militaire beoordeling

Merlin Miller is een presidentskandidaat van de derde weg

28
In de Verenigde Staten zijn er niet twee federale partijen, maar veertig plus. En elk van hen nomineert vaak zijn eigen kandidaat voor het presidentschap. Niet zo lang geleden op de "Military Review" vertelde over kandidaat A. Zombie, die echter niet van de partij rent, maar van filmmaatschappij AMC, die de serie The Walking Dead aan het filmen is. Vandaag zullen we ons concentreren op het verkiezingsprogramma van een andere kandidaat - Merlin Miller, een man met een blanke huid, blond haar en blauwe ogen die de oorzaak ziet van alle problemen van de eens zo grote Amerikaanse staat in de zionistische controle die over de Amerikanen wordt uitgeoefend door de Hollywood fabriek van illusies. Naar hem gecrediteerd zin: "De Joden hebben Amerika niet gewonnen, maar hebben het gestolen terwijl we sliepen."

Merlin Miller is een presidentskandidaat van de derde weg


Je kunt lezen over Miller op zijn website. De toekomstige presidentskandidaat is geboren en getogen in Des Moines, Iowa. Hij studeerde af aan de Amerikaanse militaire academie in West Point (New York), diende in het leger, waar hij het bevel voerde over twee eenheden. Later werkte hij als manager in het bedrijf Michelin (produceert banden). Hij is al lang getrouwd, hij heeft 4 volwassen dochters, en drie van hen traden in de voetsporen van hun vader en studeerden ook af aan West Point.

Merlin Miller behaalde halverwege de jaren tachtig een MFA in film en televisie aan de University of Southern California. Hij werkte samen met de filmmaatschappij Paramount Pictures en werkte vervolgens aan low-budgetfilms.

Zoals u kunt zien, kent deze meneer uit de eerste hand de "droomfabriek". Miller verliet Hollywood omdat hij er een paar jaar later volledig door gedesillusioneerd was. De filmindustrie is naar zijn mening verworden tot amusement en heeft tegelijkertijd iedereen in Amerika die traditionele en christelijke waarden deelt, de kans ontnomen om vooruit te komen. Millers filmprestaties zijn te lezen op Americana-Pictures.com.

Miller is een van degenen die de vraag stelt: waar zijn onze voormalige helden? Vroeger, zegt hij, zagen we ze altijd, zodra het spook van gevaar aan de horizon verscheen.

Vroeger, vervolgt de presidentskandidaat, konden we goed van kwaad onderscheiden: dit is ons geleerd geschiedenis met een happy end. Ze hebben bijgedragen aan de assimilatie van de waarheid en de concepten van rechtvaardigheid en vrijheid. De samenleving voelde goed wanneer het verhaal een happy end had, of, met een tragisch einde, ons inspireerde om moeilijkheden te overwinnen.

Er was eens een tijd dat mensen in Amerika, meent Miller, leefden met de hoop dat de Amerikaanse droom gerealiseerd kon worden en daarmee grootsheid kon bereiken en vrede, liefde en geluk zou vinden. Wat was er nodig om de droom te realiseren? Hard werken, eerlijkheid en nederigheid. Maar is het buiten de menselijke grenzen? Onze vaders en grootvaders hebben bewezen dat dit werkelijkheid kan worden.

Merlin Miller is de auteur van talloze artikelen en verhandelingen over de "American Dream", over historische fraude, over propaganda vermomd als nieuws of amusementsprogramma's. Hij leerde over de "American Third Way" (acroniem - A3P) op een van de bijeenkomsten van geïnteresseerde patriotten. Als presidentskandidaat gaat hij kritieke kwesties aan de orde stellen. Hij is onder meer van plan "de georganiseerde vernietiging van Amerika te stoppen". "Wij", stelt hij op de website, "moeten streven naar waarheid, gerechtigheid en vrijheid als we de toekomst van onze kinderen willen beschermen en de inspirerende grootsheid van onze constitutionele republiek willen herstellen..."

