militaire beoordeling

Ligt rond Afghanistan

79


I. Amerikaanse "prestaties" tegen de historische achtergrond van Sovjet "mislukkingen"

In een US National Intelligence-rapport van 12 maart 2013, ondertekend door directeur James R. Clapper, het zegt over de volgende centra van instabiliteit die het welzijn van de Verenigde Staten bedreigen: Egypte, Syrië, Iran, Irak, Jemen, Libanon, Libië, Afghanistan, Pakistan, India, Soedan en Zuid-Soedan, Somalië, Mali, Nigeria, landen van Midden-Afrika en vele anderen. enz. De hele wereld bedreigt het bolwerk van de werelddemocratie. Speciale delen van het rapport zijn gewijd aan China, Rusland en Noord-Korea. Iran zelf flitst daar. Afghanistan wordt alleen genoemd in verband met het feit dat de drugshandel Amerikaanse belangen in het buitenland ondermijnt; het is bijvoorbeeld juist deze handel, volgens de heer Clapper, die de stabiliteit in West- en Noord-Afrika vernietigt en een belangrijke bron van inkomsten blijft voor de Taliban in Afghanistan.

Opgemerkt moet worden dat voor zo'n solide, zo lijkt het, instelling als de Amerikaanse National Intelligence Service, de verklaring nogal vreemd is. De indruk bestaat dat talloze speciale agentschappen en afdelingen van de VS, die het budget opslokken en elkaar vaak dupliceren, een bedreiging zien in de machtige Afghaanse drugshandel (en dit is ongeveer 80% van de opiumpapaver in de wereld en bijna een jaarlijkse uitbreiding van "ingezaaide gebieden"!), voeren ze tegelijkertijd een "poppy laissez-faire"-beleid, waardoor lokale planters hun "winter"- en "lente"-gewassen kunnen verhogen, steeds meer gewassen kunnen oogsten en in feite vorm kunnen geven de wereldmarkt voor opiaten.

Als we deze logica verder volgen en aannemen dat niet de Amerikanen, maar de Taliban betrokken zijn bij de drugshandel, waarom laten de ISAF-troepen hen dan toe zich ermee bezig te houden? Vooral als zo'n vooraanstaande dienst als de Nationale Inlichtingendienst dit ziet als de belangrijkste Afghaanse bedreiging voor het lankmoedige imperialistische thuisland?

Er is een versie A. Golikov dat de dictator Amin een CIA-agent was. Dit is hem in 1978-1979. in opdracht van de "overzeese curatoren" sociale instabiliteit in Afghanistan geregeld en vervolgens Moskou ertoe gebracht troepen te sturen. Het feit is dat de toenmalige Amerikaanse presidentiële assistent voor nationale veiligheid, politicoloog Zbigniew Brzezinski, "de Sovjets hun eigen oorlog in Vietnam wilde creëren". Deze verstokte anti-Sovjet zei zes maanden voor de binnenkomst van het Sovjet-contingent in Afghanistan tegen Carter "dat de Sovjets dit spoedig zullen doen ..." Al een maand na de binnenkomst van de Sovjet-troepen vloog Brzezinski naar Pakistan. Het doel was overeenstemming te bereiken over "gezamenlijke reacties gericht op het ontketenen en verlengen van het bloedige conflict". (De citaten zijn afkomstig uit een interview met Brzezinski in 1997).

Nu verdienen de Amerikanen, die zich terdege bewust zijn van hun nederlaag in de Afghaanse antiterroristische campagne, tien jaar Sovjetcampagne terug. Nederlaag omzetten in overwinning met behulp van rapporten en media? Ze zijn hier geweldig in.

Op de laatste conferentie van München sprak de Amerikaanse vice-president Joe Biden hij noemde Westerse oorlogen tegen Irak, Libië en Afghanistan zijn "grote successen". Hij kon het niet laten en noemde ze zelfs 'modellen voor toekomstige campagnes'. Alsof hij het stokje overnam van meneer Biden, generaal Allen, voormalig ISAF-commandant, in een interview met de BBC zeidat de coalitie "op weg is naar de overwinning".

Dat is niet alles. Analist Valery Ross mededelingendat het proces van training van de Afghaanse veiligheidstroepen door Amerikaanse instructeurs, volgens een recente gezamenlijke verklaring van H. Karzai en B. Obama, zo succesvol werd gekarakteriseerd dat het zelfs "alle verwachtingen" overtrof. De retoriek is echt tamtam.

De plechtige overwinningsmars begon echter te worden uitgevoerd, zelfs door Leon Panetta, de Amerikaanse minister van Defensie. Afgelopen december was de baas van het Pentagon vrolijk zeidat de Afghaanse autoriteiten vijfenzeventig procent van de Afghaanse bevolking veiligheid bieden, en in 2013 zal dat honderd procent zijn. Leon Panetta merkte op dat de internationale coalitie in Afghanistan duidelijk het plan uitvoert dat de NAVO-landen op de top van Chicago hebben aangenomen. Hij voegde eraan toe: “Hoewel we ons eind 2014 terugtrekken, gaat onze missie in Afghanistan door. We dragen de controle over, maar we gaan niet weg." Volgens hem zijn de Verenigde Staten van plan de Afghanen te blijven helpen en op te leiden, zodat "al-Qaeda" Afghanistan nooit meer zal heroveren. (Hij vergat slechts één ding - "Al-Qaeda" gaf aanleiding tot de CIA).

Na een portie energie te hebben ontvangen, begon het vliegwiel van de massamedia te werken.

В "De econoom" In de jaren negentig verscheen het artikel "Opium is een valuta", ondertekend door een oude emigrant, Tamim Ansari, een Afghaans-Amerikaanse schrijver en leraar. De auteur sprak enkele gedachten uit over het verleden, het heden en de toekomst van zijn vaderland, dat hij lang geleden heeft verlaten (hij woont sinds 1964 in de VS).

Deze emigrant met ervaring, in 1979-1989. briljant afwezig in Afghanistan, verklaart niettemin categorisch: van alle bezetters hebben de Sovjets de grootste schade toegebracht aan Afghanistan. Volgens hem hebben de Sovjets de sociale structuur zo vernietigd dat de Afghanen zelfs nu nog worden geconfronteerd met de overblijfselen van wat ze hebben gedaan.

De Taliban zijn ook een product van het beleid van de USSR. Het was de Sovjetvernietiging, schrijft Ansari, die leidde tot de opkomst van radicale krachten. Marginale mensen aan de uiterste rand van het politieke spectrum, reactionairen, bijna psychopaten, voormalige vluchtelingen uit de kampen vormden de rangen van de Taliban. In feite hebben de Sovjets de Taliban voortgebracht, zegt Ansari. Ja, benadrukt hij, de Taliban zijn uit de vluchtelingenkampen gekomen die door de oorlog met de Sovjets zijn ontstaan.

Tegelijkertijd erkent Tamim Ansari het probleem van opium. Hij noemt de velden met klaprozen 'de lappendeken' van het Afghaanse leven. Hij zegt tenminste niet dat Sovjet-landbouwkundigen in Afghanistan papavers begonnen te telen.

Deelnemen aan het feestelijke Democratische koor is zo'n uitstekende specialist op het gebied van Afghanistan als Michael Okhanlon, een expert van het Brookings Institution-onderzoek. Hij liet ook geen enkele kans onbenut. opscheppen Amerikaanse democratie gebouwd op Pashtun-bodem: “... Sovjettroepen bezetten Afghanistan, bombardeerden dorpen, doodden honderdduizenden Afghanen. Het gedrag van de Sovjettroepen kan misschien alleen legitiem worden vergeleken met de oorlog in Vietnam. Het lijdt geen twijfel dat de Verenigde Staten de oorlog in Afghanistan op een ongeëvenaarde manier hebben aangepakt, en we laten het lokale leger en de politie daar achter, die na verloop van tijd in staat zullen zijn om de veiligheid van de burgers te waarborgen. Sinds het begin van de oorlog zijn er twee keer vrije democratische verkiezingen geweest. We hebben de Afghanen het recht gegeven om hun eigen beslissingen te nemen.”

"Onafhankelijke beslissingen"? "Niet als voorbeeld beter"? Wel, het hangt ervan af welk voorbeeld te stellen!

In 2012 bereikte de corruptie in Afghanistan een recordhoogte en kostte het de begroting van het land 3,9 miljard dollar. In de meest recente studie van het VN-comité voor drugs en misdaad, uitgevoerd in samenwerking met het anticorruptiebureau van Afghanistan, verklaarde:dat het volume aan steekpenningen met 2009% is gestegen ten opzichte van 40.

De "onafhankelijkheid" van de Afghanen in dit gebied komt tot uiting in het feit dat de helft van de volwassen bevolking van het land, zonder zich te verbergen of te verbergen, regelmatig overheidsfunctionarissen betaalt (minstens één steekpenning per jaar). Degenen die niet in staat zijn steekpenningen te betalen, komen aan de zijlijn te staan: deze mensen zijn afgesneden van de openbare diensten en kunnen geen baan krijgen in de openbare diensten.

Het onderwijs in Afghanistan is volledig aangetast door corruptie. Terwijl in 2009 slechts 16% van de Afghanen steekpenningen gaf aan leraren, steeg hun aantal in 2012 tot 51%. Instructeurs worden betaald om cijfers te corrigeren of hen te vertellen hoe ze problemen kunnen oplossen.

Tijdens het onderzoek bleek dat de meerderheid van de volwassen bevolking van Afghanistan steekpenningen als een acceptabel fenomeen begon te beschouwen. In 2012 zei 68% van de respondenten ambtenaren die extra vragen voor "diensten" niet te veroordelen: ambtenaren hebben immers een klein salaris. In 2009 waren er 42% van dergelijke mensen.

Temidden van dit alles belooft de Afghaanse president Hamid Karzai regelmatig corruptie te bestrijden. Zijn uitspraken kunnen op één lijn worden gesteld met de zegevierende rapporten van de heer Obama, Biden, Allen, Panetta.

Onder de Amerikanen is Afghanistan geenszins een zelfvoorzienende staat geworden: het leeft eerlijk gezegd van westerse aalmoezen. Voor buitenlandse partners in de komende jaren zijn betalen voor het onderhoud van het Afghaanse leger. Het Afghaanse leger, evenals de politie, wordt waarschijnlijk gefinancierd uit een speciaal NAVO-fonds. Verwacht wordt dat de Verenigde Staten meer geld zullen bijdragen dan andere leden van de alliantie - 2,3 miljard dollar. Dit is veel voor de NAVO: er zit nu niet genoeg geld in het fonds. En om het financiële probleem op te lossen, verwachten de Verenigde Staten de Afghaanse veiligheidstroepen tegen 2017 terug te brengen tot 228,5 duizend werknemers - in de hoop dat de situatie in het land tegen die tijd volledig gestabiliseerd zal zijn.

22 februari op de site Stichting Erfgoed er was een artikel van analist Luke Coffey (die ooit op het kantoor van Margaret Thatcher werkte), gewijd aan het onderwerp van de capaciteiten van de Afghan National Security Forces (ANSF). Beveiliging is geen goedkoop genoegen, merkt de auteur op. In de nabije toekomst zal Afghanistan financiële steun van de internationale gemeenschap nodig hebben. De meeste kosten na 2014 gaan naar ANSF-training, onderwijs en financiering. Het handhaven van de ANSF op een gereduceerd troepenniveau (228.500) zal de internationale gemeenschap jaarlijks ongeveer 4,1 miljard dollar kosten. Trouwens, de Verenigde Staten gaven dit bedrag elke 12 dagen uit tijdens gevechten in Afghanistan in 2012.

