      +3
      Citaat van: timokhin-aa
      je probeert tevergeefs

      Uw mening - vertel voor wie het interessant is. Je begrijpt absoluut niet voor wie de commentaren zijn geschreven.
      1. Al_lexx
       Al_lexx 23 mei 2020 20:36
       +3

       Uw mening - vertel voor wie het interessant is. Je begrijpt absoluut niet voor wie de commentaren zijn geschreven.

       De auteur bestaat in een dimensie waar hij in laatste instantie de essentie en betekenis van alles is. De persoon is niet in staat tot dialoog. En monologen zijn niet interessant en zinloos om te lezen.
      2. timokhin-aa
       23 mei 2020 21:50
       +2
       En voor wie heb je geschreven? als reactie op mijn reactie uitdrukking

       Je bent absoluut verstoken van elementaire logica. Het is niet eens interessant


       Voor iemand anders? lachend
  3. v1er
   v1er 22 mei 2020 11:22
   0
   На а теперь посчитай. что у Китая есть ресурсы дать каждому такому мясному солдату рпг, танк и беспилотник с али-экспресс. Картинка очень страшная. Единственное, что может подкосить мощь Китая, это если во время войны у него начнутся проблемы с продовольствием и ввозными ресурсами. Вспыхнут мятежные регионы(Шанхай, Синьдзянь).
   1. Sergej1972
    Sergej1972 23 mei 2020 05:13
    +2
    Waarom zal Shanghai oplaaien? Heb je iets door elkaar gehaald?
    1. v1er
     v1er 23 mei 2020 08:13
     +1
     Ja. Mijn fout. Ik bedoelde Hongkong.
  4. ventich62
   ventich62 23 mei 2020 16:25
   +1
   Over een puinhoop van botten en vlees is onzin ... In alle ernst ....
  5. Gritsa
   Gritsa 24 mei 2020 06:46
   0
   Citaat van Al_lexx
   De kracht van China zit in zijn economie en natuurlijk in menselijke hulpbronnen. Maar om zulke onzin te schrijven dat ze zeggen dat de hele wereld heeft gezien dat de Chinezen niet moe zijn van het vechten tegen een kernmacht.. Niet eens grappig.

   De Chinezen zijn, ondanks al hun moderne macht, nog steeds bang voor de Russische strijdkrachten. Hoewel ze ons, indien gewenst, zonder kernwapens in bulk kunnen verpletteren en ons door Siberië en het Verre Oosten uitsmeren. En ze hebben niets om zich tegen te verzetten.
   Toegegeven, het zou juister zijn om te zeggen dat ze niet bang zijn, maar eerder de Russische kracht respecteren. Omdat ze weten waartoe ze in staat is. En het is niet voor niets dat de Russen een vechtend volk worden genoemd.
 14. DimanC
  DimanC 22 mei 2020 07:43
  -3
  Lezen over de "reactie" van de politieke autoriteiten van de post-Stalin USSR is belachelijk, omdat toen de koers werd gevolgd om het land over te geven, respectievelijk om de belangen van de USSR tot het einde te verdedigen en geen deel uitmaakte van de doelen van de toenmalige topleiding
  1. Hagen
   Hagen 22 mei 2020 09:37
   +6
   Citaat van Diman
   om de belangen van de USSR tot het einde te verdedigen en maakte geen deel uit van de doelen van de toenmalige topleiding

   Не думаю, что послесталинские руководители были откровенными предателями интересов страны. Скорее наоборот, они вполне были патриотами своей страны. Но в вопросах стратегического мышления, умения гибко реагировать на изменение обстановки они не обладали творческими способностями и умением преодолевать тот идеологический догматизм, который царил в ЦК. К тому же при отсутствии жесткой руки первого секретаря, члены ЦК, привыкшие к сталинскому стилю руководства, начали увлекаться подковерной борьбой, отнимавшей и без того дефицитную творческую энергию. Ведь не секрет, что путь к распаду Союза начался со времени Хрущева.
 15. glorie1974
  glorie1974 22 mei 2020 08:38
  +2
  ze stalen al het vee en op sommige plaatsen vingen ze zelfs alle vissen uit de meren met de hulp van speciale teams. Noord-Vietnam werd letterlijk tot op de huid beroofd

  Interessant feit. Misschien voedden ze hun leger op deze manier?
  1. timokhin-aa
   22 mei 2020 10:51
   0
   Ze waren er niet lang. Misschien werden ze gevoed, maar over het algemeen worden voorraden MTS en producten voor militaire operaties van tevoren voorbereid. Ik denk dat ze de Vietnamezen gewoon hebben gestraft.
   1. Gritsa
    Gritsa 24 mei 2020 06:51
    0
    Citaat van: timokhin-aa
    Ze waren er niet lang. Misschien werden ze gevoed, maar over het algemeen worden voorraden MTS en producten voor militaire operaties van tevoren voorbereid. Ik denk dat ze de Vietnamezen gewoon hebben gestraft?

    Ik herinner me nog dat destijds op de radio werd gezegd dat de Chinezen in het geheim grensposten diep in Vietnamees grondgebied sleepten. Toegegeven, wat was de betekenis hiervan - het is niet duidelijk.
 16. Junger
  Junger 22 mei 2020 09:25
  + 10
  Voorheen hadden we voor het Westen ineenkrimpen ontwikkeld, en nu overheerst de algemene bewondering voor China lachen
  Не умеют китайцы воевать, от слова "совсем". И неважно, как оснащена их армия. У Саудовской Аравии ещё лучше оснащена, а толку то. Просто надо знать историю - китайцы продули все войны (ну или почти все).
  Oh ja, met een miljoen soldaten gooiden ze een handvol VN-leden terug in Korea die zo'n situatie niet hadden verwacht - dat is een prestatie.
  Ze bliezen niet helemaal door het kleine Vietnam en besloten zelfs troepen eruit terug te trekken lachen Прямо красавы - альтруисты )) А Гитлер после Курской битвы решил прекратить наступление и отправил часть войск в Италию - просто взял и сам так решил, по доброй воле.
  Als de VS besluit China te bespuwen en de Japanners op te roepen erop te spugen, dan zal de wereld opnieuw de waarheid zien.
  1. timokhin-aa
   22 mei 2020 10:56
   +1
   De Chinezen weten niet hoe ze moeten vechten, van het woord "absoluut". En hoe uitgerust hun leger ook was. Saoedi-Arabië is nog beter uitgerust, maar wat heeft het voor zin. Je hoeft alleen maar de geschiedenis te kennen - de Chinezen hebben alle oorlogen opgeblazen (nou ja, of bijna allemaal).


   Dit is uit de serie "er zijn ogen, maar er is geen blik (lees)".

   Lijst van militaire conflicten in China sinds het einde van de burgeroorlog:

   1. Tibet 1950
   2. Korea 1950-1953.
   3. Provocaties tegen Taiwan 1955, 1958.
   4. Birma 1960.
   6. Grensconflict met India 1962
   7. Sikkim 1967
   8. Даманский Жаланошколь 1969-1970
   9. Verovering van de Paracel-eilanden - 1974
   10. Vietnam-1979
   11. Vietnam-1984
   12 Spratly-eilanden - 1988

   Hoeveel van hen heeft China verloren? Dit is een heel eenvoudige vraag.
   1. Junger
    Junger 22 mei 2020 11:25
    + 10
    Citaat van: timokhin-aa
    Hoeveel van hen heeft China verloren? Dit is een heel eenvoudige vraag.

    Het is noodzakelijk om de vliegen van de schnitzels te scheiden - niemand beweert dat een land met een miljard mensen de weerstand van een handvol onontwikkelde Papoea's niet kan onderdrukken.
    Zelfs de Chinezen kunnen het. Daarom gooien we met een stevige hand, zonder aarzeling, de schil terug zoals Tibet, provocaties tegen Taiwan (wat voor soort onderwerp is het om een ​​soort van provocatie te verspreiden voor succesvolle oorlogen? lachend ), eilanden en andere Birmezen.
    De rest hebben we - Vietnam, Korea, India en de USSR.
    We gooien India meteen weg, want door het spreekwoord te verdraaien kan worden beargumenteerd dat "De Here God de Indianen heeft geschapen zodat zelfs de Chinezen iemand konden verslaan." Indië is een uitzondering. Die. - dit zijn dezelfde Papoea's als de Pakistanen.
    Korea? En hoe zit het met de Chinezen die met succes en eigenhandig de oorlog hebben beëindigd? Nee. Er zijn grote successen geboekt. Tijdelijk. Wie had ze niet? Maar als gevolg van de oorlog werd de status quo gehandhaafd. En niet alleen de Chinezen vochten daar, zoals we weten. Dus Korea in de oven.
    Vietnam? China heeft deze oorlog natuurlijk niet verloren. Maar hij won nooit.
    USSR? China zou geen enkele oorlog tegen de USSR hebben gewonnen, zelfs niet een lokale en zelfs niet in een droom. En zelfs het moderne China tegen de USSR van de jaren 70. En wat er gebeurde was de domheid en domheid van de hoogste uilen. gidsen plaatsen.
    Ik gebruikte de verkeerde term toen ik zei dat China alle oorlogen opblies. Hij blies ze niet - hij won ze niet (degenen die niet blies lachen ).
    Maar met zo'n kolossale superioriteit in mensen, is in ieder geval dezelfde oorlog met Vietnam een ​​duidelijke nederlaag.
    1. timokhin-aa
     22 mei 2020 11:45
     -8
     Nou, je kunt alles annuleren. USSR versloeg Duitsland? Dus ze waren ditkari voor de hele oorlog, zelfs een tankdieselmotor kon het niet bedenken. Iedereen zou het kunnen.
     Ja?

