militaire beoordeling

Wie creëerde de "zwarte" mythe over de "bloedige tiran" Ivan de Verschrikkelijke?

57
Wie creëerde de "zwarte" mythe over de "bloedige tiran" Ivan de Verschrikkelijke? Om het hele tijdperk te begrijpen dat verband houdt met de naam van de grote soeverein Ivan Vasilyevich, moet men omgaan met de bronnen die ervan getuigen. Dankzij de inspanningen van westerlingen uit verschillende tijdperken en propaganda (in feite de informatieoorlog tegen Rusland en zijn meest prominente figuren) van de westerse wereld, hebben de meeste inwoners een zeer zwart beeld van het Rusland van Ivan de Verschrikkelijke - algemene executies , zeeën van bloed, "bezette" Kazan, Astrachan, West-Siberië, orgieën de koning met bewakers, enz.

Wie zijn de rechters?

Onder hen de beroemde "eerste Russische dissident" prins Andrei Mikhailovich Kurbsky (1528-1583), die op het hoogtepunt van de Lijflandse oorlog naar de kant van de vijand ging, de "Vlasov" van die tijd werd, ontving grote stukken van land van de Poolse regering voor zijn verraad, en verbonden met de informatieoorlog tegen het Russische koninkrijk. Met de deelname van Kurbsky hebben de detachementen van het Groothertogdom Litouwen herhaaldelijk, omdat hij het verdedigingssysteem van de westelijke grenzen heel goed kende, de buitenposten omzeild, Russisch land ongestraft geplunderd, Russische detachementen in een hinderlaag gelokt.

De verschijning van Kurbsky's berichten aan de tsaar is gemakkelijk te verklaren. Ten eerste wilde de prins zichzelf rechtvaardigen, om de beschuldiging van verraad te voorkomen, in de stijl - "de dwaas zelf". Ten tweede werd zijn werk onderdeel van een uitgebreid programma van westerse propaganda, in die tijd werden Rusland en persoonlijk Ivan de Verschrikkelijke actief met modder overgoten, en Kurbsky's "werken" werden onderdeel van het systematische werk over de "Russische kwestie". Het is tenslotte één ding wanneer Radziwill propagandamateriaal verzendt, en een ander wanneer ze zijn geschreven door een Russische prins, de bondgenoot van gisteren, een deelnemer aan de Kazan-campagnes, ooit een van de mensen die het dichtst bij tsaar Ivan Vasilyevich, een lid van de "feestje" van Sylvester en Adashev. In de eerste boodschap van Kurbsky werd Ivan de Verschrikkelijke een "tiran" genoemd die baadde in het bloed van zijn onderdanen en de "pijlers" van de Russische staat uitroeide. Deze beoordeling van de persoonlijkheid van Ivan de Verschrikkelijke heerst tot op heden in de geschriften van westerlingen. Bovendien moet er rekening mee worden gehouden dat op dit moment slechts drie "pijlers" het leven hadden verloren - verraders Mikhail Repnin, Yuri Kashin en hun naaste verwant en schijnbaar medeplichtige Dmitry Ovchin-Obolensky.

Eigenlijk was de "boodschap" niet bedoeld voor Ivan de Verschrikkelijke, het werd verspreid onder de adel, in Europese rechtbanken, dat wil zeggen, personen die geïnteresseerd waren in het verzwakken van de Russische staat. Ze stuurden ook Russische edelen om hen naar de kant van het Westen te lokken, om "vrijheid" te kiezen in plaats van "slavernij" en "dictatuur". Over het algemeen is deze methode tot op de dag van vandaag bewaard gebleven - nu wordt het aangeduid met de term "Europese keuze" ("Europese integratie"). Zoals in Rusland is er de eeuwige "dictatuur", "totalitarisme", "keizerlijke manieren", "gevangenis van volkeren", "Groot-Russisch chauvinisme", en in Europa - "vrijheid", "tolerantie" en "humanisme". Het is echter algemeen bekend hoe de pogingen van de Russische politieke elite (adel) om het pad van Europa te volgen eindigen. Het volstaat te herinneren dat de "Europese keuze" van Gorbatsjov en Jeltsin het Russische volk en andere inheemse volkeren van de Russische beschaving meer heeft gekost dan een directe invasie van de nazi-hordes in de USSR.

Ivan Vasilyevich, die reageert op de propagandabeweging van de vijand, schrijft een reactiebericht. Eigenlijk was het een heel boek. We mogen niet vergeten dat de soeverein een van de best opgeleide mensen van die tijd was en een goede schrijver. Eigenlijk was het ook niet het antwoord op de verrader. Dit bericht was ook voor meerdere personen bedoeld. Persoonlijk zal de tweede, kortere brief van de tsaar zijn, persoonlijk bedoeld voor Kurbsky, daarin zal Ivan de Verschrikkelijke de specifieke misdaden van Kurbsky, Sylvester en Adashev, en anderen opnoemen. De eerste boodschap van de tsaar was een klassieke tegenpropaganda. Het onderzocht de stellingen over "slavernij", "vrijheden", de principes van koninklijke (autocratische) macht, de essentie van verraad. Voor iedereen die deze past historisch bronnen onpartijdig, het antwoord, wie gelijk heeft, ligt voor de hand - de brieven van de koning zijn niet alleen beter en helderder geschreven, maar ook waarheidsgetrouwer, logischer.

Andere tijdgenoten van Ivan de Verschrikkelijke en zijn tegenstanders zijn de Livonische edelen Johann Taube en Elert Kruse. Ze verraden aanvankelijk hun vaderland, tijdens de Lijflandse Oorlog werden ze gevangengenomen door de Russen en overgedragen aan de koninklijke dienst. Ze werden niet alleen toegelaten tot de Russische dienst, maar ze kregen ook land in de Russische staat en Lijfland, en later toegelaten tot de oprichnina. Ze dienden als geheime agenten van de tsaar, onderhandelden met de Deense prins Magnus over de oprichting van een koninkrijk in Lijfland onder leiding van hem en onder het Russische protectoraat. In 1570-1571. Livonians namen deel aan de campagne van koning Magnus tegen Revel. Na het mislukken van de campagne gingen ze geheime betrekkingen aan met de Polen en kregen ze veiligheidsgaranties. Ze begonnen een opstand in Dorpat tegen de Russische autoriteiten. Eind 1571, na de onderdrukking van de opstand, vluchtten ze naar het Gemenebest. Ze gingen in dienst van koning Stefan Batory. Dit waren dus dubbele verraders - eerst verraden ze Livonia, daarna Rusland. Ze namen ook deel aan de informatieoorlog tegen het Russische koninkrijk, een van hun beroemdste werken is de "Boodschap" aan Hetman Khodkevich van 1572, dit is een soort schets van de interne geschiedenis van de Russische staat in de periode 1564-1571 . Het is duidelijk dat hun werken zeer tendentieus zijn. De Livoniërs probeerden op alle mogelijke manieren Ivan de Verschrikkelijke te denigreren in de ogen van Europa, van wie ze alleen zegeningen zagen, werkten ijverig de Poolse orde uit.

Een andere tegenstander van Rusland en Ivan Vasilievich is de Duitse avonturier, bewaker Heinrich von Staden. Hij is de auteur van verschillende werken gewijd aan Rusland in het tijdperk van Ivan de Verschrikkelijke, die bekend zijn onder de algemene titel "Notes on Muscovy" ("Het land en de heerschappij van de Moskovieten, beschreven door Heinrich von Staden"). Staden was een aantal jaren in Russische dienst, daarna werd hij wegens fouten van zijn landgoederen beroofd en verliet hij Rusland. In Europa bezocht hij Duitsland en Zweden en verscheen vervolgens in de residentie van de Palatijnse graaf Georg Hans van Veldenz, waar de Duitse avonturier zijn werk presenteerde, waar hij de Russen "ongelovigen" en de tsaar - "een verschrikkelijke tiran" noemt. " Staden stelde ook een plan voor voor de militaire bezetting van "Moscovy", en gedurende meerdere jaren werd het tijdens ambassades besproken met de Grootmeester van de Duitse Orde Heinrich, met de Poolse heerser Stefan Batory en met keizer Rudolf II. De keizer van het Heilige Roomse Rijk raakte geïnteresseerd in het project om "Moscovy in een keizerlijke provincie te veranderen". Stefan Batory koesterde ook plannen om uitgestrekte gebieden, waaronder Pskov en Novgorod, uit Rusland te weren. Er is een mening dat Staden helemaal geen lid was van de oprichnina, maar alleen deed alsof hij een oprichnik was om zijn gezag in de ogen van keizer Rudolf te vergroten (Alshits D.N. The Beginning of Autocracy in Russia: The State of Ivan the Verschrikkelijk. L., 1988.). De vraag naar de authenticiteit van Stadens memoires komt ook aan de orde. Ze zijn twijfelachtig en vlamden pas op in de 19e eeuw, ze werden pas in 1917 in de wetenschappelijke circulatie gebracht, daarom kunnen ze nep zijn (Shambarov V.E. Tsar of Groznoy Rus. M., 2009).

In de gelederen van de haters van Rusland en Ivan Vasilievich is er ook een Duitse edelman Albert Schlichting. Hij herhaalde het lot van Taube en Kruse. Hij diende als huurling in dienst van de groothertog van Litouwen, nadat de val van het fort Ozerishche (Ezerishche) door het Russische leger in 1564 werd gevangengenomen en naar Moskou werd gebracht. Hij viel op, omdat hij veel talen sprak, en Schlichting werd ingehuurd als bediende en vertaler voor de persoonlijke arts van Ivan IV Vasilyevich Arnold Lendzey. Een paar jaar later keerde hij terug naar het Gemenebest en werkte hij gewetensvol een propagandabevel uit - hij werd de auteur van het essay "Nieuws uit Muscovy, gerapporteerd door de edelman Albert Schlichting over het leven en de tirannie van Sovereign Ivan ", en vervolgens " A Brief Tale of the Character and Cruel Rule of the Moscow Tyrant Vasilyevich ".

Een andere auteur is de Italiaanse edelman Alessandro Gvagnini. Hij was zelf niet in Rusland, hij diende in de Poolse troepen, nam deel aan oorlogen met de Russische staat, was de militaire commandant van Vitebsk. De Italiaan werd de auteur van verschillende werken, waaronder "Beschrijvingen van Europees Sarmatia", "Beschrijvingen van het hele land ondergeschikt aan de tsaar van Muscovy ...". Zijn informatie over de Russische staat was gebaseerd op de gegevens van overlopers. De Pommerse historicus, theoloog en predikant in Riga Pavel Oderborn was ook niet in het Russische koninkrijk. Hij was professioneel bezig met informatieoorlogvoering. Hij schreef zoveel regelrechte leugens dat historici zijn werken meestal als onbetrouwbaar beschouwen en zijn "gegevens" niet gebruiken.

