militaire beoordeling

Afghanistan: vooruitgang tegen de achtergrond van achteruitgang?

27
De toekomst van Afghanistan zonder Amerikaanse en NAVO-troepen? Wat het is? Is dit mogelijk? Liegt meneer Panetta? Zullen de Taliban de macht overnemen na de versnelde terugtrekking van Amerikaanse troepen in de zomer van 2013? Zijn ze eng, de Taliban? Er zijn veel vragen en de antwoorden zijn moeilijk te vinden. Bovendien gooien de Amerikanen zelf nogal tegenstrijdige informatie naar het grote publiek, aangevoerd door journalisten.

Onlangs heeft het Pentagon een laattijdig officieel rapport "On Progress in Achieving Security and Stability in Afghanistan", bedoeld voor het Congres, in de Amerikaanse media "gegooid". Het document zou vóór de verkiezingen in november bij de congresleden terechtkomen. De reden voor de vertraging wordt niet uitgelegd.Het rapport schetst een pessimistisch beeld van de toekomst van Afghanistan na het vertrek van het Amerikaanse contingent. Het hoofd van het Pentagon - hij kan niet onwetend zijn geweest over het rapport - verraste de journalisten echter plotseling met enig optimisme. Amerikaanse minister van Defensie zeidat de Afghaanse autoriteiten zorgen voor veiligheid voor 75 procent van de bevolking van Afghanistan, en in 2013 zal dat honderd procent zijn. Leon Panetta merkte op dat de internationale coalitie in Afghanistan duidelijk het plan uitvoert dat de NAVO-landen op de top van Chicago hebben aangenomen. Hij voegde eraan toe: “Hoewel we ons eind 2014 terugtrekken, gaat onze missie in Afghanistan door. We dragen de controle over, maar we gaan niet weg." Volgens hem zijn de Verenigde Staten van plan de Afghanen te blijven helpen en op te leiden, zodat "al-Qaeda" Afghanistan nooit meer terugneemt.

In het rapport wordt de toestand van het Afghaanse leger negatief beoordeeld. Experts van het Pentagon beweren dat van de drieëntwintig brigades die deel uitmaken van de Afghaanse strijdkrachten er maar één (!) in staat is zelfstandig operaties uit te voeren. Wat betekent het? En dat ze naar schatting militaire operaties zal kunnen uitvoeren zonder steun van ISAF. Het aantal Afghaanse brigades is 3-5 duizend mensen.

Als Amerika de wereld voortdurend de stuipen op het lijf jaagt met een invasie van de Taliban, die met sprongen vooruit sterker wordt, die na de terugtrekking van het ISAF-contingent zelfs de macht in Kabul kunnen overnemen, dan is Panetta's vreugdevolle uitspraak tegen de achtergrond van de sombere tekst van het rapport klimt in geen enkele poort. De baas van het Pentagon, die onlangs Afghanistan bezocht, overtroefde de Sovjetpropaganda: zijn stelling over 'honderd procent' klinkt veel krachtiger dan welk rapport uit het veld of vakantienieuws over de bevelen van het volgende partijcongres of plenum van het Centraal Comité, dat eindelijk de weg geëffend voor een mooie communistische toekomst.

Naast de slechte paraatheid van de troepen wordt Afghanistan geconfronteerd met tal van gerelateerde problemen op het gebied van defensie. De belangrijkste is een slechte organisatie.

Dat melden het Pentagon, Hamid Karzai en zijn regering gezicht met systemische problemen, waaronder volgens de tekst van het rapport “de wijdst verspreide corruptie; gebrek aan geschoold personeel en coördinatie tussen verschillende overheidstakken; zwakke of onbestaande banden tussen het centrum en de provincies.”

"Dankzij" deze afstemming zijn de posities van de Taliban niet alleen sterk, maar ook versterkt. In het rapport staat: "De antiregeringsgroepen zijn erin geslaagd zich aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden, waarbij ze het vermogen hebben behouden om een ​​aanzienlijk aantal strijders te mobiliseren en zowel enkele als massale aanvallen uit te voeren."

In Kandahar kregen Afghaanse soldaten te maken met georganiseerd verzet van de Taliban, dat ze helemaal niet kunnen onderdrukken. Experts geven toe dat Karzai met het vertrek van de Amerikanen het trieste einde van Najibullah zal herhalen. Bovendien zijn experts van mening dat als Najibullah het drie jaar volhoudt, Karzai het niet zo lang zal volhouden.

Volgens de aanbevelingen van experts zou het Witte Huis het plan voor terugtrekking van de troepen moeten aanpassen en het volledige contingent van 68 man tot eind 2014 in Afghanistan moeten houden. En na die datum moeten er minstens 20 Amerikaanse troepen in het land blijven.

