militaire beoordeling

Over de voordelen van verovering voor de overwonnenen

179
Over de voordelen van verovering voor de overwonnenen
Metgezellen van Alexander over zijn lichaam. Frame uit de film "Alexander de Grote" (2010)
“... laten we hem te slim af zijn zodat hij zich niet vermenigvuldigt; anders zal hij zich bij een oorlog verenigen met onze vijanden, zich tegen ons bewapenen en ons land verlaten.
Exodus 1:10

Verhaal en cultuur. Babylon is de grootste stad van de antieke wereld. De stad is in rouw, en daar is een reden voor: de goddelijke Alexander, de Helleense koning, veroveraar en heerser van de wereld, ligt op sterven. Aan het bed van de stervende man staan ​​zijn vrienden-commandanten. Achter hen staan ​​Macedonië, Egypte, Pontus, Bithynië, Pergamon, de Achaeïsche en Aetolische vakbonden. Land en mensen, rijkdom en armoede, karavaanroutes en handelsgebieden. Tempels van de goden en hun priesters. Soldaten en ambtenaren. Krijgsheren hebben slechts twee vragen die ze onmiddellijk beantwoord willen hebben. "Aan wie laat je je koninkrijk na?" - "Naar de beste!" is het korte antwoord. - "Wie zal het grafoffer voor jou zijn?" - "U!" - ademt de koning zijn laatste woord uit [1]. Als ze dan met elkaar in botsing komen op het slagveld, zullen ze zich deze woorden van hem allemaal meer dan eens herinneren. Het tijdperk waarin de militaire leiders van Alexander elkaar bevochten om de macht kregen zelfs een speciale naam: "The Wars of the Diadochi". En dit tijdperk duurde tot de verovering door Rome in 30 voor Christus. e. Alexandrië van Egypte, waar koningin Cleopatra regeerde...


Voordien sloeg Griekenland de invasie van Xerxes af, die een enorm leger verzamelde ... Frame uit de film "00 Spartans"

En nu zou ik willen opmerken dat ik de reeks artikelen van onze auteur V. Ryzhov erg leuk vond, waarin ze alleen over de oorlogen van de Diadochen werden verteld. En hij vertelde alles daar zo goed en interessant dat het erg walgelijk zou zijn als ik op dit onderwerp van hem in zou gaan en zou proberen er iets aan toe te voegen. Er zijn echter ook kwesties die Valery niet heeft aangeroerd, omdat ze buiten de reikwijdte van zijn verhaal vielen. En hier is er een die bovendien rechtstreeks verband houdt met de gebeurtenissen van vandaag, die we zullen overwegen.

Toen hij in Rome was, vestigde hij zijn opdrachtgever in 27 voor Christus. e. Octavianus Augustus, noch Macedonië, noch Griekenland als geheel waren al meer dan een eeuw onafhankelijke staten. In 148 voor Christus. e. Macedonië, en in 146 voor Christus. e. Griekenland viel onder de heerschappij van een jong en energiek Rome. En dit was niet langer hetzelfde Griekenland, wiens krijgers, zoals alle 300 Spartanen die de Perzen in Thermopylae ontmoetten, hun leven niet spaarden, volgens de "voorschriften van de Lacedaemoniërs".


In de film "300 Spartans" (1966) wordt koning Xerxes getoond als een wraakzuchtige maar domme heerser. Hoewel, het is mogelijk dat hij precies dat was ...

In de II eeuw voor Christus. e. de oud-Griekse historicus Polybius (210/200-120), zelf een voormalig Grieks militair leider en zoon van een strateeg van de Achaeïsche Unie, die begon met het schrijven van zijn Algemene Geschiedenis, stelde zichzelf de vraag: hoe viel toen bijna de hele bekende wereld onder de heerschappij van de Romeinen gedurende zo'n vijftig jaar? En hij vond er een antwoord op, dat tegelijkertijd een denigrerende kritiek op de zeden van zijn tijdgenoten werd.

Volgens hem zijn de mensen achteruitgegaan, zijn egoïstische belangen, hebzucht en geldzucht, luxe en verdorvenheid dominant geworden. Corruptie greep Hellas zozeer aan dat de gewoonte wortel schoot om niemand voor niets iets aan te doen. Polybius hekelde de onzorgvuldigheid van ambtenaren die verantwoordelijk waren voor overheidsgeld. Maar bovenal was hij verontwaardigd dat het in Sparta, het heroïsche Sparta van Leonidas, nu mogelijk was om koninklijke waardigheid en genealogie van Hercules te krijgen voor vijf talenten verdeeld over vijf ephoren.

"Uiteindelijk kwam het erop neer", schreef hij, "dat ze bijna constante oorlogen en onderlinge strijd doorstonden, depressief waren door zeer frequente herverdeling van eigendom en ballingen, de meest gehate slavernij en zelfs de tirannie van Nabis proefden."

En dit waren dezelfde Grieken die eerder tirannie en tirannen aan de kaak hadden gesteld. En de Boeotiërs waren volgens Polybius zo ontmoedigd dat ze zich volledig overgaven aan gulzigheid en dronkenschap, en helemaal niet deelnamen aan de oorlogen van andere staten, en er de voorkeur aan gaven zowel hun eigen als andermans geld af te betalen. En velen van hen feestten zo vaak dat ... ze meer maaltijden aten dan er dagen in de maand waren [2].


Dezelfde tunieken, dezelfde schilden, dezelfde mantels geverfd met dure paarse verf, dezelfde helmen van Chalcis. Toen begon het eerste uniform te verschijnen

Maar de meest opvallende veranderingen vonden plaats bij de Hellenen tegen het einde van de XNUMXe - begin van de XNUMXe eeuw voor Christus. e., demonstreert het lot van de Atheners. Herodotus beschrijft hen als moedige, wilskrachtige, zelfopofferende burgers. Volgens hem hebben de Hellenen de strijd tegen de Perzen alleen doorstaan ​​dankzij hun moed. Thucydides, een jongere tijdgenoot van Herodotus, spreekt over hen als degenen die geen ander genoegen kennen dan hun plicht te doen. Volgens hem was het de bedoeling van de natuur zelf dat de Atheners ervoor zorgden dat ze zelf geen vrede hadden en die ook niet aan anderen gaven.

Dergelijke kenmerken komen niet meer voor bij Polybius. De Atheners van zijn tijd behielden niets van de glorie en moed van hun voorouders. Ze kropen het liefst voor de koningen van Macedonië en Egypte, die hen brood brachten en, belangrijker nog, voorzagen van brillen. Ze wilden de vrijheid van Hellas op het slagveld niet verdedigen, en dat konden ze ook niet, omdat ze waren vergeten hoe ze goed moesten vechten. En de onafhankelijkheid die ze bereikten in 229 v.Chr. e., de Atheners kochten gewoon voor 150 talenten die werden betaald aan Diogenes, het hoofd van de Macedonische garnizoenen in Attica. Nadat ze hun vrijheid op zo'n beschamende manier hadden teruggegeven, verheugden de Atheners zich volgens Polybius, en Diogenes kreeg vele eerbewijzen: hij ontving zowel de rechten van een Atheense burger als de titel van "weldoener", en ten slotte waren er jaarlijkse festiviteiten zelfs opgericht ter ere van hem - Diogenes.


De belangrijkste wapen de Spartanen waren precies de speer! Frame uit de film "300 Spartans" (1966)

Dat wil zeggen, nu kochten de Atheners, net als alle andere Grieken, er de voorkeur aan om de vrijheid van hun vaderland voor geld te kopen. En ze wilden helemaal niet hun leven opofferen voor haar op het slagveld. De tijden van de helden die de grootsheid en glorie van Athene, Sparta en Thebe vormden, zijn voorbij zonder terugkeer. Nu hadden ze in de eerste plaats de belangen van gewone inwoners, die alleen maar comfort, een rustig en weldoorvoed leven en materiële welvaart wilden.

Dit was een potentiële bedreiging voor de etnische groep, voor de beschaving, waarover A. Tolstoj in dezelfde roman Aelita schreef:

“De gouden eeuw was aan het degenereren, in de steden van Atlantis begon de verzadiging. Niets weerhield een meer ongebreidelde fantasie, een honger naar perversie, de waanzin van een verwoeste geest.


Zodra de generaals in het militaire kamp "plezier begonnen te hebben met de meisjes", werd dit het eerste teken dat de samenleving vroeg of laat corrupt zou raken en zou sterven aan verzadiging en allerlei uitspattingen. Frame uit de film "Ducky" (1966)

Immers, in het geval van een botsing met een jong volk vol kracht en energie, zouden de Grieken onvermijdelijk worden verslagen. En wanneer vanaf het einde van de III eeuw voor Christus. e. de Romeinen als eerste het land van Hellas binnentrokken, verliep de confrontatie tussen deze twee volken precies volgens dit scenario. En waarom zou je verbaasd zijn, want het is een land geworden van stille en passieve inwoners, waar, zoals E. Bickerman schreef,

“het is gemakkelijker om één heerser te gehoorzamen dan om deel te nemen aan de democratische regering van de staat; het is gemakkelijker een rechter om te kopen dan een jury te overtuigen; het is gemakkelijker om het onderhoud van het leger te betalen dan er zelf in te dienen; het is gemakkelijker om je over te geven aan aangenaam nietsdoen in bad dan om te trainen in de gymzaal; het is gemakkelijker om naar sport te kijken dan er zelf aan deel te nemen; het is gemakkelijker te hopen op een soort magische genezing dan een redelijk regime te volgen; het is gemakkelijker om een ​​of andere klucht te lachen dan om de plot van een tragedie te volgen, laat staan ​​erover na te denken; het is gemakkelijker in iemands redding te geloven dan een filosofisch argument te analyseren en vervolgens te handelen volgens de resultaten van deze analyse.

Zulke Hellas werden een gemakkelijke prooi voor Rome, wat helemaal niet verwonderlijk is!

Trouwens, dit alles, zo niet volledig, dan gaat het ons in ieder geval gedeeltelijk aan. En onze huidige positie. Liefde voor een "sterke hand", verkiezingen en herverkiezingen van dezelfde electieve instellingen op alle niveaus ... "Russische pepers" waar dikbuikige mannen zo graag naar kijken, liggend op de bank. Kashpirovsky met passes van het scherm en zijn geladen water, de massale obsessie van Russen met de behandeling van hun eigen urine, de dominantie van "amoeben denken" - "Ik was geprikt, nou, ik zal ook prikken" - dit alles is helemaal niet goed. En we kunnen ons alleen maar troosten met het feit dat, juist om natuurgeografische redenen, dit in ons land nog niet zo ver is. Wat is iemand met dit alles ... nog erger!


En de Romein zei: "Open de poort! Voordat jullie de heersers van de wereld zijn!

Nu wordt duidelijk waarom de meerderheid van de onderzoekers, niet alleen buitenlandse, maar ook binnenlandse, de verovering van Hellas door Rome als een zegen beschouwde, en in de eerste plaats voor de Grieken zelf. Dus, V.V. Latyshev schrijft dat de relikwieën van de Aetolische Unie voorkomen

“Algemene demoralisatie, de verzwakking van de morele en materiële krachten van het Griekse volk en het aangeboren particularisme (het verlangen naar isolatie), dat voortdurend meningsverschillen en strijd tussen individuele staten ondersteunde, maakten het voor de Hellenen veel draaglijker om zich te onderwerpen aan Macedonische of latere Romeinse macht dan aan hun stamgenoten [3]. »

Historicus Yu V. Andreev gelooft dat de staat van chronische "oorlog van allen tegen allen", waarin de Griekse wereld zich toen bevond, pas ophield met de komst van de Romeinen. Het blijkt dus dat de Romeinse veroveraars in de volle betekenis van het woord "de Grieken van zichzelf hebben gered". Voor G. A. Koshelenko is het duidelijk dat

"De relatieve eenheid van Hellas kwam pas nadat het onderworpen was aan het grote Rome, dat wil zeggen aan een kracht buiten de wereld van het Hellenisme zelf [4]."


En de leider van de Daciërs antwoordde: “Nog niet! Vecht eerst tegen ons!"

Dat is de reden waarom de verklaring, die verscheen in het midden van de II eeuw voor Christus. e., geciteerd door Polybius: "We zouden niet gered zijn als we niet snel werden verpletterd» [5] zo wijd verspreid. Het was kort, bondig en... uiterst nauwkeurig de huidige situatie beschreven.

En nu een beetje over waarom dit gebeurde. In die tijd werd het bestaan ​​​​van genen niet eens vermoed, maar ze probeerden ervoor te zorgen dat de meest gedurfde, sterke en anderen ten oorlog trokken - met het "+" -teken. Mensen die ongezond, laf, "in hun eigen gedachten" waren, dat wil zeggen met het tegenovergestelde teken, probeerden oorlog te vermijden, hoewel ze de strijders voorzagen van proviand, wapens, schepen ... Zulke mensen waren ook nodig, beweert niemand . Maar de eersten stierven eigenlijk vrij snel en hadden geen tijd om zich te vermenigvuldigen, wat betekent dat ze hun "plus" -kwaliteiten aan hun kinderen konden doorgeven. Maar niemand en niets verhinderde de reproductie van alle anderen. En terwijl de helden de weg naar Babylon effenden voor dezelfde Alexander de Grote met hun botten, gaven ze met succes hun opvattingen en hun moraal door aan hun kinderen. Vrouwen hebben altijd hun deel van "anti-heldendom" bijgedragen. Toch is het veel aangenamer om de vrouw te zijn van een levende man dan jezelf te vermaken met een ivoren fallus - een geschenk van een echtgenoot die vertrok om te vechten, enzovoort van een reis naar zijn geboorteland Attica en niet terugkeerde.

Het waren dus de zegevierende oorlogen van de Grieken die hun ongelukkige situatie aan het begin van het millennium veroorzaakten, en toen zou ook het eens zo machtige en grote Rome hun lot ondergaan.

Eeuwen zijn verstreken, maar pas vandaag, in de XNUMXe eeuw, beginnen oorlogen eindelijk precies het karakter te krijgen waarin de begrippen 'overwinning' en 'nederlaag' doorslaggevend zijn, zowel in het verre als in het niet al te verre verleden. Dat wil zeggen, hoe mooi de militaire operaties van de XX-XXI eeuw ook zijn. mensen verdoezelden zich niet, er is maar één redelijk doel van de oorlog - de vernietiging van de gepassioneerde genenpool van de vijand om het voortbestaan ​​​​te verzekeren van de meest voorzichtige, tolerante en ... niet vatbaar voor agressie mensen. Waarom kunnen bijvoorbeeld noch wij, noch de Amerikanen een einde maken aan het "kalifaat" in Noord-Irak? Niet genoeg, bommen, vliegtuigen, soldaten, of... niemand wil het echt vernietigen? Zonder twijfel de laatste. En dat allemaal omdat hij, als een stofzuiger, alle radicalen van de moslimwereld naar binnen trekt, van wie ze zelf een continu verlies zijn, en daar ... daar sterven ze en vermenigvuldigen ze zich niet! De grootste schade zijn dus niet de vernietigde fabrieken en fabrieken, die kunnen worden herbouwd, maar de doden (goede mensen!), Die geen nageslacht hebben achtergelaten. Dienovereenkomstig is de vernietiging van vijandelijke soldaten, mannen die zich kunnen voortplanten, de primaire taak van het huidige niveau van vijandelijkheden, en al het andere zal hier in de loop van de tijd aan worden toegevoegd. Bovendien profiteren de burgers van de verslagen staat, als die een misantropische ideologie belijdt, alleen maar van hun eigen nederlaag. De nederlaag van de USSR door het fascistische Duitsland zou een ramp zijn geweest, want dan zou de immorele ideologie van het fascisme hebben gewonnen. En vice versa - de nederlaag van het fascistische Duitsland werd een zegen voor haar, ondanks alle offers die het Duitse volk heeft gebracht. We snappen het echter ook: hoeveel waardige mensen stierven er tenslotte in ons land, terwijl de "niet helemaal waardig" stilletjes achterin zaten, en dezelfde gevangengenomen Bandera redde hun genen van vernietiging ... in Siberische kampen. Daar was natuurlijk ook geen sanatorium, maar de kogels en granaten die het vlees aan stukken scheurden, fluitten nog steeds niet. En dit onthouden en dit alles begrijpen is vandaag heel, heel belangrijk!


