militaire beoordeling

Kim Jong-un en de "ontwerpverzinsels"

56
De afgelopen dagen hebben er in en rond Noord-Korea verschillende gebeurtenissen plaatsgevonden die aanleiding hebben gegeven tot het schrijven van deze recensie. Ten eerste zou Rusland de Sovjetschulden van de DVK kwijtschelden, maar liefst tien miljard dollar (ze werden erkend als oninbaar, en nu begint de Doema de bijbehorende afschrijvingsrekening te overwegen). Ten tweede vonden er op 12 en 14 februari gesprekken op hoog niveau plaats tussen Noord- en Zuid-Korea en ontmoetten families die door de Koreaanse oorlog waren gescheiden elkaar op 20 en 23 februari aan de grens. Ten derde zijn de Verenigde Staten en Zuid-Korea op 24 februari begonnen met grootschalige militaire oefeningen van twee maanden, die overigens de aanval op Pyongyang zullen oefenen. Ten vierde heeft de internationale commissie van de VN een rapport uitgebracht over de misdaden die de autoriteiten van de DVK hebben gepleegd tegen de menselijkheid. Ten vijfde bekritiseerde de regering van de DVK het rapport in haar kenmerkende stijl, waarbij ze de 372 pagina's aan tekst verdraaiingen noemde van het "ware beeld" en "verzinsels die opzettelijk zijn verzonnen door vijandelijke troepen en uitschot".Op 19 februari werd bekend dat de Russische regering bij de Doema een wetsvoorstel had ingediend om de door de DVK opgebouwde schuld af te schrijven. We hebben het over tien miljard dollar. Een ander miljard dollar aan de DVK zal niet worden afgeschreven, maar zal worden gevraagd om terug te keren in de komende twintig jaar, en dan zal Rusland zich ertoe verbinden om het te investeren in de communistische Noord-Koreaanse economie. Een citaat uit de toelichting bij het wetsvoorstel: "De bedragen die door de DVK zijn overgemaakt om de schuld af te lossen, zullen worden gebruikt om projecten in de DVK op het gebied van gezondheid, onderwijs en energie te financieren, zoals overeengekomen door de partijen."

De DVK stapelde deze Sovjetschulden op, die ontstonden door actieve militair-technische samenwerking met de USSR, gedurende bijna veertig jaar. In markttijden, dat wil zeggen vanaf het bewind van Jeltsin tot heden, waren er onderhandelingen over de zogenaamde "schuldenregeling". Natuurlijk hadden deze onderhandelingen geen zin. Aanvankelijk was duidelijk dat de Koreaanse leiders niets zouden opgeven. Bovendien zijn we er allemaal aan gewend dat "schikking" in Aesopische diplomatieke taal verwijst naar voorbereidingen voor de volledige of bijna volledige kwijtschelding van schulden. Korea is niet het enige "vergeven" land. Vorig jaar nog schold Rusland grote schulden aan Kirgizië en Cuba kwijt. De laatste schuld, gedeeltelijk geherstructureerd, bedroeg maar liefst $ 30 miljard. Door kwijtschelding van schulden verbetert Moskou de betrekkingen met schuldenlanden. Wat de DVK betreft, zegt het Kremlin: kwijtschelding van schulden zal de betrekkingen tussen Rusland en de DVK verbeteren.

Verbetering van de betrekkingen wordt ook bereikt door middel van humanitaire hulp. Op 7 februari meldde de pers dat Noord-Korea in 2014 50 ton graan uit Rusland zou ontvangen als onderdeel van humanitaire hulp. Daarnaast ontving de DVK van de Russische Federatie drie medische modules met medicijnen, verbruiksgoederen, medische apparatuur en instrumenten voor chirurgische ingrepen en verdere behandelingen voor in totaal 50 euro. Rusland leverde ook ongeveer 2,5 ton tarwebloem aan de Noord-Koreanen (humanitaire hulp via het Wereldvoedselprogramma van de VN).

Ondertussen bestudeerde de VN de schending van de mensenrechten in de DVK. Onlangs kreeg de pers een rapport te zien van de Commissie van de Verenigde Naties, waarin werd opgemerkt dat de leiding van de DVK voor een internationale rechtbank zou kunnen worden gedaagd op beschuldiging van misdaden tegen de menselijkheid. De regering van Kim Jong-un wordt beschuldigd van marteling, bloedbaden, geweld tegen vrouwen, kinderen, gedwongen abortussen, concentratiekampen, slavenarbeid en dergelijke. De commissie werkte een heel jaar (met lunchpauzes en vrije dagen), en dit is het resultaat: driehonderdtweeënzeventig pagina's aan beschuldigingen. Het ruikt naar een tribunaal. Bovendien voegden ze aan de 372 pagina's die klaar waren om per post naar de leider van de Noord-Koreaanse communisten te worden gestuurd, nog een toe: ze schreven erop dat Kim Jong-un persoonlijk verantwoordelijk was voor alle misdaden. De hoofdpersoon van de commissie, Michael Kirby, schreef het volgende: "Elke Noord-Koreaanse functionaris die misdaden tegen de menselijkheid beveelt, pleegt of faciliteert, is onderworpen aan strafrechtelijke aansprakelijkheid onder internationaal recht."

De Noord-Koreaanse regering reageerde onmiddellijk op de binnengekomen mail. De propagandamachine heeft zijn favoriete stijl overgenomen. Iets dat stilistisch vergelijkbaar was, was populair in de USSR, toen de kranten spraken over de plannen van de wereldimperialisten, die bijvoorbeeld hun vuile handen uitstrekten naar het broederlijke, vrije Cuba.

De reactie van de DVK-autoriteiten op het VN-rapport is gepubliceerd door het centrale telegraafagentschap van Korea. Dit is de belangrijkste boodschap aan de VN: "Het rapport vertekent het ware beeld van het volk van Korea dat ware vrijheden geniet, en is gekruid met regelrechte leugens en verzinsels die opzettelijk zijn verzonnen door vijandelijke troepen en uitschot, zoals elementen van twijfelachtige afkomst die de Noorden."

Bovendien adviseerde de Noord-Koreaanse regering niet de VN, maar de Verenigde Staten zich niet te bemoeien met andermans zaken en verder te gaan met het bestuderen van de kwestie van mensenrechtenschendingen in hun eigen land.