Maar de VS lijkt de laatste tijd zijn geopolitieke positie te verliezen. De oorlogen die ze de afgelopen tien jaar hebben gevoerd, hebben hen geen overwinningen opgeleverd. En ook de electorale nederlaag van militant Mitt Romney zegt veel. Het is onwaarschijnlijk dat Obama de ideeën van de Pentagon-experts zal steunen. Hij luistert eerder naar de lieve toespraken van Leon Panetta.

Wat de Taliban betreft, er is een mening dat de Amerikaanse en westerse passies rond de Taliban in het algemeen een mythe zijn, waarschijnlijk gelanceerd en in stand gehouden met het meest algemene doel: de nederlaag van de VS in het Midden-Oosten veranderen in iets dat lijkt op een overwinning, of op in ieder geval voor het succes van de pogingen om de orde in Afghanistan te handhaven.

Voorzitter van de Raad van Toezicht van het Instituut voor Demografie, Migratie en Regionale Ontwikkeling, leider van de Ontwikkelingsbeweging Yuri Krupnov gelooftdat de VS en de NAVO helemaal niet geïnteresseerd zijn in het creëren van een sterk nationaal leger in Afghanistan.

Als bewijs van dit idee haalt hij een bedrag aan van drie biljoen dollar dat in 11 jaar samen in Afghanistan en Irak is uitgegeven. Met dat geld was het heel goed mogelijk om een ​​nationaal leger op te richten. Maar voor de Amerikanen is Afghanistan niet meer dan een gebied voor de strategische inzet van troepen.

Volgens kameraad Krupnov zullen de Verenigde Staten niet alleen 20000 troepen in Afghanistan achterlaten, maar ook proberen hun militair-strategische voet aan de grond te krijgen richting Centraal-Azië, en tegelijkertijd Rusland van daaruit verdringen.

Een van de doelen van het Pentagon-rapport is om de Taliban te demoniseren. Volgens Krupnov bestaan ​​ze al lang niet meer in georganiseerde vorm in Afghanistan, maar deze vreselijke mythe moet worden ondersteund.

“Bovendien is een belangrijk doel van het aanwakkeren van deze angst, naast het vormen van de relevante publieke opinie, het beïnvloeden van de elites van de Russische Federatie, die eind 2012, 11 jaar na de start van Operatie Enduring Freedom en de bezetting van Afghanistan, blijf dit media-horrorverhaal over de Taliban herhalen ", dat de hele situatie destabiliseert. Stel dat als de NAVO en de VS de regio verlaten, de Taliban morgen bijna naar de Wolga gaan en Moskou niet veroveren. En de taak van de Verenigde Staten is om deze boeman te blijven cultiveren, om de Russische elites bang te maken... In feite zien we dat de Verenigde Staten hun militaire en andere geostrategische, geo-economische, geopolitieke en geoculturele aanwezigheid in het centrum verder versterken. van Eurazië.”


Het recente bezoek van Panetta, samen met de lovende woorden van de generaals over de successen van het Afghaanse leger, biedt een soort excuus voor een versnelde terugtrekking. Men kan zelfs aannemen dat de “fiscal cliff” die de Verenigde Staten in 2013 bedreigt de belangrijkste reden is voor een versnelde terugtrekking: het land heeft immers geen geld om de pensioenverplichtingen volledig na te komen, noch een ziektekostenverzekering, noch een militaire sociale zekerheid. programma's (inclusief speciale medische), noch voor vele anderen. Er zijn tegenstanders van de bezuinigingen en bezuinigingen in het Pentagon, die in het sombere rapport werden genoteerd, en er zijn aanhangers, zoals de oude Panetta en generaals die dicht bij hem staan, die niet in conflict willen komen met de president. Panetta gaat in januari met pensioen en wil geen problemen. Generaal Allen, en vooral de gepensioneerde Petraeus, verslikte zich in de problemen die voor hem lagen. De rest van het leger koos de kant van het Congres, waar veel Republikeinen zitten, die tegen bezuinigingen en bezuinigingen zijn, inclusief bezuinigingen op defensie.

John Allen zal Obama niet tegenspreken: in januari, als alles soepel verloopt en het liefdesschandaal is vergeten, zal hij de functie van opperbevelhebber van de geallieerde NAVO-strijdkrachten in Europa bekleden. Bovendien zal John Allen niet zeggen dat de Amerikaanse troepen in Afghanistan, waarover hij het bevel voert, de taak niet aankunnen.

Momenteel is generaal Allen, commandant van de Amerikaanse en NAVO-troepen in Afghanistan, treinen aanbevelingen over hoeveel troepen in het land moeten blijven aan het einde van de internationale missie in 2014. De uiteindelijke beslissing zal worden genomen door Barack Obama. Ook een eventuele beslissing over een versnelde terugtrekking zal door Obama moeten worden genomen. Zoals je kunt zien, is het pure economie. Volgens analisten maakt de Amerikaanse president binnenkort de definitieve cijfers bekend: tijdens een geplande ontmoeting met Karzai begin 2013 in Washington.

