militaire beoordeling

US National Intelligence-rapport: Poetin komt in grote problemen

150
12 maart was openbaar gemaakt US National Intelligence-rapport over de analyse van wereldwijde bedreigingen voor Washington. De spreker, James R. Clapper, directeur van de afdeling, benadrukte in de tekst dat de inlichtingendiensten elke dag bezig zijn om op interdisciplinair niveau de bescherming van het leven van Amerikaanse burgers en Amerikaanse belangen over de hele wereld te waarborgen.

US National Intelligence-rapport: Poetin komt in grote problemen


Van de wereldwijde bedreigingen belicht het rapport vooral cyberbedreigingen. Volgens inlichtingenagenten zijn staats- en niet-statelijke agenten steeds meer bezig met het exploiteren van de uitgestrektheid van internet om hun strategische doelen te bereiken. De toename van het gebruik van cybercapaciteiten verandert praktisch de gedragsnormen, waardoor misrekeningen en misverstanden ontstaan ​​die tot onvoorspelbare reacties kunnen leiden. Als gevolg hiervan hebben Amerikanen het gevoel dat ze worden geconfronteerd met nieuwe cyberdreigingen die van cruciaal belang zijn voor de economische en nationale veiligheid van het land.

In de Verenigde Staten zijn er tegenwoordig twee soorten cyberdreigingen: cyberaanvallen en elektronische spionage. Een cyberaanval is een offensieve operatie gericht op het creëren van fysieke impact of het verkrijgen van toegang tot databeheer, corruptie of verwijdering. Dit omvat zogenaamde "denial of service"-operaties en aanvallen op netwerken die fysieke schade en apparatuurstoringen veroorzaken. Elektronische spionage - netwerkinbraken om belangrijke diplomatieke, militaire of economische informatie te verkrijgen.

Dit alles creëert en vergroot risico's voor de Amerikaanse infrastructuur.

Onder de 'voorhoede'-actoren op het cyberfront noemt de directeur van de inlichtingendienst in het voorbijgaan Rusland en China, maar merkt meteen op dat het onwaarschijnlijk is dat deze landen 'zo'n verwoestend offensief tegen de Verenigde Staten' zullen voortzetten. Iran wordt ook genoemd in de tekst.

Ondertussen zouden zelfstandige staats- of niet-overheidsagenten minder geavanceerde cyberaanvallen kunnen inzetten als een vorm van vergelding of provocatie. Volgens het rapport zouden deze zeer gemotiveerde agenten hun aandacht kunnen richten op enkele van Amerika's zwak beveiligde netwerken die essentiële levensondersteunende functies beheren, zoals energieopwekking. James R. Clapper gaat ervan uit dat deze aanslagen binnen twee jaar mogelijk zullen zijn.

Een deel van het rapport is gewijd aan de zogenaamde "hacktivisten" (hacktivisten, hackeractivisten). Naar verluidt hebben de inlichtingenofficieren het afgelopen jaar geen significante verandering in hun capaciteiten of bedoelingen waargenomen. De meesten van hen gebruiken kortdurende denial-of-service-operaties of geven gevoelige persoonlijke informatie vrij - dit zijn hun vormen van politiek protest. In principe staat de heer Clapper het ontstaan ​​van radicalere groepen toe die gericht zijn op systemische effecten, zoals de vernietiging van financiële netwerken.

Het volgende hoofdstuk van het rapport gaat over terrorisme en grensoverschrijdende georganiseerde misdaad.

Clapper is van mening dat terroristische dreigingen vandaag in transitie zijn: de mondiale variabele van de jihadistische beweging wordt steeds meer gedecentraliseerd. Bovendien veroorzaakte de "Arabische Lente" een golf van bedreigingen voor de Amerikaanse belangen. Dit gevarengebied zal waarschijnlijk aanhouden totdat de macht zich stabiliseert na politieke omwentelingen en veiligheidstroepen weer in staat zijn om de orde te handhaven. De VS worden ook geconfronteerd met vage bedreigingen van Iran en de Libanese Hezbollah, die de Verenigde Staten en Israël als hun belangrijkste tegenstanders zien.

Ook hier is Al-Qaeda een bedreigende actor: deze groep blijft haar tactieken, methodes en acties tegen het Westen aanpassen. Al-Qaeda en zijn dochterondernemingen zouden een ondergeschikte rol hebben gespeeld bij de rellen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika in 2011. Het is waar dat, met uitzondering van AQAP (een organisatie die actief is op het Arabische schiereiland), zijn groepen er niet in slaagden de gebeurtenissen in hun voordeel te gebruiken. In plaats daarvan hebben de opkomst van nieuwe of overgangsregeringen in Egypte, Tunesië, Jemen en Libië, en nu aanhoudende onrust in Syrië en Mali, deze filialen kansen geboden om aanvallen op Amerikaanse belangen te plegen. Het verspreide en gedecentraliseerde karakter van terroristische netwerken vormt een aanzienlijke bedreiging voor de Verenigde Staten en het Westen in het algemeen - en onvoorspelbare bedreigingen. Recente voorbeelden zijn de aanslag in 2012 op het Amerikaanse consulaat in Benghazi; gebeurtenissen van 2013 in Algerije.

Transnationale georganiseerde misdaad schrikt Amerikanen af ​​met drugshandel. Hier wordt allereerst Mexico genoemd, gevolgd door Colombia. De drugshandel ondermijnt ook de Amerikaanse belangen in het buitenland; het ondermijnt bijvoorbeeld de stabiliteit in West- en Noord-Afrika en blijft een belangrijke bron van inkomsten voor de Taliban in Afghanistan. Dat zegt het rapport.

Een van de ernstige gevaren is mensenhandel. President Obama, zo merkt de spreker op, merkte onlangs op dat er wereldwijd meer dan 20 miljoen mensen zijn verkocht.

De volgende bedreiging voor Amerika is de opbouw in de wereld armen massale vernietiging. De inlichtingendienst is gericht op dreigingen en destabiliserende acties van nucleaire proliferatie, de proliferatie van chemische en biologische oorlogsvoering (CBW) dreigingen en de ontwikkeling van systemen voor het afleveren van massavernietigingswapens. In deze paragraaf wordt onder meer opgemerkt dat biologische en chemische materialen en technologieën, bijna altijd voor tweeërlei gebruik, gemakkelijk in de economie terechtkomen.

Hier worden Iran en Noord-Korea, die massavernietigingswapens ontwikkelen, genoemd als dragers van bedreigingen.

Over Iran zegt de hoogste Amerikaanse inlichtingenofficier: volgens de beoordeling kan Iran kernwapens ontwikkelen om zijn veiligheid, prestige in de internationale arena en regionale invloed te waarborgen. Tegelijkertijd weet de National Intelligence niet of Iran uiteindelijk zal besluiten kernwapens te ontwikkelen.

De technische prestaties van Iran geven aan dat dit land over de wetenschappelijke, technische en industriële capaciteiten beschikt om uiteindelijk kernwapens te produceren. Het enige wat je nodig hebt is politieke wil. Iran heeft het afgelopen jaar bijzonder aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van uranium, en dit heeft zijn positie verbeterd voor een mogelijke productie van uranium voor wapens (WGU). Ondanks deze vooruitgang zijn inlichtingenfunctionarissen van mening dat Iran niet in staat is om wapens te produceren op basis van de WGU voordat deze activiteit wordt ontdekt.

Iraanse ballistische raketten zijn in staat om massavernietigingswapens af te leveren. Teheran ziet zijn raketbewapening als een integraal onderdeel van een strategie om aanvallende troepen in de regio, waaronder Amerikaanse troepen, vast te houden en, indien nodig, te vergelden.

Wat de kernwapen- en raketprogramma's van Noord-Korea betreft, vormt Noord-Korea een ernstige bedreiging voor de Verenigde Staten en voor de veiligheid in Oost-Azië. Inlichtingenfunctionarissen zijn van mening dat Noord-Korea nucleaire technologie kan gaan exporteren. Iran en Syrië worden genoemd als ontvangers van de "goederen".

Syrië zelf is een bedreiging. De Amerikaanse directeur van de nationale inlichtingendienst zegt dat het land een actief programma voor chemische oorlogsvoering (CW) heeft en voorraden sarin, VX en andere vergiften aanhoudt. Er wordt gesteld dat het "belegerde regime" het CW-programma kan gebruiken tegen het Syrische volk. Daarnaast kunnen groepen of individuen in Syrië toegang krijgen tot componenten van chemische wapens. Het rapport geeft aan dat de Verenigde Staten en hun bondgenoten de Syrische voorraden chemicaliën controleren.

De volgende bedreiging voor de Verenigde Staten is de activiteit van buitenlandse contraspionage. Buitenlandse inlichtingendiensten jagen, samen met terroristische groeperingen, transnationale criminele organisaties en andere niet-overheidsagenten, op nationaal gerubriceerde informatie en verwerven deze, waardoor de economische en technologische voordelen van de Verenigde Staten worden ondermijnd. Buitenlanders gebruiken traditionele methoden van elektronische spionage en innovatieve technische middelen, waarvan het gebruik in een alarmerend tempo toeneemt.

Onder de belangrijkste buitenlandse "bedreigingen" noemt de auteur van het rapport Rusland en China. Het zijn de krachtigste en meest agressieve praktijken van economische elektronische spionage tegen de Verenigde Staten. Het tegengaan van dergelijke buitenlandse dreigingen heeft het lopende jaar de hoogste prioriteit voor de Nationale Inlichtingendienst.

Het waterprobleem wordt ook benadrukt als een wereldwijde bedreiging. Er zijn risico's op zoetwatertekort of slechte kwaliteit. Noord-Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië staan ​​voor specifieke uitdagingen op het gebied van waterproblemen. Het gebrek aan geschikt water is een weg naar destabilisatie in die landen die niet over de bestuursmechanismen, financiële middelen of technische mogelijkheden beschikken om hun binnenlandse waterproblemen op te lossen. Sommige staten zijn sterk afhankelijk van rivierwater; onopgeloste problemen hebben hier te maken met het delen van water, wat aanleiding geeft tot conflicten.

Het is waar dat historische spanningen over water hebben geleid tot meer overeenkomsten voor het delen van water dan tot conflicten.

Watertekorten en watervervuiling zullen echter het functioneren van de economieën van belangrijke Amerikaanse handelspartners schaden, aldus het rapport. In sommige landen hebben watertekorten al gevolgen voor de elektriciteitsopwekking, en frequente droogtes ondermijnen langetermijnplannen om de waterkrachtproductie te vergroten. Met klimaatverandering zullen deze omstandigheden blijven verslechteren.

Wat mineralen betreft, is de National Intelligence bang voor China's "monopolie" op zeldzame aardelementen (REE). Ze vormen de basis voor civiele en militaire uitrusting van de 95e eeuw, inclusief de ontwikkeling van "groene" technologieën en geavanceerde verdedigingssystemen. China heeft een duidelijk monopolie op het wereldwijde aanbod van REE (ongeveer XNUMX procent). China zal ook de productie van de zeldzaamste en duurste REE ("zware") producten blijven domineren, die alleen belangrijk zijn bij de productie van defensiesystemen.

Het volgende deel van het rapport is gewijd aan energiebronnen. Opgemerkt wordt dat de olieprijzen zeer gevoelig zullen blijven voor politieke instabiliteit in het Midden-Oosten, gespannen relaties met Iran en wereldwijde economische groei. Dit jaar voorspellen scouts een toename van de olieproductie in Noord-Amerika en Irak. Maar het aanbod van sommige grote producenten zal waarschijnlijk stagneren of zelfs afnemen als gevolg van beleid dat investeringen afstoot.

Demografische trends worden ook opgemerkt in het rapport, die ook voor inlichtingenofficieren lijken als bedreigingen voor Amerika. In 2030 zal de wereldbevolking toenemen van 7,1 miljard naar ongeveer 8,3 miljard. Daarvan zal de middenklasse groeien van 1 miljard naar ruim 2 miljard. Het aandeel van de stedelijke bevolking zal stijgen van 50 procent naar 60 procent, wat de toch al "intensieve" druk op water en voedselbronnen, mineralen en energie zal vergroten.

