militaire beoordeling

Sovjet gevechtsvoertuigen. S-200 in Irak

225
Sovjet gevechtsvoertuigen. S-200 in Irak


"Ik heb twee tornado's neergeschoten"

In een geschil over de oorlog van 1991 kunnen we de meest waardevolle getuige naar voren brengen - een Russische officier van het S-200-complex. Hij gehoorzaamde het bevel van Gorbatsjov niet en verliet Irak niet, schouder aan schouder met de Arabieren om de lucht te beschermen. Deze majoor in de luchtverdediging heeft verschillende overwinningen op zijn naam staan ​​en verbergt nog steeds zijn naam. Dit is wat hij zei:

"... Ik had vertrouwen in mijn techniek. Tot het begin van de jaren negentig was de XNUMX misschien wel de meest geavanceerde. Een goed station dat met elke storing kan werken, een goed schietbereik - bijna tweehonderd kilometer ... Het was jammer dat de complexen deze duidelijk niet genoeg waren - slechts een paar stukjes voor heel Irak ...

Een hele maand lang, op bewolkte dagen en nachten, toen de aarde gesloten was voor lucht- en ruimteverkenning, waren we bezig met het uitrusten van de posities van de divisie. Draagraketten, stations zijn al lang "verpakt" in het krachtigste beton, dat was gecoat met een speciale coating die volledig vermengd was met het zand. De installaties zelf bewogen zich op rails door een heel systeem van tunnels en hadden elk verschillende gevechtsposities. Stations waren ook "intrekbaar". Binnen enkele seconden werd de plaat waarop de radar stond met behulp van elektromotoren tientallen meters verplaatst. Daarnaast bouwden Iraakse bouwbataljons drie bataljonslokposten op. Over het algemeen trok een van onze divisies qua techniek een heel regiment aan ... Maar hoe rechtvaardigde het zichzelf later!

Toen was ik gewoon verrast door het aantal dummies en modellen dat door de Irakezen werd ingezet. In de Unie werden ze praktisch niet gebruikt, maar hier waren er drie of vier dummies per systeem of installatie. De modellen waren voornamelijk van Italiaanse en Franse productie. Prachtig gemaakt van duurzaam rubber met een metalen afwerking. De compressor ging aan - en een minuut later was een radarstation, een gids met een raket of een tank in positie. Bovendien kwamen hun kenmerken in termen van grootte, emissiespectrum en vele andere volledig overeen met echte monsters. armen. op dummies tanks in het motorgedeelte was er zelfs een speciale verwarmingseenheid die de werking van de motor simuleerde ...

Op de valse posities van onze divisie werden, voor een complete illusie, verschillende verouderde radars en verschillende radarsimulators ingezet. Natuurlijk, valse posities
ze waren net zo zorgvuldig vermomd, alleen een beetje "nalatig". Pseudo-divisies hadden ook hun eigen berekeningen, die krachtig gevechtswerk uitbeeldden.

... Coalitieverkenningsvliegtuigen cirkelden constant boven de gebieden waar de Iraakse troepen zich bevonden. Verkenningssatellieten zweefden bijna continu boven ons.

Natuurlijk hebben de Amerikanen er alles aan gedaan om onze verdediging te openen. Ik kan niet zeggen dat ze er niet in zijn geslaagd... Maar toch begon de oorlog helemaal niet zoals de Amerikanen hadden verwacht.

Acht uur voor de eerste inval lanceerde de coalitie elektronische tegenmaatregelen. De nieuwste NAVO-systemen verstopten de lucht bijna volledig en blokkeerden de frequenties van de zend- en ontvangstfrequenties van de radar. Alles is "verblind" en "doof". Eerlijk gezegd was het schrikken. Behalve de bekabelde verbinding was er geen andere. Het was griezelig en zeer deprimerend om je afhankelijkheid van de vijand, zijn macht en initiatief te voelen. En om half drie 's nachts op 17 januari begon de razzia.

...Onze posities werden die dag vier keer gebombardeerd. Eerst werden we op extreem lage hoogte aangevallen door gevechtshelikopters, daarna door Britse en Italiaanse Tornado's. Toen lanceerden de Amerikaanse F-16's een raket- en bomaanval, en toen weer de Tornado. De laatsten die ons op lage hoogte "ijzeren" waren de A-10 aanvalsvliegtuigen. Om 18 uur was de aanval gestaakt en zweefde een verkenningsvliegtuig boven ons gebied.

Ik weet niet hoeveel bommen er die dag zijn gevallen, maar geen van hen heeft ons kwaad gedaan. Alles ging naar twee valse posities. Daar woedden bijna de hele nacht branden.

De eerste drie dagen vertoonden we geen teken van leven. Na aanvullende verkenning werden we nog vier keer gebombardeerd door dezelfde Tornado's en F-16's. Tornado's naderden het doel op extreem lage hoogte en werkten voornamelijk in twee groepen met een interval van 2-3 minuten. Ze voerden aanvallen uit met geleide raketten en voerden na de aanval een luchtafweermanoeuvre uit. F-16's oefenden vaker "star" raids vanuit verschillende richtingen en gooiden bommen uit een gevechtsomkering. Ze werden ook gecontroleerd en elke dag werden er meer en meer valse posities met de grond gelijk gemaakt.

Tijdens deze drie dagen zijn we aan de situatie gewend geraakt en hebben we de eerste analyse uitgevoerd. Het was van weinig troost - de coalitie had volledige superioriteit in de strijdkrachten en middelen voor luchtaanval, en het was niet mogelijk om een ​​volwaardige tegenactie te organiseren. Het zou suïcidaal zijn. Alleen hinderlaagoperaties bleven.

We schoten het eerste coalitievliegtuig neer op de vierde dag. Toen ze besloten dat de divisie was vernietigd, schakelden de geallieerden volledig over op het aanvallen van het vliegveld een paar kilometer van ons vandaan. Het werd gedekt door "vijfenzeventigste" raketsystemen en verschillende batterijen van luchtafweergeschut. ... Drie dagen lang werden alle luchtafweerraketeenheden daar volledig onderdrukt, al hun radars werden geraakt, maar de kanonniers hielden koppig vol. Ze hebben al twee vliegtuigen neergeschoten. De standvastigheid van de kanonniers was des te verrassender omdat het vliegveld zelf leeg was geworden. De dag voor de eerste overval vlogen alle vliegtuigen ergens 's nachts, en de coalitie, met de koppigheid van olifanten, droeg dezelfde dummies voor de vierde dag ...


... Om zeven uur 's ochtends meldden waarnemers het verschijnen van een groep vliegtuigen. Dit waren Engelse "Tornado's", op weg naar de volgende aanval op het vliegveld. We besloten het vuur te openen. De groep ging op de gebruikelijke manier te werk. Een stoorzender bevond zich boven en achter, een andere bedekte de groep vanaf de linkerhersenhelft - vanaf de zijkant van het vliegveld.

De Tornado's gingen zelf in drie gevechtsformaties in close combat-formatie op een hoogte van zeventig meter. Het bereik naar de doelen was achttien kilometer.

Nadat we de uitrusting van de divisie naar de "mazen" hadden gebracht (zo noemden we de slagvelden), maakten we ons klaar om te vuren. Radars gingen aan en er verschenen onmiddellijk doelen op de schermen. De hoofdrichting van de storing was richting het vliegveld, en daarom bleven onze richtingaanwijzers bijna leeg. Het kostte de operators slechts een paar seconden om de doelen te verwerken en ze in de "capture"-modus te brengen. En nu melden ze dat ze klaar zijn om te vuren. Het doel is de leider van de derde schakel. Begin! Twee raketten denderden van hun rails en stormden op het slachtoffer af.

De Tornados hebben natuurlijk onze blootstelling en raketlanceringen gedetecteerd. Jammers draaien haastig onze kant op. De Tornado's zelf begonnen zich snel naar de zijkanten te verspreiden en probeerden uit de slag te komen. Maar het is te laat. De leidende schakel had noch in snelheid noch in hoogte een manoeuvreerruimte. De piloot had alleen tijd om een ​​bocht in te gaan toen de raket het vliegtuig in een hoop brandend puin veranderde.

Vrolijke kreten vulden de cockpit van het begeleidingsstation. We vergaten het gevaar en omhelsden ons allemaal. Ik werd bijna gewurgd in de armen van de divisiecommandant Mustafa. Battle-account is geopend!

Plots worden we allemaal abrupt opzij gegooid. De elektromotoren worden aangezet en het platform met de cabine schuift richting de shelter. De operators zetten het station haastig uit. Op dezelfde momenten wordt de radarsimulator op een verkeerde positie ingeschakeld, waardoor vijandelijke vliegtuigen naar zichzelf worden omgeleid. Onmiddellijk, volgens het scenario, "gaat de val uit". Maar de Amerikanen hadden genoeg tijd om het op te sporen.
De volgende dag werden we bijna continu gebombardeerd.

In totaal telden we twaalf razzia's. Indrukwekkend. De lancering van de raket zag de satelliet blijkbaar. Omdat de Amerikanen verschillende slagen toebrachten op de plaats waar de echte draagraket stond. Gelukkig "voelden" hun bommen het beton niet. En daarom zijn we niet meer gevonden.
Een vreemde opwinding omarmen. Het kat-en-muisspel is fascinerend. Aan de kant van de Amerikanen is er volledige numerieke en kwalitatieve superioriteit. Op de onze - berekening, sluwheid, snelheid.

Een week later schoten we de tweede Tornado neer. Al die tijd hebben de "bondgenoten" nu en dan alle valse posities die ze gevonden hadden vernietigd. Tegelijkertijd vlogen andere groepen ijverig rond in het gebied van onze locatie. Hoewel klein, maar een overwinning. De verdedigers van het vliegveld zijn nu kalm omdat er nu geen aanvallen vanuit onze richting zijn. Het vliegveld is uitgeschakeld, maar luchtafweerbatterijen blijven grommen. Toegegeven, minder dan de helft van de mensen en installaties bleef in de gelederen. Ik was gefascineerd door de Irakezen!

Als het verraad van Gorbatsjov niet was, hoe zouden we deze "Yankees en bedrijven" hier dan kunnen "wassen"! Om vijf regimenten S-300's en onze "tweehonderd" hierheen te gooien - en de hele coalitie zou hier niets kunnen vangen. Ze zouden al dat NAVO-ijzer volproppen, als eenden in augustus. Voor een lange tijd om te onthouden. Ik kan niet begrijpen wat er toen met de Unie gebeurde. We hebben iedereen verraden die verraden kon worden. En voor wat? Omdat Reagan de kale Misha goedkeurend op de wang klopte?

We hebben de tweede "Tornado" bijna op het maximale bereik. De volgende "preventieve" aanval op onze posities is net afgelopen. Rondom in rook en stofwolken. En via communicatie kregen we te horen dat er een aanval was op de naburige stad. De Britten vernietigen een farmaceutische fabriek.

In het algemeen heb ik tijdens deze oorlog mijn houding ten opzichte van de NAVO en Amerika heroverwogen. Er werd ons verteld dat het de "beschaafde", "beschaafde" en "fatsoenlijke" mensen zijn. Maar jakhalzen bleken jakhalzen te zijn. Net als de Duitsers in de patriottische oorlog. Een week van bombardementen op militaire installaties leverde de coalitie weinig resultaat op. De militaire machine van Irak, in de grond gegraven, weerstond de klappen van de 'bondgenoten' en nu, nadat ze doorgedraaid waren, hebben ze gewoon de hele Iraakse infrastructuur van de aardbodem vernietigd. Sinds een week bombarderen ze bruggen, fabrieken, fabrieken.

In Bagdad werden onder het mom van 'militaire voorzieningen' een babyvoedingsfabriek, een zuivelfabriek en een farmaceutische fabriek gebombardeerd. Nu wordt dezelfde fabriek naast ons vernietigd. Morgen wordt het uitgeroepen tot "tankfabriek".

Gebruikmakend van de duisternis (en het was rond middernacht), wolken van stof en rook, draaien we ons om in posities en schakelen in. De schermen zijn verstopt met statische elektriciteit. Maar de "XNUMX" heeft een regime waarmee je ze kunt bestrijden. Het station begint te werken als een "straal" en blokkeert op betrouwbare wijze een bepaalde sector. We zien de uitgaande "Tornado" van de coalitie. De richtende operators "haken" het, en nu komen de gidsen in synchronisatie. Begin! Raketten schieten pijlen weg in de nachtelijke hemel. De seconden tikken voorbij. De sporen van het doelwit en de raketten naderen. Maar hoe traag...

Op het laatste moment zou het vliegtuig er blijkbaar vandoor zijn gegaan met een waarschuwing over de nadering van een raket. Hij probeerde te manoeuvreren, maar te laat. Ondermijning - en de radarindicator is leeg.

Nu worden we meerdere keren per dag bestormd. Maar er is ook een goede het nieuws - luchtvaart bondgenoten niet meer onder de zesduizend meter komen. Dit is natuurlijk niet alleen het gevolg van onze stakingen. Maar dit is een overwinning. De "antediluviaanse", "verouderde", "ineffectieve" luchtverdediging van Irak dwong de geallieerden vlak na een week van de oorlog het bombarderen van lage hoogten te staken. Verliezen zijn te gevoelig.

Het geadverteerde wondervliegtuig "Tornado" bleek volgens mijn waarneming een mislukte machine te zijn. Het vliegtuig is niet duurzaam genoeg, te zwaar en slecht manoeuvreerbaar. Ze hebben er al een hele hoop...

Hoe deze hulk bij ons werd gebracht, kan men alleen maar raden. Ze zeggen dat de Amerikanen een tankmoordenaar hebben gemaakt.

De zware S-5A Galaxy was uitgerust met een XNUMX mm kanon om op de grond te schieten. Een soort neo-"vliegend fort".

En zo'n kolos met een gewicht van minder dan tweehonderd ton bevond zich in de zone van onze schietpartij. Misschien raakten de piloten verdwaald, of misschien verloren ze hun waakzaamheid na twintig dagen bombardementen, maar pas toen deze "flare" ter grootte van een mestvlieg op het indicatiescherm verscheen, snakten we naar adem.


Het missen zou complete domheid zijn. Wetende dat er op zulke schepen een heleboel radio-elektronische vallen zijn, schoten we in televisiemodus. De raketten waren gericht op het tv-scherm. Visueel. Er is een "dvuhsotka" en zo'n modus.

De Amerikanen hadden niet eens tijd om te begrijpen wat er met hen gebeurde toen twee raketten "stil", zonder de radargeleidingskoppen in te schakelen, in het karkas van de Melkweg sneden. Het was een onbeschrijfelijk gezicht. Zonsondergang hemel. En een enorme vurige wolk die overgaat in de woestijn.

Daarna werd het gebied van onze divisie verboden voor vluchten door de westerse luchtvaart. Ze begonnen ons te bombarderen met scheepstomahawks. Er waren verliezen, er waren vernietigingen. Maar het hele gebied bleef gespaard van de bombardementen. Geallieerde vliegtuigen verschenen pas aan het einde van de oorlog in onze lucht ... "
( "Ik schoot twee "Tornado's". Opgenomen door V. Smolentsev. "Day of the Warrior", ╪ 1, 1997)

Deze getuigenis van onze raketgeleerde zegt veel. De Amerikanen pochten dat ze met behulp van de Franse Spot intelligence-satelliet (met "ogen" in de vorm van een enorm paneel van duizenden siliciumfotodiodes) een zorgvuldig gecamoufleerde ondergrondse bunker van het Iraakse commando ten oosten van Bagdad wisten te vinden. En ze richtten op hem een ​​vliegtuig met een laserbom van twee ton. Zelfs eerder, zeggen ze, hielp 'Spot' bij het identificeren van doelen tijdens de bombardementen op Libië in 1986. Maar geen enkele "Spot" kon het ondergrondse fort detecteren van waaruit deze S-200-installatie opereerde.
Originele bron:
http://azlok.livejournal.com
225 commentaar
Объявление

Abonneer je op ons Telegram-kanaal, regelmatig aanvullende informatie over de speciale operatie in Oekraïne, een grote hoeveelheid informatie, video's, iets dat niet op de site staat: https://t.me/topwar_official

informatie
Beste lezer, om commentaar op een publicatie achter te laten, moet u: inloggen.
 1. Navuxonastupil
  Navuxonastupil 8 januari 2013 11:06
  + 16
  Of er meer zullen zijn, oh-oh-oh... Maar het zal zijn!
  1. Feanor
   Feanor 8 januari 2013 12:03
   + 64
   Ja, het is echt jammer dat onze S-300's er niet waren, als ze daar al de S-200's aan het afpakken waren))) En natuurlijk zal ik die mensen die de Unie hebben geruïneerd nooit vergeven voor hun verraad.
   1. Denzel13
    Denzel13 8 januari 2013 12:50
    + 45
    En op dat moment was de divisie waarin ik diende in volledige gevechtsgereedheid voor levering aan Irak voor 7 dagen, ze ontvingen inlichtingengegevens over wat er gebeurde, maar een gebochelde klootzak verraadde een bondgenoot. Het team om op te stijgen is nooit aangekomen.
    1. merkel1961
     merkel1961 8 januari 2013 22:44
     + 21
     Het was niet voor niets dat Judas werd gevierd in Londen, waar is de tak waaraan hij zal worden opgetrokken?
     1. rol
      rol 9 januari 2013 11:55
      +8
      Citaat: merkel1961
      , waar is de tak waaraan hij zal worden opgetrokken?
      /
      Helaas wordt deze nit niet meer verheven. Ik hoop dat als hij sterft, er geen plaats voor hem in de hel zal zijn.
      1. spierpijn
       spierpijn 10 januari 2013 22:11
       +2
       Nou, dingen kunnen nog veranderen. Het belangrijkste is om het commando te geven. En de ijsbijl is ook een ijsbijl in Engeland lachen
      2. satelliet
       satelliet 11 januari 2013 17:55
       +1
       De hel zal er voor hem uitzien als de hemel...
     2. Che
      Che 10 januari 2013 07:34
      +1
      merkel1961,
      In het algemeen heb ik tijdens deze oorlog mijn houding ten opzichte van de NAVO en Amerika heroverwogen. Er werd ons verteld dat het de "beschaafde", "beschaafde" en "fatsoenlijke" mensen zijn. Maar jakhalzen bleken jakhalzen te zijn. Net als de Duitsers in de patriottische oorlog. Een week van bombardementen op militaire installaties leverde de coalitie weinig resultaat op. De militaire machine van Irak, in de grond gegraven, weerstond de klappen van de 'bondgenoten' en nu, nadat ze doorgedraaid waren, hebben ze gewoon de hele Iraakse infrastructuur van de aardbodem vernietigd. Sinds een week bombarderen ze bruggen, fabrieken, fabrieken.

      Ze zijn altijd wezens geweest, al was het maar vanwege het verraad van mensen als Gorby. Ze zouden ook kijken hoe gringo's zichzelf zouden wassen met een bloedige yushka. De aarde zou branden onder de voeten van pi-d-ro-v.
      1. bakso
       bakso 10 januari 2013 13:27
       -22
       Hier gedroeg het beschaafde Russische leger zich zo waardig in Georgië in 2008, 15 steden buiten het conflictgebied, de Baku-Tbilisi-Jeihan oliepijpleiding is waarschijnlijk ook een militaire faciliteit, 10-ki 1000kg. bommen werden gedropt, sluipschutters !!!))) 388 burgers stierven per ongeluk, en zelfs gebruikte toiletten werden gestolen (ik hoop dat de inhoud ook van pas kwam))) en veel meer dan waar de media niet over praten, en zelfs een honderd van jullie neergestorte vliegtuigen (ik zwijg over Tsjetsjenië in 95-2000, honderdduizenden doden, de hele republiek is met de grond gelijk gemaakt, het is gewoon een antiterroristische compagnie) humane krijgers, jullie verwijten zelf de voormalige republieken dat parasieten werden geslagen, kalmeer, het tijdperk van de RUSSIMPERIA is geëindigd, iedereen haat je en dit is nog maar het begin. Het spijt me dat zo'n groot en mooi land, zo'n vrijgevig volk met zo'n geschiedenis, met zulke voorouders als Lermontov, Griboyedov, Tsjechov en vele vele anderen, gijzelaars worden van de Lilliputters en hun handlangers, profiterend en vernederend van dit geweldige land, Ik heb medelijden met je, ik hoop dat ze ook veel gevraagd zullen worden, voor alles wat ze hebben gedaan, voor wat ze hebben gedaan met dit land en met deze mensen ... !!!
       U kunt het zelf zien...))))http://www.youtube.com/watch?v=xSOLP3L6PHY
       1. Denzel13
        Denzel13 10 januari 2013 13:54
        +5
        Citaat van Bakso
        Ik heb medelijden met jou


        Heb je toevallig deelgenomen aan de kant van het Georgische leger?
        Nou, huilen, huilen. Alleen niet de site die voor deze doeleinden is gekozen. En niet dat land. Er is zo'n kantoor - het ministerie van Buitenlandse Zaken heet (in een land waar ze dol zijn op het brengen van democratie in de wereld), daar zullen ze zeker goed naar je luisteren, misschien zelfs financieel helpen.
        1. bakso
         bakso 10 januari 2013 14:18
         -11
         Nou ja, wat kun je hier nog meer over zeggen, de huidige absurditeit staat op het punt van jaloezie, je droomt zelf waarschijnlijk van 1, maar niet onze houten, maar de groene van het ministerie van Buitenlandse Zaken, of de Europese, de geschiedenis is wreed, de wegen van de Heer zijn ondoorgrondelijk, binnenkort zul je waarschijnlijk Chinees gaan leren en Yuan van hen hamsteren ...
         Ik heb lange tijd gediend, begin jaren 90 in het Georgische leger, nu ik in Rusland woon, ik hou van deze mensen, eenvoudig, zonder minderwaardigheidscomplexen, maar niet degenen die aan het hoofd staan ​​en degenen die zeuren en huilen over de vroegere grootsheid van dit land.
         1. Adelborst
          Adelborst 10 januari 2013 17:13
          +1
          Je hebt gelijk over de complexen, ze zijn nogal kenmerkend voor de voormalige republieken, maar ze begrepen niets van de mensen, omdat ze weten dat echte grootsheid nog niet is gekomen.
          1. bakso
           bakso 10 januari 2013 20:41
           -8
           Je bent een grappig volk hier, bouw illusies en leef hiernaar, de tijden van het rijk zijn voorbij, de tijd van Rusland is ook voorbij. Vreemd genoeg werd de laatste grote heerser van het grote Rusland geslagen door mijn landgenoot, een Georgiër, die ze zelf vertrapten, ook al had je zoiets in de geschiedenis niet, het was je apogee, het hoogtepunt van je glorie, nou ja , ja, misschien zijn er republieken die in het verleden verlangen, maar daar heb ik nog nooit van gehoord.
           Ten koste van de Russen, ken ik velen die hun shirt voor Rusland op hun borst zullen scheuren, na 2 tot 50, alleen op een simpele vraag, wanneer was Kulikovo ze antwoorden 1812 of 1943, dit is jouw waarheid, generaties neo -Nazi's en onwetenden, met een blikje bier...
           1. Jimm
            Jimm 10 januari 2013 23:13
            +6
            Bakso! Ik zie dat je een grote fan bent van de Russische geschiedenis, maar waarom heeft ze je niets geleerd? En er waren tijden in Rusland en erger, maar we spreken geen Mongools, geen Duits. En aan deze belachelijke mensen ben je de Georgiërs persoonlijk het feit verschuldigd dat je Georgiërs kunt worden genoemd en Georgisch kunt spreken. Dus wat dacht je van een blikje bier...kijk maar eens goed in de spiegel.
           2. vervloekt
            vervloekt 14 januari 2013 15:35
            0
            het spijt me echt voor je, de diagnose is ingewikkeld zekeren voor de gek houden
         2. Denzel13
          Denzel13 10 januari 2013 17:23
          +3
          Ik heb genoeg van wat ik heb. En ik ben niet zo beperkt in mijn denken dat mijn interesses liggen in het bezit van stukjes papier van verschillende kleuren. Vergelijk jezelf niet.
          Mensen zeggen dat we geen complexen hebben? Nee, we hebben een bepaald complex met betrekking tot de burgers van de afgescheiden republieken van de USSR. Als je vuil over ons begint te gieten, krijg je als reactie, alleen niet met vuil (alleen degenen die niet meer kunnen, alleen janken van onder het hek) doen dit, maar met een vuist (denk aan 1992-93, 2008 ).

