Pre-Mongools Rusland in de ballads van AK Tolstoj

73
Pre-Mongools Rusland in de ballads van AK Tolstoj

V. Favorsky, illustratie voor "The Tale of Igor's Campaign"

Vandaag maken we het verhaal van historisch ballads van A.K. Tolstoj. En laten we beginnen met het romantische verhaal van het huwelijk van Harald de Ernstige en Prinses Elizabeth, dochter van Yaroslav de Wijze.

"Lied van Harald en Yaroslavna"


A. K. Tolstoj schreef over deze ballade dat hij er naartoe werd "geleid" door zijn werk aan het toneelstuk "Tsaar Boris", namelijk het beeld van de Deense prins, de bruidegom van prinses Xenia. De actie van de ballade begint in 1036, wanneer de broer van Yaroslav de Wijze, ons al bekend Mstislav, de winnaar in de slag bij Listven, stierf. Yaroslav kon toen eindelijk Kiev binnen. Met hem was de broer van de Noorse koning Olav St. Harald, die na de slag bij Stiklastadir (1030), waarbij de toekomstige patroonheilige van Noorwegen stierf, naar Rusland vluchtte. Harald was verliefd op de dochter van Yaroslav de Wijze, Elizabeth, maar in die tijd was hij niet benijdenswaardig als schoonzoon voor de heerser van een enorm land. Daarom ging hij aan het hoofd van de Varangiaanse ploeg dienen in Constantinopel.
Strijders van de Varangiaanse Garde (Varangi). Miniatuur uit de kroniek van John Skylitzes

Tegelijkertijd bleef Harald contact houden met Kiev: hij stuurde de buit en het grootste deel van het salaris naar Yaroslav voor bewaring, die dit geld vervolgens eerlijk aan hem teruggaf.

Het is tijd om naar de ballad van A.K. Tolstoy te gaan:

“Harald zit in het strijdzadel,
Hij verliet het soevereine Kiev,
Hij zucht zwaar op de weg:
"Jij bent mijn ster, Yaroslavna!"
En Rus laat Harald achter,
Hij zwemt om verdriet te openen
Waar de Arabieren vechten met de Noormannen
Ze leiden op het land en op de zee.

Harald was een getalenteerde skald en wijdde zijn cyclus van gedichten "Visy Joy" aan zijn liefde. Sommigen van hen werden in de XNUMXe eeuw in het Frans vertaald. En toen vertaalden verschillende Russische dichters ze van het Frans naar het Russisch.

Hier is een voorbeeld van een dergelijke vertaling gemaakt door I. Bogdanovich:

"Over de blauwe zeeën op glorieuze schepen"
Ik reisde in kleine dagen door Sicilië,
Onbevreesd, waar ik maar wilde, ging ik op pad;
Ik versloeg en won, die tegen mij streden ...
In een ongelukkige reis, op het meest ongelukkige uur,
Toen we met zestien man op het schip waren,
Toen de donder ons brak, stroomde de zee in het schip,
We goten het water uit en vergaten zowel verdriet als verdriet ...
Ik ben overal bedreven in, ik kan roeien met roeiers,
Op ski's verdiende hij zichzelf een uitstekende eer;
Ik kan paardrijden en heersen
Ik gooi een speer naar het doel, ik ben niet verlegen in gevechten ...
Ik ken militaire vaartuigen op aarde;
Maar, van het water houden en van de riem houden,
Voor glorie vlieg ik natte wegen;
Noorse dappere mannen zijn zelf bang voor mij.
Ben ik een goede kerel, ben ik een gedurfde?
En het Russische meisje zegt dat ik naar huis moet gaan.”

A.K. Tolstoj vertaalde dit beroemdste gedicht van Harald niet, maar gebruikte de plot ervan in zijn ballade.

“Het is een leuke tijd voor de ploeg,
Haralds glorie kent geen gelijke -
Maar in gedachten de kalme wateren van de Dnjepr,
Maar in gedachten prinses Yaroslavna.
Nee, het is duidelijk dat hij haar niet kan vergeten,
Dring niet het geluk van een ander af - en abrupt keerde hij de schepen
En drijft ze weer naar het noorden.”

Volgens de sagen gaf Harald in dienst van het rijk 18 succesvolle veldslagen in Bulgarije, Klein-Azië en Sicilië. De Byzantijnse bron "Instruction to the Emperor" (1070-1080) zegt:

'Aralt was de zoon van de koning van de Werings... Aralt, toen hij jong was, besloot op reis te gaan, ... 500 dappere strijders meenemend. De keizer ontving hem zoals het hoorde en beval hem en zijn soldaten naar Sicilië te gaan, want daar was een oorlog begonnen. Aralt voerde het commando uit en vocht zeer succesvol. Toen Sicilië werd onderworpen, keerde hij met zijn detachement terug naar de keizer, die hem de titel van manglavieten verleende. Toen gebeurde het dat Delius in Bulgarije in opstand kwam. Aralt ging op veldtocht... en vocht zeer succesvol... De keizer, als beloning voor zijn dienst, kende Aralt spathrokandates (troepenleider) toe. Na de dood van keizer Michaël en zijn neef, die de troon erfde, tijdens het bewind van Monomakh, vroeg Aralt toestemming om naar zijn vaderland terug te keren, maar ze gaven hem geen toestemming, maar begonnen integendeel allerlei van obstakels. Maar hij vertrok toch en werd koning in het land waar zijn broer Yulav eerder had geregeerd.

Tijdens de dienst van Harald in Byzantium werden drie keizers vervangen.

De Veringi van Harald lijken de meest actieve rol te hebben gespeeld in de dramatische gebeurtenissen die het leven van de laatste van hen hebben gekost. In 1041, na de dood van keizer Michael IV, besteeg zijn neef, Michael V Kalafat ("Caulker", uit een familie wiens mannen eerder schepen hadden gebreeuwd) de troon. De weduwe van de voormalige keizer Zoya, die eerder een neef had geadopteerd, werd door hem naar een klooster gestuurd. Al snel (in 1042) begon er echter een opstand in de hoofdstad. Zoya werd vrijgelaten, Mikhail Kalafat werd eerst blind gemaakt en daarna geëxecuteerd. De keizerlijke paleizen werden vervolgens geplunderd.


Michael V Kalafates

De Saga of Harald the Severe beweert dat Harald persoonlijk de ogen heeft uitgestoken van de afgezette keizer Michael. De auteur van de sage, de beroemde Snorri Sturlson, begreep dat deze boodschap bij lezers wantrouwen kon wekken, maar zag zich genoodzaakt deze in de tekst op te nemen. Het feit is dat het werd bevestigd door de visa van de skalds. En de skalds konden niet liegen, pratend over een echte persoon: een leugen is een inbreuk op het welzijn van het hele gezin, dit is een strafbaar feit. De straf voor valse poëzie was vaak ballingschap, maar soms de dood. En de visa van skalds zijn zo gebouwd dat zelfs één letter niet in een rij kan worden vervangen. Over die gebeurtenissen gesproken, Sturlson lijkt zichzelf tegenover de lezers te rechtvaardigen:

“In deze twee doeken over Harald en vele andere liederen wordt gezegd dat Harald de koning van de Grieken zelf verblindde. Harald vertelde het zelf, en andere mensen die bij hem waren.

