Zbigniew Brzezinski over Russisch beleid (The American Interest, VS)

116
Zbigniew Brzezinski over Russisch beleid (The American Interest, VS)


Dr. Zbigniew Brzezinski sprak op een conferentie in het Wilson Center op 16 juni, getiteld "Mutual Security in Question? Rusland, het Westen en de Europese veiligheidsarchitectuur” (Mutual Security on Hold? Russia, the West, and European Security Architecture). Hieronder vindt u een transcriptie van zijn toespraak.

Laat me proberen de mogelijke implicaties van de Oekraïense crisis voor de Europese veiligheidsarchitectuur bloot te leggen in het licht van de betrekkingen tussen Rusland en het Westen. Wat we nu in Oekraïne zien, is naar mijn mening niet alleen een ruzie, maar een symptoom van een groter probleem - namelijk de geleidelijke en gestage opkomst van het Russische quasi-mystiek chauvinisme, dat al zes of zeven jaar aan de gang is . Poetin speelde hierin de hoofdrol en de inhoud van dit nieuwe concept bepaalt volledig de relaties van Rusland met de wereld in het algemeen en met het Westen in het bijzonder.

Onlangs heeft de Russian International Affairs Council, een in Moskou gevestigd instituut waarvan de leden zeer gerespecteerde en vooraanstaande wetenschappers zijn – geen dissidenten, geen onafhankelijke denkers, die nu ook in Moskou bestaan ​​– in samenwerking met RIA-Nieuws” en de Council on Foreign and Defense Policy publiceerden een gezamenlijk artikel over de transformatie van de Russische nationale identiteit en de nieuwe doctrine van het buitenlands beleid. Het behandelt voldoende gedetailleerd het proces van het creëren van een volledig nieuw conceptueel kader voor het definiëren van de relaties van Rusland met de wereld - relaties die Russen denken nodig te hebben na de ineenstorting van de Sovjet-Unie en de gedeeltelijke desintegratie van het Russische rijk.

Dit is een vrij lang artikel, maar een must read voor iedereen die geïnteresseerd is in internationale betrekkingen. Het behandelt met name een aantal sleutelbegrippen die deel uitmaken van deze nieuwe manier van kijken naar de wereld. Een wereldbeeld gedreven door een sterk gevoelde behoefte van de Russen rond Poetin, en Poetin zelf, aan een meer omvattende interpretatie van de aard en positie van Rusland in de wereld en zijn relatie met de wereld en met het Westen in het bijzonder. Het is in deze context dat de Oekraïense kwestie een bijzondere betekenis krijgt.

Dit rapport behandelt vier kernbegrippen: ten eerste het concept van een "verdeeld volk", ten tweede het thema van "het beschermen van medeburgers in het buitenland", ten derde het thema van de "Russische wereld", ten vierde het belang van het erkennen en behouden van , acceptatie en promotie van de "Grote Russische Beschaving". Ik noemde dit omdat ik denk dat het een vergissing zou zijn om de crisis op de Krim en Oekraïne te zien als het product van een plotselinge woede-uitbarsting. In zekere zin kunnen ze als zodanig worden beschouwd, maar het zou veel slimmer zijn voor Rusland om te doen wat het net deed in ongeveer 10 jaar. Tegen die tijd zou het economisch sterker en sterker zijn geworden.

Maar alles is al gebeurd en deze concepten hebben daarin een belangrijke rol gespeeld. Het concept van een verdeeld volk is het uitgangspunt voor chauvinistische beweringen dat de Russische soevereiniteit zich uitstrekt tot alle Russische mensen, waar ze zich ook bevinden. En voor degenen die bekend zijn met geschiedenis Europa vóór het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zullen deze uitspraken onvermijdelijk griezelig bekend in de oren klinken. Natuurlijk brengt dit concept ons op het idee om medeburgers die in het buitenland wonen te beschermen. En dit is met name van belang voor die staten op wiens grondgebied etnische Russen wonen en die grenzen aan Rusland. De concepten van een verdeeld volk en de bescherming van medeburgers in het buitenland leiden ons naar het idee van de Russische wereld. Het betekent de organische integrale eenheid van alle Russische mensen, ongeacht hun woonplaats. En deze woonplaatsen kunnen worden gewijzigd door de hereniging van etnische Russen. Denk aan de Baltische staten.

Niet minder belangrijk is de overtuiging dat Rusland geen deel uitmaakt van de westerse beschaving. Het maakt ook geen deel uit van China. Het maakt geen deel uit van de moslimwereld. Er wordt aangenomen dat Rusland zelf een grote beschaving is. Het concept van "wereldbeschaving" omvat een aantal principes, waarvan sommige nog onbekend zijn in onze samenleving, zoals bijvoorbeeld een sterke aanhankelijkheid aan een bepaalde religieuze leer, veel sterker dan in het Westen, waar religie deel uitmaakt van een meer complexe sociale orde. Het komt erop neer dat de grote Russische beschaving bepaalde basiswaarden hooghoudt, niet alleen religieuze, maar ook waarden met betrekking tot interpersoonlijke relaties - bijvoorbeeld veroordeling van de veranderingen in de relaties tussen de seksen en binnen de seksen die momenteel plaatsvinden in de wereld. Als gevolg daarvan verdedigt Rusland het behoud van bepaalde basisovertuigingen die het christendom altijd hebben gekenmerkt, maar vanuit het oogpunt van de Russen verraadt het christendom vandaag de dag zijn grondbeginselen. We hebben dus te maken met een volwaardig wereldbeeld - een ambitieus wereldbeeld dat de bewering rechtvaardigt dat Rusland een wereldmacht is. En niets in de internationale dialoog met het Westen heeft Poetin meer beledigd dan de woorden van president Obama over Rusland als een sterke regionale macht. Een meer offensieve karakterisering kon hij niet geven.

Het begrijpen van de leerstellige basis van Poetins wereldbeeld is een belangrijk uitgangspunt voor het aanpakken van de Oekraïense kwestie. De Oekraïense crisis is niet het resultaat van een plotselinge ruzie, zoals ik al zei, maar een symptoom van een groter probleem: de opkomst van politiek verpakt in een groter filosofisch concept. Dus wat moeten we verwachten? Als Oekraïne slechts een symptoom van het probleem is, zal het buitengewoon moeilijk zijn om dit probleem op te lossen. Ik denk dat het enige tijd zal duren om het op te lossen. Maar de oplossing voor dit probleem moet niet eenzijdig zijn, aangezien het Westen daar zijn eigen belangen heeft. En die belangen moeten de vorm krijgen van een gedegen beleid. Als het Oekraïense probleem gelokaliseerd is, kan het na verloop van tijd zijn scherpte verliezen. Vooral als de steeds kosmopolitischere Russische middenklasse, die nu de kop opsteekt maar nog steeds nogal zwak is, politiek belangrijker wordt, misschien moe wordt van het gevoel kwetsbaar en gedesillusioneerd te zijn met Poetin, en een meer substantiële politieke rol op zich neemt wanneer Poetin met pensioen gaat. Maar wanneer zal het gebeuren? Dit is onmogelijk te voorspellen. Misschien binnenkort. Misschien niet. Maar veel hangt er ook van af of Oekraïne een symptoom wordt van het succes of falen van Poetins wereldbeeld. Kortom, de inzet is hoog.

Met deze cijfers bedoel ik onder meer de vraag of het gebruik van geweld op de Krim en de aanhoudende pogingen om de situatie in bepaalde regio's van Oekraïne te destabiliseren een ernstige bedreiging vormen voor internationale verdragen die na de Tweede Wereldoorlog zijn gesloten, en in het bijzonder voor het idee van de ontoelaatbaarheid van het gebruik van macht bij het oplossen van territoriale geschillen. Dit idee werd het grondbeginsel van de Europese orde die na de Tweede Wereldoorlog vorm kreeg. En Rusland maakte er deel van uit, mede dankzij de overeenkomsten die het ondertekende. Maar nu daagt ze hen uit. En dit is een serieuze dreiging, een reële dreiging, in ieder geval in psychologische zin, maar potentieel, zeker gezien de gebeurtenissen op de Krim, ook in militaire zin. Dit is een bedreiging voor de Baltische staten, Georgië, Moldavië. Het is ook een bedreiging - niet al te uitgesproken, maar misschien nog gevaarlijker - voor Wit-Rusland, omdat Wit-Rusland geen externe bescherming heeft. De andere staten die ik heb genoemd hebben het, zij het in verschillende mate.

Uit al het bovenstaande volgt dat het Oekraïense probleem een ​​bedreiging is die het Westen op drie niveaus moet bestrijden. We moeten resoluut de verleiding weerstaan ​​om geweld te gebruiken waarmee de Russische leiding wordt geconfronteerd. Simpel gezegd, we moeten het gebruik van geweld voorkomen.

Ten tweede moeten we stoppen met de opzettelijke pogingen van Rusland om de situatie in de oostelijke regio's van Oekraïne te destabiliseren. Het is heel moeilijk te zeggen hoe ambitieus deze doelen zijn, maar het is geen toeval dat in het door Rusland gedomineerde deel van Oekraïne het gebruik van geweld zo geavanceerd is gebleken. Deelnemers aan gewapende conflicten bleken goed bewapend, ze hadden effectief luchtafweergeschut wapen en zelfs tanks. Zelfs de meest gedesillusioneerde burgers van Oekraïne, die een hekel hebben aan de regering en niet gehecht zijn aan dit land, zullen dergelijke wapens niet opslaan in de kelders en zolders van hun huizen. Deze wapens werden aan hen gegeven zodat ze eenheden konden vormen die in staat waren krachtige militaire formaties te weerstaan. Dit is een vorm van interstatelijke agressie. Het kan niet anders worden genoemd. Hoe zou u zich voelen als bijvoorbeeld drugsbendes in de Verenigde Staten wapens uit het buitenland zouden ontvangen, van onze zuiderbuur, om een ​​conflict van deze omvang voortdurend aan te wakkeren? Dit is een serieuze bedreiging. En dit is onze tweede taak.

Onze derde taak is om aan te dringen op en vervolgens met de Russen te praten over een formule voor een definitief compromis dat een verbod inhoudt op het openlijk en grootschalig gebruik van geweld en pogingen om de situatie te destabiliseren. Dit betekent op zijn beurt het volgende - en ik zal heel eerlijk zijn in het uiten van mijn mening over deze kwestie. Oekraïne moet worden gesteund als het zich verzet. Als Oekraïne zich niet verzet, als de binnenlandse wanorde aanhoudt en de regering er niet in slaagt om een ​​effectief nationaal defensiesysteem te organiseren, dan zal het Oekraïense probleem eenzijdig moeten worden aangepakt, maar dit kan gevolgen hebben die waarschijnlijk een destabiliserend effect hebben op kwetsbare staten en over de betrekkingen tussen Oost en West in het algemeen. En de krachten van het chauvinisme in Rusland zullen nog vastberadener worden. Deze krachten vertegenwoordigen eigenlijk de meest negatieve aspecten van de moderne Russische samenleving: een soort dorst naar nationalisme, zelfrealisatie, bevrediging van machtsuitoefening. Deze kenmerken zijn echter niet kenmerkend voor de nieuwe middenklasse, die op termijn een acceptabel alternatief kan worden.

