militaire beoordeling

Koor van economen: gemeenschappelijke Europese munt is verantwoordelijk voor de crisis

35
Jesus Fernandez-Villaverde, Tano Santos en Luis Garicano uit Het Nationaal Bureau voor Economisch Onderzoek, dat wil zeggen, het National Bureau of Economic Research (Massachusetts), schreef een omvangrijke samenstelling over de crisis in de eurozone. Wetenschappers hebben ook de boosdoener gevonden: de euro. Alles wat slecht was in de economie van Griekenland of Portugal, werd veel erger met de invoering van de euro in 1999: schulden groeiden, 'bubbels' werden opgeblazen, de afhankelijkheid van EU-hulpmiddelen groeide.

Jesus Fernandez-Villaverde is een fellow aan de Universiteit van Pennsylvania; Luis Garicano is een fellow aan de London School of Economics; Tano Santos is een PhD-student aan de Columbia University Business School in New York.

In de inleiding van de tekst waarschuwen de auteurs dat de standpunten op de pagina's van het rapport niet noodzakelijkerwijs de standpunten van het National Bureau of Economic Research weerspiegelen. Vanaf de inleiding gaan de auteurs verder naar de samenvatting, waar in de allereerste regels zwart op wit wordt gezegd dat de invoering van de euro de economieën van de landen van de Europese periferie niet vooruit heeft geholpen, maar alleen het onvermijdelijke vertraagde. crisis en leidde vervolgens tot een verslechtering van de situatie. De economieën van de perifere landen, die een roll-over van leningen ontvingen en dus een vertraging op het moment dat speculatieve "bubbels" barsten, zijn feitelijk teruggekeerd naar hun eerdere slechte financiële toestand. Analisten verwezen Griekenland, Spanje, Ierland en Portugal naar deze landen.

De auteurs van het rapport zijn van mening dat de fout die de makers van de muntunie vóór 1 januari 1999 hebben gemaakt, erin bestond te veronderstellen dat de minst machtige toekomstige deelnemers - vooral Griekenland, Portugal, Spanje en Ierland - structurele hervormingen zouden plannen en uitvoeren die gericht zijn op modernisering van hun economische systemen en institutionele verbetering. Alles gebeurde echter precies het tegenovergestelde: door de impact van de wereldwijde financiële zeepbel kwamen de Europese perifere landen tot het tegenovergestelde resultaat: de hervormingen werden vergeten. Bovendien leidde de afwijzing van hervormingen en de nieuwe orde van zaken tot een toename van speculatieve "bubbels", verlenging van leningen, wat uiteindelijk de groei van de economieën van deze landen verminderde en hun vooruitzichten over het algemeen nogal somber maakte.

In het verleden hebben perifere Europese landen devaluaties gebruikt om te herstellen van ongunstige conjunctuurcycli, wat echter niet heeft geleid tot een verbetering van de onderliggende volatiliteit van hun economieën. De euro verslechterde in die zin dat het onmogelijk werd om het devaluatiebeleid toe te passen. De eenheidsmunt van de euro ging uit van een gemeenschappelijk monetair en fiscaal beleid, wat sociale actoren ertoe aanzette hun macro-economische beslissingen, die voorheen vaak gebaseerd waren op inflatie, te wijzigen.

Voor sommige mensen in Europa heeft de nieuwe realiteit natuurlijk geholpen. De toen nogal stagnerende economie van Duitsland, geconfronteerd met de afspraken van Maastricht, sloeg echt de weg van structurele hervormingen in, waardoor de Duitse export nieuw leven werd ingeblazen. Maar wat voor Duitsland werkte, werkte niet voor perifere landen.