Hier is alles wat overblijft van de vroegere moed van Sparta - een stenen plaat en deze regels erop gegraveerd: "Reiziger, ga onze burgers in Lacedaemon vertellen dat we hier, met inachtneming van onze verbonden, allemaal stierven met botten". Frame uit de film "300 Spartans"

1. Geciteerd. red.: Diodorus Siculus. Historische Bibliotheek / Per. uit het Oudgrieks MIJ. Sergienko. http://fanread.ru/book/10858833/?page=235, 2012
2. Geciteerd. hierna volgens red.: Polybius. Algemene geschiedenis / Per. en com. F.G. Misjtsjenko. M., 2004. Deel 1. S. 5-6
3. Latyshev V.V. Essay over Griekse oudheden. Deel 2. S. 311
4. Koshelenko G.A. Griekenland in het hellenistische tijdperk // Hellenisme: economie, politiek, cultuur / Ed. ES Golubtsova. M., 1990. blz. 143
5. Geciteerd. door: Polybius. Algemene geschiedenis / Per. en com. F.G. Misjtsjenko
auteur:
179 commentaar
Объявление

Abonneer je op ons Telegram-kanaal, regelmatig aanvullende informatie over de speciale operatie in Oekraïne, een grote hoeveelheid informatie, video's, iets dat niet op de site staat: https://t.me/topwar_official

informatie
Beste lezer, om commentaar op een publicatie achter te laten, moet u: inloggen.
 1. Leader_Barmaleev
  Leader_Barmaleev 25 december 2022 05:51
  +7
  Het idee is niet nieuw - de vector van ontwikkeling van de samenleving wordt bepaald door de kwantiteit en kwaliteit van ongemak in de samenleving. Als er niets te eten is - de strijd om de oogst begint, als het overstroomt - ze beginnen dammen te bouwen, als de vijand komt - gaat iedereen ten strijde. En in ieder geval zullen er mensen zijn die zich zullen proberen aan te passen, en mensen die hun leven zullen geven voor het welzijn van hun stamgenoten. Maar het belangrijkste is dat op dit moment iedereen een denker zal hebben - iemand is beter, iemand is slechter, maar iedereen. En wanneer de samenleving van wereldwijde consumptie nishtyaki truck gedumpt wordt, wordt de samenleving dommer en als samenleving, en haar individuen afzonderlijk. De natuur legde echter een lont in het genetische programma - er werd op de een of andere manier een experiment uitgevoerd onder de veelzeggende namen - "muizenparadijs" waarin muizen ALLE voorwaarden voor een ideaal leven werden gecreëerd, dus stopten ze met fokken in de vierde generatie. Zoals dit. Dus, zoals Dr. Aibolit zong, is het heel goed dat we ons heel slecht voelen ...
  1. Kalibr
   25 december 2022 06:16
   +7
   Citaat: Leader_Barmaleev
   de vector van ontwikkeling van de samenleving wordt bepaald door de kwantiteit en kwaliteit van ongemak in de samenleving.

   Karasho zei, zhigit sovsem!
   1. depressivum
    depressivum 25 december 2022 13:13
    +8
    Vyacheslav Olegovich, je hebt een grammaticale fout gemaakt!
    Niet "sovsem", maar "savsem" moet worden geschreven.
    wassat )))
    Goede dag voor alle goede mensen! drankjes )))
    1. Vliegenier_
     Vliegenier_ 25 december 2022 14:02
     +5
     Niet "sovsem", maar "savsem" moet worden geschreven.
     Goedemiddag, Lyudmila Yakovlevna! Hoe kent Vyacheslav het Kaukasische accent?
     1. depressivum
      depressivum 25 december 2022 16:33
      +3
      hoe kent Vyacheslav het Kaukasische accent?

      Hoe van waar? Uit de films!
      Bijvoorbeeld, "Prisoner of the Caucasus", daar is Saakhov zo ... En ook Vyacheslav Olegovich - een nobele reiziger in Abchazië, raakte daar zelfs in natuurrampen.
      1. ANBA
       ANBA 25 december 2022 17:18
       +3
       . Bijvoorbeeld "Prisoner of the Caucasus", daar is Saakhov zo ... En ook Vyacheslav Olegovich - een nobele reiziger in Abchazië,

       Hoe zeg je. Saahov werd gespeeld door een jood en in Sukhum ontmoette ik geen enkele Abchaziër die Russisch sprak met een accent.
       1. Vliegenier_
        Vliegenier_ 25 december 2022 21:31
        +3
        Saahova werd gespeeld door een Jood,
        Geweldig gespeeld. En er was ook een joodse filmacteur - Lev Sverdlin. Hij speelde de Oezbeek in de film "Nasreddin in Bukhara" zo nauwkeurig dat je niet kunt graven. En zijn laatste rol was de rol van Budyonny in "The Elusive". Semyon Mikhailovich bleek wat overgewicht te hebben, maar de aflevering werd ook prachtig gespeeld. Een echte artiest kan iedereen spelen.
      2. Vliegenier_
       Vliegenier_ 25 december 2022 21:26
       +5
       Hoe van waar? Uit de films!
       De film is geweldig, maar maakte nog steeds een klein foutje en jij corrigeerde het. Wat het accent betreft, ik heb samen met Arkashka Baghdasaryan aan het instituut gestudeerd, dus tot zijn zevende kende hij helemaal geen woord Russisch. Toen ik naar de eerste klas ging (in de Kuban), stelde de leraar van de Russische taal de uitspraak voor hem zo in dat er niet het minste accent was. Zijn familieleden hadden het, maar hij niet.
    2. Leader_Barmaleev
     Leader_Barmaleev 25 december 2022 15:52
     +2
     Collega's, dan een vrolijke dag aan alle vrolijke mensen lachend
  2. timmerman
   timmerman 25 december 2022 13:24
   +1
   Citaat: Leader_Barmaleev
   En wanneer de samenleving van wereldwijde consumptie nishtyaki vrachtwagen gedumpt wordt, wordt de samenleving dommer en als samenleving, en haar individuen individueel.

   De samenleving en individuen vernederen, het geboortecijfer daalt. Maar na de afschaffing van de "lijfeigenschap" in Rusland groeide en groeide de bevolking alleen maar met grote sprongen

   Een stijging van 108%, wat indrukwekkend is!!!
   1. insafufa
    insafufa 7 februari 2023 07:40
    0
    Maar te oordelen naar de conclusies van de auteur, profiteerde Rusland alleen van de Mongoolse invasie, en daarom is de Mongool de beste vriend van de Rus. Door het feit dat de samenleving zich ontdeed van gewelddadige mensen die niet wisten hoe ze moesten gehoorzamen.
  3. ijsheer
   ijsheer 25 december 2022 16:48
   +2
   Ik weet niet zeker of in een goed gevoed Amerika het leger naar mijn mening veel beter is dan in een hongerige vakbond, ik heb het einde van het Sovjetleger in de gelederen weten te vangen, en nu zijn er veel vrienden van de KMP, het verschil is duidelijk niet in het voordeel van de dikke Sovjetvlag
  4. ijsheer
   ijsheer 25 december 2022 16:57
   +4
   En toch heb ik van 2005 tot 2008 in Georgië gediend als militair instructeur, en dus in een land dat niet naar alle maatstaven rijk is, zeer slechte soldaten, nou ja, helemaal gelijk ... eerlijk gezegd, het moreel is slecht. En in 1998-2000 zag ik ook genoeg in de Abchazische oorlog, maar de Abchaziërs zijn zeker niet armer. Nee, er zijn meer complexe mechanismen
   1. Plaat
    Plaat 26 december 2022 16:20
    +4
    De mechanismen zijn complex en zeer niet-lineair. Maar pogingen tot vereenvoudiging leiden tot zulke onjuiste conclusies. Maar zelfs gespecialiseerde wetenschappers kunnen ze niet beschrijven, wat kunnen we zeggen over commentatoren op internet (inclusief wij).
  5. vrijbuiter
   vrijbuiter 26 december 2022 20:06
   0
   En wanneer de samenleving van wereldwijde consumptie nishtyaki vrachtwagen gedumpt wordt, wordt de samenleving dommer en als samenleving, en haar individuen individueel.


   In de huidige consumptiemaatschappij, concurrentie zoals in oorlog, in de Verenigde Staten begint de "ratrace naar succes" bij de geboorte en is al het leven een "strijd". Natuurlijk zijn er mensen die meegaan met de stroom en, zoals je zegt, "dom worden", maar alles is doordrenkt van het idee van "succes".
  6. Valhallan Scherpschutter
   Valhallan Scherpschutter 1 februari 2023 15:29
   0
   Citaat: Leader_Barmaleev
   er werd op de een of andere manier een experiment uitgevoerd onder de veelzeggende namen - "muizenparadijs" waarin muizen ALLE voorwaarden voor een ideaal leven werden gecreëerd, dus stopten ze met fokken in de vierde generatie. Soortgelijk.

   *Zucht* Nog een verontschuldiging voor de "weldadigheid van lijden*. Natuurlijk, zoals altijd plus of min, de apologeten voor "mensen moeten lijden" ditzelfde "medicijn" (lijden) "om de een of andere reden" "genereus voorschrijft" aan andere mensen Niet voor zichzelf.
   Het beruchte experiment "universum-25". Die wordt gebruikt als "rechtvaardiging van het concept". Dus. Er is een groot verschil tussen laboratoriummuizen en mensen. En een van de kritieke onderdelen van dit verschil in dit geval is dat muizen (dit zijn de dieren met dezelfde staart - vertegenwoordigers van de orde van knaagdieren) biologisch "niet in staat" zijn om in groepen van meer dan 1 (één) volwassen mannetje te leven. . Ze zijn over het algemeen solitair van aard. Groepen zijn een uitzondering. Maar zelfs wanneer ze worden gevormd (ze vormen zich altijd in muizen volgens het principe van 1 mannetje - meerdere vrouwtjes), is het voor muizen onmogelijk om samen te leven in zulke groepen van meerdere volwassen mannetjes. Eigenlijk omdat het creëren van "kascondities" voor muizen in eerste instantie zorgde voor ... een explosieve groei in aantallen. Tot nu toe heeft verdringing (precies verdringing) niet geleid tot het uiteenvallen van biologische mechanismen. En om de hierboven beschreven reden.
   Voer zo'n experiment uit met ratten (overigens dieren uit hetzelfde detachement Georgiërs) en de rattenkolonie zal dergelijke problemen niet hebben. Ze zullen zich graag voortplanten zolang er voedsel en fysiek een plek is om te leven.
   ----------------------
   Eigenlijk verhindert de beruchte "consumptiemaatschappij" op geen enkele manier degenen die aan zelfontplooiing WILLEN werken, of werken aan de ontwikkeling van de hele samenleving, om precies dat te doen.
   De wegen van zelfontplooiing en algemeen welzijn staan ​​open voor degenen die ze willen volgen (deze wegen).
 2. Kote Pane Kohanka
  Kote Pane Kohanka 25 december 2022 06:13
  + 10
  Onverwacht werk van Vyacheslav!
  Er is iets te betwisten op bepaalde punten, maar over het algemeen zal ik voorlopig een pauze nemen - ik moet het artikel begrijpen. Vooral de redenen om het door de auteur te schrijven.
  сем оброго дня!
 3. Korsar4
  Korsar4 25 december 2022 06:26
  +3
  Bedankt, Vyacheslav Olegovich!

  Een van de stellingen van het artikel is de ontwikkeling van de positie van het Nieuwe Testament:

  Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven
 4. saigon
  saigon 25 december 2022 06:34
  +8
  Het artikel bevestigt een andere stelling - barbaren worden geruïneerd door luxe en comfort nadat ze rijkere en bijvoorbeeld ontwikkelde samenlevingen hebben veroverd.
  En de Grieken waren barbaren tegen de achtergrond van de Perzen
 5. Zjablicev43
  Zjablicev43 25 december 2022 06:37
  +7
  Mijn oma, een oude Kozakkenvrouw, zei: "De mensen worden kleiner. Binnenkort zullen zeven mensen een haan hakken." Iets zoals dit...
  1. Kalibr
   25 december 2022 06:49
   +2
   Nou, je oma had het een beetje mis. In 1977 werd tijdens het werk in het dorp een eendenkop in elkaar gehakt. Ik en vrouw. Ik trok haar hoofd naar achteren en hakte het eraf, en ze hield vol. Toen het hoofd in mijn handen bleef, werd de nek naar achteren gewikkeld en stroomde het bloed eruit. Daarom verliet ze haar en begon ze behoorlijk succesvol door de tuin te rennen en het met haar bloed te besprenkelen. Toen hield ik mijn nek al vast ...
   1. alekseykabanets
    alekseykabanets 25 december 2022 09:29
    +6
    Citaat van Calibre
    de eendenkop was samen afgehakt.

    Vyacheslav Olegovich, ze wordt aan een speciale beugel gehangen, de vleugels worden vastgemaakt, zoiets als een grote zelfgemaakte speld, en slagaders worden met een scherp mes door de snavel gesneden. Dus met de hele vogel is het buitengewoon onhandig voor één, vooral als het een gans of een kalkoen is, 10 kilogram.))) Hier moet je gewoon weten hoe het moet en dat is het, slachttechnologieën voor vele millennia, denk ik, hebben niet veel veranderd.
    1. Kalibr
     25 december 2022 09:57
     +5
     Citaat van: aleksejkabanets
     Alexey

     Nou, Alexey... Wie zou me dat vertellen? Voor het eerst in mijn leven zag ik een levende eend... En de dorpelingen hakten ALLES in dat dorp op die manier! Toen raakte ik er meteen aan gewend om mijn hoofd in een mok te steken en bloed te verzamelen. We hebben bloedworst en stoofvlees met haar gemaakt.
     1. alekseykabanets
      alekseykabanets 25 december 2022 11:37
      + 10
      Citaat van Calibre
      Ik zag voor het eerst in mijn leven een levende eend...

      Oh Vyacheslav Olegovich, ik kwam na 30 in het dorp terecht, anders was ik een stadsbewoner. Het eerste varken werd geslagen en gestript volgens het boek, het varken rechts, het boek links.))) En er gebeurde niets. Wat pluimvee betreft, ik hield vleeskuikens en ik moest ze verslaan met de "flow-conveyor-methode", en zo heb ik het geleerd. Over het algemeen bleek de vogel een onverwacht interessant ding te zijn.))) Ze hielden een grijze kraai, de kinderen vochten tegen de kat, dus binnen een week blafte ze de kat als een hond zodat ze niet naar haar kamer zou gaan . Tegen de herfst ving ik een jonge havik in het kippenhok, jaagde op mijn kippen, de keuze was klein, rolde zijn hoofd of liet het aan zichzelf over. Ik ging weg en had er geen spijt van, een buitengewoon interessante vogel. Nu beheers ik het moeilijke vak van een valkenier.))) De handschoen vliegt al vanaf twintig meter, maar het is jammer dat er niet genoeg tijd is. Ik hou van het dorp, nu kun je me niet naar de stad lokken.)))
      1. Kalibr
       25 december 2022 12:07
       +2
       Citaat van: aleksejkabanets
       Niets zal me nu naar de stad lokken.

