militaire beoordeling

Poetin over de leiders van de protestbeweging: "er zijn slimme mensen", "ze stappen op het vliegtuig en rot op"

151
Vladimir Poetin had maandag een ontmoeting met zijn volmachten. Het Kremlin maakte duidelijk dat deze gebeurtenis serieus moet worden genomen - de dag ervoor begonnen de voorbereidingen met de deelname van hoge overheidsfunctionarissen.

Volgens ITAR-TASS kondigde het staatshoofd aan dat dergelijke bijeenkomsten twee keer per jaar zouden plaatsvinden. En voor het huidige werk stelde het instituut van vertrouwde vertegenwoordigers voor om het in te bouwen in de activiteiten van het Al-Russische Volksfront. Een van de deelnemers aan de vergadering stelde meteen voor om de status van de vertrouwenspersoon van de president vast te stellen en certificaten af ​​te geven. Maar Poetin hield niet van deze gedachtegang: "En ook een auto, een secretaresse?" - grapte hij en drong erop aan dit werk niet te bureaucratiseren.

Tijdens de bijeenkomst behandelden Poetin en zijn volmachten, zoals gewoonlijk, het breedste scala aan onderwerpen - van de protestactiviteiten van Russen tot de slechte prestaties van de Russische Post.

Russen willen verandering, geen revolutie

Vladimir Poetin ziet niets bijzonders in de protesten van vorig jaar en is ervan overtuigd dat de Russen geen revolutie willen.

"Er is niets ongewoons gebeurd in ons land. In elk land neemt tijdens de verkiezingscampagnes de publieke activiteit, inclusief protestactiviteiten, toe", zei het staatshoofd tijdens een ontmoeting met volmachten.

Hij herinnerde eraan dat de actie zijn hoogtepunt bereikte vóór de verkiezingen voor de Doema. "Uw nederige dienaar, uw trustee, heeft volgens de felste critici toch gewonnen in de eerste ronde, er is een geschil over de hoogte van de rente, maar niemand twijfelt eraan dat hij in de eerste ronde heeft gewonnen", zei Poetin.

Volgens hem hangt de huidige teruggang van de protestbeweging niet samen met 'de schroeven aandraaien'. "Elke burger van de Russische Federatie heeft het recht om zijn mening te uiten, om ervoor te vechten met alle legale middelen. Ik denk niet dat dit de schroeven aandraait", zei de president.

Hij is ervan overtuigd dat "de overgrote meerderheid van de burgers geen revoluties wil, maar veranderingen ten goede, en hoe eerder hoe beter." Volgens Poetin hangt daar ook de neergang van de protestbeweging mee samen. "We zien nu wat er in andere landen gebeurt, wat er gebeurt met landen waar een milde transformatie plaatsvindt, en wat er gebeurt met landen waar revoluties hebben plaatsgevonden - ze zullen op geen enkele manier eindigen, de vernietiging van de economie en de sociale sfeer is compleet, er sterven elke dag mensen. Niemand wil dat niet', zei Poetin.

Volgens hem "maakt de overgrote meerderheid van de burgers zich hier zorgen over". "Ik reis vaak door het land, ik voel mensen", zei de president. Hij gelooft dat de leiders van de protestbeweging hetzelfde gevoel hadden, want 'er zijn slimme mensen'.

Volgens het staatshoofd leidden de hervormingen van het politieke systeem ook tot een teruggang in de protestbeweging. Zo zijn er al meer dan 2 dozijn partijen en "200 organisatiegroepen en vakbonden voor de oprichting van nieuwe partijen" gecreëerd. "Er is een mogelijkheid om iemands activiteit te legaliseren, een partij op te richten en voor de kiezers te vechten", verklaarde de president.

Poetin verwees ook naar de mening van "veel gewone burgers" die geloven dat de leiders van de demonstranten "in welk geval ze op een vliegtuig stappen en vertrekken, en wij hier wonen, niemand oproer wil".

"Ik zou graag willen denken dat onze critici en deelnemers aan de protestbeweging positief werk zullen doen met betrekking tot de kansen die de aangenomen wetten bieden", voegde het staatshoofd eraan toe.

Over corruptie, het Ministerie van Defensie en Shoigu

Een van de vertrouwelingen, piloot Magomed Talboev, bedankte Poetin voor het ontslag van Serdyukov. Hij beschreef de situatie die onder hem bestond met een regel uit het lied: "Voor de vierde dag branden de dorpen."

'Het was tijd om te stoppen,' merkte de president glimlachend op. Tegelijkertijd zijn volgens Interfax, volgens Poetin, de maatregelen die in het land zijn genomen tegen corruptie niet campagnevoerend en moet dit kwaad niet alleen aan de top, maar ook op straat worden bestreden.

"Dit is geen campagne, dit is een consistente richting om corruptie uit te roeien", verzekerde Poetin. "Het is noodzakelijk om niet alleen te vechten in de hoogste regionen van de macht, bij het Ministerie van Defensie, maar ook op straat, waar soms mensen van de relevante structuren geld afpersen, in sociale sferen, waar ook afpersing plaatsvindt ", - benadrukte hij, eraan toevoegend dat de strijd tegen corruptie wordt bemoeilijkt door het feit dat tijdens de overgangsperiode de vereisten voor de markt niet zijn geformuleerd.

En om het onderwerp voort te zetten - Sergei Shoigu, die de ontslagen minister van Defensie Anatoly Serdyukov verving, zal de taak om de strijdkrachten te hervormen adequaat aan. Poetin is ervan overtuigd dat Shoigu "voldoende kennis en ervaring zal hebben om de belangrijkste taken van de strijdkrachten te vervullen".

Bij het beantwoorden van een van de vragen merkte hij op dat de doelstellingen voor de ontwikkeling van de strijdkrachten al in 2005 werden geformuleerd, voordat Anatoly Serdyukov het ministerie van Defensie leidde. Dit is een verhoging van de sociale status van militairen, de ontwikkeling van gevechtstraining en de herbewapening van het leger.

Poetin benadrukte dat "het geld dat is toegewezen voor de herbewapening van het leger naar onze industrie moet gaan."

Sprekend over de negatieve impact van het zogenaamde 400e bevel van de minister van Defensie op bonussen voor officieren, merkte Poetin op dat toen de relevante wet werd aangenomen, deze voorzag in een aanzienlijke verhoging van betalingen aan die militairen die "in de ontwikkelingsgebieden van de defensiecapaciteit van het land."

"Maar het feit dat hij nu tot verstoringen heeft geleid, staat smeergeld op verschillende niveaus toe - dit is slecht en dit probleem moet fundamenteel worden opgelost", benadrukte de president.

Corruptiezaken zonder haast: niet het 37e jaar

Bij het onderzoek naar corruptiezaken is het noodzakelijk om stevig en consequent op te treden, maar zonder haast, want als de rechtbanken beslissingen nemen zonder een goede bewijsbasis, keert Rusland terug naar het 37e jaar, meent de president.

"Het is onmogelijk om rechterlijke uitspraken te doen, rechterlijke uitspraken alleen omdat we zeker weten dat iemand een misdaad heeft begaan, maar geen bewijs kon verzamelen, anders glijden we terug naar 37", zei Poetin tegen zijn vertrouwelingen.

Hij voegde eraan toe dat wetshandhavingsinstanties altijd binnen de wet moeten handelen. "Het is geen gemakkelijke taak voor de onderzoeksautoriteiten, voor de onderzoeksinstanties, voor de rechtbanken om competent en vakkundig te werk te gaan en de zaak tot een definitieve beslissing te brengen. In veel gevallen van corrupte aard en in het algemeen in de economie, bewijsproces is behoorlijk ingewikkeld', zei Poetin.

Op de vraag: "Waar zijn de landingen?", gaf de president toe dat hij deze uitdrukking ooit haastig gebruikte.

"Je kunt in het heetst van de strijd niets zeggen, maar we ergeren ons allemaal aan wat er met ons gebeurt", legde hij uit. "De landingen moeten verplicht zijn, er zijn er niet zo weinig, maar de vraag is niet de wreedheid van de straf, maar de onvermijdelijkheid ervan, we moeten ernaar streven", benadrukte het staatshoofd.

De douane-unie is geen terugkeer naar de USSR

De Russische president Vladimir Poetin noemde de verklaringen van westerse politicologen "onzin" dat de Russische Federatie, door de douane-unie te creëren, de USSR probeert nieuw leven in te blazen.

"Het is heel vreemd voor mij om te horen dat de douane-unie (Rusland, Wit-Rusland, Kazachstan) een heropleving is van de ambities van de USSR. Wat een onzin", zei de Russische leider.

Volgens Poetin volgt "de hele wereld het pad van integratie". Als voorbeeld noemde hij verenigingen in Amerika, Azië en ook in Europa. "Het aantal bindende besluiten van het Europees Parlement is groter dan de besluiten van de voormalige Opperste Sovjet van de USSR - dat is de mate van integratie daar", zei Poetin.

Volgens hem is de douane-unie een "natuurlijk iets". "We hebben een gemeenschappelijke Russische taal, mentaliteit, transportinfrastructuur, samenwerking tussen sectoren van de economie", benadrukte de president. Hij merkte op dat "dit een beweging is om het concurrentievermogen te vergroten."

Het is noodzakelijk om de titel van Held van Arbeid nieuw leven in te blazen

De president van Rusland is van mening dat de titel van Held van de Arbeid in Rusland nieuw leven moet worden ingeblazen. Tijdens een bijeenkomst met gemachtigde vertegenwoordigers steunde het staatshoofd dit idee van de bovengenoemde piloot Talboev. Poetin is er echter van overtuigd dat "er criteria moeten zijn - duidelijk en begrijpelijk". Volgens de president moet deze titel worden toegekend "niet alleen voor het aantal gewerkte jaren, maar ook voor het resultaat".

Tegelijkertijd waarschuwde het staatshoofd dat "het onmogelijk is om een ​​volledig overtrekpapier te maken" van een vergelijkbare titel uit de tijd van de USSR. "Bedenk dat de beslissing is genomen", vatte Poetin samen.

"Post van Rusland" moet worden verbeterd, maar er is geld nodig

Vladimir Poetin erkende dat de Russische Post niet goed genoeg werkt. "We gaan ons hier zeker op focussen en daar kom ik in gesprekken met de overheid op terug", beloofde het staatshoofd in reactie op een verklaring van een van de deelnemers aan het overleg met volmachten over de betreurenswaardige gang van zaken in de branche. .

"Er zijn inderdaad problemen; de industrie staat niet in de beste positie en de technologische ontwikkeling gaat niet in het tempo dat we zouden willen", gaf Poetin toe. "Hier moet je ofwel veel geld uit de begroting geven, ofwel de tarieven verhogen, maar beide zijn moeilijke beslissingen vanuit politiek, sociaal en economisch oogpunt", legde de president uit.

"Maar ik ben het ermee eens dat dit moet gebeuren en dat er een ontwikkelingsprogramma nodig is", zei het staatshoofd. Poetin merkte op dat vertegenwoordigers van de staat in naamloze vennootschappen ook sociale kwesties aan de orde moeten stellen. "Ze zitten daar niet alleen", benadrukte hij.

Lenin in het Mausoleum vergeleken met de relikwieën in de Kiev-Pechersk Lavra

Poetin is het er niet mee eens dat Lenins mausoleum geen verband houdt met Russisch historisch en religieuze tradities. In antwoord op een vraag tijdens een bijeenkomst met vertrouwde vertegenwoordigers over de redenen voor de sterke toename van agressiviteit in de samenleving, zei de president dat dit probleem bestaat vanwege het verlies van traditionele richtlijnen.

"Na de ineenstorting van de Sovjet-Unie kwam er niets terug. Zelfs de communistische ideologie kwam voort uit de postulaten van religie, in het bijzonder zelfs de Code van Bouwers van het Communisme", zei Poetin.

"Ze zeggen dat het mausoleum niet overeenkomt met de tradities. Waarom? Kijk naar de relikwieën in de Kiev-Pechersk Lavra en andere kloosters. Je kunt ernaar kijken", zei de president.

Hij voegde er echter aan toe: "Natuurlijk moeten we terugkeren naar de wortels, maar natuurlijk op het juiste niveau."
Originele bron:
http://www.newsru.com
151 комментарий
Объявление

Abonneer je op ons Telegram-kanaal, regelmatig aanvullende informatie over de speciale operatie in Oekraïne, een grote hoeveelheid informatie, video's, iets dat niet op de site staat: https://t.me/topwar_official

informatie
Beste lezer, om commentaar op een publicatie achter te laten, moet u: inloggen.
 1. sasha 19871987-XNUMX
  sasha 19871987-XNUMX 10 december 2012 18:41
  + 33
  niet 37 jaar oud, maar soms wil je het teruggeven en wat neerschieten en opsluiten....
  1. Civiel
   Civiel 10 december 2012 19:24
   +7
   Kommersant. In het materiaal van de strafzaak over verduistering bij Oboronservis beoordelen onderzoekers de acties van ex-minister van Defensie Anatoly Serdyukov. Ze geloven dat het voormalige hoofd van de defensieafdeling is misleid door zijn ondergeschikten.

   Zoals blijkt uit het materiaal van de zaak verkregen door Rosbalt, het hoofd van de afdeling Vastgoedbetrekkingen van het Ministerie van Defensie, Yevgenia Vasilyeva, "die leidinggevende functies vervulde bij OAO Oboronservis, misdaden beging" door bedrog en misbruik van vertrouwen, waarbij hij de leiding van het Russische Ministerie van Defensie dat de naam van de ambtenaar niet in de documenten wordt genoemd, overal wordt hij vermeld als "Minister van Defensie".
   1. Vadivak
    Vadivak 10 december 2012 20:06
    + 23
    Citaat: .
    "er zijn slimme mensen", "ze stappen op het vliegtuig en rot op"

    Hoe zit het met de minister van Landbouw, EB Skrynnik, die naar Frankrijk is gegaan? Het blijkt ook niet gek, en de elite La Prairie-kliniek in de Zwitserse stad Montreux aan de oevers van het Meer van Genève is ook niet uit idiotie


    vanwege een slechte gezondheid word ik behandeld in een thuisziekenhuis, mij werd aangeraden om dringend een chirurgische behandeling uit te voeren buiten de Russische Federatie ... zo, beste Russen - rook bamboe
    1. Tersky
     Tersky 10 december 2012 21:44
     +3
     Groeten, Vadim! Hoe vind je het nieuws, hoewel het nogal verwacht wordt..BAKU, 10 december - RIA Novosti. Rusland heeft de werking van het Gabala-radarstation opgeschort, volgens een verklaring die maandag is vrijgegeven door het Azerbeidzjaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, op wiens grondgebied het radarstation zich bevindt.