In plaats daarvan namen hun belangrijkste economische tegenstellingen alleen maar toe. In deze landen liepen de kredietbubbels snel op, nam hun concurrentievermogen af ​​en groeiden de buitenlandse schulden met honderd procent van het bruto binnenlands product gedurende het decennium dat ze in de eurozone waren. Het gebruik van EU-middelen werd in de pre-crisislanden gecombineerd met een "boom" van het interne bankkrediet. De toekomstige groei van de economie begon te worden opgeslokt door huidige en vroegere leningen. Daarnaast werden in perifere landen ondoordachte overheidsprogramma's toegepast, wat leidde tot hogere belastingen en zelfs een verlenging van de arbeidsduur. Daarnaast werden deze landen gekenmerkt door de “Nederlandse ziekte”, volledig overgedragen door bijvoorbeeld Ierland en Spanje. De menselijke hulpbronnen zijn verschoven van de exportgerichte sectoren van de economie naar de vastgoed- en overheidssectoren, met de grootste negatieve impact op de groei. Bovendien had de deelname aan de Europese zone een wisselwerking met deze specifieke sectoren, waardoor in feite deze "zeepbel" op de vastgoedmarkten werd gecreëerd - en dit in plaats van een gepast antwoord te geven op de brouwende crisis.

Samenvattend, de euro, die werd ingevoerd om de modernisering van de instellingen van het perifere Europa te voltooien, bleek in plaats daarvan een "kalmerend middel" te zijn dat goed hielp tegen elke verandering.

Dus, voor wat ze vochten, kwamen ze iets tegen. De eenheidsmunt maakte het onmogelijk om in te spelen op de depreciatie van de eigen munt, die ooit beter hielp bij crises dan leningen. Naast de euro zijn ook 'ondoordachte overheidsprogramma's' verantwoordelijk, waarvan de gevolgen veel verder gaan dan op het eerste gezicht lijkt. Een naïef geloof in een 'sterke staat' en een zorgzaam 'links' beleid leidt tot een algemene versoepeling van het kapitalistische systeem, dat niet alleen de interne problemen van het land verergert, maar ook de wereldeconomie.

Lars Christensen, oprichter van Saxo Bank, bezocht Moskou en sprak met een journalist "Finmarkt" over de toekomst van de wereldeconomie en de prijs die Europa betaalt voor de fouten van zijn leiders. De heer Christensen sprak ook over inflatie - als een manier om met crises om te gaan, waarvan het einde werd gemaakt door de euro.

Valuta's zijn nodig om ze te beheren, meent hij. Als de economie van het land niet concurrerend is, kan de centrale bank de waarde van de valuta verlagen - en als gevolg daarvan zal de economie concurrerender worden. Als Griekenland, zegt de expert, de euro de afgelopen 15 jaar zou kunnen devalueren (met 5% per jaar), dan zou er geen crisis zijn. Maar dit is niet mogelijk, en de concurrentiepositie in vergelijking met Duitsland wordt steeds groter.

Er is een andere manier om met de crisis om te gaan. Als je de munt niet kunt devalueren, zegt de Zwitserse bankier, moet je bezuinigingsprogramma's uitvoeren en de lonen verlagen. Politici proberen dit meestal niet te doen vanwege sociale onrust, onrust en politieke crises. Het is veel gemakkelijker om de munt te devalueren dan door zo'n lijdensweg te gaan, meent de econoom.

Maar het Europa van vandaag moet dit doormaken - vanwege de verkeerde politieke en financiële structuur van de EU. Je hoeft alleen maar de euro weg te halen, zegt Lars Christensen, en na een tijdje zal er 'een geweldige plek zijn om te wonen op de plek van de huidige vuurzee'. Maar "als je in de euro gelooft en klaar bent om hem te verdedigen, gaat het van kwaad tot erger."

Volgens Christensen zal de ineenstorting van de eurozone helpen om de crisis te verslaan. En het verlaten van de eurozone zou Griekenland kunnen helpen. Maar feit is dat besluitvorming politieke wil vereist, maar voorlopig “zijn politici niet klaar om hun nederlaag toe te geven. Ze willen nog steeds andermans geld uitgeven om hun doelen te bereiken. Zolang er een enorme politieke wil is om dit project te behouden, ook al was het aanvankelijk verkeerd.

De econoom gelooft dat de exit nog steeds zal plaatsvinden - "vroeg of laat". Politici, zei hij, "zullen dit moment tot het laatst uitstellen."

“Ze zullen overal geld zoeken om de EU als monetaire unie te behouden. Wat we nu bijvoorbeeld op Cyprus zien, is gewoon verbazingwekkend. Dit is niet eens QE, geen OMT, geen inflatie, geen devaluatie of een ander relatief objectief probleem. Ze willen gewoon geld aannemen van hardwerkende mensen.

