militaire beoordeling

Liberalen - nee, sharia - ja!

37
Vorige week vrijdag keurden leden van de Egyptische Constitutionele Commissie de ontwerpgrondwet van het land naar hun eigen ontwerp goed.

De promotie van het ontwerp van basiswet verloopt in een versneld tempo. Zaterdag ondertekende de Egyptische president Mohammed Morsi het ontwerp van vrijdag. Tegelijkertijd benoemde de "farao" een referendum over het ontwerp van basiswet voor 15 december.

Het document was gebaseerd op de grondwet van 1971, die enkele wijzigingen heeft ondergaan. Oppositiepartijen namen niet deel aan de overweging van het project, dat meer dan zestien uur duurde. Hun leden zijn er zeker van dat het document de fundamenten van de staat ondermijnt.

Liberalen - nee, sharia - ja!


In het ontwerp van de Egyptische basiswet wordt het voormalige afgevaardigden van de Nationale Democratische Partij, die er lid van waren tijdens de dagen van de "Egyptische revolutie van 25 januari", tien jaar lang verboden om politieke functies te bekleden.

Essam El-Erian, vertegenwoordiger van de Moslimbroederschap, zei:

“Deze grondwet vertegenwoordigt de diversiteit van het Egyptische volk. Alle burgers van het land, zowel mannen als vrouwen, zullen zich in deze wet bevinden. Volgens deze grondwet zullen we de wetten van God vervullen, die voorheen alleen op papier waren geschreven, en de vrijheden van burgers respecteren.”


“Diversiteit” komt eigenlijk neer op absolute uniformiteit. Het door Morsi goedgekeurde ontwerp stelt dat de islam de staatsgodsdienst van Egypte is en dat de sharia-principes de belangrijkste bron van wetgeving zijn. Het recht om "kwesties die verband houden met de sharia" te interpreteren is in het project voorbehouden aan de moskee en de Al-Azhar Universiteit (het centrum van islamitische jurisprudentie in Caïro). Experts beschouwd het ontwerp van de basiswet van Egypte als basis voor het creëren van een islamitische staat naar het model van Saoedi-Arabië, en het hoofd van de Egyptische afdeling van de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch, Heba Morayef, merkte op dat het nieuwe wetsvoorstel de vrijheid van meningsuiting zou kunnen beknotten. Het document bevat twee artikelen over het beledigen van de islamitische profeet, wat kan leiden tot een golf van strafrechtelijke vervolging van bijvoorbeeld atheïsten of ongelovigen die hun mening durven uiten.

Morsi's tegenstanders vormden het Front to Save the Motherland, dat werd geleid door voormalige presidentskandidaten Amr Musa en Hamdeen Sabbahi. Tot de leiding behoorden ook de voormalige directeur van het IAEA en de leider van de Grondwetpartij, Mohammed al-Baradei, en de voormalige leider van de partij van de Broeders om het Moederland te redden, Abdel al-Futuh, die eerder de kandidatuur van Mohammed Morsi steunde in de verkiezingen. Kameraad Sabbahi heeft al verklaard dat "de mensen de haastig verzonnen basiswet van het land niet zullen accepteren".

"We verwerpen categorisch de grondwetsverklaring van de president en de ontwerpgrondwet", ik merkte hij. "Helaas zien we, en dit werd bevestigd door het laatste interview van Mohammed Morsi op de Egyptische televisie, dat hij ons niet wil horen en bereid is alleen naar zijn aanhangers te luisteren."


Egyptische politicoloog Hani Ayad говорит:

“Nu is de Egyptische samenleving verdeeld in twee kampen: islamisten en hun aanhangers en degenen die tegen hen zijn. Nu zijn de islamisten al op een dood spoor beland en dit verklaart hun onverstandige haastige daad bij de ontwikkeling van een nieuwe ontwerpgrondwet. Met het aannemen van de nieuwe grondwet annuleert Mohammed Morsi automatisch de grondwettelijke verklaring die de protesten veroorzaakte en lijkt hij de Moslimbroederschap uit de impasse te leiden. Nu is er in het hele land al een golf van massaprotesten losgebarsten tegen de nieuwe grondwet, en het lijkt onwaarschijnlijk dat er een referendum over gehouden zal worden. Het is interessant dat zelfs de rechters, die geacht worden het referendumproces te controleren, er zelf niet aan gaan deelnemen.”


Het volk wilde vrijheid en democratie, meent de analist, en daarom gingen ze op Tahrir in opstand.

"Nu maken ze ons tot slaven."


Mursi zelf overweegtdat de grondwet een nieuwe pagina zal openen geschiedenis land en de vestiging van een stabiele democratie in Egypte.