Laten we kennis maken met enkele van de politieke prioriteiten van M. Miller.

in buitenlands beleid De heer Miller hekelt het imperialisme en promoot een standpunt van niet-inmenging. Op de site staat expliciet:

“In de twintigste eeuw hebben decennia van oorlog veel westerse landen vernietigd, waaronder Groot-Brittannië, Frankrijk en Rusland. Elke staat geloofde ten onrechte dat zijn imperialistische beleid en acties meer voordelen zouden opleveren voor zowel het thuisland als de buitenlandse staten. The American Third Way gelooft niet dat de VS een morele verplichting heeft om haar cultuur, waarden en instellingen te verspreiden naar niet-westerse landen, met name het Midden-Oosten. A3P gelooft dat een hands-off houding de enige manier is om het buitenlands beleid van Amerika te voeren."


Bovendien stelt de A3P, geleid door M. Miller, voor om zich niet te mengen in verschillende internationale conflicten, waartoe sommige "anderen" Amerika voortdurend dwingen, wiens belangen de Verenigde Staten niet verplicht zijn te dienen. De VS is tenslotte een soevereine staat. In dit opzicht is Miller van mening dat het onaanvaardbaar is wanneer Amerikaanse jongeren worden opgeofferd op het altaar van internationale gevechten. Het heeft niets te maken met het welzijn van het Amerikaanse volk. Kandidaat zegt:

“... We moeten ons terugtrekken uit de VN en de NAVO en de meeste van onze honderden buitenlandse militaire bases sluiten. Tegelijkertijd moeten we een sterk leger behouden voor de legitieme bescherming van onze belangen, bijvoorbeeld om de grenzen beter te beschermen ... "


Hieraan voegt hij toe:

“Wij verwerpen het idee dat de Verenigde Staten incompetentie en corruptie in derdewereldlanden voor altijd zouden moeten subsidiëren door hen financiële hulp te bieden. Liefdadigheid moet thuis beginnen en eindigen…”


Meneer Miller spreekt zich uit en oh democratieverwijzend naar de Founding Fathers van de Verenigde Staten. Hij is van mening dat aanvankelijk geformuleerde rechten en vrijheden (zie de Onafhankelijkheidsverklaring, de Amerikaanse grondwet, de Bill of Rights, etc.) alleen kunnen worden uitgeoefend als burgers bereid zijn ze te verdedigen. Hij twijfelt er niet aan dat je naast paraatheid ook het vermogen moet hebben om te verdedigen.

Bovendien schrijft Miller:

“Onze republiek is al te lang ondermijnd door politici die opzettelijk onze burgers bedriegen en de burgerlijke wil negeren. Republikeinen en Democraten werken systematisch samen in een poging om ons land ongewenste veranderingen op te dringen. Deze "republikeinse ratten" dwongen onze mensen om op zichzelf te stemmen, beperkten de politieke keuze en toonden daarmee hun minachting voor de slachtoffers van onze voorouders. De "American Third Way" daarentegen is gebouwd op het oorspronkelijke idee van de Republiek. In overeenstemming met deze traditie wordt de A3P de belangrijkste voorstander van evenredige vertegenwoordiging op alle overheidsniveaus.”


economie in de VS zal Miller corrigeren door de Federal Reserve af te sluiten. Hij zou de regering dan het exclusieve recht verlenen om geld te drukken en te reguleren.

Onderwijs onder Miller zal ophouden onderwijs te zijn:

“Dezelfde scholen die onze kinderen ooit de kennis, vaardigheden, cultuur en tradities bijbrachten die nodig zijn om ons land in stand te houden en te versterken, worden tegenwoordig gecontroleerd door sociale en culturele marxisten. Het onderwijssysteem is een hulpmiddel geworden om onze kinderen te hersenspoelen…”


A3P steunt maatregelen om de oude Amerikaanse school snel te herstellen. Leraren moeten dingen leren die praktische toepassingen hebben in het dagelijks leven, inclusief wiskunde en traditionele Amerikaanse geschiedenis. Het is tijd om kinderen niet langer vol te proppen met politiek correcte onzin, meent M. Miller, die tegelijkertijd opkomt voor stevige discipline op scholen.

