Hoe Washington zorgt voor de Chinese Oeigoeren

70
I. ETIM en ETESA

Dat hebben de Chinese autoriteiten maandag bekendgemaakt draaide zich om aan de hele internationale gemeenschap en dringt er bij haar op aan "grote waakzaamheid" aan de dag te leggen en tegelijkertijd de samenwerking in de strijd tegen het terrorisme te intensiveren. De reden voor zo'n vurige verklaring waren de acties van Oeigoerse islamitische militanten in het noordwesten van de provincie Xinjiang, waar ze slaags raakten met regeringstroepen.

Informatie over de botsing in Xinjiang werd bevestigd door de woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, Hong Lei, die zei dat de militanten een "samenzwering" smeedden met internationale terroristische groeperingen. Hij noemde Al-Qaeda niet direct, maar zei onder meer:

“Dit ondermijnt niet alleen de nationale veiligheid van China ernstig, maar creëert ook bedreigingen voor andere landen in de wereld en vernietigt de stabiliteit. De internationale gemeenschap moet zeer alert zijn en de gezamenlijke strijd tegen alle terroristische organisaties opvoeren.”


Anonieme Chinese terrorismebestrijdingsfunctionarissen hebben parallel gezegd dat leiders van terroristische organisaties uit het zogenaamde "Oost-Turkistan" hun strijders naar Syrië sturen om deel te nemen aan het jihadisme.

Ondertussen steunt de Chinese regering president Assad in Syrië. De militanten vechten aan de kant van de "oppositie", die probeert een sharia-staat in Syrië te creëren in plaats van een seculiere.

De East Turkestan Islamic Movement (ETIM) en de East Turkestan Education and Solidarity Association (ETESA) zijn sinds de jaren negentig actief in hun strijd voor de "onafhankelijkheid" van de Xinjiang Oeigoerse Autonome Regio. Oeigoerse moslims van Turkse afkomst verzetten zich daar tegen de Chinezen. Sinds mei 1990 hebben de East Turkestan Islamic Movement en de East Turkestan Education and Solidarity Association, optredend als een verenigd front met Al-Qaeda, hun "strijders" naar Syrië gestuurd, waar deze jongens vechten tegen de Assad-regering voor geld en rantsoenen . Er wordt aangenomen dat ze Syrië binnenkomen via de Turkse grens, hoewel de Turken dit ontkennen.

ETIM in China houdt zich zowel bezig met drugshandel als met mensenhandel wapendaarnaast zijn leden van deze organisatie betrokken bij overvallen en ontvoeringen voor losgeld. ETIM is een stel separatisten en criminelen die ooit uit Xinjiang zijn gevlucht en terrorisme in het buitenland hebben bestudeerd. Dat zeggen Chinese functionarissen.

Wat ETESA betreft, zijn activiteiten zijn gericht op "het opleiden en onderwijzen van moslims" in Xinjiang en "hun bevrijding", wat zal worden bereikt door de oprichting van een moslimstaat.

II. Autonomie en extremisme

Bao Hongbiao, Ningxia Academie voor Sociale Wetenschappen, говоритdat islamitische Oeigoeren, die door de regering worden onderdrukt in de westelijke provincie Xinjiang, er niet in zijn geslaagd zich aan te passen aan de lokale bevolking. Een deel van het probleem ligt in de onoverkomelijke taalverschillen: de Oeigoeren spreken hun eigen Turkse dialect en schrijven in Arabisch schrift. Daarnaast hebben ze een sterk verlangen naar autonomie. Ten slotte worden ze gekenmerkt door nationaal extremisme, wat de "harde" aanpak van de Chinese regering jegens hen verklaart.

“Sommige Oeigoeren in Xinjiang zijn extremisten. Ze willen zich afscheiden van China', zei Bao.


Alim Seitov, voorzitter van de American Uighur Association, говоритdat de regering Oeigoeren consequent heeft verboden de islam te praktiseren. Bovendien is de Han-bevolking in Xinjiang omhooggeschoten, van 6,7% in 1949 tot 40% in 2008, dankzij het overheidsbeleid dat migratie naar het westen van het land aanmoedigt. Dit droeg bij tot het aanzetten tot interetnische haat, onder meer over het probleem van middelen en banen.

Seitov meent dat het beleid van de Chinese regering een soort boodschap is aan het Oeigoerse volk: geef je geloof op of je wordt beschuldigd van extremisme, ook al belijd je alleen maar je religieuze overtuigingen. Al deze maatregelen hebben volgens Seitov "de Oeigoeren verder vervreemd van de Chinezen - als dit al mogelijk is."

In juli 2009 braken rellen uit in de provinciehoofdstad van Xinjiang, Urumqi, waarbij ongeveer 200 Han- en Oeigoerse mensen om het leven kwamen. De Chinese regering lanceerde een hardhandig optreden tegen de provincie.

Mensenrechtenorganisatie "Human Right Watch" slaat alarm: Terwijl Peking de moslimreligie steunt, bijvoorbeeld in Ningxia, is dit verre van het geval in Xinjiang. Hier is het voor minderjarigen (jonger dan 18 jaar) verboden deel te nemen aan islamitische praktijken, en daarom worden elk jaar duizenden mensen vastgehouden voor "illegale religieuze activiteiten".

Het is ten strengste verboden om religieuze feestdagen te vieren en religieuze teksten te bestuderen in openbare instellingen, waaronder scholen. Mensenrechtenactivisten zeggen zelfs dat Xinjiang tot Peking behoort in dezelfde brede categorie van politieke problemen als Taiwan of Tibet. De vraag naar afscheiding of autonomie wordt in Peking al gezien als een bedreiging voor het behoud of de levensvatbaarheid van de Chinese staat.

"Religieus extremisme is nauw verbonden met geweld en terrorisme, en de bestrijding ervan is een van onze topprioriteiten", zei regeringswoordvoerder Hou Han.


De Chinese autoriteiten omschrijven de Oeigoerse separatisten dus duidelijk als staatsvijanden. De Oeigoeren zelf, die vatbaar zijn voor nationalisme en terrorisme, gooien olie op het vuur.

En als mensenrechtenactivisten van Human Right Watch, en tegelijkertijd van Amnesty International, eisen om de rechten van de Oeigoeren te verdedigen, dan benaderen ze deze kwestie in Washington als het ware bilateraal.

III. Bilaterale aanpak

De Oeigoerse kwestie is een perfect voorbeeld van het dubbele standaardbeleid van de VS.

Als schrijft Tatyana Kaukenova, toen het Oeigoerse separatisme in de jaren negentig toenam, richtten de Verenigde Staten hun aandacht op Xinjiang: deze regio heeft een belangrijke strategische positie (gedeelde grenzen met Afghanistan, Pakistan, Rusland en de staten van Centraal-Azië). Het separatisme in Xinjiang kreeg de officiële naam van de "nationale zelfbeschikkingsbeweging" in de Verenigde Staten. En geen terrorisme. B dubbele standaarden ook.

De datum 9/11 heeft bijgedragen aan de implementatie van de laatste. De militaire campagnes in Afghanistan en vervolgens in Irak vereisten een uniforme logica in de hele wereldruimte. Bovendien heeft China zich aangesloten bij de strijd tegen het internationale terrorisme, zeer actueel door te zeggen dat het zeer vatbaar is voor terroristische aanslagen - juist van de Oeigoerse separatisten die banden hebben met Al-Qaeda.

