militaire beoordeling

Mishanded Kozakken, of twee aan de kant, de onze zijn er niet ...

194
Mishanded Kozakken, of twee aan de kant, de onze zijn er niet ...

Ik kom uit een militaire familie en sinds mijn kindertijd herinner ik me deze slogan: "Er is zo'n beroep - om het moederland te verdedigen!" En nu ik zie hoe het schandaal rond de afgevaardigde Gudkov Jr. oplaait, denk ik: je vaderland verraden is ook een beroep? Of is het een gemoedstoestand? Deze история achtervolgt me, maar hoeveel ik er ook over nadenk, ik kan er gewoon niet achter komen wat erger is: professionele anti-staatsactiviteit gevoed door handelsbelangen, of dezelfde soort acties gepleegd om persoonlijke ideologische redenen? Zelfs voor mij, een gediplomeerd psycholoog en politicoloog, is dit een probleem.

Natuurlijk denk ik er niet aan om Dmitry Gudkov van spionage te beschuldigen. Het is onwaarschijnlijk dat deze jonge, glamoureuze afgevaardigde op dit moment serieus geïnteresseerd is in speciale diensten, hij heeft nog niet eens het niveau van een invloedrijke agent bereikt. Maar hij is er al in geslaagd zijn land te verraden. Het lijkt erop dat er zoiets bestaat: hij sprak net in de VS op een internationaal forum. Praktisch een "onschuldige grap" van een jonge afgevaardigde die niet erg goed thuis is in de fijne kneepjes van de wereldpolitiek en de activiteiten van speciale diensten. Maar hij sprak op het Freedom House-forum. Het wordt georganiseerd en geleid door huidige en gepensioneerde CIA-officieren. Elke min of meer competente politicoloog zal dit bevestigen (niet een van degenen die op televisie iets mompelt ter verdediging van Gudkov).

Dezelfde CIA-officieren voeren trouwens de selectie van forumdeelnemers uit. Daarom een ​​aparte vraag: hoe Gudkov, die zichzelf de zoon van een verkenner noemt, daar kwam. Taki kwam op de een of andere manier binnen, en vanaf het podium van het forum probeerde hij oprecht de Russische staat, de binnenlandse politieke elite en vooral de president in diskrediet te brengen, door te zeggen dat Vladimir Poetin onrechtmatig de macht in het land had gegrepen. "After Poetin's hardhandig optreden" - deze passage klonk openlijk in de toespraak van de plaatsvervanger. (“Crackdown” betekent in vertaling: “krachtige invloed”, “repressieve actie”, “strafmaatregelen”, “onderdrukking van verzet”). En laten we er nu eens over nadenken: de keuze van het volk, per statuut een ambtenaar, gaat naar een forum dat op zijn zachtst gezegd door 'onvriendelijke structuren' wordt gehouden. En op dit forum roept hij zo'n machtige militair-politieke machine als de CIA op om Rusland te helpen in de strijd tegen corruptie. Nodig dus zonder aarzelen de auteurs en organisatoren van de zogenaamde "Arabische Lente" uit in uw land, waarvan de bloedige gevolgen alleen maar afschuwelijk kunnen worden genoemd! Toen hij op het Amerikaanse forum sprak, herinnerde Gudkov Jr. zich dit niet eens. Aan de andere kant riep hij, zonder enig gewetenswroeging - in feite in het openbaar - specialisten in "kleurenrevoluties" op om het werk genaamd "Russische winter" te voltooien (denk aan de gebeurtenissen in Moskou van afgelopen december, ook hier zou niet zonder hen kunnen)! En dit is al te veel voor elke oppositionele, en er is niets te zeggen over een ambtenaar.

Het is tijd om de Novgorod posadnik Gostomysl in herinnering te roepen, die duizend jaar geleden naar Rurik kwam met de woorden: “Ons land is groot en overvloedig, maar er is geen orde in. Kom en bezit ons!" Rurik weigerde niet, hij kwam. En wat moeten we nu verwachten van de openlijke verschijning van heren van de CIA als schijnbaar vrijwillige en belangeloze strijders tegen corruptie, maar in feite strijders tegen de Russische politieke elite en Rusland als zodanig?

Ik weet niet wat voor soort inlichtingenofficier Gudkov Sr. daar was, maar ik begrijp gewoon niet waar Gudkov Jr. zo'n ideologische oriëntatie kreeg. Nou, is het niet van papa? Geen wonder dat ze in Rusland zeggen: "de appel valt niet ver van de boom." Maar het lijkt mij dat de zoon van een verkenner in zijn daden zijn vader overtrof. Je zou hier natuurlijk om kunnen lachen, samen met de CNN-presentator, die me vanaf het tv-scherm vertelde dat de Russen, samen met het geld, afval van de hut naar Amerika begonnen te brengen. Maar om de een of andere reden is het niet grappig. Ik noem mensen als Gudkov "wisselaars" en ik herinner me altijd de woorden van Gleb Zheglov gericht aan een voormalige kameraad die bang werd en Fox als gevolg daarvan verloor: "Verdomme! Je hebt ons allemaal verraden!"

Overigens is het merkwaardig dat alle luidste politieke schandalen van de afgelopen tijd verband houden met het plaatsvervangend korps in ons land. De huidige bijeenroeping van de Doema is over het algemeen de kampioen voor het hele bestaan ​​van de Tweede Kamer van de Federale Vergadering. Ik ben al niet meer verbaasd over alles wat daar gebeurt, en ik wacht tot de schandalige golf zich verspreidt naar de Federatieraad. Maar vergeleken met Gudkov lijkt elke oligarch die zijn plaatsvervangend mandaat heeft verloren een onschuldig en slim persoon te zijn. In zijn geval zou het misschien nuttig zijn om het strafrechtelijke artikel over verraad in herinnering te roepen.

Ik ben echt niet jaloers op Sergei Mironov. De meeste vuile Doema-schandalen zijn verbonden met A Just Russia. En de politieke niche die zijn partij inneemt, is veelbelovend en daarom aantrekkelijk. Hoe een ander het ook opvat...

Maar dit is trouwens wat er wordt gezegd. En over Gudkov misschien ook genoeg. Hij is tenslotte maar een pion. Misschien nog erger - een marionet in de handen van ervaren poppenspelers die een goed geplande ideologische informatieoorlog voeren tegen Rusland. En deze "vrijwillige" en "ongeinteresseerde" speciale agenten-poppenspelers hoeven over het algemeen niet eens naar Rusland te worden geroepen. Ze zijn er al en voelen zich thuis. Ik ontmoet voortdurend vertegenwoordigers van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken op verschillende fora en conferenties die ons openlijk en onbeschaamd vertellen over hun negatieve houding ten opzichte van Rusland.

Ik heb er veel over geschreven en gesproken. De meest gedetailleerde in februari van dit jaar, commentaar op het volgende Gaidar-forum dat in Moskou wordt gehouden onder de luide titel: "Rusland en de wereld: uitdagingen van integratie." In mijn artikel getiteld "Ze spraken over Rusland, maar ze vergaten de Russen", schreef ik over het enorme aantal buitenlandse genodigden dat het forum overspoelde, vooral Amerikaanse wetenschappers, waarvan ik sommige zelfs het woord wetenschapper zou noemen. aanhalingstekens. Hun uitspraken kwamen nauwelijks overeen met de verklaarde wetenschappelijke specialiteit, en ze spraken niet zozeer over de economie als wel over de politieke situatie in Rusland.

In dit opzicht moet ik me een historische dialoog herinneren met een professor van de Universiteit van Los Angeles. In Rusland zou naar zijn mening meer discussie moeten zijn, meer politieke vrijheid, minder intimidatie en beperkingen op contacten van wetenschappers met hun collega's in het buitenland, en meer politieke expressie. Ik vroeg de professor welke van de wetenschappers in Rusland onderdrukt worden en door wie. Hij herinnerde zich de wet op NGO's. "De medewerkers van deze structuren zijn wetenschappers," zei hij, "en ze werden beledigend agenten genoemd." "Maar in NGO's," wierp ik tegen, "zijn er geen wetenschappers. Dit zijn organisaties die invloedsgroepen zijn op bepaalde politieke processen, waarvoor zij buitenlandse subsidies ontvangen. In hetzelfde Amerika worden dergelijke activiteiten streng gecontroleerd. Die subsidies die uit het buitenland komen, kunnen niet worden gebruikt voor de politieke activiteiten van invloedsgroepen in het land. Dit is een wereldwijde praktijk."

De professor antwoordde me in de zin dat hij zich misschien vergiste, maar in ieder geval houdt hij niet van de processen die vandaag in Rusland plaatsvinden, en het is onwaarschijnlijk dat hij zijn mening zal herzien. Natuurlijk niet. Waarom zou de 'professor' zijn opvattingen herzien als NGO's in Rusland niet zijn weggegaan met de goedkeuring van de nieuwe wet. De meesten van hen hebben zich eenvoudigweg niet opnieuw geregistreerd als buitenlandse agenten en zijn gestopt met het ontvangen van officiële geldovermakingen uit het buitenland. Immers, daar, "over the hill", zitten pragmatici. Ze sloten alleen de officiële Russische vertegenwoordigingen van westerse fondsen, wat nogmaals de morele "reinheid" van de ideologen van de speciale diensten benadrukt. Russische NGO's lijken door hen naar "vrije" navigatie te zijn gestuurd. Het is niet alleen duidelijk op welke middelen ze bestaan. Maar dit is een vraag voor de Russische speciale diensten.

Ik herinner me nog heel goed hoe een Amerikaans parlementariër van de Amerikaanse Democratische Partij commentaar gaf op de activiteiten van deze non-profitstructuren in ons land. “Al tien jaar werken ngo’s in Rusland, gefinancierd door buitenlandse stichtingen”, zei hij. "Als we het hadden gehad, hadden hun werknemers op de tweede dag in de gevangenis gezeten."

Zoals u kunt zien, lopen de meningen over dit onderwerp in de Verenigde Staten sterk uiteen. Zoals, waarschijnlijk, en de relatie met Rusland. Ik ben er vrij zeker van dat gewone Amerikanen ons voor het grootste deel goed behandelen. Met uitzondering van een groep vijandige politici die Rusland op pathologisch niveau haten. Voor hen is de Koude Oorlog niet geëindigd en zal nooit eindigen, omdat het een vorm van hun bestaan ​​in de politiek en het doel van het leven is geworden. Ze sturen ons "professoren" met een speciale opleiding die niets met wetenschap te maken heeft. En zij zijn het die een actieve ideologische informatieoorlog voeren tegen Rusland, anti-Russische retoriek pushen via betaalde journalisten en gekochte media.

En aangezien er oorlog is, is het noodzakelijk om te vechten, om adequaat te reageren. Hoeveel kun je eindeloze druk, leringen en ongestraft moddergooien verdragen! De beste verdediging is, zoals u weet, een aanval. Dus waarom vergeldingsacties niet overdragen aan vijandelijk gebied?!

Ik heb nooit met speciale diensten samengewerkt, maar van wat ik heb gelezen, weet ik dat in de jaren dertig van de vorige eeuw de speciale diensten van de Sovjet-Unie deden wat ze wilden in de Verenigde Staten en Europa. En omgekeerd was er op het grondgebied van de Sovjet-Unie helemaal geen sprake van serieuze undercoveractiviteiten. Bovendien hebben we in alle talloze oorlogen die door de USSR of Rusland zijn gevoerd, altijd gewonnen, niet alleen met geweld armen op de slagvelden, maar ook door het professionele werk van binnenlandse speciale diensten achter de vijandelijke linies. Iedereen kent het, er zijn talloze boeken geschreven en er zijn heel veel speelfilms en documentaires opgenomen. Natuurlijk zal niemand ooit vertellen hoe het er vandaag de dag voor staat met de strijd op het onzichtbare front. Maar er is immers al veel zichtbaar. We weten uit informatierapporten hoe succesvol talrijke contraterroristische operaties in Rusland zijn uitgevoerd, hoe de acties van de pseudo-oppositie onder leiding van de Georgische speciale diensten aan het licht komen. Maar dit gebeurt allemaal in het land. Maar afgaande op de arrogantie en straffeloosheid van onze tegenstanders ontwikkelt de confrontatie op ideologisch of informatief gebied zich nog niet in het voordeel van de Russische kant.

Ik geloof niet dat er niet genoeg krachten zijn voor een volwaardige deelname aan de informatieoorlog of dat er geen waardige mensen zijn. Dat is er, hoewel het moeilijk en duur is. Maar het is niet duurder dan de Olympische Spelen in Sochi of het WK! We moeten gewoon een soort actie beginnen om de versoepeling van de macht in Rusland van buitenaf resoluut in te dammen. Als de macht in Rusland niet sterk en taai is, zal anarchie ontstaan, wat onze ideologische tegenstanders proberen te bereiken.

Ik geloof niet dat mensen die door de aard van hun dienstverlening verplicht zijn om aan dergelijke activiteiten deel te nemen, belast met grote posities en grote sterren op schouderbanden, dit niet beseffen. Denken ze echt dat ze, door voorzichtig te zijn en hun officiële functies niet volledig te vervullen, doen wat Rusland nodig heeft? Hoe zullen hun kinderen en kleinkinderen in dit land leven als het westerse model van liberale democratie, speciaal uitgevonden voor Rusland, daarin wint? Of gaan ze er misschien vanuit dat ze zullen overleven als westerse inlichtingendiensten erin slagen de radicaal-linkse vleugel van de Russische oppositie via de media wakker te schudden? Welke toekomst kiezen zij voor zichzelf en hun naasten, op basis van mogelijke scenario's voor de ontwikkeling van evenementen?

