militaire beoordeling

Geschiedenis van Fritz Haber: zwart-wit pagina's van de wetenschap

9
Niet ver daarvandaan is honderd jaar sinds het begin van de Eerste Wereldoorlog. De oorlog die de vertrouwde wereld op zijn kop zette en als het ware een grens werd in de ontwikkeling van onze beschaving, de aanzet tot vooruitgang. Te veel dingen die pas na 25 jaar, tijdens de Tweede Wereldoorlog, vertrouwd werden, werden hier gebruikt met het voorvoegsel 'voor de eerste keer'. Vliegtuigen, tanks, onderzeeërs, giftige stoffen, gasmaskers, dieptebommen. Ik zou u willen vertellen over een van de bescheiden "oorlogswerkers". Omdat de beoordeling van zijn rol in geschiedenis verdient op zijn minst een lang achterhoofd en overwegingen.

Fritz Haber

De vooraanstaande Duitse wetenschapper Fritz Haber werd geboren op 9 december 1868 in Breslau (nu Wroclaw, Polen) in de familie van een joodse zakenman. Dat is 100% Joods. Dit is geen minpuntje, maar hieronder zal duidelijk worden waarom ik me hierop focus. Als kind kreeg hij een zeer goede opleiding, waaronder klassieke talen. Zijn scheikundige opleiding kreeg hij in Berlijn en Heidelberg (bij Bunsen en Lieberman). Na het behalen van zijn doctoraat kon hij lange tijd geen baan naar zijn zin vinden. In 1891-1894 veranderde hij veel plaatsen; werkte bij een distilleerderij, vervolgens bij een kunstmestfabriek, bij een textielbedrijf en zelfs als agent voor de verkoop van kleurstoffen die in de fabriek van zijn vader waren geproduceerd. Zijn echte carrière begon op de Hogere Technische School in Karlsruhe, waar hij in 1894 een baan kreeg als assistent. Daar begon hij een nieuw vakgebied voor zichzelf: fysische chemie. Om de functie van Privaatdocent te verkrijgen deed hij onderzoek naar de afbraak en verbranding van koolwaterstoffen. Een paar jaar later werd hij hoogleraar scheikunde. In 1901 trouwde Haber met zijn collega Clara Immerwald.

Geschiedenis van Fritz Haber: zwart-wit pagina's van de wetenschap
Fritz Haber


Tijdens een verblijf aan de Universiteit van Karlsruhe van 1894 tot 1911 ontwikkelde hij samen met Carl Bosch het Haber-Bosch-proces, waarbij ammoniak wordt gevormd uit waterstof en atmosferische stikstof (onder omstandigheden van hoge temperatuur en hoge druk, evenals in aanwezigheid van van een katalysator).

In 1918 ontving hij voor dit werk de Nobelprijs voor de Scheikunde. Trouwens, het is heel verdiend, aangezien de totale productie van meststoffen op basis van gesynthetiseerde ammoniak momenteel meer dan 100 miljoen ton per jaar is. De helft van de wereldbevolking leeft van voedsel dat is verbouwd met meststoffen die zijn verkregen via het Haber-Bosch-proces.

En in 1932 werd hij erelid van de Academie van Wetenschappen van de USSR.

Het is wit. Erg wit. En laat me nu overgaan op zwart.

Fritz had één sprong. Om hem te citeren: "In vredestijd behoort een wetenschapper tot de wereld, maar in oorlogstijd behoort hij tot zijn land." Men kan niet anders dan het hiermee eens zijn. En vanaf 1907 begon hij, nadat hij een team had samengesteld dat ook de toekomstige Nobelprijswinnaars James Frank, Gustav Hertz en Otto Hahn omvatte, aan de creatie van een chemische armen. Wat natuurlijk is, kan niet anders dan leiden tot een natuurlijk resultaat: het creëren van mosterdgas en andere geneugten.

Bovendien vond deze bende het absorberende gasmasker uit, waarvan de afstammelingen nog steeds in gebruik zijn. In zijn werk over de effecten van gifgassen merkte Haber op dat langdurige blootstelling aan lage concentraties op een persoon altijd hetzelfde effect (dood) heeft als blootstelling aan hoge concentraties, maar voor een korte tijd. Hij formuleerde een eenvoudige wiskundige relatie tussen de concentratie van een gas en de vereiste blootstellingstijd. Deze relatie staat bekend als "de regel van Haber".

