Nucleaire afschrikking is weer in zwang

34
Nucleaire afschrikking is weer in zwangVolgens Russische en westerse experts verkeren de huidige betrekkingen van ons land met de NAVO in het algemeen en de Verenigde Staten in het bijzonder al enkele jaren in grote moeilijkheden. Maar er wordt ook opgemerkt dat veel in de moderne wereld afhangt van de stabiliteit van deze relaties en de wens van beide partijen om een ​​directe militaire botsing te voorkomen. Sinds kort beginnen de Verenigde Staten en de NAVO te beseffen dat de positie van Rusland ook niet zal veranderen, zelfs niet door de aangekondigde economische en politieke sancties. Maar kunnen wederzijdse beschuldigingen, wantrouwen en toenemende spanningen in Europa een situatie creëren die dicht in de buurt komt van het mogelijke uitbreken van vijandelijkheden tussen het NAVO-blok en Rusland? Om een ​​antwoord op deze vraag te vinden, vond begin mei 2016 op initiatief van de NAVO-leiding in Brussel een ontmoeting plaats tussen de leiding van het blok en onze vaste vertegenwoordiger in het bondgenootschap.

Het is voor elk van de partijen vrij duidelijk dat de belangrijkste gespreksonderwerpen die moeten zijn die verband houden met het defensiebeleid, wapens en vooral nucleaire wapen. Deze vragen behoren tot de kritische in de betrekkingen tussen de partijen. Vrijwel onmiddellijk na de bovengenoemde bijeenkomst zei NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg dat de NAVO het bezit van kernwapens niet zou opgeven, dat hij geen noodzaak zag om de nucleaire strategie van het blok ten aanzien van Rusland te herzien. Stoltenberg merkte ook op dat de NAVO nu "verder dan ooit verwijderd is van het gebruik van kernwapens, maar zolang ze in de wereld bestaan, zal het bondgenootschap nucleair blijven."Omdat hij zijn woorden wat "zachtjes" in uitdrukking wilde brengen, benadrukte hij dat de NAVO-landen geen confrontatie of een nieuwe koude oorlog met Rusland willen en dat de leden van het bondgenootschap "doorslaggevend, redelijk en sterk" moeten zijn om door te gaan de politieke dialoog met haar.

Jens Stoltenberg sloot echter een extra Rusland-NAVO-bijeenkomst niet uit vóór de geplande besprekingen in Warschau in juli 2016 over nieuwe benaderingen van het gebruik van kernwapens en de goedkeuring van een nieuwe (herziene) nucleaire strategie van de NAVO. Tegelijkertijd zei hij dat het “belangrijk is voor de NAVO dat we kanalen openhouden voor politieke dialoog en nieuwe manieren vinden om de spanning te verminderen en problemen te voorkomen. Ondertussen bleven de Amerikanen met benijdenswaardige volharding druk uitoefenen op Rusland en drongen aan op de noodzaak om onderhandelingen te beginnen over de vermindering van tactische en operationeel-tactische kernwapens deze keer. Wat zit hierachter?

IK WIL NIET HET ENIGE ANTWOORD ZIJN

Volgens de westerse pers wordt in Europa een programma uitgevoerd om F-16-jagers en Tornado-vliegtuigen van de luchtmacht van vijf NAVO-landen te moderniseren, die zijn uitgerust met apparatuur die het gebruik van B61-12-kernbommen mogelijk maakt. De verbouwing is voltooid. Het is de bedoeling dat tegen 2018 het programma volledig geïmplementeerd zal zijn en de vliegtuigen van de luchtmachten van België, Duitsland, Italië, Nederland en Turkije dragers zullen worden van kernwapens, die praktisch gelijkgesteld worden aan strategische wapens als gevolg van een belangrijke verandering in de technische kenmerken van geïnduceerde thermonucleaire bommen.

Tijdens de bijeenkomst van de hoofden van bijna 2016 wereldleiders over wereldveiligheid, die eind april 50 in Washington werd gehouden, onder voorzitterschap van Barack Obama, kwamen de Amerikanen met een aantal voorstellen voor nucleaire wapenbeheersing en beperking van de verspreiding van kernwapens. Tijdens de voorbereiding van deze bijeenkomst werd Rusland gevraagd om verschillende documenten te ondertekenen, ter ontwikkeling en overweging waarvan Rusland niet was uitgenodigd en bijgevolg niet wenste deel te nemen aan deze bijeenkomst. De Russische president Vladimir Poetin was niet aanwezig bij de bijeenkomst in Washington. Ondertussen deden de Amerikanen aan de vooravond van de bijeenkomst in Washington (en herhaaldelijk) voorstellen aan Rusland over de noodzaak om de dialoog en onderhandelingen tussen Rusland en de Verenigde Staten voort te zetten over maatregelen om de strategische offensieve wapens verder te verminderen en te beperken (START-3).

Vice-minister van Buitenlandse Zaken van de Russische Federatie Sergei Ryabkov, die reageerde op de voorstellen van de Amerikanen, zei dat onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Rusland over de vermindering van kernwapens nog steeds onmogelijk zijn. Volgens Ryabkov heeft Rusland zijn nucleair potentieel al teruggebracht tot het niveau van de jaren vijftig en het begin van de jaren zestig en heeft het nu het punt bereikt waarop bilaterale onderhandelingen over de nucleaire kwestie niet mogelijk zijn. Ryabkov wees op het feit dat de Amerikanen systemen ontwikkelen die in staat zijn om aanvallen uit te voeren op afstanden met strategische wapens, zonder gebruik te maken van kernkoppen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Russische Federatie kan Moskou alleen over de kwestie van nucleaire ontwapening praten als andere landen met nucleaire raketpotentieel bij dergelijke onderhandelingen betrokken zijn.

