militaire beoordeling

De val van het Chinese Song Empire

140

Miniatuur van de XNUMXe eeuw. Staatsbibliotheek van Pruisische cultuur. Berlijn. Duitsland


Lied net voor de verovering


Zoals vaak het geval is vóór de dood van veel landen, werden ze verscheurd door verschillende tegenstrijdigheden. In 1265 stierf keizer Li Zong, hij liet geen erfgenaam na, alle kinderen van de bijvrouwen stierven in de kinderschoenen en de vrouwen hadden geen kinderen. Onder druk van hoge functionarissen adopteerde hij zijn neef Zhao Qi (1240-1274), maar hij was van dubieuze afkomst, zijn moeder was een concubine. Een strijd van groepen begon om hem heen - sommigen steunden de jongen, anderen eisten zijn afzetting. Zaixiang (kanselier), over wie we in een vorig artikel schreven, Jia Sidao genoot onder hem het volste vertrouwen en had dictatoriale bevoegdheden. Ondanks tegenstand werd Zhao Qi in 1264 gekroond en kreeg hij de naam Du Zong.

De val van het Chinese Song Empire
Brokaat gewaad "pao". Song tijdperk. China

Hij was een goede heerser, maar de talrijke natuurrampen die het land troffen, die werden verergerd door corruptie, exorbitante belastingen en instabiliteit veroorzaakt door een dreiging uit het noorden, lieten hem niet toe als een legitieme heerser te worden beschouwd. Omdat in de samenleving van deze periode legitimiteit nauw verbonden was met goddelijke genade, die de heerser verplicht was te hebben en over te dragen aan het land en de mensen. En zijn mislukkingen waren vooral duidelijk tegen de achtergrond van het nieuwe Yuan-rijk dat in het noorden werd gecreëerd en zijn door God gekozen heerser.

Du Zong stierf ook plotseling in het midden van de crisis en oorlog in 1274, en de machtslast viel op Jia Sidao en keizerin Xie Daoqing, die regenten werden voor zijn jonge zoon.

Veel historici geloven dat de Song-regering geen gebruik heeft gemaakt van de lange periode waarin de staat niet werd bedreigd. In feite is dit niet waar. Er werden voortdurend vestingwerken gebouwd, de verdediging van steden werd versterkt, lokale autoriteiten bereidden voedselvoorraden voor. De vestingmuur van de hoofdstad werd herbouwd en versterkt. Bomen werden geplant op plaatsen van mogelijke landingen, langs de kust van rivieren. Het loon voor het leger werd verhoogd, ze werden aangetrokken door voordelen. In het grensgebied probeerden lokale commandanten de buitgemaakte versterkingen terug te geven om in geval van een invasie gunstiger posities in te nemen. En Khubilai, in beslag genomen door de strijd om de macht, sloot hiervoor een oogje.

Tijden van "officieel pacifisme" in de XNUMXe eeuw. een negatieve rol gespeeld in geschiedenis rijk, en de afwezigheid van machtige tegenstanders gedurende lange tijd droeg niet bij aan de training van troepen.


Rust en contemplatie heersten in het werk van Chinese kunstenaars aan de vooravond van formidabele omwentelingen. Kunstenaar Ma Lin. Eind XII - begin XIII eeuw. “In vrede luister ik naar hoe de dennen zingen”

Het overwicht van de nadruk op defensieve tactieken in militaire theoretische verhandelingen droeg ook niet bij aan de overwinning, en de Song had niet genoeg paarden om actieve operaties uit te voeren. En niet alleen zij.

Op basis van de huidige inzichten kunnen we zeggen dat enorme defensiefinanciën, die natuurlijk werden gecorrigeerd door corruptie, verkeerd werden gebruikt. Maar in die tijd werd de oprichting van krachtige vestingwerken beschouwd als de meest geschikte manier van verdediging. Bovendien was er een ervaring van de meest nabije strijd met het Jin-rijk. Nogmaals, het rijk had een groot potentieel, maar dit alles hielp het niet.

De belangrijkste reden was de onenigheid in het rijk, geassocieerd met een gevoel van algemeen 'onrecht'. Hoge betalingen aan de soldaten hielpen uiteindelijk niets. Waarom? Daarover hieronder meer.


De muren van de stad Pingyao (XIV eeuw) in de provincie Shanxi geven een idee van de vestingwerken van de Sung-periode

En in Mongolië?


Terugkerend naar de Horde, op 5 mei 1260, riep Khubilai zichzelf uit tot Grote Khan in Kaiping, en een vier jaar durende strijd om de macht begon. Het Mongoolse nomadische rijk stortte in en Kublai viel in Mongolië en Noord-China. In 1271 noemde Kublai zijn staat en nam een ​​​​zin uit het "Book of Changes" - Da Yuan - Great Yuan. Eerst, in 1260, verplaatste hij de hoofdstad naar Kaiping (Shandu), en in 1264 naar Yanjing (Beijing). De stad werd Khanbalik of Dai-du genoemd.

Het belangrijkste doel van het buitenlands beleid van Kublai, die keizer Yuan Shizu werd, was om de Song te veroveren.

Tegelijkertijd trok de oprichting van een "universeel" rijk steeds meer Chinezen, Khitans, Jurchens en anderen aan voor de dienst van Khubilai. Ze zagen hem als een symbool van imperiale legitieme macht, en trokken het uit de geschiedenis van China. Zijn overwinningen, tegen de achtergrond van de rampen die gepaard gingen met het bewind van de Sung-keizers, benadrukten alleen maar de uitverkorenheid van zijn God in de ogen van de bevolking van alle landen van China.

Het is niet voor niets dat, zoals we al meer dan eens schreven, de legers die de Gouden en vervolgens de Zuidelijke Song uit de jaren '30 veroverden, niet voor het overgrote deel uit Mongolen bestonden.

Dus, Khubilai legde een rekening aan het rijk voor onder het in 1259 ondertekende Verdrag, maar niemand wist er iets van, en dienovereenkomstig gingen ze het niet nakomen. Een pompeuze ambtenaar, die zich voordeed als een uitstekende commandant, probeerde te voorkomen dat deze informatie de keizer bereikte, terwijl hij zelf niets deed, in zijn luxueuze landpaleis zat met zijn concubines en 'gevechten' tussen krekels organiseerde. Waar de hele hoofdstad van wist.

Tijdens een dodelijke dreiging bleek de kanselier van de staat een man te zijn die wilde heersen, zijn tegenstanders door intriges en geweld vernietigde, maar totaal niet in staat om beslissingen te nemen en voor hen verantwoordelijk te zijn: regeren betekent niet kunnen beheren.

Kublai probeerde geen geweld te gebruiken tegen de Sung-onderdanen, op enkele uitzonderingen na vanwege de logica van oorlog. En dit beleid speelde zijn rol. Ontevreden met het beleid van de usurpator Jia Sidao, en gewoon ontevreden met de massa, gingen ze naar de kant van de Mongolen, onder hen waren er veel krijgers. De Chinezen, als specialisten, werden vooral gewaardeerd door de Mongolen, dus werden gunstige omstandigheden gecreëerd voor de overlopers, en de Mongolen voerden specifiek invallen uit om krijgers te vangen om ze te gebruiken in de oorlog tegen hun eigen land. Uiteindelijk werd de verovering van de Song een oorlog van sommige Chinezen en andere volkeren van China, onder leiding van de Mongolen, tegen andere Chinezen. Dit was vooral belangrijk in de specifieke klimatologische omstandigheden in China, die voor de Mongolen moeilijk te verdragen waren.

naar het zuiden marcheren


In 1267 begon de campagne van het multinationale leger van de Mongolen, volgens bronnen - er waren 30 tumens. Het leger werd zelfs uitgekozen door de Gouden Horde, die al onafhankelijk was en zijn khans niet deelnamen aan de algemene Mongoolse kurultais. Onder de gastheer bevonden zich grote eenheden Kipchaks, Noord-Kaukasische azen en zelfs Russen.

De kleinzoon van Subedei, Aju, viel de provincie Hubei binnen en nam 50 gevangenen en 5 stuks vee mee. Het Chinese leger, dat Aju achtervolgde, heroverde niet alles. Terwijl Liu Zheng, een overloper "generaal" van de Song, Kublai een duidelijk plan voorstelde om het Song-rijk te veroveren, dat werd aanvaard. Het eerste doelwit waren, net als in de vorige keer, de steden Xi-an-fu (Xiangyang) en Fang-cheng (Fancheng) in de provincie Hubei. Ze werden belegerd door Aju en Liu Zheng.

En deze machtige steden kregen meer dan eens te maken met invasies vanuit het noorden. Perfect voorbereid op het beleg, met veel belegeringsmotoren, gevoed door water, werden ze een echt krachtig obstakel in de weg van het Mongoolse leger. Bovendien bedekten ze de doorgangen naar het Yangtze-bekken.

De Mongolen blokkeerden de steden volledig, maar er was genoeg voedsel in, naast alles braken regelmatig konvooien met voorraden door de rivier. De belegeraars hadden voortdurend versterking nodig. Khubilai heeft zelfs, volgens Rashid ad-Din, met spoed 20 duizend gevangengenomen soldaten van het Gouden Rijk vrijgelaten, commandanten van hen aangesteld en naar het front gestuurd. Het kwam op het punt dat Kublai Khan Hulagu moest vragen om zijn belegeringsprofessionals te sturen.

Het waren de moslims Ismail en Ala-ad-Din die de situatie inschatten en stenengooiers installeerden, die een belangrijke rol speelden bij de val van Fancheng in 1273. Fan Tian-shun, de commandant van de verdediging, verhing zichzelf en zijn assistent Niu Fu vocht tot het laatst en wierp zichzelf in het vuur. En Xiangyang, dat al bijna vijf jaar belegerd was, gaf zich na een demonstratie van Ismail en Ala-ad-Din over aan de genade van de overwinnaars. Het eerste deel van het plan kostte de Mongolen een enorme inspanning, maar werd uitgevoerd, en de Song had geen idee van de dreigende dodelijke dreiging.

