militaire beoordeling

Minister van Openbaar Onderwijs Sergei Semyonovich Uvarov

8
“Om de nieuwste generatie te genezen van een blinde, gedachteloze voorliefde voor het oppervlakkige en vreemde, in jonge geesten een hartelijk respect voor de inboorling te verspreiden en de volledige overtuiging dat alleen de aanpassing van algemene, wereldwijde verlichting aan ons nationale leven, aan onze nationale geest kan echte vruchten afwerpen voor iedereen en iedereen” .
SS UvarovDe toekomstige president van de Academie van Wetenschappen werd geboren op 5 september 1786 in de stad St. Petersburg in de familie van een luitenant-kolonel van de paardenwachten en een vertegenwoordiger van een oude adellijke familie, Semyon Uvarov. Semyon Fedorovich stond bekend als een opgewekt en moedig persoon, beroemd om zijn hurkende dans en het bespelen van de bandura (Oekraïens muziekinstrument), vandaar dat hij de bijnaam "Senka de bandura-speler" had. De almachtige prins Grigory Potemkin bracht de humor dichter bij hem, maakte hem adjudant en trouwde trouwens met Daria Ivanovna Golovina, een zeer benijdenswaardige bruid. De meter van hun zoon Sergei was keizerin Catharina de Grote zelf.Op tweejarige leeftijd bleef de jongen achter zonder vader, en zijn moeder Daria Ivanovna, en vervolgens (na haar dood) tante Natalya Ivanovna Kurakina, geboren Golovina, zorgde voor zijn opvoeding. Uvarov kreeg zijn basisonderwijs in het huis van een bekende staatsman, prins Alexei Kurakin. Een Franse abt genaamd Manguin studeerde bij hem. Ontsnapt aan de revolutie in zijn vaderland, behield hij nostalgische herinneringen aan de "gouden" eeuw van de Franse aristocratie. Sergey bleek ongelooflijk begaafd te zijn, zowel studie als creativiteit waren hem gemakkelijk gegeven. Van kinds af aan sprak hij vloeiend Frans, kende hij heel goed Duits, was goed thuis in beide literatuur en studeerde later Latijn, Oudgrieks en Engels. Tot grote vreugde van zijn familieleden componeerde de jongeman prachtige verzen in verschillende talen en reciteerde ze vakkundig. De bewondering van volwassenen maakte Uvarov al snel gewend aan publiek succes - trouwens, in de toekomst zal hij er alles aan doen om dit succes hem niet te laten verlaten.

Sergei was in zijn vijftiende jaar (1801), toen hij als minderjarige begon te dienen in het Collegium van Buitenlandse Zaken. In 1806 werd hij naar Wenen gestuurd naar de Russische ambassade en in 1809 werd hij benoemd tot secretaris van de ambassade in de stad Parijs. Gedurende deze jaren schreef Uvarov zijn eerste essays en ontmoette hij vele beroemde mensen uit die tijd, in het bijzonder de dichter Johann Goethe, de Pruisische staatsman Heinrich Stein, de schrijver Germaine de Stael, de politicus Pozzo di Borgo, de beroemde wetenschappers Alexander en Wilhelm Humboldt... Communicatie met prominente vertegenwoordigers van de literaire en wetenschappelijke wereld ontwikkelde een verfijnde esthetische smaak, een breed scala aan intellectuele interesses en een verlangen naar voortdurende zelfstudie van een jonge man. Ook tijdens deze jaren manifesteerde zich voor het eerst zijn liefde voor antieke antiquiteiten, die de jongeman begon te verzamelen. Zijn politieke overtuigingen werden ook gevormd - een voorstander van verlicht absolutisme.

In de hoofdstad van Frankrijk werd in 1810 het eerste grote werk van Sergei Semyonovich gepubliceerd onder de titel "Project van de Aziatische Academie", vervolgens in het Russisch vertaald door Vasily Zhukovsky. In dit werk bracht de scherpzinnige Uvarov het idee naar voren om in Rusland een speciale wetenschappelijke instelling op te richten die zich toelegt op de studie van oosterse landen. De jonge diplomaat geloofde terecht dat de verspreiding van de talen van het Oosten zeker zou leiden tot "de verspreiding van redelijke concepten over Azië in zijn relatie tot Rusland". Hij schreef: "Hier is een enorm veld, nog niet verlicht door de stralen van de rede, het veld van onschendbare glorie - de sleutel tot een nieuw nationaal beleid."

