militaire beoordeling

Finland en Zweden: wie houdt het langer dan een week vol tegen Rusland?

175
Vorig jaar heb ik het grappige onderwerp van het vergelijken van twee legers - Ests en Lets, al besproken. Ze zeggen: wie het laatst lacht, lacht het best, en in Tallinn waren ze overtuigd van de juistheid van dit gezegde. Terwijl ze pronkten met hun eigen onoverwinnelijke leger aan de Letten, wiens strijdkrachten zogenaamd alleen goed zijn in het bewaken van de karren, ontdekten de Esten plotseling dat ze geen geld hadden voor dit meest geroemde leger. En onlangs bleek dat opscheppers niet alleen in Tallinn wonen. De Finnen en Zweden zijn nu de twijfelachtige weg ingeslagen van de Baltische republieken, die vorig jaar het risico liepen hun strijdkrachten publiekelijk te vergelijken. Deze volkeren ontdekten opnieuw dat Rusland op het punt stond hen aan te vallen en bedachten hoe lang de heldhaftige Finnen stand zouden houden tegen de Russen en hoe lang de dappere Zweden stand zouden houden. En de Finnen lieten doorschemeren dat in het geval van een campagne van bloeddorstige Russische beren op benijdenswaardige vreemde landen, hun troepen acht of negen dagen zouden kunnen vechten, terwijl de ontspannen Zweden precies binnen een week zouden wankelen.

I. Met humor

Nog niet zo lang geleden schreef ik op VO over hoe Estland en Letland werden gemeten door ... eh ... legers: wat krachtiger is, wat rijker is, wat militanter is, wat ten slotte groter is in aantal en vaardigheid . In hun opschepperij gingen de Esten zelfs zo ver dat ze de Letten minachtend 'veroordelden' om de konvooien in de achterhoede te bewaken. Toen bleek dat het grote percentage van de uitgaven van Tallinn aan wapens en troepen een bluf was. Er is geen geld in de Estse begroting voor een sterk leger. Nee, en dat zal ook niet. Het geschil over de macht van de legers eindigde met het feit dat beide Baltische republieken (op aanraden van de Letten) begonnen te praten over broederschap. En nu, om het moreel van de broederlijke microscopisch kleine troepen (drie tank in twee landen), legerpolitieke officieren en burgerpropagandisten moeten de soldaten bang maken met de zwarte plannen van de omringende tirannen - Poetin en Loekasjenko, en niet te vergeten het heroïsche SS-verleden te prijzen, begraven door de "bezetters" in de grond in veertig- vijf.

Begin januari 2013 begonnen de ministers van Defensie van Finland en Zweden met het onderwerp "Wiens leger sterker is". Toegegeven, deze jongens maakten geen ruzie, maar na te hebben gemeten poesjes defensievermogen, leunde naar een defensief bondgenootschap. Ze kregen echter niets.

Karl Haglund, minister van Defensie van Finland


Op XNUMX januari lekten geruchten naar de pers dat Karl Haglund, de minister van Defensie van Finland, sprak over wat er zou gebeuren als er een militair conflict uitbrak. En hij legde meteen uit: zijn geboorteland zal zich zonder buitenlandse hulp langer kunnen verdedigen dan buurland Zweden.

Het bleek dat dat geen geruchten waren, maar de pure waarheid. De minister gaf een interview aan de krant Helsingin Sanomat, waarin hij direct hij zei::

"Finland heeft zijn defensiecapaciteiten niet zo verzwakt als Zweden."


Onderweg bleek dat de woorden van de minister van Defensie niet uit het niets kwamen. De heer Haglund geeft commentaar op de uitspraken van zijn Zweedse collega Sverker Goranson. Hij had de pers eerder met Zweedse openhartigheid verteld dat Zweden slechts één week weerstand zou kunnen bieden aan de interventionistische vijanden, en dan zou ze externe hulp nodig hebben.

Het is merkwaardig dat de Finse minister niet heeft aangegeven hoe lang zijn lankmoedige vaderland het zou kunnen uithouden om de indringers te bestrijden. Volgens de aannames van andere anonieme analisten die nog meer anonieme bronnen citeerden, niet meer dan acht of negen dagen. Op de tiende dag zal er nog minder van het Zweedse leger zijn dan op de tweede dag van de oorlog met de Russen van het Letse leger. Of Ests, wat u maar wilt.

Tot eer van de heer Haglund zei hij dat een verrassingsaanval op zijn land hoogst onwaarschijnlijk was.

En toen kreeg de solostem van de minister van Defensie kamerondersteuning. Het duet van Haglund was Jussi Niinistö, voorzitter van de parlementaire commissie voor landsverdediging. Hij merkte op, de melodieuze Finse toespraak doorspekt met cijfers:

“Finland zal veel langer weerstand kunnen bieden dan Zweden, al was het maar omdat we een groot leger van reservisten hebben. Zweden daarentegen heeft slechts een betaald leger van 50 duizend mensen.
Er zit natuurlijk een kern van waarheid in de woorden van de heer Niinistö. Negen dagen is veel meer dan zeven. Maar waarom krimpt broederlijk Zweden zo? Niinistö weet wat er aan de hand is:

“Zweden verzwakt de nationale defensie al lange tijd met zijn hervormingen op dit gebied, en de gevolgen daarvan zijn verschrikkelijk. Deze discussie ligt nog voor ons."


Het duet veranderde in een trio en er klonk een onverwachte dissonantie. Professor van de Hogere School voor Staatsverdediging van Finland Alpo Juntunen in de krant Ilta-Sanomat zei ja dat de strijdkrachten van afzonderlijke delen van Finland binnen enkele uren zouden kunnen opraken. Welke dagen zijn er!

Niinistö van deze professor aarzelde:

'Yuntunens script is vreemd. Niemand van ons kan zich voorstellen dat Finland alleen met Rusland in conflict zal komen. Het zou zeker deel kunnen uitmaken van een groter conflict."


Hier is hoe het uitkomt. Wat is Rusland, als de Finnen gaan vechten met niet minder dan de helft van de wereld! Hoewel Niinistö waarschijnlijk Rusland en Wit-Rusland in gedachten had, verlangend naar de tijden van de USSR en naar vrije ruimtes. Natuurlijk herinneren de kameraden Loekasjenka en Poetin, die 's avonds op Skype een operatie plannen tegen Finland en mogelijk Zweden, niet alleen de gloriedagen van het verleden, de KGB, de Koude Oorlog en het IJzeren Gordijn, maar ook droom van de Finse Socialistische Sovjetrepubliek (FSSR). Met Zweden is alles veel eenvoudiger: het houdt het niet langer dan een week vol.

De gesprekken van de Finnen met de Zweden leidden tot het feit dat de ministers van Defensie van beide landen besloten: het is tijd om een ​​gemeenschappelijk defensiebeleid op te bouwen. Het initiatief kwam van de dappere Zweden. Geen wonder: de zwakkeren geven meestal om de belangengemeenschap.

Dmitry Semushin, Europese columnist IA "REGNUM", analyseerde een artikel van 13 januari 2013 met de titel "Defensie kan gezamenlijk eigendom van militaire technologie in het noorden vereisen", gepubliceerd in Dagens Nyheter. Het artikel lijkt items te bevatten die zijn opgenomen in een regeringsrapport over het Zweedse buitenlands en veiligheidsbeleid. Op de een of andere manier schetsten de Zweedse minister van Buitenlandse Zaken Carl Bildt en minister van Defensie Karin Enström hun visie op het gemeenschappelijk defensiebeleid van de Scandinavische landen, inclusief de Scandinavische staten en het broederlijke Finland. Al deze staten moeten zeker hun krachten bundelen op het gebied van buitenlands beleid, nationale veiligheid en defensie.

In dat artikel stelden de Zweedse ministers expliciet:

“We zullen onze inspanningen in de Arctische Raad intensiveren. Tegelijkertijd neemt Zweden momenteel ook het voorzitterschap van de Noordse Raad van Ministers over en neemt het deel aan informele samenwerking op het gebied van buitenlands beleid tussen de Noordse en Baltische landen... Ons doel is om de samenwerking verder te ontwikkelen op basis van voorstellen voor samenwerking in de gebied van veiligheid en buitenlands beleid, die in 2009 werden gepresenteerd in het zogenaamde Stoltenberg-rapport”.


De twee ministers stelden niet meer en niet minder voor, maar een soort defensief communisme. Gezamenlijk eigendom van militaire middelen, technologie en uitrusting is de hoeksteen van het noordelijke defensieproject. Dmitry Semushin gelooft dat het militair-industriële complex van Zweden achter een dergelijk voorstel zit, dat geïnteresseerd is in het uitbreiden van orders en het verenigen van defensiebedrijven en laboratoria van andere Scandinavische landen en Finland onder zijn leiding.

We kunnen hieraan toevoegen dat terwijl de Finnen en Scandinaviërs bezig zijn hun strijdkrachten op te bouwen - zowel in aantal als in vaardigheid - de wijze Zweden, die nog steeds twijfelen aan hun militaire uithoudingsvermogen (denk aan: niet meer dan een week), geld zullen verdienen. Dat wil zeggen, tegen de achtergrond van het oorlogscommunisme dat ze voorstelden, zullen ze heel kapitalistisch leven. En in dat geval zullen de gebroeders Noren of Finnen hen beschermen tegen agressieve, kieskeurige Russen.

Wat betreft de genoemde Russen, dit zijn, nogmaals, geen geruchten.

De Zweedse ministers aarzelden niet om naar Rusland te verwijzen en noemden het de belangrijkste tegenstander in het Noordpoolgebied van de Scandinavische landen:

“Zweden is geïnteresseerd in het versterken van de waarden die we associëren met een moderne democratische samenleving. Het gaat over mensenrechten, vrijheid en de rechtsstaat. In samenwerking met onze noordelijke vrienden kunnen we een grotere impact hebben op onze gemeenschappelijke waarden.”


Het is bekend dat de geschonden "waarden", de geschonden "mensenrechten" en de verloren "rechtsstaat" allemaal synoniemen zijn voor "niet-democratisch Rusland". Daarom klinkt de uitdrukking buitengewoon verdacht: "In samenwerking met onze noordelijke vrienden kunnen we een grotere invloed krijgen op onze gemeenschappelijke waarden." Persoonlijk verwart het bezittelijk voornaamwoord me. Met welke schrik is het - "van ons", dat wil zeggen, de jouwe?

Kameraad Semushin haalt ook de reactie aan op de Zweedse verklaring van Finse zijde, die overigens direct volgde. Op dezelfde dag gaf de Finse minister van Defensie Karl Haglund een interview aan het Finse portaal van de tv-zender Yle. Hij verklaarde:

“Natuurlijk betekent dit in de praktijk dat we een soort defensieovereenkomst met Zweden moeten hebben, aangezien we het hebben over kritieke vermogens, bijvoorbeeld in de marine vloot of de luchtmacht."


Toen begon hij te praten over een staatsakkoord of zelfs een defensiealliantie. De minister van Defensie van Finland wees hier ook op een probleem: "de belangrijkste principiële kwestie", omdat de noordelijke landen-leden van de NAVO niet aan dit soort samenwerking zouden moeten deelnemen. Maar dit zijn Noorwegen, Denemarken en IJsland, en Zweden en Finland moeten en kunnen gewoon. Alles wat je nodig hebt is politieke wil!

Blijkbaar, niet beseffend dat de Zweden Finland naar een industriële ondeugd zouden brengen en daarmee de moeilijkheden van de economische crisis zouden overwinnen, ging Haglund enthousiast door met het geven van interviews aan de media.

Op 15 januari, in het ochtendprogramma van dezelfde tv-zender, zei hij van zijn Zweedse ambtgenoot aanvullende informatie over de voorgenomen samenwerking te hopen te krijgen.

Andere Finnen ook uitgezonden. Waarschijnlijk zijn Skype en telefonie in Finland niet erg ontwikkeld en moeten ministers via televisie met hun buitenlandse collega's communiceren.

De Finse minister van Buitenlandse Zaken Erkki Tuomioja verscheen op Finse tv-schermen. Deze persoon gelooft ook in het Zweedse oorlogscommunisme en is klaar om te praten over het verkwikkende onderwerp van gezamenlijk eigendom van technologieën en hun gezamenlijke toepassing. Bovendien meent de minister dat er al veel gemeenschappelijke maatregelen zijn genomen door Finland en Zweden: gezamenlijke militaire oefeningen en militaire training, gezamenlijke inkoop, samenwerking op het gebied van crisisbeheersing en patrouilles.

Het enthousiasme van zijn ondergeschikten werd plotseling bekoeld door premier Jyrki Katainen. Naar zijn mening heeft het geen zin om de kwestie van het creëren van een defensiealliantie tussen Finland en Zweden aan de orde te stellen - vandaag noch in de toekomst. Een ander ding is dat het nodig is om samenwerking tussen beide landen te ontwikkelen op het gebied van het verwerven van militaire technologieën.