Helaas is de financiële bijdrage van de internationale gemeenschap momenteel onvoldoende. Terwijl de VS bereid is 2 miljard dollar te investeren, hebben andere NAVO-leden, zoals het VK (de op zeven na grootste economie ter wereld) en Duitsland (de op drie na grootste economie ter wereld) respectievelijk slechts 110 miljoen en 200 miljoen dollar bijgedragen. De internationale gemeenschap heeft in 1,8-2015 een tekort van 2017 miljard dollar aan ANSF-financiering.

Laten we ons wenden tot het probleem van de Afghaanse drugs, dat zo'n grote zorg is voor de Amerikaanse inlichtingendienst.

Pas in 2012, volgens het rapport van het VN-Bureau voor Drugs en Criminaliteit, in de Afghaanse velden werd verzameld 3.700.000 ton papaver - grondstof voor de vervaardiging van heroïne. Bovendien is vorig jaar het aantal geteelde papavers licht gedaald - nee, niet vanwege de tegenstand van de NAVO-troepen, maar vanwege het slechte weer en de ziekte die de planten aantastte.

Afghaanse dorpelingen hebben de met klaprozen ingezaaide gebieden aanzienlijk uitgebreid. Ten opzichte van 2011 zijn ze met bijna 20% gestegen (van 131 hectare naar 154 hectare). Vandaag de dag wordt 80% van 's werelds opiumpapaver geoogst in Afghanistan.

Hier zijn enkele "doe het zelf" oplossingen. De grote vraag is natuurlijk wie ze accepteert: de Taliban, vreedzame Afghanen of hun 'democratisten'.

Die laatste verloochenen overigens de strijd tegen drugs in Afghanistan volledig - ondanks de 'bedreigingen' die door het hoofd van de Nationale Inlichtingendienst op bijna wereldwijde schaal zijn aangekondigd. Dit is geen NAVO-taak - de drugshandel stoppen, en dat is alles.

“De NAVO is niet verantwoordelijk voor het drugsprobleem – in Rusland, Afghanistan of Iran. De autoriteiten van deze landen en de relevante staatsstructuren zijn hiervoor verantwoordelijk', zei Robert Pshel, directeur van het NAVO-informatiebureau in Moskou, op 4 februari in Veliky Novgorod. Discussie geslaagd in het kader van de VIII CIRP Winter School over het onderwerp "Rusland-EU-NAVO-partnerschap in het Oostzeegebied: ontwikkeling van een strategische aanpak".

Pszel merkte op dat "het niet betekent dat de NAVO uitstekend handelt in deze richting." Maar hij voegde eraan toe: “Er is een probleem. Maar in dit verband, om tot de conclusie te komen dat de NAVO verantwoordelijk is voor het feit dat dit probleem bestaat, sorry. Omdat onze jonge jongens en meisjes hun leven riskeren voor de veiligheid van Afghanistan en het onbegrijpelijk is dat zij verantwoordelijk zijn voor het drugsprobleem.”

Het is dus duidelijk: het probleem van de dreiging genoemd door de Amerikaanse inlichtingendienst bestaat, maar de Amerikanen zullen het niet oplossen. Bovendien zullen na de terugtrekking van de NAVO-troepen opiaten Rusland binnen worden getrapt, wat voor de Verenigde Staten waarschijnlijk het "goede" is dat niet zonder "slecht" kan.

Er kan van worden uitgegaan dat het contingent dat Washington na 2014 in Afghanistan zal verlaten (er gaan veel geruchten over, en zelfs Obama en Hagel weten niet hoeveel mensen daar moeten vertrekken) het bedrijf zal voortzetten dat ze zijn begonnen voor tien jaar op een lijn met Pashtun makorobs geleden. Heel veel experts, militairen en analisten in de wereld geloven dat de Amerikanen de papavermarkt niet zullen missen.

Het budget van het Pentagon zal worden afgezonderd met een half biljoen dollar - over tien jaar, te beginnen vanaf het huidige fiscale jaar. En toch zullen de Verenigde Staten zich niet volledig terugtrekken uit Afghanistan. Daar zijn goede redenen voor.

Anderhalf jaar geleden, het hoofd van de Russische drugscontroledienst Viktor Ivanov opgesomd Amerikaanse activiteit in Afghanistan: “Ik zou drie hoofdresultaten willen noemen. De eerste is een fenomenale toename van de drugsproductie, meer dan 40 keer, de tweede is de militarisering van de regio... En het derde resultaat is een humanitaire catastrofe, politieke instabiliteit en een uitgebreide reproductie van militanten.”

Trouwens, zo'n drugsindustrie als hennepproductie ontwikkelt zich snel in Afghanistan. volgens expert van het Agency for Drug Control onder de president van Tadzjikistan Yuri Chkalov, in 2012 werd Afghanistan 's werelds grootste producent van cannabinoïde drugs.

II. Hamid Karzai als Amerika's plotselinge criticus

Medio februari 2013 uitte de president van Afghanistan kritiek op de Verenigde Staten en andere westerse landen die hun contingenten naar ISAF stuurden. De reden voor de scherpe uitspraak over het verbod op ISAF-vliegtuigen om deel te nemen aan militaire operaties op het grondgebied van het land was een andere "fout" luchtvaart NAVO, die een nederzetting in de provincie Kunar bombardeerde. Eerder werden dergelijke uitspraken uitsluitend gedaan door de leiders van de Taliban, meent Kommersant-columnist Maxim Yusin.

De fout van de NAVO-luchtvaart, die vanwege zijn slechte gewoonte overal "Taliban-bases" ziet, was dat de piloot een gewoon dorp bombardeerde. Tien burgers werden gedood, voornamelijk vrouwen en kinderen. H. Karzai zei: "Het is beschamend voor ons dat de Algemene Directie Nationale Veiligheid oproept tot luchtsteun van NAVO-troepen tegen de inwoners van onze staat." De Afghaanse president ondertekende toen een decreet waarin stond dat "Afghaanse veiligheidstroepen onder geen beding luchtsteun mogen ontvangen van NAVO-vliegtuigen". Er is informatie dat Karzai, die door zijn critici een "marionet van de Verenigde Staten" wordt genoemd, zich tijdens een regeringsbijeenkomst zeer scherp uitsprak tegen buitenlandse mogendheden die nog steeds als zijn bondgenoten werden beschouwd: "Buitenlanders proberen Afghanistan het recht op een sterke regering, een leger en goed opgeleide jongeren!”

Verder meer.

24 februari van ITAR-TASS het werd bekenddat de president van Afghanistan besloot de Amerikaanse speciale troepen uit de provincie Wardak te verdrijven. Aanleiding voor de nieuwe verklaring was het toenemende aantal verdwijningen van buurtbewoners en het opduiken van informatie over marteling.

De officiële vertegenwoordiger van het staatshoofd, Aimal Faizi, verduidelijkte dat we het hebben over de acties van de Afghanen, die worden beschouwd "als onderdeel van de Amerikaanse speciale troepen". 'Er zijn mensen, Afghanen,' zei hij, 'die in de speciale strijdkrachten in de provincie Wardak werken. Ze maken deel uit van de Amerikaanse Special Forces."

Daarom kan Karzai's anti-Amerikaanse retoriek al in februari als consistent worden beschouwd. In maart zette de president deze lijn voort.

op de 10e hij zeidat de Taliban de onderhandelingen met de Amerikaanse autoriteiten hebben hervat. Volgens Karzai ontmoeten hoge Taliban-leiders en vertegenwoordigers van de VS elkaar dagelijks in Qatar.

Beide partijen, meent de president, werken eraan de Afghanen te intimideren. “Het belangrijkste doel van de bijeenkomsten is om de mensen ervan te overtuigen dat met het vertrek van de buitenlandse coalitietroepen de situatie in het land zal verslechteren. De terroristische aanslagen van de Taliban onderstrepen het onvermogen van de leiders van het land om het zonder steun van buitenaf te doen', zei H. Karzai.

Het bleek dat deze verklaring niet waar was. De Amerikanen weigerden in ieder geval een ontmoeting met de Taliban. Karzai en de Taliban werden beschuldigd van liegen.

Zoals gemeld uit Washington corr. ITAR-TASS Andrei Surzhansky, vertelde een ambtenaar van de Amerikaanse regering dezelfde dag aan verslaggevers dat de berichten over de hervatting van de Amerikaanse gesprekken met de Taliban niet waar waren. Dus zei hij: "Dat is gewoon niet waar." Volgens deze naamloze functionaris blijft de Amerikaanse regering zich inzetten voor het proces van politieke verzoening in Afghanistan, inclusief onderhandelingen met de Taliban. Volgens Washington hangt vooruitgang echter grotendeels af van het bereiken van een akkoord tussen de autoriteiten in Kabul en de Taliban.

Ook Taliban-vertegenwoordiger Zabihullah Mujahid weerlegde de verklaring van Karzai. Sinds de opschorting van het overleg is er "geen vooruitgang geboekt", zei hij.

Karzai's beschuldigingen gingen nog verder. Tijdens een toespraak in Kabul op 10 maart tijdens een bezoek van de Amerikaanse minister van Defensie Chuck Hagel, de Afghaanse president, daarbij verwijzend naar twee Taliban-bombardementen waarbij volgens Reuters XNUMX mensen om het leven kwamen: hij beschuldigde VS en Taliban onder een hoedje: “De bombardementen in Kabul en Khost waren geen machtsvertoon (door de Taliban) voor Amerika. Ze dienden haar doeleinden. Ze dienden de slogan van 2014 om ons te waarschuwen dat als zij (de Amerikanen) hier niet zouden blijven, de Taliban zouden terugkeren. In feite dienden deze bommen, die gisteren in naam van de Taliban tot ontploffing zijn gebracht, in het voordeel van de Amerikanen, die willen dat buitenlandse troepen langer in Afghanistan blijven.”

Het hoofd van het Pentagon vertelde later aan verslaggevers dat de heimelijke verstandhouding tussen de Taliban en de Verenigde Staten, waarover de Afghaanse leider sprak, "onzinnig is". Generaal Joseph Dunford, commandant van de Amerikaanse en NAVO-strijdkrachten in Afghanistan, verwoordde het minder mild: “De afgelopen twaalf jaar hebben we te hard gevochten, we hebben de afgelopen twaalf jaar te veel bloed vergoten, we hebben te veel gedaan om de Afghaanse veiligheidstroepen ontwikkelen zich de afgelopen twaalf jaar, zodat iedereen zou kunnen denken dat we geïnteresseerd zijn in geweld en instabiliteit."

Politicoloog Nikolai Pakhomov overweegt De verklaring van Karzai is absurd: de president valt tenslotte het Amerikaanse leger aan dat hem beschermt. Waarom verzet Karzai zich tegen de Amerikanen? N. Pakhomov gelooft dat hij zijn reputatie wil verhogen in de ogen van landgenoten die negatief zijn over de buitenlandse militaire aanwezigheid in het land.

