Aanbiedingen voor de milities van Novorossiya

74
Aanbiedingen voor de milities van Novorossiya


Het is alleen mogelijk om de Donbass te verdedigen, om je onafhankelijkheid te verdedigen, op voorwaarde dat elke militie heel goed weet, niet alleen waartegen ze vechten, maar ook waarvoor ze vechten.

Deze voorstellen verschenen lang voordat de oproep van de milities aan de leiding van de DPR, LPR of de federatie van Novorossiya verscheen. Helaas hebben onze talrijke (schriftelijke) oproepen de leiding in zowel Donetsk als Loehansk niet bereikt.

Uiteraard worden defensiekwesties hier alleen in sociaal-economisch opzicht behandeld.

De oprichting van een leger van 80-100 duizend mensen in de huidige omstandigheden vereist de voorlopige implementatie van een aantal sociaal-economische en organisatorische maatregelen.

Allereerst is het noodzakelijk om openlijk de doelen te verkondigen van het creëren van de federatie van Novorossia, de Volksrepubliek Donetsk, de Volksrepubliek Lugansk op politiek, sociaal en economisch gebied. Om vervolgens problemen op sociaal, economisch en militair gebied op te kunnen lossen is allereerst het volgende nodig:

1. Een decreet aannemen over de totstandbrenging van een enkele economische ruimte op het hele grondgebied van de Novorossiya-federatie.
2. Een decreet goedkeuren over de oprichting van een leger van de federatie van Novorossiya en de oprichting van een enkel commando van dit leger en de oprichting van regionale commando's van eenheden van dit leger in de regio's Donetsk en Luhansk vanwege het feit dat elk van de regio's krijgen hun eigen militaire taken.
3. Neem een ​​decreet aan namens beide republieken (of namens de Novorossiya-federatie) over privébezit. Het bijzondere van dit decreet is dat het uit vier delen moet bestaan. Het eerste deel is de definitie van wat wordt erkend als privé-eigendom en welke rechten de eigenaar verkrijgt. Het tweede deel is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van privé-eigendom jegens de samenleving, vertegenwoordigd door de staat. Het derde deel is de verantwoordelijkheid van de eigenaar tegenover de werknemers. Het vierde deel is de erkenning van de onschendbaarheid van privé-eigendom alleen als het legaal is verkregen en de eigenaar voldoet aan de verplichtingen die voortvloeien uit het eigendomsrecht.
4. Vaststellen van een besluit tot vaststelling van normen voor lonen, inkomstenbelasting en opbouw pensioenfonds. Stel nu voor alle takken van industrie en landbouw de volgende norm vast: de lonen moeten minimaal 15% van de productiekosten bedragen. Inkomstenbelasting - dezelfde 15%. Bijdragen aan het pensioenfonds mogen niet hoger zijn dan 30% van het salaris. Voor de mijnbouw- en metallurgische industrie geldt dat de lonen minimaal 20% van de kosten moeten bedragen. Inkomstenbelasting - dezelfde 15%. Bijdragen aan het pensioenfonds mogen niet hoger zijn dan 30% van het salaris.
5. Een decreet goedkeuren namens beide republieken (of namens de federatie van Novorossia) over de teruggave aan de eigenaars van de eigendommen die de Janoekovitsj-clan in de periode van 2010 tot 2014 van hen heeft afgenomen.
6. Goedkeuren (als het nog niet is aangenomen) ook een decreet namens beide republieken (of namens de federatie van Novorossiya) over de belastingheffing van alle industriële, agrarische en commerciële ondernemingen die zaken doen op het grondgebied van beide republieken.
7. Neem namens beide republieken (of de federatie van Novorossiya) een decreet aan over de nationalisatie van eigendom in geval van schendingen door de eigenaren van de bepalingen van de bovengenoemde decreten en allereerst het eigendomsdecreet.
8. Nodig na de publicatie van deze decreten alle oligarchen die eigendom hebben op het grondgebied van de DPR en LPR uit voor onderhandelingen en stel een tijdschema vast voor dergelijke onderhandelingen. Alleen die oligarchen die het Oekraïense leger, de nationale garde en andere paramilitaire eenheden en subeenheden die op het grondgebied van Donbass tegen de militie vechten niet financieren, worden uitgenodigd voor dergelijke onderhandelingen.
9. Als de oligarchen-eigenaren ermee instemmen om samen te werken met de autoriteiten van de DPR en LPR, onder voorbehoud van de uitvoering van de bepalingen van de decreten, evenals de bevrediging van de specifieke behoeften van de macht van het volk, dan zijn hun eigendomsrechten niet betwist door de staat.
10. Als de oligarch-eigenaar weigert samen te werken met de autoriteiten van de DPR en LPR, wordt zijn eigendom onmiddellijk genationaliseerd.
10.1. Nationalisatie betekent dat de staat eigenaar wordt van de onderneming en dat het arbeidscollectief, vertegenwoordigd door de vakbondsorganisatie van deze onderneming, deze onderneming huurt. Dat wil zeggen, vanaf het moment van nationalisatie nemen de werknemers van de onderneming zelf het heft in eigen handen. Onder dezelfde voorwaarden als bepaald in de decreten en reglementen inzake fiscaliteit.
11. Uitnodiging voor onderhandelingen van alle eigenaren van ondernemingen die door de Janoekovitsj-clan van hen zijn afgenomen. Herstel van eigendomsrechten onder voorbehoud van de volledige medewerking van de eigenaar met de autoriteiten van de DPR, LPR, Novorossiya federatie.
12. Organisatie van de onmiddellijke sluiting van contracten voor de uitvoering van werk, de productie van producten en het leveren van diensten (met een voorschot van 50-60% van de kosten van de bestelling) met ondernemingen van de Russische Federatie, waarvoor het is noodzakelijk om te onderhandelen met de regering van de Russische Federatie.
13. Neem de controle over (inclusief de douane) van alle grenspunten waarlangs de overdracht van gefabriceerde producten voor klantondernemingen uit de Russische Federatie zal plaatsvinden.
13.1. De LPR zou dus een uitvalsbasis moeten worden om alle militaire acties ter bescherming van de opkomende federatie Novorossiya te waarborgen, op voorwaarde dat eenheden van de strijdkrachten van Oekraïne, de Nationale Garde en de "Rechtse Sector" van het grondgebied van de LPR worden verdreven.
14. Betaling (inclusief vooruitbetaling) dient te geschieden in Oekraïense hryvnia of in Russische roebels.
15. Commerciële banken verplichten die geregistreerd zijn op het grondgebied van de Novorossiya-federatie om correspondentrekeningen te openen bij Russische commerciële banken. In geval van weigering moet een verbod worden ingevoerd op de activiteiten van deze commerciële banken op het hele grondgebied van de DPR, LPR en de federatie van Novorossiya.
16. Verplicht alle banken waarvan de filialen actief zijn op het grondgebied van de DPR, LPR, Novorossiya-federatie, binnen 3 dagen na de datum van publicatie van dit besluit, het werk van hun filialen te organiseren.
16.1 In geval van niet-naleving van de bepalingen van dit besluit door banken waarvan de filialen actief zijn op het grondgebied van de DPR, LPR, Novorossiya-federatie, moet de staat hen eerst dwingen om aan alle verplichtingen van deze banken jegens klanten te voldoen, en vervolgens stoppen hun activiteiten. Het eigendom van deze banken wordt genationaliseerd.
17. Intrekkingen van fondsen voor het onderhoud van het personeel van het leger dat wordt gevormd, worden gedaan door het aandeel van de lonen in de kosten met 2-3 procent te verhogen.
17.1. Zo stuurt elk arbeiderscollectief 2-3% van zijn loon naar het leger. Tegelijkertijd wordt 1-1,5% van het salaris overgedragen aan de familie van een lid van het arbeidscollectief voor de duur van zijn verblijf in het leger, en 1-1,5% wordt besteed aan zijn onderhoud in het leger.
17.2. Controle op dergelijke opbouw van fondsen en hun verdeling moet worden uitgevoerd door de vakbond van de onderneming en de lokale autoriteiten.
17.3. Bij die ondernemingen en organisaties waar het aantal werknemers minder is dan 100 mensen en waar geen van de leden van het arbeidscollectief zich bij het leger heeft gevoegd, stijgt het aandeel van de lonen in de kosten met 1%, dat moet worden afgetrokken voor de behoeften van het leger. Ook de vakbond en de lokale autoriteiten moeten hierop toezien.
18. Het niet nakomen van al deze maatregelen door de eigenaar van de onderneming moet door de staat worden beschouwd als een schending van de verplichtingen van de eigenaar van privébezit jegens de samenleving, met alle gevolgen van dien.
19. De praktische uitvoering van deze maatregelen, met inbegrip van de nationalisatie van ondernemingen, schept de volgende voorwaarden:
19.1 Het eenheidsfront van de oligarchen splitst zich, aangezien samenwerking met de autoriteiten onder de bovengenoemde voorwaarden hen in staat stelt eigendom te behouden, zij het met een daling van de winstvoet.
19.2 Er worden reële voorwaarden gecreëerd om een ​​economische ineenstorting te voorkomen.
19.3. Er worden materiële voorwaarden gecreëerd voor de oprichting van een leger (tijdelijk voor de periode van vijandelijkheden). Tegelijkertijd zal het leger een hoog moreel hebben doordat elke soldaat (van soldaat tot commandant) niet alleen weet waartegen hij vecht, maar ook waarvoor hij vecht.
20. Alle bovenstaande voorstellen op sociaal-economisch gebied zijn op geen enkele manier in tegenspraak met de maatregelen voor het organiseren van het leger en het voeren van gewapende strijd, die worden gegeven in de DPR en LPR.