De weg naar het Yangtze-bekken was vrij, maar van eind 1274 tot begin 1275 werd er hevig gevochten aan de grens. De troepen onder bevel van Bayan, de zoon van Kokchu, trokken van Ezhou (noordelijke provincie Anhui) naar de keizerlijke hoofdstad Lin'an (provincie Zhejiang). Het offensief ging langs de Yangtze-rivier, en daarlangs flottielje, de matrozen waarop de Chinezen waren.

En de commandant Bolohuang zou in Oost-China oprukken tegen Yangzhou.


Oorlogsschip. Song rijk. Encyclopedie "Wu jing zongyao". Late afbeelding

Het enige waar Jia Sidao zich tegen kon verzetten was het sturen van ambassadeurs naar Bayan, maar hij verwierp de onderhandelingen. De landen waarlangs de troepen marcheerden gingen over in de loyaliteit van de Yuan. Op het grondgebied van de moderne provincie Anhui, nabij de stad Wuhu, vond op 17 maart 1275 de slag bij Dingjiazhou plaats.

Het rijk trok een vloot van 2500 oorlogsschepen terug onder bevel van Xia Gui. Het veldleger bestond uit 130 duizend soldaten, waaronder de beste, geselecteerde eenheden.

Jia Sidao voerde het bevel over de voorhoede van 70 duizend soldaten en Sun Hucheng voerde het bevel over alle andere eenheden. In deze strijd werden stenenwerpers massaal gebruikt, maar de katapulten van Bayan bleken effectiever. De krijgers van Xia Gui waren de eersten die wankelden en wegrenden en het hele leger op de vlucht sleepten, dat de Mongolen 75 km lang achtervolgden en versloegen. "Kanselier" Jia Sidao en Sun Hucheng vluchtten in de voorste gelederen en zeilden weg van het slagveld in een boot.

De vijand veroverde de hele vloot, veel wapens, kaarten, zegels van de Song-staat.

In de hoofdstad werden voortdurend eisen gesteld voor de executie van Jia Sidao, maar hij werd in ballingschap gestuurd, waarbij hij zijn landgoederen en rijkdom in beslag nam. Op weg naar ballingschap werd de kanselier gedood door zijn hoofd te verbrijzelen.

Maar plotseling gebeurde er een nieuw wonder - de hitte putte de noordelijke krijgers en hun belangrijkste eenheden uit. De Mongolen lieten veel veroverde steden achter en gingen naar het noorden. Dit waren de moderne steden Yangzhou, Changzhou. Suzhou, zuidelijk Zhaozhou. Bayan vertrok naar Peking voor nieuwe instructies. Maar de Song-regering profiteerde niet echt van de situatie. Het vaardigde enerzijds tegenstrijdige decreten uit waarin een algemene amnestie voor overlopers en deserteurs werd aangekondigd, en anderzijds decreten om deserteurs te straffen. En de troepen en steden gingen over naar de Mongolen, nu werden 15-jarigen en oude mensen opgeroepen voor het leger.

En nogmaals over de Mongolen: hoe konden ze?


Ik wil een belangrijk punt maken. Veel lezers vragen zich voortdurend af hoe de kleine bevolking van een verenigd Mongolië miljoenen landen kan veroveren.

Zonder rekening te houden met de belangrijkste factoren in de ontwikkeling van de samenleving, zal het antwoord op deze vraag altijd open zijn en zullen de vragenstellers in het ongewisse blijven. De eerste factor zijn de verschillende structuren van de samenleving in relatie tot het leger en oorlog. De Mongolen van deze tijd zijn een legervolk dat zich in een overgangsfase bevindt, zeer voorwaardelijk, van een tribale organisatie naar een territoriale gemeenschap. Een dergelijke samenleving wordt gekenmerkt door expansie, vooral als ze een organische militaire organisatie heeft.

Tegelijkertijd bevonden al hun tegenstanders, agrarische of bovendien semi-agrarische, 'nomadische' rijken zich in verschillende stadia, opnieuw zeer voorwaardelijk, van een territoriaal aangrenzende gemeenschap. En wat voor soort managementstructuur er was, een vroege of ontwikkelde chiefdom, een 'wereldsysteem', deed er niet echt toe. Het deed er ook niet toe dat velen van hen al eeuwen geschiedenis achter de rug hadden. De aanwezigheid van een glorieuze geschiedenis maakt de militaire nederlaag in de moderne tijd niet ongedaan. Militaire vaartuigen worden niet "genetisch" overgedragen, maar zijn afhankelijk van de staat van de samenleving op dit moment.

Zo vecht in een nomadische samenleving iedereen, maar in een agrarische samenleving, in het aangegeven ontwikkelingsstadium, vooral als de arbeidsdeling doorgaat, slechts een bepaald deel. Het controleapparaat in de Song was groter dan het hele Mongoolse leger, ongeveer 400 duizend mensen.

De Mongolen hadden aan het begin van de veroveringen 150-200 duizend soldaten. De Jin hadden een leger dat deze krachten aanzienlijk overtrof, maar zoals ik schreef, waren deze troepen verspreid, en de Mongolen tijdens de oorlog alleen met de Jin verhoogden hun troepen met ≈ 60 duizend soldaten ten koste van de etnische groepen, de vijanden van de Jurchen. Tegelijkertijd werden de Oeigoerse stammen (≈ 20) hun bondgenoten. Het in Jin gerekruteerde leger nam deel aan de mars naar het westen. Het was de onwil van keizer Xi Xia om zijn belofte na te komen - om de rechtervleugel te zijn in de campagnes van de Mongolen in het westen, die Dzjengis Khan boos maakte, wiens troepen hij zo hard nodig had. De Mongolen deden hetzelfde in het westen. Vóór de verovering van Centraal-Azië trokken ze 30-40 duizend soldaten aan hun zijde. Tegelijkertijd bleven ze Jin veroveren met de troepen van 13 Mongolen en 60 lokale contingenten. Tijdens de verovering van de Song staken beide contingenten van naburige etnische groepen over naar de Mongoolse kant, 10 duizend mani werden opgezet en de Chinezen zelf.

Als Genghis Khan aan het begin van de veroveringen 150-200 duizend soldaten had, dan aan het einde van de eeuw 300-350 duizend soldaten.

En dit alles zonder rekening te houden met hashar, vervangbare troepen verzameld van gevangenen en gebruikt als vervangbaar materiaal in de voorhoede van de aanval, zowel in het veld als tijdens het beleg van forten. [Kradin NN, Skrynnikova T.D., Khrapachevsky R.P.]

Met het vermogen van de Mongolen om troepen te concentreren, doorboorde hun leger alle obstakels.

Terwijl sedentaire landbouwlanden, die vaak over grote hulpbronnen beschikken, waaronder menselijke hulpbronnen, hun krachten niet konden concentreren en middelen niet konden mobiliseren. Omdat ze een complexer systeem van sociaal beheer hadden, hadden ze niet zo'n bestuurlijke wil en dorst naar overwinning.

We mogen niet vergeten dat de Mongolen altijd en op geen enkele manier een numeriek voordeel behaalden op de vijand, waarover ik meer dan eens schreef in eerdere artikelen over VO.

Voorbij de Yangtze


En de Mongoolse troepen gingen naar de operationele lijn, naar de Yangtze-rivier, die de weg opende naar de rijkste regio's en naar de hoofdstad.

Zhang Shijie, die met succes tegen de nomaden vocht, werd aangesteld als de nieuwe commandant, die zich moest verzetten tegen de Mongolen. Hij stond voor de taak om de stad Yangzhou, die de toegang tot de rivier behelsde, in handen te houden. Yangtze. In 1275 richtte hij een barrière op voor de doorgang van vijandelijke troepen bij Zaoshan, in de achterkant van Yangzhou. Het bestond uit de grondtroepen en de marine op de Yangtze-rivier, wiens schepen waren geketend. De Chinees-Mongoolse troepen troffen Zhang Shitseng, kleine manoeuvreerbare schepen gingen de strijd aan op de rivier en de cavalerie viel de Chinese infanterie aan. Als gevolg hiervan verloor de Song 60 doden en werden er evenveel gevangen genomen, aangezien 700 schepen als buit werden meegenomen, waarmee het mogelijk was om niet alleen langs de rivieren, maar ook langs de zee te bewegen. Het pad naar Nanjing was vrij en Yangzhou, dat achterin bleef, vormde geen noemenswaardige bedreiging. In die tijd haalde Wen Tiansan, een dichter, geleerde en commandant, keizerin Xie Daoqing en de kleine keizer over om naar de eilanden te vluchten om meer manoeuvreerruimte te hebben, aangezien in die tijd alles alleen was beperkt tot het verdedigen van de aanwijzingen naar de hoofdstad, waar de keizer was gevestigd.

De Sung-troepen besloten de volgende verdedigingslinie te organiseren in Pingjiangfu en in het gebied van Lake Taifu. De beroemde Wen Tiansan werd aangesteld als commandant, die met zijn eigen geld 10 duizend soldaten inhuurde.

In overleg met Bayan besloot Khubilai in rechte lijn naar de hoofdstad Sun te gaan, langs het Grote Kanaal van China. Dit kanaal, dat de Huang He en de Yangtze met elkaar verbond, bestaat nog steeds en de bouw ervan duurde vele eeuwen en werd voltooid in de XNUMXe eeuw.


Groot Chinees kanaal. Moderne uitstraling

Bayan nam op dat moment, na een lang beleg, Changzhou in. Om het hele lied een lesje te leren, werden de inwoners van de stad zonder uitzondering afgeslacht. Aan de andere kant stopte commandant Hassan, die deelnam aan de aanval op de stad Tanzhou, het bloedvergieten en zei dat alle gevangenen onderdanen zouden zijn van de khan, waarvoor hij aanmoediging kreeg van Kublai.

