Waarom rijken vallen: van het oude Rome tot het Rusland van Poetin (New Statesman, VK)

191
Moskou lijkt, gezien door de ogen van een westerling, niet echt op Rome. Maar als er een land ter wereld is waar men de invloed van het Romeinse ideaal zou kunnen voelen, dan is dit Rusland.Wanneer hield het Romeinse rijk op te bestaan? Je kunt nog steeds boeken vinden op geschiedenisdie een zeer nauwkeurig antwoord geven op deze vraag. Het gordijn voor het Romeinse rijk zou op 4 september 476 gesloten zijn, toen een jonge man genaamd Romulus Augustulus formeel werd ontdaan van zijn keizerlijke regalia door een gotische generaal en zich terugtrok in de omgeving van Napels. De eigenaardigheid van zijn naam in deze specifieke versie van de val van Rome is een perfecte setting voor duizenden jaren Romeinse geschiedenis. Toch was Romulus de stichter van de Eeuwige Stad, en Augustus was de eerste keizer. Maar nu, na de omverwerping van Augustulus, dat wil zeggen "kleine Augustus", werd deze keizerlijke lijn onderbroken. Het licht was uit. De oudheid eindigde, het tijdperk van de donkere middeleeuwen begon.

In feite zijn bijna alle opties voor het bepalen van de specifieke datum van de val van het Romeinse Rijk op een specifieke dag in 476 onjuist. In de meest pedante bewoordingen zou de titel "de laatste Romeinse keizer van het Westen" eigenlijk helemaal niet aan Romulus Augustulus moeten toebehoren, maar aan een Balkancommandant genaamd Julius Nepos, die in 480 werd gedood.

Ondertussen ging in Rome zelf over het algemeen het gewone leven door. Verkiezingen van consuls, leden van de Senaat werden gehouden, wagenrennen werden gehouden in het Circus Maximus. Het Romeinse rijk bleef sterk en was de meest prominente speler in het Middellandse Zeegebied. Geregeerd vanuit een stad die specifiek het Tweede Rome werd genoemd, bleef het de belangrijkste macht van zijn tijd. Constantinopel zou eeuwenlang deel uitmaken van het Romeinse Rijk, maar nu al als hoofdstad.

Het bleek, zonder al te veel in detail te treden, dat de val van Rome dezelfde plaats in de menselijke geschiedenis inneemt als de dinosauriërs in de natuurlijke geschiedenis: een goed voorbeeld van een uitstervingsgebeurtenis, die echter, als je goed kijkt, blijkt te zijn complexer zijn dan je misschien had gedacht. Als het waar is dat vogels in zekere zin dinosauriërs zijn, dan verbreekt dit ons begrip van de asteroïde-inslag aan het einde van het Krijt als een soort guillotine die neerdaalt op de nek van het Mesozoïcum. Hetzelfde kan gezegd worden over de 'Romeinse' (romantitas) die tot in de Middeleeuwen en misschien ook daarna voortduurde - deze theorie stelt ook de notie van het Romeinse Rijk in twijfel als een exclusief oud wereldfenomeen dat de meesten van ons hebben.

Het is natuurlijk belangrijk niet te ver te gaan met uw revisionisme. Net zoals de vink geen tyrannosaurus rex is, zo is bijvoorbeeld Engeland uit de tijd van dominee Bede (Bede) absoluut niet zoals de Romeinse provincie Groot-Brittannië. Veel historici gebruiken de term 'transformatie' liever om het verval van het Romeinse rijk te beschrijven, hoewel het nauwelijks gerechtvaardigd is om dit proces te definiëren. De ruwe feiten van sociaal verval zijn zowel in de geschiedenis van deze periode als in de resterende materiële objecten vastgelegd. Het keizerlijke systeem, dat al eeuwen bestond, stortte in onder invloed van interne oorzaken; barbaarse staten werden gesticht op de ruïnes van voormalige Romeinse provincies; verharde wegen, centrale verwarming en fatsoenlijke rioleringen waren al duizend jaar of langer verdwenen. Kortom, er is alle reden om de val van het Romeinse Rijk in het Westen te beschouwen als iets dat erg lijkt op de val van een asteroïde, als we een vergelijking maken uit de natuurlijke historie.

Het opvallende aspect van de val van het Romeinse Rijk - in de woorden van de historicus Aldo Schiavone, het was "de grootste catastrofe in de geschiedenis van de beschaving, een verschuiving van ongelooflijke proporties" - is dat het zelfs vandaag nog de instinctieve waarneming in de Ten westen van de term "rijk". Wat stijgt, moet dalen. De meesten van ons beschouwen het bijna als een wet in zowel geopolitiek als natuurkunde. Elk westers land dat ooit de status van een imperium of een supermacht heeft bereikt, heeft bestaan ​​met het besef van zijn eigen sterfelijkheid.

In Groot-Brittannië, dat nog maar een eeuw geleden over de grootste gebieden ter wereld in de geschiedenis van de mensheid heerste, zijn daar speciale redenen voor. In 1897, toen het rijk op het hoogtepunt van zijn glorie leek te zijn en de zon nooit onderging, verzamelden onderworpen volkeren van over de hele wereld zich in Londen om het diamanten jubileum van koningin Victoria te vieren. Rudyard Kipling, van wie wordt aangenomen dat hij over het rijk heeft gezongen, schreef bij deze gelegenheid een gedicht, "Last Chants" (Recessional), dat echter precies het tegenovergestelde bleek te zijn van jingoïsme. In plaats daarvan beschreef hij de toekomst van het land in sombere en (zoals later bleek) profetische bewoordingen:

“Onze vloot sterft in de verte;
In de duinen en in de velden brandt het vuur uit
Kijk eens - al onze trots van gisteren
Zoals Nineve en Tyrus!”


Dezelfde zorgen worden tegenwoordig in Washington DC geuit - en het voorbeeld van Rome wordt vaak openlijk aangehaald. In 2007 gaf de Chief Accountant van de Verenigde Staten, David Walker, een sombere kijk op de vooruitzichten van de staat. Amerika, zo betoogde hij, lijdt aan dezelfde problemen waarvan wij denken dat ze de val van Rome hebben veroorzaakt: “de degradatie van morele waarden en politieke correctheid in eigen land, overmoedige en overbelaste strijdkrachten in het buitenland, en de fiscale onverantwoordelijkheid van de centrale regering. ."

Waarom rijken vallen: van het oude Rome tot het Rusland van Poetin (New Statesman, VK)


Het Amerikaanse zelfvertrouwen lijkt daarna een deel van het verloren terrein terug te hebben gewonnen. Momenteel blijft pessimisme echter de standaardinstelling in zowel de Verenigde Staten als het Westen in het algemeen. Wanneer de hoofdstad van een staat opschept over de aanwezigheid van de Senaat en de Capitolijnse heuvel, dan zal het voorbeeld van de opkomst en ondergang van Rome altijd ergens in de uithoeken van het bewustzijn verborgen blijven.
Wie het echter als een onvermijdelijk feit van de natuur beschouwt dat alle rijken vroeg of laat het lot van Rome delen, hoeft alleen maar naar de belangrijkste Amerikaanse concurrent voor de titel van hegemonie van de 21e eeuw te kijken om aan hun premissen te twijfelen.

De Volksrepubliek China past, in tegenstelling tot de staten van het moderne Westen, duidelijk niet in de tradities van oude rijken. Drie jaar geleden publiceerde een professor aan de Nationale Defensie Universiteit van Peking, kolonel Liu Mingfu, een boek over de toekomst van China, genaamd The China Dream.

De titel zelf zinspeelde duidelijk op het ideaal van de Amerikaanse droom, maar het Chinese equivalent ervan, zo bleek, bestaat uit zowel vertrouwen op het verleden als kijken naar de toekomst. Eenheid binnen het land, de projectie van macht in het buitenland, de organische combinatie van zachte en harde macht: dit alles is volgens de Chinese kolonel het DNA van Chinese grootheid. Hoe weet hij dit? En waarom wendt hij zich tot de oude geschiedenis - in de eerste plaats bijvoorbeeld Qin Shi Huangdi, de zogenaamde eerste keizer, die in de 3e eeuw voor Christus China verenigde, begon met de bouw van de Grote Muur van China en ook een modelleiderschap dat zelfs Mao bewonderde?

Het is alsof Amerikaanse commentatoren, die proberen de toekomstige koers van het land te bepalen, Caesar Augustus als model zouden nemen. De reden waarom ze dit nooit zullen doen, ligt aan de oppervlakte. De Verenigde Staten zijn, ondanks het feit dat ze zowel een Senaat als een Capitool hebben, van nature een jong land in een nieuwe wereld. Terwijl China een oud land is en zich bewust is van zijn oudheid. Dynastieën komen en gaan, golven van barbaren razen keer op keer over het land, de keizer zelf kan worden vervangen door een algemeen secretaris - maar er is geen kloof tussen Xi Jinping en de Eerste Keizer zoals die Barack Obama scheidt van het oude Rome. De "Chinese Droom" is in wezen slechts een droom, volgens welke het "Middenrijk" opnieuw zou moeten ontvangen wat veel Chinezen beschouwen als zijn oude geboorterecht - wereldwijde suprematie en een plaats in het centrum van de wereldaangelegenheden.

Er is hier een voorproefje - een heel lichte, heel plagerige smaak - van iets dat in strijd is met de realiteit, en Rome heeft nog nooit in een vergelijkbare situatie gezeten. China heeft de verovering van de Mongolen en Manchus kunnen overleven, wat laat zien hoe diep de wortels van de beschaving kunnen zijn. En hoe zat het met de Romeinen tijdens de hoogtijdagen van het rijk: hadden ze hetzelfde vertrouwen in het eeuwige bestaan ​​van het rijk, dat door de geschiedenis heen bij de Chinezen wordt waargenomen? En zo ja, wat is er dan mee gebeurd?

Mensen in de oudheid wisten natuurlijk dat beschavingen ups en downs kunnen ervaren. In zekere zin is dit het grote geopolitieke thema in de Bijbel. In het boek van de profeet Daniël wordt gezegd dat hij vier dieren na elkaar zag verschijnen uit de woeste zee, en dan legt de engel hem uit dat elk van hen een bepaald koninkrijk vertegenwoordigt. Het vierde beest symboliseert volgens Daniël het machtigste rijk van allemaal; en toch zal het ook worden vernietigd en "overgegeven om door het vuur te worden verbrand." Goud en paars worden in de Bijbel slechts als een lijkwade van grootheid beschouwd.

De Grieken waren zich, gezien de vorige plundering van Troje, ook heel goed bewust van hoe wispelturig grootsheid kan zijn. Herodotus, de eerste persoon die probeerde te laten zien hoe en waarom rijken elkaar opvolgden, en die dat deed zonder primair zijn toevlucht te nemen tot de goden om de redenen uit te leggen, omlijst zijn grote geschiedenis met argumenten over de kwetsbaarheid van beschavingen: "De daden van mensen, zowel groot als onbeduidend, moet worden besproken”, merkt hij op aan het begin van zijn eerste boek. “Veel steden die in het verleden groot waren, zijn nu immers klein geworden, en de steden die in mijn herinnering aan macht hebben gewonnen, waren vroeger onbeduidend. En aangezien ik weet dat mens en welvaart zelden lange tijd naast elkaar bestaan, zal ik even het lot van beide vermelden.

Dan, in een van de allerlaatste paragrafen van zijn geschiedenis, legt hij uit wat in feite de eerste materialistische theorie is over waarom beschavingen opkomen en vallen. De Perzen, die een groot rijk hadden veroverd, wilden weg van hun harde bergen en zich vestigen in een rijker land - maar hun koning Cyrus verbood hen dat te doen. "Zachte grond brengt zachte mensen voort", zei hij. Herodotus volgt dit perspectief in zijn verhaal over de wederwaardigheden van de beschaving, en hij gebruikt het om uit te leggen waarom de Perzen in staat waren om de Lydiërs, de Babyloniërs, de Egyptenaren te onderwerpen, en dit alles werd uiteindelijk gedaan om door de armen te worden verslagen. maar hardnekkige Grieken. Zijn boek, geschreven in een tijd dat Athene op het hoogtepunt van zijn glorie was, bevat een verborgen waarschuwing: de Atheners zullen natuurlijk op dezelfde plaats zijn als de rest van de grote mogendheden.

De Romeinen signaleerden hun eigen opkomst op het internationale toneel door hun deelname aan drie verschrikkelijke oorlogen met hun rivalen in het westelijke Middellandse Zeegebied, de Carthagers. Aan het einde van de derde Punische oorlog, in 146 voor Christus, slaagden ze erin Carthago in te nemen en met de grond gelijk te maken. Dit was de grote prestatie van de militaire doelen van Rome. In 216 voor Christus versloeg Hannibal, de meest prominente generaal uit Carthago, de Romeinen bijna - voor hen was het een vleugje beschavingsdood dat ze nooit zullen vergeten.

Onder deze omstandigheden was de vernietiging van de gevaarlijkste vijand van de Romeinen een moment van vreugde. Desalniettemin zou de Romeinse generaal die Carthago platbrandde, hebben gehuild toen hij naar de brandende stad keek en de regels van Homerus over de val van Troje aanhaalde. Toen wendde hij zich tot zijn Griekse metgezel. "Ik heb een slecht gevoel dat op een dag hetzelfde lot mijn land zal treffen", gaf hij toe.

De Romeinen bleven hun bezittingen in het Middellandse Zeegebied uitbreiden, maar in die tijd hoopten velen dat dit voorgevoel waar was. Rome was een wrede en aanmatigende heerser, en een groeiend aantal oudere beschavingen was behoorlijk ongelukkig met haar autocratische heerschappij. De Griekse tradities van de profeten begonnen zich te vermengen met de Joodse bij het voorspellen van de onvermijdelijke dood van het Romeinse Rijk. "Burgerlijke onrust zal het Romeinse volk overspoelen en alles zal instorten", was de betekenis van de voorspellingen.

Een eeuw na de verbranding van Carthago, in het midden van de 1e eeuw voor de geboorte van Christus, begon het erop te lijken dat de orakels zich niet vergisten. Rome en zijn rijk werden overspoeld door een burgeroorlog. In een bijzonder bloedige militaire campagne bleek een kwart van alle burgers van de militaire leeftijd aan de ene of de andere kant te hebben gevochten. Het is niet verwonderlijk dat tegen de achtergrond van dergelijke bloedige gebeurtenissen zelfs de Romeinen het aandurfden om de kwestie van het einde van het rijk te bespreken. "De Romeinse staat is, net als alle andere staten, tot de dood gedoemd." Dat schreef de dichter Vergilius, die getuige was van de verschrikkingen van zijn tijd.

De Romeinse staat ging echter niet verloren. Eindelijk kwam er een einde aan de decennialange burgeroorlog en werd een nieuw en universeel tijdperk van vrede uitgeroepen. Rome, evenals de toen bekende wereld, kwam onder de heerschappij van één man - keizer Caesar Augustus: dit was de eerste man in een lange rij van imperatores, 'zegevierende keizer-generaals'.

Virgil, misschien omdat hij in de afgrond van de burgeroorlog durfde te kijken en begreep wat anarchie betekende, bleek een zeer waardevolle heraut van de nieuwe tijd te zijn. Hij herinnerde de Romeinen aan hun door God gegeven bestemming om 'de vrede te bevorderen, de overwonnenen te sparen en de arroganten omver te werpen door middel van oorlog'.

Tegen de tijd dat Rome zijn millennium vierde in 248 na de geboorte van Christus, was het idee dat de heerschappij van de stad eeuwig was als vanzelfsprekend aangenomen door de overgrote meerderheid van haar onderdanen, van wie de meesten zichzelf op dat moment als Romeinen beschouwden. “Overal”, zoals een inwoner van de provincie tegen de Eeuwige Stad opmerkte, “heb je de meest volmaakte en machtige mensen van de edelste burgers gemaakt. De hele wereld is door jou getooid als een tuin van lusten.”

Na verloop van tijd zal deze tuin overwoekerd raken met doornstruiken en onkruid. De indringers zullen het hek aan flarden scheuren. De nieuwe eigenaren zullen het meeste onderling delen.

De droom van Rome verdween echter niet. Daarvoor was haar invloed te sterk. De veroverende Goten wilden zijn zoals de Romeinen - en alleen de arme Romeinen wilden zijn zoals de Goten. Dat zei Theodorik, de opvolger van de koning die Romulus Augustulus afzette: deze man had een snor in Duitse stijl, maar hij droeg de kleding en insignes van Caesar. Hij was niet de eerste barbaar in de Romeinse geschiedenis - de pracht van zijn monumenten, de uitgestrektheid van zijn invloed, de enorme omvang van zijn pretenties - dit waren de enige denkbare rolmodellen die een aspirant-heerser kon gebruiken.

In feite zou je kunnen zeggen dat de hele geschiedenis van het Westen tijdens de vroege middeleeuwen het best kan worden begrepen als een reeks pogingen van verschillende soorten militaire heersers om de grootsheid van de Romeinse ambities te matchen met de schaarste van hun middelen. Zo was er Karel de Grote, die niet alleen op eerste kerstdag in 800 na de geboorte van Christus tot keizer werd gekroond, maar ook zuilen uit de stad meebracht voor zijn eigen hoofdstad Aken. En dan was er Otto I, de grote krijger en koning van de Saksen, een moedig man met een felle instelling, die ook in 962 in Rome werd gekroond. De keizerlijke lijn die ze stichtten, werd pas in 1806 onderbroken, toen het Heilige Roomse Rijk, zoals het in de 13e eeuw bekend werd, door Napoleon werd vernietigd.

"Niet heilig, niet Romeins en geen rijk", merkte Voltaire destijds sarcastisch op. Deze grap was echter niet helemaal eerlijk. Er waren perioden waarin ze alle genoemde kwaliteiten ontmoette. Otto III, de kleinzoon met dezelfde naam als de oude Saksische koning die in 996 werd gekroond en die tijdens de millenniumviering van de geboorte van Christus over het christendom regeerde, was een Romeinse keizer in de hoogste graad.

Hij woonde op de Palatijn, net als Augustus duizend jaar voor hem; hij herintroduceerde de titels van "consul" en "senator". Hij was verloofd met een prinses uit het Tweede Rome, Constantinopel. Otto III stierf in 1002, aan de vooravond van zijn huwelijk, wat had kunnen bijdragen aan de eenwording van de oostelijke en westelijke rijken, maar bleef een van de grote veronderstellingen van het type: "wat zou er gebeuren als." De ambities van Otto III om het Romeinse Rijk te herstellen waren een belangrijk thema tijdens zijn bewind. Het is verleidelijk om te speculeren over wat er zou zijn gebeurd als hij zijn rijk had verenigd met het Oost-Romeinse rijk, een rijk dat, in tegenstelling tot het zijne, zijn afstamming rechtstreeks naar het oude Rome herleidde.

Als we tegenwoordig het bijvoeglijk naamwoord 'Byzantijns' gebruiken om dit rijk te beschrijven, lopen we het risico de mate te missen waarin die mensen die we 'Byzantijnen' noemen, zich Romaioi voelden, dat wil zeggen Romeinen. Ze bedoelden echter niet het Rome van Julius Caesar of Cicero, maar het Rome van de grote christelijke keizers: Constantijn, de stichter van hun hoofdstad, Theodosius de Grote, die aan het einde van de 4e eeuw de laatste man bleek te zijn. om zowel het oostelijke als het westelijke deel van het rijk te regeren. In die zin was het de hoofdstad van het Romeinse rijk dat werd veroverd door Mehmed II, de Turkse sultan, toen hij in 1453 de hoge muren bestormde van de stad die duizend jaar geleden door de kleinzoon van Theodosius rond de stad Constantinopel was gebouwd, "de koning onder de hoofdsteden." Het laatste veroverde deel van het grondgebied van het Romeinse rijk was de kleine staat Trebizonde, die in 1461 werd geabsorbeerd door het Ottomaanse rijk. Uiteindelijk werd de geschiedenis die meer dan 2000 jaar geleden begon in de heuvels bij de Tiber, beëindigd door de Turken wapen aan de oevers van de Zwarte Zee.