Beste vrijwilligers!

Als u de bovenstaande voorstellen voor u acceptabel vindt, dan heeft u voldoende autoriteit om de autoriteiten van de DPR, LPR en de Novorossiya-federatie te dwingen deze te accepteren en aan te kondigen.

We hebben er alle vertrouwen in dat de meerderheid van de bevolking van Oekraïne ook met deze voorstellen zal instemmen.

Natuurlijk worden hier niet alle sociaal-economische activiteiten opgesomd. Maar we hebben de belangrijkste uitgelicht.

Als u vragen van u heeft, van de leiding van de DPR, LPR, Novorossiya-federatie (vooral van Tsarev), zullen we iedereen beantwoorden. Vragen moeten worden gestuurd naar het e-mailadres: [e-mail beveiligd]. Zaroebinski Valery.
Onze nieuwskanalen

Schrijf je in en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de belangrijkste evenementen van de dag.

74 opmerkingen
informatie
Beste lezer, om commentaar op een publicatie achter te laten, moet u: inloggen.
 1. +7
  13 augustus 2014 09:51
  De militie heeft het nu erg moeilijk en ze hebben overal steun bij nodig. Hoe zwak het Krajina-leger ook is, het heeft zware wapens. Ze maken domweg ongeschikt voor het bestaan ​​van de stad waar de milities graven.
  1. -35
   13 augustus 2014 09:54
   De militie heeft het nu erg moeilijk en ze hebben overal steun bij nodig.

   Hoe kun je ze helpen als ze zich laten "ringen"?
   1. + 18
    13 augustus 2014 10:04
    Dit is niet het moment om je in de politiek te mengen, we moeten vechten! Eerst een militaire overwinning.
    1. +7
     13 augustus 2014 10:18
     Zolang de autoriteiten van Novorossiya trouw blijven aan het principe van "zwaan, kanker en snoek", kan men niet eens dromen van een militaire overwinning. Het hangt er natuurlijk vanaf wat wordt bedoeld met "militaire overwinning" - de Novorossiysk-vlag boven de Rada of de stilte van het Oekraïense leger aan het front.
    2. +1
     13 augustus 2014 10:26
     Citaat: Scandinavian
     Dit is niet het moment om je in de politiek te mengen, we moeten vechten! Eerst een militaire overwinning.

     Mee eens.. Je kunt heel veel verschillende decreten stempelen.De junta drukt nog steeds serieus.
     1. + 12
      13 augustus 2014 10:46
      Interessant is, wat is de positie van de Russische regering met betrekking tot Novorossiya? Naast de colonne met humane hulp AAN OEKRAÏNE voor het oostelijke deel, is er niets meer in de open lucht. Er is misschien iets in het geheim, in het kader van een "sluw" plan, maar dit is duidelijk niet genoeg.
      Waar zijn de georganiseerde steunbijeenkomsten, zoals op de Krim? Wat lokt agressie uit?
      Waar is de politieke beoordeling van de situatie, met de definitie van het duidelijke standpunt van Rusland over het nieuwe Rusland?
      We kunnen niet handelen zoals de VS in de Perzische Golf. Wat kunnen we dan doen?
      Novorossiya kan niet bestaan ​​zonder de politieke en economische steun van Rusland. Het precedent van de Russische lente is duidelijk gevaarlijk voor individuele machtsfiguren in Rusland. Is dit niet de wortel?
      1. 0
       13 augustus 2014 23:30
       Je kunt een pijp trekken en gas verhandelen. Maar ik hoop, ik hoop echt dat het niet zo is. Ze verlaten de hunne niet!
     2. +1
      13 augustus 2014 13:06
      Citaat: MIKHAN
      Citaat: Scandinavian
      Dit is niet het moment om je in de politiek te mengen, we moeten vechten! Eerst een militaire overwinning.

      Mee eens.. Je kunt heel veel verschillende besluiten stempelen.

      Dat is gewoon de vraag - hoe ze dan te vervullen ...
    3. +1
     13 augustus 2014 10:36
     Citaat: Scandinavian
     Dit is niet het moment om je in de politiek te mengen, we moeten vechten! Eerst een militaire overwinning.

     Precies! Er staat een heel andere taak op de agenda. Werken de ondernemingen van Novorossia nog steeds. producten produceren, winst maken?
     Ik denk dat hier simpelweg geen energie, geen grondstoffen, geen andere middelen voor zijn.
     En om met zulke nogal controversiële kwesties te komen VOOR een militaire overwinning, of in ieder geval stabilisatie van de situatie, onder beschietingen, is naar mijn mening niet alleen voorbarig, maar ook schadelijk.
     Tot op heden is zo'n plan slechts een fantasie van de auteur.
    4. +1
     13 augustus 2014 10:37
     Dit is niet het moment om je in de politiek te mengen, we moeten vechten! Eerst een militaire overwinning.


     Absoluut gelijk.
     Laten we nu de milities verdelen in wit, rood, zwart en grijs-bruin-karmozijnrood gespikkeld en Novorossia hoeft niet meer samen te smelten, het smelt vanzelf samen.
     Genoeg is het gekibbel van de oligarchen waardoor Donetsk leed, en misschien nu lijdt. Laat de toch al strijdende mensen met rust.
     Over het algemeen zijn alle bovenstaande punten belangrijk bij het organiseren van een massaleger, zoals de bolsjewieken in de burgeroorlog. De milities hebben ook een professioneel leger nodig, als reactie op het werpen van ijzer en kanonnenvoer door de junta's. Dit houdt ten eerste en ten tweede rekening met de grote "aandacht" voor de Novorossiysk-Russische grens van allerlei soorten OVSE en NAVO. het zal nog steeds niet mogelijk zijn om materieel en wapens massaal over te dragen, dus ze zullen niet leren hoe ze een horde ongetrainde milities moeten bewapenen, bevoorraden en onderhouden. Vergeet ook niet het verschil in de bevolking van Dill en Novorossiya. Om deze reden zal zelfs totale mobilisatie de oorzaak niet helpen.
     Het heeft nu ook geen zin om te praten over de zelfvoorziening van Novorossia. Aangezien de oorlog op zijn hele grondgebied aan de gang is, zal het niet mogelijk zijn om een ​​soort economie te creëren waarop de strijdkrachten van Novorossia kunnen worden gebaseerd totdat ten minste twee regio's volledig zijn bevrijd.
    5. +3
     13 augustus 2014 10:38
     Citaat: Scandinavian
     Dit is niet het moment om je in de politiek te mengen, we moeten vechten! Eerst een militaire overwinning.

     Rechts. Bovendien was het niet de "Janoekovitsj-clan" die als eerste de mensen schaamteloos begon te beroven. Het begon met Kravchuk. "Z Nezalezhnosti." (Zoals in Rusland echter - tegelijkertijd ...)
    6. +4
     13 augustus 2014 11:55
     Laat me het niet met je eens zijn.
     Er is nu een duidelijk actieprogramma nodig, zodat mensen kunnen zien wat er later gaat gebeuren en niet alleen wat te doen na de volgende beschieting. Er moet een actieprogramma zijn voor de toekomst en niet voor één dag.
     Wie laat ze het niet meenemen? Ja, het is gewoon dat er in de Russische Federatie mensen zijn die, net als de Oekraïense oligarchen, profiteren van een langdurige en in wezen chaotische oorlog zonder een duidelijk overwicht van een van de partijen.
     Het artikel is correct en gaat over een urgent probleem.
    7. +1
     13 augustus 2014 13:05
     Citaat: Scandinavian
     Dit is niet het moment om je in de politiek te mengen, we moeten vechten! Eerst een militaire overwinning.