Tegelijkertijd werd Wen Tiansan teruggeroepen naar Linyang. En zijn leger, achtergelaten zonder commandant, gaf al het land over ten zuiden van Changzhou, rond het Taifu-meer.

Paniek en vlucht begonnen in de hoofdstad, prominente functionarissen vluchtten en de ministers Wang Yue en Chen Yizhong besloten met de Mongolen te onderhandelen om aanvaardbare overgavevoorwaarden voor de dynastie te onderhandelen. De onderhandelingen werden toevertrouwd aan Wen Tiansan, die zich buitengewoon arrogant gedroeg tegenover de Mongolen. Het was eind 1275. Er werd heel lang gevochten, dit hinderde Bayan, die begin 1276 Linyan omsingelde. Ten slotte stemde Chen Yizhong ermee in zich over te geven. Wen Tiansan werd gegijzeld door de nomaden. Terwijl Bayan het overgaveproces coördineerde met Khubilai, ontvluchtte de keizerin de hoofdstad met de kleine prinsen, broers van keizer Song. In maart 1276 ging Bayan plechtig Lin'an binnen. Het 30 man sterke garnizoen gaf zich over. De kleine keizer Zhao Xian, afgezet voor Yinggo-gong, werd naar Peking gestuurd. Bij hem was zijn eigen grootvader, Zhao Yuruyu, die Kublai aanstelde als de Yuan Minister van Landbouw en hem een ​​pompeuze Chinese titel toekende, die in het nieuwe rijk werd gebruikt. En toen Zhao Xian 12 jaar oud was, gaf Kublai hem een ​​enorme hoeveelheid geld en stuurde hem naar een klooster in Tibet, waar hij de abt van het klooster werd.

De Mongolen namen ook de familieleden van het keizerlijke huis mee, evenals de harem, waarvan velen onderweg en in Peking zelfmoord pleegden, en de eunuchen van het paleis.

Ondertussen werd in Fuzhou, aan de oevers van de Straat van Taiwan, een nieuwe keizer gekozen, de 8-jarige Zhao Shi. Ook Wen Tiansan, die officieel niet in de regering zat, kwam hier aan. De minister van de nieuwe regering en de ervaren commandant Li Tingzhi, die 40 troepen had verzameld, probeerde zelfs de kleine keizer Zhao Xian te heroveren op weg naar Peking. Overal werden zelfverdedigingsdetachementen georganiseerd en veel steden waren buiten controle van de Mongolen.


Mongoolse en Han-krijger uit de XNUMXe eeuw. Moderne reconstructie. Ed. Visarend

De nieuwe regering deed een beroep op de patriottische gevoelens van de bevolking. In de zomer van 1276 bevrijdde Wen Tiansan de landen ten oosten en ten noorden van Fuzhou. Guangzhou, gevangen genomen in de jaren 50, werd bevrijd. Maar op dit moment, na een jaar van weerstand, viel Yangzhou en bleef in de achterhoede van de Mongolen, en Li Tingzhi, die de stad ging helpen, werd verslagen. Tijdens een zelfmoordpoging werd hij gevangengenomen en geëxecuteerd. Het Chinese volk eert zijn nagedachtenis als held.

En de Mongolen vielen eind 1276 Fuzhou aan, de kleine keizer ging met zijn gevolg op schepen de zee op. Er was een bloedige strijd om de stad Guangzhou, de stad veranderde vijf keer van eigenaar, maar de kracht van de verdedigers werd ondermijnd door ziekten en viel. Het veldleger werd ook vernietigd door de Mongolen. En de keizer raakte in een schipbreuk, werd verkouden en stierf. Zijn jongere broer werd keizer.

Wen Tiansan bleef vechten, maar werd verslagen in de buurt van de stad Haifeng, gevangen genomen en naar Peking gebracht. Hij werd vastgebonden op een schip genomen en aan de weerspannige getoond, waardoor ze gedwongen werden zich over te geven.

En in het voorjaar van 1279 naderde de Mongoolse vloot het eiland Yaishan, waar het de Song-vloot versloeg, de laatste zevenjarige keizer van het Han-rijk, de Song, verdronken in de zee. Dus, onder de hoeven van de nomadische cavalerie, viel het Han-rijk van de Song, 40 jaar lang weerstand biedend aan verovering, in plaats daarvan creëerden de Mongolen hun Yuan-rijk, maar daarover in het volgende artikel.

En de gevangen commandant en dichter Wen Tiansan schreef:

Het strand zal vertellen over angst
Bay - over ongeluk,
Iedereen in deze wereld sterft
Laat alleen vlammende harten gloeien.

Wordt vervolgd ...

Bronnen en literatuur:
Geheim verhaal. Mongoolse kroniek van 1240 genaamd Mongol-un niruca tobciyan. M., 1941.
Rashid al-Din. Verzameling van annalen. Deel I. Boek 2. M., 1952.
"Hei da shi lue": een bron over de geschiedenis van de Mongolen van de 2016e eeuw. / resp. red. As. Kadyrbaev M., 1993. Geschiedenis van het Oosten. T.II. M., XNUMX.
Kradin NN, Skrynnikova TD Rijk van Genghis Khan M., 2006.
Mongolica: naar de 750e verjaardag van het "Secret Tale". Ed. Anikeeva SM M., 1993.
auteur:
140 commentaar
Объявление

Abonneer je op ons Telegram-kanaal, regelmatig aanvullende informatie over de speciale operatie in Oekraïne, een grote hoeveelheid informatie, video's, iets dat niet op de site staat: https://t.me/topwar_official

informatie
Beste lezer, om commentaar op een publicatie achter te laten, moet u: inloggen.
 1. Korsar4
  Korsar4 13 oktober 2021 05:57
  + 13
  5 jaar belegering van de stad - veel. Hoe intens hebben ze gevochten?
  1. 3x3z opslaan
   3x3z opslaan 13 oktober 2021 08:37
   + 11
   5 jaar belegering van de stad - veel.
   De kruisvaarders stampten 2 jaar rond Akka.
   1. Korsar4
    Korsar4 13 oktober 2021 16:06
    +6
    Kleine belegering van Troje. Maar als de geschiedenis van terugkeer begon met de verovering van Troje, dan verspreidden ze zich alleen hier.
  2. Eduard Vashchenko
   13 oktober 2021 11:58
   + 11
   Sergey,
   Goede dag,
   we hebben geen gedetailleerde beschrijvingen, maar volgens sommigen kan men oordelen, verspillen, manoeuvres, pogingen van externe legers om vrij te geven, tegenaanvallen en vernietiging van belegeringswapens. Bovendien probeerden de Mongolen, vanaf de oorlog in Xi Xia, de zeer hete maanden over te slaan, de belegering te verzwakken en in het noorden te wachten. Zonder ze verder te brengen, was het moeilijk om de communicatie te controleren, zeer sterke garnizoenen in de achterhoede.
   Met vriendelijke groet,
   Edward
   1. Korsar4
    Korsar4 13 oktober 2021 16:08
    +4
    Edward, er ontstaan ​​associaties met onze prinselijke strijd.
    Zaaien - groeien - oogsten: een vredig leven. En hoe ze verzamelden, is het mogelijk om burgeroorlogen aan te gaan.
   2. Kote Pane Kohanka
    Kote Pane Kohanka 13 oktober 2021 21:25
    +1
    Bedankt Eduard! Beter laat dan nooit!!!
    Met vriendelijke groet, Vlad!
 2. ee2100
  ee2100 13 oktober 2021 05:58
  + 10
  Ik kijk uit naar een verhaal over de ulus van Jochi.
 3. kraai
  kraai 13 oktober 2021 06:15
  + 13
  Han Ximeng (1242-1259) (Song-dynastie)
  Chinese dichteres Het enige gedicht dat ze voor haar dood zou hebben geschreven, wordt in verband gebracht met de val van de Zuidelijke Song onder de slagen van de Mongoolse troepen.
  Een gedicht en een korte biografie van Han Ximeng worden gegeven in Song-shi en in de Anthology of Poëzie van de Yuan-dynastie. Het beeld van Han Ximen is herhaaldelijk in de literatuur gebruikt als een nationaal patriottisch symbool. Voor het patriarchale China was dit een uitstekend beeld, dat in een jonge vrouw niet alleen toewijding aan gezinsplicht en creatief talent onthulde, maar ook een zeker politiek bewustzijn.
  Er wordt aangenomen dat Han Ximen behoorde tot de familie van Han Qi, de eerste minister van het Noordelijke Lied, en werd onderscheiden door haar poëtische talent. In 1259, tijdens de volgende campagne van de Mongolen naar de landen van de Zuidelijke Song, was ze 18 jaar oud en ze was de weduwe van de Southern Song-wetenschapper. De Mongolen namen haar gevangen in Balin (nu Yueyang) en verdreven haar van haar geboorteplaatsen naar het noorden, naast andere gevangenen. Han Ximeng misleidde echter de waakzaamheid van de bewakers en verdronk zichzelf door zichzelf in de Yangtze-rivier te werpen. Toen haar lichaam drie dagen later opdook, werd in een geheime zak in de tailleband van haar rok een gedicht gevonden dat familie-eer kostbaarder is dan het leven, te beginnen met de regels "Mijn lichaam is een offervat in de voorouderlijke tempel."
  1. kraai
   kraai 13 oktober 2021 06:18
   + 14
   练裙带中诗 Een gedicht gevonden in een zijden schort (“Ik kom uit een adellijke familie…”
   ik
   ik
   ik
   ik
   ik
   Vertaling: Basmanov M.I.
   Ik kom uit een adellijke familie
   Dat ik de genade van de troon heb geproefd,
   Ik eer de herinnering aan mijn voorouders en vaak
   Ik bezoek hun tempel...

   Naar mijn land nu
   Ongeluk is overkomen:
   Vijandelijke paarden vertrappen haar,
   De barbaar schampert en is lomp.

