militaire beoordeling

Niet-Franse Zouaven

46

In het artikel Zouaven. Nieuwe en ongebruikelijke militaire eenheden van Frankrijk» Er werd verteld over de gevechtsformaties die in het Franse leger verschenen na de verovering van Algerije. De ongewone, exotisch ogende vorm, en vervolgens de militaire heldendaden van de Zouaven, die een reputatie verwierven als dappere mannen en moordenaars, droegen bij aan de opkomst van dergelijke eenheden buiten Frankrijk. Uniformen, oefening en gevechtstraining werden aangenomen. En nu zullen we het hebben over andere Zouaven (niet Frans) en kijken of de ervaring om ze naar het buitenland te kopiëren succesvol was.


Zouaven VS


Niet-Franse Zouaven
Amerikaanse Zouaven, 1863 foto

De Amerikanen probeerden ook de Franse ervaring over te nemen. De initiatiefnemer van de oprichting van de Zuavian-eenheden was een zekere Elmer Ellsworth, een klerk van het octrooibureau uit de staat Illinois, die niets te maken had met het leger en de dienst daarin, maar graag boeken en militaire tijdschriften las op zijn vrije tijd. Van hen leerde hij over de Franse Zouaven. Het lijkt erop dat van interesse en verlangen naar de echte belichaming van wat in het leven werd bedacht een enorme afstand is, en Ellsworth heeft geen kans om de grondlegger van het Amerikaanse Zouaven-korps te worden en kan dat ook niet zijn. Maar de jonge man had een aas in petto - een goede kennis met Abraham Lincoln, die nog geen president was, maar al grote bekendheid had verworven in het land, zowel als politicus als als advocaat (een van de meest gerespecteerde in Illinois) . Lincoln was al president (in 1860) en noemde Ellsworth "de grootste kleine man": hij bedoelde de lengte van zijn vriend, 5 voet 6 inch (168 cm). Trouwens, tijdens de verkiezingen voor de Senaat in 1858 (die hij verloor), werd Lincoln zelf door zijn tegenstanders de "grote sukkel" genoemd (en zijn ondermaatse tegenstander werd de "kleine reus" genoemd).


Elmer Ellsworth, foto uit de Library of Congress


Abraham Lincoln, 1857

De tweede succesfactor was de turbulente tijd van de Amerikaanse Burgeroorlog, toen het geluk zulke dilettanten en avonturiers soms toelachte. En de weinige militairen konden zelfs hopen op een fantastische carrièregroei. Zo werd majoor Irvin McDowell, die nog nooit het bevel over een enkele militaire eenheid had gevoerd, onmiddellijk gepromoveerd tot brigadegeneraal na het uitbreken van de burgeroorlog en benoemd tot commandant van het leger van Noordoost-Virginia. Dit leger onder zijn bevel verloor de eerste grote slag van de oorlog - bij de Bull Run River.

Maar terug naar Ellsworth.

In 1857 (op 20-jarige leeftijd) werd hij boorinstructeur bij Gray Rockford, een politiebureau in Rockford, Illinois. In 1859 eiste de vader van Carrie Spafford, die met hem verloofd was, dat de verloofde van zijn dochter zou ophouden met rondhangen en een geschiktere baan zou vinden. Ellsworth verhuisde naar Springfield, waar hij bij het Lincoln Law Office ging werken.

In 1859 kreeg de 22-jarige Ellsworth, met de hulp van Lincoln, een functie als kolonel bij de Nationale Garde in Chicago. De titel was spraakmakend (in de Verenigde Staten waren ze altijd geliefd), maar deze 'nep'-kolonel had slechts 50 ondergeschikten. Maar er was een kans om ze in uniformen a la zouave te kleden en ze te boren volgens de methoden die in een Frans tijdschrift werden gelezen: zoals ze zeggen, wat het kind ook amuseert, als het maar niet huilt. De adviseur van Ellsworth was een voormalige Franse militaire arts, Charles de Villiers, die tijdens de Krimoorlog in een van de Zouave-regimenten diende.

Het is moeilijk te zeggen hoe dit alles zou zijn afgelopen als het verstrekkende incident bij Fort Sumter er niet was geweest.

Fort Sumter werd gebouwd na de zogenaamde Tweede Onafhankelijkheidsoorlog (de Anglo-Amerikaanse Oorlog van 1812-1815) om de havenstad Charleston (South Carolina) te beschermen. Na de overwinning van A. Lincoln bij de presidentsverkiezingen in november 1860, kondigden zeven zuidelijke staten hun terugtrekking uit de Verenigde Staten aan (en in februari 1861 riep het constitutionele congres in Montgomery de oprichting uit van een nieuwe staat - de Geconfedereerde Staten van Amerika, de hoofdstad waarvan de stad Richmond was). Fort Sumter kwam terecht in confederaal gecontroleerd gebied, maar op 26 december namen federale troepen de controle over. Op 26 april 1861 lanceerden de zuiderlingen een operatie om het fort te veroveren. De krijgers aan beide kanten waren nog steeds hetzelfde: ondanks het 36-uur durende artillerie-duel, slaagden noch de Zuidelijken, noch de Feds erin iemand te doden.


Bombardement van Fort Sumter, 1861

De zenuwen van majoor Robert Anderson, die in het fort was, konden het echter niet uitstaan, en op 13 april gaf hij het fort over. Zo begon de Amerikaanse Burgeroorlog.

De nieuwe president Lincoln kondigde aan de natie aan dat het land 75 vrijwilligers nodig had, en inspireerde Ellsworth naar New York, waar hij het eerste (al echte, althans in aantallen) regiment van Amerikaanse Zouaven oprichtte, dat in feite officieel was genaamd de 11e Infanterie van New York. Omdat het voornamelijk bestond uit leden van de New York Fire Brigade, van wie de meesten ook roodharige Ieren waren, kreeg de eenheid de informele naam "First New York Fire Zouaves" (First New York Fire Zouaves). Een andere, ook informele, naam voor dit regiment is Ellsworth's Zouaven.


Don Troiani. "Vuur Zuave"

Dit regiment werd op 7 mei 1861 opgenomen in het Amerikaanse leger, waarna het werd overgebracht naar Washington.


Kolonel Elmer Ellsworth in 1861

De carrière van "kolonel" Ellsworth was helder, maar kort, omdat, zoals later bleek, echte oorlog te veel verschilt van "rollenspellen".

