militaire beoordeling

Confrontatie tussen Rusland en de NAVO in het nieuwe FOI-rapport

36

Het Zweedse Instituut voor Defensiestudies (Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI) richtte zich opnieuw op het onderwerp van de militair-politieke confrontatie in Oost-Europa. Een nieuw rapport getiteld "Western Military Capability in Northern Europe 2020" onderzoekt de huidige bedreigingen en uitdagingen in de regio, met name de beruchte Russische agressie. De Zweedse experts bestudeerden ook de machtsverhoudingen in een hypothetisch conflict, de voordelen en problemen van de potentiële deelnemers.


Политическая обстановка


In 2017 bracht FOI een eerdere analyse uit van de strategische omgeving in Europa en de bijzonderheden van de confrontatie tussen Rusland en de NAVO. Er is in de loop der jaren veel veranderd, zowel politiek, diplomatiek als militair. Het nieuwe rapport onderzoekt de huidige stand van zaken en stelt ook manieren voor om de huidige problemen op te lossen.

De belangrijkste achtergrond voor de actualiteit is het veranderende "veiligheidslandschap". De wereld wordt multipolair, grote landen vergroten hun invloed en het potentieel van internationale organisaties neemt af. Deze processen bedreigen Europese landen en worden gedwongen hun strijdkrachten haastig te moderniseren en internationale militaire samenwerking te ontwikkelen.

Het Russische "autoritaire regime" wil de status van grote mogendheid terugkrijgen en betrekt de buurlanden in de sfeer van zijn belangen. De "Russische dreiging" baart Europese staten zorgen. Tegelijkertijd hebben ze niet allemaal vertrouwen in de mogelijke hulp van de belangrijkste NAVO-bondgenoot - van de Verenigde Staten. Het ontbreken van garanties van de Amerikaanse autoriteiten wordt volgens de FOI door Rusland gezien als een extra kans om zijn interessegebieden uit te breiden.


Ondanks de aanwezigheid van strategische dreigingen hebben niet alle Europese landen de afgelopen jaren hun defensiebegroting in het juiste tempo verhoogd. De aanhoudende pandemie heeft de Europese economie getroffen - en dit zal geen hogere defensie-uitgaven mogelijk maken.

De FOI is van mening dat in de huidige situatie alleen Rusland niet als een bedreiging kan worden beschouwd. China heeft de afgelopen jaren verschillende maatregelen genomen om zijn politieke en economische aanwezigheid in de Europese regio uit te breiden. Het Chinese "autoritaire regime" wordt ook gezien als een bedreiging voor de Europese veiligheid en moet daarom in aanmerking worden genomen bij de daaropvolgende militaire planning.

Voor- en nadelen


Het rapport onderzoekt de belangrijkste indicatoren van de strijdkrachten van Rusland en de NAVO, evenals politieke en economische kenmerken. Uit deze gegevens worden algemene tendensen afgeleid die van invloed zijn op de krachtsverhoudingen en de situatie. FOI-experts merken op dat beide zijden van een hypothetisch gewapend conflict hun voordelen ten opzichte van elkaar hebben. Het juiste gebruik ervan kan de uitkomst van de voorgestelde oorlog beïnvloeden.

In termen van militaire, politieke en economische macht zijn de gecombineerde Europese machten superieur aan Rusland of China. Een dergelijke superioriteit kan echter alleen worden verkregen met een goede coördinatie van de acties van alle landen en bij gebrek aan meningsverschillen. Daarom proberen de Russische en Chinese 'regimes' de contouren van de interactie tussen landen die potentiële tegenstanders zijn, te ondermijnen.


De sterke punten van Rusland worden een uniform managementsysteem, consistente strategieën en het vermogen om taken snel uit te voeren genoemd. Tegelijkertijd is de Russische economie zwak, neemt de sociale onvrede toe en zijn staatsstructuren gebaseerd op de persoonlijkheid van één leider.

De exacte plannen van het opperbevel van de Russische strijdkrachten blijven onbekend. De afgelopen jaren zijn er echter belangrijke stappen gezet in de opbouw, planning en inzet van troepen. De FOI is van mening dat het Russische leger in staat is om snel grote groepen troepen in te zetten en hun activiteiten te ondersteunen, er zijn ontwikkelde en effectieve controlelussen, enz. Deze factoren geven voordelen bij gevechtswerkzaamheden op het grondgebied van Rusland en in de dichtstbijzijnde regio's van Europa.

Sinds de top in 2014 voert de NAVO verschillende programma's uit om haar Europese groepering te moderniseren. Plannen voor de overdracht en inzet van troepen worden opgesteld en geactualiseerd, nieuwe samenwerkingsafspraken worden gemaakt en nieuwe guidance documenten worden ingevoerd. Er zijn echter enkele hiaten in de huidige planning. De exacte samenstelling van de commandostructuren is niet vastgesteld. Er zijn geen duidelijke plannen voor de inzet en inzet van troepen in bepaalde situaties, enzovoort.