"De zogenaamde onderzoekscommissie is vorig jaar op slinkse wijze opgericht door de Verenigde Staten en hun boezemvrienden... Ministerie.

Ja, laten we er vanuit onszelf aan toevoegen dat de VN lange tijd een Amerikaanse marionet is geweest. De recente olympische preek van Ban Ki-moon over homoseksuelen is daar een uitstekende bevestiging van.

Noord-Korea is nauwelijks een paradijs. Maar in hoeverre zijn de luidsprekers te vertrouwen? Het blijkt dat leden van de commissie niet eens de DVK binnen mochten! Ze moesten naar Zuid-Korea, waar drie dozijn bepaalde getuigen, wiens verleden op geen enkele manier werd geverifieerd, voor hen (openbaar) verschenen. En waarom controleren, als de conclusies van het rapport zeker op voorhand vaststaan. Het is op zijn minst naïef om één Kim Jong-un de schuld te geven - hij is geen engel, maar hij zou in de korte tijd van zijn regering niet zoveel hebben kunnen doen dat het genoeg zou zijn voor 372 pagina's plus begeleidend werk.

Kim Jong Un vereist, net als elke andere politieke figuur, of het nu Obama, Poetin of Nicolas Maduro is, of wie dan ook, een objectieve benadering van zichzelf. Zeker als het om onderzoek gaat. De Verenigde Staten en hun marionettenstructuur, de Verenigde Naties, hebben objectiviteit lange tijd verwaarloosd. Assad is een gifmenger van zijn volk ondanks bewijs van het tegendeel, Poetin is een tiran, dief, bandiet en bezetter van Oekraïne, Maduro is een onderdrukker en vijand van "vrij ondernemerschap", en Obama is een baken van uitzonderlijke macht, die de hele planeet dat de onrust in Kiev een teken van democratie is.

Overigens heeft China al verklaard bezwaar te hebben tegen de behandeling van de "DVK-zaak" in het Internationaal Strafhof en beloofde het een veto uit te spreken over de desbetreffende resolutie in de VN-Veiligheidsraad.

Het blijkt dus dat de leden van de commissie hun salaris een heel jaar lang tevergeefs hebben ontvangen.

En om objectief te zijn, eerder, op 12 en 14 februari, werden onderhandelingen op hoog niveau gehouden aan de grens van de twee verdeelde Korea's - de eerste sinds 2007. De Republiek Korea werd vertegenwoordigd door het hoofd van het secretariaat van de Nationale Veiligheidsraad onder de regering, Kim Gyu-hyun, en de DVK door het plaatsvervangend hoofd van het Eenheidsfront, Won Dong-yong. Tijdens de gesprekken werd onder meer gesproken over het organiseren van regelmatige bijeenkomsten van families die door de Koreaanse oorlog van elkaar gescheiden waren. De bijeenkomst werd georganiseerd op initiatief van de DVK en werd positief beoordeeld door de internationale gemeenschap.

Op 20 en 22 februari werden de eerste bijeenkomsten van gescheiden gezinnen al gehouden.

Volgens de Voice of America werden de bijeenkomsten gehouden in de Kumgangsan-bergen in de DVK. Alleen al op de eerste dag namen 82 burgers van Zuid-Korea en 180 van hun Noord-Koreaanse familieleden eraan deel. Dergelijke bijeenkomsten zijn al meer dan drie jaar niet meer gehouden en zijn herhaaldelijk geannuleerd vanwege politieke spanningen. Ook de bijeenkomsten in februari werden bijna afgelast vanwege de verontwaardiging van Noord-Korea over de komende militaire oefeningen van Zuid-Korea en de Verenigde Staten.

Deze gezamenlijke oefeningen gingen op 24 februari van start en lopen tot eind april. Aan de manoeuvres doen ruim 12,5 duizend Amerikaanse militairen mee. Het VS-Zuid-Koreaanse Joint Command, geciteerd door de BBC, zei in een verklaring dat de Key Resolve-oefening, een computersimulatie van gevechtsoperaties, evenals de Foal Eagle-oefening, grond-, lucht- en zeestrijdkrachten zullen omvatten . De VS en Zuid-Korea benadrukken dat de oefeningen defensief van aard zijn, terwijl Pyongyang de manoeuvres "oorlogsoefeningen" noemt. Uit Zuid-Korea doen zo'n 10 militairen mee aan de oefeningen. Aan het einde van de oefening arriveert Barack Obama in Kazachstan.

Over "oorlogsoefeningen" gesproken, Pyongyang gebruikt natuurlijk propaganda. Ondertussen is het de bedoeling om in maart, als onderdeel van de Foal Eagle-oefeningen, een amfibische landing uit te werken op de oostkust van de DVK en zelfs een worp op Pyongyang. De "Key Resolve"-oefeningen voorzien ook in enkele "noodsituaties" in de DVK en responsacties. Kortom, we hebben het over potentiële nucleaire dreigingen.

En nog een het nieuws uit Noord-Korea. Kim Jong-un ging met tegenzin in de richting van vooruitgang. Inwoners van de DVK mogen geen internet gebruiken, maar nu wordt er waarschijnlijk een uitzondering gemaakt. Twee dozijn computers met toegang tot het World Wide Web zullen verschijnen in de Kaesong-industriezone: het is voor bedrijven veel handiger om via internet met hun buren uit Zuid-Korea te communiceren dan om telefoons en faxen te gebruiken. Het is nog steeds moeilijk te zeggen of 20 computers met toegang tot het netwerk de 44000 werknemers die bij joint ventures werken "moreel corrupt" kunnen maken, aangezien het project nog maar net wordt uitgewerkt.

Al deze gebeurtenissen suggereren dat Kim Jong-un zowel het binnenlandse als het buitenlandse beleid verzacht. Ongetwijfeld neigen de politieke beslissingen van de buurlanden van de planeet, bijvoorbeeld Russische beslissingen over humanitaire hulp en over de op handen zijnde kwijtschelding van grote schulden, de Noord-Koreaanse leider ook tot dergelijke "zachtheid". Ongetwijfeld is de DVK ook blij met de Chinese uitspraak over een mogelijk veto op een resolutie in de VN-Veiligheidsraad over een rapport over mensenrechtenschendingen in Noord-Korea.

