militaire beoordeling

Zwarte Zee: wat Rusland in januari zal demonstreren

196
Volgens de persdienst en informatiedienst van het Ministerie van Defensie van de Russische Federatie eind januari in de wateren van de Zwarte en de Middellandse Zee zal passeren oefeningen van de intervlootgroepering van de Russische marine met de betrokkenheid van de troepen van de noordelijke, Oostzee-, Zwarte Zee- en Stille-vloten.

“Het belangrijkste doel van de oefeningen is om de problemen uit te werken van het creëren van een interspecifieke groepering van troepen (troepen) buiten de Russische Federatie, het plannen van het gebruik ervan, evenals het uitvoeren van gezamenlijke acties als onderdeel van een gecombineerde groepering van de marine volgens een enkel plan.”
Nu verhuizen de operationele groepen schepen naar de gebieden van de oefeningen. Als onderdeel van grootschalige oefeningen zullen tactische afleveringen worden gehouden om het personeel van het Korps Mariniers en de Luchtlandingstroepen op landingsschepen te laden vanaf de niet-uitgeruste kust van de Noord-Kaukasus.

Alle voorbereidingen voor maritieme activiteiten werden uitgevoerd vloten Rusland sinds december vorig jaar. Het voorzag in de verkenning van de oefengebieden, de uitvoering van voorbereidende commando- en staftraining met elementen van vuurtraining, evenals antipiraterij- en antiterroristische activiteiten.

Zoals RIA uitlegde,Nieuws» in het Bureau van de Persdienst en Voorlichting van het Ministerie van Defensie worden voor het eerst in de afgelopen decennia oefeningen van deze omvang gehouden.

In de pers, ook de buitenlandse, verschenen in januari aantekeningen en artikelen over de oefeningen en over het Syrische onderwerp. Als ons ministerie van Defensie het verband tussen de oefeningen in januari en het Syrische conflict niet vermeldde, begonnen de journalisten onmiddellijk te concurreren in de zoektocht naar het "Tartus-spoor".

Feit is dat eind december het grote landingsschip van de Zwarte Zeevloot "Novocherkassk" ging uit op zee vanuit Novorossiysk en op weg naar Tartus. Nog twee BDK's ("Azov" en "Nikolai Filchenkov") trokken op 28 december door de Straatzone en voegden zich bij het detachement schepen van de Zwarte Zeevloot in de Egeïsche Zee. Van daaruit vertrokken ook Russische schepen met mariniers en militair materieel aan boord, vergezeld van de bewakers-raketkruiser Moskva, naar Tartus.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Russische Federatie heeft een plan voor de evacuatie van Russische burgers uit Syrië in geval van verslechtering van de situatie daar. Half december bevestigde plaatsvervangend minister van Buitenlandse Zaken Mikhail Bogdanov tegenover de openbare kamer dat Rusland "mobilisatieplannen" heeft. Toegegeven, de mogelijkheid om deze plannen toe te passen "is nog niet gekomen".

Bovendien is het onwaarschijnlijk dat landingsschepen betrokken zijn bij de evacuatie van burgers: de BDK kan niet meer dan driehonderd mensen aan boord nemen, en alleen als daar geen versterkte compagnie mariniers is.

militair specialist geschiedenis, kandidaat voor historische wetenschappen Alexei Isaev gaf als volgt commentaar op de situatie:

"De Russische vloot is in haar huidige staat niet in staat om mondiale taken uit te voeren; in het geval van een confrontatie met de Amerikaanse vloot alleen, zullen alle vier de belangrijkste Russische vloten binnen enkele seconden worden weggevaagd."


Volgens de deskundige zijn de oefeningen nodig om de gevechtscapaciteit van de vloot op peil te houden. De Russische vloot kan deelnemen aan vredesoperaties en aan de bescherming van handelsroutes over zee tegen piraten. Activiteiten in de Middellandse Zee en de Zwarte Zee zijn volgens de specialist niet bedoeld om de strijdkrachten van de NAVO of de Verenigde Staten te demonstreren. Volgens hem waren de schepen die de afgelopen jaren de Russische scheepswerven verlieten vooral bestemd voor het Verre Oosten. Daarom kan Rusland proberen indruk te maken op Japan of China, maar niet op Amerika.

Wat schrijven buitenlanders over dit onderwerp?

Misschien worden westerse meningen in een algemene vorm in het tijdschrift gepresenteerd Bedrade, in een artikel van 3 januari 2013 (door Robert Beckhusen).

De Russische marine, schrijft de auteur, is van plan de grootste militaire oefeningen te houden - misschien wel de grootste sinds de ineenstorting van de USSR. Wat willen de Russen? Natuurlijk wil Vladimir Poetin zijn militaire spierballen laten zien en militaire macht tonen. Maar, merkt de journalist op, de oefening kan ook bedoeld zijn om de Verenigde Staten voorzichtig te waarschuwen: ze zeggen: blijf uit de buurt van zout water, dat traditioneel in de invloedssfeer van Rusland ligt.

Verwijzend naar het Russische ministerie van Defensie schrijft de Amerikaan met schroom over de eenheid van alle vier de vloten van de Russische Federatie: de noordelijke, de Oostzee, de Zwarte Zee en de Stille Oceaan. Hij kondigt onmiddellijk de grootse plannen van kameraad Poetin aan: om tegen 2020 659 miljard dollar uit te geven aan de opbouw van bewapening. Rusland gaat ook de macht van de marine vergroten. Tegen 2016 zal de vloot 18 nieuwe oorlogsschepen hebben, evenals 30 schepen voor speciale doeleinden en anti-sabotage. Dit is samen met zes nieuwe onderzeeërs. Een van deze schepen, een schip uit de Borey-klasse (Yuri Dolgoruky), is deze week al bij de vloot gevoegd.

De keuze van het oefengebied komt de journalist echter 'vreemd' voor. Zwarte en Middellandse Zee? Daarom bereiden de Russen zich voor om hun burgers uit Syrië te evacueren (volgens verschillende schattingen zijn er 9000 tot 30000 mensen). Misschien, zo suggereert de auteur van het artikel, staat de situatie in Syrië, waar de burgeroorlog voortduurt, op het punt scherp te verslechteren.

De auteur komt met een andere hypothese. Rusland heeft veel meer solide redenen om geweld te demonstreren in de genoemde regio. Politici in Moskou, die scherp en ver kunnen zien, menen dat de Zwarte Zee wordt bedreigd.

In november, zo vervolgt de journalist, betoogde Anna Glazova, een militair analist aan het Russische Instituut voor Strategische Studies, in het tijdschrift National Defense dat de Verenigde Staten probeerden "de militaire controle over het Zwarte-Zeegebied over te nemen". De installatie van raketverdedigingssystemen in Turkije en Roemenië streeft helemaal niet de gestelde doelen na (het neerschieten van Iraanse raketten), maar is gericht op de Russische dreiging. Roemenië en Bulgarije sloten zich in 2004 aan bij de NAVO, en in de ogen van Moskou betekende dit in feite dat de Amerikanen de controle over de westkust van de Zwarte Zee overnamen. Glazova schrijft hierover.

Dit wordt volgens de heer Beckhusen te sterk gezegd. De Verenigde Staten, merkt hij op, worden immers beperkt door een verdrag uit 1936 dat zowel het aantal oorlogsschepen reguleert dat door de door Turkije gecontroleerde Bosporus mag varen als de duur van hun verblijf in de wateren van de Zwarte Zee.

Toegegeven, als je vanaf de andere kant kijkt, hebben Amerikaanse kruisers uitgerust met Aegis-raketafweersystemen de afgelopen twee jaar Oekraïense en Georgische havens bezocht.

Wat betekent dit allemaal? Georgische vraag? De confrontatie tussen de VS en Rusland over Georgië?.. De Zwarte Zee, gelegen "in de achtertuin" van Rusland, leent zich perfect voor zo'n drama.

Nee, schrijft de auteur, de VS gaan geen vliegdekschip naar zee sturen om Georgië te helpen in geval van een nieuwe oorlog. Hier is het historische argument hiervoor: tijdens de korte oorlog tussen Georgië en Rusland in 2008 was het Pentagon van plan om twee hospitaalschepen naar zee te sturen, maar beide werden geblokkeerd door Turkije. Istanbul staat geen militaire schepen toe met een waterverplaatsing van meer dan 45000 ton in de Zwarte Zee; Het verbod geldt alleen voor landen die er niet aan grenzen.

Het valt nog te veronderstellen dat we het hebben over een "grote show" die Rusland van plan is om de relatieve afname van zijn invloed tegen te gaan.

Jim Holmes, universitair hoofddocent strategie aan het Naval War College, verklaart:

"... Dit is allemaal om aan te tonen dat Rusland een maritieme mogendheid blijft om rekening mee te houden."


Eind deze maand, schrijft Beckhusen, krijgen we de gelegenheid om te kijken in hoeverre dat nodig is. Ook zal het volgens de waarnemer interessant zijn om te zien of Poetin nog verrassingen in petto heeft...

De bovengenoemde Anna Glazova, hoofd van de sector Midden-Oosten van het Russische Instituut voor Strategische Studies, kandidaat voor filologische wetenschappen, November-artikel over de veiligheid van het Zwarte Zeegebied schreef over het veiligheidsprobleem in verband met de Arabische revoluties in het Midden-Oosten. Het Zwarte-Zeegebied bleek immers een buffer te zijn die Rusland scheidde van de islamitische wereld, die door oproer in beslag werd genomen. En de veiligheid van de regio kan niet worden gegarandeerd door de BLACKSEAFOR marine operationele interactiegroep (tegenwoordig is het geen echte verenigende kracht die in staat is om ernstige veiligheidsproblemen op te lossen; A. Glazov noemt dit blok ironisch genoeg een "club"), noch de Zwarte Zee Economische Samenwerkingsorganisatie (BSEC): het laatste doel van de activiteit is economisch. En als gevolg daarvan leidt het ontbreken van regionale mechanismen die de stabiliteit en veiligheid van de Zwarte Zee-regio garanderen, volgens Glazova ertoe dat deze kwesties door andere spelers, voornamelijk de VS en de EU, worden aangepakt.

Volgens Glazova kregen de Amerikanen na de toetreding van Roemenië en Bulgarije tot de NAVO en de oprichting van marinebases aan de kust van de twee landen feitelijk de controle over het westelijke deel van de Zwarte Zee. Nu, onder het voorwendsel de veiligheid van Europa te waarborgen, zijn ze begonnen met het inzetten van raketverdedigingssystemen op het grondgebied van Roemenië en Turkije. Amerikaanse marineschepen, in het bijzonder Ticonderoga-klasse raketkruisers en Arleigh Burke-klasse torpedobootjagers, zo schrijft de analist, verschijnen regelmatig in de Zwarte Zee.

“Een concrete uiting hiervan was de regelmatige aanwezigheid van Amerikaanse oorlogsschepen in de Zwarte Zee met aanloop naar de havens van Georgië en Oekraïne, waaronder Sevastopol, waar de Russische marine is gestationeerd.

Dus, voor de periode van juni 2011 tot februari 2012, bezochten drie Ticonderoga-klasse raketkruisers van de 6e operationele vloot van de VS hier: Monterey (juni 2011), Philippine Sea (oktober 2011) en "Vella Gulf" (eind januari - begin februari 2012). Van alle drie de kruisers is bekend dat ze zijn uitgerust met het Aegis-raketafweersysteem en kruisraketten dragen.


Glazova vervolgt:

“In deze context is het mogelijk dat de Verenigde Staten proberen de recente politieke toenadering tot Turkije te gebruiken en de druk op Ankara op te voeren om het Verdrag van Montreux te herzien. In dit geval zullen de schepen van de Amerikaanse marine vrijelijk door de Bosporus en de Dardanellen kunnen varen en zonder tijdslimiet in het Zwarte Zeebekken kunnen blijven.”


Tegelijkertijd, schrijft de analist, versterken de VS ook hun militaire aanwezigheid in Georgië. Er is informatie dat er een geheim vliegveld is gebouwd in Marneuli (met medewerking van het Amerikaanse leger) en dat er een basis voor onderzeeërs zal worden gebouwd in Kulevi. In het zuidoosten van Georgië zijn ongeveer 30 militaire ziekenhuizen gebouwd volgens standaard Amerikaanse ontwerpen, waarvoor $ 5 miljard is uitgetrokken.

Glazova herinnert zich dat als de Turkse marine vandaag 14 onderzeeërs heeft, Rusland er maar één heeft als onderdeel van de Zwarte Zeevloot.

Op dit moment herinneren we ons dat wanneer de patriotten gestationeerd zijn nabij de Turks-Syrische grens, letterlijk door Turkije gesmeekt door de NAVO (waarschijnlijk in ruil voor het stopzetten van het Turkse veto in Israëls Noord-Atlantische Alliantie), de Amerikanen een kans hebben, zij het karig. , maar om met Ankara te onderhandelen over - of anders - dezelfde herziening van het Verdrag van Montreux. In dit geval wordt de Amerikaanse Zwarte Zee-dreiging werkelijkheid. In deze context is de taak om Georgië toe te laten tot de NAVO bijna een opgelost probleem. En broederlijk Amerika zal dichter dan ooit bij Rusland komen te staan.

Het is naïef om te denken dat de mensen in het Kremlin dit allemaal niet begrijpen. En als ze het eenmaal begrijpen, maken ze het hun geopolitieke 'vrienden' duidelijk: we zijn hier, we zien alles. Kijk naar ons. Ja, we zijn nog lang niet zo sterk als in de dagen van de glorieuze USSR, maar nu krimp je ineen en gaan we vooruit. En daar hebben we tijd voor: Turkije staat nog niet te popelen om uw grote schepen door de Bosporus te laten, en ook China leidt u af.

Grootschalige Russische marine-oefeningen in de Zwarte Zee en de Middellandse Zee moeten dus niet alleen worden beschouwd als "uitvoering van gezamenlijke acties als onderdeel van de gecombineerde groep van de marine", maar juist als uitvoering "volgens een enkel plan", dat wil zeggen, een strategisch plan.

Beoordeeld en vertaald door Oleg Chuvakin
- speciaal voor topwar.ru
196 commentaar
Объявление

Abonneer je op ons Telegram-kanaal, regelmatig aanvullende informatie over de speciale operatie in Oekraïne, een grote hoeveelheid informatie, video's, iets dat niet op de site staat: https://t.me/topwar_official

informatie
Beste lezer, om commentaar op een publicatie achter te laten, moet u: inloggen.
 1. Vanek
  Vanek 9 januari 2013 09:25
  + 16
  maar nu kruip je ineen

  Oleg, ze krimpen niet. Ze krimpen ineen.
  1. nycson
   nycson 9 januari 2013 09:49
   + 28
   Goed artikel! Slechte trends op het gezicht! Het is ook duidelijk dat Rusland moet handelen! De vijanden van ons land slapen niet. Als dit Verdrag van Montreux wordt herzien, zal Georgië definitief worden toegelaten tot de NAVO! Er moet iets gebeuren met Georgië! Tot de aanval! We kunnen de Amerikanen daar niet laten vestigen! Laten we eens kijken hoe de gebeurtenissen zich daar ontwikkelen met de nieuwe minister en het mogelijke aftreden van Misha!
   1. Alexander Romanov
    Alexander Romanov 9 januari 2013 09:58
    + 14
    Citaat van nycson
    Het is ook duidelijk dat Rusland moet handelen!

    Nou, we lijken stil te handelen.
    Citaat van nycson
    Als dit Verdrag van Montreux wordt herzien, zal Georgië definitief worden toegelaten tot de NAVO!

    Ja, ze accepteren Georgië niet in de NAVO, zo'n stap riekt naar een grote oorlog. Zelfs de Verenigde Staten zullen lobbyen, de Duitsers kunnen de rug toekeren. Ze herinneren zich nog Stalingrad.
    1. nycson
     nycson 9 januari 2013 10:10
     +9
     Citaat: Alexander Romanov
     Laat Georgië niet toegelaten worden tot de NAVO, zo'n stap riekt naar een grote oorlog.

     Waarom accepteren ze het niet, alles gaat hier naartoe! De wereld ruikt al lang naar een grote oorlog! En het is onze taak koste wat kost de toetreding van Georgië tot de NAVO te voorkomen, zelfs als we het moeten aanvallen en bezetten! Kijk, NAVO-vliegtuigen patrouilleren in het luchtruim in de Baltische staten! Marasmus! De vliegtijd naar Moskou is 20-30 minuten!
     1. Alexander Romanov
      Alexander Romanov 9 januari 2013 10:30
      + 12
      Citaat van nycson
      Waarom accepteren ze het niet, alles gaat hier naartoe!

      In 2008 hebben de Verenigde Staten sterk gelobbyd bij Georgië om lid te worden van de NAVO, maar het is er niet doorgekomen.Nu, na de oorlog, als Rusland zijn tanden begint te laten zien, zullen een aantal Europese landen domweg zo'n stap zetten.Ze hebben beloftes gekregen. van een vroege binnenkomst voor een lange tijd, maar dingen zijn er nog steeds.
      Citaat van nycson
      Kijk, NAVO-vliegtuigen patrouilleren in het luchtruim in de Baltische staten! Marasmus!