Het ondubbelzinnige voordeel van Rusland is de talrijke en goed uitgeruste grondtroepen met aanzienlijke ervaring. In de kortst mogelijke tijd kunnen stakingsgroepen worden samengesteld voor een offensief in bepaalde gebieden. NAVO-landen kunnen alleen door gezamenlijke inspanningen een soortgelijk contingent samenstellen. Ook is er een achterstand in logistieke en ondersteunende processen.

Een van de belangrijkste problemen van de NAVO is de verspreiding van strijdkrachten over Europa. Het verzamelen van groepen van verschillende legers in één richting is een nogal gecompliceerde en langdurige operatie. Het verloop en de resultaten kunnen ook worden beïnvloed door het lage niveau van gevechtsgereedheid dat door de Europese legers wordt gehandhaafd.


De NAVO heeft voordelen op het gebied van lucht en zee. Alliantie kan verzamelen luchtvaart en scheepsgroeperingen, superieur in kwantiteit en kwaliteit aan de Russische luchtmacht en marine. Voordelen op deze gebieden zijn echter alleen gegarandeerd met de deelname van de Verenigde Staten en met de snelle aankomst van hun schepen en vliegtuigen in het operatiegebied.

Hypothetische operatie


De correlatie van strijdkrachten en capaciteiten van Rusland en de NAVO wordt bekeken aan de hand van een hypothetisch conflict in Oost-Europa, geïnitieerd door Russische zijde. Volgens het scenario van FOI voert het Russische leger een aanval uit op de Baltische staten vanuit eigen en Wit-Russisch grondgebied. Het doel van een dergelijk offensief is de snelle verovering van gebieden en de vernietiging van lokale NAVO-troepen.

Aangenomen wordt dat op operationeel-tactisch niveau het verloop en de resultaten van een dergelijk conflict vooral door de grondtroepen zullen worden bepaald. Door de snelle overdracht van tactische luchtvaart kunnen NAVO-landen rekenen op de nederlaag van de Russische luchtverdediging en de daaropvolgende actieve impact op grondaanvalsformaties. De mogelijkheid om nucleair te gebruiken armen.

De FOI gaat ervan uit dat Rusland tijdens de eerste paar dagen van het conflict in staat zal zijn zijn voordelen op het land te gebruiken en het offensief te ontwikkelen. Maar dan zal de NAVO in staat zijn voldoende luchtmacht bijeen te brengen en zal het voordeel naar de kant van het Bondgenootschap gaan. Het verdere verloop van het conflict is afhankelijk van verschillende factoren.

Opgemerkt wordt dat niet alleen de Baltische staten een potentieel operatiegebied zijn. In andere regio's kunnen conflicten uitbreken en de NAVO moet zich hierop voorbereiden. Tegelijkertijd moet niet alleen rekening worden gehouden met de risico's van het starten van een oorlog, maar ook met dreigingen van andere aard.


zes stappen


Om de capaciteiten van de NAVO in Europa te vergroten en potentiële tegenstanders effectiever te bestrijden, stelt de FOI een reeks maatregelen voor. De implementatie van zes kernvoorstellen zal het gevechtsvermogen van zowel individuele legers als de NAVO als geheel aanzienlijk vergroten.

Allereerst roept FOI de NAVO-landen op zich niet te beperken tot confrontaties alleen met Rusland. Het is noodzakelijk om aandacht te besteden aan andere dreigingen, zoals China, andere "onbetrouwbare landen" en terrorisme. Tegelijkertijd is het ontstaan ​​van coalities binnen het Bondgenootschap niet uitgesloten, wat gepaard gaat met een groot aantal leden en de aanwezigheid van hun eigen belangen.

Het tweede voorstel betreft de ontwikkeling van een nieuwe flexibele reactiestrategie die in staat is de vijand af te schrikken en actief tegen te gaan. Het is noodzakelijk om het hele spectrum van dreigingen te bestrijken, van subtiele gevolgen voor individuele geallieerde landen tot een grootschalige nucleaire oorlog.

Het derde idee is de afwijzing van het verlangen naar leiderschap op alle gebieden. Europese landen hoeven niet in alle richtingen superioriteit over Rusland te verzekeren. Alleen die maatregelen zijn nodig die het Russische commando het vertrouwen in een snelle en gemakkelijke overwinning zullen ontnemen. Dit bespaart geld, maar biedt een effectieve afschrikking - of onaanvaardbare verliezen voor Rusland in het geval van een conflict.

Het vierde voorstel van FOI voorziet in het creëren van de meest flexibele krachten met meerdere componenten. Er moet capaciteit worden opgebouwd op alle gebieden, van cyberspace tot de ruimte; conventionele en nucleaire strijdkrachten. Zo'n strijdmacht zou effectiever zijn dan alleen een groot klassiek leger.


