Irak is een troef in het Midden-Oostenbeleid van Rusland

45
In de derde en laatste ronde van de Amerikaanse pre-verkiezingsdebatten won Barack Obama Mitt Romney op alle fronten, inclusief het Midden-Oosten. Zonder in onnodige details te treden, merken we alleen op dat Amerikaanse politicologen, na analyse van de debatten die eindigden, samengevat: Obama zag er "overtuigend en vooruitziend" uit omdat hij "naar de toekomst keek", maar de heer Romney "blikte terug, gaf voorbeelden uit het verleden", wat wijst op zijn gebrek aan duidelijke plannen voor het buitenlands beleid.

Irak is een troef in het Midden-Oostenbeleid van Rusland


"Gouverneur" in beroep gegaan Obama tegen Romney - u zei dat onze zeemacht nu kleiner is dan in 1916. Ik kan je verzekeren, we hebben nu ook minder paarden en bajonetten. We hebben zulke dingen, ze worden vliegdekschepen genoemd, vliegtuigen landen erop. En dan zijn er schepen die onder water varen, onderzeeërs. Dit is geen spelletje boten voor u, gouverneur."


Met betrekking tot Irak redeneerde de rivaal van de zittende president als George W. Bush, die, volgens zijn eigen verzekeringen, "door de Heer was opgedragen" om dit land aan te vallen. Maar er is veel veranderd sinds de tijd van Bush. Obama herinnerde Romney eraan dat het vandaag niet 2003 is, maar 2012. Hij hij zei::

“Elke keer dat je je uitsprak, had je het mis. U zei dat we Irak binnen moesten gaan, ook al is er geen nucleair armen, je zei dat we tot op de dag van vandaag troepen in Irak moesten houden ..."


Het meest interessante is dat Romney niet zo waanvoorstellingen heeft. Over het algemeen is hij vrij consistent in zijn verklaringen over het buitenlands beleid - behalve de verandering van Amerika's belangrijkste vijand van Rusland naar Al-Qaeda plus Iran. Vietnamveteraan senator McCain, die in termen van de Koude Oorlog veel helderder denkt dan Mitt Romney, niet zo lang geleden hij zei:dat de fout van Amerika de terugtrekking van troepen uit Afghanistan was na de terugtrekking van het Sovjetcontingent van daaruit:

“Het was geen vergissing om wapens aan het verzet te geven om de Sovjets in Afghanistan te bestrijden. Het was een vergissing om de Afghanen aan hun lot over te laten nadat de Russen waren vertrokken.”


Mitt Romney maakt hetzelfde punt over Irak.

Een heilige plaats is nooit leeg en Rusland probeert een geopolitieke leegte op te vullen die in Bagdad is ontstaan. De Iraakse premier al-Maliki bevordert een solide partnerschap met Moskou.

Tot nu toe was de aandacht van de pers gericht op de wapenovereenkomst tussen Irak en Rusland. Twee weken geleden bezocht Nuri al-Maliki Moskou en de media geleerddat we het hebben over meerdere contracten, waarvan de grootste contracten zijn voor de levering van 30 (of 36) Mi-28NE gevechtshelikopters en 42 (of 48) ZRPK 96K6 Pantsir-S1. Irak besloot wapens en militair materieel van Rusland te kopen voor 4,2 miljard dollar (of misschien zelfs 5 miljard dollar). De nieuwste contracten kunnen Rusland naar de 2e plaats brengen in de lijst van wapenleveranciers aan Irak. De Verenigde Staten blijven de eerste: ze hebben 467 contracten ter waarde van 12,3 miljard dollar.

Analisten becommentarieerden de situatie op verschillende manieren. Meningen werden geuit dat Irak besloot Amerika op zijn plaats te zetten en een onafhankelijk beleid af te kondigen. Andere experts in het Midden-Oosten zagen dit eenvoudiger: Bagdad, zeggen ze, is gewoon op zoek naar goedkopere wapens, Amerikaanse wapens zijn te duur en Russische wapens zijn beter bekend bij Irakezen.

Al-Maliki besloot de situatie op te helderen. Hij zeidat Washington het door Bagdad ondertekende contract voor de aankoop van Russische wapens niet zal kunnen blokkeren:

“Of het nu gaat om de aankoop van wapens of olie of politiek overleg, we overleggen met niemand over deze kwesties. Ons buitenlands beleid is om uit te gaan van onze eigen belangen.”


Washington vertegenwoordigd door de vice-president en het hoofd van het Pentagon heeft het duidelijk gemaakt Irak, dat het op de een of andere manier niet menselijk is: om zijn leger te herbewapenen zonder de toestemming van het Pentagon.

Bagdad intensiveerde echter de militaire handelssamenwerking met Moskou nadat het hoofd van de Amerikaanse Senaatscommissie voor Buitenlandse Zaken, J. Kerry zeidat het noodzakelijk is om de levering van Amerikaanse wapens aan Irak te stoppen - vanwege de weigering van Bagdad om een ​​Iraans vliegtuig met militaire lading op weg naar Syrië te onderscheppen.

Dat wil zeggen, de Amerikanen zijn tot op zekere hoogte zelf de schuldige. Het hooghouden van 'Amerikaanse waarden' is één ding, maar zaken doen is iets anders. Als het eerste het tweede verstoort, moet je nadenken en een slimme keuze maken. Ze deden het eerder. Maar om de een of andere reden blunderde Kerry: hij plaatste 'waarden' boven winst. Eerst zei hij, toen dacht hij. En de winst staat op het punt naar Rusland te gaan.

Natuurlijk er is een mening dat de kaart van al-Maliki en V. Poetin zal worden geslagen.

Bijvoorbeeld oriëntalist Bulat Nuriev ("Echo van Moskou") verklaart de plannen van al-Maliki kortzichtig:

“Een andere politieke speler is recentelijk actiever geworden in het Midden-Oosten: Irak. Laat me u eraan herinneren dat de federalisering van Irak en zelfs de mogelijke oprichting van een volwaardige onafhankelijke Koerdische staat op een deel van zijn grondgebied deel uitmaakten en maken van de plannen van het Westen om deze regio te reorganiseren. Het lijkt erop dat een onafhankelijk Koerdistan, dat kan worden gebruikt tegen pan-Turkse vooruitgang, niet alleen in deze regio, maar in de hele Euraziatische ruimte, precies is wat Moskou nodig heeft. Maar gebeurtenissen ontwikkelen zich volgens een heel ander scenario. De premier van dit land, Nuri al-Maliki, maakt duidelijk duidelijk dat hij ten eerste geen verdere decentralisatie van Irak en de Koerdische staat zal tolereren, en ten tweede zal hij zich in elke regio verzetten tegen de Turkse “neo-Ottomaanse” hegemonie in de regio. mogelijke manier. Of het opzettelijk was of niet, is moeilijk te beoordelen, maar hij begon een harde confrontatie, zowel met de Turken als met de Koerden tegelijk, blijkbaar niet beseffend dat hij op deze manier alleen maar bijdraagt ​​aan hun consolidatie.


