De planeet heeft een tekort aan mensen

48
Het Pew Research Center vatte de resultaten samen van een lang onderzoek waaruit bleek dat het krijgen van kinderen in de Verenigde Staten is gedaald tot een historisch dieptepunt van 63,2 kinderen per 1000 vrouwen in de vruchtbare leeftijd. Analist Jason Riley mededelingendat populatiecontrole-fanaten opgetogen zijn, maar er is echt geen reden om opgetogen te zijn.

Andere landen zien economische welvaart op de lange termijn vaak in verband met onder meer een daling van de vruchtbaarheid, maar het tegendeel is waar: een daling van het aantal kinderen kan een bedreiging vormen voor de toekomstige welvaart. Dat zegt Miriam Jordan van het Pew Center.Deze studies bewijzen dat de daling van de vruchtbaarheid gedeeltelijk wordt gecompenseerd door de vruchtbare activiteit van vrouwen van buitenlandse afkomst. Ze hebben meestal meer kinderen dan Indiaanse vrouwen. Het Pew-rapport geeft aan dat van 2007 tot 2010 het totale aantal geboorten in de Verenigde Staten daalde met 7%, en onder immigranten was er ook een daling - met 13%.

In Amerika is er al lang een verband tussen geboortecijfers en economische omstandigheden. Mensen krijgen minder kinderen tijdens depressieve periodes.

Eerder, in mei 2012, werd dit probleem in de Verenigde Staten geuit door Stephen Mosher, een wereldberoemde autoriteit op het gebied van bevolkingskwesties, een bekende schrijver, docent en voorzitter van het Demographic Research Institute (PRI). 20 mei he een verklaring afgelegd, waarin hij aantoonde dat alle door de Verenigde Staten gefinancierde anti-natale programma's onmiddellijk moeten worden vervangen door pro-natale programma's.

"Het maakt niet uit of we het hebben over reproductieve gezondheidsprogramma's, gezinsplanning of bevolkingscontroleprogramma's," zei Mosher. “Ze hebben allemaal hetzelfde effect: ze zorgen ervoor dat geboortecijfers dalen in landen die al stervende zijn. Dit soort programma's maken een ernstig probleem erger.”


Zelfde Mosher vorig jaar uitgelegd “crisis van een lege wieg” door het overwicht van een individualistische kijk op het leven in ontwikkelde landen. Echtparen die in dynamische grootstedelijke gebieden wonen, zien het krijgen van kinderen niet als een kosteneffectieve bezigheid. Hier is een vraag die, volgens S. Mosher, veel mensen doet nadenken over hun houding ten opzichte van de productie van de "nieuwe generatie belastingbetalers":

“Waarom de helft van het gezinsinkomen uitgeven om een ​​kind op de wereld te zetten dat, althans in materiële zin, de investering nooit zal terugbetalen?”


Als gevolg hiervan, zodra mensen een bepaald opleidingsniveau en welzijn bereiken, daalt het geboortecijfer in het land. Mosher benadrukt tegelijkertijd dat deze trend nu de demografische situatie in de landen van de "derde wereld" bepaalt:

"Landen die financieel afhankelijk zijn van de VS en Europa zijn gedwongen een reeks anti-natale programma's te implementeren, variërend van de distributie van gratis anticonceptiva tot gedwongen sterilisatie."


Volgens professor Jack Goldstone werd in Duitsland en Italië het aantal valide inwoners per aandeel gepensioneerden in 2011 weergegeven in een verhouding van 2 : 1 (de zogenaamde "pre-crisis"-ratio).

Maar in de VS, Rusland, Polen en Roemenië wordt deze verhouding uitgedrukt in cijfers van 3: 1. Dit zijn gezonde cijfers. Na minder dan veertig jaar, in 2050, zal de geopenbaarde verhouding echter veranderen in een afname van de beroepsbevolking.

De leidende positie onder de OVSE-landen wordt vandaag ingenomen door Turkije en Kazachstan: daar wordt één gepensioneerde daadwerkelijk ondersteund door 6-7 jonge belastingbetalers. Hun afname tegen 2030, voorspellen experts tot 3 mensen.

“OVSE-lidstaten zullen in de toekomst zeker migranten nodig hebben”, zegt Goldstone. “Tegelijkertijd, als de arbeidsbehoefte nu wordt bevredigd door migranten uit de OVSE-landen zelf, voornamelijk uit het oosten, zal deze status-quo in de toekomst onmogelijk te handhaven zijn.”


De hoogleraar benadrukt dat Europa zijn houding ten opzichte van migranten zal moeten veranderen. Ze moeten deel gaan uitmaken van de Europese samenleving en niet in hun eigen buurt wonen.

Terwijl analisten en experts de noodklok luiden en oproepen tot integratie van migratie, wordt de mythe van de verschrikkelijke dreiging van overbevolking nog steeds op de planeet geuit.

Journalist J. Vibes schrijftdat de heersende klassen de onmenselijke mythe van 'overbevolking' in stand blijven houden, terwijl zich op de planeet een heel ander soort situatie blijft ontwikkelen.

In feite naderen mensen snel het punt waarop het geboortecijfer zo laag zal worden dat de wereld een nieuwe bedreiging zal voelen - gebrek aan bevolking.

Dit ongelukkige feit wordt al jaren besproken in alternatieve media en onder waardige wetenschappers die de moed hadden om zich uit te spreken tegen het wetenschappelijk-politieke establishment. Tegenwoordig is deze kwestie van groot belang geworden.

Het aantal geboorten over de hele wereld is immers de afgelopen twee decennia sterk gedaald. Als deze trend zich voortzet, zal de wereldbevolking snel een hoogtepunt bereiken en, na het punt van de hoogste stijging te hebben gepasseerd, in een bodemloze afgrond beginnen te glijden, eindigend met de verdwijning van Homo sapiens.

Vele malen overal geschiedenis (Om precies te zijn in de afgelopen paar eeuwen), toen de menselijke bevolking aanzienlijk is toegenomen, hebben de heersende klassen de mensen uitgelegd dat bevolkingsgroei zal leiden tot chaos en een enorm tekort aan hulpbronnen.

