militaire beoordeling

VK: Vaarwel EU, Vaarwel Schotland?

18
De Britse premier David Cameron heeft altijd argwanend gestaan ​​tegenover de vele bevoegdheden die "eurostructuren" hebben. Het Britse volk is volgens de heer Cameron ontevreden over het feit dat de EU de belangrijkste beslissingen neemt zonder daarvoor een kiezersmandaat te hebben gekregen. Op 23 januari deed Cameron zijn oordeel over de mogelijke terugtrekking van het land uit de EU voor het publiek. Maar ga er niet overhaast van uit dat het Verenigd Koninkrijk onmiddellijk de Europese Unie zal verlaten - onmiddellijk na de opruiende toespraak van Cameron.

Ten eerste sprak de premier de hoop uit dat het land niet uit de Europese Unie zou komen: een verenigd Europa zou immers zijn structuren kunnen hervormen en het geschokte vertrouwen van de burgers weer kunnen herstellen. Ten tweede is Cameron zelf geen voorstander van een dergelijke exit: hoewel hij voorstelde een referendum te houden over het verdere lidmaatschap van het land in de EU, voegde hij eraan toe dat als er een referendum zou worden aangekondigd, hij zullen campagne om het VK in een gerevitaliseerde Europese Unie te houden.

Cameron kondigde het referendum aan terwijl hij een keynote speech hield over de betrekkingen tussen het VK en de EU voor zakenlieden op het hoofdkantoor in Londen van de US Business Nieuws Bloomberg. De premier gaf aan dat het referendum zou plaatsvinden als de door hem geleide Conservatieve Partij de verkiezingen in 2015 zou winnen. In dat geval zal de stemming niet eerder plaatsvinden dan in 2017.

Het referendum zelf is natuurlijk nodig voor de regering om de wil van de Britten te begrijpen. Bovendien meent Cameron dat als er geen volksraadpleging wordt gehouden, de kans op uittreding van het land uit de Europese Unie alleen maar groter wordt: de Britse steun voor het EU-lidmaatschap is tegenwoordig immers afgenomen. Dit is te wijten aan een aantal problemen waarmee de Unie wordt geconfronteerd. Hier is de crisis van de eurozone, en de afname van het concurrentievermogen op de wereldmarkt, en de vertrouwenscrisis in de EU van de kant van de gewone burger (wat neerkomt op de extreme bureaucratisering van de machtige Europese instellingen).

En als de hervormingen van de Europese Unie vertraging oplopen, zal ze onvermijdelijk instorten. Wat blijft er over voor Groot-Brittannië? Dat klopt - verlaat de Unie. Hoe dingen op te lossen? En het is noodzakelijk om een ​​nieuwe overeenkomst te sluiten tussen alle EU-landen. Een die niet alleen het VK, maar alle andere lidstaten meer macht zou geven dan momenteel beschikbaar is. Als andere landen geen gehoor willen geven aan dit initiatief, dan is Londen bereid om een ​​aparte overeenkomst met de EU te sluiten, die voorziet in haar speciale status. Cameron zorgde dus voor alles. Je kunt hem logica niet ontkennen.

Britse commentatoren ontdekten een van de redenen waarom de premier de kwestie van een volksraadpleging aan de orde stelde. Cameron zou hebben voorgesteld een referendum te houden over het Britse EU-lidmaatschap onder druk van de eurosceptici die nu de conservatieve partij die hij leidt domineren.

Labour-leider Ed Miliband overweegtdat de conservatieven zichzelf proberen te beschermen tegen de groeiende Onafhankelijkheidspartij. Daarom besloten ze om “op zijn veld te spelen”: Eurosceptics kreeg een aantrekkelijk vooruitzicht aangeboden. Miliband waarschuwde dat de herziening, en meer nog de breuk van de betrekkingen met de Europese Unie, gevoelige schade aan de Britse economie met zich meebrengt.

Ian Begg, een expert aan het European Institute of the London School of Economics and Political Science, merkte ook op dat discussies over de toekomst van Groot-Brittannië in de EU grotendeels te wijten zijn aan politieke motieven. Wat betreft de gevolgen, hij hij zei:dat ze nog moeilijk te voorspellen zijn. Isolatie is volgens hem mogelijk. Tegelijkertijd is ook de optie van Noorwegen, dat geen deel uitmaakt van de EU, maar wel lid is van de Europese Economische Ruimte, mogelijk.