      In een grote oorlog halen deze vliegtuigen het weer niet, het is meer een politieke patrouille, voor de Baltische staten zelf, zoals veiligheid en bescherming.
      1. Bubo
       Bubo 9 januari 2013 11:05
       +1
       Ik deel het standpunt van Alexander.
      2. botanicus
       botanicus 9 januari 2013 14:24
       +5
       In het zuidoosten van Georgië zijn ongeveer 30 militaire ziekenhuizen gebouwd volgens standaard Amerikaanse ontwerpen, waarvoor $ 5 miljard is uitgetrokken.

       Het lijkt erop dat ze voorbereidingen treffen om gewonde dieren uit Iran te vervoeren. Georgië zal niet genoeg troepen hebben om 30 ziekenhuizen te vullen, ook al zijn ze daar ingekwartierd.
       1. matroos76
        matroos76 12 januari 2013 22:51
        +1
        Ik denk dat je schatting ongeveer tien is.
      3. nycson
       nycson 9 januari 2013 16:17
       +3
       Citaat: Alexander Romanov
       maar de dingen zijn er nog steeds.

       ik ben voor! God geve dat het zo is als u zegt! Niemand heeft echter nog plannen voor NAVO-uitbreiding geannuleerd! Ik denk niet dat ze zo snel zullen opgeven! hi
       Citaat: Alexander Romanov
       In een grote oorlog zullen deze vliegtuigen het weer niet halen

       Hier ben ik het niet met je eens! Vliegtuigen spelen gewoon de hoofdrol, evenals schepen en onderzeeërs, d.w.z. dat allemaal. wat kunnen kruisraketten dragen! hi
      4. Cadet787
       Cadet787 11 januari 2013 20:26
       0
       Er is een verslechtering van de politieke situatie, in deze situatie kan alles worden verwacht.
     2. Vufel
      Vufel 9 januari 2013 11:42
      + 13
      Je hebt gelijk kameraad! Hoewel de term "aanval" niet helemaal correct is in relatie tot Rusland. Rusland valt niet aan, Rusland verdedigt zichzelf! Hoewel Topolkom beter is, is Topolkom van hen!
      1. Armata
       Armata 9 januari 2013 11:51
       +2
       Citaat van Vufel
       Rusland verdedigt! Hoewel Topolkom beter is, is Topolkom van hen!


       het zijn niet de staten. als er populierenhout is, dan krijgen we de restanten. Weet jij wat een radioactieve wolk is?
       1. Vufel
        Vufel 9 januari 2013 13:20
        +6
        "Populier" is figuurlijk. Maar men mag zijn kinderen ook niet blootstellen aan de joods-vrijmetselaarshandlangers!
      2. Goudmitro
       Goudmitro 9 januari 2013 13:40
       +6
       Welnu, waarom meteen Topolkom? Waarom bijvoorbeeld niet eerst moderne methodes proberen, in plaats van de Oranje Revolutie, die al heeft plaatsgevonden en waarvan de Georgiërs de vruchten al hebben geproefd, een anti-Oranje revolutie organiseren, die ongetwijfeld haar aanhangers zal vinden in Georgië, plus onze steun . Of in ieder geval om stabiele instabiliteit in het land te organiseren. In deze gevallen gaat de NAVO daar zelf niet heen!
       1. Vufel
        Vufel 9 januari 2013 17:21
        +3
        Sterk daar ging je verdomme zitten! Alle publieke organisaties onder hun controle. Nu in Georgië, zo niet een president, dan een anti-Russische klootzak! Nog niet anders. Maatschappelijke processen kun je natuurlijk wel beïnvloeden, daar is geld en tijd voor nodig. We hebben het geld zelf nodig, maar we hebben nauwelijks tijd - ze slepen, slepen Georgië naar de NAVO!
        1. vyatom
         vyatom 10 januari 2013 14:17
         0
         Nou, jij geeft Fufel. Het belangrijkste is dat Oekraïne niet is meegesleurd in de NAVO.
      3. nycson
       nycson 9 januari 2013 16:20
       0
       Citaat van Vufel
       Hoewel de term "aanval" niet helemaal correct is in relatie tot Rusland.

       Daar ben ik het mee eens! Dit is precies wat je hebt opgemerkt!
       Citaat van Vufel
       Hoewel Topolkom beter is, is Topolkom van hen!

       Nou, je bent tevergeefs!
      4. Sandov
       Sandov 9 januari 2013 22:24
       0
       Citaat van Vufel
       Raketkruisers van de Ticonderoga-klasse en torpedobootjagers van de Arleigh Burke-klasse, schrijft de analist, verschijnen regelmatig in de Zwarte Zee.


       Hoopoes verdrinken - verdrinken.
     3. Armata
      Armata 9 januari 2013 11:49
      +5
      Citaat van nycson
      Kijk, NAVO-vliegtuigen patrouilleren in het luchtruim in de Baltische staten! Marasmus! De vliegtijd naar Moskou is 20-30 minuten!
      Hoeveel blijft er over nadat de S300 uit de regio Kaliningrad werkt?
      1. nycson
       nycson 9 januari 2013 16:22
       +2
       Citaat: Monteur
       Hoeveel blijft er over nadat de S300 uit de regio Kaliningrad werkt?

       Zullen ze je laten werken? Ja, en ver echter!
       1. leon-iv
        leon-iv 10 januari 2013 10:53
        0
        hier is een Moskouse vyser.
        Hoe heb je berekend met Google Maps?
        zelfs een tornado zal met een PTB half leeg moeten vliegen, om nog maar te zwijgen van andere kleine dingen in de sterkste luchtverdedigingszone.
    2. Hammer
     Hammer 9 januari 2013 11:11
     + 17
     Citaat: Alexander Romanov
     ze herinneren zich nog steeds Stalingrad.


     Oh, zouden je woorden in je oren zijn ... wie heeft het nodig.
     Hier is hoe we niet moeten draaien. De Turken zullen eerder onze ballen verdraaien dan wij ze hebben.
     - De Bosporus en de Dardanellen zijn van hen, wat betekent dat de 6e vloot in onze onderbuik kan zijn.
     - "South Stream" zal ook niet door de Zwarte Zee gaan zonder hun toestemming.
     - Desgewenst voert Ankara druk uit op Bakoe en laait Karabach weer op, waardoor Rusland zich inspant voor Armenië. En de hele Kaukasus is hetzelfde. Zodra ze de stroom militanten vanuit Syrië naar de Noord-Kaukasus inzetten.
     En wat kan Rusland echt doen als reactie - om onze toeristen Antalya niet binnen te laten?
     Ik probeer de situatie niet te dramatiseren, op de een of andere manier zullen we al deze tegenslagen kunnen overleven. Maar Turkije is een serieuze kracht in deze regio en het zou een grote vergissing zijn om daar geen rekening mee te houden.
     1. Misantrop
      Misantrop 9 januari 2013 11:31
      + 15
      Citaat van Hammer
      En wat kan Rusland echt doen als reactie - om onze toeristen Antalya niet binnen te laten?

      Trouwens, ondanks de externe anekdote is het een behoorlijk serieuze bedreiging. Bijna de helft van Turkije leeft ten koste van het toerisme en de productie van goederen voor de Russische Federatie en Oekraïne (nou ja, er zijn ook Turkse bouwers). Dus wanneer deze stroom wordt geblokkeerd, zal de Turkse economie een ZO krachtige kick krijgen dat de regering naar de hel zal vliegen, TE velen zullen tegelijkertijd scherp en tastbaar lijden ...
      1. nycson
       nycson 9 januari 2013 16:28
       +2
       Citaat van Misantrop
       Trouwens, ondanks de uiterlijke anekdote, een behoorlijk serieuze bedreiging

       Ja, ze zullen het overleven!
      2. Jeraz
       Jeraz 9 januari 2013 20:41
       +8
       Citaat van Misantrop
       Trouwens, ondanks de externe anekdote is het een behoorlijk serieuze bedreiging. Bijna de helft van Turkije leeft ten koste van het toerisme en de productie van goederen voor de Russische Federatie en Oekraïne (nou ja, er zijn ook Turkse bouwers). Dus wanneer deze stroom wordt geblokkeerd, zal de Turkse economie een ZO krachtige kick krijgen dat de regering naar de hel zal vliegen, TE velen zullen tegelijkertijd scherp en tastbaar lijden ...

       "Ik heb de ogen van sommige mensen al vele malen geopend, je kunt zien dat de stroom enorm is. Het budget van Turkije is 225 miljard dollar. Wil je zeggen dat Russische en Oekraïense toeristen de Turkse economie 110 miljard geven?"
       Ik begin u nog niet de hele structuur van de Turkse economie uit te leggen, ik gaf slechts een voorbeeld.
       En nog een plaats in termen van toeristen wordt ingenomen door Duitsland.
       eindelijk de stereotypen begrijpen en vergeten dat de helft van Turkije leeft ten koste van 3 miljoen niet de rijkste mensen uit Rusland !!!!!!
       1. Misantrop
        Misantrop 10 januari 2013 00:47
        0
        Citaat van Yeraz
        .wil je zeggen dat Russische en Oekraïense toeristen de Turkse economie 110 miljard geven??

        Mijn punt is dat deze grote miljarden heel weinig te maken hebben met het grootste deel van de Turkse bevolking. Ze draaien "aan de top", onder het rijkste deel van de bevolking, niet te talrijk. Maar degenen die armer zijn, leven gewoon ten koste van de toeristische sector en de zaken die daarmee samenhangen. En de verslechtering van dit bedrijf zal de portemonnee raken (en met protesten de straat op rijden), zij zijn het. En het zal HEEL moeilijk zijn voor de overheid om dit "niet op te merken".
        1. Jeraz
         Jeraz 10 januari 2013 01:34
         +3
         Citaat van Misantrop
         Mijn punt is dat deze grote miljarden heel weinig te maken hebben met het grootste deel van de Turkse bevolking. Ze draaien "aan de top", onder het rijkste deel van de bevolking, niet te talrijk. Maar degenen die armer zijn, leven gewoon ten koste van de toeristische sector en de zaken die daarmee samenhangen. En de verslechtering van dit bedrijf zal de portemonnee raken (en met protesten de straat op rijden), zij zijn het. En het zal HEEL moeilijk zijn voor de overheid om dit "niet op te merken".

         nee, je zei dat de helft van hun budget wordt gemaakt door Russische toeristen, en als reizen worden geannuleerd, stopt hun economie en krijgt het leiderschap van de bevolking.
         Ten tweede bezetten Russische toeristen 11 procent van hun toeristische activiteiten.
         En ten derde begrijp ik dat we allebei uit de GOS-landen komen, maar geloof me, als Azerbeidzjaans die heel goed op de hoogte is van het politieke leven in Turkije, komen hun leiderschap en dat van ons niet eens in de buurt.
         Trouwens, in 2011 waren de inkomsten uit toerisme 25 miljard, dus in 2012 was het ongeveer 2 miljard hoger, Russen hebben 11% van de markt.
         En vergeet niet dat het contract voor kerncentrales in de Russische Federatie 20 miljard bedraagt ​​in Turkije.
         Geef toe dat u zich vergiste door te zeggen dat de helft van hun budget wordt gevormd door Russen.U was gewoon slecht geïnformeerd en beoordeelde Turkije op basis van stereotypen.
         Dit komt uit een serie toen ik een Russisch opgeleid meisje vroeg hoe je je Baku voorstelt, het antwoord was bergen en veel moskeeën))

         1. Misantrop
          Misantrop 10 januari 2013 02:20
          +1
          Misschien heb ik me niet precies uitgedrukt. Hij had het budget niet voor ogen van het land als geheel, maar van dat (zeer talrijke) deel van de bevolking. Trouwens, het toerisme zelf is slechts het topje van de ijsberg. Te oordelen naar het aantal en aanbod van in Turkije gemaakte goederen, zijn de bedragen daar redelijk vergelijkbaar met die voor toeristen. Een zeer groot deel van degenen die op papier als toerist worden vermeld, zijn eigenlijk kleine groothandels. De Duitser heeft geen geluk met een dozijn of anderhalf leren jacks van een toeristisch uitstapje om vakantiekosten terug te verdienen wenk
          1. Jeraz
           Jeraz 10 januari 2013 13:59
           +3
           Citaat van Misantrop

           Misschien heb ik me niet precies uitgedrukt. Hij bedoelde niet de begroting van het land als geheel, maar van dat (zeer talrijke) deel van de bevolking

           Alweer fout, het blijkt dat ze van het ene uiterste in het andere zijn gegaan
           Vroeger werd beweerd dat de helft van de staatsbegroting wordt gevormd door Russische toeristen. Nu leeft de helft van de bevolking van 75 miljoen Turkije ten koste van Russische toeristen. Ja, veel mensen werken in de toeristische sector, wat 25-27 geeft miljard van de Turkse begroting van 225 miljard, en in de toeristische sector bezetten Russen slechts 11 procent. Zul je blijven beweren dat de Turken leven ten koste van de Russen ???
           over de Duitsers, ik weet niet wat de Duitsers daar kopen, maar het feit dat ze zich meestal in rijke hotels vestigen en dat de Duitsers meer geld hebben dan Russische toeristen.
         2. vyatom
          vyatom 10 januari 2013 14:19
          0
          En hoe kun je je Baku echt voorstellen?
          1. Jeraz
           Jeraz 11 januari 2013 00:37
           +3
           typ het laatste songfestival op YouTube en je zult het zien. En je zult zeer verrast zijn als je je Baku anders had voorgesteld. In de Kaukasus zijn Grozny en Baku heel anders dan alle steden in de Kaukasus.
      3. illarion
       illarion 10 januari 2013 17:16
       0
       Dat klopt, ze accepteren zelfs roebels als betaling.
     2. vyatom
      vyatom 9 januari 2013 11:47
      +5
      Citaat van Hammer
      Maar Turkije is een serieuze kracht in deze regio en het zou een grote vergissing zijn om daar geen rekening mee te houden.

      Laat mensen niet lachen. Sinds de 18e eeuw is Turkije nooit meer een serieuze mogendheid geweest, maar slechts een goedkope marionet in de handen van westerse diplomaten. Waarvoor ze volledig uit Rusland heeft ontvangen. Als zweepslagen voor ons leger. Suvorov en Kutuzov maakten vooral naam door de Turken te verslaan. We hebben een goede helft van de kust van de Zwarte Zee van hen afgenomen.
      En ik rust niet in Antalya, omdat. Ik respecteer mezelf.
      Vergeet niet dat bij een conflict schepen uit de Oostzee en de Barentszzee naar de Middellandse Zee kunnen worden gebracht. En niet alleen de Zwarte Zeevloot zal de Turken weerstaan. Nogmaals: ze smeekten in tranen om lang achterhaalde patriotten. Vandaar de vraag naar het niveau van het Turkse leger en de Turkse marine in het algemeen.
      1. Misantrop
       Misantrop 9 januari 2013 11:52
       + 15
       Citaat van Vyatom
       Laat mensen niet lachen.

       Wat is er met het lachen? Turkije is altijd een serieuze kracht geweest, wat het herhaaldelijk heeft aangetoond. Een ander ding is dat ze zich niet terugtrok tegen Rusland, maar dit is al haar ongeluk. En ze reed iedereen meer dan eens met pissige vodden. En je moet nog steeds in een rotscenario de Middellandse Zee kunnen bereiken. Niet alleen is de route niet een van de korte, maar er zijn niet veel vrienden langs, maar er zal onderweg iemand kattenkwaad uithalen ...
      2. Kuban
       Kuban 9 januari 2013 12:27
       + 15
       Goedemiddag. Het is qua bevoorrading problematisch om schepen van andere vloten naar de Middellandse Zee te brengen.Ik heb zelf in 5 op de bevoorradingstanker 88 van de Mediterranean Flotilla gewerkt. En nu ... Ze zullen als wezen door de zee zwerven. We hebben volwaardige marinebases nodig
       1. nycson
        nycson 9 januari 2013 16:32
        +4
        Citaat: Kuban
        En nu ... Ze zullen als wezen door de zee zwerven. We hebben volwaardige marinebases nodig

        Gouden woorden! Bekijk de situatie geografisch en alles wordt duidelijk! Eerlijk gezegd begrijp ik helemaal niet waarom onze schepen daarheen zijn gestuurd!? Als dit geen PR is! Wat kan de evacuatie van onze burgers zijn als ze beladen zijn met mariniers? te vragen
       2. vyatom
        vyatom 10 januari 2013 14:21
        0
        We hebben ook schepen met nucleair aangedreven dieselgeneratoren en een grote autonomie
        1. tlahuicol
         tlahuicol 10 januari 2013 15:38
         +1
         er is ene Peter de Grote
      3. knn54
       knn54 9 januari 2013 14:21
       + 11
       Haatstemmingen zijn niet nodig (zoals in 1941) Vandaag hebben de Turken een sterkere vloot in Abchazië. Novorossiysk en Gelendzhik zijn niet geschikt vanwege het bos, dus de Zwarte Zeevloot moet worden versterkt en versterkt.
       Zonder een GEWELDIGE vloot is er geen GEWELDIGE kracht.
       1. nycson
        nycson 9 januari 2013 16:34
        +4
        Citaat van knn54
        Zonder een GEWELDIGE vloot is er geen GEWELDIGE kracht.