Natuurlijk, zegt Vibes, zullen dergelijke voorspellingen nooit uitkomen, omdat de menselijke bevolking van de aarde eigenlijk heel weinig te maken heeft met schaarste aan hulpbronnen. De planeet zou gemakkelijk nog eens 7 miljard mensen kunnen ondersteunen. Mensen hoeven alleen maar respect voor elkaar te hebben en voor de natuur te zorgen.

Meer dan een jaar geleden zei Igor Beloborodov, directeur van het Instituut voor Demografisch Onderzoek, zeidat op wereldschaal 7 miljard mensen een druppel op een gloeiende plaat is. Alle 7 miljard aardbewoners kunnen op het grondgebied van Australië worden geplaatst, waardoor elke aardbewoner 1 vierkante kilometer heeft. In dit geval ongeveer 600 miljoen vierkante meter. km Australisch land zou leeg gelaten worden. (Het gebied van Australië is trouwens 7.618.000 vierkante kilometer).

En volgens de berekeningen van Viorel Badescu, een professor aan de Polytechnische Universiteit van Boekarest, is de planeet bestand tegen 1,3 biljoen mensen - het was echter al ongeveer de thermodynamische limiet, wanneer de planeet de uitgestraalde warmte niet kan afvoeren door mensen.

In oktober 2011, toen de media de geboren zeven miljardste bewoner van de planeet eerden, zei Igor Beloborodov:

“Dit miljard was zeker de laatste. Op elk continent dalen de geboortecijfers. Iran heeft tegenwoordig een Europees geboortecijfer, Turkije nadert dit niveau, de landen van de Maghreb - Algerije, Tunesië, Marokko - hebben ook een bijna Europees geboortecijfer.


De directeur van het Instituut voor Demografisch Onderzoek uitte zijn bezorgdheid dat overmatige inspanningen op het gebied van anticonceptie zouden kunnen leiden tot het uitsterven van de mensheid.

Tegelijkertijd lijdt de wereld onder een tekort aan vrouwelijke bevolking.

Britse demografen uitgelegd vorig jaar dat het aantal volwassen vrouwen op aarde de komende 50 jaar zal afnemen. Gemiddeld zijn er 104-106 jongens voor elke XNUMX vrouwelijke baby's in de wereld. Dit is een gemiddelde.

In India en Vietnam zijn er ongeveer 112 jongens op elke 100 meisjes. In China worden 20 jongens meer geboren dan meisjes, en in sommige gebieden zelfs 30. Dit probleem is acuut in Azerbeidzjan, Georgië, Servië en Bosnië.

Demografen geloven dat er momenteel 160 miljoen vrouwen op de planeet worden vermist. Waarom? Veel gezinnen, die hebben vernomen dat ze een meisje zullen krijgen, besluiten tot abortus. Tot 160 miljoen vrouwelijke embryo's sterven per jaar.

Het acute tekort aan volwassen vrouwen in China is al LED aan het feit dat op zoek naar bruiden burgers begonnen te emigreren naar Vietnam en Korea. Anderen verhuizen naar westerse landen. Een andere optie voor een Chinese man is om een ​​buitenlandse vrouw naar China te lokken.

China en India hebben een verbod op op seks gebaseerde abortussen, maar ambtenaren zeggen dat de wet slecht wordt gehandhaafd.

Interessant is dat er in China, een land met een recordbevolking, nu al een acuut tekort aan mensen is. Dat hebben experts van de lokale China Development Research Foundation onlangs bekendgemaakt. Onderzoekers riep op autoriteiten van het land om de werking van het staatsprogramma te stoppen om het geboortecijfer te beperken "Een gezin - een kind".

Volgens demografen is het, om de crisis te corrigeren, nodig om koppels tegen 2015 twee kinderen te laten krijgen.

Als de autoriteiten er geen acht op slaan, zal China worden geconfronteerd met catastrofale arbeidstekorten en massale vergrijzing. De economie zal in een crisis verkeren.

Desalniettemin is de regering van de VRC van plan het beleid van strikte anticonceptie tot 2020 voort te zetten.

Wat Rusland betreft, eind vorige maand OESO-economen erkenddat de vermindering van de beroepsbevolking en de daaruit voortvloeiende stijging van de lonen in Rusland de economie van het land voor een lange tijd vooruit zal helpen.

De kern van de groei van Rusland is volgens deskundigen het concept van het ministerie van Economische Ontwikkeling: de bevolking zal afnemen en de lonen zullen stijgen als gevolg van een tekort aan arbeidskrachten. Het verbruik zal dienovereenkomstig groeien. De Russische economie zal dus worden aangedreven door de vraag van de consument, die zal groeien als gevolg van een tekort aan arbeidskrachten. Werkgevers zullen de salarissen van werknemers voortdurend moeten verhogen. De consumptiegroei zal worden ondersteund door de uitbreiding van de consumptieve kredietverlening.

Maar als je verder kijkt dan deze experts, is het duidelijk dat Rusland op hetzelfde zit te wachten als China: de onvermijdelijke vergrijzing van de bevolking. Het gaat niet om zijn cijfers. De beroepsbevolking zal worden vertegenwoordigd door jonge migrerende werknemers uit Tadzjikistan in plaats van door de oudere inheemse bevolking. De grote vraag is dus wiens salarissen in het land zullen groeien en wie door bankiers zal worden gecrediteerd.

Geavanceerde technologieën kunnen ook dienen als een afzonderlijke factor in het uitsterven van de bevolking op de planeet. Inderdaad, in de nabije toekomst zullen vrouwen en mannen niet van elkaar houden, maar ... robots.

