"Warschau" versus "Lada"

201
"Warschau" versus "Lada"
"Varshavyanka" in de periscoop van een buitenlandse onderzeeër. Deze foto dreigt een symbool te worden van het lot van de binnenlandse niet-nucleaire onderzeeër


bezuinigingen vloot tijdens de gevechten in Oekraïne was het onvermijdelijk: de economische mogelijkheden zijn beperkt en de vijand is klaar voor onbeperkte verliezen en wordt gesteund door de leidende economieën van de wereld. De reductie blijkt echter enigszins vreemd te zijn: het marinecommando schrapt programma's die mogelijk nodig zijn voor toekomstige oorlogen, en laat wat kan worden opgeofferd.Een voorbeeld van deze aanpak is de verlaging van de financiering voor Project 677 Lada-onderzeeërs ten gunste van de bouw van de Project 06363 Varshavyanka-serie voor de Stille Oceaan.
Een vreemde en kwaadaardige oplossing die de moeite waard is om in detail te onderzoeken.

Enkele feiten


Сначала nieuws. Citaat:

Het document, beschikbaar voor de redactie van de publicatie, geeft de redenen voor de downtime aan: “als gevolg van een afname van het productievolume en een gebrek aan financiering voor de bestellingen 01573, 01574, evenals vanwege de vervanging van de leverancier van hoofdapparatuur, en als gevolg daarvan de noodzaak om de orders 02484, 02485 opnieuw te ontwerpen".

Het is vermeldenswaard dat de laatste twee schepen de visserstrawlers "Captain Yunak" en "Mechanik Shcherbakov" zijn. Ze worden vastgelegd in de zomer-herfst van 2021, er wordt geschat op 6,5 miljard per schip. Klant - Russisch visserijbedrijf. En de bestellingen 01573 en 01574 zijn twee onderzeeërs "Vologda" en "Yaroslavl" van Project 677.
Link.

En nu nog ander nieuws.

In 2023 verschenen berichten dat de bouw van een serie van zes grote dieselelektrische onderzeeërs van Project 06363 ook gepland was voor de Noordelijke Vloot, en dat “de beslissing over de bouw al is genomen, maar het contract nog niet is ondertekend”. en de implementatie ervan “zal niet eerder dan 2024 beginnen.” Naar verluidt zal de leidende onderzeeër van dit type voor de Noordelijke Vloot naar verwachting Mariupol heten.
Link.

Als je de link volgt, kun je zien dat, in tegenstelling tot Project 677, de serie "Varshavyanka" ritmisch is opgebouwd. Contracten worden getekend, boten worden overgedragen. In de afgelopen decennia hebben de Admiraliteitsscheepswerven dit project in handen gekregen, en de pers, die ‘Zwarte Gaten in de Oceaan’ prees, kon het publiek ervan overtuigen dat deze boten wonderen zijn.wapen.

Dus de levering van de "nieuwe" B-608 "Mozhaisk" aan de vloot werd met vreugde opgemerkt door de gespecialiseerde media.

Er bestaat geen twijfel over dat het feit dat Rusland onderzeeërs kan bouwen goed is.

Het feit dat het op nieuwe schepen ook mogelijk zal zijn om een ​​nieuwe generatie officieren en adelborsten op te leiden. Maar in hoeverre hebben de uitgaven die aan deze boten zijn gedaan werkelijk de defensiecapaciteit van het land versterkt? Wordt de financiering voor Project 677 ook correct toegewezen?

En het is precies wanneer we deze vragen proberen te beantwoorden, dat onze problemen beginnen.

"Zwart gat" naar het verleden


Project 06363 is het resultaat van de evolutie van de Sovjet-onderzeeërs Project 877. Deze laatste werden in de jaren 70 van de vorige eeuw gecreëerd als een poging om beslissende kwalitatieve superioriteit te verwerven ten opzichte van alle andere dieselelektrische onderzeeërs, en mogelijk ook ten opzichte van nucleaire onderzeeërs.

In veel opzichten is dit gelukt. Toen ze werden aangedreven door de elektromotoren van de economy-cruiser van de 877, waren de Halibuts heimelijk genoeg om onopgemerkt te blijven door zowel diesel-elektrische als nucleair aangedreven rivalen. En dankzij de kenmerken van de Rubicon SJSC konden ze de leiding nemen bij het opsporen van een vijand, zelfs een vijand met technisch modernere hydro-akoestische systemen.

Dit wordt heel goed beschreven in het artikel van M. Klimov "Rubicon" van onderwaterconfrontatie. Successen en problemen van het hydro-akoestische complex MGK-400», waarin ook een aantal tactische voordelen werden geuit van de vervoerder van deze SJC - de onderzeeër Project 877. In het genoemde artikel staat bijvoorbeeld een citaat van een ervaren anti-onderzeeërofficier van de Pacific Fleet over de stealth van onderzeeërs:

Het geluid van de boot met een snelheid van 5 knopen... is minder dan dat van de Amerikaanse Sturgeon-boten en is vergelijkbaar met het geluid van de Los Angeles met een snelheid van 6-7 knopen. Als de Varshavyanka met een snelheid van 2 à 3 knopen zeilde, overtrof hij de Amerikaanse boten in detectiebereik met ongeveer 30%.

Maar hier is een beschrijving van het hydro-akoestische systeem uit een andere bron - Mark Halperins boek "Whale Leap":

... Ik was getuige van de terugkeer van de Sindhugosh-onderzeeër uit de campagne, waarin er een trainingsontmoeting was met de onderzeeër van het 209e project, ik denk dat dat alleen maar om hun capaciteiten te beoordelen. Het was in de wateren van de Arabische Zee. Onze luitenant, dat wil zeggen de hindoe die de "Knoop" bedient, vertelde me na deze strijd, in vreugdevolle opwinding, met een glans in zijn ogen: "Ze merkten ons niet eens op en werden tot zinken gebracht."

Wat betreft "gezonken", de vraag is open: de boten waren, zoals M. Klimov terecht opmerkt, slecht bewapend, hun TEST-71-torpedo's werden gekenmerkt door een slechte geluidsimmuniteit en werden omgeleid door buitenlandse hydro-akoestische tegenmaatregelen (SGPD). Tegelijkertijd gaven een bekwame geheime aanpak, een plotselinge aanval van korte afstand en het gebruik van verschillende GAK-paden ten tijde van de aanval aanzienlijke kansen op succes.

Westerse onderzeeërs respecteerden hen en waren bang voor deze boten. Citaat uit de ‘onderwater’-sectie van Reddit, uit een draad waarin een foto wordt besproken van de dieselelektrische onderzeeër B-471 ‘Magnitogorsk’ ​​van de Noordelijke Vloot:

Een jager die elke Noord-Atlantische operator snel leert respecteren. Ik haatte het om ze bij te houden.
Vertaling: een jager die elke Noord-Atlantische operator snel zal leren respecteren. Ik vond het vreselijk om ze in de gaten te moeten houden.


B-471 "Magnitogorsk"

We moeten echter begrijpen dat niets eeuwig duurt. De eerste 877 werd in 1979 neergelegd. Tot het einde van de jaren 80 behielden deze boten hun stealth, maar vervolgens leidde de ontwikkeling van hydro-akoestische signaalverwerking in het Westen, evenals het lekken van huidige hydro-akoestische portretten van boten tijdens hun dienst (zie artikel van M. Klimov) tot de feit dat de voordelen van de 877 projecten begonnen te verdwijnen.

Momenteel zijn deze boten hopeloos verouderd. Bovendien zijn ze op het niveau van het ontwerp zelf verouderd. Het verschijnen van de eerste Project 90-boten voor exportklanten in de jaren 636 corrigeerde de situatie slechts lichtjes - de boten werden stiller, maar in het tijdperk van digitale gegevensverwerking van de sonar en het gebruik van laagfrequente akoestische verlichting met laag vermogen, werd dit is niet meer zo belangrijk.

De boten beschikken inmiddels over een digitale versie van de Rubicon SJSC, maar deze alleen levert deze schepen geen radicale voordelen op.

De enige kwalitatieve stap voorwaarts voor de nieuwe Varshavyankas is de mogelijkheid om kruisraketten van de Calibre-familie te gebruiken. Maar dit ene pluspunt weegt niet op tegen de zwakte van de boot.

Hier is een lijst met de nadelen van deze onderzeeër: korte tekst van het telegramkanaal “Sea Power of the State”, waar deze vraag wordt beantwoord:

“Over de nieuwe “Varshavyankas”. Dus een wat late commentaar op het nieuws over het neerleggen van nieuwe dieselelektrische onderzeeërs van Project 636 (dat wil zeggen de serie voor de Stille Oceaan, waarvan de laatste boten nu worden voltooid). Is Warschau vandaag de dag een onderzeeër die geschikt is voor de bedreigingen? Nee. Laten we de nadelen kort opsommen:

1. Verouderde architectuur. Dubbellichaamsarchitectuur vermindert de zogenaamde "breedbandruis", dat wil zeggen voor de gemiddelde persoon - alleen maar geluid van onderzeeërs. Maar het is niet belangrijk.

Moderne schepen maken gebruik van gesleepte hydro-akoestische stations met laagfrequente trillingszenders. Dergelijke trillingen, die in het water worden uitgezonden, verspreiden zich over grote afstanden en bereiken de onderzeeër. Ze genereren dezelfde golven, maar worden uitgezonden door de onderzeeër zelf - die vervolgens worden opgevangen door de antenne van de aspot van het schip. tactische eenheid van een partij, bijvoorbeeld een onderzeeër. Er is geen manier om je te verstoppen als je wordt betrapt door verlichting; de enige vraag is hoe goed de doelboot het signaal ‘retourneert’. Het dubbelwandige Warschau valt bij verlichting veel meer op dan een enkelwandige onderzeeër, en weinig geluid helpt hier niet. Het probleem is niet op te lossen.

2. Verouderde batterijen. De batterijen van deze boten zijn tientallen jaren geleden verouderd. Zelfs het vervangen van deze batterijen door iets dat op zijn minst tien jaar oude technologieën gebruikt (niet noodzakelijkerwijs lithium-ion) zal de prestatiekenmerken van de onderzeeër aanzienlijk verbeteren.

3. Gebrek aan volwaardige afstandsbediening van torpedo's met een slanghaspel. De Russische marine maakt gebruik van een telecontrolspoel (afstandsbediening van een torpedo via kabel), die de torpedo achter zich aan sleept. Dit legt beperkingen op aan de snelheid van de torpedo en maakt het moeilijk om aan te vallen. Je hebt een spoel nodig die in de torpedobuis blijft en de glasvezelkabel achter de torpedo ontlaadt. We hebben ze gemaakt en met succes getest, maar ze zijn niet in gebruik. Telecontrole is bijvoorbeeld nodig om een ​​torpedo langs valse doelen naar een echte vijandelijke onderzeeër te ‘leiden’, om te voorkomen dat deze in het ‘aas’ wordt meegenomen, en niet alleen hiervoor.

4. Gebrek aan anti-torpedo's. "Warschau" heeft een hydro-akoestisch complex dat in staat is een doelaanduiding voor anti-torpedo's te ontwikkelen, met behulp waarvan het mogelijk is moderne Amerikaanse torpedo's te bestrijden. Je moet begrijpen dat hun homing-systemen (HSS) zodanig zijn dat het onmogelijk is om hun torpedo's af te leiden met behulp van hydro-akoestische stoorapparatuur. We hebben anti-torpedo's nodig, daarvoor hebben we externe lanceerinrichtingen "in hoeveelheden" nodig. Dit is niet het geval.

5. Antediluviaanse hydro-akoestische tegenmaatregelen. GPD-apparaten zouden hebben geholpen tegen eenvoudigere torpedo's, maar op onze onderzeeërs zijn ze verouderd, en als gevolg daarvan kan een aanval op Warschau met verouderde torpedo's succesvol zijn.

6. Gebrek aan een flexibele verlengde gesleepte antenne (GPBA). Dankzij GPBA kan de boot controle hebben over de achterstevensector; GPBA is het vermogen om de omgeving te “horen” op het moment dat de batterijen onder het RDP-apparaat worden opgeladen (“snorkelen”), wanneer de boegsonar “afslaat” en niet verrast wordt door een plotselinge aanval. Het maakt het mogelijk om zelfs laagfrequente verlichting met een laag vermogen te detecteren, bijvoorbeeld van een boei die uit een vliegtuig wordt gedropt. Zonder GPBA zal de vijand de boot heimelijk in de gaten houden totdat deze aanvalt. Buitenlandse kopers van "Warschau" installeren deze antennes erop, en met een reden.

Van al het bovenstaande kan alleen punt 1 niet worden geëlimineerd.

De rest is te repareren. Het zou ook leuk zijn om het torpedocompartiment te herwerken om de torpedobuizen te verenigen met het 677-project, wat de bonus zal opleveren van een zeer "stil" schot in vergelijking met het 636-schot.

Zal de boot modern zijn als de punten 2 tot en met 6 worden gecorrigeerd? Nee, vergeleken met zoiets als Taigei zal Varshavyanka nog steeds verouderd en ineffectief zijn.

Maar ze zal in ieder geval geen doelwit zijn.

Als geen van deze maatregelen wordt genomen, zullen de capaciteiten van de onderzeeër worden beperkt tot het lanceren van Calibers vanuit beschermde wateren, het aanvallen van onbewaakt transport en het leggen van mijnen onder omstandigheden waarin er geen weerstand is van de vijand.’

Hier moet aan worden toegevoegd dat de dubbelwandige architectuur ook schadelijk is in een gevecht tegen een andere boot, wanneer deze de GAK in actieve modus begint te gebruiken - de lichte rompconstructies resoneren, waardoor de zichtbaarheid van de boot voor de aanvaller toeneemt.

Het belangrijkste is dat al het bovenstaande specifiek van toepassing is op de nieuwe boten van Project 06363. Dit zijn de ‘zwarte gaten in de oceaan’ die door de media worden verheerlijkt en die er vandaag de dag zo uitzien. Sterker nog, de Warschau’s moeten direct na levering terug naar de fabriek voor modernisering, aangezien ze al zo gebouwd zijn.

Er is geen systematisch werk om al deze tekortkomingen weg te nemen, hoewel opperbevelhebber N. Evmenov in juni 2023 verklaarde dat de vloot bij het bouwen van nieuwe schepen verouderde batterijen zal verlaten ten gunste van lithium-ionbatterijen:

“Ten eerste zijn de gewichts- en maatkenmerken niet hetzelfde, de gebruiksduur is de toekomst van lithium-ion. Maar verder (we overwegen) het gebruik van zeldzame aardmetalen om de gewichts- en grootte-eigenschappen te verminderen en de bedrijfstijd te vergroten. “Dit alles houdt verband met de ontwikkeling van robottechnologie en onderwatervoertuigen.”

Het is logisch, gezien hoe verouderd de batterijen van onze onderzeeërs zijn. Buitenlandse klanten installeren geïmporteerde exemplaren.Accu's voor binnenlandse boten. Het niveau is zelfs voor niet-specialisten duidelijk.

Er is tenminste iets hardop gezegd over de batterijen, maar zoiets belangrijks als de integratie van GPBA in deze boten wordt over het algemeen ontkend; de marine, vertegenwoordigd door vertegenwoordigers van de binnenlandse militaire wetenschap, ontkent kwaadwillig de mogelijkheid om de Varshavyanka's uit te rusten met GPBA , hoewel buitenlandse klanten dit doen, en niet alleen dus.

De situatie is zelfs nog erger met de gevechtseffectiviteit van de oude Project 877-boten die eerder zijn gebouwd en aan de vloot zijn geleverd - ondanks het feit dat hun modernisering mogelijk is en zelfs tijdens reparaties wordt uitgevoerd, is het zo halfslachtig en inferieur dat het eenvoudigweg kon niet bestaan.

M. Klimov schreef in zijn artikel ook over een voorbeeld van een dergelijke modernisering "Zelfmoordterroristen" van "Zwarte gaten" van het project 877 en 636 ". Commentaar daarop is onnodig.

De vraag rijst: als de Varshavyankas zo verouderd zijn, wat had er dan in plaats daarvan moeten worden gebouwd? Het antwoord is bekend: project 677 Lada. Met alle problemen van deze boten zouden ze de Russische marine potentieel, zo niet een voordeel in onderwatergevechten, dan toch op zijn minst gelijkwaardigheid kunnen geven aan moderne westerse en Japanse niet-nucleaire onderzeeërs.
Niet zomaar, maar uiteraard met aanpassingen, maar wel met minimale.

Probleemkind van de toekomst


Verhaal 677 van het project zit vol moeilijkheden en problemen; het is voldoende om te onthouden dat de leidende boot van het project, de B-585 St. Petersburg, werd afgeschreven lang voordat deze zijn levensduur bereikte.


B-585 "Sint-Petersburg"

Maar we moeten begrijpen dat dit niet komt door het gebrekkige ontwerp, maar door de uitvoering. Het is de moeite waard om ook een korte recensie van deze onderzeeër te maken.

Net als het 877e project moest de Lada superioriteit bieden ten opzichte van al zijn klasgenoten. De boot werd anderhalve romp gemaakt, waardoor het nadeel werd geëlimineerd dat niet kan worden geëlimineerd in projecten 877/636.

De waterverplaatsing is verminderd en daarom zijn de mogelijkheden van de boot in ondiep water beter geworden, is de geheimhouding van niet-akoestische zoekmiddelen groter en is de vorming van golven door een bewegende romp minder. Bij dieselelektrische onderzeeërs zijn de roeren rationeler geplaatst.

De boot kreeg een nieuw torpedowapen, de Lithium BIUS; volgens sommige berichten in de media heeft dit systeem de mogelijkheid om een ​​controlecentrum te ontvangen voor het afvuren van raketten vanuit het Liana marineruimteverkenningssysteem. Met navigatiehulpmiddelen kunt u met satellietnavigatiesystemen werken.

De boot heeft een Lyra SJC met een conforme boegantenne, waardoor deze mogelijk dezelfde voordelen krijgt ten opzichte van moderne niet-nucleaire en nucleaire onderzeeërs van potentiële vijanden die het 877e project had op het moment van zijn verschijning.

De boot beschikt over GPBA.

Over het algemeen zou dit een baanbrekende doorbraak voor de Russische vloot zijn. Tegelijkertijd slaagde het Rubin Central Design Bureau er echter niet in een luchtonafhankelijke energiecentrale (VNEU) te creëren. Maar in de eerste plaats zijn deze boten, zelfs zonder deze, onevenredig moderner dan de Warschau, en bovendien zal de creatie van betrouwbare en veilige lithium-ionbatterijen, als onze industrie daartoe in staat is, het VNEU-probleem gedeeltelijk oplossen: de boot kan behoorlijk lang onder water blijven. Bovendien kan het werk aan de VNEU worden voortgezet, ongeacht of de boot in aanbouw is of niet.

"Lada" is de enige Russische onderzeeër die technisch in staat is en een goede kans heeft om een ​​moderne westerse onderzeeër in de strijd te verslaan - zowel de nucleair aangedreven Virginia, Seawolf en Astyut, als moderne niet-nucleaire onderzeeërs van welk type dan ook.

Niet alles kan in de media worden onthuld, maar deze verklaring is geen gok of overdrijving. In de toekomst uitgerust met lithium-ionbatterijen, slanghaspels voor de afstandsbediening van torpedo's (die de "optie" geven van een gecontroleerd multi-torpedosalvo) en anti-torpedo's, zou deze boot de dodelijkste onderzeeër ooit gebouwd kunnen worden.

Helaas is de uitvoering mislukt.

Het einde van de jaren negentig en de daaropvolgende periodes werden gekenmerkt door een enorme achteruitgang van zowel de binnenlandse industrie als het management van de marine. Mensen die niet over de kwalificaties, de opleiding en het intelligentieniveau beschikten die nodig zijn voor hun macht, en in sommige gevallen eenvoudigweg, op zijn zachtst gezegd, ‘met een onvoldoende ontwikkeld zenuwstelsel’, stonden aan het ‘roer’ van industrieën en activiteitengebieden. die fataal waren voor Rusland. De intellectuele inferioriteit van een aantal karakters legde een zware last op hun morele karakter, en ‘bovenop’ kwam ook de moeilijke economische situatie in het land en de ineenstorting van de industrie, die zelfs voor een normaal persoon een moeilijke uitdaging vormden.

In de scheepsbouw leidden dergelijke processen tot een ernstige verslechtering van het management, zowel van de industrie als geheel als van individuele projecten, en dit maakte op zijn beurt de normale ontwikkeling van nieuwe typen schepen onmogelijk. In de oppervlaktescheepsbouw werd het Project 22350-fregat, een potentieel zeer krachtig en goed ontworpen schip, met een zeer moeilijk lot, een symbool van de pathologieën die de industrie hebben overspoeld.

En onder onderzeeërs troffen degradatieprocessen het 677e project, waardoor de noodzakelijke, goed ontworpen en moderne onderzeeër simpelweg te zwaar was voor de binnenlandse industrie.

Laten we een eenvoudige illustratie geven. Ze probeerden sinds eind jaren 2000 de leidende dieselelektrische onderzeeër van het project, “St. Petersburg”, aan de vloot te leveren, maar het was alleen mogelijk om deze in proefgebruik te stellen. Laten we nu lezen nieuws van... 30 september 2021, 11 jaar nadat de onderzeeër werd bemand door de marine.

“In Rusland zijn staatstests van het nieuwe generatie Lyra-sonarsysteem voltooid. De voordelen van Russische onderzeeërs met nieuwe uitrusting worden genoemd. De ontwerpkenmerken van het complex werden onthuld door de wetenschappelijk directeur van het staatswetenschappelijk centrum Concern Central Research Institute Elektropribor, academicus van de Russische Academie van Wetenschappen Vladimir Peshekhodov, in een interview met TASS.

De tests van het Lyra-complex zijn voltooid en de eerste onderzeeër met de nieuwe GAK was het Project 677 Lada-schip. Volgens Peshekhodov is het Lyra hydroakoestische complex (SAC) effectiever dan vergelijkbare apparaten van buitenlandse onderzeeërs. Bij het ontwerp van de Russische SJSC werd gebruik gemaakt van een conforme antenne, die de Amerikaanse kernonderzeeërs Virginia tien jaar later kregen, benadrukte hij.”

Maar hoe werd het mogelijk dat ze eerst de boot bouwden, hem vervolgens probeerden af ​​te leveren aan de vloot, en pas elf jaar daarna staatstests van het hydro-akoestische complex voltooiden? Het is immers bijna onmogelijk om het op deze manier te brengen. Het antwoord ligt in het woord ‘degradatie’.