        Het enige jammere is dat onze heersers dit sinds de ineenstorting van de USSR niet hebben begrepen! Of begrepen, maar opzettelijk alles verpest!
        Citaat van knn54
        Tegenwoordig hebben de Turken een sterkere vloot

        Daar kan volgens mij niemand tegen zijn!
      4. lelikas
       lelikas 9 januari 2013 16:35
       +1
       Citaat van Vyatom
       Vandaar de vraag naar het niveau van het Turkse leger en de Turkse marine in het algemeen.

       En jij, in ieder geval om te lachen, googelt over de Turkse vloot voordat je schrijft - dit zijn verre van galeien.
       En over druk - naast toerisme zitten ze op onze benzine (alle Turken kennen Lukoil :)) - het is daar erg duur - er is geen benzine, geen brandstof en smeermiddelen - er is geen oorlog.
       Het is niet nodig om te vechten - het is noodzakelijk om de zandbak duidelijk te verdelen - hier zijn onze paaskoekjes Turks - en het komt goed met iedereen.
      5. PSih2097
       PSih2097 9 januari 2013 17:33
       +4
       Vandaar de vraag naar het niveau van het Turkse leger en de Turkse marine in het algemeen.

       14 DPL type 209, van Duitse makelij, dit is niet genoeg. Ja, het raketafweersysteem van Moskou kan de Turkse marinebases raken met nucleair bewapende vulkanen (in dat geval kan de A-50 doelen verlichten), maar wat heeft dit voor zin? De poppenspelers bevinden zich op een heel andere plek.
      6. mike_z
       mike_z 9 januari 2013 19:47
       +5
       Citaat van Vyatom
       Vergeet niet dat bij een conflict schepen uit de Oostzee en de Barentszzee naar de Middellandse Zee kunnen worden gebracht. En niet alleen de Zwarte Zeevloot zal de Turken weerstaan. Nogmaals: ze smeekten in tranen om lang achterhaalde patriotten. Vandaar de vraag naar het niveau van het Turkse leger en de Turkse marine in het algemeen.


       Het is niet zo makkelijk, geloof me. Schepen (geen schepen, maar schepen) van de Noordelijke Vloot in het oostelijke deel van de Middellandse Zee zullen in het beste geval binnen 16-18 dagen uit de Oostzee zijn in 12 (we zijn daar aangekomen, maar dit waren de nieuwste schepen halverwege -eind jaren 80). In werkelijkheid is de gastvrouw in de Zwarte Zee nu helaas gewoon Turkije.
     3. Prorox
      Prorox 9 januari 2013 15:07
      +6
      Hammer- "Ik probeer de situatie niet te dramatiseren, op de een of andere manier zullen we al deze tegenslagen kunnen overleven. Maar Turkije is een serieuze kracht in deze regio en het zou een grote vergissing zijn om er geen rekening mee te houden ."

      Er was ook het Britse rijk op de Krim en het Ottomaanse rijk was serieuzer dan het huidige Turkije, en het resultaat is bekend. De eerste is gekrompen tot een klein eiland (waar ze weten dat ze alleen tot vluchttijd leven). De tweede kromp tot de grootte van het huidige Turkije (ik denk dat ze niet zijn vergeten hoe het is om met Rusland te vechten).
      Turkije zal het Verdrag van Montreux nooit schenden, in de wetenschap dat Rusland hierdoor dichter bij het al lang bestaande idee (dat niemand heeft geannuleerd) om de zeestraten te bezitten, dichterbij komt. Onze Kaukasus stond in de jaren 90 al in brand, en wat, maar als Rusland openlijk de belangen van de Koerden steunt, is de grote vraag of Turkije het gaat overleven.
      1. knn54
       knn54 9 januari 2013 17:42
       +2
       Je vergist je over het kleine eiland. Dominion regeringen (Canada, Australië, Nieuw-Zeeland ..) voor het teken. De koningin regeert daar echt.
       1. dikremnij
        dikremnij 10 januari 2013 03:19
        +1
        Ja, de koningin-moeder regeert niet echt op haar eiland - alle macht ligt in het parlement en de monarchie is slechts voor de schijn, een eerbetoon aan de traditie.
        1. Syrdon
         Syrdon 10 januari 2013 11:34
         0
         Het lijkt zo voor jou, in feite ging het Britse rijk gewoon in de schaduw en werd het brein, zijn handen zijn de Verenigde Staten. De hele Amerikaanse elite is ook nauw verbonden met Groot-Brittannië en zijn echte heersers. De koningin is de moeder van de machtigste vrouwelijke heerser, het feit dat Groot-Brittannië geregeerd zou worden door de premier is ook voor het plebs een illusie. Er worden geen beslissingen genomen zonder de koningin.
         1. Prorox
          Prorox 11 januari 2013 12:07
          0
          Syrdon
          "Het lijkt zo voor jou, in feite ging het Britse rijk gewoon in de schaduw en werd het brein"
          Dus het was voordat de oudere Bush aan de macht kwam, vraag de pen-do-uilen zelf over Engeland en zijn imperialisme, maar over de koningin, verwar invloed en macht niet, weet je, en de heerser (zelfs niet grappig) Margaret Thatcher vertel ons erover.
       2. illarion
        illarion 10 januari 2013 17:34
        0
        Het is één ding om troepen ergens ver weg te sturen, een ander om er een vergeldingsslag voor te krijgen.Ik schrijf al een hele tijd dat als Gaddafi op zijn minst een raket op Rome en Nice had afgevuurd, er minder mensen zouden zijn geweest die wilde deelnemen aan de oorlog met Libië.
       3. Prorox
        Prorox 11 januari 2013 11:50
        0
        Canada kan uit de oksel van de Verenigde Staten gillen en alleen Australië, nou ja, ze zeggen ook een continent, hier is Nieuw-Zeeland ja, de steun van de hobbits is kracht.
     4. nycson
      nycson 9 januari 2013 16:25
      +4
      Citaat van Hammer
      Ik probeer de situatie niet te dramatiseren, op de een of andere manier zullen we al deze tegenslagen kunnen overleven. Maar Turkije is een serieuze kracht in deze regio en het zou een grote vergissing zijn om daar geen rekening mee te houden.

      Ben het helemaal met je eens! Allereerst moet je echt naar de situatie kijken! Turkije is een serieuze tegenstander! Het volstaat te zeggen dat haar strijdkrachten de op een na grootste zijn na de Verenigde Staten in de hele NAVO! En dit feit negeren is op zijn minst stom!
      1. Prorox
       Prorox 11 januari 2013 12:22
       0
       Zelfs Suvorov weerlegde de factor getallen met vaardigheid, en met de huidige structuur en kracht van wapens, nog meer, en de methodologie voor de ineenstorting van landen (de grootte van het leger doet er niet toe) is veranderd, zelfs als er niet hoeft te worden gevochten .
     5. illarion
      illarion 10 januari 2013 17:14
      0
      En we erkennen de staat Koerdistan en verlenen militaire hulp.
   2. aksakal
    aksakal 9 januari 2013 10:06
    +4
    Citaat van nycson
    Als dit Verdrag van Montreux wordt herzien, zal Georgië definitief worden toegelaten tot de NAVO!

    Nou, ik heb eindelijk een andere verklaring. Iedereen dacht waarom Poetin zo liefkozend met Erdogan aan het kloten was, terwijl hij in de politiek al helemaal naar de klote was met Syrië. Is het mogelijk dat een omzet van honderd miljard met Turkije en een soort kerncentrale Rusland zo dierbaar zijn dat het mogelijk is om de ogen te sluiten voor de acties van Turkije? En hier is nog een factor: de Conventie van Montreux. Echt, tenslotte, een belangrijke factor, je kunt niet onbeleefd zijn tegen Turkije. Welnu, als dit verdrag toch wordt herzien, dan heb ik medelijden met Turkije. Deze Conventie is haar enige troefkaart, laat haar die houden - dat is een goed advies. Lay-out - en deze honderd miljard omzet is niet echt nodig, en een verbod op toerisme naar Turkije, en een veel harder standpunt over de Syrische kwestie, tot beschuldigingen van steun aan terrorisme. Laten denken.
   3. vyatom
    vyatom 9 januari 2013 11:39
    +5
    Als Georgië toetreedt tot de NAVO, dan zullen NAVO-adviseurs de Georgiërs opnieuw als goedkoop kanonnenvoer tegen Russische machinegeweren opdrijven. En ze worden net als in 2008 schoon gemaaid. Alleen in dit geval denk ik dat onze tanks Tbilisi zullen innemen en dat we weer een autonome republiek zullen hebben.
    1. Sergh
     Sergh 9 januari 2013 13:57
     0
     Citaat van Vyatom
     zoals goedkoop kanonnenvoer voor Russische machinegeweren

     Ja, op dit moment hebben technici Zuid-Ossetië en Abchazië ingehaald, zegene u. Zelfs in het verleden, tfu, al het voorlaatste jaar, werden de Iskanders met Tochka-U daar gegooid, en tenslotte komen de Olympische Spelen eraan, alsof de gestreepte ervoor koken, dat is het slechte. Aanvallen, dat Georgië en Turkije is onzin, een ambitie voor de zwarten.
     1. nycson
      nycson 9 januari 2013 16:37
      +1
      Citaat van Sergh
      maar de Olympische Spelen komen eraan, alsof de gestreepte er naar toe koken, dat is het slechte.

      En ik denk van wel!
      Citaat van Sergh
      Aanvallen, dat Georgië en Turkije is onzin, een ambitie voor de zwarten.

      Het op een na grootste leger in de NAVO, na de Verenigde Staten, is onzin voor jou ??? te vragen
      1. Prorox
       Prorox 11 januari 2013 12:30
       -1
       Wat heb je de NAVO aangedaan, de NAVO, na Libië begrepen de leden van deze organisatie zelf al waartoe ze in staat was en waarom ze zo verdrietig waren van deze "macht".
    2. Prorox
     Prorox 9 januari 2013 15:15
     +1
     vyatom - "NAVO-adviseurs zullen Georgiërs opnieuw als goedkoop kanonnenvoer tegen Russische machinegeweren drijven"
     Misschien wilde de NAVO. alleen de Georgische krijgers stormden met verbazingwekkende snelheid in de tegenovergestelde richting.
     1. vyatom
      vyatom 10 januari 2013 14:25
      0
      Het spijt me oprecht voor de gewone Georgiërs
   4. vezoenchik
    vezoenchik 9 januari 2013 16:58
    -1
    Vrijwillige toetreding van Georgië tot Rusland, zuiveringen in Turkije - en we zullen meteen worden gerespecteerd! Het Westen en de VS zijn jakhalzen - ze zijn dapper om de ongewapenden te verslaan!
    1. Jeraz
     Jeraz 9 januari 2013 20:51
     +4
     Citaat van: vezunchik
     Vrijwillige toetreding van Georgië tot Rusland, zuiveringen in Turkije - en we zullen meteen worden gerespecteerd! Het Westen en de VS zijn jakhalzen - ze zijn dapper om de ongewapenden te verslaan!

     Hier had je een angel, het is gewoon een normale discussie, maar als je iets schrijft, schrijf dan nadenkend. Als je bedenkt dat de emoticons niet serieus werden genomen. Hoe stel je je de oorlog tussen Rusland en Turkije voor als lid van de NAVO ??
     1. Jeraz
      Jeraz 10 januari 2013 14:01
      +4
      nogmaals, mensen met kleine convoluties zetten een minteken in plaats van een antwoord. Wat een geluk dat je mintekens plaatst bij deze functies. Je kunt niet antwoorden, maar maak er alsjeblieft een puinhoop van.
     2. vyatom
      vyatom 10 januari 2013 14:28
      +3
      Elementair. Als er een serieuze batch is, dan grijpt de NAVO niet direct in. Zelf is duurder. Het conflict over de Falklands kwam duidelijk naar voren.
      1. Jeraz
       Jeraz 11 januari 2013 00:40
       +3
       Ja, de Russische Federatie valt een van de sterkste NAVO-landen aan en de NAVO zal inactief zijn???
       Ten tweede, afgezien van het laten vallen van een atoombom op Turkije, zal de Russische Federatie haar grondgebied niet kunnen betreden, noch economisch noch militair.
       1. GroteLexey
        GroteLexey 11 januari 2013 14:28
        +1
        Citaat van Yeraz
        Ja, de Russische Federatie valt een van de sterkste NAVO-landen aan en de NAVO zal inactief zijn???

        Ik ben het volledig met u eens dat de aanval van Rusland op Turkije zal zijn als zelfmoord, of beter gezegd, het einde van de wereld, als het niet wordt goedgekeurd door de VN-Veiligheidsraad (wat is het, Turkije. Zou zoiets moeten doen om een ​​dergelijke goedkeuring te krijgen ?!) ... anders wordt de NAVO gedwongen te reageren en zal de NAVO reageren. En zo'n strijd voor vrede zal beginnen dat geen middel onbeproefd zal blijven...
        Citaat van Yeraz
        En vergeet niet dat de aanvallende partij een 3x voordeel moet hebben.

        Maar hier ben ik het niet mee eens. 3..5-voudig voordeel in vuurkracht op het GEDEELTE van het front ... en dan om de verdediging in de diepte te doorbreken.
        1. Jeraz
         Jeraz 12 januari 2013 19:41
         +4
         Citaat van BigLexey
         Maar hier ben ik het niet mee eens. 3..5-voudig voordeel in vuurkracht op het GEDEELTE van het front ... en dan om de verdediging in de diepte te doorbreken.

         In principe bedoelde ik dit, maar er zou minstens 2 keer een voordeel moeten zijn in mankracht, en met de uitrusting van de troepen die de Russische Federatie nu heeft en de strijdkrachten van Turkije heeft gekregen.De Russische Federatie in zijn huidige staat kan Turkije niet binnenvallen, alleen als je een atoombom laat vallen.
         We zijn allemaal getuige geweest van de krachten die de Russische Federatie in de oorlog met het kleine Georgië opriep en welke verliezen er waren.Maar Turkije is een heel andere categorie.
         Maar als je nog steeds neemt hoe de bevoorrading van deze troepen zal plaatsvinden, want de Russische Federatie grenst niet aan Turkije, waar zullen de economische en militaire krachten hiervoor vandaan komen. Er zijn veel aspecten.
         Kortom, in dit stadium een ​​utopische optie.
   5. lotus04
    lotus04 9 januari 2013 18:59
    +1
    Citaat van nycson
    Er moet iets gebeuren met Georgië!


    Dringend "bezoek" aan Fidel en Chavez!!! We moeten ze verse "sigaren" brengen.
   6. asavchenko59
    asavchenko59 10 januari 2013 06:15
    0
    En waarom sturen we de Tsjetsjeense en Ingoesjische "wilde" divisies niet naar Georgië?
    Onofficieel zal Georgië dan zelf Moskou smeken om ze terug te trekken?
   7. nokkie
    nokkie 10 januari 2013 08:50
    0
    NAAR MIJN BESCHEIDEN MENING. De acties van Rusland doen nu denken aan de boksstijl van Muhammad Ali. Zijn kenmerkende hit-and-run-tactiek zorgde ervoor dat tegenstanders hem rond de ring achtervolgden, en vervolgens, uitgeput tot de dood, werden ze meestal afgemaakt met een reeks krachtige, nauwkeurige stoten van Mohammed.

    Nu is het belangrijkste voor ons om tijd te kopen om te herbewapenen!

