Interview met de eerste plaatsvervangend algemeen directeur van JSC Concern Radioelectronic Technologies (KRET)

9
Interview met de eerste plaatsvervangend algemeen directeur van JSC Concern Radioelectronic Technologies (KRET)


Beste lezers, we brengen een interview onder uw aandacht met Igor Georgievich Nasenkov, eerste plaatsvervangend algemeen directeur van JSC Concern Radioelectronic Technologies (KRET).

Algemene problemen van KRET-ontwikkeling

Wat zijn volgens u de belangrijkste uitdagingen/moeilijkheden in de ontwikkeling van het bedrijf nu of kunnen op middellange termijn (tot 2020) relevant worden? Welke gebieden in de activiteiten van KRET zijn volgens u het meest problematisch en wat staat er te gebeuren om deze te corrigeren?

De grootste uitdaging voor ons vandaag is de onvoorwaardelijke uitvoering van het staatsdefensiebevel met hoge kwaliteit en op tijd. Wat betreft de massa van andere posities in de huidige SAP, het programma voor de productie van elektronische oorlogsuitrusting en avionica voor gevechten luchtvaart heel gespannen. We hebben te maken met een tekort aan hoogwaardige banen. Dienovereenkomstig bestaan ​​onze inspanningen om deze uitdaging het hoofd te bieden in de geavanceerde uitvoering van projecten voor de modernisering van de productiebasis van ondernemingen die deelnemen aan het Staatsdefensiebesluit. En dichter bij 2020 denk ik dat we onze belangrijkste inspanningen zullen concentreren op het uitbreiden van onze aanwezigheid op de wereldmarkt. Ons strategische doel is om een ​​geïntegreerde leverancier van elektronische systemen te worden in de internationale avionica- en elektronische oorlogsvoeringmarkten, waarvoor de Corporation momenteel een aantal veelbelovende ontwikkelingsprojecten implementeert om unieke radio-elektronische systemen, producten en complexen van de nieuwe generatie te creëren.

Welke bedrijven ziet u als de belangrijkste concurrenten van KRET op de internationale markt?

Volgens de hoofdactiviteiten van het concern is de cartografie van onze concurrenten als volgt. Op de markt voor luchtvaartelektronica en luchtvaartinstrumenten zijn onze concurrenten Honeywell International Inc., Thales Group, Rockwell Collins. De belangrijkste concurrenten van de Concern in de richting van elektronische oorlogsvoering zijn: Amerikaanse (Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon, ITT, BAE), Europese (Thales, Elettronica, Indra) en Israëlische fabrikanten (Elta, Rafael). Het aandeel van JSC "Concern Radioelectronic Technologies" op de wereldmarkt van elektronische oorlogsapparatuur is tegenwoordig ongeveer 3%.

In het segment van staatsidentificatie op de buitenlandse markt is er, in tegenstelling tot de markt voor elektronische oorlogsvoering, praktisch geen concurrentie. Op dit moment zijn er slechts 2 systemen voor staatsidentificatie - Russisch ("Silicon", "Password", "Guardian") en Amerikaans (MK-10, MK-12). De keuze van het systeem gebeurt voornamelijk onder invloed van geopolitieke factoren, en niet de leveringsvoorwaarden, kosten en prestatiekenmerken. De overgang naar een ander systeem is extreem kostbaar (het is noodzakelijk om in korte tijd alle vaartuigen, luchtverdediging enz. uit te rusten) en is daardoor praktisch onmogelijk.

De markt voor kabelproducten is overwegend civiel. De grootste buitenlandse fabrikanten van kabel- en kabelboomproducten zijn Radiall, Axon' Cable SAS, Amphenol Industrial, Glenair, Inc., The Harting Technology Group, Tyco Electronics (TE Connectivity).

De instrumentatiemarkt omvat civiele en militaire/speciale productsegmenten, waar het concurrentieniveau aanzienlijk verschilt. In het segment van civiele meetapparatuur is het concern slecht vertegenwoordigd. Belangrijkste concurrenten: Agilent, Tektronix, Fluke, Rohde & Schwarz.


De dreiging van sancties en KRET

Wat is het huidige aandeel van geïmporteerde elektronische componenten in het totale volume aan elektronische componenten dat door KRET wordt gebruikt?

