militaire beoordeling

VS: chaos en ineenstorting?

98
I. 86% teleurgesteld

Uit een aantal onderzoeken van de afgelopen jaren is gebleken dat Amerikanen gefrustreerd zijn door de federale overheid. Het Pew Research Center, dat het onderzoek eind vorig jaar uitvoerde, heeft geconcludeerddat 86 procent van de Amerikanen gefrustreerd is door de activiteiten van de federale regering, of zelfs boos is op degenen die in het Witte Huis zitten.

Ja, dit is slechts een peiling, ja, een van de vele. Maar het aantal - 86 procent - doet je afvragen. Niet vijftig procent, niet achtendertig. Geen vijftien. Zesentachtig is, denk aan, bijna volledige unanimiteit.

VS: chaos en ineenstorting?


Daarnaast moet nog een ander feit worden opgemerkt: de bevolking van Amerika, en vooral het electoraat, dat om voor de hand liggende redenen actiever werd in 2012, was verdeeld in twee gelijke delen: een deel gaat stemmen op de Republikein Mitt Romney, de andere voor de Democraat Barack Obama. Tien procent of meer lijkt op andere kandidaten te stemmen, zoals Merlin Miller van The Third Way.

Maar het volk zal natuurlijk "kiezen" uit twee kandidaten: Romney en Obama. Velen weten simpelweg niet van andere kandidaten. En hier is het pre-verkiezingsmozaïek: sommige mensen zullen alleen om die redenen op Obama stemmen, zodat het land niet erger wordt, terwijl anderen op Romney zullen stemmen - zodat iedereen op de troon zit, al is het maar geen slechte Obama.

Hieruit kunnen verschillende conclusies worden getrokken. Bijvoorbeeld deze: beide kandidaten zijn erg slecht. Deze conclusie van een externe Russische waarnemer wordt door de Amerikanen zelf bevestigd. nieuws plaatsen.

Dus het is een paradox? We stemmen voor een van de twee, zodat de tweede niet aan de macht komt? Nee, hier hebben de Amerikanen de kosten van een systeem dat periodiek door crises wordt geschud en dat zichzelf uiteindelijk heeft overleefd. Sinds de dagen van Bush jr. is Amerika alleen door inertie vooruitgegaan.

Zeer beroemde en zeer intelligente mensen (nee, niet uit Rusland) - zoals Patrick Buchanan en Ron Paul - voorspellen direct Amerika, zo niet volledige ineenstorting, dan de komende chaos en rellen. Wat zal er gebeuren na de rellen - God weet het. Misschien wel het einde van de States als staat. Branch of Texas, enzovoort... Om de een of andere reden koopt het Department of Homeland Security (DHS) 1.400.000 munitie en speciale uitrusting...

De situatie bij de Obama-Romney-verkiezingen is exact dezelfde als de situatie bij de Bush Jr.-Gore-verkiezingen. Twee grote partijen, die elk werden gesteund door machtige lobby's, industriële, financiële en andere, dicteren en leggen hun wil op aan het electoraat - via de media, via "debatten", via geschillen tussen Democraten en Republikeinen in het Congres, via de traditionele stemming voor Republikeinen of Democraten in bepaalde staten (hij werd trouwens belachelijk gemaakt door Mark Twain). De politieke elite in de Verenigde Staten kan niet worden bijgewerkt - simpelweg omdat ze niet mogen updaten.

Hoe we Jeltsin ook behandelen, de objectieve aanhangers van Poetin laten je niet liegen: het was Boris Nikolajevitsj die met zijn vinger naar Vladimir Vladimirovitsj wees. Men kan op verschillende manieren commentaar geven op de gebeurtenissen van eind december 1999, maar om te zeggen dat het Rusland van Poetin ondubbelzinnig gelijk is aan het Rusland van Jeltsin, betekent sluwheid. De houding van westerse staten ten opzichte van Rusland is de beste indicator van verandering. En Europa en de VS denken al aan een nieuwe koude oorlog. Was een dergelijke houding ten opzichte van de Russische Federatie onder Jeltsin denkbaar?.. Zo vond er een verandering van elites plaats, bovendien met de deelname van het staatshoofd, die vrijwillig de macht verliet (dit was met de status van een "superpresident, ” in de taal van de politicologen van die tijd).

In de Verenigde Staten is het beeld anders. Het maakt niet uit of Obama of Romney het land verder "vooruit" zal leiden. De staatsschuld groeide onder zowel Republikeinen als Democraten. De Fed drukte onder beide ook geld of zijn plaatsvervangers.

Nu wordt er elke maand voor $ 40 miljard aan waardepapieren gedrukt. Obama slaat in één klap twee vliegen in één klap: als hij wordt gekozen, zal hij in ieder geval inflatoir een deel van zijn beloften nakomen en tijdelijk de mensen geruststellen die alleen in de eerste zwarte president van het land geloven als populist, verdediger van de middenklasse en ideoloog van "Medicare" (een medisch programma dat in de Verenigde Staten de bijnaam "Obama Care" kreeg). Als Romney wordt gekozen - en hij besluit het militaire budget te verhogen en niet te verlagen, en zelfs geen belastingen te heffen voor de klasse van miljonairs - dan zal Obama het electoraat "wreken": de inflatiespiraal zal onmiddellijk tot rust komen, de staatsschuld zal spring weer, en wat er een paar maanden geleden zal gebeuren voorspelden experts van het IMF: zelfs het Internationaal Monetair Fonds zal het zinkende Amerika niet kunnen redden. Waarom? Ja, er zullen niet genoeg middelen zijn, alles is al geteld en geteld. Een vissersboot had net zo goed de Titanic kunnen redden.

Dit is de economie. Maar in de geopolitiek zullen Obama en Romney hetzelfde doen. De ene is wat zachter, de andere wat harder (als het Congres het toestaat). De prioriteiten zijn hetzelfde - de "Arabische lente", wat er ook gebeurt, inclusief de sombere voorspellingen van politicologen en analisten en verwijten van het Witte Huis voor "naïviteit", Iran, Syrië, het stereotiepe beleid ten aanzien van Rusland en, natuurlijk, de beroemde "dubbele standaarden" is alles. Rusland is een partner, maar wel een EuroPRO. We zijn belangrijke partners met China, maar we maken er ook deel van uit vloot in de regio Azië-Pacific en, in het algemeen, militaire prioriteiten in de regio Azië-Pacific, zoals besloten en goedgekeurd in januari 2012. Al-Qaeda en terroristen van over de hele wereld vechten tegen het Syrische volk, maar we zullen deze terroristen steunen omdat... "Bashar al-Assad moet gaan" (gebroken record). Gaddafi moest ook vertrekken. En nu zijn er vier doden gevallen in Benghazi, en "gematigde" islamisten aan de macht in Egypte, en in de hele moslimwereld verbranden ze Amerikaanse vlaggen vanwege geruchten over een slechte film over de profeet Mohammed, en Obama heeft het over een nieuw bombardement van Libië, en Egypte is uitgesloten van Amerikaanse bondgenoten. Maar de "Arabische lente" zal nog steeds voortduren. Waarom? Ja, in een opwelling. De enorme machine genaamd de VS is gewoon niet te stoppen totdat hij van een klif valt.

Onlangs Hillary Clinton aangedrongen De VS zullen de democratie in het Midden-Oosten blijven steunen. Uitbraken van geweld in verschillende landen mogen de democratisering niet stoppen, zei ze. Volgens het hoofd van het ministerie van Buitenlandse Zaken zou de houding van Washington ten opzichte van jonge democratieën in de landen die de "Arabische Lente" hebben overleefd, niet moeten veranderen na "gewelddaden gepleegd door enkele extremisten".

Zoals bleek uit de volgende passage van mevrouw Clinton, is de "Arabische lente" niet het geesteskind van de Verenigde Staten:

“We erkennen dat de overgang naar democratie in het Midden-Oosten niet de zaak is van de Verenigde Staten. We kunnen hier niet verliezen of winnen. Maar we moeten degenen steunen die elke dag werken aan het versterken van democratische instellingen, het beschermen van de universele mensenrechten en het laten groeien van de economie. Dit zal leiden tot de opkomst van meer capabele individuen op het wereldtoneel en tot stabiliteit op de lange termijn.”


Dat zei mevrouw Clinton tijdens een bijeenkomst in het Centrum voor Strategische en Internationale Studies in Washington.

Dat wil zeggen, de Amerikanen begonnen niet, maar ondersteunden alleen. Dit is de actie van een traagheidsmachine - er is geen brandstof meer, maar de wielen rollen nog steeds. En de acceleratie was sterk ...

En Clinton lijkt niet te weten waarom de islamisten aan de macht kwamen in de landen van de "lente", hoewel ze honderd dagen geleden de Egyptische Morsi hartelijk feliciteerde met zijn overwinning.

Ze weet ook niets van de oppositie in Syrië. Een zeer naïeve en onwetende dame.

In het voorjaar van 2012, toen de Vrienden van Syrië elkaar ontmoetten, verklaarde mevrouw Clinton publiekelijk dat ze niet wist uit wie de Syrische oppositie bestond. Kortom, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken weet niet wie de "Arabische Lente" doet en met welk doel.

Wanneer het hoofd van het State Department openlijk onwetendheid toegeeft, wiens departement het goedkeurt dat tientallen miljoenen dollars naar "humanitaire hulp" aan de Syrische "oppositionisten" gaan, moet men denken: wiens belangen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika in de gaten worden gehouden door Mevrouw Clinton en haar baas Obama? Is het echt niet Amerikaans? En van wie dan?

Nee, nee, het ministerie van Buitenlandse Zaken, vertegenwoordigd door H. Clinton, verstootte de islamisten. Ze erkende dat de toegenomen invloed van islamisten in het Midden-Oosten en Noord-Afrika (in Libië, Tunesië en Egypte) een uitdaging vormt voor de Amerikaanse belangen.

Maar Clinton kwam uit een moeilijke situatie. Het blijkt dat de Verenigde Staten naar haar mening een nog actiever beleid in de regio moeten voeren als ze willen slagen.

Meer actief? Dat wil zeggen, de traagheidsmachine met uw handen duwen?

"Voor de Verenigde Staten is het steunen van de overgang naar democratie geen idealisme, maar een strategische noodzaak", zei mevrouw Clinton. En ze voegde eraan toe: “We zullen nooit elke terreurdaad kunnen voorkomen of absolute veiligheid kunnen bereiken. Onze mensen kunnen niet in bunkers wonen en toch hun werk doen.”


Wil je thuis werken adviseert Kameraad Merlin Miller, presidentskandidaat van de Derde Weg. Anders is er straks van alle kanten één continue "uitdaging voor de Amerikaanse belangen". En ze verstoppen zich allemaal in bunkers.

“Je werk goed doen” betekent het uitvoeren van de oliestrategie. In het Midden-Oosten is er waar te profiteren van energiebronnen. In hetzelfde Libië. Alleen hier met democratie is er een continu ongemak. Ofwel wordt de ambassadeur vermoord, ofwel wordt Shaaban gemarteld, ofwel wordt de stad Bani-Walid wispelturig. Toegegeven, er is een optie om van Libië Joegoslavië te maken, te beginnen met Cyrenaica, maar hiervoor moet je een ander budget toewijzen. Maar met budgetten, de brandstof van revoluties, is de traagheidsmachine krap geworden ... De staatsschuld is met 16 biljoen dollar van de schaal verdwenen ...

En dan is er nog de baas van al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, spraken met een audioboodschap waarin hij aanbeveelde dat de aanhangers van de wereldwijde sharia de Amerikaanse ambassades blijven aanvallen, en tegelijkertijd prees hij de activiteiten van de jongens uit Benghazi die ambassadeur Stevens met rook verstikten.