Ook de president van Finland, Sauli Niinistö, bleef niet stil. Op 16 januari wees hij tijdens een bezoek aan de stad Lappeenranta alle geruchten over een defensieve alliantie tussen Finland en Zweden volledig van de hand. Niinistö ging zelfs zo ver om te zeggen dat de Zweden, zeggen ze, niets van dien aard boden.

Een Est raakte onverwachts in de discussie tussen de Finnen en de Zweden.

Urmas Paet, minister van Buitenlandse Zaken van Estland, sprak op 14 januari tijdens een seminar over het Zweedse defensie- en veiligheidsbeleid in Sälen de mening uit dat Finland en Zweden zich bij de NAVO moeten aansluiten. Zweden heeft een "belofte van solidariteit" gedaan en is daarom verplicht de EU en de Scandinavische landen te helpen bij een aanslag. Paet legde uit dat hij slechts 99,9% vertrouwde op de toewijding van Zweden aan deze toezegging. Maar als Zweden lid zou zijn van de NAVO, dan zou het vertrouwen stijgen tot een rond getal.

In het algemeen is het niet verwonderlijk om Paet te begrijpen: Estland, met zijn smeltende militaire budget (evenals het "vervoer" van Letland), zou niet worden gehinderd door gegarandeerde noordelijke verdedigers. De Russisch-Wit-Russische dreiging is geen grap voor jou.

II. Ernstig

Onlangs is een analyse uitgevoerd van de mogelijkheid om een ​​soort defensiepact te sluiten tussen de Finnen en de Zweden Noordse Intel. Hier hebben we het onder andere over de zogenaamde "informatieoperaties" (IO), onderverdeeld in strategisch en tactisch (of operationeel). De naamloze auteur van het materiaal legt uit dat de strategie de coördinatie en synchronisatie van EMB-beleid, procedures en andere inspanningen omvat die gericht zijn op het bereiken van internationale invloed om bepaalde nationale doelen te bereiken.

Een van de strategische doelstellingen van Finland op het gebied van IO zou bijvoorbeeld kunnen zijn het bevorderen van de deelname van dit land aan multilaterale samenwerking op het gebied van defensie in het kader van NORDEFCO (Nordic Defence Cooperation, Nordic Defence Cooperation).

Finland en Zweden: wie houdt het langer dan een week vol tegen Rusland?


Zodra het doel is bepaald en goedgekeurd, brengt elk van de buitenlandse ambassadeurs en militaire attachés, politici en bureaucraten, redenaars en alle anderen, die de taken en bedoelingen hebben geleerd, die onderwerpen aan de orde en publiceert die berichten die gericht zouden zijn op de effectiviteit van het aangenomen programma. Het is hier ook belangrijk, verduidelijkt de auteur, dat om het doel te bereiken, het belangrijk is om te leren wat niet hoeft te zeggen, om de efficiëntie niet te ondermijnen en eerdere informatieve berichten niet te verstoren.

De auteur is echter van mening dat de beschreven systematische aanpak ofwel afwezig is in de Finse regering, ofwel dat de belangrijkste ministers er in hun voorlichtingsstrategie onvoldoende aandacht aan kunnen besteden.

De belangrijkste reden voor de tekortkomingen van het Finse "informatieoperaties"-beleid is de coalitieregering. Aan de ene kant, zo schrijft de auteur, hebben we de consensus die nodig is voor effectief bestuur, bereiken we matiging door "links" of "rechts" uitersten te vermijden, bevorderen we het bewustzijn en, zo wordt aangenomen, kunnen we politieke oplossingen bieden in naam van lang- term stabiliteit bij het veranderen van de ene regering naar de andere (het is duidelijk dat de andere het beleid van de vorige zal voortzetten). In landen met een sterk politiek systeem met twee partijen (bijvoorbeeld in Australië of de Verenigde Staten), waar elke nieuwe regering vaak het beleid van de vorige regering "omverwerpt", wordt de samenleving juist kwetsbaarder: en er treedt sociale polarisatie op.

De regeringscoalitie heeft echter ook nadelen: een neiging tot eindeloos overleggen en discussiëren, besluiteloosheid, vol gemiste kansen. Bovendien zijn ministers, die vaak verschillende politieke partijen vertegenwoordigen, niet per se effectief in communicatie. Dit alles verklaart het recente falen van Finland om duidelijke, beknopte en consistente boodschappen af ​​te geven aan externe belanghebbenden, waaronder de EU en haar Scandinavische partners.

De auteur schrijft dat om consensus te bereiken over nationale IO-doelen, een duidelijke afbakening van verantwoordelijkheden en koppelingen tussen strategisch belangrijke initiatieven en concepten, de vraag moet worden gesteld hoe ervoor te zorgen dat overeengekomen thema's en boodschappen worden gerespecteerd. Als de president en de premier niet in staat zijn om hun standpunt tussen de ministers aan de kaak te stellen of anderszins te kiezen, moeten andere wegen worden onderzocht om hun verantwoordelijkheid te vergroten.

Wat betreft voorbeelden van mislukkingen in informatieoperaties, wijst de analist op de mislukkingen van Finse ministers als: gebrek aan communicatie met nationale leiders en relevante ministeries, d.w.z. onvermogen om alle nationale inspanningen van de IO te coördineren en te synchroniseren; het gebruik van terminologie die, afhankelijk van de interpretatie, zeer specifieke betekenissen en consequenties kan hebben die niet noodzakelijk samenvallen met het vastgestelde beleid en de doelstellingen van de EMB (misverstand van wat wel en niet mag worden gezegd); uitspraken doen die vervolgens door andere leden van de regering worden betwist (niet zorgen voor duidelijkheid en consistentie van alle onderwerpen en berichten).

De auteur vindt dat ministers ter verantwoording moeten worden geroepen. Ze moeten de reden voor de slechte communicatie tussen ministeries uitleggen, uitzoeken waarom hun standpunt contrasteert met dat van hun collega's, verschillen uitleggen en de geschiktheid verantwoorden van uitspraken die duidelijk in overeenstemming zijn met het officiële beleid.

Als voorbeeld noemt de analist hetzelfde "defensiepact" tussen Finland en Zweden, dat op 13 januari werd gelanceerd.

De Zweedse minister van Buitenlandse Zaken Carl Bildt en minister van Defensie Karin Enström stelden in een krantenartikel dat de Arctische en de noordelijke regio's, samen met de Baltische Zee, steeds belangrijker worden vanuit twee perspectieven: economie en veiligheid. Daarom moeten de Noordse landen in de toekomst de defensiesamenwerking versterken - om zich te verenigen en gezamenlijk militair materieel te gebruiken.

Zweedse minister van Defensie Karin Enström


Misschien wil Zweden, gemotiveerd door budgettaire beperkingen en het gebrek aan steun van de bevolking voor de toetreding van het land tot de NAVO, de militaire samenwerking met partners uit de Scandinavische landen verder ontwikkelen - om de collectieve veiligheid te waarborgen en tegelijkertijd het gebrek aan interne capaciteiten te dekken .

Maar wie bedreigt Zweden? De enige significante militaire bedreiging voor dit land, schrijft de analist, is Rusland, dat ook andere Scandinavische landen bedreigt. Het wordt als een bedreiging beschouwd, deels vanwege de historische erfenis en achterdocht (Finland), spanningen tussen Moskou en de VS/NAVO (Denemarken, Noorwegen en, tot op zekere hoogte, IJsland als NAVO-leden). We kunnen ook praten over het groeiende belang van hulpbronnen, met name toegang tot olie en aardgas in het noordpoolgebied (Noorse claims in de Barentszzee) en zeeroutes in de Oostzee. Andere "bedreigingsfactoren" zijn de nabijheid van Rusland aan de grens met Finland en Noorwegen, de toename van de militaire uitgaven van Moskou en agressieve retoriek, waaronder recente aanvallen op Finland (in 2012, voor samenwerking met de NAVO) en Noorwegen (in het lopende jaar - op de NAVO en raketten). verdediging). Hiermee moet volgens de auteur zeker rekening worden gehouden in de verdedigingsplannen van de noordelijke landen.

Het Zweedse leger, herinnert de analist zich, stelt dat Zweden zich maar een week kan verdedigen. Over de verdediging van Zweden gesproken, ze denken in de eerste plaats aan de Russische aanval. Daarom lijken de opmerkingen van Bildt en Enström te zijn beïnvloed door verklaringen van de opperbevelhebber van de Zweedse strijdkrachten, generaal Sverker Goranson, die verslag uitbracht over week. En dan is er NAVO-secretaris-generaal Anders Rasmussen, een Deen, die Zweden er onlangs aan herinnerde dat het niet op NAVO-steun kan rekenen zonder lid te zijn van het bondgenootschap.In werkelijkheid, schrijft de auteur, is het uiterst onwaarschijnlijk dat iemand Zweden zal aanvallen. Tenzij er een groter conflict is. Maar hier, gezien zijn deelname aan NAVO-programma's, kan Zweden snel integreren in de operaties van het bondgenootschap, zelfs zonder lid te zijn van de organisatie. Een voorbeeld hiervan is al: deelname aan de International Security Assistance Force in Afghanistan.

Na de door de Zweden aangekondigde "week" betrad de Finse minister van Defensie Karl Haglund de geopolitieke arena. Hij steunde het voorstel van Bildt en Enström en stemde zelfs in met een militaire alliantie tussen Zweden en Finland. En dit voorstel (nogal verrassend, merkt de analist op) werd duidelijk niet goedgekeurd door de premier en weerlegd door de president van Finland.

De reden waarom Haglund in het openbaar zo'n belangrijke verklaring aflegde, die strategische implicaties zou kunnen hebben, zonder eerst de Finse minister van Buitenlandse Zaken Erkki Tuomioja, premier Katainen en president Niinistö te raadplegen, is niet bekend. Roem zou de regeringen van de twee landen hebben behoed voor verwarring en schaamte.

Aan het einde van een uitgebreid artikel concludeert de analist dat het onwaarschijnlijk is dat Finland en Zweden een formele militaire alliantie zullen aangaan en militair materieel zullen 'socialiseren'. Natuurlijk blijft de Noordse defensiesamenwerking belangrijk voor elk land, vooral voor degenen die niet deelnemen aan de NAVO. Maar het draait allemaal om interactie. Het combineren van de technische component van de twee legers is volgens de auteur makkelijker gezegd dan gedaan. Zelfs voor brigades, schrijft hij, zijn er veel problemen bij het combineren van uitrusting, om nog maar te zwijgen van de nationale legers. De analist bekritiseert terloops "de afhankelijkheid van Zweden van een defensie-industrie van eigen bodem", ondanks het feit dat Finland ook de Verenigde Staten tot zijn leveranciers heeft. Hoe prioriteit geven aan toegang tot technologie? Wat te doen in een militair conflict met uitrusting - en wat te doen in een vreedzaam conflict? Pech, reparatie, boren, munitiekosten? Wie zal waarvoor verantwoordelijk zijn? Bovendien zullen we moeten beslissen wat we moeten doen, bijvoorbeeld Zweden, als Finland betrokken raakt bij een oorlog die Zweden niet steunt.

* * *


Concluderend moet worden opgemerkt dat de noordelijke angsten voor Rusland nu ook werkelijkheid worden in de vorm van Mistrals. Op de bron De Litouwse Tribune naar verluidt is voor Finland en Zweden de belangstelling voor samenwerking op defensiegebied van de Noordse defensielanden grotendeels afhankelijk van veranderingen in het machtsevenwicht en in het Oostzeegebied. Rusland versnelt zijn militaire modernisering en neemt een "assertief" standpunt in ten aanzien van voormalige Sovjet-satellietstaten in Oost-Europa. Ondertussen zijn de budgettaire defensiemiddelen van de Zweden en Finnen zeer beperkt. Rusland versterkt zijn Baltische Vloot door verschillende moderne Mistral-klasse schepen uit Frankrijk over te nemen. Deze schepen zijn ontworpen voor luchtlandings- en amfibische aanvallen en de eerste moet in 2014 worden opgeleverd. "Mistrals" zullen Rusland de kans geven om invloed uit te oefenen op de zwakke bescherming van de kusten van de Baltische staten: Litouwen, Letland en Estland, wat het strategische isolement van deze staten nog nijpender zal maken. Zweden en Finland moeten ook nadenken over het ondersteunen van hun verdediging ...

Zo raken de noordelijke landen, Finland, en met hen de Balts als compagnie, in paniek door de Russische militaire dreiging die door hen is uitgevonden. Hier heb je de wens van de Russen om de USSR nieuw leven in te blazen door er Zweden en Finland aan toe te voegen (om nog maar te zwijgen van Litouwen, Letland en Estland), en de verschrikkelijke Franse Mistrals, en "historisch erfenis” (betreffende Rusland en Finland), en de strijd tussen Moskou, Washington en de NAVO. Ten slotte willen de Russen het noordpoolgebied overnemen en de vaarroutes in de Oostzee monopoliseren. Moskou verhoogt de militaire uitgaven en gebruikt agressieve retoriek: het bedreigt het weerloze Finland en zelfs Noorwegen. Deze twee landen grenzen overigens aan Rusland, waardoor Russische interventie te voet en te paard elk moment te verwachten is. Wat Zweden betreft, zoals de Zweden zelf opmerkten, zou hun verdediging slechts een week duren.