Een andere bron die de oprichnina "terreur" bevestigt, wordt de zogenaamde genoemd. "Synoniem van de in ongenade gevallen". In werkelijkheid bestond er echter geen "synodische" documentaire. Alleen de academicus S. B. Veselovsky (de auteur van een aantal werken over de geschiedenis van het middeleeuwse Rusland, waaronder "Essays on the history of the oprichnina. M., 1963.) vestigde de aandacht op het feit dat Ivan Vasilyevich tijdens de begrafenisherdenkingen geserveerd in kloosters, zijn er namen van de geëxecuteerden. Dit werk werd voortgezet door de bekende onderzoeker uit het tijdperk van Ivan de Verschrikkelijke R. G. Skrynnikov, hij "reconstrueerde" de synodik en verzamelde fragmenten van brieven uit de 17e-18e eeuw uit kloosters, die vermoedelijk kopieën waren van de originelen uit die tijd van Ivan IV. Ten eerste moet de psychologie van die tijd worden opgemerkt, Ivan Vasilyevich beschouwde het als zijn christelijke plicht om herdenkingen te bestellen, zelfs voor criminelen en verraders. Ten tweede werden niet allen die het bevel kregen om te worden herdacht geëxecuteerd, onder hen waren gewoon anderen die uiteindelijk stierven, verbannen. Op dezelfde manier herinnerde de koning zich degenen die hij liefhad en respecteerde. Als gevolg hiervan is het onmogelijk om al degenen die tot de "synodik" zijn gekomen als slachtoffers van "terreur" te beschouwen. En de synode zelf is een dubieuze bron.

Bovendien mogen we niet vergeten dat andere bronnen uit die historische periode Ivan de Verschrikkelijke zeer waarderen. Ze zijn duidelijk in tegenspraak met de tendentieuze aanvallen op Ivan Vasilyevich. Hij waardeerde met name de heerschappij van Ivan Vasilyevich, die hem tot voorbeeld stelde voor de Litouwse autoriteiten, de ambassadeur van het Groothertogdom Litouwen in de Krim-Khanaat, de etnograaf Mikhalon Litvin (auteur van het essay “On the Morals of the Tataren, Litouwers en Moskovieten"). Hij schreef: “Hij verdedigt de vrijheid niet met zachte stof, niet met glanzend goud, maar met ijzer, de mensen zijn altijd bij hem. wapens, forten zijn uitgerust met permanente garnizoenen, hij kijkt niet uit naar vrede, hij stoot kracht af met kracht, de matigheid van de Tataren verzet zich tegen de matigheid van zijn volk, soberheid - soberheid, kunst - kunst. Positieve beoordelingen van Ivan de Verschrikkelijke werden gegeven door de Britse kanselier, Adams, Jenkinson (ambassadeur), die herhaaldelijk Rusland bezocht. Ze vierden ook de liefde van het gewone volk voor hem. Dit wordt bevestigd door de Russische folklore, die de verdiensten van de tsaar voor het volk opmerkt, zijn strijd met externe vijanden, met de boyars.

De Venetiaanse ambassadeur Marco Foscarino, die behoorde tot een van de oudste en meest glorieuze families van Venetië, schreef in zijn "Report on Muscovy" over Grozny als een "onvergelijkbare soeverein", bewonderde zijn "rechtvaardigheid", "vriendelijkheid, menselijkheid, diversiteit van zijn kennis". Hij gaf hem "een van de eerste plaatsen onder de heersers" van zijn tijd. Andere Italianen spraken positief over Ivan Vasilievich, waaronder de Italiaanse koopman uit Florence, Giovanni Tedaldi. Hij is in de jaren 1550 - begin 1560. maakte verschillende reizen naar het Russische koninkrijk. Tedaldi heeft een positieve kijk op het Rusland van Grozno en heeft herhaaldelijk kritiek geuit op ongunstige berichten over de tsaar, waaronder die van Guagnini. De Venetiaanse ambassadeur Lippomano in 1575, al na de oprichnina, vertegenwoordigde Ivan de Verschrikkelijke als een rechtvaardige rechter, hecht veel waarde aan de gerechtigheid van de tsaar en meldt geen "wreedheden". Ook de Duitse prins Daniel von Buchau maakt geen melding van "verschrikkingen", die als ambassadeur van twee Duitse keizers: Maximiliaan II en Rudolf II Moskou tweemaal in 1576 en 1578 bezocht. Zijn "Notes on Muscovy" worden door onderzoekers als waarheidsgetrouw beschouwd. Hij wees op de goede structuur en het beheer van Rusland.

Er is ook zo'n zeer interessant bewijs over Ivan de Verschrikkelijke als de collectieve mening van de Poolse adel over hem. Poolse adel tweemaal (!), in 1572 en 1574. (reeds na de oprichnina), nomineerde Ivan de Verschrikkelijke bij de verkiezing van de Poolse koning. Het is duidelijk dat ze de "bloedige tiran", die hen begon te onderwerpen aan onderdrukking en massaterreur, niet de rol van heer van het Gemenebest zouden aanbieden.

Zo accepteerden westerse historici van de 19e eeuw (en na hen vele onderzoekers van de 20e eeuw), zoals Karamzin, de eerste, propagandistische, lasterlijke groep bronnen als de waarheid, en negeerden volledig de werken die het tijdperk van Ivan de Verschrikkelijke beschreven. Eerlijk.


Bijlage (voorbeeld van westerse propaganda). Pavel Oderborn over Ivan de Verschrikkelijke.

Niets is aangenamer en wenselijker voor edele vorsten dan hun landgenoten in alles voorspoedig te zien. Deze leek geboren te zijn volgens de gewoonte van wilde dieren voor diefstal en rebellie, zo hartstochtelijk begon hij altijd oorlogen, ging van de een naar de ander, van de kleinste maakte hij de grootste, van een enkel - dubbel, van een aangenaam spel - een verschrikkelijke en bloedige: onderwierp zijn volk aan grote gevaren, vaak in een uur veranderde hij sommigen in wezen, anderen in weduwen, oude mensen in behoeftigen, en velen in bedelaars en ongelukkigen ...

Gemotiveerd door de gunstige ligging [van Polotsk], de grootsheid en rijkdom [18] van het vorstendom ... ging hij [tsaar Ivan IV] ... om Polotsk te veroveren en leidde een campagne ... een leger van bijna 300 duizend mensen . De stad was goed uitgerust met werpwapens, had verdedigingswerken en... veel soldaten. En nadat de stad zwaar was beschoten door de vijand, stonden zelfs vrouwen en oude mannen op tegen de kanonnen, en de verhitte strijd ging vele dagen door .... Het gebeurde zo dat de strijdkrachten van de Polotsk, die een plotselinge en snelle aanval, opgedroogd door het midden van de strijd. .. Daarom veroverde Vasilievich Polotsk in een oogwenk, en liet de Poolse soldaten in leven, verdreef ze eruit, stuurde Litouwers en Russen als gevangenen naar Moskou, Joden die niet de christelijke doop in de doopvont wilde accepteren, verdronk hij onmiddellijk in de wateren van Dvina. Hij werd extreem rijk aan stedelijke buit, die veel rijker bleek te zijn dan hij had gedacht en aangenomen in zijn hebzucht ....

Een goede heerser zou veel meer aan het welzijn van zijn volk moeten denken dan aan de dood van de vijand. De tiran volgde een andere regel. Toen hij geen vijand had, begon hij zijn medeburgers met oorlog te kwellen alsof hij een onuitwisbare schaamte van hen had ervaren. Hij kon helemaal niet in vrede leven, tenzij hij het leven en de gezondheid, kinderen, vrouwen en alle eigendommen beroofde.

Na het vertrek van de tsaar naar Aleksandrov Sloboda [in 1565] en de delegatie van de boyars daar, die ermee instemden "zich niet te verzetten tegen de bevelen van de soeverein .. [Ivan IV], nadat hij eindelijk het recht had gekregen om open en zeer wrede tirannie te openen , ... gaf zich over aan de marteling van zijn onderdanen .. [in 1568] riep de eerste gouverneur, Ivan Petrovich [Fedorov Chelyadnin], naar Moskou, beschuldigd van verraad op valse bewijzen. Zodra hij verscheen, gekleed in een koninklijk gewaad, werd hem bevolen een scepter en een kroon te nemen, en toen zat hij, bevend en bevend van angst, op een hoge troon. Vasilyevich keert zich tot hem en zegt: "Hallo, onoverwinnelijke Caesar van de Russen, dus ik heb je eindelijk naar het onbereikbare hoogtepunt van de majestueuze koninklijke waardigheid gebracht waar je zo vurig naar op zoek was. Maar je zult niet lang regeren." En zonder nog iets te zeggen, doorboorde hij de ongelukkige oude man onmiddellijk met een scherpe speer. Toen hakten de assistenten van de soeverein genadeloos het lijk van de vermoorde in stukken. En er was niets meer over in de familie en [in het huis] van deze persoon - noch mensen noch dieren die niet vernietigd zouden zijn. Achter een houten hek sloot Vasilievich 300 mensen op en stak ze kanonpoeder in brand. De overledene liet een zwangere vrouw en ongehuwde dochters achter, die de assistenten van de vorst, die eerder onteerd hadden, aan stukken scheurden.

[1569] ... terwijl hij naar het land van Novgorod ging en [het] verraderlijk aanviel, nam hij, voordat hij de stad kon bereiken, verschillende forten in met kanonnen. Van overal nam hij veel vee en mensen mee. En al deze wijdverbreide landen, bekend om een ​​groot aantal dorpen en dorpelingen, gevuld met de verschrikkingen van de oorlog ...

Ondertussen naderde een select leger van beulen de stad. De leider was een zekere Malyuta Skuratov, in wiens handen de opperste macht was over het gevolg van de soeverein. Een leger werd vooruitgestuurd om elke ontsnapping van de stedelingen te voorkomen, en iedereen die overkwam om te worden gedood, op de vlucht geslagen en beroofd ...

Als signaal voor het plegen van de moord werd het moment gekozen waarop de mensen de Heilige Communie in de kerk kregen (vergezeld van het luiden van klokken) .... Het gevolg keek niet naar geslacht of leeftijd. Mensen en vee aan stukken gehakt, meisjes te schande gemaakt door geweld, kinderen doorboord door speren stierven, de in brand gestoken stadsgebouwen stortten in, gingen in vlammen op. 700 vrouwen met ongelukkige kinderen verdronken in de Volkhov-rivier onder het voorwendsel dat ze de orde en eer van de soeverein hadden verwaarloosd, bedoeld om aan het einde van hun leven tot de huisgoden te bidden, zonder de toestemming van de beulen te vragen. Ze werden onwaardig beledigd en onmiddellijk met hun kinderen in het water gegooid.

Adellijke burgers, gewurgd [met riemen], hingen uit de paneelramen. En zelfs senatoren [posadniks] en hun assistenten, opgesloten in het gebouw waar ze zaten, werden vernietigd door bijzonder ijverige lakeien. Er was niets verschrikkelijker dan dit schouwspel, want de talrijke ramen van het gebouw waren niet genoeg voor executies, en om een ​​plaats voor te bereiden om de volgende op te hangen, werden de riemen met de eerder opgehangen en stervende afgesneden. De lijken bleven op een hoop liggen en de woedende lictors trokken ze met haken uit elkaar en gooiden ze in de rivier.