Scouts beschouwen de zogenaamde "massale wreedheden" als een bijzonder probleem. Als voorbeeld worden de conflicten in Darfur (Soedan) en in het oosten van Congo (Kinshasa) genoemd. De volgende op de lijst is Syrië. Daar werden volgens het rapport in de loop van twee jaar tienduizenden burgers gedood. Syrië wordt in het rapport gepresenteerd als een voorbeeld van "massale gruweldaad" - als een voorbeeld van het feit dat heersende tirannen geweld kunnen gebruiken tegen burgers om hun macht te behouden of te doen gelden.

In een ander hoofdstuk van het rapport wordt ingegaan op mogelijke regionale bedreigingen voor de Verenigde Staten.

Het verwijst naar de volgende broeinesten van instabiliteit: Egypte, Syrië, Iran, Irak, Jemen, Libanon, Libië, Afghanistan, Pakistan, India, Soedan en Zuid-Soedan, Somalië, Mali, Nigeria, Centraal-Afrikaanse landen, China (een speciale uitgebreide sectie is eraan gewijd) en Noord-Korea. Het is niet mogelijk om de analyse van de dreigingen van deze landen kort na te vertellen.

De spreker gaat dan verder naar Rusland. Er is een rubriek niet minder dan Chinees aan gewijd.

De hoofdofficier van de Amerikaanse inlichtingendienst gelooft dat het democratische politieke systeem van Rusland dit jaar "spanning" zal ervaren. Het Kremlin zal te maken krijgen met groeiende maatschappelijke onvrede. De samenleving zal woeden. Het politieke systeem in Rusland mist volgens de nationale inlichtingendienst werkelijk pluralisme en lijdt onder slecht en willekeurig bestuur en een epidemie van corruptie. De Russische economie staat "stil". Dit alles zal enorme problemen veroorzaken voor de Russische president Vladimir Poetin, veel groter dan die waarmee hij tijdens zijn twee vorige presidentiële termijnen werd geconfronteerd.

Opgemerkt wordt dat de "roffeling" van Medvedev-Poetin de grootste politieke protesten heeft veroorzaakt die Rusland heeft gezien sinds de ineenstorting van de Sovjet-Unie. Ondanks deze ongekende protesten heeft de Russische leider laten zien dat hij vastbesloten is het systeem in stand te houden. Na aanvankelijk de demonstraties te erkennen en verschillende politieke hervormingen voor te stellen in de hoop de oppositie te verdelen, nam het Kremlin een agressievere benadering aan. Hij nam maatregelen om de acties van de oppositie in te perken: de vervolging van oppositieleden en het gebruik van wetgevende en gerechtelijke confrontatie en intimidatie van tegenstanders.

In het buitenlands beleid van Moskou ziet de spreker geen toekomstige afwijkingen van de huidige koers. Poetin, zegt de tekst, is gevoelig voor elke Amerikaanse kritiek op Russische binnenlandse politieke acties: hij beschouwt ze als inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van Rusland.

Raketverdediging blijft een gevoelig onderwerp voor Rusland. Russische leiders zijn voorzichtig omdat ze geloven dat het Amerikaanse "raketscherm" uiteindelijk zal leiden tot de oprichting van een dergelijk systeem dat de Verenigde Staten in staat zal stellen het vermogen van Rusland om een ​​nucleaire tegenstander af te schrikken en terug te slaan, te "ondermijnen". Russische leiders zien de Amerikaanse plannen voor een Europees raketafweersysteem als een ernstige bedreiging voor hun belangrijkste nationale veiligheidsbelangen. Het Kremlin zal garanties blijven eisen van de Verenigde Staten en hun NAVO-partners dat het systeem niet tegen Rusland is gericht.

Wat betreft de Syrische kwestie, merkt het rapport op, zal Rusland waarschijnlijk een harde noot blijven om te kraken. Het Kremlin zal zich inzetten om militaire interventie te voorkomen die gericht is op het neerslaan van het Assad-regime. Moskou maakt zich zorgen over het Libische precedent, zegt Clapper, en gelooft dat het Westen een beleid voert om regimes omver te werpen om de regio te destabiliseren, wat tegen Rusland zelf zou kunnen worden gebruikt. De Russen wijzen op de activering van de Moslimbroederschap in Egypte, op terroristische aanslagen op Amerikaanse diplomaten in Libië, en beschouwen dit als bewijs voor hun conclusies.

Het is onwaarschijnlijk dat Moskou zijn diplomatieke benadering van het nucleaire programma van Iran zal veranderen, vervolgt het. Rusland stelt dat vertrouwenwekkende maatregelen de beste manier zijn om Iran te overtuigen om samen te werken met het IAEA.

Ondanks meningsverschillen over raketverdediging, het nucleaire programma van Iran en de Syrische kwestie, steunt Moskou de militaire actie van de NAVO in Afghanistan. Rusland staat echter wantrouwend tegenover de Amerikaanse plannen in Afghanistan en op zijn hoede voor elke Amerikaanse poging om na 2014 een kleine militaire aanwezigheid te behouden zonder VN-mandaat.

Hoewel de bilaterale betrekkingen met de Verenigde Staten belangrijk zullen blijven voor Rusland, zal Moskou zijn inspanningen op het gebied van buitenlands beleid hoogstwaarschijnlijk richten op het versterken van zijn invloed in de staten van de voormalige Sovjet-Unie, door deze met elkaar te verbinden via een Aziatisch integratie-initiatief: de Rusland-Kazachstan Douane-unie of de door Poetin voorgestelde Euraziatische Unie. (Dus in de tekst).

Wat het Russische leger betreft, voert het Kremlin sinds eind 2008 een uitgebreid militair hervormings- en moderniseringsprogramma uit. Dit plan, zeggen Amerikaanse inlichtingenfunctionarissen, vertegenwoordigt een radicale breuk met historisch Sovjetbenadering van human resources, strijdkrachtenstructuur en training. Nu mikt Moskou op langdurige herbewapening en professionalisering. Hervormingen worden belemmerd door bureaucratische en culturele obstakels, samen met de noodzaak om een ​​militair-industriële basis in stand te houden die de afgelopen decennia is verslechterd.

Verder gaat het rapport over de landen - de voormalige republieken van de USSR.

In Georgië kunnen de betrekkingen met Rusland zich volgens Clapper na de overwinning van Ivanishvili bij de verkiezingen daar normaliseren. Het is waar dat Georgië aan de vooravond staat van een politieke transitie en daarom een ​​groter risico loopt op interne politieke instabiliteit.

De confrontatie tussen Armenië en Azerbeidzjan over de “door Armeniërs bezette regio van Nagorno-Karabach” (sic) is een ander potentieel “vlampunt”.

Ook in de staten van Centraal-Azië dreigt instabiliteit.

In Wit-Rusland heeft kameraad Loekasjenko de economische crisis doorstaan. Corrigerende maatregelen en financiële hulp van Rusland hebben enkele van de meer schadelijke effecten van deze crisis verzacht. De oppositiebeweging daar is gestopt. Niettemin beloven inlichtingenofficieren Loekasjenka een nieuwe crisis in 2013.

Wat betreft Oekraïne, onder president Janoekovitsj, volgens de spreker, drijft het "naar autoritarisme af". De parlementsverkiezingen in oktober 2012 voldeden bij lange na niet aan de westerse normen voor vrije en eerlijke verkiezingen, wat de auteur van het rapport beschouwt als een stap achteruit ten opzichte van de vorige Oekraïense verkiezingen. De Nationale Inlichtingendienst houdt ook niet van de zaak Timosjenko. Bovendien vergroot het uitblijven van "structurele economische hervormingen" in combinatie met "een precaire financiële situatie", aldus de spreker, het risico op een economische crisis in 2013.

Van de andere landen waar scouts aandacht aan hebben besteed, is het noodzakelijk om te stoppen bij Venezuela en Cuba.

Na de dood van Chávez voorspelt het rapport dat de Venezolaanse regering zal worden geconfronteerd met de gevolgen van een steeds slechter wordend ondernemingsklimaat en toenemende macro-economische volatiliteit. Schulden zullen het leeuwendeel van de olie-inkomsten opslokken, zelfs als de olieprijzen hoog blijven. Criminaliteit zal toenemen in het land.

Raul Castro in Cuba zal een voorzichtige koers van economische hervormingen voortzetten die gericht zijn op het verminderen van de directe rol van de staat in de economie, maar zal het socialisme en zijn regime behouden. Met de dood van "beschermheer" Hugo Chavez proberen Cuba's leiders dringend partners aan te trekken om buitenlandse investeringen te ontvangen.

Beoordeeld en vertaald door Oleg Chuvakin
- speciaal voor topwar.ru
150 commentaar
Объявление

Abonneer je op ons Telegram-kanaal, regelmatig aanvullende informatie over de speciale operatie in Oekraïne, een grote hoeveelheid informatie, video's, iets dat niet op de site staat: https://t.me/topwar_official

informatie
Beste lezer, om commentaar op een publicatie achter te laten, moet u: inloggen.
 1. esauel
  esauel 14 maart 2013 08:43
  + 35
  Weer bang... voor de gek houden Om de een of andere reden doet dit me denken aan een grap - "Wil je verkrachten? - Nee ... - Je zult, je zult ... Ik weet het ...!"
  1. Papakiko
   Papakiko 14 maart 2013 08:52
   +5
   Citaat van esaul
   Weer bang...

   In tegenstelling tot ons ondersteunen zij hun militair-industriële complex met alle takken van overheid en economie.

   Op 12 maart werd een rapport van de Amerikaanse National Intelligence uitgebracht over de analyse van wereldwijde bedreigingen voor Washington. De spreker, James R. Clapper, directeur van de afdeling, benadrukte in de tekst dat intelligentie каждый день houdt zich bezig met het verstrekken van interdisciplinair niveau het beschermen van de levens van Amerikaanse burgers en Amerikaanse belangen over de hele wereld.
   Hierna kun je niet verder lezen, maar de nieuwsgierigheid won het.
   En..i.i..en niets nieuws gezien.
   1. Alexander Romanov
    Alexander Romanov 14 maart 2013 09:59
    + 17
    Dit herinnerde hij zich over zijn ambassadeur in Libië lachend
    Vreemd dat hij zich op Antarctica niet met democratie bemoeide, de pinguïns gedragen zich daar verdacht, een revolutionaire situatie is mogelijk.
    En het meest interessante is hoe zit het met de mogelijke crisis en de gevolgen daarvan in de Verenigde Staten zelf wenk
    1. yusta's
     yusta's 14 maart 2013 11:18
     +1
     Alexander, goede dag!
     Citaat: Alexander Romanov
     Het is vreemd dat hij niets gaf om democratie op Antarctica, waar de pinguïns zich verdacht gedragen
     Ze zullen er zeker voor zorgen dat, zodra de pinguïns olie vinden en het beginnen te verkopen, het is alsof er olie is maar er geen shitocratie is? =)