Op dinsdag hebben oppositieleden, waaronder leden van het Hoogste Constitutionele Hof van Egypte, zijn aan het plannen ga met een protest naar het presidentieel paleis. Velen in Egypte geloven dat het land sinds de januari-revolutie van 2011, bijna twee jaar lang, niet de politieke onrust heeft meegemaakt die het vandaag heeft. Er is nu een algemene staking van rechters voor onbepaalde tijd in Egypte, die vorige week begon uit protest tegen Morsi's "aanval" op de rechterlijke macht.

Negad Borai, directeur van een privaat advocatenkantoor en mensenrechtenactivist, zegt:

“We leven in een land zonder rechtbanken en de president heeft alle macht in handen. Dit is een complete dictatuur."


De Judges Club, een vakbond met 9500 leden, zei dat rechters, zoals gewoonlijk, het referendum niet zouden observeren of toezicht zouden houden. De rechters zeggen dat ze zullen blijven staken totdat Morsi zijn bevelen herroept - juist de bevelen die volgens hem tijdelijk en noodzakelijk waren om de overgang van het land naar een democratisch bestuur te beschermen. Nu hebben de rechters van hoogste instantie zich bij hen gevoegd.

"De rechters van het Hoogste Grondwettelijk Hof hebben geen andere keuze dan het glorieuze volk van Egypte aan te kondigen dat ze hun heilige missie niet in zo'n gespannen sfeer kunnen uitvoeren", aldus de verklaring, die werd vrijgegeven door het staatspersbureau MENA.


Maar aanhangers van Mohammed Morsi, geboren in de Moslimbroederschap, beschuldigen de rechters van loyaliteit aan Mubarak, die hen heeft benoemd, en beschuldigen hen er verder van dat ze proberen de overgang van Egypte naar echte democratie te laten ontsporen.

Liberale activist en voormalig parlementslid Amr Hamzawi waarschuwde dat de toekomst nog erger zou kunnen zijn dan nu:

"De president en zijn aanhangers (Moslimbroederschap) leiden Egypte naar een donkere periode in zijn geschiedenis", zei hij. “Hij (Mursi) besloot dictatoriaal een referendum te houden waar het gaat om een ​​illegale grondwet die de samenleving verdeelt en het rechtssysteem blokkeert…”


De oppositie belooft dat dinsdag minstens 200.000 demonstranten naar het Tahrirplein in Caïro zullen trekken.

Egyptische islamisten begonnen zaterdag met hun demonstraties ter ondersteuning van president Mohammed Morsi.

"Mensen steunen de beslissing van de president!" — gezongen menigte bij een bijeenkomst buiten de universiteit van Caïro, georganiseerd door de Moslimbroederschap.


Tienduizenden mensen verzamelden zich daar. Velen hielden spandoeken vast met slogans: “Ja” tegen stabiliteit” en “Ja” tegen de islamitische wet.”

Moslimradicalen in Egypte keuren en steunen de beslissingen van Morsi.

Bijvoorbeeld de salafi Yasser el-Borhemi, een lid van de grondwetgevende vergadering, statendat het besluit van de president om de ontwerpgrondwet van Egypte aan een volksreferendum voor te leggen "de juiste stap is om stabiliteit in Egypte te bereiken". En Jalal Mora, secretaris-generaal van de salafistische Noor-partij, legde uit dat de Egyptenaren, moe na bijna twee jaar wachten en moe van de politieke instabiliteit, zich verheugden over het "langverwachte" besluit van de president om de ontwerp-grondwet in stemming te brengen. Mora roept het Egyptische volk op om samen te werken aan revolutionaire doelen, waaronder sociale rechtvaardigheid, vrijheid en de oprichting van volledig functionerende staatsinstellingen.

Mohamed Ibrahim, eenvoudige accountant, shows naar de menigte demonstranten in Gizeh en vertelt de journalist:

“Dit zijn de mensen van Egypte. Is het volk niet de bron van macht? Ik dacht dat het Hooggerechtshof zijn legitimiteit van het volk krijgt."


"Mensen willen Gods sharia" en "Egypte zal islamitisch zijn tegen de wil van secularisten en liberalen" worden hier gezongen.

Hier is Mahmoud Said. Hij zegt:

“Ik ben tegen de seculiere samenleving, omdat die moreel corrupt is. Egyptisch volk tegen corruptie en corrupt volk."


Oppositieleiders zoals Nobelprijswinnaar Mohammed ElBaradei en voormalige presidentskandidaten Amr Musa en Hamdeen Sabbahi zijn beschuldigd van het dienen van buitenlandse belangen en bestempeld als "agenten".

"Wie zijn deze mensen die durven te praten over een president die de belangen van zijn volk verdedigt?" vraagt ​​Ahmed Abdel Alim, een boer die uit Opper-Egypte is gekomen om deel te nemen aan een solidariteitsbijeenkomst met president Morsi.