De priesters zochten hun toevlucht bij de altaren, maar zelfs hier ondergingen ze hetzelfde lot en lot, want geen gebeden van mensen, geen angst voor God, nee, uiteindelijk kon geen enkele bescherming van de heiligen de wrede beulen van de onheilige gruweldaad afhouden. ... En de priester [tot de heerser van Novgorod], tot wie hij [de tsaar] kwam, zogenaamd om respect te betuigen, beroofde hij onmiddellijk van kleding, geld en alle eigendommen, en betaalde hem met de dood voor de verfrissing. Het gebeurde zo dat zijn vrouw stierf; toen Vasilyevich dit ontdekte en hem een ​​paard bracht, zei hij: "Je zult haar hebben in plaats van een vrouw, beste bisschop, en je collega's zullen geschenken verzamelen voor de bruiloft." Nadat hij dit had gezegd, zocht hij, met marteling, het geld van priesters en kerken, en de meest gestrafte bisschop, zette hem op een schandelijke manier op een paard (van achteren naar voren), bevolen om door de stad te leiden onder de kreten van de heraut en wurg hem dan.

(vertaald door K.A. Morozova)
De tekst is gereproduceerd volgens de publicatie: Tyrant and Protector // Motherland No. 12, 2004. http://www.vostlit.info/Texts/rus14/Oderborn/text1.phtml?id=1015
auteur:
57 commentaar
Объявление

Abonneer je op ons Telegram-kanaal, regelmatig aanvullende informatie over de speciale operatie in Oekraïne, een grote hoeveelheid informatie, video's, iets dat niet op de site staat: https://t.me/topwar_official

informatie
Beste lezer, om commentaar op een publicatie achter te laten, moet u: inloggen.
 1. 8-bedrijf
  8-bedrijf 4 februari 2013 09:46
  -23
  In ieder geval werd onder Ivan de Verschrikkelijke het laatste graan van de boeren niet uitgeharkt, wat een langdurige massale hongersnood veroorzaakte, zoals in 1932-33. En de bewakers van Grozny zijn, vergeleken met de NKVD Dzhugashvili, slechts een detachement nerds. Alleen al in 1937-38 werden een half miljoen uilen vernietigd. burgers, dit is de schaal!
  1. sergejbulkin
   sergejbulkin 4 februari 2013 10:40
   + 21
   Altijd zo, de heerser is allang weg, en zijn daden worden beoordeeld door de verklaringen van alleen zijn vijanden. En dit biljart wordt weer uitgedeeld door vijanden.
   Ik weet niets over Ivan de Verschrikkelijke, ik had geen kans om met ooggetuigen te praten, maar over de stalinistische heerschappij, de westerse propaganda heeft onze hersens zo gepoederd dat we graag hun onzin geloofden. Dat hij opzettelijk het volk van de USSR heeft vernietigd. Voordat je dergelijke cijfers gelooft (ongeveer miljoenen vernietigd), let op wie de auteur is, zoek naar officiële informatie, hij is zelf niet een van de joden, dissidenten die niet mochten stelen, dus hij haat zijn land.
   Er moet aan worden herinnerd dat het staatshoofd niet alleen regeert, hoe tiran hij ook is, honderdduizenden mensen helpen hem en voeren zijn bevelen uit! En het hangt van deze honderdduizenden af ​​hoe deze orders worden uitgevoerd. Daarom is het in ieder geval dwaas om alle mislukkingen en prestaties aan één persoon toe te schrijven. Hier kunnen we bijvoorbeeld Hitler noemen, begon hij alleen de oorlog? Nee, hij had veel gelijkgestemden en assistenten.
   Er is niet alleen zwart en alleen wit in de wereld, ongelooflijke prestaties constructie tijdens het Sovjettijdperk mag niet worden vergeten.
   1. kostiknet
    kostiknet 4 februari 2013 10:59
    + 10
    wat ben je, schat! hoe kun je het zo fout hebben
    Citaat: sergeybulkin
    Er moet aan worden herinnerd dat het staatshoofd niet alleen regeert, hoe tiran hij ook is, honderdduizenden mensen helpen hem en voeren zijn bevelen uit!

    Dhr. Dzhugashvili liep PERSOONLIJK 's nachts en prikte iedereen met een mes !!! (waarvoor hij de bijnaam "bloederig" kreeg, net als Ivan de Verschrikkelijke, bijgenaamd "Vasilyevich" vanwege zijn bloeddorst) Je moet de geschiedenis kennen !!! wassat
   2. orkibotu
    orkibotu 4 februari 2013 15:25
    -4
    oom dus Dzhugashvili is ook een Jood!
   3. don.kryyuger
    don.kryyuger 4 februari 2013 19:53
    +5
    : Onder Grozny werden volgens verschillende schattingen gedurende 30 jaar heerschappij 5 tot 500 mensen geëxecuteerd.Tegelijkertijd werd in Engeland een landloperij ingevoerd, waarbij in 15 jaar (!) 000 mensen werden geëxecuteerd! !! Volgens die ooggetuigen was het onmogelijk om door Londen te lopen, overal hingen mensen. Het artikel is grotendeels correct.
    1. sergejbulkin
     sergejbulkin 4 februari 2013 20:34
     +2
     In het "verlichte" Europa in de Middeleeuwen, alleen in de stad Parijs, vernietigde de Heilige Inquisitie jaarlijks gemiddeld 1000 mensen die beschuldigd werden van ketterij, hekserij, corruptie, omgang met de duivel, enz. , bracht mensen uit het hele land naar de stad voor executie. Wat dan ook, wat er ook gebeurt - jonge kinderen, vrouwen, iedereen. In Europa, toen de Spaanse Inquisitie schandalig was, werden moeders gedwongen de gezichten van hun dochters te verminken, aangezien vrouwelijke schoonheid al voldoende bewijs was van samenspanning met de duivel. Iedereen die verwerpelijk was, kon op een dergelijke aanklacht worden geëxecuteerd en hun eigendom werd in beslag genomen en verdeeld tussen de kerk en de koning.
     1. egoza
      egoza 4 februari 2013 21:24
      +3
      Citaat: sergeybulkin
      en hun eigendom werd in beslag genomen en verdeeld tussen de kerk en de koning.

      .....en degenen die heksen en tovenaars aan de kaak stelden!
  2. sasha 19871987-XNUMX
   sasha 19871987-XNUMX 4 februari 2013 11:45
   + 17
   in de tijd van Ivan 4, kijk maar naar wat West-Europese vorsten deden ... slagers ... vergelijk gewoon de aantallen van degenen die door hen zijn gedood en gemarteld en Ivanov 4 ... alles is bekend in vergelijking ...
   1. dmitbereik
    dmitbereik 4 februari 2013 14:31
    +4
    Soms lijkt het me dat ze "zelf oordelen" over Ivan IV. Hier werd hun bloed vergoten .... Vandaar het verlangen om te geloven in 'zoals jijzelf'.
  3. Yoshkin Koto
   Yoshkin Koto 4 februari 2013 12:27
   -5
   het waren precies zijn "wreedheden" die Esenstein zong met een reden, het was nodig om zijn bolsjewistische landgenoten tegen zijn achtergrond te vergoelijken
  4. opstandeling
   opstandeling 4 februari 2013 23:25
   0
   Ja, beide zijn goed als je je herinnert hoe Ivan de Verschrikkelijke een campagne tegen Novgorod organiseerde en bijna de hele stad uitsneed
  5. Wreker 711
   Wreker 711 5 februari 2013 00:05
   +2
   Begrijp je het nog steeds niet? Verhalen over Ivan de Verschrikkelijke zijn niet anders dan verhalen over Stalin. Trouwens, in 1916 werd het laatste graan geharkt, maar er kwam niets van terecht.
  6. constant-danil
   constant-danil 13 juni 2013 13:48
   0
   Waar heb je deze statistieken vandaan? En waarom niet verfraaien zoals Solzjenitsyn en niet een half miljoen schrijven, maar een half miljard?
 2. Sachalin
  Sachalin 4 februari 2013 09:54
  + 25
  De mythen over de bloedige tiran Ivan IV de Verschrikkelijke zijn vooral ontroerend wanneer ze worden gehoord door kleine Britse en andere Franse historici, maar deze wetenschappelijke prostituees, wanneer ze verhalen vertellen over de wreedheid en bloeddorst van de Russische tsaar, vergeten dat te vermelden .... gedurende de hele regeerperiode van Ivan de Verschrikkelijke werden in een jaar minder doodvonnissen uitgesproken dan in het verlichte Groot-Brittannië of Frankrijk. Dus laat al deze geyropeyskoe obschechelovekofostvo in zijn anale geschiedenis druipen en horrorverhalen in de stijl van smaad schrijft over zijn kleine koningen.
  1. lachen
   lachen 4 februari 2013 15:01
   +9
   Sachalin
   Een kleine toevoeging - de slechte Ivan Vasilyevich heeft tijdens zijn bewind volgens verschillende bronnen 2,5 tot 6 duizend mensen geëxecuteerd.

   Rond dezelfde tijd (maar in een kortere periode) vernietigde de goede Britse Henry 8 slechts 72 mensen (dit is het minimale gedocumenteerde cijfer)

   Tijdens de Nacht van St. Bartholomeus (die echter ongeveer een week duurde), werden ongeveer 16 duizend Hugenoten gedood op de meest ondenkbare manieren (die alleen kan worden overtroffen door de kunst van de Polen in de omgang met de orthodoxen in de 17- 40 eeuwen).

   Rond dezelfde tijd (alleen in een kortere periode) verbrandde de Spaanse hertog van Alba alleen al meer dan 10000 mensen op de brandstapel.... heilige goedheid, niet anders...
   Over het algemeen zijn er veel voorbeelden.
   Welnu, dit onderwerp wordt behandeld door Vladimir Medinsky in de trilogie "Myths about Russia".