In dezelfde 1810 keerde Sergei Semyonovich terug naar zijn vaderland. Een veelbelovende jongeman werd verkozen tot erelid van de St. Petersburg Academy of Sciences, daarnaast was hij lid van de Paris Academy of Letters and Inscriptions, de Copenhagen Royal Society of Sciences, de Göttingen Society of Sciences, de Royal Historical Vereniging van Madrid en de Koninklijke Maatschappij van Napels. Een dame uit de hogere kringen, met een zekere mate van bijtend karakter, typeerde hem als volgt: “Een handlanger van aristocratische ontmoetingen en een knappe man. Vrolijk, behendig, geestig, met een vleugje ijdele trots. Opgemerkt moet worden dat Uvarov binnen de grenzen van de groepsethiek van iemand anders krap was, dus voor alle partijen bleef hij over het algemeen een vreemde. Bovendien was Sergei Semyonovich, een man met veelzijdige en brede interesses, niet beperkt tot officiële activiteiten en nam hij actief deel aan het literaire en sociale leven van Sint-Petersburg. Op dat moment betrad Uvarov "met een ziel bijna Gottengen" de kring van Alexei Olenin - een archeoloog, schrijver, kunstenaar en ook de directeur van de Openbare Bibliotheek. Bij Alexei Nikolayevich kwamen meesters van de pen van verschillende generaties bijeen - Krylov, Shakhovskoy, Ozerov, Kapnist ... Voor Sergei Semyonovich werd het gastvrije Olenin-landgoed een uitstekende school. Bovendien was Olenin een van de grondleggers van de Russische archeologie. Uvarov schreef zelf: "Als ijverig voorvechter van oudheden hield hij zich geleidelijk bezig met alle onderwerpen in deze kring, van de Tmutarakan-steen tot de Krechensky-juwelen en van de Lavrentiev Nestor tot de herziening van monumenten in Moskou."

In 1811 was Sergei Semyonovich getrouwd met Ekaterina Alekseevna Razumovskaya, de dochter van graaf Alexei Razumovsky, de voormalige minister van Openbaar Onderwijs. Volgens biografen werd hij als jong meisje gekozen als "opvallend anders in zijn strikte kijk op het leven, kennis en intelligentie dan de omringende gouden jeugd van St. Petersburg." Na de bruiloft ontving een vijfentwintigjarige jongeman die nuttige kennissen had gemaakt zijn eerste grote aanstelling en werd hij trustee van het grootstedelijke onderwijsdistrict, waar hij tien jaar leiding aan gaf. In deze functie transformeerde Uvarov, een briljante organisator, in 1818 het Main Pedagogical Institute in St. Petersburg University, vestigde het onderwijs van oosterse talen erin en hervormde de curricula van provinciale scholen en gymzalen. Het belangrijkste instrument van onderwijs, benoemde Sergei Semyonovich geschiedenis: “In de opvoeding van de mensen is het onderwijzen van geschiedenis een staatszaak ... Het vormt burgers die weten hoe ze hun rechten en plichten moeten eren, krijgers, sterven voor het vaderland, rechters, die de prijs van gerechtigheid kennen, ervaren edelen, tsaren standvastig en vriendelijk ... Alle grote waarheden in verhalen zijn vervat. Zij is het hoogste gerechtshof, en wee degenen die haar instructies niet opvolgen!


Portret van Sergei Uvarov door Orest Kiprensky (1815)


In 1815 werd Uvarov een van de organisatoren van een ondeugende literaire samenleving van strijders voor nieuwe literatuur genaamd Arzamas. Na de speelse "Vision in Arzamas" van Dmitry Bludov informeerde Sergei Semyonovich de schrijvers die hij kende over de ontmoeting. De avond vond plaats, en op die avond stelde Uvarov, met zijn onvergelijkbare kunstenaarschap, voor om Bludovs dromen te belichamen door een kring van 'Arzama's onbekende schrijvers' op te richten. Vasily Zhukovsky, de meest gezaghebbende schrijver van de jongere generatie, onuitputtelijk in grappen, werd gekozen tot secretaris van de vereniging. De vergaderingen werden in de regel gehouden in het huis van Sergei Semyonovich. Zhukovsky werd trouwens tientallen jaren een goede vriend van Uvarov en ze werkten vaak samen om belangrijke onderwijsproblemen op te lossen. Later omvatte Arzamas: Konstantin Batyushkov, Pyotr Vyazemsky, Denis Davydov, Vasily Pushkin en zijn jonge neef Alexander. De samenleving werd gedomineerd door de sfeer van een literair spel, waarin de beste veren van het land, hun verstand oefenend, streden tegen de literaire oud-gelovigen. Elk lid van de kring kreeg een bijnaam toegewezen uit de werken van Zhukovsky. "Svetlana" kreeg zelf de bijnaam Vasily Andreevich, "Cricket" - Alexander Pushkin en Uvarov "Old Woman", respectvol benadrukkend dat de jongeman een veteraan was in de strijd voor de hervorming van zijn moedertaal. Inderdaad, tegen die tijd had Sergei Semyonovich al een aantal verdiensten vóór de Russische literatuur - in een tweejarig geschil met Vasily Kapnist stelde hij de 'gouden regel' voor over de eenheid van denken en vorm in creativiteit, die een axioma werd voor Russisch schrijvers van de Poesjkin-eeuw.

Opgemerkt moet worden dat Uvarov twee jaar na de oprichting van Arzamas zijn interesse in het langdurige literaire spel verloor. Ontevreden over de voortdurende aanvallen op de deelnemers aan de "Conversations of Russian Word Lovers" (waaronder trouwens zulke "geharde" schrijvers als Krylov, Derzhavin, Griboedov en Katenin) en de zich ontvouwende literaire oorlog, waarin verlichting als een geheel zou de verliezer kunnen zijn, Uvarov verliet de samenleving. Onder leiding van de beroemde filoloog Grefe verdiepte hij zich jarenlang grondig in oude talen. In 1816 werd hij voor het Franstalige werk "Ervaring met de Eleusinische sacramenten" verkozen tot erelid van het Instituut van Frankrijk, waarin op dat moment minder dan tien buitenlandse ereleden waren. En begin 1818 werd de tweeëndertigjarige Sergei Semyonovich benoemd tot president van de St. Petersburg Academy of Sciences. Zijn vriendschappen en familiebanden, maar ook zijn reputatie als bedachtzaam onderzoeker, speelden hierbij een rol. In deze functie bleef hij trouwens tot het einde van zijn dagen.