Maar is het echt zo? De Turken waren niet de eersten die Constantinopel belegerden. In 941 vielen huursoldaten, bekend als "Rus", het zijn ook Vikingen, die een lange weg reisden langs de rivieren van de Oostzee naar de Bosporus, ook deze stad aan. Hun aanval eindigde in een mislukking, maar de stad Miklagard, de gouden hoofdstad van Caesar, bleef hun verbeelding prikkelen. In 986 zond een van hun vorsten een delegatie daarheen voor informatieve doeleinden. Vladimir was de heerser van de niet bijzonder elegante grensstad Kiev. Hij besloot dat het tijd was voor hem om zich bij de gemeenschap van staten aan te sluiten.


Fresco "Doop van Prins Vladimir". VM Vasnetsov, Vladimir Kathedraal in Kiev (eind 1880)


Maar wat was deze gemeenschap? Hij nodigde de Joden uit voor zijn hof, maar nadat hij met hen had gesproken, zei hij dat het verlies van Jeruzalem een ​​teken was dat God hen in de steek had gelaten. Hij nodigde de moslims uit, maar was nogal verrast dat hun religie hen verbiedt varkensvlees te eten en wijn te drinken (hij zei hen eerlijk: "Drinken is de vreugde van Rusland"). Vervolgens stuurde hij zijn vertegenwoordigers naar de westerse kerken, en zij vertelden hem dat ze 'schoonheid hadden gezien'. Alleen in Constantinopel, in de grote kathedraal van St. Sophia, zagen de gezanten van Vladimir een optreden dat de ambities van hun heerser waardig was.

“We wisten toen niet of we in de hemel of op aarde waren: er is niet zo’n schoonheid op aarde als we daar zagen. We weten alleen dat God bij de mensen is... we kunnen die schoonheid niet vergeten.”

Zo begon de toetreding van Rusland tot het orthodoxe geloof van het Tweede Rome, en deze keuze zal tot op de dag van vandaag ernstige gevolgen hebben. Vladimir, kort voor zijn besluit om ambassadeurs te sturen, veroverde vanuit Byzantium de stad Chersonesos op de Krim, een stad die oorspronkelijk werd gesticht door een Griekse kolonie al in de 6e eeuw voor Christus. Hij gaf het terug aan de keizer en in ruil daarvoor werd hij in die stad gedoopt en ontving hij ook de zus van Caesar als zijn vrouw. Dit was een zeer belangrijke stap. Nooit eerder waren Byzantijnse prinsessen uitgehuwelijkt aan barbaren. En Rusland zal dit precedent nooit vergeten. In 1472, bijna twee decennia na de verovering van Constantinopel door de Turken, trouwde de nicht van de laatste keizer van het Tweede Keizerrijk met de Moskouse heerser Ivan III. "Twee Romes zijn gevallen", zei een Russische monnik streng tegen hun zoon in 1510. "Echter, het Derde Rome blijft staan, en het vierde zal niet gebeuren."

Moskou lijkt vanuit het oogpunt van het Westen niet erg op Rome. Er is geen Senaat, geen Capitol Hill. Er zijn geen gebouwen in Parijs of Washington die eruit zouden zien als Rome van Augustus. Maar desalniettemin, als er een land in de wereld is waar de invloed van Romeinse idealen het beleid van zijn leiders merkbaar zou beïnvloeden, dan is dit Rusland. In 1783, toen Catharina de Grote de Krim annexeerde, werd dit gedaan als een duidelijke realisatie van de Romeinse droom - de droom om het Byzantijnse rijk te herstellen onder de tweekoppige adelaar op het wapen. "De landen waar Alexander en Pompeii, om zo te zeggen, alleen naar keken, die je aan de Russische scepter bond," schreef Potemkin aan haar. "En Chersonesos, de bron van ons christendom, en dus ons stucwerk, is nu in jouw handen." Tot nu toe heeft niemand zulke woorden aan Poetin geschreven, maar als iemand dat wel deed, zou het niet geheel onverwacht zijn.

Vandaag, hier in het Westen, zijn dromen over het herstel van het Romeinse rijk voor altijd in de vergetelheid geraakt. De schaduwen die ze werpen zijn te donker. De meest recente politieke filosofie die door hen werd geïnspireerd, en zelfs zijn naam dankt aan de reeks staven en bijlen die door de lijfwachten van Romeinse rechters werden gedragen, werd pas in de 20e eeuw ontwikkeld - dit is fascisme. Samen met Mussolini en Hitler bereikte deze millenniumtraditie van de verwijzing van het Westen naar het Romeinse rijk als model zijn monsterlijke climax en hield toen op te bestaan.

Maar als het Eerste Rome niet meer bestaat, zoals het Tweede Rome, dan behield het Derde Rome, zoals later bleek, onverwacht het vermogen om uit zijn graf op te staan. Zelfs in de 21e eeuw klampt het Romeinse Rijk zich nog vast aan een soort spookleven na de dood.
Onze nieuwskanalen

Schrijf je in en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de belangrijkste evenementen van de dag.

191 комментарий
informatie
Beste lezer, om commentaar op een publicatie achter te laten, moet u: inloggen.
 1. andrenaline
  + 38
  Mei 31 2014
  Rusland is herboren, dat is een feit! goed
  1. De opmerking is verwijderd.
  2. + 103
   Mei 31 2014
   Rusland kan niet van Poetin zijn, niet van Gorbatsjov, niet van Jeltsin enz. Moeder Rusland blijft altijd zichzelf!En de heersers zijn allemaal ondergeschikt..
   1. andrenaline
    + 27
    Mei 31 2014
    Ik ben het er helemaal mee eens. En alle hysterie uit het Westen bevestigt alleen maar dat het Russische volk meer dan ooit verenigd is en de kop opsteekt. Ze zijn bang voor ons, ze zijn bang voor agressie van onze spookachtige kant, ze zijn bang voor hun homoseksuele kont, ze zijn bang voor onze standpunten. Het is te lang om op te noemen...
   2. +3
    Mei 31 2014
    zeg niet!!!! maar hoe zit het met Vladimirskaja, Petrovskaja, Ekaterininskaja.
    1. + 48
     Mei 31 2014
     Kijk vrienden! Servische voetbalfans! Servische broeders!huilen

     Vlag van de DPR, links van de poster met een van de leiders van Delie (Red Star) Velibor Dunjic, die niet zo lang geleden is overleden

     "Bella Chao" uitgevoerd door fans van Red Star Star (de DPR-vlag is aanwezig) tijdens de kampioenswedstrijd in Belgrado op Marakana op 26 mei:
     1. -34
      Mei 31 2014
      Dat is wie we moeten leren hoe we protesten en solidariteit moeten organiseren Eerst werden de Serviërs samengevoegd, nu voegen we de mensen van Novorossia samen, wees dan niet verbaasd als we in loopgraven aan de Wolga zitten.
      1. + 39
       Mei 31 2014
       Als ze het hadden gelekt, dan zouden banderlogs in het zuidoosten al lang de leiding hebben, je weet het niet, laat geen scheet.
       1. +2
        Mei 31 2014
        19e eeuw Polen en Finland als onderdeel van het Russische Rijk Grens met het Westen langs de grens met Polen Eeuw 20 Grens met het Westen langs de grens van Oekraïne en Wit-Rusland met Polen 21e eeuw De vraag is waar de grens met het Westen zal zijn, op dezelfde plaats als in de 20e eeuw, of in de regio Rostov.
        1. + 17
         Mei 31 2014
         17e eeuwse grens bij Moskou!
         hoe verder we ons terugtrokken, hoe meer we namen!
         1. BBP
          +1
          Juni 1 2014
          hoe verder we ons terugtrokken, hoe meer we namen!

          Laat een plek om te rennen :)
         2. BBP
          0
          Juni 1 2014
          hoe verder we ons terugtrokken, hoe meer we namen!

          Laat een plek om te rennen :)
        2. groen
         +7
         Mei 31 2014
         Met Spanje!
         Laten we het overlaten aan het Westen en de Arabieren!
         Le Pen Marie zal ons helpen)))))))))
         1. 0
          Juni 1 2014
          Citaat van zali
          Met Spanje!
          Laten we het overlaten aan het Westen en de Arabieren!
          Le Pen Marie zal ons helpen)))))))))

          Kom op, fuck ze, Europese landen, waaronder Polen, laat ze op zichzelf wonen. Alleen in de grondwet zullen we een clausule voor hen opschrijven dat ze Rusland op geen enkele manier kunnen schaden of zelfs maar argwanend naar ons kunnen kijken, en de clausule kan door geen enkele stemming worden geannuleerd of gewijzigd. Anders zouden we het recht moeten hebben om het "uit te zoeken" (zoals de USSR had met Iran).
       2. +6
        Mei 31 2014
        Citaat: Arhipenko Andrey
        weet niet laat geen scheet.

        Nou, dat weet je natuurlijk wel! Kom op, weet je nog de nachtworp van onze Pskov Airborne Division naar Belgrado?! Wie heeft ons toen belet om de situatie onder controle te krijgen?! En een verenigd Joegoslavië zou nu blijven leven! Jeltsin haakte af, ... ze spreken niet slecht over de overledenen, maar FEIT! DAN GELEKT JOEGOSLAVI!
        Het is moeilijk om Novorossiya samen te voegen, omdat het tot nu toe zichzelf overeind houdt. Hoe lang duurt het nog, zonder serieuze ondersteuning? ..
        1. groen
         +3
         Mei 31 2014
         Toen was het Kremlin 100 procent. Westerse liberalen, dus lekten ze...
        2. BYV
         0
         Juni 1 2014
         Citaat van: avia1991
         Wie heeft ons toen belet om de situatie onder controle te krijgen?!

         Beste, voordat u zulke vragen stelt, bedenk dan wie er toen aan de macht was. Voeg daarbij de economische situatie in Rusland en vermenigvuldig dit met de werkelijke toestand van het leger.
         Citaat van: avia1991
         Het is moeilijk om Novorossiya samen te voegen, omdat het tot nu toe zichzelf overeind houdt. Hoe lang duurt het nog, zonder serieuze ondersteuning? ..

         En wat denk je, hoe lang zou een handvol slecht bewapende milities standhouden tegen het hele Oekraïense leger? Waar haalde de militie ATGM's vandaan? Praat gewoon niet over militaire eenheden. Strelkov zei onlangs dat ze goed werden bewaakt, dus ze worden nu pas bestormd. We steunen de militie en dat is een FEIT.
         1. terugkeer
          +2
          Juni 1 2014
          En wat denk je, hoe lang zou een handvol slecht bewapende milities standhouden tegen het hele Oekraïense leger? Waar haalde de militie ATGM's vandaan? Praat gewoon niet over militaire eenheden. Strelkov zei onlangs dat ze goed werden bewaakt, dus ze worden nu pas bestormd. We steunen de militie en dat is een FEIT.


          ATGM's en MANPADS werden uit legermagazijnen gehaald. Denk je echt dat het Oekraïense leger geen wapens uit de jaren 80 had?
          Ja, en de hele storm begon toen een van de militaire eenheden naar de kant van de militie ging. Of misschien steunen we het, maar dan staan ​​Poetins woorden haaks op zijn daden.
         2. +1
          Juni 1 2014
          Citaat van BYV
          We steunen de militie en dat is een FEIT.

          Beste, als je "van daaruit" zou schrijven, zou ik het misschien betwijfelen. Maar ik heb directe informatie "van daar", mijn vriend, godzijdank, leeft, en ik herinnerde me de Afghaanse ervaring, ik geloof dat hij na de overwinning veilig naar zijn familie zal terugkeren. Maar het probleem is dat steun uit Rusland "daar" niet zichtbaar is.. Waar komt de ATGM vandaan? Allereerst trofeeën. Er zijn ook Joden die 'krijgen' voor geld, wat je maar wilt, het maakt niet uit aan wie ze verkopen - zolang ze maar betalen. Er werden een paar stukken uit Rusland meegebracht - maar ze zeiden dat een zakenman (bandiet?) Schenkte .. Afgaande op de leveringsvoorwaarden - pure amateurprestaties. Dat is het - in het kort. Er zijn andere opties, maar ik zal niet spreken - het is nog niet wenselijk.
          Zelf zou ik HEEL graag willen geloven dat Rusland, in de persoon van de staatsmacht, in het geheim de Donbass probeert te steunen! Helaas zeggen de feiten anders.
      2. +7
       Mei 31 2014
       Citaat: Kilo-11
       Dat is wie we moeten leren hoe we protesten en solidariteit moeten organiseren Eerst werden de Serviërs samengevoegd, nu voegen we de mensen van Novorossia samen, wees dan niet verbaasd als we in loopgraven aan de Wolga zitten.

       Over het algemeen is er oorlog gaande in Novorossia en volgens de oorlogswet worden alarmisten als eerste neergeschoten. Afgaande op de beoordeling van uw opmerking, heeft u al een vuurpeloton gerekruteerd, of we ons nu niet in de open ruimtes van het netwerk bevonden, maar in een loopgraaf! En als de Generale Staf en het Kremlin met het BBP u niet persoonlijk op de hoogte hebben gesteld van hun plannen, betekent dit niet dat alles volgens uw scenario zal verlopen!
      3. De opmerking is verwijderd.
      4. De opmerking is verwijderd.
      5. De opmerking is verwijderd.
      6. De opmerking is verwijderd.
      7. joum
       +3
       Mei 31 2014

       Provocateurs over de afvoer
       1. andrenaline
        +1
        Juni 1 2014
        Goede en juiste woorden! Een trieste tijd = mensenlevens en Russisch bloed. Ik begrijp beide meningen - het lijkt erop dat het onmogelijk is in de hitte van het moment, maar de ziel wordt verscheurd door wat hij zag. Ik heb zelf gevochten en ik weet wat voor hel het is.
      8. tolerant
       0
       Mei 31 2014
       Het is goed dat mijn president Poetin is, niet jij.
       Minpuntje voor een mening die niet samenvalt met de jouwe is niet goed. Iedereen heeft het recht om te spreken, behalve de nazi's. Laat mijn beretta over hen spreken tong
       Houd een pluspunt, hoewel niet verdiend. Zo is de tolerantie huilen
      9. +1
       Mei 31 2014
       je moet naar een psychiater lachend
       1. tolerant
        +1
        Mei 31 2014
        Ja, ik weet hoe het er van buiten uitziet. was Ik hoef geen psychiater te zien, maar ik communiceer regelmatig met mijn psycholoog. Goed spul goed En ook "met groeten" bullebak
        PS Bedankt dat je je zorgen maakt over mijn geestelijke gezondheid drankjes
      10. 0
       Juni 1 2014
       Citaat: Kilo-11
       Dat is wie we moeten leren hoe we protesten en solidariteit moeten organiseren Eerst werden de Serviërs samengevoegd, nu voegen we de mensen van Novorossia samen, wees dan niet verbaasd als we in loopgraven aan de Wolga zitten.

       Elke heerser van Rusland (Rusland), ongeacht zijn etnische afkomst, wordt ofwel echt Russisch en zet al zijn kracht in om het te versterken, of wordt erdoor afgewezen, maar het blijft, vindt een nieuwe heerser en herstelt zich onvermijdelijk, of breidt zich zelfs uit. De Russische Federatie is slechts een deel van Rusland en het (Rus) verlangt naar herstel, de naam (Rus, Muscovy, RI, USSR) is niet het belangrijkste (al was het maar niet het amorfe CIS).
       1. 0
        Juni 1 2014
        Precies! En misschien nog meer: ​​elke persoon die met zijn ziel streeft naar liefde en zuivere gedachten om Rusland te begrijpen (niet te verwarren met "begrijpen"), wordt RUSSISCH van geest. Hier, over het "Chinese Koninkrijk" - het artikel zegt correct, het staat op het aantal mensen. We hoeven ons alleen maar te realiseren dat ons NOORDELIJKE polaire Russische Koninkrijk IS en rust op een machtige GEEST, wordt begrepen door liefde. En de rijken van het Westen zijn sterfelijk omdat ze alleen zijn gebouwd op menselijk redeneren en agressie, ze hebben geen stabiele interne aard, in tegenstelling tot Rusland en China.
       2. De opmerking is verwijderd.
     2. +5
      Mei 31 2014
      Ik geloof en we zullen het zo leren!We zingen het volkslied al! Het is jammer dat de Broeders ver van ons vandaan zijn! het maakt niet uit wanneer de pi n dosy ze voor zichzelf zou verpletteren!
    2. 0
     Mei 31 2014
     Epoch, maar niet Rusland
    3. 0
     Juni 1 2014
     Citaat: v245721
     zeg niet!!!! maar hoe zit het met Vladimirskaja, Petrovskaja, Ekaterininskaja.

     En dan? Dit zijn slechts "wetenschappelijke" namen (puur voor het gemak) van bepaalde perioden in de geschiedenis van Rusland, en helemaal niet van verschillende staten.
   3. Djein
    0
    Mei 31 2014
    Citaat: MIKHAN
    .. Moeder Rusland blijft altijd zichzelf ...


    Op zichzelf ... wat is dit ... ??? Wat heeft ZIJ NIET op de juiste plaats gezet en niet gestuurd waar het nodig was OP TIJD gemarkeerd en gevochten, maar laat ze zoiets doen....,
    Ik heb toegestaan ​​om zulke EXPERIMENTEN op mezelf uit te voeren .... en al het andere dat bij ons bloeit ... staat BE ... ???
    Hij zette V.V. op gelijke voet met hen. Poetin ... wordt helemaal gek ... ben jij toevallig een van de fans-fans die vloeken op de tribunes ... ???
    Als je opstaat van je knieën (je moet nog opstaan, dit is een groot verschil...) bewijs het dan met daden, niet schreeuwen, plusjes op elkaar zetten... Nuchter, nuchter.... Een vijfde van de kolom is de moeite waard ...
    ze hebben geeks ter wereld gebracht ... (niet meegebracht uit Amerika trouwens) ... Misschien zullen jullie ... zulke onstuimige jongens er snel achter komen ... ??? Je moet in alle opzichten bescheidener zijn .... Je kunt minnen zetten ... post voor eer ...
    1. gloria45
     +9
     Mei 31 2014
     Op zichzelf ... wat is dit ... ??? Wat heeft ZIJ NIET op de juiste plaats gezet en niet gestuurd waar het nodig was OP TIJD gemarkeerd en gevochten, maar laat ze zoiets doen....,
     Ik heb toegestaan ​​om zulke EXPERIMENTEN op mezelf uit te voeren .... en al het andere dat bij ons bloeit ... staat BE ... ???