Hassan Shaty, hoofd van de belastingdienst, deelde het gevoel van velen bij de bijeenkomst dat de rechterlijke macht bevooroordeeld was tegen Morsi:

“Morsi heeft Egypte ervan weerhouden een staat zonder instellingen te worden. Hoe kunnen we onze gekozen president de schuld geven, die het land probeert te beschermen?”


Mohammed Salem, een loodgieter die ook bij de rally aanwezig was, zegt:

"We hebben hem gekozen en we zijn bij hem terwijl hij alles opruimt wat corrupt is en ons naar stabiliteit leidt."


De demonstranten zien de presidentiële machtsovername als een levensvatbare overgangsoplossing met stabiliteit als einddoel. Hoewel ze erkennen dat de grondwettelijke verklaring Morsi absolute macht geeft, zeggen zijn aanhangers dat ze deze tijdelijke maatregel accepteren, die van kracht zal zijn totdat de door het referendum goedgekeurde grondwet de verklaring ongedaan maakt.

Met een vast vertrouwen in de intenties en beslissingen van de president, scandeert de menigte:

"Je bent niet alleen, Mursi, we zijn bij je."


Hassan Ammar Thabet, eigenaar van een winkelketen in Maadi, zegt:

“Sharia is een manier van leven die past bij onze cultuur. Egyptische gewoonten en tradities zijn gebaseerd op de sharia. De Egyptische samenleving accepteert het westerse liberalisme niet."


Sommige Egyptenaren zeggen dat ze de president niet steunen om 'wie hij is', maar omdat hij voor de islamitische wet staat.

En hier is imam Faisal Abdul Rauf gelooftdat Morsi, die aan de macht was gekomen als vertegenwoordiger van de Moslimbroederschap, nu besloot zichzelf boven de wet te plaatsen - waarmee hij een van de basisprincipes van de sharia schond en de Egyptische democratie in gevaar bracht.

De Egyptische president beloofde, schrijft Raouf, dat hij een regering zou vormen op basis van de islamitische wet, maar ironisch genoeg schond hij door zichzelf ruime bevoegdheden toe te kennen, waaronder immuniteit voor zijn eigen beslissingen, een van de centrale principes van de sharia: niemand staat boven de wet.

Het hoeft dan ook niet te verbazen dat demonstranten de straat op gingen in Caïro, waaronder zelfs enkele leden van de Broeders, die ook de machtsovername veroordelen.

"Als Morsi bereid is Gods wet te overtreden, is hij dan niet gewoon een dictator zoals Hosni Mubarak?"


In de hele moslimwereld, vervolgt de imam, kijkt men naar Egypte. Het vermogen van een democratisch gekozen regering in een van de belangrijkste moslimlanden om een ​​moderne samenleving op basis van de sharia te creëren, zou een behoorlijk krachtig politiek bod zijn.

“De afgelopen zes jaar heb ik samengewerkt met enkele vooraanstaande moslimgeleerden om een ​​sharia-index op te stellen om te definiëren hoe een echte traditionele islamitische staat eruit zou moeten zien. De meeste van onze geleerden zijn tot de conclusie gekomen dat de representatieve democratie, die de collectieve wil van het volk kan uitdrukken, de beste moderne manier is om de wil van God te bepalen.”


De imam benadrukt dat hij doelt op het type 'gezonde democratie' met een systeem van checks and balances dat 'de Amerikanen kennen'. Bijzonder belangrijk is volgens hem de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht.

Daarom is Morsi's decreet, dat de rechtbanken verbood zijn beslissing in overweging te nemen, slecht volgens het traditionele concept van de sharia.

"Sinds de tijd van de profeet Mohammed heeft de rechtbank altijd een onafhankelijke rol gespeeld bij het beoordelen van de bevoegdheden van de uitvoerende macht."


De auteur geeft een voorbeeld: in de tijd van het Ottomaanse rijk, onder de sultan Sheikh-ul-Islam, die de gerechtelijke en religieuze takken tot één geheel verenigde, had de gerechtelijk-religieuze autoriteit zelfs het recht om de beslissing van de uitvoerende tak.

De wet van God, meent de imam, wordt in een islamitische staat idealiter vertegenwoordigd door een onafhankelijke rechterlijke macht die handelt in naam van het waarborgen van gerechtigheid en fungeert als controlerende autoriteit in het wetgevingsproces.

Er is dus een splitsing en polarisatie in de Egyptische samenleving. De ene kant, nu in het oppositiekamp, ​​komt op voor de idealen van de revolutie van januari 2011, de andere verwerpt het westerse liberalisme en pleit voor een grondwet gebaseerd op de principes van de sharia. Omwille van de triomf van de islamitische wet zijn de aanhangers van M. Morsi bereid een tijdelijke dictatuur te verdragen. Wat het speciale gezichtspunt betreft, het wordt vertegenwoordigd door imam Faisal Abdul Rauf, die gelooft dat de sharia veel gemeen heeft met de principes van de Amerikaanse democratie.