     Een van de versies waarom de Russische Federatie de republiek niet erkende, is het ontbreken van een staat, een van de redenen voor de terugtrekking is desorganisatie vanwege duidelijk leiderschap. Het is mogelijk om op puur enthousiasme te vechten, maar uiteindelijk zal iedereen vroeg verpletterd worden door cijfers.
     Dus laten we alles goed doen.
    8. +1
     13 augustus 2014 15:17
     Alleen de staat kan winnen, de staat moet een economische basis hebben, alleen dan is het mogelijk de krijgsmacht in stand te houden en te ontwikkelen en de onafhankelijkheid te verdedigen.
    9. Verleden
     +5
     13 augustus 2014 16:05
     Zelfs de sterkste jager is in de eerste plaats een levend persoon, en geen zielloze machine, hij wil op zijn minst ongeveer weten wat hem en zijn dierbaren te wachten staat in geval van overwinning.Hoe aantrekkelijker de resultaten van de overwinning, hoe dichterbij het is in werkelijkheid.Zonder een voldoende mate van motivatie zal het noch technologie noch tactiek helpen.
    10. PWG
     0
     13 augustus 2014 16:50
     Er kan pas over de overwinning of het positieve effect van de verzetskrachten worden gesproken als de mannen die in de kelders zitten, de mijnen in klimmen om te werken of vluchten van het slagveld - de wapens opnemen om hun overleden familieleden te wreken, voor hun vernietigde steden en dorpen, voor je toekomst. Zelfs de junta ruimt al deze ondergedoken jongeren van militaire leeftijd op of mobiliseert ze. Dus jij, jong en gezond, degenen die zichzelf als een boer beschouwen, en niet als een Lyashkovite, neem de wapens op en verdedig je land! Geef er geen moer om om in Rusland te zitten terwijl de vijand je land verovert! Toekomstige generaties zullen je niet vergeven!!!
     1. 0
      14 augustus 2014 03:14
      Dus Rusland gaf ons hoop op hulp, mensen stonden op, en als resultaat, onduidelijke colonnes van hulp en over het algemeen niets, staan ​​we op onszelf met vele malen de kracht van de stoom. Ik weet niet hoeveel onze kracht is zal duren, maar je retoriek is specifiek veranderd, twee maanden geleden, toen ze tanks rond Rostov begonnen te dragen, ga door ... Zodra ze ons uit elkaar scheuren, heb je geen vertrouwen meer
    11. 0
     13 augustus 2014 18:35
     Citaat: Scandinavian
     Dit is niet het moment om je in de politiek te mengen, we moeten vechten! Eerst een militaire overwinning.

     Het hele front is een halve cirkel en ringen van steden.De militie werd grote steden binnengedrongen en methodisch, langzaam maar zeer strak omsingeld.
     hier kunnen ze het knippen (als ze het nog niet hebben geknipt)
    12. 0
     13 augustus 2014 23:58
     de militie zelf zal niet kunnen winnen, maar de siloviki kunnen verliezen, en zelfs dan onder bepaalde omstandigheden
   2. +1
    13 augustus 2014 11:01
    Het zou natuurlijk leuk zijn om de juridische status van Novorossia aan te pakken, maar wanneer, als ze constant bombarderen en doden?
    Ze zouden nu terugvechten en de rest zal volgen.
   3. +3
    13 augustus 2014 11:52
    Je bent een beetje vreemd. Ken je de balans van krachten en middelen van de milities en straffen niet? Weet je ook niet welke landen hen helpen?
    De Russische Federatie helpt in feite niet, zoals het zou kunnen helpen, maar mensen krijgen CONSTANT voor wat ze niet hebben gedaan.Grappig toch?
  2. +6
   13 augustus 2014 11:05
   Zonder de hulp van Rusland zal Novorossiya in stof veranderen door de inspanningen van het Oekraïense leger, en dat kan niet worden toegestaan.
  3. Validator
   +3
   13 augustus 2014 12:33
   Om Novorossia te verdedigen, moet je allereerst een leger vormen. Nu zijn er zo'n 15000 milities, waarvan niet meer dan de helft ervaring heeft. Om de junta te verslaan zijn minstens 20000 meer ervaren strijders nodig. Die. Allereerst moet je nadenken over hoe en waarmee je ze kunt aantrekken. De financiële mogelijkheden van de DPR en LPR zijn nu bescheiden, wat betekent dat ze nu het noodzakelijke minimum moeten bieden en iets serieus in geval van overwinning. Ik stel het volgende voor:
   Minimaal vereist:
   1. Levens- en ziektekostenverzekering voor een bedrag van minimaal UAH 1 miljoen.
   2. Burgerschap van Novorossiya om de kwestie van huurling uit de weg te ruimen.
   3. Salaris ter hoogte van 3000-5000 hryvnia's, tenminste in contanten, maar bij voorkeur tenminste een leefbaar loon voor het vertrekkende gezin.
   4. Gegarandeerde informatie aan de familie over het lot van de militie.

   Garanties na de overwinning van Novorossiya:
   1. De status van een deelnemer aan de oorlog met privileges vergelijkbaar met een deelnemer aan de Tweede Wereldoorlog.
   2. Betaling van lonen tijdens de vijandelijkheden in het bedrag beloofd door Poroshenko aan zijn volk vóór de verkiezingen: 1000 hryvnia / dag
   3. Terbeschikkingstelling van een perceel grond en een lening voor de bouw van een woongebouw in Novorossie op een goede locatie met infrastructuur. Een deel van de lening kan gedekt worden door post 2.
   4. De mogelijkheid bieden om hoger onderwijs te volgen aan de universiteiten van Novorossie of de Russische Federatie ten koste van het budget.
   5. Voordelen bij indiensttreding bij de overheid.

   Net na de overwinning van Novorossia is het mogelijk om financieringsbronnen te zoeken door de eigendommen van de oligarchen te nationaliseren. Om na de overwinning alle schulden aan het leger af te sluiten, is nationalisatie en de daaropvolgende verkoop van één grote onderneming voldoende.
   1. zag
    +2
    13 augustus 2014 13:03
    Citaat van Validator
    Net na de overwinning van Novorossia is het mogelijk om op zoek te gaan naar financieringsbronnen

    Ja, en wat betekent nu vechten, voedsel, munitie, wapens, het bevoorraden van de families van de militie?
    1. Validator
     0
     13 augustus 2014 13:22
     Citaat van saag
     Citaat van Validator
     Net na de overwinning van Novorossia is het mogelijk om op zoek te gaan naar financieringsbronnen

     Ja, en wat betekent nu vechten, voedsel, munitie, wapens, het bevoorraden van de families van de militie?

     Nu moeten we een internetnetwerk opzetten en dit financieren vanuit het maatschappelijk middenveld van de Russische Federatie. Hoewel dit een amateurvoorstelling is, moeten we uitzoeken hoe we tientallen miljoenen sympathisanten in een netwerk kunnen verenigen. Plus de informele hulp van onze patriottische ondernemers onder toezicht van een comité van bekende en gezaghebbende mensen.
     1. 0
      13 augustus 2014 16:22
      [quote = Validator] [quote = saag] [quote = Validator] Net na de overwinning van Novorossia is het mogelijk om op zoek te gaan naar financieringsbronnen [/ quote]
      Ja, en wat betekent nu vechten, voedsel, munitie, wapens, bevoorrading van de families van de milities? [/ Citaat]
      Nu moeten we een internetnetwerk opzetten en dit financieren vanuit het maatschappelijk middenveld van de Russische Federatie. Hoewel dit een amateurvoorstelling is, moeten we uitzoeken hoe we tientallen miljoenen sympathisanten in een netwerk kunnen verenigen. Plus de informele hulp van onze patriottische ondernemers onder toezicht van een commissie van bekende en gezaghebbende mensen.[/qu
      Geen enkel maatschappelijk middenveld zal militaire uitgaven trekken (het zal geen salvo Grad trekken). Het is noodzakelijk om met de Russische Federatie te onderhandelen over een analoog van Lend-Lease of met de lokale oligarchie voor voorkeuren.
  4. 0
   13 augustus 2014 18:31
   De oprichting van een leger van 80-100 duizend mensen in de huidige omstandigheden vereist de voorlopige implementatie van een aantal sociaal-economische en organisatorische maatregelen.