En Panetta is net zo optimistisch als iedereen: "Het is me duidelijk dat we het vandaag veel beter doen dan vier jaar geleden, ondanks enkele echte uitdagingen die in de regio blijven bestaan." Volgens hem zijn de Taliban niet in staat enig gebied van betekenis te heroveren en is het aantal interne aanvallen (dat wil zeggen aanvallen op coalitietroepen door het Afghaanse leger) gedaald tot twee in november, terwijl het er in augustus twaalf waren. Daarnaast neemt het geweldsniveau af, vooral in steden.

Dat wil zeggen, terwijl Panetta de Taliban "kleineert", terwijl sprekers van het Pentagon, vrienden van het Congres en de pers, de Taliban "verheffen", terwijl ze tegelijkertijd slecht spreken over de Afghaanse strijdkrachten.

Volgens een rapport van het Pentagon, het Afghaanse leger bloeit diefstal armen: het wordt vervolgens verkocht aan de Taliban. Bij gezamenlijke operaties nemen Amerikaanse officieren die bij Afghaanse eenheden zijn gedetacheerd mobiele telefoons af van hun 'bondgenoten': zo wordt het uitlekken van informatie gestopt.Vaak willen Afghaanse soldaten niet op de Taliban schieten: ze imiteren het schieten door munitie in de lucht te laten schieten.

Het ISAF-commando slaagde er niet in de ziekte van het Afghaanse leger - desertie - te verslaan. Elk jaar verlaat 35% van de strijders het leger.

Bezorgd over de sombere voorspellingen van het rapport, analist Alexandra Zawis van de invloedrijke Los Angeles Times trok hun visie op de Afghaanse toekomst. Het bleek nogal vaag te zijn, hoewel de journalist zijn spruiten wist te vinden.

De Taliban maken al diplomatieke stappen naar de macht. Tijdens informele gesprekken vorige week in Frankrijk met Afghaanse regeringsfunctionarissen en leden van de politieke oppositie, zei een naamloze Taliban-woordvoerder dat de beweging niet van plan was de macht te monopoliseren en bereid was om het land samen met andere facties te besturen. De Taliban beloofden zelfs rechten te verlenen aan vrouwen en etnische minderheden, degenen die ze in het verleden zo gewelddadig hadden onderdrukt.

Een interessante zet, maar eerder voorspelbaar en gericht op eind 2014. Daarom, laten we er zelf aan toevoegen, is het aantal Taliban-aanvallen de afgelopen maanden afgenomen. De Taliban willen de VS en de NAVO niet provoceren. Haar taak is om op een relatief "democratische" manier de macht te grijpen. Volgens Krupnov zijn de Taliban niet meer zo sterk als voorheen en kunnen ze daarom niet zonder "diplomatie". En trouwens, het is geen feit dat Washington de nieuwe democratische regering in Afghanistan later niet zal erkennen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft veel gedaan om ervoor te zorgen dat de islamistische Morsi van de Moslimbroederschap aan de macht kwam in Egypte en via een omweg Al-Qaeda aan de macht duwde in Syrië, dus waarom niet een andere schakel sluiten in de wereldsharia - de Taliban in Afghanistan? Al-Qaeda is immers in Afghanistan opgericht met de steun van de CIA.

De zwakte van de Taliban vandaag is dat hun groepen verscheurd worden door de strijd om de macht. Alexandra Zawis wijst erop, verwijzend naar enkele westerse experts, dat de "rebellen" zich terdege bewust zijn van de groeiende golf van problemen en politieke uitdagingen waarmee de Verenigde Staten worden geconfronteerd, en dat ze de versnelde terugtrekking van troepen uit Afghanistan als vanzelfsprekend beschouwen. Sommigen van hen vinden dat het zinvol is om te wachten tot de internationale troepen het land verlaten en dan onderhandelingen te voeren.

De huidige Taliban zijn niet degenen die de contacten met de Verenigde Staten gedachteloos zullen verbreken. Een voorbeeld hiervan is de recente geheime ontmoeting van hun vertegenwoordigers in Qatar met de Amerikanen. Al zijn hun contacten met Washington niet ideaal te noemen. De contacten van Karzai met de Taliban zijn echter verre van positief: veel leden van de Taliban beschouwen de president immers als een Amerikaanse marionet. Zo ja, waar moeten we dan met hem over praten? Het is beter om rechtstreeks naar Amerika te gaan.