Beoordeeld en vertaald door Oleg Chuvakin
- speciaal voor topwar.ru
37 commentaar
Объявление

Abonneer je op ons Telegram-kanaal, regelmatig aanvullende informatie over de speciale operatie in Oekraïne, een grote hoeveelheid informatie, video's, iets dat niet op de site staat: https://t.me/topwar_official

informatie
Beste lezer, om commentaar op een publicatie achter te laten, moet u: inloggen.
 1. tronin.maxim
  tronin.maxim 4 december 2012 07:15
  +5
  Hm! De Amerikaanse democratie gaat weg en de sharia komt eraan! Verder gaan we, erger wordt het!
  1. Rode draak
   Rode draak 4 december 2012 07:45
   +4
   Geschiedenis is cyclisch: kruis De Europese 'verlichtings'-campagnes lopen ten einde, en in het Midden-Oosten beginnen de islamitische campagnes
   1. Sardanapalus
    Sardanapalus 4 december 2012 15:05
    +2
    De basis voor de burgeroorlog is gecreëerd! Zoals gewoonlijk, verdeel en heers!
   2. hmm
    hmm 4 december 2012 15:09
    +1
    Citaat van RedDrago
    Europese "verlichtings"-campagnes lopen ten einde,

    Ze eindigen nog niet, maar de verliezen beginnen.
  2. Ruslan
   Ruslan 4 december 2012 15:48
   +1
   Twee dagen geleden hebben militanten in Daraya, een voorstad van Damascus, een T-72 vernietigd (vermoedelijk een hittezoekende antitankraket). Israëlische productie). We konden niet dicht bij de tank komen. De bemanning werd gedood: de 25-jarige tanker Dia ..., die onlangs op het punt stond een bruiloft te spelen, terwijl zijn neef van de tanker, boordschutter Ali Aboud, een 51-jarige gepensioneerde vaandrig die terugkeerde naar het leger om zijn land verdedigen, zeiden de 31- en eenjarige chauffeur Joby, die pas 15 dagen getrouwd was. Je kunt zien hoe de broer van de overledene met nauwkeurige schoten uit een tank sluipschutters en militanten vernietigde op de eerste en tweede verdieping van een zes verdiepingen tellend gebouw (volgens het rapport van spotters). We hadden geen tijd om te zien hoe hij de sluipschutter op de 3e verdieping zou vernietigen
   Bron
   http://maramus.livejournal.com/133797.html
   De joodse maffia bewapent de Sunitsky-radicalen in Syrië, net zoals het de militanten in de Kaukasus bewapent en bewapent, en Qatar en de Saoedi's zijn slechts tussenpersonen - ze willen ze echt in de hoofdrollen trekken om het spoor te verbergen van het financiële joodse maffiasysteem.
   1. Aron Zaavi
    Aron Zaavi 4 december 2012 21:42
    +1
    Ruslan
    En als het zogenaamd "Cornet" is, die in grote aantallen aan het Syrische leger werd geleverd of de Oekraïense "Skif", die wordt verkocht aan iedereen die betaalt? En over het algemeen schreeuwen degenen die de aandacht afleiden van hun daden veel over de "joodse maffia". Niemand praat over de joden in het team van Serdyukov, en de jongens zijn veel opgewarmd.
    1. Ruslan
     Ruslan 4 december 2012 22:02
     0
     Citaat: Aron Zaavi
     En over het algemeen schreeuwen degenen die de aandacht afleiden van hun daden veel over de "joodse maffia". Niemand praat over de joden in het team van Serdyukov, en de jongens zijn veel opgewarmd.
     HOE DE JODEN Berezovsky, Gusinsky, Abramovich, Fridman, Mendel (Medvedev) en anderen verwarmden Dan is Serdyukov kleine punks vergeleken met hen
     1. Aron Zaavi
      Aron Zaavi 4 december 2012 22:53
      -1
      Ruslan
      Ten eerste, is er naast uw la-la enig feit dat Medvedev tot de Joden behoort? Feit!
      Wat betreft Gusinsky en Bereza, ze zijn al een hele tijd niet meer in de Russische Federatie, dus wat? Heb je de lijst met Russische miljardairs gezien? Natuurlijk zijn er daar Joden, maar er zijn 10 keer zoveel Russen. Ik herhaal de kreet over de dieven, de joden worden opgevoed door hun collega's om de aandacht van zichzelf af te leiden.
      Maar hier is het af. En het is een feit dat u uw collega's op het forum tot een "naakte beslissing" brengt door iemands speculatie als een feit bekend te maken.
 2. milafon
  milafon 4 december 2012 07:24
  +3
  En de onze staat onverschillig tegenover het constitutionele systeem van Egypte, haaien, enz.
  Toch gaan ze naar Sharm el-Sheikh - omdat het daar goedkoper is dan in Sotsji!
  1. Alexander Romanov
   Alexander Romanov 4 december 2012 07:35
   +9
   Citaat: Milafon
   Zal nog steeds naar Sharm el-Sheikh gaan