     Het rapport merkt op dat er "intensieve onderhandelingen" zijn gehouden tussen Bakoe en Moskou over het Gabala-radarstation, waarbij Azerbeidzjan zijn bereidheid toonde om de samenwerking met Russische zijde voort te zetten om de levensduur van het Gabala-radarstation bij Moskou te verlengen. "Tijdens de onderhandelingen zijn de partijen er echter niet in geslaagd overeenstemming te bereiken over de kwestie van de huurkosten van het opgegeven station", aldus het rapport.

     Maandag presenteerde de Russische zijde aan de Azerbeidzjaanse zijde een nota over de opschorting van de exploitatie van het station in verband met de "Overeenkomst tussen de regeringen van de Republiek Azerbeidzjan en de Russische Federatie over de status, beginselen en voorwaarden voor het gebruik van het Gabala-radarstation" dat op 9 december 2012 zijn geldigheid verloor.
     in mijn ziel is het alsof er tegelijkertijd een kudde buffels werd vermoord ...
     1. askort154
      askort154 11 december 2012 10:38
      0
      Tersky Citaat
      In mijn ziel is het alsof er tegelijkertijd een kudde buffels werd beschoten.

      Rusland heeft "Gabbala" niet langer nodig!
      leger-news.ru/images_stati/zona_pokrytiya_RLS.jpg
   2. koosss
    koosss 10 december 2012 21:36
    +3
    "werd misleid"
    kortom, uiteindelijk zullen ze het smeren
   3. Moordenaar
    Moordenaar 10 december 2012 23:58
    +3
    Eerlijk gezegd, hierna heb ik geen woorden meer, ik weet niet wat ik nog meer in XDDD moet geloven
    1. Iljitsj
     Iljitsj 11 december 2012 01:45
     +4
     Citaat van Slayer
     Eerlijk gezegd, hierna heb ik geen woorden meer, ik weet niet wat ik nog meer in XDDD moet geloven

     En dan? Misschien denkt u dat het BBP iemand anders had die het bevel over Tsjetsjenië zou kunnen krijgen? Iemand van de lokale bevolking die de situatie kent en die de lokale bevolking als leider zal accepteren?
     "Vrienden worden gemaakt van vijanden. Omdat er niemand anders is om ze van te maken." (c) Iemand slim.
     1. Iljitsj
      Iljitsj 11 december 2012 02:11
      +6
      Z.Y. En Kadyrov is natuurlijk een knappe man: je had eraan moeten denken, kom naar de president in een trainingspak
      Over het algemeen wekt hij de indruk van een schooljongen die door een strenge leraar naar de klas is gebracht en zegt: "Kinderen, maak kennis. Dit is Ramzanchik. Nu gaat hij bij ons studeren!" lachend
      1. student mati
       student mati 11 december 2012 02:19
       -2
       Het past niet bij hem om te studeren... Nu zal HIJ over jou heersen... En degenen die hem hebben aangesteld ook. Maar het begrip hiervan zal iets later komen ....
      2. aksakal
       aksakal 11 december 2012 07:14
       0
       Citaat: Iljitsj
       Nu gaat hij bij ons studeren!"

       - en wordt uw hoofdman -))))))))))).
       Eerlijkheidshalve moet worden gezegd dat de hoofdman niet de slechtste is, in sommige dingen is hij sterk, hij is niet van karakter beroofd, zijn wereldbeeld (in zijn woorden "concepten" zou klinken) is zelfs voor het ergste gevormd , in het belang van zijn volk, waarover de hoofdman consequent handelt. Welke beweringen? Alleen die Tsjetsjenië is een gesubsidieerde regio. Dus het is niet voor lang. Over vijf jaar, hooguit tien, zal hij al praten over deze winstgevende republiek, zogenaamd, ten koste van en op de bult van Rusland, zijn ze het paradijs binnengegaan, en nu heeft Ramzanchik zich alle lauweren toegeëigend -)))))
     2. NIK
      NIK 11 december 2012 08:26
      0
      Citaat: Iljitsj
      "Vrienden worden gemaakt van vijanden. Omdat er niemand anders is om ze van te maken

      Nog een paar van deze vrienden en andere vijanden zijn niet nodig.Het afkopen van zulke vrienden is slechts een tijdelijke overdracht van problemen.
    2. bart74
     bart74 11 december 2012 03:04
     -1
     En je hoeft er niet in te geloven. Het is maar een grapje. Ramzanchik kende de dresscode simpelweg niet. In welke kleren je naar de president moet komen. Nou, toen legden slimme mensen het hem uit. Nu gedraagt ​​Ramzan zich prachtig. En hij zegt veel slimme dingen. Ze zeggen dat hij gerespecteerd wordt in Tsjetsjenië, wat op zich niet gemakkelijk is, gezien hun rigide familiehiërarchie, de wetten van bloedige wraak, wat een niet zo verre overblijfsel is van het primitieve gemeenschapssysteem. En in welke staat is Tsjetsjenië nu? Hier met Tatarstan is alles niet gemakkelijk voor ons. Trouwens, zij waren de eersten in de jaren 90 die onafhankelijkheid begonnen te eisen, ze hebben hun eigen aparte grondwet, er zijn geen borden meer voor straatnamen in het Russisch, en nu willen ze de VN in. Daar komen alle problemen vandaan
   4. v53993
    v53993 11 december 2012 05:50
    -1
    Ze leidde hem en leidde hem in ... "waan", en hij ging naar binnen en ging in "waan", en elke keer dieper en dieper.
  2. Kaa
   Kaa 10 december 2012 19:26
   + 22
   Citaat: Sasha 19871987-XNUMX
   niet 37 jaar oud, maar soms wil ik het teruggeven

   Het liberalisme in de economie heeft geleid tot het grootkapitaal, het grootkapitaal heeft geleid tot dieven-functionarissen, dieven-functionarissen ondersteunen de liberale beweging om zichzelf betekenis te geven, enzovoort. Hoe de vicieuze cirkel te doorbreken?
   1. Karabijn
    Karabijn 10 december 2012 20:30
    + 11
    Citaat: Kaa
    Hoe de vicieuze cirkel te doorbreken?

    Verander het sociaal-politieke systeem.
    1. alexng
     alexng 10 december 2012 20:56
     0
     Citaat van Karabin
     Verander het sociaal-politieke systeem.


     Welke? Naar debiliralisme? lachend
     1. Karabijn
      Karabijn 10 december 2012 21:05
      + 10
      Citaat van alexneg
      Welke?

      Naar het socialisme.
      1. Vadivak
       Vadivak 10 december 2012 21:14
       +5
       Citaat van Karabin
       Naar het socialisme.

       En wat nogal Noorwegen, Finland is, het hoofd van de haven krijgt bijna gelijk aan de kraanmachinist, en soms verantwoordelijkheid, dat staatseigendom een ​​meter onder de grond ligt, enzovoort
       1. was-
        was- 11 december 2012 00:43
        +9
        Tegenwoordig wordt het gezien als slogans, maar toen was het gemeengoed:

        De arbeider kon meer verdienen dan de directeur.
        Iedereen was verzekerd van medische zorg.
        De pensioenvoorziening lag boven het bestaansminimum.
        Iedereen kon gratis hoger onderwijs krijgen.
        Een boerenzoon, die de bekwaamheid had, zou kunnen opgroeien tot een predikant.
        Op de Olympische Spelen waren de juryleden gewoon bang om onze atleten te "aanklagen".
        Geen enkel stuk Russisch land mocht worden verkocht aan buitenlandse speculanten.
        1. aksakal
         aksakal 11 december 2012 07:23
         +2
         Citaat: wax
         De arbeider kon meer verdienen dan de directeur.

         - categorisch niet mee eens. Hij plukt aan een stuk ijzer, zelfs een verantwoordelijke, en de regisseur neemt beslissingen, moeilijke beslissingen die bij een fout met ernstige verantwoordelijkheid dreigen. Ja, en hij moet beslissingen nemen op basis van kennis die de werknemer niet heeft en waar het veel werk voor heeft gekost, niet alleen studeren aan een universiteit, maar ook hobbels en lyuli opvullen bij een vorige baan. Verdomde domheid. Een ander ding is dat de arbeider beslist zoveel zou moeten ontvangen dat hij niet alleen genoeg zou hebben om zijn gezin te voeden en te voorzien van al het nodige, maar ook voor andere aangename dingen - een reis naar het buitenland enzovoort. En het verschil tussen het salaris van een werknemer en een directeur mag niet meer dan drie keer bedragen.
         Citaat: wax
         Iedereen was verzekerd van medische zorg. De pensioenvoorziening lag boven het bestaansminimum. Iedereen kon gratis hoger onderwijs krijgen. Een boerenzoon, die de bekwaamheid had, zou kunnen opgroeien tot een predikant. Op de Olympische Spelen waren de juryleden gewoon bang om onze atleten te "aanklagen". Geen enkel stuk Russisch land kon worden verkocht aan buitenlandse speculanten

         - voor de rest van de posities met twee handen voor. En over corruptie - het zou nergens moeten zijn. Nou ja, of in ieder geval op het niveau van Noorwegen -)))))
         1. Karish
          Karish 11 december 2012 07:44
          0
          Citaat: ouderling
          categorisch niet mee eens. Hij plukt aan een stuk ijzer, zelfs een verantwoordelijke, en de regisseur neemt beslissingen, moeilijke beslissingen die bij een fout met ernstige verantwoordelijkheid dreigen.

          Mee eens zijn. In mijn SPAM -76 lag mijn (ingenieurs)salaris in de buurt van 350 per maand (met een toevoeging voor geheimhouding en een belt-coëfficiënt) van de directeur (het hoofd van de SPAM-afdeling werkten trouwens ongeveer 450 mensen) 420-500 (eenmaal per kwartaal progressief) Een elektricien van de 5-6e categorie, rekening houdend met KTU 1.2, zou zonder moeite 750-800 roebel kunnen uittrekken, en zelfs meer voor de levering van het object. Ik heb het over 1987.
          1. aksakal
           aksakal 11 december 2012 08:53
           0
           Citaat: Karish
           Een elektricien van de 5-6e categorie, rekening houdend met KTU 1.2, zou zonder moeite 750-800 roebel kunnen uittrekken, en zelfs meer voor de levering van het object. Ik heb het over 1987.

           - als gevolg daarvan vertrok een ingenieur in 1987, in staat om nieuwe apparatuur te ontwikkelen, in plaats daarvan als elektricien, zodat
           Citaat: Karish
           trek eruit zonder 750-800 roebel te storen

           En de achterstand werd in diezelfde jaren al geschetst, want het is niet de arbeider die de voortgang brengt, maar de ingenieur. En geen arbeider maakte een goede fabrieksmanager, maar een ingenieur. Dezelfde Shipunov is niet van de werkende broederschap, maar van de technische broederschap. Doe dit, Shipunov - en de arbeider krijgt meer, want met mij, waarom zweef ik hier, ik slaap 's nachts niet, ik vecht om het triggermechanisme als ik hier ben
           Citaat: Karish
           zonder 750-800 roebel te storen

           In Israël heb je een ingenieur van een of andere draad Elbit, die R&D uitvoert op een of andere draad van jouw probleem, krijgt zeker niet minder dan een werknemer, en de directeur zelfs nog meer.
           Loopt niet. We kennen al je trucs voor uitglijden en vervangingen -))))).
           In Rusland was er gisteren een bericht, de vraag naar ingenieurs is verviervoudigd. De economie is in feite een markteconomie, de vraag verhoogt de kosten. Dus of je het nu leuk vindt of niet, een ingenieur in Rusland zal in de nabije toekomst in Rusland vele malen meer ontvangen dan een arbeider. Ik heb het niet eens over het korps van de directeur.
           1. Karish
            Karish 11 december 2012 21:55
            0
            Aksakal, we hebben het over 1987. Dit is een vervolg op het bericht van Wax. We hebben het niet over de moderne tijd (hoewel voor zover ik weet in Rusland, mensen met een hogere opleiding zijn net als honden niet gesneden. De vloer van de bazaar met de HSE en achter de toonbank.
            Citaat: ouderling
            In Israël heb je een ingenieur van een of andere draad Elbit, die R&D uitvoert op een of andere draad van jouw probleem, krijgt zeker niet minder dan een werknemer, en de directeur zelfs nog meer.

            Vele malen meer arbeiders. Het is waar dat hooggekwalificeerde mensen niet ziekelijk hetzelfde verdienen. maar de ingenieur is zeker meer ..
            Mijn zoon (als voorbeeld) op het 2e jaar van iniver werkt parttime in één bedrijf 80 keer per week. Hij heeft 20 NIS (XNUMX dollar per uur) Een arbeider zal nooit zo'n geld krijgen.
      2. aksakal
       aksakal 11 december 2012 07:17
       0
       Citaat van Karabin
       Naar het socialisme.

       - rekening houdend met de gezamenlijke hulpbron van de Prokhorovs, Potanins, Fridmans, is dit duidelijk een burgeroorlog. Klaar? Vooruit en met een liedje
       1. Karish
        Karish 11 december 2012 07:46
        -2
        Citaat: ouderling
        rekening houdend met de gezamenlijke hulpbron van de Prokhorovs, Potanins, Fridmans, is dit duidelijk een burgeroorlog. Klaar? Vooruit en met een liedje

        Waarom burgerlijk? Civil is wanneer er ten minste twee kampen (min of meer gewonden) met elkaar vechten. Denkt u dat de door u geuite personen door ten minste een derde van de bevolking zullen worden gesteund?
        1. aksakal
         aksakal 11 december 2012 08:12
         0
         Citaat: Karish
         Waarom burgerlijk? Civil is wanneer er ten minste twee kampen (min of meer gewonden) met elkaar vechten. Denkt u dat de door u geuite personen door ten minste een derde van de bevolking zullen worden gesteund?