     Op de kleuterschool met zulke cijfers
     1. Junger
      Junger 22 mei 2020 13:45
      +8
      Ik begrijp niet wat diesel is. Maar onder oorlog moet men een langdurige gewapende confrontatie tussen twee vergelijkbare tegenstanders verstaan. Niemand beweert dat China nu het leger van het grote Kazachstan kan opslokken voor het ontbijt, en een hap van de onoverwinnelijke Turkmenbashi voor de lunch.
      Maar als je legers op een hoger niveau neemt, zal Ketai ze zeker kunnen verslaan, maar ten koste van langdurige bloederige diarree. Eigen natuurlijk. En het zal niet lang duren.
      De enige deugden van de Chinezen zijn uitstekende toewijding en uitstekende arrogantie met opschepperij. Met behulp van deze laatste eigenschappen kun je een kort grensconflict winnen door een vijand met een zwakke wil te overtreffen en zelfs te verliezen.
      Maar in een serieuze oorlog zal opschepperij niet helpen.
      1. timokhin-aa
       22 mei 2020 13:47
       -5
       Aangezien u één standaardargument gebruikt voor alle gevallen - hebben ze gewonnen? Ja, dit zijn Papoea's.
       kleuterschool.
       Maar in een serieuze oorlog zal opschepperij niet helpen.


       En Korea telt niet mee, schaakmat.
       Maar ik heb belangrijkere dingen te doen dan hier zulke dialogen aan te gaan.
       1. Junger
        Junger 22 mei 2020 13:48
        +5
        Citaat van: timokhin-aa
        En Korea telt niet mee, schaakmat.

        In Korea heeft niemand iemand verslagen.
        Citaat van: timokhin-aa
        Maar ik heb belangrijkere dingen te doen dan hier zulke dialogen aan te gaan.

        vaarwel hi
        1. timokhin-aa
         22 mei 2020 13:50
         -3
         In Korea heeft niemand iemand verslagen.


         We tellen het Amerikaanse laken van twee weken ten zuiden van Seoul niet mee. Waar ik over schrijf.

         vaarwel


         Hetzelfde voor jou.
         1. Korax71
          Korax71 22 mei 2020 17:48
          +1
          Alexander, ik respecteer u als auteur, ook al wijkt mijn mening af van het materiaal van uw artikel. Toch worden de claims voor de overwinning te luid gezegd. Het feit dat de CPV een aantal succesvolle operaties heeft gehad en enige tijd het initiatief heeft gehad is een onbetwistbaar feit, waarvoor ze werden opgestapeld en teruggegooid naar de 38e breedtegraad. Waarom hebben de VN-troepen het offensief niet ontwikkeld?Nou, je begrijpt heel goed dat beide partijen geen behoefte hadden om de versterkte en uitgeruste posities na het vorige okv te bestormen.
          [/quote] Tegen die tijd hadden zowel Noord- als Zuid-Korea de grens van militair-politieke en sociaal-economische uitputting bereikt. De werkelijke interne politieke situatie in de DVK op dat moment blijkt welsprekend uit de diplomatieke documenten die destijds uit Pyongyang arriveerden. Zo was in het materiaal voor 1951-1952, toen de oorlog op het schiereiland een in wezen doodlopend, positioneel karakter kreeg, het meest acute probleem van de KPA de massale desertie van soldaten en officieren die in hun tijd in de zuiden. Het ontbreken van de noodzakelijke interactie tussen voor- en achterhoede, de totale bombardementen en beschietingen door de "VN-troepen", het gebrek aan munitie en voedsel, het ontbreken van elementaire sanitaire en hygiënische omstandigheden deden het ongeloof van de legermassa's in de beloofde "overwinning" over de vijand. [citaat]

          Армия сколь угодно может быть героической,но ,зачастую, снабжение сводит все на нет.
          1. Boris Scheermes
           Boris Scheermes 23 mei 2020 06:35
           +1
           Citaat: Korax71
           Alexander, ik respecteer je als auteur

           Rechts. Het verkopen van "journalistiek" verdient dit niet
          2. timokhin-aa
           23 mei 2020 15:44
           -2
           Het is geen geheim, evenals het feit dat de Chinezen al deze problemen hadden lang voordat ze Seoul binnenkwamen. Ze brachten de laatste actieve gevechten met de VN-troepen door in omstandigheden waarin massale sterfgevallen door hongersnood onder de troepen veel voorkwamen.
           Onder zulke omstandigheden zouden ze Seoul helemaal niet bereiken, begrijp je? Eén geslaagde aanval, rekenend op verrassing, en dan hadden ze moeten huilen als een karkas van een koe in een slagerij.
           Maar het brandde niet uit.
           En onze mensen houden er niet van om de vraag “waarom het niet is doorgebrand” te beantwoorden.
           Om de een of andere reden breekt de psyche af.
           1. Korax71
            Korax71 23 mei 2020 16:14
            0
            Alexander, lachend ну с чего вы взяли,что ломается.просто к тому моменту сложился ряд факторов не в пользу продолжения конфликта со всех сторон:америкосы-сам Трумэн об этом говорил-не готовы были разжигать войну с Китаем,которую усиленно предлагал главный мясник-макартур,за что и был снят с должности.. Сталин также избегал открытого и фронтального военного столкновения с американцами, к которому, по его оценке, Советский Союз не был готов к тому времени.наверняка слышали про инцидент на сухой речке в октябре 1950 и чем он закончился?в самом Китае тоже все далеко не так гладко было.если Мао топил за то,что столкновение с США-роковая неизбежность,то ряд влиятельных деятелей (Чжоу Эньлай, Жень Биши, Чэнь Юнь, Линь Бяо и др.) Доказывал совершенно обратное:что страна после многих лет внутренних войн остро нуждается в мирной передышке и Народно-освободительная армия Китая (НОАК) не готова к крупномасштабным боевым сражениям с современной, модернизированной армией.как итог-не у одной из сторон конфликта не было политической воли идти до конца.
           2. timokhin-aa
            23 mei 2020 21:38
            0
            Wacht, waar heb je het nu over. over het algemeen?

            Tegen die tijd waren er een aantal factoren die niet in het voordeel waren van:


            over welk moment heb je het?
           3. octopus
            octopus 23 mei 2020 23:45
            +1
            Citaat van: timokhin-aa
            En onze mensen houden er niet van om de vraag “waarom het niet is doorgebrand” te beantwoorden.

            Omdat de Amerikanen naar de koloniale oorlog kwamen en zich in een voor zichzelf volkomen onbegrijpelijke situatie bevonden, wanneer ze helemaal niet met wilden hoeven te vechten. Het leven en de Democratische Partij hebben hen hier niet op voorbereid. Dienovereenkomstig wachtten ze totdat de politici in ieder geval een oplossing hadden uitgewerkt, waarna deze nuloptie werd geïmplementeerd.
           4. timokhin-aa
            23 mei 2020 23:48
            0
            Omdat de Amerikanen naar de koloniale oorlog kwamen en zich in een voor zichzelf volkomen onbegrijpelijke situatie bevonden, wanneer ze helemaal niet met wilden hoeven te vechten.


            Na de Tweede Wereldoorlog zijn er in totaal 5 jaar verstreken en ze maakten zich op om niet meer en niet minder tegen de USSR te vechten.
            En de naakte infanterie met fluitjes verscheurde ze.
            Hoezo?
           5. octopus
            octopus 24 mei 2020 00:05
            +1
            Citaat van: timokhin-aa
            Na de Tweede Wereldoorlog zijn er in totaal 5 jaar verstreken en ze maakten zich op om niet meer en niet minder tegen de USSR te vechten.

            Zoals ik hierboven schreef, onderschat je de naoorlogse crisis van het Amerikaanse leger enorm.

            De Amerikanen gingen vechten met de USSR op de B-36. Het idee dat ze op het land zouden moeten vechten, was diep walgelijk voor hen. Het was vooral walgelijk voor de belangrijkste Amerikaanse pacifist Eisenhower, ook bekend als de Generale Staf van het leger in 45-48, die dit leger in een paar jaar tijd verwoestte met niet minder succes dan Pershing na de Eerste Wereldoorlog. Als gevolg hiervan viel het Amerikaanse leger Korea binnen alsof het uit de lucht kwam. De meeste wapens zijn van het 42e jaar. Dezelfde dienstplichtige soldaten, dezelfde officieren zonder enig idee van de oorlog. Hallo Tunesië. En de vijand, zij het een zwerver, vecht al 15 jaar zonder te stoppen.
           6. timokhin-aa
            24 mei 2020 00:39
            +1
            Er is geen generale staf in het Amerikaanse leger. In een echte crisis was er alleen het Korps Mariniers, de meeste wapens waren er niet uit 1942, maar zelfs als dat zo was, vergeleken met de Chinezen, was het qua technologie superieur aan het oneindige keer toch.

            Dezelfde dienstplichtige soldaten, dezelfde officieren zonder enig idee van de oorlog.


            Maar degenen die geen idee hadden van de oorlog daarvoor, vochten van het Pusan-bruggenhoofd tot aan de grens met China en verwondden het hele Koreaanse Volksleger met bajonetten.
            Op de een of andere manier verlies je zulke momenten uit het oog, waarom is het interessant?

            En de vijand, zij het een zwerver, vecht al 15 jaar zonder te stoppen.