   Als ze meisjes in zwemkleding gaan achtervolgen, stoppen ze onmiddellijk met paardrijden, het is onmogelijk om vrede te sluiten met fanatici.
 3. roofdier.3
  roofdier.3 4 december 2012 07:36
  +8
  "De revolutie verslindt zijn kinderen" deze woorden, uitgesproken vóór de executie door de beroemde figuur van de Grote Franse Revolutie, Georges Jacques Danton (1759-1794), zijn altijd relevant geweest, eigenlijk eindigden alle revoluties in de vestiging van een dictatuur, dus besloot kameraad Mursi Egyptenaar te worden Napoleon!
  1. Sardanapalus
   Sardanapalus 4 december 2012 15:10
   +3
   Citaat van predator.3
   Dus besloot kameraad Mursi om de Egyptische Napoleon te worden

   Meer zoals Hitler! En hoogstwaarschijnlijk zal hij niet samen met de demonstranten op ceremonie gaan staan, het zal schieten.
   1. Kaa
    Kaa 4 december 2012 18:12
    +6
    Citaat: Sardanapal
    Meer zoals Hitler!

    "Big Brother" uit de Verenigde Staten gooide een Hitleriet naar "kleine broers" in Israël. Een paar jaar sharia - en opnieuw de oorlog om Suez en de Sinaï. Ze zullen worden gedood in faraonische tijden. Wall Street verveelt zich zonder oorlog, en kameraad Trotski wordt herinnerd met zijn theorie van de "permanente revolutie", toen - met de "wereldproletariër", nu - met de "wereld-salafi". Hoe ze te sussen?
    1. MG42
     MG42 5 december 2012 06:17
     +2
     Citaat: Kaa
     Hoe ze te sussen?

 4. GOLUBENKO
  GOLUBENKO 4 december 2012 08:12
  +6
  Ik ben ervan overtuigd dat de VS en de EU AFGHANISTAN-2 van Egypte hebben gemaakt.
  Er zullen nu eindeloze revoluties zijn en burgeroorlog zal een must zijn.
  De Verenigde Staten op vers bedrukte groene wikkels zullen deze chaos beheersen en tegelijkertijd het Suezkanaal beheersen.
  1. WW3
   WW3 4 december 2012 22:35
   +1
   Wat betreft Afghanistan -2 misschien geen , maar het terrein in Egypte is iets anders dan in Afghanistan ...
   wat de controle betreft, het zal voor hen wat moeilijker zijn om te onderhandelen met het huidige regime ... er is een foto hieronder ... de problemen voor amers zijn daar al begonnen ... en ook de wikkels, de vooruitzichten zijn niet erg lang -term - binnenkort zijn dat er 17 biljoen. schuld...
  2. wenk
   wenk 5 december 2012 13:45
   +1
   Welnu, waar zijn degenen die riepen dat dit de VS van Mubarak is, Gadaffi werd eraf gegooid. Wat is Amer's vuile hand bedekt met de behaarde groei van het zionisme. Het is vreemd, want nu blijkt dat Mubarak eraf is gegooid, Musri erin is gezet, en nu wordt Musri er weer afgeworpen. Dit is de logica van de patriotten, gewoon om tegen iemand te blaffen.

   In Egypte, een islamitisch land, gaat na de omverwerping van Mubarak de beweging van dictatuur naar democratie door, de beweging door de orthodoxe islam, die het overwint. Natuurlijk hebben de islamisten aanhangers, maar de democratie heeft ook aanhangers. En de Democraten willen niet dat Egypte zich ontwikkelt op een manier die Egypte zal leiden naar het patroon van koninklijk Saudi-Arabië, Syrië van Assad-dictars of de ayatollahs van Iran. Hoogstwaarschijnlijk willen de verlichte Egyptenaren voor hun land, als model, dit is seculier Turkije.
 5. egoza
  egoza 4 december 2012 08:13
  +1
  En naar mijn mening heeft Mursi gelijk! We hebben al genoeg gezien waar democratieën uit het Westen toe leiden! Dus probeert hij zijn volk te beschermen tegen nieuwe verlichters. Hun wet, hun religie en de kaarten in hun handen. En over het feit dat er al 2 artikelen zijn die het lasteren van de profeet verbieden - toch! Zodat er geen bugs verschijnen!
  1. baltika-18
   baltika-18 4 december 2012 09:34
   +1
   Citaat: Egoza

