militaire beoordeling

Hoe Rus' Litouws werd

153
Hoe Rus' Litouws werd
Gedimin, Olgerd en Vitovt bij het Millennium van Rusland-monument. Beeldhouwers M. Mikeshin, I. Schroeder en architect V. Hartman. 1862Na de Tataars-Mongoolse invasie in de westelijke en zuidelijke delen van het oude Rus' vonden precies dezelfde sociale processen plaats als in het noordoosten. De interactie en communicatie tussen de Russische landen ging door. Kiev, ondanks het feit dat het in volledige verlatenheid raakte, werd nog enige tijd beschouwd als de "gouden tafel" van Rus 'en stond voortdurend in de belangstelling van de prinsen van het noordoosten.

Het recht op de hoofdstad van de Russische staat werd altijd gesteund en verdedigd door de groothertogen van het noordoosten, zelfs toen Kiev en de omliggende gebieden door Litouwen werden bezet en vervolgens deel gingen uitmaken van het Gemenebest.

Onherstelbare schade


De Tataars-Mongoolse invasie veroorzaakte enorme schade aan deze landen. Uit de analyse van de onderzoeker A. A. Gorsky volgt dat slechts 31% van de nederzettingen werd hersteld in het Galicië-Volyn-land en 22% van de nederzettingen in het Kiev-land. Zuid- en West-Rus' lag op de directe route naar Europa, waar de nomaden op gericht waren, daarom waren zowel vernietiging als pogroms hier significant. Naast de vernietiging van steden of het algemene bloedbad van de bevolking, zoals in de stad Berestye, die ook in het Vladimir-Suzdal-land lag, dreven de Tataren de mannelijke bevolking naar hashar (in het Perzisch - de menigte), wat uitgegeven als kanonnenvlees in veldslagen en belegeringen. Meester Rogerius (overleden 1266) schreef over de Russen, Hongaren en Cumanen die op deze manier werden gebruikt.

"... de Mongolen voerden een groot bloedbad uit in het land Rusland, vernietigden steden en forten en doodden mensen", schreef ooggetuige Giovanni del Plano Carpini, "belegerden Kiev, de voormalige hoofdstad van Rusland, en na een lange belegering namen ze het en doodden de inwoners van de stad: vanaf hier, toen we door hun land reden, vonden we ontelbare hoofden en botten van dode mensen die in het veld lagen; want deze stad was erg groot en erg druk, en nu is het in bijna niets veranderd: er zijn amper tweehonderd huizen daar, en ze houden die mensen in de moeilijkste slavernij.

De constante dreiging van de nabije Horde verergerde echter de positie van de regio, evenals die van het noordoosten van Rus'. Een klein gebied van het "Russische land", onderdeel van het steppegebied van de vorstendommen Chernigov en Pereyaslav, werd direct onderdeel van de Horde.

In het westen van Rus' besteedden Russische prinsen in de periode van de 1201e tot het begin van de 1263e eeuw, na de economische en militaire verzwakking van de steden, hun militaire potentieel aan het behalen van persoonlijke voordelen, eerbewijzen en tijdelijke voordelen. Toen de Mongolen de steden Volyn belegerden en bestormden, was prins Daniel met zijn zoon en broer in Polen. Prins Daniil Romanovich (1279-1280) was in kracht en macht gelijk aan Yaroslav Vsevolodovich en zijn zoon Alexander. Na de Mongoolse invasie was hij in staat om onder zijn heerschappij de Galicische, Volyn, een deel van het Kiev- en Turov-Pinsk-land te verzamelen. Zijn zoon, Lev Danilovich probeerde in XNUMX (XNUMX) heel Klein-Polen te veroveren, historisch centrum van Polen. Maar de afstammelingen van Daniël, en in het algemeen de Russische prinsen in deze landen, bleven in het paradigma van de pre-Mongoolse realiteit en waren uitsluitend bezig met campagnes en het ophalen van eerbetoon uit naburige landen. Terwijl de historische noodzaak de oprichting van nieuwe staatsstructuren vereiste, zoals gebeurde in het noordoosten van Rus'.

Maar als alleen de Tataren daar een externe vijand waren, werd het westen van Rus' (moderne gebieden van Wit-Rusland en Oekraïne) ook bedreigd door naburige staatsformaties, zoals Hongarije en Polen, maar vooral de toen verenigde Litouwse stammen. Toevallig bevonden ze zich in de overgangsfase van een tribaal systeem naar een territoriaal-communaal systeem.

Russische volosten werden ondermijnd door Tataarse invallen en eerbetoon, het verlies van externe inkomstenbronnen van buitenlandse buren. De Russische prinsen en hun squadrons verloren hun bron van inkomsten, en de prinsen verloren hun squadrons, aangezien de leden het recht hadden om hun dienst te kiezen en vertrokken om meer succesvolle prinsen te dienen.

In een dergelijke situatie begonnen de Litouwse stamverenigingen, die zich in het stadium van de ineenstorting van de stamorganisatie bevonden, in het stadium dat gepaard ging met militaire expansie, de westelijke en zuidelijke landen van het oude Rus te veroveren.

Wat was Litouwen?


De Litouwse stammen (Aukshtaite) bevonden zich in de stamfase van ontwikkeling en bleven in de XNUMXe-XNUMXe eeuw. zijrivieren van naburige Russische landen, terwijl ze deze vaak overvallen. In de XNUMXe eeuw breken de Litouwers de stamrelaties af. Er wordt een tribale unie gevormd, die sommige onderzoekers ten onrechte als een "staat" beschouwen. Deze ontwikkelingsfase wordt gekenmerkt door agressiviteit, expansieve aspiraties, campagnes voor rijkdom in naam van prestige.

De vorming van deze tribale unie werd in verband gebracht met de aanhoudende agressie van de kant van de Duitse bevelen tegen de heidense Litouwers, en met campagnes van de Russische prinsen voor eerbetoon.

De Litouwse "autocraat", en in feite de leider Mindovg (1195-1263), laat ons niet misleiden door prachtige titels, versloeg zijn Litouwse rivalen, versloeg de ridders in de slag bij Saul (Siauliai) in 1236 en in de slag bij Durbemeer in 1260. Gebruikmakend van de situatie in Rus', veroverden de Litouwers Zwart Rusland (de landen langs de bovenloop van de Neman en de steden Grodno, Novgorodok, Slonim, Volkovysk), waardoor het Russische Novogrudok hun hoofdstad werd. De verovering van Russisch land door Litouwen begon.

Al aan het einde van de XNUMXe eeuw viel het eens machtige Russische vorstendom Polotsk, nu verdeeld in Vitebsk en Polotsk, voor het eerst onder controle van Litouwen.

Het verdere proces van de vorming van het Groothertogdom Litouwen (GDL), dat in de literatuur vaak Russisch-Litouws wordt genoemd, zal worden geassocieerd met de permanente opname van Russische landen in zijn samenstelling.

Litouwen gaat naar Rus'


Als de noordwestelijke volosten van Rusland de Duitse dreiging het hoofd konden bieden met de hulp van prinselijke squadrons en hun milities, wier strijdkrachten niet werden ondermijnd door de Tataars-Mongoolse invasie, dan hadden de verslagen volosten van het zuiden en westen zulke troepen niet, maar in een alliantie met elkaar, die nodig was voor de verdediging, konden ze niet aangaan, omdat (en we komen weer terug op dit punt) ze "soevereine" stadstaten waren met historische grieven onderling. Er begon een complexe zoektocht naar manieren om van de Tataars-Mongoolse dreiging af te komen.

In dergelijke omstandigheden begonnen de stadstaten traditioneel naar de "rij" (overeenkomsten) met Litouwen te gaan. Bijvoorbeeld Polotsk met de Samogitische prins Troynat (Trenyat), de moordenaar van Mindovg, met Wolhynia en Smolensk. De Litouwse vorsten voerden waar nodig een flexibel beleid, waarbij zij vasthielden aan het principe: "We vernietigen de oude niet, maar we introduceren geen nieuwe."

Ze "verkleedden" (overeengekomen) met een meer ontwikkelde samenleving, dus probeerden ze zich in de beginfase niet te bemoeien met de soevereine rechten van Russische steden.


Kamenetskaya-toren. XNUMXde eeuw Kamenets. regio Brest Wederopbouw. Museum van miniaturen. Minsk. Foto van de auteur.

Als we het hebben over de verzwakking van het militaire potentieel van de stad, moet men begrijpen dat individuele volosts de wereldwijde dreiging van invallen niet konden weerstaan, maar dat de steden nog steeds hun eigen milities hadden.

De milities van Vitebsk en Polotsk, Smolensk, stadstaten, die de Tataren niet bereikten, handelen voortdurend in alliantie met de groothertogen, ook tegen Moskou. De Polotsk-militie vocht in 1380 op het Kulikovo-veld en de regimenten van Smolensk, Vitebsk en Mstislavl namen deel aan de strijd op het Groene Veld (Grunwald) in 1410.

Maar al snel verandert de situatie.

Al prins Gediminas (1275-1341), die de zwakte van Russische steden en prinsen zag, begon campagnes om ze te veroveren. In 1315 veroverde Gediminas Berestye en Dorohochyn. In 1324 begon Gediminas een campagne tegen Kiev, waar een zekere prins Simeon regeerde en de Russische prinsen op weg naar hem versloeg. Hier stierven ook de kleinkinderen van Lev Daniilovich, Leo II en Andrei Yuryevich, die de Litouwse strijdmacht in Galich niet aankonden.

Het is veelbetekenend dat de oorlog om de vorstendommen Galich en Volyn tussen Polen, Litouwen en Hongarije met wisselend succes voortduurde. De ooit machtige Russische landen, waarvan de prinsen op voet van gelijkheid handelden met alle buurlanden, zijn nu een slagveld voor hen geworden.
In het midden van de XIV eeuw verloren ze hun onafhankelijkheid: het westen van de Volyn volost en Galich werden bezet door Polen. Het grondgebied van Polen verdubbelde, in 1375 werd hier al het tweede katholieke aartsbisdom in Polen opgericht en de hoofdstad van het land werd overgebracht naar Lviv, de Poolse koning werd de koning van Polen en Rus'.

Transkarpaten Rus werd veroverd door Hongarije, Noord-Boekovina ging naar het Moldavische vorstendom en Wolhynië werd een deel van Litouwen. Litouwen veroverde alle Tsjernihiv-vorstendommen die grenzen aan de steppe en Bryansk. De strijd met Moskou om de Smolensk-volost begint.

Als onderdeel van Litouwen


De westelijke en zuidelijke landen van Rus' vallen onder de heerschappij van de Groothertog van Litouwen. De Russische taal was hier de staatstaal, het gewoonterecht van Russische volosten werd gebruikt en de kroniek werd in het Russisch gehouden. Maar de veronderstelling dat er in de verslagperiode een alternatief was voor de oude Russische landen met twee verzamelcentra, Moskou en Litouwen, is een extreme modernisering. De groothertog van Litouwen bouwde de Litouwse "voorheen staat" op basis van de Russische landen, en gebruikte en exploiteerde de gebieden die onder zijn heerschappij vielen.

In de Middeleeuwen waren en konden er geen multi-etnische staten zijn met gelijkheid van etnische groepen. Elke aanwezigheid van verschillende etnische groepen in één potestar-vereniging werd bepaald door een strikte hiërarchie, waar er ondergeschikte en dominante etnische groepen waren.
Hetzelfde geldt voor Ancient Rus' en Rusland. Multinationaliteit is de realiteit van vandaag, die ze proberen toe te schrijven aan de situatie van de periode van onderwerping van Slavische stammen door Rusland, wat natuurlijk niet het geval was.

De Slavische kolonisatie van Oost-Europa ging gepaard met de verdrijving of vernietiging van de Fins-Oegrische stammen, bijvoorbeeld in het noordoosten en noordwesten van Rus'. De eerbetoon waarover we in het oude Rusland horen, is geen belasting voor de bevolking van het Russische land zelf, gratis eerbetoon werd niet betaald als ze niet werden belast tijdens de talrijke botsingen van de landen. Dus, Novgorod en Pskov namen eerbetoon van de Finse stammen, Polotsk en Smolensk - van de Oostzee, Suzdal en Rostov - van de Fins-Oegrische volkeren. Galich, Vladimir en Volyn - van de Balten.

Het was vanwege het eerbetoon van buitenlandse etnische groepen dat Russische steden vochten. Dezelfde smerds zijn geen lijfeigenen, geen feodale afhankelijke boeren, maar buitenlandse zijrivieren: Balten en Fins-Oegrische volkeren die zich in lang gekoloniseerde gebieden bevonden. Hetzelfde geldt voor Litouwen, dat geen "confederatie" van Russen en Litouwers was, maar een vroege staat van de Litouwse etnos.

Later merkt ambassadeur Herberstein terecht op dat het Russische volk onder controle staat van drie staten: Polen, Litouwen en Moskou. Maar slechts één van hen was Russisch.


Kaart van Litouwen. XNUMXe eeuw

De basis van de vroege Litouwse staat waren de Russische landen, die gebaseerd waren op een territoriale gemeenschap. Daarom lijkt de macht van de Litouwse prinsen, die één enkel centrum hebben, in de beginfase stabieler te zijn, in tegenstelling tot de macht van de Russische prinsen in het noordoosten.

Met de uiterlijke gelijkenis van de doelen en acties van de Moskouse en de Litouwse groothertogen was er een belangrijk verschil: Litouwen, dat opnieuw de Russische vorstendommen van het zuiden en westen van het oude Rusland verenigde, bleef sociaal achter bij de bezette Russische landen. economische termen, die niet bijdroegen aan vooruitgang in hun staatsopbouw op de lange termijn.

Waar is de Horde?


De Tataars-Mongoolse invasie en de daaropvolgende economische exploitatie van Rus' door de steppe hadden een aanzienlijke impact op de economische en sociale betrekkingen in deze gebieden. De nomaden beschikten niet over mechanismen die het sociaal-economische ontwikkelingspad in Oost-Europa konden veranderen.

Het proces van eenwording van landen onder de groothertog van Moskou en Litouwen leidde tot de concentratie van krachten en maakte het mogelijk om een ​​effectieve strijd tegen de Horde te beginnen. Maar het was slechts uiterlijke schijn. Voor West- en Zuid-Rus' was het in feite een verandering van de ene meester naar de andere. En het was met de Tataren, toen ze de Russische strijdkrachten gebruikten voor de Russische landen, dat Litouwen tegen de Horde vocht.

In 1362 versloeg Olgerd Gediminovich (1296–1377) de Tataren bij Blue Waters, waarbij hij Kiev, Podillya, Posemye en Pereyaslavl South onderwierp, wat deze landen echter niet redde van het betalen van de Horde-uitgang. Er was een overwinning in de strijd, maar niet in de oorlog met de steppe. In de jaren 90. De Horde herstelt opnieuw zijn macht hier ten zuiden van de Blue Waters (een zijrivier van de Southern Bug). Het offensieve beleid op de steppe werd voortgezet door Vitovt de Grote, die Tokhtamysh beschermde en een label kreeg op het land naar de Zwarte Zee. Al in 1399, in de Slag bij Worksla, versloegen Timur-Kutluk en Idegei (Edegei) de groothertog Vitovt.

De Tataren verwoestten de Litouwse bezittingen, namen Kiev in en Vitovt betaalde Timur-Kutluk drieduizend roebel. Wat Vitovt ertoe bracht om voor een sterkere toenadering tot Polen te gaan.


Van Litouwen tot Polen


Zowel Litouwen als Polen werden bedreigd door de technologisch en sociaal geavanceerdere Duitse Orde. De kruisvaarders terroriseerden de inheemse landen van Litouwen en probeerden "een weg te banen" door het Litouwse Samogitia naar Livonia. En Polen tijdens de XIII-XIV eeuw. leed al aanzienlijke landverliezen in verband met de verovering van de Vistula Pomerania door de Duitse Orde.

Beide landen, met een gemeenschappelijke dreiging, begonnen dichterbij te komen. Wat zou leiden tot hun versterking bij het confronteren van het Duitse gevaar en zou de kwestie van het heidendom van Litouwen, dat het katholicisme uit Polen zou kunnen accepteren, wegnemen. De daad van Krevo of de unie van 1385 impliceerde dat de groothertog van Litouwen Jagiello zou trouwen met de 12-jarige Jadwiga, dochter van Lodewijk van Anjou, de Poolse troon zou ontvangen, en dat Litouwen met alle landen van Rus' zou worden gedoopt en een vazal van Polen worden. De laatste paste categorisch niet bij de Litouwse adel en werd geannuleerd. Jagiello Olgerdovich werd de Poolse koning en Vitovt, de zoon van Keistut, werd de groothertog van Litouwen.


Groothertog van Litouwen Jagiello. Wederopbouw. Auteurs P. Luk, Y. Peskun. Historisch Museum van Minsk. Wit-Rusland. Foto van de auteur.

De eenwording maakte het niet alleen mogelijk om met succes tegen de Duitsers te vechten, de beroemde overwinning bij Grunwald in 1410 bevestigde dit, maar ook om in het offensief te gaan, dus kreeg Litouwen Samogitia. En het was gunstig voor de Poolse adel om naar het oosten te "verhuizen" en de voormalige Oud-Russische landen die deel uitmaakten van het Groothertogdom Litouwen met niet-militaire middelen te veroveren.

Zo werd de kolonisatie of polonisatie van de oostelijke landen het belangrijkste en meest prioritaire doel van de Poolse heersende klasse en de adel van het Groothertogdom Litouwen, die een "unie" met hen aangingen en actief nieuwe ervaringen opdeden. Dit waren natuurlijk geen acties veroorzaakt door een of andere planning. Het proces verliep geleidelijk, vloeide voort uit de logica van de historische ontwikkeling (waar het zwak is, breekt het daar) en nam verschillende eeuwen in beslag.


Kaart van Polen en Litouwen. XNUMXe eeuw

Polen, zijn vroege feodale systeem met de rechten van feodale heren van alle niveaus, was buitengewoon aantrekkelijk voor de prinsen en dienstmensen van de GDL, en stond in hun ogen veel hoger dan de ordes in de GDL, omdat het een model was van sociale relaties. mode en wapens.
De doop van de Litouwse heidense adel in het katholicisme consolideerde de superioriteit van Polen in de unie, hoewel de Litouwse en Russische adel dicht bij hen zich verzetten tegen de ondergeschikte plaats in de unie.

In 1413 ontving de Poolse adel volgens het decreet of de wet van de Grodel ook de Litouwse adel van de katholieke religie, en de orthodoxe adel kreeg pas 20 jaar later dezelfde rechten. Dit gebeurde na een felle strijd tijdens de burgeroorlog in het Groothertogdom Litouwen in 1432-1447. Toen een deel van Litouwen stond voor toenadering tot Polen, en het andere deel voornamelijk de Russische landen of het "grote Russische vorstendom", geleid door Prins Boleslav-Svidrigailo Olgerdovich (d. 1452) - tegen de processen die door de unie waren geïnitieerd.