Naast "Eurosceptici" zijn er ook "Eurofielen" in Groot-Brittannië.

Ze wijzen erop dat Noorwegen en Zwitserland gedwongen om toe te passen ongeveer 70% van de EU-regels, maar ze nemen niet deel aan de ontwikkeling ervan. Simon Tilford van het London Centre for European Reform zegt:

“Als Groot-Brittannië geen lid was van de Europese Unie, zou de reeks regels veel protectionistischer zijn. De Britten promoten al decennia hun agenda in de EU: vrijhandel en maximaal economisch liberalisme. Zonder Britse betrokkenheid zou de EU vandaag de dag minder liberaal zijn.”


Daarnaast trekken Noorwegen en Zwitserland geld (respectievelijk 0,5 en 1,0 miljard dollar per jaar) naar de Europese begroting als betaling voor toegang tot de gemeenschappelijke markt. De Noorse premier Espen Eide waarschuwde Cameron zelfs publiekelijk tegen het kopiëren op de Noorse manier.

Natuurlijk sprak ook Herman van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad, over een pijnlijk onderwerp. Deze heer verklaarde botweg dat hij Groot-Brittannië niet zou toestaan ​​om naar eigen goeddunken die fragmenten van Europese wetgeving te kiezen die het leuk vond. Hij zei dat het EU-lidmaatschap "geen menu is... in een restaurant".

Het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU valt ook niet in de smaak bij de belangrijkste partners van Londen. Zo zei de Ierse premier Enda Kenny dat een exit een ramp zou zijn voor de Ierse economie, omdat die nauw geïntegreerd is met de Britse. Günther Kriechbaum, voorzitter van het Duitse parlement in de commissie Europese zaken, uitgedrukt vreest dat Cameron "het risico loopt de EU jarenlang te verlammen". En het hoofd van het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken, Guido Westerwelle hij zei: streng: "Het skimmingbeleid zal niet werken", eraan toevoegend dat alle EU-landen zich moeten houden aan alle vakbondswetten. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken José Manuel García-Margallo vertelde een Spaans radiostation dat de heer Cameron "een zeer gevaarlijk spel speelt door euroscepsis te zaaien". Keurde het idee van de Britse premier en overzee niet goed. Washington heeft hem duidelijk gemaakt dat hij wil dat het VK in de EU blijft.

Duitse bondskanselier Angela Merkel sprak zich uit voorzichtiger. Ze beschouwt Cameron als een "vriend", maar stelt voor dat hij een "adempauze" neemt. Wat de regels van de eurozone betreft, zouden ze daarvoor "bindend" moeten zijn, maar "vrij beschikbaar" in andere EU-landen, zoals het VK.

Deelgenomen aan de discussie over een mogelijk referendum over het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU en miljardair George Soros. Tijdens een diner in Davos op donderdagavond, zei Soros dat Cameron, onder politieke druk "van de achterste rijen", een gevaarlijke gok begon die er echt toe zou kunnen leiden dat het VK de EU verlaat. Hij voegde eraan toe dat het VK zich nu "in de best mogelijke positie" bevindt omdat het, door zijn deelname aan de EU, niet is getroffen door de crisis van de Europese eenheidsmunt, in tegenstelling tot vele andere. Soros gelooft dat het de spanningen zijn die ten grondslag liggen aan de euro die de EU-landen van elkaar kunnen wegduwen.

Ook in Groot-Brittannië is niet iedereen blij met de initiatieven van Cameron. Confederatie van Britse Industrie waarschuwde regering dat als het land de EU verlaat, exportindustrieën te maken kunnen krijgen met beschermende verplichtingen. Tot 40% van de capaciteit van de auto-industrie kan onder de reductie vallen. Een aanzienlijk deel van de Europese banken zal de stad verlaten naar Frankfurt am Main. Dit alles zal leiden tot een vermindering van de Britse begrotingsinkomsten.