En de elektrische hoofdmotor, die niet het vereiste vermogen ontwikkelt, en andere tekortkomingen van de onderzeeër zouden zijn toekomst nooit in twijfel hebben getrokken als we niet hadden geprobeerd het paard achter de wagen te spannen.

Een reeks grondtesten van scheepssystemen en het testen van enkele ervan op een omgebouwde dieselelektrische onderzeeër van het vorige project zouden het mogelijk maken om onmiddellijk een gevechtsklaar schip te bouwen met een minimum aan kinderziekten. In plaats daarvan werd het schip gevuld met vele nooit eerder geproduceerde systemen, zelfs individueel, die de tests niet hadden doorstaan, waardoor de St. Petersburg in een testbank veranderde, uiterst onsuccesvol vanwege het feit dat het niet de bedoeling was zo zijn.

Er werd beloofd dat de B-586 Kronstadt en de B-587 Velikiye Luki totaal verschillende onderzeeërs zouden zijn, maar helaas werden ze vastgelegd voordat manieren om problemen met het leidende schip op te lossen werden geschetst. Als gevolg hiervan moest er bijvoorbeeld een nieuwe hypotheek op Kronstadt worden genomen.

Al deze problemen worden verergerd door het feit dat de klant weinig idee heeft hoe ze kunnen worden vermeden, omdat hij alleen de eindeloze nachtmerrie voor zich ziet van voortdurende veranderingen aan een ruw schip en niet in staat is de daarmee samenhangende problemen op te lossen.

Het resultaat is dat de Lada niet geliefd is bij zowel de marine, vanwege de moeilijkheden bij de constructie en ontwikkeling, als in de industrie. Misschien is dat de reden waarom er eind jaren 2010 een renaissance van Warschau plaatsvond - beheerste en eenvoudige boten zijn handig voor iedereen - onderaannemers die een reeks subsystemen en componenten kunnen besturen, de Admiraliteitsscheepswerven, die zich op hun gemak voelen en niets veranderen, en het Hoofdcommando, dat hij, zonder zich ergens druk over te maken, eenvoudigweg bekende, beheerste en goedkope boten krijgt, die ook nog eens heel snel worden gebouwd. De dienst is onderweg, schepen gaan de zee op, het pensioen komt dichterbij, statistieken over het aantal onderzeeërs zijn bemoedigend, alles is in orde. Iedereen heeft.

Maar buiten de reikwijdte van dit hele verhaal blijft er één vraag over: “wat als er oorlog is”?

Breng het gezond verstand terug


De huidige situatie is als volgt.

Potentieel dodelijk voor elke vijand, maar onvoltooide ‘Lada’s’ worden op een resterende basis gefinancierd, hoewel er bepaalde pogingen worden ondernomen om ze operationeel te maken. Over het algemeen is de interesse van de klant in deze schepen niet bijzonder duidelijk.

Tegelijkertijd wil niemand, vanwege de risico's om weer een ruwe boot te krijgen, met de nieuwe Lada's te maken krijgen, en zodra de financiering voor de marine wordt bezuinigd, vliegen ze net als nu in voor dit project.

Deze situatie is net zo normaal als het bewapenen van door Donetsk en Lugansk gemobiliseerde strijders met Mosin-geweren normaal was: het geweer is nieuw, bruikbaar, schiet goed en ziet er ook goed uit. En je kunt met ze vechten - en zelfs met ze vechten.

In het geval van geweren is de abnormaliteit van wat er gebeurt duidelijk, maar bij de "Varshavyanka" is dat niet het geval, alleen omdat de veroudering van het Mosin-geweer voor iedereen duidelijk is, maar het project 06363 is alleen voor specialisten duidelijk. Maar dit verandert niets aan het feit van veroudering.

De situatie met onderzeeërs moet weer normaal worden.

Hiervoor heb je het volgende nodig.

Ten eerste moeten het Hoofdcommando van de Marine, de leiding van het Ministerie van Defensie en de Generale Staf begrijpen dat onderzeeërs nodig zijn. voor oorlog. Ze zouden het moeten kunnen gevecht, en niet tegen de Basmachi in Syrië, maar tegen elke potentiële vijand. In onze omstandigheden zijn dit minimaal de VS en Groot-Brittannië.

Ten tweede moeten ze beseffen dat Project 06363 in zijn huidige vorm niet langer geschikt is voor oorlog, en met de modernisering gericht op het elimineren van eerder bestaande tekortkomingen, is het van beperkte geschiktheid. Naast acties om reeds gebouwde boten te moderniseren, vereist dit feit de creatie van nieuwe schepen. Ons enige project dat geschikt is voor het creëren van een nieuwe niet-nucleaire onderzeeër is 677.

Aangezien de Russische industrie blijkbaar sneller vooruitgang zal boeken in de batterijproductie dan dat er VNEU zal worden gecreëerd, moeten we onmiddellijk deze kant op gaan en vertrouwen op moderne batterijen.

Dit neemt op geen enkele manier de noodzaak weg om aan VNEU te werken, maar het werk aan VNEU en de bouw van onderzeeërs moeten tijdelijk gescheiden worden.

Vervolgens moet een programma van uitgebreide grondtesten van de scheepssystemen van de boot worden aangenomen, met als doel het debuggen van alle hoofdsystemen zonder installatie in de romp. Deze fase is nodig om kinderziekten van de boot te elimineren. Een soortgelijk programma is nodig voor batterijen, vooral als het lithium-ionbatterijen zijn.

Hierna is het, rekening houdend met alle problemen die eerder in St. Petersburg werden geïdentificeerd, en de problemen die onvermijdelijk in Kronstadt zullen ontstaan, met aanpassingen aan het project, noodzakelijk om de bouw van Project 677-onderzeeërs te hervatten.

De boten moeten onmiddellijk worden bewapend met anti-torpedo's, er moet onmiddellijk worden begonnen met nieuwe hydro-akoestische tegenmaatregelen, de ontwikkelingen in het Shutval R&D-project uit 2008 moeten onmiddellijk worden geüpgraded en er moet een boot met slangafstandsbediening van torpedo's te water worden gelaten.

Zodra de prestaties van de technische oplossingen voor de boten zijn bevestigd, en zodra de eerste gebouwde boten, rekening houdend met alle correcties in het ontwerp, zich goed vertonen, moet de bouw van de “Varshavyanka” voor altijd worden stopgezet. .

Deze boten hebben een prachtige geschiedenis, ze hebben bijgedragen aan de verdediging van het land, ze hebben een belangrijke rol gespeeld bij het verzekeren van het voortbestaan ​​van de Admiraliteitsscheepswerven in de jaren 90, ze moeten worden gemoderniseerd en blijven dienen (inclusief de rompen van het 877-project die zinvol zijn moderniseren), maar over het algemeen is het tijd om deze pagina in de geschiedenis van de binnenlandse scheepsbouw te sluiten.

Van de Project 06363-onderzeeërs die momenteel onder contract staan, moeten ze allemaal worden voltooid en afgeleverd, vooral omdat de Jakoetsk nog moet worden voltooid vanaf de vastgelegde boten.

De kwestie van het bouwen van de beloofde serie onderzeeërs voor de Noordelijke Vloot moet worden gekoppeld aan een snelle oplossing van de problemen met Project 677 - als het werk aan grondtests goed verloopt, zal het nodig zijn om alle financiën en middelen naar Lada te gooien.

Het is de moeite waard om na te denken over de kwestie van het niet buiten gebruik stellen van de Sint-Petersburg, maar het achterlaten van de boot als testboot. Het kan zinvol zijn om weer aan het werk te gaan met de oprichting van aanvullende kerncentrales (ANU) voor dieselelektrische onderzeeërs, en Sint-Petersburg lijkt een goede kandidaat voor een dergelijke centrale - in tegenstelling tot bijvoorbeeld de B-90 Sarov, St. Petersburg "met VAEU zou kunnen worden gebruikt bij oefeningen, met dezelfde tactische mogelijkheden als een volwaardige gevechtsboot met VAEU.

Een gedachteloze voortzetting van de 636-serie in plaats van een scherpe versnelling van het werk aan het 677-project zou een ernstige vergissing zijn, met alle ernstige gevolgen van dien. Een fout die alleen maar erger zou kunnen zijn dan de volledige sluiting van het nieuwe onderzeeërproject.

Mogelijk zal dit echter nog steeds het geval zijn.
Onze nieuwskanalen

Schrijf je in en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de belangrijkste evenementen van de dag.

201 комментарий
informatie
Beste lezer, om commentaar op een publicatie achter te laten, moet u: inloggen.
 1. + 25
  13 december 2023 01:55
  Bravo Alexander! Iemand anders zou uw artikel op het juiste kantoor hebben afgeleverd...
  1. + 23
   13 december 2023 04:06
   877e project, "Lada" ontving zes torpedobuizen in plaats van vier van "Varshavyanka",

   Waar zijn de andere twee torpedobuizen gebleven? 636.3 had er altijd zes
   Alexander beschreef de tekortkomingen van de Varshavyanki, nee, andere rommel, en ook ontwapend, waardoor er slechts vier torpedobuizen overbleven.
   1. + 16
    13 december 2023 19:55
    Timokhin en Klimov bleken in alles gelijk te hebben. Daarom veel dank aan de auteur voor de artikelen en veel dank aan de VO-redactie voor het durven publiceren van dergelijke artikelen. De dieven en verraders aan de top moeten weten dat deze artikelen vroeg of laat deel zullen uitmaken van de strafzaken tegen deze wezens. Nicolaas II dacht ook dat hij zich niet zou verantwoorden voor zijn misdaden, maar dat deed hij wel.
    1. -8
     14 december 2023 13:58
     Schrijf alsjeblieft geen onzin. Een volwassene tenslotte. Als, naar jouw mening, de oplossing voor een misdaad zou moeten liggen in de vorm van het neerschieten van het hele gezin zonder vorm van proces in de kelder, dan ben je niet anders dan degenen boven. Hij en Prigozhin beslisten ook zonder onderzoek of proces.
     1. +7
      14 december 2023 19:15
      Hij en Prigozhin beslisten ook zonder onderzoek of proces

      Hmm.. Heeft hij zijn problemen voor de rechtbank opgelost of zoiets?
     2. 0
      16 december 2023 18:06
      Als, naar jouw mening, de oplossing voor een misdaad zou moeten liggen in de vorm van het neerschieten van het hele gezin zonder vorm van proces in de kelder, dan ben je niet anders dan degenen boven.

      Ten eerste leidde Nicolaas II het land en door zijn schuld stierven miljoenen mensen, waaronder vrouwen en kinderen. Iedereen die het land leidt, moet begrijpen dat hij zich zal moeten verantwoorden, en misschien ook zijn familie.
      Ten tweede was er een besluit van de Arbeidersraad, dat in omstandigheden van revolutie en burgeroorlog executie legaal maakt.
      Ten derde steun ik deze executie volledig, omdat deze kinderen, waar iedereen medelijden mee had, na twintig jaar symbolen en marionetten van Hitler zouden kunnen worden, waardoor veel bloed van ons volk zou kunnen vergieten.
      Ten vierde is dit de zaak van degenen die toen leefden en de overgrote meerderheid van de mensen keurde deze executie goed. Dezelfde blanken hadden dit kunnen voorkomen en de koning kunnen heroveren, maar zelfs zij hadden hem niet nodig.
  2. + 15
   13 december 2023 10:15
   Ik respecteer de artikelen van Timokhin en Klimov hi Het is alleen jammer dat ze als vissen tegen het ijs vechten, het is heel jammer.
   1. +5
    13 december 2023 17:20
    Klimov heeft blijkbaar alles opgegeven - het is nutteloos. Is het ergens gepubliceerd? Ik herinner me dat er video's waren met een redelijk mollige man en ik heb hem niet meer gezien of gehoord
    1. + 16
     13 december 2023 19:29
     Klimov heeft blijkbaar alles opgegeven - het is nutteloos. Is het ergens gepubliceerd? Ik herinner me dat er video's waren met een redelijk mollige man en ik heb hem niet meer gezien of gehoord
     Ja, Maxim Klimov is een van de weinigen die de top probeert te bereiken en een echte patriot van Rusland, en die goed gevoede man is blijkbaar Maxim Kalashnikov. Hij nodigt vaak slimme mensen, waaronder Klimov, uit op zijn ROY-TV. Maar wie onder de machthebbers hoort de stem van iemand die roept in de wildernis? Of zoals V.I. Lenin zei: je kunt alleen gerechtigheid bereiken via de deuren van paleizen met geweerkolven...?
     1. +6
      13 december 2023 20:00
      Of zoals V.I. Lenin zei: je kunt alleen gerechtigheid bereiken via de deuren van paleizen met geweerkolven...?

      Zoals de afgelopen 35 jaar hebben aangetoond, had Iljitsj in veel opzichten gelijk en nu beweegt alles zich in de richting van een dergelijk scenario.
      1. 0
       14 december 2023 22:41
       Het blijkt dat Prigozhin het advies van Ilychya heeft opgevolgd? Niet gelukt.
       1. +1
        16 december 2023 18:08
        Waar is de communist Lenin, die zijn leven wijdde aan de strijd tegen de bourgeoisie en de kapitalisten, en waar is de oligarch Prigozhin?
    2. +4
     13 december 2023 19:40
     Helaas heb ik hem sinds de ‘situatie’ met Strelkov alleen nog maar bij Kalashnikov gezien, en zelfs toen nog maar zelden. Het is jammer, hij is een zeer slimme expert..
   2. 0
    14 december 2023 13:59
    Maakt niet uit, de waarheid zal altijd aan het licht komen.
  3. 0
   13 december 2023 11:36
   Citaat: Andrey Andreev
   Iemand anders zou uw artikel op het juiste kantoor hebben afgeleverd...

   Kunt u aangeven welk artikel op het juiste kantoor afgeleverd moet worden?!
   Dit artikel?
   "Militaire recensie" 13.12.2023-636-677 A. Timokhin. ..........Een gedachteloze voortzetting van de XNUMX-serie in plaats van een scherpe versnelling van het werk aan het XNUMX-project zal een ernstige vergissing zijn, met alle ernstige gevolgen van dien. Een fout die alleen maar erger zou kunnen zijn dan de volledige sluiting van het nieuwe onderzeeërproject.

   Of dit artikel?
   "Vzglyad. Zakenkrant" 29.11.2019 november 636.3 A. Timokhin. ......Het verschijnen van Project 677-boten in de binnenlandse vloot was een noodzakelijke maatregel in verband met de gigantische moeilijkheden die de nieuwe Project XNUMX Lada-boot onderweg tegenkwam. Dergelijke boten zijn echter veel beter dan geen enkele, vooral gezien hun vermogen om kruisraketten te gebruiken, en hun gevechtswaarde kan zeer snel worden vergroot. Daarom is het vandaag de dag de moeite waard om oprecht blij te zijn voor de marine in het algemeen, en voor de Pacifische vloot in het bijzonder

   Kameraad Andrey Andreev, we vragen je vriendelijk om niet te wachten met het kiezen van een optie, toon staatsbewustzijn! We moeten nog naar kantoor... we hebben het nodig, we moeten het brengen!
   1. AAK
    +9
    13 december 2023 13:18
    4 jaar tijdsverschil tussen de artikelen die u aangeeft - dit is het antwoord op de vraag, er is er maar één, maar het grootste probleem: na admiraal Kuznetsov (zelfs admiraal Gorshkov meegerekend), noch in de USSR, noch bovendien in de De Russische Federatie was er en er wordt niet verwacht dat ze een competente leider over de vloot zal zijn en, helaas, hetzelfde beeld in het leger...
    1. +1
     13 december 2023 13:57
     Oh, wat is het fijn om een ​​gesprek te voeren met een bekwaam persoon! hi
     Citaat: AAK
     4 jaar tijdsverschil

     Beste AAK, verlicht mij...onwetend, wat is er in deze vier jaar veranderd in termen van deze kwestie?
     Citaat: AAK
     naar admiraal Kuznetsov

     Vergeef de genereuze oude collectieve boer, maar ik vraag u om opheldering te geven...wat wilde Kuznetsov en wat hebben Tevosyan, Nosenko en Malyshev gebouwd???
     Citaat: AAK
     zelfs admiraal Gorshkov meegerekend

     Je kende Baba Zina nog niet, ze zal de beide voorgaande overtreffen op het gebied van wagenparkbeheer!!!! wenk
     1. +3
      13 december 2023 20:11
      Kunt u aangeven welk artikel op het juiste kantoor afgeleverd moet worden?!

      Heb je het woord censuur gehoord? Weet je waarom Strelkov niet op tv mocht? Of dezelfde Klimov? Denkt u dat Strelkov, na deelname aan alle oorlogen van de Russische Federatie, als militair expert slechter is dan getrainde mensen die op commando spreken?
      Kun je je voorstellen wat er met de oplichters zal gebeuren als niet de clowns maar Strelkov en Klimov naar de volgende show op Russia-1 komen en uitleggen waarom de SVO faalde en RKR Moskou stierf en de daders met feiten benoemen?
      En hou op met de demagogie, Klimov en Timokhin bleken feitelijk in alles gelijk te hebben.
      1. -8
       14 december 2023 08:08
       Citaat van: ramzay21
       Heb je het woord censuur gehoord?

       Kameraad Vasily Sorge, wat is censuur in vredesnaam?!!! Strelkov zegt uit elke luidspreker dat hij Berlijn al inneemt! Klimov... nadat Klimov, in de stroom van Strelkov, tanklegers had voorgesteld om van Kherson naar Kiev langs de Dnjepr aan te vallen... zelfs de "Grootmaarschalk van de Overwinning" Strelkov was sprakeloos door zo'n aankomst!!!!!
       Citaat van: ramzay21
       Strelkov en Klimov zullen uitleggen waarom de SVO faalde en RKR Moskou stierf en de namen van de daders met feiten noemen?

       wat Komt iemand tussenbeide? Is het internet van deze waarheidsstrijders uitgeschakeld? Ben je van YouTube getrapt?
       Citaat van: ramzay21
       SVO is mislukt

       Waarom mislukte het? Voor mij overtrof SVO zelfs mijn verwachtingen! Wat is de mislukking?
       1. 0
        16 december 2023 18:21
        Kameraad Vasily Sorge, wat is censuur in vredesnaam?!!!

        Verdomde censuur! Noch Klimov, noch Strelkov, noch Timokhin zullen op een centrale zender worden toegelaten; dit zijn geen gekostumeerde clowns die voor geld spelen in geënsceneerde talkshows. Het is alle mensen met een principiële positie verboden om in onze media te verschijnen, alleen Poetin kan in de media zeggen wat hij wil, de rest moet tegen hem huilen en blaffen wat ze kunnen en zijn correcte, maar voortdurend veranderende standpunt likken.
        1. -1
         18 december 2023 09:22
         Klimov wordt prachtig gepubliceerd op de pagina's van Novaja Gazeta, die vreemd genoeg de officiële spreekbuis is van de beste vriend van de communisten en van alle beledigde ‘patriotten’, kameraad Chodorkovski!
         1. +3
          18 december 2023 19:53
          Wat heeft de gele pers ermee te maken? Is Klimov ooit uitgenodigd voor talloze talkshows op Russia-1 of First? Begrijpt u werkelijk het verschil niet tussen een linkse krant en uitzending op Russia-1 of doet u alsof?
      2. -2
       14 december 2023 08:20
       Verander je avatar, breng de beroemde vlag niet te schande!!!! am
       1. +2
        16 december 2023 18:13
        Verander je avatar, breng de beroemde vlag niet te schande!!!!

        Wie ben jij om het mij te vertellen? Dit is mijn vlag, de vlag waaronder ik heb gediend. Hij ligt dichter bij mijn overtuigingen en verschilt van de vlag op je avatar.
        1. -5
         18 december 2023 09:18
         Citaat van: ramzay21
         Wie ben jij om het mij te vertellen?

         Ik ben degene die tot 1996 onder deze vlag heeft gediend!!!
         Citaat van: ramzay21
         het is anders dan de vlag op je avatar.

         Doe dan afstand van het Russische staatsburgerschap, het zal tenminste eerlijk zijn van uw kant!
         1. +1
          18 december 2023 19:51
          Ik ben degene die tot 1996 onder deze vlag heeft gediend!!!

          En ik heb tot 1991 onder deze vlag gediend en de eed onder deze vlag afgelegd, en het is niet aan jou, die de eed vergeten bent, om mij te vertellen wat ik moet doen.
          Doe dan afstand van het Russische staatsburgerschap, het zal tenminste eerlijk zijn van uw kant!

          Als je mij als staatsburger van de USSR een paspoort kunt geven, dan zal ik dat doen, maar dat kan niet, je kunt alleen maar brabbelen en anderen uitnodigen om te doen wat je zelf niet kunt doen. Dit is eerlijk!
      3. 0
       14 december 2023 13:10
       Wat betekent het dat de SVO heeft gefaald? SVO komt eraan. Wilde je Oekraïne over 2 weken? En wat is het volgende? Bandera's ondode 30-jarigen vangen? Alle Oekraïners zullen Oekraïne ontvluchten of aan het front sterven. Dan zullen we de Russische landen annexeren.
    2. -3
     13 december 2023 17:41
     De prijs van p/boten moet worden terugbetaald met de activa die ze zullen beschermen. Als de aligarchen niet om de bescherming van buitenlandse bezittingen vroegen, waarom zouden de Gumo en de marine zich dan over alles druk maken? 335-project of andere, maar iedereen moet zijn investeringen terugverdienen. Het tijdperk van efficiëntie en ke-pi-ay. Het gaat niet om winnen tegen elke prijs. Het is gemakkelijker om doodskisten, 100 of 200 stuks, neer te leggen. Hoe we de hele juridische sector en het hele land wakker kunnen schudden.
   2. +9
    13 december 2023 14:18
    Kunt u aangeven welk artikel op het juiste kantoor afgeleverd moet worden?!


    Het eerste artikel werd gebruikt om de stelling over de noodzaak om de Warschau's in aanbouw te moderniseren via het Katyusha-systeem aan het topmanagement over te brengen.
    Maar aangezien “Vzglyad” onder toezicht staat van de AP (en daarom is er toegang tot “Katyusha”), moest het gevuld worden met allerlei soorten lof.
    Politiek, Sergej.
    Maar hier is alles echt onverbloemd. Voor de mensen.
    1. +2
     13 december 2023 14:25
     Alexander, als ik door het lezen van dit artikel maar over je te weten zou komen, zou ik het verhaal over je manoeuvres graag geloven! bullebak
     Je kent mij, Sasha, ik ben geen studentenmeisje, hoewel moderne vrouwelijke studenten voor geld veel meer weten dan ik! wenk
    2. + 13
     13 december 2023 19:02
     Citaat van: timokhin-aa
     Maar hier is alles echt onverbloemd. Voor de mensen.