Na zijn aantreden richtte Uvarov, "geen sporen van gezond economisch beheer vinden", al zijn aandacht op het reorganiseren van de structuur van de Academie. In 1818 werd het Asian Museum opgericht door de nieuwe president, dat het eerste Russische onderzoekscentrum op het gebied van oosterse studies werd. In de jaren dertig werden de etnografische, mineralogische, botanische, zoölogische en enkele andere musea georganiseerd. De Academie begon meer wetenschappelijke expedities uit te voeren. In 1839 werd het Pulkovo-observatorium opgericht, een erkende prestatie van de Russische wetenschap. Sergei Semyonovich probeerde ook het wetenschappelijke leven van het hem toevertrouwde lichaam te intensiveren, waarvoor hij de post effectief begon te gebruiken. Vanaf nu werden de werken van academici naar verschillende staten van Europa en naar alle uithoeken van Rusland gestuurd.

In de zomer van 1821 nam Uvarov ontslag uit de functie van curator van het onderwijsdistrict en stapte over naar het ministerie van Financiën. Daar leidde hij eerst de afdeling binnenlandse handel en fabrieken en nam vervolgens de plaats in van directeur van de staatshandels- en leningsbanken. In 1824 kreeg hij de rang van staatsraad en in 1826 de rang van senator.

Met de komst van Nicolaas I begon de positie van Uvarov te veranderen. Eind 1826 werd het honderdjarig bestaan ​​van de Academie van Wetenschappen groots gevierd. Sergey Semyonovich profiteerde van deze viering met groot voordeel voor hemzelf en voor de wetenschap. Hij renoveerde oude en bouwde nieuwe gebouwen. De keizer en zijn broers werden gekozen tot ere-academici, wat bijdroeg aan de groei van het gezag van de belangrijkste wetenschappelijke instelling van het land, evenals aan de groei van de kredieten. De overeenkomst om de titel van leden van de academie door de gekroonde personen te aanvaarden, zorgde voor de juiste houding van de adel jegens haar, waardoor het nastreven van wetenschap net zo eervol werd als openbare dienst en militaire aangelegenheden. Bovendien hield de Academie verkiezingen voor nieuwe leden, waaronder de wiskundigen Chebyshev en Ostrogradsky, de historici Pogodin en Ustryalov, de filologen Shevyrev en Vostokov, de natuurkundige Lenz, de astronoom Struve, evenals grote buitenlandse wetenschappers: Fourier, Ampère, Lussac , de Sacy, Schlegel, Gauss, Goethe, Herschel en enkele anderen.

In de eerste jaren van het bewind van Nicolaas I nam Uvarov deel aan de activiteiten van de commissie voor de organisatie van onderwijsinstellingen. In 1828 stelde hij samen met Dashkov een nieuw censuurcharter voor, zachter dan dat van Shishkov. En in het voorjaar van 1832 werd Sergei Semyonovich benoemd tot vice-minister van Openbaar Onderwijs, prins Karl Lieven, een militaire bondgenoot van Suvorov. In maart 1833, na het aftreden van de prins, werd Uvarov benoemd tot manager van het Ministerie van Openbaar Onderwijs en een jaar later werd hij benoemd tot minister van Openbaar Onderwijs. In een verantwoordelijke functie duurde Sergei Semyonovich langer dan alle opvolgers en voorgangers - zestien jaar.

Sergei Semenovich maakte de later beroemde formule "Orthodoxie. Autocratie. Narodnost", volgens sommige historici een nieuwe versie van het oude militaire motto "For Faith, Tsar and Fatherland". Voor "Orthodoxie", die op de eerste plaats in de triade stond, kwam Uvarov niet meteen. Hij was natuurlijk een gedoopt persoon, maar orthodoxie werd in zijn jeugd helemaal niet de basis van zijn wereldbeeld. Opgegroeid door een katholieke abt, onderging Sergei Semyonovich alle verleidingen die Europa kon presenteren aan een nieuwsgierige edelman uit Rusland. Passie voor vrijmetselarij, eurocentrisme, minachting voor de binnenlandse oudheid - dit alles wist en overwon Uvarov. In de jaren 1830 zei hij: “Een Rus, diep en oprecht gehecht aan de kerk van zijn vaderen, beschouwt het als een garantie voor gezins- en sociaal geluk. Zonder liefde voor het geloof van de voorouders zullen zowel de mensen als het individu omkomen. Het geloof in hen verzwakken, betekent het hart eruit trekken en bloed beroven ... ".

De tweede stap in de triade van Uvarov was autocratie. Door de tekortkomingen van de Europese monarchieën en het republikeinse systeem te onderzoeken, het fenomeen van de Russische autocratie in Moskou en de post-Petrine geschiedenis te bestuderen, werd de minister van Openbaar Onderwijs een van de meest deskundige specialisten op dit gebied. Hij zei: “Autocratie is een onmisbare voorwaarde voor het politieke bestaan ​​van een land. De Russische kolos richt zich op hem als de hoeksteen van zijn grootsheid.