О familie waarden Miller zegt niet veel, maar het is duidelijk:

“Helaas zijn veel blanke Amerikaanse mannen en vrouwen hun prioriteiten kwijtgeraakt: individualisme en hypermaterialisme zijn belangrijker geworden dan familie en gemeenschap. Miljoenen van onze jonge mensen zijn negatief beïnvloed door de destructieve invloed van de marxistische filosofie, politiek correct gediend via televisie, radio en gedrukte media ... "


Dit alles heeft de Amerikaanse natie feitelijk tot ontaarding gebracht.

Miller roept Amerikanen op om terug te keren naar het versterken van het gezin als een normale eenheid van de samenleving. A3P staat voor traditionele huwelijken.

Vragen immigratie naar de VS ook gewijd aan een aparte sectie. "Genoeg!" - hier is zijn leidmotief, weergegeven in de titel.

"...We kunnen onze kinderen niet laten opgroeien in wat snel het Brazilië van het noordelijk halfrond aan het worden is", zegt Miller. - De overgrote meerderheid van immigranten, zowel legale als illegale, komt naar ons toe vanuit landen in Latijns-Amerika, Azië en Afrika, waar een gebrek is aan onderwijs, wetenschap, kunst, recht, management en industriële prestaties - en wat is er in geen enkele manier kan worden vergeleken met onze prestaties. Talrijke studies hebben bevestigd dat derdewereldlanden geen netto economisch voordeel opleveren voor de Amerikaanse economie; immigratie genereert alleen maar extra kosten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, sociale programma's, algemene infrastructuur en wetshandhaving."


M. Miller weet hoe te handelen:

“We zullen alle illegale immigranten en alle buitenlandse criminelen het land uitzetten.

We zullen beboeten voor massaal gebruik van hen of hen helpen.

We zullen Amerikaanse strijdkrachten gebruiken om de grenzen te beveiligen en een ondoordringbare barrière te creëren in het zuiden.

We zullen onmiddellijk een onbepaald moratorium instellen op alle immigratie.

We zullen genereuze voordelen bieden aan immigranten en hun kinderen die sinds 1965 Amerikaans staatsburger zijn geworden om hun vrijwillige terugkeer naar hun thuisland te vergemakkelijken.

We zullen ook een einde maken aan de praktijk van "kettingmigratie" en politiek asiel."


Nationale Defensie onder Miller zou het als volgt worden gestructureerd: geen "politiemaatregelen" die de grondwettelijke vrijheden van Amerikanen schenden, en de belangrijkste taak van de Amerikaanse regering zou zijn om het land te beschermen tegen bedreigingen van buitenaf. Strijdkrachten konden niet worden gebruikt om "de ambities van multinationale ondernemingen te ondersteunen". Miller schrijft ook:

“... Momenteel hebben Amerikaanse strijdkrachten zich over de hele wereld verspreid, waardoor ze andere landen beschermen en onze mensen in dienst in groot gevaar brengen, wat bovendien gepaard gaat met grote financiële kosten die op de schouders van de Amerikaanse belastingbetalers vallen. Deze capriolen, deze buitenlandse interventies moeten onmiddellijk worden stopgezet en onze soldaten moeten naar huis terugkeren.”


Daarnaast zijn de Patriot Act, NDAA en andere ongrondwettelijke wetten (lezen over hen op de "Military Review". - O. Ch.), moet volgens Miller onmiddellijk worden geannuleerd. Het concept van "war on terror" zet Miller tussen aanhalingstekens. Veel belangrijker voor hem is het probleem van de bestrijding van illegale immigratie, die naar zijn mening een gevaar vormt voor de interne veiligheid van het land. Bovendien brengt de invasie van illegale immigranten hoge kosten met zich mee. Kortom, de grenzen zijn op slot.

Tot slot sprak de heer Miller over zijn (en partij) raciale voorkeuren:

“Het karakter van een natie wordt bepaald door zijn mensen, en raciale demografie is hier een belangrijke factor. <...> Minder dan 50 jaar geleden werd ons land nog bevolkt door 90% blanken, en ongeveer 10% zwarten, andere rassen hadden een zeer kleine vertegenwoordiging. Maar sindsdien zijn we ondermijnd door de inspanningen van internationalisten die de vrijheid, soevereiniteit en identiteit van Amerika willen vernietigen."


