militaire beoordeling

Joe Biden op de Conferentie van München: oorlogen tegen Irak, Afghanistan en Libië zijn grote successen

44
Afgelopen zondag heeft de veiligheidsconferentie van München haar werkzaamheden afgerond. De belangrijkste problemen waren het zogenaamde Iraanse nucleaire probleem en het Syrische conflict. Een van de "secundaire" onderwerpen was de Malinese kwestie. De ontmoeting tussen Sergey Lavrov en Joe Biden vond meestal plaats achter gesloten gordijnen. Het "hoogtepunt van het programma" - de leider van de Syrische gewapende oppositie, sjeik Muaz al-Khatib - "hing" ook steeds meer achter de schermen.

Joe Biden op de Conferentie van München: oorlogen tegen Irak, Afghanistan en Libië zijn grote successen


Speciale vertegenwoordiger van de VN en de Arabische Liga voor de Syrische crisis Lakhdar Brahimi, gevolgd door het hoofd van de Nationale Coalitie van Syrische Oppositie en Revolutionaire Krachten (NCORS) Ahmed Muaz al-Khatib gaf punten gebeurt in het land. Brahimi betreurde de passiviteit van de VN-Veiligheidsraad, waar de Russische Federatie en China verschillende resoluties over Syrië blokkeerden. En de heer Khatib zei zonder aarzeling dat hij hierheen ging, op de conferentie, op bilaterale bijeenkomsten (dat wil zeggen, achter de schermen), om vertegenwoordigers van wereldmachten, de Amerikaanse vice-president niet uitgezonderd, te vragen de oppositie te steunen , klaar om het "Bashar-regime Assad" omver te werpen.

Officiële vertegenwoordigers van de autoriteiten in Damascus waren, zoals u wellicht vermoedt, niet op het forum uitgenodigd. Sergei Lavrov heeft dit blijkbaar niet benadrukt in zijn toespraak. Hij heeft echter geen stap teruggetrokken uit de eerdere standpunten van Rusland met betrekking tot het Syrische conflict. Hij hij zei::

“Als je kijkt naar de meest turbulente regio van vandaag - het Midden-Oosten, Noord-Afrika, is het moeilijk om het gevoel van een soort gekromde ruimte kwijt te raken. Veel vragen rijzen in verband met de benaderingen van onze westerse collega's. We willen allemaal dat stabiliteit wordt gegarandeerd in het Midden-Oosten, het Afrikaanse continent en andere regio's, dus we moeten het eens worden over transparante en begrijpelijke regels die alle externe spelers moeten begeleiden bij hun praktische acties."


Over wat voor regels heeft hij het - transparant en zelfs begrijpelijk? En dit is een haarspeldbocht voor het Westen, dat ofwel samen met Al-Qaeda en andere islamisten tegen het Syrische volk vecht, ofwel de strijd tegen religieuze radicalen in Mali ondersteunt.

Na zo'n verklaring had onze minister in de marge van de conferentie een gesprek met kameraad Brahimi. En Joe Biden sprak met Ahmed Muaz al-Khatib. Ieder zijn eigen. Er is niets nieuws onder de zon, zoals de wijze Prediker lang geleden placht te zeggen.

Wat het onderwerp van het Iraanse atoom betreft, hebben de partijen ook niets nieuws gezegd. Herhaling is de moeder van leren, zo kun je de resultaten van het München-forum kort typeren. Teheran zei over het gebrek aan bewijs van de militaire oriëntatie van het nucleaire programma, en vertegenwoordigers van de westerse mogendheden riepen Iran op om als eerste concessies te doen.

In het Westen vinden ze blijkbaar helemaal niet dat een 'verdachte' een verdachte blijft totdat zijn schuld is bewezen. Iedereen die met de vinger van het Westen wijst, wordt meteen beschuldigd. En hij loopt de beschuldigde binnen totdat hij het tegendeel bewijst. Geen enkele advocaat ter wereld (behalve misschien Obama, die aan de Harvard Law School studeerde) zou zo'n juridische logica niet leuk vinden. Maar democratie is democratie, en de Duitsers en hun gasten dwongen kameraad Ali Akbar Salehi om zichzelf te verdedigen. Hij moest zelfs zijn stem verheffen.

3 februari laaide op verhit debat over het nucleaire programma van Iran. Salehi, de minister van Buitenlandse Zaken van Iran, heeft de westerse beschuldigingen dat zijn land een atoombom aan het bouwen is luid ontkend.

"Waar is het bewijs? - Salehi was verontwaardigd en hief zijn handen op naar het glazen plafond in de koninklijke hal van het Bayerischer Hof Hotel. "Laat me het rapport op papier zien en ik sta aan uw kant." Het hoofd van de commissie buitenlands beleid in de Duitse Bondsdag, Ruprecht Polenz, benadrukte dat het niet de internationale gemeenschap is die de geheime bedoelingen van Teheran moet bewijzen, maar de vreedzame bedoelingen van Iran. Polenz uitte ook scherpe kritiek op de anti-Israëlische retoriek van Teheran: "Dit is onaanvaardbaar."


Trouwens, Salehi noemde de datum van de volgende onderhandelingsronde met de "zes" internationale bemiddelaars: 25 februari. De locatie van de bijeenkomst is Kazachstan.

Noch de Franse minister van Defensie Jean-Yves Le Drian, noch de minister van Buitenlandse Zaken Laurent Fabius woonden de conferentie in München bij. Daarom is het Malinese thema naar de achtergrond verdwenen.

Maar achter de schermen werden enkele vrij belangrijke dingen besproken.

Tijdens een ontmoeting met de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov sprak de Amerikaanse vice-president Joe Biden, die Rusland eerder vaak had bekritiseerd, enigszins onverwacht op vriendelijke toon. In ieder geval partners. Het ging niet om iets neutraals, maar om de normalisering van de betrekkingen tussen de twee landen.

Washington hij bood start normalisering met samenwerking op gebieden die geen tegenstellingen tussen de twee machten veroorzaken. De strijd tegen massavernietigingswapens is een geschikt terrein voor samenwerking. Het Nunn-Lugar-programma loopt in de zomer af en Rusland weigert het te verlengen. Als onderdeel van het verdrag bieden de Verenigde Staten hulp aan andere landen bij de verwijdering van ontmantelde nucleaire en chemische stoffen armen en leveringsmiddelen. In de afgelopen twintig jaar heeft het programma 7610 kernkoppen, 33 kernonderzeeërs, 902 intercontinentale ballistische raketten, 155 bommenwerpers en honderden andere leveringsvoertuigen vernietigd. Moskou verklaarde de weigering om de overeenkomst te verlengen door het feit dat het geen subsidies meer nodig heeft.