Uvarov definieerde nationaliteit als het derde nationale begin. Na de ziedende geschiedenis van Europa in de XNUMXe-XNUMXe eeuw te hebben geanalyseerd, begreep Sergei Semyonovich perfect de noodzaak om mogelijke interetnische conflicten in het Russische rijk te voorkomen. Zijn programma was gericht op het verenigen van de verschillende nationaliteiten van Rusland op basis van autocratie en orthodoxie, met behoud van lijfeigenschap. Dit was trouwens het meest controversiële standpunt - lijfeigenschap kwam in die jaren al niet overeen met de principes van de meerderheid van de opgeleide mensen, en dit feit wierp een schaduw over de perceptie van de triade van de minister. Toch werd de Uvarov-drie-eenheid de kern van de staatsideologie, een ideologie die al twee decennia effectief was en alleen wankelde in de rook van de Krimoorlog. Uvarov zelf, die over zijn plannen sprak, merkte op: “We leven te midden van politieke stormen en onrust. Volkeren worden vernieuwd, veranderen hun manier van leven, gaan vooruit. Niemand kan hier wetten maken. Maar Rusland is nog jong en zou deze verdomde angsten niet moeten proeven. Het is noodzakelijk om haar jeugd te verlengen en haar op te voeden. Hier is mijn politieke systeem. Als ik erin slaag het land vijftig jaar terug te dringen van wat de theorieën het beloven, dan zal ik mijn plicht doen en stilletjes vertrekken.

In januari 1834 richtte Sergei Semyonovich het "Journal of the Ministry of National Education" op, dat tot eind 1917 werd gepubliceerd. Volgens de memoires van de bekende redacteur, historicus en journalist Starchevsky ontwikkelde Uvarov zelf een plan voor de tijdschrift, stelde rubrieken voor, stelde het bedrag van de vergoedingen voor werk vast en stuurde een uitnodiging naar “werknemers van professoren, universiteiten, leraren van gymnasiums en andere onderwijsinstellingen, evenals alle schrijversbroederschap die in dienst waren van hetzelfde ministerie. Natuurlijk was de oplage van het tijdschrift aanzienlijk inferieur aan die van Sovremennik of Otechestvennye Zapiski, maar van de afdelingspublicaties was het de meest interessante. Het tijdschrift werd door de minister van Openbaar Onderwijs opgevat als het hoofdkwartier van zijn ideologische en onderwijshervorming en werd niet alleen door heel Rusland, maar door heel Europa verzonden. Bovendien drukte Uvarov er constant rapporten over het werk van zijn bediening in - hij vond zijn activiteiten onbetwistbaar, zichtbaar en bevestigd door feiten. Er moet ook worden opgemerkt dat het Journal vanaf de dag van zijn oprichting de Russischtalige wetenschap promootte en dat de minister zelf, die trouwens een Franstalige auteur was, er alles aan deed om ervoor te zorgen dat zijn opvolgers alleen wetenschappelijke werken publiceerden in hun moedertaal. Grotendeels hierdoor werd in de ontwikkelde omgeving in de tweede helft van de negentiende eeuw de Russische taal, die het Frans verving, de belangrijkste taal in geschreven taal.

De eerste grote daad die door minister Uvarov werd uitgevoerd, was het "Reglement op onderwijsdistricten", gepubliceerd in het midden van de zomer van 1835. Vanaf nu werden alle vragen van het bestuur van onderwijsinstellingen overgedragen aan curatoren. Onder de curator werd een raad gevormd, waarin zijn assistent, de inspecteur van openbare scholen, de rector van de universiteit en directeuren van gymzalen zitting hadden. De raad was een adviesorgaan en besprak onderwijskwesties alleen op initiatief van de curator. Een maand na het uitbrengen van het Reglement bekrachtigde Nicolaas I het "Algemeen Statuut van de Keizerlijke Universiteiten", wat het begin aangaf van de universitaire hervorming. Volgens Sergei Semyonovich zelf hadden de transformaties twee doelen: “Ten eerste om universitair onderwijs tot een rationele vorm te verheffen en een redelijke barrière op te werpen voor de vroege intrede in de dienst van nog onvolwassen jongeren. Ten tweede, om kinderen van de hogere klasse naar de universiteiten te lokken en een einde te maken aan hun binnenlandse perverse opvoeding door buitenlanders. Verminder de dominantie van de passie voor buitenlands onderwijs, schitterend van uiterlijk, maar vreemd aan echt leren en degelijkheid. Om bij de universitaire jeugd het verlangen naar populair, onafhankelijk onderwijs bij te brengen. Er moet echter worden opgemerkt dat het nieuwe statuut de autonomie van de universiteit aanzienlijk beperkte. Hoewel het bestuur nog steeds de leiding had over economische en administratieve zaken, werd de curator de voorzitter. Ook hield hij toezicht op de discipline in de onderwijsinstelling. Tegelijkertijd kregen de universiteiten het recht om hun eigen censuur te hebben en vrijelijk in te schrijven op kranten, tijdschriften, boeken en leermiddelen uit het buitenland.