Aanhangers van het verlaten van de EU hebben hier echter bezwaar tegen: Groot-Brittannië kan immers blijven deelnemen aan de gemeenschappelijke markt. Tegelijkertijd kan het via de WTO-mechanismen vrijhandelsovereenkomsten sluiten met de BRICS-landen. "Eurosceptici" zeggen ook dat voedselproducten die van buiten Europa worden geleverd, na het verlaten van de EU goedkoper zullen worden. Nu wordt voorkomen dat ze goedkoop zijn door beschermende heffingen die bedoeld zijn om boeren in Frankrijk, Roemenië en Spanje te ondersteunen. Voorstanders van de exit merken ook op dat Groot-Brittannië zo zal worden bevrijd van buitensporige regulering van het bedrijfsleven. Als gevolg hiervan zullen meer dan een miljoen nieuwe banen worden gecreëerd. De Britten zullen ze krijgen: na het verlaten van de EU zal het land gemakkelijk de arbeidsmarkt voor Europeanen sluiten. Het is waar dat er niet wordt gemeld wat Britse emigranten en immigranten zullen doen. Tegenwoordig wonen 2,3 miljoen EU-burgers in Groot-Brittannië en 800 Britten in andere EU-landen.

Hier nemen "eurofielen" het woord, wat aangeeft dat het land miljoenen banen zal verliezen - vanwege het feit dat internationale bedrijven uit de VS, Japan, India en China zullen stoppen met investeren in Groot-Brittannië en ondernemingen zullen overdragen naar andere Europese landen.

Kortom, naar hoeveel experts en analisten je ook luistert, er is maar één conclusie: er is onzekerheid. Niemand kan met zekerheid zeggen wat er met Groot-Brittannië zal gebeuren als het de Europese Unie verlaat. Eén ding is duidelijk: het land krijgt koorts. En nu al koorts: het pond sterling zakte ten opzichte van de euro naar het laagste niveau sinds augustus 2012. In januari daalde het ten opzichte van de Amerikaanse dollar en de yen.

Sergei Utkin, hoofd van de afdeling Politieke Problemen van Europese Integratie bij IMEMO RAS, is van mening dat de conservatieven de voor- en nadelen van afscheiding van de EU nog niet hebben berekend: tot nu toe houden ze zich alleen bezig met de "ideologische constructie". Hij говорит:

“Ze zijn er zeker van dat de Britten geen vervallen Europese Unie nodig hebben, omdat ze het Gemenebest van Naties hebben en Londen het financiële centrum van de wereld is. Buiten de EU is het echter onwaarschijnlijk dat Groot-Brittannië een belangrijke onafhankelijke entiteit vertegenwoordigt in de mondiale politiek en economie.”


Om de gevolgen van de terugtrekking van Groot-Brittannië uit de Unie min of meer voor te stellen, moet men: te begrijpenwelke rol dit land speelt in Europa. Groot-Brittannië is de op twee na grootste Europese economie, de meest liberale, vrij flexibel, met een ontwikkelde dienstensector. Het Angelsaksische economische model staat dichter bij het Amerikaanse dan bij het West-Europese. Londen is het grootste financiële centrum van de Oude Wereld.

Het gedrag van Groot-Brittannië in de EU is altijd oppositioneel geweest. Het land probeerde integratie-initiatieven te blokkeren die inbreuk maakten op zijn politieke soevereiniteit of financiële onafhankelijkheid. De invoering van één enkele belasting op financiële transacties in de EU werd door Londen getorpedeerd en deed simpelweg niet mee aan de Europese Monetaire Unie. Het is ook niet opgenomen in het Akkoord van Schengen. Met het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU kan de eurozone onder de dominantie van Duitsland en Frankrijk komen te staan. Je kunt zelfs de oprichting van een ander Reich voorspellen - met vreedzame middelen, bijvoorbeeld, door democratisch stemmen en financiële steun voor achterblijvende staten - zoals Griekenland en Spanje. De nieuwe "federatie" zal ook een eigen president hebben, zeg maar Angela Merkel.