We houden de situatie op dit gebied nauwlettend in de gaten. Bij het ontwikkelen van de KRET van kritische monsters van militaire en militaire uitrusting, wordt de elektronische componentenbasis van buitenlandse productie helemaal niet gebruikt. Bij het ontwikkelen van niet-kritieke AMSE-samples wordt de elektronische componentenbasis van buitenlandse productie in kleine volumes gebruikt. Tegelijkertijd werkt het concern, om de afhankelijkheid van buitenlandse leveranciers te elimineren, actief aan importvervanging van elektronische componenten door binnenlandse tegenhangers.

Is er een impact van de sancties die al door het Westen zijn opgelegd aan het werk van KRET, hoe pijnlijk kunnen de sancties van het "derde pakket" zijn voor de Concern, welke productieprogramma's kunnen ze beïnvloeden?

Nee, noch de invoering door het Westen van de sancties van het eerste en tweede pakket, noch de mogelijke sancties van het derde pakket hebben een significante impact gehad en zullen geen significante invloed hebben op de voortgang van de huidige productie- en ontwikkelingswerkzaamheden uitgevoerd door het concern. ondernemingen. Het punt is dat het concern niet afhankelijk is van buitenlandse investeringen en bijna geen bankrekeningen heeft in Europa.

Sommige gevolgen van de opgelegde sancties kunnen zich manifesteren als het nodig is om gelicentieerde software aan te schaffen of te updaten bij het uitvoeren van veelbelovende R&D.

Afzonderlijke moeilijkheden kunnen worden veroorzaakt door het beleid van de huidige Oekraïense autoriteiten, gericht op het verbreken van de productiebanden tussen Oekraïense en Russische ondernemingen. Tot op heden verklaren Oekraïense partners dat alle zakelijke contacten worden onderhouden. Er zijn echter feiten van vertragingen bij de ontvangst van fondsen bij het leveren van onze producten aan Oekraïense ondernemingen, wat te wijten is aan de goedkeuring in Oekraïne van een wettelijke norm die de maximale periode (80 dagen) vastlegt vanaf het moment dat het geld wordt overgemaakt naar de Russische Federatie totdat de goederen zijn ontvangen, wat in strijd is met de productiecyclus en de huidige betalingsvoorwaarden voor afgewerkte producten. Uiteraard nemen we maatregelen om de afhankelijkheid van het concern van schommelingen in de politieke situatie in Oekraïne te verminderen. Om de impact van de gevolgen van sancties en leveringen uit Oekraïne van producten voor Russische speciale apparatuur te verminderen, leggen we vandaag al veiligheidsvoorraden aan en voeren we consequent importvervangingsprogramma's voor componenten en elementen uit.

Hoe kan de invoering van sancties het verloop van het technische re-uitrustingsprogramma van de Concern beïnvloeden, omdat het geen geheim is dat de meeste werktuigmachines en apparatuur in het buitenland worden gekocht?

Op dit moment wordt de meeste apparatuur die bedoeld is voor aankoop in het kader van de programma's voor technische heruitrusting van ondernemingen, geproduceerd in de EU-landen en de VS. En de invoering van een verbod op de levering van hightechapparatuur zal zeker tot bepaalde problemen leiden. Maar naar onze mening zijn ze redelijk overkomelijk.

Ten eerste is het zeer onwaarschijnlijk dat een mogelijk verbod tegelijkertijd voor alle fabrikanten in alle sectoren van de industrie zal worden ingevoerd. Dit zal ons in staat stellen om tijdig te reorganiseren en geleidelijk de problemen uit te werken om alternatieven te vinden voor goederen waarvan de levering verboden is. Overigens is dit werk al aan de gang. Interessant voor ons zijn bijvoorbeeld Aziatische landen die bereid zijn om samen te werken met Russische consumenten.

Ten tweede wordt de meeste geïmporteerde apparatuur die van belang is voor KRET geproduceerd in de landen van de Europese Unie, waar we nog steeds toegang toe hebben. Over het algemeen worden jaarlijks duizenden dure apparatuur in de hele industrie geleverd. Het verlies van een dergelijke markt zal zeer merkbaar zijn voor de economie van Europese bedrijven, wat indirect kan wijzen op een lage waarschijnlijkheid van een volledig verbod op alle soorten hightechapparatuur. Tegelijkertijd wachten fabrikanten en leveranciers uit Azië zelfs vandaag nog op het moment waarop Russische ondernemingen en distributeurs zich heroriënteren op de levering van werktuigmachines en apparatuur uit Japan, Korea, Maleisië, China en andere landen waarvan de producten niet inferieur aan Europese tegenhangers.

