Kaukasische oorlogen

72


150 jaar geleden vierde Rusland het einde van de lange Kaukasische oorlogen. Maar hun begin is anders gedateerd. Je kunt 1817, 1829 vinden of vermelden dat ze 'anderhalve eeuw' duurden. Er was niet echt een specifieke startdatum. In 1555 arriveerden ambassades van Kabardians en Grebensky Kozakken bij Ivan de Verschrikkelijke, "gaven de waarheid aan de hele aarde" - ze accepteerden het staatsburgerschap van Moskou. Rusland vestigde zich in de Kaukasus, bouwde forten: de stad Terek, de gevangenissen Sunzhensky en Koisinsky. Een deel van de Circassians en Dagestan-prinsen ging onder het gezag van de tsaar. Het burgerschap bleef nominaal, ze betaalden geen hulde, het tsaristische bestuur werd niet aan hen toegewezen. Maar Transkaukasië was verdeeld tussen Turkije en Perzië. Ze werden gealarmeerd, begonnen de hooglanders naar zich toe te trekken, ze tegen de Russen op te zetten. Er werden invallen gedaan, boogschutters en Kozakken maakten wederzijdse vluchten naar de bergen. Hordes Krim-Tataren, Nogays, Perzen rolden periodiek op.

Het bleek dat de forten en Kozakkennederzettingen waren afgeschermd van de Tataarse en Perzische aanvallen van de Tsjetsjenen. Tegen het begin van de achttiende eeuw. ze intensiveerden. De gouverneurs meldden: "Tsjetsjenen en Kumyks begonnen de steden aan te vallen, vee en paarden te verdrijven en mensen te boeien." En er waren slechts vierduizend Grebensky-kozakken, samen met hun vrouwen en kinderen. In 4 gingen 1717 van de beste Kozakken op een tragische expeditie naar Khiva, waar ze stierven. De Tsjetsjenen verdreven de overgebleven roeiers van de Sunzha en dwongen hen zich terug te trekken naar de linkeroever van de Terek.

In 1722 ondernam Peter I een veldtocht tegen de Kaspische Zee. Sommige bergheersers onderwierpen zich aan hem, anderen werden verslagen. Rusland onderwierp een deel van Azerbeidzjan, bouwde een fort van het Heilige Kruis in de Noord-Kaukasus. Russische garnizoenen waren gestationeerd in Derbent, Bakoe, Astara, Shamakhi. Maar ze raakten in een warboel van oorlogen. Er waren voortdurend botsingen met aanhangers van de Turken, Perzen, gewoon roversbendes. En malaria, dysenterie, pestepidemieën eisten veel meer slachtoffers dan veldslagen. In 1732 was keizerin Anna Ioannovna van mening dat het houden van de Transkaukasus alleen maar tot kosten en verliezen zou leiden. Er werd een overeenkomst getekend met Perzië, waarbij een grens langs de Terek werd ingesteld. Troepen uit Azerbeidzjan en Dagestan werden teruggetrokken, in plaats van het fort van het Heilige Kruis werd een nieuwe gebouwd - Kizlyar.

Men ging ervan uit dat er nu vrede zou heersen... Die was er niet! De bergbeklimmers zagen de terugtocht als een teken van zwakte. En ze stonden niet op ceremonie met de zwakken in de Kaukasus. De aanvallen regenden onophoudelijk. In 1741 spraken de Kizlyar-kozakken bijvoorbeeld de bisschop van Astrachan toe: "In het verleden, mijnheer, in 1740 vielen ze ons aan, lijfeigenen en wezen van de grote soeverein, de Busurman-Tataren, verbrandden de heilige kerk, namen van ons weg , lijfeigenen en wezen van de grote soeverein, priester Lavra, en veroorzaakte grote ondergang. De grote heer, Zijne Genade Hilarion van Astrachan en Terek, misschien wij ... leidde een nieuwe kerk in de naam van Nicholas de Wonderwerker om te bouwen en kwam naar ons toe, lijfeigenen en wezen van de grote soeverein, een andere priester voor Laurus ... ”

Er was nog een reden voor predatie. Rusland won opnieuw een oorlog met Turkije, en een van de clausules van het vredesverdrag van 1739 bepaalde: de Krim-Khanaat bevrijdt alle Russische slaven. En de Krim was de belangrijkste leverancier van "levende goederen" aan de markten van het Oosten! De prijzen voor slaven schoten omhoog en de blanke stammen gingen op jacht. De tsaristische regering beloofde verdedigingswerken op te bouwen. In 1762 werd het fort Mozdok gesticht, en vriendelijke Kabardiërs vestigden zich erin. In de daaropvolgende jaren werden 500 families van de Wolga-kozakken overgebracht naar de Terek, ze bouwden een aantal dorpen naast de steden van Grebensk. En vanaf de kant van de Kuban bedekte het Don-leger de grens.

Het resultaat van de volgende oorlog met de Turken, in 1774, was de opmars van Rusland naar de Kuban. De invallen stopten niet, in 1777 verscheen een speciaal artikel in de staatsbegroting: 2 roebel. zilver om christelijke gevangenen uit de hooglanders vrij te kopen. In 1778 werd A.V. benoemd tot commandant van het Kuban-korps. Soevorov. Hij kreeg de opdracht om langs de hele grens een versterkte linie te bouwen. Hij rapporteerde aan Potemkin: "Ik groef de Kuban van de Zwarte Zee naar de nabijheid van de Kaspische Zee, onder het dak van de hemel, slaagde erin in één grote post een netwerk van meerdere forten te vestigen, vergelijkbaar met die van Mozdok, niet met de slechtste smaak." Maar ook dat hielp niet! Al in de herfst van 1778 schreef Suvorov verontwaardigd: "De troepen, die tot ontspanning waren gekomen, begonnen te worden geplunderd - jammer om te zeggen - van de barbaren, die geen idee hebben van de militaire structuur!" Ja, de soldaten hadden dienst. Maar zodra ze gapen, werden ze "geplunderd" door de hooglanders en in gevangenschap gesleept.

Welnu, de Turken stuurden hun afgezanten om de Kaukasische volkeren te verenigen om tegen de Russen te vechten. De eerste prediker van de "heilige oorlog" verscheen, Sheikh Mansour. In 1790 landde het leger van Batal Pasha in de Kuban. Maar het werd aan gruzelementen geslagen en in 1791 bestormden onze troepen de hoofdbasis van Sheikh Mansur, het fort van Anapa. De wreedheid van deze operatie werd vergeleken met de aanval op Ismaël. In Anapa werd sjeik Mansur zelf ook gevangengenomen. Dienovereenkomstig verhoogde de Russische regering ook haar verdediging. Verschillende partijen van Don Kozakken werden hervestigd in de Kaukasus, en in juni 1792 verleende Catharina II land in de Kuban aan het Zwarte Zee-leger, de voormalige Kozakken. Ekaterinodar begon te worden gebouwd, 40 Zaporizhzhya kurens stichtten 40 dorpen: Plastunovskaya, Bryukhovetskaya, Kushchevskaya, Kislyakovskaya, Ivanovskaya, Krylovskaya en anderen.

In 1800 kwam Georgië onder het bewind van de Russische tsaar. De Perzische sjah was hier echter verontwaardigd over en ontketende een oorlog. Onze troepen in de Transkaukasus beschermden de Georgiërs en verdreven de vijanden. Maar ze waren eigenlijk afgesneden van hun thuisland door het massief van de Kaukasus. Sommige van de lokale volkeren werden oprechte vrienden en bondgenoten voor de Russen: Osseten, een deel van de Kabardiërs, Abchaziërs. Anderen werden met succes gebruikt door de Turken en Perzen. Alexander I merkte in zijn rescript op: "Tot mijn grote ongenoegen zie ik dat de predatie van de bergvolken langs de lijn enorm wordt geïntensiveerd en, in tegenstelling tot vroeger, gebeurt het onvergelijkbaar meer." En de plaatselijke chef, Knorring, rapporteerde aan de vorst: "Sinds mijn dienst als inspecteur van de Kaukasische lijn, ben ik het meest bezorgd over roofovervallen, vileine overvallen en ontvoeringen ...".

De rapporten bleven gierige lijnen over de tragedies van die tijd. Meer dan 30 inwoners werden afgeslacht in het dorp Bogoyavlensky... 200 mensen werden de bergen in gedreven vanuit het dorp Vorovskolesskaya... het dorp Kamennobrodskoye werd vernietigd, 100 mensen werden afgeslacht door de Tsjetsjenen in de kerk, 350 werden tot slaaf gemaakt. En in de Kuban raasden de Circassians. De mensen aan de Zwarte Zee die zich hier vestigden, leefden buitengewoon slecht, maar toch staken de hooglanders elke winter de Kuban op ijs over, beroofden ze, doodden ze en namen ze gevangen. Alleen wederzijdse hulp opgeslagen. Bij het eerste signaal van gevaar, een schot, een kreet, verlieten alle gevechtsklare Kozakken hun bedrijf, grepen wapen en haastte zich naar waar het slecht is. In januari 1810, bij het Olginsky-cordon, namen anderhalfhonderd Kozakken, geleid door kolonel Tikhovsky, de slag op van 8 Circassians. Ze vochten 4 uur lang. Toen de patronen op waren, schoten ze in een man-tegen-man gevecht. Yesaul Gadzhanov en 17 Kozakken maakten hun weg, allemaal gewond, de meesten stierven spoedig. Late hulp telde 500 vijandelijke lijken op het slagveld.

En de meest effectieve vorm van verdediging bleken vergeldingscampagnes te zijn. De hooglanders respecteerden kracht en moesten onthouden - voor elke overval zou vergelding volgen. Vooral in 1812 was het zwaar. De troepen vertrokken om het vaderland te verdedigen tegen Napoleon. Perzen, Tsjetsjenen, Circassiërs werden actiever. Kranten schreven niet over de veldslagen in de Kaukasus in die tijd, ze werden niet besproken in seculiere salons. Maar ze waren niet minder wreed, de wonden waren niet minder pijnlijk en de doden werden niet minder bitter gerouwd.Alleen met de inzet van alle krachten slaagden onze troepen en Kozakken erin om terug te vechten.

Na de nederlaag van de Fransen gingen extra troepen naar de Kaukasus en Suvorov's student Alexei Petrovich Yermolov werd opperbevelhebber. Hij waardeerde: halve maatregelen zullen niets bereiken, de Kaukasus moet worden veroverd. Hij schreef: “De Kaukasus is een enorm fort, verdedigd door een garnizoen van een half miljoen. We moeten het bestormen of de loopgraven innemen. Bestormen zal duur zijn. Dus laten we belegeren." Yermolov stelde vast: elke lijn moet worden beveiligd met bolwerken en wegen. De forten Groznaya, Vnepnaya, Stormy begonnen te worden gebouwd. Tussen hen werden open plekken gesneden, buitenposten opgezet. Het kwam niet zonder gevechten. Hoewel de verliezen klein waren, waren er weinig troepen in de Kaukasus, maar het waren geselecteerde, professionele jagers.

De voorgangers van Yermolov haalden de bergprinsen over om een ​​eed af te leggen in ruil voor officiers- en algemene rangen en hoge salarissen. Bij de gelegenheid beroofden en slachtten ze de Russen af, en zwoeren toen opnieuw en keerden dezelfde gelederen terug. Yermolov stopte met deze praktijk. Degenen die de eed schenden, begonnen op te hangen. De dorpen waar de aanvallen vandaan kwamen, trokken bestraffende razzia's aan. Maar de deuren bleven open voor vriendschap. Yermolov vormde detachementen van de Tsjetsjeense, Dagestan, Kabardische militie. Tegen het midden van de jaren 1820 leek de situatie zich te hebben gestabiliseerd. Maar behalve Turkije deden ook Groot-Brittannië en Frankrijk mee aan het aanzetten tot oorlog. Geld en wapens werden in grote hoeveelheden naar de hooglanders gestuurd. Imam Kazi-Mohammed verscheen en riep iedereen op tot "gazavat".