En op 26 augustus 2002 kondigden het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en officieel Beijing aan dat de East Turkistan Islamic Movement (ETIM) nu was opgenomen in de lijst van internationale terroristische organisaties. Op 28 augustus werden alle financiële tegoeden van deze organisatie in de Verenigde Staten bevroren. Bovendien beweerde het relevante document van het ministerie van Buitenlandse Zaken dat ETIM verantwoordelijk was voor alle wreedheden die in 11 jaar in China zijn begaan. Op 11 september 2002 hebben de VN ETIM opgenomen in de lijst van internationale terroristische organisaties - in overeenstemming met resoluties nr. 1267 en 1390 van het Veiligheidscomité.

Afgezien van de East Turkistan Islamic Movement, hebben de VS geen enkele separatistische groepering in Xinjiang als terrorist erkend. Dit is waar de dubbele moraal van de Amerikaanse politiek in het spel kwam. Feit is dat de steun van Washington voor de "vreedzame strijd van het Oeigoerse volk voor nationale zelfbeschikking" nog lang niet is opgehouden. Het bleek dat de Uyghur-kaart handig is voor de VS als potentiële hefboom voor druk op een opkomend China.

T. Kaukenova schrijft:

“Ook de vriendelijke houding van westerse landen tegenover vertegenwoordigers van de Oeigoerse bevrijdingsbeweging is geen geheim. De belangrijkste centra van deze steun zijn de VS en Duitsland. In 2005 ontvingen de Verenigde Staten een van de meest actieve strijders voor de nationale zelfbeschikking van het Oeigoerse volk, Rebiya Kadeer, die de International Uyghur Foundation for Human Rights and Democracy in de Verenigde Staten oprichtte en president werd van de American Uyghur Association . Nadat mevrouw Kadyr was gekozen tot voorzitter van het World Uyghur Congress (WUC).

Wat betreft de internationale structuren onder leiding van Rabiya Kadeer ter ondersteuning van de Oeigoeren, het feit dat ze worden gefinancierd door de Amerikaanse regering is geen geheim. Een week na de rellen van 5 en 7 juli 2009 in Urumqi, waarbij 197 mensen om het leven kwamen en meer dan 1,6 gewond raakten, bevestigde de woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, Ian Kelly, dat het World Uyghur Congress financiering had aanvaard van het Amerikaanse National Donor Fund for Defense of Democracy. Het is vermeldenswaard dat deze fondsen voornamelijk afkomstig zijn van het Amerikaanse Congres. Volgens de People's Daily ontving de American Uyghur Association elk jaar $ 215 aan financiering van het Amerikaanse National Donor Fund for Defense of Democracy. Trouwens, in de juli-tragedie gaf de leiding van de VRC de schuld aan de VUK in de Verenigde Staten.


Bovendien was er geen directe veroordeling van China in verband met de bloedige gebeurtenissen van juli 2009 vanuit officieel Washington. Rebiya Kadeer drong aan op de opening van een Amerikaans consulaat in Urumqi (een "baken van vrijheid"), maar haar oproep ging verloren.

Momenteel in Guantanamo Bay tot nu toe zitten drie Oeigoeren (negentien van hun landgenoten zijn sinds 2008 naar andere landen verhandeld). Voor de verkiezingen van 2008 beloofde Obama Guantánamo Bay te sluiten, maar ook dit komt op het gebied van dubbele standaarden. Nu kwijnen 166 mensen weg in deze gevangenis - hoewel Obama beloofde alle gevangenen binnen drie jaar na zijn inauguratie vrij te laten.

Dus Barack Obama, de president in crisis, heeft al die jaren nagedacht over hoe hij de Oeigoerse kaart moest spelen. Nu is één ding duidelijk: Obama blijft aan de macht, of Romney vervangt hem, de VS blijven het "zelfbeschikkingsrecht van het Oeigoerse volk" steunen. Omdat noch Obama noch Romney afstand zullen doen van de leidende rol die de Verenigde Staten volgens hen op het wereldtoneel zouden moeten blijven spelen. Het is moeilijk voor de voormalige hegemonie om de multipolaire wereld uit eigen vrije wil te accepteren, en daarom is China voor Amerika eerst een geopolitieke tegenstander en pas daarna een handels- en industriële partner. De hegemoon tolereert de versterking van zijn buren op de wereld niet, en daarom zal het China langzaam van binnenuit op zijn grondvesten doen schudden.

Wat de strijd tegen het terrorisme betreft, het zal, net als voorheen, perfect de democratische aanpak van het ministerie van Buitenlandse Zaken illustreren. De VS hebben geen bezwaar tegen de deelname van al-Qaeda aan de oorlog tegen de Syrische regering, maar officieel wordt al-Qaeda genoemd als een van de belangrijkste vijanden van het Amerikaanse volk. Evenzo beschouwt Washington ETIM als een terroristische organisatie, maar heeft geen bezwaar tegen de strijd van het Oeigoerse volk voor zelfbeschikking, waarin de Oost-Turkestaanse Islamitische Beweging de toon zet.

Beoordeeld en vertaald door Oleg Chuvakin
- speciaal voor topwar.ru
  Onze nieuwskanalen

  Schrijf je in en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de belangrijkste evenementen van de dag.

  70 commentaar
  informatie
  Beste lezer, om commentaar op een publicatie achter te laten, moet u: inloggen.
  1. Vanek
   + 10
   2 november 2012 08:01
   Langzaam beginnen ze erachter te komen wat de belangrijkste terroristen zijn: de Verenigde Staten van Amerika.

   Bedankt Oleg voor je werk.
   1. +2
    2 november 2012 08:15
    Citaat: Vanek

    Langzaam beginnen ze erachter te komen wat de belangrijkste terroristen zijn: de Verenigde Staten van Amerika.

    Hallo Ivan, wat was het dat iemand niet begreep wie de belangrijkste op planeet Aarde was zekeren er is geen enkel conflict dat niet direct of indirect een "vredestichter" met een stergestreepte vlag zou steunen of aanwakkeren. Het maakt niet uit wie de verkiezingen wint, de essentie zal niet veranderen, kan niet veranderen.
    1. +1
     2 november 2012 08:28
     Citaat: Alexander Romanov
     Hallo Ivan, waarom begreep niemand wie de belangrijkste was op planeet Aarde, er is geen enkel conflict dat niet direct of indirect een "vredestichter" met een stergestreepte vlag zou steunen of aanwakkeren. Het maakt niet uit wie de verkiezingen wint, de essentie zal niet veranderen, kan niet veranderen.

     Nou ja, geld, zaken en niets persoonlijks! lachend
     1. 0
      2 november 2012 09:35
      Citaat van tronin.maxim
      Nou ja, geld, zaken en niets persoonlijks!