Verkiezingen daarentegen verergeren de situatie in de Verenigde Staten extreem, tot op het absurde af.

De presidentiële "race" in de Verenigde Staten verandert in walgelijke aanblik. Romneys verkiezingsposters in Virginia waren besmeurd met uitwerpselen. In Ohio werd een enorme berg paardenmest gedumpt voor het hoofdkwartier van de Democratische Partij. En onlangs ging een buschauffeur zo ver dat hij een 12-jarige jongen vertelde dat Obama voorstander is van abortus en voegde daaraan toe:

"Misschien had je moeder voor jou moeten kiezen voor een abortus."


Dat is alles - zesentachtig procent van de teleurgestelde en boze mensen. Maar de auto rijdt en de Fed en het ministerie van Buitenlandse Zaken duwen hem nog steeds met hun uitgeputte handjes...

II. 53% verslaafden

Ron Paul, een van de voormalige Amerikaanse presidentskandidaten, vorige week ik vertelde over de afhankelijkheid van veel Amerikanen van de overheid. Deze afhankelijkheid komt tot uiting in verschillende uitkeringen, medische zorg voor verzekeringen, sociale zekerheid voor verschillende bevolkingsgroepen. Bovendien omvat de "risicogroep" directe werknemers van de staat. In totaal telde Ron Paul 165 miljoen mensen. - van de 308 miljoen van de Amerikaanse bevolking, dat is 53%.

Om deze horde te voeden en te redden van een faillissement, blijft de Fed bankactiva kopen, en zal dit "voor onbepaalde tijd" blijven doen. De staatsschuld groeit. Het Congres neemt de schuld volgens kameraad Paul niet serieus en er zijn alle aanwijzingen dat het geld zal worden uitgegeven totdat het systeem instort.

Ron Paul schrijft niet over inertie; vond hij nog een figuurlijke vergelijking. Volgens hem zitten de Amerikanen in "een snel rijdende trein". Er zijn geen limieten aan de uitgaven. Het schuldenplafond wordt mogelijk voor het einde van dit jaar weer verhoogd.

Paulus profeteert de "Griekse" rellen in de Verenigde Staten, en die zullen niet minder dan tien jaar in Amerika plaatsvinden. De enige manier om er een einde aan te maken, is door de voortrazende trein te stoppen: je moet een manier vinden om te voorkomen dat de overheid krankzinnige financiële uitgaven doet. Ron Paul vindt dat te veel Amerikanen sterk afhankelijk zijn van de overheid en vreest voor hun lot.

Wat organisaties betreft, niet mensen, is het zakendoen in Amerika onherkenbaar veranderd. De overheid geeft nu bijna twee keer zoveel uit aan welzijn van bedrijven dan aan algemeen welzijn. Tegenwoordig vertrouwen bedrijven op "vrijgevigheid van de belastingbetaler in een of andere vorm", terwijl Amerikaanse bedrijven ooit toegewijd waren aan "uitsluitend het beste product aan de consument leveren tegen de beste prijs". Nu slagen degenen die hun belangen kunnen lobbyen op Capitol Hill, waar een rij staat voor overheidscontracten, subsidies en anticrisishulp.

Een bekende gang van zaken, toch?

Ron Paul schrijft:

“De overheid is een gigantische bloedzuiger die in onze gezonde economie heeft gebeten. Te lang hebben we onverantwoordelijke politici in Washington vertrouwd en te veel economische macht en invloed gegeven. Deze chaos die komt na de dood van het systeem zal voor zoveel mensen erg pijnlijk zijn..."


Als een wondermiddel voor de dood van de economie en de chaos, stelt Ron Paul voor om de vrije markt terug te geven aan de Verenigde Staten en "staatsmandaten" en de verdeling van fondsen te elimineren. Dat is wanneer Amerika weer zal bloeien.

Nee, kameraad Paul vraagt ​​niet om de regering "nog groter" te maken. Integendeel, Amerikaanse burgers zouden naar zijn mening de economie en 'zichzelf' uit de handen van Washington moeten wringen, en wel zo snel mogelijk. Anders, schrijft hij, "zal onze verslaving ons ongedaan maken."

En voor de dood hiervan lijkt Amerika behoorlijk rijp.

III. Geld - naar het moederland!

Tom Engelhardt overweegtdat de Verenigde Staten op dezelfde manier zullen uiteenvallen als de perestrojka USSR.

Eind jaren tachtig Sovjetleiders lieten het begrotingstekort oplopen en de economie slinken. De toenmalige Sovjet-Unie, schrijft Engelhardt,

"de nationale schatkist verspild aan de behoeften van de strijdkrachten, verwikkeld raken in een eindeloze oorlog in Afghanistan."


En in 1991 verdween de USSR gewoon.

Maar Amerikaanse leiders

“Meegesleept door zelfverheerlijking en hun overwinning, konden ze de fondsen die vrijkwamen als gevolg van het stopzetten van de wapenwedloop niet gebruiken. In plaats daarvan, terwijl ze met verbazing toekeken hoe hun vijand instortte, maakten ze de meest bizarre keuze. Ze besloten het pad te volgen dat ik ooit het Sovjetpad noemde.”


Door een verkeerde keuze is de nationale schat van de Verenigde Staten volgens Engelhardt

“wordt besteed aan de behoeften van de strijdkrachten, aan de uitbreiding van het toch al uitgebreide systeem van nationale veiligheid en aan allerlei soorten militaire projecten. Onze infrastructuur valt uit elkaar, de tekorten groeien, de economie gaat achteruit en erger nog, na 11 jaar zijn we nog steeds in oorlog in Afghanistan.”


Zodat. Het trage en toch al zinloze verlangen van het Witte Huis naar wereldwijd leiderschap, inclusief het opleggen van "Amerikaanse waarden", heeft ertoe geleid dat Amerika - ik herhaal mijn eigen woorden uit een ander artikel - niet alleen geen rekening houdt met de fatale fouten van een concurrent op het wereldtoneel, maar ook stappen op de hark zo vaak als alleen een geharde masochist kan aanvallen.

Er is gegevens (Amerikaans) over de deplorabele staat van de infrastructuur in de Verenigde Staten. Ik zal wat meenemen.

Er zijn niet genoeg wegen in de VS, en files kosten Amerikaanse passagiers elk jaar 4,2 miljard uur, er wordt 10,5 miljoen liter brandstof verspild en tegen 2035 zal elke Amerikaan jaarlijks 160 uur in de file staan ​​(dat is vier werkweken). Ongeveer een derde van de dodelijke ongevallen in Amerika is te wijten aan versleten of verouderde bestrating en andere defecten aan wegapparatuur. Een op de vier bruggen in Amerika wordt te veel gebruikt of moet dringend worden gerepareerd. Maar voor de reparatie van alle versleten bruggen is 160 miljard dollar nodig, en die zitten niet in de begroting. 4095 dammen in Amerika zijn in verval (twee keer zoveel als in 1999). Elk jaar stroomt er ongeveer vier biljoen liter rioolwater uit het versleten rioolstelsel en wordt er jaarlijks meer dan 50 miljard dollar uitgegeven om deze onaangename gevolgen te elimineren. De Verenigde Staten besteden 2,4% van het BNP aan het onderhoud van infrastructuur, terwijl de vergelijkbare uitgaven van China 9% van het BNP bedragen.

Het International Economic Forum plaatste de Amerikaanse infrastructuur op de 23e plaats op de wereldranglijst.

De Amerikanen van vandaag, meent de auteur van de analyse, leven voor vandaag. Mensen in de VS zijn gefocust op wat er op dit moment gebeurt, terwijl de politici die ze leiden alleen maar bezig zijn met de verkiezingen.

Lezers merken misschien op dat het kapitalisme al meer dan 200 jaar bloeit in de VS en dat vanaf nu alles goed komt. Denk maar aan, de wegen zijn versleten, ze hebben grind in plaats van asfalt gelegd, denk maar aan een crisis. Er zijn al eerder crises geweest. De Grote Depressie bijvoorbeeld. De Amerikanen zullen alle moeilijkheden overwinnen, het zijn geweldige jongens, er komt geen einde en geen ineenstorting.

Ik diende in het leger in de Litouwse SSR. 1990, februari. Verkiezingen voor de Hoge Raad van Litouwen, waardoor de Sąjūdis aan de macht kwamen met de musicoloog Landsbergis aan het hoofd. Het was een beweging van separatisten, voorstanders van de afscheiding van Litouwen van de Unie, voorheen bedekt met de slogans van "perestrojka". Op 11 maart 1990 keurden de separatisten de Litouwse herstelwet goed. Zelfs tegen zo'n "radicale" politieke achtergrond dachten maar weinig mensen aan het einde van de USSR. Gorbatsjov blokkeerde de aanvoer van brandstof en smeermiddelen naar Litouwen, taxichauffeurs in Kaunas begonnen vijf roebel te nemen in plaats van een roebel of twee. Het leek erop dat het geluid zou afnemen, alles zou doorgaan zoals voorheen. Glasnost is glasnost, democratisering is democratisering, maar kunnen "de daden en gedachten van Iljitsj de eeuwen overleven"? Het bleek dat de "eeuwen" de "daden" overleefden.

Hetzelfde kan gebeuren in de Verenigde Staten, in wiens dreigende catastrofe nu maar weinigen geloven, behalve harde analisten en alarmisten (vele trouwens).

De staten kunnen ophouden "verenigd" te zijn - net zoals Quebec zich kan scheiden van Canada, Catalonië van Spanje, Schotland van Groot-Brittannië. Texas zal misschien als eerste de weg naar onafhankelijkheid inslaan. Een "parade van soevereiniteiten" a la Boris Jeltsin zal beginnen in Amerika ... De Verenigde Staten, die zich in het diepste gat van een politieke en economische crisis bevinden, zullen iedereen zijn schulden vergeven en uiteenvallen door de wil van het volk - heel democratisch .

Dit scenario kan wel of niet werken. Geen wonder dat DHS munitie, brandwerende controlepostcabines en speciale uitrusting koopt - specifiek voor intern gebruik. DHS, ik herinner u eraan, is de afdeling intern veiligheid. Juridische middelen in de strijd tegen "interne vijanden" (© Kuprin) zijn twee wetten in de Verenigde Staten: de US Patriot Act (aangenomen in 2001) en de National Defense Authorization Act (2011, ondertekend door Obama).

"Anti-staatszaken" volgens de laatste wet kunnen worden overgedragen aan vertegenwoordigers van het leger of speciale diensten. De juridische procedure wordt volledig uit de zaak gehaald. De machtigingswet maakt de detentie van elke Amerikaanse burger voor onbepaalde tijd mogelijk. Om iemand in de gevangenis op te sluiten, volgens deze wet, is alles wat je nodig hebt de goedkeuring van de Amerikaanse regering dat deze misters terroristen zijn.

19-jarige Adel Dowd, die de FBI kunstmatig bemiddelt een terrorist gemaakt, nadat ze hem zeven volle maanden hadden overgehaald om een ​​explosie uit te voeren, worden ze nu precies beoordeeld op basis van de ontvangen gegevens zonder sancties van de aanklager - op basis van de twee bovengenoemde wetten. De Amerikaanse Patriot Act geeft immers verschillende agenten van de overheid de mogelijkheid om de meest uiteenlopende bevoegdheden uit te oefenen: toezicht houden op slechte burgers, toegang krijgen tot hun persoonlijke gegevens, toezicht houden op financiële transacties, rekeningen blokkeren, toegang krijgen tot bestanden met educatieve, medische en in het algemeen elke vorm van informatie, luisteren naar telefoongesprekken en lezen van e-mail, enz. Alle soorten demonstranten kunnen onder deze wet terroristen worden - van pacifisten tot milieuactivisten en dieren, om nog maar te zwijgen van de mensen die uit hun jeugd en naïviteit, sites bezoeken die het beleid van de Amerikaanse regering bekritiseren, en daar zelfs openlijk spreken.