Volgens schattingen van westerse analisten domineert de propagandacomponent in de retoriek van het bespreken van de mogelijkheid om tactische en operationeel-tactische kernwapens te verminderen. Het is bekend dat het aantal niet-nucleaire wapens in de Verenigde Staten momenteel zeer, zeer aanzienlijk is. In de meeste gevallen onderscheiden deze tools zich door de aanwezigheid van hoge prestaties. Ze zijn ook voorzien, wat erg belangrijk is, met een krachtige, bijna wereldwijde informatie- en communicatie-infrastructuur. En de Verenigde Staten hebben deze kansen de afgelopen 15-20 jaar meer dan eens gebruikt. Een dergelijk propagandistisch standpunt heeft dan ook diepe gronden in specifieke, zeer pragmatische berekeningen met betrekking tot het Amerikaanse militaire beleid, het Amerikaanse nationale veiligheidsbeleid.

Deskundigen merken op dat bij de bespreking van de kwestie van gemoderniseerde atoombommen die zijn ontworpen om in Europa of elders een kernoorlog te voeren tegen een tamelijk zwakke tegenstander, de leiding van het Pentagon verwacht dat in de nieuwe omstandigheden, wanneer Ruslands capaciteiten om luchtvaart en nucleaire raketsystemen op oorlogsschepen, kan B61-munitie de situatie aanzienlijk veranderen, niet alleen in Europa, maar ook in de wereld als geheel. Het Pentagon is echter van mening dat de B61-kernbommen in de eerste plaats zijn ontworpen om Rusland af te schrikken.

OVEREENKOMST IS NIET SUCCESVOL

Een golf van paniekpublicaties ging door de Amerikaanse media in verband met informatie die uit Turkije was ontvangen over tijdelijke maatregelen van de Turkse autoriteiten, die tijdens de recente opstand de vliegbasis Incirlik blokkeerden, de stroomvoorziening afsloten en het luchtruim voor de Amerikaanse militaire luchtvaart sloten. Allereerst was er bezorgdheid over het feit dat op deze basis Amerikaanse tactische kernwapens (TNW) waren opgeslagen.

Volgens de directeur van het Nuclear Information Project van de Federation of American Scientists, Hans M. Christensen, zijn er meer dan 50 bommen (volgens andere bronnen - 70 bommen) B61 in de ondergrondse opslagfaciliteiten van de vliegbasis Incirlik. Het is bekend dat wapens van deze klasse, die zich in Turkije bevinden, 25% uitmaken van het hele arsenaal aan tactische kernwapens dat Washington onder auspiciën van de NAVO in Europa bewaart. Soortgelijke opslagfaciliteiten bevinden zich in Duitsland, Nederland, België en Italië. Volgens het tijdschrift New Yorker worden tot 200 eenheden tactische kernwapens ingezet in de Oude Wereld, volgens andere bronnen is hun aantal meer dan 480 eenheden. Deze wapens zijn bedoeld om Rusland in bedwang te houden. Maar de Amerikaanse media besteedden hier geen aandacht aan. Hun zorg heeft niets te maken met het feit dat de luchtmachtbasis Incirlik vlakbij de Syrische grens ligt, dat wil zeggen in de nabijheid van het gevechtsgebied. Amerikaanse publicaties vestigden de aandacht op het optreden van de Turkse autoriteiten in verband met de blokkering van een militaire luchtmachtbasis, die weliswaar hypothetisch ontstond, maar nog steeds een bedreiging vormde voor de veiligheid van Amerikaanse kernkoppen. Dit was vermoedelijk de aanleiding voor de Amerikanen om informatie te verspreiden over de vermeende overdracht van een nucleair arsenaal van de Turkse luchtmachtbasis Incirlik naar Roemenië.

Pogingen om overeenstemming te bereiken over de vermindering van tactische kernwapens op het Europese continent tussen Washington en Moskou werden al in de Sovjettijd gedaan. Een van hen - bekend als het "presidentiële initiatief" - slaagde er in 1991-1992 bijna in, maar het was niet onderworpen aan inspectie en had geen voortzetting. Volgens het hoofd van de groep adviseurs van de directeur van het Russische Instituut voor Strategische Studies, Vladimir Kozin, werd eerder de onmogelijkheid om overeenstemming te bereiken over de vermindering van deze klasse van wapens in Europa verklaard door het feit dat Rusland “als voorwaarde voor het starten van onderhandelingen over de vermindering van tactische kernwapens heeft herhaaldelijk de vraag doen rijzen of de Verenigde Staten deze tactische kernwapens volledig van het Europese continent moeten terugtrekken".

Na de gebeurtenissen van de winter van 2014 is de situatie in Europa drastisch veranderd. Nu sluiten Washington en Brussel het gebruik van geweld om Moskou in bedwang te houden niet uit. Volgens experts van het Pentagon zijn de strijdkrachten van de NAVO-landen over het geheel genomen aanzienlijk superieur aan de strijdkrachten van Rusland, die op hun beurt zijn eigen tactische kernwapens beschouwen als een middel om mogelijke alliantie-agressie af te schrikken. Rusland ontkent niet dat, als zijn voortbestaan ​​wordt bedreigd, het misschien de eerste is die zijn nucleair potentieel gebruikt. Volgens veel militaire experts zijn deze wapens politiek geworden voor Moskou. Voor de Verenigde Staten is TNW ingezet in Europa altijd grotendeels geclassificeerd als een strategisch wapen, vanwege het feit dat het kan worden geleverd aan bijna elk deel van het Europese grondgebied van Rusland. Terwijl voor Russische tactische kernwapens het grondgebied van de Verenigde Staten ontoegankelijk is.