De Eerste Wereldoorlog begon. En Haber gaf zich volledig over aan de oprichting van BOV, omdat niemand zich ermee bemoeide, maar integendeel, ze moedigden hem op alle mogelijke manieren aan. Het Haags Verdrag is niet voor genieën. Het enige obstakel voor de vrijheid van creativiteit was zijn vrouw - een zeer goede chemicus in die tijd. Sommige bronnen stellen dat ze op 22 april 1915 met Haber en zijn gezelschap aanwezig was en met eigen ogen getuige was van het eerste gebruik van chloor. Sommigen ontkennen het. Maar het resultaat was haar protest, uitgesproken op 15 mei met een revolver. Een vastberaden vrouw, je kunt hier niets zeggen, je kunt dit feit alleen maar betreuren. Het was nodig, voorgoed, om niet op jezelf te schieten. En Haber ging naar het Oostfront om persoonlijk getuige te zijn van het gebruik van gifgassen tegen de Russen.

Bij een gasaanval op de Russen was Haber een pionier in de toevoeging van fosgeengas aan chloor, dat, in tegenstelling tot chloor, de toen bestaande verdedigingswerken binnendrong. Als gevolg van deze gasaanval werden 34 officieren en 7 soldaten vergiftigd (volgens andere bronnen werden ongeveer 140 mensen vergiftigd), waarvan 9000 officieren en 4 soldaten stierven. Haber was er zeker van dat het gebruik van gaswapens in oorlog menselijker was dan het gebruik van conventionele, omdat het leidde tot een kortere tijdsbestek voor de oorlog zelf. Niettemin stierven tijdens de Eerste Wereldoorlog 290 soldaten door gassen en raakten meer dan 92 soldaten gehandicapt. Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog presenteren de geallieerden Duitsland een lijst van 000 oorlogsmisdadigers, waaronder Fritz Haber.

Russische loopgraven ten tijde van de Duitse gasaanval bij Baranovichi


Blijkbaar ging alles heel goed, Haber kreeg zelfs de rang van kapitein van de Kaiser - een gebeurtenis die zeldzaam is voor een wetenschapper wiens leeftijd hem niet toestond om in militaire dienst te gaan. En in 1916 leidde Haber de Militaire Chemische Afdeling van Duitsland. Als leider en organisator van de militaire chemische industrie in Duitsland was Haber persoonlijk verantwoordelijk voor de "introductie" van chemische wapens in militaire aangelegenheden. In antwoord op zijn critici, waaronder die in zijn kring, verklaarde Haber dat dit het lot was van elk nieuw type wapen, en dat het gebruik van giftige gassen fundamenteel niet anders was dan het gebruik van bommen of projectielen.

Maar de oorlog is voorbij. En toen in 1919 de vraag rees om de Nobelprijs toe te kennen, behoorde Haber tot de kandidaten. Veel 'bewonderaars' van zijn verdiensten op het gebied van scheikunde brachten een onvoorstelbare opdracht naar voren, maar wanneer luisterde de Zweedse commissie naar wie? En uiteindelijk werd voor de Haber-Bosch-synthese de Nobelprijs toegekend. Waarschijnlijk eerlijk. Gevoed met behulp van goedkope meststoffen meer dan vergiftigd met gassen, dus besloten ze daar. En het feit dat stikstof wordt gebruikt bij de productie van buskruit - nou, Nobel verdiende geen fortuin met zeep ... Over het algemeen gaven ze het.
"Haber's ontdekkingen", zei A.G. Ekstrand, een lid van de Koninklijke Zweedse Academie van Wetenschappen, in zijn toespraak tijdens de presentatie, "zijn buitengewoon belangrijk voor de landbouw en de welvaart van de mensheid."

In 1920 werden op advies van Haber de lijnen voor de productie van chemische wapens, waarvan de ontmanteling waarvan Groot-Brittannië en Frankrijk eisten, omgezet in de productie van chemische ontsmettingsmiddelen, wat niet verboden was door het Verdrag van Versailles. Het nodige onderzoek en ontwikkeling werd verzorgd door Haber en zijn instituut. Onder de stoffen die destijds door het Gaber Instituut werden ontwikkeld, is het later beruchte Zyklon-B-gas.