Het is nuttig om hier de Food Resources Executive Order in herinnering te brengen, een decreet dat op 16 maart 2012 in de Verenigde Staten werd aangenomen en dat de bevoegdheden van de president hernieuwde. Wanneer dit uitvoerend bevel van kracht wordt, krijgt de president het recht om controle te krijgen over alle openbare energiebronnen, inclusief olie en aardgas, om controle te krijgen over al het civiele transport, en geeft hij zelfs de mogelijkheid om het ontwerp opnieuw in te voeren voor zowel militaire als niet-militaire doeleinden.

Er zal waarschijnlijk geen vreedzame soevereiniteit zijn.

Een ander scenario voor de ineenstorting van Amerika beschrijft de Vladimir Stos:

"... de transformatie van de ineenstorting in een langzame en langdurige stagnatie als gevolg van een sterke toename van het ineffectieve militarisme van externe confrontatie, de inperking van een toch al niet erg ontwikkelde democratie en sociale oriëntatie."


Nou, eigenlijk is dit een beleid dat Mitt Romney halfslachtig (de inefficiëntie vergetend) verkondigt. Militarisme met oorlogsschepen, een wapenwedloop en een mogelijke operatie in Syrië en zelfs Iran is helemaal van hem. En de heer Bush jr., een Republikein, nam de inperking van de democratie ter hand, en de Democraat Obama (die soms een agent van het Kremlin wordt genoemd) zette zijn werk voort. Hier is Derde Weg Kandidaat Merlin Miller biedt stop alle buitenlandse militaire operaties, verdrijf immigranten (vreedzaam, geef ze een "genereuze toelage"), en laat geen nieuwe toe, en sluit over het algemeen de grenzen naar het kasteel - en begin daar, voorbij de gesloten grenzen, voor het goede te werken het vaderland te herstellen. Het is prijzenswaardig, maar de blauwogige patriot Miller, die aan West Point studeerde, zal niet worden geselecteerd. En de traag rollende auto zal nog steeds van de klif vallen.

Laten we terugkeren naar kameraad Stus, die geen twijfels heeft over de dood van de Verenigde Staten:

“Een nieuwe bloeitijd van de Verenigde Staten is praktisch uitgesloten - alleen een ineenstorting of een langzame maar harde neergang is mogelijk. Daarom is de belangrijkste strategische aanbeveling voor alle prognosescenario's hetzelfde: begin nu, voordat het te laat is, te emigreren uit de Verenigde Staten en trek uw vermogen daar vandaan."


Ja, ja, emigreren, terugtrekken, anders heb je geen tijd. Laat me u er echter aan herinneren dat maar weinig mensen geloven in de ineenstorting van de Verenigde Staten en zelfs in het verdwijnen van de "hegemonie". Maar weinigen geloofden ook in de ineenstorting van de Sovjet-Unie. Zelfs Vytautas Landsbergis, die zich tijdens de rellen in Litouwen met "kleine dingen" bewapende, twijfelde waarschijnlijk aan een dergelijke ineenstorting. Welnu, Lietuva zal zich afscheiden, wel, Letland en Estland zullen opdrogen, maar dat de hele Unie uit elkaar valt?

Maar het is ingestort. Zelfs een landelijk referendum, waarbij meer dan 70 procent van degenen die vóór het behoud van de Unie stemden, het Sovjetimperium niet redde.

Dus, heren, kapitalisten, geef uw kapitaal terug aan Rusland. Investeer hier. "Bank of America" ​​​​zal binnenkort veranderen in een Sberbank van 1991, en dan zullen de staten-regio's, onder het bevel van de plaatselijke heer Chubais, beginnen met het privatiseren van federaal eigendom ...

Beoordeeld en vertaald door Oleg Chuvakin
- speciaal voor topwar.ru
98 commentaar
Объявление

Abonneer je op ons Telegram-kanaal, regelmatig aanvullende informatie over de speciale operatie in Oekraïne, een grote hoeveelheid informatie, video's, iets dat niet op de site staat: https://t.me/topwar_official

informatie
Beste lezer, om commentaar op een publicatie achter te laten, moet u: inloggen.
 1. Vanek
  Vanek 17 oktober 2012 08:16
  +9
  Speel niet de dwaas
  Amerika
  Die laarzen zijn waarschijnlijk aan het bevriezen


  "SMEERMIDDEL"

  Hallo allemaal.
  1. Moordenaar
   Moordenaar 17 oktober 2012 11:39
   +7
   Welnu, in de geschiedenis vielen absoluut alle grote mogendheden vroeg of laat uit elkaar))))
   1. Wiruzo
    Wiruzo 22 oktober 2012 20:05
    +1
    God verhoede dat Rusland uit elkaar viel.
    1. Staven90
     Staven90 31 oktober 2012 01:42
     0
     En WIJ zullen dit niet toestaan.... WIJ zijn de mensen. Ben al op een hark gestapt
  2. wenk
   wenk 17 oktober 2012 11:44
   -8
   Dit artikel doet me denken aan de artikelen 60-70 van de vroege jaren 80 van de communistische pers van de USSR. Precies. Een beetje meer. En de VS, het bolwerk van imperialisme en onderdrukking, zal instorten in de hel onder de aanval van de progressieve krachten van de mensheid en de arbeidersklasse van de VS, geleid door de Communistische Partij van Amerika, geleid door de vurige strijder Hess Hol.

   Waarom valt Amerika uit elkaar? Wat zijn die redenen? Percentage ontevreden over hun huidige situatie? De overgrote meerderheid van onze burgers wil dus hun situatie verbeteren. Ja, er is geen crisis in de VS. Dus deze crises als eb en vloed zijn onvermijdelijk. Het zal slagen. In 1929 stortten de Verenigde Staten niet in toen 50% van de bevolking werkloos was, maar nu storten ze in omdat 10% hun leningen niet kan terugbetalen. Raaskallen.

   Welnu, de president van de Verenigde Staten neemt momenteel enkele maatregelen om te versterken, te controleren, na te leven, dus overal doen presidenten dit. Poetin heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken versterkt, zodat de ineenstorting van Rusland nabij is.

   Dit artikel is geen objectieve analyse van de huidige situatie, maar een heimelijk verlangen naar de vermeende ontwikkeling van gebeurtenissen door de auteur zelf, zoals hij zou willen.
   1. Karlson
    Karlson 17 oktober 2012 14:11
    + 13
    Citaat: Beck
    In 1929 stortten de Verenigde Staten niet in toen 50% van de bevolking werkloos was,

    Als je iets niet weet, vraag het dan, praat geen onzin! In 1929 bereikte de werkloosheid in de Verenigde Staten niet eens 5%, maar op het hoogtepunt van de crisis, dat wil zeggen in de eerste helft van de jaren dertig, overschreed ze nooit de mijlpaal van 30%!
    Ik zou graag zien hoe de VS niet uit elkaar vallen met een werkloosheid van 50% wassat
    Citaat: Beck
    Ja, er is geen crisis in de VS.

    De grootste buitenlandse staatsschuld in de geschiedenis van de mensheid, gewoon - wat geen crisis zekeren ?
    Ja, je bent een optimist.

    Citaat: Beck
    Dit artikel is geen objectieve analyse van de huidige situatie

    Laat bijvoorbeeld zien hoe het moet hi .
    1. wenk
     wenk 17 oktober 2012 17:21
     -9
     Carson.

     Het gaat niet om de cijfers. Nou ja, 25%, wat niet genoeg is voor de ineenstorting.. Documentaires laten immers lange rijen zien voor gratis soep. Zijn er nu zulke wachtrijen?

     Schulden zijn anders. Als ik je deze schuldig ben. En als ik mijn vrouw iets schuldig ben, is het anders. De Amerikaanse regering is haar Federal Reserve System 16 biljoen dollar verschuldigd. Het lijkt erop dat dit begon onder president Nixon. Tom had niet genoeg budget voor sommige programma's. Hij vroeg het aan de Fed. De Fed zette de machine aan en drukte de nodige miljarden bij. En zo ging het verder met andere presidenten. Het is alsof de Russische regering de Centrale Bank van Rusland 5 miljard roebel schuldig zal zijn.

     De laatste vraag is niet correct in de geschillen van niet-specialisten. Ik ben geen econoom, dus ik ben niet verplicht dergelijke artikelen te schrijven. Het is hetzelfde als we over mammoeten praten, alleen vertrouwend op onze gelezen informatie, en ik zal je een presentatie geven - Ben je zelf naar de opgravingen van een mammoet geweest?
     1. Karlson
      Karlson 17 oktober 2012 18:35
      +3
      Citaat: Beck
      Ben je zelf naar een mammoetopgraving geweest?

      Ik ging niet persoonlijk naar de opgravingen, ik woonde in het noorden, geletterde mensen vertelden me, lazen iets en staarden in musea.
      Iedereen wilde mammoeten knagen, maar dat lukte niet huilen
      1. wenk
       wenk 18 oktober 2012 09:49
       0
       Carson.

       Ja, ik herinnerde het me. We verschillen fundamenteel van mening over de kwesties van kapitalisme en socialisme. Eens namen we een derde van de pagina in beslag om elkaar te positioneren. Ik denk dat we nu niet gaan zitten. Trouwens, ik ben een amateur, jij bent een professional. Je bent erg theoretisch onderlegd, dat heb ik niet.

       Met alle wensen.
    2. Khabarov
     Khabarov 17 oktober 2012 17:57
     + 10
     Citaat van Karlson

     De grootste buitenlandse overheidsschuld in de geschiedenis van de mensheid,

     Weet u zeker dat ze deze schuld gaan terugbetalen? Iedereen maakt zich zorgen over deze kwestie, behalve de Amerikanen zelf. Ze wilden op hem en op de rest van de wereld spugen - een biljoen meer, een biljoen minder, en dus leven ze niet zuur.
     1. Karlson
      Karlson 17 oktober 2012 18:36
      +1
      Citaat: Khabarov
      Weet u zeker dat ze deze schuld gaan terugbetalen?

      Ik weet dat ze niet zullen terugkeren; maar ook verre van de mening dat zo'n schuld voor amers onzin is.
      en je komt toevallig niet uit Khabarovsk?
      1. Khabarov
       Khabarov 17 oktober 2012 19:38
       0
       Citaat van Karlson
       Karlson

       Miass, regio Tsjeljabinsk Wat een gedoe met deze schuld. Hun financiers, en niet alleen zij, zijn meestal Joden, en deze jongens zijn verre van dom. Ze zullen iedereen en kirdyk naar ons stabilisatiefonds gooien.
       1. Karlson
        Karlson 17 oktober 2012 19:49
        +2
        als het mogelijk was om het gewoon te gooien, zouden ze het al lang geleden hebben gegooid, daar is het moeilijker.
    3. mikula
     mikula 17 oktober 2012 22:37
     +1
     Karlsonn - Laat door het voorbeeld zien hoe het zou moeten zijn.