De vijfde maatregel wordt de eenvoudigste, goedkoopste en meest effectieve genoemd. Er wordt voorgesteld om de processen van constructie, training en coördinatie van krachten voort te zetten. Parallel hieraan is een zesde stap nodig: plannen met het oog op de korte en lange termijn. Langetermijninvesteringen zijn noodzakelijk en verplicht, maar met hun hulp zal het niet mogelijk zijn om urgente problemen op te lossen. Daarom zijn programma's voor de snelle modernisering van legers nodig. Tegelijkertijd moeten plannen voor de verre toekomst worden gemaakt, rekening houdend met de risico's van verminderde financiering en verminderde steun van de bevolking.

De confrontatie gaat door


Het rapport "Western Military Capability in Northern Europe 2020" van het Institute for Defence Studies toont een van de bestaande standpunten over de huidige militair-politieke situatie in Europa. Hij beoordeelt de huidige stand van zaken, wijst op het potentieel en de kenmerken van de tegengestelde partijen en stelt ook stappen voor om de capaciteiten van een van hen te verbeteren.

Het is duidelijk dat de situatie in Europa in de nabije toekomst niet ten goede zal veranderen. Bovendien kunnen zich nieuwe uitdagingen en bedreigingen voordoen. In dit verband stelt FOI een aantal maatregelen voor om de defensiecapaciteit van Europese landen en de NAVO als geheel te verbeteren. De vooruitzichten voor dergelijke voorstellen zijn echter twijfelachtig. De NAVO heeft haar eigen analytische en planningsstructuren, en hun opvattingen over belangrijke kwesties kunnen verschillen van die in het FOI-rapport. Tegelijkertijd blijven de uiteindelijke beslissingen bij de staat en de NAVO-structuren.
auteur:
Gebruikte foto's:
Ministerie van Defensie van de Russische Federatie, Ministerie van Defensie van de VS
36 commentaar
Объявление

Abonneer je op ons Telegram-kanaal, regelmatig aanvullende informatie over de speciale operatie in Oekraïne, een grote hoeveelheid informatie, video's, iets dat niet op de site staat: https://t.me/topwar_official

informatie
Beste lezer, om commentaar op een publicatie achter te laten, moet u: inloggen.
 1. katoen
  katoen 31 maart 2021 04:22
  +8
  En wie zal hen "het voordeel in de luchtvaart laten realiseren"? En haar laten ophalen? Het leek mij dat vliegvelden het belangrijkste doel waren ... Bovendien, als de jongens van de NAVO het gebruik van kernwapens niet uitsluiten, over wat voor "voordeel" kunnen we dan praten? Ze zullen het toepassen, wij zullen het toepassen en dat is het ... dan, voor een paar honderd / duizend jaar, zal niet iedereen de voordelen hebben ...
  1. Vladimir_2U
   Vladimir_2U 31 maart 2021 04:26
   -1
   Citaat van Cottodraton
   Zij passen het toe, wij passen het toe

   We zullen gewoon kernwapens moeten gebruiken in Europa.
   1. alekseykabanets
    alekseykabanets 31 maart 2021 07:27
    +1
    Citaat: Vladimir_2U
    We zullen gewoon kernwapens moeten gebruiken in Europa.

    De economie, het bloed van de oorlog, en op dit front doen we het behoorlijk slecht, dat is waar we aan moeten denken en wat moet worden ontwikkeld.
    1. ABC-schutze
     ABC-schutze 31 maart 2021 10:45
     +6
     "De economie is het bloed van de oorlog, en op dit front zijn de dingen echt slecht voor ons, dat is waar we aan moeten denken en wat moet worden ontwikkeld." Een dialectiek, noodzakelijk. een voorwaarde voor competente analyses. De leraar zegt het ons zo ... Je opmerking is correct voor "alle gelegenheden". Hiervoor is het noodzakelijk om te "denken" over de ontwikkeling van de economie zonder oorlog. Maar, neem me niet kwalijk, die u heeft verteld dat de NAVO-"economie", in het geval dat een conflict door de Zweden wordt overwogen, minder toegankelijk zal zijn voor Russische aanvalsmiddelen dan NAVO-vliegvelden, communicatie, enz. "logistiek"? .. Na alles, het is precies de eerder genoemde "zwakte" van de Russische economie die de factor zal worden die Rusland objectief zal dwingen om minstens TWEE taken op te lossen. Ten eerste, STAAT de vijand NIET TOE om groepen van strijdkrachten en middelen samen te stellen voor actieve, vergeldende offensieve operaties. De tweede is om de tijdsfase van een mogelijk conflict maximaal te VERKLEINEN om onze eigen economische "uitputting" te vermijden. Wat, objectief gezien, een BESLISSENDE en ENORME impact inhoudt op de VOLLEDIGE MIDDELENBASIS van de vijand. Dat wil zeggen, "gelijk maken van de kansen" door de SCHERPE vernietiging van het economisch potentieel van de tegenpartij die direct bij het conflict betrokken is. EN EEN STERKE waarschuwing voor ALLE zogenaamde. "neutralen", met een voorstel aan laatstgenoemden om rustig "aan de zijlijn te blijven staan", TOT DE UITKOMST van het conflict, en ELKE (directe en indirecte, militaire en "niet-militaire") interactie met de partij die tegen Rusland is, te weigeren. Als ze worden genegeerd, beschouw ze dan als de vijand en tast ook hun economisch potentieel aan. En Rusland HEBBEN NU AL HET POTENTIEEL hiervoor... De Zweden, bezig met fauteuiltheorieën, "begrijpen dit niet"?.. Of "willen ze er gewoon niet in geloven"?..
     1. alekseykabanets
      alekseykabanets 31 maart 2021 11:15
      0
      Citaat van: ABC-schütze
      De tweede is om de tijdsfase van een mogelijk conflict maximaal te VERKLEINEN,