Journalisten weten al onder welke voorwaarden Moskou klaar is om een ​​nieuwe overeenkomst te ondertekenen. Toegegeven, dit zal worden ondertekend als de voorwaarden "gebaseerd zijn op gelijkheid en voldoen aan de moderne realiteit." De overeenkomst inzake de verwijdering van plutonium uit 2010, geactualiseerd in 2002, kan als model voor de overeenkomst dienen: beide partijen hebben gelijke financiële verplichtingen en "redelijk gedeelde verantwoordelijkheid". Wat het Nunn-Lugar-programma betreft, waren Amerikaanse aannemers die waren ingehuurd om in Rusland te werken niet verantwoordelijk voor ongevallen en noodsituaties die door hun schuld zijn ontstaan.

Dat is niet alles. In het nieuwe akkoord wil de Russische regering de Amerikaanse toegang tot bepaalde faciliteiten beperken.

Om de voorwaarden van Russische zijde te bespreken, zal Rose Gottemoeller, de Amerikaanse Senior Undersecretary of State, deze maand naar Moskou vliegen. Washington haast zich: ze zeggen zo snel mogelijk concrete afspraken te willen maken. Echter, zoals de vertegenwoordiger van de Russische delegatie in München stellig verklaarde: "in tegenstelling tot in de jaren negentig zal Moskou nu "niets overhaast doen".

Tijdens de conferentie sprak Joe Biden zeidat Washington en Moskou met succes een "reset" van de betrekkingen hebben doorgevoerd, terwijl ze melding maakten van de gezamenlijke stemming voor sancties tegen Iran in de VN-Veiligheidsraad, het START-verdrag en de toetreding van Rusland tot de WTO. Hij merkte ook meningsverschillen op met Rusland, met name het raketafweersysteem in Europa. Hij zei echter geen woord over het oplossen van het probleem.

En Sergey Lavrov, als reactie daarop, herinnerde aan het Russische standpunt dat Moskou garanties wil verkrijgen dat het Europese raketafweersysteem niet tegen Rusland zal worden gericht.

Wat vinden de mensen van de conferentie in het buitenland in München?

Kave Afrasiabi, doctor in de wijsbegeerte, auteur en co-auteur van verschillende boeken, schrijft in "Azië Tijden"dat het tijd is voor voorzichtig optimisme. Iran en de Verenigde Staten, schrijft hij, staan ​​op het punt van historisch mogelijkheden om hun "bevroren" relatie te herstellen. Het is tijd om het te doen, gelooft de wetenschapper, en merkt op dat alle kansen uit het verleden verloren zijn gegaan - simpelweg omdat de ene of de andere kant niet "klaar" was.

Gelukkig, zegt de auteur, is de situatie van vandaag anders dan de vorige. En dit is wat aanleiding geeft tot voorzichtig optimisme, vooral in het licht van positieve verklaringen van Amerikaanse en Iraanse functionarissen, met name de Amerikaanse vice-president Joseph Biden, die tijdens het bijwonen van de 49e Veiligheidsconferentie in München aankondigde dat de VS klaar zijn voor een serieuze dialoog met Iran. Daarbij deed hij een stap die Iran beantwoordde: minister Salehi noemde de woorden van Biden "een stap voorwaarts". Hij bevestigde toen dat zijn land klaar was voor onderhandelingen.

Tegelijkertijd, in reactie op de opmerkingen van Biden dat het venster van diplomatie niet voor altijd open is en dat alle opties op tafel blijven, bestempelde Salehi de Amerikaanse bedoelingen om tegelijkertijd te onderhandelen en onmiddellijk "te gebruiken als "tegenstrijdig" met deze dreigende retoriek ... het is onverenigbaar ... We zullen alleen bereid zijn om deel te nemen als we als gelijken spreken.”

Woorden zijn woorden, en Amerika, beroemd om zijn dubbele moraal, zal zijn goede bedoelingen in de praktijk moeten bewijzen. Of ze is klaar voor een dialoog, of ze beschouwt zichzelf, net als de personages van Orwell, als 'meer gelijk dan anderen'.

De huidige Amerikaanse strategie ten aanzien van Iran komt neer op twee aspecten: inperking van de Iraanse macht en inperking van het verlangen van Iran naar kernwapens. Wat dat laatste betreft, gaf Hillary Clinton in haar laatste toespraak van de minister van Buitenlandse Zaken in de Council on Foreign Relations prioriteit aan de Iraanse nucleaire dreiging en bevestigde ze opnieuw dat de VS vastbesloten waren "om te voorkomen dat Iran een kernwapen zou krijgen".

Hier zit een contradictie in, meent de analist. Per slot van rekening heeft Iran de drempel van nucleair vermogen al bereikt door de volledige nucleaire brandstofcyclus te beheersen, en dit is een voldongen feit waarmee rekening moet worden gehouden en volledig moet worden geïntegreerd in een realistische Amerikaanse strategie ten aanzien van Iran. Het is ongelooflijk, schrijft de auteur, dat de Verenigde Staten er niet in slagen om een ​​belangrijk onderscheid te maken tussen potentiële en feitelijke capaciteiten en om op basis van het bestaande verschil een passend beleid te ontwikkelen.

Waar eindigen we mee? Als de VS van plan zijn aan te dringen op de opschorting van het uraniumverrijkingsprogramma, dan heeft dat geen zin. Dit is volgens de wetenschapper gedoemd te mislukken - in het licht van de duidelijke signalen van het Iraanse leiderschap dat ze onder geen enkele omstandigheid de uraniumverrijkingsactiviteiten zullen stoppen.

Maar wat Teheran zou kunnen (en bereid is) te overwegen, is het instellen van een vrijwillig plafond voor uraniumverrijking. Laten we zeggen dat we het hebben over een tijdelijke schorsing van 20% verrijking of iets dergelijks. Hierin ziet de analist bepaalde compromissen die geen inbreuk maken op het "onvervreemdbare nucleaire recht" van Iran, zoals vastgelegd in de artikelen van het Nucleaire Non-proliferatieverdrag (NPV).