     Ik zal u een voorbeeld geven van wanneer dit artikel waar zal zijn: allereerst van Amerikanen naar de Russische ambassade om een ​​verblijfsvergunning te krijgen. Ten tweede, de stopzetting van het ophangen van Amerikaanse vlaggen door gewone burgers, evenals het dragen van korte broeken en beha's met sterrenstrepen. Ten derde, het verschijnen van amers die de VS niet beschouwen als het ENIGE BESCHERMDE LAND ter wereld. Evenals de totale afwijzing van Hollywood en Elvis Presley.
     1. Karlson
      Karlson 18 oktober 2012 00:16
      +4
      Je hebt me verkeerd begrepen voelen ,
      Ik bedoelde dat je een artikel schrijft en het hier publiceert, maar we lezen het allemaal en snakken naar adem en zeggen:
      - Wauw goed Goed gedaan, nu kan iedereen foutloos schrijven.

      Een scriptie om te bekritiseren, neem me niet kwalijk, dat kan iedereen.
     2. valton
      valton 18 oktober 2012 17:57
      +2
      En dit alles zal zijn, misschien niet in ons leven, maar het zal zijn. Al begonnen.
   2. kasha
    kasha 17 oktober 2012 18:30
    +5
    Het antwoord is simpel en duidelijk! Weigering door de internationale gemeenschap van wederzijdse betalingen in dollars, exorbitante uitgaven aan militaire bedrijven, wapens, een enorme, ik constateer een enorme externe en interne schuld! Ze leven zolang de landen geloven dat ze deze Amerikaanse schulden kunnen betalen, maar deze hulpbron is niet eeuwig en is bijna op, anders zal niemand iets aan hen verkopen voor hun dollars, en zal ze niet meer krediet geven! Enorme bewapening van de bevolking, gebrek aan solidariteit en cultuur! Een voorbeeld van frequente executies in verschillende regio's van het land, hoogontwikkeld en gecultiveerd individualisme en egoïsme! Industrie buiten de grenzen brengen, dat werkt niet! Hier zijn een paar factoren van instabiliteit in de VS, maar er zijn er nog veel meer! We leven in een prachtige en fascinerende tijd, de dood van een stinkende, agressieve, sadistische titaan!
   3. Ziksura
    Ziksura 17 oktober 2012 22:34
    +5
    Citaat: Beck
    Dit artikel doet me denken aan de artikelen 60-70 van de vroege jaren 80 van de communistische pers van de USSR. Precies. Een beetje meer. En de Verenigde Staten, het bolwerk van imperialisme en onderdrukking, zullen instorten in de hel onder de aanval van de progressieve krachten van de mensheid

    Maar uw opmerking deed me denken aan het resultaat van de analyse van enkele economen die de oorzaken van de huidige crisis analyseerden, met het argument dat als de USSR nog een paar jaar had standgehouden, dat zo zou zijn geweest. Door de ineenstorting van de Unie werd het onvermijdelijke twintig jaar uitgesteld. En nu zit alles weer op de rails.
   4. Januari
    Januari 18 oktober 2012 06:16
    -6
    Je hebt echter gelijk "Beck". Dit artikel deed me op de een of andere manier ook denken aan Zorins tv-reportages uit de jaren '70. Sinds de jaren 20 heeft de verdomde tegenstander niet kunnen rotten ...
   5. Januari
    Januari 18 oktober 2012 06:52
    -3
    Je hebt gelijk "Beck". Deze publicatie deed me ook denken aan de tv-reportages van Zorin uit de jaren '70. En hoe vreemd echter dat sinds de jaren 20 de verdomde "tegenstander" en het haaiengezicht van het kapitalisme niet kunnen verdwijnen onder invloed van de gerechtvaardigde woede van de onderdrukte en tot slaaf gemaakte volkeren ... Wat een interessante situatie.

    Natuurlijk ben ik verre van een Americanofiel, eerder het tegenovergestelde, je hoeft alleen maar objectief hun kracht en systeem te beoordelen en, zoals je zei, de situatie objectief te analyseren.
   6. Dmitriy 69
    Dmitriy 69 18 oktober 2012 08:08
    +8
    Dat is niet waar we allemaal aan denken.
    Weet je nog wat staten hielp om uit de Grote Depressie te komen? Ja, ja... Oorlog! Toen slaagden ze erin hun problemen op te lossen ten koste van het bloed van iemand anders, waardoor ze het experiment niet konden herhalen. We moeten allemaal nadenken over hoe we niet op dezelfde hark kunnen stappen die ze op ons op 41-jarige leeftijd hebben geplant.
    1. wenk
     wenk 18 oktober 2012 09:55
     -4
     Dmitry.

     Hier, laat ik het er niet mee eens zijn.. Amerika kwam voor de oorlog uit de depressie. Anders zou de Amerikaanse industrie niet in staat zijn geweest om zulke hoeveelheden tanks, vliegtuigen, schepen en motorvoertuigen te produceren.

     Dat wil zeggen, er was een basis waarop militaire productie kon worden ingezet. Natuurlijk werden de firma's rijk, maar door orders van de Amerikaanse overheid. Als de overheid geen financiën had, welke tanks zou ze dan voor bedrijven kunnen bestellen?
  3. noorden
   noorden 17 oktober 2012 12:16
   +5
   Vanek.
   Jij ook een fijne!
   Ik weet niet hoe het zit met vilten laarzen, maar bastschoenen - destijds. De opwarming zou wereldwijd zijn...
   "De enorme machine genaamd de VS is gewoon niet te stoppen totdat hij van een klif valt." SCHIET OP!!! En de pauze is steiler. Zo hebben ze het gekregen.
   1. Moordenaar
    Moordenaar 17 oktober 2012 12:45
    +3
    Trouwens, de geschiedenis is cyclisch, en in deze cycli heeft nog geen enkele macht de absolute "meester van de wereld" gedurende meer dan 100 jaar kunnen verslaan, dus we zullen zien)))
    1. Gavrilon
     Gavrilon 17 oktober 2012 13:13
     +8
     De USSR stortte ook niet alleen in !! Ze hebben zeker geholpen. Na het juiste moment te hebben gekozen, zou Rusland de roebel tot een nieuwe reservevaluta moeten verklaren, ondersteund door olie, gas, goud, diamanten, enz. het maakt niet uit, en om de Chinezen te overtuigen van de dringende terugtrekking van investeringen en kapitaal uit de Amerikaanse economie, wat natuurlijk zal worden weerspiegeld in de val van de beurzen. Het belangrijkste is om zo'n zwendel op het juiste moment uit te voeren, en dan, tegen de achtergrond van een concrete klap voor de economie en de politieke zwakte van de Verenigde Staten, zal het misschien niet instorten, maar zal het in een ernstige achteruitgang terechtkomen zowel economisch als politiek.
     Een hulp van zeer hoge kwaliteit zou de activering van politieke krachten in Texas en in het noorden in Lakota zijn, er wordt aangedrongen op de soevereiniteit van deze gebieden (2008 "I could be wrong" Een referendum in Texas over het verlaten van de Verenigde Staten.) . Het aanwakkeren van de nationale strijd in de zuidelijke en westelijke regio's van de Verenigde Staten (Etnische Chinezen en Mexicanen) over het ondersteunen van de Kalash-oppositie daar Zakinem. Welnu, voor volledig geluk, de transformatie van de SCO van een nominale organisatie naar een meer effectieve (goedkeuring van een collectief veiligheidsverdrag en gezamenlijke vredestroepen) 300 lijken in tegenstelling tot de oppositie in de staten en met een wettelijk mandaat van de VN vredeshandhavers naar de Verenigde Staten brengen.
     Oef, iets dat ik zhosko heb uitgegeven, maar het idee is niet slecht !!! hi
     1. Ross
      Ross 17 oktober 2012 16:32
      +1
      Gavrilon,

      De USSR stortte ook niet alleen in!! Ze hebben zeker geholpen.


      Dus in de Verenigde Staten is er een duel tussen de Europese Rothschilds (de beschermeling van Obama), die Amerika al leegzuigen die ze niet nodig hebben, en de Rockefellers, die zich vastklampen aan de Verenigde Staten (de beschermeling van Romney).
      Daarom verschenen er uitspraken, zoals kiezen voor Obama - het einde van Amerika.
      Maar het lijkt erop dat Amerika, onder welke president dan ook, de afgrond is ingerold.
  4. alexng
   alexng 17 oktober 2012 13:39
   +5
   Oh! Integendeel, dit abces van de aarde, Amerika genaamd, zou op niets uitlopen. Hoe moe van hun verdomde franje. en dit is allemaal alleen maar om zijn gezicht te redden, dat al verminkt is door een beroerte. Luipaard verandert zijn vlekken.
   1. grote rivier
    grote rivier 17 oktober 2012 15:54
    +3
    Welnee. Laat ze niet erg snel rotten en traag omgaan met China. Wie is de grootste en de eerste onder hen?
    En we zullen gedurende deze tijd herstellen.
    1. Taratut
     Taratut 17 oktober 2012 16:44
     -10
     VS: chaos en ineenstorting?
     God, is dit progressieve dementie?
     Wees niet bang voor de USA, ze hebben alles tip top in orde.
     1. Karlson
      Karlson 17 oktober 2012 19:50
      +5
      Citaat van: Taratut
      ze zijn allemaal tiptop in orde.

      ja, heb je het gevraagd? En hoe lang ?
      foto van show in Detroit?
      1. alexng
       alexng 18 oktober 2012 09:49
       +4
       Ik keek naar de foto. Ja! Je kunt de film "Stalker-2" opnemen.
     2. 11Goor11
      11Goor11 18 oktober 2012 01:20
      + 11
      Taratut
      Wees niet bang voor de USA, ze hebben alles tip top in orde.

      "Type - top" zijn dit soort stuiptrekkingen?
 2. Sachalin
  Sachalin 17 oktober 2012 08:25
  +5
  Dat is wanneer we uit elkaar vallen en een slok goryushka nemen, dan zullen we ons verheugen, maar voorlopig is dit stinkdier intact en straalt het zijn shitty miasma uit naar de hele wereld. Het zal dus niet te vroeg zijn om op de trommels te slaan en op de trompetten te blazen terwijl we nog moeten wachten.
  1. mangoest
   mangoest 17 oktober 2012 08:48
   +6
   herhaal de fouten van sjerp niet, ze verheugden zich ook in de jaren 90
   1. Alexander Romanov
    Alexander Romanov 17 oktober 2012 09:17
    + 11
    Citaat: mangoest
    herhaal de fouten van sjerp niet, ze verheugden zich ook in de jaren 90

    Toen en nu was hun doel om de Sovjet-Unie te vernietigen en nu is Rusland de vreugde van vergelding voor al het vuil dat ze eeuwenlang over Rusland hebben gegoten. Gerechtigheid zegeviert altijd en ze verdienen het als geen ander - ze hebben zoveel bloed vergoten dat het tijd is voor ze er zelf in verdrinken.
   2. Bashkaus
    Bashkaus 17 oktober 2012 12:13
    +4
    en we hebben niets om ons over te verheugen, China zal ons niet laten ontspannen.
  2. Zhaman-Urus
   Zhaman-Urus 17 oktober 2012 08:55
   +3
   En waar word je blij van? Denk je dat je tijdens hun actieve breuk met popcorn en Russisch kwas op de kusplekken kunt zitten? Ik betwijfel het ten zeerste. Ook al is het bloedeloos met een vreedzame verdeling van kernwapens, de gevolgen voor de economie en de geopolitiek zullen zodanig zijn dat we het beu worden om ze achterna te harken.
   1. Alexander Romanov
    Alexander Romanov 17 oktober 2012 09:46
    +4
    Citaat: Zhaman-Urus
    Ook al is het bloedeloos met een vreedzame verdeling van kernwapens, de gevolgen voor de economie en de geopolitiek zullen zodanig zijn dat we het beu worden om ze achterna te harken.

