China: overal eerst

49
China zou zijn "locomotief" niet kunnen stoppen, zelfs als het dat zou willen. Tegenwoordig trekt het Hemelse Rijk bijna de hele wereldeconomie achter zich aan. Slecht voor de wereldeconomie - slecht voor China. Het is goed voor de wereldeconomie – China herstelt zich en wordt sterker. Maar wiens verslaving is groter? Het lijkt erop dat de wereldeconomie. In de handelsranglijst van China en de Verenigde Staten veranderd plaatsen in de afgelopen zes jaar. Vandaag is China de belangrijkste handelspartner van 127 landen (ter vergelijking: de Verenigde Staten is de belangrijkste partner van 76 landen). China presteerde ook beter dan de VS op de markten van zijn sterke bondgenoten, zoals Australië en Zuid-Korea. Waar de VS zich terugtrekt, dringt China hard aan.I. China en de VS

Als Amerikaanse functionarissen in 2010 het waagden de Chinezen de les te lezen over welke wisselkoers ze moesten hanteren voor de yuan ten opzichte van de dollar, dan kan men nu zeggen dat Washington zwijgt. Men kan eindeloos praten over Amerikaanse waarden of over de triomf van democratische idealen, maar men kan een sterke en groeiende staat er niet van overtuigen dat deze een ontoereikend monetair beleid voert. Zoals ze zeggen, pak eerst je eigen crisis aan en begin dan degenen die slagen te onderwijzen.

Zes maanden geleden werd de laatste halfslachtige oproep van Washington gehoord om de yuan te versterken:

“Ondanks de maatregelen die door Peking zijn genomen, blijft de Chinese yuan aanzienlijk ondergewaardeerd (ten opzichte van de Amerikaanse dollar)”, hier uitdrukking uit het rapport van de US Treasury over het monetaire beleid van de handelspartners van de Verenigde Staten.


De auteurs van het rapport onthielden zich echter van beschuldigingen van China over valutamanipulatie of iets dergelijks. Trouwens, tijdens de recente debatten voorafgaand aan de verkiezingen, hebben zowel Barack Obama als Mitt Romney publiekelijk hun voornemen aangekondigd om de regering van het Hemelse Koninkrijk verantwoordelijk te houden voor valutamanipulaties en tegelijkertijd te dumpen. Het lijkt erop dat dit niets meer is dan retoriek voor de verkiezingen. Ze schreeuwden - en vergaten, en zelfs eerder gaf het ministerie van Financiën zich over. Kortom, de Amerikanen zijn geen decreet voor de Chinezen.

We herhalen: het is onmogelijk om een ​​sterke staat ervan te overtuigen dat hij een ontoereikend monetair beleid voert. Het volgt de lijn die voor haar gunstig is, en China's positie op de wereldmarkt is zodanig dat de Verenigde Staten alleen maar jaloers kunnen zijn op dit land. Een relatief zwakke yuan is de ruggengraat van een winstgevende economie voor een exporterend land, het behoeft geen uitleg. Op dezelfde manier is een zwakke roebel gunstig voor Russische olie- en gasarbeiders: meer roebel voor één dollar, waarvoor mineralen worden verhandeld.

In het laatste OESO-rapport "Looking to 2060: Long-Term Growth Prospects" werd opgemerkt onder andere dat in 2060 het aandeel van China en India in het mondiale BBP groter zal zijn dan alle 34 landen die lid zijn van de OESO (het gecombineerde gewicht van de twee genoemde staten is nu iets meer dan een derde). China zal tegen het einde van dit jaar de Europese Unie inhalen en vier jaar later zal het de grootste economie ter wereld worden.

Bovendien behoudt China tot 2020 de status van economisch wereldleider. Verderop kunnen India en Indonesië uitbreken (reden: afname van de beroepsbevolking in China). De OESO voorspelt dat China's afhankelijkheidsratio (de verhouding tussen ouderen en beroepsbevolking) tegen 2060 zal verviervoudigen. China profiteert nu van een sterke productiviteitsgroei en massale investeringen in het afgelopen decennium.

Volgens experts zal het gecombineerde BBP van China en India tegen 2025 het totale volume van de economieën van de G7-landen overtreffen, en tegen 2060 zullen de economieën van de twee landen samen anderhalf keer groter zijn dan de economieën van de GXNUMX.

Het inkomen per hoofd van de bevolking in China zal tegen 2060 25% hoger zijn dan de huidige vergelijkbare indicator in de Verenigde Staten.

Op het CCP-congres werd gezegd dat de Chinese economie een recessie zal doorstaan, er zal actie worden ondernomendie de duurzame ontwikkeling van de economie waarborgen, met name maatregelen om de binnenlandse consumptie te verhogen, de gezinsinkomens te verhogen, de inflatie onder controle te houden en investeringen te herstructureren.

Ook op het partijcongres, Hu Jintao ingediend nogal een ambitieus plan voor de ontwikkeling van het vaderland. Er wordt onder meer gesproken over een verwachte verdubbeling van het inkomen per hoofd van de bevolking tegen 2020. Een dergelijk doel weerspiegelt de vastberadenheid van China om een ​​hoge levensstandaard te bereiken die vergelijkbaar is met die van het Westen, en tegelijkertijd de sociale spanningen te verminderen. Het oplossen van deze problemen zal niet alleen zorgen voor hogere inkomens van de bevolking, maar ook voor een toename van de binnenlandse vraag, die zo ontbreekt in China. Tegelijkertijd wordt duidelijk dat het ambitieuze doel voor China, naast economisch herstel, ook een uitdaging is - financieel, economisch en politiek - voor de westerse overheersing van de planeet.

Xi Jinping zei dat China de daling van de export naar ontwikkelde landen zal compenseren door de handel op het Aziatische continent uit te breiden, omdat daar nog steeds een economisch momentum is.

De vooruitzichten voor de Chinese munt zijn het meest optimistisch. De yuan zal binnenkort deel gaan uitmaken van een nieuwe regionale financiële architectuur en er zullen kansen worden gevonden voor de yuan om een ​​internationale reservevaluta te worden.

Hier dus.

Met deze stand van zaken zullen de Verenigde Staten en de landen van West-Europa niet eens in staat zijn China in het achterhoofd te ademen. In het beste geval zullen de Verenigde Staten of Duitsland, tenzij het het centrum van de EU wordt, India moeten inhalen.

De Amerikaanse regering is zich er terdege van bewust dat Amerikaanse fabrikanten in een concurrentiecrisis verliezen van Chinezen. Dit ondanks het feit dat een aanzienlijk deel van de Amerikaanse (en Europese) productie al lang is verplaatst naar het Middenrijk - omwille van de winst. Dat wil zeggen, de economische recessie in de VS en de EU wordt ook verklaard door de kunstmatige factor van het wurgen van hun eigen economie, die in de klauwen van een concurrent wordt gegeven omwille van tijdelijke winsten, buiten strategische langetermijnplanning. Daarvoor vocht en vluchtte.

Amerikaanse en Europese strategen hadden niet kunnen vermoeden dat semi-ambachtelijke plastic speelgoedmakers en assemblagemedewerkers zo'n succes zouden behalen. Tegenwoordig is bijna de hele wereldmarkt gericht op China. Het Hemelse Rijk importeert olie en erts uit de landen van Afrika, Azië en Latijns-Amerika, wat tegelijkertijd de economieën verhoogt van de exporterende landen die al stevig "verslaafd" zijn aan de VRC. Chinese fabrieken consumeren de helft van het ijzererts dat in de wereld wordt gedolven. China is de grootste exporteur van staal geworden. Zambia en Chili, de grootste koperproducenten, werken nauw samen met de Chinezen, en Australië is de grootste exporteur van kolen en ijzererts. Voorheen was partnerschap met de Verenigde Staten een prioriteit voor deze landen. China heeft Amerika op de markten van Maleisië en Zuid-Korea "aan de kant geschoven": daar bestelt het componenten voor zijn hightechindustrieën. Samsung, Nokia en het Amerikaanse Apple assembleren hun hightech gadgets in China.

De Verenigde Staten in de wereldeconomie staat nog steeds op de eerste plaats, China - op de tweede. Washington zal zijn posities niet opgeven, en China zal zijn "locomotief" niet op volle snelheid stoppen.

Een lichte toename van de spanningen in de betrekkingen tussen de Verenigde Staten en China hangt samen met de goedkeuring begin dit jaar in Washington van een strategisch document: “Sustaining US Global Leadership: Priorities for 21 Century Defense”. Deze strategie stelt dat de versterking van de VRC op lange termijn gevolgen kan hebben voor de Amerikaanse economie en veiligheid. De belangrijkste punten in de aangenomen militaire strategie van de VS komen neer op het verkleinen van de Amerikaanse strijdkrachten en het concentreren van de begrotingsmiddelen op de ontwikkeling van satellieten en onbemande vliegtuigen. De strategie veronderstelt ook een heroriëntatie van de middelen naar de regio Azië-Pacific.

Obama begint en wint, dat is het plan van het Witte Huis. Daar kunnen de Chinezen het natuurlijk niet mee eens zijn. Ze kunnen ook niet terugdeinzen voor ontwikkelingsplannen.

Nee, dit gaat niet over een oorlog tussen China en de Verenigde Staten. Het gaat om concurrentie en regionale invloed. Nu, zoals experts zeggen, is de strijd om het bezit van rechten op energiebronnen. Analisten zeggen dat ze schrijven dat de belangrijkste wapen China en de VS in de strijd om markten in de komende jaren zullen olie en gas zijn. De "Arabische Lente" in Afrika werd veroorzaakt door de Verenigde Staten juist om China zijn bronnen van minerale grondstoffen te beroven (voornamelijk zijn voorraden uit Libië en Soedan - in het laatste geval heeft China zich lange tijd gevestigd, en de de splitsing van het land in twee oorlogvoerende Sudans beroofde het hemelse rijk bijna een jaar lang van olievoorraden). Iran is ook een schakel in één strategische keten: China is immers een afnemer van Iraanse olie. Dit alles wordt afgesloten door het aangegeven strategische document, volgens welke Amerikaanse zeestrijdkrachten geleidelijk worden ingezet op de belangrijkste transportroutes van olie door China vanuit Venezuela, Nigeria, Soedan en de landen in het Midden-Oosten.

Politicoloog Mikhail Khazin говорит:

“Hoogstwaarschijnlijk zal de wereld uiteenvallen in valutazones. Overwinning of nederlaag zal slechts door één ding worden bepaald: wie zal deze zone meer hebben - de Verenigde Staten of China. Deze vraag is nog niet te beantwoorden. Deze strijd om de wereldmarkten zal van het strijdniveau op dezelfde markten naar een ander niveau gaan - het valutaniveau. Dit is wat de komende 3-5 jaar het meest interessante zal zijn in de geopolitiek en economie van de wereld.”


De bovenstaande OESO-voorspelling vertelt ons wie er als winnaar uit de bus zal komen in de wereldwijde race om hulpbronnen, en wiens valuta eerst kan terugdringen en vervolgens de Amerikaanse dollar volledig kan onderdrukken. Volgens de OESO zijn er nog vier jaar voordat de "tijger" naar de eerste plaats springt - precies in het midden tussen de drie en vijf jaar waar kameraad Khazin over sprak. Dat wil zeggen, in 2016 zal China de leider van de wereldeconomie worden en de Verenigde Staten naar de 2e plaats duwen.

II. China en Rusland

5 december eindigde de negende onderhandelingsronde "Energiedialoog: Rusland - China" met deelname van de Russische elektriciteitsexporteur in het Verre Oosten - OJSC "Eastern Energy Company" (EEG) - en de State Electric Grid Corporation of China.

Tegen het einde van het jaar heeft VEK toegezegd om 2,6 miljard kilowattuur aan China te leveren, en in 2013 is het bedrijf van plan de export te verhogen tot 3 miljard kilowattuur. Moskou en Peking hebben ook besloten over de prijs van elektriciteit, maar daar is nog geen informatie over. Bovendien zullen de partijen de volumes van de elektriciteitsexport nader specificeren - hoogstwaarschijnlijk zal het een kwestie zijn van verdere verhoging ervan.

Na de ondertekeningsceremonie van het document zei vice-premier van de Russische Federatie Alexander Dvorkovich dat de EEG in de eerste negen maanden van 2012 de elektriciteitsvoorziening aan China heeft verhoogd tot 1,8 miljard kilowattuur, wat bijna twee keer zoveel is als in de periode van 2011.

Daarnaast is tijdens de besprekingen op 5 december een routekaart getekend om samenwerking in de kolensector te ontwikkelen. Ook is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld om de toestand van de energiemarkten te beoordelen.

Chinese bedrijven zijn zeer geïnteresseerd in deelname aan de aanbesteding voor de Gerbekano-Ogodzhinsky-kolenregio in de Amoer-regio. De Russische regering is van plan deze wedstrijd in 2013 te houden.

voortgezet en onderhandelingen tussen OAO Gazprom en het Chinese bedrijf CNPC over de prijs van Russische gasleveringen aan China. Eerder waren de partijen het in principe eens over de volumes van de gaslevering via twee routes: de westelijke — 30 miljard kubieke meter. m (project "Altai") en oost - 38 miljard kubieke meter. m. De aanleg van de Altai-gaspijpleiding zal starten na het sluiten van een gasaan- en verkoopcontract met Chinese zijde.

Bovendien, 5 december besproken en de mogelijkheid van gezamenlijke bouw van kerncentrales op het grondgebied van derde landen.

"We waarderen wat er nu gebeurt in onze samenwerking op nucleair gebied, en vanuit ons oogpunt is het potentieel hier enorm", zei kameraad Dvorkovich. — Aan Chinese zijde wordt de kwestie van de uitbreiding van de samenwerking ter sprake gebracht, met inbegrip van de bouw van kerncentrales in derde landen. We overwegen dergelijke voorstellen."


De landen op wiens grondgebied dergelijke projecten kunnen worden uitgevoerd, zijn nog niet genoemd. Het ging alleen om plannen voor gezamenlijke samenwerking.