   Trouwens, in de botresten van Ivan 4, een overmaat van de MPC van arseen met 20 keer, werd kwik - 32 keer gevonden ... in de overblijfselen van zijn vergiftigde eerste vrouw - ongeveer dezelfde foto ...
   Wie hem heeft vergiftigd, zullen we waarschijnlijk nooit weten, maar de stemmingswisselingen die hij tegen het einde van zijn leven begon te vertonen, zijn een van de tekenen die kenmerkend zijn voor kwikvergiftiging .....
  2. Zubr
   Zubr 4 februari 2013 16:07
   +6
   VOOR ALLE "VERLICHTE" EUROPA WORDT DE GESCHIEDENIS GESCHREVEN DOOR DE KATHOLIEKE KERK. En RELIGIE IS HET MEEST VERSCHRIKKELIJKE GEREEDSCHAP VAN MINDCONTROLE, TENMINSTE IN DE MIDDELEEUWEN WAS HET ZO, VOORAL BIJ KATHOLIEKEN.
   IK HEB NIETS TEGEN GELOOF..... IN HET ALGEMEEN IS DEZE VERA EEN KOLOSSALE VROUW... DRAAGT DE BERGEN VAN DE PLAATS.
 3. KKA
  KKA 4 februari 2013 10:27
  + 23
  Daarom hebben we Ivan IV - formidabel, Alexander III - gevaarlijk, Stalin en Poetin - bloedig, en westerse heersers van verschillende tijden, nog gevaarlijker, formidabel en bloederig, kregen zulke bijvoeglijke naamwoorden niet bij hun naam ...?!? Ja, omdat hun gevaar, dreiging en bloedigheid voor het grootste deel gericht was op gewone inwoners en de volkeren van de koloniën, zonder systematisch hun eigen elites te beïnvloeden ... In onze geschiedenis hebben formidabele, gevaarlijke en bloedige heersers de systemische belangen van de toenmalige aanmatigende elites ... Het waren deze "elites" die een kreet van dreiging en bloedigheid lieten horen ... Vandaag zijn we getuige van de toe-eigening van een ander adjectief van bloedigheid aan Poetin ...
  1. Klimov
   Klimov 4 februari 2013 11:29
   +4
   Ik deel uw mening volledig. Het is genoeg om te kijken wie schreef, en zelfs nu schrijft onze "geschiedenis".
 4. kostiknet
  kostiknet 4 februari 2013 10:53
  + 13
  Is het u opgevallen dat er sinds die tijd niets is veranderd met betrekking tot Rusland? Het Westen prijst verraders de lucht in, zowel vernietigd als eenvoudig ontmaskerd (ze zeggen dat ze voor VRIJHEID hebben gekozen en erdoor hebben geleden !!!) En tirannen en totalitaire satrapen in Rusland worden mensen genoemd die om de een of andere reden niet van verraders houden en zij (Satrapen, enz. .. .) ze worden regelmatig en onmenselijk vernietigd (bijvoorbeeld polonium am ) Ivan de Verschrikkelijke campagne moest zijn vijanden vergeven en hem belonen met goud en lijfeigenen voor verraad tot de vreugde van de rotzooi van toekomstige tijden, of geen ongepaste (volgens de concepten van die tijd) filantropie tonen en ze ALLEN tot de wortel snijden . Dergelijke bewegingen in Europese landen zouden worden begrepen en nauwelijks worden veroordeeld (niemand droomt immers van de Franken voor de nacht van Bartholomeus en het bloedbad van hun "burgerlijke revolutie" kan zelfs maar worden gevierd) Het blijkt dat wat de Russen ook doen, alles is slechte. En hoe zijn ze het niet beu om deze onzin al zoveel jaren te verkondigen? Ze geloofden zelf in hem, arme mensen. lachend
 5. munitie
  munitie 4 februari 2013 10:56
  +5
  Niets nieuws. Dezelfde duivelse set - laster en laster.
  Nu verzetten we ons nog steeds.. Maar de tijd werkt niet voor ons. Als Rusland ingebed blijft in de "wereldruimte", bedoel ik - Als de liberalen erin slagen om van Rusland een gewoon consumentenland te maken.. Zoals in Europa, dan -
  Dat is Khan. En wij, en de hele beschaving.
  Maar trouwens - spuug op de beschaving.. Laat ze zichzelf ontwarren.
  ------------------------------
  We hebben maar één uitweg Ijzeren gordijn.

  Onze strategie is als volgt: -
  1) Stel het land samen. Tenminste Rusland + Oekraïne + Wit-Rusland + Kazachstan.
  2) God zal ons een orthodoxe soeverein geven, die door alle Russische mensen zal worden geaccepteerd. In brede zin - en de Yakuts, en Mordovians, en anderen.
  Dat zei de monnik Serafijnen van Sarov. En Hij heeft nooit gelogen.
  3) De soeverein zal alle productiemiddelen nationaliseren en de economie herstellen naar het model van de stalinistische economie.
  4) Het "IJzeren Gordijn" wordt geïnstalleerd.
  5) Het belangrijkste! Het belangrijkste doel van de staat zal zijn -
  a) Om zoveel mogelijk bij te dragen aan de Redding van elk van zijn burgers en de vervulling van de Wil van God.
  b) Welvaart en ontwikkeling van Rusland
  --------------
  De ervaring van de USSR heeft aangetoond dat Rusland in het formaat van de USSR niemands hulp nodig heeft. En het heeft alle volheid voor leven en ontwikkeling in zich.
  Maar! Toen de USSR instortte ALL zet met het apparaat op het marxisme-leninisme. Dit is juist. Je kunt de opvattingen van andere mensen niet geloven.. ook al komt het uit een klein land.
  -----------------
  De ervaring met de ineenstorting van het Russische rijk toonde aan dat hoewel alle leiders van de "belyakov" de Soeverein verraadden. en vochten toen voor hun landgoederen en macht.
  Maar! Zo velen bleven trouw aan GELOOF IN DE HEER! Omdat Jezus Christus niet een soort Marxangels is, maar Redder en Zoon van God.
  ---------------------------
  Dus het rijk bouwde voort op de ervaring van de USSR, maar! Met de ideologie van de orthodoxie. En met de legitieme soeverein, in plaats van de secretaris-generaal, zal er... onkwetsbaar zowel buiten als binnen. Eeuwenlang.
  Ambtenaren en presidenten... zelfs secretarissen-generaal kunnen hun mensen verraden.

  En de soevereinen Nooit. Soevereinen gaan naar het hakblok. En daar is het hele verhaal het bewijs van.
  1. FIMUK
   FIMUK 4 februari 2013 13:43
   -1
   ja, één woord munitie met een verplaatst zwaartepunt. *)
   1. munitie
    munitie 4 februari 2013 14:03
    +2
    Citaat: FIMUK
    ja, één woord munitie met een verplaatst zwaartepunt. *)


    En hoe wilde je? wenk Dus niemand raakt gewond. Alleen de dood. bullebak
  2. fregat
   fregat 4 februari 2013 17:08
   +1
   Citaat: munitie

   Niets nieuws. Dezelfde duivelse set - laster en corruptie.
   Nu verzetten we ons nog steeds.. Maar de tijd werkt niet voor ons. Als Rusland ingebed blijft in de "wereldruimte", bedoel ik - Als de liberalen erin slagen om van Rusland een gewoon consumentenland te maken.. Zoals in Europa, dan -
   Dat is Khan. En wij, en de hele beschaving.
   Maar trouwens - spuug op de beschaving.. Laat ze zichzelf ontwarren.
   ------------------------------
   De enige uitweg is het IJzeren Gordijn.

   Onze strategie is als volgt: -
   1) Stel het land samen. Tenminste Rusland + Oekraïne + Wit-Rusland + Kazachstan.
   2) God zal ons een orthodoxe soeverein geven, die door alle Russische mensen zal worden geaccepteerd. In brede zin - en de Yakuts, en Mordovians, en anderen.
   Dat zei de monnik Serafijnen van Sarov. En Hij heeft nooit gelogen.

   Beste, Vanga zei ook veel, Nostrodamus zei ook veel. En je wilt zeggen dat Seraphim een ​​ideaal geval is?
   Kunnen jullie raden wat ik morgenavond ga doen?
   Citaat: munitie
   3) De soeverein zal alle productiemiddelen nationaliseren en de economie herstellen naar het model van de stalinistische economie.
   4) Het "IJzeren Gordijn" wordt geïnstalleerd.

   Datzelfde gordijn zal weer leiden tot het verdriet van mensen. En hoe wil je iedereen in de hele wereld op alle fronten afschermen: zowel mentaal als fysiek? Misschien is het tijd om aan jezelf te denken en normale conclusies te trekken? Als je alleen naar westerse programma's kijkt, wil dat helemaal niet zeggen dat het Westen verantwoordelijk is voor zijn ideeën. U bent zelf verantwoordelijk voor uw problemen, en om iets op te lossen, komt u weer met een nieuw probleem op de proppen, niet wetende dat dit ook een afgrond is. Luister niet naar het westen, doe een normale moderne handeling en keer niet steeds weer terug naar onwetendheid. De geschiedenis zal zich keer op keer herhalen totdat we de fouten corrigeren.
   Citaat: munitie
   3) De soeverein zal alle productiemiddelen nationaliseren en de economie herstellen naar het model van de stalinistische economie.
   4) Het "IJzeren Gordijn" wordt geïnstalleerd.

   Wel, wel, begrijp dat er niets goeds is dan alles wat openbaar is, en er is niets goeds dan privé. Ben je klaar om openbare onderbroeken te dragen? Of wilt u de elektriciteitscentrale van het staatsdistrict alleen houden en prijzen instellen zoals u wilt?
   Citaat: munitie
   5) Het belangrijkste! Het belangrijkste doel van de staat zal zijn -
   a) Om zoveel mogelijk bij te dragen aan de Redding van elk van zijn burgers en de vervulling van de Wil van God.
   b) Welvaart en ontwikkeling van Rusland

   Je bericht vertelt ons dat we uit de ene afgrond zullen komen en in de andere zullen gaan. De geschiedenis zal zich weer herhalen.
   Citaat: munitie
   Omdat Jezus Christus niet een soort Marxengels is, maar de Verlosser en de Zoon van God.

   En wat als blijkt dat Christus ook de grote oude provocateur en bedrieger is? Wat wil je dan doen. Nogmaals, ofwel de afgrond of de afgrond.
   Citaat: munitie
   Ambtenaren en presidenten... zelfs secretarissen-generaal kunnen hun mensen verraden.

   En Soevereinen - Nooit. Soevereinen gaan naar het hakblok. En daar is het hele verhaal het bewijs van.

   Een gewetensvol en eerlijk persoon zal nooit verraden.
   1. munitie
    munitie 4 februari 2013 18:16
    0
    Citaat: Fregat
    Zeg je nu dat Seraphim een ​​ideaal geval is?


    Ik geloof het evangelie. En in een privé-voorspelling Pr. Serafijnen, geloof ik ook.

    Citaat: Fregat
    Luister niet naar het westen, doe een normale moderne handeling en keer niet steeds weer terug naar onwetendheid. De geschiedenis zal zich keer op keer herhalen totdat we de fouten corrigeren.


    Het Westen is hopeloos dood. Bijna. Het Westen heeft maar één hoop, dit is de hoop dat Rusland stand zal houden en zal herrijzen.
    Een gordijn is nodig tegen infectie en slops. lachen

    Citaat: Fregat
    Wel, wel, begrijp dat er niets goeds is dan alles wat openbaar is, en er is niets goeds dan privé. Ben je klaar om openbare onderbroeken te dragen? Of wilt u de elektriciteitscentrale van het staatsdistrict alleen houden en prijzen instellen zoals u wilt?


    De stalinistische economie omvatte ook particuliere ondernemingen. Volgens de gevestigde wet op de coöperaties. En deze coöperaties produceerden veel goederen. En laat je zoveel mogelijk verdienen. Min belastingen. Chroesjtsj vernietigde hen. En gebochelde in diskrediet gebracht

    Citaat: Fregat
    Je bericht vertelt ons dat we uit de ene afgrond zullen komen en in de andere zullen gaan. De geschiedenis zal zich weer herhalen.


    Hier vergis je je diep. De orthodoxe kerk is de enige die de waarheid voor Christus heeft bewaard. In het bijzonder hield ze zich strikt aan het principe dat geloof niet met geweld kan worden opgelegd! Als iemand atheïst is. Of anders geloven. Niemand zal inbreuk maken als u het wetboek van strafrecht niet overtreedt. hi


    Citaat: Fregat
    En als blijkt dat Christus groot is


    Onze Heer Jezus Christus is de Verlosser en de Zoon van God. Anders zou mij een helse kwelling hebben gewacht.

    Citaat: Fregat
    Een gewetensvol en eerlijk persoon zal nooit verraden.


    Нет в этом мире гарантии , что нечестный человек не станет чиновником .. или президентом .. или генсеком.
    En de Orthodoxe Soeverein wordt, volgens het grote Mysterie van God, een levende lamp van de kracht van God voor zijn onderdanen.

