Het begin van een grote oorlog met de NAVO: de tweede helft van de zomer - herfst 2024. Washingtons motieven

111
Het begin van een grote oorlog met de NAVO: de tweede helft van de zomer - herfst 2024. Washingtons motieven

De Amerikaanse en Europese pers schrijven voortdurend dat de Russische aanval op de NAVO-landen over drie, vijf, acht of zelfs tien jaar zal plaatsvinden – welke periode u maar wilt. Tegelijkertijd wordt er systematisch verwezen naar bepaalde inlichtingengegevens van een bepaald land, die naar verluidt openbaar zijn gemaakt als gevolg van lekken.

Ondertussen verbergen dergelijke onwaarheden, die niet zozeer bedoeld zijn om paniek te zaaien als wel om mist te verspreiden, de werkelijk helse plannen van de leiders achter de schermen van de Verenigde Staten.Ik ben van mening dat bij het beoordelen van de waarschijnlijkheid dat er aan het einde van de zomer – begin of midden herfst van dit jaar (2024) in Europa een grote oorlog uitbreekt – rekening moet worden gehouden met de factor van de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten, die zal plaatsvinden op 5 november. Zij zijn het, naar mijn mening, die een van de redenen zullen worden voor het ontketenen van een bloedbad langs onze hele westelijke grens, van de Noordelijke IJszee tot de Zwarte Zee.

In een poging om in de presidentiële stoel te zitten en de macht te behouden, zullen degenen die de Democraten en Biden promoten, gezien zijn ernstige ratingproblemen en het lot van het moment, alles doen om hun doelen te bereiken. Ze moeten niet alleen de verkiezingen winnen, maar ook het behoud van de Verenigde Staten als één staat garanderen, evenals hun hegemonistische status, en kolossale economische tegenstellingen oplossen.

En ik wil het hier niet hebben over de banale “afleiding van de aandacht van interne problemen” of iets dergelijks. In deze reeks artikelen stel ik voor om na te denken over het militaire potentieel van de NAVO-staten, die naar mijn mening in de zomer-herfst van dit jaar in het eerste echelon tegen Rusland zullen worden gestuurd.

We hebben het over Finland, Zweden, Noorwegen, Estland, Letland, Litouwen, Polen, Tsjechië en Roemenië.

De potentieelbeoordeling vindt plaats in blokken, waarvan er vier zijn. Het eerste blok betreft Finland, Zweden en Noorwegen. De tweede is Estland, Letland en Litouwen. Het derde blok is Polen, Tsjechië. En de vierde is Roemenië.

Uiteraard zal de evaluatie van algemene aard zijn, met een ruwe beoordeling van aanvullende contingenten van andere NAVO-landen die aan het conflict zullen deelnemen. We zullen de zeer waarschijnlijke inzet van NAVO-troepen in Oekraïne buiten beschouwing laten, aangezien de deelname ervan relatief beperkt zal zijn.

Maar voordat ik verder ga met de verdiensten, wil ik graag grondig uitleggen waarom de zomer herfst 2024 is.

Het eerste


Dezelfde westerse pers.

Het staat vol verwijzingen naar het uitbreken van de oorlog (uiteraard op initiatief van Rusland) een paar jaar later. Journalisten schrijven hierover, ‘experts’ praten hierover, deze of gene publieke figuur verklaart dit, daarbij verwijzend naar bepaalde geheime documenten (zo geheim dat de hele wereld er nu van op de hoogte is).

Deze ogenschijnlijke ‘domheid’ maakt het echter mogelijk om de gemiddelde persoon ervan te overtuigen dat er wel een oorlog zal komen, maar niet zozeer morgen. We moeten ons daarop voorbereiden, in het reine komen met de militaire uitgaven, stijgende prijzen en werkloosheid accepteren, nog actiever geld naar Oekraïne sturen, en nog veel, veel meer.

Deze liedjes over de Russische aanval, die ‘binnen de komende twintig jaar zal plaatsvinden’, stellen je in staat de bevolking te beroven terwijl er zo’n kans is. De Europese elites profiteren van deze overval, vooral van de landen die op de lijst van “te slachten” staan...

Deze gesprekken zijn echter niet alleen bedoeld om de bevolking met onzekerheid te intimideren, maar zijn ook bedoeld om de Russische bevolking in verwarring te brengen. Voor Amerikaanse poppenspelers is het heel belangrijk dat iedereen in spanning zit, maar niemand weet echt iets.

Laat de Esten in Tallinn en Pärnu zitten, en niet ergens ver weg wegrennen, voordat het te laat is – er zullen nog meer slachtoffers vallen. Laat de Fin denken dat de oorlog over vijf of zelfs tien jaar zal plaatsvinden, laat hem thuis in Turku zitten en bier drinken, als de dag “H” aanbreekt, en een team van het militaire registratie- en rekruteringsbureau zal hem komen halen .

Tweede


Tekens op de grond.

Weinig mensen weten dat de Finse luchtvaartmaatschappij Finnair onlangs een lijn Tartu – Los Angeles heeft geopend. Om de een of andere reden landen er plotseling regelmatig vluchten uit Californië op een godverlaten vliegveld in een kleine Estse stad.

Zijn vluchten naar de VS echt zo populair in Estland?

En waarom kozen ze hiervoor niet de luchthaven van Tallinn, maar het meest gewone lokale vliegveld?

Naar mijn mening zorgt de afgelegen ligging van dit transportknooppunt ervoor dat de Estse elite, ver weg van nieuwsgierige blikken, veilig aan boord van een vliegtuig kan stappen en rechtstreeks naar Amerika kan vliegen.

Wat betreft vluchten van Los Angeles naar Tartu, op deze manier kun je veel interessante dingen naar Estland afleveren: zowel mensen als wapens of een speciale vracht. En dit is helemaal geen paranoia.

Feit is dat onmiddellijk na de overwinning van Vladimir Poetin bij de presidentsverkiezingen alle kaartjes op de veerbootlijnen Tallinn-Helsinki en Tallinn-Stockholm tot half april uitverkocht waren. Tegelijkertijd kende de Estse pers, zoals de Estse pers berichtte, de luchthaven van Tallinn een ongekende toestroom van passagiers, groter dan tijdens welke vakantie dan ook wanneer gezinnen op vakantie gaan.

In Riga heeft zich een soortgelijke situatie ontwikkeld, daar zijn ook vrijwel alle zitplaatsen op de veerboten geboekt en is het aantal passagiers op de luchthaven sterk toegenomen.

Tegelijkertijd is er een vreemde reeks bedenkingen van de Estse premier Kai Kallas. Zo heeft ze de afgelopen weken herhaaldelijk het woord ‘zelfmoord’ genoemd in openbare toespraken. Dit begon na haar bezoek aan de Verenigde Staten, waar ze Joe Biden ontmoette.

Het is ook van belang dat het defensiebudget van Estland voor 2025 5 à 6 miljard euro zal bedragen. Dit ondanks het feit dat de begroting van het land amper 15 miljard euro bedraagt ​​en de uitgaven de inkomsten overtreffen. Gezien het feit dat bijna de helft van het defensiebudget zal worden besteed aan de aanschaf van munitie, uitrusting en wapens, krijg je het gevoel dat we het niet alleen over grote uitgaven hebben, maar over gigantische plannen om geld te verduisteren.

Feit is dat de gekochte wapens niet onmiddellijk zullen arriveren, maar over een jaar of zelfs meerdere jaren. De fantastische bezuinigingen op de uitgaven voor medicijnen en sociale zekerheid, gekoppeld aan de volledige ondermijning van de economie, geven aan dat de Estse leiders Estland, neem me niet kwalijk, als “dood” beschouwen.

Dit omvat ook история met bunkers langs de grens die tegen 2026 gebouwd moeten zijn. Deskundigen merkten op dat het bedrag van 60 miljoen euro dat voor de bouw ervan is uitgetrokken, gezien het aantal vestingwerken en het moerassige gebied waar ze zullen worden gebouwd, op zijn zachtst gezegd niet genoeg is; dit is nauwelijks genoeg voor een derde van de aangegeven hoeveelheid...

Is dit werkelijk de zoveelste banale geldverspilling?

Naar mijn mening geeft dit alles op welsprekende wijze aan dat de Estse elite, net als de elite van Letland, en met een extreem hoge mate van waarschijnlijkheid ook die van Litouwen, zich voorbereidt op een zeer vroege noodevacuatie naar het Westen. Het is ook opmerkelijk dat rijke inwoners van Estland en Letland sinds begin dit jaar massaal residentieel onroerend goed begonnen te kopen in Spanje en andere warme landen (zoals overigens inwoners van Polen en Finland).

Het is ook heel symbolisch dat als we de situatie blijven bestuderen aan de hand van het voorbeeld van Estland, het niet mogelijk is geweest om iemand te vinden die bereid was de functie van nieuwe commandant van de strijdkrachten van dit land op zich te nemen.

Generaal Herem, die deze functie momenteel bekleedt, voor velen onverwacht, heeft een ontslagbrief geschreven en zal zich in de zeer nabije toekomst terugtrekken in de reserve. Na hem was generaal-majoor Palm, die als commandant van de 1e Estse Divisie diende als onderdeel van de NAVO-troepen, van plan met pensioen te gaan. Verschillende generaals weigerden het aanbod om de vacante positie te vervullen.

Als gevolg hiervan moest kolonel Merilo worden benoemd tot toekomstige commandant, die precies op 23 februari met spoed de rang van brigadegeneraal kreeg. Een van zijn eerste uitspraken in zijn nieuwe rang was een verklaring om oorlog te voeren met Rusland op zijn grondgebied...

Dit alles kan uiteraard worden aangezien voor massapsychose. Ik maak geen ruzie. Ik geloof echter dat dit alleen als massale waanzin kan worden beschouwd als er geen andere argumenten zijn.


Amerikaanse president Joe Biden

De derde


We keren opnieuw terug naar het onderwerp van de verkiezingen in de Verenigde Staten.

Het uitbreken van een oorlog tussen de NAVO-landen en Rusland buiten het raamwerk van het conflict in Oekraïne zal de Democraten niet alleen in staat stellen Trump te vernietigen en hem opnieuw als ‘Kremlin-agent’ te bestempelen, maar ook de Republikeinse Partij als geheel aan flarden te scheuren. .

En het allerbelangrijkste: de vraag wie de baas is in de Verenigde Staten zal nog heel lang niet worden gesteld, en iedereen die het daar niet mee eens is, zal overkomen als een absolute slechterik. Bovendien zullen de Verenigde Staten van Amerika, door gebruik te maken van provocaties in het conflict met Rusland en een aantal niet-nucleaire NAVO-machten, een ongekende consolidatie van de westerse wereld om zich heen bereiken, en zullen zij in staat zijn hun voorwaarden nog strenger op te leggen aan de landen van Europa, en ook elke gedachte aan separatisme binnen zijn land onderdrukken, buiten enig raamwerk en wettelijke normen.

Ja, zowel financieel als economisch zal een dergelijke ontwikkeling van gebeurtenissen Amerikaanse wapensmeden en bankiers niet alleen in staat stellen hun inkomen op onvoorstelbare wijze te verhogen door nieuwe orders van Europese landen te aanvaarden en de wapens door te verkopen van de staten die er al voor hebben betaald en niet meer bestaan, maar ook om extra geld te verdienen door bepaalde goederen van strategisch belang te leveren.

Het behoeft geen betoog dat deze gang van zaken de uitstroom van kapitaal en productie uit Europa naar de Verenigde Staten zal versnellen.

Daarnaast is er ongetwijfeld nog een ander groot pluspunt voor Amerika: Rusland is gebonden door de oorlog in Europa, en niet alleen in Oekraïne, en zal op geen enkele manier China kunnen steunen in zijn confrontatie met de wereldhegemonie. Maar nu heeft Washington de laatste kans om China mee te sleuren in een oorlog in Taiwan en in een conflict met Japan, en mogelijk in een veel bredere confrontatie in het Oosten.

Vierde


NAVO-luchtbases in de Baltische staten, maar ook in Finland, ontvangen met een ongekende frequentie militaire transportvliegtuigen van de alliantie.

Vliegtuigen met wapens landen regelmatig op de luchtbases van Lielvarde (Letland), Siauliai (Litouwen), en 's nachts arriveert militaire vracht in de haven van Paldiski op transportschepen...

De activiteit is toegenomen luchtvaart De NAVO in het Oostzeegebied, wat natuurlijk deels te danken is aan de talrijke oefeningen die plaatsvinden aan de grens met Rusland, maar toch...


Luchtmachtbasis Lielvarde (Letland)

Het is ook vermeldenswaard dat hele grensgebieden van Finland verlaten zijn geworden en verlaten gemeenten met onbewoonde gebouwen zijn geworden. En als dit alleen maar verklaard kon worden door de economische achteruitgang veroorzaakt door de sluiting van de grens met ons land, dan is het een feit dat soortgelijke verschijnselen worden waargenomen in de oostelijke regio's van Letland, Litouwen, Polen...

vijfde


De Grote Oorlog van de Noordelijke IJszee tot de Zwarte Zee is een gebeurtenis van veel grotere betekenis dan alleen de oorlog in Oekraïne.