   Beter met een bloedig zwaard
   Laat je onthoofden
   Hoe vreemden te dienen?
   Buig onze rug voor hen!..

   Kon Wang Meng een keer?
   Prijs de Han-dynastie
   Of niet gevonden Xie An
   Overal in Jiangnan!

   Verontwaardigd snik ik, huil ik,
   Van de wrede kwelling is de borst gescheurd.
   1. depressivum
    depressivum 13 oktober 2021 15:43
    + 13
    Wat een trieste teksten.
    En het artikel inspireerde verdriet en de herfst, die de bladeren verwijderde.
    1. esoterisch
     esoterisch 13 oktober 2021 21:29
     +5
     Sneak time met fijn vakmanschap
     Een magische vakantie poseert voor de ogen.
     En tegelijkertijd in een cirkelvormige run
     Het neemt alles weg wat ons gelukkig maakt.

     Uren en dagen ongeremde stroom
     Leidt de zomer naar de schemering van de winterdagen,
     Waar geen gebladerte is, bevroor het sap in de bomen,
     De aarde is dood en er zit een witte mantel op.

     En alleen de geur van bloeiende rozen -
     Vliegende gevangene, opgesloten in glas -
     Doet me denken aan kou en vorst
     Die zomer was op aarde.

     De bloemen hebben hun vroegere glans verloren,
     Maar ze behielden de ziel van schoonheid.


     Shakespeare. Marshaks vertaling.
     1. depressivum
      depressivum 13 oktober 2021 21:46
      +3
      Een mooi sonnet!
      Niemand heeft Shakespeare beter vertaald dan Marshak.
      Dank je wel! liefde )))
 4. parusnik
  parusnik 13 oktober 2021 06:16
  + 15
  In feite verenigden de Mongolen, onder hun strikte leiding, door de handen van de Chinezen, China.
  1. kraai
   kraai 13 oktober 2021 06:35
   + 16
   "De grootste erfenis die het Mongoolse rijk aan de Chinezen heeft nagelaten, is het Chinese volk zelf."
   Hidehiro Okada (岡田英弘) 24 januari 1931 - 25 mei 2017 Japanse historicus en oriëntalist
   1. Eduard Vashchenko
    13 oktober 2021 06:57
    + 16
    Goedemorgen,
    mooi gezegd, maar niet helemaal waar, kun je ook zeggen dat de Horde Rusland verliet - het Russische volk? Natuurlijk niet. En dat feit. dat etnische groepen worden gevormd in het proces van het bestrijden van een externe vijand, zeker.
    hi
    1. ee2100
     ee2100 13 oktober 2021 07:38
     +4
     Goedemorgen!
     Een beschrijving is een beschrijving, maar om het hele proces te begrijpen, heb je, zoals ik denk, de hoofdvraag niet beantwoord, wat ondersteunde de discipline en het moreel van het praktisch gecombineerde team van Centraal-, Centraal-Azië en het Verre Oosten?
     Zonder antwoord op deze vraag lijkt het allemaal een sprookje of in het slechtste geval een epos.
     Sommige moderne historici zijn het erover eens dat niet-inheemse krijgers, als ik het zo mag zeggen, werden gebruikt als strafbataljon, en het artikel verwijst ook naar de mening van sommige historici dat de gemobiliseerde soldaten van de veroverde landen als verbruiksgoederen werden gebruikt, zelfs zonder rekening houdend met hashar.
     De vraag rijst: "en dit is in het leger, waar de Mongolen in wezen in de minderheid zijn?"
     Ik geloof het niet!
     1. Eduard Vashchenko
      13 oktober 2021 12:18
      +5
      Goedemiddag Alexander,
      Jij schrijft:
      maar om het hele proces te begrijpen, heb je, zoals ik denk, niet de hoofdvraag beantwoord: wat ondersteunde de discipline en het moreel van het praktisch gecombineerde team van Centraal-, Centraal-Azië en het Verre Oosten?

      Maar ik schreef hierover in het artikel "Het nomadische rijk van de Mongolen. Hoe en waarom"
      Met vriendelijke groet,
      Edward
      1. ee2100
       ee2100 13 oktober 2021 13:12
       +1
       Ik ben het niet eens met uw stelling dat:
       "het was met betrekking tot deze, niet-Mongoolse troepen, dat de meest strenge methoden van controle en onderdrukking van schendingen van de militaire discipline werden gebruikt" (c)
       Naar mijn mening lag de kracht van de Mongolen in het feit dat alle soldaten die onder hun heerschappij kwamen gelijk in rechten waren met de inheemse bevolking. En de verspreiding van de wetten-concepten van Yasa ging hen ook aan.
       Elke krijger zal goed vechten als hij eerlijk wordt behandeld en hij weet dat hij uiteindelijk een waardige beloning zal ontvangen.
       1. Eduard Vashchenko
        13 oktober 2021 15:32
        +8
        Beste Alexander,
        Natuurlijk kun je het niet met me eens zijn, maar ik geef niet mijn persoonlijke mening, we hebben het over geschiedschrijving.
        Je bent me een beetje voor met je vraag-mening, ik zal in het volgende artikel schrijven over de hiërarchie in het nieuwe Mongoolse rijk.
        Maar de essentie was simpel, niemand was gelijk aan de Mongolen. Zo was het ook in het leger. Zelfs de Oeigoeren, die voor het eerst als bondgenoten naar Genghis Khan kwamen, waren geen gelijke aan de Mongolen: niet in de wet, niet in feite. Natuurlijk kennen we ook de arme Mongolen uit het Yuan-tijdperk, maar dat is een ander verhaal.
        De hiërarchie werd strikt in acht genomen.
        Chinese "generaals" overlopers voerden het bevel over uitsluitend Chinese troepen in het Mongoolse leger, ze konden de Mongolen niet aanvoeren. Er kan van alles gebeuren in een oorlog, de bronnen weerspiegelen dit niet, misschien zou een niet-Mongoolse een tactische groep kunnen aanvoeren, bijvoorbeeld tijdens het beleg van een stad, maar meer niet.
        Al deze "internationale" horde was duidelijk verdeeld in stammen en volkeren, onder leiding en controle van de inheemse Mongolen (of Mongoolse etnische groepen), en het was in de eerste plaats op haar dat strikte militaire wetgeving werd toegepast.
        hi
        1. ee2100
         ee2100 13 oktober 2021 15:34
         +3
         Ik wilde meer "rusten" op gerechtigheid! Alles zal uit elkaar vallen zonder haar. hi
         1. Eduard Vashchenko
          13 oktober 2021 15:44
          + 10
          Maar mijn mening, zo je wilt, alles was zwaar, zoals in een roedel of een bende. Er is een geval waarin een Chinees iets zegt op een militaire raad, de Mongolen waren verontwaardigd, spraken in de taal van de Goblin, dat hij niet de rang bestijgt, maar Khubilai, zoals, de jongen spreekt de zaak, tenminste niet door rang, maar laten we luisteren)
          hi
          1. ee2100
           ee2100 13 oktober 2021 17:19
           +2
           Als een gewone krijger geen gerechtigheid krijgt, zullen ze zich binnenkort allemaal verspreiden. Ik heb het erover. Bij de Hoge Raad is dat anders, daar hoort de rang immers te zijn.
           1. Eduard Vashchenko
            13 oktober 2021 18:10
            +6
            Als een gewone krijger geen gerechtigheid krijgt, zullen ze zich binnenkort allemaal verspreiden.

            Dan decimeer ik niet-ontsnappende familieleden van een stam of dorp lachend
            En gerechtigheid bestond uit diefstal en ijzeren discipline, voor elke niesbui - de dood, maar na de overwinning, beroven, verkrachten en tot slaaf maken - dit zijn de prikkels
            hi
        2. Klio2
         Klio2 13 oktober 2021 18:42
         +5
         "Niemand was gelijk aan de Mongolen" in Izyumsky's boek "Khan's label" is er een scène waarin Ivan Kalita in een adelaar ruzie maakte met de Mongolen. Sommige Murza kozen onvoorwaardelijk de kant van Ivan Kalita. Misschien dit en meer: ​​dronken ze toen, in de tijd van Khan Oezbeeks, alcohol?
         1. Korsar4
          Korsar4 13 oktober 2021 20:39
          +3
          Deelde Ivan Kalita zijn honorarium met Murza? Of is het achter de schermen?
     2. Klio2
      Klio2 13 oktober 2021 18:28
      +5
      "wat ondersteunde discipline en vechtlust" op school las ik dat er lafheid was van één, tien mensen werden geëxecuteerd. Er waren maar weinig mensen die geëxecuteerd wilden worden in de top negen, wat betekent dat de kwestie van discipline wordt begrepen.
      De wil om te profiteren is een goede stimulans.
      Edward, ik heb ergens gelezen dat de Mongolen veel waarde hechtten aan bont en producten, en dat ze onverschillig stonden tegenover goud of parels. Dit is waar?
      1. Eduard Vashchenko
       13 oktober 2021 19:50
       +6
       обрый ечер,
       de Mongolen waardeerden bont en producten, en ze waren onverschillig voor goud of parels.

       Natuurlijk niet, in het volgende artikel komt er een verhaal over papiergeld en de inbeslagname van metaalgeld door de Mongolen in China.
       De Mongolen dronken altijd, eerst koumiss, dan wijn, en herkenden het in China. niet allemaal natuurlijk, maar sommige prinsen stierven zelfs van dronkenschap.
       Met vriendelijke groet,
       hi
       1. Klio2
        Klio2 13 oktober 2021 20:00
        +2
        Dank je. Ik zal het lezen. Astra liet me soms je werken lezen. Ze leken me interessant, maar soms ook controversieel.
        Astra was bang dat ik je zou beledigen met mijn opmerking, en dit zou haar raken
        1. astra wild
         astra wild 13 oktober 2021 20:14
         +1
         Varken en appel!
         1. vladcub
          vladcub 13 oktober 2021 20:36
          +7
          Citaat: Astra wild2
          Varken en appel!