    Tja, het harken van andermans d is ons niet vreemd........ Je moet het nog doen, en dan de nieuwe wereld herstellen, het zal niet anders werken
   2. Karlson
    Karlson 17 oktober 2012 14:31
    +4
    Citaat: Zhaman-Urus
    Ook al is het bloedeloos met een vreedzame verdeling van kernwapens, de gevolgen voor de economie en de geopolitiek zullen zodanig zijn dat we het beu worden om ze achterna te harken.

    Ik ben het er helemaal mee eens hi .

    Citaat: Zhaman-Urus
    Denk je dat je tijdens hun actieve breuk met popcorn en Russisch kwas op de kusplekken kunt zitten?

    nee, we zijn met bier en een ram uit de bunker, we volgen de monitor, nou ja, of met arak en noten, als je deelt knipoogde .
  3. Chisya
   Chisya 17 oktober 2012 09:11
   + 11
   Ik ben bang dat mensen als de Verenigde Staten niet zomaar uit elkaar vallen. En als het zover komt, dan zal de hele wereld oplaaien, zullen ze snel een nieuwe vijand vinden om de mensen af ​​te leiden en een derde wereldoorlog te ontketenen dan maar het toneel te verlaten...
   1. Asceet
    Asceet 17 oktober 2012 10:46
    + 13
    Citaat van chisya
    Ik ben bang dat mensen als de Verenigde Staten niet zomaar uit elkaar vallen. En als het zover komt, dan zal de hele wereld oplaaien, zullen ze snel een nieuwe vijand vinden om de mensen af ​​te leiden en een derde wereldoorlog te ontketenen dan maar het toneel te verlaten...


    Als de ineenstorting van binnenuit begint, zal allereerst hun hele systeem van gecentraliseerde controle eronder lijden, dat wil zeggen, de gecontroleerde chaos die ze met wisselend succes naar veel landen exporteren, kan hen ook overkomen.
    En het is problematisch om onder dergelijke omstandigheden een volledige oorlog te beginnen, omdat het leger en andere machtsstructuren, zelfs in het geval van de introductie van een dictatuur en de staat van beleg, waarschijnlijk niet verenigd zullen blijven.Hier zullen de Amerikanen geen tijd hebben voor een oorlog , vooral met China of nog meer met Rusland. We kunnen ze alleen helpen met vredeshandhavers en dan zullen de nachtmerries van de Pentagon-generaals over de luchtlandingsbataljons in de straten van Washington uitkomen ...

    Ik denk dat deze jongens orde op zaken kunnen stellen in de ontbonden beerput van de SGA .. Ik vond de foto erg mooi .. Moderne Ilya Muromets
    1. Kaa
     Kaa 17 oktober 2012 10:57
     +1
     Citaat: Ascetisch
     Als de ineenstorting van binnenuit begint, zal allereerst hun hele systeem van gecentraliseerde controle eronder lijden, dat wil zeggen, de gecontroleerde chaos die ze met wisselend succes naar veel landen exporteren, kan hen ook overkomen

     Het scenario in miniatuur is te zien in Oekraïne. Neem de boodschap uit het artikel: sommige mensen zullen alleen om die redenen op Obama stemmen, zodat het land niet erger wordt, terwijl anderen op Romney zullen stemmen - zodat iedereen op de troon zit, al is het maar geen slechte Obama. Als we de tandem Timosjenko-Janoekovitsj invoegen in plaats van Obama-Romney, krijgen we een triest beeld voor de VS. Bij de laatste presidentsverkiezingen hebben we al volgens hetzelfde principe gestemd, en om de nuances niet te storen, zullen ze ook stemmen bij de parlementsverkiezingen. De desoriëntatie in Oekraïense hoofden en daden is volkomen, wat de Verenigde Staten, in een vergelijkbare situatie, alleen maar kunnen wensen.
     1. Asceet
      Asceet 17 oktober 2012 12:51
      +4
      Citaat: Kaa
      Het scenario in miniatuur is te zien in Oekraïne.


      In Oekraïne zijn in 20 jaar ACHTTIEN OVERHEIDSSAMENSTELLINGEN veranderd (geen premiers, maar de hele samenstelling), in Honduras, ter vergelijking, alles lol DERTIEN. De staatsschuld van Oekraïne steeg tot 62 miljard. dollar. Elke regering zal opnieuw op zoek moeten naar leningen om sociale verplichtingen na te komen, vooral omdat Oekraïne helaas geen drukpers heeft, in tegenstelling tot de Verenigde Staten.Dat is eigenlijk het hele verschil. En als we kijken naar de pre-verkiezingssituatie en de stemming van de kiezers, dan is dat erg vergelijkbaar.
      Mijn familieleden in Dnepropetrovsk gaan niet voor niets op Azarov stemmen als het maar niet erger was dan nu. Hoewel achter alle partijen de oligarchen staan. Misschien is het nodig voor de communisten, hoewel het mogelijk is dat dezelfde oligarchen achter hen zitten
      1. Karlson
       Karlson 17 oktober 2012 14:39
       +3
       Citaat: Ascetisch
       ACHTTIEN OVERHEIDSSTRUCTUREN zijn veranderd in Oekraïne in 20 jaar tijd

       Zo is het sinds de Hetmanate, iedereen is het al gewend.
       "... Opnieuw verandert de kracht!..." lachend
    2. Chisya
     Chisya 17 oktober 2012 11:27
     +3
     Het is onwaarschijnlijk dat ze dit zullen toestaan. Er werken hele denktanks voor de Amerikaanse regering, en als je iets gefrituurd ruikt, weten deze jongens wat ze moeten doen. Ja, en de macht is niet geconcentreerd in de handen van één persoon die alles kan ruïneren.
    3. Sasha.28blaga
     Sasha.28blaga 18 oktober 2012 05:30
     +2
     Ik vind het altijd leuk om je reacties op artikelen te lezen, maar je verschijnt zelden op de site, ik vermoed waarom. Als rechtse boer begrijp ik dat je een ander geen problemen kunt toewensen, maar ik wil de mensen van de foto heel graag in de straten van Washington zien. Ja, met onze vlaggen, en vooral op de Kapitaliysky-heuvel, net als boven de Reichstag.
   2. Iljitsj
    Iljitsj 17 oktober 2012 11:14
    +3
    Ik denk niet dat ze uit elkaar gaan vallen. Het moet duidelijk zijn dat in de moderne wereld revoluties en de ineenstorting van staten niet vanzelf gebeuren. De revolutie is geld, het is de organisatie en dit is het doel waarvoor deze revolutie plaatsvindt. Die. zonder externe ondersteuning en begeleiding - niets. Ze hebben de USSR vernietigd. En wie zal de staten vernietigen? En vooral - WAAROM? Niemand heeft behoefte aan een heel continent vol chaos, en zelfs niet met kernwapens.
    Rusland? Natuurlijk niet. Onze vuile methoden werken gewoon niet. China? Ze zitten meestal te wachten op het drijvende lijk van de vijand. En niemand anders
    Als ze vanzelf uit elkaar vallen, zal het heel, heel geleidelijk gaan.
   3. illarion
    illarion 17 oktober 2012 12:37
    +3
    "En er zijn geen dwazen om gratis te vechten in andere landen. Alleen zeer rijke landen kunnen het betalen. De hele vraag is geld, ze zullen er niet zijn, ze zullen nergens heen gaan, ze zullen hun eigen eigendommen en families redden." ze zullen vliegen vanwege gebrek aan geld voor brandstof, dus wees niet bang, niemand zal zomaar meewerken aan faillissementen.
 3. Ragnarek
  Ragnarek 17 oktober 2012 08:25
  +1
  zou liever. de enige vraag is: wat te doen met Amerikaanse kernwapens?
  1. ALPETSEM
   ALPETSEM 17 oktober 2012 08:36
   +4
   We kopen ze goedkoop in...
  2. Rovich
   Rovich 17 oktober 2012 12:50
   +8
   We zullen een contingent voor vredeshandhaving moeten introduceren om de Amerikaanse kernwapens te beschermen tegen onredelijke inboorlingen wenk
  3. Kirieleyson
   Kirieleyson 17 oktober 2012 16:48
   +3
   verzamel alle Amerikanen in de Grand Canyon en blaas ze daar samen met het arsenaal op. Er zal groot vuurwerk zijn, denk ik. Over het algemeen wordt aangenomen dat de magazijnen van Fort Knox leeg zijn en dat dit allemaal weer een bluf is.
   1. Koshaka
    Koshaka 18 oktober 2012 17:15
    +2
    Ik denk het wel - als het tijd is voor vredeshandhavers, dan zal misschien de tweede Afghaan uitkomen (laten we het aantal wapens dat de inboorlingen hebben niet vergeten), en niet alleen Rusland zal stappen ondernemen om Amerika te "pacificeren" - er zal nog steeds de beurt: China, Engeland, Frankrijk (ze kunnen zich "hun" territoria herinneren), en er is Spanje, ik denk dat India zich natuurlijk ook kan verklaren, maar het is het waard, als je erover nadenkt, dan Cuba en Venezuela misschien niet kunnen weerstaan ​​- ze lijden al zoveel jaren onder tirannie, en het is zo'n feestdag! kameraad
 4. mangoest
  mangoest 17 oktober 2012 08:47
  +4
  de ineenstorting, ik weet het niet, maar het feit dat de Joden van de FRS al minstens tien jaar de dollar leegzuigen, is een feit, de vastgoedprijzen zijn elke 6 keer verlaagd!
  1. baltika-18
   baltika-18 17 oktober 2012 10:19
   +4
   Citaat: mangoest
   de ineenstorting, ik weet het niet, maar het feit dat de Joden van de FRS al minstens tien jaar de dollar leegzuigen, is een feit, de vastgoedprijzen zijn elke 6 keer verlaagd!

   Hier, Dima, ik ben het met je eens. Het is niet de VS die muziek bestelt in de moderne wereld, maar de financiële clans, die meer dan de helft van de wereld bezitten, het zijn kosmopolieten, over het algemeen geven ze niets om de VS. "Zullen ze van de yuan een reservevaluta maken of een andere relatie in de wereld, ze beheren het. En zolang het bestaat, zullen staten instorten, zullen er rivieren van bloed vloeien, zullen er oorlogen worden gevoerd.
  2. Asceet
   Asceet 17 oktober 2012 11:07
   +1
   Citaat: mangoest
   de ineenstorting, ik weet het niet, maar het feit dat de Joden van de FRS al minstens tien jaar de dollar leegzuigen, is een feit, de vastgoedprijzen zijn elke 6 keer verlaagd!


   Trouwens, een paar maanden geleden was er een bericht dat George Soros goud aan het opkopen was. Dit is een zeer nauwkeurige indicator van de komende ramp. Het is immers bekend dat Soros eerst acties als "Occupy Wall Street" financiert en opstanden die uitmonden in revoluties, en vervolgens goud opkoopt, waarvan de prijs omhoog schiet tijdens revoluties en burgeroorlogen.