Maar deze strijd van de kant van de Litouwse en Russische adel van het "Grote Russische Vorstendom" was niet succesvol vanwege de uiteenlopende doelen en doelstellingen van de deelnemers, te beginnen met hun leider. Omdat deze strijd niet was voor de gelijkheid van landen en steden van verschillende etnische groepen die onder de unie vielen, maar voor persoonlijke privileges. Elk probeerde persoonlijke "privileges" te ontvangen, en nadat hij ze had ontvangen, was hij klaar om zich terug te trekken uit de gemeenschappelijke strijd. Svidrigailo was een uiterst controversieel figuur, "... hierbij ondersteund door de Russen", schreef Jan Dlugosh, een auteur uit de XNUMXe eeuw, "die erg van Skirgaila hielden, omdat ze tot dezelfde Griekse ritus behoorden."

Met de verkiezing van de groothertog van Litouwen Casimir IV, zoon van Jagiello (1422-1497) in 1447 tot Poolse koning, werd de unie tussen Polen en Litouwen persoonlijk, vanaf 1569 - interstate.

Met de ontwikkeling van nieuwe sociale verhoudingen, de arbeidsdeling, die resulteerde in de vorming van "landgoederen", in de voorwaarden voor het invoeren van nieuwe ordes van buitenaf (Maagdenburgse stadswet), verloren de oude Russische instellingen ofwel hun betekenis ofwel vervaagden ze tot de achtergrond. Toen in de landen die onder de controle van Litouwen vielen, het proces van desintegratie van de oude volost-orden, vanwege de redenen waarover we al hebben geschreven, enkele eeuwen duurde, gebeurde dit in de door Polen bezette landen veel sneller. Polen was al een vroege klassenstaat en het systeem was zo perfect als het maar kon zijn in de Middeleeuwen. Het proces van Poolse feodalisering van de plattelandsbevolking begon in Galicisch Rus al aan het einde van de XNUMXe eeuw. Met de vakbonden van de XNUMXe eeuw komt het ook voor in andere Russische gebieden.

Als na de Tataars-Mongoolse invasie alle delen van het oude Rus zich op dezelfde manier ontwikkelden - binnen het kader van het communautair-territoriale systeem in de XIV-XV eeuw, dan lopen deze paden vanaf het einde van de XV eeuw uiteen.

Dus lange tijd werd het evolutionaire pad van staatsontwikkeling onderbroken voor de voormalige Oud-Russische landen in het zuiden en westen van Oost-Europa.

Wordt vervolgd...
auteur:
153 opmerkingen
Объявление

Abonneer je op ons Telegram-kanaal, regelmatig aanvullende informatie over de speciale operatie in Oekraïne, een grote hoeveelheid informatie, video's, iets dat niet op de site staat: https://t.me/topwar_official

informatie
Beste lezer, om commentaar op een publicatie achter te laten, moet u: inloggen.
 1. Andy_nsk
  Andy_nsk 30 maart 2023 03:59
  + 13
  Bedankt dat je alles "in de schappen" hebt gelegd in dit verhaal.
  1. niet de ene
   niet de ene 30 maart 2023 05:42
   + 13
   Ik bevestig het. De auteur drukt het op interessante, originele en herkenbare wijze uit.
  2. Stas157
   Stas157 30 maart 2023 06:34
   + 13
   Citaat van Andy_nsk
   Bedankt dat je alles "in de schappen" hebt gelegd in dit verhaal.

   Aan de andere kant, ik heb het allemaal door elkaar gehaald!
   Ik begrijp het nog steeds niet, wie is ON, Litouwers of Wit-Russen (Litvins)? Het lijkt erop dat de Litouwers de belangrijkste waren in de ON, en dat verschillende Zhmaits, Litouwers en andere Baltische stammen zich in een afhankelijke positie bevonden?
   1. Eduard Vashchenko
    30 maart 2023 07:29
    +5
    Het lijkt erop dat de Litouwers de belangrijkste waren in de ON, en dat verschillende Zhmaits, Litouwers en andere Baltische stammen zich in een afhankelijke positie bevonden?

    Neem me niet kwalijk, waar is deze, om zo te zeggen, informatie vandaan?
    Uit welke historische bronnen of in welke wetenschappelijke werken is over welke Litvins geschreven?
    Zwart in het Russisch: de Litouwse etnos creëerden de vroege Litouwse staat van het Vorstendom Litouwen, aanvankelijk inclusief de landen van Black Rus', die zelfs domein waren voor Litouwen, en vervolgens alle landen van Rus' in het westen en zuiden, tot aan Moskou zelf.
    Aan het hoofd van deze staat stonden de grote Litouwse prinsen en de Litouwse adel. Punt.
    1. Sergey Khoruzhik
     Sergey Khoruzhik 30 maart 2023 15:04
     0
     Neem me niet kwalijk, heb je een gespecialiseerde opleiding en een diploma om je zo categorisch te gedragen?
     Ik informeer u dat u absolute onzin hebt geschreven.
     ON is genoemd naar de stam van de Luticiërs, die de ON hebben gesticht en de naam Litouwen is afgeleid van de naam Lutva.
     Hier is een link naar het relevante materiaal.
     Ik raad je aan om er eerst kennis mee te maken en daarna historische ontdekkingen te doen.
     Hoe de Lyutichi het middeleeuwse Litouwen (Lutva) creëerden:
     https://alternathistory.com/kak-lyutichi-srednevekovuyu-litvu-lyutvu-sozdali/
     1. 3x3z opslaan
      3x3z opslaan 30 maart 2023 15:08
      -2
      Neem me niet kwalijk, heb je een gespecialiseerde opleiding en een diploma om je zo categorisch te gedragen?
      Has, Eduard Vashchenko - Kandidaat voor historische wetenschappen.
      1. Sergey Khoruzhik
       Sergey Khoruzhik 30 maart 2023 16:07
       +2
       Dus ook Candida? Echter.
       Geletterdheid wordt niet onderwezen?
       1. 3x3z opslaan
        3x3z opslaan 30 maart 2023 16:18
        -1
        Op dit forum wordt het vasthouden aan typefouten beschouwd als slechte manieren.
        1. Meerval
         Meerval 30 maart 2023 18:31
         -2
         En hij heeft gewoon niets anders om zich aan vast te klampen. lachend
         1. 3x3z opslaan
          3x3z opslaan 30 maart 2023 18:47
          +1
          En hij heeft gewoon niets anders om zich aan vast te klampen.
          Laten we het "zwijn" doden?
          1. Dik
           Dik 30 maart 2023 19:04
           +2
           Ik steun.
           Voor zulke karakters is geen plaats op deze culturele "openingsdag". Zou dit zijn werk zijn? Uitvoeren, anderen storen? ...
           1. 3x3z opslaan
            3x3z opslaan 30 maart 2023 19:18
            0
            Hallo Borisich!
            "Locomotieven moeten worden vernietigd terwijl het theepotten zijn." (Ik weet niet meer wie zei)
           2. Richard
            Richard 30 maart 2023 20:43
            +5
            "Locomotieven moeten worden vernietigd terwijl het theepotten zijn." (Ik weet niet meer wie zei)

            dit komt uit een oude, bebaarde grap over een Chukchi die werd aangereden door een stoomlocomotief
          2. Meerval
           Meerval 30 maart 2023 19:52
           +1
           Hij zal zelf sterven aan indigestie en scheuren van de galblaas. lachend
        2. marswell
         marswell 2 april 2023 11:56
         +3
         En wat is dan een semi-geletterd forum? En wie zet deze toon, niet die semi-geletterde mensen?????
      2. maart Tira
       maart Tira 1 april 2023 09:47
       +3
       Citaat van: 3x3zsave
       Eduard Vashchenko - Kandidaat Historische Wetenschappen.

       Er zijn dertien in een dozijn van dergelijke kandidaten. Ze laten zich zelfs beledigen door collega's gerespecteerde en door mensen erkende wetenschappers. Gisteren sprak de historicus Spitsyn E.Yu. hierover. Iets wat ik nog geen enkele expert in natuurkunde of wiskunde? https://www.youtube.com/watch?v=mK24ElUd9YI
     2. Trilobiet Meester
      Trilobiet Meester 30 maart 2023 15:23
      +3
      Citaat: Sergey Khoruzhik
      https://alternathistory.com/kak-lyutichi-srednevekovuyu-litvu-lyutvu-sozdali/

      De naam van de site spreekt voor zich. En u stelt voor dit voor te lezen aan een intelligent en volwassen persoon? lachend
      Citaat: Sergey Khoruzhik
      Ik informeer u dat u absolute onzin hebt geschreven.

      lachend
      Ik deel je mee dat je niet alleen absolute onzin schreef, maar dat je het daarvoor ook las, geloofde, en nu repliceer je het. wassat
      1. Sergey Khoruzhik
       Sergey Khoruzhik 30 maart 2023 15:54
       +5
       Ik heb een profiel systemische historische opleiding en heb het recht om te verwijzen naar die bronnen die ik betrouwbaar acht.
       En ik heb niet de neiging om met vreemden in discussie te gaan, dat heeft geen zin.
       1. Trilobiet Meester
        Trilobiet Meester 30 maart 2023 16:42
        +1
        Citaat: Sergey Khoruzhik
        Ik heb een gespecialiseerd systeem van historisch onderwijs.

        Ik geloof dit niet, het spijt me.
        Ik heb gekeken naar het materiaal dat je voorstelde. Diagonaal verdient hij niet meer. Als je denkt dat dergelijk materiaal serieus kan worden genomen als een bron van historische kennis, dan heb je een "profiel historische opleiding" genoten, hetzij als patiënt in een psychiatrisch ziekenhuis, hetzij in een crèchegroep in een kleuterschool.
        En meer, vrees ik, er is niets meer te zeggen. te vragen
        1. Sergey Khoruzhik
         Sergey Khoruzhik 30 maart 2023 16:51
         0
         We zijn eigenlijk niet in de kerk om over geloof te praten, maar het materiaal is correct, hoewel het op zo'n site wordt gepresenteerd.
         En jij en anderen zoals jij zijn gewoon dichte duinen die nog nooit iets hebben gezien en geen enkele bron hebben gelezen.
         En het opscheppen van hun vermoedens is onduidelijk vanaf welke plaats.
        2. Eduard Vashchenko
         30 maart 2023 18:16
         0
         er is niets om over te praten.

         Michael,
         Dus we spraken, het is moeilijk om correlatieanalyse uit te leggen aan een kleuter.
         Evenzo sommige commentatoren met spijbelen secundair onderwijs, om uit te leggen wat domheid is, als het hen op de kleuterschool niet werd uitgelegd.
         man met
         gespecialiseerd systemisch historisch onderwijs
         meer als een eerstejaars drop-out van het eerste semester als hij dit schrijft:
         En ik heb het recht om te verwijzen naar die bronnen die ik betrouwbaar acht.

         Links naar een site in de historische wetenschap zijn geen links of wetenschappelijke links: dit zijn de basis.
         Ten eerste zijn historische bronnen documenten, kronieken, archeologische en numismatische bronnen en geen links naar de site.
         Ten tweede, historiografie: dit is een hoeveelheid kennis over een bepaald onderwerp, geschreven door professionele historici, d.w.z. onderwerp, wie kan lezen in de taal van de bron (kent de taal, heeft het bestudeerd, enz.)
         Een professionele historicus verwijst ofwel naar een historische bron ofwel naar het werk van een professionele historicus, en niet naar een site waar ze, in de stijl van de primitieve filologie, over schrijven lyutichs - Litouwers: de gelijkenis van letters is geen filologische wetenschap: Litouwers zijn Libanezen of Libiërs, alles lijkt erg op elkaar. lachend
         Iedereen die zich bezighoudt met de GDL zal een link geven naar professionele historici, hun namen zijn bij iedereen bekend. En bij het schrijven van het artikel heb ik zeker op deze werken vertrouwd.

         Al het andere is geklets en gebabbel: ik heb het artikel gelezen en ben klaar om ruzie te maken en grappen te maken,
         als commentator uitgezet in het eerste semester met een gespecialiseerde systeemopleiding, die schrijft:
         Ik heb het recht om te verwijzen naar die bronnen die ik betrouwbaar acht

         Professionals hebben zo'n recht niet, spijbelaars wel... die hebben hun "vak"kennis overgeslagen.
         1. Trilobiet Meester
          Trilobiet Meester 30 maart 2023 18:42
          +4
          Soms lijkt het me dat Bar en Venya onder verschillende bijnamen om de beurt langskomen met een slecht geheugen. Vandaag is precies dat geval.
          Dichte onwetendheid, ondraaglijk zelfvertrouwen en onvermogen om te communiceren.
          Anton voorspelde de massale migratie van deze dieren naar de sectie "Geschiedenis", en elke keer als zoiets uitkomt in een artikel waar onze historische beau monde samenkomt, schudt hij me bij de mouw en zegt: "Ik heb je gewaarschuwd!" lachen
          Wat kan ik zeggen, hij heeft gedeeltelijk gelijk. Het lijkt nog niet op massamigratie, dus geïsoleerde gevallen, maar je moet er klaar voor zijn.
          Laten we als één staan
          Laten we zeggen dat we dat niet doen!

          Volkslied van de unie van maagden van Rusland downloaden. lachen
          We zullen ons verdedigen zoals de Pskovieten tegen Batory. De vijand zal niet passeren! lachend
          1. 3x3z opslaan
           3x3z opslaan 30 maart 2023 18:53
           +2
           Anton voorspelde de massale migratie van deze dieren naar de sectie "Geschiedenis".
           Nou, dat heb ik je al gezegd!)))))))
          2. 3x3z opslaan
           3x3z opslaan 30 maart 2023 19:04
           +3
           waar onze historische beau monde samenkomt, mijn mouw schudt en zegt: "Ik heb je gewaarschuwd!"
           Chesslovo, ik zou het niet willen afschudden, maar het gebeurde. Maar actieve imbecielen op het forum zorgen bij mij voor een "shoot to kill"-reflex. En wat kenmerkend is, met de daaropvolgende "controle".
           1. Meerval
            Meerval 30 maart 2023 20:42
            +4
            En wat kenmerkend is, met de daaropvolgende "controle".

            Kom binnen, altijd blij om te helpen, veteranen die niet aan de beurt zijn. soldaat
          3. Michajlov
           Michajlov 30 maart 2023 20:42
           +4
           Citaat: Trilobite Master
           Dichte onwetendheid, ondraaglijk zelfvertrouwen en onvermogen om te communiceren.

           Ik zie dat we vooral geluk hebben vandaag... lachend
         2. Michajlov
          Michajlov 30 maart 2023 20:36
          +5
          Citaat: Eduard Vashchenko
          lyutichs - Litouwers

          Het lijkt mij dat hier een fout is ingeslopen: het is correct om te lezen "boterbloemen-Litouwen" lachend
          1. Trilobiet Meester
           Trilobiet Meester 30 maart 2023 20:48
           +8
           Citaat: Mihaylov
           "boterbloemen-Litouwen"

           En Romeinse madeliefjes.
           1. Michajlov
            Michajlov 30 maart 2023 21:12
            +5
            Citaat: Trilobite Master
            En Romeinse madeliefjes.

            Ik denk dat het Lupines zijn: Romeinse Lupines (ze aten lupines) drankjes
     3. gromit
      gromit 30 maart 2023 16:21
      +6
      Vergeef me royaal. De door u verstrekte link, vertaald in het Russisch, begint met "alternatieve geschiedenis. com"))
      1. Sergey Khoruzhik
       Sergey Khoruzhik 30 maart 2023 16:30
       0
       Denk aan de klassieke anekdote: wil je dammen of gaan?
       1. 3x3z opslaan
        3x3z opslaan 30 maart 2023 19:08
        +3
        Je gaat zeker van dit forum, ergens ver weg.
      2. Sergey Khoruzhik
       Sergey Khoruzhik 30 maart 2023 16:32
       0
       Er zijn nog veel meer links, bijvoorbeeld hier.
       https://czeslaw-list.livejournal.com/131281.html
       Je bestudeert de feiten, geen tekenen.
     4. IS-80_RVGK2
      IS-80_RVGK2 31 maart 2023 16:54
      0
      Citaat: Sergey Khoruzhik
      Hoe de Lyutichi het middeleeuwse Litouwen (Lutva) creëerden:

      De naam van de site lijkt te hinten. Over de legendes en mythen van Wit-Russische chauvinisten.
    2. Sergey Khoruzhik
     Sergey Khoruzhik 31 maart 2023 09:17
     -4
     De kwestie van de ON is niet historisch en zelfs niet wetenschappelijk. Het is politiek. Omdat het de objectieve onafhankelijkheid van het huidige Wit-Rusland aan de orde stelt. En daarom is er een stevige ideologische orde om dit historische platform van onafhankelijkheid op alle mogelijke manieren te ondermijnen. manier, zelfs met behulp van voor de hand liggende valse dingen.
     Het is geen toeval dat in de tijd van de USSR de Grote Sovjet-encyclopedie heel spaarzaam en met opeengeklemde tanden het onderwerp van de ON onthulde.
     De Poolse Wikipedia merkt op dat het beleid om de oprichting van het Groothertogdom Litouwen toe te schrijven aan de Samogitiërs-Aukstaits onmiddellijk na 1861 begon, en vooral na de opstand van 1863. Ze werden officieel uitgeroepen tot Litvins. En de echte Litvins werden gemaakt door een of andere obscure Wit-Russen organiseren hun rebranding. de officiële term is Wit-Rusland. Dit is de tijd van Catherine II. Want het was nodig om de herinnering aan het bestaan ​​van ON te elimineren.
     Dit artikel zet de traditie van vervalsing voort. Op alle mogelijke manieren verdraait u de feiten die al lang officieel bekend zijn. Dus schaam u. U bent een vervalser.
     Omdat, volgens Lenin, de waarheid niet mag afhangen van wie ze dient.
   2. Sergey Khoruzhik
    Sergey Khoruzhik 30 maart 2023 15:05
    -5
    https://alternathistory.com/kak-lyutichi-srednevekovuyu-litvu-lyutvu-sozdali/
    1. Dik
     Dik 30 maart 2023 15:26
     +8
     hi Sergey. alternahistory.com is een alternatieve geschiedenissite in zowel naam als inhoud. Dit is vaak slechts fantasie en speculatie met hypothesen, maar geenszins een bron van historische kennis.
     1. Sergey Khoruzhik
      Sergey Khoruzhik 30 maart 2023 15:56
      -2
      Hier is een andere bron voor u.https://czeslaw-list.livejournal.com/131281.html
      1. Dik
       Dik 30 maart 2023 16:41
       +4
       Dit is LiveJournal, geen bron. De bron van deze fantasie is http://samlib.ru/e/rogatina/lutizi.shtml ( © Copyright Ezapat Serge Aleksandrovich ([e-mail beveiligd]) van samizdat )
       1. Sergey Khoruzhik
        Sergey Khoruzhik 30 maart 2023 16:52
        -4
        En wat is hier, een bron van kennis om over objectiviteit te praten?
        U beweert een objectieve realiteit te zijn, maar in plaats daarvan zie ik geen feitenoverzicht, maar alleen uw versies en meningen.
     2. Sergey Khoruzhik
      Sergey Khoruzhik 30 maart 2023 16:05
      0
      Het punt zit hem niet in de naam, maar in de inhoud, oftewel de feiten.
      En de feiten zijn:
      1. Moderne Litouwers creëerden pas in de 16e eeuw een geschreven taal. Denk aan de staten die zijn gemaakt door niet-geletterde volkeren.
      2. De hoofdstad van het Groothertogdom Litouwen lag in de stad Novogrudok.
      Rekening houdend met het feit dat de hoofdstad van de Lyutichs vroeger de stad Stargorod, ook bekend als Oldenburg, was, kunnen bepaalde conclusies worden getrokken.
      3. Het Statuut van het Groothertogdom Litouwen is geschreven in de toenmalige Russische taal en daarom is het duidelijk waarom de aangegeven figuren van de prinsen op het monument voor het millennium van Rusland werden geplaatst.. Dit waren dezelfde volkeren die eerder hadden genomen deel aan de eerste emigratiegolf en de oprichting van Veliky Novgorod.
      4. “Mindovg is de zoon van Ringolt (regeerde vanaf 1200) en de kleinzoon van Algimunt, de prinsen van Novgorod en de omliggende landen. Dit staat in de "Kroniek van Bykhovets" (gedateerd uit het begin van de 1582e eeuw) en in de "Kroniek van de Poolse, Litouwse, Zhemoyt en All Rus'" door Maciej Stryjkovsky (XNUMX).
      De "Grote Poolse Kroniek" werd in 1987 uit het Latijn vertaald door een groep wetenschappers van de Staatsuniversiteit van Moskou onder redactie van corresponderend lid van de USSR Academy of Sciences V.L. Yanina. Dus laten we beginnen met het feit dat in de commentaren op de vertaling door V.L. Yanin benadrukt meer dan eens dat Mendolph Mindovg is.
      Er zijn verdragen bewaard gebleven waaronder Mindovg in juli 1253 en 7 augustus 1259 het oostelijke deel van het grondgebied van Pruisen overdroeg aan de Duitse Orde (Preussisches Urkundenbuch. Politische Abtheilung. Koenigsberg, 1909. Bd. 1, Hlft. 2 // ed. A. Seraphim. P. 33-35). Dit zijn onder andere de landen van Sudovia (Yatvyagia) en Skalovia.