         - Prokhorov scoorde 7%. Syrië is nu nat door 40 militanten (berekend op basis van de 000 miljoen inwoners van Syrië). Dit is alleen Prokhorov. Slechts één Prokhorov en er zijn genoeg oligarchen in Rusland. Naai hier verschillende soorten separatisten en wahabieten, nazi's en anderen die ervan dromen Rusland te vernietigen uit nationalistische of extreme religieuze overtuigingen. Wilt u hun aanwezigheid in Rusland ontkennen? Natuurlijk haten ze Prokhorov, maar ze zullen zijn middelen heel erg gebruiken om een ​​storm te starten. Zoals, voor nu zullen we zijn hulpbron gebruiken, en dan zullen we hem zelf doden. Prokhorov zal hetzelfde denken bij het verstrekken van middelen. Voeg daarbij de aanwezigheid van gewichtige ambtenaren die zich voordoen als de hunne, maar in werkelijkheid kunnen hun belangen ook zwaar te lijden hebben onder de abrupte en ondoordachte introductie van het socialisme. Laat me je eraan herinneren dat Dudaev, grotendeels dankzij de hulp van zulke verborgen bureaucraten, militaire successen had in de eerste Tsjetsjeense oorlog. Hij wist gewoon precies waar de klap zou zijn, welke troepen enzovoort.
         Nou, zo niet burgerlijk, dan zeker een scherpe destabilisatie van het land. Ook niets goeds.
         Karish, jij .... (hier is een scène uit KVN - het RUDN-team, zogenaamd Bonya (Bonaparte), ga niet naar Rusland)
         1. Karish
          Karish 11 december 2012 21:58
          0
          Citaat: ouderling
          Iria wordt nu vermoord door 40 militanten (berekend vanuit de 000 miljoen inwoners van Syrië).

          Oh nou ja . geloof niet in sprookjes. 40 ton militanten en 70% van de steun van de bevolking (soennieten)
          Citaat: ouderling
          Naai hier verschillende soorten separatisten en wahabieten, nazi's en anderen die ervan dromen Rusland te vernietigen uit nationalistische of extreme religieuze overtuigingen. Wilt u hun aanwezigheid in Rusland ontkennen? Natuurlijk haten ze Prokhorov, maar ze zullen zijn middelen heel erg gebruiken om een ​​storm te starten. Zoals, voor nu zullen we zijn hulpbron gebruiken, en dan zullen we hem zelf doden. Prokhorov zal hetzelfde denken bij het verstrekken van middelen. Voeg daarbij de aanwezigheid van gewichtige ambtenaren die zich voordoen als hun eigen, maar in feite kunnen hun belangen ook zwaar te lijden hebben van een scherpe en ondoordachte introductie

          alle middelen verenigd en verenigd front. Raaskallen.
          Citaat: ouderling
          Karish, jij .... (hier is een scène uit KVN - het RUDN-team, zogenaamd Bonya (Bonaparte), ga niet naar Rusland)

          En waar is dit voor?
     2. Vadivak
      Vadivak 10 december 2012 21:07
      +5
      Citaat van alexneg
      Welke?

      Overal waar de wet heerst

      “Ik vraag niet of de wetten in een bepaald land goed of slecht zijn. Ik vraag of ze gerespecteerd worden*”.
    2. Kaa
     Kaa 10 december 2012 21:00
     +1
     Citaat van Karabin
     Verander het sociaal-politieke systeem.

     Ik ben er helemaal voor, er is geen bazaar, maar onder welke vlag?
     1. Karabijn
      Karabijn 10 december 2012 21:11
      +1
      Citaat: Kaa
      onder welke vlag?

      Het maakt niet veel uit, ik ben niet tegen de huidige.
    3. bewonderaar
     bewonderaar 10 december 2012 21:43
     +4
     Genoeg om al te veranderen, laten we kinderen betere mensen opvoeden. Zodat ze niet leven zoals wij in de spiegel kijken.
     1. Karabijn
      Karabijn 10 december 2012 22:05
      +3
      Citaat: bewonderaar

      Genoeg om al te veranderen, laten we kinderen betere mensen opvoeden.

      Tegen de achtergrond van de geldcultus, bl..va, diefstal, verraad, het selectief optreden van de wet, is het moeilijk om kinderen als mensen op te voeden, en niet iedereen kan het. En dan moet je ermee leven.
      1. bewonderaar
       bewonderaar 10 december 2012 23:53
       0
       Dit alles is begrijpelijk. Maar het hangt van ons af waar en hoe de kinderen eruit zullen zien. Daarom doen we het. Onthoud deze waarheid "Kinderen zijn onze toekomst", voor mij heeft deze zin een levensbetekenis gekregen, wat betekent dat ik het eerder begreep.)))
  3. Vadivak
   Vadivak 10 december 2012 20:13
   +3
   Citaat: Sasha 19871987-XNUMX
   soms wil je het terugsturen en individueel schieten en planten

   Sasha, doe niet zo bloeddorstig, laat ze de buit met eerlijke arbeid teruggeven, in het zweet van hun gezicht echter als ze naar de collectieve boerderij gaan, zullen ze zichzelf wurgen, het is niet gewend om te werken
   1. Kaa
    Kaa 10 december 2012 21:03
    +2
    Citaat van Vadivak
    laat eerlijke arbeid de buit teruggeven

    Laat ze gewoon de buit teruggeven, maar je wacht niet op eerlijk werk van ze, laat ze naar de "Witte Zwaan" gaan, laat ze stationair draaien negatief
    1. Vadivak
     Vadivak 10 december 2012 21:17
     +5
     Citaat: Kaa
     en je verwacht geen eerlijk werk van hen,

     Dit is hoe te benaderen, als je voedt vanuit productie, dan denk ik dat ze het zullen leren
     1. Kaa
      Kaa 11 december 2012 00:20
      +1
      Citaat van Vadivak
      als je voedt vanuit de productie, dan denk ik dat ze het zullen leren

      En als u niet voedt en u afwendt, zal kannibalisme beginnen, meneer! wassat Het dilemma is echter hoe te straffen. "Hoe kan ik je meteen doden, of wil je lijden? - Het is natuurlijk raadzaam om te lijden..." wat
   2. militair
    militair 11 december 2012 12:20
    0
    Citaat van Vadivak
    laat eerlijke arbeid de buit teruggeven

    hi om de buit zonder mankeren door eerlijke arbeid terug te geven, moeten het "MacLeods" zijn ... te vragen
  4. rol
   rol 10 december 2012 22:37
   +4
   sasha 19871987-XNUMX Waarom schieten. We hebben grenzeloze en harde Siberische uitgestrektheden. Een ondernemende, hardwerkende persoon kan altijd meewerken aan de ontwikkeling van de regio. Vooral hierin helpen ze, de loop van het machinegeweer gericht op de rug, de hond aan een korte lijn en het dichtstbijzijnde dorp ligt 500 kilometer in de taiga. Laat deze kameraad, die vindingrijkheid toonde bij het vullen van zijn zak, arbeidsvernuft tonen bij het vellen van bomen en het aanleggen van wegen. En opdat de wereldmaatschappij niet al te verontwaardigd is, moeten we het ergotherapie noemen. Of het nieuwe "Siberische" gezondheidssysteem. Schokkende lichamelijke arbeid in de frisse lucht draagt ​​bij aan een goede eetlust en een goede nachtrust. kameraad
 2. domokl
  domokl 10 december 2012 18:46
  +8
  Hij sprak correct in de prins. Alleen hier is alles op de een of andere manier in onze opdracht ... Het machtigste apparaat van het parket zit en wacht op de Fas om te zeggen ... Iedereen ziet alles en merkt het niet op .. Ze ambtenaren van stoel naar stoel verplaatsen en dat is het ... Waar zijn de landingen ?Waar wordt het geld teruggegeven?
  1. YARY
   YARY 10 december 2012 19:05
   +2
   Uv Alexander
   Vroeger heette het nomenclatuur.
   In dit stadium in principe hetzelfde maar zonder naam.
   Hoewel er een ruime en Russisch-CHINUSHA . is
   Ze zijn als een enkele biomassa, als je het wordt, word je vol dronken en neus in tabak.
   1. Ross
    Ross 10 december 2012 19:31
    0
    YARY,
    Vroeger heette het nomenclatuur.


    Het meest trieste is dat er geen verschil is tussen de oude nomenclatuur en vandaag. Wat vroeger de stand van de partijnomenclatuur was, en nu de markt. De essentie is één.
    1. Vadivak
     Vadivak 10 december 2012 20:16
     +2
     Citaat van Ross
     Het meest trieste is dat er geen verschil is tussen de oude nomenclatuur en vandaag.


     Shaov heeft een lied "Over de liefde van mensen", en daarin staan ​​de volgende woorden:

     Hij was geschokt en zei droevig:

     "Je moet nog vijftig jaar door de woestijn worden gedreven, totdat degenen die hebben gestemd uitsterven"
    2. alexng
     alexng 10 december 2012 20:58
     +1
     Citaat van Ross
     Wat vroeger de stand van de partijnomenclatuur was, en nu de markt. De essentie is één.


     Nee, de essentie is dat ze in het zand zitten. En ze legden...
    3. Civiel
     Civiel 10 december 2012 21:01
     +1
     Ross,


     ambtenaren voeren de wil van de heersende klasse uit (c) raad eens over wat voor hordes kooplieden we het hebben
     1. Ross
      Ross 11 december 2012 00:56
      0
      Civiel,
      Duck, ze hebben zelf lang beschouwd als succesvolle zakenlieden. Is het niet? Bedenk hoe de regering en de Doema stemden over de mogelijkheid van een rapport over buitenlands onroerend goed. En hoe zit het met de afgevaardigden die bedrijven hebben?
      1. Civiel
       Civiel 11 december 2012 10:51
       0
       Ross,


       ambtenaren worden zelden afgevaardigden ...
    4. atleet
     atleet 11 december 2012 00:25
     +3
     Er is een verschil, en een grote. Het verschil zit in volumes ... Heb je veel nomenclatuur gezien onder de USSR? Nou, zodat ze in de war zouden raken onder hun voeten, ze waren onbeleefd in de file, reden ze in de tegenovergestelde richting? Of heb je veel nomenclatuurpaleizen gezien? Dat is het!
     1. Ross
      Ross 11 december 2012 00:58
      +1
      atleet,

      Er is een verschil, en een grote. Het verschil zit in volumes ... Heb je veel nomenclatuur gezien onder de USSR? Nou, zodat ze in de war zouden raken onder hun voeten, ze waren onbeleefd in de file, reden ze in de tegenovergestelde richting? Of heb je veel nomenclatuurpaleizen gezien? Dat is het!


      Duck om dit verschil te krijgen en ze hebben de ineenstorting van de Unie veroorzaakt, is het niet duidelijk?
  2. grappenmaker
   grappenmaker 10 december 2012 19:09
   +6
   Ja, nergens, Poetin is ofwel te zachtmoedig, of gewoon een gewone intrigant, er is een andere optie dat hij erg sluw is, maar ik neig liever naar 1 en 2 samen. Het enige wat we nu nog nodig hebben is om de KGB en de NKVD in hun vorige vorm 5 jaar lang met dezelfde taken nieuw leven in te blazen, zodat ze al het uitschot uit alle sferen met gloeiend heet ijzer uitbranden! am De onvermijdelijkheid van straf? Ja, dit is belachelijk, je hebt een harde straf nodig, de dood, en daar zullen een dozijn grote bureaucraten worden neergeschoten en de rest zal stil zijn, als we nu niet de ballast afwerpen, dan kan er geen sprake zijn van enig succes, ze stelen elke dag overal, alleen op een andere schaal en het onderzoek moet gaande zijn, en niet in opdracht van iemand en NIEMAND zou enige privileges voor de wet moeten hebben, vanaf het moment dat de afgevaardigden immuniteit kregen en een nog grotere gelaagdheid begon in het land, niemand mag aflaten hebben voor de wet, mag niet het recht hebben om de wet te overtreden. Een duidelijke structuur van controles zou moeten werken, en degenen die de controle niet doorstaan, moeten worden neergeschoten met de volledige confiscatie van alle eigendommen ten gunste van het land. De NKVD en de KGB zijn wat we nodig hebben, en nadat ze zijn gezuiverd, kunnen hervormingen al worden doorgevoerd, want tot die tijd hebben ze geen zin, zoals nu in de praktijk blijkt. Eh, Stalin zou voor een periode van vijf jaar zijn geweest, ik zou ermee hebben ingestemd mijn mond te houden en alle regels te volgen als alle boze geesten het land waren uitgezet, het lijkt mij dat Stalin op minstens 300 duizend, maar naar Siberië gestuurd, ik denk dat dit afval zo'n beetje zo'n schaal heeft, als we niet praten over omkoping van gewone burgers, is het mogelijk om bijna het hele land neer te schieten, maar ik denk dat als 300 belangrijkste worden verwijderd, verdwijnt de rest vanzelf. Oh, jammer dat je nog niet kunt klonen, je wilt Stalin terug triest Het lijkt mij dat als alle volgende heersers na Stalin zich aan de eerder vastgestelde duidelijke lijn hadden gehouden, we nu nog steeds een nieuwe wereld zouden hebben opgebouwd, waar iedereen gelijk zou zijn. Stalin nam gewoon alle zonden op zich, nadat hij de Sovjet-Unie van schaal had gezuiverd, alleen niemand profiteerde van zijn inspanningen, ze hakten gewoon alles in de kiem af. Natuurlijk waren er ook excessen van zijn kant, maar alles zal nooit vlekkeloos verlopen.
   1. baltika-18
    baltika-18 10 december 2012 19:25
    +1
    Citaat van Joker
    ,,Poetin is ofwel te soft-bodied, of gewoon een gewone intrigant, er is een andere optie dat hij erg sluw is, maar ik neig liever naar 1 en 2 samen.

    Waarom, Oleg, je hebt twee zeer ware woorden.
   2. Alexander K.
    Alexander K. 10 december 2012 19:39
    +1
    Ik ben het met je eens, voeg naar mijn mening alleen iets belangrijks toe - Rusland moet gewoon profiteren van de ervaring van de VRC en topfunctionarissen wettelijk verbieden om meer dan 10 jaar aan de macht te zijn. Een machtswisseling is gewoon noodzakelijk voor ons land, zodat jonge en energieke mensen komen, zodat degenen die komen begrijpen dat macht niet voor altijd is en in welk geval vergelding van de volgende generatie zal komen. Verkiezingen lossen dit probleem gegarandeerd niet op - we zijn te gewend aan slaafsheid.
    Dit is gewoon een ramp - het is duidelijk dat Poetin zijn bekwaamheid al heeft verloren, hij luistert alleen naar de rapporten van lakeien over hoe alles in orde is, de rest zijn vijanden en critici.
    Inflexibel, ver van het leven van het land, verwoestten de 'oudsten van het Kremlin' in de jaren 80 de economie van de USSR. En de late (jaren 50) Stalin bracht trouwens ook veel verdriet met zijn ontoereikendheid.
   3. YARY
    YARY 10 december 2012 19:55
    +3
    Uv Oleg
    De KGB en de NKVD en de OGPU en de Cheka zijn de handen van het apparaat dat "van bovenaf" wordt bestuurd.
    Vraag - Denkt u dat u iets zult veranderen door de manier en de volgorde van handelen van de handen te veranderen?
    Handen gehoorzamen het HOOFD.
    1. Vadivak
     Vadivak 10 december 2012 20:19
     +7
     Citaat: YARY
     Handen gehoorzamen het HOOFD.