   Het is interessant dat de bekende schrijver E. Topol actief het onderwerp van de ineenstorting van de Verenigde Staten en de mogelijkheid van het begin van de Derde Wereldoorlog bespreekt, en zelfs een oproep publiceerde aan priesters van alle religies om voor zijn kudde te bidden. samen
   Eduard Topol: Amerikaanse verkiezingen zullen het begin zijn van het einde van de mensheid

   Mijn webpagina

 5. Egor-dis
  Egor-dis 17 oktober 2012 09:04
  +5
  Interessant genoeg, ben ik de enige die een parallel (en misschien een calqueerpapier) ziet van de politieke situaties in de VS en in Oekraïne? wassat
  1. Koshaka
   Koshaka 18 oktober 2012 17:27
   +1
   Daarvoor gevochten en gevlucht? lol
 6. constructeur
  constructeur 17 oktober 2012 09:12
  +2
  gewaarschuwd. betekent gewapend.
  Waren dergelijke berekeningen gegeven in het artikel gemaakt vóór de ineenstorting van de USSR. Niet! Alles is echt plotseling gebeurd. Geen sprake van demontage, alleen hints. Welnu, als de lokale "gebnya" zich voorbereidt op rellen (wapens kopen, etc. onzin), kunnen we concluderen dat het niet zal werken zoals in de USSR. Ze zullen schieten.
 7. centurion
  centurion 17 oktober 2012 09:18
  +1
  Dromen Dromen. Het enige voordeel van deze dromen is alleen dat dromen niet schadelijk is, zelfs niet heilzaam.
 8. Nevsky
  Nevsky 17 oktober 2012 09:22
  +7
  Natuurlijk heb ik + bij het artikel gezet, maar over het algemeen ben ik altijd kritisch over dergelijke materialen: "De Verenigde Staten zullen uit elkaar vallen." Maar het zal niet uiteenvallen, ezels beheersen het daar niet, de oorlog zal eerder beginnen dan dat we een arm en gefragmenteerd Amerika zullen zien!
  We moeten onszelf versterken en niet wachten tot de vijand vanzelf gedemoraliseerd raakt... lachend
  1. saruman
   saruman 17 oktober 2012 10:04
   0
   "I amar prestar aen, han mathon ne nen, han mathon ne chae a han noston ne 'wilith" - "De wereld is veranderd, ik voel het in het water, ik voel het in de grond, ik voel het in de lucht. "
   Dat zeggen de elfen. wenk
 9. str73
  str73 17 oktober 2012 09:27
  +3
  Natuurlijk kun je dromerig met je ogen rollen in afwachting van de ineenstorting van de Verenigde Staten, maar dit is zo'n hoop stront dat als het explodeert, iedereen in de buurt in uitwerpselen zal zijn en DIT zal beginnen!
  1. Koshaka
   Koshaka 18 oktober 2012 17:32
   +1
   Kameraden! Iedereen haalt Alaska weg uit Amerika!
 10. igordok
  igordok 17 oktober 2012 09:33
  +1
  De illustratie verwarmt zeker de ziel, maar dit is slechts hoop. lachend
 11. boorst64
  boorst64 17 oktober 2012 09:42
  +6
  Het grootste probleem van de Verenigde Staten is dat er een generatie is opgegroeid die niet weet hoe en niet wil werken. Alleen promoties en verwachting van een bonus voor Kerstmis. Ik ben bang dat het hetzelfde is in Rusland. Het woord ingenieur is een vies woord geworden, ouders schamen zich dat hun zoon een draaier is.
  1. arcady149
   arcady149 18 oktober 2012 21:42
   0
   De dorst naar superwinsten gaf aanleiding tot de ideologie van de "postindustriële" wereld - een wereld die wordt gecontroleerd door bankiers en advocaten in hun eigen belang ten koste van de echte materiële productie, de goederen worden weggewassen uit de "GELD-GAARDE-GELD". " ketting. Het systeem gooit het weg als onnodige krukken. Controle heeft feedback verloren, en zonder "negatieve feedback" wordt de bestuurbaarheid van elk systeem gereduceerd tot volledige vernietiging.
 12. Karabijn
  Karabijn 17 oktober 2012 09:43
  +3
  Dus, heren, kapitalisten, geef uw kapitaal terug aan Rusland.

  Op dit moment wordt iedereen gegooid en teruggestuurd. Daar zijn ze niet voor naar buiten gebracht. Dit is niet waarvoor de offshore-regering is gevormd. Het zou tegen deze b-va zijn om de energie van meneer Chuvakin te sturen. En wachten tot de staten instorten is niet dankbaar.
 13. Broeder Sarych
  Broeder Sarych 17 oktober 2012 09:44
  0
  Tegen de tijd dat de dikke afvalt, zal de dunne al gebogen zijn! dus vertrouw niet te veel op de ineenstorting van de Verenigde Staten ...
  Het is waarschijnlijker dat de hele wereld in brand zal vliegen dan dat ze zichzelf, hun dierbaren, op de een of andere manier zullen schenden ...
  1. Kshatriya
   Kshatriya 17 oktober 2012 10:01
   +1
   Citaat: Broeder Sarych
   Integendeel, de hele wereld zal in brand vliegen dan dat ze zichzelf, hun dierbaren, op de een of andere manier inbreuk zullen maken.

   Zodra ze inbreuk beginnen te maken op de "consumentenpersoon" in de pin-dos-tan .... zal chaos beginnen, zoals na de orkaan Katrina .....: plunderingen, overvallen, etnische haat .... Kirdyk voor iedereen en een burgeroorlog... want in de VS -- HET machtigste en best betaalde leger ter wereld!!!!
 14. omsbon
  omsbon 17 oktober 2012 09:48
  +6
  Goedemorgen !
  Het artikel is erg interessant, het is zeker een pluspunt.
  Maar wat ik wil zeggen gooi je hoed niet omhoog en roep niet "hoera", haast je niet, anders vervloek je het!
 15. Kshatriya
  Kshatriya 17 oktober 2012 09:54
  +3
  .............."Daarnaast moet nog een ander feit worden opgemerkt: de bevolking van Amerika, en vooral het electoraat, dat om voor de hand liggende redenen actiever werd in 2012, was verdeeld in twee gelijke delen: het ene deel gaat stemmen op de Republikein Mitt Romney, het andere op Democraat Barack Obama. Tien procent of iets meer lijkt op andere kandidaten te stemmen - bijvoorbeeld Merlin Miller van de "Third Way". ..
  Ik ben niet echt een idioot ... nou ja, een beetje, een beetje helemaal ....... Leg me INTERNATIEF het verkiezingssysteem voor presidentsverkiezingen in de VS uit ..... ALSTUBLIEFT !!!! (daar zijn daar GEEN verkiezingen ... en nooit geweest ... wakker worden beste kameraden) .... Het is niet de moeite waard om iets te bespreken dat niet bestaat ..... Romney is al een president ...... hij heeft al benoemd .... de rest van de politieke show ... kijken en zorgen .. ziek zijn en hopen .........
  1. Alexander Romanov
   Alexander Romanov 17 oktober 2012 10:01
   +4
   Citaat: Kshatriya
   Leg me DUIDELIJK het presidentiële verkiezingssysteem in de VS uit..... ALSTUBLIEFT!!

   Je hebt je eigen vraag beantwoord.
   Citaat: Kshatriya
   (er is daar GEEN keuze ... en die was er nooit ... wakker worden beste kameraden

   En nooit was, gewoon een show en dat is het!
   1. Kshatriya
    Kshatriya 17 oktober 2012 10:04
    +2
    Citaat: Alexander Romanov
    En nooit was, gewoon een show en dat is het!

    Miljoen++++++++++++++++++++
    1. Manager
     Manager 17 oktober 2012 10:26
     0
     Citaat: Kshatriya

     Citaat: Alexander Romanov
     En nooit was, gewoon een show en dat is het!
     Miljoen++++++++++++++++++++     Kunnen we nu anders denken? Sinds 2000 is de troon geërfd, de rest is een formaliteit. Zoals ze zeggen, als je wilt - stem op Vladimir, als je niet wilt - stem dan op Poetin! En als tegen alles, dan zal Dmitry komen.
     Ik neem aan dat er de komende jaren geen echte tegenstand zal zijn.
     1. Kshatriya
      Kshatriya 17 oktober 2012 13:29
      +1
      Citaat: Manager
      Kunnen we nu anders denken? Sinds 2000 is de troon geërfd, de rest is een formaliteit. Zoals ze zeggen, als je wilt - stem op Vladimir, als je niet wilt - stem dan op Poetin! En als tegen alles, dan zal Dmitry komen.
      Ik neem aan dat er de komende jaren geen echte tegenstand zal zijn.

      Ik heb niet op de huidige president gestemd ... en ik heb (bijna) nooit gestemd ... omdat ik elke democratie (communistisch, socialistisch, kapitalistisch)
      vind mijn reactie leuk. snee .......
      1. Kshatriya
       Kshatriya 17 oktober 2012 13:40
       +3
       Citaat: Kshatriya
       vind mijn reactie leuk. geknipt.

       Het vervolg kwam erop neer dat het onwaarschijnlijk is dat een van jullie - bewakers van de oppositie - het leuk zal vinden om in Rusland aan de macht te komen van Vladimir Vasilyevich Kvachkov ..... (30 roebel kost één patroon voor een Kalashnikov-aanvalsgeweer . ... we hebben zo dat er democratie zal zijn voor de oppositie) ...
  2. constructeur
   constructeur 17 oktober 2012 10:17
   0
   Citaat: Kshatriya
   Romney is al president......hij is al benoemd

   Op basis van welke overwegingen is deze conclusie getrokken? Zijn degenen die ooit Barack hebben benoemd met pensioen gegaan?
   1. Kshatriya
    Kshatriya 17 oktober 2012 13:09
    +1
    Citaat: constructeur
    Op basis van welke overwegingen is deze conclusie getrokken? Zijn degenen die ooit Barack hebben benoemd met pensioen gegaan?

    Dit is mijn persoonlijke mening ... gebaseerd op levenservaring.. Heb ik het recht om mijn eigen persoonlijke mening te hebben in dit leven ??? ze gaan niet per definitie met pensioen .. .. Want ONE beheerst onze planeet ..... Wat een pensioen - wakker worden ....
 16. mnegda783
  mnegda783 17 oktober 2012 10:03
  -1
  Ik heb alles gezien in deze wereld..
  maar zo...
  hoe zou het zijn in de open lucht
  kuikens verkochten zichzelf
  http://ziplink.me/madams
  Voor de eerste keer...
 17. JohnnyT
  JohnnyT 17 oktober 2012 10:08
  +1
  Zich verheugen op!)
 18. larus
  larus 17 oktober 2012 10:21
  +2
  Hoeveel meer ze het bloed van iedereen zullen bederven is onbekend ....
 19. NAV-STAR
  NAV-STAR 17 oktober 2012 10:26
  +1
  Je kunt heel lang rotten, maar het proces van rotten is duidelijk.
  1. Lakkuchu
   Lakkuchu 17 oktober 2012 11:03
   0
   Een oud liedje... Ik herinner me dat ze op school leerden over imperialisme, als de laatste fase van het kapitalisme in verval. Wie uiteindelijk rotte weet iedereen goed.
 20. 1946095andrey
  1946095andrey 17 oktober 2012 10:38
  +1
  er is zo'n chaos in dat Amerika .... geen woorden .... ze zijn zo democratisch aangedrongen ... dat elke staat onafhankelijkheid wil)) Democratie eet ze van binnenuit)))))
 21. kostyanych
  kostyanych 17 oktober 2012 10:41
  +4
  wanneer de amers uiteenvallen, zal een golf Rusland binnenstormen
  onze voormalige landgenoten en hoogstwaarschijnlijk niet de beste
  hoe zit het nu dat alle shit terugkomt uit spanje
 22. sasha 19871987-XNUMX
  sasha 19871987-XNUMX 17 oktober 2012 10:54
  0
  het belangrijkste is dat ongeacht wie ze aan de macht zijn, wat hun houding ten opzichte van Rusland zal zijn, hun herstart niet langer een kanaal is ...
 23. Lakkuchu
  Lakkuchu 17 oktober 2012 10:55
  0
  De politieke elite in de Verenigde Staten kan niet worden bijgewerkt - simpelweg omdat ze niet mogen updaten.
  Ik weet niet wie daar niet wat geeft, maar bla, we hebben hier al waanzin mee. Al twintig jaar dezelfde politieke clowns-verliezers en nog steeds vasthouden aan de volgende kluchtige verkiezingen.
 24. edumog
  edumog 17 oktober 2012 11:32
  +1
  Bravo! Oleg Chuvakin en Alexey Volodin zijn de beste auteurs! Hun auteurschap in de artikelen staat synoniem voor hoogwaardige analyse, een heldere kijk op gebeurtenissen en subtiele humor!
 25. zilver_roman
  zilver_roman 17 oktober 2012 12:29
  +1
  De staten zijn gewend om op kaviaar te leven en niemand wil overstappen op olie...
  staatsschuld van 16 biljoen. het is niet realistisch om dollars te verminderen met de gebruikelijke vluchtige economische maatregelen: ofwel een soepele modernisering van de economie gedurende tientallen jaren met parallelle schuldaflossing, of de tweede manier, verschrikkelijker en somberder - oorlog.
  zoals ze zeggen: "aan wie is de oorlog, en aan wie is de moeder" .... en de oorlog is niet tegen Syrië, maar tegen een serieuze tegenstander, om in de verwarring een dozijn nullen af ​​​​te schrijven. Syrië en Libië zijn bruggenhoofden ....