Gepresenteerd onder het vertrouwde sausje van ‘Russische agressie’, zal het de Amerikaanse samenleving consolideren, snel alle fouten van Joe Biden uit het geheugen van de kiezers wissen en hem tot een echte ‘redder van de natie’ maken. In een tijd waarin alleen de luie mensen in de Verenigde Staten niet praten over de vooruitzichten van een burgeroorlog en de mogelijke ineenstorting van de staat, zal de eenwording van de meerderheid van de burgers, die zelfs ten koste gaat van de dood van tientallen miljoenen burgers, worden gerealiseerd. mensen in Europa, lijkt vanuit Amerikaans oogpunt niet zo'n geweldige prijs te zijn.

Eigenlijk is het precies de timing van de verkiezingen, aangevuld met andere argumenten, die ons in staat stelt met voldoende vertrouwen aan te nemen dat het begin van een grote Europese oorlog, of beter gezegd het begin van de eerste fase ervan, gepland is voor de tweede helft van de zomer. - midden herfst 2024.

Ergens in dit interval zou het moeten ontploffen.

zesde


De controle van de Amerikaanse diepe staat over Europese politici heeft een zodanig niveau bereikt dat deze hen letterlijk tot alles kan dwingen. Niet alleen de elites van de Europese staten staan ​​onder toezicht, maar ook, zoals ze zeggen, gewone burgers.

Absolute controle over de economie, de media, de propaganda en de politiek maakt het mogelijk om de overgrote meerderheid van de inwoners van landen die in de smeltkroes van oorlog terechtkomen, in zombies te veranderen.

Daarom zal het voor de Verenigde Staten geen groot probleem zijn om de landen van Oost-Europa en Scandinavië te dwingen bij de oorlog betrokken te raken. Bovendien zal alles worden geregeld alsof Rusland opnieuw heeft aangevallen. Het gebrek aan soevereiniteit in de huidige situatie zal zich in al zijn glorie manifesteren.

Bovendien zullen de slechte economische situatie en sociale problemen, zoals soms gebeurt, het gemakkelijker maken voor de oorlogspropagandisten, die een rijke buit en een gelukkig leven beloven na de nederlaag van Rusland.

zevende


De toetreding van nieuwe deelnemers aan de oorlog zal het front aanzienlijk uitbreiden. Gezien het feit dat veel experts praten over de mogelijkheid dat Rusland in de zomer en herfst strategische offensieve operaties zal uitvoeren, zal het uitbreiden van de geografie van het conflict een deel van de last van de strijdkrachten van Oekraïne wegnemen en de situatie stabiliseren.

Rekening houdend met het feit dat de Verenigde Staten niet alleen politieke maar ook economische belangen in Oekraïne hebben, is het defensievermogen van het Oekraïense leger niet het minst belangrijk. We mogen niet vergeten dat 28% van het grondgebied van Oekraïne is opgekocht door Amerikaanse bedrijven.

In het volgende artikel zullen we het hebben over het waarschijnlijke Amerikaanse plan.
Onze nieuwskanalen

Schrijf je in en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de belangrijkste evenementen van de dag.

111 commentaar
informatie
Beste lezer, om commentaar op een publicatie achter te laten, moet u: inloggen.
 1. + 15
  2 april 2024 04:07
  In het volgende artikel zullen we het hebben over het waarschijnlijke Amerikaanse plan.

  Wat kunnen we over hen zeggen? Wij zien alles in realtime.
  De Verenigde Staten hebben de rol op zich genomen van sponsors van militaire conflicten. Net zoals ze wapens leverden aan de Oekraïense junta, leveren ze ze aan Israël...
  Het is tijd om na te denken over de doctrine van een preventieve nucleaire aanval, om niet tevreden te zijn met de gedachte dat wanneer we naar de hemelpoort gaan, ze gewoon zullen sterven... Ergens, op een dag...
  1. + 25
   2 april 2024 06:07
   De NAVO-landen zijn helemaal geen idioten om Rusland aan te vallen en in het oorlogsvuur te branden, ze handelen veel subtieler, nu is er eenvoudigweg sprake van banale intimidatie van ons land, zodat we bang worden en de witte vlag uitwerpen. Nu moeten we gewoon echt beginnen te vechten in de buitenwijken, en niet in ons eigen regime, en ik denk dat we het in dit geval tegen het einde van het jaar zullen dwingen te capituleren. De staten zijn nu vastbesloten voor zichzelf en China te zorgen, zodat ze niet zullen deelnemen aan een conflict met ons, maar de Europeanen zijn militair gezien niets, ze beschikken niet over grote getrainde grondtroepen die zijn uitgerust met voldoende uitrusting, zonder hen er zal geen overwinning op ons zijn. Vergeet in extreme gevallen de tactische kernwapens niet: die zullen elke NAVO tegenhouden. Dus laten we vechten en samenwerken en de overwinning zal van ons zijn! Wij vechten voor een rechtvaardige zaak en de nagedachtenis van onze slachtoffers!
   1. + 13
    2 april 2024 07:48
    Ik ben het met je eens. Intimidatie komt voor als onderdeel van het westerse beleid.

    Nu, tijdens de satellieten, is de oorlogsmist verdwenen.

    Elke voorbereiding op een grote offensieve operatie zal zeer snel worden opgemerkt.
    En zonder een grote groep aan de grens met Rusland is een NAVO-offensief onmogelijk.

    Wat zullen de Baltische staten aanvallen met twee tienduizenden troepen? Dat is grappig.

    Maar het feit dat de Baltische staten en Finland in een gigantisch springvliegveld zijn veranderd, is gevaarlijk.
    1. +5
     2 april 2024 11:07
     De EU is zwak vergeleken met het Derde Rijk, maar wij zijn niet de USSR.
     1. +4
      3 april 2024 06:18
      Citaat: Civil
      De EU is zwak vergeleken met het Derde Rijk, maar wij zijn niet de USSR.

      Dit betekent dat alles zich zeer snel zal ontwikkelen tot een onbeperkt nucleair conflict.
      En de volledige vernietiging van de westerse beschaving.
      1. -4
       3 april 2024 07:23
       Citaat van Bayard
       Citaat: Civil
       De EU is zwak vergeleken met het Derde Rijk, maar wij zijn niet de USSR.

       Dit betekent dat alles zich zeer snel zal ontwikkelen tot een onbeperkt nucleair conflict.
       En de volledige vernietiging van de westerse beschaving.

       De hele wereld eigenlijk. Dit is geen eenzijdige actie. Hier moet je met je hoofd nadenken of het doel de middelen heiligt.
       1. +3
        3 april 2024 07:48
        Citaat: Civil
        De hele wereld eigenlijk.

        Noch het aantal kernkoppen, noch hun kracht is genoeg voor de hele wereld. Er werd gesproken over de "Nucleaire Winter" in de jaren '70 - '80, toen kernkoppen met een capaciteit van 5, 10, 20, 25, 30+ en 50 Mt in dienst waren. Tegenwoordig is het zeldzaam om een ​​kernkop te hebben met een capaciteit van 1 Mt. en hun aantal is aanzienlijk afgenomen.
        Bovendien, als de oorlog zich op het noordelijk halfrond afspeelt, zal er geen straling naar het zuidelijk halfrond worden overgebracht - daar zullen de winden van het noordelijk halfrond niet waaien. De mensheid zal dus niet vergaan. Maar de beschaving zal eronder lijden. En de westerse beschaving zal eenvoudigweg verdwijnen.
        Citaat: Civil
        Hier moet je met je hoofd nadenken of het doel de middelen heiligt.

        Wie houdt hen tegen om na te denken?
        Vloedgolven zullen het Noord-Amerikaanse continent, de Britse eilanden en het Europese schiereiland wegspoelen. Zij weten ervan. Dus als ze besluiten zelfmoord te plegen, is dat hun keuze.
        Onze keuze is ook klein: óf we vernietigen onze vijand met één preventieve aanval, óf we sterven samen met hem. Van onze kant ligt de keuze net zo voor de hand.
        1. 0
         3 april 2024 09:05
         Van welk halfrond kom jij? Niemand heeft kernkoppen van meerdere megatons uit dienst genomen. Als je persoonlijk een nucleaire razernij wilt ondergaan, ga je gang, maar sleep de rest van de miljoenen Russen niet met je mee. Je bent blijkbaar een heel oude en agressieve opa, aangezien je suggereert dat iedereen zelfmoord pleegt, alleen maar omdat je dat heel graag wilt. U kunt dit zonder ons doen. Niemand houdt vast.
         1. +5
          3 april 2024 10:56
          Citaat: Civil
          Van welk halfrond kom jij?

          Van Donbass, Donetsk.
          Citaat: Civil
          Niemand heeft kernkoppen van meerdere megatons uit dienst genomen.

          Jongeman, als je analfabeet bent, de statistieken van de Koude Oorlog niet kent, niet weet hoe je referentiegegevens moet gebruiken en de gebeurtenissen niet volgt, dan is dit jouw persoonlijke probleem. Om nog maar te zwijgen van het feit dat u geen militaire opleiding heeft genoten en de opkomende militair-politieke situatie in principe niet kunt inschatten.
          Om te begrijpen WAT er op het hoogtepunt van de Koude Oorlog in dienst was bij de USSR en de VS, zal ik u persoonlijk enkele cijfers geven van de strategische kernmachten van de Sovjet-Unie en de VS.
          DE USSR:
          - ICBM's op basis van silo's en mobiele apparaten - 1 stuks. (ongeveer de helft van hen is zwaar - "Stiletto", "Scalpel", "Voevoda"),
          - SLBM's op basis van SSBN's/SSBN's - 950 st.
          - strategische bommenwerpers - 150 stuks.
          VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA :
          - ICBM's op basis van silo's - 1050 st. (waarvan 50 zwaar),
          - SLBM's op SSBN's - 600 st.
          - strategische bommenwerpers - 700 stuks. (waarvan 100 stuks B-1B).

          En nu is het mijn huiswerk om, in ieder geval op Wikipedia, het aantal en de kracht van kernkoppen op al deze dragers te vinden, en deze cijfers te vergelijken met het aantal strategische kernwapens van de Verenigde Staten en de Russische Federatie vandaag de dag en de kracht van kernkoppen. op hen.
          Let ook op de huidige staat van alle Amerikaanse Minuteman-3 ICBM's en of ten minste 10-15% daarvan in staat is om op te stijgen, het doel te bereiken (en te raken) en... normaal te functioneren op het moment van de botsing.
          Citaat: Civil
          Als je persoonlijk een nucleaire razernij wilt ondergaan, ga je gang, maar sleep de rest van de miljoenen Russen niet met je mee.

          Je bent al in deze staat gebracht. En als jij persoonlijk en mensen zoals jij dit niet willen zien, dan is dat jouw probleem. De struisvogelhouding zal je niet redden en zal je zeker niet mentaal voorbereiden.
          Rusland is al in oorlog. Dit is het derde jaar in de hete fase. En de paus verklaarde in 2012 dat de “Derde Wereldoorlog” aan de gang was. Dus je sliep overal doorheen.
          Citaat: Civil
          Je bent blijkbaar een heel oude en agressieve opa

          Natuurlijk ben ik al een ‘grootvader’, maar ik ben niet zo oud als je zou willen, ik ben nog niet eens 60. Ik ben een Sovjet-reserveofficier die een zeer goede opleiding heeft genoten en goede levenservaring heeft. En ondanks het feit dat ik sinds het voorjaar van 2014 in deze oorlog zit, ben ik een groot persoon (in het verleden vocht ik in de zwaargewichtdivisie) en vriendelijk. Ik wens zeker niemand tevergeefs de dood toe.
          De psychologie van een konijn in een omheining haal je uit de grap: “De konijnen dachten dat ze geliefd waren, maar in feite werden ze... gefokt.”

          "Weid vreedzame volkeren
          De roep van Eer zal je niet wakker maken
          Laten we de slaven de vruchten van de vrijheid aanroepen
          Ze moeten worden gesneden of gestript
          Jouw lot van jaar tot jaar -
          Een juk met rammelaars en een zweep."
          ALS. Poesjkin "Profeet".
        2. -2
         5 april 2024 08:29
         Eigenlijk heeft de Amerikaanse Minuteman kernkoppen van 29 megaton, maar de Yars lijken er vijf te hebben.
         1. +3
          5 april 2024 09:10
          Op Minuteman 2 was er één op 1 Mt.
          Er waren 3 stukken op Minuteman 3. met een capaciteit van 325 kt.
          Sinds de jaren 90 kunnen ze volgens het START-verdrag slechts één kernkop vervoeren, en de gekozen kernkop uit buiten gebruik gestelde MX ICBM's met een opbrengst van ongeveer 600 Kt.
          De Yars kunnen 3 tot 10 kernonderzeeërs vervoeren. In het laatste geval - 10 kernkoppen met een capaciteit van elk 50 kt. elk .
          En de munitie heeft een capaciteit van 10 Mt. stond alleen op de Titan-2 ICBM. Maar ze werden in de jaren 80 buiten dienst gesteld.
    2. +6
     2 april 2024 14:04
     Citaat: Ilya-spb
     Nu, tijdens de satellieten, is de oorlogsmist verdwenen. Elke voorbereiding op een grote offensieve operatie zal zeer snel worden opgemerkt.