   Op dit moment is de oprichting van een 100ste leger onmogelijk vanwege een aantal factoren.
   1) zelfs in de beste tijden klaagden alle leiders van de militie zonder uitzondering over het gebrek aan personeel en staken hun handen in de lucht over het feit dat de lokale bevolking voor 99% niet bereid was om te vechten.
   2) Het is ook onmogelijk om sociaal-economische en organisatorische maatregelen te nemen, omdat er geen economisch blok aan de top is en er geen fondsen zijn voor deze evenementen.Ze konden zelfs geen pensioenen betalen aan de mensen, en je hebt het over welke evenementen.


   Alles wat je hebt opgesomd zou relevant zijn in maart-april. Nu is het gecontroleerde gebied niet meer hetzelfde als toen, + overal zijn er voortdurende veldslagen in een ingewikkelde volgorde. Er is praktisch niemand om met deze zaken om te gaan.
 2. +2
  13 augustus 2014 09:54
  Het derde punt is op de een of andere manier onduidelijk. Opnieuw is er de kwestie van privébezit en loonarbeid als waar. Hoe zit het met het eigendom van mensen over de productiemiddelen? Waarom vochten ze en gaven ze hun leven? Opnieuw voor privékapitaal?
  1. +1
   13 augustus 2014 09:57
   Bent u tegen privébezit? Of wil je dat Novorossiya Noord-Korea wordt?
   1. +1
    13 augustus 2014 10:02
    Citaat: Watervogels
    Bent u tegen privébezit? Of wil je dat Novorossiya Noord-Korea wordt?

    ----------------------------
    Tijdens de oorlog werkten schema's als "goederen-geld-goederen" slecht, nu moeten economische maatregelen van de mobilisatie-economie en het oorlogscommunisme, dat wil zeggen het gedwongen type, zo u wilt, worden aangenomen ... Alle nummers van de post- oorlog economische structuur kan alleen worden opgelost met de bevrijding van het grondgebied ...
    1. zag
     0
     13 augustus 2014 10:08
     Citaat van Altona
     Tijdens de oorlog werkten schema's als "goederen-geld-goederen" slecht, nu moeten de economische maatregelen van de mobilisatie-economie en het oorlogscommunisme plaatsvinden

     Het volgende is een bekend iets - NEP, industrialisatie :-)
     1. -8
      13 augustus 2014 10:17
      Belomorkanaal .... Kolyma ....
    2. -2
     13 augustus 2014 10:15
     Hoe lang duurde het voordat het Rode Leger werd opgericht? Ik weet niet of het nu mogelijk is om met geweld een leger in de Donbass te creëren? En gedwongen om te vechten? UVS maakt zich geen zorgen over hun achterwerk, wat betekent dit? Het grondgebied wordt kleiner, binnenkort zal elk projectiel het doel raken en zullen de verliezen van de Oekraïners tot een minimum worden beperkt.
     1. zag
      +4
      13 augustus 2014 10:43
      Citaat: Watervogels
      Hoe lang duurde het voordat het Rode Leger werd opgericht?

      heel kort, 23 februari 1918, haar verjaardag, en trouwens met behulp van politieke invloed, terwijl ze hier schrijven wat niet aan de politiek is, gewoon om te winnen, naar mijn mening is er een vergissing
      1. 0
       13 augustus 2014 16:27
       Citaat van saag
       Citaat: Watervogels
       Hoe lang duurde het voordat het Rode Leger werd opgericht?

       heel kort, 23 februari 1918, haar verjaardag, en trouwens met behulp van politieke invloed, terwijl ze hier schrijven wat niet aan de politiek is, gewoon om te winnen, naar mijn mening is er een vergissing

       Het nummer van het Rode Leger.
       Eind april 1918 - 196 mensen [000].
       Begin september 1918 - 550 mensen [000].
       Tegen het einde van oktober 1918 - bijna 800 mensen [000].
       Tegen het einde van 1919 - 3 mensen[000][000].
       Tegen de herfst van 1920 - 5 mensen
       Sinds 1918 is de dienst vrijwillig (gebouwd op vrijwilligersbasis). Maar vrijwilligerswerk kon de strijdkrachten niet op het juiste moment het benodigde aantal strijders geven. Op 12 juni 1918 vaardigde de Raad van Volkscommissarissen het eerste decreet uit over de dienstplicht van arbeiders en boeren voor militaire dienst.
     2. 0
      13 augustus 2014 13:32
      Dit is niet Duitsland in mei 1945; in de DPR zijn er niet eens genoeg strijdende partijen voor een divisie.
    3. +1
     13 augustus 2014 11:16
     Weet u zeker dat tijdens de oorlog de regeling "goederen - geld - goederen" niet goed werkte? Denk er eens over na, wat zou er gebeuren als u zou betalen voor elke gedode Oekraïner, voor elke vernietigde militaire uitrusting? Ik denk dat zelfs een vrouw een emmer stront in een gepantserde personeelswagen zou gieten, zodat Oekraïners daar niet naar binnen zouden kunnen. Het is onmogelijk om het schema "goederen - geld - goederen" volledig te verwerpen!
     1. +2
      13 augustus 2014 11:57
      Citaat: Watervogels
      Weet u zeker dat tijdens de oorlog de regeling "goederen - geld - goederen" niet goed werkte? Denk er eens over na, wat zou er gebeuren als u zou betalen voor elke gedode Oekraïner, voor elke vernietigde militaire uitrusting? Ik denk dat zelfs een vrouw een emmer stront in een gepantserde personeelswagen zou gieten, zodat Oekraïners daar niet naar binnen zouden kunnen. Het is onmogelijk om het schema "goederen - geld - goederen" volledig te verwerpen!

      -------------------------
      Waar heb je het nu over? Ik heb het over de economie als geheel, en niet over het betalen voor de diensten van soldaten ... Dit zijn totaal verschillende dingen ... Ik zeg dat tijdens de periode van vijandelijkheden alle activa van de eigenaren meestal worden teruggetrokken om het inkomen van de staat ... Je praat nooit over mobilisatiemaatregelen, hebben ze je verteld, of dronk je wodka met de leraar op de militaire afdeling na de lessen of in plaats van wodka? De betaling voor de diensten van een soldaat werd altijd betaald in de oorlog, en nou ... Nu is er een voorbehoud, de soldaat ontving gevechtsbetalingen voor een vernielde tank en een tiener achterin achter de machine kreeg een broodrantsoenkaart , plus een gedwongen staatslening voor defensiebehoeften ... Zo werkte de oorlogseconomie ... Auto's en door paarden getrokken voertuigen werden in beslag genomen van de eigenaren, evenals overtollig voedsel ...
   2. +3
    13 augustus 2014 10:28
    Citaat: Watervogels
    Bent u tegen privébezit? Of wil je dat Novorossiya Noord-Korea wordt?

    Een watervogel leest de westerse media over Noord-Korea en is helemaal bang?
    Ik ben daar geweest, het is oké, in Rusland zijn er veel ergere plaatsen.
    Ook gewone mensen leven, verheugen, treuren, werken en rusten.
    En er zijn veel meer gelukkige mensen dan hier.
    1. -1
     13 augustus 2014 11:23
     Ik bedoelde niet de mensen, maar het machtssysteem. Eén partij, één mening. Vertel eens, zitten gelukkige Noord-Koreanen net als wij achter de computer, discussiërend over wat ze maar willen?
     1. zag
      +1
      13 augustus 2014 13:05
      Citaat: Watervogels
      Eén partij, één mening

      Dit wordt eenheid van bevel genoemd, het geeft goede resultaten, maar wat nu in de Russische Federatie is, is de fabel van Krylov over een zwaan, kanker en een snoek, dat wil zeggen over Poetin, economische en machtsblokken
     2. 0
      13 augustus 2014 17:08
      Citaat: Watervogels
      Ik bedoelde niet de mensen, maar het machtssysteem. Eén partij, één mening.

      En wat is er mis met één partij, één mening?
      Hoe kan het naast China ook met één partij.
      De ene partij zorgde volledig voor de stabiliteit in Irak, en in Syrië is het beeld hetzelfde.
      Zelfs wij hebben in feite één partij - de partij die aan de macht is (die van tijd tot tijd van naam verandert), de juridische oppositie is pure formaliteit, omdat het uit dezelfde trog komt.
      De landen van de 'oude democratie' lijken meerdere partijen te hebben die elkaar aan de macht opvolgen, maar bij nader inzien blijkt dit slechts een wisseling van uithangbord te zijn, de algemene lijn blijft intact.
      Citaat: Watervogels
      Vertel eens, zitten gelukkige Noord-Koreanen net als wij achter de computer, discussiërend over wat ze maar willen?

