militaire beoordeling

De New Deal van Barack Obama

9
De crisis van het Amerikaanse beleid in het Midden-Oosten

Eens was de "New Deal" van president F.D. Roosevelt heeft veel dingen fundamenteel veranderd in Amerika. President B.H. Obama maakt zich niet minder zorgen dan zijn voorganger over de plek die hij zal innemen geschiedenis.

De eerste zwarte president van de Verenigde Staten slaagde erin de Nobelprijs voor de vrede te winnen voordat hij iets in zijn kantoor deed. Behalve het winnen van de verkiezingen. Nu won hij ze voor de tweede keer. Niet zozeer vanwege zijn acties tijdens zijn ambtstermijn van de afgelopen vier jaar, maar vanwege het gebrek aan een coherente strategie van de Republikeinse rivalen en een kandidaat die kiezers kan inspireren. Het automatisch stemmen op Obama door Amerikaanse minderheden - nationaal, seksueel en anderszins - speelde een rol. Welnu, politieke technologieën mogen niet worden verdisconteerd. Het team dat hem voor het eerst wist te promoveren, is nog steeds bij hem. En de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten zijn in de eerste plaats een show. Als showman staat Obama boven alle concurrentie. Wat voor soort leider van de natie en staatsman hij is, is een andere vraag. Maar daarvoor hebben ze hem niet gekozen.

Populistische voorzitter

Amerikaanse presidenten worden gekozen voor twee termijnen. Niet zonder uitzonderingen, zoals bij diezelfde Roosevelt, maar daar eindigden ze. Dat betekent onder meer vrijheid in het kiezen van een team en het nemen van beslissingen. Niet absoluut, maar meer dan in de eerste vier jaar. Het is niet nodig om geld in te zamelen voor de volgende verkiezingen door relaties op te bouwen met sponsors. Pas op voor lobbyisten. Speel met kiezers. Houd er niet van - slik het door.

De tweede termijn van de president is zijn finest hour. Hij realiseert misschien niet alles wat hij wil - het systeem van checks and balances, waarop Amerika de derde eeuw heeft gestaan, staat dit niet toe. Maar de president van de tweede termijn probeert het in de regel. Vaak niet zonder succes. De sleutel tot het bereiken van dit succes is de beheersbaarheid van het team. Niet de beste en meest effectieve, maar degenen die zich niet met hem bemoeien, hebben de grootste kans om deel uit te maken van het team. Klaar om zijn koers te volgen, ook als uiteindelijk het schip van de Amerikaanse politiek strandt. Vooral als de president een populist is. En Obama is een populist. Ontlast door vast te houden aan Amerikaanse tradities. Klaar om deze tradities te doorbreken zoals je wilt. In de economie. in de binnenlandse politiek. Vooral in het buitenlands beleid. Komt dit gedragsmodel overeen met de stemming van de meerderheid van de kiezers die naar de stembussen kwamen? Wel, zo hebben ze hem gekozen. Details staan ​​in het boek dat in het Russisch is vertaald door Jonah Goldberg “Liberal Fascism. Van Mussolini tot Obama. Er is ook veel geschreven over Roosevelt, Kennedy en andere bekende Democratische presidenten.

De koers van het buitenlands beleid van Obama, die aan de macht kwam op de golf van 'niet-Bush' te zijn, kenmerkte zich tijdens zijn eerste ambtstermijn door een consequente herziening van alles wat zijn voorganger bezighield. Ook in het Nabije en Midden-Oosten. Plus spectaculaire acties voor de pers. Zoals de toespraak in Caïro, de uitschakeling van Bin Laden, de nieuwe defensiestrategie en het 'resetten' van de betrekkingen met Rusland. Zijn eigen koers werd echter alleen in de meest algemene termen gezien. De inperking van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in het Midden-Oosten. Heroriëntatie van de Amerikaanse militaire machine naar de Pacific-zone - met het oog op de confrontatie met China. Verslechtering van de betrekkingen met Israël. Flirten met islamisten, inclusief radicale groeperingen. Het verlaten van de hoogste posities in de militaire en inlichtingengemeenschap van grote onafhankelijke figuren, vervangen door politieke aangestelden. Overgave van bondgenoten. Schending van verplichtingen jegens voormalige tegenstanders die zich onder bepaalde voorwaarden en onder bepaalde garanties hebben verzoend met de Verenigde Staten. Wat het duidelijkst tot uiting kwam tijdens de "Arabische Lente".