     En niemand in het Westen gaat zich voorbereiden op de oorlog die zich heeft ontwikkeld in de ogen van de meerderheid van de Russen. Weet je nog hoe het Westen, zonder voorbereiding, maar eenvoudigweg gebruik makend van de situatie en het beïnvloeden van het leiderschap van het land, de staat van de USSR vernietigde?
     Welke vijand is erger dan het huidige hoofd van de Centrale Bank, aanbevolen door het ‘onvervangbare’ bbp zelf? Moeten we een mislukte economie ten val brengen en de financiële sector in hyperinflatie storten? Of denkt u dat het land door het mobiliseren van alle krachten en middelen voor de ontwikkeling van de defensie-industrie in staat is doorbraken te bewerkstelligen in andere gebieden en sectoren van de economie? Misschien denkt u dat ongekende graanoogsten Rusland zullen behoeden voor inflatie en hoge herfinancieringsrentes? Wat is er gedaan zoals beloofd?
     Wij zijn ervan overtuigd dat bij dergelijke rentetarieven de ontwikkeling van de productie en het normale leven van burgers onmogelijk is. En het tarief bleef op 16%...
     We hebben ervoor gezorgd dat alle landen een progressieve inkomstenbelastingschaal hebben. En in ons land is de personenbelasting voor de rijken een aanfluiting van de armen...
     We weten dat het opnemen van geld via offshore-bedrijven en het creëren van economisch ongerechtvaardigde zones voor preferentiële leningen en prioritaire ontwikkeling een wrede praktijk is. Maar dit gaat door...
     Ik zal je maar één ding vertellen: vandaag is het genoeg om Moskou weg te rukken, waar de hele begroting van het land geconcentreerd is en 95% van de “pompen” die geld uit de provincies pompen zich bevinden, en alles zal krimpen... zal alleen voldoende zijn dat de Tsjetsjeense Republiek haar wettelijke (volgens de begrotingswet voor 2024) - onze zuurverdiende 100 miljard roebel aan onnodige inkomsten - niet ontvangt...
     * * *
     We praten over alles, bieden concrete oplossingen voor problemen, maar de indruk is dat er om ons heen kwaadwillenden zijn, vijanden van Rusland, die zichzelf ten doel hebben gesteld onze wereld te vernietigen - de Russische wereld.
     Ja, ik zou me schamen als ik 60 roebel per maand zou ontvangen in een land waar de kosten van levensonderhoud op 000 duizend roebel zijn vastgesteld... Begrijp je dat? Net zoals we onder de EBN leefden, blijven we ons koesteren in de stralen van haar “glorie” en erfenis...
     1. -3
      2 april 2024 16:54
      En je hebt terecht opgemerkt dat er een oorlog gaande is en dat de inzet niet hetzelfde is, ja, en nog veel meer. Maar waarom zaai je paniek? Niemand heeft de 5e colonne geannuleerd in het kader van militaire operaties, zoals u kunt zien, rechtstreeks vechten tegen de 5e colonne is niet mogelijk, zoals u kunt zien. Raak niet in paniek als het slechts een vergissing is, maar niet opzettelijk
      1. +6
       2 april 2024 17:08
       Citaat: Geo73
       En je hebt terecht opgemerkt dat er een oorlog gaande is en dat de inzet niet hetzelfde is, ja, en nog veel meer. Maar waarom veroorzaakt u paniek?

       Hoe manifesteerde de paniek die ik veroorzaakte zich? Het feit dat ik een schop een schop noemde? Of heb je voorbeelden van hoe onze “lelijke eendjes” prachtige zwanen zullen worden? Voorbeelden alstublieft!!!
       Tot nu toe groeien de ‘lelijke eendjes’ uit tot dikke, in wezen weerzinwekkende eenden, cynisch van inhoud, die buitensporig persoonlijk welzijn aan de basis van elk bedrijf plaatsen…
       Misschien zie je Sahibzadovna in lompen met uitgestrekte hand? Dit is zo'n geluk als er 326 banken in het land zijn, de herfinancieringsrente 16% bedraagt ​​en de wisselkoers van de roebel tijdens de hervorming drie keer is gedeprecieerd...
     2. +1
      4 april 2024 17:42
      Laten we beginnen met het feit dat Rusland, nadat het sancties had opgelegd, waarvan ik zeker weet dat de hegemon zwaar ademde, toch economisch overeind bleef. Ja, er is sprake van inflatie, maar in geen geval, niet met het voorvoegsel hyper, zoals degenen die deze sancties oplegden hadden verwacht. Bovendien ontvingen de ‘introducers’ van de sancties zelf dezelfde inflatie, van 10 procent in Groot-Brittannië tot 24 procent in de Baltische grensgebieden. Centrale bank? Hoe zit het met de Centrale Bank? Binnen het kader van Bretton Woods, waar we in 1990 door de onvergetelijke EBN werden meegesleurd, is de Centrale Bank een van de takken van het Federal Reserve System, dat de emissies in de Russische Federatie controleert om te voldoen aan de dollarinkomsten en tot voor kort de emissies in de Russische Federatie controleert om te voldoen aan de dollarinkomsten. de economie op een hongerrantsoen van onderfinanciering. Maar we zijn Bretton Wood nog niet helemaal verlaten? Nog steeds bij het IMF. Maar in feite werd Cetrobank onder de controle van de leiding van de Russische Federatie geplaatst, gezien het feit dat ondanks de sancties het bbp groeide (zoals economen zeggen, vanwege het feit dat onze economie ondergefinancierd was, en na de start van de SVO Bretton Woods oogkleppen knepen een oogje dicht en de geldhoeveelheid stroomde naar waar en nodig was).
      Ik ben het niet eens met het feit dat we alleen de landbouw en het militair-industriële complex overeind hebben. Hoe zit het met kernenergie, en hoe zit het met de ruimtevaartindustrie? Hoe zit het met de scheepsbouw, waarbij de ene na de andere ijsbrekers worden gelanceerd? En de machinebouw produceert alles, van maaidorsers en tractoren tot aurussen, waarvoor we ons niet schamen om aan kameraad Kim te geven. En wie zit er in het tijdperk van het globalisme alleen maar op zijn eigen stoel? Apple gebruikt kunstmatige saffier van Stavropol Monocrystal in zijn camera. En niets... het lijkt erop dat het zo zou moeten zijn. Een tarief van 16 procent is natuurlijk veel. Maar nogmaals, ik merk op, Bretton Wood, na de sancties hebben we geen decreet meer, we kunnen het geld bepalen zelf voorzien en ook de stromen reguleren, en niet altijd volgens een tarief van 16 procent, is het heel goed mogelijk om in de noodzakelijke sectoren ‘speciale omstandigheden’ te creëren. Maar ik ben geïnteresseerd in iets anders? Waar bel je voor, mijn liefste? Om de straat op te gaan met posters waarop staat: “Weg met de Nabiulin 16 procent”?
      1. 0
       4 april 2024 18:32
       Populaire wijsheid zegt:
       Een wijze man leert van zijn eigen fouten, een wijze man leert van de fouten van anderen, maar een dwaas leert nooit.
       Met veel fouten die zijn gemaakt bij de constructie van de Russische economie en financiën wordt geen rekening gehouden en worden ze periodiek herhaald. Waarom moest het Nationaal Welzijnsfonds bijvoorbeeld in westerse banken investeren? Wat voor soort praktijk is dit om ambtenaren van plaats naar plaats te verplaatsen? Hoe lang kun je oude mensen (uiteindelijk ouder dan 70-75 jaar) in de regering houden? Hoe vaak moet niet worden herhaald dat de ingewanden van het land en zijn natuurlijke hulpbronnen moeten werken ten behoeve van het hele volk?
       Je hebt hier alles geschreven... In de Russische Federatie is er een tekort aan oorlogsschepen, er is geen burgerluchtvaartindustrie, de auto-industrie, de robotica- en elektronica-industrie zijn naar de rand geduwd... 75% van de industrie van het land grondgebied is vergast, er zijn gebieden met geïmporteerd water, dieselelektrische eenheden, en er zijn geen goed uitgeruste toiletten op scholen, en jullie zijn ijsbrekers...

       Citaat van Leontrotsky
       Maar ik ben geïnteresseerd in iets anders? Waar bel je voor, mijn liefste? Om de straat op te gaan met posters waarop staat: “Weg met de Nabiulin 16 procent”?

       Ik vermeld de feiten zodat servicemedewerkers niet in euforie gillen van pseudo-successen en niet de oorzakelijke gebieden likken, terwijl ze hun toewijding aan het lichaam tonen...
       Probeer de waarheid te vertellen...
    3. +3
     3 april 2024 01:24
     Citaat: Ilya-spb
     Elke voorbereiding op een grote offensieve operatie zal zeer snel worden opgemerkt.
     En zonder een grote groep aan de grens met Rusland is een NAVO-offensief onmogelijk.

     Waarom de aanval van een grote groep?
     Het is veel winstgevender en veiliger om het spel "één graan - een hoop? Twee granen..." te spelen.
     5 drones naar Belgrado per dag? 6 drones?... Eén aanval per week? Twee aanvallen per week?...
     Onze offensieve capaciteiten stoppen met slagen. Langzaam de temperatuur van het conflict verhogen – zodat het niet kookt, zodat iedereen eraan went.
     Zijn we gewend aan de aanvoer van tanks en munitie? Hoe ongewoon was jij begin 2022? Ze waren gewoon ziedend en bedreigend! Maar niets - tanks en de rest zijn niet langer erg interessant om over te praten, vliegtuigen - we wachten gewoon af wanneer.
     Houd het conflict open. Zoals ze hier zullen schrijven: “we vermalen NAVO-troepen en uitrusting.”
    4. +1
     3 april 2024 10:47
     Citaat: Ilya-spb
     Ik ben het met je eens. Intimidatie komt voor als onderdeel van het westerse beleid.

     Waar moeten we bang voor zijn? Laat ze bang zijn. Vechten, op deze manier vechten, is in de wereld van de kapitalisten stappen, dus je moet jezelf niet als overwinnaars positioneren, maar als winnaars. Hoe luider het varkensgegil van Bandera, hoe meer het hoofd van de hegemon met de NAVO schudt.
     Citaat: Ilya-spb
     Elke voorbereiding op een grote offensieve operatie zal zeer snel worden opgemerkt.
     En zonder een grote groep aan de grens met Rusland is een NAVO-offensief onmogelijk.

     De NAVO voert grootschalige oefeningen uit nabij de grenzen van de Russische Federatie, gevechtscoördinatie, dus we zullen zien. hi
   2. + 10
    2 april 2024 17:29
    Ooit hebben de Verenigde Staten de zogenaamde strategie van een beperkte kernoorlog in het leven geroepen. Momenteel komen al hun pogingen neer op oorlog in beperkte gebieden die niet het grondgebied van de Verenigde Staten zelf omvatten.
    U kunt zich nog herinneren hoe de VS en de Wereldbank Hitler ertoe aanzetten de Sovjet-Unie aan te vallen en vervolgens, omdat ze zich “bondgenoten” van de Sovjet-Unie bevonden, de opening van een tweede front uitstelden – ze wachtten tot de Sovjet-Unie zoveel mogelijk zou lijden en verzwakken in de oorlog. .
    Dus nu draaien de Verenigde Staten het vliegwiel van een valse informatieoorlog, waarbij ze Europese marionetten gebruiken om gayropa tegen Rusland op te zetten. Ik ben er absoluut zeker van dat de Verenigde Staten trouw zullen blijven aan hun beproefde praktijk om met de verkeerde handen de hitte binnen te harken. En ze zijn van plan onze buren tegen Rusland op te zetten, maar op zo'n manier dat artikel 5 over wederzijdse hulp van de gehele NAVO-structuur aan een of meer leden van deze organisatie die betrokken zijn bij een oorlog met Rusland niet wordt ingeroepen. Dan zullen de Verenigde Staten de hoop hebben, en misschien zelfs het vertrouwen, dat zij in het buitenland actief de Geyropa zullen helpen Rusland uit te putten.
    En onze borg, die de belangen van de geldzakken behartigt en vele malen “rode lijnen” heeft getrokken die als sympathieke inkt verdwijnen, zal niet het risico nemen om tactische kernwapens aan zijn zijde, op de geyropa, te gebruiken, en zal nog meer de bevel om met strategische wapens toe te slaan op Amerikaans grondgebied. Bovendien heeft de hele Russische elite, die onroerend goed, rekeningen en familieleden in het Westen heeft, een enorm, ronduit pathologisch verlangen om vrede te sluiten met buitenlandse kapitalisten, omdat ze van hetzelfde bloed zijn! Welnu, onze nouveau riche kan gewoon niet begrijpen dat ze buiten de heuvel niet als hun eigendom zullen worden geaccepteerd - ze zullen eenvoudigweg worden onteigend! En de Verenigde Staten verwachten uiteraard dat ze, door Rusland te verzwakken in een conventionele oorlog met Geyropa, Rusland zullen dwingen een vernederende overeenkomst te aanvaarden die feitelijk zowel de staat als het multinationale Russische volk vernietigt.
    Om dit te voorkomen, denk ik dat we aan het begin van de winter de tijd moeten hebben om de buitenwijken aan te pakken en de regio's bij Rusland op te nemen.
    1. De opmerking is verwijderd.
  2. +5
   2 april 2024 13:32
   Ik denk dat het juister zou zijn om vóór een escalatie eerst geld onder druk te zetten: de handel blokkeren, de aanvoer verstoren. (Het Westen bewaart zijn rede en logica in zijn portemonnee.) En dit alles is niet duidelijk door wiens handen. Blokkeer Suez met een of ander ongeluk, zodat het schip stevig vastzit. Er was een precedent, we zagen het resultaat. Organiseer een noodtoestand in het Panamakanaal met een soortgelijk resultaat. Er zijn kwetsbare punten in Rotterdam, Antwerpen en Londen. Er lekken chemicaliën, meststoffen ontploffen, schepen verliezen stroom en bruggen worden gesloopt. En de kapiteins merken niet meteen dat het anker langs de bodem ploegt. Er kan van alles gebeuren... Het gebeurt, en de hersenen van degenen die het niet begrijpen, beginnen te werken. Ik hoop dat het gebeurt.
   1. De opmerking is verwijderd.
  3. +1
   4 april 2024 08:17
   Citaat van: ROSS 42
   Het is tijd om na te denken over de doctrine van een preventieve nucleaire aanval, om niet tevreden te zijn met de gedachte dat wanneer we naar de hemelpoort gaan, ze gewoon zullen sterven...