       Voor mij is het dorp mijn datsja. De enige plek waar ik mijn hoofd niet gebruik. En nog een camping met zwembad aan zee...
    2. Eule
     Eule 26 december 2022 23:30
     0
     Citaat van: aleksejkabanets
     het is buitengewoon onhandig voor één, vooral als het een gans of een kalkoen is, een kilogram per 10

     De eenvoudigste optie is om de punt van de vuuremmer af te snijden om een ​​gat van drie vingers breed te maken. Er is een haan of een kalkoenkop, deze wordt afgesneden en de emmer wordt in de gebruikelijke geplaatst zodat het bloed van glas is.
     Een truc van een student van een veterinaire academie - het hoofd wordt zo dicht mogelijk bij de schedel gehakt, hoe langer de nek, hoe beter, aangezien het gewicht deel uitmaakt van het karkas. De ideale hit is als de "vlek" van de basis van de kalkoenschedel op de nek blijft. In dit geval schakelt de vogel uit en schommelt de boot niet.
     Het slopen van de kop van een staande kalkoen is al ... in het algemeen was de kippenfokker verrast. Maar de vogel rende ook niet.
   2. hol95
    hol95 25 december 2022 12:20
    +3
    Mijn grootvader hield niet zo van bloed en daarom prikte hij gewoon de nek van kippen. Het bloed daalde, de kip verzwakte. En alles...
  2. Korsar4
   Korsar4 25 december 2022 07:19
   +6
   Of een andere optie: "Ze kunnen een emmer borsjt niet opeten."
 6. noord 2
  noord 2 25 december 2022 06:49
  + 15
  Ik wil meteen opmerken dat zo'n film "Alexander de Grote", gefilmd in 2010, zoals de auteur van het artikel hier schrijft, helemaal niet "in de natuur" bestaat. In 2010 is er een film "Jonge Alexander de Grote" gefilmd.
  Ik wil de auteur ook opmerken dat als je over geschiedenis schrijft en in zo'n artikel naar Amerikaanse films verwijst, dit belachelijk en naïef is! Als je de 300 Spartans neemt die je hier noemde, dan is bijvoorbeeld de film "300 Spartans", geregisseerd door Zack Snyder, niets meer dan een spuug in de ziel van de Iraniërs. Hun nationale held Xerxes wordt in de film voorgesteld als een soort freak, de ambassadeur van Perzië is om de een of andere reden een zwarte man en de troepen van Xerxes bestaan ​​uit monsters die de Grieken moedig doorhakten. held van de Iraniërs Xerxes.
  Aangenomen kan worden dat als de regisseur van de film "300 Spartans" een film zou maken over onze heilig verklaarde held Alexander Nevsky, die hem en ons hele land in hetzelfde licht als Xerxes en Iran zou laten zien, dan in zo'n film de nobele Duitsers wil het ware geloof brengen in de wilde Russische landen die worden bewoond door wrede barbaren met Mongoolse trekken! En wat is dit, een verhaal???
  1. Korsar4
   Korsar4 25 december 2022 07:22
   +3
   Totdat ik over de streep kwam om naar Spartans te kijken, Troy. "Alexander de Grote" kan en zal kijken.

   Er is enige perceptie van gebeurtenissen. En ik wil het niet breken met de pop van vandaag. Misschien niet juist.
   1. ArchiPhil
    ArchiPhil 25 december 2022 07:50
    +7
    Citaat van Korsar4
    Spartanen", "Troy". "Alexander

    Voor een amateur, Sergey, voor een amateur.Hollywoodfilms over dit onderwerp uit de jaren vijftig en zestig zijn beter, juist woord!Volgens mij. hi
    1. Korsar4
     Korsar4 25 december 2022 08:11
     +5
     Ik ben het ermee eens, Seryozha. Terwijl de hiaten en vul de films van deze periode in. Niet erg volhardend.
   2. Eule
    Eule 26 december 2022 23:33
    0
    Citaat van Korsar4
    "Troje"

    Een illustratie van hoe je geen films moet maken! In de close-ups van de duels worden de handen van de acteurs niet belast, aangezien de zwaarden op verzoek van de verzekeringsmaatschappij door een computer zijn beschilderd. In de jaren zestig werden duels gefilmd met botte zwaarden en werd het geluid van zwaarden toegevoegd tijdens stemacteurs. Maar Sovjetacteurs leerden "podiumzwaardvechten", maar Amerikaanse niet.
  2. Kote Pane Kohanka
   Kote Pane Kohanka 25 december 2022 07:44
   +6
   Aangenomen kan worden dat als de regisseur van de film "300 Spartans" een film zou maken over onze gecanoniseerde held Alexander Nevsky, die hem en ons hele land in hetzelfde licht zou laten zien

   Er zijn al soortgelijke "filmfranjes". Ik kijk naar de laatste aflevering van Vikings. Dada weet niet of ze moet lachen of huilen. Na het eerste seizoen, zij het niet historisch, maar betrouwbaar vanuit het oogpunt van leven, religie en militaire aangelegenheden. Al het andere is "spirituele dissonantie" voor iemand die de geschiedenis een beetje kent.
   Iedereen kwam er echter, maar het Moskou-leger uit het tijdperk van "Ivan III" dat in de tijd van "Prins Oleg" werd overgedragen, is zwaar !!!
   Over de kritiek van de slaven van Vyacheslav zal ik zeggen ter verdediging van de auteur. Helaas, het formaat van "deelnemers", vooral "hamsters bestrijden", vereist een foto! Waar kun je ze krijgen? Daarom draaien de journalisten van de sectie Geschiedenis als slangen in een koekenpan.
   Als je het niet zelf doet, doet de editor het voor je. En daar, zoals God zendt. Alleen vandaag en gisteren zag ik in de titelillustraties voor het nieuwsblok drie "blunders".
  3. ArchiPhil
   ArchiPhil 25 december 2022 07:48
   +8
   Citaat: noord 2
   geregisseerd door Zack Snyder is niets anders dan een spuug in de ziel van de Iraniërs.

   Hij werd ook beschuldigd van homofobie en racisme. bullebak Maar je moet deze tape waarschijnlijk niet serieus nemen. Immers? Zach heeft hem opgenomen op basis van ... strips! Dat verklaart veel. * Glimlach heren, lach! * lachend
   Goedemorgen iedereen!

   Woorden uit een interview met de regisseur van de film. bullebak
  4. Kalibr
   25 december 2022 07:59
   +1
   Citaat: noord 2
   Ik wil de auteur ook opmerken dat als je over geschiedenis schrijft en in zo'n artikel naar Amerikaanse films verwijst, dit belachelijk en naïef is! Als je de 300 Spartans neemt die je hier noemde, dan is bijvoorbeeld de film "300 Spartans", geregisseerd door Zack Snyder, niets meer dan een spuug in de ziel van de Iraniërs. Hun nationale held Xerxes wordt in de film voorgesteld als een soort freak, de ambassadeur van Perzië is om de een of andere reden een zwarte man en de troepen van Xerxes bestaan ​​uit monsters die de Grieken moedig doorhakten. held van de Iraniërs Xerxes

   Heb je het artikel gelezen? Waar zijn de links naar de films? Foto's zijn geen links. Dit zijn illustraties van het uiterlijk van mensen uit die tijd, beter of slechter weergegeven. Persoonlijk kan het me helemaal niet schelen in wiens tuin wie daar heeft gespuugd. Ik begrijp de verdiensten en het historisme van deze films in dit geval niet. Xerxes wordt genoemd omdat het simpelweg opvallend is en niets meer. Maar het grappige is dat er GEEN ENKELE SHOT uit de film van Zach in de film zit. Geen enkele, uw gerespecteerde bewustzijn ... Ik schrijf de hele tijd: VOORDAT U EEN COMMENTAAR GAAT, DENK G-O-L-O-V-O-Y en kijk ter wille van de interesse op internet! Onthoud alsjeblieft! Verwijzingen naar historische bronnen in de tekst worden aangegeven met cijfers tussen vierkante haken.
  5. Senior zeeman
   Senior zeeman 25 december 2022 09:21
   +7
   Citaat: noord 2
   Als je de 300 Spartans neemt die je hier noemde, dan is bijvoorbeeld de film "300 Spartans" geregisseerd door Zack Snyder

   Toch wordt er gesproken over een heel andere film en een andere regisseur. Rudolf Mathe.
  6. Dik
   Dik 25 december 2022 10:08
   +8
   hi
   Citaat: noord 2
   Ik wil meteen opmerken dat zo'n film "Alexander de Grote", gefilmd in 2010, zoals de auteur van het artikel hier schrijft, helemaal niet "in de natuur" bestaat. In 2010 is er een film "Jonge Alexander de Grote" gefilmd.

   Ik kan ook opmerken dat het A. Chumak was die het water bestormde met passes vanaf het scherm, en niet Kashpirovsky. Desalniettemin is de gedachte heel begrijpelijk, Kashpirovsky drukte ook een stempel op tv, en agressiever ... lachen
   Geënsceneerde shots uit films worden uitsluitend gebruikt als illustratie, en alleen omdat echte film- en fotodocumenten uit die tijd tot op de dag van vandaag niet bewaard zijn gebleven, zijn dergelijke vondsten in ieder geval nog niet gerapporteerd. Desalniettemin is de ontwikkeling van de archeologie zodanig dat vroeg of laat videobewijs van Alexanders (Iskanders) campagne naar het oosten zal worden ontdekt. wassat drankjes
   Bedankt Vitas goed opgevrolijkt. lachend
  7. De opmerking is verwijderd.
 7. ee2100
  ee2100 25 december 2022 08:07
  +8
  Het doel van het artikel is duidelijk.
  Vroeg of laat sterft de beschaving. En opnieuw zullen jonge, boze wolven haar komen verscheuren.
  De hele geschiedenis van de mensheid bevestigt dit.
  De auteur heeft niet de moed gehad om parallellen te trekken met de gebeurtenissen van vandaag, maar ach, alles is duidelijk.
  De staat moet in de eerste plaats zichzelf de schuld geven van het enorme aantal deviators. Dit geldt niet alleen voor Rusland.
  Als massacultuur jeugdhelden maakt, en voorzitters van tiktokers, rappers en stand-upartiesten, dan is het resultaat passend.
  Als een jonge man op tv te horen krijgt dat als een pestkop je slaat, je je niet hoeft over te geven, maar naar de politie moet rennen en een verklaring moet schrijven, en de wetshandhavingsinstanties zullen het uitzoeken.
  Als een huis in brand staat, en jonge, gezonde jongens, in plaats van het te blussen, gaan ze staan ​​en filmen ze alles aan de telefoon en posten ze het allemaal op internet met de juiste opmerkingen.
  Hier is de bijna volledige degradatie van de natie.
  Maar de vis rot vanaf de kop, en ook hier bevestigt de geschiedenis dit.
  Het "collectieve westen" werpt zijn vruchten af, maar zal het ook niet redden.
  En van daaruit kwam de verderfelijke invloed van het liberalisme op ons, en dit is niets anders dan een proces van verval.
  "Vertrouw op God, maar maak zelf geen fout" (c)
  1. Korsar4
   Korsar4 25 december 2022 08:17
   +7
   Soms staan ​​brandweermannen te kijken terwijl het gebouw afbrandt.

   Het mannelijke principe manifesteert zich niettemin - en wordt getemperd door situaties waarin er een keuze is. Slechts enkele situaties - in megasteden, andere - in kleine steden.
   1. ee2100
    ee2100 25 december 2022 08:40
    +8
    Een brandweerman kan het stadium van een brand beoordelen, dat is één ding. En ik schreef over iets anders.
    Toch behandel ik niet alle jongeren over dezelfde kam.
    Ik heb het over degenen van wie de media antihelden maken, maar in feite wordt er voortdurend over hen gesproken.
    1. Korsar4
     Korsar4 25 december 2022 08:48
     +6
     Wie zijn nu de antihelden?
     Het woord "tolerantie" wordt op verschillende manieren geïnterpreteerd.

     En de informatieruimte is gevuld met waar wij hem mee vullen. Of we willen vullen.
     1. ArchiPhil
      ArchiPhil 25 december 2022 09:06
      +7
      Citaat van Korsar4
      Het woord "tolerantie" wordt op verschillende manieren geïnterpreteerd.

      Als tolerantie niet tot het uiterste gaat. Een doel op zich. Ik heb niets tegen *minderheden*. Helemaal niets. Ik behandel met begrip. Maar! Ik ben eerlijk gezegd tegen het dictaat van hun kant. Wat bedoel ik? Dezelfde uitersten die zijn een doel op zich geworden *Ouder nummer één*,*Ouder nummer twee*,*Je bent blank, dus je bent ons iets schuldig*,*Ik ben een moeder!*, enzovoort, enzovoort, enzovoort.
      Met betrekking tot filmen via de telefoon? Iemand schiet, en iemand gaat gewoon in het vuur, ijswater en redt gewoon mensen. Er worden geen vragen gesteld. Zoals eerder.
      1. Korsar4
       Korsar4 25 december 2022 09:13
       +6
       Seryozha, ben je je ouders in aantal in je leven tegengekomen? Het drong niet tot me door.

       Het is grappig dat een luie student drie Afrikaanse landen kreeg voor het onderwerp over vestigingswerk. Dus probeerden ze me te beschuldigen van racisme. Maar dit is een mislukte poging om te pushen om de test sneller te halen.
       1. ArchiPhil
        ArchiPhil 25 december 2022 09:29
        +7
        Citaat van Korsar4
        Seryozha, ben je je ouders in aantal in je leven tegengekomen? Het drong niet tot me door.

        Nee, ik ben het niet tegengekomen. Het is grappig dat deze informatie in onze media stond. Godzijdank werd het niet bevestigd. Het gesprek daar ging met name over de VS, Frankrijk en Groot-Brittannië. Maar weet je wie dat garandeert? zal dit morgen niet gebeuren?
        1. Korsar4
         Korsar4 25 december 2022 09:38
         +7
         Ik ben het dus met prins Florizel eens dat je geen informatie uit de krant haalt.
         1. ArchiPhil
          ArchiPhil 25 december 2022 10:15
          +7
          Citaat van Korsar4
          dat je geen informatie uit kranten krijgt.

          Oh Sergey!!!
          Dat is echt heel ... verbaasd!
          Eerlijk gezegd, eerlijk gezegd, zoals in de geest.
          Ik vergat wanneer ik voor het laatst een krant kocht! Een geweldig gedrukt woord. lachend
          Citaat van Korsar4
          krijg je niet

          Allemaal van *nieuws*-sites, in het bijzonder RIA *Nieuws*. hi
          1. Korsar4
           Korsar4 25 december 2022 11:33
           +5
           Het is alleen dat kranten elektronisch zijn geworden.

           Ik neem ze mee als ze in het vliegtuig worden uitgedeeld.
       2. ArchiPhil
        ArchiPhil 25 december 2022 10:18
        +5
        Citaat van Korsar4
        Dus probeerden ze me te beschuldigen van racisme. H

        Een Afro-Rus werkt voor mij in * een fabriek * Een geweldige kerel, hij noemt zichzelf Maksimka. lachend
        1. Korsar4
         Korsar4 25 december 2022 11:35
         +4
         Masterstudent - Indiër - nieuwsmaker van het afgelopen jaar.
         Hoewel hij voor zichzelf geen antwoord vond op de vraag - waarom is hij hier terechtgekomen. Maar hij zingt goed.
      2. Dik
       Dik 25 december 2022 10:38
       +7
       hi Groetjes, Sergej!
       Citaat: ArchiPhil
       Als tolerantie niet tot het uiterste gaat, een doel op zich.