De crisis van het Amerikaanse beleid in het Nabije en Midden-Oosten is duidelijk. Men kan demonstratief proberen het te negeren door te doen alsof de gebeurtenissen in de regio zich precies zo ontwikkelen als gepland in Washington. Maar hij is. Gevaarlijke trends zijn in opkomst, aangespoord door verwachtingen over wat op het punt staat werkelijkheid te worden. New Deal van Barack Obama in zijn tweede ambtstermijn.

Patience uit het Midden-Oosten

Laten we proberen in te schatten wat president Obama precies zal proberen te doen in het Midden-Oosten in 2013-2016. Vooral omdat zijn opvolger in de Verenigde Staten aan de macht komt aan de vooravond van een werkelijk historische datum voor ons land. 2017 Honderdjarig jubileum van de Grote Socialistische Oktoberrevolutie. Zij is de bolsjewistische staatsgreep. Afhankelijk van waar je vandaan kijkt. De auteur gelooft niet in de magie van ronde datums, maar een idee van wat te verwachten in een regio die veel meer te maken heeft met Russische belangen dan met Amerikaanse belangen is nuttig. Ook uit de Verenigde Staten zelf - de grootste militair-politieke speler in de moderne wereld. Laten we proberen erover te praten. Het is logisch om het Amerikaanse beleid ten aanzien van Iran, Pakistan en Afghanistan, de Arabische wereld - voornamelijk de monarchieën van de Perzische Golf, Turkije en Israël te overwegen. En natuurlijk de periferie - Afrikaans en Centraal-Azië. Precies in die volgorde.

Met Iran zal de regering-Obama proberen te onderhandelen. Op zijn eigen manier, met een pistool tegen zijn hoofd. Economische sancties en de dreiging van een militaire aanval zullen als muilkorf worden gebruikt. Maar ben het er gewoon mee eens. Bovendien zijn sancties sancties en staat het nucleaire programma van de Islamitische Republiek op het punt te eindigen met een succesvolle doorbraak naar de A-bom. En of dit nu in 2013 zal gebeuren, zoals de Israëli's geloven, of medio 2014, zoals de Amerikaanse inlichtingengemeenschap beweert, het maakt niet uit. Het belangrijkste is dat het leiderschap van Iran daarna in staat zal zijn om rekeningen te vereffenen met zijn buren in de regio, zonder rekening te houden met de dreiging van buitenaf. Niemand zal een kernmacht aanraken. In tegenstelling tot niet-nucleair Wat op overtuigende wijze het verschil in het lot van de Iraakse en Koreaanse dictaturen bewijst. De eerste werd uitgerold zonder enige VN samen met het land, en over de tweede wordt onderhandeld. En beleefd. Dat begrijpt iedereen in Iran perfect. Onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma zijn volkomen zinloos. Maar Obama wil niet vechten. Ja, en de Iraanse atoombom is niet verschrikkelijk voor Amerika. Nou, er zal weer een wapenwedloop beginnen - deze keer nucleair. Probleem. Maar niet dodelijk.