Het blijkt dat we hoge belastingen betalen, en nu kan iedereen komen zeggen "sorry, we hebben je geld weer nodig." Hij zal ze nemen, en er kan niets aan gedaan worden. Dit is een heel slecht signaal voor iedereen."


De econoom meent dat er nu steeds meer mensen in de EU zijn die macht nodig hebben.

“… Nu al worden enkele van de belangrijkste beslissingen genomen zonder stemmen, gemaakt door mensen die door niemand zijn gekozen. Europa beweegt zich in een zeer slechte richting, in de richting van een semi-totalitaire samenleving. Dit gebeurt onder het motto "Meer EU, meer verenigd Europa, dat koste wat kost moet worden beschermd". Het werkt zeker niet, maar politici blijven dingen doen die niet werken. Ze hebben op alles één antwoord: je moet meer doen. Ze doen meer, maar het maakt iedereen slechter.”


Deze machthebbers, deze bureaucraten, zegt Lars Christensen, hebben veel te verliezen als de macht van de EU beperkt is. "Ze zullen hun baan, hoge pensioenen, carrières verliezen."

Wat moeten we doen? Het blijkt dat niet alles verloren is. De situatie kan worden gecorrigeerd door mensen die eisen dat ze hun land en vrijheid krijgen. Er is een kans, meent de expert, dat deze formidabele "teruggave" in de komende 5-10 jaar zal klinken.

"En dan zullen we protesten zien, we zullen anti-Europees sentiment zien toenemen, we zullen rellen en rellen zien: landen zullen door een politieke crisis gaan en de eurozone verlaten, dan zal het probleem eindelijk opgelost worden."


De analist herinnerde er ook aan dat de EU-crisis een crisis van de "verzorgingsstaat" is. Tegenwoordig helpen de EU-instellingen inderdaad ook die mensen "die niet ziek zijn, die twee armen en twee benen hebben". Als reactie verwachten mensen dat de overheid hen steeds verder helpt. In Denemarken krijgt een werkloze minstens $ 3000 per maand om niets te doen!

Volgens het Internationaal Monetair Fonds is de totale euro in de deviezenreserves van ontwikkelingslanden liet vallen in 2012 tot 24% (676,6 miljard euro), het laagste niveau sinds 2009. De centrale banken van deze staten hebben vorig jaar voor 44,8 miljard waardepapieren in Europese valuta verkocht. Tegen deze achtergrond nemen de investeringen in dollaractiva toe. Zo investeerden de centrale banken van de BRICS-landen in 2012 zo'n $156 miljard in Amerikaanse effecten, wat overeenkomt met zo'n 120 miljard euro.

Het internationale ratingbureau "Standard & Poor's" heeft zojuist gedegradeerd BBP-prognose van de eurozone voor 2013 zal dalen tot 0,5%. Voorheen ging het om een ​​daling van 0,1%. Maar door de moeilijke financiële situatie kan de omvang van de daling vervijfvoudigen.

Beëindigt de situatie Cyprus.

Aan het begin van de lokale crisis, 's werelds grootste investeringsfonds PIMCO met een vermogen van meer dan 2 biljoen. Pop. besnoeiing hun beleggingen in euro's. De uitvoerend directeur van de organisatie, Saumil Parikia, zei dat hij het (op dat moment) besluit van de Eurogroep om een ​​belasting op deposito's in te voeren in ruil voor financiële hulp, niet alleen een vergissing vond, maar een soort erkenning dat de euro verre van perfect als een belangrijke wereldvaluta. En Parikia staat niet alleen in zijn scepsis. Zijn mening wordt gedeeld door de centrale banken van ontwikkelingslanden, die de euro afschaffen. Volgens het Internationaal Monetair Fonds verkochten ze in 2012 in totaal 45 miljard euro. De Amerikaanse dollar blijft de favoriet, waarvan het aandeel onveranderd blijft op het niveau van 60%.

