militaire beoordeling

NAVO-2030-initiatief. Oude bedreigingen en nieuwe strategieën

10

De NAVO wordt geconfronteerd met nieuwe bedreigingen en uitdagingen, zowel extern als intern. Tegelijkertijd voldoen de structuren en strategieën van de organisatie niet meer volledig aan de huidige eisen. Voorgesteld wordt ze te actualiseren, rekening houdend met de huidige situatie en verwachte ontwikkelingen waarvoor het NAVO-2030-plan wordt ontwikkeld. De belangrijkste bepalingen van dit initiatief zijn al gevormd en in de nabije toekomst kunnen ze worden goedgekeurd en geaccepteerd voor implementatie.


Nieuw initiatief


Het besluit om een ​​reeks maatregelen te ontwikkelen om structuren en strategieën te verbeteren, werd in december 2019 genomen op de NAVO-top in Londen. In overeenstemming met dit besluit was het de bedoeling om verschillende groepen specialisten samen te stellen die de huidige situatie zouden bestuderen en de meest waarschijnlijke scenario's voor de ontwikkeling ervan zouden bepalen. Op basis van de verzamelde gegevens was het nodig om plannen te ontwikkelen om de Alliantie voor de komende 10 jaar te verbeteren.

In april 2020 werd een "onafhankelijke groep" gevormd onder de secretaris-generaal van de organisatie, die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het NAVO-plan voor 2030. Het omvatte tien ervaren politici uit verschillende landen. In de loop van de volgende maanden hield deze raad tientallen verschillende vergaderingen en evenementen met de deelname van specialisten. In november publiceerde de groep het rapport "NATO 2030: United for a New Era".

Het document beschrijft huidige en verwachte uitdagingen en bedreigingen, sterke en zwakke punten van de NAVO, evenals manieren om bestaande strategieën en structuren te verbeteren. In totaal worden zo'n 140 verschillende maatregelen en oplossingen voorgesteld.

Ook worden andere adviesorganen opgericht. In november vorig jaar verzamelden ze een "groep jonge leiders" van 14 specialisten. Begin februari presenteerden ze hun rapport, dat ze vervolgens bespraken met de secretaris-generaal van de Alliantie. Parallel hieraan werden evenementen gehouden met deelname van studenten van een aantal Amerikaanse en Europese universiteiten, die in de toekomst de nieuwe leiders van de NAVO zouden kunnen worden.


NAVO 2030 Onafhankelijke Ontwikkelingsgroep

De beschikbare rapporten zullen de basis vormen van een echt NAVO-2030-plan, dat in de nabije toekomst zal worden aangenomen. De verwachting is dat het ontwerpdocument tijdens de volgende NAVO-top, die in juni zal worden gehouden, zal worden besproken, afgerond en aangenomen. De komende maanden gaan dan ook echte processen van start die gericht zijn op het verbeteren van de organisatie.

Cirkel van problemen


Het rapport van de "onafhankelijke groep" stelde dat de strategische omgeving in de wereld aanzienlijk is veranderd sinds 2010, toen de vorige NAVO-richtlijnen werden aangenomen. Er is een toename van de economische en militaire macht van Rusland en China, evenals de wens van deze landen om de beschikbare kansen te gebruiken om hun belangen te behartigen.

De verschillen tussen beide landen in de context van het gevaar voor de NAVO worden aangegeven. Rusland wordt dus als gevaarlijker beschouwd vanwege zijn geografische ligging, "agressief beleid", "hybride methoden", enz. China vormt op zijn beurt geen onmiddellijke militaire bedreiging voor de Euro-Atlantische regio. Tegelijkertijd zouden de risico's die samenhangen met de technologische ontwikkeling en 'soft power'-methoden moeten toenemen.

Bedreigingen van internationaal terrorisme, ongecontroleerde migratie, verspreiding van illegale armen enz. Dergelijke problemen zijn typisch voor specifieke regio's, die al meer aandacht krijgen. Aan de oude en bekende gevaren worden nieuwe toegevoegd die verband houden met moderne en veelbelovende technologieën.