Het is moeilijk om het met deze stelling eens te zijn: er is te veel bewijs van het tegendeel.

Eerder werd een soortgelijke Koerdische mening geuit in het Iraakse parlement, dat de wapendeals overigens nog niet heeft goedgekeurd. Sommige parlementsleden overwegendat al-Maliki, tot de tanden bewapend, de vlammen van een intern conflict in Irak zal aansteken (uiteraard zal hij zich verzetten tegen de Koerden), eindelijk vrienden zal maken met Iran, Syrië zal helpen en de betrekkingen van het land met Turkije zal bemoeilijken.

Iraakse Koerden waren enthousiast over het wapencontract met Rusland. Ze geloven dat Russische wapens tegen hen zullen worden gebruikt. Aanvalshelikopters bijvoorbeeld. Maar de Iraakse president D. Talabani zei dat het land zichzelf bewapent in geval van een mogelijk conflict met de Turken. Het is natuurlijk een persoonlijke zaak voor de Koerden om het te geloven of niet, maar al-Maliki zou in de huidige situatie van het buitenlands beleid nauwelijks twee wedstrijden tegelijk spelen: tegen de Koerden en tegen de Turken. Immers, als we tegen de Turken zijn, dan tegelijk met de Koerden. De premier houdt rekening met de krachtsverhoudingen in de regio en koopt wapens. Trouwens, naast Rusland en de Verenigde Staten koopt hij ook vliegtuigen uit Tsjechië - voor een hele miljard.

Maar B. Nuriev trekt een andere conclusie:

“Dus Moskou, dat geen duidelijk en evenwichtig standpunt heeft over het Midden-Oosten en de Arabische Lente, verliest zijn traditionele bondgenoten zonder nieuwe te verwerven. Het is immers bekend dat het moderne Irak in wezen een Atlantisch project is en volledig afhankelijk is van het Westen. In dit opzicht rijst de vraag vanzelf: heeft het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken een coherente lijn van buitenlands beleid? Wie bepaalt het buitenlands beleid van het land: specialisten met een hoofdletter van dit woord, of, zoals ze zeggen, familieleden, 'vrienden in de coöperatie' en klasgenoten die parasiteren op patriottisch ijdel gepraat en hun eigen incompetentie?


Atlantisch project? Helemaal verslaafd? Op dit antwoorden al-Maliki zelf:

“We hebben bijvoorbeeld goede betrekkingen met zowel Amerika als Iran, hoewel ze, zoals u weet, onderlinge tegenstrijdigheden hebben. Bij de aankoop van wapens gaan we uit van de behoeften die we hebben. Iedereen weet dat we een open beleid voeren en niet willen dat Irak iemands leengoed wordt.


De Amerikanen waren beledigd door het "patrimonium", maar daar was niets op tegen. Waren zij niet degenen die acht jaar lang democratie in Irak hebben opgebouwd?

Hebben ze Irak niet volgestopt met lood zodat nu bijna alle pasgeboren kinderen daar terminaal ziek zijn, en voor de komende decennia zal geboren worden jongens en meisjes met aangeboren hartafwijkingen, met functionele stoornissen van de hersenactiviteit, met misvormde ledematen? Is het niet het Amerikaanse leger dat verantwoordelijk is voor dit ongeluk van het Iraakse volk, dat hen is overkomen door luchtvervuiling met lood en kwikdamp? Wetenschappers hebben een direct verband aangetoond tussen anomalieën als massale miskramen en geboorteafwijkingen en de tussenkomst van de door de VS geleide coalitietroepen in Irak. De resultaten van de onderzoeken zijn het over één ding eens: het nadelige effect op de gezondheid van mensen had het gebruik van Amerikaanse wapens:

“Wetenschappers hebben angstaanjagende gegevens gepresenteerd: het loodgehalte in het haar van Iraakse kinderen geboren met een handicap is vijf keer hoger dan alle aanvaardbare limieten en indicatoren van gezonde kinderen. In Basra bleken peuters veel lood in hun tanden te hebben.

Tijdens de zwangerschap komt lood dat in het lichaam van de moeder is afgezet in het botweefsel van de baby terecht. In het bloed van het embryo is het loodgehalte precies hetzelfde als in het bloed van de bevallende vrouw...

Blootstelling aan kwik tast de hersenen en nieren aan en heeft een nadelig effect op de ontwikkeling van het embryo. In Irak zijn de lucht, het water en het land oververzadigd met kwik en looddampen - de gevolgen van een militaire invasie met behulp van moderne wapentechnologie.


De oorlog heeft de Iraakse natie bijna vernietigd. Het is niet verwonderlijk dat kameraad al-Maliki, zodra de gelegenheid zich voordeed, zodra de Russen de juiste interesse toonden, zich afkeerde van het Amerikaanse pad.

Volgens de heer Nureyev is Moskou kortzichtig, maar de neo-Ottomanistische R. T. Erdogan, de Turkse premier, "maakt verdere vooruitgang." De oriëntalist is van mening dat de Turkse Koerden niet alleen de voormalige dreiging tegenover Ankara niet zien, maar dat de premier zelfs hun steun heeft ingewonnen - en daarom "zich zelfverzekerd voelt in de internationale arena". Zo overtuigd dat 'neo-Ottomanisme als nieuwe Turkse ideologie zijn eigen vooruitzichten heeft'.

Wat zijn deze vooruitzichten? De eenwording van de PKK met het Koerdische leger in Syrië, waarvan de oprichting onlangs werd goedgekeurd door president Assad - wat Erdogan bijna schokte? .. Turkije heeft, ondanks het beleid van "nul problemen met buren", lang afgekondigd door minister van Buitenlandse Zaken A. Davutoglu, geen enkele buur met wie er vandaag geen problemen zouden zijn.

De koers van het neo-Ottomanisme, die gevolgd wordt door de "gematigde islamist" R.T. Erdogan, kan door Turkije niet worden uitgevoerd. Dus overweegt Fyodor Lukyanov, hoofdredacteur van het tijdschrift Russia in Global Affairs, die onlangs Istanbul bezocht voor een congres gewijd aan veiligheidskwesties in de regio's van de Zwarte Zee en de Kaukasus, waar ze naast het hoofdonderwerp ook over Syrië spraken. Hij zei:

“... De mening van denkende mensen is ongeveer hetzelfde: Turkije overschatte zijn capaciteiten en onderschatte de complexiteit van alles eromheen. Als gevolg hiervan bevindt Erdogan zich in een positie waarin acties leiden tot verslechtering en inactiviteit leidt tot reputatieverlies. Daarom moeten we handelen, ondanks het feit dat de meerderheid van de bevolking volgens peilingen het idee van een oorlog met Syrië helemaal niet steunt, lijkt het voor niemand opportuun.”