     Het hoofd gehoorzaamt de ziel, en als het er niet is, dan sterven mensen voor het metaal ....
   4. anchonsha
    anchonsha 10 december 2012 20:21
    0
    Oh, maak het beest niet wakker in de vorm van de KGB en de NKVD, mensen zullen huilen. En je hebt zelf geen idee wat het is. EA als je dat wilt, selecteer dan Tyutyakin, dat wil zeggen. leider van het Links Front, en dan krijg je de Cheka en de NKVD.
   5. 11Goor11
    11Goor11 10 december 2012 23:42
    +2
    grappenmaker
    De onvermijdelijkheid van straf? Ja, dit is belachelijk, je hebt een harde straf nodig, de dood, en daar zullen een dozijn grote bureaucraten worden neergeschoten en de rest zal stil worden

    Het was al, maar werd niet stil
    26/XII-47
    De ambtenaren zijn aan het eten. Deze mu…ak Egorov (hoofd van de medische en sanitaire afdeling van het Kremlin) besloot mijn academici los te koppelen van het Kremlin, zelfs Igor (Kurchatov) en de oude Khlopin (radiochemicus, academicus). Ze behandelen hun eigen hoeren, maar wie het land nodig heeft is dat niet. Het is maar goed dat ik dit kantoor niet gebruik. Ze zullen nog steeds genezen, klootzakken.
    Hoeveel gescheiden klootzakken. Ze zouden schieten, maar jij klootzak en modder... k, dit is geen strafbaar feit, er is geen artikel. En het is onmogelijk om iedereen naar de verdomde moeder te sturen. Het lijkt erop dat er een man was, hij werkte, stelden ze voor, maar hij ontbond. Dezelfde Egorov is van mijn leeftijd. Verdomde zaken. Maar ik zal mijn academici niet beledigen.

    Uit het dagboek van L.I. Beria
    http://politicon1.at.ua/forum/34-1530-1
    1. atleet
     atleet 11 december 2012 00:31
     0
     Citaat: 11Goor11
     Uit het dagboek van L.I. Beria

     Wie is L И. Beria??? Voor zover ik me herinner, is hij Lavrenty Pavlovich...
   6. kos
    kos 11 december 2012 00:00
    +4
    Citaat van Joker
    Ja, dit is belachelijk, je hebt een harde straf nodig, de dood, en daar zullen een dozijn grote bureaucraten worden neergeschoten en de rest zal stil worden

    Oh, die simpele oplossingen voor complexe vraagstukken. Als een kind, bij God.
    En jij, en andere liefhebbers van simpele oplossingen, overwegen helemaal geen optie meer: ​​"misschien weet ik gewoon iets niet? Misschien zijn er objectieve redenen die dit belemmeren?"

    Ja, ze schieten in China, dus wat? Is corruptie verdwenen? Verdomme, ze is weg. Gedaald, ja, maar redelijk gebleven (80e plaats op de ranglijst).

    Aan iedereen die graag schiet, geef ik altijd een voorbeeld van middeleeuws Europa, waar dieven in het openbaar op de pleinen werden opgehangen. En in dezelfde menigte, kijkend naar de executie, waren zakkenrollers aan het werk.
    Een persoon is zo geregeld (en dit is naar mijn mening goed) dat hij zich na verloop van tijd aan alles aanpast, er gewoon aan went, inclusief wreedheid.

    En als we zoveel om het land geven, laten we dan maar bij onszelf beginnen. We sturen verdomme gewoon de man die om smeergeld vraagt, en het maakt niet uit dat we door onze overtreding een jaar zonder vergunning zullen hebben. Het hoofd van een kleuterschool, een dokter of een ambtenaar perst geld af, laten we naar de UBEP gaan, gemarkeerde bankbiljetten nemen en onze samenleving ontdoen van een andere corrupte ambtenaar. Als je een student bent, begin je eerlijk cursussen te doen, examens en examens af te leggen, een diploma te schrijven. Hoewel, naar mijn mening, als corruptie op het gebied van onderwijs volledig wordt uitgeroeid, 85 procent van onze studenten gewoon naar scholen voor beroepsonderwijs gaat (wat op zich erg goed is), want. ze kunnen het gewoon niet alleen leren.

    Corruptie heeft altijd twee kanten. Laten we doen wat we kunnen, en niet alleen maar zeuren op de forums "wat een verschrikkelijke corruptie hebben we in ons land." Hier begint de ontwikkeling van een echte civil society.

    Nogmaals, ik zal deze zin schrijven: Een persoon heeft altijd twee manieren: de gemakkelijke en de juiste.
  3. kos
   kos 10 december 2012 23:36
   +4
   Citaat van domokl
   Hij sprak correct in de prins. Alleen hier is alles op de een of andere manier in onze opdracht ... Het machtigste apparaat van het parket zit en wacht op de Fas om te zeggen ... Iedereen ziet alles en merkt het niet op .. Ze ambtenaren van stoel naar stoel verplaatsen en dat is het ... Waar zijn de landingen ?Waar wordt het geld teruggegeven?

   Er zijn landingen en die gaan regelmatig door, alleen de media besteedt er niet pijnlijk aandacht aan.
   http://marker.ru/interactive/jail?board=ministry#top_anc
   http://www.rg.ru/2012/01/17/bastrikin.html

   We kunnen ook de laatste (of liever, God verhoede, niet de laatste) reeks gevallen van corruptie in de hoogste regionen van de macht noemen.
   Maar tegelijkertijd is het noodzakelijk om de complexiteit van dit proces te begrijpen. Zoals hier al eerder geschreven, worden hier de "dieven in de wet" al jaren in de gaten gehouden en verzamelen ze informatie, maar hier zijn de mensen van een heel ander niveau. Daarom hoeft u zich in deze zaak niet te haasten, het is noodzakelijk om zorgvuldig bewijs te verzamelen en de zaak niet alleen voor de rechter te brengen, maar ook tot een goede veroordeling. Er is iets mis en een ervaren advocaat zal, als hij er helemaal niet vanaf komt, de straf zoveel mogelijk verzachten, en dit is volkomen onaanvaardbaar.

   Met al mijn diep respect voor kameraad. Stalin heeft geen nieuwe 37 g nodig.
   En degenen die zich verheugen over de herhaling van 37g, moeten begrijpen: vandaag heb je een persoon belasterd en erin geluisd, gewoon zeker van zijn schuld, maar geen duidelijk bewijs, en morgen zul je worden meegenomen door een "trechter", omdat. iemand anders vast overtuigd is van uw criminele activiteit (of misschien gewoon persoonlijke rekeningen vereffent).

   Een mens heeft altijd twee manieren: eenvoudig en correct.
   1. aksakal
    aksakal 11 december 2012 07:57
    +1
    Citaat van kos
    Oh, die simpele oplossingen voor complexe vraagstukken. Als een kind, bij God.

    -Kosplus.
    Kreeg onlangs een zwaar gevecht met Karish. Bovendien namen zowel Normal als Baltika18 het om de een of andere reden op alsof ik voor Poetin was. Maar Karish en ik hadden geen meningsverschillen op deze basis! - en Karish herhaalde dat "Ik zeg niet dat Poetin nu zou vertrekken, maar als er verkiezingen zijn", en ik zei dat er een verkiezingstijd is, daar beslissen. Er was een dispuut met Karish juist vanwege de simpele oplossingen die Karish voorstelde en vanwege de liberoïde clichés van dertig jaar geleden, die zichzelf niet rechtvaardigden in het leven.
    Juist vanwege het lage vertrouwen in de samenleving is het moeilijk om corruptie te bestrijden. Bovendien moet dit niveau in één keer en wereldwijd worden verhoogd. Zo werkt het niet om het vertrouwen in een aparte bediening of een aparte machtstak of iets dergelijks te herstellen.
    Corruptie komt voort uit direct wederzijds wantrouwen. De ambtenaar spreekt niet rechtstreeks in de microfoon - moet ik dan, na het ontslag, smeken om een ​​fatsoenlijk pensioen? Hij GELOOFT NIET!
    En de wortels van wantrouwen gaan terug tot diepe Sovjettijden. Hier is een voorbeeld: hoe vaak is de Amerikaanse dollar in de geschiedenis van de VS veranderd? Als er iets is, ben ik niet voor de Amerikaanse dollar, ik ben ertegen, dit is slechts een voorbeeld. En hoe vaak hebben de autoriteiten de roebel gebruikt om schoenen aan te trekken voor de volkeren van Rusland en andere volkeren van de USSR? Met mij slechts twee keer - de Pavloviaanse hervormingen en de hervorming met het verdrijven van de voormalige Sovjetlanden uit de roebelzone. Hoe lang daarvoor? Ik weet het niet zeker, maar mijn ouders zeiden iets dat er nog twee of drie van dergelijke hervormingen waren, waarvan het om de een of andere reden de mensen waren die leden, hoewel de vijanden van het volk hadden moeten lijden -)))). Hoe konden ze lijden aan de overkant van de oceaan.
    Ooit bespaarden handelaren veel op advocaten. Dit komt omdat het niveau van wederzijds vertrouwen hoog was en "het woord van een eerlijke koopman" voldoende was. Toen zakte het niveau en begon de samenleving de kosten te dragen van het handhaven van het wetshandhavingsapparaat. IMHO, naar mijn mening, is er in Rusland nu zo'n niveau van wederzijds vertrouwen dat het goedkoper is om corruptie voorlopig te laten zoals het is - het zal goedkoper zijn. Met een dergelijk niveau van wederzijds vertrouwen kan een anti-corruptie repressief apparaat dat "het land trekt" in ten minste de top tien van meest niet-corrupte landen veel meer kosten.
    Daarnaast is het heel belangrijk dat Poetin met zo'n laag wederzijds vertrouwen niet eens kan schieten! Dit swag hij ongeveer 37 jaar oud. Realistisch gezien - het is tenslotte niet hij zelf die een kogel door zijn achterhoofd zou moeten schieten, toch? Integendeel, hij zou opzij moeten gaan en de zachtaardige en liefhebbende 'vader der naties' moeten uitbeelden. En hij zou moeten schieten, nou ja, laten we zeggen Bastrykin (ik overdrijf). Maar met zo'n mate van wederzijds vertrouwen, ZAL Bastrykin DIT NIET DOEN! Dat is precies wat hij zal denken - "Shcha! Ik geloof HEM niet, ik zal het nemen en het vuile en walgelijke werk doen, en dan zal ik worden verspild als een verdomde beul." Dus zelfs een repressief apparaat kan niet worden gebouwd.
    Maar Stalin genoot zo'n vertrouwen. Hij had een enorme bron van vertrouwen "de koning is goed, de boyars zijn slecht!". Yezhov, en Yagoda, en zelfs Beria geloofden hem vurig en heilig. Hier zijn citaten uit zijn memoires, lees. Hij geloofde Kobe tot het begin van de jaren 50. Toen stopte hij met geloven, waarna onbegrijpelijke gebeurtenissen plaatsvonden.
    Hoe het vertrouwen in het land te verhogen? WEET NIET. Ik kan één ding zeggen: dit is absoluut geen "vrije media". Deze media hoeven alleen maar te zoeken en te printen over hoe de taxichauffeur het door de klant vergeten geld heeft teruggegeven. Hoe iemand redde in een brand of verdrinking. Enz.
    Het is allemaal een leugen dat vrije media corruptie voorkomen. Karish liegt. Er was zo'n vrijheid van meningsuiting dat de centrale kranten op matten schreven. Heeft het voorkomen dat het Russische volk werd geplunderd? En deze vrije media veranderde in een banaal gevecht tussen Berezovsky en Chubais en Loezjkov met behulp van de lucht. IK GELOOF NIET dat gratis media zich daar ergens mee bemoeien.
    1. atleet
     atleet 11 december 2012 13:55
     +2
     Citaat: ouderling
     Hoe het vertrouwen in het land te verhogen? WEET NIET. Ik kan één ding zeggen: dit is absoluut geen "vrije media". Deze media hoeven alleen maar te zoeken en te printen over hoe de taxichauffeur het door de klant vergeten geld heeft teruggegeven. Hoe iemand redde in een brand of verdrinking. Enz. Het is allemaal een leugen dat vrije media corruptie voorkomen. Karish liegt. Er was zo'n vrijheid van meningsuiting dat de centrale kranten op matten schreven. Heeft het voorkomen dat het Russische volk werd geplunderd? En deze vrije media veranderde in een banaal gevecht tussen Berezovsky en Chubais en Loezjkov met behulp van de lucht. IK GELOOF NIET dat gratis media zich daar ergens mee bemoeien.