      We zullen geen "blitzkrieg" kunnen maken, er zullen aan beide kanten te grote middelen bij betrokken zijn. En in alle wereldoorlogen verloren degenen die op de blitzkrieg rekenden altijd.
      Citaat van: ABC-schütze
      EN EEN STERKE waarschuwing voor ALLE zogenaamde. "neutralen", met een voorstel aan laatstgenoemden om rustig "aan de zijlijn te blijven staan", TOT DE UITKOMST VAN HET CONFLICT,

      En het is onmogelijk hetzelfde, voor 300% van de winst zal de kapitalist elk risico nemen.
      1. ABC-schutze
       ABC-schutze 31 maart 2021 11:41
       0
       1. In het midden van de 20e eeuw zou het nog niet gelukt zijn ... Maar in de omstandigheden van vandaag zal het al lukken. Bovendien niet alleen in "één" richting om een ​​militaire dreiging af te weren, maar in meerdere tegelijk. En Rusland heeft al VOLDOENDE, GESLAAGD aanvalspotentieel (strategisch en "niet-strategisch") voor de genoemde enorme impact op de "nabije" en "verre" achterkant van de vijand (OV). 2. En de dode "winst" zelfs 300% onnodig. Bovendien, als zijn hypothetische bronnen, na de vernietiging van hun economisch potentieel (dat wil zeggen, begrijp de belangrijkste liquide activa ...), als ze ergens mee kunnen "betalen", dan alleen met "gesneden papier" met watermerken. waarvan de liquiditeit onwaarschijnlijk groot zal zijn ... Als je de klassiekers citeert, vergeet dan de dialectiek niet. Hoe dan ook, ze hebben het sterk aanbevolen.
       1. Civiel
        Civiel 31 maart 2021 13:59
        0
        Citaat van: ABC-schütze
        En in de omstandigheden van vandaag zal het al werken

        Wat is de betekenis van deze oorlog? Waarom zouden Russen sterven? En daar en daar kapitalisten. Voor hun geweldige interesses? Zo'n idiotie was al in de Eerste Wereldoorlog en eindigde met een revolutie.
        Oké, ze hebben Zweden veroverd, en dan? Iets wat gewone soldaten zullen krijgen? Medaille en multiplex kruis?
        1. ABC-schutze
         ABC-schutze 31 maart 2021 14:49
         0
         Uw vraag staat op de verkeerde plaats. Als het het niet moeilijk maakt, stuur het dan door naar de NAVO-mannen in Bergen, of naar de "neutrale" Zweedse "analisten" van de FOI ... Russische soldaten (en niet alleen soldaten ...) zullen sterven in de geval van een NAVO-aanval op Rusland, in elk van zijn hypostase (kapitalistische of communistische) in ieder geval zal hebben. Elke andere optie ("weigering") van het actief en snel afweren van agressie en de volledige, militair-economische vernietiging van het potentieel van de vijand (zonder het doel te stellen hem te "veroveren", natuurlijk), in de HUIDIGE omstandigheden, zal REEDS beladen zijn voor de vernietiging van Rusland van het UNIEKE potentieel van ZELFREDZAAMHEID dat het op dit moment heeft gecreëerd. Die, voor vandaag, GEEN ENKELE STAAT van de planeet HEEFT. (Dit is een apart onderwerp, ik ga het niet in dit draadje ontwikkelen). En daarmee het VOLLEDIGE en ONOMKEERBARE verlies van de staat als zodanig. Hoewel "catalistisch", hoewel "rood". Is het mogelijk dat ze VELE EEUWEN niet begrepen dat de zogenaamde. Rusland bemoeit zich met het "beschaafde Westen" alleen al door het feit van de UNIEKE mogelijkheid van zijn soevereine bestaan ​​en zijn ONTWIKKELING (ja, zij het met ontzagwekkende moeilijkheden en obstakels), en helemaal niet met zijn "kleur" ("wit" of "rood" "). We lezen ECHTE, ACTIEVE Russische DOCUMENTEN van de Nationale Veiligheidsraad 2020, de Militaire Doctrine, enz. Waar staat dat Rusland iemand gaat "aanvallen" of op een andere manier de zogenaamde gaat "herstellen". "historische rechtvaardigheid"? .. De taak is te zorgen voor de bereidheid en het vermogen om een ​​militaire dreiging weer te geven in geval van agressie en de nationale belangen te BESCHERMEN op de beginselen van internationaal recht, wederzijdse belangenafweging en pariteit ... Hiervoor is dit alleen mijn vraag ... Jongens uit Bergen, Pentagogue en FOI, "scenario's" van de zogenaamde uitwerken. "Russische invasies" op aangrenzende gebieden, wat voor soort militaire, politieke en economische DOELEN zijn "vastgesteld" voor Rusland? ..
      2. Bebaarde man
       Bebaarde man 31 maart 2021 21:55
       0
       Citaat van: aleksejkabanets
       Citaat van: ABC-schütze
       De tweede is om de tijdsfase van een mogelijk conflict maximaal te VERKLEINEN,