Bijeenkomst van NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg met de NAVO 2030-groep, november 2020

De NAVO heeft de afgelopen jaren ook te maken gehad met interne uitdagingen. De lidstaten van de Alliantie zijn het niet in alles met elkaar eens, verschillende meningsverschillen en problemen stapelen zich op, enz. Zo sprak de president van Frankrijk rechtstreeks over de "hersendood van de NAVO", en de Europese landen overwegen de mogelijkheid om hun eigen militaire blok te creëren. De Verenigde Staten en Turkije, die een bijzondere rol spelen in de organisatie, kregen ruzie over de levering van Russisch militair materieel. Het is mogelijk dat er nieuwe tegenstellingen ontstaan ​​die de algehele situatie in de NAVO zullen verslechteren.

Algemene aanbevelingen


Het rapport van de Raad van de Secretaris-Generaal van vorig jaar suggereert een aantal belangrijke maatregelen die de NAVO naar verwachting in staat zullen stellen zich aan te passen aan nieuwe uitdagingen. De algemene doelen en doelstellingen van het Bondgenootschap moeten dus hetzelfde blijven - collectieve veiligheid, gezamenlijke uitvoering van verschillende activiteiten, samenwerking met neutrale landen, enz. Tegelijkertijd wordt voorgesteld om officieel een nieuw doel in de regeringsdocumenten op te nemen in de vorm van het tegengaan van China en Rusland, evenals andere dringende bedreigingen.

Een nieuw militair-analytisch orgaan met deelname van verschillende landen zou als onderdeel van de organisatie moeten verschijnen. Haar taak zal zijn om de situatie en nieuwe situaties voortdurend te analyseren om nieuwe dreigingen tijdig te identificeren. Er wordt ook voorgesteld een gespecialiseerd orgaan op te richten dat de acties van Rusland en China zal volgen.

De auteurs van het rapport dringen aan op meer aandacht voor het onderwerp defensie-uitgaven. Lidstaten van het Bondgenootschap moeten hun militaire begrotingen vormen in overeenstemming met goedgekeurde normen - voor velen van hen betekent dit meer uitgaven. Daarnaast moeten landen hun deelname aan internationale projecten en evenementen vergroten.

De NAVO zou een eigen agentschap moeten hebben voor geavanceerde ontwikkelingen, vergelijkbaar met het Amerikaanse DARPA. Het zorgt voor een efficiëntere uitwisseling van moderne ontwikkelingen en technologieën tussen de landen van de organisatie. Tegelijkertijd is het, om bekende risico's te verminderen, noodzakelijk de toegang van China tot veelbelovende Europese ontwikkelingen te verminderen of uit te sluiten.


Groep Jonge Leiders

De NAVO moet de wederzijds voordelige samenwerking met niet-gebonden staten voortzetten. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan Afrika en het Midden-Oosten, als de regio's met de moeilijkste situatie, die ernstige risico's met zich meebrengen.

Rusland en de NAVO


Het rapport "NATO 2030: United for a New Era" beschouwt Rusland als een van de belangrijkste bedreigingen en er is een aparte paragraaf aan gewijd. Het stelt een hele reeks maatregelen voor het Bondgenootschap voor om met de Russische zijde te interageren en zijn activiteiten tegen te gaan.

De onafhankelijke groep stelt voor de dialoog met Rusland voort te zetten, rekening houdend met de belangen en plannen van de NAVO. Het is noodzakelijk de bestaande Raad Rusland-NAVO te behouden en mogelijk zijn rol te vergroten. Het is noodzakelijk om de transparantie van de internationale betrekkingen te vergroten en een sfeer van vertrouwen te scheppen.

Tegelijkertijd moeten agressieve acties en bedreigingen tegen leden van de organisatie of derde landen adequaat worden beoordeeld, incl. met een of andere reactie. Het Bondgenootschap moet in dergelijke situaties een gemeenschappelijk gedragsbeleid ontwikkelen om interne meningsverschillen en de daaruit voortvloeiende problemen te voorkomen.

De NAVO moet vasthouden aan het standpunt van vreedzaam samenleven met Rusland en geen onvriendelijke stappen ondernemen. Tegelijkertijd wordt voorgesteld rekening te houden met de bestaande risico's en het nodige militaire potentieel, nucleair en conventioneel, te behouden. De oostflank van het Bondgenootschap zou behoorlijke bescherming moeten krijgen tegen mogelijke aanvallen. Het is ook noodzakelijk om bevriende niet-gebonden staten te steunen.