      Ja, Maxim, het is eerder zakelijk en niets anders.
   2. +2
    2 november 2012 08:31
    Ik ben het ermee eens, vanaf het begin creëren de Amerikanen organisaties, dan verklaren ze het terroristisch en bieden ze een oplossing voor het probleem, tegelijkertijd helpen ze deze organisaties, het blijkt een puinhoop te zijn die iedereen uit de weg ruimt, wat de Oeigoeren betreft, vanaf het moment dat ze nam de islam aan, ze begonnen hun buren te pesten, hun buren begonnen hen als reactie daarop te slaan, daarom veranderden ze in "onderdrukkers" en "onderdrukkers" van "vrije" Oeigoeren en dit geldt voor veel mensen die de islam belijden
    vooral aan kleine volkeren, vooral in de Kaukasus, hoe ze zich bekeerden tot de islam, zo begon de oorlog met de ongelovigen, aangezien het niet handig is om als christen buren te beroven, en dus vechten we met de ongelovigen als excuus
    1. Guun
     0
     2 november 2012 08:58
     Je weet niets van de islam. Bestudeer tenminste de geschiedenis, voordat het het grondgebied van de Gouden Horde was, 1312-1342 Khan Oezbeek bekeerde zich tot de islam en maakte er de staatsgodsdienst van! Toen waren er geen Oeigoeren als naties
     In 1279, nadat hij de heerser van Noordwest-China was geworden, bekeerde Ananda 150 Mongolen onder zijn bevel en de hele bevolking van de aan hem onderworpen regio (Tanguts, Chinezen), immigranten uit Centraal-Azië, tot deze religie. Al in de 100e eeuw. ze vormden een enkele gemeenschap van Hui (Chinees - "moslims") - inwoners van China, die tegen die tijd voornamelijk Chinees spraken. Volgens niet-officiële gegevens wonen er meer dan 65 miljoen moslims in China, en volgens officiële gegevens 40000 miljoen en XNUMX moskeeën.
     http://magazeta.com/chinese_culture/2011/06/21/islam/
     China is ook multinationaal, als iemand de Noord- en Zuid-Chinees heeft gezien, zal hij begrijpen dat dit 2 verschillende volkeren zijn.
     1. +1
      2 november 2012 11:34
      Guun Vandaag, 08:58
      Wat weet je over de Islam
      ---------------------------------------
      Ik weet een grap:
      "We eisen dat de islam onmiddellijk wordt erkend als een religie van vrede en goedheid. Anders worden alle gijzelaars doodgeschoten"
      1. wenk
       0
       4 november 2012 18:01
       Guin.

       Iets wat Guin de historische feiten volledig verdraaide. De Oeigoeren als volk zijn al sinds de oudheid bekend. Zij waren het die, met een plotselinge aanval op het hoofdkwartier, de Eerste Turkse Khaganate in de 8e eeuw verspreidden. Zij waren het die de Turkse runen veranderden in Turks hoofdletterschrift. En Xinjiang - Oost-Turkestan heeft nooit deel uitgemaakt van de Gouden Horde. Hij maakte deel uit van de Chagatai ulus en daarna van Mogolistan.

       Ten slotte werd Xinjiang, uit het Chinees vertaald als de Nieuwe Grens, een deel van China in 1860, na de ondertekening tussen de Russische keizer en de Chinese god van het Verdrag van Peking, dat de sferen van de koloniale bezittingen van Rusland en het Hemelse Rijk afbakende. Rusland Semirechye - ten zuidoosten van Kazachstan, China Xinjiang.

       Sindsdien laaiden de Oeigoerse opstanden voor onafhankelijkheid regelmatig op. In 1946 werd Xinjiang feitelijk bevrijd van Chinese troepen. Peking nodigde de leiding van de bevrijdingsbeweging uit om in Peking bijeen te komen om de onafhankelijkheid van Xinjiang te bespreken. Hiervoor hebben we een vliegtuig ter beschikking gesteld. 16 leiders van de opstand vlogen met dit vliegtuig naar Peking. Het vliegtuig explodeerde in de lucht. De onthoofde onafhankelijkheidsbeweging werd vervolgens neergeslagen. In de jaren negentig werd de volksbeweging weer actief.

       Zoals altijd wordt de bevrijdingsbeweging, als dominant idee, vergezeld door een verscheidenheid aan politieke krachten. Van religieus-orthodox tot liberaal-democraten. En ze gebruiken verschillende methoden van strijd. Verlichte krachten voeren een gewapende strijd tegen het Chinese leger en Chinese overheidsinstellingen. Islamitische orthodoxieën passen methoden van terreur toe op alles.

       Het zijn deze orthodoxieën die de Amerikaanse regering heeft erkend als een terroristische organisatie. En tegelijkertijd steunen de Verenigde Staten die krachten van het Oeigoerse volk die onafhankelijkheid eisen zonder terreurmethoden te gebruiken.

       Alles is correct. En hier wordt niet met twee maten gemeten. De Verenigde Staten erkennen het recht van het Oeigoerse volk op onafhankelijkheid. En tegelijkertijd erkennen ze de explosies van bussen met burgers die worden uitgevoerd door islamitische orthodoxie niet.

       De Chinese regering is hard aan het werk om het idee door te drukken dat elke bevrijdingsbeweging terroristisch is. Hierdoor veroverde Xinjiang met geweld hun recht op bezit. Daarom steunt China Assad. Omdat China ook bereid is om de methoden van Assad toe te passen op Tibet en Xinjiang als ze in opstand komen. Zodat de wereldgemeenschap niet met VN-resoluties kan ingrijpen bij mogelijk bloedvergieten in Xinjiang en Tibet, zoals nu gebeurt in Syrië, waar de VN vanwege het taboe in China geen effectieve maatregelen kan nemen.
     2. boorst64
      0
      2 november 2012 12:55
      China heeft met Tibet afgerekend en zal het hoofd bieden aan de Oeigoeren.
      1. Gelukkig
       +1
       3 november 2012 11:47
       We moeten de Oeigoeren helpen, daar moeten de Kalashins worden afgeschreven en ze China laten kwellen, en we zullen analyseren waartoe het Chinese leger echt in staat is!
   3. 0
    2 november 2012 10:04
    Citaat: Vanek
    Langzaam beginnen ze erachter te komen wat de belangrijkste terroristen zijn: de Verenigde Staten van Amerika.


    Wat is rust?
    Hier kunnen blinden zien en doven horen waar de geest de golf over de hele wereld verspreidt.
   4. +3
    2 november 2012 10:44
    nou, de staten "zorgen" ook voor onze oppositionisten, en in de Kaukasus kunnen ze absoluut niet zonder hun dollars ... overal komen ze binnen, uitschot ...
   5. Gelukkig
    0
    3 november 2012 11:46
    Ik denk dat ook zij binnenkort islamisten zullen hebben!
  2. Lavrik
   +1
   2 november 2012 08:14
   Voor Rusland is het steunen van de Oeigoeren in de strijd voor onafhankelijkheid hetzelfde als instemmen met de scheiding van sommige onderdanen van de federatie van de Russische Federatie. En in tegenstelling tot de Verenigde Staten, waar de nationale kwestie al lang "positief" is opgelost (de Indianen werden uitgeroeid en de overblijfselen werden in reservaten gedreven), blijft dit probleem het belangrijkste voor multinationaal Rusland.
   1. +4
    2 november 2012 12:27
    Citaat van Lavrik

    Voor Rusland is het steunen van de Oeigoeren in de strijd voor onafhankelijkheid hetzelfde als instemmen met de scheiding van sommige onderdanen van de federatie van de Russische Federatie.

    Rusland heeft al een precedent geschapen toen het Kosovo toestond zich af te scheiden (meer precies, er was niet genoeg kracht om het te stoppen) en de tweede keer toen het zelf Zuid-Ossetië van Georgië scheidde.2 precedenten.Maar de steun aan de Oeigoeren mag niet worden opgegeven "Het zou het waard zijn om daar te neuken. Want wat ze ook tegen het Verre Oosten zeggen, China is een bedreiging. En het zou het waard zijn om invloed uit te oefenen op China."
    1. +3
     2 november 2012 14:21
     De veiligheidsdienst van de Volksrepubliek China, de tussenkomst van onze speciale diensten zal bekend worden en onze betrekkingen zullen verslechteren, en de Chinezen kunnen als reactie beginnen met het financieren van anti-Russische groepen in de Kaukasus en het Midden-Oosten. Azië. Over het algemeen hebben wij noch de Chinezen dit nodig, en de hypothetische dreiging voor ons Verre Oosten wordt geëlimineerd door de goede staat van de Strategic Missile Forces.
     1. +4
      2 november 2012 20:08
      Citaat: hrych
      en de hypothetische dreiging voor ons Verre Oosten wordt geëlimineerd door de goede staat van de Strategic Missile Forces.