      Nee, ze zitten niet achter de computer, misschien zijn ze daarom gelukkiger, krijgen ze meer vrije tijd voor hun persoonlijke leven ... lachend
      Maar dit weerhoudt hen er niet van om in de keuken te zitten en de botten van hun regering te wassen.
      De mens, weet je, is zo geregeld dat hij nooit helemaal tevreden is met de bestaande regering. Er is altijd wel een reden om dronken te worden. hi
 3. +1
  13 augustus 2014 09:55
  Neem en abonneer u op dit alles, en het probleem zal worden opgelost!?....
 4. +2
  13 augustus 2014 09:56
  Grootvader Lenin was een serieuzere theoreticus, en hij wist dat een wapenstilstand nodig was voor politieke opbouw...
  1. 0
   13 augustus 2014 13:58
   Citaat: efficiëntie
   Grootvader Lenin was een serieuzere theoreticus, en hij wist dat een wapenstilstand nodig was voor politieke opbouw...

   Kunt u zich voorstellen dat Lenin V.I. nu zou verschijnen in Novorossie? De kwestie van het veroveren van Kiev zou slechts een kwestie van tijd zijn ..... Dus - hulp is ongetwijfeld nodig. Maar nog meer noodzakelijk LEIDER! Voor hulp (ook wel geld genoemd) wordt niet toegewezen aan militaire eenheden, maar aan de leider die deze eenheden heeft. En er zullen er meer zijn. Omdat de leider. Zoiets....
 5. Hyperboreec
  +9
  13 augustus 2014 09:57
  Allereerst heeft Novorossiya een LEIDER nodig. Dan worden de problemen opgelost.
  1. +6
   13 augustus 2014 10:01
   Het oneens zijn!
   Allereerst heeft Novorossiya in alles echte hulp van Rusland nodig.
 6. -2
  13 augustus 2014 09:59
  Eerst OVERWINNING, daarna verschillende aanbiedingen.
  1. +5
   13 augustus 2014 10:03
   Zonder echte hulp van Rusland zal er geen overwinning zijn, maak je geen illusies!
 7. zag
  +1
  13 augustus 2014 10:04
  Citaat: siberalt
  Opnieuw voor privékapitaal?

  Zie zo
  En deze zin - een salaris van ten minste 15% van de productiekosten, en als het geen producten produceert, maar diensten levert?
  Citaat: efficiëntie
  Opa Lenin was een serieuzere theoreticus

  Daarom zien ze hem over het algemeen niet, nu is er een crisis in het lezen van literatuur
 8. djtyysq
  0
  13 augustus 2014 10:11
  Er is een oorlog gaande, er is nog geen winnende partij, maar ze bieden de militie aan (het arbeiderscollectief stuurt 2-3% van de loonlijst naar het leger)? WIE WILDE. hij vecht al heel lang! En het komt eruit als Poroshenko-_MOBILISATIE! Ik herhaal, de patriotten staan ​​al vooraan! En niet willen vechten, geen vechter.
 9. +1
  13 augustus 2014 10:14
  Het is anders de hoogste tijd om de rechtsgrondslag van de staat te creëren te vragen
  1. +1
   13 augustus 2014 10:19
   Ten eerste is het onder deze omstandigheden noodzakelijk om steun te creëren voor de staat - het leger!
 10. shitovmg
  +2
  13 augustus 2014 10:18
  Dat klopt! We moeten beslissen! Toen het leger in de 17e aan het ontbinden was, hadden ze een ontwapenende slogan: "Waar vechten we voor, broeders?"
  1. +2
   13 augustus 2014 10:21
   En het antwoord was - voor het land! Correct? Wat is er veranderd? Nieuw Rusland vecht voor zijn land!
 11. -1
  13 augustus 2014 10:19
  HET LIJKT MIJ DAT ALLE ITEMS GESCHREVEN ZIJN DOOR NESTOR MAKHNO... ZIJN HANDSCHRIFT...
 12. -1
  13 augustus 2014 10:20
  Eerst moet je winnen, en dan moet je, net als Lenin, een nieuw economisch beleid aankondigen dat gunstig is voor de meerderheid van de burgers van Novorossie.
  1. -2
   13 augustus 2014 10:38
   Citaat van: skeptic2999
   Eerst moet je winnen, en dan moet je, net als Lenin, een nieuw economisch beleid aankondigen dat gunstig is voor de meerderheid van de burgers van Novorossie.

   God verhoede van de NEP - Stalin haalde nauwelijks de gevolgen ervan aan.
   Over het algemeen leidde de NEP tot gigantische corruptie, zonder enig effect in de industrie.
   De mythe van de NEP werd uitsluitend ondersteund om het gezicht van Iljitsj en zijn onfeilbaarheid te redden.
   1. zag
    +3
    13 augustus 2014 10:47
    En zonder de NEP zou er helemaal niets zijn gebeurd, het was nodig om het land op de een of andere manier te bevoorraden
    1. -1
     13 augustus 2014 11:09
     Citaat van saag
     En zonder de NEP zou er helemaal niets zijn gebeurd, het was nodig om het land op de een of andere manier te bevoorraden

     Ja toch? zekeren
     De levering van het land, vreemd genoeg, werd uitgevoerd ten koste van de belasting in natura.
     Hoe zit het met de NEP? We moeten ons de "onstuimige jaren 90" nog herinneren - in ieder geval een volledig analoog van de NEP.
     Nepman en "nieuwe Rus" zijn hetzelfde. Makkelijk geld uit het niets, brandend leven, drugsverslaving, prostitutie, dakloosheid, verarming.
     Volledige identiteit.
     1. dmb
      +1
      13 augustus 2014 12:50
      Sorry, ik stoor me. En met de term "voorraad" bedoel je alleen brood en worst? Spijkers en schoppen ook door belasting in natura? En welke "gevolgen van de NEP" "harkte" Stalin? En wat was het middel van industrialisatie? Ik zal je een groot geheim onthullen, dat in principe uit elk Sovjet-leerboek zou kunnen worden geleerd. De NEP gaf er de middelen voor, omdat ze de belangrijkste productiemiddelen aan de staat overliet, de mogelijkheid bood voor de ontwikkeling van kleine en middelgrote bedrijven en door strikte belastingen de schatkist aanvulde voor de bouw van dezelfde Dneproges en Magnitogorsk.
      1. zag
       0
       13 augustus 2014 12:59
       GOELRO startte ook tijdens de NEP
      2. 0
       13 augustus 2014 17:39
       Citaat: dmb
       Sorry, ik stoor me. En met de term "voorraad" bedoel je alleen brood en worst? Spijkers en schoppen ook door belasting in natura? En welke "gevolgen van de NEP" "harkte" Stalin? En wat was het middel van industrialisatie? Ik zal je een groot geheim onthullen, dat in principe uit elk Sovjet-leerboek zou kunnen worden geleerd. De NEP gaf er de middelen voor, omdat ze de belangrijkste productiemiddelen aan de staat overliet, de mogelijkheid bood voor de ontwikkeling van kleine en middelgrote bedrijven en door strikte belastingen de schatkist aanvulde voor de bouw van dezelfde Dneproges en Magnitogorsk.