   En naar mijn mening heeft Mursi gelijk! We hebben al genoeg gezien waar democratieën uit het Westen toe leiden! Dus probeert hij zijn volk te beschermen tegen nieuwe verlichters. Hun wet, hun religie en de kaarten in hun handen. En over het feit dat er al 2 artikelen zijn die het lasteren van de profeet verbieden - toch! Zodat er geen luchtbellen ontstaan

   Lena, we lijken ons in de 21e eeuw te bevinden, en niet in de 11e.Natuurlijk is de zaak hun zaak, maar voor mij persoonlijk is de islamitische cultuur van Egypte veel aantrekkelijker.
 6. ksandr45
  ksandr45 4 december 2012 08:56
  +3
  De uitdrukking "We wilden het beste, maar het bleek zoals altijd", denk ik nu niet alleen van toepassing op Rusland. Het voelt alsof de wereld afstevent op de Derde Wereldoorlog.
 7. Footmansur86
  Footmansur86 4 december 2012 09:37
  +5
  Verdorie, mensen hebben totaal geen hersens, waarom hebben ze deze sharia nodig? Ze sturen zichzelf naar het stenen tijdperk. Hoewel alles in orde is voor mij, zelfs als ik lendendoeken aantrek en overschakel naar een gemeenschappelijke militaire manier van leven, of feodalisme hun bekrompen geest introduceert, en dit zijn dus typische vertegenwoordigers van de menigte.
  Profeet Mohammed en moslims werden moordenaars genoemd!!! Laten we het tegendeel gaan bewijzen en de Amerikaanse ambassadeur vermoorden, we zullen auto's in brand steken en iedereen met geweld bedreigen, we zijn een vreedzame religie)))
  1. Magadan
   Magadan 4 december 2012 10:00
   +5
   Sharia hen omdat ze geen homoseksuelen willen zijn, zoals in het liberale westen. Dus gingen we naar het andere uiterste
 8. Zomanus
  Zomanus 4 december 2012 09:59
  +4
  Wel, afb. Spoedig zullen ze niets anders meer hebben dan religie. Het behoeft geen betoog dat het nodig is om de hersenen van de bevolking te bezaaien met hoge kwaliteit, om uit te leggen waar het voedsel, computers, elektriciteit enzovoort zijn gebleven.
 9. Magadan
  Magadan 4 december 2012 09:59
  +4
  Welnu, het spel van "slechte en goede onderzoeker" is in een stroomversnelling gekomen. Een "vriendelijke" onderzoeker is een homoseksueel-liberaal Westen. Hij schonk samen met al-Qaeda het leven aan de Wahhabi's. En de mensen willen niet homo-liberaal zijn en de kant kiezen van de "slechte" onderzoeker - de Wahhabi Sharia. Maar beide "rechercheurs" werken voor dezelfde eigenaar, zoals Libië heeft laten zien, en Syrië nu laat zien. En de "eigenaar" maakt het niet uit welk land homoseksueel zal zijn en welk wahabist. Het belangrijkste is de scheiding van sukkels, in de zin dat ze ons als zodanig beschouwen.
  Het ministerie van Buitenlandse Zaken en Al-Qaeda zijn verenigd!!!
 10. donchepano
  donchepano 4 december 2012 10:06
  +1
  Er is een verschrikkelijke bedreiging voor de mensheid
 11. omsbon
  omsbon 4 december 2012 10:29
  +2
  Als toeristisch land lijkt Egypte voorbij!
  Te veel mensen verschenen in Egypte met waanzinnig fanatieke ogen.
 12. LiSSyara
  LiSSyara 4 december 2012 11:34
  +4
  De Amerikanen hebben een soort "shitocratie" met een verkeerd ontwerp. En dit zijn nog steeds bloemen ... bessen zullen voorop staan.
  In deze situatie zullen ze zelf binnenkort uitrusten in hun resorts, en toerisme is voor hen een goudmijn.
 13. sergo0000
  sergo0000 4 december 2012 11:55
  +5
  Ja, over Egyptische resorts en onze
  en Europeanen kunnen voor een lange tijd worden vergeten! verhaal
  Toeristen zullen hun resorts moeten bezoeken! lachen
 14. Abel
  Abel 4 december 2012 13:03
  +4
  Hier is weer een vrij progressief, beschaafd en seculier (voor zover mogelijk in de islam) land dat snel afzakt naar het niveau van de Middeleeuwen (figuurlijk gesproken)...

 15. vuile truc
  vuile truc 4 december 2012 13:05
  +3
  Citaat van LiSSyara
  De Amerikanen hebben een soort "shitocratie" met een verkeerd ontwerp

  een kleine foto over het onderwerp - dit is wat echte democraten doen:
  1. LiSSyara
   LiSSyara 4 december 2012 13:42
   +8
   Niet precies over Ebipet, maar over onzin.
 16. borstel
  borstel 4 december 2012 17:11
  +1
  Ja, er komt een nieuwe puinhoop
 17. Saraceen
  Saraceen 4 december 2012 18:07
  +3
  De VS hebben een reden gevonden om Syrië binnen te vallen.