OUD-OUDE BOM

Volgens berichten in de media verschijnt er binnenkort een nieuwe atoombom op basis van de verouderde B61 in de Verenigde Staten. Dat heeft de Amerikaanse National Nuclear Security Administration (NNSA) bekendgemaakt. Volgens het hoofd van NNSA Frank Klotz heeft de B61-bom nu de oudste componentbasis in het Amerikaanse arsenaal en zal het levensverlengingsprogramma zijn levensduur met nog eens 20 jaar verlengen.

Analisten schatten dat de B61-atoombom zo oud is dat er soms naar wordt verwezen als de 'elf presidents-bom'. Dit bewijst echter alleen maar dat het kan worden toegeschreven aan de meest succesvolle soorten wapens die al tientallen jaren met succes worden gebruikt. Tegelijkertijd wordt de levensduur regelmatig verlengd en door modernisering worden de gevechtskenmerken verbeterd.

Verhaal B61-bommen begonnen in 1960. Het leger wilde toen een bom hebben die met verschillende snelheden, van verschillende hoogtes en verschillende dragers kon worden gedropt. Het zou niet meer dan 700-800 pond (220-250 kg) wegen en een thermonucleaire lading met variabel vermogen dragen. In oktober 1966 hadden wetenschappers de eerste bom gemaakt die aan deze eisen van het leger voldeed, en in 1967 hadden de troepen al hun eerste productiemodel ontvangen.

Volgens mediamedewerkers werden de wapens als topgeheim beschouwd. De officiële naam van de bom werd noch in vergaderingen noch in telefoongesprekken hardop uitgesproken. Onder elkaar noemden de officieren het de "zilveren kogel", omdat de nieuwe tactische thermonucleaire bom er echt op leek - het had een cilindrisch lichaam met een conische zilveren neuskuip.

De lengte van de bom van de eerste modificatie B1-0 was 3,6 m met een lichaamsdiameter van 33 cm Het totale gewicht van het product was 700 pond (ongeveer 220 kg). Maar later kwamen er nieuwe aanpassingen, waarbij het gewicht en de afmetingen enigszins veranderden, terwijl het belangrijkste bleef: zowel zware bommenwerpers als tactische jachtbommenwerpers konden drager zijn van deze wapens.

Bovendien lieten de gevechtskenmerken van de nieuwe bom het toe om in verschillende modi te werken. Zo kan bijvoorbeeld de ontploffing van een kernkop zowel op een vooraf bepaalde hoogte als op het moment van contact met de grond plaatsvinden. Om ervoor te zorgen dat het draagvliegtuig de gevarenzone kon verlaten, vond de explosie bovendien met enige vertraging plaats - tot 80 seconden na het aanraken van het oppervlak. Later verscheen een anti-bunkermodificatie B61 met een versterkte romp.

Statistieken zeggen dat in de tijd dat de B61 in dienst is bij het Amerikaanse leger, 3155 van deze bommen met tien verschillende modificaties werden afgevuurd, die elk de gevechtskenmerken van dit wapen verbeterden en de levensduur ervan verlengden. Maar desondanks waren er in 2002 meer dan 1900 B61-eenheden afgeschreven en afgestoten, hoewel er nog minstens 1200 eenheden in magazijnen lagen. Ze waren allemaal heel geschikt voor gebruik, hoewel ze niet meer voldeden aan de eisen van die tijd. Toen in 2010 begon het Amerikaanse ministerie van Energie (dat verantwoordelijk is voor alle projecten van nucleaire en thermonucleaire wapens) met de ontwikkeling van een andere wijziging van deze tactische bommen, waarvoor ongeveer $ 2 miljard werd uitgetrokken.De nieuwe modernisering werd aangeduid als B61-12 .

Er werd gemeld dat de nieuwe bom een ​​nieuwe staartsectie zal krijgen, waar een ultramodern geleidingssysteem zal worden geplaatst. Met behulp van satellietnavigatie en roeren kan de nieuwe bom doelen met grotere nauwkeurigheid raken, waardoor het niet meer nodig is om hem uit te rusten met kernkoppen met een hoog rendement. De nieuwe B61-12-bom zal volgens experts 0,3 kt, 1,5 kt, 10 kt of 50 kt TNT-kernkoppen hebben. Tegelijkertijd is het de bedoeling om het vliegtuig te moderniseren, dat dragers van de B61-12 zal worden. Allereerst zijn dit F-35 jachtbommenwerpers. De integratie van dergelijke bommen is mogelijk in het bewapeningscomplex van veelbelovende LRS-B-bommenwerpers. Ze kunnen de belangrijkste dragers van deze wapens worden, hoewel er nog minstens 10-15 jaar zullen verstrijken voordat ze worden gemaakt.

WAT MODERNISERING ZAL GEVEN?

Volgens westerse experts is de grootste zorg van het Russische leger dat de Verenigde Staten tegen 2020 van plan zijn om B61-12-bommen op Europese bases te plaatsen. Onder hen werd besloten om Tornado-jachtbommenwerpers aan te passen aan de gevechtskracht van de Duitse en Italiaanse luchtmacht, evenals de Belgische, Nederlandse en Turkse F-16A / B. Eerder werd al gemeld dat 20 van deze bommen op vliegbasis Büchel in Rijnland-Palts zullen worden geplaatst, waarna ze in Italië en Turkije zullen verschijnen (wat nu onwaarschijnlijk lijkt). Dus de oudste kernwapens van elf vorige Amerikaanse presidenten zullen voor in ieder geval de volgende eigenaar van het Witte Huis een bedreiging voor de wereld blijven.