En het Russische "gevorderde publiek" koos in die tijd al de kant van de vijanden van zijn volk. De dames en heren van de hoofdstad lazen in de Engelse en Franse kranten over de 'gruweldaden van de Russen in de Kaukasus'. Niet hun familieleden werden vermoord, niet hun kinderen werden tot slaaf gemaakt. Ze lieten een verontwaardigd gehuil horen en beïnvloedden de koning. Yermolov werd verwijderd, de nieuwe regering kreeg de opdracht om "verlichting" te handelen. Hoewel het alle prestaties doorstreepte. Vreselijke berichten over afgebrande boerderijen en dorpen regenden weer. De Tsjetsjenen, geleid door Kazi-Mukhammed, verwoestten zelfs Kizlyar en dreven de bevolking de bergen in. Hier grepen ze in. In 1832 werd de imam belegerd in het dorp Gimry, Kazi-Muhammed en al zijn murids kwamen om. Slechts één overleefde - Shamil, die deed alsof hij dood was.

Hij werd een nieuwe leider, een getalenteerde organisator. Het laaide overal op - in de Kuban, in Kabarda, Tsjetsjenië, Dagestan. Rusland stuurde versterkingen, zette het Kaukasische korps in bij het leger. Maar dit leidde tot grote verliezen. Kogels vlogen zonder een misser in dikke kolommen. En waar Yermolov mee won, ontbrak - gepland en systematisch. Verspreide operaties werden nutteloos. "politiek" toegevoegd. Op 17 juni 1837 werd Shamil geblokkeerd in het dorp Tilitl. Hij gaf op. Hij legde een eed af, stuurde zijn zoon naar Rusland. En werd aan alle vier de kanten losgelaten! De zoon van Shamil ontmoette trouwens een uitstekende ontvangst in St. Petersburg, werd toegewezen aan een officiersschool. Maar zijn vader verzamelde troepen, de aanvallen werden hervat. Trouwens, de imam was geenszins een ongeïnteresseerde "vrijheidsstrijder", van alle hooglanders kreeg hij een vijfde van de buit, hij werd een van de rijkste mensen van zijn tijd. De Turkse sultan promoveerde hem tot de "generalissimo van de Kaukasus", en Engelse instructeurs handelden met hem mee.

Het Russische commando bouwde forten langs de kust van de Zwarte Zee om wapensmokkel te voorkomen. Elke stap werd met ongelooflijke moeite gegeven. In 1840 stroomden massa's Circassians de kustposten binnen. De garnizoenen van de forten Lazarevsky, Golovinsky, Velyaminovsky, Nikolaevsky werden gedood. In het Mikhailovsky-fort, toen bijna alle 500 verdedigers vielen, blies de gewone Arkhip Osipov een kruitmagazijn op. Hij werd de eerste Russische soldaat die permanent in de lijsten van de eenheid werd opgenomen. En Shamil, die een gemeenschappelijke taal had gevonden met de Dagestan-leider Hadji Murad, ging ook in het offensief op de oostelijke flank. In Dagestan stierven de garnizoenen of kwamen ze met moeite uit het beleg.

Maar geleidelijk aan werden er nieuwe briljante leiders naar voren geschoven. In de Kuban - generaals Grigory Khristoforovich Zass, Felix Antonovich Krukovsky, "vader" van het Zwarte Zee-leger Nikolai Stepanovich Zavodovsky. "Legende van de Terek" was Nikolai Ivanovich Sleptsov. De Kozakken waren dol op hem. Toen Sleptsov voor hen uit rende met een oproep: "Op het paard, volg mij, Sunzha", renden ze achter hem aan in het vuur en in het water. En de "Don-held" Yakov Petrovich Baklanov werd vooral beroemd. Hij bracht een echte speciale strijdmacht voort uit zijn Kozakken. Hij leerde sluipschutters schieten, de kunst van het verkennen en gebruikte raketbatterijen. Hij bedacht zijn eigen speciale banner, zwart, met een schedel en botten en het opschrift "Thee voor de opstanding van de doden en het leven van de toekomst. Amen". Het joeg vijanden angst aan. Niemand kon Baklanov verrassen, integendeel, hij viel zelf plotseling op het hoofd van de murids, ruïneerde de opstandige auls.

Halverwege de jaren 1840 werd de nieuwe opperbevelhebber M.S. Vorontsov keerde terug naar het "belegeringsplan" van Yermolov. Twee "extra" korpsen werden uit de Kaukasus teruggetrokken. De achtergebleven troepen kappen bossen en leggen wegen aan. Op basis van de bases in aanbouw werden de volgende stakingen uitgevoerd. Shamil werd steeds verder de bergen in gereden. In 1852, toen een open plek op de rivier werd uitgesneden. Michik, hij besloot een groot gevecht te geven. Enorme massa's cavalerie vielen op Baryatinsky's expeditie tussen Gonzal en Michik. Maar dat was precies wat bij de Russen paste! Aalscholvers arriveerden snel in het epicentrum van de strijd. Onderweg zette hij een raketbatterij in, regisseerde hij zelf installaties en stortte 18 raketten neer op menigten vijanden. En toen renden de Kozakken en dragonders, geleid door Baklanov, naar de aanval, gooiden het leger van Shamil omver, dreven en hakten. De overwinning was compleet.

De Krimoorlog gaf vijandige stammen uitstel. De beste Russische troepen werden overgebracht naar de Krim of Transkaukasië. En de Britten en de Fransen maakten samen met de Turken plannen: na de overwinning op de Russen een 'kalifaat' van Shamil in de Kaukasus stichten. Hulp stroomde in een brede stroom, de murids werden actiever. In november 1856 brak de bende van Kaplan Esizov het Stavropol-gebied binnen, slachtte de hele volwassen bevolking van de dorpen Konstantinovskoye en Kugulty af en nam de kinderen in slavernij. En toch is er al een keerpunt. Shamil leed een nederlaag. De hooglanders zijn de eindeloze oorlog en de wrede dictatuur van de imam beu. En het Russische commando vulde vakkundig militaire maatregelen aan met diplomatieke maatregelen. Het trok de hooglanders aan zijn zijde en verzette zich tegen de Sharia-wet die door Shamil was ingevoerd met het gewoonterecht van de Dagestanen en Tsjetsjenen.

Bijna heel Dagestan viel van hem af. Zelfs 'leider nummer twee' Hadji Murad, een onterecht geromantiseerde bandiet van Tolstoj, verspreidde zich naar de Russen. Hij realiseerde zich dat het naar gefrituurd eten rook. Hij legde Shamils ​​bases, wapendepots en opslagplaatsen voor financiën aan. Hoewel hij al snel stierf onder vreemde omstandigheden. Het einde van de Krimoorlog was een vonnis voor de Murids. De Britten en Fransen hadden ze alleen nodig zolang de plannen voor de verbrokkeling van Rusland werden uitgebroed. En de kolossale verliezen maakten het Westen nuchter. Niemand herinnerde zich Shamil en zijn soldaten op vredesconferenties. Voor Europa vertegenwoordigden ze nu alleen nog maar propagandawaarde. De steun is afgenomen. En voor degenen die de imam tot oorlog had verheven, werd het duidelijk dat er in de nabije toekomst niets te verwachten was van de westerse en Turkse bondgenoten.

Het laatste offensief tegen Shamil werd geleid door prins Alexander Ivanovich Baryatinsky en zijn assistent, luitenant-generaal Nikolai Ivanovich Evdokimov, de zoon van een eenvoudige soldaat en een Kozakkenvrouw, die zijn hele leven verbonden was geweest met de Kaukasus. Shamil werd teruggedreven naar de hooglanden. Tsjetsjeense en Dagestan auls, de een na de ander, werden verzoend. De imam werd boos en viel hen aan. Maar door dit te doen, veranderde hij de hooglanders in zijn natuurlijke vijanden. In 1858 veroverde Evdokimov Shatoi stormenderhand. Shamil zocht zijn toevlucht in Vedeno. Maar Evdokimov kwam ook hier, de aul werd gevangengenomen. Imam ging naar Avaria. Daar werd hij ingehaald door de expeditie van generaal Wrangel. Hij wist te ontsnappen naar het dorp Gunib, waar hij werd belegerd. Baryatinsky en Evdokimov kwamen hier aan. Ze boden aan zich over te geven onder de voorwaarden van gratis reizen naar Mekka. Shamil weigerde, bereidde zich voor op verdediging, dwong zelfs zijn vrouwen en schoondochters om stenen voor vestingwerken te dragen. Toen vielen de Russen aan, grepen de eerste verdedigingslinie. De omsingelde imam capituleerde na onderhandelingen. Op 8 september gaf Baryatinsky het bevel: "Shamil is genomen, gefeliciteerd aan het Kaukasische leger!"

De verovering van de westelijke Kaukasus werd geleid door Evdokimov. Dezelfde systematische aanval werd gelanceerd als tegen Shamil. In 1860 werd het verzet van de stammen langs de rivieren Ilya, Ubin, Shebsh, Afipsu onderdrukt. Er werden versterkte lijnen gebouwd, die de "niet-vreedzame" gebieden in een bijna gesloten ring omsloten. Pogingen om de constructie te hinderen liepen de aanvallers op grote verliezen uit. In 1862 trokken detachementen soldaten en Kozakken de Belaya, Kurzhdips en Pshekha op. Evdokimov hervestigde vreedzame Circassians op de vlakte. Ze waren niet onderworpen aan enige intimidatie. Integendeel, ze kregen alle mogelijke voordelen van het normale verloop van de economie, de handel met de Russen.

Op dat moment kwam er nog een andere factor om de hoek kijken. Turkije besloot om zijn eigen gelijkenis van de Kozakken, bashi-bazouks, te creëren. Vestig je op de Balkan onder onderworpen christenen om hen onderworpen te houden. En na de Krimoorlog, toen de hoop om door te breken naar de Kaukasus verdween, rijpte een project in Istanbul om Circassians en Abchaziërs naar bashi-bazouks te lokken. Er werden afgezanten naar hen gestuurd, die rekruteerden om naar Turkije te verhuizen. Ze werden verondersteld in het geheim te opereren. Maar Evdokimov, via zijn agenten, was zich hiervan terdege bewust. Hij bemoeide zich er echter niet mee, maar moedigde hem juist aan. De meest militante, onverzoenlijke overgeblevenen - nou, goed op weg! Russische posten knepen een oogje dicht als caravans naar de Turkse grens trokken of op schepen werden geladen, troepen werden opzij van hun route teruggetrokken.

In 1863 verving de broer van de tsaar, groothertog Michail Nikolajevitsj, Baryatinsky als opperbevelhebber. Hij kwam niet alleen om de lauweren te oogsten. Hij was ook een goede commandant. Maar zijn benoeming was een psychologische zet. De hooglanders kregen te verstaan ​​dat ze het nu niet konden weerstaan. En zich onderwerpen aan de broer van de koning was veel eervoller dan aan 'eenvoudige' generaals. De troepen gingen naar de laatste aanval. In januari 1864 onderdrukten ze het verzet van de Abadzekhs in de bovenloop van de Belaya en Laba, veroverden de Goytkh-pas. In februari dienden de Shapsugs in. En op 2 juni legde groothertog Mikhail Nikolayevich de eed af van de Abchaziërs in het Kbaada (Krasnaya Polyana)-kanaal dat de dag ervoor was afgelegd. Hij hield een plechtig overzicht van de troepen, vuurwerk donderde. Dit was het einde van de oorlog.