Beoordeeld en vertaald door Oleg Chuvakin
- speciaal voor topwar.ru
175 commentaar
Объявление

Abonneer je op ons Telegram-kanaal, regelmatig aanvullende informatie over de speciale operatie in Oekraïne, een grote hoeveelheid informatie, video's, iets dat niet op de site staat: https://t.me/topwar_official

informatie
Beste lezer, om commentaar op een publicatie achter te laten, moet u: inloggen.
 1. shtabs
  shtabs 6 februari 2013 07:30
  0
  wat als buitenaardse wezens, en we hadden niet eens aardappelen in voorraad ..
 2. Krsk
  Krsk 6 februari 2013 07:35
  + 38
  Waarom roken ze illegaal in Finland?
  1. 450096
   450096 6 februari 2013 10:18
   + 41
   Het bereikt sommigen gewoon niet, hoe dan ook, we hebben genoeg van ons eigen land en we hebben hun ellendige tuinen niet nodig. Nog een gesprek als iemand naar ons toe klimt... Maar hoe het meestal afloopt, herinneren ze zich nog goed.
   1. knn54
    knn54 6 februari 2013 13:03
    + 21
    Ze denken aan de Arctische plank ...
    1. Garrin
     Garrin 6 februari 2013 15:16
     +3
     Citaat van knn54
     Ze denken aan de Arctische plank ...
     In dit nummer staan ​​Noorwegen en Canada meer stil.
     1. ons
      ons 7 februari 2013 02:03
      +5
      Onze regering heeft al een deel van de Barentszzee aan de Noren gegeven. We wachten dus op verdere concessies op de plank. Maar zoals bij elk buitenlands beleid zeggen we het ene en doen we het andere. Voor de Chinezen, Damansky, voor de Noren, de Barentszzee, enz.
      We zijn op de goede weg....
     2. Gelukkig
      Gelukkig 9 februari 2013 00:56
      0
      De Finnen slijpen ook hun tanden op onze territoria, we moeten meer oefeningen doen in Karelië zodat ze helemaal niet kalm zijn))
      1. vitaal29111973
       vitaal29111973 19 maart 2013 15:56
       0
       Welke oefeningen in Karelië, daar zijn toch geen troepen. Enkele grenswachten. En dus zullen ze rennen om zich over te geven aan Finland. wassat
    2. vitaal29111973
     vitaal29111973 19 maart 2013 15:53
     0
     En ze zijn dichter bij de Arctische plank. Ze hebben geen uitweg in het noordpoolgebied, tenzij Noorwegen wordt gehuild. Aardrijkskunde zevende leerjaar 1.
   2. Shoma-1970
    Shoma-1970 11 februari 2013 15:40
    0
    Je denkt dat ze dit niet weten, dat we met onze ruimtes niet weten wat we moeten doen. Het Amerikaanse militair-industriële complex gaat failliet als je niet op iemand mikt. Rusland is gekozen uit het feit dat Rusland in de eerste plaats zal zorgen voor de defensiecapaciteit, omdat de Verenigde Staten en sommige EU-landen hun lippen likken als ze de halve wereld op de kaart zien, alleen Rusland bezet. Gelukkig wordt er in 2020 750 miljard dollar uitgegeven aan de aankoop van wapens.
  2. vyatom
   vyatom 6 februari 2013 10:34
   +9
   Dat zou zijn om al deze p..races uit te spelen. En zet in op wie wie sneller zal doden. Chukhons van Zweden of Estse remmen van Labus-idioten.
  3. terp 50
   terp 50 6 februari 2013 10:42
   +4
   hennep, rots, nou ja ... mest ... kortom, voor een amateur ...
  4. Sachalin
   Sachalin 6 februari 2013 11:17
   +5
   Citaat van KrSk
   Waarom roken ze illegaal in Finland?


   Je neemt het fijn op, er is hier geen geur van wiet....alleen harddrugs lachend Anders kunnen dergelijke opus niet geboren worden.
   1. Dilshat
    Dilshat 7 februari 2013 00:24
    0
    ze geven de voorkeur aan vurige vloeistoffen.
  5. zynaps
   zynaps 6 februari 2013 15:50
   +6
   het is niet dat ze roken, maar de Finnen zijn klinische Russophobes in het leven (dus de Finnen houden zelfs de Ingriaanse mensen vast die volledig familie zijn), zoals de Polen. helaas is de tijd van zachte sovjetisering en economische binding van Finland in de vergetelheid geraakt en hebben ze weer oude gewoonten. in Finland is de organisatie voor de terugkeer van Karelië vrij legaal actief, deze constante schandalen met de verdeling van kinderen (een kind meenemen in de kofferbak van een Finse diplomatieke auto tijdens de Sovjettijd zouden de Finnen niet eens naar het vijfde punt hebben gebracht - laat staan ​​in het hoofd). Nou, en sommige officiële figuren uit Rusland, die monumenten voor Hitlers handlanger Mannerheim oprichten en hem kransen brengen, dragen ook niet bij aan het afweren van historische wraakzucht.
   1. ons
    ons 7 februari 2013 02:11
    0
    Welnu, voor het Molotov-Rebentrop-pact heeft Rusland berouw voor de Polen, volgens de logica van onze autoriteiten, zullen we binnenkort beginnen met berouw te tonen voor de winteroorlog. En daar kijk je en bedenk iets als Katyn en alle Finnen zullen van Karelië eisen.

    Natuurlijk kun je lachen om de legers van de Finnen, Balten, etc., maar zolang allerlei meubelmakers aan het roer van het leger staan, blijft Rusland onnodige mistrals, drones kopen met bladwijzers, Italiaanse auto's die niet zijn aangepast aan onze winters, enz., dus ze zullen ons periodiek onderdompelen in melk.
    1. kostyan77708
     kostyan77708 7 februari 2013 10:35
     0
     staat niet meer aan het roer, ik hoop dat hij binnenkort op een heel andere, niet zo verre plek zit, het komt zover
    2. Dima67
     Dima67 7 februari 2013 13:24
     0
     Laat de Polen voor het Molotov-Rebentrop-pact de Britten op het tandvlees kussen.
  6. Cheloveck
   Cheloveck 6 februari 2013 19:10
   +1
   Citaat van KrSk
   Waarom roken ze illegaal in Finland?

   Bomen, waarschijnlijk... lachend
  7. APAUS
   APAUS 6 februari 2013 21:01
   +3
   Citaat van KrSk
   Waarom roken ze illegaal in Finland?

   Waarom zouden ze roken? ze komen gewoon niet uit een spin!!
   Zelf las ik in de pers hoe ZIJ over zichzelf schrijven:
   EEN NATIE VAN GENETISCHE ALCOHOLEN
  8. vikontas56
   vikontas56 6 februari 2013 23:09
   +2
   Een bijproduct van de beschaving - universiteitsopgeleide idioten! En zoals je weet, als een persoon verdrietig, maar draaglijk is, maar wanneer een idioot aan het werk gaat, is dit al een natuurramp!Wat we zien!
  9. tijm
   tijm 6 februari 2013 23:46
   +1
   Coole foto - 3.5 tanks en 2 bruglagen ...
   -Precies! meer dan een week zal duren!!! lol
   1. kostyan77708
    kostyan77708 7 februari 2013 10:36
    -1
    Trouwens, wie weet wiens dappere leger er op de foto staat?
   2. Gelukkig
    Gelukkig 9 februari 2013 00:59
    -1
    welke week na de eerste art. voorbereidingen capituleren smarches, verwerken teretori en dat is het, het einde van de oorlog!)
   3. POBEDA
    POBEDA 24 juli 2013 00:43
    0
    9 oude luipaarden, 1 t64 zoals, 9 infanteriegevechtsvoertuigen, 2 bruggenleggers en een Oeral met een kung! wat voor bandiet is dit?
  10. Sith Lord
   Sith Lord 7 februari 2013 18:36
   +3
   Rusland komt eraan

  11. Shoma-1970
   Shoma-1970 11 februari 2013 15:31
   +1
   vernederd! wenk
  12. vitaal29111973
   vitaal29111973 19 maart 2013 16:06
   0
   en wat ze op school in de geschiedenis stopten met lesgeven over de Noordelijke en Finse oorlogen.
 3. Vanek
  Vanek 6 februari 2013 07:36
  + 16
  En nog een beetje humor:

  De tekening is een egel uit de onderwereld. lachend am

  Burgers! Heb een geweten lachen glimlach lachen
 4. donkere_65
  donkere_65 6 februari 2013 07:58
  +2
  Hoe kunnen ze in godsnaam iets niet doen, ze zijn al jaloers, wat niet in je opkomt..
  1. pDM80
   pDM80 6 februari 2013 08:21
   +4
   Over het algemeen is er iets onbegrijpelijks aan de hand in Europa. Ze lijken de NAVO te hebben, ze zitten er zonder uitzondering in te vragen Op fig nog een blok te doen? Of de Duitsers, Fransen en Britten zeiden dat als we je niet nodig hebben in FIG wassat En in Finland, het onze, en zoals ik het begrijp, bijna alsof ze naar hun huis gaan.
   1. Kaa
    Kaa 6 februari 2013 10:28
    +8
    Citaat: PDM80
    En in Finland, het onze, en zoals ik het begrijp, bijna alsof ze naar hun huis gaan.

    Nou, hoeveel kun je? Misschien hechten en niet meer geven? En toen in de jaren 40 kwamen ze, ze vertrokken, ze kwamen weer, ze vertrokken ...
    1. pinache
     pinache 6 februari 2013 13:36
     +2
     In Finland worden roebels al heel lang in onze winkels geaccepteerd ...
     1. mihai_md2003
      mihai_md2003 6 februari 2013 17:54
      0
      Ik zou het graag willen weten, maar tot nu toe worden ze alleen in een paar grote supermarkten geaccepteerd.
      1. YuDDP
       YuDDP 6 februari 2013 21:00
       +1
       Vorig jaar ontving de Finse begroting 1.5 miljard euro van Russische kopers.
      2. Shoma-1970
       Shoma-1970 11 februari 2013 15:46
       0
       dit is niet genoeg!!!! hoofdtrend!
     2. kostyan77708
      kostyan77708 7 februari 2013 10:37
      -1
      het blijft alleen om daar een president te kiezen))
   2. Asceet
    Asceet 6 februari 2013 10:43
    + 18
    Citaat: PDM80
    Ze lijken de NAVO te hebben, ze zitten er zonder uitzondering in


    op de kaart blauw - NAVO-leden (VS, Canada stonden niet op de kaart), "blauw"Leden van het actieplan voor lidmaatschap (Macedonië, Montenegro en Bosnië). "groente- deelnemers Snelle dialoog (niet te verwarren met stoned dialogen, waar ook de Finnen en verschillende andere Zweden bij betrokken zijn). Oekraïne en Georgië voeren sinds 2005-06 een versnelde dialoog. "Geel" - deelnemers Individueel partnerschapsplan (Azerbeidzjan, Armenië, Kazachstan, Moldavië)
    Goed "oranje" landen die deelnemen aan het programma "Partnerschap voor Vrede".. Dit programma van militaire samenwerking tussen de NAVO en landen buiten het bondgenootschap. 22 landen doen mee, waaronder Rusland.
    Welnu, wat betreft de "oorlog" met de Finnen of de Zweden, om de een of andere reden herinner ik me het geval toen ze in St. Petersburg op de een of andere manier met hen in een restaurant verwikkeld raakten over wie meer zou drinken en niet langer zou vallen. .. Ik moet toegeven - deze Finnen zijn geen "vechters" tegen ons gebleken, hoewel ze als de hel drinken..
    Video met godslastering dus
    link
    1. Vanek
     Vanek 6 februari 2013 14:06
     +2
     Citaat: Ascetisch
     rol


     Van wie, van wie. Maar van jou hadden we dit niet verwacht. lachen

     Stanislaus hi
     1. pDM80
      pDM80 6 februari 2013 15:03
      0
      rol super lachend goed
     2. Asceet
      Asceet 6 februari 2013 15:59
      + 15
      Vanek,

      Grofweg en niet op een Europese manier, maar direct en begrijpelijk
      1. Wedmak
       Wedmak 6 februari 2013 17:33
       +1
       Ze begrijpen het anders niet. goed
    2. bistro.
     bistro. 6 februari 2013 17:23
     -2
     Ha ha ha ... Dank je, ik heb gelachen!
    3. eenzame schutter
     eenzame schutter 6 februari 2013 18:08
     -2
     klasse, supermegahit)))
 5. zadorin1974
  zadorin1974 6 februari 2013 08:03
  +8
  nou ja, de data kloppen deels - je moet hun leger echt een week lang door de bossen vangen. Maar ongeveer 50 duizend reservisten is het te cool - zelfs met de coolste training en supersnelle training zal geen enkele reserve-eenheid op wielen komen ( in hun geval, op ski's) vóór drie dagen. Alleen met hun territorium en luchtverdedigingssysteem, wie zal ze meer dan een dag geven? Nou ja, misschien als de Tadzjieken hen aanvallen.
  1. vyatom
   vyatom 6 februari 2013 10:36
   -1
   Citaat van: zadorin1974
   nou ja, de data kloppen deels - je moet hun leger echt een week lang door de bossen vangen. Maar ongeveer 50 duizend reservisten is het te cool - zelfs met de coolste training en supersnelle training zal geen enkele reserve-eenheid op wielen komen ( in hun geval, op ski's) vóór drie dagen. Alleen met hun grondgebied en luchtverdedigingssysteem, wie geeft hen meer dan een dag? Nou ja, misschien als de Tadzjieken hen aanvallen. communicatie)