    Trouwens, in de USSR werd de koninklijke macht onzichtbaar uitgevoerd door de koningin van de hemel zelf. En die kuisheid, onbaatzuchtigheid en vriendelijkheid van het Sovjetvolk = Dit zijn weerspiegelingen van haar Meest Zuivere Krachten. In 1986 legde de Koningin van de Hemel de tekenen van de koninklijke macht van Rusland neer. Voor de komende koning.
    1. fregat
     fregat 4 februari 2013 18:43
     +1
     Je gaat niet in op het feit dat het christendom volgens verschillende bronnen rond de 8e-10e eeuw op het grondgebied van Rusland werd aangenomen. U beweert ook dat uw religie de meest onschuldige is, dat begon u zelf te zeggen, ik ben er niet aan begonnen. Het is ook bekend dat vóór de adoptie van het christendom de volkeren van Rusland hun eigen wereldbeelden en overtuigingen hadden. Dat wil zeggen, het christendom is niet geplant en vervolgens willekeurig en massaal aanvaard door bijna alle staten van Rusland? Hoezo? Je bent nu goed, het boeddhisme is bijvoorbeeld niet persoonlijk aan je gehecht door oorlog. Ben je nu klaar om het boeddhisme te omarmen?
     1. munitie
      munitie 4 februari 2013 19:27
      0
      ZW. Fregat. Noch u, noch de boeddhisten, noch andere twijfelaars hebben reden tot bezorgdheid, want Spr. Serafijnen werden van tevoren naar de hemel gebracht. En zijn aardse leven zou veel meer dan honderd jaar duren.
      Hij zal opstaan zelf en zal de Soeverein met zijn eigen hand aanduiden. En niets anders. Elk ander geval zou een bedrieger betekenen. lachen
      Trouwens. Enz. Serafijnen werden niet alleen om deze reden van tevoren ingenomen.

      Zie zelf wat een merkwaardig toeval .. geen kanstheorie zal uitleggen.-
      Komeet Halley.
      Releasedatums: -
      1456 - En na zeven jaar, een machtswisseling in Rusland en de toetreding van Ivan 111, de grote.
      1531 - en zeven jaar later de machtswisseling en de toetreding van Ivan de 4e verschrikkelijke.
      1606 - en zeven jaar later, een machtswisseling, het einde van de onrust en de toetreding van Mikhail Romanov.
      1682 - en zeven jaar later de machtswisseling en de toetreding van Peter de Grote.
      1759 - drie jaar later, de moord op Peter de 3e En zeven jaar later, de definitieve goedkeuring van het koninkrijk op de raad van afgevaardigden van Catharina de Grote
      1910 - en na zeven jaar een machtswisseling... weet je wat.
      1986 - en zeven jaar later, de uitvoering van de Sovjetmacht door tanks.
      Ik heb bewust de datum van de verschijning van de komeet in 1835 weggelaten.
      Het mysterie van de vroege dood van Pr. Serafijnen!!!
      Enz. Serafijnen werden in 1832 gevangengenomen. En hij smeekte de Koning van de Hemel om de machtswisseling voor die periode te annuleren.
      Waarvoor? Ja, en dan, zodat er een vertraagde mogelijkheid is om voor de beurt van macht te wisselen. Enz. Serafijnen kochten haar van de wet.
      ---------------
      Echter. Deze site is niet de plaats voor theologische discussies en discussies.
      Is het waar? knipoogde
      1. fregat
       fregat 4 februari 2013 20:06
       0
       Ik ben niet begonnen met het schrijven van de overtuigde opmerking hierboven.
       Welnu, volgens deze logica van de dingen kunnen we zeggen dat vanwege het feit dat mijn zoon in 1991 werd geboren, de Sovjet-Unie instortte. Of door de aardbeving in Almaty stortte de USSR in. Of door muggen verdween het Romeinse rijk.
    2. sergejbulkin
     sergejbulkin 4 februari 2013 20:48
     0
     Ja... Geloof in een goede tsaar is onverwoestbaar bij Russische mensen... Blijkbaar zit dit al in de genen, het moet uitgeroeid worden!
 6. Zubr
  Zubr 4 februari 2013 11:12
  + 14
  LATEN WE NU NAAR DE CIJFERS GAAN. DIT IS SLECHTS EEN KLEIN.
  TIJDENS DE UNIE VAN DE VERSCHILLENDE PRINCIPALITEITEN IN DE STAAT MOSKOU WERD ER RUIM 4 DUIZEND MENSEN ONDERDRUKT EN geëxecuteerd. HET TATAR-ONDERWERP IS GESLOTEN, HET ASTRAKHAN EN KAZAN KHANATE LEVEN LANG. VERSTERKT DE GRENZEN IN HET OOST EN WEST.
  TIJDENS DE OVERGANG NAAR KAPITALISTEN MANAGEMENT IN KLEIN DENEMARKEN EN NEDERLAND WERDEN MEER DAN 100 DUIZEND MENSEN FYSIEKE VERNIETIGD.
  1. Sachalin
   Sachalin 4 februari 2013 11:49
   + 11
   Nou, waarom gooi je zulke ongemakkelijke woorden.... Je begrijpt het belangrijkste van ons niet. (het is sarcasme)
   Er zijn veel voorbeelden zoals het uwe, al deze tweederangs geyropeyshchina die over onze wreedheid schreeuwt, zwijgt bescheiden over het feit dat in Rusland de doodstraf pas kon worden uitgevoerd na goedkeuring van de laatste door de soeverein, en de Russische soevereinen, zoals evenals de wetten, verschilden niet in kannibalisme. Dat wil zeggen, de moordenaar zou ongetwijfeld kennis moeten maken met een bijl of een touw, maar niemand zou hebben gedacht een gewone onschuldige dakloze te executeren, in tegenstelling tot het "beschaafde" Engeland, simpelweg omdat hij een zwerver was, maar in Engeland gewone dakloze mensen hingen op en aarzelden niet ... maar op een beschaafde manier. Over het algemeen moeten we rekening houden met minder homoseksuele Europese leugenaars.
   1. Zubr
    Zubr 4 februari 2013 12:29
    + 13
    lachen BEDANKT VOOR DE AANVULLING, IK BEGON GEWOON NIET AAN DE POLEMIEK... lachen EN AAN WIE GENTERESSEERD LATEN LEZEN KARAMZIN "GESCHIEDENIS VAN DE RUSSISCHE STAAT".

    EN BOVENDIEN IS DIT TYPE ALS VOLGENS ZADORONOV, OVER "GECIVILIEERD EUROPA"

    De brief van Anna Yaroslavna
    Vader Yaroslav de Wijze

    “Hallo, mijn lieve oom! Uw trouwe dochter Anechka, Anna Yaroslavna Rurikovich, schrijft u, de prins van heel Rusland, en nu de Franse koningin. En waar heb je mij, een zondaar, naar toe gestuurd? Naar een stinkend gat, naar Frankrijk, naar Parijs-stad, zij het verkeerd!

    U zei: de Fransen zijn slimme mensen, maar ze kennen de kachel niet eens. Als de winter begint, laten we de open haard verwarmen. Van hem roet op het hele paleis, rook op de hele hal, maar er is geen druppel hitte. Alleen Russische bevers en sabels redden me hier. Op een keer riep ze hun metselaars, begon uit te leggen wat een kachel is. Ik tekende, tekende tekeningen voor hen - ze kennen geen wetenschap, en dat is het. "Madame", zeggen ze, "dat kan niet." Ik antwoord: "Wees niet lui, ga naar Rusland, we hebben een kachel in elke houten hut, niet zoals in stenen kamers." En ze zeiden tegen me: 'Mevrouw, we geloven niet. Om een ​​kast met brand in huis te hebben en er was geen brand? Oh, niet-niet! Ik heb ze gezworen. Ze zeggen: “Jullie Russen zijn barbaren, Scythen, Aziaten, dit is jullie tovenarij. Kijk, mevrouw, vertel het aan niemand anders dan aan ons, anders verbranden ze ons op de brandstapel!”

    En ze eten, schat, weet je wat? Je zult het niet geloven - kikkers! In ons land schamen zelfs gewone mensen zich om zulke dingen in hun mond te nemen, en ze hebben hertogen en hertoginnen die eten en ze tegelijkertijd prijzen. Ze eten ook gehaktballen. Ze nemen een stuk vlees, slaan het met een hamer, bakken het en eten het op.

    Ze hebben Byzantijnse lepels nog nieuw, maar Venetiaanse vorken hebben ze nog nooit gezien. Ik nam ooit mijn man, koning Henry, en kookte een kurnik. Hij likte zijn handen. "Anker! - schreeuwt. - Meer!" Ik heb meer voor hem gemaakt. Hij zal weer schreeuwen: "Anker!" Ik zei tegen hem: "De maag doet pijn!" Hij: “Kes-kyo-se? - Wat het is?" Ik heb het hem uitgelegd volgens Claudius Galenus. Hij zegt: “Je bent een heksenmeester! Luister, vertel het aan niemand, anders zal de paus ons op de brandstapel verbranden.

    Een andere keer zeg ik tegen Heinrich: "Laten we je clowns leren" Alexandria "te zetten." Hij: "Wat is er?" Ik zeg: "Geschiedenis van de oorlogen van Alexander de Grote." "En wie is hij?" Nou, ik heb het hem uitgelegd volgens Antisthenes de Jongere. Hij vertelde me: “Oh, non-non! Het is ongeloofelijk! Eén persoon kan niet zoveel landen veroveren!” Toen liet ik hem het boek zien. Hij fronste zijn wenkbrauwen vol afschuw en zei: 'Ik ben geen priester om zoveel te lezen! In Europa kan geen enkele koning lezen. Kijk uit aan wie je het niet laat zien, anders zullen mijn hertogen en graven je snel met dolken steken!' Zo is het leven hier, schat.

    En de Saracenen kwamen naar ons toe. Niemand anders dan ik spreekt Saraceense geruchten, de koningin moest tolk worden, zelfs de hertogen met graven knarsetandden. Ja, ik ben hier niet bang voor, mijn Vikingen zijn altijd bij me. Ander is eng. Deze Saracenen hebben alkugl uitgevonden (Arabisch - alcohol), het is zelfs sterker dan onze puree en mede, niet zoals Poolse wodka.