          PS Heb ik trouwens gehuild over de grootsheid van het voormalige land? Naar mijn mening is dit precies wat u aan het doen was, als u zich herinnert hoe Georgië in 2008 werd gedumpt.
          PSS En toch, aangezien je hebt besloten om op een Russischtalige site te schrijven, doe het dan correct.
          PSSS Waarom niet thuis - dan is er democratie, enz. enz.?
          1. bakso
           bakso 10 januari 2013 21:11
           -11
           Met betrekking tot 1992-93 en 2008 verloren deze krijgers de soldaten niet, maar het leiderschap van het land, de 93e Sokhumi duurde geen 3 dagen, zoals uw grote commandant GRACHEV zei, maar meer dan een maand, maar op rekening 08, nou ja, ja , 150 miljoen tot 3.5 miljoen, zoals je daar schreef, "DAMN" je draait, echter, kus nog steeds Sarkozy's kont ...))) Vergeet niet, de oorlog is nog niet voorbij, zelfs Serafima Sarovsky waarschuwde Rusland om niet naar oorlog met Georgië ...
           1. Denzel13
            Denzel13 10 januari 2013 21:33
            +3
            Ik wil niet eens commentaar geven op dergelijke onzin (ook analfabeet vermeld). Ik zal één ding zeggen, we hebben tegen je gevochten en we zullen tegen je vechten (er is een N-de aantal inkepingen op de kolf). Leer geschiedenis - de Turken hebben deze regio over het algemeen op één plek veranderd zoals ze wilden met alle inwoners, dat wil zeggen, je voorouders. Als er problemen zijn - breng naar je thuisland (niemand zal huilen, hoewel ik een zakdoek naar je kan zwaaien als je te sentimenteel bent (leg de betekenis van het woord uit?)), neem de wapens op en probeer opnieuw hetzelfde te doen.

            PS
            Citaat van Bakso
            niet de soldaten verloren, maar de leiding van het land

            Nou ja, en de "krijgers" deden "moedig" een sprint op de stayer-afstand (leg het concept uit?), Toen ze zich realiseerden dat de amandelen door een ander gat zouden worden verwijderd. En dit komt niet van de media - dit zijn observaties, om zo te zeggen, van de eerste persoon.
           2. bakso
            bakso 10 januari 2013 21:56
            -5
            Wauw, er zijn zelfs inkepingen op de kolf, goed gedaan !!!))))
            Nou, blijf vechten, Syrië, Afghanistan, waarom zit je hier als een verdomde krijger, de kwestie van Rusland wordt daar ook beslist. Nee, je valt altijd een klein land aan omwille van het, maar daar speelt het waarschijnlijk ergens ...))))
           3. spierpijn
            spierpijn 10 januari 2013 22:14
            +1
            Klein maar klote-ah-ah-ah lachen
           4. Denzel13
            Denzel13 10 januari 2013 22:50
            +1
            Opslaan
            Citaat van Bakso
            er zitten zelfs inkepingen op de kont, jong


            Oh, dit is zo'n "ontdekking"! Hiervoor belonen ze zelfs, als dat zo is.

            PS Ik schreef al, als je met ons in de Russische Federatie probeert te communiceren - schrijf correct - anders zijn je "parels" een lach voor schapen.

            PPS
            Citaat van Bakso
            Nee, je valt altijd een klein land aan omwille van

            Niets verward? Wie heeft wie aangevallen? Abchazië en Ossetië zijn niet van jou, vergeet het maar, het is al tijd om op te knappen - daar wonen burgers van de Russische Federatie. Nog vragen?
           5. bakso
            bakso 10 januari 2013 22:56
            -4
            Hoeveel suiker zeg niet ...)))))
            de tijd zal het leren.
           6. Denzel13
            Denzel13 10 januari 2013 23:51
            +4
            Leer Russisch - handig. Nogmaals, ik herhaal voor de "bijzonder begaafde" - heb je vragen? Ga terug naar je vaderland. We "overleven" natuurlijk, maar ik denk dat we zullen overleven.
           7. mnn_12
            mnn_12 11 januari 2013 01:00
            +4
            Begrijpt u niet dat Georgië geen vooruitgang zal boeken zonder goede betrekkingen met Rusland? Kijk naar de geschiedenis en denk na... Amers is alleen in jou geïnteresseerd als marionetten en kanonnenvlees en zal je verlaten op het eerste moment dat het voor hen onrendabel zou zijn om meer dollars aan je uit te geven? Wie is je bondgenoot in de regio? Turken?
            Het is jammer dat in de komende decennia het meest natuurlijke moet gebeuren: normale en vriendschappelijke betrekkingen tussen Georgië en Rusland.
           8. Denzel13
            Denzel13 11 januari 2013 01:32
            +2
            Citaat van: mnn_12
            Het is jammer dat in de komende decennia het meest natuurlijke moet gebeuren: normale en vriendschappelijke betrekkingen tussen Georgië en Rusland.

            Dit zal niet gebeuren, wij, de Abchaziërs en Osseten, hebben een hoge rekening voor Georgië, voor wat ze hebben gedaan. Er zullen nooit "vriendschappelijke" relaties zijn - alleen op het "vazal-suzerein"-platform. Er was een vriendschap die ze verruilden voor groene snoeppapiertjes - nou ja, wat kan ik zeggen "veel geluk". Alleen de geyropa begrijpt al dat in het geval van een conflict met ons, zij het zal zijn die als eerste wordt "verdeeld", wat de burgers en hun volgelingen helemaal niet leuk vinden.
         3. mnn_12
          mnn_12 10 januari 2013 19:54
          +5
          Ik woon in een land waar je kunt zeggen dat "democratie" volledig heeft gewonnen. Het land dat wapens verkoopt aan Saakasjvili. Geloof me, het was het niet waard om de USSR te vernietigen. En Zadokens vrienden van Georgië en het Georgische volk zijn alleen geïnteresseerd in de rol van een marionet. Voor de welvaart van volkeren, inclusief Georgiërs, zouden ze zelfs geen cent geven. Bewaar geen illusies.
         4. Alleen
          Alleen 10 januari 2013 21:14
          +1
          Wat doe je in Rusland?Misschien moet je het je historische vaderland de schuld geven?
          1. bakso
           bakso 10 januari 2013 21:45
           -4
           Ik geef Rusland niet de schuld, maar degenen die zichzelf als Rusland beschouwen, degenen die geloven dat het land van hem is en niet andersom, ze behoren tot dit land, degenen die profiteren en rijk worden dankzij deze krijgers en natuurlijk oplichterij , de Staten nya, maar is het niet in onze Rush dat benzine duurder is, niet de machthebbers die iedereen en overal hebben, alleen in dit land is er weinig ambitie in het buitenland !!!! Ik heb hier vrienden en familie. In de 95e was er een keuze, ofwel naar de staten of naar Rusland, er kwamen schepen aan, omdat de mentaliteit vergelijkbaar is en deze mensen dicht bij mij staan, ook al stierven de meeste van mijn collega's door jouw schoten, dit is het verdriet van patriotten. Hij was zelf boos en bezorgd toen Belgrado begon te worden gebombardeerd, en vrienden belden 08-g met excuses voor deze gruwel die deze onverzadigbare "reuzen" in Georgië hadden aangericht ...!
           Dit past echt niet bij jou, verberg de autocratie in de keuken om op vakantie te steunen, je hebt zelf dit land geplunderd en geruïneerd, of anderen laten doen, en wie, de Joodse Vrijmetselaars, de Amerikanen en de Jood, ja, nu ook de Georgiërs zijn verantwoordelijk ...
           In 2002 gingen we naar een sportbar, die in Rusland, om voetbal te kijken, je herinnert je waarschijnlijk de collectie Georgia Russia, en toen waren we in de hele enorme bar alleen wij tweeën met mijn broer aan het wroeten en verheugden ons over Georgië, daar waren twee van ons, de rest waren waarschijnlijk 50 mensen 60 voor Rusland, en het was goed, het is goed, dit is de mensheid, en niet alleen dat, "kom in grote aantallen hier, er is geen leven van jou"!!!! !! We kwamen allemaal in groten getale hier, op deze aarde, en we zullen daarheen gaan, zonder ambitie, en de koning, en de genieën en de daklozen rotten evenzeer in de grond, beloof het niet en vlei jezelf niet, je kunt schrijven mij nog veel meer minpunten...)))
           PS
           Ik woon in mijn historische thuisland, in de KAUKASUS!!!!!!!!!!!!!!!)))))
           Ik respecteer jullie ook allemaal met het verleden !!!))))
           1. Denzel13
            Denzel13 10 januari 2013 23:00
            0
            Het is niet nodig om complimenten te verspreiden als je het land eerder boos hebt gemaakt. Heb de moed om te zeggen wat je denkt zonder jezelf te vergoelijken. Ga naar je vaderland, we hebben jou en je naasten in de geest niet eens nodig. Wat doe je in Rusland? Breng het naar beneden - democratiseer, enz. (of is het makkelijker en winstgevender om je brood te verdienen in de Russische Federatie?) Als je niet denkt zoals wij, blijf je hier toch niet.
           2. bakso
            bakso 11 januari 2013 14:43
            -1
            Een stelletje fanatieke idioten is niet heel Rusland, je leest wat er staat en niet wat bij je past!!! Ik woon waar Georgiërs hebben gewoond en zullen wonen, in de Kaukasus, vind je het leuk of ...)))
            Ik zal toevoegen aan alle andere begaafden, er is zoveel gal in je, zoveel haat, zoveel rot, waar, hoe leef je nog, hoe de pad je nog niet heeft gewurgd, ja, ik ben niet zeggen dat Georgiërs engelen zijn, maar ze hebben Rusland nooit verraden en ervoor gestorven, en jij...???
            Ja, en waarom moet je hierover praten, je hebt altijd gelijk, het recht van de sterken, maar alles heeft zijn tijd, er zal altijd sterker zijn dan de sterken ...))))
            En dan wil ik de discussie niet met je voortzetten, ga je laten behandelen, behandel je zieke ego, godzijdank zijn er steeds minder mensen zoals jij!!!!
        2. ioann1
         ioann1 10 januari 2013 20:42
         +3
         Dus deze bok is een mishandelde Amerikaan. Dat blijkt uit de presentatie. Alleen onderwees hij Russische literatuur op de verkeerde manier.
         1. bakso
          bakso 10 januari 2013 21:15
          -3
          Bakso en niet bucks, eigenlijk niet van het woord baksi is mijn bijnaam...
          Trouwens, de centurio van het Kozakkenleger, de ataman zelf kreeg de rang van zaaien, voor verdienste, niet voor geld of nou ja ... liz ...))))
          1. Denzel13
           Denzel13 10 januari 2013 23:05
           +2
           Om eerlijk te zijn, keur ik de Kozakken niet per definitie goed, maar de Kozakken is een Georgiër, zelfs voor mijn onervaren (en blijkbaar niet al te goed geïnformeerde geschiedenis) denken, komt het concept praktisch uit het rijk van onwetenschappelijke fictie.

           Dus je bent een Kozak?
           Kan ik een van uw coördinaten geven, bijvoorbeeld aan het leger van Kuban of Don Kozakken?
           1. ijsbaan
            ijsbaan 11 januari 2013 01:40
            +5
            Citaat van Denzel13
            Om eerlijk te zijn, keur ik de Kozakken niet per definitie goed, maar de Kozakken is een Georgiër, zelfs voor mijn onervaren (en blijkbaar niet al te goed geïnformeerde geschiedenis) denken, komt het concept praktisch uit het rijk van onwetenschappelijke fictie. .....

            1000 +!
            De Kozakken zijn dood. En dan HOE het door allerlei Ostap Benders, opportunisten, speculanten uit de politiek wordt 'opgewekt', stelt ons in staat te zeggen dat het voor altijd, definitief en onherroepelijk is gestorven.

            Waarom verrast worden?! Reeds Joden onder de Kozakken komen tegen ....
            Onzin...
           2. Denzel13
            Denzel13 11 januari 2013 02:49
            0
            Igor, ik zal een "vreselijk" geheim onthullen - zodra ik het bewijs zag dat een bepaalde burger...... Anyan, de originele Kozak van het Kuban Kozakkenleger is. Lang hinniken en zonder uitstel, voor een lange tijd! wassat
           3. bakso
            bakso 11 januari 2013 14:54
            0
            ...)))
            Maak Denzel niet te schande, ik zou graag denken dat mijn tegenstander op zijn minst een ontwikkeld persoon is, zij het met inkepingen op de kont)))
            Maar voor het geval, ik zeg dat de Kozakken niet tot één nationaliteit behoren, de Kozakken zijn een manier van leven die niet iedereen zou kunnen worden, en natuurlijk, aangezien er niets meer over was vóór de revolutie, bonzen ze alleen maar en pronken met een soort medailles en ze kwamen met bestellingen, maar ten koste van de Armeniërs hoorde ik ook zo'n Kozak, ik was "trots" op dit volk ...)))
            Toen ze me een korst gaven met de rang erop geschreven, centurio, heb ik ook lang gelachen ...))))
           4. ijsbaan
            ijsbaan 11 januari 2013 19:37
            +1
            Citaat van Bakso
            .... Ik zal zeggen dat de Kozakken niet tot één nationaliteit behoren, de Kozakken zijn een manier van leven die niet iedereen zou kunnen worden, maar natuurlijk ....

            bakso, aangezien je nu een Kozak bent, en zelfs een centurio, leer geschiedenis. Anders blijf je moeders. Ik raad aan te beginnen met een historische studie in drie delen van Evgraf Savelyev - "The History of the Kossacks from Ancient Times to the End of the 1915th Century", waarvan het eerste deel in 19 werd gepubliceerd, dat wil zeggen zelfs vóór de revolutie. En hij begon zelfs eerder aan dit onderwerp te werken, in de XNUMXe eeuw, dat wil zeggen, hij vond de "mummers" niet. Daarom heeft dit boek de meest nauwkeurige informatie bewaard over wie de Kozakken zijn.

            Savelyev schrijft dat de Kozakken precies de oude zijn de mensendie een heel speciale manier van leven leidde - hier heb je gelijk. Maar het boek zegt dat ondanks het feit dat de Don en Kuban-mensen bijna Russisch spraken (een soort surzhik van Russische en Oekraïense woorden), ze zichzelf niet als Russen beschouwden, laat staan ​​​​Oekraïners. Die echte Kozakken beschouwden zichzelf als een volledig apart volk van Slavische afkomst.

            PS Na het lezen van het boek "The Ancestral Home of the Rus" (auteur Rassokha, "Eksmo", 2009), begon ik te denken dat de Kozakken een kaste van krijgers zijn die nog bestaat uit de tijd van de Indo-Europese gemeenschap. Historici (verschillende, niet alleen Rassokha) geloven dat de samenleving van de Indo-Europeanen kaste was: priesters, krijgers en vrije (boeren). En deze zeer Indo-Europese gemeenschap (Srednestogovskaya-cultuur) bestond vóór de scheiding, zoals archeologen bevestigen, alleen in de steppen van het zuiden van Rusland / Oekraïne in het gebied tussen de Dnjepr en de Don - precies waar de Kozakken in historische tijd worden gevonden .
           5. bakso
            bakso 12 januari 2013 19:42
            -3
            Ik beweer niet dat ik een groot kenner van de Kozakken ben, ik heb hier ook niet veel last van, er zijn veel historici, vooral de laatste tijd, publiceren boeken zoals je wilt en zoveel als je wilt, het belangrijkste is betalen. Ik begrijp één ding niet, volgens deze nieuw geslagen historicus, de zuidelijke Kaukasus blijkt Armeniërs te zijn, het noorden is ofwel Alanen, of Sarmaten, of Kozakken, maar waar woonden de Ingoesjen, Tsjetsjenen en vele andere nationaliteiten toen , waarvan de kroniek veel ouder is dan ...)))

            Beste Katok, iedereen heeft zijn eigen waarheid, voor sommigen is het waar en voor anderen is het onzin en onzin..
           6. ijsbaan
            ijsbaan 13 januari 2013 13:35
            +1
            Citaat van Bakso
            .... vooral de laatste tijd, publiceer boeken zoals je wilt en zoveel als je wilt, het belangrijkste is om te betalen ...

            Daarom geef ik je een link naar: een boek dat in ontwikkeling is sinds het einde van de 19e eeuwen werd gepubliceerd aan het begin van de 20e eeuw.

            Citaat van Bakso
            iedereen heeft zijn eigen waarheid, voor sommigen is het waar en voor anderen is het onzin en onzin..

            Ja, ik zie het al.
            Nu kun je vaak zien: als serieuze boeken en studies niet bevredigend zijn met het resultaat en de conclusies die eruit komen, dan is het het gemakkelijkst om 'je eigen waarheid' te verklaren.
            Maar dit is struisvogelpolitiek, en je hoofd in het zand steken van "je eigen waarheid", gewoon om de echte waarheid niet te zien, verandert niets aan de werkelijke stand van zaken.

            DE WAARHEID IS EEN.
            Al het andere is niet waar, dat wil zeggen een leugen.


            En dit wereldbeeld van de Slaven en Kozakken is altijd en fundamenteel anders geweest dan zowel het bedrieglijke Westen als het sluwe Oosten.
            Kozakken - oude ridders - gingen met botten liggen, alleen voor de waarheid, tegen de leugen. We kunnen zeggen dat ze een waarheidscultus hadden. Bovendien waren de Kozakken oprecht vroom en hadden ze hun eigen versie van het orthodoxe geloof, misschien meer archaïsch.
            Dit is een van de moderne "mummers" pseudo-Kozakken - elk heeft "zijn eigen waarheid", en vaak komen ongedoopte mensen tegen.

            Citaat van Bakso
            leefden Ingoesj, Tsjetsjenen en vele andere nationaliteiten waarvan de kroniek veel ouder is
            Ja, je leest, leest ... Niemand wordt vergeten, en de Tsjetsjenen en de Ingoesjen en alle andere volkeren en nationaliteiten in de geschiedenis hebben een plaats en een tijd, zelfs de Tsjetsjenen. Misschien kun je niet over iedereen in één boek schrijven en wordt iemand daar niet genoemd - daar ben ik het mee eens. Maar je kunt meer dan één boek op een boekenplank bewaren, toch?
           7. vervloekt
            vervloekt 14 januari 2013 15:40
            0
            je bent een Kozak, maak jezelf niet te schande voor de gek houden omdat je geen Kozak bent am
          2. monteur27
           monteur27 10 januari 2013 23:21
           +3
           Heb je een tijdmachine uitgevonden, of denk je serieus over deze Kozakken Kozakken, wil je dat ik je de rang van centurio geef?
           1. Denzel13
            Denzel13 10 januari 2013 23:55
            +1
            Monteur, om eerlijk te zijn, er zijn moeders, maar ik heb nog nooit Georgische Kozakken ontmoet. Mee eens, je kunt ze toevoegen aan het Rode Boek lachend
           2. monteur27
            monteur27 11 januari 2013 00:01
            +4
            misschien zijn ze besmettelijk? En degene die wordt gebeten door een Georgische Kozak, wordt zelf een Georgische Kozak? Ze zeggen dat de Joodse Kozakken al in opstand zijn gekomen)))

           3. Denzel13
            Denzel13 11 januari 2013 00:36
            0
            Ze broeden waarschijnlijk door te ontluiken, hoewel ze natuurlijk geen specialist zijn in deze branche. Het is beter om homo's over dit onderwerp te vragen lachend
         2. monteur27
          monteur27 10 januari 2013 23:18
          0
          denk je serieus dat de Amerikanen zich ernstig zorgen maken over de militante stemming van de Russen op dit forum???
       2. vervloekt
        vervloekt 14 januari 2013 15:32
        0
        pi-do-ro-K, antwoord, tijdens de oorlog, brandstof en smeermiddelen is een strategisch of wat voor soort product?
        maar over het tijdperk van Rusland, het is niet aan jou om te beslissen, je bedrijf is klein, masturbeer en slaap!
    2. crazyroom
     crazyroom 8 januari 2013 22:48
     +6
     Goed gedaan! Dit zijn de mensen die de wereld redden, anders hadden deze klootzakken alles al lang verpest. Niets, ze duurden niet lang.
   2. vyatom
    vyatom 9 januari 2013 12:04
    +6
    Hier is een kale onzin. En tot nu toe laat hij zijn opmerkingen over hoe het land bestuurd moet worden los. Ch.M.O.shnik. ugh
  2. Honghuzo
   Honghuzo 9 januari 2013 10:04
   0
   In Libië werd in het algemeen een TROIKA F-200 gedood met één S-18-raket))) het enige geval ter wereld) Kadhafi kondigde een 200 km-beperkingsgebied aan voor NAVO-vliegtuigen)
   1. Denzel13
    Denzel13 9 januari 2013 12:18
    0
    Honghuzo
    Als het niet moeilijk is, kun je linken naar deze aflevering. Het is zeer interessant.
  3. Civiel
   Civiel 9 januari 2013 21:37
   +1
   We hebben iedereen verraden die verraden kon worden. En voor wat? Omdat Reagan de kale Misha goedkeurend op de wang klopte?


   wij zijn ook verraden...
  4. sterrenhina78
   sterrenhina78 11 januari 2013 18:52
   0
   Glorie aan luchtverdediging! Schaamte en universele minachting voor Gorbatsjov! En God verhoede om te leven tot de tijd dat deze s.... zal worden geoordeeld in de ruimste zin van de wet!
 2. karimbaev
  karimbaev 8 januari 2013 11:07
  +9
  we hebben er nog 200. wil upgraden.
  1. ZABVO
   ZABVO 8 januari 2013 13:45
   +8
   Ik heb berekeningen aan mijn zijde en sta zelfs zo dat de inwoners van de stad zelf weinig van het bestaan ​​ervan weten.
   1. alexng
    alexng 8 januari 2013 23:44
    + 12
    In bekwame handen is een gewone katapult ook een wapen. En de amers kunnen alleen om de hoek schieten en alleen als ze zeker weten dat ze niet zullen worden aangevallen. Ik beschouw, zoals vroeger en nu, het uitschot van de Yankees-tabloids.
 3. urich
  urich 8 januari 2013 11:10
  + 22
  Heb zoiets nog niet eerder gelezen. Oh ja de onze, oh ja s.u.k.i.ny zonen)) Respect voor de auteur voor het artikel
  1. mnn_12
   mnn_12 8 januari 2013 12:55
   + 27
   Ze hebben het natuurlijk niet gelezen, het is geen erg persoonlijke waarheid.
   Ik kan niet begrijpen wat er toen met de Unie gebeurde. We hebben iedereen verraden die verraden kon worden.

   Ik ben erg blij dat ik dit begreep en de moed had om direct een Russische officier te zeggen. Hier heb ik het meer dan eens over gehad ... onder het zware verbale vuur van de forumoorlog. Het begrijpen van de waarheid over de perestrojka is een belangrijke stap op weg naar het herstel van Rusland...
   1. voorsnijder
    voorsnijder 9 januari 2013 10:36
    +5
    mnn_12,
    Aangaande met??? Alleen in Rusland heeft iedereen al lang begrepen dat we zijn verraden. Maar we mogen niet vergeten dat onze westerse vrienden met hun impulsen voor een prachtig kapitalistisch leven de eersten waren die verraadden.
    1. mnn_12
     mnn_12 9 januari 2013 11:29
     + 12
     Beste Carver,
     Het spijt me, maar dit is complete onzin. Het Westen is nooit een vriend van Rusland of de USSR geweest. Op verschillende momenten in de geschiedenis waren er gemeenschappelijke interesses, maar meer niet - kijk naar de verhalen, er zijn talloze ontvangers, waarvan sommige in detail op deze site worden gepresenteerd. In die zin is klagen over wat de westerse vrienden hebben verraden een ontroerende naïviteit tot tranen toe en een volledig verkeerd begrip van de historische doelen en prioriteiten van de westerse en vooral Angelsaksische geopolitiek. Ze raakten meer dan 90% van hun doelen in de Koude Oorlog. Het is er niet alleen in geslaagd Rusland te vernietigen, maar ze opereren nog steeds in deze richting.
     Ik zal het niet hebben over de rol van Michail Sergejevitsj en Boris Nikolajevitsj, ik ben ervan overtuigd dat de Russen in 2013 geen illusies over hen hebben.
    2. ijsbaan
     ijsbaan 9 januari 2013 19:24
     +4
     Citaat van carver
     ..... Maar we mogen niet vergeten dat onze westerse vrienden met hun impulsen voor een prachtig kapitalistisch leven de eersten waren die verraadden.

     In het Westen had Rusland (USSR) geen vrienden en nee.
     Zo ze konden niet verraden. Ze zouden kunnen overspelen, voortplanten als dorpsdwazen, mooie heldere kralen beloven zoals de Papoea's, maar verraden - kon niet. Het Westen, Amerika en Groot-Brittannië kochten gewoon een paar mensen en brachten ze naar de top van de macht in de USSR, en ze kregen de kans om het werk te doen waarvoor hen geld, immuniteit en een vreedzame oude dag was beloofd.

     Gorbatsjov is gekocht, een verrader.
     Als eerste en laatste president van de USSR had hij één taak: de vernietiging van deze zelfde USSR. Hij loste het helemaal op, merkte Judas op.

