Pantser uit "The Life of Two Offs"

75
Pantser uit "The Life of Two Offs"
Knighting uit het manuscript "The Life of Two Offs". Aan de benen van de nieuw gemaakte ridder worden sporen bevestigd, de opperheerser omgordt hem met een zwaard en maliënkolder is al op hem gezet aan de rechterkant, terwijl zijn schildknaap een schild en een speer met een wimpel vasthoudt


Heb een goed geweten, zodat die
waarom belasteren ze je als schurken,
zij die uw goedheid verwijten, schaamden zich
leven in Christus.

Eerste brief van de apostel Petrus, 3:16

Documentatie geschiedenis. Vandaag hebben we een bijzonder interessante ontmoeting met de geschiedenis van de middeleeuwen. En zo gebeurde het dat, bij het bestuderen van het boek van Christopher Gravett "Knights. History of English chivalry 1200-1600”, vestigde ik de aandacht op verschillende illustraties, op het eerste gezicht volledig onzichtbaar, waarvan werd geschreven dat ze afkomstig waren uit het boek “The Lives of Two Offs”. Wat voor boek dit was en waar het over ging, werd niet uitgelegd in de onderschriften. Wie zijn deze Offs - werd natuurlijk ook niet gemeld.Toen ik meer wilde weten over deze bron, stuurde Yandex me naar mijn eigen artikel - "The Ballad of the Iron Hat and the Simplest Helmets", waar een link naar dit boek stond (uiteraard overgenomen uit het boek van Gravette) , maar in "Google" werd iets gevonden.

Het blijkt dat dit boek is geschreven door de beroemde kroniekschrijver Matthew van Parijs. Dat wil zeggen, dit is een pseudo-historische verhandeling, waarvan de naam in het Latijn klinkt als Vitae duorum Offarum. Het vertelt de legendarische versie van de oprichting van het klooster van St. Albans aan het einde van de XNUMXe eeuw door koning Offa II van Mercia, waarmee hij de gelofte vervulde van zijn verre voorvader - een andere koning van de Angelsaksen Offa I.

Toegegeven, er wordt aangenomen dat de levens van Two Offs niet door Matthew van Parijs zelf is geschreven, maar door een eerdere auteur aan het einde van de XNUMXe eeuw. Maar het is niet mogelijk om het auteurschap nauwkeurig vast te stellen.

In ieder geval werd de vroegste lijst van "The Life of Two Offs" gevonden in de compositie van het "Book of Additions", geschreven door Matvei Parissky. Daarnaast bevat het manuscript ook een kopie van het cartularium van St. Albans Abbey, samengesteld in de XNUMXe eeuw, evenals een groot aantal documenten van algemeen historisch belang en is het een soort aanvulling op de Grote Kroniek.

De tekst behandelt de geschiedenis van twee koningen: koning Offa van de Angelen, die regeerde in het koninkrijk Mercia in de 757e of 796e eeuw, en koning Offa van Mercia (r. XNUMX-XNUMX), en het blijkt dat hun hele het leven was verbonden met de geschiedenis van de abdij van St. Alban (Alban). De eerste Offa deed de gelofte om een ​​klooster te stichten, en een paar eeuwen later voerde zijn naamgenoot Offa zijn plan uit nadat de relikwieën van St. Alban waren gevonden.

Wie is trouwens Matthew van Parijs zelf, en was hij de auteur van dit boek?

De jaren van zijn leven (1200-1259) zijn over hem bekend en het feit dat hij in 1217 monnik van de abdij werd en in 1236 de kroniekschrijver van de abdij, waardoor hij zijn talenten als schrijver kon tonen en onthullen , evenals een ervaren en inventieve kunstenaar. Het grootste deel van dit manuscript is geschreven in het kenmerkende handschrift van Matteüs, net als de miniaturen, met uitzondering van enkele die in de XNUMXe eeuw zijn toegevoegd. Beelden zoals die hij maakte zijn van bijzonder belang voor historici. Hierop zie je bijvoorbeeld een middeleeuwse architect met een winkelhaak en een kompas in zijn handen, een metselaar met een loodlijn, steenhouwers die stenen blokken vormen en arbeiders die een katrol gebruiken om stenen op te tillen.

Interessant is dat veel van wat Matthew van Parijs in zijn Leven heeft geschreven, wordt bevestigd, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van een munt met de afbeelding van Sinetritus, de koningin van de Mercianen en de vrouw van koning Offa II. Er wordt weinig over deze vrouw gezegd, maar te oordelen naar het beschikbare bewijsmateriaal had ze grote invloed op haar man en bemoeide ze zich voortdurend met de zaken van het koninkrijk. Sinetritus en Offa waren het machtigste koppel in het Engeland van de XNUMXe eeuw. De datum en plaats van de geboorte van Sinetrit zijn onbekend.

Een kroniekschrijver die in de 757e eeuw over haar schreef, suggereerde dat ze van Frankische afkomst was. Het belangrijkste is echter niet dit, maar dat Offa een zeer ambitieuze koning was. Zijn regering begon in XNUMX en hij begon een bittere machtsstrijd om de koninkrijken rondom Mercia over te nemen.