Ten slotte worden momenteel verschillende importvervangingsprogramma's actief ontwikkeld bij de Rostec State Corporation, waaronder de organisatie van de binnenlandse productie van metaalbewerkings- en andere productieapparatuur.

Vragen over productieprogramma's

Wat is het aandeel van de belangrijkste productielijnen (radio-elektronische apparatuur aan boord, systemen en middelen voor elektronische oorlogsvoering, systemen en middelen voor staatsidentificatie, verwijderbare connectoren, meetapparatuur) in de omzetstructuur van de groep in 2013?

In 2013 is het aandeel van radio-elektronische apparatuur aan boord 55,8%, elektronische oorlogsvoeringsystemen en -middelen - 29,1%, staatsidentificatiesystemen en -middelen - 7,2%, connectoren en kabels - 4,5%, meetapparatuur - 3,5, XNUMX%.

Zijn er geplande indicatoren voor de verhouding tussen productieprogramma's die het concern zou willen bereiken?

Aandeel in de omzet van de belangrijkste productielijnen in 2014-2016 zal over het algemeen op het niveau van 2013 blijven. De geplande inkomsten van het concern tegen 2016 zouden 146 miljard roebel moeten bedragen.

Wat is het aandeel van civiele producten in de omzet van het concern in 2013?

In 2013 was het aandeel civiele producten in de omzet 23%.

Welke prioritaire defensieprogramma's worden momenteel door het concern uitgevoerd? Wordt R&D uitgevoerd door het concern op het gebied van het creëren van nieuwe generatie elektronische oorlogsvoeringsystemen die de Krasukha-4-, Mercury-BM-, Vitebsk-systemen zullen vervangen?

Het concern neemt deel aan de uitvoering van de activiteiten van het "Staatsbewapeningsprogramma voor de periode 2011-2020" (SAP) en het federale doelprogramma "Ontwikkeling van het militair-industriële complex van de Russische Federatie voor de periode 2011-2020" ( FTP-).

In het kader van het SAP ontwikkelt, produceert en reviseert zij elektronische oorlogsapparatuur, staatsradaridentificatie en meetapparatuur voor diverse doeleinden.

In het kader van het federale doelprogramma - de ontwikkeling van industriële kritische en basistechnologieën die zorgen voor de creatie van apparatuur, evenals de ontwikkeling en productie van basisproducten voor elektronische componenten: elektrische connectoren en kabelproducten.

Momenteel voert het concern onderzoek en ontwikkeling uit om bestaande apparatuur voor elektronische oorlogsvoering te verbeteren en te ontwikkelen. Met name om het Krasukha-4-systeem te vervangen, wordt een krachtiger, complexer en resistenter grondcomplex ontwikkeld.

Er worden ook geavanceerde elektronische oorlogsvoeringssystemen ontwikkeld om vliegtuigen te beschermen. Ze zullen verbeterde technische kenmerken hebben in vergelijking met het Vitebsk-complex, nieuwe fysieke werkingsprincipes gebruiken en aanvallen van bijna het hele scala aan luchtverdedigingssystemen kunnen afweren.

Heeft het concern programma's voor het maken van apparatuur voor elektronische oorlogsvoering voor gebruik op platforms voor onbemande luchtvaartuigen?

Ja, het concern heeft in het kader van staatsprogramma's voorstellen opgesteld met betrekking tot de ontwikkeling van technologieën die de creatie van onbemande luchtvaartuigen (UAV's) garanderen.

Het niveau van beschikbare Russische technologieën voor het maken van apparatuur voor UAV's komt in principe overeen met, en overtreft op het gebied van apparatuur voor elektronische oorlogsvoering in veel opzichten het wereldniveau. Tegelijkertijd is het, om ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan de steeds toenemende eisen voor de effectieve oplossing van taken op het gebied van elektronische oorlogsvoering, bestaande en nieuwe technologieën ontwikkelen voor de ontwikkeling van elektronische oorlogsuitrusting voor UAV's.

Dit zijn in de eerste plaats technologieën:
– creatie van apparatuur voor zeer nauwkeurige bepaling van de coördinaten van radio-emitterende objecten;
- creatie van ultrabreedband krachtige transceiver APAA;
– creatie van opto-elektronische apparatuur met behulp van radiofotonica;
– ontwikkeling van hogesnelheidsapparatuur voor het omzetten van microgolfsignalen van analoge naar digitale vorm en omgekeerd;
– creatie van een uniforme kleine digitale breedbandapparatuur voor elektronische oorlogsvoering, enz.