            Ja, hier zijn de nuances. Het lijkt te vechten.
            De vraag is: hebben de "VN-troepen" hiervoor gevechtservaring opgedaan? Hebben ze niemand verslagen, hebben ze niet gewonnen?
           7. octopus
            octopus 24 mei 2020 01:07
            +1
            Citaat van: timokhin-aa
            Er is geen generale staf in het Amerikaanse leger

            Waar heb je het over. Stafchef van het leger, nu James C. McConville
            Citaat van: timokhin-aa
            In de echte crisis waren er alleen de mariniers

            Ze verkeerde in een echte crisis in die zin dat goede handen van alle kanten uitstaken om haar te wurgen als een nutteloze tak van het leger. Vanuit het oogpunt van professionaliteit zijn zelfs de stiefkinderen van de vloot, die de ILC waren, twee hoofden groter dan het leger.
            Citaat van: timokhin-aa
            de meeste wapens die er waren, waren op geen enkele manier uit 1942, maar zelfs als dat zo was - in vergelijking met de Chinezen was het superioriteit in technologie tot in het oneindige

            Wat is het ineens? PPSh tegen zelfladers en Thompsons, T-34-85 tegen Shermans, MiG-15 tegen Corsairs en Mustangs (hoe ziek moet een persoon zijn om een ​​Mustang in een NPP te plaatsen?), Twee van de meest neergehaalde vliegtuigen daarvan oorlog.

            Er is geen sprake van een totale superioriteit in wapens.
            Citaat van: timokhin-aa
            Maar degenen die geen idee hadden van de oorlog daarvoor, vochten van het Pusan-bruggenhoofd tot aan de grens met China en verwondden het hele Koreaanse Volksleger met bajonetten.

            Maar er zijn veel minder Koreanen en, in tegenstelling tot de communisten, hebben ze de afgelopen 15 jaar veel vreedzamer doorgebracht.
            Citaat van: timokhin-aa
            en de "VN-troepen" daarvoor nog geen gevechtservaring hadden opgedaan? Hebben ze niemand verslagen, hebben ze niet gewonnen?

            Nee. Eigenlijk schreef ik er hierboven al over. Als de Sovjet-kant de analyse van de Tweede Wereldoorlog begon te vervangen door sprookjes in de jaren 60, dan deed de Amerikaanse kant het onmiddellijk na het einde van de oorlog. Alleen op deze manier konden Eisenhower of MacArthur het tribunaal vermijden. Daarom, tegen het 50e jaar, het leger als geheel весь WO II-ervaring was geliefd.

            Helaas voor de Verenigde Staten slaagde Eisenhower er opnieuw in om te liegen dat hij won (in feite is liegen tegen een journalist wat hij echt wist te doen). Daarom werd 20 jaar later, in Vietnam, betrouwbaar vastgesteld dat de koning naakt is. De tweede keer was de prolude gelukkig zo onmiskenbaar dat liegen niet meer mogelijk was. Het leger werd serieus genomen en in de jaren 80 bleek het eerlijk gezegd indrukwekkend.
   2. Liam
    Liam 23 mei 2020 22:39
    -1
    Citaat van: timokhin-aa
    De Chinezen weten niet hoe ze moeten vechten, van het woord "absoluut". En hoe uitgerust hun leger ook was. Saoedi-Arabië is nog beter uitgerust, maar wat heeft het voor zin. Je hoeft alleen maar de geschiedenis te kennen - de Chinezen hebben alle oorlogen opgeblazen (nou ja, of bijna allemaal).


    Dit is uit de serie "er zijn ogen, maar er is geen blik (lees)".

    Lijst van militaire conflicten in China sinds het einde van de burgeroorlog:

    1. Tibet 1950
    2. Korea 1950-1953.
    3. Provocaties tegen Taiwan 1955, 1958.
    4. Birma 1960.
    6. Grensconflict met India 1962
    7. Sikkim 1967
    8. Даманский Жаланошколь 1969-1970
    9. Verovering van de Paracel-eilanden - 1974
    10. Vietnam-1979
    11. Vietnam-1984
    12 Spratly-eilanden - 1988

    Hoeveel van hen heeft China verloren? Dit is een heel eenvoudige vraag.

    Nou, laten we opnieuw beginnen.
    1. Tibet 1950

    Wat is de samenstelling van de strijdkrachten van Tibet en hoeveel Tibetaanse divisies hebben China verslagen)
    1. timokhin-aa
     23 mei 2020 22:49
     0
     Nee, laten we beginnen met wat ik bedoelde toen ik een andere persoon deze vraag stelde: hoeveel van deze conflicten heeft China verloren?
     1. Liam
      Liam 23 mei 2020 22:56
      -1
      Bijna alle "zeggevierende" schermutselingen van China met AL zijn buren in uw presentatie hebben geleid tot een situatie waarin China praktisch geen bondgenoot in de wereld heeft. Maar het wordt omringd door ringen van kwaadwillenden langs de nabije en verre grenzen. En zonder bondgenoten en allianties, behalve de titel wereldfabriek met goedkope arbeid kan niet worden opgeëist.
      Trouwens, na trucjes met het virus zal hij ook deze eretitel verliezen
      1. timokhin-aa
       23 mei 2020 23:25
       0
       Wat zijn bondgenoten en waarom zijn ze nodig?
   3. gsev
    gsev 24 mei 2020 01:23
    0
    Citaat van: timokhin-aa
    Hoeveel van hen heeft China verloren? Dit is een heel eenvoudige vraag.

    На мой взгляд Китай проиграл в конфликте 1979 года. Его союзник Пол Пот в Камбодже был раздавлен. В долговременной перспективе тогда прокитайские повстанцы в Таиланде и Малайзии столкнулись с большими проблемами. Другое дело, что СССР вскоре бросил своего союзника на произвол судьбы не сумев организовать экономическое взаимодействие со Вьетнамом. 13 войной не отмечен конфликт в бирманском Кокане, где китайский спецназ понес весьма ощутимые потери и где коканские сепаратисты не добились полностью поставленных целей. Мне бы было интересно продолжение данной статьи с анализом последней войны в Мьянме в 2014 году и анализом результатов этой войны. Любой из перечисленных конфликтов продолжается и часто решается экономическими и политическими действиями. На кону как и все последнее тысячеление независимость Вьетнама, Кореи, Индии, а теперь и Казахстана, России, Монголии.
  2. Aleksandr 21
   Aleksandr 21 22 mei 2020 13:43
   -1
   Citaat: Junger
   De Chinezen weten niet hoe ze moeten vechten, van het woord "absoluut". En hoe uitgerust hun leger ook was.


   Знаете, ваше мнение мне напомнило события недалекого прошлого, когда Турецкая армия пересекла границу с Сирией и начала войну с ВС Сирии, многие тут на форуме прямо так насмехались над турками, да что они могут, какие беспилотники, да их Сирийцы с нашей помощью на 0 помножат.... но как оказалось противник оказался очень неплох и были моменты когда от поражения Сирийской армии на тех рубежах было не так уж далеко, и сколько ресурсов понадобилось Генштабу ВС РФ для перелома этой ситуации, только в самом штабе знают.... я к это к чему, не нужно недооценивать противников. Тем более Китайскую армию... не важно как оснащена их армия ? Серьёзно ? Как раз это очень важно в наше время, про подготовку Китайских солдат ничего плохого не могу сказать, в сети хватает информации о их подготовке, и подготовка их лучших подразделений бывает ни в чем не уступает нашим, а касательно стратегии и тактики, это только реальная война покажет насколько кто хорош...
   1. Junger
    Junger 22 mei 2020 13:52
    +2
    Citaat: Aleksandr21
    , velen hier op het forum bespotten de Turken gewoon zo, maar wat kunnen ze doen, wat voor drones, ja, de Syriërs zullen ze met onze hulp met 0 vermenigvuldigen .... maar het bleek dat de vijand bleek om heel goed te zijn en er waren momenten waarop van de nederlaag van het Syrische leger

    Ik lachte niet. Het is moeilijk om de spot te drijven met het leger en de mensen die ooit in de buurt van Wenen stonden en half Azië bezaten. Daarom schreef ik
    Je hoeft alleen de geschiedenis te kennen

    Iemand speelt goed viool, iemand vecht en iemand geen van beide. Ik geloof dat genetica veel, zo niet alles bepaalt.
   2. gsev
    gsev 24 mei 2020 01:27
    0
    Citaat: Aleksandr21
    maar het bleek dat de vijand erg goed was

    Zo zal het zijn als de ontwerper van de vliegtuigfabriek zichzelf een mislukkeling vindt in vergelijking met de huurder van het handelspaviljoen.
  3. Boris Scheermes
   Boris Scheermes 23 mei 2020 06:31
   +3
   Citaat: Junger
   nu gedomineerd door de algemene bewondering voor China

   Wie betaalt, voor dat en scheur de keel. Dit maakt niet uit.
  4. vindigo
   vindigo 23 mei 2020 20:52
   0
   Overigens zijn de Zuid-Koreanen niet bijzonder bang voor het Chinese leger. Ze geloven dat de VS met hen zal afrekenen. Maar de soldaten van de noorderlingen zijn erg bang. En traditioneel zijn de Japanners de doodsvijand van Azië! Plaag van China.
  5. Ver weg
   Ver weg 26 mei 2020 18:37
   0
   En Hitler besloot na de Slag om Koersk het offensief te stoppen en een deel van de troepen naar Italië te sturen - hij nam het gewoon en besloot dat zelf, uit eigen vrije wil.