Zijn voorganger, koning Æthelbald, werd in 745-746 scherp bekritiseerd door de heilige Bonifatius en andere bisschoppen vanwege zijn vele zonden, zoals het stelen van kerkinkomsten, het schenden van kerkelijke privileges, dwangarbeid van geestelijken en overspel met nonnen. Offa was vastbesloten om orde te scheppen in zijn koninkrijk en het niet nog een keer te doen, waarmee hij aantoonde dat hij vasthield aan christelijke waarden.

Hij beschouwde zichzelf als gelijkwaardig aan koning Karel de Grote in het buitenland in Frankrijk. Offa wilde de toekomst van zijn dynastie veiligstellen en noemde Sinetrit zijn koningin, wat haar belang in het koninkrijk zeker deed toenemen. Hij keurde kerkelijke wetgeving goed die koninklijke opvolging beperkte tot de kinderen van een wettige echtgenote, dat wil zeggen iemand die in een christelijke kerk trouwde. Hij was hoogstwaarschijnlijk loyaal aan Sinetrith om onwettige moedervlekken op zijn kinderen te voorkomen. De naam Sinetrith verschijnt voor het eerst in de charters van haar man na de geboorte van haar zoon Ecgfrith c. 770. Ze was een frequente getuige van de charters en verschijnt in sommige ervan als "Koningin van de Mercianen".

Het belangrijkste was dat er munten werden geslagen met haar naam. Dat wil zeggen, ze was een van de weinige vrouwen op wiens naam munten werden uitgegeven in het vroegmiddeleeuwse Westen. Bovendien is het merkwaardig dat dit alles is gedaan om zichzelf boven hun rivalen te plaatsen. We kunnen het ons bijvoorbeeld veroorloven, omdat we groot en machtig zijn. In het Engeland van deze tijd woonde een zekere geestelijke Alcuin van York, een Engelse geleerde, dichter en leraar. Dus in een brief die tijdens het bewind van Offa is geschreven, laat hij doorschemeren dat Sinetrit het te druk had met de zaken van de koning om meer brieven te lezen.

In een andere brief noemt hij haar "minnares van het koninklijk hof" en noemt haar vroom. Alcuin benadrukt de legitimiteit van haar huwelijk met Offa en de legitimiteit van haar kinderen, evenals hun volledige rechten op de troon van Mercia van hun vader. Uit de gegevens blijkt dat Sinetrit is bevallen van een zoon en ten minste vier dochters. Haar dochter Ethelburg werd abdis. Eadbur trouwde met Beorthric van Wessex en kreeg een reputatie als boze koningin. De dochter van Elflaed was getrouwd met koning Æthelred I van Northumbria, en de vierde dochter heette Æthelswith.

In de legende van de moord op koning Æthelberht van East Anglia verschijnt een zekere vrouw Elfrith of Alfrida, maar er is geen duidelijk bewijs van haar bestaan. In het Engeland van de 750e eeuw was de kroning van de erfgenaam van een koning geen gangbare praktijk. Een dergelijke kroning was gebruikelijk in het Byzantijnse rijk om een ​​vlotte opvolging te verzekeren, en Karolingische vorsten vanaf de jaren XNUMX benoemden hun erfgenamen door tussenkomst van de paus.

In 787, verlangend om de voortzetting van zijn dynastie te verzekeren, besloot Offa deze continentale gewoonten te volgen en kroonde en zalfde hij zijn zoon Ecgfrith tot zijn medekeizer. De ceremonie werd waarschijnlijk uitgevoerd door bisschop Higebert van het nieuw opgerichte aartsbisdom Lichfield. Het is mogelijk dat het Sinetritus was die Offa overhaalde om haar zoon te kronen. En bovendien wilde Sinetrit omstreeks 789 Ecgfrith uithuwelijken aan de dochter van Karel de Grote. Ze wilde ook een van haar dochters uithuwelijken aan de wettige zoon en vermoedelijke opvolger van Karel de Grote.

Maar geen van deze huwelijken vond plaats. Karel de Grote vond de Merciaanse dynastie niet machtig genoeg om met zijn familie te trouwen. Er is een korte vermelding in de Angelsaksische kroniek waarin staat dat Æthelbert, koning van East Anglia, werd gedood tijdens een bezoek aan Sutton Walls, Herefordshire, op bevel van koning Offa in 794.

In dit verhaal is Sinetritus het kwaadaardige genie van de koning en vergiftigt hij zijn geest met zijn machinaties tegen koning Ethelbert, die de verloofde van hun dochter was. Offa weigerde Æthelbert te doden, en Sinetrit doet het zelf. Er wordt gezegd dat toen hij aankwam, ze een gat in de slaapkamer groef (wat alleen de oude auteurs niet schreven!) En er een stoel overheen zette. Ethelbert werd naar deze kamer gelokt door te beloven hem zijn aanstaande bruid te laten zien. Toen hij op een stoel ging zitten, viel hij in een kuil en de bedienden van de koningin wurgden hem met kussens en gordijnen.

In een andere versie van het verhaal werd Æthelbert simpelweg onthoofd. Het motief voor de moord werd niet gemeld. De redenen waarom hij uiteindelijk een heilige martelaar werd, zijn echter ook onduidelijk. Degene die Sinetritus de schuld gaf, probeerde waarschijnlijk Offa vrij te pleiten, de stichter van het klooster waar geschiedenis werd geschreven. Offa stierf een natuurlijke dood in juli 796. Ecgfrith volgde hem op, maar stierf slechts enkele maanden later, waarschijnlijk ook een natuurlijke dood. Ondanks Offa's inspanningen om de nalatenschap van zijn familie voort te zetten, betekende de dood van zijn zoon het einde van zijn dynastie.