     Er is zo'n interessant boekje, "Protocols of Gorbachev's Secret Agreements with the Americans", auteurs Michael Beshloss, Talbott Strobe http://www.x-libri.ru/elib/bestl000/index.htm. Aangezien de auteurs zelf Amerikanen zijn, wordt de presentatie van informatie in de goede richting "gekamd". Maar toch, wie is geïnteresseerd in de kwestie - ik raad u aan om te lezen. (Natuurlijk filteren en onthouden wie de auteurs zijn.)
     1. mnn_12
      mnn_12 9 januari 2013 20:59
      +1
      Beste Katok,
      Ik betwijfel of Gorbatsjov in de jaren van de perestrojka een betaalde verrader was (laat maar wat hij nu zegt). Ze manipuleerden het ego tot pathologische ijdelheid en dat was voldoende (herinner je je Gorby-manie?). Hij had bijna alles als leider van de USSR. Er zijn andere problemen - hij was in die jaren een volkomen ongeschikte persoon voor de leider van een van de polen van de wereld. Het was gewoon alles wat de bloedeloze Sovjetgerontocratie in die jaren te bieden had.
      1. ijsbaan
       ijsbaan 10 januari 2013 02:02
       +6
       Citaat van: mnn_12
       .... Ik betwijfel of Gorbatsjov een betaalde verrader was tijdens de jaren van de perestrojka .......... De problemen zijn anders - hij was een persoon die totaal ongeschikt was voor de leider van een van de polen van de wereld in die jaar. ......


       mnn_12Ik heb Gorbatsjov ook ooit gezien als een onbekwame, ongeschikte leider die geen kwade bedoelingen had, maar de USSR vernietigde vanwege zijn naïviteit, bekrompenheid en vertrouwen in de woorden van westerse politici.

       Totdat ik geïnteresseerd raakte in de details van zijn biografie, aan de macht kwam en vooral! - zijn activiteiten als president van het land. Het is voldoende om zijn daden nauwkeuriger en systematischer op te pakken, en het wordt je duidelijk dat naïviteit en domheid zijn daden niet kunnen verklaren. Hij veroorzaakte zoveel schade aan de verdediging van het land dat wanneer je alle stukjes van een grote puzzel verzamelt, de twijfels verdwijnen: in het Kremlin, op de hoogste stoel, was het de CIA-agent die op missie was. Gorbatsjov sloot zoveel veelbelovende projecten af, lekte zoveel geheime informatie naar het Westen dat dit niet door naïviteit verklaard kan worden.
       En wat zorgde ervoor dat Gorbatsjov de USSR vernietigde? De president had genoeg macht in handen om Belovezhskaya Pushcha te voorkomen. Bovendien was dit rechtstreeks in tegenspraak met de resultaten van het referendum, waarin de volkeren van de USSR zich ondubbelzinnig uitspraken voor het behoud van de Unie. NIEMAND WIL OM IN TE VALLEN! Naast Gorbatsjov en een paar andere gekochte partijbazen.

       (Om nog maar te zwijgen van het beruchte eiland, dat Raisa Maksimovna nog voor de ineenstorting van de Unie kocht. Een lid van de CPSU Gorbatsjov, zelfs de president van de USSR, kon in principe niet genoeg persoonlijk geld hebben om een ​​eiland te kopen !!!! vooral zijn huisvrouw vrouw. ... "Waar komt het brandhout vandaan?!!!" )

       Als je geïnteresseerd bent in dit onderwerp, raad ik je aan om de zaken van de Gemarkeerde Beer nader te bekijken. Koop een papa en voeg daar systematisch links en artikelen over hem toe. En vooral, verzamel verwijzingen naar "Belovend raketsysteem - ontwikkeling afgesloten op bevel van Gorbatsjov", "Ongeëvenaarde satelliet - verdronken in de zee op bevel van Gorbatsjov", "Mobiele spoorweglanceerinrichtingen - opgesteld op bevel van Gorbatsjov, later werden speciale laserwerpers gevonden op hen tags die het gemakkelijker maken om vanuit de ruimte te detecteren "... enzovoort, de lijst is eindeloos.

       En als je veel van zulke getuigenissen verzamelt, zul je zelf hetzelfde zeggen als ik: niet tevergeefs, oh, niet tevergeefs, deze Judas verstopt zich in de Verenigde Staten en laat zijn neus niet zien aan Rusland.
       1. ijsbaan
        ijsbaan 10 januari 2013 02:06
        +3
        Vervolg van de "te lange reactie"......
        _____________________________


        Leer Bultrug opnieuw kennen met deze selectie

        Hoe en wanneer werd Michail Gorbatsjov gerekruteerd door de Amerikaanse CIA?
        http://mihooy.livejournal.com/99090.html

        Portret van Gorbatsjov, een team van verraders, vrijmetselaars.
        http://www.pomnimvse.com/03pb.html

        Wie heeft Gorbatsjov aan de macht gebracht?
        http://apocalypse.orthodoxy.ru/review/2010_2.htm

        Toespraak door M. S. Gorbatsjov op een seminar aan de American University in Turkije
        http://www.usinfo.ru/gorbachov.htm#%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C%20%D0%9C.%D0%A1.%20%
        D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0
        %B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B
        8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%
        80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8
        %D0%B8


        Een compleet overzicht van de misdaden van Gorbatsjov en zijn entourage
        http://voprosik.net/polnyj-obzor-prestuplenij-gorbacheva-i-ego-okruzheniya/
        (Ondanks de naam is dit natuurlijk geen volledige lijst. Alleen diefstal, Misha's financiële "activiteiten" worden hier geanalyseerd. De schade aan de defensiecapaciteit van het land wordt hier helemaal niet aangetast).

        Lees, neem de tijd....
       2. terp 50
        terp 50 10 januari 2013 05:05
        +3
        MENEER ! Alles is zo, alles is zo, alles is zo ... maar ik durf u eraan te herinneren dat de Unie tenslotte instortte, Boriska en anderen zoals hij die lid werden ... (met onze stilzwijgende toestemming - waarom waren ze niet geschoten bij aankomst met samenzwering Of, zoals Gaidar... - en er zijn patronen, maar er is niemand om te schieten...?) Wat kan ik nu zeggen? Boriska kwam opdagen - zelfs meer ... en voor hem - een pensioen, maar liefst 50 miljoen (de IMF-tranche van 2 miljard niet meegerekend via de Australian Bank Dyachenko, dochters) ... en ???
        1. Che
         Che 10 januari 2013 07:45
         +1
         terp 50,
         Verraad is op zich al verschrikkelijk, maar verraad aan leiderschap is al eeuwenlang een onuitwisbare misdaad.
        2. mnn_12
         mnn_12 10 januari 2013 17:43
         +2
         Gorbatsjov vernietigde het Sovjetblok.
         Jeltsin - USSR
         Eerste begonnen, tweede klaar!
        3. ioann1
         ioann1 10 januari 2013 21:14
         +3
         Gorbatsjov leidde het land tot instorting. De hoofdtaak van het uiteenvallen van het leger en het militair-industriële complex werd precies onder leiding van Gorby opgelost. Jeltsin zette alleen de vernietiging van het land en de corruptie van het volk voort. Het onderwerp is al voldoende bestudeerd op het niveau van organen. Al hebben we alles op onze eigen huid meegemaakt.
         De enige vraag is wanneer Gorby voor de rechtbank zal verschijnen. Hoewel de belangrijkste rechtbank voor hem ligt. En hier kun je alleen maar medelijden met hem hebben. Verraad is een doodzonde.
       3. Che
        Che 10 januari 2013 07:43
        +4
        ijsbaan,
        In Duitsland zit hij te wachten op een ijsbijl.
        1. ijsbaan
         ijsbaan 10 januari 2013 13:25
         +3
         Citaat: Che
         Baan,
         In Duitsland zit hij te wachten op een ijsbijl.

         Eh... Het zou leuk zijn!
         Puur voor educatieve doeleinden natuurlijk, zodat anderen er geen gewoonte van zouden maken.... Ja, zie je, ze zullen hem zo laten gaan.
       4. mnn_12
        mnn_12 10 januari 2013 17:40
        +2
        Beste Katok,
        Als dit allemaal is zoals je zegt, dan betekent dit dat de nederlaag van de USSR geen historische analoog heeft, het is vele malen krachtiger dan het op het eerste gezicht zou lijken. Dit is een fenomenale overwinning voor de CIA. De CIA kon gemakkelijk bereiken wat het fascistische Duitsland niet kon.
        Dit betekent dat de Sovjetmaatschappij en de politieke elite geen immuniteit hadden...
        Ik heb altijd gedacht dat de grotere centralisatie van het Sovjetsysteem rechtstreeks verband hield met de ineenstorting ervan - een situatie waarin bijna alles in de staat van één persoon afhangt.
        Tot nu toe heb ik deze informatie niet gehad. Ik zal proberen kennis te maken met uw zendingen ...
        Maar de logica is. Ik las bijvoorbeeld ergens dat de KGB en de CIA samenwerkten aan de verwijdering van Zhivkov - is de leider uit Oost-Europa het meest loyaal aan Moskou? Vanuit het oogpunt van Moskou zit dit vol idiotie of... maschabnoe verraad op het hoogste niveau.
        1. ijsbaan
         ijsbaan 10 januari 2013 19:04
         0
         Citaat van: mnn_12
         Beste Katok,
         Als dit allemaal is zoals je zegt, dan betekent dit dat de nederlaag van de USSR geen historische analoog heeft, het is vele malen krachtiger dan het op het eerste gezicht zou lijken. Dit is een fenomenale overwinning voor de CIA. De CIA kon gemakkelijk bereiken wat het fascistische Duitsland niet kon.
         Dit betekent dat de Sovjetmaatschappij en de politieke elite geen immuniteit hadden...

         Ik ben het met je eens.
         Uit wat ik tot nu toe weet, trek ik dezelfde conclusies. De ineenstorting van de USSR is een strategisch doel dat de Verenigde Staten zichzelf hebben gesteld, en ze hebben het bereikt. En het was geen overwinning in economie of ideologie.
         Het was een mislukking van de speciale diensten en een verraad aan de top.

         Maar als je erover nadenkt, zijn er hier geen onthullingen.
         De Verenigde Staten waren onze uitgesproken tegenstander, zelfs vóór het einde van de Tweede Wereldoorlog schakelden ze over van bondgenoten naar een wereldwijde confrontatie. En nucleaire aanvallen op het ongelukkige Japan waren bedoeld om de USSR te intimideren en de militaire macht van de Verenigde Staten te demonstreren.
         In de Koude Oorlog die daarop volgde, maakte het Westen geen geheim van zijn doelen, en Kennedy schetste ze in niet mis te verstane bewoordingen:

         "We kunnen de Sovjet-Unie niet verslaan in een conventionele oorlog. Het is een onneembare vesting. We kunnen de Sovjet-Unie alleen verslaan met andere methoden: ideologisch, psychologisch, propaganda, economie."
         1961 JOHN KENNEDY. Uit de toespraak bij de toetreding tot de functie van president van de Verenigde Staten.


         Amerika's andere methoden zijn bekend. Ze zijn sinds het einde van de 19e eeuw getest in de bananenrepublieken van Latijns-Amerika, en daarna gebruikten de Verenigde Staten ze over de hele wereld. Dit is een aankoop van de elite van het land, letterlijk een paar mensen, die vervolgens aan de macht worden gebracht, en als resultaat krijgt Amerika de controle over het land.
         Voorbeelden zijn Joesjtsjenko en Saakasjvili. Beiden hebben in de VS gestudeerd, beide zijn met hulp van de VS aan de macht gebracht. Het resultaat is bij iedereen bekend.
         Blijkbaar werden dezelfde methoden toegepast op de USSR.

         En het falen van de Sovjet geheime diensten ligt in het feit, naar mijn bescheiden mening, dat zij, heel goed de favoriete methoden van de Staten kennende, de verraders niet konden berekenen, berekenen. En toen ze sleutelposities innamen, was het te laat.
         1. mnn_12
          mnn_12 10 januari 2013 20:06
          +1
          Dit is een aankoop van de elite van het land, letterlijk een paar mensen, die vervolgens aan de macht worden gebracht, en als resultaat krijgt Amerika de controle over het land.

          Helemaal met je eens. Deze conclusies heb ik ook getrokken. De USSR probeerde fabrieken, ziekenhuizen en scholen te bouwen in bevriende landen. Tegelijkertijd werd alles wat de Verenigde Staten deden gekocht door de elite. Kijk naar Venezuela - een rijk land waar de mensen in ellende en armoede leefden ten koste van enkele honderden corrupte mensen. Toen Chavez aan de macht kwam, bleek dat het geld...
      2. Baars_1
       Baars_1 10 januari 2013 10:26
       +3
       Ik betwijfel of Gorbatsjov in de jaren van de perestrojka een betaalde verrader was (laat maar wat hij nu zegt).
       Blijkbaar was hij een ideologische verrader en ontving hij later onderscheidingen. Hij gaf Osh over, gaf Nagorno-Karabach over, gaf Abchazië over, gaf Transnistrië over, gaf de Russen over in Tsjetsjenië. En toen zaten we en dachten dat alles in orde was.
       1. ijsbaan
        ijsbaan 10 januari 2013 13:46
        +1
        Citaat van Perch_1
        Blijkbaar was hij een ideologische verrader, ...

        Het een bemoeit zich niet met het ander.
        Natuurlijk was hij moreel en ideologisch voorbereid op wat de westerse inlichtingendiensten hem aanboden, anders had de geschiedenis zich een beetje anders ontwikkeld.
        Maar dit is tenslotte altijd het geval: de speciale diensten zoeken mensen die moreel klaar zijn (of beter, ideologisch), en met behulp van geld, chantage en andere trucs dwingen ze hen om iets te doen dat anders een persoon misschien niet had gedurfd.
        En zonder de steun van een uitgebreid netwerk van agenten was het hem niet gelukt.

        En het feit dat hij niet te veel werd gedwongen, is een feit.
        Hier is het begin van zijn toespraak op een seminar aan de American University in Turkije

        ..... Het doel van mijn hele leven was de vernietiging van het communisme, ...... .

        Ik werd volledig gesteund door mijn vrouw, die de noodzaak hiervan nog eerder begreep dan ik. Om dit doel te bereiken gebruikte ik mijn positie in de partij en het land.

        Dat is de reden waarom mijn vrouw me bleef pushen om consequent op te klimmen naar hogere en hogere posities in het land.

        Toen ik persoonlijk kennis maakte met het Westen, realiseerde ik me dat ik niet van mijn doel kon afwijken. En om dat te bereiken, moest ik de volledige leiding van de CPSU en de USSR vervangen, evenals de leiding in alle socialistische landen. ......
        Bij het realiseren van deze doelen heb ik medewerkers weten te vinden. Onder hen wordt een speciale plaats ingenomen door A.H. Yakovlev en E.G. Shevardnadze, wiens verdiensten in onze gemeenschappelijke zaak gewoon van onschatbare waarde zijn.

        Een wereld zonder communisme zou er beter uitzien. Het jaar 2000 zal worden gevolgd door een tijdperk van vrede en gedeelde welvaart. ........


        Deze nit is nog steeds een held aan het bouwen, een ideologische strijder, zoals je kunt zien.

        Ik denk dat het een inbreuk op de beveiliging is. Het was zo gebouwd dat het volledig onbeschermd was tegen het verraad van de top. De KGB en de contraspionage waren behoorlijk effectief op lagere niveaus en slaagden er niet in de verrader in het presidentschap te arresteren / elimineren. zelfs toen zijn acties het voortbestaan ​​van de staat begonnen te bedreigen.

        Ik hoop dat het moderne Rusland hieruit passende organisatorische conclusies zal (trekken).
        1. mnn_12
         mnn_12 10 januari 2013 20:19
         +1
         ..... Het doel van mijn hele leven was de vernietiging van het communisme, ...... .

         Beste Katok,
         Op zichzelf betekenen deze woorden niets. Het zouden wel eens de woorden kunnen zijn van een mislukte dwaas die geld probeert te verdienen en een nederlaag voor fenomenaal succes representeert.
         Andere argumenten die werden aangevoerd zijn belangrijker en verdienen aandacht.
         1. ijsbaan
          ijsbaan 11 januari 2013 03:13
          0
          Citaat van: mnn_12
          .... Op zichzelf zeggen deze woorden niets. Het zouden wel eens de woorden kunnen zijn van een mislukte dwaas die geld probeert te verdienen en een nederlaag voor fenomenaal succes representeert. ....

          Het kan natuurlijk best zo zijn.
          Maar ook dit is een penseelstreek verf in het totaalplaatje.
  2. Oleg Rosskiy
   Oleg Rosskiy 8 januari 2013 14:18
   + 12
   Citaat van urich
   . Ah ja de onze, ah ja s.u.k.i.ny zonen)

   Het belangrijkste is om je niet te bemoeien met mensen die competent hun werk doen, dan zul je niet verbaasd zijn over hun wonderen.
  3. ijsbaan
   ijsbaan 9 januari 2013 19:13
   +1
   Citaat van urich
   Heb zoiets nog niet eerder gelezen. ....

   Lees dan hier. http://topwar.ru/15180-poteri-nato-v-yugoslavii.html over echte NAVO-verliezen in Joegoslavië.
   Iets om over na te denken....
   1. urich
    urich 9 januari 2013 22:18
    +1
    Ik heb het artikel op je link gelezen. informatie over Joegoslavië is toegankelijker. maar in Irak 91 kun je iets anders gooien?
    1. Denzel13
     Denzel13 10 januari 2013 07:54
     +1
     Ik kan het overgeven, alleen het volume is groot, het past niet in de paal.
    2. ijsbaan
     ijsbaan 10 januari 2013 13:59
     0
     Citaat van urich
     ...... maar in Irak 91 kun je iets anders gooien?

     Er is deze opmerking: http://rotfront.su/vvs-nato-skrivaut-svoi-poteri

     Er is heel weinig informatie over Irak: de Yankees hebben daar blijkbaar vrij ernstige verliezen geleden, onverenigbaar met het beeld van een supermacht, dus de controle over informatie is zeer grondig.

     Naast onofficiële gegevens en ooggetuigenverslagen is er praktisch niets over hun "stukje oorlog" ...
  4. Lermontov
   Lermontov 13 januari 2013 19:53
   0
   Wat een respect voor zo'n artikel in de oven. Laat de auteur om te beginnen de prestatiekenmerken van de S-200 en de werkingsmodi bestuderen. FANTASER Whine totdat je erbij neervalt.
 4. aksakal
  aksakal 8 januari 2013 11:12
  + 26
  Net op dit complex versmald. De raket is dodelijk. De auteur van de SABZh schrijft dat één vliegtuig bijna op het maximale bereik werd uitgeschakeld. Het bereik van de S-200 raket is dus 260 km!
  Ze schoten op Sary-Shagan - God verhoede. Respect voor de strijders, respect voor Smolentsev.
  1. Ivan Tarasov
   Ivan Tarasov 8 januari 2013 11:33
   +2
   Een jager die manoeuvreert met 8-9g kan neerschieten?
   1. aksakal
    aksakal 8 januari 2013 13:09
    + 17
    Citaat: Ivan Tarasov
    Een jager die manoeuvreert met 8-9g kan neerschieten?

    - en de raket is niet ontworpen voor direct contact met een dergelijk manoeuvreerdoel. Ze heeft 90 kg kernkoppen in een schaal met stalen ballen, het is genoeg om dichterbij te komen en in een ruimtelijke bal met een straal van 100 m te zijn - en het doelwit zal gegarandeerd worden geraakt.
    1. postbode
     postbode 9 januari 2013 13:51
     +3
     Citaat: ouderling
     Ze heeft 90 kg kernkoppen in een granaat met stalen kogels,

     Voor S-200 (ALLE MODIFICATIES), het gewicht van een conventionele gevechtslading = 217 kg
     Dit is het gewicht van de explosieve "TG-20/80" ongeveer 90 kg..
     Citaat: ouderling
     in een ruimtebal zijn met een straal van 100 m

     Om preciezer te zijn, een bol met "uitgehouwen" kegels langs de baan en tegen de vlucht in.
   2. Beltar
    Beltar 9 januari 2013 01:09
    +3
    Niet elke vechter kan dit.
    1. Denzel13
     Denzel13 9 januari 2013 12:20
     0
     Zeker met een volledige gevechtslading.
  2. vossen
   vossen 8 januari 2013 12:01
   +4
   Citaat: ouderling
   Schieten op Sary-Shagan

   Ik was er in 1991 ... een prachtig gezicht - nachtopnames van -300 en s-200. Indrukwekkend!
  3. postbode
   postbode 9 januari 2013 12:57
   0
   Citaat: ouderling
   De auteur van de SABZh schrijft dat één vliegtuig bijna op het maximale bereik werd uitgeschakeld.

   Verlicht niet op welk bereik "kreeg"? En welke modificatie?
 5. Yuri11076
  Yuri11076 8 januari 2013 11:34
  + 11
  Een uitstekend artikel dat laat zien dat zelfs verouderde S-200-complexen in bekwame handen een formidabel wapen zijn !!!
  1. 123dv
   123dv 8 januari 2013 15:52
   +4
   In die tijd was dat ook niet - super duper !!!!
   Ja, en nu kun je kippen schieten, indien nodig.
 6. 755962
  755962 8 januari 2013 12:20
  +4
  Ik ben het al zat om op de site over mijn Kichigino te schrijven ..... Maar ik ben aan het schrijven ... en ik hoop dat op een dag .. zo niet de S-200, dan zal er een koelere draad zijn. Verlaten in 1991-94.
  Координаты: 59°4'41"N 40°6'30"E
  1. Eric
   Eric 8 januari 2013 13:36
   +1
   Kun je nader toelichten wat je wilde zeggen, ik heb het blijkbaar gemist!
   1. 755962
    755962 8 januari 2013 20:46
    +1
    Militaire eenheid 83278 was gestationeerd in de buurt van Vologda. Verlaten bunkers, militaire eenheid 83278 bij Vologda Het S-200-regiment van militaire eenheid 83278 werd in 1967-1992 ingezet bij Vologda, bestaande uit 3 schiet- en radiotechniekafdelingen. Op dit moment is de staat deprimerend, maar sommige infrastructuur is nog steeds bewaard.
    [img]http://wikimapia.org/#lat=59.0710735&lon=40.0902352&z=15&l=1&m=b&v=8[/img]

    http://veteranpvo.narod.ru/83278_poziziya_120311/index_190311.html
 7. Dart Weyer
  Dart Weyer 8 januari 2013 12:35
  +7
  De modellen waren voornamelijk van Italiaanse en Franse productie. Prachtig gemaakt van duurzaam rubber met een metalen afwerking. De compressor ging aan - en een minuut later was een radarstation, een gids met een raket of een tank in positie. Bovendien kwamen hun kenmerken in termen van grootte, stralingsspectrum en vele andere volledig overeen met echte wapens. De dummies van tanks hadden zelfs een speciaal verwarmingsblok in het motorgedeelte, dat de werking van de motor imiteerde ... - Ik herinner me de artikelen van vorig jaar over Know How

  onverwacht artikel! Leuk gevonden! maar wat je ook mag zeggen, de S-200 is niet langer helemaal relevant vanwege zijn inactiviteit - hoewel het complex zelf een waardig en formidabel wapen is! Vooral met kernkoppen tegen groepsdoelen)))))
  als kind zag ik het in posities live vanaf een meter (natuurlijk geen lancering, maar eerder een statische belichting - de raketten waren alert))) - de indrukken waren enorm - de S-75 complexe raket ertegen was als speelgoed...

 8. Slotenmaker
  Slotenmaker 8 januari 2013 12:49
  + 20
  Dat komt waarschijnlijk door de luchtverdediging en ze zijn bang om Syrië binnen te klimmen, bedankt de luchtverdedigingsofficieren !! lachen
  1. ijsbaan
   ijsbaan 8 januari 2013 17:29
   + 38
   Citaat: Slotenmaker
   Dat komt waarschijnlijk door de luchtverdediging en ze zijn bang om Syrië binnen te klimmen, bedankt de luchtverdedigingsofficieren !!


   "Britse wetenschappers voerden een reeks experimenten uit en kwamen tot de conclusie dat het ontbreken van een betrouwbare luchtverdediging in het land onvermijdelijk leidt tot democratie."
   1. Bekzat
    Bekzat 9 januari 2013 14:29
    +3
    Voor Katok, + voor jou voor je ontdekking in de wetenschap lachend
    1. Denzel13
     Denzel13 9 januari 2013 14:42
     +2
     Nomineer Igor - Katka voor de Nobelprijs lachend
     1. ijsbaan
      ijsbaan 9 januari 2013 17:04
      +3
      Citaat van Denzel13
      Nomineer Igor - Katka voor de Nobelprijs voor het lachen


      :D Bedankt natuurlijk! alleen heb ik er niets mee te maken - dit zijn allemaal Britse wetenschappers ....
      1. Denzel13
       Denzel13 9 januari 2013 19:18
       +2
       Igor, kom op, niet weigeren! lachend Hoe krijg je een award neergezet!
       1. ijsbaan
        ijsbaan 9 januari 2013 19:32
        +2
        Overeenkomst! drankjes
   2. Che
    Che 10 januari 2013 07:53
    0
    ijsbaan,
    Waar is onze luchtverdediging? Helaas, Natofascisten wrijven in hun handen. Gorby leeft nog lang en gelukkig in Duitsland, EBN is nu al een monument.
    1. ijsbaan
     ijsbaan 10 januari 2013 15:14
     +1
     Che, Ik weet eerlijk gezegd niet waar onze luchtverdediging is.
     Ja, en het is onmogelijk om de coördinaten van de plaatsing van installaties op het forum te geven, dit is fout.