      Het meest oostelijke deel van Pruisen is Skalovië (gelegen achter Koenigsberg aan de rivier de Neman, nu in de regio Kaliningrad van de Russische Federatie). De kruisvaarders namen het als laatste over. Aangezien het toebehoorde aan Mindovg, was hij zeker de koning van Pruisen.

      Trouwens, volgens de Duitse kroniek migreerden enkele "rutens" uit Pomorye (mogelijk Lutichi) rond 1221 massaal naar Skalovië, waar ze probeerden een deel van het land te veroveren, maar lieten dit idee varen en kwamen langs de Neman naar de Novogrudok regio, waar ze stopten.
      En zo verder en zo verder en zo verder.
      Leer, weet ik niet, en geef geen les aan professionals, zoals je altijd doet.
 2. Luminman
  Luminman 30 maart 2023 04:20
  -3
  In de Middeleeuwen waren en konden er geen multi-etnische staten zijn met gelijkheid van etnische groepen.

  Maar hoe zit het met Byzantium? Bellen met Spanje uit de tijd van Ferdinand en Isabella kan ook...
  1. niet de ene
   niet de ene 30 maart 2023 05:41
   + 12
   Interessant genoeg, maar welke etnische groepen hadden onder deze incestueuze mensen gelijke rechten - de Spanjaarden met de Moren en de Joden?
   1. Luminman
    Luminman 30 maart 2023 06:38
    0
    Citaat: niet die ene
    welke etnische groepen gelijke rechten hadden

    In feite zijn er nu geen Spanjaarden. Dit concept is nogal politiek. Extremaduranen, Galiciërs, Basken, Catalanen, enz. En elk stamt af van Goten, Suebi, Alanen, waarschijnlijk ook Vandalen...
    1. niet de ene
     niet de ene 30 maart 2023 07:18
     + 13
     Wees dan consequent - er zijn ook geen Moren. Als volk verwaardigde je je nog steeds niet om mijn vraag te beantwoorden - welke gelijke rechten hadden Joden en Catalanen, Arabieren en Extremaduranen?
    2. stroybat ZABVO
     stroybat ZABVO 30 maart 2023 16:21
     + 12
     Om 7 uur hallo uit Argentinië.
     Ik ben net terug uit Spanje.....Ik heb zoiets als een cultuurschok ervaren, op verschillende plaatsen in Spanje spreken ze geen Spaans, borden in hun eigen taal, advertenties in hun eigen taal, prijskaartjes in winkels.... enz.
     Mijn Latijnse vrienden, waaronder ikzelf in Tolosa, het land van de Basken, Euescos, verstonden geen enkel woord. In Barcelona is het net hetzelfde. Alleen in Madrid klinkt overal Spaans. Het Baskenland voert zijn vlag, Catalonië zijn... en iedereen wil onafhankelijkheid. Er zijn veel Oekraïense vrouwen met kinderen op straat, heel goed gekleed.
     En op tv, in supermarkten... zamelen ze geld in voor wapens voor Oekraïners...
     Ik denk dat dit de wraak van Rusland is voor het steunen van de Republikeinen in de jaren '30 van de vorige eeuw.
     1. boutensnijder
      boutensnijder 30 maart 2023 20:20
      +7
      Er zijn veel Oekraïense vrouwen met kinderen op straat, heel goed gekleed.
      Er zijn er ook veel in Genua en Nice, evenals Oekraïners van een behoorlijk gevechtsklare leeftijd. Alleen daar zijn ze niet erg goed gekleed - in abibas van de bazaar. Litouwers zijn ongelooflijk trots op hun keizerlijke geschiedenis, alsof deze gebeurtenissen pas 10 jaar geleden plaatsvonden. Om de een of andere reden begreep ik het niet en kreeg ik geen begrijpelijk antwoord.
      1. afstotend
       afstotend 30 maart 2023 20:42
       +4
       Citaat: Boutsnijder
       Litouwers zijn ongelooflijk trots op hun imperiale geschiedenis, alsof deze gebeurtenissen pas 10 jaar geleden plaatsvonden. Waarom - ik begreep het niet en kreeg geen begrijpelijk antwoord

       remmen omdat ja
       1. Meerval
        Meerval 30 maart 2023 21:21
        +2
        Hey there! lachen
        Dat is lang geleden. Wat is er?
        Daar, kijk, wat een srach begon, ik herinner me dit niet eens. lachend
  2. Dik
   Dik 30 maart 2023 06:11
   +6
   hi
   Citaat van Luminman
   Maar hoe zit het met Byzantium? Bellen met Spanje uit de tijd van Ferdinand en Isabella kan ook...

   Ik denk niet dat middeleeuws Byzantium en vooral Spanje uit de tijd van Isabella en Ferdinand succesvolle voorbeelden zijn van multi-etnische formaties met gelijkheid van etnische groepen. Het verenigende kenmerk in beide staten was het christendom, waar "er geen Griek of Jood is". Op deze zeer wankele etnische gelijkheid eindigde. te vragen
   1. Luminman
    Luminman 30 maart 2023 06:42
    0
    Citaat: Dik
    Ik denk niet dat middeleeuws Byzantium en vooral Spanje uit de tijd van Isabella en Ferdinand goede voorbeelden zijn.

    Byzantium is naar mijn mening het meest succesvolle voorbeeld. Een behoorlijk multinationaal imperium, waar alle etnische groepen gelijk zijn. Behalve natuurlijk moslims en joden... Ja, en in Spanje hetzelfde...
    1. niet de ene
     niet de ene 30 maart 2023 07:14
     + 12
     Een behoorlijk multinationaal imperium, waar alle etnische groepen gelijk zijn. Behalve natuurlijk moslims en joden...
     Nogmaals, je spreekt jezelf tegen. Ik ga geen zondebok van je maken, maar als je schuldig bent, zul je je volgens de wet verantwoorden, maar zo niet, ga dan, zoals ze zeggen, in vrede. Maar ik wil om het uit te zoeken. Begrijp je? Ik wil het uitzoeken. Gelijkheid, vrede, vriendschap, kauwgom?
    2. Eduard Vashchenko
     30 maart 2023 07:21
     +3
     Byzantium is naar mijn mening het meest succesvolle voorbeeld. Een behoorlijk multinationaal imperium, waar alle etnische groepen gelijk zijn. Behalve natuurlijk moslims en joden... Ja, en in Spanje hetzelfde...

     Na de Arabische veroveringen verandert Byzantium in feite in een mono-etnische staat van de Grieken, dit is een axioma.
     Ja, in Byzantium was het etnische principe in theorie secundair: ze noemden zichzelf bijvoorbeeld Romeinen, geen Grieken. Een Romani is een christen, en vice versa. Daarom waren er zoveel Armeniërs in Byzantium, inclusief keizers.
     Maar zodra Byzantium, in de tiende eeuw. het begin van de renaissance en de opname van andere volkeren, formules verschenen onmiddellijk, die meer ondergeschikt waren, die minder waren. De Bulgaren wilden, ondanks het feit dat ze christen werden, niet in dit universele rijk leven, in onderwerping aan de Grieken.
     1. Luminman
      Luminman 30 maart 2023 09:39
      +1
      Citaat: Eduard Vashchenko
      Na de Arabische veroveringen verandert Byzantium in feite in een mono-etnische staat van de Grieken

      Het hart van Byzantium - Constantinopel - is een enorme pomp die vanuit de verste uithoeken van zijn rijk een verscheidenheid aan volkeren - Slaven, Duitsers, Turken, Armeniërs, enz. Het enige dat hen allemaal verenigde, was de taal en de orthodoxie.

      Maar hoe ze het Latijn verlieten en volledig overgingen op het Grieks is mij een raadsel. Het is duidelijk dat er veel Grieken woonden, maar dit is niet de reden ...
  3. 3x3z opslaan
   3x3z opslaan 30 maart 2023 06:44
   +2
   Bellen met Spanje uit de tijd van Ferdinand en Isabella kan ook...
   Hallo collega!
   Verwar belijdenis niet met etnische identiteit. In het tweede geval is Spanje nooit een mono-etnische staat geweest. Met betrekking tot de eerste kan worden gezegd dat de "katholieke koningen" een autocefale kerk creëerden, onafhankelijk van de pauselijke curie.
   1. Luminman
    Luminman 30 maart 2023 06:51
    0
    Citaat van: 3x3zsave
    Verwar belijdenis niet met etnische identiteit. In het tweede geval is Spanje nooit een mono-etnische staat geweest

    Dat is precies wat ik wil zeggen. Spanje is zelfs nu geen mono-etnisch land ...
    groeten!
   2. Eduard Vashchenko
    30 maart 2023 07:24
    +2
    Bellen met Spanje uit de tijd van Ferdinand en Isabella kan ook...
    Hallo collega!

    Groetjes Anton,
    Ik zal hieraan toevoegen, Spanje werd gevormd op de paden van de reconquista, wat voor soort gelijkheid van etnische groepen is er?
    hi
    1. 3x3z opslaan
     3x3z opslaan 30 maart 2023 07:51
     0
     Hallo Eduard!
     Naar mijn mening werd de belangrijkste rol in de vorming van het etnisch zelfbewustzijn van de meerderheid van de moderne naties gespeeld door het koloniale beleid van de moderne tijd. Met andere woorden: in de metropool ben je een Bask, een Catalaan of een Asturiër, en in Guayaquil zijn we allemaal Spanjaarden.
    2. Michajlov
     Michajlov 30 maart 2023 10:27
     +2
     Citaat: Eduard Vashchenko
     Spanje werd gevormd op de paden van de reconquista, wat voor soort gelijkheid van etnische groepen is er?

     Morisco's en Joden getuigen.
     Groetjes Eduard! hi
   3. Dik
    Dik 30 maart 2023 07:55
    +3
    hi Hallo Anton.
    Citaat van: 3x3zsave
    men kan zeggen dat de "katholieke koningen" een autocefale kerk creëerden, onafhankelijk van de pauselijke curie.

    Men kan zeggen dat "katholieke koningen" de voorwaarden voor autocefalie hebben geschapen.
    Niettemin "verergerden" de Habsburgers alles lachen
  4. Haron
   Haron 30 maart 2023 10:49
   +7
   Citaat van Luminman
   In de Middeleeuwen waren en konden er geen multi-etnische staten zijn met gelijkheid van etnische groepen.

   Maar hoe zit het met Byzantium?

   Er is een nog illustratiever voorbeeld, en dat staat in het voorbeeld van dit artikel. Dit is het Moldavische vorstendom.
   De auteur heeft het een beetje mis met deze zin
   Citaat: Edward
   Noord-Boekovina ging naar het Moldavische vorstendom,
   Het was Bukovina dat de vormende kern van het Moldavische vorstendom werd. Het is nergens "vertrokken", het is een relatief onafhankelijke eenheid geworden. En ja, Boekovina was toen nog niet verdeeld in noord en zuid.
   In het Moldavische vorstendom hadden Rusyns, Vlachs, Polen, Hongaren en Joden gelijke rechten. Geloof niemand belast met de suprematie van de orthodoxie.
  5. Trilobiet Meester
   Trilobiet Meester 30 maart 2023 11:59
   0
   Citaat van Luminman
   Maar hoe zit het met Byzantium? Bellen met Spanje uit de tijd van Ferdinand en Isabella kan ook...

   Maar hoe zit het met Rus'? Nogal een multi-etnische staat, en vanaf het moment dat de Vikingen werden geroepen.
   Maar Spanje is ook geschikt - het is erg multi-etnisch en sinds de tijd van de migratie van volkeren. Maar er was geen Spanje in de Middeleeuwen. Er waren Castilië, Aragon, Andalusië en andere volledig soevereine territoriale entiteiten die werden gevormd, alleen op nationale basis. En ze verenigden zich net op tijd voor het einde van de Middeleeuwen. lachen
   1. Luminman
    Luminman 30 maart 2023 12:51
    +3
    Citaat: Trilobite Master
    Maar er was geen Spanje in de Middeleeuwen.

    Nou, hoe zou het niet kunnen? En de volledige verdrijving van de Arabieren uit de Pyreneeën is niet het ontstaan ​​van een verenigd Spanje? Galiciërs, Catalanen, Valencianen, Andalusiërs, enz. - dit is de compost waaruit Spanje groeide. En alleen joden en moslims hadden geen rechten in deze staat. Toegegeven, dit is het einde van de middeleeuwen ...
    1. Trilobiet Meester
     Trilobiet Meester 30 maart 2023 13:32
     +5
     De volledige verdrijving van de Arabieren vond plaats aan het einde van de XNUMXe eeuw. - net op tijd voor de nieuwe tijd. Daarvoor waren er soevereine staten. In de Middeleeuwen bestond Spanje als zodanig nog niet.
  6. gromit
   gromit 30 maart 2023 16:33
   +6
   Geweldige vraag.
   Moet Byzantium worden beschouwd als een middeleeuwse Europese staat of als een overblijfsel van het Romeinse rijk?

   Iets als "is een persoon van hoge leeftijd, geboren en getogen in de USSR, een Rus in de moderne zin van het woord? Of is hij een drager van een andere mentaliteit van waaruit hij constante dissonantie ervaart?"))

   Maar in de door de auteur beschreven tijd en plaats zou een multi-etnische staat echt niet kunnen bestaan. Het is niet nodig. Zoals de Spartanen met de heloten.
 3. Tim666
  Tim666 30 maart 2023 05:43
  +9
  Pseudo-historisch artikel,
  De huidige staat Litouwen heeft dezelfde relatie met het Groothertogdom Litouwen als Ivan de Verschrikkelijke met Odysseus of met de Romeinse keizers. Die Litouwers zijn moderne Wit-Russen. Er is een mening dat het woord litouwen oorspronkelijk een dienstplichtig landgoed betekende. Statuten, dat wil zeggen wetboeken van het Groothertogdom Litouwen, werden trouwens gepubliceerd in de Oud-Wit-Russische taal.
  1. Luminman
   Luminman 30 maart 2023 06:44
   +3
   Citaat van Tim666
   Litouwers zijn moderne Wit-Russen

   Meer correct - Litouwers. En Wit-Rusland is eerder de opvolger van ON ...
   1. Eduard Vashchenko
    30 maart 2023 07:05
    +2
    Citaat van Tim666
    Litouwers zijn moderne Wit-Russen
    Meer correct - Litouwers. En Wit-Rusland is eerder de opvolger van ON ...


    Het vorstendom heette het Groothertogdom Litouwen, de prinsen waren Litouwers en ... Wit-Rusland is de erfgename?
    Waarom Oekraïne niet? Ja, ik hoorde op elke hoek zulke onzin in Wit-Rusland. Naar de vraag:
    dus jij, wij? (mijn voorouders uit Wit-Rusland) waren krepaks, maar pannen, adellijke Litouwers, ja Polen? U vertelt zelf op excursies: de adel wordt dronken en gaat, als ze niets te doen hebben, door het dorp om de boeren te geselen?

    Ze slaan hun ogen bescheiden neer en houden zich stil.
    De tekst van het artikel gaat over Svidrigailo, vochten deze Russische gebieden weer om de Litouwse erfenis?
    De Slaven in dit vorstendom waren een ondergeschikt element, en wel vanaf het einde van de XNUMXe eeuw. en überhaupt krepaks worden onder de Polen, Litouwers en allerlei Ostrozhsky's en Vishnevetsky's die Polonized raakten.
    En hoe gaan ze om met hun erfenis toonde Bohdan Khmelnitsky tijdens de bevrijdingsoorlog, vochten ze daar zo met hun erfenis?
    Ja, en in 1939, zelfs vóór de komst van het Sovjetleger, renden Wit-Russen met hooivorken achter "hun erfgoed" aan?
    1. Luminman
     Luminman 30 maart 2023 07:20
     +3
     Citaat: Eduard Vashchenko
     Het vorstendom heette het Groothertogdom Litouwen, de prinsen waren Litouwers en ... Wit-Rusland is de erfgename?

     Litouwers met Samogitiërs zaten daar op boerderijen en staken nergens uit. Het belangrijkste etnische element van de ON waren de Slaven...
     1. Eduard Vashchenko
      30 maart 2023 07:44
      +2
      Litouwers met Samogitiërs zaten daar in de boerderijen en staken nergens uit.

      Welke boerderijen? Welke wetenschappelijke artikelen zeggen dit?
      Het belangrijkste etnische element van de ON waren de Slaven...

      Het belangrijkste maar ondergeschikte element leidde ongetwijfeld in de loop van de tijd, zoals ik in dit artikel schreef, tot een volkomen moeilijke situatie: de eindeloze opstanden van de XNUMXe en XNUMXe eeuw. getuigen hiervan, en alles eindigt met een opstand onder leiding van Bogdan Khmelnitsky, zo'n "synergie" van etnische groepen.
      Als sommige voor de boerderijen zijn, andere de belangrijkste, waarom zou u zich dan tegen de boerderijen verzetten?
      1. Luminman
       Luminman 30 maart 2023 07:56
       +1
       Citaat: Eduard Vashchenko
       Als sommige voor de boerderijen zijn, andere de belangrijkste, waarom zou u zich dan tegen de boerderijen verzetten?