    Het Westen begrijpt dat het, nadat het zelfs maar één BDK tot zinken heeft gebracht, een nucleair stokje op het hoofd zal krijgen. Hebben ze het nodig? Hier drijven we ze in patstelling situatie!
  2. webhond
   webhond 9 januari 2013 10:04
   + 23
   sakaashvili - drugsverslaafde (geen grappen)
   stoned...
   1. Alexander Romanov
    Alexander Romanov 9 januari 2013 10:09
    + 18
    Citaat van webdog

    sakaashvili - drugsverslaafde

    Dat verkwikt hem lachend Het lijkt erop dat ze goede coke uit Washington hebben meegebracht, ik zou in ieder geval een bril kunnen opzetten, anders is het stevig fawn bullebak
    1. hmm
     hmm 9 januari 2013 10:38
     +1
     Citaat: Alexander Romanov
     Het lijkt erop dat er goede coke uit Washington is meegenomen

     Of er is verse gerych uit Afghanistan gehaald lachend
     1. Bubo
      Bubo 9 januari 2013 11:08
      +1
      Verdomme, op dat en dat moment zou hij moeten worden ingebakerd, en in "Lubyansky ontnuchteringsstation" wenk
    2. lelikas
     lelikas 9 januari 2013 16:39
     0
     Citaat: Alexander Romanov
     Het lijkt erop dat er goede coke uit Washington is meegenomen


     Ze weken hun stropdas - likten de punt - Napoleon of Alexander voor een halve dag, één ding is beledigend - en veranderen dan weer in Mishiko.
   2. swag
    swag 9 januari 2013 14:20
    0
    Flessen mineraalwater ontbreken in de hand...
   3. Schipper
    Schipper 9 januari 2013 18:13
    0
    Hij is geen drugsverslaafde, hij schildert gewoon zijn ogen)))
  3. tekenfilm
   tekenfilm 9 januari 2013 10:09
   +8
   Nou, ik kromp niet eerder ineen. Toen de USSR in Cuba de raketten met de grond gelijk maakte, waren ze al klaar om op de rode knop te drukken. Gelukkig eindigde het allemaal in een ruzie. Wat nu? Lijkt de plaatsing van raketten langs de hele grens van de invloed van Rusland niet op een Cubaanse dreiging? We moeten ook worden bedreigd dat we per ongeluk op een knop kunnen gaan zitten en deze hele wereld naar de bodem van de zee kunnen sturen. Zoals Zhirinovsky :)) "En je hele land zal onder water staan"
  4. Aanhangwagen
   Aanhangwagen 9 januari 2013 10:22
   +5
   Ook China zou bij deze oefeningen betrokken zijn. En dan zal alleen de diplomatie in de moderne wereld niet meer sterk zijn!
  5. vadimus
   vadimus 9 januari 2013 10:36
   + 10
   Ja, er zijn niet genoeg schepen. Welnu, wat nu precies op de priester zitten? Onze trots en de glorie van onze vaders en grootvaders naar de hel schuiven? Dudki! Wacht niet! Het belangrijkste is om niet te beknibbelen op het leger en de marine en ze zullen je niet teleurstellen. Het is keer op keer bewezen. En buitenlandse shelupon weet het!
  6. webhond
   webhond 9 januari 2013 11:53
   + 22
   het is beter om niet met Rusland te vechten in een open oorlog ...
   Dit is wat de generaals van de Wehrmacht zeiden:
   Op 22 juni had het Wehrmacht-commando er vertrouwen in dat het de "Russisch-Mongoolse bolsjewistische horde" zou verslaan met een beslissende blitzkrieg. "We hebben het grootste leger, geleid door het grootste militaire genie aller tijden." "Wij zijn het verpletterende zwaard van het nieuwe Duitsland!" (Khaape G. De grijns van de dood. 1941 aan het oostfront. M., 2009. P. 86, 94, 125)

   Maar al op 24 juli 1941, d.w.z. bijna een maand na het begin van de Tweede Wereldoorlog verscheen in het dagboek van de chef van de generale staf van de Duitse grondtroepen, generaal Halder, een aantekening uit de oproep van de opperbevelhebber van de grondtroepen, veldmaarschalk von Brauchitsch, aan de deelnemers aan de bijeenkomst, die toen werd gehouden: “De originaliteit van het land en de originaliteit van het karakter van de Russen geven de campagne een bijzonder karakter. De eerste serieuze tegenstander.
   11 november 1939: “Het Russische leger heeft geen grote waarde. Slecht geleid en nog erger uitgerust en bewapend.”
   29 juni 1941: “De Russen verdedigen zich dapper. Hun bevel opereert operationeel beter dan in de begindagen "...
   Manstein schreef respectvol over Sovjetdoorbraken van het schiereiland Chersonesos naar het oosten richting de partizanen. 5 helden van de geest vochten in de steengroeven van Adzhimushkay en weerstonden beschietingen, explosies en gassen. “In een dichte massa, individuele soldaten bij de armen leidend zodat niemand achterop kon raken, stormden ze naar onze linies. Vaak liepen vrouwen en meisjes van de Komsomol iedereen voor, die, ook met wapens in hun handen, de jagers inspireerden ”(Manstein E. “Lost Victories”. M. 1999. P. 294-295).

   Op 24 mei stuurden ze een radiogram vanuit de kerker: “Aan alle volkeren van de Sovjet-Unie! Wij, de verdedigers van de verdediging van Kerch, stikken in gas, sterven, maar geven niet op!
   “Aan het oostfront: de gevechten gaan door. Versterkt en wanhopig verzet van de vijand... De vijand heeft veel doden, weinig gewonden en gevangen genomen... Over het algemeen zijn er zeer zware veldslagen. Van een "wandeling" is geen sprake. Het rode regime mobiliseerde de mensen. Daarbij komt nog de fantastische koppigheid van de Russen. Onze soldaten kunnen het nauwelijks aan. Maar tot nu toe verloopt alles volgens plan. De situatie is niet kritiek, maar ernstig en vereist alle mogelijke inspanningen. Uit het dagboek van minister van Propaganda Goebbels
   "Deze verdomde boeren vochten als een hel ..." (Zenger F. "Geen angst, geen hoop ..."
   Kolonel-generaal von Kleist: “De Russen toonden zich vanaf het begin als eersteklas krijgers en onze successen in de eerste maanden van de oorlog waren simpelweg te danken aan een betere training. Nadat ze gevechtservaring hadden opgedaan, werden ze eersteklas soldaten. Ze vochten met uitzonderlijke vasthoudendheid, hadden een geweldig uithoudingsvermogen en waren bestand tegen de meest intense veldslagen ”(Liddell-Garth B. “Ze weten hoe ze zichzelf moeten verdedigen en staan ​​​​tot de dood ...
   “Russische soldaten en junior commandanten zijn erg dapper in de strijd, zelfs een aparte kleine eenheid gaat altijd ten aanval. In dit verband mogen menselijke relaties met gevangenen niet worden toegestaan. De vernietiging van de vijand door vuur of koud staal moet doorgaan totdat de vijand veilig is ... Fanatisme en minachting voor de dood maken de Russen tot tegenstanders, waarvan de vernietiging verplicht is ... "(Uit het bevel van het bevel van de 60e gemotoriseerde infanteriedivisie
   In feite zijn er hier geen echte posities. Ze vechten voor elke ruïne, voor elke steen... In Stalingrad zijn we vergeten hoe we moeten lachen. Het ergste zijn de nachtelijke gevechten. De Russen gebruiken elke heuvel ter verdediging en geven geen centimeter op zonder slag of stoot.
   Westerse begrippen van onbegaanbaar terrein hebben voor Russen maar een zeer beperkte betekenis. Hier vochten de geest van de Duitse soldaat, zijn moed, initiatief, onbaatzuchtigheid tegen het wanhopige verzet van de vijand, wiens kracht in voor hem gunstig terrein lag, in het uithoudingsvermogen en het ongelooflijke uithoudingsvermogen van de Russische soldaat.
   1. webhond
    webhond 9 januari 2013 12:24
    + 14
    en GEEN ENKEL WOORD over de "onverschrokken" Amerikaanse soldaten die de oorlog "gewonnen" hebben!!!!!
    de Wehrmacht-officieren gaven zelf toe dat de oorlog exclusief door de USSR was gewonnen.
   2. click80
    click80 9 januari 2013 13:00
    +3
    Citaat van webdog
    In dit verband mogen menselijke relaties met gevangenen niet worden toegestaan. De vernietiging van de vijand door vuur of wapens met bladen moet doorgaan totdat de vijand veilig is ... Fanatisme en minachting voor de dood maken de Russen tegenstanders wiens vernietiging verplicht is ...

    Een soortgelijk bevel werd gegeven aan de dushmans in Afghanistan, na de opstand van krijgsgevangenen in het Badaber-kamp.
    "Shuravi mag niet gevangen worden genomen, maar ter plekke worden vernietigd."

    Wat de amers betreft, hun navel zal worden losgemaakt om onze vloot te vernietigen. De Turken zullen in ieder geval snel een kop krijgen van zowel ons als Iran
    1. Bob
     Bob 9 januari 2013 15:11
     +1
     Citaat van click80
     De Turken zullen in ieder geval snel een kop krijgen van zowel ons als Iran

     Het lijkt mij dat van een andere speler - China! En dit is de gegarandeerde vernietiging van Turkije als staat. En wat denken gewone Turken daar, als marionetten van het Westen in de macht van hun staat zitten?!
  7. ShturmKGB
   ShturmKGB 9 januari 2013 23:50
   0
   Dit is een waarschuwing of een poging om actieve vijandelijkheden in de regio te stoppen, ik vermoed dat de tweede ...
 2. Slevinst
  Slevinst 9 januari 2013 09:35
  +1
  goed artikel, ik woon aan de Zwarte Zee
 3. omsbon
  omsbon 9 januari 2013 09:35
  +7
  We zijn gewoon verplicht om de verloren posities aan de Zwarte Zee te herstellen!
  Laat langzaam maar zeker!
 4. boorst64
  boorst64 9 januari 2013 09:39
  + 13
  Kandidaat Historische Wetenschappen Alexei Isaev reageerde als volgt op de situatie:


  "....... in het geval van een confrontatie met alleen de Amerikaanse vloot, zullen alle vier de belangrijkste Russische vloten binnen enkele seconden worden weggevaagd."


  Isaev kan ook worden verkregen volgens de tabel voor een dergelijke voorspelling.
  1. Vanek
   Vanek 9 januari 2013 09:48
   +9
   Citaat van borisst64
   Isaev kan ook worden verkregen volgens de tabel voor een dergelijke voorspelling.


   Op bepaalde momenten zal deze voorspelling worden berekend als alarmisme. En hij zal niet worden gestraft door in het gezicht te worden geslagen, maar door een banale executie.
   1. anchonsha
    anchonsha 9 januari 2013 10:30
    0
    Nou, nou, dus in mei 1941 spraken politieke werkers en Beria's vanka's, iedereen verzekerde dat we Hitler zouden haten. VANEK en borisst64 bedreigen nu de historicus Isaev met hetzelfde, die sprak over de werkelijke situatie van onze vloten vandaag.
   2. PSih2097
    PSih2097 9 januari 2013 17:39
    +7
    Op bepaalde momenten zal deze voorspelling worden berekend als alarmisme.

    Het is nu, in vredestijd, beter om te schreeuwen bewakerdan in het leger - ALLES, P *** c ...
    1. desava
     desava 9 januari 2013 19:18
     +6
     Het is nu, in vredestijd, beter om bewaker te roepen dan in oorlogstijd - ALLES, F *** c ...

     Precies!!!! Alleen Russen beginnen de gebruiksaanwijzing te lezen als ze begrijpen - "Alles is f .... c !!! Kapot!"
     1. lelikas
      lelikas 11 januari 2013 00:43
      0
      Citaat van desava
      "Alle p .... c !!! Brak!"
      - ja, alle instructies in het Russisch zouden moeten beginnen met de woorden - "Dus het werkt niet .." lachend
  2. Alexander Romanov
   Alexander Romanov 9 januari 2013 10:00
   +1
   Citaat van borisst64
   Isaev kan ook worden verkregen volgens de tabel voor een dergelijke voorspelling.

   Isaev is niet de navel van de aarde, niemand neemt zijn voorspellingen serieus. Als iemand veel wil praten en een expert wil zijn in alle zaken, laat hem dan praten. Hoe meer hij praat, hoe meer zijn onzin zichtbaar wordt hi
   1. Misantrop
    Misantrop 9 januari 2013 10:54
    + 11
    Citaat: Alexander Romanov
    Hoe meer hij praat, hoe meer zijn dwaasheid zichtbaar wordt

    Dope is onzin, maar de Zwarte Zeevloot lijkt nu meer op een openluchtmuseum dan op een echte kracht. Samum en Borey zijn natuurlijk cool, maar ... ze zijn niet genoeg voor een serieus scenario. De geluidssimulator "Alrosa" is ook geen erg geschikte vervanging voor de DPL-brigade. Welnu, wat betreft het Sushki-squadron (teruggetrokken uit Mongolië) als een waardige vervanger voor 4 regimenten marine-raketdragers en een VTA-regiment, ik houd me over het algemeen stil ... De basis in Sebastopol, zelfs die, kan nu alleen strandparasols aanbieden als dekmantel. Helaas, de Zwarte Zeevloot is nu niets meer dan de overblijfselen van heterogene krachten, en is duidelijk te zwak om op zijn minst de geringste serieuze taken op te lossen ...
    1. Armata
     Armata 9 januari 2013 11:55
     +9
     Citaat van Misantrop
     maar de Zwarte Zeevloot lijkt nu meer op een openluchtmuseum dan op een echte kracht. "Samum" met "Borey" is natuurlijk cool, maar ... ze zijn niet genoeg voor een serieus scenario. De geluidssimulator "Alrosa" is ook geen erg geschikte vervanging voor de DPL-brigade. Welnu, wat betreft het Sushki-squadron (teruggetrokken uit Mongolië) als een waardige vervanger voor 4 regimenten marine-raketdragers en een VTA-regiment, ik houd me over het algemeen stil ... De basis in Sebastopol, zelfs die, kan nu alleen strandparasols aanbieden als dekmantel. Helaas, de Zwarte Zeevloot is nu niets meer dan de overblijfselen van heterogene krachten, en is duidelijk te zwak om op zijn minst de geringste serieuze taken op te lossen ...
     En je hebt 100% gelijk Er zijn maar weinig mensen die dit openlijk kunnen zeggen. drankjes
     1. Sergh
      Sergh 9 januari 2013 14:11
      +1
      Citaat: Alexander Romanov
      Isaev is niet de navel van de aarde, niemand neemt zijn voorspellingen serieus.

      Dat is alles, en u leest allemaal over deze kandidaat, er is een versie dat dit over het algemeen een op maat gemaakte provocateur is.
      WIE ZIT ACHTER ALEKSEY ISAEV'S "LEUGENSPROJECT" OVER DE GROTE PATRIOTTISCHE OORLOG?

      http://freedom.bb24.ru/viewtopic.php?id=419
     2. lelikas
      lelikas 9 januari 2013 16:45
      0
      En de betekenis - wie heeft het nodig en dat weten ze dus - onze vloot zou de Yankees 1v1 nooit hebben gebroken, zelfs niet in de beste tijden, maar zelfs nu is het in staat om de helft van hun steden van de kaart te vegen - wat in feite het is ontworpen voor.
     3. berimor
      berimor 10 januari 2013 19:47
      +1
      Je hebt helemaal gelijk! Ten eerste mogen we niet vergeten dat de Zwarte Zee een "fles met een zeer smalle hals" is en dat deze vloot, ondanks een scherpe verslechtering van de situatie, eenvoudigweg niet in staat zal zijn om snel om te keren, aangezien die "smalle nek" zal de rol van een klep spelen, d.w.z. Laat "iedereen" erin en "niemand" eruit. Nou, nu over de Zwarte Zeevloot, kijk naar de Sevastopol-basis op de kaart in Google, tel en kijk naar die boten! Ik wil huilen van wrok en woede. Ik kende deze vloot immers totaal anders !!!!! Wat de snelle komst van nieuwe schepen betreft, moet men helaas niet hopen. Ze verknoeiden de kracht van de scheepsbouw en misten de tijd. Dus meer voorzichtig, jongens, u moet zorgvuldiger en nuchterder nadenken, mijnheer!
    2. 77bor1973
     77bor1973 9 januari 2013 14:22
     +4
     In de tijd van Ushakov overtrof de Turkse vloot de Russische vloot ook meerdere malen. Ook de Turken kunnen niet alle schepen de zee op. Eens bedierf één kruiser het bloed van de hele Zwarte Zeevloot. Hoewel de Zwarte Zeevloot klein is en ze het niet serieus nemen, speelt het ons alleen maar in de kaart.
     1. tlahuicol
      tlahuicol 9 januari 2013 14:33
      +2
      goede foto. maar zulke schepen zijn er niet in de Zwarte Zeevloot
      1. 77bor1973
       77bor1973 9 januari 2013 14:59
       0
       Foto bij het artikel, er zullen immers niet alleen schepen van de Zwarte Zeevloot deelnemen aan de oefeningen
      2. OLP
       OLP 9 januari 2013 17:10
       +2
       Dit is geen foto maar een 3D model
     2. dikremnij
      dikremnij 10 januari 2013 03:34
      0
      Persoonlijk was ik geïnteresseerd in de zin in het artikel: "Als onderdeel van grootschalige oefeningen zal een tekening van tactische afleveringen worden gehouden om het personeel van het Korps Mariniers en de Airborne Forces op landingsschepen te laden vanaf de niet-uitgeruste kust van de Noord-Kaukasus."
      Dienovereenkomstig rees de vraag: waarom kopen de Airborne Forces in godsnaam nieuwe dure BMD's en ontwikkelen ze parachutesystemen als ze (de Airborne Forces) over zee worden afgeleverd aan de oevers van een potentiële vijand, en niet door de lucht? Misschien wordt het tijd dat Rusland aandacht gaat besteden aan de mariniers, die de afgelopen jaren zo genadeloos zijn bezuinigd en verminderd?
  3. AlexSS
   AlexSS 9 januari 2013 10:02
   -5
   Wat vind je niet leuk? Vandaag de dag kunnen de dingen precies hetzelfde zijn.
   1. Alexander Romanov
    Alexander Romanov 9 januari 2013 10:13
    +4
    Citaat van Alex
    Wat vind je niet leuk? Vandaag de dag kunnen de dingen precies hetzelfde zijn.