     Ik zou graag denken dat Rusland de juiste conclusies trekt uit kleine lokale oorlogen, de Generale Staf analyseert hun gevechtservaring en de ervaring met het gebruik van onze uitrusting. En op basis hiervan voert het de modernisering van oude apparatuur uit en geeft het taken voor de ontwikkeling van nieuwe.

     Het is duidelijk dat er een moeilijke periode was in de geschiedenis van het land en verwoestingen, die alleen te vergelijken zijn met de naoorlogse. Het is duidelijk dat het moeilijk is om de krijgsmacht en luchtverdediging in korte tijd te herstellen.

     Maar het lijkt erop dat alles wat mogelijk is (en iets meer) in deze richting wordt gedaan.
  2. Bekzat
   Bekzat 9 januari 2013 14:28
   +2
   Groeten aan iedereen, Gelukkig Nieuwjaar forum gebruikers. Voor de slotenmaker waarschijnlijk niet, maar ze klimmen zeker niet, want er is een goede luchtverdediging
 9. Mikado
  Mikado 8 januari 2013 12:57
  +1
  Alleen is er tijdens de hele oorlog geen enkele "Gelexi" verloren gegaan. Er is slechts één crash bij het opstijgen op een vliegbasis in Duitsland voor Desert Storm.
  1. aksakal
   aksakal 8 januari 2013 13:20
   + 51
   Citaat van Mikado
   Alleen is er tijdens de hele oorlog geen enkele "Gelexi" verloren gegaan. Er is slechts één crash bij het opstijgen op een vliegbasis in Duitsland voor Desert Storm.

   - Toen ik de verslagen van de veldslagen in 91 las, was ik zeer verbaasd waarom dit helikopters zijn die in vredestijd helemaal niet vallen en vliegtuigen plotseling zwaar beginnen te vallen tijdens vijandelijkheden. Voor zover ik me herinner, ging er in Irak geen enkel vliegtuig verloren bij luchtverdedigingsoperaties (als het ware), maar om de een of andere reden viel een aantal van hen als gevolg van technische storingen, die om de een of andere reden niet gebeuren in vredestijd in dergelijke nummers. Elke dag drie keer: "een helikopter (vliegtuig) ging verloren tijdens de vijandelijkheden in Irak. Volgens Fox News vond de crash plaats door een technische storing van dit vliegtuig (als optie - stuurfouten)" En geen enkele verloren van luchtverdediging - )))). Iets wat ik niet geloof in een scherpe - orden van grootte - toename van de technische storingen van Amer's apparatuur ten tijde van de actieve fase van de vijandelijkheden. Waarom ontweek Kravchenko (of Kuchma, ik weet het niet meer precies) ontwijk, excuses en rende als een stoute jongen na zulke "technische storingen"? Is "Kolchuga" niet al de schuldige? Waarom, na de "technische" mislukkingen van de Abrams, leggen de Staten in woede sancties op tegen de Kolomna-fabriek - dezelfde die werd geleid door de grote Shipunov en Gryazev? Je zou meer vertrouwen hebben in de propaganda van Amer - je oren steken duidelijk uit in de vorm van invallen en sancties, hoeveel tevergeefs -)))
   1. Alex Popov
    Alex Popov 8 januari 2013 13:35
    + 17
    Citaat: ouderling
    toen ik verslagen las van veldslagen in 91, was ik zeer verrast waarom dit helikopters en vliegtuigen zijn die in vredestijd helemaal niet vallen en vliegtuigen plotseling zwaar beginnen te vallen tijdens vijandelijkheden

    Ja, dit is normaal. Informatieoorlogvoering in zijn puurste vorm. gericht op het handhaven van de geest van hun troepen en de onderdrukking van vreemden. Hetzelfde geldt voor "niet-gevechtsverliezen" onder het personeel. ))
    1. Oleg Rosskiy
     Oleg Rosskiy 8 januari 2013 14:26
     +5
     alex popov,
     Een tweesnijdend zwaard, ze maakten zich anti-reclame van hun militaire uitrusting, het blijkt dat hun militaire uitrusting alleen geschikt is voor tentoonstellingen, en in een gevechtssituatie faalt het meteen, maar in principe, net als hun soldaten, munitie ophangen, zullen ze dreigend marcheren naar de locatie van het garnizoen, en dan zijn ze bang om hun neus daar uit te steken.
     1. Alex Popov
      Alex Popov 9 januari 2013 19:18
      0
      Toch zou ik niet alle Amerikanen neerschrijven als 'ceremoniële militanten'. Ik herinner me dat eind jaren 90 "onze partners" naar Asbest kwamen, ik zal niet liegen, ik weet niet meer precies of iemand anders de "groene baretten" was. Ze namen toen deel aan de "bliksem", de zogenaamde "rassen". Ze maakten best een prettige indruk, al verloren ze in de controletijd van de onze.
      1. Denzel13
       Denzel13 9 januari 2013 19:33
       0
       Je hebt gelijk, en ze hebben "snelbenige herten" lachend
    2. Mikado
     Mikado 8 januari 2013 14:59
     0
     Het is onzin. Stel je voor, je bent een gewone John, je vecht in Irak, en ze rapporteren aan je voor een politieke les, dat en dat vliegtuig is niet neergeschoten, maar stortte neer door een technische storing, en de jongens van de naburige brigade brandden uit in de tank, omdat de granaat net ontplofte, en niet omdat hij in een ongelijke strijd 5 hits van een RPG kreeg, en onmiddellijk nam het moreel van alle jagers toe, nou ja, het viel in ieder geval niet, ja, tenslotte, het zijn gewoon die. een storing, het is niet eng))) Geloof me, het zou veel effectiever zijn voor het moreel van de soldaten, het zou zijn om te zeggen dat het vliegtuig is neergestort als gevolg van een ongelijke strijd, dat de soldaten er allemaal helden in zijn , omdat ze vijftien S-200-raketten afsloegen, en niet zestien munitie was genoeg, dan om aan te geven dat je kameraden stierven door een of andere storing.
     1. aksakal
      aksakal 8 januari 2013 16:02
      + 12
      Citaat van Mikado
      Het is onzin. Stel je voor, je bent een gewone John, je vecht in Irak, en ze rapporteren aan je voor een politieke les, dat en dat vliegtuig is niet neergeschoten, maar stortte neer door een technische storing, en de jongens van de naburige brigade brandden uit in de tank, omdat de granaat net ontplofte, en niet omdat hij in een ongelijke strijd 5 hits van een RPG kreeg, en onmiddellijk nam het moreel van alle jagers toe, nou ja, het viel in ieder geval niet, ja, tenslotte, het zijn gewoon die. storing, niet eng)))

      - Mikado, wat ze hun soldaten inwrijven tijdens politieke studies is niet voor onze oren, we zullen dit niet weten en we zijn er niet in geïnteresseerd. De reden om op grote schaal te liegen in termen van verliezen is helaas commercieel. Ja, ja, voor de effectieve verkoop van hun uitrusting, die de beste moet blijven en volledig onkwetsbaar moet zijn voor de wapens van de naaste concurrenten (ik ben vergeten wie daar de naaste concurrent is, die op de tweede plaats staat in de export?). Dit is de belangrijkste reden voor het verbergen van verliezen. Hoewel de redenen die u hieronder aangaf als gevolg van de intensieve ontwikkeling van de bron van militair materieel tijdens vijandelijkheden plaatsvinden, ben ik het hier met u eens, maar niet in orde van grootte, niet tientallen keren zeker. Bovendien is het naderende einde van de ontwikkeling van hulpbronnen vrij eenvoudig te diagnosticeren, er zijn geen eersteklassers-schoolkinderen die echt vechten, en als dat zo is, stijgen ze gewoon niet op in een helikopter die verdachte tekens heeft en gaan ze op een gevechtsmissie in een bak waarin ook dergelijke symptomen voorkomen. Zet me op een tank - op basis van de vele jaren dat mijn eigen paard in bedrijf is, kan ik voelen dat er iets mis is in de tank, ik zwijg over het algemeen over professionele tankers. Ik geef dus een verdubbeling, zelfs een verdrievoudiging van de verliezen door storingen toe, maar niet meteen tientallen keren.
      1. Mikado
       Mikado 8 januari 2013 22:17
       -2
       Citaat: ouderling
       Mikado, wat ze hun soldaten in de politieke klassen wrijven is niet voor onze oren, we zullen dit niet weten en we zijn niet geïnteresseerd


       en politieke studies zijn niet de enige bron van informatie, vooral niet in het Amerikaanse leger, waar in elke tent wifi is. Geruchten verspreidden zich met grote snelheid, en als er een gaat dat het vliegtuig niet door een klap is neergestort, maar door een motorstoring, de ene vandaag, de andere morgen, dan zal overmorgen in het Amerikaanse leger met zijn democratie geen enkele piloot meer stem ermee in om in dit vliegtuig te vliegen, in deze tank te zitten of met dit type wapen te schieten, denk aan de M-16, in Afghanistan proberen gewone Amerikanen hun M-4 nog steeds voor Kalash te veranderen. Over de voordelen in de handel is onzin. Zulke pr-mensen werken daar, waar we verre van zijn. Ze zouden het wrak van dit neergestorte vliegtuig nemen, er meer gaten in maken van granaatscherven en zeggen dat het treffers van 10 raketten weerstond en pas op de 11e viel en dat is het, je kunt je geen betere reclame voor apparatuur voorstellen of nog eens twintig treffers van RPG's zou zijn gemaakt voor een neergestorte tank en vervolgens in het museum zijn tentoongesteld, als een voorbeeld van het genie van het Amerikaanse militaire denken, de volgende dag zouden ze vanaf hun zessen voor hen in de rij gaan staan. Het probleem is dat ze het niet nodig hebben, ze hebben al een wachtrij voor wapens vanaf hun zessen, die niemand ooit zal toestaan ​​om iets anders te kopen. Dus de reden om eventuele verliezen te verbergen, is verre van commercie en niet van moreel.
       1. postbode
        postbode 9 januari 2013 12:18
        0
        Citaat van Mikado
        waar al in elke tent wifi is.

        Je denkt goed, en toen was er alleen wi-fi (net "geboren"), 3G / UMTS en anderen bestonden toen niet /
        GPRS, EDGE wel, maar de eindgebruiker had geen fatsoenlijke periferie.
        Ja, en internet was in "conceptie" (1990 - de eerste verbinding met het inbelnetwerk)

        Maar het was dom om gevechtsverliezen af ​​te schrijven als niet-gevechtsverliezen, en het is onwaarschijnlijk dat iemand ermee zou beginnen.

        Hier speelden verzekeringsuitkeringen en vergoedingen een grotere rol.
       2. Che
        Che 10 januari 2013 08:00
        0
        Mikado,
        Alle media onder controle, verkoop wat je wilt. Ze verbergen alles.
     2. pinache
      pinache 8 januari 2013 19:06
      +8
      daar zijn ze zo gehersenspoeld dat onze politieke functionarissen rusten! onthoud over Georgia, ze hingen noedels aan de oren van de hele wereld, dat wij het waren die aanvielen!
      1. aksakal
       aksakal 9 januari 2013 00:58
       +4
       Citaat van pinachet
       daar zijn ze zo gehersenspoeld dat onze politieke functionarissen rusten! onthoud over Georgia, ze hingen noedels aan de oren van de hele wereld, dat wij het waren die aanvielen!
       - naar mijn mening wassen ze helemaal niet, maar leiden ze ze op tot automatisme. Voor zover ik begrijp, kwamen Amerikaanse psychologen tot de conclusie dat het onnatuurlijk is voor een persoon om zijn eigen soort te doden, maar op de een of andere manier moet je het forceren ... De uitweg is dat een jager wordt getraind op oefenterreinen en schietbanen, hem dwingen niet te denken volgens het principe "zo niet jij - dan ben jij het!", Het geweer wordt omhoog gegooid en de trekker wordt sneller ingedrukt dan de hersenen denken. Maar al deze daad wordt nog steeds in het onderbewustzijn gedeponeerd en keert na de vijandelijkheden terug met nachtmerries ... Vietnam-syndroom? Hieronder - puur mijn veronderstelling, deze vraag - moet nog worden onderzocht door specialisten, zoals degenen die het Stockholm-syndroom hebben ontdekt, jammer voor hun kwelgeest.
       In mijn jeugd en jeugd ontmoette ik veel veteranen van de Grote Patriottische Oorlog, maar elke 9 mei kwamen ze naar school en ontmoetten, vertelden, herinnerden zich. Deze nu op 9 mei zie je de wind niet, en als je hem ziet, dan kom je niet tot hem door om je boeket te overhandigen. En hetzelfde geldt voor de Afghanen. Ik vroeg me af waarom de Sovjetveteranen van de Grote Patriottische Oorlog verrassend mentaal gezonde mensen waren, hoewel ze dezelfde, nee, meer hel doormaakten dan de Amer Vietnamees? En geen syndromen ... Veel meer ziek - ja, vergeef me degenen die in Afghanistan hebben gevochten, velen hadden ernstige mentale trauma's, vanuit het hart op de fles aangebracht.
       Mijn gok is haat tegen de Duitsers! Ik denk dat dit normaal is - als je doodt, moet je haten wat je doodt, en voor zo'n haat moet je goede redenen hebben. Er waren zulke redenen tegen de nazi's, en meer dan gewichtige. Tegen de Vietnamezen hadden de amers ze niet. Gedood zonder haat, gewoon besteld. En dan - geen haat, een veel smeriger gevoel - een wraakzucht voor een vermoorde collega. Zo is het ook in Afghanistan. Het was precies haat die de ziel van onze jagers heeft gered - veteranen van de Tweede Wereldoorlog.
       Maar aangezien er nu geen technologieën zijn om oprechte haat op te wekken, maar je moet iemand dwingen om te doden, is dit vereist door staatsbelangen (nou ja, of andere belangen die zich voordoen als staatsbelangen, het maakt niet uit), en zelfs tegelijkertijd tijd, een bepaald uithoudingsvermogen tonen - dus je moet het trainen tot automatisme en methoden van psychologische verharding - tot op zekere hoogte kan elke chela worden verhard. Dat zo'n getrainde soldaat er dan zijdelings uitkomt, in de vorm van nachtmerries en andere dingen, is nu al het probleem van die veteraan.
       Geen psycholoog, maar persoonlijke observatie. Veteranen van de Grote Patriottische Oorlog waren verrassend gezonde mensen. Hoe kun je zo gezond blijven na zo'n hel? Hier is mijn versie, ik heb geen andere.
       En over de post van Mikado hierboven - ook mijn antwoord aan hem. Ze hebben geen politieke studies, ze trainen ze als vechthonden, en dat is alles voor een korte tijd.
     3. Alex Popov
      Alex Popov 9 januari 2013 09:30
      0
      Voor zover ik me herinner, gegevens over verliezen aan apparatuur en pk's. ze werden niet geadverteerd onder het personeel van politieke klassen. Des te reëler. Als ze bij iemand bekend zijn, dan bij een zeer kleine kring van hooggeplaatste militairen en burgers. En die, IMHO, hoeven niet uit te leggen WAAROM precies de echte verliezen één zijn, maar andere worden geuit. Degenen die aanwezig waren bij de dood van hun kameraden hoeven niets "in te vullen". Je hebt zelf alles gezien. Ja, en vul dat in in plaats van de beloofde gemakkelijke wandeling van 15 S-200 raketten per vliegtuig....het is duurder voor jezelf. En de "buren" hoeven er helemaal niets van te weten. Voor buren en publiek - officiële persberichten. Voor degenen die "shipka smart" zijn en verliezen van hun kant en rooskleurige gegevens over de ander kunnen vergelijken, zijn er allerlei geheimhoudingsovereenkomsten en ga zo maar door.
      Over het algemeen zijn de rotatie van de samenstelling en verzekeringsbetalingen een van de belangrijkste middelen om het moreel in een huursoldaat aan te vullen.
    3. Bort Radist
     Bort Radist 12 januari 2013 14:30
     0
     Citaat van Alex Popov
     met "non-combat verliezen" onder het personeel. ))

     Varkensgriep.
     Vandaag in het nieuws over de Amerikaanse griepepidemie. Veel doden. Ik dacht ook - ergens zaten ze vast.
   2. Mikado
    Mikado 8 januari 2013 14:53
    0
    Citaat: ouderling
    Voor zover ik me herinner, is er in Irak geen enkel vliegtuig verloren gegaan bij luchtverdedigingsoperaties (als het ware)


    Onthoud slecht, hier is een lijst van officiële verliezen tijdens Desert Storm en hun oorzaken, de overgrote meerderheid van de redenen zijn de vernietiging van luchtverdedigingssystemen, MANPADS, lucht-luchtraketten, luchtafweergeschut.

    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D

    1%82%D0%B5%D1%80%D1%8C_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%9C%D0%BD%D

    0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%

    8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%B2_%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B5_%D0%92%D0%BE%D0%B9%D

    0%BD%D1%8B_%D0%B2_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%

    D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5

    Citaat: ouderling
    maar om de een of andere reden vielen er een aantal van hen door technische storingen, die om de een of andere reden niet in zulke aantallen in vredestijd voorkomen


    Niet-gevechtsverliezen om verschillende redenen nemen altijd toe in oorlogstijd. Dit gebeurt niet alleen onder de Amerikanen, maar ook in elk leger, ze beginnen tbc minder te monitoren, besteden hier minder aandacht aan, terwijl de ontwikkeling van de uitrustingsbron sterk toeneemt. Als je in vredestijd zoveel uren "gebruik" van apparatuur had, dan neemt het in oorlogstijd toe en daarom neemt ook het aantal storingen aan deze apparatuur toe. Ook de sanitaire verliezen nemen toe, vergelijk de verliezen door ziektes in de legers in vredestijd en in oorlogstijd.

    Citaat: ouderling
    Iets wat ik niet geloof in een scherpe - orden van grootte - toename van de technische storingen van Amer's apparatuur ten tijde van de actieve fase van de vijandelijkheden.


    Je hoeft hier niet in te geloven, dit is een logische vraag, hoe meer apparatuur er wordt gebruikt, hoe meer storingen het zal veroorzaken.

    Citaat: ouderling
    Zou je meer vertrouwen in Amerikaanse propaganda?


    We zijn allemaal redelijke mensen, ik hoop dat we het kaf van het koren kunnen scheiden, waar propaganda is en waar niet. Het is dom, duur en zinloos om te verbergen dat een vliegtuig van deze omvang niet is neergeschoten, maar op een basis in Duitsland op duizend kilometer afstand is neergestort, terwijl de gevechtsverliezen van andere vliegtuigen worden erkend.
    1. Alex Popov
     Alex Popov 9 januari 2013 09:44
     +4
     Citaat van Mikado
     Onthoud slecht, hier is een lijst van officiële verliezen tijdens Desert Storm en hun oorzaken, de overgrote meerderheid van de redenen zijn de vernietiging van luchtverdedigingssystemen, MANPADS, lucht-luchtraketten, luchtafweergeschut.

     U moet de officiële gegevens met de nodige voorzichtigheid vertrouwen. Gevechtsverliezen en niet-gevechtsverliezen komen in verschillende rapporten voor en worden op verschillende manieren in aanmerking genomen. Zelfs volgens de gegevens die je aanhaalt (trouwens, de link werkt niet), als je hier "officiële niet-gevechtsverliezen" toevoegt, zal het beeld er compleet anders uitzien. Over het algemeen ziet de Amerikaanse oorlog er als volgt uit: "een ultramoderne raket voor 125 miljoen werd afgevuurd vanaf een ultramoderne koerier voor 9 miljoen, waarbij een veldtent voor 30 dollar werd vernietigd." wenk
     Dit is pure informatieoorlogvoering en commerciële belangen.
   3. zwerver
    zwerver 8 januari 2013 15:17
    +7
    Ik durf niet te beoordelen of Geleksi verloren is gegaan of niet, maar de "vliegende batterij" is gemaakt door amers op basis van de S-130. Dit is de AS-130 Spektr, in de volksmond de Gunship. Ik denk dat we het over hem hebben, want. Geleksi is een transporteur. Ik heb geen enkel bewijs gezien dat geweerschepen van hen waren geklonken. Al is alles mogelijk en kan de transporteur ook verdwalen.
    Ik vond het artikel leuk. Er is iets om over na te denken.
   4. ijsbaan
    ijsbaan 8 januari 2013 17:48
    + 16
    Citaat: ouderling
    ... Volgens Fox News vond de crash plaats als gevolg van een technische storing van dit vliegtuig (als optie - stuurfouten) "...

    Ze vertellen de waarheid, je begrijpt de woorden gewoon niet.
    Er was een storing in het vliegtuig, het werd veroorzaakt door een klap door een luchtafweerraket, dus het vliegtuig stortte neer, maar het viel al technisch defect.
    Er was ook een fout van de piloot. De piloot ontspande zich, kwam onder luchtafweervuur ​​en bovendien kon hij geen luchtafweermanoeuvre uitvoeren - dit zijn zijn duidelijke fouten.

    Als gevolg hiervan landde er een defect NAVO-vliegtuig in de woestijn.
    Lees de Westerse pers maar goed.....

    :)
   5. postbode
    postbode 9 januari 2013 11:58
    0
    Citaat: ouderling

    - toen ik verslagen las van veldslagen in 91, was ik zeer verrast waarom dit helikopters en vliegtuigen waren die helemaal niet vielen in vredestijd

    Hoeveel vluchten in vredestijd en in oorlog?
    vlucht voorwaarden?
    Bezienswaardigheden (locatie)?
    Servicevoorwaarden?
    Stressvolle toestand?
    ===Hier is het antwoord.
   6. medr51
    medr51 23 maart 2018 15:31
    0
    De auteur heeft een fout gemaakt in het type vliegtuig. Er werden geen gunships geproduceerd op basis van de S-5. Maar in Irak werd inderdaad een AC-130N-geweerschip neergeschoten. Het is als An-12. Google bevestigt.
  2. ZABVO
   ZABVO 8 januari 2013 13:53
   +1
   Natuurlijk zwijgen "ze" over de neergestorte F-117's, en niet over de neergehaalde (in één enkel getal) F-117. Ze zijn nog niet bij de B-2, maar het is nog steeds... Er wordt gezegd over de oorlog in Servië.
  3. Denzel13
   Denzel13 8 januari 2013 14:45
   +4
   Verliezen van de multinationale strijdkrachten in Irak 1991:
   Verenigde Staten van Amerika
   Vliegtuigen - 9 verloren voor de oorlog, 37 tijdens de oorlog, 5 na
   Helikopters - 15 verloren voor de oorlog, 22 tijdens de oorlog, 7 erna
   Groot-Brittannië - 3 vliegtuigen voor de oorlog, 7 tijdens de oorlog; voor de oorlog ging één helikopter verloren.
   Frankrijk - 1 vliegtuig voor de oorlog en 1 tijdens de oorlog
   Italië - 1 vliegtuig tijdens de oorlog
   Saoedi-Arabië - 3 vliegtuigen tijdens de oorlog en 1 na
   Koeweit - 1 vliegtuig tijdens de oorlog
   TOTAAL Luchtvaart van de Multinational Force verloren:
   In totaal zijn over de gehele verslagperiode 114 bemande vliegtuigen (69 vliegtuigen en 45 helikopters) verloren gegaan, waarvan 29 voor de oorlog, 72 tijdens en 13 erna.

   Dit is wat de Amerikanen hebben erkend.

   Irak
   Volgens officiële Iraakse documentatie (documenten waren intern en werden in 2003 door de Amerikanen buitgemaakt) waren de onherstelbare verliezen van de nationale luchtmacht tijdens Desert Storm als volgt:
   "JetStar" - 4
   AS-202 "Bravo" - 5
   BK-117 - 1
   EMB 312 "Tucano" - 1
   IL-76 - 3
   "Mirage" F1 - 25, inclusief 2 veroverde Koeweit
   MiG-21 - 65, inclusief 9 dubbels
   MiG-23 - 43, inclusief 18 jagers, 17 MiG-23BN jachtbommenwerpers en 8 tweezits gevechtstrainers
   MiG-25 - 19, inclusief 13 interceptors, 3 verkenners, 3 doubles
   MiG-29 - 17, inclusief 1 dubbel
   Su-20/22 - 24, waaronder 4 Su-20's, 17 enkele Su-22's en 3 dubbele
   Zo-24 - 5
   Su-25 - 31, inclusief 3 dubbele gevechtstrainers
   Tu-16 - 7, inclusief 3 Sovjet gemaakte vliegtuigen en 4 Chinese (B-6D)

   In totaal werden 250 bemande vliegtuigen vernietigd, waaronder 249 vliegtuigen en 1 helikopter (BK-117). Dit was goed voor een kwart van alle beschikbare vliegtuigen. Hiervan gingen 44 vliegtuigen verloren in de lucht, de rest op de grond.
   1. Sith Lord
    Sith Lord 8 januari 2013 18:43
    +3
    Ik had deze gegevens. Ik heb daar onlangs een film gezien van de commandant van de Amerikaanse luchtmacht die destijds de internationale luchtmacht leidde, erkende het verlies van 51 vliegtuigen van vijandelijke actie.