Daarnaast hebben de partijen woensdag tijdens een bijeenkomst een protocol ondertekend over de bouw van de tweede fase van de kerncentrale van Tianwan. De bouw start deze maand.

"En dit maakt de weg vrij voor het uitbreiden van de samenwerking en het starten van overleg over het ontwerp en de bouw van nieuwe kerncentrales", zei Dvorkovich.


Het algemene contract voor de bouw van de tweede fase van de kerncentrale van Tianwan werd in november 2012 in St. Petersburg ondertekend door Atomstroyexport CJSC en de Jiangsu Nuclear Power Corporation (JNPC).

“Het verkrijgen van een dergelijk contract versterkt de positie van Rusland op de wereldwijde markt voor kernenergie als een land dat in staat is projecten van elke complexiteit uit te voeren, in overeenstemming met alle moderne veiligheidseisen. De kerncentrale van Tianwan wordt nu immers beschouwd als een van de veiligste stations in China. Verwacht wordt dat de overeenkomst voor de bouw van de tweede fase een groter contract zal zijn. Nu wordt het bedrag geschat op ongeveer 4 miljard euro, maar het uiteindelijke bedrag zal afhangen van het specifieke volume van de verplichtingen van de partijen, dat in de overeenkomst zal worden vastgelegd.” overweegt economisch analist Lilia Brueva.


Eveneens op 5 december heeft Rusland aan de Chinese partners een ontwerp van intergouvernementele overeenkomst over de bouw van de olieraffinaderij van Tianjin ter overweging voorgelegd.

Vice-voorzitter van de Chinese regering Wang Qishan bij de besprekingen hij zei:dat gezamenlijke projecten voor samenwerking op het gebied van kolenvoorziening ook goed worden uitgevoerd. Volgens de resultaten van het lopende jaar kan het volume van de kolenleveringen door Rusland aan China 18 miljoen ton bereiken, waarvan 3 miljoen ton per spoor, de rest via zeehavens.

De Russische miljardair Alisher Usmanov richt zich vandaag op de Chinese markt, nadat hij heeft besloten de Verenigde Staten van China te "veranderen". Als de kosten van technologieactiva in Amerika te hoog zijn, ziet de Chinese markt er veelbelovender uit in termen van investeringen. Usmanov's bedrijf USM bezit belangen in de Chinese internetgiganten Alibaba Group Holding en 360buy Jingdong Mall. Miljardair in China geïnteresseerd in voornamelijk online handel.

In de Verenigde Staten heeft dhr. Usmanov geïnvesteerd in Facebook-aandelen, die met maar liefst 28% zijn gedaald sinds hun beursintroductie (IPO) in mei van dit jaar. Schakel onvrijwillig over naar de Chinese ...

De handel tussen Rusland en China groeit met sprongen. Volgens Chinese douanestatistieken bedroeg de omzet van de Russisch-Chinese handel in januari-oktober 2012 toegenomen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar met 13,4% - tot 73,6 miljard dollar. De Russische export naar China steeg tot $ 37,2 miljard (met 12,7%), de invoer uit China groeide tot $ 36,4 miljard (met 14,1%).

De directe investeringen van China in Rusland in de negen maanden van 2012 stegen met 2011% in vergelijking met dezelfde periode in 36 en bedroegen $ 266 miljoen.

China is tegenwoordig de belangrijkste handelspartner van Rusland. De Russische Federatie staat op de negende plaats in de lijst van tien belangrijkste handelspartners van China. Wat de groei van de handel betreft, stond Rusland op de 5e plaats van de belangrijkste handelspartners van de VRC - na Zuid-Afrika, Vietnam, de Filippijnen en Hong Kong. Helaas overheersen in de Russische export, zoals voorheen, goederen van de grondstofgroep, terwijl het aandeel van technische producten uiterst onbeduidend is. Bij de invoer uit China is de situatie omgekeerd. Hier nemen machines en apparatuur de eerste plaats in de structuur in.

III. China en Centraal-Azië

Ivetta Frolova, Senior Research Fellow, Centrum voor Azië en het Midden-Oosten, Russisch Instituut voor Strategische Studies, overweegtdat China de nieuwe "Big Brother" wordt voor de staten van Centraal-Azië.

In de afgelopen twee decennia zijn de landen van deze regio overgegaan van grensoverschrijdende "ruil"-samenwerking naar volwaardige partnerschapsrelaties, die gebaseerd zijn op interactie in de energiesector en gezamenlijke projecten in niet-primaire sectoren van de economie. De Chinese factor is een integraal onderdeel geworden van de regionale geopolitiek. Het heeft geen zin om het te ontkennen of ertegen in te gaan.

In 2006 werd China de derde grootste buitenlandse handelspartner van de landen in de regio, na Rusland en de EU. In 2000-2010 China's investeringsactiviteit op de Centraal-Aziatische markten steeg met 20-40% (afhankelijk van specifieke gebieden). In de afgelopen 10 jaar zijn hightechindustrieën, ontwikkeling van minerale hulpbronnen, infrastructuurontwikkeling, bouw, landbouw, transport, elektriciteitsindustrie, olie- en gasproductie naar voren gekomen.

De VRC heeft Kazachstan, Tadzjikistan, Turkmenistan en Oezbekistan gekozen als prioriteiten voor kapitaalinvesteringen.

Centraal-Azië lijkt tegenwoordig in de ogen van China als een 'strategische achterhoede'. Daarnaast houdt Peking rekening met de brede transitmogelijkheden van Centraal-Azië - de weg naar Europa, het Midden- en Nabije Oosten, de Kaukasus. Ten slotte de meest elementaire: de Centraal-Aziatische staten zijn een belangrijke afzetmarkt voor Chinese consumptiegoederen en tegelijkertijd een leverancier van energiebronnen, waarvan de rol in de loop van de tijd kan toenemen. Het feit is dat de instabiliteit van de situatie in een aantal regio's die energiebronnen leveren (Iran, hierboven vermeld in het artikel, en Afrikaanse landen), evenals het probleem van maritiem terrorisme in Zuidoost-Azië, de Chinese regering dwong om de kwestie van het transport van olie en gas via hoofdleidingen over land. Dit zorgde ervoor dat China meer aandacht kreeg voor samenwerking op energiegebied met Rusland en de landen van Centraal-Azië.

Rekening houdend met, onder andere, zijn eigen energiezekerheid, richt de VRC zich nu strategisch op het opbouwen van betrekkingen met de Centraal-Aziatische landen op bilaterale basis, gericht op samenwerking op het gebied van energie, transport en logistiek, evenals handel en zorgen voor regionale veiligheid. De belangrijkste belangen van China liggen bij de olie- en gasindustrie van Kazachstan en Turkmenistan, evenals de nucleaire industrie in Kazachstan. Op het gebied van transport richt Peking zich op Kazachstan en Oezbekistan, terwijl op het gebied van watervoorraden Tadzjikistan en Kirgizië voorop lopen.

En als Peking Centraal-Azië als grondstof achter ziet, dan zien de lokale autoriteiten het als een nieuwe 'Big Brother'.

De structuur van import-export doet sterk denken aan het trieste Russische beeld. I. Frolova schrijft:

“Het ontwikkelingstempo van de Chinese handel met de landen van Centraal-Azië versnelt aanzienlijk. Als de omzet van de buitenlandse handel in 1992 $ 527 miljoen bedroeg, bedroeg deze in 2000 $ 1 miljard en in 2009 $ 25,9 miljard. Het zijn 25% olie, 25% non-ferro en 25% ijzer en staal. Metalen vormen een derde van de Kirgizische export naar China, chemische producten en non-ferrometalen - respectievelijk 20 en 25%. Wat de import uit China naar Centraal-Azië betreft, bestaat 92% van het totale volume uit afgewerkte producten."


Daarnaast is China actief in het creëren van een transport- en logistieke infrastructuur in de regio. Een van de grootste projecten in dit gebied is de aanleg van de Oezbeeks-Kirgizisch-Chinese spoorlijn Andijan - Karasu - Torugart - Kashgar. Een andere richting is de aanleg van moderne snelwegen die naar de westelijke grenzen van China leiden. In XUAR is Peking van plan om 12 hogesnelheidssnelwegen aan te leggen die West-China met de Centraal-Aziatische landen zullen verbinden. Xinjiang zal een belangrijk transport- en energieknooppunt worden, wat zal leiden tot een versterking van de Chinese samenwerking met de landen van Centraal-Azië en de versterking van de Chinese invloed hier.

Op de lange termijn zal de invloed en aanwezigheid van China in de Centraal-Aziatische regio alleen maar toenemen, en het Hemelse Rijk, wat men ook mag zeggen, zal Rusland uit de regio verdrijven. Als Ashgabat eerder spoorwegmaterieel in Rusland kocht, is het nu in China. Was in 2000 de handelsomzet tussen de Russische Federatie en de landen van Centraal-Azië zes keer hoger dan het volume van de Chinese handel met de regio, dan was dat in 2006 slechts anderhalf keer zo groot. Als gevolg hiervan kan Rusland als handels- en economische partner de belangstelling voor de landen van Centraal-Azië verliezen.

Volgens I. Frolova is het vandaag de dag de belangrijkste taak van Rusland om zijn posities in Centraal-Azië te behouden en zo mogelijk te versterken, maar zonder confrontatie met China.

Deze maand is China nog actiever geworden op de grondstoffenproductiemarkten van Centraal-Azië. In december bracht het Celestial Empire het idee van grote investeringen in de landen van de regio naar voren. We hebben het over een reeks weg-, spoor- en energieprojecten waarvoor China nu bereid is een lening van 10 miljard dollar te verstrekken, die voor het eerst werd aangekondigd in juni van dit jaar. De projecten impliceren een directe link tussen de landen van Centraal-Azië en Peking.

Chinese premier Wen Jiabao zeidat de staatsbanken van het VRC-land bereid zijn deze projecten te financieren, met inbegrip van de spoorlijnen van Oezbekistan door Kirgizië.

Dat zei Wen Jiabao woensdag tijdens de SCO-bijeenkomst, die werd bijgewoond door Rusland en vier staten van Centraal-Azië. Wen Jiabao merkte op dat hij de aanleg van de spoorlijn van Oezbekistan naar China wil versnellen en daarom is Peking bereid geïnteresseerde partijen te financieren.

"We zijn van plan dit geld te investeren in infrastructuur-, energie- en industriële projecten om de ontwikkeling van de echte sector van de economie te bevorderen", zei Wen Jiabao in Bishkek.


China plant een nauwe samenwerking met Kazachstan, Kirgizië, Tadzjikistan en Oezbekistan. Dit zal uiteindelijk een tegenwicht vormen voor de Russische expansie in de regio. China en Rusland hebben echter ook een gemeenschappelijk belang bij het versterken van de zwakke grenzen van de regio om de verplaatsing van Taliban-terroristen te voorkomen, wat gevreesd zou moeten worden bij de terugtrekking van ISAF-troepen uit Afghanistan.

* * *


Door grondstoffen te importeren en gefabriceerde goederen te exporteren, volgt China dus de strategie van hoogontwikkelde landen. Als Rusland en de landen van Centraal-Azië, evenals de landen van Afrika of Latijns-Amerika, die samenwerken met China, olie, gas, erts en edele metalen verkopen aan het Hemelse Rijk, dan levert Peking in reactie daarop consumptiegoederen en hightechproducten bovendien succesvol in prijsconcurrentie met westerse tegenhangers. Volgens deskundigen van de OESO kan China tegen 2016 de grootste economie ter wereld worden en de Verenigde Staten overtreffen.

Beoordeeld en vertaald door Oleg Chuvakin
- speciaal voor topwar.ru
  Onze nieuwskanalen

  Schrijf je in en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de belangrijkste evenementen van de dag.

  49 commentaar
  informatie
  Beste lezer, om commentaar op een publicatie achter te laten, moet u: inloggen.
  1. +8
   10 december 2012
   VS - vijf minuten tot "kolos op lemen voeten", en Obama's vermindering van defensie-uitgaven en rollende Obama's ogen, in de geest van: "Maar laat de wereld weten dat we in elk geval heel sterk zijn!" - meer bewijs daarvan.
   PS Nu baart het Midden-Oosten mij meer zorgen dan de versterking van China (China heeft in ieder geval iets te verliezen) - de hele BV en Noord-Afrika zijn gespannen - dus kort voor de wereldbrand, hoe iets zich van daaruit ook verspreidt ...
   1. WW3
    WW3
    +2
    10 december 2012
    Citaat van Jack The Ripper
    zo kort voor de wereldbrand, alsof er zich niet iets van daar had verspreid...

    De Derde Wereldoorlog zal vroeg of laat beginnen ... iedereen is aan het bewapenen ... en vooral China ... het is traditioneel dat de Verenigde Staten een oorlogsvuur ontsteken ...
    1. Karish
     +4
     10 december 2012
     Citaat: WW3
     De Derde Wereldoorlog zal vroeg of laat beginnen ... iedereen is aan het bewapenen ... en vooral China ... het is traditioneel dat de Verenigde Staten een oorlogsvuur ontsteken ...

     Vroeg of laat - een goedkope voorspelling. over 100 jaar - is het vroeg of laat? Dat oorlogen de bevolking van de planeet en het land in een zeker evenwicht brengen, staat buiten kijf. De dreiging staat landen niet toe zich te gedragen zoals ze willen, maar brengt ze tot een zeker evenwicht en rekening houdend met andermans belangen. Maar er zal altijd iemand zijn die probeert de mate van risico tussen de dreiging en de gevolgen te testen. Daarom zullen er altijd oorlogen zijn. De vraag is of ze zich zullen ontwikkelen tot een mondiale? Omdat de serieuze betrokkenheid van supermachten in een gewapend conflict - brengt het gebruik van massavernietigingswapens met zich mee - maar deze gevolgen zijn niet meer te berekenen, waardoor de verspreiding van massavernietigingswapens over de hele wereld een enorm probleem is. Daardoor is het voor vijf staten met kernwapens makkelijker om het eens te worden dan voor twintig.
     1. WW3
      WW3
      +4
      10 december 2012
      Citaat: Karish
      vroeg of laat - een goedkope voorspelling. over 100 jaar - is het vroeg of laat?