Afgelopen zomer riep de Amerikaanse president Barack Obama op tot een aanzienlijke vermindering van Russische en Amerikaanse tactische kernwapens in Europa om het risico op oorlog te verkleinen. En zo - de toepassing ervan. Obama kondigde de aanwezigheid in Europa aan van ongeveer 600 B61-kernbommen, die de Verenigde Staten in vijf NAVO-landen hebben verspreid, terwijl het Russische arsenaal in Europa volgens westerse media ongeveer 2000 kernwapens omvat. Maar Rusland heeft ook een groot gebied buiten de Oeral...

Volgens analisten is sinds de zomer van vorig jaar de hoop op een daling verdwenen. Ruslands 'niet-detachement' van de gebeurtenissen in Oekraïne en de duidelijke toespeling op de mogelijkheid van het gebruik van kernwapens door de Russische president Vladimir Poetin maakte elke kans teniet dat de VS zijn tactische kernwapens op korte termijn uit Europa zou terugtrekken.

"Het verwijderen van een relatief klein bedrag zou op dit moment een volkomen verkeerd signaal zijn", zei de gepensioneerde admiraal James Stavridis, die tot 2013 de opperbevelhebber van de NAVO was en momenteel decaan is van de Fletcher School van het Institute of International Affairs aan de Tufts University.

"Tijdens mijn ambtstermijn als NAVO-opperbevelhebber voor Europa was mijn persoonlijke mening dat de tijd was aangebroken om te overwegen wapens uit Europa terug te trekken", zei hij. "Maar gezien de Russische activiteit van de afgelopen maanden en het vooruitzicht van een terugkeer naar een periode van aanzienlijke wrijving tussen Rusland en de geallieerden, heb ik er nu vertrouwen in dat we wapens in Europa moeten houden, ondanks de kosten en de bijbehorende risico's."

De steun voor het beleid van nucleaire afschrikking verspreidt zich in Europa. De nieuwe leden van de alliantie, waaronder Polen en Tsjechië, zijn voorstander van voortzetting van de inzet van Amerikaanse tactische kernwapens in de Oude Wereld. Kernwapens, verspreid over landen op het continent, vormen een potentieel gevaar en het optreden van ongelukken. Zijn aanwezigheid is echter voor sommige leden van het NAVO-blok, volgens experts in het Westen, een element van extra veiligheid. Vooral voor degenen die geloven dat wapens een essentiële bijdrage van de VS aan deze veiligheid zijn. Immers, voor voorstellen om de B61-bom te moderniseren zou het Amerikaanse ministerie van Energie 8,1 miljard dollar moeten uitgeven om de nauwkeurigheid van bombardementen te verbeteren en daardoor hun afschrikkende werking tegen Rusland te vergroten.

Volgens experts zal de thermonucleaire B61, de laatste atoombom in zijn soort, het enige tactische wapen in het hele Amerikaanse nucleaire arsenaal maken, door het gladmaken en het geven van een meer gestroomlijnde vorm, het verbeteren van de kenmerken van de lay-out van explosieven. In tegenstelling tot strategische kernwapens, ontworpen om steden en versterkte militaire doelen te vernietigen, is TNW erop gericht om het rechtstreeks op het slagveld te gebruiken, waar het door vliegtuigen kan worden afgeleverd en van verschillende hoogten kan worden gedropt.

De bom is gemaakt in de jaren zestig tijdens de regering-Johnson. Het was de eerste compacte atoombom, met een diameter van slechts 1960 inch (ongeveer 13 cm). B33-bommen zijn verkrijgbaar in vijf versies, waarvan er één een nucleaire explosiekracht heeft van ongeveer 61% van de kracht van een atoombom uit de Tweede Wereldoorlog die op Hiroshima is gevallen.

De Verenigde Staten begonnen in de jaren '1955 met het leveren van tactische kernwapens aan Europa, toen ze vreesden voor een substantiële conventionele superioriteit van de Sovjet-Unie, die de landen van West-Europa een volledige nederlaag zou kunnen toebrengen. Al deze kernwapens, met uitzondering van de universele B61-bom, zijn lang geleden uit Europa verwijderd. In de afgelopen 15 jaar is de Amerikaanse nucleaire paraplu echter uitgebreid tot meer dan tien nieuwe Oost-Europese landen die zich bij de alliantie hebben aangesloten.

Zodra de Oekraïne-crisis uitbrak, zei president Obama dat de geallieerden concrete investeringen moesten organiseren om Oekraïne te helpen bij het moderniseren en versterken van zijn veiligheidstroepen. In Washington werd enige druk uitgeoefend op de regering-Obama zelf om door middel van economische sancties een harder beleid ten aanzien van Rusland te voeren.

Voormalig NAVO-opperbevelhebber van de luchtmacht-generaal Philip M. Breedlove vertelde National Public Radio voordat hij van zijn functie werd ontheven dat Russische acties een bedreiging vormen voor de toekomst, waardoor de NAVO-landen op hun eigen kracht moeten vertrouwen om hun eigen lot te bepalen. "Wat onlangs in Oekraïne is gebeurd, is iets dat nooit meer mag gebeuren", zei de generaal.