Na de dood van Offa werd Sinetrit abdis van Cookham Priory in Berkshire, maar behield de controle over de kerk in Bedford, waar Offa werd begraven. Er zijn aanwijzingen dat ze al leefde in 798, toen een geschil over kerkelijk land werd beslecht met Æthelhard, aartsbisschop van Canterbury. Ze verdwijnt dan uit de administratie. En wat er met haar is gebeurd, is onbekend.

Dit alles en nog veel meer wordt verteld in de Lives of Two Offs, maar het is natuurlijk onmogelijk te zeggen in hoeverre alles wat erin staat historisch betrouwbaar is. Over het algemeen is het verhaal interessant, maar hoeveel ervan zijn verborgen achter de pagina's van duizenden manuscripten in heel Europa, zelfs ongelezen, bewaard op de zolders van oude, maar nog steeds bewoonde kastelen.

Maar we zullen vooral geïnteresseerd zijn in tekeningen. Tekeningen gemaakt door Matthew van Parijs zelf en gerelateerd aan de tijd van zijn leven. En het is duidelijk dat hij schilderde wat hij met zijn eigen ogen zag, en het blijkt dat ... hij veel interessante dingen zag.

En nu zullen we zijn miniaturen zien ...


In deze miniatuur zijn er slechts twee in tophelmen, één in een servillier met neusbeschermer en drie in postkappen. En het is duidelijk dat de helmpot van de ridder rechts niet in sterkte verschilt. Dat wil zeggen, zulke volledig gesloten helmen werden met zwaarden in tweeën gehakt, wat ook wordt bevestigd door de miniaturen uit de Maciejowski-bijbel!


En zo ziet deze miniatuur eruit op de pagina van het manuscript


"Spear Strike" - een zeer interessante miniatuur


Op dit miniatuur zien we de eerste metalen legging in de vorm van een smalle strook onder de knie en een bolle knieschijf. Maar aan de rechterkant heeft de krijger een volledig uniek viziermasker. Hij heeft tenslotte geen helm op - een gewone maliënkolderkap voor het hele hoofd, maar ... er is geen helm, maar er is een vizier ... daar!


Afgaande op de afbeeldingen op dit miniatuur waren dergelijke vizieren echter niet zo'n zeldzaamheid in Engeland...


King Offa II - een miniatuur uit het manuscript van Matthew van Parijs "The Life of Two Offs"


Munt met afbeelding van King Off van Mercia


Kaart van Groot-Brittannië "The Age of the Seven Kingdoms"


Hier kun je misschien zien hoe deze vreemde vizieren werden vastgemaakt aan maliënkolders.


En zo werkten bouwers en architecten in die tijd
Onze nieuwskanalen

Schrijf je in en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de belangrijkste evenementen van de dag.

75 commentaar
informatie
Beste lezer, om commentaar op een publicatie achter te laten, moet u: inloggen.
 1. +6
  Februari 19 2023
  Heel erg bedankt om je onder te dompelen in de middeleeuwen, maar we weten er weinig van
  1. +4
   Februari 19 2023
   Citaat: novel66
   Heel erg bedankt om je onder te dompelen in de middeleeuwen, maar we weten er weinig van

   ik doe mee!
   сем оброго дня!
 2. +6
  Februari 19 2023
  Hier zijn deze vreemde gammele poses van dames en schildknapen in de middelste afbeeldingen.. Hebben ze de Canon van Polikleitos gelezen? Heb je de beelden van de Grieken gezien? Of is het zo'n convergerende evolutie van kunst, met het onvermogen om te tekenen?
  1. +5
   Februari 19 2023
   Blijkbaar zijn er verschillende redenen, maar het belangrijkste is dat ze niet wisten hoe ze moesten tekenen. Deze bezetting werd niet gesteund door de kerk. Bovendien, moraliteit - de pose moet bescheidenheid uitdrukken en er goed uitzien. Canon. Daarom schilderden ze zo goed als ze konden, zowel technisch als ideologisch.
   De regels van kerkschilderen worden zelfs nu bewaard. Moderne iconenschilders kunnen prima met naaktheid werken. Maar ze voeren werk uit in overeenstemming met de canon en het statuut.
 3. +4
  Februari 19 2023
  En het is duidelijk dat de helmpot van de ridder rechts niet in sterkte verschilt. Dat wil zeggen, zulke volledig gesloten helmen werden met zwaarden in tweeën gehakt, wat ook wordt bevestigd door de miniaturen uit de Maciejowski-bijbel!

  Ik moest denken aan een fragment uit de roman "Richard Leeuwenhart".
  In het kamp van de kruisvaarders verblijft de Saraceen, de partijen besloten elkaar de kunst van het bezit van wapens te leren. De Saraceen sneed een dunne zakdoek af die met een sabel in de lucht werd gegooid, en koning Richard pakte een zwaard met beide handen en sneed een dikke staaf metaal door.
  1. +2
   Februari 19 2023
   Deze veel herhaalde plot karakteriseert Cordillon op de best mogelijke manier en kan in twee woorden worden uitgedrukt: "gezonde domkop."
  2. +4
   Februari 19 2023
   Richard pakte zijn zwaard met beide handen en sneed door een dik stuk metaal.