Activiteiten voor de ontwikkeling van deze technologieën vormden de basis voor de deelname van het concern aan projecten om elektronische oorlogsuitrusting voor UAV's te maken.

Een dergelijk werkterrein van de Concern als de productie van controle- en meetapparatuur blijft altijd in de schaduw van de prestaties van ondernemingen die gespecialiseerd zijn in de ontwikkeling van elektronische oorlogsvoering en avionica-systemen. Welke geavanceerde ontwikkelingen van het KRET-cluster van besturings- en meetapparatuur zou u opmerken en hoe ziet u de toekomst van dit werkterrein van het concern?

Het bezit van meetapparatuur zal in de nabije toekomst enigszins worden gereorganiseerd. Een deel van de ondernemingen zal worden samengevoegd om de bestaande productiecapaciteit efficiënter te gebruiken, terwijl de NPO van Nizjni Novgorod im. Frunze en NNIPI "Quartz", op basis waarvan de belangrijkste ontwikkeling en productie van meetapparatuur is gepland.

De belangrijkste soorten meetapparatuur blijven traditioneel hoogfrequente en microgolfsignaalgeneratoren, spectrumanalysatoren, frequentie- en tijdstandaarden, zeer nauwkeurige spannings- en stroomkalibrators, coaxiale en golfgeleiderpadparametermeters, ruisparametermeters, dosimetrische en stralingsbewakingsapparatuur, geautomatiseerde werkstations voor het controleren van ruimtemeetinstrumenten, troepen, de apparatuur van het enkelvoudige tijdsysteem en de geïntegreerde synchronisatie van de SEV-automatiseringsapparatuur.

Tegelijkertijd is de productie van nieuwe meetcomplexen begonnen, zoals geautomatiseerde werkstations voor het controleren van de navigatieapparatuur van consumenten van het GLONASS-satellietnavigatiesysteem en geautomatiseerde werkstations voor het controleren van de middelen voor het meten van de parameters van glasvezeltransmissiesystemen.

Nieuwe ontwikkelingen van de IA-holdings hebben betrekking op de volgende gebieden:
– ontwikkeling van technologieën voor het maken van meetapparatuur voor millimeter- en submillimetergolflengten;
– ontwikkeling van zeer nauwkeurige middelen op het gebied van tijd-frequentiemetingen (kwantumfrequentienormen van een nieuwe generatie) voor metrologische ondersteuning van het GLONASS-systeem;
– het creëren van middelen voor metrologische ondersteuning van radarcomplexen, radiocommunicatie- en radionavigatiesystemen;
– ontwikkeling van een verenigd geautomatiseerd complex voor het metrologisch onderhoud van de wapens van de ruimtetroepen en de bijbehorende systemen van Roscosmos met een grotere metrologische autonomie.

Bovendien, om de ondernemingen van het concern en de Rostec State Corporation als geheel volledig tevreden te stellen, met geavanceerde meetapparatuur op basis van de naar Nizhny Novgorod NPO vernoemd. Frunze begon in 2014 met de productie van hoogfrequente signaalgeneratoren en spectrumanalysatoren, georganiseerd in samenwerking met het toonaangevende West-Duitse instrumentmakerij Rohde & Schwarz (Rode Schwarz). En in de nabije toekomst is het de bedoeling om een ​​vergelijkbare productie van vermogensmeters en signaalanalysatoren te organiseren.

Hoe ziet u de toekomstige richtingen van ontwikkeling en productie van het staatsidentificatiesysteem?

Het staatsidentificatiesysteem nu en in de toekomst blijft het belangrijkste systeem dat ervoor zorgt dat onze troepen worden beschermd tegen verkeerd gebruik ervan armen met hun troepen.

De ontwikkeling van het staatsidentificatiesysteem hangt nauw samen met de ontwikkeling van de belangrijkste wapensystemen en commando- en controlesystemen en moet rekening houden met en reageren op twee uitdagingen. Ten eerste het verhogen van de bestaande eisen aan de kant van de aangeboden objecten aan de betrouwbaarheid van identificatie. Ten tweede de opkomst van nieuwe vereisten, waaronder de noodzaak om te zorgen voor de identificatie van wapensystemen van een fundamenteel nieuw type (bijvoorbeeld gevechtsrobotsystemen).