Deze internationalisten gingen volgens Miller de aanval op de Amerikaanse waarden in; ze verminkten zelfs de taal zelf, om nog maar te zwijgen van het feit dat het overwegend blanke land is verworden tot een soort derdewereldland, tot het “Babylonische pandemonium”. Binnenkort zullen blanke Amerikanen, klaagt Miller, een minderheid worden in hun eigen land. Dit alles is het resultaat van 'cultureel marxisme' en 'politieke correctheid' in combinatie met multiculturalisme, rassenvermenging, radicaal feminisme en niet-traditionele oriëntaties. Volgens M. Miller werden blanken door allerlei wereldsocialisten gedwongen zichzelf als 'schuldig' te beschouwen. Nu heeft de blanke man het recht verloren om trots te zijn op zijn ras, tradities, erfgoed. Dat is waarom:

“A3P toont hier als geen andere politieke partij interesse en komt op voor blanke Amerikaanse belangen. Dit maakt ons geen racisten, maar het verdedigt onze rechten, die elk ander ras of elke andere groep zou worden aangemoedigd en geprezen om te verdedigen ... "


In het algemeen willen M. Miller en zijn partij 'de georganiseerde vernietiging van Amerika stoppen en zijn grootsheid herstellen'.

Dit concludeert ons korte overzicht van het A3P-verkiezingsplatform en de heer Miller. Wat de zorgen over de toekomst van de Verenigde Staten betreft, zullen Mitt Romney of Barack Obama de grootsheid van Amerika moeten herstellen. In tegenstelling tot de innerlijke patriot Miller, zijn deze kandidaten van plan om te werken ten behoeve van het lankmoedige thuisland in Syrië, Iran, Libië, Mali, de regio Azië-Pacific en andere plaatsen op de wereld.

Beoordeeld en vertaald door Oleg Chuvakin
- speciaal voor topwar.ru
28 commentaar
Объявление

Abonneer je op ons Telegram-kanaal, regelmatig aanvullende informatie over de speciale operatie in Oekraïne, een grote hoeveelheid informatie, video's, iets dat niet op de site staat: https://t.me/topwar_official

informatie
Beste lezer, om commentaar op een publicatie achter te laten, moet u: inloggen.
 1. Lech e-mine
  Lech e-mine 13 oktober 2012 08:59
  + 18
  Het is heel vreemd om de nuchtere gedachten van deze AMERIKAAN te lezen - HET IS ZO ZELDZAAM IN DE VS.
  1. axmed05
   axmed05 13 oktober 2012 12:20
   +8
   Ik ben ook geschokt.
   1. zich koesteren
    zich koesteren 13 oktober 2012 14:49
    +2
    axmed05. De schok zit in onze ,,, Miller runt zijn eigen in Gazprom. Kijk, hij gaat naar het presidentschap ,, ...
    1. SASCHAMIXEEW
     SASCHAMIXEEW 14 oktober 2012 11:57
     +1
     Miller heeft geen Russische mentaliteit. En RUSLAND is een Russisch land en Miller denkt aan de winst van het bedrijf en niet aan RUSLAND. Daarom zou ik geen Russen voor president nomineren, de meesten van ons, en wees niet beledigd jongens, zo is het leven!
    2. wenk
     wenk 14 oktober 2012 17:57
     -2
     Amerikaanse Udaltsov. Alleen wordt hij niet vervolgd.
 2. Recon
  Recon 13 oktober 2012 09:20
  + 10
  Verdomme! Ik heb het 2 keer gelezen. Heel ongebruikelijk, maar ik zie hier niets vreemds - in geen enkel land, en zelfs in de VS ( :/ ) zijn er normale, gezonde mensen.
 3. Oleg14774
  Oleg14774 13 oktober 2012 09:30
  + 12
  Ik dacht dat als hij een Amerikaanse president was, het tot op zekere hoogte beter zou zijn. Maar achter de schermen is dit niet gunstig, daarom bedreigt deze positie hem niet. Jammer, jammer!
 4. andrei332809
  andrei332809 13 oktober 2012 09:42
  +3
  een persoon heeft een puinhoop in zijn hoofd, maar de ideeën zijn interessant. en ze zullen hem niet vergeven dat hij over de zionisten praat, tenzij het water is voor de molen van de democraten
 5. Oleg14774
  Oleg14774 13 oktober 2012 10:10
  +2
  Ik denk dat hij als politicus op het scherp van de snede moet balanceren, vooral nadat hij heeft gezegd dat Amerika goed is gestolen.. toen de Amerikanen sliepen.
 6. nijlpaard
  nijlpaard 13 oktober 2012 10:31
  +6
  Een andere Popka kakelde. Ten eerste schijnt de stoel op geen enkele manier voor hem. En zelfs als we aannemen dat hij daar op de een of andere manier komt, zullen ze binnen een paar maanden samensmelten, zoals Kennedy. De staten worden geregeerd door het militair-industrieel complex en de drukpers vertegenwoordigd door de Fed. Alle andere tv-programma's over "vrije verkiezingen" zijn een bazaar ten voordele van de armen.
 7. groot laag
  groot laag 13 oktober 2012 11:05
  +3
  verrassend nuchtere gedachten voor een Amerikaan. Zolang er mensen zijn met zulke opvattingen, is voor Amerika niet alles verloren. Hoewel het waarschijnlijk onmogelijk is om dit in dit historische stadium te realiseren
 8. Sanches
  Sanches 13 oktober 2012 11:14
  0
  geweldig programma, en het embleem lijkt zo veel op een dop van een bierfles - hij krijgt gegarandeerd sympathie van gewone Amerikanen kameraad
 9. Mijlen
  Mijlen 13 oktober 2012 12:30
  +4
  Over de NAVO werd ter zake gezegd.
  Maar wat de VN betreft, ik denk dat hij te ver ging.