     En dus hinnikte hij, er is een mening dat ze een vervolgingsmanie hebben en iedereen bedreigt hen, misschien is het de moeite waard om de heren te vertellen niet te gaan waar ze niet moeten gaan, misschien zal hun houding tegenover hen veranderen =)))
    2. Kaa
     Kaa 14 maart 2013 18:15
     + 11
     Citaat: Alexander Romanov
     Mogelijke revolutionaire situatie
     Vraag - WAAR?
     Ik zou de tekst veranderen in de richting van realisme...
     Het Kremlin zal te maken krijgen met groeiende maatschappelijke onvrede (in de VS en West-Europa). Samenleving( Europese) gaat bubbelen. Het politieke systeem in US is van mening dat de nationale inlichtingendienst geen echt pluralisme heeft en lijdt onder slecht en willekeurig beheer en epidemieën bij het drukken van fiat-dollars. Economie Verenigde Staten van Amerika - "stilstaan". Dit alles zal enorme problemen veroorzaken voor de Russische president Vladimir Poetin, veel groter dan die waarmee hij tijdens zijn twee vorige presidentiële termijnen werd geconfronteerd. De Russische leider heeft laten zien dat hij heeft besloten het bestaande systeem te behouden. Het Kremlin heeft een agressievere benadering gekozen.
     Poetin, zegt de tekst, is gevoelig voor elke Amerikaanse kritiek op de Russische binnenlandse politiek: hij beschouwt ze als bemoeienis met de binnenlandse aangelegenheden van Rusland.'Ondermijning' van de Russische capaciteiten om een ​​nucleaire tegenstander af te schrikken en een vergeldingsaanval uit te voeren. Russische leiders zien de Amerikaanse plannen voor een Europees raketafweersysteem als een ernstige bedreiging voor hun belangrijkste nationale veiligheidsbelangen. Het Kremlin zal garanties blijven eisen van de Verenigde Staten en hun NAVO-partners dat het systeem niet tegen Rusland is gericht.
     Het Kremlin zal zich inzetten om militaire interventie te voorkomen die gericht is op het neerslaan van het Assad-regime. Moskou maakt zich zorgen over het Libische precedent, zegt Clapper, en gelooft dat het Westen een beleid voert om regimes omver te werpen om de regio te destabiliseren, wat tegen Rusland zelf zou kunnen worden gebruikt. De Russen wijzen op de activering van de Moslimbroederschap in Egypte, op terroristische aanslagen op Amerikaanse diplomaten in Libië.
     Het is onwaarschijnlijk dat Moskou zijn diplomatieke benadering van het nucleaire programma van Iran zal veranderen, vervolgt het. Rusland stelt dat vertrouwenwekkende maatregelen de beste manier zijn om Iran te overtuigen om samen te werken met het IAEA.
     Rusland staat wantrouwend tegenover Amerikaanse plannen in Afghanistan en op zijn hoede voor elke Amerikaanse poging om na 2014 een kleine militaire aanwezigheid te behouden zonder VN-mandaat.
     Moskou zal zijn inspanningen op het gebied van buitenlands beleid hoogstwaarschijnlijk richten op het versterken van zijn invloed in de staten van de voormalige Sovjet-Unie, door hen te verbinden via een Aziatisch integratie-initiatief: de douane-unie van Rusland en Kazachstan of de door Poetin voorgestelde Euraziatische Unie.
     Het Kremlin voert een uitgebreid militair hervormings- en moderniseringsprogramma uit. Het plan, zeggen Amerikaanse inlichtingenfunctionarissen, vertegenwoordigt een radicale breuk met de historische Sovjetbenadering van human resources, strijdkrachtenstructuur en training. Nu mikt Moskou op langdurige herbewapening en professionalisering.
     NU IS ALLES JUIST, ALLES IS NODIG OM TE BEWERKEN, ZE WETEN WAT, WAT ZIJ ZOUDEN DOEN ZONDER EENVOUDIGE MODERATOREN ... lachend
     1. Dejavu
      Dejavu 15 maart 2013 06:17
      0
      Hahaha, scoren!!! drankjes
    3. vezoenchik
     vezoenchik 14 maart 2013 18:15
     -1
     en niet alleen pinguïns, wetenschappers hebben onbekende micro-organismen ontdekt! Dit is volgens de CIA het bacteriologische wapen van Syrië dat verborgen is voor de wereldgemeenschap ...
   2. albanec
    albanec 14 maart 2013 11:34
    +2
    In tegenstelling tot ons ondersteunen zij hun militair-industriële complex met alle takken van overheid en economie.
    De aankoop van "Black Armored Cars" voor gebruik in de Verenigde Staten, 1,6 miljard schoten expansiekogels, plastic doodskisten en dit alles voor
    het leven van Amerikaanse burgers beschermen    lachend
   3. sergo0000
    sergo0000 14 maart 2013 20:05
    0
    papakio
    [guote]In tegenstelling tot ons ondersteunen zij hun militair-industriële complex met alle takken van overheid en economie.[/guote]

    Misschien is het maar het beste dat een van de takken van de macht loyaal in hun richting kijkt en op de een of andere manier de rest van het Russische volk vertraagt ​​van het uiten van "dankbaarheid" aan de verlichte Geyropa en hun eigenaar SGA.
    Anders zijn we in een vlaag van geest, we kunnen naar hen toe rijden op tanks in de hoop vergeving te vinden en we zullen ons bekeren en zullen niet vertrekken totdat we vergeven zijn!)))))
   4. Vurnary
    Vurnary 15 maart 2013 19:30
    0
    Goed gedaan Poetin, de echte leider van het land, we laten Kuskins moeder nog een keer zien lachend
  2. AVT
   AVT 14 maart 2013 09:13
   +4
   Citaat van esaul
   Weer zijn ze beangstigend... dwaas. Om de een of andere reden doet het me denken aan een grap - "Wil je verkrachten? - Nee... - Je zal, je zult... Ik weet het...!"

   te vragen Waarom zijn ze bang? Ja, en dit is helemaal geen rapport, maar een gids voor actie, en ze hebben al openlijk aangekondigd dat ze hier zullen opschudden. Welnu, de hamsters zullen dan glunderen dat ze zeggen dat slimme ooms gewaarschuwd hebben en niet op zoek gaan naar het spoor van de Amer, zich niet inlaten met complottheorieën. te vragen
   1. Alexander Romanov
    Alexander Romanov 14 maart 2013 10:00
    +5
    Citaat van avt
    En het is helemaal geen rapport.

    Dit rapport is geclassificeerd, en dit is hoe de wereld te laten zien dat Amerika (voorlopig) nog een supermacht is
    1. Ruslan_F38
     Ruslan_F38 14 maart 2013 17:00
     +1
     Amerika is geen macht - het is een bedrijf en er wonen geen mensen, of liever gezegd mensen wonen er niet.
   2. igor.borov775
    igor.borov775 14 maart 2013 16:45
    0
    Heel terecht, dit is een echte gids voor wat Amerika in de nabije toekomst gaat doen.Dit zijn niet alleen plannen voor deze acties, hij heeft ze gewoon geuit.
  3. sasha 19871987-XNUMX
   sasha 19871987-XNUMX 14 maart 2013 09:52
   +1
   Pentos klootzakken, laat ze in hun reet gaan ... in feite is dit een indicator, hoe meer onze heerser in het Westen wordt uitgescholden, het betekent dat hij voor ons probeert) onthoud dezelfde Gorbatsjov, een teef ingewanden, hij heeft het verpest zo'n land ontvangt hij nu voortdurend medailles in het buitenland "voor zijn bijdrage aan de wereldvrede" enzovoort
   1. 755962
    755962 14 maart 2013 11:11
    +8
    Een kleine lyrische uitweiding ... om te ontmantelen, om zo te zeggen ...


    Het Amerikaanse congres heeft een wet aangenomen volgens welke voor acht witte pionnen op een schaakbord er twee zwart en één blauw moeten zijn.


    Dit is hoe ze moeten worden genomen.
  4. Dobrjak Oekraïne
   Dobrjak Oekraïne 14 maart 2013 19:22
   0
   Citaat van esaul
   Weer bang...


   ze schrikken niet, het is...
   Citaat: Papakiko
   publiceerde een rapport van de Amerikaanse National Intelligence, gewijd aan de analyse van wereldwijde bedreigingen voor Washington


   ze maken zich zorgen, maar niet voor de Russische Federatie, maar voor hun eigen 21. En dit bevalt.
  5. AndreyAB
   AndreyAB 15 maart 2013 06:46
   0
   En het doet sterk denken aan wishful thinking, waaraan Amerikaanse middelen zijn verbonden, en onze lokale functionarissen doen er alles aan om deze wens in vervulling te laten gaan.
 2. Vladimirets
  Vladimirets 14 maart 2013 08:52
  + 12
  Ik heb het gevoel dat de Amerikanen over onze problemen schrijven en instorten en niet minder wachten dan wij over hen. lachend
  1. De korporaal
   De korporaal 14 maart 2013 09:21
   +1
   "Goede buren" relaties van een gemeenschappelijk appartement =)
  2. sergey32
   sergey32 14 maart 2013 10:13
   + 20
   Amers heeft trouwens terecht onze staat van "corruptie-epidemie" opgemerkt. Ik weet niet hoe het met anderen zit, maar ik heb het gevoel dat onze samenleving de laatste jaren geobsedeerd is geraakt door geld. Niet alleen ambtenaren. Uit mijn werk weet ik dat smeergeld overal nodig is. Bankiers voor het verstrekken van leningen, managers om uw product op het schap te krijgen. Ik weet niet hoe ik mijn kinderen goed moet onderwijzen. Je zult ze leren eerlijk te zijn, verliezers te zijn in onze omstandigheden. Je brengt cynici ter sprake, dan zullen ze over je heen stappen.
   1. Vladimirets
    Vladimirets 14 maart 2013 10:36
    +3
    Citaat: sergey32
    Ik weet niet hoe ik mijn kinderen goed moet onderwijzen. Je zult ze leren eerlijk te zijn, verliezers te zijn in onze omstandigheden. Je brengt cynici ter sprake, dan zullen ze over je heen stappen.

    verhaal Soms weet je zelf niet hoe te zijn, en wat te investeren in een kind ...
    1. Grishka100watt
     Grishka100watt 14 maart 2013 14:16
     0
     Dat klopt, de vraag is in feite een serieuze! Mens zijn is moeilijker.
     1. Tveriaans
      Tveriaans 14 maart 2013 21:00
      +2
      Citaat van Grishka100watt
      Het is moeilijker om mens te zijn

      Het is moeilijker, moeilijker, maar op de een of andere manier beter, vind je niet? Laat me voor mij honderd keer een loser zijn (alweer, in wiens ogen?), Dan niet in overeenstemming met mijn geweten. Ja, en wat is een loser toch niet genoeg? Verkeerd merk auto? En als aan de andere kant van de weegschaal een uitstekend gezin staat, gezonde kinderen? Dat is hetzelfde...
   2. Yashka Gorobets
    Yashka Gorobets 14 maart 2013 12:42
    +4
    Sergey, wat een vraag, natuurlijk, je moet kinderen leren om fatsoenlijke mensen te zijn, ze zullen altijd de kans hebben om slecht te worden. Immers, de overgrote meerderheid van de grijpers van vandaag (op alle niveaus), ik weet zeker dat ze les gaven goed, eeuwig, maar ze konden het deeg niet weerstaan. En ik betwijfel ten zeerste dat van degenen die geleerd hebben cynisch te zijn, er tenminste één een fatsoenlijk persoon is geworden.
    1. V. Salama
     V. Salama 14 maart 2013 14:00
     +2
     Citaat: Yashka Gorobets
     ... Per slot van rekening weet ik zeker dat de overgrote meerderheid van de huidige grabbers (op alle niveaus), goede, eeuwige ...
     Hier is het punt - ze leerden de "goede-eeuwige" lager in positie / status ..., maar er zijn ook mensen die oubollig "het deeg niet konden weerstaan".
     Citaat: Yashka Gorobets
     ... En ik betwijfel ten zeerste dat van degenen die geleerd hebben een cynicus te zijn, tenminste één een fatsoenlijk persoon is geworden.
     Het zal nodig zijn om te kiezen tussen een "fatsoenlijk" en een "succesvol" persoon. Natuurlijk zijn er situaties waarin er uitzonderingen kunnen zijn, maar dit vereist als het ware te zeggen "parallel bestaan" met de samenleving.
     Citaat: Yashka Gorobets
     ... natuurlijk moeten kinderen worden geleerd fatsoenlijke mensen te zijn ...
     Wat een eenvoudig recept, vooral - duidelijk. Zo simpel is het niet, denk ik. Je zult moeten opvoeden rekening houdend met echte problemen, want "het leven is de beste opvoeder" en "een cent is die opvoeding waard die niet door de realiteit wordt bevestigd." En je zult natuurlijk niet tegenwerpen dat 'het zijn het bewustzijn bepaalt'. Het is alleen Makarevich die zingt dat "we niet hoeven te buigen onder de veranderende wereld, laat deze wereld onder ons buigen ..." Je bevindt je onmiddellijk aan de zijlijn van het leven ... Er zijn dus twee manieren om te overleven - ofwel de omringende realiteit aanpassen of doelbewust veranderen. Maar in welke richting dit moet worden gedaan, is een van de hoofddoelen van het onderwijs
  3. Asceet
   Asceet 14 maart 2013 10:29
   + 21
   Citaat: Vladimirets
   Ik heb het gevoel dat de Amerikanen over onze problemen schrijven en instorten en niet minder wachten dan wij over hen.


   De aankoop van het BP-belang door Rosneft verdrijft de Rothschilds bijna volledig uit de Russische economie. , ze hebben enkele aandelen in het Russische banksysteem. Misschien zelfs deelgenomen aan de aankoop van Sberbank. Maar dit alles doet er niet meer toe. Banken zijn al een instrument van politieke invloed, al heeft nog niet iedereen dat begrepen. En de Rothschilds werden uit de echte sector van de Russische economie geperst. Daarom begonnen het zieden van Mr.-o-in-n en profetieën over de ineenstorting van Rusland onmiddellijk. De Browder-zaak laat ook zien dat de druk op de Rothschilds niet alleen via bedrijven begon.