Amerikaanse analisten trouwens merk opdat uit de toespraak van de heer Cameron niet duidelijk wordt wat voor soort "concessies" Groot-Brittannië van de EU verwacht. Vorig jaar lanceerde zijn regering wat bekend is geworden als de Balance of Competence Review. Dit document is echter in ontwikkeling. Cameron zegt dat de Review een beredeneerde en objectieve analyse zal geven van waar de EU een belemmering vormt voor Groot-Brittannië en waar zij het in plaats daarvan helpt. Daarom is het moeilijk in te schatten hoe succesvol de Britse strijd voor "concessies" kan zijn. Deskundigen zien geen serieuze redenen voor de terugtrekking van het land uit de Unie en geven weinig kans op een meerderheid van stemmen "voor" in het referendum. Bovendien moet de partij van Cameron eerst de verkiezingen winnen en dan pas over een referendum praten.

Wat betreft Frankrijk, een van de sterkste economieën in de EU, de Franse minister van Buitenlandse Zaken Laurent Fabius hij zei:dat als Groot-Brittannië besluit de vakbond te verlaten, Parijs hem niet in de weg zal staan. Verder voegde Fabius er spottend aan toe dat als Groot-Brittannië Europa wil verlaten, we de rode loper voor haar zullen uitrollen.

Het heeft geen zin om deze opmerking serieus te nemen: Fabius probeerde die rijke Fransen belachelijk te maken die nu emigreren naar verschillende landen van de wereld, waaronder Engeland, om te ontsnappen aan de hoge belastingen die Hollande invoerde.

Fabius merkte ook op dat als je eenmaal lid bent van een voetbalclub, je niet kunt aanbieden om te beginnen met rugbyen. Hier lijkt hij oneerlijk te zijn, of op zijn minst onnauwkeurig: Groot-Brittannië heeft veel voor zichzelf onderhandeld toen het lid werd van de "Euroclub". Alleen al de afwijzing van de euro is iets waard: we kunnen stellen dat het deelnemende land het clubtenue niet heeft erkend.

Voortbordurend op het "Franse" thema, moet worden opgemerkt dat de Fransen de afgelopen dagen twee onderzoeken hebben uitgevoerd: IFOP, in opdracht van het Journal Du Dimanche, en BVA - voor de rivaliserende krant Le Parisien. Als in de eerste poll Het onthuldeTerwijl 58% van de respondenten vóór het behoud van Groot-Brittannië in de Europese "club" stemde (42% tegen), bleek uit de resultaten van de BVA-enquête dat 52% van de respondenten voorstander was van de Britse exit uit de EU ("Brexit") .

Het is onwaarschijnlijk dat de reden voor de discrepantie tussen de gegevens een iets andere formulering van de vragen is, die over het algemeen vrij gelijkaardig zijn. De IFOP-enquête richtte zich op de vraag of respondenten willen dat hun land de EU verlaat of blijft; In de BVA-enquête werd gevraagd of respondenten het gunstiger vonden voor het VK om in de Unie te blijven, of liever te vertrekken.

Interessant genoeg toonde de IFOP-enquête sterke steun voor het behouden van Groot-Brittannië in de Unie onder jongere kiezers. 75 procent van hen onder de 35 was voorstander van een verblijf van het land in de EU.

Hier is een onderzoek in de London Times toondedat als er vandaag een referendum zou worden gehouden, 40% zou stemmen om de EU te verlaten en 37% in de Unie zou willen blijven. Nog eens 23% vond het moeilijk om te antwoorden.

Ondertussen gaf Nick Clegg, leider van de liberaal-democraten, aan dat een toekomstige deal met de EU de sleutel zou kunnen zijn tot het creëren van een nieuwe coalitie van politieke krachten in Groot-Brittannië. Hij suggereerdedat de liberaal-democraten een referendum zouden kunnen accepteren om de EU te verlaten als onderdeel van een toekomstige coalitieovereenkomst met de Tories. De Libdems, zei hij, zouden kunnen overwegen dat een referendum cruciaal kan zijn voor het vormen van een coalitie als noch de conservatieven, noch Labour een directe meerderheid behalen bij de volgende algemene verkiezingen in 2015.

Tegelijkertijd herhaalde Clegg dat hij het niet eens was met het voorstel van Cameron dat de toekomstige Tory-regering klaar is om het Britse lidmaatschap van de EU te herzien en vervolgens een referendum over terugtrekking te houden. Hij begreep het voorstel van de premier gewoon niet:

"Ik begrijp het gewoon niet... de beoordeling van het lidmaatschap in het VK... op dit moment... het is volkomen vaag," zei Clegg. "En ik geloof dat dit investeerders zal afschrikken en de banengroei zal vertragen, wat onze absolute prioriteit zou moeten blijven in een tijd waarin de economie probeert te herstellen van de crisis."