   Deze wezens mogen niet worden gevangen, maar verbrand met napalm samen met chemische wapens.
   1. terp 50
    terp 50 6 februari 2013 10:47
    0
    ...iets zoals dit?
  2. omsbon
   omsbon 6 februari 2013 23:43
   +2
   Ik wil een militair geheim onthullen.
   Om Finland in één dag te bezetten, is het noodzakelijk om aan te kondigen dat belastingvrij aan de grens werkt zonder kosten en ALLES!
  3. oude raketman
   oude raketman 7 februari 2013 00:18
   +4
   zadorin1974,
   Citaat van: zadorin1974
   .Ja, in het algemeen, en de Finnen zijn verre van de jager Manerheim

   Nou ja, jagers, geen jagers, maar Finnen zijn de meest strijdlustige en koppige natie van alle Scandinaviërs en ze kunnen veel bloed bederven en drinken. Het is niet nodig om een ​​leger samen te stellen. Natuurlijk zullen we ze verpletteren, en we zullen ze snel verpletteren, maar er zal geen gemakkelijke wandeling zijn, en er zal ook geen rustige bezetting zijn.
   Trouwens, de mobilisatiebereidheid van de reservisten is erg hoog, wapens en uitrusting worden thuis opgeslagen en ze zijn in delen beschilderd, tot aan het peloton, waar ze verplicht moeten verschijnen
 6. donchepano
  donchepano 6 februari 2013 08:05
  0
  Stevige schaduw op het lel hek
 7. bap063
  bap063 6 februari 2013 08:08
  +1
  Als je goed kijkt naar hoe ze overal zijn, als het was hoe ze het eigenlijk presenteren, zou Amerika dan lang geleden een oorlog met ons hebben ontketend?
  Maar angst (sterker) en voor hen is alles duidelijk zowel over het leger als over de financiering en in het algemeen? zoals ze zeggen, en je wilt en prik en moeder bestelt niet.
 8. alkach555
  alkach555 6 februari 2013 08:11
  +8
  Als je tussen de regels door leest, wordt het duidelijk dat ze geld vragen voor verdediging, weet je wie?
  1. NIEMAND BEHALVE ONS
   NIEMAND BEHALVE ONS 7 februari 2013 00:02
   -1
   Dit is de meest waarheidsgetrouwe
  2. Simon
   Simon 7 februari 2013 12:58
   -1
   En dat ze niet vinden dat het geld waar ze om vroegen moet worden weggewerkt of dat er iets moet worden opgeofferd. Ze krijgen bijvoorbeeld de beste democratie ter wereld.
 9. Denis_SF
  Denis_SF 6 februari 2013 08:17
  +7
  Deze landen ontdekten opnieuw dat Rusland op het punt stond hen aan te vallen

  Er is maar één vraag - wie heeft je dan in godsnaam nodig? Ze kronkelen, begrijpen niet wie, hoewel ze in werkelijkheid niets vertegenwoordigen, dus een soort flikkertjes..
 10. albert
  albert 6 februari 2013 08:20
  +1
  Ik vraag me af waarom de neutrale landen ineens zo bang waren, zijn ze echt zo bang voor ons of... haasten om de huid van een ongedode beer te delen?
  1. Shoma-1970
   Shoma-1970 11 februari 2013 16:00
   0
   de buitenlandse Baltische staten, de jakhals, en dan dun, dun, ze denken dat ze zeggen dat we zuur blaffen naar de oudere buurman, dan zal de "oom" dit aaien, hem bij het vuur laten zitten, Sam heeft leukemie, het gaat uit van binnen kan hij nauwelijks zorgen voor hyena's die zelf staan, en de jakhalzen hebben hun mond al lang niet opengedaan, ze hebben er spijt van dat ze tegen de ouderen hebben geblaft, er is niemand om te aaien, warm. Kleine wereld! de cirkel gaat sluiten! Hoewel het als goede mensen wordt geaccepteerd, is het nu al een beetje jammer lol
 11. Krsk
  Krsk 6 februari 2013 08:29
  +2
  Citaat van Albert
  Of ... haast je om de huid van een ongedode beer te delen


  Dit is hun oude Finse plezier: Muis gedoe. En ze kunnen delen vanuit de oren van de muis.
 12. Dart Weyer
  Dart Weyer 6 februari 2013 08:30
  + 16
  grappig)))) ze moeten in porties antidepressiva drinken)))))) paranoïde mensen!)))) kunnen niet beschermen - maar zoals toen de USSR was - konden ze weerstand bieden! ??? een breder conflict - dus waarom aanvallen - ze gooiden een paar nucleaire landmijnen en vergaten voor de halveringstijd lachend Ik herinnerde me net Dostojevski, heel relevant, - IDIOTS lol
  1. Alex Popov
   Alex Popov 6 februari 2013 10:27
   +3
   Citaat van: Dart Weyder
   ze gooiden een paar nucleaire landmijnen en vergaten om de halveringstijd te lachen

   lachend
   jij bent kwaadaardig. wenk
   1. NIEMAND BEHALVE ONS
    NIEMAND BEHALVE ONS 7 februari 2013 00:00
    -1
    Ze zijn niet alleen slecht, maar ook dom...
   2. Shoma-1970
    Shoma-1970 11 februari 2013 16:04
    0
    Heb je Amerikanen op je profielfoto gezet????? negatief
 13. zamba
  zamba 6 februari 2013 08:32
  + 14
  Nogmaals, de dwerglanden demonstreren hun freudiaanse complexen.
  1. Kuban
   Kuban 6 februari 2013 11:12
   +9
   Het lijkt mij dat al dit gedoe van politieke dwergen is begonnen met een doel op lange termijn. Namelijk met de aanstaande, naar hun mening, de komende verdeling van de Arctische plank van Rusland. In de huidige wereldorde is het vooruitzicht niet zo illusoir. Ze zullen een soort internationaal arbitragehof oprichten en beslissen dat het niet eerlijk is voor Rusland om zulke uitgestrekte gebieden te hebben, inclusief de plank. Old Albright over dit onderwerp werd niet langer ondubbelzinnig uitgesproken. En om de eetlust van de dorstigen te matigen, is het noodzakelijk om de militaire component in het Noordpoolgebied te vergroten.
   1. Wedmak
    Wedmak 6 februari 2013 11:18
    +3
    En om de eetlust van de dorstigen te matigen, is het noodzakelijk om de militaire component in het Noordpoolgebied te vergroten.

    En dit is precies wat ze nu actief doen. Heb je niet gehoord dat er veel oefeningen worden gedaan in poolomstandigheden? Er zijn nieuwe ontwikkelingen van machines, wapens. Over het algemeen is hun eetlust zeker begrijpelijk, maar er is iets te matigen.
   2. амба
    амба 7 februari 2013 10:12
    -1
    Citaat: Kuban
    Ze zullen een soort internationaal arbitragehof oprichten en beslissen dat het niet eerlijk is voor Rusland om zulke uitgestrekte gebieden te hebben, inclusief de plank.

    Het kan eenvoudiger, vergelijkbaar met het Amerikaanse precedent met Joodse boeken. Een dorpsrechtbank in Zweden of Finland neemt deze beslissing en kent Rusland dagelijks boetes van een miljard dollar toe totdat het deze ruimtes ontruimt en zijn middelen deelt. lachend Wat? Amers kunnen dat, maar Finnen en Zweden niet? wassat
    1. Shoma-1970
     Shoma-1970 13 februari 2013 02:10
     0
     Citaat: Mamba

     Het kan eenvoudiger, vergelijkbaar met het Amerikaanse precedent met Joodse boeken. Een dorpsrechtbank in Zweden of Finland neemt die beslissing en kent Rusland $ XNUMX miljard per dag aan boetes toe totdat het die ruimtes ontruimt en zijn middelen deelt. Wat? Amers kunnen dat, maar Finnen en Zweden niet?


     Het lijkt erop dat je het erg mis hebt! En dat de amers iets van ons hebben afgenomen? Of zijn we ooit op de een of andere manier inferieur aan hen geweest?
 14. Hammer
  Hammer 6 februari 2013 08:32
  +6
  hoe kleiner de bastaard hoe meer bullshit! Ze blaffen hoog, ze zijn niet zo bang voor kleintjes onder hun gekakel....echte wolfshonden ontbloten stilletjes hun tanden voordat ze gaan gooien. ))))))))))))))))))
  1. Dima67
   Dima67 7 februari 2013 13:35
   -1
   En iso. De hond blaft, de karavaan trekt verder.
   1. Shoma-1970
    Shoma-1970 13 februari 2013 02:13
    0
    honden ja, maar geen wolfshonden!
 15. Klimov
  Klimov 6 februari 2013 08:37
  +2
  Het lijkt mij dat een week en negen dagen al duidelijk te veel is. Drie uur zou hebben geduurd, dat zou een prestatie zijn. Twee landen - voor een paar uur van ons leger hebben ze niet eens tijd om echt weerstand te bieden.
 16. zoon
  zoon 6 februari 2013 08:41
  +7
  Het lijkt mij dat het niet nodig is om te veel te spotten... De sleutelzin: - "We zullen onze inspanningen in de Arctische Raad intensiveren..." En daaronder gebabbel over zwakte, "muis" gedoe, enz. ...
  1. Krsk
   Krsk 6 februari 2013 08:51
   0
   Feit is dat het groeiende belang van een herrijzend Rusland de "activering" van deze landen in de Arctische Unie kan toestaan, maar "activering" omwille van "activering" en niets meer ... Echte rivalen zullen niet gemakkelijk onthullen hun bedoelingen
   1. zoon
    zoon 6 februari 2013 08:56
    +1
    Ik ben het ermee eens, deze zijn niet "waar" ... Maar "vastklampend" aan deze zaak, willen ze ook hun eigen belang hebben ...
    1. Krsk
     Krsk 6 februari 2013 08:58
     +2
     maar het blijkt andersom, ze zullen geïnteresseerd zijn ...
     1. zoon
      zoon 6 februari 2013 09:05
      -1
      Hoop...
      1. Krsk
       Krsk 6 februari 2013 12:53
       0
       En dan zal de beurt de "echte" bereiken, des te meer daar is het in de mode ...
  2. Alex Popov
   Alex Popov 6 februari 2013 10:29
   -1
   Citaat: zoon
   Sleutelzin: - "We zullen onze inspanningen in de Arctische Raad intensiveren..."