      Neem contact op met astrologen voor een nauwkeurigere datum... onderweg 21.12.2012-XNUMX-XNUMX...
      Citaat: Karish
      Daardoor kunnen vijf staten met kernwapens het gemakkelijker eens worden

      Ze zijn geen 5 meer...
      1. Karish
       +2
       10 december 2012
       Citaat: WW3
       Neem contact op met astrologen voor een nauwkeurigere datum... onderweg 21.12.2012-XNUMX-XNUMX...

       Welnu, er is niets om bang voor een wereldoorlog te zijn bullebak

       Citaat: WW3
       Ze zijn geen 5 meer...

       We hebben het over superkrachten. Pakistan en India zijn een probleem, gezien hun bevolking en onbegrijpelijke ambities in de toekomst - maar de richting van kernwapens tegen elkaar is duidelijk.
       Noord-Korea - als het kernwapens alleen voor defensie zou gebruiken en geen nucleaire technologieën over de hele wereld zou verhandelen - zou geen probleem zijn.
       Israël (dat zichzelf niet heeft uitgeroepen tot een nucleair land), maar in het algemeen begrijpt iedereen dat het het heeft, wanneer het gevaar van bestaan ​​verdwijnt, zal het toetreden tot de IAEA en het non-proliferatieprotocol ondertekenen.
       Landen als Iran zijn problematisch in termen van de verfoeilijkheid van het regime en pogingen om de hegemonie in de regio te vestigen (natuurlijk met constante bedreigingen voor buren, en niet alleen voor Israël)
       Molens zoals Zuid-Afrika, Brazilië - ontwikkelden hun eigen kernwapens, maar beseffend dat bezit vaak een nog grotere bedreiging vormt, weigerden ze en sloten de programma's.
       1. WW3
        WW3
        +3
        10 december 2012
        Citaat: Karish
        Welnu, er is niets om bang voor een wereldoorlog te zijn

        Waarom bang zijn .... je moet je voorbereiden ....
        Hij verzamelt kracht, lui wachtend,
        De radar in de lucht richten
        Eén fout, per ongeluk opstijgen
        En de klap is onvermijdelijk.

        wat betreft de vermindering van het nucleaire potentieel van Rusland - stuur iedereen naar de hel ...
        Voor het eerst in vele jaren overtreffen de Verenigde Staten vandaag Rusland, zelfs in het aantal landgebaseerde ICBM's.

        http://9e-maya.ru/forum/index.php?topic=186.0
       2. bart74
        -3
        11 december 2012
        Ja ik ben het met je eens.
        Je bent goed in dit onderwerp.
        Ik denk dat landen die niet het potentieel hebben van een nucleaire triade (land, water, lucht) en niet genoeg kernkoppen hebben voor een echte massavernietiging van de vijand niet serieus kunnen worden overwogen, aangezien als deze parameters niet in acht worden genomen, dit afschrikmiddel.
        Maar hier hebben we geen pariteit meer met de NAVO.
        Over China zwijg ik over het algemeen.
        Als we de kwestie in deze context beschouwen: /VS + Engeland + Frankrijk/ --- /Rusland/ --- /China/, dat wil zeggen drie groepen van de grote vijf, dan kan China alleen maar vrienden met ons zijn.
     2. dikremnij
      0
      11 december 2012
      Inderdaad, ik herinner me nog steeds uit de stoom van de filosofie dat oorlog een manier is om de biomassa van de aarde zelf te reguleren, die, zoals je weet, const is.
      1. wenk
       +1
       12 december 2012
       Citaat van Dikremnij
       Inderdaad, ik herinner me nog steeds uit de stoom van de filosofie dat oorlog een manier is om de biomassa van de aarde zelf te reguleren, die, zoals je weet, const is.


       Naar mijn mening is het probleem van de overbevolking van de planeet en het gebrek aan voedsel geen probleem van vruchtbaarheid, maar een probleem van landbouwtechnologieën die achterblijven bij het tempo van de bevolkingsgroei.

       Als je technologieën bedenkt en toepast voor het verbouwen van landbouwproducten in de Sahara. Honger kun je vergeten. En er is ook Siberië en het hele continent Australië.
    2. +5
     10 december 2012
     Citaat: WW3
     De Derde Wereldoorlog zal vroeg of laat beginnen ... iedereen is aan het bewapenen ... en vooral China ... het is traditioneel dat de Verenigde Staten een oorlogsvuur ontsteken ...

     Maar houd er rekening mee dat de tijden anders zijn! De VS zullen nu moeilijker hun eigen ding doen. Gezien het feit dat de wereldwijde crisis hen grondig heeft gehavend. Andere landen zijn duidelijk geen dwazen (inclusief Rusland) die zich ten volle bewapenen! Het lijkt mij dat het oorlogsvuur nu niet alleen in verschillende delen van de wereld zal branden, maar ook in de VS!
     1. WW3
      WW3
      +6
      10 december 2012
      Citaat van tronin.maxim
      Het lijkt mij dat het oorlogsvuur nu niet alleen in verschillende delen van de wereld zal branden, maar ook in de VS!

      Het is ideaal om oorlog te voeren op buitenlands grondgebied ... hier, afgezien van de verre burgeroorlog, laaiden de amers niet al te veel op ... maar met het gebruik van massavernietigingswapens zal natuurlijk niemand dit kunnen vermijden. ...
      het is noodzakelijk om ondubbelzinnig voor te bereiden .... China gelooft ook dat het geen speciale vriend van Rusland is ...
      1. wenk
       -1
       11 december 2012
       Iets wat de meerderheid hier zeker is van de onvermijdelijkheid van de derde wereld. Mag ze niet zijn. Er is slechts een theoretische mogelijkheid van optreden. Maar dat is theoretisch.

       Als er tijdens de Koude Oorlog, toen er fundamentele, meest controversiële meningsverschillen waren over de inrichting van de wereld, de hete oorlog niet uitbrak. Waarom zou het nu, als deze ideologische verschillen niet bestaan, oplaaien.

       Over het algemeen verlaten oorlogen als zodanig het verplichte wereldbeeld in onze tijd, des te meer in de toekomst. Als we de laatste 50 jaar nemen, dan is de verzadiging van deze jaren met oorlogen meerdere malen minder dan in dezelfde intervallen in de geschiedenis van de mensheid. (alle soorten oorlogen, niet alleen grootschalige). Geleidelijk zullen de volkeren afstand nemen van de noodzaak van oorlog. Over 1000 jaar, wanneer de mensheid andere planeten in het zonnestelsel zal bevolken, zullen planeet tot planeet, bijvoorbeeld, de aarde en Europa vechten. Onzin.

       Alleen zien sommigen op de site voor zichzelf geen andere manieren om verschillende opvattingen over beschaving, cultuur, moraliteit, moraliteit op te lossen. Aangezien verschillende opvattingen, bijvoorbeeld over abortus, noodzakelijkerwijs tot een wereldoorlog moeten leiden.
       1. WW3
        WW3
        +1
        11 december 2012
        Citaat: Beck
        Iets wat de meerderheid hier zeker is van de onvermijdelijkheid van de derde wereld.

        Er zijn veel WO3-scenario's op het net. Indien nodig zal ik het posten ... het zou anders zijn als er een meerderheid van pacifisten op het militaire terrein zou zijn ... lol
        Citaat: Beck
        Mag ze niet zijn. Er is slechts een theoretische mogelijkheid van optreden. Maar dat is theoretisch.

        Een nucleair schild is het enige dat echt tegenhoudt ... al het andere over vriendschap met amers is de boutologie van moerasliberalen ...
        Citaat: Beck
        Aangezien verschillende opvattingen, bijvoorbeeld over abortus, noodzakelijkerwijs tot een wereldoorlog moeten leiden.

        Welnu, ik zeg dat homoparades en andere waarden vreemd zijn ... en de demografische situatie in de Russische Federatie ziet er niet de beste uit ... welke andere abortussen?
        1. wenk
         0
         12 december 2012
         Citaat: WW3
         Een nucleair schild is het enige dat echt tegenhoudt ... al het andere over vriendschap met amers is de boltologie van moerasliberalen ...


         Deze nucleaire schilden zijn het belangrijkste dat zal voorkomen dat de derde wereldoorlog losbarst. Nou, geen zelfmoord omdat de mensheid. En andere redenen die onder de communisten waren - We zullen de hele wereld van geweld vernietigen, tot op de grond ...-
         niet meer.
     2. MG42
      +4
      10 december 2012
      Citaat van tronin.maxim
      De VS zullen nu moeilijker hun eigen ding doen. Gezien het feit dat de wereldwijde crisis hen grondig heeft gehavend.

      Deze crisis hebben ze zelf "de 1e golf" uitgelokt.
      George Walker, een achterneef van de voormalige Amerikaanse president George W. Bush, behoorde tot de topmanagers van een investeringsbank. Lehman Brotherswaarschuwingen voor dreigende risico's negeren, wat leidt tot het grootste bankfaillissement in de geschiedenis van de VS en de huidige financiële crisis teweegbrengt.
      Waxman heeft tijdens de hoorzitting 24 pagina's met interne memo's van leidinggevenden van Lehman Brothers vrijgegeven, waaruit volgens hem blijkt dat de voorzitter van de bank, Richard Fuld, en andere leidinggevenden, waaronder Walker, "Lehman Brothers en onze economie naar de afgrond dreven" door hun acties.
      "Deze documenten schetsen een beeld van een bedrijf dat niet verantwoordelijk was voor de mislukking", zei het congreslid. Het hoofd van de commissie herinnerde eraan dat de ineenstorting van Lehman Brothers op 15 september "het grootste faillissement in de Amerikaanse geschiedenis werd".
      "Veel experts zijn van mening dat de val van Lehman Brothers een kredietbevriezing heeft veroorzaakt die onze economie verstikt en een reddingsplan van 700 miljard dollar noodzakelijk maakt", zei het congreslid.
      Waxman bracht gedeeltelijk de kwestie aan de orde dat het management van de bank geen acht had geslagen op waarschuwingen om de uitgaven drastisch te verminderen in het licht van een dreigende crisis.

      http://obozrevatel.com/news/2008/10/6/261727.htm
   2. Gelukkig
    0
    10 december 2012
    Als het artikel overal Rusland eerst is, is het Russische BBP anderhalf keer meer dan G7
  2. +4
   10 december 2012
   En wat gebeurt er als we onze eigen productie opzetten en de import van Chinese goederen verminderen? Over het algemeen, is het mogelijk?
   1. +8
    10 december 2012
    Citaat: Alexander Petrovich

    En wat gebeurt er als we onze eigen productie opzetten en de import van Chinese goederen verminderen? Over het algemeen, is het mogelijk?

    Aangezien Chubais de leiding heeft over de NANO-sector, is dit niet mogelijk hi
    China's beroepsbevolking is goedkoper, mensen zijn bereid om te werken en we zijn klaar om carrière te maken. Op het eerste gezicht bijna hetzelfde, maar dit is alleen op het eerste gezicht. China's binnenlands beleid ten opzichte van zijn eigen burgers is patriottisch, terwijl we wat en je weet niet wat.
    Wat de Verenigde Staten betreft: zodra de yuan in de regio bijeenkomt, kan de dollar worden weggevaagd.
    1. +2
     10 december 2012
     Nou, wat denk jij. wat moet Rusland doen om van de afhankelijkheid van Chinese goederen af ​​te komen en zijn eigen productie op te zetten, want in feite hebben we hier genoeg middelen voor, en er zijn veel mensen, ook al zijn de Russen geen goedkope arbeiders. dan kun je uiteindelijk arbeiders uit Centraal-Azië inhuren, aangezien ze niet dommer zijn dan de Chinezen, denk ik.
     1. +4
      10 december 2012
      Citaat: Alexander Petrovich
      uiteindelijk kun je arbeiders uit Centraal-Azië inhuren, aangezien ze niet dommer zijn dan de Chinezen, denk ik.

      Wie wordt er nu aangenomen? De werkhouding moet bij mensen veranderen, zo doe je dat gewoon met die reclame van een mooi leven op tv te vragen
      1. +2
       10 december 2012
       Citaat: Alexander Romanov
       Mensen moeten hun houding ten opzichte van werk veranderen

       In principe is het waar, maar ik zal het verduidelijken. De houding van de autoriteiten ten opzichte van werkende mensen. In onze toonaangevende plaatsen in termen van populariteit weet u zelf wie en hun respectieve servicepersoneel. En waar komt dit vandaan? zowel moreel als politiek. Dus, zoals altijd, moet je van bovenaf beginnen, niet van onderaf. De houding van mensen ten opzichte van werk kan alleen worden veranderd als de prioriteiten van het binnenlands beleid veranderen. Als een slotenmaker 15-20 duizend ontvangt en een "effectieve" manager 500 wat kan er gezegd worden.
      2. eilandpan
       +3
       10 december 2012
       Ik denk dat je het een beetje mis hebt! het is noodzakelijk om niet de houding ten opzichte van werk te veranderen, maar de houding ten opzichte van lonen! een Rus is hardwerkend (hij zal zowel Oezbeken als Tadzjieken laten zien hoe ze moeten werken en hoe ze moeten werken), maar je moet fatsoenlijk betalen!
    2. Karish
     +3
     10 december 2012
     Citaat: Alexander Romanov
     Aangezien Chubais de leiding heeft over de NANO-sector, is dit niet mogelijk

     Alexander - het lijkt erop dat het probleem alleen in NANO zit, nano --- het is allemaal zo klein lachend
     En in iets groters - landbouw, techniek, geneeskunde --- en al het andere.
     Citaat: Alexander Romanov
     .China's binnenlands beleid ten aanzien van zijn eigen burgers is patriottisch

     Deze definitie vereist enige bevestiging - wat betekent patriottische oriëntatie?
     Citaat: Alexander Romanov
     Wat de Verenigde Staten betreft: zodra de yuan in de regio bijeenkomt, kan de dollar worden weggevaagd.