      Het is helemaal niet hypothetisch, en meer nog, ik bedoelde geen militaire botsingen, maar de stille verovering van het Verre Oosten, wanneer de Chinezen het zonder wapens langzaam bevolken.
   2. +1
    2 november 2012 15:58
    Rusland hoeft de Oeigoeren niet te steunen, het is noodzakelijk om de Texanen te steunen - ze wilden al lang hun eigen olierepubliek lachend
  3. Guun
   +2
   2 november 2012 08:33
   De situatie in de Oeigoerse autonomie is tot het uiterste gespannen. In 2009 introduceerde de PLA een klein leger in deze autonomie, laten we eerlijk zijn, er was een opstand van de Oeigoeren. Volgens de media brachten ze geen volledig beeld over , de Chinezen onderdrukten de opstand brutaal zodat de rest respectloos zou zijn, evenals een waarschuwing. Elke poging tot rebellie zal het PLA snel en brutaal onderdrukken. Voor jou en mij zal een botsing met het PLA tot een rampzalig resultaat leiden. We weten weinig over de legers van China, maar ze beheren vakkundig gemene blitzkriegs (denk aan het Indo-Chinese conflict)
   1. 0
    2 november 2012 09:10
    Citaat van Guun
    Voor jou en mij zal een botsing met de PLA tot een desastreus resultaat leiden.

    En wat heeft onze botsing met de PLA ermee te maken?
    1. Guun
     0
     2 november 2012 09:14
     Daarmee gaat het de komende tijd gebeuren.
     1. 0
      2 november 2012 10:40
      Hehe, nog een "strateeg" en "analist". Hoe dan ook wat te zeggen, maar wat doet er niet toe.
     2. +1
      2 november 2012 14:33
      Met de huidige staat van de Strategic Missile Forces wordt noch Rusland, noch Kazachstan bedreigd met een oorlog met China, vooral in de Oost-Chinese Zee is er een puinhoop gepland vanwege eilanden met koolwaterstofafzettingen.
     3. +2
      2 november 2012 17:44
      Om welke reden zal het gebeuren? Vanwege deze dwaze verhalen over China's overbevolking en gebrek aan territorium? dan is het eerder wachten op een conflict met België of Bangladesh. En zelfs met Oekraïne. Omdat in Oekraïne de landbouw "load!" op de grond ongeveer een derde hoger dan in China.
   2. +4
    2 november 2012 10:35
    Ik ben het met je eens! Als er een conflict met China is, zal het gewoon onmenselijk wreed zijn in al zijn uitingen. Hier zul je voor iedereen zeer extreme maatregelen moeten nemen, waarbij je allerlei conventies, internationale overeenkomsten en beruchte mensenrechten vergeet.
    Helaas heb ik toevallig individuele afleveringen waargenomen van de onderdrukking van deze opstand.
    1. +4
     2 november 2012 14:29
     Het zijn geen jonge dames hier, vertel me de details.
   3. akbarr
    +4
    2 november 2012 18:33
    Citaat van Guun
    Voor jou en mij zal een botsing met de PLA tot een desastreus resultaat leiden.

    De Chinezen zijn geen soldaten. Dit zijn boeren die geen enkele oorlog hebben gewonnen. Het is niet nodig om hun zogenaamd machtige leger in hun eigen gedachten op te blazen. Dit is niet de XNUMXe eeuw en het aantal infanterie speelt een ondergeschikte rol.
    China is een land met meerdere stammen en de volkeren leven met elkaar in een "gedwongen" wereld. Als er iets gebeurt, creëert iedereen zijn eigen staat.
  4. 0
   2 november 2012 09:11
   Washington zorgt voor zijn eigen f ....., noedels hangen aan alle anderen! En de meeste van de rest worden naar deze xp geleid .... b! Toegegeven, ze moeten op hun plaats worden gezet, dat is het hele antwoord.
  5. +4
   2 november 2012 09:28
   De Chinezen zijn stoere jongens, ze staan ​​niet op ceremonie. Een paar jaar geleden zoemden de Oeigoeren daar al, dus Peking deed geen moeite en stuurde troepen. Hierdoor werd de opstand als het ware neergeslagen: met een extreem hoge mate van wreedheid. Zo gaat dat met terroristen!
   In het artikel wordt terecht opgemerkt dat de Oeigoeren vatbaar zijn voor separatisme, enz., en op basis van religie zal in het algemeen iedereen met leisteen worden gesloopt. Als de Chinezen menen dat de islam negatieve processen onderdrukt, dan is het logisch om maatregelen te nemen om de invloed ervan te verminderen.
   1. +1
    2 november 2012 10:43
    China is in dit opzicht altijd radicaal geweest. Het is gemakkelijker om alle pogingen onmiddellijk te stoppen dan om later met de gevolgen om te gaan. Slachtoffers zijn altijd iemands tragedie. Maar laat me, dit is niet China begonnen. China heeft de regels opgesteld, deze regels worden overtreden - en ze werden gewaarschuwd. "Je was gewaarschuwd" (de woorden van Dr. Watson gericht aan Lestrade).
   2. Petrospek
    0
    2 november 2012 16:41
    goed idee, misschien beginnen we met onze Kaukasus, die is dichtbij toch?
  6. +3
   2 november 2012 10:18
   "Bao Hongbiao, van de Ningxia Academy of Social Sciences, zegt dat moslim Oeigoeren die worden onderdrukt door de regering in de westelijke provincie Xinjiang er niet in geslaagd zijn zich aan te passen aan de lokale bevolking."
   Hallo, de Oeigoeren voor de Chinezen zijn al niet de inheemse bevolking van Oost-Turkestan. Waarschijnlijk, wilde hij zeggen, die Oeigoeren die niet willen worden geassimileerd door de Chinezen die hier worden hervestigd om de regio te consolideren.
  7. +3
   2 november 2012 10:37
   En het had ook anders kunnen zijn...
   Ondertussen werd de opstand van Ospan Islam-uly gesteund door de Kazachen die in Altai, Tarbagatai en het Ili-district woonden. De Sovjetconsul schreef aan Dekanozov: "De Kazachse groep onder leiding van Ospan kan onder gunstige omstandigheden een beslissende rol spelen bij de voorbereiding van een nieuwe Kazachse opstand in Altai." Later noemde Stalin Ospan Batyr een 'sociale bandiet', maar gezien de verandering in prioriteiten van de centrale Chinese regering in Xinjiang, sloot Moskou een tijdelijke weddenschap op de Kazachen en Oeigoeren. De wapens van de rebellen van Ospan Islam-uly werden geleverd door de Mongolen - de levering van een van de partijen werd verzorgd door de zoon van Sukhbaatar Damdin. In het voorjaar van 1944 nam Ospan-batyr enkele duizenden van zijn stamgenoten mee naar Mongolië, die weigerden te gehoorzamen aan de eisen van de autoriteiten, om naar het zuidelijke deel van Xinjiang te verhuizen, en de terugtocht werd vanuit de lucht gedekt door Mongoolse en Sovjet-Unie. luchtvaart.
   In 1943 werd met de hulp van de Sovjet-inlichtingendienst de Oost-Turkestaanse vrijheidsorganisatie "Azat Tashkilaty" opgericht. Op 8 november 1944 kondigde het ondergrondse Militaire Revolutionaire Comité, dat bijeenkwam in de stad Ghulja, het begin van een gewapende opstand aan. Op bevel van Beria werd in december 1944 de afdeling Speciale Taken van de NKVD van de USSR gevormd. De belangrijkste taken die voor hem lagen, waren het leiden en assisteren van de nationale bevrijdingsbeweging van de moslims van Xinjiang. Tegelijkertijd werd uit de lokale bewoners een groep mensen gevormd die een speciale training volgden in de Medeu-regio. Daarna werd ze achtergelaten in Xinjiang, waar ze partijdige detachementen begon te creëren. De commandant van een van hen was Fatykh Muslimov, een inwoner van Dzharkent, een Tataar, later nam hij een verantwoordelijke post in de militaire afdeling van de Oost-Turkestaanse Republiek.
   1. +2
    2 november 2012 11:36
    En toen voegden ze de Oost-Turkestaanse Republiek samen
   2. Rockets
    0
    2 november 2012 16:03
    Citaat: moerassen
    En het had ook anders kunnen zijn...