Op 23 mei 1861 werd in Virginia een referendum gehouden over de afscheiding van deze staat van de Verenigde Staten, en op 24 mei kregen de New Yorkse Zouaven het bevel de grensstad Alexandrië in te nemen. Ellsworth had niet eens tijd om deel te nemen aan een enkel gevecht: de jonge man werd gedood door een zekere James Jackson, van het dak van wiens hotel hij de Zuidelijke vlag scheurde.


The Marshall House in Alexandria: het hotel waarvan de vlag door Elmer Ellsworth van het dak werd gescheurd

In deze gravure uit 1861 zien we Jackson Ellsworth neerschieten, en "Zouave" Francis Brownell, op zijn beurt, vermoordt Jackson (waarvoor hij de Order of Honor kreeg):


En zo wordt dit tafereel afgebeeld op een postenvelop:


Franciscus Brownel. De foto is opgeslagen in de US Library of Congress:


Zo betrad de 24-jarige Elmer Ellsworth de geschiedenis als de eerste officier van het leger van de Unie die sneuvelde in de burgeroorlog. Sommige van zijn Zouaven borduurden op hun fez de inscriptie: "Laten we de dood van Ellsworth wreken!"


Elmer Ellsworth Monument, stad Mechanicville, Ellsworth's graf

In 2017 werd het Marshall House-gebouw overgenomen door de multinational Marriott International, die het herbouwde en er het Monaco Hotel in opende:


Hotel Monaco

De in dit hotel buitgemaakte vlag werd aanvankelijk door Lincoln bewaard: volgens tijdgenoten speelde zijn zoon er vaak mee. Na de moord op de president werd de vlag ingenomen door Brownell, wiens weduwe in 1894 twee stukken stof verkocht voor $ 10 en $ 15. Het resterende canvas is ook verdeeld in twee delen, waarvan het eerste is opgeslagen in het New York Military Museum, het tweede in het National Museum of American History.

Het lot was misschien zelfs goed voor Ellsworth: hij hoefde de schande van zijn Zouaven niet te zien tijdens de Slag bij de Bull Run River, die plaatsvond op 21 juli 1861.

Kolonel van de noorderlingen Heinzelman berichtte over de deelname aan deze strijd van de "vurige zouaven":

"Bij het eerste salvo waren ze overstuur in de gelederen, en de meesten van hen renden terug en schoten van tijd tot tijd over de hoofden van hun kameraden vooraan."

Tijdens hun vlucht stuitten de rekruten van de overleden Ellsworth op twee compagnieën van het 1st Virginia Cavalry Regiment, geleid door de commandant, luitenant-kolonel Jab (James) Stuart (die trouwens ook erg jong was - slechts 28 jaar oud) .


Zo zien we Jeb Stewart op het schilderij van de Amerikaanse kunstenaar Don Troiani: met een Franse sabel, op een laurierpaard genaamd Virginia

Stuart wist dat het leger van de zuiderlingen ook een Zuavian-bataljon had (de "Louisiana-tijgers", die later zullen worden besproken), en besloot daarom de paniekerige "wapensoldaten" op te vrolijken - hij wendde zich vol vertrouwen tot hen:

"Niet rennen jongens, we zijn er al!"

De jongens stopten en juichten, maar tevergeefs: Stuart had hun vlag al gezien en gaf de cavalerie een signaal om aan te vallen.

Luitenant van het Virginia Regiment William Blackford herinnerde zich:

"Paarden in volle galop botsten tegen hun lijnen en verspreidden ze als stro."

Kolonel Heinzelman, reeds aangehaald, stelt droog:

'Het regiment der Zouaven verscheen als regiment niet meer op het slagveld.'

Naar schatting verloren de "vurige Zouaven" in de 20 minuten die ze op het slagveld doorbrachten 177 mensen: 2 officieren en 34 soldaten werden gedood, 73 mensen raakten gewond, 68 werden gevangengenomen of werden vermist. Ze leden de grootste schade door de aanval van Stuart's cavalerie.

Op 2 juni 1862 werd deze verbinding ontbonden.

Toen werden echter meer dan 70 Zouave-vrijwilligersregimenten gecreëerd in het leger van de noorderlingen, maar de reden voor hun vorming was al behoorlijk prozaïsch: het feit is dat de Amerikaanse regering, bij gebrek aan militaire uniformen, militaire uniformen in Frankrijk kocht. En dit had moeten gebeuren - de goedkoopste kits bleken Zuavian te zijn. Nou, aangezien de rekruten de vorm van de Zouaven kregen, waarom zouden ze dan geen Zouaven heten?


5e New Yorkse Zouaven


Een brief met tekeningen geschreven door een van de Zouaven van kolonel Rush Hawkins


Hawkins Zouave, 9th New York Volunteer Infantry

Deze nieuwe Zouaven vochten niet slechter dan andere gevechtseenheden van de noorderlingen.


Ierse Zouaven, 1861, Hawkins' Zouaven, 1862, Nationale Zouaven, 1862


Een Zouave-korporaal met een Sharps-geweer bij de aarden wal van Fort Federal Hill, Baltimore

De Zuidelijken vormden ook 25 Zouaven-compagnieën, en hier was het een heel ander verhaal. Romantisch ingestelde jonge zuiderlingen waren erg onder de indruk van het toneelstuk "The Bloody Drama of the Crimean War", dat net op dat moment werd gegeven door een populaire theatergroep die door hun staten reisde. En ze traden in de voetsporen van de ongelukkige Ellsworth en zijn "vurige Zouaven".

De meest bekende in deze oorlog was het 1st Louisiana Special Battalion, wiens soldaten "Louisiana Tigers" werden genoemd (soms "Tiger Rifles" - tijgergeweren).


Soldaat van het "Tiger Rifles" bataljon

Dit bataljon, onder bevel van Cheetham Robordo Whit, bestond uit 5 compagnieën en was gevormd volgens het principe van het Franse Vreemdelingenlegioen: soldaten werden gerekruteerd uit buitenlanders en criminelen van allerlei aard. Ze waren dus alleen zoeaven omdat ze het juiste uniform droegen, en het zou juister zijn om ze legionairs te noemen. En nogmaals, onder de "Louisiana Tigers" waren er veel Ierse emigranten.