Interessant, volgens de analist, en meer. Karzai's voortdurende aanvallen op de VS laten zien dat de Amerikanen de situatie in Afghanistan niet onder controle hebben, en de Afghaanse president is, ondanks zijn zwakte, zo belangrijk voor Washington dat hij zich anti-Amerikaanse aanvallen kan veroorloven. N. Pakhomov wijst erop dat de Amerikanen in al de jaren van hun activiteit niet in staat zijn geweest om politieke structuren te creëren die binnen Afghanistan zouden domineren en tegelijkertijd een betrouwbare partner van de Verenigde Staten zouden zijn. "De belangrijkste Amerikaanse nederlaag in Afghanistan", schrijft de auteur, "bestaat juist in het onvermogen om dit probleem op te lossen. Dit wordt vooral duidelijk als we de resultaten van de Amerikaanse aanwezigheid in het land en het Sovjetbeleid van meer dan twintig jaar geleden vergelijken. Natuurlijk was de Sovjet-Unie ook een externe, grotendeels vreemde kracht voor Afghanistan, maar het autoritaire regime van Najibullah, georganiseerd volgens de blauwdrukken van Moskou, was behoorlijk stabiel en kon het Sovjetbeleid effectief ondersteunen omdat het was gecreëerd door Afghanen en volgens Afghaanse regels. . Buitenaardse "democratie" in Afghanistan heeft geen wortel geschoten. Daardoor bleek het regime van Karzai zo zwak dat het nauwelijks kan bestaan ​​zonder de aanwezigheid van Amerikanen, zegt de politicoloog.

Zo probeert de Afghaanse president, die de terugtrekking en het verlies van de Amerikanen perfect ziet, en tegelijkertijd zijn eigen dreigende nederlaag (het is vrij waarschijnlijk dat het een tragisch einde zal zijn), zijn "achterhoede" te dekken. Desalniettemin is het onwaarschijnlijk dat het resterende jaar voor de verkiezingen zijn rating onder de Afghanen zal verhogen. BIJ geschiedenis Karzai komt precies binnen als een Amerikaanse "marionet". Het is niet bekend wie er in plaats van Karzai aan de macht komt, maar één ding is duidelijk: de Taliban zullen deelnemen aan het verkiezingsproces.

Wat betreft de Afghaanse burgers die in dienst waren van ISAF, zij vrezen, net als Karzai, vandaag al voor hun veiligheid.

Oleg Severgin, columnist "Stemmen van Rusland", citeerde gegevens van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken, volgens welke het aantal "plaatselijk personeel" dat in dienst is van het militaire contingent en de civiele structuren van Duitsland in de Hindu Kush ongeveer 1,6 duizend mensen bedraagt. (vertalers, chauffeurs, beveiligers, technisch personeel). 1,35 duizend van hen werken voor de Bundeswehr. In februari 2013 benaderden drie Afghaanse tolken afgevaardigden van de Bondsdag met het verzoek hen asiel te verlenen in Duitsland. Deze mensen zijn bang dat de Taliban na 2014 represailles gaan nemen tegen "verraders". Omid Nuripur, lid van het defensiecomité van de Bondsdag, zegt: “Het is al bekend dat de rebellen sommige mensen hebben gebrandmerkt met de bijnaam “collaborateurs”. Zo werd van een vertaler een kind ontvoerd met de woorden: “We halen je weg omdat je vader voor de Duitsers werkt.”

Dit alles herinnert er eens te meer aan dat ISAF naar huis gaat zonder zoute slurpen en enorme sommen (geld van de belastingbetaler) te verspillen, maar ook dat de Taliban binnenkort aan de macht zullen komen in Kabul. Heel officieel - via verkiezingen. En de mislukte Democraat Mr. Karzai krijgt politiek asiel in de Verenigde Staten. Alleen om het Witte Huis zijn huid te laten redden, hoeft hij minder te vloeken bij de VS en de NAVO. Niet dat ze hem op het laatste moment zullen 'vergeten'.

Beoordeeld en vertaald door Oleg Chuvakin
- speciaal voor topwar.ru
79 commentaar
Объявление

Abonneer je op ons Telegram-kanaal, regelmatig aanvullende informatie over de speciale operatie in Oekraïne, een grote hoeveelheid informatie, video's, iets dat niet op de site staat: https://t.me/topwar_official

informatie
Beste lezer, om commentaar op een publicatie achter te laten, moet u: inloggen.
 1. grappenmaker
  grappenmaker 15 maart 2013 07:41
  + 17
  De hele wereld bedreigt het bolwerk van de werelddemocratie

  Alle landen waar olie is, bedreigen de Verenigde Staten. Het is gewoon goed om geen democratie, maar petrocratie te noemen.
  1. ShturmKGB
   ShturmKGB 15 maart 2013 12:12
   +5
   De Verenigde Staten hebben geen geld om om te kopen, dus de Afghaanse leiders herinnerden zich gerechtigheid en uitgehongerde kinderen... ineens...
   1. noorden
    noorden 15 maart 2013 14:24
    +6
    Ik wil de hamburgereters oprecht meer van zulke "grote successen" en "indrukwekkende overwinningen" wensen. Met dergelijke "prestaties" is het niet nodig om oorlogen te verliezen.
    Похоже что контора под вывеской Нацинальной разведки США реально является кухней по производству тухлой лапши для ушей обкуреных ниггеров и ожиревших мексиканос.
    Het is tijd, oh, het is tijd om Colombiaanse boeren te helpen hun welzijn te verbeteren door massale cocateelt met een hoge opbrengst...
    1. hmm
     hmm 16 maart 2013 16:08
     0
     Citaat: Nord
     Het is tijd, oh, het is tijd om Colombiaanse boeren te helpen hun welzijn te verbeteren door massale cocateelt met een hoge opbrengst...

     En wie mag er nu al marihuana verkopen in de VS...
   2. Sachalin
    Sachalin 16 maart 2013 06:02
    0
    Citaat van ShturmKGB
    De Verenigde Staten hebben geen geld om om te kopen, dus de Afghaanse leiders herinnerden zich gerechtigheid en uitgehongerde kinderen... ineens...


    Ja, de Amerikanen hebben geen problemen met de distributie van snoeppapiertjes genaamd de dollar. Hier is het gewoon logisch om de stroom van opiaten naar Rusland en Europa te leiden. Dit is een typische proxy-oorlog met de belangrijkste geopolitieke rivalen.
 2. Vanek
  Vanek 15 maart 2013 07:42
  +9
  Oleg, ik heb het artikel niet gelezen. Ik herinner me net dat er een programma op tv was. Dus. Ze vroegen de Afghaan, zeggen ze, hoe leef je met de Verenigde Staten, "vechtend"? En hij zei zoiets.

  - Verenigde Staten ..... nee, ze zijn al moe. Ze bestrijden is saai. Toen de jouwe hier waren, was het interessant om met hen te vechten, maar niet interessant met deze. Hier zijn de jouwe toen ze waren, dus ze bouwden tenminste ziekenhuizen, scholen. En deze? Nu al moe. De Sovjet-Unie bracht ons vijftien miljoen paar overschoenen toen we nog maar met tien waren. Ben de Amerikanen nu al zat.
  1. Tersky
   Tersky 15 maart 2013 07:49
   + 23
   Oleg, Ivan hi ! Het enige wat de Amerikanen in Afghanistan konden doen, was het organiseren van...
   1. Vanek
    Vanek 15 maart 2013 07:54
    +6
    Victor hi

    Citaat: Tersky
    Het enige wat de Amerikanen in Afghanistan konden doen, was het organiseren van...


    Met jou, Victor, kun je niet echt ruzie maken.
    1. Alexander Romanov
     Alexander Romanov 15 maart 2013 08:14
     + 13
     Hallo iedereen!!!
     Een of andere clown uit Afghanistan, hoewel zijn naam nogal vervalst is, zegt dat de Taliban de USSR hebben voortgebracht en dat de journalisten zich Bin Laden zelf niet herinneren? Het is onhandig of je moet precies de juiste informatie voor de zombies indienen.
     Het probleem van heroïne zal niet verdwijnen, er is al een generatie opgegroeid die het verkoopt en ze weten dat het planten van klaprozen vele malen winstgevender is dan tarwe. Alleen de volledige en meest wrede vernietiging van papavervelden zal hen ervan weerhouden ze te verzamelen. Ik ging naar de papaver nadat de raket was gevlogen, zomaar. Zodat ze bang zouden zijn om dicht bij de papaver te komen.
     De rest van de Amerikaanse bravoure is niet eens de moeite waard om commentaar op te geven. Iedereen begrijpt het, een goede mijn en leeg geklets over overwinningen hi
     1. Tersky
      Tersky 15 maart 2013 10:10
      + 11
      Citaat: Alexander Romanov
      Ik ging vervolgens naar de klaproos, de raket vloog er zomaar in, zodat ze bang zouden zijn om dicht bij de klaproos te komen.

      Sasha, of zoals in Iran-
      barbaars maar effectief
   2. Papakiko
    Papakiko 15 maart 2013 08:55
    +4
    Citaat: Tersky
    Alles wat de Amerikanen in Afghanistan konden doen, was organiseren

    Dus dit was het hoofddoel, je leest de woorden niet veel, één betekenis is genoeg:

    Hier zijn enkele "doe het zelf" oplossingen. De grote vraag is natuurlijk wie ze accepteert: de Taliban, vreedzame Afghanen of hun 'democratisten'.
    Dat laatste trouwens uit de strijd tegen drugs in Afghanistan volledig ontkennen - ondanks de "bedreigingen" die door het hoofd van de Nationale Inlichtingendienst op bijna wereldwijde schaal zijn aangekondigd. Dit is geen NAVO-taak - stop de drugshandel, en dat is alles.


    Verwacht wordt dat de Verenigde Staten meer geld zullen bijdragen dan andere leden van de alliantie - 2,3 miljard dollar. Het VK (de zevende economie ter wereld) en Duitsland (de vierde economie ter wereld) droegen respectievelijk slechts $ 110 miljoen en $ 200 miljoen bij. De internationale gemeenschap komt in de periode 1,8-2015 2017 miljard dollar tekort aan ANSF-financiering. Het handhaven van de ANSF op een lager troepenniveau (228.500) zal de internationale gemeenschap jaarlijks ongeveer 4,1 miljard dollar kosten. Trouwens, de Verenigde Staten gaven dit bedrag elke 12 dagen uit tijdens gevechten in Afghanistan in 2012.

    Alleen al in 2012, volgens een rapport van het Bureau voor drugs- en misdaadbestrijding van de Verenigde Naties, werden Afghaanse velden geoogst 3.700.000 ton opiumpapaver - grondstof voor de vervaardiging van heroïne.

    Hoeveel zal het in de verhandelbare vorm in geld zijn wanneer het wordt omgerekend naar $ 100 per gram producten ????!!!!!
    Eén Afghanistan met zijn "collectieve boerderijen" brengt evenveel deeg binnen als de hele olie-industrie van de "matras". Wie zou bij zijn volle verstand zo'n "taart" weigeren?
   3. Vladimirets
    Vladimirets 15 maart 2013 09:06
    +5
    Citaat: Tersky
    Het enige wat de Amerikanen in Afghanistan konden doen, was het organiseren van...

    "Nou, het beweert tenminste niet dat Sovjet-landbouwkundigen papavers begonnen te telen in Afghanistan." - variëteiten Kuban-tovenares, ster van Kabul en Pride of the Komsomol onderscheiden zich door verhoogde productiviteit, weerstand tegen droogte en weerstand tegen ongedierte. lachen
    1. Vanek
     Vanek 15 maart 2013 09:13
     +2
     Citaat: Vladimirets
     weerstand tegen ongedierte.