   Waar zijn ze precies bang voor? Hieronder enkele fragmenten uit het artikel. Poetin is de nieuwe oliesjah van de wereld
   als Rosneft de controle over de steeds nieuwe Russische olierijkdom overneemt, zal de invloed van Poetin op het internationale toneel toenemen. Saoedi-Arabië heeft in zijn beginjaren als olieproducerende reus misschien geworsteld, maar tegenwoordig is het land, dankzij zijn vermogen om oliekranen te openen en te sluiten - en daardoor de wereldolieprijzen te beïnvloeden - het centrum van ongelooflijke invloed op mondiaal niveau. Europa is voor zijn olie en gas afhankelijk van Rusland. Om de energiebronnen te beheersen, hebben andere landen middelen nodig om een ​​zeer sterke positie in te nemen, een positie waarnaar Poetin al meer dan een decennium meedogenloos beweegt.
   Door een groot aantal mijnbouwactiviteiten te bezitten en 40 procent van 's werelds uraniumverrijkingscapaciteit te beheersen, monopoliseert het de uraniummarkt, terwijl het de Verenigde Staten in een afhankelijke positie laat van een nieuwe leverancier van nucleaire brandstof. Hij verhoogde de productie van olie en gas in Rusland en schiep de voorwaarden voor de ontwikkeling van onconventionele extractiemethoden.
   Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom heeft Europa al om zijn vinger gewikkeld. Rusland dekt 34 procent van de Europese gasbehoefte en zodra de in aanbouw zijnde South Stream-gaspijpleiding online komt, zal dat percentage alleen maar stijgen. En alsof deze manifestaties van expansie nog niet genoeg waren, bood Gazprom gisteren de hoogste prijs voor het recht om deel te nemen aan een project om het enorme Leviathan-gasveld voor de kust van Israël te ontwikkelen.
   Gazprom controleert het gas van Europa, Rosneft controleert zijn olie. De rode hand reikt uit vanuit Rusland, strekt zich uit om de suprematie van het Westen te onderdrukken en de weg vrij te maken voor een nieuwe wereldorde - een waarin Rusland aan het roer zal staan.
   Het is niet zo vergezocht als het lijkt - of zoals je zou willen. Als Rosneft toch de helften van TNK-BP koopt, wordt het een echte Goliath op de schaal van de mondiale oliesector. Alle kleine Davids die op haar olie vertrouwen, zullen overgeleverd zijn aan Poetin. Hetzelfde geldt voor Gazprom als Goliath in de gasarena van het continent.

   Origineel artikel hier
   Vertaling hier

   En welke problemen zal Poetin hebben? Ja, allemaal hetzelfde bekend bij iedereen.
   [media=http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=rxAA5rbWteA]
   1. Tersky
    Tersky 14 maart 2013 10:33
    +7
    Citaat: Ascetisch
    Daarom begon het zieden van de heer o-v-n en profetieën over de ineenstorting van Rusland onmiddellijk. De Browder-zaak laat ook zien dat de druk op de Rothschilds niet alleen via bedrijven begon.

    Stanislav, hi ! goed !
   2. Vladimirets
    Vladimirets 14 maart 2013 10:40
    +1
    Citaat: Ascetisch
    Gazprom bood de hoogste prijs voor het recht om deel te nemen aan een project om het enorme Leviathan-gasveld voor de kust van Israël te ontwikkelen.

    Een goede naam voor het vak .... voor Gazprom. wenk
    1. Asceet
     Asceet 14 maart 2013 12:46
     +7
     Citaat: Vladimirets
     Een goede naam voor het vak .... voor Gazprom.


     Welnu, dit is voor de Grote Israëlieten, ze vinden het heerlijk om bijbelse namen te bedenken voor alles en nog wat.

     Leviathan is een gasveld op de plank van de Middellandse Zee nabij de Libanese zeegrens met Israël.
     De Amerikaanse oliemaatschappij Noble Energy schatte de totale middelen van de Leviathan-structuur op 453 miljard m3 met een betrouwbaarheidsniveau van 50%.
     Onder het gasveld, op een diepte van 5,8 km, zou een olieveld moeten liggen waarvan het potentieel, met een waarschijnlijkheid van 17%, 3 miljard vaten bedraagt.
     Op een diepte van 7,2 km is er een kans (geschat op 8%) om nog eens 1,2 miljard vaten olie te vinden.
     De groep omvat zoals al verkend en bevestigd Israëlische velden Leviathan, Tamar en Dalit, en veelbelovende deposito's de Griekse maritieme zone "Herodotus", de maritieme zone van Egypte en Cyprus.
     De algemene schatting van de oliereserves van de Leviathan-groep volgens de US Geological Survey is 54 tot 174 miljard bar. De gemiddelde schatting, rekening houdend met reeds bewezen reserves, is 90 miljard vaten. Ter vergelijking: de grootste reserves ter wereld behoren toe aan Saoedi-Arabië - 250 en Venezuela - 275 miljard vaten, de reserves van Rusland - 78 miljard vaten.
     Dus voor zo'n enorme taart is er al een groot gevecht gaande. Is dit niet een van de redenen voor de algemene democratisering van het Midden-Oosten en de verschillen tussen de VS en Israël?
     Meer hier
     Bijbels monster begint mensenbloed te eisen
   3. moerassen
    moerassen 14 maart 2013 12:47
    +1
    Citaat: Ascetisch
    Rosnefts aankoop van BP-belang verdrijft de Rothschilds bijna volledig uit de Russische economie

    Is dit de reden waarom Rosneft een lening van 30 lard wil nemen van China?
    http://korrespondent.net/business/economics/1501514-rosneft-gotova-udvoit-postav
    ki-v-kitaj-v-obmen-na-credit-do-30-mlrd-reuters
    1. Asceet
     Asceet 14 maart 2013 13:09
     +7
     Citaat: moerassen
     Is dit de reden waarom Rosneft een lening van 30 lard wil nemen van China?


     Evenals het besluit om permanent een mediterraan squadron op te richten
 3. zoon
  zoon 14 maart 2013 08:55
  +3
  "Op 12 maart werd het rapport van de Amerikaanse nationale inlichtingendienst gepubliceerd ..." Het laatste is om te geloven dat structuren zoals deze zijn gepubliceerd ... Of het nu in de VS, Rusland en welk ander land dan ook ... Niets persoonlijks, de jongens hebben zo'n baan...
  1. Haron
   Haron 14 maart 2013 09:47
   +3
   Citaat: zoon
   Of het nu in de VS, Rusland en elk ander land is..


   Overigens zou het interessant zijn om vergelijkbare inlichtingenrapporten uit verschillende landen te vergelijken. Bijvoorbeeld: VS, Rusland, China, Frankrijk, Engeland, India. Dan kunnen we overleggen.
   Over het algemeen staat er niets "dictatoriaal" in het rapport ... Nou, zo zien ze zichzelf, ergens ... maar ze hebben snoep en ergens is suiker vervuild met vliegen.
   1. Genur
    Genur 14 maart 2013 15:20
    +1
    Dromen. Dromen is niet slecht...
 4. zoon
  zoon 14 maart 2013 08:55
  0
  "Op 12 maart werd het rapport van de Amerikaanse nationale inlichtingendienst gepubliceerd ..." Het laatste is om te geloven dat structuren zoals deze zijn gepubliceerd ... Of het nu in de VS, Rusland en welk ander land dan ook ... Niets persoonlijks, de jongens hebben zo'n baan...
 5. Heer
  Heer 14 maart 2013 08:55
  +2
  hmm... kameraden, uit het rapport volgt dat alles en nog wat gericht is tegen de staten.hoe durven anderen dit land op zijn minst op de een of andere manier scheef te bekijken.tin, complete onzin, geen greintje analytics.wat overal slecht is.
  1. ogyurjewitch
   ogyurjewitch 14 maart 2013 09:32
   +1
   Weer een bewijs dat Amerika zich presenteert als de enige politieke en economische dictator ter wereld.
  2. Haron
   Haron 14 maart 2013 09:59
   +4
   Citaat: meneer
   en alles is gericht tegen de staten. hoe durven anderen zelfs maar op de een of andere manier scheef naar dit land te kijken. tin, complete onzin, geen greintje analyse

   En wat zou de Amerikaanse inlichtingendienst volgens u moeten melden over het feit dat bananen in Guinee flink zijn misvormd?
   Hier hebben we het niet eens over scheve opvattingen of bedreigingen - een normaal rapport is eerder een analyse van de mogelijke kosten van het oplossen van de problemen van de toekomst, en deze problemen worden daar aangegeven ... maar vanuit een puur Amerikaanse invalshoek.
   Ik geef bijvoorbeeld echt om het Chinese monopolie op zeldzame aardmaterialen :)

   Auteur respect.
   1. Heer
    Heer 14 maart 2013 10:49
    0
    alles klopt, ze hoeven niet over bananen te schrijven)))) maar aangezien ze schrijven en tonen in het zwart, is het een beetje alarmerend. Je kunt glimlachen en zeggen dat dit niet overeenkomt met de realiteit. maar hoeveel van hen er zijn mensen die geloven en zeggentijdens het lopende jaar zal het democratische politieke systeem van Rusland “spanning” ervaren"en wat voor soort democratie, waar het over gaat, zal niet ingaan.
   2. Cheloveck
    Cheloveck 14 maart 2013 11:23
    +3
    Citaat van Haron
    Ik geef bijvoorbeeld echt om het Chinese monopolie op zeldzame aardmaterialen :)

    O, maak je niet zo druk!
    Voordat u zich zorgen maakt, moet u nadenken of zeldzame aardmetalen nu nodig zijn in Rusland?
    Voor wat?
    Er is geen eigen branche om te gebruiken en wordt ook niet verwacht, al was het maar om naar het buitenland te rijden....
    Dus in dit geval is het waarschijnlijk beter om in de grond te gaan liggen, wat als de kleinkinderen het nodig hebben?
    1. Haron
     Haron 14 maart 2013 16:26
     0
     Citaat van Cheloveck
     O, maak je niet zo druk!
     Voordat u zich zorgen maakt, moet u nadenken of zeldzame aardmetalen nu nodig zijn in Rusland?
     Voor wat?

     Als je Rosprom op het huidige niveau wilt laten, dan hoef je je echt geen zorgen te maken.
    2. Tveriaans
     Tveriaans 14 maart 2013 21:25
     +1
     Citaat van Cheloveck
     , nee te gebruiken en wordt niet verwacht, al was het maar in het buitenland gereden....

     Ik weet niet waar je woont en wat je om je heen ziet, maar de industrie bestaat en blijft zich ontwikkelen. Wees in ieder geval geïnteresseerd in wat er in Dubna wordt gebouwd en je zult aangenaam verrast zijn.
   3. Asceet
    Asceet 14 maart 2013 12:57
    +1
    Citaat van Haron
    En wat zou de Amerikaanse inlichtingendienst volgens u moeten melden over het feit dat bananen in Guinee flink zijn misvormd?


    Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd bananenvezel beschouwd als een strategische grondstof voor de scheepsbouw en de luchtvaart. Russische bedrijven in Afrika
   4. Asceet
    Asceet 14 maart 2013 13:00
    +2
    Citaat van Haron
    En wat zou de Amerikaanse inlichtingendienst volgens u moeten melden over het feit dat bananen in Guinee flink zijn misvormd?


    Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd bananenvezel beschouwd als een strategische grondstof voor de scheepsbouw en de luchtvaart.

    Russische oligarchie in Afrika
    1. Haron
     Haron 14 maart 2013 16:23
     0
     Citaat: Ascetisch
     Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd bananenvezel beschouwd als een strategische grondstof voor de scheepsbouw en de luchtvaart.

     En tot de 19e eeuw was zout een strategische grondstof... toen spraken ze... over bananenvezels, zout, hennep, zijde, enz.
     1. Asceet
      Asceet 14 maart 2013 16:44
      +4
      Citaat van Haron
      En tot de 19e eeuw was zout een strategische grondstof... toen spraken ze... over bananenvezels, zout, hennep, zijde, enz.