De val van het banksysteem van Cyprus, de crises in Griekenland, Spanje en andere "perifere" EU-landen zullen een einde maken aan de Europese eenheidsmunt. Een recessie in de eurozone is onvermijdelijk. Beslissingen vergelijkbaar met de Cypriotische worden nu gevreesd in hetzelfde Spanje. In hetzelfde Griekenland. Op elk moment kan zachte hulp aan de 'zieke' economie worden vervangen door chirurgische interventie - geldonteigening. Eurobureaucraten die inbreuk maakten op deposito's bij Cypriotische banken vernietigden in feite het vertrouwen in de banksystemen van de "perifere" landen, en vernietigden tegelijkertijd de overblijfselen van het vertrouwen in de Europese instellingen. In Griekenland en Cyprus wordt de Duitse bondskanselier Angela Merkel, zonder wie belangrijke beslissingen in de eurozone nauwelijks kunnen worden genomen, aangezien Duitsland de belangrijkste donor en bewaker van de Europese Unie is, afgebeeld met een Hitlersnor en in een nazi-uniform. In Griekenland zijn de laatste parlementsverkiezingen drie keer gehouden: de mensen hebben politici lange tijd niet geloofd. In deze stand van zaken is de economische crisis vermengd met de politieke. Dit laatste is een signaal "bel" voor het feit dat de Europese Unie onthutsend is, en de voorspellingen van Lars Christensen, een inwoner van het welvarende Zwitserland, kunnen zeer binnenkort uitkomen.

Beoordeeld en vertaald door Oleg Chuvakin
- speciaal voor topwar.ru
35 commentaar
Объявление

Abonneer je op ons Telegram-kanaal, regelmatig aanvullende informatie over de speciale operatie in Oekraïne, een grote hoeveelheid informatie, video's, iets dat niet op de site staat: https://t.me/topwar_official

informatie
Beste lezer, om commentaar op een publicatie achter te laten, moet u: inloggen.
 1. svp67
  svp67 4 april 2013 08:15
  +7
  Ja, het lijkt erop dat de Europese Unie haar "Belovezhskaya-overeenkomsten" misschien wel zal overleven. Dat is gewoon wie hier beter van af zal zijn, een andere vraag.
  1. kohl
   kohl 4 april 2013 09:32
   +5
   Het is voldoende dat Rusland een tastbare belasting oplegt op de export van kapitaal uit het land, en de eurocrises zullen alleen voor de eurozone zelf en hun homoseksuele partner, de Verenigde Staten, blijven bestaan.
 2. trekoed
  trekoed 4 april 2013 08:17
  +5
  Gaan we niet op dezelfde hark trappen als we van plan zijn een gemeenschappelijke munt in de douane-unie in te voeren?
  1. Oshin
   Oshin 4 april 2013 14:36
   0
   De onze is een beetje anders. Ze willen van de Russische roebel de enige voor nederzettingen maken.
 3. corp67
  corp67 4 april 2013 08:28
  +2
  De Verenigde Staten van Europa is van oorsprong een kunstmatige formatie. Waar ze voor hebben gevochten ... Een gemeenschappelijke munt en ander fiscaal beleid, plus de aangeboren laksheid van de meeste deelnemende landen (vooral Griekenland, Spanje, Letland, Estland, enz. Het resultaat is logisch.
  1. kohl
   kohl 4 april 2013 09:41
   +1
   Vroeger maakten sommige landen andere landen tot slaaf met wapens. In de moderne wereld zijn wapens een plicht. De Europese Unie is in het leven geroepen om risico's voor de schuldeiser te verzekeren: als een van Griekenland faalt, tellen alle andere op, en de schuldeiser wint altijd.
   1. Oshin
    Oshin 4 april 2013 14:40
    0
    De economieën van de EU-landen waren te verschillend. Tegelijkertijd kon Duitsland het zich veroorloven grote bedragen te betalen aan niet-werkende burgers en hen te ondersteunen, terwijl Griekenland dat niet kon. Maar de Griekse bevolking was verontwaardigd, omdat ze ook lid zijn van de EU en iedereen dezelfde rechten zou moeten hebben.
    Hier is een van de redenen voor de ineenstorting.
 4. Zeksus
  Zeksus 4 april 2013 08:33
  +8
  We moeten veranderen, stoppen met inbreuk maken op de Russen!!! Het is tijd voor andere volkeren om te stampen en te spelen op de crisis in Europa, zoals ze waren tijdens de ineenstorting van de USSR !! We zijn sterk en hier moet rekening mee gehouden worden!!
 5. parabelum
  parabelum 4 april 2013 08:36
  +1
  De VS doen hun best om de euro te ondermijnen. Het is niet winstgevend voor de dollar om directe concurrenten op de valutamarkt te hebben. De Duitsers proberen van de dollarafhankelijkheid in Europa af te komen. Uiteindelijk lijkt het me dat ze een Europese analoog van de dollar willen creëren "dezelfde eieren alleen in profiel".
 6. Roofdier-74
  Roofdier-74 4 april 2013 08:36
  0
  Hoogstwaarschijnlijk zijn de dagen van het leven van de Europese Unie geteld, maar de terugtrekking van landen uit de Europese Unie zal nog pijnlijker zijn.
  1. Cooper
   Cooper 4 april 2013 10:35
   +1
   goeie dag iedereen!
   zoals de geschiedenis laat zien, is de prijs van uitstappen bloed!
 7. ATATA
  ATATA 4 april 2013 08:58
  +2
  Interessant is dat het oordeel over de euro wordt uitgesproken door wetenschappers uit de VS! lachend
  Het lijkt erg op een politieke orde, zoals de euro die slecht op zoek is naar een alternatief, en dit is standaard de dollar.
  Hoewel de euro natuurlijk geen huurder is, is dit een poging om de ineenstorting van de dollar te vertragen.
 8. Apollo
  Apollo 4 april 2013 08:59
  +1
  Landen van de eurozone en hun kredietwaardigheid.
  1. Natalia
   Natalia 4 april 2013 09:17
   0
   Citaat van Apollon.
   Landen van de eurozone en hun kredietwaardigheid.