De Turkse regering heeft niet de voormalige autoriteit in het land. De mensen steunen Erdogan of Davutoglu niet.

21 oktober in de provincie Hatay, grenzend aan Syrië geslaagd actie "Nee tegen imperialistische inmenging in de zaken van Syrië." De dag ervoor, op 20 oktober, hadden de verenigde Turkse publieke organisaties - de Confederatie van Vakbonden van Revolutionaire Arbeiders, de Confederatie van Vakbonden van Ambtenaren, de Federatie van Kamers van Ingenieurs en Architecten van Turkije, de Federatie van Turkse Artsen - ook hield een protestactie in Ankara. Ze waren tegen het beleid van de door Erdogan geleide Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling ten aanzien van Syrië, evenals de economische gevolgen ervan. Ismail Hakki Tombul, secretaris-generaal van de Confederatie van Vakbonden van Ambtenaren van Turkije, las een oproep aan de pers voor:

“De regering van de AKP verarmt het volk en, als contractant bij de interventie van de imperialisten in het leven van Syrië, duwt het land naar een bloedige oorlog. Turkije is verantwoordelijk voor de dood van onschuldige mensen in Syrië. Ankara is, in opdracht van de Verenigde Staten, een regionaal militair steunpunt geworden en voert een militant beleid, waardoor sektarische botsingen worden aangewakkerd. Ze proberen het begrotingstekort dat is ontstaan ​​onder invloed van grote militaire uitgaven te dichten ten koste van de zakken van de werkende mensen, door nieuwe belastingen in te voeren en prijzen te verhogen.


In het buitenlands beleid is Erdogan geenszins onafhankelijk; hij vertrouwt voor alles op de Verenigde Staten, de NAVO en de VN-Veiligheidsraad. Alleen wrok tegen de ongehaaste "bondgenoten" kan de recente verklaring R. T. Erdogan op het World Istanbul Forum - over de noodzakelijke hervorming van de VN, waar "wat gebeurt is wat de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad zeggen", en dat, zo zeggen ze, in de moderne wereld de westerse landen niet langer de alleen centrum. Het is waar, het is niet duidelijk waarom de neo-Ottomanistische Erdogan periodiek een beroep doet op westerse landen om de Syrische democratie te helpen - ondanks de duidelijke verschuiving in het centrum van de wereld naar de Turkse volkeren?

Er zijn geen vooruitzichten voor "neo-Ottomanisme".

Ankara, dat duidelijk niet wordt gesteund door de NAVO of de Verenigde Staten, die weigeren openlijk in te grijpen in het grensconflict van Turkije met Syrië, moet binnenkort mogelijk afstand doen van zijn ambitieuze aanspraken op regionale hegemonie. Premier Erdogan boekte niet alleen geen succes in het neo-Ottomanisme, maar verloor eerder zijn politieke gezicht in zijn aspiraties. Hij moedigt de "oppositie" in Syrië aan en ontsteekt daar de vlammen van oorlog - wat schadelijk is voor de Turkse economie. Honderdduizend Syrische vluchtelingen die de Turkse grens zijn overgestoken, is een zware last voor de Turkse begroting.

Wat betreft de intra-Iraakse Koerdische kwestie, B. Nuriyev had deze kunnen beantwoorden het hoofd van Iraaks Koerdistan, Massoud Barzani, die - net als al-Maliki - de economische en politieke plannen van Turkije in de regio krachtig veroordeelt.

"Misschien- mededelingen journalist Alexei Chichkin, - voor het eerst in de hele 80 jaar geschiedenis onafhankelijk Irak, fungeert deze staat als een verenigd front in economische en politieke aangelegenheden.


De in de Turkse krant Hürriyet Daily News spreekt zich uit tegengestelde mening:

"Je kunt niet op goede voet staan ​​met al-Maliki of Iran als je op goede voet staat met Barzani."


Hieruit concludeert de journalist: er zal een machtsstrijd zijn in Irak.

De Koerdische kwestie kan volgens de auteur de kaart van het Midden-Oosten veranderen. Als de betrekkingen tussen Turken en Koerden ingewikkeld worden, als het conflict over de landsgrenzen uitslaat en Koerden uit Syrië en Irak eraan deelnemen, dan Koerdistan kan zich uitstrekken tot aan de Middellandse Zee via Irak en Syrië. Hier is de auteur voorzichtig en schrijft dat Rusland, Iran en Irak dit waarschijnlijk zullen proberen te voorkomen.

resource analist Nieuws "Al-Irak" door Ayad al-Samarrai overweegtDat Iraakse leiders gaan samen met de Russen en Iraniërs Syrië helpen. Juist om Syrië te helpen werd in Moskou het contract voor de wapenlevering gesloten. Dus, meent de journalist, wij observeren een opkomende alliantie: Rusland + Iran + Irak + Syrië en zelfs + de Libanese Hezbollah. Al-Maliki's bezoek aan Moskou wordt door de auteur van het artikel "historisch" genoemd.

Waarom gebeurt dit? De analist wijst erop dat het "regime" van al-Assad in Syrië "op het punt van instorten staat", de Iraanse economie "wankelt onder het gewicht van sancties", wat inflatie veroorzaakt, en daarom denken Moskou en Teheran na over een plan om Syrië en Iran te redden. Hun gezamenlijke idee is om Irak hiervoor te gebruiken. Hiervoor, Moskou

"manipuleert zijn onwetende leiders, niet in staat te begrijpen wat er achter de schermen van de wereldpolitiek gebeurt."


Dit alles werd de auteur na een reeks bezoeken duidelijk. Ten eerste hebben hooggeplaatste Iraanse veiligheidsfunctionarissen onlangs Irak bezocht. Ten tweede vloog premier al-Maliki naar Rusland (“op zoek naar een nieuwe formule voor veiligheidssamenwerking”). Ten derde werd het bezoek van al-Maliki aan Moskou voorafgegaan door een bezoek aan Iraaks Koerdistan door brigadegeneraal Qassem Soleimani, commandant van de Qods (speciale eenheid van de Islamitische Revolutionaire Garde), waarin hij president Talabani en zijn assistenten ontmoette om te begrijpen of ze het ermee eens zijn dat ze samenwerken met Teheran om de Assad-regering in Syrië te houden. Soleimani heeft eerder Ankara en Damascus bezocht. De Iraanse minister van Defensie Ahmad Vahidi volgde hem naar Bagdad. Ten slotte is er informatie dat de Iraanse president Ahmadinejad van plan is Bagdad te bezoeken.