   Maar dit is het juiste antwoord. Alles is zoals in walgelijke films - het belangrijkste is om de 'oorlogsmoeders' in hun hol te doden. Het kan gericht zijn, maar het is onvermijdelijk. Allereerst de “Adams-familie” van de Main Bourgeoisie.
   Omdat er geen initiatiefnemers zijn van brandstichting, is er geen brand.
 2. +8
  2 april 2024 04:17
  Soms kijk ik graag naar het vliegverkeer over de ‘oostflank’. Het meest interessant zijn de reguliere vluchten van Kalita Air; de vliegtuigen van het bedrijf worden verhuurd als luchttaxi's die militair materieel vervoeren. Er zijn vluchten uit Zuid-Korea of ​​Japan, waarschijnlijk munitie. Ik heb ook een interessante grafiek gevonden, waarin staat dat ze constant 30 verkennings- en gevechtsvliegtuigen in de lucht hebben, maar dit is waarschijnlijk onmogelijk, hoewel het moeilijk te beoordelen is, omdat ze nooit vliegen met ingeschakelde transponders. Dit is een interessant feit over de ‘ongekende frequentie van vluchten’.
 3. +8
  2 april 2024 04:35
  De Finnen willen graag met het Russische volk vechten en stellen voor om NAVO-troepen naar Oekraïne te sturen.
  Het ritme van de oorlogstrommels is al duidelijk te horen... en het doet er niet meer toe dat Rusland geen oorlog wil met de NAVO... het zal nog steeds betrokken raken bij dit conflict... de tegenstellingen hebben de drempel bereikt van conflict.
  Ik hoop dat de leiding van het Kremlin klaar is voor dit scenario... hoewel, wat kan ik zeggen, ons land nooit klaar is geweest voor oorlog met westerse veroveraars... het is altijd nodig geweest, ten koste van veel bloed van ons volk, om corrigeer deze onvoorbereidheid.
  1. -5
   2 april 2024 07:03
   De Finnen willen graag specifiek met het Russische volk vechten.
   Ik denk dat we ze eraan kunnen herinneren dat Finland deel uitmaakte van het Russische Rijk... En dat we ook met hen een Noordelijk Militair District kunnen beginnen...
  2. -4
   2 april 2024 14:11
   Citaat: Lech van Android.
   Het ritme van de oorlogstrommels is al duidelijk te horen... en het doet er niet meer toe dat Rusland geen oorlog wil met de NAVO... het zal nog steeds betrokken raken bij dit conflict... de tegenstellingen hebben de drempel bereikt van conflict...

   ...waarin er in het Westen een indoctrinatie is dat Rusland (Poetin) bang is om te vechten, dat het voldoende is om deze oude, zieke Beer eenvoudigweg te pushen, en dat het lied “Do the Russians want war” al lang geleden zijn waarde heeft verloren. oorspronkelijke betekenis:

   Ja, we kunnen vechten
   maar we willen het niet meer
   soldaten vielen in de strijd
   naar je droevige land.
   Je vraagt ​​het aan moeders
   vraag het aan mijn vrouw
   en dan moet je begrijpen
   Willen de Russen oorlog?
 4. + 15
  2 april 2024 04:45
  Eerlijk gezegd begrijp ik niet helemaal waar we ons op moeten voorbereiden? Wij zijn niet de Sovjet-Unie, we kunnen een grootschalig conflict niet aan, op zijn zachtst gezegd, noch economisch, noch industrieel, noch moreel en politiek. Ja, en de NAVO zelf zal in het beste geval in staat zijn om de eerste golf te creëren, maar dan gaan de schaatsen ook niet off-road (en nu verlaat het asfalt de wegen)... Dus luister naar alle partijen, nee je wilt echt vechten, er zullen voor geen van beide partijen makkelijke wandelingen zijn, maar iedereen houdt koppig vol dat we moeten vechten en een groot conflict moeten creëren, maar niemand kan uitleggen waarom? en voor wat? Het blijkt zonder voordeel voor alle direct mogelijke partijen. Het blijkt dat in plaats van de echte problemen van staten op te lossen, en er zijn er veel, zowel hier als in onze buurlanden, we gepromoot worden als alternatief voor het spelen van speelgoedsoldaatjes, met hoge inzet voor gewone mensen, en zonder de mogelijkheid van winnen, je moet het toegeven. Je moet een volslagen dwaas zijn om bij zulke avonturen betrokken te raken. Kunnen wij hierbij betrokken raken? Ja Makkelijk......
  1. +5
   2 april 2024 05:03
   Je moet een volslagen dwaas zijn om bij zulke avonturen betrokken te raken. Kunnen wij hierbij betrokken raken? Ja Makkelijk......

   Je moet volkomen dwaas zijn om te denken dat de NAVO bloemen zal geven en hun liefde voor ons zal zweren.
   De NAVO staat aan onze poorten, nadat ze de grenzen van Duitsland heeft verlaten en Oekraïne daadwerkelijk heeft bezet, een springplank voor een aanval voorbereidt... nu is het de beurt aan ons land.
   Een gevecht met de NAVO is onvermijdelijk... dit beest wil eten en wij zijn er een smakelijke prooi voor.
   1. +6
    2 april 2024 09:42
    De NAVO staat aan onze poorten
    sinds 2004, toen de Baltische staten tot de NAVO werden toegelaten, en Rusland heeft toen bovendien geen rode lijnen getrokken met een rode marker.
    1. +3
     2 april 2024 18:05
     De NAVO staat aan onze poorten

     Niet waar!!! Dit verachtelijke Rusland grenst nu van noord tot zuid aan de NAVO!!!
     Sarcasme, als er iets is.
  2. +3
   2 april 2024 06:11
   Hmm... Ik ben het met je eens. Maar hier is het. Laten we eens kijken naar nog niet zo lang geleden - het begin van de vorige eeuw... Afgaande op de uitspraken van historici wilde niemand een wereldoorlog. Maar iedereen streefde koppig naar En het brak uit.
   1. +2
    2 april 2024 18:06
    “Niemand wilde oorlog, oorlog was onvermijdelijk” - dit gaat precies over die tijd.
  3. 0
   3 april 2024 12:20
   Het blijkt zonder voordeel voor alle direct mogelijke partijen. Het blijkt dat in plaats van de echte problemen van staten op te lossen, en er zijn er veel, zowel hier als in onze buurlanden, we gepromoot worden als alternatief voor het spelen van speelgoedsoldaatjes, met hoge inzet voor gewone mensen, en zonder de mogelijkheid van winnen, je moet het toegeven.
   De begunstigde is in het buitenland gevestigd. Alle schulden moeten worden afgeschreven (in de VS heeft het land bijna zijn bbp bereikt), de permanente economische crisis moet worden opgelost, om winst te kunnen maken, moeten alle anderen worden gepromoveerd. Ze hebben geen betere manier bedacht om deze problemen van het kapitalisme op te lossen dan oorlog. Om dit vreedzaam op te lossen zal de kapitalist afscheid moeten nemen van een deel van de winst, wat onaanvaardbaar is voor multinationals. Ze verwachten de controle te kunnen verwerven over de nucleaire koffer van de Russische Federatie, en dan zullen ze toezichthouders en politieagenten nodig hebben tijdens de ineenstorting van de Russische Federatie. En ze bevinden zich in het “hongerige en koude” Europa. Arabische vluchtelingen hebben immers dezelfde psychologie als de strafkrachten: ze zijn niet alleen bang voor ongewapende mensen of als ze 10 tegen 1 zijn.
  4. -1
   3 april 2024 21:16
   Ongeveer 25 khimars braken praktisch de koers van de NWO, maar wat als het er 200 waren? De NAVO is niet zo zwak als je denkt.
   1. 0
    8 april 2024 15:22
    Welke onzin? 25 eenheden van de meest superduper kunnen niets veranderen, behalve misschien een enkel gevecht.......
 5. + 10
  2 april 2024 05:20
  Misschien gaan de Verenigde Staten druk uitoefenen op de ‘eigenzinnige’ elite van de Russische Federatie? De rijkdom aan hulpbronnen van de Russische Federatie is misschien wel de meest realistische manier om de staatsschuld af te betalen. De Amerikaanse bondgenoten genieten ook unaniem van het lieve woord ‘herstelbetalingen’.
  Ik zal nooit geloven dat de westerse ‘democratieën’ op deze manier miljarden zouden zijn gaan weggooien als ze de ‘grote jackpot’ niet hadden gezien.
  1. +7
   2 april 2024 06:14
   Ze zien veel. Bovendien demonstreren wij zelf dit ‘vele dingen die negatief voor ons zijn.’ En het allerbelangrijkste: de angst voor oorlog met een staat die kernwapens bezit, is verloren. Misschien weten zij iets dat wij niet weten?
   1. +7
    2 april 2024 07:09
    En het allerbelangrijkste: de angst voor oorlog met een staat die kernwapens bezit, is verdwenen.

    Er was angst voor de Sovjet-Unie, het Westen wist zeker dat kernwapens als reactie zouden worden gebruikt, of dat een staat te ver zou gaan in het stellen van zijn eigen voorwaarden. En het huidige Kremlin heeft alle westerse onzin ingeslikt en gelikt die het Westen keer op keer heeft opgeworpen om de reactie van de gevangenen van het Kremlin op de proef te stellen.
   2. +7
    2 april 2024 07:15
    Misschien weten zij iets wat wij niet weten?


    Beste Dmitry.

    Ik denk dat jouw zin dicht bij de waarheid ligt.
    Wij (de meerderheid van de Russische bevolking, niet ingewijd in de geheimen van het “Madridse hof”) weten niet veel.
    Marine Le Pen liet weten dat er onderhandelingen gaande zijn om het militaire conflict in Oekraïne op te lossen.
    Ik neem aan dat de geveinsde retoriek in de westerse media over de militaire voorbereidingen van NAVO-landen op een grote oorlog met Rusland deel uitmaakt van het scenario om druk uit te oefenen op Rusland tijdens de lopende afzonderlijke onderhandelingen.
    Dit is uiteraard mijn persoonlijke mening.
    1. 0
     3 april 2024 21:21
     Le Pen liet weten dat er onderhandelingen gaande zijn om het militaire conflict in Oekraïne op te lossen.

     Het Westen heeft het conflict uit het niets gecreëerd, waarom zouden ze het moeten stoppen?
   3. +2
    2 april 2024 14:21
    Citaat van: dmi.pris1
    En het allerbelangrijkste: de angst voor oorlog met een staat die kernwapens bezit, is verdwenen. Misschien weten zij iets wat wij niet weten?

    Ja, Dmitry, ze weten dat:
    “Een leger rammen geleid door een leeuw zal altijd de overhand hebben op een leger leeuwen geleid door een ram.”
    En wat nog meer:
    “Je kunt enkelen voor een lange tijd bedriegen, je kunt velen voor een korte tijd bedriegen, maar je kunt niet iedereen voor altijd bedriegen.”
    hi
    1. +2
     2 april 2024 15:04
     Over het algemeen geloof ik dat we binnen zes maanden de vijandelijkheden zullen beëindigen. Ze blazen ons in de oren over het bereiken van alle doelen en onze overwinning. Kijkend naar wat er rondom ons gebeurt. hi
     1. +1
      2 april 2024 15:07
      Citaat van: dmi.pris1
      Ze blazen ons in de oren over het bereiken van alle doelen en onze overwinning, kijkend naar wat er rondom gebeurt

      Terwijl drones door Rusland vliegen, heeft het geen zin om iets in je oren te ‘blazen’, omdat iedereen weet:
 6. + 10
  2 april 2024 05:30
  De toetreding van nieuwe deelnemers aan de oorlog zal het front aanzienlijk uitbreiden.
  En nu loopt de frontlinie door het hele grondgebied van Oekraïne? Om het uit te strekken van de Noordelijke IJszee tot aan de Zwarte Zee... En toen vergat de auteur in zijn voorspelling Noorwegen aan te geven, Noorwegen is ook een NAVO-land. Hoe gaat het met hen? met de bouw van bunkers en kaartjes voor veerboten?
  1. +3
   2 april 2024 05:53
   Hoe gaat het met de bouw van bunkers en veerbootkaartjes?