Louisiana Tigers op het slagveld

De Louisiana Tigers hebben goed gevochten: in de Shenandoah Valley, in de veldslagen van Fort Royal, Winchester en Port Republic. Maar ze 'rustten' ook goed: ze vernielden saloons, vernielden bordelen. Ze gingen in de regel niet voorbij aan wat naar hun mening "slecht" is. Een van de soldaten van het Zuidelijke leger herinnerde zich later:

“Ze waren allemaal Ieren en allemaal gekleed in Zouaven-uniformen, en stonden bekend als Louisiana-tijgers, en het waren echt tijgers in menselijke vorm. Ik was echt bang voor ze."


Een van de Louisiana Tigers

Tijdens een van deze "gewelddaden" in de stad Montgomery werden zelfs meerdere "tijgers" doodgeschoten.

Dit bataljon leed zware verliezen tijdens de campagnes van Noord-Virginia en Maryland en werd bijna vernietigd tijdens de Slag bij Antietam. Maar de naam bleef - het werd overgedragen aan de Louisiana-brigade van generaal Harry Hayes.

Een zoeaafbataljon werd na het einde van de burgeroorlog onderdeel van de Nationale Garde en voerde voornamelijk ceremoniële functies uit. Maar in 1880 werd het uniform van de nationale garde verenigd en daarmee verdween de naam uit de geschiedenis.

Poolse "zouaven van de dood"


Op 10 (22), 1863, begon een nieuwe anti-Russische opstand in Polen. Op 11 januari werd de voorlopige nationale regering gevormd, Ludwek Meroslovski, die op 19 januari uit Parijs arriveerde, werd de "dictator van de opstand". Rond deze tijd verscheen hier een zekere Franse officier genaamd Francois Roshanbrune, de eigenaar van een schermschool in Krakau, die toebehoorde aan het Oostenrijks-Hongaarse rijk. In de stad Oytsov vormde hij een detachement, dat hij de luide naam "Zouaves of Death" gaf (eigenlijk spreken de Polen het woord "Zouave" uit als "Zhuav") - omdat hij rekruten dwong een eed af te leggen zich nooit terug te trekken en niet overgeven. In dit detachement zaten nogal wat studenten van de Jagiellonische Universiteit.

Trouwens, op basis van de mars van deze "zhuaves", werd later het revolutionaire lied "Varshavyanka of 1905" ("Vijandige wervelwinden waaien over ons") geschreven. Er is ook "Varshavyanka 1831". En toen werd deze "Varshavyanka" ook omgevormd tot het lied van de Spaanse anarchisten "A las Barricadas!" ("Naar de barricades"):

Negras tormentas agitan los aires,
nubes oscuras nos impiden ver;
aunque nos espere el dolor y la muerte
contra el enemigo nos lama el deber.
..........................................
"A las barricadas, a las barricadas"
door el triunfo de la confederación!
"A las barricadas, a las barricadas"
door el triunfo de la confederación!

Probeer desgewenst zelf te vertalen (in een online vertaler).

In Polen wordt vaak gezegd dat de enige zin die De Rochebrune in de taal van zijn ondergeschikten kon uiten was "psiakrew ktra godzina?!": iets in de trant van "verdomme, hoe laat is het?!" Naar verluidt was zij het die zijn strijdkreet werd.

Van de Franse en Amerikaanse Zouaven, die "in de mode" waren in heldere, verzadigde kleuren, verschilden de Poolse in de zwarte kleur van het uniform en het witte kruis dat op de borst was geschilderd.


Portret van François (Franciszek) de Rochebrune in de vorm van een "zouave des doods", 1863, gravure uit de XNUMXe eeuw

De eerste slag van de Rochebrune-jagers tegen de Russische troepen eindigde vrij verwacht: op 17 februari, in de buurt van Mekhov, gingen 150 "zouaves des doods" naar de begraafplaats (een echte begraafplaats), waar de Russische stellingen zich bevonden. Minder dan 20 van hen keerden terug. Luitenant Wojciech Komarovsky, die deze aanval leidde, stierf ook.

Rochebrune had geen medelijden met de Poolse jongeren en daarom kondigde hij, toen hij Krakau had bereikt, de oprichting aan van een heel regiment zelfmoorden. Maar er werd slechts een bataljon gerekruteerd - ongeveer 400 mensen. Op 17 maart vochten de nieuwe "zouaves des doods" met succes met de Russische dragonders, maar de volgende dag werden ze omsingeld, van waaruit ze vertrokken, nadat ze zware verliezen hadden geleden. Teleurgesteld vertrok Rochebrune naar Frankrijk en de laatste "jouaves" van zijn bataljon werden begin mei 1863 gedood. Rochebrune stierf later ook: als onderdeel van het Franse leger tijdens de Frans-Pruisische oorlog. Over het algemeen stierf iedereen, zoals beloofd.

Braziliaanse zouaven


In het verre Brazilië verschenen in 1864 ook hun eigen zouaven - het zogenaamde bataljon van zouaven-Bayyans (van de naam van de provincie). Tijdens de vijandelijkheden tegen Paraguay werd hij gevormd uit gevangengenomen weggelopen slaven, die een eenvoudig en treurig alternatief kregen aangeboden: onmiddellijk aan de galg sterven of in de strijd, maar iets later. Net als kameraad Sukhov uit The White Sun of the Desert, gaven ze er de voorkeur aan 'een beetje te lijden'. Ze zeggen dat er onder hen veel "meesters" waren van het nu populaire, maar in die tijd verboden, capoeira (dit woord werd bedacht door de Portugese kolonisatoren, de slaven noemden hun kunst zelf "congo", "angola", "manjinga" of "sau-bento", aan het begin van de XNUMXe eeuw - vadiasau).


Braziliaanse Zouaaf Bahian

Een van de prestaties van de Braziliaanse Zouaven is de verovering van het Paraguayaanse fort Curuzu.

pauselijke zouavenGedurende 10 jaar werden de pauselijke regio en de paus Pius IX bewaakt door een regiment Zouaven, dat de Franse generaal Louis de Lamoricière vormde uit orthodoxe katholieken uit verschillende landen (aanvankelijk als een tiralier, dat wil zeggen geweer).

Op 3 november 1867, nabij het dorp Mentana, vocht dit regiment, samen met andere detachementen van de pauselijke regio, in alliantie met Franse militaire eenheden, tegen de vrijwilligers van Giuseppe Garibaldi, die zich met zware verliezen moesten terugtrekken.

Het is merkwaardig dat Garibaldi zelf in 1860 een bataljon vrijwilligers had, dat de 'Calabrische Zouaven' werd genoemd.