     Alexander - de yuan is al heel lang aan het converteren.
     1. +2
      10 december 2012
      Citaat: Karish
      En in iets groters - landbouw, techniek, geneeskunde --- en al het andere

      daar hebben anderen de leiding, zoals persoonlijke. Skrynnik sleepte 39 miljard mee en niets.
      Citaat: Karish
      Deze definitie behoeft enige bevestiging.

      Welke bevestiging, ga naar China en zie het zelf, krijg bevestiging voor het meest ondraaglijke.
      Citaat: Karish
      Alexander - de yuan is al heel lang aan het converteren.

      het feit dat de yuan overal wordt geaccepteerd, is verre van bij alle Aziatische landen te horen, maar het is geen reden om over convenability te praten, als het in Azië de plaats van de dollar inneemt, dan wordt het echt convenable.
      1. Karish
       -1
       10 december 2012
       Citaat: Alexander Romanov
       het feit dat de yuan overal wordt geaccepteerd, is verre van bij alle Aziatische landen te horen, maar het is geen reden om over convenability te praten, als het in Azië de plaats van de dollar inneemt, dan wordt het echt convenable.

       Alexander is niet helemaal waar. De euro is bijvoorbeeld converteerbaar, maar de dollar vervangt niet (en zal trouwens nooit vervangen), zoals de yuan.
       En het probleem zit niet eens in de betaling van de Verenigde Staten, de vervanging van de dollar zal dergelijke kosten met zich meebrengen voor landen die zowel dollars (in fondsen) als GKO's hebben, waarvan het is zoals met Griekenland of beter, als een koffer zonder handvat , en het is moeilijk te dragen en het is jammer om het weg te gooien
       1. bart74
        0
        11 december 2012
        Zodra de yuan een regionale munteenheid wordt, betekent dit dat het land de koloniale invloed verlaat. Fuck het land met wat dollars als het zoveel papier kan drukken als het nodig acht. Oh ja, ik vergat het, degenen die de minerale rijkdommen van het land verkopen, EN ZE DAARNA VERBERGEN IN DE BANKEN VAN HUN EIGENAARS voor een klein percentage, hebben dollars nodig. Terwijl China een erg afhankelijk land is. Afhankelijk van de dollar, van markten en nog veel meer. Rusland heeft tijd. Ik ben niet eens bang voor het feit dat de Chinese economie de eerste ter wereld zal zijn. EN DAN? USA NU OOK NIET LAATSTE LAATSTE. We zijn enorm verschillend. Het belangrijkste is dat de economie efficiënt moet zijn: de levensstandaard zou hoog zijn, de werkloosheid zou laag zijn, er zou geen tekort zijn. En de Amerikaanse economie wordt natuurlijk kunstmatig opgeblazen, niet meerdere keren, maar toch. Dat kan ik als econoom zeggen.
     2. +9
      10 december 2012
      Citaat: Karish
      Alexander - de yuan is al heel lang aan het converteren.


      Weer niet waar. convertibele valuta - dit is een valuta die vrij kan worden ingewisseld voor de valuta van andere landen (en vice versa). Het uitgevende land stelt geen beperkingen op het gebruik van contant geld in zijn valuta. De wisselkoers wordt bepaald door de verhouding tussen vraag en aanbod op de markt, er is geen directe staatsinterventie in de uitwisselingsprocessen.
      Voor SLE erkende ook de valuta van landen die: valutabeperkingen op al haar beurzen volledig hebben afgeschaft voor zowel hun ingezetenen als niet-ingezetenen op hun grondgebied en over de hele wereld. Op dit moment omvatten SCV's: Amerikaanse en Canadese dollars, nationale valuta van EU-lidstaten, Zwitserland, Zweden en Japan.
      Pas na de crisis van 2008 als kanshebber voor toetreding tot de KV-club of zelfs SLE verklaarde zichzelf CNY.
      in een tijd dat de wisselkoers van de dollar en de euro in een koortsachtige toestand verkeerde, stond de yuan stil en vertoonde zelfs groei. Waarom geen kanshebber voor de titel van een nieuwe reservevaluta?
      Op het pad van de Chinese valuta naar volledige convertibiliteit is er echter nog steeds een veel obstakels
      Peking heeft strikte deviezenbeperkingen ingesteld die zowel lopende als kapitaaltransacties dekken. Een buitenlandse burger heeft niet de mogelijkheid om in yuan te kopen / verkopen / betalen wanneer hij maar wil - alleen met toestemming.
      Bovendien, voor kapitaaloperaties ook: toestemming is vereist van de National Administration of Foreign Exchange Regulation. Als gevolg hiervan vindt het grootste deel van de internationale handel van China plaats in dollars, euro's en andere valuta's.
      Terwijl de yuan in de vorm van KV of harde valuta alleen in de plannen en niet in werkelijkheid is, ondanks het feit dat de Chinese autoriteiten sommige Chinese bedrijven toestonden om internationale nederzettingen in de nationale valuta uit te voeren, verspreidde deze toestemming zich onmiddellijk naar hele landen, zij het in een beperkt aantal. Eind 2010 kwam de yuan ook naar Rusland, toen de eerste verhandeling van de yuan voor roebels plaatsvond op de MICEX
      Mijn webpagina
    3. bart74
     +2
     11 december 2012
     Ik ben het ermee eens dat het onrealistisch is om de Chinese weg voor Rusland te kiezen. Maar laten we zeggen dat het mogelijk is om de balans tussen export en import te egaliseren. Het enige wat je nodig hebt is politieke wil. Rijd geen boomstam naar het westen, maar regel de verwerking ervan. Niet om lichte industrie en consumptiegoederen in China te kopen, maar om deze productie hier te vestigen. U kunt een lange lijst maken. Aan het voorbeeld van Wit-Rusland wordt alles duidelijk. Er is een vader, er is een wil. Maar Wit-Rusland is Rusland niet, niet in termen van middelen, niet in termen van capaciteiten. En we zijn één volk (net zoals een man bitter drinkt, als hij voor geld wordt betaald, enz.), het klimaat is ook vergelijkbaar, om niet te zeggen dat het afhangt van waarmee te vergelijken. Over het algemeen hebben we geen testament. Want wie geld en kansen heeft, wil deze middelen niet in het land investeren. En het is niet Poetin. Helaas. Dit zijn de lokale elite en tsaren. Geen dobitki en bastaarden van begin jaren negentig. Onthoud in ieder geval dezelfde Chushchevka.
     1. 0
      11 december 2012
      Ze hebben gewoon geen geweten. En de nieuwe generatie staatslieden is nog niet volwassen.
   2. Karish
    0
    10 december 2012
    Citaat: Alexander Petrovich
    En wat gebeurt er als we onze eigen productie opzetten en de import van Chinese goederen verminderen? Over het algemeen, is het mogelijk?

    theoretisch ja was
    1. +1
     10 december 2012
     Maar praktisch... laat me raden..
  3. Rusich
   +4
   10 december 2012
   Gegroeid "BEEST" en wie kan China weerstaan!???
   1. +1
    10 december 2012
    Rusich,
    Praktisch een citaat van Johannes de Evangelist
    En mensen zullen vragen: “Wie is als dit beest? en wie kan hem bestrijden? (Openb. 13:4)
  4. +4
   10 december 2012
   En onze regering, samen met ambtenaren, maakt hun land kapot.
   1. Gluxar_
    +3
    10 december 2012
    Citaat: Karish
    Rusland (als een van de opties, in ruil voor grondstoffen) omdat Je kunt jezelf geen olie aantrekken, je kunt je niet verstoppen en je kunt het niet eten.

    Welnu, Rusland is in staat om alles zelf te produceren, feit is dat als China niet de verwachte winsten brengt, de productie daar zal worden weggenomen. Maar de belangrijkste winst voor China komt uit de VS en Europa, niet uit Rusland of Afrikaanse landen.

    China is een sterke staat die het vermogen heeft om uit de buitenlandse controle te komen. Echter, juist deze poging om naar buiten te komen, kan de glimlach van fortuin van de Chinese economie afwenden. Natuurlijk verzet en zal China weerstand bieden. je hoeft alleen maar de realiteit van alle processen te begrijpen en te onthouden hoe het allemaal begon. Aangenomen mag worden dat TNC's een keuze zullen maken ten gunste van China en hun "thuisland" zullen verlaten. Dan zijn de kansen van China echt goed, in ieder geval voor de komende 20 jaar op een sociaal-demografisch gat.
    De wereldsituatie is hier echter niet gunstig voor, de concurrentievoordelen van China zijn al uitgeput, bovendien vertrouwen op de groei van de consumptie in China tot het niveau van de Verenigde Staten is gewoon om onze planeet te vernietigen, ik denk dat niemand hierin geïnteresseerd is . Volgens dit wordt China bevolen om lang te leven... maar het verzet zich en dit geeft Rusland de tijd om in actie te komen.
    1. Karish
     -3
     10 december 2012
     Citaat van Gluxar
     Nou, Rusland is in staat om alles zelf te produceren

     Niemand twijfelt eraan, alleen van *hier* naar *op jou* is een lange weg.
     Citaat van Gluxar
     China is een sterke staat die het vermogen heeft om uit de buitenlandse controle te komen

     En waarom zou hij? Alles past bij hem en een economische groei van 8% is hiervan de bevestiging
     Citaat van Gluxar
     Dan zijn de kansen van China echt goed, in ieder geval voor de komende 20 jaar op een sociaal-demografisch gat.

     Ik vond het leuk, ze hebben nergens om mensen te plaatsen, in tegenstelling tot landen waar er gewoon weinig mensen zijn
     Citaat van Gluxar
     De concurrentievoordelen van China zijn al uitgeput

     Ze hebben 800 miljoen. woont op het platteland, om een ​​eenvoudige Chinees naar Shanghai, Macau, Hong Kong en andere economische zones te laten gaan, hebben ze praktisch een visum nodig. Ze hebben geen enkele mate van potentieel.
     1. Gluxar_
      +4
      10 december 2012
      Citaat: Karish
      En waarom zou hij? Alles past bij hem en een economische groei van 8% is hiervan de bevestiging

      Nou, daar kun je 900 miljoen Chinezen naar vragen, al is het niet leuk om erover te praten. Elke soevereine macht wil onafhankelijkheid. China verdient het omdat het een unieke beschaving is. Soevereiniteit en economisch welzijn zijn echter niet altijd samen mogelijk. Dezelfde DVK is een direct voorbeeld.
      Waarom ware soevereiniteit verwerven? Om hun tradities en manier van denken te behouden. Bovendien kunnen alleen een soevereine staat en zijn volk een toekomst hebben. Wat er nu met China gebeurt, zal het over tientallen jaren begraven, inclusief een milieumijn.
      Citaat: Karish
      Ik vond het leuk, ze hebben nergens om mensen te plaatsen, in tegenstelling tot landen waar er gewoon weinig mensen zijn

      Het moderne technologische niveau van de belangrijkste takken van de nationale economie vereist geen groot aantal servicepersoneel. Dus een technisch bewapende boer kan tot 2000 mensen voeden. Hetzelfde geldt voor engineering en andere industrieën. Excessief vice versa wordt een probleem voor een aantal staten, de landen van hetzelfde Afrika zijn een duidelijk voorbeeld, net als in andere zaken China zelf. Als het echter gaat om het demografische gat in China, gaat het niet om de totale bevolking, maar om ego-ratio's. Zo'n scherpe sprong in de bevolking in het Middenrijk sinds de jaren '60 van de vorige eeuw zorgt voor ernstige problemen voor de sociale sfeer van vandaag, maar in de komende decennia zal de situatie sterk verslechteren. Ongeveer de helft van de bevolking bereikt de komende 20 jaar de pensioengerechtigde leeftijd, terwijl minder dan 35 procent kan blijven werken. En gezien het feit dat de "ontwikkelingshausse" voornamelijk alleen de kustgebieden trof en ergens rond de 250 miljoen Chinezen, de meest bevolkte gebieden, een enorm aantal mensen die zich financieel veel beter begonnen te voelen dan de rest van de "werkloze" bevolking na die met pensioen gaan, zullen waarschijnlijk niet instemmen met de verslechtering van hun financiële situatie. Dit is een andere risicofactor voor China.
      Citaat: Karish
      Ze hebben 800 miljoen. woont op het platteland, om een ​​eenvoudige Chinees naar Shanghai, Macau, Hong Kong en andere economische zones te laten gaan, hebben ze praktisch een visum nodig. Ze hebben geen enkele mate van potentieel.

      Feit is dat het grootste deel van China niet alleen een derdewereldland is, maar ook een ander historisch tijdperk. Vandaar de complexe sociale realiteit. Slechts een klein deel van de hele bevolking is betrokken bij het economische wonder, maar zij is het die solvabel is. Zodra dit onderdeel met pensioen gaat, wie zal het bestaan ​​ervan betalen? En economische groei impliceert economische efficiëntie. Bij alle TNK-ondernemingen wordt dezelfde automatisering uitgevoerd, voor de eindmontage en het uitvoeren van "complexe bewerkingen" zoals het naaien van sneakers en het plakken van labels wordt handarbeid gebruikt. Bij een afnemende vraag zijn dergelijke massaconsumptiegoederen niet nodig. Lidi zal hun baan verliezen, maar niet hun eetlust. Die 250 miljoen Chinezen keren niet terug naar de rijstvelden met hun landgenoten, vandaar de sociale spanningen.
  5. Gluxar_
   +2
   10 december 2012
   Artikel min. Herzien artikel van People's Daily. De belangrijkste verborgen boodschap is dat China verschrikkelijk is, het is zo groot dat het ons allemaal opeet. Waar hebben we dit eerder gehoord?