   Of, als alternatief, een subtiele toespeling op verhoogde kredieten ten gunste van het leger. "Kijk eens hoeveel het Pentagon onder de knie heeft. En we willen een kleine fractie.")
 17. sergejbulkin
  sergejbulkin 6 februari 2013 08:44
  +6
  Hun verdedigers maken grappen, blijkbaar snijden ze de begroting tot het uiterste, dus begonnen ze een controverse, ze willen de generaals verminderen voor hun pensioen.
  En waarom, zodra de generaals worden afgebouwd, begint het gezeur over slechte gevechtsgereedheid en het zoeken naar potentiële vijanden.
  Wie heeft in godsnaam dit Zweden en Finland opgegeven, wat hebben ze behalve haring nog mee te nemen?
  1. Alex Popov
   Alex Popov 6 februari 2013 10:33
   +3
   Dit zijn dus goed ontwikkelde staten, met een goede infrastructuur, inclusief kustgebieden, hout, erts, zeldzame mineralen, "VISPLAATSEN" Als je wilt, kun je iets vinden om van te profiteren. De vraag is of het het waard is, deze "rijkdom" van de oorlog en de daaropvolgende aambeien? We kunnen onze goedheid niet beheersen...
 18. igordok
  igordok 6 februari 2013 08:55
  +2
  In de goede oude tijd beweerde het tijdschrift Foreign Military Review dat Zweden en Zwitserland, ondanks hun neutrale status, de meest gemilitariseerde landen ter wereld zijn (het aantal wapens per hoofd van de bevolking). Het blijkt dat Zweden, om een ​​pseudo-socialistische staat te worden, zijn hele leger heeft uitverkocht.
  1. Alex Popov
   Alex Popov 6 februari 2013 10:34
   +4
   En nu hetzelfde verhaal. In het algemeen verdient de ervaring van Zwitserland op het gebied van dienstplicht en organisatie van de strijdkrachten bijzondere aandacht.
 19. Onotol
  Onotol 6 februari 2013 08:55
  + 22
  Ergens aan de rand van het land, tussen meren en onvolgroeide Karelische berken, stond een grote beer op zijn achterpoten, lui uitgestrekt en gaapte.Indrukwekkende tanden flitsten.
  "Wat een schoonheid. Lepota" Zei de beer.
  Aan de andere kant van de grens leunde een grenswachter uit de fijn trillende struiken en zwaaide een skistok naar de beer. "Shoo. Ga weg. Ik ben verschrikkelijk van woede en ik zal mezelf fel verdedigen"
  De grenswachter zat onder de zweetdruppeltjes - ofwel omdat hij bang was, ofwel omdat hij het warm had, ofwel omdat het in de zomer moeilijk is om op mos te skiën.
  Iets verder, achter de rug van de grenswachter, staat een zekere persoon in kleding in de kleur van de staatsvlag bij het geluid van "Gelukkig nieuwjaar" wanhopig op schaatsen
  zwaaide met zijn stok en trok een wanhopig en moedig gezicht.
  Ergens een beetje naar links, in een goed gecoördineerd koor en hand in hand, concludeerden de presidenten van twee kleine, maar zeer onafhankelijke landen: "We klagen. Dit is onaanvaardbaar. U wordt veroordeeld in PACE. Schend de mensenrechten"
  De beer schudde zijn hoofd en liet de sprekers een grote fles maneschijn zien.
  Het geschreeuw verstomde. De grenswachter op ski's rende uit alle macht door het mos naar de beer, achter hem, leunend op een hockeystick, haastte de hockeyspeler zich.
  Na de eerste ontstond in het Verre Noorden vrede op aarde en goodwill onder de mensen.
  De stemming werd enigszins verpest door het feit dat de presidenten van twee trotse en zeer onafhankelijke landen, snuffelend en aarzelend op hun voeten schuivend, zich schaamden om te naderen. En daarom riepen ze beurtelings "Beroep? Nee - nee, integratie. Giet. Spratts" En van tijd tot tijd begonnen ze een volksdans te dansen " Polka door het been "
  Maar er was nog veel maneschijn in het verschiet en de ziel eiste vermaak..
 20. kukuruzo
  kukuruzo 6 februari 2013 08:56
  +1
  waarom zijn ze allemaal zo enthousiast? wie heeft ze daar nodig, om ze te vangen ..... homo's en junkies. Toen maakten de Sovjets ze bang, voor de Tweede Wereldoorlog hebben ze nog steeds een paniekangst. Of misschien voelen ze wat voor soort Russische kinderen, misschien worden ze gestraft door een grote buurman ... Als dat al aan de hand is, dan doet het aantal er niet meer toe dat zelfs in 1941 ... er raketten zijn, er zijn drones ... er zijn een heleboel dingen
 21. Nickanor
  Nickanor 6 februari 2013 08:56
  +2
  Jaarlijks artikel! Opgevrolijkt in de ochtend! goed
 22. klavyr
  klavyr 6 februari 2013 09:18
  +1
  De Russisch-Wit-Russische dreiging is geen grap voor jou.
  Ja! Maar dit zal nooit gebeuren. Eerder het tegenovergestelde.
 23. leon-iv
  leon-iv 6 februari 2013 09:23
  +4
  Ochtend van de Zweedse generaal.
  "Jongen, ga je ontbijten?"
  -Mam, mam, en neem ons mee naar de NAVO?
  - Ga je pap eten dan nemen ze het aan?
 24. peter tank
  peter tank 6 februari 2013 09:29
  +6
  Rusland versterkt zijn Baltische Vloot door verschillende moderne Mistral-klasse schepen uit Frankrijk over te nemen. Deze schepen zijn ontworpen voor luchtlandings- en amfibische aanvallen en de eerste moet in 2014 worden opgeleverd. "Mistrals" zullen Rusland de kans geven om de zwakke bescherming van de kust van de Baltische landen te beïnvloeden: Litouwen, Letland en Estland ...

  Eigenlijk zijn de Mistrals gekocht voor de Pacific Fleet. Zelfs de ligplaatsen (of steigers) in de Gouden Hoornbaai werden voor hen gemoderniseerd.
  1. ons
   ons 7 februari 2013 02:17
   +2
   Pas toen ze mistrals kochten, vergaten ze na te denken over nationale belangen en brandstoffen en smeermiddelen. Of ze zijn het niet vergeten, alleen het doel was om het geld op deze mistrals te verminderen.
   Meer redenen zijn niet zichtbaar, al was het wel vreemd om iets anders te verwachten van het team van paramedici.
   1. Shoma-1970
    Shoma-1970 13 februari 2013 02:17
    0
    vertel het aan OZS en wie is het veldmeubilair?
 25. roofdier.3
  roofdier.3 6 februari 2013 09:39
  +1
  Dus ik wil zingen: "... Maar van de taiga tot de Britse zeeën
  Het Rode Leger is het sterkste van allemaal."
  lachend
  1. NIEMAND BEHALVE ONS
   NIEMAND BEHALVE ONS 7 februari 2013 00:04
   0
   Je kunt zingen, alleen het Rode Leger is niet meer .... voor een lange tijd.
   1. Shoma-1970
    Shoma-1970 13 februari 2013 02:20
    0
    Er is geen Rode Leger, maar de mensen zijn hetzelfde, dus laten we proberen de glorie van onze voorouders niet aan te tasten!
 26. Wedmak
  Wedmak 6 februari 2013 09:39
  +4
  Ja, het is grappig. Campagne voeren, ze hebben niets anders te doen, hoe ze bedreigingen voor zichzelf kunnen verzinnen en ze zijn er bang voor. Ik herinner me een tekenfilm over een kitten genaamd Woof...
  1. zich koesteren
   zich koesteren 6 februari 2013 09:48
   +3
   Citaat van Wedmak

   Ja, het is grappig. Campagne voeren, ze hebben niets anders te doen, hoe ze bedreigingen voor zichzelf kunnen verzinnen en ze zijn er bang voor.

   Groeten aan iedereen. Wedmak. Russofobie, ze hebben het op genniveau. Ja, zelfs opgenomen met moedermelk. Niet toen ze niet neutraal waren Zweden werkte de hele oorlog voor nationaal Duitsland. Nazi's zonder Zweeds staal, nikkel, chroom, enz. ... Ze duurden niet zo lang.
   1. Wedmak
    Wedmak 6 februari 2013 10:11
    +2
    Russofobie, het zit op hun genniveau Ja, zelfs opgenomen met moedermelk Niet toen ze niet neutraal waren

    Ja, hier ben ik van op de hoogte. Natuurlijk, op genniveau, sinds de 9e eeuw (en daarvoor is er gewoon geen informatie) hebben ze hun tanden op ons geslepen ... ze hebben ze echt afgebroken, en meer dan eens.
    1. Alekseir162
     Alekseir162 6 februari 2013 10:19
     +3
     De Zweden, zeker, uit de tijd van de noordelijke oorlog, toen ze zich op hen stapelden in de buurt van Poltava. Daarna zwoeren ze niet meer naar Rusland te gaan, al knarsten ze nog steeds. Maar Rusland, om het zacht uit te drukken, trekt zich hier niets van aan en vermaalt het.
     1. igordok
      igordok 6 februari 2013 14:41
      +3
      Citaat van Alekseir162
      De Zweden, zeker, uit de tijd van de noordelijke oorlog, toen ze zich op hen stapelden in de buurt van Poltava. Daarna zwoeren ze niet meer naar Rusland te gaan, al knarsten ze nog steeds. Maar Rusland, om het zacht uit te drukken, trekt zich hier niets van aan en vermaalt het.

      En vóór Peter, braken Novgorod en Pskov al hun gedachten over het grote Zweden.
     2. postbode
      postbode 7 februari 2013 02:38
      +4
      Citaat van Alekseir162
      Daarna beloofden ze niet meer naar Rusland te gaan.

      ?
      kennis van de geschiedenis van het eigen land neigt duidelijk naar NUL

      Russisch-Zweedse oorlog 1741-1743 (onder Elizabeth Petrovna)


      Russisch-Zweedse oorlog 1788-1790 (onder keizerin Catharina II)


      Russisch-Zweedse oorlog (1808-1809) (onder Alexander I)
      1. postbode
       postbode 7 februari 2013 02:40
       +3
       Citaat: Alekseir162 V
       Daarna beloofden ze niet meer naar Rusland te gaan.
       / Deel 2

       Sovjet-Finse oorlog 1918 - 1920
       Pechenga-regio, die in 1920 naar Finland ging       Sovjet-Finse oorlog 1939-1940
       Zweeds Vrijwilligerskorps

       Zweeds vrijwilligersluchtvaartregiment van 20 gevechtsvliegtuigen en ongeveer 270 mensen van vlieg- en grondpersoneel.
       Vechter Gloster Gladiador Mk. L.

       Tweede Wereldoorlog (Sovjet-Finse oorlog 2-1941) -
       Zweeds vrijwilligersbataljon - belegering p / o. Hanko

       Zweeds vrijwilligersbedrijf


       Zweedse vrijwilligers van de SS Division Nord in de toendra van Lapland. 1943       Zweedse SS'ers aan het Oostfront. 1944

       1. Waroc
        Waroc 7 februari 2013 19:49
        -1
        Op de laatste foto zijn sommige helemaal niet grappig, geen enkele trekt een glimlach. Onderweg ruiken ze...
        1. postbode
         postbode 7 februari 2013 20:30
         +1
         Citaat van waroc
         sommige zijn helemaal niet grappig.

         oostfront (dit is niet voor jou in Joegoslavië of Griekenland) + 1944: Hitler stopte met lachen na Stalingrad soldaat
   2. Dima67
    Dima67 7 februari 2013 13:43
    0
    Waarom alleen Zweden, heel Europa werkte voor de Duitsers terwijl het tegen ons vocht.
 27. Forest
  Forest 6 februari 2013 09:43
  +2
  "Delirium van vervolging (manie van vervolging) is een psychische stoornis, waaraan onredelijk overtuigd is dat een bepaalde persoon of groep personen hem vervolgt: spioneren, martelen, bespotten, samenzweren om schade te berokkenen, stelen of doden. "- zo'n het gevoel dat de regering van deze landen, dit is een erfelijke ziekte, anders kan de "Sovjet-Russische dreiging" niet worden verklaard.
 28. Russisch
  Russisch 6 februari 2013 09:44
  +6
  Trouwens, de minister van Defensie van Finland ziet er erg dapper uit op de foto, ik zal het niet vergelijken met Shoigu, maar Serdyukov is als een varken vergeleken met hem
  1. zoon
   zoon 6 februari 2013 09:54
   +3
   Afgaande op de oude foto's hebben we zo'n traditie ... Meer sterren - meer buik ...
   1. NIEMAND BEHALVE ONS
    NIEMAND BEHALVE ONS 7 februari 2013 00:05
    -1
    Voor stevigheid..
  2. vyatom
   vyatom 6 februari 2013 10:38
   0
   Citaat: r_y_s_s_k_i_y
   Trouwens, de minister van Defensie van Finland ziet er erg dapper uit op de foto, ik zal het niet vergelijken met Shoigu, maar Serdyukov is als een varken vergeleken met hem

   Waarom eigenlijk hoe?
  3. plooien
   plooien 6 februari 2013 17:05
   -1
   waarom hoe?
 29. GOLUBENKO
  GOLUBENKO 6 februari 2013 10:00
  + 12
  Zweden en Finland, waarom hebben ze Rusland nodig?
  Naar mijn mening roken de ministers van Defensie van Zweden en Finland iets.
  Tegen Noorwegen is er de Noordelijke Vloot, om niet te worstelen in het Noordpoolgebied.
  En waarom Rusland het grondgebied van Zweden en Finland heeft, daar zijn geen argumenten voor.
  Door de geschiedenis heen waren het de Zweden die agressie toonden. En meestal ontvangen in een tamboerijn. Laat ze rustig zitten en verpest de lucht niet, en ze zullen gelukkig zijn.
  Nou, een video over het onderwerp:
  1. Samaritaan
   Samaritaan 6 februari 2013 20:26
   -1
   De laatste tijd heeft Kinchev veel geplagieerd)) nou, deze meisjes zijn tenminste van ons, en Alice's ster op f-35 is al onbeschaamdheid !!! ))))
  2. schonia06rus
   schonia06rus 6 februari 2013 23:16
   +1
   een interessante video over het onderwerp dat Russen dezelfde natie zijn als alle anderen
   maar hoe zit het met "Ik ga naar jou" en andere opscheppers? tenslotte, wanneer de slapende Russen worden aangevallen door de Tsjetsjenen en ze allemaal afslachten, roept hij onmiddellijk "aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa die slapende die slapende"
   Trouwens, een laadstok in het oor is een Fins kenmerk (en geen speciale Sovjet-troepen)
   1. NIEMAND BEHALVE ONS
    NIEMAND BEHALVE ONS 7 februari 2013 00:10
    +2
    Geen wonder, hier kennen velen de geschiedenis van de Finse oorlog niet, en het is onwaarschijnlijk dat ze er iets van weten ...
  3. NIEMAND BEHALVE ONS
   NIEMAND BEHALVE ONS 7 februari 2013 00:07
   +1
   Om de een of andere reden hadden we een deel van Finland nodig, ondanks de behoorlijke verliezen?
  4. WW3
   WW3 7 februari 2013 00:35
   +1
   Goede video goed wie tot ons komt met een zwaard uit het zwaard, zal omkomen.
 30. wonderolie
  wonderolie 6 februari 2013 10:10
  +3
  dat Zweden in staat zal zijn om de interventionistische vijanden slechts één week te weerstaan, en dan zal ze externe hulp nodig hebben.