Specialisten van het futurologisch centrum "Transhumanity" vorderingdat "seksbots" je in staat zullen stellen vaker een orgasme te krijgen, wat de levensduur van een persoon zal verlengen. Een halve eeuw later zullen sexbots een realiteit worden. Ze zullen eerst prostitutie en meisjeshandel vervangen, en later veranderen ze in een gewoon ding in elk huis - zoals een koelkast of een tv. Zowel normale mensen als verschillende 'genders', tot pedofielen toe, zullen kunnen genieten van seks met een robot, met wiens verzoeken de geavanceerde en innovatieve seksindustrie ook rekening zal proberen te houden. Welnu, wie geïnteresseerd zal zijn in het saaie onderwerp vruchtbaarheid in het midden van de XNUMXe eeuw, zal zich tot een reageerbuis moeten wenden.

Tegen het einde van de eeuw zal het zover komen dat de man, nadat hij een echt meisje op straat heeft ontmoet, haar zal vragen: "Hé, Barbie! Waar is je knop?

Het is eng om je voor te stellen dat in plaats van het probleem van het gebrek aan bevolking in de wereld, het onderwerp van de strijd voor de rechten van seksrobots zal worden besproken ...

Beoordeeld en vertaald door Oleg Chuvakin
- speciaal voor topwar.ru
  Onze nieuwskanalen

  Schrijf je in en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de belangrijkste evenementen van de dag.

  48 commentaar
  informatie
  Beste lezer, om commentaar op een publicatie achter te laten, moet u: inloggen.
  1. + 10
   13 december 2012
   Bovendien zal de propaganda van liefde tussen mensen van hetzelfde geslacht zijn werk doen en uiteindelijk zal de natie van oude mensen zichzelf voeden.Je hoeft niet eens met ze te vechten, ze vernietigen zichzelf.
   seksrobots zekeren de wereld gaat ergens op de verkeerde plaats. Misschien is het tijd om terug te gaan wat
   1. +2
    13 december 2012
    Binnenkort zullen alle sensaties kunstmatig zijn, zoals in de film "The Matrix". En blauw zal kunstmatig zijn. "ELKE SENSATIES TE BESTELLEN!" Zelfs in ons land worden soortgelijke onderzoeken uitgevoerd.
    1. 0
     13 december 2012
     Citaat van Uruska
     Binnenkort zullen alle sensaties kunstmatig zijn, zoals in de film "The Matrix"


     Misschien wel, en misschien niet. Het hangt af van hoe de beschaving zich ontwikkelt. Immers, alle sensaties komen voor in het menselijk brein, het verwerkt signalen van zenuwuiteinden waartoe een persoon geen volledige toegang heeft vanwege het feit dat hij ooit werd geleid op het verkeerde pad van de ontwikkeling van de beschaving. Of misschien zijn er geen zes van hen, misschien raden we gewoon niet eens aan wat de rest van iemands capaciteiten zijn? kan een huis, een stad, een hele beschaving vernietigen, in as veranderen. En creëren met een handbeweging? Misschien is dit de manier? Fictie? Waar is de grens? Waar gaan we heen? Wie zijn we? En waarom zijn we hier? Wat is het? Wat is het uiteindelijke doel?
     1. BruderV
      0
      13 december 2012
      Alles is zo dubbelzinnig in deze wereld /-trollface/
      1. neus
       +4
       13 december 2012
       Het is niet aan ons, zondaars, om te bepalen hoeveel mensen er op aarde moeten zijn, er zijn zelfs hogere krachten!
       1. Homerus
        +4
        13 december 2012
        Onze dorpen sterven uit, het Verre Oosten is ontvolkt, het noorden is leeg en er wordt ons verteld over een soort van overbevolking! boos
   2. + 13
    13 december 2012
    Ik heb mijn eigen pensioenfonds voor mezelf georganiseerd, dit zijn mijn vier kinderen. Ik probeer er maximaal in te investeren en in het hoofd, en in het lichaam en in de ziel. Ik hoop dat dit me helpt op mijn oude dag. Tot voor kort dacht ik dat het genoeg was. Nu heb ik besloten, ik zal niet zeggen dat Vanyukha mijn laatste is, ik zal EXTREEM zeggen.
    1. 11Goor11
     +2
     13 december 2012
     sergey32
     Ik heb mijn eigen pensioenfonds voor mezelf georganiseerd, dit zijn mijn vier kinderen.

     ++++++
     Goed gedaan Sergei! Ik en mijn twee, jullie prestaties zijn nog ver weg... goed
    2. +4
     13 december 2012
     Ik heb drie))
   3. +2
    13 december 2012
    lachend Maar naar mijn mening is alles veel eenvoudiger ... Impatenten hebben robots nodig ... Ik weet niet zeker of het waar is, maar volgens artsen is 45% van de mannen in Moskou in de vruchtbare leeftijd impotent of semi-impotent ... Simpelweg omdat het ritme van het leven het seksuele verlangen doodt ... Die prostituees zijn hiervoor nodig, om het seksuele instinct in de pauzes tussen het werk te bevredigen .. Hoe ga je naar de sartir ... voelen
   4. Antistaks
    +3
    13 december 2012
    Hoeveel kinderen heb je?
    Wat blauwheid betreft, we hebben genoeg aan onze eigen (op zijn zachtst gezegd) talenten.
   5. Denzel13
    0
    14 december 2012
    Seks - robots - nee! stoppen "De ouderwetse manier" is op de een of andere manier interessanter.
  2. Vanek
   + 10
   13 december 2012
   “Waarom de helft van het gezinsinkomen uitgeven om een ​​kind op de wereld te zetten dat, althans in materiële zin, de investering nooit zal terugbetalen?”

   Dat is slechts één ding dat hij nodig zou hebben om zijn hoofd te breken.
   1. +9
    13 december 2012
    Citaat: Vanek
    Dat is slechts één ding dat hij nodig zou hebben om zijn hoofd te breken.