J. Stoltenberg en "jonge leiders", februari 2021

Gezien het huidige buitenlandse beleid van Rusland wordt een extra controlemaatregel voorgesteld. De NAVO heeft een aparte organisatie nodig om toezicht te houden op de Russisch-Chinese samenwerking op politiek, militair en technologisch gebied. Het zal potentieel gevaarlijke acties van de twee landen moeten identificeren en aanbevelingen moeten doen voor verdere actie.

Plannen voor de toekomst


De militair-politieke situatie in de wereld verandert voortdurend. Er verschijnen regelmatig nieuwe veiligheidsbedreigingen en bestaande worden op de een of andere manier getransformeerd. Individuele landen en internationale organisaties moeten hiermee rekening houden bij het plannen van hun beleid en militaire ontwikkeling. De NAVO is daarop geen uitzondering en onderneemt daarom stappen om de vereiste kwaliteiten en capaciteiten het komende decennium te behouden.

Het NAVO-initiatief 2030 is nog niet goedgekeurd en geaccepteerd voor uitvoering, maar de belangrijkste bepalingen zijn al duidelijk. Het Bondgenootschap wil zijn positie in de Euro-Atlantische regio en in de wereld behouden. Het bereidt zich voor om te reageren op alle huidige bedreigingen, waarvan de lijst zich uitbreidt. Tegelijkertijd erkennen ze het onvermogen van de NAVO in haar huidige vorm om op alle uitdagingen te reageren en stellen daarom voor om verschillende nieuwe organisaties op te richten en de bestuursdocumenten aan te passen.

Van groot belang zijn de voorgestelde maatregelen om Rusland tegen te gaan. Ons land wordt nog steeds beschouwd als een van de belangrijkste bedreigingen en er worden verschillende methoden aangeboden om ermee om te gaan. Tegelijkertijd is er een redelijk vreedzame strategie ontwikkeld. Het is de bedoeling de dialoog en de wederzijds voordelige samenwerking voort te zetten, maar er wordt voorgesteld om op onvriendelijke en agressieve acties te reageren met passende maatregelen.

Het ontwerp van de nieuwe NAVO-strategie zal over enkele weken worden besproken en waarschijnlijk worden goedgekeurd. Sommige van de wijzigingen zijn mogelijk, hoewel een radicale herziening niet te verwachten is. Zo kan men zich nu al, op basis van de beschikbare documenten, voorstellen wat de Noord-Atlantische Alliantie het komende decennium zal doen. Daarnaast wordt duidelijk dat deze organisatie haar beleid niet fundamenteel gaat wijzigen en een potentiële tegenstander voor ons blijft.
auteur:
Gebruikte foto's:
NAVO, Ministerie van Defensie van de VS
10 commentaar
Объявление

Abonneer je op ons Telegram-kanaal, regelmatig aanvullende informatie over de speciale operatie in Oekraïne, een grote hoeveelheid informatie, video's, iets dat niet op de site staat: https://t.me/topwar_official

informatie
Beste lezer, om commentaar op een publicatie achter te laten, moet u: inloggen.
 1. Lech van Android.
  Lech van Android. 21 mei 2021 05:18
  +1
  Deze NAVO is dik geworden, LHBT-waarden zijn erin doorgedrongen, veel onnodige ambtenaren, structuren, leden.
  Over het algemeen heeft deze organisatie, na het verpompen van steroïden, bazooka-handen gevormd ... heh heh uit russofobe landen.
  Een grote kast ... die zal luid vallen. wat
  1. uit gewoonte
   uit gewoonte 21 mei 2021 05:41
   +1
   De NAVO is een agressief instrument geworden om de Amerikaanse belangen te behartigen.
   1. Lech van Android.
    Lech van Android. 21 mei 2021 06:06
    -1
    Ze zullen agressief zijn totdat ze ze een goede verandering geven ... nadat ze hun tanden hebben geslagen, zullen ze onmiddellijk kalmeren.
   2. ManVan Veraf
    ManVan Veraf 21 mei 2021 16:07
    0
    altijd geweest
  2. Civiel
   Civiel 21 mei 2021 06:45
   +2
   Citaat: Lech van Android.
   Deze NAVO is dik geworden, LHBT-waarden zijn erin doorgedrongen, veel onnodige ambtenaren, structuren, leden.
   Over het algemeen heeft deze organisatie, na het verpompen van steroïden, bazooka-handen gevormd ... heh heh uit russofobe landen.
   Een grote kast ... die zal luid vallen. wat