Wat betreft de aanwijzingen voor het verbeteren van de serieproductie van staatsidentificatiemiddelen, zal hier de meeste aandacht worden besteed aan het verbeteren van de maakbaarheid, betrouwbaarheid van apparatuur en het verlagen van de kosten ervan.

Economische, personeels- en bedrijfsstructuurkwesties

Vertel ons over de plannen van het concern om over te schakelen naar een divisiestructuur. Welke divisies komen er en wat levert het organisatorisch op?

Als onderdeel van onze strategie is een model gedefinieerd van een geïntegreerde leverancier van avionica voor verschillende apparatuur. Dit bepaalde de doelstructuur van het concern. We creëren geen zogenaamde subholdings door aandelen van ondernemingen daar over te dragen (waardoor de ontwikkelingshorizon voor de onderneming wordt beperkt), maar we vormen een business unit die verantwoordelijk is voor een specifiek klantmarktsegment (burgerluchtvaart, militaire luchtvaart, land en zee) uitrusting, uitrusting voor elektronische oorlogsvoering). Hierdoor konden onze ondernemingen (ontwerpbureaus, fabrieken) efficiënter worden belast met opdrachten in verschillende marktgebieden en zich specialiseren in gespecialiseerde technologieën. Hierdoor konden onze activa de bestellingen binnen hun technische profiel diversifiëren en de productiecapaciteit maximaliseren.

De structuur van de holding is, zoals voorheen, verticaal geïntegreerd gebleven, dat wil zeggen dat alle ondernemingen direct ondergeschikt zijn aan het concern. Tegelijkertijd werken organisaties die verantwoordelijk zijn voor klantsegmenten samen met fabrieken en ontwerpbureaus in het kader van industriële samenwerking gecoördineerd door het concern.

Kloppen de plannen van KRET voor een beursgang in de nabije toekomst in verband met de invoering van westerse sancties en de algemene verslechtering van de economische situatie nog?

Laten we zeggen dat we alle noodzakelijke bedrijfs-, productie- en andere standaarden implementeren om klaar te zijn voor een IPO, maar de beslissing om naar de beurs te gaan zal later door onze aandeelhouder (Rostec Group of Companies) worden genomen.

Wat is het gemiddelde salaris bij de ondernemingen van de Concern? Is er binnen het concern concurrentie tussen ondernemingen om het beste personeel?

Het gemiddelde salaris in 2013 bedroeg 28,8 duizend roebel. Dit is 5% hoger dan onze doelstelling en 12% hoger dan in 2012. Het verhogen van de salarissen van medewerkers is een prioritaire taak voor het concern, omdat dit de enige manier is waarop we concurrerend kunnen blijven op de arbeidsmarkt, en de kwalificaties van de betrokken specialisten, en daarmee het niveau van de geproduceerde apparatuur, zijn hier direct van afhankelijk. Natuurlijk is er concurrentie om het beste personeel in dicht bij elkaar gelegen ondernemingen. En dat is goed, want het dwingt het management om moderne en comfortabele werkomstandigheden te creëren, concurrerende lonen te bieden, en dit leidt natuurlijk tot een verhoging van de efficiëntie van de onderneming.

Wat is de gemiddelde leeftijd van de medewerkers van het concern? Welke inspanningen levert het concern om jonge professionals op te leiden, aan te trekken en te behouden?

Vandaag is de gemiddelde leeftijd van KRET-medewerkers 48 jaar. Om jong personeel te behouden, implementeren we voortdurend verschillende sociale, motiverende en trainingsprogramma's. Voorbeelden hiervan zijn de overgang naar geautomatiseerde en automatische technische processen in productie en ontwerp, het aangaan van wetenschappelijke en technologische allianties met universiteiten om kennis en ervaring uit te wisselen, het uitvoeren van gezamenlijk onderzoek van fundamentele en toegepaste aard, de ontwikkeling van nieuwe producten, technologieën, enz. Daarnaast bieden ondernemingen verschillende soorten sociale zekerheid, uitkeringen, uitkeringen. Hiervoor wijst het concern 5 tot 10% van de nettowinst van ondernemingen toe.

Militair-technische samenwerking

Wat is het aandeel van de export in de inkomstenstructuur van de groep in 2013?