In 1868 waren er 4 mannen in het regiment van de pauselijke Zouaven. Onder hen waren 592 immigranten uit Nederland, 1910 uit Frankrijk, 1301 Belgen, 686 Italianen uit de pauselijke staat zelf en 157 uit andere regio's, 32 Canadezen, 135 Ieren, 101 Pruisen en 87 Duitsers uit andere regio's van Duitsland, 22 Engelsen, 50 Spanjaarden, 32 Zwitsers, 19 Amerikanen, 14 Polen, 12 Schotten, 10 Oostenrijkers, 7 Portugezen, 6 Maltezen, 3 onderdanen van het Russische rijk, elk één persoon uit India, Mexico, Peru, enkele eilanden in de Stille Zuidzee en zelfs één Afrikaan en een Circassian. Dat wil zeggen, nogmaals, dit regiment, hoewel het de Zuavian werd genoemd, was een typische legioensoldaat.

Het militaire uniform van de pauselijke soldaten kopieerde de Fransen en verschilde alleen in kleur: grijze uniformen met rode bies. Caps werden aanvankelijk gebruikt als hoofdtooi, maar werden al snel vervangen door fez, traditioneel voor de Zouaven.


pauselijke zouaaf

In 1870, toen Rome werd bezet door de troepen van Victor Emmanuel II (de eerste koning van een verenigd Italië), verhuisde dit Zouave-regiment naar Frankrijk en na de mislukte Frans-Pruisische oorlog werd het ontbonden.

andere zoeaven


Tijdens de Derde Carlistenoorlog (1872-1876, in sommige bronnen wordt het de Tweede genoemd), werd in Spanje ook een Zouave-compagnie opgericht, dat werd gebruikt als erewacht voor de troonpretendent, Don Carlos de Jongere.

Tussen 1880 en 1908 twee regimenten van Zouaven werden gecreëerd in het Ottomaanse Rijk: ze werden opgenomen in de wacht van de sultan. Er waren geen militaire heldendaden achter de rug; na de staatsgreep van de Jonge Turken in 1908 werden deze regimenten ontbonden.

In 1856 ontving het Britse West-Indische Regiment ook het uniform van de Zouaven. Muzikanten van de militaire band van Barbados en Jamaica dragen momenteel dit uniform.


Muzikanten van de militaire band van Barbados en Jamaica in Zouave-uniform

Maar in Frankrijk is het niet meer mogelijk om militairen in de vorm van Zouaven te zien: eerdere cadetten van de militaire commandoschool waren zo gekleed, maar veranderden in 2006 ook van uniform.
auteur:
Artikelen uit deze serie:
Ryzhov V.A. Zouaven. Nieuwe en ongebruikelijke militaire eenheden van Frankrijk
46 commentaar
Объявление

Abonneer je op ons Telegram-kanaal, regelmatig aanvullende informatie over de speciale operatie in Oekraïne, een grote hoeveelheid informatie, video's, iets dat niet op de site staat: https://t.me/topwar_official

informatie
Beste lezer, om commentaar op een publicatie achter te laten, moet u: inloggen.
 1. Krasnodar
  Krasnodar 8 juli 2020 07:19
  +7
  Het zou interessant zijn om de strijd van de Zouaven van het noorden en het zuiden te zien))
  1. Bar1
   Bar1 8 juli 2020 08:45
   -11
   раз ВЕСЬ мир признал эффективность этих так называемых зуавов.Тут надо во первых разобраться ,почему эти войска были так эффективны ? Одной одежды мало,хотя просторные шаровары ,которые очень похожи на КАЗАЦКИЕ шаровары времён Богдана Хмельницкого просматривается очень чётко.
   Misschien hadden deze Zouaven niet alleen een zeer comfortabel uniform, waardoor de Yankees en Dixies er zo graag in gekleed waren, maar ook wapens en tactische prims op het slagveld, wat de auteur natuurlijk niet weet. Waarschijnlijk wel.
   De staat Barbaria en Barka, die aan de noord- en oostkust van Afrika bestond, was een machtige staat waarvan we niets weten, en de OI zwijgt als een vis tijdens de vlucht. Op oude kaarten bovendien uit de 19e eeuw deze staten, samen met Tartaria, zijn behoorlijk aanwezig.
   In plaats van Barbaria spreken historici over Algerije, Marokko, Tunesië, Ethiopië Deze namen verschenen later in de 19e eeuw, de schaal van namen was veel kleiner dan Barbaria en Barka.

   карта Лербера 1841г Государства Барбария и Барка крупно по всему северу Африки

   de naam zelf
   -Afrika -a / anti _fr / br / bar_ika - dit is een vervormde Barika, d.w.z. de staat Bars, en geen schuimige kust.
   De geografie van het noorden van Afrika is zeer opmerkelijk.Tot het midden van de 19e eeuw stroomde de rivier de Niger niet zoals nu, maar van west naar oost in een soort groot meer.Betekent dit dat de Saharawoestijn is ontstaan al later dan de helft van de 19e eeuw? Historici willen deze kwestie niet onderzoeken.
   1. gsev
    gsev 20 juli 2020 12:45
    0
    Citaat: Bar1
    Historici willen deze kwestie niet onderzoeken.

    De Arabische kronieken beschrijven reizen naar het zuiden. In de hele geschiedenis van de Arabieren slaagden ze er nog niet zo lang geleden in om de Sahara over te steken en de Niger te bereiken. Aan het einde van de 18e eeuw werd in Engeland de African Society opgericht, met als hoofddoel het bepalen van de richting van de stroom van de rivier de Niger. Een tijdlang werden de Niger en de Nijl, daarna de Niger en Senegal als één rivier beschouwd en wisten ze niet waar de Niger naar het oosten of westen stroomt. De eerste Europeaan zag de Niger naar het oosten stromen en meldde het pas in de 19e eeuw levend in Europa. De stad Tumbuktu was een van de centra van de islam. Er zijn beschrijvingen van Ibn Batutta's reizen. Alleen zijn maar weinig mensen in Rusland geïnteresseerd in zijn boeken. De inwoners van Noordwest-Afrika stuurden tijdens de Reconquista hun troepen tegen de katholieken in Spanje. Alleen zijn alle bronnen over de geschiedenis en geografie van de Sahara en Afrika bezuiden de Sahara vóór de 18e eeuw geschreven in Marokkaanse of Algerijnse dialecten van verouderd Arabisch. Daarom konden tot het einde van de 19e eeuw kaarten met een onbetrouwbare afbeelding van Niger worden gepubliceerd.
    1. Bar1
     Bar1 20 juli 2020 14:16
     -1
     Citaat van gsev
     Daarom konden tot het einde van de 19e eeuw kaarten met een onbetrouwbare afbeelding van Niger worden gepubliceerd.