De conclusie wordt hieruit getrokken: aangezien de Verenigde Staten alle bondgenoten van al-Maliki omver willen werpen, zullen ze hem binnenkort ook in de steek laten. Irak, dat vriendschap heeft gesloten met Amerika's "traditionele" vijand, Rusland, zal opnieuw een van Amerika's tegenstanders worden. Er is een grote kans dat Washington zal in de zeer nabije toekomst actie ondernemen om al-Maliki te vervangen. Waarschijnlijk, hiervoor zullen interne Iraakse hefbomen worden gebruikt, aangezien de premier voor veel lokale politieke blokken een ongewenst figuur is.

Er wordt aangenomen dat gedurende de zes jaar dat al-Maliki heerste, de veiligheid in het land niet is verbeterd en dat corruptie zich onder hem heeft verspreid. Het is ook erg dat hij het beleid van Turkije niet goedkeurt, en daarom "dreunen de oorlogstrommels luider en luider". Als gevolg hiervan kan Irak "weer een slachtoffer worden".

De journalist raadt de premier aan om eerst vrede te sluiten met zijn eigen volk en daarna vrienden te maken met 'buitenstaanders'.

Iraakse sjiitische leider Muqtada al-Sadr ook blootgesteld scherpe kritiek op de Russisch-Iraakse afspraken over de levering van wapens aan Irak. Al-Sadr zei dat dit in strijd is met de nationale aspiraties van het Iraakse volk en in het algemeen verspilling van het geld. Volgens Muqtada al-Sadr zullen contracten voor de levering van Russische wapens aan Irak de tegenstellingen binnen het land vergroten.

Ondertussen hebben veel Iraakse Koerden (zie editie) De Koerdische wereldbol, de auteur van de notitie is Salih Valadbaji) een andere mening hebben. Hassan Jihad, een lid van het Koerdische Defensie- en Veiligheidscomité van de Iraakse Nationale Assemblee, vertelde de Koerdische media dat een overeenkomst tussen het ministerie van Koerdistan van Peshmarga en het Iraakse ministerie van Defensie zal de Koerden ten goede komen: zij zullen een deel krijgen van de wapens die de Iraakse centrale regering van plan is te verwerven op grond van overeenkomsten met Rusland en de Tsjechische Republiek.

Dus, laten we er zelf aan toevoegen, hoe de Turken Barzani van al-Maliki ook afzonderlijk zouden willen zien, in dit geval werkt het principe van "verdeel en heers" niet.

Volgens kameraad Jihad is het belangrijkste motief voor het kopen van wapens het Iraakse leger uit te rusten en de veiligheid in het land te verbeteren. Het enige coherente argument dat sommige Koerden tegen al-Maliki hebben, is dat dergelijke dringende deals voor de aankoop van zware wapens niet gerechtvaardigd zijn. Het is hier dat andere politieke commentatoren een bedreiging voor de Koerden van Irak zien.

De Iraakse regering installeert luchtafweerraketten en radarsystemen om de Turkse overtreders van de Iraakse luchtgrens effectief aan te pakken - alleen degenen die zich verzetten tegen de Koerden, waaronder leden van de PKK, die in Turkije als een terroristische organisatie wordt beschouwd.

Sommige Koerden, die anoniem willen blijven, zeggen dat de huidige wapens van het land hen doen denken aan Saddams regering.

Ook zei een niet nader genoemde Iraakse bron dat: plannen om ongeveer 12000 Amerikaanse soldaten naar Irak te sturen. Deze troepen zullen zich aansluiten bij de ongeveer 4000 soldaten die nog steeds in Irak dienen na de terugtrekking van de VS in 2011.

De 88-jarige Jimmy Carter, ex-president van de Verenigde Staten, heeft onlangs Irak bezocht. Vandaag merkt in dit verband op dat de woordvoerder van het Pentagon, George Little, zei dat Carter's reis de nadruk legde op de rol van Irak bij het verzekeren van regionale stabiliteit.

Misschien zag J. Little "stabiliteit" in de wens van Irak om F-16's te verwerven en tanks.

Sommige columnisten zien in deze aankoop de defensiebelangen van het sjiitische Irak: achttien Amerikaanse F-16's, die versneld worden aangekocht, zullen het "sjiitische schild" van Irak zijn. De auteur van de notitie in "Stadhuis Financiën" is van mening dat deze vliegtuigen zullen helpen bij het creëren van een "sjiitisch schild van de sjiitische islam" in Irak.

Moskou probeert zijn traditionele sterke rol in het Midden-Oosten terug te winnen. Dat denkt journaliste Anna Nemtsova ("Het dagelijkse beest", de bron van de verkorte vertaling is Inopressa).

In haar opinie, Om zijn invloed in het Midden-Oosten opnieuw te bevestigen, heeft het Kremlin zijn toevlucht genomen tot traditionele middelen: contracten voor de aankoop van olie en wapenvoorraden. Anna Nemtsova schrijft:

“Op dit moment is Irak de meest veelbelovende partner voor Rusland.”


Ruslan Pukhov, directeur van het Moskouse Centrum voor Analyse van Strategieën en Technologieën, zegt:

“Natuurlijk wordt de Amerikaanse invloed in Irak overschat. De sjiitische regering begint een koers te varen die onafhankelijker is van Washington."


De tijd is dus gekomen voor de terugkeer van de invloed in Bagdad. Een heilige plaats is nooit leeg.

Irak, schrijft de journalist, heeft Russische investeringen nodig: de schade die tijdens de oorlog aan de Iraakse infrastructuur is toegebracht, wordt immers geschat op 800 miljard dollar.

En voor Rusland is niet alleen samenwerking op het gebied van militaire handel belangrijk, maar ook de ontwikkeling van Iraakse olievelden: dit is tenslotte een zekere manier om zijn industriële toekomst in Irak veilig te stellen.

Er zijn momenteel twee Russische oliemaatschappijen actief in Irak. Misschien zal een van hen, Lukoil, zijn West Qurna-1-project overnemen van het Amerikaanse Exxon.

Hillary Clinton, een expert op het gebied van hulpbronnen, moest ook spreken over de Iraakse oliekwestie. Sprekend aan de Universiteit van Georgetown, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken hij zei:dat ze zich geen zorgen maakt dat Rusland de grootste olieproducent in Irak wordt, omdat uiteindelijk olie die door Russische bedrijven wordt geproduceerd naar de wereldmarkt wordt verscheept en voor alle deelnemers beschikbaar komt.

Nou, nou ... Als er niets te zeggen is, komt de troef van universele liefde uit de mouw. Russische bedrijven? Dit is de wil van het Iraakse volk, geheiligd door de Amerikaanse waarden van broederschap en democratie.