     Het is interessant over de media, maar niet helemaal... Het punt is niet WAT de media laten zien. Chernukha, of de successen van het land. Of beter gezegd, dat is het! Chernukha werd niet getoond in de USSR, daarom zijn de Sovjetmedia "vals". Hmm... En nu laten ze geen successen zien (en ze bestaan, en dat zijn er nogal wat!) - de media zijn gratis en waarheidsgetrouw... Het is vreemd, nietwaar? Hieruit wil ik een conclusie trekken: de afwezigheid van onzin in de media is niet het bedrog van laatstgenoemden, maar is hun VERANTWOORDELIJKHEID jegens mensen. Lef tonen op het trottoir van de hoofdstad verhoogt natuurlijk de waardering meer dan het rapporteren van melkopbrengsten in de Ryazan-regio... Maar deze onzin heeft een absoluut harteloze, harteloze, gewetenloze massa uit de moderne samenleving gemaakt.
     Er was eens (in mijn jeugd) dat ik las over de training van Amerikaanse speciale troepen. Ze kregen verschillende films te zien met veel bloederige scènes. Waaronder documentaires, van de operationele opnames van de politie, en scènes die (om morele en ethische redenen) niet op het grote scherm verschenen. Ik herinner me hoe we met schroom en een gemengd gevoel van angst en walging (en waarschijnlijk met psychologisch trauma) met vrienden naar foto's uit de forensische encyclopedie over forensische geneeskunde keken. Het was een schok en een verwende stemming voor de komende dagen...
     En nu??? Zet de tv aan, of open de krant, verdomde rotzooi overal! Ze weten niet wat ze moeten bedenken om te choqueren! en NIEMAND IS GESCHOKT ... We zijn eraan gewend.
     Herinner je je het wilde geval nog toen een meisje in Moskou tussen de auto's in de metro viel? De bewakingscamera nam twee vriendinnen op die GEZIEN waren, geen actie ondernamen en zelfs naar boven kwamen om beter te kijken toen de trein vertrok, het gevallen meisje verpletterend en het lef over het station sleepte. We keken, keken en ... gingen over onze zaken!
     En zo werden we "waarheidsgetrouwe" en vrije media gemaakt.
     1. kos
      kos 12 december 2012 01:11
      -1
      Citaat van Atlon
      Het is interessant over de media, maar niet helemaal... Het punt is niet WAT de media laten zien. Chernukha, of de successen van het land. Of beter gezegd, dat is het! Chernukha werd niet getoond in de USSR, daarom zijn de Sovjetmedia "vals". Hmm... En nu laten ze geen successen zien (en ze bestaan, en dat zijn er veel!) - de media zijn gratis en waarheidsgetrouw... Het is vreemd, nietwaar?

      Daar ben ik het mee eens. Het denken binnenstebuiten gekeerd: als er iets goeds over het land wordt geschreven, echte successen worden genoemd, dan is dit PROPAGANDA (wat synoniem is geworden met het woord "leugen"), en als je stront over het land giet, dan is dit een echte valse waarheid.
      Over de zwartheid.
      Fedorov haalt het voorbeeld van Europa aan, waar het redactionele beleid van de zenders als volgt is: voor 2 slecht nieuws, 8 goed nieuws. In sommige Aziatische landen (Singapore, naar mijn mening), is Chernukha over het algemeen verboden, en niets, een democratisch kapitalistisch land.
      We hebben 2 goede 8 slechte, en het zal enkele maanden papperig zijn, waarin een soort van ongeluk in alle details en hoeken zal worden gepresenteerd.
      Ik ben niet tegen de waarheid, maar laten we leren van de ervaringen van bijvoorbeeld Europa in deze kwestie.
      Hoewel er al voorbeelden zijn van aangenomen wetten (NPO's, op bijeenkomsten, enz.), in feite kopieën van westerse, worden door onze "handdrukken" gezien als repressie. Schizofrenie in één woord.
      1. atleet
       atleet 12 december 2012 10:01
       0
       Citaat van kos
       Ik ben niet tegen de waarheid, maar laten we leren van de ervaringen van bijvoorbeeld Europa in deze kwestie.

       Wat voor ons de ervaring van geyropa ??? Ik ben ook NIET tegen de waarheid, maar niet elke waarheid hoeft naar de massa te worden gebracht! Het niet uitbrengen van een soort "zwart" nieuws is geen leugen! Een leugen is wanneer zwart wordt gezegd over wit en vice versa. Wat betreft de ervaring van buitenlandse "shitcracies", het spijt me, ik ben het daar niet mee eens! Welnu, waar waar, en voorbij de heuvel is er GEEN ENKELE gratis en waarheidsgetrouwe media. Het is een mythe. Overal zijn de media een instrument van propaganda en manipulatie van het bewustzijn. En alleen in Rusland, complete bacchanalia en ongebreidelde toegeeflijkheid! Ik ben voor censuur!
    2. 11Goor11
     11Goor11 11 december 2012 15:46
     0
     aksakal
     IK GELOOF NIET dat gratis media zich daar ergens mee bemoeit
     .
     ++++++
     De twee basisprincipes van "vrijheid"
     Vrijheid VAN (angst voor iemands leven, het leven van dierbaren, financiële afhankelijkheid, enz., enz.)
     Vrijheid VOOR (hier, in het algemeen, "walk the field": dit zijn allemaal culturele en waarde-installaties die door de mensheid zijn uitgevonden)
     Dus geen enkele persoon (behalve asocialen die gevaarlijk zijn voor de samenleving en die geen principes hebben) kan intern en extern vrij zijn.
     En dank God dat we niet vrij kunnen zijn van elkaar.
     Maar de verdomde liberalen zijn ijverig bezig met dit onderwerp - ze splitsen de samenleving op, inspireren het idee - overleven op je eentje. Zaai gewoon ijverig het wantrouwen waarover je schreef.
     In die zin ben ik vooral "geamuseerd" door de ideeën van de "zombie-apocalyps" die op grote schaal in het Westen worden geadverteerd (het is duidelijk dat dit onzin is, maar onzin is erg nuttig voor hen)
     Mensen beginnen vrijwillig - onvrijwillig naar hun buren te kijken als potentiële monsters die vernietigd moeten worden - in ieder geval uit medelijden.
     Dat is de slimme zet van de "barmhartige" liberale "cultuur" - pure vrijheid van enig berouw.
     Mijn excuses voor zoveel brieven, in het algemeen is de conclusie: wij en onze media zouden niet vrij moeten zijn, we moeten afhankelijkheid van elkaar begrijpen, trots zijn op deze afhankelijkheid, deze versterken en elkaar op alle mogelijke manieren helpen.
     In ieder geval om met succes weerstand te bieden aan de stijgende menigten van Western s ... :) ach, ik heb het al afgewezen.
    3. kos
     kos 12 december 2012 00:58
     0
     aksakal,
     eens met jou. Zoals hier al geschreven staat dat het volk en Poetin elkaar wantrouwend aankijken. Dit is natuurlijk niet in tegenspraak met zijn beoordeling (meer dan 60%), hij wordt inderdaad door de meerderheid gekozen. Ik heb het over een ander soort vertrouwen, totaal vertrouwen, vertrouwen in een kritieke situatie. Het is zoiets als: "Ben ik klaar om met hem op verkenning te gaan?".
     En dit vertrouwen is uiterst belangrijk, vooral in onze situatie, aan het begin van zeer complexe en ernstige veranderingen in de status van ons land, dat op dit moment een semi-kolonie is met externe controlemechanismen.
     Naar mijn mening treedt Poetin niet daadkrachtig op, juist vanwege zijn wantrouwen jegens het volk, want de strijd voor onafhankelijkheid zal zeker op alle vlakken op serieuze tegenstand stuiten: provocaties, sabotage ter plaatse, rellen, sterke druk via de media (inclusief internet), mogelijk economische schokken (devaluatie van de roebel, dalende olieprijs, enz.). Dit is waar de vraag rijst: "Zal de bevolking overleven?" 'Zal hij begrijpen wat wat is, of zullen de meesten van hen 'nuttige idioten' worden?'
     Een levendig en recent voorbeeld is Hongarije met zijn initiatieven op het gebied van economie (nationalisatie van de Centrale Bank), in het familierecht (ontkenning van elke andere relatie dan een man en een vrouw), enz. Hoe eindigde dit alles voor Hongarije?

     Zelfs op dit forum is het duidelijk dat velen de werkelijke situatie in het land helemaal niet vertegenwoordigen, en bovendien zijn ze niet eens geïnteresseerd. Ze debatteren op het niveau van een tiener die er vast van overtuigd is dat hij de oplossing voor iedereen weet problemen.

     Plaatsvervangend Yevgeny Fedorov spreekt hier veel over. Namelijk het feit dat de eerste fase van de bevrijdingsbeweging de verspreiding onder de mensen van de waarheid is, die niet in "onze" media staat of het is erg sterk zamylina.
     "Onze" media zijn nu een onderdeel van de bezettingsmachine, met als taak ons ​​het idee bij te brengen dat we helemaal niets hebben om trots op te zijn, dat er geen dommer, armer en gevaarlijker land is.
     En hun propaganda is niet tevergeefs. Dit is een van de redenen voor het wantrouwen van de president (hij heeft overal de schuld van) wassat )

     Het was trouwens dezelfde afgevaardigde die het wetsontwerp over de media introduceerde; Media waarin buitenlandse financiering meer dan 50% is, moeten buitenlandse agenten worden genoemd. Ik denk dat het niet nodig is om te zeggen wat oppositie tegen het idee in dit verband. Heb je hier iets over gehoord?
     Of, bijvoorbeeld, zoals de media de zogenaamde. wet vernoemd naar Magnitsky. Het volstaat om de vertaling te lezen. En als de media zeggen dat het gericht is tegen degenen die verantwoordelijk zijn voor de dood van Magnitsky, liegen ze openlijk, omdat. volgens de criteria die zijn gekozen als voorwaarde voor toelating tot de GEHEIME lijst, kan elke Rus erin komen!
     En in verband daarmee kan bijvoorbeeld de volgende maatregel worden toegepast: het blokkeren van rekeningen en VISA- en MASTERCARD-kaarten. En het maakt niet uit dat je niet naar Amerika gaat, en meer nog, je hebt daar geen rekeningen, je kunt nog steeds WETTELIJK druk op je uitoefenen. Dit is een van de externe bedieningselementen.

     Mensen moeten de waarheid verteld worden, en hoe eerder de mensen erachter komen, hoe eerder de leiders van het land beslissende actie zullen ondernemen.

     Welke militaire leider zal ongetrainde en gedemoraliseerde soldaten in de strijd gooien? Geen, behalve misschien een idioot of een verrader.
  4. Kaa
   Kaa 11 december 2012 00:26
   +1
   Citaat van domokl
   wanneer Fas zegt

   U wilt in zekere zin specialisten in smeergeldmonopolies bij het onderzoek betrekken? lachend
 3. NAV-STAR
  NAV-STAR 10 december 2012 18:51
  +5
  Het is zo'n indruk dat Poetin, als een boa constrictor, het ongeborene met een glimlach lokt.
  1. onderzeeër
   onderzeeër 10 december 2012 19:34
   + 16
   ....hij is een heel slim persoon...
   .... anderen werden niet in de KGB gehouden ...
   1. YARY
    YARY 10 december 2012 20:02
    +6
    ... maar er waren ook overlopers boos
    En in feite legde hij de eed van de USSR af! En hoe trouw aan de eed, en zelfs de KGB, was verplicht om met een "Kalash" naar de EBN te komen en de laatste betaling te doen! wassat
    1. Vadivak
     Vadivak 10 december 2012 20:21
     +5
     Citaat: YARY
     En hoe trouw aan de eed, en zelfs de KGB, was verplicht om met een "Kalash" naar de EBN te komen en de laatste betaling te doen!

     Toen de menigte het monument voor Dzerzhinsky neerhaalde, was er een kans om uit te blinken, maar er kwam geen enkele uit
    2. baltika-18
     baltika-18 10 december 2012 20:21
     0
     Citaat: YARY
     En in feite legde hij de eed van de USSR af! En hoe trouw aan de eed, en zelfs de KGB, was verplicht om met een "Kalash" naar de EBN te komen en de laatste betaling te doen!

     En eigenlijk heb je gelijk Yary.
     1. kos
      kos 11 december 2012 00:06
      +2
      Citaat: baltika-18
      En eigenlijk heb je gelijk Yary.

      Hoe oud ben jij? zekeren
      Luister beter naar de Kaa-man waarin voorzichtigheid het won van impulsiviteit en emoties.
    3. Kaa
     Kaa 10 december 2012 20:51
     + 11
     Citaat: YARY
     als trouw aan de eed, en zelfs de KGB, was verplicht om naar EBN te komen met een "Kalash"

     Conceptueel wel. Juridisch gezien heeft Rusland zichzelf uitgeroepen tot rechtsopvolger van de USSR, daarom gaat het opperbevel van de strijdkrachten in die ene van een gebochelde naar een EBN. De luitenant-kolonel schiet de Supreme neer? Het is als een opstand, of zal er een psychose worden genoemd? De Yuss rekenden hierop zowel in 1991 als in 1993 - "de balkanisering van heel Rusland met zijn directe omgeving." Ze toonden terughoudendheid (hoewel oh, hoeveel handen jeukten) - ze kregen Tsjetsjenië. "We passeerden" Tsjetsjenië - we hebben een "moeras". Wat is het volgende? Misschien is het tijd om acties over te dragen naar het territorium van de "poppenspelers"?
     1. sergo0000
      sergo0000 10 december 2012 21:38
      +2
      Kaa,
      De wijze slang heeft zeer gezonde gedachten! drankjes Ik hoop echt dat dit het geval zal zijn!
      Als er een militie is, zijn mijn zoon en ik klaar om wapens te delen! wenk Goede mensen interesseert het niet.
      En voor het State Department of patrons.
      1. Kaa
       Kaa 11 december 2012 00:47
       +5
       Citaat van: sergo0000
       mijn zoon en ik zijn klaar om wapens te delen!

       Dank je wel! drankjes Ik zou iets ernstigers hebben gemaakt, is het niet toevallig? wenk
       1. sergo0000
        sergo0000 11 december 2012 05:47
        0
        Kaa,
        Ik denk dat Kuzhugetovich ons niet zal weigeren als we het goed vragen! drankjes
    4. Cavas
     Cavas 10 december 2012 20:55
     +9
     YARY,

     Andries filmpje. wat hij beloofde.     Het werk van de kanonniers bleef achter de schermen, begrijp je! hi
     En respect voor jou! goed
     1. YARY
      YARY 10 december 2012 21:06
      0
      Dank je wel!
    5. alexng
     alexng 10 december 2012 21:01
     +1
     Citaat: YARY
     met "Kalash" en maak de laatste betaling!


     De beste rekenmachine voor de uiteindelijke berekening is de granaatwerper.
    6. kos
     kos 11 december 2012 00:04
     +3
     Citaat: YARY
     En in feite legde hij de eed van de USSR af! En hoe trouw aan de eed, en zelfs de KGB, was verplicht om met een "Kalash" naar de EBN te komen en de laatste betaling te doen!

     Hij deed zoveel meer

     Wat zei hij tegen de FSB toen hij vertrok naar de functie van premier?
     "De eerste etam-infiltratie in de bende is voorbij. Ik begin de bende te vernietigen"
     De Zeven Bojaren zijn niet meer.
   2. Vadivak
    Vadivak 10 december 2012 20:20
    +6
    Citaat: submariner
    anderen werden niet in de KGB gehouden ...


    Sommigen over de heuvel, anderen in Gazprom, natuurlijk slimme mensen, waar zijn we?
    1. kos
     kos 11 december 2012 00:24
     +4
     Citaat van Vadivak
     Sommigen over de heuvel, anderen in Gazprom, natuurlijk slimme mensen, waar zijn we?