Volgens Uvarov was een van de belangrijkste taken van zijn ministerie het oplossen van het probleem van "het aanpassen van de belangrijkste principes van de algemene wetenschappen aan de technische behoeften van de landbouw-, fabrieks- en ambachtelijke industrie". Om het probleem op te lossen, werden onderwijsprogramma's aan universiteiten herzien, werden cursussen over agronomie, machinebouw, beschrijvende meetkunde en praktische mechanica geïntroduceerd, werden lezingen over bosbouw, commerciële boekhouding en landbouw geïntroduceerd, werden afdelingen landbouwwetenschappen geopend. Voor alle faculteiten werden huidig ​​recht, kerkgeschiedenis en theologie verplichte vakken. Aan de filologische faculteiten werden afdelingen Slavische en Russische geschiedenis geopend - "Russische professoren waren verplicht Russische wetenschap te lezen, gemaakt op Russische principes."

De volgende reeks maatregelen ter aanvulling van het Handvest van 1835 betrof de sociale samenstelling van studenten, hun wetenschappelijke en academische vorming. Volgens de "Rules of Testing" die in 1837 werden uitgevaardigd, konden jonge mannen die de leeftijd van zestien hadden bereikt, de universiteit betreden. De regels bepaalden ook de vereiste kennisbasis, zonder welke studeren aan de universiteit "tijdverspilling" zou zijn. Het was de universiteit verboden om kandidaten met onvoldoende cijfers te accepteren die afstudeerden aan het gymnasium. Om de voorbereiding van studenten te verbeteren, introduceerde Uvarov bovendien de praktijk van het geven van lezingen door de studenten zelf in zijn aanwezigheid. Bijeenkomsten van studenten met beroemde schrijvers, die Sergei Semyonovich voor hen organiseerde, waren van grote educatieve en cognitieve betekenis. De schrijver Goncharov herinnerde zich bijvoorbeeld hoe opgewonden de studenten waren toen Alexander Poesjkin in 1832 aan de Universiteit van Moskou arriveerde.

In het voorjaar van 1844 werd een nieuwe verordening over de productie van academische graden, opgesteld door Uvarov, aangenomen, die de vereisten voor de aanvrager verhoogde. Vrij controversieel waren de maatregelen van Uvarov om nobele jongeren naar universiteiten te lokken, samen met het beperken van de toegang tot hoger onderwijs voor mensen van andere klassen. In december 1844 diende Sergei Semyonovich een nota in bij de keizer, die een voorstel bevatte om de toegang tot onderwijsposities voor mensen van de belastingplichtige klasse te verbieden, en om het collegegeld te verhogen. Uvarov zelf zei herhaaldelijk dat “de verschillende behoeften van verschillende klassen en verschillende omstandigheden onvermijdelijk leiden tot een juist onderscheid tussen de studieonderwerpen tussen hen. Openbaar onderwijs kan alleen goed gelegen worden genoemd als het voor iedereen manieren opent om een ​​dergelijke opleiding te volgen, wat voor soort leven bij hem past, evenals bij zijn toekomstige roeping in de samenleving. Volgens de minister waren er naast een gymnasium voor algemene klassen 'speciale' klassenscholen voor de adel nodig - adellijke instituten en adellijke kostscholen, die 'voorbereidende scholen voor toelating tot de universiteit' moesten worden. De programma's en curricula van deze instellingen bevatten vakken die de basisgymnasiumcursus aanvulden en die nodig waren voor de opleiding van een edelman: paardrijden, schermen, dansen, zwemmen, muziek en roeien. In 1842 waren er tweeënveertig adellijke kostscholen en vijf adellijke instituten die leerlingen voorbereidden op diplomatieke en ambtelijke dienst.

Uvarov was onder meer van mening dat de openbare school verplicht was om thuisonderwijs te onderdrukken, evenals alle particuliere onderwijsinstellingen. Hij rapporteerde: „Het ministerie kan niet voorbijgaan aan de grote schade die het onderwijs aan de willekeur van mensen overlaat die niet over de nodige morele eigenschappen en kennis beschikken, die niet in staat en niet bereid zijn te handelen in de geest van de regering. Deze tak van openbaar onderwijs zou moeten worden opgenomen in het algemene systeem, door ons eigen toezicht moeten worden uitgebreid, in overeenstemming moeten worden gebracht met en moeten worden verbonden met openbaar onderwijs, waarbij het voorrang moet worden gegeven aan huishoudelijk onderwijs. Op initiatief van Sergei Semyonovich werd in 1833 een decreet uitgevaardigd met maatregelen tegen de vermenigvuldiging van particuliere onderwijsinstellingen en kostscholen. Hun opening in Moskou en St. Petersburg werd opgeschort en in andere steden was het alleen toegestaan ​​​​met toestemming van de minister. Alleen een Russisch staatsburger zou nu leraar en eigenaar van privé-instellingen kunnen zijn. En in juli 1834 verscheen het "Reglement op huisleraren en mentoren", volgens hetwelk iedereen die privéwoningen binnenging om kinderen op te voeden, als ambtenaar werd beschouwd en speciale examens moest afleggen, waarbij hij de titel van huisleraar of leraar kreeg.

Halverwege de jaren 1830 werden onder meer de plannen van alle onderwijsinstellingen in de onderwijsdistricten Kiev, Wit-Rusland, Derpt en Warschau herzien, waarbij de oude talen werden vervangen door Russisch. In 1836 bereidde Sergei Semyonovich het handvest van de Academie van Wetenschappen voor, en Nicolaas I keurde het goed, dat haar activiteiten voor tachtig (!) jaar vastlegde. En in 1841 werd de Russische Academie van Wetenschappen toegevoegd aan de Academie van Wetenschappen, die de tweede afdeling vormde voor de studie van literatuur en de Russische taal (de eerste afdeling gespecialiseerd in natuurkundige en wiskundige wetenschappen, en de derde - in historische en filologische wetenschappen).