       We zullen geen "blitzkrieg" kunnen maken, er zullen aan beide kanten te grote middelen bij betrokken zijn. En in alle wereldoorlogen verloren degenen die op de blitzkrieg rekenden altijd.
       Citaat van: ABC-schütze
       EN EEN STERKE waarschuwing voor ALLE zogenaamde. "neutralen", met een voorstel aan laatstgenoemden om rustig "aan de zijlijn te blijven staan", TOT DE UITKOMST VAN HET CONFLICT,

       En het is onmogelijk hetzelfde, voor 300% van de winst zal de kapitalist elk risico nemen.

       Blitzkrieg is mogelijk in een paar uur: stop de levering van energiebronnen aan Europa via pijpleidingen en laat de trog in Suez over de vaargeul lopen.
       En als de Zweden zo willen vechten, dan is het op verzoek van degenen die dat willen, mogelijk om de groepering van kruisraketten met kernkoppen in Kaliningrad te versterken om te beschermen tegen de agressieve DVK.
       1. Zvonarev
        Zvonarev 5 april 2021 14:15
        0
        En u kunt ook "stroomafwaarts" met navigatieboeien naar de Zweedse kust drijven. Laat onze onderzeeërs een paar jaar zoeken, alles zal nuttiger zijn dan dit te schrijven.
  2. Civiel
   Civiel 31 maart 2021 09:31
   -4
   China weigerde officieel een militaire alliantie met Rusland aan te gaan.https://rossaprimavera.ru/news/85dc01a4
   Ja, en daar is geen reden voor:
   1. Verschillende politieke systemen.
   2. Verschillende horizonten van strategische planning.
   3. Verschil in economisch potentieel.
   Het is onwaarschijnlijk dat communisten en feodale kapitalisten een gemeenschappelijke positieve agenda zullen vinden. Sommigen werken voor de vooruitzichten van de mensen, anderen precies het tegenovergestelde.
   1. SPAR SPAR
    SPAR SPAR 31 maart 2021 10:02
    +5
    Citaat: Civil
    communisten

    Bij de "communisten" wees je af. Wat zijn de communisten in China? Daar is het kapitalisme erger dan het staatskapitalisme, alleen met nationale bijzonderheden.
    Citaat: Civil
    2. Verschillende horizonten van strategische planning.
    3. Verschil in economisch potentieel.

    En hier is het punt. De plannen voor de toekomst zijn inderdaad anders. Voor sommigen is het doel om te domineren en geld te verdienen, voor anderen - om het te grijpen en "de Canarische Eilanden de schuld te geven".
    1. Civiel
     Civiel 31 maart 2021 10:21
     -5
     Citaat: FIR FIR
     Bij de "communisten" wees je af. Wat zijn de communisten in China? Daar is het kapitalisme erger dan het staatskapitalisme, alleen met nationale bijzonderheden.

     Laat u gewoon niet leiden tot burgerlijke propaganda, de normale communisten daar - het land werd gedurende het leven van één generatie verheven tot de leidende landen van de wereld. Zoals het de communisten betaamt.
     1. SPAR SPAR
      SPAR SPAR 31 maart 2021 10:55
      +5
      En hoe zit het met propaganda?
      Een land dat qua aantal miljardairs in de wereld op de tweede plaats staat en honderden miljoenen arme en bijna rechteloze burgers heeft, waar bijna geen pensioensteun is en waar medicijnen en onderwijs worden betaald, durf je de taal niet te noemen "communistisch".
    2. alekseykabanets
     alekseykabanets 31 maart 2021 11:19
     -2
     Citaat: FIR FIR
     Bij de "communisten" wees je af. Wat zijn de communisten in China? Daar is het kapitalisme erger dan het staatskapitalisme, alleen met nationale bijzonderheden.