VREES VOOR DE REACTIE VAN RUSLAND

De situatie bevindt zich in een problematische positie voor het Amerikaanse nucleaire complex. Het Pentagon heeft zijn derde en laatste testvlucht voltooid om de door het vliegtuig geleverde opwaardeerbare thermonucleaire bom B61 Mod 12 te testen. Het wordt geüpgraded om een ​​verbeterd, nauwkeuriger traagheidsgeleidingssysteem te bieden, maar met een aanzienlijke vermindering van de opbrengst van de nucleaire lading. Er wordt aangenomen dat het systeem dankzij deze upgrade verbeterde technische kenmerken zal hebben, waardoor de drempel voor het mogelijke gebruik van tactische kernwapens aanzienlijk zal worden verlaagd. Volgens plaatsvervangend beheerder van de National Nuclear Security Administration (NNSA) Madeleine Creedon zal de voltooiing van het testen van de nieuwe B61-12-luchtbom een ​​aanzienlijke invloed hebben op de verbetering van het Amerikaanse en Europese beveiligingssysteem. Hoewel de leiding van de Amerikaanse luchtmacht en de NNSA de activiteiten voor deze laatste bomtest in oktober 2015 op een nucleaire testlocatie in Nevada voltooiden, heeft het Amerikaanse ministerie van Defensie de resultaten lange tijd niet gepubliceerd. Tijdens deze tests werden F-15 jachtbommenwerpers gebruikt die waren gestationeerd op Nellis Air Force Base, Nevada. Afhankelijk van het profiel van het terrein waar het bombardement zich bevond, dook de piloot van de jachtbommenwerper enkele seconden om de snelheid van de afgeworpen bom te verhogen, en nadat het vliegtuig het munitie-afgiftepunt was gepasseerd, ging het scherp bijna verticaal omhoog . De bom werd op zo'n manier gedropt dat hij enige tijd door traagheid achter het vliegtuig bleef vliegen, en toen draaide hij zich om en ging naar het doelwit onmiddellijk nadat het vliegtuig het doelwit was gepasseerd. Volgens een van de piloten had het duikvliegtuig een snelheid van ongeveer Mach 1,6, wat hoog genoeg wordt geacht om brandstof te besparen voor de terugvlucht naar huis. De luchtbom zelf zou bij het laten vallen een snelheid van ongeveer 2,0 M moeten bereiken.

Volgens het management van NNSA lijken alle aanvankelijk verwerkte gegevens en technische specificaties van de testresultaten erop te wijzen dat er goede en positieve resultaten zijn behaald tijdens de tests. De laatste test bevestigt de voorwaarden waaronder het nieuwe wapen, zo lijkt het, al in 2016 in productie kan worden genomen. Hoewel aanvankelijk werd aangenomen dat de mogelijkheden van het ingezette Amerikaanse GPS-systeem werden gebruikt bij de ontwikkeling van het nieuwe B61-12-bomgeleidingssysteem, bevestigden Boeing en het management van de NNSA deze mening niet.

Er moet echter worden opgemerkt dat Amerikaanse geleide bommen in de meeste gevallen een extern traagheidsgeleidingssysteem gebruiken, gecorrigeerd met behulp van de signalen en mogelijkheden van het GPS-systeem. Dus de afwezigheid van speciale apparatuur op de nieuwe B61-12-bommen, die afhankelijk is van het Amerikaanse GPS-systeem, vermindert tot op zekere hoogte de nauwkeurigheid van het bomcontrolesysteem.

De maximale opbrengst van een kernwapen dat kan worden uitgerust met B61-12 luchtbommen is ongeveer 50 kt in TNT-equivalent, waardoor ze automatisch worden geclassificeerd als kernwapens met een laag rendement. Tegelijkertijd, als de kracht van een nucleaire lading wordt verminderd tot 0,3 kt en de nauwkeurigheid van het raken van het doelwit aanzienlijk wordt verhoogd, zal het praktische effect van het gebruik van dergelijke wapens ongeveer hetzelfde zijn. Volgens een aantal schattingen maakt het huidige traagheidsgeleidingssysteem het mogelijk om het vermogen van een gemoderniseerde luchtbom te vergroten, bijvoorbeeld tot 360 kt of zelfs tot 400 kt, zonder het aantal waarschijnlijke slachtoffers te vergroten.

Een aantal specialisten is van mening dat het acceptabeler zou zijn om die kernwapens in te zetten die door de aard van operationeel gebruik geschikt zijn voor een bepaalde situatie. Planners en adviseurs kunnen dergelijke nucleaire munitie als geschikter beschouwen voor het lanceren van nucleaire aanvallen, omdat ze kunnen leiden tot aanzienlijke nevenverliezen. Deze situatie zou kunnen leiden tot een breder gebruik van door bommenwerpers geleverde kernwapens. Dergelijke doelen kunnen zijn: locaties waar nucleaire doelen en faciliteiten zijn gevestigd, concentraties van nieuwe strijdkrachten en middelen die kernwapens als bruikbaar beschouwen en mogelijk lagere nucleaire drempels in een nucleair conflict.

Het management van de NNSA houdt de informatie nauwlettend in de gaten dat de B61-12-luchtbom geen verdragen en overeenkomsten heeft geschonden en geen nieuwe nucleaire capaciteiten heeft toegevoegd, behalve om de nauwkeurigheid van het raken van geselecteerde doelen of objecten te vergroten. Volgens analisten bevatte de onderzoekstest die werd uitgevoerd op het vliegtuig dat de controlemissie uitvoerde geen radioactieve elementen - noch uranium, noch hoogverrijkt plutonium bevond zich aan boord van het vliegtuig.