Ondertussen beschreef Abdul Hakim Mujahid, een voormalige Taliban-woordvoerder die nu de Hoge Vredesraad van de regering vertegenwoordigde in gesprekken met een Franse denktank in een afgelegen kasteel in de buurt van Parijs, de bijeenkomst als "een zeer succesvolle stap ... op weg naar vrede en verzoening".

“Voor het eerst in 10 jaar kwamen de mensen van Afghanistan van verschillende stammen, van verschillende politieke lijnen, waaronder de regering en de oppositie, samen aan dezelfde tafel en bespraken de problemen van hun land”, zei hij, eraan toevoegend dat er “aanzienlijke vooruitgang” in de “bescherming van de rechten van de vrouw” .

Amerikaanse functionarissen zeiden dat de Taliban door militaire tegenslagen naar de onderhandelingstafel waren gebracht, vooral in het zuiden van Afghanistan. Een overigens zeer vreemde uitspraak die duidelijk uit het kamp van aanhangers van Panetta en Obama kwam. Omdat het in het zuiden is dat de Taliban de overhand krijgen op het zwakke Afghaanse leger (meer hierover hieronder).

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geen commentaar gegeven op de toespraken van de Taliban. Maar ze zeiden: "We steunen dergelijke ontmoetingen en discussies tussen Afghanen over de toekomst van Afghanistan, en we zullen er alles aan doen om een ​​vreedzame politieke regeling te ondersteunen."

Afghaanse analisten beweren ook dat de Taliban verre van de beweging is die daarvoor bestond. Niet alleen dat, ze zijn niet populair. Toegegeven, er is een andere mening, volgens welke de "Franse" lijn van de Taliban geenszins een echte verschuiving in hun beleid is. Het kan alleen propaganda zijn. De Taliban willen tijd winnen.

Gezien de zwakte, heterogeniteit en lage populariteit van de Taliban, moeten deze laatste dus verschillende compromissen en trucs sluiten. Hoe zwak ze zijn zal blijken uit de terugtrekking van de coalitietroepen uit Afghanistan. En zelfs daarvoor zullen de presidentsverkiezingen van april 2014 dit laten zien.

В "Washingtonpost" schrijven dat de basis voor Obama's beslissing met betrekking tot de terugtrekking van troepen uit Afghanistan een beoordeling zal zijn van hoe succesvol Amerikaanse troepen Afghanen hebben opgeleid om hun land te verdedigen. Het is waarschijnlijk dat de "versnelling" voor het einde van de zomer van 2013 zal worden doorgevoerd, hoewel president Karzai betwijfelt of de Afghaanse strijdkrachten volledig voorbereid zullen zijn en gelooft dat een versnelde terugtrekking de strijd van de Afghaanse strijdkrachten tegen de Taliban zou kunnen ondermijnen.Karzai lijkt niet bang te zijn voor het 'gevecht' maar voor zichzelf.

Lokale boeren zeggen dat als de overheid beweert het grootste deel van een gebied te beheersen, dit wishful thinking is. De Taliban zijn behoorlijk sterk, vooral in Kandahar.

Panetta zal binnenkort als minister van Defensie worden vervangen door Chuck Hagel, een voormalig senator uit Nebraska. Althans, Amerikaanse analisten voorspelden deze positie voor hem. Deze man ondersteunt precies de versnelde terugtrekking van troepen uit Afghanistan - geheel in overeenstemming met het beleid van Obama, die de schade aan de economie van het land lijkt te hebben gerealiseerd door de oorlog in het Midden-Oosten tijdens de financiële crisis te financieren.

Groot-Brittannië zal eind volgend jaar 3800 troepen uit Afghanistan terugtrekken. De overige 5000 zullen dienen tot 2014.

Het Afghaanse leger heeft nu zo'n 350000 manschappen. Het heeft de verantwoordelijkheid op zich genomen om veiligheid te bieden in gebieden waar 76% van de Afghaanse bevolking (30 miljoen mensen) woont. En dit ondanks het feit dat volgens het Pentagon-rapport slechts één van de 23 brigades in het hele land onafhankelijk kan werken, zonder de hulp van een coalitie!

Volgens generaal Mohammad Zahir Azimi, een Afghaanse woordvoerder van het ministerie van Defensie, worden elke maand meer dan 300 Afghaanse soldaten en politieagenten gedood in het land.

"We hebben nog steeds veel problemen in het zuiden van Afghanistan", gaf de Amerikaanse generaal-majoor Robert Abrams toe in zijn hoofdkwartier in Kandahar.