     Colorado kever? Of amers als zodanig?
     1. Vladimirets
      Vladimirets 15 maart 2013 09:28
      0
      Citaat: Vanek
      Colorado kever? Of amers als zodanig?

      Zowel die als die.
     2. Tersky
      Tersky 15 maart 2013 10:07
      +6
      Citaat: Vanek
      Colorado kever? Of amers als zodanig?

      De papaver secretive proboscis (Stenocanus fuliginosus) uit de snuitkeverfamilie wordt in de literatuur al lang beschreven als een gevaarlijke plaag van papaverwortels. En voor de laatste - Populier "M", "Sineva", "Liner", etc. enz. wenk
      1. GeorgeGS
       GeorgeGS 15 maart 2013 11:16
       +3
       Citaat: Tersky
       De papaver secretive proboscis (Stenocanus fuliginosus) uit de snuitkeverfamilie wordt in de literatuur al lang beschreven als een gevaarlijke plaag van papaverwortels. En voor de laatste - Populier "M", "Sineva", "Liner", etc. enzovoort

       Gee-s-s! De laatste zin deed me glimlachen. Wat betreft de eerste, je moet wachten tot de amers en anderen zoals zij uit Afghanistan zijn vertrokken en de Japanse uitvinding van het MV2-tijdperk op de papavervelden beginnen te gooien - keramische bommen met Stenocanus fuliginosus erin.
       1. DDR
        DDR 15 maart 2013 20:33
        0
        Citaat van georgs
        Wat betreft de eerste, je moet wachten tot de amers en anderen zoals zij uit Afghanistan zijn vertrokken en ze in papavervelden beginnen te gooien

        Waarom wachten? We moeten nu beginnen, kijk, samen met de papaver en de "dwergvinvissen" zullen in hun benen bijten kameraad
      2. elmi
       elmi 15 maart 2013 11:23
       0
       Als de amers weigeren met ons te vechten tegen de papaverteelt en daarmee de drugshandel beschermen, dan kun je in het geheim vechten door in het geheim papaverplagen te verspreiden en ziekten voor papavers te verspreiden. Er zijn al precedenten http://internet.bibo.kz/408128-neizvestnaja-bolezn-vykosila-pochti-polovinu.html

       Natuurlijk is er een openlijke vervolging van Russen met drugs uit Afghanistan. En totdat we de grenzen met Afghanistan volledig sluiten en de papavergewassen vernietigen met behulp van de hierboven beschreven methoden, zullen de Amerikanen Afghanistan niet verlaten
      3. elmi
       elmi 15 maart 2013 11:24
       +7
       Als amers weigeren met ons te vechten tegen papavergewassen, en daarmee de drugshandel beschermen, dan kun je in het geheim vechten door papaverongedierte te verspreiden en ziektes voor papavers te verspreiden. Er zijn al precedenten http://internet.bibo.kz/408128-neizvestnaja-bolezn-vykosila-pochti-polovinu.html       Natuurlijk is er een openlijke vervolging van Russen met drugs uit Afghanistan. En totdat we de grenzen met Afghanistan volledig sluiten en de papavergewassen vernietigen met behulp van de hierboven beschreven methoden, zullen de Amerikanen Afghanistan niet verlaten
    2. Tersky
     Tersky 15 maart 2013 09:48
     +2
     Citaat: Vladimirets
     Hij zegt tenminste niet dat Sovjet-landbouwkundigen in Afghanistan papavers begonnen te telen.

     Evgeny, hi ! Minstens 12 ton pure heroïne wordt vanuit Afghanistan Rusland binnengesmokkeld en geconsumeerd door de burgers van ons land. 12 ton pure heroïne is 3 miljard (!) enkelvoudige doses.
     схема
     Dus geven ze het startkapitaal aan ons terug in de vorm van "gerych" ekstakt
     1. Vladimirets
      Vladimirets 15 maart 2013 11:11
      +3
      Citaat: Tersky
      Dus geven ze het startkapitaal aan ons terug in de vorm van "gerych" ekstakt

      Viktor hi
      Ja, ik maakte grapjes over variëteiten, dit
      Citaat: Vladimirets
      "Nou, het beweert tenminste niet dat Sovjet-landbouwkundigen papavers begonnen te telen in Afghanistan."

      een citaat uit de tekst van het artikel, inderdaad, ze kunnen zeggen dat de USSR papaverteelt en hennepteelt in Afghanistan ontwikkelde en zelfs bezig was met selectie.
      1. Tersky
       Tersky 15 maart 2013 12:13
       +4
       Citaat: Vladimirets
       ze kunnen inderdaad zeggen dat de USSR de papaverteelt en hennepteelt in Afghanistan heeft ontwikkeld

       Brzezinski schuwde simpelweg niets ... ja
       1. AlNikolaich
        AlNikolaich 15 maart 2013 22:07
        0
        Citaat: Tersky
        Brzezinski schuwde simpelweg niets

        Leeft Bjik nog? Verlicht wie er in het onderwerp is.
        Als hij leeft, dan is dit iemands fout triest
     2. Asceet
      Asceet 15 maart 2013 14:17
      +9
      Citaat: Tersky
      Evgeniy, ! Minstens 12 ton pure heroïne wordt vanuit Afghanistan Rusland binnengesmokkeld en geconsumeerd door de burgers van ons land. 12 ton pure heroïne is 3 miljard (!) enkelvoudige doses.


      Volgens het VN-Bureau voor Drugs en Criminaliteit importeert Rusland jaarlijks ongeveer 70 ton Afghaanse heroïne. Ongeveer 25% van de in Afghanistan geproduceerde heroïne bereikt Rusland via de zogenaamde "noordelijke route" door de landen van Centraal-Azië. Van 1992 tot 2010 is het aantal drugsverslaafden in Rusland meer dan 9 keer toegenomen. In 2011 waren er 670 officieel geregistreerde drugsverslaafden in het land, en volgens sommige schattingen zijn dat er bijna vijf keer meer. Naar schatting sterven elk jaar ongeveer 000 mensen aan een overdosis drugs of andere drugsgerelateerde oorzaken.

      FSKN:
      "Sommige mensen zeggen dat criminele bendes jaarlijks 70 ton heroïne aan ons land leveren, maar wij zijn het niet eens met deze cijfers", legt Viktor Ivanov uit. Volgens onze berekeningen wordt er in Rusland zo'n 30 ton geleverd en gebruikt".


      Zie je de discrepantie? Niemand zal zeker het exacte cijfer zeggen - het geheim van de drugsmaffia die de prijs van het heroïnebeleid reguleert.

      Laten we eens rekenen.(We nemen als basis de gegevens van de Amerikanen -70 ton, de gegevens van de Federal Drug Control Service lijken me op de een of andere manier niet overtuigend)
      De groothandelsprijs van heroïne per 1 kg in Rusland is $ 30, in Europa - $ 000 en in de VS - $ 70. De groothandelsprijs van Russische heroïne is dus 000 kg. x $ 150 = $ 000. Plus 70% van de kosten van de Europese prijs voor doorvoer naar Europa - 000 kg. x $ 30 = $ 000 x 2% = $ 100
      Het gaat om een ​​jaarlijks netto-inkomen van 2,24 miljard USD tegen de GROOTHANDELPRIJS van de HEROÏNEhandel van Russische drugsbaronnen.
      We overwegen verdere detailhandel. 70 kg per 000 g (1000 gram heroïne kost gemiddeld $ 1 in het land in de detailhandel): 100 x 70000 x 1000 = 100 USD. Minus de aankoopprijs van 7 miljard = we ontvangen 5 miljard USD inkomen van het dealernetwerk in de detailhandel.
      Conclusie: het banksysteem van het land verwerkt jaarlijks 5 miljard dollar aan retail- en 2,2 miljard dollar aan heroïnegeld in de groothandel. En dat is ALLEEN AFGHAANSE HEROÏNE. Maar er zijn nog steeds miljarden dollars van COCAÏNE, SYNTHETICA, GRAS.
      En wat, ongeveer 7 miljard USD, WEET NIEMAND IETS, noch bij de Centrale Bank van de Russische Federatie, noch bij de FSB, noch bij financiële inlichtingen?
      De strijd tegen de DRUGSVERKEER moet niet vanaf de straat worden gestart, maar vanuit de Centrale Bank van de Russische Federatie, die de banken "overkoepelt". En op een goede manier om van de dollarbezetting af te komen, want de drugsdealer verscheen samen met de geopende straatwisselaar in de straten van het "vernieuwde" Rusland. In de USSR was het gewoon onrendabel om medicijnen te verkopen voor roebels, hoe ze vervolgens in te wisselen voor valuta, en enorme bedragen te verliezen op de beurs.
      1. Kaa
       Kaa 15 maart 2013 22:17
       +1
       Citaat: Ascetisch
       De strijd tegen de DRUGSVERKEER moet niet vanaf de straat worden gestart, maar vanuit de Centrale Bank van de Russische Federatie, die de banken "overkoepelt".

       Bijvoorbeeld instrueer de Centrale Bank van de Russische Federatie om subsidies toe te wijzen voor het fokken van dergelijke levende wezens.Papaverwortels worden beschadigd door: larven van geheime zwervers, kevers van mei en juni, draadwormen en valse draadwormen, een beer, rupsen van de winterlepel Papaverbladeren en stengels beschadigen vele soorten insecten - zanderige aanhoudende (jonge planten), wortelkrab, klaproos geheimzinnige zwerver, fijntandige geheimzinnige boll, grote luzernekever , rupsen van de chrysant bladworm, winter, kool en andere lepels, weidemot.Een gevaarlijke papaverplaag is de bonenbladluis, die zich nestelt op stengels en bladeren. Het uitzuigen van sappen door een plaag leidt tot een significante afname van de opbrengst aan grondstoffen en een afname van de opbrengst aan alkaloïden met 10-20%. zaden. En ook - Peronosporosis of valse meeldauw, Helminthosporiasis, Witrot, Grijze rot, Spotting van bladeren en dozen Bacteriële verwelking en rot, Stengelbacteriose.http://blogoflore.ru/bolezni-maka.html
       http://onlygoodnewsclub.ru/faunisticheskie_kompleksyi_vrediteley_i_sistemyi_mer_
       borbyi_s_nimi/vrediteli_tehnicheskih_kultur/vrediteli_maka_maslichnogo.html
       Organiseer levering door drones vanaf het grondgebied van Iran en Tadzjikistan... liefst meerdere soorten tegelijk ...
     3. revnagan
      revnagan 15 maart 2013 16:18
      +1
      Citaat: Tersky
      Dus geven ze het startkapitaal aan ons terug in de vorm van "gerych" ekstakt

      Dus moeten we hier een hek bouwen en een "High Flow" organiseren die ons territorium omzeilt rechtstreeks naar de landen van West-Europa, nou ja, of direct over de oceaan.
 3. fantoom revolutie
  fantoom revolutie 15 maart 2013 07:54
  0
  Ja, dit is allemaal duidelijk, de NAVO beschermt de Taliban en zij doen het werk om de Russische Federatie voor hen te vernietigen.
  1. Bosch
   Bosch 15 maart 2013 09:28
   +2
   Integendeel, terrorisme is een dak, want zonder terrorisme lijkt al deze aarmada met wapens failliet te gaan ...
 4. Vanek
  Vanek 15 maart 2013 07:55
  +4
  Ik heb het artikel gelezen. Oleg, zoals altijd "+".
  1. Tersky
   Tersky 15 maart 2013 08:09
   +6
   Citaat: Vanek
   Oleg, zoals altijd "+".

   ik doe mee goed , stormachtig en langdurig
 5. Nesvet Nezar
  Nesvet Nezar 15 maart 2013 08:12
  +1
  Waarom kunnen we geen munitie in Afghanistan afvoeren? GLONASS werkt. Het laten vallen van vervallen bommen van zwanen en karkassen.
 6. djon3volta
  djon3volta 15 maart 2013 08:13
  +3
  Voor een betere visie zou het nodig zijn om materiaal uit Leontievs "Great Game" toe te voegen.