Dit alles kan worden aangevuld met inspanningen om de samenwerking van Iran met de IAEA te versterken.

Alles bij elkaar genomen zullen deze stappen van Iran een "objectieve garantie" bieden met betrekking tot het vreedzame karakter en de doelstellingen van het nucleaire programma.

Maar zullen deze stappen voldoende zijn om de westerse sancties tegen Iran op te heffen? En is de VS klaar om de zet van Iran te beantwoorden? Zal Washington afstand nemen van de dwingende diplomatie die een tweede natuur is geworden? Een andere vraag is welke rol Amerikaanse bondgenoten, zoals Groot-Brittannië of Frankrijk, op zich zullen nemen.

Christoph Dreyer (Wereld Socialist Web Site) merkt in het bijzonder op dat Biden het veld van de conferentie gebruikte om de beweringen van de VS als wereldhegemon te bevestigen. In een toespraak op zaterdag zei hij dat de "Pacifische macht van de Verenigde Staten", samen met "de grootste militaire alliantie ter wereld" (NAVO), "onze heerschappij" over zowel de Atlantische Oceaan als de Stille Oceaan zal handhaven door "onze nieuwe verdedigingslinie". strategie."

De Amerikaanse vice-president rechtvaardigde het westerse beleid van mogelijke militaire interventie in geostrategisch belangrijke regio's van de wereld door sociale instabiliteit:

“Vandaag de dag proberen extremisten in Noord-Afrika en in sommige landen in het Midden-Oosten uit te buiten: de doorlaatbaarheid van grenzen; de aanwezigheid van veel onbeheerde gebieden; de beschikbaarheid van wapens, nieuwe regeringen die soms niet de capaciteit hebben om extremisme te bestrijden; de uittocht uit landen van een generatie ontevreden jonge mensen wiens verlangens worden onderdrukt door een stagnerende economie.”


Een dergelijke situatie, zo legde de Amerikaanse vicepresident uit, vereist:

"een geïntegreerde aanpak en toepassing van het volledige scala aan instrumenten dat ons ter beschikking staat, inclusief de krijgsmacht."


Het lijkt erop dat genoeg genoeg is, maar Joe Biden ging door. Hij ging zelfs zo ver dat hij de wrede oorlogen tegen Irak, Afghanistan en Libië als grote successen presenteerde en zelfs modellen noemde voor toekomstige campagnes.

Wat betreft Syrië herhaalde Biden de Amerikaanse eis voor 'regimeverandering'. Hij zei dat de Syrische president Assad deze "tiran is die zich obsessief aan de macht vastklampt" die het Syrische volk niet nodig heeft en moet "vertrekken". Volgens een rapport in The Times of London, merkt de auteur op, gaven de Verenigde Staten Israël groen licht voor verdere luchtaanvallen op Syrië nadat Tel Aviv op 30 januari doelen in Syrië had gebombardeerd.

Overigens maakte de Amerikaanse vice-president er geen geheim van dat het Amerikaanse offensief initiatief in het Midden-Oosten en Noord-Afrika gericht is tegen de Chinese invloed in de regio en in het algemeen verband houdt met de anti-Chinese politieke en diplomatieke regering van Obama. offensief, bekend als de "Asia Pivot".

Als reactie hierop maakten vertegenwoordigers van de Europese mogendheden Biden duidelijk dat ze heel graag wilden deelnemen aan de herkolonisatie van het Midden-Oosten en Noord-Afrika in samenwerking met de Verenigde Staten.

De Duitse regering heeft expliciet aangegeven niet toe te kijken. Beide Duitse ministers, Guido Westerwelle (Buitenlandse Zaken) en Thomas de Maizière (Defensie), benadrukten het belang van samenwerking met de VS en hun steun voor westerse interventie in Syrië en Mali. Westerwelle beloofde de NCORS-leider Khatyb "actieve steun" uit Duitsland.

Interessant is dat diezelfde Westerwelle meerdere malen het belang van een partnerschap met Rusland benadrukte. Duitsland is immers niet geïnteresseerd in een confrontatie met China en Rusland, dat zijn eigen belangen heeft in het Midden-Oosten. En China heeft zijn eigen - in Afrika.

Er is geen dubbele standaard meer, maar een driedubbele.

Jay Solomon van De Wall Street Journal benadrukt de westerse scepsis over het boeken van vooruitgang in de nucleaire onderhandelingen.

Hij merkt in het bijzonder op dat Said Jalili de belangrijkste nucleaire onderhandelaar van Iran is. Deze persoon is de persoonlijke vertegenwoordiger van de opperste leider van de Islamitische Republiek Iran, ayatollah Ali Khamenei, en laatstgenoemde uitte voortdurend zijn onwil om het nucleaire programma van Iran in te perken. De heer Jalili speelt een veel grotere rol bij het vormgeven van het nucleaire beleid van Teheran dan de heer Salehi, die overigens in de VS is opgeleid als kernfysicus.

De auteur wijst er ook op dat de nieuwe Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, voormalig senator John Kerry van Massachusetts, de reputatie heeft niet zo'n militante "havik" te zijn als zijn voorganger, Hillary Clinton. Wat betreft de Amerikaanse minister van Defensie, de kandidaat voor de functie, Chuck Hagel, bracht de wetgevers in verwarring door te zeggen dat hij zou werken om het nucleaire programma van Iran te "afschrikken" als hij zou worden bevestigd als hoofd van het Pentagon. Toegegeven, hij legde meteen uit dat het beleid van president Obama is om te voorkomen dat Iran kernwapens ontwikkelt, en niet om Teheran te behouden nadat het is verkregen.

De heer Biden in München moest de schade van de opmerkingen van de heer Hagel "minimaliseren" en de positie van Barack Obama benadrukken, die van plan is alle middelen te gebruiken, inclusief mogelijk militair geweld, om te voorkomen dat Iran een bom maakt. Biden zei botweg:

“Zoals president Obama de Iraanse leiders duidelijk heeft gemaakt, is ons beleid geen inperking – het is geen inperking. We moeten voorkomen dat Iran een kernwapen krijgt."


Wat Europa betreft, zeggen EU-diplomaten die bekend zijn met de gesprekken dat het onduidelijk blijft of Iran echt geïnteresseerd is in een compromis. Vooral mevrouw Ashton drong erop aan dat er geen onderhandelingen zouden zijn omwille van de onderhandelingen, en zei dat Iran de eerste stap moet zetten om vertrouwen op te bouwen.