   In tegenstelling tot Napoleon en Hitler gaat de NAVO uit van een beslissende offensieve operatie in de hoofdrichting. Het doel is de nederlaag van de Russische grondtroepen, het instellen van een zeeblokkade en het creëren van sociale spanningen in de Russische samenleving (de lagere klassen willen dat niet, de hogere klassen willen dat niet en kunnen dat ook niet). Ze gaan niet dieper in op de eindeloze Russische uitgestrektheid, waarbij verdeeldheid wordt verspild en de logistiek wordt overbelast. Al hun promotie betreft dus Wit-Rusland en het Kola-schiereiland.
   Zij zien onze nederlaag in het verlies van controle over gebieden en nationale republieken die ver van Moskou liggen, waardoor een naoorlogse verdeeldheid met minimale kosten kan worden doorgevoerd.
   1. +5
    2 april 2024 06:16
    Maar voerden de nazi’s niet een blitzkrieg uit op de hoofdrichting? En Bonaparte ook.
    1. +8
     2 april 2024 06:41
     Maar voerden de nazi’s niet een blitzkrieg uit op de hoofdrichting? En Bonaparte ook.

     Over Bonaparte: hij had geen territoriale verwervingen in Rusland nodig, maar hij moest het Russische leger vernietigen, wat leidde tot de aanval op Moskou. En dit is extreem ver op de schaal van Europa. Welnu, er was geen kracht voor een volwaardige (naar Europese normen) bezetting. Het belangrijkste was om Alexander I te dwingen de continentale blokkade te steunen.
     Bij Hitler is dit helemaal niet het geval: hier heeft de verovering van gebieden (Lebensraum) de hoogste prioriteit. Vandaar de omvang van de operaties en de ongelooflijke verliezen. Tegelijkertijd werd er veel minder aandacht besteed aan de verovering van sleutelposities - het Kola-schiereiland, de Kaukasus, de Baltische staten en Leningrad dan aan de verovering van Moskou.
     Ik ben van mening dat de oprichting van logistieke centra en de accumulatie van wapens duidelijk wijzen op de wens van de NAVO om het Russische offensief in Oekraïne te stoppen, een operatie uit te voeren om Wit-Rusland te veroveren en het in de NAVO op te nemen (in welke vorm dan ook), en de bases van de Noordelijke landen te liquideren. Vloot door het Kola-schiereiland en Novaya Earth te bezetten. Een mogelijke poging van Finland om Karelië te annexeren.
     Het belangrijkste is om protestgevoelens op te roepen onder de indruk van militaire mislukkingen en een radicale islamitische beweging te ontwikkelen in de republieken van Centraal-Azië, de Oeral en de Wolga-regio. We hebben allemaal de grijns van deze etnisch-religieuze beweging kunnen zien op 22.03.2024-07.10.2023-XNUMX (het is jammer dat mijn oproepen om te leren van de gebeurtenissen van XNUMX-XNUMX-XNUMX een negatieve reactie veroorzaakten van Russen die waren opgevoed in de valse waarden van het proletarisch internationalisme).
   2. +5
    2 april 2024 06:40
    Laten we zeggen dat ze het hebben opgesplitst, wat nu? Zullen Afrikaanse en Mexicaanse migranten Siberië gaan ontwikkelen? Zullen ze de bezittingen van onze Russische oligarchen wegnemen en zich deze toe-eigenen, of zullen ze een klein beetje voor hen overlaten, of zullen ze een koloniaal bestuur van hen vormen?
    1. 0
     2 april 2024 06:49
     Laten we zeggen dat ze het hebben opgesplitst, wat nu?

     De hegemon zal, op basis van de aanbevelingen van experts, beginnen de bevolking te optimaliseren en de raciale samenstelling ervan aan te passen. Welnu, niemand heeft de triomf van groene energie ongedaan gemaakt, en daarmee ook het rationele (naar hun mening) gebruik van onze natuurlijke hulpbronnen ten behoeve van de beschaving.
     En maak je geen zorgen over migranten. Ons leiderschap voert strikt alle internationale programma’s uit om Rusland te bevolken met migranten.
     1. + 10
      2 april 2024 07:49
      De hegemon zal, op basis van de aanbevelingen van experts, beginnen de bevolking te optimaliseren en de raciale samenstelling ervan aan te passen.

      Excuseer mij natuurlijk, maar is dit niet precies wat er al dertig jaar in Rusland gebeurt, en zonder enige, op zijn minst zichtbare, deelname van de hegemon? wat
     2. +2
      2 april 2024 17:42
      Hoe zit het met migranten?
      En hoe zit het met de Russische oligarchen? Op de een of andere manier vermeed je het beantwoorden van deze vraag.
    2. 0
     2 april 2024 15:44
     Laten we zeggen dat ze het hebben opgesplitst, wat nu? Zullen Afrikaanse en Mexicaanse migranten Siberië gaan ontwikkelen? Zullen ze de bezittingen van onze Russische oligarchen wegnemen en zich deze toe-eigenen, of zullen ze een klein beetje voor hen overlaten, of zullen ze een koloniaal bestuur van hen vormen?

     Wat vind jij van het idee om het Slavische ras uit te roeien? Klinkt grappig, belachelijk en wild?
     dit is precies wat Hitler wilde doen, hij was trouwens een Europeaan
     1. +2
      2 april 2024 17:48
      Neem me niet kwalijk, maar het Slavische ras dat in Rusland leeft, maakt al tientallen jaren een diepe demografische crisis door en wordt vervangen door migranten, ondanks het feit dat het land niet bezet is. In Wit-Rusland is er geen enkele groei.
    3. +1
     2 april 2024 18:09
     Of zullen ze een koloniaal bestuur vormen?

     Is het nog niet gevormd? Ze werkt hard, en voor een lange tijd((((((((((((((((
     1. +1
      2 april 2024 19:11
      Er is tenminste iemand die tussen de regels door kan lezen. hi
   3. -6
    2 april 2024 07:10
    Ze gaan niet dieper in op de eindeloze Russische uitgestrektheid, waarbij verdeeldheid wordt verspild en de logistiek wordt overbelast.
    Dat zal niet nodig zijn. Ik ben er zeker van dat er na de NAVO-aanval op ons grondgebied een bedreiging voor het bestaan ​​van Rusland zal worden aangekondigd, met alle gevolgen van dien. Het gaat in ieder geval om nucleaire aanvallen op de vijand. En zelfs als dit tactische kernwapens zijn, en niet in de grootste hoeveelheden, dan zouden NAVO-soldaten in theorie onmiddellijk om vrede moeten vragen. Ik zal uitleggen waarom. NAVO-apparatuur beschikt voor het grootste deel niet over bescherming tegen straling. Hetzelfde als dat wordt aangetroffen in tanks en andere gevechtsvoertuigen geproduceerd in de USSR en de Russische Federatie. Ze willen niet sterven onder nucleaire aanvallen, nou ja, het zijn tenslotte geen idioten! In tegenstelling tot sommige westerse politici natuurlijk.
    Over het algemeen denk ik niet dat de NAVO zal besluiten agressie te plegen.
   4. 0
    3 april 2024 01:28
    Citaat: Viktor Leningradets
    In tegenstelling tot Napoleon en Hitler gaat de NAVO uit van een beslissende offensieve operatie in de hoofdrichting.

    Erg twijfelachtig.
    Eerder uitputten. Toch weegt het gouden miljard, met onze gouden mensen die zich bij ons voegen, economisch gezien aanzienlijk zwaarder dan onze mogelijkheden op de lange termijn.
    En vergeet de oude grap niet dat China zijn leven voor ons zal geven.
 7. +3
  2 april 2024 05:40
  Daarnaast is er ongetwijfeld nog een ander groot pluspunt voor Amerika: Rusland is gebonden door de oorlog in Europa, en niet alleen in Oekraïne, en zal op geen enkele manier China kunnen steunen in zijn confrontatie met de wereldhegemonie. Maar nu heeft Washington de laatste kans om China mee te sleuren in een oorlog in Taiwan en in een conflict met Japan, en mogelijk in een veel bredere confrontatie in het Oosten.

  Dit is de hoofdtaak van de Verenigde Staten.
  Door de NAVO te gebruiken voor de oorlog in Europa, laten ze China achter zonder zijn belangrijkste en uiterst gevaarlijke bondgenoot voor Amerika: Rusland in het Pacifische theater. Hij is het, en niet de Europese, die de hoofdrol speelt in de komende confrontatie. En het machtscentrum zijn de AUKUS-landen en hun bondgenoten in de regio. Na de overwinning op China hopen de Angelsaksen op eenvoudige wijze een einde te kunnen maken aan Rusland, dat verzand is in het Europese conflict. De vijand stukje bij beetje verpletteren is de basis van de militaire wetenschap.
  Helaas dragen wij met ons tandeloze buitenlands beleid en onze incompetente militaire strategie in hoge mate bij aan de ontwikkeling van de gebeurtenissen op de manier die de Amerikanen hebben uitgestippeld.
  1. ada
   +3
   2 april 2024 08:25
   Citaat: Viktor Leningradets
   ... Na de overwinning op China hopen de Angelsaksen Rusland, dat verzand is in het Europese conflict, gemakkelijk uit te schakelen. ...

   Ik deel uw bezorgdheid over de situatie, hoewel ik geen enkel uitgangspunt heb om de ontwikkeling ervan in A-TR en China in het bijzonder te voorspellen, maar ik geloof niet in de eenvoud van de structuur, ik heb het nog nooit gezien. Ik geloof dat het geen zin heeft om het nu te vereenvoudigen. Naar mijn mening is het duidelijk dat de Verenigde Staten en de NAVO nog steeds geen gebruik hebben gemaakt van de kant-en-klare elementen van de militaire planning, die voldoende zijn uitgewerkt en beheerst door de troepen, om ons in Wit-Rusland en Oekraïne tegen te werken, zowel privé als in eigen land. op coalitiewijze, slechts enkele ‘stubs’ en pacifistische ‘Ramsteins’. De waarschijnlijke conclusie hier is: een voldoende mate van verwarring door onze acties of hun timing, misschien eerder dan verwacht. Het is onmogelijk om geen rekening te houden met het ongelijke krachtenevenwicht in de nucleaire uitwisseling met de Verenigde Staten tijdens de eerste strategische operaties, rekening houdend met het feit dat deze periode naar verwachting langer zal zijn of een lange pauze (pauzes) zal hebben in de stadia van de operaties of zelfs daartussen, aangezien het onmogelijk lijkt om zelfs de aard van hun verloop moeilijk of zelfs onmogelijk te voorspellen totdat de noodzakelijke informatie over de situatie en, in het bijzonder, over de resultaten van de MNA is verzameld. Ik ben er bijna zeker van dat de VPR van de vijand geen gemeenschappelijk begrip van de situatie en de ontwikkeling ervan heeft, maar ook geen uniforme benadering hiervan heeft, dan kan de VPR niet handelen zonder te vertrouwen op het werk en de mening van beperkte specialisten in verschillende gebieden, en daar is naar verwachting meer verwarring. De initiële setting van de conceptuele benadering van de vorming van het conflict in het Oosten. SN is er altijd van uitgegaan dat er voorwaarden worden geschapen voor een beperkte kernoorlog in een macroregio met de strijdende partijen in het midden van de GG, en dit is sinds de jaren negentig niet veranderd en zo is het gedaan: de oorlog bevindt zich op het grondgebied van de middelste landen van Europa en voorlopig blijft het daar.
   Gezien het bovenstaande ben ik geneigd dat de echt effectieve krachten in het Westen collectief op zoek zijn naar een aanpak om het proces te begrijpen en dat ze niet klaar zijn om kant-en-klare plannen voor de inzet van hun troepen in praktijk te brengen; directe tegenstrijdigheden zijn ook mogelijk. , en de hoofdrichting van de concentratie van de inspanningen is niet gekozen, wat indirect te wijten kan zijn aan de waarschijnlijkheid van onze preventieve mondiale aanval als reactie op het beperkte gebruik van tactische kernwapens door de vijand, die absoluut nauwkeurig door hem is uitgewerkt en voorbereid. Dat wil zeggen dat het juist de balans in de nucleaire uitwisseling met matrassen is die grotendeels niet in hun voordeel is, waardoor hun lot voor altijd zal worden doorkruist.
   Conclusie: De matrassen zullen de situatie uitgebreid evalueren en enige tijd spelen totdat ze uitsluitend hun soevereine juiste beslissing hebben ontwikkeld, en tegen de achtergrond van dit proces zullen de troepen en anderen domweg niet erg belangrijke elementen van grotere plannen uitvoeren.
   Ja, ik vergat het, volgens het ‘primerbook’ zijn we zeker de eersten die gaan. Als we accepteren dat dit niet is veranderd, is dansen rond het Hemelse Rijk op de een of andere manier een afleidend en desoriënterend moment.
   Hier. Tot nu toe zie ik niets anders.
   Ja – en met betrekking tot de Amerikaanse presidentsverkiezingen moet worden gezegd dat de Verenigde Staten al eerder werden geconfronteerd met de taak van expansie naar het Noordpoolgebied en consolidatie rechtstreeks in het Noordpoolgebied (hulpbronnen, gunstige posities). Dit wordt enorm vergemakkelijkt door het ‘spel van twee presidenten van twee partijen’. Nood aan een koerswijziging? Geen probleem – hier heb je verkiezingen en nog een president met andere ambities, en hoewel een deel van EuroNAT op wraakzuchtige wijze het oorlogsvuur zal aanwakkeren, kun je veilig met de noordelijke volkeren meegaan om het Noordpoolgebied op te bouwen en een extra vector van militaire dreiging voor ons te creëren los daar een aantal andere problemen op, voeg brandhout toe aan de BV en in A-TR. Ja, er kunnen veel dingen gedaan worden terwijl er een verraderlijk plan in de maak is...