En het lijkt erop dat de skalds Sturlson niet in de steek hebben gelaten. De Byzantijnse historicus Michael Psellos schrijft:

'Theodora's mensen... stuurden moedige en moedige mensen met de opdracht om beide ogen onmiddellijk uit te branden zodra ze hen buiten de tempel ontmoetten.'

Theodora is de jongere zus van Zoe, haar rivaal, medeheerser - uit 1042, de autocratische keizerin in 1055-1056.


Zoya en Theodora, Histamenon 1042

Het werd bevolen om de ogen uit te branden van de afgezette keizer en zijn oom, die hun toevlucht zochten in het Studian-klooster. En Harald en zijn krijgers zijn heel geschikt voor de definitie van 'gedurfde en dappere mensen'.

Maar, zoals we ons herinneren, verliet Harald in dezelfde 1042 plotseling Byzantium zonder toestemming (in feite vluchtte hij ervoor). Er zijn verschillende versies van deze gebeurtenissen. Een van hen beweert dat Harald is gevlucht nadat de 60-jarige keizerin Zoe, die verliefd op hem was, hem aanbood de troon met haar te delen.

De Saga van Harald the Stern zegt:

'Net als hier in het noorden vertelden de Veringianen die in Miklagard dienden dat Zoe, de vrouw van de koning, zelf met Harald wilde trouwen.'

De scenarioschrijvers van de Sovjetfilm "Vasily Buslaev" lijken iets over dit verhaal te hebben gehoord. Daarin biedt keizerin Irina van Constantinopel ook de hoofdpersoon haar hand en de troon van het rijk aan in ruil voor de moord op haar man.


Keizerin Irene. Frame uit de film "Vasily Buslaev"

Maar terug naar Harald.

De kroniekschrijver Willem van Malmösbury, die leefde in de eerste helft van de XNUMXe eeuw, beweert dat deze leider van de Werings een edele vrouw onteerd had en werd gegooid om door een leeuw te worden opgegeten, maar hem met zijn blote handen wurgde.

Ten slotte geloven aanhangers van de derde versie dat Harald is gevlucht nadat hij werd beschuldigd van verduistering van het eigendom van de keizer tijdens een van de campagnes. Snorri Sturlson wist blijkbaar dat deze versies Harald in diskrediet brachten.

Laten we doorgaan met zijn citaat over Zoe's wens om met een dappere Noor te trouwen en de weigering van Harald:

"En dit was de belangrijkste en ware reden voor haar ruzie met Harald, toen hij Miklagard wilde verlaten, hoewel ze een andere reden voor de mensen naar voren bracht."

Daarna trouwde Zoya met de beruchte Konstantin Monomakh (het was zijn onwettige dochter die later naar Kiev kwam, trouwde met Vsevolod Yaroslavich en de moeder werd van de laatste groothertog van pre-Mongools Rusland). En onze held keerde terug naar het hof van Yaroslav als een krijger die in heel Europa bekend staat onder de naam Harald Hardrada (Severe).

Hier lokte hij opnieuw Elizabeth uit, zoals beschreven in de ballad van A. Tolstoj:

"Ik heb de stad Messina verwoest,
De kust van Tsargrad geplunderd,
Roeken beladen met parels langs de rand,
Je hoeft niet eens stoffen op te meten!
Naar het oude Athene, als een raaf, gerucht
Voor mijn boten gehaast,
Op de marmeren poot van een Piraeus-leeuw
Ik sneed mijn naam met het zwaard!

Laten we even pauzeren en praten over de beroemde leeuw uit Piraeus.

Nu staat dit oude beeldhouwwerk in Venetië. Het werd hier gebracht door admiraal Francesco Morosini als een trofee van de Venetiaans-Ottomaanse oorlog van 1687.


Piraeus leeuw

E. A. Melnikova vermeldt ook de Piraeus-leeuw in haar monografie "Scandinavische runeninscripties":

“Twee graffiti van de kathedraal van St. Sophia in Istanbul (Constantinopel) en drie lange inscripties gemaakt op een marmeren sculptuur van een zittende leeuw, genomen van de haven van Piraeus naar Venetië.

Onderstaande figuur laat zien dat deze mysterieuze inscriptie niet op de poot staat, maar op de ruggengraat van de leeuw:


Velen hebben geprobeerd deze runen te ontcijferen, maar op dit moment is het veilig om te zeggen dat slechts een paar woorden kunnen worden gelezen. Trikir, drængiar - "jongeren", "strijders". Bair is het voornaamwoord "zij". Beschadigde fn þisi-runen kunnen "deze poort" betekenen. Al het andere is buiten interpretatie. Verschillende versies van "vertalingen", die soms in de literatuur worden gevonden, hebben een fantasiekarakter.

Laten we terugkeren naar de ballad van A.K. Tolstoj:

"Als een wervelwind veegde ik de randen van de zeeën,
Nergens is mijn roem gelijk!
Ga je er nu mee akkoord de mijne te worden genoemd,
Ben jij mijn ster, Yaroslavna?

Deze keer was de matchmaking van de held succesvol en gingen Harald en zijn vrouw naar huis.


Harald Hardrada, glas in lood raam in Kirkwall Cathedral Orkney


Elizabeth, dochter van Yaroslav, de vrouw van Harald

“In Noorwegen komt er een fijne vakantie aan:
In de lente, met de plons van de mensen,
Op het moment dat de scharlaken wilde roos bloeit,
Haral keerde terug van de campagne.
En hijzelf is bij de zee, met een vrolijk gezicht,
In een mantel en in een lichte kroon,
Noors gekozen uit de hele koning,
Hij zit op een verheven troon.

Deze passage vereist geen speciale opmerkingen, maar er moet op worden gewezen dat Harald aanvankelijk mederegeerder was met zijn broer Magnus. En vooruitblikkend, zal ik u informeren dat Elizabeth in 1067, een jaar na de dood van Harald in Engeland, hertrouwde - dit is hoe het echte leven verschilt van de bijna-historische ballads en romans waar we allemaal van houden.

"Drie gevechten"


De plot van deze ballad is als volgt: twee vrouwen in Kiev zien vreselijke dromen over de komende veldslagen, waarin mensen die dicht bij hen staan ​​zullen sterven.

De vrouw van de Kievse prins Izyaslav, de zoon van Yaroslav de Wijze, is de eerste die over haar droom vertelt:

"Ik droomde: vanaf de kust van het Noorse land,
waar de Varangiaanse golven spatten,
Schepen bereiden zich voor om tegen de Saksen uit te varen,
Vol Varangiaanse paddenstoelen.
Dan gaat onze koppelaar Harald zeilen...
God behoed hem voor kwaad!
Ik zag: zwarte draad van raven
Ze ging huilend op de tackle zitten.
En de grootmoeder lijkt op een steen te zitten,
Telt hof en lacht:
"Zwemmen, zwemmen! - ze zegt, -
Niemand zal naar huis terugkeren!
Harald de Varangian wacht in Groot-Brittannië
Saxon-Harald, zijn naamgenoot;
Hij zal je pure honing brengen
En hij zal je hard laten slapen!

De tijd van actie is 1066: ongeveer 10 duizend Noormannen, onder leiding van de "laatste Viking" die ons bekend is, Harald the Severe, zeilen naar Engeland, waar ze het Angelsaksische leger van koning Harold II Godwinson zullen ontmoeten.