Censuur werd ook een van de belangrijkste werkterreinen van het Ministerie van Openbaar Onderwijs. Uvarov was van mening dat het belangrijk was om de "aanvallen" van journalisten op belangrijke "objecten van het staatsbestuur" te stoppen, om te voorkomen dat gevaarlijke politieke concepten uit Europa in de pers zouden komen, om de argumenten over "literaire onderwerpen" te volgen. Sergei Semenovich bereikte de sluiting van de tijdschriften "Telescope" van Nadezhdin en "Moscow Telegraph" van Polevov. In 1836 werden alle nieuwe tijdschriften tijdelijk verboden, de boekhandel en de uitgeverij werden beperkt en de productie van goedkope publicaties voor het volk werd verminderd. Dit is trouwens waar de vijandschap tussen de minister van Openbaar Onderwijs en de grote Russische dichter Alexander Poesjkin vandaan komt. Het is vermeldenswaard dat Sergei Semyonovich en Alexander Sergejevitsj een gemeenschappelijke "alma mater" hadden - de Arzamas-vereniging, en in december 1832 droeg Uvarov, als president van de Academie, bij aan de academische titel van de dichter. Een jaar eerder had Uvarov Poesjkin's Aan de lasteraars van Rusland in het Frans vertaald, met bewondering voor de 'mooie, echt volksgedichten'. Hun relatie begon eind 1834 te verslechteren. Vanaf dat moment begon de minister een hekel te krijgen aan de procedure voor het censureren van Poesjkin's werken die ooit door Nikolai was voorgesteld. In 1834 "versnipperde" hij met zijn macht het gedicht "Angelo" en begon toen de strijd tegen de "Geschiedenis van de Pugachev-opstand". In 1835 noteerde de dichter in zijn dagboek: “Uvarov is een grote schurk. Hij schreeuwt over mijn boek alsof het een lelijk werk is en vervolgt hem met zijn censuurcommissie. Daarna werden epigrammen gebruikt, evenals kwaadaardige allegorische verzen zoals "To Lucullus 'Recovery", die Sergei Semyonovich ervan overtuigden dat Alexander Sergeyevich zijn vijand was. De wederzijdse persoonlijke vijandigheid van de twee heren, die niet verlegen waren om elkaar aan te vallen, duurde tot de dood van de dichter in 1837.

In juli 1846, voor de onberispelijke en langdurige (sinds 1801!) Dienst, werd Uvarov, die nooit werd beroofd van koninklijke gunsten en onderscheidingen, verheven tot de waardigheid van een graaf. Zijn motto op het embleem was de reeds bekende woorden: "Orthodoxie, autocratie, nationaliteit!".

De Europese gebeurtenissen van 1848 werden een mijlpaal in het lot van Sergei Semyonovich. Hij, die de reactie van Rusland op de vorige golf van revoluties belichaamde, zat deze keer zonder werk. De keizer reageerde op de Franse gebeurtenissen met beschermend radicalisme. Uvarov daarentegen vond te strenge maatregelen schadelijk en zelfs gevaarlijk voor de publieke opinie. Hij was zich er terdege van bewust dat politiek zonder compromissen erg duur is voor de staat. Het laatste werkjaar als minister was buitengewoon moeilijk voor Sergei Semyonovich. Nicholas I was ontevreden over het censuurwerk en de inhoud van literaire tijdschriften. Baron Modest Korf, die staatssecretaris was en mikte op Uvarovs plaats, begon een intrige tegen hem. Hij schreef een lange memo waarin hij censuur de schuld gaf voor het opzettelijk toestaan ​​van ongepaste publicaties in tijdschriften. Tijdgenoten zagen het initiatief van Korf terecht als een aanklacht tegen Uvarov, maar niettemin, in een poging om de kiemen van het revolutionaire sentiment in het land te verpletteren, richtte Nicolaas I in februari 1848 een speciaal comité op, dat het recht kreeg om te zorgen voor zowel censuur als de pers, waarbij het ministerie van Openbaar Onderwijs werd omzeild en "censuurterreur" in Rusland werd gevestigd. De invloedrijke politicus prins Mensjikov werd tot voorzitter van deze commissie benoemd. In de commissie zaten ook Korf, voormalig minister van Binnenlandse Zaken Stroganov en Buturlin. Prins Menshikov schreef in zijn dagboek: “Ik ontving een bericht van graaf Orlov dat het een uiterst onaangename opdracht is om voorzitter te zijn van de commissie over de zonden van censuur bij het doorgeven van illegale artikelen in tijdschriften, dat wil zeggen het soort onderzoek van graaf Uvarov. .” Al snel bezocht Menshikov, een rusteloze ziel, Sergei Semyonovich met verzoenende toespraken en verzekerde hem dat hij 'geen inquisiteur' was. Vervolgens probeerden zowel Menshikov als Alexei Orlov, bij de haak of bij de boef, de leiding van de commissie kwijt te raken, en een maand later werd de nieuwe samenstelling van de "inquisitievergadering" geleid door Buturlin. De commissie bestond tot 1856, maar haar activiteit was vooral relevant in de laatste maanden van Uvarovs werk, aldus Korf, "die het vertrouwen van de soeverein had verloren".