     Nou, als dat zo is, luister dan naar de “stem van het volk”... (een paar opmerkingen en gedachten - nog over!)
     1. De hoofdstaf van de marine en het burgerlijk wetboek van de marine zijn niet vrij om wapenkwesties op te lossen. De klant is de Generale Staf van de RF Strijdkrachten, vertegenwoordigd door de VTK/financiële afdeling – alles uit de begroting.
     En kameraad Gerasimov heeft een raketomheining nodig! Daarom 636.3, en niet 677D, zelfs niet met zijn Turquoise en 3M54... KALIBREREN!!! Japan zou bang moeten zijn voor de lange arm (en zelfs met de SBP in het hoofd!) De anti-onderzeeër 677D is niet geschikt voor hen. Ja, en het is niet nodig om over Zircons te schrijven: het volumetrische systeem van 3 m22 wordt geïnstalleerd op VI-dragers +5000t of meer. Daarom is 855A precies wat u zoekt! En de Lada met zijn 2600 ton onderwater VI - "zal te klein zijn"!
     2. Op project 677 zijn 180 (!) OCD's ingevoegd!!! En wat wilde je? Zodat alles meteen goed gaat? Op de stand werkt de VNEU (model) bijvoorbeeld normaal, maar op het schip - slechts 60% van de nominale waarde...GGED (SED-1, met permanente magneten) bereikt de parameters niet bij 125 tpm en hoger, hoewel aan de wal ieders oren draaiden! Er zijn verfijningen en nuances nodig... maar dat is niet het geval, omdat... De vloot heeft dit nodig, niet de bouwers van het ‘rakettenhek’.
     3. Het pad van de Zuid-Koreanen volgen? Maar hiervoor heb je hun prestaties en productiecultuur (dat wil zeggen technologie) nodig. We hebben ons spel met LIAB al een keer beëindigd door de AS-31 in brand te steken, toen 14 van de beste onderzeeërs van de GUIN werden gedood. Ik wil vooral niets anders. Maar KSS-III toont nieuwe horizonten voor onderzeeërs. Daarom zijn we nu volhardend bezig met het zagen van Mg & Na-batterijen. Ze zijn veilig en hebben een grotere capaciteit dan LIAB. Laten we het doen - wij leveren het. We krijgen nieuwe prestatiekenmerken van onze NS’en.
     4. Uniforme elektrische voortstuwing is goed. Maar niet met een dieselmotor, maar met een GTZTs - een gasturbine met gesloten cyclus. Het rendement is hoger, minder geluid, zuiniger, compacter.
     5. Ik geloof dat project 677 al van gisteren is. Iedereen stemde af op Project 777A KALINA. LADA heeft haar rol als pionier vervuld. Een goede auto, maar hij is op het verkeerde moment geboren. Bij nieuwe projecten worden alle ontwikkelingen meegenomen. Het belangrijkste is dat de boten 1,5 romp moeten hebben, met conforme GA, met GPBA, met laagfrequente paden voor het detecteren van de vijand, met PTZ- en GPD-middelen, zelfrijdende simulatoren... En krachtige middelen om de vijand te vernietigen .
     IMHO.
  4. 0
   13 december 2023 17:14
   Ze hebben het al geprobeerd over te brengen, daar ben ik meer dan zeker van, maar vanaf daar kun je alleen te voet een boodschap horen, dat wil zeggen een afmelding. Net zoals Klimov leed toen Mercurius uiteindelijk werd verbrand, werd hij ook belasterd - zoals ze deden in de USSR - degenen die ongewenst in een psychiatrisch ziekenhuis zaten
 2. + 13
  13 december 2023 01:59
  Er wordt betoogd dat de aanwezigheid van kalibers “niet opweegt tegen” de andere nadelen van 636.
  Tegelijkertijd is er echter geen analyse in hoeverre deze nadelen als volgt zijn:
  specifiek conflict zal van cruciaal belang zijn, en hoe “nutteloos” de Calibers zijn.

  Maar er is een vergelijking met Mosin-geweren. Om zo te zeggen... de dramaturgie van het genre.
  Ik ben niet tegen deze stijl (copyright), maar in vergelijking zijn de 636 en 677 overkill.

  In de vlootontwikkelingsstrategie liggen, meer dan in andere sectoren, compromissen voor de hand.
  En nu is er nog een compromis, versterkt door de SVO.
  Tijd (die tot nu toe in het voordeel is van 636) is gekozen als de belangrijkste factor bij het vullen van de Pacific Fleet,
  niet Lada.

  Ik stel voor dat de auteur zijn argument versterkt:
  twee speculatieve modellen van het gebruik van dieselelektrische onderzeeërs opstellen en publiceren
  tijdens het conflict in de Japanse Zee.
  Tegelijkertijd is het ter vergelijking erg belangrijk om de waarschijnlijkheid van een conflict te beoordelen!

  In een dergelijk model zou 636 een hoeveelheid van 12 moeten zijn,
  in een ander model laten we de huidige zes 636 staan, en plus 2 Lada’s.
  Omdat het model rekening moet houden met de werkelijke bouwsnelheid van dieselelektrische onderzeeërs op dit moment.

  877 is bij beide modellen uit de beugels te halen - als stabiele factor.

  Als blijkt dat vier vrouwen uit Warschau geen verschil maken,
  en twee Lada's doen het - dan geef ik toe dat ik verslagen ben.
  Het kan blijken dat beide beslissingen niet van cruciaal belang zijn,
  en het belangrijker doel is een soepele evolutie,
  in de bestaande omstandigheden van de militaire scheepsbouw...
  1. -2
   13 december 2023 07:09
   Ik stel voor dat de auteur zijn argument versterkt:
   twee speculatieve modellen van het gebruik van dieselelektrische onderzeeërs opstellen en publiceren
   tijdens het conflict in de Japanse Zee.

   een deel (6 boten nodig) gaat de Zee van Okhotsk in - om de Straat La Perouse (3 eenheden) en twee zuidelijke zeestraten (3 eenheden) op de Koerilen-eilanden te bestrijken - een operationele basis op te zetten - een "drijvende ligplaats" ( of beter nog, twee slaapplaatsen of twee bases) op een goede plek in het gebied van Joezjno-Sachalinsk, er zijn hinderlagen in alle zeestraten, de snelheid is 0.
   anderen (overblijfselen) zullen opereren vanuit Vladivostok.
   Laat de Japanners in de Japanse Zee varen
   1. +4
    13 december 2023 18:17
    Citaat van Disant
    in alle moeilijkheden - hinderlagen, snelheid - 0.

    Het zal niet werken! Omdat:
    Hier neemt de snelheid van de getijdenstromingen toe 5 knopen (2,5 m/s) of meer.
    Bovendien is er op sommige plaatsen slechts 20-5 kbt vanaf de dieptelijn van 6 meter. Wil je echt op de rotsen zitten? Ach ja...
  2. +7
   13 december 2023 10:25
   Citaat: Feodor13
   Tijd (die tot nu toe in het voordeel is van 636) is gekozen als de belangrijkste factor bij het vullen van de Pacific Fleet,
   niet Lada.

   Als de situatie met de Lada zodanig is in termen van de onderontwikkeling van het project als gevolg van besparingen op grondtests en experimentele onderzeeërs van de verschillende systemen, beschouw ik de voorstellen van de auteur van het artikel als redelijk en correct. Het is noodzakelijk om met spoed alle noodzakelijke testen en aanpassingen uit te voeren, gecombineerd met de installatie van nieuwe LIAB’s. Dit zal tijd en geld vergen, maar hierop besparen is onaanvaardbaar: de vloot moet een moderne niet-nucleaire onderzeeër krijgen die (tenminste) niet onderdoet voor de beste analogen ter wereld. En dit alles kan vrij snel worden gedaan met NORMALE financiering en het scheppen van voorwaarden.
   Maar dit zal het probleem van het snel uitrusten van onze vloot met nieuwe niet-nucleaire onderzeeërs niet oplossen. Het is alleen zo dat de oude Warschaus hun levensduur al aan het beëindigen zijn, en de mogelijkheden om ze te moderniseren zijn te beperkt (we hebben een groot aantal onderzeeërs in de rij voor reparatie en modernisering).
   Daarom zie ik een uitweg op de volgende manier. Om nog een serie van 6 "Warschau" Project 636.3 neer te zetten, maar in een gemoderniseerde vorm - met de integratie van systeemcomponenten en apparatuur getest op de Lada. Namelijk:
   - GAK, inclusief sleepantennesysteem... het blijkt dat we er al één op voorraad hebben en dat er niets extra's hoeven te worden gemaakt,
   - BIUS,
   - andere systemen die kunnen worden geïntegreerd zonder onnodige complexiteit en zonder het hoge bouwtempo in gevaar te brengen.
   Deze zes gemoderniseerde Warschaus zouden naar de Noordelijke Vloot moeten gaan, die dringend versterkt moet worden.
   Wat de Pacific Fleet betreft, overweeg de mogelijkheid om de heilbotten in het Verre Oosten te moderniseren, en aangezien Zvezda overweldigd is door het werk met onderzeeërs, zoek dan een andere geschikte scheepsreparatieonderneming, die hiervoor hoogstwaarschijnlijk serieus gemoderniseerd zal moeten worden, maar in elk geval In dat geval zal dit ten goede komen aan de Pacifische Vloot en zal het de mogelijkheid vergroten om onderzeese troepen te repareren en in een aanvaardbare technische staat te houden. En zorg er tijdens deze upgrades voor dat alle (zowel oude als nieuwe) Warschau-vliegtuigen worden uitgerust met een gesleepte sonar voor het bekijken van het achterste halfrond.
   Alle afwerkingswerkzaamheden en het testen van de Lada en de voorbereiding voor grootschalige productie moeten worden afgerond binnen het tijdsbestek voor de bouw van de laatste (!) serie gemoderniseerde (6 stuks) Warschau voor de Noordelijke Vloot
   Twee onvoltooide Lada's kunnen, als de mate van paraatheid hoog genoeg is, worden voltooid voor de Baltische Vloot en worden overgebracht naar een proefoperatie. Dit zal onze vloot in de Oostzee, waar we helemaal geen moderne kernonderzeeërs hebben, ernstig versterken. En de fabrikant zal in de buurt zijn, zodat eventuele verbeteringen en correcties kunnen worden aangebracht zonder veel schade aan de gevechtsdiensten in de Oostzee.
   En voor de Pacific Fleet zou de volgende batch alleen nieuwe Lada's met LIAB en volledig ontwikkelde wapensystemen moeten zijn. Voorlopig zullen zes Warschaus en ondersteunde (en indien mogelijk gemoderniseerde) heilbotten voldoende zijn. Maar dan heeft de Pacific Fleet twaalf jongens nodig. En niet minder.
   1. -2
    13 december 2023 18:08
    Voeg een clausule toe over het verhogen van %% belastingen op een nieuwe vloot die geen analogen heeft (zoals na de schors) bij bijnaam2.
    En je zult het antwoord krijgen: belastingen kunnen niet worden verhoogd. Dit betekent dat Shoigu en de slechte admiraals momenteel alles doen. Onder zulke omstandigheden zal er geen ander zijn.
    1. +4
     14 december 2023 08:54
     Citaat: antivirus
     Voeg een clausule toe over het verhogen van %% belastingen op een nieuwe vloot die geen analogen heeft

     De begrotingsinkomsten zijn sinds het begin van de SVO al aanzienlijk gestegen – als gevolg van de afschaffing van de ‘begrotingsregel’ en prijsplafonds voor Russische olie, maar ook als gevolg van het gebruik van AL zijn inkomsten aan de uitgavenkant van de begroting ( en niet gesteriliseerd door vijandige banken in het buitenland) en zelfs meer (klein begrotingstekort, gedekt door reservefondsen en door interne leningen). Er is dus geld in de begroting, er is genoeg van, niet alleen voor het noordelijke militaire district en alle militaire programma's, maar ook voor veel interne ontwikkelingsprogramma's.
     Er is natuurlijk de ‘Nabiulina-factor’ met zijn verstikkende kredietrente, maar dit is een kwestie van politieke besluitvorming en constitutionele hervormingen. Helaas, voorlopig is zij het die het gehele monetaire beleid van de Russische Federatie controleert.
     Citaat: antivirus
     belastingen op een nieuwe, ongeëvenaarde vloot

     Je kunt het anders doen - vertaal het hele zogenaamde "Schaduwvloot" in Russische jurisdictie te brengen en de gehele koopvaardijvloot van de Russische Federatie te dwingen ALLEEN verzekerd te zijn bij de binnenlandse staatsverzekeringsmaatschappij. En een deel van de inkomsten van deze verzekeringsmaatschappij zal worden besteed aan de bouw van de Militaire Vloot. Hier zijn wat extra fondsen voor u.
     Citaat: antivirus
     Dit betekent dat Shoigu en de slechte admiraals momenteel alles doen.

     Doen ze er goed aan om het programma voor de ontwikkeling van noodsituaties en een reeks tests voor het Lad-apparatuur- en wapencomplex niet te financieren? Waarom financierden ze de ontwikkeling en zelfs de bouw van zulke ellende en flagrante sabotage als Project 22160 en Project 20386? Dat het Ministerie van Defensie (Shoigu en zijn achterste strepen) bedrijven in de defensie-industrie boetes oplegt en failliet laat gaan omdat ze niet op tijd kunnen voldoen aan de door hen (het Ministerie van Defensie) onbetaalde orders? Wat betalen ze bij de orderuitvoerders zonder rekening te houden met de inflatie, waardoor de klant gedwongen wordt de order te geven tegen een prijs die onder de kostprijs ligt? En bovendien ook prima? . . Ondertussen ontvangt het Ministerie van Defensie geld voor aankopen onder het Staatsdefensiebevel volledig en gebruikt het eenvoudigweg voor persoonlijke doeleinden door erkende verduisteraars en corrupte functionarissen. Daarom kan ik deze gang van zaken niet als juist beschouwen.
     En we hebben de belangrijkste hulpbron nog niet gebruikt – de belangrijkste troef van Rusland, ik ben niet bang om het te zeggen – het Gouden Fonds = oligarchie van Russische afkomst. Gestreeld door macht, overladen met geld en ongekende privileges, zijn het beslist Grote Patriotten. Als ze correct worden aangezien voor patriottisme, zullen ze niet alleen de marine en zelfs het hele leger van de Russische Federatie helemaal opnieuw opbouwen en bewapenen, maar ook de Death Star financieren.
     1. +1
      14 december 2023 11:51
      Je hebt alles correct aangegeven, daar ben ik het mee eens.
      Vlucht met het belangrijkste: tijd en mensen. Zelfs geen ontwerpbureaus, ingenieurs, R&D. En technologie en technologen en technici.
      Ja, en Shoigu is een van de meest effectieve: de snelheid van de kapitaalomzet, zonder rekening te houden met het unieke karakter en “winnen tegen elke prijs”
      Alles is in balans: de jachten van de aligarchen = TT VMF = vinstromen. Of zoiets.
 3. + 12
  13 december 2023 02:38
  Het is onmogelijk om de technische verworvenheden van een voorbije grootmacht voor onbepaalde tijd te exploiteren, hoewel er uitspraken zijn dat er in de USSR alleen ‘overschoenen werden gemaakt’.
 4. + 10
  13 december 2023 03:10
  Aangezien de Russische industrie klaarblijkelijk sneller vooruitgang zal boeken in de batterijproductie dan VNEU zal worden gecreëerd,

  Maar dit is onwaarschijnlijk. Er is niemand die aan de batterijen werkt. Er is geen ENKEL gespecialiseerd onderzoeksinstituut meer in Rusland. Als je maar bij de Chinezen koopt. Helaas is het zo.
  1. +8
   13 december 2023 06:26
   Citaat: KSVK
   Aangezien de Russische industrie klaarblijkelijk sneller vooruitgang zal boeken in de batterijproductie dan VNEU zal worden gecreëerd,

   Maar dit is onwaarschijnlijk.

   We hebben in ons land verschillende productiefaciliteiten voor lithium-ionbatterijen (Liotech, Energy, enz.). Natuurlijk hebben batterijen voor onderzeeërs hun eigen specifieke kenmerken, maar wat al wordt geproduceerd, is ook door iemand ontwikkeld en het zijn niet allemaal kopieën van buitenlandse producten.
  2. +7
   13 december 2023 07:23
   Er is niemand die aan de batterijen werkt. Er is geen ENKEL gespecialiseerd onderzoeksinstituut meer in Rusland. Als je maar bij de Chinezen koopt. Helaas is het zo.

   Rosatom maakt tractiebatterijen voor elektrische bussen en in ieder geval een andere onderneming.
   Er rijden al 1300 elektrische bussen op het traject
   1. +2
    14 december 2023 14:06
    Er zijn twee grote verschillen tussen een accu voor een bus en een accu voor een boot. In de eerste plaats op het gebied van betrouwbaarheid en veiligheid. Heb jij ooit brandende Tesla’s of scooters gezien? En vaak door elementaire dingen, door overtreding van het oplaadregime, door drukverlaging. Stel je dit nu voor in een boot.
    Trouwens, in de Verenigde Staten verboden ze ooit (ik weet het nu niet) het gebruik van vliegtuigen met dergelijke batterijen na een incident waarbij het tijdens het opladen in brand vloog.
  3. +3
   13 december 2023 10:29
   Citaat: KSVK
   . Er is niemand die aan de batterijen werkt. Er is geen ENKEL gespecialiseerd onderzoeksinstituut meer in Rusland.

   Verschillende bedrijven produceren LIAB voor voertuigen en opslagsystemen. En hun capaciteiten breiden zich uit, er worden nieuwe grote ondernemingen gebouwd. Er is dus ergens iets te bestellen. En het is niet voor niets dat Evmenov dit voor de camera zei - het betekent dat de beslissing al is genomen, het enige dat overblijft is de implementatie.
  4. +5
   13 december 2023 16:23
   Welnu, onze hydronauten hadden zulke batterijen, wat leidde tot brand met een explosie. Momenteel werkt niemand aan de technologie om een ​​veilige werking van dergelijke batterijen op schepen te garanderen. Waarschijnlijk komen we uit op iets in de vorm van brandstofcellen. Over 15 jaar...
 5. +8
  13 december 2023 03:51
  Alexander, het probleem zit misschien in de prijs, Varshavyanka's zijn duidelijk goedkoper dan Lada's, dus ze worden massaal gemaakt zonder na te denken over het feit dat ze al een anachronisme zijn...
  1. + 14
   13 december 2023 08:53
   hi En niet alleen qua prijs, ze worden eenvoudigweg beheerst door de industrie. Ze doen wat ze kunnen. Lada is nog niet voltooid en het is niet bekend wanneer deze voltooid zal zijn. Ik denk dat de bouw van Warschau op dit moment gerechtvaardigd is, maar zoals de auteur terecht opmerkte, moeten ze worden gemoderniseerd, gezien de noodzakelijke wapens en zoekapparatuur. De vloot bevindt zich in een zodanige situatie dat zij nieuwe wimpels zoals lucht nodig heeft, omdat de Sovjet-erfenis opraakt. Laat de nieuwe gevechtseenheden enigszins inferieur zijn aan vijandelijke projecten, maar laat ze beter zijn dan verzanden in langdurige bouwprojecten en volledig zonder schepen achter te komen...
   1. +7
    13 december 2023 10:27
    Citaat van doccor18
    En niet alleen qua prijs, ze worden eenvoudigweg beheerst door de industrie. Ze doen wat ze kunnen.

    Over het algemeen is de situatie vergelijkbaar met die van na de Tweede Wereldoorlog.
    Aan de ene kant bouwen de industrieën voor de marine niet wat de marine nodig heeft, maar wat de industrieën kunnen bouwen.
    Aan de andere kant fungeren ‘papieren tijgers’ – ruwe en onvoltooide projecten, uitgerust met prototypesystemen – als ‘noodzakelijk voor de marine’.
    1. +2
     13 december 2023 21:34
     Citaat: Alexey R.A.
     Over het algemeen is de situatie vergelijkbaar met die van na de Tweede Wereldoorlog.

     Bijna. Eén leider droomde van een krachtige oceaanvloot, maar er was niet genoeg tijd, de oorlog stond in de weg, de tweede leider bleef verbindingen leggen met zijn “partners”, vriendschappen sluiten...
 6. -2
  13 december 2023 04:07
  Het is vermeldenswaard dat de laatste twee schepen de visserstrawlers "Captain Yunak" en "Mechanik Shcherbakov" zijn. Ze worden vastgelegd in de zomer-herfst van 2021, er wordt geschat op 6,5 miljard per schip.

  Ummmm, ik ben niet echt geïnteresseerd in het onderwerp.... 70 miljoen bukazoids voor een vissersboot??? dat is grofweg 15 tot 90 meter wat Zijn de zijkanten gemaakt van gouden pantser of zoiets?
  1. + 13
   13 december 2023 05:52
   Gegroet, maar ik zal je teleurstellen, de zijkanten zijn van staal, maar de uitrusting voor navigatie, dek, vissen en visverwerking is allemaal geïmporteerd en verre van goedkoop. Dit is de prijs, de kosten van de behuizing bedragen slechts 20% van de kosten.
  2. +9
   13 december 2023 08:43
   Citaat van Enceladus
   70 miljoen bukazoïden voor een visserijtrawler?

   En wat is er mis? Er ligt daar een modern schip ter grootte van een torpedobootjager, bijna 12 kt. verplaatsing...
   1. +3
    13 december 2023 12:02
    Nou, bedankt dat je me hebt geïnformeerd. Praavda begreep niet waarom ze mij minpunten gaven voor het stellen van de vraag - maar ach. wat hi
    1. +1
     13 december 2023 21:55
     Citaat van Enceladus
     Nou, bedankt dat je me hebt geïnformeerd. Praavda begreep niet waarom ze me minnen gaven

     Nou ja, sommige mensen zijn gewoon agressief als ze over welke vraag dan ook worden gevraagd... Laat maar hi
 7. + 13
  13 december 2023 05:12
  Een artikel over een pijnlijk onderwerp, maar nog waardevoller. In onze tijd, sukkels en praters, houden de autoriteiten niet van kritiek op hun daden, laat staan ​​van uitspraken over fouten. Maar toch zal de situatie moeten veranderen. Er staat ons een conflict te wachten, niet alleen in Oekraïne, maar op zijn minst ook met Finland, Zweden, Noorwegen en de Baltische dwergen.
  Afgaande op de manier waarop we bij de NVO zijn binnengekomen, vooral op het gebied van UAV's, IS ER IETS OM OVER NA TE DENKEN.
  Wat betreft de merites van het aan de orde gestelde onderwerp, zou ik willen opmerken dat de toekomst aan elektrische tractie behoort en dat er nieuwe technische oplossingen in deze richting zullen komen. Daarom moeten alle berekeningen in deze richting worden gebaseerd. Het voorbeeld van drones is hiervan het beste bewijs.
  Respect voor de auteur voor uitstekend en actueel materiaal.
 8. + 11
  13 december 2023 05:24
  Maar buiten de reikwijdte van dit hele verhaal blijft er één vraag over: “wat als er oorlog is”?