Voor Israël is dit een reële bedreiging. Washington zal niet aan de kant kunnen staan ​​in het geval van een militaire botsing tussen Jeruzalem en Teheran, ongeacht de relatie tussen de leiders van beide landen. Tot nu toe beperken de partijen zich tot een inlichtingenoorlog (Israël) en raketaanvallen vanaf bruggenhoofden gecontroleerd door Arabische radicale groeperingen (Iran). De positie van Saoedi-Arabië, dat met Iran concurreert om de positie van leider van de islamitische wereld en invloed in de Golf, is veel moeilijker. Het belangrijkste dat een militaire botsing tussen de Verenigde Staten en Iran kan veroorzaken, is de confrontatie tussen Teheran en Riyadh, die het koninkrijk in gevaar zal brengen. Er zijn tal van conflictgebieden. Naast Syrië en Libanon zijn dat Irak, Jemen, Bahrein en de oostelijke provincie van Saoedi-Arabië zelf. Toegegeven, als Amerika's zelfvoorziening op het gebied van koolwaterstoffen succesvol is, zal de stabiliteit van de olie- en aardgasvoorziening uit het Midden-Oosten de Amerikaanse leiders niet langer zorgen baren.

De betrekkingen met Pakistan zullen op het niveau blijven van een demonstratieve militair-politieke alliantie en een niet-verklaarde oorlog van speciale diensten om invloed in Afghanistan. Amerika verlaat Afghanistan, nadat het de oorlog met de islamisten heeft verloren. De regering onderhandelt met de Taliban, ook in Doha, bemiddeld door Qatar, maar dit zijn gesprekken over het minimaliseren van verliezen tijdens de terugtocht, wat beide partijen begrijpen. Door de controle over de verdedigingsknooppunten kunnen de Verenigde Staten het belangrijkste instrument van druk op de islamisten behouden: UAV's aanvallen die aanvallen kunnen uitvoeren op het grondgebied van de hele Af-Pak. De protesten van Islamabad over deze kwestie, evenals over de niet-goedgekeurde operaties van het Amerikaanse leger in Pakistan, zijn symbolisch en kunnen Washington niet beïnvloeden. Op dit moment gebruiken de partijen maatregelen van wederzijdse beïnvloeding die voor elk van hen bekend zijn.

In Pakistan worden regelmatig konvooien vernietigd die het bezettingskorps bevoorraden dat in Afghanistan opereert. VS stellen militaire en economische hulp aan Pakistan uit Het regime van Hamid Karzai leeft zijn leven. Door het aftreden van minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton had hij geen grote beschermheer meer.

Vertrouwen op de salafisten

Met betrekking tot de landen van de Arabische wereld werd de koers van roekeloze steun voor de "Arabische Lente" na 11 september 2012 vervangen door een meer voorzichtige houding ten opzichte van wat er gebeurt. Het contrast met de recente euforie over de vooruitzichten voor democratie in de Arabische wereld is groot. De de facto alliantie met al-Qaeda in Libië en Syrië, de opkomst van radicale groeperingen na de val van het Kadhafi-regime, de verspreiding van hun activiteiten in de Sahara, de Sahel en Sub-Sahara Afrika, de toename van instabiliteit in Tunesië en Egypte waren onaangename verrassingen voor het Obama-team.

De president erkende het falen van het Amerikaanse beleid in het Midden-Oosten niet, maar voor externe waarnemers is het duidelijk. Dit is grotendeels te danken aan de confrontatie tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken, het Pentagon en de CIA, die waarschijnlijk zal voortduren onder de nieuwe regering-Obama. Een wat grotere voorzichtigheid bij het steunen van groepen die door Qatar en Saoedi-Arabië aan de Amerikanen worden aanbevolen voor gebruik tegen hun eigen vijanden - vooral in Syrië - betekent niet dat de koers naar samenwerking met de salafistische tandem als geheel wordt heroverwogen. Diversificatie van de banden tussen de VS, Qatar en de KSA, waaronder niet alleen het werk van Amerikaanse mijnbouwbedrijven en handelaren in hun gas- en olie-industrie, maar ook militair-technische samenwerking, wederzijdse investeringen, infrastructuurprojecten "etc." stelt ons in staat om, zoals in het geval van Israël, te spreken over de diepe integratie van de politieke elites van deze landen. Obama's koers over het ontwikkelen van banden met de islamitische wereld, inclusief de Moslimbroederschap, wiens belangen in het Westen worden gelobbyd door Qatar, zal zeker niet worden herzien.