     En is Rusland volgens jou iets vluchtigs, op zichzelf staand?
     Ik ben altijd verrast en verrast geweest door de situatie wanneer: "Het gaat goed met mij, als de staat en de regering nu anders waren, dan zou mijn hek recht staan"
     De staat Rusland is jij en ik, en de vraag moet niet in de derde, maar in de eerste persoon worden gesteld. Herinnert u zich professor Preobrazjenski nog? Verwoesting ... een oude vrouw met een stok ... enzovoort. volgens de tekst ... Wanneer ieder van ons de verwoesting uit ons hoofd slaat,
     er zal geen vernietiging zijn. Ieder van ons is verantwoordelijk voor onze geschiedenis. En iedereen is de beste advocaat voor zichzelf en rechtvaardigt traagheid, luiheid, inactiviteit
   4. De opmerking is verwijderd.
   5. + 10
    Mei 31 2014
    Heersers komen en gaan, maar RUSLAND heeft geleefd en zal blijven leven. Het is waar dat sommige heersers de geschiedenis ingaan, terwijl anderen dumpen ...
   6. 0
    Mei 31 2014
    hangt af van de heerser wil ontwikkeling zal niet willen zal niet de menselijke factor zijn, of het nu niet goed is
   7. platitsyn70
    0
    Mei 31 2014
    Rusland kan niet van Poetin zijn, niet van Gorbatsjov, niet van Jeltsin enz. Moeder Rusland blijft altijd zichzelf!En de heersers zijn allemaal ondergeschikt..
    en een Russische man, hij is een man in Afrika, en geen westers vee dat in het stadscentrum goed gevoed wordt zoals de verdedigers van de Oostzee.
   8. +1
    Mei 31 2014
    Citaat: MIKHAN
    Rusland kan niet van Poetin zijn, niet van Gorbatsjov, niet van Jeltsin enz. Moeder Rusland blijft altijd zichzelf!En de heersers zijn allemaal ondergeschikt..

    Dit is de onveranderlijke eeuwige Waarheid! Wie niet naar haar luistert, verandert zelf in niets.
   9. groen
    +1
    Mei 31 2014
    Rusland begint net uit zijn knieën te komen - het zal de Angelsaksen een andere "kuzkin-moeder" laten zien!
    Je zult een "fantoom" hebben!
   10. +1
    Juni 1 2014
    Maar deze verwantschap (Poetinskaja, Stalinskaja, Petrovskaja) definieert het zijn heel erg.
   11. elmonje
    0
    Juni 3 2014
    Sommige mensen hebben de tekst gedownvote, maar het is een zeer interessant onderwerp dat misschien onze toekomst bepaalt. Als iemand geïnteresseerd is in verdieping, om zo te zeggen, bestudeer dan het onderwerp van de Romeinse basilicum, dit is als een inleiding tot het onderwerp van het artikel. Het is erg belangrijk om de ware grootsheid van Rusland te begrijpen. Papieren springkussens zullen vroeg of laat vallen, en we zullen de wereld iets speciaals moeten geven en ons moeten verzetten tegen egoïsme, domheid en roekeloze passie voor de dood, in welke vorm dan ook. De toekomst van de wereld behoort toe aan Rusland, en een dergelijke verantwoordelijkheid impliceert een diepgaande en grondige benadering, allereerst van de geschiedenis van zijn volk, om de belangrijkste details van ons pad te begrijpen.
  3. + 40
   Mei 31 2014
   Geen enkel rijk gebouwd op leugens en onderdrukking heeft lang geduurd. Als de auteur wil zeggen dat de VS een imperium is, dan ben ik het niet met hem eens, de VS zijn een stelletje geldzakken die de hele wereld voor zichzelf proberen te verpletteren. Vergelijking van historici van Moskou met het derde Rome is ook niet correct, we hebben onze eigen geschiedenis, ons eigen geloof en ons eigen pad. Het is niet nodig om ons te "bedekken" met het Westen Ik geloof dat de opwekking uit Rusland zal komen, maar wat heeft het Westen ermee te maken? Ik heb ooit dit vers geschreven:

   Darwin de Engelsman had het mis
   In zijn "Oorsprong" gebreken
   De Slavische wereld was oer
   Er zijn nog apen in het westen!

   Alles wat er nu in het Westen en in dille gebeurt, bevestigt dit. hi
   1. Ishtan
    +1
    Mei 31 2014
    Met Rome is de vergelijking figuurlijk, en het beeld zelf is een groot rijk. Er is niets mis met het vergelijken van Moskou en Rome
  4. Nikita_Pilot
   +3
   Mei 31 2014
   Dit is de wedergeboorte van de realiteit en de toekomst!
   1. +8
    Mei 31 2014
    Rusland, Rusland zal Amerika en de rest overleven.
    1. gloria45
     + 16
     Mei 31 2014
     Misschien zit ik er niet ver naast, maar met al mijn liefde voor geschiedenis kon ik in dit artikel, afgezien van water, niets voor mezelf tekenen.
     En zelfs enkele dingen, namelijk:
     Moskou lijkt vanuit het oogpunt van het Westen niet erg op Rome. Er is geen Senaat, geen Capitol Hill. Er zijn geen gebouwen in Parijs of Washington die eruit zouden zien als Rome van Augustus. Maar desalniettemin, als er een land in de wereld is waar de invloed van Romeinse idealen het beleid van zijn leiders merkbaar zou beïnvloeden, dan is dit Rusland.
     op zijn zachtst gezegd, ze klinken beledigend voor Rusland .... het huidige Rome kan geen enkele vergelijking doorstaan ​​met ons Heilig-Orthodoxe Rusland.
     Nou, ik projecteer waarschijnlijk informatie over de gebeurtenissen in de moderne geschiedenis en politiek. Ik ken de architectuur en geschiedenis van de oprichting van Washington niet zo goed, maar iets zegt me dat het ver van Parijs ligt.
     Hier is het voor jou, Rome vandaag voor morgen. lachend
     1. +1
      Mei 31 2014
      gloria45
      Welnu, de meest bekrompen persoon zal bang zijn om u als bekrompen te herkennen. :))) En wees niet bescheiden - je weet heel goed dat je een geweldige slimme meid bent. wenk
      1. gloria45
       +2
       Mei 31 2014
       Heel erg bedankt, ik praat hier, met jou, zoals met mijn familie, ik weet dat ze me zonder meer zullen begrijpen, ze zullen me desnoods uitschelden en prijzen me, een vriendelijk woord is ook leuk voor een kat ! hi
       1. +1
        Mei 31 2014
        gloria45
        Kom op, bedankt daarvoor .... een feit ... ik word het gewoon nooit moe om verrast te worden - de vrouw op deze site - iedereen, als een selectie - intelligentie is veel hoger dan gemiddeld .... en veel hoger, dan de algemene muzhik-achtergrond van de site :))) ... word je geselecteerd? :)))
        Daarom moeten we je dankbaar zijn dat je hier naar ons toe bent gekomen ... En je werkt als ons oog in Frankrijk :))) en trouwens, post interessant materiaal.
        Maar wat is het, van een nogal vijandige, of het niet delen van je idealen, omgeving om bij je eigen te komen, zelfs op de site, begrijp ik perfect - bijna al mijn familieleden leven zo ... nou, als we degene uitsluiten die beschouwt Russen als duivels Ada... er zijn er ook veel :) Maar als mama naar me toe komt, houdt ze ervan om rond te hangen - verrast te worden - rond de Kaliningrad-markt - zomaar, omdat ze niets nodig heeft, ze is welgesteld - iedereen zou dat leuk vinden ... ze zegt - rond-Russische spraak, zou luisteren en luisteren .... wanneer hij terugkomt, pakt hij een hele zak met onze kranten - overweeg subversieve literatuur :))) want het is één ding - typen, en totaal anders - een RUSSISCHE KRANT in je handen houden .... en ik overdrijf helemaal niet ... Dus het gaat ...
        1. gloria45
         +1
         Juni 1 2014
         Oh ... ik schep nog steeds op over je feedback aan mijn jongens ... en nogmaals bedankt! lachen
         1. +1
          Juni 1 2014
          gloria45
          Jongens moeten altijd pronken! En tussen haakjes, het zal altijd prettig en nuttig zijn voor een man en zonen om te weten dat hun moeder en vrouw gewaardeerd worden ... om zo te zeggen, van buiten het gezin .... en in het algemeen, als je pronkt met een veel aan de jongens, ze zullen stoppen met aan hun staartjes te trekken, en ze zullen je volgen in een school en laten zien hoe goed ze zijn .... zijn ze echt hun jeugd vergeten? :))) Er is dus niets veranderd .... :))))
          Yuliya, grappen zijn grappen, maar je bent echt een geweldige slimme meid, en daar is niets aan te danken ... het is gewoon heel goed dat we zulke collega's op de site hebben, hier.
          Oké, hallo jongens! :)))
     2. De opmerking is verwijderd.
  5. +2
   Mei 31 2014
   Citaat van Andrenaline
   Rusland is herboren, dat is een feit!

   Ongetwijfeld! Rusland wordt herboren als een feniks uit zijn eigen as... En altijd. Dit maakt ons trouwens enigszins verwant aan China - wie ons ook probeert te veroveren, welke omwentelingen ons land ook van binnen meemaakt, het zal zich nog steeds herstellen, zij het in een iets andere vorm, maar het zal zo zijn. Deze arrogante Engelse, die een paar van de meest voorkomende mythen in het Westen over onze geschiedenis heeft gelezen, en op basis hiervan haar analogieën over Rusland als een soort "geest van het Romeinse Rijk", hoewel iets dat het "Romeinse Rijk" kan worden genoemd, "van de moderniteit is de VS - nou ja, alles is als de Romeinen - en wreedheid en losbandigheid, enz ...
   Ze leken daar in het Westen niet te begrijpen dat Rusland een hele beschaving is, simpelweg bestaande uit slechts één staat (nu zijn er echter enkele territoria van afgerukt), en deze beschaving heeft een uniek vermogen om te herstellen, zelfs nadat de meest verschrikkelijke catastrofes die in de kiem zijn, kappen ze westerse rijken, en ons land wordt gewoon herboren ...
   Maar de Verenigde Staten lijken, blijkbaar vanwege hun 'jeugd', zoals de 'auteur' zelf schrijft, geen hersens te hebben en, net als slimme Chinezen, wenden ze zich niet tot de oude geschiedenis (maar dat zouden ze wel moeten doen) en maken daarom absoluut hetzelfde fouten als het oude Rome, en hun einde zal hoogstwaarschijnlijk hetzelfde zijn ...
   1. + 11
    Mei 31 2014
    "In 941 vielen huursoldaten bekend als "Rus", het zijn ook Vikingen, die een lange weg reisden langs de rivieren van de Oostzee naar de Bosporus, ook deze stad aanvielen. Hun aanval eindigde in een mislukking, maar de stad Miklagard, de gouden hoofdstad van Caesar, bleef hun verbeelding prikkelen"

    De auteur heeft onbegrijpelijke historische bronnen ... http://topwar.ru/uploads/images/2014/970/tewf262.jpg
    Ik ben ook vergeten waar ze het vastpinnen?)))
    1. +5
     Mei 31 2014
     Prins Oleg's eerste campagne tegen Tsargrad (Constantinopel). Ik herinner me de datum niet - na de dood van Rurik, d.w.z. eind 9e eeuw na Chr. De sluwe Byzantijnen legden onze kooplieden een extra belasting op. Prins Oleg vatte dit op als een persoonlijke belediging en... in het algemeen eindigde de zaak in een pogrom. Trouwens, in deze campagne werd het eerste geval in de geschiedenis van het gebruik van "amfibische landingseenheden" geregistreerd - een paar honderd torens werden op bevel van Oleg op wielen gezet, wat het mogelijk maakte verliezen te voorkomen wanneer ze naar de muren van Constantinopel))
    2. +3
     Mei 31 2014
     Citaat van Oprychnik
     De auteur beschikt over onduidelijke historische bronnen.

     De auteur haalt helaas, net als de overgrote meerderheid van westerse historici en westerse mensen in het algemeen, informatie niet uit echte bronnen, maar uit hun eigen verzonnen stereotypen over andere naties, inclusief ons. Ze hebben zo'n traditie - om vreemden te kleineren om voor zichzelf te lijken, oh, wat uitstekend. Zoals ze zeggen, verzonnen ze sprookjes over onze ellende, maar ze geloofden er zelf heilig in ... En nu zijn we verrast. dat ze Rusland niet kunnen begrijpen - dus nemen ze hun stereotypen over Rusland voor de waarheid, dat is de conclusie.
     1. De opmerking is verwijderd.
  6. +5
   Mei 31 2014
   Hmm ... STATEN hebben de halve wereld onder zich verpletterd, en we worden beschuldigd van AGRESSIE ... PPC !!!
   1. +9
    Mei 31 2014
    Beste armageddon! Toen ik je opmerkingen enkele dagen las, kreeg ik een sterk gevoel dat je een fervent scepticus bent, en wauw! lachend Ik vind het niet erg, maar je Hmm... aan het begin van elke zin? Vat het niet op als een belediging was Je bent een pluspunt!
    1. +3
     Mei 31 2014
     Hmm ... Wat is wat ... SKEPTICUS-TELEURGESTELDE OPTIMIST ...!!! Het is leuk ... verdomme !!!
     1. +7
      Mei 31 2014
      Ek je hebt het ingepakt - een teleurgestelde optimist! Wat is het? Is het leven gebarsten? hi
      1. +2
       Mei 31 2014
       Vladimir...Nee, LEVENSERVARING GELEERD...Helaas hebben millennia van evolutie-de mensheid weinig geleerd... NIETS IS NIET NIEUW- ONDER DE MAAN!!!
      2. De opmerking is verwijderd.
    2. De opmerking is verwijderd.
   2. +1
    Mei 31 2014
    Citaat: armageddon
    Hmm ... STATEN hebben de halve wereld onder zich verpletterd, en we worden beschuldigd van AGRESSIE ... PPC !!!

    En hun soldaten beschouwen zichzelf als de legionairs van het rijk, en dit is een feit!
  7. De opmerking is verwijderd.
  8. + 16
   Mei 31 2014
   Zelfs katten begrijpen dit.

 2. +2
  Mei 31 2014
  De fascistische VS is het derde en laatste Rome, en dan alleen GROOT RUSLAND!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  1. + 14
   Mei 31 2014
   Nee, de VS is niet het derde Rome, om Rome te zijn moet je verenigd zijn door een gemeenschappelijke filosofie, cultuur, ideologie. Wat heeft Amerika behalve het geloof in zijn eigen uitzonderlijkheid?
   Maar juist dit geloof in de eigen exclusiviteit is het begin van het einde van elk rijk. Hoe eerder het verschijnt, hoe sneller de ineenstorting van het rijk!. Parallellen met Duitsland, Frankrijk, Japan, ik hoop dat het niet nodig is om te geven. Zelfs het Sovjet-imperium stortte in, gelovend in zijn eigen exclusiviteit. Je moet werken, niet egoïstisch zijn. De Chinezen hebben al die jaren hard gewerkt en beschouwden zichzelf niet als het hoogtepunt van het universum. Vergeet dit en ons niet!
   1. + 10
    Mei 31 2014
    Amerika heeft vertrouwen in geld. De toekomst is van Rusland en zijn volk.
  2. Djein
   +2
   Mei 31 2014
   Citaat van: mig31
   , en dan alleen GROOT RUSLAND !!!!!!!!!!!!!!!!!!!


   Ben je helemaal gek...??? Heb je überhaupt wel begrepen wat je schreef... Helemaal stoned of zo...? Wat doe jij...? wie ben je ... waar ....?
   Degenen die pluspunten plaatsen, heb je je in ieder geval verdiept in wat er staat, of heb je meer bravoure dan hersens...??? Waar ging je heen... Heb tenminste wat remmen....
   1. +3
    Mei 31 2014
    Citaat van Djein
    Even remmen...

    een heel goed idee, want bescheidenheid is niet strafbaar, de heilige Schrift roept dit op (het orthodoxe geloof).
   2. +2
    Mei 31 2014
    Amerika ontspoorde met zijn junta in Kiev, de CIA heeft lang een plan voorbereid om een ​​nucleaire aanval op Rusland te lanceren, maar dat is geen taak, Rusland zal een beetje antwoorden, maar ik ben degene van wie Amerika regelmatig indigestie had in de jaren tachtig en het begin van de jaren negentig, en tot nu toe, lieten mijn studenten, nadat ze amers in hun riem hadden gestopt, ze niet eens nadenken over hun exclusiviteit. PS Zoon, het moederland moet niet alleen worden bemind, maar ook worden beschermd ...
   3. -4
    Mei 31 2014
    Rustig aan .... met Groot-China en Groot-Oekraïne ... met Groot-Georgië en .... Estland met Litouwen.
  3. De opmerking is verwijderd.
 3. +2
  Mei 31 2014
  Het is jammer dat de terugkeer van de monarchie in Rusland de komende decennia niet mogelijk is, ik denk dat we onder de huidige regeringsvorm geen groot land kunnen worden, de handen van Poetin zijn meer gebonden en dit speelt onze vijanden in de kaart .
  1. Arj
   +8
   Mei 31 2014
   Een zeer controversiële kwestie. Als we het hebben over de monarch als symbool, dan is het mogelijk, als het over de monarch-heerser gaat - God verhoede. Bij het besturen van het land kan men niet op het toeval vertrouwen. Niet elke erfgenaam zal "Peter de Grote" of "Vladimir Poetin" zijn. "Fedor Ioanovich" en "Ioan Alekseevich" kunnen er heel goed bij zijn. Zwakke heersers, bij gebrek aan een keuze, hebben het land pas in de 20e eeuw minstens twee keer (in 1917 en in 1991) op het randje van overleven gebracht. The Time of Troubles is ook een gevolg van de imperfectie van de monarchie. En er zijn genoeg andere voorbeelden. Dus ik ben helemaal voor de keuze.
   En wie moet tot monarch worden benoemd? Poetin zal niet gaan en hij heeft geen zonen (althans officieel), en de Romanovs zijn al lang Hohenzollers geworden.
   1. -16
    Mei 31 2014
    Zet Peter de Grote en Poetin niet in dezelfde rij Peter de Grote draaide zich niet op de rug!
    1. +5
     Mei 31 2014
     Om over de acties van anderen te praten, moet je een beetje boven het leven uitstijgen, en dan zie je de blokkades, onzichtbaar voor de gemiddelde man op straat, op beide paden. Hier zeur je dat er geen troepen worden gestuurd. En om jezelf zwakjes de grens over te zwaaien als vrijwilliger om de DPR en LPR te helpen?. Nu kun je in deze situatie winnen, nou ja, alleen met een heel onverwachte en originele zet (het is nog geen avond), of je kunt brandhout breken door je sabel naar links en rechts te zwaaien. Totdat het hele volk van Donbass opstaat om tegen de junta te vechten, zal de intocht van troepen eruitzien als een stom avontuur. En stop met het tonen van je onwetendheid en toetsenbordheldendom, het regelen van provocaties hier op het forum, zoals "achteruit draaien", etc.
     Hersenen moeten worden ingeschakeld voor sommigen, als die er zijn, en niet om advies te geven.
    2. +4
     Mei 31 2014
     Weet niet, geen ster! Prut-campagne, enz. bekijk de geschiedenis eens van dichterbij, Peter had veel deurposten die Rusland nog steeds aan het opruimen is
    3. 11111mail.ru
     +3
     Mei 31 2014
     Citaat: Kilo-11
     .Peter de Grote heeft de achterkant niet meegerekend!

     Lees over de resultaten van de Prut-campagne.
    4. +2
     Mei 31 2014
     Citaat: Kilo-11
     Zet Peter de Grote en Poetin niet in dezelfde rij Peter de Grote draaide zich niet op de rug!