Hillary bijt zelfs in haar ellebogen. In Amerika is het in de eerste plaats eng verbaasd het feit dat de huidige regering van Irak hetzelfde doet als het 'regime' van Saddam - namelijk wapens kopen uit Rusland. Ten tweede zou het ministerie van Buitenlandse Zaken heel boos moeten zijn omdat Irak is geweest benodigdheden olie en olieproducten van Syrië - niet alleen ondanks de druk van de VS en de EU, maar ook op preferentiële voorwaarden. En over Syrië heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken, vertegenwoordigd door Hillary Clinton, maar één standpunt: "Assad moet gaan." Maar de samenwerking van Irak, Iran, Rusland en Syrië - samen met de internationale vasthoudendheid van kameraden Lavrov en Churkin - maken deze terugtrekking tot een bijna fantastisch vooruitzicht.

Voormalig Pentagon Senior Security Analyst Michael Maloof heeft gelijk: Hoessein werd omvergeworpen, maar Bagdad wendde zich tot Moskou.

We zien nog een voorbeeld van een Amerikaanse boemerang die zijn afzenders op het voorhoofd slaat. De gezanten van Washington vochten acht jaar in Irak, vulden Iraakse grond met lood en lucht en water met kwik. Aan deze oorlog werd meer dan 800 miljard dollar uitgegeven. Vier en een half duizend soldaten die vochten onder de Stars and Stripes vonden hier hun dood. En dit alles zodat al-Maliki besluit dat Lukoil en Gazpromneft de voorkeur hebben boven Exxon? Dan, voor Bagdad om direct de niet-ontvankelijkheid van de overzeese eigenaar bij het "patrimonium" te verklaren? Dan, dat Irak wapens gaat kopen van Rusland - zoals in de dagen van Saddam Hoessein? Eindelijk, zodat een onoverwinnelijk sjiitisch trio uit Irak, Iran en Syrië in het Midden-Oosten zingt? Werkelijk, Barack Khuseinovich Obama is een Kremlin-agent. En de agent is briljant.

Beoordeeld en vertaald door Oleg Chuvakin
- speciaal voor topwar.ru
  Onze nieuwskanalen

  Schrijf je in en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de belangrijkste evenementen van de dag.

  45 commentaar
  informatie
  Beste lezer, om commentaar op een publicatie achter te laten, moet u: inloggen.
  1. +4
   26 oktober 2012 08:13
   Bedankt voor het artikel.
   1. Dimonanet
    +4
    26 oktober 2012 13:46
    Uitstekend artikel! In één adem uitgelezen! Laten we de wereld een betere plek maken
    1. -2
     26 oktober 2012 19:52
     En ik mnogabukaf niasilil: / wat heb je aan deze kandidaten voor werelddictators uitgemolken?
   2. +1
    26 oktober 2012 17:27
    Ik ben het met je eens in de beoordeling van het artikel.
    Om eerlijk te zijn, is het natuurlijk moeilijk te geloven dat de Amerikanen Rusland zullen toestaan ​​de markt van hun feitelijke kolonie te betreden.
  2. koude
   0
   26 oktober 2012 09:18
   Het is vreemd dat de Amerikanen Rusland toelieten tot de Iraakse leger- en oliemarkt, terwijl ze zelf vertrokken, vergelijkbaar met het ruilen van Syrië voor Irak Hmm IMHO hi
   1. merkel1961
    0
    26 oktober 2012 10:00
    Maar hoe zit het met onze vijf BDK's met landings-, BOD-, tanker- en andere schepen? Wat, naar uw mening, om de uitwisseling te verzekeren?
   2. 0
    26 oktober 2012 10:27
    Citaat: Koud
    lijkt erg op het ruilen van Syrië voor Irak

    De uitwisseling is zeer ongelijk
   3. +2
    26 oktober 2012 10:53
    Het is voor ons nu moeilijk te raden wat er in de grote politiek gebeurt. de tijd zal het leren. We hopen dat Poetin de juiste stappen neemt.
   4. Gelukkig
    0
    26 oktober 2012 12:14
    Er zit waarheid in je woorden!
   5. +3
    26 oktober 2012 12:32
    Citaat: Koud
    zoals Syrië ruilen voor Irak

    Ik twijfel. Het lijkt er meer op dat Rusland tactische partners in de regio verzamelt, in plaats van op slechts één persoon te wedden. Volgens mij de juiste aanpak.
  3. WW3
   WW3
   +3
   26 oktober 2012 09:37
   In deze regio draait alle politiek om olie, natuurlijk zou Rusland Irak een belangrijke rol moeten geven in de vectoren van het buitenlands beleid ... en Russische wapens zijn daar meer bekend dan Amerikaanse ... een oude vriend, zoals ze zeggen, is beter dan twee nieuwe...
  4. Fidain
   0
   26 oktober 2012 09:59
   De tijd zal leren of ze wapens uit Rusland kopen of niet, maar één ding is al duidelijk dat de Arabische "bondgenoten" van de Verenigde Staten, zodra de gelegenheid zich voordoet, hun beleid zullen voortzetten en dit is fundamenteel anders dan het feit dat overzeese heren wachten op Irak of de "vruchten" van de Arabische lente.
  5. +6
   26 oktober 2012 10:03
   Verrassend genoeg, zodra je de analyses van de "Echo van Moskou" begint te lezen, ontstaat er een aanhoudende geur van een verrot moeras waarin afvalwater wordt gegoten.
   In Irak zou men waarschijnlijk provocerende acties tegen de Iraakse leiders mogen verwachten. Amers vergeven geen beledigingen!
   1. +2
    26 oktober 2012 10:32
    Citaat van omsbon
    read analytics "Echo van Moskou, er ontstaat een aanhoudende geur

    Dat is waarom het de "echo van Moskou" is, zodat het ... stinkt.
   2. varen
    +1
    26 oktober 2012 20:46
    Trouwens, ja, een van de meest rotte plekken. Je begint dit vooral te begrijpen als je de opmerkingen daar leest. Mensen zijn ongeschoold en agressief. Vol onzin. Mensen hier en op de echo vergelijken is als het vergelijken van een wetenschappelijke conferentie en een menigte gopota op straat..
    Nou, wat een bron, zulke bezoekers
  6. alatau_09
   +4
   26 oktober 2012 10:05
   !Alles is relatief!"
   Iedereen die samenwerkte met de USSR, die de geneugten van de Joodse democratie en hun "gratuite" hulp heeft geproefd, wendt zich vroeg of laat tot de Russische Federatie als erfgenaam van een land dat om politieke of economische redenen niet bestaat ... Ik denk dat dit is slechts het begin van het proces ...
   1. 0
    26 oktober 2012 10:39
    Citaat van: alatau_09
    Ik denk dat dit nog maar het begin is van het proces.