Het einde van 1848 werd door literair historicus Alexander Nikitenko in zijn memoires beschreven als een "kruistocht tegen kennis": "De wetenschap verbleekt en verstopt zich. Onwetendheid wordt in het systeem ingebouwd... Er is een afname van spirit en angst op de universiteit.” Sergey Semyonovich, die zijn autoriteit had verloren, veranderde in een uitvoerder van beslissingen die in tegenspraak waren met het systeem dat hij had gecreëerd. Veel belangrijke zaken, bijvoorbeeld het terugdringen van studenten aan universiteiten, werden niet eens met hem afgestemd. Al deze gebeurtenissen hadden een buitengewoon pijnlijk effect op de toestand van Uvarov. In juli 1849 werd hij weduwe en half september werd hij zelf getroffen door een beroerte. Nadat hij hersteld was, nam Sergei Semyonovich ontslag en in oktober werd zijn verzoek ingewilligd. Uvarov nam ontslag als minister en bleef in de rang van president van de Academie van Wetenschappen en lid van de Staatsraad. Bij het afscheid in december 1850 kende Nicolaas I Sergei Semenovich de hoogste orde toe - St. Andrew the First-Called. Vanaf nu had de graaf alle ornaat van zijn staat.

De afgelopen jaren woonde de voormalige minister, rustend van het lawaaierige Sint-Petersburg, in zijn geliefde dorp Porechie, district Mozhaisk, niet ver van Moskou. Zijn landgoed had een botanische tuin (van buitenlandse reizen bracht de graaf bizarre planten mee en paste ze aan het Russische klimaat aan), een enorm park, een historisch en archeologisch museum, een kunstgalerie, een bibliotheek met honderdduizend boeken, een kantoor ingericht met bustes van Michelangelo, Machiavelli, Raphael, Dante door Italiaanse beeldhouwers. Bekende schrijvers, professoren en academici bezochten hem voortdurend, die geschillen en gesprekken over verschillende onderwerpen leidden. Uvarov bleef de taken van de president van de Academie van Wetenschappen vervullen, maar deze studies waren niet lastig - het leven aan de Academie was in overeenstemming met de hervormingen die in de eerste jaren van zijn regering werden doorgevoerd. De verzending van wetenschappelijke artikelen en brieven naar de academies en universiteiten van Europa ging door en werd een praktijk zowel in Rusland als in buitenlandse onderwijsinstellingen. Naast het lezen van boeken en het communiceren met prettige gesprekspartners, gaf Sergei Semyonovich beoordelingen van de politieke situatie.

De grote staatsman stierf op 16 september 1855 in Moskou op negenenzestigjarige leeftijd. Historicus Mikhail Pogodin herinnerde zich: "Officieren op de onderwijsafdeling, studenten, professoren en Moskou-burgers van verschillende klassen kwamen voor hem buigen." De beroemde historicus Solovyov merkte op: "Uvarov was een man met natuurlijk briljante talenten ... in staat om de plaats in te nemen van zowel de minister van Openbaar Onderwijs als de president van de Academie van Wetenschappen." Zelfs Herzen, die geen respect had voor Sergei Semyonovich, merkte op dat hij "iedereen verraste met zijn meertaligheid en de verscheidenheid aan allerlei dingen die hij wist - een echte gevangene aan de onderwijsbalie." Wat betreft persoonlijke kwaliteiten, volgens tijdgenoten, "kwam de morele kant van het personage niet overeen met zijn mentale ontwikkeling." Er werd opgemerkt dat “in de loop van een gesprek met hem - een gesprek dat vaak briljant intelligent was - men werd getroffen door extreme ijdelheid en trots; het leek erop dat hij op het punt stond te zeggen dat God met hem overlegde tijdens de schepping van de wereld.

Sergei Semyonovich werd begraven in het familiedorp Kholm, niet ver van Porechye. Zijn enige zoon Alexei Uvarov werd later een belangrijke verzamelaar van oudheden, een archeoloog en historicus, en een van de oprichters van het Historisch Museum van Moskou, een unieke verzameling historische relikwieën. Bovendien heeft hij de eer om de eerste archeologische congressen in Rusland te houden, die een gunstig effect hadden op de ontwikkeling van de wetenschap.

Gebaseerd op de materialen van het artikel van V.A. Vlasov "Bewaker van de Russische identiteit" en de site http://anguium.narod.ru
auteur:
8 commentaar
Объявление

Abonneer je op ons Telegram-kanaal, regelmatig aanvullende informatie over de speciale operatie in Oekraïne, een grote hoeveelheid informatie, video's, iets dat niet op de site staat: https://t.me/topwar_official

informatie
Beste lezer, om commentaar op een publicatie achter te laten, moet u: inloggen.
 1. De opmerking is verwijderd.
 2. parusnik
  parusnik 24 september 2015 08:02
  +4
  "Orthodoxie, autocratie, nationaliteit!".Ze schopten Uvarov voor deze woorden in de Sovjettijd .. vergetend hoeveel hij nuttig deed voor het vaderland .. Ja, en hoe niet te schoppen .. Herzen, Uvarov hield niet van .. dat betekent een reactionair ..
  1. Russisch Oezbeeks
   Russisch Oezbeeks 24 september 2015 15:26
   0
   in termen van de vernietiging van openbaar onderwijs, heeft deze minister van openbaar onderwijs zijn gelijke niet! zelfs Shvydkoy is ver van hem verwijderd!
   en dus twijfelt niemand eraan dat een patriot ...
 3. atos_kin
  atos_kin 24 september 2015 09:38
  +5
  evenals grote buitenlandse wetenschappers: Fourier, Ampère, bugger-Lussac, de Sacy, Schlegel, Gauss, Goethe, Herschel en enkele anderen.