     In de afgelopen 36 jaar zijn de reële inkomens van de gehele bevolking van Rusland met 34% gestegen, in China met 831%, dus ik zou de Chinese communisten niet als afvalligen willen opschrijven.
     1. SPAR SPAR
      SPAR SPAR 31 maart 2021 11:31
      +1
      Citaat van: aleksejkabanets

      In de afgelopen 36 jaar zijn de reële inkomens van de gehele bevolking van Rusland met 34% gestegen, in China met 831%, dus ik zou de Chinese communisten niet als afvalligen willen opschrijven.

      Het zijn geen afvalligen, maar kapitalisten. Alleen niet zoals overzee (zonder thuisland), maar "nationale kapitalisten". Van het echte communisme is weinig meer over.
      1. alekseykabanets
       alekseykabanets 31 maart 2021 12:29
       -1
       Citaat: FIR FIR
       Van het echte communisme is weinig meer over.

       Alles is relatief.))))
   2. ABC-schutze
    ABC-schutze 31 maart 2021 10:49
    +4
    En wanneer bood Rusland het Hemelse Rijk aan om een ​​militaire alliantie te sluiten?
  3. Vol4ara
   Vol4ara 3 april 2021 11:28
   0
   Citaat van Cottodraton
   En wie zal hen "het voordeel in de luchtvaart laten realiseren"? En haar laten ophalen? Het leek mij dat vliegvelden het belangrijkste doel waren ... Bovendien, als de jongens van de NAVO het gebruik van kernwapens niet uitsluiten, over wat voor "voordeel" kunnen we dan praten? Ze zullen het toepassen, wij zullen het toepassen en dat is het ... dan, voor een paar honderd / duizend jaar, zal niet iedereen de voordelen hebben ...
 2. Vrije wind
  Vrije wind 31 maart 2021 05:03
  +1
  Dit instituut lijkt sinds 2001 niet meer te bestaan. Vroeger zat het in een toiletruimte. Ja, en al genoeg om te vergelijken met pipers, zoals in Guinee. Wie langer is, is de belangrijkste Papoea! was
 3. Vadim Valentinov
  Vadim Valentinov 31 maart 2021 07:14
  +3
  De "4 to 30"-strategie van de NAVO zal op de derde dag alleen al door het Zuidelijke Militaire District in een utopie worden veranderd. 50 uur zijn genoeg voor de troepen van het Zuidelijke Militaire District om zich in elk deel van hun verantwoordelijkheidszone te verzetten tegen een groepering die anderhalf keer groter is dan het offensieve machtsblok van de NAVO-agressor, aangewezen door de "4 to 30"-strategie. Dus 50 tactische bataljonsgroepen, 50 squadrons operationeel-tactische, aanvals- en legerluchtvaart en 50 oorlogsschepen zullen de resterende 47 dagen niet toestaan ​​​​om de plannen van de anti-Russische strategie uit te voeren. Verkennings- en aanvalscomplexen zullen ook helpen om de agressieve plannen van de NAVO te vernietigen, in het kader waarvan ze taken zullen uitvoeren ten behoeve van 50 divisies van RV&A-raketsystemen, waaronder anti-scheepskustsystemen, en raketartillerie-installaties, evenals krachtige artillerie. Laten we hier 50 tactische luchtaanvalgroepen, 50 mobiele tactische groepen (elektronische oorlogvoering en luchtverdediging) om UAV's te bestrijden, 50 sluipschuttergroepen, 50 Khrizantema antitanksystemen en de kers op de taart - een 50 kilometer lange zone van voortdurende vernietiging vanaf de staatsgrens in de richting van het land van de aanvaller.
  Het blijkt dat we tegen NATO 4 op 30 10 op 50 zetten, wat betekent dat tegen vier drankjes van dertig gram in ieder geval onze halve liter koeler zal zijn.
  1. Lara Croft
   Lara Croft 31 maart 2021 12:25
   -3
   Citaat: Vadim Valentinov
   Dus de 50 tactische bataljonsgroepen, 50 squadrons operationeel-tactische, aanvals- en legerluchtvaart en 50 oorlogsschepen