Het is dus nauwelijks nodig om de dreiging van de Taliban te ontkennen, zoals kameraad Krupnov gemakkelijk deed. Om de strategische mogelijkheden van de crisis van het Witte Huis voor kapitaalrechtvaardiging in Centraal-Azië en de inbreuk op Rusland te overdrijven - ook. Als Panetta en zijn opvolger het pad van overeenstemming met Barack Obama volgen, proberen sommige vertegenwoordigers van het Pentagon (de auteurs van het sensationele rapport, die het opzettelijk naar de pers hebben gelekt) vriendschap te sluiten met het Congres en een versnelde terugtrekking van troepen uit Afghanistan te voorkomen . De militaire lobby heeft ook zijn eigen belangen.

Wat Karzai betreft, hij bevindt zich nu ergens tussen de budgettaire Republikeinen en de Democraten. Zijn lot hangt rechtstreeks af van wat het Congres beslist en wat Obama beslist. Maar hoe dan ook, na de terugtrekking van de meeste ISAF-troepen in 2013 zal de Afghaanse president zich tussen zijn enige gevechtsklare brigade en de Taliban bevinden. Bovendien zal er niemand zijn om mobiele telefoons van soldaten af ​​te pakken ...

Beoordeeld en vertaald door Oleg Chuvakin
- speciaal voor topwar.ru
27 commentaar
Объявление

Abonneer je op ons Telegram-kanaal, regelmatig aanvullende informatie over de speciale operatie in Oekraïne, een grote hoeveelheid informatie, video's, iets dat niet op de site staat: https://t.me/topwar_official

informatie
Beste lezer, om commentaar op een publicatie achter te laten, moet u: inloggen.
 1. JohnnyT
  JohnnyT 29 december 2012 09:43
  + 10
  Zodra de NAVO vertrekt, komen de Taliban aan de macht. Alleen heb ik een vraag, met wie zullen ze vechten???? Inter-clan oorlog??? Panetta wil gewoon op de een of andere manier het gezicht van het "onoverwinnelijke" leger redden. Ze zullen hun bevolking hersenspoelen via de tv en iedereen zal gelukkig denken dat de Verenigde Staten opnieuw hebben gewonnen, dit keer Al-Qaeda ..... ze hebben als het ware de wereld gered)))))) Ze zullen niet verscheuren met de Taliban, het is een zeer goed hulpmiddel in de strijd tegen Rusland en zijn aanhangers

  Afghanistan is een land met sterke feodale tradities. De meerderheid van de bevolking leeft in dorpen waar ze nog niet eens gehoord hebben van de typische voordelen van de beschaving. Ze leven zoals ze 1000 jaar geleden leefden. Met zo'n manier van leven kan er geen sprake zijn van democratie en vrijheid. De Amerikanen bouwden geen scholen, ze plunderden alleen bedrijven. De intelligentsia als sociale klasse bestaat als zodanig niet. Er is alleen een Sovjet-erfenis......

  Ik ben bang dat nu dit hele stel bevroren "g" in opdracht van de Verenigde Staten naar onze grenzen zal exploderen, in ieder geval zal het
  1. Axel
   Axel 31 december 2012 18:20
   0
   Zodra de NAVO Afghanistan verlaat, zal heroïne op ezels over 2 maanden Khabarovsk bereiken
   1. Dimon-Lviv
    Dimon-Lviv 1 januari 2013 13:49
    +1

    Axel UA Gisteren, 18:20 ↑
    - -1+
    Zodra de NAVO Afghanistan verlaat, zal heroïne op ezels over 2 maanden Khabarovsk bereiken
    0 - onzin, wilde dreadlock. Het was onder de Verenigde Staten dat het areaal papaverteelt aanzienlijk toenam. Sinds 2001, toen de VS en hun NAVO-bondgenoten Operatie Enduring Freedom lanceerden, is de opiumproductie daar gestegen van 400 naar 8000 ton, dat is twintig keer. hoe dan ook - er zijn enkele voordelen van deze baaien ... De Verenigde Staten beschermen in wezen de productie van opiumpapaver!
    1. offo
     offo 2 januari 2013 19:47
     0
     in feite betalen de Taliban op deze manier voor de oorlog, en ik betwijfel ten zeerste of ze rechtstreeks worden verbrand.
     de lokale bevolking verdient er meer aan dan aan graan, en betrouwbaarder is dat er minder werk nodig is.
     het komt voor dat het reguliere leger van Afghanistan elke papaverkop met stokken uitslaat, "snel", opgewekt, betrouwbaar. De lokale bevolking is hier niet blij mee, want maanzaad brengt gegarandeerde zaden en niemand wil weer aan het werk.

     http://zyalt.livejournal.com/424683.html

     zeer interessante blog over Afghanistan, dit is slechts een van de artikelen
 2. Apollo
  Apollo 29 december 2012 10:05
  +6
  Bedankt Oleg voor de recensie! goed

  citaat - Voorzitter van de Raad van Toezicht van het Instituut voor Demografie, Migratie en Regionale Ontwikkeling, leider van de "Ontwikkelingsbeweging" Yuri Krupnov gelooft dat de VS en de NAVO helemaal niet geïnteresseerd zijn in het creëren van een sterk nationaal leger in Afghanistan.