Beoordeeld en becommentarieerd door Oleg Chuvakin
- speciaal voor topwar.ru
56 commentaar
Объявление

Abonneer je op ons Telegram-kanaal, regelmatig aanvullende informatie over de speciale operatie in Oekraïne, een grote hoeveelheid informatie, video's, iets dat niet op de site staat: https://t.me/topwar_official

informatie
Beste lezer, om commentaar op een publicatie achter te laten, moet u: inloggen.
 1. dojjdik
  dojjdik 26 februari 2014 07:52
  +7
  een nieuwe poging om ons ruzie te maken met de Koreanen - maar hoeveel miljarden hebben de nieuw geslagen "democraten" tijdens de puinhoop van de jaren 90 uit de USSR gehaald, heeft de auteur ook berekend of niet?
  1. Canep
   Canep 26 februari 2014 08:09
   -3
   Citaat van dojjdik
   een nieuwe poging om ruzie te maken met de Koreanen

   En wat zijn wij om kinderen met hen te dopen. Een verfoeilijk regime en een leider die familieleden vermoordt in de strijd om de macht. Zuid-Korea met een Amerikaanse basis lijkt me aantrekkelijker.
   1. dojjdik
    dojjdik 26 februari 2014 09:23
    +1
    nou, breng je Zuid-Korea naar beneden; wie houdt je hier
    1. DokterOleg
     DokterOleg 26 februari 2014 09:53
     +7
     Ben je in het noorden?
    2. Canep
     Canep 26 februari 2014 10:12
     +8
     Citaat van dojjdik
     nou, breng je Zuid-Korea naar beneden; wie houdt je hier

     Laten we eerst afspreken dat ik ga wonen waar ik wil. En waarom ga je dan niet zelf naar je DVK voor permanent verblijf?, maar geef je de voorkeur aan Rusland. Dit is ten eerste en ten tweede wat Noord-Korea ons naast problemen kan geven. We zullen nooit het geld ontvangen dat erin is gestort, we hebben geen bases op hun grondgebied nodig, de verzwakking van Zuid-Korea zal ons niets opleveren. Het bestaan ​​van de Noord-Korea, tot het uiterste gemilitariseerd, geeft de Verenigde Staten een reden om een ​​vrij groot contingent in Zuid-Korea en Japan te houden. Merk op dat de Amerikanen, als ze dat hadden gewild, dit regime al lang geleden hadden kunnen vernietigen, maar tot nu toe is er geen enkele poging gedaan om dit te doen. Ik denk dat de Chinezen ook niet enthousiast zijn over de DVK, anders hadden ze geen grote militaire groep aan de grens gehouden. De Chinezen zijn veel actiever in de handel met de zuidelijke Kaukasus dan met de DVK, daar gaat vooral humanitaire hulp naartoe.
     1. Ximik-degozator
      Ximik-degozator 26 februari 2014 14:12
      +6
      Waarom wordt de bijnaam "regime" alleen gebruikt voor staten die vijandig staan ​​tegenover het Westen? Waarom zeggen we niet "Obama's regime", "Elizabeth II's regime"?!
      1. atalef
       atalef 26 februari 2014 14:33
       +2
       Citaat: Ximik-degozator
       Waarom wordt de bijnaam "regime" alleen gebruikt voor staten die vijandig staan ​​tegenover het Westen? Waarom zeggen we niet "Obama's regime", "Elizabeth II's regime"?!

       Omdat ze altijd zeiden: het westerse systeem en het socialistische kamp.
      2. De opmerking is verwijderd.
      3. Canep
       Canep 26 februari 2014 16:58
       +1
       Citaat: Ximik-degozator
       Waarom wordt de bijnaam "regime" alleen gebruikt voor staten die vijandig staan ​​tegenover het Westen?

       Waarom? In Saoedi-Arabië is het regime nog scherper dan in de DVK.
   2. actanir
    actanir 26 februari 2014 09:39
    +6
    Als we objectief proberen te oordelen, dan is dit waar de invloed van onze wereldstergestreepte gendarme nu nodig is, dus in Noord-Korea. Ik heb echt medelijden met de mensen daar. Kijk, op alle foto's, inclusief officiële foto's, lopen ze in wat mensen in de jaren '70 droegen. Er is geen toegang tot internet, geen toegang tot wereldinformatie, gewone mensen lijden onder een gebrek aan voedsel, moderne medische zorg, al die dingen die we al tientallen jaren gebruiken. Het is echt een collectieve boerderij. En in plaats van te klimmen waar het niet nodig is - naar Oekraïne, Syrië, enz., Zou het beter zijn om naar dit Noord-Korea te klimmen, het regime op te ruimen en gewoon gewone mensen te helpen leven als mensen. Dan zouden ze de twee Korea's verenigen, maar ze zouden nog lang en gelukkig leven. Waarom zou Rusland in godsnaam Kim Jong-un steunen, dat begrijp ik niet. Geen enkele economische extraatje is het waard. Geluk kan niet worden gebouwd op het ongeluk van iemand anders. Wat is het in het algemeen voor onzin: tien miljard vergeven om er nog eens 10 te geven, en dan hen te vergeven????!!!!
    1. Astartes
     Astartes 26 februari 2014 12:24
     +3
     Je kunt niet objectief oordelen, simpelweg omdat je alle informatie over Noord-Korea uit de Amerikaanse Zuid-Koreaanse informatiebak haalt. Welnu, oproepen om de macht van Noord-Korea op te schonen in plaats van de Russen van Oekraïne te beschermen, zijn over het algemeen een meesterwerk van verraad.
    2. Oom
     Oom 26 februari 2014 12:41
     +5
     Citaat van Aktanir
     Ik heb echt medelijden met de mensen daar.