   Hoe zit het met de feiten. De voorspelling is, net als elke andere voorspelling, nep. Dergelijke economische groeipercentages kunnen in ieder geval alleen worden bereikt met behoud van de huidige dynamiek, die tot nu toe alleen door traagheid verloopt. China bevindt zich al op het hoogtepunt van zijn ontwikkeling, omdat deze ontwikkeling zelf werd verwacht op het hoogtepunt van de consumptie van de "gouden miljard". Het is voor iedereen duidelijk dat de schulden- en financiële crisis van het Westen niet voorbij is, maar pas begint. En dit zal onvermijdelijk leiden tot een daling van de consumptie, tot een daling van de levensstandaard en, na verloop van tijd, tot een daling van de arbeidskosten. Dat wil zeggen, China kan en kan alleen technisch meer produceren, maar er is nergens om goederen te verkopen. Hij verkoopt ze de laatste 3 jaar alleen op krediet om in ieder geval zijn economische groei te stimuleren. En economische groei is nodig om China uit de afgrond van 'return on investment' te halen. China produceert veel dingen, maar laten we eens kijken wie de rechten op distributie en winst bezit? Alle fabrieken zijn gebouwd met buitenlands kapitaal en investeringen, en deze investeringen vereisen een rendement. Zolang de jaarlijkse groei meer dan 8% bedraagt, loont de investering. Zodra het begint te vallen, zullen degenen die daar fabrieken hebben gebouwd ze uitschakelen. Een golf van faillissementen zal China breken en dan zal het daar niet erg zoet zijn.
   Voor meer duidelijkheid kunt u kijken naar het recente verleden van de USSR. De USSR was een exportgericht land, de belangrijkste export was, net als nu, olie. Werktuigbouwkunde werd ontwikkeld, maar de producten waren grotendeels "broederlijke hulp". Wat gebeurde er toen de vraag naar het belangrijkste exportproduct instortte?
   Vandaag is de situatie in China vergelijkbaar, het verschil is dat het middelen nodig heeft die het niet heeft. Maar de vraag naar zijn goederen begint al te dalen, aangezien de solvabiliteit van kopers daalt. Aan wie gaat China zijn goederen verkopen? Ruilen met derdewereldlanden? Dit zal geen economische groei opleveren. En de tarieven zullen dalen tot onder de 3% en schrijven verspild.
   1. Karish
    +1
    10 december 2012
    Citaat van Gluxar
    Artikel min. Herzien artikel van People's Daily. De belangrijkste verborgen boodschap is dat China verschrikkelijk is, het is zo groot dat het ons allemaal opeet. Waar hebben we dit eerder gehoord?

    Helaas is dit waar - anderhalf miljard mensen zullen op een dag hun macht realiseren, althans gebaseerd op de theorie van grote getallen

    Citaat van Gluxar
    China bevindt zich al op het hoogtepunt van zijn ontwikkeling, omdat deze ontwikkeling zelf werd verwacht op het hoogtepunt van de consumptie van de "gouden miljard"

    Een controversiële verklaring, hun binnenlandse markt is enorm en het potentieel is nog lang niet uitgeput, alleen hebben ze geen einde aan het werk om de binnenlandse consumptie te verhogen.

    Citaat van Gluxar
    Het is voor iedereen duidelijk dat de schulden- en financiële crisis van het Westen niet voorbij is, maar pas begint. En dit zal onvermijdelijk leiden tot een daling van de consumptie, tot een daling van de levensstandaard en, na verloop van tijd, tot een daling van de arbeidskosten. Dat wil zeggen, China kan en kan alleen technisch meer produceren, maar er is nergens om goederen te verkopen

    Dat klopt, en dit zal iedereen raken, maar China produceert het eindproduct (uiteraard uit grondstoffen).
    Citaat van Gluxar
    Zolang de jaarlijkse groei meer dan 8% bedraagt, loont de investering. Zodra het begint te vallen, zullen degenen die daar fabrieken hebben gebouwd ze uitschakelen. Een golf van faillissementen zal China breken en dan zal het daar erg ongezoet zijn

    Nou, het eruit halen is niet alles1 zo eenvoudig, je moet het opnieuw opbouwen, het personeel leren. creëer een infrastructuur - accepteer daarom ofwel een daling van de winst of ga op zoek naar nieuwe ontwikkelingsgebieden.
    Citaat van Gluxar
    Voor meer duidelijkheid kunt u kijken naar het recente verleden van de USSR. De USSR was een exportgericht land, de belangrijkste export was, net als nu, olie. Werktuigbouwkunde werd ontwikkeld, maar de producten waren grotendeels "broederlijke hulp". Wat gebeurde er toen de vraag naar het belangrijkste exportproduct instortte?

    Er is niets veranderd, alleen de techniek is weg uh
    Citaat van Gluxar
    Vandaag is de situatie in China vergelijkbaar, het verschil is dat het middelen nodig heeft die het niet heeft.

    Dramatisch anders. China koopt grondstoffen en verkoopt het eindproduct (zij het goedkoop maar definitief en natuurlijk duurder dan de grondstoffen waaruit het is gemaakt) Rusland verkoopt grondstoffen voor China en koopt zijn goederen.
    De situatie is heel anders, zou ik radicaal zeggen.
    Citaat van Gluxar
    Aan wie gaat China zijn goederen verkopen?

    Rusland (als een van de opties, in ruil voor grondstoffen) omdat Je kunt jezelf geen olie aantrekken, je kunt je niet verstoppen en je kunt het niet eten.
    1. Gluxar_
     +3
     10 december 2012
     Citaat: Karish
     Een controversiële verklaring, hun binnenlandse markt is enorm en het potentieel is nog lang niet uitgeput, alleen hebben ze geen einde aan het werk om de binnenlandse consumptie te verhogen.

     In feite van de zaak. Maar waardoor zal toenemen? Door de groei van de solvabiliteit van de bevolking? Misschien, maar de lonen kunnen alleen groeien met de groei van de economie, maar als de wereldwijde vraag daalt, waar komt de groei dan vandaan? Externe vraag vervangen door interne vraag is alsof je jezelf aan je haren uit een hol trekt.
     Citaat: Karish
     Dat klopt, en dit zal iedereen raken, maar China produceert het eindproduct (uiteraard uit grondstoffen).

     China is aan het verwerken. Buitenlandse bedrijven kopen grondstoffen in, brengen die naar China, verwerken ze tot een soort goederen gemaakt volgens hun eigen tekeningen en voor hun eigen markten, en verkopen deze goederen aan andere landen. China blijft achter met een deel van de winst en al het afval. China is een klassieke lopende band in het neoliberale model van de verdeling van staatsfuncties in de uiteindelijke globalisering.Nu wordt zijn demografisch potentieel benut, maar het loopt al ten einde.
     De fabriek heeft geen eigen wil, zodra het teveel begint te worden, wordt hij gesloten.
     Er zal niets gebeuren met grondstofproducenten, althans op de lange termijn. Ze gaan leveren waar de fabrieken uit China naartoe gaan. Middelen zijn van het grootste belang.
     Citaat: Karish
     Nou, het eruit halen is niet alles1 zo eenvoudig, je moet het opnieuw opbouwen, het personeel leren. creëer een infrastructuur - accepteer daarom ofwel een daling van de winst of ga op zoek naar nieuwe ontwikkelingsgebieden.

     Het is gemakkelijker dan u denkt, vooral met de communicatie van vandaag. Het gebeurt al. Bijvoorbeeld de overplaatsing van China naar Myanmar, waar arbeid nog goedkoper is. Ook in China was iedereen 20 jaar geleden wild, er was pas een nieuwe 2e naoorlogse generatie tieners die voor een dollar werkt. Vandaag zijn ze al onder de 40, over 10 jaar gaan ze al met pensioen... maar waarom betalen?
     Citaat: Karish
     Dramatisch anders. China koopt grondstoffen en verkoopt het eindproduct (zij het goedkoop maar definitief en natuurlijk duurder dan de grondstoffen waaruit het is gemaakt) Rusland verkoopt grondstoffen voor China en koopt zijn goederen. De situatie is heel anders, zou ik radicaal zeggen.

     Je ziet het niet goed. De USSR leverde vitale goederen aan het Westen, ontving zijn eigen valuta en kocht de goederen die hij daar nodig had. China daarentegen produceert vooral consumptiegoederen, die niet moeilijk halfhartig te weigeren zijn, zoals voedsel en onderdak. De consumptie in het Westen en in de VS daalt, de werkloosheid stijgt en de lonen dalen. Bij het kiezen tussen een nieuwe iPhone en eten, laat een persoon de keuze aan eten over. China kan niet zonder externe middelen.
     1. Karish
      -5
      10 december 2012
      Citaat van Gluxar
      China is aan het verwerken. Buitenlandse bedrijven kopen grondstoffen in, brengen die naar China, verwerken ze tot een soort goederen gemaakt volgens hun eigen tekeningen en voor hun eigen markten, en verkopen deze goederen aan andere landen. China blijft achter met een deel van de winst en al het afval.

      Voeg toe, lonen voor arbeiders, werkende fabrieken, technologieën en training van lokaal personeel. Is dit niet genoeg?
      Citaat van Gluxar
      Nu wordt het demografische potentieel benut, maar het loopt al op zijn einde.

      Heb je gelachen? Dus minstens 300 miljoen meer zijn onbebouwd.
      Citaat van Gluxar
      De USSR leverde vitale goederen aan het Westen, ontving zijn eigen valuta en kocht de goederen die hij daar nodig had.

      Nou ja, zonder demagogie. Het klinkt mooi over - vitaal, maar grondstoffen blijven grondstoffen. Trouwens, Rusland koopt in het Westen dezelfde vitale en om de een of andere reden geen grondstoffen. En ze moet zich losmaken.
      Citaat van Gluxar
      China daarentegen produceert vooral consumptiegoederen, die niet moeilijk halfhartig te weigeren zijn, bijvoorbeeld voedsel en onderdak

      Nou, natuurlijk, voeg meer klonen toe van bijna alle Russische wapens. En praat niet over China als een achterlijk land. Eigenlijk hebben ze een vliegdekschip, maar om de een of andere reden niet in Rusland.
      Citaat van Gluxar
      Consumptie in het Westen en in de VS neemt af, werkloosheid stijgt

      Gisteren las ik dat deze maand in de VS de werkloosheid het laagst is in de afgelopen 4 jaar.
      Europa is een ander gesprek - ze zijn allang vergeten wat het betekent om te werken
      Citaat van Gluxar
      Bij het kiezen tussen een nieuwe iPhone en eten, laat een persoon de keuze aan eten over. China kan niet zonder externe middelen.

      U zei terecht over voedsel, Rusland importeert alle voedselproducten (inclusief aardappelen, vlees en zelfs markeringen) Daarom zal olie ononderbroken naar het Westen stromen, tenminste totdat Rusland zichzelf van voedsel voorziet.
      Trouwens, in China is dit in orde. Ze voorzien zichzelf van voedsel (1.5 miljard) en verkopen het overschot aan Rusland lachend
      1. Gluxar_
       +5
       10 december 2012
       Citaat: Karish
       Voeg toe, lonen voor arbeiders, werkende fabrieken, technologieën en training van lokaal personeel. Is dit niet genoeg?

       Technologieën zijn eigendom van TNC's, de gevolgen van het werk van fabrieken in de vorm van vernietiging van het milieu blijven bij de Chinezen.
       Citaat: Karish
       Heb je gelachen? Dus minstens 300 miljoen meer zijn onbebouwd.

       Ik heb hierboven al over demografie geschreven. Over 10-20 jaar zijn er 300 gepensioneerden per 450 werknemers.
       Citaat: Karish
       Nou, natuurlijk, voeg meer klonen toe van bijna alle Russische wapens. En praat niet over China als een achterlijk land. Eigenlijk hebben ze een vliegdekschip, maar om de een of andere reden niet in Rusland.

       Ik heb het over China, dat echt bestaat, en niet als een mythe. Het feit dat de Chinezen de technologieën van het midden van de 20e eeuw stalen, markeerde hem als een onbetrouwbare partner. Hij heeft de ethiek geschonden en geen enkel ander land ter wereld zal hem iets echt waardevols verkopen. De structuur van het potentieel van de economie hangt niet af van een goedkoop gestolen vliegdekschip, een kopie van de Russische Kuznetsov. En van vele objectieve factoren. Het feit dat China een ecologische beerput is geworden, zal in dit decennium de dominante factor zijn. TNC's pompen er alles uit wat ze kunnen, en dan gaan ze gewoon naar meer "goedkope" buren. Een deel van de productie in China blijft, maar die zal zo snel verouderd raken dat ze zelfs niet in de behoeften van China zelf kunnen voorzien. Niemand zal hem technologie verkopen. Een vergrijzende bevolking met een verwende ecologie zal als een ondraaglijke last op de schouders van de Chinese economie vallen en de sociale sfeer naar beneden halen. Er zullen echter ook dezelfde 250 miljoen "geëngageerde" Chinezen zijn, maar in tegenstelling tot de gefreesde voorgangers zal de sociale zekerheid van de "vorige golven" op hun schouders vallen, wat niet het geval is voor de generatie van vandaag. En of ze op dezelfde manier willen werken als vandaag, minder krijgen en meer geven, is een grote vraag. Dit deel van de bevolking zal de rest van China als een onnodige last ervaren en zal hun status willen veiligstellen en tegelijkertijd hun verantwoordelijkheden willen beperken. Dit gebeurt vaak in landen met een socialistisch waardesysteem tijdens de overgang naar 'democratie en de markt'. Dan zullen we het volledige potentieel van China zien ...
       1. Karish
        -1
        11 december 2012
        Citaat van Gluxar
        Technologieën zijn eigendom van TNC's, de gevolgen van het werk van fabrieken in de vorm van vernietiging van het milieu blijven bij de Chinezen.