  Ik zal niet ingaan op de wisselvalligheden van de problemen, omdat de auteur meer kennis heeft van de technische nuances van het dieselelektrische onderzeeërontwerp dan ik. Ik zal slechts één probleem aanstippen: “wat als er oorlog is”?
  Ik zal zeggen wat ik denk. Het zal hetzelfde zijn als aan het begin van SVO, waar we nog steeds geen begrip van kunnen vinden. Ik kan niet begrijpen hoe aan de ene kant Russische soldaten tegen de nazi’s vechten, en aan de andere kant de Russische burgerij geld blijft stelen dat zo noodzakelijk is voor de defensie-industrie…
  Ik heb mijn tong al uitgewist toen ik sprak over de ontoelaatbaarheid van het nutteloze bestaan ​​van degenen voor wie oorlog een moeder is. Het lijkt erop dat Rusland naar de slachting wordt geleid, en al deze “hoera-ya-ya-ya!!!” - het gebruikelijke werk van claqueurs.
  Blijkbaar wilde onze regering overal over niezen. Er is maar één doel: de pijn van je bestaan ​​verlengen. En het resultaat zou er zo uit kunnen zien:

  Ik zie de organisatoren van de Overwinning gewoon niet in door motten aangevreten babbelaars, of in regelrechte slappelingen die hun onprofessionalisme verdoezelen met doelbewuste toewijding aan het ‘lichaam’, of in de onstuitbare hebzucht en eigenbelang van de Russische bourgeoisie. de eigenaren van de ondergrond en Russisch land, of in de knielende massa slaven die hun handen hebben opgegeven en de ‘meester’ hebben gevraagd om hen warmte en water te geven, noch in de gelukkigen die binnenkort zullen kunnen leven (gemiddeld genomen tegen 2030) tot 78 jaar oud, dromend van een goed gevoede en welvarende oude dag...
 9. + 22
  13 december 2023 05:41
  Alleen op papier kun je flink versnellen in een rapport aan je leidinggevenden. Ze zouden de Lada niet zomaar afschrijven, omdat het ze niets kan schelen. Dit betekent dat er zo'n lijst met problemen is dat het goedkoper is om het te knippen dan om het te exploiteren. Dit betekent dat het project een volledige ongelooide huid is en tevergeefs is gedaan, alleen voor het rapport over versnelling. Dit betekent dat er geen moderne torpedo's zijn, geen hydro-akoestiek, om nog maar te zwijgen van VNEU, en daarom pushen ze het project, althans omwille van de kwantiteit. De industriële lobby dringt aan op iets dat het sneller en gemakkelijker maakt om geld te verdienen, en er is uiteraard niemand of geen noodzaak om zich hiertegen te verzetten, en ze voeden zich hoe dan ook goed. Net zoals ze in de problemen kwamen met patrouilleofficieren en het gebrek aan normale luchtverdediging bij nieuwe projecten, een volledig verwoeste mijnverdediging en een heleboel andere dingen die al van invloed zijn en zullen blijven. Het vormen van een parade op de Neva is geen verdediging van Sebastopol.
  1. -1
   13 december 2023 17:36
   Landgenoot hi ..............
 10. +7
  13 december 2023 06:16
  1. Verouderde architectuur. Dubbellichaamsarchitectuur vermindert de zogenaamde "breedbandruis", dat wil zeggen voor de gemiddelde persoon - alleen maar geluid van onderzeeërs. Maar het maakt niet uit... Het probleem is onherstelbaar.
  Dit is fictie. Een golf die invalt op een relatief dun obstakel dat qua dichtheid aanzienlijk verschilt van het voortplantingsmedium, wordt er gedeeltelijk door gereflecteerd en gaat er gedeeltelijk doorheen, waarbij energie verloren gaat. Hoe meer van dergelijke obstakels er zijn, hoe meer energie de golf zal verliezen als gevolg van reflecties, en dit werkt in beide richtingen, d.w.z. De lichtgewicht romp dempt samen met de rubberen coating bovendien het scheepsgeluid. Als we het hebben over resonante verschijnselen in de volumes van lichte en duurzame rompen, dan hebben we het gezien hun afmetingen over krachten en frequenties die niet vergelijkbaar zijn met het geluid van een schip. Het enige slechte aan de extra lichtgewicht carrosserie is dat het de specifieke kenmerken verslechtert.
  1. +8
   13 december 2023 13:11
   Citaat van srelock
   Hoe meer van dergelijke obstakels er zijn, hoe meer energie de golf zal verliezen als gevolg van reflecties, en dit werkt in beide richtingen, d.w.z. De lichtgewicht romp dempt samen met de rubberen coating bovendien het scheepsgeluid.

   De vraag is: op welke frequenties gebeurt dit? Als het 10 kHz is, dan zal dat blijkbaar zo zijn. Wat als bijvoorbeeld 500 Hz of minder is? De golflengte is ongeveer drie meter. Het valt te betwijfelen of een rubberen coating van enkele centimeters zo'n golf op de een of andere manier kan verzwakken.

   Citaat van srelock
   Als we het hebben over resonante verschijnselen in de volumes van lichte en duurzame rompen, dan hebben we het gezien hun afmetingen over krachten en frequenties die niet vergelijkbaar zijn met het geluid van een schip.

   En wat heeft het geluid van het schip ermee te maken? We hadden het over resonantie als reactie op de aankomst van een laagfrequent bericht.
   Als analogie kan ik een voorbeeld uit het leven geven. Wanneer een tractor of vrachtwagen naast een hoog gebouw passeert, lijkt het hele huis te resoneren als reactie op de dieseluitlaatgassen. Ramen met dubbele beglazing trillen in de ramen. Hoewel gewoon geluid van midden- en hoge frequenties vrij goed wordt gedempt door ramen. Laten we deze analogie overbrengen naar de dunne romp van een onderzeeër en laagfrequente verlichting - en erover nadenken. Misschien zijn Timokhin en Klimov niet zo ver van de waarheid.
 11. +5
  13 december 2023 06:31
  Een zeer correct artikel, helaas is niet duidelijk wanneer 677 Lada’s klaar zullen zijn of wanneer ze een nieuw project “Kalina” gaan maken (zoals je het schip noemt: Lada is nu ook Kalina). Het lijkt erop dat ze in de toekomst 636.6 zullen blijven bestellen, omdat zowel de industrie als de marine niet geïnteresseerd zijn in hun ontwikkeling en bouw van 677; voor de vloot kan dit helaas tot ernstige gevolgen leiden. De vloot zou voorop moeten lopen in de wetenschappelijke en technologische vooruitgang, vooral de vloot van een land als het onze.
 12. +4
  13 december 2023 06:34
  We hebben grote problemen met de vloot. De situatie kan verbeteren nadat de vlootleiding uit de legerleiding wordt gehaald. Waar zijn onze Ushakovs, Nakhimovs, Lazarevs!????
  1. + 11
   13 december 2023 07:26
   Citaat: Pravdodel
   Waar zijn onze Ushakovs, Nakhimovs, Lazarevs!????

   Hoe is het je niet opgevallen? Ze zijn allemaal hier, op de banken, kameraad admiraal lachen
  2. +2
   13 december 2023 15:29
   We hebben grote problemen met de vloot

   Dit is een probleem met de staatsvloot, maar met de persoonlijke vloot van de oligarchie gaat alles goed.
 13. +1
  13 december 2023 06:35
  Nou ja, niet Timokhin, maar Leskov:
 14. 0
  13 december 2023 06:51
  De algemeen directeur is gewisseld bij de Admiralty Shipyards, waar onderzeeërs van de projecten 636.3 en 677 worden gebouwd.
  De financiering is afgenomen en heeft gevolgen gehad voor project 677, en 636.3 wordt verder gebouwd. Ook voor de bouw van deze boten voor de Noordelijke Vloot zijn contracten getekend. Dit alles lijkt op interne bedrijfsruzies.
  Beide projecten zijn bewapend met dezelfde wapens. Vrijwel de vulling van de onderzeeër is identiek. "Varshavyanka" werd gemoderniseerd rekening houdend met operationele ervaring en de beschikbaarheid van moderne apparatuur en technologieën.
  De Lada bleek ‘ruw’ en de VNEU ‘ging’ niet. Iedereen schreef over haar in het artikel. Maar we hebben een nieuw project ontwikkeld voor de 5e generatie dieselonderzeeër "Kalina". Maar de vraag rijst meteen: is de industrie klaar voor productie? Kunnen we de technologieën van de ontwerpers uitwerken?
  Deze hele situatie doet denken aan een vergelijking van de Su-35- en Su-57-vliegtuigen.
  Als opmerking. In de Middellandse Zee waren Britse schepen een paar jaar geleden niet in staat de Varshavyanka in een bepaald gebied te detecteren; het kwam als overwinnaar uit deze confrontatie tevoorschijn en bevestigde zijn bijnaam ‘zwart gat’.
  1. 0
   13 december 2023 07:37
   Citaat: Sergey39
   Als opmerking. In de Middellandse Zee waren Britse schepen een paar jaar geleden niet in staat de Varshavyanka in een bepaald gebied te detecteren; het kwam als overwinnaar uit deze confrontatie tevoorschijn en bevestigde zijn bijnaam ‘zwart gat’.

   Nou, jullie zijn echt bankexperts - de superingenieurs van onderzeeërs zeiden dat rommel rommel betekent.
   1. +1
    13 december 2023 17:39
    De tv zei: ze hebben het niet gevonden, dus het is waar
  2. + 14
   13 december 2023 09:11
   Citaat: Sergey39
   In de Middellandse Zee waren Britse schepen een paar jaar geleden niet in staat de Varshavyanka in een bepaald gebied te detecteren; het kwam als overwinnaar uit deze confrontatie tevoorschijn en bevestigde zijn bijnaam ‘zwart gat’.

   (zware zucht) Ze bevestigde niets. Ten eerste begreep je niet dat het schip de bijnaam ‘zwart gat’ kreeg vanwege zijn vermogen om een ​​onderwaterduel te winnen tegen onderzeeërs van potentiële tegenstanders. En in de Middellandse Zee slaagden de onze erin het volgen van de onderzeeër te verstoren. Dit zijn totaal verschillende dingen, en dat laatste maakt dieselelektrische onderzeeërs NIET tot een “zwart gat”.
   Dat wil zeggen: als we dieselelektrische onderzeeërs dichter bij Engeland willen plaatsen om daar lichtjes kalibers op af te vuren, zou dit heel goed kunnen lukken. Maar als we proberen dieselelektrische onderzeeërs te gebruiken voor het beoogde doel, dat wil zeggen als scherm tegen vijandelijke kernonderzeeërs en kernonderzeeërs op onze bases, zullen we verslagen worden.
   Dieselelektrische onderzeeërs zijn, zowel in de USSR als hier, in de eerste plaats een wapen tegen onderzeeërs. En het zal voor 636.3 erg moeilijk zijn om met dergelijke taken om te gaan. Zoals ik begrijp is niet alles zo slecht als Klimov schrijft, maar de situatie met niet-nucleaire onderzeeërs is echt ongelukkig
   1. +3
    13 december 2023 09:59
    Dat wil zeggen, als we dieselelektrische onderzeeërs dichter bij Engeland willen plaatsen om er met kalibers lichtjes op te schieten

    Waarom dieselelektrische onderzeeërs plaatsen om ‘kalibers neer te schieten’? Om op Engeland te kunnen schieten beschikt Rusland over kernonderzeeërs met kernraketten.
    1. +5
     13 december 2023 10:26
     Citaat: Amateur
     Waarom dieselelektrische onderzeeërs plaatsen om ‘kalibers neer te schieten’?

     Feit is dat dit niet nodig is. Daarom blijkt dat ze met de bestaande prestatiekenmerken 636.3 met succes problemen kunnen oplossen die niemand hen zal stellen, maar de taken die moeten worden opgelost... zijn een grote vraag
   2. +6
    13 december 2023 11:34
    . Maar als we proberen dieselelektrische onderzeeërs te gebruiken voor het beoogde doel, dat wil zeggen als scherm tegen vijandelijke kernonderzeeërs en kernonderzeeërs op onze bases, zullen we verslagen worden.


    Op welke basis? Zoek eerst Varsjavyanka. En scheur dan het shirt op je borst. Ik ging de zee op met de ‘beesten’ om de wederzijdse detectiebereiken te oefenen. Dus nadat de navigator rapporteerde dat we ‘op het ontmoetingspunt’ waren, vroeg de akoestiek bovendien om ‘horizon’. Het rapport was kort: “de horizon is helder.” Als de dieselbrandstof goed werkt en wordt aangedreven door elektromotoren, heeft het nucleair aangedreven schip geen enkele kans. Iets dat geen geluid maakt, kun je niet horen. Alle theorieën zijn goed, maar in de praktijk mislukken ze vaak.
    Het contact met de onderzeeër is vluchtig en over een zeer korte afstand. Dit is hoogstwaarschijnlijk een duelsituatie. En de tijd dringt. De training van de bemanning en de wapens beslissen. En na gebruik “doe je benen.”
    En om zulke dingen te oefenen, is het noodzakelijk om gezamenlijke oefeningen te organiseren. En op basis van de resultaten trek je conclusies en neem je beslissingen.
    Nou, als je op de pier staat, heeft geen enkel project zin. Noch van het oude, noch van het nieuwe. Een stapel roestend 'ijzer' en een ploeg slappelingen.
    1. +2
     13 december 2023 11:52
     Citaat van: Podvodnik
     Zoek eerst Varsjavyanka.

     Was geschreven
     Citaat: Andrey uit Chelyabinsk
     Maar als we dieselelektrische onderzeeërs proberen te gebruiken voor het beoogde doel, dat wil zeggen als scherm tegen vijandelijke kernonderzeeërs en kernonderzeeërs op onze bases

     Als onderdeel van deze taak heeft Varshavyanka GEEN doel om zich voor wie dan ook te verbergen. Als een Varshavyanka zich eenvoudigweg verstopt tijdens een patrouille, ZAL ze haar taak NIET voltooien. Het heeft als doel vijandelijke onderzeeërs op te sporen en te vernietigen.
     Citaat van: Podvodnik
     Ik ging de zee op met de ‘beesten’ om de wederzijdse detectiebereiken te oefenen. Dus nadat de navigator rapporteerde dat we ‘op het ontmoetingspunt’ waren, vroeg de akoestiek bovendien om ‘horizon’. Het rapport was kort: “de horizon is helder.” Als de dieselbrandstof goed werkt en wordt aangedreven door elektromotoren, heeft het nucleair aangedreven schip geen enkele kans.

     Helaas had Varshavyanka geen winst in wederzijds detectiebereik, zelfs niet in vergelijking met de "Verbeterde Eland". 636.3 heeft het niet voor "maagden".
     Citaat van: Podvodnik
     Iets dat geen geluid maakt, kun je niet horen

     Alles is luidruchtig. De vraag is het geluidsniveau en het vermogen om het te isoleren van de achtergrond die de zee creëert. En hier zijn de gesleepte GAK-antennes erg handig - alleen op 636.3 zijn ze er niet. En ik zwijg over het algemeen over laagfrequente verlichting.
     Citaat van: Podvodnik
     Het contact met de onderzeeër is vluchtig en over een zeer korte afstand. Dit is hoogstwaarschijnlijk een duelsituatie. En de tijd dringt.

     Daarom nemen de kansen van degene die de vijand als eerste heeft opgemerkt sterk toe. En 636.3 verliezen bij detectie, en bij beschermende uitrusting, en bij wapens
     Citaat van: Podvodnik
     En om zulke dingen te oefenen, is het noodzakelijk om gezamenlijke oefeningen te organiseren. En op basis van de resultaten trek je conclusies en neem je beslissingen.

     Wie kan ruzie maken - het is natuurlijk noodzakelijk
     Citaat van: Podvodnik
     Nou, als je op de pier staat, heeft geen enkel project zin.

     En ik betwist dit niet. Ik heb het over het feit dat 636.3 niet langer een makkie is, en niet over het vervangen ervan door onderzeeërs die op de pier staan...
     Hoewel er geruchten gingen dat Kronstadt de Virginia's naar het noorden zou verdrijven en ze zou oppakken voordat ze hem hoorden
     1. +8
      13 december 2023 13:43
      Hoewel er geruchten gingen dat Kronstadt de Virginia's naar het noorden zou verdrijven en ze zou oppakken voordat ze hem hoorden


      Ik heb niet gereden, ik ging gewoon stiekem het salvobereik in, en niet vanuit de Virginia, maar vanuit de Seawolf.
      1. +1
       13 december 2023 14:07
       Citaat van: timokhin-aa
       en niet "Virginia", maar "Seawolf"

       Het lijkt erop dat Boa Constrictor KAA ook over maagden schreef
       1. +3
        13 december 2023 20:11
        Citaat: Andrey uit Chelyabinsk
        Het lijkt erop dat Boa Constrictor KAA ook over maagden schreef

        Maagden werden door Sint-Petersburg ‘verwend’. En zijn jongere broer KRONSTADT had (contact, ongeveer 2 minuten) met ‘president’ CARTER, toen hij het oefenterrein van KSF BP bezocht voor een ‘onofficieel en duidelijk onvriendelijk’ bezoek.
        (Informatie van de OBS, misschien liegen de valken. Maar afgaande op de overtuiging en inspiratie spraken ze de waarheid, zij het met een enigszins onduidelijke tong) lachend
        1. +1
         13 december 2023 20:59
         Citaat: Boa constrictor KAA
         Maagden werden door Sint-Petersburg ‘verwend’.

         Ugh, ik heb iedereen volledig in verwarring gebracht, bedankt voor het corrigeren van mij! hi
    2. +3
     13 december 2023 13:42
     Op welke basis? Zoek eerst Varsjavyanka. En scheur dan het shirt op je borst. Ik ging de zee op met de ‘beesten’ om de wederzijdse detectiebereiken te oefenen. Dus nadat de navigator rapporteerde dat we ‘op het ontmoetingspunt’ waren, vroeg de akoestiek bovendien om ‘horizon’. Het rapport was kort: “de horizon is helder.” Als de dieselbrandstof goed werkt en wordt aangedreven door elektromotoren, heeft het nucleair aangedreven schip geen enkele kans. Iets dat geen geluid maakt, kun je niet horen. Alle theorieën zijn goed, maar in de praktijk mislukken ze vaak.


     Dit zijn niet de jaren '70, nu zal een nucleair aangedreven schip een laagfrequent gereflecteerd signaal met laag vermogen opvangen dat aanvankelijk wordt uitgezonden door een soort SGAR, of scheepsemitter, en in een volledig passieve modus zal het dieselbrandstof detecteren.
     En dit is waar de vraag rijst: wiens behuizingsstructuren het signaal in de achtergrondverlichting sterker reflecteren. Het antwoord is Warschau.
     De enige boot van ons die in het geheim binnen schietbereik van SeaWolf bleek te kunnen varen, was overigens de St. Petersburg.
     Trouwens, dus.
     1. +2
      13 december 2023 14:07
      Citaat van: timokhin-aa
      De enige boot van ons die in het geheim binnen schietbereik van SeaWolf bleek te kunnen varen, was overigens de St. Petersburg.

      Voor zover ik weet hebben ze 885M nog niet geprobeerd
      1. +3
       13 december 2023 14:19
       Voor zover ik weet hebben ze 885M nog niet geprobeerd


       En godzijdank.
       Hoewel de amers een week geleden iemand in de Noord-Atlantische Oceaan hebben gereden, hadden ze het al kunnen ‘proberen’
       1. +3
        13 december 2023 14:42
        Citaat van: timokhin-aa
        En godzijdank.

        Wees geen pessimist :))) We moeten het proberen, en dan zullen we begrijpen wat daar aan de hand is
     2. 0
      14 december 2023 05:16
      Het lijkt erop dat het leger systemen heeft ontwikkeld die worden gebruikt voor seismische metingen op zee om rotsen te scannen. Alleen lage frequenties. Voor seismiek op zee geldt dat als een boot het studiegebied binnengaat, dit na signaalverwerking op interferentie zal lijken. En elk. Eén daar, twee rompen, het maakt absoluut geen verschil. Hoe groter de boot, hoe sterker de interferentie zal zijn. Maar dit geldt voor een grote hoeveelheid water. Tegen de achtergrond van reflecties vanaf de bodem zal het uiterst moeilijk zijn om de boot te berekenen. Dus op plankdieptes met een diepte van 200-300 meter zal elke boot behoorlijk gevechtsklaar zijn, op voorwaarde dat de boot zich dicht bij de bodem bevindt.
      Als in jouw versie het vijandelijke nucleair aangedreven schip zelf in de passieve modus verkeert maar in staat is het gereflecteerde signaal van een zender van een derde partij op te vangen, dan wordt het zelf ook perfect zichtbaar, aangezien er ook laagfrequente straling door zal worden gereflecteerd.
      Kortom, denk niet dat we volslagen dwazen hebben op ons hoofdkantoor. Alles is niet zo eenvoudig als het lijkt.
    3. -1
     13 december 2023 15:42
     Zoek eerst Varsjavyanka

     U beschikt dus niet over laagfrequente verlichting, kunt een oude onderzeeër met verouderde apparatuur niet ontdekken en bent daar tevreden over?
    4. 0
     14 december 2023 14:22
     Het gesprek ging dus over laagfrequente verlichting. En jouw geluid heeft er niets mee te maken.
   3. +4
    13 december 2023 19:59
    Citaat: Andrey uit Chelyabinsk
    En in de Middellandse Zee slaagden de onze erin het volgen van de onderzeeër te verstoren.

    In feite maakte de Engelse pers ophef over het feit dat hun onderzeeër ASTYUT op 14.04.2018 april 2, als gevolg van het volgen van twee van onze onderzeeërs, niet in staat was de taakgroep uit te voeren om een ​​TOMAHAWK CRBM-aanval uit te voeren op doelwitten in Syrië.
    1. 0
     13 december 2023 22:28
     Ja, maar er werd aangegeven dat onze 2 onderzeeërs opereerden met de steun van twee fregatten en PLO-helikopters
     1. +2
      13 december 2023 23:30
      Op de dia worden dus alle krachten weergegeven. Ik heb het niet op NK en Aviation gesmeerd.
      1. +1
       14 december 2023 08:15
       Citaat: Boa constrictor KAA
       Op de dia worden dus alle krachten weergegeven.