Verderop in de ballad volgt het verhaal van de Slag bij Stamford Bridge (bij York), die plaatsvond op 25 september 1066:

“Er was een heel hoger Varangiaans hoofd,
Zwart als een wolk van maliënkolder,
Zijn strijdbijl floot in de Saksen,
Als een herfststorm in de bladeren;
Hij gooide lichamen op lichamen in hopen,
Bloed stroomde van het veld naar de zee -
Totdat, krijsend, een pijl snelde
En het ging niet door zijn keel."

Je raadt waarschijnlijk al dat deze passage gaat over de dood van de Noor Harald.


Arbo. Slag bij Stamford Bridge

De tweede droom ziet Guide - de dochter van Harold II Godwinson, die de slag bij Stamford Bridge won, de vrouw van Vladimir Monomakh (we zullen onmiddellijk zeggen dat Guide in Rusland aankwam na de gebeurtenissen waarover de ballad vertelt):

“Ik droomde: van de kust van het Frankische land,
Waar de Normandische golven spatten
Schepen bereiden zich voor om tegen de Saksen uit te varen,
De Normandiërs zitten vol ridders.
Dan gaat hun prins, Wilhelm, zeilen -
Ik lijk acht te slaan op zijn woorden, -
Hij wil mijn vader vernietigen
Neem zijn land over!”
En de boze vrouw versterkt zijn leger,
En hij zegt: "Ik ben een zwerm raven
Ik roep de Saksen op om 's morgens te pikken,
En ik zal je naar de wind zwaaien!”


M. Ivanov. Illustratie voor de ballad "Three Battles"

In september van dezelfde 1066 verzamelde de Normandische hertog William, de achterkleinzoon van de Normandische Hrolf de Voetganger die deze provincie van Frankrijk veroverde, een leger van avonturiers uit Normandië, Frankrijk, Nederland en landde met hem in Engeland.

Hij bood Harold een vredesverdrag aan in ruil voor zijn erkenning als koning van Engeland. Ondanks de zware verliezen die hij leed in de strijd met de Noren, weigerde Harold het beschamende aanbod en werd het lot van de Engelse kroon bepaald in de bloedige slag bij Hastings.

“Het Saka-leger marcheerde zegevierend vanuit York,
Nu zijn ze zachtmoedig en stil,
En het lijk van hun Harald kan niet worden gevonden
Mnihi dwaalt tussen de lijken.

De slag bij Hastings duurde 9 uur. Koning Harold, verblind door een pijl, liep tijdens het laatste gevecht zoveel wonden op dat alleen de vrouw van Edith Swan Neck zijn lichaam kon identificeren - volgens enkele tekens die alleen haar bekend waren.

Een gedetailleerd verhaal over de veldslagen op Stamford Bridge en Hastings lees je in het artikel. 1066 jaar. Strijd om Engeland.

De boodschapper van de derde slag is de strijder van Izyaslav:

“Op de toren stond ik daar, aan de overkant van de rivier,
Ik was op mijn hoede,
Ik telde er vele duizenden:
Dan naderen de Polovtsy, prins!

Deze passage is interessant omdat het verwijst naar de beroemde slag bij Nezhatina Niva, die 12 jaar na de gebeurtenissen in Engeland (in 1078) plaatsvond.

A.K. Tolstoj verplaatste zijn actie opzettelijk naar 1066 en legde dit uit in een brief aan Stasyulevich:

"Mijn doel is... om onze gemeenschap op dat moment samen met de rest van Europa te verklaren."

De Polovtsy namen natuurlijk deel aan deze strijd, maar alleen als huurlingen. De hoofdpersonen waren de beroemde Oleg Gorislavich en zijn neef Boris Vyacheslavich.


Strijd op Nezhatina Niva, gebaseerd op de Radziwill Chronicle, eind XNUMXe eeuw

De prehistorie van die gebeurtenissen is als volgt: de tweede zoon van Yaroslav de Wijze, Svyatoslav, veroverde Kiev en verdreef zijn oudere broer Izyaslav daar. Na de dood van Svyatoslav werden zijn kinderen door hun ooms beroofd van de heerschappij in alle steden, inclusief de steden die hen van rechtswege toebehoorden.

De oudste van hen - Gleb, die in Novgorod regeerde, werd blijkbaar vooral gevreesd door familieleden, omdat hij verraderlijk werd vermoord op weg naar Smolensk. Een vriend van Vladimir Monomakh en de peetvader van zijn oudste zoon, Oleg Svyatoslavich, vluchtten na deze gebeurtenissen naar de Polovtsians. Zijn neef Boris Vyacheslavich koos ook de kant van de Svyatoslavichs. Vóór de slag om Nezhatina Niva bij de rivier de Ostr ("Kayala", "The Tale of Igor's Campaign") - niet ver van de stad Nizhyn - wilde Oleg zich verzoenen met zijn tegenstanders, maar Boris zei dat in dit geval hij en zijn team zou alleen de strijd aangaan.

Resultaten van deze strijd:

AK Tolstoj:

“Met de dageraad op de Polovtsians, Prins Izyaslav
Hij vertrok daar, formidabel en gemeen,
Je tweehandige zwaard hoog opheffend,
Vergelijkbaar met Sint-Joris;
Maar 's nachts, hand in hand op de manen,
Getrokken door een paard in de strijd,
De gewonde prins rende al over het veld,
Met het hoofd achterover.

"Het verhaal van Igor's campagne":

'Maar glorie bracht Boris Vyacheslavich voor de rechtbank en ze legden hem op een paardendeken omdat hij Oleg, de dappere jonge prins, had beledigd. Van dezelfde Kayala nam Svyatopolk, na de slag, zijn vader (Izyaslav) tussen de Oegrische cavalerie mee naar St. Sophia in Kiev.

Dus de strijd eindigde met de volledige nederlaag van de broers en de dood van de twee prinsen van de tegenovergestelde partijen. Boris stierf in de strijd en de Kiev-prins Izyaslav, die niet direct deelnam aan de strijd, werd gedood door een onbekende ruiter met een speer in de rug. Dit was het begin van de beroemde "verschrikkelijke Oleg-campagnes", en Vladimir Monomakh moest nog steeds "elke ochtend zijn oren in Chernigov leggen", wanneer Oleg "de gouden stijgbeugel in de stad Tmutorokan" zou betreden ("Het verhaal van Igor's campagne ”).

AK Tolstoj:

"Grotten monniken, in een rij in de rij,
Lang zingen: halleluja!
En de prinselijke broers verwijten elkaar,
En hebzuchtige kraaien kijken vanaf de daken,
Ik voel een hechte strijd.”

"Het verhaal van Igor's campagne":

“Toen, onder Oleg Gorislavich, werd het gezaaid en gekweekt door interne strijd. Het leven van de kleinkinderen van Dazhd-God kwam om, in de opruiing van het prinselijke tijdperk werd de menselijke leeftijd verminderd.

Ballade "Prins Rostislav"


"Prins Rostislav in een vreemd land
Ligt op de bodem van de rivier
Ligt in de strijd maliënkolder
Met een gebroken zwaard."

We hebben het over het lot van Pereyaslavl-prins Rostislav Vsevolodovich, de broer van Vladimir Monomakh.

In 1093 stierf de zoon van Yaroslav de Wijze, Vsevolod, die een hard anti-Polovtsisch beleid voerde. Zijn neef Svyatopolk werd de groothertog van Kiev via ladder rechts. De Polovtsy, die op campagne ging tegen Vsevolod, nadat ze over zijn dood hadden vernomen, besloten vrede te sluiten met de nieuwe prins. Maar Svyatopolk vond het gedrag van de ambassadeurs onbeschaamd en beval hen in de kelder te zetten. De Polovtsians reageerden door de stad Torchesk te belegeren.