  het artikel beschrijft het pad van de Verenigde Staten, vergelijkbaar met het pad van de USSR. staten zullen dit pad nooit volgen, omdat het is volledig verval, d.w.z. verlies op alle fronten. ze zullen eerder de hele wereld in brand storten dan sommigen sterven aan de zijlijn van de geschiedenis !!!!
 26. xzWhiteWolf
  xzWhiteWolf 17 oktober 2012 12:42
  +3
  Oh, stomme Amerikanen... De USSR gaf niet eens 10% van het BBP uit aan bewapening... Het is een stomme mythe dat Rusland tegen de aankoop van nieuwe wapens zou zijn en de bevolking bang zou zijn voor een verhoging van het militaire budget . En het land, hoe afgezaagd het ook mag klinken, viel uiteen door verraad, de hebzucht van mensen en het verlangen naar macht.
  Maar de Amerikanen kennen de maat echt niet en besteden, als ik me niet vergis, meer dan de helft van hun budget aan bewapening, zelfs als er een enorme schuld op de drempel van het land staat en de chaos op de deur begint te kloppen.
  Gelukkig en tegelijkertijd helaas (omdat dit de hele wereld op de een of andere manier zal beïnvloeden), zullen de Verenigde Staten aan gruzelementen uiteenvallen. Misschien zullen het niet een paar landen zijn, de chaos wordt het huis van de Amerikanen.
  1. wenk
   wenk 17 oktober 2012 17:33
   0
   Citaat van xzWhiteWolf
   Maar de Amerikanen kennen de maat echt niet en besteden, als ik me niet vergis, meer dan de helft van hun budget aan bewapening


   Hier heb je het mis. Amerika heeft altijd meer uitgegeven aan gezondheidszorg dan aan defensie. In 2012 wezen de Verenigde Staten 700 miljard dollar uit het defensiebudget en 900 miljard dollar toe aan de gezondheidszorg. Maar er zijn nog andere uitgavenposten.
   1. Karlson
    Karlson 17 oktober 2012 18:41
    +1
    Citaat: Beck
    900 miljard voor de gezondheidszorg.

    het heet zo mooi, daar is alles ingewikkelder. Sommige verzekeringsmaatschappijen zijn niet ziekelijk aan het zagen en beheersen, dezelfde Hillary Clinton werd actief gelobbyd door farmaceutische bedrijven, dus het is niet verrassend - het is gebruikelijk om schulden terug te betalen nadat ze is gekozen.
    1. wenk
     wenk 17 oktober 2012 19:19
     +1
     Citaat van Karlson
     Sommige verzekeringsmaatschappijen zijn niet ziekelijk aan het zagen en beheersen


     Ik ben het ermee eens, en ze stelen daar, nou, dat is het soort mensen dat we zijn. Maar zelfs als de helft wordt geschrapt, is 450 miljard nog steeds meer dan het totale budget voor gezondheidszorg van de GOS-landen.
     1. Karlson
      Karlson 17 oktober 2012 19:52
      +2
      helaas huilen
      Ik sprak op een doodlopende weg met onze voormalige, over hun medicijn - horror.
  2. grote rivier
   grote rivier 17 oktober 2012 17:37
   +2
   Ach, waar kwam de helft van de wapens vandaan?
   We vinden het onbeleefd. 650 miljard militair budget.
   De staatsschuld van de VS is ongeveer gelijk aan het jaarlijkse bbp, ofwel 16 biljoen dollar.
   Het federale budget is ongeveer $ 5,5 biljoen.
   Het blijkt - ongeveer 12 procent.
   Nog iets grappigs.
   Het begrotingstekort voor volgend jaar hebben ze weer zo'n 20 procent. En het militaire budget wordt niet verlaagd.
   De imperialisten scherpen hun tanden...
 27. I-16M
  I-16M 17 oktober 2012 13:16
  +3
  Mooie kaart! goed Er is niet genoeg Russisch Alaska, Indiase gebieden en het bezette gebied van Mexico is niet toegewezen. En dus de droom van de hele mensheid (minus de rotte miljard).
  1. Karlson
   Karlson 17 oktober 2012 18:42
   +3
   wacht even, ik heb mijn hoed nog niet gegooid, waar ga ik komkommers planten?
 28. cucun
  cucun 17 oktober 2012 13:24
  -1
  Naast oorlog is er nog een andere manier om met een enorme schuld om te gaan. De methode is de ineenstorting van de Verenigde Staten, afstand doen van verplichtingen en vervolgens eenwording onder een ander "teken". Dus, zoals eerder, zal het ontketenen van een serieuze oorlog om de economie te stimuleren niet werken. Elke serieuze rivaal, en dat zijn er maar 2, de Russische Federatie en China, zal in staat zijn om op Amerikaans grondgebied zware klappen uit te delen op zo'n manier dat dit geen optie is.
  1. zilver_roman
   zilver_roman 17 oktober 2012 13:54
   0
   En waar heb je het idee vandaan dat de oorlog precies door de troepen van Amerika zal worden uitgevochten?
   Ze zijn meesters in het provoceren en kunnen andere landen tot oorlog aanzetten en vervolgens beide oorlogvoerende landen met wapens voeden, zoals het geval was in de Tweede Wereldoorlog.
   Dezelfde huurovereenkomst was enorm op *bom.
   Je hoeft dus niet naïef te zijn.
   En tussen twee haakjes, er zijn tal van potentiële oorlogshaarden. Hetzelfde Japan met China ... China-RF, onstabiel Pakistan, Iran ... half Europa heeft jeukende handen ...

   en wat u een weg noemde, is helemaal geen weg, en zelfs geen uitweg voor de staten. het komt erop neer zelfmoord op straffe van dood als maatregel te gebruiken. onzin .... territoriale grenzen, soevereiniteit is niet het enige dat een land groot maakt. desintegreren tot de staten betekent de ineenstorting bewijzen van al hun idealen, waarden en andere kaf waarop hun "democratie" rust. en als zo'n scenario mogelijk is, dan zal het al een heel andere staat zijn, die zijn vroegere macht en de steun van vele voormalige aanhangers zal verliezen. Niemand heeft een zwakke bondgenoot nodig.
 29. Chicot 1
  Chicot 1 17 oktober 2012 13:31
  +1
  Vóór chaos, en nog meer vóór de volledige (of gedeeltelijke) ineenstorting van de Verenigde Staten, oh hoe ver weg. Als het überhaupt ooit gebeurt. Maar...
  Maar hier zijn de voorwaarden hiervoor. En de voorwaarden zijn heel, heel serieus. Bovendien, met een verjaringstermijn van meer dan anderhalve eeuw. Want deze splitsing begon zich al in de jaren '30 van de 1861e eeuw en de burgeroorlog van 65-XNUMX te vormen. was het directe gevolg van deze splitsing. Bovendien was de belangrijkste reden economisch. En de bevrijding van zwarten uit de slavernij was slechts een formele reden, de zeer beruchte "casus bellum" die officieel Washington, vertegenwoordigd door de "revolutionaire" president Abe Lincoln, gebruikte om een ​​oorlog tegen het afgescheiden Zuiden te ontketenen...
  Ik veronderstel niet te profeteren, maar als ooit de Verenigde Noord-Amerikanen zullen afbrokkelen, dan zal de belangrijkste en oorspronkelijke reden opnieuw (zoals in het midden van de vorige eeuw) economisch zijn. En ze zullen een reden voor de oorlog vinden. Er zou een verlangen zijn ... En om de een of andere reden denk ik dat deze splitsing weer langs de Noord-Zuid-as zal plaatsvinden, en daar zijn ook redenen voor ...
  Laten we echter afwachten ... Vooral omdat al het bovenstaande niets meer is dan redeneren over een niet nader gespecificeerd onderwerp. En het is natuurlijk dat ze op geen enkele manier aanspraak maken op de titel van waarheid in laatste instantie. Dus oordeel niet te hard... lachen
 30. zilver_roman
  zilver_roman 17 oktober 2012 13:43
  0
  En waar heb je het idee vandaan dat de oorlog precies door de troepen van Amerika zal worden uitgevochten?
  Ze zijn meesters in het provoceren en kunnen andere landen tot oorlog aanzetten en vervolgens beide oorlogvoerende landen met wapens voeden, zoals het geval was in de Tweede Wereldoorlog.
  Dezelfde huurovereenkomst was enorm op *bom.
  Je hoeft dus niet naïef te zijn.
  En tussen haakjes, er zijn tal van potentiële broeinesten voor oorlog. Hetzelfde Japan en China ...
 31. markevo
  markevo 17 oktober 2012 15:31
  +1
  gewoon een enorme puinhoop
 32. tamboerijn 2012
  tamboerijn 2012 17 oktober 2012 15:41
  +4
  we hoeven niet bang te zijn, we hebben de ineenstorting van de Unie overleefd, en meer nog, we zullen de ineenstorting van de Verenigde Staten overleven
  1. wenk
   wenk 17 oktober 2012 18:36
   -2
   Citaat: tamboerijn 2012
   we hoeven niet bang te zijn, we hebben de ineenstorting van de Unie overleefd, en meer nog, we zullen de ineenstorting van de Verenigde Staten overleven


   Het is onwaarschijnlijk dat het overleeft. Het grootste deel van de wereldeconomie is gebaseerd op de Verenigde Staten. Om het figuurlijk uit te drukken, stel je voor dat je water, riolering, gas en elektriciteit 10 jaar afgesloten waren. Ergens als dit.
   1. 11Goor11
    11Goor11 18 oktober 2012 01:53
    +3
    wenk
    Het is onwaarschijnlijk dat het overleeft. Het grootste deel van de wereldeconomie is gebaseerd op de Verenigde Staten.

    Om naar je te luisteren, je bent een Amerikaan die in Kazachstan woont. Of?
    Amerika "zonder welke we niet kunnen overleven" ons voorziet van basisbehoeften? Bouwen ze voedsel, energie, kleding, huisvesting voor ons?
    Ze drukken het papier dat ze de hele wereld oplegden als basis voor onderlinge schikkingen. Er zal geen papier zijn - er zal goud zijn, of alleen olie, of alleen graan. Barter is nog niet geannuleerd. Ja, dat is niet zo handig. Maar veel gezonder, echter.
    Ja, iemand zal investeringen in dollars verliezen. Dus Beck, stop met bidden voor je "presidenten", gooi ze weg voordat het te laat is.
    1. Sasha.28blaga
     Sasha.28blaga 18 oktober 2012 05:58
     0
     Ze vergaten de benen van Bush. Wie levert ze ons als ze ze zelf opeten, en dan zullen ze ons (in het beste geval) vragen of zelfs eisen.
    2. wenk
     wenk 18 oktober 2012 12:24
     0
     Citaat: 11Goor11
     Om naar je te luisteren, je bent een Amerikaan die in Kazachstan woont. Of?