Volgens de laatste gegevens van sociologische onderzoeken is in Rusland nu meer dan ooit de vraag van de samenleving naar gerechtigheid hoog. Ruim 70 procent van de respondenten stemt hiervoor. Deze gegevens zijn bekend en kunnen door westerse inlichtingendiensten gemakkelijk als een troef worden uitgespeeld in de voortdurende ideologische confrontatie. En ze spelen al: help alsjeblieft in de strijd tegen corruptie uit deze serie. We wachtten.

Is het niet tijd om over te gaan tot concrete, beslissende acties, waarbij we alles wat er gebeurt niet alleen zien als ongebreideld politiek pluralisme en internationaal "partnerschap", maar om eindelijk duidelijk te leren onderscheiden wie vrienden en wie vijanden zijn? Om vrienden te maken en Rusland te ontwikkelen met vrienden, en om vijanden te bestrijden met alle beschikbare methoden. Ik denk dat als we dit allemaal willen, we Rusland van elke stank zullen kunnen zuiveren: valse vrienden, pseudo-partners en "dolle liberalen" met dubbele moraal.
auteur:
194 opmerkingen
Объявление

Abonneer je op ons Telegram-kanaal, regelmatig aanvullende informatie over de speciale operatie in Oekraïne, een grote hoeveelheid informatie, video's, iets dat niet op de site staat: https://t.me/topwar_official

informatie
Beste lezer, om commentaar op een publicatie achter te laten, moet u: inloggen.
 1. baltika-18
  baltika-18 20 maart 2013 11:53
  + 48
  Gudkovs tijdens de vlucht, een vreugdevol feit......
  Twee m.u.d.a.k.a.m. en er zal minder zijn in de Doema.......Misschien......
  1. S_mirnov
   S_mirnov 20 maart 2013 12:04
   +7
   Rekening houdend met het feit dat de mandaten van de afgevaardigden van de Staatsdoema worden verkocht als zaden op de bazaar, is er geen hoop dat de Doema een aanzienlijk aantal afgevaardigden heeft die werkelijk de belangen van de bevolking van de Russische Federatie beschermen.
   Daarom kan alleen de volledige ontbinding van deze parodie op de Staatsdoema echt iets veranderen.
   En priyamoe stemmen van het volk op specifieke kandidaten, geen partijlijsten met de mogelijkheid om mandaten te verkopen aan obscure klootzakken en seculiere freaks.
   Wat we nu zien is muis gedoe, waarvan het echte resultaat naar nul gaat!
   1. neri73-r
    neri73-r 20 maart 2013 12:35
    + 29
    En priyamoe stemmen van het volk op specifieke kandidaten, geen partijlijsten met de mogelijkheid om mandaten te verkopen aan obscure klootzakken en seculiere freaks.


    Sorry, maar dit is onzin hetzelfde als stemmen via lijsten!!! Over het algemeen is de verkiezing in een groep mensen meer dan 5 duizend (waar bijna iedereen elkaar van gezicht kent), dit is onzin, omdat in grote groepen de persoon met de grootste financiering zal winnen en die de grootste heeft financiering in ons land ??? Eerlijke man???? Dat klopt, nee! Dus een dief, een corrupte ambtenaar of een vertegenwoordiger van "democratie" en een uit het buitenland gefinancierde "liberaal" zullen eerder winnen! Dus die van jou danst niet, hoogstwaarschijnlijk provoceert u, meneer Smirnov, uw post met een dubbele betekenis, bedoeld voor bekrompen mensen!
    1. S_mirnov
     S_mirnov 20 maart 2013 13:00
     +2
     Elke opmerking lokt uit. En de betekenis van mijn opmerking is direct en duidelijk - de moderne Staatsdoema is een mesthoop en die moet herkozen worden.
     Wat betreft de schurken die aan de macht komen, mijn standpunt over deze kwestie is niet veranderd.
     http://igpr.ru/nasha_tsel
     1. Vladimirets
      Vladimirets 20 maart 2013 14:11
      +6
      Citaat: S_mirnov
      Elke opmerking lokt uit. En de betekenis van mijn opmerking is direct en duidelijk - de moderne Staatsdoema is een mesthoop en die moet herkozen worden.
      Wat betreft de schurken die aan de macht komen, mijn standpunt over deze kwestie is niet veranderd.

      En u kunt zich afvragen wie, naar uw mening, nu in de Doema en de regering zou moeten zitten, of zelfs president zou moeten zijn?
      1. S_mirnov
       S_mirnov 20 maart 2013 20:09
       +1
       "wie, naar uw mening, nu in de Doema en de regering zou moeten zitten, of zelfs president zou moeten zijn" - mensen die in de eerste plaats de belangen van de mensen van de Russische Federatie beschermen en die van nature door deze mensen worden gecontroleerd.
       1. neri73-r
        neri73-r 20 maart 2013 22:29
        +3
        mensen die in de eerste plaats de belangen van de mensen van de Russische Federatie beschermen en die natuurlijk door deze mensen worden gecontroleerd.


        Helaas een prachtige democratische utopie!!!! Wie geeft geld voor de verkiezingen. wat reclame betreft, zal hij degenen die gekozen zijn sturen, wat gebeurt in "ontwikkelde", "beschaafde", "democratische" en "liberale" landen!!! Kapitaal regeert daar, en alle andere ingehuurde managers (presidenten, premiers en afgevaardigden)!
       2. Vladimirets
        Vladimirets 21 maart 2013 09:20
        0
        Citaat: S_mirnov
        mensen die in de eerste plaats de belangen van de mensen van de Russische Federatie beschermen en die natuurlijk door deze mensen worden gecontroleerd.

        Dit zijn mooie woorden, ik vroeg je naar specifieke en beroemde mensen, zie je ze? Achternamen, indien mogelijk.
        1. igor.borov775
         igor.borov775 21 maart 2013 10:51
         0
         Zie je de democraten zelf niet en weet je niet hoe je ze moet kiezen, het is duidelijk dat ze het normale niet voorbij laten gaan, en hij zal dat waarschijnlijk ook niet willen, omdat je de richtlijnen moet veranderen en je niet moet vastklampen aan wat brengt niets dan verbittering, En de autoriteiten, met de koppigheid van een neushoorn, voeren nog steeds uit wat ze nodig heeft en niet de mensen, En het belangrijkste is dat het haar niet kan schelen dat de meerderheid dit niet accepteert, Ik begrijp tenslotte dat een veel van wat er vanaf daar wordt gedaan vanaf de jaren 90, toen werden allerlei overeenkomsten getekend, en die moeten worden nagekomen, het maakt me gewoon woedend hoe ze het doen, en hoe ze beginnen alle honden te verdrijven hangen aan degenen die overbleven Maar hij lijkt er zelf niets mee te maken te hebben, hij is een democraat en het belangrijkste is dat ze een signaal afgeven het hoofdsignaal WIJ ZIJN LIBERALS DIT IS EEN SOORT PAS NAAR DE TOP,
         1. YuDDP
          YuDDP 21 maart 2013 23:07
          0
          Het is tijd om de Novgorod posadnik Gostomysl in herinnering te roepen, die duizend jaar geleden naar Rurik kwam met de woorden: “Ons land is groot en overvloedig, maar er is geen orde in. Kom en bezit ons!" Rurik weigerde niet, hij kwam.

          1. vyatom
           vyatom 22 maart 2013 12:34
           0
           А
           Citaat van YuDDP
           Rurik weigerde niet, hij kwam.

           Maar tevergeefs
        2. vyatom
         vyatom 22 maart 2013 11:23
         0
         Ryzhkov bijvoorbeeld.
       3. vyatom
        vyatom 22 maart 2013 11:39
        0
        Citaat: S_mirnov
        "wie, naar uw mening, nu in de Doema en de regering zou moeten zitten, of zelfs president zou moeten zijn" - mensen die in de eerste plaats de belangen van de mensen van de Russische Federatie beschermen en die van nature door deze mensen worden gecontroleerd.

        De kwestie van de legitimiteit van de huidige Doema. Het enorme percentage dat EP heeft ontvangen via verkiezingsfraude is duidelijk. Herverkiezingen zijn erg duur. Helaas is de puinhoop die we echt willen profiteren van tegenstanders onder leiding van de CIA. MAAR misschien zal het dienen als een stimulans voor onze leiders.
     2. vezoenchik
      vezoenchik 20 maart 2013 14:43
      +3
      Weet je nog hoe de agnes-stallen werden ontdaan van mest?!
      1. GregAzov
       GregAzov 20 maart 2013 16:32
       +1
       Hercules ontruimde de Augean-stallen van mest als straf voor de moord op zijn kinderen. Meende je het?
     3. Alex Popov
      Alex Popov 20 maart 2013 16:37
      +7
      Citaat: S_mirnov
      mesthoop en het moet herkozen worden.

      ja. en kies de volgende opnieuw. en verder. en verder. enzovoort totdat een resultaat is verkregen dat past bij de persoon die het heeft geschreven. Brad en waanzin. Er zal altijd wel iemand zijn die iets niet leuk vindt. wat u voorstelt leidt tot een burgeroorlog.
     4. ksv2011
      ksv2011 20 maart 2013 19:58
      +2
      Kameraad S_mirnov, je hebt dit spel verloren en je kunt rusten tot de volgende verkiezingen, mesthoop en klootzakken, dit zijn degenen die het land regeerden in de jaren 90, dus maak het uniform van een Sovjet en Russische officier niet te schande, verander je avatar, het past niet bij jou soldaat
      1. S_mirnov
       S_mirnov 20 maart 2013 20:13
       -4
       Met de avatar heb ik een volledige bestelling. En tot de volgende verkiezingen, als normale mensen kalmeren, zullen we worden gecontroleerd door handelaren. Ik zie dat je hierop gefocust bent? Dus hier is een radijs voor jou!
      2. evgenm55
       evgenm55 21 maart 2013 10:50
       -1
       Heb je besloten dat hij verloor? Blijf slim onder het mom van angst voor een burgeroorlog. Alleen wie en met wie zal vechten?
     5. Sirocco
      Sirocco 21 maart 2013 06:38
      0
      Citaat: S_mirnov
      de moderne Doema is een mesthoop en moet herkozen worden.

      Dit is zacht uitgedrukt. Kijk eens wie daar zitten, sommige zakenlieden die zich alleen bezighouden met het beschermen van hun belangen en de belangen van hun bedrijf, maar die geen donder geven om de mensen. Zoals altijd zullen ze roven in Rusland, en over de heuvel met hun 30 zilverstukken. En deze Gudkov, je moet lang een knie onder hun HOORN geven, het stinkt van deze hoorn
     6. michael3
      michael3 21 maart 2013 13:42
      0
      Zoals de overdreven emotionele, maar in wezen volledig nauwkeurige post hierboven laat zien, is het herverkiezen van de Doema een apentaak. Als het nummer "Hope my Greeks" is opgenomen, is de hoop om Bach ervan te horen bijna nul lachen
      Democratie is zo ontworpen dat het niet uitmaakt hoe je de verkiezingsregels verandert - in grote steekproeven zullen er altijd alleen dieven, bandieten en hun vertegenwoordigers zijn. De mening van het volk is de basis van de staat, als de staat er geen rekening mee houdt, het negeert en er tegen ingaat, zal zo'n staat onvermijdelijk instorten en zelfbewuste dwazen-heersers eronder begraven.
      Maar rekening houden met de mening met behulp van democratie is als brood snijden met een voorhamer. Nee, natuurlijk, we zullen het brood hakken ...
     7. Oleg Rosskiy
      Oleg Rosskiy 21 maart 2013 19:39
      0
      Citaat: S_mirnov
      de betekenis van mijn opmerking is direct en duidelijk - de moderne Doema is een mesthoop en moet herkozen worden.

      Waar is de garantie dat de herkozen Doema geen nieuwe, vers opgehoopte mesthoop zal blijken te zijn, als je ze niet kunt geven, waarom dan deze hasj en het weggooien van mensengeld voor de verkiezing van nieuwe dieven en corrupte ambtenaren.
    2. onderzoeken
     onderzoeken 20 maart 2013 13:52
     +4
     Citaat van: neri73-r
     En priyamoe stemmen van het volk op specifieke kandidaten, geen partijlijsten met de mogelijkheid om mandaten te verkopen aan obscure klootzakken en seculiere freaks.


     Sorry, maar dit is onzin hetzelfde als stemmen via lijsten!!! Over het algemeen is de verkiezing in een groep mensen meer dan 5 duizend (waarbij bijna iedereen elkaar van gezicht kent)


     Ik weet zelfs waar het is genomen. "Project Rusland" Boeken 1-4. Alles is goed en alles is goed. Even een vraag: wat zijn uw mogelijkheden?
     Helaas, ik dacht aan zowel de monarchie als de 'volks-Sovjet'-democratie, uiteindelijk was ik het eens met de mening van Churchill: "Democratie is de slechtste vorm van regering, behalve alle andere."
     1. neri73-r
      neri73-r 20 maart 2013 15:00
      +6
      Ik weet zelfs waar het is genomen. "Project Rusland" Boeken 1-4.


      Dit is niet daarvandaan genomen (de gedachte zelf), hoewel daar iets soortgelijks of iets dergelijks is geschreven (lees), maar het is in zo'n gedetailleerde versie overgenomen van Anatoly Wasserman, hij formuleert gedachten op een eenvoudigere en toegankelijkere manier! En als het om "opties" gaat, dan past het Sovjetsysteem en de manier van leven beter bij mij, aangezien ik de meerderjarigheid in de USSR heb bereikt, heb ik iets om mee te vergelijken!
      1. baltika-18
       baltika-18 20 maart 2013 16:39
       +2
       Citaat van: neri73-r
       En als het om "opties" gaat, dan past het Sovjetsysteem en de manier van leven beter bij mij, aangezien ik de meerderjarigheid in de USSR heb bereikt, heb ik iets om mee te vergelijken!