Aandeel directe export in omzet 2013 lag rond de 3%. Daarnaast leverde het concern in het kader van de samenwerking op militair-technische samenwerking producten ter waarde van bijna 13 miljard roebel. ($ 370 miljoen) In de eerste helft van 2014 vestigde het concern de controle over Aerospace Equipment Corporation JSC en nam het op in de controlekringloop. Het is de grootste exporteur van luchtvaartelektronica (inclusief radarsystemen). Hierdoor zal het volume van de directe export van militaire producten van het concern in 2014 en volgende jaren ongeveer 150-200 miljoen dollar bedragen.

Wordt er gewerkt aan het creëren van exportversies van de Krasukha-4, Rtut-BM, Vitebsk elektronische oorlogsvoeringsystemen? Hoe beoordeelt u de vooruitzichten voor de export van deze producten?

Het concern is geïnteresseerd in de ontwikkeling van militair-technische samenwerking met het buitenland, daarom wordt er gewerkt aan de creatie van exportversies van elektronische oorlogsvoeringsystemen. Op het gebied van grondapparatuur zijn vandaag een exportverschijningspaspoort en een reclamepaspoort voor het Rtut-BM-complex ontwikkeld. Er is beroep aangetekend bij de Federale Dienst voor de Militair-Technische Samenwerking. Wat het Krasukha-4-complex betreft, zijn de werkzaamheden voor de vorming van een pakket vergunningen nog niet voltooid.

Wij zijn van mening dat Krasukha-4 en Rtut-BM een hoog exportpotentieel hebben. Complexe "Mercury-BM" kan met succes taken uitvoeren in militaire conflicten van elke intensiteit. De mogelijkheden van het Krasukha-4-complex maken het mogelijk om bedreigingen van bijna alle elektronische systemen aan boord van vliegtuigen van de aanvallende kant af te weren.

De exportversie van het Vitebsk-luchtvaartcomplex is het president-S elektronische oorlogsvoeringcomplex. Het kan elk vliegtuig dat wordt aangevallen door raketten van moderne draagbare luchtverdedigingssystemen tegen vernietiging beschermen. De expositie van het concern op de internationale tentoonstelling van de helikopterindustrie HeliRussia-2014 bevatte een laser opto-elektronisch onderdrukkingsstation van het President-S-complex, dat individuele bescherming biedt voor de Mi-28N Night Hunter-aanvalshelikopter tegen geleide raketten met infrarood-homing heads. Naar onze mening is "President-S" ook een veelbelovend model voor export naar buitenlandse klanten.

Kunt u potentiële buitenlandse klanten noemen voor EW-systemen van uw ontwerp?

Elke buitenlandse staat waarvoor er geen beperkingen zijn op de levering van militaire producten door de Russische Federatie, kan een potentiële klant zijn van elektronische oorlogsvoeringsystemen en -middelen. Maar we rekenen in de eerste plaats op de ontvangst van bestellingen van onze traditionele partners - Wit-Rusland, India, China, Vietnam, Maleisië, Tsjechië, Indonesië en Egypte.

Eerder in een interview beloofde u dat het volume van de exportleveringen van het concern in het kader van militair-technische samenwerking met 20-30% per jaar zou groeien om tegen 1,6 exportvolumes van 1,7-2017 miljard roebel te bereiken. Via welke programma's of productielijnen bent u van plan om een ​​dergelijke groei te verzekeren?

De basis voor het verzekeren van deze groei zal de implementatie zijn van de ontwikkelingsstrategie van JSC "Concern Radioelectronic Technologies" voor de periode tot 2020, die is goedgekeurd door de State Corporation "Rostec". De ondernemingen van het concern leverden militaire producten aan Wit-Rusland, Vietnam, Egypte, India, Indonesië, Italië, China, Maleisië en Tsjechië. Het concern omvat 2 ondernemingen die, in overeenstemming met de vastgestelde procedure, het recht hebben gekregen op buitenlandse handelsactiviteiten voor de levering van militaire producten - OAO NPO Kvant en OAO Aerospace Equipment Corporation.

Momenteel werken de ondernemingen van het concern samen met OJSC Rosoboronexport aan de levering van reserveonderdelen, reparatie en modernisering van militaire dual-purpose en civiele producten in Algerije, Wit-Rusland, Vietnam, Egypte, India, Indonesië, Italië, China , Koeweit, Maleisië, de Tsjechische Republiek, en ook wordt een evaluatie gemaakt van de vooruitzichten voor het bevorderen van een geïntegreerd systeem van after-sales service en modernisering van eerder geleverde apparatuur van Russische (Sovjet-)productie.