Clegg is echter van mening dat er, mits een regeerakkoord, op alternatieve gronden een referendum kan worden gehouden. "Alternatief" zou blijkbaar een populaire stem betekenen voor de oprichting van een coalitie van de twee partijen. Clegg zei dat hij de wil van het Britse volk zou volgen - en als het volk zo'n coalitie wenst, dan zal al het mogelijke worden gedaan om het te creëren.

Tot slot moet worden opgemerkt dat er naast de wil van het Engelse volk ook de wil van het Schotse volk is. Het zal eerder worden uitgesproken - in 2014, bij het geplande onafhankelijkheidsreferendum. Als de Schotten rekening houden met de waarschijnlijke koers van Cameron of de aanstaande coalitie van Tories en "libdems" om de betrekkingen met de EU te compliceren, of nog meer om van daaruit te vertrekken, dan kunnen zij, die gewoon voorstanders zijn van integratie, bewust stemmen voor de scheiding van Schotland van Groot-Brittannië - om afzonderlijk de Europese "club" binnen te gaan. Toegegeven, hiervoor zullen de Schotten alle bureaucratische procedures moeten doorlopen, die jaren kunnen aanslepen. Aan de andere kant is dit in tijden van crisis zelfs goed: misschien komt de "club" over een paar jaar tot leven. Of, integendeel, het kan uit elkaar vallen.

Beoordeeld en vertaald door Oleg Chuvakin
- speciaal voor topwar.ru
18 commentaar
Объявление

Abonneer je op ons Telegram-kanaal, regelmatig aanvullende informatie over de speciale operatie in Oekraïne, een grote hoeveelheid informatie, video's, iets dat niet op de site staat: https://t.me/topwar_official

informatie
Beste lezer, om commentaar op een publicatie achter te laten, moet u: inloggen.
 1. Vladimirets
  Vladimirets 30 januari 2013 08:19
  +5
  De Amerikanen zullen Groot-Brittannië niet toestaan ​​de EU te verlaten, al deze ophef is gericht op het versterken van de invloed van Groot-Brittannië (lees - de VS) op de EU. En toen begonnen de Europeanen terug te vechten: ik ga hier geen oorlog voeren, ik zal daar troepen terugtrekken, ik zal hier op het militaire budget snijden. Bovendien hebben de door de Britten vertegenwoordigde staten een effectievere invloed nodig om de Europese economie te beïnvloeden.
  1. tronin.maxim
   tronin.maxim 30 januari 2013 08:23
   0
   En waar zal dit alles toe leiden?
   1. Vladimirets
    Vladimirets 30 januari 2013 08:34
    +1
    Heel eenvoudig, dit is een poging om de meest gelijke staten te onderscheiden van de formeel gelijke EU-landen, die het beleid en de economie van de EU zullen bepalen. Dit wordt vakkundig gedaan, hetzelfde Duitsland huilt nu al omdat het Europa meesleurt, maar op zich kan het niets veranderen, onder dit merk zullen ze de Britten steunen. Ze zullen een soort EU-regering kiezen uit de machtigste landen van het oude Europa. Hoe minder landen de situatie echt beïnvloeden, hoe gemakkelijker het is om manieren te vinden om ze te beheren.
    1. APAUS
     APAUS 30 januari 2013 14:03
     +2
     Citaat: Vladimirets
     Heel eenvoudig, dit is een poging om de meest gelijke staten te onderscheiden van de formeel gelijke EU-landen, die het beleid en de economie van de EU zullen bepalen.