        Ja? Maar hoe zit het met allerlei soorten klonen die door China zijn geproduceerd? Van wie is deze technologie? Al Chinees en ze ontwikkelen hetzelfde in de toekomst.
        Maak je geen zorgen over het milieu, in vergelijking met Chinese fabrieken zijn TNK-fabrieken slechts een voorbeeld van milieuvriendelijkheid. Trouwens, dit Chinese leiderschap kan heel goed reguleren en TNC's zullen ze begrijpen. over de hele wereld werken ze zo (milieuvriendelijk, in de ontwikkelde wereld natuurlijk)
        Citaat van Gluxar
        Ik heb hierboven al over demografie geschreven. Over 10-20 jaar zijn er 300 gepensioneerden per 450 werknemers.

        Dit betekent dat één kind in het gezin wordt geannuleerd en dat China in een jaar tijd 50 miljoen krijgt

        Citaat van Gluxar
        TNC's pompen er alles uit wat ze kunnen, en dan gaan ze gewoon naar meer "goedkope" buren. Een deel van de productie in China zal blijven bestaan, maar die zal zo snel verouderd raken dat ze zelfs niet in de behoeften van China zelf kunnen voorzien.

        In de jaren 80 (ik weet niet of je ze nog herinnert) namen Taiwan en Zuid-Korea de plaats in van China. Van daaruit ging alles, toen steeg de lokale beroepsbevolking in prijs en ging goedkope productie naar China. En dan? Daar bleef een complexe en hoogtechnologische productie, en deze landen kwamen geenszins in verval, maar bleven in veel opzichten een van de meest geavanceerde landen ter wereld.

        Citaat van Gluxar
        Dit deel van de bevolking zal de rest van China als een onnodige last ervaren en zal hun status willen veiligstellen en tegelijkertijd hun verantwoordelijkheden willen beperken. Dit gebeurt vaak in landen met een socialistisch waardesysteem tijdens de overgang naar 'democratie en de markt'. Dan zullen we het volledige potentieel van China zien ...

        Allereerst is China al heel lang op de markt en zal hun Communistische Partij het land voorzichtig naar een nieuwe vorm leiden - kapitalistisch socialisme. De Chinezen zijn geen dwazen, ze waren in staat om een ​​door de CCP geleide markt op te bouwen, ze zullen een uitweg uit deze situatie vinden. Wat - wat, maar ze hebben genoeg geld.
        1. Gluxar_
         +1
         11 december 2012
         Citaat: Karish
         Ja? Maar hoe zit het met allerlei soorten klonen die door China zijn geproduceerd? Van wie is deze technologie? Al Chinees en ze ontwikkelen hetzelfde in de toekomst. Maak je geen zorgen over ecologie, in vergelijking met Chinese fabrieken zijn TNK-fabrieken slechts een voorbeeld van milieuvriendelijkheid. Trouwens, dit Chinese leiderschap kan heel goed reguleren en TNC's zullen ze begrijpen. over de hele wereld werken ze zo (milieuvriendelijk, in de ontwikkelde wereld natuurlijk)

         Welke klonen? iPhone-klonen? Ze worden dus geproduceerd door hetzelfde bedrijf als de originele iPhones, alleen voor landen waar niemand de originele zal kopen. Dergelijke bedrijven behoren tot dezelfde TNK, tot in de puntjes. En die bedrijven die "Abibas" stempelen doen het ook met instemming en in samenwerking met het merkbedrijf is het gewoon winstgevender, ook voor belastingontduiking in hun thuisland. De groei van de Hong Kong Stock Exchange, evenals die van Shanghai, toont het werkelijke volume van injecties in de Chinese economie, maar buitenlandse injecties. Het is dus net als met Griekenland en walnoten.
         je begreep er weer niets van. Chinese fabrieken zijn dezelfde Amerikaanse en Europese TNC's, alleen niet beperkt door de wetgeving en het "imago" van hun geboortestaat. Ze hoeven nergens voor te betalen, ze besparen op alles, daarom worden ze daar geplaatst. En Chinese functionarissen krijgen hun beloning omdat ze dit als het ware niet zien. Zodra ze eisen de natuur niet te vernietigen, zullen de kosten van het werk sterk stijgen, dan zullen TNC's gewoon China verlaten en alles meenemen wat ze hebben, met alleen besmet land en zieke arbeiders. Dit is een typische operatie.
         Citaat: Karish
         Dit betekent dat één kind in het gezin wordt geannuleerd en dat China in een jaar tijd 50 miljoen krijgt

         Ben je echt zo dichtbij? Ik kauw al op je in de 3e post, maar je zult niet begrijpen waar ik het over heb. Het gaat niet om het aantal mensen, maar om de samenstelling van hun relaties. Als er nog eens 50 miljoen worden geboren, dan zullen de werkende 250 miljoen 400 miljoen gepensioneerden moeten onderhouden en bovendien 50 miljoen kinderen moeten onderhouden, met als gevolg dat er nog meer afhankelijke personen zullen zijn. Het probleem zit in het bevolkingsbeleid, ze hadden een orgomische bevolkingssprong en vervolgens een daling van het geboortecijfer. Dus de golf van "bevolkingsverdubbeling" nadert de pensioengerechtigde leeftijd. net als op 63-jarige leeftijd begonnen ze 5-6 kinderen te baren, dus vanaf de 80e waren er 1.15 kinderen per vrouw. En ze hadden en hebben 70% van de beroepsbevolking niet belast met het onderhoud van ouderen en kinderen, maar deze generatie vergrijst en er zullen niet dezelfde grote veranderingen plaatsvinden.
      2. bart74
       +3
       11 december 2012
       Karish,
       Citaat: Karish
       Eigenlijk hebben ze een vliegdekschip, maar om de een of andere reden niet in Rusland.


       Eigenlijk is dit ons vliegdekschip. We hebben dezelfde naam in de Federatieraad "Admiraal Kuznetsov".

       En je vergist je ook over aardappelen met marshmallows. Zelfs wij hebben er zelf genoeg in de regio van Leningrad, en bieten en kool.
       En Rusland exporteert al tien jaar graan! (Zoiets bestond niet in de USSR, er was alleen voer) Dit jaar kregen ze, zelfs door een mislukte oogst in Siberië, meer dan in de RSFSR.

       Jij weet ook niet veel van eten. Ik leidde een Chinese brigade op een van de locaties. Dit is wat ze aten (rijst met wat kruiden, zoals quinoa) Je zou zeker niet eten. Over het algemeen zijn de Chinezen alleseters. En als ik me niet vergis, is 60% van hun grondgebied slecht ontwikkeld en niet geschikt voor agrarisch gebruik.
       1. Karish
        -2
        11 december 2012
        Citaat van bart74
        Eigenlijk is dit ons vliegdekschip. We hebben dezelfde naam in de Federatieraad "Admiraal Kuznetsov".

        Nee, dit is al hun vliegdekschip.
        Citaat van bart74
        En je vergist je ook over aardappelen met marshmallows. Zelfs wij hebben er zelf genoeg in de regio Leningrad, en bieten en kool

        Vorig jaar was ik in de regio Leningrad. , ontmoette Markovka uit Israël Ja, en helemaal geen sprookjes. Alle groenten werden overspoeld met geïmporteerde producten. Als er genoeg lokale mensen waren, zouden ze niet naar verre landen worden gebracht.
        Citaat van bart74
        Jij weet ook niet veel van eten. Ik leidde een Chinese brigade op een van de locaties. Dit is wat ze aten (rijst met wat kruiden, zoals quinoa) Je zou zeker niet eten. Over het algemeen zijn de Chinezen alleseters. En als ik me niet vergis, is 60% van hun grondgebied slecht ontwikkeld en niet geschikt voor agrarisch gebruik.

        Ja, ik herinner me de tijd van de Culturele Revolutie in China, toen ze een rups aten, en ik herinner me de jaren 80, toen de Grote Muur tushenkois vulden ze de hele USSR (op de een of andere manier niet in hun eigen nadeel) Wat ze eten maakt niet uit (omdat ze eten wat ze lekker vinden en niet lang honger lijden en voor zichzelf zorgen)
        1. Gluxar_
         +2
         11 december 2012
         Citaat: Karish
         Vorig jaar was ik in de regio Leningrad. , ontmoette Markovka uit Israël Ja, en helemaal geen sprookjes. Alle groenten werden overspoeld met geïmporteerde producten. Als er genoeg lokale mensen waren, zouden ze niet naar verre landen worden gebracht.

         Je kunt Filippijnse aardbeien vinden op het ISS en Bolivariaanse aluminium op Mars. Het feit dat een aantal verkooppunten zoals hypermarkten contracten hebben voor de levering van hetzelfde type over de hele wereld is de norm van de Europese markt. Dus in Auchan zijn er ook Franse augurken, maar dit betekent niet dat iemand ze daar koopt. Kijk naar het productievolume. Er zijn ook Chinese radijs en Israëlische kaswortelen, maar in het verkoopvolume is dat 0,02% van de totale massa. Dit zijn de wetten van de vrije markt.
         Citaat: Karish
         Ja, ik herinner me de tijd van de Culturele Revolutie in China, toen ze een rups aten, en ik herinner me de jaren 80, toen de Grote Muur tushenkois vulden ze de hele USSR (op de een of andere manier niet in hun eigen nadeel) Wat ze eten maakt niet uit (omdat ze eten wat ze lekker vinden en niet lang honger lijden en voor zichzelf zorgen)

         Wel, waar heb je het nu over? Welke onzin. Ga naar de winkel en vind daar Chinese producten. Of op de markt. China staat op de eerste plaats in de wereld wat betreft de productie van veel gewassen en vee, maar een van de laatste per hoofd van de bevolking (Afrika niet meegerekend).
       2. Gluxar_
        +1
        11 december 2012
        Citaat: Karish
        In de jaren 80 (ik weet niet of je ze nog herinnert) namen Taiwan en Zuid-Korea de plaats in van China. Van daaruit ging alles, toen steeg de lokale beroepsbevolking in prijs en ging goedkope productie naar China. En dan? Daar bleef een complexe en hoogtechnologische productie, en deze landen kwamen geenszins in verval, maar bleven in veel opzichten een van de meest geavanceerde landen ter wereld.

        Denk ook aan Hongkong. Tot 71 bezette Taiwan de Chinese zetel in de VN-Veiligheidsraad. Taiwan is een samendrukking van het kapitalistische koloniale China na de revolutie. Er is altijd productie geweest, sinds de tijd van het Engelse protectoraat, en het is daar gebleven. Bovendien werden, zodra China in de jaren 80 zijn grenzen opende, een groot aantal TNC-productiefaciliteiten verplaatst van Taiwan en andere vergelijkbare gebieden naar het continent, met het oog op de reeds genoemde voordelen. De productie zal blijven waar het profiteert, en dus zullen de problemen van China waar we het over hebben ertoe leiden dat het gewoon niet rendabel zal zijn om daar te werken.
        Citaat: Karish
        Allereerst is China al heel lang op de markt en zal hun Communistische Partij het land voorzichtig naar een nieuwe vorm leiden - kapitalistisch socialisme. De Chinezen zijn geen dwazen, ze waren in staat om een ​​door de CCP geleide markt op te bouwen, ze zullen een uitweg uit deze situatie vinden. Wat - wat, maar ze hebben genoeg geld.

        Dat is precies wat ze brengen. Want tot 90% van deze leiders hebben buitenlands staatsburgerschap of bezittingen, zodra de groei afneemt van de vastgestelde percentages, zullen ze snel alles in beslag nemen, of beter gezegd, gewoon de rechten opnieuw registreren, aangezien er niets van de mensen was behalve het land , die nu vergiftigd is. Dit is precies het punt, dat de partijelite die dit alles heeft toegestaan, zal wedden op een deel van de kustgebieden en hun bevolking, slechts 80% van de rest van de Chinezen zal overbodig worden.
    2. bart74
     +2
     11 december 2012
     Nou, hier ben ik het niet met je eens. In de USSR was er een geplande economie en was er geen tekort aan essentiële goederen, dat wil zeggen, één soort korte broeken en T-shirts, overhemden, enzovoort, maar in een betaalbare normale hoeveelheid. En even: OLIE IS EEN STRATEGISCHE GRONDSTOF. En degenen die ons land melken, begrijpen dit. Als het onrendabel wordt om olie over de heuvel te verkopen, wordt het hier verwerkt. Op het voorbeeld van benzine en andere brandstoffen (vooral zonnebanken!) is dit met het blote oog te zien. En tegelijkertijd exporteert Rusland (en handelt het bijna uitsluitend in de lokale detailhandel) benzine en diesel naar de landen van Centraal-Azië, /ik weet het niet van Moldavië en Oekraïne/.
     Het belangrijkste doel van het artikel is simpelweg om nogmaals de aantrekkelijkheid van investeren in China te laten zien. Dit is slimme propaganda.
     1. Karish
      -3
      11 december 2012
      Citaat van bart74
      Nou, hier ben ik het niet met je eens. De USSR had een geplande economie en er was geen tekort aan essentiële goederen,

      Leefde u in die jaren? En wat beschouw je als essentiële goederen? Als er brood was, ja.
      Er zijn altijd problemen geweest met vlees en boter, hetzelfde geldt voor eieren. Ja, en het is logisch om te vermelden. Ik heb zelf geen aardappelen verbouwd, het was niet realistisch om te kopen (althans niet in de stad). Alleen de markt.
      Nou, over huishoudelijke apparaten, kleding, enz. helemaal niet het vermelden waard.
      1. Gluxar_
       +2
       11 december 2012
       Citaat: Karish
       Leefde u in die jaren? En wat beschouw je als essentiële goederen? Als er brood was, dan was dat er. Er zijn altijd problemen geweest met vlees en boter, hetzelfde geldt voor eieren. Ja, en het is logisch om te vermelden. Ik heb zelf geen aardappelen verbouwd, het was niet realistisch om te kopen (althans niet in de stad). Alleen een bazaar Nou ja, over huishoudelijke apparaten, kleding, enz. helemaal niet het vermelden waard.