  Beheerders! Waarom verwent de autovertaler de beroemdste wetenschapper G_E_Y-Lussac? Misschien is het tijd om het uit te schakelen, zodat mensen niet lijden?
 4. PoruchikTopol
  PoruchikTopol 24 september 2015 10:56
  +3
  En dit is volgens Freud.

  Graaf Uvarov zelf was de beroemdste homoseksueel in Rusland! (of zoals ze vroeger zeiden bardash)

  Evon minnaar, let op de president van de Academie van Wetenschappen Prins Dondukov - Korsakov,

  waarover Poesjkin een beroemd epigram heeft:


  aan de academie van wetenschappen
  Prins Dunduk is in zitting.
  Ze zeggen dat het niet klopt
  Dunduk is zo'n eer;
  Waarom is hij in sessie?
  Omdat er een ezel is.
  1. gomunku
   gomunku 24 september 2015 17:02
   +1
   dunduk - een; m.Branno. Over een domme, ongevoelige persoon (Encyclopedisch woordenboek)
   Waarschijnlijk had A.S. Poesjkin dit in gedachten, en niet de eerste optie die u voorstelde. hi
  2. De opmerking is verwijderd.
 5. Helicer
  Helicer 24 september 2015 13:38
  +1
  De theorie van de officiële natie
  regeringsideologie, geformuleerd in 1833 door de minister van Openbaar Onderwijs, graaf S.S. Uvarov.
  In lijn met de ideeën van het conservatisme onderbouwde ze de onschendbaarheid van autocratie en lijfeigenschap. Het werd ontwikkeld in verband met de versterking van de sociale beweging in Rusland om het bestaande systeem te versterken in de nieuwe sociaal-politieke omstandigheden. Deze theorie had een speciaal geluid voor Rusland vanwege het feit dat in West-Europa in veel landen in de eerste helft van de XNUMXe eeuw. het absolutisme werd afgeschaft.
  De theorie van officiële nationaliteit is gebaseerd op drie principes: orthodoxie, autocratie, nationaliteit. Deze theorie weerlegde verhelderende ideeën over eenheid, de vrijwillige vereniging van de soeverein en het volk, over de afwezigheid van tegengestelde klassen in de Russische samenleving. De originaliteit bestond uit de erkenning van autocratie als de enige mogelijke regeringsvorm in Rusland. Lijfeigenschap werd gezien als een zegen voor het volk en de staat. Orthodoxie werd opgevat als de diepe religiositeit en toewijding aan het christendom die inherent zijn aan het Russische volk. Uit deze argumenten werd de conclusie getrokken over de onmogelijkheid en nutteloosheid van fundamentele sociale veranderingen in Rusland, over de noodzaak om de autocratie en lijfeigenschap te versterken.
  Sinds de tijd van Nicolaas I is de theorie van de officiële nationaliteit op grote schaal gepromoot via de pers, geïntroduceerd in het systeem van verlichting en onderwijs. Deze theorie veroorzaakte scherpe kritiek, niet alleen bij het radicale deel van de samenleving, maar ook bij liberalen. De meest bekende was het optreden van P.Ya. Chaadaev met kritiek op autocratie.
 6. Moskou
  Moskou 24 september 2015 19:00
  +1
  Sergei Semyonovich is natuurlijk een persoonlijkheid en heeft veel werk verzet op het "gebied" van het Russische onderwijs, maar de negatieve rol in de vervolging van A.S. Poesjkin, denk ik, doorkruist alle verdiensten. Iedereen kent Poesjkin, maar alleen geschiedenisliefhebbers kennen Uvarov.
  Voor degenen die meer in detail willen begrijpen en begrijpen, raad ik het essay aan "Over de relatie tussen S.S. Uvarov en A.S. Pushkin in de jaren 30 van de XNUMXe eeuw." het is te vinden op http://library.by/portalus/modules/philosophy/referat_show_archives.php?subactio
  n=showfull&id=1106947236&archive=1129708655&start_from=&ucat=1
  Hier de woorden uit het gedicht van V.V. Majakovski "Wie is waardevoller dan moedergeschiedenis?"
 7. PoruchikTopol
  PoruchikTopol 24 september 2015 19:42
  0

  Gomunkulu

  1. Nee.. Poesjkin en ik hadden precies hem in gedachten.. Lees in ieder geval VIKA..

  Ik heb ITS-transcriptie opgeslagen..

  2. Poesjkin, trouwens, voor DIT epigram - ging in ballingschap ..
  1. gomunku
   gomunku 25 september 2015 09:26
   0
   Lees in ieder geval VIC..
   Alvorens enige informatie te publiceren, is het waarschijnlijk zinvol om het in verschillende bronnen te controleren, en Wikipedia als basis nemen (mijn mening) is niet helemaal correct. hi
  2. De opmerking is verwijderd.