Er werd dus niets fundamenteel nieuws gehoord op de conferentie in München, behalve het feit dat vice-president Biden de stellingen van zijn baas Obama moest herhalen, die zich in Washington verdedigde tegen de aanvallen van "haviken" zoals McCain, de kandidaat voor minister van defensie schudde onbewust - Chuck Hagel. De ontmoeting achter de schermen tussen Sergei Lavrov en Joe Biden moet ook worden benadrukt, waarbij de discussie ging over de normalisering van de betrekkingen tussen Rusland en de Verenigde Staten. Waarschijnlijk zal de strijd tegen massavernietigingswapens binnenkort een terrein worden voor samenwerking in partnerschappen. En het struikelblok zal, zoals eerder, EuroPRO zijn.

Beoordeeld en vertaald door Oleg Chuvakin
- speciaal voor topwar.ru
44 opmerkingen
Объявление

Abonneer je op ons Telegram-kanaal, regelmatig aanvullende informatie over de speciale operatie in Oekraïne, een grote hoeveelheid informatie, video's, iets dat niet op de site staat: https://t.me/topwar_official

informatie
Beste lezer, om commentaar op een publicatie achter te laten, moet u: inloggen.
 1. tronin.maxim
  tronin.maxim 5 februari 2013 08:05
  +3
  Net als bij schaken, één bord en 2 spelers. De pionnen gaan rond en rond, straks gaan de paarden vooruit, de vraag is wat de koningin van zwart pak van plan is? Of misschien een koning?
  1. Vanek
   Vanek 5 februari 2013 08:14
   0
   Citaat van tronin.maxim
   wat dacht de dame?


   Als de pionnen en ridders bewegen zoals ze bewegen, staat de koning schaakmat.
   1. Region65
    Region65 5 februari 2013 08:23
    +4
    als de pionnen (VS) en paarden (Cutoff en de Grote Broederschap) zichzelf blijven volgen, dan zullen ze binnenkort euthanasie moeten doen ... _))))))))
    1. Vanek
     Vanek 5 februari 2013 08:28
     +3
     Citaat: Regio65
     euthanasie..._)


     Hun lobotomie.
   2. tronin.maxim
    tronin.maxim 5 februari 2013 08:26
    +1
    Citaat: Vanek
    dan de koning schaakmat.

    Weet je zeker dat de koning geen troeven had? Eén verkeerde beweging en de hele vector kan veranderen.
    1. Vanek
     Vanek 5 februari 2013 08:27
     0
     Citaat van tronin.maxim
     één fout


     Kastelen?
     1. ONDER
      ONDER 5 februari 2013 09:34
      +2
      Citaat: Vanek
      Weet je zeker dat de koning geen troeven had? Eén verkeerde beweging en de hele vector kan veranderen.

      Het hangt allemaal af van de vaardigheid van de grootmeester) wenk
      1. Kurkul
       Kurkul 5 februari 2013 11:06
       0
       Citaat: INTER
       Het hangt allemaal af van de vaardigheid van de grootmeester)

       Niet alleen: in eerste instantie - uit het gebied van het bord, dat, zoals we zien, tijdens het spel kan veranderen. Dienovereenkomstig verandert de hoeveelheid beweging van de stukken en, ten eerste, de snelheid van invloed op de stukken (dat wil zeggen, je moet nog steeds naar het gewenste stuk rennen met de reactiesnelheid van de grootmeester ongewijzigd).
       1. ONDER
        ONDER 5 februari 2013 15:38
        0
        Citaat: Kurkul
        Niet alleen: in eerste instantie - uit het gebied van het bord, dat, zoals we zien, tijdens het spel kan veranderen. Dienovereenkomstig verandert de hoeveelheid beweging van de stukken en, ten eerste, de snelheid van invloed op de stukken (dat wil zeggen, je moet nog steeds naar het gewenste stuk rennen met de reactiesnelheid van de grootmeester ongewijzigd).

        Het algoritme van het schaakspel is niet afhankelijk van de oppervlakte van het bord!
  2. oorlog
   oorlog 5 februari 2013 13:06
   0
   http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HKWJSKYBDXE#!
   Uit Noord-Korea met liefde!
  3. Sith Lord
   Sith Lord 5 februari 2013 16:04
   0
   De koning van het zwarte pak besloot zijn zwarte achterkant te redden, hoe de koningin alles controleert, en achter het bord, maar niet minder invloedrijk, koningen van verschillende kleuren.
   En de pionnen aan beide kanten sterven.
 2. Vanek
  Vanek 5 februari 2013 08:09
  +4
  Moskou zal nu "niet overhaast iets doen".

  Zeven keer meten, ..........

  Oleg hi
 3. Cheshirski
  Cheshirski 5 februari 2013 08:18
  0
  Amerikanen zijn niet langer verlegen om te praten over hoe ze succes zullen hebben in het oosten ....
 4. Denis_SF
  Denis_SF 5 februari 2013 08:20
  +8
  Weer reden ze van leeg naar leeg, ieder bleef bij zijn eigen..

  Als onderdeel van het verdrag verlenen de Verenigde Staten hulp aan andere landen bij de verwijdering van ontmantelde nucleaire en chemische wapens en hun overbrengingsmiddelen. In de afgelopen twintig jaar heeft het programma 7610 kernkoppen, 33 kernonderzeeërs, 902 intercontinentale ballistische raketten, 155 bommenwerpers en honderden andere leveringsvoertuigen vernietigd. Moskou verklaarde de weigering om de overeenkomst te verlengen door het feit dat het geen subsidies meer nodig heeft.