  Welnu, te oordelen naar de ambities, wil hij terugkeren naar het leven van de jaren 60-80 in de VS.
  Maar qua politieke invloed lijkt het zelfs eerder dan 1880-1935.

  Over het algemeen best interessante ideeën.
  Maar het is jammer dat ze gewoon niet uitkomen.

  + hij vergat rechtstreekse presidentsverkiezingen door de bevolking te houden.
  Dat is wat de Verenigde Staten politiek missen.
  In tegenstelling tot wat ze eisen van "niet-gedemocratiseerde" landen.
 10. igordok
  igordok 13 oktober 2012 12:38
  0
  Woorden. Maar eigenlijk???
  Hoewel origineel.
  1. datum
   datum 13 oktober 2012 13:03
   +6
   igordok, wat is het punt van zijn toespraken? voelen in Amerika regeren 2 bedrijven de bal en dat is alles !!!! ja en de rest is van de boze, ze zeggen dat je ziet dat we democratie hebben lachend
   1. igordok
    igordok 13 oktober 2012 14:50
    0
    Nou, ik heb het erover.
 11. Busido
  Busido 13 oktober 2012 14:09
  +1
  “A3P toont hier als geen andere politieke partij interesse en komt op voor blanke Amerikaanse belangen. Dit maakt ons geen racisten, maar het verdedigt onze rechten, die elk ander ras of elke andere groep zou worden aangemoedigd en geprezen om te verdedigen ... "