       Maar ik heb hem niet gezien vanaf mijn telefoon :))) Maar dit is geen duelsituatie, maar een groep heterogene krachten, en het is niet duidelijk wanneer wederzijdse detectie plaatsvond
 15. +3
  13 december 2023 07:12
  De eens zo goede Sovjet-overschoenen zijn behoorlijk verouderd, maar de nieuwe kapitalisten zijn er niet in geslaagd ze te creëren. Kenmerkend is dat het nog steeds volgens het oude project is, dat ook in de Sovjettijd werd bedacht.

  Nu worden alle kleine prestaties vergeleken met de Sovjettijd. Ik vraag me af of de USSR, als ze was gebleven, in staat zou zijn geweest de boten van haar Lada-project onder de knie te krijgen, waarvan het de bedoeling had dat ze goedkoper zouden zijn dan de Varshavyanka?
  1. -11
   13 december 2023 08:36
   Citaat: Stas157
   Nu worden alle kleine prestaties vergeleken met de Sovjettijd.

   Het is niet nodig om te idealiseren. De USSR kon zichzelf niet echt voeden; ze kochten tarwe. Winterschoenen voor een kind kopen is al een probleem (zie "Kantoorromantiek"). En ja, ze vlogen de ruimte in
   1. +6
    13 december 2023 08:44
    Citaat: Winnie76
    De USSR kon zichzelf niet echt voeden; ze kochten tarwe.

    Kom op! Tarwe in de RSFSR werd ongeveer hetzelfde geproduceerd als in Rusland. Rusland heeft de Sovjettijd pas onlangs overtroffen, en niet veel. Het is alleen zo dat er in de USSR een groot aantal runderen was, die graan kregen. En de Russische Federatie koopt rundvlees.

    Citaat: Winnie76
    Winterschoenen kopen voor een kind is al een probleem

    Ik kan me niet herinneren dat ik of mijn klasgenoten in de Sovjettijd zonder schoenen liepen! Ze kochten schoenen voor me in de Shoe House-winkel (er was er één in elke stad).

    De laarzen die destijds in de winkels lagen waren weliswaar van hetzelfde type, maar waren uitsluitend van leer en konden jarenlang gedragen worden. In tegenstelling tot Chinese consumptiegoederen nu.

    De USSR zou schoenen kunnen leveren aan al haar burgers, inclusief kinderen. Maar de Russische Federatie zelf produceert slechts ongeveer 20% van de benodigde schoenen. De rest van de overschoenen wordt in het buitenland gekocht. Hetzelfde geldt voor kleding.
   2. +3
    13 december 2023 09:47
    De USSR kocht durumtarwe zodat sommige voormalige burgers van de Kaukasische en Centraal-Aziatische Sovjetrepublieken hun geliefde lavash en flatbread konden eten, omdat het graan dat bijvoorbeeld werd geboren in de niet-zwarte aardegebieden waar ik woon niet erg geschikt was voor hun productie. Wat de rest betreft, om de een of andere reden kunnen zij (de ouders) het nog steeds niet kopen.
   3. +7
    13 december 2023 10:04
    al een probleem (zie "Office Romance").

    En als je naar Ryazanovs 'Beloofde hemel' kijkt, dan leefde iedereen in de USSR op vuilnisbelten. Conclusies trekken op basis van een komische film is cool. Het lijkt bijna op certificaten met een drietand op de kleuterschool. Echter!
    1. -1
     13 december 2023 14:12
     Citaat: Amateur
     Conclusies trekken op basis van een komische film is cool. Het lijkt bijna op certificaten met een drietand op de kleuterschool. Echter!

     Het is simpel, vriend. Als ik mijn herinneringen presenteer (ik ben geboren in 1976), zul je zeggen: dit zijn leugens. Maar de films uit die tijd, minus de ideologie, zijn behoorlijk betrouwbaar bewijsmateriaal
     1. +5
      13 december 2023 14:36
      En ik, mijn vriend, werd geboren in 1951, en ik woonde in dat land. daarom hoef ik niet te praten over de komedies van Ryazanov, Danelia en zelfs Gaidai, hoeveel ze overeenkwamen met de realiteit van het leven. Nou ja, en Arkady Raikin natuurlijk.
      ps Er was ook een prachtige serie ‘Experts Conduct the Investigation’. Je kunt er dus zoveel over de USSR van leren...
      1. +1
       13 december 2023 19:59
       Citaat: Amateur
       En ik, mijn vriend, werd geboren in 1951, en ik woonde in dat land. dus ik hoef het niet te hebben over de komedies van Ryazanov, Danelia en zelfs Gaidai, hoe ze overeenkwamen met de realiteit van het leven

       Dus ik heb niet geleefd? Die. je zult beweren dat er overvloed was in de USSR. Niet zoals nu.
       Citaat: Amateur
       Er was ook een prachtige serie ‘Het onderzoek wordt uitgevoerd door deskundigen’. Je kunt er dus zoveel over de USSR van leren...

       Nou oke. Videobewijs past niet bij u. Dus ik moet je op je woord geloven? Of kun je misschien argumenten geven?
   4. + 12
    13 december 2023 10:38
    Citaat: Winnie76
    De USSR kon zichzelf niet echt voeden, ze kochten tarwe

    Alexander, in de USSR waren er zeer strenge eisen voor tarwe die voor de broodproductie werd gebruikt. Alleen tarwe van de hoogste kwaliteit. En ja, het was niet altijd mogelijk om het in de benodigde hoeveelheden te kweken, er was af en toe een tekort en het werd in het buitenland gekocht. Tegelijkertijd verbouwde de USSR een enorme hoeveelheid tarwe van andere, lage variëteiten. Deze tarwe werd gebruikt om vee vet te mesten, en er was een groot overschot van deze tarwe, die de USSR gemakkelijk in het buitenland kon verkopen en meestal met winst bleef. Omdat er veel minder tarwe van hoge kwaliteit werd gekocht dan tarwe van lage kwaliteit werd verkocht.
    En vandaag is er geen tekort aan tarwe in de Russische Federatie. Om een ​​simpele reden: het brood dat je in de winkel koopt, is gemaakt van tarwe, dat in de USSR nooit naar de voedingsindustrie zou zijn gestuurd.
    Je eet tarwe, die in de USSR uitsluitend aan vee werd gevoerd.
    Citaat: Winnie76
    Winterschoenen kopen voor een kind is al een probleem

    Sorry, maar je hebt zojuist een zeldzame stommiteit geschreven. Ik ben geboren in 1975. Ik kocht zonder problemen schoenen in schoenenwinkels, en de kwaliteit was zodanig dat toen ik een tiener werd en mijn voet stopte met groeien, de levenscyclus ervan als volgt was:
    In het begin droeg ik dezelfde herfstlaarzen twee of drie jaar lang totdat hun uiterlijk afval werd, daarna ging ik ermee wandelen (ik hield van ze toen ik jong was), en toen het uiterlijk volledig aan flarden raakte op de rotsen, gingen ze naar de tuin, waar ik ze gebruikte voor landbouwwerkzaamheden - de aarde opgraven en dat is alles. En in dergelijke omstandigheden leefden ze nog een aantal jaren.
    1. 0
     13 december 2023 13:10
     Beste Andrey, kun je ons meer vertellen over tarwe?
     1. +2
      13 december 2023 13:24
      Beste Sergey, wat wil je weten?
      1. +1
       13 december 2023 17:14
       Waar kan ik precies informatie krijgen dat de kwaliteit van tarwe in de USSR die voor brood wordt gebruikt hoger was dan in Rusland vandaag (anders is de link naar uw opmerking in het geschil op de een of andere manier geen argument)
       1. +1
        13 december 2023 17:50
        Citaat: Sergey Zhikharev
        Waar kan ik precies informatie krijgen dat de kwaliteit van de tarwe die in de USSR voor brood werd gebruikt, hoger was dan in Rusland vandaag?

        Ik heb dit allemaal lang geleden gelezen, ik kan de link niet meteen vinden. Dit is wat we meteen ontdekten over de kwaliteit van brood in de Russische Federatie. A
        https://www.ng.ru/economics/2023-07-26/1_8783_bread.html?ysclid=lq3vp1agf5168886412
        En hier is het interview met de voorzitter van de Russische Graanunie
        https://www.youtube.com/watch?v=lxlPe4EFOZA
        En hier is er bijvoorbeeld nog één
        https://www.kp.ru/daily/26954.5/4007792/?ysclid=lq3w0i132g761032504
        1. +1
         16 december 2023 07:45
         Beste Andrey (vanwege het feit dat de reactie kort dreigt te worden), bedankt uit de grond van mijn hart!
         1. +2
          16 december 2023 11:13
          Citaat: Sergey Zhikharev
          Bedankt uit de grond van mijn hart!

          Graag gedaan, altijd bereid te helpen! hi
    2. +3
     13 december 2023 14:07
     Citaat: Andrey uit Chelyabinsk
     Je eet tarwe, die in de USSR uitsluitend aan vee werd gevoerd.

     Misschien heb je gelijk. De kwaliteit van het brood (bij bakkerijen) is aanzienlijk gedaald. Het feit blijft echter dat vóór de overvloed aan grondstoffen in de USSR het net zo was als vóór de maan. Laat me u herinneren aan een fenomeen als de 'besteltafel', langdurige wachtrijen voor televisies, koelkasten, wasmachines en alleen maar auto's. Ik wil u graag herinneren aan worsttreinen, wachtrijen voor toiletpapier, Joegoslavische laarzen en Tsjechische muren (of omgekeerd). Hoe zit het met reserveonderdelen voor Zhiguli-auto's of winterbanden, het is een totale puinhoop
     Citaat: Andrey uit Chelyabinsk
     Ik ben geboren in 1975. Ik kocht zonder problemen schoenen in schoenenwinkels, en de kwaliteit was zodanig dat toen ik een tiener werd en mijn voet stopte met groeien, de levenscyclus ervan als volgt was:
     In het begin droeg ik dezelfde herfstlaarzen twee of drie jaar lang totdat hun uiterlijk afval werd, daarna ging ik ermee wandelen (ik hield van ze toen ik jong was), en toen het uiterlijk volledig aan flarden raakte op de rotsen, gingen ze naar de tuin, waar ik ze gebruikte voor landbouwwerkzaamheden - de aarde opgraven en dat is alles. En in dergelijke omstandigheden leefden ze nog een aantal jaren.

     Een heerlijke levenscyclus. Ik maak geen ruzie. Misschien had jij wel prachtige, onverwoestbare schoenen. Eén vraag blijft: waarom maakt kameraad Novoseltsev zich zo zorgen over schoenen? Vreemd. Nou, als alles zo geweldig was met schoenen in de USSR. Of wist Ryazanov dit misschien domweg niet? Of het publiek kende hem niet
     1. +3
      13 december 2023 15:44
      Citaat: Winnie76
      Het feit blijft echter dat vóór de overvloed aan grondstoffen in de USSR het net zo was als vóór de maan.

      Ja, dit was een tekortkoming van de USSR. Maar laten we niet vergeten dat het vandaag de dag, in tijden van overvloed aan grondstoffen, in principe onmogelijk is om voedselproducten van USSR-kwaliteit te kopen. Ze bestaan ​​simpelweg niet.
      Citaat: Winnie76
      Ik wil je herinneren aan worsttreinen

      Ja, maar wij gingen voor cervelaat. En gekookte worst op 2.20 en 2.90 lag vrij. Bovendien zou voor een kilogram EMNIP dezelfde doctoraatsproductie 1,05 kg vlees verbruiken. Tegenwoordig worden dergelijke worsten simpelweg niet geproduceerd.
      Maar over het algemeen liep de USSR natuurlijk aanzienlijk achter bij de productie van consumptiegoederen. Dat weerhield de Sovjet-mensen er helemaal niet van om warm en goed gekleed te zijn (helaas meestal niet in de mode) en gezond voedsel te krijgen.
      Citaat: Winnie76
      Eén vraag blijft: waarom maakt kameraad Novoseltsev zich zo zorgen over schoenen?

      Ik weet niet meer waar hij zich precies zorgen over maakte. Kunt u zich de exacte zin herinneren? Ik herinner me vaag dat hij niet genoeg geld had voor kinderschoenen, dus leende hij geld. Maar dit is geen kwestie van tekorten.
      1. +5
       13 december 2023 18:53
       Hoe dierbaar Andrey ook is.
       Citaat: Andrey uit Chelyabinsk
       Uiteraard sta ik altijd open voor opbouwende kritiek.
       lachend
       Citaat: Andrey uit Chelyabinsk
       Ja, maar wij gingen voor cervelaat. En gekookte worst op 2.20 en 2.90 lag vrij.

       Ik ben geboren in ’72 en woonde en woon nog steeds 350 km van jou naar het noordoosten. Alleen een product met de naam "Livernaya" lag vrij, maar het was moeilijk om IT-worst te noemen. Al het andere was 'gekregen'. Ik genoot bijvoorbeeld eens per maand van echte "Amateur" en "Doctor's", voor een kleine rantsoenvakantie voor een persoonlijk gepensioneerde, mijn grootvader te vragen
       1. +1
        13 december 2023 20:57
        Citaat: Adrey
        Ik ben geboren in ’72 en woonde en woon nog steeds 350 km van jou naar het noordoosten. Alleen een product met de naam “Livernaya” lag vrij.

        Alles is mogelijk. Maar mijn ouders reisden veel door het land, ik was in verschillende vakantieoorden zoals de Krim, en in grote steden als Volgograd, en in kleine steden in de regio en niet alleen. Meestal gingen we samen naar de winkels en ik herinner me de aanwezigheid van gekookte worst nog goed
        1. +1
         14 december 2023 02:21
         In de hoofdsteden van de vakbondsrepublieken, Sint-Petersburg, was er een relatief normaal aanbod. In Siberië, en vooral in Krasnojarsk, begonnen de problemen na 1975. Ik stond om 5 uur 's ochtends op om melk te kopen en stond in een enorme rij. Er waren lege schappen in de winkels... Daarna verhuisden we naar een van de gesloten steden, waar zelfs tijdens de periode van totale rommel het aanbod op zijn best was.
         Wat voor soort ontwikkeling willen we als de productie- en wetenschappelijke basis is vernietigd?
      2. 0
       14 december 2023 09:49
       En er was alleen cervelaat, ja, het was duurder dan in Moskou, maar mijn ouders konden het gemakkelijk betalen, en niet alleen op vakanties.
 16. +7
  13 december 2023 07:25
  Een kleine uitweiding in de geschiedenis.
  De Sovjetvloot begon de Grote Patriottische Oorlog met meer dan honderd kleine onderzeeërs uit de M-serie (ik schrijf uit mijn hoofd, misschien heb ik het mis). Deze laatste speelden volgens de statistieken geen speciale rol in vergelijking met hun oudere zussen K, L, S en Shch, maar ze ontnamen de vijand de kans om rustig te opereren in de buurt van onze kustcommunicatie en bases.
  Als we de technische kant vergelijken, zijn de Lada's aanzienlijk kleiner dan de Varshavyanka's, 1700 ton waterverplaatsing versus 2300. Is het merkwaardig genoeg mogelijk om de eerstgenoemden langs de binnenwateren te verplaatsen: van de Oostzee naar de Zwarte Zee of naar het noorden?
  Tijdens de oorlog vonden soortgelijke manoeuvres plaats.
  Goedemorgen iedereen.
  1. +4
   13 december 2023 08:34
   Onderzeeërs uit de "M" -serie zijn speciaal gemaakt, rekening houdend met vervoer per spoor in gedemonteerde vorm.
   1. 0
    13 december 2023 18:53
    Citaat van cympak
    Onderzeeërs uit de "M" -serie zijn speciaal gemaakt, rekening houdend met vervoer per spoor in gedemonteerde vorm.

    De eerste afleveringen – ja, de latere – niet meer. Tijdens het begin van de oorlog werd een deel van de onderzeebootvloot uit de Azovzee langs de binnenwateren naar het noorden gesleept. Ik heb het over moderne mogelijkheden.
  2. + 11
   13 december 2023 09:17
   Citaat: Kote Pane Kokhanka
   Een kleine uitweiding in de geschiedenis.

   Ik ben bang dat Vladislav bezwaar moet maken
   Citaat: Kote Pane Kokhanka
   Deze laatste speelden volgens de statistieken geen speciale rol in vergelijking met hun oudere zussen K, L, S en Shch, maar ze ontnamen de vijand de kans om rustig te opereren in de buurt van onze kustcommunicatie en bases.

   Zoiets bestond niet. In de Oostzee opereerde de vijand kalm, zelfs in de buurt van Gogland (150 km van Kronstadt), en in de Zwarte Zee beschikten de Duitsers en hun satellieten niet over oppervlaktetroepen die op onze bases konden opereren.
   1. +4
    13 december 2023 10:35
    Citaat: Andrey uit Chelyabinsk
    Zoiets bestond niet. In de Oostzee opereerde de vijand kalm, zelfs in de buurt van Gogland (150 km van Kronstadt), en in de Zwarte Zee beschikten de Duitsers en hun satellieten niet over oppervlaktetroepen die op onze bases konden opereren.

    U zult zich ook de Noordelijke Vloot herinneren, waar Duitse torpedobootjagers in 1941 de kustcommunicatie terroriseerden en er zelfs in slaagden de TFR bij de ingang van de basis tot zinken te brengen, in het volle zicht van de kustbatterijen.
    1. +2
     13 december 2023 10:53
     Citaat: Alexey R.A.
     Weet je nog van de Noordelijke Vloot?

     Helemaal gelijk, ik was het vergeten
    2. +4
     13 december 2023 20:47
     Citaat: Alexey R.A.
     U zult zich ook de Noordelijke Vloot herinneren, waar Duitse torpedobootjagers in 1941 de kustcommunicatie terroriseerden en er zelfs in slaagden de TFR bij de ingang van de basis tot zinken te brengen, in het volle zicht van de kustbatterijen.

     Door marinegeboorte ben ik een NOORD-ZEEMAN!
     Daarom kan ik niet zwijgen over zulke gemeenheid gericht aan de helden van de Noordzee... Je noemde terloops de ongelijke strijd van de TFR "Tuman" met drie Duitse torpedobootjagers. Ja, het vond plaats voor de soldaten van een batterij van 130 mm kustkanonnen, die zich bij de ingang van de Kola-baai bevond en strikt geheim was. Deze batterij kon slechts in één geval worden gebruikt: bij een poging tot een DIRECTE DOORBRAAK van Duitse schepen in de haven van MOERMANSK. De batterijmatrozen huilden toen ze zagen hoe de "Northern Varyag" stierf in een ongelijke strijd, vroegen en eisten het vuur te openen op de Duitse schepen, 2 mensen haastten zich zelfs naar het munitierek. Het kostte de commandant en de commissaris veel moeite om te voorkomen dat de locatie van de kanonnen bekend werd gemaakt...
     Tuman was een gewone vissersboot, die na het uitbreken van de oorlog snel werd omgebouwd tot patrouilleschip. Het was slecht bewapend. Het schip ging verloren, maar kwam in de militaire annalen van de Sovjetvloot terecht als voorbeeld van de moed van de bemanning , die hun plicht tot het einde vervulden in de strijd tegen de vijand.
     soldaat
   2. +1
    13 december 2023 13:07
    In de Oostzee opereerde de vijand kalm, zelfs in de buurt van Gogland... op Tsjerny beschikten de Duitsers en hun satellieten niet over oppervlaktetroepen die op onze bases konden opereren.

    Ik wil erop wijzen dat u in deze kwestie ongelijk heeft. De 30e Kriegsmarine-onderzeebootvloot in de Zwarte Zee bestond sinds de herfst van 1942.
    Wat de effectiviteit van de onderzeebootstrijdkrachten van de Baltische Vloot betreft, hadden de Duitse ‘wolfsroedels’, met hun talrijke VII-, IX- en XXI-projecten, die zich in de Atlantische, de Middellandse Zee en de Noordzee bevonden, geen bijzondere invloed op de ‘operaties’ van de Baltische Vloot. Britse vloot. Deze ‘operatie’ kan uiteraard niet ‘kalm’ worden genoemd, maar komt niet neer op het ontnemen van kansen en een zeeblokkade, waar W. Churchill zogenaamd bang voor was.
    1. +2
     13 december 2023 13:41
     Citaat: Ermak_Timofeich
     Ik wil erop wijzen dat u in deze kwestie ongelijk heeft.

     Uiteraard sta ik altijd open voor opbouwende kritiek.
     Citaat: Ermak_Timofeich
     De 30e Kriegsmarine-onderzeebootvloot in de Zwarte Zee bestond sinds de herfst van 1942.

     Het feit is dat, hoewel het niet direct wordt vermeld, we het hadden over oppervlaktekrachten. Simpel gezegd waren de onderzeeërs van die jaren zeer slecht geschikt voor de rol van anti-onderzeebootwapens. Natuurlijk waren er gevallen van succesvolle aanvallen waarbij onderzeeërs andere onderzeeërs tot zinken brachten, maar over het algemeen beperkte de aanwezigheid van onderzeeërs in ons bezit praktisch op geen enkele manier de acties van vijandelijke onderzeeërs.
     Citaat: Ermak_Timofeich
     Wat de effectiviteit van de onderzeebootstrijdkrachten van de Baltische Vloot betreft, hadden de Duitse ‘wolfsroedels’, met hun talrijke VII-, IX- en XXI-projecten, die zich in de Atlantische, de Middellandse Zee en de Noordzee bevonden, geen bijzondere invloed op de ‘operaties’ van de Baltische Vloot. Britse vloot.

     Ik wil nu niet ingaan op de effectiviteit van onze onderzeebootstrijdkrachten. Dit is een andere en zeer trieste vraag voor ons.
     Citaat: Ermak_Timofeich
     Deze ‘operatie’ kan uiteraard niet ‘kalm’ worden genoemd, maar komt niet neer op het ontnemen van kansen en een zeeblokkade, waar W. Churchill zogenaamd bang voor was.