     Interessant is dat toen Vyakhirev en Tsjernomyrdin Gazprom uit elkaar scheurden, toen de Russische begroting de winst van de gasverkoop helemaal niet zag, niemand ergens verontwaardigd over was. Nu, toen Poetin erin slaagde een van de machtigste transnationale bedrijven te creëren (en dit is slechts voor een minuut, een geopolitiek wapen), dat niet alleen het budget zeer goed vult, maar ook sportfaciliteiten bouwt, de grootste industriële en infrastructuurprojecten financiert , enz. er waren veel ontevreden mensen.
     En dan heb ik het helemaal niet over de arbeidsomstandigheden van de werknemers van Gazprom, het is niet voor niets dat Gazprom wordt genoemd als een van de meest gewilde werkgevers.

     Dankzij Gazprom werd het mogelijk om het leger en de marine te herbewapenen, werd het mogelijk om de salarissen van het leger op een acceptabel niveau te brengen. Zeg op zijn minst bedankt hiervoor.
   3. kos
    kos 11 december 2012 00:12
    0
    Citaat: submariner
    ....hij is een heel slim persoon .......ze hielden geen anderen in de KGB ...

    Daar ben ik het mee eens.
    Bekijk: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9DVIQVpO4Ck
  2. alexng
   alexng 10 december 2012 22:40
   +3
   Citaat: NAV-STAR
   Het is zo'n indruk dat Poetin, als een boa constrictor, het ongeborene met een glimlach lokt.


   Ik ving een man met een maneschijn en oordeelde:
   - Aanklager: Was er een maneschijn?
   - Beklaagde: Dat was er.
   -Aanklager: Vervolgd?
   - Beklaagde: Dat deed ik niet.
   - Aanklager: Hoe hard hij ook probeerde, het apparaat was er.
   -Beklaagde: Oké, veroordeel me voor verkrachting!!!
   -Aanklager: Je hebt niemand verkracht
   - Verdachte: Ja, er is een apparaat.
 4. botanicus
  botanicus 10 december 2012 18:53
  + 13
  Goed gedaan Talboev! Direct zei - "mijn vrienden en ik vierden drie dagen van vreugde." Zodat de autoriteiten op camera horen dat zelfs vertrouwde personen hun eigen mening hebben, en niet domweg "goedgekeurd" worden. En deze mening is een erkenning van misrekeningen van het personeel en misdaden tegen de verdediging van het land.

  Ja, en in het lied over luitenant Golitsin zijn er absoluut actuele regels: "En in onze kamers zijn er commissarissen en onze meisjes worden naar het kantoor geleid". Laat ze het zelfs in de kantoren gebruiken, zelfs in de bullpen. Talboev is niet hebzuchtig.
  1. onderzeeër
   onderzeeër 10 december 2012 19:36
   + 10
   Talboev is een HELD!!!
   Dit is de persoon wiens mening de machthebbers moeten luisteren naar ...
 5. IPMEN
  IPMEN 10 december 2012 18:56
  +1
  Oh wow!!!!!! Oh ja ....... president !!!!!..... Alles zit in zijn onderwerp en een glimlach, en worden, en een jas met zakken........ en vertrouwelingen zonder vertrouwensbrieven....... "Lyapota" en onzin in één woord......
 6. in reserve
  in reserve 10 december 2012 19:00
  -11
  Ik stel voor om een ​​tempel te bouwen op de plaats van het mausoleum, of, nou ja, het over het mausoleum heen te bouwen zodat het binnen is. wat
  1. Ymydzh
   Ymydzh 10 december 2012 19:29
   +4
   Offerte: op voorraad
   Ik stel voor om een ​​tempel te bouwen op de plaats van het mausoleum, of het over het mausoleum te bouwen zodat het binnen is

   Nou, eindelijk .... Misschien zelfs een koepel erop zetten! .. zekeren
  2. baltika-18
   baltika-18 10 december 2012 19:32
   +4
   Offerte: op voorraad
   Ik stel voor om een ​​tempel te bouwen op de plaats van het mausoleum,

   Nou ja.....Nou, alles is in orde met de tempels in ons land, in tegenstelling tot al het andere, ze zijn als paddestoelen na de regen. Om eerlijk te zijn, het Mausoleum is het twintigste probleem, we hebben nergens anders dan dat .
   1. Vadivak
    Vadivak 10 december 2012 21:00
    +3
    Citaat: baltika-18
    Nou, alles is in orde met de tempels in ons land


    Als je Nikolai wist hoeveel ervan werden vernietigd en hoeveel er in een deplorabele staat verkeren....... kerken zijn altijd de mooiste gebouwen in Rusland geweest, helaas werd 90% van hen vernietigd door zijn cultuur

    “Naar mijn mening cultiveren we nog onvoldoende respect voor het heroïsche verleden en denken we vaak niet aan monumentenzorg. In Moskou werd de Arc de Triomphe van 1812 verwijderd en niet hersteld, de kathedraal van Christus de Verlosser, gebouwd met geld dat in het hele land was verzameld ter ere van de overwinning op Napoleon, werd vernietigd. Ik zou kunnen doorgaan met het opsommen van de slachtoffers van de barbaarse houding ten opzichte van de herinnering aan het verleden. Helaas zijn er veel van dergelijke voorbeelden.
    Toespraak van Yuri Gagarin op het VIII Plenum van het Centraal Comité van Komsomol
    1. kos
     kos 11 december 2012 00:26
     0
     Citaat van Vadivak
     Als je Nikolai wist hoeveel ervan werden vernietigd en hoeveel er in een deplorabele staat verkeren....... kerken zijn altijd de mooiste gebouwen in Rusland geweest, helaas werd 90% van hen vernietigd door zijn cultuur

     Hiermee ben ik het volledig met je eens.
  3. Vadivak
   Vadivak 10 december 2012 20:22
   +3
   Offerte: op voorraad
   Ik stel voor om een ​​tempel te bouwen op de plaats van het mausoleum

   Tempel op de plaats van het graf? Er zal geen God zijn
   1. in reserve
    in reserve 10 december 2012 22:08
    -3
    Nou, je bent direct aan het dramatiseren, ze stellen minpunten voor mij. Hij lijkt op zijn plaats te zijn, maar het lijkt erop dat hij er niet is en we zullen het plein verfraaien en de communisten zullen niet verontwaardigd zijn over een van hun atheïsten - communisten we zullen ze leren naar de tempel te gaan en hij staat onder toezicht van God. Je denkt nog steeds aan mijn voorstel. hi
  4. vlad_pr
   vlad_pr 11 december 2012 06:28
   -1
   Offerte: op voorraad
   Ik stel voor om een ​​tempel te bouwen op de plaats van het mausoleum,
   ...
   Eka heeft je geslagen. Laat het mausoleum met rust. Zorg voor de reparatie van koeienstallen in plaats van de bouw van tempels. Het zal veel nuttiger zijn.
   1. Alexander Romanov
    Alexander Romanov 11 december 2012 06:39
    +2
    Citaat van: vlad_pr
    Laat het mausoleum met rust. Zorg voor de reparatie van koeienstallen in plaats van de bouw van tempels.

    Hier, wat is dichter bij wie, voor wie is vlees en voor wie is geloof.
 7. sergo0000
  sergo0000 10 december 2012 19:00
  + 10
  Ik heb het gevoel dat Poetin wacht op een soort volgend signaal van de samenleving om een ​​soort van zijn volgende stap te zetten. Maar hier is welke stap en in welke richting onze samenleving probeert te raden om op haar beurt de president halverwege te ontmoeten!
  Zo leven we naar elkaar te kijken en elkaar volkomen wederzijds wantrouwend!
  1. Ymydzh
   Ymydzh 10 december 2012 19:31
   0
   Citaat van: sergo0000
   Ik heb het gevoel dat Poetin wacht op een of ander volgend signaal van de samenleving

   Of misschien wacht hij op de volgende verkiezingscampagne?. Het duurt dus nog vijf jaar! knipoogde
  2. AlexR
   AlexR 10 december 2012 19:45
   -7
   Je bent naïef Seryozha. Een teken van de samenleving verwacht hij niet, maar op een Aziatische sluwe manier probeert hij nog een armvol hooi naar de kudde te gooien, ze kauwden op de verdomde en kalmeerden, en al zijn shobla bleef intens doen wat ze daar aan het doen waren. Hoewel je naïef bent, begreep je waarschijnlijk wat ik je liet doorschemeren.
   Dat is het, ga je lessen leren, anders pak je morgen deuces op.
  3. esauel
   esauel 10 december 2012 19:55
   +7
   Citaat van: sergo0000
   Ik heb het gevoel dat Poetin wacht op een soort signaal van de samenleving om een ​​soort van zijn volgende stap te zetten.

   Groetjes, Sergej. hi Een heel redelijke schatting! goed
   Als het je is opgevallen, verdedigt Markin heel dapper zijn positie in het schandaal met de verklaring van DAM aan de onderzoekers in het geval van corrupte ambtenaren. Het is gewoon dat er niets wordt gedaan in de "afdeling" van Poetin. Het is heel goed mogelijk dat de grond wordt voorbereid voor DAM om met afscheidshanddrukken naar "andere baan" te verhuizen...
   En Medvedev is zeer assertief in het verdedigen van de effectiviteit van de activiteiten van Serdyukov... Onder deze mute zou het erg handig zijn om de samenstelling van de tandem te veranderen. Bijvoorbeeld - van Poetin-Medvedev tot Poetin-Shoigu met een naschrift - "Op algemeen verzoek van de arbeiders ...". Ik denk niet dat het slecht zou zijn...
   1. YARY
    YARY 10 december 2012 19:59
    +4
    Groetjes Valery!
    Van de tong verwijderd! goed
    1. esauel
     esauel 10 december 2012 20:14
     +2
     Groet, Andre! hi
     Ik ben blij dat ik niet alleen zulke aannames heb wenk drankjes
     1. sergo0000
      sergo0000 10 december 2012 20:39
      +1
      esauel,
      YARY,
      Gegroet jongens, helemaal niet slecht! drankjes
      Alex noemde me hier naïef, maar ik ben niet beledigd. wat
      Dat is mijn aard!Ik wilde een idee ontwikkelen, maar je kunt niet veel zeggen aan de telefoon.
      Kortom, hij of een groep mensen in het Kremlin scant onze samenleving op haar volwassenheid!
      Maar zullen onze kinderen, al vrij van standaarddenken, maar zonder behoorlijk patriottisch onderwijs, in staat zijn om de macht in eigen handen te nemen en er op de juiste manier over te beschikken!?Wijzelf, onze generatie, moeten Poetin in beweging brengen en helpen bij de heropleving van de land!
      Hij duwt ons tot deze gedachte, maar we bewegen niet!
      Als we zelf niet op tijd leren hoe we Rusland moeten besturen, dan zullen ze ons wel managen!En het is geen feit dat het de tweede Poetin zal zijn, het kan komen of ze zullen de tweede Gorbatsjov brengen!
      1. YARY
       YARY 10 december 2012 21:36
       +1
       Akstis Sergej! God verhoede!
       Tady Khan.
       1. sergo0000
        sergo0000 10 december 2012 22:31
        0
        YARY,
        Ik geloof Andrei ook niet!Wat men ook zegt, het tweede verraad aan Rusland kan immers niet volgehouden worden. En nu is het moeilijk voor ons om te leren vertrouwen na het verraad van de Klokkenluider. Daar ben ik het mee eens.
        MAAR NOODZAKELIJK!Anders anarchie. onrust. tweede Oekraïne.
   2. Karabijn
    Karabijn 10 december 2012 21:42
    0
    Citaat van esaul
    Onder deze demper zou het erg handig zijn om de samenstelling van de tandem te veranderen. Bijvoorbeeld - van Poetin-Medvedev tot Poetin-Shoigu


    Dan Shoigu naar "een andere baan" en een nieuwe tandem - Poetin-Rogozin. Dan Poetin - Markin en verder op de lijst. En altijd blijkt de tweede in tandem uiteindelijk een verborgen liberaal te zijn, en de eerste is ongetwijfeld de wijze leider. Wat maakt in godsnaam geen grapje? Tandem Poetin-Esaul! Bent u klaar, meneer, om in zo'n geval de verantwoordelijkheid op u te nemen om de goede naam van de leider te behouden?
   3. kos
    kos 11 december 2012 00:32
    -1
    Citaat van esaul
    Het is heel goed mogelijk dat de grond wordt voorbereid voor DAM om met afscheidshanddrukken naar "andere baan" te verhuizen...

    Groetjes, Valery!
    Op de een of andere manier komt er steeds meer indirecte informatie over de ineenstorting van de tandem en dat de regering deze niet voor het einde van de looptijd zal afronden. Ik kijk uit naar dit moment.
    Hier is nog een interessant moment, met "per ongeluk" gelekte informatie:
    http://news.rambler.ru/16724980/
  4. kos
   kos 11 december 2012 00:30
   +1
   Citaat van: sergo0000
   Ik heb het gevoel dat Poetin wacht op een soort volgend signaal van de samenleving om een ​​soort van zijn volgende stap te zetten.

   Ik ben het er helemaal mee eens. En Yevgeny Fedorov praat hier constant over.
   Onder omstandigheden van bezetting en bevrijdingsbeweging moet de nationale leider de steun van het volk voelen.

   Ik ben erg geïnteresseerd in wat er in het bericht aan de Fed zal staan. bijeenkomst.
   1. sergo0000
    sergo0000 11 december 2012 06:16
    0
    Citaat van kos
    Ik ben erg geïnteresseerd in wat er in het bericht aan de Fed zal staan. bijeenkomst

    Ik kijk uit naar Kosta! drankjes
 8. vlad.1924
  vlad.1924 10 december 2012 19:04
  +4
  Deze "slimme mensen" zullen Rusland niet zomaar mogen verlaten door hun werkgevers, en uiteindelijk zijn ze al gezonken tot het niveau van straathooligans! Waarom is het mogelijk voor de Europese Unie om zich te verenigen om nieuwe leden in haar unie op te nemen, de Verenigde Staten om nieuwe staten in haar samenstelling op te nemen, en in geen geval kan Rusland zich verenigen of iemand in zijn gelederen opnemen? Een ander beleid van dubbele moraal?!
  1. Ymydzh
   Ymydzh 10 december 2012 19:33
   +3
   Citaat: vlad.1924
   en in geen geval kan Rusland zich verenigen of iemand in zijn gelederen opnemen?