    KON NIET!
    Alles klopt, maar met één nuance. De strijd was tegen de JAPAN.
    Na de overgave van de Japanners, gedurende bijna 4 jaar, was er in feite een burgeroorlog.
    Die werd gewonnen door de CCP, met de steun van de USSR
    En op 1 oktober 1949 werd de Volksrepubliek China gevormd.
    1. +1
     2 november 2012 16:54
     In de zomer van 1949 werden de Kwomintang in China uiteindelijk verslagen en de communisten planden de bijeenroeping van de People's Political Consultative Council voor de herfst om de Volksrepubliek China uit te roepen. Mao Zedong noemde de revolutie in de drie districten van Xinjiang onderdeel van de Chinese revolutie, en ook afgevaardigden van de Oost-Turkestaanse Republiek waren uitgenodigd in Peking. De delegatie vertrok op 27 augustus, maar tijdens de vlucht over de Gobi stortte het vliegtuig neer en stortte neer, de passagiers en bemanningsleden kwamen om het leven. Een nieuwe delegatie onder leiding van Sayfutdin Azizov werd naar Peking gestuurd, dat instemde met de toetreding van de Oost-Turkestaanse Republiek tot de nieuw gevormde Volksrepubliek China.
     Citaat van Rocket
     Alles klopt, maar met één nuance. De strijd was tegen de JAPAN.

     In 1945 werden alleen de Japanners verslagen.
     1. +1
      2 november 2012 17:08
      Op 12 november 1944 werd in de stad Ghulja de Oost-Turkestaanse Republiek (ETR) gevormd. Het leiderschap, geleid door Mullah Alikhan-Ture (Alikhan Tura Sagoni), een etnisch Oezbeek die in 1943 in Ghulja de East Turkestan Freedom Organization oprichtte, was anti-Chinees en pro-moslim. De Oeigoeren Akhmetzhan Kasymov, Khakimbek-Khoja, Rakhimdzhan Sabirkhodzhaev, Tataren Anvar Musabaev en Nabiev, Kazachen Urakhan en Abdulkhair, Russische emigranten Ivan Polinov en Fotiy Leskin, Kalmyk Fucha traden toe tot de regering. Op 5 januari 1945, tijdens de vierde vergadering van de Voorlopige Regering van de VTR, werd het "Manifest van 9 punten" aangenomen. Volgens dit document werd de dominantie van de Chinezen geëlimineerd op het grondgebied van Oost-Turkestan, en werd een soevereine republiek gecreëerd met gelijke rechten voor alle nationaliteiten, werd de noodzaak verkondigd voor de ontwikkeling van industrie, landbouw, veeteelt, particuliere handel, en de verbetering van het materiële welzijn van de mensen. De regering verklaarde voornemens te zijn de islam te steunen als de religie van de meerderheid van de bevolking van Oost-Turkestan, maar verkondigde tegelijkertijd de vrijheid en bescherming van andere religies. Ook de ontwikkeling van cultuur, onderwijs en gezondheidszorg werd verklaard; het aangaan van vriendschappelijke betrekkingen met alle democratische staten, en in het bijzonder met de regering van de Sovjet-Unie grenzend aan Oost-Turkestan; het aangaan van banden met de Chinese regering op economisch en politiek gebied; organisatie van een leger van vertegenwoordigers van alle nationaliteiten van Oost-Turkestan; nationalisatie van banken, postkantoren, telegraaf, bossen en natuurlijke hulpbronnen; eliminatie van "schadelijke uitingen van individualisme, bureaucratie, nationalisme, hebzucht en corruptie".
      Nadat Alikhan-Ture de politieke arena had verlaten (hij werd gearresteerd door de Sovjet-veiligheidstroepen, naar de USSR gebracht en woonde in Tasjkent tot aan zijn dood in 1976, waar hij een boek schreef over de profeet Mohammed), werd de Voorlopige Regering gereorganiseerd en openlijk pro-Sovjetgroepen kwamen aan de macht. Het leger van de republiek, bestaande uit ongeveer 30 duizend mensen, stond onder Sovjetcontrole. Het leger, waarvan minister Akhmetzhan Kasymov de belangrijkste organisator was, werd in april 1945 opgericht uit detachementen van vrijwillige partizanen. Het bestond voornamelijk uit Oeigoeren, de Chinezen werden niet opgeroepen voor het leger. Russische emigranten werden de op een na grootste nationaliteit in het leger. Het leger bestond uit twee infanteriedivisies en een apart cavalerieregiment, onder bevel van een voormalige blanke officier, kolonel Fotiy Ivanovich Leskin. Met succes opererend in de districten Tarbagatai en Altai, vormde hij een cavaleriebrigade en een apart geweerbataljon op basis van het regiment.//////////////
      In 1955 hield de WTR uiteindelijk op te bestaan ​​als een onafhankelijke staat en werd het een Chinese provincie - de autonome regio Xinjiang Uygur. Zo eindigde halverwege de jaren vijftig, na de dood van Stalin, de periode van Sovjetinvloed in Xinjiang. Dit viel samen met de terugtrekking, bij besluit van Chroesjtsjov, van Sovjettroepen uit Mantsjoerije en de overbrenging van alle bases van de grondtroepen en de marine van de USSR naar China1950. Tegelijkertijd werden de naamloze vennootschappen Sovkitmetall en Sovkitneft geliquideerd. Sovjetspecialisten verlieten Xinjiang, de meeste Russische emigranten en meer dan 9 Kazachen die tijdens de hervestiging hulp kregen van de Sovjetregering.//////
  8. +1
   2 november 2012 10:38
   Er zijn Oeigoeren in Kazachstan, en ik herinner me dat ze begin jaren 90 niet erg vriendelijk waren tegen de Kazachen ...
  9. tm70-71
   +2
   2 november 2012 10:44
   De Oeigoeren wonen zowel in Kazachstan als in Kirgizië, ze assimileren ook niet met ons, integendeel, ze leven apart, ze zijn heel hecht, slim, ik heb geen enkele Oeigoer ontmoet die Russisch zou spreken met een accent, dat wil zeggen, ze spreken puur Russisch , kennen de zijne perfect, begrijpen alle Turkse talen. Wat hun staat betreft, deze bestond al in de 10e eeuw en strekte zich uit van Tuva tot de Himalaya. De scheppers, niet minder oud dan diezelfde Chinezen, zijn erg religieus Kazachstan en Kirgizië wachten in de nabije toekomst op problemen met zowel de Oeigoeren als de Dungans - dit is mijn mening, ik hoop dat het verkeerd is.
  10. +3
   2 november 2012 10:53
   Ik begrijp één ding niet, vooral Guun, wat moeten we nu doen? We moeten nu unaniem zeggen - uuu China is slecht, wat weten we überhaupt over dit probleem? We hebben genoeg van ons. Ik herinner me dat China met Tibet lange tijd niet hetzelfde argumenteerde. En niets, iedereen leeft en iedereen is gelukkig, zelfs de Dalai Lama (waarom zou hij zich zorgen maken). Dezelfde meneer Guun probeerde de pijlen naar Rusland te verplaatsen, ze zeggen dat de PLA iets ongewoons is, ze zeggen dat het allemaal in mysterie gehuld is. En het is in veel opzichten in mysterie gehuld omdat China grotendeels wensdenken uitstraalt. En deze speculaties over de oorlog met China - ik beschouw onbeholpen "geopolitieke" prostitutie.
  11. -1
   2 november 2012 10:59
   Beste Gun. In volgorde:
   1-Islam Valse religie Zwervers Mohamed, als zwervende acteur moest geld verdienen, hij was niet geletterd, maar zijn entourage, ja... tja, ze herschreven de Bijbel + heel veel apocriefe teksten (zogenaamd teksten uit de Bijbel) werden om ze te helpen.
   2. Wel, waarom verspreidde het zich???? En je kijkt al eeuwenlang, islamitische landen zijn agressieve manieren van ontwikkeling geweest. En dan is er nog een religie die het rechtvaardigt!!!!!!!!!! dat wil zeggen, de islam op spiritueel niveau stelt je in staat om vrouwen en kinderen te snijden - het zijn tenslotte ongelovigen .....
   3. "Wit-Zwart" Degenen die geloven dat zwarten van blanken houden, vergissen zich... ze haten ons net zo erg als wij hen!
   4. Terrorisme is onderhevig aan uitroeiing, net als de islam die het heeft veroorzaakt.
   5. Voorheen was er geen goede keuze om in te geloven... Nu is het zo en het is enorm!!! hier zijn mensen sluw en gebruiken ze het (sekten, islam)
   1. +2
    2 november 2012 11:06
    Gedurfd, maar in feite heb je gelijk. Dat religie al lang een instrument in bekwame handen is, is voor niemand een geheim. Met vuur en zwaard!" - onder zo'n motto veroverden de ridders van de Duitse Orde (kruisvaarders) nieuwe landen en roeiden ze de heidenen brutaal uit.
    1. +1
     2 november 2012 18:11
     verre van "eigenlijk". De Germanen (het is moeilijk om ze "kruisvaarders" te noemen, aangezien ze niet deelnamen aan de klassieke kruistochten, maar vochten, meestal met stamgenoten) vernietigden feitelijk de heidenen (vooral de Polen), maar wat heeft de islam ermee te maken ?
   2. 0
    2 november 2012 11:38
    Waar komen mensen zoals deze Oleg vandaan?!
    Citaat: Oleg S.
    1-Islam Valse religie Mohammeds zwervers, als zwervende acteur, hij moest geld verdienen, hij was niet geletterd, maar zijn entourage, ja ... nou ja, ze herschreven de Bijbel + heel veel