  Syrië begon chemische wapens voor te bereiden voor gebruik in de strijd http://lenta.ru/news/2012/12/04/chemical/

  daarvoor
  Obama bedreigde Assad met "gevolgen" voor het gebruik van chemische wapens http://lenta.ru/news/2012/12/04/consequences/


  Israël vraagt ​​Jordan om toestemming om chemische wapendepots in Syrië te bombarderen
  it-sklady-s-himicheskim-oruzhiem-v-sirii.html


  Turkije alarmeerde straaljagers vanwege complicaties aan grens met Syrië
  -oslozhneniya-na-border-s-siriey.html


  plus daarbij
  VN roept deel van buitenlands personeel terug uit Syrië http://www.mirislama.com/news/3375-oon-otzyvaet-iz-sirii-chast-inostrannogo-pers
  onala.html

  maar de broers kwamen ook tot deze mening
  De Verenigde Staten en Israël bereiden voorwendsels voor voor de invasie van Syrië http://ru.turkiston.net/?p=1625

  En plus alles, het is de derde dag sinds de Giraffe Assad verdween, er zijn geen berichten dat hij nog leeft.
  En om de operatie beter te beheren
  NAVO-commandocentrum grondtroepen verplaatst naar Turkije http://www.mirislama.com/news/3368-komandnyy-centr-suhoputnyh-sil-nato-peremesch
  nl-v-turciyu.html
 18. Dimon-Lviv
  Dimon-Lviv 4 december 2012 18:10
  +1
  Weer een land verloren door toerisme.
 19. Kameraad1945
  Kameraad1945 4 december 2012 19:47
  +3
  Liberalen - nee, sharia - ja!

  Rot Front, vrienden.
  Dus... een land waarvan de economie voor 99,99% afhankelijk is van toeristen gaat leven volgens de sharia... ja... dus...
  Volgens mij blijft iemand (nu al het hele land) in de f*ne. voor de gek houden
  En deze iemand gaat categorisch diep in deze kont kruipen. Nou .. Veel succes, zoals onze overzeese "vrienden" zeggen.
 20. GOLUBENKO
  GOLUBENKO 4 december 2012 20:22
  +2
  De VS en de EU vernietigen consequent het politieke leiderschap van landen waarmee Rusland nauwe economische en militair-technische banden onderhield.
  1. Contracten van miljoenen dollars voor de levering van wapens aan Libië, ondertekend met Gaddafi, werden samen met de kolonel afgedekt met een koperen bassin.
  2. In Tunesië hebben we iets opgebouwd.
  3. Egypte sinds de tijd van de USSR, zoals het nu in de mode is, is onze partner in het Midden-Oosten.
  4. Syrië is ongeveer hetzelfde als Egypte, maar dan weer nauwer en Tartus.
  Als gevolg hiervan blijft Rusland in het Midden-Oosten alleen staan ​​tegenover de Verenigde Staten, Israël en pro-westerse Arabische marionettenstaten.
  En wie is de volgende na Syrië?
  Iran? Kazachstan? Oezbekistan? Armenië?
  De Verenigde Staten hebben de Derde Wereldoorlog nodig om uit het financiële moeras te komen waarin ze halsoverkop zijn beland. In de 20e eeuw zijn ze daar al twee keer in geslaagd, terwijl Rusland en Europa aan het bijkomen waren van de bloedbaden, telden ze in Manhattan de winst voor militaire bevoorrading aan de strijdende partijen.
 21. WW3
  WW3 4 december 2012 21:55
  +6
  Heersers komen en gaan, regimes veranderen en Egyptische piramides staan ​​er al sinds 2630 voor Christus... bullebak
  Welnu, over het algemeen zullen de mensen er zeker spijt van krijgen dat ze het seculiere regime van Mubarak hebben omvergeworpen ... de amers voelden de woede van de Egyptenaren op hun ambassade ...
 22. GOLUBENKO
  GOLUBENKO 5 december 2012 02:08
  0
  Het zal leuk zijn als Egypte verandert in, laten we zeggen, Somalië-2.
  Er zal niets te eten zijn voor de mensen, geen werk, geen toeristen.
  De enige uitweg is om Kalash en Alakhakbar te nemen voor een paar dollar, een rantsoen of een dosis.
  1. MG42
   MG42 5 december 2012 06:22
   +2
   Citaat: GOLUBENKO
   Het zal leuk zijn als Egypte verandert in, laten we zeggen, Somalië-2.