   Гитлер, Курская битва, ЧАСТь войск отправил - простите, не могу понять вашего экивока - в какую сторону. После издоха наступательного порыва и фактически прекращения операции Цитадель на восточном фронте на переформирование в Италию была отправлена одна из почиканных немецких дивизий- только рты, без оружия.
 17. Vitaly Tsymbal
  Vitaly Tsymbal 22 mei 2020 09:30
  +5
  У меня создалось впечатление, что статью написал не Тимохин, а сыцзи цзюньшичан (фельфебель 4 разряда) Ти Мо Хин из НОАК))) Можно было бы назвать всё о победах великой армии Китая - бредом, но с другой стороны, наш "фельфебель 4 разряда", скорее всего перевёл пособие для политзанятий с л/с НОАК и тем самым показал как нас, тех кто служил в СА и жил в СССР китайские товарищи коммунисты, "размазывают" в мозгах китайцев))) Чтож, у каждого народа своя "победная" история...
  1. timokhin-aa
   22 mei 2020 10:56
   -4
   Is er echt iets om bezwaar tegen te maken?
   1. Vitaly Tsymbal
    Vitaly Tsymbal 22 mei 2020 13:26
    +7
    ДА ЕСТЬ!!! Первое в отличии от вас, уважаемый автор, я изучал и тактику, и вооружение и политическую систему КНР (очень многое нам давали под грифом "секретно" и "для служебного пользования", вы же об этом имеете, судя по статье, очень-очень далёкое представление, как и о роли и действиях НОАК на границе СССР в конце 60-х начале 70-х годов. Это первое. Причины нападения КНР на Вьетнам в 1979 году вы вообще "надули" весьма сомнительным "газом".А боестолкновения в районе клочка спорных земель выдали за великую войну В 80-м году, во время Олимпиады в Москве, будучи на стажировке в войсках, в составе МСП, был на советско-китайской границе. Про Афган - вообще врёте, именно врёте (хотя в русском языке есть такие понятия как ложь, неправда, поэтому это не оскорбление - враньё это целенаправленная ложь не имеющего ничего общего с действительностью). Я был в Афгане 82-84, а потом на территории СССР готовил сержантов для ОКСВ. То что Афган стал "гвоздём в гроб СССР" - именно враньё, которое тиражировали без доказательств, те кто разворовывал богатства СССР, а потом РФ, типа война всё списывает)))) Можно написать много по каждому вашему умозаключению, но по времени это займёт много места и времени, ибо рассказывать вам над будет с азов!!!! А у меня нет ни времени, ни желания. И вы мне человеку который не просто жил в то время, но и соприкасался с затронутой вами темы, пытаетесь предложить своё видение того чего не видели))) Извините за прямоту... Вы и раньше публиковались на ВО, некоторые материалы мне нравились, по некоторым можно было подискутировать, но данная статья...
    1. timokhin-aa
     22 mei 2020 13:36
     -2
     Dus wat is de bottom line? Damansky is van ons of is het nu het schiereiland Zhenbaodao?
     1. Vitaly Tsymbal
      Vitaly Tsymbal 22 mei 2020 14:07
      0
      Уважаемый Александр! В итоге, по существу надо писать аргументированно... Это в комментариях можно "говорить" эмоциями и врать))) Я вам выше уже написал про моё понимание вранья, так вот ещё одно отличие от лжи, враньё не требует аргументации... Это один из приёмов театра, ХУДОЖЕСТВЕННОЙ литературы и политической пропаганды... Кто-то ляпнул - а ты только руки разводишь: и опровергнуть нельзя, и что-то доказывать - бесполезно)))
      Volgens Damansky is het jammer dat er nu bijna geen getuigen zijn van die gebeurtenissen, uit hun verhalen zou je veel interessante dingen horen....en niet altijd samenvallend met de beschrijving van die gebeurtenissen... Trouwens, een deelnemer aan die evenementen vertelde me dat Gradami al had toegeslagen nadat de Chinezen zich hadden teruggetrokken en alleen waarnemers overbleven. Ik vertrouw hem meer...
      1. timokhin-aa
       22 mei 2020 14:11
       +1
       Deze waarnemers van de artillerievuur van Chinese zijde hebben het gecorrigeerd. En de klap werd geslagen op Chinees grondgebied.
       Ja, daarna waren er vuurgevechten.
       De vraag is niet dit, maar dat China uiteindelijk alle voordelen van deze strijd heeft verzameld, die hij verloor, en wij, die de Chinezen terugwierpen, zaten in de minnen.
       Dit is waar het materiaal over gaat en het is jammer dat je dit niet hebt begrepen.
       1. Vitaly Tsymbal
        Vitaly Tsymbal 22 mei 2020 14:37
        +6
        По одному Даманскому нельзя судить, кто в плюсе кто в минусе. Кроме Даманского были ещё и другие провокации - на границе в Казахстане. Эти провокации показали, что китайцы получат мощный ответ на попытку захватить нашу территорию. Результат? Подобного масштаба провокации прекратились. Как я вам ранее писал, во время проведения Олимпиады 80 в Москве, китайцы не рискнули на провокации, хотя ситуация была очень серьёзной и в политическом, и в военном аспекте. Это о плюсе событий того времени. Так же и в Афганистане, если вы родились в период с 79-89 гг, то спокойному детству ( а может и жизнью) обязаны пацанам которые воевали в Афгане. В 89 мы ушли из Афгана и война пришла к нам в СССР!!!!
        1. Laatste PS
         Laatste PS 22 mei 2020 23:23
         -1
         Zo is het ook in Afghanistan, als je geboren bent in de periode van 79-89, dan heb je een rustige jeugd (en misschien een leven) te danken aan de jongens die in Afghanistan hebben gevochten. Op 89-jarige leeftijd verlieten we Afghanistan en de oorlog kwam naar ons toe in de USSR !!!!

         Met alle respect, je bent eenzijdig. De auteur sprak over een aantal andere gevolgen van Afghanistan, namelijk de publieke ontevredenheid over de langdurige oorlog. Het effect van de campagne is duidelijk voor u, maar het was nauwelijks duidelijk voor de meeste Sovjetmensen. Voor hen was het een onnodige oorlog, want niemand weet waar en zonder reden waar hun kinderen heen gaan, gebroken terugkerend, sommigen mentaal en sommigen fysiek, ja, of helemaal levend. En hun positie is heel begrijpelijk, de jouwe ook. Ze hebben allebei gelijk.
         1. Vitaly Tsymbal
          Vitaly Tsymbal 23 mei 2020 07:28
          +4
          Доброе утро! Автор затронул только одну сторону - экономику СССР. Вы правы говоря о недовольстве общества затянувшейся войной, и возникло оно из-за ошибки ЦК КПСС по честному освещению нашей афганской войны. А недовольство общество возникло уже в году 87-88 -м - на пике горбачёвской перестройки. Тогда недовольство возникло не столько войной в Афганистане (к тому времени накал боевых действий значительно снизился, как и снизилось число потерь) сколько самой властью. Недовольство возникло тогда благодаря "демократам" которые разрушали СССР. Многие из них оказались (осознано или не осознано) пропагандистским антисоветским рупором Запада. Например, казалось бы такой замечательный артист Лавров, в порыве демократии, будучи депутатом ВС СССР, когда принималось постановление об афганской войне в октябре 1989 г., просто крикнув что бы в постановление внесли слова "осудить ввод войск в Афганистан", поломал больше душ прошедших Афган, чем сама война. Хотя в вынесенном на голосование тексте постановления ни о каком осуждении не было и слова. Мы -ветераны Афгана, до сих пор не можем добиться отмены этого постановления, которое до сих пор является "козырной картой" в руках чиновников. Это постановление стало "базой" для лишения всех ветеранов афганцев, чеченцев, сирийцев и т.д. льгот, достойных выплат после возвращения с войны и т.д.. Солдатам срочникам, кто прошёл Афган не засчитывают два года на войне в льготный гражданский трудовой стаж. Но недовольства таким отношением власти к ветеранам в обществе нет. Почему?
          En wat dit onderwerp betreft, is de invloed van China en zijn hulp aan degenen die in Afghanistan tegen het Sovjetleger hebben gevochten, zeer, zeer onbeduidend, dus wanneer de auteur probeert het door te geven als "China's overwinning in de oorlog" - nou ja, het is gewoon belachelijke, totaal verschillende landen speelden daar de hoofdrol!!!
        2. timokhin-aa
         23 mei 2020 15:38
         0
         Door ene Damansky kan men niet beoordelen wie in het zwart staat en wie in het rood. Naast Damansky waren er andere provocaties - aan de grens in Kazachstan. Deze provocaties toonden aan dat de Chinezen een krachtig antwoord zullen krijgen op een poging om ons grondgebied te veroveren. Resultaat?


         De resultaten zijn goed beschreven in het artikel. Maar ik ben niet lui, ik kan het herhalen.

         Laten we eens opsommen wat China als resultaat heeft gekregen.

         1. China heeft laten zien dat het niet langer een ondergeschikte partner van de USSR is, zelfs niet in naam. Op dat moment waren de gevolgen hiervan voor niemand duidelijk, maar de toekomstige Amerikaanse strategie om China met geld en technologie te pompen om een ​​tegenwicht voor de USSR te creëren, werd geboren uit de resultaten van de Sovjet-Chinese botsingen bij Damansky en later bij het Zhalanoshkol-meer.

         2. China heeft laten zien dat het niet bang is voor oorlog met kernmachten. Dit verhoogde zijn politieke gewicht in de wereld serieus, in feite begon de vorming van China als een onafhankelijk militair-politiek "machtscentrum" in de wereld precies toen.

         3. China ontving een hightech buitgemaakt wapen voor studie en kopiëren - de T-62-tank. Vooral belangrijk voor de Chinezen was bekendheid met het tankkanon met gladde loop en alles wat het geeft.