    Beste, noch de geschiedenis van de islam noch de geschiedenis van het christendom kennende, neem je het op je om serieuze zaken te beoordelen. Zoals professor Preobrazhensky zei: "... kosmische onzin op kosmische schaal!"

    Ik wil je niet eens verder citeren. Sjarikov is Sjarikov.
    Ja, leer schrijven zonder fouten, tenminste grammaticaal.
    1. -3
     2 november 2012 13:16
     Waarom citeer je niet volledig?? of zijn er te veel waarheden van algemene kennis?? uw valse religie in diskrediet brengen??? Maar de Bijbel sprak over een valse profeet... En dit is niet mijn verzinsel of onwetendheid, dit is voor jou een reden om de Bijbel open te slaan en te lezen!!!
     Verder, met betrekking tot alles wat ik heb gezegd, belooft Allah voor de moord op de "ongelovige" hoeveel concubines, kun je me vertellen ??? Ik ben pijnlijk geïnteresseerd in hoeveel uw God mijn leven heeft gewaardeerd????
     1. +1
      2 november 2012 13:53
      In, vriend Oleg, heb je onzin gelezen.
      Allah belooft geen concubines voor de moord op de "ongelovige".
      Hij spreekt over de rechtvaardigen in het paradijs.
      Numeriek - 73 ... dagelijkse meisjes.
      Als ze ook hetzelfde zijn, zit het vol met storingen.
      Als het anders is - dan specifiek, de rechtvaardigen, maakt het niet uit. Niet-asiel.
      ...
      Praten over religie (overigens trouwens) op de manier waarop je het zegt, is niet serieus.
      Met andere woorden, het is frivool.
      De houding zal hetzelfde zijn.
      ...
      Wat me meer bedroefd maakt, is dat er in de koran zo weinig over vrouwen wordt gezegd.
      Als elke orthodoxe .. 73 jongens elke nacht zouden worden gereden, zou dat cool zijn.
      In Pakistan, toen ... begonnen vrouwen er al voor te kloppen. Wegens schending van het recht op het hiernamaals.
      ....
      Het is geweldig dat je kunt .... gek rond. Waarheid?
      "..er zijn te veel bekende waarheden ??" Er zijn er overal veel. Deze kauwgom - over de waarheden - zit al tussen de tanden.
     2. +1
      2 november 2012 18:16
      Waar kom je vandaan, zo dicht??? Waar heb je gevonden of wie heeft je verteld dat Allah iets en iemand beloofde voor de moord??? Spuug in hun gezicht. Ze liegen schaamteloos. Probeer eerst uw opmerkingen in Word te schrijven. Fouten worden daar aangegeven. En verplaats het dan hierheen. Hoewel .... waarschijnlijk niet zal helpen. Het juiste woord, soms is het moeilijk te begrijpen wat je hebt geschreven. Niks persoonlijks.
    2. +2
     2 november 2012 16:45
     Aangezien je al bent begonnen, argumenteer je op deze manier. En toen zei hij zijn -fi en dat was het. Naar de hel met hem, zelfs als we slecht zijn en onze religie verkeerd is, laat het zo zijn. Bedrieg en dood de ontrouw - laat hem. Omdat je zo "correct" bent. En wie zijn zij? Waarom bedriegt u uw medegelovigen, vermoordt u ze, neemt u ze gevangen als slaven, pusht u uw eigen drugs, drinkt u in stilte alcohol. Je bent bezig met losbandigheid. U bent het in uw landen (republieken) die allemaal gelijk hebben. En hoe ze uitbraken - dus in alle ernst. En jij dicteert ons hoe we goed moeten leven? Ja, de enige waardige persoon die ik me herinner uit de geschiedenis is Salah ad-Din. Hij zei dat we niets te delen hebben, dat we in vrede moeten leven. Anders zal de oorlog tussen ons iedereen vernietigen. Iets waarvan ik niet zie dat je zijn geboden zou opvolgen. Wat te doen met het feit dat kinderen uit arme gezinnen worden gehaald (voor een cent) en worden opgevoed door extremisten en zelfmoordterroristen. Verscholen achter mooie woorden en ideeën worden ze de dood ingestuurd. Waarom dragen degenen die deze kinderen hersenspoelen zelf geen martelarengordel? Ja, allemaal omdat alles wat ze kinderen in het hoofd drijven een leugen is. En ze ondermijnen zichzelf niet vanwege het feit dat er veel geld is en leven oh, hoe jagend, en mooi leven. Al deze "profeten" van onze tijd die de armen uitzenden en de hersens uitschakelen - ze voelen zich zelf niet erg slecht door de voordelen van de beschaving te gebruiken. En de zegeningen van een rijk leven zijn mij niet vreemd (goede auto's, herenhuizen en een solide bankrekening). En iemand blaast zichzelf op - de armen, gehersenspoeld en met een vals geloof over de hemel in de hemel. Om de een of andere reden kan ik me niet herinneren dat de aanslagen werden gepleegd door rijke en welvarende moslims. Of niet?
   3. +3
    2 november 2012 18:01
    Beste Oleg S. Heb je ooit de fabels van I.A. Krylov gelezen? Ik denk het niet. Dus hij heeft een prachtige uitdrukking die spreekt van een man (in een fabel - een schoenmaker), die op zich nam iets anders te doen dan het zijne en dingen te beoordelen waarvan hij geen idee heeft: "Rechter, mijn vriend, niet hoger dan een laars ...". Het is alsof het over jou praat. Neem geen aanstoot. Ik zal geen commentaar geven op je opus met 5 punten. Volledig overbodig. Neem gewoon het advies. Schaam jezelf niet in het bijzijn van mensen en verwijder het snel. Nou, echt, het is een schande. Het is volkomen ongeletterd en naïef om over iets te oordelen waar totaal geen idee van is.
   4. Turdakhun
    0
    13 november 2012 12:40
    Oleg S., veel respectloos minpuntje voor jou! Beperkte zwavelstof in je hersenschors en een slecht hart voorkomen dat je de waarheid ziet. Valse religie? Zwerver ? Vrouwen knippen? Heb je de koran wel gelezen? Het spijt me oprecht voor je, misschien heb je, gezien je totale beperkingen, tot nu toe geklommen, in het "land van geisers" zijn er genoeg van je freaks, maar in je gezicht heeft dit eiland duidelijk waanzin toegevoegd ...
  12. 0
   2 november 2012 11:12
   terroristen, en in Afrika zouden terroristen moeten zijn! dubbele standaarden zouden niet toegestaan ​​moeten zijn!!!!
   1. 0
    2 november 2012 11:14
    In dit geval kunt u de regering van de Russische Federatie vragen om Hamas en Hezbollah als terroristen te erkennen
   2. smprofi
    +3
    2 november 2012 12:55
    terroristen - en in Afrika moeten het terroristen zijn - En de partizanen?
    die. Jij, boemerang, wil je zeggen dat de Duitsers in Wit-Rusland bijvoorbeeld het juiste hebben gedaan, dat ze de partizanen hebben vernietigd en de dorpen die de partizanen steunden in brand hebben gestoken?
  13. smprofi
   0
   2 november 2012 12:51
   HM interessant.
   gringo's zijn slecht. Dit is duidelijk. per definitie. meer precies - een axioma.
   Gringo's steunen Oeigoeren - zijn Oeigoeren slecht? is geen feit.
   geen van de commentatoren herinnerde zich op de een of andere manier dat de Oeigoeren zich "terugtrokken" naar China dankzij de Grote Piloot en de PLA. bovendien werd de laatste in volledig formaat gebruikt: tanks, artillerie, luchtvaart. en zeker onder de Oeigoeren zijn er velen in leven die zich deze "hereniging" herinneren. en denk je dat ze gewoon verplicht zijn om de Honghuzi te aanbidden en Mao te citeren?
   Trouwens, in de jaren 60, toen Mao de Oeigoeren veroverde, opende de Sovjet-Unie de grens en accepteerde veel vluchtelingen op haar grondgebied (ik weet het niet meer precies, ongeveer een miljoen). Was de USSR ook slecht?