       Helemaal mee eens, het Khrenius-kapitalisme is het zat.
   2. Igarr
    Igarr 20 maart 2013 12:38
    + 19
    Nicolaas, hallo.
    ".. De Gudkovs zijn in vlucht", maar naar mijn mening is het feit niet vreugdevol.
    "..Twee m.u.d.a.k.a.m. en er zal minder zijn in de Doema ....... Misschien ..." -????
    En waarom niet twee .. extra klanten .. in bijvoorbeeld Matrosskaya Tishina?
    Of, om te beginnen - beter in Lefortovo ..???
    Wel verdomme??? Deze twee ..burgers Gadyukin - voor onze rekening bij jou .. en S_mirnov's rekening ... dronken en aten, reden over de heuvel, openden rekeningen op Cyprus ..
    en ze worden gewoon uit de Doema gehaald?
    Zullen ze de parlementaire immuniteit ontnemen? Of waarom? (er is geen fout hier).
    ..
    Aan wie te schrijven? Waar? Verzoek tot toepassing van "de hoogste graad van sociale bescherming"?
    Aanzetten tot agressie ..... actieve spionageactiviteiten .. gebrek aan respect voor het staatshoofd ... nou ja, daar .. kleine dingen - steekpenningen in vooral grote ...
    1. baltika-18
     baltika-18 20 maart 2013 12:51
     +8
     Citaat: Igarr
     De Gudkovs zijn op de vlucht, "en naar mijn mening is het feit niet vreugdevol.

     Igor, ze lieten het ware gezicht van onze agenten zien..........
     In al zijn glorie......De overgrote meerderheid is daar hetzelfde......
     Dollar in de ogen, leegte van binnen....... En de mensen?
     Mensen, geld is alles...
     1. rodewolf_13
      rodewolf_13 20 maart 2013 16:26
      -2
      Haha, alleen zij? En anderen zijn zo goed. Welnu, Gudkov Jr. groef op en veroorzaakte een storm over de besparingen en besparingen van EDR. En dat wat schreeuwde.
      In Cyprus werd het moeilijk om te besluiten de banken aan het wankelen te brengen terwijl onze regering en afgevaardigden huilden. En wat is het. Iets wat ik de afgevaardigden niet hoorde schreeuwen toen het faillissement in 90 kwam. Of het geld dat de banken aan de staten geven, zodat ze niet doodgaan, heeft niemand het teruggegeven. Waar is de kreet waar is de driftbui NEE.
      Vertel me nu waar het verraad is, waar wat. Nou, er is een man opgerold in de VS en diegene die hoorde waar het gesprek over ging. Ik ben geïnteresseerd in zijn woorden en niet in wat ze hem begonnen in te halen. Hij trok Pekhtin het open water in. Wat wil je. Maar ik weet wat voor soort persoon dit is, hoe hij de energie-industrie in het Verre Oosten heeft geruïneerd en wat hij daarna deed. Daar zit de verandering.
      Laten we nu stemmen
      1. Alex Popov
       Alex Popov 20 maart 2013 16:40
       +7
       Citaat van: redwolf_13
       Laten we nu stemmen

       En wat te downvoten? beide zijn waardig. Gudok Jr. houdt zich bezig met 'openbaringen', niet in het belang van het moederland, maar in het belang van politieke dividenden. En hij geeft zijn vaderland over aan directe vijanden.
      2. baltika-18
       baltika-18 20 maart 2013 16:45
       +8
       Citaat van: redwolf_13
       Laten we nu stemmen

       Waarom.
       Je bent een plus Je bent overtuigend.
       Voor mij persoonlijk zijn de Gudkovs, de Pekhtins, de Zjirinovski's, de Mironovs met de Zjoeganovs en de Naryshkins bovendien een rotzooi.
       Mensen die nadenken over hun egoïstische carrièrebelangen Een dergelijke mening wordt gevormd door het werk van de Doema in het algemeen.
       1. Civiel
        Civiel 20 maart 2013 17:02
        +2
        Citaat: baltika-18
        Citaat van: redwolf_13
        Laten we nu stemmen

        Waarom.
        Je bent een plus Je bent overtuigend.
        Voor mij persoonlijk zijn de Gudkovs, de Pekhtins, de Zjirinovski's, de Mironovs met de Zjoeganovs en de Naryshkins bovendien een rotzooi.
        Mensen die nadenken over hun egoïstische carrièrebelangen Een dergelijke mening wordt gevormd door het werk van de Doema in het algemeen.


        Precies! Allerlei Duitsers en Deripaska's met Prokhorovs moeten aan deze lijst worden toegevoegd, er komt een complete dierentuin!
      3. Asceet
       Asceet 20 maart 2013 21:06
       +8
       Citaat van: redwolf_13
       In Cyprus werd het moeilijk om te besluiten de banken aan het wankelen te brengen terwijl onze regering en afgevaardigden huilden.


       Daar besloot Merkel Poetin voor weinig te testen, waardoor ze zelf in een plas zat.
       En Cyprus biedt Moskou het resultaat banken en deposito's in ruil voor geld niet de EU en het IMF, let wel, maar Moskou, dat echte middelen in handen heeft en niet de opgeblazen activa van griezelige rentedragers
       MOSKOU, 20 maart - Prime. De Cypriotische delegatie bracht voorstellen naar Moskou voor: uitwisseling van aandelen in de banken en deposito's van het eiland voor dringende financiële hulp, het negeren van de openlijke onvrede van de Europese Unie het besluit van het parlement van het land om geen belasting te heffen op bankdeposito's en nieuwe contacten met Rusland. Russische bedrijven en banken analyseren de situatie op Cyprus, ondertussen voorspellen experts al een massale terugtrekking van fondsen van de eilandstaat naar andere rechtsgebieden.

       link
       De strijd om Leviathan gaat door en Rusland is niet de laatste speler hier.

       Iedereen riep in 2008 dat Poetin, ten koste van het volk, banken en de schulden van de oligarchen weghaalde, nu Cyprus weer eens heeft laten zien dat hij gelijk had, anders hadden de banken betaald met de deposito's van burgers, en deze zijn onze pensioenen en salarissen op Sberbank-kaarten, hype, galopperende inflatie en wanbetaling zoals in 1998
       Om de een of andere reden denkt niemand erover na en wil hij het niet weten.
     2. evgenm55
      evgenm55 21 maart 2013 10:53
      0
      Ja, alleen zij die dit op dit moment niet willen zien, zien het niet. En de tsjekaisten helaas ook.
    2. S_mirnov
     S_mirnov 20 maart 2013 13:06
     -9
     "Aan wie te schrijven? Waar? Een verzoek om het gebruik van "de hoogste mate van sociale bescherming"?" - er is een groep kameraden die hier al heel lang tegen vecht, niet specifiek met Gudkov natuurlijk.
     http://www.otvechayka.org/
    3. Kaa
     Kaa 20 maart 2013 23:53
     +2
     Citaat: Igarr
     en ze worden gewoon uit de Doema gehaald?
     Zullen ze de parlementaire immuniteit ontnemen? Of waarom? (

     In Oekraïne is dit meestal de eerste stap voor een "harde landing" van onschendbare afgevaardigden ... En jij? negatief
     1. Ruslan67
      Ruslan67 21 maart 2013 03:33
      +2
      Citaat: Kaa
      de eerste stap voor de "harde landing" van onschendbare afgevaardigden... En jij?

      En in ons land, in verband met de overgang naar een andere baan, niet bij de overheid, maar bij NGO's am
    4. Sotnik77s
     Sotnik77s 22 maart 2013 14:55
     0
     Nou, ze aten, ze dronken, ze openden rekeningen, en wij, voor ons zuurverdiende geld, moeten ze nog steeds in de gevangenis houden, of misschien beter dan al deze zogenaamde. "Two m.u.d.a.k.a.m.i", verzamel en op de M56 Kolyma snelweg of hoe het ook wordt genoemd, en al deze Ponomarevs en Sobchaks, en laat ze het herstellen, repareren, laat ze het voor zichzelf maken, er zijn spandoeken en spandoeken mijnbouw. ​​en we zullen kijk naar de doos en verwonder je, ach, hoe koud is het daar
   3. begemot
    begemot 20 maart 2013 12:44
    +2
    S_mirnov

    Ik ben het eens met alle woorden, behalve de laatste twee "neigt naar nul!". Met eigen ogen zien hoe de openhartige spot van de Doema over het hele land wordt weerspiegeld in het leven van mensen, nul is een aanzienlijk overschatte schatting.
   4. djon3volta
    djon3volta 20 maart 2013 13:43
    -1
    Citaat: S_mirnov
    Daarom kan alleen de volledige ontbinding van deze parodie op de Staatsdoema echt iets veranderen.

    moeras slogans, is het niet?
    1. baltika-18
     baltika-18 20 maart 2013 14:03
     +1
     Citaat van djon3volta
     Daarom kan alleen de volledige ontbinding van deze parodie op de Staatsdoema echt iets veranderen.
     moeras slogans

     Wat is deze schrik?
     Of denk je dat het beter is om 8,5 miljard per jaar uit te geven aan d.u.r.a.k.o.v, die in godsnaam weet welke wetten ze aannemen.
     8,5 miljard is 9 Su-34 jachtbommenwerpers Tel op je gemak hoeveel squadrons deze mokken hebben verslonden.
     1. djon3volta
      djon3volta 20 maart 2013 14:34
      +5
      Citaat: baltika-18
      Wat is deze schrik?

      en bij welke andere bijeenkomsten heb je zulke oproepen en leuzen gehoord? Behalve op de moeras- en Sakhorov-bijeenkomsten, kon je het nergens horen. Behalve hamsters en stapels, niemand schreeuwt erover.
      1. baltika-18
       baltika-18 20 maart 2013 14:59
       +9
       Citaat van djon3volta
       bij welke bijeenkomsten heb je zulke oproepen en slogans gehoord?

       Zhenya heeft mijn eigen rally, intern. Als ik deze gezichten zie, wetende dat ze niets om mij en iedereen in het algemeen geven, dan komt er één slogan voor mij op: "Ik zou ze allemaal moeten verzamelen en naar onze staatsboerderij moeten komen voor de winter voor een salaris van 8000 roebel.” “Daar zou ik op letten welke wetten ze zullen aannemen.
       Parasieten.... OP DE HALS VAN DE MENSEN......
       1. DYMITRY
        DYMITRY 20 maart 2013 15:44
        +6
        Citaat: baltika-18
        Parasieten.... OP DE HALS VAN DE MENSEN......

        Nikolai, in het algemeen ben ik het met je eens. Maar alleen op voorwaarde dat de gedachte wordt verdreven en er helemaal geen nieuwe wordt gekozen. Wetgeving moet, net als elk ander bedrijf, worden afgehandeld door professionals. En niet degenen die meer geld en betere PR-technologen hebben.
        1. costella85
         costella85 20 maart 2013 15:51
         -4
         Citaat: DYMITRY
         moet worden gedaan door professionals

         En wie zijn de professionals? En Poetin, als beroepstsaren, en dan zijn dochters als beroepskoninginnen................. boos

         Dit is nodig DYMITRY hoe je jezelf niet respecteert !!!! Heb je herders nodig?
         1. baltika-18
          baltika-18 20 maart 2013 16:51
          +2
          Citaat van costella85
          En Poetin is een professionele koning,

          Het gaat nog niet om hem, dit is de eerste.
          Er is ervaring met debriefing met tsaren in ons land, het Ipatiev-huis kan speciaal worden gebouwd zodat ze onthouden dat het nodig is om te werken voor het welzijn van de mensen.Dit is het tweede. hi
        2. baltika-18
         baltika-18 20 maart 2013 16:46
         +2
         Citaat: DYMITRY
         Maar alleen op voorwaarde dat de gedachte wordt verdreven en er helemaal geen nieuwe wordt gekozen.

         Dus ik, Dmitry, ongeveer hetzelfde.
         1. costella85
          costella85 20 maart 2013 16:54
          -1
          Citaat: baltika-18
          Dus ik, Dmitry, ongeveer hetzelfde.


          Dus wie zijn eigenlijk professionele wetgevers?
          1. DYMITRY
           DYMITRY 20 maart 2013 18:36
           +5
           Citaat van costella85

           Dus wie zijn eigenlijk professionele wetgevers?

           Dit zijn mensen die hiervoor speciaal zijn opgeleid. Bijvoorbeeld op basis van de Public Service Academy. Vogelspraters hebben het al begrepen. Sense van hen met gulkin's neus.
           Gaat u uw tanden trakteren op een tandarts die door universele geheime stemming is gekozen? Zeker als je bedenkt dat hij van opleiding torenkraanmachinist is, maar om de een of andere reden besloot dat hij zijn tanden mocht behandelen?
           Waarschijnlijk niet, waarom pleit u er dan voor dat praters beslissen hoe het land verder wordt ontwikkeld?
           1. costella85
            costella85 20 maart 2013 19:41
            0
            Citaat: DYMITRY
            Dit zijn mensen die hiervoor speciaal zijn opgeleid. Bijvoorbeeld op basis van de Public Service Academy.


            Wiens standpunt zullen deze professionals verdedigen?
            In de economie, net als in de politiek, zijn er veel scenario's en ontwikkelingsstrategieën.

            Wie bepaalt de algemene vector waarvoor wetgeving tot stand moet komen? Gekozen president of "leider" die de macht greep
            Of Gods uitverkoren keizer?
           2. costella85
            costella85 20 maart 2013 19:51
            -1
            Citaat: DYMITRY
            Dit zijn mensen die hiervoor speciaal zijn opgeleid.