   Voor zover ik me herinner, 'de ijzeren speer van een van mijn ridders'.
   De Saraceen was niet de obscure Saladin.
   1. +3
    Februari 20 2023
    Citaat: Kote Pane Kokhanka
    Voor zover ik me herinner, "de ijzergebonden speer van een van mijn ridders"

    Het hangt af van de editie en dus van de vertaler. Ik heb in papieren vorm nog steeds de jaren vijftig editie. Er wordt gesproken over een staaf metaal.
    Je hebt een speer.
    Online boeken
    (Uitgever: Family Leisure Club Jaar: 2011 ISBN: 978-5-9910-1599-8 Boekvertaling: Onbekende vertaler)
    Het gaat om de bijl.
  3. +2
   Februari 19 2023
   Nou, alles is relatief, het is logisch om aan te nemen dat als deze helmen niet duurzaam waren, niemand ze zou dragen. Maar ze waren in die tijd beter dan andere, vooral maliënkolders. Nogmaals, een element van propaganda - dat is wat onze ridder is, hij snijdt zelfs een helm. Zelf heeft hij meermaals gezien hoe een zwaard breekt op de hoek van zo'n helm. Niet alles is dus duidelijk.
 4. 0
  Februari 19 2023
  Koning Offa van de Angelen, die regeerde in het koninkrijk Mercia in de XNUMXe of XNUMXe eeuw,
  Shalom, orthodox!
  1. De Angelen kwamen aan het einde van de XNUMXe eeuw naar het eiland.
  2. Creoda (568-593) wordt genoemd als de eerste koning van Mercia.
  3. In de lijst van de heersers van de Angels en later van Mercia staat geen Offa I
  Bedankt, Vyacheslav Olegovich!
  1. +5
   Februari 19 2023
   Citaat van: 3x3zsave
   In de lijst van de heersers van de Angles en, later, Mercia, is er geen Offa I

   Alle aanspraken op Matthew van Parijs ...
   1. +3
    Februari 19 2023
    Ongetwijfeld!
    Als een van de primaire bronnen gebruikte Matthew waarschijnlijk de "Kerkelijke geschiedenis van de hoeken", waarvan de auteur, die een Northumbriër was, buitengewoon bevooroordeeld was ten opzichte van de Ickling-dynastie.
   2. +2
    Februari 19 2023
    Alle aanspraken op Matthew van Parijs ...

    Dat is nu net wat hij niet heeft. Niet de eerste, niet de tweede, niet de derde.
    Er is
    - Offa van Angel
    - Offa van Essex
    - Offa van Mercia
   3. +3
    Februari 19 2023
    Trouwens, in het boek "Strategic Intelligence" van Washington Plett wordt een zekere "Ethelred II the Unready" genoemd. Het is heel merkwaardig waarom hij onvoorbereid is en waarop.
    1. +2
     Februari 19 2023
     De doos van de vertaler. Ik denk dat het Ethelred the Unready betekende.
     1. +2
      Februari 19 2023
      Waarom is hij niet klaar? Liever naar wat? De context was dat wijlen analisten Saint Ethelred the Unready aanbaden.
      1. +3
       Februari 19 2023
       In modern Engels betekent Unready "unready". De Engelse bijnaam zelf werd echter voor het eerst opgetekend in de jaren 1180 in de vorm Unræd, wat in het Oudengels "onwetend" betekent. Aangezien de naam Æþelræd "goed advies", "nobel advies", "goed advies" betekent (OE æðel, cf. Duits Adel - nobel, OE ræda, cf. Duits Rat - advies), werd zo'n bijnaam een ​​woordspeling , zinspelend op zijn roekeloze beslissingen met desastreuze gevolgen voor de staat, die de koning zonder hulp van zijn adviseurs nam of negeerde(C)
       (Citaat van Russische Wikipedia)
       Beschouw het niet als mentorschap, collega, maar soms is het voldoende om een ​​dozijn letters in een zoekmachine te typen om een ​​antwoord op een vraag te krijgen. Het lukt echter niet altijd...
    2. +4
     Februari 19 2023
     Citaat van eule
     "Æthelred II the Unready"

     In deze context is het meer geschikt als Twijfelen of Besluiteloos...
  2. +5
   Februari 19 2023
   Citaat van: 3x3zsave
   3. In de lijst van de heersers van de Angels en later van Mercia staat geen Offa I

   Offa zat in Mercia. Niet Offa I, maar Offa.
   Onderwierp bijna alle koninkrijken in het zuiden
   Zelfs de herinnering aan hem bleef Offa's Dyke - verdedigingswerken aan de grens met Wales, die in die tijd wild was ...
   1. +1
    Februari 19 2023
    Offa zat in Mercia. Niet Offa I, maar Offa.
    Waar gaat het over.
   2. +3
    Februari 19 2023
    Ik vond deze eerste Offa. Een semi-legendarische persoonlijkheid, hij was de leider van de Angels in Jutland, wordt beschouwd als de overgrootvader van Ikel, de leider van de Angles die naar Mercia kwam.
   3. +4
    Februari 19 2023
    Anton heeft het niet over Offs in het algemeen, maar over de eerste die het klooster beloofde te bouwen. Hier was het blijkbaar niet. lachen
    En ik was persoonlijk geïnteresseerd in dit:

    Ten eerste heeft geen van de aanwezigen een snor, en alleen degenen met kronen hebben een baard - Offa zelf en aan het hoofd eronder onder de hoeven van het paard. moslims?
    Ten tweede hebben de twee trompetters vooraan een uitgesproken negroïde uiterlijk. Misschien zit Hollywood er niet zo naast als het een klassieke neger aanwijst voor de rol van een Novgorodian in de Vikings-serie?
    En ten derde is het interessant waarom de ruiters in de miniatuur met blote benen worden afgebeeld. Bijzonder verrassend zijn de sporen die aan blote benen zijn bevestigd. lachen
    1. +5
     Februari 19 2023
     Dit zijn geen blote benen - dit zijn kousen. Ze werden samen met het schoengedeelte langs het been genaaid - afzonderlijk links en rechts.
     1. +3
      Februari 19 2023
      Ik heb gehoord over snelwegen. lachen
      Maar snelwegen worden in de regel op een andere manier in miniaturen afgebeeld. Kortom, de ridders in de miniatuur zijn gekleed voor de strijd, zoals hier, dan zijn ze geschilderde maliënkolder. Als de scène huiselijk is, kunnen de schoenen verschillende kleuren hebben, maar in het overweldigende geval zijn er ook schoenen aanwezig op de foto.
      1. +2
       Februari 19 2023
       Mijn respect, Michaël! Zou deze tekening, gezien de tegenstand van de abdijen van St. Albany en Coventry gedurende 200 jaar, een prototype kunnen zijn van een karikatuur...?
       1. +4
        Februari 19 2023
        Tweede dag met temperatuur. Ik ben dom. Wat is de betekenis van de tekenfilm?
        1. +2
         Februari 19 2023
         Oké, laat maar. Misschien heb ik het overdreven.
         Beter worden!
      2. +2
       Februari 19 2023
       Pantser is duur, als er geld was, dan hadden ze ook maliënkolders. En snelwegen worden op verschillende manieren afgebeeld - hier, zoals een kunstenaar weet hoe. Soms met plooien, soms strak zoals op deze foto. Bovendien beeldde de kunstenaar ook de mouwen van de trompetters in vleeskleurig af maar benadrukte de randen van de mouwen.
    2. +6
     Februari 19 2023
     Misschien kan het vreemde uiterlijk van de trompettisten worden verklaard door de eigenaardigheden van de geluidsextractie van hun instrumenten. Als je zomaar in een hoorn of een pijp blaast, dan piept het wel, maar geeft het niet de gewenste klank. Het is noodzakelijk om de geluidsstroom te laten trillen bij de pijpinlaat. Daarom zijn er verschillende manieren om geluid te extraheren. Maar ze zijn allemaal gebaseerd op het feit dat de lippen speciaal zijn geklemd en de wangen zijn opgeblazen. Voor de getekende gereedschappen moest je het waarschijnlijk vooral overdreven doen. De luchtstroom is groot. Saxofoon is anders. Trilling wordt gecreëerd door een speciale houten tong in het mondstuk. bijtkracht past de toonhoogte aan.
     1. +4
      Februari 19 2023
      De trompettisten hebben krullend haar, lage wenkbrauwen, een schuin voorhoofd ... Hun neuzen zijn ook op de een of andere manier onattent ... Nee, wat je ook zegt, ze zien eruit als zwarten. Laatste redmiddel, op mulatten. lachen
      Op de een of andere manier blies ik op een hoorn. Om geluid te krijgen, moet je inderdaad je lippen op de een of andere manier ontspannen of op een onbegrijpelijke manier strekken ... Kortom, het is me niet gelukt. Maar tegelijkertijd merkte ik dat de re-enactors zelf, die me deze hoorn gaven om te proberen, er op verschillende manieren op bliezen - sommigen bleken luider en het geluid was helderder, schoner, anderen - met een soort heesheid ... In kortom, dit bedrijf heeft ook vaardigheden nodig en moet ook worden geleerd.
      1. +4
       Februari 19 2023
       Citaat: Trilobite Master
       gekruld, met lage wenkbrauwen, schuin voorhoofd

       Het is alsof je in Lombroso's boek hebt gekeken... wenk
       1. +4
        Februari 19 2023
        Er is zo'n wetenschap - antropologie. lachen Elk ras heeft zijn eigen onderscheidende kenmerken, ik heb de negroïde genoemd. lachen
      2. +4
       Februari 19 2023
       Ik ben het ermee eens, ze zijn raar. Maar het is waarschijnlijk dat de illustrator een bepaald kenmerk wilde benadrukken dat gewoon niet bij ons opkomt. Twee bouwers met krullend haar - haar alle kanten op - kleine mensen. Aristocraten hebben meestal gestyled haar - glad aan de bovenkant en krullen op de schouders. En deze kortharige verschilden ook op de een of andere manier. Natuurlijk, misschien zwarten.
       En natuurlijk was de vaardigheid van de tekenaars van die tijd zo-zo. Ze zullen het werkelijke detail corrigeren, maar ze zullen het zo vervormen dat het voor ons nu moeilijk te raden is. Hun leeuwen zijn bijvoorbeeld zo grappig.
      3. +3
       Februari 19 2023
       De trompetters hebben krullend haar, met lage wenkbrauwen, een schuin voorhoofd ... Hun neuzen zijn ook op de een of andere manier ongerijmd ...
       Puur Neanderthalers! Blijkbaar werden trompetters gerekruteerd op de Orkney-eilanden.)))
    3. +3
     Februari 19 2023
     Ten tweede hebben de twee trompetters vooraan een uitgesproken negroïde uiterlijk.