     In wezen juist!
     Estland (of elk micro-EU-lid) kan de goedkeuring van zelfs de belangrijkste beslissing van de EU blokkeren, ondanks het feit dat zijn gewicht in de economie van een verenigd Europa 0,00000 is ......... Maar ambities zijn 100%!!!
   2. fregat
    fregat 30 januari 2013 09:17
    0
    Citaat van tronin.maxim

    En waar zal dit alles toe leiden?

    zal leiden tot een wereld met meerdere STAAT
    1. grappenmaker
     grappenmaker 30 januari 2013 10:35
     +1
     zal leiden tot een wereld met meerdere STAAT

     Nee, het zal leiden tot hetzelfde als voorheen, er zullen meesterlanden en hun koloniën in Europa zijn)) Sommigen wilden niet op gelijke voet met ons staan, dus laat ze nu de meester dienen als slaven, hoewel in principe zijn ze historisch gezien zo geïnstalleerd. Ik vraag me af waarom Oekraïne daar in godsnaam nog steeds klimt, er is een ineenstorting en ze smeken bijna om ze te accepteren. Al is het altijd makkelijker om te stelen tijdens een ineenstorting.
    2. Middenbroer
     Middenbroer 30 januari 2013 11:17
     0
     Citaat: Fregat
     zal leiden tot een wereld met meerdere STAAT

     wat was het daarvoor?
  2. Armavir
   Armavir 30 januari 2013 09:00
   +1
   De Britten schuiven nu steeds verder weg van de VS, en spelen steeds meer hun eigen spel over de hele wereld ... het lijkt mij dat een dergelijke ontwikkeling van gebeurtenissen te wijten is aan het afstand nemen van de Verenigde Staten in gezien de verslechterende financiële situatie van laatstgenoemde ... zodat het ook niet naar de bodem zakt ... de laatste jaren hebben ze allebei fatsoenlijke dingen gedaan ...
   1. 755962
    755962 30 januari 2013 12:06
    +1
    Maar dit wordt interessant!

    Turkse premier Erdogan overweegt toetreding van Turkije tot de SCO . serieus


    Omdat Turkije en de EU er niet in slaagden significante vooruitgang te boeken in de EU-toetredingsbesprekingen van Turkije, bracht Erdogan het SCO-lidmaatschap van Turkije weer op de agenda door te zeggen dat Turkije serieus overweegt het SCO-lidmaatschap aan te nemen, wat het ziet als een alternatief voor de EU, wiens toekomst er spookachtiger uitziet. .

    “Als we lid worden van de SCO, nemen we afscheid van de Europese Unie. De SCO is beter - hij is krachtiger. Pakistan wil meedoen. India wil ook meedoen. Als de SCO dat wil, worden we allemaal lid van deze organisatie.”zegt Erdogan.

    http://mixednews.ru/archives/30508
  3. MG42
   MG42 30 januari 2013 15:28
   +2
   Groot-Brittannië heeft daar al voordelen. Alle ophef is gericht tegen verdere integratie in de EU en de Europese grondwet.
  4. Michail Kharichev
   Michail Kharichev 26 maart 2016 17:14
   0
   In het VK rijdt iedereen "fietsen" en daarom noemden ze het GROOT-BRITTANNI.

   De grap van het Britse volk.
   wenk ja voor de gek houden
 2. Polymeer
  Polymeer 30 januari 2013 08:33
  0
  Premer heeft al een beslissing genomen, en daarom zijn al zijn "fallback options" met "Ik ben op alle mogelijke manieren VOOR de EU" een scherm ... Ik vraag me af waarom hij dit nodig heeft?
 3. fenix57
  fenix57 30 januari 2013 09:18
  +2
  Eén ding is duidelijk - in de EU verwarring en weifeling. Wat voor soort vakbond is er nu, ieder voor zich. Herinneren: Als er geen overeenstemming is in de kameraden,
  Hun zaken zullen niet goed gaan,
  En er zal niets uit hem komen, alleen meel.
  Ooit een zwaan, kreeft en snoek
  Ze namen een lading goederen mee
  En samen waren de drie allemaal voor hem ingespannen;
  Ze kruipen uit hun vel, maar de kar rijdt nog steeds niet!
  De bagage lijkt gemakkelijk voor hen:
  Ja, de zwaan breekt in de wolken
  Kreeft beweegt zich terug en Pike trekt het water in.
  Wie is er schuldig aan, wie heeft gelijk - het is niet aan ons om te oordelen;
  Ja, alleen dingen zijn er nog.
  1. tronin.maxim
   tronin.maxim 30 januari 2013 09:22
   0
   Het lijkt erop dat onze klassieker gelijk had!
  2. bijnaam 1 en 2
   bijnaam 1 en 2 30 januari 2013 10:48
   +1
   Citaat van phoenix57
   Ja, de zwaan breekt in de wolken
   Kreeft beweegt zich terug en Pike trekt het water in.