  Doet het je nergens aan denken? knipoogde Er is niets ondubbelzinnig in de wereld. Alles is herhaald, herhaald en zal herhaald worden. Ook is alles met elkaar verbonden. de schaal van menselijke domheid !!! We kennen altijd alle antwoorden op ALLE vragen, we kennen zelf de situaties en don 't merkt het niet op een puntloos bereik. we gooien een ongemeten bedrag in de leegte, zoiets als: "om het probleem op te lossen, wordt een commissie VASTGESTELD, het zal vele miljoenen miljarden budget vergen." ... waar zoals wij.. .". Jullie mensen denken goed, bouw tenminste gewoon de logica in jullie overwegingen. Als een mens niet vooruit komt, maar op één plek blijft, wat gebeurt er dan? Een bijkomende voorwaarde is dat de wereld in beweging is. Ooms. Kijk naar de acties van Meneer Clinton, de Britse premier, dezelfde Romney en Obama. Moeten we het over de onze hebben? Tot nu toe denk ik van niet. De onze hebben deze site ook gelezen, de onze hebben de mogelijkheid om te veranderen, wat betekent dat er geen minimale degradatie is. citaat in plaats van 'blanke Amerikaanse belangen'. het feit dat we "Russische nationale belangen" hebben. Is het bij ons niet hetzelfde, het lijkt erop dat de laatste decennia zijn gebeurd ...... lachen
 12. APAUS
  APAUS 13 oktober 2012 14:43
  +2
  Hij denkt heel verstandig, wat eigenlijk niet typerend is voor de laatste jaren van de Amerikaanse politiek, dit zal hem als politicus hoogstwaarschijnlijk kapot maken !! Amerika heeft eenvoudige Texaanse jongens nodig, zoals Bush Oostenrijk verwarren met Australië Kangoeroe niet van struisvogel kunnen onderscheiden, maar daarvoor zit hij helemaal in het AMERIKAANSE cowboybord !!!
 13. Feroma
  Feroma 13 oktober 2012 18:05
  +1
  Niets nieuws onder de zon, maar er zijn twijfels over de oprechtheid van deze politicus. Alleen het presidentschap zal laten zien hoeveel hij vasthoudt aan zijn opvattingen. Onthoud dat de Amerikaanse verkiezingen een show zijn en het is heel goed mogelijk dat dit onderwerp zich gewoon wil onderscheiden van het cohort van rivalen.
 14. suharev-52
  suharev-52 13 oktober 2012 19:49
  +4
  Gezond redeneren van een patriot van zijn land. Alleen wordt hij nu geen president. Het is jammer. Zie je, de imperiale ambities van de wereldgendarme zouden zijn ingeperkt. O, dromen, dromen. Eerlijk.
 15. serezhasoldatow
  serezhasoldatow 13 oktober 2012 19:58
  -2
  Zjirinovski Amerikaanse stijl. Die hebben ze waarschijnlijk ook nodig in de Senaat.
 16. Kirgizië
  Kirgizië 13 oktober 2012 20:38
  0
  We hebben ook een soort goochelaar en genezer die documenten heeft ingediend, waarschijnlijk zouden ook 80-110 stemmen uit zijn straat worden verzameld
 17. Lychagin
  Lychagin 13 oktober 2012 20:51
  +1
  Deze politicus heeft geen vooruitzichten, al was het maar omdat hij uithaalde naar het heilige, naar de Fed.
 18. bijnaam 1 en 2
  bijnaam 1 en 2 13 oktober 2012 23:02
  +2
  Nee-e-e-t! Stront! Het blijkt dat ze MENSEN hebben!!!
 19. tracer
  tracer 14 oktober 2012 00:06
  + 10
  Ik woon al vele jaren in Noord-Amerika ... Ik zal dit zeggen ... Wat Miller zei is waar. Er is hier geen vriendschap tussen volkeren ... Er is tolerantie, maar tolerantie .. nee, helemaal geen vriendschap. Noord-Amerikaanse steden zijn gescheiden door etniciteit... Blanken met blanken, zwarten met zwarten, Aziaten met Aziaten. Dat wil zeggen, alle Noord-Amerikanen ... Maar ... begrijp me goed, toen de dochter van mijn vriend "Russische familie" met zwarten begon te "rommelen" ... (je begrijpt het), haar vader was niet alleen woedend ... (het is zacht). Vriendschap van totaal verschillende volkeren komt goed in beeld, of 'daar in Amerika'. Maar het is niet .... in Noord-Amerika en zal het waarschijnlijk ook nooit worden. Ik zal je vertellen hoe diep een Rus is met de "luchtwortels" van het verleden ... De Amerikanen zijn niet onze vijanden. Dit zijn dezelfde harde werkers die het kruis dragen onder het juk van banken en leningen. Kredietbanksysteem ..hier is de echte vijand van de mensheid ..Dit systeem wordt nu ontwikkeld in Rusland. Miller heeft gelijk..
  1. SASCHAMIXEEW
   SASCHAMIXEEW 14 oktober 2012 12:34
   +3
   Tracer, ik ben het met je eens, alles is zoals het is, de zionisten met hun NIET-menselijke ideologie, dat wil zeggen, ev.e.v. Amen! Ze hebben zowel krediet als de Fed uitgevonden! Alle problemen komen van hen. Kijk eens wie er in de regering zit en wie de olegars zijn! Iedereen zou de Joden moeten dienen, hun geloof, dus Hitler had het niet zo mis? En wie sponsorde 1 en 2 MB? Joods-Amerikaanse bankiers!
 20. was-
  was- 14 oktober 2012 01:48
  0
  En wat heeft het marxisme ermee te maken?Waarom badstof nationalisme?... Een vreselijke mengelmoes. Zonder de slogan over Amerika's gebrek aan het recht om anderen te leren hoe ze moeten leven, en de terugkeer van Amerikaanse jongens van overzeese bases naar hun thuisland, dan zou de vinaigrette oneetbaar zijn.
 21. tracer
  tracer 14 oktober 2012 03:02
  +2
  We maken ruzie over onzin ... Miller in het hart van zijn land begreep de dreiging ... en zei het eerlijk. Waarom is Marx hier? Ik had als jonge man de kans om met munitie en SVD rond te rennen in het Zuiden. Daarna vertelde ik iedereen dat dit geen oorlog is ... een repetitie, een krachtmeting ... De oorlog komt eraan ... een oorlog van culturen ... Het is eng. Volgens de bloedige ideologie van de islam moet elke ongelovige worden gedood of trouw worden ... Hitlers fascisme is zo ... rust bij Mein camph ... Waarom praten alleen degenen die in het zuiden waren hierover? Het is onmogelijk om hem te verdragen en het is onmogelijk om hem om te kopen. Het is een religie... het is moslim. Spoedig zullen de Russen uit Moskou overleven...Wat is er aan de hand................................... .. .......? Kijk naar de statistieken.
  1. SASCHAMIXEEW
   SASCHAMIXEEW 14 oktober 2012 12:49
   0
   Alles moet met mate zijn en de islam ook! dus waarschijnlijk.
 22. Eric
  Eric 14 oktober 2012 05:38
  -1
  Politiek afgezien van pragmatisme... Het pad van de dommen.
 23. Blad_21617
  Blad_21617 14 oktober 2012 06:22
  0
  verstandig mens! helemaal niet typisch voor dit land ...
 24. Variabel
  Variabel 14 oktober 2012 12:20
  +2
  Ik kan niet met zekerheid zeggen of Amerika een nieuwe onafhankelijkheidsoorlog te wachten staat en hoe groot een bloedig bloedbad het zal zijn, maar te oordelen naar de omvang van de voorbereidingen van de regering, zal het erger zijn dan wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog met de Japanners is gebeurd.