   En Zweden?, en Noorwegen?, en Polen?, en Roemenië?......etc.
   Waar zijn ze heen gegaan, ze zijn er gewoon niet, ze hebben waarschijnlijk de EU verlaten.)))
   1. Apollo
    Apollo 4 april 2013 09:30
    +1
    Citaat: Natalia
    En Zweden?, en Noorwegen?, en Polen?, en Roemenië?......etc.
    Waar zijn ze heen gegaan, ze zijn er gewoon niet, ze hebben waarschijnlijk de EU verlaten.)))


    Ik heet je welkom Natalia hi
    Landen van de eurozone, in de vorige infographic wordt de rating van de landen die u opsomt niet weergegeven.
    1. Natalia
     Natalia 4 april 2013 11:39
     0
     Citaat van Apollon.
     Landen van de eurozone, in de vorige infographic wordt de rating van de landen die u opsomt niet weergegeven.

     Hoi!)
     Alles is duidelijk voor jou.)
 9. Natalia
  Natalia 4 april 2013 09:13
  +3
  de gemeenschappelijke Europese munt is verantwoordelijk voor de crisis

  Ik zou zeggen dat democratie de schuld is van de CRISIS, op gelijke voet met hun kapitalisme.
 10. igor36
  igor36 4 april 2013 09:29
  +4
  Door een precedent te scheppen voor de intrekking van sommige deposito's op Cyprus, hebben Europese liberalen het vertrouwen in het principe zelf van het bankdepositosysteem ondermijnd, wat de crisis alleen maar zal verergeren, aangezien er geen garantie is dat dit in geen enkel ander land zal gebeuren. Lord bankiers maken zich op voor de uitstroom van deposito's en stijgende prijzen voor edele metalen.
 11. Apollo
  Apollo 4 april 2013 09:37
  0
  Banksysteem in de eurozone
 12. Apollo
  Apollo 4 april 2013 09:42
  0
  citaat-De analist herinnerde er ook aan dat de EU-crisis is een crisis van de "verzorgingsstaat". Tegenwoordig helpen de EU-instellingen inderdaad ook die mensen "die niet ziek zijn, die twee armen en twee benen hebben". Als reactie verwachten mensen dat de overheid hen steeds verder helpt. In Denemarken krijgt een werkloze minstens $ 3000 per maand om niets te doen!
 13. ziqzaq
  ziqzaq 4 april 2013 09:59
  +1
  Jesús Fernández-Villaverde, Tano Santos en Luis Garicano van het National Bureau of Economic Research (Massachusetts) schreven een lang essay over de crisis in de eurozone - deze creatie is geboren in de VS, en het is begrijpelijk, zolang de crisis amers Europa willen vernietigen en zijn markten willen absorberen, en daarmee hun zaken willen corrigeren.
 14. Vovka Levka
  Vovka Levka 4 april 2013 10:46
  +3
  Je moet binnen je mogelijkheden leven, dat is de hele crisis. Banken verstrekten leningen voor luchtspiegelingen, anderen namen het aan zonder te bedenken hoe ze het terug zouden geven.