       TOLERANTIE (van het Latijnse tolerantia - geduld) -..1) de immunologische toestand van het lichaam, waarin het niet in staat is antilichamen te synthetiseren als reactie op de introductie van een bepaald antigeen terwijl de immuunreactiviteit voor andere antigenen behouden blijft. Het probleem van tolerantie is van belang bij orgaan- en weefseltransplantatie
       2) Het vermogen van het lichaam om de nadelige effecten van een bepaalde omgevingsfactor te doorstaan
       3) Tolerantie voor andermans meningen, overtuigingen, gedrag.
       Academisch woordenboek.
       Tolerantie is dus een veelzijdig begrip.
       Mijn schoonzoon zei altijd tegen me bij een glas thee: "Andrey, je hebt een verhoogde tolerantie voor alcohol, je zult niet genoeg voor je sparen" (2) ...
       Ik toonde tolerantie (3) en probeerde hem niet te verslaan. Dat was lang geleden lachen
       1. ArchiPhil
        ArchiPhil 25 december 2022 11:11
        +3
        Citaat: Dik
        Groetjes, Sergej!

        Groeten Borisich!
        Ik ben dus van harte voor veelzijdigheid, maar als het niet wordt opgenomen in de persoonlijke ruimte van een ander.
        Citaat: Dik
        Dat was lang geleden

        Hier ben ik ook.... *droge wet* voor mezelf aangekondigd.Tot de 31e.Het is alweer drie maanden geleden. lachend
       2. Korsar4
        Korsar4 25 december 2022 11:36
        +4
        Vaker door de tweede alinea van de definitie neem ik dit concept waar. professionele deformatie.
      3. Eule
       Eule 26 december 2022 23:37
       +1
       Citaat: ArchiPhil
       Ik heb niets tegen *minderheden* in het algemeen

       Het onderwerp "minderheden" in de Russische Federatie leidt de bevolking af van echte problemen. Niemand denkt dat het mogelijk is om niet naar een homoparade te gaan, maar het is veel moeilijker om jezelf te beschermen tegen enorme btw, afpersingen bij de FIU, allerlei "vergunningen".
     2. ee2100
      ee2100 25 december 2022 09:06
      +7
      Tolerantie is over het algemeen een medische term en is niet van toepassing op de samenleving.
      U kunt betwisten - uw recht.
      De informatieruimte wordt niet gevuld door "ons", het wordt tegen je wil gevuld en je denkt alleen dat je ergens invloed op hebt.
      Shpakovsky portretteerde pogingen in artikelen over invloed op
      manipulatie van het bewustzijn van de samenleving.
      Het was maar babypraat.
      Wie denkt of denkt wat hij denkt, raad ik ten zeerste het boek van Sergei Georgievich Kara-Murza aan.
      Het boek is moeilijk, en dat is logisch. en de vraag is archi moeilijk!
      Serge - hallo!
      hi
      1. Korsar4
       Korsar4 25 december 2022 09:17
       +4
       Soms wordt de term "tolerantie" gebruikt als synoniem voor "stabiliteit". Ben het hier niet mee eens.

       Elk systeem (en de samenleving natuurlijk een systeem) ontwikkelt zich volgens vergelijkbare wetten. Cybernetica is niet toevallig ontstaan.

       Is onze uitwisseling van opmerkingen een bijdrage aan de informatieruimte? Of geïnspireerd door iemand?

       Bedankt voor het noemen van het boek. Zet op de uitgestelde lijst.
       1. ee2100
        ee2100 25 december 2022 09:34
        +6
        Tolerantie is de houding van het lichaam tegenover iets vreemds.
        De samenleving kan een organisme worden genoemd, maar ontwikkelt zich volgens andere wetten.
        De samenleving accepteert iets 'vreemds' of wijst het af. Nadat het iets "vreemds" heeft geaccepteerd, sterft het meestal. Waar gaat het artikel over. Het gezonde deel van de samenleving begrijpt dit en strijdt naar beste vermogen, maar hier schrijf ik dat de samenleving volgens andere wetten leeft dan een levend organisme.
        Onze, hier, kliek heeft geen invloed op de informatieruimte. Dus een uitlaatklep om privémeningen te kanaliseren - ja. Schat hoeveel constanten hier zijn - dat is alles.
        Het feit dat onze opmerkingen worden bestudeerd en geanalyseerd, is geen waarzegger, maar de conclusies !!! We zullen nooit van ze weten.
        1. Korsar4
         Korsar4 25 december 2022 09:42
         +5
         Ja dat klopt. Forumtak - een soort club. Het clubprincipe manifesteert zich trouwens vaak in werksituaties.

         De samenleving bestaat niet uit één organisme. Dus ik zou niet vergelijken. Er kan stabiliteit zijn van een individu, er kan stabiliteit zijn van een gemeenschap. Dit is dus een ander niveau van hiërarchie.
         1. ee2100
          ee2100 25 december 2022 09:56
          +5
          Aangezien we de samenleving en een levend organisme vergelijken, een eenvoudig voorbeeld:
          - lever, nieren, hart en algemeen maagdarmkanaal, centraal zenuwstelsel "Ik wil Esentuki!"
          - de hersenen "Viskary, of iets om te rollen?!"
          En nu is de vraag, wie denk jij dat er gaat winnen?
          1. Korsar4
           Korsar4 25 december 2022 10:17
           +9
           Portemonnee en discipline.
           Denk aan de aflevering van The Godfather. De dokter waarschuwt Nino Valenti niet te drinken.

           En dus: een sterk verlangen wint. En degene die de beslissing neemt.
           1. ee2100
            ee2100 25 december 2022 11:15
            +5
            Dus al mijn opmerkingen gaan alleen hierover.
            We worden niet gevraagd.
            Verkiezingen zijn een scherm voor democratie.
           2. Korsar4
            Korsar4 25 december 2022 11:30
            +4
            Natuurlijk.

            Het grappige is dat ik op weg naar mijn parttime werk naar de Red and White alcoholwinkel ga. Hij is onderweg. Ik koop thee. Na het vorige gesprek dacht ik aan Essentuki. Ik nam het niet. Whisky ook alleen gelaten.
           3. ee2100
            ee2100 25 december 2022 12:05
            +4
            Dit is de kwestie van de voordelen of nadelen van communicatie wenk
           4. Korsar4
            Korsar4 25 december 2022 13:20
            +4
            "Essentuki" zou natuurlijk een indicator van voordeel zijn.
           5. ee2100
            ee2100 25 december 2022 14:05
            +3
            "Essentuki" is een indicator van een gezondheidsstoornis.
           6. Korsar4
            Korsar4 25 december 2022 14:39
            +3
            Ik weet het niet. In de zomer is elk mineraalwater goed te drinken.
            Is thee een indicator van tijdverdrijf?
           7. ee2100
            ee2100 25 december 2022 14:45
            +3
            Alles hangt af van het bedrijf.
            Thee is een bron van kracht.
           8. Korsar4
            Korsar4 25 december 2022 15:17
            +4
            Uit de verhandeling over thee:

            De eerste beker bevochtigt mijn lippen en keel, de tweede vernietigt eenzaamheid, de derde verkent mijn droge binnenkant om als resultaat vijfduizend en vijf delen vreemde tekens te vinden; De vierde beker veroorzaakt een lichte transpiratie - alle zorgen van het leven gaan door de poriën; Met de vijfde beker voel ik me gereinigd, de zesde brengt me naar het rijk van de onsterfelijken, de zevende - ah, maar ik kan niet meer. Ik voel alleen de adem van een koele wind die in mijn mouwen opstijgt. Waar ligt Khoraisan? Laat me daarheen vliegen op de vleugels van een lichte wind.
           9. ee2100
            ee2100 25 december 2022 15:25
            +3
            Van de kracht van 2 kopjes kan ik beheersen drankjes
            Thee is geen wodka - je drinkt niet veel.
           10. Korsar4
            Korsar4 25 december 2022 16:45
            0
            Je kunt veel drinken.

            Het maakt niet uit hoe theeplantages tropische bossen aanvallen.
           11. ee2100
            ee2100 25 december 2022 17:03
            +1
            Er moet iets mis zijn met het lichaam. Ik drink niet veel thee.
            De mannen in het badhuis zijn opzwepende thermosflessen en ik ben niet meer dan een mok.
            Maar ik respecteer goede thee.
            Breng me een doos pu-erh-thee als cadeau 5-6 jaar geleden - ik drink nog steeds
           12. Dik
            Dik 25 december 2022 17:30
            +3
            Citaat van ee2100
            Breng me een doos pu-erh-thee als cadeau 5-6 jaar geleden - ik drink nog steeds

            Pu-erh goed gebrouwen, vooral elite - zeer goed. goed te drinken, je kunt drie revitalisaties gebruiken met kokend water met verschillende effecten lachen Thermosflessen in het bad "thee" worden opgeklopt, net als een veelzijdige "goedkope energiedrank" ...
            "Thee is geen wodka много drink hier niet много - middelen "overmaat"past niet lachen
            Iedereen heeft echter zijn eigen praktijk. wenk
            PS... De voorraad pu-erh in de winkels van de jongste zusjes was in 2 weken op. Dit is niet omdat pu-erh een thee is voor alle soorten thee, maar omdat het echt en lekker is en een concurrent van middelmatige koffie. Bovendien, als je pu-erh drinkt in het gezelschap, begin je te begrijpen dat dit niet erger is dan de rituelen van het "roken" van tabak ... ja
           13. ee2100
            ee2100 25 december 2022 17:33
            +3
            Nu ben ik aan het drinken. Heel behoorlijk.
            En pu-erh is voor het bedrijf.
           14. Korsar4
            Korsar4 25 december 2022 23:59
            +2
            Ik heb een paar keer thee uit China meegenomen - ik herinner het me. En de doorgang door de theerijen is een apart genot.
           15. Eule
            Eule 26 december 2022 23:39
            0
            Citaat van ee2100
            "Essentuki" is een indicator van een gezondheidsstoornis.

            Wielermarathonlopers zullen het niet met je eens zijn, het aanvullen van de zoutbalans is een noodzakelijke zaak.
     3. ArchiPhil
      ArchiPhil 25 december 2022 09:21
      +5
      Citaat van Korsar4
      Wie zijn nu de antihelden?

      Nuuu. Er rijzen ook vragen voor de personages. Voor degenen. Sommigen. bullebak
      Citaat van Korsar4
      En de informatieruimte is gevuld met waar wij hem mee vullen. Of we willen vullen.

      Nee, ik ben het er niet mee eens. We hebben alleen het recht om te accepteren of niet. Te geloven of niet. Dit zijn echter eeuwige vragen.
      1. Korsar4
       Korsar4 25 december 2022 09:43
       +5
       Vaak zien we alleen wat we willen of kunnen zien.

       Het komt voor dat vuil niet aan een schoon persoon kleeft.
  2. Kalibr
   25 december 2022 08:29
   +4
   Eindelijk een adequate opmerking van Alexander... Nou, bedankt!
  3. alekseykabanets
   alekseykabanets 25 december 2022 10:22
   +7
   Citaat van ee2100
   En van daaruit kwam de verderfelijke invloed van het liberalisme op ons

   Ik kan niet tegen dat woord! Liberalisme zelf, als relatief concept, waarom is het slecht? Tot op zekere hoogte waren zowel Marx als Lenin ook liberalen.))) Liberale economie is een heel ander concept.
   Citaat van ee2100
   De auteur heeft niet de moed gehad om parallellen te trekken met de gebeurtenissen van vandaag, maar ach, alles is duidelijk.

   Dus hij deed het))) opzettelijk, onopzettelijk, ik weet het niet, maar wie het nodig heeft, begrijpt het.
   Citaat van ee2100
   De staat moet in de eerste plaats zichzelf de schuld geven...

   Er is veel geschreven. Dat is tegenwoordig in alle kapitalistische staten het geval. De ideologie van het kapitalisme is: "Geld is het belangrijkste", "Jij sterft vandaag en ik sterf morgen", enz. enzovoort. En alle inspanningen van de heer Matvienko, Khinshteinov en anderen op de staatsideologie zullen nergens toe leiden, alleen de gelaagdheid in de samenleving zal nog meer toenemen. "Maar Jezus, die hun gedachten kende, zei tegen hen: Elk koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, zal verwoest worden, en elke stad of elk huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal geen stand houden." Mt: 12:25-25. Alternatieven hiervoor zijn ook bekend, twee recepten in totaal. Patronen van een onderschatte Oostenrijkse kunstenaar en de manier van Lenin, verder is er nog niets verzonnen. Persoonlijk geef ik de voorkeur aan de tweede manier. Ik ben bang dat we binnenkort allemaal voor een zeer moeilijke keuze staan, of we het nu leuk vinden of niet.
   1. Kalibr
    25 december 2022 11:10
    +3
    Citaat van: aleksejkabanets
    Tot op zekere hoogte waren zowel Marx als Lenin ook liberalen.

    En zelfs heel liberaal. Maar je zult deze Alexander vergeven, hij is een beetje van dat op Kara-Murza ... dus hij brengt het soms ter sprake. Echter, niet de zijne alleen, maar anderen, en zonder "Murza"!
   2. Kalibr
    25 december 2022 11:11
    +4
    Citaat van: aleksejkabanets
    "Maar Jezus, die hun gedachten kende, zei tegen hen: Elk koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, zal verwoest worden, en elke stad of elk huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal geen stand houden." Mt: 12:25-25.

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
   3. ee2100
    ee2100 25 december 2022 11:11
    +4
    "Op zichzelf, liberalisme, als relatief concept, waarom is het slecht?" (c)
    Het slechte is dat als we in een democratische samenleving leven, het geen zin heeft om over liberalisme te praten.
    Het een spreekt het ander tegen.
    Hier, zoals ze zeggen, ofwel een kruis of lafaards.
    En het feit dat u binnenkort zult moeten beslissen of doen naar uw keuze, is niet ver weg.
    Nu zijn alle landen van Europa en niet alleen de Russische Federatie in schaaktermen in zugzwang.
    Er zijn twee uitgangen voor iedereen.
    Verhoog de poten of maak het bord schoon en start een nieuwe batch.
    1. alekseykabanets
     alekseykabanets 25 december 2022 18:34
     +1
     Citaat van ee2100
     Het slechte is dat als we in een democratische samenleving leven, het geen zin heeft om over liberalisme te praten.
     Het een spreekt het ander tegen.
     Hier, zoals ze zeggen, ofwel een kruis of lafaards.

     Als we grofweg begrijpen wat liberalisme (?), wat is dan een "democratische samenleving"? Hier staan ​​we meteen stil.))) Want democratie bestaat niet in zijn pure vorm. Er was Atheense democratie, er was democratie onder een feodale samenleving, er is burgerlijke democratie, er is democratie en democratisch centralisme in marxistische partijen, dit is allemaal democratie en het is heel anders.))) En liberalisme is precies hetzelfde. Alleen is het nauwelijks gepast om hier formele logica te gebruiken. Laten we proberen ons de liberale stalinistische belastingwetgeving van 1936 te herinneren, proberen deze te vergelijken met Chruchevsky of Brezjnev, en dan kijken naar de economische successen van het land, we zullen een groot verschil zien. In termen van persoonlijke vrijheden waren de persoonlijke vrijheden in de USSR vóór de vooroorlogse jaren veel groter dan in ontwikkelde kapitalistische staten, met als enige voorbehoud: vreemd voor de meeste mensen. Nogmaals, liberalisme.)))
     Citaat van ee2100
     En het feit dat u binnenkort zult moeten beslissen of doen naar uw keuze, is niet ver weg.