    Maar de Bulgaarse nucleaire contracten zeggen iets anders.
    1. alatau_09
     +2
     26 oktober 2012 10:52
     ster,
     rijp, nog groenig...
     meestal zijn degenen die het meest worden geholpen het meest beledigd .... en dit zal voorbij gaan als ze opgroeien ...
  7. +7
   26 oktober 2012 10:11
   artikel op 5! Amerikanen zullen nu iedereen die zo'n kans krijgt, op de een of andere manier, en Irak, het arme Irak heeft zoveel moeten doorstaan ​​en natuurlijk zullen de mensen daar zich degenen herinneren die lijden en ongeluk in hun leven brachten, ik hoop dat Rusland dat niet zal doen mis deze kans en zal profiteren van haat tegen de Verenigde Staten is niet eens een voordeel, maar een leidende positie op deze planeet, het grootste land zou standaard een leidende positie in de wereld moeten innemen, als we zo dom zijn en niet ontwikkeld volgens naar het Westen, waarom is het dan zo historisch dat we de grootste gebieden en de grootste hulpbronnen ter wereld hebben? domme mensen kunnen het niet zo lang in bezit hebben gehad
   1. +5
    26 oktober 2012 12:39
    We hebben ze gewaarschuwd.
    1. Gelukkig
     0
     26 oktober 2012 23:32
     Het is noodzakelijk om ze met een vuile bezem te rijden !!)) drankjes
  8. +3
   26 oktober 2012 10:28
   Blij Het te horen! Ik hoop dat de samenwerking tussen Rusland en Irak zich niet zal beperken tot de levering van wapens! Ik hoop dat er nog meer gezamenlijke projecten komen op het gebied van energie en industrie. Alleen het Russische volk zal het Iraakse volk helpen om de verwoesting en wanorde veroorzaakt door de NAVO te verwijderen
   1. +3
    26 oktober 2012 10:51
    JohnnyT,
    Daar werd immers niet alleen een contract getekend voor de levering van wapens, maar ook voor de ontwikkeling van het depot door Russische bedrijven. er was een gerucht op tv dat de Irakezen de Amerikaanse EXMOBIL uit een groot veld hebben verdreven, daar gaat nu de onze boren, Lukoil als ik me niet vergis. Irak koopt Russische wapens om Turkije te intimideren, dat laatste bombardeert heel vaak het noorden van Iraaks grondgebied in de strijd tegen de Koerden. aangezien andere landen je land bombarderen, wat ben je verdomme een onafhankelijke staat. Na te hebben gezien hoe slim de Syriërs de Turkse Phantom hebben neergeschoten, waardeerde Irak de kracht van de Russische Pantsyr, dus ze kopen. Als Irak alleen maar wapens heeft, zij het goede, dan lopen ze het risico in geval van een conflict, de Verenigde Staten kunnen alle elektronica in de geleverde wapens blokkeren - zo wordt een duur stuk speelgoed schroot. Dit was het geval met Irak tijdens Operatie Desert Storm. toen reserveonderdelen die door Irak uit Israël waren gekocht, plotseling door magie buiten werking raakten.
  9. +2
   26 oktober 2012 10:47
   merkel1961 Vandaag, 10:00 ↑ ↓ nieuw 0
   Maar hoe zit het met onze vijf BDK's met landings-, BOD-, tanker- en andere schepen? Wat, naar uw mening, om de uitwisseling te verzekeren?


   Het lijkt er meer op dat dit een eend is uit het artikel van gisteren. Ik heb gisteren een beetje gegoogled omdat er geen tijd was, maar ik vond geen bevestiging. te vragen
  10. Dimani
   +1
   26 oktober 2012 10:49
   Natuurlijk zullen we zien, maar als alles echt gebeurt zoals het in het artikel staat, kunnen we feliciteren met het feit dat we eindelijk hebben geleerd de vruchten van andermans overwinningen te gebruiken. Voorheen waren alleen de Britten hierin onovertroffen meesters. lachen
   1. Gelukkig
    0
    26 oktober 2012 12:19
    Positief nieuws, deze gedachten willen we graag in praktijk brengen, dan gaan er nog meer contracten en kansen open!
  11. boorst64
   +1
   26 oktober 2012 11:56
   Ik kan de aanwezigheid van lood in het lichaam van mensen niet in verband brengen met militaire operaties, behalve het gebruik van giftige stoffen.
   1. +2
    26 oktober 2012 12:31
    Daar worden naast lood, nog steeds verarmd uranium, ameren in bulk gegooid. Wij gebruiken wolfraam in schelpen en zij gebruiken uranium. Op deze basis begonnen veel soldaten ernstige gezondheidsproblemen te krijgen.
    De VS gebruikten uraniummunitie tijdens de oorlog van 1991 tegen Irak. Het Amerikaanse leger heeft ongeveer 14 duizend tankgranaten met verarmd uranium uitgegeven. In totaal werd 275 tot 300 ton verarmd uranium gebruikt [5]. Volgens Sarah Flanders, directeur van het Center for International Initiatives in New York, “heeft het Pentagon een enorme hoeveelheid wapens met verarmd uranium gebruikt in de oorlog tegen Irak. Tijdens deze operatie werden meer dan 940 duizend kogels van 30 mm met uranium en meer dan 14 duizend tankgranaten van groot kaliber afgevuurd - granaten van 105 en 120 mm.

    Na de oorlog bleken enkele duizenden Amerikaanse en Britse soldaten verschillende ziekten te hebben die verband hielden met een verminderde lever- en nierfunctie en lage bloeddruk. De gepensioneerde kolonel Douglas Rocke van het Amerikaanse leger, een professor in milieuwetenschappen aan de Jacksonville University, ontdekte dat uranium lymfoom, psychische stoornissen en geboorteafwijkingen kan veroorzaken bij toekomstige generaties [7]. Zoals Aleksey Yablokov, corresponderend lid van de Russische Academie van Wetenschappen, opmerkte, in de Iraakse gebieden die besmet zijn met uranium in het gebied van de stad Basra, de frequentie van vroeggeboorte, geboorteafwijkingen van pasgeborenen, leukemie en andere vormen van kanker 3-4 keer verhoogd. Volgens Yablokov werden aangeboren aandoeningen (gebrek aan ogen, oren, versmelting van vingers en bloedvaten, enz.) gevonden bij meer dan 60% van de kinderen geboren in families van Amerikaanse soldaten die tijdens het conflict vochten[8]. De Amerikaanse regering verwierp alle claims van zieke militairen en legde uit dat het effect van verarmd uranium op de ontwikkeling van ziekten niet is bewezen.