      Welnu, nu bijvoorbeeld drinkwater een strategische grondstof wordt, wordt alles weer normaal.
   5. Tveriaans
    Tveriaans 14 maart 2013 21:21
    0
    Citaat van Haron
    voor zeldzame aardmaterialen

    Nou, ze hadden zoveel geluk - er is geen olie en gas, maar er zijn zeldzame aardmetalen. Iemand zal altijd een monopolist zijn in iets.
 6. JohnnyT
  JohnnyT 14 maart 2013 08:58
  +4
  Amerika in je repertoire! Iedereen verbaast me hoe ze van een vlieg een olifant maken als ze het hebben over de oppositie en de volkswoede in ons land? Afgunst op China ... ze zeggen dat ze het hebben maar wij niet .... Maar met Iran lijkt het alsof ze de druk zullen verzwakken ... hoewel ze meesters zijn in het kwispelen en dan doen het tegenovergestelde .... Met svlo van het rapport, lijkt het erop dat ze er alles aan zullen doen om Wit-Rusland te "vernietigen", de vader stond op tegen het kwaad, dus ze zijn woedend ....... In het algemeen, de Amerikaanse "blauwe" wereld is verre van de Russische en wereldrealiteit. Ze leven in vreemde dromen.
  1. sso-250659
   sso-250659 15 maart 2013 21:29
   0
   Jongens, heb medelijden met hen, de wezen, de armen en de ellendigen! Wezen inderdaad! Geen vader, geen moeder, geen grootouders! Allemaal zijn ze beledigd en overal beroofd, ze slapen zo en zien hoe hun weeskinderen tot de laatste draad worden beroofd !!
 7. Apollo
  Apollo 14 maart 2013 08:58
  +5
  Wat betreft de titel van het artikel, moge V.V. Poetin geen grote problemen hebben. Dit is mijn ondubbelzinnige mening. Ja, er zullen moeilijkheden zijn, vooral in de economie. Tenzij natuurlijk tijdig anti-crisismaatregelen worden genomen. Wat de politieke sfeer betreft, zijn er speciale problemen die ik niet zie. Alle politieke instellingen van de staat worden duidelijk gecontroleerd door de president. Wat betreft de niet-systemische oppositie, deze is verdeeld en verdeeld, en het is niet nodig om te praten over een soort bedreiging voor de politieke macht van V. Poetin.
 8. Chukcha
  Chukcha 14 maart 2013 08:59
  +2
  In feite is het artikel bijna volledig gewijd aan de problemen van de Verenigde Staten. Ze zijn bang, niemand houdt van ze en iedereen bedreigt ze.
  Een paar regels over Rusland. Ja, en onze problemen zien er belachelijk uit in vergelijking met hun staatsschuld.
  1. wasjasibirjac
   wasjasibirjac 14 maart 2013 12:02
   +1
   en ze zouden de problemen van Rusland moeten ontdekken? dus ze komen er tenslotte voor hun eigen voordeel achter. hebben we hier baat bij? Ik denk dat er maar één is - een indicatie van een mogelijk pijnpunt en de mogelijkheid voor ons om een ​​eerdere impact op dit punt te hebben en het te verwijderen.
 9. fenix57
  fenix57 14 maart 2013 09:06
  +7
  Over het algemeen bedreigt de hele wereld de Verenigde Staten, KARAUL. En het is tijd om onze Russische gepantserde trein (die op een zijspoor staat) in het licht te brengen. hi
  1. fartfraer
   fartfraer 14 maart 2013 09:38
   +2
   bzhrd lijkt te zijn gesneden onder Poetin
   1. yusta's
    yusta's 14 maart 2013 11:19
    +1
    Citaat van: fartfraer
    bzhrd lijkt te zijn gesneden onder Poetin

    Het lijkt erop dat ze het integendeel hebben gelanceerd, maar onder Jeltsin hebben ze het bijna vernietigd, ja ...
   2. Cheloveck
    Cheloveck 14 maart 2013 11:30
    +2
    Citaat van: fartfraer
    bzhrd lijkt te zijn gesneden onder Poetin

    Ja, de laatste waren met hem geknipt.
    1. nycson
     nycson 14 maart 2013 11:58
     +3
     Sinds 1991, na een ontmoeting tussen de leiders van de USSR en Groot-Brittannië, werden beperkingen ingevoerd op patrouilleroutes van de BZHRK, ze waren in gevechtsdienst op het punt van permanente inzet, zonder het spoorwegnet van het land te verlaten.[7] In februari-maart 1994 maakte een van de BZHRK's van de Kostroma-divisie een reis naar het nationale spoorwegnet (de BZHRK bereikte ten minste Syzran).[Bron niet gespecificeerd 771 dagen]

     Volgens het START-2-verdrag (1993) moest Rusland tegen 23 alle RT-2003UTTKh-raketten buiten dienst stellen. Op het moment van ontmanteling had Rusland 3 divisies (Kostroma, Perm en Krasnoyarsk), in totaal 12 treinen met 36 draagraketten. Voor de verwijdering van "rakettreinen" in de Bryansk-reparatiefabriek van de Strategic Missile Forces werd een speciale "snijlijn" geïnstalleerd. Ondanks de terugtrekking van Rusland uit het START-2-verdrag in 2002, werden in 2003-2007 alle treinen en draagraketten verwijderd, op één na, gedemilitariseerd en geïnstalleerd als een tentoonstelling in het museum van spoorwegmaterieel op het Varshavsky-treinstation in St. Petersburg , en nog een geïnstalleerd in het AvtoVAZ Technisch Museum [bron niet gespecificeerd 346 dagen].

     Begin mei 2005, zoals de bevelhebber van de Strategische Rakettroepen, kolonel-generaal Nikolai Solovtsov, officieel aankondigde, werd de BZHRK ontheven van de gevechtstaak in de Strategische Rakettroepen. De commandant zei dat in ruil voor de BZHRK vanaf 2006 het Topol-M mobiele raketsysteem de troepen zou binnendringen [4].
   3. sso-250659
    sso-250659 15 maart 2013 21:34
    0
    Bultrug heeft zich op hen geabonneerd, uitschot! En zelfs met EBN is de levensduur verstreken en is de Russische Spoorwegen gestopt met het herbouwen van de weg voor hen.
  2. nycson
   nycson 14 maart 2013 11:50
   +2
   Citaat van phoenix57
   En het is tijd om onze Russische gepantserde trein (die op een zijspoor staat) in het licht te brengen.

   Ben je van de maan gevallen? Ze zijn lang geleden voor de sloop gesneden! te vragen
   1. Tersky
    Tersky 14 maart 2013 12:22
    +4
    Citaat van nycson
    Ze zijn lang geleden voor de sloop gesneden!

    Nee, niet allemaal ... "Op dit moment is de BZHRK volledig teruggetrokken uit de Strategic Missile Forces. Op 12 augustus 2005 werd de laatste trein van de BZHRK van de Kostroma Missile Division uit de gevechtsdienst gehaald. De trein werd verzonden naar een opslagbasis in de Perm-regio. De draagraketten van de BZHRK werden uitgeschakeld in de centrale reparatiefabriek van de Strategic Missile Forces in Bryansk, raketten - bij een onderneming in Perm, "zei V. Koval. BZHRK in het Museum van de Oktoberspoorweg
    BZHRK in het museum van de Oktoberspoorweg
  3. nycson
   nycson 14 maart 2013 12:10
   -3
   Onze Amerikaanse "haaien" hebben hun tanden eruit getrokken
   Rusland heeft nog drie van 's werelds grootste onderzeeërs voor strategische raketten. Maar ze hebben geen zin

   De Amerikaanse ambassade in Moskou heeft een verklaring gepubliceerd dat Rusland met Amerikaans geld de vernietiging heeft voltooid van een hele klasse intercontinentale ballistische raketten - 78 eenheden van R-39 (in het START-verdrag aangeduid als RSM-52) met een capaciteit van maximaal 100 kiloton elk. Dit wapen werd in 1983 in gebruik genomen en was bedoeld voor 's werelds grootste nucleair aangedreven onderzeeërs - Project 941 Akula zware strategische raketonderzeeërs.

   We hebben geen andere raketten voor de Sharks. Maar er zijn nog drie van dergelijke ontwapende onderwaterreuzen in de gevechtssamenstelling van de marine, waarmee het nu niet bekend is wat te doen. Maar eerst een beetje geschiedenis.

   Met de ondertekening door Moskou en Washington van een overeenkomst over de beperking van strategische wapens vanwege het gebrek aan middelen om boten in gevechtsklare staat te houden (300 miljoen roebel per jaar werden besteed aan één kruiser), werd besloten om zich te ontdoen van drie van de zes gebouwde schepen van dit project. De kosten van de ontmanteling van één kruiser bedroegen ongeveer 10 miljoen dollar. Hiervan werden 2 miljoen toegewezen uit de Russische begroting, de rest - fondsen verstrekt door de Verenigde Staten en Canada.

   http://svpressa.ru/society/article/58808/
   1. djon3volta
    djon3volta 14 maart 2013 13:19
    +7
    nycson, verspreid je alle defaitistische stemmingen? jij, zoals altijd, zit in je repertoire .. wanneer zal Poetin Rusland vernietigen en alle Russen vernietigen? Hij vernietigt Rusland voor een lange tijd, ik ben het wachten al beu .. Ik zou graag willen vernietig het in 3-5 jaar, en niemand wil dat hij er niet tussen komt.
    1. nycson
     nycson 14 maart 2013 14:26
     -2
     Citaat van djon3volta
     Verspreidt u alle defaitistische sentimenten?
    2. nycson
     nycson 14 maart 2013 14:29
     0
     Citaat van djon3volta
     Verspreidt u alle defaitistische sentimenten?

     Welnee! Dit is waar! En zij, zoals ze zeggen, doet pijn aan de ogen van mensen zoals jij!
     1. djon3volta
      djon3volta 14 maart 2013 14:55
      +7
      Citaat van nycson
      Dit is waar! En zij, zoals ze zeggen, doet pijn aan de ogen van mensen zoals jij!

      heb je geen andere waarheid of zo? waarom sleep je al het afval hierheen? waarom heb je het nodig? waarom doe je dit, verspreid je slecht nieuws? Ik wil gewoon mensen zoals jij begrijpen, waarom doe je heb je dit allemaal nodig, jij bent de VIJFDE KOLOM!!! kan je het nieuws niet zo verspreiden:

      Skol Airlines heeft nieuwe Mi-171 helikopters ontvangen
      Een vertegenwoordigingskantoor van de St. Petersburg defensie-onderneming werd geopend in de Vietnamese Cam Ranh Bay
      Het leggen van een capsule in de fundering voor de bouw van het gebouw van JSC "RIRV" van het Air Defense Concern "Almaz-Antey"
      De fabriek van koelkasten "Biryusa" begon met de productie van een nieuwe koelkast met één compressor "Biryusa-149"
      Intensieve anti-onderzeeër luchtvaartvluchten begonnen in de Noordelijke Vloot
      Federal State Unitary Enterprise "GU SDA in Spetsstroy of Russia" is begonnen met de wederopbouw van het vliegveld van de Russische luchtmacht in de stad Korenovsk
      Biysk Boiler Plant heeft apparatuur geleverd aan Algerije
      Ural Turbine Works heeft de uitrusting van Ust-Kamenogorsk CHPP . geüpgraded
      Nieuwe trolleybussen kwamen op de routes in Orenburg

      enzovoort enzovoort .. http://sdelanounas.ru/blogs/ dit is nieuws voor 2 dagen en dat is niet alles. Je kunt doorgaan met het verspreiden van je negatieve nieuws lol
      1. vezoenchik
       vezoenchik 14 maart 2013 18:28
       0
       dank aan de Verenigde Staten hiervoor, die VVP tegen Pradu4 zei dat ze het met hem zouden doen zoals met Kadafi - en de stroming zou op een rij hebben gestaan ​​...
       1. Tveriaans
        Tveriaans 14 maart 2013 21:38
        +1
        Citaat van: vezunchik
        dank aan de Verenigde Staten hiervoor, die VVP tegen Pradu4 zei dat ze het met hem zouden doen zoals met Kadafi - en de stroming zou op een rij hebben gestaan ​​...