  Waarom erkende Rusland Afghanistan in 1919?
  Zelfs Lenin noemde dit land 'de sleutel tot Centraal-Azië'. Trotski zond uit dat het pad van de rode cavalerie naar Europa door India en Afghanistan loopt, of "Het pad naar Parijs en Londen loopt door de steden Afghanistan, Punjab en Bengalen ...". En Stalin spaarde kosten noch middelen om de Sovjetbelangen in deze regio te beschermen. De strijd om Afghanistan - deze grote geheime oorlog, waaraan naast de USSR ook Groot-Brittannië, het Derde Rijk en de Verenigde Staten deelnamen - sleepte zich de hele XNUMXe eeuw voort, is nog niet geëindigd.

  [media=http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=DxrSxKk48Pk]
  1. Alexander Romanov
   Alexander Romanov 15 maart 2013 08:58
   +2
   Citaat van djon3volta
   Trotski zei dat het pad van de rode cavalerie naar Europa door India en Afghanistan loopt

   Ik weet niet wat hij daar uitzond, maar in 1945 maakten we geen omweg.
   Citaat van djon3volta
   "De weg naar Parijs en Londen loopt door de steden van Afghanistan,

   Ze waren ook in Parijs in de 19e eeuw, en niets, ze deden het ook zonder Afghaan en er is een kortere weg naar Londen.
   1. ISO
    ISO 15 maart 2013 21:02
    +1
    Nou, als je het kauwt voor mensen zoals jij, zoiets als dit: India was honderd jaar geleden een parel onder de Britse koloniën en burgemeesters, heren, collega's, bzdela alleen al door de gedachte dat de Russen de grenzen van deze kolonie zouden kunnen bereiken. Het effect van het verstoren van de geplande overval op Indiase hulpbronnen zou veel groter zijn dan de landing in Engeland.
  2. GeorgeGS
   GeorgeGS 15 maart 2013 11:20
   +1
   Om een ​​lokale oorlog te winnen, moet deze op een kwalitatief ander niveau worden gevoerd. Alle voorgaande opties zijn niet effectief.
 7. Averías
  Averías 15 maart 2013 08:14
  +5
  Ik weet niet eens wat ik hier moet zeggen. De hele wereld zit vol leugens. Er ontstaat een interessante situatie, al deze landen in het Midden-Oosten, die het "geluk" hadden om de Amerikaanse democratie in hun vel te proberen, gedragen zich buitengewoon vreemd. Aanvankelijk eisten ze massaal en hysterisch de omverwerping van hun regeringen - ze bereikten dit. En nu wat ze nodig hebben. Neem hetzelfde Egypte - wat hebben ze nu nodig? Of dat ze zo dom zijn - dat de Verenigde Staten geloofden in sprookjes over een 'mooie democratische' toekomst. Ja, alles is hier eenvoudiger, terwijl de Verenigde Staten geld gaven en allerlei premies beloofden - alles was in het roze. Als gevolg hiervan brak een roze bril en begon een vreselijke realiteit. En nog belangrijker, zo bleek - maar er is geen geld, geen werk, alles is vernietigd, buitenlandse specialisten zijn vertrokken - en zijzelf, en zij zijn zelf parasieten. Degenen die alleen weten hoe ze moeten schreeuwen op bijeenkomsten, winkels kapot maken en beroven.Het lijkt erop dat het hele Midden-Oosten een stel parasieten en plunderaars is, waar alleen vrouwen werken. En de mannen zitten in coffeeshops of verspreiden de verveling van het zwaard "Molotovcocktails", ongeacht wie. Het lijkt erop dat ze gewoon geen eigen geest hebben, nooit zijn geweest en nooit zullen zijn. Afghanistan is met zijn opiumplantages een bron van "linkse" inkomsten geworden voor alle coalitielanden. Daarom wijzen ze geld toe aan Afghanistan, heel goed wetende dat ze het met enorme rente zullen teruggeven.
  En wat betreft de leugens uit de mond van de Verenigde Staten, hehe, de hele wereld weet dat ze liegen, maar iedereen doet ijverig alsof het waar is. Paradox. Trouwens, al dat gepraat dat drugs uit Afghanistan zich voornamelijk in Rusland vestigen, is fictie. Dit is doorvoer en het grootste deel gaat naar Europa. In de Verenigde Staten zelf is het probleem van drugsverslaving een groot probleem. Maar ze liegen weer. En het feit dat de Verenigde Staten zoveel landen op de lijst hebben gezet en ze hebben genoemd als potentieel bedreigend voor de Verenigde Staten, spreekt boekdelen. Ze zeiden dit voor hun belastingbetalende burgers, ze zeggen, je ziet hoeveel vijanden, dus trek je broekriem aan en droom niet eens dat we ooit het geld dat aan militaire bedrijven is uitgegeven aan jou zullen teruggeven.
  1. Grishka100watt
   Grishka100watt 15 maart 2013 09:40
   +4
   Ik denk dat er in Egypte dezelfde rotzooi was als in het moerasgebied, vervolgens opgeblazen in de media - en hier is het resultaat. Er waren daar geen mensen, er waren, zoals je het uitdrukte, freeloaders en parasieten.
   De media is een krachtig iets, weet je.
  2. GeorgeGS
   GeorgeGS 15 maart 2013 11:27
   0
   De-uh... Alles wordt weer normaal. Er is niets nieuws onder de zon. Onder Usatii hadden we ook overal vijanden. Zelfs binnen het land. Noord-Korea is nu bedekt met vijanden. Dus wat, wil je de Verenigde Staten bevelen om achter te blijven bij een soort van Noord-Korea? Vooral omdat het een imperium is. Hoe zijn rijken zonder veel vijanden?
   1. djon3volta
    djon3volta 15 maart 2013 14:43
    +1
    Ik vraag me af hoe het nu in Libië gaat, er is iets stil en er is geen nieuws van daar wassat Is iedereen echt blij en gelukkig? Maar er is geen nieuws omdat ze er niet over berichten, misschien is Libië er als zodanig niet meer, dus zwijgen ze over het onderwerp wassat