In het voorjaar van 1093 trokken de gecombineerde troepen van Svyatopolk van Kiev, Vladimir Monomakh (destijds de prins van Chernigov) en Rostislav Pereyaslavsky naar de monding van de Stugna en staken deze over. Hier vond een veldslag plaats, die eindigde met de nederlaag van de Russische squadrons. Tijdens de terugtocht, tijdens het oversteken van de overstroomde Stugna, verdronk Rostislav. Deze strijd wordt genoemd in de campagne van het verhaal van Igor:

"Niet zo, zegt hij, de rivier de Stugna, die een schamele stroom had, de beken en stromen van andere mensen had ingeslikt, uitgebreid tot aan de monding, concludeerde de jeugd van prins Rostislav."


M. Ivanov. "Het oude Rusland"

Het hoofdthema van deze ballad is het verdriet van de overleden jonge prins. En weer is er een appèl met de "Lay of Igor's Campaign".

AK Tolstoj:

'Het is tevergeefs dag en nacht'
De prinses wacht thuis...
Rook haastte hem weg
Het komt niet meer terug!"

"Het verhaal van Igor's campagne":

“Op de donkere oever van de Dnjepr huilt de moeder van Rostislav
naar de jonge prins Rostislav.
Trieste bloemen uit medelijden
en de boom boog van angst op de grond.

Zo kunnen de historische ballads van A.K. Tolstoj, geschreven in een goede stijl, dienen als uitstekende illustraties voor sommige pagina's van de Russische geschiedenis.
Onze nieuwskanalen

Schrijf je in en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de belangrijkste evenementen van de dag.

73 opmerkingen
informatie
Beste lezer, om commentaar op een publicatie achter te laten, moet u: inloggen.
 1. +4
  Juni 12 2021
  Theodora, dat kleine ding, een complete set gereedschappen van de duivel, had... bedrog, wraakzucht, sluwheid, haat, een zwarte onbetrouwbare geest... die mannen ronddraaide zoals ze wilde.
  1. +6
   Juni 12 2021
   Citaat: Lech van Android.
   Theodora, dat kleine ding, een complete set gereedschappen van de duivel, had... bedrog, wraakzucht, sluwheid, haat, een zwarte onbetrouwbare geest... die mannen ronddraaide zoals ze wilde.

   Zo zijn vrouwen! liefde
   1. VlR
    +6
    Juni 12 2021
    Byzantijnse bronnen beweren dat deze Theodora minder ambitieus was en niet zulke hoogten bereikte in intriges als haar oudere zus Zoe. Tijdens de opstand waren de meeste inwoners van Constantinopel en de patriarch voor Theodora, maar ze slaagden er niet in de ervaren "apparatsjik" Zoya uit de macht te duwen - ze werden mederegeerders. Over het algemeen zou een interessante splitsing in de geschiedenis kunnen zijn, als Scandinavische bronnen de waarheid vertellen: "de laatste Viking" Harald aan het hoofd van het Romeinse rijk. Maar blijkbaar wist Harald Zoya het goed: hij besloot waarschijnlijk dat hij niet lang met zo'n vrouw zou leven. Trouwens, de sage beweert dat Harald met een zekere Mary wilde trouwen - Zoe's nichtje, maar ze gaf geen toestemming en werd boos. De Noren beweren dat ze zelf plannen had voor Harald. Maar misschien was ze bang dat hij tijdens de volgende beroering de macht in het rijk zou grijpen zonder haar hulp - als de echtgenoot van de prinses van het bloed.
   2. +5
    Juni 12 2021
    Een lange ervaring met het observeren van de wereld, vrouw en dochter?

    De meeste klassiekers zullen het echter bevestigen.
    1. +1
     Juni 13 2021
     Citaat van Korsar4
     Een lange ervaring met het observeren van de wereld, vrouw en dochter?

     De meeste klassiekers zullen het echter bevestigen.

     En een kat! lachend
  2. +1
   Juni 12 2021
   Tolstoj geloofde dat "... Wij en de Duitsers waren de eersten die zich afscheidden van de oude Arische stam, en het lijdt geen twijfel dat we gemeenschappelijke interesses en mythologie hadden." Tegelijkertijd verwijst en bevestigt hij zijn standpunt met veel toevalligheden van de namen van de Slavische en Europese mythologie
   In het bijzonder wordt Sophibok (de Saksische god genoemd in Ivanhoe) geassocieerd met het oude Slavische Tsjernobog.
   Tolstoj is er absoluut zeker van dat Slavisme een puur westers element is, niet een Oosters/Aziatisch element. Vandaar de gehechtheid van de schrijfster aan die periode van Rusland, toen haar banden met Europa sterk waren. Wat de auteur inspireerde tot romantische ballads: "The Song of Harald en Yaroslavna", "Borivoy", "Roman Galitsky", "Kanut"_....
 2. +6
  Juni 12 2021
  Bedankt Valery!
  Ik kan het niet laten om een ​​grapje te maken over de "betrouwbaarheid" van de Scandinavische sagen bij de presentatie van de skalds.
  De geschiedenis wordt geschreven door de winnaars, dus TASS is geïnformeerd, informeert en zal informeren zoals het hoort, en niet zoals het is!!!
  Met vriendelijke groet, Kote!
  1. +7
   Juni 12 2021
   Vlad, hallo hi doe mee met de dank! goed
   Het is allemaal geweldig, maar dit is wat ik het leukst vond:
   En de visa van skalds zijn zo gebouwd dat zelfs één letter niet in een rij kan worden vervangen.

   Was het maar zo met onze wetten, vooral met de belangrijkste. Dromen Dromen... te vragen
   1. +7
    Juni 12 2021
    Oom Kostya goedemorgen!
    Ik kan maar één ding zeggen: "de starheid van de wetten van ons vaderland wordt gecompenseerd door hun niet-naleving"!
    Dus een strafwetboek geschreven in jambisch zou nog steeds dat kleine ding zijn, maar de solo van een rechter of een jurykoor is helaas verre van de stem van het "volk"! Trouwens, het volkshof van de jaren 70 van de USSR is twee hoofden hoger dan het heden !!!
    Yours!
    1. +5
     Juni 12 2021
     Trouwens, het volkshof van de jaren 70 van de USSR is twee hoofden hoger dan het heden !!!


     Helemaal mee eens, ik stond zelf niet terecht, maar was toevallig wel aanwezig bij de vergaderingen. lachen drankjes
    2. +3
     Juni 12 2021
     "Driehonderd kuna
     Hij zou het virus betalen "(c).
   2. +2
    Juni 12 2021
    Dit vereist de Muziek van woorden.
    En we hebben de bureaucratie van de taal.
    1. +2
     Juni 12 2021
     "Je wilt liedjes - ik heb ze" (c)
 3. +8
  Juni 12 2021
  Harald was een getalenteerde skald en wijdde zijn gedichtencyclus "Hangs of Joy" aan zijn liefde.