    "Woestijnstorm" 2 augustus 1990 - 28 februari 1991

    Vliegtuigen
    Tornado 9
    F-16 10
    A-10 6
    AV-8B 6
    A-6 4
    F / A-18 3
    F-15E 3
    OV-10 2
    A-4 1
    AC-130 1
    B-52 1 Strategische bommenwerper
    C-5 1 vervoerder
    F-4/RF-4 2
    F-5 1
    F-14 1
    F-111/EF-111 2 Lange afstand tactische bommenwerper
    jaguar 1
    Totaal: 54 vliegtuigen

    Helikopters
    UH-60/MH-60/SH-60 6
    UH-1 5
    AH-1 1
    CH-46 1
    OH-58 1
    Totaal: 14 helikopters
    1. Denzel13
     Denzel13 9 januari 2013 12:29
     +1
     Citaat: Lord of the Sith
     Ik had deze gegevens.


     Ik kan uitputtende gegevens geven over elk officieel neergehaald vliegtuig, met vermelding van de datum, tijd, redenen, samenstelling van de bemanning bij naam, serienummer van het vliegtuig.

     Alleen zijn de Amerikanen zelf al heel lang in de war met verliesgegevens. En hun verschillende bronnen gaven verschillende cijfers. Uiteindelijk waren het de door mij hierboven aangegeven gegevens die officieel werden geaccepteerd. Eerlijk. hi
    2. AVT
     AVT 9 januari 2013 20:02
     0
     S-5 in de vorm van een gunship is natuurlijk overdreven, zoiets bestond niet en het heeft geen zin. Maar de AC - 130 heeft echt een loop van 105 mm evenwijdig aan de vleugels aan de linkerkant, en er is nog iets, zelfs in Vietnam werd dit kanonschip door amers verknoeid tegen degenen die praktisch geen luchtverdediging hebben, dus het lijkt in de cijfers te passen van de heer van de Sith.
   2. Sith Lord
    Sith Lord 8 januari 2013 19:13
    +2
    Wat betreft de SU en MiG, velen van hen werden overgebracht naar Iran.

    MiG-29 35 eenheden verscheept naar Iran
    Su-24MK 24 eenheden verscheept naar Iran
    Su-25 7 eenheden verscheept naar Iran
    "Mirage" F1 10 eenheden verscheept naar Iran
   3. Alex Popov
    Alex Popov 9 januari 2013 09:48
    +1
    Citaat van Denzel13
    In totaal werden 250 bemande vliegtuigen vernietigd, waaronder 249 vliegtuigen en 1 helikopter (BK-117). Dit was goed voor een kwart van alle beschikbare vliegtuigen. Hiervan gingen 44 vliegtuigen verloren in de lucht, de rest op de grond.

    Hier . het belangrijkste. De lijst met vijandelijke verliezen omvat ALLE verloren uitrusting: vernietigd, achtergelaten, defect, enzovoort. Alleen "onweerlegbare gevechtsverliezen" staan ​​op je lijst. )))
    1. Denzel13
     Denzel13 9 januari 2013 12:51
     +1
     Citaat van Alex Popov
     alleen "onweerlegbare gevechtsverliezen." )))


     Alexander heeft niet helemaal gelijk, er zijn veel "niet-gevechts"-redenen voor het verlies van vliegtuigen, om zo te zeggen - ofwel een technische storing, of verdwaald raken in een stofstorm, of ander afval - in het algemeen typisch Amerikaans pogingen om gevechtsverliezen te verbergen. Ik schreef al dat ik gegevens heb van elk officieel verloren vliegtuig met datum, tijd, reden, namen van bemanningsleden, vliegtuigserienummers. Het volume is gewoon groot, het past niet in de palen. Er zijn ook gegevens van Iraakse kant over het neergehaalde NAVO-vliegtuig, dat aanzienlijk hoger is dan het officieel erkende door de Verenigde Staten - 281 vliegtuigen, maar de waarheid ligt, zoals ze zeggen, ergens in het midden.
     Op basis van alle gegevens die ik subjectief heb bestudeerd, geloof ik dat de multinationale strijdkrachten ongeveer 200 eenheden hebben verloren. Deze conclusie is gemaakt om de volgende redenen:
     de verliezen van de Amerikaanse luchtmacht houden geen rekening met het feit van het verlies van 44 UAV's van de 19 beschikbare + de vlootluchtvaart gebruikte ook zijn ADM-141 UAV's, waarmee helemaal geen rekening werd gehouden. Bovendien hebben een aantal westerse bronnen een aanzienlijk aantal verliezen van bemande vliegtuigen verborgen, waardoor ze werden geherclassificeerd als onbemande vliegtuigen (het lot van laatstgenoemde is veel moeilijker te volgen, ze kunnen eenvoudig worden afgeschreven aan het einde van de bron)
     1. Denzel13
      Denzel13 9 januari 2013 13:18
      0
      Citaat van Denzel13
      verlies van 44 UAV's van 19 beschikbare


      Sorry, zou moeten lezen van de 49 beschikbare.
     2. Alex Popov
      Alex Popov 9 januari 2013 19:14
      +1
      Alexander is niet bepaald...

      Ik begreep het niet helemaal.54 De onderzeeër werd als verloren verklaard als gevolg van vijandelijkheden. Opgenomen in de statistieken en officieel erkend. Het zijn dezelfde gegevens die worden vergeleken met de verliezen van de vijand: 54 tegen 250? Tegelijkertijd omvatten 54 "niet-gevechtsverliezen", maar 250 omvatten? Of verwar ik iets?
      1. Denzel13
       Denzel13 9 januari 2013 19:27
       0
       Nee, niet zoals dat. Ze erkenden officieel 114 bemande vliegtuigen (ik schreef al dat er een lijst met nummers is, enz.) Ze hebben geen drones (UAV's) in deze lijst opgenomen. Ze verloren 44 van de 49 die beschikbaar waren bij de luchtmacht. De vloot gebruikte ook, maar hun gegevens werden niet gepubliceerd. Dus, een aantal van hun eigen bronnen beschuldigden het Pentagon ervan dat ze, nadat ze grote UAV-verliezen hadden laten zien, ze eigenlijk afschreven (of iets anders dat ze ermee deden), en onder het mom van UAV-verliezen, schreven ze extra bemande vliegtuigen af ​​in die gevallen waarin de bemanning ontsnapte (dat wil zeggen, het vliegtuig was daadwerkelijk beschadigd, viel ergens, de bemanning werd gered en beschouwde dit als het verlies van de UAV). UAV's waren niet opgenomen in de lijst met verliezen, dus de statistieken zijn verbeterd. Blijkbaar niet uit de lucht vallen zulke gesprekken.
 10. valokordin
  valokordin 8 januari 2013 13:02
  +9
  En daar * Gebochelde shit, de laureaat is waardeloos, maar niet iedereen gehoorzaamde de degeneratie
 11. Dmitri Razumov
  Dmitri Razumov 8 januari 2013 13:06
  + 11
  Ook in Joegoslavië schoot een luitenant-kolonel met een 200-honderdste een "onzichtbare" F 117 neer. Dit bewijst dat alle technische oplossingen alleen in gevechtsomstandigheden worden getest, en niet in reclameschieten en in theoretische berekeningen. Het lijkt erop dat, hoewel de NAVO vorderingen heeft gemaakt met de ontwikkeling van de nieuwste wapens terwijl we aan het "herbouwen" zijn, de meeste van hen de test van gevechten met een serieuze vijand niet zullen doorstaan. Daarom vertragen ze nu in Syrië, ze zijn bang om bevestiging te krijgen van het onvermogen van hun speelgoed, waarvoor. belastingbetalers betaalden biljoenen.
  1. ZABVO
   ZABVO 8 januari 2013 14:14
   +4
   Je hebt gelijk... En uit wat Amerika heeft gedaan, moeten we een adequate conclusie trekken over het bouwen van onze eigen luchtverdedigingssystemen en raketverdedigingssystemen! bullebak
  2. Dart Weyer
   Dart Weyer 8 januari 2013 14:40
   +1
   oh - ja, de duivel zal daar zijn been breken - Ze hebben hem neergeschoten met een Buk, ze zeiden ook dat de S-75, en de Mig-29th, - hoewel de Buk meer geschikt is voor die tijd, omdat de stationaire systemen waren tegen die tijd behoorlijk knock-out, en zelfs de S- Ze probeerden in de eerste plaats 200 te vernietigen .... eerlijk gezegd - ik heb niet goed gehoord over de deelname van de 200s
   1. monteur27
    monteur27 9 januari 2013 01:27
    +4
    Alleen was er nergens om BUK vandaan te halen, het was er niet
    1. alex 241
     alex 241 9 januari 2013 01:32
     +2
     Het is alleen dat ze in het nieuws flapten over beuken, dat herinner ik me zeker, ik was zelf nog steeds verrast.
    2. blikseminslag
     blikseminslag 9 januari 2013 01:33
     +1
     Citaat van mehanik27

     Alleen BUK was er om mee te nemen

     Ik hoorde over de KUB in Strike Force
     1. alex 241
      alex 241 9 januari 2013 01:36
      +4
      Lesh waarom zou je je verbazen!Onze journalisten spreken de hoogte uit in voeten als in kilometers!
      1. blikseminslag
       blikseminslag 9 januari 2013 02:01
       +5
       Citaat: alex 241
       Onze journalisten spreken de hoogte uit in voeten als in kilometers!

       Hier, dwazen! Het is noodzakelijk in ponden!!! lachend
       1. alex 241
        alex 241 9 januari 2013 02:09
        +2
        .................................................. ....
     2. monteur27
      monteur27 9 januari 2013 02:05
      +1
      maar KUB ja .. alleen KUB en BUK zijn verschillende dingen, hoewel de mogelijkheid om ze te docken is geïmplementeerd.
      1. alex 241
       alex 241 9 januari 2013 02:10
       0
       Als ik me niet vergis BUK in de exportversie van de SQUARE,
       1. monteur27
        monteur27 9 januari 2013 02:11
        +3
        Niet alleen vergis je je, ze vergaten ook de logica))) CUBE-SQUARE .... SQUARE is een export CUBE
        1. alex 241
         alex 241 9 januari 2013 02:13
         0
         Sorry, mijn hoofd uitgezet. lachend
      2. blikseminslag
       blikseminslag 9 januari 2013 02:13
       0
       Citaat van mehanik27
       hoewel het mogelijk was om ze te dokken.

       Dat wil zeggen, de batterij ontvouwt zich en er zit 1 BUK in, de rest van de KUB's?
       1. monteur27
        monteur27 9 januari 2013 02:16
        +3
        Nou ja, het BUK zelfrijdende schietsysteem is inbegrepen in de standaard KUB-batterij.
        1. blikseminslag
         blikseminslag 9 januari 2013 02:25
         +2
         Ik voelde de BUK, maar de KUB's, de stroming op tv. En in Rusland werden de KUB's ontmanteld, weet je? Er wordt niets over gehoord.
         1. blikseminslag
          blikseminslag 9 januari 2013 02:29
          +1
          Oh, ja, je hebt hierboven geantwoord .... Ik heb het niet gemerkt
         2. alex 241
          alex 241 9 januari 2013 02:29
          +1
          Lesh is buiten gebruik gesteld, de productie is stopgezet.
          1. blikseminslag
           blikseminslag 9 januari 2013 02:30
           +1
           Citaat: Thunderbolt

           Sorry, mijn hoofd uitgezet.
           1. alex 241
            alex 241 9 januari 2013 02:31
            +1
            Vandaag kun je Lesh drankjes lachend
         3. monteur27
          monteur27 9 januari 2013 02:41
          +3
          KUB's bleven nog steeds op de opslagbases, voor de hervorming kregen buitenlanders les op scholen, en dus kwamen ze ze vervangen door TOR's en OS'en.
     3. Dart Weyer
      Dart Weyer 13 januari 2013 06:30
      0
      ja - fout - Kubus of Vierkant ...
  3. knn54
   knn54 8 januari 2013 20:41
   +3
   Al hun geroemde technologie kan werken in aanwezigheid van gegevens van satellieten, vandaar de complexiteit en verminderde prestaties.
   Wat betreft niet-gevechtsverliezen in de luchtvaart, het is noodzakelijk om Japanse componenten op elektronica te plaatsen, en niet Chinese ...
  4. perepilka
   perepilka 9 januari 2013 00:10
   +2
   In Joegoslavië S-125. Het evenement wordt daar nog steeds elk jaar gevierd.
  5. dmn2
   dmn2 9 januari 2013 01:17
   +2
   Ook in Joegoslavië schoot een luitenant-kolonel met een 200-honderdste een "onzichtbare" F 117 neer.

   niet 200 honderd, maar 125
  6. monteur27
   monteur27 9 januari 2013 01:21
   +3
   Kolonel Zoltan Dani voerde het bevel over de 3e batterij van de 250e luchtverdedigingsbrigade en was bewapend met de S-125, maar hier is een foto waarop hij de piloot van deze F 117, Dale Zelko, omhelst (in rood) ....teken je eigen conclusies.
   1. alex 241
    alex 241 9 januari 2013 01:27
    +5
    ..........................................
  7. postbode
   postbode 9 januari 2013 16:04
   +2
   Citaat: Dmitri Razumov
   Ook in Joegoslavië schoot een luitenant-kolonel met een 200-honderdste een "onzichtbare" F 117 neer

   De naam van de kolonel was Zoltan Dani
   De batterij die hij beval schoot F-117A, F-16C neer en beschadigde een andere F-1A.
   Toegegeven, het was niet de S-200, maar de S-125 "Pechora-M (?)" (NAVO - SA-3 Goa)
   VE 5P73

   met ZR 5V27D.
   Ontdekt SNR-125M1T


   Zoltan en "zijn team" trainden wekenlang op simulatoren en veranderden constant de positie van de batterij en oefenden strikte controle uit (volgens de instructies voor de stroomvoorziening) voor radar- en IR-straling.


   Professioneel, en dit gezien het feit dat de NAVO een operatie heeft gelanceerd GEBRUIK VAN 743 eenheden van AGM-88 HARM
 12. mnn_12
  mnn_12 8 januari 2013 13:12
  + 17
  In Bagdad werden onder het mom van 'militaire voorzieningen' een babyvoedingsfabriek, een zuivelfabriek en een farmaceutische fabriek gebombardeerd. Nu wordt dezelfde fabriek naast ons vernietigd. Morgen wordt het uitgeroepen tot "tankfabriek".

  Ik geloof niet dat dit militaire fouten of bitterheid van de piloten zijn. Deze systematische vernietiging van de infrastructuur en economie van het land is gericht op de volledige economische onderwerping en de verovering van zijn hulpbronnen. Alle volgende gebeurtenissen hebben deze beschadigd.
  Op een vergelijkbare manier werd onze industriële basis vernietigd en geplunderd, maar op een "vreedzame" manier.
  1. knn54
   knn54 9 januari 2013 13:52
   +8
   In 1953 werden enorme reserves artesisch water gevonden in Libië onder het zand van de Sahara. De reserves waren ~ 35000 km3. , 1300 miljoen m500 water. Afrika zou uiteindelijk stoppen met verhongeren en in de toekomst graan kunnen exporteren. Gaddafi had een bron die genoeg zou zijn voor meer dan een millennium de productie van betonnen buizen ... Ik heb niet genoeg woorden om de acties van de SHITKRATS te evalueren.
   PS Dit "8 wereldwonder" (Kadhafi) staat afgebeeld op het Libische bankbiljet van 20 dinars.
   1. mnn_12
    mnn_12 9 januari 2013 14:56
    +5
    Beste knn54,
    Ze weten heel goed wat ze doen en waarom. Dit is een doordachte strategie en beleid. Ze bombardeerden de gemalen - waar zal de bevolking water kopen en wie zal de prijzen dicteren? Gebombardeerde farmaceutische fabrieken in Irak? Er zal geen concurrentie zijn voor geïmporteerde farmaceutische producten. Vernietigde infrastructuur? Het zal herstellen met leningen die het land in de komende 50 jaar in een kolonie zullen veranderen, en mogelijk meer ...
    En militaire piloten de schuld geven van dit alles is belachelijk. Dit zijn gedisciplineerde mensen, ze deden wat hen werd opgedragen.
    We hadden een productie van melk voor baby's. Niet nu - we kopen geïmporteerde goederen tegen prijzen die vele malen hoger zijn dan de onze. Er zijn veel voorbeelden...
   2. Dmitri Razumov
    Dmitri Razumov 10 januari 2013 16:20
    +1
    Ik heb onlangs met 2 majoors van de TSKHAL (reserve) gesproken, ze zeggen duidelijk dat er in Libië een oorlog gaande is om water. Het is de enige praktisch onuitputtelijke bron van zoet water in de regio. En wie bezit het water (geen olie!) - hij bezit alles.
   3. Bort Radist
    Bort Radist 12 januari 2013 14:46
    0
    In de jaren 80 begon Kadhafi een grootschalig project om een ​​netwerk van waterbronnen te creëren, dat Libië, Egypte, Soedan en Tsjaad zou moeten bestrijken. Tot op heden is dit project bijna afgerond. De taak was, moet ik zeggen, historisch voor de hele Noord-Afrikaanse regio, want het waterprobleem speelt hier al sinds de tijd van Fenicië. En, belangrijker nog, aan een project dat heel Noord-Afrika in een bloeiende tuin zou kunnen veranderen, geen cent van het IMF werd uitgegeven.
 13. 8-bedrijf
  8-bedrijf 8 januari 2013 13:36
  -31
  Het artikel is zeker heel interessant en leerzaam. Het enige wat ik niet begrijp is deze zin:

  Als het verraad van Gorbatsjov niet was, hoe zouden we deze "Yankees en bedrijven" hier dan kunnen "wassen"!

  Irak viel Iran aan in de jaren '80, Koeweit in de jaren '90. Dit is een agressorland en het is niet verwonderlijk dat het uiteindelijk werd gestraft. Iedereen, zelfs de meest arrogante en sterke hooligan in het gebied, komt vroeg of laat voluit op de snuit. Dit is de wet van het leven.
  1. Tatarus
   Tatarus 8 januari 2013 14:34
   + 25
   Irak is de agressor, Joegoslavië is de agressor, Libië is de agressor, nu is Syrië de agressor .... Rusland is ook de agressor op 08.08.08? Glorie aan de zachtmoedige en nederige VS, vredelievende en zorgzame NAVO? voor de gek houden JA HEB JE AL GENIET.
  2. Alexander Romanov
   Alexander Romanov 8 januari 2013 14:36
   +6
   Citaat: 8e bedrijf
   Irak viel Iran aan in de jaren 80

   En wie steunde Irak toen? Uur is niet het landnummer 1
   1. 8-bedrijf
    8-bedrijf 8 januari 2013 16:07
    -16
    Citaat: Alexander Romanov
    En wie steunde Irak toen? Uur is niet het landnummer 1


    Naar mijn mening was het land nummer 2 dat hem echt steunde. In Irak waren bijna alle wapens en uitrusting Sovjet. Ik las recensies over de oorlog tussen Iran en Irak in het geheime schoolboek, er was een analyse van de acties van het Iraakse leger, die duidelijk was voorbereid door Sovjet-adviseurs. Met een analyse van de actietactieken en de werking van Sovjet militair materieel.
    1. Alexander Romanov
     Alexander Romanov 8 januari 2013 16:12
     +8
     Citaat: 8e bedrijf
     Naar mijn mening gewoon land nummer 2

     Nee, juist toen was het nr. 1 en de aanleiding voor de islamitische revolutie. De eerste poging om met proxy te werken. Hussein zat op dat moment op twee stoelen, maar viel uiteindelijk hi
     1. 8-bedrijf
      8-bedrijf 8 januari 2013 18:24
      -7
      Citaat: Alexander Romanov
      Nee, juist toen was het nr. 1 en de aanleiding voor de islamitische revolutie. De eerste poging om met proxy te werken. Hussein zat op dat moment op twee stoelen, maar viel uiteindelijk


      Welnu, zie je, de Verenigde Staten losten hun problemen op met de handen van Irak en Sovjetwapens, en straften Iran. Bovendien kreeg Irak onder de USSR zoveel Sovjetwapens dat het nog steeds 8,5 miljard dollar schuldig is. En wie is hier de dwaas? Irak en de USSR. En de VS hebben het Iraakse regime veranderd in een vriendelijk regime en zullen nu kortingsbonnen snijden. Leren! wenk
      1. pinache
       pinache 8 januari 2013 19:15
       +4
       а Wat is gemeenheid en leugens leren!???
       Zo zijn Russen niet!
       en je stelt ze ons niet als voorbeeld, hoe doe je dat!
       1. 8-bedrijf
        8-bedrijf 8 januari 2013 20:43
        -9
        Citaat van pinachet
        Zo zijn Russen niet!


        Oh, en ik hou van deze vurige virtuele "helden" die nooit liegen, niet gemeen zijn, en de eersten die tot de aanval overgaan. In een virtuele aanval natuurlijk. wenk
        1. pinache
         pinache 9 januari 2013 17:33
         +1
         oordeel niet zelf!
      2. toms
       toms 8 januari 2013 21:39
       +5
       leer verraders en klootzakken te zijn Waarom moeten we dit leren?
       1. 8-bedrijf
        8-bedrijf 9 januari 2013 10:43
        -3
        Citaat van tomket
        leer verraders en klootzakken te zijn Waarom moeten we dit leren?


        Het is grappig dat als het om Stalin gaat, onze pseudo-patriottische stalinisten roepen: we geven niets om moraliteit, honger, kampen en executies, want de leider voerde de industrialisatie door en won de oorlog !!!! En als het op Saddam aankomt, beginnen er totaal verschillende kreten: bewakers, ze vielen onze Saddam aan, waar is moraliteit en moraliteit ???!!! knipoogde
        1. vyatom
         vyatom 9 januari 2013 12:10
         +2
         In ieder geval is dit een interne aangelegenheid voor Irak, niet voor de NAVO. En je "8e bedrijf" is nog steeds Figaro.
        2. igor.borov775
         igor.borov775 10 januari 2013 10:10
         0
         Voor zover ik me herinner, waren de Yankees op zoek naar atoomwapens in Irak, en de Britten waren op zoek naar olie, die van hen was afgenomen samen met chemische munitie,
       2. monteur27
        monteur27 10 januari 2013 08:32
        +1
        In de politiek is er geen concept van klootzakken en verraders, in de politiek zijn er alleen eigen belangen.
      3. Che
       Che 10 januari 2013 08:21
       +2
       8 bedrijf,
       Puur Joodse politiek, ik veracht het om zulke mensen de hand te schudden.
    2. Alexander 1958
     Alexander 1958 8 januari 2013 16:33
     +7
     Voor het 8e bedrijf
     Dus ja, het wapen was Sovjet, maar Irak vocht voor Amerikaanse belangen en het was niet de USSR die het hielp, maar de VS, Engeland en Frankrijk. En wapens en adviseurs en inlichtingen
     Alexander 1958
   2. Che
    Che 10 januari 2013 08:19
    0
    Alexander Romanov,
    Amers zette vervolgens Irak op tegen Iran. Dit is echter hun eeuwige beleid.
  3. Dart Weyer
   Dart Weyer 8 januari 2013 14:37
   +5
   nou, hij kreeg op de een of andere manier carte blanche UWB voor de oorlog))))) en toen gooiden ze hem .....
  4. Ik denk het wel
   Ik denk het wel 8 januari 2013 15:09
   +5
   Vindt u dat Irak het "verdiend" vernietigd te worden? Zijn p.i.n.d.o.s.s de engelen van vergelding? Jouw mening is een complete atrofie van de mentale vermogens van de hersenen. Vul de lijst met sites die u leest aan met sites die de realiteit objectiever weergeven. En het is niet ver om paranoia te worden ... Sorry dat ik eerlijk ben ...
  5. offo
   offo 8 januari 2013 15:15
   +1
   in het eerste geval kon het de Verenigde Staten niet schelen, omdat de Iraniërs hen de rug toekeerden. met Koeweit niet doorging, werden de belangen van de Verenigde Staten aangetast.
  6. pinache
   pinache 8 januari 2013 19:11
   +2
   ja, zomaar vielen ze aan ... je bent een typische vertegenwoordiger van het slachtoffer van westerse propaganda !!
   open je ogen, kijk naar de wereld wijder!
   hier heb je het internet .. kijk naar de oorzaken van de oorlog, niet alleen de Pentagon-website, maar ook op andere plaatsen !!
   1. toms
    toms 8 januari 2013 21:41
    +1
    Ja, je kunt aan zijn ogen zien dat hij klaar is om op zijn knieën te vallen en de met sterren gestreepte chupachups door tranen te kussen, want daar zijn de slimste, meest humane en meest humane mensen, fie engelen daar,
 14. TSOOBER
  TSOOBER 8 januari 2013 13:40
  +4
  "Beschaafde" "fatsoenlijke" "culturele" mensen dompelden het ontwikkelde land in het stenen tijdperk en zaaiden chaos. BROEDER RUSSEN verlaten ons (Wit-Russen) niet of zelfs herinneringen zullen van ons blijven. We kunnen niet tegen deze (culturele) onszelf
 15. Kolyan 2
  Kolyan 2 8 januari 2013 13:42
  +1
  ouderling Vandaag, 13:20 ↑ ↓ 3
  Citaat van Mikado
  Alleen is er tijdens de hele oorlog geen enkele "Gelexi" verloren gegaan. Er is slechts één crash bij het opstijgen op een vliegbasis in Duitsland voor Desert Storm.