Al moet gezegd worden dat het Russische liberale publiek de veroveraars van de Kaukasus nog steeds verachtte. Weer opgeblazen om zich aan te passen aan de meningen van het Westen. Helden werden uitgescholden. Evdokimov, die in Sint-Petersburg aankwam om onderscheidingen in ontvangst te nemen, werd tegengewerkt door de beau monde van de hoofdstad. Hij was niet uitgenodigd om te bezoeken, ze verlieten de recepties waar hij verscheen. Dit stoorde de generaal echter niet, hij zei dat het niet hun familieleden waren die werden afgeslacht door bergrovers. Maar toen Evdokimov in Stavropol aankwam, organiseerden de inwoners een triomfbijeenkomst voor hem, stroomden van jong naar oud, overladen met bloemen. Nou, ze waren te begrijpen. Het zwaard van Damocles van constant gevaar dat over deze delen hing, is verdwenen. Het zuiden van het land kreeg eindelijk de kans voor vreedzame ontwikkeling ...
Onze nieuwskanalen

Schrijf je in en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de belangrijkste evenementen van de dag.

72 opmerkingen
informatie
Beste lezer, om commentaar op een publicatie achter te laten, moet u: inloggen.
 1. +2
  Juni 13 2014
  Er is maar één conclusie .. Het Westen .. streefde voortdurend naar de verbrokkeling van Rusland ..
  1. +3
   Juni 13 2014
   En, indien mogelijk, bij volmacht, en toen het absoluut onmogelijk was, parelden ze zelf tot het uiterste. Ze moeten waarschijnlijk volledig "ontvet" en "ontvolkt" worden, alleen dan zullen ze niet meer gedragen worden door de "westerse manier van leven".
 2. -1
  Juni 13 2014
  Er is meer dan een eeuw verstreken, maar er is niets veranderd, wauw, ik kan ze geen blanken noemen, zoals het nu gebruikelijk is, zoals ze waren en zijn gebleven, ze zijn nog steeds corrupt, ze hebben geen eer! Nu worden er betalingen gedaan aan de Kaukasus, en als ze opraken, zal Kadyrov dan ophouden Poetins infanterist te zijn en opnieuw een oorlog met Rusland beginnen? Zoals ze allemaal bandieten en barbaren waren, zo bleven ze! Ze zijn nog steeds bang voor macht, ze vechten niet één op één, ze steken hun tong in... en zwijgen! Dat wil zeggen, uit het bovenstaande volgt dat h .... je kunt ofwel winnen (maar vroeg of laat zullen ze hun hoofd opsteken om te winnen, het woord vernietigen is hier meer geschikt!!!), of kopen, maar is deze aankoop niet te duur ?! Niet de Kaukasus, het eeuwige kruis van Rusland, maar bandieten die zichzelf blanken noemen, maar in feite h....mi zijn, dat is een echt kruis! De enige verkeerde beslissing van onze voorouders was dat het niet nodig was om met hen te onderhandelen, maar om ze met dezelfde munt te betalen, om ze te vernietigen zoals ze ons deden!
  PS Denk niet dat ik een fascist ben, maar ik kan gewoon niet degenen behandelen die al zoveel eeuwen de ergste vijand van ons volk zijn en dat nog steeds zijn, lezginka en schoten in de heldenstad Moskou, dit is niet hun gewoonte, dit is een uitdaging voor alle RUSSISCHE mensen!
  1. +4
   Juni 13 2014
   Afosha, je hebt het afgewezen, je hele post is complete onzin. En het feit dat blanken niet één op één vechten - glimlachte.
 3. avilon
  +2
  Juni 13 2014
  ! Enorm tijdsinterval en slechts 3 regels.
  volledige onwetendheid van het materiaal B scheurde stukjes geschiedenis van geopolitieke schalen tot "gevechten" of botsingen van binnenlandse aard ".
  een enorm verzoek aan de auteur dan om de onmetelijkheid te omarmen zou "specifiek zijn van de Kaukasische oorlogen"
 4. 0
  Juni 13 2014
  Citaat: Prapor Afonya
  Er is meer dan een eeuw verstreken, maar er is niets veranderd, wauw, ik kan ze geen blanken noemen, zoals het nu gebruikelijk is, zoals ze waren en zijn gebleven, ze zijn nog steeds corrupt, ze hebben geen eer! Nu worden er betalingen gedaan aan de Kaukasus, en als ze opraken, zal Kadyrov dan ophouden Poetins infanterist te zijn en opnieuw een oorlog met Rusland beginnen? Zoals ze allemaal bandieten en barbaren waren, zo bleven ze! Ze zijn nog steeds bang voor macht, ze vechten niet één op één, ze steken hun tong in... en zwijgen!

  Een andere beledigde sprak.
 5. -2
  Juni 13 2014
  Auto toonde een eenzijdige en soms subjectieve kijk op de Russisch-Kaukasische oorlogen. Artikel - min
  1. dmb
   +4
   Juni 13 2014
   Voor het grootste deel sta ik sceptisch tegenover de geschriften van Shambarov, maar als u het niet eens bent met het artikel, is het de moeite waard om tegenargumenten te geven met verwijzingen naar serieuze bronnen.
   1. 0
    Juni 13 2014
    Met plezier zal ik geven, maar verduidelijk eerst wat u voor "serieuze bronnen" neemt? Alleen de werken van Russische historici?
    1. dmb
     +2
     Juni 13 2014
     Helemaal niet, want Shambarov en Zykov, die vaak op de site werken, en Svanidze, en een heleboel ander gespuis, omvatten zichzelf ook als zodanig. Alleen als buitenlandse historici de geschiedenis behandelen zoals hierboven vermeld, dan kun je ze ook niet serieus noemen. Overigens beschouw ik dit artikel van Shambarov niet eens als een subjectieve presentatie van de geschiedenis, maar je hebt het beoordeeld en je wilt het onderbouwen. om niet als dezelfde Shabarov te zijn.
     1. 0
      Juni 14 2014
      Sorry, gisteren kwamen mijn handen niet bij de computer))) Nu, als je genoeg geduld hebt, een blik op de Kaukasische oorlogen van de andere kant.
      http://www.rulit.net/books/imam-shamil-read-40623-1.html
      1. dmb
       +2
       Juni 14 2014
       Zoals je terecht opmerkte, het uitzicht vanaf de andere kant. En helaas, het is ook subjectief, zoals de mening van Shambarov. Het boek is een verzameling van legendes verweven met bekende historische feiten, en weerspiegelt weinig van het echte verhaal. Om te bedenken dat de theocratische staat de kroon van vrijheid is, niet om jezelf te respecteren, om de mythologische Jason de schuld te geven van de gewoonte van bruidontvoering, dit is niet eens een grap. Welnu, we laten alle soorten "grappen" van de auteur, zoals de verkoop van vrije Tsjetsjenen in slavernij door verraderlijke veroveraars, alleen gebaseerd op zijn wilde verbeeldingskracht. Maar de slavernij van gevangenen die tijdens de invallen zijn gevangengenomen, is een bekend feit, zelfs vandaag de dag reëel. Met alle subjectiviteit kan de auteur geenszins objectieve dingen weerleggen. De veroveraars van de Kaukasus deden geen inbreuk op het geloof, maakten geen slaven, stikten niet in belastingen zoals lokale feodale heren dat deden, verlaagden het niveau van burgeroorlog in de multinationale Kaukasus. Ze brachten kennis naar de Kaukasus, die niet alleen in de studie van de Koran zit. Zoiets. Klaar om de dialoog voort te zetten.
       1. -1
        Juni 14 2014
        Weet je, als inwoner van (voor) de Kaukasus kan ik een lange discussie met je hebben over dit onderwerp, maar ik zie er het nut niet van in. We zullen hoe dan ook onze kijk op deze historische gebeurtenissen niet veranderen. Als je objectief kijkt, dan ligt de waarheid, zoals altijd, ergens in het midden, je moet gewoon tussen de regels door lezen. Als we het volledig vereenvoudigen, bouwde Rusland zijn rijk op, zonder het grondgebied van de Kaukasus zou het rijk inferieur zijn. Dat is allemaal gesponnen, en soms nog steeds voelbaar.
        1. dmb
         +1
         Juni 14 2014
         Ik heb de opbouw van een rijk door Rusland eigenlijk niet betwist. Het hele probleem is in de vorm van constructie. Mee eens dat het iets anders was dan de bouw van de Britten en zelfs Oostenrijkers. Gedeeltelijk zijn de methoden vergelijkbaar met de Duitse, maar er is eigenlijk één natie, de Duitsers. Ik begrijp uw bericht over de Transkaukasus, maar het is nog minder homogeen dan de Noord-Kaukasus. Ben het ermee eens dat noch de Georgiërs noch de Armeniërs van Rusland hoefden te veroveren, vroegen ze zelf. Wat betreft de vorstendommen op het grondgebied van het huidige Azerbeidzjan, die in vazalafhankelijkheid waren van Perzië, dit is een historisch feit, hoe het ook iemands nationale identiteit beïnvloedt. En dit feit laat zich soms echt voelen. De betrekkingen van Azerbeidzjan met Iran zijn meer waardeloos dan vriendschappelijk.
         1. +1
          Juni 15 2014
          Wat de methoden ook zijn om rijken op te bouwen, de methoden om land met geweld te annexeren, de vernietiging van de recalcitranten, omkoping of intimidatie van de elite, plus een geleidelijke taalkundige en culturele assimilatie die zich tientallen jaren of zelfs meer uitstrekt, overheersen. Dit alles was en is in de Kaukasus.
    2. 0
     Juni 13 2014
     416D "Met genoegen citeer ik, maar verduidelijk eerst wat u voor "serieuze bronnen" aanziet? Alleen de werken van Russische historici?"
     Klaar om te luisteren.)))) Ben je gereïncarneerd? Ik herinner me dat er een Azerbeidzjaans op de site stond met een vergelijkbare bijnaam. Als jij dit bent, leuk je te ontmoeten.
     1. 0
      Juni 14 2014
      Goedemorgen, ik had gisteravond geen tijd om te antwoorden. Nee, dit is geen reïncarnatie, ik ben nieuw op deze site
      1. 0
       Juni 14 2014
       416D "Goedemorgen, gisteravond geen tijd gehad om te antwoorden. Nee, het is geen reïncarnatie, ik ben nieuw op deze site."
       Bedankt voor het antwoord.
 6. +4
  Juni 13 2014
  Citaat: Prapor Afonya

  PS Denk niet dat ik een fascist ben!
  lachend
 7. +2
  Juni 13 2014
  "De Tsjetsjenen, geleid door Kazi-Mukhammed, hebben Kizlyar zelfs geruïneerd en de bevolking de bergen in gedreven." (c)
  "Slechts één werd gered - Shamil, die deed alsof hij dood was." (C)
  "Op 17 juni 1837 werd Shamil in het dorp Tilitl geblokkeerd. Hij gaf zich over. Hij zwoer een eed, stuurde zijn zoon naar Rusland. En hij werd aan alle vier de kanten vrijgelaten!" (c)
  voelen voelen voelen lol lol lol
  Zoals ze zeggen, ik verlies gewicht lachend lachend lachend

  En Afonya is niet verantwoordelijk voor zijn mening als hij zijn mening uit dergelijke bronnen put. bullebak
  1. +2
   Juni 13 2014
   /Asadali/ Je hebt helemaal gelijk!
 8. -2
  Juni 13 2014
  Citaat: RuslanNN
  Citaat: Prapor Afonya
  Er is meer dan een eeuw verstreken, maar er is niets veranderd, wauw, ik kan ze geen blanken noemen, zoals het nu gebruikelijk is, zoals ze waren en zijn gebleven, ze zijn nog steeds corrupt, ze hebben geen eer! Nu worden er betalingen gedaan aan de Kaukasus, en als ze opraken, zal Kadyrov dan ophouden Poetins infanterist te zijn en opnieuw een oorlog met Rusland beginnen? Zoals ze allemaal bandieten en barbaren waren, zo bleven ze! Ze zijn nog steeds bang voor macht, ze vechten niet één op één, ze steken hun tong in... en zwijgen!