        En je wilt de Verenigde Staten voor niets anders bedanken? Oh jij! Wel, wat gênant om je land de hele tijd te vernederen! Het betekent dat iedereen het juiste doet, maar het is altijd verkeerd met ons? Ja, geen enkele Amerikaan zal ooit zulke dingen zeggen over zijn Amerika. ... En we zijn ook verbaasd dat ons patriottisme "lame" is. Jullie zijn allemaal gewoon geen patriotten. Daarom verheugen de Amerikanen zich over uw uitspraken ...
      2. nycson
       nycson 14 maart 2013 18:35
       0
       Citaat van djon3volta
       Heb je nog een andere waarheid?

       Nog niet!
       Citaat van djon3volta
       Waarom breng je al je afval hier?

       Voor mensen zoals jij is het misschien onzin, maar voor mij is het een kwestie van nationale veiligheid. Geen haaien met hun raketten, geen BRZHDK! En amers hebben elk 18 van dergelijke boten en 24 raketten!
       Citaat van djon3volta
       waarom doe je dit, alleen maar slecht nieuws verspreiden?

       Dan, zodat de mensen van Rusland begrijpen dat de ineenstorting van de USSR een grote fout was en dat de mensen die ons al die jaren regeerden er alles aan deden om ons leger en onze marine, economie, industrie, enz. te vernietigen.
       Citaat van djon3volta
       Ik denk dat mensen zoals jij de VIJFDE KOLOM zijn!!!

       Dit is niet ernstig. Ik ben een simpele Rus die beledigd is door wat zijn vaderland is aangedaan.
       Citaat van djon3volta
       kun je het nieuws niet zo verspreiden:

       De Mi-171 is zeker goed, maar hoe is hij te vergelijken met de BRZhDK of de haai? Begrijp je niet dat dit hemel en aarde is? Voor wie wordt dit allemaal gedaan als we geen vertrouwen hebben in de toekomst?
       1. djon3volta
        djon3volta 14 maart 2013 18:54
        +1
        Citaat van nycson
        Ik ben een simpele Rus die beledigd is door wat zijn vaderland is aangedaan.

        ben je een eenvoudig persoon?dezelfde als deze?

        [media=http://www.youtube.com/watch?v=p84tm1zDzr0]
      3. Volkhov
       Volkhov 15 maart 2013 12:37
       +3
       Citaat van djon3volta
       Heb je nog een andere waarheid?


       Er is ook zo'n waarheid dat we geen tegenstanders zijn, maar bondgenoten van Amerika en we zullen voor hen vechten, maar op de voorgrond.
       En op de "nieuwe trolleybussen kwamen de routes in Orenburg binnen" kun je naar het militaire dienstkantoor gaan en vechten voor Amerikaanse belangen.
  4. sso-250659
   sso-250659 15 maart 2013 21:31
   0
   Nou ja, "We zijn vreedzame kinderen, maar onze gepantserde trein staat op een zijspoor!!!"
 10. koning
  koning 14 maart 2013 09:13
  +2
  Heras twee! Ik moet het de Yankees vertellen. op dit moment zijn we alleen getuige van het verval en de degradatie van de westerse beschaving
 11. Koffers
  Koffers 14 maart 2013 09:21
  +5
  Een vreemd rapport, hoogstwaarschijnlijk bedoeld voor Amerikaanse congresleden, zodat de CIA-uitgaven niet zouden worden verlaagd.
 12. zadotov
  zadotov 14 maart 2013 09:21
  0
  zo'n rapport kan door elke student worden verzonnen door de laatste New York Times en de Russische krant in een paar uur te lezen, en de lezer van deze site is een hele strategische studie van dit soort. het origineel, maar volgens dit artikel, krantenkoppen verzamelen voor wat geld wordt betaald?
 13. Slevinst
  Slevinst 14 maart 2013 09:23
  0
  laat ze bang zijn om meer fouten te maken, en dus vergissen ze zich over Rusland
 14. Dima67
  Dima67 14 maart 2013 09:29
  +3
  Hallo allemaal. En wie weet waarom het strategisch rapport in het publieke domein is?
  1. wasjasibirjac
   wasjasibirjac 14 maart 2013 12:04
   +1
   zodat iedereen zou lezen en bang zou zijn - welke machtige "analisten" zitten hier (in de CIA)
 15. spruit
  spruit 14 maart 2013 09:29
  +4
  Ahhh, westerse kringen werden nerveus... Rusland is niet gewend om sterk te zien, of op zijn minst op te staan. We zijn al een hele tijd aan het falen. Nu is het onze beurt om toe te slaan. Poetin begrijpt dat het beste en voert daarom een ​​natuurlijk beleid voor het land als normaal staatshoofd.
 16. lava566
  lava566 14 maart 2013 09:32
  +4
  Je hebt het in Pindo ... grote problemen. De maatregelen die Obama neemt om het begrotingstekort terug te dringen zijn niet voldoende. Je kunt niet oneindig doorgaan met het drukken van dollars.
  kosten zijn terughoudend, mensen zullen opzwellen. Hier heb je de zeer beroemde KIRDIK!
 17. SPBOBL
  SPBOBL 14 maart 2013 09:32
  +4
  De Yankees zijn echt bang voor V.V. Poetin! het is niet tevergeefs dat al dit gedoe vanaf 080808 .... Persoonlijk maakt deze omstandigheid me blij ... BBP is goed gedaan als de president van Rusland, HIJ werkt als een gastarbeider, en de Yankees, tegen de achtergrond van hun crises zijn uitgebroken, en het is tijd om de BZHRK bloot te leggen en te brengen om punten te bestrijden, amrikos zijn bang om deze complexen te observeren .... feit ...
  1. weegbree
   weegbree 14 maart 2013 10:05
   +1
   Citaat van SPBOBL
   Hij werkt als een gastobeiter

   Gastarbeiders werken meestal voor degenen die meer betalen, dus de vergelijking gaat niet op. Of is dat de bedoeling?
   1. SPBOBL
    SPBOBL 14 maart 2013 13:54
    0
    betekende het verschil tussen het werk van Poetin en ebn ... is er? indirecte vergelijking...
 18. toms
  toms 14 maart 2013 09:34
  +2
  Zodra het woord-gebrek aan "pluralisme" en de economie van "stagnatie" van de lippen van onze tegenstanders verschijnen, dan moeten we zeker wachten op "hulp", maar nu weten we dat wetenschappers dat al zijn geweest.
 19. Averías
  Averías 14 maart 2013 09:36
  +3
  Een citaat uit het artikel - "hij merkt echter meteen dat het onwaarschijnlijk is dat deze landen zo'n destructief offensief tegen de Verenigde Staten zullen voortzetten" - Deze kerel van National Intelligence is echter grappig, hij wordt absoluut niet geconfronteerd met de dood uit bescheidenheid.
  Wat betreft cyberdreigingen, hmm, een kleine vraag voor de heren van de Amerikanen. Het beroemde StuxNet (virus), dat erin slaagde de Iraanse kerncentrale te infecteren (werkt niet), wiens handwerk? Alleen, zelfs door een team zonder de steun van speciale diensten, is het niet realistisch om zo'n virus te schrijven (hoewel wat in vredesnaam een ​​virus is als het vol zit met commando's om de reactorbesturingsapparatuur te besturen).
  Dit gaat over cyberdreigingen.
  Wat betreft raketverdediging en Rusland, de heer van de inlichtingendienst bewijst opnieuw dat hij niet zal sterven van bescheidenheid. Zijn verklaring dat we bang zijn dat raketverdediging in staat zal zijn om onze kernraketten te "snijden" - nou, nou, we hebben dit al gehoord. En we hoorden en zagen zelfs hun wonder Boeing met een laserkogel aan boord, toen ze naar de hele wereld schreeuwden dat dit vliegtuig in staat is om elke raket op demarche te raken. Ja, en waar is dat vliegtuig? In de hangar staan ​​gedemonteerde stands.
  Wat betreft de massale sociale ontevredenheid - hij was het die naar de bijeenkomst van de zoon van Gudkov ging, waar alle "vrienden en patriotten" van Rusland zich net hadden verzameld, en zij legden natuurlijk de hele "waarheid" neer alsof ze in de geest waren .
  Met betrekking tot drugs, nou, bij God, nou, ik kan niet lachen. In het algemeen, zoals altijd, Mexico gevolgd door Colombia. Iets over Afghanistan is terloops en niet duidelijk. Begrijpelijk, ze hebben zelf in Afghanistan de drugshandel in handen, als ze maar iets zouden zeggen. En er is geen redelijke verklaring voor wat ze nog steeds doen in Afghanistan. Als de brigadegeneraal zelf, op de vraag van een journalist, zegt, waarom, nou, je hebt satellietbeelden van papavervelden, dus beschiet het met drones en doe het. Nee, zei de generaal, als we deze velden vernietigen, zullen de boeren het Kalashnikov-aanvalsgeweer opnemen en zullen we het moeilijk hebben.
  In het algemeen komt uit het rapport van dit hoofd van de National Intelligence het volgende olieverfschilderij naar voren - alles is gewoon geweldig in de VS, alle anderen zijn volledig ......, maar de VS, als een "echte" vriend van alle volkeren van de wereld, wil helpen. En praktisch gratis, nou, je denkt dat er olie, gas, controle over water is, dit zijn kleinigheden - vergeleken met het "geluk" van het leven in een complete "democratie".
  En het feit dat ze een waterput hebben in het land....maar compleet, de mensen zijn verarmd, de politiewetteloosheid wint aan kracht, corruptie en oplichting bij topmanagers, bankiers (neem dezelfde Goldman Sachs bank) niet minder dan de onze - hierover is stil, het is taboe.
  Weer stof in de ogen en bravoure, maar daar komt zo'n geur vandaan, en ze zien het, maar ze kunnen het niet toegeven.
  1. wasjasibirjac
   wasjasibirjac 14 maart 2013 12:08
   +1
   Citaat van Averias
   Iets over Afghanistan is terloops en niet duidelijk. Begrijpelijk, ze hebben zelf in Afghanistan de drugshandel in handen, als ze maar iets zouden zeggen.

   ze vertelden de waarheid - Afghaanse heroïne gaat niet naar Amerika, de CIA stuurt het zelf naar (D)Europa en naar ons. daarom beschouwt de CIA hem niet als een gevaar.
 20. spruit
  spruit 14 maart 2013 09:37
  0
  Sommige mensen snappen het gewoon niet. dom; of opzettelijk niet begrijpen, vertrouwend op het feit dat hun westerse klanten hen ervoor betalen; of ze hebben gewoon onroerend goed en wat belangen in het buitenland en koppelen hun toekomst niet aan hun thuisland. Ondertussen is het doel van de vijanden hetzelfde: Rusland zoveel mogelijk verzwakken, tot het instort. Vijanden: de VS, West-Europa, de moslimwereld die ze aanwakkeren, en onze oosterse "vrienden" mogen niet buiten beschouwing worden gelaten. Kortom, Rusland heeft slechts twee bekende bondgenoten...
 21. VA
  VA 14 maart 2013 09:38
  0
  De drugshandel ondermijnt ook de Amerikaanse belangen in het buitenland; het ondermijnt bijvoorbeeld de stabiliteit in West- en Noord-Afrika en blijft een belangrijke bron van inkomsten voor de Taliban in Afghanistan. Dat zegt het rapport.

  Interessant is dat vlak na de bezetting van Afghanistan door de Amer de productie van grondstoffen voor drugs daar flink is gegroeid. De Taliban werden daar toen zwaar voor gestraft. Voor wie deze bron van inkomsten een betwistbaar punt is.
  1. Tveriaans
   Tveriaans 14 maart 2013 21:48
   0
   Citaat: V.A.
   grondstoffen voor medicijnen is daar enorm gegroeid.