       Nee, natuurlijk, het is comme il faut om te verwijzen naar een Sovjet-leerboek, ik heb ook gestudeerd uit Sovjet-leerboeken. En hij geloofde voorlopig ook in sprookjes over de Nieuwe Economische Politiek en de persoonlijkheidscultus. Even later, toen ik leerde de feiten te vergelijken (we laten de kwestie van de sekte voor een aparte discussie, als je het niet erg vindt), rees een onfatsoenlijke vraag: “Wat is in godsnaam zo’n effectief systeem als de NEP genomen en plotseling verpest, het lijkt alsof het "serieus en voor een lange tijd" was beloofd? Het was op de een of andere manier niet in de traditie van de bolsjewieken in die tijd om de gans met de gouden eieren te slachten. (Laat me je eraan herinneren dat particuliere en artel-ondernemingen tot het jaar 57 hebben overleefd, evenals individuele boeren)
       En dus ontdekte ik, na enige tijd in bibliotheken te hebben doorgebracht en een heleboel bronnen te hebben doorzocht (computers, weet je, die waren er nog niet), een interessant feit: de NEP heeft niet alleen de economie niet nieuw leven ingeblazen, maar was ook een belangrijke rem op de ontwikkeling ervan. Over elke "accumulatie van fondsen voor industrialisatie" was niet eens een vraag. Geld ging in het zand.
       Hmm, dus even een vraagje: hoeveel ondernemers ken jij die eerlijk belasting betalen?
       En de laatste reden voor het inkorten van de NEP was het verzwijgen van een groot deel van de oogst van het 28e jaar.
       Toen, veel later, las ik de memoires van V.M. Molotov - hij bevestigde ondubbelzinnig mijn conclusies. (hoewel hij in die dagen voor het behoud van de NEP was).
       Dus ja, en herlees het "Gouden Kalf" van Ilf en Petrov - daar is de NEP in al zijn glorie.
       "Hoorns en hoeven", in één woord, zoals de essentie.
       1. dmb
        0
        13 augustus 2014 20:30
        Ik zal niet obsceen zijn over de "hoop literatuur" die de schadelijkheid van de NEP bewijst en als belangrijkste bewijs aanhaalt om deze schadelijkheid te bevestigen: een satirisch werk en de memoires van Molotov, die Stalin helemaal nooit lasterde en zijn fouten niet erkende ( Ik ben het eens met het uitstel van de kwestie van de sekte.) Link op Telok is op zijn zachtst gezegd ook niet bestand tegen kritiek, want de gebeurtenissen spelen zich af in 1930, toen de NEP feitelijk niet meer bestond. Dit is privacy. U geeft immers geen antwoord op de hoofdvraag, waar kwam het geld vandaan in het door de burgeroorlog verwoeste land voor de bouw van nieuwe fabrieken, de aankoop van technologieën en apparatuur in het buitenland, de uitnodiging van buitenlandse specialisten, de opleiding van een groot aantal voormalige boeren in werkende specialiteiten. Trouwens, de beruchte voedselbelasting is ook de NEP en de inwisselbaarheid van de roebel is ook de NEP. Geen profeet, maar ik voorzie je antwoord gedeeltelijk. Ik zal het niet aankondigen. als je antwoordt. Ik ben benieuwd of ik gelijk heb. ps Ondernemers die te allen tijde eerlijk belasting betalen, zijn een baardige anekdote. pps Sovjet-handboek, veel comme il faut dan de geschriften van een stel economen en (sorry voor het onfatsoenlijke woord) politicologen uit het hervormingstijdperk.
     2. zag
      0
      13 augustus 2014 13:00
      Citaat: Wiel
      dakloos

      Ze is net tijdens de NEP geliquideerd, lees Makarenko
      1. 0
       13 augustus 2014 17:48
       Citaat van saag
       GOELRO startte ook tijdens de NEP

       So what?

       Citaat van saag
       Ze is net tijdens de NEP geliquideerd, lees Makarenko

       Ja, ik heb het gelezen, in tegenstelling tot jou zorgvuldig.
       Makarenko is een uniek persoon, verliefd op zijn werk, maar het grootste deel ervan is de Kuryazh-kolonie, kleurrijk beschreven door Anton Semenovich, waar hij hoe dan ook mee bezig was.
 13. pahom54
  +6
  13 augustus 2014 10:23
  Ik begon het artikel te lezen, en toen, vanaf het vierde punt, begon ik te schrijven ... Vanaf het 10e punt stopte ik met schrijven
  Alle vereisten voor de volksrepubliek zijn correct, MAAR VOLLEDIG ONAANVAARDBAAR VOOR DE OLIGARCHEN!!!
  Hier is een voorbeeld: vanwege het voldoen aan dergelijke vereisten zullen twee oligarchen die dezelfde soorten zakelijke activiteiten uitvoeren in de regio's Kharkov (bijvoorbeeld) en Lugansk onevenredig verschillende winsten (inkomens) ontvangen. Nou ja, enzovoort, en dergelijke .... Dus wat? Er zal een uitstroom van investeringen zijn, de oligarchen zullen vertrekken. Waar kunt u ze krijgen als u bijvoorbeeld een onderneming nationaliseert en deze vervolgens verhuurt aan arbeiders en bedienden en vervolgens verder transformeert? Dat klopt, kijk rond - behalve Rusland - en niemand, om de reden dat geen enkel ander land zal geven. En hier begint jo ... nou, zij is het.
  Alle banken in Rusland (of beter gezegd, de meeste) zijn privé. Over het algemeen wil ik niet verder gaan, veel problemen, elk is een apart gesprek ...
  Dus het blijkt dat je NU vecht om een ​​onbekende reden ...
  Uitgang???
  Verklaarden zichzelf populair - dus handel volgens dit principe. In het bijzonder herhaalt u het pad van Rusland-USSR. En dan zal blijken wat en hoe. Er zijn tenslotte kleine (zelfs dwerg), MAAR welvarende staten ...
  Creëer machtsstructuren, neem alle activa weg, regel het ter plekke... Banken hadden in de eerste plaats niet mogen vertrekken en hun activa afnemen...
  En om nu weg te rennen - dan rijst de vraag - waarom zijn aan beide kanten zoveel levens geruïneerd? We moeten dus tot het einde gaan, maar niet wachten op een oligarch als Savva Morozov, die de revolutionairen financieel hielp. Je doelen zijn allemaal verschillend, wat betekent dat de strijdmethoden ook ...
  1. 0
   13 augustus 2014 10:57
   pahom54
   Alle vereisten voor de volksrepubliek zijn correct, MAAR VOLLEDIG ONAANVAARDBAAR VOOR DE OLIGARCHEN!!!

   Bovendien verliezen de oligarchen nog niet veel in deze oorlog en zullen deze niet beperken.
   Verklaarden zichzelf populair - dus handel volgens dit principe. In het bijzonder herhaalt u het pad van Rusland-USSR. En dan zal blijken wat en hoe. Er zijn tenslotte kleine (zelfs dwerg), MAAR welvarende staten ...
   Creëer machtsstructuren, neem alle activa, regel het ter plekke...


   Doe wat je moet doen en laat het zijn zoals het zal zijn.
 14. 0
  13 augustus 2014 10:35
  het plan is utopisch in de kern!
 15. +3
  13 augustus 2014 10:37
  Ik weet niet wie Zarubinsky is, maar na het lezen van zijn voorstellen ben ik er 100% zeker van dat hij handelt in opdracht van de oligarchen, die moeten worden uitgenodigd om bijvoorbeeld de ondernemingen van Janoekovitsj te verdelen. in de letterlijke zin van het woord, en volgens Zarubinsky denken alle milities alleen maar na over hoe ze de ondernemingen kunnen teruggeven die door een dief van anderen zijn geselecteerd. Daarom geloof ik 100% dat Zarubinsky PROVOCATOR onenigheid en verwarring wil brengen in de gelederen van de militie.
 16. +4
  13 augustus 2014 10:40
  Decreten en wetten worden aangenomen door een GECENTRALISEERDE VERENIGDE AUTORITEIT.
  ???
 17. cvnco
  +1
  13 augustus 2014 11:20
  Ik kwam per ongeluk een site tegen waarmee je online boetes kunt aanvechten, in het begin geloofde ik het niet, ik dacht dat het oplichterij was, maar ik besloot het te proberen en me voor te stellen dat het bleek: van de 3 boetes was er een geannuleerd. Hoera, ik heb bijna 4000 roebel bespaard. probeer het zelf, misschien kan jij het ook. hier is een link naar de service-- http://shl.su/BrP
 18. RUSLAAT
  +1
  13 augustus 2014 11:27
  Dit was duidelijk niet geschreven door de milities. Hoogstwaarschijnlijk probeert iemand de aandacht van de milities af te leiden naar debatten en ruzie met elkaar vanaf het slagveld. Nu is het belangrijkste doel om de junta te verslaan. En in de loop van de hoofdzaak worden economische vraagstukken opgelost.
 19. 0
  13 augustus 2014 11:31
  Ik heb het gevoel dat er nu een vraag is over het voortbestaan ​​van de republieken. Zoals: "Het is te laat om Borjomi te drinken als de nieren eraf vallen." Tijd, tijd hiervoor, er is een kolossale hoeveelheid nodig, die we nu niet hebben. Je moet gewoon volhouden. Tanden, maar wacht even. Veel geluk voor hen.
 20. +1
  13 augustus 2014 11:32
  De milities van vandaag hebben een serieuze motivatie en idee om zich tegen de junta te verzetten, terwijl de bevolking van Novorossie zelf grotendeels inert is, hoewel ze volgens de resultaten van het referendum meestal voor onafhankelijkheid hebben gestemd. Hoe de mensen van Nieuw-Rusland op te hitsen? Dat is de vraag.
 21. 0
  13 augustus 2014 11:36
  Op dit moment moet je de oorlog stoppen en vervolgens egoïstische problemen oplossen am wie is het communisme en wie is het kapitalisme, idiologen.
 22. DPZ
  +1
  13 augustus 2014 11:50
  de auteur is een vooraanstaand politicoloog of econoom of wie? waar komen deze spullen vandaan? waaruit volgt dat ze redelijk zijn?
  verwarring zaaien is niet nodig. Eerst moet je een gemeenschappelijke vijand verslaan. anders zal verwarring en aarzeling beginnen. en dit zal "de verdeling van de huid van een ongedode beer" worden genoemd.
  1. 0
   13 augustus 2014 12:39
   Citaat: DPZ
   de auteur is een vooraanstaand politicoloog of econoom of wie?