    Dus jij bent Isaev? Vernietig binnen een paar seconden de hele vloot, nou, ga ervoor wenk
  4. valokordin
   valokordin 9 januari 2013 10:26
   +3
   Specialist in militaire geschiedenis, kandidaat voor historische wetenschappen Alexei Isaev becommentarieerde de situatie als volgt:

   "De Russische vloot is in haar huidige staat niet in staat om mondiale taken uit te voeren; in het geval van een confrontatie met de Amerikaanse vloot alleen, zullen alle vier de belangrijkste Russische vloten binnen enkele seconden worden weggevaagd." Wie is deze Isaev, als je dat denkt, waarom ga je dan naar de vloot?, een soort vijand
   1. Misantrop
    Misantrop 9 januari 2013 11:01
    +8
    Dat is gewoon de wereldwijde taak die de Russische marine nog weet op te lossen. Raketsalvo's malen de helft van de planeet tot lichtgevende stront terwijl ze dat nog kunnen. Het is waar dat de BDR met de Pacific Fleet met uitgeputte zones alleen vanaf de pier kan schieten, maar ze zullen ook vanaf daar reiken. 5 van de 6 BDRM zijn nog steeds in dienst, de "dieren" van hen zullen kunnen dekken. Maar om kracht te meten met de Amerikaanse marine zonder het gebruik van kernwapens ... helaas, buiten onze kracht
    1. Armata
     Armata 9 januari 2013 11:57
     +4
     Citaat van Misantrop
     Raketsalvo's malen de helft van de planeet tot lichtgevende stront terwijl ze dat nog kunnen. Het is waar dat de BDR met de Pacific Fleet met uitgeputte zones alleen vanaf de pier kan schieten, maar ze zullen ook vanaf daar reiken. 5 van de 6 BDRM zijn nog steeds in dienst, de "dieren" van hen zullen kunnen dekken. Maar om kracht te meten met de Amerikaanse marine zonder het gebruik van kernwapens ... helaas, buiten onze kracht
     De vloot zeker niet. Maar onze kustverdediging staat er nog steeds bovenop. En hij kan veel vuile trucs met ze uithalen.
     1. tlahuicol
      tlahuicol 9 januari 2013 13:06
      +4
      dus zij, klootzakken, zullen 150 tomahawks vanaf één boot lanceren zonder de Zwarte Zee binnen te gaan. Wat is hun kustverdediging?
      1. cucun
       cucun 9 januari 2013 13:49
       +3
       Het is noodzakelijk dat de Tomogawks vliegen, en als ze vliegen, zouden ze raken ... Zowel de eerste als de tweede zijn verre van een feit.
       1. tlahuicol
        tlahuicol 9 januari 2013 14:03
        +1
        ze kunnen het in ieder geval erin gooien, en we zitten en raden: ze zullen raken of niet. goede verdediging!
     2. Misantrop
      Misantrop 9 januari 2013 15:58
      +6
      Citaat: Monteur
      Maar hier is onze kustwacht

      Moest je op het Kola-schiereiland rijden? Het is erg problematisch om daar iets mobiels te brengen. En langs de kust waren tot voor kort alleen ruïnes (nu niet bekend). Om uit de diepte te spartelen, en wie zal ze de doelaanduiding geven?

      Bij de Zwarte Zeevloot van kustcomplexen - twee nichromes en een donutgat. Er was één batterij op Severnaya, en die werd ontmanteld. Je kunt niet zonder tranen naar de Oekraïense bondgenoten kijken, de kust is bijna helemaal kaal.

      Ik weet niets over de Pacific Fleet, maar het was daar eerder niet zo leuk, het is onwaarschijnlijk dat er sindsdien iets is verbeterd. .Langs de noordelijke grens - een vast gat. Vroeger waren er vliegvelden. Dat is de hele kustuitlijning, ongeacht hoe iemand opgeblazen is ... Nou ja, ze zetten tenminste hun roze bril af (hoogstwaarschijnlijk heeft IMHO Serdyukov dwaas gestolen en verkocht). Misschien zullen de dingen ten goede veranderen
      1. mike_z
       mike_z 9 januari 2013 19:55
       +3
       Citaat van Misantrop
       En langs de kust waren tot voor kort alleen ruïnes (nu niet bekend).

       Nu is het niet beter. Het wordt alleen maar erger totdat...
      2. vyatom
       vyatom 10 januari 2013 14:41
       0
       Ik reed veel op het Kola-schiereiland. Geen behoefte om te slaan. Er is absoluut geen probleem om iets naar beneden te halen. In de Sovjettijd is er veel gedaan en dat is tot op de dag van vandaag bewaard gebleven.
       1. mike_z
        mike_z 10 januari 2013 16:20
        +2
        Citaat van Vyatom
        Het is niet nodig om te spartelen. Er is absoluut geen probleem om iets naar beneden te halen. In de Sovjettijd is er veel gedaan en dat is tot op de dag van vandaag bewaard gebleven.

        Wat bedoel je met "tryndet"? Mijn punt is dat het alleen maar erger wordt? Dus ik "rijd" niet op het land waarop ik woon, ik werk erop. Ik raad ten zeerste aan om iets naar Porchnikha of het Rybachy-schiereiland of Liinakhamari te brengen. Het is natuurlijk niet onmogelijk! Maar het feit dat we de hemel op aarde hebben en dat de wegen sinds de tijd van de Unie steeds beter worden, is voor iemand anders, oké? Aan onze kust worden alle dorpen van Gremikha tot Port Vladimir eenvoudigweg vernietigd, Zaozersk (Zap. Litsa) staat op het punt zich over te geven, ook Vidyaevo ... bijna. De snelweg M-18, Moermansk - S.-Pb. echt goed gerepareerd ... Ik weet niet hoe lang het zonder reparatie zal duren. We hopen op twee jaar ... Dus - breng het zonder problemen binnen!
    2. Sokol Peruna
     Sokol Peruna 9 januari 2013 12:02
     +3
     Misantrop
     Het is waar dat de BDR met de Pacific Fleet met uitgeputte zones alleen vanaf de pier kan schieten

     "George the Victorious" keerde 2 maanden geleden terug van de BS waarin hij een ICBM lanceerde in een ondergedompelde positie vanaf de Zee van Okhotsk.
     "Ryazan" en "Podolsk" leken geen revisieperiodes meer te hebben. "Ryazan" wordt nu gerepareerd in Kamen.
     1. mike_z
      mike_z 10 januari 2013 17:55
      0
      Citaat: Sokol Peruna
      "George the Victorious" keerde 2 maanden geleden terug van de BS waarin hij een ICBM lanceerde

      We hebben een BDK pr. 775 in de Noordelijke Vloot met die naam, hij is ook onlangs teruggekeerd uit de Middellandse Zee. Wat is een ander schip met deze naam? Welke?
  5. Manager
   Manager 9 januari 2013 10:51
   +4
   Citaat van borisst64
   Kandidaat Historische Wetenschappen Alexei Isaev reageerde als volgt op de situatie:


   "....... in het geval van een confrontatie met alleen de Amerikaanse vloot, zullen alle vier de belangrijkste Russische vloten binnen enkele seconden worden weggevaagd."


   Isaev kan ook worden verkregen volgens de tabel voor een dergelijke voorspelling.   Welnu, binnen enkele seconden dronk hij natuurlijk wodka met champagne. Maar het idee alleen al dat onze vloot vandaag zwak is in vergelijking met de Amerikaanse, is een feit.
   1. Alex Popov
    Alex Popov 10 januari 2013 12:53
    0
    Citaat: Manager
    Welnu, binnen enkele seconden dronk hij natuurlijk wodka met champagne. Maar het idee alleen al dat onze vloot vandaag zwak is in vergelijking met de Amerikaanse, is een feit.

    Wel, zwakker worden. Isaev waant zich Columbus??? Zullen we het meteen opgeven? De logica van meneer Isaev is simpel: "...ahhh...alles is nutteloos, kirdyk, het is tijd om op te geven..."
    De oefeningen gaan vanzelf en Isaev maakt zich geen zorgen.
    Hij zou als genodigde op erotische reis gaan.
  6. Bubo
   Bubo 9 januari 2013 11:14
   +3
   Uwe Hoogheid, waarom zou u onmiddellijk iemands gezicht aanraken...
   Ph.D. dan de onze, Rus, gooit hij verkeerde informatie, die de amers zal opvrolijken en hen zal introduceren in volledige onwetendheid over de echte krachten van de vijand.
   Het zou niet alleen leuk zijn voor de vloot, maar ook voor het hele Russische leger ...
   Kun je je voorstellen wat de verrassing van de amers zal zijn op het "X" uur, en nog meer genaaid in de calos-verzamelaars wenk
  7. desava
   desava 9 januari 2013 13:03
   +3
   Citaat van borisst64
   "....... in het geval van een confrontatie met alleen de Amerikaanse vloot, zullen alle vier de belangrijkste Russische vloten binnen enkele seconden worden weggevaagd." Isaev kan ook worden verkregen volgens de tabel voor een dergelijke voorspelling.

   Isaev spreekt. En je hebt het over het scorebord ... Je hebt deze kwestie al besproken. Natuurlijk geen seconden (te overdreven), maar het belangrijkste is dat hij gedoemd is, zoals de "Varangian" onder Chemulpo.
   1. tlahuicol
    tlahuicol 9 januari 2013 13:18
    +1
    Deze vlootmanoeuvres van vandaag doen denken aan de tournee van een artiest uit de jaren 70 die naar clubs reist en wil laten zien dat hij nog steeds geweldig is! En uiteindelijk zullen ze het solarium verbranden - en voor reparaties! NAVO-leden zijn er al aan gewend en we vermaken ons allemaal met illusies. Er zijn geen bases in de Middellandse Zee, de Turken zullen de zeestraat sluiten in geval van oorlog - en wat te doen? om te verdrinken? Amerikanen zullen ons niet eens benaderen voor een schot, waarom?
    1. Alex Popov
     Alex Popov 10 januari 2013 12:49
     0
     Duc, geef het op, zaken dan? Persoonlijk zie je eruit alsof een iPhone wordt beloond. Maak je in godsnaam niet druk over je geloof.
     1. desava
      desava 10 januari 2013 13:03
      +1
      Je bent voorzichtiger ... Als je geen juiste conclusies kunt trekken uit wat je hebt gelezen, kun je beter zwijgen. Wat denk je dat beter is: bittere waarheid of zoete vleierij? Blijkbaar de tweede. Verrukking, tederheid, tevredenheid door het besef van denkbeeldige veiligheid, de mogelijkheid om trots te zijn op ons verleden, spugend op het heden. Zet je roze bril af en ga objectief denken! Als ik je heb aangeraakt - geef mij niet de schuld, maar ik tolereer zo'n houding niet van een persoon die ik niet ken.
      1. Alex Popov
       Alex Popov 11 januari 2013 10:56
       0
       Mijn naam is Alexander. Het aanbod tot overgave was niets voor jou, kijk naar het bevel.
       Over 'zoete vleierij en zo'. Eerlijk is eerlijk, het is al vermoeiend. Hebben we besloten om morgen met spoed in botsing te komen met de hele Amerikaanse marine? Er zijn oefeningen. Precies de oefeningen, en precies waar gevechtsinzet van de vloot in een bepaalde toekomst mogelijk is. Er is geen andere context. Zonder oefeningen zal er geen begrip zijn van wie en wat is, waarop kan worden gerekend en wat dringend moet worden veranderd. En het artikel van Isaev is gemeen, uit de categorie "Ik neig je nergens toe, maar het is tijd om je handen op te steken." Mijn excuses voor de hardheid, maar dit soort mensen wekt bij mij een absolute afwijzing op. Problemen hoeven niet te worden verzwegen of overdreven. In dit opzicht is hij niet beter dan degenen die je "liefhebber van zoete leugens" noemde. U moet de problemen kennen, de bron begrijpen en eraan werken om ze op te lossen. Volgens dit: "en nu komen de leringen." Eerlijk.
 5. sergo0000
  sergo0000 9 januari 2013 09:48
  +2
  Meer en groter!!! lachen Dus voordat je je neus in onze voorouderlijke wateren steekt, denk tien keer na: is het de moeite waard om beroemd wakker te worden terwijl het stil is!
  Over het algemeen zijn dergelijke activiteiten van ons Ministerie van Defensie de laatste tijd erg prettig. En de toekomstige oefeningen zijn een speelbal in de snuit van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de NAVO als geheel!
  1. nycson
   nycson 9 januari 2013 10:13
   +5
   Citaat van: sergo0000
   Over het algemeen zijn dergelijke activiteiten van ons Ministerie van Defensie de laatste tijd erg prettig. En de toekomstige oefeningen zijn een speelbal in de snuit van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de NAVO als geheel!

   Daar ben ik het mee eens! Alleen nu is het jammer dat het hiervoor nodig was om de troepen van vier vloten te verzamelen! De Zwarte Zeevloot moet zo'n taak alleen aan! We moeten ons dringend bewapenen, de tijd duurt niet! En creëer opnieuw een operationeel squadron in de Middellandse Zee!
   1. Misantrop
    Misantrop 9 januari 2013 11:04
    +2
    Citaat van nycson
    creëer weer een operationeel squadron in de Middellandse Zee!

    En in de dagen van de USSR waren bijna de helft van het 5e squadron schepen van de Noordelijke Vloot. Of die uit de Oostzee kwam
    1. nycson
     nycson 9 januari 2013 16:41
     0
     Citaat van Misantrop
     En in de dagen van de USSR waren bijna de helft van het 5e squadron schepen van de Noordelijke Vloot. Of die uit de Oostzee kwam

     Kon ze de taken maar aan, en zelfs vanuit de Stille Oceaan!
   2. mike_z
    mike_z 9 januari 2013 15:55
    +1
    Citaat van nycson
    creëer weer een operationeel squadron in de Middellandse Zee!

    Ik zou hieraan willen toevoegen: om alle squadrons opnieuw te creëren, zowel in de Northern Fleet als in de Pacific Fleet. En oppervlakteschepen en onderzeeërs! En ook om de 5e OpEsk in de Middellandse Zee te recreëren.
    Het squadron is altijd de belangrijkste operationeel-tactische eenheid van de marine geweest. En squadronbrigades kunnen niet worden vervangen.
 6. JohnnyT
  JohnnyT 9 januari 2013 09:51
  +1
  Wees niet in de toekomst van kleine mogendheden, er zullen 2 polen zijn........rood en blauw, VS en Rusland!
  1. Alexander Romanov
   Alexander Romanov 9 januari 2013 10:32
   + 11
   Citaat van Johnny
   er zullen 2 palen zijn........rood en blauw, VS en Rusland!

   Rood en blauw, dat klopt wenk
   1. Bubo
    Bubo 9 januari 2013 11:18
    -1
    blauw, niet slecht, maar we hebben ook een witte besik, misschien is wit beter...
    ja, we zijn er meer aan gewend, rood tegen wit lachen
   2. hmm
    hmm 9 januari 2013 11:19
    -1
    Citaat: Alexander Romanov
    2 palen

    Weet u zeker dat de Verenigde Staten Koude Oorlog nr. 2 kunnen beginnen?
    1. atalef
     atalef 9 januari 2013 11:23
     +8
     Citaat: hmm
     Weet u zeker dat de Verenigde Staten Koude Oorlog nr. 2 kunnen beginnen?

     Ze is al onderweg
    2. Alexander Romanov
     Alexander Romanov 9 januari 2013 11:26
     +7
     Citaat: hmm
     Weet u zeker dat de Verenigde Staten Koude Oorlog nr. 2 kunnen beginnen?

     Ja, het is nooit geëindigd, het budget van het Pentagon van 630 miljard spreekt voor zich hi
     1. hmm
      hmm 9 januari 2013 13:22
      +2
      Citaat: Alexander Romanov
      Ja, het hield niet op.

      De breuk was in de jaren 90 toen EBN Rusland wegdronk en de Verenigde Staten deden wat ze wilden.
     2. nycson
      nycson 9 januari 2013 16:44
      0
      Citaat: Alexander Romanov
      Ja, het is nooit geëindigd, het budget van het Pentagon van 630 miljard spreekt voor zich

      Dat klopt!
 7. basis-
  basis- 9 januari 2013 10:01
  +4
  Specialist in militaire geschiedenis, kandidaat voor historische wetenschappen Alexei Isaev becommentarieerde de situatie als volgt:

  "De Russische vloot is in haar huidige staat niet in staat om mondiale taken uit te voeren; in het geval van een confrontatie met de Amerikaanse vloot alleen, zullen alle vier de belangrijkste Russische vloten binnen enkele seconden worden weggevaagd."


  Woont sinds 1987 in Moskou. Afgestudeerd aan de Faculteit Cybernetica van het Moscow Engineering Physics Institute (Afdeling Systeemanalyse). Hij werkte in het Centraal Archief van het Ministerie van Defensie van Rusland.
  Naast literaire activiteiten werkt hij als ingenieur op het gebied van telecommunicatie.