De situatie met salafistische groeperingen in de buurt van Saoedi-Arabië ligt niet zo voor de hand. Open banden met hen zullen in de Verenigde Staten geen publieke steun krijgen en worden de facto uitgevoerd door wetshandhavingsinstanties "ter plaatse", in een operationele modus. Wat, zoals blijkt uit een reeks aanslagen op Amerikaanse diplomatieke missies en de moord op de Amerikaanse ambassadeur in Libië in september 2012, geen dankbaarheid wekt bij de radicalen. Tegelijkertijd blijft de omverwerping van het Assad-regime in Syrië een prioriteit voor Turkije, Qatar en Saoedi-Arabië, die de Verenigde Staten, samen met de rest van de NAVO-landen, delen. Hoewel tot het moment waarop het Syrische leger in de eerste plaats kwam luchtvaart en het luchtverdedigingssysteem gevechtsklaar blijft, hoeft er niet te worden gesproken over Amerikaanse interventie in dit land. Zonder passende steun van de VN is Washington nog niet klaar om een ​​militair scenario uit te voeren, althans nog niet. Het is mogelijk dat na de definitieve vorming van de regering door Obama, de uitputting van de grenzen van de onderhandelingen met Rusland en pogingen om Moskou onder druk te zetten, deze positie zal veranderen.

Rol van Turkije en Israël

Turkije, met zijn groeiende economie, claimt leiderschap in de moslimwereld en, vooral voor de VS, in de Turkse wereld, blijft een belangrijke bondgenoot voor Obama, evenals een kanaal voor penetratie in regio's waar een directe Amerikaanse aanwezigheid wordt waargenomen met voorzichtigheid. De regio's van deze soort omvatten de Turkse autonomieën van Rusland en de landen van Centraal-Azië. Die, rekening houdend met de aanstaande terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Afghanistan in 2014, in Obama's strategie worden opgeroepen om de rol van achterhoede te spelen voor het beperkte Amerikaanse contingent dat nog in dit land is. Uitgerust met verkennings- en aanvals-UAV's, zouden militaire bases op het grondgebied van deze landen niet alleen de controle over de regio's van Afghanistan mogelijk maken die zonder Amerikaanse troepen blijven, maar ook de invloed van Rusland en China in de regio in evenwicht brengen.

In Libië en Syrië vallen de belangen van Ankara en Washington samen. In de betrekkingen van Turkije met Israël, ook op het gasplateau van het oostelijke Middellandse Zeegebied, proberen de VS de rol van bemiddelaar te spelen. Het voor de Amerikaanse buitenlandse politiek traditionele spel over de tegenstellingen tussen de bondgenoten stuit in dit geval op de onwrikbare opstelling van de Turkse premier Erdogan en Obama's moeizame persoonlijke relatie met de Israëlische premier Netanyahu. Tegelijkertijd zijn er grenzen aan de Amerikaanse druk op Israël. De Israëlische economie verkeert in een veel bevredigender toestand dan de Europese en Amerikaanse. De nationale elite heeft het geduld van de bevolking uitgeput in twee decennia van het "vredesproces". Bij de laatste parlementsverkiezingen kreeg dit onderwerp geen steun van de kiezers. Vanuit Israëlisch oogpunt is de poging om een ​​Palestijnse staat op te bouwen mislukt. Wat de Amerikaanse president in dit verband ook doet, hij zal zijn voorstellen niet door Israël kunnen krijgen. Tegen de achtergrond van de wijdverspreide ineenstorting van de staat in de Maghreb en Mashriq, met uitzondering van de Arabische monarchieën en Algerije, ziet de opbouw van een Palestijnse staat er op zijn minst vreemd uit. Dit vaste idee van president Obama, waarvoor hij bereid is Israël alle kanten op te chanteren, heeft één zwakke schakel. Ze is onbereikbaar. Maar, zoals Churchill zei, de Amerikanen zullen altijd de juiste oplossing vinden. Eerst alle verkeerde doornemen.
auteur:
Originele bron:
http://www.odnako.org
9 commentaar
Объявление