  Een andere beledigde sprak.

  Beledigd, schaapskinderen, ik zou helemaal niet over u stotteren als ik u niet zou zien, in Moeder Rusland, bent u te zwak om een ​​RUSSISCH te beledigen, en wij zijn te nobel om u met een vuile bezem te vegen! En wat 416 a.z.e.r. schreef over één op één, ga je niet één voor één, harige waaghalzen!
  1. -2
   Juni 13 2014
   Afoshka, waarom schakel je over op beledigingen? Geen geldige argumenten? Je kunt ook geen Russisch zien - meestal namens Russen, schreeuwt "dgugie" zo agressief.
 9. -4
  Juni 13 2014
  citaat: "In januari 1810, bij het Olginsky-cordon, namen anderhalfhonderd Kozakken, geleid door kolonel Tikhovsky, de slag van 8 Circassians. Ze vochten 4 uur lang. -handgevecht."

  Dit zijn de fabels van de kinderen moe lachend fictie is direct, als je luistert naar serieuze gerespecteerde historici, en niet naar zo'n andere vysser als dit artikel in de stijl van Somsonov, dan waren er altijd meer Kozakken dan Kaukasiërs, in een gelijke strijd versloegen de Kozakken nooit Kaukasiërs, je weet hoeveel troepen die Yermolov had toen hij naar de belegerde Gunib ging, het aantal van zijn troepen was evenredig met het aantal van bijna het hele Tsjetsjeense volk, zoals dit, in een gelijke strijd waren er geen blanken en er zijn geen gelijken, het is dit feit dat maakt sommigen woedend, ik respecteer zowel blanken als alle volkeren van dit land gelijk, maar ik mag niet!
  1. +3
   Juni 13 2014
   Citaat van prishelec
   er waren altijd meer Kozakken dan Kaukasiërs,

   Ik weet niet over wat voor "serieuze en gerespecteerde historici" u schrijft, maar in de oostelijke Kaukasus zijn er altijd vele malen minder kozakken geweest dan hooglanders. Het Terek-leger bracht, zelfs in WOI, 60 jaar na het einde van de Kaukasische oorlog, met volledige mobilisatie tegen 1917, ongeveer 18 duizend strijdende en niet-strijdende Kozakken op, inclusief officieren en militaire functionarissen. Al met al, en niets meer.
   De bergbevolking was, ondanks grote emigraties naar Turkije in de 19e eeuw, talrijker.
   In de westelijke Kaukasus is het enigszins anders, maar zelfs daar begon de massale migratie van Kozakken (voornamelijk uit Oekraïne - Donau, Bug, Azov, Yekaterinoslav, Poltava, Chernigov Kozakken) in de 40-50s van de 19e eeuw, vóór de Krim Oorlog, evenals een massale uittocht van Circassians naar Turkije. Voordien was het machtsevenwicht in het voordeel van de inboorlingen, en aanzienlijk.
   Ik zal hieraan toevoegen dat aan het begin van de 20e eeuw in de regio Terek, Russen (inclusief niet-Kozakken) goed waren voor 29%
   Ook jij moet voorzichtig zijn met de feiten, want je houdt niet van sprookjes.
   1. -2
    Juni 13 2014
    /Zuur/

    Ik zeg dat er meer Kozakken in gevechten waren, je begrijpt in de strijd, nou ja, minder dan alle Kaukasiërs op de plaats die toen werd ingenomen, dat waren ze natuurlijk, anders zou het vreemd zijn! .. maar in de strijd waren ze altijd in de minderheid , verhalen zoals in het voorbeeld (150 Kozakken tegen 8000 Circassians) dit zijn over het algemeen sprookjes, dit gebeurt alleen in een tekenfilm))) dit zijn slechts fictieve fabels, dat is alles!
    1. +1
     Juni 13 2014
     prishelec "voorbeeld (150 Kozakken tegen 8000 Circassians) dit zijn over het algemeen sprookjes, dit gebeurt alleen in een tekenfilm))) dit zijn slechts fictieve fabels, dat is alles!"
     De gemakkelijkste manier om alles uit te leggen is fictie. Arkhip Osipov is ook een uitvinding?)))
     1. +1
      Juni 13 2014
      /Nagaybak/

      De uitvindingen van de auteur, ja, hij maakte niet alleen een beetje een fout (maar in feite waren er 50 Kozakken en 50 Circassians), dus laten we het oplossen, zal het werken?)). Toen ik dit voor het eerst las, viel ik bijna van mijn stoel van het lachen. lachend .
  2. +1
   Juni 13 2014
   Citaat van prishelec
   je weet hoeveel troepen Yermolov had toen hij naar de belegerde Gunib ging, het aantal van zijn troepen was evenredig met het aantal van bijna het hele Tsjetsjeense volk

   In de hele Kaukasus, van de Zwarte tot de Kaspische Zee, het Aparte Kaukasische Korps (19e en 20e Infanteriedivisie), Don Kozakkenregimenten (15e, 17e, 30e, 35e, 38e, 39e), plus lokale Kozakken en militaire kolonisten. Een deel van de regimenten van het korps was gestationeerd in Georgië. Regimenten uit binnen-Rusland werden soms 3-5 jaar bij het korps gedetacheerd.
   16 duizend Russische soldaten, Kozakken en officieren namen deel aan de campagne tegen Gunib.
   Citaat van prishelec
   je weet hoeveel troepen Yermolov had toen hij naar het belegerde Gunib . ging

   Op het moment van de verovering van Gunib was generaal Yermolov al meer dan 30 jaar met pensioen. Baryatinsky voerde daar het bevel. Leer geschiedenis.
   1. +3
    Juni 13 2014
    /Zuur/

    Hier heb ik natuurlijk door elkaar gehaald toen ik Gunib innam, beval A.I. Baryatinsky, maar alles klopt aan de troepen, ze overtroffen de soldaten van Shamil tientallen keren!
    1. +3
     Juni 13 2014
     prishelec "Hier heb ik me natuurlijk vergist bij het innemen van Gunib, voerde A.I. Baryatinsky het bevel, maar alles klopt aan de troepen, ze waren tientallen keren groter dan de soldaten van Shamil!"
     Er waren echt niet veel Russische troepen in de Kaukasische oorlog, zoals bij de verovering van Centraal-Azië. Ik ga niet naar binnen. De figuren zijn bekend, geuit, zelfs de kinderen zitten in de koers. Dit is wat ik zou willen zeggen... Hooglanders spraken ook aan de kant van Rusland. Omdat er in alle bergvolken, laten we zeggen, Russische feesten waren. Als de volkeren van de Kaukasus zich zonder uitzondering verzetten tegen het Russische rijk. De oorlog zou veel langer hebben geduurd.
  3. 0
   Juni 13 2014
   Hallo, officiersdochter! Je bent trouwens niet erg overtuigend! Hier is mijn overgrootvader, bijvoorbeeld, geserveerd in 13 L.-Gr. Erivan E.V. Regiment, en IK WEET ZEKER DAT JOUW SHIT EEN CRAP IS!
  4. 0
   Juni 13 2014
   prishelec" Yermolov's troepen toen hij naar de belegerde Gunib ging, was het aantal van zijn troepen evenredig met het aantal van bijna het hele Tsjetsjeense volk, zoals dit, in een gelijke strijd waren er geen blanken en er zijn geen gelijken, het is dit feit dat maakt sommigen woedend, ik respecteer zowel blanken als alle volkeren dit land is hetzelfde, maar ik hou niet van sprookjes!”
   Heb je het serieus over Tsjetsjenen in Gunib? Voor mij waren er vooral Avaren.)))
   1. 0
    Juni 13 2014
    /Nagaybak/

    En voor mij waren er Avaren en Tsjetsjenen, maar de Tsjetsjenen waren de meest toegewijde krijgers van Shamil!
    1. +3
     Juni 13 2014
     maar alles is waar over de troepen, ze overtroffen de soldaten van Shamil tientallen keren!

     Echt waar??? In tientallen?
     Waarom niet honderden? Lie zo liegen - op een grote manier. Zelfs Goebbels leerde dit.
     Als er zo'n voordeel was, zou de oorlog in twee jaar zijn beëindigd. En nog sneller.
     Waar zullen deze "tientallen keren" vandaan komen? Heeft het hele Russische leger daar gevochten? Alleen het Aparte Kaukasische Korps vocht, een van de 11 korpsen van het toenmalige leger.
     Bovendien waren veel van zijn delen in Georgië, ook aan de Perzische en Turkse grens.
     Aan het begin van de jaren veertig was het aantal troepen dat opereerde tegen de hooglanders niet groter dan 40 duizend (inclusief de Kozakken). Ter vergelijking: in 100-1848 werd hetzelfde aantal troepen naar Hongarije gestuurd tegen lokale rebellen.
     1830 duizend werden gestuurd om de Poolse opstand in 90 te onderdrukken. In 1828 werden er meer dan 200 duizend tegen de Turken gestuurd.
     --------
     Rusland heeft de Kaukasische oorlog lang als een minder belangrijke beschouwd.
     Pas in de jaren vijftig werd het aantal troepen in de Kaukasus verhoogd tot 50 duizend, waardoor de oorlog vrij snel en zonder problemen kon worden beëindigd. Ondanks het feit dat er tegelijkertijd een oorlog was met de Anglo-Frans-Turkse coalitie, veel ernstiger en bloediger dan de Kaukasische oorlog. Delen van het Kaukasische korps vochten tegelijkertijd met de Turken en de hooglanders, op twee fronten.
     1. +1
      Juni 13 2014
      /Zuur/