       Afhankelijk van de tijd om over te praten. De confrontatie begon na de aanvaarding van het christendom. Katholiek-Orthodox...
      2. Haron
       Haron 31 maart 2023 11:22
       0
       Citaat: Eduard Vashchenko
       Ongetwijfeld het belangrijkste, maar ondergeschikte element,

       Edward, het spijt me, maar je denkt in clichés.
       Slavische (Russische) boyars bleven als het ware aan het roer van de lokale overheid. De heersende dynastie van de Ruriks brokkelde af. De Litouwse Gedeminovichen kwamen.
       Vertel me waarom de vrouwen van de Litouwers uit "ondergeschikte" Russische families kwamen? Waarom stikten de Russische boyarfamilies niet - bijvoorbeeld de Ostrog-families?
    2. Michajlov
     Michajlov 30 maart 2023 10:35
     +2
     Citaat: Eduard Vashchenko
     Het vorstendom heette het Groothertogdom Litouwen, de prinsen waren Litouwers en ... Wit-Rusland is de erfgename?

     En hoe kan anders de "historische Wit-Russische staat" worden gerechtvaardigd?
     Probleem wel! lachend
     1. Eduard Vashchenko
      30 maart 2023 11:26
      +3
      Het vorstendom heette het Groothertogdom Litouwen, de prinsen waren Litouwers en ... Wit-Rusland is de erfgename?
      En hoe kan anders de "historische Wit-Russische staat" worden gerechtvaardigd?

      Sergey welkom,
      helemaal mee eens.
      Echt niet. lachend goed
     2. Trilobiet Meester
      Trilobiet Meester 30 maart 2023 12:26
      +4
      Citaat: Mihaylov
      En hoe kan anders de "historische Wit-Russische staat" worden gerechtvaardigd?

      Polotsk, alleen Polotsk.
      En tel de onafhankelijkheid van Wit-Rusland vanaf het begin van het bewind van Bryachislav Izyaslavich. Naar mijn mening is het heel echt en historisch.
      1. Sergey Khoruzhik
       Sergey Khoruzhik 30 maart 2023 16:12
       0
       Daarom ben je geen historicus, dat je een mening hebt, een mening is geen historisch feit.
    3. Sergey Khoruzhik
     Sergey Khoruzhik 30 maart 2023 16:11
     +1
     Kovo?Wat was de naam van ON weet ik niet?
     Dan informeer ik u: Het Groothertogdom Litouwen, Russisch en Samogitisch.
     Waar Litouwen het grondgebied van het huidige Wit-Rusland aanduidde, of liever West-Wit-Rusland met een centrum in Novogrudok, Russisch-eigen Oekraïne en Samogitia-modern Litouwen.
     En de titel van de Russische keizers, het grondgebied van de huidige Republiek Litouwen heette Samogitia.
     Je zou eerst een systematische opleiding krijgen en dan gewoon boeken gaan schrijven.
  2. Dik
   Dik 30 maart 2023 06:55
   +6
   hi
   Citaat van Tim666
   Pseudo-historisch artikel,
   De huidige staat Litouwen heeft dezelfde relatie met het Groothertogdom Litouwen als Ivan de Verschrikkelijke met Odysseus of met de Romeinse keizers. Die Litouwers zijn moderne Wit-Russen. Er is een mening dat het woord litouwen oorspronkelijk een dienstplichtig landgoed betekende. Statuten, dat wil zeggen wetboeken van het Groothertogdom Litouwen, werden trouwens gepubliceerd in de Oud-Wit-Russische taal.

   Je kunt de titel van de Bijbel van Francysk Skaryna bekijken


   Als de belangrijkste communicatietaal tussen de inwoners van het Groothertogdom Litouwen werd Russisch veel gebruikt, wat begrijpelijk was voor de Slavische meerderheid van de staat. Het was de Russische taal in zijn westerse versie - de grootvader van het huidige Oekraïens en Wit-Russisch.
   De spraak van de Slavische inwoners van het Groothertogdom Litouwen wordt door taalkundigen nu Oud-Wit-Russisch of West-Russisch genoemd. In Oekraïne wordt het Oud-Oekraïens genoemd. En de sprekers van deze taal zelf noemden hun toespraak - geen wonder - "prosta mova" / "Russische mova".
   In het moderne Polen staat trouwens de hoofdtaal van de GDL bekend als Język ruski (Russisch). Terwijl de Polen ook Język rosyjski spreken (dat wil zeggen, de taal van het moderne Rusland).
   Wat het moderne Litouwen betreft, je hebt gelijk, het is niet territoriaal verbonden met de GDL, terwijl de culturele band met Rusland gedeeltelijk is.
  3. Eduard Vashchenko
   30 maart 2023 06:55
   0
   Pseudo-historisch artikel,
   De huidige staat Litouwen is gerelateerd aan het Groothertogdom Litouwen

   Als je een grap schrijft, maak dan alsjeblieft ruzie.
   Wat heeft Odysseus met Ivan de Verschrikkelijke te maken, wat is het nieuws van de wetenschap dat moderne Litouwers niet de voorouders zijn van die Litouwers over wie het artikel is geschreven?
   Wat hebben de Slaven, de voorouders van de Wit-Russen, te maken met de Litouwers, de Balten?
   Het artikel zegt dat alle wetgeving in het Russisch is opgesteld.
   Statuten, d.w.z. wetboeken van het Groothertogdom Litouwen, werden trouwens gepubliceerd in de Oud-Wit-Russische taal.

   Wat zijn de statuten? Specifiek geschreven in het oud-Wit-Russisch waar je het over hebt? Wanneer verscheen het eerste gemeenschappelijke statuut voor de hele ON? Wanneer begon de oude Wit-Russische taal zich te vormen? Was het in de periode beschreven in het artikel?

   Schrijf niet over dingen die je niet begrijpt...
   1. ANBA
    ANBA 30 maart 2023 11:05
    +6
    . dat moderne Litouwers niet de voorouders zijn van die Litouwers over wie het artikel is geschreven?

    Als het letterlijk is, dan kunnen moderne Litouwers op geen enkele manier de voorouders zijn van een van de naties van degenen die leefden in de tijd die in het artikel wordt beschreven. Typfout?
    1. Eduard Vashchenko
     30 maart 2023 12:11
     +1
     Als het letterlijk is, dan kunnen moderne Litouwers op geen enkele manier de voorouders zijn van een van de naties van degenen die leefden in de tijd die in het artikel wordt beschreven. Typfout?

     Waarom zijn er zoveel mensen die de hele school hebben overgeslagen...
     Hoewel ze leerden schrijven, hoewel ...
    2. Trilobiet Meester
     Trilobiet Meester 30 maart 2023 12:29
     +2
     Citaat van ANB
     moderne Litouwers kunnen op geen enkele manier voorouders zijn

     Kies niet voor de kleine dingen. Het is duidelijk dat u "afstammelingen" moet lezen. lachen
   2. Sergey Khoruzhik
    Sergey Khoruzhik 30 maart 2023 16:13
    -1
    Beiden! Pak het!
    1. Meerval
     Meerval 30 maart 2023 21:36
     0
     , zoals Moltke de jongere placht te zeggen: ma-honger als je met me wilt praten.!


     Gelieve de bron van informatie aan te kondigen. Waar, wanneer, onder welke omstandigheden?

  4. timmerman
   timmerman 30 maart 2023 08:05
   +7
   Citaat van Tim666
   Statuten, d.w.z. wetboeken van het Groothertogdom Litouwen, werden trouwens gepubliceerd in de Oud-Wit-Russische taal.

   In de 14e eeuw was er noch Oud Belous, noch Oekraïens, noch Zuid-Russisch, noch in ons concept van Russisch, alle stammen van de Russen van de Russen spraken dezelfde taal, de Slavische taal, die de basis was, maar in elk stam het had een verschil, zoals de Radimichi, Krivichi , Dregovichi - Ze bezetten niet alleen het noorden van Wit-Rusland, maar ook de aangrenzende regio's van de regio's Dvina en Dnjepr (regio's Pskov en Smolensk), maar al de weide en de Drevlyans (ze zijn de verre voorouders van moderne Oekraïners) hadden al een verschil.
   Maar net als de talen van de Russen hadden de talen van de Polen, Zuid-Slaven, Kasjoebiërs, Pruisen en anderen een gemeenschappelijke basis.
  5. Trilobiet Meester
   Trilobiet Meester 30 maart 2023 12:20
   +3
   Citaat van Tim666
   De huidige staat Litouwen heeft dezelfde relatie met het Groothertogdom Litouwen als Ivan de Verschrikkelijke met Odysseus of met de Romeinse keizers.

   Litouwen is een stam van Baltische afkomst waaruit de heersende elite van de ON voortkwam. Wat trouwens heel goed mogelijk Slavisch was, al aan het begin van zijn opkomst.
   Deze stam leefde op het grondgebied van het moderne Litouwen, gedeeltelijk in Wit-Rusland. Het moderne Wit-Rusland is eerder de erfgenaam van het Vorstendom Polotsk, en het Vorstendom Polotsk is voornamelijk Krivichi. Dus de Wit-Russen zijn voor het grootste deel de afstammelingen van de Krivichi.
   AAN - natuurlijk de Slavische staat.
   1. Luminman
    Luminman 30 maart 2023 12:58
    +4
    Citaat: Trilobite Master
    AAN - zeker een Slavische staat

    Dit moet ingelijst en aan de muur gehangen worden...
   2. Sergey Khoruzhik
    Sergey Khoruzhik 30 maart 2023 16:20
    -4
    G-gga! Nog een ontdekking van een dunno. Ik raad je aan om het op te lossen en je aan te melden voor de Ig Nobelprijs.
    1. Trilobiet Meester
     Trilobiet Meester 30 maart 2023 16:46
     +2
     Weet je, voor je manier van communiceren en voor die stomme dingen die je hier hebt weten te weven, geef ik je een min voor elke opmerking. En daarmee eindig ik voor vandaag met jou.
     1. Sergey Khoruzhik
      Sergey Khoruzhik 30 maart 2023 17:35
      -2
      Ja, je bent gewoon onfeilbaar, net als de paus.
 4. ee2100
  ee2100 30 maart 2023 07:11
  -1
  De auteur beschouwt de oprichting van staatsformaties op het grondgebied van de voormalige USSR in de periode van de XNUMXe tot de XNUMXe eeuw tegen de achtergrond van voortdurende bedreigingen van de Tataren en Duitsers, hoewel de Tataren slechts één keer in Oost- en West-Europa verschenen in het midden van de XNUMXe eeuw, en het lijkt erop dat ze daar constant aanwezig zijn.
  En alleen als een confrontatie met hen, en niet als een natuurlijk evolutionair proces van eenwording van de eenwording van stadstaten tot staatsformaties, draagt ​​​​het bij aan de oprichting van staten, in dit geval ON en zijn verdere unie met Polen.
  Natuurlijk waren de vorstendommen die zich verzetten tegen de Tataren (GVK) het meest in ongenade gevallen. En het land dat zonder "toezicht" was achtergelaten, werd natuurlijk een deel van Litouwen, Polen, Hongarije.
  Rogerius, genoemd in het artikel, noemde zijn verhandeling:
  "Bedroefd lied over de ondergang van het koninkrijk Hongarije door de Tataren"
  Europeanen zien de Mongolen ook niet in deze invasie.
  1. Eduard Vashchenko
   30 maart 2023 07:53
   +1
   En alleen als een confrontatie met hen, en niet als een natuurlijk evolutionair proces van eenwording van de eenwording van stadstaten tot staatsformaties, draagt ​​​​het bij aan de oprichting van staten, in dit geval ON en zijn verdere unie met Polen.

   Alexander, goedemiddag.
   Het probleem is dus dat zo'n eenwording van stadstaten tot een enkele staatsentiteit niet is gebeurd, ik zal het buiten beeld laten, voor zover het over het algemeen reëel was.
   hi
 5. Korsar4
  Korsar4 30 maart 2023 08:06
  +4
  Bedankt Eduard!

  Waarschijnlijk zijn de regels over het feit dat er in het begin een vorstendom was, het meest gezonken. En dan het territorium waarvoor de buren vechten.

  En dit is de hele geschiedenis van de mensheid.
 6. parusnik
  parusnik 30 maart 2023 08:10
  -1
  Dit gebeurde na een felle strijd tijdens de burgeroorlog in het Groothertogdom Litouwen in 1432-1447.
  Het is de moeite waard hieraan toe te voegen dat Svidrigailo in verschillende perioden van deze oorlog hulp ontving van de Duitse en Livonische kruisvaarders, de prins van Tver, en van tijd tot tijd werd hij gesteund door de Tataren en de Moldavische heerser. Deze oorlog was inderdaad niet verbonden met gemeenschappelijke belangen, maar meer met persoonlijke belangen.
 7. noord 2
  noord 2 30 maart 2023 08:13
  + 10
  er zijn enkele onnauwkeurigheden en inconsistenties in het artikel.
  Ten eerste heeft het Groothertogdom Litouwen niets gemeen met het huidige Litouwen. ON was een van de vele oude Russische vorstendommen, gefragmenteerd en niet verenigd in één Russische staat van de Oudslavische landen, en in feite bevinden alle belangrijke historische artefacten en historische objecten van deze ON zich nu op het grondgebied van het huidige Wit-Rusland. En in Litouwen, beseffend dat Litouwen nu de geschiedenis vervalst, danken ze God dat Loekasjenko de voorzitter was van de collectieve boerderij en geen doctor in de historische wetenschappen ...
  Hoewel Wit-Russische historici er al lang aan hebben herinnerd dat de echte erfgenamen van de GDL Wit-Rusland, Rusland en gedeeltelijk Polen zijn, en dat Vilna volgens deze erfenis een Wit-Russische stad is.
  Wat betreft de figuren van de Gediminovich-dynastie - Gedimin, Vitovt, Olgerd op het monument in Veliky Novgorod, deze prinsen, als de prinsen van het oude Russische vorstendom van het Groothertogdom Litouwen, bouwden en creëerden de Russische staat op dezelfde manier en op gelijke voet, zoals de prinsen van de vorstendommen Vladimir, Ryazan, Suzdal, Kiev, Moskou. En dat de prinsen van het Groothertogdom Litouwen vochten met de prinsen van Moskou - dit is een interprinselijke clanstrijd om erfenis, om tradities, om een ​​bruid, om een ​​schoonzoon - maar niet om land, een troon , of niet voor de transformatie van deze orthodoxe vorstendommen in het katholicisme. Alles veranderde met de komst van de Jagiellonische dynastie, de GDL viel onder Polen en gemeenschappelijke programma's begonnen met Polen, hoe de Polen op de Russische troon te zetten en hoe het reeds verzamelde Rusland te splitsen. Daarom is er geen enkele figuur of bas-reliëf van vertegenwoordigers van de Jagiellonische dynastie op het monument in Veliky Novgorod.
  Een zeer interessant persoon in het artikel van de genoemde Poolse historicus Jan Dlugosh, in de context van hoe de geschiedenis nu in Litouwen wordt "uitgevonden" en in de context van het artikel van de genoemde Casimir de Vierde. Litouwers benadrukken in alle bronnen dat de zoon van Casimir de Vierde, prins Casimir, die de beschermheilige van Litouwen is, vroom en eerlijk, zo oprecht en trouw werd opgevoed door het licht en de standaard van rechtvaardigheid en waarheid van die tijd - de Poolse historicus Jan Dugosh. Maar zodra u de Litouwers van vandaag wijst op de werken van de historicus Jan Dlugosh, die eigenlijk een tijdgenoot is van de Slag bij Grunwald, waar Dlugosh feiten presenteert over hoe de Litouwse regimenten onder leiding van Vitovt schandelijk vluchtten van het slagveld in de Slag om Grunwald, dan Dlugosh voor Litouwers is al meteen een leugenaar, een verrader zonder geweten en eer, en degene die zulke vragen stelt aan een Litouwer is de hond van Poetin...
  1. Luminman
   Luminman 30 maart 2023 09:44
   +4
   Citaat: noord 2
   Ten eerste heeft het Groothertogdom Litouwen niets te maken met het huidige Litouwen

   Hier staat hij in de top tien!
  2. Eduard Vashchenko
   30 maart 2023 11:45
   +1
   er zijn enkele onnauwkeurigheden en inconsistenties in het artikel.
   Ten eerste heeft het Groothertogdom Litouwen niets gemeen met het huidige Litouwen. ON was een van de vele oude Russische vorstendommen, gefragmenteerd en niet verenigd in één Russische staat van de Oudslavische landen, en in feite bevinden alle belangrijke historische artefacten en historische objecten van deze ON zich nu op het grondgebied van het huidige Wit-Rusland. En in Litouwen, beseffend dat Litouwen nu de geschiedenis vervalst, danken ze God dat Loekasjenko de voorzitter was van de collectieve boerderij en geen doctor in de historische wetenschappen ...

   Goede dag,
   er staan ​​geen onjuistheden in het artikel.
   Laten we, zoals onze president zei, de vliegen van de schnitzels scheiden.
   Ten eerste houden alleen nationalisten, burgerlijke nationalisten, zich bezig met de rechtvaardiging van historische wortels om aan andere nationalisten te bewijzen dat ze ogogo en egege zijn.
   En niets anders.
   Ja, historici kunnen de geschiedenis ook "tweaken", ze kunnen een of andere mening hebben, afhankelijk van politieke voorkeuren.
   Maar terug naar AAN. Er zijn verschillende opvattingen over wat het was. Sleutel, het was een "confederatie", een unie van Litouwen en Russisch land: we vernietigen de oude niet, we introduceren geen nieuwe.
   Of de Russisch-Litouwse staat (een rudimentaire of vroege staat. Het grootste deel van mijn leven heb ik ook duidelijk vastgehouden aan deze visie en richting in de geschiedenis.
   Wat is hier mis? Niet zo, en ik schreef in een artikel over het alternatief, het bleek dat er een alternatief was, de Russen konden allemaal plezier beleven aan het leven als onderdeel van de ON, bijvoorbeeld door Moskou te hebben veroverd tijdens het "Litouwse land" van de jaren 60 . XNUMXe eeuw?
   Als er geen verdere ontwikkeling in de geschiedenis zou zijn, zouden we het erover eens zijn: ja, het was een soort confederatie van Russen en Litouwers.
   Maar ... de geschiedenis heeft de GDL voor een keuze gesteld hoe ze zich verder willen ontwikkelen, binnen de GDL en elkaar aan iedereen willen assimileren, zouden de Russen het waarschijnlijker hebben gedaan, of is er een andere manier?
   En het was de Litouwse adel met de koning die de weg koos van een eenheid met een meer ontwikkelde staat in het Westen, als je de gebeurtenissen heel eenvoudig beschrijft, met Polen. En de Russische landen, ondergeschikt aan Litouwen, namen deze weg, nadat ze een beetje met Svidrigailo hadden gevochten, maar nog steeds hun HEER, DE GROOTHERTOG VAN LITOUWEN, gehoorzaamden. Dus dat is wat er gebeurde.
   En tot slot natuurlijk het moderne Litouwse volk - de directe afstammelingen van dat Litouwen, de Wit-Russen, de afstammelingen van die Russische stadstaten van Black Rus', Minsk en Polotsk, die zich aan Litouwen onderwierpen, leefden in de ON, maar niet Litouwers. hi
   1. Trilobiet Meester
    Trilobiet Meester 30 maart 2023 12:40
    0
    Citaat: Eduard Vashchenko
    de rechtvaardiging van historische wortels wordt uitsluitend bezet door nationalisten, burgerlijke nationalisten, om aan andere nationalisten te bewijzen dat ze ogogo en egege zijn.
    En niets anders.