     Om te beginnen dwongen de Duitsers de Britten om over te stappen op een konvooisysteem, wat op zichzelf de handelsomzet met 25% vermindert. Zoiets konden wij niet doen. Verder mislukte de Duitse blokkade omdat de Britten er alles aan deden om de bescherming van hun transport tegen onderzeeërs te garanderen - de apotheose was de ruil van Britse gebieden (eilanden) voor 50 oude Amerikaanse torpedobootjagers.
     De Duitsers handelden systematisch en organiseerden tactische formaties (dezelfde kuddes) die handelden op basis van tips van langeafstandsverkenningsofficieren. We werden gedwongen onze onderzeeërs alleen en zonder enige steun tegen systematisch gebouwde anti-onderzeebootbarrières te gooien. Als resultaat hiervan behaalden de Duitsers verbazingwekkende successen (EMNIP 20 miljoen ton gezonken tonnage?), en de blokkade van Groot-Brittannië vond niet plaats omdat:
     - De Verenigde Staten mengden zich in de strijd en slaagden erin meer schepen te bouwen dan de Duitsers tot zinken brachten
     - De Verenigde Staten zijn er samen met Engeland in geslaagd de vloot van Duitse onderzeeërs volledig te overtreffen in het aantal torpedobootjagers, fregatten en korvetten, en dankzij de enorme constructie van konvooivliegdekschepen konden ze voor verkenning zorgen en de interactie tussen hen verbreken luchtvaart en onderzeeërs in Duitsland
     We bereikten massavernietiging van onderzeeërs zonder merkbare resultaten
     Tegelijkertijd heb ik geen klachten over de onze. Het is simpelweg onrealistisch om serieuze operaties in de Oostzee uit te voeren als beide oevers van de Finse Golf in handen van de vijand zijn en met het belegerde Leningrad als basis.
     Mijn houding ten opzichte van de Baltische onderzeeërs is vanaf hier te zien
     Op de dag van de Grote Overwinning. Over de Baltische onderzeeërs. Shch-408 https://topwar.ru/141052-v-den-velikoy-pobedy-o-baltiycah-podvodnikah-sch-408.html
     1. +1
      14 december 2023 05:06
      het ging over oppervlaktekrachten.

      Duitsland alleen al heeft ongeveer 500 schepen van de Oostzee en het Noorden via de Elbe en de Donau naar de Zwarte Zee overgebracht - 6 onderzeeërs, 23 motormijnenvegers en mijnenvegers, 16 torpedoboten, 50 zeelandingsveerboten, 26 onderzeeërjagers, 10 grote motorboten, 113 kustvaarders , boten etc., 40 olieaanstekers, 30 sleepboten, 2 raderstoomboten, 2 ijsbrekers, 4 baggerschepen
      Ik heb geen klachten over de onze. ...

      Wat in feite aanvankelijk niet zichtbaar was in uw commentaar en mij ertoe aanzette mijn eigen commentaar te schrijven.
      1. 0
       14 december 2023 08:23
       Citaat: Ermak_Timofeich
       23 motormijnenvegers en mijnenvegers, 16 torpedoboten, 50 zeelandingsveerboten, 26 onderzeeërjagers, 10 grote motorboten, 113 kustvaarders, kotters, etc., 40 olieaanstekers, 30 sleepboten, 2 raderstoomboten, 2 ijsbrekers, 4 baggerschepen

       En niets van dit alles was geschikt voor operaties op onze marinebases. Laat me je herinneren aan wat ik schreef
       Citaat: Andrey uit Chelyabinsk
       en op Tsjerny beschikten de Duitsers en hun satellieten niet over oppervlaktetroepen die in de buurt van onze bases konden opereren.

       Citaat: Ermak_Timofeich
       Wat in eerste instantie niet zichtbaar was in uw reactie

       Toch hadden we het over de beperkte kwestie van het nut van de onderzeeër van het “M”-type, maar als we breder naar de Baltische situatie kijken
       Bij het beoordelen van de acties van dit of dat type of type troepen vergeten we helaas vaak dat geen enkele tank, artillerie, vliegtuig of oorlogsschip in een vacuüm opereert. Oorlog is altijd een complexe interactie van heterogene krachten, en daarom heeft het bijvoorbeeld geen zin om de successen van Sovjet- en Duitse onderzeeërs frontaal te vergelijken. Zonder twijfel kregen Duitse matrozen een betere opleiding dan Sovjet-zeelieden, en de onderzeeërs waarmee Duitsland vocht, hadden veel betere prestatiekenmerken dan de Pike (in feite werden ze veel later ontworpen). Maar je moet begrijpen dat als de dappere jongens van de Kriegsmarine zich in de omstandigheden bevonden waarin de Sovjet-Baltische onderzeeërs moesten vechten, ze alleen maar zouden dromen van de betoverende miljoenen tonnage die in de Atlantische Oceaan tot zinken waren gebracht, en niet voor lang. . Omdat de omstandigheden van de duikbootoorlog in de Oostzee niet bevorderlijk waren voor een lang leven.
 17. +4
  13 december 2023 08:44
  Er is maar één probleem: de naam van de serie is Lada.
  Je moet de naam veranderen en alles zal vertrapt worden.
  (Sarcasme)
  1. +4
   13 december 2023 10:36
   Citaat: Eland
   Er is maar één probleem: de naam van de serie is Lada.
   Je moet de naam veranderen en alles zal vertrapt worden.
   (Sarcasme)

   Ja... tegen Moskvitsj. Of "Wolga". wenk
 18. +9
  13 december 2023 09:07
  Hoe meer we de maximale levensduur van de hoofden en admiraals die verantwoordelijk zijn voor de vloot verlengen, hoe meer problemen er in de vloot zullen zijn. Neem het zoals geschreven in het artikel over batterijen. Volgens berichten in de technische pers behoren lithium-ionbatterijen al tot het verleden. Er zijn een aantal glazige exemplaren verschenen, als ik me niet vergis, met uitstekende eigenschappen en vuurvast. Alle soorten VNEU zeilden veilig langs ons heen of wij passeerden ze.
  We hebben atomaire wetenschap ontwikkeld, waarom bestelt u niet een nucleaire batterij bij VAEU voor onze boten? Hiermee zal de Varshavyanka op één lijn staan ​​met nucleair aangedreven schepen. Alzheimer in ons hoofd is op dit moment onze vijand. soldaat
  1. +2
   13 december 2023 10:08
   bestel geen VAEU-kernbatterij voor onze boten. Hiermee zal de Varshavyanka op één lijn staan ​​met nucleair aangedreven schepen.

   Bravo! “Je kunt hier niet eens commentaar op geven!” Een echte adept van goeroe Timokhin!
  2. +2
   13 december 2023 20:56
   Citaat: Soldatov V.
   Alzheimer in ons hoofd is op dit moment onze vijand.

   En hij beschikt ook over waanzin, sclerose en imbeciel! Over het algemeen zwijg ik over multiple sclerose! lachend
  3. +2
   15 december 2023 19:34
   Citaat: Soldatov V.
   We hebben nucleaire wetenschap ontwikkeld, waarom bestelt u niet een nucleaire batterij bij VAEU voor onze boten? Hiermee zal de Varshavyanka op één lijn staan ​​met nucleair aangedreven schepen.

   Niet op één lijn natuurlijk, maar wel een behoorlijk waardige versie van de VNEU. Maar natuurlijk zal niemand op het hoofdkantoor of in de industrie deze optie zelfs maar overwegen.
 19. 0
  13 december 2023 09:14
  Citaat: Eland
  Er is maar één probleem: de naam van de serie is Lada.
  Je moet de naam veranderen en alles zal vertrapt worden.
  (Sarcasme)

  Of verplaats de bedden in een bordeel...
  1. 0
   13 december 2023 10:06
   Citaat: Soldatov V.
   Volgens berichten in de technische pers behoren lithium-ionbatterijen al tot het verleden.

   Zelfs loden exemplaren met hun 50 W*h/kg zijn niet zo slecht als er veel van zijn op een onderzeeër, maar Varshavyanka heeft 1000 ton water in ballasttanks, dat wil zeggen dat het voor 42% uit water bestaat, de rest is het gewicht van de metalen constructies van de duurzame en lichte rompen en al het andere (de zogenaamde “lichte” romp is eerder zwaar dan licht omdat deze een oppervlak heeft dat ongeveer 2 keer groter is dan dat van een duurzame romp en een bijbehorend gewicht) het grote gewicht van de buitenromp moet worden gecompenseerd door de reserve aan drijfvermogen binnen de duurzame romp te vergroten en daarom is het onmogelijk om er extra batterijen of torpedo's in te slepen; de boot verliest eenvoudigweg geen drijfvermogen als hij onder water is en zinkt, dat wil zeggen dat hij zinkt. heeft een zeer laag niveau van technische perfectie, daarom worden er wereldwijd monohull-boten gebouwd. Overigens heeft de Lada ook een two-body design,
   1. +3
    13 december 2023 10:47
    Citaat van agond
    dat wil zeggen, het heeft een zeer lage indicator van technische perfectie

    Sorry, maar in dit geval is het uw lage niveau van technische geletterdheid.
    Je spant de kar voor het paard. Het drijfvermogen is primair. De marine stelt daar eisen aan, en dat is begrijpelijk. Simpel gezegd: een boot met een laag drijfvermogen zal zinken bij elk relatief klein ongeluk – slechts een beetje water in een duurzame romp en dat is alles. Een boot met een groot drijfvermogen kan veel meer verdragen.
    En de hoeveelheid water is geen oorzaak, maar een gevolg, want voor een “nul” verhoogd drijfvermogen moet je meer water innemen.
    Zeggen dat een dergelijke logica leidt tot een gebrek aan ruimte voor “batterijen en torpedo’s” is volkomen verkeerd, omdat de boot is ontworpen voor een specifieke lading. Simpel gezegd, als een boot met laag drijfvermogen gemaakt kan worden (de cijfers zijn relatief) binnen 1500 ton, dan zal een boot met hoog drijfvermogen EN PRECIES DEZELFDE prestatiekenmerken 2500 ton bereiken.
    1. +2
     13 december 2023 13:53
     Het drijfvermogen is primair. De marine stelt daar eisen aan, en dat is begrijpelijk.

     niet helemaal duidelijk. De Duitsers hebben een kleinere drijfvermogenreserve van respectievelijk 212A en 209, en ze vervoeren veel minder water. Dus wat, zijn ze minder betrouwbaar?
     Meer water betekent dat we krachtigere motoren nodig hebben, een grotere brandstofvoorraad en meer batterijen om puur water te trekken, wat betekent dat we er een grotere romp voor nodig hebben.
     Oppervlakteverplaatsing 2350 t
     Waterverplaatsing 3950 t

     1600 ton.
     De Duitsers hebben de gehele Type 209-boot van Project 1400, ongeveer even oud als de Varshavyanka
     Oppervlakteverplaatsing 1454 ton[1]
     Waterverplaatsing 1586 ton[1]

     als één water op Varshavyanka.
     1. -1
      13 december 2023 14:00
      Citaat van solar
      niet helemaal duidelijk. De Duitsers hebben een kleinere drijfvermogenreserve van respectievelijk 212A en 209, en ze vervoeren veel minder water. Dus wat, zijn ze minder betrouwbaar?

      Natuurlijk. Is het niet duidelijk? :))))
      Wat is nuldrijfvermogen? Dit is wanneer de massa in tonnen gelijk is aan het volume in kubussen, dat wil zeggen dat de boot het soortelijk gewicht van water heeft. Als een boot (aan de oppervlakte zonder water in de tanks) een drijfvermogenreserve heeft van 100 ton, betekent dit dat als er meer dan 100 ton water binnenkomt, deze naar de bodem zal zinken. Als de boot een drijfvermogenreserve heeft van 500 ton, dan respectievelijk 500 ton. Uiteraard is de tweede optie veel beter bestand tegen ongelukken
      1. -1
       13 december 2023 15:22
       Het is duidelijk dat een dergelijke primitieve vergelijking van onderzeeërs niet bestand is tegen kritiek. Meer water betekent een lagere onderdompelingssnelheid, meer mogelijke problemen bij het opstijgen - het is één ding om door 100 ton water te blazen, maar iets anders om door 1600 ton water te blazen.
       Volgens de logica van de "maximale reserve aan drijfvermogen" is het noodzakelijk om een ​​watertank van hetzelfde volume aan de bodem van oppervlakteschepen te bevestigen - dan zal het drijfvermogen het maximaal mogelijke zijn.
       Maar dit is absurd. Uiteraard is het noodzakelijk om het water dat de boot tevergeefs sleept tot een minimum te beperken, terwijl een bepaalde betrouwbaarheid wordt gewaarborgd. En reservedrijfvermogen is niet het enige criterium voor het beoordelen van de overlevingskansen van een boot. Type 209 is een van de meest populaire en betrouwbare boten van de laatste tijd. Oppervlakteschepen met een veel grotere reserve aan drijfvermogen dan een boot zinken vaak tijdens ongelukken. En de Turkse onderzeeër TCG Yildiray (S 350) type 209/1200, die tijdens een snelle opstijging in aanvaring kwam met een vrachtschip ten noorden van Cyprus, werd rustig gesleept voor reparatie. De verhouding tussen laadvermogen en totale waterverplaatsing is een indicator voor de technische uitmuntendheid van de boot. En Varshavyanka heeft in dit opzicht een van de anti-records met hun 1600 ton water en de energiecentrale die dit water moet trekken.:((

       boten van project 877 "Heilbot"
       Oppervlakteverplaatsing 2300 (2350) t
       Onderwaterverplaatsing 3040 (3100) t

       700 ton water
       boten van project 677 "Lada"
       Oppervlakteverplaatsing 1765 t [1]
       Waterverplaatsing 2650 t

       900 ton water.
       Type 212 onderzeeërs
       Oppervlakteverplaatsing 1450 ton
       Onderwaterverplaatsing 1840

       500
       Onderzeeërs van de Gotland-klasse
       Oppervlakteverplaatsing 1494 t
       Waterverplaatsing 1599 t

       100 ton water
       1. -3
        13 december 2023 16:22
        Citaat van solar
        Het is duidelijk dat een dergelijke primitieve vergelijking van onderzeeërs niet bestand is tegen kritiek.

        Ik zou critici nog steeds aanraden om de hardware te leren kennen - in ieder geval een beetje. Dan zal er minder kritiek zijn
        Citaat van solar
        Meer water betekent een lagere onderdompelingssnelheid, meer mogelijke problemen bij het opstijgen - het is één ding om door 100 ton water te blazen, maar iets anders om door 1600 ton water te blazen.

        Je kon de wet van Archimedes niet eens oplossen. Hoe groter de boot, hoe GROTER de drijfkracht. Dat wil zeggen dat een grotere boot met grotere kracht wordt "geduwd" dan een kleinere. Als bijvoorbeeld een Gotland een drijfvermogenreserve heeft van grofweg 100/1599 = 6,3%, dan zal hij, nadat hij de tanks volledig heeft geleegd, met dezelfde snelheid drijven als de Lada, die 900 ton water uit een totale reserve zal persen. van 166 ton de ruwe zee in. Maar de Lada kan alle 900 ton leegmaken, en dan zal zijn stijgsnelheid veel hoger zijn dan die van Gotland
        Bovendien, als een dringende duik nodig is, kan de Lada aan de oppervlakte komen en zowel 300 als 500 en dezelfde 734 ton water vasthouden, dan zal zijn zinksnelheid dezelfde zijn als die van Gotland - op voorwaarde dat hij met dezelfde snelheid 166 ton vult. , zoals Gotland 100, wat vrij realistisch is gezien het grote formaat
        Citaat van solar
        Uiteraard is het noodzakelijk om het water dat de boot tevergeefs sleept tot een minimum te beperken

        Herhaal de natuurkundecursus op school - je wordt minder voor de hand liggend
        1. -1
         13 december 2023 22:52
         Is het ooit bij u opgekomen dat type 209 ook tanks niet volledig kan vullen? En dat het invullen ervan niet zo eenvoudig is, dat je er ‘iets meer, iets minder’ over kunt praten?
         De positionele positie "onder het stuurhuis" - alle boten hebben het. En daarvoor staat in de handleidingen aangegeven wat en hoe je moet vullen of uitblazen
         Ik zie het nut er niet van in om met jou te bespreken hoe geweldig het is om anderhalfduizend ton water met je mee te dragen. Je negeert eenvoudigweg de argumenten die je ongemakkelijk lijken, en schrijft alleen over de argumenten die je handig lijken.
         U zult begrijpen wat er is geschreven en we zullen af ​​en toe op dit onderwerp terugkomen.
         1. +1
          14 december 2023 09:12
          Citaat van solar
          Is het ooit bij u opgekomen dat type 209 ook tanks niet volledig kan vullen?

          Beide kunnen. En beide kunnen aan de oppervlakte zeilen met vrijwel geen drijfvermogen. Daarom is uw stelling over een lager onderdompelingspercentage onjuist.
          Citaat van solar
          Je negeert eenvoudigweg argumenten die voor jou ongemakkelijk zijn.

          Ik laat alleen je meest flagrante fouten zien.
          Citaat van solar
          Ik zie het nut er niet van in om met jou te bespreken hoe geweldig het is om anderhalfduizend ton water met je mee te dragen.

          Maar ik zie het nut niet in van het voorlezen van een natuurkundeboek aan iemand die niet in staat is de volledige prestatiekenmerken van de onderzeeër te lezen. En hij ziet niet dat het Duitse type 209 een motor van 4000 pk heeft. onderwaterverplaatsing van 1586 ton en energie-intensiteit van 2,52 pk per ton.
          En Varshavyanka heeft respectievelijk 5500 pk, 3950 ton en 1,39 ton. En tegelijkertijd is het verschil in snelheid bij volledige onderwaterreizen... 2 knopen. 22 knopen versus 20 knopen.
          Dat wil zeggen, u heeft het over het feit dat onze onderzeeërs gedwongen worden water te vervoeren en daardoor qua laadvermogen inferieur zijn aan de Duitse. Maar om de een of andere reden laat de eerste blik op de prestatiekenmerken zien dat de Duitse onderzeeër bijna twee keer zoveel kracht heeft, maar niet significant sneller kan bewegen dan onze onderzeeër.
          Dat wil zeggen, de Duitsers hebben een motor van 4000 pk die anderhalfduizend ton ijzer vervoert, terwijl wij een motor van 5500 pk hebben die 2350 ton ijzer vervoert met bijna hetzelfde rendement.
          En ja, ik kan uitleggen dat dit gebeurt omdat de snelheid van een onderzeeër onder water niet alleen wordt beïnvloed door zijn massa en motorvermogen, maar ook door de weerstand van het water, die afhangt van de grootte van de onderzeeër en zijn contouren. En dat dit is waar de winst wordt behaald, omdat de relatie tussen massa en grootte niet lineair is.
          Maar sorry, wat heeft het voor zin dit uit te leggen aan iemand voor wie zelfs de wet van Archimedes een donker bos is?
          1. 0
           14 december 2023 16:09
           Citaat: Andrey uit Chelyabinsk
           Dat wil zeggen: de Duitsers hebben een motor van 4000 pk die anderhalfduizend ton ijzer vervoert, terwijl wij een motor van 5500 pk hebben die 2350 ton ijzer vervoert.

           bedoelde hardware en payload
       2. +2
        13 december 2023 21:22
        Citaat van solar
        De verhouding tussen het laadvermogen en de totale waterverplaatsing is een indicator voor de technische perfectie van de boot.

        Beste! Je hebt het publiek al verveeld met je “categorische imperatief”! bullebak
        Nou, echt, je kunt niet zo volharden in je onwetendheid! U bent waarschijnlijk een geweldige specialist op een ander gebied, maar uiteraard niet op het gebied van onderwatervoertuigen. Het is “ONEXTENSIEL” voor de geest om de PERFECTIE van een onderzeeër als jouw criterium te bepalen!
        Antwoord, PLZ, variabele belastingen, zoals WATER, VOEDSEL, BRANDSTOF, BEMANNING, regeneratiemiddelen, VVD/VSD/VND-reserves zijn inbegrepen in het concept van “payload”??? of niet??? En als je niet 18, maar slechts 6 torpedo's neemt, dan... wat denk je dat er zal gebeuren met de lading, en hoe zal de "perfectie" van de boot hiervan veranderen...
        Wat als de volledige VI hetzelfde is, maar één onderzeeër is bij een kerncentrale en de tweede bij een stoomturbine van een VNEU? of - één met SLBM's, en de tweede met CRBM? de ene duikt op 600 meter, en de tweede pas op 300 meter??? de ene heeft een sonar met een laagfrequent pad, en de tweede heeft alleen een mijndetectie-sonar?
        Ik hoop dat je het begrijpt? zo - nee, dan ben je hopeloos!!! voor de gek houden
        1. -1
         13 december 2023 22:00
         Wat als de volledige VI hetzelfde is, maar één onderzeeër is bij een kerncentrale en de tweede bij een stoomturbine van een VNEU? of - één met SLBM's, en de tweede met CRBM?

         Beste, als je je bemoeit met de communicatie van iemand anders, lees het dan volledig en ruk geen stukjes weg. Ik vergelijk boten met vergelijkbare capaciteiten, van hetzelfde type en ongeveer dezelfde leeftijd: de Duitse, hoewel iets ouder.
         Antwoord, PLZ, variabele belastingen, zoals WATER, VOEDSEL, BRANDSTOF, BEMANNING, regeneratiemiddelen, VVD/VSD/VND-reserves zijn inbegrepen in het concept van “payload”???

         Ja dat doen ze. Het water dat de boot trekt (en het daarbij behorende extra gewicht aan motoren, accu's en brandstof, maar daar houd ik nog niet eens rekening mee) zit er niet bij.
         En als je niet 18, maar slechts 6 torpedo's neemt

         Je hoeft helemaal geen torpedo's te nemen, ik schrijf over de normale belading van de boot, waarvoor de parameters voor waterverplaatsing, vaarbereik, autonomie en andere worden aangegeven.
         1. +2
          13 december 2023 23:53
          Citaat van solar
          Het water dat de boot trekt (en het daarbij behorende extra gewicht van de motoren,

          Eigenlijk heb ik het over drinkwater, zoet water... Maar waar jij over schrijft, is niet meegenomen in de variabele lasten.
          Citaat van solar
          Ik schrijf over de normale belading van de boot,

          in je post heb je hier geen woord over gezegd (ik heb speciaal je bewustzijnsstroom opnieuw gelezen) En wat bedoelt iedereen... Ik ben bijvoorbeeld de koningin van Engeland, jij bent een normale last - maar voor iedereen “dit grote geheim is !”
          Citaat van solar
          Je zult begrijpen wat er geschreven staat...
          de Almachtige ziet het - ik heb het geprobeerd, maar zelfs ik heb een beperkt geduld om je stelregels te lezen... Het verbaast me waarom Andrey deze onproductieve ruzie met je kreeg! Blijkbaar was hij dat vergeten:
          1. +1
           14 december 2023 16:07
           Citaat: Boa constrictor KAA
           Het verbaast me waarom Andrey deze onproductieve ruzie met jou kreeg!