      Het feit is dat het hele Tsjetsjeense volk ook niet vocht, wat op dat moment niet eens honderdduizend bereikte!
      1. 0
       Juni 14 2014
       prishelec "Feit is dat het hele Tsjetsjeense volk ook niet vocht, wat op dat moment niet eens honderdduizend bereikte!"
       Tsjetsjenen vochten zowel voor als tegen Rusland. Net als andere blanke volkeren. Sommigen steunden, sommigen waren tegen. Alles was niet duidelijk.
    2. 0
     Juni 14 2014
     prishelec "En voor mij waren er zowel Avaren als Tsjetsjenen, maar de Tsjetsjenen waren de meest toegewijde krijgers van Shamil!"
     Natuurlijk!))) Loyaliteit is het sterke punt van de Tsjetsjenen.))) Ze waren ook toegewijd aan de Russische tsaar.)))
     "Op 26 oktober vertrok de commandant van het 43e Jaeger-regiment, luitenant-kolonel Sarochan, met een detachement van 700 infanterie, een klein aantal Kozakken, Tsjetsjeense cavalerie en 6 artilleriekanonnen vanuit het fort van Grozny om te voorkomen dat de verontwaardigde Tsjetsjenen van voet aan de grond te krijgen in Khan-Kala, waar ze met groot werk begonnen. Ze ontmoetten, onder meer dan 4 duizend mensen, onze troepen, vernietigden ONZE Tsjetsjeense cavalerie en vermengden de Kozakken, en dit succes van hen was de oorzaak van hun gevoelige schade, omdat ze brutaal het plein van onze infanterie hadden benaderd, werden ze onderworpen aan busschoten. ")))
     p.416 Aantekeningen door A.P. Ermolova 1798-1826 Moskou "High School" 1991.
  5. 0
   Juni 15 2014
   Laten we veronderstellen. En in een ongelijke strijd? Bijvoorbeeld 6e bedrijf?
 10. +2
  Juni 13 2014
  Shabarov in zijn rol. Hij nam bekende feiten, zette ze op papier en noemde het "historisch onderzoek", en zelf een "historicus".
  Ik zal geen commentaar geven op de inhoud van het artikel, er staat niets nieuws in. Het lijkt erop dat hij bijna alles correct schrijft, maar hij presenteert het alsof hij uit zichzelf komt, maar in feite vertelt hij andermans onderzoek, zelfs zonder verwijzing naar de bron.
  Ik zal alleen dat zeggen GESCHIEDENIS - dit is iemand die bijdraagt ​​aan de historische wetenschap door het publiceren van nieuwe feiten, het analyseren van oude feiten, significante en significante conclusies uit deze analyse, het naar voren brengen en onderbouwen van nieuwe versies en hypothesen. Je kunt door heel Shambarov kijken en je zult niets vinden, zelfs niet in de buurt. Toch zijn er genoeg mensen die hem een ​​"historicus" willen noemen.
  Heb connecties bij uitgeverijen van boeken, kan duidelijk uitdrukken bekende feiten - wil geen historicus zijn.
 11. +1
  Juni 13 2014
  Citaat van Asadali
  "De Tsjetsjenen, geleid door Kazi-Mukhammed, hebben Kizlyar zelfs geruïneerd en de bevolking de bergen in gedreven." (c)
  "Slechts één werd gered - Shamil, die deed alsof hij dood was." (C)
  "Op 17 juni 1837 werd Shamil in het dorp Tilitl geblokkeerd. Hij gaf zich over. Hij zwoer een eed, stuurde zijn zoon naar Rusland. En hij werd aan alle vier de kanten vrijgelaten!" (c)
  voelen voelen voelen lol lol lol
  Zoals ze zeggen, ik verlies gewicht lachend lachend lachend

  En Afonya is niet verantwoordelijk voor zijn mening als hij zijn mening uit dergelijke bronnen put. bullebak

  Ik put mijn mening niet uit de geschiedenis, vooral omdat de draad al lang verloren had kunnen gaan! En van de gebeurtenissen van recent en lopend tot op de dag van vandaag, namelijk:
  begin jaren 90 werd de Russische (Slavische) bevolking van Tsjetsjenië bijna volledig vernietigd, werden Russen vermoord, afgeslacht, toen ze probeerden te vertrekken werden ze begeleid met posters "Russen gaan niet weg, we hebben slaven en prostituees nodig!", waarna er brak een oorlog uit, waarin aanzienlijke wreedheden werden begaan tegen Russische soldaten, de oorlog was 10 jaar geleden, wat, de Russen moeten het nu al vergeten?, is elke Tsjetsjeen een vriend en broer van een Rus? Maar het Russische leger marcheerde door de Kaukasus, ondanks de bureaucratische invloed werd veel van dit vuil vernietigd!!!
  Ik vertrouw ook op de rapporten van het ministerie van Binnenlandse Zaken over het eerste kwartaal van 2014, waar misdaden in Centraal-Rusland, door personen van blanke (zogenaamde) nationaliteit en Aziaten uit het nabije buitenland, met 30 procent zijn toegenomen, en dit zijn moorden, verkrachtingen en overvallen.
  Is dit niet genoeg voor mijn functie? Als ik vrede in mijn land wil, ben ik dan een fascist? En om eerlijk te zijn, ik geef geen moer om de mening van mijn vijanden, het zijn vijanden, dus ze haten me! lachend
  1. +3
   Juni 13 2014
   Ik ben het met je eens, door zulke "toleranten" komt het voor dat een Rus een nazi is in zijn thuisland als hij een Kazachse dumpt. En als omgekeerd, dan het dagelijkse leven. En al deze parvenu's zijn min, als ze dat denken, dan zullen diezelfde "vrienden" binnenkort een stokje voor hen steken ... Begrijp, er zijn nerds in alle landen, maar je moet thuis je eigen gewoonten creëren en respecteren de gastheren waar je kwam. En de Kaukasus werd over het algemeen veroverd vanwege het feit dat invallen op Rusland zooo tastbaar en pijnlijk voor de mensen waren. Zoals ze zeggen, hebben de Russen het doorstaan, ingespannen, en dus liepen ze door alle groene heuvels ... Zodat de jacht zou verdwijnen ... Het enige negatieve, de Russische krijger is een nobele krijger, en deze ,,,, ki altijd in de rug geschoten!!!
   1. avilon
    +1
    Juni 13 2014
    En de Kaukasus werd over het algemeen veroverd vanwege het feit dat invallen op Rusland zooo tastbaar en pijnlijk voor de mensen waren.

    Chukchi Eskimo's en andere volkeren hebben waarschijnlijk ook om deze reden veroverd?))
   2. De opmerking is verwijderd.
   3. +2
    Juni 13 2014
    Er klopt niets in dit artikel, behalve de feiten van het begin en het einde van de oorlog.
    Dit is hoe het Oekraïense leger nu zijn verliezen verbergt en de verliezen van de milities vergroot, dit is altijd het geval geweest in de Kaukasische oorlog en de 1e en 2e Tsjetsjeense gebeurtenissen.
    Hoewel ik het hier ook niet helemaal mee eens ben, geeft het toch enige duidelijkheid, kijk - deze video behandelt slechts enkele van de gebeurtenissen die in het artikel worden vermeld:

    Er zijn andere soortgelijke video's.
   4. +3
    Juni 13 2014
    "En de Kaukasus werd over het algemeen veroverd vanwege het feit dat er invallen werden gedaan op Rusland" (c) lol En dus zeggen historici dat ze de Kaukasus aanvielen vanwege het feit dat er geen orthodoxe Georgiërs waren - hiermee ben ik het ermee eens dat onze grootvaders daar invallen deden. bullebak Hoewel dit slechts een excuus was. Of bij jou als en wanneer het gunstig is.
  2. +4
   Juni 13 2014
   Afonya is hier rond de jaren 90 niet nodig. Als nu iedereen iedereen begint te porren, zullen we nooit vrede hebben - dit is het eerste.
   Ten tweede, waarom zou u u dan niet vertellen waarom de 1e Tsjetsjeense oorlog begon, hoe de heersers en oligarchen zich gedroegen, die hiervan profiteerden.
   Ten derde, waarom praat je dan niet over 99, toen in Dagestan de zogenaamde Russen vanuit helikopters en aanvalsvliegtuigen op hun eigen soldaten schoten en hoe onze schoolkinderen en grootmoeders Russische soldaten onder vuur trokken en hielpen (soldaten gaven tips over bandieten , maar schoten hun eigen).
   Je kunt je dus veel dingen herinneren, maar is het nodig? U hebt het over toleristen, wie zullen dan de Tsjetsjenen zijn die zichzelf dwingen de 1e en 2e Tsjetsjeense gebeurtenis te vergeten.
   Met betrekking tot de misdaden die door blanken zijn begaan, moet straf onvermijdelijk zijn en kijk naar dit artikel en trek de juiste conclusies waarom dit gebeurt:
   http://kavkazpress.ru/archives/35832
   http://kavkazpress.ru/archives/48970
 12. +2
  Juni 13 2014
  Er ontbreekt te veel aan het artikel, zo'n lange periode om zo'n klein artikel te behandelen is niet serieus! Algemene geschiedenis. En het is onaangenaam dat nationaal chauvinisme zich manifesteert! Kameraden, laten we elkaar respecteren! En hoe is het op zijn minst onwaardig!
 13. -1
  Juni 13 2014
  Er verscheen tenminste iets adequaats, hoewel kort vermeld.
  En dan woorden over niets, banden.
 14. +2
  Juni 13 2014
  De hooglanders zijn de glorieuze overwinningen van de Russische soldaat vergeten!Het geheugen is zwak of de hunkering naar geld is sterk.
 15. +2
  Juni 13 2014
  Citaat van Resident007
  Ik ben het met je eens, door zulke "toleranten" komt het voor dat een Rus een nazi is in zijn thuisland als hij een Kazachse dumpt. En als omgekeerd, dan het dagelijkse leven. En al deze parvenu's zijn min, als ze dat denken, dan zullen diezelfde "vrienden" binnenkort een stokje voor hen steken ... Begrijp, er zijn nerds in alle landen, maar je moet thuis je eigen gewoonten creëren en respecteren de gastheren waar je kwam. En de Kaukasus werd over het algemeen veroverd vanwege het feit dat invallen op Rusland zooo tastbaar en pijnlijk voor de mensen waren. Zoals ze zeggen, hebben de Russen het doorstaan, ingespannen, en dus liepen ze door alle groene heuvels ... Zodat de jacht zou verdwijnen ... Het enige negatieve, de Russische krijger is een nobele krijger, en deze ,,,, ki altijd in de rug geschoten!!!

  Bedankt, anders dacht ik dat op de Russische, ik zou zelfs zeggen RUSSISCHE patriottische site, alleen mensen zitten! Het lijkt erop dat die Russen die minus mij leven in een ander Rusland!
  1. 0
   Juni 13 2014
   Prapor Afonya "Het lijkt erop dat die Russen die minus mij leven in een ander Rusland!"
   Denk je dat de Russen je hebben gedownvote?
  2. 0
   Juni 13 2014
   /Prapor+Afonya/

   Als je Kaukasiërs h..mi noemt, dan sta ik mezelf toe je hr.shka te noemen, en stop hier te gillen als een vuilnisvarken, we zien allemaal bandieten van alle strepen in alle regio's en onder alle volkeren, dus wiens koe zou loeien !
 16. +4
  Juni 13 2014
  Het is min of meer aannemelijk geschreven in het boek van Shapi Kaziev "Imam Shamil", er is een goede bibliografie en het is correcter geschreven in het boek van Sheikh Muhammad Tahir al-Karahi.

  Biografie van Mohammed-Tahir van Karach (1809-1882)

  Muhammad-Tahir, de zoon van Khuchalava al-Tsulda al-Karahi, werd in 1809 geboren in het dorp Tsulda van de Karakh-gemeenschap (nu het district Charodinsky). Historici schrijven dat zijn echte naam Mahamatilav was, en Imam Shamil gaf hem de naam Muhammad-Tahir. Onder deze naam is hij bekend bij de hele moslimwereld en Rusland.

  In de eerste helft van de 1850e eeuw ontving hij een briljante islamitische opleiding, zoals alle Mutaalim, studeerde bij Kurban-Mohammad van Korod, Mustafa van Angid, Hadjidibir van Gunukh, Muhammadamin van Gidatl en andere theologen. Verwierf erkende kennis van islamitisch recht, tafsir, hadith, Arabische grammatica, filosofie, logica en poëzie. Na zijn afstuderen werkte hij als qadi in het dorp Tlyarosh. Daarna, vanaf XNUMX, werkte hij als secretaris van imam Shamil. Op een gegeven moment benoemde de imam hem tot de moefti van de imamat.

  Afgaande op de schriftelijke erfenis die Mohammed-Tahir heeft achtergelaten, kunnen we zeggen dat hij een van de meest productieve wetenschappers van die tijd was. Zijn werk "Barikatu suyuf al jabaliyya fi bad al-ghazavat ash-Shamiliya" ("Glans van bergsabels in sommige Shamilevsky gazavats") is de meest objectieve en volledige informatie over de Kaukasische oorlog. Dit is ook een meer volledig essay over het leven en werk van imam Shamil van 1830 tot het begin van de jaren 1870. Het boek werd voltooid in 1872, maar werd niet gepubliceerd in de vorm waarin de auteur het schreef.