Als Oekraïne moet worden gesteund in zijn pogingen om weerstand te bieden, moeten Oekraïners weten dat het Westen klaar staat om hen te helpen. En er is geen reden om deze bereidheid te verbergen. Het is veel nuttiger om te verklaren, om de Oekraïners en degenen die hen bedreigen te informeren, dat als Oekraïne zich verzet, het wapens zal ontvangen. En we zullen deze wapens leveren voordat de daadwerkelijke invasie plaatsvindt. Omdat bij afwezigheid van dit wapen, de verleiding om binnen te vallen en de rest voor te zijn buitengewoon moeilijk te bestrijden zal zijn. Maar het maakt ook uit welke wapens we leveren. Naar mijn mening zou dit een wapen moeten zijn dat vooral effectief is in de verzetsoorlog in grote steden. Het heeft geen zin om te proberen de Oekraïners zo te bewapenen dat ze het Russische leger in de open lucht kunnen weerstaan: het Russische leger bestaat uit duizenden tanks en commandanten die klaar staan ​​om verpletterend geweld te gebruiken. We moeten ons wenden tot de lessen die we hebben geleerd uit perioden van stedelijk verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog en de oorlog in Tsjetsjenië, waarvan de hoofdstad drie maanden lang het toneel was van hevige gevechten. Het komt erop neer dat om de invasiepogingen in politieke zin succesvol te laten zijn, het noodzakelijk is om de grootste steden te veroveren. Als grote steden als Charkov of Kiev zich verzetten en stadsgevechten onvermijdelijk zijn, zal het conflict aanslepen en enorme kosten met zich meebrengen. En het belangrijkste is dat - in die zin is de timing van het begin van deze crisis van groot belang - dat Rusland nog niet klaar is om dit soort stappen te zetten. Een dergelijke stap zou ernstige menselijke verliezen en enorme financiële kosten met zich meebrengen. Het kost veel tijd om eraan te besteden en het zal leiden tot verhoogde druk van de internationale gemeenschap.

Ik denk dat we de Oekraïners moeten laten weten dat als ze bereid zijn om weerstand te bieden, te oordelen naar hun verklaringen en acties (zij het niet erg effectief), we ze zullen voorzien van antitankkanonnen, handbediende antitankkanonnen, hand- raketten vastgehouden - dat wil zeggen, wapens die in de stad kunnen worden gebruikt. Dit gaat niet over het bewapenen van Oekraïners om Rusland aan te vallen. Het is onmogelijk om een ​​land als Rusland aan te vallen met alleen defensieve wapens. Maar als je verdedigingswapens hebt en er toegang toe hebt, als je weet dat je ze zult hebben, is de kans veel groter dat je genoegen neemt met weerstand. Op deze manier begint het als een afschrikmiddel te werken, terwijl het ook effectievere operaties mogelijk maakt om een ​​einde te maken aan het door de daders gesponsorde geweld aan de grens tussen Oekraïne en Rusland. Dit zal mijns inziens in ieder geval helpen om het risico te verkleinen en de verleiding te weerstaan ​​om deze crisis met wapens op te lossen. Aan Russische zijde kan, gezien de euforie rond het succes van de operatie op de Krim, die snel en beslissend bleek te zijn en geen weerstand bood, de verleiding om dit succes te herhalen zeer groot zijn voor een leider die grote winst wil behalen. schaal overwinningen.

Tegelijkertijd moeten we deelnemen aan het zoeken naar mogelijke compromisoplossingen. Vooral als het voor de Russen en voor de heer Poetin duidelijk wordt dat het destabiliseren van Oekraïne en het met geweld overnemen een ernstige bedreiging vormt en wellicht niet haalbaar is. Afschrikking moet dus gepaard gaan met pogingen tot dialoog. Wat is de formule voor een mogelijk compromis? Ik denk dat het heel eenvoudig is: Oekraïne moet de beweging naar lidmaatschap van de Europese Unie voortzetten, publiekelijk gesteund door de overgrote meerderheid van Oekraïners. Maar dit is een lang proces. Turken wachten bijvoorbeeld al 60 jaar op het EU-lidmaatschap. Met andere woorden, het zal tijd kosten. Het gevaar voor Rusland kan dus niet dichtbij worden genoemd en de negatieve gevolgen zijn niet al te destructief.

Tegelijkertijd moeten we Rusland ervan overtuigen dat Oekraïne geen lid van de NAVO zal worden. Ik denk dat dit om een ​​aantal politieke redenen belangrijk is. Als je naar de kaart kijkt, zul je begrijpen dat dit vanuit psychologisch en strategisch oogpunt erg belangrijk is voor Rusland. Oekraïne mag dus geen lid worden van de NAVO. Maar om dezelfde reden moet Rusland begrijpen dat Oekraïne geen lid zal worden van de mythische Euraziatische Unie die president Poetin probeert te promoten op basis van het idee van Ruslands speciale plaats in de wereld. Oekraïne zal geen lid zijn van de Euraziatische Unie, maar het kan een afzonderlijke handelsovereenkomst met Rusland sluiten, vooral gezien het feit dat sommige vormen van uitwisseling en handel tussen hen wederzijds voordelig zijn. Bijvoorbeeld landbouwproducten die door Oekraïne aan Rusland worden geleverd. Industriële goederen die Rusland nodig heeft, worden ook in Oekraïne geproduceerd. Niet veel mensen realiseren zich dat sommige van de nieuwste Russische raketten, de meeste Russische burgervliegtuigmotoren luchtvaart en zelfs sommige van de raketten die in de VS worden gebruikt, zijn gemaakt in Oekraïne. Dit is een winstgevende en succesvolle industriële onderneming. En het moet worden ondersteund door een afzonderlijke overeenkomst tussen Rusland en Oekraïne te sluiten.

Ik denk dat het na verloop van tijd echt aantrekkelijk kan worden. En dit aspect moet worden geuit in de context van openlijke, niet geheime, pogingen om de Russen ervan te overtuigen dat elk gebruik van geweld negatieve en langdurige gevolgen zal hebben voor Rusland zelf, zonder zijn veiligheid in gevaar te brengen, maar een verhoging van de kosten van het handhaven van zijn gezag ten koste van de Oekraïense onafhankelijkheid. Naar mijn mening moet de NAVO in deze context ook daadkrachtiger optreden bij het beschermen van de veiligheid van de NAVO-leden die aan Rusland grenzen en grote Russische gemeenschappen hebben die ongeveer 25% van hun bevolking uitmaken. Ik bedoel met name Letland en Estland. Amerika heeft zijn militaire aanwezigheid daar bevestigd. Ik denk dat het veel beter zou zijn als de leidende Europese staten, zoals Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, daar ook hun troepen zouden stationeren. Zodat niet alleen Amerika er regelmatig zou zijn. Dit zal het bewijs zijn dat de NAVO-leden bij elkaar blijven. In de internationale politiek is symboliek net zo belangrijk als daadkracht en kan het vaak ingrijpender maatregelen voorkomen.

Gezien de hedendaagse implicaties van de grootschalige uitbreiding van de NAVO tot 28 leden in de afgelopen decennia, zou het in het licht van de huidige gebeurtenissen juist zijn om de structuur van dit bondgenootschap opnieuw te beoordelen. Ik heb het in het bijzonder over de historische paradox die is vervat in het allerbelangrijkste artikel 5 van zijn statuut. Artikel 5 verwijst naar de procedure voor een militaire reactie op agressie gericht tegen het hele blok of zijn individuele leden. U zult zich ongetwijfeld herinneren dat er een regel in artikel 5 is dat besluiten met betrekking tot deelname aan conflicten unaniem moeten worden genomen. Met andere woorden, dit betekent dat elk land het recht heeft om een ​​veto uit te spreken. Het waren de Verenigde Staten die erop stonden deze voorwaarde in het NAVO-handvest op te nemen. De Amerikaanse regering drong hierop aan om de steun te krijgen van isolationistische aanhangers in het Amerikaanse Congres. Ze vreesden dat een dergelijk bondgenootschap de Amerikaanse traditie zou breken om niet deel te nemen aan conflicten op vreemde bodem. Helaas is de situatie vandaag de dag het tegenovergestelde gebleken, aangezien de NAVO bestaat uit 28 staten die zich ertoe hebben verbonden in verschillende mate aan de veiligheidsvoorwaarden te voldoen. Het zijn de nieuwe NAVO-leden die, onder bepaalde omstandigheden, een beroep doen op Artikel 5. Een veto van één staat garandeert niet dat de NAVO geen militair geweld zal gebruiken, omdat ik ervan overtuigd ben dat als dit gebeurt na veel debat, sterke verontwaardiging en wederzijdse bedreigingen, zal deze staat gedwongen worden om ofwel akkoord te gaan met of zich terug te trekken uit het bondgenootschap.

Een mogelijke optie zou zijn om de voorwaarde te accepteren dat die landen die stelselmatig niet voldoen aan de verplichtingen van het NAVO-handvest geen vetorecht kunnen hebben. Sommige leden van deze alliantie zijn volledig niet-compliant, dus hun NAVO-lidmaatschap is in feite een ticketvrije rit. Waarom zou een lid van het bondgenootschap dat zijn verplichtingen niet nakomt het recht hebben om andere NAVO-leden te beletten collectieve zelfverdediging uit te oefenen? Dit is een anomalie en een potentiële bron van problemen en verwarring. Nu deze crisis dichter bij een oplossing komt, hoop ik dat de NAVO haar handvest zal herzien en de kwestie van het toelaten van nieuwe leden tot het bondgenootschap opnieuw zal bekijken. Een land in wiens veiligheid de NAVO geïnteresseerd is, hoeft niet per se lid te worden van het bondgenootschap. De NAVO kan deelnemen aan het waarborgen van haar veiligheid, maar haar niet in haar gelederen opnemen. Nu zijn er gesprekken over nieuwe leden van de Europese Unie. Misschien willen sommigen van hen lid worden van de NAVO, en de afgelopen jaren zijn sommige staten erin geslaagd om lid te worden van de NAVO, ondanks het feit dat ze geografisch verwijderd zijn van mogelijke conflicten op de scheidslijn tussen Oost en West. Ik geloof dat verdere discussie over deze kwestie enig nut kan hebben, het profiel van de NAVO kan verhogen en druk kan uitoefenen op de leden die actief lid willen worden om meer te doen om aan hun verplichtingen te voldoen.