   En tot slot vergat ik het bijna - matrassen, volgens het plan van de grote bar-boom, en ook in EuroNAT, volgens het "primerbook", is er nog een beslissende gebeurtenis waarvan de hele ontwikkeling van de situatie afhangt - kolossale sociale hervormingen met een socialistische oriëntatie, in feite de vorming van samenlevingen ‘militair socialisme’ om de westerse landen op het niveau te brengen van volledige oorlogsbereidheid in militair-politieke en economische termen, of iets dergelijks, waarvoor zij de ervaringen van de De USSR en andere socialistische landen, evenals het fascistische Duitsland, al lange tijd. De eerste tekenen van een aanpak voor de implementatie ervan in de Verenigde Staten waren ongeveer een jaar geleden, uilen. De Amerikaanse vice-directeur voor Nationale Veiligheid J. Sullivan heeft deze richting van de beweging al bepaald, en onlangs heeft Pr. USA J. Biden lijkt dit te hebben bevestigd, waaruit blijkt dat degenen die het er niet mee eens zijn ‘verdelen’ en ‘degenen die het beleid van de partij niet begrijpen’ in de minderheid zullen blijven, of iets dergelijks. Kortom, alles is daar ingewikkeld... knipoogde
   1. +1
    2 april 2024 19:29
    Bedankt, Dmitry!
    Zoals altijd is alles to the point en is alles in orde.
    Naar mijn mening is het duidelijk dat de Verenigde Staten en de NAVO nog steeds geen gebruik hebben gemaakt van de kant-en-klare elementen van de militaire planning, die voldoende zijn uitgewerkt en beheerst door de troepen, om ons in Wit-Rusland en Oekraïne tegen te werken, zowel privé als in eigen land. op coalitiewijze, slechts enkele ‘stubs’ en pacifistische ‘Ramsteins’. De waarschijnlijke conclusie hier is: een voldoende mate van verwarring door onze acties of hun timing, misschien eerder dan verwacht.

    Welnu, we zijn begonnen met het gebruik van de verrassingsfactor, met een algemene onvoorbereidheid om militaire operaties op verschillende fronten uit te voeren. Dit bracht de kaarten voor onze tegenstanders door elkaar en dwong hen defensief te spelen. Welnu, ze hebben dit in de Eerste Wereldoorlog meegemaakt, en ze hebben dit meegemaakt tot aan de VOLLEDIGE OVERWINNING. Maar die ervaring hebben we praktisch niet, dus dansen we op de hark van Falkenhain.
    Ja, ik vergat het, volgens het ‘primerbook’ zijn we zeker de eersten die gaan. Als we accepteren dat dit niet is veranderd, is dansen rond het Hemelse Rijk op de een of andere manier een afleidend en desoriënterend moment.

    Hier zou ik willen betogen dat het China is dat zich terugtrekt en dreigt een soort ‘grote sfeer van gezamenlijke welvaart’ en de ontwikkeling van een ‘omgekeerd mondialisme’ te creëren. We zitten aan de zijlijn, stilletjes aan het rotten en vormen geen expansionistische bedreiging voor de ‘gouden miljard’. We kunnen een tijdje volledig met rust worden gelaten, gedurende welke tijd we als macht eenvoudigweg nog verder zullen degraderen en een volledig toegankelijk doelwit zullen vertegenwoordigen vanuit het gezichtspunt van de Verenigde Staten en de NAVO.
    En tot slot vergat ik het bijna - matrassen, volgens het plan van de grote bar-boom, en ook in EuroNAT, volgens het "primerbook", is er nog een beslissende gebeurtenis waarvan de hele ontwikkeling van de situatie afhangt - kolossale sociale hervormingen met een socialistische oriëntatie, in feite de vorming van samenlevingen ‘militair socialisme’ om de westerse landen op het niveau te brengen van volledige oorlogsbereidheid in militair-politieke en economische termen, of iets dergelijks, waarvoor zij de ervaringen van de De USSR en andere socialistische landen, evenals het fascistische Duitsland, al lange tijd. De eerste tekenen van een aanpak voor de implementatie ervan in de Verenigde Staten waren ongeveer een jaar geleden, uilen. De Amerikaanse vice-directeur voor Nationale Veiligheid J. Sullivan heeft deze richting van de beweging al bepaald, en onlangs heeft Pr. USA J. Biden lijkt dit te hebben bevestigd, waaruit blijkt dat degenen die het er niet mee eens zijn ‘verdelen’ en ‘degenen die het beleid van de partij niet begrijpen’ in de minderheid zullen blijven, of iets dergelijks.

    Dat is allemaal waar, maar Amerikanen zijn erg inventief en koesteren en koesteren hun creatievelingen. Je kunt je alleen maar goed voorbereiden op de laatste oorlog. Welnu, hoe zullen ze op onze manier handelen en de voorkeur geven aan verrassing boven paraatheid? Op 22.06.1941 juni XNUMX was dit precies het besluit. En dan vormen noch wij, noch China een reële dreiging van een invasie van het continent. Maar de Verenigde Staten en hun bondgenoten kunnen China volledig verslaan, de bevolking en territoria radicaal verminderen en de industriële macht praktisch vernietigen. De kansen voor de Verenigde Staten zijn echter snel aan het verdwijnen, en blijkbaar hebben ze besloten hier in de komende jaren mee te beginnen.
    1. ada
     0
     3 april 2024 06:09
     Groeten Victor, wederzijds!
     Nou, ik ben geen strateeg, mijn niveau is militair, het is lang geleden en alles wat daarboven was, kan veilig mijn persoonlijke aanname of reactie op de ‘doos’ uit de oude herinnering worden genoemd. “ABC-boek” is hier anders, het is alsof het doel ervan dichter bij de waarheid ligt, maar hij is al ouder dan 30 lachend
     Het enige waar ik geen twijfel over heb is het radicaal veranderen van de structuur, richting en vooral – de volgorde van strategische niveauplanning in onze NATE-richting, voor de gespecificeerde periode – ‘te zwaar’, het mechanisme is te strak, het meest waarschijnlijke aanpassingsactieplannen (behalve voor de huidige en voor particuliere kwesties) met betrekking tot:
     met RB en “Maar vaders keuze”, ook wegens uitval;
     bij het in dienst nemen van nieuwe “klanten”;
     met het perspectief van de situatie in Oekraïne.
     En dan alleen als ze op tijd waren voor de volgende top.
     Maar hoe, in het bijzonder de NAVO, de militaire planning ontwikkelt voor het gebruik en de toepassing van de gecombineerde strijdkrachten van het blok in de confrontatie met China is mij niet duidelijk, en ik weet ook niet wat de VS en de WB aan het voorbereiden zijn in de A-TR. Door de ‘doos’ als informatiebron te gebruiken, kan ik niet alles samenbrengen in één beeld van overtuigende aard, en daarom alleen gebaseerd op de algemene ‘oorlogsgevoelens’. Uw opmerkingen zijn interessant voor mij, ik moet de gang van zaken in de gaten houden.
     Bent u werkelijk zeker van het ‘sluitende venster’ voor de VS? Konden ze niet een tijdje iets "onnodigs" onder de klep stoppen? Wat denk je?
     1. +2
      3 april 2024 07:13
      Goedemorgen, Dmitriy!
      Ik schrijf voordat ik ga werken, er is geen telefoon, dus het gaat snel:
      1. De NAVO (naar mijn mening, en misschien ook naar de mening van de leiding van de globalisten) heeft haar missie vervuld: zij heeft de dreiging van de USSR geëlimineerd. Nu kunnen de landen die daarin zijn opgenomen (behalve Groot-Brittannië) worden opgeofferd om Rusland in westelijke richting te blokkeren.
      2. Daarom regeert de Angelsaksische AUKUS (Australië, Groot-Brittannië, VS) in de A-TR en trekt bloedverwanten (Canada, Nieuw-Zeeland, Oceanië), jonge volwassen roofdieren (Vietnam, Filippijnen, Indonesië, Zuid-Korea) aan , en natuurlijk zullen ze de dinosaurus, Japan, weer tot leven wekken.
      3. De kansen voor de Verenigde Staten zullen verdwijnen als de Chinezen het probleem van de voorwaartse inzet op hun eigen manier oplossen. In termen van productie- en mobilisatiepotentieel overtreffen ze al deze bovenstaande punten nog steeds, maar in termen van hun vermogen om de belangrijkste verblijfs- en productiegebieden te beschermen is de situatie betreurenswaardig. Dus als de Chinezen erin slagen een oceaanverdedigingsgordel te creëren, zoals Japan in 1942 deed, zal de Amerikaanse trein voor altijd vertrekken.
      3. Ondanks dat we “druk zijn in Europa”, zouden we wel eens een bondgenoot van China kunnen worden in de komende confrontatie, en onze SSBN’s en Strategic Aviation, evenals de mogelijkheid om bases in de noordelijke Stille Oceaan in te zetten, zouden een beslissende factor kunnen zijn .
      4. Gezien de onvoorspelbaarheid van AUKUS-acties, moet u eerst beginnen. En de beste start is naar mijn mening niet de annexatie van Taiwan, maar de operatie om Korea te herenigen met de hulp van China en Rusland.
      Beste wensen!
      1. ada
       0
       3 april 2024 13:31
       ольшое спасибо за ответ!
       Ja, dit is een vrij duidelijke constructie. Het zou heel interessant zijn om naar enkele van hun privéplannen te kijken, of nog beter, naar een praktisch voorbeeld van een database.
       Welnu, ik stelde me de positie van de Volksrepubliek China voor als een afwachtende houding, dus wat gebeurt er, is dit onze situatie? Voor ons is een nieuw operatiegebied in het Verre Oosten uiteraard onwenselijk. Ja, daar ben ik het mee eens, het is niet gemakkelijk voor ons en het is gevaarlijk om de verkeerde beslissing te nemen.
 8. +5
  2 april 2024 06:17
  . Bovendien wordt alles ingericht alsof het Rusland is opnieuw aangevallen.

  Dit is nog nooit eerder gebeurd!! En daar gaan we weer?

  Over dit onderwerp. Als ze de hele tijd over oorlog praten en zich daar intensief op voorbereiden, dan wordt het mogelijk. Hoogstwaarschijnlijk werkt de NAVO aan de kwestie van het sturen van troepen naar Oekraïne en de vooruitzichten voor een mogelijke ontwikkeling van de situatie hieruit.
  1. +1
   2 april 2024 06:26
   overweegt de kwestie van het sturen van troepen naar Oekraïne
   Als detachementen?
   1. +3
    2 april 2024 06:29
    Citaat van parusnik
    Als detachementen?

    En ook in deze hoedanigheid. Bovendien, als de NAVO Oekraïne binnentreedt, zal het in eerste instantie slechts één Europees land zijn, en niet allemaal samen.
 9. +9
  2 april 2024 06:27
  Citaat van: dmi.pris1
  En het allerbelangrijkste: de angst voor oorlog met een staat die kernwapens bezit, is verdwenen. Misschien weten zij iets dat wij niet weten?

  goed Ik ben het daar zeer mee eens! Er zijn veel onverwachte, onverklaarbare beslissingen van de Russische Federatie. De angst voor Rusland is verdwenen. ...Waarschijnlijk is iemand “aan de top” het “slachtoffer” geworden van hun eigen propaganda: parades, films over speciale troepen, verouderde wapenconcepten...
  1. +1
   2 april 2024 08:26
   Eigenlijk lijkt de wereld nu op de ‘kraaiennederzetting’ uit een bekend werk, die afbrandde en door de bewoners zelf van alle kanten tegelijk in brand werd gestoken
   1. +1
    2 april 2024 09:48
    de wereld lijkt op een ‘kraaiennederzetting’
    En zo is het ook: “Eh, laten we donderen op de fanfare” (c)
 10. +6
  2 april 2024 06:48
  Elke keer als ik dit soort reacties lees, vraag ik me af in welk land ik woon. Iedereen bespreekt de NAVO-landen met zoveel enthousiasme. Laten we misschien Rusland niet vergeten. Zullen Russische functionarissen, oligarchen en ambtenaren oorlog voeren met de NAVO?
  Nu wordt er niets gedaan voor de onafhankelijkheid, parallelimport is overal.
  1. +1
   2 april 2024 18:14
   Van
   Russische functionarissen, oligarchen, ambtenaren
   nuchtere mensen wachten al lang nergens meer op.
 11. +4
  2 april 2024 06:50
  De controle van de Amerikaanse diepe staat over Europese politici heeft een zodanig niveau bereikt dat deze hen letterlijk tot alles kan dwingen.
  In dit deel ben ik het volledig eens met de auteur. De Verenigde Staten zullen niet aarzelen Europa in de oven van een nieuwe oorlog te gooien, en zullen met masochistisch genoegen naar deze oven rennen zonder zelfs maar na te denken over de gevolgen. Tegelijkertijd hebben de Amerikanen er vertrouwen in dat ze, als ze er zelf niet rechtstreeks bij betrokken raken, stilletjes in het buitenland zullen blijven zitten. En Europa? Dus heb je echt medelijden met haar?
 12. +3
  2 april 2024 07:34
  Welnu, het is onwaarschijnlijk dat het tot een directe oorlog met de NAVO zal komen. Een kernoorlog is immers het einde van de mensheid. Maar ik denk dat ze de interne politieke situatie zullen opschudden. De nationale kaart is nog niet voltooid. Ik denk dat Crocus City goed heeft laten zien hoe het probleem met migranten de Russische samenleving kan destabiliseren.
  1. +3
   2 april 2024 11:07
   Een kernoorlog is immers het einde van de mensheid.

   onze elites hebben al verklaard dat ze zich engageren voor de principes van niet-gebruik en non-proliferatie, enzovoort, enzovoort... zelfs als Belgorod, of Koersk, of Moskou in Hiroshima wordt veranderd, zullen onze marionetten niet terugdeinzen en zullen ze niet antwoorden!
 13. +7
  2 april 2024 08:24
  “En ik wil het hier niet hebben over het banale ‘afleiden van de aandacht van interne problemen’ of iets dergelijks.”