  De zoon van Muhammad-Tahir Khabibullah heeft op verzoek van Muhammad-Mirza Mavraev enkele bezuinigingen doorgevoerd om toestemming te krijgen van de tsaristische censuur, maar ook deze versie kon niet worden gepubliceerd. En qua inhoud is dit een kroniek van Shamils ​​veldslagen en de activiteiten van de imamat. Het boek werd op grote schaal verspreid, niet alleen in Dagestan, maar ook in de Kaukasus, Turkije, Egypte en andere Arabische landen. Later werden delen van de kroniek nog in het Russisch vertaald door de onderzoekers Barabanov en Krachkovsky en na de jaren 90 gepubliceerd onder de titel "Shine of Dagestan Checkers".

  Bovendien liet Mohammed-Tahir van Karah een rijke erfenis na van de islamitische wet, grammatica en theologie. Zijn persoonlijke bibliotheek is ook bewaard gebleven.
  1. 0
   Juni 14 2014
   Asadali "Het is min of meer aannemelijk geschreven in Shapi Kaziev's boek "Imam Shamil", er is een goede bibliografie en het is correcter geschreven in het boek van Sheikh Muhammad Tahir al-Karahi."
   Laten we dan geen cultus van uw auteurs beginnen.))) Anders zijn onze bronnen niet goed, en de jouwe is slechts een licht in het raam.)))
   1. +1
    Juni 14 2014
    Nagaybek, zodat er geen dergelijke geschillen zouden zijn, heb ik eerst een clip gemaakt van "jouw" die net het onderwerp van het artikel raakt.
    Over het boek van Shapi Kaziev - Ik heb specifiek aangegeven dat je naar de bibliografie moet kijken.
    En zo zijn er veel boeken, zoals van "de jouwe en de onze", maar persoonlijk accepteer ik het boek van Muhammad-Tahir uit Karakh volledig, omdat hij was een klerk van de imam.
    1. 0
     Juni 14 2014
     Asadali "En zo zijn er veel boeken, zoals van" de jouwe en de onze ", maar persoonlijk accepteer ik het boek van Mohammed-Tahir uit Karakh volledig, omdat hij een klerk voor de imam was."
     En ik ga voorzichtig om met de herinneringen van de deelnemers aan de evenementen. Ik herinner me hier. Ik weet het niet meer.))) Mensen zijn geïnteresseerd. Hoewel ik citeerde uit de memoires van Yermolov, heb ik daarvoor van alles door elkaar gegooid om mijn eigen mening te vormen, bijvoorbeeld over de Kaukasische oorlog. Van de memoires van Russische officieren en de wetenschappelijke werken van Russische wetenschappers tot bijvoorbeeld Khavzhoko Shaukat Mufti of Theophilus Lapinsky, de zogenaamde (Teffik-bey).)))
 17. +2
  Juni 13 2014
  Als iemand wil denken dat één compagnie van supermannen en Captain America vocht tegen de miljoenen blanke barbaren en wilden en boven zichzelf uit zal groeien, alsjeblieft, maar geschiedenis is geschiedenis. Als ik zeg dat ik een complete klootzak ben en slechte mensen, dan zal dit hen niet zo maken, want Russen zijn echt geweldige mensen, en vice versa, bijvoorbeeld, als Afonya en dergelijke zeggen dat we wilden en lafaards zijn, zullen we hierdoor zo worden.
  Dus, zoals de kat Leopold zei: "Jongens! Laten we samen leven" en het is niet nodig om provocerende vragen op te werpen. Dit leidt niet tot het goede, en ik kan dit persoonlijk niet beschouwen als een patriot van het moederland. Wereldvrede!
 18. 0
  Juni 13 2014
  "dat ik compleet ben" (c) Degene die mijn opmerking heeft gewijzigd, is de echte, ongeacht wie hij is.
  Beantwoord in wezen wat je niet leuk vindt en verander de opmerkingen niet.
 19. De opmerking is verwijderd.
  1. +2
   Juni 13 2014
   En Afonya daar ook knipoogde
   1. 0
    Juni 13 2014
    Citaat van Asadali
    En Afonya daar ook knipoogde

    dus ik ben het er nog steeds mee eens dat minnaars uit de bergen naar beneden gaan om grappen uit te halen?! lol
    1. 0
     Juni 13 2014
     Nee. Ik vond het artikel gewoon niet leuk, dat lijkt op Hrodna TV. lachen
     1. 0
      Juni 13 2014
      Nou, leuk, voor een oorlog van tweehonderd jaar riepen ze niet zo veel, dat is wat de beschaving doet.
      Ik wilde een teaser van Terek plaatsen, nu zal ik niet ... Ik word oud lachend
      1. +1
       Juni 13 2014
       We moeten ons verenigen, maar we hebben genoeg teasers. lachend
       1. 0
        Juni 13 2014
        Citaat van Asadali
        We moeten ons verenigen, maar we hebben genoeg teasers. lachend

        Dat is zeker
 20. 0
  Juni 13 2014
  Citaat van Asadali
  En Afonya daar ook knipoogde

  Natuurlijk ben ik er ook, je zou blij zijn dat wij, de Slaven, de Slaven hebben neergeschoten!
  1. 0
   Juni 13 2014
   Afonya is eerlijk gezegd niet blij. Ik hou er gewoon niet van als sommige mensen beginnen te buigen voor het nationale thema. Ik heb een aantal jaren in een andere regio van Rusland gewoond. Dit waren de tijden na het begin van de 2e Tsjetsjeense oorlog, en eigenlijk behandelden ze me ook met voorzichtigheid, en toen ze eraan gewend waren, vroegen ze me zelf om niet te vertrekken. Andere landgenoten bleven daar. De lokale bevolking behandelt hen ook met respect, niet omdat ze cool zijn, maar omdat ze fatsoenlijk zijn - zo werd bijvoorbeeld gezegd. En zoals ze zeggen, het gezin is niet zonder freaks en het is niet nodig om te generaliseren wanneer iemand iets slechts heeft gedaan. Als je onze mening wilt weten, bezoek dan soms de website van Kavkazpress.
 21. -1
  Juni 13 2014
  Citaat van Asadali
  Afonya is hier rond de jaren 90 niet nodig. Als nu iedereen iedereen begint te porren, zullen we nooit vrede hebben - dit is het eerste.
  Ten tweede, waarom zou u u dan niet vertellen waarom de 1e Tsjetsjeense oorlog begon, hoe de heersers en oligarchen zich gedroegen, die hiervan profiteerden.
  Ten derde, waarom praat je dan niet over 99, toen in Dagestan de zogenaamde Russen vanuit helikopters en aanvalsvliegtuigen op hun eigen soldaten schoten en hoe onze schoolkinderen en grootmoeders Russische soldaten onder vuur trokken en hielpen (soldaten gaven tips over bandieten , maar schoten hun eigen).
  Je kunt je dus veel dingen herinneren, maar is het nodig? U hebt het over toleristen, wie zullen dan de Tsjetsjenen zijn die zichzelf dwingen de 1e en 2e Tsjetsjeense gebeurtenis te vergeten.
  Met betrekking tot de misdaden die door blanken zijn begaan, moet straf onvermijdelijk zijn en kijk naar dit artikel en trek de juiste conclusies waarom dit gebeurt:
  http://kavkazpress.ru/archives/35832
  http://kavkazpress.ru/archives/48970

  Dus je denkt dat het normaal is dat bijna de hele bevolking van Russen werd vernietigd in Tsjetsjenië en dit kon helemaal geen reden voor oorlog zijn! En ik vind dat de oorlog 3 jaar eerder had moeten beginnen! Het is dus normaal dat wanneer je naar de heldenstad Moskou komt en je gedraagt ​​als barbaren! Het is dus normaal dat de etnische misdaad in Rusland is toegenomen, ten koste van jou! Dus ik ben een fascist, en de gebeurtenissen in Butovo waren helemaal geen lakmoesproef voor de Russische bevolking van Moskou! Iets aan je geheugen is kort, ze wilden vrede voor de wereld, maar moderne heersers brachten ons in een gedwongen wereld, alleen de regio's van Rusland blijven werken zodat het geld de Kaukasus zou binnenstromen! Dit is een gesprek over niets, en er zal geen gemeenschappelijke mening zijn, alleen blijf je de gebieden van orthodox Rusland bezetten, en niet alleen ik, maar de meerderheid van het RUSSISCHE volk houdt er niet van!
  1. 0
   Juni 13 2014
   "Dus jij denkt dat het normaal is dat bijna de hele bevolking van Russen werd vernietigd in Tsjetsjenië en dit kan helemaal geen reden voor oorlog zijn!" (c) Nee, ik denk het helemaal niet.

   "En ik vind dat de oorlog 3 jaar eerder had moeten beginnen!" (c) Ik ben het er gedeeltelijk mee eens. Het was noodzakelijk om de bandieten onmiddellijk te elimineren en geen oorlog te beginnen.

   "Dus het is normaal dat wanneer je naar de heldenstad Moskou komt en je gedraagt ​​als barbaren!" (c) Dit maakt me kwaad. Ik en mijn vrienden en vele anderen gedragen zich niet zo.

   Veel meer zwellen een andere vraag. Ook zijn in Rusland slechts een paar regio's donoren, en de rest is opgezwollen.

   En als mensen uit andere regio's naar ons toe komen, beschouwen we iets niet als de bezetting van het gebied.

   En wat was de Kaukasische oorlog, zo niet een bezetting.

   In Afonya, waar ik werk, werken veel Russen, en we hebben zo'n probleem nog niet gezien.
   1. +1
    Juni 14 2014
    Asadali""Dus het is normaal dat wanneer je naar de stad van held Moskou komt en je gedraagt ​​als barbaren!"
    Mensen zijn overal anders. Er zijn genoeg Oeshlepkov onder uw landgenoten en onder andere volkeren. Sommige van uw landgenoten begrijpen helemaal geen normale woorden. Dit komt blijkbaar uit de dorpsjongens.))) Ik kwam het zelf tegen.))) Daarom oordelen mensen naar de agressieve minderheid.
    1. 0
     Juni 14 2014
     lachend lachend lachend Ja, ik kom ook uit de Aul, maar in tegenstelling tot sommige mensen gedraag ik me niet zo, en mijn vrienden ook niet wenk
     En ik zag zulke mensen, ik maakte zelf opmerkingen aan hen, om zo te zeggen: "Ik lees lezingen over het onderwerp 'ethiek', alsof ze de fout begrepen. Het is als jong en wil zichzelf laten zien, maar niet correct.
 22. De opmerking is verwijderd.
 23. padonok.71
  -3
  Juni 14 2014
  Citaat: RuslanNN
  Een andere beledigde sprak.