     En Narva? En de vraag gaat niet over tactiek, maar over strategie! En Poltava als bevestiging!
  2. +4
   Mei 31 2014
   Als je denkt dat de vorst volledig vrij is en in zijn eentje alles beslist, heb je het mis. Families, clans, geestelijken, enz. hebben altijd boven vorsten gestaan.
   1. +4
    Mei 31 2014
    Homo
    Dat is het. En toen de monarch niet bij sommige groepen paste. toen waren er herverkiezingen - met een snuifdoos op het hoofd.
   2. zag
    +2
    Mei 31 2014
    Citaat van Homo
    de geestelijkheid, enz., hebben altijd boven de vorsten gestaan.

    Ja, niet altijd, Henry VIII Tudor, bijvoorbeeld, spuugde op het pausdom en stichtte zijn Anglicaanse kerk, Peter I, met de hulp van de prins-Caesar, stelde de kerk tot zijn dienst - hij goot kanonnen uit klokken, nam geld voor de oorlog uit kerkgelden
  3. 0
   Mei 31 2014
   Citaat van WIN969
   Het is jammer dat de terugkeer van de monarchie in Rusland de komende decennia niet mogelijk is,

   En je kunt je afvragen: waarom, in het tijdperk van vliegtuigen en superhogesnelheidstreinen, terugkeren naar stoomlocomotieven en luchtschepen?
   Waarom teruggaan naar verouderde formulieren? Welnu, een dinosaurus kan niet overleven in het tijdperk van zoogdieren ...
  4. Djein
   +6
   Mei 31 2014
   Citaat van WIN969

   WIN969
   Het is jammer dat de terugkeer van de monarchie in Rusland de komende decennia niet mogelijk is, ik denk dat we onder de huidige regeringsvorm geen groot land kunnen worden, de handen van Poetin zijn meer gebonden


   Om een ​​staat een STAAT te laten worden waar iedereen op aarde van zou dromen, ... is er geen monarchie nodig ... Hiervoor zou het geen bevolking moeten hebben,
   en de MENSEN, bestaande uit REDELIJK, RECHTVAARDIG, (voor iedereen, inclusief zichzelf) welwillend (volgt uit de eerste twee eigenschappen), altijd en in alles, SOBER in de breedste zin van het woord ..., hun kinderen opvoeden als MENSEN, nemen van andere naties alleen POSITIEF, wat ze hebben, nou ja, en in die geest ....
   Hier is het MINIMUM dat we allemaal, indien redelijk, moeten garanderen in onze staat en pas dan de juiste veranderingen verwachten. Als je verwacht dat alles vanzelf gaat... Dit is geen waanvoorstelling... maar een MISDAAD voor JEZELF en je KINDEREN. ... DENK ..... Over wat we zouden moeten steunen gesproken
   VV Poetin en zijn entourage duidelijk maken dat de bevolking hem op alle mogelijke manieren zal steunen,
   vereiste manier...
   1. +2
    Mei 31 2014
    Citaat van Djein
    Om een ​​staat een STAAT te laten worden waar iedereen op aarde van zou dromen, ... is er geen monarchie nodig ... Hiervoor zou het geen bevolking moeten hebben,
    een volk

    Het eens zijn
    Citaat van Djein
    DENK ..... Nu we het er toch over hebben dat we moeten steunen
    VV Poetin en maak het zijn entourage duidelijk,

    Ik ben het niet eens in termen van verzet tegen Poetin en zijn entourage. Geef ten minste één voorbeeld van confrontatie over belangrijke kwesties?
   2. -1
    Juni 1 2014
    Daarover gesproken, we moeten steunen
    VV Poetin en zijn entourage duidelijk maken dat de bevolking hem op alle mogelijke manieren zal steunen,
    vereiste manier...
    Bravo! Het begin van het commentaar is neer met de monarchie, het einde is lang leve de tsaar. En stel je voor dat V.V. Poetin van kinds af aan heeft geleerd de staat te regeren, ik denk dat hij 10 jaar niet zou slingeren. Ja, en geen enkele monarch, zijn erfgenaam, zou niet zo'n puinhoop achterlaten als B.N. Jeltsin V.V. Poetin. Lees in het algemeen Soloevich om het standpunt van de monarchisten te begrijpen.
  5. De opmerking is verwijderd.
 4. + 11
  Mei 31 2014
  het is iemands kwade ironie - om de laatste zwarte te vervangen door de positie ...
  1. zag
   +4
   Mei 31 2014
   Maak je die fout niet nog een keer? :-)
   1. MBA78
    +3
    Mei 31 2014
    het is een zwarte stip
 5. +7
  Mei 31 2014
  Rusland is altijd geweldig. En de heropleving van de beschaafde wereld zal alleen uit Rusland komen!
 6. Kodar75
  +8
  Mei 31 2014
  Ik vond de titel van het artikel niet leuk. Er is zo'n schaduw dat ook Rusland moet instorten.
  Nou, de Angelsaksen zijn epta))
  1. +4
   Mei 31 2014
   Citaat: Kodar75
   Er is zo'n schaduw dat ook Rusland moet instorten.
   Ze oordelen zelf. Als het Britse "rijk" instortte, en nu de Britse staat kan barsten, dan wacht dit volgens hen op iedereen.
   1. +5
    Mei 31 2014
    Homo
    Precies. Nu begrijpen de Amerikanen dat hun hoop op een unipolaire wereld gefaald heeft, en tot nu toe neemt hun 'rijk' steeds meer afstand van de rol van werelddominantie. Omdat ze dat echt willen hopen. dat wij, als de belangrijkste. naar hun mening zijn de vijanden nog erger dan de hunne. In sommige opzichten doet deze positie denken aan de propaganda-mantra's van het moderne Kiev-regime - dat de Krim verhongert en massaal naar het welvarende Oekraïne vlucht, Rusland geruïneerd is en China op het punt staat het te veroveren .... :)))
  2. +2
   Mei 31 2014
   Je hoeft niet op de titel te letten. Sinds de tijd van Byzantium zijn zowel het westen als het oosten altijd bang geweest voor Rusland en Rusland. Ze waren bang voor haar macht. Hoeveel krachten en middelen werden ingezet zodat Rusland en Rusland niet van hun knieën konden komen. Maar het is niet voor niets dat Rusland altijd met een beer is vergeleken. Het Westen is bang, heel bang. Het lijkt erop dat je moet blaffen, bijten, maar niet heel veel. En dan zal zelfs het uur niet boos worden en kloppen. Oh, wat zal het pijnlijk zijn, want de klappen van de Russische beer zijn nog niet vergeten ...
 7. +3
  Mei 31 2014
  Citaat van Andrenaline
  Rusland is herboren, dat is een feit! goed

  En niet in de vorm van een fantoom, Maar in de vorm van een sterke, onafhankelijke wereldmacht!!!! drankjes
  1. MBA78
   +1
   Mei 31 2014
   staatslettertypen hebben de mogelijkheid om zich te verenigen en op te staan ​​als de mensen die erin leven hun gedachten, ideeën over het doel, enz. correct genereren.
 8. -1
  Mei 31 2014
  het artikel is erg interessant, voor geschiedenis +
 9. +5
  Mei 31 2014
  Citaat van WIN969
  Het is jammer dat de terugkeer van de monarchie in Rusland de komende decennia niet mogelijk is, ik denk dat we onder de huidige regeringsvorm geen groot land kunnen worden, de handen van Poetin zijn meer gebonden en dit speelt onze vijanden in de kaart .

  "De wereld vullen met karmozijnrode klokken"
  De Russische dageraad zal over de wereld opkomen!
  En we gaan met kruisen en pictogrammen
  Om een ​​nieuwe tsaar te kronen." (Zh. Bichevskaya)
 10. zag
  +7
  Mei 31 2014
  rijken vallen uiteen omdat de verbinding tussen de machthebbers en de mensen die het rijk bewonen verloren gaat, in dit geval staan ​​de mensen op en veranderen ze van macht
  1. iw-lankvan2011
   +4
   Mei 31 2014
   Citaat van saag
   rijken vallen uiteen omdat de verbinding tussen de machthebbers en de mensen die het rijk bewonen verloren gaat, in dit geval staan ​​de mensen op en veranderen ze van macht

   Rijken worden vernietigd door barbaren en niets meer ...
   1. +5
    Mei 31 2014
    iw-lankvan2011
    Barbaren worden pas gevaarlijk voor het rijk als het om interne redenen zichzelf begint te vernietigen. Zolang het rijk sterk is, worden alle barbaren de grond in getrapt door de caligues van keizerlijke legionairs.
  2. De opmerking is verwijderd.
   1. zag
    +2
    Mei 31 2014
    Citaat van: iw-lankof2011
    Rijken worden vernietigd door barbaren en niets meer ...

    alles is niet zo duidelijk, ze zouden proberen het te vernietigen als het sterk was
  3. +2
   Mei 31 2014
   Citaat van saag
   rijken vallen uiteen omdat de verbinding tussen de machthebbers en de mensen die het rijk bewonen verloren gaat, in dit geval staan ​​de mensen op en veranderen ze van macht
   Rijken vallen uiteen wanneer de machthebbers hun gevoel voor verhoudingen verliezen of een ander verschijnt - een jong, arrogant, hebzuchtig, jaloers rijk.
   1. +5
    Mei 31 2014
    Rijken vallen uiteen als er niemand is om voor hen te sterven. Rijken worden niet vernietigd door de aanval van barbaren, maar door de onverschilligheid van de burgers en het verval van de machthebbers.
 11. +1
  Mei 31 2014
  Bid, orthodox, voor de overwinning op het fascisme, en moge de regimenten van NOVOROSSIYA arriveren, en we zullen bidden voor de overwinning, en de onschuldigen redden en het bloedvergieten stoppen ...
 12. +5
  Mei 31 2014
  Onze spirituele superioriteit over de homoseksuele Europeanen wordt niet zomaar gegeven, want onze eeuwenoude toewijding aan de orthodoxie, de Almachtige geeft ons zo'n grote genade als hoge spiritualiteit, daarom zullen de homoseksuele Europeanen de mysterieuze Russische ziel nooit begrijpen, dit wordt niet gegeven naar hen. Hun innerlijke wereldbeeld is afgestemd op een heel andere golf dan de onze. Daarom zal Rusland, volgens de verklaringen van alle grote waarzeggers, een wereldleider worden dankzij zijn spirituele kracht en de hele wereld hechten aan ons spirituele wereldbeeld.
 13. +4
  Mei 31 2014
  Citaat van Balamyt
  Rusland is altijd geweldig. En de heropleving van de beschaafde wereld zal alleen uit Rusland komen!

  Er is een ziel in Rusland .. en niets kan het wissen.! (zelfs gewoon een forum om te lezen hoeveel oprechte slimme mensen..)
 14. +6
  Mei 31 2014
  De titel is leuk, maar komt niet overeen met de inhoud. Er is geen Russisch rijk, er is een staat en tot nu toe (pah, pah) is het niet vernietigd. Maar in principe is het feit dat niets in de wereld permanent is waar, alleen de "machtigen van deze wereld" kunnen het niet in hun brein drijven, aangezien zij zichzelf (vooral zijzelf) en hun landen als eeuwig en Gods uitverkorenen beschouwen. Hieruit, in veel opzichten, het ongeluk van de mensheid.
  1. 0
   Mei 31 2014
   Citaat van larand
   ze kunnen het op geen enkele manier in hun hersens hameren, aangezien ze zichzelf (vooral zichzelf) en hun landen als eeuwig en door God uitverkorenen beschouwen. Hieruit, in veel opzichten, het ongeluk van de mensheid.

   iemand anders zou ze naar binnen moeten drijven, maar ze kunnen of willen Rusland niet begrijpen. Immers, hun kerk vergeeft zonden voor geld, ze verkoopt aflaten!
 15. + 13
  Mei 31 2014
  De auteur van het artikel wilde zeggen dat Rusland wacht op het lot van het Romeinse Rijk, Engeland, WACHT NIET!!! lachend
  1. 0
   Mei 31 2014
   Je leest, schat, onoplettend: de kenmerken die inherent zijn aan Rome, het grote Rome, worden momenteel alleen getraceerd in Rusland, de erfgename van deze beschaving. Of dit goed of slecht is, zullen onze nakomelingen weten.
  2. +4
   Mei 31 2014
   Het was niet Tyutchev die schreef, in die tijd was er geen uitdrukking "om rechten te downloaden".
   1. +8
    Mei 31 2014
    Citaat van Denniska999
    Het was niet Tyutchev die schreef, in die tijd was er geen uitdrukking "om rechten te downloaden".

    Zeker niet Tyutchev.

    Sablin Vladimir Grigorievich
    Europa
    Bevries vuil Europa
    En "swing" uw rechten niet!
    Je bent in RUSLAND - gewoon f *,
    En jij denkt dat het het hoofd is.
    Jij altijd, zo imposant,
    Een grijns rolde zijn mond...
    Maar zijn de klootzakken corrupt
    Bekend om echte vlucht???
    Een snuit ingesmeerd met chocolade,
    Stuur chique Mercedes -
    Je weet niet: tot welke "beloning"
    De demon duwt je!
    Dus, terwijl de roeren sturen -
    Terwijl de onrust in Rusland raast ...
    Maar weet: de ellende klopt al!
    Je laatste uur klopt doof...
  3. De opmerking is verwijderd.
  4. +1
   Mei 31 2014
   Tyutchev was een diplomaat in München. En we kennen hem als dichter. Het maakt niet uit wie het heeft geschreven of wanneer. Het belangrijkste is juist.
 16. dmitrij.blyuz
  +2
  Mei 31 2014
  Rusland is Rome niet. Veel aantrekkelijker. de schedels moeten eruit en de hersenen worden ingebracht. Voor de lol, die van Poroshenko!
  1. +1
   Mei 31 2014
   Correct. De Romeinse staat was in wezen een raker, die niet alleen de naburige staten vernietigde, maar ook hun cultuur. Rusland zorgt voor andere landen. Handel niet op die van iemand anders. Maar hij geeft ook niet op. We moeten ons concentreren op het feit dat we tijdens de vakbond de halve wereld hebben geholpen met alles wat we konden, zonder onszelf op te eten. Deze landen moeten hieraan herinnerd worden in de goede zin van het woord. Ze begrijpen ons helemaal niet. Ze mogen ons niet veroordelen. Kleine gaten. Terroristisch denken kan het creatieve niet begrijpen. Ze zijn een skiff. Het is een kwestie van tijd.
 17. +7
  Mei 31 2014
  Ik vond het artikel niet leuk ... ze proberen ons een soort Rome te presenteren dat ze in het Westen verpesten. Kijk heren, naar uzelf... Groot-Brittannië was en ging nergens heen. vertrouwden op de volkeren die door u tot slaaf werden gemaakt door de Angelsaksen ... Slaven kunnen niet scheppen! Frankrijk heeft het ook geprobeerd onderwerpen de helft van de wereld en stortte ook in (wij zijn ingestort). De VS leggen de wereld ITS-orde op met wapengeweld ... en zijn val komt eraan. WIJ DRINGEN onszelf NIET OP. Ja, we hebben er belang bij dat er in naburige staten een REGERING zou zijn die NIET VIJANDIG VOOR ONS zou zijn ... en niets meer. Als we de Krim annexeerden, hielpen we burgers met één taal, één wereldbeeld ... hereniging met één cultuur. We beschermden ze tegen het fascisme. We bieden verwante landen een gemeenschappelijk wereldbeeld, gemeenschappelijke economische voorwaarden ... om op vrijwillige basis lid te worden ... CREER EEN Euraziatische UNIE Misschien heb ik niet alles gezegd in het heetst van de strijd ... sorry ... ik zal zijn aangevuld.
 18. + 13
  Mei 31 2014
  Het rijk zal instorten als het niet onder controle wordt gehouden, of als we niet op deze manier van ongedierte afkomen...
  1. + 11
   Mei 31 2014
   En om eerlijk te zijn, ik zie geen probleem als deze mevrouw en andere liberalen voor elf jaar buiten de poolcirkel worden gestuurd, en als ze daar sterven (ja, ze sterven, want dieren sterven, en alleen mensen sterven) ik heb hier ook problemen mee zie ik niet, van het woord blanco.
  2. De opmerking is verwijderd.
  3. De opmerking is verwijderd.
  4. GROOT RUSLAND
   +4
   Mei 31 2014
   Citaat van prishelec
   Het rijk zal instorten als het niet onder controle wordt gehouden, of als we niet op deze manier van ongedierte afkomen...

   Om eerlijk te zijn, zie ik geen specifiek probleem als de stekels van dergelijke reptielen breken op de ruggen van de Kaukasus en de Oeral en ze aan stukken worden gescheurd.
   Het spijt me dat ik wreed ben, maar dat kan ik niet.
  5. 0
   Mei 31 2014
   Laat hem maar naar de optometrist gaan, daar doen ze met blinden. Ieder schoolkind weet wat en hoe in de westerse en oosterse economische macroregio's met elkaar verbonden zijn. Laat hem een ​​aardrijkskundeboek voor groep 9 lezen als hij het voor de hand liggende niet ziet.
   1. 0
    Mei 31 2014
    Citaat: sluwe vos
    Laat hem een ​​aardrijkskundeboek voor klas 9 lezen als hij het voor de hand liggende niet ziet.

    en welk jaar van uitgave, leerboek?
    1. 0
     Mei 31 2014
     nee, niet Geyropovskaya, de uitgeverij Drofa, de auteurs zijn Rom en Dronov, maar de westelijke en oostelijke zijn de macroregio's van Rusland. Leerboek - lees het.
  6. calocha
   +5
   Mei 31 2014
   Ik zie geen probleem als Albats splijt langs de ruggengraat, ik denk dat het een kwestie van tijd is....
  7. +3
   Mei 31 2014
   Citaat van prishelec
   Het rijk zal instorten als het niet onder controle wordt gehouden, of als we niet op deze manier van ongedierte afkomen...
   Het volstaat om naar de namen te kijken van degenen die niet tegen de deling (instorting) van Rusland zijn. Dit zijn geen Russen, noch door natie, noch door ziel. Wat kun je nog meer verwachten van de "kom in grote aantallen"!
  8. +4
   Mei 31 2014
   En waarom hebben we nog steeds geen wet op het ontnemen van het staatsburgerschap wegens haat tegen Rusland. Om te blaffen en te schijten - alsjeblieft, maar om verantwoordelijk te zijn voor je acties ??? Zet ze achter de tralies - dus je moet ze ook voor niets voeren. Ze zullen daar niet werken, hoop niet. Neem Novodurskaja. Vecht tegen Brezjnev, Gorbatsjov, Jeltsin, Medvedev, Poetin. Baba Jaga vs. Laten we naar de staten verschepen. Ook daar zal ze niet kalmeren - ze zal overschakelen op een aap. En we zullen gemakkelijker ademen zonder haar gif
  9. xana VS
   0
   Mei 31 2014
   wat voor hoer?
 19. +8
  Mei 31 2014
  Ten minste iets positiefs in de pers van de tegenstander is de laatste tijd bezorgdheid over het onvermijdelijke einde van de Verenigde Staten. Geruststellend. Het is waar dat het vergelijken van de Verenigde Staten en het Romeinse rijk een andere onbeschaamdheid is. Obama is niet opgegroeid tot Julius Caesar.
 20. +3
  Mei 31 2014
  Imiho is een soort onzin, verschillende feiten worden geladen en alles wordt op een hoop gegooid, het is beter om Gumilev's definitie van een rijk te lezen.
 21. Reptie
  +6
  Mei 31 2014
  Een land zonder verleden heeft geen toekomst. Het land van voormalige veroordeelden en het bezinksel van de Angelsaksische beschaving kan niet lang bestaan. Dit is een land zonder moraliteit en waarden (behalve natuurlijk het gouden kalf). Geen wonder dat ze zeggen dat Rusland de ziel van de aarde is. Rusland is de toekomst. Nou, zoiets...
 22. tolerant
  +3
  Mei 31 2014
  "Waarom daken instorten: van Nero tot Tom Holland" lachend
 23. +6
  Mei 31 2014
  Het Verenigd Koninkrijk (Groot-Brittannië) heeft soevereiniteit over zeventien territoriadie geen deel uitmaken van het VK: 14 Britse overzeese gebiedsdelen[29] en drie kroonlanden.
  De veertien overzeese gebieden zijn: Anguilla (hoofdstad van de vallei), Bermuda (hoofdstad van Hamilton), Brits Antarctisch gebied (hoofdstad van Rothera), Brits Indische Oceaanterritorium (hoofdstad van Diego Garcia), Britse Maagdeneilanden (hoofdstad van Road Town) , Gibraltar (hoofdstad van Gibraltar), Kaaimaneilanden (hoofdstad Georgetown), Montserrat Island (hoofdstad Plymouth), Sint-Helena, Ascension en Tristan da Cunha (hoofdstad Jamestown), Pitcairn Island (hoofdstad Adamstown), Turks- en Caicoseilanden (hoofdstad Cockburn Town ), Falklandeilanden (hoofdstad Stanley), Zuid-Georgië en de Zuidelijke Sandwicheilanden (hoofdstad Grytviken) en soevereine militaire bases in Cyprus (hoofdstad Episkopi). Het is ook vermeldenswaard dat Britse aanspraken op Antarctica worden niet algemeen erkend, de aanwezigheid van militaire bases op Cyprus betwist door de Republiek Cyprus, en de rechten op de Falklandeilanden - Argentinië. Samen beslaan de overzeese gebiedsdelen 1 km² (zonder het Brits Antarctisch Gebied - 727 km²), en hun bevolking is 527 mensen. Deze gebieden zijn overblijfselen van het Britse rijk en werden specifiek gestemd om Britse gebieden te blijven.
  De Kroongronden zijn eigendom van de Kroon, in tegenstelling tot overzeese gebiedsdelen. Dit omvat de Balleys van de Kanaaleilanden Jersey en Guernsey in het Engelse Kanaal en het eiland Man in de Ierse Zee
  Ik heb het niet over de twee grootste gecontroleerde landen... Canada en Australië.