   in het algemeen ... voordat je iets beoordeelt, moet je de geschiedenis kennen. ten minste een klein beetje.
   1. Turdakhun
    +1
    13 november 2012 12:50
    smprofi. Een klein amendement, de USSR accepteerde ongeveer 440 - 570 duizend vluchtelingen. Voornamelijk Oeigoeren, vestigden zich voornamelijk in de regio Kazachstan - Almaty; in Kirgizië - noordoosten; in Oezbekistan - voornamelijk in het noorden.
  14. islam
   + 10
   2 november 2012 13:39
   Ik haat degenen die zichzelf moslim noemen en zelfmoord gaan plegen in de naam van Allah. De koran zegt duidelijk GEEN DODEN en er staat ook in dat moslims tolerant moeten zijn. en jihad is een overwinning op iemands ondeugden, en niet alleen dat hij explosieven in zijn zak stopte en de straat op ging en ontplofte, dus INTRODUCEER MOSLIMS NIET OP PROVOCATIES
   1. +3
    2 november 2012 14:19
    de klassieke islam ontkent niet dat er andere religies zijn en dat iedereen in God gelooft. Maar het verbiedt categorisch om kwaad te doen in de naam van Allah. MAAR (vergeef me, ik geloof zelf in Allah), tegenwoordig wordt religie, net als de wet, geïnterpreteerd als voordelig voor die andere clans. tot op zekere hoogte wordt er met twee maten gemeten en de Verenigde Staten staan ​​toe dat dergelijke fouten worden gemaakt, in een land waar moraliteit, spiritualiteit enz. allang afwezig zijn.
    1. Bekijk
     +2
     2 november 2012 19:17
     Helaas is uw stem in de minderheid. Zo niet in de minderheid, dan verdrinken in het koor van fatfs en oproepen van mullah-extremisten die de show runnen in de moslimstraat
    2. islam
     0
     2 november 2012 20:00
     Ik ben het helemaal met jou eens
   2. +2
    2 november 2012 14:45
    Citaat: Islam
    INTRODUCEER GEEN PROVOCATIES MOSLIM


    Goed gedaan!!! Maar waarom moslims? Het provoceert iedereen.
    1. islam
     0
     2 november 2012 20:03
     maar niemand anders zal ontploffen, en de landen in het Midden-Oosten zijn zo toegewijd aan de koran dat iedereen alles gelooft (kortom, Amerikanen gebruiken de naïviteit van gelovigen door ze slaven van hun wil en dienaren te maken, natuurlijk, de hel) hoewel Ik geloof in hun toewijding aan Allah, maar helaas, dit is niet hoe ze het concept van AFTREK begrijpen
   3. +2
    2 november 2012 20:33
    Citaat: Islam
    De Koran stelt duidelijk dat DODEN VERBODEN IS

    Che je hebt dit eenzijdig geschreven. als ze proberen je huis over te nemen, om familieleden te vermoorden. De koran verbiedt het doden van deze mensen?
    1. islam
     0
     2 november 2012 22:39
     Als ze inbreuk maken op het leven van familieleden, denk ik niet dat iemand zich zal laten leiden door de Bijbel, de Koran of een ander heilig boek, maar gewoon afrekenen met de idioot en dat is alles
     1. islam
      +1
      2 november 2012 23:06
      De koran zegt: degene die een persoon doodt, wordt evenzeer beschouwd als degene die de mensheid doodt. Wie een mens redt, redt de mensheid.
      1. islam
       0
       3 november 2012 10:22
       Dus verwar moslims alsjeblieft niet met degenen die hun gruwelijke daden willen rechtvaardigen met religie
      2. +3
       3 november 2012 13:38
       Citaat: Islam

       De koran zegt: degene die een persoon doodt, wordt evenzeer beschouwd als degene die de mensheid doodt. Wie een mens redt, redt de mensheid.