Ten slotte, als ik ver vooruit kijk, denk ik dat de Krim op de een of andere manier, afhankelijk van een compromisoplossing of bij gebrek daaraan, een zware economische last voor Rusland zal worden. Er is geen reden om aan te nemen dat het soort economische activiteit dat de Krim behoorlijk succesvol is geweest als toeristische bestemming, waar internationale lijnschepen arriveerden en buitenlandse toeristen kwamen, behouden zal blijven. Aangezien de internationale gemeenschap de toetreding van de Krim tot Rusland formeel niet heeft erkend, zal de ontwikkeling van onderwaterbronnen op het grondgebied van de Krim onmogelijk worden voor internationale bedrijven, omdat zij het voorwerp zullen zijn van rechtszaken van verschillende belanghebbenden. Kortom, Rusland zal fors moeten investeren in de economische ontwikkeling van de Krim. Sinds de annexatie van de Krim bij Rusland zijn de prijzen daar verdrievoudigd. Dit alles legt extra verplichtingen op aan Rusland, waarvan de economie vrij zwak blijft.

Bovendien is er nog een ander aspect dat van groot belang zal zijn voor de ontwikkeling van Oekraïne: Rusland keerde zich door zijn acties tegen zichzelf ongeveer 40 miljoen mensen. In tegenstelling tot andere Slaven zijn Oekraïners in het verleden nooit vijandig tegenover Rusland geweest. De vijandige houding van Oekraïners jegens Rusland is een nieuw fenomeen en de intensiteit ervan neemt elke dag toe. In dit opzicht zal Oekraïne in de loop van de tijd dus niet alleen een serieus probleem worden voor Rusland, maar het bedreigt ook het definitieve verlies van een enorm gebied - het grootste territoriaal verlies in de geschiedenis van de Russische imperiale expansie. En dit kan op zijn beurt de nieuwe mythologie over de plaats en rol van Rusland in de wereld, waarmee ik mijn verslag begon, vernietigen. De werkelijkheid kan deze mythologie weerleggen. Daarom hoop ik echt dat de opkomende Russische middenklasse zal begrijpen dat de mythologie die Poetin oplegt en die wordt aanvaard door een aanzienlijk deel van de lager opgeleide en meer chauvinistische Russen een weg naar nergens is, dat het echte doel van Rusland is om een machtig Europees land. En dat zullen ze zich elke keer herinneren als ze naar het oosten kijken en zich afvragen: wat betekent China voor de toekomst van Rusland?

Bedankt voor je aandacht.
Onze nieuwskanalen

Schrijf je in en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de belangrijkste evenementen van de dag.

116 commentaar
informatie
Beste lezer, om commentaar op een publicatie achter te laten, moet u: inloggen.
 1. Stypor23
  + 37
  2 juli 2014 06:53
  als een oude gier in de laatste dagen, ging weer naar buiten in Gods licht. Wanneer zal het sterven?
  1. + 30
   2 juli 2014 07:15
   De oude stronk duwt weer. Hij wijdde zijn hele leven aan het vernietigen van Rusland, maar het is niet gelukt. Het is slecht voor hem om nu te begrijpen dat hij zijn hele leven door de wc heeft gespoeld.
   1. + 15
    2 juli 2014 08:28
    Hij denkt nog steeds in categorieën en werkt met concepten uit de jaren '70. laatste eeuw. De wereld verandert, is al veranderd, en de seniele waanzin vordert.
    1. WKS
     +3
     2 juli 2014 09:56
     Citaat van: diver1977
     Hij denkt nog steeds in categorieën en werkt met concepten uit de jaren '70. laatste eeuw
     Uiteraard is deze Ameropolak een veteraan uit de Koude Oorlog, Russofobie is altijd de motor van zijn leven geweest.
    2. +5
     2 juli 2014 10:00
     Citaat van: diver1977
     Hij denkt nog steeds in categorieën en werkt met concepten uit de jaren '70. laatste eeuw.


     Brzysdik denkt in termen van een kleinzielige, jaloerse winkelier.
     Nou, hij noemde Rusland een fragment van een regionale macht, dus wat? Ja. Rusland regionale macht - als de planeet Aarde een regio is.
    3. +9
     2 juli 2014 11:33
     Rechtsaf!Zoals de bejaarde dissidenten, teleurgesteld door de afname van de mate van hun invloed op de politiek en het publieke bewustzijn van Rusland, de opkomst van een trend van AFWIJZING van hun ideeën door onze samenleving!
     En hoe goed begon het allemaal voor hen! -Stalin werd uitgeroepen tot een beest, een Hitler, projectoren, verduisteraars, verduisteraars en de eerste hebzuchtige leiders in de USSR die "leedden" aan de "Goelag-repressie" - begon plotseling zonder uitzondering gerehabiliteerd te worden , openhartige vijanden van de USSR - werden bijna helden. ..
     Ik weet het niet, het ging om compensatie?
     Stalin VERHOOG onze staat in de moeilijkste omstandigheden van virtuele totale oppositie van de leidende wereldmachten van die tijd. EN SUCCES DAARIN!
     Het is tijd om je ogen te openen, verblind door dissidente propaganda, en de WAARHEID te zien - DIE NUTTIG, zelfs NODIG WAS voor de USSR, en die, door volksfondsen te verslinden, DE WARE vijand WAS van die tijd, ons verleden en daarom ons HEDEN!
  2. + 53
   2 juli 2014 07:17
   Hij moet leven om de ineenstorting van de Verenigde Staten te zien, anders zal het oneerlijk zijn. God zegene hem.
   1. + 12
    2 juli 2014 07:28
    Citaat van Jurkovs
    Hij moet leven om de ineenstorting van de Verenigde Staten te zien, anders zal het oneerlijk zijn.
    Niet alleen dat, hij moet ook een tijdje in deze ineenstorting leven om te begrijpen hoe het is in gecontroleerde chaos.
   2. + 10
    2 juli 2014 07:56
    En God houdt hem hier. Om zijn hele waardeloze leven te laten zien. Trouwens, dit artikel is een directe instructie aan Rusland over hoe te handelen en hoe Donbass en Lugansk te bewapenen. Deze oude man wil Rusland zo in een oorlog slepen. Na de vernietiging van de muur in Berlijn en de daaropvolgende Drang nach Osten van het NAVO-blok, mag Brzezinski niet in de pers kraaien. Laat hem zich voorbereiden op de receptie in de volgende wereld. correcte ontvangst. Hij zou gebeden moeten lezen, maar hij krabbelt alles.
    1. 0
     2 juli 2014 13:19
     Hij zal niet in de hemel worden opgenomen, zoals hij een plaats is in de laatste cirkel van de hel.
     1. De opmerking is verwijderd.
     2. 0
      2 juli 2014 21:04

      Sukhoi_T-50 SU  Vandaag, 13:19 ↑


      Hij zal niet in de hemel worden opgenomen, zoals hij een plaats is in de laatste cirkel van de hel.

      Hij heeft het daar niet eens nodig. Naar de Oekraïne van deze oude geit, naar Slavyangrad naar de frontlinie, om loopgraven te graven.
   3. WKS
    +1
    2 juli 2014 09:58
    Citaat van Jurkovs
    Hij moet leven om de ineenstorting van de Verenigde Staten te zien, anders zal het oneerlijk zijn. God zegene hem.

    Maar tegelijkertijd moet het worden toegevoegd - EN GEEN LANGE levensjaren.
  3. + 27
   2 juli 2014 07:25
   Nou, ze hebben het artikel gemind, maar voor je bredere horizon heb ik het materiaal op VO gekopieerd door kameraden, je moet de ideologische vijand persoonlijk kennen en goed naar hem luisteren!wat

   Wil je de tegenovergestelde standpunten, ik heb ze! lachend

   Ach, mijn vrienden, wat is het leven goed als het je lukt iemand te zien die je al jaren kent! Misschien geen goede kennis, misschien is je kennis niet eens een hoed te noemen, maar toch... heel leuk!

   Zo'n geweldige reden om ons te verheugen werd ons gegeven door een oude vriend van de USSR - de heer Brzezinski. Je dacht waarschijnlijk dat hij de vinnen al had gelijmd? Helemaal niet, hij leeft en zet het werk voort waaraan hij zijn hele leven heeft gewijd - de strijd tegen de Russen. Het maakt niet uit dat de USSR al lang voorbij is, maar de Russen zijn dat wel! Totdat de laatste Rus de laatste druppel Russische olie opgeeft, zal er geen rust zijn voor deze griezel. Hij kan niet sterven aan zijn haat tegen alles wat Russisch is.

   Nou, weet je, of hij al dan niet sterft, gaat ons niets aan. De Heer gebood ons om ons te verheugen, dus laten we ons verheugen! Waar we ons in het kader van ons gesprek over kunnen verheugen, zullen we nu met u bespreken. Meneer Brzezinski wordt niet moe van het krabbelen van zijn smaad, maar weet je, als je het leest, begrijp je hoe goed het is dat hij schrijft! Hoe zouden jij en ik weten dat Rusland nu op de goede weg is? Ja, de Russen hebben veel vertrouwen in hun president, en dit is een welverdiend vertrouwen. Maar we hebben nog steeds een bron nodig die zou aantonen dat alles precies is zoals het is! Je kunt overal zoeken en aan iedereen vragen, maar je zult nooit een betere kandidaat voor deze zaak vinden dan de oude Zbigniew. In zijn woede zal hij, als een kompas, altijd wijzen naar een anti-Russische richting, en als een precies tegenovergestelde mening het succes van Rusland betekent, dan zal dat de enige juiste zijn. Simpel gezegd, als Brzezinski "koud" zegt, dan is het honderd procent "heet". Als de gedachte bij hem opkomt om te zeggen dat Rusland bergafwaarts gaat, wees er dan zeker van dat de Russische economie zeer steil omhoog gaat. In de wetenschap is er zo'n bewijsmethode 'van het tegenovergestelde'. We hebben dus te maken met academische en zelfs wiskundige bewijzen. Nooit eerder is waanzin met wiskundige precisie berekend. Hier hebben jij en ik, beste vrienden, de hand. God zegene meneer Brzezinski!