         4. China nam vervolgens het betwiste eiland de facto over. Na de ineenstorting van de USSR werd dit gebied de jure Chinees.

         Laten we nu eens kijken wat de USSR heeft gekregen.

         1. De mogelijkheid om de Chinezen op het slagveld te verslaan is bewezen. Maar eigenlijk twijfelde niemand aan haar. Dit was het enige positieve resultaat van de gevechten om Damansky.

         2. De USSR, geketend door confrontatie met de NAVO in Europa, kreeg feitelijk een tweede front. Nu was het nodig om ook de confrontatie met China voor te bereiden. De vraag wat het de Sovjet-economie heeft gekost en hoe het de ineenstorting van de USSR heeft beïnvloed, is nog niet voldoende bestudeerd, maar het heeft gekost en beïnvloed - dit is ondubbelzinnig. Bovendien vertoonde het gedrag van de Sovjet-militair-politieke leiding in de daaropvolgende jaren bepaalde tekenen van paniek.

         Dus in alle ernst werd besproken hoe de Chinese hordes te stoppen als ze de grens oversteken. Er werden versperringslinies gecreëerd, onder meer met het gebruik van kernwapens, nieuwe divisies werden ingezet, en in zulke aantallen dat het wegennet van Oost-Siberië en het Verre Oosten nooit zou hebben toegestaan ​​dat zelfs de helft van deze troepen manoeuvreren. ...

         Dit alles heeft uiteindelijk veel resources gekost.
        3. andrew42
         andrew42 23 mei 2020 16:03
         0
         Виталий, поддерживаю Вас. "Гвоздем" был не Афган ,а уход оттуда ,что есть политическое горбачевской шайки, предательство афганских союзников и моральное предательство всех парней, которые там с чистой душой жизни свои положили, чтобы война не пришла в Союз. И на примере Даманского вы верно заметили передергивание. Как раз окончательная "потеря" островка, - это истерические эмоции, а вот жестокие потери, понесенные китайцами - это факт и значимый урок, жаль только что реагирование было не немедленным, а слегка запоздалым.
    2. Wasili Kostrow
     Wasili Kostrow 24 mei 2020 15:51
     0
     Hij schonk iets onbegrijpelijks in.
     Geen smaak of geur.
 18. operator
  operator 22 mei 2020 11:18
  -3
  Het maakt in hun geschiedenis niet uit of de Chinezen wisten hoe ze moesten vechten of niet - vanwege het feit dat het nu niet de miljarden mobiele reserves zijn die heersen, maar megatonen nucleair potentieel.

  Met andere woorden, we zijn geslaagd.
  1. Junger
   Junger 22 mei 2020 11:48
   +5
   Citaat: Operator
   de reden voor het feit dat het nu niet de miljarden mobiele reserves zijn die heersen, maar megatonen nucleair potentieel.

   Megatons regeerden al sinds de jaren vijftig, maar zelfs de kernmachten botsen nog steeds op de ouderwetse manier met elkaar. Om nog maar te zwijgen van nucleair met niet-nucleair.
   Dus niemand sluit nieuwe Chinees-Vietnamese en Chinees-Indische oorlogen uit volgens de oude concepten.
   Dus we kwamen niet voorbij.
 19. exo
  exo 22 mei 2020 11:25
  +4
  Gewoon een liedje over het onoverwinnelijke Chinese leger.
  Танки были на вооружении Северной Кореи : 242 танка Т-34, 176 самоходных орудий СУ-76. Что равнозначно их наличию у Китая.И насколько я, понимаю:поставки были по ходу всей войны.
  De Verenigde Staten braken de rug van Japan, dat in termen van het moreel van de krijgers veel sterker was dan China, tenminste in de afgelopen honderd jaar.
  En terecht opgemerkt in de commentaren: de Amerikanen, op het niveau van soldaten, begrepen niet echt waarom ze in Korea huilden (het was trouwens ook in de beginfase van de oorlog met Duitsland in WO II). Vandaar de lagere motivatie.
  Het is onmogelijk om China te onderschatten, maar het is ook niet de moeite waard om ze te vertegenwoordigen in de vorm van "supermachines des doods".
  Tegelijkertijd is de effectiviteit van Chinese technologie nog steeds een grote vraag. Ik herinner me geen serieuze botsingen met haar deelname.
  1. timokhin-aa
   22 mei 2020 11:49
   -3
   En wie vertegenwoordigt de Chinezen als onoverwinnelijke doodsmachines? Je zag iets in wat je las.
   1. exo
    exo 22 mei 2020 12:32
    +4
    Zo'n indruk ontstaat na het lezen van uw beschrijving van de acties van de Chinezen in Korea.We moeten niet vergeten dat er Noord-Koreaanse troepen in de buurt waren, met zware wapens, zelfs als niet in de hoeveelheden die we zouden willen.
    De belangrijkste kwaliteit van de Chinezen: in elke situatie profiteren. Dat is wat ze deden tijdens de Tweede Wereldoorlog, waarbij ze hulp kregen van de Angelsaksen (die aan de Chinezen werd gegeven om een ​​deel van de Japanse strijdkrachten af ​​te leiden) en tegelijkertijd uitsluitend hun eigen interne taken oplosten.
    1. timokhin-aa
     22 mei 2020 12:39
     -2
     We moeten niet vergeten dat er Noord-Koreaanse troepen in de buurt waren, met zware wapens.


     Niet meer. Ze stierven meestal tegen die tijd en hadden tijd nodig om orde op zaken te stellen.
     Dichter bij Seoul verscheen
 20. scherpschutters
  scherpschutters 22 mei 2020 11:51
  -1
  Sun Tzu wordt herinnerd en geschetst. "fakkel van de estafette van generaties"
 21. De opmerking is verwijderd.
  1. timokhin-aa
   22 mei 2020 12:41
   -2
   Daarom, zodra de Amerikanen de Chinese vrijwilligers serieus namen, scheen er niets voor hen.


   Nou, alsof de Amerikanen ze uit Seoul hebben geslagen, maar wat groeide er dan niet samen met de VN-troepen? Waarom kwam de stenen bloem niet van de meester?
   En ja, het is het eindresultaat dat telt.

   De Chinezen zijn geweldig, maar mixen zacht niet met warm. Het is niet bekend, zelfs niet bij de Chinese broers zelf, waartoe hun leger werkelijk in staat is.


   De belangrijkste boodschap is dat het niet uitmaakt wat hun leger kan doen. Op Damansky kon ze onder de Grads gaan liggen.
   En wat is het eindresultaat? En dit is geen toeval, dit is hun benadering in principe.
   Dat is waar ik het over heb.
   1. Vitaly Tsymbal
    Vitaly Tsymbal 22 mei 2020 13:34
    +1
    Китайцы полегли на Даманском не под Градами, а от огня стрелкового оружия пограничников... ну почитайте про события на Даманском,,, ПОЖАЛУЙСТА!!!!
    1. timokhin-aa
     22 mei 2020 13:44
     -2
     En onder vuur van tanks. maar de uiteindelijke vlucht werd niet geregeld door de grenswachten en niet door de tanks.

     lees over de gebeurtenissen op Damansky, ALSJEBLIEFT!!!!


     ha
     Twee uur later, nadat de munitie was opgebruikt, waren de Sovjet-grenswachters nog steeds gedwongen zich terug te trekken van het eiland. Het werd duidelijk dat de troepen die in de strijd waren gebracht niet genoeg waren, en de Chinezen waren aanzienlijk in de minderheid dan de grenswachteenheden. Om 17 uur, in een kritieke situatie, in strijd met de instructies van het Politbureau van het Centraal Comité van de CPSU om Sovjettroepen niet in conflict te brengen, op bevel van de commandant van het militaire district van het Verre Oosten, kolonel-generaal Oleg Losik, het vuur werd toen vanuit het geheim geopend met meerdere raketsystemen (MLRS) BM-00 "Grad" van de 21e gemotoriseerde geweerdivisie. De granaten vernietigden het grootste deel van de materiële en technische middelen van de Chinese groep en het leger, waaronder versterkingen, mortieren en stapels granaten. Om 135:17 uur gingen soldaten van het 10e bataljon van het 2e gemotoriseerde geweerregiment van het Verkhne-Uda-regiment van de 199e gemotoriseerde geweerdivisie en grenswachten onder bevel van luitenant-kolonel Smirnov en kolonel Konstantinov in de aanval om uiteindelijk te verpletteren het verzet van de Chinese troepen. De Chinezen begonnen zich terug te trekken uit hun posities. Rond 135 uur kwamen verschillende schietpunten “tot leven”, drie nieuwe aanvallen werden gedaan om ze te onderdrukken, maar ook deze werden afgeslagen.
   2. De opmerking is verwijderd.
    1. Sergej1972
     Sergej1972 23 mei 2020 05:22
     -2
     In 1991 vond de jure registratie plaats. En de facto wordt Damansky sinds het Brezjnev-tijdperk door de Chinezen gecontroleerd.
    2. timokhin-aa
     23 mei 2020 15:33
     -4
     Het resultaat is belangrijk. Ik begrijp dat dit een te ingewikkeld idee is voor de gemiddelde leek.
     Damansky werd in 1991 legaal Chinees, maar in feite een paar jaar na het einde van de gevechten. En al in de vorm van een schiereiland.
   3. Negruz
    Negruz 25 mei 2020 01:34
    0
    'Het maakt niet uit wat hun leger kan. Op Damansky kon ze onder de Grads gaan liggen.'
    En wat is het eindresultaat?"