"Zyklon B" (Duits: Zyklon B) is de naam van een commercieel product van de Duitse chemische industrie, dat wordt gebruikt voor de massale uitroeiing van mensen in de gaskamers van vernietigingskampen. "Cyclone B" is met blauwzuur geïmpregneerde korrels van een inerte poreuze drager (diatomeeënaarde, geperst zaagsel). Het bevat ook 5% geurstof (broomazijnzuur-ethylester), omdat blauwzuur zelf een lichte geur heeft. In de periode na de Eerste Wereldoorlog werd het in Duitsland veel gebruikt als insecticide. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Zyklon B vereist door het leger en de concentratiekampen van het Derde Rijk voor desinfectiemaatregelen. Meer dan 95% van de "cycloon B" die aan de kampen werd geleverd, werd daadwerkelijk gebruikt om bedwantsen te vernietigen als ziekteverwekkers.

Voor de eerste keer voor de massale uitroeiing van mensen werd "Cyclone B" in september 1941 gebruikt in het kamp Auschwitz, op initiatief van de eerste plaatsvervangende kampcommandant Karl Fritzsch, om 900 Sovjet krijgsgevangenen te vernietigen. Kampcommandant Rudolf Höss keurde het initiatief van Fritzsch goed, en vervolgens werd in Auschwitz (en toen niet alleen in Auschwitz) dit gas gebruikt om mensen in gaskamers te doden. Meestal Joden.

Maar Haber zal er niets van weten. Maar zijn zoon van zijn eerste vrouw, Herman, die tijdens de Tweede Wereldoorlog naar de Verenigde Staten emigreerde, wist heel goed wie dit dodelijke gas uitvond dat het leven van miljoenen mensen kostte. Evenals kende velen in de VS. In 1946 pleegt Herman, net als zijn moeder, zelfmoord.

In 1933, nadat Hitler aan de macht kwam, werd Habers positie meer dan precair, aangezien hij een Jood was (niet door religie, maar door afkomst). Een van de eerste daden van de nazi-regering was het uitvaardigen van wetten op het burgerlijk wetboek die joden ervan weerhielden om in academische en overheidsinstellingen te dienen. Omdat Haber tijdens de Eerste Wereldoorlog in Duitse dienst was, werd voor hem een ​​uitzondering gemaakt, maar op 7 april van datzelfde jaar moest hij 12 joden uit zijn staf ontslaan. Haber baalde enorm van het ontslag van zijn collega's wegens nationaliteit en stuurde al snel zelf een ontslagbrief.

"In meer dan 40 dienstjaren heb ik mijn werknemers geselecteerd op hun intellectuele ontwikkeling en karakter, en niet op basis van de afkomst van hun grootmoeders", schreef hij, "en ik wil dit principe de afgelopen jaren van mijn leven.” Zijn ontslag werd aanvaard op 30 april 1933.

Haber verhuist naar Engeland, naar Cambridge. Maar hij kon daar niet werken. Ernst Rutherford gaf hem een ​​uniforme vervolging, wat resulteerde in een hartaanval. Toen bood de chemicus en toekomstige eerste president van Israël, Chaim Weizmann, Gaber een baan aan bij het Daniel Siff Palestijnse Onderzoeksinstituut in Rehovot (later omgedoopt tot het Weizmann Instituut). En in januari 1934 ging Haber naar Palestina.

Hij stierf op 65-jarige leeftijd op 29 januari 1934 tijdens een rustplaats in Basel (Zwitserland).

Het grafschrift voor alles wat geschreven is, kunnen de woorden van Haber zijn dat "het welzijn en de welvaart van de mensheid de samenwerking vereisen van alle volkeren die elkaar wederzijds aanvullen met natuurlijke rijkdom en wetenschappelijke ervaring." Klinkt meer dan uniek.

En vol tegenstrijdigheden, het leven en werk van deze nog steeds uitmuntende figuur in de wetenschap en de industrie biedt veel stof tot nadenken en kan een les zijn voor toekomstige generaties wetenschappers.
auteur:
9 commentaar
Объявление

Abonneer je op ons Telegram-kanaal, regelmatig aanvullende informatie over de speciale operatie in Oekraïne, een grote hoeveelheid informatie, video's, iets dat niet op de site staat: https://t.me/topwar_official

informatie
Beste lezer, om commentaar op een publicatie achter te laten, moet u: inloggen.
 1. Papaver
  Papaver 21 december 2012 10:55
  +3
  in het hele artikel is er een transcriptie van de naam Haber, en slechts op één plaats gleed Gaber uit
 2. boorst64
  boorst64 21 december 2012 10:59
  +7
  "Bovendien heeft deze bende het absorberende gasmasker uitgevonden, waarvan de afstammelingen nog steeds in gebruik zijn."