  VS Vysotsky heeft deze woorden: "En wees niet geïnteresseerd in onze manier van leven - we weten zelf waar we wat hebben. Dus ons Centraal Comité schreef in een open brief: - We keuren zijn lijn goed!"
 5. Region65
  Region65 5 februari 2013 08:20
  +8
  Joe Biden op de Conferentie van München: de oorlogen tegen Irak, Afghanistan en Libië zijn grote successen.. blijkbaar is Joe Biden een complete masturbator en een idioot) welk succes heeft SeSheA in Irak? Afghanistan en Libië? het is alsof een klote gopota op zijn gangpad zal bespreken hoe ze beroemde "rijke hutten" hebben "ingevoegd" :) ze hebben de rz beroofd, duidelijk gelast, ze hebben echt beroofd, verkracht en alle bewoners ten koste van ... verdomme
  1. was-
   was- 5 februari 2013 14:07
   +2
   De landen zijn in chaos. Dit was het doel, en het bereiken van het doel is succes.Het Amerikaanse beleid ten aanzien van Rusland na 1990 heeft met vele voorbeelden bewezen dat woorden en daden helemaal niet met elkaar overeenkomen. Het is tijd om af te ronden met naïviteit over de ware doelen van de staten en de NAVO.
  2. Sith Lord
   Sith Lord 5 februari 2013 16:05
   +1
   Ik zal je voortzetten, bovendien gaven de eigenaren van rijke hutten twee van hun bendes de hoorns ...
 6. ruiken
  ruiken 5 februari 2013 08:22
  +1
  Tijdens de conferentie zei Joe Biden dat Washington en Moskou met succes een "reset" van de betrekkingen hebben uitgevoerd,
  Dit is geen reboot. Het is gewoon dat het virus in het gezicht van de Verenigde Staten alle mogelijke programma's heeft opgegeten. En naar mijn mening bleef de computer hierdoor hangen
 7. albert
  albert 5 februari 2013 08:22
  +2
  Het riekt niet langer naar dubbele moraal, maar naar drievoudige. Waarschijnlijker is dat dit alles naar de Derde Wereldoorlog ruikt. In reactie daarop maakten vertegenwoordigers van de Europese mogendheden aan Biden duidelijk dat ze helemaal klaar waren om deel te nemen aan de re- kolonisatie van het Midden-Oosten en Noord-Afrika in samenwerking met de Verenigde Staten en dat is het belangrijkste.
 8. lehatormoz
  lehatormoz 5 februari 2013 08:23
  0
  [media=http://Hunt%20%20Taliban%20%20Apache.flv]
 9. Che
  Che 5 februari 2013 08:38
  +2
  Over wat voor regels heeft hij het - transparant en zelfs begrijpelijk? En dit is een haarspeldbocht voor het Westen, dat ofwel samen met Al-Qaeda en andere islamisten tegen het Syrische volk vecht, ofwel de strijd tegen religieuze radicalen in Mali ondersteunt.

  Hier is de verachtelijke essentie van Amer, nou ja, wat kan ik zeggen. Leopard verandert zijn vlekken. We moeten hen weerstaan ​​door hulp te bieden aan de legitieme regering van Syrië.

  Zoals de mensen zeggen, zullen ze Gods dauw in hun ogen zeggen.
  1. Sandov
   Sandov 5 februari 2013 20:47
   +1
   Che,
   Amers zijn onverbeterlijk, ze blijven onzin drijven.
 10. Vladimirets
  Vladimirets 5 februari 2013 08:43
  +2
  München, München, de plaats is al vervelend, de parallellen zijn niet goed.
 11. MG42
  MG42 5 februari 2013 08:44
  +4
  De Amerikaanse vice-president maakte er geen geheim van dat het offensieve initiatief van de VS in het Midden-Oosten en Noord-Afrika gericht is tegen de Chinese invloed in de regio en over het algemeen verband houdt met het anti-Chinese politieke en diplomatieke offensief van de regering-Obama, bekend als de " Azië Pivot."
  Vergeet niet dat China de grootste afnemer van Iraanse olie is, het laat de Amerikanen niet rondzwerven. Als dit olietoevoerkanaal voor hem wordt geblokkeerd, kan de economie van de VRC ernstig lijden. Er zijn voorwaarden voor oorlog daar.
  1. Kaa
   Kaa 5 februari 2013 09:09
   +7
   Citaat: MG42
   MG42

   Maar ik heb een kleine maar belangrijke toevoeging (vertaling uit de Israëlische pers)
   Barak in München zei dat Israël klaar is om de handschoenen tegen Syrië en Hezbollah uit te trekken. Iraanse leiders gaven gehoor aan zijn woorden en volgden tegelijkertijd de Syrische oppositieleider Mouaz al-Khatib. In München ontmoette de Amerikaanse vicepresident Joe Biden voor het eerst de Russische en Iraanse ministers van Buitenlandse Zaken Sergey Lavrov en Ali Akbar Salehi.
   Salehi bracht 45 minuten door met een Syrische dissident aan de zijlijn van een conferentie waar verklaringen van de Israëlische minister van Defensie werden besproken.
   Deze bijeenkomsten werden aangenomen als de veronderstelling dat de Syrische oppositie de val van de Syrische heerser niet op korte termijn verwacht, en daarom is er geen andere keuze dan met hem te gaan praten over machtsdeling in een vorm om het Syrische conflict te beëindigen. Teheran pleit al voor een rol in de Syrische vredesregeling, maar het harde optreden van Iran en de harde reactie van Israël kunnen dit langetermijnscenario ondermijnen.
   s-immine
   nt-Jalili
   -Assad-weegt-vergelding-voor-Israël
   .Arabieren willen vergelding voor Israëlische luchtaanvallen.. De Syrische oppositie is uitgeput en wil ergens over onderhandelen. Welnu, de Verenigde Staten hebben natuurlijk de leiding, alleen nu met het oog op Lavrov. Iran is niet vies van het nemen van vreedzame middelen om het Syrische vuur te blussen. Hier is het schema..
   1. MG42
    MG42 5 februari 2013 09:23
    +1
    Kaa,
    Wat vind je van China? Hij voegt immers ook zijn <<veto>> toe aan de resoluties over Syrië, en als het Iran betreft, zal hij zeker niet zwijgen.
    1. Kaa
     Kaa 5 februari 2013 10:07
     +4
     Citaat: MG42
     als het Iran betreft, zal het zeker niet zwijgen.