       Dit is als je je het einde van de jaren 80 herinnert, en als 70 dat alles was. Ik moest gewoon weten waar ik het kon krijgen, bovendien, ik meen alles. En vergeet niet het verschil in de culturele perceptie van overvloed. Voorheen had je geen iPhone of Maserati nodig om je gelukkig te voelen, maar het feit dat je landgenoot nu de uitgestrektheid van de ruimte verovert, verwarmde veel mensen. Er zijn nooit problemen geweest met voedsel, althans in de meeste steden. Het tekort was .maar grotendeels kunstmatig. Toen mensen in reserve kochten, herinner ik me deze kisten met schooluniformen en soortgelijke "tekortkomingen". Coupons verschenen pas in het 90e jaar, het was al een ineenstorting. Een min of meer ernstige storing in het consumentenmandje begon pas met een gebochelde te verschijnen.
       1. Karish
        0
        12 december 2012
        Citaat van Gluxar
        en als 70 was dat alles. Ik moest gewoon weten waar ik het kon krijgen, bovendien, ik meen alles

        Natuurlijk moet je een schop een schop noemen - schaarste en de zwarte markt.
        Citaat van Gluxar
        En vergeet niet het verschil in de culturele perceptie van overvloed.

        Interessant is dat armoede natuurlijk anders is - iemand heeft vloeibare koolsoep, iemand heeft kleine parels.
        Citaat van Gluxar
        Voorheen had je geen iPhone of Maserati nodig om je gelukkig te voelen, maar het feit dat je landgenoot nu de ruimte verovert, verwarmde veel mensen

        En wat was het probleem met het toevoegen van boter en vlees hieraan.
        In de Verenigde Staten, op de een of andere manier (ruimte krijgen) en er waren geen problemen met voedsel
        En dan herinner ik me het jaar 79, de regio Kalinin van de stad Nelidovo. Naast grijze pasta, ingeblikt zeewier, melk en brood - er was niets. Eieren - een keer per week. vlees - alleen in Moskou (nacht in de trein), evenals boter en andere lekkernijen zoals doktersworst. Ja, er was een product dat voedselbot heette - dus het was nog steeds een bot. er zat al 200 jaar geen vlees aan en in het algemeen was er de indruk dat de koeien alleen uit witte, afgeknaagde botten bestonden, aangezien er nooit rundvlees in de winkels was geweest. Alleen Moskou of de markt tegen exorbitante (toen) prijzen
        Ik herinner me dat ik naar St. Petersburg verhuisde en naar de winkel ging (ik was nog een kind), ik kon lange tijd niet geloven dat je gewoon boter en worst in de winkel kunt kopen.
        Citaat van Gluxar
        Er zijn nooit problemen geweest met voedsel, althans in de meeste steden.

        Alsjeblieft, zonder sprookjes, heb ik genoeg door de regio's van de Unie, Pskov, Novgorod, Kalinin, Vologda gerold --- een solide hongerige regio. Ik heb het niet zelf gekweekt of ik ben niet naar de regionale stad gegaan - er is niets te eten.

        Citaat van Gluxar
        Coupons verschenen pas in het 90e jaar, het was al een ineenstorting.

        ????????????????. Voor zeep en poeder (wassen) al in 1987, olie 88 - net eerder kon het in regionale steden worden gekocht, na 88 en het eindigde.
        Citaat van Gluxar
        Een min of meer ernstige storing in het consumentenmandje begon pas met een gebochelde te verschijnen.

        Onder hem was het geen mislukking, maar een noordelijk pluizig dier.
      2. WW3
       WW3
       +2
       11 december 2012
       Citaat: Karish
       Er zijn altijd problemen geweest met vlees en boter, hetzelfde geldt voor eieren. Ja, en het is logisch om te vermelden. Ik heb zelf geen aardappelen verbouwd, het was niet realistisch om te kopen (althans niet in de stad). Alleen de markt.
       Nou, over huishoudelijke apparaten, kleding, enz. helemaal niet het vermelden waard.

       Pas tijdens de Gorbatsjov-periode van perestrojka leek knowhow een lege toonbank ... hoewel je overdrijft ... winkelen kon je vinden wat je nodig had ... wat niet in de ene zat, was in de andere en vice versa ...
       1. Karish
        -4
        12 december 2012
        Citaat: WW3
        Pas tijdens de Gorbatsjov-periode van perestrojka leek knowhow een lege toonbank ... hoewel je overdrijft ... winkelen kon je vinden wat je nodig had ... wat niet in de ene zat, was in de andere en vice versa ...

        Ben je ooit in de outback geweest? In het tijdperk van het ontwikkelde socialisme in een supermarkt genaamd SELPO?
  6. zemlyak
   +6
   10 december 2012
   Het probleem met China zal beginnen wanneer het tempo van de ontwikkeling van zijn economie vertraagt, wanneer de arbeidskosten stijgen en de uiteindelijke kosten van het product stijgen.Dat is wanneer de interne Chinese problemen beginnen, die plotseling mondiaal zullen worden. En achter de problemen zal onrust (intern Chinees) beginnen, en om ze te stoppen, moet je stoom afblazen. Dan zullen de Chinezen die bij de Japanse ambassade stonden met posters en slogans over de "omstreden eilanden" aan de poorten van de Russische ambassade staan ​​met geografische kaarten waarop heel Siberië en het Verre Oosten Chinese provincies zijn.
   1. Gluxar_
    +2
    10 december 2012
    Citaat van zemlyak
    Het probleem met China zal beginnen wanneer het tempo van de ontwikkeling van zijn economie vertraagt, wanneer de arbeidskosten stijgen en de uiteindelijke kosten van het product stijgen.Dat is wanneer de interne Chinese problemen beginnen, die plotseling mondiaal zullen worden. En achter de problemen zal onrust (intern Chinees) beginnen, en om ze te stoppen, moet je stoom afblazen.

    Bovendien is het niveau van de salarissen al hoger geworden dan dat van zijn buren in de regio Azië-Pacific of Mexico. In China zijn er nog een aantal voordelen waardoor het zich kan ontwikkelen. Dit is bijvoorbeeld een voorkeurshouding ten opzichte van het milieu, hoewel het een tijdbom is.
   2. Gluxar_
    +3
    10 december 2012
    Citaat: Karish
    U zei terecht over voedsel, Rusland importeert alle voedselproducten (inclusief aardappelen, vlees en zelfs markeringen) Daarom zal olie ononderbroken naar het Westen stromen, tenminste totdat Rusland zichzelf van voedsel voorziet. Trouwens, in China is dit in orde. Ze voorzien zichzelf van voedsel (1.5 miljard) en verkopen het overschot aan Rusland

    U hebt gelijk als u kijkt naar de gegevens van 2000-2002, maar gedurende deze periode is de invoer van voedsel naar Rusland 14 keer afgenomen en voor sommige categorieën, zoals tarwe, is de invoer 26 keer afgenomen. Dynamiek op het eerste gezicht, en zo'n deplorabele staat van Rusland werd geassocieerd met de ineenstorting van de jaren 90. In de afgelopen 3 jaar is Rusland een wereldvoedseldonor geworden en de vooruitzichten in deze richting zijn kolossaal. Met een dergelijke dynamiek zal Rusland in 2015 volledig zelfvoorzienend zijn op het gebied van voedsel. En rekening houdend met het feit dat de belangrijkste voedselleveranciers vandaag de dag de GOS-landen zijn, is er vandaag de dag geen dergelijk probleem binnen de Euraziatische Unie. China daarentegen verliest sneller dan wie dan ook ter wereld vruchtbare grond. In de afgelopen 50 jaar is de dikte van de zwarte aardelaag in de velden van Noordoost-China met 50% afgenomen. De laag chernozem, die in de loop van tientallen jaren met een centimeter is gegroeid, neemt nu af met een snelheid van ongeveer een centimeter per jaar.

    De noordoostelijke regio's van China, rijk aan chernozem-gronden, zijn altijd beschouwd als de belangrijkste gebieden voor de productie van voedselgewassen. Ze staan ​​momenteel echter aan de vooravond van een ongekende crisis, schrijft de Chinese editie van Economic Information.
    Volgens de statistieken van het Ministerie van Land en Natuurlijke Hulpbronnen van de Volksrepubliek China is momenteel meer dan 10% van het bouwland in het land verontreinigd met zware metalen. In het zuiden van het land is ongeveer de helft van de gebieden verontreinigd met cadmium, arseen, kwik en andere giftige zware metalen, evenals met organische stoffen van aardolie.

    Naast de vervuiling door industrieel afval, lijden de bodems in China ook onder het overmatig gebruik van chemicaliën en pesticiden. In China wordt jaarlijks ongeveer 1,3 miljoen ton pesticiden gebruikt, wat 2,5 keer meer is dan het wereldgemiddelde.

    Volgens het Landbouwinstituut van de provincie Yuannan doodt slechts ongeveer 0,1% van de chemicaliën die in de provincie worden gebruikt, plagen in het veld, de resterende 99,9% dringt het ecosysteem binnen en is een bron van bodemverontreiniging met hormonen en zware metalen.

    Volgens deskundigen wordt de landbouwproductie in het land als gevolg van de achteruitgang van het bouwland jaarlijks met 10 miljoen ton verminderd.

    Dit is een andere trend waar niemand het over heeft, maar ik noemde het hierboven 'ecologie'. Dit is de tweede factor achter het economische wonder van China. Alleen een factor die ten einde loopt en die eenvoudigweg niet meer goed te maken is.


    Dus in de zeer nabije toekomst zal China producten uit Rusland kopen, en het zal veel moeten kopen. Omdat er veel Chinezen zijn.
  7. donchepano
   +4
   10 december 2012
   Ja, de economie is de economie, maar we moeten ons bewapenen. Geen reductie.
   1. hmm
    hmm
    0
    10 december 2012
    Citaat van donchepano
    Geen reductie.

    Hoe is dit geen reductie!?En waar zullen we de oude raketten plaatsen?Maar nieuwe moeten worden gemaakt VERPLICHT, ondanks het feit dat de amers achter zijn gebleven bij kernraketten.
  8. david210512
   +2
   10 december 2012
   donchepano,ben het helemaal met je eens !!!!!!
  9. +3
   10 december 2012
   De kracht van China ligt niet alleen in het aantal mensen, maar ook in het feit dat de Chinese economie alleen draait op versterking van de staat. Waar heb je gehoord dat ze de oligarchen voeden, bewapening verminderen, naar Amerikaanse adviseurs luisteren? Nergens. De belangen van de staat in China zijn hoger dan de belangen van individuele leden van de samenleving - dit maakt hen sterk!

   Wanneer zal het in Rusland hetzelfde zijn als in China - STAATSCHAP! Ondertussen zien we lelijke ambtenaren die stelen, als we begrijpen dat ze een staatsmisdaad begaan, is dit geen zak aardappelen om te stelen, en we zullen bureaucraten straffen die streng genoeg zijn voor de omvang van de misdaad.
   1. Gluxar_
    +3
    10 december 2012
    Citaat van Serge.
    De kracht van China ligt niet alleen in het aantal mensen, maar ook in het feit dat de Chinese economie uitsluitend werkt aan het versterken van de staat. Waar heb je gehoord dat ze de oligarchen voeden, bewapening verminderen, naar Amerikaanse adviseurs luisteren? Nergens. De belangen van de staat in China zijn hoger dan de belangen van individuele leden van de samenleving - dit maakt hen sterk! Wanneer zal het in Rusland hetzelfde zijn als in China - STAATSCHAP! Ondertussen zien we lelijke ambtenaren die stelen, als we begrijpen dat ze een staatsmisdaad begaan, is dit geen zak aardappelen om te stelen, en we zullen bureaucraten straffen die streng genoeg zijn voor de omvang van de misdaad.

    De Chinese staat is gebaseerd op de leidende rol van de CCP in het leven van het Chinese volk. Economische groei is gebaseerd op het handelen van TNC's die daar volledige vrijheid van handelen hebben. Ze handelen, vermalen het menselijk potentieel en de ecologie van de regio en zetten ze om in winstgroei. Zodra er niets meer te malen valt, vertrekken TNC's naar andere regio's en blijft de Chinese staat bestaan ​​met 500 miljoen gepensioneerden, een voedselcrisis, een verwoeste ecologie en als gevolg daarvan een grote bevolking. Het is waar dat er ongeveer 200 miljoen "werkende" Chinezen in de kustgebieden zullen zijn, maar volgens de normen van China is dit de middenklasse, die niets te maken heeft met de CCP. En er zijn ook Chinese oligarchen, miljardairs en gestolen ambtenaren uit hetzelfde land, die meer in China zijn dan in de hele wereld.
    In juni vorig jaar zei de Centrale Bank van China in haar rapport, onder verwijzing naar gegevens van de Chinese Academie voor Sociale Wetenschappen, dat vanaf het midden van de jaren negentig tot heden 90 tot 16 partijfunctionarissen China ontvluchtten of vermist raakten. evenals ambtenaren van de veiligheids-, justitie-, staatsbedrijven en Chinese afdelingen in het buitenland. Het rapport vermeldde ook dat de voortvluchtigen in totaal ongeveer 18 miljard yuan (800 miljard dollar) met zich meenamen.
    Volgens een intern document van de regering van de VRC, dat in maart van dit jaar door een bron uit Peking werd verzonden, hebben 187 van de 204 leden van het Permanent Comité van het Politbureau van het 17e CPC-Centraal Comité nabestaanden die een verblijfsvergunning of staatsburgerschap van de Verenigde Staten en landen in Europa, goed voor 91%; 142 van de 167 leden die het Politburo binnenkwamen na het 17e congres (85%) en 113 van de 127 leden van de centrale commissie voor discipline-inspectie (89%) hebben directe familieleden die in het buitenland wonen.

    Bij deze gelegenheid grappen Chinese bloggers dat het 18e congres van de Communistische Partij een grote bijeenkomst van Amerikaanse ouders zal zijn.