    (Moskou, 13 maart) — De grootste vergiftiging ooit door nagemaakte maneschijn die methanol bevat, is geregistreerd in Libië. In Tripoli zijn al 51 mensen overleden.
    1. Averías
     Averías 15 maart 2013 16:29
     +3
     Onze media hebben geen belangrijker nieuws dan de verkiezing van de paus. Vergeef me - dit is een soort onzin. En hier Rusland en de paus, of we zijn overgestapt op het katholicisme, alleen hebben ze ons er niets over verteld. Hierdoor bleef de paus op dezelfde manier onopgemerkt door het nieuws dat de Finse rechtbank de acties van de sociale voogdijautoriteiten als onwettig erkende, die twee kinderen van een Russische moeder afpakte (of beter gezegd, toen de kinderen naar vader kwamen , hij gaf ze gewoon niet terug , en verbood zijn vrouw om ze te benaderen, en sociale voogdij ondersteunde... Nou, weet je nog, er was een schandaal). We hebben een heel vreemde media, ik zeg het zacht.
  3. vjhbc
   vjhbc 15 maart 2013 17:53
   +1
   het zijn niet de mensen die zich zo gedragen, het is gewoon dat de Amerikanen hebben geleerd om het meeste uit het voeden van de 5e colonne te halen in de landen waar ze chaos willen zaaien en er is maar één manier om hiermee om te gaan is fysieke vernietiging van interne verraders en een streng aanvallend informatiebeleid in het land, alle buitenlandse fondsen en verenigingen met de minste poging tot inmenging moeten worden vernietigd, elke politicus of publieke figuur die ook maar een cent uit het buitenland heeft ontvangen, moet worden neergeschoten
 8. Averías
  Averías 15 maart 2013 08:14
  0
  Ik weet niet eens wat ik hier moet zeggen. De hele wereld zit vol leugens. Er ontstaat een interessante situatie, al deze landen in het Midden-Oosten, die het "geluk" hadden om de Amerikaanse democratie in hun vel te proberen, gedragen zich buitengewoon vreemd. Aanvankelijk eisten ze massaal en hysterisch de omverwerping van hun regeringen - ze bereikten dit. En nu wat ze nodig hebben. Neem hetzelfde Egypte - wat hebben ze nu nodig? Of dat ze zo dom zijn - dat de Verenigde Staten geloofden in sprookjes over een 'mooie democratische' toekomst. Ja, alles is hier eenvoudiger, terwijl de Verenigde Staten geld gaven en allerlei premies beloofden - alles was in het roze. Als gevolg hiervan brak een roze bril en begon een vreselijke realiteit. En nog belangrijker, zo bleek - maar er is geen geld, geen werk, alles is vernietigd, buitenlandse specialisten zijn vertrokken - en zijzelf, en zij zijn zelf parasieten. Degenen die alleen weten hoe ze moeten schreeuwen op bijeenkomsten, winkels kapot maken en beroven.Het lijkt erop dat het hele Midden-Oosten een stel parasieten en plunderaars is, waar alleen vrouwen werken. En de mannen zitten in coffeeshops of verspreiden de verveling van het zwaard "Molotovcocktails", ongeacht wie. Het lijkt erop dat ze gewoon geen eigen geest hebben, nooit zijn geweest en nooit zullen zijn. Afghanistan is met zijn opiumplantages een bron van "linkse" inkomsten geworden voor alle coalitielanden. Daarom wijzen ze geld toe aan Afghanistan, heel goed wetende dat ze het met enorme rente zullen teruggeven.
  En wat betreft de leugens uit de mond van de Verenigde Staten, hehe, de hele wereld weet dat ze liegen, maar iedereen doet ijverig alsof het waar is. Paradox. Trouwens, al dat gepraat dat drugs uit Afghanistan zich voornamelijk in Rusland vestigen, is fictie. Dit is doorvoer en het grootste deel gaat naar Europa. In de Verenigde Staten zelf is het probleem van drugsverslaving een groot probleem. Maar ze liegen weer. En het feit dat de Verenigde Staten zoveel landen op de lijst hebben gezet en ze hebben genoemd als potentieel bedreigend voor de Verenigde Staten, spreekt boekdelen. Ze zeiden dit voor hun belastingbetalende burgers, ze zeggen, je ziet hoeveel vijanden, dus trek je broekriem aan en droom niet eens dat we ooit het geld dat aan militaire bedrijven is uitgegeven aan jou zullen teruggeven.
 9. Averías
  Averías 15 maart 2013 08:16
  0
  Ik weet niet eens wat ik hier moet zeggen. De hele wereld zit vol leugens. Er ontstaat een interessante situatie, al deze landen in het Midden-Oosten, die het "geluk" hadden om de Amerikaanse democratie in hun vel te proberen, gedragen zich buitengewoon vreemd. Aanvankelijk eisten ze massaal en hysterisch de omverwerping van hun regeringen - ze bereikten dit. En nu wat ze nodig hebben. Neem hetzelfde Egypte - wat hebben ze nu nodig? Of dat ze zo dom zijn - dat de Verenigde Staten geloofden in sprookjes over een 'mooie democratische' toekomst. Ja, alles is hier eenvoudiger, terwijl de Verenigde Staten geld gaven en allerlei premies beloofden - alles was in het roze. Als gevolg hiervan brak een roze bril en begon een vreselijke realiteit. En nog belangrijker, zo bleek - maar er is geen geld, geen werk, alles is vernietigd, buitenlandse specialisten zijn vertrokken - en zijzelf, en zij zijn zelf parasieten. Degenen die alleen weten hoe ze moeten schreeuwen op bijeenkomsten, winkels kapot maken en beroven.Het lijkt erop dat het hele Midden-Oosten een stel parasieten en plunderaars is, waar alleen vrouwen werken. En de mannen zitten in coffeeshops of verspreiden de verveling van het zwaard "Molotovcocktails", ongeacht wie. Het lijkt erop dat ze gewoon geen eigen geest hebben, nooit zijn geweest en nooit zullen zijn. Afghanistan is met zijn opiumplantages een bron van "linkse" inkomsten geworden voor alle coalitielanden. Daarom wijzen ze geld toe aan Afghanistan, heel goed wetende dat ze het met enorme rente zullen teruggeven.
  En wat betreft de leugens uit de mond van de Verenigde Staten, hehe, de hele wereld weet dat ze liegen, maar iedereen doet ijverig alsof het waar is. Paradox. Trouwens, al dat gepraat dat drugs uit Afghanistan zich voornamelijk in Rusland vestigen, is fictie. Dit is doorvoer en het grootste deel gaat naar Europa. In de Verenigde Staten zelf is het probleem van drugsverslaving een groot probleem. Maar ze liegen weer. En het feit dat de Verenigde Staten zoveel landen op de lijst hebben gezet en ze hebben genoemd als potentieel bedreigend voor de Verenigde Staten, spreekt boekdelen. Ze zeiden dit voor hun belastingbetalende burgers, ze zeggen, je ziet hoeveel vijanden, dus trek je broekriem aan en droom niet eens dat we ooit het geld dat aan militaire bedrijven is uitgegeven aan jou zullen teruggeven.
 10. igor36
  igor36 15 maart 2013 08:20
  0
  Alles wordt heel eenvoudig: de Amerikanen zeggen dat de doelen van de operatie zijn bereikt, in Afghanistan maakt het niet meer uit wie er wint, de verkiezingsuitslag wordt door de hele klotewereld erkend en je kunt eruit.
 11. igor36
  igor36 15 maart 2013 08:22
  0
  Alles zal heel eenvoudig zijn: de Amerikanen zeggen dat de doelen van de operatie zijn bereikt, er worden verkiezingen gehouden in Afghanistan wie wint maakt niet meer uit, de uitslag van de verkiezingen wordt erkend door de hele klotewereld en je kunt eruit.
 12. Hijsen
  Hijsen 15 maart 2013 08:45
  +5
  En ik herinner me een van de programma's op tv. Ik weet het niet precies meer, maar de betekenis is als volgt: ze toonden de locaties van een van de Sovjet-garnizoenen 20 jaar later, ze lieten de commandant zien, die ook met een filmploeg naar deze plaatsen kwam en commentaar gaf en dirigeerde, dus om te spreken, een excursie, en zo ontmoetten ze onderweg een Afghaanse oude man met een muilezel, die een beetje leek op de oudste van een nabijgelegen dorp. Deze oude man herkende de commandant en vroeg uit oude herinnering om de door de overstroming weggespoelde brug te repareren, die ooit was gebouwd en onderhouden door het Sovjetleger toen ze in Afghanistan waren ...
  Daar liggen trouwens nog genoeg roestige skeletten van Sovjet-uitrusting langs de wegen.
  Dit programma werd vroeger elke week vertoond in Rusland, helaas weet ik de naam niet meer, zoiets als "Ik dien Rusland"
 13. Apollo
  Apollo 15 maart 2013 08:47
  +4
  citaat - de Afghaanse president, die perfect de terugtrekking en het verlies van de Amerikanen ziet, en tegelijkertijd zijn eigen naderende nederlaag (waarschijnlijk het tragische einde), probeert zijn "achterhoede" te dekken. Desalniettemin is het onwaarschijnlijk dat het resterende jaar voor de verkiezingen zijn rating onder de Afghanen zal verhogen. Karzai zal de geschiedenis ingaan als een Amerikaanse "marionet". Het is niet bekend wie er in plaats van Karzai aan de macht komt, maar één ding is duidelijk: de Taliban zullen deelnemen aan het verkiezingsproces.

  er is een echt koopjetussen aan de ene kant Karzai, aan de andere kant de Amerikanen, en aan de derde kant de Taliban.. De vraag is wie en hoe zal kunnen onderhandelen over meer voorkeuren voor zichzelf.
  Karzai is een politiek lijk en ik zie hem niet in het nieuwe scenario.Hij heeft nu een andere taak om zijn leven te redden, daarom klimt hij uit zijn vel.
 14. BARKA
  BARKA 15 maart 2013 09:09
  +9
  Het succes van de Verenigde Staten in Afghanistan ligt voor de hand, maar alleen op het gebied van landbouw wanneer de enige plant groeit die daar groeit, en in de rest ....
 15. MRomanovich
  MRomanovich 15 maart 2013 09:18
  +2
  Amerikanen zijn nooit bijzonder belast geweest met drugs, toch maakt dit deel uit van hun cultuur, maar het feit dat deze drugs naar ons toe komen, is een groot pluspunt voor hen. We hebben helaas geen gereedschap dat op de een of andere manier bestand is tegen de toestroom van Afghaans gif. Het is onmogelijk om alle aanvoerkanalen te blokkeren, om iedereen die vervoert te pakken te krijgen, des te onmogelijk om alle drugsverslaafden te isoleren zodat ze geen consumenten meer hebben. In dit geval blijft alleen sabotage over, niet alleen gericht op leveranciers, maar vooral op de plantages zelf. Hier moeten mannen uit de wetenschap het proberen, zodat hun papaver niet groeit of groeit. Dit ziet er natuurlijk allemaal te simpel en naïef uit, maar er is echt geen andere uitweg.
 16. bubbel5
  bubbel5 15 maart 2013 09:21
  +3
  Dat is alleen omdat amers het bestaan ​​op deze planeet niet waard zijn
  1. Vanek
   Vanek 15 maart 2013 09:30
   +4
   En ook op anderen lachend
 17. Vlaanderen
  Vlaanderen 15 maart 2013 09:52
  +4
  En dat onze wetenschap slapend is, geef je de coloradokever voor klaprozen en cannabis !!! drankjes
  1. GeorgeGS
   GeorgeGS 15 maart 2013 11:30
   +1
   Citaat van vladeinord
   En dat onze wetenschap slapend is, geef je de coloradokever voor klaprozen en cannabis !!!

   Duc, die is er al, zie hierboven. Het draait allemaal om levering.
  2. tomas.09
   tomas.09 15 maart 2013 18:03
   -1
   Raak cannabis niet aan
 18. Koffers
  Koffers 15 maart 2013 10:08
  +1
  We hebben helaas geen gereedschap dat op de een of andere manier bestand is tegen de toestroom van Afghaans gif.

  Er zijn geen instrumenten, maar verlangens. Als de "Stad Zonder Drugs", waar alleen activisten zijn, "dots" en hucksters vindt, en de politie ziet het niet ronduit, dan is het een aandeel. Ik denk hetzelfde met grote partijen. Plus geldstromen aan de andere kant, ze zullen ook veel interessante dingen laten zien. Er zou een doel zijn, maar er zullen middelen zijn!
 19. krokodil25
  krokodil25 15 maart 2013 10:18
  0
  Het is noodzakelijk om een ​​vacuümbom op de velden te laten vallen, het zal alles tot op de wortel verbranden. Wat houdt ons tegen?
  1. GeorgeGS
   GeorgeGS 15 maart 2013 11:33
   0
   Citaat van: krokodil25
   Wat houdt ons tegen?

   Tot zover de Amerikaanse aanwezigheid.
 20. Dart Weyer
  Dart Weyer 15 maart 2013 10:24
  +1
  wat kunnen we zeggen over een land dat in eigen land drugs in volle gang legaliseert!? laat de longen - hennep, maar dan komt er meer!
  Trouwens - over het eeuwige geschil AK-M16 - bovenaan de post op de foto is de jager met de AK een Amerikaan, ik denk niet dat hij hem heeft gesleept omwille van de foto
 21. _Igor_
  _Igor_ 15 maart 2013 10:32
  +1
  amers met hun activiteiten zorgden voor 1 groot probleem voor ons en dit was hun doel
  Ik sluit de mogelijkheid van een provocatie niet uit, die ons zou moeten provoceren om troepen te sturen.
  PS Ze gooiden amers van papaver kreupelhout in dit kampvuur en dumpten met een gevoel van voldoening
  1. DDR
   DDR 15 maart 2013 21:06
   0
   Citaat van: _Igor_
   Ik sluit de mogelijkheid van een provocatie niet uit, die ons zou moeten provoceren om troepen te sturen.