   Waar heb je zulke troepen uit het zuidelijke militaire district geteld, ben jij onze verteller?
 4. Buitenaards
  Buitenaards 31 maart 2021 08:53
  +3
  Vreemde mensen, niettemin, mensen, in plaats van te leven, leven en goed te maken, willen elkaar op de meest geavanceerde manieren beheersen ...
  1. ABC-schutze
   ABC-schutze 31 maart 2021 10:52
   0
   Nou, als je in een sprookje leeft, dan is jouw waarheid. Maar in het echte leven, als je vrede wilt, bereid je dan voor op oorlog! Dit is objectief een noodzakelijke voorwaarde voor elke "winst en winst" ...
 5. Knell Wardenhart
  Knell Wardenhart 31 maart 2021 11:42
  +4
  Noch de Baltische staten, noch Polen kunnen vandaag "een voorwerp van onze agressie" worden, omdat onze economie niet de voorwaarden heeft om van een dergelijke bezetting te profiteren, we hebben geen aantrekkelijk model om ten minste een deel van de samenleving van de bezette bevolking te beïnvloeden territoria, mogelijke sancties, militairen en de problemen in verband met het behoud en de controle van deze territoria leiden ons naar een harde "-" en geen pluspunt. De bevolking van deze landen en hun infrastructuur zullen op korte tot middellange termijn grotendeels nutteloos voor ons zijn. Zo'n grote agressie zou onvermijdelijk bijdragen tot de inperking van uiterst winstgevende deals met die van onze partners in de EU, met wie al vele jaren een positief evenwicht wordt gehandhaafd.
  Kortom, dit alles is een grote aambei en bijna geen winst. Hierna, zelfs als het Westen dit militair "kauwt", zal er een ondubbelzinnige economische ineenstorting komen en zullen we veel programma's die al in een slechte staat verkeren, moeten inkorten. De foto kort na de bezetting zou doen denken aan de jaren 90.

  Dus iedereen die zo'n beroep vreest, is meestal ofwel zieke mensen of grote dromers, ofwel kool hakken op een hype, ofwel subsidies zagen.
  1. Bebaarde man
   Bebaarde man 31 maart 2021 22:00
   0
   Ja, ze zijn voor geen enkel beroep bang. Ze dromen ervan ons te bezetten. Maar, eng. De Russische dreiging is pure Psaking.
   1. Knell Wardenhart
    Knell Wardenhart 31 maart 2021 22:20
    0
    Met hun bezetting is alles ook zuur! Alle Baltische staten vertonen een extreem slechte demografie, de bevolking is klein en wat er is, veroudert snel of verdwijnt voorgoed in meer ontwikkelde staten. Eetlust, eetlust, maar iemand moet bezetten, en er is niemand om daar te bezetten, hun eigen vliegtuigen zijn nauwelijks genoeg om de grenzen te bewaken, en het budget is nauwelijks genoeg om ontmantelde apparatuur aan te schaffen en de oude te moderniseren. Als we Polen beschouwen - theoretisch ja, zou Polen een stuk kunnen maken, zowel de economie als de demografie toestaan. Maar nogmaals, het is veel handiger en winstgevender voor Polen om een ​​stuk Oekraïne te veroveren dan om langdurige problemen te hebben met een religieus, mentaal en taalkundig vreemde bevolking. Theoretisch stelt de demografie van Polen je in staat om bij wijze van spreken de bevolking te vervangen, maar je moet begrijpen dat het nu niet de jaren dertig zijn en dat degenen die op een kruitvat willen leven enigszins zijn afgenomen. dingen is mij persoonlijk niet duidelijk, maar het is zeker niet uit het vlak van praktisch voordeel.
    1. Andybuts
     Andybuts 5 april 2021 16:55
     0
     Citaat van Knell Wardenheart
     Citaat van Knell Wardenheart
     Als we Polen beschouwen - theoretisch ja, zou Polen een stuk kunnen maken, zowel de economie als de demografie toestaan.


     Ja, en Polen heeft het niet nodig, zelfs niet theoretisch. De bevolking van Polen stagneert net als de val van het socialisme in hen (38-38,7 miljoen mensen sinds 1990, en dit met emigranten uit de Baltische staten en de GOS-landen). En Polen zal zo'n aanwinst nooit verteren als Rusland ooit zal - en de lokale bevolking zal niet worden geassimileerd, en haar eigen bevolking zal niet genoeg zijn om het grondgebied van zelfs het Europese deel te bevolken, en ze zullen de hulpbronnen van de Oeral en Siberië. Dus zelfs theoretisch zal het niet trekken, nou, het is duidelijk dat de westerse bondgenoten Polen uit de divisie zullen duwen.