          Een goed voorbeeld van "vrouwelijke vriendschap"
          1. Phil77
           Phil77 14 oktober 2021 06:43
           +2
           "God houdt van een drie-eenheid." Wachten we op de derde? lachend
           1. vladcub
            vladcub 14 oktober 2021 07:46
            +2
            Dan zullen de kattengevechten zeker beginnen.
            Heb je gezien hoe katten beginnen voor een gevecht? Eerst vloeken ze, en dan hoe ze worstelen. Scheid ze gewoon met water.
            Zo ook onze dames: eerst laten ze hun tanden zien, en dan gaan ze vechten
           2. Phil77
            Phil77 14 oktober 2021 08:10
            +3
            Waar kijkt de hoofddokter, hij volgt de medische staf helemaal niet. lachend
           3. astra wild
            astra wild 14 oktober 2021 08:57
            +2
            Je bent niet. Je gaat orde op zaken stellen. Grap. We hebben echt anarchie: de eerste werd verwijderd. "The Crown" at: het verbood ten strengste het rapporteren van zieken en doden. Er waren goede wensen dat "politiek" werd genaaid. En .... Verwantschap met het hoofd van de administratie redde niet, nu IO
           4. De opmerking is verwijderd.
          2. astra wild
           astra wild 14 oktober 2021 08:36
           +2
           Ja, we zweren het, dacht en denk nog steeds, Katka-varken. Maar als ik val, zal ze een handje helpen. Hier staat dat het niet verwend is, en je kunt zweren dat je collega op het werk of op de site dit zal doen?
           1. Phil77
            Phil77 14 oktober 2021 08:51
            +2
            Dit is zeer interessant!Je houdt ons alvast op de hoogte. lachend
           2. Klio2
            Klio2 14 oktober 2021 11:06
            0
            Astra noemt me yabida, maar wat doet ze?
  2. vladcub
   vladcub 13 oktober 2021 20:34
   +5
   Lies, goedenavond. Je hebt gelijk: de Mongolen hebben het huidige China 'bevallen'.
   Ze snappen het heel interessant: alle gouden en andere koninkrijken, leenden alles wat nuttig was van hun voorgangers, en de Mongolen generaliseerden alles en voegden hun eigen toe. Met als resultaat: de staat staat op een eeuwenoude cultuur, en onze cultuur is bewerkt en aangepast aan het verloop van de partij.
   In 1956 vonden sycofanten in een of ander sprookje een analogie met "het overwinnen van de persoonlijkheidscultus", natuurlijk maakte de auteur carrière. En ze drukten iets af dat, althans zijdelings, lijkt op de toespraken van tsaar Nikita
 5. Daniel Konovalenko
  Daniel Konovalenko 13 oktober 2021 07:57
  +9
  Leuk om te lezen, alles wordt duidelijk uitgelegd.
  Onder de gastheer bevonden zich grote eenheden Kipchaks, Noord-Kaukasische azen en zelfs Russisch.
  Ik hoor herhaaldelijk dat er Russische soldaten onder de soldaten van Khubilai waren. En waar komen ze vandaan? Van welk vorstendom of vorstendommen? Waar wordt het genoteerd? Of misschien is dit een verhaal gelanceerd in een monografie van wetenschappelijke autoriteit, zonder referentie, en loopt het al heel lang in de wetenschap? Ja, ik heb elkaar voor het eerst ontmoet in Chivilikhin, in zijn boek Memory.
  1. Monteur
   Monteur 13 oktober 2021 11:48
   + 12
   Voor zover ik weet, gaat informatie over het Russische contingent in China terug naar één bron
   De opstand van het Perzische garnizoen in Ch'iian-chou (AD 1357-1366)
   Chang Hsinglang 1938

   De auteur vertrouwt op Yuan-shih of op een andere bron
  2. Eduard Vashchenko
   13 oktober 2021 11:51
   + 10
   Groetjes Daniël,
   Over de berichten van het Russische bewakingsdetachement onder de eenheden van de garde in Dadu (Beijing) "Yuan Shi" onder 1330 vermeldt Marco Polo de Russische nederzetting. Er is heel weinig informatie, daar ben ik het mee eens, er is veel geschiedschrijving. Omdat er onder de bewakers ook mensen waren die dicht bij de Russen stonden - Ases en Polovtsy, die betrouwbaar tegen Sun vochten, gaf dit het recht om te zeggen dat de Russen daar ook vochten. Waar zouden anders de Russische bewakers vandaan komen?
   Meer hierover staat beschreven in het artikel: V.L. BRONNIKOV Russische Garde van de Chinese keizers.
   Met vriendelijke groet,
   Edward
   1. 3x3z opslaan
    3x3z opslaan 13 oktober 2021 11:57
    +8
    En de Nestorianen, die leefden tot het midden van de XNUMXe eeuw. tot welke etnische groep behoorden ze in de Balkhash-regio?
    1. Monteur
     Monteur 13 oktober 2021 12:08
     +7
     Kara Kitai? Waarschijnlijk Mongoolse stammen
     1. 3x3z opslaan
      3x3z opslaan 13 oktober 2021 12:19
      +6
      Ik weet alleen dat het nestorianisme naar deze regio is gebracht door vluchtelingen uit Byzantium. Ik kwam dit feit tegen toen ik geïnteresseerd was in de geschiedenis van de pestpandemie.
     2. Eduard Vashchenko
      13 oktober 2021 21:21
      +1
      Denis,
      Groeten,
      Kara-Kitai, dit zijn zwarte Kidans, ik schreef over hen in een artikel over het ijzeren rijk van Liao
      1. Monteur
       Monteur 14 oktober 2021 11:33
       +1
       Goede dag,
       Ik weet. Daarom noemde hij ze Mongolen. De Khitans in de Chinese traditie zijn verwant aan de Xianbi Mongolen.
       De belangrijkste kandidaten voor "christenen in de buurt van Balkhash" zijn de Kara-Kitais. Hoewel Balkhash aan de rand van hun territorium ligt. De Kereïeten (ook Nestorianen) bevinden zich merkbaar naar het oosten - ze bevinden zich ergens op de Baikal-meridiaan.
       Hoewel "Christenen in de buurt van Balkhash" een stam kunnen zijn waarvan de naam in de geschiedenis verloren is gegaan.
    2. Eduard Vashchenko
     13 oktober 2021 12:15
     +6
     Anton,
     U weet natuurlijk dat de Mongolen, de Kreites van Van-Khan (Unekan) en de Turken Nestorianen waren, in Balkhash, hoogstwaarschijnlijk de Turken.
     hi
     1. 3x3z opslaan
      3x3z opslaan 13 oktober 2021 12:30
      +6
      Natuurlijk weet je
      Heel weinig, Eduard.
      Ik ben meer op de Europese Middeleeuwen. De laatste tijd ben ik bijvoorbeeld intens geïnteresseerd in de financiën van de Honderdjarige Oorlog.
      1. Pane Kohanku
       Pane Kohanku 13 oktober 2021 13:27
       +5
       De laatste tijd ben ik bijvoorbeeld intens geïnteresseerd in de financiën van de Honderdjarige Oorlog.

       De gemakkelijke manier om financiën op te bouwen! wenk Shh! Alleen jij - en niemand anders! stoppen Dus eerst, onder Poitiers, vang je John de Goede, en dan eis je verschillende Franse jaarlijkse budgetten voor hem. kameraad Stevige winst! ja
       1. 3x3z opslaan
        3x3z opslaan 13 oktober 2021 13:31
        +5
        Daar was, wat mij betreft, een zeer modderige geschiedenis.
        1. Pane Kohanku
         Pane Kohanku 13 oktober 2021 13:34
         +6
         Daar was, wat mij betreft, een zeer modderige geschiedenis.

         Wat mij betreft, een overwoekerde dunduk besloot de grote commandant te spelen en verwoestte zijn leger, terwijl hij onderweg gevangen werd genomen. Een paar dagen geleden toonden ze op een historische zender zowat de campagne van de Zwarte Prins - het was precies wat hij deed tijdens een overval, beroving en brandwond. Niets persoonlijks - alleen maar de economie en terreur ondermijnen. Hij was al onderschept op de terugweg, EMNIP, en in feite gedwongen de slag bij Poitiers accepteren?
         1. 3x3z opslaan
          3x3z opslaan 13 oktober 2021 13:46
          +5
          Het gaat niet om de slag bij Poitiers, maar om de situatie die zich later ontwikkelde. 3 miljoen livres in denominatie goud, dit is meer dan 11,5 duizend ton goud. Waarom ineens in Frankrijk, dat altijd met zilver had gewerkt, zo'n goudvoorraad?
          1. Pane Kohanku
           Pane Kohanku 13 oktober 2021 13:59
           +5
           Waarom ineens in Frankrijk, dat altijd met zilver had gewerkt, zo'n goudvoorraad?

           Nu heb je net mijn hersens gebroken... verhaal Slagen voor! te vragen
           3 miljoen livres in denominatie goud, dit is meer dan 11,5 duizend ton goud.

           De uitdrukking komt in me op: "Alleen lafaards betalen schulden!" lachend Het inkomen van Frankrijk in die tijd is interessant...
           1. 3x3z opslaan
            3x3z opslaan 13 oktober 2021 14:02
            +5
            Ongeveer een miljoen livres per jaar. Maar toen was het nog interessanter!
           2. Pane Kohanku
            Pane Kohanku 13 oktober 2021 14:04
            +4
            Ongeveer een miljoen livres per jaar

            Livre - toegepast op goud of zilver? Of is het een onafhankelijke abstracte meeteenheid?
            Maar toen was het nog interessanter!