    In theorie kan verarmd uranium, indien gewenst, worden aangetrokken als chemisch wapen
    1. Petrospek
     +1
     26 oktober 2012 16:47
     het artikel gaat over lood en kwik, er is geen sprake van uranium
  12. +2
   26 oktober 2012 12:15
   Echt, Barack Husseinovich Obama is een agent van het Kremlin. En de agent is briljant.
   Het is jammer, + er kan er maar één worden geplaatst ...
  13. +1
   26 oktober 2012 12:34
   Dank aan Oleg voor het artikel. Het is zeer informatief. Het is allemaal goed voor ons dat de amers hooivorken waren. Ja, en ik heb hartelijk gelachen om Obama! Het is nu al tijd om te belonen, voor diensten aan ons vaderland! soldaat
   1. 11Goor11
    0
    26 oktober 2012 22:31
    En McFaul als de beste contraspionageofficier die buitenlandse agenten ontmaskert lachend
  14. veelvraat7778
   +1
   26 oktober 2012 13:23
   tot de tanden gewapend, zal al-Maliki de vlammen van interne conflicten in Irak aanwakkeren (uiteraard zal hij zich verzetten tegen de Koerden), eindelijk vrienden maken met Iran, Syrië helpen en de betrekkingen van het land met Turkije bemoeilijken.
   Al-Qaeda bouwt zijn strijdkrachten in Irak weer op en zet trainingskampen op voor rekruten in de westelijke woestijnen van het land, en maakt in toenemende mate gebruik van de regionale instabiliteit en het falen van het Iraakse leger en wetshandhavingsinstanties. gevangenen die ofwel uit marionettenkerkers zijn ontsnapt of door de Iraakse autoriteiten zijn vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs na de terugtrekking van de Amerikaanse troepen. Volgens het persbureau AP slaagden Amerikaanse troepen er tijdens de bezetting van Irak in om samen met regeringsgezinde troepen de aanval van de al-Qaeda moedjahedien af ​​te weren tijdens de bezetting van Irak. Maar nu zeggen Iraakse en Amerikaanse functionarissen dat het aantal van strijders van de islamitische beweging is verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Ze vinden momenteel gemiddeld 10 aanvallen per week plaats in Irak, vergeleken met eerder dit jaar gemiddeld 140 aanvallen per week, volgens een rapport van het Pentagon. Al-Qaeda in Irak is terug", aldus de Amerikaanse senator Lindsey Graham, Republikein uit South Carolina. die in september Bagdad bezocht.In november 75 voorspelde een belangrijke Amerikaanse militaire functionaris in Irak, legergeneraal Lloyd Austin, "turbulentie" voor de Iraakse regering in de toekomst. Hij twijfelde er niet aan dat er zich spoedig grootschalige vijandelijkheden tussen soennieten en sjiieten in Irak zouden ontvouwen. Deze laatste heeft niet genoeg kracht om te reageren op de dodelijke aanvallen van de al-Qaeda Mujahideen. Op 2011 oktober kwamen bij een reeks explosies en beschietingen zes mensen om het leven, onder wie drie soldaten en een rechter. De aanslagen werden uitgevoerd in Bagdad, Mosul en Tal Afar in het noorden van Irak.
   Elke golf van explosies en schietpartijen die in het hele land plaatsvinden, wakkert de publieke verontwaardiging aan tegen de regering, die niet in staat is de gevechten te stoppen. Er is een toename van het aantal soennieten dat de sjiieten omver wil werpen, daarom vreest iedereen een herhaling van de Syrische gebeurtenissen in Bagdad. Fuad Ali, die voor de regering werkt. Al-Qaeda is veel sterker dan wat Iraakse functionarissen denken , voegde Ali eraan toe. - Een terroristische groepering kan grote aanslagen organiseren en haar leden vrijlaten uit Iraakse gevangenissen, wat betekent dat Al-Qaeda sterker is dan onze veiligheidstroepen. De regering is er sinds begin dit jaar niet in geslaagd het groeiende aantal slachtoffers te stoppen. In de uitgestrekte woestijn in het westen van Irak, nabij de Syrische grens, vond de Iraakse wetshandhavers de overblijfselen van nieuwe opleidingskampen voor moedjahedien, zei luitenant-generaal Ali Gaydan, commandant van de Iraakse grondtroepen. Gaidan beschreef hoe het leger vorige maand de Al Jazeera-regio, die zich uitstrekt over drie provincies, binnenviel en de overblijfselen aantrof van 41 campings bezaaid met duizenden kogelhulzen. "Dus deze plaatsen werden gebruikt als schietbaan voor terroristische training", zei Gaidan, een van de hoogste functionarissen in het Iraakse leger.
   Op twee dvd's die bij de inval van Al Jazeera waren teruggevonden, waren beelden van luchtafweermachinegeweren te zien. Veertig Mujahideen scandeerden takbir (Allahu Akbar) terwijl machinegeweren op de schietbaan schoten. Aparte frames tonen pick-up trucks met Anbar kentekenplaten. Puppet-functionarissen denken dat de video in de eerste drie maanden van dit jaar is opgenomen. Al-Qaeda-leiders hebben besloten dat Al-Jazeera het beste gebied is om hun strijders op te leiden, omdat het voor veiligheidstroepen erg moeilijk is om het te bereiken”, zei het Iraakse parlementslid Hakim al-Zamili.
   1. veelvraat7778
    0
    26 oktober 2012 13:25
    Volgens de inlichtingendienst van het regime worden momenteel alleen al in de Al Jazeera-regio meer dan 5 Iraakse Mujahideen opgeleid in de 2 trainingskampen van Al Qaeda. De functionaris, die op voorwaarde van anonimiteit sprak, zei dat de lage schatting van de regering was dat 500 al-Qaeda moedjahedien in Irak waren op het moment van de terugtrekking van de VS. In juni 700 vertelde de Amerikaanse minister van Defensie Leon Panetta de Amerikaanse Senaat dat er "2011" strijders in Irak, Syrische rebellen en moedjahedien waren om Assad omver te werpen. En in de provincie Anbar hebben sommige al-Qaeda-eenheden zich gehergroepeerd en hun naam veranderd in het Vrije Iraakse leger, mogelijk van plan om het Syrische scenario in Irak te herhalen.Sjeik Hamid al-Hayes in de provincie Anbar, een gepensioneerde veiligheidsfunctionaris, zei de Free Iraqi Het leger rekruteert en is van plan de sjiitische regering in Bagdad omver te werpen. Ze proberen de Syrische revolutie te imiteren, zei al-Hayes.
  15. Volkhov
   0
   26 oktober 2012 14:34
   Irak werd al gebruikt als kanonnenvoer voor druk op Iran in 80-88, het leverde wapens uit zowel de VS als de USSR, nu pompen ze ze opnieuw op met wapens om ze op te zetten tegen Syrië en Iran. Wat voor onafhankelijkheid kan er zijn na de bezetting - er was tenslotte geen revolutie ...
  16. gen.meleshkin
   +1
   26 oktober 2012 14:40
   Nee! Het is alleen zo dat de hele wereld begint te begrijpen hoe de Amerikanen zijn en de juiste keuzes maakt.
   1. Gelukkig
    0
    26 oktober 2012 23:36
    De tijd zal zeker komen dat de hele wereld unaniem de Amerikanen de rug toekeert en hun eigen economische sancties tegen hen oplegt!)
    Ik stel voor om te beginnen door geen telefoons en epol-tablets te kopen!)))))
  17. +2
   26 oktober 2012 15:11
   Dat is waarom het de "echo van Moskou" is, zodat het ... stinkt.