  Onze verlangens lopen altijd voor op onze mogelijkheden.
 15. Semyon Albertovich
  Semyon Albertovich 4 april 2013 10:55
  0
  We hebben een financiële politie nodig die toezicht houdt op de zwarte kapitaalmarkt. Het ontbreken ervan past goed bij de moderne corrupte autoriteiten.
 16. Apollo
  Apollo 4 april 2013 11:02
  +1
  Persoonlijke gegevens van miljoenen offshore-accounthouders online gelekt, bericht Britse media

  LONDEN, 4 april. /ITAR-TAS/. De gegevens van miljoenen bankrekeninghouders in offshore-zones kwamen op internet terecht. Dat melden lokale media vandaag.
  Volgens hen zouden persoonlijke correspondentie en andere documenten openbaar kunnen worden gemaakt. De meeste gegevens kwamen van de Britse Maagdeneilanden.

  http://www.itar-tass.com/c11/696108.html

  Dit is waar de puinhoop begint. lachend
  1. USNik
   USNik 4 april 2013 12:33
   0
   De Britten zijn weer aan het verknoeien. 100500% van deze "miljoenen" zullen 999000 deposanten zijn uit het voormalige GOS. Hoewel, tegen de achtergrond van correcte, de laatste tijd, betrekkingen tussen Rusland en het eiland, is het mogelijk dat heren uit de gEuro-zone zullen buigen.
 17. Averías
  Averías 4 april 2013 11:51
  +1
  Nou, wie zou zeggen, twee paprika's uit de VS, praten over de euro. Verdomme, maar hoe zit het met zichzelf - een paradijselijke idylle? Zoals ze in andermans ogen zeggen..... Het hoofd van de Fed, hij vertelt dezelfde sprookjes, ze zeggen dat alles in het koninkrijk van de VS uitstekend is, slaap lekker, glorieuze inwoners van Americada (geparafraseerd een zin uit de film Aladdin ). En Europa zal met open mond genoeg hebben om naar de Verenigde Staten te kijken. Waar zijn je hersenen? Hoewel, het is begrijpelijk, hetzelfde Duitsland het goud aan de staten gaf, maar het probleem is om het terug te geven. Hier buigen ze.
 18. Averías
  Averías 4 april 2013 12:18
  0
  Waar blijft de opmerking?
 19. revnagan
  revnagan 4 april 2013 13:17
  +1
  Ik wil naar Denemarken!!! Ik ga zelfs akkoord om voor zulke "grootmoeders" te werken !!! lachend
  1. Oshin
   Oshin 4 april 2013 14:52
   0
   En voor zulke oma's zal het niet mogelijk zijn om te werken)))
   Ze hebben in de EU ook het probleem dat als je werkt, je alle voordelen verliest ... Het lijkt logisch, maar het leidt ertoe dat het voor de meerderheid gemakkelijker is om niet te werken en normaal geld te krijgen dan jezelf in te spannen )))
 20. T-130
  T-130 4 april 2013 13:32
  0
  Echt maatwerk artikel! Alleen de dollar zal profiteren van het verdwijnen van de euro als munteenheid! En de zeepbelcrisis gebeurt vanwege de bijbehorende economie!
 21. O_RUS
  O_RUS 4 april 2013 13:35
  +1
  Citaat van zeksus
  We zijn sterk en hier moet rekening mee gehouden worden!!


  sorry voor het gebrek aan eenheid
 22. schurup
  schurup 4 april 2013 14:09
  +1
  Het loopjongenskoor van de Fed zong het oratorium 'God Save the Dollar'.
  Het gebruik van de euro, roebel, yuan en, eng om te zeggen, goud bij het betalen voor energiebronnen is een directe bedreiging voor de nationale belangen van de VS en de democratie over de hele wereld. Daarom zijn alle Europese leiders die proberen de euro te redden dictators, fascisten en traditionalisten. En de Russen zijn niet eens goed voor organen, omdat ze slecht bloed en humeur hebben. Ze moeten allemaal worden vermeld en het geld moet worden gevorderd.
 23. IRBIS
  IRBIS 4 april 2013 14:21
  +3
  "Ze willen gewoon geld aannemen van hardwerkende mensen."