            En ga je lesgeven? De commissies in de Doema bestaan ​​gewoon uit gekwalificeerde ....
           3. costella85
            costella85 20 maart 2013 19:53
            -1
            Mijn excuses voor de spelling - het toetsenbord is kapot lachen
           4. DYMITRY
            DYMITRY 21 maart 2013 08:11
            0
            Citaat van costella85
            Wie bepaalt de algemene vector waarvoor wetgeving tot stand moet komen? Gekozen president of "leider" die de macht greep
            Of Gods uitverkoren keizer?

            In principe zal ik tevreden zijn met de tweede en derde optie. Erger dan de uitverkoren clown op de troon kan het nog steeds niet zijn. Het volstaat om de alcoholische worstelaar in herinnering te roepen. Van de "leiders" en keizers is het huwelijkscijfer veel lager. Als we de USSR nemen, kunnen er twee in het huwelijk worden opgenomen: een ezelkopmaïs en een geëtiketteerde Judas. Als het rijkspercentage van "vijanden" op de troon nog minder is, Alexander 1 en Nikolai Tryapkin. Maar bij de gekozen presidenten is het percentage "huwelijk" maximaal, minstens 1/3 - EBN, en alles is niet duidelijk met de iPhone, of het een heel lastig spel is, of echt een vijand.
            Citaat van costella85
            En ga je lesgeven? De commissies in de Doema bestaan ​​gewoon uit gekwalificeerde ....

            De commissies in de Doema bestaan ​​uit gekozenen, het beroep van wetgever wordt aan geen van onze universiteiten onderwezen. Geen enkele instelling voor beroepsonderwijs is met een toverstaf ontstaan. Het moet gecreëerd worden.
            PS Als je de discussie op een normale manier wilt voortzetten, onthoud je dan van onbeschoftheid en ongepast rukken.
           5. costella85
            costella85 21 maart 2013 14:29
            0
            Als ik je ergens mee heb beledigd, bied ik mijn excuses aan - niet van het kwaad !!! hi
       2. Garrin
        Garrin 20 maart 2013 15:46
        +1
        Citaat: baltika-18
        Als ik deze gezichten zie, wetende dat ze niets om mij en iedereen in het algemeen geven,

        Het maakt ze niet uit. Ze moeten ons verpletteren als schadelijke insecten. Anders begrijp ik hun beslissingen niet.
        Citaat: baltika-18
        Parasieten .... OP DE HALS VAN DE MENSEN ....

        Maar hier ben ik het helemaal mee eens.
       3. cherkas.oe
        cherkas.oe 20 maart 2013 22:05
        -1
        Citaat: baltika-18
        mijn rally, intern. Als ik deze gezichten zie, wetende dat ze niets om mij en iedereen in het algemeen geven, dan heb ik één slogan: "Ik zou ze allemaal willen verzamelen en

        ... hang het aan haken bij de adamsappels en vraag: "Wat doe je hier al twintig jaar in de gedachte dat het land nog steeds in de shit zit?"
       4. Simon
        Simon 21 maart 2013 15:17
        0
        Wauw, wauw! In hun herders, laat ze zich daar verzamelen met koeien. Koeien zullen kauwen en alles begrijpen, wees gewoon stil. lachend
      2. S_mirnov
       S_mirnov 20 maart 2013 20:20
       -5
       En hier, behalve jij, lijkt niemand te schreeuwen, de rest praat. En naast bulk bijvoorbeeld: Mukhin en AVN, Boris Mironov, en in het algemeen zie ik een bipolaire?
      3. vyatom
       vyatom 22 maart 2013 12:38
       0
       Citaat van djon3volta
       en bij welke andere bijeenkomsten heb je zulke oproepen en leuzen gehoord? Behalve op de moeras- en Sakhorov-bijeenkomsten, kon je het nergens horen. Behalve hamsters en stapels, niemand schreeuwt erover.

       Wees geen dwaas en schrijf geen onzin.
    2. S_mirnov
     S_mirnov 20 maart 2013 20:18
     0
     "moeras slogans, is het niet" - maar ik verwerp de chatter slogans niet volledig en ik denk dat er veel normale mensen waren. Alleen bestond het organiserend comité nu uit freaks, want normale mensen werden niet losgelaten op het podium.
   5. evgenm55
    evgenm55 21 maart 2013 10:42
    0
    Ik ben het volledig met je eens, kameraad. Deze voltijdse schimmel op het lichaam van de mensen werd ooit duidelijk en kort "DE VIJAND VAN HET VOLK" genoemd en methoden werden snel en effectief op hen toegepast. Het is jammer dat STALINS elke paar eeuwen geboren meer kranten...
   6. Eerste Van Guard
    Eerste Van Guard 22 maart 2013 10:51
    0
    De salarissen van afgevaardigden moeten worden bepaald door directe populaire stemming soldaat
  2. Cadet787
   Cadet787 20 maart 2013 12:27
   +5
   Wat kan ik zeggen, ze is een klootzak, alleen als ze in de staat komt. dacht, dan is niet alles in orde in ons "koninkrijk"?
  3. sasha 19871987-XNUMX
   sasha 19871987-XNUMX 20 maart 2013 12:28
   + 16
   alleen dankzij dezelfde piepjes begrijp ik dat hoe meer onze president wordt geprezen in het westen, hoe beter hij is voor de mensen .... een historisch feit ...
   1. djon3volta
    djon3volta 20 maart 2013 13:48
    +4
    Citaat: Sasha 19871987-XNUMX
    hoe meer onze president hayut is in het westen, hoe beter hij is voor de mensen

    Ik raad je aan om de Franse documentaire "Poetin's System" te bekijken, gefilmd in 2007.
    De film "Poetin's System" was de meest schandalige op het Amsterdamse Documentaire Film Festival, de film won vele prijzen.

    http://www.youtube.com/watch?v=m_wI-WH36rQ

    in de film, Yavlinky, Kasparov, Milov, kortom, al het moerasgezwel was al lang tegen Poetin.
    1. baltika-18
     baltika-18 20 maart 2013 16:54
     +1
     Citaat van djon3volta
     Ik raad je aan om de Franse documentaire "Poetin's System" te bekijken, gefilmd in 2007

     Je hebt Zhen geadviseerd, we kennen dit systeem beter dan de bewakers.
     Niet het eerste jaar dat we thee leven .... in het systeem dus.
    2. stalkerwandelaar
     stalkerwandelaar 21 maart 2013 08:59
     +4
     De plaats voor het festival was goed gekozen - het land is goed, maar de pid ... er zijn over het dak ...
    3. vyatom
     vyatom 22 maart 2013 13:26
     0
     Citaat van djon3volta
     in de film, Yavlinky, Kasparov, Milov, kortom, al het moerasgezwel was al lang tegen Poetin.

     De Olympische Spelen, de top op Russky Island, de verduisterde miljarden net onder hem. Moeten we het er niet over hebben? Het stadion in St. Petersburg, dat we nog steeds niet kunnen voltooien, en dat al duurder is dan alle stadions die in Japan worden gebouwd voor het WK.
   2. Simon
    Simon 21 maart 2013 15:25
    0
    Ja, het is een feit! ja
  4. onderzoeken
   onderzoeken 20 maart 2013 13:57
   + 12
   Je zult lachen, maar 90% van de Ekho Moskvy-luisteraars beschouwt de Gudkovs als nationale helden, en 70% gelooft dat een van hen de plaats moet innemen van de leider van A Just Russia.

   Opiniepeilingen Ekho Moskvy.
   Het zou grappig zijn als het niet zo triest was. Aan het onderzoek deden ruim 10 duizend mensen mee.
   1. djon3volta
    djon3volta 20 maart 2013 14:40
    + 12
    Citaat van ontdekkingsreiziger
    Aan het onderzoek deden ruim 10 duizend mensen mee.

    ja, laat tenminste een miljoen een peiling doen. meer dan 100 duizend, zelfs in WERKELIJKHEID zullen ze niet worden getypt. Ik herinner je er nogmaals aan - 143 miljoen wonen in Rusland, 107 miljoen hebben stemrecht. en niet 10-20 duizend trololo's toetsenborden beslissen voor heel Rusland.
   2. Grishka100watt
    Grishka100watt 20 maart 2013 15:01
    +8
    Ja, het is op de een of andere manier moeilijk om in hun peilingen te geloven ...
   3. Genur
    Genur 20 maart 2013 16:36
    +6
    Ik dacht dat deze "echo" allang uitgestorven was... Nee, .... en nog steeds mensen iets oplegt. Is het echt niet duidelijk voor wie en voor wiens geld ECHO nog steeds opblaast...
    Voor mij persoonlijk - allerlei "echo's", Navalny's, Gudkovs, Kasparovs, al deze SHOW met keukenprogramma's, evenals de Kirkorovs en Galkins, staan ​​op hetzelfde bord. We kunnen zeggen dat bijna alle tv-zenders CULTUUR, MORALITEIT, PATRIOTTISME en elementair EERLIJKHEID missen.
    Het doel van de media op dit moment is om verraders te corrumperen, voor de gek te houden en te kweken.
    Dus je zult denken aan WIE luistert naar deze "ECHI" ...
    En de genoemde 90 en 70% zijn een rapport voor de uitgegeven "dollars" ...
   4. Simon
    Simon 21 maart 2013 15:31
    +1
    Luister naar de echo in de bergen of in het bos, dan ga je de verkeerde kant op. Dus is het de moeite waard om "Echo of Moscow" te geloven, wie in hem gelooft, zal altijd ronddwalen. hi
  5. Che
   Che 20 maart 2013 14:56
   +6
   Citaat: baltika-18
   Gudkovs tijdens de vlucht, een vreugdevol feit......
   Twee m.u.d.a.k.a.m. en er zal minder zijn in de Doema.......Misschien......


   Om deze verraders te tellen of ze naar hun meesters te laten gaan.
   1. Sandov
    Sandov 20 maart 2013 17:35
    +4
    Che, zoiets. wassat
    1. YuDDP
     YuDDP 21 maart 2013 23:24
     +2
     Ik was in het Martelmuseum in San Marino. Een griezelig gevoel. Tot nu toe voor mijn ogen een houten piramide zwartgeblakerd van het bloed, waarop ze als op een paal plantten, alleen niet door en door.
     Op de een of andere manier begonnen de plaatselijke kreten me te deprimeren: "Schiet! Schiet! Schiet op ze met een raket!"
     Het gaat niet om wit of rood. Het gaat over commentatoren. Kwam op deze site en raakte geïnteresseerd. Het leek erop dat het contingent inwoners qua leeftijd, status en mentaliteit dicht bij elkaar lag. Het bleek niet, voor het grootste deel.
     Dus hardop denken...
     1. Che
      Che 22 maart 2013 08:45
      0
      YuDDP

      Van machteloze woede is hoe om te gaan met de vijfde colonne? De huidige stand van zaken is deprimerend.
   2. ijsbaan
    ijsbaan 21 maart 2013 11:13
    +3
    Citaat: Che
    Om deze verraders te tellen of ze naar hun meesters te laten gaan.

    Naar Miami?! Nou, nee... In Magadan is het klimaat beter denk ik.
    Zou een volksvertegenwoordiger geen patriot moeten zijn? Iemand, en volksvertegenwoordigers, zijn door plicht, wereldbeschouwing en geweten verplicht patriotten te zijn, wat doen ze daar anders?
    En aangezien zo'n Gudok zich daarheen wurmde, beschouw ik alleen de eerste optie als redelijk. De tweede is volstrekt ontoereikend.

    Het is noodzakelijk om een ​​voorbeeldige zaak te voeren, met brede aandacht in de pers, met uitzending op tv vanuit de rechtszaal .... Zodat elke handelaar van het moederland weet - dat is genoeg! gratis is voorbij! of verdwaal in je Miami vaarwel-gezondheid voordat ze voor je zorgen, of onthoud dat het moederland Rusland is!

    Heer, hoeveel vuiligheid is er gescheiden!!!... Wat, ccyke, miste hij in het leven? niet genoeg geld?!
    Dat is wie moet worden opgesloten, niet gepensioneerde kolonels voor een poging tot staatsgreep met kruisbogen.
  6. Garrin
   Garrin 20 maart 2013 15:21
   +6
   Citaat: baltika-18
   Twee m.u.d.a.k.a.m. en er zal minder zijn in de Doema.......Misschien......

   Als er maar honderden vier en een half zouden worden verwijderd, zou het precies goed zijn. En tegelijkertijd moet de raad van federaties worden opgeheven. Onze "wetgevers" zijn nu alleen bezig met het bedrag aan boetes, bovendien alleen in verhouding tot hun eigen salarissen.
  7. Honghuzo
   Honghuzo 20 maart 2013 17:07
   +1
   hi Al het patriottisme van de Chekisten van Shlomov gaat naar de BEEP.........??? zo niet erger?
  8. NAPOLEON
   NAPOLEON 20 maart 2013 17:09
   +2
   Ik vraag me af waarom er op de site geen informatie staat over een bron en een senator met dubbele nationaliteit, omdat ze de juiste mensen kennen die ze moeten dienen, in tegenstelling tot de piepjes die afweken van het verloop van het feest, zullen we zowel het appartement als de burgerschap van lizhba met amermkos werden niet gevonden en wat betreft de modder .... akov in de Doema, het belangrijkste is niet om de autoriteit van onze regering in twijfel te trekken en je kunt minstens drie keer wijs zijn .... com.
   1. ultra
    ultra 20 maart 2013 17:57
    +2
    Citaat: NAPOLEON
    Ik vraag me af waarom er op de site geen informatie staat over de lente en een senator met een dubbele nationaliteit
    Dus u publiceert over deze kleine gerespecteerde personen en wij lezen en discussiëren! hi
  9. igor.borov775
   igor.borov775 21 maart 2013 10:31
   0
   Het is niet alleen dat je vergeet dat ze de kans krijgen om hun mening over te brengen aan een eenvoudige luisteraar en rondhangen op de doos, en trouwens, niet alleen zij, De scheuten ontkiemden, iemand bedekt ze maakt het mogelijk om de lucht in te gaan , En niet zo'n verfoeilijke kijk eens naar sommige mensen wiens achternaam erop staat, ze verbergen ook hun houding ten opzichte van horen niet, en belangrijker nog, er zijn ook veel van dergelijke mensen in overheidsinstanties
  10. ijsbaan
   ijsbaan 21 maart 2013 11:02
   -1
   Citaat: baltika-18
   Gudkovs tijdens de vlucht, een vreugdevol feit......
   Twee m.u.d.a.k.a.m. en er zal minder zijn in de Doema.......Misschien......