   Het is correct om dit station "Echo Matsy" te noemen))))
  18. luitenant-kolonel
   +4
   26 oktober 2012 15:14
   Irak is een troef?))))
   Het is weer te zien, hoewel om Rusland te fokken, wapens op krediet te kopen, dan zal Maliki worden weggevaagd en de nieuwe regering zal weigeren te betalen !!!
   1. 0
    27 oktober 2012 22:27
    Citaat van Yarbay
    Maliki zal worden weggevaagd en de nieuwe regering zal weigeren te betalen!!!

    Ook een optie, dus: "geld vooruit".
  19. Kshatriya
   +2
   26 oktober 2012 22:00
   ..... "Voormalig senior veiligheidsanalist van het Pentagon Michael Maloof heeft gelijk: Hoessein is omvergeworpen, maar Bagdad heeft zijn gezicht naar Moskou gekeerd.".........
   Ik respecteer het trekken van een lijn aan het einde van de publicaties van Oleg Chuvakin ....
   + in het leven .... (alleen Rusland kan gemakkelijk de rug toekeren ... (een voorbeeld hiervan is Servië ... sorry, maar wat kun je doen ...)
  20. +2
   26 oktober 2012 22:02
   God geve dat de pro-Russische lobby in Irak sterker wordt en dat de sjiieten eindelijk de noodzaak van gezamenlijke actie begrijpen. Als Iran, Irak en Syrië als een verenigd politiek front optreden, hoeven de Amerikanen en hun aanhangers zichzelf alleen maar weg te vegen.
   Wat betreft de "expert", dwz "Echo van Moskou" - men zou kunnen doen met slechts één vermelding van deze mediabron. Ze zeggen dat daar iets is gezegd en "expert" oftewel "echo".
   Zelfs een basisschoolleerling kan de inhoud van hun "expertise" raden.
  21. 0
   26 oktober 2012 22:15
   Het belangrijkste is de positieve trend voor Rusland in de regio. En hoe het wordt gebruikt, hangt af van wat onze heersers willen ontvangen - tijdelijk economisch voordeel of wederzijdse vreedzame welvaart van volkeren in de toekomst.
  22. +2
   27 oktober 2012 00:30
   Zeer informatief artikel, gefeliciteerd!
   De geschiedenis brengt vaak verrassingen en wint dezelfde gerechtigheid. Amerika heeft schaamteloos wreedheden begaan in Irak, en dit kon niet anders dan averechts werken. Irakezen haten Amerika en voor een lange tijd!
  23. +1
   27 oktober 2012 04:48
   Het lijkt mij dat deze Al-Maliki, het hoofd van Irak, een moedig persoon is. En bovendien is het verre van nodig om zo tegen de Amerikanen op te schudden, en tegelijkertijd vrede te sluiten met de Koerden, Syrië te helpen, een stap richting Rusland te zetten en militair overleg met Iran te beginnen. En het belangrijkste: wat gaat u met Irak doen? Weer een oorlog met een andere bezetting? Natuurlijk kunnen ze Al-Maliki zelf verwijderen, maar, zeg ik, de mensen zijn moedig onderweg.
  24. 0
   27 oktober 2012 12:57
   Ik wil echt geloven.
  25. 0
   27 oktober 2012 15:59
   Persoonlijk ben ik voor de geallieerde Russische Confederatie uit Syrië, Irak, Iran, als onderdeel van de Confederatie - de Autonome Republiek Koerdistan.
  26. Karish
   -2
   27 oktober 2012 17:17
   Citaat van Megatron
   Persoonlijk ben ik voor de geallieerde Russische Confederatie uit Syrië, Irak, Iran, als onderdeel van de Confederatie - de Autonome Republiek Koerdistan

   Weinig problemen?
  27. 0
   27 oktober 2012 19:22
   Feit is dat zonder sterke steun al deze Arabische pap heel moeilijk te ontwarren zal zijn!
  28. -1
   28 oktober 2012 03:03
   Er wordt absoluut niet gesproken over de Chinese factor, alsof het zo zou moeten zijn. Het artikel is niet erg diep.

  "Rechtse Sector" (verboden in Rusland), "Oekraïense Opstandige Leger" (UPA) (verboden in Rusland), ISIS (verboden in Rusland), "Jabhat Fatah al-Sham" voorheen "Jabhat al-Nusra" (verboden in Rusland) , Taliban (verboden in Rusland), Al-Qaeda (verboden in Rusland), Anti-Corruption Foundation (verboden in Rusland), Navalny Headquarters (verboden in Rusland), Facebook (verboden in Rusland), Instagram (verboden in Rusland), Meta (verboden in Rusland), Misanthropic Division (verboden in Rusland), Azov (verboden in Rusland), Moslimbroederschap (verboden in Rusland), Aum Shinrikyo (verboden in Rusland), AUE (verboden in Rusland), UNA-UNSO (verboden in Rusland), Mejlis van het Krim-Tataarse volk (verboden in Rusland), Legioen “Vrijheid van Rusland” (gewapende formatie, erkend als terrorist in de Russische Federatie en verboden)

  “Non-profitorganisaties, niet-geregistreerde publieke verenigingen of individuen die de functies van een buitenlandse agent vervullen”, evenals mediakanalen die de functies van een buitenlandse agent vervullen: “Medusa”; "Stem van Amerika"; "Realiteiten"; "Tegenwoordige tijd"; "Radiovrijheid"; Ponomarev Lev; Ponomarev Ilja; Savitskaja; Markelov; Kamalyagin; Apakhonchich; Makarevitsj; Dud; Gordon; Zjdanov; Medvedev; Fedorov; Michail Kasjanov; "Uil"; "Alliantie van Artsen"; "RKK" "Levada Centrum"; "Gedenkteken"; "Stem"; "Persoon en recht"; "Regen"; "Mediazone"; "Deutsche Welle"; QMS "Kaukasische knoop"; "Insider"; "Nieuwe krant"