  Beledigd door het feit dat jullie duivels niet tot het einde verpletterd mochten worden en hier, jullie wilden, ongewassen, werden binnengelaten. En laat de hints van dieven achter in de gevangenis. Of bot in je dorpen, als je geen eigen taal/script hebt.
 24. +2
  Juni 14 2014
  lachend Gisteren heeft de sitebeheerder me onmiddellijk gecorrigeerd, waardoor ik geen opmerkingen kon toevoegen. En wat uitschot toelaat. Ik zal mezelf voor niemand rechtvaardigen. En ik herhaal dat ik blij ben dat ik uit mijn dorp, district, Dagestan en tenslotte Rusland kom. Nooit, en nooit meer, heeft iemand de duivel in mijn gezicht geroepen, en hijzelf heeft ook nooit een reden gegeven. En ik dacht dat de site echt patriottisch was, en niet .... Ik denk dat ik vanaf hier mijn voeten moet doen, iets wat de site me teleurstelt.
 25. +2
  Juni 14 2014
  Ik doe namens mezelf een beroep op echte Russische bezoekers van deze site. Iedereen die je als je broeders als Slaven of broeders in religie beschouwde, wie van hen bleef bij je (bijvoorbeeld Oekraïne, dat de Slavische broeders onze ambassade aan gruzelementen sloegen of Georgië, dat je je tijd verdedigde en, toch, de reden voor het begin van de Kaukasische oorlog was een verdediging tegen de aanvallen op Georgië vanuit de Dagestanen), behalve wij, die sommigen "chocks" noemen, wie blijft er nog over? Wie heeft je nog niet verraden? Trek dus zelf je conclusies.

  Dit is hoe ze ons willen verdelen, en sommigen geven toe, omdat onze "enorme tv" ook goed werkt.
 26. +2
  Juni 14 2014
  Loekasjenka vertelde hoe het "Kaukasische probleem" werd opgelost in Wit-Rusland

  MINSK, 11 oktober. In Wit-Rusland is er vanwege hun afwezigheid geen speciale afdeling die zich bezighoudt met de problemen van interetnische conflicten. Dat maakte president Alexander Loekasjenko op een persconferentie in Minsk bekend.

  "Ik zeg altijd: de Republiek Wit-Rusland is een land waar geen interreligieuze en interetnische geschillen en strijd zijn. Dit is onze grootste prestatie. Ik kan me geen geval herinneren waarin iemand met iemand vocht", verzekerde Loekasjenka Russische journalisten.

  Hij herinnerde zich dat er eens conflicten waren op de Wit-Russische markten, er waren klachten dat 'mensen met de blanke nationaliteit zich slecht gedragen'. Volgens hem werkte ooit een Tsjetsjeen in de veiligheidsdienst van de president van Wit-Rusland, die in verband met het uitbreken van de oorlog in Tsjetsjenië besloot de dienst te verlaten zodat Loekasjenka geen problemen zou krijgen, maar beloofde "goed te doen" " als het hoofd van de republiek zijn diensten nodig heeft. Loekasjenka beval zijn voormalige bewaker te vinden en droeg hem op om het probleem van conflicten met blanken op de markten op te lossen, en hij loste deze taak snel op - binnen een week, meldt REGNUM.

  "Sindsdien heb ik geen enkele klacht meer gehoord. Later kreeg ik te horen dat hij via zijn kanalen erachter was gekomen dat ze de meest beleefde werden en wist waar ze waren. Nou, ik vroeg later:" Wat zei hij daar?" Hij kwam: "Ken je de president? Je weet wel. Je kent mij ook - ik ben zijn man. Als de president zwaait, niet alleen hoeden, heeft niemand een hoofd meer. Ik snap het? Begrepen. Werk eerlijk", zei Loekasjenka, erop wijzend dat deze aflevering misschien niet verwijst naar Tsjetsjenen, maar naar Azerbeidzjanen, die de handel op de Wit-Russische markten domineren.

  Hij voegde eraan toe dat in In Wit-Rusland bestaat het concept van "een persoon van blanke nationaliteit" niet.

  Conclusie: de onvermijdelijkheid van straf, ongeacht nationaliteit, ras, etc. en de nationale kwestie zal verdwijnen.
 27. 0
  Juni 15 2014
  Prapor Afonya, ik heb de reacties op je berichten gelezen, het voelt alsof je zwaar bekritiseerd wordt, door degenen die rondhingen op het hoofdkantoor in Khankala, of zijn ze gewoon een andere liberalen! Degenen die echt in de bergen renden, waren bekend met het leven en het leven van de hooglanders steun je! Hooglanders begrijpen alleen KRACHT!
  1. -1
   Juni 15 2014
   /ffylh/quote: "Hooglanders begrijpen alleen KRACHT!"

   Mndaa ... vooral als onze kracht tien keer groter is dan die van hen, dan zijn we natuurlijk adelaars! .., in het algemeen hebben we allemaal veel geluk dat er altijd zo weinig waren, en natuurlijk zijn we meesters in het schrijven van arrogante zinnen !
 28. 0
  Juni 15 2014
  wat was de geschiedenis van de Kaukasus, het feit blijft?
  Rusland bezit momenteel de Kaukasus

  Wat mijn persoonlijke mening betreft, gezien het anti-Kaukasische sentiment in Rusland, of omgekeerd. het zou voor Russische belastingbetalers gemakkelijker zijn om een ​​enorme muur van de Kaspische Zee naar de Zwarte Zee te bouwen. Ik denk dat jullie (Russen) veel rustiger zouden zijn. Maar helaas, je doet dit om de een of andere reden niet. Zijn de Kaukasiërs hier verantwoordelijk voor als de Russen niet genoeg politieke wil hebben om dit te doen?
 29. padonok.71
  -1
  Juni 16 2014
  Citaat van Asadali
  Gisteren heeft de sitebeheerder me onmiddellijk gecorrigeerd, waardoor ik geen opmerkingen kon toevoegen. En wat uitschot toelaat. Ik zal mezelf voor niemand rechtvaardigen. En ik herhaal dat ik blij ben dat ik uit mijn dorp, district, Dagestan en tenslotte Rusland kom. Nooit, en nooit meer, heeft iemand de duivel in mijn gezicht geroepen, en hijzelf heeft ook nooit een reden gegeven. En ik dacht dat de site echt patriottisch was, en niet .... Ik denk dat ik vanaf hier mijn voeten moet doen, iets wat de site me teleurstelt.


  Citaat van Asadali
  Ik doe namens mezelf een beroep op echte Russische bezoekers van deze site. Iedereen die je als je broeders als Slaven of broeders in religie beschouwde, wie van hen bleef bij je (bijvoorbeeld Oekraïne, dat de Slavische broeders onze ambassade aan gruzelementen sloegen of Georgië, dat je je tijd verdedigde en, toch, de reden voor het begin van de Kaukasische oorlog was een verdediging tegen de aanvallen op Georgië vanuit de Dagestanen), behalve wij, die sommigen "chocks" noemen, wie blijft er nog over? Wie heeft je nog niet verraden? Trek dus zelf je conclusies.

  Beslis, mijn vriend, of je voor ons bent of tegen ons. Of je bent zo blij dat je incontinent bent dat je uit Rusland komt, dan de ambassades uw, niet onze.
  Wat de duivels betreft, u weet heel goed wie ze zijn. Ik heb een buurman, een Armeniër, hij heeft het leven van mijn moeder gered, dus hij is onder geen enkele omstandigheid een duivel. Ik zal hem altijd moeten helpen. Of bijvoorbeeld de Dagestan-krijgers van Allah, die zich achter de ruggen van de Russische soldaten verstopten, toen de Tsjechen hen bogen en op dezelfde rug schoten, toen de Nokhchi werden afgeslagen en naar de rechtbanken renden toen ze de Russen kregen in ruil, wat de hel. Weet je nog vriend? Jaar dus in 99-2000.
  En het feit dat je hierop reageerde zegt veel.
  1. -1
   Juni 19 2014
   1. Ik vond je opmerking hierboven niet leuk.
   2. De onze en de jouwe, als je hebt opgemerkt, ik heb tussen aanhalingstekens en ik bedoel dat de onze blanke auteurs zijn die misschien geïnteresseerd zijn in schrijven en zich, naar hun mening en in hun begrip, concentreren op de gebeurtenissen van de "Kaukasische oorlog", en de jouwe - integendeel. En ik ben niet begonnen over onze-uw auteurs, als je goed leest.
   3. Ik ben blij voor Rusland, en niet voor de nazi's, die ons hoe dan ook als blokken beschouwen.
   4. Ik trek de hel niet uit de mazu en de familie is niet zonder freaks.
   5.
   Citaat van padonok.71
   Of bijvoorbeeld de Dagestan-krijgers van Allah, die zich achter de ruggen van de Russische soldaten verstopten, toen de Tsjechen hen bogen en op dezelfde rug schoten, toen de Nokhchi werden afgeslagen en naar de rechtbanken renden toen ze de Russen kregen in ruil, wat de hel. Weet je nog vriend? Jaar dus in 99-2000.
   En het feit dat je hierop reageerde zegt veel.

   Ik begreep dit niet echt. Wat betreft de milities van 99-00, ik ben een van hen en wat je hier beschreef heb ik niet gezien of gehoord, maar integendeel, de milities stonden op de voorgrond, toen onze politie en pas daarna het leger. Wat betreft wie wie heeft neergeschoten, ik heb zowel op dit onderwerp als op andere gereageerd, dus ik wil mezelf niet herhalen.
   6. Ik ben je vriend niet, mijn vriend is bij jou thuis of in de tuin.
   7. "Beledigd door het feit dat jullie duivels hier niet volledig verpletterd mochten worden, jullie wilden, ongewassen, werden binnengelaten." (c).
   De beheerder kan me geen namen noemen met soortgelijke woorden, hij gaf niet eens een voorbeeld, hij veranderde onmiddellijk mijn opmerking en noemde me een klootzak op dezelfde plek.
 30. +1
  Juni 16 2014
  In september-oktober 1999 gingen ze via Khasik naar Tsjetsjenië, de Dagi's vluchtten voor de Nokhchi. Ik zag toen niet naast me de krijgers van Allah uit Dagestan !!
 31. padonok.71
  -1
  Juni 17 2014
  Citaat van ffylh
  In september-oktober 1999 gingen ze via Khasik naar Tsjetsjenië, de Dagi's vluchtten voor de Nokhchi. Ik zag toen niet naast me de krijgers van Allah uit Dagestan !!

  Ja, nee, de lokale bevolking kwam, schreeuwend: "Geef ons wapens, we zullen de nokhchi afsnijden!". Binnen maakten ze zelfs een soort operette-detachementen van hen, die toen onderling begonnen te snijden. Toen ze zich begonnen terug te trekken, schoten ze naar binnen, maar zonder verliezen (van onze kant). Ze ontvingen later zelfs enkele medailles.
  Maar ik ben er niet echt op ingegaan - er is veel werk te doen. Nou, weet je.
  1. +1
   Juni 19 2014
   Antwoord door ffylh en padonok.71   en de meest interessante
 32. 69zzzzz
  +3
  Juni 17 2014
  . 150 jaar zijn verstreken en er is niets veranderd. We komen naar de hoofdsteden - ze haten ons. We zitten thuis en raken niemand aan, ze haten nog steeds. En ze haten niet alleen ons, maar bijna iedereen en alles. Gewoon wat misantropen.
  Misschien geven deze citaten een reden om na te denken over wat er gebeurt. Duik in jezelf. Per slot van rekening dansten 150 jaar geleden blanken in Moskou de lezginka niet, ze gingen niet naar het heilige Rusland met de oorlog. Maar net het tegenovergestelde.

  Generaal Sleptsov, 1844:
  'Welk recht hebben deze wilden om in zo'n prachtig land te wonen? Met de vinger van de Heer van de Werelden beval onze Augustus-keizer ons om hun aulen te vernietigen, om alle mannen te vernietigen die in staat zijn om wapens te dragen, om gewassen te verbranden, om de magen van zwangere vrouwen uit te snijden zodat ze geen bandieten baren .... "

  Generaal Tsitsianov, "Veroverde Kaukasus", 1804:
  “Ik zal jullie allemaal van de aardbodem vernietigen, ik zal met vlammen gaan en alles verbranden wat ik niet met troepen bezette; Ik zal het land van uw regio bedekken met uw bloed en het zal rood worden, maar u zult, net als hazen, de kloven in gaan, en daar zal ik u pakken, en zo niet door het zwaard, dan zult u sterven van de kou ... ".