  Mijn schepen hebben Sicilië omcirkeld,
  En toen waren we glorieus, we waren luid.
  Geladen met mijn zwarte scheepsploeg
  Vaar snel over de blauwe zee zoals ik wilde.
  Dus, ik hield van de oorlog, dacht altijd aan zwemmen;
  En het Russische meisje zet me in het niets.
  Toen ik jong was, was ik in gevecht met de Dronteims,
  Hun superieure nummer was de gastheer.
  O! Hoe verschrikkelijk was onze bloedige strijd!
  Hier met mijn sterke, dappere hand
  Gelegd op het militaire veld van hun jonge koning;
  En het Russische meisje zet me in het niets
  Ik weet hoe ik dapper moet vechten en een speer moet werpen,
  Ik weet hoe ik een riem moet hanteren en een goed paard,
  Ik heb lange tijd leren zwemmen in diep water;
  Op ski's door de sneeuw rennen, ben ik geen meester?
  En het Russische meisje zet me in het niets..... (C)
  Bedankt, Valery. Zoals altijd edorovo en erg interessant!
  1. +8
   Juni 12 2021
   Hallo Dima! hi
   Ik heb lange tijd leren zwemmen in diep water;

   Ik kijk naar hun dozen en verwonder me, de jongens waren dapper en kwamen waar ze wilden komen.
   1. +6
    Juni 12 2021
    Hi hi
    Je kunt de moed van Harald niet weigeren, maar om de waarheid te zeggen, het pad naar Constantinopel en voordat het goed werd geslagen door de Vikingen, en op het door Yaroslav gecontroleerde gebied was het redelijk veilig
    1. +4
     Juni 12 2021
     Ik bedoelde niet alleen dit en niet alleen hem. lachen
     1. +5
      Juni 12 2021
      Kostya, geweldige foto goed
      Nu is het duidelijk waarom de Vikingen in Amerika niet lang bleven - het krijgen van een raap met een stuk van een kerstboom met een bungelende kerstbal onder de Scandinaviërs werd als een extreme schande beschouwd lol
      1. +4
       Juni 12 2021
       Merkte op lachend Uit een heleboel foto's heb ik deze gekozen en daarom. De rest is te realistisch.
       Bij deze gelegenheid herinnerde ik me een non-fictieverhaal, toen ze dun filmden met behulp van een tijdmachine. een film over de ontdekking van Amerika door de Vikingen, de Vikingen zijn echt, de Indianen ook, en toen vonden archeologen tijdens de opgravingen een whiskyfles met een bedrijfslabel. Een heel grappig verhaal.
       1. +4
        Juni 12 2021
        "Fantastische Saga", G. Garrison, 1967
        1. +4
         Juni 12 2021
         Ja. En herinner je je het einde dat ze besloten te schieten in de volgende film? Zet je aan het denken, weet je. wenk
         1. +5
          Juni 12 2021
          Helaas herinner ik het me niet. De laatste keer dat ik het las was meer dan 30 jaar geleden. Sindsdien is het aantal gelezen fictie al lang meer dan duizend werken.
          1. +5
           Juni 12 2021
           Ze besloten een film over Jezus te maken. te vragen
       2. +4
        Juni 12 2021
        Dit is een roman van de Amerikaanse sciencefictionschrijver Harry Harrison "Fantastic Saga"
   2. VlR
    +7
    Juni 12 2021
    Een kleine quote over de moed van "mensen op dozen":
    "Een groot Lerian-schip op de lijn van de horizon leek een stuk speelgoed, en het werd eng voor mensen die alleen door dunne dekplanken van de afgrond waren gescheiden.
    'Het leven is twee of drie centimeter verwijderd van de dood, want zo dik is een scheepsplank', herinnert Ethan zich een aforisme dat in de oudheid door zeelieden was uitgevonden, toen mensen net begonnen met het bevaren van schepen op zee. En nog een, uit een boek, waarin de zee werd genoemd "een enorm schepsel, op zijn rug onbeduidende wormen dragend, zwermend op stukken hout."
    Het eerste aforisme is een Engels spreekwoord, het tweede komt uit Arabische bronnen.
    1. +4
     Juni 12 2021
     Zelfs de oude Grieken zeiden dat mensen leven, er zijn doden. En er zijn er die aan boord van het schip zijn gestapt.
 4. +7
  Juni 12 2021
  IMHO, de onaardse liefde van Harald voor Yaroslavna is gewoon een mooie legende.
  Zijn poëzie is zeker goed ... maar. maar:
  1. op het moment van de eerste ontmoeting, toen hij trouwde, was ze nog maar een kind.
  2. Harald was twee keer getrouwd. De tweede keer voor de liefde, nu al aan de macht in zijn geboorteland Noorwegen. op Thor Thorbergsdottir (een vrouw die met hem op campagne ging). en hij heeft uitsluitend erfgenamen van zijn tweede vrouw, en niet van Elizabeth Yaroslavna.
  3. Hij stuurde alle buit van de hier beschreven campagnes naar Kiev. om Jaroslav te redden.
  Waaruit het redelijk is om te concluderen dat hij niet zozeer de prinses nodig had als wel de steun van haar vader om de troon van Noorwegen te verkrijgen. en al deze prachtige gedichten zijn niets anders dan reportages over het werk dat is verricht op zakenreizen voor een stage als schoonzoon. nou ja, of zo'n Viking-cv voor een potentiële schoonvader.
  1. +6
   Juni 12 2021
   Waarom rende Harald naar Yaroslav?

   Waarom? En aan wie anders? Immers, familieleden, zij het neef ja
   Harald, de zoon van de koning van Oost-Noorwegen, Sigurd het Varken en Asta, was de jongere halfbroer van koning Olaf II van Noorwegen. Zijn vader nam actief deel aan de toetreding van Olaf. Al in de kindertijd onderscheidde Harald zich door een oorlogszuchtige instelling. In 1030, toen hij 15 jaar oud was, stierf koning Olaf terwijl hij de troon verdedigde tegen Knoet de Grote. Harald nam deel aan de Slag bij Stiklastadir en raakte gewond, waarna hij Noorwegen verliet. Hij vormde een militair detachement van degenen die net als hij het land moesten verlaten als gevolg van de dood van Olaf II. In 1031 bereikte Harald Rusland met een detachement, waar hij in dienst trad van Yaroslav de Wijze.
   Yaroslav de Wijze Hij was getrouwd met de dochter van de Zweedse koning Olaf Schötkonung - Ingigerda. Ingigerda in Rusland werd gedoopt met een medeklinkernaam - Irina. Als "huwelijksgeschenk" van haar man ontving Ingigerda de stad Aldeigaborg (Ladoga) met aangrenzende landerijen, die sindsdien de naam Ingermanlandia (Ingigerda's land) hebben gekregen. Yaroslav onderhield nauwe banden met Europese heersers; familieleden uit de Scandinavische landen en de Britse eilanden vonden onderdak aan zijn hof. En niet alleen Harald, maar ook een hogere rang. ja - In 1028 moest de Noorse koning Olaf (later de heilige genoemd) naar Novgorod vluchten. Hij arriveerde daar met zijn vijfjarige zoon Magnus en liet zijn moeder Astrid achter in Zweden. In Novgorod drongen Ingigerda, de halfzus van Magnus' moeder, de vrouw van Yaroslav en de ex-verloofde van Olaf erop aan dat Magnus bij Yaroslav zou blijven na de terugkeer van de koning naar Noorwegen in 1030, waar hij stierf in de strijd om de Noorse troon.
   1. +4
    Juni 12 2021
    Harald vluchtte naar Yaroslav