Veel wapenexperts zijn echter bezorgd dat de nieuwe kernwapens en hun gevechtscapaciteiten, vooral nadat de B61-12-luchtbommen het leger zijn binnengedrongen, zullen worden aangepast om de F-35 jachtbommenwerpers te bewapenen. Ze zijn van mening dat deze beslissingen kunnen leiden tot vergeldingsacties van Rusland. In het bijzonder, als Rusland zijn nucleaire arsenaal uitrust met vergelijkbare homing-bommen en vliegtuigen die zijn gemaakt met behulp van Stealth-technologie ermee uitrust, dan zullen dergelijke vliegtuigen in staat zijn om vol vertrouwen luchtverdedigingszones te overwinnen en het commando een gegarandeerde nederlaag van aangewezen doelen te bieden.
Onze nieuwskanalen

Schrijf je in en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de belangrijkste evenementen van de dag.

34 opmerkingen
informatie
Beste lezer, om commentaar op een publicatie achter te laten, moet u: inloggen.
 1. +3
  Augustus 27 2016
  stelt u in staat om de kracht van een gemoderniseerde luchtbom te vergroten, bijvoorbeeld tot 360 CT of zelfs tot 400 CT, zonder het aantal waarschijnlijke slachtoffers te vergroten
  kameraad
  Hoe is het?? 300 DUIZEND TON TNT knallen (in plaats van 50 kT) en tegelijkertijd het aantal slachtoffers niet verhogen ??? Ga je iets opblazen op de maan?
  En in het algemeen roept de finale van het artikel het gevoel van machinevertaling op. Het is jammer dat de nadelen nu niet kunnen worden gezet.
  1. +7
   Augustus 27 2016
   Ze zijn van mening dat deze beslissingen kunnen leiden tot vergeldingsacties van Rusland. In het bijzonder, als Rusland zijn nucleaire arsenaal uitrust met soortgelijke homing-bommen en vliegtuigen ermee uitrust

   Nou ja, de gestreepte apen denken dat Rusland wezenloos aan de zijlijn zal staren. geen Op een sluwe ezel zit een bout met schroefdraad. voelen
   1. jjj
    0
    Augustus 27 2016
    Het zou ons geen kwaad doen om een ​​echte lading op Novaya Zemlya . te testen
  2. +1
   Augustus 27 2016
   (Bang 300 DUIZEND TON TNT (in plaats van 50 kT) en tegelijkertijd het aantal slachtoffers niet verhogen ???)

   Als je God aan het lachen wilt maken, deel dan je plannen met hem. voor de gek houden
 2. +5
  Augustus 27 2016
  De Verenigde Staten zijn praktisch Geyrop aan het delven, en zij en haar poten zijn omhoog!
 3. +1
  Augustus 27 2016
  Nogmaals willen praten over de vermindering van kernwapens? Laat ze eerst goede wil tonen, verwijder de Amerikaanse bases uit de geyropa, in het oosten en zuiden.
  Rusland is Oekraïne niet en ook geen Geyropa.
 4. +3
  Augustus 27 2016
  Wat interessant is: ISIS heeft de jihad tegen Rusland verklaard. Toen flitsten er berichten over de dreiging van terroristen om een ​​"vuile" kernexplosie te maken. De VOLGENDE DAG verscheen er informatie in de media dat de Verenigde Staten klaar waren om een ​​nieuwe, gemoderniseerde atoombom te produceren. Het lijkt in "enkele formatie" te zijn...
 5. +9
  Augustus 27 2016
  ... dat de NAVO-landen geen confrontatie of een nieuwe koude oorlog met Rusland willen en dat, alleen om de politieke dialoog met Rusland voort te zetten, de leden van het bondgenootschap "doorslaggevend, redelijk en sterk" moeten zijn.
  Ja. Ze klimmen heel hardnekkig in de frambozenstruik naar de beer en dat heet een politieke dialoog. Doodt "... redelijk..." Nou, nou. Iets zegt me dat voor sommigen de 'geest' helemaal niet op de plaats is waar hij is voor het redelijke. Geld verdienen, meer geld, dat is al je vastberadenheid, al je intelligentie en al je kracht. Defecte. De waarheid is... voor elk schroot is er een tweede schroot.
 6. +7
  Augustus 27 2016
  Geen vermindering van kernwapens door Rusland. Ik zou het aantal ook 2-3 keer verhogen. Een enorm nucleair arsenaal is onze troef in een mogelijke wereldoorlog. Er moet voldoende militair atoom zijn zodat er geen enkel buitenlands afval overblijft zonder een "geschenk". Ook wij zouden geen kwaad doen om een ​​thermonucleaire bom te maken met GLONASS-begeleiding. Afmetingen en gewicht moeten geschikt zijn voor gebruik door Su-27/30/35 jagers en Su-24/34 bommenwerpers. Het vliegbereik van zware frontliniejagers maakt het mogelijk om overal in Europa doelen te bereiken.
  1. +4
   Augustus 27 2016
   Ik gaf je +, maar ik ben het categorisch niet eens met je bericht over het 2-3 keer verhogen van het aantal kernwapens.
   Echt niet! stoppen
   Maar liefst 5-7 keer tactisch en 2 keer strategisch.
   lachend
   Eerlijk..
  2. +1
   Augustus 28 2016
   Ook wij zouden geen kwaad doen om een ​​thermonucleaire bom te maken met GLONASS-begeleiding.