    Het eindresultaat is zodanig dat het Chinese leger onder de hagel is omgekomen....
    Er is geen ander eindresultaat...
  2. kwaadaardigheid
   kwaadaardigheid 22 mei 2020 14:38
   +1
   Suvorov bedroog de Fransen en trok het leger terug, waarbij hij een nederlaag in een uitzichtloze situatie vermeed. En dit is als het ware niet abrupter dan alle verspreiding van de Turken, die tijdgenoten op prijs stelden.
 22. operator
  operator 22 mei 2020 12:46
  0
  Citaat: Junger
  nieuwe Chinees-Vietnamese en Chinees-Indische oorlogen volgens oude concepten

  We zijn op de trommel.
 23. ManierKheThuo
  ManierKheThuo 22 mei 2020 13:30
  -1
  Auteur, bedankt.
  Best een interessant artikel over een zeer gemythologiseerd onderwerp.
 24. Selecteer
  Selecteer 22 mei 2020 14:01
  +5
  Автор статьи всеми правдами и неправдами превозносит военные мудрости и дальновидность китайцев... Но основные постулаты статьи можно обратить и против мнения автора сказав следующее :
  1. China versloeg de USSR ook niet in een grensconflict en toonde absoluut geen voordeel in zijn aantal en nabijheid van reserves in de slag om Damansky ... De USSR daarentegen had zeer zwakke en uitgerekte communicatie, evenals beperkte reserves, versloeg de vijand ... .
  2. Groot China heeft nog nooit het kleine Vietnam verslagen, hoewel dat buurland ervan.. En afstanden van tientallen of honderden kilometers bellen voor communicatie of aanvoerlijnen is een te luid woord... Elke grote macht voert oefeningen op zo'n schaal uit en zorgt voor een voorkant zou moeten werken als een klok ... Wat hebben de Chinezen ermee?
  dit waren problemen - dit zijn de echte problemen van het Chinese leger in die tijd!!!
  3. Ondanks het enorme leger en de middelen heeft China zeer bescheiden succes geboekt in grensconflicten met India ... Dat wil zeggen, de VRC heeft de hele wereld laten zien dat het complexe terrein zowel de technische superioriteit als de numerieke superioriteit van de aanvallers tenietdoet.
  Что же до главного вывода от статьи - Китайцы безусловно храбрые воины в этом никто не сомневается... Но надо в том числе признать и тот факт что "до своего Берлина армия КНР никогда не доходила" - то есть Китай всегда хорошо воевал только вблизи своих границ или в районах своего исторического доминирования... Как Китайцы будут воевать в Африке где каждый куст для них чужой - никто не знает и никем не проверено...
  1. timokhin-aa
   22 mei 2020 14:11
   -2
   Je hebt de betekenis niet begrepen van wat je leest
   1. scherpschutters
    scherpschutters 22 mei 2020 14:19
    -3
    Respondenten hebben The Art of War niet gelezen. Dit is normaal: je moet geen geheime kennis van kantoorplankton eisen :)
    1. De opmerking is verwijderd.
   2. Selecteer
    Selecteer 22 mei 2020 14:29
    +8
    А мне кажется что сам автор с трудом статьи с трудом отделяет факты от фантазий - да Китай выигрывал конфликты но все войны Китая на протяжении последних 100лет это ПРИГРАНИЧНЫЕ ВОЙНЫ и все !!!
    Wat de PLA wel en niet kan, kan van het plafond en uit het rijk van de fantasie worden gehaald ...

    То что СССР имел какие-то стратегические проблемы из-за конфликта на Даманском или Вьетнамо-Китайской войны вообще полная чушь !!! Руководство СССР в 70-г 80-е годы 20-го века уже состояло из дряхлых стариков или оборотней-тайных почитателей капиталистического рая !!! Эта главная причина развала страны а остальных причин можно назвать миллион но влияние их на развал страны мизерно...
    1. Boris Scheermes
     Boris Scheermes 23 mei 2020 06:44
     +2
     Citaat van Selevc
     de auteur met moeite van het artikel met moeite scheidt feiten van fantasieën

     Ja, de tweede kan zelfs in zijn korte krabbel niet consistent zijn, eerst het gooien van lijken een fictie noemen, en dan vertellen hoe de Chinezen lijken naar iemand bravo gooiden. Waar anders kan hij fictie van feiten scheiden? Een ondoordachte reeks brieven ter ere van de klant. Het pakte echter heel slecht uit. Waarschijnlijk wordt zelfs het tegenovergestelde effect bereikt.
     1. timokhin-aa
      23 mei 2020 15:31
      -3
      Het Chinese thema veroorzaakt altijd gapende kwinten bij mensen met een laag IQ, ik weet niet waarom het zo is, maar het is zo.
      Het effect is dus precies wat verwacht werd.
      1. Liam
       Liam 23 mei 2020 22:46
       0
       Citaat van: timokhin-aa
       Het Chinese thema veroorzaakt altijd gapende kwinten bij mensen met een laag IQ, ik weet niet waarom het zo is, maar het is zo.
       Het effect is dus precies wat verwacht werd.

       Dit is je zwakste artikel van de laatste tijd. Niet dat de rest meesterwerken waren. Maar dit is slechts een verzameling woorden zonder enige logica en argument van het plafond
       1. timokhin-aa
        23 mei 2020 22:49
        -1
        In wezen alstublieft.
    2. timokhin-aa
     23 mei 2020 15:29
     -2
     Drink water.
  2. andrew42
   andrew42 23 mei 2020 16:41
   +1
   Поскольку речь в статье не столько о военно-технических возможностях Китая ,сколько о военной истории и военных традициях, то я бы добавил следующее: Китай -древняя самобытная и не похожая ни на что культура, в военном плане веками применяющая тактику мелкого покусывания и ползучей экспансии. Это у них получается прекрасно, это у них в крови. Только вот есть проблема в китайском восприятии действительности, - пока хитрецы изучают "Сунь-цзы" и плетут "сети обмана", какой-нибудь гуннский шаньюй с малочисленным войском прямым ударом в нос берет Бэйзцин. Остается радоваться ,что глубинная культура Даосов (а это и есть по сути "китайская раса") никаким местом не воинская.
 25. scherpschutters
  scherpschutters 22 mei 2020 14:16
  -1
  "..Oorlog is een manier van bedrog. Daarom, als je iets kunt doen, laat de vijand dan zien dat je het niet kunt; als je iets gebruikt, laat hem dan zien dat je het niet gebruikt; ook al was je dichtbij, laat zien dat je ver weg bent weg; hoewel je ver weg bent, laat zien dat je dichtbij bent; lok hem met winst; breng hem van streek en neem hem; als hij alles heeft, wees dan gereed; als hij sterk is, ontwijk hem; roep hem woedend op, breng hem in een staat van frustratie; een nederige houding aannemen, verwaandheid in hem opwekken; als zijn kracht vers is, hem moe maken; als hij bevriende krijgers heeft, ga dan uit elkaar; val hem aan als hij niet klaar is; kom naar voren als hij het niet verwacht. . . ."(Met)

  "..Als de bomen bewogen, betekent dit dat hij komt. Als er grasbarrières zijn, dan probeert hij te misleiden. Als de vogels opstijgen, dan is daar een hinderlaag verborgen. Als de dieren bang zijn, is iemand zich daar verstopt. Als het stof in een kolom opstijgt, dan rijden strijdwagens; als het zich laag over een groot gebied verspreidt, dan beweegt infanterie; als het op verschillende plaatsen opstijgt, dan verzamelen ze brandstof. Als het hier en daar opstijgt, en bovendien, in kleine aantallen, dan kamp opzetten .." (c)
  1. Selecteer
   Selecteer 22 mei 2020 14:47
   +5
   ..Oorlog is een manier van bedrog.

   На сегодняшний день военные успехи КНР явно сильно отстали от их экономических достижений... Несмотря на колоссальные финансовые вливания... Огромная армия и флот есть - а проблемы старые не решены, даже проблемы приграничные !!!
   На сегодняшний день Китай гигантская держава (постоянный член СОВБеза ООН) не может толком разобраться с насыпными песчаными островами-мелями у своего побережья и ввести над ними свой полный суверенитет !!! Острова-то - толком не ясно есть они или нет !!! - их постоянно размывает море, китайцы там что-то строят - остальной мир пока этого не признает !!!
   Ik zwijg al over het probleem van Taiwan - dit probleem was, is en zal te moeilijk zijn voor China ...
   Кстати и Гонконг китайцы могли оккупировать - это всего лишь город отделенный перемычкой от Китая. а не смогли..
   99 jaar mislukt!!! Ondanks de atoombom, Mao, Deng Xiao Ping enzovoort..