    Gouden woorden. Ik schrijf me in. lachen
    Citaat: Eduard Vashchenko
    het was de Litouwse adel met de koning die de weg koos van een eenheid met een meer ontwikkelde staat in het Westen, als je de gebeurtenissen heel eenvoudig beschrijft, met Polen.

    Absoluut gelijk. Ik schreef hierover in de eerste reactie hieronder.
    Citaat: Eduard Vashchenko
    het moderne Litouwse volk is de directe afstammeling van dat Litouwen,

    En ik sta volledig achter deze stelling.
    Citaat: Eduard Vashchenko
    Wit-Russen zijn de afstammelingen van die Russische stadstaten van Black Rus', Minsk en Polotsk, die zich aan Litouwen onderwierpen, in de ON woonden, maar geen Litouwers.

    Over het algemeen - de afstammelingen van de Krivichi. Als ik me goed herinner, zijn de Krivichi Westerse Slaven, net als de Novgorod-Slovenen. Dichter bij de Polen en Tsjechen dan bij de Polanen en Drevlyans.
   2. Sergey Khoruzhik
    Sergey Khoruzhik 30 maart 2023 16:38
    -3
    Ja, je bent gewoon een soort paus. Een absoluut onfeilbare bron van absolute waarheid. Je moet een monument voor jezelf oprichten in je kleine vaderland. Omdat ze al gebronsd zijn.
 8. Obolensky
  Obolensky 30 maart 2023 11:27
  +4
  Bedankt! Ik vond het artikel erg leuk, ik heb veel interessante dingen voor mezelf geleerd.
 9. Monteur
  Monteur 30 maart 2023 11:33
  0
  Het is grappig hoe mensen hier worden verdraaid door één woord "Litouws" in de naam van de staat "Groothertogdom Litouwen, Russisch en Zhemoytskoe".
  Nog amusanter zijn de vervelende pogingen om in het historische gedeelte te komen van mensen die geen idee hebben van geschiedenis.
  1. Eduard Vashchenko
   30 maart 2023 12:15
   +5
   Dennis welkom,
   Het is grappig hoe mensen hier worden verdraaid door één woord "Litouws"

   Ik kon het me niet eens voorstellen.
   1. Monteur
    Monteur 30 maart 2023 12:18
    +1
    Goede dag,
    Er is een nieuw regiment in het leger van histori-freaks. Een sekte van getuigen "er was geen Litouwen en Litouwers in de GDL" werd toegevoegd aan de Novokhronolozhtsy en Gumilevites
    1. Trilobiet Meester
     Trilobiet Meester 30 maart 2023 12:58
     +1
     Citaat van Ingenieur
     sekte van getuigen "er was geen Litouwen en Litouwers in de ON"

     Ja, ze waren, ze waren ... De enige vraag is hoeveel van hen waren er? Wat is de verhouding tussen de afstammelingen van de Slaven en de Balten in het Groothertogdom Litouwen, de tijd van bijvoorbeeld Vytautas? Vooral nadat diezelfde Vytautas Samogitia aan de Duitsers had gegeven...
     1. Monteur
      Monteur 30 maart 2023 14:56
      +3
      En wat meteen met Vitovt? Wil je niet met Mindauga meegaan? Veel dichter bij de wortels
      1. Trilobiet Meester
       Trilobiet Meester 30 maart 2023 15:31
       +3
       Van Mindovga? Het kan met hem, het is ook interessant. lachen
       Wat zijn uw tarieven? lachen
       1. Monteur
        Monteur 30 maart 2023 15:43
        +2
        Geen biedingen vereist.
        Er is een duidelijk feit ON - een multinationaal (of liever multi-etnisch) onderwijs. Tegelijkertijd verschoof de numerieke verhouding van de elementen geleidelijk ten gunste van de Slavische. Maar de "oorspronkelijke", Baltische traditie was nog steeds sterk onder dezelfde Keistut. Dit zijn de gemeenplaatsen van geschiedschrijving.
        1. Trilobiet Meester
         Trilobiet Meester 30 maart 2023 16:48
         +1
         Keistut regeerde over Litouwen zelf en Zhmudya. Maar onder de moderne Keistutu Olgerda was de Baltische traditie helemaal niet zo uitgesproken.
         1. Monteur
          Monteur 30 maart 2023 17:15
          -1
          De Baltische traditie komt duidelijk tot uiting in de oorspronkelijke Baltische landen.
          Olgerd zat in de sectie "Russisch". Geen controverse
          1. Trilobiet Meester
           Trilobiet Meester 30 maart 2023 17:44
           +1
           Khrustalev vond de volgende link:
           Arbuzov, 1912. S. 2. Yu Kakk en E. Tarvel bepalen het aantal Baltische stammen aan het begin van de 170e eeuw. als volgt: Litouwen - ongeveer 190-140 duizend mensen; Latgalians, Curonians, Semigallians, dorpen - ongeveer 160-15 duizend mensen; Livs - ongeveer 28-110 duizend mensen; Esten - 120-1997 duizend mensen. (Kahk en Tarvel, 12, pp. 13-XNUMX).

           Het is onwaarschijnlijk dat tegen de tijd van Mindaugas deze cijfers, als ze overeenkomen met de werkelijkheid, veel zijn veranderd.
           Gegevens over de bevolking van het Vorstendom Polotsk, dat al onder de heerschappij van Mindovg stond, althans gedeeltelijk, konden niet terloops worden gevonden, maar het was onwaarschijnlijk dat ze inferieur, eerder superieur waren, misschien soms. Dus het blijkt ook interessant met Mindovg.
           1. Monteur
            Monteur 30 maart 2023 18:52
            +3
            Gegevens over de bevolking van het Vorstendom Polotsk, dat al onder de heerschappij van Mindovg stond, althans gedeeltelijk, konden niet terloops worden gevonden, maar het was onwaarschijnlijk dat ze inferieur, eerder superieur waren, misschien soms. Dus het blijkt ook interessant met Mindovg.

            Geen gegevens - niets om te vergelijken.
   2. parusnik
    parusnik 30 maart 2023 14:20
    +3
    Ik kon het me niet eens voorstellen.
    Eduard, "Samsonism" deed zijn werk. Er was een artikel over de ON, de aangegeven auteur, ongeveer twee jaar geleden, hij schreef veel van wat in de commentaren wordt weerspiegeld, veel van je "tegenstanders". Je begrijpt zelf wat was erin geschreven. ON, alternatief De staat Moskou, en een heleboel andere onzin. En het is niet nodig om te introduceren. lachen hi Kijk eens naar mijn "onschuldige" opmerking, hoeveel minnen er zijn geplaatst, maar geen enkel bezwaar van de mijnwerkers lachend
    1. Luminman
     Luminman 30 maart 2023 15:23
     0
     Citaat van parusnik
     ON, een alternatief voor de staat Moskou ...
     ... Kijk naar mijn "onschuldige" opmerking, hoeveel minnen er zijn geplaatst

     Op een gegeven moment was de GDL in feite een alternatief voor Moskou - en de strijd tussen hen was gericht op de eenwording van Russische landen. ik benadruk - op een bepaald moment...
     nadelen zijn niet van mij... wenk wenk
 10. Deadushka
  Deadushka 30 maart 2023 11:38
  +3
  Aanvankelijk was er een "Russisch-Litouws" vorstendom.
 11. Trilobiet Meester
  Trilobiet Meester 30 maart 2023 11:49
  +5
  Met dank aan Eduard, zoals gewoonlijk, voor het artikel, maar er staan ​​meer dan genoeg controversiële punten in.
  Ik heb de commentaren nog niet gelezen, eerst zal ik de tekst van het artikel zelf doornemen.
  Het recht op de hoofdstad van de Russische staat werd altijd gesteund en verdedigd door de groothertogen van het noordoosten, zelfs toen Kiev en de omliggende gebieden door Litouwen werden bezet en vervolgens deel gingen uitmaken van het Gemenebest.

  Het proefschrift is omstreden. Er is niets in de mij bekende bronnen te vinden over de belangen van de Vladimir-prinsen in Kiev na de Mongoolse pogrom. misschien mis ik iets. Na het vertrek van Alexander Nevsky uit Kiev waren de Russische prinsen er niet of is er niets over hen bekend. Waarschijnlijk werd Kiev rechtstreeks vanuit de Horde bestuurd. Na de bezetting van Kiev door Olgerd, werd hij stevig onderdeel van de ON, later de Republiek Polen en interesse in hem van de Russische heersers verscheen pas in de tijd van Alexei Mikhailovich.
  Volgende.
  Litouwse stammen (Aukstaite)

  Ik begrijp niet echt wat "Litouwse stammen" betekent. Er is een groep stammen van Baltische afkomst: Litouwers, Yotvingiërs, Samogitiërs, Aukshaits, Latgaliërs, Galinda's, Pruisen en anderen... Zijn dit Litouwse stammen? Maar waarom heeft de auteur dan de Aukshaits uitgekozen en bijvoorbeeld de Yotvingianen niet? Met betrekking tot Galich en Wolhynië zouden ze logischer zijn - het was met hen dat Daniil Romanovich en zijn nakomelingen te maken hadden. Samogitiërs, Aukshaits en Pruisen woonden in het westen en communiceerden voornamelijk met Duitsers en Polen. Het eigenlijke Litouwen leefde ten noorden van de Yotvingers en ten oosten van de Samogitiërs, en in het oosten van dit gebied van de Baltische stammen woonden de Latgalls en Galinds (Russische golyads). Hun land reikte tot aan de moderne regio Moskou.
  Er wordt een tribale unie gevormd, die sommige onderzoekers ten onrechte als een "staat" beschouwen

  Ik ben al gewend geraakt aan het idee dat Eduard en ik verschillende opvattingen hebben over het concept zelf van de staat, en dienovereenkomstig over de processen van zijn vorming, enz. Naar mijn mening werd de staat op het grondgebied van Rus' uiterlijk gevormd in de tijd van Yaroslav de Wijze, waarna hij uiteenviel in verschillende onafhankelijke entiteiten, die elk als een soevereine staat kunnen worden beschouwd. Een van deze staten, die als eerste hun onafhankelijkheid formaliseerde, was het Vorstendom Polotsk, dat in feite de bron was van de Litouwse staat. Dat wil zeggen, we kunnen praten over de "Litouwse staat" ofwel vanaf de regering van Vseslav van Polotsk, toen Litouwen deel ging uitmaken van het vorstendom Polotsk (staat Polotsk), of, als we deze kwestie willen "uitstellen", vanaf het moment het centrum van de politieke macht van de Polotsk-Litouwse staat werd overgebracht van Polotsk naar het westen naar de regio Vilna en Novogrudok, wat plaatsvond in de eerste helft van de XNUMXe eeuw.
  Al aan het einde van de XNUMXe eeuw viel het eens machtige Russische vorstendom Polotsk, nu verdeeld in Vitebsk en Polotsk, voor het eerst onder controle van Litouwen.

  Het vorstendom Polotsk stortte al in onder de kinderen van Vseslav Charodey, dat wil zeggen aan het begin van de XNUMXe eeuw. De belangrijkste onderdelen zijn de vorstendommen Minsk, Drutsk en Vitebsk, waarvan de vertegenwoordigers elkaar al honderd jaar uitdagen om de macht over Polotsk. De auteur vond het blijkbaar nodig om het Vitebsk-vorstendom uit te kiezen, omdat het verschillende keren overging op de Smolensk-prinsen en dus echt gescheiden was van het Polotsk-land, en zich feitelijk bij het Smolensk-land voegde. Ik zie geen andere verklaring.
  In dergelijke omstandigheden begonnen de stadstaten traditioneel naar de "rij" (overeenkomsten) met Litouwen te gaan. Bijvoorbeeld Polotsk met de Samogitische prins Troynat (Trenyat), de moordenaar van Mindovg, met Wolhynia en Smolensk. De Litouwse prinsen voerden waar nodig een flexibel beleid, waarbij ze vasthielden aan het principe: "we vernietigen het oude niet, maar we introduceren geen nieuwe."

  Zie hierboven. lachen
  We weten heel weinig over de oorsprong van de Litouwse prinsen. Zelfs als we de versie van de oorsprong rechtstreeks van de Polotsk Ruriks in een direct opgaande mannelijke lijn verwerpen, lijdt het geen twijfel dat er regelmatig huwelijksallianties werden gesloten tussen de Litouwse prinsen en de Russen. In gevallen waarin we op betrouwbare wijze de oorsprong van een bepaalde Litouwse prins kennen, is deze oorsprong altijd - ik benadruk, altijd! - gemengd, Litouws-Russisch. Zelfs als we Gedemin als een pure Litouwer beschouwen (we weten niets over zijn afkomst), dan is Jagiello al voor 75% Russisch.
  Ze "verkleedden" (overeengekomen) met een meer ontwikkelde samenleving, dus probeerden ze zich in de beginfase niet te bemoeien met de soevereine rechten van Russische steden.

  Wauw! Maken we al inbreuk op de wet van Magdeburg? lachen Steden in Rusland hebben soevereine rechten? Eerlijk gezegd is dit de eerste keer dat ik hiervan hoor. Voordien werd zelfs door de auteur zelf gezegd dat het gemeentelijk stadsbestuur in Rus' geen vorm kreeg, zelfs niet in latere tijden, om nog maar te zwijgen van de XIII - XIV eeuw. Tenzij Novgorod... Maar Novgorod viel pas in de XNUMXe eeuw in de sfeer van Litouwse belangen.
  in de strijd op het Groene Veld (Grunwald)

  Eerder "in het Groene Woud". "Wald" is Duits voor bos. lachen
  In de Middeleeuwen waren en konden er geen multi-etnische staten zijn met gelijkheid van etnische groepen. Elke aanwezigheid van verschillende etnische groepen in één potestar-vereniging werd bepaald door een strikte hiërarchie, waar er ondergeschikte en dominante etnische groepen waren.

  Wederom is er een fundamenteel meningsverschil.
  Uit de bronnen volgt duidelijk dat de Slaven, de Balten, de Fins-Oegrische volkeren en de Turken op het grondgebied van Rus' woonden, maar er is absoluut geen nieuws dat deze of die volkeren in een voorkeurspositie verkeerden. Belastingen werden op dezelfde manier geschoren, van Vodi of Izhora, van Vyatichi of Krivichi, van de golyad, van de Berendey. Ja, er waren meer Slaven en uiteindelijk werden ze allemaal Slavisch. Maar, God verhoede, ik zie ook geen speciale positie van de Slavische stammen tegen de achtergrond van niet-Slavische stammen in de XNUMXe eeuw. noch in XV.
  Novgorod en Pskov brachten eerbetoon van de Finse stammen, Polotsk en Smolensk - van de Oostzee, Suzdal en Rostov - van de Fins-Oegrische volkeren. Galich, Vladimir en Volyn - van de Balten.

  Novgorod en Pskov namen eerbetoon van de Esten, Chuds, Tavasts (gedurende enige tijd, totdat de Zweden onderschepten), maar dit zijn landen ver van Novgorod, waar ze niet slaagden en geen eigen administratie wilden planten. Izhora, Vod, allemaal, Korela, degenen die dichterbij zaten, betaalden geen eerbetoon, maar belastingen en waren volkomen gelijkwaardige onderdanen van het vorstendom of de republiek van Novgorod, zoals je wilt. Hetzelfde kan gezegd worden over de rest van het voorbeeld van de auteur. Merya betaalde belasting, Mordvinianen brachten hulde. Golyad - belasting, Latgalians - eerbetoon, etc. Allemaal afgunst vanwege de nabijheid van het politieke centrum.
  het was met de Tataren, toen ze de Russische strijdkrachten gebruikten voor de Russische landen, dat Litouwen tegen de Horde vocht.

  Honderd jaar onafgebroken Russisch-Litouwse oorlogen, beginnend met Olgerds campagnes tegen Moskou in 1368-1372. en de vereniging van Jagiello met Mamai in 1380, waar gaan we heen? lachen
  Verder schrijft de auteur dat de reden voor de eenwording van Polen en Litouwen de dreiging van de Duitsers was. Zeker, maar slechts een van de redenen. Een niet mindere dreiging kwam van de kant van de Steppe en van de kant van Rus', die al een heel eind op weg was naar eenwording rond Moskou. De externe dreiging had natuurlijk invloed, maar de belangrijkste reden voor de eenwording waren juist de willekeurig weggelaten dynastieke afstemmingen. Zelden zal iemand weigeren als hem de kroon van een naburig koninkrijk wordt aangeboden - zomaar, voor niets. En als Vytautas een bekwame erfgenaam had gehad, zou de vakbond hoogstwaarschijnlijk in stukken zijn gebroken. Alleen en exclusief de aristocratie van Polen en de opperste heersers van Litouwen zelf waren geïnteresseerd in de eenwording van Polen en Litouwen - en zij waren het daarmee eens. Dynastieke lay-outs hebben hier in belangrijke mate aan bijgedragen. Er waren geen sociale, economische of militaire voorwaarden voor de oprichting van een unie, en niet alleen een militair-politieke unie van gelijkwaardige staten.
  Oef... Hard werken...
  Edward, let alsjeblieft niet op mijn polemische enthousiasme.
  Maar toch, hoe verschillend we dezelfde gebeurtenissen waarnemen... lachen
  1. Monteur
   Monteur 30 maart 2023 12:06
   -1
   Een van deze staten, die als eerste hun onafhankelijkheid formaliseerde, was het Vorstendom Polotsk, dat in feite de bron was van de Litouwse staat. Dat wil zeggen, we kunnen praten over de "Litouwse staat" ofwel vanaf de regering van Vseslav van Polotsk, toen Litouwen deel ging uitmaken van het vorstendom Polotsk (staat Polotsk), of, als we deze kwestie willen "uitstellen", vanaf het moment het centrum van de politieke macht van de Polotsk-Litouwse staat werd overgebracht van Polotsk naar het westen naar de regio Vilna

   En waar kun je meer te weten komen over hoe Litouwen onderdeel werd van het Polotsk-vorstendom, over het centrum van de Polotsk-Litouwse staat in Polotsk en over de Polotsk-Litouwse staat zelf?
   1. Trilobiet Meester
    Trilobiet Meester 30 maart 2023 13:20
    +1
    Citaat van Ingenieur
    Waar kun je erachter komen