   Hetzelfde observatieobject en misschien wel een prototype voor een proefschrift, sproeit onvermoeibaar dag en nacht. Zo werd zijn volgende opus geboren, waarin hij verklaart dat Rusland de grootste nederlaag in zijn geschiedenis heeft geleden. Als argument voor een dergelijke verklaring haalt Brzezinski de huidige Oekraïense confrontatie aan. Er staat dat 40 miljoen Oekraïense Slaven in opstand kwamen en de Russische wereld verdeelden, dat Rusland tegen hen vecht - dezelfde Slaven. Dit is nog nooit eerder gebeurd, en dit is de Russische nederlaag! De auteur is altijd gefascineerd geweest door de logica van Brzezinski. Vroeger was het zo dat je luistert en voelt dat de fantasie van de redenaar Brzezinski je meevoert als een pluis van een paardenbloem. En al snel voel je jezelf en de redenering van de spreker als iets dat geen basis heeft. Hier is een van de passages: “We hebben te maken met een volwaardig wereldbeeld - een ambitieus wereldbeeld dat de bewering rechtvaardigt dat Rusland een wereldmacht is. En niets in de internationale dialoog met het Westen heeft Poetin meer pijn gedaan dan de woorden van president Obama, die Rusland een sterke regionale macht noemde. Een meer offensieve karakterisering kon hij niet geven.
   1. + 14
    2 juli 2014 07:30
    Voortzetting!

    Je leest dit en denkt, nou, hoe kun je naar zo iemand luisteren? Maar hij was adviseur van meer dan één president! Slechts een paar woorden, maar zoveel logische fouten! Hier luistert de president naar zo'n adviseur en begint hij trucjes uit te halen. Hoe kun je zeggen dat Rusland een regionale macht is? Welke regio is dit vermogen? Grote Oceaan? Of misschien Europees? Wat zijn deze regio's? Rusland bezet een enorm gebied, dat het grootste is van alle bestaande staten. Dit is de derde economie ter wereld. Rusland heeft grenzen met veertien landen. Tot welke regio behoort Rusland? Heeft iemand dit bedacht? Brzezinski's tweede bewering - over de grieven van Poetin - is niet beter dan de eerste. Het kan Poetin absoluut niet schelen wat hij denkt of welke macht Obama Rusland noemt. Wat is het nut van de naam wanneer een "regionale macht" "een wereldmacht tegen de muur heeft gespeld zodat men bijna in het geheim in het ovale kantoor moet snikken"! Obama is vreselijk beledigd door Poetin, en dat is merkbaar, maar wie zag Poetins wrok jegens Obama? Waarschijnlijk alleen onze geliefde oude man met een dunne rode nek, als een geplukte haan. Maar dan lijkt alles nog interessanter. Toen leed de oude man. Misschien is dit het effect van het laxeermiddel dat sommige oudere mensen moeten nemen. We respecteren de leeftijd en behoeften van het oudere organisme, maar waarom al deze charme afschuiven op het oordeel van lezers over de hele wereld? Toen begon Brzezinski plotseling over de NAVO en compromissen met Rusland. Volgens zijn plan weigert Oekraïne het NAVO-lidmaatschap en weigert Rusland zich te verzetten tegen de associatie van Oekraïne met de EU. Hier staat alles op zijn kop. Rusland weerhoudt Oekraïne niet van associatie! En Poetin heeft hier meer dan eens over gesproken! Rusland beschouwt dit als het recht van Oekraïne en grijpt niet in, maar behoudt zich het recht voor om zijn markt voor Europese goederen die via Oekraïne passeren te sluiten. Waarom de heer Brzezinski besloot dat Poetin Oekraïne vasthoudt, is niet duidelijk. Hij praat er in ieder geval niet over. Wat betreft het lidmaatschap van Oekraïne in de NAVO, de krankzinnige was ongeveer 20 jaar te laat: in die tijd geloofde Rusland nog in beloften om niet uit te breiden met nieuwe leden en niet naar het Oosten te verhuizen.

    Einde op! http://contrpost.com/index.php/80-ssha/18365-marazm-kak-otsutstvie-nekroza-mozga
    1. +4
     2 juli 2014 08:02
     Bedankt voor het artikel. Veel is volgens ons hetzelfde
    2. oppotten
     +1
     3 juli 2014 00:08
     Bedankt voor het artikel en je opmerkingen. Het was min 81, plus 21. Eigenlijk is dit de standaardafstemming van elke samenleving - 20% van degenen die het begrijpen en 80% - alle anderen. De vijand moet worden bestudeerd, wie en wat hij ook is.
    3. De opmerking is verwijderd.
    4. +1
     4 juli 2014 09:06
     Heel erg bedankt voor het artikel van Brzezinski! Blijf dit soort inhoud plaatsen. Deze materialen zijn zeer noodzakelijk, mensen min ze van afwijzing, vergetend dat ze je dankbaar moeten zijn voor hun presentatie.
     Over het onderwerp - ik ben het er niet mee eens dat opa verouderd is, nog jong van geest, klootzak ... Een heel slim artikel. Slim en machteloos. De Verenigde Staten kunnen niets meer alleen doen wat wordt voorgesteld. En om aan dezelfde Duitsers te rechtvaardigen dat ze hun bloed moesten scheiden zodat de Baltische staten minder bang zouden zijn (waar was in godsnaam bang voor, ik zal tussen haakjes noteren) - dit is een andere taak. Er worden dus eerlijk gezegd domme dingen gebruikt, zoals "mystiek chauvinisme" in plaats van "de Russen zijn bekomen van de nederlaag en proberen het EIGEN terug te nemen". Zeg het tenslotte en het zal duidelijk worden - we bedreigen het Westen niet. Onze belangen kruisen niet met de normale Europese zaken en adequate landen... Dat kun je niet zeggen. Enz. Bedankt, anders heb ik niet de tijd genomen om hun taal onder de knie te krijgen, en er komt onleesbare onzin uit de vertalers.
   2. +7
    2 juli 2014 08:00
    Beste Sid, met alle respect voor jou, ik heb ook een min-artikel geplaatst. Zal uitleggen. Zie je, we hoeven absoluut geen uitgebreide vertaling van Brzezinski's teksten te tonen, een uitgebreide uitleg staat hieronder. Ik kan ook enkele van zijn uitspraken hier plaatsen:

    “Rusland is een verslagen macht. Ze verloor een titanengevecht. En om te zeggen "het was niet Rusland, maar de Sovjet-Unie" betekent weglopen van de realiteit. Het was Rusland, de Sovjet-Unie genoemd. Ze daagde de VS uit. Ze werd verslagen. Nu is het niet nodig om illusies te voeden dat Rusland een grote mogendheid is. Het is noodzakelijk om zo'n manier van denken te ontmoedigen ... Rusland zal gefragmenteerd zijn en onder voogdij staan.
    "Er wordt een nieuwe wereldorde onder Amerikaanse hegemonie gecreëerd tegen Rusland, ten koste van Rusland en op de ruïnes van Rusland."
    Uit het boek "Keuze. Wereldoverheersing of mondiaal leiderschap” (M., Internationale betrekkingen, 2010, p. 127):


    Mensen die zijn werk ook maar een beetje volgen, hebben allang begrepen dat HIJ ONS GEWOON STOTIG HAAT. Hij heeft GEEN ANALYSE!!! Hij is gewoon een handige, en vooral betrouwbare trol met een goed gesproken taal, westerse politici wenden zich tot hem, er zeker van zijnd dat wanneer hij ons prijst, hij het helemaal niet uit goedheid doet, dat is alles! En wat ben je aan het doen, beste Sid, dat, laten we zeggen, pseudo-analyses, voornamelijk bedoeld voor westerse hersenen, op ons worden gedumpt. Het is alsof je een virus in het bloed brengt, de temperatuur stijgt, je begint ziek te worden totdat het lichaam dit vuil afstoot. Nou waarom?
    Ik zou je tien pluspunten geven als je het op een humoristische manier herwerkt.
    Nogmaals, met respect.
    1. +4
     2 juli 2014 08:36
     Citaat van dokter
     Mensen die zijn werk ook maar een beetje volgen, hebben al lang begrepen dat HIJ ONS GEWOON STOTIG HAAT. Hij heeft GEEN ANALYSE!!! Hij is gewoon een handige, en vooral betrouwbare trol met een goed gesproken taal, westerse politici wenden zich tot hem, er zeker van zijnd dat wanneer hij ons prijst, hij het helemaal niet uit goedheid doet, dat is alles!

     Het is moeilijk om de kwaliteit van zijn analyses te beoordelen, wat Bjizi zegt, heeft nu emoties gericht op een groot en breed publiek en voor binnenlandse Amerikaanse en NAVO-consumptie! Nou, dat vind ik betoverend!Oude Man zit met succes op 4 stoelen tegelijk en laat zijn snuit aan iedereen zien en bovendien trollen zelfs Poetin ongestraft, in tegenstelling tot andere wereldleiders!
     Hier is de zin van Bzhizik over veertig miljoen die Rusland haatten, dit is een poging om al zijn waardeloze buitenlands beleid van de afgelopen jaren te rechtvaardigen, opnieuw betoverend, het belangrijkste is nutteloos voor zowel de Balts als de NAVO als geheel!
     En dit!
     Oekraïne zal geen lid zijn van de Euraziatische Unie, maar het kan een afzonderlijke handelsovereenkomst met Rusland sluiten, vooral gezien het feit dat sommige vormen van uitwisseling en handel tussen hen wederzijds voordelig zijn.

     Dat wil zeggen, een dubbele overeenkomst zonder de deelname van de Verenigde Staten? Oekraïne, Rusland, de EU? Wat niet minder geweldig is, dit is precies wat Poetin al sinds november van dat jaar zegt!
     Of dat!
     Een mogelijke optie zou zijn om de voorwaarde te accepteren dat die landen die stelselmatig de verplichtingen van het NAVO-handvest niet nakomen, geen vetorecht kunnen hebben. Sommige leden van deze alliantie zijn volledig niet-compliant, dus hun NAVO-lidmaatschap is in feite een ticketvrije rit. Waarom zou een lid van het bondgenootschap dat zijn verplichtingen niet nakomt het recht hebben om andere NAVO-leden te beletten collectieve zelfverdediging uit te oefenen? Dit is een anomalie en een potentiële bron van problemen en verwarring.

     Dat wil zeggen, wat betekent het dat de NAVO haar eigen leden niet kan beïnvloeden?Zelfs de Bulgaren worden pissig, we zeggen: bouw geen pijp, want jij bent hier en zij bouwen, maar we zeggen tegen de Balts geef meer uit van je budget, maar ze geven niet uit!En de Fransen verkopen Mistrals aan Rusland oh May!En de Duitsers van de steelrein gaan door met het bouwen van een militaire basis bij Rostov!
     Als je dit opus van Bjizi aandachtig herleest, kun je veel interessante momenten ontdekken!hi
     1. +4
      2 juli 2014 09:17
      Sid is het met veel eens. Maar ik wil uw aandacht vestigen op de woorden van Bush sr. (God verhoede niet te verwarren met de jongere) over Brzezinski. Trouwens, Bush is een senior voormalige gevechtspiloot die de prijs van het leven in de strijd kende.
      - Heb je het over Brzezinski? Country Jimmy in de politiek kon het verschil niet zien tussen een appel en een koekoek, dus luisterde hij naar idioten en clowns.
      En het blijkt dat we tot dezelfde conclusie zijn gekomen - de Brzezinski-trol en de clown. Wat betreft het rationele deel, het is niet nodig om de hysterische tonen van Brzezik op te merken, je kunt Psaki "bewonderen", ze heeft tenminste een beter verteerbaar gezicht. Er zijn veel tekenen en veel mensen die zowel de verwarring als de bekrompenheid van het "Empire of Good"-beleid goed kunnen illustreren.
      Yours!
      1. +1
       2 juli 2014 09:44
       Citaat van dokter
       - Heb je het over Brzezinski? Country Jimmy in de politiek kon het verschil niet zien tussen een appel en een koekoek, dus luisterde hij naar idioten en clowns.