    Als een persoon alles in het leven meet met geld, dan zal hij niet anders zeggen.
   2. +6
    13 december 2012
    Citaat: Vanek
    Dat is slechts één ding dat hij nodig zou hebben om zijn hoofd te breken.
    Vanek, je vergeet dat amers over het algemeen geldslaven zijn en alles precies in hun aanwezigheid meten ... wenk Ja, en in Rusland zijn er nu nogal wat mensen die het motto belijden - Waarom armoede kweken? Helaas, tegen het midden van de eeuw zullen de Russen een minderheid worden .. Er zullen zwarte mestiezen zijn ...
    1. +5
     13 december 2012
     Citaat van domokl
     Helaas, tegen het midden van de eeuw zullen de Russen een minderheid worden

     Sasha, tegen het midden van de eeuw zal de wereld de afgrond in vliegen. Met onze politici kan het blijken dat kakkerlakken de wereld zullen regeren. hi
   3. +1
    13 december 2012
    Ik was ook geschokt door dit "denken" am
  3. I-16M
   0
   13 december 2012
   Igor Beloborodov, directeur van het Institute for Demographic Research, zei dat op planetaire schaal 7 miljard mensen een druppel op een gloeiende plaat zijn.
   Alle experts op dit gebied beweren dat de planeet al overbevolkt is, en dit cijfer telt vierkante kilometers. Domme persoon wel.
   1. +2
    13 december 2012
    en hij heeft gelijk, er is nog veel vrij land
    1. I-16M
     +3
     13 december 2012
     Toendra, bergen, woestijnen, moerassen?
   2. 11Goor11
    +8
    13 december 2012
    I-16M
    en dit cijfer houdt rekening met vierkante kilometers

    Het hangt af van het niveau van de verzoeken en het energieverbruik van technologieën.
    Als een persoonlijk huis van meerdere verdiepingen, met massieve glazen ramen in de hele gevel, volgestopt met slimme apparaten van de kelder tot het dak, meerdere superdure auto's, twee of drie jachten en een persoonlijke superwacht, wordt beschouwd als een noodzakelijk niveau voor leven, dan zal de aarde, met de huidige ontwikkeling van technologie, niet meer dan honderd miljoen van dergelijke inwoners kunnen ondersteunen.
    En als we op het grondgebied van een vierkante kilometer, waarover Beloborodov sprak, een zonne-energiecentrale plaatsen, een bescheiden huis om te leven, en niet te pronken, een veld voor graan en aardappelen, een kleine vijver met vissen, eenden, ganzen, kippen, een stal voor 3-4 koeien, enz., enz. Dat zo'n vierkante kilometer niet eens één persoon zal voeden, maar een groot gezin.
    Het is duidelijk dat het "ergens anders" nodig zal zijn om in ieder geval deze zonnepanelen en landbouwwerktuigen te produceren. Daarom noemen ze "het huidige niveau van technologie" Maar het staat niet stil, toch? Groeit het? De efficiëntie van batterijen neemt toe, de prijs lijkt te dalen. Daarom wordt in de kwestie van het voortbestaan ​​van de mensheid de hoofdrol niet gespeeld door de fysieke onmogelijkheid van het overleven van een groot aantal mensen, maar door de politieke wil van de gniffelende Bilderberg-Wallstreet-minderheid, zou je willen zeggen. ..
    1. neus
     +5
     13 december 2012
     Een vierkante kilometer is 100 hectare. Zelfs bij 30 ton per hectare is dit al 300 ton graan. Dus 1 km2 kan 300 mensen voeden. En over wat voor overbevolking kunnen we praten?.. Vooral in Rusland.
     1. I-16M
      +4
      13 december 2012
      Ik heb het niet over Rusland. Hoewel ons territorium niet van rubber is. Vierkante kilometers grondgebied zijn voor wiskundigen en statistiek. Er zijn gunstige en ongunstige gronden voor menselijke bewoning.
      Wil je in de pooltoendra wonen? Weinigen willen. Natuurlijk vallen deze gronden buiten de landbouw.
      Het is noodzakelijk om niet het totale oppervlak van het aardoppervlak te verdelen, maar geschikt voor leven en landbouw!
    2. I-16M
     +1
     13 december 2012
     Zelfs met het minimale verbruik van de hulpbronnen van de aarde, door alle zeven miljard mensen, staan ​​we op de rand van een ecologische ramp. De mensheid wil niet het noodzakelijke "minimum" consumeren, of het nu de "gouden miljard" is of de bevolking van Afrika.
    3. I-16M
     +3
     13 december 2012
     Het onderwerp is te ingewikkeld. Antwoord niet met twee woorden. Het ecosysteem van de aarde is over het algemeen erg complex. hi De belangrijkste hypothese van de dood van de beschaving op Paaseiland zal voor mij beantwoorden.
     Het opdelen van het gebied in mensen en vice versa is dan ook amateurisme van de directeur van het Instituut voor Demografisch Onderzoek.
  4. +4
   13 december 2012
   De autoriteiten van Amsterdam zijn van plan om 's werelds eerste bordeel te openen met robotprostituees in de stad.
   Robotprostituees zullen absoluut op een persoon lijken, en niet alleen uiterlijk - ze zullen zelfs een eenvoudig gesprek kunnen voeren. Hun skelet is gemaakt van zeer sterke metaallegeringen, terwijl hun huid en spieren zijn gemaakt van flexibele siliconen.
   Mechanische priesteressen van liefde zullen 24 uur per dag kunnen werken. Dankzij hen zal het bovendien mogelijk zijn om het probleem van seksueel overdraagbare aandoeningen op te lossen. Twee wetenschappers uit Nieuw-Zeeland voorspelden dat tegen 2050. een robotprostituee zou gemeengoed kunnen worden. Futurist Jan Yeman en seksuoloog Michelle Mars geloven dat seks met robots en de legalisering ervan alleen mensen ten goede zullen komen. zekeren
   Wetenschappers wezen erop dat robotprostituees gemaakt zouden zijn van antimicrobiële vezels, wat de overdracht van genitale infecties zou elimineren. Bovendien zullen de klanten van dergelijke liefdepriesteressen zich niet schuldig voelen tegenover hun partner, omdat ze geen seks hebben gehad met een echt persoon.
   Dit jaar werd bekend over de creatie van 's werelds eerste seksrobot - een rubberen pop met donker haar genaamd Roxxxy kan bewegen als een persoon en kan een gesprek voeren. De kosten van de pop variëren van 7 tot 9 duizend dollar. Europa zal zijn houding ten opzichte van migranten moeten veranderen. Ze moeten deel gaan uitmaken van de Europese samenleving en niet in hun eigen buurt wonen. Nou, dat klopt, deze "Arabieren" zullen in ieder geval iets moeten doen, anders hebben de homoseksuele Europeanen geen tijd, ze neuken hun robo-poppen dag en nacht ... th. wat
  5. +4
   13 december 2012
   Hoe kan dit?! Er zullen binnenkort meer Indiërs dan Chinezen zijn, dus je moet bang zijn voor twee landen.
   1. bart74
    0
    13 december 2012
    Wij Indiërs hebben niets te vrezen. Zij zijn onze bondgenoten en partners.
  6. +4
   13 december 2012
   Vanek (3) Vandaag, 08:22 ↓ nieuw 4
   “Waarom de helft van het gezinsinkomen uitgeven om een ​​kind op de wereld te zetten dat, althans in materiële zin, de investering nooit zal terugbetalen?”