     Ja, 23 of volgende, helaas.
     Citaat van ee2100
     Er zijn twee uitgangen voor iedereen.
     Verhoog de poten of maak het bord schoon en start een nieuwe batch.

     Het is niet erg duidelijk hoe het is om "het bord leeg te maken en een nieuw spel te beginnen"?
  4. Dik
   Dik 25 december 2022 15:52
   +4
   hi Hallo Alexander.
   Citaat van ee2100
   Het doel van het artikel is duidelijk.

   Hoeveel nummers zijn nog ongeschreven?
   Zeg, koekoek, zing.
   Woon ik in de stad of aan de rand,
   Liggen als een steen of branden als een ster?
   Ster.
   Mijn zon, kijk me aan -
   Mijn hand veranderde in een vuist
   En als er buskruit is - geef vuur.
   Soortgelijk...
   Wie volgt het eenzame spoor?
   Sterke en moedige hoofden neergelegd in het veld in de strijd.
   Weinigen bleven in gezegende herinnering,
   Nuchter en met stevige hand in de gelederen, in de gelederen.
   .....
   Waar ben je nu, vrije wil?
   Met wie ontmoet je nu de zachte dageraad?
   Antwoorden.
   Goed met jou, slecht zonder jou
   Hoofd en schouders geduldig onder de zweep, onder de zweep.
   Mijn zon, kijk me aan -
   Mijn hand veranderde in een vuist
   En als er buskruit is - geef vuur.
   Soortgelijk...

   drankjes
   1. ee2100
    ee2100 25 december 2022 16:05
    +1
    Goede dag!
    Aan welke kant zou Choi nu staan?
    Vaughn Makarevich wat de juiste liedjes zong hij wenk
    Ik herinner me een interview uit het begin van de jaren XNUMX, waarin hem werd gevraagd naar zijn standpunt en verband met zijn teksten.
    Hij zei dat het maar liedjes waren.
    Dus dit wordt opportunistisch. Het lijkt erop dat hij het onderwerp heeft aangeraakt, maar over niets.
    Een propagandist met verminderde maatschappelijke verantwoordelijkheid.
    Liberaal tot in het beenmerg.
    1. Dik
     Dik 25 december 2022 16:32
     +3
     Ik vind het moeilijk om zelfs maar te raden. Maar ik hou niet van de manier waarop de overtuigingen van A. Nevzorov werden getransformeerd. Het is duidelijk dat het gezichtspunt van een mediapersoon die de focus van de aandacht heeft verlaten door gebrek aan vraag soms dramatisch kan veranderen.
     lachen
     Tsoi had simpelweg geen tijd om ook maar één keer van schoenen te wisselen lachen
     1. ee2100
      ee2100 25 december 2022 16:48
      +1
      Ik respecteer verschillende overtuigingen, nou ja, meningen, maar met betrekking tot Nevzorov, toen hij 600 seconden aan het rijden was, in een van de programma's deed hij zo'n oproep, een auto werd gestolen van een gerespecteerd persoon
      Beter terug, anders wordt het erger.
      Toen stond het al te koop.
      1. Dik
       Dik 26 december 2022 00:55
       +1
       Vandaag zeggen ze tegen iemand: "Tot ziens!" Morgen zullen ze zeggen: "Tot ziens voor altijd!" Een hartwond geneest.
       Morgen zal iemand, die naar huis terugkeert, hun steden in puin vinden, iemand zal van een hoge kraan vallen. Zorg goed voor jezelf, wees voorzichtig! Kijk uit! Zorg goed voor jezelf, wees voorzichtig! Kijk uit!
       Morgen zal iemand 's morgens in bed begrijpen dat hij ongeneeslijk ziek is. Iemand die het huis verlaat, wordt aangereden door een auto.
       Morgen ergens in een van de ziekenhuizen zal de hand van een jonge chirurg trillen, zal iemand in het bos een mijn tegenkomen. Zorg goed voor jezelf, wees voorzichtig! Kijk uit!
       Zorg goed voor jezelf, wees voorzichtig! Kijk uit! 'S Nachts vloog er een vliegtuig over ons heen, morgen zal het in de oceaan vallen, alle passagiers zullen sterven. Morgen ergens, wie weet waar? Oorlog, epidemie, sneeuwstorm, zwarte gaten in de ruimte... Zorg goed voor jezelf, wees voorzichtig! Kijk uit! (MET)
       Aanvallen op de VO-website worden verwacht, maar specifiek op gebruikers - wildheid)))
 8. illanatol
  illanatol 25 december 2022 09:09
  +5
  In de film "300 Spartans" (1966) wordt koning Xerxes getoond als een wraakzuchtige maar domme heerser.


  Zeer discutabel. Xerxes in deze film is slim, ironisch en charismatisch. Hij is niet zoals een kobold, zoals in de recente historische fantasie "300".
  Eigenlijk heeft hij alles gekregen. De Atheners straften, verbrandden Athene en keerden veilig terug met een leger en buit naar zijn geboorteland Perzië.
  Hij was zeker niet dom.
  1. Senior zeeman
   Senior zeeman 25 december 2022 10:24
   +6
   Citaat van Illanatol
   Eigenlijk heeft hij alles gekregen. De Atheners straften, verbrandden Athene en keerden veilig terug met een leger en buit naar zijn geboorteland Perzië.

   Trouwens, ja.
 9. illanatol
  illanatol 25 december 2022 09:18
  +3
  En dat allemaal omdat hij, als een stofzuiger, alle radicalen van de moslimwereld naar binnen trekt, van wie ze zelf een continu verlies zijn, en daar ... daar sterven ze en vermenigvuldigen ze zich niet! De grootste schade zijn dus niet de vernietigde fabrieken en fabrieken, die kunnen worden herbouwd, maar de doden (goede mensen!), Die geen nageslacht hebben achtergelaten. Dienovereenkomstig is de vernietiging van vijandelijke soldaten, mannen die zich kunnen voortplanten, de primaire taak van het huidige niveau van vijandelijkheden, en al het andere zal hier in de loop van de tijd aan worden toegevoegd.


  De stelling is over het algemeen correct, maar wordt niet helemaal consequent vermeld. Het kan worden begrepen dat de radicalen van de moslimwereld goede mensen zijn die worden vernietigd door de kwaadaardige Russen en Amerikanen. lachend
  Ja, in de eerste plaats is het nodig om de "mensen van actie" van de vijandige samenleving te vernietigen - hartstochtelijk en sub-gepassioneerd. Een effectievere methode is echter om te proberen ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk van hen zijn in de samenleving van de "waarschijnlijke vijand", door doelbewust het bestaan ​​van hun samenleving te beïnvloeden met de methoden van de zogenaamde. sociotronica en alles wat daarbij komt kijken.

  Welnu, in grote lijnen is de methodiek van de SVO correct weergegeven. Toegegeven, we trekken niet aan "Rome", twee Grieken vechten - wij zijn degene die groter is.
  1. Kalibr
   25 december 2022 10:03
   +2
   Citaat van Illanatol
   Een efficiëntere methode is echter om te proberen dit te doen

   En hoe het te doen?
   1. illanatol
    illanatol 25 december 2022 13:15
    +4
    Citaat van Calibre
    En hoe het te doen?


    Wanneer begon de USSR de Koude Oorlog te verliezen?
    Toen de Sovjetjeugd geïmporteerde kleding begon na te jagen en zich liet meeslepen door westerse militanten, begonnen ze na te denken over binnenlandse onzin en luisterden ze naar westerse 'stemmen'.
    Wat het Westen 'de erosie van het socialisme' noemde.
    Kortom, het is beter om agressie in de spirituele sfeer te gebruiken, om uw ideeën en waarden op te leggen, om minderwaardigheidscomplexen bij buitenlandse jongeren in te prenten.
    En dan kun je niet zomaar een overwinning behalen: je kunt van de tegenstanders van gisteren je junior partners maken.
    Voor voorbeelden hoef je niet ver te zoeken.
    1. Kalibr
     25 december 2022 16:13
     0
     Citaat van Illanatol
     Toen de Sovjetjeugd geïmporteerde kleding begon na te jagen en zich liet meeslepen door westerse militanten, begonnen ze na te denken over binnenlandse onzin en luisterden ze naar westerse 'stemmen'.

     En waarom gebeurde dit? Van de wind uit het westen? Of zat er iets in...
  2. Kalibr
   25 december 2022 10:06
   0
   Citaat van Illanatol
   De stelling is over het algemeen juist,

   Het belangrijkste is dat het in het algemeen waar is en dat het onmogelijk is om individuele controversiële details te tellen ...
 10. illanatol
  illanatol 25 december 2022 09:21
  +2
  Citaat van ee2100
  Vroeg of laat sterft de beschaving. En opnieuw zullen jonge, boze wolven haar komen verscheuren.
  De hele geschiedenis van de mensheid bevestigt dit.


  Ze komen niet. Er zijn tegenwoordig geen jonge boze wolven meer in de wereld. Een imitatie van het ISIS-type dus.
  1. ee2100
   ee2100 25 december 2022 09:36
   +3
   Als je wordt verslonden, voel je het niet eens.
   En je zult zijn dat dit geen wolven zijn, maar toevallig!
   Joke. drankjes
   Vandaag zijn er maar weinig, en morgen ... wie weet
   1. illanatol
    illanatol 25 december 2022 13:19
    +3
    Citaat van ee2100
    Als je wordt verslonden, voel je het niet eens.


    Er zijn geen wolven in onze tijd, er zijn goed getrainde honden die hun meesters gehoorzamen.
    We moeten op onze hoede zijn voor deze eigenaren, niet voor honden.
    De wereld is tegenwoordig veel beter beheersbaar dan 1000 of 2000 jaar geleden. En er zijn geen donkere hoeken meer waaruit onbekende "jonge wolven" eruit kunnen springen.
    Tenzij ze voor Sirius vliegen, maar dat is een ander verhaal...
    1. ee2100
     ee2100 25 december 2022 13:25
     +2
     Ook dachten ze 1000 en 2000 jaar geleden dat de wereld beter beheersbaar is.
     De menselijke natuur verandert niet.
     Homo homini lupus est!
     1. illanatol
      illanatol 26 december 2022 09:52
      +1
      Citaat van ee2100
      Ook dachten ze 1000 en 2000 jaar geleden dat de wereld beter beheersbaar is.
      De menselijke natuur verandert niet.


      En ze dachten goed. De wereld werd gaandeweg voorspelbaarder en beheersbaarder. Vooruitgang echter.

      De aard van de mens verandert niet, maar de mens zelf wordt niet alleen bepaald door de natuur. En in de afgelopen 2000 jaar hebben zich toch enkele veranderingen in de menselijke natuur voorgedaan.

      De Romeinen, die het spreekwoord optelden, oordeelden allereerst over zichzelf. Volkov was beledigd in vergelijking met zichzelf.
      Omdat de manieren in de roedel wolven iets anders zijn dan wat de onwetende inwoners zich voorstellen. Volgens de observaties van ethologen hebben wolven zowel solidariteit als zorg voor ouderen en altruïsme, zelfs als dat in het voordeel is van de roedel als geheel.
      1. Dik
       Dik 26 december 2022 10:45
       0
       Citaat van Illanatol
       De Romeinen, die het spreekwoord optelden, oordeelden allereerst over zichzelf. Volkov was beledigd in vergelijking met zichzelf.

       Groeten. Hier ben ik het mee eens. Maar misschien keken de Latijnen op ongeveer dezelfde manier naar de roedel wolven als jij stelt? De wolvin zette Romulus en Remus op de been (volgens de legende)
 11. Senior zeeman
  Senior zeeman 25 december 2022 09:35
  +4
  Wanneer in Rome voornaam opgericht in 27 voor Christus. e. Octavianus Augustus

  Toch stelde Octavianus het principe vastт. Een principeл het is jij of ik als we een overeenkomst sluiten met een uitgever))))
  Wat betreft de hoofdboodschap van het artikel, dan ... te laat!
  Ja. Vroeger, als een ontwikkeld Europees land naar een wildernis kwam en zijn eigen regels vaststelde, dan zou dit een zegen kunnen zijn. Er verscheen een soort burgerlijk bestuur, onderwijs, cultuur. Ziekenhuizen werden gebouwd, wegen en andere infrastructuur maakten het leven beter. Er waren natuurlijk walgelijke dingen, zoals bijvoorbeeld in Congo, maar eigenlijk was alles min of meer gelukzalig.
  Ik weet niet voor beter of slechter, maar die dagen zijn allang voorbij. De Witte Sahibs organiseren niet langer het maatschappelijk middenveld. Nu bombarderen ze gewoon en nemen dan wat ze nodig hebben, zonder zich druk te maken over wat er met de inboorlingen zal gebeuren.
  1. Kalibr
   25 december 2022 10:05
   +2
   Citaat: Senior matroos
   Toch vestigde Octavianus het principaat. Een hoofdmeester

   En waar alleen correctors kijken ...
   1. Senior zeeman
    Senior zeeman 25 december 2022 10:17
    +5
    Citaat van Calibre
    En waar alleen correctors kijken ...

    Ze zorgen ervoor dat de deelnemers niet vloeken als kleine kinderen))
    1. Kalibr
     25 december 2022 11:15
     0
     Citaat: Senior matroos
     Ze zorgen ervoor dat de deelnemers niet vloeken als kleine kinderen))

     Dat is het van jou, collega, dit was niet verwacht. Moderators kijken...
   2. bandaba's
    bandaba's 25 december 2022 10:41
    +5
    Doet me denken aan een oude grap
    De primitieve stam doodde de mammoet.
    - "We kwamen allemaal samen en sleepten ons naar het kamp" - riep er een.
    Dus de eerste commandant verscheen
    - "Voed allereerst alle vrouwen en kinderen", riep de tweede.
    Dus de eerste politieke officier verscheen.
    En 's ochtends verdween de mammoet ...
    Dus de eerste vlag verscheen.
    1. Sahar Medovich
     Sahar Medovich 26 december 2022 08:55
     +1
     Voor de laatste alinea: "stop de rest van het vlees in een ijsgrot!" - zei de derde. Dus de eerste kwartiermaker verscheen.
  2. Krasnojarsk
   Krasnojarsk 25 december 2022 16:04
   0
   Citaat: Senior matroos
   Ja. Vroeger, als een ontwikkeld Europees land naar een of andere wildernis kwam

   Jack London schreef hier goed over in zijn verhaal "Atu hun atu"
 12. Not_fighter
  Not_fighter 25 december 2022 10:18
  +2
  De nederlaag van de Sovjet-Unie door nazi-Duitsland zou een ramp zijn

  De auteur heeft gelijk over de genen, maar met een enkele kanttekening: wat is het uiteindelijke doel van de vijand aan het einde van de oorlog?
  Als de uiteindelijke doelen de aanwezigheid van een populatie impliceren, dan is alles in orde, zo niet .. Er is geen populatie - er is niemand om genen naar over te dragen.
 13. bandaba's
  bandaba's 25 december 2022 10:28
  +2
  Het is goed dat we nog niet in de wereld van "diogenes" zijn veranderd. Gaat er soepel op af. Jammer, maar waar. hi
 14. Passeur
  Passeur 25 december 2022 10:39
  +5
  Weer een onhandige poging van de auteur om zich in de superdichte gelederen van Russische propagandisten te persen, waar de mensen al stikken van de drukte.
  Wat trekt je daar zo aan, Vyacheslav Olegovich? Oké, ik zou het begrijpen als je een nieuw, creatief idee "uitgaf". Maar op "decoratie" in het kader van historische gebeurtenissen van uitgesleten propagandaclichés, bedoeld om de ohlos ervan te overtuigen dat "alles volgens plan verloopt", kan noch roem noch geld worden verworven.
  Ja, en het "frame" heb je een curve. Er is geen criterium om te bepalen wanneer de verovering nuttig is voor de overwonnenen en wanneer omgekeerd. Daarom is het vanuit historisch perspectief niet duidelijk of bijvoorbeeld het Tataars-Mongoolse juk nuttig was voor Rus' of, zoals de officiële geschiedenis beweert, niet erg veel.
  En je zweeg op de een of andere manier over het lot van de "weldadige" veroveraars. En als de geschiedenis wordt geïnterpreteerd volgens het principe "dit is om te spelen, dit is niet om te spelen, er zit hier een vettige plek, ze hebben de vis ingepakt", dan is dit geen geschiedenis meer.
  1. Kalibr
   25 december 2022 11:03
   +2
   Citaat van Passeur
   Wat trekt je daar zo aan, Vyacheslav Olegovich?