            Gefascineerd! De Fransen begonnen de schuld terug te betalen, maar de Britten wilden die niet aannemen? was
           3. 3x3z opslaan
            3x3z opslaan 13 oktober 2021 14:08
            +4
            De livre was in die tijd een tellende munteenheid en had geen fysieke belichaming.
           4. 3x3z opslaan
            3x3z opslaan 13 oktober 2021 14:13
            +4
            Zoals je weet, werd John samen met zijn zoon gevangengenomen. Nadat hij overeenstemming had bereikt over een losgeld, ging de koning naar Frankrijk om de gewenste buit op te halen (deze liefdadigheidsdaad veroorzaakte Jacquerie even later), terwijl hij de prins als gijzelaar achterliet
           5. 3x3z opslaan
            3x3z opslaan 13 oktober 2021 14:22
            +4
            Na de eerste transfers te hebben ontvangen, trekt de zoon plotseling (!), smadelijk "kitchi uit". Verontwaardigd over zo'n "niet-aangegeven" daad van het nageslacht, gaat papa naar Engeland, ondanks de protesten van het Franse publiek, waar hij een paar maanden later sterft "aan een onbekende ziekte"
           6. Klio2
            Klio2 13 oktober 2021 18:09
            +2
            "sterft binnen een paar maanden: "van een onbekende ziekte" precies dezelfde "ziekte" is al sinds bijbelse tijden bekend. Alleen was er een schaal met linzen, waarschijnlijk 70-120g, en later groeide de eetlust en in het laatste geval was er was een koninklijke troon. En dit is een stuk duurder dan linzen
           7. 3x3z opslaan
            3x3z opslaan 13 oktober 2021 18:16
            +2
            Ik begrijp het niet, gelieve uit te breiden...
           8. Klio2
            Klio2 13 oktober 2021 19:49
            +2
            Ik denk dat de koning werd "geholpen" om te sterven.
            Ik herinnerde me linzen als een van de eerste gevallen waarin familieleden verkochten.
            Ga ermee akkoord dat de dood van de koning in de eerste plaats gunstig is voor de erfgenaam of de mensen achter hem. De koning bestaat immers niet in een vacuüm. Er is een gevolg dat geïnteresseerd is in zijn succes!
           9. 3x3z opslaan
            3x3z opslaan 13 oktober 2021 14:24
            +4
            Frankrijk betaalde uiteindelijk het losgeld, maar er rijzen vage twijfels, maar hoeveel goud zat er in die munten?
           10. Pane Kohanku
            Pane Kohanku 13 oktober 2021 15:21
            +4
            Frankrijk betaalde uiteindelijk het losgeld, maar er rijzen vage twijfels, maar hoeveel goud zat er in die munten?

            Ik begrijp niet een beetje waar je naartoe wilt ... "methode van hebzuchtige berenwelpen"? Ik bedoel, het was geen goud, maar, uh... nep? Sorry dat ik naïef ben! drankjes
           11. 3x3z opslaan
            3x3z opslaan 13 oktober 2021 15:31
            +4
            Feit is dat de biloniteit van de Franse zilveren munt in die tijd een duidelijk feit was van het bewind van Filips de Schone. Hij beoefende over het algemeen valsemunterij op staatsniveau, waarvoor hij de bijnaam (een van) "Roodgezicht" had. Daarom eisten de Britten goud
          2. Monteur
           Monteur 13 oktober 2021 14:18
           +5
           Ooit overwoog ik het losgeld voor John LeBon
           Het bleek ergens 50 ton zilver te zijn
           Er was een cijfer van 12 ton goud. Zeker geen duizenden.
           1. 3x3z opslaan
            3x3z opslaan 13 oktober 2021 16:13
            +5
            Er was een cijfer van 12 ton goud. Zeker geen duizenden.
            Ja, je hebt zeker gelijk! mijn joint
   2. Daniel Konovalenko
    Daniel Konovalenko 13 oktober 2021 15:03
    +4
    Bedankt voor de info. Ik heb het gelezen, oh jongens, vage twijfels kwellen me, hoewel het goed geschreven is. M. Polo is ook zo'n bron, je weet niet waar je moet geloven.
 6. 3x3z opslaan
  3x3z opslaan 13 oktober 2021 08:22
  +6
  Er zijn deze keer veel typefouten...
  Bedankt Eduard!
  1. Eduard Vashchenko
   13 oktober 2021 11:52
   +6
   Anton,
   Goedemiddag,
   bedankt ... ja, schiet op, je maakt mensen aan het lachen.
   ik zal voorzichtiger zijn
   hi
   1. Meerval
    Meerval 13 oktober 2021 12:39
    +3
    Bedankt Eduard! goed
    En in het voorjaar van 1279 naderde de Mongoolse vloot het eiland Yaishan,


    Mongoolse vlootLijkt me een anachronisme. Kunt u nader op deze kwestie ingaan.

    Bij voorbaat dank, Marine Your Cat. lachen
    1. Eduard Vashchenko
     13 oktober 2021 14:20
     +8
     Beste Konstantin,
     De Mongoolse vloot, dit is zo'n stijlfiguur, natuurlijk, de bemanningen waren Chinees. In het geval van campagnes tegen Japan ook de Koreanen.
     In het begin, de Chinezen van Jin, is het moeilijk te zeggen, er zijn geen gegevens, maar er waren er niet zo veel, maar na de verovering van de Song. In volgende artikelen over de campagnes van de Mongools-Chinese vloot in de landen van de Stille Zuidzee.
     Met vriendelijke groet,
     Edward
     1. Meerval
      Meerval 13 oktober 2021 14:24
      +6
      Ik vraag me af of er moderne reconstructies van deze schepen zijn, althans in computergraphics?
      1. Eduard Vashchenko
       13 oktober 2021 15:20
       +7
       Konstantin,
       Ik was op zoek naar, ongeveer vier jaar geleden, het was zelf interessant. Er is één Anglo-Hongkong bedrijf King & Country, het produceert veel VIM-miniaturen gebaseerd op de Chinese geschiedenis, maar ze hebben alleen boten, geen schepen.

       En ik herinner me ook dat er een Sovjet-cartoon is, dus het schip van de mandarijn liep vast. lachend
       Helaas. Ik zal niet veel helpen.
       Maar hoogstwaarschijnlijk zou het moeten zijn
       hi
       1. Meerval
        Meerval 13 oktober 2021 15:37
        +4
        Bedankt, ik zal het zelf proberen te vinden. lachen
       2. Daniel Konovalenko
        Daniel Konovalenko 13 oktober 2021 16:06
        +6
        En ik herinner me ook dat er een Sovjet-cartoon is, dus het schip van de mandarijn liep vast.
        Het heet "The Liu Brothers" lachen Ongeveer drie broers.
      2. Maxim G
       Maxim G 13 oktober 2021 19:32
       +6
       Er staan ​​tekeningen in het Osprey boek.
       https://coollib.com/b/274486-s-v-ivanov-boevyie-korabli-drevnego-kitaya-200-g-do-ne-1413-g-ne/read

       1. Meerval
        Meerval 14 oktober 2021 09:45
        +2
        Bedankt Max, ik ga eens kijken. Alleen hier roepen de metingen op de een of andere manier twijfel op. lachen
        1. Maxim G
         Maxim G 14 oktober 2021 10:32
         +3
         Hoe zit het met peddelwielen?
         1. Meerval
          Meerval 14 oktober 2021 10:43
          +3
          Ik kan hier niet echt iets over zeggen. te vragen lachen
     2. kraai
      kraai 13 oktober 2021 14:56
      + 11
      In volgende artikelen over de campagnes van de Mongools-Chinese vloot in de landen van de Stille Zuidzee
      Bij voorbaat dank - zeer interessant onderwerp!

      Van daaruit in de oudheid gedurende zeshonderd jaar -
      De vierde zomer van Kooan management
      Van een staat genaamd Mongol
      Honderdduizend vijanden kwamen naar ons vaderland.

      Al onze krijgers van het Land van de Bron van de Zon,
      Uitroepend: “De hatelijke armada!
      Zie de spier van de zonen van Nippon!” -
      We gingen door en versloegen de vijand.

      Toen begon de Grote Wind te waaien en te razen,
      En de golven stegen boven de bergen - en boven ...
      Vierduizend vijandige schepen
      Ging ondersteboven, geslagen, gezonken.

      Dus een honderdduizendste horde van de Mongolen!
      Weinigen ontsnappen aan het lot
      En de rest - allemaal zonder uitzondering -
      Voor altijd in onze zee gezonken.

      (Van Reader
      voor een gewone basisschool
      Grote Japanse Rijk, 1908)
      1. depressivum
       depressivum 13 oktober 2021 15:53
       +7
       Een beetje hulp:
       Kamikaze (jap. 神風 kamikaze, shimpu:, kami - "godheid", kaze - "wind") - "goddelijke wind", de naam van een tyfoon die tweemaal, in 1274 en 1281, de schepen van de Mongoolse armada van Khan vernietigde Kublai op de benaderingen van de kust Japan.
    2. kraai
     kraai 13 oktober 2021 15:05
     + 11
     De Mongoolse vloot, voor mij klinkt het als een soort anachronisme
     Tevergeefs!In het begin was het de grootste vloot ter wereld. Toen werd hij de kleinste vloot ter wereld. Over het algemeen een lang verhaal ... Maar in 1990 bestond de Mongoolse vloot uit één schip, de tweedeks Sukhbaatar III
     De bemanning van het schip bestond uit 7 personen en slechts één van de matrozen kon zwemmen. Ik neem aan dat hij op de foto staat. In een interview zei een van de Mongoolse matrozen: "Ik zou graag de echte zee willen zien. ooit. Ik denk dat erin zwemmen veel aangenamer is. Hier, aan het Khubsugul-meer, is de stroming stormachtig en koud.”
     1. kraai
      kraai 13 oktober 2021 15:07
      +9
      In juni 2019 werd de enige meer-rivier militaire eenheid in de republiek gevormd. Het is gebaseerd op Lake Buir Nuur - een stuwmeer met een oppervlakte van 610 vierkante kilometer passeert de grens met China.
      De vloot is uitgerust met hogesnelheidsboten, hoewel meestal opblaasbaar.
      De dappere Mongoolse zeilers patrouilleren de grens het liefst op jetski's:
      Ja, ik was het bijna vergeten - honderden burgerschepen varen onder Mongoolse vlag! Maar zoals majoor Tomin zegt in zijn programma op NTV - "Maar dat is een heel ander verhaal."
      1. Meerval
       Meerval 13 oktober 2021 15:11
       +3
       Tevergeefs!In het begin was het de grootste vloot ter wereld.