   Dat is slechts één ding dat hij nodig zou hebben om zijn hoofd te breken.

   Duck zijn kont is groot en hij begrijpt niet dat kinderen een groot geluk zijn.
   1. neus
    +6
    13 december 2012
    Citaat: Kolyan 2
    Duck zijn kont is groot en hij begrijpt niet dat kinderen een groot geluk zijn

    Voor hen zijn kinderen zoiets als een stofzuiger of een wasmachine...
    En we luisteren nog steeds naar hen, proberen hun standpunt in te nemen, te begrijpen! ..
    Onder hun bank, en zodat ze geen woord konden zeggen! boos
  7. BruderV
   +2
   13 december 2012
   En als je wat verder kijkt dan je neus? Reeds in deze eeuw zal het mogelijk zijn de levensverwachting te verlengen tot 200-300 jaar, bovendien een weerbaar leven, en misschien zelfs tot onsterfelijkheid. Het onderzoek is in volle gang en er zijn al veel resultaten. Het vruchtbaarheidsprobleem zal dus worden opgelost door de levensduur van mensen te verlengen. Alles in de geschiedenis volgt een natuurlijk pad. Aan het einde van de 19e eeuw verzekerden wetenschappers dat de planeet over honderd jaar zou verdrinken in de mest van het toegenomen aantal vee en door paarden getrokken voertuigen die nodig zijn om in het levensonderhoud van de bevolking te voorzien. En toen kwamen ze plotseling met voertuigen, intensievere landbouw en alles was op magische wijze opgelost. Maar het feit dat de genenpools van hele volkeren, die door de eeuwen heen zijn opgevouwen, verloren gaan en uitgehold zijn, is echt betreurenswaardig. Tegelijkertijd blijft de bevolking van Tadzjikistan of Turkije mono-etnisch, terwijl Europeanen snel zwart en geel worden. ooit leefden er alleen blanken in de Kaukasus en Centraal-Azië, dezelfde moderne Oezbeken zijn Aziatisch-Kaukasische mestiezen, blijkbaar zullen de Russen in hetzelfde veranderen, omdat iedereen met alles blij is.
  8. Kaaiman crocodilus
   +1
   13 december 2012
   De auteur verwarde een beetje met het gebied van Australië. Het is niet 7 miljard, 7 miljoen vierkante meter. kilometer.
  9. +4
   13 december 2012
   Elke persoon in Rusland zou zijn plicht moeten begrijpen, het belangrijkste doel van een persoon is nakomelingen, niet seks, feesten, drank, entertainment, maar werk, werk voor het welzijn van het land, werk aan onszelf, voor het welzijn van mensen, we hebben om waarden te hebben zoals we ze hebben herinneren we ons nog steeds en we moeten kinderen op dezelfde manier leren
  10. +1
   13 december 2012
   we hebben hetzelfde beeld ... mensen komen hier uit Centraal-Azië om te bevallen, en statistieken laten een toename van het geboortecijfer zien.
  11. -1
   13 december 2012
   De overbevolking van de planeet is een van de mythen die door het Westen zijn opgedrongen. Op dit moment wordt 10% van het land gebruikt voor het verbouwen van voedsel (er is nog eens 25% van het land - tuinen en weiden, maar hun rol is bescheidener). Als je bijvoorbeeld de Sahara en het Arabisch schiereiland irriteert, kun je de hele planeet weer voeden. Als je alle moerassen in het Amazonebekken drooglegt, kun je de HELE planeet weer voeden. En hoeveel van zulke woestijnen en moerassen? Als de biobronnen van de oceanen nu praktisch niet worden gebruikt, is het gebied van de oceanen twee en een half keer het oppervlak van het hele land en 25 keer het hele bouwland, er zijn geen bergen, woestijnen , moerassen in de oceanen, van 50 tot 70 procent van het oppervlak van de zeeën en oceanen.
   1. BruderV
    +1
    13 december 2012
    Grandioos. Irrigeer de Sahara. Waar was je eerst? En dan sterven er tenslotte miljoenen zwarten, maar hier is alles zo eenvoudig. Mag ik een idioot uit het publiek vragen? Wat te strooien? Maak alle moerassen droog, kap alle tropische bossen en iedereen zal blij zijn. Hoe zit het met vernietigde ecosystemen? Met de intrede van de hele wilde wereld in het Rode Boek? Als we de mensheid beschouwen als insecten die eerst alles om ons heen verslinden, en als er niets overblijft en elkaar, dan klopt alles. Hoe zit het met mineralen? Hoeveel zullen olie en energie kosten als het aantal mensen weer verdubbelt? Hoe zit het met zoet water, dat in veel regio's al schaars is? Met het opdrogen van rivieren, meren en zelfs zeeën door de toegenomen vraag naar water? Centraal-Azië is al geïrrigeerd en heeft een maanlandschap gekregen in plaats van het Aralmeer.
    1. 0
     13 december 2012