   Viktor Nikolajevitsj! Het trekt me aan ... hier liep ik door de stad, er was een stroom van bewustzijn ... ik dacht, waarom niet schrijven. Zinnen begonnen in mijn hoofd te draaien, begonnen vorm te krijgen in woorden. De woorden worden onthouden. Het volume is ontwikkeld. Literatuur werd thuis vereerd. Het kwam goed uit, "ging zitten" en schreef. En het werd gedrukt, zoals je kunt zien, en er werd goed op gereageerd. Dus waar heb je het over? U bent op de Sovjetmanier gewend te geloven dat "een dichter in Rusland meer is dan een dichter" en dat hij het "werkwoord van de harten van mensen" zou moeten verbranden. Wat is Ehrenburg, en als je hem niet kunt bereiken, wat maakt het dan uit. Nu is het anders: veel trappen, veel lagen. Iemand en merrie bruid. En de massa kan zo niet schrijven. En iemand schrijft beter, nou, God zegene hem, en iemand slechter - nou, naar de hel met hem. Zo was het voor mij: er was een stemming, er werd een mening geschreven. Verander de stemming - verander de geest. Het is belangrijk dat het bedrag van de vergoeding niet verandert - dit is het belangrijkste. En waarom zou ik over alles moeten schrijven? Je hebt je nodig en schrijft, maar alles waar ik over zweeg en waar ik niet om geef - viel op papier. Dit zijn mijn "gebruiken" en "kakkerlakken op zolder". Je hoeft niet met nieuwe ideeën te komen. Nieuwe oude mensen zullen het niet begrijpen! De gemakkelijkste manier is natuurlijk om in één zin te schrijven dat iedereen die niet bij jou en je stam is, moet worden gedood. Maar zo kun je niet schrijven. Dit is niet de geest van de dag. Niet verdraagzaam!
   1. Passeur
    Passeur 25 december 2022 11:30
    +2
    Bent u gewend om, in Sovjetstijl, te geloven dat "een dichter in Rusland meer is dan een dichter" en dat hij het "werkwoord van de harten van mensen" zou moeten verbranden?

    En waar in mijn commentaar classificeerde ik u als een "dichter" en stelde ik de juiste eisen? Ik was gewoon geïnteresseerd in wat je vandaag aantrekt in het veld van een propagandist, waarin je met succes "verzamelde in graanschuren" in "sovjet" -tijden. Maar vandaag schijnt er niets op haar "kinderen van luitenant Schmidt". De versie over de stemming is niet overtuigend.
    Ja, en onder de "kakkerlakken" heb je een soort verwarring. De vraag "En waarom zou ik over alles moeten schrijven?" past duidelijk niet bij je creatieve bereik in alle negen octaven.
    Wat betreft het thuis lezen van literatuur om analogieën te trekken met het heden en de nabije toekomst, raad ik The Short Victorious War van David Weber aan. Plots, zoek in je superdichte creatieve schema naar een kans, je zult veel interessante dingen vinden.
    1. Kalibr
     25 december 2022 12:09
     +2
     Citaat van Passeur
     past duidelijk niet bij je creatieve bereik in alle negen octaven.

     Ik ben dus een normaal mens, ik kan nergens over schrijven. Mensen zijn gemaakt van tegenstellingen, wist je dat niet. ? Alleen de grafsteen is consistent!
     Bedankt voor de suggestie. Maar ik heb dit boek al gelezen.
     Het staat allemaal in het eerste hoofdstuk van "The Roots of war"...
     1. Passeur
      Passeur 25 december 2022 12:13
      +1
      Waarschijnlijk het meest nutteloze ter wereld is het nauwkeurig definiëren van het menselijk karakter. Alle mensen zijn geweven uit tegenstellingen, en de meest capabele zelfs nog meer.

      Theodor Dreiser. "Financier".
      1. Korsar4
       Korsar4 25 december 2022 13:27
       +2
       Ooit hield Dreiser vooral van dit boek.
      2. Kalibr
       25 december 2022 15:54
       -1
       Citaat van Passeur
       Alle mensen zijn geweven uit tegenstellingen, en de meest capabele zelfs nog meer.

       Wat een subtiele vleierij...
     2. Passeur
      Passeur 25 december 2022 13:00
      +1
      Maar ik heb dit boek al gelezen.

      Dit is het verkeerde boek en de verkeerde auteur.
      1. Kalibr
       25 december 2022 15:55
       -1
       Citaat van Passeur
       Maar ik heb dit boek al gelezen.

       Dit is het verkeerde boek en de verkeerde auteur.

       Ik ben niet blind, maar deze is niet erger!
     3. Passeur
      Passeur 25 december 2022 15:47
      +2
      Ik ben dus een normaal mens

      Best mogelijk. Ik heb nog een vraag - ben je oprecht, tenminste tegenover jezelf?
      1. Kalibr
       25 december 2022 15:57
       0
       Citaat van Passeur
       Ben je tenminste oprecht tegenover jezelf?

       Ben je slim wanneer, wanneer je slaapt of wanneer je in VO spreekt? De regels van de site spreken ondubbelzinnig en laten geen interpretaties toe: het artikel wordt besproken, niet de auteur. Dat het soms mag, wil niet zeggen dat het altijd voor iedereen kan. Duidelijk uitgelegd?
       1. Passeur
        Passeur 25 december 2022 16:35
        +4
        Nou, het begon! Zodra u zich in een "interessante positie" bevindt, begint een beroep op de regels van de site. Dit is niet de eerste keer. Moet ik het je leren? Klaag bij de administratie en ik zal opnieuw worden verbannen. Wat is het probleem? De vraag is - zal het je helpen om in ieder geval oprecht te zijn met jezelf? We zijn tenslotte al op de leeftijd waarop het de moeite waard is om aan de ziel te denken. Ze zullen het daar vragen. En de optie "klagen bij de sitebeheerder" is daar niet aanwezig. Je citeert immers graag bijbelteksten, daar zou je je in kunnen verdiepen. Je hebt dus niets uitgelegd. Probeer voor uitleg de opmerkingen te diversifiëren.
        1. Dik
         Dik 25 december 2022 18:23
         +1
         hi Viktor Nikolajevitsj, Vjatsjeslav Olegovich. Deze "opties van denkbeeldige confrontatie" werken niet voor mij. Als VikNik een bibliotheek heeft die qua grootte vergelijkbaar is met de "Vaticaanse kelders", wordt dit gecompenseerd door de onwil om artikelen te schrijven.
         IN. streeft ernaar alles te delen wat hij zelf heeft geleerd en gezien, en Passeur, als een gierige ridder, sorteert alleen en bij kaarslicht schatten, waarbij hij soms fragmenten van "verborgen" kennis laat zien om een ​​andere commentator ... of auteur te steken.
         Zo'n erudiet als Passeur kan op de een of andere manier niet beantwoorden aan het principe. wassat
         1. Passeur
          Passeur 25 december 2022 19:40
          0
          Dramatiseer de situatie niet. Er is geen "oppositie". Althans van mijn kant. Wat betreft het "verlangen om te delen", als u erop staat, kan ik persoonlijk antwoorden. Maar het antwoord voor u kan, laten we zeggen, onverwacht zijn.
          1. Kalibr
           25 december 2022 20:18
           0
           Citaat van Passeur
           Maar het antwoord voor u kan, laten we zeggen, onverwacht zijn.

           Weet hij dat jij de vermomde graaf van Montecristo bent?
           1. Dik
            Dik 26 december 2022 01:32
            +1
            Waarom? We komen erachter, of we komen er niet achter, of dit een dirigent is, of misschien een smokkelaar ... in vertaling ...
            Ik hoop natuurlijk dat Passier me een PM zal schrijven over zijn motivatie, als de kwaadwillenden de correspondentie niet laten crashen)))
          2. De opmerking is verwijderd.
         2. Kalibr
          25 december 2022 19:49
          -1
          Citaat: Dik
          Pestrikov Andrej Borisovitsj

          "Po ..." - het einde is niet opgenomen in de censuurwoorden - ik hou niet van. Ja, en niemand houdt van.
        2. Kalibr
         25 december 2022 19:40
         -1
         Citaat van Passeur
         Klaag bij de administratie en ik zal opnieuw worden verbannen.

         Waarvoor? Een extra stem, een extra klik, ik wilde je eraan herinneren dat er naast mij nog anderen zijn. Waarom zou ik klagen en een kip in stukken snijden die zo goed gouden eieren legt? Maar... regels zijn regels. Ik was het niet die ze heeft samengesteld, maar een simpele beleefde herinnering dat je zelf, als een notitieboekje ... wordt vervangen door hun actie. En als je het leuk vindt om je blote reet op een egel te schuiven - alsjeblieft. Ik zet niet eens minnen, laat staan ​​klagen ... waarom? Alles zal lukken zonder mij...
         1. Dik
          Dik 26 december 2022 01:44
          +1
          Oh nee. Jouw pragmatisme is slechts een klein deel van de motivatie...
          Op de een of andere manier wacht iedereen op goedkeuring, en een kleine, en een heel wijze, oude specialist ...
          Ik ben erg blij dat je de mogelijkheid hebt gevonden om te communiceren met de "makers van inhoud")))
        3. Kalibr
         25 december 2022 19:44
         0
         Citaat van Passeur
         "interessante positie"

         Ben ik aan het vallen? Volgens mij probeer je mij er met je vragen bij te betrekken. En waarvoor? Voeg me commentaar toe, dit kan op een andere manier.
         Citaat van Passeur
         Probeer voor uitleg de opmerkingen te diversifiëren.

         Ik hou echt niet van pompeuze zinnen...
        4. Kalibr
         25 december 2022 19:45
         0
         Citaat van Passeur
         De vraag is - zal het je helpen om in ieder geval oprecht te zijn met jezelf?

         Ben je geïnteresseerd in spirituele striptease of heb je je omgeschoold tot psychotherapeut?
         1. Passeur
          Passeur 25 december 2022 20:19
          0
          omgeschoold tot psychotherapeut

          Ja, wat een psychotherapeut bij mij. De patholoog is eerder een amateur.
   2. Krasnojarsk
    Krasnojarsk 27 december 2022 16:02
    0
    Citaat van Calibre
    Zo was het voor mij: er was een stemming, er werd een mening geschreven. Verander de stemming - verander de geest. Het is belangrijk dat het bedrag van de vergoeding niet verandert - dit is het belangrijkste.

    In deze zin, de hele Shpakovsky. Het is verbazingwekkend dat de massa MO-stamgasten hem toejuicht. lachend
 15. Max1995
  Max1995 25 december 2022 11:25
  +3
  Er is maar één conclusie.
  De dapperen zullen hun hoofd neerleggen en de Doema-leden van Edra, die van de NWO zijn afgevallen, zullen blijven regeren. en oligarchen.
  Zoals blijkt uit de LDNR. De Russische lente deed het, en toen schopte EDRO haar eruit met spelletjes achter de schermen.
  En nu in het nieuws belonen ze elkaar, PR, en smullen ze buiten de frontlinie...
  1. Kalibr
   25 december 2022 12:16
   +2
   Citaat: Max1995
   De dapperen zullen hun hoofd neerleggen

   Alexei Tolstoy heeft een prachtig verhaal "The Viper" over dit onderwerp...
 16. illanatol
  illanatol 25 december 2022 13:29
  +2
  Citaat van: aleksejkabanets
  Tot op zekere hoogte waren zowel Marx als Lenin ook liberalen.


  Het waren geen liberalen. Liberalen stellen de belangen van het individu boven alles, terwijl Marx en Lenin klassenwaarden boven alles stellen.

  Het waren eerder fysiocraten, ze beschouwden de samenleving als een organisme (en de klasse van uitbuiters - als parasieten, wormen in het organisme van de samenleving).
  1. Kalibr
   25 december 2022 15:59
   +1
   Citaat van Illanatol
   Liberalen stellen de belangen van het individu boven alles, terwijl Marx en Lenin

   Welnu, toen ze Rijnlands dronken en ongehuwd samenwoonden met vrouwen, stelden ze hun persoonlijke belangen boven alles, ze gaven niet om alle andere klassen.
   1. illanatol
    illanatol 26 december 2022 09:34
    +1
    Citaat van Calibre
    Welnu, toen ze Rijnlands dronken en ongehuwd samenwoonden met vrouwen, stelden ze hun persoonlijke belangen boven alles, ze gaven niet om alle andere klassen.    Als ze niets om de andere klassen zouden geven, zouden ze een vreedzamere en veiligere bezigheid vinden (ik heb het over Iljitsj) dan revolutionaire activiteit.
    Zakelijk, belangenbehartiging, schrijven (politiek neutrale onderwerpen). Allemaal in chocolade en minder verbruik van zenuwcellen.

    Vliegt apart, schnitzels apart. Het persoonlijke leven is één ding, professionele activiteit is een ander liedje.

    Totdat Apollo de dichter naar de heilige lier vraagt,
    deze dichter rent om de meisjes heen en slikt maneschijn in één slok.
    1. Dik
     Dik 26 december 2022 15:15
     0
     Citaat van Illanatol
     Totdat Apollo de dichter naar de heilige lier vraagt,
     deze dichter rent om de meisjes heen en slikt maneschijn in één slok.

     Oh! geweldig en waar en slecht!
     Dus iedereen stil? Duc, ik beef, heb ik het recht?))))))
     Bij de "Agora" leer je yada drinken ...
 17. depressivum
  depressivum 25 december 2022 13:32
  +4
  Nadat ik het artikel tot het einde had gelezen, kon ik mijn ogen niet geloven - Shpakovsky! Maar als getuige van de sekte van zijn naam, fleurde het op en sloeg met een hoef - we leven!
  Al aan het begin van het artikel een cultuurschok ervaren:
  Polybius hekelde de onzorgvuldigheid van ambtenaren die verantwoordelijk waren voor overheidsgeld. Maar bovenal was hij verontwaardigd dat het in Sparta, het heroïsche Sparta van Leonidas, nu mogelijk was om koninklijke waardigheid en genealogie van Hercules te krijgen voor vijf talenten verdeeld over vijf ephoren.