    Dit is hoe Bolverk Arnorsson, een medewerker en metgezel van Harald, een XNUMXe-eeuwse IJslandse skald, de auteur van een laken over Harald Sigurdarson "In the Circle of the Earth", het beschrijft. de vlucht van Olafs aanhangers verslagen door de zweep naar Yaroslav:
    .... En in het voorjaar namen we onze schepen en gingen in de zomer naar het oosten naar Gardariki naar koning Yaritsleiv, en bleven daar voor de winter. Zo sprak Harald Sigurdarson tot Yaritslejv: 'Koning, u hebt het bloed van uw zwaard geveegd voordat u het in de schede deed. Je voedde de raven met rauw vlees. De wolven huilden op de toppen [van de bergen]. En je bracht, strenge koning, het volgende jaar door in het oosten in Garda; Ik heb nog nooit gehoord dat een krijger superieur is aan jou. We zijn één boom, één bloed. En van dit bloed vraag ik.
    Mijn broer, de koning is vermoord door de Knut. En Olafs mannen zijn bij mij. Geef ons onderdak, koning. Bedek de Garda [Riki] achter het schild, en onze zwaarden zullen uw zwaarden worden. ”(C)
    referentie: Bolverk Arnorsson (Uit de "drape (saga) about Harald Sigurdarson" volgens de "Circle of the Earth". (XI eeuw), 1e strofe, art. 185
    Vertaald door TN Jackson volgens IF. XXVIII. 69)
   2. +4
    Juni 12 2021
    Waarom? En aan wie anders? Immers, familieleden, zij het neef
    "Nou, hoe zou je je eigen kleine man niet plezieren?" (VAN)
    1. +5
     Juni 12 2021
     Wakker worden! Stil! Ik ben de heer des huizes, mijn woord aan jou. Agafya: Petka is de zoon van mijn overleden broer, het koninkrijk der hemelen voor hem, en voorlopig zal hij hier wonen, en dan zullen we zien. We gaan niet lunchen. Leg hem in de kast (c)
     1. +2
      Juni 12 2021
      Dmitry, is dit een citaat van Astafiev? Katka zegt dat ze eraan herinnert
      1. +2
       Juni 12 2021
       "Broeders en zussen" S. Abramov"
   3. +4
    Juni 12 2021
    En de Scandinaviërs geloofden dat Ingigerda regeerde voor koning Yaritsleif.
    1. +2
     Juni 12 2021
     Afgaande op Snorri Sturluson's "Sagen over Olaf de Heilige" en de teksten van de PNL, ontving prinses Ingigerda volgens het huwelijkscontract de stad Aldeigaborg (tot 1703 Ladoga, nu het dorp Staraya Ladoga) met aangrenzende landerijen als bruidsschat.
     Dus de PNL geeft aan dat Aldeygaborg werd beschouwd als de oprishna (opus) van Ingigerda, en zij benoemde daar zelf de posadnik (jarl). In de "Saga van Olaf de Heilige" is zelfs zijn naam bewaard gebleven - een zekere Rögnvald Ulvsson, een familielid van Ingigerda aan moederszijde.
     Waarschijnlijk speelde Ingigerda een belangrijke rol in de politiek en staatszaken van haar man. "The Saga of Eimund" vertelt ons dat Yaroslav haar stuurde om het leger te leiden dat door hem tegen Bryachislav was gestuurd.
     1. 0
      Juni 12 2021
      Trouwens, Ingigerda was de tweede vrouw van Yaroslav, aangezien zijn eerste vrouw in 1018 door de Poolse koning Boleslav werd gevangengenomen en samen met de zussen van Yaroslav voor altijd naar Polen werd gebracht
   4. +5
    Juni 12 2021
    Harald, zoon van Sigurd het Varken en Asta, koning van Oost-Noorwegen,

    Al in de kindertijd onderscheidde Harald zich door een oorlogszuchtige instelling.

    Er is een legende dat Olaf II, toen hij zijn moeder Asta en stiefvader Sigurd kwam bezoeken, zijn baarmoeder jongere broers Guthorm, Halfdan en Harald ontmoette en hen vroeg naar hun verlangens. Guthorm wilde land bezitten en gewassen verbouwen om rijk te worden. Halfdan sprak over de dikke kuddes koeien die hij wilde bezitten, en Harald, de jongste, zei dat hij alleen een leger nodig had waarmee hij de koeien en het land van zijn broers zou afnemen.
    Ja, nog meer onderzoekers praten over de groei van een volwassen Harald op 2 meter.
  2. +5
   Juni 12 2021
   "- En je Ulyanka, we krijgen het niet voor niets! En dus - snap het niet, en met een bruidsschat - snap het niet!" (VAN)
   1. +6
    Juni 12 2021
    Anton hi
    The Magic Ring is een prachtige tekenfilm. goed
    1. +5
     Juni 12 2021
     Ja. En Pommerse verhalen, ingesproken door Leonov.
     Dmitri! hi
  3. +3
   Juni 12 2021
   IMHO, de onaardse liefde van Harald voor Yaroslavna is gewoon een mooie legende.

   Ik las een boek over de Vikingen, vertaald uit het Zweeds, de liefde van een Noorse jongere voor de dochter van Yaroslav is daar prachtig geschilderd, en toen ik ontdekte dat Harald 15 was en Elizabeth 4 jaar oud op het moment van de ontmoeting, begon hij twijfel. Hoewel ze op het moment van hun vertrek naar Byzantium al respectievelijk 18 en 7 waren, is het moeilijk om de exacte geboortedatum van Elizabeth te noemen.
   En de legende is prachtig. En als je je voorstelt dat Elizaveta Yaroslavna Harald zegende om Engeland te veroveren, en Anna Yaroslavna Wilhelm zegende, dan begin je te twijfelen aan de rol van vrouwen in de geschiedenis.
  4. +2
   Juni 12 2021
   'Harold is twee keer getrouwd geweest,' maar wat deed hij met Elizabeth?
   1. +1
    Juni 12 2021
    Woonde met twee. lachen
    In de winter van 1043/1044 werd Harald de schoonzoon van Yaroslav en nam Elizabeth Yaroslavna (Ellisif in de sagen) als zijn vrouw, van wie hij twee dochters had - Maria ("ze stierf plotseling op de dag en op het zeer uur toen haar vader viel") en Ingigerd (de eerste echtgenoot is de koning van Denemarken, de tweede is de koning van Zweden.).
    Hoewel Harald een christen was, nam hij in 1048 een andere vrouw, Thor, de dochter van Jarl Thorberg Arnason, die hem de toekomstige koningen Magnus II en Olaf III de Stille Oceaan schonk.
    linkVerhaal door: Snorri Sturluson. De Saga van Harald de Ernstige
    1. +1
     Juni 12 2021
     Ik weet niet hoe Elizabeth dit verdroeg? ik zou niet in staat zijn
     Hoewel er een geval was, heb ik ooit een film gelezen en bekeken, in de regio Ryazan: een man woonde met zijn vrouw en haar jongere zus en ze woonden samen.
 5. + 13
  Juni 12 2021
  Met dank aan Tolstoj A.K. per
  goed geschreven historische ballads
  Met dank aan Ryzhov V.A. voor het artikel en de illustraties.
  1. Dik
   + 11
   Juni 12 2021
   hi Ik doe mee. Het is een prachtig artikel geworden. Lees met plezier.
   1. De opmerking is verwijderd.
 6. +6
  Juni 12 2021
  Het werd bevolen om de ogen uit te branden van de afgezette keizer en zijn oom, die hun toevlucht zochten in het Studian-klooster.