     Arap Narcissus. Voordat hij paukenspeler werd in het Life Dragoon Regiment van het Holsteinse leger van Peter III, was hij trompettist. lachend Grapje, Michiel! drankjes

   4. +3
    Februari 19 2023
    Zelfs de herinnering aan hem bleef Val Offa (Offa's Dyke)


    Een lange aarden wal strekte zich uit over 240 kilometer. De breedte van de dam is 20 meter en de hoogte van de aarden wal is 2.5-3 meter. Deze aardwal scheidde ooit Mercia van de Welsh Powys. Mercia was een Engels Angelsaksisch koninkrijk geregeerd door Offa. Tijdens het bewind van koning Offa werd een wal van aarde als scheidslijn opgericht en draagt ​​daarom zijn naam.

    Asser, de biograaf van koning Alfred, vermeldde dit feit 100 jaar later.
    Maar de resultaten van de uitgevoerde bodemanalyses laten zien dat dit mogelijk niet het geval is. en de schacht begon zelfs eerder te bouwen. Maar het is duidelijk dat onder deze koning de dam ook diende om zijn macht te consolideren. Het beste land bleef op het grondgebied van Mercia en het overschrijden van de grens door de Welsh werd zwaar gestraft.
  3. +5
   Februari 19 2023
   Citaat van: 3x3zsave
   In de lijst van de heersers van de Angles en, later, Mercia, is er geen Offa I

   Hmm... https://en.wikipedia.org/wiki/Offa_of_Mercia
   Gewoon Offa?
   1. +3
    Februari 19 2023
    Ja. Gewoon van een Mercian. Er waren ook Offa Angle, die Jutland niet verliet, en Offa Essex, die geen merkbare stempel op de geschiedenis drukte.
 5. +4
  Februari 19 2023
  Het belangrijkste was dat er munten werden geslagen met haar naam.

  Dezelfde munt.
 6. +5
  Februari 19 2023
  King Offa II - een miniatuur uit het manuscript van Matthew van Parijs "The Life of Two Offs"
  De gerespecteerde auteur had moeten opmerken dat de stijl van de illustratie heel anders is dan de vorige. Deze illustratie komt niet uit de Vitae duorum Offarum, maar uit de Vie de Saint Auba van dezelfde auteur, die niet in de British Library staat, maar in de Library van Trinity College Dublin. Dit zijn verschillende boeken.
  Offa-koningen waren ook niet "genummerd" - eerste seconde, enz.
  - Offa van Angel
  - Offa van Essex
  - Offa van Mercia.
  1. +3
   Februari 19 2023
   Citaat: Ruyter-57

   - Offa van Angel
   - Offa van Essex
   - Offa van Mercia


   1. Offa of Angel - bedoel je de koning van alle hoeken of de koning van East Anglia?
   2. Offa of Essex - van welke schurk is Essex hier als het om Mercia gaat?
   3. Offa van Mercia...
   Ik wil nederig mijn gezaghebbende mening verkondigen...

   verontschuldiging of verscheen veel later in het Engels dan het leven van het personage dat in het artikel wordt beschreven. In die heroïsche tijd hadden de nieuwe inwoners van Groot-Brittannië, die het eiland nog steeds meesterlijk beheersten, nog steeds zaken die de of. Naar jouw mening blijkt het voorzetsel of was er nog niet, maar Offa van Mercia bestond al? Iets als een citaat uit een onsterfelijk essay - er zijn geen fascisten in de USSR en er is geen Gavril in Italië...

   Ik leg uit: dit alles geschreven door jou - Offa van Mercia - is slechts een ellendig calqueerpapier, geperst uit een of andere moderne Britse monografie over de Mercian Offa, al geschreven in modern Engels. In welke taal schrijf je eigenlijk?
   1. +3
    Februari 19 2023
    In welke taal schrijf je eigenlijk?
    Ik denk dat het meestal in het Russisch is, maar met een beetje spanning is het redelijk beheersbaar met het Oudengels
    1. +2
     Februari 19 2023
     Citaat van: 3x3zsave
     Ik denk vooral in het Russisch

     Waar is Offa of Mercia dan voor? wenk
     1. +2
      Februari 19 2023
      Voor het feit dat de kameraad er de voorkeur aan geeft de taal van de originele bronnen te gebruiken.
      1. +5
       Februari 19 2023
       Citaat van: 3x3zsave
       kameraad gebruikt bij voorkeur de taal van de originele bron

       Dan zou deze commentaarthread vol moeten staan ​​met uitsluitend Engels vocabulaire...
       1. +1
        Februari 19 2023
        Omdat mijn bescheiden persoon deze draad domineert, gebruiken we Russisch vocabulaire. Als we overschakelen naar het Engels, ben ik bang dat "uitdrukkingen van vier letters" van mijn kant de overhand zullen krijgen.
   2. +1
    Februari 19 2023
    1. Offa of Angel - bedoel je de koning van alle hoeken of de koning van East Anglia?
    2. Offa of Essex - van welke schurk is Essex hier als het om Mercia gaat?

    In principe hebben we het over historische figuren met de naam "Offa".
    1. +4
     Februari 19 2023
     Citaat van: 3x3zsave
     In principe hebben we het over historische figuren met de naam "Offa".