   1. De NAVO-bevolking groeit.
   2. De NAVO is al een blok van rijke, welvarende staten.
   3. Het enige tegenwicht is het blok van arme staten van de voormalige USSR - de CSTO.
   4. De CSTO heeft een militaire nederlaag geleden, Armenië verloor de oorlog van Azerbeidzjan, dat werd gesteund door NAVO-lid Turkije.
   5. Rusland, een lid van de CSTO, heeft eerder twee militaire nederlagen toegebracht aan NAVO-aanhangers - Oekraïne en Georgië.

   PS De essentie van het conflict is eeuwige democratie tegen autocratie.
   1. Lech van Android.
    Lech van Android. 21 mei 2021 07:01
    -2
    1. Ten koste van migranten. lachen
    2. Roemenië, de Balten, Polen en soortgelijke staten behoren op geen enkele manier tot welvarende staten ... ze zijn overgeleverd aan Europa en de VS.
    3. Tegenwicht Rusland ... het is het enige en echte tegenwicht voor de NAVO.
    4. De nederlaag van de CSTO van een CSTO-lid is cool ... lachen Rusland kwam niet eens opdagen voor de oorlog.
    5. Ik heb de tanden van Saakasjvili en Poroshenko uitgeschakeld ... het zal ook zijn met andere kandidaten voor exclusiviteit.
    De laatste... de oorlog tussen westerse en oosterse beschavingen is historisch gezien al vele eeuwen aan de gang... met wisselend succes.
    Nu zijn we getuige van een nieuwe aflevering van deze oorlog. hi
    1. Civiel
     Civiel 21 mei 2021 07:09
     +2
     1. En in Tadzjikistan en Kazachstan vanwege het geboortecijfer. Laten we helaas zwijgen over Rusland.
     2. Het maakt de mensen niet uit waar het geld vandaan komt. Een mens heeft één leven. CSTO-landen naar inkomen tussen Afrikaanse landen. Google alles is er.
     3. Dank aan de USSR voor de erfenis (wetenschappelijk en materieel).
     4. Azerbeidzjan is sinds 1999 geen lid meer van de CSTO.
     5. En het zij zo.
     1. depressivum
      depressivum 21 mei 2021 12:36
      +1
      Hoe moeilijk is het voor hen om te leven - voor degenen die lid zijn van de NAVO.
      Je leest en gelooft - arme dingen! Elke voorbijganger maakt inbreuk op hen, maar het belangrijkste is:
      Rusland wordt als gevaarlijker beschouwd vanwege zijn geografische ligging, "agressief beleid", "hybride methoden", enz. China vormt op zijn beurt geen onmiddellijke militaire bedreiging voor de Euro-Atlantische regio.

      Nou ja, in ieder geval is China geen bedreiging. Maar Gabon of een soort Liberia - ja, dit is een bedreiging. De armen zijn altijd een bedreiging voor de rijken, die dat zijn geworden ten koste van de armen.
 2. depressivum
  depressivum 21 mei 2021 12:59
  +1
  Bijzonder belachelijk is de ernstige bezorgdheid van de NAVO dat...
  De dreigingen van internationaal terrorisme, ongecontroleerde migratie, de verspreiding van illegale wapens, enzovoort, bestaan ​​nog steeds. Dergelijke problemen zijn typisch voor specifieke regio's, die al meer aandacht krijgen. Aan de oude en bekende gevaren worden nieuwe toegevoegd die verband houden met moderne en veelbelovende technologieën.


  Eerst creëren de CIA en het ministerie van Buitenlandse Zaken zelf al deze problemen, en vervolgens neemt de NAVO zich op om ze op te lossen. En het gemeenste is dat iedereen nuttig bezig is en als het ware een onmiskenbaar belangrijke betekenis heeft.
 3. Tit_2
  Tit_2 1 augustus 2021 14:50
  0
  Er staat een groot aantal vrouwen op de foto .. wat kunnen ze daar analyseren en deze jongeren die zich de grote macht van de USSR niet herinneren.