  - Toen ik de verslagen van de veldslagen in 91 las, was ik zeer verbaasd waarom dit helikopters zijn die in vredestijd helemaal niet vallen en vliegtuigen plotseling zwaar beginnen te vallen tijdens vijandelijkheden. Voor zover ik me herinner, ging er in Irak geen enkel vliegtuig verloren bij luchtverdedigingsoperaties (als het ware), maar om de een of andere reden viel een aantal van hen als gevolg van technische storingen, die om de een of andere reden niet gebeuren in vredestijd in dergelijke nummers. Elke dag drie keer: "een helikopter (vliegtuig) ging verloren tijdens de vijandelijkheden in Irak. Volgens Fox News vond de crash plaats door een technische storing van dit vliegtuig (als optie - stuurfouten)" En geen enkele verloren van luchtverdediging - )))). Iets wat ik niet geloof in een scherpe - orden van grootte - toename van de technische storingen van Amer's apparatuur ten tijde van de actieve fase van de vijandelijkheden. Waarom ontweek Kravchenko (of Kuchma, ik weet het niet meer precies) ontwijk, excuses en rende als een stoute jongen na zulke "technische storingen"? Is "Kolchuga" niet al de schuldige? Waarom, na de "technische" mislukkingen van de Abrams, leggen de Staten in woede sancties op tegen de Kolomna-fabriek - dezelfde die werd geleid door de grote Shipunov en Gryazev? Je zou meer vertrouwen hebben in de propaganda van Amer - je oren steken duidelijk uit in de vorm van invallen en sancties, hoeveel tevergeefs -)))

  Alles klopt, ze hebben ook nog steeds de chip van l / s-verlies om zich over de wereld te verspreiden, waardoor er niet veel overblijft voor gevechten hi
  1. toms
   toms 8 januari 2013 21:43
   +1
   dus als ze verliezen toegeven, wie koopt er dan vliegtuigen van hen ??? in hun reclamefolder staat nog steeds dat er geen enkele F-16 is neergeschoten in een luchtgevecht
   1. Santa Fe
    Santa Fe 10 januari 2013 15:05
    0
    Citaat van tomket
    hun reclamefolder beweert nog steeds dat er geen enkele F-16 is neergeschoten in een luchtgevecht


    F-15
 16. s500
  s500 8 januari 2013 14:01
  +5
  Glorie aan luchtverdediging en respect voor wetenschappers soldaat
  1. Alan
   Alan 8 januari 2013 16:09
   +4
   Citaat: s500
   Glorie aan luchtverdediging en respect voor wetenschappers   Wat hebben we als resultaat? In het huidige stadium is het noodzakelijk om de vooroordelen in het onderwijs ten aanzien van advocaten, economen en "effectieve managers" te overwinnen. Rusland moet de hogere militaire onderwijsinstellingen en de technische school nieuw leven inblazen.
   1. Santa Fe
    Santa Fe 10 januari 2013 15:07
    +1
    Citaat: Alan
    In het huidige stadium is het noodzakelijk om de vooroordelen in het onderwijs ten aanzien van advocaten, economen en "effectieve managers" te overwinnen. Rusland moet de hogere militaire onderwijsinstellingen en de technische school nieuw leven inblazen.


    Ingenieurs met universitaire diploma's brachten ook genoeg voort. In Rusland is er een nijpend tekort aan geschoolde arbeidskrachten (draaiers, lassers, MSR-monteurs).

    Over het algemeen zijn in een normaal georganiseerd land alle beroepen nodig
 17. Strashila
  Strashila 8 januari 2013 16:01
  +8
  "Acht uur voor de eerste inval begon de coalitie met elektronische onderdrukking. De nieuwste NAVO-systemen verstopten de lucht bijna volledig en blokkeerden de frequenties van de radar die frequenties zendt en ontvangt. Alles was "blind" en "doof". Eerlijk gezegd was het eng nog een. "... goed punt... die van ons streven ernaar om volledig over te schakelen naar digitaal... haast je niet om de oude beproefde analoge communicatiesystemen te schrappen en te schrappen.
  1. pinache
   pinache 8 januari 2013 16:31
   +7
   laat ze met ons mee gaan alles wordt gedupliceerd door draad.
   persoonlijk voorbeeld uit de luchtverdediging ..
   tijdens de training van de "grote radar" naar onze divisie, werden de gegevens verraden door communicatie ... en toen het slecht werkte (zoals gewoonlijk) ging alles via native draden))))
  2. Genry
   Genry 9 januari 2013 12:32
   0
   Citaat van Strashila
   Behalve de bekabelde verbinding was er geen andere. ".... geweldig punt... die van ons streven ernaar om volledig over te schakelen naar digitaal... haast je niet om de oude beproefde analoge communicatiesystemen te schrappen en te schrappen.

   Wat eng hebben jullie allemaal digitale communicatie verwisseld met bekabelde communicatie, vanwege het feit dat analoge radars en radiocommunicatie onderdrukt werden door interferentie.
   Digitale radiocommunicatie heeft een oneindige mogelijkheid om interferentie te vermijden (idealiter). En draden (of glasvezel) zullen altijd zijn waar betrouwbaarheid en bescherming tegen verbindingen van derden nodig zijn (gebruik geen wifi, uw netwerk wordt binnen maximaal 2 uur gehackt, vanaf een mogelijke afstand van 1 km, met een standaard wifi-adapter voor thuis met een antenne zoals "blikje van onder ananasringen" en cd "BackTrack").
 18. pinache
  pinache 8 januari 2013 16:25
  +1
  als we Irak minstens een kwart hadden geholpen (van Vietnamezen), dan was alles anders geweest.
  1. smprofi
   smprofi 8 januari 2013 17:43
   +4
   Citaat van pinachet
   als we zelfs maar een kwart waren

   hoe kan ik je vertellen ... de wapens in Irak waren behoorlijk Sovjet. en niet alleen Sovjet. voor hetzelfde luchtverdedigingssysteem (het ernstigste in de regio) spaarde Saddam geen geld. alleen met gaatjes (zie opmerking hieronder) bleek het.
   bovendien, strikt genomen, zijn krijgers van Arabieren, vooral luchtverdedigingsofficieren in het bijzonder, geen.
   mijn vader gaf les aan de Academie voor buitenlanders, oa. volgens zijn rangschikking:
   - de meest serieuze beoefenaars waren de Vietnamezen. Nou, dit is niet verwonderlijk: iedereen heeft een gringo-oorlog achter de rug. in theorie waren de trochs nogal zwak.
   - de meest veelzijdige goed voorbereide - DDRovtsy. waren. misschien hebben ze de hardware in het echte leven iets slechter behandeld dan de Vietnamezen.
   - verder Tsjechen, Polen, Hongaren. dus. niet erg goed, maar ook niet helemaal verloren.
   - laatste: Arabieren. Vanuit ieder land!
   1. pinache
    pinache 8 januari 2013 18:49
    +1
    dus ik heb het niet over technologie, ik bedoel mensen.
    1. smprofi
     smprofi 8 januari 2013 19:28
     +2
     Citaat van pinachet
     Ik bedoelde over mensen.

     hmm ... weet je dat er Afghaanse luchtafweergeschut in Vietnam waren? niet voor lang, maar ze waren. hielp met gringo's (en niet alleen, er was nog een international) om te vechten.
     zoals de officier, de voormalige "adviseur", zei, als de Vietnamezen bij de eerste alarmsignalen door de wind werden weggeblazen, dan de Afghanen ... eerst een helm op hun hoofd, dan een kleed en hun hoofden richting Mekka op de vloer ... nou, terwijl deze acties eindigden, eindigde de vlucht. zulke krijgers hadden geen zin. dus ze werden heel snel naar huis gestuurd
 19. AlexMH
  AlexMH 8 januari 2013 16:28
  + 10
  Ik kreeg voor dit 200e complex les als lanceerofficier in de K3-V cockpit of als pelotonscommandant van lanceerploegen. Ik kan me niet voorstellen dat de K-2-cabine, "in een paar seconden" ergens op de rails beweegt .... De S-200 is in principe een semi-stationair complex, daar ladende auto's langs de rails naar stationair draagraketten, en de locator is een enorme rotzooi van 12 ton, roerloos op een 20 meter hoge heuvel, die eerst moet worden gegoten. Had u hoogfrequente kabels achter de cabine op uw handen? En ze verstopten de technische afdeling onder de grond, en werden niet vergiftigd met een oxidatiemiddel met brandstof? Trouwens, het complex kan het doelwit op geen enkele manier "in een paar seconden" vangen, eerst moet je het detecteren, het voor automatisch volgen, informatie geven aan de zoeker, de operator van de zoeker moet ook de hoofden instellen om automatisch te volgen (hiervoor moet de draagraket vrij kunnen draaien), dan moet het commando tot de lancering en de hele tijd van de vlucht van raketten de locator het doelwit vergezellen, omdat de homing semi-actief is. Kortom, zijn cyclus is minimaal 2-3 minuten vanaf het begin van het werk, exclusief opwarmen en als de raketten al in "voorbereiding" zijn. Dus de optie "uitgerold en neergeschoten" gaat niet over het 200e complex in het algemeen, en het artikel roept twijfels op over de authenticiteit van wat er is geschreven. Of zijn interpretatie...
 20. smprofi
  smprofi 8 januari 2013 16:41
  +8
  het was geen luchtverdedigingsofficier die schreef. schreef een journalist, die misschien ergens iets gehoord heeft, maar de kwestie "creatief" aanpakte.

  Alles is "blind" en "doof" - allemaal omdat het communicatiesysteem is gebouwd op apparatuur van Siemens AG. ja, de apparatuur is modern (Saddam heeft geen geld gespaard), maar met een achterdeurfunctie of met andere woorden met een politiefunctie. daarom was de controle over de troepen verloren. en de communicatie ging verloren tussen de detectieradar (er werden verschillende krachtige gebouwd) en de luchtverdedigingssystemen. bovendien weigerde hetzelfde Franse Roland-luchtverdedigingssysteem bijvoorbeeld "te schieten" op NAVO-vliegtuigen.

  Geallieerde vliegtuigen komen niet meer onder de XNUMX meter и dwong de geallieerden om de bombardementen op lage hoogte te staken. - dit niet het gevolg is van het optreden van het luchtverdedigingssysteem. voor luchtverdedigingssystemen, vooral voor de S-200 - hoe hoger het doel, hoe beter. vertrekken bij 6000 en hoger is een stap verwijderd van kanonartillerie en MANPADS. het was gewoon de zekerheid dat alle luchtafweerraketsystemen werden onderdrukt.

  Zet op de zware S-5A "Galaxy" een honderd millimeter kanon om op de grond te schieten - Nou, dat is de "basis" fantasie. waarom een ​​kanon op de Lockheed C-5 Galaxy plaatsen als het (het 130 mm M-105 Houwitser-kanon) al op de Lockheed AC-102H Spooky gunship zat? vooral omdat in januari-februari 1991 vier AC-130N's van het 4e squadron 50 vluchten maakten en meer dan 280 uur boven Irak vlogen. (wie wil lezen over gunship: http://nnm.ru/blogs/smprofi/krylatye_linkory_ogon_nebesnyy_3/ )
 21. Alexander 1958
  Alexander 1958 8 januari 2013 16:43
  +7
  Goedemiddag! Het artikel is zeker interessant en verwarmt de ziel, maar het was nauwelijks waar, en de Sovjetofficier die weigerde terug te keren is een tribunaal ..
  Ongeveer hetzelfde soort verhalen gaan over de slag van de Merkava met de T-72, toen ze de hele nacht vochten, werden meer dan 10 Merkava neergeschoten, maar waar deze slag plaatsvond is niet bekend, er zijn geen foto's van de gebroken tanks, de naam van onze militaire specialist, naar wie veel verwijzende bronnen ook niet worden genoemd.
  Hier is een link naar de slag van onze MI-24 in Irak in 1991.
  http://www.proza.ru/2007/03/31-151
  In één adem uitgelezen. Het verwarmt mijn ziel dat ze me een schop onder mijn kont hebben gegeven, zowel vanwege vaardigheid als dankzij onze wapens, de enige MAAR, maar is dit allemaal waar?
  Alexander 1958
  1. homosum20
   homosum20 8 januari 2013 17:39
   0
   En hoeveel van jullie keerden niet terug naar Rusland. En ze dienden in het Sovjetleger.
   Pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet.
  2. ijsbaan
   ijsbaan 11 januari 2013 04:07
   0
   Citaat: Alexander 1958
   .... Hier is een link naar de slag van onze MI-24 in Irak in 1991.
   http://www.proza.ru/2007/03/31-151.....

   Dank je! Erg interessant.
 22. Ro Man
  Ro Man 8 januari 2013 17:23
  +2
  smprofi,
  Ik ben het er 100% mee eens. Ofwel een journalist of iemand die genoeg heeft gespeeld in strategie, shooters, vliegspellen ..
 23. homosum20
  homosum20 8 januari 2013 17:38
  +2
  Dien een label in bij het Europese Hof onder de artikelen "misbruik van gezag", "verraad". Vraag uitlevering - en aan de muur.
 24. gom
  gom 8 januari 2013 17:38
  0
  Het lijkt erop dat S-200's niet aan Irak zijn geleverd, dus het artikel gaat nergens over.
  1. smprofi
   smprofi 8 januari 2013 17:56
   0
   Citaat: Gum
   Het lijkt erop dat S-200's niet aan Irak zijn geleverd

   het is moeilijk om hier iets te zeggen.
   Het 2K11 Krug luchtverdedigingssysteem is blijkbaar ook niet aan Irak geleverd. maar met eigen ogen zag ik op de vijandelijke tv-zender in het nieuws hoe de launcher 2P24 door de woestijn reed   dergelijke raketten zijn uniek van vorm. het is onmogelijk om te verwarren

   Nou, het feit dat het artikel zo-zo is - al geschreven
   1. Alexander 1958
    Alexander 1958 8 januari 2013 18:02
    +3
    Een buitenlandse zender is niet Al Jazeera? En tijdens de oorlog in Libië bouwden ze het decor van de pleinen en filmden ze demonstraties. Ze imiteren ook het Rode Plein als ze goed betalen..
    1. smprofi
     smprofi 8 januari 2013 18:42
     +1
     euronews lijkt
   2. monteur27
    monteur27 9 januari 2013 01:38
    +1
    Nou, hier is de cover van een Servisch tijdschrift met de beroemde Servische S-300s
 25. cdrt
  cdrt 8 januari 2013 18:03
  0
  1. Het artikel is super. Meer zoals deze
  2. Over de neergestorte C-5 - natuurlijk afval. Alle C-5-vliegtuigen en hun verliezen zijn bekend. In dit geval, aan de complottheoretici - als je niet paranoïde bent, betekent dit niet dat je niet wordt gevolgd ... :-). Uit zijn eigen woorden "... 100mm kanon ..." lijkt het zeker meer op de AC-130. Nou ja, misschien natuurlijk die B-52, die toen neerstortte op weg naar Diego Garcia, hoewel... hij schrijft ook dat het vliegtuig van de radar verdween...
  3. De overgang naar de middelste hoogte van de MNF-luchtvaart is eerder de verdienste van die Iraakse luchtafweergeschut over wie hij schreef en degenen die MANPADS gebruikten. Het is duidelijk dat de MNF niet bang was voor "grote" luchtverdedigingssystemen, maar erg bang was voor luchtverdediging op lage hoogte.
  4. En toch is het heel interessant hoe hij daar terecht is gekomen :-) - De Sovjet-Unie, de Adviseur-Officier blijft in het buitenland. zakenreis SAM??? Toch geloof ik het niet echt... Liever een soort van ordening.
  1. Papakiko
   Papakiko 8 januari 2013 18:45
   +1
   Dus "vrienden" bekennen hun verliezen, houd je zak groter kameraad
   Het was in het tweede bedrijf dat ze al, alsof ze op tour waren, veegden, en in het eerste maakten ze hun "gezicht" vrijwel schoon en schopten tegen hun "stoel".
   Daarom moest ik stoppen met wat ik begon en na een tijdje herhalen. Uiteraard na GOEDE voorbereiding.

   En wie vochten destijds in Angola schouder aan schouder met de Cubaanse "kameraden"? zekeren
  2. pinache
   pinache 8 januari 2013 18:59
   +2
   je kunt niet eens raden naar de verliezen van NAVO-landen! ze hebben een sterkere censuur dan de onze in de USSR.!
   dus je zegt dat alles bekend is ... en toen ik diende, zei een deskundige kameraad dat de F-117 voor de eerste keer in Irak werd neergeschoten !!! daar niet van bekend.
   1. toms
    toms 8 januari 2013 22:25
    +2
    voor de eerste keer was de f-117 in Irak, het Osa-complex.Over censuur bijvoorbeeld, wist je hoe Joden MiG 21's neerschoten met Sovjetbemanningen boven Egypte ????
  3. toms
   toms 8 januari 2013 21:47
   +1
   over het feit dat ze niet bang zijn voor onze raketten, je beweerde dit in Vietnam, maar om de een of andere reden streken ze, net als maniakken, 12 keer per dag valse posities, waren ze waarschijnlijk bang voor dshk of zsu 23?
 26. Ontbijt Toerist
  Ontbijt Toerist 8 januari 2013 18:23
  +4
  Een zware S-5A Galaxy was uitgerust met een XNUMX mm kanon om op de grond te vuren. Een soort neo-"vliegend fort".

  De C-5 Galaxy bestaat niet in de gunship-variant. De auteur verwarde met de AC-130.
 27. Mr.Fox
  Mr.Fox 8 januari 2013 19:21
  +1
  Citaat: Alexander 1958

  Alexander 1958

  Wat betreft de helikopters in Irak, het lijkt erg op fictie. Je bron bevat niet het begin van het artikel, maar er is een over het algemeen uniek feit:
  "Avond, vijftien minuten voor zes, 27 maart 2003. De achtste dag van de oorlog, die voor de Amerikanen en hun bondgenoten bleek te zijn, is zeker niet snel en zegevierend, waarop ze rekenden, loopt op zijn einde een gedurfde uitval - een Iraakse raketboot Osa vernietigde een mijnenveger, een lichte vernietiger en een amfibisch aanvalsschip, maar werd geraakt vanuit de lucht."
  http://skyfireavia.narod.ru/weap/shturm_iraq/shturm_iraq.htm

  En in het algemeen twijfel je er niet aan dat de "Stormen" op een doel worden afgevuurd vanaf een afstand van 7,200 meter. Is het te ver voor ze? Aan de andere kant hadden de successen van de Mi-24 heel goed kunnen zijn, alleen niet zo grootschalig.

  En tot slot het belangrijkste argument "tegen". Het feit is dat de site http://skyfireavia.narod.ru eigendom is van Andrey Shityakov. Zoek op internet naar wie het is en alles wordt duidelijk :)

  Het lijkt op fantasy-fictie.
  1. Alexander 1958
   Alexander 1958 8 januari 2013 21:44
   +1
   Meneer Fox
   Nou, daar heb ik het ook over! Een onderhoudende lezing. Mensen zijn beroofd van het gevoel van burgers van het Grote Land, en hier is een kans om dit gevoel te herinneren, dus we worden allemaal geleid. Ik heb het zelf gelezen en geloof het niet, maar ik lees het toch..
   Alexander 1958
 28. VitMir
  VitMir 8 januari 2013 19:46
  +4
  Een verhaal, absoluut. In 1991 schoot hij een Galaxy-transporter neer vanaf een S-200 in Irak, wauw, met zo'n pistool...
 29. seminarie
  seminarie 8 januari 2013 21:38
  +4
  Deze "cranberry" dwaalt al 10 jaar rond op internet en is herhaaldelijk besproken op de vliegbasis en andere gespecialiseerde fora. In de oven van dit soort billigrafie.
 30. toms
  toms 8 januari 2013 21:51
  +1
  Trouwens, over de onwerkelijkheid van het verbergen van de S-5, nu kun je je haasten en alle Russische "Ruslans" vinden Of denk je dat de bemanningen bij hun terugkeer verslag uitbrengen aan de pers en foto's maken zodat niemand zou denken Je kunt het zonder problemen vervagen en hij zal niet speciaal kijken, hier overschat je duidelijk de alwetende alwetende burgermaatschappij,
 31. andrei555
  andrei555 8 januari 2013 22:23
  +3
  goede dag voor iedereen, het artikel verwarmde mijn ziel, omdat ik zelf op een tweehonderd in k-3-complex diende, goede Arabieren, shitty krijgers, met dit complex in 1984 of 1985 in Syrië, werden Joden op Amer's vliegtuigen gedreven, sloeg ze knock-out, alsof ze daarna het pakhuis met raketten vernield hadden vanwege de Arabieren die uit de startpositie vluchtten, ze zaten in de startberekening, ze laadden hun onderbroek niet op, en ze zouden ook kijken wiens troef is ouder, en het is alsof een journalist een artikel schreef, maar nog steeds blij met de jeugd, herinnerd en voor Russische wapentrots
  1. postbode
   postbode 10 januari 2013 01:28
   +2
   Citaat van: andrei555
   t zelf serveerde op een tweehonderd in k-3

   Ze dienden niet, ze zaten niet eens in een "jasje". Je liegt
   in welke K-3 * dan?

   Citaat van: andrei555
   met dit complex werden in 1984 of 1985 in Syrië Joden verdreven

   Weer "rijden"?
   Waar en van wie en vanaf welke datum?
   1. andrei555
    andrei555 12 januari 2013 20:42
    -1
    postbode heb je zelf minstens een keer tweehonderd live gezien of alleen op de foto's voor je een korte infa cabine naar 1 radar. cockpit k2 waar de commandanten heersen. cabine naar 3 startaccu. we monitoren de vangst van het doelwit met het hoofd en geven toestemming om te lanceren plus starters, d.w.z. de startberekening van wie zich druk maakt over de kanonnen plus dieselmotoren met hun kerogas wenk En Syrië was in 85
    1. postbode
     postbode 14 januari 2013 23:09
     0
     Citaat van: andrei555
     de postbode u zelf minstens een keer tweehonderd

     Ja. Ik kan je een militair identiteitsbewijs sturen.
     Citaat van: andrei555
     voor jou een korte infa cabin

     Ernstig? misschien wel? (zie onder)
     Citaat van: andrei555
     En Syrië was in 85

     En leveringen aan Siryu S-200 VE begonnen vanaf ...
     Na de nederlaag van de Syrische luchtverdediging in de Bekaa-vallei
     operatie "Artsav" 9-10 juni 1982

     De levering begon in 1982 en de S-200's werden ingezet op 40 km van Damascus 4 luchtverdedigingssystemen werden in 1985 overgedragen aan de Syrische luchtverdediging

     Citaat van: andrei555
     de Joden werden op Amer's vliegtuigen gedreven, ze werden knock-out geslagen alsof ze hiervoor het magazijn achterna zaten

     Ja Ja.
     ‘Hebben ze de Yavreevs bestuurd?’ ‘Magazijnen met raketten werden gebombardeerd’?
     ===============================================
     Schrijf zo
     Citaat van: andrei555
     artikel echt ziel opgewarmd t voor mezelf geserveerd op tweehonderd

     kan alleen vol :

     REM: Serieus? misschien wel? (zie onder)
 32. Zomanus
  Zomanus 8 januari 2013 23:47
  +1
  Interessant is dat onze S-300 en S-400 kunnen werken als ze worden vastgelopen door de vijand? En het is ook interessant om te weten over de verbinding. Want als luchtverdediging en communicatie verstopt raken met interferentie, heeft onze supertechnologie geen zin.
  1. monteur27
   monteur27 9 januari 2013 01:40
   +2
   elk complex kan werken in aanwezigheid van interferentie, anders verliest het zijn betekenis. Het is alleen dat iemand er meer tegen beschermd is, anderen minder. Het hangt allemaal voornamelijk af van het jaar van ontwikkeling, tegen wat voor soort interferentie ze toen voornamelijk beschermd waren .
 33. Slotenmaker
  Slotenmaker 8 januari 2013 23:55
  +3
  Citaat van Zomanus
  onze supertechnologie heeft geen zin

  Hun frequentie springt over het bereik, en als de vijanden alles "doden", dan zullen ze zelf niets zien lachen , maar het is onrealistisch moeilijk en duur, het storingsstation berekent de frequentie van het luchtverdedigingssysteem en "hangt" interferentie eraan - het luchtverdedigingssysteem "rent weg" of gewoon continu "springt"
 34. Beltar
  Beltar 9 januari 2013 01:12
  -5
  C-5 knock down, het moet een goed gras zijn geweest dat jaar...
  AC-130 EMNIP is niet neergeschoten in Irak.
 35. Odysseus
  Odysseus 9 januari 2013 11:35
  +1
  Het artikel is oprecht, inspirerend, maar helaas helemaal fantastisch
  IMHO zijn zulke teksten nogal schadelijk, want vijanden mogen lachen, en vrienden mogen niet objectief naar de werkelijkheid kijken.
 36. Alligator_S
  Alligator_S 9 januari 2013 13:49
  +1
  Ik herinner me de recent liberaal ingestelde individuen hier hysterisch lachen om de levering van opblaasbare mock-ups van luchtverdedigingssystemen aan de troepen. Nou, wie is er nu de dwaas??? Met de juiste organisatie om echte luchtverdedigingsdivisies met lokvogels te bedekken, wordt het volledige hightech verkenningspotentieel van een potentiële vijand tot nul gereduceerd. En laat rubberen doelen en radarimitators bestormen ...
  1. postbode
   postbode 9 januari 2013 15:31
   +2
   Citaat van: Alligator_S
   Nou, wie is er nu de dwaas???