   Jongens! Het is allemaal goed zolang de wereld. En wanneer de wapens beginnen te praten, worden alle GPS en K * * keer * uitgeschakeld. Ik denk dat als het bekend wordt over de bedoelingen van de partners * krachtig * toegeven, de ruimtegroep binnen een paar uur in een baan om de aarde zal worden verbrand - en dat is alles! precisie einde in 2-5m! Daarom worden al onze systemen zo autonoom mogelijk gebouwd. Bijvoorbeeld ICBM - alstublieft - astrocorrectie! Sterren, terwijl niemand in staat is om *af te betalen*.
   Ja, ik wil preciezer zijn, maar daar kun je in oorlogstijd duur voor betalen!
   Maar liefst 5-7 keer tactisch en 2 keer strategisch.

   Heb je ergens, ergens, iets gehoord over toereikendheid van de verdediging? Of is de Heer genadig geweest en heeft hij dit kennisgebied voor altijd voor u gesloten?
   (Onze mensen zeggen: "Je kunt dwaas en x.. breken!") lol
 7. +2
  Augustus 27 2016
  Er mogen geen concessies worden gedaan die ons militair-politieke gewicht verslechteren. Het beleid van Shevardnadze-Kozyrev heeft ons al onherstelbare schade toegebracht. Het is dwaas om te ontwapenen in de hoop op de genade van de winnaar. Bedankt voor de lessen. Ze hebben herhaaldelijk geprobeerd in hun elleboog te bijten, met spijt dat ze ons in de jaren 90 niet hebben afgemaakt.
  1. +2
   Augustus 27 2016
   Het beleid van Shevardnadze-Kozyrev heeft ons al onherstelbare schade toegebracht. Het is dwaas om te ontwapenen in de hoop op genade Fashington makaken.

   [b][/b]Eén les met de Tsjernomyrdin-Gor overeenkomst is genoeg. boos
 8. +2
  Augustus 27 2016
  (In het bijzonder, als Rusland zijn nucleaire arsenaal uitrust met vergelijkbare luchtbommen en Stealth-vliegtuigen ermee uitrust, dan zullen dergelijke vliegtuigen in staat zijn om vol vertrouwen luchtverdedigingszones te overwinnen en het commando een gegarandeerde nederlaag van aangewezen doelen te bieden.)

  Zo zal het zijn. We hebben geen keus. Nou, en een samenvatting: slimme stafleden vervangen opnieuw NAVO-'vlees' voor confrontatie en slachting, in de hoop achter dit 'schild' in hun overzeese gebied te zitten. Het zal niet werken, de eerste klap zal precies op hun grondgebied worden geslagen. Toegegeven, niemand op aarde zal het resultaat zien, behalve bacteriën.
 9. +4
  Augustus 27 2016
  Zeer nauwkeurige nucleaire ladingen met een laag vermogen veroorzaken een sterke verleiding om ze te gebruiken .. Dit is hun grootste gevaar, omdat de gebruiker zal denken - nou ja, we zijn netjes .. met minimale slachtoffers ..
  Gezien de vliegtijd van Europa naar Rusland is de responstijd minimaal, het is gewoon mogelijk om geen tijd te hebben om te reageren. Dit is wat de VVP voor ogen had toen hij sprak over de eerste nucleaire aanval, in het geval van een bedreiging van het bestaan ​​van Rusland, aangezien het heel moeilijk zal zijn om voorbereidingen voor massale sorties en lanceringen te verbergen.
  1. +2
   Augustus 27 2016
   Als reactie op low-power precisiewapens zullen 800 kt populierenkoppen en gouverneurs arriveren. We kunnen ook raketten lanceren met monoblokken van 20 Mt.
   1. +3
    Augustus 27 2016
    Het probleem is dat we misschien niet op tijd zijn ... Over de "Perimeter" zei de grootmoeder ook in twee, maar ze kunnen vervelende dingen met ons doen.

    En zelfs met de verplichte vergeldende knetterende slag, wil je nog steeds leven, wat ons niet ontheft van de verplichting om te reageren. Nou, dit is eindelijk zo zeuren. lol
    1. +1
     Augustus 27 2016
     Zolang de vijand geen hypersonische raketwerpers heeft, zal een verrassingsaanval niet werken. ICBM-lanceringen worden gedetecteerd door systemen voor vroegtijdige waarschuwing en bestaande raketwerpers zijn te traag voor een ontwapenende aanval. Om Rusland aan te vallen, zullen de Verenigde Staten tientallen cd-dragers verzamelen in de buurt van onze grenzen, wat niet onopgemerkt kan worden gedaan door opsporingsapparatuur. Tegen de tijd dat de eerste tomohawks de ICBM-positiegebieden in de Oeral naderen, zullen "geschenken" op Amerikaans grondgebied aankomen. Vergeet de dienstdoende SSBN's niet in de wateren van de Noordelijke IJszee onder het ijs.
  2. +1
   Augustus 28 2016
   Zeer nauwkeurige nucleaire ladingen met een laag rendement veroorzaken een sterke verleiding om ze te gebruiken. Dit is hun grootste gevaar,
   1. Het grootste gevaar zit in de hoofden van overzeese haviken en door demonen bezeten politici die naïef geloven dat ze slimmer zijn dan alle anderen en in staat zullen zijn om de Here God zelf te bedriegen - om aan vergelding te ontsnappen door achter een plas in hun bunkers te gaan zitten.
   2. Niet alleen laag vermogen, maar ook bij kortstondige r/a vervuiling van het gebied.
   En wat is er nog meer nodig voor neokolonisten / venters van democratie!? "Aboriginal land!" Natuurlijke bronnen. En ze hebben geen inboorlingen nodig.
   3. Alleen een superwapen dat een overweldigend voordeel geeft ten opzichte van ons en de Hungfuzes kan de staf naar het avontuur brengen. Tot nu toe is er niet zo'n absoluut wapen. Maar aan de totstandkoming hiervan, aan nieuwe natuurkundige principes, werken de KBi-laboratoria met man en macht. Daarom passeert de eerste verdedigingslinie van vandaag daar.
   En kernwapens kunnen lange tijd worden verbeterd - het is te problematisch om het voor planeet Aarde te gebruiken.
   Hier is psychotronic een andere zaak! Zet de generator aan - en de hersenen van de vijand gleden aan één kant! Iedereen begon tegelijk madeliefjes in de wei te verzamelen en dacht niet eens aan "bang-bang" in witte elfjes! Hier is de aandrijving! Hier is een overwinning! Nogmaals, een kudde gehoorzaam vee klaar om * te verslinden * om welk werk dan ook te doen.
   Waarom droom je niet van een bezetter!
 10. +2
  Augustus 27 2016
  De auteur citeerde een niet-standaard techniek voor het gebruik van een tactische atoombom - van een duik wanneer een draagvliegtuig op grote hoogte vliegt. Een standaardtoepassing is een pitch-up bombardement terwijl het draagvliegtuig op lage hoogte onder de radiohorizon vliegt.