  Hier moet de econoom een ​​traan hebben gelaten. Maar lees hun arbeidswetgeving - volgens de arbeidswetgeving die ze hadden vóór de crisis, ben ik klaar om te werken tot de overwinning ... Relax, jongens, stop met werken. En wat maakt het uit, als de EU toch gek aan het worden is? Dus eindigden we met een crisis die werd veroorzaakt door onze eigen werkhouding! De Grieken reageren oprecht verontwaardigd op voorstellen voor meer en beter werk. Nu ook de Cyprioten. Vergeten, arme kerel, dat "er geen gratis taarten zijn"!
 24. uiltje
  uiltje 4 april 2013 15:40
  0
  Citaat van igor36
  Door een precedent te scheppen voor de intrekking van sommige deposito's op Cyprus, hebben Europese liberalen het vertrouwen in het principe zelf van het bankdepositosysteem ondermijnd, wat de crisis alleen maar zal verergeren, aangezien er geen garantie is dat dit in geen enkel ander land zal gebeuren. Lord bankiers maken zich op voor de uitstroom van deposito's en stijgende prijzen voor edele metalen.

  Ik zou zeggen dat het vertrouwen wordt ondermijnd western banksysteem.
  1. Kimeran
   Kimeran 5 april 2013 15:15
   -1
   waarom precies naar het westen?
   in enig ander land kunnen ze niet dezelfde acties uitvoeren op Cyprus? de ervaring is er als het ware immers al.

   in Oekraïne bijvoorbeeld wordt er constant gepraat over het wel of niet heffen van een belasting op deposito's, dit klopt natuurlijk niet helemaal, maar toch...
 25. knn54
  knn54 4 april 2013 18:09
  0
  Er zijn drie invloedrijke ratingbureaus in de wereld en ze zijn ALLEMAAL gevestigd in de VS en Groot-Brittannië - Standard & Poor's, Moody's en Fitch. En de veiligheid van Groot-Brittannië wordt niet bepaald binnen het kader van de Europese Unie, en niet zozeer via de NAVO, maar op basis van bilaterale Amerikaans-Britse samenwerking ... De golf van isolationistische sentimenten in Groot-Brittannië na de verkiezing van Obama , toen de Yankees de anticrisisactiviteiten van de Europese Unie niet langer nodig hadden, hebben dit ondubbelzinnig opgelost.
  De Europese Unie is niet monolithisch: het is duidelijk met het VK dat de Fransen en Duitsers hun eigen pijn hebben, de rest wacht op infusies ...
  Ik denk dat het lot van de eurozone zal worden beslist na de herfstverkiezingen voor de Bondsdag,
 26. knn54
  knn54 4 april 2013 18:11
  0
  Er zijn drie invloedrijke ratingbureaus in de wereld en ze zijn ALLEMAAL gevestigd in de VS en Groot-Brittannië - Standard & Poor's, Moody's en Fitch. En de veiligheid van Groot-Brittannië wordt niet bepaald binnen het kader van de Europese Unie, en niet zozeer via de NAVO, maar op basis van bilaterale Amerikaans-Britse samenwerking ... De golf van isolationistische sentimenten in Groot-Brittannië na de verkiezing van Obama , toen de Yankees de anticrisisactiviteiten van de Europese Unie niet langer nodig hadden, hebben dit ondubbelzinnig opgelost.
  De Europese Unie is niet monolithisch: het is duidelijk met het VK dat de Fransen en Duitsers hun eigen pijn hebben, de rest wacht op infusies ...
  Ik denk dat het lot van de eurozone zal worden beslist na de herfstverkiezingen voor de Bondsdag,