  Over het algemeen twee keer wassat wassat )))
  Dat betekent waar de wortels vandaan komen!
  Ik herinner me dat in de jaren 90 een rij afgevaardigden van de Staatsdoema in de rij stond om de heer Zakatov, de secretaris van het Russische keizerlijke huis, genealogische stambomen te laten ontvangen. Nou, natuurlijk niet van Hercules, want zelfs de tovenaar Zakatov is ontoegankelijk, maar van Rurik - gemakkelijk! De grootste vraag was echter naar bomen uit het Petrine-tijdperk, die gingen als zoete broodjes over de toonbank!
  1. Korsar4
   Korsar4 25 december 2022 14:43
   +3
   Vergeet de doktoren niet om te wijzen op het levengevende effect van de artikelen van Vyacheslav Olegovich.
   En volgens genealogie: Krylov heeft een fabel over ganzen, wiens voorouders Rome hebben gered.
   1. depressivum
    depressivum 25 december 2022 16:40
    +2
    Sergei, dwing me niet om de fabel te lezen - onbekend! Betekenis: hak de koppen van ganzen niet af, want de voorste detachementen bloggers hebben altijd iets te lachen en te redden van wie? Welnu, of u er in ieder geval aan herinneren dat verbruiksartikelen in de vorm van passievruchten niet eindeloos zijn?
    1. Korsar4
     Korsar4 25 december 2022 16:43
     +1
     Ze kwam zeker Lyudmila Yakovlevna tegen:

     'Waar kunnen wij, ganzen, ongelukkiger zijn om te vinden?
     De man duwt ons zo rond,
     En wij, als gewone ganzen, jagen;
     En deze onwetende begrijpt dit niet,
     Dat hij ons respect verschuldigd is;
     Dat we onze adellijke familie leiden van die ganzen,
     Aan wie Rome ooit redding te danken had:
     Er zijn zelfs feestdagen ter ere van hen ingesteld! —
     "En waarvoor wil je onderscheiden worden?"
     Een voorbijganger vroeg hen: - "Ja, onze voorouders..." - "Ik weet het
     En ik heb alles gelezen: maar ik wil het weten
     Hoeveel voordeel heb je gebracht? —
     "Ja, onze voorouders hebben Rome gered!" —
     "Dat klopt, wat heb je gedaan?" —
     "We? Niets!" 'Dus wat is er goed aan jou?
     Laat je voorouders met rust:
     Sterker nog, ze hadden ook eer;
     En jullie, vrienden, zijn alleen geschikt om te braden.
     1. depressivum
      depressivum 25 december 2022 16:57
      +3
      Nou, hier is het - de gedachte is zo diep dat ik erin verdronk. Maar spartelend zwom ze naar buiten.
      Fleur! De sluier van de grootsheid van de ouden, waarbij je bij geboorte betrokken bent, althans op papier, siert en maakt zelfs de meest waardeloze fysionomie aantrekkelijk. Maar in digitale tijden vervaagt alles snel, vervaagt de flair, en papier bevestigt grootsheid en is alleen nuttig als het een actie is.
      Zo niet, dan lig je op tafel.
      1. Korsar4
       Korsar4 26 december 2022 00:04
       +1
       Papier kan zowel een goed boek als een onbeschreven blad zijn. Beide hebben enige waarde.
      2. Dik
       Dik 26 december 2022 11:32
       +1
       Bedenk hoeveel gecompliceerder de dingen waren in de tijd van papyri en codices op perkament. Papier maakte mensen idioten (niet beledigend, idioot betekent speciaal) Figuur... Schatting. mijn papieren bibliotheek is ongeveer 700 "volumes" (ik vleide mezelf, alles is half begraven door vrienden) en een schijf van 600 mb is al 20 ... en het is gemakkelijker om te delen ...
       En jij bent "papier" ... Papier is onmisbaar als het pipifax is en dat wil zeggen, er zijn opties))))
 18. Andrey_Sarmatov
  Andrey_Sarmatov 25 december 2022 13:33
  +3
  Het idee is interessant, maar hier moet een voorbehoud worden gemaakt dat er alleen voordelen kunnen zijn als de veroverende kant technisch en cultureel meer ontwikkeld is dan degene die werd veroverd. Dat wil zeggen, wanneer hij de overwonnenen iets kan geven dat ze zelf niet hebben - meer rechtvaardige wetten, een betere levensstandaard, meer ontwikkelde wetenschap, geneeskunde, cultuur, enz.
  1. depressivum
   depressivum 25 december 2022 17:22
   +2
   O, Andrei! Hoe weerlegt het leven uw bewering, schijnbaar waar. De "witte man's last" lijkt alleen waar te zijn voor hemzelf, het is ook een last voor de ontvangende partij. Saklya wordt snel vervangen door een paleis, en de mentaliteit wordt vervangen door lange eeuwen en is in wezen onontkoombaar. Er is geen limiet voor hem, net zoals er geen dankbaarheid is voor degene die het paleis brengt in plaats van sakli (geneeskunde, onderwijs, technologie). De nieuwe generaties van de weldoener weten niet meer wie de weldoener is. En dan een vraag van de nieuwkomers aan de veroveraar: wat doe jij hier op ons land? Paleis, zegt u, waar vroeger de yurt stond? Zo hebben onze voorouders het gebouwd. En jij, "blanke", - je nam tenslotte iets terug, nietwaar?
   Het geheugen van de mensheid is kort en kent geen dankbaarheid. Wat het artikel zegt.
   1. Andrey_Sarmatov
    Andrey_Sarmatov 25 december 2022 18:16
    +1
    Dus wat voor soort dankbaarheid verwachtte de "blanke man"? Veroveraars worden altijd behandeld als veroveraars. Ja, en ze bouwen paleizen voor zichzelf, en niet voor de inboorlingen. Mijn opmerking ging alleen over een hogere cultuur en beschaving, en allerlei "bedankjes" komen uit een andere opera.
    1. Kalibr
     25 december 2022 19:35
     +1
     Andrei, de roman van "Kim" Kipling is een heel interessant boek... Over dit onderwerp.
 19. illanatol
  illanatol 25 december 2022 13:40
  -1
  Citaat: Senior matroos
  Vroeger, als een ontwikkeld Europees land naar een wildernis kwam en zijn eigen regels vaststelde, dan zou dit een zegen kunnen zijn. Er verscheen een soort burgerlijk bestuur, onderwijs, cultuur. Ziekenhuizen werden gebouwd, wegen en andere infrastructuur maakten het leven beter. Er waren natuurlijk walgelijke dingen, zoals bijvoorbeeld in Congo, maar eigenlijk was alles min of meer gelukzalig.


  Ja, gelukkig. "White Man's Burden", hé. Dit is waar, mag ik nieuwsgierig zijn? In Afrika, waar het "zwarte bot" naar plantages werd gestuurd voor export? Bovendien bereikte minder dan de helft van de zwarten hun bestemming, de rest ging de haaien voeren. In India? Nou ja, ze hebben daar zelfs spoorwegen aangelegd. Het was handig om de buit eruit te halen. Massale hongersnood onder de Britse kolonialisten, de vernietiging van de lokale economie (wilde lokale wevers produceerden stoffen van betere kwaliteit dan Engelse chintz ... hoe kunnen blanke heren hun ogen hiervoor sluiten?) In China, waar de drugshandel zulke proporties heeft aangenomen dat de huidige Colombiaanse drugsbaronnen slechts kleine kinderen zijn tegen hun achtergrond.
  En toen en nu maakten de blanke meesters zich alleen zorgen over de diefstal en uitbuiting van de lokale bevolking. Op dat moment was het gemakkelijker om al deze onfatsoenlijkheid te verbergen.
  1. Kalibr
   25 december 2022 16:05
   +2
   Citaat van Illanatol
   In India? Nou ja, ze hebben daar zelfs spoorwegen aangelegd. Het was handig om de buit eruit te halen. Massale hongersnood onder de Britse kolonialisten, de vernietiging van de lokale economie (wilde lokale wevers produceerden stoffen van betere kwaliteit dan Engelse chintz... hoe kunnen blanke heren hier hun ogen voor sluiten?)

   Je vertelt dit allemaal aan de Indiaan en luistert naar wat hij je zal antwoorden. Ik sprak op lezingen... voor Indiase kameraden. Ik heb nog nooit een vriendelijkere en negatievere reactie ontmoet. Ik vergat het - herinner me aan de opstand ... de Russen hebben het tenslotte geïnspireerd om de Britten uit India te verdrijven.
   1. depressivum
    depressivum 25 december 2022 18:02
    +2
    O!...
    Ofwel een blanke man die zich constant schuldig voelt omdat hij is binnengevallen en beschaving heeft gebracht, of een blanke heer in militair uniform, met een stapel, minachtend ritselend met zijn ogen naar de lokale bevolking en een kleinigheidje van hen - bind ze vast aan de loop van kanonnen en schiet ze met schelpen! Dat is de grootsheid van de witte koningin. Heel indrukwekkend, weet je. En trouwens, het hervormt het bewustzijn van de "last van de blanke man" naar het concept van "het recht van de sterken".
    De sterke zonder reflecties heeft altijd gelijk en wordt gerespecteerd. Dat is en zal nog lang zo zijn.
    1. Dik
     Dik 26 december 2022 11:52
     +1
     "O, Oost is Oost, en West is West, en nooit zullen de twee elkaar ontmoeten,
     Tot de aarde en de hemel momenteel voor Gods grote rechterstoel staan;
     Maar er is noch oost noch west, grens, noch ras, noch geboorte,
     Als twee sterke mannen oog in oog staan,
     hoewel ze van de uiteinden van de aarde komen!"
     ("Oh, het Westen is het Westen, het Oosten is het Oosten, en ze zullen hun plaats niet verlaten,
     Totdat hemel en aarde verschijnen bij het verschrikkelijke oordeel van God.
     Maar er is geen Oosten en er is geen West, dat is een stam, vaderland, clan,
     Als de sterke met de sterke van aangezicht tot aangezicht,
     Stijgt het op aan de rand van de aarde?) vertaald door E.G. Polonskaya
     Citaat: depressant
     De sterke zonder reflecties heeft altijd gelijk en wordt gerespecteerd. Dat is en zal nog lang zo zijn.

     Waren er twijfels?
 20. Sergei Viktorovitsj Korolev
  Sergei Viktorovitsj Korolev 25 december 2022 14:34
  -1
  Hoe niet te onthouden: het is beter om 300 jaar aas te eten dan 30 jaar vers vlees !!! ???
  1. Passeur
   Passeur 25 december 2022 15:36
   +4
   Hoe niet te onthouden: het is beter om 300 jaar aas te eten dan 30 jaar vers vlees !!! ???

   Je bent onwetend. Je moet in ieder geval je eigen klassiekers kennen.
   "Luister," zei Pugachev met een beetje wilde inspiratie. 'Ik zal je een sprookje vertellen dat een oude Kalmyk-vrouw me als kind vertelde. Eens vroeg een adelaar aan een raaf: vertel me, raafvogel, waarom leef je driehonderd jaar in deze wereld en ben ik pas drieëndertig jaar oud? - Omdat, vader, de raaf hem antwoordde, dat jij levend bloed drinkt, en ik aas eet. De adelaar dacht: laten we het proberen en we eten hetzelfde. Oké. De adelaar en de raaf vlogen. Ze zagen een gevallen paard, gingen naar beneden en gingen zitten. De raaf begon te pikken en te prijzen. De adelaar pikte één keer, pikte nog een keer, zwaaide met zijn vleugel en zei tegen de raaf: nee, broeder raaf, dan driehonderd jaar aas te eten, is het beter om één keer levend bloed te drinken, en dan wat God zal geven! - Wat is het Kalmyk-sprookje?

   AS Poesjkin. "Kapitein's dochter".
 21. Krasnojarsk
  Krasnojarsk 25 december 2022 15:49
  +1
  = Over de voordelen van verovering voor de overwonnenen =
  Bereidt Shpakovsky ons voor op de rol van de overwonnenen?
  1. Kalibr
   25 december 2022 16:07
   +1
   Citaat: Krasnojarsk
   = Over de voordelen van verovering voor de overwonnenen =
   Bereidt Shpakovsky ons voor op de rol van de overwonnenen?

   Weer onverdunde alcohol drinken? Ik begrijp hoe koud het is in Krasnoyarsk, Siberië. Maar in zulke hoeveelheden is het onmogelijk. Maar over het algemeen, ja, hij kookt ... alleen wie je wordt - overwonnen of veroveraar, hangt niet van mij af. Van jou!
   1. Passeur
    Passeur 25 december 2022 17:20
    +4
    Maar in zulke hoeveelheden is het onmogelijk. Maar over het algemeen, ja, hij kookt ... alleen wie je wordt - overwonnen of veroveraar, hangt niet van mij af. Van jou!

    Niets hangt in dit opzicht van jou of hem af. Wie de koning zal aangeven - dat zul je worden. Traditie en mentaliteit zijn hardnekkige dingen.
  2. Dik
   Dik 26 december 2022 12:17
   +1
   Groeten! Komt u uit Kiev? Wie bereidt je voor op de rol van de overwonnenen en tot slaaf gemaakten door de beloofde allerlei voordelen?
   Poetin, misschien Biden, misschien Ursula von der Leyen?
   Oh ja - Shpakovsky!
   1. Krasnojarsk
    Krasnojarsk 29 december 2022 20:49
    0
    [quote=fat]Hallo![/quote]
    Jij ook hallo.
    [quote = Fat] Kom je uit Kiev? [/ Quote]
    Nee. Betekent mijn bijnaam iets voor jou?
    [quote = Dik] Oh ja - Shpakovsky![/ quote]
    Waarom niet? Gezien zijn pro-westerse opvattingen en afkeer van zijn geboorteland. Immers, geen enkel artikel over Rusland. - "Wat zijn de musea in Rusland? Waar heb je het over? Er zijn musea in het gezegende Westen, dit zijn musea!"
    Ik begrijp dat iedereen ziet wat ze willen zien en niet zonder meer ziet wat ze niet willen zien.

    Citaat van Calibre
    Zo was het voor mij: er was een stemming, er werd een mening geschreven. Verander de stemming - verander de geest. Het is belangrijk dat het bedrag van de vergoeding niet verandert - dit is het belangrijkste.
 22. ijsheer
  ijsheer 25 december 2022 16:44
  +1
  Oh, ik weet het niet zeker, maar ze gaven het onderwerp om over na te denken, het enige is, hij is zo'n Polybius ..... een zeer controversiële historicus, zeer. Een radicaal en een conservatief, waar je op moet letten, en zelfs een geweldige pro-Romein als je het leest. Ik las echter, net als u, een vertaling die mogelijk niet overeenkomt met het origineel.
  PS Overigens lijkt het origineel ook in het Latijn te zijn, niet in het Grieks. Hoewel ik het mis kan hebben, als Vyacheslav Olegovich op de hoogte is, informeer me pliz ...
 23. depressivum
  depressivum 26 december 2022 00:31
  +2
  En niemand noemde de film "The Hurt Locker". Dit is de meest eerlijke studie van de aan de orde gestelde kwestie. Alle antwoorden zijn er.
  Ik ben mijn bel kwijt.
  1. Dik
   Dik 26 december 2022 02:04
   +3
   Hallo. De melding is voor velen verdwenen na de aanval van kwaadaardige schurken)))
   Misschien The Hurt Locker? Heb ik iets gemist? Wat te kijken?
   1. depressivum
    depressivum 26 december 2022 08:44
    +1
    Ben je te laat in slaap gevallen, Andrey Borisovich? )))
    Dit is slecht! Gevoel vandaag?...
    Nee, de Hurt Locker is natuurlijk een adrenalinejunkie, maar zijn adrenaline is het zuurdesem waarop een weldoorvoed Amerika uiteenvalt. En dus - de mijnwerker Lord of the Storm is vriendelijk, eerlijk en onbaatzuchtig. Met behulp hiervan worden de meest slechte daden gedaan.
    En de bel - en het maakt niet uit! Ja, er was een aanval, meldde de site. Alleen waarvoor? Er gaan zulke kwaadaardige telegrammen dat de VO-website met zijn commentatoren boeren aan de voordeur zijn. Niemand probeert zelfs maar Telegrams aan te vallen, en de VO-website werd aangevallen. Blijkbaar was er een moment van een bijzonder slechte en pijnlijke waarheid. Men gelooft dat dit de staat vernietigt. Waar ik het principieel niet mee eens ben. Het wordt vernietigd door de vleierij van leugenaars. Maar hoe luidt de vraag hier? De staat ben ik! Ik weet niet meer wie het zei.
    1. Dik
     Dik 26 december 2022 09:44
     +2
     Groetjes, Lyudmila! EMNIP de woorden "De staat ben ik" (L'État c'est moi) worden toegeschreven aan Lodewijk 14, zoals de mooie legende zegt))
     En slecht slapen komt helemaal niet door een gezondheidstoestand, maar eerder door opwinding over het vooruitzicht van een site die gisteravond is neergehaald door kwaadwillende hackers. Hij hinkt nu nog steeds, maar communiceren is al mogelijk) Totdat het werkte, sliep hij onrustig. Zoals dit
 24. illanatol
  illanatol 26 december 2022 09:42
  0
  Citaat van Calibre
  Je vertelt dit allemaal aan de Indiaan en luistert naar wat hij je zal antwoorden. Ik sprak op lezingen... voor Indiase kameraden. Ik heb nog nooit een vriendelijkere en negatievere reactie ontmoet. Ik vergat het - herinner me aan de opstand ... de Russen hebben het tenslotte geïnspireerd om de Britten uit India te verdrijven.