Abonneer je op ons Telegram-kanaal, regelmatig aanvullende informatie over de speciale operatie in Oekraïne, een grote hoeveelheid informatie, video's, iets dat niet op de site staat: https://t.me/topwar_official

informatie
Beste lezer, om commentaar op een publicatie achter te laten, moet u: inloggen.
 1. Belo_ticketnik
  Belo_ticketnik 16 februari 2013 08:42
  +2
  Ik vraag me af, hoe beslissen ze aan wie ze de Nobelprijs voor de vrede toekennen, hun ogen sluiten, een vinger in de lijst met namen van politieke "figuren" steken?
  1. tronin.maxim
   tronin.maxim 16 februari 2013 08:50
   +2
   Citaat: Belo_biletnik

   Ik vraag me af hoe ze beslissen aan wie ze de Nobelprijs voor de Vrede toekennen

   Wie meer verwend heeft in zijn land (5e kolom) wordt aan hem gegeven.
  2. AVT
   AVT 16 februari 2013 10:51
   0
   Citaat: Belo_biletnik
   Ik vraag me af, hoe beslissen ze aan wie ze de Nobelprijs voor de vrede toekennen, hun ogen sluiten, een vinger in de lijst met namen van politieke "figuren" steken?

   En ook, zoals nu, slaat de VAK proefschriften over. Hier is de cupcake die ze hebben meegenomen, zag ik.
  3. Geisenberg
   Geisenberg 16 februari 2013 19:39
   0
   Er lijkt hier een element van het lot te zijn ... is er bijvoorbeeld een kater van een kater waarvan de leden van de commissie of daar bijvoorbeeld de hoeren in het badhuis bekwaam en smakelijk waren, enz.?
 2. fenix57
  fenix57 16 februari 2013 09:11
  +1
  Gorbatsjov ontving uiteindelijk ook een keer de Nobelprijs in dezelfde "nominatie", wat gebeurde Ja, en hij was een nobele populist "Frisse wind van perestrojka". Obama treedt in zijn voetsporen - ook een herstructurering in zijn soort (New Deal, reboot). hi
  1. 755962
   755962 16 februari 2013 11:50
   +3
   Citaat van phoenix57
   Gorbatsjov ontving ook ooit de Nobelprijs in dezelfde "nominatie"

 3. Alexander Romanov
  Alexander Romanov 16 februari 2013 11:28
  +3
  Vergeef de auteur, maar ik heb het artikel niet gelezen. Ik heb niet de stemming om naar Obama's gezicht te kijken met al zijn cursussen. Hij heeft één cursus - voor vernietiging zullen er geen andere cursussen zijn!
 4. homosum20
  homosum20 16 februari 2013 14:46
  0
  De vijand moet bekend zijn. Vooral als hij op een kruispunt staat. En Obama zal blijkbaar opnieuw moeten bepalen op wie hij kan vertrouwen en wie hem in de rug zal duwen (in principe is dit ook een steunmethode, mits correct gebruikt). Over het algemeen leven we in interessante tijden, kameraden.
  1. Belo_ticketnik
   Belo_ticketnik 16 februari 2013 17:16
   0
   Ja, er is zelfs een oude Chinese wens aan de vijand "zodat je in een interessante tijd leeft)"
 5. Geisenberg
  Geisenberg 16 februari 2013 19:43
  0
  Op de titelfoto lijkt Barak Khuseinovich precies op Gustav Frign uit de serie Breaking Bad... iets zegt me dat de gelijkenis niet toevallig is :)