   Niet alleen sterk, maar 40 keer!!!! Dus wat hen echt hindert in de drugshandel, zowel Mexico als Colombia, creëert onnodige concurrentie voor amers.
 22. fartfraer
  fartfraer 14 maart 2013 09:41
  +2
  als je het als geheel bekijkt, dan is het rapport helemaal in de geest van de voortdurende informatieoorlog. Ik heb lang geleden conclusies voor mezelf getrokken en besloten - ik beschouw Poetin "geen heilige" (op zijn zachtst gezegd), maar ik zal de kant van zijn aanhangers kiezen, in het geval van het begin van een soort van "kneden (white-tape, Pindostanovtsy, enz.) omdat het bestaan ​​van een enkele en ondeelbare staat belangrijker is
 23. dmitri46
  dmitri46 14 maart 2013 09:48
  0
  James R. Clapper - GA FUCK met je praatje! Ik heb niets meer toe te voegen.
 24. LaGlobal
  LaGlobal 14 maart 2013 09:49
  +3
  De hoofdofficier van de Amerikaanse inlichtingendienst gelooft dat het democratische politieke systeem van Rusland dit jaar "spanning" zal ervaren. Het Kremlin zal te maken krijgen met groeiende maatschappelijke onvrede. De samenleving zal woeden. Het politieke systeem in Rusland mist volgens de nationale inlichtingendienst werkelijk pluralisme en lijdt onder slecht en willekeurig bestuur en een epidemie van corruptie. De Russische economie staat "stil". Dit alles zal enorme problemen veroorzaken voor de Russische president Vladimir Poetin, veel groter dan die waarmee hij tijdens zijn twee vorige presidentiële termijnen werd geconfronteerd.


  ECHT NIET???? Ipat, iedereen voorspelt dit gewoon, alsof ze geloven dat de Russische Federatie Libië of Egypte is! Herr, onvoltooide dobloids! boos
  De darm is dun!
  - TROLLEN, in één woord.
 25. Stark SA
  Stark SA 14 maart 2013 09:54
  0
  Nou ja, ja, natuurlijk is het makkelijker om problemen bij anderen te zoeken.... maar je zit zelf helemaal in de shit
 26. Petrovitsj-2
  Petrovitsj-2 14 maart 2013 09:57
  +2
  Poetin krijgt grote problemen...
  Wie is aan het praten? Amerikaanse nationale inlichtingendienst?
  Vreemd...
  Volgens de argumentatiegraad van deze bepaling in het artikel zegt tante Klava dit in de markt.
  1. wasjasibirjac
   wasjasibirjac 14 maart 2013 12:10
   0
   Citaat: Petrovitsj-2
   Poetin krijgt grote problemen...
   Wie is aan het praten? Amerikaanse nationale inlichtingendienst?
   Vreemd...

   en wat vreemd is - ze praten zelf over hun persoonlijke "oppositie"
 27. Shkodnik65
  Shkodnik65 14 maart 2013 09:58
  +2
  Scouts beschouwen de zogenaamde "massale wreedheden" als een bijzonder probleem.

  Nou, vertel me dat ze niet over zichzelf gaan!
  En wat betreft de problemen van Poetin... De Amerikanen zijn zo arrogant dat ze absoluut geen rekening houden met andermans mentaliteit. Alles wordt gemeten door zijn "arshin". En Poetin, het moet gezegd, is verre van een sukkel. Zoals ze zeggen: we zullen leven - we zullen kauwen. tong
 28. Manager
  Manager 14 maart 2013 10:01
  +3
  De Amerikaanse inlichtingendienst zal in grote problemen komen.
  VV Poetin 2013.
 29. landstrijder
  landstrijder 14 maart 2013 10:02
  0
  Hmm... Een of ander vreemd rapport voor de inlichtingendienst. geen
  Ofwel zelfgemaakt door een draadje van een journalist, ofwel desinformatie.
  Te veel aannames. wat
  Direct geen melding, maar een bericht van het "OBS Agentschap" lol
 30. SHAKESPEARE
  SHAKESPEARE 14 maart 2013 10:02
  +3
  Als we de buitenlandse schuld van de Verenigde Staten en Rusland nemen, zijn dit twee grote verschillen, de Amerikanen zijn de wereld 14 biljoen dollar schuldig, ze hebben schulden als zijde, en ze geven ook les en maken opmerkingen aan iemand. De militaire afdeling van Amerika gaat voortdurend met uitgestrekte handen naar het Congres en huilt de hele tijd over de dreiging van Rusland en terreur. Ze zullen zichzelf vernietigen en het is niet nodig om tegen ze te vechten. Moeder natuur en de crisis zullen haar werk doen aan Amerika en raken het kabaal niet aan, anders gaat het nog sterker stinken. bullebak
 31. lefterlin53rus
  lefterlin53rus 14 maart 2013 10:04
  +3
  Moeilijkheden.. En als ze er niet waren?En ten koste van sociale onrust, het is alleen door hun inspanningen, en zelfs dan is het twijfelachtig na de kick die de onsystematische mensen hebben gekregen. En dan nog, al was het maar in Moskou, St. Petersburg. In de outback is er geen tijd om met zulke onzin om te gaan. moet werken.
 32. dmitri46
  dmitri46 14 maart 2013 10:05
  +1
  De Pindo's maken een grote fout door hun potentiële vijand te onderschatten. De vijand kan naar adem happen zodat het hele Pentagon, samen met het witte huis en het congresgebouw, door de wind wordt weggeblazen!
 33. 120352
  120352 14 maart 2013 10:42
  +1
  Je kunt ons niet bang maken met cyberaanvallen! Onze computers met knokkels aan draden van vingers werken en ze zijn niet bang voor andere netten dan visnetten. Dit is natuurlijk een grap.
  Over het algemeen was de vorige oorlog een "oorlog van motoren", en de toekomstige is een "oorlog van netwerken". Het is noodzakelijk om hackers voor te bereiden die in staat zijn om de banknetwerken van een potentiële vijand binnen te dringen en hun rekeningen opnieuw in te stellen, vijandelijke raketten te herprogrammeren en ze naar een lanceerpunt te leiden, waarbij communicatie volledig wordt geblokkeerd. En je hoeft niet eens te schieten.
  1. Tveriaans
   Tveriaans 14 maart 2013 21:54
   0
   Citaat: 120352
   En je hoeft niet eens te schieten.

   Wauw, een prachtig script!
 34. BARKA
  BARKA 14 maart 2013 10:51
  +1
  Na analyse van dit rapport is het mogelijk om verdere Amerikaanse acties vast te stellen om de situatie in de wereld te destabiliseren, dit jaar staat er bijvoorbeeld iets gepland in Wit-Rusland.
  Niettemin beloven inlichtingenofficieren Loekasjenka een nieuwe crisis in 2013.
 35. Strezjevchanin
  Strezjevchanin 14 maart 2013 10:59
  +1
  Nou, al het andere klopt. Naar onze maatstaven beginnen ze er overvloedig stront over te gieten en de herten zijn zich er niet van bewust dat ze kaartjes voor dit nieuwe schip moeten kopen, en niet iedereen overtuigen om voor hun eigen, oude boot te kopen, terwijl ze iets onlogisch tegen de boot schreeuwen. hele haven .... ...... vertel me wie ik ben en ik zal je vertellen hoeveel je me hebt onderschat bullebak
 36. Heel slim
  Heel slim 14 maart 2013 11:12
  +2
  Ik las het artikel, de auteur - respect.
  Ik begreep het niet: wat voor soort organisatie is National Intelligence? Misschien heet het niet zo? Of ben ik niet op de hoogte? Verlicht mij alstublieft.
  In feite zijn alle bedreigingen voor Amerika goed gepland. Geen vragen. Aangezien hun analisten veel werk hebben verzet en alles in detail hebben beschreven, hoeven we alleen maar onze conclusies op deze basis te trekken. Bereid bijvoorbeeld niet alleen in de Verenigde Staten maar ook in andere landen hackeraanvallen op het energievoorzieningssysteem van tevoren voor, die in het rapport uitgebreid worden beschreven. Zodat in de Bedreigde periode alles slecht voor ze wordt, paniek onder de bevolking toeneemt, etc.
  Castling Poetin - Medvedev heeft Poetin echt geraakt in de ogen van de hele bevolking van het land, dat moeten we toegeven. Maar we moeten ook toegeven dat Poetin de echte leider van de natie is! En de oppositie, over hoe de billen worden verteld door buitenlandse sponsors, is pure onzin! Er is geen systemische oppositie, maar niet door het feit dat zijn macht aan het beknotten is. Maar omdat zakenlieden uit de politiek daarheen gaan, die er geld mee verdienen, en die niet om de mensen geven, voor echte democratie, voor de ontwikkeling van het maatschappelijk middenveld en voor het land als geheel! Als er een verstandige leider van de oppositie opdook, niet alleen bazaar op de pleinen, maar echte eisen aan de autoriteiten stelde voor de democratisering van de samenleving, vechtend voor de belangen van de mensen en niet voor hun egoïstische - ik weet zeker dat velen zouden hem volgen en de autoriteiten zouden het moeten tellen! Maar hoewel dit een utopie is, "zijn er maar weinig echte gewelddadige - dus er is geen leider!" En Poetin werkt en beweegt het land!!! Problemen - veel. Maar hoe zie je wat de buren aan het doen zijn.....Atas!
  1. Markt
   14 maart 2013 11:34
   +3
   Citaat: Heel slim
   Ik begreep het niet: wat voor soort organisatie is National Intelligence? Misschien heet het niet zo? Of ben ik niet op de hoogte? Verlicht mij alstublieft.

   Nationale inlichtingendienst. Plaats haar directeur.
   Een beetje in het Russisch - hier.
   En verder. National Intelligence News-pagina, waar u het rapport van 12 maart kunt downloaden, - hier. In het Engels natuurlijk.
   1. Heel slim
    Heel slim 14 maart 2013 20:55
    0
    Markt
    Bedankt voor de info. Dit is een nieuwe organisatie en ik was er niet van op de hoogte. De CIA, de inlichtingendiensten van de krijgsmacht - dat is begrijpelijk, en de nieuwe analytische dienst onder de president - moeten beter worden gelezen. En het is interessant - de site is geen dienst maar een directeur. Ik heb gekeken - de site is declaratief, er is weinig informatie.
  2. V. Salama
   V. Salama 14 maart 2013 13:00
   0
   Citaat uit het artikel:
   In Wit-Rusland heeft kameraad Loekasjenko de economische crisis doorstaan. … De beweging van de oppositie daar hield op.
   Goed nieuws. En ik wil geloven.
   Citaat uit het artikel:
   … Herstelmaatregelen en financiële hulp van Rusland hebben enkele van de meer schadelijke effecten van deze crisis verzacht.
   Ik herinner me dat niet alles in deze kwestie zo soepel en onbewolkt was, maar blijkbaar had ik genoeg verstand ... Ik ga ervan uit dat het uiteindelijk zo was.
   Citaat uit het artikel:
   … Niettemin beloven inlichtingenofficieren Loekasjenka een nieuwe crisis in 2013.
   Je moet geloven wanneer ze het beloven. Ik hoop dat het deze keer duidelijk zal zijn wat Wit-Rusland voor ons betekent.
 37. lava566
  lava566 14 maart 2013 11:20
  0
  Heeft Rusland een modern stabiel politiek systeem?
  Als er iets met het BBP gebeurt, dan valt de macht in handen van de oranje Dima en achter hem staan ​​de Timchenkos, Budbergs, en dan de Shenderovichs, Nemtsovs en ander "Joods publiek" (zoals de heilige Russische tsaar Alexander 3 het treffend uitdrukte). En hiermee stelde Pindostan de taak om Rusland ten val te brengen.
  Ik merk op dat een dergelijke taak in 1991 nog niet voor hen was gesteld.
  Daarna beperkten ze zich tot diefstal op bijzonder grote schaal.
  China heeft lessen getrokken uit de geschiedenis van de USSR en heeft een stabiel politiek systeem gecreëerd.
  Daar gaan senior kameraden, die na de deadline de hoogste posten hebben verlaten, niet in de blauwe verte, maar gaan naar andere posten.
  op de verkeerde plaats vertrapt, dan zullen ze hem corrigeren, en als hij weigert, zullen ze hem een ​​pet geven.
  Immers, de senior kameraden onder de controle van het leger en speciale diensten.
  En we zijn in groot gevaar van een nieuwe beroering.
 38. Natalia
  Natalia 14 maart 2013 11:39
  + 15
  Het feit dat er geen oppositie is in Rusland is een feit, een andere vraag is of er tegenwoordig oppositie nodig is in Rusland?
  In Rusland heeft zich gedurende de geschiedenis van zijn bestaan ​​een autoritaire mentaliteit ontwikkeld, aangezien de mensen alleen een sterke leider geloven en volgen, een charismatische sterke leider. (en niet zoals in het Westen, eendagspresidenten). We zijn een autoritaire natie, we erkennen de leider alleen als een leider als deze het bewijst door onze acties ... ja, we mogen hem misschien niet in alles of iets anders, maar hij heeft stevig de macht.