     так не может быть ,река Нигер третья в Африке по стоку и дельта реки огромна и видна издалека,а корабли из европы издавно плавали по западным берегам Африки и НЕ МОГЛИ не видеть сток и дельту огромной реки,поэтому миф о том что древние картографы считали три реки объеденённые в одну-просто дурацкая сказка для скудоумных выпускников ег.Не выглядит это правдой
     vooral gezien de mogelijkheden van de ouden, de piramides, tempels van Jupiter, het Pantheon, aquaducten, die ontoegankelijk zijn voor de moderne beschaving.
     Het is noodzakelijk om naar een ander niveau van begrip te gaan, niet naar OI.
     1. gsev
      gsev 20 juli 2020 15:41
      0
      Citaat: Bar1
      van verre zichtbaar, en schepen uit Europa voeren al lang langs de westelijke kusten van Afrika en

      Нет достоверных свидетельств, что какие либо корабли из Европы или Северной Африки со стороны Марокко смогли доплыть до устья Нигера до времен Генриха Мореплавателя. В районе Островов Зеленого Мыса есть течение препятствующее кораблям идти на юг. Потребовались более современные астрономические приборы, чтобы путешественники смогли отклонятся далеко на запад и обходить это течение. Да и после этого европейцы долгое время не могли проникнуть вглубь Африки и опровергнуть гипотезу Геродота о том, что Нигер приток Нила. У африканцев была довольно высокая военная культура и до появления магазинных винтовок и пулеметов африканцы сравнительно успешно противились колонизаторам.
 2. Meerval
  Meerval 8 juli 2020 07:35
  +6
  "De dag van plezier is voorbij, schiet mijn kleine zouave ..." (c)
  Hier lees ik een uitstekend en interessant artikel, en hoewel het veldslagen, dood en bloed beschrijft, kan ik het gevoel niet kwijtraken dat we het hebben over een soort operette, die in de echte wereld werd gespeeld door behoorlijk volwassen mensen. En het was zelfs aangenaam om op te merken dat deze "Zoevische" epidemie ons Rusland omzeilde. lachen

  Op 10 (22), 1863, begon een nieuwe anti-Russische opstand in Polen.

  Nee, maar hier is alles gewoon duidelijk: waar is het ongelukkige Polen, maar zonder Rusland. En de naam van de hansworsten is toepasselijk - "Zouaves of death", ze wisten dat ze hoe dan ook zouden worden dichtgeslagen, het gebeurde ...
  Over het algemeen stierf iedereen, zoals beloofd.


  Valery, bedankt. goed hi
  1. Pane Kohanku
   Pane Kohanku 8 juli 2020 09:36
   +7
   Ik ben het volledig eens met Konstantin! Ik heb het in één adem uitgelezen - bedankt! goed
   Interessant goed onderzocht materiaal, dat tot nu toe onbekende informatie geeft aan veel (zo niet alle!) informatie. Lichte lettergreep, op sommige plaatsen op smaak gebracht met zeer subtiele humor. ja
   Teleurgesteld vertrok Rochebrune naar Frankrijk en de laatste "jouaves" van zijn bataljon werden begin mei 1863 gedood. Rochebrune stierf later ook: als onderdeel van het Franse leger tijdens de Frans-Pruisische oorlog. Over het algemeen stierf iedereen, zoals beloofd.

   Een analogie met Dumouriez dringt zich op! Hij arriveerde, probeerde de Polen te leiden, werd door Suvorov in zijn kont geslagen en reed terug. lachend
 3. raki uzo
  raki uzo 8 juli 2020 08:00
  +3
  Bedankt, ik las met plezier en herinnerde me de oude grap -

  De dunste boeken ter wereld:
  - "Britse keuken"
  - "Helden van Frankrijk"
  - "Democratie in Turkije"
  - "Rusland - van kennis tot bed"
  - "Mensenrechten in China"
  -"Arabische luchtvaartscholen"
  -"Waarom ik van de VS hou"
  1. raki uzo
   raki uzo 8 juli 2020 08:34
   +3
   In die dagen waren er 2 Zuavs-regimenten bij de padishah Abdulhamit II - het regiment met een tulband (Sarıklı Zuhaf Alayı) en het regiment met fez (Fesli Zuhaf Alayı). Ze waren niet van de Turken, maar van de Albanezen, van de Balkanvolkeren en van de volkeren van Noord-Afrika. Abdulhamit waardeerde hen en was trots. Maar volgens anderen haatten de mensen hen, omdat ze zich op een zeer "onbeschaafde" manier voorstelden. Gevechten, drank, bedreigingen... Eens, in 1886, tijdens de ramadanvakantie, huurden Zouaven met feses (Balkansoldaten) een orkest in en zongen en dansten met hen. En de Zuavi met de fez kwamen naar het gerommel en lokten het orkest naar hen toe, met de belofte meer te betalen. Hierdoor brak er een gevecht uit tussen de twee regimenten. Het duurde vrij lang, er waren schermutselingen. Ismail Pasha van de Tweede Divisie had amper tijd met zijn soldaten en kalmeerde hen. Zeven werden gedood en meer dan 50 raakten gewond. Tijdens het proces werden de commandanten van de twee regimenten en zelfs Ismail Pasha gestraft.
   1. Bar1
    Bar1 8 juli 2020 09:40
    -9
    er zijn afbeeldingen van Zouaven uit de tijd van de Krimoorlog, en dus lijken deze "Arabieren" op blanke mensen.    of de tijden van de Eerste Wereldoorlog, hetzelfde, de Zouaven zijn geen Arabieren, maar blanken.


    Zouaven van de 19e eeuw, Zouaven in een tulband
    -tulband is een voorhoofd

    1. VlR
     8 juli 2020 09:50
     + 11
     Военнослужащими зуавских полков с 1841 года были только европейцы. Арабов и берберов, которые начинали служить в них в 1830 году, вначале "разбавили" алжирскими евреями и французами, а потом - перевели в отдельные подразделения: так появились тиральеры. А зуавы стали элитными частями французской армии, дислоцированными в Алжире, и сохранившими экзотическую форму. Об этом рассказано в статье "Зуавы. Новые и необычные военные части Франции".
     1. Bar1
      Bar1 8 juli 2020 10:21
      -15
      zeg wat je zegt, alleen is er geen bewijs. Dit is slechts een verklaring. Zoals wat je zwijgt over het feit dat de vorm van de Zouaven vergelijkbaar is met de Kozakken.
      1. Legionisten
       Legionisten 8 juli 2020 11:13
       +4
       zeg wat je zegt, alleen is er geen bewijs. Dit is slechts een verklaring

       Lees de vorige artikelen van de auteur, er is veel en alles is in detail geschreven.
       Zoals het feit dat je zwijgt dat de vorm van de Zouaven vergelijkbaar is met de Kozakken.