    Zoals gewoonlijk zal ik niet met zekerheid antwoorden. lachen
    Uit mijn geheugen: voor het eerst kwam ik zo'n concept tegen bij Alekseev in zijn geschiedenis van het Polotsk-land. Geïnteresseerd, ik volgde de links, vond verschillende artikelen, onder meer van Litouwse historici, waar dit onderwerp in meer detail wordt gepresenteerd. Ik was verrast dat ze de Russische oorsprong van de Litouwse staat erkennen, hoewel ze proberen hun geschiedenis met een paar eeuwen te verlengen ten koste van het Vorstendom Polotsk. Ze geven een hypothese over de oorsprong van Mindovg van de Ruriks, hoewel ze deze als onbewezen erkennen. Ze vermelden huwelijken die ons bekend zijn tussen Litouwers en Rurikovich, gevallen van deelname van Litouwse troepen aan Russische strijd en onder het bevel van Russische prinsen, enz.
    Kortom, ze bewijzen de integratie van de Litouwse adel met de Rurikoviches, voldoende om het Litouwse land zelf als geïntegreerd in het Polotsk-vorstendom te beschouwen. En het feit dat de laatste alle tekenen had van een soevereine staat sinds de tijd van Bryachislav Izyaslavich staat voor mij buiten kijf.
    Hier vond ik het materiaal van mijn ongepubliceerde cyclus over het vorstendom Polotsk. Per ongeluk op deze computer terecht gekomen.
    De kwestie van de toetreding van Litouwen tot de staat Polotsk in de onderzoeksliteratuur is niet volledig opgelost, hoewel het naar mijn mening van groot belang is, omdat we, als we over dit onderwerp discussiëren, eigenlijk praten over de oorsprong van de Litouwse staat, dat wil zeggen , over de vorming van dat substraat waarop over twee eeuwen het Groothertogdom Litouwen en Rusland zullen verrijzen en groeien, waarvan de grenzen tegen het midden van de XNUMXe eeuw. zal zich uitstrekken van de Oostzee tot de Zwarte Zee en die een grote rol zal spelen in de geschiedenis van niet alleen Rusland, maar van Europa als geheel.
    Ten gunste van het standpunt over de Russische oorsprong van de Litouwse staat, getuigen veel feiten, zowel archeologisch (het verschijnen van Litouwse stammen in het leefgebied tijdens deze periode van Slavische oudheden) als indirecte gegevens uit geschreven bronnen, zoals voortdurende verwijzingen naar de aanwezigheid van Litouwse contingenten in het leger van Polotsk-prinsen, evenals de routes van de invasie van Litouwse stammen op het grondgebied van Smolensk en Novgorod, die begon aan het einde van de XNUMXe - begin van de XNUMXe eeuw. Gedurende deze periode trokken de Litouwse rati ongehinderd door het land van Polotsk, terwijl het vorstendom Polotsk zelf zeker niet hulpeloos was in militaire zin. Gezien de langdurige en voortdurende vijandschap van Polotsk met Novgorod, en later met Smolensk, wiens prinsen zich voortdurend bemoeiden met de interne aangelegenheden van het prinselijke huis van Polotsk, kunnen dergelijke Litouwse campagnes niet worden beschouwd als onafhankelijke initiatieven van individuele stamleiders, maar juist als een agressief beleid van het vorstendom Polotsk jegens buren.
    Een dergelijke formulering van de vraag stelt ons ook in staat om het proces van het samenvoegen van de Russische landen (voornamelijk Polotsk) met de Litouwse staat en in latere tijden - het bewind van Gediminas en zijn nakomelingen - enigszins anders te bekijken. Vanuit dit oogpunt kunnen we dit proces niet beschouwen als de uitbreiding van de Litouwse prinsen naar Russische landen, maar als het herstel van de integriteit van de Polotsk-staat uit de tijd van Vseslav Bryachislavich na de verschuiving van het machtscentrum van deze staat van Polotsk naar Vilna, net zoals het machtscentrum van de oude Russische staat in zijn tijd verschoof van Kiev naar het land Rostov-Suzdal.

    De lijst met gebruikte literatuur omvat:
    Alekseev LV "Polotsk-land: (essays over de geschiedenis van Noord-Wit-Rusland) in de XNUMXe-XNUMXe eeuw."
    Bredis M., Tyanina E. "Eigen smerig". Litouwen onder de heerschappij van het Prinsdom Polotsk in de XNUMXe-XNUMXe eeuw.
    Gorsky A.A. "Russische landen in de XIII-XIV eeuw: manieren van politieke ontwikkeling"
    Dubonis A. Twee modellen van Litouwse expansie in Rus' (XIII - begin XIV eeuw)
    Kirpichnikov A. N. "Polotsk volgens geschreven en archeologische bronnen: een variant van een nieuw begrip"
    Rapov O. M. "Prinselijke bezittingen in Rus 'in de X - de eerste helft van de XIII eeuw."
    Tatishchev, VN "Russische geschiedenis"
    Khrustalev DG "Noordelijke kruisvaarders. Rus' in de strijd om invloedssferen in de oostelijke Oostzee in de XII-XIII eeuw.
    1. Monteur
     Monteur 30 maart 2023 14:51
     +3
     De hele reeks Litouws nieuws in Russische kronieken wordt in dit werk door Pashuto samengevat.
     https://prussia.online/books/obrazovanie-litovskogo-gosudarstva
     als constante verwijzingen naar de aanwezigheid van Litouwse contingenten in het leger van de Polotsk-prinsen

     "Permanent" is al een keer in de hele 12e eeuw. - 1180 jaar.
     Maar er is nieuws uit 1162 - de Litouwers worden vermeld als het leger van Volodar in Gorodets. Tegenstanders waren ineens Rogvolod met Polotsk. De nederlaag van Polotsk was zodanig dat Rogvolod niet durfde terug te keren naar Polotsk.

     dergelijke Litouwse campagnes kunnen niet worden beschouwd als onafhankelijke initiatieven van individuele stamleiders, maar juist als een agressief beleid van het vorstendom Polotsk jegens zijn buren.

     Nul campagnes van Litouwen voor de 12e eeuw, volgens de bovenstaande bron. Het agressieve beleid van het Prinsdom Polotsk en zijn Litouwse vazallen-medeplichtigen komt uit alle kieren.
     Ga verder
     Bijna het eerste nieuws over de campagne van Litouwen op Russische landen is van Dlugosh onder 1216 - Litouwers, plunderden de buitenwijken van Polotsk worden verslagen door de Smolensk.

     Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik kan me moeilijk voorstellen hoe het mogelijk is om niet in de bronnen te komen.

     Ze geven een hypothese over de oorsprong van Mindovg uit de Ruriks


     Dit komt uit de genealogie van de Opstandingskroniek van de 16e eeuw. Zullen we ook kijken naar de versie van de oorsprong van de Romeinse familie Palemonovich?
     Vermoedelijk is de vader van Mindovg Dovagerd. "De grote koning van de Litouwers". Mindovg zelf - "Koning van Litouwen"
     Over het algemeen is het absoluut onbegrijpelijk hoe de heidenen met Baltische namen uit de Ruriks kwamen. Nadat hij zich op de berg had gevestigd in Novgorod en Polotsk, werd Mindovg gedoopt volgens de Latijnse ritus. Geen andere manier dan de verbinding met het orthodoxe vorstendom Polotsk, dat al vele generaties bestond, manifesteerde zich.
     1. Trilobiet Meester
      Trilobiet Meester 30 maart 2023 16:37
      +3
      Denis, waarom zoveel vechtlust? lachen
      In feite zijn er veel rapporten in de annalen die kunnen worden geïnterpreteerd als indirect bewijs van de aanwezigheid van Litouwen in het politieke leven van Polotsk. Bijvoorbeeld de campagnes van Mstislav de Grote in Litouwen als onderdeel van zijn acties om de prinsen van Polotsk tot bedaren te brengen.
      In 1162 en 1180 is de vermelding van Litouwers in de Russische troepen geenszins beperkt. In 1167 werden de Litouwers genoemd in het leger van Volodar Glebovich in de strijd met Vseslav Vasilkovich. Men herinnert zich de eerste veldtocht van Vladimir Polotsky naar Riga in 1204 of 1205. Ook daar bevonden zich onder zijn soldaten Litouwse detachementen. In 1213 hielpen de Litouwers, geleid door de door u genoemde Dovgerd (of hij de vader van Mindovg was, is een betwistbaar punt, maar het feit dat hij Vsevolod Herzigsky's schoonvader was is ja), Dovgerds schoonzoon Vsevolod vechten tegen de Duitsers. En dit zijn alleen die gevallen waarin Litouwen specifiek wordt genoemd. Ik denk dat al dit nieuws voldoende is om te praten over de nauwe betrokkenheid van Litouwen bij de Polotsk-zaken.
      Citaat van Ingenieur
      Litouwers plunderen de buitenwijken van Polotsk

      Ik weet op de een of andere manier niets van de gebeurtenissen in 1216. Dit jaar veranderde de prins in Polotsk - Vladimir stierf en wie hem kwam vervangen is niet erg duidelijk. Blijkbaar hebben we in dit geval te maken met een banale strijd, waarbij Litouwen de ene kandidaat voor de Polotsk-tafel steunde en Smolensk een andere.
      Ik heb niet serieus gesproken over de oorsprong van de Litouwse prinsen van de Ruriks, ik heb net gezegd dat er zo'n versie is, maar niemand neemt het serieus. Maar als je me minstens één Litouwse prins noemt, wiens vader en moeder betrouwbaar Litouws zouden zijn (zelfs Vitovt is nog steeds een kwart Russisch - via zijn vader lachen), ik ben zeer verrast.
      1. Monteur
       Monteur 30 maart 2023 18:29
       +2
       In feite zijn er veel rapporten in de annalen die kunnen worden geïnterpreteerd als indirect bewijs van de aanwezigheid van Litouwen in het politieke leven van Polotsk.

       Het kan wel of niet geïnterpreteerd worden. Alvorens een hypothese te formuleren, is het noodzakelijk om de feiten te benadrukken.
       Bijvoorbeeld de campagnes van Mstislav de Grote in Litouwen als onderdeel van zijn acties om de prinsen van Polotsk tot bedaren te brengen.

       Dit is de juiste vraag. Als de Litouwers zich in de baan van het Vorstendom Polotsk bevonden, dan zou de verbinding tweerichtingsverkeer moeten zijn. En elke campagne tegen Litouwen moest een reactie van de prinsen van Polotsk oproepen. Helaas is er geen verbinding zichtbaar. De campagne van Mstislav tegen Litouwen vond plaats twee jaar na de campagne tegen Polotsk en een jaar na de campagne tegen de Esten. Het is beter om er gewoon van uit te gaan dat Mstislav ging wandelen omdat hij dat kon. Er is geen verband te zien in de campagnes tegen de Yotvingers van Roman Mstislavich in 1196 en Rurik Rostislavich in Litouwen in 1190 (de prins verbleef op een feest en de campagne vond niet plaats). In alle gevallen werd over stilte gesproken.
       In 1162 en 1180 is de vermelding van Litouwers in de Russische troepen geenszins beperkt. In 1167 werden de Litouwers genoemd in het leger van Volodar Glebovich in de strijd met Vseslav Vasilkovich

       Is dat zo? Help me deze plaats te vinden. Ik heb geen woord over Litouwen gevonden in de Ipatiev Chronicle.
       http://krotov.info/acts/12/pvl/ipat22.htm
       In hetzelfde jaar ging Volodar Glѣbovich naar Polotsk, het leger van Vasilkovich 52 Vseslav ging tegen. hem met Polchanı 53 Volodar ovѣdav . al 54 gaan tegen hem in. laat hem niet s'vkupitisѧ. en sloeg 55 op hen ̑ van iznezapı. en sloeg ze veel en inuh met de handen van izoimasha. Vseslav vluchtte uit Vitebsk 56 . Volodar is binnen. in Poltesk 57 . en tsѣlova uur 58 met Poltsanı K 59. en ga naar Vitebsk op Dv҃da en op Vseslav. en kwam en 1Forward 2 en begon de rivier te verslaan. De duisternis gaf hem geen regiment buiten 3 van zijn broer 4 Roman. s 5 Smolnѧnı. zie, het is geweldig om [II, 94] om middernacht te zien. bıs̑ de donder is sterk. Terwijl we huilend door de 6e rivier dwalen. en angst voor een aanval op Volodarev'. en rekosha-team Volodarevı 7 dat je standhoudt, want hij gaat niet weg. a se ti sѧ Roman. zwerven en ѿsuda 8 . Dvdb en rende Volodar ѿ Vitebsk 9 en zag 's ochtends Dvd҃v en ѡzhe 10 Volodar vluchtte. en laat ze gaan. en begreep ze niet, maar in het bos 11 zijn veel hoereerders 12 . isoimasha 13 . en Vseslav-ambassadeur in Polotsk

       Ik vond een andere aflevering uit de Novgorod Chronicle die niet door Pashuto werd genoemd uit 1198
       In dezelfde herfst kwamen de Polochiërs met Litouwen naar Luki en staken de herenhuizen in brand

       In totaal drie afleveringen van gezamenlijke Russisch-Litouwse acties gedurende de hele 12e eeuw. Twee van hen met polochans.

       Het is mogelijk om de eerste veldtocht van Vladimir Polotsky naar Riga in 1204 of 1205 te herinneren. Ook daar bevonden zich onder zijn soldaten Litouwse detachementen. In 1213, de Litouwers, geleid door de Dovgerd die u noemde

       Niet zeker op die manier. Litouwers worden genoemd voor Vsevolod, niet voor Vladimir
       In dezelfde zomer verscheen de koning van Polotsk plotseling met een leger in Lijfland en belegerde het kasteel van Ikeskola [Ikskile

       Koning Gertsike [Jersika] (Gercike), (34) nadert Riga met de Litouwers,

       Dit is het cruciale moment. Litouwers helpen de schoonvader van Dovagerd, maar ik heb geen informatie gevonden over het helpen van de prins van Polotsk zelf door de tekst van Gnenrich Lavisky te doorzoeken
       In 1213 hielpen de Litouwers, onder leiding van Dovgerd die u noemde (of hij de vader van Mindovg was een betwistbaar punt was, maar het feit dat hij de schoonvader van Vsevolod Herzigsky was, ja), de schoonzoon van Dovgerd terugvechten

       Waar heb je het vandaan? In 1213 werd Dovgerd gevangengenomen en pleegde hij zelfmoord. Heinrich heeft verder geen informatie over hem.
       1203 - de campagne tegen Riga is de enige vermelding van de gezamenlijke acties van Litouwers en Russen. En tegelijkertijd NIET polochan.
       https://www.castle.lv/hroniki/genrih-latvijsky.html
       Bovendien verzekert Heinrich dat Vladimir vrede heeft gesloten met de inwoners van Riga, ook tegen de Litouwers.
       Ten slotte gaf de koning, misschien door goddelijke inspiratie, de bisschop heel Livonia zonder een woord, zodat de eeuwige vrede tussen hen zou worden versterkt, zowel tegen de Litouwers als tegen andere heidenen, en de vrije weg langs de Dvina was altijd open aan handelaren. Nadat hij hiermee klaar was, ging de koning met de kooplieden en al zijn mensen de Dvina op en keerde gelukkig terug naar zijn stad Polotsk.


       Ik denk dat al dit nieuws voldoende is om te praten over de nauwe betrokkenheid van Litouwen bij de Polotsk-zaken.

       Er is weinig nieuws. Van nauwe betrokkenheid is helemaal geen sprake. individuele afleveringen.

       Blijkbaar hebben we in dit geval te maken met een banale strijd, waarbij Litouwen de ene kandidaat voor de Polotsk-tafel steunde en Smolensk een andere.

       Pure speculatie. Er is nul informatie hierover in de tekst.
       1. Trilobiet Meester
        Trilobiet Meester 30 maart 2023 19:42
        +4
        Ik zal verduidelijken over Volodar. Ik heb het blijkbaar overgenomen van Alekseev, en hoewel ik meestal de links controleer, weet ik niet meer waar hij hier naar verwees.
        Voor de rest moet men begrijpen dat het vorstendom Polotsk sinds de tijd van Vseslav nooit onder één hand is verenigd. Na de dood van Vseslav maakten zijn kinderen onmiddellijk ruzie en begonnen ze hulp te zoeken in verschillende richtingen - de Vitebsk-tak vermengde zich met Smolensk, de Drutskaya-tak meer met Kiev, terwijl de Minsk-tak vaker dan andere werd gesteund door Litouwen. De Polotsk-tafel werd afwisselend ingenomen door de ene, dan de andere en vervolgens de derde tak van de afstammelingen van Vseslav.
        De genealogie van het Polotsk-huis zit vol hiaten, maar veel onderzoekers geloven dat de prinsen Gertsike en Kukeynos - respectievelijk Vsevolod en Vyachko vertegenwoordigers waren van de Minsk-tak, vandaar de traditionele steun van Litouwen.
        Betreffende de hulp van Litouwen in 1213 aan Prins Vsevolod. Hendrik van Letland noemt Dovgerd niet in dat artikel, dus de zoektocht in de tekst leverde geen resultaat op. Er staat letterlijk het volgende in:
        Citaat van Ingenieur
        Er is weinig nieuws. Van nauwe betrokkenheid is helemaal geen sprake. individuele afleveringen.

        Dit is iemand die evalueert. Alles bij elkaar genomen geeft een algemene analyse van alle beschikbare informatie mijns inziens een zeer eenduidig ​​beeld.
        Al 60 jaar - meer dan vijf verwijzingen naar de deelname van Litouwers aan Polotsk-aangelegenheden. Strakke dynastieke banden. De routes van de Litouwse detachementen door de landen van Polotsk - het beeld komt naar voren, misschien niet helemaal duidelijk, aangezien er echt weinig direct bewijs is, maar naar mijn mening vrij ondubbelzinnig. Ik ben niet erg bekend met het archeologische bewijs van de aanwezigheid van Russen in het land van Litouwen, maar Alekseev overweegt ze. Kortom, indirect bewijs is naar mijn mening absoluut voldoende om met vertrouwen te spreken over de integratie van de Litouwse elite in de Polotsk-zaken.
        1. Monteur
         Monteur 30 maart 2023 20:34
         +1
         Ja, de aflevering met Maynard is de tweede aflevering van de hulp van de Litouwers aan Vsevolod (Hoewel Dovagerd er niets mee te maken heeft, stierf hij een jaar geleden, maar het maakt niet uit, Maynard stierf in 1214)
         Er is dus geen hulp voor Vladimir van Polotsk, integendeel, de Litouwers worden minstens twee keer zijn vijanden genoemd
         Vsevolod en Vyachko waren respectievelijk vertegenwoordigers van de Minsk-tak, vandaar de traditionele steun van Litouwen

         Waar kwam de Litouwse steun voor Vyachko vandaan? Het zijn Henry's vijanden
         Toen de koning van Kukenois [Koknese] Vyachko (Vesceka) hoorde over de komst van de bisschop en de pelgrims, ging hij samen met zijn volk erop uit om hen te ontmoeten en bij aankomst in Riga werd hij door iedereen met eer ontvangen. Na vele dagen doorgebracht te hebben in de meest vriendelijke sfeer in het huis van de bisschop, ohen vroeg ten slotte de bisschop om hem te helpen tegen de aanvallen van de Litouwers, aanbiedend voor deze helft van zijn land en zijn kasteel. Dit werd aanvaard, de bisschop eerde de koning met vele geschenken, beloofde hem hulp met mensen en wapens, en de koning keerde met vreugde naar huis terug.