       Bush sr. is een mastodont uit de politiek, ja! Maar om te zeggen dat Bjizi het beeld van de wereld helemaal niet ziet, zou ik natuurlijk oppassen, generaal Russophobia belet hem het beeld vollediger te zien, obsessie met de NAVO en Rusland verhindert hem ook om andere belangrijke dingen te zien! In het algemeen is Bjizi meer een propagandist dan een analist! Maar het probleem is dat velen zijn creaties ooit gebruikten als een gids voor actie en een soort plan voor hegemonie!
       Het is vermeldenswaard dat het ministerie van Buitenlandse Zaken nu wordt beschouwd als de baas in de Verenigde Staten en niet het Pentagon en de militaire afdelingen! En Bzhizi is slechts een handlanger van het ministerie van Buitenlandse Zaken! En wat Psaki betreft, hoe leuk het ook was om naar te luisteren! nee, als niemand gelooft, doe dan alsof je een dwaas bent! Dus de VS spelen nu voor de dwaas!
       Yours! hi
       1. +1
        2 juli 2014 12:00
        propagandist, ja. Tussen haakjes, hier is een citaat uit het artikel dat u citeerde, de woorden van Brzezinski:

        Ik noemde dit omdat ik denk dat het een vergissing zou zijn om de crisis op de Krim en Oekraïne te zien als het product van een plotselinge woede-uitbarsting. In zekere zin kunnen ze als zodanig worden beschouwd, maar het zou veel slimmer zijn voor Rusland om te doen wat het net deed in ongeveer 10 jaar.

        In deze regels hoor je een uitzonderlijk geharde manipulator van het bewustzijn, hij lijkt te prijzen en in te stemmen, maar geeft tegelijkertijd uiterst schadelijk (!!!) advies, dat als volgt kan worden geherformuleerd - ik zeg je dat je morgen moet komen, morgen, en jij komt vandaag. Ik, als persoon werkzaam op het gebied van psychologische lotions, geef hem 5 met +. Maar ik ben het. "Analytics" (God vergeef me) Brzezik is schadelijk voor de mentale gezondheid van degenen die het lezen, ik zei hierover al in de eerste opmerking. We besteden meer tijd aan het verwijderen van zijn hersengolven dan aan het verkrijgen van waardevolle informatie. Je hoeft het alleen maar te negeren of fragmenten door goede filters te lezen.
      2. +2
       2 juli 2014 15:52
       Zelfs als hij een clown is (wat ik niet zeker weet), is zijn toespraak nog steeds heel, heel interessant. Hij heeft 2 ideeën - de dreiging komt niet van Rusland zelf, maar van Ruslands besef dat het een aparte beschaving is, en het ontwaken en cultiveren van haar eigen, en niet een wereldbeeld dat van buitenaf wordt opgelegd. Hij begreep het. En het is ook interessant dat hij (of liever, de auteurs van de toespraak, als de auteur niet de auteur zelf is) de hele uitweg ziet uit deze staat die gevaarlijk is voor het Westen in de snelle heropleving van de middenklasse, die duidelijk is in tegenspraak met de stelling van een verzwakkende Russische economie. Maar er zijn in ieder geval geen uitspraken over een gedoemd land - er is al vooruitgang in opvattingen.
  4. +2
   2 juli 2014 07:58
   Citaat van Stypor23
   als een oude gier in de laatste dagen, ging weer naar buiten in Gods licht. Wanneer zal het sterven?

   Nee... Laat hem leven... Zijn gedachten en zijn beoordeling van politieke verschillen, zijn visie op de politieke situatie in Rusland zouden onze politici moeten helpen de essentie te begrijpen van de internationale problemen die ons land treffen. haat tegen Amerikaanse wezens. Let tenslotte op. Hij vertelt over de groeiende vijandige houding tegenover Rusland in Oekraïne. En tegelijkertijd geen woord over het feit dat dit wordt gedaan met Amerikaans geld en het geld van de oligarchen. Hij spreekt van het verbod op het gebruik van geweld. En tegelijkertijd heeft hij nooit de Verenigde Staten genoemd, dat wil zeggen zijn thuisland, waarvoor hij het land moet vernietigen, het staatsregime moet omverwerpen, een politicus of staatshoofd moet vermoorden, degenen die hun bandietenwaarden niet delen, moet bombarderen, zelfs zonder de toestemming van de bondgenoten of de VN, is een slechte zaak. Dus laten we leven en optreden... JE MOET DE VIJAND IN HET GEZICHT KENNEN
   1. Stypor23
    0
    2 juli 2014 09:33
    Ja, zoveel mogelijk, het is tijd voor opa om naar Arlington te verhuizen.
  5. De opmerking is verwijderd.
  6. 225 thee
   +2
   2 juli 2014 08:13
   Citaat van Stypor23
   als een oude gier in de laatste dagen, ging weer naar buiten in Gods licht.


   EEN LID ... van het "Driehonderdste Comité", een groot meester in schouderzaken, een politiek intrigant "Zbigniew the stinking" die nog steeds niet met pensioen gaat, verdient een verhoging van zijn pensioen.
   1. +3
    2 juli 2014 08:39
    "In tegenstelling tot andere Slaven zijn Oekraïners in het verleden nooit vijandig tegenover Rusland geweest. De vijandige houding van Oekraïners jegens Rusland is een nieuw fenomeen en de intensiteit ervan neemt elke dag toe."

    Dat klopt, alleen kwam deze vijandige houding dit jaar, of zelfs vorig jaar, niet voor. Het wordt sinds het begin van de jaren 90 kunstmatig gekweekt door geesten als bzhez.
  7. +4
   2 juli 2014 08:38
   Citaat van Stypor23
   als een oude gier in de laatste dagen, ging weer naar buiten in Gods licht. Wanneer zal het sterven?


   Nooit.
   Hij zal sterven (in de nabije toekomst, wat ik hem oprecht wens - vergeef me, Heer) -Amerika zal een ander baren. De Brzezinski's reproduceren zichzelf in de jungle van de Amerikaanse politiek, het virus van Russophobia is alleen maar sterker geworden sinds de Elizabethaanse tijd - een soort "politieke aids"

   Nou, ze hebben geen sterk Rusland nodig
   1. Stypor23
    +1
    2 juli 2014 09:05
    Het zal nauwkeuriger zijn om te reïncarneren, omdat de ziel die al klaar is, in het lichaam van de volgende pasgeborene gaat.
  8. +3
   2 juli 2014 09:08
   De "Russische middenklasse" heeft zich al gerealiseerd dat Amerikanen zieke mensen zijn, en in het bijzonder Dr. Zbigniew Brzezinski.
  9. +1
   2 juli 2014 10:02
   Citaat van Stypor23
   Wanneer zal het sterven?

   "Totdat de laatste Rus de laatste druppel Russische olie opgeeft, zal er geen rust zijn voor deze griezel. Hij kan niet sterven aan zijn haat tegen alles wat Russisch is ... Als je naar hem kijkt, herinner je je de onsterfelijke uitdrukking van Ilf en Petrov's Gouden Kalf : "Ik zieke oude man! Meisjes mogen me niet!" Ostap nam zijn kapiteinspet af en zei: "Ik was vaak oneerlijk tegenover de overledene. Maar was de overledene een moreel persoon? Nee, hij was geen moreel persoon. Hij was een voormalige blinde man, een bedrieger en een gans steler." Op het graf van Brzezinski zullen ze waarschijnlijk schrijven: "Hier ligt een man die de Slavische volkeren wilde doden, maar alleen zijn volk kon onteren, hoewel hij zijn hele leven erop." http://contrpost.com/index.php/ 80-ssha/18365-marazm-kak-otsutstvie-nekroza-mozga
  10. +1
   2 juli 2014 10:07
   Heel mooie foto. En Brzezinski zou worden verbrand en beschoten met as
  11. +1
   2 juli 2014 10:08
   Niets nieuws in het hoofd van deze oude man. Een badstof anti-Sovjet, en nu een anti-Russisch alles over één ding. Hij heeft blijkbaar een migraine van het feit dat Rusland niet is gestorven, maar leeft en zich ontwikkelt.
   1. +1
    2 juli 2014 12:22
    Ik heb het niet tot het einde onder de knie, maar de voor de hand liggende dingen -
    1) vervanging van feiten
    2) wensdenken
    3) valse gebeurtenissen afdwingen voor hun valse tegenacties
    en geen woord over Amerika's jarenlange steun aan de nazi's... waardeloze neten.
  12. +1
   2 juli 2014 11:38
   Laat hem het goed zingen, maar het probleem is dat al zijn liedjes zijn geleerd en goed worden begrepen. Nu verandert Rusland zijn plannen, en de Krim bevestigt dit, dus er zal een heel publiek zijn voor elke slimme jongen uit het Westen in RUSLAND Vroeger was er niet genoeg wilskracht in ons leiderschap is nu veranderd, slimme mensen in RUSLAND zijn altijd in overvloed geweest.
  13. +1
   2 juli 2014 11:47
   Hoe mocht hij hier zelfs schrijven ??? Laat hem schrijven in de hel))))
   1. +1
    2 juli 2014 15:40
    En de oude man raakte volledig ontspoord)))
 2. +5
  2 juli 2014 06:58
  God! Maar wanneer zal deze Poolse fascist sterven? - de ideoloog van de ineenstorting van de USSR.
  1. +3
   2 juli 2014 08:12
   Verheug je niet over de dood van de vijand, want alle mensen zijn sterfelijk en hun huis wacht op de eeuwigheid. Als je een vijand hebt, bid dan niet tot God voor zijn dood, want als hij gestorven is, zal hij ontsnappen aan alle aardse kwaden. Bid dat hij arm zal worden, in leven zal blijven en zijn hele leven zal kreunen van verdriet. Menander
  2. +1
   2 juli 2014 08:42
   Godzijdank zijn de plannen van deze gebrekkige mensen niet uitgekomen. En iemand anders durft het BBP lastig te vallen, waardoor al hun dromen zijn neergestort. Je herinnert je hoe de stemmingen er eind jaren 90 in het land waren. Al deze Brzezinski's hadden zich misrekend. De belangrijkste ding - WIJ ZIJN RUSSISCHE Deze natie is onmogelijk te verslaan.
 3. +3
  2 juli 2014 07:00
  Zoals altijd, in zijn eigen stijl - het belangrijkste is om Rusland te omarmen, en daar - groeit tenminste het gras niet.
 4. +4
  2 juli 2014 07:01
  Niets nieuws, Zbigniew Brzezinski heeft altijd gevochten met Rusland en de Sovjet-Unie, hoewel men een waardige tegenstander moet erkennen.
  1. +2
   2 juli 2014 09:08
   Citaat van gebruiker
   Niets nieuws, Zbigniew Brzezinski heeft altijd gevochten met Rusland en de Sovjet-Unie, hoewel men een waardige tegenstander moet erkennen.