   Niet blij, maar bang.

   Zelfs als de afgevaardigden van de Doema dergelijk, wat te zeggen over andere bureaucratische apparaten ?!

   Niet het 37e jaar natuurlijk - dat is jammer! - maar dit resonerende feit moet ten volle worden uitgewerkt. Het is absoluut noodzakelijk om te onderzoeken hoe de volksvertegenwoordiger op EEN dergelijke bijeenkomst terecht is gekomen, om de hele kring van contacten van Gudkov zelf te onderzoeken, evenals zijn familieleden en assistenten. Om te controleren wat hij in de Doema deed, en tot welke staatsgeheimen hij als plaatsvervanger toegang had, en dus tot wat voor soort informatie hij kon lekken naar de CIA-shniks. Controleer tegelijkertijd de bronnen van hun inkomen en het eigendom van de familie.

   Het resultaat van het onderzoek moet op zijn minst de ontneming van het mandaat zijn.
   Als een corpus delicti op grond van artikel 58 wordt opgegraven - verraad (en ik denk dat als de contraspionage 100% mag werken, het niet moeilijk zal zijn), dan confiscatie en verder "in de ruimste zin van de rechtbank".
   Ik denk zelfs dat zo'n flagrante zaak nodig heeft opheffing van het moratorium op de doodstraf.

   China niest bij allerlei gekreun van "humanisten" - en niemand at hem hiervoor op? Maar wat is het land de afgelopen 10-15 jaar tot bloei gekomen! degenen die niet in China zijn geweest, begrijpen dit nog steeds gewoon niet ... Aan de andere kant, de "uitvinders van de democratie" zelf, die hun licht naar de hele wereld droegen op de vleugels van hun UAV's en bommenwerpers, deden de Verenigde Staten zelf denk er niet eens aan om de doodstraf te weigeren.
   Ze dwongen ons alleen om hun bewoners en onze verraders kalmer te maken, "ze zullen niet schieten!

   Ik geloof dat het handhaven van het moratorium een ​​erkenning is van iemands koloniale afhankelijkheid!
 2. valokordin
  valokordin 20 maart 2013 11:54
  -7
  Gudkov Jr., hoewel een plaatsvervanger, jong en stom, vader meer sluw, maakte van de gelegenheid gebruik om te protesteren, het bleek een verraad te zijn, maar hoe kan je dit verraad vergelijken met het verraad van Chubais, Serdyukov en ander offshore publiek. Ik denk dat na alles te hebben afgewogen, men kinderachtigheid kan vergeven, wat niet veel gevolgen had in vergelijking met de rest. jonge isho
  1. Homo
   Homo 20 maart 2013 12:08
   +6
   Bent u een volgeling van Christus? Ze slaan rechts, vervangen links. Maar in het Russisch klinkt het een beetje anders - ze spuugden in ons gezicht, en we moeten onszelf afvegen?
  2. djon3volta
   djon3volta 20 maart 2013 12:16
   +7
   Citaat van valokordin
   Ik denk dat als je alles hebt afgewogen, je kinderachtigheid kunt vergeven

   Stimuleert u tolerantie, Chubais en Serdyukov zijn bij hen, dus alles is duidelijk.
   Gudkov bezocht, voordat hij naar de Verenigde Staten vloog, eerst de ambassade van McFaul, wat denk je dat hij daar deed?Heb je ooit bijvoorbeeld afgevaardigden van het Verenigd Rusland of de LDPR naar de Amerikaanse ambassade zien rennen, of foto's met de McCains en allerlei andere Amerikaanse senatoren?
   1. rodewolf_13
    rodewolf_13 20 maart 2013 16:31
    0
    En waarom hebben ze deze rekeningen, onroerend goed, kinderen daar nodig. Ze wonen daar en hier zijn ze op zakenreis. leer ons patriottisme. De chef riep dat Zheleznyak zelfs snel leegliep toen hij werd herinnerd aan 2 dochters in de VS. En de woorden van de tweeter van een van hen ten koste van "zasronoy Rusland".
  3. arnulla
   arnulla 20 maart 2013 16:29
   +1
   Citaat van valokordin
   Gudkov Jr., hoewel een plaatsvervanger, jong en stom, vader meer sluw, maakte van de gelegenheid gebruik om te protesteren, het bleek een verraad te zijn, maar hoe kan je dit verraad vergelijken met het verraad van Chubais, Serdyukov en ander offshore publiek. Ik denk dat na alles te hebben afgewogen, men kinderachtigheid kan vergeven, wat niet veel gevolgen had in vergelijking met de rest. jonge isho

   Kom op, speel niet rond. "Kindertijd" ... Ze weten het allemaal heel goed, ze begrijpen het allemaal perfect. Ze willen macht, hoe dan ook. Zelfs met de hulp van vijanden en kwaadwillenden van Rusland. en het in diskrediet brengen van Russisch staatsmacht op alle niveaus. En aangezien Poetin als een bot in de keel van het Westen is (ze hadden Jeltsin-alcohol-2 aan de macht moeten brengen), dan vallen de doelen van het Westen en de moerassen volledig samen. Vandaar de subsidies, en reizen naar ambassades, en treinen in het buitenland met eedbede... Nou, liberalen zijn over het algemeen liberalen...
  4. ultra
   ultra 20 maart 2013 17:58
   +3
   Citaat van valokordin
   kinderachtigheid kan worden vergeven
   Kinderachtigheid - bloemen plukken van een bloembed! En dat is gemeenheid! hi
 3. SSR
  SSR 20 maart 2013 11:54
  +3
  En ze spelen al: help alstublieft in de strijd tegen corruptie uit deze serie. We wachtten.

  Van het nieuws.
  Het onderzoek beschuldigt Vasilyeva van het voortzetten van illegale acties
  Van zijn kant, het voormalige hoofd van de afdeling Vastgoedrelaties van het Ministerie van Defensie Vasilyeva maakt bezwaar tegen verlenging van haar huisarrest en verklaart haar onschuld.

  Het is alsof mensen speciaal getest worden op kracht....het is maar tin.
 4. Vanek
  Vanek 20 maart 2013 11:54
  + 26
  De jongste viel in slaap ........ sliep ......
  1. Oleg Rosskiy
   Oleg Rosskiy 21 maart 2013 19:49
   0
   Citaat: Vanek
   De jongste viel in slaap ........ sliep ......

   Het is jammer dat er geen manier is om op dit ontbonden karkas te harnutten.
 5. Vladimirets
  Vladimirets 20 maart 2013 11:54
  + 30
  Als ik over deze hond hoor, Duits, Kaspariaans en zoemend tuig, bal ik onwillekeurig mijn vuisten. Zoveel uitschot is er gegroeid op onze zwarte aarde! boos
  1. alexng
   alexng 20 maart 2013 12:41
   + 14
   Hoeveel Judas er ook over de wereld rennen, een geschikte tak aan een boom en een touw wachten nog steeds op hen. Vroeg of laat zullen ze moeten boeten voor hun geestelijke goedkoopheid. Verraders van de belangen van hun vaderland zijn nergens geliefd, ze worden slechts tijdelijk gebruikt en vegen hun voeten eraan af. Er zijn veel voorbeelden in de geschiedenis.
   1. DYMITRY
    DYMITRY 20 maart 2013 14:56
    +5
    Citaat van alexneg
    Het maakt niet uit hoeveel Judas er over de wereld rennen

    IJsbijl is ons alles!!!
    1. Ruslan67
     Ruslan67 21 maart 2013 03:35
     +1
     Citaat: DYMITRY
     IJsbijl is ons alles!!!

     Een koevoet op het hoofd is ook schattig genoeg wassat
 6. askort154
  askort154 20 maart 2013 11:57
  +5
  Zulke freaks moeten het land uit worden gezet, en niet wachten tot ze zelf weglopen om
  Engeland, die zich voordeed als "politieke verschoppelingen", en de westerse media voeden.
  1. Alexey94
   Alexey94 20 maart 2013 12:21
   +1
   Deze voeding is niet alleen ideologisch (voor de media), maar ook behoorlijk materieel - ze laten moeder Rusland immers niet met lege zakken achter.
 7. ruiken
  ruiken 20 maart 2013 11:59
  +7
  De mening van leden van het forum is interessant, maar de samenstelling van de Doema als geheel stelt mensen tevreden, mensen die denken en het land steunen ... Deze samenstelling stelt mij persoonlijk niet tevreden. En het aantal gestuurde Kozakken is gewoon verontrustend
  1. Homo
   Homo 20 maart 2013 12:12
   -2
   En wat past er specifiek niet bij jou bij deze compositie van de Doema? Het past bijvoorbeeld bij mij - het aantal wetten dat Rusland schade toebrengt is minimaal (vergeleken met eerdere oproepingen) en blijft afnemen. En dit is het belangrijkste werk van de Doema - wetten schrijven ten behoeve van Rusland!
   1. Gevaarlijk
    Gevaarlijk 20 maart 2013 12:23
    + 11
    Komt het je uit? Goed gedaan! Kijk het nieuws op de eerste zender en slik de noedels verder door! Wie heeft dit gedaan - http://topwar.ru/25022-rossiya-norvegiya-neft-medvedev.html ??? Medvedev diende een wetsvoorstel in, de Doema keurde het goed, en voor de vakantie, om het zonder al te veel poespas uit te voeren. Welke normale wet hebben ze de laatste tijd aangenomen? Ze wilden hen van hun voordelen beroven - ze lieten ze niet door, ze wilden de zwaailichten verwijderen - ze lieten ze niet door. En er zijn nog veel meer dingen die ons niet worden verteld. elke afgevaardigde werkt daar uitsluitend voor zijn eigen persoonlijke belangen, voert die wetten door die specifiek nuttig zijn voor zijn bedrijf, en legt ze op Rusland
    1. sterpom
     sterpom 20 maart 2013 13:53
     +9
     En nu schreeuwen ze nog steeds dat het salaris (je kunt het geen salaris noemen - ze hebben het niet verdiend) klein is. Lang niet opgevoed.
   2. baltika-18
    baltika-18 20 maart 2013 15:06
    0
    Citaat van Homo
    Het past bijvoorbeeld bij mij - het aantal wetten dat Rusland schade toebrengt is minimaal

    Homo ......... sapiens, ik ken geen non-sapiens
    Zelfs één wet over de WTO is voor mij voldoende om een ​​conclusie te trekken over de Doema.
    En je schaadt ....... voordeel
    Noem enkele nuttige wetten, anders heb ik er geen gevonden (het is niet de moeite waard om over Dima Yakovlev te praten).
 8. grote rivier
  grote rivier 20 maart 2013 12:05
  +9
  Mensen zonder vaderland, zonder eer, zonder geweten.
  En mensen?
 9. denis
  denis 20 maart 2013 12:16
  +3
  In de VS zouden mensen zoals de Gudkovs en dergelijke tot verraders worden verklaard en in de gevangenis worden gezet. het Bush-tijdperk.
 10. Ali Baba
  Ali Baba 20 maart 2013 12:17
  -3
  Nou, tenslotte heeft iemand de Gudkovs gekozen, ze zijn niet uit de lucht gevallen ... het blijkt dat de afgevaardigden van zulke mensen geen Gudkovs zijn, maar Goodyars niet anders wenk
  1. Igarr
   Igarr 20 maart 2013 12:49
   +3
   Hallo, krater op Enceladus.
   Wat kan ik zeggen - we hebben gekozen.
   Eén ding bevalt me, ik heb niet op de SpravedRossov gestemd. Ik ben bang voor bebaarde mannen.
   ...
   Zou voorstellen - hoe u hiervan af kunt komen, als u het weet.
   Voor deze Navalny-krakeling - hetzelfde ... er is geen hoop.
   ..
   Het is goed dat het nu geen vaarwel is, maar vaarwel.
   1. aviamed90
    aviamed90 20 maart 2013 13:11
    +1
    Wie heeft hen specifiek gekozen? Heb je het vakje naast hun namen aangevinkt?
    1. Igarr
     Igarr 20 maart 2013 13:27
     +1
     Ik herhaal .... ". Ik heb niet op de SpravedRoss gestemd."
     Hoewel niet op een Amerikaanse manier, heb ik op Zjirinovski gestemd.
     Nou, ik wil heel graag naar de Indische Oceaan. Welk tijdstip.
     En na het geschreeuw van gisteren over hem, weet ik nu niet op wie ik moet stemmen.
     Aan de andere kant, als alles "linde" is - wat is dan het verschil?
     Ik ga naar de antwoordsite.. Ik spuug vergif uit.
     1. Hert Ivanovitsj
      Hert Ivanovitsj 20 maart 2013 13:56
      +1
      stem op hert knipoogde we zullen het verpesten lachend

      onze campagneslogans:

      Geef rendieren aan de massa!!! lol

      Laten we zelf rendieren en rendieren iedereen!!! voelen

      Luiheid is een vreselijke kracht, het is moeilijk om ermee te vechten !!! soldaat
     2. costella85
      costella85 20 maart 2013 14:52
      +2
      Ik heb altijd op de Liberaal-Democratische Partij gestemd, maar toen ik in november van Zhirik (geciteerd) hoorde: "... de dorpelingen, maar hoe kun je daar niet dom zijn? je gaat de straat op - en daar is vuil ........ melancholie .... .., je gaat naar huis om wodka te drinken! onthoud!!!!..........."