     Ofwel Engels of Offa Essex. Waarom zou het niet passen?
     1. +3
      Februari 19 2023
      Waarom zou het niet passen?
      Omdat 99% van de gebruikers Offa of Angel aan het eiland zal gaan toeschrijven, wat de auteur van het materiaal deed. En dit is helemaal niet zo.
      1. +4
       Februari 19 2023
       Citaat van: 3x3zsave
       Omdat 99% van de gebruikers Offa of Angel zal gaan toeschrijven aan het eiland...
       ... En dit is helemaal niet zo.

       En als het zo is: Offa van Jutland?
       1. +3
        Februari 19 2023
        Het zal niet werken. Er is een algemeen aanvaarde term voor dit historische personage: Offa of Angel, en niemand zal iets opnieuw doen vanwege onze persoonlijke verlanglijst. Niemand in Engelstalige werken verandert ilya muromets in ilya of normann. Hoewel, hoogstwaarschijnlijk, de laatste plaatsvond.
        1. +3
         Februari 19 2023
         Citaat van: 3x3zsave
         Er is een algemene term voor dit historische personage: Offa of Angel

         Ja, deze term is algemeen aanvaard, maar alleen voor Engelstalige geschiedschrijving...

         Citaat van: 3x3zsave
         Niemand in Engelstalige werken verandert ilya muromets in ilya of normann

         Waarom moet hij normaal zijn? Dan zal hij een soort Elijah Muromets zijn, als we ons tot de Engelse taal wenden ... wenk
         1. +2
          Februari 19 2023
          Waarom moet hij normaal zijn?
          Ja, want als iemand eruitziet als een Normandiër, spreekt als een Normandiër en zich gedraagt ​​als een Normandiër, kan niemand anders dan een Normandiër hem identificeren. Zelfs als het op de "kooi" van zijn "legendarische traditie" tien keer zal worden geschreven als "epische Russische held".
        2. Dik
         +4
         Februari 19 2023
         Hallo Anton. Diva's in de collectie "Brave" opnieuw getekend ... "ilya muromets" - Ulf Urmanin, nou ja, of Ilyusha Urmanin, zoals zijn strijders hem noemden ... Dat is de ongebruikelijke versie van Oleg Divov lachen
         Herkenbaar, maar pure fantasie
         1. +3
          Februari 19 2023
          Hallo Borisich!
          Wat Ilya betreft, is Divov verre van origineel, maar het idee met orcs - Neanderthalers - is geweldig!
 7. +5
  Februari 19 2023
  Kameraden, ik lig in coma, nu kan ik niet adequaat zijn en kan ik zoveel zeggen. Dus bel me
 8. +3
  Februari 19 2023
  En ik bleef maar denken, waar doet dit complot met de stichting van het klooster me aan denken? En net begrepen: het echte verhaal van Lady Godiva! Het toeval is bijna honderd procent, van de regio tot individuele afleveringen.
  1. +6
   Februari 19 2023
   Het echte verhaal van Lady Godiva

   Offa of Mercia's vrouw Queen of Mercia Cynethryth reed niet naakt door de straten van Coventry.
   1. +3
    Februari 19 2023
    Ik weet het, ik schreef het "echte verhaal van Lady Godiva".
    1. +6
     Februari 19 2023
     Ik schreef "het echte verhaal van Lady Godiva"
     Legenden zijn een levende traditie, en in drie van de vier gevallen is het meer waar dan wat wij Geschiedenis noemen.
     1. +2
      Februari 19 2023
      De legende is een levende traditie,
      Soms wordt een levende traditie een traditionele waanvoorstelling.
     2. +5
      Februari 19 2023
      De legende is een levende traditie

      De dame op het paard lijkt op Lena Headey, maar ze liep te voet door de straten. lachend

      1. +4
       Februari 19 2023
       Ik heb nog nooit van Lena Headey gehoord. Lady Godila, vertelde ik zelfs aan een 6-jarig meisje en geïllustreerd met een schilderij van John Walter. Ze houdt vooral van: wat Tom gluurde, stak zijn ogen uit
   2. +5
    Februari 19 2023
    Citaat: Ruyter-57
    Echtgenote van Offa van Mercia Koningin van Mercia Cynethryth

    Je hallucinaties zijn grappig! Schrijf meer! wenk
    1. 0
     Februari 19 2023
     Wat kan ik zeggen ... Jij, collega, kwam tegen, wacht op een antwoord ...
     1. 0
      Februari 19 2023
      Laat me niet antwoorden. Het is het niet waard.
      1. 0
       Februari 19 2023
       Zoals je zegt, je hebt gelijk. Zie de stemming...
 9. +2
  Februari 19 2023
  Vyacheslav Olegovich, collega's, ik kan me niet concentreren. Het is één ding om over spionnen te lezen, maar om ..
  Mijn man had een jongere zus, we leefden als zussen. Ze trouwde met een hoge officier van het Ministerie van Binnenlandse Zaken van de DR.
  De vraag is, waarom heeft hij een Oekraïense scheepsbouwfabriek nodig, radar? Hoewel mijn zus verliefd was, vermoedde ze en nam ze foto's van "interessante" momenten, ze heeft me gedumpt. Misschien probeerde ze met hem te praten, maar hij schoot haar neer. Gisteren sleepte ik alle foto's en zijn aantekeningen naar contraspionage, er was een kennis en 's ochtends vond zijn vader me en eiste een telefoon en papieren
  Hij is lid van de Communistische Partij van Oekraïne en de Prch. Ik heb de idioot gevonden!
  Ik gaf mijn zus de telefoon. Ik belde, 2 dronkaards, ze begeleidden me naar de bus. 'S Avonds kwamen we bij elkaar en vertrokken naar het "baby's" appartement. Zelfs mijn zus wist het adres niet
  Nu verstop ik me voor "Muller" en de SBU of hoe die structuren ook mogen heten
  1. +1
   Februari 19 2023
   Citaat: Astra wild2
   Nu verstop ik me voor "Muller" en de SBU of hoe die structuren ook mogen heten