  Tak hto Britse Rijk nergens heen, ze is gewoon vermomd...
  1. tolerant
   +2
   Mei 31 2014
   Ja, alles wat belangrijk is, deze Britten zijn al lang verloren..li. Zelfs onder Churchill. Wees niets anders dan matrassenknechten goed Maar de fantoompijnen blijven huilen Regel, Britannia, de zeeën! negatief
  2. +2
   Mei 31 2014
   Citaat: _mijn mening
   Dus het Britse rijk is nergens heen gegaan, het is gewoon vermomd...
   De grootsheid en kracht van de zichtbaarheid van het Britse rijk. Tel de populatie van alle bedrijven bij elkaar op en je ziet een populatie van minder dan één Russische regio. Het enige verschil is dat ze over de hele wereld verspreid zijn.
  3. komrad.klim
   0
   Mei 31 2014
   Ze beroofden de halve wereld, inclusief India. Ze leven in klaver met de buit en dicteren nog steeds moraliteit aan iedereen.
  4. +2
   Juni 1 2014
   Vergat Noord-Ierland, de hoofdstad van Belfast. Het deel van Ierland dat nog onder de kroon staat. In tegenstelling tot de onafhankelijke Republiek Ierland (ROI)
 24. +2
  Mei 31 2014
  Wat mij betreft, een gek artikel.
 25. + 15
  Mei 31 2014
  Moskou is het derde Rome en er zal nooit een vierde komen. De VS is niet Rome, het is eerder Carthago. En Carthago moet worden vernietigd! am
  1. +5
   Mei 31 2014
   Citaat: RoundCat
   Moskou is het derde Rome en er zal nooit een vierde komen. De VS is niet Rome, het is eerder Carthago. En Carthago moet worden vernietigd! am

   Rusland is altijd beschouwd als het derde Rome en een afstammeling van het Byzantijnse rijk (blijkbaar is het zo..) En de VS (Engeland) is het belangrijkste conglomeraat op het bloed van de Indianen en de roof van de hele wereld.. Is dat dat Rechtsaf?
 26. GROOT RUSLAND
  +4
  Mei 31 2014
  Waarom rijken vallen: van het oude Rome tot het Rusland van Poetin
  Verkeerde vraag
  Waarom rijken vallen: van het oude Rome tot het Britse en Amerikaanse rijk.
  Rusland zal nooit instorten, nooit!
 27. +3
  Mei 31 2014
  Waarom rijken vallen: van het oude Rome tot het Rusland van Poetin (New Statesman, VK)

  Niet naar "Poetins Rusland", maar naar "Groot-Brittannië". waarvan slechts één naam overblijft. Maar meer recentelijk zogen ze sappen uit India, Canada, Australië, Afrika, Indochina, enz. Dus ik zou analyseren hoe de aanhangers van de staten tot leven kwamen, dan slim te zijn over Rusland.
 28. + 19
  Mei 31 2014
  Citaat van prishelec
  Het rijk zal instorten als het niet onder controle wordt gehouden, of als we niet op deze manier van ongedierte afkomen...

  Schop onder de kont en het land uit zonder recht op terugkeer voor de 10e generatie!!! lachend
  1. tolerant
   +4
   Mei 31 2014
   Ik ken persoonlijk de 2e en 4e karakters. IMHO: ..veel succes.
   1. 0
    Mei 31 2014
    tolerant
    Welnu, wie ze zijn is begrijpelijk, een persoonlijke kennismaking is niet nodig. En over daten, zo niet een geheim, hoe dan? Bent u een journalist of een publiek figuur?
    1. tolerant
     +2
     Mei 31 2014
     Ik ben een kleine schrijver met een graad in geschiedenis, die ooit in hun liberoïde gezelschap heeft geploeterd. Ik werd daar geïntroduceerd door voormalige klasgenoten op "als een elite economisch lyceum voor een geavanceerd niet-vee", die nu grote mensen zijn in serieuze bedrijven, en sommigen in staatsstructuren.
     Wat hield ik vroeger van dit pseudo-intellectuele feest! Weller, Latynina, Bykov, Borshchevsky ... ugh, het is walgelijk om te onthouden. En Lesha Navalny! Je kunt je niet voorstellen hoe gefascineerd hij is door zijn entourage!Hitlers charisma! Het lijkt erop dat het geen domme mensen zijn, interessante gesprekspartners, maar er wordt iets in hen gevoeld, hoe moet ik het zeggen? Ander. Niet de jouwe, tegengestelde lading. Hier, op deze manier, beval mijn masochist een paar jaar geleden om lang te leven.
     Maar de liefde voor het Westen bleef. Het is inderdaad heel eigenaardig. Ik wil dat mijn Rusland zich gedraagt ​​als Amerika: rapporteer aan niemand, volg alleen zijn eigen belangen, verpletter met zijn laarzen iedereen die zich ermee bemoeit. Maar hiervoor moet je sterk en zelfvoorzienend zijn.
    2. Djein
     +2
     Juni 1 2014
     [citaat=glimlach]
     lachen

     Tolerast Nou, wie ze zijn - het is duidelijk, er is geen behoefte aan een persoonlijke kennis. En over daten, zo niet een geheim, hoe dan? ....

     Op de foto van Tolerast ... HIJ ... Meer uitleg is vereist ... Het is niet verwonderlijk dat hij in zo'n bedrijf terechtkwam (of vreselijk ....) ... nou ja, in het algemeen niet verrassend ...
     Dus met complimenten ("dames") en zal niet lang in verlegenheid worden gebracht ...
     1. tolerant
      0
      Juni 1 2014
      Op de foto, let wel, ik ben het helemaal niet. Dus trek geen conclusies. Je zogenaamde "dame" heeft een goede roodharige onliberale vrouw en een paar chique verzorgde vrouwen drankjes Ik kwam er alleen door mijn eigen domheid. Wat heb ik nu spijt.
      Tolerantie, ja, ik lijd. Houd de plus en wees zo vriendelijk om me niet "het" te noemen. En je had Smiley niet moeten downvoten amHij is hier helemaal niet.
    3. De opmerking is verwijderd.
  2. De opmerking is verwijderd.
  3. andrenaline
   +3
   Mei 31 2014
   Sobchachki met Makarevich is niet genoeg goed
   1. +3
    Mei 31 2014
    Citaat van Andrenaline
    Sobchachki met Makarevich is niet genoeg
    Sobchak is geen figuur, geen politicus. Grinnikend, niet wetend wat te doen met de blondine. En nog belangrijker, om in het zicht te zijn, dus hij zoekt iets meer schandaligs om te doen.
    1. andrenaline
     0
     Mei 31 2014
     Geen politicus. Doei. Maar ook zij kan niet worden uitgesloten. Ze is de gastheer van vele programma's, waaronder politieke, zoals het ministerie van Buitenlandse Zaken, en verspreidt trouwens propaganda op een netwerk zoals Instagram. En dienovereenkomstig beïnvloedt het de geest van jonge mensen die nog niet zijn hersteld. Ik denk dat ze nog steeds haar vuile woord zal zeggen. Trouwens, ze is een fervent bewonderaar van Navalny en anderen zoals zij. Hij probeert zelfs boeken over politieke onderwerpen te publiceren. Dus wat nog meer.
  4. xana VS
   +2
   Mei 31 2014
   ja, je moet nog steeds op zoek naar zulke geesten, hoewel wie middelmatigheid en corrupte "mensen" nodig heeft
 29. +2
  Mei 31 2014
  Maar als het Eerste Rome niet meer bestaat, zoals het Tweede Rome, dan behield het Derde Rome, zoals later bleek, onverwacht het vermogen om uit zijn graf op te staan. Zelfs in de 21e eeuw klampt het Romeinse Rijk zich nog vast aan een soort spookleven na de dood.
  Kan niet wachten op Hollandse kaas!
 30. +5
  Mei 31 2014
  Het wordt hoog tijd dat het Amerikaanse imperium instort. En daar steunen ze heel erg in. Wel, we kunnen zoveel mogelijk helpen.
 31. +4
  Mei 31 2014
  Rome is Rome niet ... Nakomelingen zullen het uitzoeken. Maar het feit dat ze al SODOM en GOMORRAH zijn is een feit. En daar zijn ze heel trots op.
 32. HAM
  +2
  Mei 31 2014
  Maar waarom schreef de auteur niet waarom het Romeinse rijk uiteen begon te vallen - van het verlies van moraliteit, het dumpen van zonde, totale pedo .... en, is dit niet wat we nu zien in het WILDE WESTEN?! hoe te leven, kijk naar je geschiedenis, Rusland, in tegenstelling tot sommigen, vergeet ze de hare niet en ze is geen rijk, ze is RUSLAND!
 33. +2
  Mei 31 2014
  Hoe zit het met iedereen...
  Romeinse Rijk - Oekraïense staat...
  dezelfde parels, dezelfde militaire campagnes ... ataman Sagaidachny is iets waard ...
  De barbaren vernietigen het rijk weer.
  en weer uit Rusland...
  ...
  Niet jongens, zoals je wilt .. maar voor mij - onzin.
  Ik denk het wel.
  ...
  ...
  Het meest interessante is dat de klant ondubbelzinnig kan worden getraceerd ... hetzij in de 16e eeuw, of in de 21e.
  Staat van het Vaticaan. BatuKhan...
  Nogmaals, verdomme... Rusland, de Gouden Horde.
 34. +3
  Mei 31 2014
  Citaat: Het Derde Rome, zo bleek, behield onverwacht het vermogen om uit zijn graf op te staan. Zelfs in de 21e eeuw klampt het Romeinse Rijk zich nog vast aan een soort spookleven na de dood.
  Ja, gedachten van een westerse schrijver zeer vergelijkbaar met de ongelukkige profetieën van de altijd memorabele Hitler over de 'kolos met lemen voeten'. Het laffe Westen creëert veel theorieën over "de ineenstorting van Poetins Rusland". Deze dwazen begrijpen niet dat Rusland het land van het volk is. Denk aan de moeilijke tijden van 1612. Toen de heersers van Rusland niet in staat waren de belangen van het land te beschermen, kwam het Russische volk in opstand en verdedigde de onafhankelijkheid en integriteit van Rusland.
 35. +1
  Mei 31 2014
  Zelfs Pravidtsy zei dat RUSLAND al hun land zal verzamelen en de hele WERELD zal redden van Satan en Chaos. En dan zal de Gouden Eeuw komen wanneer RUSLAND de WERELD zal regeren. drankjes
 36. +3
  Mei 31 2014
  Welnu, en dit is geschreven door een Engelsman, die Rusland de opvolger van het Romeinse Rijk noemde... Ik kan het niet eens geloven. Welnu, Rusland is nooit wreed geweest, zelfs niet met vijanden, hoewel ze het land zelf grote ondergang hebben veroorzaakt. Voorbeelden hiervan zijn de oorlog van 1812 met Napoleon, de oorlogen met Duitsland, vooral 1941-1945. Iedereen ging naar de barbaren, terwijl iedereen aan het uitzenden was, ze verwoestten het Europese deel van Rusland en iedereen kwam in de problemen. Maar we gedroegen ons niet in Frankrijk, in Duitsland, zoals ze zich in Rusland gedroegen - ze braken kerken, beroofden de juwelen erin, verwoestten en verbrandden steden. Wie zijn dan de barbaren? Europeanen, Duitsers en Fransen (en in het algemeen alle vertegenwoordigers van Europa vochten tegen Rusland) plunderden Rusland of Russen die Europa binnenkwamen en de bevolking voedden. Of misschien was het niet nodig om dit te doen, maar om alles tot op de grond af te branden, te vernietigen, zodat ze zouden begrijpen dat Rusland opnieuw zou kunnen komen en hetzelfde doen. Nee, we zijn geen barbaren, b Het zijn homoseksuele Europeanen en de Verenigde Staten die mensenlevens zo verwaarloosbaar kunnen waarderen, omdat ze Bandera nu dwingen hun eigen burgers in het zuidoosten van Oekraïne te vermoorden
 37. Vlad Gor
  +1
  Mei 31 2014
  "Twee Romes zijn gevallen", zei een Russische monnik streng tegen hun zoon in 1510. "Echter, het Derde Rome staat, en het vierde zal niet gebeuren."
  Deze woorden zijn als een gebod. De Russische wereld is het derde Rome. En ze probeerden het vele malen te vernietigen. Maar de staat van de Russen wordt elke keer herboren als een vogel uit Phoenix. Er zal dus geen vierde Rome zijn. drankjes
 38. +9
  Mei 31 2014
  De dwaas is sluw. Het Britse rijk is nergens heen gegaan. Ze verstrikten de hele wereld met hun financiële tentakels, en nadat ze 280 jaar geleden de zogenaamde Verenigde Staten van Amerika hadden ontwikkeld, versterkten ze hun dominantie. Het is dus nog steeds mogelijk om te spreken van twee Romeinse rijken - westers en oosters (in de terminologie van de auteur van het artikel). Net als tweeduizend jaar geleden wordt het westerse rijk vanuit één centrum bestuurd. Vandaag is het Londen. Wat is Rusland? Net als het Oost-Romeinse rijk - Byzantium - wordt het van alle kanten aangevallen. Ze bevindt zich in de ring van externe vijanden, ze roteert constant interne vijanden die, om verschillende redenen, haar grootheid niet willen, en, nadat ze de mensen heeft bedrogen, vaak leidend tot een splitsing van de landen die met zoveel moeite zijn verzameld. Het westerse begrip van de geschiedenis is piramidaal (zoals een kinderpiramide). Gebeurtenissen worden aan latere gebeurtenissen geregen en latere worden vergeten, verduisterd. Er is een illusie van vooruitgang. Maar dit is slechts een illusie, het verbergen van de onderdrukking van slaven ten voordele van een handvol patriciërs. De oosterse, Russische historische school is gebaseerd op het idee van een tijdsband, waar gebeurtenissen met elkaar verbonden zijn en hun keten onlosmakelijk is. In de Russische traditie, niet de onderdrukking van volkeren, niet hun transformatie in stomme slaven en robots, maar hun bevrijding, omdat een persoon is geboren om vrij te zijn van de slavernij van het gouden kalf. De Krim kan dienen als een voorbeeld van de juistheid van deze perceptie van de geschiedenis, die altijd alleen Russisch land binnen de Russische Federatie is geweest en altijd zal zijn. En vanwege het feit dat vandaag, als gevolg van de activiteiten van het westerse rijk, miljarden mensen lijden, sterven en vegeteren zodat de "gouden miljard" leeglopers leven, wil ik alleen maar zeggen: heren Europeanen, ga naar de hel met uw historische uitweidingen en vergelijkingen. Omdat je hele verhaal een strafzaak is, die op dit moment helaas niet voor de rechter is gebracht.
  1. 0
   Juni 1 2014
   Mooie opmerking, gefeliciteerd!
  2. terugkeer
   +1
   Juni 1 2014
   280 jaar geleden de zogenaamde Verenigde Staten van Amerika opvoeden