     Citaat van Aktanir
     Geen toegang tot het internet

     Geen internet! Wat een verdriet! Er zijn helemaal geen democratische waarden, inclusief homoseksuelen, drugsverslaafden, losbandigheid... Hoe leven ze daar? Waarschijnlijk werken ze, net als in kloosters, van 's morgens vroeg tot' s avonds laat, alleen bidden ze niet tot God en Kim.
    3. Jager
     Jager 26 februari 2014 18:45
     +2
     Ik raad je aan om ergens in onze Russische outback te gaan, bijvoorbeeld naar Vologda. En kijk wat voor "echte collectieve boerderij" daar gaande is. Ter vergelijking: Noord-Korea is het baken van de beschaving.
     Maar waarom naar Vologda gaan - ja, zelfs in de buurt van Shatura, regio Moskou. De dorpen staan ​​nog op brandhout, er is geen gas en zal dat ook nooit worden. Evenals internet, medische zorg en andere voordelen van grote steden.
     De Noord-Koreanen hebben een nationaal IDEE - zij het tot het uiterste geperverteerd, maar in ieder geval een beetje. Israël heeft het, de VS hebben het. En we hebben? Naast "steal-run" niet gezien.
     1. Kir
      Kir 26 februari 2014 19:07
      -1
      Alles klopt behalve één ding:
      ...... nationaal IDEE - zij het pervers tot het uiterste, ......
      Over het sg nat-idee?, hmm ........ eerder de belangen van bedrijven gepresenteerd door de media van desinformatie als de bescherming van nationale belangen (ik vraag me af of de Indiërs zich ervan bewust zijn dat ze zich daar zo zorgen over maken?) .
     2. clidon
      clidon 26 februari 2014 19:37
      0
      Dat wil zeggen, ze leven daar ook van korengierst tot rijst? En op feestdagen vis, groot vlees.
      Ik zag hoe ze in de dorpen leven, voor de noorderlingen lijken het rijke plaatsen.
      1. Kir
       Kir 26 februari 2014 20:51
       +2
       Blijkbaar zijn zulke voorbeelden als de Tweede Wereldoorlog niets voor jou?, omdat het niet nodig is om de moeilijkheden die de mensen in naam van het idee doorstaan ​​​​te mengen met de moeilijkheden als gevolg van hebzucht en, op zijn zachtst gezegd, minachting voor de behoeften van hun medeburgers van een deel van de bevolking. Dan, als je niet hebt bedrogen, heeft Korea zich altijd niet onderscheiden door luxe, als een indicator bestaat er zoiets als Kinderen werden op de leeftijd van 2 tegelijk geschreven! jaar (ze dachten dat dit in ieder geval zou beschermen), aangezien er een extreem hoog sterftecijfer was voor kinderen onder de leeftijd van 1 jaar, en dit, vergeef me, was niet de gewoonte tijdens de "dynastie" van de Kims.
       1. clidon
        clidon 26 februari 2014 21:57
        +1
        Dat wil zeggen, het feodale idee met volgepropte vergoddelijkte leiders, is dit het idee waarvoor honderdduizenden mensen moeten sterven? Weet je zeker dat de noorderlingen dit verdienen? Zou je zelf in zo'n Idee willen geloven en zo willen leven?
        1. Kir
         Kir 27 februari 2014 16:54
         0
         waarschijnlijk niet om de bezetters tegemoet te komen met brood en zout........... maar ongeveer honderdduizenden doden. het is een beetje zoals in de Goelag, het is hetzelfde ........., sommige mensen raken niet gewend aan liegen en optuigen, en het verhaal, zoals ze zeggen, is oud (zie die verdomde en andere zo, maar eerder zo graven). Over wie wat verdient. Ja, dat klopt.Het volk en zijn idee verdienden al die gemene kreten van bepaalde "burgers" niet.
     3. Streepjescode
      Streepjescode 27 februari 2014 00:30
      0
      Citaat van Jaeger
      De Noord-Koreanen hebben een nationaal IDEE - zij het tot het uiterste geperverteerd, maar in ieder geval een beetje. Israël heeft het, de VS hebben het. En we hebben? Naast "steal-run" niet gezien.


      Onze grondwet, geschreven onder het dictaat van westerse "weldoeners", stelt duidelijk dat er geen nationaal idee kan zijn in Rusland. Totdat ze de grondwet wijzigen, blijft "steal-run" bestaan.
      Ik denk niet dat schulden kunnen worden kwijtgescholden. Schuld 'vraagt ​​niet om eten'. Als Zuid-Korea, met de steun van de Verenigde Staten en Japan, Pyongyang inneemt, dan kunnen ze al worden afgerekend.
      Het is niet nodig om dichter bij Noord-Korea te komen, vooral niet door schulden kwijt te schelden, en nu nog meer. En dan roepen ze al iets op:


      En ten koste van resoluties over mensenrechten - die zijn al lang geschreven om de Verenigde Staten te plezieren
    4. Turik
     Turik 27 februari 2014 12:05
     +1
     En in plaats van te klimmen waar het niet nodig is - naar Oekraïne, Syrië, enz., Zou het beter zijn om naar dit Noord-Korea te klimmen, het regime op te ruimen


     Je vergeet de woorden van een Amerikaanse generaal: "Een gebied wordt pas als veroverd beschouwd als de eieren van onze soldaten erover hangen."

     Zelfs geen vliegtuigen! Bom gebombardeerd, dus wat? Ik denk niet dat het leven van gewone burgers hierna veel zal veranderen, maar ZO'n leger is simpelweg onmogelijk om vanuit de lucht te onderdrukken. ze zullen ondergronds graven, de bergen in gaan en een tweede Vietnam regelen, of misschien iets ergers.
    5. De opmerking is verwijderd.
   3. mirag2
    mirag2 26 februari 2014 15:55
    +1
    "Ik ben Koreaans":
   4. antiek speelgoed
    antiek speelgoed 27 februari 2014 12:09
    +1
    Ik heb me altijd afgevraagd waarom ons land altijd bevriend is met de arme, totalitaire en onderontwikkelde landen? Tegelijkertijd scheldt hij ze ook miljardenschulden kwijt.
  2. Stalnov I.P.
   Stalnov I.P. 26 februari 2014 09:47
   +6
   Obama is een licht, deze kaars brandt zo hard dat goede brandweerlieden lang nodig hebben gehad om het "zwarte licht" te doven, de DVK stuurde de jonge Amerikanen samen met hun likkers van de VN naar de hel. Goed gedaan, we moeten zo standvastig zijn, anders kweken we ermee. kutje.
   1. GELEZNII_KAPUT
    GELEZNII_KAPUT 26 februari 2014 10:14
    +6
    Citaat: Stalnov I.P.
    Obama is een licht, deze kaars brandt zo hard dat goede brandweerlieden lang nodig hebben gehad om het "zwarte licht" te doven, de DVK stuurde de jonge Amerikanen samen met hun likkers van de VN naar de hel. Goed gedaan, we moeten zo standvastig zijn, anders kweken we ermee. kutje.