   Denk je dat DEZE site de Doema is, waar alle politicologen door iemand BETAALD worden..? Betekent dit dat ze het RECHT HEBBEN om iedereen les te geven? voor de gek houden
   Dit is NOG STEEDS een gratis speeltuin. RESPECT VOOR DE AUTEUR..!
   Er zijn hersens, en geen slechte, als GROTE Napoleons in de Russische Federatie en KLEINE Napoleons in Novorossia TEN MINSTE een beetje luisterden naar de mening van de mensen, dan zou de situatie kunnen worden gecorrigeerd. ELK.
   GEEN van de huidige politici dacht eraan om de BELANGRIJKSTE RUSSISCHE RESOURCE te lanceren - het initiatief en het brein van het volk. Om dit te doen, moet je op zijn minst een beetje zoals Stalin zijn (... kaders - beslis alles!).
   De pad wurgt de "leiders" - het zal niet genoeg zijn van hun eigen hersens, en het is een schande om van de mensen te lenen ..! Zoals ZIJ denken - laat alles beter branden!
 23. Demon0n
  0
  13 augustus 2014 11:55
  Dit alles moest worden aangepakt voordat verzet werd georganiseerd (of liever: werk het uit, maar handel parallel). Nu kan dit allemaal niet meer, want. de infrastructuur (die niet kon worden gereorganiseerd omdat niemand het deed) was al vernietigd en het afwezige leger redde het niet.
  Kortom, Novorossia is (in feite) al een staatslijk en kan niet bestaan ​​zonder externe steun. Dit is te vergelijken met de situatie na een kernoorlog: de staat bestaat niet meer, maar de overblijfselen van het leger (dat vernietiging wist te voorkomen) zetten de oorlog voort.
  In Novorossie is er niet langer genoeg bevolking om enige vorm van economie te organiseren, en het leger zal de nagebouwde infrastructuur niet kunnen redden.
  En de Russische Federatie kan hier niet helpen. Met uitzondering van kolossale injecties (het is niet eens de moeite waard om na te denken over de benodigde bedragen ...) om de infrastructuur opnieuw te creëren na het einde van de database, of na voldoende veranderingen in de situatie, en dit zal hoogstwaarschijnlijk de economie van de Russische Federatie (de verdronken man redden, we gaan zelf naar de bodem).
  Dit is natuurlijk een potentieel versnapering, maar ... het is later, op een dag, wanneer alles zal worden hersteld en optimaal zal werken ... In de tussentijd ... gaat het erom dat je niet stikt in dit stuk. Daarom heeft niemand Novorossia nodig (iedereen probeert het op elkaar te hangen, waardoor een concurrent verdrinkt) ...
  Niet beledigend bedoeld, maar je moet anderen laten betalen voor alle geneugten (ik weet niet hoe en ik weet niet hoe, maar dat is de noodzaak).
  1. DPZ
   +1
   13 augustus 2014 12:29
   In Novorossie is er niet langer genoeg bevolking om enige vorm van economie te organiseren, en het leger zal de nagebouwde infrastructuur niet kunnen redden.
   vyprut bestraffend en de mensen zullen terugkeren!
  2. +1
   13 augustus 2014 13:27
   Het antwoord is: de verliezende partij betaalt herstelbetalingen als het de agressor is. De agressor is duidelijk, het blijft een militaire overwinning behalen.
 24. tokin1959
  0
  13 augustus 2014 11:58
  een andere adviseur.
  hoe gaan ze het oplossen

  1. Een decreet aannemen over de totstandbrenging van een enkele economische ruimte op het hele grondgebied van de Novorossiya-federatie.

  Het territorium bleef daar met een gulkin-neus waarop de zwaarste veldslagen gaande zijn.
  sta op - bouw een economie op, zonder "adviseurs"
 25. Alexander 2
  0
  13 augustus 2014 12:15
  Het is moeilijk om advies te geven terwijl je achter een computer zit en thee drinkt.
 26. Aleksandr68
  +1
  13 augustus 2014 12:38
  Als de auteur bekwaam is in deze zaken, laat hem dan gaan en de politieke component van de republieken vestigen, zodat Strelkov en anderen hierdoor niet worden afgeleid.
 27. 0
  13 augustus 2014 12:51
  Dit artikel zorgde bij mij voor enige verwarring...
  Ten eerste is de betekenis van deze zin niet duidelijk: "Beste milities!
  Als u de bovenstaande voorstellen voor u acceptabel vindt, dan heeft u voldoende autoriteit om de autoriteiten van de DPR, LPR en de Novorossiya-federatie te dwingen deze te accepteren en aan te kondigen.
  Een soort discrepantie tussen het uitgangspunt en de conclusie, ik scheld niet, maar de hersenen protesteren echt bij het lezen ...
  Ook rezen na lezing vragen: deze voorstellen, zijn ze van wie? En voor wie is het ook niet helemaal duidelijk ... Op basis van de titel van het artikel is het gericht aan de milities, vertegenwoordigd door hun leiders, aan het einde van het artikel wordt duidelijk dat het specifiek aan Tsarev is gericht (" Als u vragen van u heeft, van de leiding van de DPR, LPR, Federatie van Novorossiya (vooral van Tsarev)"), hoewel ik persoonlijk niet echt begrijp waarom hij dat was. Maar laten we teruggaan naar de vraag van wie deze voorstellen komen - het artikel is ondertekend door Valery Zarubinsky, ik ben nog niet zo lang geleden op het forum, misschien weet ik het gewoon niet ... Kan iemand me vertellen wie het is ? In de zoekmachine kreeg ik maar één persoon met zo'n volledige naam, dit is de auteur van het boek "Een inleiding van een ondernemer of zoiets over zaken en de planning ervan." geschreven in 2007, de uitgeverij "Consult, Kharkiv" (bron: http://sonata-art-nata.narod.ru/index/0-32), de elektronische mailbox aangegeven in het artikel, als je het in een zoekmachine, geeft verschillende links naar de Oekraïense bron "http://www.management.com.ua", waar de auteur onder de bijnaam konus en de naam Valery commentaar geeft op verschillende economische artikelen. Waaruit we kunnen concluderen dat de auteur wel degelijk een economische opleiding heeft genoten en waarschijnlijk ook echt de auteur van bovengenoemd boek kan zijn. De voorstellen die in het artikel worden gedaan, komen ook uit de categorie economische, wat nog dichter bij de conclusie komt dat de auteur van het boek "ABC-boek van een ondernemer of iets over zaken en zijn planning." en dit artikel is een en dezelfde persoon. Dat wil zeggen dat er in principe waarschijnlijk enige competentie is - een econoom schrijft economische voorstellen, alles is over het algemeen logisch ... Het baart me zorgen dat het artikel door één persoon is ondertekend, maar uit de context blijkt duidelijk dat er een bepaalde groep is ("Meer dan Zekerdat de meerderheid van de bevolking van Oekraïne het ook eens zou zijn met deze voorstellen.Natuurlijk worden hier niet alle sociaal-economische activiteiten vermeld. Maar we hebben uitgekozen de belangrijkste."), waarover met geen woord wordt gerept, wordt niet bekendgemaakt wie de auteur precies vertegenwoordigt. Nou, de lage bekendheid van de auteur baart me ook zorgen (dit laatste is puur subjectief, het is alleen dat ik hem misschien niet ken, maar in feite een zeer gezaghebbende bron, aangezien hij advies geeft aan de leiding van Novorossia).
 28. -1
  13 augustus 2014 13:23
  Goed programma.

  15% van de kosten is veel, in de Sovjettijd was het 12%, en er was genoeg voor iedereen. Het huidige gemiddelde is 3%. Voor de winningsindustrieën is het tarief variabel, maar meestal niet hoger dan 1,5% van de kosten (olie, gas).

  Het is noodzakelijk om alle belastingen te openen zodat ze rechtstreeks uit het salaris van iedereen worden gehaald, en niet uit het salarisfonds, zoals in Rusland de sociale belasting.

  Het is noodzakelijk om een ​​federale belastingverdeling binnen de staat te hebben, zodat er geen verarmde gemeenten zijn, zoals in Rusland. De aanwezigheid van eigen vermogen - dit is onafhankelijkheid, de basis van micromanagement van elke nederzetting afzonderlijk.