  Ja vergaan, echt "experd." Gewoon een matroos voor het leven.
  1. vyatom
   vyatom 9 januari 2013 11:54
   +2
   Dat is een idioot. Suvorov zei ook dat het nodig is om niet door aantallen te vechten, maar door vaardigheid. Gouden woorden.
 8. boris.radevitch
  boris.radevitch 9 januari 2013 10:13
  0
  Het is noodzakelijk om aan de Zwarte Zee te demonstreren, anders stagneerden ze! goed
  1. Alexander Romanov
   Alexander Romanov 9 januari 2013 10:18
   +9
   Citaat van: boris.radevitch
   Het is noodzakelijk om aan de Zwarte Zee te demonstreren, anders stagneerden ze

   Bent u, gezien uw opmerking, van plan een portret van Shoigu in de Zwarte Zee op te hangen?
   1. hmm
    hmm 9 januari 2013 11:20
    +2
    Citaat: Alexander Romanov
    stel je voor om een ​​portret van Shoigu in de Zwarte Zee op te hangen?

    En wat niet erg is, de vijand zou de minister van Defensie moeten kennen,
    1. Alexander Romanov
     Alexander Romanov 9 januari 2013 11:34
     +1
     Citaat: hmm
     En wat niet erg is, de vijand zou de minister van Defensie moeten kennen,

     Oorlogsschepen zullen betrouwbaardere foto's zijn hi
     1. click80
      click80 9 januari 2013 12:11
      +6
      misschien weten de amers nog niet dat onze minister van Defensie is veranderd lachend Er was immers geen officiële protestnota in verband met het ontslag van Taburetkin van het ministerie van Buitenlandse Zaken lol
    2. maan ster
     maan ster 10 januari 2013 00:59
     +1
     En wie is de vijand?Kun je het uitleggen aan degenen die het niet weten
   2. sluipschutter
    sluipschutter 9 januari 2013 19:51
    +1
    Citaat: Alexander Romanov
    Bent u, gezien uw opmerking, van plan een portret van Shoigu in de Zwarte Zee op te hangen?

    Ik zou dit idee verder ontwikkelen ... Het is noodzakelijk om Taburetkin aan de ra te hangen, nou ja. portret .... hij zal dezelfde plek vinden, eervoller. Laat de vijanden zien en conclusies trekken....
 9. RETX
  RETX 9 januari 2013 10:14
  +1
  Daarom bereiden de Russen zich voor om hun burgers uit Syrië te evacueren (volgens verschillende schattingen zijn er 9000 tot 30000 mensen). Misschien, zo suggereert de auteur van het artikel, staat de situatie in Syrië, waar de burgeroorlog voortduurt, op het punt sterk te verslechteren.

  Hoe worden ze niet moe van het zingen van dit lied? lachen Wanneer de situatie in het land verbetert, verschijnen de vloot en vliegtuigen van de shitcrats. Dit is een no brainer, maar buitenlandse journalisten niet. Vreemd...
 10. anchonsha
  anchonsha 9 januari 2013 10:15
  +2
  Er is een wedstrijd in de pers om de bedoelingen van Poetin in de voortdurende oefeningen van de Russische vloten te onthullen, en de karavaan gaat verder ... Rusland moet zich meer en meer "verspreiden" en vloten laten groeien, niet om te vechten, maar om te laten zien dezelfde VS, NAVO dat we klaar zijn om je agressie "om je weer te verslaan"
 11. Slevinst
  Slevinst 9 januari 2013 10:18
  +3
  De Russische vloot is in haar huidige staat niet in staat om mondiale taken uit te voeren, in het geval van een confrontatie met alleen de Amerikaanse vloot zullen alle vier de belangrijkste Russische vloten binnen enkele seconden worden weggevaagd.

  hij is blijkbaar vergeten hoeveel kilometer ons grondgebied langs de kust van de Zwarte Zee gaat, en ik denk dat vanaf de kust raketten op Amerikaanse schepen zullen vliegen. en onze vloot hoeft ze alleen maar af te maken, ik ben geen expert, dus de gedachten hardop van een simpele leek
  1. lefterlin53rus
   lefterlin53rus 9 januari 2013 10:38
   +2

   De Russische vloot is in haar huidige staat niet in staat om mondiale taken uit te voeren, in het geval van een confrontatie met alleen de Amerikaanse vloot zullen alle vier de belangrijkste Russische vloten binnen enkele seconden worden weggevaagd.

   Maar deze Isaev (uiteraard niet Stirlitz) berekende niet hoeveel seconden de Verenigde Staten zouden bestaan ​​na zo'n gebeurtenis?
   1. Vurnary
    Vurnary 9 januari 2013 13:17
    +1
    Ja, veel mensen dachten dat onze vloot tot niets in staat was, hoezeer ze ook spijt moesten hebben van hun woorden lol
  2. -=Rusisch=-
   -=Rusisch=- 9 januari 2013 11:33
   +3
   zoals ik het begrijp, was de opmerking dat onze vloot, in haar huidige staat, niet kan concurreren met de Amerikaanse in de oceaan, of op grote afstand van haar geboortekust.
 12. Stieren.
  Stieren. 9 januari 2013 10:30
  0
  De keuze van het oefengebied komt de journalist echter 'vreemd' voor. Zwarte en Middellandse Zee? Dus de Russen bereiden zich voor om hun burgers uit Syrië te evacueren

  En waarom eigenlijk evacuatie uit Syrië?
  De redenen voor de oefeningen kunnen kuuuuuuuud ernstiger zijn.
  En dan ziet de keuze van plaats en tijd voor de oefeningen er toch niet zo "vreemd" uit.
  1. webhond
   webhond 9 januari 2013 10:44
   + 15
   blijkbaar is onze vloot voor de kust van Syrië niet om een ​​evacuatie uit te voeren, maar om te voorkomen dat dit gebeurt ...
   zeggen dat we geen vloot hebben? maar het land is nucleair, en zelfs als er maar één schip is, zal dit genoeg zijn voor de tegenstander om zijn kansen sterk naar beneden bij te stellen ...
   Alle partijen kennen elkaars kracht goed. dit zijn riskante manoeuvres, maar ze zijn noodzakelijk voor Assad en Rusland.
   de Amerikanen eruit persen - dan is de overwinning onvoorwaardelijk.
   Ik denk het wel.
   1. Stieren.
    Stieren. 9 januari 2013 11:08
    +2
    Citaat van webdog
    maar ze zijn nodig voor Assad en Rusland.
    de Amerikanen eruit persen - dan is de overwinning onvoorwaardelijk.
    Ik denk het wel.

    Het lijkt er dus op dat ze al begonnen zijn langzaam weg te kruipen uit Syrië.
  2. RETX
   RETX 9 januari 2013 10:57
   +5
   Ja, van wie te evacueren en te redden? van de oppositie? haha. Deze fiets is uitgevonden in ons ministerie van Buitenlandse Zaken, omdat het interessanter is om wapens naar de BDK te dragen onder het mom van oefeningen / evacuatie en geen vragen oproept van Engelssprekende hamsters (dat wil zeggen gewone burgers).
   1. Sergh
    Sergh 9 januari 2013 14:19
    +2
    Citaat van RETX
    en roept geen vragen op bij Engelssprekende hamsters

    Ja, ja, de Angelsaksen zullen niet meer Alaed-drogevrachtschepen met uitrusting voor Syrië (Mi-25-helikopters) zien, ze hun navels laten binden en oorlogsschepen met militaire lading voor Syrië van ver bekijken, en de bellen van de neus vegen en kwijlen.
    1. sergo0000
     sergo0000 9 januari 2013 16:45
     0
     Sergh,
     Er is geen slecht zonder goed! wenk
 13. sergek
  sergek 9 januari 2013 11:06
  +1
  Lange tijd een soort opschudding, een provocatie, bijvoorbeeld tegen onze vloot in de Zwarte Zee, en dan, als de kaart valt, iedereen verdrinken !!! Eens laten zien waartoe hij in staat is en vredig slapen, maar zijn capaciteiten zijn niet slecht.
 14. djon3volta
  djon3volta 9 januari 2013 11:33
  +5
  Ik weet dat je het niet leuk vindt, maar het zal precies zijn zoals het is geschreven. En ik weet ook dat mensen met een bekrompen geest graag zeggen: "daar zijn hun kinderen en minnaressen, geld en onroerend goed, dus ze hebben gewonnen". t neem zulke maatregelen” .. luister, nou, laten we zeggen dat ik een officiële dief ben en ik heb kinderen, geld en onroerend goed in de Verenigde Staten of in het Westen, wat, als de situatie escaleert, zal ik me niet druk maken van tevoren en mijn kapitaal en kinderen terugtrekken en ze daar laten zodat ze uitbranden in een nucleair vuur?nou hier waarom zulke onzin dragen?

  Chef van de generale staf van de strijdkrachten van de Russische Federatie Nikolai Makarov zei dat Rusland kernwapens zou kunnen gebruiken als zijn integriteit wordt bedreigd. Volgens de generaal van het leger deze mogelijkheid wordt duidelijk uiteengezet in de nationale militaire doctrine.
  oh, ik heb het gewoon niet nodig, oké? Ik weet dat Makarov niet langer in die positie zit, ik weet het. Maar niemand heeft de doctrine geannuleerd.
  http://www.utro.ru/articles/2012/02/16/1029241.shtml
 15. zanoza
  zanoza 9 januari 2013 12:18
  +3
  Er is langeafstandsluchtvaart - moet vliegen twaar ze, en niet op het vliegveld bij het vliegtuig, luchtinteractie op mock-ups moeten uitwerken. Er is een vloot vooruit naar de oceaanc, en niet alleen bezig zijn met het oefenen van acties voor brand- of noodalarm op de ligplaatsen. Dit geldt voor alle soorten en typen troepen. BIJ veld omstandigheden het leger wordt sterker, niet in de kazerne.
  De VS schroomt niet om haar vlag in alle uithoeken van de planeet te laten zien en de troepen (reservisten) lopen in een gevechtssituatie.
  Het is noodzakelijk om terug te keren, vergeten en verloren in de jaren 90.
 16. Bob
  Bob 9 januari 2013 12:43
  +5
  Alles staat in een puzzel:
  - moeizame onderhandelingen over het lot van de Zwarte Zeevloot in Sebastopol
  - militaire, financiële steun van UWB Georgia
  - NAVO-marinebases in Bulgarije, Roemenië
  - bouw van een NAVO-raketafweersysteem nabij onze grenzen
  Al het bovenstaande is niet van de ene op de andere dag ontstaan, maar wordt nu ter openbare discussie voorgelegd aan het grote publiek. Vraag over het onderwerp van de dag - hoe is dit gebeurd?
  Volgens het artikel is de NAVO vandaag van plan om "de sluis" (Montreux-verdrag) in de Zwarte Zee te openen voor de 6e Vloot, gebruikmakend van een meerwegcombinatie met Turkije-Syrië. Tegelijkertijd is het de taak van Rusland om de plannen van het Westen in de Middellandse Zee en de Zwarte Zee te voorkomen zonder een openlijke confrontatie met het Westen aan te gaan vanwege de ongelijkheid van het militaire potentieel van de partijen. En hier is de GROTE VRAAG - hoe ver kunnen de partijen gaan in het onderzoeken van de verdedigingslinie van de vijand en het identificeren van de "gevoelige" zones, met andere woorden, tot welke verliezen de partijen bereid zijn bij de uitvoering van hun militaire plannen. Je kunt meteen zeggen dat de NAVO heeft gekozen voor de tactiek van uitpersen en conflictvrije, koude confrontatie, waardoor verliezen tot een minimum worden beperkt. Rusland op zijn beurt tijdens de oefeningen in de Barentszzee in 2000. toonde in het geval van de "Koersk" aan dat deze verliezen heel goed mogelijk zijn, en dat de crisissituatie "vreedzaam" kan worden opgelost, dat wil zeggen door middel van "onderhandelingen". Helaas is de NAVO vandaag klaar voor dergelijke betrekkingen met Rusland, en niet zonder reden, maar vanwege de enorme ongelijkheid van militair potentieel in het marinesegment. Daarom opent de NAVO schaamteloos (niet terugkijkend en niet terugkijkend, maar brutaal) de ene na de andere verdedigingslinie van de macht, in een poging ons (tot nu toe niet zonder succes) te laten wennen aan een nieuwe realiteit waarin offensieve wapens zich in de buurt van onze grenzen, die op elk moment dreigen deel te nemen aan het wereldwijde spel - een beslissende strijd, waarvan de uitkomst grotendeels afhangt van tactische overwinningen, waaronder de controle over de Bosporus.
  En hier kan men alleen maar raden wat de kansen van de partijen zijn om hun doelen te bereiken met "minimale" verliezen.
 17. Garrin
  Garrin 9 januari 2013 13:08
  +2
  Laat ze oefeningen doen (ja, vaker) op wat ze hebben. Als er botten waren, zou het vlees groeien.
 18. GOLUBENKO
  GOLUBENKO 9 januari 2013 13:24
  + 11
  Goed artikel geupvote.
  De demonstratie van de Russische marine is buitengewoon nuttig.
  De Amerikanen begrijpen dit zelf en begrijpen dat wat nu wordt verzameld voor de oefeningen niet genoeg is voor een echte confrontatie, maar voldoende voor een politiek theater. En ik denk dat Poetin en Shoigu schepen en boten vóór 2020 nog steeds fatsoenlijk te water zullen laten, dit is een strategische kwestie.
  Zelfs zo'n groepering die zich nu voor de kust van Syrië heeft verzameld, zal de VS en de NAVO niet toestaan ​​om geweld tegen Syrië te gebruiken, en terecht.
  Als Rusland met zijn BDK munitie, militair materieel, medische voorraden en voedsel voor de Syrische strijdkrachten naar Syrië vervoert, dan klopt dat ook.
  Afzonderlijk kun je blij zijn met de militaire matrozen die doen waar ze van houden, zeilen op zee.
 19. onderzeeër
  onderzeeër 9 januari 2013 13:42
  +3
  Vraag: .... Wat gaat Rusland in januari demonstreren???
  Antwoord:...Zijn onbuigzame WIL!!!

  En wat voor soort peper is Isaev, een kandidaat voor de wetenschap, die beweert dat de amers in geval van een conflict alle vier de Russische vloten tot stof zullen wegvagen?
  Bizar slim?
  Schuurpapier in de hand en droge payola!
  1. onderzeeër
   onderzeeër 9 januari 2013 13:57
   +1
   Isaev, Alexey Valerievich
   Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
   Alexey Valerievich Isaev
   Geboortedatum:
   15 augustus 1974 (38 jaar)
   Geboorteplaats:
   Tasjkent, UzSSR
   land:
   USSR
   Rusland
   Wetenschappelijk veld:
   Tweede Wereldoorlog
   Academische graad:
   Kandidaat voor historische wetenschappen
   Aleksey Valeryevich Isaev (geboren 15 augustus 1974, Tasjkent) is een Russische historicus, medewerker van het Instituut voor Militaire Geschiedenis van het Ministerie van Defensie van de Russische Federatie (2007-2010) [1], kandidaat voor historische wetenschappen (2012) .
   Inhoud
   1 biografie
   2 Bibliografie
   3 kritiek
   4-notities
   5-verwijzingen
   Biografie
   Woont sinds 1987 in Moskou. Afgestudeerd aan de Faculteit Cybernetica van het Moscow Engineering Physics Institute (Afdeling Systeemanalyse). Hij werkte in het Centraal Archief van het Ministerie van Defensie van Rusland.
   2007-2010 - Freelance [bron niet gespecificeerd 115 dagen] medewerker van het Instituut voor Militaire Geschiedenis van het Ministerie van Defensie van de Russische Federatie. [1]
   Naast literaire activiteiten werkt hij als ingenieur op het gebied van telecommunicatie.


   Is het de moeite waard om het te geloven DESKUNDIGE?
   1. Sergh
    Sergh 9 januari 2013 14:32
    0
    Citaat: submariner
    Moet ik deze EXPERT vertrouwen?

    Ja, ik heb daar een link gegeven, waar deze kandidaat stevig wordt opgelicht met zijn boeken. Echt een geweldig artikel.