   Jij, Vera, wees voorzichtig en verlies vooral je waakzaamheid niet.
   Citaat: Astra wild2
   Gisteren heb ik alle foto's en zijn aantekeningen naar contraspionage gesleept, t

   Citaat: Astra wild2
   ,Ik kan me niet concentreren. Het is één ding om over spionnen te lezen, maar om ..

   Ik benijd je veelbewogen leven, toch! En hier? Werk-thuis, huis-werk. bullebak
   1. +1
    Februari 19 2023
    Dat is waar het drinken van niet-gecertificeerde alcohol toe leidt. Oekraïense scheepswerven beginnen te verschijnen tegen de achtergrond van de radar van de Communistische Partij van Oekraïne.
    1. +1
     Februari 19 2023
     Citaat: Ruyter-57
     Oekraïense scheepswerven beginnen te verschijnen tegen de achtergrond van de radar van de Communistische Partij van Oekraïne.

     En Muller, plus de SBU die zich bij hem voegde. bullebak
     1. +2
      Februari 19 2023
      Muller is de belangrijkste zus.
      Als je denkt dat ik paranoïde ben
      Vraag Katya, stuur een verzoek naar de contraspionage van het militaire district Noord-Kaukasus. Ik kan een adres in Kertsj geven
      1. -1
       Februari 20 2023
       Citaat: Astra wild2
       Als je denkt dat ik paranoïde ben

       En er was geen gedachte. Maar een zekere * levendigheid van karakter * wordt waargenomen. Wil je een grap? De oude is waar, maar? Kortom, een man kwam naar een psychotherapeutische sessie.
       - Ik zie, schat, dat je zeker iets dwars zit.
       - Dokter, ik wil naar het toilet.
       - Nou, wat? Het onderwerp is zeker oninteressant, maar oké, laten we erover praten.
       Citaat: Astra wild2
       Vraag Katja

       Waarom?Als ik al weet wat ze zal antwoorden.Trouwens.Vindt u niet dat u op elkaar lijkt?
       Citaat: Astra wild2
       stuur een verzoek naar de contraspionage van het militaire district Noord-Kaukasus.

       Ik ben geen soldaat Ja, en waarom in vredesnaam?
       Citaat: Astra wild2
       Ik kan een adres in Kertsj geven

       Dit is waar het internet voor is.
       bullebak
    2. +2
     Februari 19 2023
     Oekraïense scheepsbouw is Rusland, zo lijkt het, "Pella"
     Er was een benzinesnijder, het is precies wiens tak
     Dit is in ieder geval RF.
     Noem jezelf nu lid van welke partij dan ook, ook al is het de socialist Kotov
   2. +2
    Februari 19 2023
    Ik zou graag mijn biografie met je willen uitwisselen. te gespannen
    In plaats daarvan carrousel, Kata. Ze is brutaal, ze zal eruit komen, en als er iets de bergen in gaat en daar geen vreemden zullen worden gevonden,

"Rechtse Sector" (verboden in Rusland), "Oekraïense Opstandige Leger" (UPA) (verboden in Rusland), ISIS (verboden in Rusland), "Jabhat Fatah al-Sham" voorheen "Jabhat al-Nusra" (verboden in Rusland) , Taliban (verboden in Rusland), Al-Qaeda (verboden in Rusland), Anti-Corruption Foundation (verboden in Rusland), Navalny Headquarters (verboden in Rusland), Facebook (verboden in Rusland), Instagram (verboden in Rusland), Meta (verboden in Rusland), Misanthropic Division (verboden in Rusland), Azov (verboden in Rusland), Moslimbroederschap (verboden in Rusland), Aum Shinrikyo (verboden in Rusland), AUE (verboden in Rusland), UNA-UNSO (verboden in Rusland), Mejlis van het Krim-Tataarse volk (verboden in Rusland), Legioen “Vrijheid van Rusland” (gewapende formatie, erkend als terrorist in de Russische Federatie en verboden)

“Non-profitorganisaties, niet-geregistreerde publieke verenigingen of individuen die de functies van een buitenlandse agent vervullen”, evenals mediakanalen die de functies van een buitenlandse agent vervullen: “Medusa”; "Stem van Amerika"; "Realiteiten"; "Tegenwoordige tijd"; "Radiovrijheid"; Ponomarev; Savitskaja; Markelov; Kamalyagin; Apakhonchich; Makarevitsj; Dud; Gordon; Zjdanov; Medvedev; Fedorov; "Uil"; "Alliantie van Artsen"; "RKK" "Levada Centrum"; "Gedenkteken"; "Stem"; "Persoon en recht"; "Regen"; "Mediazone"; "Deutsche Welle"; QMS "Kaukasische knoop"; "Insider"; "Nieuwe krant"