   Schrijf geen onzin. De VS was een kolonie van Groot-Brittannië en sommige staten waren kolonies van Frankrijk. Toen was er de oorlog voor onafhankelijkheid van Groot-Brittannië.
   20 jaar na het einde van de oorlog ging het Russische rijk diplomatieke betrekkingen aan met de Verenigde Staten. Een halve eeuw later brak er een burgeroorlog uit tussen het noorden en het zuiden. Het Russische rijk steunde het noorden. Groot-Brittannië steunde het Zuiden. Uiteindelijk won het Noorden.
   Zoals je kunt zien, is de moderne VS gebouwd met de hulp van het Russische rijk.
 39. +4
  Mei 31 2014
  Dat is interessant. Het artikel gaat over het verval en de ineenstorting van het Poetin-rijk. Ze zit nog niet eens in het project. Eigenlijk vraag ik me af waar dit rijk is Ja, de USSR was een rijk en Rusland is er een integraal onderdeel van, maar geen rijk. Blijkbaar staat de auteur van het artikel zo haaks op de politieke geografie dat het niet onze zorg is om hem les te geven. Godslastering is in dit geval één woord. De USSR en rijken zoals het Romeinse vallen altijd uit elkaar vanwege interne spanningen.
  Naar mijn mening zei LI QING dat alles wat sterk en krachtig is altijd uit elkaar zal vallen. plaatsmakend voor jong en zacht, als een boom. De analoog is 100% correct. De boom groeit, rijpt en veroudert, en verandert dan in gedroogd dood hout, dat door elke windvlaag op de grond valt. En wat zien we hierna? Er verschijnen weer verse spruiten op zijn stronk en hij, de boom, groeit weer omhoog.
  Dus de USSR of het Romeinse rijk groeide, werd sterker. toen verdorde en viel van elke windvlaag.
  Wat is in dit geval belangrijk? Dat klopt, ga een beetje opzij, op tijd, anders gaat het pijn doen.
  1. +2
   Mei 31 2014
   Beste, herhaal alstublieft geen alledaagse concepten als "De USSR was (a) een imperium." De USSR was geen rijk in de traditionele historische zin van het woord. De USSR had geen tekenen van een rijk: er was geen supranationale staat, geen keizer, en we hadden ook geen koloniën. Het was Reagan die op het idee kwam om de USSR het "Evil Empire" te noemen. Hij is kunstenaar en neigt naar allegorische voorstellingen. En zijn vergelijking werd opgepikt en overgenomen door allerlei idioten, zoals deze "rollende steen" met zogenaamd Poolse wortels, die op zijn oude dag over het algemeen het erover eens waren dat de USSR een "zwart gat" op de wereldkaart is. Nou, ik heb het helemaal niet over de onwetendheid van vandaag, hij beschouwt Rusland als een "regionale macht". Dus laat westerse journalisten en "wetenschappers" eindelijk beslissen - we zijn een "rijk" of een "regionale macht" die in toom moet worden gehouden. In deze tegenstrijdigheid in hun toespraken, ziet elk van hun beleid en woorden er tegelijkertijd grappig en beangstigend uit, omdat ze in staat zijn om een ​​oorlog te beginnen, en genocide, en al het andere dat in de tradities van de westerse 'beschaving' valt.
  2. +2
   Mei 31 2014
   Seinwachter .... hallo
   Geen postzegels nodig van daar .... USSR-Empire ....
   Empire - zuigt .... leeft van de koloniën. Wat we nu heel goed zien in de westerse wereld.
   ..
   Ik sta constant versteld van sommige apologeten van de westerse wereld, die constant zeggen ..- ..ze leven goed, leningen zijn laag, iedereen staat te popelen voor hen, de wetenschap staat bovenaan, volledige vrijheid ...
   ...
   pannenkoek, sprekend.... je dacht ook al??? Hoe en op welke manier wordt de arbeid van mensen verdeeld?
   Voor zulke apologeten van het Westen... lijkt het een curiositeit.
   Er zijn - beschaafde Amerikanen en leden van de Europese Unie .......
   en er zijn - alle andere wilden die MOETEN WERKEN voor ... het bovenstaande ...
   voor het recht om te LEVEN .. tenminste ..
   ....
   En ineens..... en als?
   Wordt het Panamakanaal gesloten? Zal Suez elkaar overlappen? Malakka zal overlappen?
   En wat als...
   ...
   Veel behoorlijk adequate jongens uit Israël begrijpen naar mijn mening nog steeds niet WAAR het goede LEVEN van het WESTEN vandaan komt.
   ...
   En Rusland zwijgt... zoals gewoonlijk. Zoals volgens Poetin V.V. - het is de moeite waard om je aandacht te besteden aan jou, de armen ....
   Xxxxxxx.
 40. +2
  Mei 31 2014
  Je hoeft eeuwenlang niet zo diep te kijken, ik ben het met je eens dat we veel van Vesantium hebben genomen, maar het belangrijkste is anders, het voorbeeld is simpel Calumbus ontdekte Amerika geen indianen werden vernietigd, mei werden vernietigd, waarom breidde het westen de stapels bezittingen, het vernietigde mensen, toen we in gebieden groeiden, zwaaiden we ermee en onze cultuur werd overgedragen aan de inwoners, en het bleek dat waar je ook kijkt naar de Russische cultuur, en dat ze ruïnes en verwoesting achterlieten, heel Afrika is in brand staat het oosten laaiend Ik weet het niet, ik kan het mis hebben, maar ik zie de reden hiervoor.
  1. Kus Imak
   -1
   Mei 31 2014
   "vesantia" en "calumbus" zijn sterk.
 41. grootvader Anisim
  0
  Mei 31 2014
  Klinkt goed, maar naar mijn mening een beetje pompeus.
 42. +3
  Mei 31 2014
  Citaat: Signalman
  Dat is interessant. Het artikel gaat over het verval en de ineenstorting van het Poetin-rijk. Ze zit nog niet eens in het project. Over het algemeen vraag ik me af waar het is, dit rijk ???

  Goede vraag...))) Mag ik kort antwoorden...? Het Russische rijk zit in onze ziel en het zal leven zolang wij leven! Kijk maar naar onze geschiedenis en alles zal duidelijk zijn.. Dat is zoiets als dit.. (We hebben een imperium nodig voor creatie) En om van ons domme consumenten te maken is niet beter om te sterven..!
 43. +1
  Mei 31 2014
  Met China maakte de auteur een kleine blunder: hij was geen rijk in de volle zin van het woord, d.w.z. staat die vangt en vasthoudt
  uitgestrekte gebieden bewoond door volkeren van verschillende culturen en mentaliteiten. De overgrote meerderheid van de Chinese bevolking is vrij homogeen: ze zijn Han-Chinezen. Xinjiang werd bijvoorbeeld al Chinees onder de communisten. Tibet was meer een vazal van de Chinese keizers enzovoort. Over het algemeen is de snelheid van de ineenstorting van het rijk vrij sterk verbonden met het gebied van de bezette gebieden, hun afgelegen ligging van de metropool, de mate van etnisch-culturele verschillen van de volkeren die het bewonen, de aanwezigheid van elites, de bewustzijn van het behoren tot een enkele gemeenschap, en nog veel meer. Vanuit dit oogpunt is Rusland geen imperium (hoewel het een supermacht is), of liever een neo-imperium zoals de Verenigde Staten, het is etnisch homogeen - meer dan 80% zijn vertegenwoordigers van de Russische etnische groep en er zijn geen voorwaarden voor de ineenstorting van Rusland
  1. legioensoldaat
   +1
   Mei 31 2014
   Als alles zo eenduidig ​​was, dan zou Rusland een republiek zijn en geen federatie.
 44. +1
  Mei 31 2014
  Het artikel is langgerekt en te lang, zelfs het doorlezen van de regel is vervelend. Geen plaats.
 45. +4
  Mei 31 2014
  Elk rijk stort in elkaar wanneer de heersende elite zich wentelt in luiheid, hebzucht, gulzigheid, de menselijke moraliteit en principes verliest, en zichzelf voorstelt als een "elite" stopt met het zoeken naar kennis en het verbeteren van de levensomstandigheden van haar burgers. Dit betekent dat om het Russische rijk te laten overleven, mensen strikte controle over hun elite nodig hebben. En dan zullen de woorden van de grote voorvader uitkomen: "Wij zijn het derde Rome, en er zal geen vierde zijn"! hi
  1. +2
   Mei 31 2014
   Citaat: Egoza
   Dit betekent dat om het Russische rijk te laten overleven, mensen strikte controle over hun elite nodig hebben.


   Er is zulk afval, het concept van "ohlos". Het waren de "ohlos" die "gewonnen" hebben in Oekraïne, maar niet de MENSEN. Dit alles is moeilijk. Hoe "ochlocratie" te scheiden van "plutocratie"??? Het ene, eeuwig overgaand in het andere.. Twee uitersten, met de onmogelijkheid om zonder elkaar te bestaan. God verhoede dat we de behoefte om het opnieuw te ervaren, kwijtraken. Ik geloof dat het al zo is. 1985-1993 Zoals, hij zei alles. Ik vang nadelen.
   1. +1
    Mei 31 2014
    Citaat van skifd
    Citaat: Egoza
    Dit betekent dat om het Russische rijk te laten overleven, mensen strikte controle over hun elite nodig hebben.


    Er is zulk afval, het concept van "ohlos". Het waren de "ohlos" die "gewonnen" hebben in Oekraïne, maar niet de MENSEN. Dit alles is moeilijk. Hoe "ochlocratie" te scheiden van "plutocratie"??? Het ene, eeuwig overgaand in het andere.. Twee uitersten, met de onmogelijkheid om zonder elkaar te bestaan. God verhoede dat we de behoefte om het opnieuw te ervaren, kwijtraken. Ik geloof dat het al zo is. 1985-1993 Zoals, hij zei alles. Ik vang nadelen.

    Begreep niets! Maar waarschijnlijk stel ik de plus intuïtief in!En kan ik erop kauwen voor een techneut?
    1. 0
     Juni 1 2014
     Citaat: niet-opdrachtgever
     Begreep niets! Maar waarschijnlijk stel ik de plus intuïtief in!En kan ik erop kauwen voor een techneut?

     Je hoeft niet te "kauwen" als je het "intuïtief" begrijpt. Dus je begrijpt het. Denken. Je probeert. Vergeef me als het "mentoring" leek. Plus voor jou.
 46. +1
  Mei 31 2014
  zoals ik het begrijp, is dit kauwen de doodshysterie van de Angelsaksische :))))
 47. +2
  Mei 31 2014
  Citaat van DimSanych
  Het artikel is langgerekt en te lang, zelfs het doorlezen van de regel is vervelend. Geen plaats.

  Auteur Tom Holland (Tom Holland) Wat wil je van hem .. Ik wilde gewoon in de Russische ziel graven .. En ik raakte zelf in de war))) hi
 48. +2
  Mei 31 2014
  Het artikel is interessant, maar kennis van de geschiedenis van Rusland uit westerse leerboeken blijkt. Van de hele geschiedenis van de betrekkingen tussen Rusland en Byzantium kent de auteur slechts één mislukte campagne, en hij noemt onze voorouders ook Vikingen. Verder blijkt de auteur dat prins Vladimir, in de geest van westerse ideeën over koningen, bijna besloot om het land christelijk te maken van de bulldozer, alsof er eerder geen missionaire activiteiten van Cyrillus en Methodius waren, alsof Vladimir geen grootmoeder, prinses Olga bekeerde zich tot de orthodoxie, en de reeds genoemde geschiedenis van relaties. In het algemeen, leer mensen de geschiedenis van Rusland niet uit Europese leerboeken, als je echt iets wilt weten en ons wilt begrijpen.
  Wat betreft het derde rome. Misschien als Nicolaas II niet was wie hij was en Rusland Constantinopel na de Eerste Wereldoorlog kreeg, dan zou het verhaal over het derde Rome vandaag logisch zijn. Maar wat er gebeurde, gebeurde en de 20e eeuw begroef zowel het derde Rome als de poging om het eerstgenoemde door de auteur nieuw leven in te blazen. In de 21e eeuw is Rome dood en het is onwaarschijnlijk dat iemand het zal doen herleven.
  1. +2
   Mei 31 2014
   Plus een opmerking, en de auteur van het artikel is niet gemakkelijk bekend met de primaire bronnen, maar heeft zelfs die valse informatie van de eerste Duitse pseudo-historici slecht bestudeerd .. Vikings "Rus" wow ...
  2. 0
   Juni 1 2014
   gezondheid.
   Rome is definitief dood. maar zolang er tenminste één "Romeinse" ROME LEEFT.
   en de symboliek van Rome is duidelijk aanwezig als een les om te begrijpen waarom en met welke hulp je Rome, je rijk, op te bouwen.
  3. 0
   Juni 1 2014
   gezondheid.
   Rome is definitief dood. maar zolang er tenminste één "Romeinse" ROME LEEFT.
   en de symboliek van Rome is duidelijk aanwezig als een les om te begrijpen waarom en met welke hulp je Rome, je rijk, op te bouwen.
 49. +1
  Mei 31 2014
  Ondertussen ging in Rome zelf over het algemeen het gewone leven door. Verkiezingen van consuls, leden van de Senaat werden gehouden, wagenrennen werden gehouden in het Circus Maximus.
  Absoluut vrije interpretatie van de geschiedenis in een artikel. Rome "kromp" binnen 100 jaar na de val van meer dan een miljoen steden tot 80 en was dat voor bijna duizend jaar. VZW's van Venetiaanse kooplieden en de kortzichtige buitenlandse politiek van de leiding van het Byzantijnse rijk leidden tot de dood ervan.
  Russen moeten kinderen baren, elk 4 kinderen van vader en moeder, anders is er geen manier!
 50. legioensoldaat
  -4
  Mei 31 2014
  Wat betreft het feit dat Rusland de erfgenaam is van het Romeinse Rijk, dit is slechts gedeeltelijk, voor het grootste deel, Rusland, toen het nog gewoon Rusland was, werd en leerde grote macht van een ander en niet minder groot en enorm in territorium, zoals evenals militair, een rijk genaamd het Mongoolse rijk.
  En ik geloof dat Rusland historisch gezien veel van beide rijken heeft opgenomen.
  1. +2
   Mei 31 2014
   De geschiedenis van Rusland, beginnend vanaf de 12e eeuw, is extreem vervormd en ongeloofwaardig. Geschreven door 3 Duitsers die niet veel liefde voor ons land hadden.
   Als er een Mongools rijk was, waar is dan hun hoofdstad, Saray? De miljoenenstad moest in ieder geval iets achterlaten!
   Er zijn veel inconsistenties in de geschiedenis die ons is geleerd en ze kunnen gemakkelijk worden geverifieerd door de verhandelingen van oude kerken en kloosters, waar geen sprake is van het "Mongoolse rijk", maar de "Gouden Horde" wordt beschreven als een regulier leger , waar prinsen werden opgeroepen als adviseurs en commandanten en "jongens van 20 jaar oud"... Ivan Kalita schreef hierover toen hij een testament opmaakte aan zijn zonen. Ging naar de oorlog.
   Ons wordt onzin geleerd, alleen omdat Peter 1 dichter bij Europa wilde komen en de versie van de geschiedenis van 3 onbegrijpelijke Duitsers accepteerde.
   1. legioensoldaat
    -1
    Juni 1 2014
    1)
    Citaat van Samurai3X
    De geschiedenis van Rusland, beginnend vanaf de 12e eeuw, is extreem vervormd en ongeloofwaardig. Geschreven door 3 Duitsers die niet veel liefde voor ons land hadden.
    Ja, het is vervormd en deels niet geloofwaardig, een van de belangrijkste redenen is de uiterst schaarse informatie die tot op de dag van vandaag (of tot het moment waarop ze besloten het allemaal hetzelfde te schrijven) bewaard is gebleven. Inderdaad, geschiedenis werd geschreven met de actieve deelname van de Duitsers.
    Van deze vraag: De Duitsers schreven het 300 jaar geleden, WAAR is een nieuwe presentatie van de geschiedenis van Rusland en het daaropvolgende Rusland?
    2)
    Citaat van Samurai3X
    Als er een "Mongools rijk" was, waar is dan hun hoofdstad, Saray? Een stad met meer dan een miljoen moest op zijn minst iets achterlaten
    Het heette de stad Karakorum
    3)
    Citaat van Samurai3X
    Er zijn veel inconsistenties in de geschiedenis die ons is geleerd en ze kunnen gemakkelijk worden geverifieerd door de verhandelingen van oude kerken en kloosters, waar geen sprake is van het "Mongoolse rijk"
    Waarom denk je dat een kroniekschrijver in het klooster iets zou kunnen weten over het 'Mongoolse rijk' en zijn omvang? Toen was het niveau van kennis en kennis zelfs onder de adel zeer beperkt.
    4)
    Citaat van Samurai3X
    aan de andere kant wordt de "Gouden Horde" beschreven als een regulier leger, waar prinsen werden opgeroepen als adviseurs en commandanten en "jongeren van 20 jaar" ... Ivan Kalita schreef hierover toen hij een testament opgaf aan zijn zonen. Ging naar de oorlog.
    "Gouden Horde" is een van de uluses, die werd gevormd tijdens de machtsverdeling door Genghis Khan aan zijn zonen. Dit is trouwens nog een (+) waarom de "Gouden Horde" en het bestaande rijk vaker in de annalen worden genoemd.
    5)
    Citaat van Samurai3X
    Ze leren ons onzin, alleen omdat Peter 1 dichter bij Europa wilde komen en de versie van de geschiedenis van 3 onbegrijpelijke Duitsers accepteerde
    Ik ben het ermee eens, het grootste deel van de geschiedenis van Rusland en het daaropvolgende Rusland tijdens de periode van het "Mongoolse rijk" is overdreven, MAAR geef uw versie van de geschiedenis aan.
    6) Ja, ik was het bijna vergeten, maar hoe zit het met het historische bewijs van de Chinese, Perzische en Centraal-Aziatische staten, evenals het huidige Turkije en het Midden-Oosten, de periode van hun verovering door de Mongolen?
    1. 0
     Juni 1 2014
     En wat zeggen de Mongolen zelf (Mongolië)?
     1. legioensoldaat
      -1
      Juni 1 2014
      Citaat: Alex Danilov
      En wat zeggen de Mongolen zelf (Mongolië)?
      Maakt het uit ?
    2. 0
     Juni 10 2014
     2. Dit is de hoofdstad in 1220-1260. Waar Sarai was, wordt nog steeds betwist door wetenschappers.
     3. "Een soort kroniekschrijver" het grootste deel van de Middeleeuwen in Europa werd geschreven volgens kerkelijke verhandelingen. Ze hielden er over het algemeen van om alles te beschrijven wat er om hen heen gebeurde. Hiervoor zijn speciale "afdelingen" in het leven geroepen. Wij hadden hetzelfde.
     Dus over een eerbetoon, bezetting of gevangenneming in deze bronnen is niet geschreven. Leidt het niet tot minstens één gedachte?
     6. In bijna al deze bronnen werd het noordelijke rijk vaag beschreven. "Horden uit het noorden". En de Mongolen waren er ook ... op gelijke voet met de krijgers met witte gezichten en grijze ogen.
     1. 0
      Juni 10 2014
      Citaat van Samurai3X
      6. Bijna al deze bronnen beschreven het vaag

      Je kunt net zo goed een regenboog proberen te beschrijven aan een blinde man. Maar er zijn meer kansen, hij ziet er geen objectieve redenen voor en deze heren WILLEN NIET zien.
      Helaas.
  2. De opmerking is verwijderd.
 51. +1
  Mei 31 2014
  Wordt de prinselijke periode in het Kievse Rijk slecht behandeld in de Russische geschiedenisboeken?
  Citaat: Bos
  Verder blijkt de auteur dat prins Vladimir, in de geest van westerse ideeën over koningen, bijna uit het niets besloot het land christelijk te maken, alsof er daarvoor geen missionaire activiteit van Cyrillus en Methodius was geweest, alsof Vladimir dat wel had gedaan. nooit een grootmoeder gehad, prinses Olga die zich bekeerde tot de orthodoxie, en de reeds genoemde geschiedenis van relaties. Leer mensen over het algemeen niet de geschiedenis van Rusland uit Europese schoolboeken als je echt iets wilt weten en ons wilt begrijpen.

  vreemd...en onze leerboeken zijn deze periode zo uitgebreid...dat alle interesse verloren gaat door de enorme hoeveelheid materiaal.
  Rijken hebben, net als alles wat door de mens is geschapen, het vermogen om te ontstaan ​​en te verdwijnen.
  De Russische Federatie is nu meer in de wereld gepositioneerd als een afstammeling van het Sovjetrijk dan als de Republiek Ingoesjetië.
 52. maxim1
  +3
  Mei 31 2014
  Maar hoewel het Eerste Rome al lang niet meer bestaat, zoals het Tweede Rome, heeft het Derde Rome, zo blijkt, onverwacht het vermogen behouden om uit zijn graf te herrijzen. Zelfs in de 21e eeuw blijft het Romeinse Rijk zich nog steeds vastklampen aan een soort fantoom hiernamaals "

  Nog een Angelsaksische gemeenheid in het bovenstaande einde van het artikel. Eigenlijk zit het hele punt van het artikel in dit einde. Dit is weer een perversie van de orthodoxie, omdat het Derde Rome nooit uit het graf is opgestaan, maar er altijd is geweest sinds de doop van Rus door prins Vladimir.