     Dus de anti-Russische hysterie daar is gebonden aan twee punten (naar mijn mening):
     - gezien de eeuwenoude afkeer van de Polen voor de Russen, is dit een goed middel om het electoraat voor de heersende kringen aan te trekken, maar het is handig om de bestaande problemen met externe vijanden te overschaduwen (we zien hetzelfde bij onszelf: " willen protesteren tegen pensioenhervorming, corruptie of dalende levensstandaard" regeringsgezinde media en bewakers keren zich in "wil de Maidan in Moskou, zodat het was zoals in Oekraïne);
     - en deze hysterie wordt geleid door westerse curatoren, vooral omdat het van nature uit Polen en de Baltische staten komt.
 6. mouw
  mouw 31 maart 2021 15:04
  0
  Dit doet me denken aan de tijd van de USSR. "Het wereldimperialisme slaapt niet en koestert agressieve plannen. Het is onze taak om de defensiecapaciteit van het land te versterken. Namelijk: het leger versterken, de marine versterken en de dappere grondtroepen versterken. Confrontatie is onvermijdelijk." Hoewel er geen "overwinning zal zijn van ons" klinkt het niet meer. "Aanbevelingen" natuurlijk "niet uit een goed leven". De "grootste oorlogsmachine van onze tijd" wordt niet langer gemaakt. Dus, achterstanden in de regio's, en een aantal segmenten ontwikkelen om "onaanvaardbare verliezen toe te brengen". Wat is "onaanvaardbaar verlies"? Het besef is weg dat het "kookpunt" tot een zodanig niveau is verhoogd dat het conflict (God verhoede ons!) het doel zal hebben om "de partner te nivelleren", en niet als een trage ophef. Zal het aanvaardbare of onaanvaardbare verliezen lijden als het gaat om herstructureringen in de wereld? Het lijkt allemaal heel erg op een reactie op de militaire doctrine van Rusland met drempels voor het gebruik van kernwapens, met het afwijzen van volwaardige agressie als politiek instrument, met het verschijnen van "drempels" voor het gebruik van conventionele strijdkrachten als een preventief instrument voor het elimineren van bedreigingen. Dat wil zeggen, aangezien de Russen nog steeds vreedzaam zijn, kun je geld besparen, anders is de "confrontatie" niet langer betaalbaar.
  1. акс702
   акс702 31 maart 2021 19:12
   0
   Dus het huidige Westen is een slechte cosplay van de late USSR, allemaal dezelfde tekenen van propaganda tot Washington-ouderen..
   1. mouw
    mouw 31 maart 2021 19:54
    0
    120% mee eens
 7. rozman
  rozman 1 april 2021 16:06
  0
  Het is niet duidelijk waar Zweden hier thuishoort, wie haar bedreigt en hoe?
 8. Visser
  Visser 1 april 2021 21:55
  0
  De Zweden hebben de meest krachtige intelligentie in onze richting. De berichten en info zijn correct. Maar ze trekken ten onrechte de eindconclusies, gebaseerd op hun mentaliteit, dit is typerend voor alle nationale inlichtingendiensten en nationale analisten. We hebben niet eens zo'n concept voor onszelf als "onaanvaardbare schade", er is "voltooiing van de taak".
 9. papapg
  papapg 3 april 2021 07:51
  0
  Wat de strategen, tactici en haters ook van plan zijn, het echte plan zal door de oorlog worden gecorrigeerd, of we dat nu leuk vinden of niet, en dan zal de macht aan de kant staan ​​van degenen die acties beter kunnen voorbereiden, los van het management van de centrum. AV Suvorov zei - "... elke soldaat moet zijn manoeuvre kennen" Het is slecht dat propaganda in dit opzicht "lam" is, de vijand moet uit het hoofd onthouden dat alle oorlogen die tegen Rusland zijn begonnen op het grondgebied van de aanvaller zijn geëindigd, de vijand moet weten dat de communisten die onze soldaten tegenhielden er niet meer zijn, en als er al iets is, zal de Tweede Wereldoorlog voor hen een paradijs lijken. De vijand mag niet worden verslagen, de vijand moet worden gedood!
 10. Andybuts
  Andybuts 5 april 2021 16:21
  0
  De correlatie van strijdkrachten en capaciteiten van Rusland en de NAVO wordt bekeken aan de hand van een hypothetisch conflict in Oost-Europa, geïnitieerd door Russische zijde. Volgens het scenario van FOI voert het Russische leger een aanval uit op de Baltische staten vanuit eigen en Wit-Russisch grondgebied. Het doel van een dergelijk offensief is de snelle verovering van gebieden en de vernietiging van lokale NAVO-troepen.


  Het blijkt dat het rapport is gemaakt om het publiek te intimideren? Per slot van rekening zijn NAVO-analisten in theorie niet dwaas om te geloven dat Rusland de Baltische staten zal aanvallen om deze landen terug te geven.

  Trouwens, wat laat een realistischer scenario zien waarin de NAVO Rusland aanvalt, of is het niet berekend vanwege de voor de hand liggende resultaten?
 11. De opmerking is verwijderd.
 12. Thomas de ongelovige
  Thomas de ongelovige 6 april 2021 17:50
  0
  Wie is zoals, maar ik ga uit van twee feiten. 1. De Tweede Wereldoorlog begon in 1931 door Japan. Deze oorlog is en is aan de gang voor de verdeling en herverdeling van de wereld. Ze eindigde niet. Nu is er een vreedzaam uitstel, wanneer Europa en Japan worden bezet door de VS. Hoe de militaire operaties zich verder zullen ontwikkelen, is moeilijk te zeggen. Maar de oorlog gaat door in andere vormen