  Dit artikel is slechts een voorbeeld van een ‘banale afleiding van interne problemen’.
 14. +7
  2 april 2024 09:10
  Waarschijnlijk het bbp op regelmatige basis leest artikelen, analyses etc. van een dergelijk type, daarom zit je in de wereld van de roze pony's. We moeten met de voeten op de grond komen. RF, niet USSR ze kan niet concurreren met de NAVO. Rusland is een aanhangwagen van de wereldeconomie. Zojuist klaagden ze in de bewapeningsafdeling over het ontbreken van een vliegdekschip voor bommen van 3 ton, en ze gaan onmiddellijk met de NAVO vechten. Na de ineenstorting van de Sovjet-Unie. Bevolkingsverliezen - 26 miljoen economische verliezen - 40% productieverlies - 66% landbouwverlies - 44% Waarmee moeten we vechten? Dit is de Unie kan veroorloven zowel militair als economisch concurreren met de hele wereld, al wat je nodig hebt hebben het zelf gedaan.
  We keren opnieuw terug naar het onderwerp van de verkiezingen in de Verenigde Staten.
  Je hoeft haar helemaal niet aan te raken Amerikaanse politiek extern nooit verandert niet, ongeacht welke president er is, hij is daar niet de belangrijkste, hij zal betogen, hij zal gemakkelijk worden verwijderd, zoals Kennedy of Nixon, begraaf je hoop en verwachtingen.
  Weinig mensen weten dat de Finse luchtvaartmaatschappij Finnair onlangs een lijn Tartu – Los Angeles heeft geopend. Om de een of andere reden landen er plotseling regelmatig vluchten uit Californië op een godverlaten vliegveld in een kleine Estse stad.
  Ja, het was gevestigd in Tartu strategische luchtvaart USSR, het regiment stond onder bevel van de bekende Dudayev. Dergelijke start- en landingsbanen zijn daar vrijgemaakt, bommenwerpers kunnen worden geaccepteerd. Alliantietroepen waren gestationeerd op alle voormalige militaire bases van de SA in de Baltische staten. In Adazi werd getraind, ik kwam daar naar mijn broer om de eed af te leggen, Dobele, Siauliai, in het Gaiziunai-gebied was het grootste 242 trainingscentrum van de Airborne Forces gevestigd. ze hebben het zelf weggegeven NAVO-leden verraad belangen van de staat en zijn defensievermogen, dit is de enige manier om te karakteriseren wat er is gedaan. Vandaar de eenvoudigste conclusie: niemand van de huidige leiding van de Russische Federatie, is niet van plan om met de Verenigde Staten en de NAVO te vechten.
  1. +2
   2 april 2024 09:22
   Dat is de samenvatting van het artikel. En je hoeft niets toe te voegen. Geweldig. goed hi
  2. +1
   2 april 2024 09:59
   RF is niet de USSR en kan niet concurreren met de NAVO.
   Maar hoe zit het met: Donderend van vuur, sprankelend van de schittering van staal, zullen de “Armatiërs” een woedende campagne voeren wanneer hij ons de strijd in stuurt... en de eerste maarschalk zal ons de strijd in leiden!
   1. +1
    2 april 2024 18:17
    Er zijn geen marshals meer, hoop niet))))))))
    1. +1
     3 april 2024 08:13
     Er zijn geen marshals meer
     Maar hoe zit het met Shoigu, de maarschalk van de toekomstige Victory?
     1. 0
      4 april 2024 11:29
      Waarom doe je hem dit aan?...
      De tekst van uw opmerking is te kort en bevat naar de mening van het sitebeheer geen bruikbare informatie.
  3. +3
   2 april 2024 15:49
   Geen van de huidige leiders van de Russische Federatie is van plan om met de VS en de NAVO te vechten.

   De meerderheid van de gewone mensen is dus niet van plan met iemand te vechten! Geloof je mij niet? Kijk hoeveel mensen zich naar binnen haastten in het 22e jaar nadat de mobilisatie was aangekondigd.
 15. +3
  2 april 2024 09:54
  "Als er morgen oorlog is, als de vijand aanvalt,
  Als de duistere kracht komt,
  Als één persoon, het hele Russische volk
  Kom op voor een vrij moederland
  Op aarde in hemel en zee
  Onze melodie is zowel krachtig als streng:
  Als het morgen oorlog is
  Als de wandeling morgen is,
  Maak je klaar om te gaan vandaag!
  Als er morgen oorlog is, komt het land in beroering
  Van Kronstadt tot Vladivostok,
  Het land zal schudden, groot en sterk,
  En we zullen de vijand wreed verpletteren!
  Op aarde in hemel en zee
  Onze melodie is zowel krachtig als streng:
  Als het morgen oorlog is
  Als de wandeling morgen is,
  Maak je klaar om te gaan vandaag!
  Een vliegtuig zal vliegen, een machinegeweer zal rommelen,
  Machtige tanks zullen rommelen
  En de slagschepen zullen gaan, en de infanterie zal gaan,
  En onstuimige karren haasten zich
  Op aarde in hemel en zee
  Onze melodie is zowel krachtig als streng:
  Als het morgen oorlog is
  Als de wandeling morgen is,
  Maak je klaar om te gaan vandaag!
  We willen geen oorlog, maar we zullen ons verdedigen -
  We versterken de verdediging niet voor niets.
  En op vijandelijk land zullen we de vijand verslaan
  Weinig bloed, machtige slag!
  Op aarde in hemel en zee
  Onze melodie is zowel krachtig als streng:
  Als het morgen oorlog is
  Als de wandeling morgen is,
  Maak je klaar om te gaan vandaag!
  Sta op mensen, maak je klaar voor een wandeling,
  Trommels trommelen harder!
  Muzikanten, ga! Zangers, ga je gang!
  Laat ons overwinningslied klinken!" (c)
 16. -1
  2 april 2024 11:04
  Op een moment waarop alleen de lui in de VS niet praten over de vooruitzichten van de burgeroorlog en de mogelijke ineenstorting van de staat

  alleen de luie in de show van Solovjov zingt deze sprookjes niet
  1. +1
   2 april 2024 18:19
   En dit is wat ik bij mezelf denk: als Trump wordt neergeschoten vóór de verkiezingen, en de sporen naar BLM leiden, en van daaruit naar het Witte Huis... Nou ja, puur theoretisch? knipoogde
 17. 0
  2 april 2024 11:29
  Klassiek! Hoewel de tekst niet erg lang is...
  1. +3
   2 april 2024 12:42
   Dus alles klopt: laten we zeggen dat de belastingen en prijzen stijgen, dat migranten nog meer draadjes verbranden, en dan bam! En de verklaring: de oorlog is in juli, misschien in oktober... Overal zijn vijanden... Zowel binnen als buiten, waarom wilden jullie goedkope producten? Wacht, beste broeders, laten we Washington nemen, het zal voor iedereen gemakkelijker zijn ." - Weet je. Ben jij, domme vrouw, dat ze vandaag één koe van je hebben afgepakt, en morgen, morgen, zullen ze er tien teruggeven! - Wees geduldig, zuster. We zullen het terugdraaien. We zullen het allemaal terugdraaien! Vrije vrouw "(C)
 18. +3
  2 april 2024 12:59
  Op een moment waarop alleen de lui in de VS niet praten over de vooruitzichten van de burgeroorlog en de mogelijke ineenstorting van de staat


  Wij genieten vooral van dit onderwerp. De Burgeroorlog is simpelweg belachelijk, gezien de apolitieke aard van gewone Amerikanen.

  Maar waarom zou je een kernmacht aanvallen met het risico iedereen te vernietigen, inclusief de Verenigde Staten? Ze ontvangen al middelen; de samenleving kan worden geconsolideerd door intimidatie zonder oorlog met waarschijnlijke wederzijdse volledige vernietiging. Want als de zaak zich niet beperkt tot Europa, zal er, zodra de eerste kernraketten vliegen, een mondiale uitwisseling van nucleaire aanvallen beginnen. Bereiden de Esten zich voor op een evacuatie naar de VS, omdat ze denken dat de raketten hen daar niet zullen bereiken? Grappig.
  1. +2
   2 april 2024 13:17
   Maar waarom zou je een kernmacht aanvallen met het risico iedereen te vernietigen, inclusief de Verenigde Staten?
   Zodat de tekst interessanter zou zijn. Zodat je niet aan urgente problemen denkt... Er komt binnenkort oorlog. We moeten ons verenigen. Zodat we de vijand op vijandelijk grondgebied kunnen verslaan, met weinig verlies aan mensenlevens, met een machtige klap. De vijand staat bij de poort, ze hebben rode lijnen voor hem getrokken, maar hij let er niet op, breekt door de poort. Had hij maar tijd om een ​​magische cirkel te tekenen... lachen
 19. +1
  2 april 2024 17:20
  Ik vraag me af: zal de auteur de hoed opeten als er geen oorlog is? hi
 20. BAI
  0
  2 april 2024 18:55
  De Verenigde Staten hebben de aandacht van de kiezers altijd afgeleid van interne problemen door een oorlog te beginnen waaraan zij zelf deelnamen. Amerikaanse kiezers zijn niet geïnteresseerd in de oorlogen van anderen. Alleen hun eigen oorlog kan hun aandacht afleiden.
  En als de staten een oorlog nodig hebben om interne problemen op te lossen, zullen ze daar zelf aan deelnemen, maar wel aan het hoofd van een coalitie
 21. +4
  2 april 2024 19:27
  Friends!
  Ik zou heel graag uw optimisme willen delen en geloven dat er om een ​​aantal redenen geen oorlog zal komen, maar 22 juni 1941 weerlegt dit in ieder geval. Het is duidelijk dat het moderne Rusland niet de USSR is, en Europa niet het Reich, Poetin niet Stalin, maar het principe zelf van het ontkennen van het voor de hand liggende is zeer schadelijk. Je kunt natuurlijk verwijzen naar de verrotte oligarchie, naar de torens van het Kremlin, naar het een en het ander, maar er is sprake van specificiteit, niet van abstractie. En deze specificiteit is zeer welsprekend:
  Het is oneerlijk dat Siberië bij Rusland hoort

  Madeleine Albright.

  Russen sterven. We hebben nog nooit zo goed geld uitgegeven

  Lindsey Graham

  De taak van Rusland na het verliezen van de Koude Oorlog is het verschaffen van middelen aan welvarende landen. Maar hiervoor hebben ze slechts 50-60 miljoen mensen nodig

  John Majoor

  Hoe kleiner de bevolking in dit gebied (USSR en Rusland), hoe succesvoller de ontwikkeling ervan door het Westen zal zijn.

  Zbigniew Brzezinski

  Het doel van de NAVO is om in de toekomst vredestroepen te introduceren in regio's met etnische conflicten en grensgeschillen, van de Atlantische Oceaan tot het Oeralgebergte

  Bill Clinton

  De Slaven (Russen, Wit-Russen, Oekraïners) moeten voor ons werken, en als we ze niet langer nodig hebben, laten we ze sterven. Vaccinaties en gezondheidsbescherming zijn voor hen niet nodig. Slavische vruchtbaarheid is ongewenst... onderwijs is gevaarlijk. Het is voldoende als ze tot honderd kunnen tellen... Ieder opgeleid mens is onze toekomstige vijand. Alle sentimentele bezwaren moeten worden opgegeven. Dit volk moet met ijzeren vastberadenheid worden bestuurd.

  Adolf Hitler

  Rusland zou niet langer zo’n groot en machtig land moeten zijn dat gelooft dat het het recht heeft om te doen wat het wil. Rusland zou simpelweg moeten opsplitsen in verschillende kleine staten die niet zoveel macht en ambities zullen hebben, omdat ik anders, ik herhaal, geen goed einde zie aan de oorlog in Oekraïne. In feite bewegen we ons vandaag de dag steeds meer in de richting van de Israëlische situatie. Dit betekent dat we er altijd klaar voor zijn dat er iets gaat gebeuren. Niet vandaag of morgen, maar rustiger wordt het niet

  Martin Herem, commandant van de Estse strijdkrachten.