   Al een keer ingevoerd, dat is genoeg. Hoeveel jongens keerden niet terug naar hun moeder. Kan een klaproos worden verbrand met behulp van luchtvaart of UAV's, of wat voor soort insect is er? Sorry, ik ben niet goed in Latijn.
 22. promotie
  promotie 15 maart 2013 11:09
  0
  De komst van de Amerikanen heeft de heroïnesmokkel natuurlijk naar een nieuw niveau getild, maar zelf zijn ze op zijn zachtst gezegd niet enthousiast over wat er in Afghanistan gebeurt. Zoals Mamontov een film maakte over het moderne Afghanistan. Dit is een land waar 80% van de bevolking gebonden is aan "middelen". Kinderen leren marihuana van jongs af aan. Daar is al een genetisch op drugs gebaseerde generatie opgegroeid, die zonder papaverplantages de zin van het bestaan ​​niet ziet. De Yankees halen hun schouders op, niet wetend wat ze moeten doen. Het lijkt erop dat er zwakke pogingen worden ondernomen om de verspreiding van papaverplantages tegen te gaan, maar hun bevel stelt ondubbelzinnig dat om drugs te bestrijden, je slechts 50% van de bevolking van het land hoeft te vernietigen. Nooit en onder geen enkele omstandigheid zullen ze het land ploegen en tarwe verbouwen of in fabrieken werken. Dit is hetzelfde. dat in Somalië, waar al een hele generatie is opgegroeid in de oorlog, dat behalve piraterij niets weet.
 23. Strashila
  Strashila 15 maart 2013 11:12
  +1
  Wat zal je verbazen ... sinds de jaren 50 van de vorige eeuw hebben de Amerikanen een onverholen verlangen naar landen die niet alleen rijk zijn aan olie, maar ook aan drugs ... de oorlog in de Gouden Driehoek ... Vietnam, Laos, Cambodja ... Colombia ... Afghanistan , het is noodzakelijk om te betalen voor het werk van particuliere legers van terroristen ... en de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken wil niet schijnen ... drugs dienen als een dollarvervangende valuta. worden eigenlijk biologische wapens ... voeg een beetje chemie toe en films die niet alleen over zombies gaan, worden werkelijkheid.
 24. Region65
  Region65 15 maart 2013 11:40
  +2
  de drugshandel ondermijnt de Amerikaanse belangen ... nou ja,))) tegelijkertijd ondersteunt dezelfde drugshandel (echt waar) de miserabele economie van groen toiletpapier (met zijn laatste benen)
 25. Rrrrr
  Rrrrr 15 maart 2013 11:46
  +3
  De Amerikanen maken cadeaus voor ons klaar. Ik wil u eraan herinneren dat zodra de Amers Afghanistan binnenkwamen, de Taliban zich tot ons wendde voor een beetje hulp in de vorm van inlichtingen en militair-technische samenwerking. De onze weigerde en Lavrov, als een ervaren manager)), pochte, zie je, ze wendden zich tot ons, maar wij weigerden. En wat daarna om jullie allemaal op de kop te kloppen en snoep te geven. Ze hebben zo'n kans gemist om deel te nemen aan evenementen, politiek gewicht te hebben, enz., zoals sukkels (Iedereen leert het ons, ze hebben het al op een presenteerblaadje gebracht, en we zijn allemaal dom ... En oh, waarom niet ze luisteren naar ons, hysterie Ai meten met twee maten. Je moet je hoofd draaien en vooruit denken. Specifieke situatie: De Fransen trappen door met het opheffen van het embargo op militaire leveringen aan Syrië. Fast forward een maand geleden: Mali bracht Franse troepen binnen en we renden om te helpen, laten we een lift geven, we zijn kameraden, en alle troeven zijn weer gespeeld! bedenk hoe het kan worden gebruikt, er zijn Toearegs op dezelfde plek, en dan is het Afrika, uranium, diamanten. .. Invloed... We hadden onze bezorgdheid over de situatie moeten uiten door gezanten naar de regering en andere partijen in het conflict te sturen (en er zijn niet alleen bevroren Wahhabi's). Mijn collega's van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Inlichtingen, Poetin , ze hebben het weer verpest! Verdomme, als mensen niet in het veld werken, ontsla ze dan! Zorg voor geletterde mensen. De tijd gaat voorbij.
 26. Pacifist
  Pacifist 15 maart 2013 11:48
  +3
  Helaas is de enige manier om deze hypocriete wezens op het informatiefront te bestrijden, de waarheid harder te schreeuwen dan zij. Wij hebben hier nog steeds problemen mee. Een bedrijf dat objectieve informatie en analyses levert over de situatie in Afghanistan en andere landen waar ze tussenbeide kwamen, zou hen in hun broek laten plassen ... dit is ernstiger dan een militaire dreiging. Dit is wat je moet leren. Ondertussen worden alleen zij gehoord, niemand zal nadenken over hoeveel hun onzin overeenkomt met de werkelijkheid. De leek is voor het grootste deel dom en lui ... en nog meer in het Westen. Het is noodzakelijk om met een voorhamer op zijn hersenen te kloppen. bullebak
 27. zilver_roman
  zilver_roman 15 maart 2013 12:25
  0
  Er is een voorstel om Amerikaanse 'vrienden en partners' te helpen.
  In de Russische Federatie is een uitstekend "orgaan" gecreëerd - de SSO (Special Operations Forces). De doctrine van de Russische Federatie stelt dat speciale operaties zowel BINNEN HET LAND als "BUITEN" kunnen worden uitgevoerd, d.w.z. buiten zijn grenzen.
  Aangezien plantages vaak honderden of zelfs duizenden hectaren beslaan, denk ik dat het heel gemakkelijk is om ze te vinden. En aangezien de plantage al meer dan een maand plaatsvindt, is het helemaal eenvoudig.
  Er is zoiets geweldigs als napalm, dat de "barbaarse Vietnamezen" die werden gebruikt door "dappere Amerikaanse strijders voor wereldvrijheid en onafhankelijkheid" perfect uitbrandde. Waarom zou u dit "middel om de Vietnamezen te verbranden" niet gebruiken bij het verbranden van plantages ???? Ik begrijp dat na zo'n luchtmachtaanval op plantages de helft van Azië "rokerig" zal zijn wassat .
  Maar serieus, drugshandel (80% - dat is een groot aantal verbijsterd) is een van de ernstigste bedreigingen voor de Russische Federatie, veel belangrijker dan allerlei soorten Taliban, terrorisme, enz.! Napalm is natuurlijk een radicale remedie, ik weet zeker dat er meer humane zijn. Dit is een vraag voor de experts.
  Het is noodzakelijk om de arme Yankees te helpen deze puinhoop op te ruimen en eindelijk de Afghaan van de plantages te zuiveren. Zaai ze tenminste met peterselie, en het zal goed zijn lol
  1. elmi
   elmi 15 maart 2013 15:11
   +6
   Er zijn goedkopere methoden om met papaverplantages om te gaan - het besproeien van papaverziekten door drones, ik herhaal dat de methode al lang is getest.
   1. zilver_roman
    zilver_roman 18 maart 2013 17:20
    0
    blijkbaar was er daarom een ​​zekere misoogst.De arme tsroesjniks klagen dat de schaarste naar buiten kwam. betekent geprobeerd, MAAR NIET WEINIG!

    het maakt helemaal niet uit hoe je het moet doen, roei gewoon deze rotzooi uit !!!
 28. 689valera
  689valera 15 maart 2013 12:36
  +2
  We moeten deze plantages bombarderen met onze vliegtuigen, alles verbranden onder een open veld!!!
 29. viruskvartirus
  viruskvartirus 15 maart 2013 12:37
  0
  Alles is voor iedereen duidelijk ... de vraag is - wat te doen? Het lijkt erop dat amers in Afghanistan gunstig zijn. Dus tenzij je de wetenschap belast met het creëren van ziektes voor de papaver...
 30. zao74
  zao74 15 maart 2013 12:48
  0
  Amers zijn overal en doen alles alleen maar voor het deeg. Dit is hun god tot wie ze bidden.
 31. zwart
  zwart 15 maart 2013 13:28
  +3
  Afghanen hebben een specifieke mentaliteit. Als ze iets niet met geweld ontvangen, wordt dit gelijkgesteld met een manifestatie van zwakte. Toen we ziekenhuizen en energiecentrales voor ze bouwden en ze in rubberen overschoenen stopten, beschouwden ze dit als onze onzekerheid en geschenken omdat ze ons niet sloegen. Daarom zijn ze in het begin vrienden met degenen die ze geven, maar dan beginnen ze zeker vrienden tegen te worden. Daarom is vreedzame samenwerking daar a priori onmogelijk.
  Aan de andere kant kregen de Taliban, gecreëerd door de handen van de Verenigde Staten, in feite een economische basis op de bodem van Afghanistan. De drugshandel zal het dominante kenmerk van het gebied worden en de Taliban zullen onvermijdelijk de macht grijpen. TK deze jongens zullen niet stilzitten - dan zal Centraal-Azië branden in het oorlogsvuur, zij het niet onmiddellijk.
  Wat moeten we doen?
  1. Verstevig de border met 10 rijen doornen.
  2. Voor drugshandel om de doodstraf in te voeren.
  1. BOREN
   BOREN 15 maart 2013 14:07
   +2
   Daar ben ik het mee eens. Ik wil een artikel toevoegen.
   3. Voer met spoed visa in voor Tadzjikistan, Oezbekistan, enz.
 32. Che
  Che 15 maart 2013 14:34
  +1
  Dit alles herinnert er eens te meer aan dat ISAF naar huis gaat zonder zoute slurpen en enorme sommen (geld van de belastingbetaler) te verspillen, maar ook dat de Taliban binnenkort aan de macht zullen komen in Kabul. Heel officieel - via verkiezingen. En de mislukte Democraat Mr. Karzai krijgt politiek asiel in de Verenigde Staten. Alleen om het Witte Huis zijn huid te laten redden, hoeft hij minder te vloeken bij de VS en de NAVO. Niet dat ze hem op het laatste moment zullen 'vergeten'.

  Misschien kunnen we de Taliban helpen, ze de amers in hun reet laten trappen. Om de hersenen aan te zetten.
 33. Gari
  Gari 15 maart 2013 16:32
  +3
  Ik heb een keer geschreven, ik herhaal het nog een keer
  De Taliban in Afghanistan zijn erin geslaagd om het meest effectieve drugscontrolesysteem ter wereld op te zetten. Deze conclusie staat in een rapport opgesteld door professor Graham Farrell van de Universiteit van Loughborough.
  In de jaren negentig was Afghanistan de belangrijkste producent van heroïne. De harde maatregelen van de Taliban die toen aan de macht waren, hebben ertoe geleid dat de wereldwijde heroïneproductie tegen 90 met tweederde is verminderd.
  Sinds juli 2000 heeft het Taliban-regime een verbod ingesteld op de teelt van papaver, waaruit heroïne wordt geproduceerd.
  "De aanpak was vrij eenvoudig - de dreiging van volledige vernietiging van de plantages en nogal harde straffen tegen overtreders - Van bijzonder belang is hoe deze maatregelen op lokaal niveau werden geïmplementeerd."
  Boeren die betrapt werden op het kweken van papavers werden besmeurd met zwarte gezichtsverf (wat in de islam als een zware straf wordt beschouwd) en publiekelijk door de straten geparadeerd. Ook de daders belandden in de cel.
  Als gevolg van deze maatregelen is de papaverteelt in door de Taliban gecontroleerde gebieden vrijwel gestopt en is de aanvoer van heroïne in de wereld met 65% afgenomen.
  Tegelijkertijd was het na de start van de Amerikaanse operatie en de val van het Taliban-regime in Afghanistan dat een recordstijging van de productie van opium begon (ruwe opium is een verdovende grondstof voor de productie van heroïne), die in de herfst van 2005 naderde een recordhoogte van 15.000 ton per jaar
  “De Mujahideen van de Taliban ... stopten de productie van opium in Afghanistan, maar na de invasie van Amerikaanse terroristen ... werd Afghanistan de grootste leverancier op de wereldmarkt. Tot op heden, na de Amerikaanse invasie en de inzet van meer dan 150000 Amerikaanse troepen, hebben ze het land veranderd in 's werelds grootste papaverveld", aldus de Taliban in een verklaring.
 34. Algor73
  Algor73 15 maart 2013 16:44
  +3
  Afghanistan kan niet worden verslagen, je kunt er alleen maar vrienden mee zijn. Dit is een bergachtig land, de Middeleeuwen, en het planten van een vreemde cultuur is ondenkbaar. Wat de Amerikanen daar wilden bereiken, is mij nog steeds niet duidelijk. Maar het feit dat ze het opnieuw hebben verpest - en geen goed idee.
  1. Zeus
   Zeus 16 maart 2013 11:26
   0
   Kijk naar de geschiedenis van Afghanistan en je zult zien dat dit land voortdurend door iemand werd bezet. Ze mochten het stenen tijdperk niet verlaten. Een paar decennia in de vorige eeuw lieten ze het vrij, en toen begonnen ze het opnieuw het stenen tijdperk in te hameren. Dus de woorden van de kapitein van de training in de film van de 9e compagnie, gespeeld door Alexei Serebryakov: "In de hele geschiedenis is niemand er ooit in geslaagd Afghanistan te veroveren" zijn een fictie van de scenarioschrijvers. Of ze het hebben verpest of niet, hangt af van de doelen die ze zichzelf hebben gesteld. Als de doelen de drugsverslaving van de volkeren van Rusland en de geyropes en de verspreiding van conflicten in Azië waren, dan hebben ze hun doelen bereikt.
 35. vk21
  vk21 15 maart 2013 16:59
  +6
  Laat me een paar woorden zeggen tot de veteraan van Zenit, Kaskadov, Vympel, die Afghanistan in 89 verliet en daar veel vrienden achterliet. Over het algemeen is het artikel goed geschreven, maar het was gebaseerd op open bronnen. Velen van hen verspreiden openhartige onzin. Hier is slechts een voorbeeld: een link naar de Tadzjiekse krant Digest Press, die spreekt over de teelt van hennep in 22 provincies van Afghanistan. Dit ondanks het feit dat er nu 34 provincies zijn (bij ons waren dat er van 25 tot 29 provincies). De auteur heeft gewoon geen idee onder welke omstandigheden hennep groeit. Meer dan de helft van Afghanistan is de Hindu Kush, ten zuiden ervan - de hitte van maart en de Registan-woestijn. Daar werd tarwe verbouwd op geïrrigeerde open plekken in de buurt van de dorpen. Ongeveer dezelfde "struikel" en andere verwijzingen, behalve Karzai's beschuldigingen van Amerikanen die nauwe banden hebben met de Taliban. Overigens komt Hamid Karzai zelf van de Durrani-stam, een verre afstammeling van Ahmad Shah Durrani, die Afghanistan heeft gesticht. Na nog eens zes maanden van ons verblijf daar, probeerden we het Kremlin op de hoogte te brengen van de precaire positie van B. Karmal, aangezien hij niet beantwoordde aan de historisch gevestigde hiërarchie van de Afghaanse samenleving. De leiding van de Unie liet zich meeslepen door de politisering van alles en trapte in hun illusies. Nu treedt het "politburo" van het Witte Huis uit Washington vol vertrouwen in de voetsporen van het Politburo van de CPSU. Ze hebben hun eigen illusies, maar de hark en ze zullen nog pijnlijker worden geneukt. Niet alleen voor Afghanistan.
  1. Sandov
   Sandov 15 maart 2013 21:23
   +1
   vk21