    De staten zijn woedend dat zo'n toegang tot de DVK niet bestaat, en je regelt daar niet zo gemakkelijk een Maidan, of beter gezegd, je regelt het in ieder geval niet in de komende 30 jaar!
 2. Renat
  Renat 26 februari 2014 08:03
  +3
  In Zuid-Korea zagen ze ook de DVK. De president richtte een commissie op voor Koreaanse hereniging.
  1. iken
   iken 26 februari 2014 08:26
   +2
   Het zou iets zijn om in de gaten te houden. Er is zo'n verschil in levensstandaard dat de Duitsers tegen hun achtergrond bijna gelijk waren. Volgens hun (Samsung's) meest optimistische prognoses zal het, als ze nu verenigd worden, ongeveer 50 jaar duren om de kloof in levensstandaard te dichten, en al die tijd zal de Koreaanse economie zich op het niveau van Algerije bevinden.
   1. Renat
    Renat 26 februari 2014 13:31
    0
    Het is als kijken. Hoeveel bijna gratis, zij het geen hoogopgeleide arbeid.
    1. iken
     iken 26 februari 2014 17:14
     +2
     En waarom hebben de yuga's het nodig? Ze vallen uit, in de eerste plaats wat betreft de relatieve indicator van de robotindustrie. Ze kunnen hun ongeschoolden nergens kwijt, ze bedenken nog steeds wat ze met wilde noorderlingen moeten doen.

     En in het algemeen praat je over de houding van het zuiden ten opzichte van de noorderlingen als "Potomacskaya Pravda" over de houding van Russen ten opzichte van Oekraïners.
 3. mojohed2012
  mojohed2012 26 februari 2014 08:11
  +2
  Een invasie of de Koreaanse Maidan wordt voorbereid - het model voor het veranderen van aanstootgevende regimes voor de Verenigde Staten en de NAVO heeft zichzelf gerechtvaardigd en er is al ervaring mee opgedaan. De macht in de DVK aan het wankelen brengen en dan "vredeshandhavingstroepen" inzetten is gemakkelijk, het kan elk moment, met alle respect. Alleen, als je er niet in slaagt om het te schudden, zul je bergen en rotsen moeten knagen om fabrieken en wapendepots te bereiken, om de Noord-Koreaanse soldaten uit dugouts en bunkers te halen om de posities van MLRS en raketten te onderdrukken. Dit dreigt met gigantische verliezen, maar de "democratische krachten" in de wereld bereiden zich al bijna een halve eeuw voor op dit uur van X. Natuurlijk staan ​​​​in de DVK de mensenrechten op het 5e vlak, maar wat als ze dat begrijpen in het geval van een overgang naar "democratie" - alle middelen zullen verdwijnen "winnaars", en de bevolking, in navolging van de in Europa geïntegreerde fragmenten van de USSR, zal nog armer worden, en fabrieken en schepen zullen naar het westen. Het wereldbanksysteem van de VS - Europa heeft nieuwe slachtoffers nodig, vanwege de plundering waarvan ze op het huidige niveau nog een jaar of twee zullen meegaan, zonder hun modellen te veranderen en de wereld te beroven.
  1. Canep
   Canep 26 februari 2014 08:30
   +4
   Citaat van mojohed2012
   model van verandering van aanstootgevende regimes voor de VS en de NAVO

   Dat is echt de DVK, ze zullen elkaar zeker niet raken. Hoe zal hij anders zijn militaire aanwezigheid in de regio rechtvaardigen? Er zijn daar geen natuurlijke hulpbronnen, maar er zijn wel veel hongerige monden. Ik denk dat ze de DVK zullen laten bestaan ​​zolang Kim Jong-un zelf aan de macht kan blijven.
  2. Nayha's
   Nayha's 26 februari 2014 08:43
   +5
   Citaat van mojohed2012
   Invasie of Koreaanse Maidan wordt voorbereid

   Er zal nooit een Zuid-Koreaanse invasie van het noorden zijn. Maidan in Noord-Korea is a priori niet mogelijk. Alleen China kan de DVK veranderen. Trouwens, de auteur, die militaire oefeningen opsomde nabij de grenzen van de DVK, vergat op de een of andere manier de recente oefeningen van het Chinese leger, die ook plaatsvonden nabij de grenzen van de DVK, alleen in het noorden. De schaal is niet te vergelijken met de erbarmelijke pogingen van de Amerikanen en Koreanen. Meer dan 200 duizend militairen deden mee! Maar de DVK is absoluut niet beschermd tegen een aanval vanuit het noorden, het is onmogelijk om de aanval op Pyongyang vanuit het noorden te stoppen. Trouwens, daarna besloot de DVK plotseling een bijeenkomst te houden van gescheiden familieleden ...
   1. mojohed2012
    mojohed2012 26 februari 2014 09:59
    +2
    Niet vertellen. Als we Oekraïne vasthouden, als Syrië niet valt en de Amerikanen opnieuw in de neus worden geraakt, dan is het mogelijk dat ze zullen proberen hun laatste troefkaarten uit te wisselen - onder welk voorwendsel dan ook Noord-Korea proberen te veroveren. Hoe kunnen ze anders hun beestachtige acties in de wereld en hun aanwezigheid in Zuid-Korea en Japan rechtvaardigen? De simpele Japanners protesteren al systematisch tegen de aanwezigheid van Amer's militaire bases bij hen. Ved-bases in Japan en Korea liggen binnen het bereik van raketten uit zowel Iran als Noord-Korea. Nadat we de DVK tot slaaf hebben gemaakt, kunnen we aannemen dat China niet langer een bondgenoot en dekkingsgebied (voorgrond) heeft voor het inzetten van mobilisatie bij het begin van een oorlog. We mogen ook niet vergeten dat de Chinezen geen serieuze gevechtservaring hebben, en dit herinnert veel experts aan de situatie met het Rode Leger in juni-augustus 1941, toen ons bevel, zonder ervaring, niet kon, in aanwezigheid van een superieur aantal troepen, een effectief tegenoffensief plannen en organiseren, en geen gaten in de verdediging dichten. Daarom heeft China misschien geen tijd om te mobiliseren in termen van de mate van effectieve oppositie tegen de staten en hun marionetten. Noord-Korea is een ander fragment van het wereldwijde Sovjet-systeem om de Verenigde Staten tegen te gaan. HIJ houdt, net als Cuba, nog steeds vol en reageert met weinig effectieve propaganda op de propaganda van de staten en de Republiek Kazachstan.
  3. groot886
   groot886 26 februari 2014 09:26
   0
   OH Schiet op!
  4. DokterOleg
   DokterOleg 26 februari 2014 09:55
   0
   Ja Ja! Zuid-Korea is een goed voorbeeld!
  5. vova1973
   vova1973 26 februari 2014 15:23
   +1
   Ja, er zijn geen mineralen in Noord-Korea, dus de kosten van het omverwerpen van het regime zullen niet lonen.
 4. Imyarek
  Imyarek 26 februari 2014 08:31
  +2
  We wachten op de volgende berichten van KIM-3. De "beslissingen" van de Doema lossen niets op, de facto is alles al lang geleden beslist .... Als de foto voor een paspoort is, had ik niet gemist ... een pruik echter.
 5. ReifA
  ReifA 26 februari 2014 08:33
  + 14
  Het is vreemd waarom mijn bank zich niet zo gedraagt ​​- "Om de klantrelatie te verbeteren, schrijven we al uw schulden voor 95% af. Betaal de resterende 5%, zonder verwijzing naar iets, gedurende 20 jaar."
  Dat zou geluk zijn.
  1. Imyarek
   Imyarek 26 februari 2014 08:53
   0
   Verzamelaars bullebak Ze willen de schulden van de DVK niet kopen, ze hebben geen tijd om het zelf te doen.
   1. groot886
    groot886 26 februari 2014 09:23
    +1
    Ja, en de klootzakken openen de deur niet voor de verzamelaars en nemen de telefoon niet op!
 6. Nayha's
  Nayha's 26 februari 2014 08:34
  +1
  We hebben het over tien miljard dollar. Een ander miljard dollar aan de DVK zal niet worden afgeschreven, maar zal worden gevraagd om terug te keren in de komende twintig jaar, en dan zal Rusland zich ertoe verbinden om het te investeren in de communistische Noord-Koreaanse economie.