           Eerlijk gezegd ben ik verbaasd over mezelf voelen
          2. 0
           17 december 2023 15:03
           Bedankt voor de foto. Deze uitdrukking kende ik niet. Nu weet ik het en breng ik het in de praktijk.
 20. +5
  13 december 2023 09:38
  Maar we blijven voortbouwen op de Sovjet-erfenis... En het artikel is interessant, zij het triest.
  1. 0
   14 december 2023 19:21
   Citaat van AdAstra
   Maar we blijven voortbouwen op de Sovjet-erfenis... En het artikel is interessant, zij het triest.

   Welke moet je rijden, Braziliaans of Duits? Iedereen rijdt op zijn eigen spullen, wij op de onze. Ja, het is natuurlijk moeilijker voor ons, de ineenstorting van het land en alles wat daarmee samenhangt had een sterke impact. Maar waarom zouden we bang zijn om de Sovjet-stichting in de steek te laten? Wat voor waanvoorstellingen hebben sommige mensen? Alleen maar vanwege het hernoemen van het land of zo? De Amerikanen en anderen hebben geen haast om de fundamenten van die jaren los te laten; de B-52 zal nog vijftig jaar vliegen, maar die is al voorbij de zeventig. Dit geldt voor veel andere monsters. Arlie Burkey, Ticonderoga en vele anderen zijn bijna even oud als Varshavyanka - waarom veranderen matrassen ze niet? En ze zullen niet snel vervangen worden.
 21. +1
  13 december 2023 12:07
  De meeste problemen van Varshavyanka liggen in het onvermogen van het binnenlandse militair-industriële complex om moderne, concurrerende componenten, assemblages en wapensystemen te creëren voor de modernisering ervan. Maar als onze defensie-industrie hiertoe niet in staat is, waar zullen deze nieuwe systemen dan vandaan komen om de lichamen van nieuwe projecten te ‘vullen’? Het blijkt dus dat de Varshavyanka verouderd is, maar de Lad bestaat in werkelijkheid simpelweg niet, en de meer dan tien jaar durende geschiedenis van het verfijnen van dit project heeft het niet dichter bij de overgang van de status van technologiedemonstrator gebracht. naar een echt gevechtsklaar wapensysteem.
  1. 0
   13 december 2023 12:16
   Citaat: UAZ 452
   De meeste problemen van Varshavyanka liggen in het onvermogen van het binnenlandse militair-industriële complex om moderne, concurrerende componenten, assemblages en wapensystemen te creëren voor de modernisering ervan.

   Helemaal verkeerd.
 22. -1
  13 december 2023 12:30
  Waarom is een mug slecht? De lage vuursnelheid en het kleinere magazijn worden gecompenseerd door grotere dodelijkheid en nauwkeurigheid en bereik van gericht schieten, betrouwbaarheid kan ook tot de voordelen van de Mosinka worden gerekend, eenvoud, kosten, trainbaarheid, net als een speer kun je hem ook gebruiken, schroef een picatinny rail op een collimatorrail en je krijgt een volledig eenvoudig, modern en goedkoop wapen
 23. +5
  13 december 2023 13:29
  Citaat van Disant
  Er is niemand die aan de batterijen werkt. Er is geen ENKEL gespecialiseerd onderzoeksinstituut meer in Rusland. Als je maar bij de Chinezen koopt. Helaas is het zo.

  Rosatom maakt tractiebatterijen voor elektrische bussen en in ieder geval een andere onderneming.
  Er rijden al 1300 elektrische bussen op het traject

  Ik weet niet op welke routes 1300 elektrische bussen met binnenlandse batterijen rijden, en bij MSC KamAZ rijden vrachtwagens op Chinese batterijen. Net als bij KamAZ hebben ze alleen een naamplaatje. Integrale vering ZF, zowel voor als achter. En ook op dieselmotoren. De motor is een Chinese Cummins. Bosch-besturingselektronica. Autonome verwarming op elektrische bussen van webasto Je weet trouwens dat deze supermilieuvriendelijke elektrische bussen in de winter, als de verwarming aanstaat, evenveel vuil in de atmosfeer stoten als een dieselbus het hele jaar door niet uitstoot. Omdat de kachel een EURO-0-klasse heeft en per dienst 30-40 liter diesel verbruikt. Al deze elektrische bussen zijn dus niets meer dan een andere manier om budgetgeld te verspillen.
  Maar het meest aanstootgevende is dat we dit allemaal hadden. De achtervering is vrijwel identiek aan die van de LiAZ 677. Ook deze beschikte over een automatische transmissie. Ja, om je aan te passen aan de nieuwe realiteit, maar hiervoor moet je zaken doen, en niet demagogie, je geliefde afsnijden en herverkiezen voor de volgende presidentiële termijn.
  En je kunt tv blijven kijken, zoiets vertellen ze je niet.
  1. -2
   14 december 2023 19:26
   Citaat: KSVK
   Ik weet niet op welke routes 1300 elektrische bussen met binnenlandse batterijen rijden, en bij MSC KamAZ rijden vrachtwagens op Chinese batterijen. Net als bij KamAZ hebben ze alleen een naamplaatje. Integrale vering ZF, zowel voor als achter. En ook op dieselmotoren. De motor is een Chinese Cummins. Bosch-besturingselektronica. Autonome verwarming op elektrische bussen van webasto Je weet trouwens dat deze supermilieuvriendelijke elektrische bussen in de winter, als de verwarming aanstaat, evenveel vuil in de atmosfeer stoten als een dieselbus het hele jaar door niet uitstoot. Omdat de kachel een EURO-0-klasse heeft en per dienst 30-40 liter diesel verbruikt. Al deze elektrische bussen zijn dus niets meer dan een andere manier om budgetgeld te verspillen.
   Maar het meest aanstootgevende is dat we dit allemaal hadden. De achtervering is vrijwel identiek aan die van de LiAZ 677. Ook deze beschikte over een automatische transmissie.

   Je vergat ook te schrijven over kleine pensioenen.

   Citaat: KSVK
   maar hiervoor moet je zaken doen, en geen demagogie

   Begin bij jezelf, en alles zal langzaam beter worden, stop de demagogie.
  2. 0
   15 december 2023 19:37
   Citaat: KSVK
   Weet u trouwens dat deze supermilieuvriendelijke elektrische bussen in de winter, als de verwarming aanstaat, evenveel vuil in de atmosfeer stoten als een dieselbus in het hele jaar niet. Omdat de kachel een EURO-0-klasse heeft en per dienst 30-40 liter diesel verbruikt.

   Vreemd. Waarom installeert u geen methaancilinder en een methaanverwarmer? Echter niets vreemds. In ieder geval niet vreemder dan wat dan ook...
 24. 0
  13 december 2023 13:59
  en als we bijvoorbeeld puur theoretisch aannemen))) dat dit geen vergissing is, maar een plan om wat geld te besparen voor stormvogels, Poseidons, laserzwaarden en guano zoals Warschau Grads en andere analoge netonderwerpen, en de vrijwilligers te laten voorraad aan de voorkant
  1. +1
   13 december 2023 15:02
   Een analoog onderwerp, dit is precies de Lada - ze hebben er al zoveel op bezuinigd, maar de output is nul. En "Varshavyankas" zijn vastgeklonken om dezelfde reden dat de "cent" decennialang de VAZ-assemblagelijn niet heeft verlaten - hij is onder de knie, hij is goedkoop en vrolijk (goedkoper), maar ze zullen hem toch kopen, omdat er niets is anders.
   1. -1
    13 december 2023 20:07
    en de Lada is ook guano)) Ik begrijp hun varianten gewoon niet echt)) het bouwen van dieselmotoren wanneer ze nucleair aangedreven schepen vastgeklonken hebben is als het uittrekken van een stoomlocomotief in plaats van een elektrische, zelfs niet een diesellocomotief uit Warschau, volgens mij is het iets uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog
 25. -1
  13 december 2023 14:07
  Welnu, in welke eeuw is dit, in sommige opzichten kunnen we het deze keer met de auteur eens zijn: multifunctionele onderzeeërs worden gezien als de enige redelijke basis voor onze vloot. In tegenstelling tot grote NK's, vooral vliegdekschepen, hebben ze op zijn minst enige kans om nuttig te zijn in de strijd tegen een serieuze vijand. Op dit gebied zou het dus nodig zijn om harder te pushen. wat echter helemaal niet betekent dat er veel vraag is naar pr 677. Ten eerste kan het de afgelopen 30 jaar ook verouderd zijn geweest. ten tweede is het enige echte voordeel (op dit moment) de framegrootte van anderhalf, en hoe cruciaal dit is, is het de moeite waard om dit aan specialisten te vragen, en niet aan geesteswetenschappers. in de derde is de boot gemaakt voor VNE, maar hij bestaat niet, en het kan simpelweg onmogelijk zijn om hem met batterijen weer om te bouwen naar diesel. ten vierde hebben we nu een crisis in de betrekkingen met “partners”, en niet over tien jaar, en de uitdrukking “doe het niet beter, doe het zo” kan hier op zijn plaats zijn
  maar op de een of andere manier is de verschuiving van de focus van armada's van zeegaande vliegdekschepen naar de zeestrijdkrachten die hun kusten bestrijken duidelijk een positieve trend in de hersenen van de auteur van het artikel. geleidelijk dichter bij de werkelijkheid komen.
  1. 0
   13 december 2023 22:24
   de boot is gemaakt voor VNE, maar bestaat niet, en het kan simpelweg onmogelijk zijn om hem met batterijen weer om te bouwen naar diesel

   Project 677 is een dieselelektrische onderzeeër. In het project 677 mits mogelijkheid om uit te rusten met een luchtonafhankelijke energiecentrale.
   Project 677 heeft een dieselmotor, net als de meeste andere boten met VNEU. VNEU wordt in de regel alleen gebruikt voor reizen onder water.
 26. De opmerking is verwijderd.
  1. -2
   13 december 2023 17:03
   Over het onderwerp drijfvermogenreserve, als je de diesel Varshavyanka vergelijkt
   oppervlakteverplaatsing 2350 t
   onderwaterverplaatsing 3950 t
   water 1600t
   en de kernonderzeeër "Virginia" zoals ze ons schrijven
   oppervlakteverplaatsing 7300t.
   onderwaterverplaatsing 7925t
   water totaal 625t
   Als eenvoudige niet-specialist ben ik perplex over hoe het kon gebeuren dat er in een boot die precies 2 keer kleiner was, 2.55 keer meer water zat, als we de vergelijking met de Lada voortzetten, dan is er een soortgelijk verhaal - oppervlak 1765 ton onder water 2650 ton water 885 ton Uiteraard hierbij. Er is geen ruimte meer voor waterreserves bij de VNEU.
   1. +2
    13 december 2023 21:53
    Citaat van agond
    als we de vergelijking met de Lada voortzetten, dan is er een soortgelijk verhaal - oppervlakte 1765 ton onder water 2650 ton water 885 ton Natuurlijk is er met zulke waterreserves geen ruimte meer over op de VNEU.
    Wat hebben jullie allemaal "water" gekregen? Het gesprek moet gaan over de “reserve aan drijfvermogen”, die voor het 677-project (als de cijfers correct zijn weergegeven) 33,4% bedraagt. Dit betekent dat als een boot gevechtsschade oploopt, deze 885 ton water in de pc kan opnemen. en klim naar buiten in een positionele positie onder de hoofdschroef. , terwijl je tegelijkertijd blaast...
    De ontwerpspecificaties omvatten de "onzinkbaarheid" van het schip, oftewel drijfvermogenreserve. Onze nucleair aangedreven schepen werden gebouwd met de voorwaarde dat ze vanaf een diepte van 100 meter aan de oppervlakte konden komen! wanneer één compartiment onder water staat.
    Wie heeft dan de onzin bedacht dat je, om te kunnen drijven, een bepaalde hoeveelheid water moet ‘uitblazen’? Een normaal getrimde boot met motoren gaat tot 80-50 meter, en dan door de lucht...
    Als je het dringend nodig hebt, dan - "Bubbel in de neus! Volle snelheid vooruit!" - en als een kurk uit een fles... wordt "walvissprong" genoemd. Het belangrijkste is dat er stoom beschikbaar is... We hebben zulke onstuimige dingen verboden, en dat geldt ook voor de Yankees.
    Op de een of andere manier echter.
   2. 0
    13 december 2023 22:07
    Je hebt dit niet vergeleken met type 209 en Gotland.
    er was 2.55 keer meer water

    In termen van oppervlakteverplaatsing is Varshavyanka 3,1 keer kleiner dan Virginia.
    hi
  2. +1
   13 december 2023 22:26
   Citaat: Woldemar Peters
   Maar deze ‘rij karakters’ is al lang bekend. En denkt u niet, heren, “generaals” en “maarschalken” die elkaar enthousiast “pluspunten” geven voor bloeddorstige opmerkingen, dat totdat het land deze karakters vernietigt, totdat in plaats van deze bende dieven en verduisteraars normale mensen naar leid het land – alle pogingen om de waarheid te vinden zullen zinloos zijn.

   Nou, ik ben stom, ik moet bekennen, wat kan ik doen, me tenminste vertellen over wie je het hebt? Wat is deze ‘reeks karakters’ die het land moet vernietigen zodat de waarheid eindelijk kan worden gevonden?
 27. 0
  13 december 2023 16:44
  Het is goed dat de vraag op tafel ligt. We moeten discussiëren. Ruzie maken. Maar dan is het nog donker. Onze admiraals keurden project 20386 goed: een korvet voor de prijs van een fregat, en bovendien nog niet gevechtsklaar. We hebben een trog gebouwd, en dat is alles, we zijn verroest. Al deze admiraals ter plaatse hebben niemand een schop onder de kont gegeven vanwege duidelijke corruptie, zo niet sabotage... Maar je moet nog steeds lawaai maken, anders is er geen andere manier. En Project 20386 is nu een krachtig argument tegen de grinnikende landadmiraals.
  1. 0
   15 december 2023 20:48
   Onze admiraals keurden project 20386 goed: een korvet voor de prijs van een fregat, en bovendien nog niet gevechtsklaar. We hebben een trog gebouwd, en dat is alles, we zijn verroest. Al deze admiraals zijn aanwezig


   Deze zijn er met name niet meer, zij het zonder vervolging, met eervol pensioen en met een functie bij het USC. Maar niet meer bij de marine.
 28. +1
  13 december 2023 16:54
  636 in zulke hoeveelheden met 4 kalibers aan boord. Als ze zeggen dat Virginia de belangrijkste bases hoedt, is dit weer een verraad. Kalibers kunnen ook in lanceerinrichtingen op de grond worden gestopt - goedkoop en vrolijk.
 29. +1
  13 december 2023 17:36
  Ik heb een vraag. Waar is het bewijs dat de foto is genomen aan boord van een buitenlandse onderzeeër? En als je een foto hebt gemaakt, wat is daar mis mee? De Amerikanen fotografeerden onze boten eigenlijk vanaf draaitafels. En elke keer dat onze boot de basis verliet, kondigden ze daar bijna een nucleair alarm aan.
 30. +4
  13 december 2023 17:46
  Het artikel is eerlijk gezegd niet opbeurend, en afgaande op de inhoud van de commentaren komt de aangegeven stand van zaken met niet-nucleaire onderzeeërs bij de Russische marine overeen met de trieste realiteit. Het is goed dat er vrijheid van meningsuiting bestaat bij het bieden van een alternatief gezichtspunt, anders dan de zelfgenoegzame ambtenarij. Maar eerlijk gezegd zal ik een paar druppels zalf aanwijzen in het fatsoenlijk gepresenteerde materiaal.
  De boot kreeg een nieuw torpedowapen, in plaats daarvan zes torpedobuizen vier bij Varsjavyanka
  Ik hoop dat dit slechts een typefout is of een simpele onzorgvuldigheid bij het voorbereiden en redigeren van het materiaal. Nogmaals, zonder bewijs wordt laagfrequente verlichting gepresenteerd als een wonder van technologie, dat alleen volledig en eenzijdig kan worden gebruikt tegen binnenlandse onderzeeërs.
  1. +1
   13 december 2023 20:49
   . De stand van zaken met niet-nucleaire onderzeeërs bij de Russische marine komt overeen met de trieste realiteit.


   Waarom alleen met NAPL? Helaas komt alles overeen met deze realiteit. En het zal niet anders zijn. Kijk om je heen. Zie je wat er gebeurt? En bij de marine is het hetzelfde. Waarom zou het anders zijn? Dit is een deel van onszelf.
  2. 0
   15 december 2023 20:47
   Ja, dit is een achteloos verschoven regel in een Word-concept. Het had in de sectie over 877 moeten staan ​​over het feit dat 877 zes TA's ontving in vergelijking met haar klasgenoten, de helft van de zin werd gewist, de helft vloog naar voren, ik gooide het per ongeluk hierheen en de redacteur maakte het glad.

   Ik heb al een verzoek ingediend om het artikel te bewerken, ik wacht hier.
 31. +2
  13 december 2023 17:57
  Triest artikel, trieste reacties. Het meest interessante is dat er niets zal veranderen, zowel in de scheepsbouw als bij de marine (de ‘successen’ zijn helaas vooral zichtbaar bij de Zwarte Zeevloot). De nieuwe schepen kregen tenminste een normale luchtverdediging, zodat ze niet tot zinken zouden worden gebracht.
 32. +2
  13 december 2023 19:54
  Misschien is het niet de moeite waard om hier voor "Varshavyanka" of "Lada" te pleiten - de wortel van het probleem is dat de moderne industrie technisch en organisatorisch tot een zodanig niveau moet worden gemoderniseerd dat het net zo comfortabel zou zijn om gisteren "Varshavyanka", "Lada" te produceren. morgen, en overmorgen, als je tenminste een thermonucleaire Pepelats nodig hebt. Want zonder het moment waarop we ons hier serieus mee bezig houden, worden we pas later en scherper nog overweldigd door de noodzaak van modernisering.
 33. wlk
  +2
  13 december 2023 19:54
  Ik begrijp de marine helemaal niet, zelfs op oppervlakkig niveau is alles zo ingewikkeld. Om deze reden lees ik heel weinig artikelen, tenzij ze historisch zijn. Over het algemeen is het slechts één negatief en een zegel.
  Ik zou graag willen weten of we iets goeds in de vloot hebben? Nee, ik begrijp dat er zeker iets zal zijn op het niveau van “ongeëvenaard in de wereld”, ik geloof er heilig in wenk Ik zou graag willen horen dat er een compleet, compleet en efficiënt systeem bestaat dat bestand is tegen invloeden van buitenaf.
  Nu lijkt de vloot en alles ernaast op een vaas die op een betonnen vloer is gesmeten. Ze proberen iets te verzamelen, maar het enige wat ze krijgen is een gebroken glas.
  Zoals ik het begrijp is onze vloot nu niet eens tweede klasse, maar vierde of vijfde...
  1. +1
   13 december 2023 22:05
   Citaat van wlkw
   Zoals ik het begrijp is onze vloot nu niet eens tweede klasse, maar vierde of vijfde...

   Nou, ja, nou, ja... Zoals Litouwen of Letland en Estland...
   Maar waar moeten de projecten APRK SN pr.955A en RPK SN pr.667BDRM, SSGN pr.885M, onderzeeër 945A, 971 naartoe - ik heb geen idee!?
   Nogmaals, de dragers van de Poseidons moeten ergens worden geplaatst, verdomme, en de Scythen moeten ook ergens worden geplaatst... Nogmaals, deze fregatten pr.22350 met Zircons pasten niet bij de rechtbank...
   Anders is het op de een of andere manier lastig voor je met deze excessen...
   AHA.
   1. 0
    14 december 2023 02:20
    Citaat: Boa constrictor KAA
    Citaat van wlkw
    Zoals ik het begrijp is onze vloot nu niet eens tweede klasse, maar vierde of vijfde...

    Nou, ja, nou, ja... Zoals Litouwen of Letland en Estland...
    Maar waar moeten de projecten APRK SN pr.955A en RPK SN pr.667BDRM, SSGN pr.885M, onderzeeër 945A, 971 naartoe - ik heb geen idee!?
    Nogmaals, de dragers van de Poseidons moeten ergens worden geplaatst, verdomme, en de Scythen moeten ook ergens worden geplaatst... Nogmaals, deze fregatten pr.22350 met Zircons pasten niet bij de rechtbank...
    Anders is het op de een of andere manier lastig voor je met deze excessen...
    AHA.

    Gezien de huidige staat van de marine zou ik alle bovengenoemde onderzeeërs eenvoudigweg slaapzalen voor zelfmoorden willen noemen. In geen van de parameters... rust van het varen, bereik van torpedo's (hier is de vertraging over het algemeen catastrofaal), anti-torpedo's, hydro-akoestische uitrusting, deze boten kunnen niet concurreren met Amerikaanse, Japanse, Franse boten. U hoeft zich niet te vermaken met een lijst met boten. En de aanwezigheid van hydro-akoestische systemen in de oceaan langs de routes waar Russische onderzeeërs positiegebieden kunnen bereiken, verergert de situatie nog verder. Het voorbeeld van de acties van onze luchtvaart (die niet eens probeert over de frontlinie te vliegen) leert je niets. Gooi alle hoeden op. We moeten ons alleen meer op de vloot concentreren en niet op presentaties. Ik herinner me de persconferentie van de voormalige scheepsbouwer, de heer Rakhmanov, over de reparatie van Ruslands enige vliegdekschip – het zal klaar zijn in 2022,2023, 2024, XNUMX enzovoort. U kunt zelfstandig verdergaan.
    1. wlk
     0
     14 december 2023 09:47
     Dat is waar ik het over heb, er zijn "waterscooters", maar het heeft geen zin.
    2. +2
     14 december 2023 15:49
     Citaat van Cmax
     Gezien de huidige staat van de marine zou ik alle bovengenoemde onderzeeërs eenvoudigweg slaapzalen voor zelfmoorden willen noemen.

     1. Voor een zeeman is een schip een thuis. Je krijgt niet de kans om dit te begrijpen, omdat... je komt uit een andere stam en zelfs verwanten!
     2. Mensen die bewust hun leven hebben gewijd aan het dienen van het Moederland (vooral in de onderzeeër!), kunnen dat per definitie niet. "zelfmoorden".
     Citaat van Cmax
     In geen van de parameters... rust van het varen, bereik van torpedo's (hier is de vertraging over het algemeen catastrofaal), anti-torpedo's, hydro-akoestische uitrusting, deze boten kunnen niet concurreren met Amerikaanse, Japanse, Franse boten.