       Wanneer?
       1. kraai
        kraai 13 oktober 2021 15:14
        + 10
        Onder Khubilai, toen de mariniers van die tijd op de eilanden van Ippon landden. Laat Edward hem beter vertellen. Ik weet zeker dat hij het beter zal doen.
        1. Pane Kohanku
         Pane Kohanku 13 oktober 2021 15:18
         +9
         Onder Khubilai, toen de mariniers van die tijd op de eilanden van Ippon landden. Laat Edward hem beter vertellen. Ik weet zeker dat hij het beter zal doen.

         De Grote Leider heeft gelijk. soldaat Uit die tijd is het woord "kamikaze" bekend. hi
         1. Meerval
          Meerval 13 oktober 2021 15:40
          +4
          De Grote Leider heeft gelijk.

          Ik twijfel. En Edward heeft geen informatie over de schepen.
          1. Pane Kohanku
           Pane Kohanku 13 oktober 2021 17:11
           +9
           Ik twijfel. En Edward heeft geen informatie over de schepen.

           Kublai had echter twee pogingen om in Japan te landen.
           1. Meerval
            Meerval 13 oktober 2021 17:14
            +4
            Er was deze grap in de jaren XNUMX:

            'De Chinezen lanceerden een satelliet. Driehonderd miljoen hielden een katapult vast, driehonderd anderen trokken een elastiekje.'
            Toegegeven, nu is geen lachertje. te vragen
           2. Pane Kohanku
            Pane Kohanku 13 oktober 2021 17:31
            +6
            'De Chinezen lanceerden een satelliet. Driehonderd miljoen hielden een katapult vast, driehonderd anderen trokken een elastiekje.'

            En de tragedie was dat vijftigduizend geen tijd hadden om los te haken en wegvlogen achter de satelliet.
            Er was een grap in de jaren XNUMX

            Dit is allemaal begrijpelijk, en deze anekdote maakte me zelfs in de jaren 2000 aan het lachen. Maar je leest over de oorsprong van het woord "kamikaze". Aanvankelijk had het niets te maken met koppige zelfmoordterroristen in vliegtuigen. En het ontstond precies tijdens de pogingen om Khubilai te landen.
           3. Meerval
            Meerval 13 oktober 2021 17:35
            +4
            Ik ken de oorsprong van dit woord. Ik was geïnteresseerd in het begin van de jaren zeventig, toen ik 'Oorlog op zee 1939-45' las. Daar stond namelijk een voetnoot van de vertaler, die uitlegde wat het betekende en waar het vandaan kwam.
           4. Pane Kohanku
            Pane Kohanku 13 oktober 2021 17:38
            +6
            Ik ken de oorsprong van dit woord. Ik was geïnteresseerd in het begin van de jaren zeventig, toen ik 'Oorlog op zee 1939-45' las. Daar stond namelijk een voetnoot van de vertaler, die uitlegde wat het betekende en waar het vandaan kwam.

            Het spijt me, in godsnaam. Ja, de tyfoon heeft de Mongoolse schepen twee keer overspoeld, de Japanners waren hier zo blij mee dat ze dit fenomeen "goddelijke wind" noemden.
            Wij zijn het, net als de Mikado-kat, verklaar ik! drankjes
           5. Meerval
            Meerval 13 oktober 2021 17:39
            +5
            Ik respecteer de mening van de kat, want de kat zelf. lachen drankjes
           6. Pane Kohanku
            Pane Kohanku 13 oktober 2021 17:45
            +4
            Ik respecteer de mening van de kat, want de kat zelf.

            Dus riep hij de kat omdat hij Turnbull's boek over samoerai in zijn handen hield toen hij hem naar huis bracht! lachend
           7. Meerval
            Meerval 13 oktober 2021 17:52
            +5
            Interessant... En als je Omar Khayyam leest dan? lachen
           8. Pane Kohanku
            Pane Kohanku 13 oktober 2021 17:59
            +5
            Wat als je Omar Khayyam dan leest?

            Ik zou hem dan niet Mika noemen, maar Khayyam-Omar, in de omgangstaal - Kharya. te vragen Bovendien heeft hij toen deze mok gecorrodeerd ... kameraad
           9. Meerval
            Meerval 13 oktober 2021 18:07
            +5
            Kharya... geen respect voor een goede vriend. euh... negatief
           10. Korsar4
            Korsar4 13 oktober 2021 18:17
            +4
            Echt "kruik"?
            Hoewel er in het sprookje "De Vos en de Kraanvogel" kraanvoer in de kruik zat.
           11. Meerval
            Meerval 14 oktober 2021 09:47
            +2
            "Hoewel het gietijzer is, zet het gewoon niet in de oven." (C))))))))))))))))
        2. Meerval
         Meerval 13 oktober 2021 15:39
         +4
         Edward heeft hierboven al geantwoord, hij heeft geen informatie over de schepen.
        3. Eduard Vashchenko
         13 oktober 2021 15:46
         +8
         Ik wilde over de Japanners flappen, het artikel is klaar, maar ik schreef het terloops, het is een erg afgezaagd onderwerp)))
         hi
         1. kraai
          kraai 13 oktober 2021 16:17
          +9
          Ik wilde flappen over de Japanners
          Nee, "Wij eisen de voortzetting van het banket!" ©
          Vooral sinds
          artikel is klaar
          Het is interessant om erover te lezen, anders zeggen ze dat Monsieur Kharaluzhny is teruggekeerd - hij heeft het vandaag al ergens gezien.
         2. depressivum
          depressivum 13 oktober 2021 19:43
          +4
          zeer afgezaagd onderwerp

          Eduard, laten we Japans!
          Zoveel poëzie, foto's en vreemde gebruiken, verbluffend! was )))
     2. Daniel Konovalenko
      Daniel Konovalenko 13 oktober 2021 16:09
      +5
      Momenteel varen er veel schepen onder Mongoolse vlag. Men kan zeggen dat Mongolië een grote koopvaardijvloot heeft, bijna zoals Zwitserland.
      1. Eduard Vashchenko
       13 oktober 2021 16:31
       +6
       Onlangs heeft de gouverneur van St. Petersburg gesprekken gevoerd over de bouw van schepen voor Turkmenistan.
 7. depressivum
  depressivum 13 oktober 2021 13:49
  + 12
  Goed artikel, leest als een trein.
  Eduard! hi
  En hier is het:
  De aanwezigheid van een glorieuze geschiedenis maakt de militaire nederlaag in de moderne tijd niet ongedaan. Militaire vaartuigen worden niet "genetisch" overgedragen, maar zijn afhankelijk van de staat van de samenleving op dit moment.

  Verstandig!
  1. Eduard Vashchenko
   13 oktober 2021 14:16
   +7
   Verstandig!

   Loedmila Jakovlevna,
   klinkt goed.
   hi
  2. Meerval
   Meerval 13 oktober 2021 14:27
   +7
   Militaire vaartuigen worden niet "genetisch" overgedragen, maar zijn afhankelijk van de staat van de samenleving op dit moment.