  Er komt geen miljard terug. Het zal nominaal zijn, we investeren de zogenaamd geretourneerde miljard dollar in de economie van de DVK, maar in werkelijkheid zullen er geen transacties zijn. Dat betekent dat we niet tien, maar elf miljard dollar kwijtschelden, plus dat we nog een miljard lenen. De vraag rijst, waarom? Het antwoord is vrij eenvoudig: een miljard dollar zal worden beheerst door bekende bedrijven. Misschien wordt er daadwerkelijk iets gebouwd in de DVK, een deel van het geld gaat in de zak van Eun en een deel in de zak van de juiste mensen. Er wordt dus geld uit de begroting gestolen. Maar wie is er tegen? Het is onmogelijk om tegen te zijn, want dit is fascisme-Maidanisme, de beslissingen van de groten...... worden niet besproken, dit is goed voor de mensen.
  1. antiek speelgoed
   antiek speelgoed 27 februari 2014 12:14
   0
   Zo is het. Wil niet leven onder de heerschappij van dieven - een fascist. Kiselev zal bevestigen.
 7. twviewer
  twviewer 26 februari 2014 08:58
  +4
  staatsschulden gaan door,
  er verandert niets.
  als je geen $ 10 nodig hebt - geef het aan mij, ik smeek je
 8. navigator
  navigator 26 februari 2014 09:25
  +1
  Erg informatief. We zullen met onze borsten opstaan ​​om ons te verdedigen tegen de schurken van de Verenigde Staten, onze machtige bondgenoot. Glorie voor het Juche-idee!
  1. mojohed2012
   mojohed2012 26 februari 2014 10:05
   +1
   Ik denk het niet. Alleen China wil vechten voor de DVK. Als het botst met de staten en de ROK, dan zal Japan vanuit het oosten toeslaan, en Taiwan zal toevoegen. Hier is het goed voor Rusland om na te denken - klimmen, bedreigen of wachten. Bovendien zullen de onvolledige NAVO-leden Frankrijk en Groot-Brittannië ook toetreden.
   Nu de hysterie over Iran in de media van de staten en geyropes is afgenomen, zetten de staten hun drone- en raketbases in Jordanië, Saoedi-Arabië en andere aangrenzende landen in. Alles is geheim en zonder publiciteit, maar als ze toeslaan, zullen degenen die het vliegdekschip uit Groot-Brittannië en Frankrijk passeren onmiddellijk toetreden, en nog eens 5-6 zullen uit Amerika vertrekken.
 9. Fkensch13
  Fkensch13 26 februari 2014 10:00
  +1
  Waar is dit Korea in hemelsnaam voor? En ik mag de jonge Kim absoluut niet, hij is op de een of andere manier niet aardig en zijn ogen zijn stom; "walgelijk gezicht".
 10. pv1005
  pv1005 26 februari 2014 10:20
  +1
  Citaat van Reif
  Het is vreemd waarom mijn bank zich niet zo gedraagt ​​- "Om de klantrelatie te verbeteren, schrijven we al uw schulden voor 95% af. Betaal de resterende 5%, zonder verwijzing naar iets, gedurende 20 jaar."
  Dat zou geluk zijn.