    Volgens statistieken van de Amerikaanse overheid heeft 75% van de kinderen van functionarissen op het Chinese ministerie (inclusief gepensioneerden) een Amerikaanse verblijfsvergunning of staatsburgerschap.
    Een treffend voorbeeld van een 'naakte' functionaris is Dong Yuejin, de voormalige CEO van het Chinese staatsbedrijf International Construction and Telecommunications Corporation. In de media werd hij "de meest onstuimige" naakte "ambtenaar in de geschiedenis" genoemd. Hij heeft illegaal 580 miljoen yuan (92 miljoen dollar) verduisterd. Tegelijkertijd is zijn hele familie al lang naar de Verenigde Staten geëmigreerd.

    Dit is hoe China is als je het van dichterbij bekijkt en het niet knedt tot "een nieuwe Armageddon voor Rusland". Onze vijanden zijn op een heel andere plaats, denk aan je heden en je families, en niet aan de mythische bloeddorstige Chinezen. Daar worden ze trouwens ook tegen ons aan gesleept...
  10. +5
   10 december 2012
   Het allereerste begin van het artikel. Wie hangt van wie af, China komt uit de wereldeconomie en het komt uit China. De auteur concludeert dat de wereldeconomie uit China komt. Structuur en behoren. De Chinese economie wordt grotendeels door hen gecreëerd, met de helpen ze het (de economie). Als ze China in de steek willen laten, zullen ze falen, omdat de hele groei van China afhankelijk is van externe factoren, waarvan de belangrijkste de groeiende consumptie is, kunstmatig gecreëerde verstoringen van de economieën van een aantal van landen Europa en Rusland. Ik geloof dat zelfs Rusland China kan falen, evenals de hele wereldeconomie, het hele financiële en economische model dat door de clans is gecreëerd. Hiervoor is het noodzakelijk en voldoende om ons interne economische model te veranderen, deze wereld elite begrijpt het perfect en zal daarom proberen om Rusland uit hun vasthoudende handen niet los te laten.
   1. +6
    10 december 2012
    baltika-18,

    Helemaal mee eens. +++
    Citaat: baltika-18
    Om dit te doen, is het noodzakelijk en voldoende om alleen ons interne economische model te veranderen, deze wereldelite begrijpt het heel goed en zal daarom proberen Rusland niet uit zijn vasthoudende handen te laten.


    Bijna tegelijkertijd spraken jij en ik in dezelfde geest goed
  11. AK-47
   +3
   10 december 2012
   Ja, wat lelijk!
   Wat het wereldzionisme niet heeft gedaan, zal waarschijnlijk slagen in het Chinese socialisme.
   Podebesnaya, de naam is wat, de minnares van de wereld.
   Als je snot kauwt terwijl je China helpt, dan is dat maar zo.
  12. + 14
   10 december 2012
   China was toegestaan kopiëren, namaak produceren, technologieën stelen, andermans technologieën - zodat hij ze alleen implementeert en gebruikt.
   Wereldfabriek, wereldwijd commercieel productcentrum - vanaf nu is dit de rol en plaats van China, zijn plafond waarboven het niet mag springen .. Wie zal dit nieuwe grondstof-industriële monster beheren? Natuurlijk, het goede oude Westen. Hoe? Door westerse innovaties, westerse technologieën en westers virtueel "geld". Dit is de essentie van de globalisering van de economie, waar iedereen zijn eigen rol heeft (als ik het zo mag zeggen, "hun eigen spoor", waarvan de uitgang en pogingen om een ​​onafhankelijk beleid te voeren beladen zijn met ernstige "straf" tot en inclusief worden gedreven in het stenen tijdperk.
   De essentie van het westerse beleid zelf is uiterst primitief. Het komt allemaal neer op één ding: hoe te overleven en rijk te worden, met een tekort aan hulpbronnen en daarom fysiek onweerstaanbaar afhankelijk van externe bronnen van grondstoffen. Hoe deze objectieve afhankelijkheid niet te laten zien, te verbergen, om niet te worden verstikt, om niet gecontroleerd te worden door de territoria van concurrerende landen die rijk zijn aan grondstoffen? Het antwoord ligt voor de hand: door continue innovatie. Door leiderschap op het gebied van industriële en politieke technologieën
   Het Westen is gedwongen dit gebrek aan middelen te compenseren door zelf, het Westen, te creëren hefboomwerking: technologisch, politiek, militair..
   “China's duizelingwekkende economische successen hebben het... gegijzeld door het westerse model van globalisering. Ja, China is al voorbestemd voor de 'acterende positie'. Zeus” in het moderne financiële en economische systeem.

   Wat nieuw Chinees koers naar de ontwikkeling van de binnenlandse consumptie we kunnen praten over als praktisch alle producten van de hulpbronnenvrije landen van het Westen en China, praktisch alle producten die ze consumeren en producten exporteren - geproduceerd uit buitenlandse, voornamelijk Russische, grondstoffen?
   De ultramoderne technologieën van het Westen, die China alleen leent, zijn overlevingstechnologieën in omstandigheden van volledige en absolute afhankelijkheid van hulpbronnen.
   In de mondiale unipolaire wereld krijgt Rusland ook een zeer duidelijke rol als grondstofbron voor de westerse wereld. En zodat we, God verhoede, niet uit de afhankelijkheid van grondstoffen konden komen, hebben we ons in feite "aangesloten bij de WTO", gedwongen om te concurreren met de hele wereld. Dat wil zeggen, we werden erin geluisd. We kunnen niet concurreren, we hebben het meest noordelijke gebied. Alles wat we niet produceren, wordt duurder. Ze proberen ons gewoon tot uitsterven te veroordelen
   Daarom zei kameraad Stalin dat wij, in Rusland, de economie maar in één geval succesvol kan zijn - wanneer het een gesloten economie zal zijn. Ze produceerden zelf iets, ze consumeerden het zelf. De USSR was zo'n economie. We hebben alles voor onszelf gemaakt. Beginnend met wedstrijden, eindigend met ruimtestations. Ze produceerden en consumeerden zelf.
   Hij schreef trouwens dat wij als noordelijkste gebied met niemand kunnen wedijveren. Alles wat we produceren zal duurder zijn dan waar dan ook.
   Alleen Rusland heeft bijna alles voor een volwaardige autonome ontwikkeling - door een meervoudige toename van de binnenlandse vraag en consumptie. Door een meervoudige uitbreiding van de eigen infrastructuur. Maar daarvoor is het nodig om het liberale westerse model van de economie in Rusland te veranderen in het staatsmodel. Het maakt niet uit hoe het nationaal georiënteerd kapitalisme of socialisme met elementen van de private sector, is het belangrijkste om uit het wrede model van globalisme te komen,
   1. +5
    10 december 2012
    Citaat: Ascetisch
    Alleen Rusland heeft bijna alles in huis voor een volwaardige autonome ontwikkeling - door een meervoudige toename van de binnenlandse vraag en consumptie. Door een meervoudige uitbreiding van de eigen infrastructuur. Maar daarvoor is het nodig om het liberale westerse model van de economie in Rusland te veranderen in het staatsmodel. Het maakt niet uit hoe het nationaal georiënteerd kapitalisme of socialisme met elementen van de private sector, is het belangrijkste om uit het wrede model van globalisme te komen,

    Goed gezegd Stanislav, het punt zit niet in de naam, maar in de essentie, in het complex van doelen en doelstellingen die zijn vastgesteld en geïmplementeerd, de manieren waarop ze worden geïmplementeerd, evenals wat het nationale idee wordt genoemd.
  13. +1
   10 december 2012
   Hier is de oplossing!!!!!

   China is zeker een heel sterk land! Maar niet sterker dan wij!
  14. I. Brovkin
   0
   10 december 2012
   Hier is de oplossing!!!!!

   China is zeker een heel sterk land! Maar niet sterker dan wij!

   Tot nu toe niet sterker, maar als China niet uitsterft, dan kan het over 40-50 jaar militair voorlopen op Rusland. Dit is natuurlijk geen feit en veel hangt af van onze ontwikkeling, maar de Chinezen zijn vol vertrouwen hier "met grote sprongen" naartoe gaan.
  15. +2
   10 december 2012
   Ik denk dat China binnenkort de navel zal scheuren. Over 20 jaar, als al die centwevers en verzamelaars van consumptiegoederen met pensioen gaan.

   En de Staten en hun financiële systeem worden al ongeveer een halve eeuw met instorting bedreigd.
   En niets, ze vallen niet en het lijkt erop dat ze dat ook niet gaan doen.

   Een grootschalige oorlog tussen de VS en China is buitengewoon gunstig voor Rusland op wereldschaal. Natuurlijk zal het in het begin moeilijk zijn zonder de meeste geïmporteerde goederen, maar dit zal ons in staat stellen om onze eigen, schoktherapie, zelfzuivering te gaan produceren. Niets zonder dit. Wel, we zullen militaire voorraden verzilveren.
  16. +1
   10 december 2012
   wat kan ik zeggen, de Chinezen zijn geweldig, terwijl we de Koude Oorlogen speelden met de amers, ze trokken stilletjes conclusies en ontwikkelden ....
  17. sapulide
   +1
   10 december 2012
   "Als Rusland en de landen van Centraal-Azië, evenals de landen van Afrika of Latijns-Amerika, die samenwerken met China, olie, gas, erts en edele metalen verkopen aan het Hemelse Rijk, dan levert Peking in reactie daarop consumptiegoederen en hightech producten kunnen bovendien met succes concurreren op prijs met westerse tegenhangers. Volgens deskundigen van de OESO kan China tegen 2016 de grootste economie ter wereld worden en de Verenigde Staten overtreffen.

   Verdomme, ze kunnen geen staal van hoge kwaliteit produceren, keramiek... Alles wordt geïmporteerd. Denk jij van laagwaardig materiaal iets van hoge kwaliteit te kunnen maken? Denk je dat ze met de onvermijdelijke vergrijzing van de bevolking in staat zullen zijn om de productiegroei vast te houden? Hoe zit het met de sterke materiële gelaagdheid van de samenleving met de sterkste vervuiling van de natuur? Kunnen we praten over drinkwater in China? Misschien herinner je je het gebrek aan vrouwelijke bevolking?
   Verdomme, dit is weer een "draak" met castratie. Over 10 jaar hebben we het over Indiase staten in voormalige Chinese provincies. Ze zullen niet lang in staat zijn om lage lonen te handhaven, en dit is hun economische groei ....
  18. 0
   10 december 2012
   Wij, bloed uit de neus, maar de oostelijke gebieden moeten gewoon exponentieel worden ontwikkeld! Kapitaal verplaatsen. ergens naar het oosten.
   1. bart74
    +1
    11 december 2012
    En wat heeft het voor zin om de hoofdstad te verplaatsen? Weer buit te besteden? Het zal veel geld kosten om alleen kaarten opnieuw af te drukken. We moeten alleen een programma ontwikkelen voor de hervestiging van mensen uit regio's met een hoge werkloosheid, hen huisvesting bieden en arbeidsvoorwaarden scheppen. En rond, zodat de Kozakkendorpen en Kozakkenpatrouilles. En het land voor de Kozakken, laat de dag in de dienst, en drie dagen in het veld. Dit is hoe ze het willen doen. Maar tot nu toe gaat het niet verder dan "moederpatrouilles" in Moskou. De darm is dun.
    1. Gluxar_
     +1
     11 december 2012
     Citaat van bart74
     En wat heeft het voor zin om de hoofdstad te verplaatsen? Weer buit te besteden? Het zal veel geld kosten om alleen kaarten opnieuw af te drukken. We moeten alleen een programma ontwikkelen voor de hervestiging van mensen uit regio's met een hoge werkloosheid, hen huisvesting bieden en arbeidsvoorwaarden scheppen. En rond, zodat de Kozakkendorpen en Kozakkenpatrouilles. En het land voor de Kozakken, laat de dag in de dienst, en drie dagen in het veld. Dit is hoe ze het willen doen. Maar tot nu toe gaat het niet verder dan "moederpatrouilles" in Moskou. De darm is dun.

     Er zal nog zijn. We hebben een progressieve ontwikkeling nodig, en geen borstvoeding in de embrasure. Je hoeft alleen maar te werken en elke dag iets te creëren. Hoewel een boom in de buurt van het huis te planten, maar alle voordelen.
  19. Kostichous
   -1
   April 10 2014
   Al het beste!
   Vertel me wie welk geldprogramma heeft geïnstalleerd? Welke voor- en nadelen zijn geïdentificeerd tijdens het gebruik?

  "Rechtse Sector" (verboden in Rusland), "Oekraïense Opstandige Leger" (UPA) (verboden in Rusland), ISIS (verboden in Rusland), "Jabhat Fatah al-Sham" voorheen "Jabhat al-Nusra" (verboden in Rusland) , Taliban (verboden in Rusland), Al-Qaeda (verboden in Rusland), Anti-Corruption Foundation (verboden in Rusland), Navalny Headquarters (verboden in Rusland), Facebook (verboden in Rusland), Instagram (verboden in Rusland), Meta (verboden in Rusland), Misanthropic Division (verboden in Rusland), Azov (verboden in Rusland), Moslimbroederschap (verboden in Rusland), Aum Shinrikyo (verboden in Rusland), AUE (verboden in Rusland), UNA-UNSO (verboden in Rusland), Mejlis van het Krim-Tataarse volk (verboden in Rusland), Legioen “Vrijheid van Rusland” (gewapende formatie, erkend als terrorist in de Russische Federatie en verboden)

  “Non-profitorganisaties, niet-geregistreerde publieke verenigingen of individuen die de functies van een buitenlandse agent vervullen”, evenals mediakanalen die de functies van een buitenlandse agent vervullen: “Medusa”; "Stem van Amerika"; "Realiteiten"; "Tegenwoordige tijd"; "Radiovrijheid"; Ponomarev; Savitskaja; Markelov; Kamalyagin; Apakhonchich; Makarevitsj; Dud; Gordon; Zjdanov; Medvedev; Fedorov; "Uil"; "Alliantie van Artsen"; "RKK" "Levada Centrum"; "Gedenkteken"; "Stem"; "Persoon en recht"; "Regen"; "Mediazone"; "Deutsche Welle"; QMS "Kaukasische knoop"; "Insider"; "Nieuwe krant"