   Blijkbaar zijn we volgens hun democratische mening niet met een snuit naar buiten gekomen!
   En in deze richting hebben ze altijd dezelfde standaard! ja
  2. onderzeeër
   onderzeeër 10 december 2012 19:39
   +7
   Ze gingen ten onder omdat het Kremlin ze neerzette...
   En wat betreft de toelating van nieuwe leden of de vorming van nieuwe vakbonden, moet Rusland handelen volgens het schema: "Geef geen reet om de mening van iemand anders!"
   1. esauel
    esauel 10 december 2012 19:57
    +2
    Saljoet, Vladimir hi
    Citaat: submariner
    Ze zijn gevallen omdat het Kremlin ze heeft laten zakken

    goed
    Citaat: submariner
    En wat betreft de toelating van nieuwe leden of de vorming van nieuwe vakbonden, moet Rusland handelen volgens het schema: "Geef geen reet om de mening van iemand anders!"

    goed goed goed
    1. onderzeeër
     onderzeeër 10 december 2012 20:19
     0
     Heel blij je te zien Valera!!!
     Bedankt voor de opmerking!!!
     1. esauel
      esauel 10 december 2012 20:32
      0
      Citaat: submariner
      Heel blij je te zien Valera!!!

      Onderling, Volodya!!! drankjes
      Hoe is het weer in Brjansk? We hebben er nu 30 op de thermometer. lachend Winter is gekomen! "Boer, triomfantelijk..." lachend
 9. IPMEN
  IPMEN 10 december 2012 19:08
  +2
  .....iets zoals dit.....
 10. maestro123
  maestro123 10 december 2012 19:10
  0
  Niet de 37e, maar jeukende handen.
 11. egeldoorn
  egeldoorn 10 december 2012 19:13
  +2
  Goed gedaan Talboev, maar wat nu?
  Poetin is een geletterd persoon en hij heeft geleerd de menigte goed te voelen. Hij zegt wat hij te zeggen heeft. al onze macht zegt vaak wat het moet zeggen, maar (!) op de een of andere manier blijven dingen niet bij woorden ... Hoewel het punt niet is dat: ik zie geen reden om de regering te bekritiseren, omdat een intelligent persoon ooit zei : het volk verdient zijn leiders. En dit is de diepste waarheid! Het is dwaas om Poetin, Medvedev enz. onze eigen luiheid de schuld te geven. Tegen onszelf (sorry, ik spreek specifiek vanuit mezelf, om iemand niet per ongeluk te beledigen))) Ik geef in het algemeen niets om wat er aan de top gebeurt, wat onwillekeurig de indruk wekt: zij staan ​​er alleen voor, en ikzelf zelf. En in al mijn problemen ben ik meestal zelf de schuldige. Laag salaris? nou, ga je gang! Beledigd door hooligans en zo? wisselgeld geven, zodat ze niet om meer vragen! Beledigd door macht? Beantwoord haar met haar eigen wapen - bestudeer, bestudeer de wetten grondig en observeer!
  Kortom: ik ben er voorstander van om beetje bij beetje te leren verantwoordelijk te zijn voor mijn eigen acties, of juist niet-handelen. En stel je voor wat er zal gebeuren als zo'n positie op grote schaal inneemt?! Dan zullen de waardeloze hervormingen van de Serdyukovs-Fursenkovs-Poetins-Medvedevs enzovoort op het graniet van de publieke opinie stuiten, en de autoriteiten zullen de simpele waarheid begrijpen: we stellen ze voor in ons voordeel, en niet omgekeerd! Misschien is dit een utopie... MAAR, WIJ zijn het die onszelf toestaan ​​aan de touwtjes te trekken zoals ze willen, en veranderen in domme poppen!!!
  1. Ymydzh
   Ymydzh 10 december 2012 19:43
   +1
   Citaat: Egel-doorn
   , want een intelligent persoon zei ooit: de mensen verdienen hun leiders

   Dit is geen gemakkelijke uitspraak, en meer nog, het is niet waar, het is een mantra! De mantra die de bevolking zombiseert. En de waarheid is ongeveer hetzelfde als: ieder van ons heeft tijdens de spits zulke busgenoten als we verdienen! wassat
  2. Cadetten
   Cadetten 11 december 2012 10:27
   +1
   Citaat: Egel-doorn
   Poetin is een geletterd persoon en hij heeft geleerd de menigte goed te voelen. Hij zegt wat hij te zeggen heeft. al onze kracht zegt vaak wat het zou moeten zeggen, maar (!) op de een of andere manier blijven dingen niet bij woorden ...

   Zegt wat ze van hem willen horen, maar doet wat hij wil!
 12. david210512
  david210512 10 december 2012 19:16
  +1
  interessant artikel !
 13. Tatanka Yotanka
  Tatanka Yotanka 10 december 2012 19:18
  +6
  mdaa, het blijkt dat het niet dieven en omkopers zijn die verantwoordelijk zijn voor corruptie geen bewijs hebben verzameld, is het onmogelijk, anders glijden we terug naar het 37e jaar", zei Poetin. a " dat de bestrijding van corruptie wordt bemoeilijkt door het feit dat de eisen aan de markt tijdens de overgangsperiode niet zijn geformuleerd."
  waardige conclusie
  1. baltika-18
   baltika-18 10 december 2012 19:43
   +3
   Citaat: Tatanka Yotanka
   dat de bestrijding van corruptie wordt bemoeilijkt door het feit dat tijdens de overgangsperiode de eisen voor de markt niet worden geformuleerd

   J-ja..... Stas, je hebt gelijk. De gedachtegang van de "grote goeroe" is onbegrijpelijk. Ik heb de "blizzard" goed leren dragen. Draw.
   1. dmb
    dmb 10 december 2012 20:26
    +2
    Dus ik luister ook, luister, en ik kan op geen enkele manier begrijpen over wat voor soort overgangsperiode hij het de hele tijd heeft. Waar komen we vandaan? Het is mij eerder duidelijk, maar sommige burgers (zie de opmerking hieronder als voorbeeld) twijfelen daar echter aan. Ze lijken er volledig van overtuigd te zijn dat Sechin, Serdyukov, Chubais en Shoigu (met het jaarinkomen van zijn vrouw van 93 miljoen) de principes van sociale rechtvaardigheid zullen formuleren, volgens welke ze gewoon niet als corrupte ambtenaren zullen worden beschouwd.
  2. anchonsha
   anchonsha 10 december 2012 20:05
   +1
   Nou, waarom verdraaien wat Poetin zei op zo'n manier dat er een reden zou zijn om over te lopen? Als er geen bewijs is in het geval van corruptie, zal de rechtbank een vonnis van niet-schuld uitspreken, en als een onwettig vonnis wordt geveld, zal het internationale gerechtshof het vonnis annuleren als er beroep wordt aangetekend tegen het vonnis. En dan zal het land, en in de eerste plaats Poetin (en niet Tatanka Yotanka die Poetin perverteerde) ervan worden beschuldigd 37 jaar terug te keren.
   1. AlexR
    AlexR 10 december 2012 20:12
    -4
    Geloof jij in alles wat Poetin zegt, of werken je hersenen nog een beetje?
   2. baltika-18
    baltika-18 10 december 2012 20:26
    0
    Citaat van anchonsha
    en Poetin in de eerste plaats, (en niet Tatanka Yotanka perverse Poetin)

    En wat heeft Stas ermee te maken, staat in het artikel.
   3. Tatanka Yotanka
    Tatanka Yotanka 10 december 2012 20:28
    +2
    Citaat van anchonsha
    Als er geen bewijs is in de corruptiezaak, spreekt de rechtbank vrijspraak uit,

    Ik twijfel niet aan Serdyukov, hoewel hij, gezien zijn betrokkenheid en de omvang van de geplunderden, aangetrokken wordt door de toren
    Citaat van anchonsha
    dan vernietigt het internationale gerechtshof, in geval van beroep tegen het vonnis, het.

    Meen je dat serieus, ze zullen documenten naar Straatsburg sturen of ergens, voor welke doeleinden ging het geld via het Ministerie van Defensie?
    1. Vadivak
     Vadivak 10 december 2012 20:33
     +1
     Citaat: Tatanka Yotanka
     hoewel gezien zijn betrokkenheid en de omvang van de geplunderde, trekt het naar de toren


     Het trekt, maar de Beer zegt - ze zullen het niet bewijzen, de schema's zijn eenvoudig, - een onderschatting, de wisselwachter is de schuldige, dus hij zal gaan zitten
     1. Tatanka Yotanka
      Tatanka Yotanka 10 december 2012 20:44
      +3
      Citaat van Vadivak
      maar de Beer zegt, ze zullen het niet bewijzen,

      Ik ben het ermee eens, Medved is bovendien een advocaat op nationale schaal
   4. Karabijn
    Karabijn 10 december 2012 20:42
    +4
    Citaat van anchonsha
    dan vernietigt het internationale gerechtshof, in geval van beroep tegen het vonnis, het.

    Het Internationaal Gerechtshof zal elk vonnis vernietigen dat de belangen van Rusland beschermt. U noemt nog steeds het Haagse Tribunaal als voorbeeld, als supereerlijke autoriteit. Trouwens, de amers herkennen geen andere rechtbanken dan die van hen, en op de een of andere manier slagen ze er niet in.
    1. kos
     kos 11 december 2012 00:40
     +1
     Citaat van Karabin
     Trouwens, de amers herkennen geen andere rechtbanken dan die van hen, en op de een of andere manier slagen ze er niet in.

     Volgens onze grondwet wordt de suprematie van internationale wetten over nationale wetten aangegeven. En dat doen ze niet.
 14. andrei332809
  andrei332809 10 december 2012 19:20
  0
  Nou, niet iedereen schrijft wat hij zei. Zeker niet alle onderwerpen die aan de orde zijn komen aan bod. Ik zou graag naar de hele toespraak willen luisteren en, belangrijker nog, om te zien wat er zal gebeuren en wat woorden zullen blijven
  1. AlexR
   AlexR 10 december 2012 19:49
   -2
   En wat is er eigenlijk gedaan? En wat blijft er over zonder woorden?

   Snijden in oliegeld telt niet. Zelfs Arabieren kunnen dit. Maar waar zijn de wegen, moderne universiteiten, industrie, ziekenhuizen, wetenschap, huisvesting en gemeentelijke diensten, enz. - Ik zou het heel graag willen weten.

   Misschien is het genoeg om de zomboyaschiku te vertrouwen?!
   1. kos
    kos 11 december 2012 00:44
    +2
    Citaat van: Alex
    Maar waar zijn de wegen, moderne universiteiten, industrie, ziekenhuizen, wetenschap, huisvesting en gemeentelijke diensten, enz. - Ik zou het heel graag willen weten.

    Nou, als je wilt, alsjeblieft:

    http://sdelanounas.ru/blogs/
    http://www.moderniz.ucoz.ru/

    Alleen nu wil je het echt niet weten, alleen maar zeuren.
    1. AlexR
     AlexR 11 december 2012 07:47
     -1
     Kameraad, liefhebber van sterke macho's van de pensioengerechtigde leeftijd! De structuur van de Erefia-export is in 12 jaar niet veranderd - Rusland is nog steeds een grondstofaanhangsel van ontwikkelde landen en China. Al je pogingen om daar iets te bewijzen zien er ellendig uit omdat er in de loop der jaren zo weinig is gedaan in het land en er zoveel is gestolen dat het de hoogste tijd wordt dat mensen begrijpen wie deze persoon aan de macht is en zijn hele bende. Maar gebocheld, zoals ze zeggen, zal het graf herstellen.
 15. Sergg
  Sergg 10 december 2012 19:37
  +1
  Poetin is een slimme politicus. Volgt de woorden.
  Ik ben het met "sergo0000" eens dat Poetin wacht op een volgend signaal van de samenleving om de volgende stap te zetten.
  Onmiddellijk verschijnt dezelfde behoedzaamheid in relatie tot Poetin zelf in de samenleving.
  Het is een vreemde situatie, niet? De overheid kijkt ons behoedzaam aan, wij kijken de overheid behoedzaam aan.
  Immers, hand op het hart - laten we zeggen dat we echt gerechtigheid willen, zodat corrupte functionarissen aan de macht zeer streng worden gestraft, maar dit is niet te verwachten.
  Wat kunnen we dan van de regering verwachten, want we hebben een stevige, zelfverzekerde regering nodig, en hier iets neutraals en nietszeggends. Slecht theater... Het spijt me dat ik in meer geloofde.
  1. Aleshty
   Aleshty 11 december 2012 02:17
   0
   Sergg: "Wat kunnen we dan nog van de autoriteiten verwachten..."
   Sergg is het heel erg met je eens. En ik geloof niet meer. Op basis van de gebeurtenissen van de afgelopen dagen en wat onze topmanagers hebben gezegd, is het onmogelijk te geloven. Serdyukova heeft Vasiliev ingelijst en gebruikt! Een eerlijk man werd verdacht! Orde van de Held van Arbeid nr. 1 aan hem, voor militaire arbeid en als vergoeding voor morele schade. Ik zet mijn laatste optimisme op Onishchenko, het lijkt erop dat hij geen geld over de heuvel heeft. Een ging liggen met zijn borst, geen runderkarkas. Op de een of andere manier is de kameraad van de Magnitsky Act helemaal niet bang, waarna we zonder een soevereine regering, het presidentiële apparaat, de Doema, de rechtbanken, de politie, enz. zaten. Waarom dachten we dat de amers dwazen waren? voor de gek houden
 16. bubbel5
  bubbel5 10 december 2012 20:10
  -1
  Rusland heeft zijn eigen Bartholomeus-nacht nodig, en tegen wie zouden ze beslissen?
  1. Vadivak
   Vadivak 10 december 2012 20:29
   +6
   Citaat van bubla5
   Rusland heeft zijn eigen Bartholomeus-nacht nodig

   Kom op, haar, dat we Russische dieren zijn of zoiets dat Europa evenaart?
   1. Ruslan67
    Ruslan67 11 december 2012 02:49
    +1
    Citaat van Vadivak
    Kom op, haar, dat we Russische dieren zijn of zoiets dat Europa evenaart?

    Welnu, de ochtend van de boogschietexecutie!
    1. Vadivak
     Vadivak 11 december 2012 08:47
     +1
     Citaat: Ruslan67
     Welnu, de ochtend van de boogschietexecutie!