  Wat voor hulp!? lachend Er zal niemand zijn om "later" te helpen - zoals kruimels van de tafel ...
 31. atleet
  atleet 6 februari 2013 10:12
  +6
  Wat, de pederastiewetten maken ze niet meer gelukkig? Of zijn buitenaardse wezens niet langer bang? Hoe is het mogelijk om met zo'n onverantwoordelijkheid over te schakelen naar vragen over Rusland, wanneer de verdediging tegen vliegende schotels, groene mannen, nog niet is gebouwd en de brandende kwestie van blauwe mannen in heel Europa nog niet is opgelost! Jullie zouden je moeten schamen, heren van tolerantie!
 32. IRBIS
  IRBIS 6 februari 2013 10:13
  + 10
  «We zullen onze inspanningen in de Arctische Raad intensiveren.

  Daar rommelde de hond! In het licht van de aanstaande herverdeling van het noordpoolgebied begint iedereen zich te roeren. Al deze argumenten hebben uiteindelijk maar één doel: de oprichting van een nieuwe coalitie om Rusland in het noorden te houden. Alleen - de darmen zijn dun, maar een pak op een Russische beer proberen is een verleidelijk idee. Zweden denkt er ook serieus over na om lid te worden van de NAVO.
  En we moeten dringend schepen bouwen voor onze Noordelijke Vloot en de kracht van de Arctische troepengroep versterken.
  1. Mobidisch
   Mobidisch 6 februari 2013 16:00
   0
   Citaat van IRBIS
   “We zullen onze inspanningen in de Arctische Raad intensiveren.

   Je moet begrijpen: onze Arctische strijdkrachten militariseren
 33. bubbel5
  bubbel5 6 februari 2013 10:13
  -3
  Ze hebben ook een zieke regering zoals de onze
 34. Alex Popov
  Alex Popov 6 februari 2013 10:23
  +2
  Ik vraag me af waarom de "bloeddorstige Russische beren" de Finnen en de Zweden zouden aanvallen? Wat voor onzin? Om tussen te komen voor vissersvaartuigen die periodiek worden vastgehouden in de Oostzee, in de Noordzee en het omliggende gebied? Duc, alsof ze hen niet eens bang hebben gemaakt... Vreemd. Nou, het is duidelijk met de pre-Balten, zo'n manier van leven, ze zijn overal bang voor. Limitrophes-s. ) Maar waarom werden deze opgewonden? Of leek het hun leger dat ook zij, in navolging van het Amerikaanse leger, klaar waren om veel grotere bedragen te beheersen, en geen "arme hand-outs"?
  Z.Y. Zweden is een niet-blokstaat. Waarom zouden ze zelfs in blokken klimmen?
 35. Krsk
  Krsk 6 februari 2013 10:36
  +2
  Eh... Ze waren weer te laat... terwijl ze daar alleen waren, was er nog een kans en nu zijn ze samen... nu is hun macht onwankelbaar
  1. Alex Popov
   Alex Popov 6 februari 2013 10:52
   +1
   Citaat van KrSk
   nu is hun kracht onwankelbaar

   Onweerstaanbaar. ))
   1. Xan
    Xan 6 februari 2013 18:23
    +1
    er zijn zoveel onconventionele mannen dat ze zelf de optie "pokobelimo" zouden willen
 36. Kiev, Oekraïne
  Kiev, Oekraïne 6 februari 2013 10:40
  +1
  We wachten op verklaringen van andere dwergstaten over "we zullen niet tegen Rusland zijn, we moeten dringend lid worden van de NAVO"))))
  1. Alex Popov
   Alex Popov 6 februari 2013 10:58
   0
   Dus lees hier:
   Een Est raakte onverwachts in de discussie tussen de Finnen en de Zweden.

   Urmas Paet, minister van Buitenlandse Zaken van Estland, sprak op 14 januari tijdens een seminar over het Zweedse defensie- en veiligheidsbeleid in Sälen de mening uit dat Finland en Zweden zich bij de NAVO moeten aansluiten. Zweden heeft een "belofte van solidariteit" gedaan en is daarom verplicht de EU en de Scandinavische landen te helpen bij een aanslag. Paet legde uit dat hij slechts 99,9% vertrouwde op de toewijding van Zweden aan deze toezegging. Maar als Zweden lid zou zijn van de NAVO, dan zou het vertrouwen stijgen tot een rond getal.

   In het algemeen is het niet verwonderlijk om Paet te begrijpen: Estland, met zijn smeltende militaire budget (evenals het "vervoer" van Letland), zou niet worden gehinderd door gegarandeerde noordelijke verdedigers. De Russisch-Wit-Russische dreiging is geen grap voor jou
   .
   1. NIEMAND BEHALVE ONS
    NIEMAND BEHALVE ONS 7 februari 2013 00:14
    -2
    Kan iemand uitleggen, overal is er een "Russisch-Wit-Russische dreiging" en wat hebben de Wit-Russen ermee te maken???
    1. offo
     offo 7 februari 2013 01:04
     -1
     papa positioneert zichzelf als een westers schild voor de Russische Federatie. Welnu, de eenwording van het luchtverdedigingssysteem betekent dat we samen zullen vechten.
 37. boorst64
  boorst64 6 februari 2013 10:55
  +3
  Gisteren was ik op bezoek, de sprot bleef onaangeroerd. Ik hoop dat de eigenaar ze niet opnieuw zal kopen. Ik heb al lang niet meer gekocht.
  1. Alex Popov
   Alex Popov 6 februari 2013 11:16
   +1
   En ik kocht voor het nieuwe jaar. nostalgie, meneer, u weet wel.) Ik heb Kaliningradsike gevonden. Speciaal gezocht.)) "Vergeten smaak van de kindertijd")
   1. IRBIS
    IRBIS 6 februari 2013 11:45
    +2
    Alexander, baken de volgende keer - ik zal het je sturen. We hebben genoeg van dit goed zonder te zoeken. En veel lekkerder dan Chukhon!
    1. Alex Popov
     Alex Popov 6 februari 2013 17:01
     0
     Overeenkomst. 23 februari. Alles is bescheiden. Geen Henessy XO en andere dingen. Wodka, zwart brood, vlees, reuzel + knoflook (zoals zonder), augurken en, zo blijkt, sprot.))
     1. SlavaP
      SlavaP 6 februari 2013 23:24
      0
      Tevergeefs-maar je etttto ... sprot is eigenlijk heerlijk-e-e-e
     2. Dima67
      Dima67 7 februari 2013 13:54
      -1
      Nou, wat voor dergelijke details. Nu wil ik eten.
      1. Alex Popov
       Alex Popov 7 februari 2013 15:52
       0
       En we hebben een traditie. 23 februari is de dag zonder vrouwen. Omdat we voor het grootste deel mensen en HO's zijn die ooit behoorlijk veel aten, en allerlei soorten fricasE, is het al 3-4 jaar geleden dat we besloten dat deze dag, als we het gaan doen, alles is zoals in onze jeugd (nou ja, behalve het feit dat wodka iets meer oplaadt) lachend ). En dus maakten ze in 2010 gerstpap met stamppot op een vuurtje in mijn landhuis. Dus wodka, spek met knoflook, augurken (mijn moeder maakt zulke komkommers ... m-m-mm-, met mierikswortel, met een krentenblad, knapperig, vrij, letterlijk een beetje zoet), barbecue en een bad - dit is 100 % van het programmanummer. En dan zijn er nog variaties. Goede mensen hier adviseren ook Kaliningrad-sprotten. Laten we het dit jaar eens bekijken. )
       Vrede aan de wereld.
       1. perepilka
        perepilka 7 februari 2013 23:20
        +1
        Ik zal hier een bladwijzer maken. Lees ik voor het avondeten, in plaats van 100 gram voor de eetlust, of samen? Werd zelfs in de war, misschien samen met 100 gram voor de eetlust. hi
 38. 8-bedrijf
  8-bedrijf 6 februari 2013 10:56
  0
  In de jaren '30 waren er ook veel lachers, en ze vochten zes maanden met de Finnen en leden vijf keer meer verliezen dan ze deden.
  1. Wedmak
   Wedmak 6 februari 2013 11:08
   +2
   In .. waren er dragers van democratie en liberalisme. Maak voor nu in ieder geval een correctie. En dan herinner je je al je "exploits" uit het verleden.
  2. IRBIS
   IRBIS 6 februari 2013 11:48
   +2
   Ja, ze leden zware verliezen. Maar niet van de "kracht" van het Finse leger, maar van de traagheid van hun eigen militaire leiders. Waar het hoofd aan het roer stond, sloegen ze genadeloos. Iets zoals dit..
   1. Lakkuchu
    Lakkuchu 6 februari 2013 13:43
    + 10
    De oorlog in Tsjetsjenië en de hervormingen van Serdyukov van de afgelopen jaren hebben aangetoond dat er niet minder trage mensen in uniform en zonder uniform zijn.
   2. postbode
    postbode 7 februari 2013 02:47
    +2
    Citaat van IRBIS
    Maar niet van de "kracht" van het Finse leger, maar van de traagheid van hun eigen militaire leiders.

    Wie kan het wat schelen?
    EN WAT IS ER VERANDERD?
    Tsjetsjeens?

    MINISTERIE VAN DEFENSIE (meer recentelijk?)
    en in het algemeen....
    OPMERKING:
    Oboronservis-zaak: Smetanova op borgtocht vrijgelaten
  3. spaak
   spaak 6 februari 2013 15:36
   +4
   Citaat: 8e bedrijf
   In de jaren '30 waren er ook veel lachers, en ze vochten zes maanden met de Finnen en leden vijf keer meer verliezen dan ze deden.

   Ik ben het helemaal met je eens, je hoeft geen gop te zeggen totdat je springt
   de Finnen waren in die tijd in ieder geval behoorlijk goede vechters
  4. was-
   was- 6 februari 2013 22:42
   +2
   Stalin was niet van plan de Finnen te verslaan - het was nodig om de grens weg te trekken van Leningrad. Hij klom vooruit in een beperkt gebied, er waren veel verliezen, maar hij bereikte zijn doel, wat werd bevestigd door de Tweede Wereldoorlog.
   1. postbode
    postbode 7 februari 2013 13:20
    -1
    Citaat: wax
    Stalin was niet van plan de Finnen te verslaan - het was nodig om de grens weg te trekken van Leningrad.

    Nou ja, precies...
    waarin:
    1. De USSR heeft artikel 25 van de Haagse Conventie van 1907 op grove wijze geschonden - het bombarderen van Vyborg, Helsinki, treinen met geëvacueerde kinderen die naar Oulu verhuizen, incl. en brandbommen
    Volkenbond, Publicatieblad 1939, p.506 (Resolutie), p.540 (Resolutie)
    14 december 1939 verbannen uit de Volkenbond
    2. De Sovjet-Unie kreeg (door Finland) de overdracht aangeboden van de eilanden Suursaari (Gogland), Lavensari (krachtig), Bolshoi Tyuters en Maly Tyuters, Penisaari (Small), Seskar en Koivisto (Birch) - een keten van eilanden die strekt zich uit langs de belangrijkste vaargeul in het Fins, de baai en de gebieden die het dichtst bij Leningrad liggen in Terioki en Kuokkala (nu Zelenogorsk en Repino), verdiept in Sovjetgebied.
    Maar het was niet genoeg, het was niet genoeg...

    We werden tegen de muur gedrukt: kies een van de alternatieven - Duitsland (dat ons al in 1939 had verraden) of de USSR ... De gesloten overeenkomst over het doorvoeren van goederen verhinderde een aanval vanuit Rusland. Het aan de kaak stellen betekende enerzijds in opstand komen tegen de Duitsers, op relaties waarvan het bestaan ​​van Finland als onafhankelijke staat afhing. Anderzijds om het lot in handen van de Russen te brengen. Het stoppen van de invoer van goederen uit welke richting dan ook zou leiden tot een ernstige crisis, waar zowel de Duitsers als de Russen onmiddellijk van zouden profiteren.е

    Citaat: wax
    maar hij bereikte zijn doel, dat werd bevestigd door de Tweede Wereldoorlog.

    ??
    Wat heeft hij bereikt? Bezetting van de regio Leningrad. en Karelië en de blokkade van Leningrad vanuit het noordwesten? in het 1e (!) oorlogsjaar?

    WAT, sinds 25 juni 1941 is Finland in oorlog met de USSR en sinds 5 december 1941 met Groot-Brittannië?
    GEEN Axis Powers INVOEREN!!!

    Geen onzin 1939, misschien niet op 15 september 1944, maar in 1941 zou Finland de oorlog verklaren aan Duitsland?