Samen met JSC Rosoboronexport worden de voorwaarden voor de levering van staatsidentificatieapparatuur aan Algerije uitgewerkt.

Tegelijkertijd werkt het concern mee aan het verkrijgen van een zelfstandig recht om buitenlandse handelsactiviteiten te ontplooien in verband met de levering van militaire producten en worden de nodige contacten gelegd voor het zelfstandig betreden van buitenlandse markten.

Als onderdeel van de gefaseerde implementatie van de ontwikkelingsstrategie zal een concurrerend niveau van systemen en complexen van radio-elektronische apparatuur aan boord worden bereikt, in vergelijking met wereldanalogen zal een overgang worden gemaakt van de levering van individuele systemen naar de levering van van geïntegreerde militaire radio-elektronische systemen op de wereldmarkt, een geavanceerde wetenschappelijke en technische reserve voor het maken van monsters, ongeëvenaard in de wereld.

Onlangs hebben UAC en het Chinese bedrijf COMAS in China een memorandum van samenwerking ondertekend voor het programma van brede passagiersvliegtuigen voor langeafstandsvluchten. Is KRET van plan deel te nemen aan dit ambitieuze programma?

KRET is op de hoogte van de ondertekening door de United Aircraft Corporation OJSC van het Chinese bedrijf COMAC van een memorandum van samenwerking in het kader van het programma van een veelbelovend breedrompvliegtuig voor passagiers.

Het nieuwe programma moet een van de grootste projecten van internationale samenwerking worden op het gebied van vliegtuigbouw en op het gebied van geavanceerde technologieën van beide landen, en we kunnen ons er niet van afhouden.

Rekening houdend met het feit dat de partijen in de nabije toekomst zullen beginnen met een meer gedetailleerde studie van dit project, is KRET, rekening houdend met de specifieke kenmerken ervan, klaar om deel te nemen aan de uitvoering van het programma voor een veelbelovende lange-romp passagierswagen luchtvaartuigen die zich reeds in het stadium van het bepalen van de procedure voor de ontwikkeling van de belangrijkste vliegtuigsystemen bevinden.
Onze nieuwskanalen

Schrijf je in en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de belangrijkste evenementen van de dag.

9 commentaar
informatie
Beste lezer, om commentaar op een publicatie achter te laten, moet u: inloggen.
 1. johnsnz
  +4
  18 juni 2014 14:37
  Een belangrijke speler op de markt voor radio-elektronica. Goed gedaan! Ze staan ​​niet stil, ze ontwikkelen zich. Ik heb ooit veel gelezen over hun ontwikkeling van gevechtslasers wat
 2. +4
  18 juni 2014 15:01
  Het interview laat een uiterst positieve indruk achter, de voorspellingen zijn indrukwekkend, de prestaties zijn verheugend, en meer niet. Maar het is natuurlijk een beetje triest dat de meeste apparatuur in het buitenland wordt gekocht, en dat zelfs als sancties worden opgelegd aan Europese leveranciers, je apparatuur in Aziatische landen kunt kopen, maar importvervangingsprogramma's zijn het laatste dat wordt genoemd. Op de een of andere manier zijn de accenten verkeerd geplaatst, nou, dit is mijn mening natuurlijk, misschien begrijp ik iets niet van de huidige situatie (er zijn immers enorme hightech industrieën nodig voor de productie van mega-apparatuur), maar het is zijn eigen!
 3. +4
  18 juni 2014 15:24
  De plannen zijn groot, en wat beschikt is echt. We wensen hen onvoorwaardelijke vervulling, zodat onze defensie-industrie haar eigen elektronische vulling heeft op het niveau van de beste wereldstandaarden.
 4. +3
  18 juni 2014 15:38
  Alle software-apparatuur kan zowel vroeger als nu in het Westen worden gekocht. Ik weet bijvoorbeeld van een zeer dure programmeermachine die wordt gebruikt in militaire productie en die door de Verenigde Staten werd verboden voor verkoop aan RUSLAND, we kochten in Duitsland via een Nederlands bedrijf en leverden, installeerden en Nederland trainden onze arbeiders om werk eraan in Nederland. En in de WERELD zijn er slechts enkele tientallen van dergelijke machines. Dus met geld kan alles in het Westen worden gekocht ondanks de verboden. soldaat
  1. johnsnz
   +2
   18 juni 2014 15:52
   En voor altijd afhankelijk van hen zijn?
  2. 0
   18 juni 2014 19:43
   Citaat van: cerbuk6155
   Alle software-apparatuur kan zowel vroeger als nu in het Westen worden gekocht. Ik weet bijvoorbeeld van een zeer dure programmeermachine die wordt gebruikt in militaire productie en die door de Verenigde Staten werd verboden voor verkoop aan RUSLAND, we kochten in Duitsland via een Nederlands bedrijf en leverden, installeerden en Nederland trainden onze arbeiders om werk eraan in Nederland. En in de WERELD zijn er slechts enkele tientallen van dergelijke machines. Dus met geld kan alles in het Westen worden gekocht ondanks de verboden. soldaat