  Sociale waarborgen en uitkeringen voor militairen, anders is er geen motivatie.
  Bijvoorbeeld, zoals in Israël, een verbod op het bekleden van openbare ambten zonder echte dienst in het leger, persoonlijke immuniteit van velddienst voor waardevol wetenschappelijk en technisch personeel (vervanging door dienst in de relevante paramilitaire organisaties). Ik denk dat Joodse collega's deze kwestie zullen steunen.

  Het recht en de plicht om wapens te dragen door actieve militairen. Verplichting om trainingskampen te doorlopen en wapens thuis te houden voor reservisten.
 29. 4afm
  -6
  13 augustus 2014 14:56
  Of misschien is het genoeg om nationale haat tussen de volkeren van Oekraïne en Rusland aan te wakkeren en het land te belonen met kruisen.Wat de regering van Oekraïne ook is, het heeft macht, waardoor je voor altijd een ballingschap kunt blijven van het moederland waar je bent geboren.
  Ik denk dat het geduld van Poetin op een dag op zal raken en dat hij alle Novorossiysk-terroristen met een krachtige slag zal neerhalen.
  1. +2
   13 augustus 2014 17:51
   Citaat: 4dima
   Of misschien is het genoeg om nationale haat tussen de volkeren van Oekraïne en Rusland aan te wakkeren en het land te belonen met kruisen.Wat de regering van Oekraïne ook is, het heeft macht, waardoor je voor altijd een ballingschap kunt blijven van het moederland waar je bent geboren.
   Ik denk dat het geduld van Poetin op een dag op zal raken en dat hij alle Novorossiysk-terroristen met een krachtige slag zal neerhalen.

   Uh, je bent niet op de Maidan gesprongen?
  2. 0
   14 augustus 2014 00:06
   Bovenal houdt hij niet van fascisten zoals jij.
 30. Serg7281
  0
  13 augustus 2014 15:04
  Natuurlijk worden hier niet alle sociaal-economische activiteiten opgesomd. Maar we hebben de belangrijkste uitgelicht.

  Auteur Zarubinsky Valery.


  Ik begreep iets niet, de auteur van het artikel werd koning ???
  Over zijn "slimste en alles adviserende" persoon kan hij uitsluitend in het meervoud spreken. Hoe beroemd hij iedereen onderwees en advies uitdeelde aan iedereen, niet rechtstreeks aan het hoofd, maar aan het huis van raden, in combinatie met de State Planning Commission.
 31. PWG
  0
  13 augustus 2014 16:47
  Er kan pas over de overwinning of het positieve effect van de verzetskrachten worden gesproken als de mannen die in de kelders zitten, de mijnen in klimmen om te werken of vluchten van het slagveld - de wapens opnemen om hun overleden familieleden te wreken, voor hun vernietigde steden en dorpen, voor je toekomst. Zelfs de junta ruimt al deze ondergedoken jongeren van militaire leeftijd op of mobiliseert ze. Dus jij, jong en gezond, degenen die zichzelf als een boer beschouwen, en niet als een Lyashkovite, neem de wapens op en verdedig je land! Geef er geen moer om om in Rusland te zitten terwijl de vijand je land verovert! Toekomstige generaties zullen je niet vergeven!!!
 32. 0
  13 augustus 2014 17:23
  Citaat: Wit-Rusland
  Laat me het niet met je eens zijn.
  Er is nu een duidelijk actieprogramma nodig, zodat mensen kunnen zien wat er later gaat gebeuren en niet alleen wat te doen na de volgende beschieting. Er moet een actieprogramma zijn voor de toekomst en niet voor één dag.
  Wie laat ze het niet meenemen? Ja, het is gewoon dat er in de Russische Federatie mensen zijn die, net als de Oekraïense oligarchen, profiteren van een langdurige en in wezen chaotische oorlog zonder een duidelijk overwicht van een van de partijen.
  Het artikel is correct en gaat over een urgent probleem.

  Wanneer is het Besluit Land en Vrede uitgevaardigd? Denk je dat ze hun rol in de burgeroorlog niet hebben gespeeld? Het idee is een enorme kracht, en laat het aan onze kant staan!
 33. 0
  13 augustus 2014 18:31
  Goed gedaan, alles was berekend op procenten en tienden. Maar in hoofdzaak! Het grondgebied van Novorossia zal niet beperkt zijn tot de DPR en LPR! Helaas ver van de overwinning. Hoeveel dingen staan ​​ons te wachten!, het belangrijkste is om te winnen, al het andere is de standaard routineklus van een jonge staat.
 34. 0
  13 augustus 2014 18:40
  Afgaande op de operationele situatie, vinden de belangrijkste gebeurtenissen plaats in Gorlovka, in de Alchevsk-Stakhanov-richel, Krasny Luch - Anthracite en op de Shakhtersk-Snezhnoye-strook. Krasnoluchskaya speelt een beslissende rol. Als hij wordt ingenomen, kunnen de DPR en LPR veranderen in dromen.
 35. 0
  13 augustus 2014 19:43
  Ze zullen Donetsk raken
  1. 0
   13 augustus 2014 21:01
   . Totdat ze Gorlovka en de Alchevsk-groepering afhandelen en ook de Shakhtyorsk-torez-sneeuwlinie bezetten, zal niemand de stad met een miljoen inwoners aanvallen (granaten en veldslagen in de buitenwijken tellen niet mee).
 36. gek
  0
  13 augustus 2014 22:08
  Volgens uw artikel en uw leringen voor de militie, moeten ze een "decreet" aannemen, en over het algemeen aardig met elkaar praten, knuffelen en dan ata-ta-ta zeggen tegen de "oligarchen" en ondernemers, en dan natuurlijk zwaaien met een toverstaf - en olya-la-la geen invasieleger, geen genocide, geen oorlog - in het algemeen zullen het paradijs en de welvaart komen. Elke militie, zelfs zonder jou, de "begrijpende" auteur van dit artikel, weet heel goed WAARVOOR hij vecht, of beter gezegd, VOOR wie hij vecht!

  Echt, om zoveel brieven te rollen... niet te lui, hè?
 37. Alexjongen
  0
  14 augustus 2014 06:32
  9. Als de oligarchen-eigenaren ermee instemmen om samen te werken met de autoriteiten van de DPR en LPR, onder voorbehoud van de uitvoering van de bepalingen van de decreten, evenals de bevrediging van de specifieke behoeften van de macht van het volk, dan zijn hun eigendomsrechten niet betwist door de staat.  Haal alle grote eigendommen weg van de oligarchen, niet flirten met dieven, want zie je, ze hebben veel gestolen. Geen toestemmingen - alles selecteren ten gunste van het volk en de staat, met de financiering van de Bandero-fascisten door de oligarchen, bij verstek veroordelen tot de doodstraf, alle huurlingen van de oligarchen neerschieten. De fondsen die door de oligarchen in het buitenland zijn opgenomen, moeten op bevel van de rechtbank worden genationaliseerd.

"Rechtse Sector" (verboden in Rusland), "Oekraïense Opstandige Leger" (UPA) (verboden in Rusland), ISIS (verboden in Rusland), "Jabhat Fatah al-Sham" voorheen "Jabhat al-Nusra" (verboden in Rusland) , Taliban (verboden in Rusland), Al-Qaeda (verboden in Rusland), Anti-Corruption Foundation (verboden in Rusland), Navalny Headquarters (verboden in Rusland), Facebook (verboden in Rusland), Instagram (verboden in Rusland), Meta (verboden in Rusland), Misanthropic Division (verboden in Rusland), Azov (verboden in Rusland), Moslimbroederschap (verboden in Rusland), Aum Shinrikyo (verboden in Rusland), AUE (verboden in Rusland), UNA-UNSO (verboden in Rusland), Mejlis van het Krim-Tataarse volk (verboden in Rusland), Legioen “Vrijheid van Rusland” (gewapende formatie, erkend als terrorist in de Russische Federatie en verboden)

“Non-profitorganisaties, niet-geregistreerde publieke verenigingen of individuen die de functies van een buitenlandse agent vervullen”, evenals mediakanalen die de functies van een buitenlandse agent vervullen: “Medusa”; "Stem van Amerika"; "Realiteiten"; "Tegenwoordige tijd"; "Radiovrijheid"; Ponomarev; Savitskaja; Markelov; Kamalyagin; Apakhonchich; Makarevitsj; Dud; Gordon; Zjdanov; Medvedev; Fedorov; "Uil"; "Alliantie van Artsen"; "RKK" "Levada Centrum"; "Gedenkteken"; "Stem"; "Persoon en recht"; "Regen"; "Mediazone"; "Deutsche Welle"; QMS "Kaukasische knoop"; "Insider"; "Nieuwe krant"