     1. jouw oordelen zijn licht van gewicht, omdat geen feitelijke basis hebben. En het gebruik van zestig jaar oude herhalingen over de eerste generatie van onze onderzeeërs is een teken van slechte smaak. Als je onze literatuur niet wilt lezen, kijk dan eens naar de geïmporteerde literatuur: er wordt inmiddels veel gezucht over de 60M- en 885A-projecten. En over het 955M2-product - nog meer. Zelfs een commissie van het Congres kwam bijeen... Maar dit heb je niet nodig: je hebt een emmer zwarte verf en de taak is om er meer mee te spetteren.
     2. 885 project GA Yankee tot een snelheid van 9,0 knopen hoort helemaal niet en detecteert zijn aanwezigheid in het gebied niet.
     3. torpedo "Natuurkundige" - V=50 knopen, D=50 km; 65-76A - tot 70 kts, D = tot 100 km (buiten dienst gesteld), Case - 65 kts, D - tot 60 km... UET-1 Ichthyasaurus - 50 kts, 2-bands kop, digitaal signaal verwerking, digitale computer aan boord, waterkanon, Robn = 3500 m, er is een KS-locatie... Predator ter vervanging van VA-111, enz. En wat is het PLUR "antwoord" waard...
     4. PTZ Lasta over het 955-project, voor anderen wordt het ontwikkeld.
     5. Onze nieuwe onderzeeërs doen op geen enkele manier onder voor de “geïmporteerde” onderzeeërs, en overtreffen ze soms zelfs... ook wat betreft detectiebereik.
     Citaat van Cmax
     hydro-akoestische systemen op de routes waar Russische onderzeeërs positiegebieden kunnen bereiken, verslechteren de situatie nog verder.

     Denkt u dat onze hydrografen en GUIN-eenheden tevergeefs hun brood eten? Nou, nou... blijf zo denken.
     Citaat van Cmax
     Gooi alle hoeden op.
     Ja, 43 jaar bij de marine en nog wat langer bij SPETSSTROY...
     Citaat van Cmax
     Een voorbeeld van de actie van onze luchtvaart (die niet eens probeert over de frontlinie te vliegen)
     Dit is niet voor mij, dit is vlakbij, voor de broeders uit de “gevleugelde formatie”. Ik hoop dat ze jouw haar ook borstelen. ja
     Citaat van wlkw
     Er zijn "waterscooters", maar het heeft geen zin.
     Wat maakt dit voor jou uit? Jij bent net zo ver verwijderd van de marine als Baba Yaga van ballet! Verscheur je hart niet, zorg voor je zenuwen, en je zult tot op hoge leeftijd leven als de wijze Voorn in zijn modder...
     Op de een of andere manier echter. hi
     1. +2
      14 december 2023 17:49
      Citaat: Boa constrictor KAA
      Jouw oordelen zijn licht van gewicht, omdat... geen feitelijke basis hebben

      Beste KAA Boa, ik hoop dat je gelijk hebt en dat het uitrustingsniveau van onze nieuwe onderzeeërs op het juiste niveau is. Het is gewoon dat de afgelopen twintig jaar mij hebben geleerd op mijn hoede te zijn voor de luide woorden en uitspraken van veel functionarissen (waarvan het belangrijkste principe is om te kraaien, en dan is het, zoals je weet, een ezel of ... .., ook de woorden van de heer Manturov over de productie van 20 passagiersvliegtuigen voor Rusland in 1000. De resultaten van de daadwerkelijke vliegtuigproductie dit jaar zijn verre van wat werd aangekondigd, hierover kunt u lezen in de pers). En de vermelding van zelfmoorden moet worden begrepen in de context dat men de moed en toewijding van matrozen die bereid zijn hun leven op te offeren voor hun vaderland en de toestand van de militaire uitrusting waarmee ze varen niet op hetzelfde niveau kan plaatsen. Een voorbeeld van de kruiser "Moskou" ligt voor ons. Ik herinner me ook de film 'The Living and the Dead', toen TB-2030-vliegtuigen met lage snelheid de oversteekplaats op de Berezena-rivier zonder dekking bombardeerden en de boodschappers naar het schijnt twee van onze squadrons neerschoten (de beste piloten van het regiment , de beste piloten, maar de vliegtuigen met lage snelheid). Ik zou graag willen dat dit niet meer gebeurt. En er zijn veel voorbeelden hiervan in het noordelijke militaire district: communicatie, tanks, nachtverlichting, voorraden. Nogmaals, ik hoop dat je gelijk hebt en dat onze boten niet onderdoen voor de boten van onze tegenstanders!
      1. +1
       14 december 2023 21:13
       Citaat van Cmax
       Ik hoop dat je gelijk hebt en dat onze boten niet onderdoen voor de boten van onze tegenstanders!

       De nieuwste projecten doen qua prestatiekenmerken niet onder voor. Er is aanzienlijke ruimte voor modernisering. Maar er zijn geen woorden voor het aantal eenheden! Langzaam en niet alle middelen worden gebruikt. De industriële basis wordt gereconstrueerd, maar op de een of andere manier langzaam, niet in het Sovjet-tempo of zoiets... Daarom is het nog niet nodig om over pariteit met de staten te praten: er zijn er nog veel meer! En dit vormt een reëel gevaar voor ons.
       IMHO.
 34. -4
  13 december 2023 21:06
  Ik zou helemaal niets aan de vloot geven, nu de Zwarte Zeevloot de Oekraïners toestaat alles over zee te vervoeren.
 35. +3
  13 december 2023 21:07
  Het is niet duidelijk hoe een professor (een persoon uiteraard met een laag IQ) in de testresultaten kan aangeven dat het apparaat beter is dan buitenlandse analogen. Moest hij op de boten van een potentiële vijand varen of door hun technische documentatie snuffelen, terwijl hij het Top Secret-niveau kreeg?
  1. 0
   13 december 2023 23:30
   het apparaat is beter dan buitenlandse analogen

   Dit is een rituele uitdrukking die in dergelijke documenten wordt geaccepteerd, een soort verplichte formaliteit. Niemand in zijn omgeving neemt haar serieus.
  2. 0
   14 december 2023 19:38
   Citaat: AC130 Ganship
   Het is niet duidelijk hoe een professor (een persoon uiteraard met een laag IQ) in de testresultaten kan aangeven dat het apparaat beter is dan buitenlandse analogen.

   Hier in de reacties doen mensen dit voortdurend, alsof er geen geheimen voor hen zijn. Het personage hierboven schrijft:
   In geen van de parameters... rust van het varen, bereik van torpedo's (hier is de vertraging over het algemeen catastrofaal), anti-torpedo's, hydro-akoestische uitrusting, deze boten kunnen niet concurreren met Amerikaanse, Japanse, Franse boten.

   En geen enkel cijfer of bron. Waar hij deze onzin vandaan heeft gehaald, weet de hond...
 36. 0
  13 december 2023 21:50
  De vraag is zeker interessant en het antwoord is nog eenvoudiger. "Varshavyankas" zijn geklonken omdat alles is uitgewerkt en getest, we hebben kwantiteit nodig. We hebben geen tijd om nog een jaar te besteden aan het perfectioneren van de Lada. De auteur zei ooit terloops dat ze hem tien jaar lang niet eens in gevechtsdienst konden accepteren.
 37. +2
  13 december 2023 22:19
  Ik denk dat het een feit is dat de marine ze al tientallen jaren helemaal niet meer heeft besteld. Dienovereenkomstig heeft niemand iets nieuws ontwikkeld. En nu is er geen geld of tijd. Ze duwden 4 kalibers naar binnen, en dat was goed.
  Welnu, tijdens de jaarlijkse parades in Sint-Petersburg is er opnieuw iets te laten zien...
 38. +2
  14 december 2023 02:16
  ...de situatie is net zo normaal als de bewapening van de door Donetsk en Loehansk gemobiliseerde strijders met Mosin-geweren normaal was - het geweer is nieuw, bruikbaar, schiet goed en ziet er ook goed uit. En je kunt met ze vechten - en zelfs met ze vechten.
  ....
  Mogelijk zal dit echter nog steeds het geval zijn.


  "Prachtig wonder"!
  Zoals altijd wilde ik het artikel van de auteur prijzen.
  Zoals altijd wilde ik schrijven dat “de hardware goed is, maar de rest niet zo goed.” Maar het lijkt erop dat de auteur alles van de 'rest' al begrijpt.
  Over het algemeen zal het over 12 jaar (6+6) mogelijk zijn om het artikel van de auteur te lezen: “En ik waarschuwde in 2023 dat er iets moest gebeuren met 636 en 677.”
 39. +1
  14 december 2023 07:34
  Mooi artikel, dat klopt
 40. +3
  14 december 2023 09:54
  Welnu, de vloot blijft oprukken richting Tsushima. En de Zwarte Zeevloot heeft het tot op zekere hoogte al ontvangen. En het lijkt erop dat het Westen nu besluit precies deze kaart te spelen als het op het land niet lukt.
  1. +1
   14 december 2023 12:06
   Citaat: Boa constrictor KAA
   Wat hebben jullie allemaal "water" gekregen? Het gesprek moet gaan over "reservedrijfvermogen"

   Als een grote reserve aan drijfvermogen goed is, waarom doet dan niemand ter wereld dit?
  2. -1
   14 december 2023 17:59
   Eigenlijk was het de Oekraïense vloot in de Zwarte Zee die werd vernietigd; onze vloot bloeit en ruikt, ondanks enkele verliezen, en is oneindig ver van Tsushima.
 41. +1
  14 december 2023 17:54
  Je kunt het moeilijk met de auteur van het artikel eens zijn dat alles zo slecht is met dieselelektrische onderzeeërs. Wat de zichtbaarheid van de "Warschau" betreft, deze is kwalitatief lager dan die van Amerikaanse westerse onderzeeërs, omdat er op de "Warschau" geen ketels, versnellingsbakken, turbines en andere rommelende machines zijn. De Varshavyanka werkt voornamelijk onder elektrische motoren. Ten goede verschilt de Varshavyanka ook van westerse NSSN's, die zijn uitgerust met Stirlings. Het lijkt erop dat de Stirling westerse onderzeeërs een aanzienlijk voordeel geeft op het gebied van luchtonafhankelijkheid en de straal van hun gebruik aanzienlijk vergroot. maar de Stirling maakt een verschrikkelijk geluid:
  De Franse marine heeft een gigantische stap gezet in de creatie en proefoperatie van VNEU van de zogenaamde tweede trap...... VNEU op basis van ECG is twee keer stiller dan de Stirling-motor, omdat ze simpelweg geen roterende delen hebben van de machine.
  https://topwar.ru/199792-neatomnaja-ne-znachit-vtorosortnaja-o-napravlenijah-razvitija-napl-vo-flotah-inostrannyh-gosudarstv.html(это из статьи из "Военного обозрения " прошлого года). Но, и эти западные неядерные подводные лодки малозаметные:
  In 2003 bevestigden Zweedse onderzeeërs de hoge gevechtscapaciteiten van de NNS toen hun Stirling-diesel-elektrische onderzeeër van het A19 Gotland-project, tijdens de oefeningen van de gezamenlijke NAVO-marines in de Middellandse Zee, eerst de onderwatervechtkunsten won van de Spaanse SSN , en vervolgens achtereenvolgens van de Franse kernonderzeeër van de " Rubis", en vervolgens de Amerikaanse kernonderzeeër SSN-713 Houston van het type Los Angeles.

  En in 2005 kon de kernonderzeeër van Gotland tijdens de Joint Task Exercise 06-2-oefening ongemerkt de gevechtsbuitenpost van het Amerikaanse amfibische aanvalsschip Ronald Reagan doorbreken en er een gesimuleerde torpedering van uitvoeren. De door de Zweden gepresenteerde fotoreportage bevestigde op overtuigende wijze het complete fiasco van het luchtafweersysteem van de vliegdekschipformatie.
  . (Ibid.)
  De stealth van onze ‘zwarte gaten’ is veel lager. Veelzeggend is dat dit geen uitspraken zijn van anonieme agenten, maar artikelen in de westerse pers. En de ongefundeerde bewering (opnieuw feitelijk anoniem) dat onze dubbelwandige onderzeeërs beter opvallen door gesleepte sonar dan Amerikaanse enkelwandige onderzeeërs is geen argument. En logica ondersteunt dergelijke uitspraken niet: de tweede romp moet de onderzeeër goed beschermen.
  De batterijen van onze onderzeeërs zijn minder effectief dan die van westerse, maar ze branden tenminste niet, en de “kalibers” zorgen ervoor dat de onderzeeërs van Warschau de vijand op zeer grote afstand kunnen raken, terwijl het bijna onmogelijk is om onze onderzeeërs te detecteren .
  1. 0
   14 december 2023 21:57
   Citaat: Andrey A
   En logica ondersteunt dergelijke uitspraken niet: de tweede romp moet de onderzeeër goed beschermen.

   Uit een schoolboek is bekend dat hoe groter het object is, des te groter de reflectiviteit ervan is (onder voorbehoud van gelijke omstandigheden) voor welke golven dan ook, en geen enkele normale en eerlijke specialist zal dit feit betwisten, en daarom is het een gevaarlijke waanidee om te denken dat om de een of andere reden een grotere boot plotseling moeilijker te detecteren zal zijn dan een kleinere. Trouwens, boten met twee rompen reflecteren golven twee keer, eerst van de buitenste lichte, dan van de innerlijke sterke, en met deze functie kunt u het type bootconstructie bepalen
   1. 0
    15 december 2023 18:35
    Het is onwaarschijnlijk dat het niet-metalen tweede lichaam veel reflecteert; het beschermt het hoofdlichaam eerder tegen akoestische golven. Daarom is er nergens in welke bron dan ook een indicatie dat dubbelwandige onderzeeërs meer opvallen voor de GAS dan enkelwandige onderzeeërs.
 42. +1
  15 december 2023 20:36
  Zeer correct artikel. Weinig mensen zien en begrijpen hoe de vloot en de industrie achteruitgaan.
  1. 0
   16 december 2023 10:20
   [quote=Andrey A] Het is onwaarschijnlijk dat het tweede lichaam niet van metaal is; het reflecteert veel; het beschermt het hoofdlichaam eerder tegen akoestische golven. Daarom is er nergens in welke bron dan ook een indicatie dat dubbelwandige onderzeeërs meer opvallen voor de GAS dan enkelwandige onderzeeërs.
   Zowel het “eerste” als het “tweede” gebouw zijn beide van staal,
   Dubbelwandige boten zijn simpelweg groter dan enkelwandige boten en daardoor makkelijker te herkennen.
   1. 0
    16 december 2023 19:44
    En hier is het noodzakelijk om afzonderlijk uit te leggen dat dubbelwandige onderzeeërs twee rompen hebben: een lichtgewicht buitenromp en een duurzame binnenromp. Bovendien is de buitenbehuizing letterlijk zacht, zelfs een fles champagne kan er niet gemakkelijk op worden gebroken.
    https://dzen.ru/a/Yp2ENyWt9BgIxGIR
    Ik geef toe: de lichtgewicht metalen behuizing.
    Ik herhaal: er zijn nergens aanwijzingen dat dubbelwandige onderzeeërs meer opvallen bij de GAS dan enkelwandige onderzeeërs. Onze onderzeeër is iets groter dan een westerse onderzeeër van vergelijkbare tonnage (en daardoor misschien iets opvallender), maar maakt aanzienlijk minder geluid.
 43. 0
  16 december 2023 10:28
  De toekomst is aan Varshavyanka, maar deze moet worden gemoderniseerd met lithiumbatterijen of compacte kernreactoren, volledige automatisering, dan kan de bemanning worden verkleind en is het hoog tijd om de propeller te veranderen in een waterkanon! Welnu, dit is mijn persoonlijke mening, als piloot tegen onderzeeërs hebben we de kenmerken van onderzeeërs veel bestudeerd.
 44. 0
  16 december 2023 10:29
  De toekomst is aan Varshavyanka, maar deze moet worden gemoderniseerd met lithiumbatterijen of compacte kernreactoren, volledige automatisering, dan kan de bemanning worden verkleind en is het hoog tijd om de propeller te veranderen in een waterkanon! Welnu, dit is mijn persoonlijke mening, als piloot tegen onderzeeërs hebben we de kenmerken van onderzeeërs veel bestudeerd.
 45. 0
  18 december 2023 03:06
  Is het, gezien het ontbreken en de hopeloosheid van het wachten op een nieuwe scheepsdieselmotor, zinvol om zelfs maar geld uit te geven aan niet-nucleaire voortstuwingssystemen? Als onderdeel van het BREST-project is een loodgekoelde reactor verbeterd. Waarom niet werken aan het Lyra-project? In tegenstelling tot de DPL heeft deze boot een aantal onmiskenbare voordelen.
 46. 0
  18 december 2023 14:39
  In principe niets verrassends. In plaats van de productie van verouderde Warschau's te verminderen en capaciteit over te dragen aan Lada's, uit angst voor de kosten, bezuinigen ze op de nieuwe generatie schepen.
  En als gevolg daarvan zullen ze een vloot van verouderde schepen krijgen die niet in staat zijn om alle taken effectief uit te voeren, en de nieuwe generatie zal niet onder de knie worden of ontwikkeld worden door de industrie.

  We doen altijd alles in het tegenovergestelde van hoe het zou moeten zijn.
 47. 0
  20 december 2023 02:33
  De situatie met onderzeeërs is hetzelfde als met andere moderne soorten wapens.
  Ze wilden tegen 2300 2020 Armata-tanks hebben, maar ze kregen de productie van de T-80BVM en T-90M op de 23e plaats.

  Ze wilden serieproductie van de Su-20 tegen het 57e jaar, ze ontvingen de Su-35, Su-34, Su-30SM in het 23e...

  Ik wilde massaproductie van Boomerangs en Kurgans tegen het twintigste jaar, we kregen modernisering van de BMP-20 en BTR-2...
  1. 0
   21 december 2023 18:52
   Het is niet genoeg om te willen, je moet er nog steeds iets voor kunnen en doen.
 48. +1
  21 december 2023 18:48
  Mensen die niet over de kwalificaties, het onderwijs en het intelligentieniveau beschikten die nodig zijn voor hun regering, en in sommige gevallen eenvoudigweg, op zijn zachtst gezegd, ‘met een onvoldoende ontwikkeld zenuwstelsel’, namen het ‘roer’ van industrieën en activiteitengebieden over die fataal waren voor Rusland. De intellectuele inferioriteit van een aantal karakters woog zwaar op hun morele karakter

  Deze mensen staan ​​nog steeds aan dit roer. Zelfs de SVO heeft in dit opzicht weinig veranderd. Het is moeilijk te zeggen wat er moet gebeuren, wat er moet gebeuren, zodat mensen als Klimov, goed opgeleid, bekwaam, met brede technische kennis, professionaliteit en vooral niet onverschillig tegenover het lot van het land waarin ze leven, eindelijk gewild worden in Rusland en begin de paden van zijn ontwikkeling te bepalen, te beslissen hoe het zich ontwikkelt en beschermt. De gedachte komt dat we om dit te doen allemaal opnieuw ons gezicht in de stront moeten steken of het in bloed moeten slaan, zoals het geval was in 1941-42, toen de fascisten onze legendarische en onoverwinnelijke ‘zowel in de staart als in de manen’ kapot sloegen. .” En pas toen drong het tot de autoriteiten en leiders door dat, om te overleven en de vijand te verslaan, het management van het leger en het land geen praters mag zijn, geen opportunisten, geen sycofanten en ongeletterde en willekeurige mensen, maar mensen die het goed weten en zijn toegewijd aan hun werk. Toen brachten de verwoestende nederlagen ons leiderschap snel tot bezinning, lieten zien wie wie was en dwongen hen hun personeelsbeleid te veranderen. De oorlog heeft toen alles op zijn plaats gezet. Maar welke prijs hebben het land en zijn bevolking hiervoor betaald? Waarom zouden we het steeds weer zover laten komen, zoals altijd, onvoorbereid op de volgende oorlog? De geschiedenis geeft ons misschien niet langer de tijd en de kans om iets te corrigeren en opnieuw te winnen.
 49. 0
  23 december 2023 13:56
  Ik ben het niet eens met de kritiek op het tweewandige systeem. Op dit moment is er een trend in de richting van het maken van stealth-onderzeeërs, waarbij de basisprincipes van stealth-technologie worden gebruikt om te beschermen tegen actieve sonar. Dergelijke methoden zijn alleen toepasbaar op dubbelwandige boten (omdat het hoekig maken van een sterke romp met platte, schuine panelen de nachtmerrie van elke ingenieur is).
 50. De opmerking is verwijderd.
 51. 0
  9 februari 2024 03:20
  Het kan zijn dat er veel potentieel is voor uw mimořádně důležité. Als het eenmaal zo is, kan het zijn dat de Amerikaanse bevolking in Amerika of in de toekomst niet meer leeft. U kunt het beste een mezinárodních vod gebruiken.

"Rechtse Sector" (verboden in Rusland), "Oekraïense Opstandige Leger" (UPA) (verboden in Rusland), ISIS (verboden in Rusland), "Jabhat Fatah al-Sham" voorheen "Jabhat al-Nusra" (verboden in Rusland) , Taliban (verboden in Rusland), Al-Qaeda (verboden in Rusland), Anti-Corruption Foundation (verboden in Rusland), Navalny Headquarters (verboden in Rusland), Facebook (verboden in Rusland), Instagram (verboden in Rusland), Meta (verboden in Rusland), Misanthropic Division (verboden in Rusland), Azov (verboden in Rusland), Moslimbroederschap (verboden in Rusland), Aum Shinrikyo (verboden in Rusland), AUE (verboden in Rusland), UNA-UNSO (verboden in Rusland), Mejlis van het Krim-Tataarse volk (verboden in Rusland), Legioen “Vrijheid van Rusland” (gewapende formatie, erkend als terrorist in de Russische Federatie en verboden)

“Non-profitorganisaties, niet-geregistreerde publieke verenigingen of individuen die de functies van een buitenlandse agent vervullen”, evenals mediakanalen die de functies van een buitenlandse agent vervullen: “Medusa”; "Stem van Amerika"; "Realiteiten"; "Tegenwoordige tijd"; "Radiovrijheid"; Ponomarev Lev; Ponomarev Ilja; Savitskaja; Markelov; Kamalyagin; Apakhonchich; Makarevitsj; Dud; Gordon; Zjdanov; Medvedev; Fedorov; Michail Kasjanov; "Uil"; "Alliantie van Artsen"; "RKK" "Levada Centrum"; "Gedenkteken"; "Stem"; "Persoon en recht"; "Regen"; "Mediazone"; "Deutsche Welle"; QMS "Kaukasische knoop"; "Insider"; "Nieuwe krant"