  "Het idee van 'Moskou – III Rome' lag heel dicht bij Rus', dat werd beschouwd als de erfgenaam van Byzantium. Het werd het belangrijkste politieke concept van de Russische staat in de XNUMXe-XNUMXe eeuw. Het proces van vorming van een Nieuwe ideologie gaat gepaard met het aannemen van de titel van tsaar door Ivan de Verschrikkelijke, en later door de opkomst van de Russische Kerk naar het niveau van het Patriarchaat. Nieuwe ideeën over de rol en betekenis van Rusland werden al snel de semantische basis van de sociaal-democratische samenleving. politieke aspiraties van de heersende elite van de Russische staat. Het volk geloofde in de spirituele onoverwinnelijkheid van Rus, en daarom werd het Heilig genoemd. Heilig Rus kreeg een belangrijke missie toevertrouwd: het orthodoxe geloof behouden en het beschermen tegen de aanvallen van vijanden"

  http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-46774/
 53. +2
  Mei 31 2014
  Onze grote voorouders geloofden: "Moskou is het derde Rome. Dit is waar wij voor stonden en waar wij voor zullen blijven staan." Geen enkel ander volk ter wereld heeft zoveel standvastigheid. Ja, wij – het volk – kunnen onszelf uitschelden, vloeken op onze president en regering, maar als er problemen komen, staan ​​diezelfde mensen in militaire gelederen op tegen de tegenstanders, dit is altijd het geval geweest. Omdat alleen Rus HEILIG is, omdat alleen Russen hun moederland heilig kunnen liefhebben, zijn dit voor ons geen loze klanken, voor ons komt dit neer op liefde voor GOD. Ons grootste probleem op dit moment is de 5e colonne, net als tijdens de Tweede Wereldoorlog: Vlasovieten, Benderaieten en andere verraders. Nu spelen corrupte ambtenaren ook in hetzelfde team met de 5e colonne en verhinderen ze dat het land zich ontwikkelt. We zijn immers nog niet helemaal van de afgelopen jaren 90 af. We proberen ons land alleen maar uit de ineenstorting te tillen waarin we al met één voet stonden, dankzij ‘vrienden uit Amerika en Europa’. Aan Poetin en zijn team: veel geluk, standvastigheid en vertrouwen in uzelf en uw volk!!!
 54. +1
  Mei 31 2014
  Waarom rijken instorten: van het oude Rome tot Het Rusland van Poetin (New Statesman, VK)

  WACHT NIET OP, br/i/tans en syshYa!
  Maakt niet uit, Poetin of niet, Rusland zal ALTIJD bestaan!
 55. 0
  Mei 31 2014
  Rusland zou de leidende staat in Europa kunnen worden. We hebben hiervoor economische, militaire en morele voorwaarden. Het enige obstakel is de achterlijkheid van de sociale structuur van de samenleving. We hebben een systeem nodig waarin iedereen wordt beoordeeld op basis van zijn verdiensten en kennis. Voorlopig waarderen we een persoon op basis van zijn nabijheid tot de voederbak.
 56. 0
  Mei 31 2014
  DE GESCHIEDENIS VAN Rus IS 8000 jaar oud. ER ZIJN STEDEN IN DE OERAL DIE 40000 JAAR OUD ZIJN.
  KIJK EEN FILM OVER DE GROTE TARTARIA - EN VEEL ZAL DUIDELIJKER ZIJN.
  1. legioensoldaat
   0
   Juni 2 2014
   Wat heeft dit te maken met steden in de Oeral, die 8000 jaar oud zijn, en die van Rusland, en vervolgens Rusland, dat iets meer dan 1000 jaar oud is?
 57. 0
  Mei 31 2014
  Het probleem van de hele wereld is dat ze Rusland met iemand anders probeert te vergelijken. Maar dat is nutteloos. Ik heb het niet eens over het feit dat Rusland niet met het verstand kan worden begrepen.
  Maar ik wil een voorbeeld geven, natuurlijk zal het voor velen waarschijnlijk niet succesvol lijken... maar toch heeft ons team op het recente WK alle teams uit elkaar gehaald en toen kwam er een wedstrijd met een hele sterke tegenstander. de coach van dit team heeft de dag voor de wedstrijd de hele nacht ons spel bestudeerd, elk klein detail. En dit is wat hij zei vóór de wedstrijd met ons... - Ik probeerde te begrijpen wat de onoverwinnelijkheid van de Russen die geen enkele nederlaag hebben geleden, ik heb geprobeerd het systeem van hun spel te begrijpen... ik denk dat ik het begreep... het bestaat niet.
  En hij verloor.
 58. +1
  Mei 31 2014
  v245721 RU ...vertel het mij niet!!!! Maar hoe zit het met Vladimirskaja, Petrovskaja, Ekaterininskaja.

  Vergeten Rusland toe te voegen!
  Heersers komen en gaan, maar RUSLAND BLIJFT!
  Rusland WAS, IS EN ZAL ZIJN, met Gods hulp!
  DE VICIANTANTEN ZULLEN OMKOMEN!
 59. +1
  Mei 31 2014
  Rusland begint net op te staan ​​van zijn knieën! En ze zal niet, zoals de Amerikanen, iemand gevangen nemen, bombarderen of de burgerbevolking vernietigen!!!
 60. 0
  Mei 31 2014
  Rijken storten niet in... ze worden vernietigd... en meestal verachten de heersers van deze rijken, die zichzelf als hemelse wezens beschouwen, hun eigen volk, dat hen heeft verheven.
 61. 0
  Mei 31 2014
  Elk imperium is gebouwd op idealisme – of het nu orthodoxie of communisme is, of eenvoudigweg een statement van uniciteit en democratie (zoals de VS) en iedereen weet dat zodra het idealisme barst, er onmiddellijk desintegratie plaatsvindt. Idealisme kan niet bestaan ​​buiten de politiek... zodra de vrijheid om idealen en waarden te kiezen wordt gegeven, vindt er onmiddellijk verdeling in kampen plaats, gevolgd door de ineenstorting van het imperium. In het mondiale imperium van de VS worden twijfels over de exclusiviteit van westerse waarden streng bestraft, zoals we weten. Maar er is ook het probleem van het uitbreiden van de lijsten met deze waarden - ze moeten voortdurend worden uitgebreid, en het resultaat hiervan was de ineenstorting van het Romeinse rijk, en ook dit pad werd door het Westen gekozen, het resultaat zal zijn hetzelfde.
  Tegelijkertijd was de meest correcte ideologie nog steeds communistisch en het voordeel ervan was het plannen van de ontwikkeling van de samenleving, en niet het ongecontroleerde gedrag van individuen die de wereld in een impasse zouden drijven. Maar hij had ook een probleem: een rem op de ontwikkeling van de technologie. Het communistische systeem zou niet kunnen instorten zonder contrast met de westerse landen. De wereld is dus verplicht om op zijn minst de weg van het socialisme te bewandelen, er zal een stap terug worden gedaan, of Rusland nu zal overleven of niet in de strijd tegen de liberalen die het land ruïneren...
 62. 0
  Mei 31 2014
  Het vergelijken van Rusland met ‘rijken’ is niet helemaal correct. Pogingen om de Russische Federatie op te splitsen in apanagevorstendommen komen voort uit het delirium van Z. Brzezinski. Er zal niets van komen. Ik woon ver buiten de Oeral. In de jaren negentig probeerden “ondersteunde figuren” ons ervan te overtuigen dat Siberië zou genezen! Het enige wat je hoeft te doen is Moskou opgeven - er zullen onmiddellijk gouden daken en platina toiletten zijn! Iedereen heeft! ....Stil maar, vijanden. Wij zijn geen maydowns. Er is EEN en INDIVIDUEEL: de Russische Federatie. Van de westelijke grenzen tot aan de Stille Oceaan. In Rusland zal er geen Maidan-bomzhatnik in het centrum van de staat zijn. Nou dat zal niet! EN DAT IS PERIODE!
 63. 0
  Mei 31 2014
  Citaat: VD chauvinist
  Rome is Rome niet ... Nakomelingen zullen het uitzoeken. Maar het feit dat ze al SODOM en GOMORRAH zijn is een feit. En daar zijn ze heel trots op.
  Laten we niet vergeten hoe het allemaal eindigde... HET EINDE VAN DE WESTERSE MORAAL IS LEGAAL...!!!
 64. xana VS
  -2
  Mei 31 2014
  hoe kon prins Vladimir bij het kiezen van een religie in Rusland, volgens de auteur, nadenken over de kwestie van het accepteren van de islam, maar in die tijd bestond zo'n religie niet am
  1. +2
   Mei 31 2014
   Je hebt geen gelijk
   Doop van Rus' 988-990.
   De opkomst van de islam - 610-622.
 65. Voornaam*
  0
  Mei 31 2014
  Rusland zal van zijn knieën opstaan
 66. Tanechka-slim
  +1
  Mei 31 2014
  Het artikel gaat over het algemeen over niets. Maar de auteur geeft zelf toe: “Het is natuurlijk belangrijk om niet te ver te gaan met je revisionisme.”
  Aan de andere kant is het strikt geschreven in de Amerikaanse geest van de ‘ideologische’ sabotages van Radio Liberty of Echo van Moskou of Svanidze. Dit is de waarheid, maar met de waarheid, als je wilt, verleid de Amerikaanse 'ideologische' saboteurpil. En nu weet de onvoorbereide lezer niet, en het is moeilijk voor hem om te begrijpen, waar de waarheid is en waar de leugen is.
  Het artikel is nuttig vanuit het oogpunt van het bestuderen van het werk van Amerikaanse inlichtingendiensten, evenals buitenlandse trollen op Russische forums. En ze werken volgens het principe: eerst wordt het bed voorbereid (informatie), actief bewaterd en kunstmest aangebracht (uw eigen opmerkingen en redenering met een bepaalde richtingsvector, en het is raadzaam om de vector te kiezen met een minimale afwijking van de waarheid ) en wacht dan op de scheuten. Dan moeten deze zaailingen eenvoudigweg voortdurend onder controle worden gehouden en gekweekt, bemest met uw eigen meststoffen. Maar de resultaten zijn bekend – en de Verenigde Staten zullen niet weigeren Rusland op te nemen. De strijd tussen publiek en privaat is het derde Rome, en er zal geen vierde komen - omdat dit het resultaat zal zijn van het bestaan, waar geen externe krachten belangrijk zullen worden voor een persoon, maar hij zal een bedreiging voor zichzelf zijn
 67. 0
  Mei 31 2014
  Het artikel is een zeer banale reeks historische clichés. Waarom werd het hier geplaatst? alleen maar omwille van conclusies en mogelijke analogieën met de VS? Welnu, alle rijken storten in, nieuwe komen in de plaats, en de cyclus zal zo blijven zolang de mensheid bestaat. Eén ding: niemand weet wanneer de huidige zal instorten en waar en wanneer de volgende zal ontstaan. Min artikel
 68. parus2nik
  +2
  Mei 31 2014
  Tegenwoordig zijn hier in het Westen de dromen over het herstel van het Romeinse Rijk voor altijd in de vergetelheid geraakt.
  De EU, de NAVO, een zeer reële belichaming en de taken zijn hetzelfde om de “barbaren” uit het Oosten in bedwang te houden. Wees niet te verdrietig, heren...
 69. +1
  Mei 31 2014
  Het nazisme was gedoemd, omdat het Derde Rijk, verblind door zijn overwinningen op de erbarmelijke afstammelingen van de slavenvolken van Europa in zijn roekeloosheid, het Derde Rome (USSR) uitdaagde...
 70. +1
  Mei 31 2014
  Ik ben geen voorstander van Poetin, maar er is iets om hem voor te prijzen, en niet alleen om hem te bekritiseren.
  Je kunt alles en iedereen vernietigen. Rusland als imperium kan niet langer worden vernietigd. Er is simpelweg geen imperium. Ja, er zijn veel meelopers aan het roer die stelen en stelen van de schatkist. Maar in Rusland bestaat geen doodstraf. voor iedereen, daarom hebben ze niets te vrezen.
  Verwijder je de in het artikel beschreven geschiedenis, dan gaat het artikel over niets.
 71. 0
  Mei 31 2014
  zekeren
  Dat is jammerverhaal, er is niets thuis te vragen in mijn voorraad, anders zou ik zeker de stress verlichten na het lezen van dit werk ja ...Nou, aftor...Schopenhauer is het minimum.
  Mijn knieën trillen
  Verloren slaap -
  Is hij echt een genie?
  En ik ben een kerel...
  huilen
 72. 0
  Mei 31 2014
  In Abchazië zijn op 24 augustus vervroegde presidentsverkiezingen gepland.
 73. 0
  Mei 31 2014
  Welnu, aangezien het Westen Rusland al voor Rome houdt, is het punt al aan het trillen, en aangezien het beefde, zullen ze het binnenkort invoegen! soldaat
 74. 0
  Mei 31 2014
  Alles zoals gewoonlijk. Als de Amerikanen zeggen dat Rusland net als het Romeinse Rijk zal instorten, dan voelen ze dat het hunne instort, en verhullen ze dat...
 75. Vlad1408
  0
  Mei 31 2014
  In Europa lijkt het erop dat ze wachten tot Rusland uiteenvalt, terwijl ze proberen zich te verenigen in een imperium dat de EU heet. Het leven zal alles op zijn plaats zetten, natuurlijk, wat een begin heeft, heeft een einde.
 76. +1
  Mei 31 2014
  Vergelijk jezelf niet met de VS! Vergelijk jezelf niet: de geyropa die onder de sokkel is gezonken (moraliteit, moraal, eerlijkheid, waarheid - waar is dit allemaal in de geyropa?!) en ONS RUSLAND! Iemand, en jij, dierbare, zou moeten weten (aangezien je jezelf als een “expert” in de geschiedenis beschouwt!) waarom het Romeinse Rijk “instortte”! Niet zozeer door de invallen van wilde stammen, maar door “instorting van binnenuit”! Denk zelf eens na: het Romeinse rijk veroverde bijna het hele Oecumene en verloor plotseling, onverwacht, van enkele hordes nomaden! Geloof jij zelf in dit “sprookje”?! Ik geloof niet in zulke onzin! Het Romeinse Rijk raakte verwikkeld in zijn eigen ‘vuil’, waarbij moraliteit en ethiek met voeten werden getreden... Het Romeinse Rijk ‘werd hebzuchtig’, ‘kalmde’ in het geloof in ‘eeuwig en onverwoestbaar’ welzijn! Wie staat dichter bij zo’n “scenario” (tegen de achtergrond van de laatste “overwinningen” op het concept van Familie, Moraliteit, Moraliteit!), denk je?! Ik hoor graag jouw antwoord op VO!
 77. Speznaz T
  0
  Mei 31 2014
  Maakt niet uit, laat ze... schrijven... de tijd zal leren wie er in het graf zal liggen.
 78. 0
  Mei 31 2014
  De tijd is gekomen voor de ineenstorting van het volgende imperium, de VS!
 79. Evgeniy.
  0
  Mei 31 2014
  ze zijn gevallen, ze worden geregeerd door lage gevoelens. En we zijn imperialisten, we laten ons niet gelden ten koste van anderen, we zijn hoger, we bereiken dingen en daarin worden we onsterfelijk.
  En het artikel is gewoon weer een onzin en een poging om zichzelf te verheffen in de hoofden van niet zo verre mensen.
 80. +1
  Mei 31 2014
  Dit is geen artikel - dit is onzin. Presenteer het hele verhaal zonder één hele grote speler, en laat hem zien als ontvanger. Dit betekent onze staat, hoe deze ook wordt genoemd. Er zijn veel feiten die in strijd zijn met de ‘officiële’ versie van de geschiedenis. Het is heel interessant om de geschiedenis van de Grote Staat herhaaldelijk te herschrijven, te misvormen en historische feiten aan andere landen te presenteren. En probeer dan alles te analyseren wat er is gebeurd, zoals ze zeggen, om de onschuldigen te straffen en de onschuldigen te belonen... Alles is in de geest van arrogante mensen.
  1. 0
   Mei 31 2014
   ja dat wil zeggen vóór de adoptie van het christendom was er hier niets, maar de Vikingen, zo blijkt, "Rus", gingen naar Byzantium (ze hadden bijna 4 km niets te doen, ze moesten ergens dichterbij gaan)
 81. +1
  Mei 31 2014
  Er is hier sprake van vervalsing en vervanging van concepten. Welnu, een imperium is anders dan een beschaving. Ik geef niets om imperiums. Ik weet zeker dat ik de kaken zal openscheuren van iedereen die mijn identiteit onder druk probeert te zetten. En wat Oekraïne betreft... Niemand heeft het gevoel dat ze eerlijk gezegd iedereen daar irriteren met hun waardeloosheid?
 82. +1
  Mei 31 2014
  Het artikel is een schitterend voorbeeld van onwetendheid en onwil om zelfs maar historische primaire bronnen te bestuderen. Bovendien wordt alles wat met het moderne Rusland te maken heeft, zo niet op een spottende manier, dan zeker op een afwijzende manier gepresenteerd.
  Dit is geen journalist, dit is een verslaggever.
 83. +5
  Mei 31 2014
  Opnieuw een poging van westerse demagogen om hun visie op de geschiedenis te duiden negatief
 84. wot
  wot
  0
  Mei 31 2014
  zelfs in de 18e eeuw plaatsten de Europeanen op hun kaarten in grote letters het Mongoolse-Tataria en in kleinere letters net onder het Russische rijk, dus wat betekende dit, voor mij betekent dit slechts één verhaal dat alleen met voorzichtigheid moet worden geloofd, een heleboel ernstige laster, en hieruit blijkt dat Rus een MONGOOLSE TATARIA was. en het herschrijven van de werken van anderen, zodat je alles kunt verdraaien
 85. +2
  Mei 31 2014
  Tot nu toe versterkt het Rusland van Poetin alleen maar zijn positie in de wereld. De westerse wereld stort in door tolerantie en toegeeflijkheid en de toestemming voor homohuwelijken. Als ze de natuurwetten al hebben geschonden, dan is de toestemming van het individu overduidelijk
  1. groen
   0
   Mei 31 2014
   West-Sodom en Gomorra zullen zichzelf vernietigen...
   met de hulp van de Rosses!
 86. +1
  Mei 31 2014
  Ik herinner me dat een zekere B. Clinton werd afgezet omdat hij M. Liwinsky op de slagtand had geslagen. Wat te doen met Barack Obama? V.V.P. ZELF “schopte hem in zijn gezicht”!!!
 87. 0
  Mei 31 2014
  Ik zou de aandacht willen vestigen op deze woordenstroom dat alles in orde is met Rusland, en dat zijn armoedige Groot-Brittannië zonder Schotland zal eindigen, laat hem zich hier eerst zorgen over maken, de s..y-analist
 88. 0
  Mei 31 2014
  Citaat van Legionair
  Wat betreft het feit dat Rusland de erfgenaam is van het Romeinse Rijk, dit is slechts gedeeltelijk, voor het grootste deel, Rusland, toen het nog gewoon Rusland was, werd en leerde grote macht van een ander en niet minder groot en enorm in territorium, zoals evenals militair, een rijk genaamd het Mongoolse rijk.
  En ik geloof dat Rusland historisch gezien veel van beide rijken heeft opgenomen.