  hier ben ik het niet eens met de stellingen van Yuri, integendeel, ze zijn geïnteresseerd, naar mijn mening is Karzai niet de juiste figuur om alle Afghanen te verenigen.

  citaat - Als bewijs van deze gedachte noemt hij het bedrag van drie biljoen dollar dat in 11 jaar samen werd uitgegeven aan Afghanistan en Irak. Met dat geld was het heel goed mogelijk om een ​​nationaal leger op te richten. Maar voor de Amerikanen is Afghanistan niet meer dan een gebied voor de strategische inzet van troepen.

  Afghanistan en Irak zijn ideale gronden voor smeergeld en verduistering.Amerikanen zullen om vele redenen gedwongen worden Afghanistan te verlaten.


  quote-De Taliban maken al diplomatieke stappen richting macht. Tijdens informele gesprekken vorige week in Frankrijk met Afghaanse regeringsfunctionarissen en leden van de politieke oppositie, zei een naamloze Taliban-woordvoerder dat de beweging niet van plan was de macht te monopoliseren en bereid was om het land samen met andere facties te besturen. De Taliban beloofden zelfs rechten te verlenen aan vrouwen en etnische minderheden, degenen die ze in het verleden zo gewelddadig hadden onderdrukt.

  naar mijn mening is er in dit stadium een ​​patstelling ontstaan ​​in Afghanistan, waarin de regeringstroepen niet kunnen winnen en de Taliban de macht in het land niet kunnen overnemen. De Taliban beseften dat ze niets konden bereiken met militaire acties alleen, wat betreft de neiging richting diplomatie, dan was dit te verwachten. De oorlog kan niet oneindig doorgaan. Het belangrijkste is mijns inziens dat Rusland zich niet afzijdig moet houden van de interne politieke processen in Afghanistan.
  1. Vladimirets
   Vladimirets 29 december 2012 11:09
   +1
   Citaat van Apollon.
   de oorlog kan niet oneindig doorgaan.

   De oorlog in Afghanistan is al vele, vele jaren aan de gang, in ieder geval sinds 1979. Afghanen vechten nu met een externe vijand, nu onder elkaar, maar het is al 43 jaar geleden en daarvoor was het hetzelfde. En je zegt dat het niet eindeloos kan doorgaan. Behalve papavers verzorgen en vechten tegen andere mensen in Afghanistan, weten ze blijkbaar niet meer hoe ze andere dingen moeten doen.
   1. Volozhanin
    Volozhanin 29 december 2012 17:42
    +1
    De moslimbroeders begonnen in 1975 terug te vechten onder Daoud, daarna begonnen ze met de Wbp, maar ze braken zelf het brandhout zeer snel.
  2. oude raketman
   oude raketman 31 december 2012 15:31
   0
   Citaat van Apollon.
   naar mijn mening is er in dit stadium een ​​patstelling ontstaan ​​in Afghanistan, wanneer de regeringstroepen niet kunnen winnen en de Taliban de macht niet kunnen overnemen

   Plus, maar ik wil mijn vijf cent bijdragen, het zijn niet die regeringstroepen kan niet gevecht,ze willen niet tegen de Taliban vechten, juist vanwege de bestaande feodale relaties, trouw aan de clan, aan iemands dorp, stam komt op de eerste plaats, het land komt op de tweede plaats en de regering, vooral als er geen vertegenwoordigers van jouw soort zijn, in het algemeen op geen enkele manier.
   Als er een sjah was, nog iets, was zijn macht onmiskenbaar, maar ook niet absoluut.
  3. offo
   offo 2 januari 2013 19:52
   0
   Rusland mag zich niet afzijdig houden van de interne politieke processen in Afghanistan.

   nog niet zo lang geleden legden ze de basis voor een cultureel centrum, daarvoor gaven ze Kamaz-vrachtwagens
   http://sdelanounas.ru/blogs/26406/
   http://sdelanounas.ru/blogs/16236/

   in principe is dit niet genoeg, maar het is op de een of andere manier eng om daar iets te investeren
 3. Denis
  Denis 29 december 2012 10:43
  +4
  Er wordt niet gezegd hoe de Taliban omgaan met drugs. Als het negatief is, dan is de vlag in hun handen, laat ze hem wurgen zonder rekening te houden met democratie
  1. igor36
   igor36 29 december 2012 12:16
   +3
   Hoe worden ze behandeld? Zoals altijd zijn ze in het oosten op zoek naar winst. Aan de ene kant is de islam tegen Datura, en aan de andere kant waren marihuana en hasj altijd beschikbaar in het Oosten. Toen de Taliban om de macht vochten, leefden ze van drugsgeld en bestonden ze, toen ze aan de macht waren, waren ze tegen drugs, omdat het nodig was om concurrenten die van dit geld leven te vernietigen en de wereldgemeenschap te smeren, toen de wereldgemeenschap de wapens opnam tegen hen groeiden weer drugsgewassen. Nu leven ze weer van geld uit drugs. Dus trek je eigen conclusies ... lees zelfs Wikipedia heeft infa.
   1. Denis
    Denis 29 december 2012 13:15
    +6
    Citaat van igor36
    Zoals altijd in het oosten zijn ze op zoek naar winst