       Wat precies? Tulband-voorhoofd? wassat Als je bloeiers bedoelt, dan droegen Scythen, Perzen en Turken dit soort broeken.
       1. Bar1
        Bar1 8 juli 2020 12:53
        -12
        Citaat van Legionista
        Lees de vorige artikelen van de auteur, er is veel en alles is in detail geschreven.

        je leest zelf de artikelen van de auteur, dan ga je niet voor niets argumenteren.

        Citaat van Legionista
        Wat precies? Tulband-voorhoofd?


        tulband uit het Russisch - voorhoofd
        вот картина Рембранта 17 век портрет знаменитого славянина ,как видим именно чалма,на груди полумесяц.        en de Scythen in broek laten zien?
        de Scythen zijn echter de voorouders van de Slaven, zoals de historicus Lyzlov, Mavro Orbini en andere auteurs schreven.
        In welke taal is Afanasy Nikitina's Journey beyond the Three Seas geschreven? In het Perzisch of Arabisch met Russische zinnen en alleen woorden. Perzen en Mongolen en Russen spraken Russisch en Perzisch.
        Есть такое сочинение 18века Путешествие священника Лукъянова на святую землю,так вот он там говорит,что турчины ВСЕ понимают руский ,а многие говорят по руски.
        Bovendien droegen Janitsaren broeken, en dit zijn Slaven, wat is er zo verrassend?
        Het is verrassend dat Kaukasoïden gekleed in bloeiers, om bijvoorbeeld Turkse kleding aan te trekken, het uniform van vijanden is, de Polen hebben altijd met de Kozakken gevochten en ook plotseling Kozakkenbloeiers aantrekken, omdat het historisch tegenstrijdig is.
        1. Legionisten
         Legionisten 8 juli 2020 15:18
         +3
         hier is een schilderij van Rembrandt uit de 17e eeuw, een portret van een beroemde Slavische, zoals we zien is het een tulband, een halve maan op zijn borst.

         Картина РембранДта(не Рембранта) написанная в 1632 году в настоящий момент находится в Metropolitan museum of Art в Нью-Йорке. Официальное название-" Man in Oriental Costume( The Noble Slav)" т.е. "Мужчина в восточном костюме( Благородный Славянин). Впервые картина была названа так в 1897году для каталога продажи в Париже, до этог она имела следующие названия:
         -1729- "Eerste Turkse Vizier"
         1755 - "Turkse Pasja"
         1761 - "Portret van een Turk"
         1836 - "Joodse rabbijn"
         Natuurlijk schilderde Rembrandt een oppas gekleed in een oosters kostuum, zoals Vasnetsov trouwens sitters schilderde, geen helden (het schilderij "Bogatyrs") lachend lachend
         Als je in alles geïnteresseerd bent! schilderijtitels - ga naar www.metmuseum.org. Of ontdek het zelf in New York)))
         tulband uit het Russisch - voorhoofd
         wassat in het woord "Russisch" schrijven ze 2 letters "s".
         1. Bar1
          Bar1 8 juli 2020 19:39
          -14
          Citaat van Legionista
          Officiële titel - "Man in oosters kostuum (de edele slaaf)


          Rembrandts schilderij kon zo niet worden genoemd, omdat Rembrandt een Nederlander was, en in het Engels zo werd genoemd voor analfabete Amerikanen, dus het schilderij heet Portret van een edele Slavische.          Citaat van Legionista
          Voor het eerst werd de foto zo genoemd in 1897 voor een verkoopcatalogus in Parijs, daarvoor had hij de volgende namen:

          moet je het bewijzen of praat je zo?

          Citaat van Legionista
          Natuurlijk schilderde Rembrandt een oppas gekleed in een oosters kostuum, zoals Vasnetsov trouwens sitters schilderde, geen helden (het schilderij "Bogatyrs"


          hetzelfde bewijs naar de studio, maar ik denk dat je niets kunt bewijzen, zoals Ryzhov met zijn Europese Zouaven.

          Het woord Russisch wordt gespeld met één _s_

          Scythen in bloei, zoals gewoonlijk, ze vergaten te laten zien, nou, het is duidelijk wat al deze woorden waard zijn.
          1. Bar1
           Bar1 8 juli 2020 19:55
           -12
           Trouwens, hier is een portret van de grote Duitse Leibniz, die een grote slaaf blijkt te zijn.           https://ru.wikipedia.org/wiki/Лейбниц,_Готфрид_Вильгельм
           1. Han Tengri
            Han Tengri 8 juli 2020 21:56
            +5
            Citaat: Bar1

            Trouwens, hier is een portret van de grote Duitse Leibniz, die een grote slaaf blijkt te zijn.

            Gottfried Wilhelm werd geboren op 1 juli 1646 [15][31] in de familie van Friedrich Leibnütz (Duits: Friedrich Leibnütz of Leibniz; 1597-1652), hoogleraar moraalfilosofie (ethiek) aan de Universiteit van Leipzig, en Katherine Schmukk (Duits: Catherina Schmuck), de dochter van een eminente professor in de jurisprudentie.
            Aandacht voor de vraag: welke van de ouders van de grote wetenschapper was meer Slavisch? Friedrich Leibnutz? Of Catherine Schmuck? Beide achternamen zijn zo Slavisch dat ik echt de weg kwijt ben... lol
          2. Legionisten
           Legionisten 8 juli 2020 20:31
           +3
           "Zevenveer in buccam venerit, stultus loquitur" te vragen
           Timur, je wordt nu ernstig "minused")))), ten eerste - omdat je de Russische taal niet kent, en ten tweede -
           in Engels
           lachend lachend lachend
           voor het niet kennen van Engels.
           moet je het bewijzen of praat je zo?