      Dus bedenk op wie je daarna gaat stemmen ..............
      1. Ali Baba
       Ali Baba 20 maart 2013 15:00
       +2
       Citaat van costella85
       Dus bedenk op wie je daarna gaat stemmen ..............

       Heb je je ooit afgevraagd waarom bleek dat er niets te kiezen was, en er voor alles een alternatief was, in principe alleen EdRO? Ik verheug me niet en stelde een vraag, maar gewoon ter gedachte, zoals Yulian Semenov ooit schreef ...
       1. costella85
        costella85 20 maart 2013 15:19
        -1
        Citaat van Ali Baba
        Heb je je ooit afgevraagd waarom bleek dat er niets te kiezen was, en er voor alles een alternatief was, in principe alleen EdRO?

        Ik heb er over nagedacht, maar er waren geen alternatieven meer, of stel je voor om niet naar de stembus te gaan, of misschien een staatsgreep...........?
       2. cynicus
        cynicus 20 maart 2013 15:37
        +1
        Citaat van Ali Baba
        info om over na te denken

        Ha.
        Tijdens een biologieles lieten ze schoolkinderen zien hoe nicotine en alcohol regenwormen negatief beïnvloeden.
        Toen vroeg de leraar _ Kinderen wat zijn jullie conclusies? De slimste _ Mary Ivanna moet drinken en roken zodat er geen wormen in je beginnen!!!
        Geen grap, uit het leven!
        wenk
      2. cynicus
       cynicus 20 maart 2013 15:31
       +2
       Citaat van costella85
       in november gehoord van Zhirik

       Nou, Volfovich ... Er wordt direct over hem gezegd _ Omwille van een rood woord, moeder noch vader zullen er spijt van krijgen!
       1. costella85
        costella85 20 maart 2013 15:37
        +1
        Citaat: Cynic
        Nou, Volfovich ... Er wordt direct over hem gezegd _ Omwille van een rood woord, moeder noch vader zullen er spijt van krijgen!

        Zhirik heeft de laatste tijd in het algemeen gesproken: ofwel homohuwelijken moeten worden gelegaliseerd, of verklaringen aan ambtenaren en afgevaardigden moeten worden geannuleerd, en hij steunt de edros bij alle inspanningen !!!!
        1. vyatom
         vyatom 22 maart 2013 13:31
         0
         Citaat van costella85
         Zhirik heeft de laatste tijd in het algemeen gesproken: ofwel homohuwelijken moeten worden gelegaliseerd, of verklaringen aan ambtenaren en afgevaardigden moeten worden geannuleerd, en hij steunt de edros bij alle inspanningen !!!!

         Zhirik is een lang gebruikt materiaal. Het is tijd voor hem om naar de vuilnisbelt van de geschiedenis te gaan.
      3. evgen762
       evgen762 21 maart 2013 12:16
       0
       Dus bedenk op wie je daarna gaat stemmen ..............


       In verband met de afschaffing van het item "Tegen Allen", dat tijdens de verkiezingsrace op geen enkele manier naar voren kwam en als laatste nummer op de stembiljetten stond, kreeg de politieke partij "Alle Geiten" onverwacht voor analisten 100% van de stemming.
     3. vyatom
      vyatom 22 maart 2013 13:30
      0
      Citaat: Igarr
      Nou, ik wil heel graag naar de Indische Oceaan. Welk tijdstip.

      Nou, hier ben je in laarzen en we zullen je daarheen sturen. We geven een sabel en een drie-liniaal. Laten we eens kijken wat moslims met je doen.
   2. Ali Baba
    Ali Baba 20 maart 2013 14:23
    +1
    Igarry....

    Veel geluk landgenoot die nog steeds achter mijn buitenaardse Saturiaanse geheim kwam :))))))
    Wat kan ik je adviseren ... je speelt teveel met ze en zwendel, hoewel ik begrijp dat je elites vastzitten in het westen en ze daar denyuzhka houden (uit Cyprus, wat een stank ging al op het niveau van het BBP) en ze kunnen niet altijd zo barsten in een unie voor alle dissidenten, maar aangezien de elites dit pad hebben gekozen, laat ze dan met een volle lepel van de bijwerkingen genieten ... we verdienen allemaal onze elites, niet meer en niet minder.
    1. Igarr
     Igarr 20 maart 2013 19:15
     +1
     Hier ben ik het 100% mee eens - ".. de elites hebben dit pad gekozen, laat ze met een volle lepel van de bijwerkingen genieten ..."
     Maar over waardigheid ..... zoals ze zeggen - de hand zal niet wankelen. Maar wie geeft er iets?
     ...
     Het is erger dat mensen, eenvoudige mensen, die het "zout van de aarde" zijn - omdat hun aarde verzadigd is met zout zweet - deze freaks op geen enkele manier kunnen beïnvloeden.
     "Het bevel van de commandant is de wet voor ondergeschikten" - dat klopt.
     Maar een beslissing nemen, in ieder geval bij de marine - begon altijd met een ondervraging - junior commandostaf.
     Voor de mensen - het ISS is een familie. Dit zijn werkteams.
     en aan ons ... in plaats van dit .. geadverteerde democratie - ze duwden verkiezingen - en sjokken ... van hun eigen sluwheid. Met webcams op verkiezingspunten.
     ...
     Lan ... het maakt niet uit hoeveel het touw draait, maar God markeert de schurk.
  2. ABV
   ABV 20 maart 2013 16:21
   0
   niemand koos hen, ze gingen door de lijsten, en tijdens de verkiezingen deden ze alsof ze zainks waren, toen vloog het deksel eraf, of het ware gezicht kroop eruit ...
 11. NIEMAND BEHALVE ONS
  NIEMAND BEHALVE ONS 20 maart 2013 12:18
  -12
  Voor zover ik weet, heeft Gudkov, een hoge KGB-officier, een goede carrière gemaakt in de Sovjettijd, houdt niet van sycofanten, en Zijne Doorluchtigheid kan niet zonder hen, dus rot hij zijn voormalige medewerkers weg, voor een persoon met een Napoleon-complex, dit is trouwens niet verwonderlijk, er zijn trouwens veel mensen onder de huidige Vovina-ondergeschikten die groter waren dan hij in de Sovjettijd in de KGB-structuren .... Ze konden niet omhoog klimmen en Zijne Doorluchtigheid kon erin klimmen ........ zonder zeep .......
  1. grote rivier
   grote rivier 20 maart 2013 12:25
   +5
   Citaat: NIEMAND MAAR ONS
   ... Gudkov is een hoge KGB-officier, maakte een goede carrière in het Sovjettijdperk, houdt niet van sycofanten, en Zijne Doorluchtigheid kan niet zonder hen, dus hij rot zijn voormalige medewerkers weg, voor een persoon met een complex ...

   Dat wil zeggen, het is de schuld van Poetin dat dit shit is .... Ik werd zo een stel?
   1. costella85
    costella85 20 maart 2013 14:55
    +3
    Citaat: NIEMAND MAAR ONS
    Gudkov senior KGB-officier


    "KGB-officier" is geen synoniem voor de woorden: "fatsoenlijk" en "eerlijk"
    1. Gazprom
     Gazprom 20 maart 2013 14:58
     -5
     Citaat van costella85
     "KGB-officier" is geen synoniem voor de woorden: "fatsoenlijk" en "eerlijk"

     gouden woorden, en daar zijn genoeg voorbeelden van, nou, je begrijpt me....
  2. ABV
   ABV 20 maart 2013 16:30
   +4
   lachend kapoenen! Wat voor soort haat is dit voor de slimsten? kan niet eens eten? hoe heeft hij je beledigd? heb je hem niet als afgevaardigden aangenomen, heb je geld geleend? of niet knap, maar niet statig?
 12. zao74
  zao74 20 maart 2013 12:23
  +2
  Het is goed, we zullen langzaam alle reptielen uitroeien.
  1. Gevaarlijk
   Gevaarlijk 20 maart 2013 12:25
   +5
   Vergiftigt u persoonlijk? kun je me vertellen hoe?
 13. Tartaar
  Tartaar 20 maart 2013 12:24
  +7
  Citaat van smel
  De mening van de leden van het forum is interessant - en de samenstelling van de Doema als geheel stelt mensen tevreden, mensen die denken en wortel schieten voor het land ...

  De Doema zou moeten bestaan ​​uit specifieke afgevaardigden, gekozen uit zowel partijlijsten als kiesdistricten met één mandaat...
  Maar de roulatie van afgevaardigden in de Doema, om partijen te verbieden en leden met één mandaat toe te staan ​​om eenmaal een coalitie aan te gaan met de partij, met het programma waarvan hij tijdens het verkiezingsproces solidariteit verklaarde ...
  Een lid met één mandaat zou niet het recht moeten hebben om met twee, drie, vier, kortom met veel manda(s) door de Doema-kwartieren te rennen... voelen
  Opheffen parlementaire onschendbaarheid!!! am
  Stop met het verbergen van de boodschappers van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de mensen!

  Maar vandaag is er veel kritiek met als doel het werk van de Doema "op te vullen", om haar ontbinding te bereiken... Dit mag niet worden toegestaan! Laat ze klaar zijn voor de nieuwe verkiezingen.
  Anders worden de volgende machtsinstellingen het volgende doelwit.
  Geef zelf antwoord - wie profiteert of profiteert?
  En welke programma's, die in een stroomversnelling komen, zullen als eerste worden bevroren of op zijn minst worden vertraagd?
  Wie profiteert hier wereldwijd van?

  Iets...
  1. costella85
   costella85 20 maart 2013 15:00
   0
   Ik denk ook - laat ze 5 jaar werken! Wat de samenstelling van de Doema ook is, er zal altijd ontevreden zijn, om niet eens in de zes maanden verkiezingen te houden!!!

   PS Het werk van de huidige Doema, is ook zeer ontevreden, ze houden zich bezig met allerlei x......haar, in plaats van DE NOODZAKELIJKE wetten TE BESPREKEN!!!
 14. fenix57
  fenix57 20 maart 2013 12:25
  + 12
  ".... je moederland verraden is ook een beroep...", gevolgd door nog een (iemand van de SR), het zijn er zoveel..... En alle zilverdragers. Iedereen geeft om het pensioen en voor het volk (aangenomen in 3e lezing "Over kapitaalherstel" is een onvolledige titel, maar het werd aangenomen). Maar ze hebben geen tijd - ze DELEN hun eigen ... hi Sorry, de meest ongevaarlijke...
  1. Genur
   Genur 20 maart 2013 16:53
   +1
   Kanaries en kanaries herinnert zich ...
  2. vyatom
   vyatom 22 maart 2013 13:33
   0
   Citaat van phoenix57
   ".... je moederland verraden is ook een beroep...", gevolgd door nog een (iemand van de SR), het zijn er zoveel..... En alle zilverdragers. Iedereen geeft om het pensioen en voor het volk (aangenomen in 3e lezing "Over kapitaalherstel" is een onvolledige titel, maar het werd aangenomen). Maar ze hebben geen tijd - ze DELEN hun eigen ... hi Sorry, de meest ongevaarlijke...

   Strakke S.O.K.A. Op de foto een plaatsvervanger. Gevoed in de beste restaurants.
 15. ed65b
  ed65b 20 maart 2013 12:26
  +5
  De nieuwe boyarshchina groeit in de Federatieraad en de Doema door overerving, de plaatsen zullen binnenkort beginnen over te dragen. Zhirik met zijn zoon, Hoots. Zoon in de Doema, moeder in de Federatieraad. Ze hebben baarden nodig om beverhoeden en schapenvachtjassen te laten groeien. Gudok jr. zorgt speciaal voor ophef in de hoop dat hij als Belykh op het landgoed wordt gezet zodat hij niet gaat stinken. En daar gaat papa zich vestigen. En zo zal hij uit zijn gedachten opvliegen en hem niet opmerken. Wacht op het vervolg van het banket. onderweg heeft hij een fluitje van een tanker))).
 16. Gorchakov
  Gorchakov 20 maart 2013 12:28
  +2
  Ik ben het absoluut met de auteur eens dat het de hoogste tijd is voor de staat om beslissende actie te ondernemen en ons moederland te zuiveren van buitenlandse inlichtingenagenten en verraders van hun land .... Ik denk dat dit gisteren had moeten gebeuren ....
  1. aviamed90
   aviamed90 20 maart 2013 13:09
   +1
   Om dit te doen, moet je absoluut alle ambtenaren van de regering zetten! Beginnend met griffiers in administraties en eindigend ...
 17. optimist
  optimist 20 maart 2013 12:29
  +3
  Zadolbali alvast deze hysterische artikelen! In plaats van kleine ch.m.o.shnikov-achtige piepjes te promoten, zou "aFtor" beter verteld kunnen worden over wiens interesses onze "swingers" VVP met DAM-ondersteuning. Toen ze op Cyprus besloten om onze Abramoviches en Deripaska's te "gooien", wat een gehuil lieten ze horen! Hoe: vrienden-dieven werden beroofd!!!
  1. bdrus
   bdrus 20 maart 2013 13:21
   +2
   wie houdt je tegen om het gewenste artikel te publiceren? dit artikel gaat over de piepjes, niet over het BBP en de dame.
   Over Cyprus gesproken: houden de Abramovichs en Deripaska's zo dom geld op de bank en leven ze van rente?
   1. costella85
    costella85 20 maart 2013 15:09
    +1
    Citaat van bddrus
    Over Cyprus gesproken: houden de Abramovichs en Deripaska's zo dom geld op de bank en leven ze van rente?