   Auteur of "majoor".
   1.S-200 was niet in Irak
   2. Er waren geen Fransen of Italianen.
   Voor de NAVO produceerden het bedrijf "Ballonfabrik" (Duitsland) en Amerikaanse ondernemingen


   Er worden materialen gebruikt die bijna dezelfde reflecterende eigenschappen hebben in het radar- en IR-bereik als in echte monsters. Voor luchttoevoer worden elektrische blazers gebruikt, uitgerust met apparaten voor automatisch in- en uitschakelen wanneer de druk onder de vereiste waarde daalt. Modellen worden aan het grondoppervlak bevestigd met ankerharingen met koordkoorden. Er zijn slechts twee mensen nodig om de lay-out naar de werkpositie over te brengen, en bijvoorbeeld de uitrusting van de valse positie van de batterij van het Hawk-luchtverdedigingsraketsysteem (negen schijnwerpers) wordt door acht mensen in ongeveer 60 minuten uitgevoerd
   3. Ze zijn niet afgeleverd in Irak (en hij heeft niet besteld)
   4. Schuimende chemicaliën om militaire faciliteiten op de grond te verbergen - hetzelfde was niet
   =========================
 37. postbode
  postbode 9 januari 2013 14:56
  +1
  Citaat: Auteur
  In een geschil over de oorlog van 1991 kunnen we de meest waardevolle getuige naar voren brengen - een Russische officier van het S-200-complex.

  Citaat: Auteur
  Deze majoor in de luchtverdediging heeft verschillende overwinningen op zijn naam staan ​​en verbergt nog steeds zijn naam. Hier is wat hij zei:

  verwijder het artikel
  De hele wereld zal ons uitlachen...
  1.S-200 werd in geen enkele modificatie aan Irak geleverd.
  Verzonden naar Iran.
  2.
  Citaat: Auteur
  Tot het begin van de jaren negentig was de "dvuhsotka" misschien wel de meest geavanceerde.
  /
  Sinds 1979 is de S-300P geadopteerd en DAAROM is de S-200 geëxporteerd
  3.
  Citaat: Auteur
  Een hele maand lang, op bewolkte dagen en nachten, toen de aarde gesloten was voor lucht- en ruimteverkenning, waren we bezig met het uitrusten van de posities van de divisie.
  /
  "gesloten"? het was voor ons onmogelijk om te "sluiten", de auteur en de "luchtverdediging" slaagden erin

  Vooral "gemakkelijk" te verbergen:
  5Н84А

  Ja, en de ROC (K1V) is ook zo "compact"
  4.
  Citaat: Auteur
  Draagraketten, stations zijn al lang "verpakt" in het krachtigste beton, dat was gecoat met een speciale coating die volledig vermengd was met het zand.
  /
  "alles in beton en in de coating"

  En hoe komt de TZM aanrijden?

  / Ik verklap geen geheim: alleen PU en ZR zijn bedekt met een camouflagenet, bedek de borstwering niet /
  Beton werd "gebruikt" in bergingen en schuilplaatsen, maar niet zo "krachtig"
 38. postbode
  postbode 9 januari 2013 15:05
  +7
  Citaat: Auteur
  In een geschil over de oorlog van 1991 kunnen we de meest waardevolle getuige naar voren brengen - een Russische officier van het S-200-complex.

  Citaat: Auteur
  Deze majoor in de luchtverdediging heeft verschillende overwinningen op zijn naam staan ​​en verbergt nog steeds zijn naam. Hier is wat hij zei:

  verwijder het artikel
  De hele wereld zal ons uitlachen...
  1.S-200 werd in geen enkele modificatie aan Irak geleverd.
  Verzonden naar Iran.
  2.
  Citaat: Auteur
  Tot het begin van de jaren negentig was de "dvuhsotka" misschien wel de meest geavanceerde.
  /
  Sinds 1979 is de S-300P geadopteerd en DAAROM is de S-200 geëxporteerd
  3.
  Citaat: Auteur
  Een hele maand lang, op bewolkte dagen en nachten, toen de aarde gesloten was voor lucht- en ruimteverkenning, waren we bezig met het uitrusten van de posities van de divisie.
  /
  "gesloten"? het was voor ons onmogelijk om te "sluiten", de auteur en de "luchtverdediging" slaagden erin

  Vooral "gemakkelijk" te verbergen:
  5Н84А

  Ja, en de ROC (K1V) is ook zo "compact"
  4.
  Citaat: Auteur
  Draagraketten, stations zijn al lang "verpakt" in het krachtigste beton, dat was gecoat met een speciale coating die volledig vermengd was met het zand.
  /
  "alles in beton en in de coating"


  / Ik verklap geen geheim: alleen PU en ZR zijn bedekt met een camouflagenet, bedek de borstwering niet /
  Beton werd "gebruikt" in bergingen en schuilplaatsen, maar niet zo "krachtig"


  En hoe (en waar) komt TZM aanrijden?
  1. postbode
   postbode 9 januari 2013 15:07
   +8
   / vervolg/
   5.
   Citaat: Auteur
   De installaties zelf bewogen zich op rails door een heel systeem van tunnels en hadden elk verschillende gevechtsposities.
   /
   PU 5P72 kan niet "bewegen op rails" of "platforms" met een "elektrische aandrijving".
   ze is het waard. EN IS AANGEPAST (tentoongesteld)

   Niet voor "schaatsen"
   7.
   Citaat: Auteur
   Verkenningssatellieten zweefden bijna continu boven ons.
   /
   Satellieten "hangen niet", temeer in 1991 boven een of ander armoedig Irak (Amerikaanse partner m/j andere)
   8.
   Citaat: Auteur
   Eerst werden we op extreem lage hoogte aangevallen door gevechtshelikopters, daarna door Britse en Italiaanse Tornado's.
   /
   Welnu, wat voor soort "niet-dwazen Amerikanen": eerst door helikopters, en dan door vliegtuigen?
   Waar vlogen de helikopters vandaan? (gevechtsradius)? S-200 zou ze (helikopters) vernietigen bij het opstijgen.
   Van Khamis Ma-sheit vliegbasis naar Bagdad 1750 km.
   VLIEGTUIG "springen"?
   Voor de goede orde: van 17 januari tot 19 januari 1991, ongeveer 4700 sorties (meer dan 80 - strategische luchtvaart, meer dan 4000 - tactische luchtvaart en ongeveer 600 - carrier-based luchtvaart en vervolgens 700-800 sorties per dag. Met tanken in de lucht.
   Twee commandoposten van de luchtverdedigingssectoren, het luchtmachthoofdkwartier in Bagdad, het OCC en de tracking in Al Taji werden in de nacht van 117 op 16 januari 17 beschadigd / vernietigd door F-1991's.
   9.
   Citaat: Auteur
   "Tornado" ging zelf in drie gevechtseenheden in close combat-formatie op zeventig meter hoogte. Het bereik naar de doelen was achttien kilometer.
   /
   70 m? - nou, ze zouden verder vliegen, WAAROM NEUKEN?
   S-200 zorgt voor de vernietiging van luchtdoelen die vliegen met snelheden van 100-1000 m / s, bij koershoeken van 0-60 °, op hoogtes van 300 m - 35 km (27 km / 40 km vanaf wijziging)
   18 kilometer? S-200 "biedt nederlaag op schietbanen vanaf 17km tot 50-160 km)
   De duur van de raketvoorbereidingsmodus na het indrukken van de PREPARATION-knop in de K-ZM-cockpit is 1 minuut.
   De tijd vanaf het indrukken van de START-knop in de K-2 cockpit tot de lancering van de raket is 2-2,5 seconden.
   alles is "ideaal", in 62 seconden zullen Tornado's vliegen (900 km / h = 250 m / s) 15,5 km

   WAT te trillen?
   10. En verder in "dezelfde geest"

   Ik weet niet wat voor soort "major" dit is, maar noch hij, noch de auteur dienden in de luchtverdediging, en nog meer in het S-200 luchtverdedigingssysteem.
   Als alleen in het huishouden ....
   van beroep : BLOGGER in ZHZHZHZHZHZHE
   Met zo'n artikel kun je jezelf beter niet in verlegenheid brengen
   1. Santa Fe
    Santa Fe 10 januari 2013 13:30
    +4
    Citaat: Auteur
    De zware S-5A Galaxy was uitgerust met een XNUMX mm kanon om op de grond te schieten. Een soort neo-"vliegend fort".


    S-5 Galaxy vervoert een onderzeeër

    Het superzware militaire transportvliegtuig C-5 Galaxy werd NOOIT gebruikt als vuursteunvliegtuig.
    Zo'n enorme en dure "dwaas" een oorlogsgebied in rijden is krankzinnig. Om het "100 mm-kanon" te installeren, is geen draagvermogen van 118 ton vereist (dit is hoeveel de "Galaxy" heft, het maximale startgewicht is 380 ton!). Overigens is zelfs zo'n kaliber (100 mm) nog nooit in het Amerikaanse leger geweest.

    De auteur heeft waarschijnlijk de S-5 Galaxy verward met het AS-130 Spektr vuursteunvliegtuig gebaseerd op het transport Hercules.
    Een echte vliegende batterij met een 105 mm houwitser, 40 mm automatische "Bofors" en een zesloops kanon "Volcano" - alle wapens zijn aan de linkerkant geïnstalleerd + richtsystemen, warmtebeeldcamera's en machinegeweren voor het fotograferen van hittevallen.    opladen


    Beheerder van het richtsysteem

    Nadat het doel is bereikt, draait het 60 ton wegende "kanonschip" zich om en begint in een gestage bocht lood op de vijand te gieten, cirkelend in een cirkel boven het doel - een vurige kegel wordt gevormd met een piek op de grond, op het richtpunt.

    1. postbode
     postbode 10 januari 2013 21:58
     +1
     Citaat van SWEET_SIXTEEN
     Zo'n enorme en dure "dwaas" een oorlogsgebied in rijden is krankzinnig.

     maar een niet nader genoemde "grote" Russische officier van het S-200-complex (nou ja, degene die "Irak niet heeft verlaten") denkt van niet, samen met de "Arabieren die schouder aan schouder staan"!
     Ze hebben hem gezien, staat duidelijk geschreven.
     Je hebt het mis in de wortel, daar is het niet alleen over het "pistool"

     Citaat: Auteur
     Misschien zijn de piloten verdwaald of misschien de waakzaamheid na twintig dagen verloren bombardementenи

     Hij (C-5) is ook een "frontliniebommenwerper"
     Daar is het voor
     Citaat van SWEET_SIXTEEN
     nodig laadvermogen 118 ton
     , nou ja, MINUS het gewicht van het pistool natuurlijk.
     Het is in het Russisch geschreven: 20 dagen hebben ze gebombardeerd en gek geworden ...
     5 ton (minus het kanon) proberen te bombarderen op de S-118 tijdens een duik?
     Verdwaal en de S-200 zal zich voorstellen.
     En wat het pistool betreft, hetzelfde is niet duidelijk, hoogstwaarschijnlijk was het:
     127 mm AU Mk 42. TWEE. naar "ondersteboven".


     Trouwens, wat deed hij (de officier) op dat moment in Irak? Het moederland en de partij hebben hem daar niet heen gestuurd (zoals de S-20
     0)
   2. Lermontov
    Lermontov 13 januari 2013 20:08
    +1
    Malochaga met alle respect voor jou.
 39. gen.meleshkin
  gen.meleshkin 9 januari 2013 15:37
  -4
  Ik heb het artikel met veel plezier gelezen. Ik was erg jaloers op het vermogen van de auteur om te verslaan in Vietnam, Irak, de Amerikanen, die overweldigd waren door straffeloosheid. Zulke helden verdedigden de belangen van Rusland terwijl de verraders van het Kremlin - de liberalen van die tijd Rusland verkochten. Lage buiging voor jullie krijgers!
  1. postbode
   postbode 10 januari 2013 22:14
   +3
   Citaat van: gen.meleshkin
   Zulke helden verdedigden de belangen van Rusland in


   Het land moet "zijn helden" kennen
   hier is hij ("doorzocht" hem)
 40. Shkodnik65
  Shkodnik65 9 januari 2013 15:48
  +2
  Er werd ons verteld dat het de "beschaafde", "beschaafde" en "fatsoenlijke" mensen zijn. Maar jakhalzen bleken jakhalzen te zijn.

  Luister, gouden woorden, hè! Ik weet niet wie en waar hij diende. Maar dit wordt niet in een wenkbrauw maar in een oog gezegd. Van mezelf kan ik het volgende toevoegen: zonder in details te treden, zal ik zeggen dat ik zulke "dingen" moest doen die in geen enkel gevechtshandvest en handboek worden genoemd. En ik zal nog meer zeggen, in vredestijd zouden ze hun hoofd hebben losgeschroefd, en mijn favoriete militaire parket ... Maar het was geen luchtverdediging.
 41. tvorik
  tvorik 9 januari 2013 17:17
  0
  Bedankt voor het artikel, erg interessant.
  Maar het is niet helemaal duidelijk hoe de bemanning van de Russische luchtverdedigingsmajoor wist welke vliegtuigen hij neerschoot? Inderdaad, volgens de SART wordt er niets getoond behalve coördinaten, snelheid en een ongeveer reflecterend oppervlak.

  Of uit tv-reportages?
 42. Corsair5912
  Corsair5912 9 januari 2013 19:39
  +2
  Als de NAVO te horen had gekregen dat de USSR 2 SS-300-regimenten naar Irak had gestuurd, zou geen enkel vliegtuig van wilden de grens van Irak zelfs maar 100 km hebben durven naderen.
  Zoals de Yusov-schrijver Heinlein terecht zei in het boek The Road of Valor.
  "De American Eagle voedt zich nu met aas, valt niemand aan, zelfs niet in zijn gewichtscategorie, en zal waarschijnlijk binnenkort helemaal uitsterven. Het is voor deze idealen dat hij bij de berg staat. Het symbool is wat we er zelf in hebben gestopt"
  http://readr.ru/robert-haynlayn-doroga-doblesti.html?page=54#
 43. oom Seryozha
  oom Seryozha 9 januari 2013 20:22
  +7
  Ik las het artikel en het zette me in een complete doodlopende weg. Aangezien ik enige kennis uit de eerste hand had van de S-200, zijn er een aantal zeer specifieke vragen voor de auteur.

  Citaat: auteur
  In een geschil over de oorlog van 1991 kunnen we de meest waardevolle getuige naar voren brengen - een Russische officier van het S-200-complex.


  Wanneer werd de S-200 aan Irak geleverd en welke specifieke wijziging? Waarom schreef niemand hierover na de bezetting van Iraaks grondgebied? Heb je de apparatuur verwijderd?

  Citaat: auteur
  Deze majoor in de luchtverdediging heeft verschillende overwinningen op zijn naam staan, maar verbergt nog steeds zijn naam

  Wat betekent "op uw rekening"? Wie was hij per functie en wat voor soort taak voerde hij uit als onderdeel van de S-200?

  Citaat: auteur
  De installaties zelf bewogen zich op rails door een heel systeem van tunnels en hadden elk verschillende gevechtsposities. Stations waren ook "intrekbaar".

  Zo ging de 5P72 op de rails? Kun je je een kabelnetwerk van tweehonderd voorstellen? Ja, ze had ook meerdere functies? Hoe dan te zijn met de topografische locatie? Hoe maken we de GOS duidelijk van de raket nadat deze is ontrafeld, in welke van de verschillende posities deze zich momenteel bevindt? Met andere woorden, waar moet ze heen? Dezelfde vraag over de synchronisatie van het ROC (5N62) met de commandopost van het regiment.
  Waar de pootjes van dit schattige sprookje vandaan komen is mij min of meer duidelijk. Ja, er is één onderdeel in de "5" dat echt op rails rijdt en in dekking kan staan. Dit is een laadvoertuig (ЗМ) 24Yu3 (niet te verwarren met TZM - een transport-laadvoertuig op een KRAZA oplegger). Ja, ze verlaat de shelter en laadt het pistool in de volautomatische modus (alle schakelaars zijn geïmplementeerd vanuit KXNUMXV). Maar reizende Pskov en de Russisch-orthodoxe kerk ...
  ???????? Wat voor onzin?

  Citaat van tforik
  De Tornado's gingen zelf in drie gevechtsformaties in close combat-formatie op een hoogte van zeventig meter. Het bereik naar de doelen was achttien kilometer.

  Pardon, hoe is het? Bij Angara en Vega (inclusief de export) is de ondergrens van het getroffen gebied 300 m. In Dubna zeggen ze iets minder, maar ze slaagden er niet in om Dubna zelfs in de Unie in te zetten en zeker niet exporteer het. Hoe kon de S-200 het doel bereiken op een hoogte van 70?

  Citaat van tforik
  De Tornados hebben natuurlijk onze blootstelling en raketlanceringen gedetecteerd. Jammers draaien haastig in onze richting.

  Waarvoor? Om het u gemakkelijker te maken om de taak te voltooien? Het is gemakkelijker om aan een krachtige interferentie "tweehonderd" te werken dan aan een doel. Volgens jammers is het over het algemeen mogelijk om passief te vuren met de ROC uitgeschakeld.
  Ik voorzie de vraag: “wat als dit een hindernis is die in snelheid wegleidt, wat wel (zij het met enige waarschijnlijkheid) werkt tegen de S-200? Ik zal antwoorden met een vraag: is het op een afstand van 18 km? Oh! En dan: werkte de PP volgens de auteur tegen de S-75-divisie die het vliegveld bedekte? Dat wil zeggen, in feite werden de SNRok-kanalen gedood door ruis? Dus S-200 geef dat geluid gewoon!
  1. oom Seryozha
   oom Seryozha 9 januari 2013 20:34
   +7
   Citaat van tforik
   Vrolijke kreten vulden de cockpit van het begeleidingsstation. We vergaten het gevaar en omhelsden ons allemaal.

   BEGELEIDINGSSTATION OP S-200????? Wat voor dier is dit? Waar en door wie is het gemaakt? Hoe zou het kunnen worden opgenomen in het reguliere S-200-schema, als er alle producten zijn met een passieve zoeker ???

   Citaat van tforik
   Wetende dat er op zulke schepen een heleboel radio-elektronische vallen zijn, schoten we in televisiemodus.

   Leg me alsjeblieft uit hoe het mogelijk is om een ​​televisie-afvuurmodus op de S-200 te hebben? Als als onderdeel van dit complex WKK over het algemeen AFWEZIG is ALS KLASSE ??? In de normale afvuurmodus bestraalt de ROC het doelwit, de raket ontvangt het signaal dat door het doelwit wordt gereflecteerd. Er is GEEN directe verbinding met het raketbord na de lancering. Hoe kunnen tv-opnamen worden gemaakt? Zelfs ballistisch onmogelijk, omdat het S-200-kanon alleen in azimut is gericht en de lanceerhoek altijd 48 ° is. Wie bestuurt de raket (Division? OKS?) en vanuit welke cockpit? Wat bedient de kernkop in dit scenario?

   Nou, ik zwijg over het algemeen over de Galaxy met een 100 mm kanon ...

   Beste auteur! Ik ben ook beledigd dat de Yankees Irak hebben gebombardeerd. Maar in plaats van de geschiedenis te herschrijven, is het beter om ervan te leren. En het is zeker niet nodig om zulke naïeve sprookjes te schrijven.
   1. postbode
    postbode 10 januari 2013 20:42
    +1
    Citaat: Oom Seryozha
    als er alle producten zijn met een passieve zoeker ???

    Ik zal je corrigeren: semi-actieve GOS 71V6
    + de mogelijkheid om naar de bron van actieve interferentie in hoekcoördinaten te gaan
    (maar niet PRLS GOS natuurlijk)
    passieve GOS - op de straling die door het doelwit wordt gecreëerd.


    Citaat: Oom Seryozha
    en de lanceringshoek is altijd 48°

    De lanceerhoek van 48 kan worden "omzeild" en dus hebben ze getest (geprobeerd aan te passen) bij het schieten op oppervlaktedoelen, vliegend op een "aangepast" AP (de basis van het bouwen en bedienen van een AP)
    1. oom Seryozha
     oom Seryozha 10 januari 2013 22:58
     +2
     Ja, semi-actief natuurlijk beschreven. En ik heb nog nooit gehoord over het omzeilen van de lanceerhoek, maar zelfs als je het omzeilt, is het moeilijk te geloven in de "ballistische" schietmodus. Om rekening te houden met parallax, zou het dan nodig zijn om ALLE geweren op coördinaten te matchen met de richtcamera. Ondanks dat ze oh zo ver uit elkaar liggen! En bij het openen van het vuur moet de operator op de een of andere manier aangeven uit welk pistool het product zal komen. Maar het kan leuk zijn! lol
     Dit is trouwens de tweede keer dat ik zoiets lees. Voor het eerst lees ik hierover... bij de Amerikanen. In de tweede helft van de jaren 80 (ik denk dat het Air Force Magazine was) publiceerden ze een artikel over de operatie El Dorado Canyon, waarin de auteur (verwijzend naar de piloten) in alle ernst beweerde dat de Libische radars zo werden gewurgd door de "muziek" die hij aanzette (er waren twee EF-111's in gevechtsformaties, als je je herinnert), dat de operators ... S-200-raketten in ballistische modus lanceerden !!!
     Ik heb lang gelachen terwijl ik me deze majestueuze foto voorstelde en probeerde te bedenken wie de kernkop zou activeren. Blijkbaar was er een zelfmoordpiloot aan boord van de raket. lol
     1. postbode
      postbode 11 januari 2013 19:04
      +1
      Citaat: Oom Seryozha
      Ja, semi-actief natuurlijk beschreven.

      Ook ik ben sinds 1990 bijna alles 'vergeten', 'er is geen praktijk'.
      Citaat: Oom Seryozha
      En ik heb niets gehoord over het omzeilen van de lanceerhoek

      Je kunt ook "op de knie" (uit het geheugen zonder bijzonderheden)
      Op 5P72B "verwijderen" we de eindschakelaar (contactor) van de EC. Met behulp van geïmproviseerde middelen simuleren we het sluiten van de contactor op de hoogte die we nodig hebben: het bedieningspaneel bevindt zich buiten de verbodszone.
      Citaat: Oom Seryozha
      En bij het openen van het vuur moet de operator op de een of andere manier aangeven uit welk pistool het product zal komen.