   Welnu, dit is een zeer pessimistische voorspelling. Er is werkelijk niets in Somalië behalve piraten. Egypte heeft een andere infrastructuur.
   De belangrijkste bron van inkomsten van Egypte is helemaal niet de landbouw, en zelfs niet het toerisme, zoals velen denken, maar accijnzen die worden geheven op schepen die door het Suezkanaal varen. Het op één na belangrijkste onderdeel van de Egyptische economie is de export van olie.
   Toerisme neemt pas de derde plaats in. Ondanks het feit dat het land buitengewoon rijk is aan culturele waarden en meesterwerken van oude Egyptische architectuur, wordt het door slechts 5 miljoen mensen per jaar bezocht.
 23. tracer
  tracer 5 december 2012 06:43
  +1
  Heren, kameraden ... En wat als je de Wackhobitische revoluties (laten we een schoppen een schoppen noemen) vanuit een iets andere hoek bekijkt ... Ja, dit is allemaal waar (artikel hierboven) .. Maar ... op de een of andere manier deed het dat Het lijkt u niet dat de macht van de soennieten (u begrijpt het als u het begrijpt) met geweld wordt vervangen door sheieten..(met behulp van democratie). Kijk.... In de meeste voorheen schijnbaar onwrikbare soennitische landen vonden soennitische revoluties plaats.. De vraag is WAAROM? Het antwoord lijkt mij aan de oppervlakte .. De wereldregering moet de bevolking verminderen en alle mogelijke volkeren en culturen pushen .... Juist om de bevolking van de planeet te verminderen onder de afnemende natuurlijke hulpbronnen. En de soennieten zijn natuurlijk verder ontwikkeld in termen van beschaving (ik zal niet schilderen) .... Dus, als (klaar) de soennieten omverwerpen en de sjiieten installeren (een hongerige en ongeschoolde massa) ..Dan zullen de dingen duidelijk beter worden. Kijk, wat een schoonheid… De oorlog is gaande, wapens slijten en nieuwe worden geleverd, de economieën van welvarende landen draaien, het aantal (van een onnodige bevolking naar de maatstaven van de wereldregering) neemt snel af… Bovendien , sterft het meest gepassioneerde deel van de kanshebbers voor dezelfde bronnen. Wetenschap .. prestaties in economie, politiek. Alles wordt verkruimeld door Chinese en Roemeense Kalash ... Alles .... Na zo'n revolutie is het land een "politiek lijk" voor minstens 30-40 jaar ... Of misschien voor altijd omdat democratische Wachobieten alle slimme mensen zullen afsnijden en intelligent na de revoluties ... Dus de "schapenmensen" Excuses voor scherpte en vergelijking. Degenen die "vrijheid" kiezen ... Ze kiezen voor zichzelf de Middeleeuwen en absolute hulpeloosheid in militaire en economische termen tegenover ontwikkelde landen ... En Tsjetsjenië was trouwens precies onder dit sjabloon door de speciale diensten (jij weet wie) is gelukt ... Maar het is niet gelukt ... zij ... toen ... Vanwege de heldhaftigheid van onze mannen uit heel Rusland ... Politieagenten, speciale troepen, parachutisten, infanterie, dubbele bassen. En vele andere helden. Trouwens, kolonel Budanov is naar mijn (persoonlijke) mening een held. Sorry als ik iemand beledigd heb. Dit is mijn mening en ik schaam me er niet voor. En nu probeert de "broederschap" op nieuwe plaatsen "het scenario van Tsjetsjenië", bovendien opnieuw op Russisch grondgebied. Creëer een nieuw gewapend conflict…. Herinner je je vlaggen boven Kazan nog van auto's? Wat denk je dat het is? Volgens de wetten van het kapitalisme is het produceren van wapens helaas het meest winstgevend (denk aan Marx). En het contract van bedrijven die allerlei soorten wapens produceren met de staat (of liever via de staat) met het krediet- en banksysteem. Leidt tot eindeloos bloed en verdriet voor mensen over de hele wereld. Er zijn geen bedragen die de militaire bedrijven zouden verzadigen ... Er is geen verdriet dat hen zal stoppen ... Denk zelf na ... ... ...
 24. knn54
  knn54 5 december 2012 15:27
  0
  Maar de Wahhabi's en andere radicalen passen alles naar hun hand.De eersten geloven dat alleen de Arabieren de hoogste natie zijn (herinnert het je ergens aan?). En de bewakers van de "zuivere islam" ibn Saud komen over het algemeen uit een van de stammen (stam) van Israël. En je weet met wie deze jongens verbonden zijn. Zonen. Vandaar de afpersing en de moorden op islamitische priesters van alle niveaus. En de vijandschap van soennieten en sjiieten, talloze sekten van pseudo-christenen in de landen van orthodoxe christenen De Derde Wereldoorlog is al lang aan de gang, alleen wordt deze nog steeds op andere manieren gevoerd ...