    In Cyprus, van de grote ondernemingen "geregistreerd": NorNickel, NLMK, MMK, UralKaliy, MetalloInvest, ....... in het algemeen, alles ......... ....
    1. bdrus
     bdrus 20 maart 2013 17:12
     0
     en hoe koppel je dat aan bankdeposito's?
  2. begemot
   begemot 20 maart 2013 14:27
   +4
   daar kwamen niet alleen Abramovich en Deripaska vast te zitten, iedereen kwam daar vast te zitten, die werd "toegelaten" tot de begroting, te beginnen met ministers, afgevaardigden en het presidentiële apparaat, eindigend met inspecteurs van de federale belastingdienst. Is het mogelijk om deze broeders te verlaten zonder de "laatste cent"? Dat is gewoon hoe ze krachtig zwijgen, waar is het Cypriotische geld gebleven !!
   Maar het is niet moeilijk om verschillende feiten met elkaar te vergelijken. Toen Griekenland, in het geniep van de EU, leningen aannam van de Amerikanen, bedreigden ze haar met een vinger en meer niet. Toen het tijd was om dollarleningen terug te betalen, stortte de wisselkoers van de euro in tot onder de plint. Griekenland werd onder meer gered door Cypriotische banken te dwingen Griekse obligaties te kopen. Voeg hier toe dat de economie van Cyprus = 0,00 en alle bankdeposito's zijn rentedragend, wat betekent dat al het geld over de heuvel was. In de afgelopen jaren zijn min of meer winstgevende activa (en er zijn er nog maar heel weinig) herverdeeld ten gunste van de juiste jongens uit degenen die "achter de schermen" worden genoemd, en onrendabele activa zijn aangeboden voor aflossing op een "vrijwillige basis" naar KRACHTIGE staten zoals Cyprus (vooral wetende wiens geld daar is). We wachten dus op de beslissing van vandaag over hoe er opnieuw op de begroting zal worden gekort. Het zal me niets verbazen als we ermee instemmen om het vereiste bedrag op de correspondentrekening te storten, zelfs zonder een leningsovereenkomst, met een terugdraaiing van 20-25%
   en de daaropvolgende mislukking in het geheugen van dit geld. En 5-6 jaar zullen voorbijgaan en iedereen zal het vergeten, en als ze het zich herinneren, zullen ze Ignatiev opgraven en mest over hem heen gooien.
  3. evgenm55
   evgenm55 21 maart 2013 12:22
   0
   Dat is zeker...
 18. strak
  strak 20 maart 2013 12:34
  0
  Neem het mandaat van de plaatsvervanger weg, ontneem hen het staatsburgerschap en zet hen beiden het land uit.
 19. Andrey 57
  Andrey 57 20 maart 2013 12:40
  +7
  Het artikel is niet slecht, maar Gastomysl was geen posadnik, maar hij was een prins, hij ging ook niet naar Rurik, want in die tijd was het ondenkbaar dat een grootvader naar zijn eigen kleinzoon zou gaan - Rurik was de zoon van Umila, de dochter van Gastomysl, dus Rurik had geen speciale opties - ongehoorzaam zijn aan de grootvader in staatszaken betekende toen volledige minachting voor hem door iedereen om hem heen, aangezien dit niet zijn persoonlijke zaken zijn. En als je je ook herinnert dat mijn moeder de moordenaars van Ruriks vader levend heeft gevild, dan moet ook zijn opvoeding als waardig worden beschouwd hi
  1. Grishka100watt
   Grishka100watt 20 maart 2013 15:12
   0
   Zal moeten studeren...
 20. begemot
  begemot 20 maart 2013 12:48
  +2
  Ik zou heel graag goed, gezond materiaal op de site zien over het conflict tussen Gusev + MK en Isaev + GD. Hoe de neten bewogen toen het hele land de waarheid over hen te horen kreeg.
 21. Bosch
  Bosch 20 maart 2013 12:50
  0
  Als je goed kijkt naar de acties van de zogenaamde Gudkovs, dan lijkt er geen logica te worden getraceerd ... omdat ze uiteindelijk voor iedereen in de minnen staan ​​... daarom zijn we getuige van de manifestatie van actieve domheid, nou, de vlag is in hun hand.
 22. vraag73
  vraag73 20 maart 2013 12:53
  0
  Het is al lang tijd om deze schok van dieven en verraders te verspreiden, het heeft geen zin in onze gedachte
 23. VadimSt
  VadimSt 20 maart 2013 13:06
  0
  + Ben gekomen!
  Het is duidelijk dat de activiteiten van de FSB niet openbaar zijn en opmerkingen van haar zullen slechts onder bepaalde voorwaarden volgen. Of misschien is er gewoon geen politieke oplossing waardoor de FSB zijn "zwaard" kan ontmaskeren - dan moet het worden "afgehandeld voor schroot".
  En wat is de beoordeling van deze anti-staatsaanval van de kant van de Doema en het Openbaar Ministerie? De Ethische Commissie gaat onderzoeken... welke commissie? Verdomme, verraad heet al ethiek! Misschien is de commissie in de war?
 24. aviamed90
  aviamed90 20 maart 2013 13:07
  +2
  De vraag rijst meteen: wie heeft deze afgevaardigden gekozen? Wat is jonger, wat is ouder! Waarom waren ze aan de macht?
  1. Grishka100watt
   Grishka100watt 20 maart 2013 15:10
   +2
   En ze kiezen uit degenen die daarheen gaan, en ze, verdomme, vaak, als het geluk zou hebben ..... hier zijn ze !!!!
   Een goed, aardig, eerlijk persoon gaat daar zelden) Helaas. Maar, bevalt allemaal hetzelfde, er zijn er een paar)
 25. Tambov Wolf
  Tambov Wolf 20 maart 2013 13:13
  +1
  Zulke klootzakken voor verraad moeten naar de toren worden veroordeeld. En intelligentie, hier heeft de auteur gelijk voor alle 100, het is noodzakelijk om tientallen keren te verhogen. Zoals ze zeggen, als je vrede wilt, bereid je dan voor op oorlog.
 26. bdrus
  bdrus 20 maart 2013 13:22
  +5
  Reeds alleen de aanwezigheid van een zoon in de gedachte waar vader zit - schrijft zulke mensen in eerste instantie op als oplichters, ja, Volfovich is ook op jou van toepassing
 27. Variabel
  Variabel 20 maart 2013 13:33
  0
  Het lynchen van agenten van invloed door het volk zal ons helpen.
 28. klavyr
  klavyr 20 maart 2013 13:42
  +3
  Het is duidelijk dat corruptie. Waar is ze niet? Dat is precies hoe hij (de jongere hoorn) zich de strijd tegen onze corruptie voorstelt, en zelfs met de hulp van de CIA? Dit is een beetje onzin! Je moet bij jezelf beginnen! In feite, voor dergelijke capriolen - om ter verantwoording te roepen! ... Of misschien moeten we zelf aan het ministerie van Buitenlandse Zaken en de CIA vragen wat ze met dit soort burgers doen?
 29. amp
  amp 20 maart 2013 13:45
  +3
  Introduceer strafrechtelijke aansprakelijkheid voor overtreding van de NGO-financieringswet voor NGO-medewerkers.
 30. Andreitas
  Andreitas 20 maart 2013 13:47
  +4
  Papa's zoon majoor. Niets weten en niets begrijpen in het leven. Onder getrokken door deze vader voor zichzelf.
  1. Chicot 1
   Chicot 1 20 maart 2013 16:20
   +2
   En wat is daar zo verrassend aan?.. Een appel valt nooit ver van een eik...
 31. awg75
  awg75 20 maart 2013 13:51
  +3
  over het algemeen is dit geen grap en wezens zoals de piepjes moeten naar het noorden worden bepaald (daar waar geen lokale bevolking is in de komende paar honderd kilometer, want je kunt hun leven niet verpesten met deze rotzooi)
 32. zwart
  zwart 20 maart 2013 14:08
  +1
  De creatie van Papa Carlo "verbaasde" meer dan eens, hij wilde niet studeren, hij was belust op geld, hij stak zijn neus op de verkeerde plaats.
  Een eerlijk Rusland is gepland door het Kremlin, chozh is nu een lief kind! Ze zullen het inslikken.
 33. schurup
  schurup 20 maart 2013 14:49
  +1
  En hoe zal een gediplomeerd psycholoog en politicoloog commentaar geven op de beweging van de nieuw gekozen president naar het Kremlin langs de verlaten straten van Moskou?
  Is dit een succes of een mislukking van de CIA?
  Maar ik herinner me de vrolijke gezichten van de Gudkovs, Pekhtievs, enz., bij het banket dat bij deze gelegenheid was georganiseerd.
  Wat is de pop - zo is de aankomst.
  Over de oceaan schreeuwen ze over het verlies van de informatieoorlog, maar ze leggen de grappenmakers meteen weer in handen. Laten we nog wat spelen, heren, anders is het leven zo saai.
 34. suharev-52
  suharev-52 20 maart 2013 15:09
  +3
  Ik wil graag een antwoord op één vraag. Waarom wordt Gudkov niet aangetrokken door het artikel - Verraad aan het moederland (met een openbare oproep tot de omverwerping van de bestaande regering)? En Kvachkov, voor woorden (die het grootste deel van de mensen niet hoorden en niet door de media werden gepubliceerd) werd veroordeeld tot 13 jaar strenge straf? Waar is de gerechtigheid Ik wil een antwoord krijgen op de gestelde vraag. Eerlijk.
  1. Chicot 1
   Chicot 1 20 maart 2013 16:24
   +2
   Je moet de volgorde in volgorde volgen. Ten eerste - Serdyukov (hij is de allereerste in de rij !!!) met het bedrijf. En dan al de rest van de roos en kleine dingen ...
  2. Genur
   Genur 20 maart 2013 17:25
   +2
   "En de rechters - wie?" .... Verder?
  3. evgenm55
   evgenm55 21 maart 2013 12:29
   +1
   Kvachkov - een militaire officier, stal geen buit, likte geen klootzakken; had grote autoriteit in de troepen, d.w.z. was echt gevaarlijk voor schimmel. Resultaat: daar werden wetten gevonden om de SA-winden in de gevangenis te laten rotten.
   1. arnulla
    arnulla 21 maart 2013 13:25
    0
    Citaat van: evgenm55
    Kvachkov - een militaire officier, stal geen buit, likte geen klootzakken; had grote autoriteit in de troepen, d.w.z. was echt gevaarlijk voor schimmel. Resultaat: daar werden wetten gevonden om de SA-winden in de gevangenis te laten rotten.

    Kvachkov moest bevriend zijn met zijn hoofd ...
 35. fenix57
  fenix57 20 maart 2013 15:13
  0
  Citaat: S_mirnov
  - de moderne Doema - een mesthoop en

  Alle stukken van daar zijn geen vragen (een stelletje van jou ...), A ......... Ja, die is er niet EN ER IS NIETS...... PIKUL:: KRESIERA: ... ....
 36. Shkodnik65
  Shkodnik65 20 maart 2013 15:14
  0
  De auteur stelde in zijn artikel niet alleen vragen over de Gudkovs, maar beantwoordde deze vragen ook met de woorden van een Amerikaanse parlementariër van de Amerikaanse Democratische Partij. “Al tien jaar werken ngo’s in Rusland, gefinancierd door buitenlandse stichtingen”, zei hij. "Als we het hadden, zouden hun werknemers op de tweede dag in de gevangenis zitten". Dit gaat ook over de Gudkovs. Over het algemeen is het noodzakelijk om vanaf de kop te beginnen ... De vis rot vanaf daar.
  1. krabbel
   krabbel 21 maart 2013 12:53
   0
   Citaat: Shkodnik65
   Over het algemeen moet je vanaf de kop beginnen ... De vis rot vanaf daar


   Dat is gewoon schoon van de staart!
 37. Magadan
  Magadan 20 maart 2013 15:34
  +1
  Zeg wat je wilt, maar in de strijd tegen deze kaste van onaanraakbaren, tegen Russische bureaucraten, zijn alle middelen goed! En waarom zijn mensen zo bezorgd over wat onze bureaucraten in Amerika zullen denken?
  Waar is de klap voor het prestige van het land? Gudkov strooide as op zijn hoofd en bekeerde zich publiekelijk voor de Goelags, Tsjetsjenië en andere sprookjes van liberoïden?
  Wat voor soort dreiging hebben we vanuit de VS? Geloof je echt in de kracht van de orangisten-liberalen of wat? Al deze oranje horrorverhalen komen uit de virtuele wereld, maar onze wetteloze bureaucraten zijn gewoon meer dan echt! Onze wegen kosten $ 17.5 miljoen per km! (in Canada, 6.5 miljoen) Het Baba-bataljon van Serdyukov "kwijnt weg" in appartementen met 13 kamers! Misdadigers van de voogdijautoriteiten halen kinderen weg bij hun moeders, vanwege het feit dat de huisvesting slecht is en er geen geld is!
  Kortom, ik ben hier met Gudkov en dit is geen verraad! Verraders in de Partij van Oplichters en Dieven zitten. En hier maken ze ons sukkels, ze maken ons bang met een oranje dreiging.
  Weet je zelfs dat de voormalige minister van Cultuur, Shvydkoi, homoseksueel is?!
  En je bent hier Gudkov, Gudkov ....
  1. grote rivier
   grote rivier 21 maart 2013 03:53
   0
   Citaat van Magadan

   Waar is de klap voor het prestige van het land? ....