  Het lijkt erop dat uw Indiase "kameraden" afstammelingen waren van lokale heren die hun erfenis hadden gekregen door contacten met blanke Sahibs. Ze hebben goodies, deze compratodors, en dus hebben ze nog steeds pro-Engelse gevoelens.

  De Russen inspireerden... uit het niets, zoals? Waren de sepoys overal blij mee? Of hebben de Russen ze een beetje geduwd, een vonk gegeven?
  Als er geen "sociaal buskruit" is, dan zal het vuur van de opstand niet oplaaien, hoeveel je ook inspireert.
  Nou, dat is een oud verhaal. Maar de hongersnood in Bengalen, toen Churchill opdracht gaf al het graan eruit te halen, komt al dichter bij onze tijd. Of zijn ook de Russen schuldig (de verdomde Stalin adviseerde de bekrompen Brit)?
  1. Kalibr
   26 december 2022 14:18
   0
   Citaat van Illanatol
   Of zijn ook de Russen schuldig (de verdomde Stalin adviseerde de bekrompen Brit)?

   Hoe moet ik dat weten? Praat met de Indianen - zij zullen het je vertellen.
  2. Kalibr
   26 december 2022 14:21
   -1
   Citaat van Illanatol
   de jouwe waren afstammelingen van lokale meesters,

   Misschien. Maar er waren er veel, een hele stroom ... Maar zelfs als dat zo is. Wiens mening is belangrijker? Arme bedelaars of besluitvormers?
   1. illanatol
    illanatol 27 december 2022 13:32
    0
    Citaat van Calibre
    Misschien. Maar er waren er veel, een hele stroom ... Maar zelfs als dat zo is. Wiens mening is belangrijker? Arme bedelaars of besluitvormers?


    En wat had je verwacht? Om onder de studenten vertegenwoordigers van de Dalit-kaste te ontmoeten?

    Voor jou betekent de mening van de "majors" natuurlijk meer. Dit wordt "klasse flair" genoemd.
 25. Privé SA
  Privé SA 26 december 2022 22:11
  0
  De Spartanen werden eigenlijk de Lacedaemoniërs genoemd. En hun wetten werden door Lycurgus aan hen nagelaten.
  Zowel het artikel als de commentaren missen de beknoptheid van Lacedaemoniaanse uitdrukkingen ...
  "Met een schild of op een schild ...". De wens van een moeder aan haar zoon als ze op reis gaat naar het buitenland.
 26. DKuznecov
  DKuznecov 27 december 2022 00:28
  0
  1. Brad Pitt, natuurlijk, op de eerste foto ligt hij zo mooi.
  Naar mijn mening verdient de film niet veel aandacht.
  2. Het artikel mist frames - inzetstukken van "Caligula",
  Er was eens een vraag over een of andere losbandigheid van die samenleving.
  3. "300" kwam niet alleen uit in 1962, maar ook in 2007.
  "Auteur" schrijft over de film uit 1966 (?) Wat voor soort film?

  Wat mij betreft is het artikel een vinaigrette, in de goede zin van het woord.
  Bedankt dat je me hebt laten inslapen.
 27. Alexey Dashkin
  Alexey Dashkin 28 december 2022 12:19
  -1
  "hoeveel waardige mensen zijn er in ons land gestorven, terwijl ze 'niet helemaal waardig' zijn"

  En de natuur heeft noch waardig noch onwaardig.
  Omdat er geen goede atomen en slechte zijn.
 28. _Zwerver_
  _Zwerver_ 29 december 2022 14:19
  0
  Het artikel is omstreden. Strikt persoonlijke mening. De perceptie van de geschiedenis door het prisma van de filosofie van het idealisme is meer dan een vreemd fenomeen voor een historicus (een liefhebber van Istrië past hier naar mijn mening niet). Vooral voor iemand die het materialisme goed heeft bestudeerd. Volgens mijn gevoel breekt vanuit elke theorie van idealisme in de geschiedenis de geur van het nazisme heel duidelijk door. Kleine mensen komen altijd "die niet" tegen.
 29. PavelT
  PavelT 2 februari 2023 00:55
  0
  Heel duidelijk en correct artikel!
  Ik hield vooral van dit idee: "Er is maar één redelijk doel van de oorlog - de vernietiging van de gepassioneerde genenpool van de vijand om het voortbestaan ​​​​te verzekeren van de meest voorzichtige, tolerante en ... niet vatbaar voor agressie." is zoiets.
  Een van de zeer strategische, zeldzame
  en verreikende doelen. Maar dit is slechts een van de doelen van de oorlog!
  De doelen van de oorlog zijn voor de strijdende partijen meestal veel eenvoudiger: de verovering van grondgebied, vrouwen (lange verhalen: Chukchi tegen de Eskimo's) en/of middelen, politieke onderdrukking, annexatie, ideologische sprongen (religie - 30-jarige oorlog in Europa ), wordt conflictoplossing in de basis niet opgelost door onderhandelingen (onze SVO), externe tussenpersonen, internationale rechtbanken (die hebben ook hun eigen belangen!).

  De truc is dat mensen niet zien de doelen van alle oorlogen (elke oorlog) zijn voor de natuur zelf! De natuur/evolutie/het leven (hoe je het ook wilt noemen) heeft zijn eigen doelen/wetten/paden, en voor oorlogen heeft het ook een eenvoudig, voor de hand liggend doel: groepsselectie de beste groepen mensen (landen) tijdens de oorlog.
  Ik bedoel niet die individuele natuurlijke selectie, die goed wordt beschreven in de theorie van Darwin en eenvoudig wordt afgezaagd.

  Ik heb het over een andere selectie: over GROEP.
  Selectie volgens het aanpassingsvermogen van de hele groep aan de veranderende omringende realiteit, waarbij het overlevingspercentage van de groep in een vijandige omgeving belangrijk is. Zelfs een roedel wolven overleeft niet als afzonderlijke individuen, maar als een hecht team onder leiding van een alfapaar. Hoe beter ze met elkaar omgaan, hoe meer kans ze hebben om te overleven, hun territorium te verdedigen, territorium van andere kuddes af te nemen, zichzelf te voeden, zich te vermenigvuldigen, een nieuwe generatie groot te brengen die gezond en adequaat is voor de realiteit.

  Paradox: in onze communistische wetenschap, die in alles collectivisme leek te promoten, is er BIJNA NIETS over groepsselectie.
  Blijkbaar waren ze bang voor de associatie met het nazisme, een volkomen logische vergelijking van een sterke wolvenroedel met een sterke natie. Bovendien stelden de socialisten vóór 1917 deze vragen en schreven over soortgelijke dingen in de natuur. Neem in ieder geval de beroemde A.P. Kropotkin - in 1902, schreef hij (verontwaardigd dat Darwins theorie verkeerd begrepen werd: als een eindeloze strijd van allen tegen allen) zijn boek "Mutual Aid as a Factor in Evolution" - ik had het bijna uitgelezen. Ik raad het zeker aan - het heeft zijn relevantie helemaal niet verloren!Het vernietigt veel clichés, bijvoorbeeld dat er zogenaamd een dorpsgemeenschap in Rusland was, maar dat die in Europa niet bestond. Maar de oplage van dit boek is slechts 100 exemplaren. Er is geen profeet in zijn eigen land: hoe oude joodse fabels in miljoenen exemplaren te drukken, maar zijn profeet, nou ja, hij is nauwelijks 100 exemplaren.

  Nu schrijven ze in de biologie niet veel over GROEPSSELECTIE. Ik liep door het hele Darwin Museum in Moskou (het museum is enorm, ik moest twee keer komen) - geen woord over de groepsselectie! Hoewel voorbeelden van interspecifieke samenwerking van dieren worden getoond. Er zijn wetenschappers in het buitenland die vasthouden aan het bestaan ​​van groepsselectie en anderen die het heftig ontkennen. Bovendien zijn laatstgenoemden meestal vurige humanisten en liberalen. Het lijkt erop dat ze in principe tegen het idee zijn dat in de natuur en in oorlog de beste individuen gewoon winnen, en dat GROEPEN en deze selectie niet zijn verdwenen en nooit zijn verdwenen. Pogingen om online te debatteren met communisten en linksen over hetzelfde onderwerp laten meestal hetzelfde zien.
  1. plaats
   plaats 10 maart 2023 16:31
   0
   Citaat van Pavel
   Paradox: in onze communistische wetenschap, die in alles collectivisme leek te promoten, is er BIJNA NIETS over groepsselectie.

   Есть про классовый. И про классовую борьбу.
 30. PavelT
  PavelT 2 februari 2023 01:37
  0
  Over het onderwerp van dit citaat: "Er is maar één redelijk doel van de oorlog - de vernietiging van de hartstochtelijke genenpool van de vijand om het voortbestaan ​​​​te verzekeren van de meest voorzichtige, tolerante en ... niet vatbaar voor agressie."
  Ik kan specifieke voorbeelden geven van hun geschiedenis toen de gepassioneerde (felle, onafhankelijke, vechtende) genenpool van een reeds gevangengenomen vijand doelbewust werd onderdrukt door de agressor, niet door vernietiging, maar door middel van IDEOLOGY.

  Voorbeelden zijn direct tegenovergesteld, maar zeer karakteristiek:

  1. Na de ondergang van de Russische vorstendommen door Batu, putte de nieuwe Khan Berke op sluwe wijze al zijn rivalen uit, inclusief Batu's zoon Sartak (die christen was), waarna hij een systematische bezetting in Rus' begon uit te voeren: een volkstelling en eerbetoon collectie. In 1257 verschenen keizerlijke functionarissen in de vorstendommen Vladimir-Suzdal, Ryazan en Murom. Militaire districten werden georganiseerd volgens de normen van het Mongoolse decimale systeem (tumens, duizenden, honderden, tientallen). Het zogenaamde juk begon. Alleen leden van de geestelijkheid waren vrijgesteld van belastingen! "Tegen dezelfde winters kwamen de cijfers aan, doorzochten het hele land van Suzhdal en Ryazan en Murom en zetten pachters en centurio's en duizenden mannen en temniki, en gingen naar het Woord, veel abten, zwarten, priesters, kliroshans die naar St. Theotokos en de heer". Die. de christelijke religie en het ROC pasten heel goed bij de top van de Mongolen! Onder Khan Berke begonnen ze labels uit te geven, niet alleen aan prinsen, maar ook aan Russische metropolen. Zoek op internet: Khan's labels voor Russische metropolieten. Onder dezelfde khan werd in 1261 het nu weinig bekende Sarai-bisdom van de Russisch-orthodoxe kerk geopend in de hoofdstad van de Gouden Horde. Dit werd gedaan door de Metropoliet van Kiev en All Rus' Kirill II op verzoek van Prins Alexander Nevsky. De Khan had waarschijnlijk een idee om de orthodoxe geestelijkheid te gebruiken als tussenpersoon in de betrekkingen met het herstelde Byzantijnse rijk.
  Waarom zulke privileges van de orthodoxe religie van de kant van heidense agressors (die zich geleidelijk tot de islam bekeren)? Omdat Khan Breke dat niet was, vroeg hij hem om de grondslagen en voorschriften van deze religie uit te leggen (toen hij hoorde over het gebod "Gij zult niet doden!" Hij lachte waarschijnlijk lang) en vond het niet alleen niet schadelijk, maar zelfs nuttig voor het opleiden van een onderdanige niet-oorlogvoerende bevolking in de bezette vorstendommen. Nu wordt ons het tegenovergestelde in de oren gegoten, verhalen uit de Russisch-Orthodoxe Kerk.

  2. In 1620-1650 veroverden de Manchus (de Jurchens vestigden zich), samen met de Mongolen en Han-rebellen, China en bouwden het Qin-rijk op, waarbij de opstanden met genocide werden neergeslagen. Al in de achttiende eeuw groeide de bevolking van China van 100 naar 300 miljoen mensen. Vruchtbare gronden bleven in Mantsjoerije. De provincies waren door een muur van de rest van China gescheiden als het thuisland van de Manchus. Een keizerlijk decreet verbood het Han-volk zich daar te vestigen. De regering verbood de Mongolen ook om hun banieren te verlaten, en om de 18 provincies van Binnen-China binnen te dringen, waarbij ze hiervoor zware straffen oplegden, zodat de Mongolen verdeeld bleven ten voordele van het Qing-rijk. In die tijd onderdrukten de Manchus de Mongolen niet kinderachtig, en daarom wordt deze periode in Mongolië nu het "Mantsjoerische juk" genoemd. Ik heb ooit met de Mongolen gewerkt in de natuurkunde. Met een van hen, met Khurelbator, had ik regelmatig gesprekken over de geschiedenis van onze volkeren (ik wilde hem zelfs een mooi boek "The Battle of the Kalka" geven, maar hij had het zelf al gekocht). Ik vertelde hem over de houding van de khans ten opzichte van de Russisch-orthodoxe kerk, en hij zei: "Dus we hadden dezelfde rotzooi onder het Manchu-juk: de Manchu's legden met alle macht het boeddhisme op in Mongolië om ons onderdanig te maken." Er was zelfs een Manchu-spreekwoord dat de essentie weergaf: "Laat een boeddhistische monnik opgroeien in elke yurt in plaats van een krijger!" Ik wist toen niets van het Manchurische juk, ik vroeg hem om het me te vertellen, hij legde de situatie ruwweg uit, ergens in het midden van het verhaal begon ik te glimlachen en hij vroeg me: "Wat is grappig?" Ik antwoordde zoiets als "gerechtigheid bestaat nog steeds in de natuur" ...
 31. Lis_Domino
  Lis_Domino 7 februari 2023 07:23
  0
  Chot draaide en draaide - wierp een schaduw op het lemen hek, trok de uil op de wereldbol
  twee zinnen zijn genoeg om je boodschap te vormen
  1. Laten we van het moederland houden en niet van geld
  2. Geen geld hebben - laten we leven als bedelaars
 32. Alexey Alekseev_5
  Alexey Alekseev_5 20 maart 2023 20:51
  0
  Вот смотрю я на на последнию фото и понимаю что я кубанец в детстве наслушавшийся кубанского суржика понял почти 50 % сего текста..Херр Шпаковский. Как сие Вам такое