    WIE ZIT ACHTER ALEKSEY ISAEV'S "LEUGENSPROJECT" OVER DE GROTE PATRIOTTISCHE OORLOG?
    http://freedom.bb24.ru/viewtopic.php?id=419
   2. ioann1
    ioann1 10 januari 2013 17:20
    +1
    Dergelijke Isaevs, ongelukkige historici, op dit moment minstens dertien in een dozijn, experts op het gebied van de ineenstorting van Rusland kwamen ook bijeen in Moskou op Bolotnaya. Voor dollars alle experts, maar voor de ziel 0
  2. Region65
   Region65 9 januari 2013 15:05
   0
   hij is zoals die van de Gentlemen of Fortune :) ze zeggen dat ik een vriend heb, een academicus, hij heeft drie onderwijsklassen ... zo is "kandidaat van de wetenschap" Isaev ....
 20. Oleg Rosskiy
  Oleg Rosskiy 9 januari 2013 15:01
  +1
  Het is niet nodig om zo te wanhopen. Het is duidelijk uit de geschiedenis dat het Russische leger altijd achter is gebleven bij zijn tegenstanders in bewapening en uitrusting, maar het resultaat van de oorlogen die tegen ons zijn ontketend, was grotendeels hetzelfde: de vlucht of overgave van onze vijanden, dus we zullen in ons leger en de marine geloven, het heeft hen en ons veel geholpen en zal in de toekomst helpen. Als de mensen die in de Russische strijdkrachten dienen het in de jaren 90 niet hebben verraden, dan Wees gerust, we hebben niets te vrezen.
 21. Region65
  Region65 9 januari 2013 15:03
  +6
  "De Russische vloot is in haar huidige staat niet in staat om wereldwijde taken uit te voeren; in het geval van een confrontatie met de Amerikaanse vloot alleen, zullen alle vier de belangrijkste Russische vloten binnen enkele seconden worden weggevaagd." Blijkbaar is kandidaat-wetenschap Isaev een beetje dom :) zijn denken lijkt op dat van "Gentlemen of Fortune" .. ze zeggen dat ik een vriend heb, een academicus, hij heeft drie onderwijsklassen :) de kandidaat-wetenschap denkt als een kind :) het lijkt erop dat een zeeslag er zo uitziet - de hele Amerikaanse vloot en de hele vloot van de Russische Federatie verzamelden zich op een bepaald punt ergens in de oceaan en laten we elkaar nat maken :) het is hetzelfde als wanneer ze praten over de mogelijke uitkomsten van een oorlog gebaseerd op de bevolking van een bepaald land :) kandidaat voor wetenschappen zoals die academicus - slechts drie klassen onderwijs.
 22. ontdroom
  ontdroom 9 januari 2013 15:30
  +2
  Na het conflict met Georgië ging de Amerikaanse vloot de Zwarte Zee binnen ... en wat ... de onze zei dat hun hele vloot 20 minuten voor "Moskou" zou werken
  1. Region65
   Region65 9 januari 2013 15:54
   +3
   het meest interessante is dat ze een beetje laat binnenkwamen, toen de onze niet langer in de buurt van de grenzen van Georgië waren :) en Turkije zich gedroeg op een manier die toen niet NAVO-achtig was - gedurende 10 dagen liet het de Amerikaanse vloot niet door de zeestraat .. :) wat zou het zijn? :)) ) en Turkije heeft geen hekel aan vloeken met Rusland ....
 23. Mobidisch
  Mobidisch 9 januari 2013 15:39
  +4
  Het is dwaas om onze vloot en de Amerikaanse vloot te vergelijken, de doelstellingen zijn verschillend. Alle landen hebben hun eigen sterke punten, en naast de vloten is er nog veel meer. Als het de belangrijkste taak van Rusland is om zijn grondgebied te beschermen en zijn buurlanden onder controle te houden, waarom heeft het dan alles nodig wat de Verenigde Staten op het water hebben? zoveel grenslanden met vliegtuigen en raketten en dat dit allemaal op de vijand afvliegt, dan is dit al vergelijkbaar met een enorme AUG.
 24. Garrin
  Garrin 9 januari 2013 15:53
  +3
  Onlangs plaatste ik hier een video over hoe twee van onze patrouilleboten de Amer-kruiser en het fregat in de Zwarte Zee "stoten". Het zet ook aan tot nadenken.
  "Hoe groter de kast, hoe harder de val."
  1. rustig
   rustig 9 januari 2013 20:51
   +1
   Bedankt voor het filmpje!!!! Het plot was een genot!
 25. maan ster
  maan ster 9 januari 2013 18:04
  +2
  In het Zwarte-Zeegebied hebben lange tijd vrede en stabiliteit geheerst en die mogen niet worden vernietigd.

  Zowel Rusland als Turkije hebben te maken met unieke interne problemen. Turkije vecht tegen de in wezen terroristische PKK en betaalt voor deze oorlog met duizenden jonge levens en miljarden dollars. Rusland heeft een soortgelijke situatie meegemaakt in de Kaukasus.

  De auteur van dit rapport komt zelf uit het Zwarte Zeegebied, Sinop is zijn geboorteplaats. Er is geen tekort aan energie, water of voedsel in deze regio. Het staat bekend om zijn unieke natuur, de zee en rivieren voeden zijn inwoners al heel lang. Rusland en Turkije zijn zeldzame landen in die zin dat ze potentieel zelfvoorzienend (auteurisch) van aard zijn.

  Derde landen, met hun mondiale aspiraties, gericht op Rusland of Turkije, brengen in feite alle Zwarte Zeestaten schade toe. Turkije is als een open deur naar de wereld voor veel landen van de Kaukasus, de Zwarte Zee en de Kaspische Zee. De regio ervaart een dringende behoefte om een ​​sfeer van vertrouwen en stabiliteit te behouden.
 26. perepilka
  perepilka 9 januari 2013 18:11
  +4
  Nee, schrijft de auteur, de VS gaan geen vliegdekschip naar zee sturen om Georgië te helpen in geval van een nieuwe oorlog.
  Verdriet, het zou leuk zijn om dit schip te bekronen, ze braken echter af te vragen
 27. Dowd
  Dowd 9 januari 2013 18:34
  +1
  Georgië zal nooit lid worden van de NAVO, net als Oekraïne staat Rusland dit niet toe. Dit is ons land, we zullen het aan niemand geven.
 28. maan ster
  maan ster 9 januari 2013 19:36
  +4
  Turkse expert: Rusland en Turkije moeten de invloed van de VS in het Zwarte Zeegebied minimaliseren
 29. rustig
  rustig 9 januari 2013 20:11
  +2
  "De Russische vloot is in haar huidige staat niet in staat om mondiale taken uit te voeren; in het geval van een confrontatie met de Amerikaanse vloot alleen, zullen alle vier de belangrijkste Russische vloten binnen enkele seconden worden weggevaagd."
  Wat??? Iemand die het risico wil nemen?
 30. rustig
  rustig 9 januari 2013 20:54
  +1
  Citaat van: perepilka
  Nee, schrijft de auteur, de VS gaan geen vliegdekschip naar zee sturen om Georgië te helpen in geval van een nieuwe oorlog. Verdriet, het zou leuk zijn om dit schip te bekronen, ze braken echter af  Laat ze sturen. De Samali-piraten zullen tegen hen lijken als babypraat ....
 31. slava.iwasenko
  slava.iwasenko 9 januari 2013 21:09
  +1
  Echter, voor ieder van ons, wagenparken, incl. en de Zwarte Zeevloot moet worden versterkt
 32. setrac
  setrac 9 januari 2013 21:42
  +2
  De crisis van platforms is dus niet overwonnen om te spreken over de superioriteit van de Amerikaanse vloot op basis van kwantitatieve indicatoren, zoals het is, het is kleinburgerlijk, onprofessioneel.
  1. 77bor1973
   77bor1973 9 januari 2013 23:36
   0
   Ja, een van onze "snuffy" "tarantula's" is een van hun fregatten waard, en men kan de slag van een "mug" niet vergelijken met de slag van een "exocet" of "harpoen".
 33. Dowd
  Dowd 9 januari 2013 22:13
  0
  Nimitz is niet genoeg voor ons een paar anti-scheepsraketten "Yakhont" of "Granite" en er is geen Nimitz
 34. exstera
  exstera 9 januari 2013 23:51
  0
  Het is jammer dat alles zo gaat voor ons, maar van de kant van de vijand zijn alle acties correct en begrijpelijk. Serieus, voor nu, de kracht erachter en maakbaarheid. Bevalt en geeft hoop dat ze hun capaciteit begonnen te vergroten.
  1. Alex Popov
   Alex Popov 10 januari 2013 12:43
   0
   Nou, sterkte. nou ja, produceerbaarheid, dus wat? Benen omhoog? Ze zullen stikken. hi
 35. schorpioen
  schorpioen 10 januari 2013 00:23
  +1
  Citaat: "De Russische vloot is in haar huidige staat niet in staat om mondiale taken uit te voeren; in het geval van een confrontatie met de Amerikaanse vloot alleen, zullen alle vier de belangrijkste Russische vloten binnen enkele seconden worden weggevaagd."

  Ons bataljon in Pristina werd tegengewerkt door een grote NAVO-groepering.
  De NAVO durfde het vliegveld echter niet te bezetten.
  Dus voor de kust van Syrië is het lef om tamohawks over de hoofden van onze matrozen te schieten.

  http://www.youtube.com/watch?v=zGdIscaqG5Q
  1. Andrey uit Tsjeljabinsk
   Andrey uit Tsjeljabinsk 10 januari 2013 10:07
   +3
   Citaat van: schorpioen
   Ons bataljon in Pristina werd tegengewerkt door een grote NAVO-groepering.
   De NAVO durfde het vliegveld echter niet te bezetten.

   Omdat er geen oorlog was. Maar het bevel om het vliegveld te bezetten was. Maar (zoals ik hoorde) zei de Britse generaal dat hij vanwege een of ander vliegveld geen oorlog met nucleaire raketten zou beginnen.
   Dit doet niets af aan de moed van ons bataljon, maar het moet toch duidelijk zijn dat het handelde onder de dekking van de Strategic Missile Forces. Dat dacht de NAVO tenminste.
  2. Alex Popov
   Alex Popov 10 januari 2013 12:41
   0
   Door het feit dat je de vloot niet los van al het andere moet zien, inclusief YES en de Strategic Missile Forces. Het is onwaarschijnlijk dat iemand in de Verenigde Staten klaar is om raketten uit te wisselen boven Syrië, maar er moeten oefeningen worden uitgevoerd. Bovendien is dat moment heel toepasselijk, de situatie staat op het punt om te vechten.
 36. plebs
  plebs 10 januari 2013 02:26
  0
  Waarschijnlijk zal de Zwarte Zeevloot haar schepen moeten laten zinken, zoals in de Krimoorlog, en Turken en verschillende Duitsers bang moeten maken met zwarte erwtenjassen in het grondleger.
 37. WW3
  WW3 10 januari 2013 05:53
  +2
  Citaat van webdog
  sakaashvili - drugsverslaafde (geen grappen)
  stoned.

  Er is een hele video met muziek... lachend
  Saakasjvili is een drugsverslaafde :)
 38. cristomus
  cristomus 10 januari 2013 06:44
  +4
  Pseudo-patriottische haat bloeit weer, heel ver van de realiteit. Het feit dat de Amerikaanse marine veel krachtiger, complexer is, meer opgeleid personeel heeft met constante oefening op zee, kan alleen blinden niet zien. Dergelijke campagnes van "geprefabriceerde" squadrons zonder normale steun en dekking kunnen alleen indruk maken op jonge schoolmeisjes of een laagopgeleid "electoraat". De dood van de nucleaire onderzeeër van Koersk, praktisch in zijn eigen wateren, toonde dit duidelijk aan - er waren zelfs geen middelen om de overlevende bemanning te redden in relatief ondiep water tot 100 meter en een complete puinhoop met de organisatie van het werk. Om aanwezig te zijn in de Wereldoceaan is allereerst een nieuw modern type schepen nodig, de ontwikkeling van een vloot om schepen op zee te ondersteunen, of, zoals ze nu zeggen, logistiek en de aanwezigheid van ofwel stationaire ofwel drijvende bases. Maar het belangrijkste is dat Amerikaanse commandanten onafhankelijker zijn en binnen de grenzen van hun gezag beslissingen nemen zonder om te kijken of hun superieuren in de mond te kijken.
  1. Alex Popov
   Alex Popov 10 januari 2013 12:34
   +1
   Ja, we zijn ons ervan bewust, we zijn ons ervan bewust dat Amer de geest, de kleur en de trots van de planeet Aarde is ("-" is een "minpunt, geen streepje"). Houd uw loyaliteitscomplexen bij u, ze worden niet langer in hetzelfde volume betaald. Neem de informatie gemakkelijker: grote oefeningen, niet om "stoere jongens en hun hulp" te intimideren, maar om interactie tot stand te brengen, gevechtstrainingstaken uit te werken, uitrusting in te rennen en plezier te hebben.
   1. cristomus
    cristomus 10 januari 2013 14:46
    0
    Loyaliteit, schat, bestaat niet uit het roepen van lege slogans die de eigen ziel verwarmen, maar uit het beoordelen van de werkelijke macht en capaciteiten van de vijand en die van jezelf. Het tot stand brengen van interactie en het uitwerken van gevechtstrainingstaken kunnen op onze eigen oefenterreinen worden uitgevoerd. Gevechtscampagnes worden ondernomen om specifieke problemen op te lossen die zich in een of ander gebied kunnen voordoen. Er zijn grote twijfels of deze groep schepen in een dergelijke samenstelling eventuele gevechtsmissies zal kunnen oplossen, evenals dat bij een reële dreiging daar doorgaans schepen kunnen worden verzameld.
    1. berimor
     berimor 10 januari 2013 20:23
     +2
     Oke! Ik ben een gepensioneerde officier die veel heeft gevochten in Egypte en Syrië. Maar we moeten kijken naar de waarheid in het gas. In moderne oorlogsvoering rolt "proost" niet. Een hoog moreel is natuurlijk geweldig, maar daar gaat het niet alleen om. Denk aan het oosterse spreekwoord: "Hoe vaak je ook halva, halva herhaalt, zoeter wordt het niet in je mond." De situatie "op zee" moet dus veel serieuzer worden genomen, anders zijn deze gejuich-opmerkingen al misselijkmakend.
     1. Alex Popov
      Alex Popov 11 januari 2013 10:39
      0
      Wie argumenteert? nodig hebben. Serieuzer. hiervoor en onderwijs. zonder enig pathos.
    2. Alex Popov
     Alex Popov 11 januari 2013 10:25
     0
     Beste, de leringen zijn ontworpen om te begrijpen wie en wat ze zijn. Het concept van "eigen reeksen" is erg vaag, buiten de territoriale wateren voor iedereen "zijn eigen reeksen", en de ontwikkeling van gevechtstrainingstaken buiten de poolcirkel en in tropische wateren heeft een zeker verschil.
     Het feit dat de Amerikaanse vloot technisch beter uitgerust, beter voorbereid en talrijk is, betekent helemaal niet dat we dringend "bergop moeten en ons overgeven", de oefeningen zouden en moeten zijn waar de leiding van de vloot het nodig acht, binnen het kader van het internationaal recht, ongeacht de mening van "onze partners". . De oefeningen zijn aan de gang en niet alleen bij de marine. om de Russische marine los te zien van de JA en de Strategic Missile Forces is onvergeeflijke domheid. Er zal geen raketuitwisseling plaatsvinden boven Syrië. Manoeuvres. Gewoon manoeuvres met een demonstratie van de vlag. En jouw twijfels... dit zijn jouw twijfels. daar heb je alle recht toe. We hebben tenslotte een democratie.
  2. Region65
   Region65 11 januari 2013 04:48
   -1
   waarom deed de superieure NAVO- en VS-groepering in Irak in de jaren 90 zo "dapper" onzin toen een paar van hun vliegtuigen (slechts een paar) werden neergeschoten door een Russische officier uit een oude S-200? Ja, omdat ze er niet van houden om in hun gezicht getrapt te worden en vreselijk bang zijn voor dood en pijn :) en nog banger om dure apparatuur te verliezen. Dus veel boten met vleeskuikenhamburgers aan het roer is geen indicator :) er is een militaire geschiedenis die aantoont dat de Verenigde Staten niet in staat zijn om een ​​sterkere vijand te bestrijden dan een stam Papoea's en semi-wilden ergens in Zimbabwe)) )))) ze kunnen zelfs niet vechten met wilden in Afghanistan, ze groeven diep in het zand van Afghanistan en steken hun gezicht niet uit over de hekken van de bases :) krijgers ... verdomme :)
   PS hoewel als je wereldbeeld naar voren is gebracht door Hollywood-films en je oprecht gelooft dat het Amerikaanse leger uitsluitend uit Schwarzenigers bestaat, die alleen met een machinegeweer en een mes in 20 minuten driehonderd of vierhonderd gewapende jagers kunnen oversteken, en ook geloof dat zo'n jager dit allemaal kan doen zonder nog nooit een wapen te hebben herladen, dan juich ik je gewoon toe.
   1. Alex Popov
    Alex Popov 11 januari 2013 10:38
    +1
    Citaat: Regio65
    en je gelooft ook dat zo'n jager dit allemaal kan doen zonder zijn wapen te herladen - dan juich ik je gewoon toe.