     Nogmaals, Petrusha -1 is een liefhebber van alles wat Europees is, en voor hem werd in Rusland elke buitenlander niets meer dan afval genoemd
 17. von_Richten
  von_Richten 10 december 2012 20:11
  -2
  En mijnheer Poetin is dom, hij stapt niet in een vliegtuig en valt er niet af als hij het warm krijgt? lachend
  1. sergo0000
   sergo0000 10 december 2012 20:58
   +1
   von_Richten,
   Een vreemde veronderstelling, waar moet hij dan heen.
   1. Vadivak
    Vadivak 10 december 2012 21:11
    +3
    Citaat van: sergo0000
    Een vreemde veronderstelling, waar moet hij dan heen.

    Nou, hij leerde Duits...
    1. Kaa
     Kaa 11 december 2012 03:12
     0
     Citaat van Vadivak
     hij leerde duits

     Alleen daarvoor leerde hij Duits
     Wat zei Engels tegen hen! (Nou ja, en een beetje Engels) lachend
   2. AlexR
    AlexR 11 december 2012 07:49
    +1
    Waar waar! Waar ze allemaal naartoe gaan DAN - naar Engeland.
   3. von_Richten
    von_Richten 12 december 2012 14:32
    0
    Waar? Waar dan ook! Ben Ali bijvoorbeeld met de goudreserves van Tunesië is nooit gevonden.
 18. patriot2
  patriot2 10 december 2012 20:36
  +6
  Iedereen die naar Medvedev luisterde, merkte het verschil op, Poetin weet zijn gedachten op een kortere, begrijpelijker en openhartiger manier uit te drukken. Persoonlijk had ik dan ook een positieve indruk van de bijeenkomst van de VVP met gemachtigden.
  Maar wat ontbreekt is dat velen het hebben gezien en gehoord - hij is overdreven voorzichtig, hoewel dit juist een groot pluspunt is in deze functie van president van de Russische Federatie. Brandhout breken is niet het land regeren!
  Veel succes Vladimir Vladimirovitsj! lachen
  1. Vadivak
   Vadivak 10 december 2012 20:49
   +3
   Citaat: patriot2
   Persoonlijk had ik een positieve indruk van de bijeenkomst van de VVP met vertrouwenspersonen.


   Ik was vooral blij met Kolya (humorist) Gennady Khazanov, die voorstelde om een ​​site te maken voor fans van Poetins supporters. Met welk doel heeft hij niet echt aangegeven, maar het lijkt mij dat er veel opties zijn, maar voor de NKVD is het een schat
 19. patriot2
  patriot2 10 december 2012 21:00
  +2
  Vadim!
  Ik denk dat elk land zijn gekozen leider waardig is. Het is net als in het voetbal: hij is de aanvoerder van het team en wij zijn de spelers en fans. We zijn allemaal Rusland, oud en jong, Slaven en joden, moslims en orthodoxen, partijleden (van welke partij dan ook) of niet. Het belangrijkste is dat de teamcaptain haar naar de overwinning leidt, en de confrontatie is in de kleedkamer.
  1. sergo0000
   sergo0000 10 december 2012 21:22
   +4
   Helemaal juist, Nikolai! En in het algemeen heb ik het gevoel dat de helft van onze site in trollen is veranderd! Daarom zijn ze nu niet zichtbaar. Ze verheugen zich in het geniep en wrijven hun handen!Wat de autoriteiten ook doen, alles is mis met ons, alles is niet van ons. Waar zijn de fans die hun gekozen team steunen. Het is gemakkelijk om de status te beheren terwijl u achter de computer zit.
  2. Vadivak
   Vadivak 10 december 2012 21:24
   +3
   Citaat: patriot2
   Ik denk dat elk land zijn gekozen leider waardig is.

   Het is zo ver dat het waardig is om waardig te zijn
   1. sergo0000
    sergo0000 10 december 2012 21:47
    +1
    Vadivak,
    Onze generatie is het waard! DAT IS PRECIES!
    Het was onmogelijk om de idealen te verraden van de vaders en grootvaders die stierven voor een betere toekomst!
    Onze toekomst!!!
    1. dmb
     dmb 10 december 2012 23:10
     +1
     U wilt zeggen dat uw grootvader en vader de huidige staat met stelende ministers en hun minnaressen in de openbare dienst zagen als het ideaal van een mooie toekomst, met Alekperov, Usmanov, Chubais en Kudrin die met succes het openbare eigendom verdeelden, met een gigantische sociale gelaagdheid van de samenleving en onophoudelijke oorlogen, verlegen lokale operaties genoemd. Persoonlijk hadden mijn grootvader, die in de oorlog sneuvelde enerzijds, evenals mijn grootvader en vader, die haar idealen naleefden, iets andere idealen. En die van jou ook, denk ik. Ik ben het met je eens in een verraad, hun idealen kunnen dat niet zijn.
     1. sergo0000
      sergo0000 10 december 2012 23:27
      +1
      dmb,
      Maar je bent tenslotte opgegroeid onder het socialisme, en sorry, we hebben zelf de roodharigen ter wereld gebracht!
      Zonder te kijken de Komsomol-badge en wie en de feestkaart inruilen voor jeans en kauwgom.
      1. dmb
       dmb 10 december 2012 23:59
       +2
       Sorry dat ik je reactie niet laat gelezen heb. Je hebt gelijk. Ik kan voor mezelf zeggen dat ik meer had kunnen doen.
       1. sergo0000
        sergo0000 11 december 2012 06:23
        0
        dmb,
        Ja, en ik ben niet beter! Nu kun je het verleden niet terughalen, maar omwille van de toekomst zal ik vijanden met mijn tanden bijten! (Als de patronen op zijn) drankjes
  3. Alekseir162
   Alekseir162 10 december 2012 21:27
   +1
   Goed gezegd, Nicolaas. wenk
 20. egoza
  egoza 10 december 2012 21:21
  +3
  Misschien wacht Poetin ook op een signaal van de mensen, maar hij wacht ook tot Rusland economisch volledig hersteld is. Te veel is nu gebonden aan buitenlandse investeringen en voorraden. Niet voor niets merkte hij op dat 'het geld dat bestemd was voor de herbewapening van het leger naar onze industrie moest gaan'. En naarmate we sterker op de been worden, kunnen we het herstel van de USSR en andere dingen afkondigen. Wat betreft de "slimme mensen" - ja, laat ze het geld teruggeven dat ze hebben gestolen en worst rollen om te huilen in de VS of Europa. Misschien zal dit het geval zijn als ze een bepaald aantal van degenen die nu zijn ontslagen veroordelen en gevangenzetten. En de heer Medvedev mag om gezondheidsredenen vertrekken, hij is pijnlijk opgewonden en nerveus geworden .... bullebak
  1. Karabijn
   Karabijn 10 december 2012 21:54
   +1
   Citaat: Egoza
   Te veel is nu gebonden aan buitenlandse investeringen en voorraden.

   En er zal nog meer worden vastgebonden, dus als we "sterker op onze voeten worden", waar is de garantie dat dit onze benen zullen zijn, en niet geïmporteerd, zij het hightech, maar prothesen. Dus het gepraat over het herstel van de USSR, zijn meer aanhangers van Poetin. Poetin zelf "" Het is heel vreemd voor mij om te horen dat de douane-unie (Rusland, Wit-Rusland, Kazachstan) een heropleving is van de ambities van de USSR. Welke onzin"
 21. Broeder Sarych
  Broeder Sarych 10 december 2012 21:41
  0
  Alles werd duidelijk uitgelegd - de hervormingen in de regio Moskou zijn correct uitgevoerd, volgens het eerder geschetste plan, niemand zal ergens voor worden opgesloten, we zijn geen 37 jaar oud ...
  Als iemand anders op iets wacht - breek af ...
 22. Sergg
  Sergg 10 december 2012 21:51
  +3
  Merkte op hoe we ons voorzichtig uitspreken in dit onderwerp. Het is heel opvallend voor mij, ik weet niet eens hoe ik er commentaar op moet geven. En Poetin is de president van het land, de tijd is nu vooroorlogs, het is in het land niet duidelijk wie voor de "reds" is en wie is er voor de "blanken". Daarom is het positief dat Poetin voorzichtig is en zijn woorden kiest, hij is niet de clown van Zjirinovski.
  Voor ons is het belangrijkste wat Poetin zal doen, wat hij zal doen om de defensiecapaciteit van het land te versterken. Het is voor ons belangrijk om te zien dat er continu wapens worden geleverd aan het leger en de marine.
  We hebben geen theoreticus zoals Medvedev nodig, maar een praktisch persoon in dit geval, Poetin, we hebben geen andere leider. Daarom zullen we Poetin steunen. NIEMAND WIL EEN REVOLUTIE!
  Laten we niet raden, zoals tantes op koffiedik, of Poetin trouw zal zijn aan het land of van ons wegloopt in moeilijke tijden, nou, dit is waarzeggerij op koffiedik.
  Als God het wil, zullen we deze keer winnen.
 23. Ragnarek
  Ragnarek 10 december 2012 21:56
  +4
  Stalin is niet dood, hij werkt gewoon als Poetin
  1. sergo0000
   sergo0000 10 december 2012 22:13
   +1
   Ragnarek,
   Op een gegeven moment geeft de Heer Rusland een kans en een persoon die in staat is de verantwoordelijkheid voor de toekomst op zich te nemen. En misschien verzoening voor de zonden van terreur en verwoeste kerken, geëxecuteerde priesters, de executie van de koninklijke familie en onschuldige kinderen!
   Ik denk het wel.
   1. egoza
    egoza 10 december 2012 22:26
    +4
    Sergo! En voor de verwoeste tempels en voor terreur, en voor de priesters, I.V. Stalin heeft lang boete gedaan voor zonden door degenen neer te schieten die dit allemaal deden. Maar ik ben het volledig met je eens dat de Heer Rusland ALTIJD een kans geeft en de PERSOON die het nodig heeft in deze historische periode.
  2. egoza
   egoza 10 december 2012 22:28
   +2
   Helaas V. V. Poetin naar I.V. Stalin is nog steeds oh hoe ver weg. Maar hij heeft nog steeds de tijd om dichter bij het juiste niveau te komen.
   1. sergo0000
    sergo0000 10 december 2012 22:59
    +2
    egoza,
    Natuurlijk, Stalin had zich tenslotte al vele jaren voorbereid tot hij 37 was.
    En voor sommige mensen zal ondergang nu erger zijn dan de dood!
    Een andere keer, andere methoden En hoe kom je daar nu als al het onroerend goed allemaal bezittingen in het buitenland zijn!
    Ja, en de helft heeft een dubbele. en zelfs drievoudig staatsburgerschap. En eerlijk is eerlijk, ons land zelf is bezet.
    We zijn er nog niet uit, maar we klimmen al met een hooivork op de tank, of beter gezegd, eisen we van Poetin.
    1. kos
     kos 11 december 2012 00:57
     +1
     Citaat van: sergo0000
     En eerlijk is eerlijk, ons land zelf is bezet.

     Ik ben het met je eens, er zijn maar weinig mensen die erover nadenken (de propaganda van de bezetter waait).
     Stalin ging naar de volheid van de macht en de zuivering van het land gedurende 15 jaar, tot 39, en hij wil dat Poetin zelfs nu nog in een semi-koloniale staat wordt.
     1. sergo0000
      sergo0000 11 december 2012 06:29
      0
      kos,
      Costa is het ermee eens 100. Bovendien had Stalin helemaal geen openlijke vijanden en informatietrollen in de staat! knipoogde
   2. spruit
    spruit 10 december 2012 23:22
    +1
    Wacht maar af. Hij heeft de juiste bewegingen.
   3. kos
    kos 11 december 2012 00:53
    0
    Citaat: Egoza
    Helaas V. V. Poetin naar I.V. Stalin is nog steeds oh hoe ver weg. Maar hij heeft nog steeds de tijd om dichter bij het juiste niveau te komen.

    Hier is een nogal interessante vergelijking tussen Poetin en Stalin:
    http://russkiy-malchik.livejournal.com/213635.html
 24. Magadan
  Magadan 10 december 2012 23:33
  +2
  Ik wilde het hebben over de Russische Post. Daar is geen geld nodig, daar moet de TFR graven. Over de hele wereld wordt enorm veel geld verdiend met internethandel. DHL is al aangekomen zoals op heroïne.
  En dan, wanneer de voorwaarden voor handel via E-bay zijn gecreëerd, begint de Russische Post plotseling problemen te krijgen. Zodanig dat alle buitenlandse handelsplatforms schrijven, zeggen ze, "we zullen niet naar Rusland sturen."
  Het is afleiding. Russian Post wordt voorbereid op privatisering, en wel tegen een zeer gratis prijs. Daarom doen ze er alles aan om het te vernietigen. We weten dat ze plaatsvonden in de jaren '90, de privatisering van Chubais. Dus hier moet je planten en schieten, en geen geld geven
 25. Garrin
  Garrin 11 december 2012 00:32
  0
  "Je kunt in het heetst van de strijd niets zeggen, maar we ergeren ons allemaal aan wat er met ons gebeurt", legde hij uit. "De landingen moeten verplicht zijn, er zijn er niet zo weinig, maar de vraag is niet de wreedheid van de straf, maar de onvermijdelijkheid ervan, we moeten ernaar streven", benadrukte het staatshoofd.

  Zijn de aanklagers die de gokindustrie beschermden al "gevangengezet"? Wie is de volgende? Mensen van MO?
 26. Iv762
  Iv762 11 december 2012 01:03
  +1
  "Vladimir Poetin ziet niets bijzonders in de protesten van vorig jaar en is ervan overtuigd dat de Russen verandering willen, geen revolutie."
  --->  Citaat: Krabe
  "Ik zou graag willen denken dat onze critici en deelnemers aan de protestbeweging positief werk zullen doen met betrekking tot de kansen die door de aangenomen wetten worden geboden"
  ----->
 27. zemlyak
  zemlyak 11 december 2012 08:44
  0
  Gavrila Princip of Ramon Mercades, dit is het meest effectieve middel om ineffectieve managers te bestrijden Is het echt zo moeilijk om een ​​fanaticus te vinden in de Russische staat?
 28. uhjpysq
  uhjpysq 12 december 2012 21:53
  0
  ))) de oppositie is niet alleen slim, maar ook hongerig)))) eerst in dollars, nu in roebels. de roebels raken op, ze gaan bedelen om een ​​beurs in euro's. dan voor stilte weer roebels.)))) ze leven hiernaar.