     Irrigeer de Sahara - ik heb het niet bedacht, Google zal je helpen. Miljoenen zwarten verhongeren vanwege het roofzuchtige beleid van transnationale bedrijven, leefden ze op de een of andere manier vóór de komst van de blanke man? Hoe te irrigeren - echt een idiote vraag - het aardoppervlak bestaat voor 70 procent uit water, is er niet genoeg water voor jou? Als we een persoon als een persoon beschouwen, dan heeft deze persoon een te hoog zelfbeeld, in dit stadium kunnen we de planeet niets aandoen, nou, we zullen de ecologie bederven, mensen zullen uitsterven, de natuur zal niet uitsterven, andere soorten zullen verschijnen waarvoor de nieuwe "verwende" ecologie inheems zal zijn. Wat is er mis met mineralen? mensen zullen bescheidener leven, ze zullen eraan wennen, het is oké om niet op een Bentley te rijden, maar op een trolleybus. zoet water - wat is er mis mee? De hele oceaan ligt in jouw handen, ontzout hem. Het Aralmeer is al vijfhonderd jaar aan het opdrogen, het zal op geen enkele manier opdrogen, en door de mens veroorzaakte oorzaken verschenen pas honderd jaar geleden. We hebben alle dinosauriërs in het rode boek (editie 60 miljoen jaar voor Christus) en wat bewijst dit.
     Een lyrische uitweiding - er zijn wetten van macro-economie - Google zal je helpen - je kunt geen kleine energiecentrale bouwen (het is mogelijk, maar ZEER duur), je kunt geen kleine thermonucleaire energiecentrale bouwen.
     1. BruderV
      +2
      13 december 2012
      Ja, gelukkig heb ik niet het bewustzijn van een bestand om iets in Google te vinden en me te verheugen als een baby die de voor de hand liggende waarheid heeft ontdekt. Ontzilting van zeewater? Op zijn minst een primitief begrip van wat voor soort proces is er? Hoeveel soorten zouten en metalen zijn opgelost in zeewater? Het is waarschijnlijk niet de moeite waard om te praten over de aanwezigheid van isotopen en zwaar water erin. Bovendien is de wereldoceaan al lang een stortplaats, variërend van gewone afvalproducten tot olieproducten, dit is vooral uitgesproken in de kustwateren. Zijn er technologieën voor ontzilting van zeewater tot het niveau van veilig verbruik en irrigatie? NEE! In Kazachstan werd tijdens het Sovjettijdperk al ontzilt water gebruikt voor consumptie door de bevolking, waarna het aantal kankerpatiënten sterk toenam. In alle landen die ontzilting gebruiken, wordt dergelijk water alleen voor technische doeleinden gebruikt. De kosten van dergelijk water zijn ook astronomisch. Welke andere veelvoorkomende waarheden moeten aan kwetsbare geesten worden uitgelegd?
      1. +1
       13 december 2012
       Jij bent het die hier kwijlt als je de "vijand" in de periscoop van de monitor ziet. Ontzilting - er zijn veel opties, studeer, versterk je fragiele geest. Duur - in ieder geval duurder dan alleen een gat in de grond boren en pompen. Ik noemde woestijnen en moerassen als voorbeeld, er zijn gunstiger landen, die verre van zwarte aarde zijn, maar ze zullen een zekere oogst geven. Op dit niveau van de bevolking is er geen vraag naar de methoden die ik heb genoemd, maar naarmate de bevolking groeit en als gevolg van de groeiende vraag naar voedsel en de stijging van de prijs, zullen ze zich de "exotische" manieren herinneren om aan voedsel te komen. voedsel, water en energie.
       1. dikremnij
        +2
        13 december 2012
        Nou, je kunt irrigeren door enorm veel geld uit te geven, alleen groeit er niets op het zand. Als je me niet gelooft, kun je het thuis proberen, zelfs de meest vruchtbare zwarte grond moet van tijd tot tijd worden bemest. En wat water betreft, dit is een waanidee, slechts 1% van alle waterreserves kan door een persoon worden verbruikt, al het andere is vuil, zout en industrieel water.
        Wat betreft overbevolking, ik denk dat er zo'n probleem is en de oorzaken zijn hindoes, Chinezen en Arabieren.
        En het is alleen mogelijk om er tegen te vechten als elk Slavisch gezin minstens 3 kinderen heeft.
        1. +2
         13 december 2012
         Niemand heeft gezegd dat het makkelijk zou zijn. De woestijn in een bloeiende tuin veranderen is het werk van meer dan één generatie. Nou, wat de laatste vraag betreft, je hebt gelijk, we spelen op de demografische confrontatie, omdat onze "soldaten" slecht zijn, ze willen geen kinderen baren.
  12. +3
   13 december 2012
   De planeet mist mensen... Maar waarom zijn er dan zoveel idioten in de buurt?... En vooral in zo'n gebied van activiteit als de zogenaamde. "grote politiek". En ook op onze manier. Wat vervelend voor ons...
   1. Homerus
    +4
    13 december 2012
    Citaat van Chicot 1
    Maar waarom lopen er dan zoveel idioten rond?

    Idioten planten zich voort door sporen zoals schimmels.
   2. 11Goor11
    +2
    13 december 2012
    Chicot
    De planeet heeft geen mensen... Maar waarom zijn er dan zoveel idioten in de buurt?