   Misschien zit het probleem niet in de machines, je kunt ze gewoon kopen.Het probleem is dat voor de werking van zo'n techniek, aangescherpt voor Westerse technieken, Westerse onderdelen, reparatie en onderhoud, en verbruiksgoederen nodig zijn.
   In de elektronica-industrie zijn we nog steeds afhankelijk van het Westen en hoe!
 5. Elektronica
  +4
  18 juni 2014 15:50
  "Het gemiddelde salaris in 2013 bedroeg 28,8 duizend roebel." dit is natuurlijk overdreven, maar wat betreft de apparatuur kan ik zeggen dat bij sommige bedrijven (waar ik bijvoorbeeld werk) de apparatuur oud is en als er ook sancties worden opgelegd aan de levering, is niet bekend wanneer het zal worden bijgewerkt.
  1. +1
   18 juni 2014 16:31
   Het lijkt een pluspunt, maar ik begrijp dat er niets aan de hand is. Helaas vinden er in veel gebieden van de defensie-industrie verwoestingen plaats. Helaas is het sleutelwoord.
 6. +1
  18 juni 2014 17:04
  Vandaag is de gemiddelde leeftijd van KRET-medewerkers 48 jaar.


  Hij zegt het goed, ik werk zelf in een van de afdelingen van dit bedrijf, met een militair pensioen. We werken nauw samen met het Moskouse Instituut voor Natuurkunde en Technologie en het Moskouse Luchtvaartinstituut, maar er komen jonge mensen, er zijn er maar een paar over , omdat het salaris voornamelijk 25-30 tyr is, hoewel er preferentiële huisvestingsprogramma's zijn om naar meer "broodplaatsen" te gaan ...

"Rechtse Sector" (verboden in Rusland), "Oekraïense Opstandige Leger" (UPA) (verboden in Rusland), ISIS (verboden in Rusland), "Jabhat Fatah al-Sham" voorheen "Jabhat al-Nusra" (verboden in Rusland) , Taliban (verboden in Rusland), Al-Qaeda (verboden in Rusland), Anti-Corruption Foundation (verboden in Rusland), Navalny Headquarters (verboden in Rusland), Facebook (verboden in Rusland), Instagram (verboden in Rusland), Meta (verboden in Rusland), Misanthropic Division (verboden in Rusland), Azov (verboden in Rusland), Moslimbroederschap (verboden in Rusland), Aum Shinrikyo (verboden in Rusland), AUE (verboden in Rusland), UNA-UNSO (verboden in Rusland), Mejlis van het Krim-Tataarse volk (verboden in Rusland), Legioen “Vrijheid van Rusland” (gewapende formatie, erkend als terrorist in de Russische Federatie en verboden)

“Non-profitorganisaties, niet-geregistreerde publieke verenigingen of individuen die de functies van een buitenlandse agent vervullen”, evenals mediakanalen die de functies van een buitenlandse agent vervullen: “Medusa”; "Stem van Amerika"; "Realiteiten"; "Tegenwoordige tijd"; "Radiovrijheid"; Ponomarev; Savitskaja; Markelov; Kamalyagin; Apakhonchich; Makarevitsj; Dud; Gordon; Zjdanov; Medvedev; Fedorov; "Uil"; "Alliantie van Artsen"; "RKK" "Levada Centrum"; "Gedenkteken"; "Stem"; "Persoon en recht"; "Regen"; "Mediazone"; "Deutsche Welle"; QMS "Kaukasische knoop"; "Insider"; "Nieuwe krant"