   Het zit hem in het bloed. De Polen, vooral de adel, haten Rusland en de Russen omdat Rusland is geworden wat Polen in de loop van zijn geschiedenis wanhopig heeft geprobeerd te worden, maar nooit heeft kunnen worden. Maar zelfs nu, van tijd tot tijd, brengen ze het onderwerp ter sprake van hoe Polen, dat Oekraïne onder zichzelf heeft verpletterd (wat geen bezetting betekent, maar een soort protectoraat, een semi-kolonie), en zelfs Wit-Rusland en Litouwen tot een soort van confederatie, uitgegroeid tot een grote mogendheid "van zee tot zee".

   Citaat: [http://en.wikipedia.org/wiki/Zbigniew_Brzezinski]
   [
   Zbigniew Brzezinski werd geboren in Warschau, Polen, in 1928. Zijn familie, leden van de adel (of "szlachta" in het Pools), droeg het wapen van Trąby en was afkomstig uit Brzeżany in Galicië in het toenmalige woiwodschap Tarnopol (administratieve regio). Oost-Polen (nu in Oekraïne).
   ]


   Vertaling:
   Zbigniew Brzezinski werd geboren in Warschau, Polen, in 1928. Zijn familieleden van de adel ("adel" in het Pools) dragen het wapen van "Traby" en komen uit Berezhany in Galicië, woiwodschap Ternopil (administratieve regio) van het toenmalige Oost-Polen (nu in Oekraïne).
 5. +4
  2 juli 2014 07:01
  Hoe zou u zich voelen als bijvoorbeeld drugsbendes in de Verenigde Staten wapens uit het buitenland zouden ontvangen, van onze zuiderbuur, om een ​​conflict van deze omvang voortdurend aan te wakkeren? Dit is een serieuze bedreiging.

  En hoe voelen de zuiderburen, wiens bendes van drugsdealers wapens krijgen uit de VS?
  Deze krachten vertegenwoordigen eigenlijk de meest negatieve aspecten van de moderne Russische samenleving: een soort dorst naar nationalisme, zelfrealisatie, bevrediging van machtsuitoefening. Deze kenmerken zijn echter niet kenmerkend voor de nieuwe middenklasse, die op termijn een acceptabel alternatief kan worden.

  Ja, deze kenmerken zijn niet typisch voor witte tapes. En dergelijke alternatieven zijn voor ons onaanvaardbaar, ook op de lange termijn.
 6. +5
  2 juli 2014 07:02
  namelijk de geleidelijke en gestage opkomst van het Russische quasi-mystiek chauvinisme, dat nu al zes of zeven jaar aan de gang is. Poetin speelde hierin een grote rol


  Deze oude vijand van de RUSSISCHE WERELD ... probeert opnieuw RUSLAND van binnenuit te vernietigen ... nu vertrouwt hij op de middenklasse in RUSLAND ... let wel, niet op militair geweld, maar op de vijfde colonne binnen RUSLAND . .. de truc is oud en bewezen, maar we zijn al geslaagd en er komt geen tweede GORBACHEV in RUSLAND (ik zal in ieder geval niet op hem stemmen).

  Dan zegt hij iets over chauvinisme... dus kun je beter een Russische chauvinist zijn dan een woordeloos westers vee (zoals bijvoorbeeld hehe, de Bulgaarse broers werden).

  En in dit opzicht sta ik aan de kant van PUTIN en ik zal hem ondanks deze zak met botten steunen aan BZHEZINSKY .... wat OEKRANE betreft .... als we het aan het Westen geven, zal de volgende beurt zijn de onze ... hier hoef je niet eens naar de grootmoeder van de waarzegger te gaan.
 7. +8
  2 juli 2014 07:02
  “Daarom hoop ik echt dat de opkomende Russische middenklasse zal begrijpen dat de mythologie die Poetin oplegt en die wordt aanvaard door een aanzienlijk deel van de lager opgeleide en meer chauvinistische Russen een weg naar nergens is, dat het echte doel van Rusland is om een ​​machtig Europees land te worden. En dat zullen ze zich elke keer herinneren als ze naar het oosten kijken en zich afvragen: wat betekent China voor de toekomst van Rusland?

  Ja natuurlijk. Bloeiende en seniele Geyropa.. Sadom en Gamora..
  Nee, dank u wel! Zo'n toekomst wil ik niet voor mijn kinderen.

  PS en de foto is tegoed))
 8. +3
  2 juli 2014 07:02
  Rusland moet een machtig Europees land worden. En dat zullen ze zich elke keer herinneren als ze naar het oosten kijken en zich afvragen: wat betekent China voor de toekomst van Rusland?
  Zelfs de oude geit werd bang dat de dingen niet gingen zoals hij in zijn boeken had gepland! In het bijzonder dat China tegen 2010 politiediensten zal introduceren in het Verre Oosten en Transbaikalia "om de belangen van zijn burgers te beschermen".
 9. +3
  2 juli 2014 07:04
  Hij heeft al absenteïsme in de hel gekregen, maar hij kan niet eens sterven van haat tegen Rusland.
 10. +3
  2 juli 2014 07:08
  Het lijkt erop dat hij niets anders leest dan ukrosmi! Voor een man van zijn niveau is dit een schande! Blijkbaar wil hij niet in vrede sterven.Het eerste deel van het artikel gaat blijkbaar over de VS? Ik heb net Rusland geschreven, maar ze zijn vreselijk bang voor ons!
 11. johnsnz
  0
  2 juli 2014 07:14
  Maar ze zijn allemaal erg bang voor Rusland)))) Niets, je weet niet hoe je problemen moet oplossen door middel van diplomatie, leef in angst !!
 12. +5
  2 juli 2014 07:15
  Het principe van niet-gebruik van geweld om grenzen te veranderen betekent :) Nu-nu. Maar hoe zit het met Kosovo, heren?!
  Rusland belijdt het principe van PRIMORDIAL grenzen. Bovendien gaat het zelfs zo dat de historisch verenigde mensen in verschillende huizen kunnen gaan wonen. MAAR, woon in een apart huis, durf je eigen voorouders, die onze gemeenschappelijke voorouders zijn, niet te beledigen. De relatie van de geschiedenis wordt genoemd. Respect voor tradities en moraal. Wat het Westen weigerde. Iets dat de huidige bevolking van Oekraïne heeft geweigerd. Ze weigerden niet alleen, ze durfden ook degenen te vermoorden die trouw bleven aan hun (onze gemeenschappelijke) cultuur, die de prestatie van ons gewone volk herinneren en eren.
  De conclusie is dat degenen die tegen hun eigen voorouders zijn, hun eigen tradities, het niet waard zijn om het gebied te bewonen dat hun (onze) voorouders hen hebben achtergelaten.
  Wat is hier onlogisch?! Wat is hier mis?!
  Vanuit hun liberaal-fascistische gezichtspunt, Ivan, die zich geen verwantschap herinnert, hebben ze gelijk. Vanuit ons oogpunt, mensen voor wie het land belangrijk is, niet "omdat hier eikels zijn en ik er dik van word", maar omdat de vlag boven de Reichtag, Gagarin in Space, Napolen werd verslagen en de wereld werd gered meer dan eens - voor zulke mensen - ONZE Waarheid. En om de een of andere reden lijkt het ons dat er in deze Waarheid God is.
  En dan zullen we zien wiens waarheid sterker is.
 13. Vlad Kukuev
  +5
  2 juli 2014 07:16
  Gn en da! Geen woord over het provocerende werk van de Verenigde Staten in Oekraïne en over de hele wereld! Over het opruimen van de territoria van de bevolking voor de ongehinderde winning van schaliegas, zodat niemand bezwaar zou hebben tegen de vernietiging van de natuurlijke omgeving, zoals in Europa en in Europa - geen woord! In het algemeen - "Stop de dief" de dief zelf is de eerste die schreeuwt! Zoals Amerikanen altijd doen!
 14. +1
  2 juli 2014 07:22
  Het is onmogelijk om Rusland in de oorlog te betrekken, wat betekent dat alles moet worden gedaan om te voorkomen dat de Russische Federatie de milities helpt.
  En beschouw Koshchei Provocateur niet als een seniel.
 15. +2
  2 juli 2014 07:23
  Ik kan een ijsbijl sturen, anders is het dier de lessen van de geschiedenis vergeten PS er is een streng goed kapronogo touw en er is een oude antediluviaanse kruk in de tuin - klim niet dezelfde seniliteit op bomen als zijn oudere broer banaan
 16. +5
  2 juli 2014 07:23
  Hij, klootzak, natuurlijk de vijand. Er zouden meer van dergelijke analisten en theoretici aan onze kant staan. Ze houden conferenties over Rusland. En hier pakken Poetin, Lavrov en Churkin de rap voor iedereen ...
  1. Stypor23
   +2
   2 juli 2014 07:31
   Ja, de analytische mentaliteit van deze onderpresteerder staat buiten twijfel. Ik heb de memoires van een van onze gepensioneerden gelezen waarin er regels zijn over deze freak. Het komt er dus op neer dat PGU-officieren hem probeerden om te kopen, hem te overtuigen enzovoort. , zijn andere methoden in dergelijke situaties niet effectief.
 17. +2
  2 juli 2014 07:30
  Daarom hoop ik echt dat de opkomende Russische middenklasse zal begrijpen dat de mythologie die Poetin oplegt en die wordt aanvaard door een aanzienlijk deel van de lager opgeleide en meer chauvinistische Russen een weg naar nergens is, dat het echte doel van Rusland is om een machtig Europees land.... , zoals mijn Moederland door bloed, zodat het eigenlijk net zo "krachtig" is vanuit mijn Moederland !!!!
 18. +1
  2 juli 2014 07:32
  Min het artikel.
  Brzezinski is lang en hopeloos verouderd.
 19. +2
  2 juli 2014 07:35
  Nog een eenzijdige en bekrompen "replica" van de oude seniele ....
  De vreselijke dromen van zo'n "LGBT" komen uit, de Russische Federatie staat op van haar knieën en verklaart haar belangen en rechten!
  Dit is slechts het begin..... soldaat
 20. +8
  2 juli 2014 07:36
  Vergeef me ... dit go * ota stuk is de belangrijkste propagandist van de Slavische, Russisch-, Sovjet-fobieën van onze tijd! .............. Ik hou vooral van de uitspraken over de zware last voor de Russische economie van de Krim .. ............................... Zoals ik het begrijp, heeft Oekraïne een krachtige economie .... hier is het om te trekken, en Rusland niet om te trekken ................... Verklaringen over witte schepen met een massa buitenlandse toeristen niet veroorzaken alles behalve gelach............ maar ook zo'n 40 miljoen tegenstanders van Rusland................. ....... wanneer deze 40 miljoen weer naar Rusland komen om hulp te vragen, zullen we eerst wachten op een verontschuldiging aan Rusland en zijn volk!
 21. 3vs
  +2
  2 juli 2014 07:36
  De Here God zou deze neten spoedig van de aardbodem vegen!
 22. +2
  2 juli 2014 07:39
  Wanneer droogt deze klootzak! Let op - elke stelling van het artikel is uiteindelijk gericht tegen Rusland! Laten we beginnen met,
  Dat Amerika zelf zijn burgers op welke manier dan ook en waar ook ter wereld kan beschermen. En zo op elk item van het artikel. Alleen maar
  hij is Russophobic in het leven en kan niets met deze rotzooi, hij droogt zo.God verhoede, snel.
 23. +1
  2 juli 2014 07:40
  Hij had er beter over nagedacht om zijn waardeloze zieltje te kalmeren, maar alles kriebelt voor hem... Verdomde denker....
 24. kwaadrussisch
  +3
  2 juli 2014 07:43
  Ze proberen Rusland kwaadaardig te maken, maar ze begrijpen niet wat ervan zal komen. Het zal zo blazen, honderd iedereen zal het krijgen.
 25. Bot
  +3
  2 juli 2014 07:54
  Alles is hetzelfde als voorheen, de vijand is ook een vijand in Afrika!
 26. +1
  2 juli 2014 08:00
  En de foto is cool, ik heb hem op het bureaublad gezet, wat niet gezegd kan worden over de toespraak van Brzezinski. Hij is een vreemde oude man, vreemd en gemeen. En de ouderen...., kortom, die geven gewoon geen pensioen.
  1. Stypor23
   0
   2 juli 2014 08:16
   Vooral brandende vod
 27. 0
  2 juli 2014 08:14
  De oude hoer is wakker geworden!!! Ze scheidde de seniele kikkers en keerde haar de rug toe !!! bullebak
 28. 0
  2 juli 2014 08:15
  Hoe gemeen en principieel deze rotte stronk ook is, hij is een professional, en je moet zeker naar hem luisteren, je moet de volgende stappen van de vijand kennen ...
 29. kosh
  +1
  2 juli 2014 08:22
  Citaat: "In tegenstelling tot andere Slaven zijn Oekraïners in het verleden nooit vijandig tegenover Rusland geweest. De vijandigheid van Oekraïners jegens Rusland is een nieuw fenomeen en de intensiteit ervan neemt elke dag toe."