    Daarom schrijf ik je, lieverd, zodat zelfs geen vat van deze alcohol naar Rusland komt. Niet Allah! En dan zal de dood voor het Russische volk zijn. Hiervoor buig ik met vergeving voor u, als uw trouwe dochter Anna Yaroslavna Rurikovich, en voor haar echtgenoot Anna Regina Francorum.
    1. Xan
     Xan 4 februari 2013 15:21
     +1
     bedankt, cool
     het was duidelijk geen gewone vrouw, deze Anna Yaroslavna
     we hebben geen schoonheden op de brandstapel verbrand, onze pretentieloze voorouders hadden zoiets niet kunnen bedenken
 7. AVT
  AVT 4 februari 2013 11:13
  +6
  Vanaf het allereerste begin beginnen politieke leiders uit de geschiedenis te liegen. Ivan de 4e was niet de Verschrikkelijke, dat was de naam van Ivan de 3e. Ja, hij executeerde wreed, dus de praktijk van executies was OVERAL in die dagen, en Ivan verschilde van de "verlichte Europeanen" alleen in een kleiner aantal van de doden. Hij creëerde een regulier leger en artillerie, nodigde buitenlandse specialisten uit lang voor Peter. de titel van tsaar, die de ontevredenheid van de Tataren veroorzaakte, wordt nu niet bijzonder verspreid, maar in die tijd - een zeer serieuze stap! Zozeer zelfs dat ze moesten vechten met Kazan en Astrachan en de hele oude dynastie vernietigen, vandaar de Kazan wees, dat wil zeggen, net als de Mongolen - allemaal die niet zijn opgegroeid om karretjes te controleren. Maar zelfs daarna moest hij de macht delen met Simeon Bekbulatovich, zeggen historici - Vanya maakte een grapje! Maar ze maken geen grapjes met macht! werd de tsaar van Moskou? Werd het geaccepteerd door het volk? Ja, ooit was hij verblind, dat wil zeggen, hij werd gestraft als een nobel persoon! En dit is een nar - een prins ??? Veel troebelheid rond die tijd, veel. Waarvoor, dankzij "de nieuwe Romanov-dynastie. Ze hebben al niet slechter geprobeerd dan Vanya in Kazan ..
 8. Karpv
  Karpv 4 februari 2013 11:21
  +4
  Bedankt voor het artikel. Dit is niet de eerste keer dat ze over Ivan de Verschrikkelijke schrijven, en in elk artikel wordt iets nieuws toegevoegd dat dat tijdperk onthult, bedankt. Nu zouden we zo'n koning hebben.
  1. ruiken
   ruiken 4 februari 2013 12:08
   +4
   Ik raad je aan om Alexander Tyurin "The War and Peace of Ivan the Terrible" te lezen. In tegenstelling tot velen schrijft deze schrijver als een patriot van zijn land. Veel plezier met WAARHEID
 9. Uzoliv
  Uzoliv 4 februari 2013 11:23
  +2
  Gewoon een merkwaardig feit over Ivan de Verschrikkelijke, ik was erg verrast. Ik weet zeker dat iedereen het monument "Millennium van Rusland" kent, dat in 1862 in Novgorod werd geïnstalleerd. Op het monument staan ​​meer dan honderd figuren. Er zijn figuren als Adashev, Sylvester, er is zelfs de eerste vrouw van de tsaar - Anastasia Romanova. Maar daar zullen we Ivan de Verschrikkelijke zelf niet vinden!? En dit ondanks het feit dat het monument werd opgericht op initiatief van het Comité van Ministers en voornamelijk met publiek geld.
  1. munitie
   munitie 4 februari 2013 11:29
   +2
   Omdat maçonnieke netwerken toen al alle hoeken en gaten van het leven in het rijk controleerden
  2. ruiken
   ruiken 4 februari 2013 12:10
   +5
   Laat me je eraan herinneren dat de Romanovs het monument openden. Ze probeerden al om de Verschrikkelijke te belasteren. Zelfs de gelokte historicus Karamzin nam deel aan de vulgarisering van de grote tsaar.
  3. Xan
   Xan 4 februari 2013 15:24
   +1
   Citaat van Uzoli
   Maar daar zullen we Ivan de Verschrikkelijke zelf niet vinden!

   het zou interessant zijn om te weten hoe de auteurs van het monument dit aan het publiek hebben uitgelegd
 10. Basilevs
  Basilevs 4 februari 2013 11:38
  +8
  "... Ivan de Verschrikkelijke werd in feite officieel goedgekeurd door de "publieke opinie" voor de rol van de grootste tiran, satraap, schurk en crimineel in de Russische geschiedenis. voor de lol, in zijn natuurlijke sadisme, uit liefde voor executies en marteling. Niet de minste logica of opportuniteit werd verondersteld te worden gezien in zijn acties. Het "opgeleide publiek" luisterde enthousiast naar "wetenschappelijke werken" en historische fictie, waarin Grozny werd afgeschilderd als een bloedig monster, om het in woorden uit te drukken Strugatsky, zij het gerelateerd aan een ander personage - die rechts en links doodde omwille van de macht en regeerde om te doden ...

  Het begon in de tijd van de "kale dandy" Alexander I, toen de expert Karamzin voor het eerst de koning-beul aan de schandpaal nagelde. Karamzin was echter geen professionele historicus (er waren er in die tijd maar heel weinig), maar, wat erg belangrijk is om de situatie te begrijpen, werd hij de grondlegger van een hele trend in schone letters die 'sentimentalisme' wordt genoemd.

  Alexander Bushkov
  Ivan de Verschrikkelijke: Bloedige Dichter
  1. ruiken
   ruiken 4 februari 2013 12:12
   +2
   PLUS ... Zelden heeft iemand Bushkov gelezen, en nog meer Tyurin. Jammer.
 11. Kiev, Oekraïne
  Kiev, Oekraïne 4 februari 2013 11:39
  + 11
  Onder Grozny groeide het grondgebied van Rusland DERTIG KEER.
  Het is begrijpelijk dat hij wordt afgeschilderd als een tiran. En het belangrijkste is dat het duidelijk is WIE het aan hen blootstelt.
  1. VdR
   VdR 4 februari 2013 16:13
   0
   Het gebied is gegroeid. Maar:
   1. Het werd vergroot door de oorlog.
   2. Tijdens de oorlog vergeten boze en uitgeputte krijgers menselijkheid en gerechtigheid. Vaak is er sprake van geweld en wetteloosheid tegen burgers.
   3. Deze feiten van geweld en wetteloosheid worden actief verzameld, veralgemeend, overwoekerd met geruchten, enz.
   4. Het zijn deze geruchten die vervolgens worden opgetekend in de kronieken.
   Dit zijn niet alle redenen (ik neem geen politieke / geopolitieke) voor de verspreiding van geruchten over een wrede en formidabele koning.

   Het staatshoofd wordt dus verantwoordelijk geacht voor deze acties.
   1. kostiknet
    kostiknet 4 februari 2013 16:36
    +8
    Citaat van VDR
    Het werd vergroot door de oorlog.

    Denk je dat het bijvoorbeeld nodig was om met het Kazan-volk een spel van democratische verkiezingen te organiseren, of worden er oorlogen gevoerd volgens het principe van je gezicht volstoppen en naar huis gaan? dan zouden we nog steeds in grotten zitten en zouden de stadstaten van het Griekse type de standaard blijven.
    Citaat van VDR
    Deze feiten van geweld en wetteloosheid worden actief verzameld, veralgemeend, overwoekerd met geruchten, enz.

    met dit geweld en deze wetteloosheid zijn alle staten op aarde geschapen, maar het is Rusland dat in deze modder is gedompeld.Het is vreemd, vind je niet?
    Citaat van VDR
    Het staatshoofd wordt dus verantwoordelijk geacht voor deze acties.

    "het gevolg speelt de koning", wat echter niet de schuld van de heerser wegneemt.
    1. VdR
     VdR 4 februari 2013 16:50
     0
     Ik geef je een pluspunt - ik hou van je redenering.
    2. Xan
     Xan 5 februari 2013 00:32
     0
     Citaat van kostiknet
     "de koning wordt gespeeld door het gevolg"

     wanneer de koning de manier waarop zijn gevolg hem speelt niet leuk vindt, verandert hij zijn gevolg of verandert hij zichzelf. Een eenvoudige leek die geen lid is van het gevolg, en juist de macht van de staat, is altijd voordeliger voor een sterke koning, en niet een sterk gevolg. Terrible slaagde erin zijn gevolg zo te veranderen dat het geen gevaar meer vormde voor alle andere vorsten van Rusland.
   2. Doorn
    Doorn 4 februari 2013 22:17
    0
    Er zal geen geweld zijn, je zult zelf kruipen ...
 12. Basilevs
  Basilevs 4 februari 2013 11:41
  +8
  "... Wat was dit sentimentalisme in een notendop? Een heer als Karamzin, die een Europese opleiding had genoten, na een aangename nacht met zijn lijfeigene meisje te hebben doorgebracht, had een goed ontbijt, terwijl hij beval dat de lijfeigene kok werd geslagen voor een verbrande kalkoen.Toen ging hij naar een adellijke vergadering om te kaarten, waar hij gemakkelijk hele dorpen verloor die van hem waren - natuurlijk, samen met de lokale lijfeigenenbevolking... Nou, 's avonds, na de rechtvaardige arbeid, nam hij een ganzenhok op en tot het ochtendgloren verhandelingen of romans componeerde - over het lot van lijfeigene slaven, over de gevaren van losbandigheid en gokspellen...

  Alexander Bushkov
  Ivan de Verschrikkelijke: Bloedige Dichter

  Interessant genoeg zag Peter I er in de ogen van bovengenoemde heren helemaal niet uit als een bloeddorstig beest of een tiran. Hoewel hij zoveel bloed vergoot als Grozny nooit had gedroomd. De meest verstokte tegenstanders van Grozny, die niettemin een wetenschappelijk geweten behielden, beschouwen het aantal van zijn slachtoffers op vijftienduizend mensen (als het maximum niet overeenkomt met de waarheid). Ondanks het feit dat de bevolking van het Moskouse koninkrijk onder Grozny acht miljoen mensen was (volgens andere bronnen - negen). Onder Peter werd de miljoenenbevolking van Rusland met een kwart verminderd - inclusief de doden en degenen die buiten het Russische rijk waren gevlucht. Desalniettemin waren voor Peter degenen die de Verschrikkelijke met schuim op de mond aan de kaak stelden, ongelooflijk behulpzaam en aanhankelijk. Vooral omdat Peter, als je wilt, "vooruitgang" en "beschaving" introduceerde, en Grozny alle "oorspronkelijk Russische" achterlijkheid verpersoonlijkte (de laatste stelling was vooral dol op de kwaadwillenden van Rusland in het buitenland, die enthousiast enge verhalen zongen en die weet wie er begon te roddelen over de "Russische barbaar"). Het bleek dus dat duizend levens, geruïneerd in naam van de beruchte 'vooruitgang en beschaving', het vermelden niet waard waren naast de gruweldaad van Grozny, die een enkel hoofd afhakte (en de eigenaar van dit kleine hoofdje werd duidelijk beschouwd als een onschuldig slachtoffer). De meest schizofrene logica regeerde: sinds Grozny iemand heeft geëxecuteerd, betekent dit dat de geëxecuteerde persoon puur was, als een engel, en absoluut nergens schuldig aan was. Verschrikkelijk is tenslotte een gekke tiran ... (Over vele jaren zal dezelfde, als ik het zo mag zeggen, creatieve methode ten volle worden toegepast bij het "ontmaskeren van Stalin" ...)

  Alexander Bushkov
  Ivan de Verschrikkelijke: Bloedige Dichter
  1. Yoshkin Koto
   Yoshkin Koto 4 februari 2013 12:29
   0
   van bladluizen, leer je nu GESCHIEDENIS van sciencefictionschrijvers en detectives? wassat wassat wassat
   1. Basilevs
    Basilevs 4 februari 2013 13:04
    +2
    Citaat: Yoshkin Koto
    van bladluizen, leer je nu GESCHIEDENIS van sciencefictionschrijvers en detectives?