   dan :
   JA Londen breekt in de wolken,
   Berlijn trekt zich terug en de staten worden het water in getrokken

   (sorry)
 4. omsbon
  omsbon 30 januari 2013 10:18
  0
  En Groot-Brittannië zelf is niet bang om uit elkaar te vallen? Vooral als Schotland en Ierland zich afscheiden!
  1. MG42
   MG42 30 januari 2013 15:34
   +2
   Citaat van omsbon
   Vooral als Schotland en Ierland zich afscheiden!

   Is Ierland geen aparte staat? lol In 1949 werd Ierland uitgeroepen tot een onafhankelijke republiek. In 1973 werd Ierland lid van de EU.
  2. Kuban
   Kuban 30 januari 2013 21:01
   0
   Elk gepraat over officieel Londen over de mogelijke onafhankelijkheid van Schotland is leeg democratisch gebabbel. Kijk naar wat voor soort zijde-liberalen we zijn, en als het gebeurt, zullen ze Edinburgh op het eerste nummer gieten. En de reden is gevonden. Het is goed en vreugdevol om je eigen land te verscheuren, het doet pijn
 5. Rashid
  Rashid 30 januari 2013 10:55
  0
  Ik herinner me dat Gorbatsjov ook een referendum hield over een hernieuwde vakbond, hoe die eindigde, dat weten we allemaal. Nu willen deze "updaten", ga je gang!.
 6. Andrey L
  Andrey L 30 januari 2013 11:18
  0
  deze HomoDe Europese Unie doet denken aan een pot spinnen, waarbij daardoor de dikste (Duitsland, Frankrijk of Engeland?) de rest onder zich buigt... en dan wordt het spel gespeeld volgens de regels van de bender . Ik ben het eens met het citaat van Vladimirets dat: "De Amerikanen laten Groot-Brittannië de EU niet verlaten, al deze ophef is gericht op het versterken van de invloed van Groot-Brittannië (lees - de VS) op de EU.". Maar deze ophef riekt naar oplichting...
 7. Apollo
  Apollo 30 januari 2013 11:29
  +4
  VK: Vaarwel EU, Vaarwel Schotland?

  naar titel, VK: vaarwel EU, vaarwel Schotland?............tot ziens Noord-Ierland,............tot ziens Wales lachend

  voor de recensie + Oleg goed hi drankjes
 8. Haron
  Haron 30 januari 2013 17:21
  +1
  Maar doet Groot-Brittannië je niet denken aan Oekraïne, alleen vanaf de andere kant van de pool.
  De geopolitieke afstemming in de historische context is vergelijkbaar - een grensnatie tussen verschillende culturen. Ze kunnen dus niet op een stoel zitten, er zijn twee stoelen nodig, of een kruk.
 9. gtc5ydgs
  gtc5ydgs 30 januari 2013 17:49
  0
  Het nieuws gehoord? De Russische autoriteiten zijn tot het einde toe al brutaal geworden. Ze hebben deze database gemaakt
  zipurl. ws/sngbaza waar u informatie kunt vinden over inwoners van Rusland, Oekraïne en andere GOS-landen. Ik was echt heel verrast, er waren veel interessante dingen over mij (adressen, telefoonnummers, zelfs mijn foto's van een andere aard) - ik vraag me af waar ze het hebben opgegraven. Over het algemeen zijn er ook goede kanten - deze informatie kan van de site worden verwijderd.
  Ik raad je aan om op te schieten, je weet nooit wie daar rommelt...
 10. Horde
  Horde 30 januari 2013 19:45
  +1
  laat het naar de hel gaan - deze onbeschaamdheid, er is absoluut GEEN BELANG om de modderige en sombere zaken van de Engelse spoorwegen op onze site op te zuigen. Voor Rusland kan dit eiland alleen interessant zijn als DOEL voor THERMONUCLEIRE kernkoppen.Twee GOUVERNEURS zijn genoeg, of vraag Topol om toe te voegen om deze KOPERS voor altijd en altijd te vergeten.