  Ja, de oude klootzak vergat te zeggen dat 23 jaar lang deze vijandigheid in de hoofden van de suburbanieten werd gepropt door de matrashoezen zelf voor hun 5 meter dollar. En dit fenomeen betreft in de eerste plaats westerlingen.
 30. 0
  2 juli 2014 08:25
  De oude seniel kan op geen enkele manier kalmeren dat de VS er niet in is geslaagd Rusland tot haar kolonie te maken. Schrijft Amerika's ambities toe aan Rusland. Maar het is noodzakelijk om te lezen, hij sprak een actieplan uit in de betrekkingen tussen staten.
 31. dennenappel
  0
  2 juli 2014 08:33
  Ik geloof dat we de Oekraïners moeten laten weten dat als ze bereid zijn om weerstand te bieden, te oordelen naar hun verklaringen en acties (zij het niet erg effectief), we ze zullen geven ... handbediende antitankkanonnen, handraketten...

  Wat is dit nog meer?
  1. 0
   2 juli 2014 08:51
   Dit zijn dat soort dingen, op scheet stoom. lachen
 32. een-e
  0
  2 juli 2014 08:37
  En toen hebben we 40 miljoen mensen tegen ons opgezet ... Hij heeft geen informatie - wie keerde mensen tegen Rusland? Welnu, zijn redenering is waardeloos op een marktdag... Of hij liegt eerlijk gezegd en hangt noedels aan de oren van de luisteraars.... Dat kenmerkt hem ook van een interessante kant.
  1. 0
   2 juli 2014 11:15
   40 miljoen burgers van Oekraïne die tegen Rusland zijn - dit is een heel sterk woord.
   Als Brzezinski had gezegd dat deze 40 miljoen beledigd door Rusland omdat het was weggerukt uit de gratis feeder genaamd "Slavische broers" - men zou het er nog steeds mee eens kunnen zijn.
   IMHO, of de Oekraïners zullen een onafhankelijk volk worden dat niet zal toestaan ​​dat iemand zichzelf de voorwaarden oplegt, of Oekraïne zal aan stukken worden gescheurd, voor centen gekocht en van jaar tot jaar bedrogen totdat het volledig instort.

   En we moeten nadenken over hoe we niet alleen de elites kunnen nationaliseren, maar ook de kleinburgerij, waarop Brzezinski vertrouwt en kosmopolitisch noemt.
 33. KS4E
  +1
  2 juli 2014 08:39
  Ik vestigde meteen de aandacht op de foto "Russische soldaten in de VS." Ik voelde trots en spirituele opluchting.
 34. +1
  2 juli 2014 08:40
  In feite kopieerde hij het Amerikaanse soevereine beleid en vertaalde het in Rusland, d.w.z.
  gedumpt van een ziek hoofd naar een gezond hoofd. Het probleem is dat bij het lezen van zulke 'opussen' mensen in het Westen oprecht geloven in deze onzin over Rusland. Hier, hierboven, was zelfs een van de leden van het forum bang voor onze ideologische veiligheid en zei dat dergelijke artikelen niet zouden moeten worden geplaatst! Hoe!
  Het is nodig, mijn vrienden, nog steeds zoals het nodig is. En de doctrines van Dulles en Thatcher over de ineenstorting en deling van de Russische wereld moeten zo worden opgesteld dat we onszelf niet bedriegen en niet vergeten tegen wat voor bastaard Rusland en het hele Russische volk moet vechten.
 35. +7
  2 juli 2014 08:51
  Alles is al eerder gezegd...
 36. 0
  2 juli 2014 08:58
  Er is maar één conclusie die zich voordoet: een oude zieke seniel die nog steeds probeert een geoglobale politicus uit zichzelf op te bouwen. Al zijn prestaties in het leven - sleepten de USSR mee in de oorlog in Afghanistan.
  Volgens de laatste grote gebeurtenissen (Georgië, Syrië, de Krim, Oekraïne en nu ook Irak) blijken de Verenigde Staten dus een regionale mogendheid te zijn. Daarom schreeuwen ze en gebruiken ze de nieuwste drukkaarten op hun bondgenoten, kortom, pushen.
  En als we in de aanvankelijke economische alliantie van Rusland en China, ondanks territoriale meningsverschillen, een inhaalslag maken: India (wat in recente stappen kan worden getraceerd), en als een extra optie, is Pakistan niet alleen natuurlijke hulpbronnen, menselijke hulpbronnen en industrie zijn eigenlijk kernmachten. Het blijkt dus dat het NAVO-raketafweersysteem is ontworpen voor zo'n bondgenootschap, en niet voor de Koreanen. Maar zo zeggen ze, mensen vragen om brood en een circus. Gezeefd met brood, maar jammer van het schouwspel.

  Eigenlijk is alles veel interessanter. Informatie ter overweging:
  1. http://news.rambler.ru/25536031/
  Sjaa!? verarmd? Er is geen geld om het apparaat in werkende staat te houden?!

  2. http://midgard-info.ru/geopolitics/rotschildy-vyveli-dengi-iz-ssha-%e2%80%93-amer


  ikanskij-krax-blizok.html
  Dat is wat meneer Kissinger (die het niet weet - de rechterhand van de Rothschilds) sinds 1991 als datsja naar Rusland gaat. En om de een of andere reden eerst in St. Petersburg. En GDP accepteert het gemakkelijk in zijn appartementen. Iets wat ik me niet meer herinner van zulke leiders van landen die hem bezochten.

  Het is gewoon dat het BIG GLOBAL GAME aan de gang is en de wereld opnieuw wordt getekend. De enige vraag is om een ​​nieuw wereldwijd financieel systeem voor de bloedsomloop op te bouwen. Jij en ik in dit spel zijn ofwel pionnen of gewoon figuranten (beter het laatste).
  Georgië, Syrië, de Krim, Oekraïne, Irak, blauwe en roze revoluties enzovoort - een scherm om mensen af ​​te leiden en te lenen van de wereld.
 37. +1
  2 juli 2014 09:09
  Citaat van: papik09
  Zoals altijd, in zijn eigen stijl - het belangrijkste is om Rusland te omarmen, en daar - groeit tenminste het gras niet.

  Het is gewoon dat zij (Oekraïners) zo wit en pluizig zijn... was en wij zijn zulke "slechte goblins" die om de een of andere reden proberen hen te helpen "fatsoenlijk te leven". huilen hoe hij ons haat... voelen waarom is het interessant? of hebben de Russen hem niet door het hoofd geschoten zoals McCain in Vietnam?bullebak
 38. Elf van Ierse folklore
  0
  2 juli 2014 09:13
  Met één voet al in het graf, is het tijd om na te denken over het eeuwige, en hij stort al zijn gal uit tegen RUSLAND.
 39. Elf van Ierse folklore
  +1
  2 juli 2014 09:18
  Daarom hoop ik echt dat de opkomende Russische middenklasse zal begrijpen dat de mythologie die Poetin oplegt en die wordt aanvaard door een aanzienlijk deel van de lager opgeleide en meer chauvinistische Russen een weg naar nergens is, dat het echte doel van Rusland is om een machtig Europees land.