    Natuurlijk niet; de bovengenoemde kameraden uiten hun mening soms zeer terecht, die persoonlijk kan en moet worden getoetst aan de aangegeven bronnen.
    En als iemand duizenden boeken heeft geschept, en op basis hiervan (en niet alleen) zijn eigen mening naar voren brengt over wat soms "bij iedereen bekend" is, dan is het geen zonde om kennis te maken met deze mening.
    En als geschiedenis op scholen zou worden onderwezen zoals Bushkov zijn boeken schrijft, dan zouden veel meer jonge mensen geïnteresseerd zijn in deze geschiedenis.
   2. michael3
    michael3 4 februari 2013 20:52
    +2
    En je leest de historici. Doe gewoon iets vreselijks. Historici zullen je natuurlijk vervloeken... maar je legt toch de rekenmachine naast je. En, terwijl je het volgende "historisch betrouwbare" werk van een andere professor en academicus leest, gebruik dan dit helse hulpmiddel. Al snel begin je nerveus te kakelen als je de 'professor' in de auteurs ziet, nog voordat je het hebt gelezen. Omdat WETENSCHAPPELIJKE titels worden gegeven aan mensen wiens werk in tegenspraak is met de MULTIPLICATIETABEL....
    Ik verzeker je, ze noemen deze mensen zelf wetenschappers, maar iemand met een logisch apparaat en analysevaardigheden, tenminste normale schoolvaardigheden, kan niet zo worden gezegd. Ze gaven elkaar daar titels, ze stichtten scholen... schreeuwen. Bushkov heeft normale analytische vermogens (zulke mensen kunnen geen historicus worden - ze worden volledig verdreven door de 'wetenschappelijke gemeenschap') en gebruiken ze, dat is alles. Lees "Het Rusland dat niet was", de andere boeken van Bushkov over historische onderwerpen... en dan de werken van historici over dezelfde onderwerpen. Ik garandeer veel gelach en vrolijke verbazing ... persoonlijk, kijkend naar de tekeningen van rammen, hikte ik (en op school at ik het. Ze leerden deze "historische waarheid" voordat ze normale wiskunde begonnen te geven), en lezen over het Colosseum, waarin de keizer beval om water te gorgelen, genoeg voor de galeien om te zwemmen, en vervolgens zeeslagen organiseerde - toen dacht ik dat ik zou sterven ...
 13. fenix57
  fenix57 4 februari 2013 12:20
  +4
  Citaat: sergeybulkin
  Altijd zo, de heerser is allang weg, en zijn daden worden beoordeeld door de verklaringen van alleen zijn vijanden.

  Citaat: 8e bedrijf
  In ieder geval werd onder Ivan de Verschrikkelijke het laatste graan van de boeren niet uitgeharkt, wat een langdurige massale hongersnood veroorzaakte, zoals in 1932-33. En de bewakers van Grozny zijn, vergeleken met de NKVD Dzhugashvili, slechts een detachement nerds. Alleen al in 1937-38 werden een half miljoen uilen vernietigd. burgers, dit is de schaal!


  IVAN VASILIEVICH (GROZNY), PETER DE EERSTE, JOSEPH STALIN - ZE HEBBEN ALLE MACHT VOOR DE VORMING EN REDDING VAN RUSLAND, RUSLAND, de USSR - daarom worden ze zo gehaat door Europa en Amerika. Wat deden Gorbatsjov, Jeltsin - zo geliefd in het Westen voor onze staat.
 14. Shkodnik65
  Shkodnik65 4 februari 2013 13:03
  +6
  Hoe westerse historici over het verleden van Rusland te geloven, kan worden besproken aan de hand van het voorbeeld van een niet zo ver tijdperk, namelijk de Grote Patriottische Oorlog. Wat voor geweten moet men hebben bij het publiekelijk verklaren, lesgeven op scholen, het maken van "documentaire" films over het feit dat het de westerse coalitie onder leiding van de Verenigde Staten was (die niet eens in Berlijn kwamen) die de hoofdrol speelde in de overwinning op Hitler. Wat te zeggen over wat er een half millennium geleden is gebeurd. Dat klopt: Ivan IV is verdomd, Peter is gek, Stalin is een sadist. En Boris Jeltsin is een vriend van Bill en Kolya. Vriend in één woord. Als ik niet wist wat Jeltsin deed... Maar er gaan jaren voorbij, er zullen nieuwe generaties komen en de geschiedenis herhaalt zich. Integendeel, het bedrog zal zich herhalen. Dit kan niet worden toegestaan. Dit is onze geschiedenis. Ze moet als moederland worden beschermd.
 15. labus
  labus 4 februari 2013 14:47
  -9
  En de wreedheid van uw macht heeft niet één Nepotiaan en twee andere onschuldigen vernietigd, maar ook vele gouverneurs en generaals, nobel en nobel en verheerlijkt door daden en wijsheid, ervaren vanaf jonge nagels in militaire aangelegenheden en in het leiden van troepen, en alle geleide mannen - alles wat het beste en meest betrouwbare is in gevechten om vijanden te verslaan - je hebt verschillende executies verraden en hele families geruïneerd zonder proces en zonder reden, luisterend naar slechts één kant, namelijk luisterend naar je verraderlijke vleiers, de vernietigers van het vaderland. En, verstrikt in zulke wreedheden en bloedvergieten, stuur je naar het buitenland onder de muren van vreemde forten een groot christelijk leger zonder ervaren en bekende bevelhebbers, dat bovendien geen wijze en dappere leider of grote hetman heeft, die is vooral destructief voor het leger en net als de pest, dat wil zeggen, kortom, - je gaat zonder mensen, met schapen en hazen, die geen goede herder hebben en zelfs bang zijn voor een blad dat door de wind wordt voortgedreven, zoals in mijn vorige bericht dat ik je schreef over je kaliks, die je schaamteloos probeert te veranderen in gouverneurs in plaats van die dappere en waardige mannen die door jou worden uitgeroeid of verdreven.
  En onlangs voegde u aan dit alles nog een schande toe voor uw voorouders, beschamend en duizendmaal bitterder: u gaf de grote stad Polotsk in uw eigen aanwezigheid over met de hele kerk - dat wil zeggen, met bisschoppen en geestelijken en met soldaten en met al het volk, en je hebt die stad eerst met je borsten gewonnen (om je ijdelheid te amuseren, dat zeg ik nu al niet met onze trouwe dienst en vele arbeid!), want toen had je nog niet iedereen volledig vernietigd en verspreid toen je heb je Polotsk. Nu verschuil je je met heel je leger in de bossen, zoals een eenzame voortvluchtige wordt begraven, je beeft en verbergt, hoewel niemand je achtervolgt, alleen je geweten schreeuwt in je ziel, je verachtelijke daden en talloze bloedvergieten blootleggen. Het enige dat u rest is te schelden als een dronken slaaf, en wat u echt past en wat de koninklijke waardigheid waardig is, namelijk een eerlijk proces en bescherming, dan is alles al lang verloren door de gebeden en het advies van Vassian Toporkov, van de sluwste Josephieten, die je adviseerden en fluisterden, zodat je geen wijze adviseurs bij je hebt, en volgens de instructies van andere adviseurs zoals hij, onder monniken en leken. Dat is wat bekendheid van hen verwierf! En schonken ze je de overwinning, zoals Sint-Nicolaas Constantijn de Grote voorspelde voor drie echtgenoten, en de gezegende Sylvester, je biechtvader, je herhaaldelijk beloofde, je de schuld gaf en je veroordeelde voor je onfatsoenlijke daden en verraderlijke gezindheid, maar je blijft hem zelfs kwalijk nemen na zijn dood! Of heb je niet gelezen wat de profeet Jesaja schreef: "Beter een staf of een stok in de handen van een vriend dan de tedere kussen van een vijand"?
  Denk aan de afgelopen dagen en keer ernaar terug. Waarom ben je, dwaas, nog steeds schandalig tegen je Heer? Is het niet tijd om tot bezinning te komen en je te bekeren en tot Christus terug te keren? De ziel is nog niet uit het lichaam gerukt, want na de dood kom je niet tot bezinning en in de hel zul je niet bekennen en berouw hebben. Maar je was wijs en ik denk dat je weet van de drie delen van de ziel en hoe de sterfelijke delen de onsterfelijke gehoorzamen. Als je het niet weet, leer dan van de wijste en onderwerp en onderwerp het beestachtige deel in jezelf aan het goddelijke beeld en de gelijkenis: sinds de oudheid redt iedereen immers de ziel door het slechtste in zichzelf ondergeschikt te maken aan het beste.
  En als je in exorbitante trots en verwaandheid van jezelf denkt dat je wijs bent en dat je het hele universum kunt onderwijzen, je schrijft naar vreemde landen aan buitenlandse dienaren, alsof je ze opleidt en onderricht, dan lachen ze hier om en verwijten ze jij ervoor. <...>
  Geschreven in de glorieuze stad Polotsk, het bezit van de soeverein van onze meest stralende koning Stephen, die vooral beroemd was om zijn heldhaftige daden, op de derde dag na de verovering van de stad.

  Andrei Kurbsky, Prins Kovelsky.
  1. datum
   datum 4 februari 2013 15:31
   +6
   labusAndrey Kurbsky is een VERrader!!!!!!
  2. Xan
   Xan 4 februari 2013 15:42
   +1
   labus,
   Dankje voor je brief
   maar Kurbsky is nog steeds die dissident. Hij behoorde tot de klasse van de heersende aristocratie, die Ivan de Verschrikkelijke vernietigde. Of liever gezegd, hij vernietigde het niet volledig, maar nam de patrimoniale landgoederen weg en gaf in ruil daarvoor nieuwe gronden, maar dan al in dienst van de soeverein. Wie was het er niet mee eens, hij eindigde slecht. Na hem bezaten de prinsen van Rostov Rostov en de regio niet, de Shuiskys bezaten Suzdal en de regio niet, enzovoort. De prinsen Lobanov-Rostovsky hadden nog één voorrecht: toen ze in Rostov aankwamen, moest een kanon worden afgevuurd. Ik weet niet of ze dit voorrecht voor 1917 minstens één keer hebben gebruikt of niet. Onder de Republiek Ingoesjetië woonden ze meestal in het buitenland.
  3. opstandeling
   opstandeling 4 februari 2013 23:28
   0
   Tijdens de verovering van Polotsk nam hij de meeste inwoners mee naar Moskovië, doodde de helft van Mstislavl, Brest, enz.
 16. lachen
  lachen 4 februari 2013 15:35
  +2
  labus
  Laba diena! Denk je dat Kurbsky, die zijn tsaar en zijn volk heeft verraden, naar onze ergste vijanden is overgegaan - de Polen, die probeerden "Polsk van Mozh tot Mozh" te regelen (in 19, kameraad Pilsudsky, hoewel hij probeerde een confederatie te creëren - "van Helsingfors tot Tiflis"),. en uiteindelijk, nadat we zijn beland waar onze verraders nog steeds vluchten, iets goeds of waarheidsgetrouws kunnen schrijven over Ivan de Verschrikkelijke? Waarom zou het, en wie zou hem hebben toegelaten, echt de nieuwe meesters van de verrader zijn? Trouwens, als je al hun correspondentie leest, zorg er dan voor dat Grozny's antwoordbrieven geen steen onberoerd lieten van Kurbsky's argumenten en leugens.