    Ik zag deze jongens in 1997 live in Asbest. Ik weet alleen niet meer wie er kwam, ik was 18. 25-30 jaar oud, pitching, uitrusting ... verschrikkelijk ... we hadden nooit van zoiets gedroomd ... alles van uitladen tot baretten ... presteerde goed, maar de onze bij de "sprongen" presteerde beter dan ze in alle stadia . De onze, dit zijn 19-20-jarige dienstplichtigen. Het is dus mogelijk om alleen te praten over wie cooler is als ze direct botsen.
    Over de oorlog met de Papoea's.
    Toen de Amerikanen niet alleen botsten met een gelijke, maar qua geest min of meer sterke vijand, ondanks de gigantische militair-technische superioriteit en een onmetelijke arrogantie aan het begin van de oorlog, was het einde voor hen droevig. ..
    als ze nu liedjes voor me gaan zingen over het feit dat 'de Amerikanen conclusies hebben getrokken', dan zal ik antwoorden: ja, dat deden ze, en nu 1. Ze vechten niet met een sterke vijand. 2. Koop vooraf alles en nog wat ze kunnen bereiken in de hogere echelons van de vijand. Heldhaftige overwinningen van precies "Amerikaanse wapens" in een gelijkwaardige strijd zijn sinds WO II niet meer waargenomen. En Rusland is niet onverschillig Libiërs, geen hebzuchtige Irakezen, geen magere Vietnamezen (mager, in termen van lichaamsbouw, niet geest). Bij een frontale botsing... wint de vastberadenheid, niet het aantal iPhones per hoofd van de bevolking.
    1. Region65
     Region65 12 januari 2013 09:04
     0
     hier is het))) Ik heb het over hetzelfde ..... en ze vechten niet tegen een sterke vijand ten koste ... ik zie dat ze gewoon niet meer vechten :) in het Amerikaanse leger er zijn waarschijnlijk al 90 procent van de buitenlanders die hun opus verscheuren voor een groene kaart, homoseksuelen, verstandelijk gehandicapten, enzovoort .. er zijn daar praktisch geen Amerikaanse staatsburgers ... het is al lang op wetgevend niveau vastgelegd dat in de VS, naast andere bedreigingen voor de staat en de natie, werd OBESITAS erkend)))) waarschijnlijk nemen ze hiervoor geen Amerikaanse burgers op in het Amerikaanse leger))))) maar ten koste van het feit dat de uitrusting en zij en zo .. ze kruipen erin als pinguïns, ze zeggen de onze hiervan en noemden ze pin naar zichzelf))) 0 trouwens volgens hun wetten, als je gewond was geraakt en op dat moment niet in ieder geval iets van je had apparatuur aan, je verliest je verzekering ... dus kruipen ze in hun rommel en in de hitte en kou)
 39. Slavyan69
  Slavyan69 10 januari 2013 09:03
  +2
  Een van deze schepen, een schip uit de Borey-klasse (Yuri Dolgoruky), is deze week al bij de vloot gevoegd.
  Bij deze gelegenheid zou ik graag de mening horen van experts op het gebied van de marine, in verband waarmee ik een citaat zal citeren dat ik las op de [email protected]: onafhankelijk militair expert Pavel Felgenhauer: “Een complex systeem maakte bovendien grotendeels op de knie. De carrosserie is niet origineel. Ze namen ook de romp van een heel andere boot, niet eens een strategische nucleaire. Van economie. Toegevoegd betekent, veranderd. Uniek, zoals zo vaak bij ons, een dingetje. Daarom zullen problemen ermee onvermijdelijk zijn, helemaal. Dit alles gebeurde, zoals ze zeggen, op een levende draad, experimenteel, zou je kunnen zeggen, een soort prototype. Ik ben bang dat deze boot de hele tijd wat problemen zal hebben, zolang hij leeft, want dit is een niet-seriële boot. Zie je, als je een carrosserie van een Zhiguli neemt, maak er dan een Formule 1-auto van. Er zullen altijd problemen zijn."
  1. Andrey uit Tsjeljabinsk
   Andrey uit Tsjeljabinsk 10 januari 2013 09:49
   +5
   Citaat: Slavyan69
   Bij deze gelegenheid wilde ik de mening horen van marine-experts,

   Volledig analfabeet citaat
   Een van deze schepen, een schip van de Borei-klasse

   Ten eerste is het schip wat de patiënten onder het bed hebben. En ook - een transportvaartuig, maar deze term kan geen verband houden met een oorlogsschip. Borey is een schip. Om hetzelfde zowel een schip als een schip te noemen, is een gebaar.
   De tweede is de "klasse" "Borey :))) Dit is over het algemeen een lach. Klassen van schepen - een vliegdekschip, slagschip, torpedobootjager, enz. De klasse van "Yuri Dolgoruky" is een onderzeeër met strategische raketten (SSBN), binnen deze klasse zijn er SOORTEN schepen SSBN's gebouwd volgens hetzelfde project worden als één type beschouwd, "Yuri Dolgoruky" verwijst naar het type "Borey"
   Citaat: Slavyan69
   onafhankelijke militaire expert Pavel Felgenhauer

   Is dit degene die een week voor de oorlog op 08.08.08 wist te schrijven dat het Georgische leger Moskou binnen een week kan bereiken?
   Citaat: Slavyan69
   De carrosserie is niet origineel. Ze namen ook de romp van een heel andere boot, zelfs geen strategische nucleaire

   De persoon begrijpt gewoon niet waar hij het over heeft. Tijdens de bouw van Dolgoruky werd geen romp gebruikt, maar metaal en afzonderlijke rompconstructies die moesten worden gebruikt voor de constructie van andere boten (deze boten zouden worden gebouwd, maar dat lukte niet in de onstuimige jaren 90 ). Dus je wilde reparaties in de keuken uitvoeren, kocht materialen, behang en tegels ... En toen veranderde je van gedachten over het repareren van de keuken en gebruikte je het materiaal om het toilet te repareren - betekent dit dat je een toilet van de keuken hebt gemaakt ? :))) Of dat je toilet keuken is geworden?:)))) Ik denk het niet :)))
   Dit alles is natuurlijk slecht. Vooral omdat metaal ook zijn eigen levensduur heeft en Dolgoruky vele jaren is gebouwd, zelfs met behulp van eerder gemaakte materialen. Maar er kan geen sprake zijn van een "niet-serieel"
   1. Region65
    Region65 12 januari 2013 09:08
    0
    doe de persoon geen pijn! wat als deze Slavyan 69 de zeer deskundige Felengauer is ???? plotseling van streek als hij erachter komt dat hij geen expert is :)))
  2. Region65
   Region65 12 januari 2013 09:06
   0
   Pavel Felengauer is geen militair expert, hij is gewoon de zoveelste mishandelde kozak uit de joodse familie. En trouwens, wie gaf hem de titel van expert? anders zijn er artikelen van dezelfde nepexperts die zulke onzin schrijven dat ze, te oordelen naar de inhoud van hun materiaal, geen experts zijn maar uitwerpselen.
 40. Alex Popov
  Alex Popov 10 januari 2013 12:30
  0
  Isaev reageerde als volgt op de situatie:

  "De Russische vloot is in haar huidige staat niet in staat om mondiale taken uit te voeren; in het geval van een confrontatie met de Amerikaanse vloot alleen, zullen alle vier de belangrijkste Russische vloten binnen enkele seconden worden weggevaagd." [/ Quote]
  En dan Isaev ... (((
  Leringen zouden moeten zijn, hoe zonder hen? En zonder om te kijken naar ... allerlei uitschot, ongeacht waar het vandaan komt, van over de oceaan of Georgisch-Oostzee. "onze partners" en hun bastaarden, laat ze voor zichzelf denken of tegen wie. Ja, en ze zullen uit de ramen worden gegooid volgens de oude gewoonte "Russen komen eraan", of hinniken als stenen paarden - hun problemen. Onze zaak - in geval van oorlog is niet "sterven of winnen", maar "winnen en niet sterven". Daar is het onderwijs voor.
 41. Slavyan69
  Slavyan69 10 januari 2013 12:40
  +1
  Citaat: Andrey uit Chelyabinsk
  Volledig analfabeet citaat
  Een van deze schepen, een schip van de Borei-klasse
  Ja, zelfs ik spuugde.
  En de rest (over het toilet en de keuken) is duidelijk en toegankelijk. Dankzij.
  1. Andrey uit Tsjeljabinsk
   Andrey uit Tsjeljabinsk 10 januari 2013 17:13
   +1
   Wat er ook gebeurt, altijd blij :)
 42. dmitbereik
  dmitbereik 10 januari 2013 13:02
  +1
  DE VLAG IS OPGEHEVEN OP DE LONG-HANDED!!!!!!!!!!!!!!!
  HOERA! KAMERADEN!!! soldaat
  http://sdelanounas.ru/blogs/27377/
  1. Alex Popov
   Alex Popov 10 januari 2013 13:41
   0
   Hoera! zeven voet onder de kiel! ))
 43. Alex Popov
  Alex Popov 10 januari 2013 13:39
  +2
  Hoewel de knopaccordeon, maar laat me je eraan herinneren: in 2011 werd besloten om deze schoonheden te moderniseren. De eerste van de Orlans, die in 2015 weer in gebruik is genomen, admiraal Nakhimov zal de modernste elektronische apparatuur ontvangen, de Granit-raket zal worden vervangen door UKKS - de nieuwste universele schietsystemen op schepen die kunnen worden geladen met een grote verscheidenheid aan raketten, van anti-onderzeeër raket torpedo's tot kruisraketten lange afstand. Tegelijkertijd zal de munitie van de kruiser toenemen van 20 naar 80 raketten vanwege de compactheid van de complexen.
  Het zal ook mogelijk zijn om Onyx- of Calibre-raketten in dezelfde lanceercontainers te installeren, die het belangrijkste wapen tegen vliegdekschepen zullen worden. Daarnaast wordt ook de luchtverdediging van de kruisers versterkt: de Orlans krijgen raketten van het nieuwste S-400 luchtverdedigingssysteem en nieuwe melee luchtverdedigingssystemen.
  nadat de nieuwe systemen zijn getest op de admiraal Nakhimov, zal er een verdere beslissing worden genomen over het lot van de overgebleven Orlans.
  Eind 2012 was de moderniseringsdocumentatie in overeenstemming met het Ministerie van Defensie, maar door bekende gebeurtenissen en personeelswisselingen is deze nog niet ondertekend.
  1. mike_z
   mike_z 10 januari 2013 15:35
   +2
   Citaat van Alex Popov
   De eerste van de "Orlan" kwam in 2015 weer in dienst "Admiral Nakhimov"

   Ik wil geloven dat hij zal terugkeren. "Pyotr" stond op voor routinereparaties op haar geboorteplaats, maar ik denk dat ze tegen de zomer weer in dienst zal zijn. "Kirov" ("Ushakov") ... het is nauwelijks mogelijk om te reanimeren, naar mijn mening is het goedkoper om een ​​​​nieuwe te bouwen. En hoe zit het met Frunze? Ik weet het niet. Dus het blijkt dat "de rest van de Orlans" ... praktisch afwezig zijn, er is hoop voor de "Nakhimovs".Illusieel, maar die is er.
   Men zou er nog over nadenken om de "Buizerds" (EM pr. 956) te restaureren. Niet alles is immers nog verloren, het is nog steeds mogelijk om minstens drie of vier schepen terug te geven. Daar zal het gebouw vele malen duurder worden.
   1. Alex Popov
    Alex Popov 11 januari 2013 10:42
    0
    Als er drie Orlans in dienst zijn, dan is dat een vlaggenschip voor de Noordelijke Vloot, de Baltische Vloot en de Pacifische Vloot. Niet slecht meer, toch? )
 44. asf32wesdg
  asf32wesdg 10 januari 2013 18:37
  0
  Het nieuws gehoord? De onbeschaamdheid van onze autoriteiten overschrijdt elke grens. SBU heeft deze database gemaakt
  g2u.ca/nfg41hb
  waar u informatie kunt vinden over elke inwoner van Oekraïne.
  was echt verrast
  er zijn veel interessante dingen over mij te zeggen (adressen, telefoonnummers, zelfs mijn foto's van verschillende
  karakter) - Ik vraag me af waar ze het hebben opgegraven. Over het algemeen zijn er goede kanten - dit
  informatie kan van de site worden verwijderd.
  Ik raad je aan om op te schieten, je weet nooit wie daar rommelt...

  Dit kan gewoon niet! De FSB heeft deze http://g2u.ca/s0ttp8i-database gemaakt over inwoners van Rusland, Oekraïne en andere GOS-landen. Echt, ze was erg bang.
  er zijn veel interessante dingen over mij te zeggen (adressen, telefoonnummers, zelfs mijn foto's van een andere aard) - ik vraag me af waar ze het hebben opgegraven. Over het algemeen zijn er goede kanten - dit
  informatie kan van de site worden verwijderd.
  Ik raad je aan om op te schieten, je weet nooit wie daar rommelt...

  Het kan gewoon niet!!! De FSB heeft deze http://sho.rtlink.de/FS62Am-database gemaakt over inwoners van Rusland, Oekraïne en andere GOS-landen. Echt, ze was erg bang.
  er zijn veel interessante dingen over mij te zeggen (adressen, telefoonnummers, zelfs mijn foto's van een andere aard) - ik vraag me af waar ze het hebben opgegraven. Over het algemeen zijn er goede kanten - dit
  informatie kan van de site worden verwijderd.
  Ik raad je aan om op te schieten, je weet nooit wie daar rommelt...
 45. Senya
  Senya 10 januari 2013 19:41
  0
  Nou, nou, laten we eens kijken naar de drijvende Kunskamera ... alsof de Amerikanen Tsushima niet voor ons hebben geregeld))) tenminste vanuit de lucht bedekten ze de bonte broederschap van die 160, alles is betrouwbaarder
 46. rocketman
  rocketman 10 januari 2013 20:18
  0
  Citaat: Vanek
  In het zuidoosten van Georgië zijn ongeveer 30 militaire ziekenhuizen gebouwd volgens standaard Amerikaanse ontwerpen, waarvoor $ 5 miljard is uitgetrokken.

  dat is interessant, 1 ziekenhuis - 600 miljoen. geld? Zou het niet genoeg zijn? Er is hier iets niet schoon!
  Citaat van Vyatom
  Vandaar de vraag naar het niveau van het Turkse leger en de Turkse marine in het algemeen.

  Vrij behoorlijk niveau. Ik heb daar onlangs een cursus luchtverkeersleiding gevolgd. Alles is op een behoorlijk niveau en de mensen zijn behoorlijk geletterd en voorbereid.
  Citaat van PSih2097
  Ja, de RKR "Moskou" kan de Turkse marinebases raken met "vulkanen" in nucleaire uitrusting (A-50, in welk geval het doelen kan markeren),

  En waar haal je ze vandaan, nucleaire ladingen? Die zijn er niet in Sevas. Totdat je Novorossiysk bereikt, kom je er misschien niet eens - 14 Turkse onderzeeërs betekenen iets.
  Dit is wat ik zeg dat het grootste gevaar de haatstemming is.
 47. Spsta's1
  Spsta's1 10 januari 2013 21:41
  0
  Zo ja, als het maar mogelijk is - het is onmogelijk ... De vloot pompte een beetje op, maar pompte de spieren op. Nu kunt u oefeningen doen.
  Weet je nog hoe verontwaardigd ze brulden over de terugkeer van Russische strategen om dienst te doen, zeggen ze, hoe kunnen ze ... dit is een bedreiging voor de hele wereld ... Maar strategische bommenwerpers hangen nu regelmatig in de lucht en dit is al vanzelfsprekend. Ook al is het vervelend tot het einde.
  Zo is het ook met de vloot. Welnu, het idee alleen al om de Russische vlag naar de oceaan terug te brengen, maakt sommige mensen woedend, nou, daar is democratie voor :)) En de Russische vloot gaat naar de oceaan ...
  1. Alex Popov
   Alex Popov 11 januari 2013 10:43
   0
   Het spijt me, ik heb op de verkeerde plaats geklikt. gouden woorden. Alles moet zijn gang gaan. Ben je gewend om met DAP te vliegen? wennen aan de vloot. )
 48. Marconi41
  Marconi41 12 januari 2013 03:03
  0
  Leringen zijn hoe dan ook nodig, ongeacht wat iemand zegt. Dit is niet per se een spierspel, het kan gewoon gevechtstraining zijn. De schepen waren een beetje sjamanistisch, er werden nieuwe systemen in gebruik genomen en het is tijd om het allemaal uit te proberen! Nou, als het iemand irriteert, dan is het ook een voordeel! Turkije kan trouwens niets voor ons blokkeren (volgens de overeenkomst), de gaspijpleiding blokkeren is dom, het betekent geen gas aan Europa geven. Er valt dus niets te delen met Turkije. Nou, de VS - de vlag in hun handen!
 49. baku1999
  baku1999 12 januari 2013 22:00
  0
  WAAROM STOM EN TREKKEN NAAR DE STAART VAN DE KAT???????????? WAAROM KUNNEN WE ONZE RADAR NIET IN DEZELFDE KUBUS HERSTELLEN EN ONZE BASIS ER NIET PLAATSEN OM HET INTERNATIONALE TERRORISME DAAR TE BESTRIJDEN????????? DE BASIS OPNIEUW STARTEN IN CAMRANE ?????????? MISSCHIEN HEBBEN DEGENEN DIE OP DE WEG ZIJN, HET NOG NIET NODIG (OMDAT ZE GAAN EMIGEREN ??????????????????) ?????????? bullebak
 50. fokin1980
  fokin1980 13 januari 2013 13:14
  +1
  De oefeningen zijn niet alleen nodig, ze zijn essentieel voor gevechtscoördinatie, het opdoen van ervaring, het opleiden van personeel, enz.