  Ik geloof dat het voor zo'n bedrag mogelijk zou zijn om alle leningen van de Russen kwijt te schelden. Nou ja, last but not least, interesse.
 11. verslag4
  verslag4 26 februari 2014 10:39
  0
  Om te beginnen moet de auteur van het artikel begrijpen dat deze schulden zijn ontstaan ​​​​uit de goederen die de USSR aan deze landen heeft geleverd, in feite werden ze gebruikt om onze industrie te verhogen. En dan, slang en verspreid je hersensap hier.
 12. buser
  buser 26 februari 2014 11:27
  +5
  er zijn veel landen die miljarden dollars aan schulden hebben bij de Sovjet-Unie en bij haar opvolger, de Russische Federatie !!! Maar het is onwaarschijnlijk dat deze landen deze schuld kunnen terugbetalen, omdat ze niet kunnen terugbetalen ... r !!! Maar de meeste van deze landen bevinden zich tenslotte in vrij warme, resort en comfortabele geografische coördinaten!!! Waarom eist Rusland geen schuld niet met geld, maar laten we zeggen VERHUUR van deze gebieden !!! welke Rus weigert stranden in Cuba, van een safari in Angola of van duiken in Vietnam??? PS Over de Krim, ik zwijg eindelijk ....
  1. Aleksandr
   Aleksandr 26 februari 2014 11:44
   +1
   Of koop van Guantanamo Cuba wat zal zijn wat zal zijn))))))))))
  2. clidon
   clidon 26 februari 2014 18:40
   0
   Het probleem is hier anders - ze willen geen schulden terugbetalen. Echt niet. Noch Vietnam, noch Cuba erkenden simpelweg de omvang van de schulden die we hebben aangekondigd, en niets meer. Ze werkten bijvoorbeeld alles uit met hun loyaliteit, en militaire voorraden waren niet alleen door hen nodig, maar ook door de USSR in hun grote spel. Daarom kan het worden beschouwd als een soort lening-lease.
 13. Robert Nevski
  Robert Nevski 26 februari 2014 13:07
  -2
  Ik verwelkom de stap van Moskou.
 14. Standard Oil
  Standard Oil 26 februari 2014 13:40
  +1
  Ik heb oprecht medelijden met de gewone Noord-Koreanen, terwijl de leiding leeft als koningen, de gewone bevolking van hand tot mond bestaat, voor Zuid-Korea om het Noorden bij zich te annexeren, dit zijn miljarden dollars, de economie zal hoogstwaarschijnlijk onmiddellijk "verzakken" " door verschillende punten, en het bewustzijn van het noorden leeft nog steeds aan het einde van de jaren 50, laat ze nu los, voor hen zal het zijn alsof ze op een andere planeet landen. Kortom, dit alles moet geleidelijk gebeuren, geleidelijk openstellen voor de wereld en het losdraaien van de schroeven.
  1. vova1973
   vova1973 26 februari 2014 15:15
   0
   als ze verbinding maken, zal Zuid-Korea een staat zijn met kernwapens en ballistische raketten. In aanwezigheid van kernwapens kunnen de militaire kosten sterk worden verlaagd; een groot landleger is niet nodig. De elites zouden het land al lang geleden hebben verenigd, maar noch Rusland, noch Amerika, samen met Japan, zullen het geven, en het is ook niet gunstig voor China.
   1. clidon
    clidon 26 februari 2014 18:37
    0
    De elites hebben de eenwording van het land nodig op wederzijds onaanvaardbare voorwaarden. En in de eerste plaats is de eenwording daarom meer een politieke mythe die door beide partijen wordt uitgebuit.
 15. Papanië
  Papanië 26 februari 2014 14:34
  +1
  Weer iemand van ons besloot bobo's in zijn zak te lassen. Daarom zal alles zo zijn.
 16. Romeins 1977
  Romeins 1977 26 februari 2014 14:38
  +3
  Jongens, stop misschien met het herhalen van deze verhalen over een oom die door honden is opgegeten, over zijn geliefde-danseres neergeschoten op aandringen van de vrouw van Kim Jong-un, samen met zijn hele ensemble, naar verluidt voor het filmen in p ... o (Noord-Koreaanse p . .. o? Hmm , interessant genoeg, beschouw het niet als een viezerik ...) over een algemeen schot uit een mortier (waarom uit een mortier? Beter meteen uit Koksan, 170 mm, direct vuur, niet alleen een spoor en een natte plaats zal niet blijven)
  Ik zal dit zeggen:
  1. Het Noord-Koreaanse regime is natuurlijk geen voorbeeld van herbivoren. Alles is daar streng. Maar hij houdt zich niet bezig met het genereren van zinloze absurditeit. Nou, als ze iemand willen neerschieten, dan zijn hier genoeg pistolen en machinegeweren voor, of van wat ze daar schieten...
  2. Let op de originele bron, zoals de Zuid-Koreaanse krant Joseon Ilbo (eerder veroordeeld voor eenden over het “geëxecuteerde voetbalteam”) berichtte over de executie van de zanger en voormalig minnaar van Kim Jong-un, en zelfs met verwijzing naar een naamloze bron in China. Toen begon de rest het opnieuw af te drukken, met verwijzing ernaar al, wat de externe autoriteit van het bericht voor de lezer verhoogde. Hetzelfde met de "hondengevoede" oom... Dus het verhaal over honden verscheen voor het eerst in een satirische blog van een persoon die zichzelf "Choi Seung Ho uit Pyongyang" noemt en post van tijd tot tijd in zijn microblog op "Weibo " (Chinees equivalent van "Twitter") allerlei vermeende verhalen over Noord-Korea. De volgende dag werd deze "boodschap" herdrukt door de Hongkongse krant Wen Wei Po. De derde fase van dit verhaal begon twee weken later, toen het oude rapport van Wen Wei Po plotseling werd herdrukt door de Engelstalige Singaporese krant Straits Times. Ze verwezen echter ook, wat typerend is, niet naar een komische blogger, maar naar Wen Wei Po, dat wil zeggen naar een andere krant. Nou, daarna ging de provincie schrijven. De gruwelijke dood van oom Chan verscheen in duizenden kranten, werd verspreid op internet en werd als gevolg daarvan door velen als een onbetwistbaar feit beschouwd. Stiekeme humoresque werd ineens internationaal nieuws en werd als zodanig gezien.
  3. Dus jongens, bij het lezen van de volgende "sensatie", zet je hoofd in een vroeg stadium op en kijk naar de oorspronkelijke bron van het nieuws en waar het naar verwijst! Nou, het is maar een basisregel. Waarom voeden met rot karkas??? Omdat het heerlijk ruikt en het etiket kleurrijk en glinsterend is? Dus zoiets...
  1. Marsik
   Marsik 27 februari 2014 01:52
   0
   Nou, sprookjes maken geen indruk op mij, lokaal nieuws moet je niet zo geloven, wat kunnen we zeggen over wereldnieuws ... Staatsfiguren worden meestal onderscheiden door "ryashka", zoals ze in een goede film zeggen ".. .. je stemt op het ergste, in een jaar wat een muilkorf, wat .. oeps!" Eun is nog steeds niets ...)))
 17. logos
  logos 26 februari 2014 16:26
  +1
  Door kwijtschelding van schulden verbetert Moskou de betrekkingen met schuldenlanden.