    En er zou geen blokkade van Leningrad zijn.
    1. majeur1976
     majeur1976 10 februari 2013 13:04
     -1
     Pure onzin! Deze site staat vol met materiaal over de Winteroorlog! Uw mening is geenszins de mening van IV Stalin en de lijn van de USSR, het is al lang bekend en vastgelegd! Ik zal nooit geloven dat een piepende Chukhonian zonder ondersteuning zal alleen klimmen om een ​​olifant nat te maken!
  5. NIEMAND BEHALVE ONS
   NIEMAND BEHALVE ONS 7 februari 2013 00:17
   +2
   Veel mensen hier vinden het niet leuk...
   1. postbode
    postbode 7 februari 2013 14:51
    0
    Citaat: NIEMAND MAAR ONS
    Veel mensen hier vinden het niet leuk...

    Ze (waar) kan "TALKING HEADS" wel of niet leuk vinden, maar dit verandert niets aan de essentie.
    1941 is al met onwaarheden beantwoord.
  6. majeur1976
   majeur1976 10 februari 2013 12:55
   -1
   Waar komen deze cijfers vandaan? Ja, de oorlog was niet gemakkelijk en over het algemeen worden ze gerespecteerd in de oorlog. SCHIETEN! Maar er is onschatbare ervaring opgedaan in de oorlog in winterse omstandigheden en de aanval op de bunkers van miljonairs! Ik win' Praat niet over de ontvangen gebieden, rijd naar Vyborg! Lees de memoires van een technische OSNAZ-veteraan op deze site - begrijpelijk en vooral naar waarheid! Het was alleen de Führer die geen conclusies trok over de gevechtseffectiviteit van het Rode Leger, waarvoor de Fritz ook betaalde!
 39. ruton
  ruton 6 februari 2013 11:05
  0
  Ik lees het. glimlachte lachend . Hoe bang ze voor ons zijn, dit is angst op genniveau. je kunt het niet uitroeien)) Dat de Russische beer bang moet zijn. plotseling wordt hij wakker in een slecht humeur en God verhoede met een kater drankjes . Over het algemeen hebben ze iets om bang voor te zijn, in de hele geschiedenis, behalve Zweden, vochten ze vooral alleen met de Turken. Ja, en onze boten zijn er constant mee aan het rommelen, en dit is over het algemeen een pijnlijk onderwerp voor hen lol .
  1. Wedmak
   Wedmak 6 februari 2013 11:12
   0
   Ja, en onze boten zijn er constant mee aan het rommelen, en dit is over het algemeen een pijnlijk onderwerp voor hen

   Ja, niet onze boten, hun pijnlijke onderwerp ... alles is veel eenvoudiger - ze willen goed leven, klaver, zonder er iets voor te betalen. Dat is alles. Denkt u dat de crisis heerst in Europa, de VS en in Rusland en een aantal andere geschikte landen, dat deze op de een of andere manier niet bijzonder wordt waargenomen?
   1. ruton
    ruton 6 februari 2013 11:18
    0
    Ik bedoel, het is meerdere keren gebeurd, ze worden 's ochtends wakker, anders ligt onze boot op hen vast. tegenover hun basis, toen zeilde een hele kruiser en liep ook vast.. En ze sliepen allemaal heerlijk te vragen
    1. Vanya Ivanov
     Vanya Ivanov 6 februari 2013 21:42
     -1
     en wat deed die van ons destijds op de "Zweedse Komsomolets" bij de bank? blijkbaar ook... verslapen? knoeiers.
   2. NIEMAND BEHALVE ONS
    NIEMAND BEHALVE ONS 7 februari 2013 00:20
    +1
    Ik vraag me af waar we het niet zien??? In Moskou???
  2. амба
   амба 7 februari 2013 10:41
   -1
   Citaat van ruton
   in de hele geschiedenis, behalve Zweden, hebben we vooral alleen met de Turken gevochten.

   In feite zijn we sinds de 9e eeuw in oorlog met de Polen, maar met pauzes voor verbroedering.
 40. Misantrop
  Misantrop 6 februari 2013 11:19
  +6
  IMHO natuurlijk, maar al deze bewegingen zijn de noordelijke echo van de problemen in het Midden-Oosten. De wereldwijde afstemming, die iedereen al een halve eeuw bekend was, viel weg. Verdragen en allianties, zo bleek ineens, beschermen NIEMAND en VAN ALLES meer. Het recht van de sterken in al zijn lelijkheid, maar het blijkt dat er geen kracht is ... te vragen Ze raakten eraan gewend om naar een leeg hol te blaffen en plotseling bewoog er iets in. Hier zijn de oude angsten en wakker geworden. De hoop op de NAVO is als een kudde gestenigde klootzakken uit een naburige straat. Als je belt, komen ze, maar hoe overleef je dan zelf? ... voelen

  En toch kan het in het Midden-Oosten op elk moment ZOVEEL oplaaien dat het gedurende minstens een halve eeuw mogelijk zal zijn om die oliereserves te vergeten (totdat het radioactieve stof opdoemt). De Arctische plank en een stel hongerige roofdieren die van hun gebruikelijke dieet zijn beroofd, zullen blijven .... Het is klote voor een egel op een snelweg ... verhaal
 41. controle
  controle 6 februari 2013 11:27
  +1
  ze beginnen niet zomaar over een Russische aanval te praten, ze zijn vast iets van plan, en niet zonder de hulp van UWB en allerlei handlangers.Het zijn allemaal dezelfde machinaties van matrassenmakers.
  1. Wedmak
   Wedmak 6 februari 2013 11:29
   +2
   Deze gesprekken zijn al meer dan tien jaar aan de gang. We zijn altijd vijanden voor hen geweest en bezetten het gebied dat voor hen van belang was.
   1. амба
    амба 7 februari 2013 10:50
    0
    Citaat van Wedmak
    We zijn altijd vijanden voor hen geweest en bezetten het gebied dat voor hen van belang was.

    [media=http://www.yapfiles.ru/files/386058/1d96544f3333919c89398f3539e86c8d.flv?
    token=MDAzODYwNTgtMTM2MDIxOTQ5OQ]
   2. амба
    амба 7 februari 2013 10:56
    -1
    Citaat van Wedmak
    We zijn altijd vijanden voor hen geweest en bezetten het gebied dat voor hen van belang was.

 42. nae76
  nae76 6 februari 2013 11:41
  +3
  Citaat: GOLUBENKO
  Door de geschiedenis heen waren het de Zweden die agressie toonden.

  Op Zweedse scholen leren geschiedenislessen dat Stockholm de hoofdstad van Zweden werd nadat de voormalige hoofdstad was verwoest en verbrand door de "verdomde Novgorodians", wat trouwens waar is, het is alleen dat we sinds de tijd van Ivan de Verschrikkelijke hebben geprobeerd om alles te doen zodat de geschiedenis van de Republiek Novgorod in de vergetelheid is geraakt, daarom weten velen gewoon niet hoe leuk het was in Scandinavië in de Middeleeuwen, dus het is niet de moeite waard om te overwegen wie daar de schuld heeft zonder een grondige kennis van geschiedenis, iedereen heeft het daar verprutst, om eerlijk te zijn
  1. Wedmak
   Wedmak 6 februari 2013 11:55
   +1
   Nou, om heel eerlijk te zijn, als je dan gaat tellen wie wat heeft verpest met wie... Over het algemeen zal er de komende 200 jaar werk zijn. En dan zullen ze nog 500 jaar rekeningen aan elkaar voor deurposten presenteren.
 43. krabbel
  krabbel 6 februari 2013 11:46
  -2
  Finland, en met hen voor het bedrijf en de Balts, raken in paniek door de Russische militaire dreiging die door hen is uitgevonden.

  Wat vallen ze in godsnaam aan? Stap over ze heen en dat is alles!
 44. LaGlobal
  LaGlobal 6 februari 2013 12:11
  -1
  Goedemorgen, KAMERADEN!

  Zoals ik het begrijp, trillen de "dappere" NAVO-strijders van onze BRUINE BEER met jullie mee!

  Ze raken vroeg in paniek, we zijn nog niets gepasseerd lol
  1. Wedmak
   Wedmak 6 februari 2013 12:26
   0
   Als we dat doen, zal er helaas niemand zijn om te beven. Over het algemeen.
   1. LaGlobal
    LaGlobal 6 februari 2013 13:27
    0
    wemak! Helemaal mee eens!!! drankjes
 45. schurup
  schurup 6 februari 2013 12:40
  0
  Ze hebben zelf genoeg mistrals. Ze laten ze tijdelijk met de veerboten gaan. En laat ze voor de gemoedsrust beginnen met het bouwen van een gezamenlijk vliegdekschip. Als er financieringsproblemen zijn, kan het winstgevend worden verkocht aan de Chinezen.
  En Wit-Rusland, na de "pluche landing", scherpt echt zijn tanden aan Zweden.
  En er zijn plannen om grondraketten in die richting te testen en natuurlijk met een pluche BG. Na de volgende "Ivinyams - gemist" zullen de Balts niet aan het meten zijn pipi ..
  En Rusland heeft lang stilletjes de scheepswerven bezet en is daar iets aan het bouwen, bovendien, het Noordpoolgebied.
 46. Krsk
  Krsk 6 februari 2013 12:58
  +3
  In zo'n tempo worden ze straks niet meer met pipetten gemeten, maar door de diameter van de gaatjes...
 47. Understuderen
  Understuderen 6 februari 2013 13:17
  0
  "Wat het kind ook amuseert - als ze maar niet huilt!" (Met)
 48. pinache
  pinache 6 februari 2013 13:44
  +8
  Het Finse leger is erg hard..
  1. Zhenya
   Zhenya 6 februari 2013 14:41
   +2
   Юмор
   Deze foto's zijn eng.
   Ernstig
   Neem in het algemeen Fins, mijn overgrootvader is daar verdwenen en deze kennis veroorzaakt geen glimlach.
   Uitgang
   Als een land echt sterker en sterker wordt, beginnen eerst de kleine landen te huilen, dan de middelste en tenslotte de grote, dan is de bedoeling juist, als de middelste landen al huilen.
  2. kvirite
   kvirite 6 februari 2013 15:38
   0
   wat bdsm!
  3. postbode
   postbode 7 februari 2013 20:44
   +1
   Citaat van pinachet
   Het Finse leger is erg hard..


   En als het zo is

   Let op: laarzen van Nokian = IEDEREEN WIL KRIJGEN   ZSU T-55 Scherpschutter op basis van de Poolse T-55AM,   =======================
   die van ons zijn natuurlijk niet ernstig:   en dit is niet het neerschieten van 2 vrolijke "SS'ers in bezet gebied of een concentratiekamp"
 49. nchyornyj
  nchyornyj 6 februari 2013 14:41
  +4
  Met onze legerrommel, denk ik dat ze langer meegaan...
  1. Wedmak
   Wedmak 6 februari 2013 14:49
   -1
   Met onze legerrommel, denk ik dat ze langer meegaan...

   Integendeel ... met onze rotzooi houden ze het maximaal drie dagen vol ... Het belangrijkste is om de geniesoldaten niet in de aanval te laten gaan ... anders zullen we Finland en Zweden niet vinden , noch landen die toevallig in de buurt waren ....
   1. Edgar
    Edgar 6 februari 2013 16:09
    +5
    beste Wedmak, vertel me beter hoe lang de door u belachelijk gemaakte Finnen in 1939-1940 duurden (tegelijkertijd rekende Stalin blijkbaar gewoon op 3 dagen)? en welke verliezen heeft de USSR in dit conflict geleden?
    Ik ben geschokt door de haatgevoelens van de deelnemers aan de site.
    1. pinache
     pinache 6 februari 2013 16:20
     0
     in die jaren was de situatie anders. Toen hadden we geen tactische kernwapens ("pioenen" en "tulpen" met nucleaire lading) en andere middelen. Nu zou de Mannerheim-linie in een half uur worden gesplitst. Daarom is nu zo'n lijnen worden niet gebouwd.!
     1. postbode
      postbode 8 februari 2013 04:08
      +1
      Citaat van pinachet
      in die jaren was de situatie anders

      ? Het was toen VEEL beter dan nu.
      zie plaatverhouding
      + T-28 + T-35 (had geen tijd om te bereiken) + KV * tests) + T-34 (had geen tijd om te voltooien) Artillerie + Baltische Vloot

      Het Finse leger ging slecht bewapend de oorlog in - hieronder wordt aangegeven voor hoeveel dagen van de oorlog de beschikbare voorraden in de magazijnen voldoende waren:
      Patronen voor geweren, machinegeweren en machinegeweren voor - 2,5 maand
      Schelpen voor mortieren, veldkanonnen en houwitsers - 1 maand
      Brandstoffen en smeermiddelen - voor 2 maanden
      Luchtvaartbenzine - voor 1 maand      Citaat van pinachet
      .toen hadden we geen tactische kernwapens ("pioenen" en "tulpen" met nucleaire ladingen)

      Je koelt een beetje af...voor de gek houden

      In 1978 verklaarde de USSR dat ze nooit kernwapens zou gebruiken tegen die staten die weigeren ze te produceren en te verwerven en ze niet op hun eigen grondgebied hebben. In 1982, tijdens de 37e zitting van de Algemene Vergadering van de VN, kondigde de USSR aan dat zij eenzijdig beloofde niet eerst kernwapens te gebruiken.