       Maar soms moet je doden om iemand te redden. Eerlijk gezegd weet ik niet zeker of je gelijk hebt, maar ik zal ook niet discussiëren zonder de feiten op een rijtje te zetten. Ik weet één ding in de Kaukasus, tradities zijn nauw verweven met religie. En aangezien ik tot de hooglanders behoor, zijn er meer tradities dan religie, religie begint langzaamaan invloed te krijgen. Daarom zal ik in de oorlog om Karabach zeker vijanden doden die roepen:
       Allah Akbar, Ya Ali, Ya Huseyn!!!
  15. +3
   2 november 2012 13:51
   Waarom dan, tijdens explosies, het afhakken van het hoofd voor de camera, het doden van een zwangere vrouw met een staak in de maag (Tsjetsjenië) gepaard gaat met een kreet van "Allah Akbar" ???????
   Waarom werd de "heilige kelk van de islam" naar Tsjetsjenië gebracht??? waarom????
   En neh schrijf de Wahhabi's af!!!! of daar, zoals, op verschillende stromingen van de islam!
   Daniil Sysoev werd vermoord in zijn kerk... Hoe kan dat???
   Hebben Russen ooit moslims vermoord in een moskee terwijl ze aan het bidden waren???
   Moslims, voorlopig tolereren we ... we tolereerden voorlopig alle vijanden ...
   "De Rus verbiedt lang, maar ploegt snel" onthoud deze woorden en vrees de straf voor het leed dat je hebt veroorzaakt ....
   1. islam
    +1
    2 november 2012 14:15
    Citaat: Oleg S.
    Waarom dan, tijdens explosies, het afhakken van het hoofd voor de camera, het doden van een zwangere vrouw met een staak in de maag (Tsjetsjenië) gepaard gaat met een kreet van "Allah Akbar" ???????
    geef moslims niet de schuld, deze mensen zijn klootzakken en geen moslims
   2. +2
    2 november 2012 15:06
    Wat een puinhoop in je hoofd, ik heb oprecht medelijden met je.
    Deze onderwerpen zijn herhaaldelijk besproken, of bent u hier onlangs?
    Kijk op dezelfde site Boris55's commentaar op het artikel "Een militaire basis in Osh zal helpen om de strijd om Centraal-Azië tegen de NAVO te winnen." Het commentaar wordt de Anti-Koranstrategie van het Westen genoemd.
    Maar het is meer alsof je in IJsland zit, voor Amerikaanse oma's werkt, interreligieuze onrust in Rusland probeert te regelen.
   3. 0
    2 november 2012 15:09
    er zijn echt verschillende stromingen, dit is in de volgorde van informatie.Je kunt zulke woorden niet verspreiden
   4. Turdakhun
    0
    13 november 2012 12:52
    Oleg S. - Je bent hopeloos...
  16. 0
   2 november 2012 14:15
   het artikel is natuurlijk vaag geschreven en is van algemene aard, maar ik zou me willen concentreren op het volgende: "Alim Seitov, president van de American Uighur Association" - nogmaals, allerlei ontevredenen zitten in de staten en zeggen dat ze beledigd zijn. "Human Right Watch" slaat alarm" - deze organisatie moet al lang geleden worden erkend als sabotage, strikt bezig met opruiing, die niet werkt in het belang van mensen, maar strikt in het belang van staten (ik denk Ik begrijp alles over welke staat we het hebben). en tot slot, als al deze radicalen niet onder controle worden gehouden (en daarbij extreem hard zijn), dan kan een religieuze oorlog niet worden vermeden, bijvoorbeeld Kirgizië, toen een massa niet-mensen Oezbeken doodde en verbrandde, terwijl er geschreeuw werd gehoord niet alleen anti-nationaal, maar ook religieus.
  17. SIT
   0
   2 november 2012 15:44
   Nu Syrië, dan Iran, en dan gaan ze naar degenen voor wie dit allemaal is begonnen - China en Rusland. Er is een formatie van 5 kolommen. We hebben meer dan genoeg van deze colonne in de Kaukasus, en nu ook in Tatarstan en Bashkiria. In China zullen de Oeigoeren de gids van de moslimbroeders worden. Bij nader inzien is de economie van China nogal kwetsbaar, en door de sluipende burgeroorlog in de steden zou ze zomaar kunnen instorten als er regelmatig wapens en munitie op de moedjahedien worden geplant.
   1. veelvraat7778
    0
    2 november 2012 16:44
    China laat Oeigoeren moslimbroeders leiden
    Trouwens, Oeigoerse vrijwilligers uit China gingen naar Syrië om de Syrische moedjahedien en rebellen te helpen)
   2. Bekijk
    0
    2 november 2012 20:05
    Alles in de wereld draait om Rusland, absoluut! Het is tijd om het heliocentrische model van de wereld te veranderen in het Russisch-centrische model
    1. SIT
     0
     2 november 2012 23:57
     Citaat van View
     Alles in de wereld draait om Rusland, absoluut! Het is tijd om het heliocentrische model van de wereld te veranderen in het Russisch-centrische model

     Astronomische kennis is hier niet nodig. Genoeg kennis van aardrijkskunde voor het 5e leerjaar.
     Kijk naar de kaart en je zult zien dat een normale aanvoer en overdracht van troepen naar de Xianqiang Oeigoerse regio alleen mogelijk is via Centraal-Azië, en er is een 201e Russische basis en een wederzijdse bijstandsovereenkomst met Kazachstan onderweg.
  18. Bekijk
   -2
   2 november 2012 19:12
   Ja, het is slecht om in een imperium te leven. Je kunt komkommers en melk niet mengen, "raspen" zullen altijd beginnen. Ik benijd Japan - een monolithische staat, een brok!
  19. 0
   2 november 2012 19:21
   tenslotte rusteloze "vrienden" van over de oceaan. niemand mag in vrede leven. hun ambities schieten door het dak
   1. smprofi
    0
    2 november 2012 21:35
    wacht, andrei332809, binnenkort zullen de "vreedzame" Honghuzi "hun legale territoria" beginnen "terug te geven". dan zullen de claims van een gringo met een schapenvacht verschijnen

  "Rechtse Sector" (verboden in Rusland), "Oekraïense Opstandige Leger" (UPA) (verboden in Rusland), ISIS (verboden in Rusland), "Jabhat Fatah al-Sham" voorheen "Jabhat al-Nusra" (verboden in Rusland) , Taliban (verboden in Rusland), Al-Qaeda (verboden in Rusland), Anti-Corruption Foundation (verboden in Rusland), Navalny Headquarters (verboden in Rusland), Facebook (verboden in Rusland), Instagram (verboden in Rusland), Meta (verboden in Rusland), Misanthropic Division (verboden in Rusland), Azov (verboden in Rusland), Moslimbroederschap (verboden in Rusland), Aum Shinrikyo (verboden in Rusland), AUE (verboden in Rusland), UNA-UNSO (verboden in Rusland), Mejlis van het Krim-Tataarse volk (verboden in Rusland), Legioen “Vrijheid van Rusland” (gewapende formatie, erkend als terrorist in de Russische Federatie en verboden)

  “Non-profitorganisaties, niet-geregistreerde publieke verenigingen of individuen die de functies van een buitenlandse agent vervullen”, evenals mediakanalen die de functies van een buitenlandse agent vervullen: “Medusa”; "Stem van Amerika"; "Realiteiten"; "Tegenwoordige tijd"; "Radiovrijheid"; Ponomarev Lev; Ponomarev Ilja; Savitskaja; Markelov; Kamalyagin; Apakhonchich; Makarevitsj; Dud; Gordon; Zjdanov; Medvedev; Fedorov; Michail Kasjanov; "Uil"; "Alliantie van Artsen"; "RKK" "Levada Centrum"; "Gedenkteken"; "Stem"; "Persoon en recht"; "Regen"; "Mediazone"; "Deutsche Welle"; QMS "Kaukasische knoop"; "Insider"; "Nieuwe krant"