  Misschien maken ze een grapje? Denk niet. De vraag is niet om nuchter te denken, de vraag is om jezelf te overleven en je land te beschermen. Ik ben misschien ouderwets en dom, maar het lijkt mij dat dit precies het geval is.
  1. 0
   3 april 2024 13:21
   Beste auteur! Oorlog, als essentie van fysieke vernietiging, is al heel lang aan de gang. Maar 24 jaar en 87 procent is dit de belangrijkste prestatie van de westerlingen. Zelfs zonder wapens krijgen ze en zullen ze nog zes jaar lang krijgen wat ze willen. IMHO natuurlijk. hi
 22. +1
  3 april 2024 01:43
  Analytisch ingestelde kerels zinspeelden al in 2014 op een confrontatie met de NAVO, en met het begin van het Noordelijk Militair District werd dit heel duidelijk. Nu is dit uitgegroeid tot absoluut vertrouwen en waarschijnlijk is het het beste om de bravoure achterwege te laten in de vorm van analogieën met de verslagen verliezers Hitler en Napoleon, die ooit hun tanden in Rusland braken. De moderne Russische Federatie staat ver af van de USSR, die een werkelijk sterk leger had en een van de machtigste economieën ter wereld, die haar politieke autoriteit in de internationale arena bepaalde. Dit betekent dat het nu uiterst moeilijk zal zijn om je te verzetten tegen de alliantie van “Overzee” met de “Verenigde Staten van Europa”. En de huidige situatie van militaire hysterie die systematisch wordt aangewakkerd door het Westen lijkt geen andere opties over te laten dan een open militaire confrontatie. Hoewel ik het graag fout zou willen hebben. Ik zou heel graag willen.
 23. +1
  3 april 2024 02:56
  Na
  ...de helse plannen van de leiders achter de schermen...

  De auteur hield als competente analist voor mij persoonlijk op te bestaan.
 24. +2
  3 april 2024 10:36
  Washingtons motieven

  Ja, nog steeds hetzelfde... :)
  Net als in de laatste wereldoorlogen - om te profiteren van de oorlog...
  Nou, verwijder Europa als concurrent...
 25. +1
  3 april 2024 15:44
  Er zijn te veel slimme woorden die naar mijn mening laten zien hoe laat Russische politici en politicologen verwijderd zijn van de realiteit. te vragen Net zoals het was in onze Sovjet-Unie in 1940 en begin 1941. De realiteit is dat het Westen een totale verpletterende klap voor Rusland heeft gepland – op “zoals gewoonlijk”: op 22 juni 2024. En niet “augustus-september”, zoals de auteur van het artikel laattijdig opmerkt. Ik heb de planning hiervoor gemaakt en ben nu de laatste voorbereidingen aan het afronden. De overwegingen van westerse strategen zijn dezelfde als die van Napoleon en Hitler. Compleet Rusland in 3 zomermaanden. En rust op je lauweren. Ongeveer een kwart geleden stond hierover een nogal slim artikel. Het aanvalsplan is slim. Het bestaat uit 2 snel veranderende fasen: 1) een wereldwijde atoom-raket-nucleaire aanval over het hele grondgebied van Rusland, met alles wat bestaat. ("Als het pistool hangt, moet het schieten"). Dan onmiddellijk een week voordat het kernstof is neergedaald en onmiddellijk: 2) Intocht van het binnenvallende leger langs de hele westelijke grens. De laatste voorbereidingen worden zojuist afgerond (opleveringen voor fase 2). . De VS hebben een jaar geleden een repetitie gehouden voor fase 1, zo blijkt uit dat laatste artikel. Dit is het moment waarop, rond mei 2023, alle Amerikaanse strategische kernonderzeeërs met honderden raketten de zee op gingen en zich tegelijkertijd op lanceerposities in alle drie de oceanen bevonden. Tegelijkertijd vloog een kleine drone Moskou binnen en sloeg rechtstreeks in op de Kremlin-koepel boven het kantoor van Poetin. Hierdoor waren de Verenigde Staten ervan overtuigd dat zodra één drone precies het doel zou raken, alle kernkoppen van de raketten zeker alle geplande doelen tegelijkertijd zouden raken. Daar werd een jaar geleden de generale repetitie voor fase 1) van de vernietiging van Rusland door de Verenigde Staten volledig succesvol uitgevoerd. Dus nu is het tijd om testamenten te schrijven... het is waar - het is onduidelijk aan wie: er zal niemand zijn om ze zelfs maar voor te lezen. Ja, ze zullen branden. Maar er is goed nieuws: aangezien iedereen het begin van de Totale Oorlog uitstelt naar een veel later tijdstip, zullen we simpelweg geen tijd hebben om bang te worden: “de raket is gearriveerd – en AHA”...
  Rekenen op een soort van ‘gezond verstand van de heersers van het Westen’ is complete onzin. Wie zal daar verstandig denken? 95-jarige SS-Sovjet-Soros of zo? Hij zal dus hoe dan ook sterven. ‘Laat dan niemand je pakken.’ Of virusschrijver Bill Gates?...
  Laten we dus rustig bier drinken: ons lot is al beslist. We bereiden ons voor op 22 juni - AS USUAL. (de auteur van het artikel heeft de voorbereidingsdetails correct beschreven, ik vergat alleen de repetitie van fase 1 van vorig jaar), waarna een groot invasieleger niet nodig zal zijn. Er is maar één methode: gelovigen moeten tot God bidden. Rusland heeft nu geen andere redding: “Vertrouw niet op de prinsen van de aarde.” Bijbel
 26. +3
  3 april 2024 16:26
  Er is niets gevaarlijker dan het onderschatten van de situatie. Na een reeks oorlogen aan het begin van de 19e en 20e eeuw ontstond de mening dat alle verdere "grote" oorlogen niet mogelijk waren, omdat er in 1939 een vreselijk wapen was: het Maxim-machinegeweer. De leiding van Frankrijk verklaarde dat Duitsland ons niet zou durven aanvallen, omdat Frankrijk de Maginotlinie heeft en sterker is. Ik denk niet dat het de moeite waard is om eraan te herinneren hoe het eindigde?
 27. De opmerking is verwijderd.
 28. 0
  3 april 2024 21:44
  "
  In het volgende artikel zullen we het hebben over het waarschijnlijke Amerikaanse plan."
  Op basis van de inhoud van het artikel hebben we misschien niet eens de tijd om te praten.
  Het is noodzakelijk om de verantwoordelijkheid van de Verenigde Staten, om zo te zeggen, te verklaren voor al het slechte in deze wereld, als de belangrijkste aanstichters en organisatoren. Die. elk ernstig militair conflict uitgelokt door viseters en andere Polen moet onze aanval op de Verenigde Staten impliceren. Anders zullen deze jakhalzen aan ons knagen totdat ze ons dood knagen. Ten eerste hebben de Verenigde Staten van Oekraïne een felle, niet-onderhandelbare Russofob gemaakt, daarna zal de draai van Oost-Europa komen, het zal niet helpen, ze zullen West-Europa verspillen, en ze zullen zelf hun handen wrijven op hun afgelegen continent.
  De eigenaar moet verantwoordelijk zijn voor zijn bastaarden.
 29. 0
  4 april 2024 08:11
  Het is onwaarschijnlijk dat de matrassen liegen dat ze beide wereldoorlogen hebben gewonnen. Minimale verliezen, maximale voordelen. En dat allemaal op kosten van iemand anders. En nu herhaalt alles zich volgens het oude, al lang bestaande scenario. De derde is al onderweg en de met sterren gestreepte oren steken zoals altijd in alle hoeken uit.
  1. 0
   4 april 2024 11:41
   Taalkundige subtiliteiten van formuleringen.
   De Europese coalitie van nazi-fascistische staten werd ongetwijfeld verslagen door het Rode Leger van de grote Sovjet-Unie, en wat een voorbeeldige blitzkrieg heeft het Kwantung-leger opgevoerd hi
   En de stafleden wonnen: ongeveer zes Japanse luchtbommen van maximaal 50 kg kaliber vielen op het continentale grondgebied in een verlaten gebied (voor degenen die geïnteresseerd zijn in nauwkeurige gegevens, het is niet moeilijk te vinden), de menselijke verliezen, vooral vergeleken met de Chinese en Sovjet-exemplaren zijn verwaarloosbaar; de economie zit in de lift en de gevolgen van de Grote Depressie zijn eindelijk overwonnen; er is een mondiaal financieel systeem opgezet dat gunstig is voor de staten, en iedereen om hen heen is dat verschuldigd; Het Britse rijk is omvergeworpen en de USSR ligt in puin; er is een Big Atomic Baton, enz., enz....
   1. 0
    4 april 2024 11:45
    Ik heb lang gelachen toen ik in de jaren negentig in een vertaald detectiveverhaal las hoe gewone Amerikanen leden tijdens de Tweede Wereldoorlog: je kon maar één set autobanden kopen voor een jaar...
    Echt, voor wie de diamanten te klein zijn, voor wie de korstjes beschimmeld zijn triest
 30. 0
  4 april 2024 08:56
  Vanga zei dat Europa in 2025 een onbewoond continent zal zijn
  1. 0
   4 april 2024 11:30
   Ze sprak ook over “Syrië is nog niet gevallen.”
   Gaan we popcorn inslaan?
   1. 0
    4 april 2024 12:39
    De enige manier. Maar het einde van de westerse beschaving is al lang voorspeld. Er zijn talloze waarzeggers
    1. 0
     4 april 2024 12:54
     Hoe onze beschaving naar verwachting zou floreren.
     Maar dit maakt het er voor ons niet makkelijker op(((((((((((
 31. +1
  4 april 2024 11:09
  Over de totale aanval van het Westen aan het begin van de zomer heb ik Konstantin Valentinovitsj Sivkov een kwart geleden via een direct kanaal op de hoogte gebracht, met als bijlage dat allereerste slimme artikel met de feiten over de ontwikkeling van een Amerikaanse nucleaire aanval door onderzeeërs. jaar geleden. Dus Sivkov bracht dit uiteraard onder de aandacht van enkele operationele militaire managers. Echter.... te vragen herinnerend aan de ervaring van de USSR in 1941.. en gezien het huidige leiderschap van Rusland Helemaal niet Catharina de Grote, die Generalissimo Suvorov, Sint-admiraal Ushakov en Prins Potemkin-Tauride leidde, dan hoeven we alleen maar te rekenen op gebeden tot de Heer God - voor Rusland, en niet voor de huidige privatiserende prinsen.
 32. 0
  4 april 2024 12:46
  De logica van het artikel spreekt helaas van een toename van de waarschijnlijkheid van een grote Europese oorlog, die van alle kanten gunstig is voor de staten – om Rusland van Europa af te scheuren, om maximale schade toe te brengen aan Rusland en de hele anti-Amerikaanse oorlog. gemeenschap. Het enige probleem is hoe we zo’n oorlog niet kunnen veranderen in een wereldoorlog met directe schade voor de staten
 33. +1
  4 april 2024 13:07
  Dit alles kan alleen gebeuren onder één onmisbare voorwaarde: als het Westen er ABSOLUUT ZEKER van is dat Rusland zijn strategische wapens niet zal gebruiken. En dit is op zijn beurt alleen mogelijk in het geval van direct verraad.
 34. 0
  6 april 2024 23:18
  In Riga heeft zich een soortgelijke situatie ontwikkeld, daar zijn ook vrijwel alle zitplaatsen op de veerboten geboekt en is het aantal passagiers op de luchthaven sterk toegenomen.

  Ik wilde het verduidelijken: er varen sinds 2020 geen veerboten vanuit Riga meer vanwege het coronavirus, en de geloofwaardigheid van het artikel neemt sterk af. Eerder geel nieuws.
  1. +1
   8 april 2024 00:26
   Ik was niet te lui en zocht naar Finair-vluchten naar Tartu. Nou, het lijkt erop dat dit ook weer een teken is van de machtige schrijver onder het pseudoniem Kolyvansky. De laatste tijd is het gewoon zonde om VO te lezen.
 35. 0
  9 april 2024 18:20
  De auteur rookt iets heel... nou ja, heel krachtig

"Rechtse Sector" (verboden in Rusland), "Oekraïense Opstandige Leger" (UPA) (verboden in Rusland), ISIS (verboden in Rusland), "Jabhat Fatah al-Sham" voorheen "Jabhat al-Nusra" (verboden in Rusland) , Taliban (verboden in Rusland), Al-Qaeda (verboden in Rusland), Anti-Corruption Foundation (verboden in Rusland), Navalny Headquarters (verboden in Rusland), Facebook (verboden in Rusland), Instagram (verboden in Rusland), Meta (verboden in Rusland), Misanthropic Division (verboden in Rusland), Azov (verboden in Rusland), Moslimbroederschap (verboden in Rusland), Aum Shinrikyo (verboden in Rusland), AUE (verboden in Rusland), UNA-UNSO (verboden in Rusland), Mejlis van het Krim-Tataarse volk (verboden in Rusland), Legioen “Vrijheid van Rusland” (gewapende formatie, erkend als terrorist in de Russische Federatie en verboden)

“Non-profitorganisaties, niet-geregistreerde publieke verenigingen of individuen die de functies van een buitenlandse agent vervullen”, evenals mediakanalen die de functies van een buitenlandse agent vervullen: “Medusa”; "Stem van Amerika"; "Realiteiten"; "Tegenwoordige tijd"; "Radiovrijheid"; Ponomarev Lev; Ponomarev Ilja; Savitskaja; Markelov; Kamalyagin; Apakhonchich; Makarevitsj; Dud; Gordon; Zjdanov; Medvedev; Fedorov; Michail Kasjanov; "Uil"; "Alliantie van Artsen"; "RKK" "Levada Centrum"; "Gedenkteken"; "Stem"; "Persoon en recht"; "Regen"; "Mediazone"; "Deutsche Welle"; QMS "Kaukasische knoop"; "Insider"; "Nieuwe krant"