  Ze voedden ons met deze mura in de jaren 90, en nu word je een Europees land, en als gevolg daarvan ben je in zo'n gat gegleden, we zijn nog steeds uitgeput van hun vriendelijkheid. Ik geloof geen woord, geen enkele belofte, hun westerse democratie werd dronken door het dak.
 40. +2
  2 juli 2014 09:35
  Het is onmogelijk om deze seniele onzin te lezen: "Het Westen staat klaar om Oekraïne te helpen, klaar om te helpen met wapens en in het algemeen klaar om te helpen" ... WAT? Een wapen zonder getrainde mensen is slechts een hoop ijzer... De motivatie van deze mensen? Nee... "De indrukwekkende militaire successen" van de VS en het Westen in het Midden-Oosten, Afghanistan en Afrika hebben dezelfde indrukwekkende politieke chaos en machtsvacuüm achtergelaten, ze zullen hetzelfde naar Oekraïne brengen, hoeveel geld de West graaft in deze puinhoop van 5 miljard of 2 biljoen ... Blah blah blah, in het algemeen niets constructiefs ...
  PS Eén Svidomo in sociale netwerken bedreigt me met Amerikaanse rangers, Abrams-tanks, F-16-vliegtuigen en Hellfire-raketten, dat wil zeggen, Oekraïners vertrouwen niet eens op zichzelf in deze oorlog ... Ik antwoord hem dat zijn hele onbeduidende leven het niet waard is dagelijks onderhoud van een peloton USMC en niemand zal hem komen beschermen ...
 41. 0
  2 juli 2014 09:39
  Nog een vyser van de oude anti-Sovjet. Niets nieuws. Presentatie van gedachten over hoe Rusland zich zou moeten gedragen vanuit het oogpunt van het Westen.
 42. 0
  2 juli 2014 09:46
  Ik heb ooit in een Amerikaans tijdschrift gelezen dat (ik herinner het me natuurlijk niet woordelijk, maar dat is het punt) sinds de val van de sjah van Iran, Zbigniew Brzezinski in het Amerikaanse politieke leiderschap wordt gezien als een "blather en provocateur" ... Dan waren er voorbeelden, zoals de ambassade De Verenigde Staten in Teheran eisten een heel andere politieke lijn in het laatste jaar van het bewind van de sjah, maar Brzezinski legde de leiding de verkeerde opvattingen en benaderingen op ... En alleen op de gisteravond voor de val van de sjah verwaardigde hij zich de Amerikaanse ambassadeur in Teheran te bellen "om te overleggen wat te doen om een ​​dergelijke uitkomst te voorkomen..." De ambassadeur, een oude diplomaat, kon het niet laten en stuurde hem grof taalgebruik... En toen ze in de hoorn doodsbang in stilte vielen, voegde hij eraan toe: "Vertalen in het Pools?!" Zo heeft Brzezinski blijkbaar niets geleerd!)
 43. +1
  2 juli 2014 09:55
  Aangezien deze "propagandist" in eigen land niet serieus wordt genomen, is het voor ons zonde om op te letten!
 44. 0
  2 juli 2014 09:55
  Een vriend woont bij mij in de Verenigde Staten, soms chatten we via Skype, maar hij woont daar al heel lang en ziet het leven van een Amerikaanse leek van binnenuit. Het bewustzijnsniveau van het grootste deel van de samenleving over de gebeurtenissen in Oekraïne is dus erg oppervlakkig. Het vermogen om dit soort processen te analyseren kost tijd en moeite. Evenals het onderwijs, waar de meeste Amerikaanse burgers niet op kunnen opscheppen. artikel is geschreven voor intern gebruik en is gericht aan basisschoolleerlingen.
 45. +1
  2 juli 2014 10:19
  Gewoon megabrein. We zullen de Russen geruststellen door te verklaren en te garanderen (dit is al belachelijk) dat Oekraïne geen lid zal zijn van de NAVO, maar we zullen de NAVO veranderen zodat het in Oekraïne zal zijn zonder zijn formele lidmaatschap. Zoals nu zullen deze domme Russen eindelijk rustig slapen.
  En over het kweken van de "middenklasse" van domme, onwetende, niets herinnerende, zombieconsumenten (lopende magen/of geslachtsdelen) en ander gekraak. Deze successen zijn al duidelijk in de bevolking van Oekraïne, dus jullie, beste Russen, moeten weer kalmeren of binnenkort rusten, want zoals Ameronagloly zegt - Rusland is Europa.
 46. 0
  2 juli 2014 10:22
  Brzezinski heeft alles op zijn kop. De Verenigde Staten hebben het fascistische regime gekoesterd en aan de macht gebracht en geloven dat Rusland er kalm naar zal kijken. We zullen de "randen" aanpakken en dan zullen we de sprot aanpakken! En voor een snack voor de klootzakken, zullen we de Balkan destabiliseren!
 47. 0
  2 juli 2014 10:23
  De muffe Zbigniew weet nog steeds hoe hij methoden moet gebruiken om te "verzwijgen" (over het fascistische karakter van het regime in Oekraïne en de onmenselijke bombardementen van het zuidoosten) en feiten en concepten te verdraaien, "zich verschuilend achter" pseudo-democratische demagogie. Maar we zijn waakzaam, we begrijpen zijn gemene en bitchy essentie van een Russophobe. Wat een oude politieke losbandigheid, hè?!
 48. argon
  +1
  2 juli 2014 10:28
  Het artikel is erg interessant. Beter dan afdrukken van niet-geverifieerde gebeurtenissen in Oekraïne. En de oude Zbinek besloot op zijn oude dag zijn retoriek te veranderen en boven zijn eigen anti-Sovjet- en anti-Russische opvattingen uit te stijgen. Maar het is blijkbaar niet gemakkelijk. patronen in het hoofd laten dit niet toe. Wat alleen de moeite waard is: "... het zou echter veel slimmer zijn voor Rusland om te doen wat ze net in ongeveer 10 jaar heeft gedaan. Tegen die tijd zou ze economisch sterker en sterker zijn geworden ..." Goodwill is gewoon ontroerend, Ik heb al een gemene man's traan over mijn wang rollen. Wie geeft Rusland deze 10 jaar? ... Alleen het graf zal de gebochelde herstellen.
 49. 0
  2 juli 2014 10:32
  Alles op zijn kop gezet
 50. -1
  2 juli 2014 10:34
  Welnu, wat voor goeds zou deze Amerikaanse politieke prostituee kunnen schrijven, alles is hier duidelijk, de vraag is weer een grote fout in al deze rotzooi en onze macht, wat we in 23 jaar hebben gedaan, heeft alleen de economie en industrie geruïneerd, corrupt financieel kapitaal gecreëerd, corrupte ambtenaren en politici, PETERSKAYA het team heeft zichzelf volledig overleefd en heeft zichzelf in diskrediet gebracht, we zijn geen aantrekkelijk land, zelfs nu we de opkomst van het nationale zelfbewustzijn zien, geleidelijk begonnen de macht en de oligarchen ons samen te voegen, er is geen orde in het land is China geen democratisch land in de zin van het Westen, maar de investeringen gaan daarheen, er is orde, er is de politieke wil van de leiders van het land, en onze twee advocaten houden zich bezig met Sloveense boutologie zoals wij hebben gedaan al een jaar geen 37, we hebben het erger. We zouden het meest geavanceerde land kunnen creëren, met uitstekend personeel, wetenschap, ontwikkelde industrie, het Gadaro-Chubas-Kudrin-team in de staart waarvan onze macht en regering achterblijven, en ze hebben er alles aan gedaan en doen er alles aan om Rusland te besmeuren, met meer dan 30% van de natuurlijke hulpbronnen van de wereld, moeten we leidend zijn op alle gebieden en in de levensstandaard van de MENSEN, en we leiden in hoeveel miljonairs we hebben en hoe gewone mensen leven, merken de autoriteiten niet, als we waren aantrekkelijk voor ons, de landen zelf maakten vrienden en vulden. Nogmaals, ik zal zeggen dat de middelmatigheid, domheid en hebzucht van onze heersende elites het land naar een dergelijke situatie hebben geleid, het is noodzakelijk om allereerst het binnenlands beleid radicaal te veranderen, onze experts en normale economen praten hier al een tijdje over lang en tevergeefs, maar de autoriteiten horen ze niet,
  1. 0
   2 juli 2014 10:51
   Ik heb twee vragen:
   1. Waarom ben je nog steeds niet in het Kremlin, aangezien je weet hoe je 1/6 van het land in een oogwenk kunt verhogen?
   2. Hoeveel betalen ze nu voor iets als "beschreven" door jou?
   De antwoorden zijn in principe voor de hand liggend en voorspelbaar, maar toch (?)...
  2. +1
   2 juli 2014 11:12
   SW Stalnov IP, ik heb een vraag - Waar was u in de nacht van 19 op 20 augustus 1991? Waarom leidde u het noodcomité van de staat niet om orde op zaken te stellen in het land?
   Citaat: Stalnov I.P.
   als we aantrekkelijk voor ons waren, maakten de landen zelf vrienden en propten ze zichzelf vol.

   Europa, en bijna het hele Westen, doet alles voor aantrekkelijkheid: ze schilderen hun lippen, en bebaarde vrouwen worden vrijgelaten op het podium, en homoseksuelen gaan officieel in huwelijken, en degenen die weigeren zich te registreren, worden opgesloten. voor de gek houden God verhoede zo'n aantrekkelijkheid stoppen

"Rechtse Sector" (verboden in Rusland), "Oekraïense Opstandige Leger" (UPA) (verboden in Rusland), ISIS (verboden in Rusland), "Jabhat Fatah al-Sham" voorheen "Jabhat al-Nusra" (verboden in Rusland) , Taliban (verboden in Rusland), Al-Qaeda (verboden in Rusland), Anti-Corruption Foundation (verboden in Rusland), Navalny Headquarters (verboden in Rusland), Facebook (verboden in Rusland), Instagram (verboden in Rusland), Meta (verboden in Rusland), Misanthropic Division (verboden in Rusland), Azov (verboden in Rusland), Moslimbroederschap (verboden in Rusland), Aum Shinrikyo (verboden in Rusland), AUE (verboden in Rusland), UNA-UNSO (verboden in Rusland), Mejlis van het Krim-Tataarse volk (verboden in Rusland), Legioen “Vrijheid van Rusland” (gewapende formatie, erkend als terrorist in de Russische Federatie en verboden)

“Non-profitorganisaties, niet-geregistreerde publieke verenigingen of individuen die de functies van een buitenlandse agent vervullen”, evenals mediakanalen die de functies van een buitenlandse agent vervullen: “Medusa”; "Stem van Amerika"; "Realiteiten"; "Tegenwoordige tijd"; "Radiovrijheid"; Ponomarev; Savitskaja; Markelov; Kamalyagin; Apakhonchich; Makarevitsj; Dud; Gordon; Zjdanov; Medvedev; Fedorov; "Uil"; "Alliantie van Artsen"; "RKK" "Levada Centrum"; "Gedenkteken"; "Stem"; "Persoon en recht"; "Regen"; "Mediazone"; "Deutsche Welle"; QMS "Kaukasische knoop"; "Insider"; "Nieuwe krant"