   Uitzonderlijk waar! goed
   Frankrijk 1940.
 8. depressivum
  depressivum 13 oktober 2021 16:33
  +8
  Het artikel vermeldt Fazlallah Abu-l-Khair Rashid al-Din Hamadani. Maar waarom hebben de Mongolen het schrijven van een fundamenteel werk als hun eigen historische kroniek niet toevertrouwd aan een geletterde Chinees of Oeigoerse, maar aan een Iraans sprekende Pers, Rashid ad-Din?
  Trouwens, ergens ontmoette ik de mening van Rashid ad-Din dat van alle mensen die hij ontmoette, Russen de mooiste zijn.
  1. 3x3z opslaan
   3x3z opslaan 13 oktober 2021 17:12
   +5
   Denk jij, Lyudmila Yakovlevna, dat ten tijde van de oprichting van "Jami' at-tavarikh" het Mongoolse "rijk" een monolithische staat was?
   1. depressivum
    depressivum 13 oktober 2021 17:26
    +5
    Nee, ik denk het niet. Weet je, ik lees artikelen over VO en, in overeenstemming daarmee, zoek ik naar essays op het web.
    1. 3x3z opslaan
     3x3z opslaan 13 oktober 2021 17:54
     +5
     Dan begrijp ik de essentie van je vraag niet, leg eens uit?
     1. depressivum
      depressivum 13 oktober 2021 17:58
      +5
      Anton, leg eerst je vraag uit, dan zal ik de mijne uitleggen. was )))
      1. 3x3z opslaan
       3x3z opslaan 13 oktober 2021 18:15
       +5
       U vraagt ​​waarom de Mongolen de Perzen toevertrouwden, en niet de Chinezen, ik ben verbijsterd, want de Hulagidische staat en het Yuan-rijk zijn twee grote verschillen.
       1. depressivum
        depressivum 13 oktober 2021 18:34
        +5
        Maar tenslotte creëerde Rashid ad-Din zijn "Collectie van Kronieken" in het Iraans, in feite in het Turkse dialect, en de Mongolen spraken in die tijd Khalkha-Mongools. Voor wie schreef hij?
        1. 3x3z opslaan
         3x3z opslaan 13 oktober 2021 19:25
         +4
         Want de staat Hulagids en de staat Yuan zijn zelfs in die tijd twee grote verschillen.
         1. depressivum
          depressivum 13 oktober 2021 20:31
          +1
          Ik denk dat het onwaarschijnlijk is dat er vertalers uit het Chinees in Europa zouden zijn. Maar van de taal waarin Rashid ad-Din schreef, waren er vertalers in veel Europese landen. Om een ​​kroniek in het Chinees te maken als een afbeelding van de Mongoolse heldendaden voor de Chinezen - wat heeft het voor zin? Ze weten het al en al voor zichzelf, ik veronderstel dat ze veel van dergelijke papieren hebben gekrabbeld, en zelfs, zonder twijfel, met beledigingen. En Rashid is een solide heerser, een bekend, gerespecteerd persoon, en alles wat hij op een kalme en onpartijdige manier schrijft, zal onmiddellijk in vele talen worden vertaald, en de grootsheid van de Mongoolse veroveringen zal algemeen bekend worden in Europa en zal een goede indruk en zelfs intimidatie. Wat is anders grootsheid zonder roem en angst?
          Daarom is gekozen voor Rashid ad-Din.
          1. 3x3z opslaan
           3x3z opslaan 13 oktober 2021 20:37
           +3
           Lyudmila Yakovlevna, vind je niet dat je te veel bent afgeweken van het idee van globalisering van de macht?!
           1. depressivum
            depressivum 13 oktober 2021 20:40
            +2
            Is dit een fout? Nou, breng me naar haar toe! was )))
           2. 3x3z opslaan
            3x3z opslaan 13 oktober 2021 20:45
            +3
            Dit is geen verwijt, dit is een poging tot een psychiatrische diagnose ("ze gingen uit elkaar", in de zin van "losgemaakt"), excuseer me voor mijn tactloosheid!
           3. depressivum
            depressivum 13 oktober 2021 20:55
            +2
            Schrap je me van het forum?
           4. 3x3z opslaan
            3x3z opslaan 13 oktober 2021 21:04
            +3
            Sluit dergelijke functionaliteit af, Lyudmila Yakovlevna! Ik ben hier "niemand" en noem me "no way". We zijn gewoon schattig
           5. depressivum
            depressivum 13 oktober 2021 21:16
            +3
            En zo ziet "koeren" eruit...
            Anton ... Ik hoop dat Panov en zijn "Enclaves" er niets mee te maken hebben? En dan zit deze sluwe kerel met zijn kunstenaar in een prachtig huis omringd door een bos, krabbelt, literair verzint hij de ideeën van andere mensen die van internet zijn gehaald, haalt veel geld op en geniet met alle macht van het leven in een zuidelijk klimaat, en hier we kijken elkaar wantrouwend aan van - voor hem ... Weg met dit alles!
            Lang leve de Mongolen die China kwellen! was ))))
           6. 3x3z opslaan
            3x3z opslaan 13 oktober 2021 21:18
            +3
            En wat heeft Panov ermee te maken?
           7. depressivum
            depressivum 13 oktober 2021 21:27
            +2
            En zo leek het mij. Ik merkte dat je ontevreden over me werd toen het gesprek over de toekomst ging, nou ja, er is een monarchie, of cyberpunk. Terecht ontevreden, Anton! We hoeven niet over de toekomst te praten, we moeten erop wachten. Wat zal zijn, dergelijke en zal de deur moeten openen en naar binnen moeten uitnodigen. En dan zullen we er in ieder geval een paar afschrikken, en het zal helemaal niet komen, het zal niet op de voet stappen, het zal het niet verpletteren en het zal het niet op het hoofd geven.
           8. Korsar4
            Korsar4 13 oktober 2021 21:34
            +3
            “Ik ben je aanbidders - over de knie!
            Ik zal je vaders bloed bederven!
            Oh, kom naar buiten, kom naar buiten, kom naar buiten, Agrafena, -
            Oh, vernietig de roversliefde niet! (Met).
         2. Pane Kohanku
          Pane Kohanku 14 oktober 2021 09:27
          +2
          Omdat de staat van de Hulagids

          Op een blauw oog las ik voor het eerst - "Hooligan staat". lachend
          1. 3x3z opslaan
           3x3z opslaan 14 oktober 2021 09:32
           +2
           "Dat is wat een gegoten oog betekent,
           In de ochtend! " (VAN)
  2. Liam
   Liam 13 oktober 2021 21:11
   +3
   Citaat: depressant
   Het artikel vermeldt Fazlallah Abu-l-Khair Rashid al-Din Hamadani. Maar waarom hebben de Mongolen het schrijven van een fundamenteel werk als hun eigen historische kroniek niet toevertrouwd aan een geletterde Chinees of Oeigoerse, maar aan een Iraans sprekende Pers, Rashid ad-Din?
   Trouwens, ergens ontmoette ik de mening van Rashid ad-Din dat van alle mensen die hij ontmoette, Russen de mooiste zijn.

   Rashid ad Din schreef zijn kroniek gebaseerd op de Mongoolse Altan Debter
   1. depressivum
    depressivum 13 oktober 2021 21:38
    +3
    Klopt! De geschiedenis van Genghis Khan met kinderen en leden van het huishouden moest worden vermeld in een populaire taal, dat wil zeggen een vertaling uit het Mongools, en zelfs van verspreide vellen. En tegelijkertijd het vertaalde omzetten in verteerbare lectuur. Helse arbeid.
    1. Liam
     Liam 13 oktober 2021 21:54
     +2
     De Chinese kronieken zijn in wezen ook een vertaling uit het Mongools van deze kroniek. Genghisiden in de buurlanden hielden zich over het algemeen bezig met PR.
     Bovendien werd het origineel in het Mongools beschouwd als een heilig boek en had alleen de hoogste Mongoolse adel er toegang toe.Daarom waren vertalingen in vreemde talen nodig
 9. vladcub
  vladcub 13 oktober 2021 16:52
  +4
  'Wat de hele hoofdstad wist', maar niet de keizer.
  Oké, de "goddelijke" had geen tijd, maar er waren echt geen "weldoeners"?!
  Als dat zo is, zijn we helemaal naar de kloten. Nu is het bijna als "klop, klop": "oh, zonovergoten", en Sun liet een scheet terwijl je liep. Een Chun zanykal veer vogelvuur
 10. astra wild
  astra wild 13 oktober 2021 17:40
  +4
  Edward, collega's, goedenavond. Ik was al bang dat ik de rubriek "Geschiedenis" vandaag niet zou zien. Ze boden me aan: "Nieuws", "Analytics", een soort Noord-Koreaanse hybride.
  Edward, blij je te zien, anders ben ik de Mongolen al vergeten. Ik dacht dat je met hen verdwaald was in de steppe.
  1. Eduard Vashchenko
   13 oktober 2021 18:15
   +8
   обрый ечер,
   in de steppe zal er altijd een leider zijn die je naar buiten zal leiden, voor een haas schapenvacht natuurlijk.
   hi
   1. astra wild
    astra wild 13 oktober 2021 20:06
    +2
    En de helft voor wodka.
    Als kind werd 50 kopeken "vijftig dollar" genoemd, maar waar was die vijftig dollar aan gelijk? Ik denk hetzelfde, maar de koopkracht was veel hoger
    1. Senior zeeman
     Senior zeeman 14 oktober 2021 08:56
     +3
     Citaat: Astra wild2
     , en wat was die vijftig dollar?

     Een halve roebel of 50 kopeken
     1. Pane Kohanku
      Pane Kohanku 14 oktober 2021 10:13
      +3
      Een halve roebel of 50 kopeken

      Op XNUMX oktober was ik in het Novgorod museum. Er is een zeer uitgebreide collectie oude Russische munten. Uitgaande van de oude hryvnia.
 11. depressivum
  depressivum 13 oktober 2021 17:55
  +6
  Ik heb lang naar de politieke kaart van China gekeken. Binnen-Mongolië...
  Dit is het noorden van China. In 1636 werden de khanaten en vorstendommen, hierna Binnen-Mongolië genoemd, onderworpen door de Manchu Qing-dynastie en kregen ze een vreemde geallieerde status. Zoals China, maar niet zoals. In ieder geval gebruikte de Qing-dynastie de troepen van de "binnen-Mongolen" om anti-Manchu-opstanden in China tot in de tweede helft van de 19e eeuw te onderdrukken - oh wat! Het lijkt erop dat China tot voor kort een nogal losse entiteit was.
 12. depressivum
  depressivum 13 oktober 2021 19:21
  +5
  GAO Ci
  Uit gedichten geschreven in het dorp:

  In de rand van de oostelijke woning
  Ik heb kunnen vinden.
  Een handig rotsblok gevonden -
  vis ervan.
  Voor zonsopgang regen -
  vochtige wilg onderweg. middagwind -
  rijst staat op het punt te bloeien.
  De takken zwaaien, spelen met mijn grijze haar.
  Ik probeer het me niet te herinneren
  mijn vorige dienst.
  Ik probeer niet te antwoorden
  als ik weer aan het werk ben.
  officiële hoed
  zal het hier niet leuk vinden.
  Ik zal leren naaien
  en naai een boerenjurk.

  Dit is Chinese poëzie uit de 13e eeuw. Dan was er nog een:
  Het is niet nodig om naar de waarheid te streven
  Bewustzijn is van oorsprong Boeddha.
  Wat vertrouwd is, gaat ver weg
  Wat onbekend is, is de beste vriend.
  Dag en nacht,
  Alles is prachtig.
  Niets kan je in verwarring brengen.
  Dit is de essentie van wat bewustzijn is.

  Dit is Han Shan Deqing, die zich terdege bewust is van de fundamentele onmogelijkheid van een woordenboekoverdracht van diepe waarheden, zelfs met behulp van vergelijking of metafoor. Hoe vertrouwd!)))
 13. Dik
  Dik 13 oktober 2021 23:45
  +2
  hi Edward, zoals altijd prachtig! Bedankt...