      In 1995 hebben vijf kernmachten, die ook permanent lid zijn van de VN-Veiligheidsraad, in verband met de onbeperkte verlenging van het NPV op de verdragsherzieningsconferentie standaardverklaringen afgelegd om geen kernwapens te gebruiken tegen niet-nucleaire NPV-lidstaten.
      Meer: http://vpk-news.ru/articles/6536

      Niet-eerste gebruik van kernwapens
      Pugwash Meeting No. 279, Londen, VK, 15-17 november 2002
      ====================
      Als Rusland (plotseling, door de domheid van de Uryams) kernwapens gebruikt tegen Finland, dan is het waarschijnlijk:
      1. Rusland communiceert alleen met Noord-Korea (en dat is onwaarschijnlijk)
      2. Alle eigendommen in het buitenland worden in beslag genomen en alle deposito's hetzelfde
      3. We zullen waar mogelijk worden verwijderd.
      Nou, enz.

      Citaat van pinachet
      nu zou de Mannerheim-lijn worden gesplitst voor de vloer

      Ja, we herinneren ons Grozny in een dag.

      zie de plaat de verhouding van de strijdkrachten van Finland en de USSR verhaal
      1. hooikoorts
       hooikoorts 8 februari 2013 04:25
       +2
       goed bericht.
      2. Kaa
       Kaa 8 februari 2013 04:55
       -1
       Citaat: postbode
       zie de plaat de verhouding van de strijdkrachten van Finland en de USSR

       Wel, wat bewijst de enta-plaat? Heb je ooit geprobeerd een goed gecamoufleerde bunker van gewapend beton, bedekt met dicht taigabos, met een kanon (mortel) te raken? Heb je geprobeerd een tank door een moeras te rijden, lichtjes bedekt met een ijskorst en bepoederd met sneeuw? En wat dacht u van het doorkruisen van besneeuwde mijnenvelden met groeven van gewapend beton, afgedekt door antitankgeschut op een tank? En hoeveel dagen vloog het weer tijdens de hele oorlog? Dus alle technische superioriteit veranderde in een enorme nul, en "Private Infantry Vanya" vocht tegen Finland vanuit de voornamelijk territoriale en niet reguliere delen van het Rode Leger. En de gebieden zijn mensen die niet dringend voorbijgingen, maar slechts af en toe werden opgeroepen voor maandelijkse vergoedingen van collectieve boerderijen en van werktuigmachines. Is het verschil duidelijk? Dus het komt uit je tablet dat slechts anderhalf keer superioriteit in infanterie hielp om Finland te verslaan. Lees voor meer details het berouwvolle rapport van de toenmalige Volkscommissaris van Defensie K, Voroshilov aan de commissie onder leiding van I. Stalin, hij analyseerde dit alles (en niet alleen) in detail, waarna hij uit zijn functie werd ontheven en vervangen door Timosjenko, die een bijna bloedeloze "Poolse wandeling" had.
       1. hooikoorts
        hooikoorts 8 februari 2013 05:57
        +2
        Citaat: Kaa
        Wel, wat bewijst de enta-plaat? Heb je ooit geprobeerd een goed gecamoufleerde bunker van gewapend beton, bedekt met dicht taigabos, met een kanon (mortel) te raken? Heb je geprobeerd een tank door een moeras te rijden, lichtjes bedekt met een ijskorst en bepoederd met sneeuw? En wat dacht u van het doorkruisen van besneeuwde mijnenvelden met groeven van gewapend beton, afgedekt door antitankgeschut op een tank?

        Citaat: Kaa
        "Privé-infanterieman Vanya" vocht tegen Finland vanuit voornamelijk territoriale, en niet reguliere, delen van het Rode Leger.

        Dus wacht lieverd. Wat zegt dit allemaal? Over het feit dat de Finnen goed waren opgeleid... of dat de Sovjet-troepen slecht waren opgeleid? Het spijt me, maar ik begreep je gedachtegang niet helemaal.
       2. hooikoorts
        hooikoorts 8 februari 2013 08:07
        +1
        Trouwens ... let op, inclusief het aantal verliezen:
        1. postbode
         postbode 8 februari 2013 13:19
         +1
         Citaat van hayots
         Trouwens ... let op, inclusief het aantal verliezen:

         Het is nutteloos. Schimmel in het hoofd.
         Tupolev nam van hen steekpenningen (hij nam auto's en koelkasten), en Korolev gaf geld uit voor andere doeleinden (in 38 bouwde hij een SEVEN (R-7), in plaats van Katyushas).
         ALLES ALLEEN om het grote en onfeilbare te rechtvaardigen en "organen maken geen fouten"
         gibt es eine gute Prueffung: idioten-test/Ich wuerde ihnen(heads) empfehlen
       3. postbode
        postbode 8 februari 2013 13:12
        +3
        Citaat: Kaa
        Wel, wat bewijst de enta-plaat?

        & verwerpt domme uitspraken zoals:
        Citaat van pinachet
        in die jaren was de situatie anders


        Citaat: Kaa
        Je hebt nooit geprobeerd te slaan met een pistool (mortel)

        Ik ben neti, ik heb nog een VUS.
        Heb je ooit "niet geprobeerd een goed versterkt schietpunt in een dicht stedelijk gebied te raken met een kanon (mortel"? (Berlijn, bijvoorbeeld, of Warschau)?

        Citaat: Kaa
        taiga dicht bos?

        Er is geen taiga. Voor paddenstoelen en vissen - altijd. Je hebt de lengtegraad verprutst

        Citaat: Kaa
        Heb je geprobeerd een tank door een moeras te rijden, lichtjes bedekt met een ijskorst en bepoederd met sneeuw?

        Nee, ik heb het op een SUV geprobeerd, mijn neef is er dol op, repareert de G shku na elke rit.
        WAAROM / OP DE TANK OM NAAR HET MOERAS TE GAAN of langs de stenen van KARELIA?
        Citaat: Kaa
        En wat dacht u van het doorkruisen van besneeuwde mijnenvelden met groeven van gewapend beton, afgedekt door antitankgeschut op een tank?

        Er waren precedenten: Maginotlinie bijvoorbeeld ( en naar mijn mening meer dan eens op deze plek)

        Citaat: Kaa
        En hoeveel dagen vloog het weer tijdens de hele oorlog?

        En welke dwaas begint een campagne voor de winter? Er waren precedenten (het begin van de Tweede Wereldoorlog-juni, maar ze wilden in mei)
        de commandant van de 44e divisie A. I. Vinogradov en de stafchef van de 44e divisie, kolonel O. I. Volkov, werden neergeschoten door het vonnis van het militaire tribunaal van het 9e leger. / Ik pretendeer niet te oordelen, maar het zou juister zijn om die van het Kremlin te gebruiken, direct naast de knal van het Kremlin /
        Citaat: Kaa
        Dus alle technische superioriteit veranderde in een enorme loos, en "Private Infantry Vanya" vocht in Finland

        En hij werd geleid door een dwaas als een commandant, aangestuurd door dikzak van het Politburo, die speciale rantsoenen at ter wille van zijn grootheidswaanzin.
        1. postbode
         postbode 8 februari 2013 13:13
         +2
         Citaat: Kaa
         uit voornamelijk territoriale, en niet reguliere, delen van het Rode Leger

         Niet fluiten. Dus alles is omgedraaid.
         9e leger
         44th Rifle Division van het Rode Leger (Slag op de Raat-weg)
         163e Rifle Division van het Rode Leger (omsingeling bij Suomussalmi)
         8e leger
         18e, 56e, 75e, 139e, 155e en 168e geweerdivisies en korpsversterkingseenheden
         Army Air Force, totaal 45 bommenwerpers en jagers;
         49th Fighter Aviation Regiment (luchtregiment);
         72e hogesnelheidsbommenwerperluchtvaartregiment;
         achterste delen;
         leger instellingen;
         Wat nog verder op te sommen over de samenstelling van het militaire district van Leningrad en de Baltische Vloot?


         Citaat: Kaa
         Is het verschil duidelijk?

         het is niet duidelijk waar je het over hebt, het is onzin of laster.
         Citaat: Kaa
         Dus het komt uit je tablet dat slechts anderhalf keer superioriteit in infanterie hielp om Finland te verslaan

         en 88 keer in tanks en 9 keer in vliegtuigen en 5 keer in artillerie.
         Citaat: Kaa
         Lees voor meer details het boeterapport van de toenmalige Volkscommissaris van Defensie K, Voroshilov

         Ik lees, kalmeer en onze en Engelse en Finse en Zweedse bronnen, ik kan xers sturen met alle statistieken. gegevens Ja, en mijn grootvader heeft daar gevochten. Hij vertelde veel toen hij nog leefde.
         ===============
         Je leest de titel van het artikel, de domme uitspraken van een paar pratende hoofden, gaat naar de landengte en Finland naar de plaatsen van vijandelijkheden, nou, kijk naar de kaart in ieder geval met één oog.
         En studie: de kracht van het Rode Leger, het aantal tanks (FORWARD THE ALL), ARTILLERIE, enz.
         We waren alleen zwakker dan sommige mensen in de wereld bij de marine.
      3. Marsik
       Marsik 10 februari 2013 16:26
       0
       ja, laat ze het land uitzetten - mijn land zal met geen enkel land ter wereld communiceren, maar ik zal denken aan de duizenden gewone jonge jongens van wie ik het leven heb gered, spuwend op alle overeenkomsten en conferenties
    2. Wedmak
     Wedmak 6 februari 2013 16:28
     +3
     Ik zal zeggen...
     Kameraad Pinachet heeft je gelijk verteld. Ik zal er een beetje aan toevoegen - in die jaren was de situatie heel anders. We hadden geen verstandige commandanten, we hadden in die tijd verouderde wapens, we hadden niet veel spullen. Nu is de situatie enigszins anders. Bovendien sprak ik met humor, en er is hier geen geur van haat.
     Laat ze het een maand volhouden, wat levert het ze op? De belangrijkste boodschap is hetzelfde - wie is met wat, die van dat en dat. En we gaan niemand aanvallen, en dus zijn er mensen die in het gezicht willen komen.
    3. NIEMAND BEHALVE ONS
     NIEMAND BEHALVE ONS 7 februari 2013 00:24
     0
     Je bent niet de enige....
    4. zadorin1974
     zadorin1974 7 februari 2013 01:38
     +1
     beste Edgar - knikken naar 39-40 jaar is op de een of andere manier stom - ten eerste zijn de Finnen zelf al ver verzacht (de verhouding van stads- en plattelandsbewoners is al niet in hun voordeel veranderd) zonder luchtvaart, het leger verandert in partizanen. En op de een of andere manier Zweden heeft geen zin om het zich te herinneren - het was helemaal niet tegen ons - helaas
     1. postbode
      postbode 8 februari 2013 03:53
      +2
      Citaat van: zadorin1974
      de derde luchtverdedigingsbewapening van Finland is helaas verouderd

      ?

      om luchtdoelen te detecteren op afstanden tot 500 km en hoogten van 30 km, worden stations van het Franse bedrijf "Thomson - CSF" gebruikt, en in het bereik van 100 km in bereik en tot 5 km in hoogte - radar vervaardigd door de Het Zweedse bedrijf "Erikson" typt TAR-87 en TAR -95. Bij het werken in het bereik van 350 km in het bereik en 15 km in de hoogte, evenals bij grondpalen, werd apparatuur van nationale productie geïnstalleerd.
      18 x "Buk-M1"
      in 2013-2014 vervanging door NA.SAMS II
      + 176 miljoen euro wordt besteed aan radarinstallaties en 120 miljoen euro aan overige apparatuur

      Citaat van: zadorin1974
      en zonder luchtvaart verandert het leger in partizanen

      Finse Defensie Luchtmacht: 2 mensen (inclusief 800 gemiddelde maaltijden), 1 b. s, geb. in. nee.

      Vliegtuigvloot: 57 F-18C (Finse montage) en 7 x D (Amerikaanse montage), 49 Hawk (Mk51 en Mk51A), 3 Learjet-35A, 3 F.27, 14 Piper, 9L-90 Redigo, 28 L-70 Vinka, 6 Ranger UAV's.

      het totale aantal kan oplopen tot 250 duizend mensen en de implementatietijd is 2-3 dagen.
    5. majeur1976
     majeur1976 10 februari 2013 13:14
     -1
     Edgar is niets persoonlijks! Ik schreef je dat de leken moeten studeren, studeren en bestuderen hoe ze ophingen! Laten we eens kijken hoe lang ze duren en hoeveel je bent!
 50. persoonlijk
  persoonlijk 6 februari 2013 15:07
  +1
  Vast en zeker! Zelfs niet sporten met mij, alleen blauwe paddestoelen en niets anders! wassat
  1. cumastra1
   cumastra1 6 februari 2013 15:17
   +1
   valse cantharellen, van hen zulke ...
  2. botur
   botur 6 februari 2013 23:30
   -1
   Een luik op de muur ging open, alles is rustig, dit is een storing. lol