  Ik laat het er toch bij, er is een sprankje hoop dat er een bevrijdingsbeweging in de Verenigde Staten komt, tenminste zolang er mensen zijn met ongewassen hersens.
  http://russian.irib.ir/galereya/videoarkhiv/item/156677
 25. wenk
  wenk 14 oktober 2012 12:40
  0
  En wat te argumenteren en verrast te worden. Deze Miller en Zhirinovsky zijn broers.
 26. topwar.ruk-d
  topwar.ruk-d 14 oktober 2012 17:49
  0
  “Wij verwerpen het idee dat de Verenigde Staten incompetentie en corruptie in derdewereldlanden voor altijd zouden moeten subsidiëren door hen financiële hulp te bieden. Liefdadigheid moet thuis beginnen en eindigen ... "In plaats van de Verenigde Staten zullen we Rusland plaatsen en in plaats van de "Derde Wereld" zullen we het GOS schrijven. Het is ook nuttig voor ons leiderschap.
 27. Alleen ik
  Alleen ik 14 oktober 2012 19:32
  0
  Als je van hart tot hart praat met eenvoudige Amerikaanse techneuten, is dit standpunt vrij gebruikelijk (meestal onder mensen boven de 40).
  En er moet worden opgemerkt dat ze kijken naar de "kenmerken" van hun "democratie" met een goed begrip van de kenmerken ervan
 28. tamboerijn 2012
  tamboerijn 2012 15 oktober 2012 07:00
  0
  wie had gedacht dat de joden zich bemoeien met de shtatoviten als ze erin slagen voor zichzelf te leven
 29. kursantosha
  kursantosha 23 maart 2013 21:45
  0
  Een gezond persoon in de VS - dit bevalt !!! Laten we M. Miller steunen bij de volgende Amerikaanse presidentsverkiezingen