     Ja, het gaat niet om China, het Westen doet 'een goed gezicht op een slecht spel'. Ze zouden Iran al lang geleden hebben aangevallen, MAAR: Iedereen weet heel goed dat Iran REEDS kernwapens HEEFT. Iran ontkent dit als het ware (in navolging van Israël, en het Westen moet als het ware geloven)
     "De druk die de Verenigde Staten en het Westen in het algemeen op Iran uitoefenen om te voorkomen dat het kernwapens verwerft, is volledig tevergeefs. De Islamitische Republiek heeft al niet alleen kernwapens uit de voormalige Sovjet-Unie, maar ook genoeg verrijkt uranium om te produceren nieuw Erger nog, Iran heeft bestelauto's Pakistaanse generaals en Pakistaanse kernwetenschapper Abdul Qadeer Khan. dollar voor een bom. Al snel kwamen er berichten dat er drie kernkoppen waren viel van. Dit werd bevestigd door de Russische generaal Viktor Samoilov, die zich bezighield met ontwapeningskwesties voor de generale staf. Hij erkende dat er drie kernkoppen waren verdwenen uit Kazachstan. Ondertussen zei Paul Muenstermann, toenmalig vice-president van de Duitse Federale Inlichtingendienst, dat Iran twee van de drie kernkoppen, evenals voertuigen voor de levering van kernwapens voor de middellange afstand, uit Kazachstan heeft ontvangen. . Hij onthulde ook dat Iran vier 152 mm nucleaire munitie had gekocht van de voormalige Sovjet-Unie, die naar verluidt was gestolen en verkocht door voormalige officieren van het Rode Leger.
     Tot overmaat van ramp beweerden Russische functionarissen een paar jaar later dat ze bij het vergelijken van documenten over de overdracht van kernwapens van Oekraïne naar Rusland een discrepantie van niet minder dan 250 kernkoppen vonden. Iran verwierf tactische kernwapens uit een of meer voormalige Sovjetrepublieken Vandaag de dag blijven de Iraanse leiders, ondanks vier reeksen VN-sancties, doorgaan met zowel hun raket- als nucleaire verrijkingsprogramma's en hebben ze genoeg verrijkt uranium om zes atoombommen te bouwen, volgens de laatste rapport van de International Atomic Energy Agency (IAEA) De Islamitische Revolutionaire Garde heeft nu meer dan duizend ballistische raketten, waarvan vele gericht zijn op Amerikaanse militaire bases in het Midden-Oosten en Europa ... . De Iraanse marine heeft haar schepen al bewapend met grond-grondraketten voor de lange afstand en zal binnenkort haar missie uitbreiden naar de Atlantische Oceaan en de Golf van Mexico.
     “De geschiedenis suggereert dat het voor ons misschien te laat is om te proberen Iran te stoppen van zijn nucleaire ambities. Waarom gaan we ervan uit dat Iran in 20 jaar proberen niet in staat is geweest om het resultaat te bereiken - toegang hebben tot enorme hoeveelheden niet-geclassificeerde gegevens over de ontwerpen van kernwapens en bewapend met 21e-eeuwse technologie - dat de Verenigde Staten in drie jaren tijdens de implementatie van het Manhattan-project in de jaren 1940?”, vraagt ​​​​kernwapenexpert Peter Vincent Pry, die voor de CIA werkte
     Опубликовано: 27/10/2011 10:12
     : http://www.inosmi.ru/asia/20111028/176730988.html#ixzz2K0Bbf4Ia
   2. was-
    was- 5 februari 2013 14:11
    +1
    U kunt geen onderhandelingen voeren met de "oppositie", u kunt alleen maar SPELEN. En wie gebruikt ze dan.
 12. JohnnyT
  JohnnyT 5 februari 2013 08:47
  +2
  Niets nieuws.......de vijand bleef de vijand! Het is natuurlijk grappig om hun "geweldige toespraken" te lezen, geloven ze zelf in wat ze zeggen ??? Welnu, met betrekking tot Rusland in het algemeen ....... we willen vrienden met je zijn, en het feit dat we je vernietigen wanneer de gelegenheid zich voordoet, is normaal - dit is onze vriendschap!
  1. rol
   rol 5 februari 2013 13:13
   +3
   Citaat van Johnny
   we willen vrienden met je zijn

   Zodra de matrassen zoet beginnen te zingen, wordt duidelijk dat ze iets nodig hebben. En het voordeel hiervan zal heel groot zijn - maar alleen voor de matrashoezen zelf. Daarom moet de plichtzin altijd klaar zijn - rot op (met een letterlijke vertaling van onbeleefd. vertrekken, falen, zich ontdoen van, uyo .... komen, om ..... zijn). Dit begrijpen ze goed.
   1. JohnnyT
    JohnnyT 5 februari 2013 14:40
    0
    Nou ja ....... tussen haakjes, de laatste tijd is er nieuws dat de Verenigde Staten de betrekkingen met Rusland willen normaliseren ...... opnieuw hebben ze vuile trucs gepland ..... Ik persoonlijk niet geloven dat we naïeve "plattelandsjongens" in onze leiding hebben, ze zitten....... Alles wat ze in het verleden ondertekenden en deden, was behoorlijk betekenisvol .... en ze begrepen perfect waar dit toe zou leiden .... ... Leidt tot slechte gedachten .......
 13. Averías
  Averías 5 februari 2013 09:17
  +5
  Ik ben gewoon aan het dollen, een stelletje hypocrieten (dit gaat Lavrov niet aan). Vooral de Verenigde Staten hebben zelf "het vuur aangestoken" van de oorlog in het Midden-Oosten, en nu proberen ze het te blussen door het "vuur met benzine te vullen". En nu, zie je, ze zijn verbaasd en bezorgd - hun cynisme kent geen grenzen.
  Ik schreef al dat het doel van de Verenigde Staten en hun bondgenoten is om het Oost-Oosten in gecontroleerde chaos te storten (het is niet gelukt), om het in ontwikkeling terug te brengen naar de Middeleeuwen. En dan middelen grijpen, en mensen, en wat mensen zijn reservaten, gebrek aan onderwijs (het is niet voor niets dat onderwijsinstellingen worden opgeblazen, en de islamisten zijn duidelijk geen humanitairen), vernietigde infrastructuur en medicijnen zullen de bevolking verminderen. De VS zullen het Verre Oosten niet verlaten, er zal altijd een "goede" reden zijn. Ze begrepen perfect dat het niet lukte om Rusland op te splitsen en er een grondstofkolonie van te maken, om het in delen te verdelen met andere jakhalzen, nu zijn alle inspanningen gericht op het Midden-Oosten en Afrika.
  1. politruk419
   politruk419 6 februari 2013 05:17
   0
   Averias NL Gisteren, 09:17

   Ik ben gewoon aan het dollen, een stelletje hypocrieten (dit gaat Lavrov niet aan).
   ////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////
   //////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////
   In deze situatie kun je Lavrov niet benijden. Achter hem staat tenslotte een iPhone met eeuwig delirium, evenals de vijfde colonne grantosos achterin. En het leger bloedde leeg door de hervormingen van Serdyukov-Makarov.
 14. ziel233
  ziel233 5 februari 2013 09:21
  +2
  Verzameling van hypocrieten!!!!
  1. donchepano
   donchepano 5 februari 2013 09:47
   +1
   Citaat van dusha233

   Verzameling van hypocrieten!!!!