  Het kolengasmasker is uitgevonden door de Russische wetenschapper Zelinsky. Alle voorgaande waren verschillende versies van maskers met een stoffen filter.
 3. donchepano
  donchepano 21 december 2012 11:12
  0
  ja, echt... de wegen van de Heer zijn ondoorgrondelijk.
 4. halster
  halster 21 december 2012 12:32
  +3
  eierkoppen weten vaak niet wat ze doen. de grote humanist en mensenrechtenactivist a.d. Sacharov bood bijvoorbeeld aan om langs de kust van de Verenigde Staten een nucleaire torpedo met extreme kracht neer te slaan, wat zelfs het wereldwijze leger schokte.
 5. AK-47
  AK-47 21 december 2012 12:40
  0
  .. nadat Hitler aan de macht kwam, werd Haber's positie meer dan precair, omdat hij een Jood was ... Toen nodigde de chemicus en de toekomstige eerste president van Israël, Chaim Weizmann, Haber uit om te werken bij het Daniel Siff Palestijns Onderzoeksinstituut .. .

  Zeer interessant feit, geeft rijk stof tot nadenken.
 6. Haron
  Haron 21 december 2012 16:56
  +2
  " URAGAN D2 mag alleen worden gehanteerd door personen die goed zijn geïnstrueerd in de omgang met giftige stoffen in overeenstemming met de geldende lokale voorschriften.
  We zullen u op uw verzoek informatie verstrekken over het URAGAN D2-product en de verkoopvoorwaarden."
  Pagina van de huidige fabrikant van Zyklon B, fabriek in Klin (Tsjechië).
  Ik ben het niet eens met de beschuldiging van Gaber dat hij schuldig is aan de gevolgen van de actie en het gebruik van de cycloon op mensen. Besteed aandacht aan de aanwezigheid van smaken in de cycloon, zodat een persoon het kan voelen. Hij stierf lang voordat de speer van de "zeis" werd gemaakt.
  Mosterdgas werd in 1886 door Maeer gewonnen. hij beschreef ook zijn eigenschappen als OB.
  Fosgeen ontving Davy in 1812.

  De verdere vraag is discutabel.. zoals: als er geen Gaber was, zouden er dan OV's zijn of zouden ze zo massaal worden gebruikt?

  En verder.. "... De tekortkomingen van chloor werden overwonnen met de introductie van fosgeen, dat werd gesynthetiseerd door een groep Franse chemici onder leiding van Victor Grignard en voor het eerst gebruikt door Frankrijk in 1915 ..."
 7. krabbel
  krabbel 21 december 2012 20:08
  0
  Ze zeggen dat genialiteit en schurkenstaten onverenigbaar zijn. Compatibel, en hoe! En Haber is niet de enige.

  Over Uragan. In de jaren zestig en zeventig werd het veel gebruikt op de schepen van de vissersvloot om ratten aan boord te doden (deratisering).
 8. zwart
  zwart 21 december 2012 23:58
  0
  De kwestie van moraliteit in wetenschappelijke activiteit is alleen in de opus van fictie en uiterst zelden in de realiteit.
  De positie van Einstein komt voor de geest ... maar hij was een theoretisch natuurkundige en stond niet bij de "machine" waar de bom werd vervaardigd.
  Elk wapen is het werk van "niet-morele" intellectuelen. De geschiedenis van de mensheid is de geschiedenis van de strijd van etnische groepen voor een "plek onder de zon", en degene die sterker is overleeft.
  Natuurlijk zijn er altijd Perelmans geweest, maar die hebben hun leven te danken aan de makers van bommen, OV, Tornado's en ga zo maar door.
 9. Zomanus
  Zomanus 22 december 2012 01:25
  0
  Leerzaam artikel. Toch deed de kerel meer nuttig dan schadelijk.
 10. Alex
  Alex 16 november 2013 17:03
  +2
  Het is mogelijk om blauwzuur te gebruiken voor de vervolging van warmbloedige dieren, maar voor insecten die niet over het centrale zenuwstelsel beschikken, waarvan de verlamming van de ademhalingscentra HCN veroorzaakt met een halfdood, is dit onwaarschijnlijk. Dus hier verwart de auteur blijkbaar iets. Of de SS'ers vergiftigden de verkeerde insecten.