           niet "hebben", maar "kunnen". Ik gaf een link naar de website van het museum, kijk of je Engels kunt lezen en begrijpen. Ik betwijfel het echter. Hiervoor stop ik de discussie, want ik ben de onwetendheid zat. Ziek!
           1. Bar1
            Bar1 8 juli 2020 22:10
            -10
            over het feit dat je naar beneden wordt gestemd, is het een eer om zulke beoordelingen op deze site te krijgen, want dit is een site van Russophobes.
            Ik weet dat ik de Russische taal ken, en die ken ik natuurlijk beter dan jij.
            Dus je kunt niets bevestigen, weer alleen verklaringen, nou ja, weer een onverantwoordelijke prater. Dat zijn er veel.
            moe geen probleem
            probeer konijnenbakvulling
            hij is krachtig, hij komt er wel doorheen
            en waar is de helende honing?
            Hosh naar smaak en geen honing...
           2. Han Tengri
            Han Tengri 8 juli 2020 22:34
            +3
            Citaat: Bar1
            moe geen probleem
            probeer konijnenbakvulling
            hij is krachtig, hij komt er wel doorheen
            en waar is de helende honing?
            Hosh naar smaak en geen honing...

            Ja, echt waar... Het brein van een alternatief begaafde is in alles alternatief! Welnu, het is noodzakelijk om te verdwalen in een eenvoudige offerte!
            Ziek geworden - geen probleem!
            Eet de kikker uit de vijver!
            Er is geen betrouwbaar medicijn
            dan de natuurlijke omgeving.
    2. raki uzo
     raki uzo 8 juli 2020 11:00
     0
     Heel interessant! En dan te bedenken... Zouden de Fransen of Europeanen hun speciale soldaten in eerste instantie in dergelijke kleding kunnen kleden? Dit is duidelijk een oosterse stijl, of zeg maar Arabisch of Noord-Afrikaans... maar naar mijn mening geen Frans. Op de foto - Ottomaanse Zouaven met een tulband (Sarıklı Zuhaf Alayı) - is het jaar 1875 gemarkeerd, hoewel het artikel het jaar van oprichting van het regiment 1880 in het Ottomaanse rijk aangeeft. En Turkse bronnen zijn "niet zeker" over de datum van oprichting van het regiment, zoals 1876.
     1. Legionisten
      Legionisten 8 juli 2020 11:39
      +2
      Dit is duidelijk een oosterse stijl, of zeg maar Arabisch of Noord-Afrikaans ... maar naar mijn mening geen Frans

      Вы правы категорически. Французы вообще, в плане военной формы- затейники ещё те), однако ценят удобство и практичность. Не совсем в контексте обсуждаемой темы, но где то в 2006-2007гг показали в/с ЦАХАЛа с мешковатыми , по форме, чехлами на касках, в 2REI это моментально переняли и долго пользовали.
      1. Pane Kohanku
       Pane Kohanku 8 juli 2020 14:00
       +4
       De Fransen in het algemeen zijn, in termen van militaire uniformen, nog steeds entertainers), maar ze waarderen gemak en bruikbaarheid.

       Hello! drankjes over de vorm. Een paar maanden geleden bracht Valery een goede cyclus uit over Peter III, en deze bevatte zo'n gravure (het lijkt erop dat deze, indien nodig, Valery me zal corrigeren). ja

       Zo zag de moord op Peter eruit in de ogen van de toenmalige Franse kunstenaar. Onderscheidend - op de schouders van de aanwezige epauletten. We hadden ze toen niet in het leger, maar de auteur van de gravure heeft blijkbaar een uniform getekend naar analogie met het leger van Frankrijk! wenk
    3. Han Tengri
     Han Tengri 8 juli 2020 21:22
     +7
     Citaat: Bar1
     -tulband is een voorhoofd

     Ik ben zelfs bang om me voor te stellen van welke Russische woorden je de woorden "Pisa" en "mandoline" zult maken! lachend
     1. Pane Kohanku
      Pane Kohanku 9 juli 2020 12:05
      +5
      Ik ben zelfs bang om me voor te stellen van welke Russische woorden je de woorden "Pisa" en "mandoline" zult maken!

      Want de hele Russische taal is ontstaan ​​uit de oude Etrusken-Russen! lachend Het woord "scheerbeurt" komt van de rivier de Tiber. En in Pisa werd duidelijk iemand geslagen. wassat drankjes
 4. Legionisten
  Legionisten 8 juli 2020 09:17
  +4
  Interessant en informatief. Met dank aan de auteur! Na het lezen dacht ik na over het feit dat je niet altijd, met een "vorm", een waardige "inhoud" kunt vinden knipoogde (Poolse adel in dit geval).
  ... en om de een of andere reden dacht ik aan het nieuwe "goed vergeten oude" - de zogenaamde. "Shock" delen van de strijdkrachten van de Russische Federatie. Waarom??
  1. Krasnodar
   Krasnodar 8 juli 2020 16:55
   +1
   Van wat ik begrijp, gaat het over regels. Bovendien in voorbereiding. En motivatie - zoals een andere kleur baretten in de IDF-eenheden in bijna dezelfde infanterie-eenheden))).
   1. Legionisten
    Legionisten 8 juli 2020 17:05
    +1
    Van wat ik begrijp, gaat het over regels.

    hi Zo is het. Ik bedoel, er waren "shock"-eenheden in het Russische leger in 1917-1918. . Net als bij de "zouaves" lijkt de naam (vorm) hetzelfde, maar de inhoud is anders. Nou, dit zijn mijn "zeer subjectieve" reflecties. Mogelijk van de hitte
    1. Krasnodar
     Krasnodar 8 juli 2020 17:07
     +2
     Dat was show. In Krasnodar werd de hitte onderbroken door regen)) Mijn excuses voor het binnendringen in mijn persoonlijke ruimte - ben je nu in het zuiden van Europa of in Afrika?
     1. Legionisten
      Legionisten 8 juli 2020 17:31
      0
      ik zal privé antwoorden)
  2. Alexey RA
   Alexey RA 8 juli 2020 18:04
   +4
   Citaat van Legionista
   ... en om de een of andere reden dacht ik aan het nieuwe "goed vergeten oude" - de zogenaamde. "Shock" delen van de strijdkrachten van de Russische Federatie. Waarom??