    Zoek dan ook naar winst, verkoop wapens aan beiden Laat ze zichzelf doden Chauvinisme, vertel me? Ja, tenminste, als er maar minder drugs waren. Als je een mug slaat, schreeuwt niemand dat je de natuur aan het vernietigen bent. Ja, en slangen lijken zonder spijt te worden gedood. En drugs zullen erger zijn. door ons uitsterven, laat ze dan sterven
  2. Volozhanin
   Volozhanin 29 december 2012 17:46
   +1
   voor zover ik weet worden ze zeer slecht behandeld.Het is niet voor niets dat na de komst van de ovs de omvang van de Afghaanse drugshandel met 40 is toegenomen!!!!!!! tijd, om eerlijk te zijn, het past niet in mijn hoofd en het is moeilijk te geloven
 4. Gelukkig
  Gelukkig 29 december 2012 11:50
  +3
  Het lijkt mij dat zo'n leger weinig zin zal hebben!))
 5. igor36
  igor36 29 december 2012 12:23
  +1
  Hoogstwaarschijnlijk zal Afghanistan als een enkele staat uiteenvallen, de Taliban in het zuiden, de Oezbeken en Tadzjieken in het noorden, evenals de Koerdische regio's, dit zullen afzonderlijke clanformaties zijn, evenals een stel kleine feodale heren (veld commandanten). het wordt het oostelijke Tsjetsjenië van de jaren 90 op de schaal van een land met 40 miljoen inwoners.
 6. zamba
  zamba 29 december 2012 14:37
  +1
  Wat kan ik zeggen!? De Amerikanen stapten in, lieten ze zich ontwarren. We moeten ook militaire macht opbouwen, vooral in zuidelijke richting en terugkeren naar Tadzjikistan.
 7. Sandov
  Sandov 29 december 2012 14:42
  0
  En voor mij, zodat alle amers een roemloos einde vinden in het oude land Afghanistan. Net als in Korea en Vietnam. Daar en de weg naar deze geesten.
 8. Alexander Petrovich
  Alexander Petrovich 29 december 2012 15:20
  +1
  Is het op de eerste foto zo'n boorstap?
  1. phantom359
   phantom359 29 december 2012 16:59
   0
   Alexander Petrovitsj,Ja. Wat vond je leuk, Petrovich? Kijk hoe gefocust hun gezichten zijn, alsof ze een complexe wiskundige vergelijking oplossen.)))
   1. SlavaP
    SlavaP 29 december 2012 18:54
    0
    En op de tweede foto - op geen enkele manier Kalashi?

    Het idee van klein-feodaal Afghanistan lijkt het meest realistisch. Het zal moeilijk zijn om hiermee te leven, maar het is mogelijk: een speciale afdeling oprichten bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en alle geïnteresseerde partijen voorzien van precies hetzelfde aantal Kalash en andere benodigdheden ...
    1. offo
     offo 2 januari 2013 19:57
     0
     Nog niet zo lang geleden werd het verdeeld (tot 2001), er zullen nog steeds vilten zijn als je besluit om mooi te vertrekken.