  Ik heb zijn ogen nodig...
  Wil je zijn ogen eruit trekken?
  - Ik wil erin kijken ... (c)
 7. +4
  Juni 12 2021
  Ik wens jullie allemaal een goedemorgen. We zijn absoluut verheugd. Nu is er geen tijd. Hoofdpagina
 8. +5
  Juni 12 2021
  Brandende ogen zijn voor mij een voorbeeld van de diepste Byzantijnse sluwheid.
  Formeel wordt het gebod "Gij zult niet doden" niet geschonden.
 9. +2
  Juni 12 2021
  Hallo, dit is Zulfiya. Vertel me alsjeblieft: hoe oud was Harold toen Zoya verliefd op hem werd? En hoeveel jaar heeft Elizaveta Yaroslavovna op hem gewacht.?
  1. VlR
   +3
   Juni 12 2021
   Harald was 27 jaar oud toen hij Constantinopel verliet. Op het grondgebied van Byzantium was hij 8 jaar. Elizabeth was op het moment van zijn terugkeer ongeveer 15 jaar oud. Van Harald beviel ze van twee dochters. Een van hen werd koningin van Denemarken. En in 1048 nam de christelijke Harald nog een bijvrouw - Tora (geen gewoon meisje, de dochter van een jarl), die twee zonen baarde, die op hun beurt koningen van Noorwegen waren.
   1. +2
    Juni 12 2021
    Valery, je raadt de vraag van de meisjes al: had Harold kinderen?
 10. +4
  Juni 12 2021
  Artikel plus, respect voor de auteur. lachen
  Ik wil graag een paar correcties aanbrengen.
  De eerste gaat over Vladimir Monomakh.
  trouwde Vsevolod Yaroslavich en werd de moeder van de laatste groothertog van pre-Mongools Rusland

  Grootmoeder. lachen Als iemand "de laatste grote prins van het pre-Mongoolse Rusland" wordt genoemd, dan is het niet Vladimir Monomakh, maar zijn zoon Mstislav de Grote uit de Wessex Guide die in het artikel wordt genoemd, de dochter van Harald Godwinson. Mstislav slaagde er niet alleen in om de macht van zijn vader over de rest van de prinsen te versterken, maar ook om zijn grenzen te verleggen door het Vorstendom Polotsk te onderwerpen, dat onder zijn vader de volledige soevereiniteit had van Kiev. En pas met de dood van Mstislav, de Kiev prinsen worden nominale opperste heersers, en Kiev - een uitdaging prijs succesvolle en energieke kandidaat.
  De tweede betreft prins Gleb Svyatoslavich en, in het algemeen, de relaties van Monomakh met de Chernigov-prinsen. Het feit is dat Monomakh, zoals ze zeggen, een "advocaat" was. Wat ze nu ook over hem zeggen, maar hij was echt een uniek persoon die zijn eigen eigendomsbelangen zou kunnen schaden, als de wet, het recht, niet aan zijn kant stond.
  passage van de auteur
  Na de dood van Svyatoslav werden zijn kinderen door hun ooms beroofd van de heerschappij in alle steden, inclusief de steden die hen van rechtswege toebehoorden.

  heeft geen historische basis. In de geest van de Russische vorsten van die tijd was Rusland hun enige gemeenschappelijke bezit, elk van hen had nog niet "zijn patrimonium" (het Lyubech-congres, dat deze formule legitimeerde, moet nog komen), maar in overeenstemming met de anciënniteit in het gezin, dat strikt was gedefinieerd, had het de bijbehorende stadsstatus.
  Na de dood van hun vader bleken de kinderen van Svyatoslav, volgens het recht van de ladder, vrij laag in het erfenissysteem te zijn - hun ooms Izyaslav en Vsevolod, evenals neven, de zonen van Izyaslav, liepen voorop hen. Dat wil zeggen, ze konden Chernigov niet claimen - de tweede stad in de staat, van rechts was het de stad Vsevolod Yaroslavich. Dus de oudste van de Svyatoslavichs, Gleb kreeg alleen Novgorod. Oleg Svyatoslavich was over het algemeen de vierde zoon van Svyatoslav en hij had over het algemeen recht op een soort boventallige erfenis, daarom regeerde hij na de dood van zijn vader in Wolhynië. Maar hij besefte al snel wat er aan de hand was en gaf er de voorkeur aan in Chernigov aan het hof van Vsevolod te wonen.
  Oleg veroorzaakte een strijd omdat hij begreep dat zijn status in de stamhiërarchie plus zijn werkelijke leeftijd hem niet toestonden te hopen op een serieus lot, en als je iets wilt krijgen, dan moet je het nu doen. Bovendien stond het voorbeeld van prins Rostislav Vladimirovich Tmutorokansky, een oudere neef, beroofd van zijn erfenis door zijn ooms, voor zijn ogen. Oleg wachtte gewoon niet op zijn beurt.
  Verder schrijft Valery:
  De oudste van hen - Gleb, die in Novgorod regeerde, werd blijkbaar vooral gevreesd door familieleden, omdat hij verraderlijk werd vermoord op weg naar Smolensk.

  Nou, zo is het helemaal niet. Gleb is over het algemeen een zeer interessant persoon, niet minder interessant dan zijn beroemde jongere broer Oleg.
  Hij begon onafhankelijke heerschappij van het vorstendom Tmutorokan, maar verloor de strijd ervoor aan Rostislav Vladimirovich. Daarna regeerde hij in Novgorod, Pereyaslavl en opnieuw in Novgorod. Het was deze prins die met een bijl de tovenaar van Novgorod doodhakte, die "wonderen ging doen", waarna hij werd verdreven door de Novgorodians (niet de prinsen, maar de veche), ging op een roofzuchtige campagne naar het oosten , naar Zavolochye - de Kama- of Vyatka-regio, waar hij stierf door toedoen van de lokale bevolking. Geen moord, vooral verraderlijk van de kant van familieleden.
  En het artikel is prachtig, interessant en nuttig. lachen
  1. +1
   Juni 12 2021
   Mis, goede dag. Jij bent onze specialist in het oude Rusland en jij kent de beste
  2. +5
   Juni 12 2021
   "Kiev is een uitdagingsprijs geworden" als de groothertog geen autoriteit heeft of "hij zal multi-vectorisme opnemen en beginnen:" drinken ".
   Lesha "Sailboat" herinnerde Tumasov's boek: "The Unknown Land" en er was zo'n opschrift: "broer zei tegen broer: dit is van mij en dat is van mij", gewoon ter zake.
   De prins zit ergens in Kryzhople en denkt: "Vaska heeft pendels gegeven aan zijn broers en oom. En wat is erger voor mij?"
  3. +1
   Juni 12 2021
   "waar hij stierf door toedoen van de lokale bevolking." Waarschijnlijk hebben de lokale bevolking besloten: "als de wolf niet wordt gedood, sleept hij alle schapen mee"?
   Maar ze werden niet gewroken voor de prins, of alleen prinses Olga was hiertoe in staat. Weet je nog hoe ze wraak nam op de Drevlyans?
 11. +5
  Juni 12 2021
  "wiens mannen voorheen schepen breeuwden" is nogal een "koninklijke" bezigheid: teerboten. In Byzantium kon iedereen keizer worden: hij was een schipper en werd keizer.
  Had ik in Byzantium gewoond en had ik keizer kunnen worden? Als de "gezegende" niet een of andere "Harold" stuurt om zijn ogen uit te steken. En op de bruiloft, ik veronderstel dat ze zwoer: "liefde tot het graf"
 12. +1
  Juni 12 2021
  "skalds konden niet liegen als ze het over een echt persoon hadden" Valery, uit wrok: hoe weten skalds alle details van Harolds biografie? Ze weten misschien van de woorden van Harold zelf of van iemand uit zijn omgeving, en of het nuttig is voor Harold om iets te 'vergeten'?
  1. +3
   Juni 12 2021
   Hoe kunnen de skulds alle details van Harolds biografie kennen?