      Doelverdeelpaneel (K9M)
      Citaat: Oom Seryozha
      het is moeilijk te geloven in de "ballistische" opnamemodus

      1. Luchtdoelacquisitiemodus (van K2V naar K3V "gladde" en "gesloten doel" commando's)
      2. We simuleren het signaal van de ROC digitale computer (van K2 naar K3) (in azimut)
      3. Als het signaal niet kan worden gedetecteerd, blijft de raket vliegen totdat de brandstof opraakt (we kunnen het tijdens de verfijning met geweld afsnijden)
      4. Ondermijning kan worden gedaan door de BIP uit te schakelen (het staat op een timer, op een hoogtemeter)
      Allemaal met aanpassingen natuurlijk.
      5. Het GOS-volgsysteem qua snelheid en hoeken kan "voor de gek gehouden" worden door de drempelwaarde van de snelheidskop
      / Nou, zoiets als dit /

      Om de gevechtscapaciteiten van de vuurkracht van het systeem op het Sary-Shagan-bereik in 1982 uit te breiden, werden op experimentele basis verschillende beschietingen op gronddoelen uitgevoerd. De raketten in de hardware (target-acquisitiesysteem) ondergingen een kleine revisie, de rest van de systeemapparatuur was niet voltooid. Tijdens experimenteel schieten werd een radarzichtbaar doelwit vernietigd door een raket - een machine met een speciale container erop gemonteerd van het MP-8ITS-doelwit. Bij het installeren van een container met radarreflectoren op de grond daalde het radiocontrast van het doelwit sterk en werd het schieten ineffectief. Op basis van de testresultaten werden conclusies getrokken over de mogelijkheid om krachtige interferentiebronnen op de grond te raken door raketten van het S-200V (S-200M) type systeem. Een hoge efficiëntie van het schieten op oppervlaktedoelen binnen de radiohorizon werd verwacht. Maar verbeteringen aanbrengen aan de complexen in de troepen om een ​​manier van schieten op een grond- of oppervlaktedoel te introduceren, werd als ongepast beschouwd. Een aantal buitenlandse bronnen berichtten over een soortgelijk gebruik van het S-200-systeem tijdens de vijandelijkheden in Nagorno-Karabach.(ARMENIEREN KUNNEN HET DOEN)


      Natuurlijk is Pechera -2A (125) geen S-200V, maar je kunt de video bekijken:

      Er is een rapport over het schieten op oppervlaktedoelen
      1. Kars
       Kars 11 januari 2013 19:12
       0
       postbode,
       ______________
       1. postbode
        postbode 11 januari 2013 19:56
        +1
        Is dit de foto waar je om vroeg?
        1. Kars
         Kars 11 januari 2013 20:17
         0
         Helaas niet, maar vergelijkbaar.
         Zo werd er gerommeld over het gebruik van AMX-30 in Irak.
         1. postbode
          postbode 11 januari 2013 21:24
          +1
          Wat heb ik je gestuurd? Niet dat?
          Ik vroeg de voormalige "arbeider" van de Luftwaffe, beloofde door de archieven en het museum te snuffelen
          1. Kars
           Kars 11 januari 2013 21:30
           +1
           Citaat: postbode
           wat heb ik je gestuurd? Niet dat?

           Interessant, ik had niet eerder zo'n kijk op Warier.

           Ik wil precies de lucht in de gaten en routes van luchtafweergeschut.
           Citaat: postbode
           de voormalige "arbeider" van de Luftwaffe verzocht

           Dank u.
           1. postbode
            postbode 11 januari 2013 22:19
            +1
            Citaat van Kars
            het is de lucht in de gaten en routes van luchtafweergeschut.


            Boven Boedapest?
            Yak-130 zal niet helpen
            ----------------------------------

            Komen de grondstoffen van mij?
           2. Kars
            Kars 11 januari 2013 22:29
            0
            Citaat: postbode
            Komen de grondstoffen van mij?

            komt.
      2. oom Seryozha
       oom Seryozha 12 januari 2013 01:21
       +2
       Citaat: postbode
       Ook ik ben sinds 1990 bijna alles 'vergeten', 'er is geen praktijk'.

       En ik had het helemaal niet. Ik bestudeerde de S-200, maar ik moest op andere apparatuur dienen.

       Citaat: postbode
       Je kunt ook "op de knie" (uit het geheugen zonder bijzonderheden)
       Op 5P72B "verwijderen" we de eindschakelaar (contactor) van de EC. Met behulp van geïmproviseerde middelen simuleren we het sluiten van de contactor op de hoogte die we nodig hebben: het bedieningspaneel bevindt zich buiten de verbodszone.

       Over de trailer - dit is een goed idee. Maar als we het doel in ballistische modus willen raken, dan moeten we meer doen dan alleen de lanceerhoek omzeilen. We hebben in feite een servoaandrijving nodig die de draagraket in elke (willekeurige) lanceerhoek kan brengen, bovendien met een nauwkeurigheid waarvoor de bestaande aandrijvingen duidelijk niet zijn ontworpen. Ja, en er zullen problemen zijn met de responstijd - met bestaande schijven wordt deze niet in fracties van seconden berekend (u weet wel). lachen Hier zal al gewoon voorkoop niet lukken. Over het algemeen is de reactietijd van servoaandrijvingen voor elk ballistisch systeem van cruciaal belang.

       Citaat: postbode
       1. Luchtdoelacquisitiemodus (van K2V naar K3V "gladde" en "gesloten doel" commando's)
       2. We simuleren het signaal van de ROC digitale computer (van K2 naar K3) (in azimut)
       3. Als het signaal niet kan worden gedetecteerd, blijft de raket vliegen totdat de brandstof op is (tijdens het finaliseren kunnen we forceren)

       Met een "gesloten doel" is het begrijpelijk - het opstijgen van een raket vanuit een vergrendelde zoeker zonder zicht op zijn doel. Waarom "glad" - niet echt begrepen, om eerlijk te zijn. "Glad" - dit is net zoiets als het uitschakelen van de FCM en, dienovereenkomstig, het verlies van informatie binnen bereik (maar de winst in bereik vanwege het feit dat we in feite schijnen met een smalbandig sinusvormig signaal). Waarom hebben we het hier nodig, als de GOS geen geweldig doelwit ziet? Zelfs als het glad schijnt, zelfs FKMisty, zelfs als het helemaal niet schijnt, beginnen we nog steeds zonder te zien ("gesloten doel"). Of mis ik iets omdat het lang geleden is?

       Citaat: postbode
       4. Ondermijning kan worden gedaan door de BIP uit te schakelen (het staat op een timer, op een hoogtemeter)

       Dit is al een serieuze herziening van het bord zelf. Bovendien zullen we deze vertraging (of hoogte) voor de lancering aan boord moeten brengen. Dat wil zeggen, een niet-kinderachtige verfijning.

       Citaat: postbode
       Allemaal met aanpassingen natuurlijk.

       Dat is waar ik het over heb. Bovendien met een vrij grootschalige herziening, waarvoor niet-kinderlijke R&D nodig is. Overwegen. dat er geen informatie was over dergelijke werken, leek dit artikel mij, op zijn zachtst gezegd, niet het meest plausibele.
       1. postbode
        postbode 14 januari 2013 16:14
        +1
        Citaat: Oom Seryozha
        We hebben in feite een servoaandrijving nodig die de draagraket in elke (willekeurige) starthoek kan brengen

        Afleiden is onmogelijk \, er is een ondergrens, afhankelijk van de afdaling van de raketwerper van de draagraket (je zult niet horizontaal schieten)
        Citaat: Oom Seryozha
        We hebben in feite een vervolgactie nodig

        Geen tracking, maar een tabel voor de lanceringshoek, of een ballistische computer, zoals een tank)
        Ik kan de trailer onder elke hoek sluiten.
        Citaat: Oom Seryozha
        . Over het algemeen is de reactietijd van servoaandrijvingen voor elk ballistisch systeem van cruciaal belang.

        Waarom lijden, de Duitsers schoten Fau op Londen. Werkte het?
        Het gaat om het doel en de kernkop.
        Dit is als het een "ondiepe" wijziging is. En dus zelfs ik, met mijn schaarse kennis, pas de GOS en AP aan van anti-scheepsraketten naar de S-200-raketten.
        Alles kan worden omzeild, alles is heel redelijk en begrijpelijk op het complex, geen CAN-busthee.
        Citaat: Oom Seryozha
        Waarom "glad" - niet echt begrepen, om eerlijk te zijn.

        Dit is de tutorial - screenshot hieronder
        Citaat: Oom Seryozha
        Dit is al een serieuze herziening van het bord zelf.

        Ja, nou ja, op het niveau van elektrische garagedeuren.
        Citaat: Oom Seryozha
        we zullen aan boord moeten zijn voor de lancering.

        Dit spreekt voor zich: c / s K3V wordt op deze manier verzonden: 1/2D, Td, azimuth lead, commando "ZTsVM". Maar een ontploffing van de kernkop op een hoogte is nodig zodat deze niet voor het doelwit botst, en dan, liggend, explodeert (ALS HET NIET VERNIETIGT BIJ HET VALLEN)
        Wel is het mogelijk om een ​​contactpersoon te integreren. Ik kan een signaal geven om de kernkop te ondermijnen (simulatie van de sluiting van de BIP) door negatieve versnelling
        Citaat: Oom Seryozha
        Bovendien met een vrij grootschalige herziening, waarvoor niet-kinderlijke R&D nodig is.

        Ik denk dat niemand het meer nodig heeft.
        Ja, en financiën. Het onderhoud is duur, en het idee van het complex is nog jaren 50, al achterhaald. Maar er waren schietpartijen, er was een idee. Hoewel economisch natuurlijk het gebruik van 5V21 *, 5V28 *, als een korteafstands-BR (zoals Scud) dom is in termen van efficiëntie / kosten
        1. oom Seryozha
         oom Seryozha 15 januari 2013 00:03
         +1
         Citaat: postbode
         Waarom lijden, de Duitsers schoten Fau op Londen. Werkte het?
         Het gaat om het doel en de kernkop.

         Dus ik had het over ballistisch schieten bij lucht doelen in de tv-modus. Om precies te zijn, de auteur van het artikel sprak hierover en ik probeerde me het voor te stellen. Aangezien er geen SNR is en we de raket tijdens de vlucht niet kunnen besturen, is alleen ballistisch schieten mogelijk in de tv-modus - dat wil zeggen, zonder de raket te besturen, met een keuze aan lood. Daarom hebben we een volgerdrive nodig.

         Ik begrijp nu dat je het al die tijd hebt over ballistisch schieten op een gronddoel. Dit is ons verteld tijdens de voorbereiding, maar daar heb ik het niet over.
         1. postbode
          postbode 15 januari 2013 00:59
          +1
          [quote = oom Seryozha] Dus ik had het over ballistisch schieten op een luchtdoel in tv-modus. [/ Quote] Dit is geen ketterij. Ik weet niet hoe ik in een vliegend (fig weet hoeveel kilometer van de draagraket) apparaat langs een ballistisch traject moet komen (zonder het ROC, GOS Ieper) ....
          Zelfs mijn jongste zal onzin zeggen, en hij zal gaan schieten in Warcraft.

          [quote = oom Seryozha] Meer precies, de auteur van het artikel sprak hierover [/ quote]
          NIET! De auteur sprak in het algemeen over [quote = Author] waar we op schoten televisiemodus. De raketten waren gericht op Televisiescherm. Visueel. De "tweehonderd" heeft ook zo'n modus. [/ quote] / Ik noem het de bekentenis van Duremar /

          [quote = oom Seryozha] Ik begrijp het nu [/ quote] - PRECIES!!!
          [quote = Postman] Een lanceerhoek van 48 kan worden "omzeild" en dus getest (geprobeerd aan te passen) bij het schieten op oppervlaktedoelen[/quote]


          [quote = oom Seryozha] maar daar heb ik het niet over. [/ quote]
          En waarover?
          Over "televisiemodus" [citaat = oom Seryozha] Als, als onderdeel van dit complex, de SNR over het algemeen AFWEZIG is ALS KLASSE ??? In de normale afvuurmodus bestraalt de ROC het doelwit, de raket ontvangt het signaal dat door het doelwit wordt gereflecteerd. Er is GEEN directe verbinding met het raketbord na de lancering. Hoe kunnen tv-opnamen worden gemaakt? [/citaat]
          goed
          Ik was met een iPad en een slechte megafoonverbinding, ik kon maar 10 punten schrijven en werd dood gekweld.
         2. postbode
          postbode 15 januari 2013 01:13
          0
          [quote = oom Seryozha] Dus ik had het over ballistisch schieten op een luchtdoel in tv-modus. [/ quote]
          En ik begreep het ballistische traject in het algemeen.
          Dit is geen ketterij. Hoe je in een vliegend (fig weet hoeveel kilometer van de draagraket) apparaat langs een ballistisch traject (zonder ROC, GOS, enz.), Ik weet niet hoe het is ....
          Zelfs mijn jongste zal onzin zeggen, en hij zal gaan schieten in Warcraft.

          [quote = oom Seryozha] Meer precies, de auteur van het artikel sprak hierover [/ quote]
          NIET! De auteur sprak in het algemeen over [quote = Author] waar we op schoten televisiemodus. De raketten waren gericht op Televisiescherm. Visueel. De "tweehonderd" heeft ook zo'n modus. [/ quote] / Ik noem het de bekentenis van Duremar /          [quote = oom Seryozha] Ik begrijp het nu [/ quote] - PRECIES!!!
          [quote = Postman] Een lanceerhoek van 48 kan worden "omzeild" en dus getest (geprobeerd aan te passen) bij het schieten op oppervlaktedoelen[/quote]


          [quote = oom Seryozha] maar daar heb ik het niet over. [/ quote]
          En waarover?
          Ze hebben al gezegd over "televisiemodus" [citaat = oom Serezha] Als, als onderdeel van dit complex, de SNR over het algemeen AFWEZIG is ALS KLASSE ??? In de normale afvuurmodus bestraalt de ROC het doelwit, de raket ontvangt het signaal dat door het doelwit wordt gereflecteerd. Er is GEEN directe verbinding met het raketbord na de lancering. Hoe kunnen tv-opnamen worden gemaakt? [/citaat]
          goed
          Ik was met een iPad en een slechte megafoonverbinding, ik kon maar 10 punten schrijven en ik werd dood gekweld
          Hier is de auteur onder de PU, laat hem het van kaft tot kaft op rails rijden
     2. postbode
      postbode 11 januari 2013 19:47
      0
      Citaat: Oom Seryozha
      (er waren twee EF-111's in gevechtsformaties, als je het je herinnert)

      Ik herinner me dat niet.
      Ik weet dat 19 F-111F's Aardvark 48. TFW (Tactical Fighter Wing) en 5 EF-111A (ECM) 42. Electronic Combat Squadron zijn opgestegen vanaf Lakenheath en Upper Heyford, Engeland. 5 F-111F's en EF-111As keerden terug naar de basis vanwege technische problemen.
      7 eenheden -7ES (ze onderdrukten de S-200) en EA-6B gingen omhoog vanuit USS America.
      volgens Geheime Verschlusssache GVS-Nr. Een 456 721 (DDR) S 200 WEGA schoot 3 A7's en A6's en 1 F-11F's neer (piloot majoor Fernando L. Ribas-Dominicci en kapitein Paul F. Lorence)
      1 n f-111F's landden als gevolg van een technische storing op de Rota Air Force Base, Spanje.
      Intelligence werd geleverd door de SR-71 Blackbird van de Britse basis Mildenhall


      Citaat: Oom Seryozha
      De radars waren zo gewurgd door de "muziek" die ze aanzetten

      Dit is de verkeerde vertaling:
      Deze onderdrukten effectief de Flat Face-, Low Blow-, Straight Flush-, Fan Song- en mogelijk Landverwervingsradars in verband met de door de Sovjet geleverde SA-3 Goa, SA-6 Gainful, SA-2 Guideline en SA-8 Gecko grond-luchtraketsystemen. in Tripoli en Benghazi.

      Vliegtestprotocol voor de S-200D onder invloed van dekkingsinterferentie en voor een groep flikkerende stoorzenders (topic 8.11.88)

      Het resultaat van het "werk" van de PRR HARM (in totaal werden niet alleen voor de S-200 ongeveer 30 stuks geproduceerd)
  2. terp 50
   terp 50 10 januari 2013 05:20
   +1
   ... nou ja, ze hadden GOS van s - 500
 44. Bosch
  Bosch 9 januari 2013 20:30
  0
  Ik vraag me af hoeveel amers bommen en raketten in het rubber hebben gezwollen?
  1. postbode
   postbode 9 januari 2013 22:32
   +5
   Citaat van Bosch
   Ik vraag me af hoeveel amers bommen en raketten in het rubber hebben gezwollen?

   Ik zal je geruststellen - NIET VEEL.
   Dit is onzin (artikel)
   1. Bosch
    Bosch 10 januari 2013 01:11
    0
    Over het algemeen ben ik het ermee eens dat er domme momenten zijn .... volgens tactiek moeten stationaire luchtafweerinstallaties eerst worden vernietigd door Tamahawks ... en pas dan, na bevestiging van de vernietiging, het luchten van de omgeving begint...., jammer dat zo'n positieve is verdwenen...
    1. postbode
     postbode 10 januari 2013 19:48
     +1
     Citaat van Bosch
     er zijn donkere momenten.

     Ja, geen momenten, en het HELE ARTIKEL IS PRACHTIG is jammer.
     Ik schreef, degenen die zulke ketterij schrijven (en lalyak, zoals pratende hoofden hier) zullen als half-durk worden beschouwd (en dat doen ze).
     Ik zal het (het artikel) (er komt tijd) vertalen naar en naar de RAF sturen (hier: [e-mail beveiligd]). Laat ze lol maken.
     Jammer dat het geen Duitse tornado was, alles is eenvoudiger.
     DIT ARTIKEL had op 01 april gedrukt moeten zijn. Dat is het.

     Citaat van Bosch
     Allereerst zullen ze worden vernietigd door Tamahawks.

     F-117A ('s nachts), IF S-200's waren in Irak (er waren er geen)


     Citaat van Bosch
     Jammer dat zo'n positieve weg is...


     Ja, er is een FEIT en een normaal positief (zie hieronder)
     Wat is dit? En waar? (Weet je?) en je kunt zien dat er geen FIGA is (je kunt blijven werken)
    2. postbode
     postbode 10 januari 2013 20:09
     +1
     Citaat van Bosch
     Jammer dat zo'n positieve weg is...

     Maar dit:


     helaas - negatief (zonder "chick"), echt
     (Mijn broer vocht drie jaar met dezelfde jongens (luchtmacht), er was altijd een mening: het is geen paardenvoer.
     Het zou beter zijn als ze allebei met Israël zouden beginnen en doorgaan.
 45. Wolfraam
  Wolfraam 9 januari 2013 21:48
  +4
  Wat een hete bende.
  De S-200's werden nooit overgebracht naar Irak. De Amerikanen hebben geen 100 mm kaliber kanonnen, en meer nog, niemand die bij zijn volle verstand is zal de S-5 bewapenen.
  De auteur van de blog waarnaar werd verwezen en beschouwt het verhaal zelf fiets .
  1. postbode
   postbode 10 januari 2013 20:24
   0
   Citaat van Tungsten
   Amerikanen hebben geen 100 mm kanonnen

   Kom op, laat de auteur een fout maken (* een beetje)
   Laat het "grootmoeder" 105 mm Houwitser M101 . zijn

   Koortsachtige onzin is:
   Citaat: Auteur
   we schoten op televisie modus.

   5B21*!!!
   Van K9M Waarschijnlijk .....
   Hier zijn de ongelukkige Oekraïners op Kaap Opuk, dan zijn ze het waarschijnlijk vergeten.

   "gKhdezh" kan zo worden afgetrokken.
 46. matroos76
  matroos76 9 januari 2013 23:12
  -3
  Eer en glorie aan de officier, veegde iedereen af, en met argumenten, heren, het is beter voor ons om met kranten op de toiletten te zitten
  1. monteur27
   monteur27 9 januari 2013 23:14
   +2
   De officier is fictief, dus je kunt met een krant op het toilet blijven zitten en bewonderen...
   1. matroos76
    matroos76 10 januari 2013 11:26
    -5
    Nogmaals, het feit dat de officier een fictieve is, is een argument, dus je moet bij de krant zitten
    1. monteur27
     monteur27 10 januari 2013 11:31
     +2
     Hamster, het was meteen duidelijk dat het artikel een kilometer lang gelogen was, dus niet opblazen.
     1. matroos76
      matroos76 10 januari 2013 11:41
      -1
      Iedereen bleef bij hun geluk meneer
  2. postbode
   postbode 10 januari 2013 20:24
   +2
   Citaat: matroos76
   wij heren kunnen beter met kranten op de toiletten zitten

   Jij alleen jij.
 47. Drugar
  Drugar 9 januari 2013 23:29
  +4
  Het artikel is een prachtig sprookje en meer niet. Bovendien is het speciaal voor deze site geschreven, aan de andere kant kun je niet verbieden om je hersens te poederen ...
  1. oom Seryozha
   oom Seryozha 10 januari 2013 00:07
   +5
   Citaat: Drugar
   Het artikel is een prachtig sprookje en meer niet.

   Als! Het verhaal was bovendien nogal onhandig gecomponeerd door een persoon die nog nooit echt aan de S-200 had gewerkt en zich zelfs niet bij benadering de circuitoplossingen van dit complex kon voorstellen. Waarop de commentatoren, min of meer vertrouwd met het materiaal van de XNUMX, onmiddellijk opmerkten. lachen

   Citaat: Drugar
   aan de andere kant kun je niet verbieden je hersens te poederen...

   Je kunt het echt niet verbieden. Aan de andere kant is het jammer dat deze bron verandert in een verzameling van dit soort "materialen". Tegelijkertijd zijn er een groot aantal hamsters die gedachteloos bijdragen aan deze onzin en klaar zijn om te geloven in zowel de 5P72 "die langs de rails rijdt" als de "televisie-opnamemodus" op de S-200, en zelfs dat het is in staat om een ​​doel te onderscheppen op een hoogte van 70 m.
   Hier is zoiets als dit:
   Citaat: matroos76
   Eer en glorie aan de officier, veegde iedereen af, en met argumenten, heren, het is beter voor ons om met kranten op de toiletten te zitten
   1. Drugar
    Drugar 10 januari 2013 00:18
    +3
    Aan de andere kant is het jammer dat deze bron verandert in een verzameling van dit soort "materialen". Tegelijkertijd zijn er een groot aantal hamsters die gedachteloos bijdragen aan deze onzin en klaar zijn om te geloven in zowel de 5P72 "die langs de rails rijdt" als de "televisie-opnamemodus" op de S-200, en zelfs dat het is in staat om een ​​doel te onderscheppen op een hoogte van 70 m.

    Maar hoe dergelijke artikelen de geest van sommige lezers prikkelen, het is als een medicijn, velen zijn blijkbaar niet in staat om zo'n enthousiasme in het echte leven te krijgen. En er zijn steeds meer van dergelijke materialen omdat de vraag ernaar helaas groot is, vooral onder hondsdolle "patriotten" ...
    1. terp 50
     terp 50 10 januari 2013 05:40
     +1
     ... ze zeggen - de GOS van de S - 500, en ze reisden niet alleen langs de rails, ze konden ook borduren met een kruis ...
 48. terp 50
  terp 50 10 januari 2013 05:36
  0
  ...,, Streltsy-verhalen,, Kozma Kryuchkov
 49. PAC3
  PAC3 10 januari 2013 07:11
  +1
  Ja, de auteur - misleid).
  En 5P72 op de rails. En de definitie van wat werd neergeschoten door Tornado (dit is op de maximale afstand) - waarschijnlijk ging het wrak naar Galaxy kijken in de versie van het kanonschip)
  Echter, de patriottische "Mensen eten".
  Avon, deze pseudo-science fiction zwerft al door de tyrnet)
  Iedereen die de echte S-200 zag, was nog meer aanwezig toen deze bijna acht ton wegende rotzooi de draagraket verliet - hij lacht alleen maar als hij het leest.
  1. Guun
   Guun 10 januari 2013 10:53
   -1
   Hmm, je gelooft waarschijnlijk nog steeds dat in de Afghaanse bergen de amers de minste verliezen lijden Superleger, gewoon onoverwinnelijk, maar het is gewoon gênant dat de slecht bewapende Taliban al hoeveel jaar niet uit de bergen kan worden geslagen sluipschuttersgeweren en een groep Taliban hebben geliquideerd Ik heb persoonlijk gezien hoe zo'n groep dappere strijders uit de Verenigde Staten met 40 hoofden + 12 Afghaanse legers werd vernietigd in 10 plus of min een paar minuten, hoe vraag je dat? de schuilplaatsen waren uitgerekt en onaangename vallen, zodra het machinegeweer ze begon te verpletteren, renden ze regelrecht naar deze voorbereide schuilplaatsen, minus 70% van de samenstelling van dit detachement, gingen toen naar beneden en maakten ze af. Er waren slechts 5 Taliban in de hinderlaag Hoe kwam ik daar? Geheim.
   1. oom Seryozha
    oom Seryozha 10 januari 2013 15:34
    +2
    Citaat van Guun
    Hoe ben ik daar gekomen?

    Hij is bekend bij drugsverslaafden. wenk
 50. arnulla
  arnulla 10 januari 2013 10:48
  -1
  gebochelde Judas, dat herinneren we ons allemaal... In de geschiedenis van ons land zal jij, teef, voor altijd de meest recente blijven !!
  1. monteur27
   monteur27 10 januari 2013 23:23
   +1
   Kunt u mij vertellen waar u een houthakker kunt kopen en waar u een visum voor het VK kunt krijgen?