         U kunt een tussenconclusie trekken. Hendrik van Letland, onze meest gedetailleerde bron over zaken in de Baltische staten, schrijft niet over de onderwerping van Litouwers aan de Russen. Tegelijkertijd schrijft hij heel duidelijk over een dergelijke ondergeschiktheid voor de Letten en een deel van de Esten.
         Litouwers worden vijanden van Vladimir en Vyachko genoemd. Bondgenoten alleen Vsevolod. En dat is begrijpelijk gezien de familiebanden. Litouwers zien er duidelijk uit als het derde hoekpunt van een driehoek met hun eigen belangen. En niet de periferie van Polotsk
         De routes van de Litouwse detachementen door de landen van Polotsk - het beeld komt naar voren, misschien niet helemaal duidelijk, aangezien er echt weinig direct bewijs is, maar naar mijn mening vrij ondubbelzinnig

         Twee afleveringen. Litouwers werden in 1198 en 1180 door het Polotsk-volk meegebracht. Er is geen informatie over de invallen van de Litouwers zonder het Polotsk-volk aan te geven terwijl Polotsk sterk was.
         Ik ben niet erg bekend met het archeologische bewijs van de aanwezigheid van Russen in het land van Litouwen, maar Alekseev beschouwt ze als

         Eerder het tegenovergestelde. Volgens de archeologie komen de Baltische oudheden in de buurt van Grodno
         Het antwoord is simpel. De grens van de Litouwse nederzetting in het midden van de XNUMXe eeuw liep veel ten zuidoosten van de moderne Litouws-Wit-Russische grens. Zowel archeologische als taalkundige gegevens geven aan dat het land van het Grodno-vorstendom op de aangegeven tijd werd bewoond door Litouwers en aanverwante Yotvingiërs, die al in de late middeleeuwen Slavische assimilatie ondergingen. Dat wil zeggen, Grodno van de XII eeuw was een bolwerk van de Polotsk-autoriteiten in Litouwen, vergelijkbaar met Jersika in Latgale

         http://a-nevsky.ru/library/orden-mechenoscev-protiv-rusi-perviy-germanskiy-pohod-na-vostok9.html
         Ongetwijfeld controleerden de prinsen van Polotsk een soort grensgebied met de Litouwers, maar het is vrij duidelijk dat de deelname van de Litouwers aan Russische aangelegenheden tot het begin van de 13e eeuw beperkt was tot zeer zeldzame afleveringen.
         Met het verval van het Vorstendom Polotsk aan het begin van de 13e eeuw werden de Litouwers actiever. De geografie van hun invallen is enorm en de landen van het vorstendom Polotsk zijn het voorwerp van uitbreiding.

         Het belangrijkste is dat bij invallen op Russisch land de samenwerking met Russische contingenten aan het begin van de 13e eeuw niet langer wordt genoemd. Heb nog geen bewijs gevonden.
         De conclusie is duidelijk genoeg. Er was geen Polotsk-Litouwse vorstendom, en Polotsk diende in de beste tijden eerder als een factor die de Litouwse expansie tegenhield
    2. Sergey Khoruzhik
     Sergey Khoruzhik 30 maart 2023 16:42
     -2
     Ik raad je aan niet slim te zijn en geen onzin te schrijven. Er waren West-Balts en Oosterse. En ze spraken zelfs verschillende talen.
     Waar haal je je onthullingen vandaan? Stuur me een link. Ik wil ook net zo gek zijn als jij.
   2. Sergey Khoruzhik
    Sergey Khoruzhik 30 maart 2023 16:24
    -2
    Nergens natuurlijk.Deze auteur bedacht het gewoon in de hitte van zijn verbeelding. Ostap heeft als het ware geleden. Dit komt voort uit een groot verlangen om zijn AGRAMAD-geest te tonen. Vergeef hem, want hij weet niet wat hij schrijft.
  2. Eduard Vashchenko
   30 maart 2023 12:24
   -1
   Ik ben al gewend geraakt aan het idee dat Eduard en ik verschillende opvattingen hebben over het concept zelf van de staat, en dienovereenkomstig over de processen van zijn vorming, enz.

   Michaël, ik groet je
   Oef... Hard werken...

   Laat me niet antwoorden.
   En dan komt er nog een artikel uit.
   Er waren ook opmerkingen dat Litouwers niets met ON te maken hadden.
   hi
   1. Trilobiet Meester
    Trilobiet Meester 30 maart 2023 13:34
    -1
    Ja, Edward, mijn respect. hi
    Citaat: Eduard Vashchenko
    Laat me niet antwoorden.

    Zoals je wenst. Er is iemand om mee te vechten zonder mij. lachen
  3. Michajlov
   Michajlov 30 maart 2023 14:17
   +3
   Citaat: Trilobite Master
   zhora, vod, allemaal, korela, degenen die dichterbij zaten, betaalden geen eerbetoon, maar belastingen en waren volkomen gelijkwaardige onderdanen van het vorstendom of de republiek van Novgorod, zoals je wilt. Hetzelfde kan gezegd worden over de rest van het voorbeeld van de auteur. Merya betaalde belasting, Mordvinianen brachten hulde. Golyad - belasting, Latgalians - eerbetoon, etc. Allemaal afgunst vanwege de nabijheid van het politieke centrum.

   Goedemiddag Michiel!
   Ik geloof dat het niet afhangt van de nabijheid van het politieke centrum, maar van de willekeurige en kunstmatige verdeling van hetzelfde fenomeen in verschillende delen, zoiets als dit: Mordovië brengt hulde en Mari El betaalt belasting. Of: Primorsky Krai betaalt hulde, de Oeral betaalt belasting en de regio Moskou betaalt helemaal niets.
   Meteen lijkt het mij dat we moeten beslissen: of belastingen of eerbetoon. hi
   1. Trilobiet Meester
    Trilobiet Meester 30 maart 2023 14:43
    +1
    Citaat: Mihaylov
    het is noodzakelijk om te beslissen: belastingen of eerbetoon.

    Waar een permanent bestuur is in de vorm van een soort tyun en een paar deurwaarders op het kerkhof, daar zijn belastingen. Waar zoiets niet bestaat, maar in plaats daarvan een keer per jaar een groep eerbetoonbetalers arriveert in de vorm van een gewapend detachement - een eerbetoon. Ik stel het me zo een beetje voor.
 12. Vanja_2
  Vanja_2 30 maart 2023 12:06
  -2
  Veel historische fouten. De auteur legt zijn mening meer op, hoe het beter voor hem zou zijn, zodat het zo zou zijn. In feite bestonden de Aukshtuits niet. Ze komen in ieder geval nergens in de Russische kronieken voor. Er waren alleen Zhamoits, in de Chronicles beschreven als Zhmud, die in het noordoosten van het moderne Litouwen woonden, beperkt door de Orders. Ze noemden Aukstaits alle Oost-Russen, Slaven, huidige Wit-Russen die op dat moment in het Vorstendom Polotsk woonden, ook in het oosten van het huidige Litouwen en het noorden van Wit-Rusland. Litouwen - de naam zelf kwam van Black Rus', dat wil zeggen de moderne Grodno-regio, en het gebied in deze regio werd genoemd. Het Russische vorstendom Novogrudok en het Russische vorstendom Gorodnyanskoe, enz. De westelijke landen van Black Rus' werden verenigd door heidense Slaven, in feite dezelfde Russen die gewoon geen tijd hadden om het christendom te accepteren. Black Rus' - dit was Litouwen, en werd zo genoemd, omdat het christendom hen praktisch niet bereikte, en er waren ook heidense Slavische riten, cultuur en de taal was Russisch. Litouwen is een nieuwe formatie van de Russische Polotsk-vorstendommen, sinds Polotsk zwak werd en niets meer controleerde op zijn grondgebied. Na, 100 jaar later, toen een nieuwe hoofdstad werd gebouwd aan de rivier de Vilna, werd de hoofdstad overgebracht van de stad Novogrudok naar Vilna, en het land werd bekend als het Groothertogdom Litouwen en werd gelijktijdig gevormd met het Groothertogdom Moskou . Dat wil zeggen, dat de Moskovieten dat de Litouwers Russisch waren en streden om het bezit van het Russische land en. Beide vorstendommen hadden Russisch als voertaal en orthodoxie bij de meerderheid van de burgers. Het voorvoegsel Russisch Vorstendom VKL en Russisch Vorstendom VKM moeten verplicht zijn voor deze staten. En het moderne Litouwen leende deze naam pas na de revolutie. In feite is Litouwen de naam van de Slavische landen, zoals de Wolga, Kuban, Oeral, Polissya, dat wil zeggen het grondgebied van de Russische landen.
 13. Tim666
  Tim666 30 maart 2023 12:15
  -2
  Citaat: Eduard Vashchenko
  Citaat van Tim666
  Litouwers zijn moderne Wit-Russen
  Meer correct - Litouwers. En Wit-Rusland is eerder de opvolger van ON ...


  Het vorstendom heette het Groothertogdom Litouwen, de prinsen waren Litouwers en ... Wit-Rusland is de erfgename?
  Waarom Oekraïne niet? Ja, ik hoorde op elke hoek zulke onzin in Wit-Rusland. Naar de vraag:
  dus jij, wij? (mijn voorouders uit Wit-Rusland) waren krepaks, maar pannen, adellijke Litouwers, ja Polen? U vertelt zelf op excursies: de adel wordt dronken en gaat, als ze niets te doen hebben, door het dorp om de boeren te geselen?

  Ze slaan hun ogen bescheiden neer en houden zich stil.
  De tekst van het artikel gaat over Svidrigailo, vochten deze Russische gebieden weer om de Litouwse erfenis?
  De Slaven in dit vorstendom waren een ondergeschikt element, en wel vanaf het einde van de XNUMXe eeuw. en überhaupt krepaks worden onder de Polen, Litouwers en allerlei Ostrozhsky's en Vishnevetsky's die Polonized raakten.
  En hoe gaan ze om met hun erfenis toonde Bohdan Khmelnitsky tijdens de bevrijdingsoorlog, vochten ze daar zo met hun erfenis?
  Ja, en in 1939, zelfs vóór de komst van het Sovjetleger, renden Wit-Russen met hooivorken achter "hun erfgoed" aan?

  Oom, Samogitia - het land van het moderne Litouwen werd onderdeel van de GDL na de Slag om Grunwald, en uw verhandeling is een poging om een ​​uil op een wereldbol te trekken, er was geen geschreven Samogitische of Aukshait-taal, de documentenstroom werd uitgevoerd in Oud-Wit-Russisch, maar waren Litouwers in moderne zin te kennen? Het enige teken dat aanhangers van een zekere dominantie van de Aukshaits-Litouwen actief aandringen, is de oorsprong van prins Mindovg, maar er zijn niet minder vragen dan over de oorsprong van Rurik. Maar zelfs als Mindovg van Aukshait- of Samogitische afkomst is, bracht hij dan een heersende klasse mee? Welnu, Rus' werd tot slaaf gemaakt door de Varangianen omdat Rurik meebracht om te weten wie de Slaven domineerde) Ben je serieus over de Polonized Ostrozhskys? De Ostrozhskys zijn trouwens een van de meest fervente aanhangers van de orthodoxie in het Groothertogdom Litouwen, er was in feite geen polonisering, de enige vraag was religie, en ze kwamen met dezelfde polonisering op de proppen onder Catherine 2, toen Wit-Russische katholieken werden Polen genoemd en Uniates werden met geweld tot de orthodoxie gedreven. Ze onderdrukten de Slaven - is het oké dat de Polen ook Slaven zijn?Lees om te beginnen wat en wie de adel is, waarvoor ze in de adelstand zijn opgenomen. Over de adel gingen ze de boeren geselen - op het grondgebied van het Groothertogdom Litouwen was het aandeel van de adel ongeveer een derde van de bevolking, en de meeste adel verschilden weinig van de boerenklasse in termen van welzijn. wezen. Hebben deze arme adel buitenlandse lijfeigenen of vrije boeren gegeseld?
  Khmelnytsky's bevrijdingsoorlog - een soort mythen over een soort bevrijdingsoorlog zijn al lang ontkracht, misschien genoeg kreupelen uit imperiale en Sovjet-leerboeken.
  1. Eduard Vashchenko
   30 maart 2023 12:46
   -1
   Oom, Samogitia - het land van het moderne Litouwen werd onderdeel van de GDL na de Slag om Grunwald, en uw verhandeling is een poging om een ​​uil op een wereldbol te trekken, er was geen geschreven Samogitische of Aukshait-taal, de documentenstroom werd uitgevoerd in Oud-Wit-Russisch, maar waren Litouwers in moderne zin te kennen?


   Ik kijk, mijn neef heeft de hele school overgeslagen, wat kan ik zeggen ... lachend
   1. Michajlov
    Michajlov 30 maart 2023 13:11
    +1
    Citaat: Eduard Vashchenko

    Ik kijk, mijn neef heeft de hele school overgeslagen, wat kan ik zeggen ...

   2. Dik
    Dik 30 maart 2023 13:15
    +1
    Citaat: Eduard Vashchenko
    Ik kijk, mijn neef heeft de hele school overgeslagen, wat kan ik zeggen ...

    - Niet gegeseld toen het nodig was? wassat Ik denk dat Timur een aantal van zijn belangen probeert te behartigen, krachtig probeert uit te beelden dat er een "andere mening" bestaat die verschilt van de Sovjet-, imperiale en volkshistorische opvattingen die in de geschiedenissectie zijn vastgesteld. Hij kan niets zinnigs zeggen, wegens gebrek aan eruditie. Maar er zijn emoties en een steungroep. te vragen
  2. Trilobiet Meester
   Trilobiet Meester 30 maart 2023 13:41
   +1
   Citaat van Tim666
   Uncle, Samogitia - het land van het moderne Litouwen werd een deel van de ON na de slag om Grunwald

   Samogitia werd in 1398 door Vytautas aan de Duitsers overgedragen in ruil voor hulp tegen Jagiello. Onder het bewind van de Duitsers (voorwaardelijk, want er waren constante opstanden) was ze pas twaalf jaar oud.
   Leer materieel.
 14. Tim666
  Tim666 30 maart 2023 12:27
  0
  Citaat: Eduard Vashchenko
  Litouwers met Samogitiërs zaten daar in de boerderijen en staken nergens uit.

  Welke boerderijen? Welke wetenschappelijke artikelen zeggen dit?
  Het belangrijkste etnische element van de ON waren de Slaven...

  Het belangrijkste maar ondergeschikte element leidde ongetwijfeld in de loop van de tijd, zoals ik in dit artikel schreef, tot een volkomen moeilijke situatie: de eindeloze opstanden van de XNUMXe en XNUMXe eeuw. getuigen hiervan, en alles eindigt met een opstand onder leiding van Bogdan Khmelnitsky, zo'n "synergie" van etnische groepen.
  Als sommige voor de boerderijen zijn, andere de belangrijkste, waarom zou u zich dan tegen de boerderijen verzetten?

  Nou, schrijf ook dat Bogdan Khmelnitsky een opstand opriep voor het geloof en de Slaven)))
 15. noord 2
  noord 2 30 maart 2023 13:16
  +3
  Citaat: Eduard Vashchenko
  er zijn enkele onnauwkeurigheden en inconsistenties in het artikel.
  Ten eerste heeft het Groothertogdom Litouwen niets gemeen met het huidige Litouwen. ON was een van de vele oude Russische vorstendommen, gefragmenteerd en niet verenigd in één Russische staat van de Oudslavische landen, en in feite bevinden alle belangrijke historische artefacten en historische objecten van deze ON zich nu op het grondgebied van het huidige Wit-Rusland. En in Litouwen, beseffend dat Litouwen nu de geschiedenis vervalst, danken ze God dat Loekasjenko de voorzitter was van de collectieve boerderij en geen doctor in de historische wetenschappen ...

  Goede dag,
  er staan ​​geen onjuistheden in het artikel.
  Laten we, zoals onze president zei, de vliegen van de schnitzels scheiden.
  Ten eerste houden alleen nationalisten, burgerlijke nationalisten, zich bezig met de rechtvaardiging van historische wortels om aan andere nationalisten te bewijzen dat ze ogogo en egege zijn.
  En niets anders.
  Ja, historici kunnen de geschiedenis ook "tweaken", ze kunnen een of andere mening hebben, afhankelijk van politieke voorkeuren.
  Maar terug naar AAN. Er zijn verschillende opvattingen over wat het was. Sleutel, het was een "confederatie", een unie van Litouwen en Russisch land: we vernietigen de oude niet, we introduceren geen nieuwe.
  Of de Russisch-Litouwse staat (een rudimentaire of vroege staat. Het grootste deel van mijn leven heb ik ook duidelijk vastgehouden aan deze visie en richting in de geschiedenis.
  Wat is hier mis? Niet zo, en ik schreef in een artikel over het alternatief, het bleek dat er een alternatief was, de Russen konden allemaal plezier beleven aan het leven als onderdeel van de ON, bijvoorbeeld door Moskou te hebben veroverd tijdens het "Litouwse land" van de jaren 60 . XNUMXe eeuw?
  Als er geen verdere ontwikkeling in de geschiedenis zou zijn, zouden we het erover eens zijn: ja, het was een soort confederatie van Russen en Litouwers.
  Maar ... de geschiedenis heeft de GDL voor een keuze gesteld hoe ze zich verder willen ontwikkelen, binnen de GDL en elkaar aan iedereen willen assimileren, zouden de Russen het waarschijnlijker hebben gedaan, of is er een andere manier?
  En het was de Litouwse adel met de koning die de weg koos van een eenheid met een meer ontwikkelde staat in het Westen, als je de gebeurtenissen heel eenvoudig beschrijft, met Polen. En de Russische landen, ondergeschikt aan Litouwen, namen deze weg, nadat ze een beetje met Svidrigailo hadden gevochten, maar nog steeds hun HEER, DE GROOTHERTOG VAN LITOUWEN, gehoorzaamden. Dus dat is wat er gebeurde.
  En tot slot natuurlijk het moderne Litouwse volk - de directe afstammelingen van dat Litouwen, de Wit-Russen, de afstammelingen van die Russische stadstaten van Black Rus', Minsk en Polotsk, die zich aan Litouwen onderwierpen, leefden in de ON, maar niet Litouwers. hi