   Ik ken de citaten uit de "Art of War" heel goed ... Maar in het geval van China is het belangrijkste dat de sluwe zichzelf uiteindelijk niet te slim af is !!!
   1. scherpschutters
    scherpschutters 22 mei 2020 16:06
    -1
    Oude wijsheid verandert in "wijsheid" in het tijdperk van "snelle beslissingen" :)
    1. scherpschutters
     scherpschutters 25 mei 2020 14:03
     0
     Nogmaals, "shkolota min" :)
 26. Knell Wardenhart
  Knell Wardenhart 22 mei 2020 14:34
  +1
  Het moet duidelijk zijn dat na elk bloedbad in de wereld, het spook van herhaling enige tijd achter een aantal winnaars staat - en dit werkt. Dus Chamberlain en Co. waren vreselijk bang voor escalatie, maar Adolf Aloizovich was niet bang - en speelde erop. In feite hebben de Chinezen in Korea deze techniek herhaald. Wat zouden in dit geval "VN-troepen" kunnen zijn? Om alles daar op 0 te irriteren, samen met steden, Chinees, enz.? Kon. Maar ze waren bang (niet zonder onze hulp natuurlijk) dat dit een opmaat zou zijn voor grotere evenementen. Daarom gaven ze iets terug - niemand wilde "Dropshot" en actie echt ervaren. We kunnen zeggen dat de Chinezen goed hebben gevochten - dat kan. Ze hebben een aantal van hun mensen in een vreemd land gestopt omwille van de grote leider Mao. Kan het Westen hier een einde aan maken? Ja, er is er nog één over, om eerlijk te zijn. Het Westen heeft de pacificatie van de Japanse aanvoerlijnen en industriële centra al aangepakt - de Japanners zijn van vlees en bloed, dezelfde sluwe en koppige natie. Gebroken en gebroken.
  Wat betreft de strijd om Damansky kan ik het niet eens zijn met de auteur. Objectief gezien was de overeenkomst over de Amoer niet aan onze kant - we hadden de keuze om bloed over alles naar Peking te storten vanwege een slechte hooiberg - we handelden nogal terughoudend. Een geïrriteerd Noord-China aan onze grenzen met tal van partizanen en hongerige vluchtelingen - dit zou waarschijnlijk het laatste zijn wat ons leiderschap zou willen. En dit konden we allemaal regelen..

  De Chinezen zijn goede krijgers, ze zijn matig pretentieloos, soms zijn ze te koppig, er zijn er veel, ze zijn behoorlijk georganiseerd en goed ideologisch uitgewerkt - ze zijn gewapend met uitrusting die een ideologische ontwikkeling is van een effectief pretentieloos "wapen voor de dag des oordeels". " gemaakt door de USSR, met alle voor- en nadelen van dergelijke wapens. De min van China komt echter voort uit de plussen.
  Dit alles is erg cool, meer dan het onze is gebonden aan een georganiseerd, kalm werk van de achterkant - toeleveringsketens, logistiek, besluitvormingscentra. Als je met kleine professionele troepen opereert - je kunt een aantal voorraden "kauwen", aan zelfvoorziening doen, tactische verdediging organiseren - maar als je een zerg haast hebt, ben je erg afhankelijk van controle-aanvoer, ik zou zelfs kritisch zeggen. En dit is hun achilleshiel.
 27. kwaadaardigheid
  kwaadaardigheid 22 mei 2020 14:34
  +3
  Dat wil zeggen, China is een middeleeuwse staat die absoluut niets geeft om het verlies van Pisants en boeren uit de infanterie, terwijl de boeren uit de infanterie zelf nergens bang voor zijn, omdat ze buiten het leger zullen omkomen van de honger. China is veel sterker dan zijn buren, en in het geval van een militaire nederlaag, komt het niet in een situatie zoals de Duitsers na de Slag om Koersk, wanneer "alle jongens, nu hebben jullie een khan." En hoe zal dit helpen in het geval van een oorlog tegen Rusland of de Verenigde Staten, die een niveau van escalatie kunnen opleggen? En elke oorlog heeft economische gevolgen. Wat kreeg China na de confrontatie bij Damansky? Niks. Tegelijkertijd zijn er gebieden in de wereld die pure Terra Nullis zijn, waarvoor niemand doelbewust claimt, in de hoop iets waardevollers uit een territoriaal geschil te persen. Omdat het na het sluiten van het contract moeilijker zal zijn om het te herzien dan te argumenteren volgens het principe "hier zat mijn grootvader 's ochtends onder een struik." Het verdrag vernietigt een dergelijk argument eenvoudig. In dit opzicht zijn bijvoorbeeld de territoriale geschillen tussen Rusland en China volledig uitgeput, sinds er grensverdragen zijn ondertekend, ja, China heeft daar een beetje gekregen. Maar hiervoor doet hij volledig afstand van aanspraken op al het andere. Een poging om het gehakt terug te draaien is ongepast en je komt er niet af met duizend lijken.

  Tegelijkertijd begrijp ik niet echt over welke verschillen met Europa de auteur het heeft. In Europa, in de 17e eeuw, konden een paar naburige feodale heren vechten om een ​​pol, ook omdat de kadastrale lijst waardeloos is. Alleen was dit in Europa al veel eerder besloten en werden oorlogen groot en zeldzaam. Tegelijkertijd, in 1812, op het voorstel om het niveau van escalatie te verminderen, werd dezelfde Napoleon die nifiga beantwoord, en een maand later vluchtte hij uit Moskou.

  Wat betreft Vietnam, bombardeerden de VS het in het stenen tijdperk, vocht de USSR hiervoor tegen de VS? De USSR is over het algemeen niet verplicht om voor iemand te vechten als ze hier niet direct mee instemt.
  1. scherpschutters
   scherpschutters 22 mei 2020 16:04
   -1
   Precies. En daar is. "alles is rimpeling op het water. Het belangrijkste is de eeuwigheid"
 28. krvl
  krvl 22 mei 2020 15:15
  +1
  Geweldig artikel! Lees nooit zoiets! Overal over dit onderwerp, meestal met vermelding van Engelse overwinningen in de vorige eeuw. Dank aan de auteur, niet alleen voor de feiten en hun recensies, maar ook voor reflecties, generalisaties en samenvattingen.
 29. Deurwaarder
  Deurwaarder 22 mei 2020 15:42
  +4
  Maar hoe zit het met de Japanners met hun magere leger in de staart en manen?
  1. scherpschutters
   scherpschutters 22 mei 2020 16:03
   -2
   Ze zouden ook zijn "verdronken" in "levende golven" en in "plooien van het terrein" ... in 20-25 jaar. Met hulp van buitenaf werd de periode bijna 3 keer korter.
   1. Shadow
    Shadow 22 mei 2020 18:51
    +3
    De Japanners kweekten geen sentiment, dit was hun troef. Dergelijke oorlogen worden in principe meer gewonnen met galgen dan met tanks.
    1. scherpschutters
     scherpschutters 25 mei 2020 15:26
     0
     Dit is waar, maar ... De oorlog in Korea in de 16e eeuw werd verloren door de Japanners
  2. timokhin-aa
   23 mei 2020 22:06
   0
   Tegen die tijd waren ze al tientallen jaren in een burgeroorlog verwikkeld, was China op het minimum van zijn historische macht en was Japan op weg naar het hoogtepunt.
   1. Liam
    Liam 23 mei 2020 22:48
    -1
    Citaat van: timokhin-aa
    Tegen die tijd waren ze al tientallen jaren in een burgeroorlog verwikkeld, was China op het minimum van zijn historische macht en was Japan op weg naar het hoogtepunt.

    En wanneer was China op het hoogtepunt van zijn historische macht?)
 30. Ivanchester
  Ivanchester 22 mei 2020 16:29
  +1
  Citaat: Lopatov
  Troepen teruggetrokken uit Afghanistan op verzoek van China

  Ik dacht altijd dat de troepen werden teruggetrokken, omdat. beseften de zinloosheid van hun verdere verblijf in Afghanistan.
  Waar kan ik lezen wat je hebt geschreven?
 31. Andrey VOV
  Andrey VOV 22 mei 2020 17:45
  +4
  De auteur, als officier, en jij bent een officier, je arrogante houding ten opzichte van mensen die commentaar geven op je materiaal kleurt je absoluut niet ... Je denkt er op de een of andere manier op je gemak over na ... het is niet gepast om je zo te gedragen, eerlijk gezegd .
  1. Boris Scheermes
   Boris Scheermes 23 mei 2020 06:49
   +1
   Citaat: Andrey VOV
   Je arrogante houding ten opzichte van mensen die commentaar geven op je materialen kleurt je absoluut niet ...

   Dit is een standaard defensieve reactie van een zeer beperkte persoon.
 32. Shadow
  Shadow 22 mei 2020 18:48
  +1
  Grote losse body. Proberen terug te duwen is nutteloos, maar knock-out met een reeks krachtige slagen is heel goed mogelijk.
 33. schutter
  schutter 22 mei 2020 19:15
  0
  De conclusies zijn voor ons niet erg geruststellend.
 34. lontus
  lontus 22 mei 2020 20:29
  +2
  Смешная проплаченная китайцами статья.
  Синафилами становятся либо по глупости и невежественности либо за финансовую или карьерную мотивацию !
  1. Boris Scheermes
   Boris Scheermes 23 mei 2020 06:49
   +2
   Citaat van Lotus.
   domheid en onwetendheid, hetzij voor financiële of loopbaanmotivatie!

   En vaker wel dan niet
 35. RoTTor
  RoTTor 22 mei 2020 22:59
  -1
  "... Generaal Peng De-hui schijnt ook een Jood te zijn..."