  Kievan Rus, de Russische staat, het Russische rijk, de USSR - dit zijn allemaal staten met een autoritaire psychologie (of het nu een monarchie is of iets anders) .... dus hoe is de moderne Russische Federatie anders. Inderdaad, in de geschiedenis van Rusland zijn leiders nooit veranderd als handschoenen ...

  We herinneren ons uit de geschiedenis de momenten dat er een zwakke leider kwam, een spion of een impopulaire leider... Gorbatsjov hoeft niet ver te gaan.
  En het spelen van Amerikaanse democratie zal niet tot iets goeds leiden, vanwege het feit dat eendagspresidenten niet voor ons volk zijn, omdat we altijd een STERKE leider voor de lange termijn nodig hebben gehad die het volk kon leiden (hoe zielig dit ook klinkt - een feit)
  Daarom hebben we een sterke leider nodig - en we hebben hem vandaag niet, godzijdank hebben we lachen
  1. fartfraer
   fartfraer 14 maart 2013 11:57
   0
   Ik benijd je, we zouden zo'n leider hebben.
   1. Natalia
    Natalia 14 maart 2013 12:23
    +3
    Citaat van: fartfraer
    Ik benijd je, we zouden zo'n leider hebben.

    Waar kom je vandaan lachen ?
    1. fartfraer
     fartfraer 14 maart 2013 16:52
     +2
     uit Tomsk) Ik schreef hierboven al - onze "leider van de natie" is niet de beste, maar op een moment dat er op de een of andere manier oorlog is (informatie, enz.) Tegen de Russische Federatie, beschouw ik het niet nodig om kipesh hierover te regelen (in tegenstelling tot "witte tape")
     1. Natalia
      Natalia 14 maart 2013 17:05
      0
      Citaat van: fartfraer
      de tijd dat er op de een of andere manier oorlog is tegen de Russische Federatie (informatie etc.) Ik vind het niet nodig om hier ophef over te maken (in tegenstelling tot de "white-tape")

      Dit is de juiste gedachte ja
  2. nycson
   nycson 14 maart 2013 12:02
   -6
   Citaat: Natalia
   Daarom hebben we een sterke leider nodig - en we hebben hem vandaag niet, godzijdank hebben we

   Een zeer controversiële uitspraak!
  3. Natalia
   Natalia 14 maart 2013 12:17
   +3
   Zoals het liedje zegt:

   Voor het geboorteland, voor het heilige geloof
   Verzamelde ploeg Volodymyr-Prince
  4. Tveriaans
   Tveriaans 14 maart 2013 22:01
   0
   Citaat: Natalia
   en hij is bij ons

   Ik doe mee!
   1. Natalia
    Natalia 15 maart 2013 17:07
    0
    Citaat: Tverian
    Ik doe mee!

    goed
 39. Sirocco
  Sirocco 14 maart 2013 11:52
  0
  Onder de 'leidende' schrijvers op het cyberfront noemt de directeur van de inlichtingendienst in het voorbijgaan Rusland en China, maar merkt meteen op dat het onwaarschijnlijk is dat deze landen 'zo'n verwoestend offensief tegen de Verenigde Staten' zullen voortzetten. Iran wordt ook genoemd in de tekst. Ik vraag me af waarom hij de vijand niet onderschat? Nogmaals, de Verenigde Staten lopen voorop. Ze zijn zelf in alle conflicten besmeurd als stront, de Verenigde Staten hebben de afgelopen decennia eruitgezien als de koning van bluf, opruiing en provocaties, dus laten ze de wind hebben gezaaid en klaar zijn om de storm te oogsten. Maar over het algemeen beangstigt iets hen allemaal in de wereld, waarom zou het? nu is er een gebrek aan water, dan middelen, dan raketverdediging, enzovoort. Hoe dan ook, de babosy probeert de volgende horrorverhalen te verslaan.
 40. ausguck
  ausguck 14 maart 2013 11:56
  0
  Nou .... een goed PR-rapport voor extern gebruik .... nou ja, Schaub werd in andere landen gelezen ...)))) Als hele "scouts" echt zo denken over de situatie in de wereld, dan voel ik me sorry voor Amerika ... maar nee, ik heb geen medelijden met de vijg, laat verdomme verdrinken! )))))0
 41. wasjasibirjac
  wasjasibirjac 14 maart 2013 11:57
  0
  De oppositiebeweging daar is gestopt. Niettemin beloven inlichtingenofficieren Loekasjenka een nieuwe crisis in 2013. ze weten waarschijnlijk waar ze het over hebben. het kan in natura worden gezien dat ze betalen voor de "oppositie"
  1. fartfraer
   fartfraer 14 maart 2013 16:54
   0
   Ik hoop dat de Oude Man en zijn aanhangers de NAVO-klootzakken weer laten schijten.
 42. Brumbar
  Brumbar 14 maart 2013 11:58
  0
  Ja heh..r ze, laat ze maar verder dromen.
 43. GalinaNP
  GalinaNP 14 maart 2013 12:17
  +1
  De belangrijkste Amerikaanse inlichtingenofficier gelooft dat het democratische politieke systeem van Rusland dit jaar "spanning" zal ervaren. Het Kremlin zal te maken krijgen met groeiende maatschappelijke onvrede.
  Misschien moet Poetin de informant bedanken voor informatie over de verdere versterking van de destabilisatie-actie van de Amerikanen in Rusland, en de tegenmaatregelen in deze richting versterken.
 44. zwart
  zwart 14 maart 2013 12:23
  -5
  Citaat van SPBOBL
  BBP goed gedaan als president van Rusland, HIJ werkt als een gastarbeider

  Gosja! Hoe is dat? - voor een klein centje vegen met een garde?

  Citaat: Natalia
  de vraag is of de oppositie vandaag in Rusland nodig is?

  Natalia, dit is natuurlijk een eeuwige vraag - wat is beter oom (slim en geweldig, de enige juiste), of twee ooms.
  De ENIGE is natuurlijk goed, maar op voorwaarde dat hij slim is, een staatsman, overwint hij in de loop der jaren de waanzin niet, enz. Maar hoeveel mensen kunnen de verleiding van toegeeflijkheid onder almacht weerstaan?
  De oppositie is nodig. het duurt gewoon jaren, en het zal blijken - geen grappige SPR, geen KGBistische LDPR, geen tandeloze communistische partij en zeker geen ATP. Er zal een middenklasse geboren worden - en onvermijdelijk zal er een partij worden geboren om hun belangen te beschermen - en dit zal een echte, patriottische en sterke oppositie zijn.
  1. SPBOBL
   SPBOBL 14 maart 2013 13:50
   +6
   zwart, laat je kortzichtige denken ... je bent een garde voor een mooie cent ... maar ik heb een standpunt ... dosvidos ...
   1. fartfraer
    fartfraer 14 maart 2013 16:58
    +1
    redelijke kritiek op de autoriteiten zou zich niet bemoeien met de autoriteiten zelf, dit is een feit, maar de domme slogans "Poetin moet gaan" zijn vervelend. Voordat je zo gaat schreeuwen, moet je een kant-en-klaar plan voor verder bestaan ​​en acties hebben, zoals evenals mensen die klaar zijn om het te implementeren, ze begrijpen dat als Poetin morgen vertrekt, ze overmorgen zelf zullen beginnen met het doorknippen van de witte band
  2. Tveriaans
   Tveriaans 14 maart 2013 22:07
   0
   Citaat: Zwart
   partij die hun belangen beschermt

   Mijn beste man, niemands speciale belangen (zelfs de mooie middenklasse) zouden moeten worden beschermd, maar de belangen van het vaderland en de hele mensen die het vaderland bewonen!En als we verschillende groepen hebben met verschillende verdedigers, dan verzeker ik je dat dit zal niets goeds brengen voor het land .IMHO.
 45. lava566
  lava566 14 maart 2013 12:43
  +3
  Normale, verstandige oppositie en bijgevolg democratie is alleen mogelijk in een burgerlijke staat
  met de nationaal georiënteerde bourgeoisie. En onze "bourgeoisie" denkt
  alleen over hoe te stelen en verdwijnen. We hebben nog honderd jaar om naar de normale bourgeoisie te kruipen. Europa bewandelt dit pad al driehonderd jaar. Ondertussen in Rusland
  een autoritair regime is onvermijdelijk en zal dat blijven totdat het verschijnt
  normale burgerij. Wat vorig jaar rond de pleinen in Moskou liep is
  niet de oppositie, maar die op de loonlijst van een andere staat (Pindostan)
  hoeren.
  1. Tveriaans
   Tveriaans 14 maart 2013 22:13
   0
   Citaat van: lav566
   .We zijn klaar voor de normale bourgeoisie

   We hoeven niet te kruipen, gaan, rennen, springen naar normaal, niet abnormaal, niet naar een bourgeoisie! Hierboven schreef Natalia dat Rusland een autoritair land is. Onthoud dit voor altijd en stop met het maken van fouten in politieke berekeningen. Het land zal altijd zoek een LEIDER!!!Leider, begrijp je?En dit heeft niets te maken met de bourgeoisie.
   1. lava566
    lava566 15 maart 2013 07:22
    0
    De aanwezigheid van een sterke leider is geen garantie tegen onrust in de toekomst. We hebben een politiek systeem nodig, tenminste zoals in China.
    Leer marxisme, meiden, alles staat daar geschreven.
    Plechanov tenminste.
 46. V. Salama
  V. Salama 14 maart 2013 13:22
  +1
  … Daarna droeg de Russische president de olievelden van Yukos over aan Rosneft, waardoor de productie van laatstgenoemde steeg van 400 naar 1,7 miljoen vaten per dag. Het was een flagrante nationalisatie.
  Nou ja, heel natuurlijk na de flagrante privatisering. Ik hoop dat het proces zich voortzet in strategische sectoren
 47. Nesvet Nezar
  Nesvet Nezar 14 maart 2013 13:28
  +1
  Alles wat de Amerikanen bekritiseren, om de een of andere reden vind ik het leuk .... Hoe kan ik dit uitleggen?)))))
  1. lava566
   lava566 14 maart 2013 14:22
   0
   Misschien moet je naar het Ekho Moskvy-forum gaan?
   Daar zingt Shenderovich lieve liedjes over democratie en het bloedige regime van Poetin.
 48. SJOGOEN
  SJOGOEN 14 maart 2013 13:34
  +1
  Normale gang van zaken. Anderen denigreren om niet over hun problemen te praten. Waarom zou Rusland geen openbare rapporten maken over de stand van zaken in Amerika. Over democratieproblemen in de VS, over de groeiende dreiging van de VS en de NAVO, over de betrokkenheid van de VS bij lokale oorlogen in de wereld?
  1. SPBOBL
   SPBOBL 14 maart 2013 19:23
   0
   het is tijd om geen rapporten meer te maken, maar de amrikosof uit ons Baikonoer en uit andere richtingen te verdrijven ... om met een vuile bezem te rijden ...
   1. SPBOBL
    SPBOBL 14 maart 2013 19:25
    0
    en bij het nastreven van een portie dermocratie .... intercontinentaal .... zodat de Yankees niet woedend worden ....
 49. zilver_roman
  zilver_roman 14 maart 2013 13:37
  +1
  bedreiging-bedreiging-bedreiging ..... de amers langs de weg hebben al verschrikkelijke paranoia ontwikkeld. overal bedreigingen, iedereen zal ons vermoorden, iedereen wil ons vermoorden! kameraad

  De enige vraag is: wanneer zullen al deze dreigementen uitkomen??? geen geduld meer.

  De drugshandel in Mexico en Colombia baart hen zorgen, maar het feit dat Afghanistan de meest wereldwijde en grootschalige leverancier van drugs ter wereld is, stoort hen niet. En het kan hem niet schelen, want alle drugs gaan naar Geyropa, de Russische Federatie, Azië als geheel. Gezien ook de factor dat de drugshandel met de komst van "strijders tegen de drugshandel" in Afghanistan honderden keren is toegenomen, dan heeft het vee hun geweten verloren! Ik zou leven om de dag te zien dat ik al deze "democratische" rotting in een vuur zou zien!
 50. rem
  rem 14 maart 2013 13:38
  0
  Dit artikel is een cyberaanval op zombies (alles zal slecht voor ons zijn), ze zeggen dat "een klap in je zak" helpt van zombies.