    Helaas is er een directe correlatie: hoe meer van zulke idioten, hoe minder kans we hebben om te overleven
  13. 0
   13 december 2012
   In het artikel: "Alle 7 miljard aardbewoners kunnen op het grondgebied van Australië worden geplaatst, waardoor elke aardbewoner 1 vierkante kilometer krijgt. In dit geval zou ongeveer 600 miljoen vierkante kilometer Australisch land leeg blijven." - check, in Australië zijn er slechts 7 miljoen 600 duizend vierkante kilometer.
  14. +6
   13 december 2012
   We moeten een pensioenstelsel maken op basis van het aantal kinderen. Ik ben bevallen van een, je krijgt 10-15% van je pensioen, de tweede 20-30, de derde 60-90 .... En het demografische probleem en het pensioenprobleem zullen onmiddellijk worden opgelost. Nou, wie is er helemaal niet bevallen, de minimale toelage.... lachen
   1. dikremnij
    +2
    13 december 2012
    En plus een belasting op kinderloosheid: er is één kind in het gezin: + 10% belasting; in een gezin van 2 kinderen - standaard belastingen; 3 kinderen - reguliere belastingen + gezinsbijslag: ouders krijgen dubbel loon en krijgen voor hun beurt een appartement in termijnen. En zorg ervoor dat je abortussen verbiedt, de uitzondering is als bekend is dat een verwaarloosd kind ernstige ziekten heeft.
    Dus kijk, en het vruchtbaarheidsprobleem zal worden opgelost, en het aantal kinderen in weeshuizen zal afnemen.
  15. Nikkor
   +3
   13 december 2012
   Veel gezinnen, die hebben vernomen dat ze een meisje zullen krijgen, besluiten tot abortus. Tot 160 miljoen vrouwelijke embryo's sterven per jaar.
   je kunt het geslacht van het kind niet achterhalen en een abortus ondergaan. Je kunt het geslacht van het kind pas in de 2e helft van de zwangerschap precies te weten komen, en dan is het al moord.
   Het artikel is complete onzin. Elke daling wordt gevolgd door een stijging.
  16. +2
   13 december 2012
   en op de foto van dergelijke gegevens ziet Europese tolerantie er heel vreemd uit ...
  17. Antistaks
   +2
   13 december 2012
   Alles is heel EENVOUDIG en heel droevig. Alleen een VERSTOORDE vrouw baart veel. Noem vóór min een ontwikkeld land met GEMANCIEERDE vrouwen en een hoog geboortecijfer.
   Wat zijn alle voorwaarden voor in Zweden (tot aan de Zweedse familie) en de resultaten zijn niet bijzonder zichtbaar.

   Grap. Ben je tevreden met je werk? Afgaande op het feit dat ik na het werk niets meer wil, dan JA.
  18. +1
   13 december 2012
   Echtparen die in dynamische grootstedelijke gebieden wonen, zien het krijgen van kinderen niet als een kosteneffectieve bezigheid.

   Natuurlijk is hij een autoriteit, schrijver, docent en president, maar misschien is het zijn "scheve" blik, en niet de koppels.
   De afname van het aantal kinderen dat afhankelijk is van de economie is geen eigendom van steden of Amerika, maar van de hele westerse beschaving, denk ik. En het punt is misschien niet in "economische achterstand", maar in de grotere verantwoordelijkheid van mensen, in een serieuzere benadering van het krijgen van kinderen. In een slechte economie zijn kinderen immers moeilijker groot te brengen, en als je ze in hetzelfde tempo ter wereld brengt, dan worden het een stel hongerige, vuile, ongeschoolde kinderen. Zowel kinderen als ouders zullen ongelukkig zijn. Koppels begrijpen dit en houden hun instinct in bedwang (ik heb het niet over seks).
   En "economisch nadeel" kan zijn perverse kijk zijn. Een verantwoordelijkheid.
   Het geldt niet voor het Oosten, er zijn andere opvattingen.

   In de loop van de geschiedenis (meer precies, in de afgelopen paar eeuwen), hebben de heersende klassen, wanneer de menselijke bevolking aanzienlijk is toegenomen, de mensen uitgelegd dat bevolkingsgroei zal leiden tot chaos en een enorm gebrek aan middelen.

   Het blijkt dat nu nog een "vele malen", zullen de regeringen uitleggen, de bevolking zal blijven groeien. Naar analogie met vorige keren.
   Waarom daalt het geboortecijfer over de hele wereld? En kijk naar de economie - het is klote voor mensen die zich onthouden. Waar valt het? VS, Europa - dat is een typische afhankelijkheid van de economie. Het zal beter zijn - ze zullen bevallen.

   En er kan een soort cycliciteit zijn in dergelijke mondiale processen, ook met betrekking tot meisjes. Hier moet je naar statistieken van een paar honderd jaar kijken, ze koppelen aan oorlogen, crises, verduisteringen. Bestudeer in het algemeen uitgebreid en raak niet in paniek over enige verandering.

   Het Pew-rapport geeft aan dat van 2007 tot 2010 totaal aantal geboorten in de VS gedaald met 7%

   Hier, het begin van de crisis) Het bewustzijn van de massa heeft de ijver getemperd. Misschien is het nodig om emigranten niet te integreren, maar om de economie normaal te maken, niet overdreven? En er zijn kinderen, zoals klimmen na de regen. Maar dit is een titanenwerk, het is gemakkelijker voor hen om te schreeuwen over het gebrek aan onderwerpen en chaos over de hele wereld te zaaien.

   Overigens heeft de crisis Rusland niet hard getroffen, want ons geboortecijfer groeit.
   1. +1
    13 december 2012
    Beste, wat voor onzin heb je geschreven? Je weet nooit waar opvattingen zijn, de kinderwens komt voort uit het egoïsme van individuen in de consumptiemaatschappij, want het geld dat aan kinderen zal moeten worden uitgegeven, kan aan jezelf besteed worden. De geboortecrisis heeft niets te maken met de economische, het is een crisis in de hersenen, egoïsme, onverantwoordelijkheid van de westerse mens.
    1. 0
     13 december 2012
     Vreemd genoeg heeft het niets te maken, maar om de een of andere reden komt het zeer nauwkeurig overeen met zowel tijd als plaats.
     Al ontken ik het egoïsme van de consument niet. Ze hebben immers een samenleving van consumenten. Maar ik sluit aansprakelijkheid ook niet uit. Ik denk dat mensen geleid door de geest die ze niet hebben uitgebroed.
     Er kunnen verschillende factoren zijn, maar de economische is, denk ik, behoorlijk belangrijk.
     1. 0
      14 december 2012
      Ja, verantwoordelijkheid kan niet worden uitgesloten, maar verantwoordelijkheid is niet om je egoïsme te rechtvaardigen met deze verantwoordelijkheid, verantwoordelijkheid is om de opvoeding en het ONDERHOUD van meerdere kinderen op je te nemen, ten minste drie.
  19. WW3
   WW3
   +3
   14 december 2012
   Ik was verrast dit artikel te lezen...
   De planeet heeft een tekort aan mensen