  De dappere RODE PLA van de Amerikanen sloeg nog steeds serieus, zelfs tijdens de Koreaanse oorlog, toen het niet de uitrusting en kracht had die het nu heeft,
  en ze waren het vergeten.
  Tevergeefs en gevaarlijk voor de VS:
 36. Курьер
  Курьер 22 mei 2020 23:12
  +4
  De auteur heeft het verlies van de Chinezen in de Koreaanse Oorlog niet genoemd.Vanaf een miljoen en meer
 37. Tsyrendorzhiev Sambu Rabdanovich
  +4
  In het militaire conflict met Vietnam kon de VRC geen luchtvaart hebben om de grondtroepen te ondersteunen. De Volksrepubliek China beschikte gewoon niet over zo'n luchtvaart. Waarom analyseert de auteur niet de resultaten van China's militaire acties tegen Japan? In de Tweede Wereldoorlog slaagden de Chinezen er niet in hun militaire kunst te demonstreren. Hun verliezen waren zelfs groter dan die van de USSR. Het artikel toont vooroordelen. Het is misschien nuttiger om de gevechtscapaciteiten van de militaire districten die grenzen aan de Russische Federatie te analyseren en tegelijkertijd de training van de troepen te beoordelen.
 38. Boris Scheermes
  Boris Scheermes 23 mei 2020 04:33
  +1
  gekoppeld aan numerieke superioriteit en morele bereidheid om enorme verliezen te dragen

  Dus dit is als het ware - verpletteren met een massa. Waarom noemde je het aan het begin van het artikel een stom cliché?
 39. Boris Scheermes
  Boris Scheermes 23 mei 2020 04:40
  0
  De USSR is in dat conflict de verliezende partij
  Een politiek besluit gebaseerd op de angst dat er desnoods te veel Chinezen zouden moeten worden vermoord. Daar waren ze toen nog niet klaar voor.
  Oh, het is weer "verpletterend met gewicht". Echter.
 40. Sergej1972
  Sergej1972 23 mei 2020 05:28
  +1
  Het lijkt mij dat de Sovjetleiding ook zo'n begrenzer had. De Volksrepubliek China, wat men ook mag zeggen, is een socialistische staat, hoewel het de verkeerde weg volgt.
 41. Sergej1972
  Sergej1972 23 mei 2020 05:30
  0
  Naar mijn mening mag de factor van de CCP, de communistische ideologie, niet worden vergeten als we het hebben over de acties van de CCP.
 42. Amborlakatay
  Amborlakatay 23 mei 2020 08:38
  0
  Een eenzijdig artikel, lijkt op Chinese propaganda, waar feiten "moeten" worden verzwegen, en de nadruk op iets anders ligt, zoals de Chinezen graag doen. Het grappige is dat met alle propaganda van de PLA, de Chinezen zelf niet in de kracht ervan geloven.
 43. AwaZ
  AwaZ 23 mei 2020 08:48
  +3
  Достаточно сомнительные успехи вы тут расхваливаете.
  Не, я не призываю закидать китайцев шапками, но , мне кажется китайская армия , хотя и оснащена вполне себе современным оружием и сколь чо обучена тактически , но уже много лет не имела никакого боевого опыта и хз как у них пойдет если столкнутся с мотивированным и хотя бы равным противником.
  Нам не китайцев обсуждать надо а своих... Что то мне говорит, если вдруг серьезный какой конфликт, подавляющее большинство наших сограждан не пойдут добровольцами на фронт , а скорее попытаются свалить по дальше от войны. И наши бравые росгвардейцы , вместо того что б с армией за одно биться с врагами, будут заниматься выявлением потенциального пушечного мяса...
  1. Sancho_SP
   Sancho_SP 23 mei 2020 09:02
   0
   1. Op een bevolking van 130 miljoen zijn er genoeg vrijwilligers voor elk idioot avontuur.
   2. Er zullen altijd veel mensen zijn die weglopen van obsessieve aanbiedingen om te sterven voor de huidige elite.

   En die en anderen, dat zullen er miljoenen zijn.
  2. Wasili Kostrow
   Wasili Kostrow 24 mei 2020 16:25
   0
   De waarheid is zo waar.
   De meeste Russen denken hierover bij zichzelf na.
 44. Sancho_SP
  Sancho_SP 23 mei 2020 08:58
  +4
  We beginnen met "de Chinezen verpletteren niet alleen met massa", we geven voorbeelden van "verpletterd met massa zonder angst voor verliezen".

  Korea is nooit bezet geweest, zelfs niet met de hulp van de USSR.

  Taiwan is nog steeds onafhankelijk.

  Er waren gewoon geen andere kanshebbers voor Tibet.

  De USSR stierf helaas zelf.


  Dus tot nu toe hebben de Chinezen zich nog nergens laten zien.
 45. Phoenix
  Phoenix 23 mei 2020 12:32
  0
  De auteur is duidelijk een Chinese agent of een sectariër :D Dus hij prijst, nou ja, uit alle macht! De auteur houdt geen rekening met de oorlog met Japan, omdat hij niet in het zegelied past. Wat je ook opent op internet, overal legt iemand iets op, lees in ieder geval helemaal niet....
 46. tuts
  tuts 23 mei 2020 12:34
  0
  aan de auteur naast het artikel
 47. Waarnemer2014
  Waarnemer2014 23 mei 2020 13:37
  0
  Oorlogen in het Chinees
  Kortom. De Chinezen kwamen naar de oorlog. Ze harkten uit .. lol
 48. Tegen Evgeny P.
  Tegen Evgeny P. 23 mei 2020 15:51
  +1
  In 10 (!) tijden overtroffen ze (Damansky) in verliezen, en wonnen ze ook nog het "type"! Fuck met deze auteur. Nou, je moet erin slagen om alles ondersteboven te herschikken. En dit, met zo'n pitch, zeggen ze, "ze wilden gewoon niet", gaan verder. Natuurlijk hadden ze Mongolië niet nodig, enzovoort. Alles wat ze wilden, kregen ze recht - van deze botsingen. LOL.
  Nou, oké, je kunt het belangrijkste eruit halen: de Ketai-slang met vleugels (de zogenaamde "draak") wekt helemaal geen vertrouwen op een wereldwijde, verreikende schaal, en je moet dit in gedachten houden en zijn voorbereid als er iets gebeurt. En episodische samenwerking in deze historische periode is een noodzakelijke maatregel. Het is noodzakelijk om zo snel mogelijk het soevereine pad van economische ontwikkeling te betreden en het aandeel van de invloed van deze tweede hegemoshka, die te veel economisch gewicht heeft gekregen, op onze staat te minimaliseren. Want als je in het kielzog van het beleid van een van hen loopt, wordt het Russische idee behouden en Oekraïens. Het nationale idee heeft volledige onafhankelijkheid van grote spelers nodig, zoals het was onder de Republiek Ingoesjetië.
 49. andrew42
  andrew42 23 mei 2020 16:18
  +1
  Диссонанс в статье. Автор выражает обеспокоенность техническим оснащением и организации современной китайской армии, а в качестве основного аргумента приводит успехи пехоты КНД в Корее. Так чего нам всё-таки бояться? - Масс китайской пехоты (по старинке) или современной китайской авиации/ артиллерии/танков ? И того и другого? Китай уже давно понял. что современные войны выигрываются технологиями, никто оттуда массы солдат гнать не будет. По военным технологиям в совокупности Китай пока что не перегнал даже нынешнюю путинскую Россию, и не перегонит. Это не технологии для 5Джи у американцев тырить, и не Ляонины перестраивать. Хотя спору нет, противник серьезный, а главное - мотивированный националистическим правительством, которое вернуло китайцам концепцию Чжун Гуо - Срединной Империи, пупа Земли. Все прочие восторги от китайских военных "успехов" вообще непонятны. Китайцы не добились от военных действий ничего, везде упирались в лимит возможностей и отступали на свои позиции. Кто и сколько при этом у кого разломал/ ограбил / вывез - это не имеет отношения к военному делу. Хотя я прекрасно понимаю откуда эти восторги, - никто не умеет так важно надувать щеки, как китайские товарищи. А вот деньги китайцы отлично считать умеют, это верно. И еще отжимать подельников/союзников от кассы, - совместные "предприятия" с ними лучше не иметь, в свою песочницу не пускать.
 50. Denis Ck
  Denis Ck 24 mei 2020 01:21
  +3
  China is niet in staat om uit te breiden.
  Дело в том что Китай и китайцы - это "вещь в себе" и иначе быть не может, слишком их всегда много для того что бы что бы вести экспансию. Государство готово к результативной агрессии когда в состоянии сплотить все общество, иначе результат выйдет печальным, что и подтвердила первая мировая. У Китая масса социальных проблем и межнациональных точек напряженности и как вишенка на торте - главная ахиллесова пята, gebrek aan gratis universele sociale gezondheidszorg en pensioenen,,Medicijnen in China worden betaald, en alleen staatspensioenen hebben. medewerkers. Die. ouderen leven ten koste van jongeren die de mogelijkheid hebben om te werken, zoals we weten, elke oorlog is een klap voor de economie, wat betekent dat de last voor de burgers aanzienlijk zal toenemen, ik zal niet uitleggen wat er zal gebeuren als alle van het bovenstaande beschikbaar is, begrijpt u.
  Gedwongen Hanisering de samenleving heeft van de Chinezen niet echt één volk gemaakt, daar zijn honderden jaren voor nodig, de assimilatieprocessen zijn over het algemeen erg grillig. Hoog in China en klasse sociale spanningen.
  De Chinese mentaliteit heeft de neiging om op te scheppen over rijkdom, systeem van gesloten districten voor de elite ze hebben extreme vormen, die de liefde niet aan de macht brengen onder gewone Chinezen. Bewegingsbeperkingen voor burgers en als de oudere generatie dit rustig waarneemt, dan stapelen de jongeren negativiteit op, en de boiler zal op een dag ontploffen, er is een katalysator nodig.
  Geen enkele overheidsinstantie heeft ervaring met het begeleiden van zoveel mensen in een stressvolle situatie. het systeem, de sociale omgeving wordt te instabiel, naast de reeds beschreven problemen zijn er veel variabelen die niet kunnen worden voorzien.
  Ie met een lang conflict zal het met China hetzelfde zijn als altijd - een burgeroorlog, een strijd om de macht en de ineenstorting van de staat in delen.

  Als we ons wenden tot Geschiedenis, zullen we zien dat dit precies is wat er altijd is gebeurd met China, en het punt hier is niet in het leger, hoe mooi het ook is, oorlogen worden niet aan de fronten gewonnen, maar aan de achterkant.