   Met "shockparts" is alles heel eenvoudig.
   Na 25 jaar van verschillende hervormingen zijn er praktisch geen niet-bewakende eenheden en formaties meer in de RF-strijdkrachten. Er gaan geruchten dat er zelfs bewaarplaatsen voor bewakers zijn. lachen
   Bovendien waren de mechanismen voor het verkrijgen van de rang van bewaker het meest ingewikkeld. Sommige formaties kregen de titel "bewaker" voor echt succes. Anderen - werden bewakers "geërfd" van de formaties waartoe ze behoorden en die werden ontbonden (brigades en regimenten brachten rangen over naar de divisies en squadrons die van hen overbleven).
   Weer anderen ontvingen rangen van de bewakingseenheden die in hun samenstelling waren opgenomen (tijdens het eeuwige proces van "reductie - fusie").
   Het is niet goed om de rang van bewakers te selecteren - je begrijpt het zelf. En om het op de een of andere manier mogelijk te maken om de successen van de hele bewakingseenheden te benadrukken, moest een nieuwe titel worden geïntroduceerd - "shock".
   1. Legionisten
    Legionisten 8 juli 2020 18:43
    +1
    Goedemiddag. Duidelijke en gemotiveerde uitleg. Voor mij is nu de "puzzel" ontwikkeld). Bedankt goed
 5. marine ingenieur
  marine ingenieur 8 juli 2020 20:10
  +1
  Een van de Louisiana Tigers

  Zouaaf, ben je een vrouw?
 6. Astra wilde
  Astra wilde 8 juli 2020 21:28
  +3
  Валерий ,было очень интересно. Особенно о "огненых зуавах" дело в том,что об этой войне я фактически знаю из Митчелл и ещё какого-то художественного фильма ,я плакала,когда смотрела. Сочуствовала герине картины,она рисковала жизнью ,чтобы помочь южанам
 7. Victorio
  Victorio 8 juli 2020 23:44
  +1
  Bedankt voor het artikel. in het leger van het Russische rijk kunnen hun Zouaven niet worden geteld.
  1. AllBiBek
   AllBiBek 10 juli 2020 00:23
   0
   Direct analoog - slechts één wordt onmiddellijk onthouden.

   Nagaybaki.

   Grofweg gesproken, de Zuid-Oeral-Tataarse cosplay van de Kozakken, en zelfs niet de buurman Yaik, maar helemaal niet de buurman Kuban.

   Wie anders?
   1. Victorio
    Victorio 10 juli 2020 08:21
    0
    Citaat van AllBiBek
    Een directe analoog - er komt er maar één in je op: Nagaybaki.

    Grofweg gesproken, de Zuid-Oeral-Tataarse cosplay van de Kozakken, en zelfs niet de buurman Yaik, maar helemaal niet de buurman Kuban.

    Wie anders?

    ===
    Bashkirs en Kalmyks in de eerste patriottische, later Kaukasische regimenten

    1. AllBiBek
     AllBiBek 10 juli 2020 10:59
     +1
     Ik zou ze geen analogie van de Zouaven willen noemen, het zijn etnische ongeregelde cavalerie zonder standaarduniform en met nationale wapens.

     Trouwens, Peter de Grote gebruikte dezelfde Kalmyks tegen de Zweden.
     1. Victorio
      Victorio 10 juli 2020 21:47
      0
      Citaat van AllBiBek
      Ik zou ze geen analoog van de Zouaven willen noemen, dit is een etnisch onregelmatig cavalerie zonder standaarduniformen en met nationale wapens.

      Trouwens, Peter de Grote gebruikte dezelfde Kalmyks tegen de Zweden.

      ===
      werd toen regelmatig in de vorm van lichte cavalerie
      1. gsev
       gsev 20 juli 2020 12:59
       0
       Citaat: Victorio
       werd toen regelmatig in de vorm van lichte cavalerie

       Helaas was Rusland in die tijd niet in staat om de Bashkirs uit te rusten met moderne vuurwapens en scherpe wapens. Ze gingen vaak naar de cavalerie van Murat met alleen bogen en lasso's, dit was hun grootste verschil.
       1. Victorio
        Victorio 20 juli 2020 13:29
        0
        Citaat van gsev
        Citaat: Victorio
        werd toen regelmatig in de vorm van lichte cavalerie

        Helaas was Rusland in die tijd niet in staat om de Bashkirs uit te rusten met moderne vuurwapens en scherpe wapens. Ze liepen op de cavalerie van Murat vaak met alleen strikken en lasso Dit was hun grootste verschil.

        ===
        Ik herinner me dat de cavalerie van die tijd alleen pistolen had, ze verschilden niet veel van de boog in hun actie, en zelfs rekening houdend met de beheersing van de laatste. evenals sabels tegen sabels. https://cyberleninka.ru/article/n/uchastie-narodov-bashkirii-v-otechestvennoy-voyne-v-1812-g
        1. gsev
         gsev 20 juli 2020 15:47
         0
         Citaat: Victorio
         evenals sabels tegen sabels.

         Ik beveel de meest gezaghebbende bron over de Napoleontische oorlogen aan: "Memoires van generaal Baron de Marbo". Geschreven door een professionele officier wiens werk werd goedgekeurd door Napoleon. Ik vertrouw op zijn beoordeling.
         1. Victorio
          Victorio 20 juli 2020 23:14
          0
          Citaat van gsev
          Citaat: Victorio
          evenals sabels tegen sabels.

          Ik beveel de meest gezaghebbende bron over de Napoleontische oorlogen aan: "Memoires van generaal Baron de Marbo". Geschreven door een professionele officier wiens werk werd goedgekeurd door Napoleon. Ik vertrouw op zijn beoordeling.

          ===
          bedankt, misschien. en ik heb grote twijfels over de objectiviteit van de westerlingen, ik herinner me meteen de publicatie door Napoleon van het valse testament van Peter en het drukken van valse Russische roebels
          1. gsev
           gsev 21 juli 2020 14:13
           0
           Citaat: Victorio
           maar aan de objectiviteit van westerlingen

           Просто история башкирской конницы ждет своего откровенного и честного историка. На самом деле не менее интересна военная история крымских, казанских и сибирских татар, калмыков и чукчей., По наполеоновским войнам историкам известно донесение нач. штаба Бертье Наполеону о потерях французов в ходе Бородинского сражения. Историк Нечкина в учебнике истории для советских школьников написала, что Бертье обманул Наполеона и занизил потери французов чуть ли не 2 раза.
        2. zeggon66
         zeggon66 4 oktober 2020 23:13
         0
         - В разное время, кроме пистолетов, "штатным" оружием кавалеристов были пики (уланы, гусары, казаки, кирасиры ), а так же длинноствольным оружием ...