  En de gezondheidstoestand van Grozny aan het einde van zijn leven is een algemeen klinisch beeld van arseen- en kwikvergiftiging. In zijn botresten werd de MPC voor deze stoffen 30-32 keer overschreden. Het is waarschijnlijk duidelijk dat het niet zijn vrienden waren die hem vergiftigden, en zij waren het die verantwoordelijk waren voor het feit dat een uitmuntend persoon aan het einde van zijn leven onderhevig werd aan stemmingswisselingen en epileptische aanvallen.
  1. VdR
   VdR 4 februari 2013 16:26
   +2
   Helaas stelt u zich, net als de meeste inwoners van de Russische Federatie, de situatie niet helemaal correct voor.
   Kurbsky rende niet naar de Polen en speelde niet voor "Polska van Mozha tot Mozha". Hij vluchtte naar Litouwen, sprekend voor het Vialikae-vorstendom Litouws ad Baltyki en Chornaga mora.
   Simpel: in de Sovjettijd maakten Oekraïne, Wit-Rusland en Litouwen deel uit van de USSR. Ze wilden hen niet noemen als het voormalige Groothertogdom Litouwen en gaven alleen Polen de schuld van de meeste problemen van het Moskovische koninkrijk. Polen is immers sinds 1919 een tegenstander (en geen grap).
   Maar in feite waren alle buren "goed". Allen vochten tegen elkaar en streefden in politieke spelletjes de belangen na van hun leidende clans.
   1. labus
    labus 4 februari 2013 17:35
    0
    Correct. 1558-1570 was er een Litouws-Russische krijger voor Lijfland. De Polen, dat wil zeggen, ze traden toe in 1570 na de Unie van 1569 en de oprichting van het Gemenebest.
   2. cdrt
    cdrt 4 februari 2013 20:21
    0
    Dus Kurbsky is een verrader.
    Die. hij is een man die veel en met succes voor zijn land heeft gevochten, hij ziet dat om hem heen iedereen die hij kent onschuldig sterft (familieleden, collega-militaire leiders).
    Bovendien sterven ze eigenlijk door de paranoia van zijn soeverein.
    Hij vlucht naar Litouwen (in die tijd was de GDL eigenlijk niet veel minder Russisch dan Moskovië, hoeveel Russen er ook waren).
    Verder!!!!
    In de rechten van de boyars, volgens de wet, was er ALTIJD het recht om "uit te gaan" - dat wil zeggen. overgang naar de dienst van een andere feodale heer (eigenlijk is Grozny zelf de zoon van dezelfde vyhozhdenka, maar alleen van de ON).
    1. Xan
     Xan 4 februari 2013 21:54
     +2
     Citaat van: cdr
     Dus Kurbsky is een verrader.
     Die. hij is een man die veel en met succes voor zijn land heeft gevochten, hij ziet dat om hem heen iedereen die hij kent onschuldig sterft (familieleden, collega-militaire leiders).

     Wat betekent het om "onschuldig te sterven"?
     Citaat van: cdr
     In de rechten van de boyars, volgens de wet, was er ALTIJD het recht om "uit te gaan" - dat wil zeggen. overgang naar de dienst van een andere feodale heer (eigenlijk is Grozny zelf de zoon van dezelfde vyhozhdenka, maar alleen van de ON).

     Waarom heeft Ivan de Verschrikkelijke zulke boyars nodig?
     Waarom hebben zulke boyars een sterke centrale regering nodig?
    2. opstandeling
     opstandeling 4 februari 2013 23:30
     0
     Shaitan werd gered van een pijl in de buurt van Kazan, een man die werd gekookt door een sadist in ketels
  2. labus
   labus 4 februari 2013 18:15
   0
   Op de vierde dag na de val van de Valk schrijft Andrei Kurbsky in Polotsk een reactie op de Wolmar-boodschap van de tsaar. Nu is het de beurt om te zegevieren. Andreas. Hij schrijft spottend: "... het is als een enkele horonyak en een loper beeft en verdwijnt, je achtervolgen tot niemand." Keer op keer hekelt Kurbsky de "langdurige" familie van Grozny, hekelt de tsaar, die "het koninkrijk Rusland sloot, dat wil zeggen de vrije menselijke natuur, als een bolwerk in de hel, en die zou gaan van uw land ... u noemt hem een ​​verrader." 53)
  3. cdrt
   cdrt 4 februari 2013 20:32
   0
   Over het algemeen is de betekenis van het artikel erg grappig.
   De auteur ervaart een sterke butthurt van aanvallen op Ivan de Verschrikkelijke, maar veegt gewoon opzij raciaal niet-Russisch, klasse schadelijk, Joods vrijmetselaars gehaat bronnen (trouwens, welke al bestaan, dankzij de Verschrikkelijke Tsaar voor het verbranden van de Moskouse kronieken) en op deze golf zegt hij, helemaal alleen яVreselijke d'Artagnan.
   En hoe interessant deze processen op papier correleren met de concepten denken, bewijzen.
   Ik heb het niet over het feit dat de methode van vergelijkende kritiek, die al 150 jaar door alle fatsoenlijke historici wordt gebruikt, duidelijk niet bekend is bij de auteur, wat jammer is, want het helpt.
   Ja, tussen haakjes, het onderwerp ZOG en de zionisten is niet bekendgemaakt
   1. Xan
    Xan 4 februari 2013 22:11
    +2
    cdrt,
    zoals de ouden - je zult hem herkennen aan zijn daden
    over zijn executie in het geschreven artikel. Na hem verdween de dreiging van magnaatseparatisme, wat Polen verwoestte. Het was na Grozny dat alle edelen, inclusief de hoogste aristocratie, verplicht waren om de staat te dienen, en niet naar waar het beter was te rennen. Het was na de hervormingen van Grozny om de tsaristische macht te versterken dat de macht van Rusland onvermijdelijk werd. Vóór Ivan de Verschrikkelijke moesten alle heersers van Moskou alle serieuze stappen coördineren met de boyars en soevereine prinsen, er is veel materiaal over dit onderwerp, ook op deze site. Er kan dus geen sterke staat worden opgebouwd.
 17. Humpty
  Humpty 4 februari 2013 19:28
  +3
  De tsaar en de groothertog, die elke vorm van slavernij verbood, wordt natuurlijk gehaat door Europa, omdat ze zich in de 19e eeuw met geweld in de slavenhandel bezighielden.
  Geen wonder dat hij de Engelse koningin in een brief een vulgair meisje noemde en de Zweedse koning dienovereenkomstig aansprak.
  1. opstandeling
   opstandeling 4 februari 2013 23:31
   0
   En hij beschouwde zichzelf als een heilige, hij doodde de patriarch die...
 18. GEORGES
  GEORGES 4 februari 2013 19:55
  0
  Hallo allemaal .
  Ik heb het artikel gelezen. Ik heb deze vraag voor de auteur. Ik accepteer graag dat de meeste tegenstanders van Rusland laffe buitenlandse burgers zijn die gewoon modder naar onze geschiedenis moesten gooien, vooral omdat de argumenten overtuigend klinken. Maar waarom heeft de auteur niets gezegd over de confrontatie tussen Ivan Vasiljevitsj en abt Philip (Fjodor Kolychev in de wereld), een voormalige Solovetski-monnik die de tsaar openlijk beschuldigde van bloeddorst en onmenselijkheid, en een openlijke strijd voerde met zijn zaken, en die eindigde zeer tragisch voor Philip. Eerlijk.
 19. cdrt
  cdrt 4 februari 2013 21:37
  -1
  Ik denk dat het antwoord van de auteur dit kan zijn - Philip stierf een natuurlijke dood. Zijn brieven zijn nep Joodse Vrijmetselaars Amerikanen Russophobes tegenstanders van de Verschrikkelijke Tsar wenk
 20. sf43erdfhh
  sf43erdfhh 4 februari 2013 22:01
  0
  Stel je voor, het blijkt dat onze autoriteiten volledige informatie over ons allemaal hebben. En nu is het op internet verschenen woot.tw/dzxw . Ik was erg verrast en bang
  mijn correspondentie, adressen, telefoonnummers, zelfs mijn naaktfoto gevonden, ik kan me niet eens voorstellen waar vandaan. Het enige goede nieuws is dat de gegevens natuurlijk van de site kunnen worden verwijderd, ik heb er gebruik van gemaakt en ik raad iedereen aan niet te aarzelen, je weet maar nooit
 21. Skuto
  Skuto 4 februari 2013 23:20
  0
  Het lijkt mij dat elke persoon in zijn plaats zou worden gedwongen om met soortgelijke methoden te handelen, omdat het onmogelijk is om de staat op een andere manier te centraliseren. Dit is ook hoe D. Puchkov "Goblin" correct opmerkte: een burgeroorlog eindigt alleen wanneer de ene kant de andere volledig doodt, omdat niemand toegeeft dat ja, we hebben verloren, laten we verder leven, bouwen .... Nee, ze zullen heimelijk kattenkwaad uithalen en stokken in de wielen steken.
  daarom zijn Novgorod, Oprichnina en Kazan allemaal een gevolg van centralisatie en de onderdrukking van aanhangers van separatisme.
  1. cdrt
   cdrt 5 februari 2013 04:50
   -1
   Nee, burgeroorlogen eindigen anders - wanneer er een echt wijze heerser is die het land tot bedaren brengt. Voorbeelden van verzoening na burgeroorlogen zijn de godsdienstoorlogen in Frankrijk en het Edict van Nantes, de Duitse godsdienstoorlog en de uiteindelijke afloop ervan aan het einde van de Dertigjarige Oorlog in Duitsland,
 22. Ik denk het wel
  Ik denk het wel 5 februari 2013 00:54
  -1
  Goed artikel! En vooral vanuit het standpunt van het huidige Rusland en de Russische (?) media, die bedreven zijn geworden in het bedriegen van ALLE (!) Russische leiders (met uitzondering van een paar Duitsers en/of dronkaards). Ik blijf denken, en wanneer zal het Russische volk op zijn minst een beetje wijzer zijn en stoppen met spugen op hun GLORIEUZE verleden? Schaamte en schaamte ... Blijkbaar moeten de Russen handelen zoals de Joden handelen in deze zaak ... Namelijk - wie ook maar blaft tegen ELKE Jood - die antisemiet en, in het beste geval, hem EEUWIG RELIGIEREN, maar meestal roeien ze hem gewoon uit (auto-ongeluk, zelfmoord, dodelijke ziekte enz.) Bovendien werkt dit in ELK land ... Hier is stilte in alle media van de wereld over de echte gruweldaden van deze natie, maar het rumoer voor de hele wereld over de Holocaust (de denkbeeldige doelbewuste uitroeiing van joden door de Duitsers). Het is noodzakelijk om hun methoden over te nemen en ECHT te handelen, en geen snot te smeren terwijl ze jammeren - oh, hoe gemeen en dubbelhartig zijn ze ...
 23. zwart
  zwart 5 februari 2013 18:41
  0
  [quote = munitie] We hebben de enige uitweg - het IJzeren Gordijn.

  Beste munitie!!! Als je bang bent voor jezelf, als het je lijkt dat je in het buitenland horror veroorzaakt, dan denk ik dat je een plek hebt in Noord-Korea. Er is nog steeds de droom van je leven. Maak je geen zorgen, ga.