   Ten minste twee bekende skalden uit de XNUMXe eeuw: Snorri Sturluson - de auteur van de "Saga of Olaf the Holy", en Bolverk Arnorsson - de auteur van de sage "In the Circle of the Earth" waren de medewerkers en strijders van Harald. Heeft deelgenomen aan al zijn campagnes.
   1. +1
    Juni 12 2021
    Met alle respect, Dmitry, maar leg uit hoe Snorri Sturlsson, die een eeuw later werd geboren, de strijder van Harald kon zijn. Dit is naast het feit dat skalds geen burgerwachten zijn.
    1. VlR
     +2
     Juni 12 2021
     Sturlson heeft uitstekend werk geleverd door de getuigenissen van de deelnemers aan de evenementen te verzamelen, of in ieder geval degenen die er uit de eerste hand over hebben gehoord. En, belangrijker nog, hij verzamelde visa en gordijnen geschreven door hedendaagse skalds, die bijna niet te veranderen zijn: je verwijdert of vervangt één letter in een woord - en het systeem is kapot, er is geen vers. Zulke unieke kenmerken van verificatie. Daarom werden de wetten in verzen geschreven: een vira werd toegewezen aan een schaap - je kunt het niet vervangen door een paard of een koe. Op basis van verzen controleerde Sturlson ooggetuigenverslagen: als een gebeurtenis in een of ander visum wordt vermeld, achtte hij die onvoorwaardelijk betrouwbaar.
     1. +2
      Juni 12 2021
      Maar hij was toch geen tijdgenoot van Harald?
      Mijn respect, Valery! Bedankt voor het artikel!
     2. +1
      Juni 12 2021
      Trouwens, twee eeuwen eerder componeerde zijn landgenoot een lofrede om zijn leven te redden.
      1. VlR
       +1
       Juni 12 2021
       Ik denk dat ik weet waar Anton het over heeft. En in zijn lovende verzen schreef deze skald de waarheid. Dat wil zeggen, hij gaf een positieve beoordeling van echte gebeurtenissen en schreef geen verhaal over een fictieve strijd en schreef geen overwinning toe die niet bestond.
       1. +1
        Juni 12 2021
        Egil Skalagrimsson wilde gewoon leven. Vanaf ongeveer die tijd verloren visa hun betekenis als onbetwistbaar bewijs.
      2. De opmerking is verwijderd.
    2. +2
     Juni 12 2021
     Dankje voor de correctie.
     Ik werd hier enthousiast over Sturlsson, hij is meer een "verzamelaar en bewaarder van legendes" - knik, vis en drapeer, maar Tjodolv (Bolverk) Arnorsson was de vaste skald van Harald's ploeg. Zijn titelloze gedicht over Harald Sigurdarson werd gecomponeerd c. 1055. De eerste strofe is bewaard gebleven in de "Rotten Skin" (opgebroken in twee delen), in de "Circle of the Earth" en "Huld", en de eerste helft van deze strofe is in "Beautiful Skin".
     1. VlR
      +2
      Juni 12 2021
      Tijdens zijn laatste campagne in Engeland nam Harald meer dan een dozijn skalden mee, die in hun gedichten de herinnering aan de heldendaden van zijn leger moesten bewaren.
      1. +2
       Juni 12 2021
       Ja, hij stelde toen een niet klein leger samen, EMNIP, onder de 15 duizend - respectievelijk, en de "persdienst". Ik kan het mis hebben, maar hij leek Elizabeth al op voorhand tot "Koningin van Engeland" te hebben benoemd.
       Nogmaals bedankt voor het artikel!
    3. VlR
     +2
     Juni 12 2021
     "Brandwonden zijn geen burgerwachten":
     De "Speech of the Raven" spreekt van vier "categorieën" van koningsmensen: krijgers, skalden, berserkers, "gokkers" (muzikanten en narren). Om de een of andere reden gaan berserkers apart van krijgers. En over skalds wordt gezegd dat ze onder andere genieten van de speciale instelling van de koning: "Je kunt zien
     dat ze bevriend zijn met de koning ... ze hebben scharlaken mantels, prachtig getrimd, zwaarden bekleed met zilver, gedraaid van maliënkolders, vergulde gevesten en beschilderde helmen ... gouden hoepels.
     En de spelers worden "mensen beloond met trappen" genoemd.
     Maar het werd soldaten ook niet verboden om poëzie te schrijven. Harald de Ernstige was volgens zijn tijdgenoten erg goed, als een skald, en dit gaf hem meer respect.
 13. +1
  Juni 12 2021
  Valery, namens mijn vrienden en de mijne, nogmaals BEDANKT.
  Waar zouden we nog meer in geïnteresseerd zijn?
  1. VlR
   +2
   Juni 12 2021
   De alcoholtradities van Rusland en de problemen in verband met "misbruik" - van Vladimir met zijn "aforisme" ("Plezier in Rusland"), dat blijkbaar een eeuw later en tot voor kort aan hem werd toegeschreven.
   1. +1
    Juni 14 2021
    Misschien vinden we het leuk
 14. +1
  Juni 13 2021
  Maar het is waar.

  In één werk riep een relatief moderne held uit: "Ik zou op zijn minst een mannelijke hond willen!"

"Rechtse Sector" (verboden in Rusland), "Oekraïense Opstandige Leger" (UPA) (verboden in Rusland), ISIS (verboden in Rusland), "Jabhat Fatah al-Sham" voorheen "Jabhat al-Nusra" (verboden in Rusland) , Taliban (verboden in Rusland), Al-Qaeda (verboden in Rusland), Anti-Corruption Foundation (verboden in Rusland), Navalny Headquarters (verboden in Rusland), Facebook (verboden in Rusland), Instagram (verboden in Rusland), Meta (verboden in Rusland), Misanthropic Division (verboden in Rusland), Azov (verboden in Rusland), Moslimbroederschap (verboden in Rusland), Aum Shinrikyo (verboden in Rusland), AUE (verboden in Rusland), UNA-UNSO (verboden in Rusland), Mejlis van het Krim-Tataarse volk (verboden in Rusland), Legioen “Vrijheid van Rusland” (gewapende formatie, erkend als terrorist in de Russische Federatie en verboden)

“Non-profitorganisaties, niet-geregistreerde publieke verenigingen of individuen die de functies van een buitenlandse agent vervullen”, evenals mediakanalen die de functies van een buitenlandse agent vervullen: “Medusa”; "Stem van Amerika"; "Realiteiten"; "Tegenwoordige tijd"; "Radiovrijheid"; Ponomarev; Savitskaja; Markelov; Kamalyagin; Apakhonchich; Makarevitsj; Dud; Gordon; Zjdanov; Medvedev; Fedorov; "Uil"; "Alliantie van Artsen"; "RKK" "Levada Centrum"; "Gedenkteken"; "Stem"; "Persoon en recht"; "Regen"; "Mediazone"; "Deutsche Welle"; QMS "Kaukasische knoop"; "Insider"; "Nieuwe krant"