   Dankzij zulke "uitverkorenen" "weet" het Westen wat we moeten doen in onze staat.
   Zulke neten zorgen voor een leerzame, begeleidende toon van het Westen in relatie tot Rusland.
 38. zavesa01
  zavesa01 20 maart 2013 15:55
  +1
  Daarom komen ze naar ons in het noorden, de cartridge is veel goedkoper dan reizen.
  In het noorden zijn de mensen eenvoudiger en eerlijker, we zullen geen tradities breken.
  9 gr. genoeg.
 39. GOLUBENKO
  GOLUBENKO 20 maart 2013 16:09
  +3
  D. Gudkov is een politiek lijk.
  Deze reis kan zwaaien naar een politieke carrière. Hij werd uit de partij gezet. Ook het mandaat zal binnenkort verdwijnen.
  Realistisch gezien is de kerel ook geen vrienden met zijn hoofd.
  Hij zou voor permanent verblijf naar Chodorkovsky in de buurt van Chita moeten worden gestuurd.
  Beter nog, laat hem naar de VS gaan, naar zijn baas Kasparov.
  1. polly
   polly 20 maart 2013 16:55
   0
   Mironov zei dat er niets was om Gudkov van zijn woorden te beroven, want volgens de voorschriften kon hij alleen worden gestraft voor opruiende toespraken van het podium van de Staatsdoema, maar zoiets bestond niet ... En hij weigerde vrijwillig het mandaat op te geven!
  2. zwart
   zwart 20 maart 2013 17:16
   0
   Citaat: GOLUBENKO
   het is noodzakelijk om permanent verblijf naar Chodorkovsky in de buurt van Chita te sturen.
   Beter nog, laat hem naar de VS gaan, naar zijn baas Kasparov.

   Wat ben je echter zacht..... Gesel zou voor ze zijn.....
 40. Alex Popov
  Alex Popov 20 maart 2013 16:54
  +3
  Boei met die toeters.
  De vraag is anders. De auteur zei terecht dat er in Rusland nu meer dan ooit vraag is naar gerechtigheid. En het is niet alleen nodig om de externe vijand te bestrijden, maar ook om gerechtigheid in het land te bereiken. En niet in de media, maar in de praktijk. om te beginnen, breng op zijn minst spraakmakende gevallen van stelende aanklagers, Serdyukovisme, slapende rechters, moordenaars in uniform, Tsapkovisme, enzovoort.
  Wil je een voorbeeld: een man reed naar huis van Chelyabinsk naar Jekaterinenburg, na een klein ongeluk, na drie dagen administratieve arrestatie (de rechter neemt een beslissing zonder de arrestant te zien, aangezien hij al in coma ligt) hij zal thuiskomen van de voorlopige hechtenis in de vorm van een gekneusd lijk, sporen van handboeien, gebroken hoofd... Volgens de politie is hij het. viel ... Het parket, de onderzoekscommissie, de procureur-generaal van de UR zien geen aanleiding om een ​​UD in te leiden (het maximum waarvoor de boete aan de dienstdoende ambtenaar voor het niet verlenen van bijstand voldoende was). en de rechtbank besloot dat de magistraat die oordeelde over 3sut. administratieve arrestatie deed het illegaal, annuleerde de driedaagse arrestatie VOOR DE DODE MAN en verving het door een boete van 500 roebel ..........
  Dit zijn de situaties die het land beter doen schudden dan horens en andere verraders....
  1. costella85
   costella85 20 maart 2013 17:06
   +1
   Citaat van Alex Popov
   Dit zijn de situaties die het land beter doen schudden dan horens en andere verraders....

   Alexander gaat akkoord, terwijl de Serdyukovs, Smetanins,Makarov, De Vasilyevs zullen niet volgens de wet worden veroordeeld, ze hebben niet eens het morele recht om het op te nemen tegen de Gudkovs !!!!
   1. Alex Popov
    Alex Popov 20 maart 2013 17:36
    +2
    Citaat van costella85
    ze hebben niet eens het morele recht om het op te nemen tegen de Gudkovs !!!!

    piept in een rij. zoals ze zeggen "... tinten van der @ ma zijn anders, maar de nasmaak is hetzelfde ..."
    1. costella85
     costella85 20 maart 2013 17:57
     +2
     Citaat van Alex Popov
     piept in een rij. zoals ze zeggen "... tinten van der @ ma zijn anders, maar de nasmaak is hetzelfde ..."

     Ik beweer niet, het is gewoon dat we uit deze serie komen, ze kiezen op de een of andere manier selectief (sorry voor de taftologie): gekke poesjes waren 2 jaar gesloten, en een andere dwaas (voor het overgieten van pictogrammen met verf) -7 maanden, of hetzelfde gekke poesje zat voor het proces in de gevangenis, en Vasiliev's vriendin is thuis.......
     1. Alex Popov
      Alex Popov 20 maart 2013 18:49
      0
      Ja. abnormale draai.
 41. ABV
  ABV 20 maart 2013 17:10
  +3
  Citaat:
  Het is onwaarschijnlijk dat deze jonge, glamoureuze afgevaardigde op dit moment serieus geïnteresseerd is in speciale diensten, hij heeft nog niet eens het niveau van een invloedrijke agent bereikt ...
  het oneens zijn! Gorbach was ook ooit jong, maar hij had interesse! Ja, hier heb ik ook interesse in! Een plaatsvervanger van de Staatsdoema, IEDEREEN, kan niet anders dan interessant zijn voor de speciale diensten, en SUCH is des te meer geïnteresseerd .... maar eenmaal in het jeugdteam in basketbal speelde hij voor het Russische nationale team samen met Kirilenko ... dat is hoe het leven beschikt ... dit alles is triest.
  1. zwart
   zwart 20 maart 2013 17:20
   +1
   Citaat van ABV
   en SUCH is nog interessanter.

   Welke is dit? Als ze geïnteresseerd zijn in hem als een knappe jongen, stel ik voor dat hij onmiddellijk wordt overgedragen aan het Westen. Er zal een cavalier van de Lekke Lepel zijn.
 42. KIBL
  KIBL 20 maart 2013 17:12
  +1
  Schiet op! Rusland wordt belegerd, zoals ze zeggen "volgens het oorlogsrecht"
 43. Blind
  Blind 20 maart 2013 17:58
  0
  G. Gudkov, D. Gudkov: "In de hoek groeit zelfs een haas in het wild"

  http://svpressa.ru/online/article/65416/
 44. Mareman Vasilich
  Mareman Vasilich 20 maart 2013 18:04
  +3
  Zoals I. Stalin zei, zelfs vóór de revolutie: "De Doema is een blud-creatie"

  Er is nauwelijks iets nuttigs in een bende politieke prostituees.
 45. Horde
  Horde 20 maart 2013 18:10
  +2
  er is zo'n gezegde - "de vijand van mijn vijand, mijn vriend" Gudkov dacht blijkbaar dat de CIA het Russische volk kon helpen om Poetin omver te werpen? Welnu, waarom zou de CIA een van zijn meest loyale heersers van invloedrijke staten omverwerpen? Voor Amerika is Poetin zo goed, Russisch geld is opgeslagen in Amerika, de cultuur in Rusland is al half Amerikaans, het is gewoon ziek van Amerikanisme op elke hoek, het is zover gekomen dat zelfs militaire vliegtuigen en helikopters Amerikaans grijs zijn geworden. dat de amers zouden helpen om Poetin omver te werpen, maar dit is precies het geval wanneer de uitzondering de regel NIET bevestigt en de VIJAND van de CIA ALTIJD de VIJAND van het Russische volk zal zijn, zelfs als het een soort dienst bewijst. HET KWAAD.
  Gudkov, aan de andere kant, is betrokken bij politieke spelletjes in het theater van het absurde, want het zijn allemaal Poetin, de CIA en de piepers aan dezelfde kant van de barricades.IK GELOOF NIET.
 46. meneerwolf
  meneerwolf 20 maart 2013 18:37
  +2
  Ja, dat is normaal! Gewoon, Gudkov Sr. is geen verkenner, maar een ambtenaar van de inlichtingendienst, en de jongste is een belangrijke jongen.
  In het leven kwamen ze (vooral de jongere) geen oneerlijke kritiek 'op de hoogste limieten' tegen. Dit betekent dat ze nooit gewone militairen, agenten, functionarissen zijn geweest en hiervoor noch ervaring noch een "vaccin" hebben.
  En, nadat ze (misschien onterecht) op de neus zijn ontvangen, rennen ze om te klagen bij de vijand (rivaal) van hun baas. Die. zo'n 'psychologische vorm van desertie'.
  Het wordt vaak waargenomen in (zie hierboven - gewone artiesten). Maar dit is 20-25 jaar oud.
  Dan doen ze het niet meer.
  En de Gudkovs zijn niet bang. De ene, zie je, werkte als politiek ambtenaar of iemand anders, en de tweede werkte helemaal niet.
  Ze raakten beledigd en renden naar de vijand.
 47. Zeus
  Zeus 20 maart 2013 18:52
  +3
  De grote onzin is dat de overgrote meerderheid van 70 procent van de respondenten gewone mensen zijn. Ze zijn er vast van overtuigd dat de belangrijkste persoon in het land de president is. En sinds hij gekozen is, moet hij alle problemen in het land oplossen zodat alles in orde komt. En zij, gewone bewoners, nou ja, wat kunnen ze doen, ze zouden iets te eten hebben, zodat het huis was om te slapen, bier en circussen. Kijk je naar sociale netwerken, dan staat over het algemeen je haar overeind, waar 98 procent van de bezoekers geen eigen mening heeft. Ze zijn bezig met het dom kopiëren en plakken van alle onzin uit de gemeenschappen. De inhoud stinkt enorm naar mentale retardatie. Wat zullen ze doen? Je zult het velen vragen en zij antwoorden: En we leven heel goed. Corruptie is, ja, slecht. Maar het gaat goed met ons! De algemene verzwakking van de bevolking met behulp van westerse mediaprojecten overheerst.
 48. egoza
  egoza 20 maart 2013 19:14
  +2
  Als vertegenwoordiger van een andere staat wil ik uw Doema niet bekritiseren, maar naar mijn mening moeten in de Doema, zoals in onze Verchovna Rada, slimme, opgeleide mensen worden betrokken bij het maken van wetgeving. Laat me uitleggen wat ik bedoel
  Slim een persoon is in staat om de dingen te zien zoals ze zijn, feiten te analyseren en te vergelijken, patronen te identificeren en rekening te houden met en voortdurend nieuwe gegevens te verwerken, en met een zekere waarschijnlijkheid de ontwikkeling van bepaalde gebeurtenissen te voorspellen.
  Slim - kan zich in elke specifieke situatie snel oriënteren en in zijn voordeel omdraaien.
  Sluw - weet anderen tijdelijk te desoriënteren, te voorkomen dat ze de ware motieven van gedrag begrijpen.

  Een persoon kan sluw en gevat zijn, maar tegelijkertijd niet slim. En zelfs gewoon dom.

  En verder...

  De Russische man is altijd sterk geweest, en in de eerste plaats is hij sterk van geest. En zoals elke sterke persoon probeert hij degenen die zwakker zijn dan hij niet te schaden. Hij kan zelfs mensen uit de weg gaan, om niet 'iemand ongepast te slaan'. Een zwak persoon - zal iedereen met zijn ellebogen duwen, stuiteren, letterlijk over de lijken lopen, gewoon om te bewijzen dat hij erg belangrijk is. Maar dat maakt hem niet sterk.
  хххх
  Als we onze VR nemen, dan zijn de slimme er, God verhoede, een vijfde!
  1. cynicus
   cynicus 20 maart 2013 20:29
   0
   Citaat: Egoza
   naar mijn mening moeten in de Doema, net als in onze Verchovna Rada, slimme, opgeleide mensen betrokken zijn bij het maken van wetgeving.

   Sorry, maar voor wie heb je respect? egoza zei dat in de Doema de afgevaardigden zich bezighouden met wetgeving?
   Dit is gedaan slimme, getrainde mensen.
   In het belang van bepaalde mensen, groepen, gemeenschappen, vitale behoeften, enz.
   En afgevaardigden zoals zij accepteren.
   Ons hele leven is een spel en de mensen erin zijn acteurs.
   wenk
 49. 120352
  120352 20 maart 2013 19:30
  +1
  Is het beter om te liegen of de waarheid te vertellen? Iets dat ESESESEROM rook. Eén waarheid voor iedereen, wat in feite een leugen is! Dima deed het juiste. Ten eerste is hij een persoon en geen radertje in een verrot staatssysteem. En gedroeg zich als een persoon.
  1. cynicus
   cynicus 20 maart 2013 20:15
   0
   Citaat: 120352
   Is het beter om te liegen of de waarheid te vertellen?

   En jij bent een waarheidsliefhebber, mijn vriend! Ze zeggen over zulke mensen _ Hij houdt ervan de waarheid in de ogen te snijden!
   Dus mensen zoals jij, die bezig waren met het doorsnijden van de waarheidsbaarmoeder, merkten niet hoe die werd afgeslacht!
   Citaat: 120352
   Iets dat ESESESEROM rook.

   Omdat het stinkt, moet je begrijpen dat je nummer 120352 is. Helaas niet de laatste!
   Tot 58-1a, 64, 65 van kracht.
   275 is zo, schrik.
  2. baars
   baars 21 maart 2013 12:12
   +1
   In de Doema stinkt het gewoon naar plaatsvervangende stront!!!!

   Je zult eerst van deze hulpsheriff afkomen, en dan claims indienen bij Gudkov!
 50. voronov
  voronov 20 maart 2013 19:31
  -3
  Dit zijn twee Judas