     Ali is een spion. Ja, nou, boyar, je hebt me zo voor God, bij het nekvel en op de bank, met je hoofd. Ik veronderstel dat het pijn doet, in de ogen van een vonk, en de kegel zal opzwellen. Ik geef een kruis met een halve maan en een tand bovendien, ik ben geen basurman uit Zashtatov. En ik ben geen verkenner.

     Beste. Ik ga uit van de werkelijkheid en objectiviteit zoals ik die zie. Anderen zien het anders. Nou, dat is aan iedereen. 25% van de wereldeconomie is de VS. De wereld is nu zo geglobaliseerd en zo met elkaar verweven dat als deze 25% instort, zelfs Zanzibar het niet genoeg zal vinden. Natuurlijk zal de wereld niet instorten in het stenen tijdperk, maar ik schreef ongeveer 10 jaar voordat de wereld verrijst. Vergelijking. Als de Trans-Oeral-regio economisch instort, zal dit geen gevolgen hebben voor andere regio's in Rusland.

     Over papier. De Verenigde Staten hebben het niemand opgelegd. Na WO II, toen de halve wereld in puin lag, was de Amerikaanse dollar de moeilijkste munteenheid. En op een of andere topbijeenkomst van de leiders van Europa boden de Europeanen zelf aan om onderlinge afspraken in dollars te maken. Het was niet nodig om elke keer de indices van verschillende valuta's te berekenen voor de constant veranderende wereldprijs van goud. En last but not least, het was niet nodig om goudstaven te dragen, in onderlinge nederzettingen, langs wegen en dorpen, en over de oceanen.

     Waarom zeg je beschamende woorden boyar? Tsarev en Khans werpen hun ski's af. Ja, zelfs schreeuwend uit je longen, of heb je geen kruis op je? Ik zal je wat vertellen, in je oor, zal ik zeggen. Het zou zeker iedereen ten goede komen. Ja, mijn kracht is niet genoeg, ik kan het niet bijhouden, hoe ik mijn maag ook scheur.
  2. Sasha.28blaga
   Sasha.28blaga 18 oktober 2012 05:56
   +2
   ik respecteerde. Echt bang om bang te maken, tijd om te verspillen.
 33. Hard
  Hard 17 oktober 2012 18:01
  +1
  Tot nu toe is het nog ver van de ineenstorting ..... maar het is jammer))
 34. _Vergeven_
  _Vergeven_ 17 oktober 2012 19:59
  +1
  Het is misschien ver, maar misschien niet...))) Je kunt zelf zien wat er gebeurt in het thuisland van de Mandalays, maar dit is niet verrassend. Voor alle zonden een keer, maar je moet betalen, dus ze betalen langzaam. Het is onwaarschijnlijk dat dit proces van vernietiging al kan worden gestopt. Kortom, in één woord: uitgespeeld!)
 35. Hard
  Hard 17 oktober 2012 21:29
  0
  Ja, ik ben voor. En hoe eerder hoe beter
 36. APAUS
  APAUS 17 oktober 2012 22:00
  +4
  Iedereen die het niet leuk vindt - met een stok op het hoofd !! In de VS is al 200 jaar het systeem voor het onderdrukken van protesten uitgewerkt !!! Hier haastten we ons om gekke vrouwen te verdedigen, in de VS is het zou over 10 uur zijn geëindigd !!
  Arrestatie, levering aan de rechtbank, veroordeling en levering aan het park, openbare bussen wassen!!
  Zelfs een hoge status beschermt niet, zo moest Paris Hilton zijn kunstjes uitwerken!!

  De zaak Pussy Riot in de VS zou hoogstwaarschijnlijk in reële termen eindigen!
  1. Karlson
   Karlson 18 oktober 2012 00:26
   0
   Druk op de toetsen, verkoop het talent! lachend
   sorry, ik streel je avatar, ik kon het niet laten, dit is van "Wedding in Malinovka" voelen

   Citaat van APAS
   De zaak Pussy Riot in de VS zou hoogstwaarschijnlijk in reële termen eindigen!

   Ik ben het ermee eens, in het Wetboek van Strafrecht van de Russische Federatie is er een hele reeks voor deze vrouwen, zoals: een criminele samenzwering van een groep personen, dat wil zeggen al een georganiseerde misdaadgroep, vandalisme, hooliganisme, geen aanklacht, dat wil zeggen, onder welk artikel kan men degenen plaatsen die het wisten maar de autoriteiten niet waarschuwden --- als ze, zoals in de Verenigde Staten, de top tien gemakkelijk zouden kunnen verkopen, zoals in de Verenigde Staten.
 37. Jibo
  Jibo 17 oktober 2012 22:22
  +1
  God is geen fraer, Rogue is moskee. Waar PEDOSTanovtsy voor vocht en tegenaan liep.
 38. SIBIR38RUS
  SIBIR38RUS 18 oktober 2012 10:59
  +1
  Zal de ineenstorting van de Verenigde Staten of niet - laten we afwachten, de ineenstorting in hun land gaat nog steeds beetje bij beetje door.
  Citaat van Kosatka
  Waar PEDOSTanovtsy voor vocht en tegenaan liep.

  Het is waar... Het kwaad keert terug als een boemerang. Ik vond een opmerking ergens hierboven leuk over de introductie van de roebel als wereldreservevaluta. Als de Verenigde Staten met hun huidige stand van zaken toch in de problemen komen, dan denk ik dat het nodig zal zijn om ze onmiddellijk af te maken door de zuurstof volledig af te sluiten. Anders zullen ze neerknielen, en we zullen hen ook humanitaire hulp sturen met voedsel en dekens, we zullen beginnen met het geven van de Medveputs voor de "arme en ongelukkige" haters van Moeder Rusland :) :) :)
 39. Shkodnik65
  Shkodnik65 18 oktober 2012 12:13
  +1
  Er is zo'n goede oude volkswijsheid: "Graaf geen gat voor een ander, je valt er zelf in." Ze zullen erin vallen, hoe ver de draad ook hangt ... Ze moeten vallen.
 40. PiP
  PiP 18 oktober 2012 14:18
  +2
  Als je erover nadenkt, is Rusland (USSR) nooit uit elkaar gevallen, maar alleen getransformeerd, aangepast aan de realiteit van de tijd. Voortdurend bij ons gevoegd en gescheiden, om de een of andere reden. Dit is historisch gezien het geval geweest. Maar een kunstmatig gecreëerde staat als de VS heeft een zeer reële kans om uit elkaar te vallen. Hoewel ze zeggen dat amers een overschat gevoel van patriottisme hebben (de favoriete vlag is overal, de Yankees krabbelen op elk "drankje"), maar als je goed kijkt, zie je dat het in de zuidelijke staten (uitgesproken als Texas) meestal gebruikelijk is om hang de staatsvlag of het geconfedereerde kruis uit. Maar ze zullen natuurlijk niet meteen uiteenlopen, dit is begrijpelijk. We hebben een reden nodig: dit is wanneer het "financiële" noorden de "olie" het zuiden in het graf zal trekken, wanneer klassen- en raciale tegenstellingen verergeren of, uiteindelijk, een natuurramp (zoals in New Orleans) op de schaal van het land. Maar hier is de paradox: de hele wereld noemde het zo averechts dat 'moeder niet huilt'. naar mijn bescheiden mening
 41. grote rivier
  grote rivier 18 oktober 2012 15:01
  +2
  Wat er gebeurt met de oude staten en relatief nieuwe staten laat ons goed zien dat het lichaam van de staat begint te sterven vanuit de hersenen.
  Het was een geweldig idee, al met al! Samenleving van welvaart en gelijke kansen. Maar het bleek dat dit een reclameboodschap is voor een showcase. Maar eigenlijk? Leugens, leugens, vervanging van concepten, dubbele standaarden, alleen erkenning van zichzelf geliefd bij de meest intelligente en mooiste. En een enorm en onverzadigbaar verlangen om te leven ten koste van anderen, minder vooruitstrevend slim en mooi.
  Daar zijn ze allemaal dierbaar, als ze geen conclusies kunnen trekken.
 42. SIBIR38RUS
  SIBIR38RUS 18 oktober 2012 18:04
  +1
  Citaat van PiP
  Maar hier is de paradox: de hele wereld noemde het zo averechts dat 'moeder niet huilt'. naar mijn bescheiden mening

  Maar dit is heel goed mogelijk ... Hun crisis was genoeg voor de hele wereld ...
 43. Konrad
  Konrad 18 oktober 2012 20:52
  +1
  Hoeveel nieuwe woorden kunnen worden geleerd door de commentaren van onze intellectuelen te lezen:
  chant-bericht, Medveputov, wie houdt er niet van - met een stok tegen het hoofd !!, PEDOSTanovtsy, "Mandalayev", amers, allerlei dermo, Shnobel Prize, ik ben geen erg domme "gebnya" persoon, verzamel alle Amerikanen in de Grand Canyon en blaas ze daar op, stinkdier, waardeloze miasma, verknipte franje, verdomde "tegenstander", STINK AGRESSIEVE SADISTISCHE TITANIUM!, ------------ Verklaringen van vertegenwoordigers van de "meest gelezen", eerlijk en vredelievend land!
 44. keylogger
  keylogger 18 oktober 2012 21:05
  +2
  laat het nafig uit elkaar vallen ja snel!!!!
 45. JONG
  JONG 23 oktober 2012 14:04
  +1
  Neeeee, de USA valt niet uit elkaar, de mentaliteit is daar totaal anders! Ze zetten tenten op, leven, eten op straat - is dit een demonstratie? Liever pronken! Het Amerikaanse volk zal niet onder kogels gaan tegen de autoriteiten - DENKEN IS ANDERS. Ik denk dat dit slechts een geheime wens is van de auteur van de visie op aankomende evenementen. Na de verkiezingen zullen de VS en de NAVO een oorlog beginnen in naam van "democratie" en zal een actieve wapenorde beginnen, die de controle over het Midden-Oosten zal vestigen. En nog belangrijker - of het nu Obama of Romney is))))
 46. igor12
  igor12 23 oktober 2012 17:22
  0
  Onlangs riep Hillary Clinton de Verenigde Staten op om de democratie in het Midden-Oosten te blijven steunen. Uitbraken van geweld in verschillende landen mogen de democratisering niet stoppen, zei ze.

  Volgens mij heeft ze twee woorden in de zin veranderd, het had zo moeten klinken: uitbraken van democratisering in verschillende landen zouden het geweld niet moeten stoppen.
 47. igor12
  igor12 23 oktober 2012 17:23
  0
  Onlangs riep Hillary Clinton de Verenigde Staten op om de democratie in het Midden-Oosten te blijven steunen. Uitbraken van geweld in verschillende landen mogen de democratisering niet stoppen, zei ze.


  Volgens mij heeft ze twee woorden in de zin veranderd, het had zo moeten klinken: uitbraken van democratisering in verschillende landen zouden het geweld niet moeten stoppen.
 48. igor12
  igor12 23 oktober 2012 17:25
  +2
  Onlangs riep Hillary Clinton de Verenigde Staten op om de democratie in het Midden-Oosten te blijven steunen. Uitbraken van geweld in verschillende landen mogen de democratisering niet stoppen, zei ze.


  Volgens mij heeft ze twee woorden in de zin veranderd, het had zo moeten klinken: uitbraken van democratisering in verschillende landen zouden het geweld niet moeten stoppen.