   Nou ja, die van ons heeft tenminste iets gecreëerd, amers vernietigen alleen. Het regionale comité van Washington zal zeker een eigen comité krijgen, maar het is jammer voor het geruïneerde land.
 36. MRomanovich
  MRomanovich 15 maart 2013 17:15
  0
  Citaat: Zwart
  Voer de doodstraf in voor drugshandel.

  terwijl de onze democratie spelen, zal dit niet gebeuren, en alles is tijd om langzaam uit de situatie te komen waarin ons constant wordt gevraagd om in een gemeenschappelijke zandbak te mogen spelen.
 37. _Vergeven_
  _Vergeven_ 15 maart 2013 18:27
  0
  Het zal buitengewoon moeilijk zijn om de stroom drugs naar het grondgebied van Rusland te stoppen, aangezien ambtenaren ook een enorm lekkernij van deze taart hebben. En wie zal zijn feeder daadwerkelijk bedekken en een kolossale buit brengen? Natuurlijk zal niemand dit doen. Het blijkt een vicieuze cirkel... Helaas...
  Bedankt voor de review, Oleg. Zoals altijd van hoge kwaliteit en zonder "water")
 38. knn54
  knn54 15 maart 2013 18:48
  +5
  Sir Rodrik Braithwaite behoort tot de elite van de Britse samenleving. Hooggeplaatste diplomaat, Britse ambassadeur in Moskou (1988-1992), adviseur van de premier, hoofd van het Gemengd Comité voor informatiediensten (inlichtingen) ...
  “Ik ben in Afghanistan geweest. En hij stelde daar de vraag: wanneer leefde je beter - nu of onder de Russen? Het is interessant dat alle Afghanen zelfs de formulering van de vraag dom vonden. Elk van hen antwoordde: "Natuurlijk was het beter onder de Russen." Dat zei iedereen. Ze legden uit dat er toen werk was, maar nu niet meer. Toen was er elektriciteit, maar nu niet meer. Toen was het min of meer rustig in Kabul, nu niet meer. Tegelijkertijd herinnerden sommigen zich met nostalgie aan president Najibullah en verzekerden ze dat hij de uitdagingen van vandaag het hoofd zou kunnen bieden.
  In Herat had ik een ontmoeting met een oude man die negen jaar lang tegen de jouwe heeft gevochten, daarna tegen de Taliban en nu, vermoed ik, tegen de Amerikanen. Hij zei ook dat het beter was met Shuravi. Ik vroeg: "Maar waren de Russen niet brutaler dan de Amerikanen?" "Helemaal niet", antwoordde hij. “Het waren eerlijke krijgers, ze vochten oog in oog met ons. En de Amerikanen zijn bang, ze vermoorden onze kinderen en vrouwen met bommen uit de lucht.”
  PS "SOVJET" -beroep moet nog steeds worden verdiend ...
 39. WS
  WS 15 maart 2013 19:33
  +1
  In de loop van Brzezinski's jeugd gaf een van de Russen een steile pendel in zijn jeugd. Dus haat voor de onze komt van hem.
  1. fzr1000
   fzr1000 15 maart 2013 20:33
   +1
   Psheko-Jodendom van it pret.
 40. AlNikolaich
  AlNikolaich 15 maart 2013 22:28
  +1
  Ik las en dacht.
  Over papaver en Ganzhiba's. Het is niet alleen nodig om op industriële schaal te beginnen met de productie van ongedierte van deze planten, maar ook om genetische variëteiten van papaver en marihuana te ontwikkelen die geen verdovende alkaloïden bevatten, met als doel doorzaaien in plantages. Het resultaat is de opkomst van hybriden met een lagere medicijnproductiviteit, en in volgende generaties tot nul. Het is goed mogelijk. Ik zag plantages van technische hennep in Mordovië. Struiken drie meter. Volgens de lokale bevolking genetisch gemodificeerd en niet "pin". De grens met Afghanistan moet op de strengste manier worden gesloten. Het liefst met mijnenvelden. Zodat de vlieg niet vliegt. Laat ze in hun eigen pap koken en elkaar natmaken. Na het einde van de DRA hebben we geen vrienden meer in Afghanistan.
 41. specKFOR
  specKFOR 16 maart 2013 01:53
  0
  zoals u begrijpt, zal niemand ooit de grens sluiten of mijnen! Drugs zijn een bedrijf waarvoor ik niet alleen geld ontvang van producenten en distributeurs, maar ook van staatsmannen! bepaalde "jongens" zullen niet uit de macht worden "verwijderd" . En het is onwaarschijnlijk dat de NAVO Afghanistan de komende jaren zal verlaten 5. Volgens geruchten en gissingen Ukr. het contingent zal binnenkort het aantal ISAF aanvullen, dus we zullen rechtstreeks vanuit Kosovo gaan om de belangen van een "vriendschappelijk" beleid voor ons en vooral DEMOCRATIE te "verdedigen" !!!
 42. Prapor Athos
  Prapor Athos 16 maart 2013 06:20
  0
  Citaat: Algor73
  Afghanistan kan niet worden verslagen, je kunt er alleen maar vrienden mee zijn. Dit is een bergachtig land, de Middeleeuwen, en het planten van een vreemde cultuur is ondenkbaar. Wat de Amerikanen daar wilden bereiken, is mij nog steeds niet duidelijk. Maar het feit dat ze het opnieuw hebben verpest - en geen goed idee.

  Welnu, de Kozakken wonnen ooit toen ze naar India gingen, ze namen de Afghaan mee naar de hoop, maar lieten het als onnodig achter!
 43. Verbrandingsmotor
  Verbrandingsmotor 16 maart 2013 08:43
  -1
  Amers uit Afghanistan gaan helemaal niet weg. Ten eerste zijn China, Iran, India en Rusland dichtbij. Ten tweede zijn er in Afghanistan heel veel mineralen ontdekt door Sovjetgeologen.
 44. Zeus
  Zeus 16 maart 2013 11:12
  0
  Er was informatie dat Albanese kooplieden na de oorlog in Joegoslavië zonder werk kwamen te zitten, en aangezien ze alleen maar konden handelen, organiseerden de Yankees via hen de handel in Afghaanse drugs in alle landen van de geyropa. Naast leveringen aan Rusland gaan er veel grondstoffen naar Albanië, waar heroïne van wordt gemaakt en Albanezen het naar Europese landen smokkelen en verkopen, waarbij ze geld naar hun families sturen. Het zou me niet verbazen als blijkt dat de nacro-laboratoria zich op het grondgebied van de militaire basis van Yankee in Albanië bevinden. En in een film, zoals deze infa, ging het over de oorlog in Joegoslavië.
  1. vk21
   vk21 16 maart 2013 12:11
   -1
   De geschiedenis van opium en zijn derivaten op ons continent is zeer oud. Het voorouderlijk huis van dit medicijn wordt beschouwd als een zone die bekend staat als de Gouden Driehoek. Opium werd veel gebruikt in de geneeskunde, het werd 'verwend' in de hoogste kringen, waarvan zelfs in beroemde romans een herinnering werd bewaard. De introductie van dit medicijn bij de massa is begonnen door de Britten, die China waren binnengedrongen. Interessant hoofdstuk uit de geschiedenis. Lange tijd werd er een stabiele route naar Europa aangelegd via India, Afghanistan, Perzië en Turkije. Verder - in Albanië werd opium "in gedachten gebracht" in heroïne en in Joegoslavië werd een overslagbasis gecreëerd. In de twintigste eeuw kwam deze visserij onder controle van de Verenigde Staten. Van zijn inkomen werden veel speciale operaties gefinancierd en de hele Amerikaanse democratie was tevreden - er werd bijna geen geld uit de begroting uitgegeven voor allerlei "Patrice Lumumb" en andere "stormen in de woestijn". Met de introductie van de OKSV werd dit pad veel ingewikkelder, omdat we niet minachtten om met de lokale oudsten te communiceren en hen niet met geweld onder druk zetten. De meerderheid van de Afghanen heeft tegenover een grote Sovjetkolonie een uitstekende markt verworven voor allerlei soorten rotzooi en een bron van echte hulp in het dagelijks leven. Nu is het beeld erg vertekend. Papaver werd niet alleen gekweekt door de Afridi- en Shinwari-stammen uit het NWFP van Pakistan, maar ook in Afghanistan zelf. Je kunt veel vertellen over dit (Afghaanse) onderwerp - het is jammer om hier een plaats in te nemen.
 45. Vasya
  Vasya 16 maart 2013 16:16
  0
  Ik heb het, niet helemaal, misschien juist, gevoel dat we de betrekkingen met de Taliban moeten herstellen. Ze stoppen alle drugs, kijken niet meer naar het noorden. We geven ze Saoedi-Arabië, zowel Jemen, Israël als Qatar. Pakistan zonder Kasjmir. De rest is bespreekbaar.