  in mijn commentaar staat met geen woord dat Wit-Russen Litouwers zijn. Mijn enige opmerking is dat de verhouding tussen historische artefacten en historische objecten in de gebieden van het huidige Wit-Rusland en Litouwen ongeveer 10:1 is! . En in het Groothertogdom Litouwen werd kantoorwerk verricht en spraken ze in het oud-Wit-Russisch, het westerse dialect van de oud-Russische oud-Slavische taal. De Litouwse taal in de GDL is nooit een staatstaal geweest, hoewel het wel heeft bestaan. Dus wat voor soort Wit-Russen zijn Litouwers of vice versa. Maar het grondgebied waarop zich de belangrijkste historische objecten van het vorstendom bevinden en de taal waarin de staat en het openbare leven vrijwillig en zonder dwang worden gevoerd, is een indicator van wiens land en macht het is. Dus de Wit-Russen hebben het recht om de erfgenamen van de ON te zijn, in vergelijking met de huidige Litouwers, ongeveer in een verhouding van 10: 1 in veel parameters van historische erfelijkheid.
  1. Sergey Khoruzhik
   Sergey Khoruzhik 30 maart 2023 16:59
   +1
   Men moet geen ruzie maken over feiten met mensen die zich tot het geloof wenden als de enige bron van kennis.
   Het belangrijkste argument van de sektariër: ik geloof, ik geloof niet. En daarom is hij de eigenaar van de absolute waarheid, en jij met je feiten, nee.
  2. Sergey Khoruzhik
   Sergey Khoruzhik 30 maart 2023 17:01
   0
   De huidige Litouwers bemoeiden zich gewoon met hun tijd en legden de naam van hun staat vast op de Vredesconferentie van Versailles in 1918.
   En dus hebben ze precies dezelfde relatie tot ON als de moderne inwoners van Rome tot het Romeinse rijk.
 16. Luminman
  Luminman 30 maart 2023 13:28
  0
  Discussies over het thema van de GDL doen me denken aan de discussies van Normanisten en anti-Normanisten, evenals geschillen tussen Franse wetenschappers en Duitse wetenschappers, of Karel de Grote een Fransman of een Duitser was. Deze geschillen zullen nooit opdrogen, wat weer een andere reden geeft om artikelen en boeken te schrijven, en de andere kant om ze te weerleggen. En commentatoren schrijven opmerkingen... wenk
  1. Sergey Khoruzhik
   Sergey Khoruzhik 30 maart 2023 16:45
   0
   "Wij zijn van de Russische familie, Karla, Inegeld, Farlof, Rulav, Guda, Ruald, Karn, Frelav, Ruar, Aktev, Truan, Lidul, Fost, Stemid, en een bericht van Olga, de Russische groothertog..." (Russisch-Grieks verdrag 911 jaar, "The Tale of Bygone Years" Moskou, Leningrad, 1950).
 17. Slavutich
  Slavutich 30 maart 2023 19:44
  +2
  Er is een interessant onderwerp onthuld. Nu is duidelijk wat en waarom in deze gebieden was.
 18. Sergey Khoruzhik
  Sergey Khoruzhik 30 maart 2023 21:03
  -1
  Ongemakkelijke feiten over het ontstaan ​​van ON
  De Pommerse prins Bohuslav I had in 1214 een zegel dat bijna identiek is aan het zegel van de GDL "Pursuit". Maar het meest interessante is anders: de Poolse historicus Jerzy Dowiat meldt:
  "Boguslav I, Prins van West-Pommeren, was getiteld princeps Liuticorum" (Dowiat J. Pochodzenie dinastii zachodnio-pomorskiej i uksztaltowanie sie terytorium ksiestwa Zachodnio-Pomorskiego. / Przeglad historyczny. Tom XLV. Zeszyt 2-3. Warszawa, 1954).
  Ik vestig uw aandacht op een belangrijke omstandigheid: in de toekomst hadden de Pommerse prinsen niet langer zo'n titel.
  De Wit-Russische historicus Zdzisław Sitko interpreteert deze titel als "prins van de Lyutichi, Lutitsky", maar in de pauselijke stieren wordt het koninkrijk Mindovga een halve eeuw later ook wel Liutowa genoemd, dat wil zeggen Lutova.
  De titel van Boguslav I "princeps Liuticorum" stelt ons in staat de volgende conclusies te trekken.
  1. Tot 1219 lag Litouwen niet op het grondgebied van de toekomstige GDL, maar in West-Pommeren. Bovendien was zelfs daar het wapen van haar prinsen "Pursuit".
  2. Daar bedoelde Litouwen duidelijk de Lutva van de Lutichi, en toen het Groothertogdom Litouwen in het midden van de XNUMXe eeuw door Mindovg werd opgericht, heette Litouwen nog steeds Lutva, waardoor een aanduiding van de oorsprong van de mensen van de Lutichi behouden bleef .
  3. Van 1214 tot 1221, onder druk van een krachtige Duits-Poolse expansie, migreerden de Lutiches van West-Pommeren naar de Neman (inclusief een mislukte poging om het land van de oostelijke Balten van de Skalovieten aan de monding van de Neman in Pruisen rond 1221). Boven de Neman in de regio Novogorodka creëerden de prinsen van de Luticiërs Ruskevichi en Bulevichi een nieuw Litouwen.
  Een belangrijke nuance is dat de westelijke Balten van Pommeren etnisch veel dichter bij de Yotvingers stonden dan de Slaven: ze waren verenigd door een taal, een gemeenschappelijke cultuur, een gemeenschappelijke heidense religie. Nadat ze de Neman waren opgekomen naar het land van Yatva, sloten de migranten in 1219 een grensovereenkomst met de Galicisch-Volyn-prinsen. In het verdrag worden de nieuw aangekomen prinsen uit West-Pommeren bij naam genoemd. Ik vestig uw aandacht op het feit dat ze hier nog nooit eerder bekend zijn geweest. Zoals de naam "Litouwen" of "Lutva".
  Voorafgaand aan Mindovg werd het nieuw geslagen Litouwen geregeerd door twee belangrijke clans van de Lutiches: Bulevichi en Ruskevichi. Het is duidelijk dat ze er alleen in slaagden te onderhandelen met de koning van Rus' van Galicië en Volyn (toen al geïsoleerd van Kiev en zelfs het katholicisme gaan accepteren). Maar Kiev en de nakomelingen van de prinsen van Kiev, die eerder het land van Novogorodok (Novogrudok) hadden veroverd op de lokale Yotvingiërs, waren het niet eens met de komst van vreemden hier. De oorlog was aan het brouwen, de Lutichi Bulevichi en Ruskevichi wendden zich natuurlijk tot de koning van Pruisen (Pogezania) Ringold voor hulp - aangezien hij hun bondgenoot was (Pruisen, als voormalige kolonie van Polabskaya Rus, verzamelde alle migranten uit Polabya ​​en Pommeren die de Duits-Poolse expansie verlieten).
  Het conflict tussen het nieuw geslagen Litouwen van de Luticiërs en de bevolking van Kiev escaleerde tegen 1230 extreem: zonder de hulp van Pruisen konden de Luticiërs het niet laten. Blijkbaar beloofden Bulevichi en Ruskevichi Ringold (de vader van Mindovg) bepaalde rechten aan Litouwen in ruil voor zijn bescherming tegen Kiev.
  In 1230 kwam de Pruisische koning Ringold Litouwen te hulp en vocht met de bevolking van Kiev voor haar vrijheid. De strijd vond plaats op de rechteroever van de Neman, nabij het dorp Mogilno. De Oekraïense prinsen David Lutsky en Dmitry Drutsky met hun squadrons werden verslagen en gedood. Tegelijkertijd kwamen de mensen in Polotsk in opstand, en Ringold voegde het zonder veel moeite toe aan zijn nieuwe bezittingen.
  Krivichi en Yotvingians (dat wil zeggen, beide delen van de oude Wit-Russische etnische groep) haatten de mensen van Kiev en vervloekten Kiev, waarvan ze, hoewel ze tegen die tijd al waren bevrijd, maar wiens prinsen hen keer op keer probeerden tot slaaf te maken. Het is daarom duidelijk dat de Krivichi en Yotvingianen in de Lyutich-Pomors niet alleen hun broers (met dezelfde taal en cultuur) zagen, die heel anders waren dan de Rusyns van Kiev, maar ook bescherming van Kiev.

  Een nieuw woord in de zoektocht naar de oorsprong van Litouwen was het eerste in het Russisch vertaald uit het Latijn "The Great Polish Chronicle" van de 1987e-XNUMXe eeuw - CHRONICA POLONIAE MAIORIS. In XNUMX werd het gepubliceerd door de uitgeverij van de Universiteit van Moskou onder redactie van corresponderend lid van de USSR Academy of Sciences VL Yanin.
  Het bleek dat beide concepten onjuist waren: Mindovg was geen Zhemoyt-Aukshtait, maar hij was ook geen Wit-Russische Krivitsj uit Polotsk. In de "Kroniek" wordt Mindovg (Mendolf) de Pruisische koning genoemd, die met zijn Pruisen vanuit de Duits-Poolse expansie naar ons land trok.
  Natuurlijk hebben we het over Mindovg als de heerser van de GDL, want in hoofdstuk 133, getiteld "Het hoofdstuk over de verwoesting van Plock land" (Plock ligt net ten oosten van Warschau), wordt gerapporteerd hoe de Porussiërs (Pruisen) Polen aangevallen vanaf het grondgebied van de GDL:
  “In hetzelfde jaar [1260] viel de genoemde Mendolph, nadat hij een menigte had verzameld, tot dertigduizend, vechtend: zijn Pruisen, Litvins en andere heidense volkeren, het land van Mazovië binnen. Daar verwoestte hij allereerst de stad Plock en verwoestte vervolgens op brute wijze de steden en dorpen van het hele Plock-land met zwaard en vuur, diefstal en diefstal. Nadat hij ook Pruisen had aangevallen, verwoestte hij de steden, verwoestte bijna het hele land van Pruisen, en zijn gedoopte Pruisen pleegden een wreed bloedbad onder het christelijke volk.
  Op het eerste gezicht lijkt het misschien verrassend dat er niet alleen in de Kiev, Polotsk en andere "oosterse" kronieken geen woord staat over de oprichting van de ON (die ze daar om objectieve redenen niet wisten), maar dit is niet de geval in de kronieken van de Polen en Duitsers die de verovering van Pomorie en Pruisen beschrijven. Een opvallend beeld: een machtige staat verschijnt "from scratch" - maar niemand vermeldt het.
  Het antwoord is blijkbaar dat de Polen en Duitsers er in die tijd alleen de vlucht in zagen van de volkeren die ze uit Polabye, Pommeren en Pruisen verdreven hadden. Ze bleven voor hen dezelfde vijanden - in de staat van dezelfde oude oorlog, en daarom werd de ON niet als iets "nieuws" beschouwd. Het was een oude bekende tegenstander, die alleen maar verder en verder naar het oosten wegtrok van expansie - totdat hij zich "ingroef" in Novogorodok.
  Bij het analyseren van de Grote Poolse Kroniek wordt duidelijk dat de daarin beschreven Pruisische koning Mendolph-Mindovg niets met Litouwen te maken had (omdat hij met zijn Pruisische volk naar de Litvins ging). En etnisch waren hij en zijn mensen natuurlijk Pogezani (mensen uit Pogezanie), nu is het Noord-Polen en de regio Kaliningrad in Rusland. Pogezani zijn geen oostelijke Balts (geen Zhemoits en Aukshtaits), maar westelijke Balts, in het verleden verwant aan de huidige westelijke Wit-Russen - Yatvingians (de Pogezania-regio zelf werd toegeschreven aan de Upper Yatva van de Yotvingians). Vandaar de gelijkenis van namen: in West-Wit-Rusland (Zuid-Yatva van de Yotvingiërs) was de naam Mindovg ook gebruikelijk (die afwezig was bij de Oost-Balten).
 19. De opmerking is verwijderd.
 20. Oleg812spb
  Oleg812spb 31 maart 2023 11:07
  +1
  Er zal altijd iemand zijn die iets oppikt "dat slecht liegt" ...
 21. kamakama
  kamakama 31 maart 2023 12:01
  0
  Laten we onszelf een heel simpele vraag stellen, twee om precies te zijn. En we zullen heel goed nadenken over de antwoorden daarop.
  1) als enkele figuren uit Kiev en steden die hem bevriend waren enkele Varangianen onder leiding van Rurik als hun heersers erkenden, van wie is dan de resulterende staat?
  2) als een beetje later enkele figuren uit Polotsk en bevriende steden enkele Samogitiërs erkenden als hun heersers, geleid door Mindovg, dan is de resulterende staat - van wie is het?

  En over het Tataarse juk. Iedereen kijkt naar de data van de invasie - geruïneerd, gedood, gedood ... En als je wat eerder kijkt? de economie van Kievan Rus, gebouwd op noord-zuid doorvoerhandel, was al diep in verval, omdat Byzantium snel verarmde in oorlogen met de Arabieren en Turken en het buitengewoon moeilijk was om van plichten te leven. Nomaden sloegen zojuist de laatste spijker in de kist.
  Laten we het vergelijken met de mening van een historicus 800 jaar later - er was Joegoslavië en het werd in 1998 gebombardeerd door de NAVO. Het is dus schuldig aan de val van het land. En het feit dat er daarvoor veel problemen waren, zal op de een of andere manier uit het geheugen worden gewist. Vooral dat er toen spanning was met schrijven en douaneaangiften hoogstwaarschijnlijk niet bewaard zijn gebleven
 22. Artem Savin
  Artem Savin 31 maart 2023 21:44
  +1
  Citaat: Sergey Khoruzhik
  De kwestie van de GDL is niet historisch of zelfs maar wetenschappelijk, maar politiek.

  Niet in de wenkbrauw, maar in het oog, beter kun je het niet zeggen! Politiek. Zmagars zijn, net als alle Oost-Europese etnisch-nationalisten, unieke mensen in hun koppigheid. Er is een gegeven - een onafhankelijke staat. Het lijkt erop dat wat voor verschil het maakt wanneer deze onafhankelijkheid werd verkregen, 1000 jaar geleden of afgelopen zomer, is dit een waarde op zich? Waarom zou de staatstaal een taal zijn die 90% van de burgers niet spreekt? En nog veel meer vragen van de "patriotten" antwoorden waarop een normaal persoon verrast en verbijsterd is. Ik zal het verduidelijken, zodat ik zonder insinuaties op nationale basis - ik heb het niet over Wit-Russen, maar specifiek over een vrij kleine kring van strak verknipte mensen. Er zijn veel soortgelijke waar ze lijden, niet alleen in de eerste. OP
 23. Grigory_Nikolaev
  Grigory_Nikolaev 31 maart 2023 22:04
  -1
  "Paarden door elkaar, mensen" ..

  het artikel is een aanname gebaseerd op onjuiste uitgangspunten van de 'klassieke' school van pseudo-geschiedenis waarin alle vervalsers zijn vertrapt uit de tijd van Catherine en eindigend met de Sovjetschool, die actief het centrum van oorsprong van de Russische landen vormde waar ze zaten zelf op dat moment, dat wil zeggen in Moskou. Het Groothertogdom Litouwen had NIETS te maken met het moderne Litouwen, maar had Polotsk-landen in zijn hart en geboorte, verspreidde zich in de loop van de tijd van zee tot zee en verdween na enkele eeuwen, na een fatale fout te hebben gemaakt - zich te verenigen in een alliantie tegen de agressie van Moskou met de katholieke hyena Polen, wat voor verwarring en uiteindelijk een verraderlijke steek in de rug zorgde. Met betrekking tot de woorden van de auteur over de politieke en economische "achterstand" van die regio's in vergelijking met sommige andere "Rus", zou ik eraan willen herinneren dat de steden van het Groothertogdom Litouwen sinds de 14e eeuw leefden in overeenstemming met de wet van Magdeburg, dat dat wil zeggen, ze werden geregeerd door stedelingen, waardoor het Groothertogdom Litouwen, samen met de Republiek Novgorod, de vroegste democratie in Oost-Europa werd. Wat de Tataars-Mongolen betreft, zij kregen drie keer de tanden van het vorstendom en gaven er voorzichtig de voorkeur aan zich niet meer te bemoeien.
 24. valery kuvshinchikov
  valery kuvshinchikov 1 april 2023 13:46
  0
  Het moderne Litouwen probeert de geschiedenis van het Groothertogdom Litouwen af ​​te schilderen als autonoom om de geschiedenis van Litouwen te scheiden van de geschiedenis van Rusland ... in feite was het Groothertogdom Litouwen in de 13e-15e eeuw in de dezelfde ruimte met de Russische vorstendommen en alleen dankzij Russische rekruten behaalde militair succes ... Zodra het vorstendom Moskou Smolensk en anderen terugkeerde. 13-18 eeuw .. In Wit-Rusland verklaren de katholieke regio's zichzelf de erfgenaam van de GDL het grootste deel van allemaal ... De hoofdstad van de GDL lag op het grondgebied van Wit-Rusland ...
 25. Romeinse Efremov
  Romeinse Efremov 2 april 2023 15:27
  +1
  Het middeleeuwse ON was een WEST-RUSSISCHE staat (oorspronkelijk orthodox, en helemaal niet katholiek), waar ze de WEST-RUSSISCHE TAAL spraken. De Bijbel die slechts 500 jaar geleden door Francis Skaryna werd gedrukt, kan nog steeds worden gelezen zonder woordenboek (zoals veel andere documenten uit die tijd).
  "West-Russische geschreven taal is een van de officiële geschreven en literaire talen van het Groothertogdom Litouwen van de 1696e eeuw tot XNUMX." Peter was al koning - en daar herinnerden ze zich nog steeds hun moedertaal Russische taal !!!
  En allerlei soorten Samogitiërs, Aushkaits, Zemgals en andere Curoniërs (voorouders van moderne Litouwers en Letten) leefden 700 jaar geleden nog in een stamsysteem, waren heidenen en accepteerden pas in de 15e eeuw het christendom.
 26. Vincent Price
  Vincent Price 3 april 2023 17:01
  -1
  Klasse, ten slotte, niet de discussie over SVO, maar informatie waardoor deze SVO blijkbaar is begonnen.
 27. De opmerking is verwijderd.
 28. Slaan
  Slaan 4 april 2023 22:12
  +2
  De belangrijkste betekenis van deze beschrijving van de legendes uit de oudheid is verdriet voor de overwonnenen. En de winnaar is degene die het laatst lacht, alles pakt. In dit opzicht is het gewoon interessant, en waar is de horde nu, inclusief het grote Polen? Je kunt op rijm antwoorden!
  1. Grigory_Nikolaev
   Grigory_Nikolaev 5 april 2023 12:24
   0
   Oh hoe! op rijm)
   Het zijn zo verschillende overwinningen.. de genocide op 2 miljoen Armeniërs, de overwinning van de Hutu's op de Tutsi's op aandringen van de "witte meesters", de overwinning van de NAVO in Joegoslavië, de overwinning van het blanke gespuis op de inheemse volkeren van Noord-Amerika die naar buiten kwamen om de schepen te ontmoeten en ze als goden vereerden, de overwinning van verkrachters op de verkrachte...
   Lachend en verwijzend naar zegevierende stelregels, vergeet niet om rond te kijken - wat als er al een andere "leest" aan vast zit ..
 29. Mikhail_Zverev
  Mikhail_Zverev 5 april 2023 01:09
  0
  Het is hoog tijd om het concept van het Pools-Litouwse juk in de Russische geschiedschrijving te introduceren.
 30. kameraad th
  kameraad th 8 april 2023 07:07
  0
  Waarom kameraad. Vashchenko en de wetenschappelijke school die hij vertegenwoordigt, houden helemaal geen rekening met de kwestie van het behoren tot de landen van Brandenburg en het westen als onderdeel van het Groothertogdom Litouwen, hun bezetting, en verderop in de tekst - is dit waarschijnlijk een daad van toekenning -eten of iets anders? Bedankt