   Als er niet genoeg mensen zijn in bepaalde landen, betekent dit niet dat er wereldwijd niet genoeg is op de hele planeet, integendeel, in 2011 bereikte de bevolking 7 miljard mensen en tegen 2100 zullen dat er 10 miljard zijn, tenzij natuurlijk er zijn wereldwijde rampen (wereldoorlog of nieuwe epidemieën van onbekende ziekten) ... de planeet heeft al een gebrek aan zoet water en voedsel voor mensen ... voedselprijzen stijgen constant over de hele wereld en binnenkort zullen er geen oorlogen zijn voor olie, maar voor water en voedsel ....
   En volgens de berekeningen van Viorel Badescu, een professor aan de Polytechnische Universiteit van Boekarest, is de planeet bestand tegen 1,3 biljard mensen - het ging echter al om de thermodynamische limiet, wanneer de planeet de door mensen uitgestraalde warmte niet kan afvoeren.

   rare onzin.. lachend deze Roemeense professor bestudeert demografie vanuit het oogpunt van thermodynamica...
   over seksbots Ik vond het laatste deel leuk met humor ... maar het artikel "-" in het algemeen ....
   Hier is een meer objectieve foto....
   Er kan worden gezegd dat de mensheid met grote sprongen richting zeven miljard ging. Als in 1650 de bevolking van de aarde 500 miljoen mensen was, dan werd na anderhalve eeuw een miljardste inwoner op de planeet geboren, en hoe verder, de bevolking groeide sneller. Het duurde minder dan een eeuw voordat de bevolking van de aarde was verdubbeld. Slechts 43 jaar zijn verstreken en er waren al drie miljard aardbewoners, en na 15 jaar - al vier. In nog eens 12 jaar waren we met vijf miljard en in 6 werd de 1999 miljardste inwoner geboren.

   De recordhouders qua bevolking zijn natuurlijk China en India. Alleen al in deze twee landen woont meer dan een derde van de wereldbevolking. De Verenigde Staten staan ​​op de derde plaats, Rusland op de negende plaats en Japan sluit de top tien van meest bevolkte landen af.

   Tegenwoordig is Afrika de belangrijkste leverancier van nieuwe bewoners van de planeet en is Niger de leider op het gebied van geboortecijfers. Vervolgens komen Oeganda, Mali, Zambia, Ethiopië. Afronding van de top tien is Malawi. India is 84e, Brazilië is 109e, de VS is 149e, China en Frankrijk delen de 160e positie, Rusland staat op de 174e lijn.

   Tegenwoordig zijn de Verenigde Arabische Emiraten en een van de armste landen ter wereld, de kleine Republiek Burundi, gelegen in Centraal-Afrika, toonaangevend in termen van bevolkingsgroei.

   Volgens de VN zal dit jaar het geboortecijfer ongeveer 135 miljoen bedragen en het sterftecijfer ongeveer 57 miljoen. Zo zal de natuurlijke toename van de bevolking van de aarde ongeveer 78 miljoen mensen bedragen.

   Volgens sommige voorspellingen zal de wereldbevolking tegen het einde van de 10e eeuw de drempel van XNUMX miljard mensen overschrijden, maar onlangs is de bevolkingsgroei in de wereld afgenomen en begint het proces van stabiliserende indicatoren. We kunnen hopen dat we het apocalyptische scenario van overbevolking van de planeet nog steeds zullen vermijden

   http://sterlegrad.ru/world/16950-naselenie-zemli-dostiglo-7-milliardov-chelovek.

   html
   1. +1
    14 december 2012
    Heeft deze professor niet geprobeerd papegaaien te meten?

  "Rechtse Sector" (verboden in Rusland), "Oekraïense Opstandige Leger" (UPA) (verboden in Rusland), ISIS (verboden in Rusland), "Jabhat Fatah al-Sham" voorheen "Jabhat al-Nusra" (verboden in Rusland) , Taliban (verboden in Rusland), Al-Qaeda (verboden in Rusland), Anti-Corruption Foundation (verboden in Rusland), Navalny Headquarters (verboden in Rusland), Facebook (verboden in Rusland), Instagram (verboden in Rusland), Meta (verboden in Rusland), Misanthropic Division (verboden in Rusland), Azov (verboden in Rusland), Moslimbroederschap (verboden in Rusland), Aum Shinrikyo (verboden in Rusland), AUE (verboden in Rusland), UNA-UNSO (verboden in Rusland), Mejlis van het Krim-Tataarse volk (verboden in Rusland), Legioen “Vrijheid van Rusland” (gewapende formatie, erkend als terrorist in de Russische Federatie en verboden)

  “Non-profitorganisaties, niet-geregistreerde publieke verenigingen of individuen die de functies van een buitenlandse agent vervullen”, evenals mediakanalen die de functies van een buitenlandse agent vervullen: “Medusa”; "Stem van Amerika"; "Realiteiten"; "Tegenwoordige tijd"; "Radiovrijheid"; Ponomarev; Savitskaja; Markelov; Kamalyagin; Apakhonchich; Makarevitsj; Dud; Gordon; Zjdanov; Medvedev; Fedorov; "Uil"; "Alliantie van Artsen"; "RKK" "Levada Centrum"; "Gedenkteken"; "Stem"; "Persoon en recht"; "Regen"; "Mediazone"; "Deutsche Welle"; QMS "Kaukasische knoop"; "Insider"; "Nieuwe krant"