   Zelfs zasr.a.n.ts.ev, met zeldzame uitzonderingen
   1. JohnnyT
    JohnnyT 5 februari 2013 10:37
    0
    En wat wilde je.....voor jongeren, de dood, maar voor oude mensen, praat maar....
 15. Apollo
  Apollo 5 februari 2013 09:31
  +3
  Ik heb wat vragen:

  citaat - Officiële vertegenwoordigers van de autoriteiten in Damascus waren, zoals u wellicht vermoedt, niet op het forum uitgenodigd. Sergei Lavrov heeft dit blijkbaar niet benadrukt in zijn toespraak. Hij heeft echter geen stap teruggetrokken uit de eerdere standpunten van Rusland over het Syrische conflict.

  was het de moeite waard voor Rusland om deel te nemen aan een conferentie (niet-bindend) zonder officiële vertegenwoordigers van Syrië. Is dit een blunder van het ministerie van Buitenlandse Zaken of een goed doordachte actie inzake deelname. We hebben een journalist Elena Gromova op het forum die rapporten uit Syrië schrijft, ik heb gemerkt dat anderen U kunt het onderwerp zo zeggen, zij schrijft helemaal niet. Dus, beste Elena, ik ben geïnteresseerd in uw mening over de onbegrijpelijke en soms zelfs inconsistente positie van de Russische buitenlandse Ministerie met betrekking tot Syrië Als u geïnteresseerd bent in de details, zie dan wat ik hierboven schreef.

  zou kunnen doen zoals de Fransen bijvoorbeeld
  quote-Op een conferentie in München noch de Franse minister van Defensie kwam Jean-Yves Le Drian, noch de minister van Buitenlandse Zaken Laurent Fabius.

  citaat - in het bijzonder de Amerikaanse vice-president Joseph Biden, die, terwijl hij deelnam aan de 49e Veiligheidsconferentie in München, aankondigde dat de VS klaar waren voor een serieuze dialoog met Iran. Daarbij deed hij een stap die Iran beantwoordde: minister Salehi noemde de woorden van Biden "een stap voorwaarts". Hij bevestigde toen dat zijn land klaar was voor onderhandelingen.

  als we deelnemen aan conferenties en fora, waarom heeft Rusland, vertegenwoordigd door het ministerie van Buitenlandse Zaken, tot nu toe geen onderhandelingen gestart en bemiddeld tussen de Verenigde Staten en Iran, toen er een dergelijke mogelijkheid was. Als dit lukt, zou dit een grandioos diplomatiek succes zijn voor Rusland.

  ter bevestiging van hun bovengenoemde woorden
  citaat - er werd niets radicaal nieuws gehoord op de conferentie in München

  Nou, het klinkt niet goed, want het ministerie van Buitenlandse Zaken reist met lege handen. Het wordt tijd dat het ministerie van Buitenlandse Zaken een specifiek doel formuleert voor dergelijke reizen naar een forum of een andere conferentie knipoogde Mijn beoordeling van Oleg Chuvakin voor de beoordeling? 5, en het hoofd van het ministerie van Buitenlandse Zaken op dit forum 2.
  1. Markt
   5 februari 2013 09:37
   0
   Citaat van Apollon.
   zou kunnen doen zoals de Fransen bijvoorbeeld
   citaat: Noch de Franse minister van Defensie Jean-Yves Le Drian, noch de minister van Buitenlandse Zaken Laurent Fabius kwam naar de conferentie in München

   Goedemiddag Apollo! Deze kwamen, voor zover ik me herinner, niet omdat ze met president Hollande naar Mali gingen.
   Bedankt voor de "vijf", kameraad! drankjes
  2. was-
   was- 5 februari 2013 14:18
   0
   Het hoofd van het ministerie van Buitenlandse Zaken doet al het mogelijke. Confrontatie is niets voor ons. Waar de situatie rijpt, gaat Rusland resoluut de situatie "ophelderen" (NGO's, recycling...).
 16. Natalia
  Natalia 5 februari 2013 10:48
  +8
  De uitspraak die mij het meest irriteerde was deze:

  - Als reactie hierop hebben vertegenwoordigers van de Europese mogendheden Biden duidelijk gemaakt dat ze helemaal klaar zijn om deel te nemen aan de herkolonisatie van het Midden-Oosten en Noord-Afrika in samenwerking met de Verenigde Staten. -

  Dat wil zeggen, de hele Amerikaanse groepering heeft openlijk toegegeven dat ze zich gaan bemoeien met de binnenlandse aangelegenheden van staten. Het lijkt op een overval gepleegd door een georganiseerde groep om op grote schaal eigendommen in beslag te nemen. Volgens de Russische wet, artikel 162, deel 3. van acht tot vijftien jaar met confiscatie van eigendommen. Alleen dit is allemaal op het interstate-niveau.

  En er was geen -=reset=-, zoals alles is sinds de tijd dat Clinton met deze knop naar Lavrov rende, dus er is niets veranderd.

  Toch verergerde Israël de situatie niet en weigerde (althans voorlopig) verdere bombardementen op Syrië. Misschien is dit te wijten aan het feit dat er binnenkort grote oefeningen van alle vier de vloten zullen plaatsvinden in de Middellandse Zee.....
 17. Natalia
  Natalia 5 februari 2013 11:12
  +6
  Deze informatie is vooral nuttig:

  - De Verenigde Staten verlenen hulp aan andere landen bij de verwijdering van ontmantelde nucleaire en chemische wapens en hun overbrengingsmiddelen. In de afgelopen twintig jaar heeft het programma 7610 kernkoppen, 33 nucleaire onderzeeërs, 902 intercontinentale ballistische raketten, 155 bommenwerpers en honderden andere leveringsvoertuigen vernietigd. -
  Dit ondanks het feit dat ze zelf bepaalden wanneer het moment van ontmanteling zou komen.