     Besloten om de theorie van "gecontroleerde chaos" te spelen? Ik denk dat ze een derde kant zullen vinden waar ze heel veel van zullen houden.
   2. Alexander Petrovich
    Alexander Petrovich 30 december 2012 00:29
    0
    ja, ze zien er zo strijdlustig uit)))
 9. homosum20
  homosum20 29 december 2012 17:25
  0
  Als elk jaar 35% van het Afghaanse leger deserteert, voor wie bereiden de shtatovites dan strijders voor? Meer zoals de Taliban. Tijdens de 11 jaar van de invasie trainden ze met een leger van 350000 1347000 Talibanstrijders. In principe is dat voor 3 miljard dollar aan Amerikaanse belastingbetalers niet slecht. Het is niet verwonderlijk dat de amers met zo'n zinvolle besteding van begrotingsmiddelen in een diepe economische crisis verkeren.
  En bovendien, wat bevalt - geen corruptie.
 10. knn54
  knn54 29 december 2012 18:32
  +2
  De Taliban zijn, zoals elke beweging, niet monolithisch. De Amerikanen staan ​​niet bekend om hun sterke diplomaten. En het beleid zou klassiek moeten zijn: wortel en stok. Deze jongens respecteren alleen kracht en houden van geld. En voor zoveel geld en tijd was het mogelijk om creëer meer dan één beweging en groei "pocket" leider, maar de darm is dun.
  En de Amerikanen gaan niet weg, want:
  1. Inkomsten uit de verkoop van drugs dekken het leeuwendeel van de door de CIA toegewezen middelen.
  2. Door operaties uit te voeren in het zuiden en oosten van Afghanistan drijven de Amerikanen doelbewust de Taliban naar de grenzen van de Centraal-Aziatische republieken.
  3. En als ze olie vinden (gevonden?) ... dan is het duidelijk.
 11. sadqwsaff
  sadqwsaff 29 december 2012 20:15
  0
  Heb je al gehoord wat onze autoriteiten weer doen??? Nu is alles bekend geworden, alle informatie over elke inwoner van Oekraïne, Rusland en de GOS-landen.
  Ik heb onlangs deze database gevonden op internet smll.co/aVq1c3 ,
  en het belangrijkste was dat ze op zoek waren naar verloren familieleden, maar hier is alle informatie over ons allemaal:
  correspondentie met vrienden, adressen, telefoonnummers, werkplek en het ergste zijn zelfs mijn naaktfoto's
  (Ik weet echt niet waar...). Over het algemeen was ik erg bang - maar er is zo'n functie als "gegevens verbergen"
  Natuurlijk heb ik geprofiteerd en ik raad iedereen aan om niet te aarzelen, je weet maar nooit
 12. WW3
  WW3 30 december 2012 04:02
  +3
  Er is over het algemeen een wirwar van tegenstrijdigheden ... voorheen steunden de Verenigde Staten Pakistan altijd (een jaar geleden was er echter een incident toen de NAVO een Pakistaanse controlepost vernietigde, 28 Pakistaanse soldaten stierven, hun relaties bekoelden ...), Pakistan steunt de Taliban, de Verenigde Staten bestrijdt de Taliban en cultiveert drugsproductie in Afghanistan, het is koeler dan olie .... en zelfs als de drugshandel naar buren gaat, schaadt het zelfs zonder een enkel schot ....
  de taliban zullen komen en de opiumoogsten vernietigen... lol ... het is naïef om te geloven dat dit het geval zal zijn = ze moeten zich ook ergens mee voeden ....
 13. borstel
  borstel 30 december 2012 14:06
  0
  Onder de Taliban in 2001 werden de papavergewassen volledig vernietigd in de gecontroleerde gebieden (ongeveer 80-90%). In de gebieden van de Noordelijke Alliantie werden papavers nog zonder problemen geteeld. Ik zag met eigen ogen een reportage van Channel One uit Pakistan in het najaar van 2001. Daar zei Torgash "Chernushki" dat dit jaar het "product" alleen uit het noorden komt.
  Hieruit volgt dat de steun van Rusland aan de Noordelijke Alliantie in 2001 heeft bijgedragen aan het behoud van de toenmalige drugsgewassen. Daarna namen de amers het stokje over. En op dit moment gaat het erg goed met de drugsplanters in het noorden van Afghanistan. Drugsbaronnen werden gouverneurs en andere hooggeplaatste figuren.
  De Taliban beweren dat ze geen toestemming hebben gegeven voor drugsgewassen. En de aanwezigheid van plantages in hun controlezones wordt gerechtvaardigd door de omstandigheden van "oorlog" lachend Ze noemen het geld van de verkoop van drugs 'oorlogsbuit'. bullebak
 14. LAO
  LAO 2 januari 2013 19:24
  0
  In de tijd van de USSR hoorde ik van narcologen over opium van hoge kwaliteit uit Afghanistan, gemarkeerd met een stigma in de vorm van twee gekruiste zwaarden. Toen ging dit medicijn, onderweg door de USSR, naar Europa. drugsverslaafden werden opgesloten in de USSR. De Taliban en anderen zoals zij zullen deze superwinstgevende onderneming nooit opgeven, maar nu zal Rusland ook voor hen openstaan.
  Het is heel erg als een fanatiek militant islamisme aan de macht komt, waar dan ook, met maar één doel: de islam over de hele wereld.
  Je mag geen grappen maken met de militante islam. Hij moet als een beest in een kooi worden gehouden.
  Voor een militante theocratie zijn er geen wetten en morele principes geschreven.Er bestaat geen misdaad die niet zou worden gerechtvaardigd door de wil van God of de wil van Allah. Theocratie is een stagnatie van de beschaving.De Taliban aan de macht is ONMOGELIJK!