  Legionair, ik wil niet beledigen, leer de geschiedenis.
  -In alle oude tekeningen is iedereen, zowel onze eigen mensen als ‘vreemden’, in dezelfde kleding
  -Dmitry Donskoy was de eregast op het hoofdkwartier van Khan
  -Het aantal kerken nam toe tijdens het “juk”
  - Ze “passen” met de steppebewoners in de Slag om Kalka, blijkbaar met een reden
  - elkaar begrepen zonder tolk, enz.
  Wat voor soort "juk"? - moorddadige oorlogen van een enorme macht!
  Heeft Mongolië iets dat lijkt op de welvaart uit het verleden...?
  En nog een advies: bekijk de film - Rurik, een verloren verhaal. beginnen. Kijk niet eens naar de chronologie van de Slaven, de kalenders zijn een geschenk.
  En ten slotte: waar kwam de vernietiger van het Romeinse rijk vandaan, niet uit onze Slavische landen?
 89. +2
  Mei 31 2014
  Als we het hebben over het feit dat Rusland het lot van het Romeinse Rijk kan verwachten, dan hebben veel mensen al geprobeerd Rusland te vernietigen – de Mongolen, de Britten, de Turken, de Fransen, de Duitsers, de Polen, enz., en in In onze geschiedenis hebben we al met de sterkste rijken ter wereld gevochten en niemand kon ons vernietigen, en de Verenigde Staten zullen nog steeds krijgen wat ze verdienen. Het kwaad komt altijd terug als kwaad.
 90. 0
  Mei 31 2014
  Rusland is Rome niet. Veel aantrekkelijker. Het verschil is dat Rome heeft veroverd. Rusland verdedigt zijn eigen land!
  - Ik steun deze woorden en geloof dat ze de BASISDEFINITIE zijn van de heiligheid, kracht, macht en onsterfelijkheid van RUSLAND!
 91. 0
  Mei 31 2014
  Het artikel is geheel verdraaid, om nog maar te zwijgen over regelrechte leugens, en voor de westerse man in de straat, onder het mom van filosoferen, een verlangen om Rusland opnieuw in de ogen te smeren. Om vanuit Rusland een spookimperium te creëren. Zodat ze geen aandacht besteden aan het moderne imperium met zijn unipolaire wereld. Als ze spraken over het derde Rome in Rusland, voor zover ik me herinner, was dat in spirituele zin, in termen van de eerste religie en niet in termen van de staat. Ja, en de auteur laat het erdoorheen glippen.
  de mensen die wij ‘Byzantijnen’ noemen, voelden zich Romaioi, dat wil zeggen Romeinen. Daarmee bedoelden ze echter niet het Rome van Julius Caesar of Cicero, maar het Rome van de grote christelijke keizers

  ‘Twee Romes zijn gevallen,’ zei hij streng Russische monnik in 1510 aan hun zoon. “Het Derde Rome blijft echter bestaan, maar het vierde zal niet plaatsvinden.”
 92. 0
  Mei 31 2014
  “Veel mensen probeerden Rusland te vernietigen – de Mongolen, de Britten, de Turken, de Fransen, de Duitsers, de Polen, enz., maar in onze geschiedenis hebben we al met de sterkste rijken ter wereld gevochten en niemand kon ze vernietigen. ons,"

  Ik herinnerde me de Krimoorlog. Engeland, Frankrijk en Turkije konden niet domweg EEN stad innemen: Sevastopol! En de Britten in het noorden harkten zoveel pillen binnen dat ze Sint-Petersburg eenvoudigweg vergaten. Dit zijn zulke verdomde strijders...
  Ja, het Russische rijk boog toen een beetje, maar na twintig jaar viel alles op zijn plaats, zelfs met de winsten. En de Turken en Frankrijk werden niet eens meer als rivalen beschouwd.
 93. 0
  Mei 31 2014
  De geschiedenis is een oorlog van religies. In feite zijn er slechts twee religies in de wereld: orthodox (katholicisme, orthodoxie, hindoeïsme, boeddhisme, islam, en natuurlijk: jodendom) en heterodox (protestanten, allerlei sektariërs, wahabi's, enz.)
  Onorthodoxe religies komen duidelijk voort uit de pen van je weet wel wie. Ze vervangen ware religies.
  Ze lokken oorlogen uit. En met al hun filosofische klatergoud aanbidden alle heterodoxe mensen het gouden kalf. Dit is hun god. Al hun oorlogen zijn uiteindelijk voor goud. Wat is geweldig( lachend )Groot-Brittannië, dat Amerikanen, protestanten, sektariërs. Als ze zich ooit tot Rome aangetrokken voelden, was het alleen voor de periode van de ineenstorting en val ervan.
  En Rome in zijn hoogtijdagen is een eeuwig concept, om zo te zeggen, ORTHODOX. Rusland is het echte Derde Rome.
 94. 0
  Mei 31 2014
  Het Derde Rome is niet langer een imperiale vergelijking, maar een spirituele vergelijking.
  Mijn mening, ik kan het natuurlijk mis hebben.
  Het eerste Rome creëerde in materieel opzicht een bijna ideaal imperium, het recht had daarin de overhand. Het is niet voor niets dat het Romeinse recht een model is voor alle rechtswetenschap, maar een van de belangrijkste fouten was een schisma met de Apostolische Kerk, zo leek het. om er op het eerste gezicht een beetje van los te komen, maar kijk eens wat ermee gebeurde. In plaats van God te begrijpen dat God Liefde is, begon hij God als rechter te begrijpen. De duivel is de aanklager, Christus is de advocaat, God is de rechter. Daarom is alles handels- en kleinzielig, je hebt gezondigd, maar het maakt niet uit, je moet 153 gebeden lezen en deze zonde zal vergeven worden. De paus is Gods plaatsvervanger op aarde. Daarom kan de paus de koningen vertellen hoe ze de staat moeten regeren, daarom kunnen ze dopen met vuur en zwaard, ter wille van het redden van de ziel, en daarom aflaten en kruistochten.
  Het Tweede Rome was de opvolger van de Apostolische Kerk, maar aan het einde van haar macht kijken we uit de wiki “Keizer Johannes VIII Palaeologus begreep dat het Byzantijnse Rijk zonder een unie met de katholieken geen hulp zou ontvangen van het Westen en onvermijdelijk veroverd worden door de Ottomaanse Turken, wier bezittingen zich na het verdrag van 1424 aan de rand van Constantinopel opstapelden. In 1437 ging John samen met de patriarch en een representatieve delegatie naar Italië en bracht daar meer dan twee jaar door zonder te vertrekken. Tijdens deze bijeenkomsten raakten beide partijen meer dan eens in een impasse en waren ze klaar om te vertrekken. Maar de keizer verbood zijn bisschoppen de kathedraal te verlaten totdat er een compromisbesluit was genomen. fundamentele kwesties. De op 5 juli 1439 ondertekende unie was, zo niet een volledige, dan toch een belangrijke overwinning voor de katholieken. Maar deze concessie bracht niet de verwachte verlichting. Andere orthodoxe kerken, vooral de Russische, weigerden de En in het rijk zelf gaf de unie aanleiding tot schisma en onrust.' Ondanks drie huwelijken bleef Johannes VIII kinderloos.
 95. 0
  Mei 31 2014
  De troon werd geërfd door zijn broer Constantijn XI Palaiologos. Constantijn werd begin januari in Mystras tot keizer uitgeroepen. In maart 1449 arriveerde hij in de hoofdstad en nam de macht over. In tegenstelling tot de traditie werd Constantijn niet tot patriarch gekroond[1]. Constantijn slaagde er niet in om tijdig hulp te krijgen van westerse staten. Het beroep op paus Nicolaas V leidde alleen maar tot een hernieuwing van de kwestie van de unie. Persoonlijk, omdat hij niets tegen haar had, stond Constantijn de kardinaal toe die door de paus was gestuurd om de mis te vieren in de Sint-Sofiakathedraal, in aanwezigheid van het hof, de senaat en de hoogste geestelijkheid. Dit veroorzaakte sterke verontwaardiging onder de massa, aangewakkerd door het monnikendom dat vijandig stond tegenover de vakbond, wat tot uiting kwam in de verklaring van de megaduk Luke Notaros dat hij bereid was Constantinopel te zien ‘eerder onder de heerschappij van de tulband dan onder de heerschappij van de tiara. ” De militaire hulp die vader kon bieden, kwam te laat. Er waren verschillende eerlijke Venetianen en Genuezen, maar de belangrijkste strijdkrachten gingen ergens onderweg verloren, zoals altijd ging het Westen er met koekjes vandoor. In 1453 stierf hij tijdens het beleg van Constantinopel; hij had geen kinderen. Na de dood van zijn oudere broer Constantijn XI Palaiologos werd Thomas Palaiologos de wettelijke erfgenaam van de Byzantijnse troon, maar aan het einde van zijn leven bekeerde hij zich tot het katholicisme.
  Kinderen Elena Paleolog is de vrouw van Lazar Brankovich.
  Andrey Paleolog - verbleef in Italië; zoon: Constantijn, in theorie ging het eigendom van de Byzantijnse troon op hem over. Maar "mijn leven" ... versnipperde, raakte in de schulden en was verwikkeld in bedrog. Op 16 september 1494 tekende hij een overeenkomst met de koning van Frankrijk, Karel VIII, volgens welke hij royaal al zijn rechten op hem overdroeg. de Constantinopel, evenals de Trebizonde en de Servische tronen, waardoor alleen de Morean Despotaat achter hem staat. Nadat Charles zich in mei van het volgende jaar in Napels had gevestigd, beloofde hij Andreas een salaris van 1200 dukaten per jaar. Kort na de dood van Karl zat Andrei opnieuw in de schulden. Begin 1502 tekende hij een nieuwe overeenkomst waarbij hij al zijn rechten overdroeg aan de Spaanse vorsten Ferdinand en Isabella.
  Manuel Palaiologos - Rond 1477 keerde Manuel terug naar Constantinopel en stond zijn rechten op de troon af aan sultan Bayezid II, in ruil voor onderhoud en een mooi pensioen[1]. stierf in 1512 [2]. zonen: John stierf jong en Andrei bekeerde zich tot de islam en beëindigde zijn dagen als gerechtelijk ambtenaar onder de naam Mehmed Pasha[1].
  Sofia (Zoe) Paleoloog
 96. De opmerking is verwijderd.
 97. 0
  Mei 31 2014
  Sofia Fominichna Paleolog, ook bekend als Zoya [1] Paleologina (Grieks Ζωή Σοφία Παλαιολογίνα, ca. 1455 - 7 april 1503), groothertogin van Moskou, tweede vrouw van Ivan III, moeder van Vasily III, grootmoeder van Ivan IV Gro hot Het is interessant dat ze bij verstek de vrouw van Ivan III werd. "Op 1 juni 1472 vond in de Basiliek van de Heilige Apostelen Petrus en Paulus de verloving bij verstek plaats. De plaatsvervanger van de groothertog was Ivan Fryazin." Zelfs tijdens de reis van de bruid door Russische landen werd het duidelijk dat de plannen van het Vaticaan om haar tot dirigent van het katholicisme te maken, waren mislukt, aangezien Sophia onmiddellijk blijk gaf van een terugkeer naar het geloof van haar voorouders. De pauselijke legaat Antonius werd de kans ontnomen Moskou binnen te komen, terwijl hij het Latijnse kruis voor zich uit droeg (zie Korsun-kruis)[3]. “Uit de kronieken weten we over het schandaal dat ermee gepaard gaat: volgens het plan van de katholieke bruiloftsorganisatoren moest dit katholieke kruis aan de trouwtrein voorafgaan, en onder zijn schaduw moest de processie het Kremlin binnengaan. Anthony Bonumbre vervoerde het in een wagentrein. Het nieuws hiervan veroorzaakte veel onrust in Rusland. Het gedrag van de pauselijke legaat veroorzaakte een beslissende afwijzing in Moskou. Na vernomen te hebben dat “krizhs” voor de legaat worden gedragen, aldus de katholieke Na deze ritus wendde de groothertog zich voor opheldering tot metropoliet Filips, die categorisch een verbod eiste op elke propaganda van het katholicisme op Russische bodem. Vervolgens stuurde Ivan III “een ambassadeur naar die legatos, zodat geen enkele kryzj hem voor zou gaan.” bruidegom Ivan III stuurde de boyar Fjodor Davydovich Lame om de bruid te ontmoeten met het bevel om “de kryzjen van de legatos weg te halen en ze in de slee te plaatsen.” Hij ontmoette het konvooi op 15 werst van Moskou en griste het kruis uit de handen van de legaat, die de toekomstige keizerin niet toestond binnen te komen met de katholieke “krozh.”[3] “Toen was de legato bang.”[4] Onderzoekers geloven dat het kruisbeeld niettemin in de schatkisten van Moskou bleef. De geschiedenis ervan werd vergeten en het werd geïnstalleerd in het altaar van de belangrijkste kathedraal, de kathedraal van de Hemelvaart, en gebruikt als processiekruis voor grote en kleine religieuze processies. Er heeft zich een legende om hem heen ontwikkeld dat hij “in de oude dagen vóór Ivan de Verschrikkelijke” door de Griekse patriarchen (dat wil zeggen via Korsun) werd gestuurd als een zegen voor de Russische vorsten (vgl. de legende van Monomakh’s muts), die een voorbeeld van het systematische PR-beleid van Ivan III in termen van ideologische transformatie van Moskou in het “Derde Rome”, de erfgenaam van het “Tweede Rome”. De bruiloft in Rusland vond plaats op 12 (21) november 1472 in de kathedraal van de Hemelvaart in Moskou. Ze trouwden door metropoliet Filips (volgens de Sophia Vremnik - Kolomna-aartspriester Hosea).
 98. 0
  Mei 31 2014
  Dus zo blijkt dat Moskou het derde Rome is. – Bevrijding van het Mongoolse juk, de vereniging van verspreide kleine leengoederen in de grote staat Moskou; het huwelijk van tsaar Johannes III met Sophia Palaeologus, de nicht (en als het ware erfgename) van de laatste Byzantijnse keizer; successen in het Oosten (de verovering van de khanaten van Kazan en Astrachan) - dit alles rechtvaardigde in de ogen van tijdgenoten het idee van Moskou's recht op een dergelijke rol. Op deze basis ontstonden de gewoonte van de kroning van Moskouse vorsten, de adoptie van de koninklijke titel en het Byzantijnse wapen, de oprichting van het patriarchaat en de opkomst van drie legendes:
  over de barma's en de koninklijke kroon die Vladimir Monomakh ontving van de Byzantijnse keizer Constantijn Monomakh
  over de oorsprong van Rurik uit Pruisen, broer van de Romeinse Caesar Augustus
  over de witte kap: deze kap, als symbool van de onafhankelijkheid van de kerk, werd door keizer Constantijn de Grote aan paus Sylvester aangeboden, en diens opvolgers, in het besef van hun onwaardigheid, overhandigden hem aan de patriarch van Constantinopel; van hem ging het over naar de heersers van Novgorod, en vervolgens naar de metropolieten van Moskou.
  Natuurlijk was er een mengeling van legendes en waarheid, maar het verband tussen Moskou, Constantinopel en Rome ligt voor de hand. Het is ook duidelijk dat Moskou, als centrum van orthodoxie en cultuur, het spirituele derde Rome blijft. En hoogstwaarschijnlijk moet je geen aandacht besteden aan fysieke verbindingen met het rijk als regeringsvorm in de westerse opvatting van het besturen van het land. Dit leidt tot verschillende manipulaties van verschillende intriganten. ‘De Romeinse pausen probeerden de soevereinen van Moskou tegen de Turken op te zetten, waarbij ze het idee propageerden dat de Russische tsaren de legitieme erfgenamen van Byzantium waren; Venetië handelde in dezelfde geest. De theorie van het Derde Rome tot het einde van de XNUMXe eeuw, namelijk vóór de oorlogen met Turkije heeft het de sfeer van abstracte vragen niet verlaten; maar zelfs later heeft het nooit het karakter gekregen van een definitief politiek programma, hoewel er wel enige weerspiegeling van wordt gehoord: zwakker in regeringsverklaringen tijdens de bevrijdingsoorlogen van Rusland en Turkije over het Balkanschiereiland, sterker in de opvattingen van de slavofielen."
  1. 0
   Juni 1 2014
   Schrijf in ieder geval waar je het vandaan hebt, of plaats op zijn minst een link. D am Zodat we ons hier niet overbelasten. Ze hebben genoeg van de ‘hersenen’ van anderen...
 99. De opmerking is verwijderd.
 100. 0
  Mei 31 2014
  Geen goede vergelijking... Derde Rome.
  Wij hebben onze eigen beschaving. Het Westen als geheel is een weerspiegeling van de ideeën en ambities van Rome.
  Winning van hulpbronnen uit de koloniën voor het voortbestaan ​​van de metropool. Rome deed dit, net als Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, Nederland en uiteindelijk de VS. Waarom denk je dat het leven in het Westen tussen 1990 en 2000 zo goed was? Alle geld en middelen uit de USSR dreven naar het Westen. Dankzij dit bestaat het nog steeds. Als de ineenstorting niet had plaatsgevonden, zouden de Verenigde Staten te maken hebben gehad met de Grote Depressie v 2.0, terwijl de eerste slechts een wandeling in het park zou zijn geweest.
  Over het algemeen hebben we onze eigen beschaving, gebaseerd op het gebruik van onze hulpbronnen, op de arbeid van ons volk. We beroofden zelden omwille van de welvaart van de metropool...
  Over het algemeen is het artikel als geheel "-", omdat De auteur weet blijkbaar heel weinig over de geschiedenis en werkwijze van beschavingen.
  Nu zijn er feitelijk slechts drie ontwikkelingspaden: het Amerikaanse pad, het Russische pad en het Chinese pad. De Arabieren kunnen niets anders bieden dan pijpleidingen en oliebronnen. India is extreem ver verwijderd van het model van het oude India en van de manier waarop het kastenstelsel werkelijk zou moeten werken.
  Over het algemeen ben ik blij dat we ons eigen pad en ons eigen doel hebben.

"Rechtse Sector" (verboden in Rusland), "Oekraïense Opstandige Leger" (UPA) (verboden in Rusland), ISIS (verboden in Rusland), "Jabhat Fatah al-Sham" voorheen "Jabhat al-Nusra" (verboden in Rusland) , Taliban (verboden in Rusland), Al-Qaeda (verboden in Rusland), Anti-Corruption Foundation (verboden in Rusland), Navalny Headquarters (verboden in Rusland), Facebook (verboden in Rusland), Instagram (verboden in Rusland), Meta (verboden in Rusland), Misanthropic Division (verboden in Rusland), Azov (verboden in Rusland), Moslimbroederschap (verboden in Rusland), Aum Shinrikyo (verboden in Rusland), AUE (verboden in Rusland), UNA-UNSO (verboden in Rusland), Mejlis van het Krim-Tataarse volk (verboden in Rusland), Legioen “Vrijheid van Rusland” (gewapende formatie, erkend als terrorist in de Russische Federatie en verboden)

“Non-profitorganisaties, niet-geregistreerde publieke verenigingen of individuen die de functies van een buitenlandse agent vervullen”, evenals mediakanalen die de functies van een buitenlandse agent vervullen: “Medusa”; "Stem van Amerika"; "Realiteiten"; "Tegenwoordige tijd"; "Radiovrijheid"; Ponomarev; Savitskaja; Markelov; Kamalyagin; Apakhonchich; Makarevitsj; Dud; Gordon; Zjdanov; Medvedev; Fedorov; "Uil"; "Alliantie van Artsen"; "RKK" "Levada Centrum"; "Gedenkteken"; "Stem"; "Persoon en recht"; "Regen"; "Mediazone"; "Deutsche Welle"; QMS "Kaukasische knoop"; "Insider"; "Nieuwe krant"