  Ik dacht dat de relaties verbeteren door schulden terug te betalen, maar hier is het. Neem een ​​lening van Rusland en geef het dan niet terug, laat de Russen het voor je afschrijven, anders verliezen ze de gunst van zulke machtige en grote landen als Kirgizië of Cuba. Pure mopshonden chanteren een olifant, een soort surrealisme

  PS Ik vraag me af of Yankistan ook miljarden aan schulden kwijtscheldt om "relaties te verbeteren" of niet?
 18. Kir
  Kir 26 februari 2014 18:04
  0
  Het is interessant dat sommige mensen denken, alsof ze schulden zullen afschrijven enzovoort, maar dat ze geen nieuwe militaire bases willen zien, of niet willen terugkeren naar hun oude bases? maar het feit dat de invloed van China sterk daar en de invloed van Rusland neemt toe, is hun grootste zorg. Voor het geld, vergeef Namno.......... wauw, grote sommen passeren de nodige zaken, en hier zijn we direct verarmd......
  1. logos
   logos 26 februari 2014 18:48
   +1
   En waar hebben we het dan over militaire bases? Er wordt alleen gezegd dat ze schulden kwijtschelden in ruil voor verbeterde relaties. Hoe zit het met de bases, dat Rusland zijn bases in Vietnam en Cuba verloor precies in de jaren 2000, tijdens het bewind van Poetin, dus waarom zouden ze hun schulden kwijtschelden?
   En voor jou is misschien 10 miljard een cent, maar niet voor alle anderen. Voor 10 miljard kun je een paar vliegdekschepen of meerdere onderzoekscentra bouwen
   1. Kir
    Kir 26 februari 2014 19:02
    -3
    En je alles vertellen, nou ja, kijk in ieder geval naar de reactie van de dwergvinvissen, zijn ze zo bang voor de Kim-dynastie? Ik kan me niets herinneren van Cam Ranh, in Cuba leek er sprake te zijn van de terugkeer van de onze.
    In termen van financiën schrokken wij (Rusland, Oekraïne, .....) effectief gebrekkig management veel meer op, terwijl je de Janoekovitsj-clan hebt verplaatst onder het mom van vechten tegen wat bekend is, en wat is zijn familie? , wat is dan de matras voor iedereen? Ik vind het echt leuk, zodat ze worden bewaard, het geld druppelt en ze het verdragen.
    Kijk in het algemeen, zodra de betrekkingen waarmee de staat Rusland begint te verbeteren, daar bepaalde gebeurtenissen en kreten van individuele .......
  2. clidon
   clidon 26 februari 2014 19:39
   +1
   Neem me niet kwalijk, maar sinds wanneer is de invloed van Rusland in Noord-Korea toegenomen?
   1. Kir
    Kir 26 februari 2014 20:39
    0
    Sindsdien verschenen de geallieerden, of in het slechtste geval bevriende landen.
    Vergeef me natuurlijk, maar je krijgt het gevoel dat iedereen alleen de kale economie ziet, en niet de politiek, de economie kijkt vaak niet ver, maar de politiek, als het waar is, moet ver vooruit kijken.
    1. clidon
     clidon 26 februari 2014 21:01
     0
     We zijn als het ware al 60 jaar bondgenoten, al was ons bondgenootschap meer een gedwongen vriendschap met het land dat draaide tussen ons en de Chinezen. Maar hoe zit het met een soort grotere invloed?
     Hier, toen oom Chan onder meer werd neergeschoten, werd hij beschuldigd van "het verhuren van het grondgebied van de haven van Rason aan het buitenland". Kunt u mij vertellen wat deze toestanden zijn? Tip - erg vriendelijk.
     1. Kir
      Kir 26 februari 2014 21:21
      0
      Welnu, voor velen van ons huilt de toren niet alleen, maar huilt boos. dit is trouwens zo, maar een andere oom lijkt zijn zak te hebben verward met de Soeverein, of zijn er aanwijzingen dat hij namens de staat handelde? En wat de geallieerden betreft, het lijkt erop dat "wij" (gelabeld. ebn en gop company) ooit iemand hebben gelekt. En met betrekking tot het verkrijgen van invloed, niet wanneer de Yankos (concerns) kieskeurig zijn als er iets afbreekt, of waar de gesheft niet wordt dichtgeslagen, dus bedenk waar zo'n flikkering vandaan komt.
      1. clidon
       clidon 26 februari 2014 22:01
       0
       Kun je duidelijker schrijven en niet in jargon. In Korea is net weer een (niet de eerste en niet de laatste) golf van de strijd om de macht voorbij. En de enige nieuwigheid (eigenlijk voor de laatste 40 jaar) was dat alles naar buiten werd gebracht zodat het publiek het kon zien.
       Overigens waren de belangrijkste beschuldigingen tegen de oom geenszins een soort economie, maar nogal beleid. De Kims, zowel vroeger als nu, maakten geen verschil tussen de staat en hun eigen portemonnee en ontzegden zichzelf nooit iets. Dat is hun idee, dik zijn in een mager land.
       1. Kir
        Kir 26 februari 2014 22:35
        0
        Uit wiens woorden zing jij? en het type is duidelijker, voor alles begreep je perfect wat. En wat betreft het Idee, neem me niet kwalijk Fagzhi, dus .....
        1. clidon
         clidon 27 februari 2014 16:52
         0
         Nou, zeker niet met Korea Today. ) Verschillende bronnen, zoals verwacht.
         En je overdrijft enorm mijn kennis van het lokale politieke jargon.
         1. Kir
          Kir 27 februari 2014 17:35
          0
          Dit is Faji (transcript Fajiaïst. Legist) Geschiedenis en geen straattaal, zie Geschiedenis van China. voor zover ik me herinner, is de voorouder van deze leer van dezelfde leeftijd als Kung-tzu (Confucius), het systeem dat dichter bij mij staat, behoort tot Gongsun (Wei, postume naam Shang) Yang-wu, aangezien het systeem de gelijkheid impliceerde van alles vóór de wet - Fa, evenals het behalen van voordelen alleen door zich bezig te houden met oorlog en landbouw, annuleerde vervolgens de erfenis van rangen enzovoort, en na de dood van zijn beschermheer werd hij geëxecuteerd door aanhangers van de ideeën van de leraar (zoals Confucius gewoonlijk wordt genoemd).
          1. clidon
           clidon 28 februari 2014 05:23
           0
           Ik heb het niet over Fudge, maar over hierboven.
 19. vova1973
  vova1973 28 februari 2014 13:57
  0
  Citaat van Reif
  Het is vreemd waarom mijn bank zich niet zo gedraagt ​​- "Om de klantrelatie te verbeteren, schrijven we al uw schulden voor 95% af. Betaal de resterende 5%, zonder verwijzing naar iets, gedurende 20 jaar."
  Dat zou geluk zijn.

  Denk je dat geld alles is?