  Gribojedov, die in het detachement van Velyaminov zat, schreef in 1825 in een brief aan Begichev:
  “De naam van Yermolov is nog steeds angstaanjagend; God verhoede dat deze charme niet instort ... We zullen hangen en vergeven en op de geschiedenis spugen.
  1. +1
   Juni 18 2014
   /69zzzzzz/

   Sommige Russen schrijven vervelende dingen over blanken, zoals Athos, uitschot, enz. Helaas zijn er nogal wat van zulke Russen, het zijn domme ontaarde wezens die alles eenzijdig overdenken, of ideologische klootzakken die hun verrotte specifieke doelen nastreven, en het zijn precies zulke Russische klootzakken die op YouTube iets aanmerken op blanken. Weet dat geen Tataar, geen Chuvash, geen Yakut, geen Chukchi, enz. ze schrijven niet allerlei fabels en nare dingen over blanken, want we zien alles perfect en we weten wat, wie, hoeveel waar en welke misdaden worden gepleegd, het zijn Russen die de meeste misdaden plegen, en zodanig dat zelfs blanken nooit van gedroomd, in onze Republiek bijvoorbeeld, Russen begaan ernstige en vooral ernstige misdaden, ik kan me niet herinneren wanneer een blanke voor het laatst een bijzonder ernstige misdaad bij ons heeft begaan, Russen, ongeacht hun geslacht, kunnen hun moeder het huis uitschoppen in de winter vermoordt een Rus een persoon voor een fles wodka, een Rus snijdt zijn vrouw of moeder in stukken, er waren gevallen waarin eenzame Russische oude vrouwen meisjes voor zichzelf lokten, vermoordden en aten, Russische jongeren dronken, vloeken, is onbeleefd voor voorbijgangers, zich vooral 's nachts slecht gedragen, sommige Russische tieners doden en snijden daklozen, Russische vrouwen kunnen hun kind onnodig op de vuilnisbelt gooien of in de winter bij de ingang laten staan ​​of in de tuin begraven, Russische doodt een WO II veteraan omwille van meerdere medailles, Russen ons ze vermoorden kinderen, het is gewoon een klassieker voor hen, zoals we allemaal weten, plegen Russische criminele bendes en individuen elke dag ernstige en geen ernstige misdaden van welke aard dan ook, moord, enz. in de uitgestrektheid van heel Rusland! En waarom hebben we in Rusland wanneer een soort Russisch Kaukasisch staatsburger van Rusland zelden een moord pleegt, die de Russen elke dag plegen, regelrechte (SHOW) rally's, gangpaden, enz. in plaats van wat hem onmiddellijk in hechtenis zou nemen en volgens de wet zou oordelen! Als een Rus iemand doodt om een ​​rally te organiseren, dan verandert ons land in een continue enorme eindeloze rally, van het zuiden tot het noordpoolgebied en van het westen tot het verre oosten! Waarom heb ik dit geschreven, ik heb niets tegen Russen, de helft van mijn familieleden zijn Russen, maar ik ben moe en niet alleen ik, degenen die blanken altijd de schuld geven zonder zichzelf te zien, maar er waren oorlogen, veel Russen leden en blanken leden zelfs meer, maar we leven in hetzelfde land en zullen blijven leven, maar sommige openhartige klootzakken herinneren hier altijd eenzijdig aan, wat iedereen al weet, ons voor altijd van elkaar scheiden, ons niet laten voelen als één geheel, de tijd zal voorbijgaan en alles zal geregeld worden als deze mensen niet tussenbeide komen, niet opzettelijk, maar misschien expres, hoe eerder dit gebeurt, hoe beter voor ons allemaal. laat deze mensen eerst in de spiegel kijken en goed nadenken voordat ze iets over blanken zeggen!

   Als een Rus zegt dat een blanke zich slecht gedraagt, vind ik dat gewoon grappig en verdrietig tegelijk, maar wie gedraagt ​​zich niet slecht?!
 33. 69zzzzz
  +2
  Juni 17 2014
  Decembrist Lorer:
  "In een gesprek met Zass merkte ik hem op", schreef hij, "dat ik zijn oorlogssysteem niet leuk vind, en hij antwoordde me tegelijkertijd:" Rusland wil de Kaukasus koste wat kost veroveren. Met de volkeren, onze vijanden, wat kunnen we anders aan dan met angst en onweer?.. Filantropie is hier niet goed, en Yermolov, genadeloos hangend, berovende en brandende aulen, deed dit alleen maar beter dan de onze.

  Generaal Boelgakov, 1810, rapporteert over de resultaten van de campagne in Kabarda:
  "Het Kabardische volk heeft nog nooit zo'n gevoelig verlies gehad... Ze hebben veel eigendommen verloren, die samen met tweehonderd dorpen zijn afgebrand."

  Nicholas I - aan graaf Paskevich (1829, na het einde van de Russisch-Turkse oorlog):
  "Als je zo een glorieuze daad hebt volbracht, zul je een andere hebben, in mijn ogen net zo glorieus, en in de discussie over directe voordelen, veel belangrijker is de pacificatie van de bergvolkeren voor altijd of de uitroeiing van de weerspannige."

  Poesjkin, 1829, "Reis naar Arzrum":
  “We hebben ze uit vrije weiden verdreven; hun aulen zijn verwoest, hele stammen zijn vernietigd.”

  Generaal Tsitsianov, 1804, "Aan de eigenaren van Kabardian ...":
  "Het bloed in mij kookt als in een ketel, en al mijn leden schudden van hebzucht om uw land te besproeien met het bloed van de ongehoorzamen... wacht, ik zeg u, volgens mijn regel, bajonetten, kernen en het vergieten van uw bloed in rivieren. Er zal geen modderig water in uw rivieren stromen, maar rood water, geverfd met het bloed van uw families.

  Fonville, "Het laatste jaar van de Circassische Onafhankelijkheidsoorlog, 1863-1864":
  “Inwoners van Auls vluchtten uit alle plaatsen die achtereenvolgens door de Russen waren bezet, en hun hongerige groepen trokken door het land in verschillende richtingen, terwijl ze de zieken en stervenden onderweg verstrooiden; soms waren hele menigten kolonisten bevroren of bedekt met sneeuwstormen, en vaak zagen we, als we passeerden, hun bloedige voetafdrukken. Wolven en beren harkten de sneeuw op en groeven er menselijke lijken onder uit.

  Berger, "Uitzetting van de Hooglanders uit de Kaukasus":
  “We konden ons niet terugtrekken uit het werk dat we waren begonnen, alleen maar omdat de Circassians zich niet wilden onderwerpen. Het was nodig om de helft van de Circassians uit te roeien om de andere helft te dwingen de wapens neer te leggen. Het door graaf Evdokimov voorgestelde plan voor het onherroepelijke einde van de Kaukasische oorlog door de vernietiging van de vijand is opmerkelijk vanwege de diepte van politiek denken en praktische trouw ... ".

  Venyukov, "Kaukasische herinneringen (1861-1863)":
  “De oorlog ging door met onverbiddelijke meedogenloze strengheid. We rukten stap voor stap op, maar onherroepelijk, en ontruimden het land van de hooglanders tot de laatste man. Honderden bergdorpen werden uitgebrand, gewassen werden door paarden geëtst of zelfs vertrapt. De bevolking van de dorpen, als het mogelijk was om ze te verrassen, werd onmiddellijk onder militaire escorte afgevoerd naar de dichtstbijzijnde dorpen, en van daaruit werden ze van de kusten van de Zwarte Zee en verder naar Turkije gestuurd ... De dorpen van de Abadzekhs in Fars brandden drie dagen en vulden de ruimte van 30 mijl met bitterheid. De hervestiging was buitengewoon succesvol ... ".
 34. padonok.71
  -3
  Juni 17 2014
  Citaat: 69zzzzzz
  .
  Generaal Sleptsov, 1844:
  'Welk recht hebben deze wilden om in zo'n prachtig land te wonen? Met de vinger van de Heer van de Werelden beval onze Augustus-keizer ons om hun aulen te vernietigen, om alle mannen te vernietigen die in staat zijn om wapens te dragen, om gewassen te verbranden, om de magen van zwangere vrouwen uit te snijden zodat ze geen bandieten baren .... "

  Generaal Tsitsianov, "Veroverde Kaukasus", 1804:
  “Ik zal jullie allemaal van de aardbodem vernietigen, ik zal met vlammen gaan en alles verbranden wat ik niet met troepen bezette; Ik zal het land van uw regio bedekken met uw bloed en het zal rood worden, maar u zult, net als hazen, de kloven in gaan, en daar zal ik u pakken, en zo niet door het zwaard, dan zult u sterven van de kou ... ".

  Gribojedov, die in het detachement van Velyaminov zat, schreef in 1825 in een brief aan Begichev:
  “De naam van Yermolov is nog steeds angstaanjagend; God verhoede dat deze charme niet instort ... We zullen hangen en vergeven en op de geschiedenis spugen.

  O welke woorden! Balsem! Hier zijn de voorouders die wisten hoe ze problemen moesten oplossen!
  1. 69zzzzz
   +2
   Juni 18 2014
   "Er is geen persoon die zou zijn als een eiland,

   op zichzelf is elke persoon een deel van het continent, een deel van het land;

   en als de Golf de klif aan de kust in zee blaast,

   Europa wordt kleiner

   en ook als hij de rand van de Kaap wegspoelt en vernietigt

   Je kasteel en je vriend;

   de dood van ieder mens doet mij afnemen,

   want ik ben één met de hele mensheid,

   vraag daarom nooit voor wie de klok luidt;

   hij roept je."
   Dit is geschreven voor mensen zoals jij, maar helaas, het lijkt mij dat je deze boodschap niet kunt begrijpen.

"Rechtse Sector" (verboden in Rusland), "Oekraïense Opstandige Leger" (UPA) (verboden in Rusland), ISIS (verboden in Rusland), "Jabhat Fatah al-Sham" voorheen "Jabhat al-Nusra" (verboden in Rusland) , Taliban (verboden in Rusland), Al-Qaeda (verboden in Rusland), Anti-Corruption Foundation (verboden in Rusland), Navalny Headquarters (verboden in Rusland), Facebook (verboden in Rusland), Instagram (verboden in Rusland), Meta (verboden in Rusland), Misanthropic Division (verboden in Rusland), Azov (verboden in Rusland), Moslimbroederschap (verboden in Rusland), Aum Shinrikyo (verboden in Rusland), AUE (verboden in Rusland), UNA-UNSO (verboden in Rusland), Mejlis van het Krim-Tataarse volk (verboden in Rusland), Legioen “Vrijheid van Rusland” (gewapende formatie, erkend als terrorist in de Russische Federatie en verboden)

“Non-profitorganisaties, niet-geregistreerde publieke verenigingen of individuen die de functies van een buitenlandse agent vervullen”, evenals mediakanalen die de functies van een buitenlandse agent vervullen: “Medusa”; "Stem van Amerika"; "Realiteiten"; "Tegenwoordige tijd"; "Radiovrijheid"; Ponomarev; Savitskaja; Markelov; Kamalyagin; Apakhonchich; Makarevitsj; Dud; Gordon; Zjdanov; Medvedev; Fedorov; "Uil"; "Alliantie van Artsen"; "RKK" "Levada Centrum"; "Gedenkteken"; "Stem"; "Persoon en recht"; "Regen"; "Mediazone"; "Deutsche Welle"; QMS "Kaukasische knoop"; "Insider"; "Nieuwe krant"