  Het belangrijkste in het artikel is de informatie dat de Verenigde Staten van plan zijn om in oorlogstijd bijna alle NAVO-landen over te hevelen naar de categorie kernwapens door de meest massieve F-16 en Tornado-tactische vliegtuigen om te bouwen tot dragers van kernbommen.

  Dit dwingt Rusland om in Europa een passend aantal Iskander-M OTRK's in te zetten om vliegtuigen met nucleaire bommen zelfs op vliegvelden te vernietigen (vanwege de veel kortere vliegtijd van ballistische raketten).

  Het is tijd om je terug te trekken uit het INF-verdrag en tweetraps middellangeafstandsraketten op de Iskander-M mobiele draagraketten te plaatsen.
 11. +2
  Augustus 27 2016
  We kunnen altijd schieten. Het is niet nodig om nucleaire wedstrijden te verspreiden, maar om door een of ander wonder alle betrokkenen bij de nucleaire club bij de hand te nemen en ze naar de onderhandelingen te slepen. Inclusief Israël. Het blijkt dat deze stille man een nucleaire triade heeft, die hij klaar staat om in actie te komen op elk moment van een bedreiging voor zijn veiligheid. En het gevaar is nu in het Midden-Oosten, het wordt met de dag gevaarlijker, ook voor Israël. Armageddon ligt tenslotte niet in Europa, niet in Amerika en niet in Rusland.
  Terwijl zritstsa, we zien bij de wortel.
 12. +1
  Augustus 27 2016
  Citaat: Mozart
  De ziel eist om eenvoudig te spreken ...

  Dat heet incontinentie. Je hebt niets om "uit te drukken", tot mijn grote spijt hi

  Citaat: Mozart
  Je bent een goede tegenstander....

  Citaat: M.A. Sholokhov "Ze vochten voor het moederland"
  En jij balabol en yap

  Wauw...
 13. 0
  Augustus 28 2016
  Dus het smeekt de taal om elk NAVO-vliegtuig te beschouwen dat naar ons grondgebied is versneld tot een snelheid van 1,6 miljoen, of - daarover, om het te beschouwen als een drager van tactische kernwapens, zich voorbereidend op het gebruik ervan en onderworpen aan onmiddellijke vernietiging door onze middelen van bestemming.
 14. 0
  Augustus 28 2016
  NAVO-kernwapens zijn puur defensief. omdat het bedoeld is voor de bombardementen op Rusland. Daarom zullen alleen Russen sterven. En het gewone volk zal de triomf van de democratie vieren. En dus de derde duizend jaar. Alleen het arsenaal verandert

"Rechtse Sector" (verboden in Rusland), "Oekraïense Opstandige Leger" (UPA) (verboden in Rusland), ISIS (verboden in Rusland), "Jabhat Fatah al-Sham" voorheen "Jabhat al-Nusra" (verboden in Rusland) , Taliban (verboden in Rusland), Al-Qaeda (verboden in Rusland), Anti-Corruption Foundation (verboden in Rusland), Navalny Headquarters (verboden in Rusland), Facebook (verboden in Rusland), Instagram (verboden in Rusland), Meta (verboden in Rusland), Misanthropic Division (verboden in Rusland), Azov (verboden in Rusland), Moslimbroederschap (verboden in Rusland), Aum Shinrikyo (verboden in Rusland), AUE (verboden in Rusland), UNA-UNSO (verboden in Rusland), Mejlis van het Krim-Tataarse volk (verboden in Rusland), Legioen “Vrijheid van Rusland” (gewapende formatie, erkend als terrorist in de Russische Federatie en verboden)

“Non-profitorganisaties, niet-geregistreerde publieke verenigingen of individuen die de functies van een buitenlandse agent vervullen”, evenals mediakanalen die de functies van een buitenlandse agent vervullen: “Medusa”; "Stem van Amerika"; "Realiteiten"; "Tegenwoordige tijd"; "Radiovrijheid"; Ponomarev; Savitskaja; Markelov; Kamalyagin; Apakhonchich; Makarevitsj; Dud; Gordon; Zjdanov; Medvedev; Fedorov; "Uil"; "Alliantie van Artsen"; "RKK" "Levada Centrum"; "Gedenkteken"; "Stem"; "Persoon en recht"; "Regen"; "Mediazone"; "Deutsche Welle"; QMS "Kaukasische knoop"; "Insider"; "Nieuwe krant"