  Het is goed dat we hun "winstgevende" diensten nog steeds hebben geweigerd.
  Hier dacht ik, wat, laten we Amerika nu helpen om nucleaire en chemische wapens op te ruimen en te ontmantelen. En het allerbelangrijkste is dat we ze zullen helpen om hun leveringsvoertuigen kwijt te raken, anders hebben ze een heleboel allerlei bommenwerpers en nucleaire onderzeeërs verzameld (er zijn B-52's, alles is gesneden, rommel, B-2 mmm .... ... ook niet erg nieuwe nucleaire onderzeeërs van Ohio .... om te snijden, waarom hebben ze ze nodig als er al een Virginia-project is)
 18. viruskvartirus
  viruskvartirus 5 februari 2013 11:17
  0
  "Het leek alsof genoeg genoeg was, maar Joe Biden ging door. Hij ging zelfs zo ver dat hij de wrede oorlogen tegen Irak, Afghanistan en Libië als grote successen presenteerde en noemde ze zelfs modellen voor toekomstige campagnes." horror, wordt de oorlog gezien als een succes. Amers amers zal je niet ten goede brengen, er zit geen gruwel in je bloed voor de oorlog.
  1. legioensoldaat
   legioensoldaat 5 februari 2013 11:33
   0
   Het onderwerp van niet-erkende republieken, zoals Transnistrië, wordt niet besproken op dergelijke fora. Waarom diplomaten van de PMR uitnodigen?? Wie is zij, of ontmoeten ze elkaar in München??
  2. Natalia
   Natalia 5 februari 2013 11:34
   +4
   Dit heeft hen geen goed gedaan, een staatsschuld van 16 biljoen dollar als gevolg van het transport van democratie naar andere landen, ook vanwege de buitensporige wens om cowboys te spelen ... nou ja, ook omdat dit allemaal rottend kapitalisme is.
   1. was-
    was- 5 februari 2013 14:25
    0
    Al deze staatsschuld is eigenlijk puur papier, want. aan de ene kant wordt de dollar goedkoper, aan de andere kant, de belangrijkste, hij wordt uiteindelijk gedekt door andere landen, degenen die worden beroofd. En de staten zullen hun schulden nooit terugbetalen, omdat de hele wereld, die op de dollar staat, dekt ze (inclusief Rusland, dat reserves aanhoudt in dollars (maar er is nog geen andere voorzien). Alleen goud kan de situatie veranderen.
 19. Ulysses
  Ulysses 5 februari 2013 13:32
  +3
  Vladimirets,

  Overeenkomst van München.

  Vrij vergelijkbare parallellen.
 20. pa_nik
  pa_nik 5 februari 2013 15:03
  0
  "Biden gebruikte de conferentievloer om de claim van de VS als wereldhegemon opnieuw te bevestigen."
  Hier is de "hegemon-rusteloze" ... Nou, niets! De hond blaft - de karavaan trekt verder.
 21. 32363
  32363 5 februari 2013 15:50
  -3
  Citaat: Natalia
  De uitspraak die mij het meest irriteerde was deze:

  - Als reactie hierop hebben vertegenwoordigers van de Europese mogendheden Biden duidelijk gemaakt dat ze helemaal klaar zijn om deel te nemen aan de herkolonisatie van het Midden-Oosten en Noord-Afrika in samenwerking met de Verenigde Staten. -

  Dat wil zeggen, de hele Amerikaanse groepering heeft openlijk toegegeven dat ze zich gaan bemoeien met de binnenlandse aangelegenheden van staten. Het lijkt op een overval gepleegd door een georganiseerde groep om op grote schaal eigendommen in beslag te nemen. Volgens de Russische wet, artikel 162, deel 3. van acht tot vijftien jaar met confiscatie van eigendommen. Alleen dit is allemaal op het interstate-niveau.  dus Rusland moet meedoen, anders piep je in je Moskvabad dat de zwarten je pletten, maar je steunt ze zelf (Syrië) .. laat de Churkeses elkaar op elkaar rammen.
  het beste verdedigingsmiddel, aanval.
 22. KIBL
  KIBL 5 februari 2013 17:10
  0
  Al deze westerse politici zijn een soort door demonen bezeten maniakken!
 23. Nina Czerny
  Nina Czerny 5 februari 2013 19:19
  0
  Geen slecht artikel, maar alleen het woord "succes" heeft een enkel nummer en het woord "succes" kan dat niet zijn.
 24. Hert Ivanovitsj
  Hert Ivanovitsj 5 februari 2013 19:59
  -1
  over Iran: Het is niet winstgevend voor de organisatoren van het bloedbad in het Midden-Oosten om Iran te vernietigen, omdat de organisatoren van deze actie zeiden: een moslim moet een moslim doden. Sjiieten met een centrum in Iran en soennieten met centra in Saoedi-Arabië, Bahrein - waarom ze niet tegen elkaar opdringen.
 25. Vespasianus
  Vespasianus 5 februari 2013 20:02
  +1
  Inderdaad, de akkoorden van Genève zijn een absoluut succes voor onze diplomaten. In München konden de 'partners' in de Atlantische club het onderweg niet eens worden over hoe ze Noord-Afrika en het Midden-Oosten voor hen 'zagen'. En de afwezigheid van de belangrijkste "Frans" is de belangrijkste bevestiging hiervan, ik neem mijn petje af voor onze diplomaten, wij (Rusland) begonnen voor het eerst op voorhand te handelen.
 26. Affattapy
  Affattapy 6 februari 2013 00:12
  0
  Goedemiddag, ik moet verkopen
  volga21,
  de auto staat in Vitebsk, hier kunt u spectaculaire foto's zien
 27. xaxaes
  xaxaes 6 februari 2013 09:07
  0
  Dit zijn een soort buitenaardse wezens, geen schaamte, geen geweten, geen menselijkheid, geen logica, geen god in zowel de ziel als de ziel zelf! Omwille van macht en geld zijn ze klaar om kinderen, vrouwen en ouderen te vermoorden, te martelen, te vergiftigen, te verhongeren, te besmetten met ziekten, elkaar op te hitsen terwijl ze slimme gezichten trekken en brutaal praten over democratie en goede bedoelingen. Allemaal naar de hel!
 28. MuadDib
  MuadDib 6 februari 2013 09:40
  0
  Dit zijn allemaal maar cijfers. En de bedoelingen van de spelers zijn veel verfijnder.